You are on page 1of 1

|| ahzmgcUq ||

qS MUqSM xS uqxkM
MskUuixM usxsMUMq |
AlrMMlrM ulzipSirM
lizpzlzM lqq i ulrMq ||1||
liiUipMU luSiMpxuU
lqixUUleU likMmSUq |
xUU lkU aeU ahU
qWU iqr mUimU lUliUq ||2||
xqxisMzU lUxiSirMgeU
SUiUSU uU uUpuYqUq |
MmMU qMU qSMU rzxMU
qlxMU lqxMi lqxMUq pxuUq ||3||
AMgcliqel cUlilpel
mUUmullSl xUUaucuhq |
mmgclzpwh klgerSpwh
MmsSluUh pe mUhuUhq ||4||
liliMliSliMliqliMliMiqeq
AclirmqliWlqliUrMlilq |
WSliU lUliU uxliqu ral
iqMSliqu i uclirq xliiq ||5||
2

qWahzmgcUqSUh rluW
mesmi mpiM WS xqUl ahUq |
AUaiqSwi xxWi xmi
xqWirUpiqprmi xcUi ||6||

|| zullSsWU ||
Mspr cQsizzMspr leimTspr pw mMOiTspr pui q |
zuprqxiMpulzupr WS ml
puprqllSxTUSlpupr liUrq ||1||
asli zqp iuUixUi MsowUe
Ssli kMsrxUhw mili ueriq |
Szli xxUpqhmUimmzql
uxli qiSpu zullSsWU ||2||
ru W mUWUq lrl
eOpUSU csSUaWU qakUq |
qWSu Su qr xSrpu mzmi
cSsqo xqo zuqiuQqo WS pe ||3||
3