Sie sind auf Seite 1von 24

W62

W62

Tehnini
list
Trockenbau-Systeme

11/2012 10/2009

W62
Knauf
stene jakov
W62 Knauf
Schachtwnde
W628 Knauf
W628
KnaufSchachtwand
stena jaka - Typ
tipAAfreispannend
prostonapeta

- Typ
mit CW-Profilen
tipBBEinfachstnderwerk
enojna podkonstrukcija
s stenskimi C-profili

W629 Knauf
Schachtwand - Einfachstnderwerk mit CW-Doppelprofilen
Knauf stena jaka enojna podkonstrukcija z dvema stenskima C-profiloma
K251 Knauf Fireboard-Schachtwand A1 - Einfachstnderwerk mit CW-Doppelprofilen

W629
W630

Knauf stena jaka

podkonstrukcija s prekami iz stenskih C-profilov

W635

Knauf stena jaka

enojna podkonstrukcija z dvema stenskima U-profiloma

W635 Knauf Schachtwand - Einfachstnderwerk mit UW-Doppelprofilen


W630 Knauf Schachtwand - Riegelwerk mit CW-Profilen

Neu:

W635 - Knauf Schachtwand mit UW-Doppelprofilen und eingestellter


Novo
Diamant - fr besonders hohe Schallschutzanforderungen

R azredi upornosti proti ognju po EN 135012


Viine sten jakov
W 630 konstrukcija s prekami za irine jakov do 5,0 m
W 635 visoka zvona zaita ob vitki konstrukciji

Copyright by Knauf Gips KG - W62_TITEL-1009 - Stand 10.09

Seite 1

Ar-na-fett
mmjakov
W62
Knauf22,7
stene
Ar-na-fett 12,6 mm
Kazalo
Ar-na-fett 12,6 mm

Ar-na-light 11Stran
mm

Osnove
b

Fragen ??? Fragen ????

Ar-na-fett 12 mm

b
(Ar-na-light 11 mm

Primerjava Knaufovih sistemov in Knaufova kakovostna suha gradnja

Knaufove ploe

Pritrditev obloge, podatki in napotki za naslednje strani

Poarna zaita, zvona zaita in tehnini podatki


Viine sten in razmaki pritrditve

W628
tipLochungen
A
Durchlaufende

Detajli

W628 tip B

Detajli

Stiki plo, stik z masivno steno, kot, stik s stropom in stik s tlemi
Ar-na-light 11 mm

brez
podkonstrukcije,
prostonapeto
nad irino jaka
Gerade
Rundlochung
8/18 R
dvoslojna horizontalna obloga

Enojna podkonstrukcija iz stenskih C-profilov


Ar-na-fett
12,6 mm
dvooz. troslojna
obloga

Ar-na-light 12 mm

Ar-na-fett 12 mm

W629

14

Stiki plo, stik z masivno steno, kot, stik s stropom in stik s tlemi
Ar-na-light 11 mm

Ar-na-fett 12,6 mm

Ar-na-fett 12 mm
Detajli

Enojna podkonstrukcija iz dveh stenskih C-profilov


dvo- oz. troslojna obloga

Stiki plo, stik z masivno steno, stik s pregradno steno s kovinsText Text Text
Textstik
Text
ko podkonstrukcijo, kot, stik s stropom, stik s tlemi, drsni
s Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
stropno ploo

W630

Detajli

Ar-na-fett 12 mm

12

Ar-na-light 12 mm

Preke iz stenskih C-profilov, dvoslojna obloga

16

18

Stiki plo, stik z masivno steno, stik s stropom in stik s tlemi

*) Ar-na-light 11 mm
*) Ar-na-light 11 mm

W635

Detajli

Splono

Vgradnja doz za elektriko

21

Poraba materiala

22

Konstrukcija in montaa

23

Fugiranje, premazi in obloge

24

Enojna podkonstrukcija iz dveh stenskih U-profilov


dvoslojna obloga + vstavljen sloj plo

Hinweis

20

Stiki plo, stik z masivno steno, stik s stropom, stik s tlemi in napotek za izolacijo

Auf Anfrage ist eine differenzierte Bemessung der Deckenunterkonstruktion mglich.

W62 Knauf Schachtwnde


stene jakov

Knauf Systeme
im Vergleich/
Knauf
Trockenbau
Primerjava
Knaufovih
sistemov
in hochwertiger
Knaufova kakovostna
suha gradnja

Sistemi Knauf

Poarna zaita

(gl. strani 6, 8, 10)


Razred
upornosti proti ognju

Zvona zaita Rw
(gl. strani 5, 6, 8, 10)

Maks. viina stene


(gl. stran 7, 9, 11)

pribl. dB

Znailnosti sistema

m
brez omejitev
z vmesnim slojem
vsakih 15 m

brez podkonstrukcije in izolacije


velike viine sten
zelo vitka konstrukcija
irina jaka 2 m

W628 tip A

EI 90

36

W628 tip B

EI 30/EI 60/EI 90

32

do

44

5,4

stenski C-profil kot stojka

W629

EI 30/EI 60/EI 90

32

do

44

dva stenska C-profila kot stojka


vitka konstrukcija
velike viine sten

W630

EI 30/EI 60/EI 90

32

do

44

brez omejitev
z vmesnim slojem
vsakih 15 m

stenski C-profil kot preka


velike viine sten
irina jaka 5 m

W635

EI 90

49

do

54

6,35

dva stenska U-profila kot stojka


vitka konstrukcija
visoka zvona zaita

Knaufova kakovostna suha gradnja Knaufove ploe nudijo ve:


Najbolja zvona zaita

Vitka konstrukcija

Negorljivo, A1

Najvije viine sten

Robustnost

Enostavna uporaba

Zaradi kombinacije uveljavljenih Knaufovih


izdelkov ima ta sistem visoko raven
zvone zaite.

To zahtevo za gradivo brez


gorljivih sestavnih delov izpolnjuje
ploa Fireboard A1.

Knaufova ploa Diamant izbolja kakovost in


ivljenjsko dobo Knaufovega sistema pri uporabi
na mono obremenjenih obmojih.

Za ve prostora in koristne povrine.

Z optimiranimi in med seboj usklajenimi


Knaufovimi komponentami.

Prironi format te ploe


olaja prevoz in montao.

Simboli obveajo o posebnih lastnostih in prednostih posameznih Knaufovih sistemov.


V preglednicah na naslednjih straneh ti simboli prikazujejo dodano vrednost posameznega sistema.

Copyright by Knauf

W62.at
Knauf
Schachtwnde
W62
Knauf
stene
jakov
Knauf Platten
Knaufove
ploe
Ploe Knauf
Vrsta ploe

Izvleek iz Knaufovega programa


Kratka oznaka

NORM

EN

Debelina

Mere

irina

mm

Robovi ploe
Dolina

mm

mm

Mavne ploe po standardih NORM B 3410 in EN 520


GKF/GKFI

DF/DFH2

Razred odziva na ogenj A2-s1,d0 (B)

12,5

1250

2000 do 3000*

Poarna ploa Knauf

HRAK
GKF/GKFI

Masivna mavna ploa

GKF/GKFI

DF/DFH2

15

1250

20

625

Trda mavna ploa

625

(za konstrukcije A1)

2000

DFH2IR

HRAK

15

2000/2600

1250

1250

GM-F

2000/2500
Razred odziva na ogenj A1 (poroilo o klasifikaciji K-3364/143/08)

Mavna ploa po EN 15283-1, z armaturo iz steklene tkanine

Fireboard A1

2000/2600*
HRAK

12,5
GKFI

2000 do 3000*

DF/DFH2
25

Diamant

12,5

1250

2000

20

1250

2000

25

1250

2000

*) Ploa GKFI ni dobavljiva v vseh dolinah.


GKFI: mavno jedro dodatno impregnirano proti absorpciji vlage, ploe so zelo primerne za mokre prostore.

Diamant

Posebna ploa GKFI za kakovostno suho gradnjo.


Ploe Diamant se uporabljajo pri notranji gradnji
kot obloga pri zahtevnih sistemih suhomontane
gradnje s poveanimi zahtevami po zvoni zaiti,
poarni zaiti, robustnosti in v zmerno vlanih
prostorih.

Copyright by Knauf

Vzdolni rob

Fireboard

Posebna mavna ploa A1 za kakovostno


poarno zaito.
Ploe Fireboard se uporabljajo za sisteme
suhomontane gradnje, ki nudijo najbolje
reitve poarne zaite.

VK

W62.at
Knauf
Schachtwnde
W62
Knauf
stene
jakov

Befestigung der
Beplankung
nachfolgende Seiten
Pritrjevanje
obloge,
podatki/ Angaben
in napotkiund
za Hinweise
naslednjefrstrani
Pritrditev obloge na podkonstrukcijo z vijaki Knauf
Obloga

Kovinska podkonstrukcija (prodor 10 mm)


Debelina ploevine: s 0,7 mm

Debelina v mm

Vijaki

2 x 12,5

TN 3,5 x 25 mm + 3,5 x 35 mm

2 x 15

2. sloj

3. sloj

XTN 3,9 x 23 mm + XTN 3,9 x 38 mm

250

TN 3,5 x 25 mm + 3,5 x 45 mm

XTN 3,9 x 33 mm + HGP 3,9 x 55 mm

250

2 x 20

TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x 55 mm

200/250 1)

3 x 15

TN 3,5 x 25 + TN 3,5 x 45 + 3,5 x 55 mm

XTN 3,9 x 33 + HGP 3,9 x 55 + HGP 3,9 x 55 mm 750

2 x 25

TN 3,5 x 35 mm + TN 4,5 x 70 mm

Vijaki za Diamant

XTN + HGP

1. sloj

mm

600/750 1)

600/750 1)

mm

mm

250
200/250 1)

1) Razmak pritrjevanja pri oblogi iz plo Fireboard.


Pri oblogah iz plo Diamant vedno uporabimo vijake Diamant.

Podatki in napotki
Zahteve za izolacijo
Poarna zaita: Izolacijski sloj lahko pri stenah brez vgradnih delov odpade (npr. vtinice ipd.), izjema je sistem W635.
dopustno: izolacija razreda odziva na ogenj A1
npr. izolacija Knauf Insulation za pregradne stene v roli TI 140 W ali izolacijska ploa za pregradne stene TP 115
Zvona zaita: Izolacijski sloj iz mineralne volne po EN 13162;
vzdolni upor zraka po DIN EN 29053: r 5 kPa s/m
(npr. izolacija Knauf Insulation za pregradne stene v roli TI 140 W ali izolacijska ploa za pregradne stene TP 115)
Pri vseh Knaufovih stenah jakov velja poarna zaita na zunanji strani in v votlem delu jaka.
R w = ovrednotena mera zvone izolacije; orientacijska vrednost za izraun ovrednotene standardne razlike ravni hrupa D nT,w
(zvona zaita med prostori v stavbah) v skladu z NORM B 8115-4
Vrednosti zvone zaite so orientacijske, izpeljane iz referennih meritev, in veljajo le v povezavi s Knaufovimi profili.
Alternativa:

Lahko se uporabi ploa Fireboard enake debeline.

Ojaitveni in podporni sosednji gradbeni deli morajo imeti najmanj enako upornost proti ognju.
Kategorije uporabe po NORM B 1991-1-1
e v tabelah na naslednjih straneh ni navedeno drugae, veljajo navedene dimenzije sten jakov za v nadaljevanju navedene kategorije
uporabe. Pri odstopanju od okvirnih pogojev (druge kategorije uporabe, veje viine sten, veje konzolne obtebe) je treba nosilnost
oz. uporabnost dokazati loeno.
A1:
stene v stanovanjskih stavbah in hiah, ambulante in bolnike sobe v bolninicah (pri uporabi naprav za zdravljenje in diagnostiko
kategorija uporabe C1), sobe v hotelih in nastanitvenih objektih, kuhinje, sanitarni prostori;
A2:
pohodne mansarde, ki se jih ne da izgraditi (mansarde, ki se lahko izgrajujejo, so dodeljene kategoriji C1);
B1:
pisarnike povrine v obstojeih stavbah;
B2:
pisarniki prostori v poslovnih stavbah;
C1:
povrine z mizami ipd., npr. v olah, kavarnah, restavracijah, jedilnicah, italnicah, sprejemnicah;
C2:
povrine s pritrjenimi sedei (tribune s fiksnimi sedei se dodelijo kategoriji C2, sicer kategoriji C5), npr. v cerkvah, gledaliih,
kinih, konferennih prostorih, predavalnicah, zbirnih dvoranah, akalnicah, akalnicah eleznikih postaj;
C3:
povrine (stropi, stopnice, dostopne povrine ter balkoni in loe) brez ovir za gibljivost oseb;
C3.1:
povrine z zmerno frekvenco oseb, npr. v muzejih, razstavnih prostorih ipd., ter dostopne povrine v poslovnih objektih;
C3.2:
povrine z monostjo visoke frekvence oseb, npr. dostopne povrine v javnih stavbah, olah in upravnih stavbah, hotelih, bolninicah
in dvoranah eleznikih postaj;
C4:
povrine z monostjo telesne aktivnosti, npr. plesne dvorane, telovadnice, odri;
D1 / D2: povrine v trgovinah na drobno in blagovnicah.

Copyright by Knauf

W628 tip A oz. tip B Knauf stene jakov


Poarna zaita, zvona zaita, tehnini podatki

shematski prikazi

W628 tip A Knauf stena jaka

Knauf
stenski
C-profil

brez
izolacije

votli
prostor

mm

mm

mm

pribl.
kg/m

2 x 25

50

d
D

2 x 25

W628 tip B Knauf stena jaka

2 x 12,5
EI 30
2 x 12,5

osni razmak stojk

EI 60

osni razmak stojk

2 x 15

2 x 20

EI 90

3 x 15

2 x 25

50

50

75

75

100

100

125

50

75

75

100

100

125

50

80

75

105

100

130

50

90

75

115

100

140

50

95

75

120

100

145

50

100

75

125

100

Copyright by Knauf

mm

kg/m

dB

43

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

36

42

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

36

32

40

38

60

38

enojna podkonstrukacija s stenskimi C-profili dvo- oz. troslojna obloga

osni razmak stojk

min.
min.
debelina specifina
gostota

Zvona zaita Knaufova

(orientacijske
vrednosti)

mm

EI 90

poarnotehnino
potrebna

brez podkonstrukcije, prostonapeta nad jakom dvoslojna obloga

irina jaka

Izolacija

Rw

min.
debelina

Debelina Tea
stene

Mera zvone zaite

Profili

Izolacija

Razred
upornosti
proti
ognju

Poarna ploa Knauf


Masivna mavna ploa GKF
Diamant
Fireboard

Obloga

Sistemi Knauf

150

24

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

29

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

28

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

37

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

38

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

45

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

40

39

80

43

34

75

41

35

40

43

60

44

37

75

43

36

40

43

60

44

kakovostna suha
gradnja

W628 tip A/tip B Knauf stene jakov


Viine sten in razmaki pritrjevanja

W628 tip A maks. dopustne viine sten


Knaufov profil

irina jaka

mm

Viina stene

velja za kategoriji uporabe


A in B1 po NORM B 1991-1-1
m

Kotni profil 50 x 35 x 0,7


Stenski C-profil 50 x 50 x 0,6 2000

brez omejitev
z vmesnim slojem
vsakih 15 m

Stenski U-profil 50 x 40 x 0,6


2- ali 3-stranska
izvedba

razvita irina 2000

W628 tip A maks. dopustni razmaki pritrdilnih sredstev


Nosilna pritrditev stinih stenskih profilov na sosednje stene v razmaku 500 mm.
Uporabimo primerna pritrdilna sredstva:
Knaufov sidrni ali stropni klin (armirani beton) ali druga pritrdilna sredstva, ki so primerna
za posamezni gradbeni material in poarnotehnino dopustna.

W628 tip B maks. dopustne viine sten


Knaufov profil

Debelina ploevine 0,6 mm

Stenski C-profil 50

Stenski C-profil 75

Stenski C-profil 100

Osni razmak stojk


a

Viina stene v m

velja za kategorije uporabe A, B, C1C4 in D po NORM B 1991-1-1

ploe Knauf

mm

2 x 12,5 mm

2 x 15 mm

2 x 20 mm

3 x 15 mm

2 x 25 mm

1000

(2,7) 1)

(3,1) 1)

625

(2,95) 1)

(3,1) 1)

2,8

3,95

312,5

4,05

1000

3,95

625

4,05

4,05

312,5

4,50

4,75

5,2

5,6

5,7

1000

4,1

625

4,50

4,65

5,4

5,4

312,5

6,1

6,35

6,9

7,35

7,45

1) Viine v oklepajih ( ) veljajo le za kategoriji uporabe A in B1.

W628 tip B maks. dopustni razmaki pritrdilnih sredstev


Nosilna pritrditev robnih profilov (stenski U-profili) na masivna tla in strop
Knaufov sidrni ali stropni klin
Viina stene
(pri armiranem betonu)
m
mm
6,50
1000
>6
500
Alternativa: posebej za gradbeni material primerni in poarnotehnino dopustni sidrni elementi.
Konstrukcijska pritrditev stinih stenskih profilov (stenski C-profili) na sosednje stene v
razmaku 1000 mm (najmanj 3 pritrdilne toke), npr. s Knaufovimi zidnimi vloki z vijaki.
Copyright by Knauf

W629 Knauf stene jakov

Poarna zaita, zvona zaita in tehnini podatki

shematski prikazi

W629 Knauf stena jaka

mm

2 x 12,5
EI 30
2 x 12,5

osni razmak stojk

EI 60

2 x 15

2 x 20

osni razmak stojk

EI 90

3 x 15

2 x 25

Copyright by Knauf

mm

brez
izolacije

mm

pribl.
kg/m

poarnotehnino
potrebna
min.
min.
debelina specifina
gostota

Zvona zaita

(orientacijske
vrednosti)

Rw

Knauf
stenski
C-profil
votli
prostor

Izolacija

Mera zvone zaite

min.
debelina

Debelina Tea
stene

mm

dB

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

32

40

38

60

38

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

34

40

39

80

43

34

75

41

35

40

43

60

44

37

75

43

36

40

43

60

44

mm

kg/m

enojna podkonstrukcija z dvema stenskima C-profiloma dvo- oz. troslojna obloga

osni razmak stojk

Profili

Izolacija

Razred
upornosti
proti
ognju

Poarna ploa Knauf


Masivna mavna ploa GKF
Diamant
Fireboard

Obloga

Sistemi Knauf

50

75

75

100

100

125

50

75

75

100

100

125

50

80

75

105

100

130

50

90

75

115

100

140

50

95

75

120

100

145

50

100

75

125

100

150

26

31

30

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

40

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

42

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

46

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

Knaufova
kakovostna suha
gradnja

W629 Knauf stene jakov


Viine sten in razmaki pritrjevanja
W629 maks. dopustne viine sten
Dva Knaufova profila

Debelina ploevine 0,6 mm

Stenski C-profil 50
Stenski C-profil 75
Stenski C-profil 100

Osni razmak stojk

Viina stene v m

velja za kategorije uporabe A, B, C1 - C4 in D po NORM B 1991-1-1

ploe Knauf

mm

2 x 12,5 mm

2 x 15 mm

625

312,5

4,05

625

2 x 20 mm

3 x 15 mm

2 x 25 mm

4,05

4,25

4,80

5,25

5,40

4,50

4,75

5,20

5,6

5,70

312,5

5,95

6,25

6,85

7,25

7,50

625

6,10

6,35

6,90

7,35

7,45

312,5

7,95

8,25

8,9

W629 maks. dopustni razmaki pritrdilnih sredstev


Nosilna pritrditev robnih profilov (stenski U-profili) na masivna tla in strop
Viina stene
Knaufov sidrni ali stropni klin
(pri armiranem betonu)
m
mm
6,50
1000
> 6,50
500
Alternativa: posebej za gradbeni material primerni in poarnotehnino dopustni sidrni elementi.
Konstrukcijska pritrditev stinih stenskih profilov (stenski C-profili) na sosednje stene v
razmaku 1000 mm (najmanj 3 pritrdilne toke), npr. s Knaufovimi zidnimi vloki z vijaki.

Copyright by Knauf

W630/W635 Knauf stene jakov


Poarna zaita, zvona zaita in tehnini podatki

shematski prikazi

W630 Knauf stena jaka

mm

2 x 12,5
EI 30
2 x 12,5

irina jaka

EI 60

irina jaka

2 x 15

2 x 20
EI 90
2 x 25

W635 Knauf stena jaka

2 x 15

EI 90

12,5 mm

vstavljeno

Copyright by Knauf

mm

mm

pribl.
kg/m

min.
min.
debelina specifina
gostota

Zvona zaita
(orientacijske
vrednosti)

mm

dB

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

32

40

38

60

38

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

34

40

39

80

43

34

75

41

mm

kg/m

50

75

75

100

100

125

50

75

75

100

100

125

50

80

75

105

100

130

50

90

75

115

100

140

50

100

75

125

100

150

26

31

30

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

35

36

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

40

43

60

44

brez min. volne


ali min. volna
razreda odziva
na ogenj A1

36

40

43

60

44

46

enojna podkonstrukcija z dvema stenskima U-profiloma dvoslojna obloga + vstavljen sloj plo

osni razmak stojk

10

brez
izolacije

poarnotehnino
potrebna

podkonstrukcija s prekami iz stenskih C-profilov dvoslojna obloga

irina jaka

Knauf
stenski
C- ali
U-profil
votli
prostor

Izolacija

Rw

min.
debelina

Debelina Tea
stene

Mera zvone zaite

Profili

Izolacija

v
D
d

Razred
upornosti
proti
ognju

Poarna ploa Knauf


Masivna mavna ploa GKF
Diamant
Fireboard

Obloga

Sistemi Knauf

50

80

75

105

100

130

47

mineralna volna
40
30

40

49

80

54

Knaufova
kakovostna suha
gradnja

W630/W635 Knauf stene jakov


Viine sten in razmaki pritrjevanja
W630t maks. dopustne viine sten
Knaufov profil
(preke)

irina jaka

Osni razmak prek

Viina stene

Debelina ploevine 0,6 mm

mm

mm

Stenski C-profil 50

3000

Stenski C-profil 75

4000

Stenski C-profil 100

5000

velja za kategorije uporabe


A, B, C1 C4 in D
po NORM B 1991-1-1

312,5
625 1)
312,5
625 1)

brez omejitev
z vmesnim slojem
vsakih 15 m

312,5
625 1)

1) Potrebna sta dva stenska C-profila kot preka.


Osni razmak prek 625 mm je dopusten z dvema stenskima C-profiloma in oblogo 2 x 25 mm.

W630 maks. dopustni razmaki pritrdilnih sredstev


Nosilna pritrditev stinih stenskih profilov (stenski U-profili) na sosednje stene
v razmaku 1000 mm.
Uporabimo primerna pritrdilna sredstva:
Knaufov sidrni ali stropni klin (armirani beton) ali druga pritrdilna sredstva,
ki so primerna za posamezni gradbeni material in poarnotehnino dopustna.
Konstrukcijska pritrditev robnih profilov (stenski C-profili) na masivni pod ali strop v
razmaku 1000 mm (najmanj 3 pritrdilne toke), npr. s Knaufovimi zidnimi vloki z vijaki.

W635 maks. dopustne viine sten


Dva Knaufova profila

Debelina ploevine 0,6 mm

Osni razmak stojk

mm

Stenski U-profil 50
Stenski U-profil 75

Viina stene

velja za kategorije uporabe


A, B, C1 C4 in D
po NORM B 1991-1-1
m
4

625

Stenski U-profil 100

4,75

6,35

W635 maks. dopustni razmaki pritrdilnih sredstev


Nosilna pritrditev robnih profilov (stenski U-profil) na masivni pod in strop v
razmaku 1000 mm.
Pritrditev stinih stenskih profilov (stenski U-profili) na sosednje stene v razmaku
1000 mm (najmanj 3 pritrdilne toke).
Uporabimo primerna pritrdilna sredstva:
Knaufov sidrni ali stropni klin (armirani beton) ali druga pritrdilna sredstva,
ki so primerna za posamezni gradbeni material in poarnotehnino dopustna.

Copyright by Knauf

11

W628 tip A Knauf stena jaka EI 90

brez podkonstrukcije, prostonapeta nad irino jaka dvoslojna horizontalna obloga


horizontalni sloji plo

horizontalni prerezi

W628A-A1

Stik z masivno steno


irina jaka

EI 90
2000 mm

kotni profil 50 x 35 x 0,7


kit za pregradne
ali stenski C-profil 50 x 50 x 0,6
stene po potrebi
ali stenski U-profil 50 x 40 x 0,6 sidrni ali stropni klin

2 x 25 mm masivna
mavna ploa
Uniflott + Trenn-Fix

vijakTN

na sliki: 2 x 25 mm masivna mavna ploa

Fireboard A1
W628A-A5

horizontalni sloji plo


Stik z masivno steno
irina jaka

EI 90
2000 mm

kit za pregradne
kotni profil 50 x 35 x 0,7
stene po potrebi
ali stenski C-profil 50 x 50 x 0,6
ali stenski U-profil 50 x 40 x 0,6 sidrni ali stropni klin

2 x 25 mm Fireboard

vijakTN

fugirna masa Fireboard


+ Trenn-Fix
na sliki: 2 x 25 mm Fireboard

shematski prikaz

Mona je 2- ali 3-stranska izvedba

Knaufovi profili

kotni profil
50 x 35 x 0,7

"D"
a + b 2000 mm

stenski C-profil
50 x 50 x 0,6

stenski U-profil
50 x 40 x 0,6

"D"

"D"
b

12

Copyright by Knauf

2 a + b 2000 mm

fleksibilni kotni profil


100 mm

W628 tip A Knauf stena jaka EI 90

brez podkonstrukcije, prostonapeta nad irino jaka dvoslojna horizontalna obloga


Detajli M 1 : 5
W628A-VO1

vertikalni prerezi primeri

Stik s stropom

EI 90

vertikalni prerezi primeri

W628A-VO5

EI 90

Stik s stropom

Trenn-Fix
Uniflott
vijakTN

Trenn-Fix
fugirna masa Fireboard
vijakTN

2 x 25 mm masivna mavna ploa

2 x 25 mm Fireboard
stenski C-profil 50 x 50 x 0,6

W628A-VM1

W628A-VU1

Stik plo

EI 90

W628A-VM5

Stik plo

sidrni ali stropni klin

sidrni ali stropni klin

stenski C-profil 50 x 50 x 0,6

kotni profil 50 x 35 x 0,7

Uniflott

fugirna masa Fireboard +


fugirni trak s steklenimi vlakni

2 x 25 mm masivna mavna ploa

2 x 25 mm Fireboard

Stik s tlemi

EI 90

W628A-VU5

kotni profil 50 x 35 x 0,7

stenski U-profil 50 x 40 x 0,6

2 x 25 mm masivna mavna ploa

2 x 25 mm Fireboard

talno stino fugo zatesnimo


z Uniflottom

talno stino fugo zatesnimo


s fugirno maso Fireboard

Kot "detajl D"

EI 90

horizontalni prerezi primeri

W628A-D2

Kot "detajl D"

EI 90

masivna mavna ploa


2 x 25 mm

Knauf Fireboard
2 x 25 mm

fleksibilni kotni profil


100 mm

fleksibilni kotni profil


100 mm

stik plo zafugiramo

fugirna masa Fireboard +


fugirni trak s steklenimi vlakni
zaitni kotnik
po potrebi

zaitni kotnik
po potrebi
Copyright by Knauf

EI 90

Stik s tlemi

horizontalni prerezi primeri

W628A-D1

EI 90

13

W628 tip B Knauf stena jaka EI 30/EI 60/EI 90


Enojna podkonstrukcija iz stenskih C-profilov dvo- oz. troslojna obloga

horizontalni prerezi primeri

W628B-B1

Stik plo

Vertikalni sloji plo

EI 30
osni razmak stojk

stenski
U-profil

stenski
C-profil

Uniflott
2 x 12,5 mm
poarna ploa Knauf

(glej stran 7)

npr. mineralna volna

2 x 12,5 mm
Diamant

vijak za pl. Diamant XTN


na sliki: 2 x 12,5 mm poarna ploa Knauf

Vertikalni sloji plo


W628B-B2

Stik plo

EI 60
osni razmak stojk

stenski
U-profil

(glej stran 7)

stenski
C-profil

npr. mineralna volna

Uniflott
2 x 15 mm poarna
ploa Knauf

vijak TN
na sliki: 2 x 15 mm poarna ploa Knauf

Horizontalni sloji plo


W628B-B3

Stik plo

EI 90
osni razmak stojk

stenski
U-profil

stenski
C-profil

(glej stran 7)

Uniflott + fugirni
trak Kurt
2 x 25 mm masivna mavna ploa

npr. mineralna volna

vijak TN
na sliki: 2 x 25 mm masivna mavna ploa

Polaganje plo:
vertikalno:
poarna ploa Knauf/Fireboard/
Diamant
horizontalno: masivna mavna ploa GKF

14

Copyright by Knauf

W628 tip B Knauf stena jaka EI 30/EI 60/EI 90


Enojna podkonstrukcija iz stenskih C-profilov dvo- oz. troslojna obloga
Detajli M 1 : 5
W628B-A2

horizontalni prerezi primeri

Stik z masivno steno

EI 30

vertikalni prerezi primeri

W628B-VO2

Stik s stropom

kit za pregradne stene


vloek z vijakom
stenski C-profil

EI 30

Trenn-Fix
Uniflott

npr. mineralna volna

kit za pregradne stene


stenski U-profil
sidrni ali stropni klin
stenski C-profil
2 x 12,5 mm poarna ploa Knauf

2 x 12,5 mm poarna ploa Knauf


Uniflott + Trenn-Fix

Izvedba stika s tlemi je enaka izvedbi stika s stropom.

W628B-A4

Stik z masivno steno

EI 60

W628B-VM4

Stik plo

kit za pregradne stene


vloek z vijakom
stenski C-profil

EI 60

vijak TN
npr. mineralna volna
stenski C-profil
vijak TN
2 x 15 mm poarna ploa Knauf

2 x 15 mm poarna ploa Knauf


Uniflott + Trenn-Fix

W628B-A3

npr. mineralna volna

EI 90

Stik z masivno steno

W628B-VU3

EI 90

Stik s tlemi

kit za pregradne stene


vloek z vijakom
stenski C-profil

2 x 25 mm masivna mavna ploa


stenski C-profil
stenski U-profil
sidrni ali stropni klin

npr. mineralna volna

kit za pregradne stene


vijak TN
Uniflott
2 x 25 mm masivna mavna ploa
Uniflott + Trenn-Fix

Izvedba stika s stropom je enaka izvedbi stika s tlemi.

horizontalni prerez primer

W628B-D2

Kot

stenski U-profil
stenski C-profil

EI 30

2 x 12,5 mm poarna
ploa Knauf
vijak za ploevino LN 3,5 x 9;
a 500 mm
stenski C-profil
TN 3,5 x 25; a 250 mm
(le pri kotu)
TN 3,5 x 35; a 250 mm
stik plo zafugiramo
zaitni kotnik
po potrebi

Copyright by Knauf

horizontalni prerez primer

W628B-D3

stenski U-profil
stenski C-profil

Kot

EI 90
2 x 25 mm masivna
mavna ploa
vijak za ploevino LN 3,5 x 9;
a 500 mm
stenski C-profil
TN 3,5 x 35; a 250 mm
(le pri kotu)
TN 4,5 x 70; a 250 mm
stik plo zafugiramo
zaitni kotnik
po potrebi

15

W629 Knauf stena jaka EI 30/EI 60/EI 90

Enojna podkonstrukcija iz dveh stenskih C-profilov dvo- oz. troslojna obloga


horizontalni prerezi primeri

W629-B2

Stik plo

Vertikalni sloji plo

EI 30
osni razmak stojk
(glej stran 9)

vijak za ploevino LN 3,5 x 9;


a 750 mm

stenski C-profil

Uniflott
2 x 12,5 mm
Diamant

DiamantXTN

npr. mineralna volna

vijak TN
2 x 12,5 mm poarna ploa Knauf
na sliki: 2 x 12,5 mm poarna ploa Knauf

Vertikalni sloji plo


W629-B3

W629-B4

Stik plo

Stik plo

EI 60

osni razmak stojk

npr. mineralna volna

(glej stran 9)
vijak za ploevino LN 3,5 x 9;
a 750 mm
stenski C-profil

Uniflott
2 x 15 mm poarna
ploa Knauf

npr. mineralna volna

vijak TN
na sliki: 2 x 15 mm poarna ploa Knauf

Horizontalni sloji plo


W629-B5

Stik plo

W629-B6

Stik plo

EI 90

osni razmak stojk

npr. mineralna volna

(glej stran 9)
vijak za ploevino LN 3,5 x 9;
a 750 mm
stenski C-profil

Uniflott + fugirni
trak
2 x 20 mm masivna mavna ploa

npr. mineralna volna

2 x 25 mm masivna
mavna ploa

na sliki: 2 x 25 mm masivna mavna ploa

Polaganje plo:
vertikalno: poarna ploa Knauf/Fireboard/
Diamant
horizontalno: masivna mavna ploa GKF

16

Copyright by Knauf

W629 Knauf stena jaka EI 30/EI 60/EI 90

Enojna podkonstrukcija iz dveh stenskih C-profilov dvo- oz. troslojna obloga


Detajli M 1 : 5
W629-A2

vertikalni prerezi primeri

horizontalni prerezi primeri

Stik z masivno steno

EI 30

W629-VO2

Stik s stropom

vloek z vijakom
kit za pregradne stene
stenski C-profil

Trenn-Fix
Uniflott
kit za pregradne stene
stenski U-profil
stropni ali sidrni klin
npr. mineralna volna
stenski C-profil
2 x 12,5 mm poarna ploa Knauf

npr. mineralna volna

2 x 12,5 mm Diamant
Uniflott + Trenn-Fix

W629-A3

Stik z masivno steno

EI 60

EI 30

W629-VM3

Stik plo

vloek z vijakom
kit za pregradne stene
stenski U-profil
stenski C-profil

EI 60
vijak TN
stenski C-profil

npr. mineralna volna


vijak TN
2 x 15 mm poarna ploa Knauf
2 x 15 mm poarna ploa Knauf
vijak TN

W629-SO5

Stik s pregradno steno s kovinsko PK


Knauf Hartmut
kit za
pregradne stene

npr. mineralna volna

EI 90

W629-VU5

EI 90

Stik s stlemi

stenski U-profil

2 x 20 mm masivna mavna ploa


mineralna volna
stenski U-profil
stropni ali sidrni klin
vijak TN
kit za pregradne stene

mineralna volna

Uniflott
W112

2 x 20 mm masivna mavna ploa


stenski C-profil
vijak TN
horizontalni prerez primer

TN 3,5 x 35; a 250 mm


(le pri kotu)
TN 4,5 x 70; a 250 mm
stenski C-profil

2 x 25 mm masivna mavna ploa


Copyright by Knauf

zaitni kotnik
po potrebi

plo ne privijemo
v stenske U-profile

npr. mineralna volna


vijak za ploevino LN 3,5 x 9;
a 500 mm

dopustne viine sten 5 m

a 20 mm
a

stenski U-profil
stenski C-profil

Drsni stik s stropom

20

EI 90

Kot

a 20

W629-D6

vertikalni prerez shema

trajno elastino tesnilo


primerno, negorljivo
pritrdilno sredstvo; a 500 mm
odrezki plo (viina glede na
upogib stropa)
prekritje stenskega C-profila
odrezek ploe 20 mm GKF
b 100 mm, h 400 mm

17

W630 Knauf stena jaka EI 30/EI 60/EI 90


Preke iz stenskih C-profilov dvoslojna obloga

horizontalni prerezi primeri

W630-B1

Stik plo
stenski C-profil

Uniflott + fugirni
trak
vijak za ploe Diamant XTN
2 x 12,5 mm Diamant

Horizontalni sloji plo

EI 30
npr. mineralna volna

vijak TN
vijak TN
2 x 12,5 mm poarna ploa Knauf
na sliki: poarne ploe Knauf

Horizontalni sloji plo


W630-B2

Stik plo
stenski C-profil

Uniflott + fugirni
trak
vijak TN

EI 60
npr. mineralna volna

vijak TN
2 x 15 mm poarna ploa Knauf

na sliki: poarne ploe Knauf

Vertikalni sloji plo


W630-B3

EI 90

Stik plo
stenski C-profil

Uniflott
vijak TN

npr. mineralna volna

Uniflott
2 x 25 mm masivna
mavna ploa
na sliki: masivne mavne ploe

Stenske U-profile in stenske C-profile med seboj poveemo


z vijaki, kovicami ali pa jih zatancamo.

klee za tancanje

18

Copyright by Knauf

Polaganje plo:
vertikalno: masivna mavna ploa GKF
horizontalno: poarna ploa Knauf/Fireboard/
Diamant

W630 Knauf stena jaka EI 30/EI 60/EI 90


Preke iz stenskih C-profilov dvoslojna obloga
Detajli M 1 : 5
W630-A1

horizontalni prerezi primeri

horizontalni prerezi primeri

EI 30

Stik z masivno steno

W630-VO1

EI 30

Stik s stropom

kit za pregradne stene


sidrni ali stropni klin
Trenn-Fix
Uniflott
kit za pregradne stene
stenski C-profil
vloek z vijakom

npr. mineralna volna

stenski U-profil
2 x 12,5 mm poarna ploa Knauf

2 x 12,5 mm Diamant
vijak za ploe Diamant XTN
Uniflott + Trenn-Fix

W630-A2

Stik z masivno steno

EI 60

W630-VM2

Stik plo z enim stenskim C-profilom

stenski U-profil (poveemo s stenskim C-profilom z vijaki,


kovico, ali zatancamo)

npr. mineralna volna


stenski U-profil
stenski C-profil
Uniflott
vijak TN
2 x 15 mm poarna ploa Knauf

W630-A3

(glej stran 11)

osni razmak prek

npr. mineralna volna

vijak TN

2 x 15 mm poarna ploa Knauf

EI 90

Stik z masivno steno

W630-VU3

stenski U-profil (poveemo s stenskim C-profilom z vijaki,


kovico, ali zatancamo)
stenski C-profil

EI 60

EI 90

Stik s tlemi

npr. mineralna volna


2 x 25 mm masivna mavna ploa
stenski U-profil
stenski C-profil
vloek z vijakom

npr. mineralna volna

vijak TN
Uniflott
2 x 25 mm masivna mavna ploa
Uniflott + Trenn-Fix

Osni razmaki pri konstrukciji iz prek

dva stenska C-profila kot preka

Stik plo z dvema stenskima C-profiloma

EI 90

stenski U-profil
2 x 25 mm masivna mavna ploa

(siehe Seite 11)

osni razmak prek

1) dopustno le pri debelini plo


2 x 25 mm
Copyright by Knauf

W630-VM3

625 mm1)

osni razmak prek

osni razmak prek

312,5 mm 312,5 mm

stenski C-profil kot preka

vertikalni prerez primer

shematski prikaz

Uniflott + fugirni trak


vijak za ploeino LN 3,5 x 9;
a 750 mm

19

W635 Knauf stena jaka EI 90

Enojna podkonstrukcija iz dveh stenskih U-profilov dvoslojna obloga + vstavljen sloj plo
Vertikalni sloji plo

horizontalni prerezi

W635-B1

Stik plo

EI 90
625 mm

stenski U-profil

Uniflott
2 x 15 mm Diamant

mineralna volna
debelina 40 mm,
spec. gostota
30 kg/m

Detajli M 1 : 5
W635-A1

12,5 mm poarna
ploa Knauf
kit za pregradne stene

vijaki za ploevino LN 3,5 x 9;


a 750 mm

vijak za ploe
Diamant XTN

Diamant + vstavljena
poarna ploa Knauf

horizontalni prerez

Stik z masivno steno

EI 90

horizontalni prerezi

W635-VO1

sidrni ali stropni klin


stenski U-profil
kit za pregrad12,5 mm poarna ploa Knauf
ne stene

Stik s stropom

EI 90

Trenn-Fix
Uniflott
kit za pregradne stene
stenski U-profil
sidrni ali stropni klin

mineralna volna
debelina 40 mm,
spec. gostota
30 kg/m

2 x 15 mm Diamant
vijaki za ploe Diamant XTN
Uniflott + Trenn-Fix

2 x 15 mm Diamant
12,5 mm poarna ploa Knauf
mineralna volna, debelina 40 mm,
specifina gostota 30 kg/m

W635-VM1

Stik plo

EI 90

vijaki za ploe Diamant XTN

stenski U-profil
vijaki za ploe Diamant XTN
2 x 15 mm Diamant
12,5 mm poarna ploa Knauf
mineralna volna, debelina 40 mm,
specifina gostota 30 kg/m
shematski prikaz

Napotek za izolacijo

Izolacijo, ki je potrebna zaradi poarne varnosti, vgradimo


varno pred zdrsom (tlaenje do pribl. 10 mm) in s tesnimi stiki.
Izvedba izolacije pri stenskem U-profilu 100
Stenski U-profil 75 in 100
v celoti zapolnimo z
dodatnim odrezkom
izolacije, specifina
gostota 30 kg/m3.

20

40 mm
Copyright by Knauf

dodatni odrezek izolacije

W635-VU1

Stik s tlemi
12,5 mm poarna ploa Knauf
2x 15 mm Diamant
kit za pregradne stene
stenski U-profil
sidrni ali stropni klin
vijaki za ploe Diamant XTN
kit za pregradne stene
Uniflott

EI 90

W62 Knauf stene jakov


Vgradnja doz za elektriko
shematski prikazi mere v mm

Primer reitve z okvirjem iz profilov


okvir iz stenskih C-profilov 50
ali stenskih U-profilov 50

vse sloje plo


zlepimo

npr. W629

okvir glede na globino


doze za elektriko

npr. W628

Primer reitve s podloeno ploo

doza za elektriko
poarna ploa Knauf

40

200/200
280/280

40

vijak
mavec v mavec

poarne ploe Knauf


okvir iz profilov

Doze za elektriko moramo obdati s poarnimi ploami Knauf oz. s ploami Fireboard v debelini obloge d.
horizontalni prerez

vertikalni prerez

Primer reitve s poarnozaitno dozo in okvirjem iz izolacije


npr. W629
mineralna volna, debelina 40 mm,
specifina gostota 40 kg/m3,
npr. poarna izolacijska ploa
Knauf Insulation DPF-50
poarnozaitna doza v
votlem prostoru, HWD 90
poarne ploe Knauf

mineralna volna, debelina 40 mm,


specifina gostota 40 kg/m3,
npr. poarna izolacijska ploa
Knauf Insulation DPF-50
poarnozaitna doza v
votlem prostoru, HWD 90,
poarne ploe Knauf

Za vgradnjo revizijskih loput glej tehnine liste Knauf alutop revizijske lopute.
Copyright by Knauf

21

W62 Knauf Schachtwnde


stene jakov
Materialbedarf
von pri
ausgewhlten
Beispielen
Poraba
materiala
izbranih primerih

Poraba materiala na m stene


brez dodatka za izgubo in razrez

Koliine se nanaajo na povrino stene:


W628 tip A:
V = 2,75 m; D = 2,00 m; A = 5,50 m
W628 tip B/W629/W630/W635:
V = 2,75 m; D = 4,00 m; A = 11,00 m
p. p. = po potrebi
podatki brez doloenih gradbenofizikalnih zahtev
tuj material = poevni tisk

Oznaka

Enota

Koliina kot povprena vrednost


W628
(tip A)

EI 90
Podkonstrukcija

(tip B)

EI 30

(tip B)

EI 90

Kotni profil Knauf 50 x 35 x 0,7 oz. stenski C- 50 oz. stenski U-profil 50 m

stenski U-profil Knauf 50 x 40 x 0,6; dolina 4 m


oz.
stenski U-profil Knauf 75 x 40 x 0,6; dolina 4 m
oz.
stenski U-profil Knauf 100 x 40 x 0,6; dolina 4 m

0,7

0,7

stenski C-profil Knauf 50 x 50 x 0,6


oz.
stenski C-profil Knauf 75 x 50 x 0,6
oz.
stenski C-profil Knauf 100 x 50 x 0,6

vijak za ploevino Knauf LN 3,5 x 9 mm (povezava za dvojne stojke) kom

slepa kovica alternativa: vijak za ploevino Knauf LN 3,5 x 9 mm


ali tancanje (povezava med stenskim C- in stenskim U-profilom)

kom

kom
m

W629
EI 60

EI 90

0,7

W630

W635

EI 30

EI 90

0,7

0,5

4,3

4,3

3,5

3,5

3,7

2,7

2,7

2,7

2,9

0,2
1

0,3
1,2

0,3
1,2

0,3
1,2

0,3
1,2

0,3
1,2

0,3
1,2
0,4

2,2

0,9
0,7
0,7

0,9
0,7
0,7

0,9
0,7
0,7

0,9
0,7
0,7

0,7
0,9
0,9

1,6

p. p.

p. p.

p. p.

p. p.

p. p.

p. p.

p. p.

kom

4
7

7
15

10
18

7
15

10
18

11
22

8
22

kg

0,9

0,4

0,85

0,4

0,85

0,4

0,5

p. p.

p. p.

p. p.

p. p.

p. p.

p. p.

Trenn-Fix, irine 65 mm, samolepilni

p. p.

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

robni zaitni profil Knauf 23/13; dolina 2,75 m


kotni zaitni profil Knauf 31/31; dolina 3 m
fleksibilni kotni profil irine 100 mm

p. p.

p. p.

p. p.

p. p.

p. p.

p. p.

p. p.

Knauf Trennwandkitt
Knauf Dichtungsband (50/3,2 mm; 70/3,2 mm; 95/3,2 mm)
kit za pregradne stene Knauf za montao vstavljene ploe
ali

uporabimo material za pritrjevanje, primeren za podlago,


ki ustreza zahtevam poarne varnosti, npr.
sidrni ali stropni klin Knauf pri armiranem betonu
vloek z vijakom Knauf "K" 6/35
kom
oz.
vloek z vijakom Knauf "K" 6/50 (pri stinih povrinah z ometom)
izolacijski sloj debeline ........ mm

npr. Knauf Insulation TI 140 W ali Knauf Insulation TP 115 ali Knauf

Insulation DPF upotevamo zvono in poarno zaito (gl. str. 610)

Ploe Knauf glej tabelo na strani 4

poarna ploa Knauf 12,5 mm


poarna ploa Knauf 15 mm
masivna mavna ploa (GKF) 25 mm
masivna mavna ploa (GKF) 20 mm
Diamant 12,5 mm
Diamant 15 mm

Vijaenje plo Knaufova pritrdilna sredstva gl. str. 5


1. sloj
2. sloj

Fugiranje (stopnja izvedbe 2)


(ve o Knaufovih materialih za fugiranje na strani 24)
Uniflott; pri ronem fugiranju
oz.
Uniflott imprgniert; pri ronem fugiranju
papirnati fugirni trak (elni robovi)

22

Copyright by Knauf

W62 Knauf stene jakov


Konstrukcija in montaa

Konstrukcija
Knaufove stene jaka so enostransko obloene pregradne stene s kovinsko podkonstrukcijo z razredom upornosti proti ognju, ki poarno
in v danem primeru zvono loijo intalacijski jaek od prostora. Poarna zaita je zagotovljena od znotraj (poar v jaku, zaita pred prehodom ognja v sosednje prostore) in od zunaj (zaita intalacij ter pred prehodom ognja v druga
nadstropja).
Knaufove stene jakov sestavljajo kovinska podkonstrukcija in enostransko privite eno- do troslojne Knaufove ploe. Podkonstrukcijo z vseh
strani (pri W628 tip A le ob straneh) poveemo s
sosednjimi gradbenimi elementi. V podkonstrukcijo lahko vgradimo izolacijski material za zvono
in toplotno zaito ter intalacije (elektrika, sanitarni vodi ...). Preboje opremimo s primernimi zatesnitvami v skladu z zahtevanim razredom upornosti proti ognju.
Stena jaka W628 tip A
stranski robni stiki s kotnimi/stenskimi C-/stenskimi U-profili
izolacijski sloj opcijsko
prostonapeta horizontalna obloga
Stena jaka W628 tip B
kovinska stojka iz stenskih C-profilov
stranski robni stiki s stenskimi C-profili, zgornji
in spodnji stik roba s stenskimi U-profili
izolacijski sloj opcijsko
vertikalna obloga pri Knaufovi poarni ploi,
ploi Diamant in Fireboard, horizontalna oblo-

ga pri masivni mavni ploi GKF


Stena jaka W629
kovinska stojka iz stenskih C-profilov kot sklop
dveh profilov
stranski robni stiki s stenskimi C-profili,
zgornji in spodnji stik roba s stenskimi U-profili
izolacijski sloj opcijsko
vertikalna obloga
(masivna mavna ploa horizontalno)
Stena jaka W630
horizontalne preke,
kovinski stenski C-profili
stranski robni stiki s stenskimi U-profili, zgornji
in spodnji stik roba s stenskimi C-profili
izolacijski sloj opcijsko
horizontalna obloga
(masivna mavna ploa vertikalno)

Dilatacije
Dilatacije surove gradnje prevzamemo v konstrukcijo sten jakov.
Pri neprekinjenih stenah jakov so potrebne dilatacije v razmiku pribl. 15 m.
Odpornost proti udarcem oge
Pri dvojni oblogi s ploami Knauf GKF in osnem
razmaku stojk < 625 mm je pri sistemih W628 tip
B in W629 zagotovljena odpornost proti udarcem
oge.
Napotki zvona zaita
Prepreimo zrane netesnosti.
Pri drsnih stikih je morebiti potrebna trajna zatesnitev z elastinim materialom (priporoamo
Knauf Insulation LDS Solimur) (glej podrobneje risbe).

Stena jaka W635


kovinske stojke iz stenskih U-profilov kot sklop
dveh profilov s slojem poarne ploe Knauf na
notranji strani jaka, debelina 12,5 mm
stranski robni stiki z vseh strani s stenskimi U-profili,
izolacijski sloj potreben
vertikalna obloga

Montaa
Podkonstrukcija
Profile za stik s sosednjimi gradbenimi deli na
hrbtni strani opremimo s tesnilnim kitom (v 2 vrstah) ali tesnilnim trakom.
Pri zahtevani protihrupni zaiti profile skrbno
zatesnimo s kitom za pregradne stene; porozni
tesnilni trakovi praviloma za ta namen niso primerni.
Robne profile pritrdimo na tleh in stropu. Profile
za stik s steno poveemo s sosednjimi stenami. Primerna pritrdilna sredstva in razmaki pritrjevanja v skladu s podatki za posamezne sisteme (gl. strani 7, 9 in 11).
Stena jaka W628 tip B
Stojke iz stenskih C-profilov vstavimo v robne
stine profile v ustrezni medosni razdalji in jih
poravnamo.
Stena jaka W629
Po dva stenska C-profila na hrbtni strani v razmaku < 750 mm poveemo v sklop dveh profilov z vijaki za ploevino ali zakoviimo s slepimi kovicami.
Stojke vstavimo v robne stine profile v ustrezni medosni razdalji in jih poravnamo.

Stena jaka W630


Stenski C-profili kot preke z osnim razmakom
312,5 mm/sklop dveh stenskih C-profilov kot
preke z osnim razmakom 625 mm (625 mm
dopustno le pri oblogi 2 x 25 mm); zakoviimo,
zakrimpamo ali privijemo s stranskimi stenskimi stinimi U-profili.
Stena jaka W635
Po dva stenska U-profila na hrbtni strani v razmaku < 750 mm poveemo v sklop dveh profilov z vijaki za ploevino ali zakoviimo s slepimi kovicami.
Stojke vstavimo v robne stine profile v ustrezni medosni razdalji in jih poravnamo.
Kit za pregradne stene nanesemo na notranjo
stran prirobnice sklopa dveh stenskih U-profilov na notranji strani jaka, nanj namestimo sloj
poarnih plo Knauf 12,5 mm in pritisnemo.

Izolacija
Glede na zahteve po poarni, zvoni oz. toplotni
zaiti namestimo izolacijo v podkonstrukcijo tako, da ne more zdrsniti (v danem primeru jo proti zdrsu zaitimo z odrezki izolacije v stojkah iz
profilov, gl. stran 20).
Obloga
Oblogo pritrdimo v skladu s tabelo na strani 5.
Oblogo glede na sistem in tip plo namestimo
vertikalno ali horizontalno. Pri vertikalni oblogi
po monosti uporabimo Knaufove ploe v viini prostora.
elne stike zamaknemo za najmanj 400 mm.
Pri pritrditvi zgornjega sloja razporedimo stike
vzdolnih robov zamaknjeno.

23

W62 Knauf stene jakov


Fugiranje, premazi in obloge

Fugiranje
Kakovost povrine
Mavne ploe fugiramo v skladu z zahtevano stopnjo izvedbe 1 do 4 v skladu s standardom NORM B 3415 oz. Navodili t. 2 Industrijskega zdruenja za mavne ploe (Industrijska skupina za mavec) (BVG-IGG) Fugiranje mavnih plo, kakovosti povrine.
Fugirni materiali
Izberemo ustrezne fugirne materiale glede na kakovostne zahteve in tipe plo.
Uniflott: rono fugiranje brez prekrivnega fugirnega traku v fugah vzdolnih robov
Uniflott imprgniert: rono fugiranje impregniranih (zelenih) plo brez prekrivnega fugirnega traku v fugah vzdolnih robov, odvraa vodo, barvno prilagojen (zelen);
Fugenfller Leicht: rono fugiranje s fugirnim
trakom Knauf
Fugirna masa Fireboard: rono fugiranje plo
Fireboard s fugirnimi trakovi iz steklenih vlaken.
Za doseganje zahtevane kakovosti povrine uporabimo fugirno maso Finish (pri vidnih slojih obloge):
Uniflott/Fugenfller Leicht/Gelbband:
za stopnjo izvedbe 2
Q3 polnilna in ravnalna masa/Grnband/F1

Readyfix plus:
za stopnjo izvedbe 3
Grnband/Readygips/F1 Readyfix plus (strojna obdelava):
za stopnjo izvedbe 4
Fuge mavnih plo
Pri veslojnih oblogah fuge spodnjega sloja zapolnimo s fugirnim materialom v skladu s stopnjo izvedbe 1, fuge zunanjega sloja zafugiramo.
Polnjenje fug pokritih slojev oblog pri veslojnih
oblogah je potrebno zaradi zagotavljanja protipoarnih, protihrupnih in statinih lastnosti!
Priporoilo: Fuge elnih in rezanih robov ter
meane fuge (npr. HRAK + rezan rob) vidnih
slojev oblog tudi pri uporabi fugirnih mas Uniflott ali TRIAS prekrijemo s Knaufovim fugirnim
trakom.
Vidne glave vijakov zafugiramo.
e je treba, vidno povrino rahlo zbrusimo, ko
se fugirna masa posui.
Pri ploah Fireboard moramo v nasprotju z
navedbami v standardu NORM B 3415 zafugirati celotno povrino z maso Fireboard, debeline najmanj 1 mm, e elimo dosei kakovost
povrine 2..

Fuge stikov
Stike s sosednjimi konstrukcijami suhomontane gradnje (strop oz. stena) glede na danosti
in zahteve po odpornosti proti razpokam izvedemo s Trenn-Fixom ali fugirnim trakom Knauf
Kurt.
Upotevajte standard NORM B 3415 oz. Navodila zdruenja BVG (IGG) t. 3 Konstrukcije
iz mavnih plo Fuge in stiki.
Stike z masivnimi gradbenimi deli izvedemo s
Trenn-Fixom.
Spodnjo stino fugo v celoti zatesnimo s fugirno maso.
Delovna temperatura in klima
Za fugiranje je treba zagotoviti im bolj nespremenljive gradbeno-klimatske pogoje. Veljajo
doloila standarda NORM B 3415 oz. navedbe v tehninih listih izdelkov in sistemov Knauf.
Fugiranje lahko izvedemo ele, ko niso ve
predvidene veje spremembe dolin Knaufovih plo, npr. zaradi sprememb temperature
in vlanosti, polaganja estrihov ali nanaanja
ometov.

Premazi in obloge
Predhodna obdelava
Pred nadaljnjim nanosom premaza ali obloge (tapeciranje) morajo biti fugirane povrine brez prahu, povrine mavnih plo pa je treba vedno
predhodno obdelati in premazati s temeljnim premazom. Upotevajte napotke za obdelavo povrine v skladu s standardom NORM B 3415.
Temeljni premaz prilagodimo poznejim premazom oz. oblogam.
Za izenaenje razline vpojnosti fugirane povrine in kartonaste povrine so primerni temeljni
premazi, npr. Knauf Tiefengrund, Spezialgrund
ali Putzgrund.
Pri tapetnih oblogah priporoamo nanos temeljnega premaza za menjavo tapet, tako da je pri
kasneji prenovi odstranjevanje tapet enostavneje.
Pri polaganju ploic na povrinah, ki so izpostavljene vlagi na stopnji izpostavljenosti W3, je potrebna zatesnitev oz. hidroizolacija, npr. z maso
Knauf Flchendicht.

Primerni premazi in obloge


Na Knaufove ploe lahko nanaamo naslednje
premaze oz. obloge:
Tapete:
tapete iz papirja, blaga ali umetnih mas;
Lahko se uporabljajo le lepila iz metilne celuloze
v skladu z navodili t. 16, Tehnine smernice za
tapeciranje in lepljenje, ki jih je izdal Zvezni odbor za barve in zaito vrednostnih predmetov
(Bundesausschuss Farbe u. Sachwertschutz)
Keramine obloge
Napotek: pri sistemu W628 tip A le do irine jaka 1000 mm
Ometi:
strukturni ometi Knauf/tankoslojni ometi, izravnalna masa po celotni povrini, kot npr.
Knauf F1 Readyfix, Knauf Readygips ali
Knauf Grnband.
Nanos ometa je mogo le v povezavi s fugiranjem s Knaufovimi papirnatimi fugirnimi trakovi.
Premazi
disperzijske barve, premazi z vebarvnim
uinkom, disperzijske silikatne barve s primernim temeljnim premazom.

Neprimerne so:
alkalne obloge kot so apnenaste silikatne barve, silikatne barve na osnovi vodnega stekla ali
iste silikatne barve
Napotki
Po tapeciranju iz papirja ali steklene tkanine ali
po nanosu ometa iz umetne smole ali celuloze
poskrbimo za hitro suenje s pomojo dobrega
zraenja.
Pri povrinah mavnih plo, ki so bile dalj asa
brez zaite izpostavljene svetlobi, lahko obloga
porumeni. Zato priporoamo preizkusni premaz
na ve irinah plo vkljuno z zafugiranimi deli. Morebiten prodor porumenelosti lahko zanesljivo prepreimo le z nanosom posebnih temeljnih
premazov, npr. Knauf Aton Sperrgrund za nadometne premaze in Knauf Atonol za premaze.
Obiajni premazi ali nanosi in parne zapore do
debeline pribl. 0,5 mm ter obloge (razen jeklene
ploevine) ne vplivajo na poarnotehnino klasifikacijo Knaufovih sten jakov.

Tel.: (01) 568 22 79


Fax: (01) 568 31 69

Knauf Ljubljana d.o.o., Dunajska c. 115, 1000 Ljubljana

www.knauf.si
info@knauf.si

Pridrujemo si pravico do tehninih sprememb. Veljajo aktualni predpisi. Nae jamstvo se nanaa le na neoporeno kakovost naih materialov. Podatki o porabi, koliinah in izvedbi so empirine
vrednosti, ki se jih v primeru odstopajoih okoliin ne da brez nadaljnjega prenesti. Vse pravice pridrane. Spremembe, ponatis in fotomehanino razmnoevanje, tudi delno, je dovoljeno le ob
izrecnem pisnem soglasju podjetja Knauf Ljubljana d.o.o., Dunajska 115, 1000 Ljubljana

W62/slo/SI/08.12/AU/SI

Konstrukcijske, statine in gradbenofizikalne lastnosti Knaufovih sistemov lahko doseete le, e zagotovite izkljuno uporabo Knaufovih sistemskih komponent ali izdelkov, ki jih Knauf izrecno priporoa.

Das könnte Ihnen auch gefallen