Sie sind auf Seite 1von 2

RASPORED PREDAVANJA I VJEBI ZA VANREDNE STUDENTE I . SEMESTARA AKADEMSKE 2014/2015.

GODINE
Redni broj.

Vrijeme predavanja

1.

08.15 do 09,45

2.

10,00 do 11,30

3.
11,30 do 12,15

4.
5.

6.

7.

12,30-14,00

14,15-15,00

15,15-17,00

SUBOTA
( prijepodne )
Medicinska
sociologija
P
Svake druge sedmice
Vanredni
2h

Medicinska
psihologija i
psihopatologija
P
Svake druge sedmice
Poev od 11.10.2014
Vanredni
2h

Medicinska fiziologija
P
Vanredni 2h

Redni
broj.

2.

3.

9.

13.15 do 15.30

15.45 do18.45

Medicinska fiziologija
V
Vjebe vanredni
Anatomija i histologija
Vjebe vanredni
(I i II grupa)

4.

Naela zdravstvene njege sa historijom


Vjebe vanredni
(I i II grupa)

5.

Medicinska biohemija
Vjebe vanredni

Izborni 1/Izborni 2

PETAK
( poslijepodne )

1.

6.

8.
17,00

Vrijeme predavanja

7.

18.45 do 19.30

Anatomija i histologija
P
(vanredni studenti)

Medicinska biohemija
Predavanja
4h
(svake druge
sedmice)

Naela zdravstvene
njege sa historijom
Predavanja
4h
(svake druge
sedmice)

Izborni predmet
P

etvrtak
15,30 17,00
Anatomija i histologija vjebe
III grupa
etvrtak
Naela zdravstvene njege sa historijom
17,00 17,45
III grupa

RASPORED PREDAVANJA I VJEBI ZA REDOVNE STUDENTE I . SEMESTARA AKADEMSKE 2014/2015.GODINE


PONEDELJAK
08:15-12:05
Anatomija i histologija
Predavanja

12,30-14,45
Anatomija i histologija
Vjebe
Grupa I

12,30 14,00
Naela zdravstvene
njege (sa hisstorijom)
Vjebe
Grupa II

UTORAK

SRIJEDA

08,15 10,30
Anatomija i histologija
Vjebe
Grupa II

Izborni II
09,00 10,30

08,15 09,45
Naela zdravstvene njege (sa historijom)
Vjebe
Grupa I
10,35-12,50
Anatomija i histologija
Vjebe
Grupa III
10,45 12,15
Naela zdravstvene njege (sa historijom)
Vjebe
Grupa III

10,45 11,30
Izborni I

11,45 13,15
Medicinska sociologija
Predavanja
13,30 - 15,45
Medicinska biohemija
Vjebe
(I, II i III grupa)

ETVRTAK

PETAK

08,15-09,45
Medicinska
psihologija i
psihopatologija
Predavanja

Medicinska biohemija
Predavanja

10,00 11,30
Naela
zdravstvene njege
(sa historijom)
Predavanja
12,00 14,15
Medicinska
fiziologija
Predavanja

Medicinska
fiziologija Vjebe
(I,II i III grupa)
14,20-15,05

11,00-12,45