You are on page 1of 2

U crnoj svili je tu enu jedanput davno, prije mnogo godina, neobino intenzivno

doivio u onoj udnoj zlatnoj kavani, kad je ekao na nju itav dan. Onda je tu enu prvi put
ugledao umornu i staru, a danas trideset i etiri godine poslije onoga dogaaja, on je mnogo
umorniji i stariji od nje. I koliko god to nije odgovaralo stvarnosti, ona njegova davna
spoznaja da je njeno lice klaunsko, bijelo, kao branom namazano, sve je vie dolazila do
izraaja pod njegovim kistom, to je dublje ulazio u sliku. Njeno makasto kreveljenje,
prenavljanje, njena namjetena ljubaznost, protuprirodan, izvjetaen smijeh, njena laljiva
pretvorljivost i namjetena katolika treoredaka skromnost, sve su to bile duhovne naslage u
koje je prodirao snimajui masku te ene u crnoj svili pred sobom, kao da je posmrtna. Pod
osnovnim potezom njegove ruke ostala je ta bijela maska kao podloga blijedog klaunskog
obraza u crnoj svili sa starinskim broem. Zarezi oko usana neobino strastveni, oi ive,
velike, upale, gorue, a pod tim tamnim oima umorni podonjaci, kao sjenke poroka. A iza
toga jedno nenaravno lice, neprirodno, lano, lice zapravo majmunsko, neobine, zguvane
fiziognomije. Prva dva dana, dok je to lice bilo jo pod koprenom nebaenosti, u floteci prvog
poteza, pod masom neizdiferencirane boje, dok su se samo nazirali mutni obrisi, a sve je jo
izgledalo na konvencijalnu distancu, stara je bila zadovoljna i odobravala je frazama koje su
graniile sa zanosom. Ali poslije, kada je taj kist pod rukom njenog sina poeo 16 sve ivlje
da zalazi pod kou, kada se pod tim otrim dlakama rastvarala epiderma kao pod britvom,
kada su se rastapale boje pod prodornom snagom pogleda, ona je pred tim obrazom u crnoj
svili na platnu, to je tu nastajao pod rukom slikarskom, postajala sve nemirnijom. to je taj
kist namoen u terpentin sve vie skidao s toga lica sve lutkasto, nainjeno, bazarsko,
pozersko, onu gustu naslagu minke pod tim potkonim tajnama, to se tu sve vie, kao pod
anatomskim noem, razrezivalo i skalpiralo jedno potajno, skriveno lice, njena je zlovolja sve
vie rasla. Ona je postajala nervoznom, nju su poele muiti njene poslijepodnevne
glavobolje, ona je izostajala zbog raznih smetnja, a konano jednog jutra, prije posla, kada je
Filip puei svoju prvu cigaretu i sav zadubljen u svoje platno (koje je ve poelo da ga
privlai) i zaboravio da ga mati eka, ona je htjela neto da mu kae, ali nije dospjela dalje od
prvih rijei. Iz nje je provalio pla, grevito i iskreno.
Smjernice.
Smjestite ulomak u kontekst romana.
Prisjetite se koje su okolnosti obiljeile Filipovu osobnost ve u najranijim
godinama.
Potkrijepite svoje tvrdnje navodima iz priloenoga ulomka.
Izdvojite i opiite kako se sjeanje na majku iz djetinjstva ostvaruje na Filipovoj
slici.
Navedite i obrazloite stvaralaki problem koji mui Filipa.
Razmislite kakav portret Filip eli naslikati.
Uoite i opiite tehniku introspekcije i simultanosti vremena u priloenome
ulomku.
Protumaite Filipov probueni stvaralaki interes pri slikanju majina portreta.

Objasnite zato se majka rasplakala, a Filip prestao slikati. Nemojte prepriavati


fabulu romana. Predstavite Krlein knjievni rad u kontekstu hrvatske knjievnosti
s naglaskom na romansijerskome stvaralatvu.