Sie sind auf Seite 1von 24

Preisliste

Gl'ig ab 22. Juni 1999

Limousine
Kombi

saab95

Preise: gltig ab 22. Juni 1999


2.0,
Ecopower

2.3t
Ecopower

l.Ot V6
Ecopower

2.3 Turbo
copower

4-Gang-Automatikgetriebe

110 kW (150 PS)

9-5 Limousine

inkl. 16% MwSt. DM

54.500,00

oh ne MwSt. DM

46.982,76

iokl. 16% MwSt.

9-5 S Limousine

59.430,00

oh ne MwSt. DM

49.077,59

51.232,76

29.107,85

30.386,08

inkl. 16% MwS,. DM

60.930,00

63.430,00

75.230,00

oh ne MwSt. DM

52.525,86

54.681,03

64.853,45

31.153,01

32.431,24

38.464,49

EUR

EUR

DM

80.815,00

ohne MwSt. DM

69.668,10

inkl. 16% MwSt.

inkl. 16 % MwSt.

9-5 Aero

27.865,41
56.930,00

inkl. 16% MwSt.

9-5 Griffin

147 kW (200 PS) 169 kW (230 PS)

ink!. 16% MwSt. DM

inkl. 16% MwSt.

9-5 SE Limousine

EUR

125 kW (170 PS)

EUR

41.320,05

ink!. 16% MwSt. DM

67.880,00

ohne Mw5t. DM

58.517,24

in kl. 16 % MwSt.

EUR

34.706,49

Preise: gltig ab 22. Juni 1999


2.0t
Ecopower

2.3t
Ecopower

3.OtV6

2.3 Turbo

Ecopower

Ecopower

4-Gang-Automatikgetriebe
110 kW (150 PS)

9-5 Kombi

DM

57.000,00

ohne MwSt. DM

49.137,93

inkl. 16 % MwSt.

29.143,64

DM

58.930,00

61.430,00

ohne MwSt. DM

50.801,72

52.956,90

EUR

30.130,43

31.408,66

DM

62.930,00

65.430,00

77.230,00

54.250,00

56.405,17

66.577,59

32.175,60

33.453,83

39.487,07

inkl. 16 % MwSt.

inkl. 16% MwSt.

9-5 SE Kombi

inkl. 16 % MwSt.

ohne MwSt. DM

inkl. 16 % MwSt.

9-5 Aero Kombi

69.880,00

ohne MwSt. DM

60.241,38

Ylk- I'rci~angal)['n sind unvcrbindlichc


l.ndlTlIllgl'11

vorlx-halu-n.

EUR

169 kW (230 PS)

DM

inkl. 16% MwSt.

inkl. 16 % MwSt.

rt-chnischc

147 kW (200 PS)

EUR

inkl. 16% MwSt.

9-5 S Kombi

125 kW (170 PS)

35.729,08

EUR

Prci'l"ll1pkhlul1~<'n ah lag<-,rdl'1" \J.,lh Deur-ehland

GmbH.

Serienausstattu ng
(Auszug der wichtigsten

Ausstattungsdetails)

9-5
limousine!
Kombi

ANTRIEB UNO FAHRWERK


l_Otl~npo\\L'I".110k\\(1;OP"')

2,31 lc opov cr, 125 kw (170 PS)


l.Ot \'6 I cnp')\\lT. 1+7 k\Y /200 P<"I.lThltlich
1. 3Turbo hOPO\\lT, 169 k\\' (130 P,,)
:; (',IIlg, "lIMltgl-trit'lll',

nnht

Ir 1+7 k\\'

nur mil.j.

(.JOOI''')

(;<1Il~ \lItulll.llikgylridk

('rh;illlilh

(;,lIlg :\ulom.nikgctrk'[ll', 'i('rc Iwi [47 k\\' (2()() P'i)

!r.lIliulll"lllllrol

\~'h"tn

'\,'ri(' Iwi 1+7 k\\' (1(JO p,,\. 169 k\\

(TC'l),

(J Hl

9-5 S
limousine!
Kombi

1'\]

'apurt fJhn\,!"k

BEREIFUNG
\l,lhl!";i.!,'!" l ur ).Ilt Ic()pmll'r.

110k\\"; 2. ~I I

'''flOI',,!",

115 k\\',

15",l11i\ 1():;/6'iHI:;\'
I I'l'hlllll'tallr:idcr
hu- 2.0t rcopO\\C'r, 110 kW;
1.1\ I ':l'lIpOIIl'r, [25 kW; -LOt \'6 l copov cr, 1+7 kW,
,nd h'lgy 6,; x 16 , mil 215/5:; R 16 V
I I'i\ hI1l1l1.11IrJdl'l" tljr 1. JTur!Jo I-.CIl[lO\\\T. 16t) k\\,
.uil 1,-lgl'7\.17
,mit:>1;
+lR17)
clllll('Ig,l'6\

\B\

\irhag, I ajm-r und Bl'irahrl'r~('il{'


\kli", f\.opl,tUln
vot-n ("aah :\Llin" Ikad Jh"~tr-.1inl~,"
\nli "uhmarinng cut allen Platven
\ulpr"ll,,1N>rhilTl'nd
.. \Iollf:ingl'r
Ihi, N km 11)

\1 m,l

:\U10ll1:1tiL.gllrt r- auf .111('1)Pll/,'n

vnru , automau h
1Ii'lh'"Il\\'r,\('llbar,' Autoruatikgur tc vorn und hinten aulicn (Kombi nul' \orn)
I .bll'!1,111Iprall,dlUti in de-r l{cbittkhl1l'
')<1,1h Safevr-at
(;UI

I,trall,"r

",-it<:nairhag'
\\'l'glahr~p''t"r,'

II!I-n,

Ir KIJ])I und Bru,thvl"('ich

und SiLhl'l"heihschliegs~ql'm

AUSSEN UNO BELEUCHTUNG


Ilrclll,kul'htl',
/cnu-al hochgL"'CI/l
l k-ck-cbctbco Wtsch \Va~('h,Anlagl'
(nur heim Komhij
\ ('hvl,~'h~'irl\\ ('rl, -r, intl'gril'rt
"tof',fngL'f und -\ull,'mpil'g~'l in \\'ag~'ntarbe

INNEN UNO SITZE


\t"111,llUrl'IHaklllnd-\'Lhulbl'lh,<rabdeL
I ahn-r

Ikifahr,'r,ill

K"p!~l\l,'n

mama-ll

kung

II)m

au-

\\"alnuHho]1

vcrvtc-llbar

cl imouvim-: hinte-n 11.\ll\"nlll~


im l-ahrc-r-cit z, cin,tdlhar

vcn-u unrl hune-n

IL"IHkn\\ irhd,tt/\

1011

9-5 Aero
limousine!
Kombi

SICHERHEIT

1Jrc-ipuukt.

9-5 SE
limousine!
Kombi

lur 5, lorgl'ol'hL'1l1

Serienausstattu ng
(Auszug der wichtigsten

\lill<'lJrI111,'hrw

vorn , \~T~tdlhJr

Mnn-larmh-hnc

hinten,

Kopf-tutvc-

Pol-ter:

I uvuxvrlour

9-5
limousinel
Kombi

mil Dun:hlad<;'\Drrichtung

(Durdlbdl'\OITichlUng
.\liukr,"

Ausstattungsdetails)

nur 1 imou-incj
hinte-n, hi'.herl\LT,kllb,lf

{nur heim

l\.ol11hil

c r t.Ot \"6 stchc \ondaJus"tatlung)

.\\I)([,'rnlt"!')UP'
rl'xtil

Fulimattcn

KOMFORT UNO PRAKTI5CHES


-\ull"lhpit'g,-I ,kktri"Lh
vcrsu-llbar und lwl1l'i/har
Jkkudllung

(;.'11-:1111...,h.l11(']" (2 in der Milt,1Jl"mlehm'


(;."Ir:inkl'h"llcr

kndl

lland-ihuhf

\011

hinll'n)

unc] hinten

("ol1lhi~ (;ql;id:.rw\J

am I .ld,-r,llllllhlld(>Il)

(in \'crbin,!ung
gl'lrl'nnl

Iur Schcinwcrfcr

[liih<:l1t'ill'II'llung

lUI" 13c!,qigung

..Kh mit f(hlfachfunktion


tlir l-ahn-r und Hcitalu-cr,

I ki/un!,!

(Kombi)

in der Arm.nun-ntafcl

l c-uvnrhclu-r clcku-i-ch,
I 'liBraumlll'll'uchIUIlI:!;
(;"PJI

(I.inH)U,-irw), Ccpc kraum

lur Kofh-rraum

mil J..:.!im.lti\il'n!ng~automatik)

['l'gulil'rh.ll

an dcr Arm.nurcntakl

lnnc-nr.ium

I uhfihcr,

Akuv kohlc

Intt'gritT1t'

Dachrding

(nur heim

(Rl"tJm!t,'iI

tin

J..:.lim,lli'krun!!:,autoI11Jtik)

K0111bij

"Iimati,icrung'iluIIlIll,llik
Koffcrrcum.
J

undTankdeckck'ntriegdung

1 celer-leukrad
(Acre:

und -chaltknauf

Spor-t- J cdcr, Crfffln:

[l'dl'nll.lIhlll\lh'
Rlk\il/lJ.lt1k

in Fahn-ruir

(2) irn Koifcrraumhodcn

,"I\'I1H'1"Jnkvrung"chil'ncn

{nul' lnuu

"-lIlllhil

auch Automatik
Ilolz/Lcdcr

fr 'i<haltl1l'bcl

kombiniert

100/60/+0

'" Ill'ilwtl !.!"Ilint und warmcah-orbk-n-nd

'i()nlH'l1bl\~ndC'n doppelt. mil hcleuchtctcm


flir l ahrcr und Bctlehrcr. teil bar
/.\'l1trahl'rrit'geJung

Ko~nH"ljbpjgyl

UNO ARMATUREN

1, l'opular,

f{,HlioICD.

80\\'att

(+

l.1u"Jlr~dll'I',

Audiosvvtem 2, Premium, Radio/CD/Ka,~('ttc,


(7 l aut-prvcbcr,
Antcnnr-nvcrvtarkcr
)
Bc(!i,'IW!l'T1l1'nl,'

mit l-c-rnvtcucrung

INSTRUMENTE
Audio-v-acm

[iir Audiovvstom

\nh'I1I1<'I1\N'itarkl'r)

]'iO\VaU

im l cnkrad

linbau-atv fr lni-prcchcim-ichtung
] \'lIkrad .nial hT,,,'lIhar
'\'ight PalKI
'nah

Car-Computcr

'iJah lnformeuon
\'orhl'rl'itung

Dtsplay

(SID I), (Aucmcmpcratur,

Iur CD- \\l'lh,l.:r

und Ilandhn'Il1~,'

ul11leghal".Auttcilung

9-5 S
limousine!
Kombi

Kratt-toflvcrbrauch

, Uhr de).

9-5 SE
limousine!
Kombi

9-5 Aero
limousine!
Kombi

Sonderausstattung

Saab 9-5 Limousine 2.0t Ecopower, 110 kW (150 PS)

Preis DM

Prers DM

Preis EUR

9-52.0t

inkl.

ohne

in kl.

Ecopower

Ecopower

16% MwSt.

MwSt.

16% MwSt.

Scricnau ...-t anun


"'()ndCrcllhSlJt!ur~g
- - kc-in Vnocbot
....

o-

Armaturentafel
aU5 WalnuBholz
Audiosystem
Jk"tdldld

und Aschenbecherabdeckung

780.00

672,41

398,81

1.890,00

1.629,31

966.34

2.450.00

2.112,07

1.252,67

vorn

1, Popular

I aut-pt-cclnru,
1 \orl1 Ilinbirt'{ hh), in lunn-rc-n TUI"I'1ljn\t'il .. 1,
JU":

\nll'nlJl'nl

Ecopower

lTqJ:rk"l"

Audiosystem
B~"ll'lwnd
3 \<)1"(1

!{,ldiu; CD, HO\\Jtt,

9-5 S 2.0t 9-5 SE 2.0t

2, Premium

I <lll"lln"( lu-rn,
11l~J,in \ Onll'l""11 uur] hinurc-n I li''''ll i"\\ l'il, I,

all ..: j-bdiqJ

(lil1bl

('])/

Mil1('/n'(

Ka,wu,

560,00/482,76
286,32 EUR

-, 1 SO Wan.

\ nu-nm-n \ vr>t,lrkl'1"

Audiosystem

3.060,00

3, Prestige

B(..i<'IIlI}jI.IU~: R<1dio/CI)/K.l"l'lll',

200\\'Jlt.

l vorn(Iillb/l\lith',nt!lt~), in \onkrl'1l
2 hintcu

(Iinl..,/rl'(hl'"

Ante-nnenver

Automatikgetriebe,
CO-Wechsler,

91 autvprc-clu-rn

und brmcrcnlun-n

2.637,93

1.564,55

1.170,00/1.008,62 610,00/525,86
598,21 EUR

311,89 EUR

j\'\\l'il .. 1,

..t.lrb'r

4-Gang

6fach

3.260,00

2.810,34

1.666,81

800,00

689,66

409,03

250,00

215,52

750.00

646,55

0
0

0
700,00/603,45
357,90 EUR

Comfort-Package
,\Iittclarml,-hlll'

\()rrl,

IlT'I(llhJI",

I'''..til

383.47

444,82

127,82

JuB!l1Jlkn,

(iv]','\( knd'. will h

level 1 + 2 (ATA 3)

Diebstahlwarnanlage,
lk"\lh'nd

Scuvorcu g,'gyn (; I"..brul h l, IlI<:illli{ h I< iPP'CINlf('n

au ..: \T\ (t>in"hlkfllich

Oriving-Package
kmpomn

870,00

Einbausatz

fr Freisprecheinrichtung

Glas-Hubschtebedach,
Kindersitz,
\j(

hl

elektrisch

integriert

ruit l c-dcr-pol ..ter

310,00

267,24

158,50

2.040,00

1.758,62

1.043,04

570,00

491,38

291,44

0
0

3.780,00

3.258,62

1.932.68

92,03

153.39

l'rc ..tigl'

Klimatisierungsautomatik
Innenraum~luftfilter.
Aktivkohle
Ik~tJ.ll(ltl'i[ ch-r K[iIllJti~il"rung,autf)lllatik

Leather-Package
II,d"lhnkrad

750,00

, "',lah Car-Compuu-r

und -vchaltknaut

180.00
300,00

r ain h fr Autom.uik

1, Il'lkrlll;lll'.d1l'ltl'

155,17
258,62
Iur \{ halt!wlwl

und Handbn-m

0
0

0
0

Sonderausstattung
= "lTil'Il.JUy,tattung
o = ""ondl'rJu..,..,tattu\;u
- = kcin .Ynccbot
~

Saab 9-5 Limousine

2.0t Ecopower,

Preis DM

Prers DM

Preis EUR

951.0t

inkl.

ohne

inkl,

Ecopower

16 % MwSt.

MwSt.

16% MwSt.

2.140,00
2.140,00

1.844,83
1.844,83

1.094,16
1.094,16

0
0

110 kW (150 PS)


95 5 2.0t 95 SE 2.0t
Ecopower

leichtmetallrder
I ),-,ig": :; "'pob',h,)\ [h ~-\[L1~ll.lllit]l)
Sj Hl n \
lc-aon:
10 \p"b',,)
, l (:\l U lJl.!nit '1; ;;Rl\
<

I)",ign: l ....puk,",S

....l ( \1 U l), mil) 1; Sj Rlb\

2.140,00

1.844,83

1.094,16

Metallic-

ng

1.420,00

1.224,14

726,03

344,83

204,52

0
0

400,00
3.200,00

2.758,62

1.636,13

3.900,00

3.362,07

1.994,04

Lackieru

Nebelscheinwerler

Polster
l.h,i,

I ('<krplll'll'l"

I (dlTp. d-u-r (,l"j, millril1l1CI1\l'rkl"idung

J nkrpul'll'r
['I"'ligt mil H'l11ilil'rl<'n\'ordcr,i!lm
4.100,00
3.534,48
2.096,30
oud I rinIHt1\lTkl"idung rnur in \-,'rh. mil l'hltr. \OI'<I''I",jl/(n. mil ll~Hh ,\I.-I11()r~ l unktion im bhn'r,i!l ~
I uvu-vc-lour-polvn-r
300,00
258,62
153,39
0

545,00

469,83

278,65

Saab Car-Computer

400,00

344,83

204,52

Saab Parking Assistance

100,00

603,45

357,90

Scheinwerler-Wisch-Wasch-Anlage

500,00

431,03

255,65

3.260,00

2.810,34

1.666,81

Rckspiegel

mit automatischer

Sport-Package

Abblendvorrichtung

Aero

600,00

Traction

Control

I rh.ltlidl

mu S Gang-\lhJltgl'tri('bc

Vorder-

System

620,00

2.900,0012.500,00
1.482,75 EUR
3.600,00/3.103,45
1.840,65 EUR

0
0

0
0

0
2.390,0012.060,34
1.221,99 EUR

fr CD-Wechsler
beheizbar

und Rcksitze

ft .uuomativlur

517,24
534,48

306,78

317,00

und +-Gang .-\utoIllJtikgl'l ril'lw

behelsbar

Vordersitze elektrisch verstellbar,


mit 3fach-Memor-y-Funktion
im Fahrersitz
I-in'thlil"Blil

lint! ....
l'kn'chrzcll

Tempomat

Vordersitze

0
0

3-'lpok,-L{'iLhlnll'tJlIr.dcr, 7 'I: 17 ~\llllSJ.


mil 225/+') RI7). lrontvpoik-r,
in \\'Jgl'l1tarlw. \I'0rt-I ederlonkred und -vhahknaut [aurh rI"
Automatik ), Lederman-ehcue
tur -,chahhcbcluml J landbrcm-,c, "\l"hll~dll'i11\\,'rrcr. 'ipm-ttalu-wc-rk
('r-lltlilh
in de-n I;Jrlll'l\: 'i,llI\Jrt, lmolarot , "illwr. Kovmo-blau, \\'il\, ,\litll'rn.llI1t,hIJlI. 'lbl"ah:iu~grn)

Vorbereitung

220,00/189,65
112,48 EUR
220,00/189,65
112,48 EUR

Sport ..\u~pujbnIJgl'.
Ilt-,toHfan1!l'r

Ecopower

Po-itionicrung der -\ul\l'n'pilglj

100,00

86,21

51,13

630,00

543,10

322,11

0
0

0
0
0
0

950,00

818,97

485,73

2.630,00

2.267,24

1.344,70

0
0

Sonderausstattung

Saab 9-5 Limousine 2.3t Ecopower, 125 kW (170 PS)

= ~critnaus..,tattung
o = \ondcr.1u..,..,tattul;g
- = kent :-\ngchot
Armaturentafel
aus WalnuBholz
Audiosystem

und Aschenbecherabdeckung

\(11'11

Prefs DM

Preis EUR

95 S 2.3t

95 SE 2.3t

inkl.

oh ne

inkl.

Ecopower

Ecopower

16% MwSt.

MwSt_

16% MwSt.

780,00

672,41

398,81

vorn

+ l aut sprvc

HO\\'att,

lurn ,

tlmk c . 1"<,,111"), in hinte-ren "lun-n j\'\\l'il, I,


,-r,t:k,'r

\11(,'[11)<'111

Audiosystem

2, Premium

H,'"",hL'IHI .HI,: Ibdin/cn/

560,00
k:il'N.:tk_

! vrun (link,/I\li\l<'/r-,'cllh),
-\ ut ellil<'11

\ I

286,32

und hintc-re-n

1['11'\'11

1.008,62

598,21

[cwcil-, 1,

'r,LJrkt'r

Audiosystem
fk'ldll'l1d

482,76

150 \\',111, 7 1 JlIhpn'( hem.

in \[)rd,'!'cn

1, Popular

H."t<lwl)d .iu-: ICH!io, cn,

Preis DM

3, Prestige

1.110,00

,Hl': R,ldio/C])JK,1"',dlL',

vru-n (lillk,/.\lill,'/r"lhh),

in vorderen

610,00/525.86
311,89 EUR

200\\',111_ 9I,lllhpl"\'lhl'rn,
und [untc-rc-n l u-n [co.c-il-, 1.

J huuen tlinb/r,( hr-l, ,'\nlcnIWll\ I'r,\:irlt'r


Automatikgetriebe,4-Gang
Co-Wechsler,

6fach

3.260,00

2.810,34

1.666,81

800,00

689.66

409,03

0
0

0
700,00/603.45
357.90 EUR

Comfort-Package
.\lillcl.lrmkhrll'
(; ..p.i<1n\'l/,

\01"11,

It.T ..u-llbar,

Level 1 + 2 (ATA 3)

"tb: :\1:\ (('iml-hJid~lich

"'cns(lr~'n

jC1l11H'IlI.l1. Saab

"i, hl

150,00

646,55

383,47

750,00

2.040,00

1.758,62

1.043,04

570,00

491,38

291,44

fr Freisprecheinrichtung
elektrisch

integriert

mil I eder-pol-ter

Pn:.,Uge

Klimatisierungsautomatik
Innenraum-Luftfilter,
!k ..t,mdtdl

Aktivkohle

der Klirnati~itrung ..automank

leather-Package
l cchrh-nkrad

870,00
Car-Computcr

Glas-Hubschiebedacb,
Kindersitz,

215,52

g<'g,"n (;I,l ..brul hl, FmJII!i,h KipP'l"ll ..uren

Driving-Package
Einbausatz

250,00
,

,,'itlich

Diebstahlwarnanlage.
Hnldll'l1d

Tc-ctil Fulhuaucn

127,82

und

300,00
-ahahknaul

(auch

fin- ....utomauk

j , [l"dl'rrnarh(IH'ltl'

258,62

Ir ....t.halthdll]

153,39

und Handbnm-,c

Sonderausstattung
=

Saab 95 Limousine 2.3t Ecopower,

\nil'lhllh"tatlUng

o :::Sonderaus ...rattune
_ = kcin

Ynccbot
c-

125 kW (170 PS)

Pre is DM

Preis DM

Preis EUR

95 S 2.3t

95 SE 2.3t

inkl.

oh ne

inkl.

Ecopower

Ecopower

16% MwSt.

MwSt.

16% MwSt.

2.140,00
2.140,00

1.844,83
1.844,83

1.094,16
1.094,16

0
0

2.140,00

1.844,83

1.094,16

1.420,00

1.124.14

726,03

400,00

344,83

204,52

3.200,00

2.758,62

1.636,13

3.900,00

3.362,07

1.994,04

4.100,00

3.534,48

2.096,30

leichtmetallrder
[)\',i~n :;\pok .. ,o.)\.16

(l.JLl22).mil~l:i

:;)Rl\

Ih ,\IU2;).rnI21;

1)1',i~ll:!O\pnkl",,:;,

))I{lb\

Metallic~lackierung
Nebelscheinwerler
Polster
I \t!'I"pul'kr

(.l'sil

nlnpoJ'h'l" I'rlo,tig\'

mil H'Tltili(rtl'll\"llnkr,iul'll

und I rinrwn\ nkl"iduilg


I uvu-vc-lourvpol-u-r
Rckspiegel

rnur in \"lTh. mil "l,-ktr.

mit automatischer

\'onkr'll/l'n,

Abblendvorrichtung

mil JI,Kh\kmon-! unktion int bhrlT,tl)


300,00
258,62
153,39
545,00

469,83

278,65

400,00

344,83

204,52

Saab Parking Assistance

700,00

603,45

357,90

Scheinwerfer-Wisch-Wasch-Anlage

500,00

431,03

3.260,00

2.810,34

Saab Car-Computer

Sport-Package

Aero

....
port Au..IHdlanl.ll,!'. 1

220,00/189,65
112,48 EUR
220,00/189,65
112,48 EUR

2.900,0012.500,00
1.482,75 EUR
3.600,00/3.103,45
1.840,65 EUR

0
0

0
0

0
0

255,65
1.666,81

"pob I cicht.mct.illr.idc

r, 7 \ 17 (.\1 U ,)i'\J, nut ]}5i+;


Rl). lrontspoik-r,
in \\'ag"nlarbc,
"'port I "d"rknkrad
und -chahknaulrauch
fur
Automatik}, I cch-rrnan-chcttc lr 'xhahhcbclund
I 1.1IHII,r"I11"",'\"I",I,dwinll"rkr,
Spor tlahrwcrk
(''rh:iltlkh in den l arhcn: ....chcarv. 111101.11"01..... ilbc-r, Kovruovl-lau, \\'{"irl, ,\litll'rnMlll,hl.1u, "'karab:ill'gri.inl

0
2.390,0012.060,34
1.221,99 EUR

11"lk ..loIH"Jng\.T und "'\.'ih'l1~lhl'/cn

Tempomat
Traction

600,00
Control

System

I rh:iltlidl mil 5 G<lng ),hJhgdriebc


Vorbereitung
Vordersitze
Vorder.

und +-(;ang

620,00
,\UI( '111.11
ikgnril,jw

fr CD-Wechsler
beheizbar

und Rcksitze

beheizbar

Vordersitze
elektrisch
verstellbar,
mit 3fach-Memory-Funktion
im Fahrersitz
I in'l-hlidllich

automati-cher Po~itioniLTung der \u(l,'n'pi"g,j

517,24
534,48

306,78

317,00

0
0

0
0

100,00

86,21

51,13

630,00

543,10

322,11

950,00

818,97

2.630,00

2.267,24

485,73

1.344,70

0
0

Sonderausstattung

Saab 9-5 Limousine 3.0t V6 Ecopower, 147 kW (200 PS)


Preis DM

Preis DM

Preis EUR

9-5 SE l.Ot V6

9.5

inkl.

ohne

inkl.

Ecopower

Griffin

16% MwSt.

MwSt.

16% MwSt.

::::::
Scricnau-, ...t,lttung

o ::::::
'vondvrau-c-tau.uug
-

::::::kc-in -\rwl'hot

'--

Armaturentafel
aus WalnuBholz
Audiosystem

und Aschenbecherabdeckung vorn

2, Premium

Cl) Ka,'cttc. ISO \\'all. 7 I .tut-qm-clu-rn ,


l vorn {link-, ,\li1kl""( hh), in vorderen und lIim, rvn Lure-n it",-i1 .. 1,

H"tl,lwnd

auv: Radio

\l1h'nIWI1\

<'1",\;"ir)..,'1"

Audiosystem
H",I<,lh'IHI

3, Prestige

525,86

311,89

603,45

357,90

646,55

383,47

200\\'att, c) I ,HI\'prvdll'rn,

hhl, in vorderen

l 101"11(linl ../I\littv/r\'\
) hinktl

610,00

,ltl': R.ldiII/CI)/K,bsl'tll',

und hin\l'I"l'nTlin'll

I'>\lvil .. 1,

(link,lrl'lhts),.\1l1CI1IWIl\tT'tJrkel"

Automatikgetriebe,4-Gang
CD-Wechsler,

700,00

6fach

Comfort-Package
i\lill"I,wlll!t-llIw votn , \lT~h"l1h,lr li'\.lil]
(;'T;i, 1.:.11<'1/, ,,'itlilh
Diebstahlwarnanlage,

level

HV'ldll'nd .1U': \1"\ (l'in,chldllidl


Einbausatz

1 + 2 (ATA 3)

750,00

"WINlr"n gl'gl'n (;b,hrudll,

/u<nAich

elektrisch

integriert

vicht rnit 1,dl'rpol ..te-r l'n,tigy

Innenraum-luftfilter,

Aktivkohle

leather-Package
lint!

vchahknau],

I l'd'TIllJn"lllt'lll'

2.040.00

1.758,62

1.043,04

570,00

491,38

291,44

Klimatisierungsautomatik

I ,'rlvrknkrad

Kipp-cn-on-u

fr Freisprecheinrichtung

Glas-Hubschiebedach,
Kindersitz.,

uluu.n tc-n ,

lur I !Jndhrl'llhl'

Sonderausstattung
=
o=
- =

Saab 9-5 Limousine 3.0t V6 Ecopower, 147 kW (200 PS)

Scricnau-vtauuno
"'()ndL'r<nl..,.,t.1ttur~
let-in -\n!1~'h()t
'-

Preis DM

Prefs DM

Preis EUR

9-5 SE 3.0t V6

9.5

in kI.

ohne

in kl.

Ecopower

Griffin

16% MwSt.

MwSt,

16% MwSt.

220,00
220,00

189,66
189,66

112,48
112,48

1.420,00

1.224,14

726,03

500,00

431,03

255,65

545,00

469,83

278,65

700,00

603,45

357,90

leichtmetallrder
I}nign: 10 "'pok",b,'> , 16 (:\lLl2:i).mit21;
;;R16\
[),",igll: :;'''pob', h,; \ 16 L\LLI 12\. mil 21; ;; Rl\
lk_igll: 1-\poh.6.J,
16 (l,LUll,rnit21:;
::;;RlhY
lh',igll:

I O!lg-"lpokt'. 6,:; \ 1& (\[

rtv,

mil 11:;

;;

]Uh\

Metallic-Lackierung
Nebelscheinwerfer
Polster

cdcrpol-u-r mit l'lirilllll'!l\l'I'kll,jl!ung


cdc-rpolvu-r l'n,tig' mil vcniilic-rtc-n \\)I"(ll'r,l/l'll
und 'I i.i ri 1111':11 \ \',lIl'idung
(uur in \ orb. III it chk I r. \'ordn,j
1

mit ~f,\(h .\kll1orl

Rckspiegel

lunkunn

tvvn,

im I-ahrn,ill)

mit automatischer

Abblendvorrichtung

Saab Car-Computer
Saab Parking Assistance
Scheinwerfer-Wisch-Wasch-Anlage
Sport-Package

Aero

500,00

431,03

255,65

2.390,00

2.060,34

1.221,99

o
o

\u'l'ulbnl'lg\',
i-'-Ipukl'-l cichunctallrdcr, 7 \.17 (:\1 U 2SJ, mit22;
+5 RI7Y, Frcot cpoilcr,
I kt k,tofH:ingyr und "i"jtVJN, hilrvc-n in \\'ag,'nlirlw, vporr.l cdcrk-nkrad
und ~dhlltknaur {auc h lur
\ut()lll.l1 ik), I ~,d\'rI1lJrh(lH'tt(' Ir "ieh.llthdw!
und l landbrcm-,i, '\('h~,I~,IlL'il1\\l'rl, Sportfuhrwcrk
(ITh;-iltlilh in den larbcn <"ehllarl,lml)!arol,
,)illwr, Ko-cuo-hlau, "'l"iB. Suucm.ulushlau,
<"brJhau'<griinl

"it,lIld,lrd

Tempomat
Traction

Control

Vordersitze

600,00

517,24

306,78

630,00

543,10

322,11

950,00

818,97

485,73

2.630,00

2.267,24

1.344,70

System

beheizbar

Vorder- und Rcksitze

beheizbar

Vordersitze elektrisch verstellbar,


mit 3fach-Memory-Funktion
im Fahrersitz
I irhl hli,(\Ii, h .unom.ui-chcr

Pmitionivrung

I ,"nh.JlI 11011 l cckr kombinicrt

dor Al.di,'n'pil,!:!,'1

o
o
o

Sonderausstattung

:::::....cricnauxst

Saab 9-5 Limousine 2.3 Turbo Ecopower, 169 kW (230 PS)

at t unv

Preis DM

Prefs DM

Preis EUR

9-5

ink!.

ohne

inkl.

Aero

16% MwSt.

MwSt.

16% MwSt.

o -= xon.lcr.iu ..."t.l.ttur~
- = kc-in Anvcbot
eArmaturentafel
aus WalnuBholz
Audiosystem

'-

und Aschenbecherabdeckung

780,00

varn

672.41

398.81

1, Popular

BV~\l'hvnd au-: l{.ldio,CD,:SO


} vorn rlmk-,

r\'lllt,),

+ I ,1uI'prn [u-t-n ,

\\"alt,

in hinnrcnlun-n

il'lIcil\

1.

-\nunnc-nv \-r,,;irk,'r
Audiosystem

'\ \(11'11
(lil1b/i\litll'/r-l'(hh),
\ nl, 'IlT\\'1l \ \' rst

Jrk,

in

rlmk-, !l.lilll'/rn_ht~),

J hinte-n (link"

\lln!t-n'llllllll

rVl hh).

CD-Wechsler,

\\illl,IMllll,-hlll'

in \ ()l"d,'I"l'1lund hinu-rcnlunn

6fach

vorn , \ c-rvtc-llhar, "li.,\tiJ

3.260,00

2.810,34

1.666,81

700,00

603.45

357,90

250.00

215,52

127,82

750,00

646,55

383,47

2.040.00

1.758,62

1.043.04

570,00

4 91.38

Jl",,<"iI,

I,

l ullmatu-n,

,,'itlidl

.tu-:

level

\1',\ (l'iIN,hlidIJ(!J

1 + 2 (ATA 3)
"l'n,!)ITn

gl'gl'11 GI."hrUlh),

11I,lllich

Kipp"-INln'n

fr Freisprecheinrichtung

Glas-Hubschiebedach,

l\i('ht

aut-qm-clu-ru,

-\llt,'nl1l'Il\LT,tiirk'T

Diebstahlwarnanlage,

Kindersitx,

598,21

I,

1.170,00
20(}\\'all, 91

Comfort-Package

Einbausatz.

1.008,62

hiI1ItT\'lliln'IlI,'\\(iI,

Automatikgetriebe,4-Gang

Ik,ll'h'1),1

7 I .lllhjll\( lu-ru,

HI"'l,III'nd .ut-: R,ldi(O/Cj)/Ka'~Itt{'.

(;,"p:i, kllt"tI,

286.32

560,00
I )()\\',ltl,

Audiosystem 3. Prestige
) \()1'I1

482,76

2, Premium

lk'ldh"nd .Il1': 1{,1di"ICD/K,1'_'V\I<:,

elektrisch

integriert

mil Il'(],-rp()I,ICr

I'rc,ligl'

Klimatisierungsautomatik
Innenraum-luftfilter,

Aktivkohle

291,44

Sonderausstattung
=

Saab 9-5 Limousine 2.3 Turbo Ecopower, 169 kW (230 PS)

Sl'ril'nau""tattul1f!

o = ')ondl.'rJlI"'''lilttU!~g
- =

kcin :\ngl'hot

'-

Preis DM

Prers DM

Preis EUR

9-5

inkl.

oh ne

inkl.

Aero

16% MwSt.

MwSt.

16% MwSt.

1.420,00

1.224,14

726,03

3.600,00
4.100,00

3.103,45
3.534,48

1.840,65
2.096,30

545,00

469,83

278,65

Saab Parking Assstance

700,00

603,45

357,90

Scheinwerfer-Wisch-Wasch-Anlage

500,00

431,03

255,65

1.994,04

Metall ic-Lackleru ng
Nebelscheinwerler
Polster
('].h,j, mil I\Jrinlll'l1\crkkidllllg

I ,,lt-rpol'I\'1"

ll-dlrpol,h'r Pn',lig<" nut vcnulicrtcu \""rd,-r,iln'll


und li.iriIHHnll'rkkidung tnur III Vc-r-h, mn chku \onkr,itllil.
mil 11';1\h .\k!lH)!-) l unktton un I ahrl'r,itll
J lI\lI\\l'lclur'prd-tl'r

Rckspiegel

mit automatischer

Abblendvorrichtung

Saab Car-Computer

Sport-Package

Aero

'p"n.-\u'pu!l;lI1bgl-.
l "puk,' l ciclumctalh-ach-r.
7 '\ 17 (-\1 U ,lH), mil ,11:; +; RI?), l rontvpoilc-r.
I kd,qolll:ing"1" unc] \,'ih'll'lhiiu,n
in \\'a~l'nfarhl',
\port 1,'d'Tknkr.ld und -rhahkn.mf
(auch fiir
\ULOIll.ltikl. 1l'llnm.lI1'lh c-tu- tr Schalthcbclund J [,lIldlm'l1lw. \.dl"I,! hcinwc-rh-r,
'spor tfahrw crk
(,Tllllilh in de-n L.rlWIl: \d1l\ar/,
lmolarot , villxr, K"'IlH"hl.1U. \\"';11, .\Iitt.rllatht
..blau. "karah:iu'gril1l)

('la-,iL mil l urinncn, "rkl"itlllllg,


"OfHH'lIhkndl'll
doppclt , mil [nk-uc hu-u-rn KO'l11dibpicgl'1 tur-1,111""1" und Ikil,lhrl'l', hmpomat,
,\lltl..J,lll1ldltll'
101'11, vcr--tcllbar, Gl'p;ilklll'll
lUI' K\'k'ligling
,11ll 1ader.mmbodcn
.\.wlio',1 ,km],

3.362,07

3.900,00

Aero Plus-Package

[ nkrJlol'h'1"

1""lillllllm,Hll'I1
Tempomat
Traction

1 rh:illliLh mil 5 C;,1I1g <.;ddlg,lri...lJl'


Vorbereitung
Vordersitze

und

306,78

630,00

543,10

322,11

fr CO-Wechsler

beheizbar

Vordersitze elektrisch verstellbar,


mit lfach-Memory-Funktion
im Fahrersitz
ilh\

517,24

+-(;,1I1g-'\Llllllllalikgdri"hl'

beheizbar

Vorder- und Rcksitze

600,00

Controt System

hli..!lli. h autornau

..c hcr Po,itionkrung

th-r .\.ulkn'pil'g,1

950,00

818,97

485,73

2.630,00

2.267,24

1.344,70

o
o
o

Sonderausstattung

'vcricnaus-t

Saab 9-5 Kombi 2.0t Ecopower, 110 kW (150 PS)

at t unc

o = 'vondvrau

- - kc!n Auocbot

Armaturentafel
und Aschenbecherabdeckung
aus WalnuBholz
Audiosystem
lk'khvlld

\ Ilil '1111, 'tll

in hinu-rt-n

hbl,

1"<',

lT'ljr",

Audiosystem

Prels DM

Pre is EUR

952.0t

in kI.

ohne

inkl.

Ecopower

16% MwSt.

MwSt.

16% MwSt.

vo'rn

1, Popular

au-: Radio Cl), ~O\\',HI,

) '<>1"11I lmk-,

Preis DM

......
tattlll~

+ I J.uhprn

672,41

398,81

1.890,00

1.629,31

966,34

2.450,00

2.112.07

1.252,67

2, Premium

3, Prestige

in \<>1"<11.-1"<'11 und hinteren

Automatikgetriebe,
Automatische

lI"t"ll

. .?O()\\",ltl. ,-.:I

.rutvprcclu-rn, )

je\Hjl, l , \ int f\.!lII\"rr,I\11l1

4-Gang

Niveauregulierung

CD-Wechsler,

6fach

Comfort-Package
\\ill\IMllll,hm

\ ()l"ll.

('('P:l{ klWII

Hd~',ligung

lUI"

Diebstahlwarnanlage,

\r'hlJhar,

Driving-Package
1"I11J)O unat , '-l,\,\h

Tccul-fullmaucn

1 + 2 (ATA 3)

2.810.34

1.666,81

1.480,00

1.275,86

756,71

800,00

689,66

409,03

250,00

215,52

11I. lu';it/l

310,00

elektrisch

integriert

o
o
o

o
o

o
700,00/603,45
357.90 EUR

646,55
(

383,47

444,82

o
o
o

Aktivkohle

750,00

92,03

o
o

153,39

o
o

o
o

267,24

158,50

2.040,00

1.758,62

1.043,04

570,00

491,38

291,44

3.780,00

3.258.62

1.932,68

180,00
300,00

,{ halt knau 1 r auch Iur Autumatikt,

155,17
258,62

I .'tkrrn.lJN IIdll' lur '-llhallhl"bd

I k'ip:n

::; '-lpokc, ,:; x \ (ALU


1fl'-lpob',

211. mil ~ 1)))

R 16 \

x 16 (.\1 LJ 2;1. mit ~1 :;" :;; I-{ l \

2.140,00
2.140,00

1.844,83
1.844,83

und I iJndbn'm,,'

leichtmetallrder
I )"'ign:

h f\. iPP"'n'(ll"\'n

{I"r Klim,lti,i,rung,au!rJll1.1til

6,;

311.89 EUR

127,82

I'n"lig\'

leather-Package
uml

1.170,00l1n08.62 610,00/525,86
598.21 EUR

3.260,00

750,00
l; la-dmn

"l'IlS0rCIl gl'gl'll

Klimatisierungsautomatik

r ,dlrknkr.ld

(rvdlhl.:\nll'nllll1\cnt:irkel"

L'umpun-r

rnit 1 "dl'l"p(JI'Il'1"

H",tJIl{!t"il

1.564,55

fr Freisprecheinrichtung

Innenraum-Luftfilter,

2.637,93

vorn rlil1l~n,\illl'/rc(hts),

870,00
(',11"

Glas-Hubschiebedach,
'vicht

am Koih-rrautuhoch-n

level

11,'lH 1 .ru ': \ I ,\ (,in,('hJi,jllilh

Kindersitz,

EUR

1,

3.060,00

I~,,tvlwlld JUS:R,ldi().Cl)/K,l~~\"IIl'

Einbausatz

560,00/482,76
286.32

K,""'IIl',

LT'J,irkl'r

Audiosystem

,tl

I,

1 ;0\\';\11, laut-prcchc-ru,
l vorn (link, 1\\il1<' I"l'll11-), in vorch-rc-n UI1(1 huucnn l ur.-n f"lIl'i!,

I~,

Ecopower

'I"

He'll'lwnd auv: H",dio. Cl)


\nl"IlI11'I1\

Ecopower

780,00

hcrn,

l urvu )"",-i!,

9-5 S 2.0t 9-5 SE l.Ot

1.094,16
1.094,16

220,00/189.65
112,48 EUR

Sonderausstattung
= Scr-icnauv-tattuug
o = Sondcrou-vrau
- = kcin Anccbot
~

Saab 9-5 Kombi 2.0t Ecopower,

Ul~!!
'-

Preis DM

Prers DM

Preis EUR

9-52.0t

inkl.

oh ne

inkl.

Ecopower

16% MwSt.

MwSt.

16% MwSt.

1.844.83

1.094,16

110 kW (150 PS)


9-5 S 2.0t 9-5 SE 2.0t
Ecopower

Ecopower

leichtmetallrder
])",ign: 1 "pokl',il.;

\ 16 \11l2).

mi!}];

:;; Rlh\

2.140,00

Load-Package

370,00

318,97

189,18

220,00/189,65
112,48 EUR

de-r Klit bi\lkhlh


unc] dc-m \\',I~,'nd.J{ h .lngybr,llill
Ikfl:-.tigungsgurll'
f r LHJung:
wcrch-n mitu-l \l\hlTuf1g,h.lbll
in d\"ll
I ,hll'f)\!.'I'.1Ilkl'rllll:':"lhi,rHtl.1!ll
Kulhrraurnhodcn
h,k_tigt

(;cpiid

..ncrz:

iet

1\\

i'l he-u dl"!" ()h~T,,'it,

Metallic-Lackierung

1.420,00

1.224,14

726,03

Nebelscheinwerler

400,00

344,83

204,52

0
0

0
0

3.200,00

2.758,62

1.636,13

3.900.00

3.362.07

1.994,04

Polster
I ed"rp()I,I<T ('I.",i.
t

l'd.'rpld'kr ('I.,,~ilmil 'llirin!ll'llllTkkidullg

Pr(',lig~' mil \\-lltililT\ln\'(>nkr,it/~'1l


4.100,00
3.534,48
2.096,30
'Tkkidung (nur in \Crh. mil clckrr. \'ord\'r ..itvcn, mil JLH h ,\kmon-Junklioll
im LlhrlT,i\:ll
u,\lh,vlour'pol'll'r
300,00
258,62
153,39
0

2.900,00/2.500.00
1.482,75 EUR
3.600,0013.103.45
1.840,65 EUR

l c-krpol-t,r

uur] liiril1lh'l1\
J

Rckspiegel mit automatischer Abblendvorrichtung

545,00

469,83

278,65

Saab Car-Computer
Saab Parking Assstance
Scheinwerler.Wisch-Wasch-Anlage

400,00
700,00
500,00

344,83

603,45
431,03

204,52
357,90
255,65

0
0
0

1.666,81

Sport-Package Aero
Sport _-\u"pull.ml'lg."
I kd"I!lI\J~ingn
\u!oIl1Jtik).
(l'l'h;illlKh

3.260,00
7 '\ 17 (,-\1 U )~).l11i!

'iPl1kc-1 cithunctollrack-r.

und 'i\'i\\'n~~hr;tL'n in \\'aglI1LIIIJI'. 'ipOI"l


1 l'dcrrt\,ul"(

)wtk

hir 'ichaltl1L'lwl

in clr-n 1,1dKn: 'Hh\\ arz. Irnularot

1ldnknkr,ld

unc] 1landhrr-m-c-,
, 'iillh't", Kovmuchl.ru,

Tempomat
Traction Control System

+; Rl~.

und

oahaltknaul (auch fur

620,00

517,24
534.48

100,00

86,21

vordersltze

630,00

543,10

beheizbar

Vorder- und Rcksitze beheizbar


Vordersitze elektrisch verstellbar,
mit 3fach-Memory-Funktion im Fahrersitz
auu.mau-ahcr

l'o-.itioninung

(kr -\ull"n'piej!l'l

0
0
0

2.390,00/2.060,34
1.221,99 EUR

lront-poikr.

306,78

317,00

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

\lIl()lIhl\ikgyll;.-I"

Vorbereitung fr CD-Wechsler

I tnwhlk-l'Hch

0
0
0
0
0

,\"hl')'llwill\\ crtc-r, 'ip()rll~lhn\ e-r];


\\'l'ill, .\\itt.'llJI ht-blau, 'ibrakill'gri.illl

600,00

Irh;illli\ h ruit :; (;,llig 'i( hJltgl'tri,I1l' und +-liang

2.810,34
)1')

51,13
322,11

950,00

818,97

485,73

2.630,00

2.267,24

1.344,70

Sonderausstattung

Saab 9-5 Kombi 2.3t Ecopower,

Preis DM

Preis DM

Preis EUR

95 S 2.3,

95 SE 2.3'

in kl.

ohne

inkl.

Ecopower

Ecopower

16% MwSt.

MwSt.

16% MwSt.

t.n tuno

\l'ril'llclL!"

'vondcrnu "tclltLlt~!

- = kc-ut

-\llOl'hol

Armaturentafel
aus WalnuBholz.
Audiosystem

und Aschenbecherabdeckung

780,00

672,41

398,81

1, Popular
Radill/ Cl), M)\\,J\!. 4- I .uu cprcc-lurn , 2 11IrIJ (link .. rccluv) ,

H..,tdlt'IH!

au-:

in hint.-r,11

Tllr~'11 1,'\1 c-i!-, l,l,nll-nnl'll\lT,t:ir-b-r

Audiosystem
B(' ..",h,-nd

vorn

2, Premium

.iu-: R,ldio,

C!)

560,00

in 1')1'(1,'["<'11 Uilt! hinl<'n'IlT(ircl1

Audiosystem

7 I ""!'!""" Iw!'n,

Ka--ct tc, 150\\J.lt,


[cwcil-,

~ 101"1]

482,76

286,32

598,21

dink, ,\Iiltl'. rcdlt"l.

1, Anuruu-nv c-r .. 1:iri,.'1

3, Prestige

1.170,00

1'\(',1c-hc-nd .ur-: Itl( liol Cl ) I Ka""'Ul-,

125 kW (170 PS)

10() \ VafL. K ) .iut-pr.-chcrn

1.008,62

610,00/525,86
311,89 EUR

..

,\Ilikl t'<'l'hls), in \ orde-ren ulld hinteren '! uren j('" ('il, I,


1 hu Kocrr.uun
(I\',hl,), \nlL"lllwn\t'r,lJrk('r
j \ 111'11
lIin"-l

Automatikgetriebe,
Automatische

4Gang

Niveauregulierung

COWechsler,

6fach

3.260,00

2.810,34

1.666,81

1.480,00

1.275,86

756,71

800,00

689.66

409,03

250,00

215,52

750,00

646,55

0
0
0

0
0
700,00/603,45
357,90 EUR

Comfort-Package
.\ lilll"l.lrl11lvhlw
C"p:lt kndl

Oiebstahlwarnanlage,
Ht"Iv!wnd au-: \1\

383,47

un ,

vorn . \ c-rvtcllhar. Tcvril-fultmat

vur Bd<'~tigullg

127,82

arn Kofh-rruumbodcn

1 + 2 (ATA 3)

level

(I'Il"lhlil'nlich

'v-n-ore-n

gl'gl>ll t;la"bnllh).

Driving-Package

IU',11/Iilh f,;,ipp"~IN)I'l11
870,00

750,00

444,82

2.040,00

1.758,62

1.043,04

570,00

491,38

291,44

o
o

I<l11p(1In.1l. ".lah Car-Compuu-r

Einbausatz

fr Freisprecheinrichtung

Glas-Hubschiebedach,
Kindersitz,

elektrisch

integriert

'\it hl mit Iv(llTjl()l"tLT I're_tig"

Klimatisierungsautomatik
Innenraum-luftfilter,

Aktivkohle

Hnt.llll!t,jl dn Klim,lIi"it'rung,.lLItomatik

Leather-Package
I ('dvrknkrad

300,00

und vchaltknau!

(,}uch lur Automank J. I t,lI ..rn1.1I1'(luuc

258,62

153,39

Ir '\\halll1<"11("1 und I [andhn'Ill""

leichtmetallrder
Jk,i:!11

:;"J)(Ik,l',fJ,:;,l

lk'i:,!11 IO"I)()!..\',6,;,](,

(-\llIL~I,rnitllj
(:\lll.:!;I.mil.:!l:;

j;H16\
):;I{lh\

2.140,00

1.844,83

1.094,16

2.140,00

1.844,83

1.094,16

o
o

220,00/189,65
112,48 EUR

Sonderausstattung

Saab 9-5 Kombi 2.lt Ecopower, 125 kW (170 PS)

Preis DM

Prels DM

Preis EUR

9-5 S 2.3,

95 SE 2.3'

in kI.

ohne

inkt.

Ecopower

Ecopower

16% MwSt.

MwSt.

16% MwSt.

Scricnau ..-aauun

o = Sondereu ......
l,ltlUI~
- = kcin Anvchot

..

leichtmetallrder
Dl'"ign:

"p{)kl',b,;

\ 16 1-\1 U 1f,), mit 11;

:;:; I{I{,\

laad-Package
Gcpc knctz .

2.140,00

1.844,83

1.094,16

370,00

318,97

189,18

clu-n de-r Ohn'l'ih" dlT Hii, k ..i!Jldml' unc] dom \\,l~,'nd,u. IJ ,1Il,!!l"hr.l' hl
fiir Llrlung:
\\ c-rdcn ruitte] ..."'idllTllng ..haken in de-n [ ,1,1,'111lTJ.nkertmg'"

Bl'fC'"tigullg!'lgUfll>

Nebelscheinwerfer

hnmn ,1111!\.ullnr,lUmhulkn

1.420,00

1.224,14

726,03

400,00

344,83

204,52

0
0

3.200,00

2.758,62

1.636,13

3.900,00

3.362,07

1.994,04

Polster
Il'dl'rpul ..I,'r C.,l', .. re
Cb"il

mil TlirinJ1t'1l\ .-rkkidullg:

! cdcrpol-ur

Pn',lig" mil vcruilicru-n \'onkt",il/l'll


,-rkl"idung (nut" in Ve-rb. mil clcku- \'onkr,i!/'!l.
[u,u~\,lour'pol,!t"r

lInd Turinm-nv

Rckspiegel

mit automatischer

Abblendvorrichtung

4.100,00
3.534,48
2.096,30
mil H.u h \knwn l unkuon im I Jhrvr,il/l
300,00
258,62
153,39
545,00

469,83

278,65
204,52

Saab Car-Computer

400,00

344,83

Saab Parking Assistance

700,00

603,45

351,90

Scheinwerler-Wisch-Wasch-Anlage

500,00

431,03

255,65

3.260,00

2.810,34

1.666,81

Sport-Package

Aero

'port Au'pu!lJnIJg{'. 1 -,pokt' I d~hlnlt'I.lllr;id,-r,

7 \. [7 t.\! U lSI. mil


in \\-'lg,'nl.lrh, .....por r-Lcdcrlcnkrad
\utoIllJtik).
L ,dlTlll.lIl,tlWltl'
lur ....
dl.1lthdwl und J Iandbrcm-,c. '\,h,I,{
Icrhltlich in den larbcn: \dH\ J'/. lrnolarut , vilbvr, Kovmovblau, \\'dll,
II{ocblOBtanger \111(1....~'il\'n'l.hr/t'n

Traction

Control

[rhltlith

mil;

Vordersitze
Vorder-

System

620,00

C;.1Ilg "',hahgctriebl'

beheizbar
beheizbar

Vordersitze elektrisch verstellbar,


mit 3fach-Memory-Funktion
im Fahrersitz
[imchli,,[\lil h "utOllh,ti,.lwr

517,24
534,48

306,78
317,00

l'o,itioni'Tung

(J..r\ulkn'pil'g']

100,00

86,21

51,13

630,00

543,10

322,11

950,00

818,97

485,73

2.630,00

2.267,24

1.344,70

hdl"li).!1

2.900,00/2.500,00
1.482,75 EUR
3.600,0013.103,45
1.840,65 EUR

0
0

0
2.390,OOn.060,34
1.221,99 EUR

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0

uru] -I- (Jang

fr CD-Wechsler

und Rcksitze

0
0
0
0
0
0

}); -1-; R17Y.lnmt~poiln.


und 'I. hahknaul r auch lr
[wim\ c-rhr. "ponJ',lhr\\\Tk
\\ittnn.r{ lu-blau, ...brah.iusgnitl)

600,00

Tempomat

Vorbereitung

j ... 1 1\\ j ...

Metallic-Lackierung

I cdcrpol-u-r

220,00/189,65
112,48 EUR

Sonderausstattung
=

o-

Saab 9-5 Kombi 3.0t V6 Ecopower, 147 kW (200 PS)

~Wril'll.lLl", ..t at.tuno

Preis DM

Prefs DM

Preis EUR

9-5 SE

vondcrnu-, ...t,Htul~

inkl.

ohne

in kI.

3.0t V6

16% MwSt.

MwSt.

16 % MwSt.

Ecopower

kc-in Anocbot

...

c-

Armaturentafel
und Aschenbecher"abdeckung vor-n
aus WalnuBholz
Audiosystem

2, Premium

B,-'Idlt'nd ,JU, R,ldiol

xunc,

~ IIJnl (link ...

l'j)
I(,}, .., 11\'. I 50 \\.lH. 7 I ,lUhpr,'\ h. rn,
recht ..l , in vorde-r .. n lint! luntrnn
I iinn j,\\\iI .. 1.

-r ..( ;irkl"r

\ TI\,'nl1, '11\,

Audiosystem

3, Prestige

610,00

.iu-:

Itldiu

311,89

1.480,00

1.275,86

756,71

700,00

603,45

357,90

o
o

750,00

646,55

383,47

2.040,00

1.758,62

1.043,04

570,00

491,38

291,44

L) K,l''idtc.

4~Gang

Automatikgetriebe,
Automatische

Niveauregulierung

CO-Wechsler,

6fach

Comfort-Package
vor-n, vcrvtcllbar. lc xtil-l ullm.itu-n ,

,\\ittd,lrllll,'hll<'

(;"p:i, kll<'ll vur B,'I"'ligullg

am

level 1+2 (ATA 3)

Ik'klll"lld

hli,HIi( h

Einbausatz

nin-c

"WlhO!"l'n

gq!l'1l (;Ia,hru,

hj. 11I,:illlit h KiPlht'Il'Orl'1l

fr Freisprecheinrichtung

Gtas-Hubschlebedach,
Kindersitz,

elektrisch

integriert

'vu ht mil J nlnpo],tt'r

l'n',tig\'

11.,t.\Il.II,il

(1,'1"

Aktivkohle

unc] schaltkn.iuf,

l vdcrmnn-chc-tu-

hir- J Imdhr .. m-e-

leichtmetallrder
Ik,igllI{)"pok
j)",i~ll:

v,

6,Sx lh 1-\IU]:;),mit}IS

:; "pok." 6.:; x 16 (.\1 U 2! I, mil 2 I:;

[h-,i~n J "ptlk",6,;x

16 (.\\U2fo),miIJl;

.'

Klilll,Hi,ilTUllg'.llI!()I1l.llik

leather-Package
I ..d .. rknkrad

Klimatisierungsautomatik
Innenraum-luftfilter,

Kolfcrraumhodcn

Oiebstahlwarnanlage,
,UJ': \ I \

525,86

lOU \\'.111, S j .lut'prll 111'111,


1 \,1111 ilillk,/~\itl,, 1'\'1111-), in vordcrcn uml hinun-n l iuc-n jl\,,il .. 1,
1 hu t-:. dklT,HlII1 (1"('(hh), :\nh'l1lll'll\
lT'l:irh'r

1{,",ll,Ill'lld

S;Hlf,\
:;:; H 16 \
:;;Hlfl\

220,00
220,00

189,66
189,66

112,48
112,48

o
o

Sonderausstattung
\

Saab 9-5 Kombi l.Ot Y6 Ecopower, 147 kW (200 PS)

= \cricnau""tattung
o = 'iondcrausstat tun
= kc-in AnglllOl

Preis DM

Preis DM

Preis EUR

95 SE

in kI.

ohne

inkl.

l.Ot V6

16% MwSt.

MwSt.

16% MwSt.

Load~Package

370,00

i'Lh~n der ()hnwitl" rlcr- RlK k'lUkIHh" und {km \\".Ii,!,ndJ' h


fiir LHlung: \\l"nkn mnu-l-, '-li. hUlIllt!"h,\kl'1l in d, n
! ,1...tItl\\'rJnklrung,,,,hil'!Wn
am KollcrrJlJlllhlJ(I,'n
h"]",,'i!;!1

Ccpxc knctz: j'll\\


Bcf(:..tigung:..gurtt'

Metallic-Lackierung

1.420,00

318.97

189,18

726,03

,HlgdJradH.

1.224,14

255,65

Nebelscheinwerler
Polster
rnit l urinnc-nvc-rkk-idunjj

I ldl'rp<ll ...ter Cl,l"il

["(krpo],tl'l' Pn"\lg(
lilid Iliril\IH'lll('rkll'idung
Rckspiegel

I11lt vcruilicrun

Vorder,jl/l'n

in Vl'rh. mil clc-ku-, \ordl'r

(uur

mit automatischer

500,00
431,03
..il/l'tl, mil 11;1l11:\1"tlHlI"~ l unktion im r,lhrn,il/)

Abblendvorrichtung

545,00

469,83

278,65

700,00

603,45

357,90

Saab Car-Computer
Saab Parking Assistance
Scheinwerler-Wisch-Wasch-Anlage
Sport-Package

Aero

Ecopower

500,00

431,03

255,65

2.390,00

2"060,34

1.221.99

'ltJndanl -\lhpull.lIllagt".
3'''p"kt"
1 ,"ilhtnwtallrd,'r,
7 \ 17 (,\1 L11K), mit 12; +; H"17)", l runtvpo.lcr.
t k,k-.toBt:ll1!!<"r und "1'itL-n,dir/l"n in \\"ag,'nl;1rlw. "pon 1c-rkrhnkrac] und .whnltknauf (auch fur
-\ulflmJtrk),
I t"d<Tlllan'lhl"tlL" fur \dl,llt1wlwl und J landbre-m ..v. '\vbd ..clu-inwcrh-r, 'spor tfalu-wc-r],
(l"rhltkh
in dcu l arlxn: \dmar/,
lmolarot , 'ullu-r, Kn ..mo-blau, \\',"ill, \liHnnalhhbl,lU,
"ikarah:-iu'grn)
Tempomat

600,00
6.065,00

Touring-Package

cn

\udim\ ..tem 3, c,lach


]'n",lig<".

";l<lh Parking

J{ll~pil'gl'l

\"i ..IJrH'l",li"mjlonlal,

mit aur.
\'ord.'r

1\ -r ..i 111'e-le-kt ri'l h \tT,kll!'"r,

Traction

Control

Vorbereitung
Vordersitze
Vorder-

3.100,99

o
o

306,78

\\'l"lh .. lc r, Dn-b ..tahIIlJl"n.lnl.lgl".\I\

J vd"rJ1ol ..ur
\ 'iln

517,24
5.228,45

mit

L
\hhlvlH!I(jrridltullf!'
und Jilk,ith' hvlwi/har,

3tJl h -,\ u-murv

- j un]...li(Jn lm I aI1l1"r'ill

System

fr CD-Wechsler
beheizbar

und Rcksitze

beheizbar

Vordersitze
elektrisch verstellbar;
mit 3fach-Memory-Funktion
im Fahrersitz
I in .., hli...J~lichautornati-a-her

Po~iti(lIlit'rullg

[ c-nkrad [[011 Leder komhinicr

'vuht in \rhindung

630,00

543,10

322,11

950,00

818,97

485,73

2.630,00

2.267,24

1.344,70

d~T-\u1\l"n'pi,"g,,1

mil automau-c hcr \ h '"Jurl'gulit-rtmg

[r.lg~"n "i\" lhn-n Saab \ITtrag,handkr

nat h dl m Zulx-hor

I'n!~Ill"kt

Pr("i~c und I inhauko-u-n

neum

1I111l"nlhr J 1;-iIHIII"rgnn.

o
o

Sonderausstattung

Saab 9-5 Kombi 2.3 Turbo Ecopower, 169 kW (230 PS)

= Scrtcnau-sccuuno

Preis DM

Prefs DM

Preis EUR

9-5

inkl.

oh ne

inkl.

Aero

16% MwSt.

MwSt.

16% MwSt.

o = "()nd('rau:-,tattUl~
- -= kc!n

.Anvcbot

Armaturentafel
aus WalnuBholz
Audiosystem

und Aschenbecherabdeckung

2 vurn tlillk'irl'Lln'l,

Trcu j"II<'il,

in huucrco

I,

482,76

286,32

1.008,62

598,21

3.260,00

2.810,34

1.666,81

700,00

603,45

357,90

250,00

215,52

127,81

560,00
1;0\\':1tt,

in \ordcl"cll

71 ,1llhPl"l'llwl"n,

uud hill!crl'I1TI\,n i'-'IIl'iI,

I.

-rc.i l'k,r

I'

Audiosystem

\Ilrt)

2, Premium

.; \"1'11 (1IIIb/t\\iu,'/rl'chl'i),

398,81

+ l aut-prcclu-ru,

Ik,!~,Jl\'nd Jlh: RJdif)/C))/KJ~'CttL"

3, Prestige

1.170,00

l{adiu/CD/Ka'~Clll',
200 Watt, S Laur-prcchc-rn ,
(linb/,\litll'/rl'chl'i),
in vorderen und hinteren I ut-en jl'lIt'ils

Il"ll'hl'nd

672,41

1'1',(,11');.,'1'

Audiosystem

\ nt \'1I1H'1\

780,00

1, Popular

Ho(L'lwnd au-: Radio, Cl), SO\\'Jtt,


-\nt 1-nncuv

vorn

JlI~:

1 int j((,ll,'IT,u,m

Automatikgetriebe,4-Gang
CD-Wechsler,

1,

(r,:dns), Amcnncnvcrvtr-kcr

6fach

Comfort-Package

o
o
o

Xliucl.n-mk-hnc \'01"11, vcr-acllbar, "lcxril-I umat un,


l;q);iL krutv lUI' Jklcqigung
am Koilcn-aumbodc-n
Diebstahlwarnanlage,

level

1 + 2 (ATA 3)

646,55

383,47

2.040,00

1.758,62

1.043,04

570,00

491,38

291,44

750,00

Ik'Il')Wlld au-: AI A (f'in~(hli('mi('h S(moren gegcil (;la~hI"Ul ln. lu"':il/lilh


Einbausab

fr Freisprecheinrichtung

Gtas-Hubscbiebedach, elektrisch
Kindersltx, integriert
:\il hl mil l

Kippvcucur ...n

cdcrpol-u-r

Pn'~ligl'

Klimatisierungsautomatik
Innenraum-luftfilter,

Aktivkohle

B,,~t.ln{l(t'il (Iel" Klimativicrungcautnmatik

load-Package
knctz: i,t
Bcfc~ligung:.gtll"tl'

{;('p:i(

370,00
1\\

318,97

ixchcn der Olwr,l'ite dcr Riil bil/khn,


unc]ch-ru \\'ag,'nd.l( h angl'bradll.
Ir Ladung: worden mnul-, "'idlt'rllllg,hakl'l1 in den

J ,1'tl'n\I'r,lIlk~'rung"lhil'nl'n.l1ll

Koffen-aumbodon

h,fi.,tigt.

189,18

Sonderausstattung

Saab 95 Kombi 2.3 Turbo Ecopower, 169 kW (230 PS)

= Scricnau-, ...t at t ung

Preis DM

Prefs DM

Preis EUR

95

inkl.

ohne

inkl.

Aero

16% MwSt.

MwSt.

16% MwSt.

0=

SondL'rJu""tattu,;g
- = kcin .\ngdmt
~

1.420,00

1.224,14

726,03

3.600,00
4.100,00

3.103,45
3.534,48

1.840,65
2.096,30

o
o

545,00

469,83

278,65

Saab Parking Assistance

700,00

603,45

357,90

Scheinwerfer-Wisch-Wasch-Anlage

500,00

431,03

255,65

1.994,04

306,78

Metall ie- Lackierung


Nehelscheinwerler
Polster
l.c-dcrpol-tcr Cb,~i( mil lrilmcll\ukl,jduJl)!
L,'{krpol,tl'r I'n"ti)!" mil \ ,'lllili,-rh'!l \'nnl, r,jln'!l
undTut-inncnvcrklc-idumj

(nul" in \'tTh.

l unkuon im

ruit 3Ialh\I,'uHln

mil

"1.-\..\1"

\urtl.r,i\/l'Il.

I,lhrn,il/l

I u""u"Hllllll"'p!lI'\<,f

Rckspiegel

mit automatischer

Abblendvorrichtung

Saab Car-Computer

Sport-Package

Aero

"'port \u,pll!tanl.lgl. ! "pd . I \ilhtllll'l,lllr;ld .. r, 7 x 17 (-\1 U .J~l, mu

JJ:;

111'1k,tof\l:-ing:n

unt!

\UIOIl1Jlik),
(l'rhllli\h

und 'wit,'lbl

hurvcn in \\-,'g\,I1IJI'I1(", "port'

I ... k-rIll,H1'chltll'
in denlarbcn:

{in- '-llkdthdll'lul1d

I l'd~'rl,'nh,ld

l Lmdln-cm-a-,

Ho 17), I ront-poil.r.

~,11.IItkIlJul

'\l'I>, 1,\ 111'ill\\,'rkr,

....
Lh\\.1I"/, lmolar.u , ....
illx-r, K"\1111"loI.1u, \\',-if\,

Aero Plus-Package

'+;

(JU, h lur

")lllrLlJhn\!.-rk

l\lilil'l"ll,llhl.,hLIlI,

3.900,00

'-lk.l1",lh;iu\grllll)

3.362,07

\udo\) <te-m _1,J ,-d"rpul~hT CIa"ic mit ! ur-inmnv \'I"kkidung.


'\oIHl!'llhkIH kil
doppclt, mil luh-uc hu-um KO'l1ll:tibpi"gl"i lur! ahrcr und l-kibhnT,kllljlolll,l\,
\1i11l'IJrml.,IIIh'
vorn , vvrvtcllbar,
Gl1)Jl knd/ /tIr Bd,-,tigung am J Jd\T,Hlmhodl'll,
hx til.Lullrnattc-n
600,00

517,24

630,00

543,10

322,11

950,00

818,97

485,73

2.630,00

2.267.24

1.344,70

Tempomat
Traction

Control

System

I rliltli\h mil 5 (;,}I\1; "\h,}lIg\'lril'h"und!


Vorbereitung
Vordersitze

(;,'llg-AulOlllJtikgctril'lw

fr CD-Wechsler
beheizbar

Vorder- und Rcksitze

beheizbar

Vordersitze elektrisch verstellbar,


mit 3fach-Memory-Funktion
im Fahrersitz
I m-rh I{'I\lil h ,1t1tom,lli'l

hIT ]>o,itionil-rung

dt 'I" \ulkll'pil'gl']

o
o

Notizen
(

Neuwagen-AnschluBgarantie
Auf \\lln'ch

lbmn [hl" vaab \crlrag_hndkr

hidt'l

'\l'U\\a~~'n

I I'i_Iung ..umlang

giht lhm-n ruch dcm vblauf

zu<ivlilhc

"ilhnlll'i\

"i,

[ragl'n

mil ,,".lah Protcc uon'

\n_, hluBgarallti,' an. I )"1" Jll",ond~Tl'

"int" citlzigartig"

Iur \\l"ill'l"l'

1\\

"i [uhrc

lhr.-n "a.lh \rnrd!!,hndl"r

tll"f

odcr

kr'ldll"rgarantic

[oo.noo

km

nac h ,,",',Ih I'rnl<'( iion'

Preis inkl. 16% MwSt.

DM

590,00

Preis oh ne MwSt.

DM

508,62

Preis inkt. 16% MwSt.

EUR 301,66

Saab Assistance
\lit

dn-i J,lh!"\' 1.1Ilg

dom Kauf lhrc-, "aah balx-n "il" gkidlF<'itig

An-pruch

au! Saah .-\"j'\,l\lu,

I).), bcdnltl'l

ku,\\'nl",,

-olhcn "il' \\ idc-r I rwart cn untl'n\cg'

I lijk,

unc] _dmeJk

cinc l'anm- halll'll.

1),r' \a,lh -\..,i,t,1I1t<' Center iq uur cinon '\nrul c-nthrnt und lglilh
rund

urn dil'

hringl'1l

Uhr Ill'wl/l. Don

kann man JI1I1l'n [u-i den nu-i ..ten

\\Cil<'rl1l'!tl'lI. 'ullu-n \\ ir lhucn vor

I'rlJhll'nwn

\\ ir lhr ,\Ulo lUI' nidhtgdl'gl'tll'l1

Ihr \aah \'crtf.lg_hndk'f

()I"\

nitht 11<"11,'nkiintWIl,

",},Ih \'\"rtl".lg"\H-rk

intormu-rt Sic gnll IWfnahcn

..ten.

I inzclheilcn.

Saab Finanzierungsleistungen
\\'enn

Sic- ..ich tur [l'a,ing

gl"( lmcidcrtc
~o\\ic
"I!l'r
1'.11".11

Lii,ung,-'n

individucllcr

vnt-chcidcn.

hi ....t<:'11

mil Kilunu-tcr

r allln'il und l-alu-lci ..tung.

auc h bei F-inan/ilTung~n habcn

wir lur "lil' dil' f1,I~'('nd(" J ii ..ung

c-in indil idll,'I1\,~ 1 inan/il'rungsangl'hol,

pcr-onlichcn

ir lluu-n mail

\\

odcr Hl'''I\\tTI,lhn'Lhnung

ang"jl.lflt

Bcdurlnivvc. lhr )a.lh \'lTtrJ.g~h~ndll'r

d"11 Iiir ')ic optimalcn

lill,\Il1il'rung~jllan.

all

llu-r-

crvu-Ih Ihncn gem

.SAAB
Saab Deucschland GmbH
Stemensstrae 14, 61352 Bad Homburg

Tel.: 0 6172/9 OO~O


www.saab.com

"

Gedn

,ot

auf ,hlorlno em. reyd'ngf3h,gem Pap.er. SP 9-5 100.1620.00.99