Sie sind auf Seite 1von 2

Aarti of Goddess Durga

Jai ambe gauri, mayya jai shyama gauri


Tumko nish-din dhyavat, hari brahma shivji
Jai ambe gauri
Maang sindoor virajat, tiko mrig-mad ko
Ujjwal se dou naina, chandra vadan niko
Jai ambe gauri
Kanak samaan kalewar, raktaambar raaje
Rakt pushp gal-mala, kanthan par saaje
Jai ambe gauri
Kehri vahan rajat, kharag khapar dhaari
Sur nar muni jan sevat, tinke dukh haari
Jai ambe gauri
Kanan kundal shobhit, naas-agre moti
Kotik chandra divakar, sum rajat jyoti
Jai ambe gauri
Shumbh ni-shumbh vidare, mahisha sur ghati
Dhumra-vilochan naina, nish-din- mad mati
Jai ambe gauri
Chandh mundh sangh-haare, shonit beej hare
Madhu kaitabh dou maare, sur bhe heen kare
Jai ambe gauri
Brahmani rudrani, tum kamla rani
Aagam nigam bakhani, tum shiv patrani
Jai ambe gauri
Chon-sath yogini gavat, nritya karat bhairon
Baajat taal mridanga, aur baajat damaroomaroo
Jai ambe gauri
Tum ho jag ki maata, tum hi ho bharta
Bhakto ki dukh harata, sukh sampati karata
Jai ambe gauri
Bhuja chaar ati shobit, var mudra dhaari
Man vaanchit phal pavat, sevat nar naari
Jai ambe gauri

Kanchan thaal virajat, agar kapoor baati


Shri maal-ketu me rajat, kotik ratan jyoti
Jai ambe gauri
Shri ambe-ji-ki aaarti, jo koi nar gaave
Kahat shivanand swami, sukh sampati paave
Jai ambe gauri