Sie sind auf Seite 1von 1

PISMENA PROVJERA ZNANJA

IME I PREZIME

DATUM

___________

______

1. S obzirom da li mogu mijenjati svoj oblik ili ne, sve rijei bosanskog jezika dijele se na:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________3
2. ta je akcenat i koji su akcenti u bosanskom jeziku? ____________________________________
_____________________________________________________________________________5
3. Kako dijelimo reenice po sadraju?________________________________________________3
4. ta je govorni lanac?_____________________________________________________________2
5. ta su veznici?__________________________________________________________________2
6. Koje su gramatike kategorije rijei? (najmanje tri)____________________________________3
7. Koji su nezavisni padei u bosanskom jeziku?_________________________________________ 2
8. Dekliniraj imenicu ovjek kroz padee:______________________________________________5
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. Koji su veznici za iskljune reenice?_______________________________________________3
10. Napii primjer za sastavnu reenicu:________________________________________________3
11. Napii primjer za zakljunu reenicu:________________________________________________3
12. Napii primjer za rastavnu reenicu:________________________________________________ 3
13. ta je aliteracija?_______________________________________________________________3
14. ta je anafora?_________________________________________________________________3
15. Koje je najpoznatije djelo Nedada Ibriimovida?______________________________________2
16. Nekrolog jednoj ariji napisao je?________________________________________________3
17. ta je putopis?_________________________________________________________________3
18. Koji putopis poznaje?___________________________________________________________3
19. ta je didaskalija?_______________________________________________________________3
20. ta je motiv u lirskoj pjesmi?______________________________________________________3
___60
0-15 = 1
15,5 28 = 2

OSTVARENI BROJ BODOVA_____

28,5 40 = 3

OCJENA____________________________

40,5 53 = 4
53,5 -60 = 5