Sie sind auf Seite 1von 1

Hindi Song: Diwas Ase Ki, Koni Maza Nahi

Movie or Album: Diwas Ase Ki


Singer(s): Sandeep Khare
Music Director(s): Shailesh Ranade
Marathi Lyrics
(diwas ase ki, koni maza nahi
an mi konacha nahi) - 2
(akashachya chhatri khali bhijato
ayushyavar ahsane thunkun deto) - 2
(ya hasnyache kjaran umagat nahi
ya hasane mahnvat nahi) - 2
diwas ase ki, koni maza nahi
an mi konacha nahi
(prashnache he ek sandhase tukade
tyavar nache maniche ablak ghode) - 2
(ya ghodyala lagam shodhat ahe pari majala
gavasat nahi) - 2
diwas ase ki, koni maza nahi
an mi konacha nahi
(mi tusada ki mi bagava bairagi
madyapiva mi ganjevala jogi) - 2
(astitvala hajar nave deto
pari nav thevavat nahi) - 2
diwas ase ki, koni maza nahi
an mi konacha nahi
(mam mhantata ata hasato thode
mitun gheto vastusthitiche dole) - 2
(ya jagnyala swapnachahi ata
megh palavat nahi) - 2
(diwas ase ki, koni maza nahi
an mi konacha nahi) - 2

Das könnte Ihnen auch gefallen