You are on page 1of 10

LV.

LV
atvērtā viedokļu
platforma valsts dialogam
ar sabiedrību
www.lv.lv
Emuāri

Zaida Kalniņa,lv.lv
u n p r ak s e
teo r i j a

Socioloģijas teorija un prakse:


Sabiedrība pastāv, jo darbojas dažādi sociālie tīkli, kas
dažādos veidos un formās mijiedarbojas.

Socioloģisko pētījumu atzinumi:


•Iedzīvotāji ne tikai Latvijā, arī Eiropā vairāk uzticas
medijiem

Aksioma:
Ziņa no sūtītāja līdz saņēmējam nonāk ar traucējumiem
Tādēļ:
EK kom
unikāc
ijas ja
unā po
metod litika u
es n

1) informēt
2) uzklausīt
3) apspriest

 virzība no vienvirziena komunikācijas uz pastiprinātu dialogu ar


iedzīvotājiem.
 no uz institūcijām vērstas
pāreja komunikācijas uz iedzīvotājiem
vērstu komunikāciju.
Kāpēc emuāru ( blogu)
rakstīšana šķiet
sarežģīta?
 Ieradumi – PR formāts;
birokrātiskais valodas stils

 Prasa administrēšanu, tekstu


atjaunošanas regularitāti un
atgriezenisko saiti- atbildēt uz
komentāriem

 Vai preses sekretārs var rakstīt


ierēdņa vietā?

 Komentāru skaits un
sabiedrības interese
Kas jādara?
 Pietiek pozu!
 Solis pretim „neredzamajam,
dusmīgajam” iedzīvotājam.
 Jāuzdrīkstas!

 Par sarežģīto jāspēj runāt


vienkārši. Rīcības, viedokļi ir
jāpamato.

 Iestādes emuārs (blogs) paredz


korporatīvo formātu- emuārus
raksta vairāki.

 Jāizmanto iespējami vairāk


lojālus sociālos medijus.
apmeklē mūs!
www.lv.lv
www.likumi.lv
twitter.com

@portals_lvlv
@likumi
novērtē un pievienojies!