Sie sind auf Seite 1von 2

L 15/78

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

22.1.2015

III
(Alte acte)

SPAIUL ECONOMIC EUROPEAN


DECIZIA NR. 153/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE
din 9 iulie 2014
de modificare a anexei X (Servicii n general) la Acordul privind SEE [2015/88]
COMITETUL MIXT AL SEE,

avnd n vedere Acordul privind Spaiul Economic European (Acordul privind SEE), n special articolul 98,
ntruct:
(1)

Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor
pacienilor n cadrul asistenei medicale transfrontaliere (1) trebuie ncorporat n Acordul privind SEE.

(2)

Directiva de punere n aplicare 2012/52/UE a Comisiei din 20 decembrie 2012 de stabilire a unor msuri pentru
facilitarea recunoaterii prescripiilor medicale emise n alt stat membru (2) trebuie ncorporat n acord.

(3)

Prin urmare, anexa X la Acordul privind SEE ar trebui modificat n consecin,

ADOPT PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
n anexa X la Acordul privind SEE, dup punctul 1c (Decizia 2011/130/UE a Comisiei) se adaug urmtorul punct:
2. 32011 L 0024: Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 9 martie 2011 privind
aplicarea drepturilor pacienilor n cadrul asistenei medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45).
n sensul prezentului acord, dispoziiile directivei se citesc cu urmtoarele adaptri:
Fr a aduce atingere eventualelor decizii ulterioare ale Comitetului mixt al SEE, este necesar s se observe c
urmtoarele acte nu sunt ncorporate n Acordul SEE:
(a) Regulamentul (CE) nr. 859/2003 al Consiliului din 14 mai 2003 de extindere a dispoziiilor Regulamentului
(CEE) nr. 1408/71 i Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanii unor ri tere care nu fac obiectul
dispoziiilor respective exclusiv pe motive de cetenie;
(b) Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European i al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de
extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 i a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanii rilor
tere care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetenie.
Prin urmare, toate trimiterile la aceste acte nu se aplic statelor AELS.
(1) JO L 88, 4.4.2011, p. 45.
(2) JO L 356, 22.12.2012, p. 68.

22.1.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/79

2a. 32012 L 0052: Directiva de punere n aplicare 2012/52/UE a Comisiei din 20 decembrie 2012 de stabilire a
unor msuri pentru facilitarea recunoaterii prescripiilor medicale emise n alt stat membru (JO L 356,
22.12.2012, p. 68).
Articolul 2
Textele Directivei 2011/24/UE i Directivei de punere n aplicare 2012/52/UE n limbile islandez i norvegian, care
urmeaz s fie publicate n suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.
Articolul 3
Prezenta decizie intr n vigoare la 10 iulie 2014, cu condiia s se fi efectuat toate notificrile prevzute la articolul 103
alineatul (1) din Acordul privind SEE (*).
Articolul 4
Prezenta decizie se public n seciunea SEE i n suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Bruxelles, 9 iulie 2014.


Pentru Comitetul mixt al SEE
Preedintele
Kurt JGER

(*) Au fost semnalate obligaii constituionale.