Sie sind auf Seite 1von 44

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 1

Mediji u
porodici
Savjeti za roditelje

www.bmwfj.gv.at

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

IMPRESUM
Vlasnik medija i izdava:
Saferinternet.at po nalogu Saveznog ministarstva za privredu, porodicu i mlade |
Odjel Politika prema mladima (Sekcija II, odjel 5) | Franz-Josefs-Kai 51, 1010 Wien
Redakcija:
DIin Barbara Amann-Hechenberger | DIin Barbara Buchegger M.Ed. |
Mag.a Sonja Schwarz | Mag. Piotr Luckos
Prijevod:
Mag.a Azra Prci
Fotografije:
BMWFJ (Savezno ministarstvo za privredu, porodicu i mlade)/Hans Ringhofer |
Ilustracije: Mag. Christoph Kaindel
Layout:
Claudia Jirak-Goll | BMWFJ (Savezno ministarstvo za privredu, porodicu i mlade)
tampa:
offset3000 Druck- und Endverarbeitungs GmbH
Nekomercijalno umnoavanje i distribuiranje izriito je dozvoljeno uz navoenje izvora
Saferinternet.at i Saveznog ministarstva za privredu, porodicu i mlade, kao i web stranica
www.saferinternet.at i www.bmwfj.gv.at.
Sve informacije pruaju se bez jamstva. Odgvornost autora ili Saferinternet.at, te Saveznog
ministarstva za privredu, porodicu i mlade, je iskljuena.
Dostupno na stranicama: www.bmwfj.gv.at/publikationen i
www.saferinternet.at/broschuerenservice

Datum objavljivanja:
1. izdanje, Be 2012.

Seite 2

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 3

Predgovor

Digitalni mediji su nas zaokupirali. Bilo na poslu, u koli ili kod kue koritenje interneta, smartphone-a i ostalog, jednostavno pripada naoj svakodnevici. To se posebno odnosi na djecu i mlade koji sasvim prirodno
odrastaju s novim medijima, i koji ih koriste. Roditeljima nije uvijek jednostavno da ih prate. Ubrzani tehniki razvoj kod mnogih roditelja vodi do
nesigurnosti.
I

ta moje dijete tu zapravo radi?

ta mogu, smijem, trebam da kontroliram?

Kada treba da se umijeam, da postavim granice?

Koje pravne norme postoje?

Ovaj prirunik roditeljima prua konkretnu pomo da u svakodnevnim


situacijama sigurno reagiraju i svoju djecu na najbolji nain podre u
koritenju medija. Polazei od 12 primjera iz prakse od Facebook-a do
televizije aktuelni aspekti koritenja medija od strane djece i mladih
razjanjavaju se u lako razumljivom obliku. Izaberite ono to trenutno
odgovara Vama i Vaoj djeci!

Srdano

Dr. Reinhold Mitterlehner


Savezni ministar za privredu,
porodicu i mlade

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 4

Sadraj

MEDIJI U ODNOSU NA PORODINI IVOT


STALNA KONKURENCIJA ..............................................................5
1.

SVE O FACEBOOK-U (Socijalne mree) ...........................................8

2.

MOJE DIJETE PREVIE BULJI U TV! (Televizija) ...........................11

3.

STALNI HIT MOBITEL (Trokovi, elje vezane za mobitel) ...........14

4.

KAKO PRIATI O TOME? (Pornografija) ....................................17

5.

TO JE SAMO ALAAAAAAA! (Sramoenje) ....................................20

6.

ISKLJUITI SE NE MOE! (Online ovisnost) .................................23

7.

GENERACIJA COPY&PASTE (Autorsko pravo,


kritinost prema izvorima) ...........................................................26

8.

BESPLATNO KINO, I TO ODMAH! (Streaming, file-sharing) .......29

9.

RAZGLEDANJE BEZ KNJIGA? (itanje)..........................................31

10. LJUBAV 2.0 (Seksualnost i internet) ............................................33


11. BRUTALNO NORMALNO (Kompjuterske igre, nasilje) ...................35
12. DIGITALNI VAKUUM KOLA (Medijski odgoj kod kue)................38
PODRKA I SAVJETOVANJE ....................................................................41
NAJBITNIJI SAVJETI UKRATKO...............................................................42

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 5

Uvod

MEDIJI U ODNOSU NA PORODINI


IVOT STALNA KONKURENCIJA
Mediji su vaniji od veere
Djeca sve ranije dolaze u kontakt s digitalnim medijima, a zahvaljujui
smartphone-u i tablet kompjuteru to se moe odnositi ve i na bebe. Sve
vrste ekrana, igrica i kompjutera nevjerovatno fasciniraju djecu i
mlade. U ranom uzrastu preteno se igraju i konzumiraju, a s godinama
uz to dolazi i komunikacija s prijateljima. Iako se sadraji i programi s vremenom mijenjaju, oni u svakoj ivotnoj fazi ipak privlae mnogo panje
na sebe. A to nije uvijek u skladu s urednim porodinim ivotom.
Tako veera ne moe poeti jer jedno dijete mora sagledati emisiju, a
drugo moda u igrici jo nije dolo do take koju moe memorirati. Tree
dijete, pak, mora obavezno do kraja proitati jedno poglavlje u knjizi. Ali
ni roditelji nisu zatieni od medijalnih izazova: tako se moraju odgovoriti mailovi s posla ili preuzeti poziv nekog klijenta. Konkurencija izmeu
medija i porodinog ivota vreba, dakle, na svakom oku. Niko nije
poteen a konflikti se oekuju ve unaprijed. Pritom se bar s take
gledita dotine osobe moe apsolutno sve opravdati: poziv klijenta se
dugo isekuje, emisija na televiziji se nee ponoviti, u igrici se ba sad
posebno dobro napreduje...
Pravila za porodini ivot dobro su sredstvo za izbjegavanje konflikata. Ta
pravila i mogue konzekvence bi zajedno trebali razviti svi lanovi
porodice, da bi ih se mogli bolje pridravati. Ali bitno je: sva pravila ive
od toga da su mogui izuzeci!
Savladati izazove u odgoju
Ne samo da roditelji medije smatraju kao konkurenciju, oni su esto i izazov u svakodnevnom odgoju. Tako mnogi roditelji imaju osjeaj da ne
mogu pratiti, da ne poznaju aktuelno stanje tehnikog razvoja. esto se
iz te nesigurnosti javi potreba za kontroliranjem djece:
filteri i blokade trebaju da zatite od tetnih sadraja i da djeci odvuku
panju od stvari koje nisu prikladne za njihov uzrast.

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 6

Uvod
Roditelji se mogu naoruati, mogu ostati u toku tako, to e se sami
prikljuiti nekoj socijalnoj mrei i isprobati ju sa svojim starim kolskim
prijateljima. Mogu takoer zajedno s djecom isprobati najnovije kompjuterske igre i pustiti im tu radost jer su bolji od svojih roditelja. Takoer
se mogu redovno informirati o novim izvorima opasnosti u internetu
(npr. preko www.saferinternet.at), ili stalno aktualizirati sigurnosni
status svog kompjutera u pogledu na zatitu od virusa i sigurnosnih
update-ova.
ta kae zakon?
Mnogi roditelji postavljaju sebi pitanja o zakonskim mjerama vezanim za
koritenje medija od strane njihove djece: ta je dozvoljeno? Koje su
moje roditeljske obaveze? Koje su mogue konzekvence?
Mnogi zakoni mogu biti vani pri koritenju medija: to poinje sa zatitom podataka i ide do Autorskog prava. Uz to dolazi da zakonodavac
mladima prua posebnu zatitu (zatita maloljetnika). Tim se podrazumijeva obaveza za zatitu mladih ljudi od opasnosti za njihov tjelesni,
mentalni i duevni razvoj. to se tie medija, u biti je regulirano da pristup pornografiji od strane mladih mora biti sprijeen. Mi meutim svi
znamo, da je zatita maloljetnika na internetu u praksi esto neprovodiva.
Principijelno se u Austriji do 14. roendana ne kanjava ako se prekri
zakon. Itekako meutim roditelji imaju dunost nadziranja. To znai da oni
mogu odgovarati za prekraje svoje djece. Dokle dostie ta dunost nadziranja, ne moe se paualno odgovoriti. To ovisi kao to je esto sluaj kod pravnih pitanja od sluaja do sluaja i od sudske odluke.

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 7

Uvod
Ohrabrite djecu i uite jedni od drugih
Djeca i mladi realno ne mogu dovoljno biti zatieni od rizika povezanih
sa koritenjem medija. Ipak, moemo ih podrati u sticanju sposobnosti
koje su im potrebne da se bolje nose sa problematinim situacijama.
arobne rijei glase medijska kompetencija: dakle sposobnost svjesnog koritenja medija, odgovornog ophoenja s njima, ispunjavanje linih
potreba pomou medija, bez da se pritom nanese teta sebi ili drugima.
Sve se ovo zbraja u medijsku kompetenciju i ne moe se uvijek lako
postii. Roditelji pritom nisu samo vaan uzor djeci, oni su i prve
osobe kojima bi se djeca trebala obratiti. Meutim, prije svega bi trebali podrati svoju djecu u razvoju sposobnosti. esto se to moe postii
u aktivnom razgovoru roditelja i djece o linom koritenju medija.
Mogui su takoer i dogovori, kao npr. jedni (roditelji) ue druge (djecu)
o tehnikim stvarima, zauzvrat djeca kritino preispitivaju medije.
Zajedniki moto glasi Uimo jedni od drugih i jedni s drugima!.
Napomena: Kada se u ovom priruniku spominju roditelji, misli se
naravno na SVE staratelje!

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 8

Socijalne mree

1. SVE O FACEBOOK-U
Desetogodinja Letitia eli da se prijavi na Facebook. Roditelji su zaista protiv, ali na kraju ipak shvaaju da se to ne moe sprijeiti zabranama. Razmiljaju ta bi bilo bolje: zabraniti ili pratiti? Odlue da
zajedno sa svojom kerkom naprave profil na Facebook-u. Nakon dva
mjeseca, tema Facebook vie nije zanimljiva a svae nije bilo.

Savjeti

Pokaite zainteresiranost za svakodnevicu Vaeg djeteta. U to


spada i koritenje digitalnih medija i platformi, kao to je npr. Facebook. Pitajte nekad za veerom, ta ima novo na Facebook-u.
Isprobajte ga i sami.

Prijateljstvo na Facebook-u sa svojim djetetom? Dobro razmislite da li trebate da budete prijatelj s Vaim djetetom na Facebooku. To moe biti prednost ako je Vae dijete jo jako mlado, jer ga
tako moete kontrolirati. Ali ako se Vae dijete jednom odlui da
Vas izbrie kao prijatelja, trebali bi to da prihvatite. Na kraju, i u
stvarnom ivotu kao roditelj imate drugu ulogu nego prijatelja ili
prijateljice.

Dogovorite se za pravila. Redovno razgovarajte o tome, ta Vae


dijete u internetu smije a ta ne smije objavljivati (npr. ne smije
objaviti broj telefona, adresu ili kolu). Postavljanje stvari koje bi
mogle povui rune posljedice sa sobom nije dozvoljeno (npr. uvrede uitelja ili aka, slike koje bi mogle uvrijediti, video snimke sa
ekscesima na proslavama itd.). Neto to se na internetu jednom
objavi brzo se proiri i teko se moe ukloniti.

Zatitite privatnost. Ako imate osjeaj da Vae dijete ne moe procijeniti konzekvence svog ponaanja, podrite ga sa sljedeim savjetima:

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 9

Socijalne mree

Umjesto prezimena nek stavi drugo ime pri prijavi.

Zajedno pregledajte sigurnosne postavke za zatitu privatnosti.


Samo stvarni prijatelji trebali bi da mogu vidjeti line aktivnosti.

Uvjerite se da je dob Vaeg djeteta na Facebook-u ispod 18 godina, kako bi se odrazile standardne sigurnosne postavke za mlade.

Prijavite neprijatnosti. Ako se Vaem djetetu preko mree desi


neto neprijatno (maltretiranje, vrijeanje, prijetnja, neprimijeran
sadraj itd.), uvijek bi incident trebali prijaviti Facebook-u. Ne
osuujte dijete! Ako se za nekoliko dana ne desi nita, prijavite to
ombudsmanu za Internet (www.ombudsmann.at).

Pravno:
I

Prema uvjetima koritenja Facebook-a iz augusta 2012. godine,


dozvoljena dob za registraciju postavljena je na 13 godina. To
prvenstveno ima veze s vaeim Zakonom o zatiti podataka u SAD-u
(tamo se nalazi glavno sjedite firme Facebook-a), po kome preduzea
poslovno ne smiju iriti podatke osoba mlaih od 13 godina.

Nije vjerovatno da se Facebook po Zakonu o zatiti mladih smatra


medijom koji ugroava mlade i da time mora biti zabranjen.
Roditelji, dakle, moraju odluiti kako e se u porodici ophoditi
prema koritenju Facebook-a.

Roditelji principijelno imaju dunost za nadzor djeteta. Ne postoje,


meutim, fiksne granice do koje mjere roditelji moraju pratiti aktivnosti svoje djece na internetu. Kontrola bi u svakom sluaju trebala da
bude u obiajenoj i normalnoj mjeri.

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 10

Socijalne mree
Vie linkova:
I

www.saferinternet.at/leitfaden
Jednostavna uputstva korak po korak za postavke vezane za
privatnost na najomiljenijim socijalnim mreama.

www.facebook.com/safety/groups/parents
Zvanine informacije o Facebook-u za roditelje.

www.rataufdraht.at
Pomo kod problema na Facebook-u ili sa Facebook-om
dobit ete od 147 Rat auf Draht (Savjet preko ice).

www.ombudsmann.at
Ombudsman za internet pomae pri
uklanjanju runih sadraja sa interneta.

10

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 11

Televizija

2. MOJE DIJETE PREVIE BULJI U TV!


Petogodinji Fabian najradije sjedi pred televizorom. To ve poinje
ujutro prije nego to dorukuje ili se obue, a nastavlja se kada se iz
vrtia vrati kui. Kada neko pokua da ugasi TV ili da prebaci kanal,
pone svaa.

Savjeti
I

Dogovorite se za pravila. Djeci su vane jasne granice i njih se


moraju pridravati svi sudionici (emisije, vrijeme, pauze,...).

Ne dozvolite Vaem djetetu da gleda TV iz dosade. Zajedno


svjesno izaberite serije i upalite TV neposredno prije poetka. Seriju
uvijek pogledajte do kraja i sprijeite prebacivanje kanala koje
smeta (sklonite daljinski upravlja).

Budite uzor. Djeca esto imitiraju ponaanje svojih roditelja. Trebate


se i Vi pridravati pravila koja vae za Vau djecu (npr. ne gledajte TV
iz dosade).

Dogovorite vrijeme za porodicu. Nema TV-a za jelom. Nema jela


za TV-om.

Kreite se. Bilo to skakanje po sofi ili deset unjeva ... vidjet ete
koliko to moe da bude zabavno za sve skupa.

Ponudite alternative. Ne dopustite da TV bude vjerni pratilac u slobodnom vremenu. Idite umjesto toga sa svojim djetetom na uzbudljiv
izlet ili potaknite ga da se nae s prijateljima ili prijateljicama.

Dovedite junake u djeju sobu. Djeca najee imaju nekog


junaka koga posebno vole. Potaknite Vae dijete da mu se ne divi
samo na ekranu, nego da ga dovede u djeju sobu. Posteljina i ostalo su samo poetak moete slikati slike i praviti razliite objekte,
izmiljati prie, snimati mini filmove s mobilnim telefonom itd.

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

11

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 12

Televizija
Broure:
I

Ich will jetzt fernsehen (Sada elim da gledam TV) Regionalnog


fonda zdravstvenog osiguranja Salzburga (Salzburger Gebietskrankenkase) za roditelje djece u predkolskom dobu i do 4. razreda osnovne
kole (Volksschule). www.sgkk.at

Mit Kindern ber das Fernsehen reden (Razgovarati s djecom o


televiziji) Prevencije ovisnosti Vorarlberg (Suchtprvention Vorarlberg)
sa savjetima za roditelje. www.supro.at

12

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 13

Televizija
Dalji linkovi:
I

www.schau-hin.info
Orijentacija u digitalnom svijetu medija i savjeti za svakodnevicu za
roditelje i staratelje njemakog Ministarstva za porodicu.

www.flimmo.de
Informacije za roditelje o emisijama njemakih TV-kanala koji bi
mogli zanimati djecu do 13 godina.

okidoki.orf.at
Televizija za djecu ORF-a (austrijske dravne radio-televizije).

www.kika.de
Njemaki program za djecu.

www.tivi.de
Djeje emisije na ZDF-u (njemaka dravna televizija).

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

13

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 14

Trokovi, elje vezane za mobitel

3. STALNI HIT MOBITEL


Trinaestogodinja Valentina zapravo treba plaati raun mobitela od
svog deparca. Meutim, to nekako ne funkcionira. Nikako da joj bude
dovoljno. Pritom su se Valentina i njeni roditelji prije godinu dana sa
skupog mobitela na karticu prebacili na jeftiniji mobitel na preplatu. Ali
2.000 besplatnih SMS poruka nikako nije dovoljno, osim toga Valentina
sada nuno eli smartphone jer i ona hoe da se igra na mobitelu kao
njene prijateljice. A i Facebook bi trebao konano da bolje funkcionira
nego na starom telefonu.

Savjeti
I

Dogovorite se. ta e se desiti ako se preu granice trokova?


Kada e se kupiti novi telefon? Koje e se posljedice snositi ako se
ne bude pridravalo dogovorenoga? Dogovorite se uvijek za jedan
dui period.

Ne smijete preesto biti mekani. Pravila su osnova, ali njih se


i roditelji moraju pridravati. Izdrite kuknjavu Vae djece i ostanite
konzekventni!

Znajte tarifu. Zajedno sa svojim djetetom provjerite koliko kotaju


koje aktivnosti na mobitelu (telefoniranje, SMS poruke, mobilni
internet, aplikacije...). Da li je kod odabrane tarife mobitela bolje
napisati nekoliko poruka nego nazvati? Da li je zaista potrebne kupovina aplikacija? Da li postoji neka aplikacija koja se moe koristiti
umjesto SMS poruka i koja manje kota? O tome bi zajedno trebali
redovno razmiljati!

Zakljuajte usluge. Iskoristite mogunost zakljuavanja usluga


kod mobilnih operatera (npr. za usluge s dodatnom vrijednou,
mobilni internet, funkcije plaanja) ili direktno na mobitelu (npr. za
kupovinu aplikacija, roaming, mobilni internet). Zadrite lozinke, kao
npr. za app-store (prodavnica aplikacija) za sebe.

14

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 15

Trokovi, elje vezane za mobitel


I

Uloite albu na raun za mobilni telefon. Pismeno uloite albu u


sluaju spornog rauna za mobilni telefon kod vaeg mobilnog operatora, i istovremeno uloite albu kod RTR-a (www.rtr.at
Nadzorno i arbitrano tijelo za austrijsku radio-televiziju). Kod pitanja i problema ombudsman za internet (www.ombudsmann.at)
Vam takoer stoji na raspolaganju.

Pomo i savjetovanje:
I

www.rtr.at
Arbitrano tijelo za austrijsku radio-televiziju (Schlichtungsstelle der
Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH) kod spornih sluajeva
vezanih za raun mobilnog telefona.

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

15

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 16

Trokovi, elje vezane za mobitel


Broure:
I

Savjetodavni prirunik za roditelje Handy und Smartphone sicher


nutzen (Sigurno koristiti handy i smartphone) inicijative
Saferinternet.at. www.saferinternet.at

Informacioni list za sigurno koritenje aplikacija ombudsmana za


internet. www.ombudsmann.at/apps

Dalji linkovi:
I

www.handywissen.at
Informacioni portal za sigurno koritenje mobitela.

http://handy.arbeiterkammer.at
Kalkulator za aktuelne tarife mobilnog telefona.

16

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 17

Pornografija

4. KAKO PRIATI O TOME?


Nedavno je majka svom sinu Nicu trebala da donese mobitel jer je s
uganutom nogom leao na sofi. Usput je jo samo brzo neto htjela
pogledati na internetu preko mobitela, ali onda su joj skoro oi ispale
iz glave: kod njenog sina su bile otvorene porno stranice! Kod njenog
sina! Njega, koji je izgledao potpuno nevino! Sad je bila skroz oajna.

Savjeti
I

Porno filmovi su fake. Priajte o tome da porno filmovi ne predstavljaju stvarnost. Uporedite ih sa akcionim filmovima. I tamo
glume glumci i glumice i slue se tehnikim trikovima!

Svima su poznati! Opustite se: vrlo je mogue da je skoro svaki


dvanaestogodinjak ve jednom vido porno film tako bar kau studije. Ali to ne mora znaiti da to i Vae dijete redovno radi.

Predloite dobre izvore informacija. Djeca i mladi imaju veliku


potrebu za informacijama o dobrim internet stranicama o seksualnom prosvjeivanju. Razgovarajte sa svojim djetetom o tome koji se
izvori informacija na internetu na temu seksualnost mogu preporuiti. Ponudite djetetu i pored interneta za njegovu dob odgovarajue informacije, npr. broure ili knjige.

Pravno
I

Porno filmovi se po austrijskom Zakonu za zatitu mladih (Jugendschutzgesetz) kategoriziraju kao ugroavajui za mlade. im
saznaju da njihova djeca na kompjuter skidaju porno filmove ili neke
druge podatke koji su po Zakonu za zatitu mladih zabranjeni, roditelji ih moraju izbrisati odn. dati da se izbriu. Roditelji, meutim, nisu
obavezni da kontroliraju mobitele svoje djece vezano za podatke koji
su prema Zakonu za zatitu mladih ugroavajui.

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

17

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 18

Pornografija
Pomo i savjetovanje:
I

www.rataufdraht.at
Besplatan, anonimni 24-satni SOS-telefon za djecu, mlade i njihove
osobe od povjerenja na broj telefona 147 (bez pozivnog broja).

www.firstlove.at
Savjetovalite za mlade sa opim informacijama.

www.maedchensprechstunde.info
Inicijativa austrijskih ginekologa sa savjetima i informacijama.

www.feelok.at
Intervencioni program za mlade koji bazira na internetu, izvorno iz
vicarske.

www.oesterreichisches-jugendportal.at
Opirni spisak linkova austrijskih informacija za mlade, izmeu ostalog i o ljubavi i seksualnosti.

www.herzklopfen.or.at
Savjetovanje preko telefona i online svake subote, poslijepodne.

www.mona-net.at
Online-savjetovanje specijalno za djevojice.

Broure:
I

Love, Sex und so... Broura za prosvjeivanje o seksualnou i


ljubavi za mlade austrijskog Ministarstva za privredu, porodicu i
mlade www.bmwfj.gv.at

Sexualitt und Internet Savjetodavni prirunik


Seksualnost i internet inicijative Saferinternet.at.
www.saferinternet.at

Gradivo za nastavu Ba intimno (Ganz schn intim) za


osnovnu kolu do 4. razreda. www.selbstlaut.org

Let's talk Porno radni materijal za kolu inicijative Klicksafe.


www.klicksafe.de

18

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 19

Pornografija
injenica je da:
I

to vie osnovnog znanja o seksualnosti,

to je dijete starije,

to je vei pozitivni pristup svom tijelu i svojim osjeajima,

to je bolje naueno ophoenje s medijima,

to se vie ponude i dozvole profesionalne informacije na temu seksualnost,

... to e se mladi manje pokazati sputavani u svom seksualnom razvoju


putem konzumiranja pornografije!

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

19

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 20

Sramoenje

5. TO JE SAMO ALAAAAAAA!
Trinaestogodinja Tanja je fotografirala Annu u apsolutno glupoj situaciji. Tanja zna da to nije trebala uraditi, ali ta je fotografija jednostavno precool! Kada ju je onda bez saglasnosti prijateljice stavila na
Facebook, za Annu je to bilo to. Zatraila je od Tanje da odmah skine
fotografiju, ali Tanja to nije htjela. Anja je zatim pokazala fotografiju
svojim roditeljima i zamolila ih za pomo.

Savjeti
I

Uklonite neugodne slike. Podrite svoje dijete u tome, bez da


poizite. Ako se nepoeljne slike ne uklone, obratite se distributeru stranice. Ako se ni tada nita ne desi, pomoi e Vam ombudsman
za internet (www.ombudsmann.at).

Ukaite na posljedice. Razgovarajte sa svojim djetetom o


moguim konzekvencama problematinih postova (uznemiravanje
treih, biti sam rtva, zloupotrebljavanje fotografija, sam sebe uiniti kanjivim...). I ne zaboravite: na internetu niko nije anoniman!

Potujte miljenje svog djeteta. Jo od malena prihvatite ako


Vae dijete ne eli da ga fotografirate, i onda ako se poali da ga
nikad nema na slici.

Uvijek pitajte. Skrenite djetetu panju na to da uvijek treba pitati


prije nego to nekog slika i tu sliku objavi.

Da li obraivati slike? To je zanimljivo! Ali opet svako malo s djetetom razmislite o tome, kada obraivanje od slike ini neugodnu
sliku.

20

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 21

Sramoenje

Pravno:
I

Pravo na svoju sliku (Autorsko pravo 78) titi osobe od tetnih


(nepovoljnih) slika. Time, svi koji postavljaju takve slike, po zahtjevu
ih moraju ukloniti. Vai: uvijek pitajte one koji se nalaze na slici prije
nego to ju stavite na internet!

Prema austrijskom Kaznenom zakonu su potvora, uvreda, kleveta,


irenje neistine i na internetu kanjivi, a vae ista zakonska pravila
kao u stvarnom ivotu. Od 14. godine mladi za svoje postupke mogu
biti procesuirani, oni snose krivinu odgovornost.

Roditelji principijelno imaju dunost za nadzor djeteta. Ne postoje,


meutim, fiksne granice do koje mjere roditelji moraju pratiti aktivnosti svoje djece na internetu. Kontrola bi u svakom sluaju trebala da
bude u obiajenoj i normalnoj mjeri.

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

21

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 22

Sramoenje
Pomo i savjetovanje:
I

www.rataufdraht.at
Besplatan, anonimni 24-satni SOS-telefon za djecu, mlade i njihove
osobe od povjerenja na broj telefona 147 (bez pozivnog broja).

www.kija.at
Posebne ponude austrijskih odvjetnitava za djecu i mlade u
pokrajinama.

www.familienberatung.gv.at
U cijeloj Austriji postoje savjetovalita za porodice koja Vam
stoje na raspolaganju za sva pitanja vezana za odgoj djece.
Informacije i adrese savjetovalita moete nai na internet
stranici pod Beratungsstellen.

Broure:
I

Materijal za nastavu Aktiv gegen Cyber-Mobbing ( Aktivno protiv cyber-mobinga) inicijative Saferinternet.at sa opim informacijama i informacionim materijalom za ake. www.saferinternet.at

Savjetodavni prirunik za roditelje Handy und Smartphone sicher


nutzen (Sigurno koritenje mobitela i smartphone-a) inicijative
Saferinternet.at. www.saferinternet.at

Cyber-Bullying (maltretiranje u internetu) kompaktna broura


za mlade od savjetovalitva Jugendinfo za Bremen i Bremerhaven,
pod Cyberbullying. www.jugendinfo.de

22

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 23

Online ovisnost

6. ISKLJUITI SE NE MOE!
esnaestogodinji Manuel na kompjuteru se igra dan i no. Tako se bar
ini njegovim roditeljima. OK, ponekad ide u kolu (zapravo skoro uvijek), s prijateljima se takoer jo uvijek nalazi subotom uveer, ali
inae: samo se igra, igra. Soba je zamraena, slualice su mu ve srasle s glavom, a samo u iznimnim sluajevima doe da jede.

Savjeti
I

Prepoznajte krizna vremena. Razmislite: je li mogue da je ovisno ponaanje znak za krizu ili masivne probleme? Je li upozoravajui signal za neka druge oblasti koje tek dou na vidjelo povlaenjem u igru?

Stvorite alternativne ponude. Iako Vae (starije) dijete moda


nee puno poprimiti od Vas, pokaite interes time to ete zajedno
pronai alternative za igranje.

Pokaite interesovanje. Neka Vam Vae dijete objasni igru, i


isprobajte ju zajedno. Priznajte mu uspjehe pri igranju i kaite mu
to. Kada Vae dijete na fudbalskom turniru da go, i tada se najvjerovatnije radujete...

Uporedite! Da li bi itanje ili igranje fudbala u istoj mjeri kao online


aktivnosti vaeg djeteta takoer shvatili kao zabrinjavajue?

Traite pomo. Ako se kao roditelji osjeate preoptereeni situacijom: traite pomo, kontaktirajte npr. savjetovalite za porodice.

Ovisnost je bolest, iz koje ovisnici teko mogu izai bez pomoi. Ali
ne svaki problem ili svako ponaanje djeteta mora znaiti ovisnost.
Medicinsku dijagnozu mogu ustanoviti samo strunjaci, s te strane
dakle, zatraite podrku!

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

23

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 24

Online ovisnost
I

Moe meutim biti i sasvim normalno. Svako dijete se jednom


manje ili vie okrene od svojih roditelja, te druge aktivnosti smatra
zanimljivijim. Ovdje pronaite novo ophoenje jedni s drugim.

Pomo i savjetovanje:
I

www.familienberatung.gv.at
U cijeloj Austriji postoje savjetovalita za porodice koji Vam mogu
pomoi vezano za pitanja odgoja. Informacije i adrese savjetovalita
moete nai na internet stranici pod Beratungsstellen.

www.antonprokschinstitut.at
Anton-Proksch-Institut (API) nudi amublantnu i stacionarnu terapiju
za ovisnike o internetu i kompjuterskim igrama.

www.dialog-on.at
Udruenje Dialog prua pomo najbliima i savjetuje online.

www.praevention.at
Institut za prevenciju ovisnosti Pro Mente O prua informacioni
materijal kao i mnogo drugih informacija i linkova na temu.

Broure i test:
I

Handy, Computer und Internet: Wie kann ich mein Kind gut
begleiten? (Mobitel, kompjuter i internet: kako mogu dobro pratiti
svoje dijete?) Instituta za prevenciju ovisnosti Grada Bea.
www.drogenhilfe.at

Test za roditelje Ist mein Kind internetschtig? (Je li moje dijete


ovisno o internetu?)
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at

Online-Sucht mit Ma und Spa (Ovisnost o internetu s mjerom i zadovoljstvom) Pokrajinske centrale za zdravstveno savjetovanje iz Njemake za roditelje. www.bzga.de

Savjetodavni prirunik za roditelje Computerspiele


(Kompjuterske igre) inicijative Saferinternet.at.
www.saferinternet.at

24

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 25

Online ovisnost
Dalji linkovi:
I

www.bupp.at
Pokrajinska centrala za pozitivnu predikatizaciju kompjuterskih igara i
igara preko igraih konzola; na internet stranici moete nai datoteku
s preporuenim igrama za razliite starosne dobi.

www.onlinesucht.at
Informacioni portal na temu ovisnost o internetu iz Austrije.

www.internet-abc.de
Posebno poglavlje na temu ovisnost o igricama za roditelje.

Za mlade:
I

www.suchthaufen.net
Pitanja, odgovori i video klipovi na temu ovisnost o medijima za
mlade.

www.ins-netz-gehen.de
Informacioni portal za mlade. Pod takom menija Check dich selbst
(Provjeri se sam) postoji test Bin ich schig?
(Jesam li ovisan/na?).

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

25

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 26

Autorsko pravo, kritinost prema izvorima

7. GENERACIJA COPY&PASTE
ta, jo jedan referat? Majka jedanaestogodinje Jane je iznenaena,
jer je u ovom semestru ve imala jedan. Ali ovaj put jana mora sve
sama uraditi, bez drugova i drugarica u razredu, a sada joj majka treba
pomoi. Jana ve ima plan: potrait e slike na Googlu, kopirat e
odgovarajue tekstove sa Wikipedije i sve odtampati. Referat bi trebala zavriti za par minuta.

Savjeti
I

Koristite maine za pretraivanje interneta za djecu. Da bi sa


malianima nali adekvatan sadraj na internetu, pomoi e Vam
maine za pretraivanje interneta za djecu: dobri primjeri su: www.
blinde-kuh.de i www.fragfinn.de.

Vjebajte kritiziranje izvora. Nije sve tano to pie na internetu.


Zajedno s djecom vjebajte kako se moe prepoznati ispravnost
sadraja na internetu (npr. koristite vie izvora, uporedite ih, porazgovarajte o vjerodostojnosti, preispitajte autore,...). Tematizirajte,
zato je Wikipedija samo ogranieno povoljna, npr. jer sadraj nije
uvijek shvatljiv ili ispravan. Wikipedija je dobar poetak za pretragu
interneta, ali nee potediti intenzivnog poreenja izvora!

Obratite panju na autorska prava. Svaka originalna intelektualna tvorevina, a to mogu biti tekstovi, muzika, slike, kompjuterski
programi itd., zatieni su autorskim pravom i ne smije se samo
tako koristiti. Posebno se treba paziti kod objvaljivanja na internetu. Upozorite svoje dijete na to da su ovdje mogue visoke novane
kazne!

26

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 27

Autorsko pravo, kritinost prema izvorima


I

Navedite izvore. Za zadae, referate itd. smiju se koristiti mali


odlomci (citati) iz tuih djela, ako se primijetno oznae i navedu
izvori. Samo nabrajanje citata meutim nije dozvoljeno. Obavezno
vjebajte s djetetom pravilno citiranje jer to nije ba sasvim jednostavno. Korektan citat sadri: ime autra/autorice, godinu izdanja,
naslov sastava/knjige ili stranice, navedene stranice ili potpunu
internet adresu sa datumom zadnje posjete stranici.

Creative Commons licenca kao alternativa. Sadraji koji stoje pod


CC-licencom, smiju se koristiti pod odreenim uvjetima. Objasnite
Vaem djetetu zato je bolje da koristi CC-licencirane sadraje i vjebajte zajedno s njim, da npr. nae odgovarajue slike (search.creativecommons.org).

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

27

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 28

Autorsko pravo, kritinost prema izvorima


Pravno:
I

Svako objavljivanje tuih djela principijelno podlijee autorskom pravu.


Ovo takoer vai i za kolu. Posebno treba biti oprezan pri objavljivanju na internetu ovdje prijete novane kazne do nekoliko hiljada eura
u sluaju da se autor ili autorica nisu prije pitali za dozvolu.

Kao alternativa za materijal zatien autorskim pravima pruaju se


sadraji sa Creative Commons licencom. CC-licencirani sadraji se
mogu pod odreenim uvjetima (npr. navoenje autora ili autorice)
besplatno koristiti.

Dalji linkovi:
I

www.creativecommons.org
Sve informacije vezane za CC-licencu ukljuujui i maine za istraivanje interneta za cc-licencirane sadraje.

www.bilderpool.at
Slobodne slike za nastavu.

www.compfight.com
Maina za pretragu cc-licenciranih slika. Panja: tek poslije pretrage
lijevo se moe navesti da se ele traiti samo slike sa cc-licencom!

www.jamendo.com/de
cc-licencirana muzika za distribuciju vlastitih djela kao npr. filmova ili
podcasta.

www.kidsville.de
Ovaj grad za saradnju u internetu poziva djecu da objavljuju svoje
tekstove.

www.surfen-ohne-risiko.net
Broure, savjeti, kviz i tool Meine Startseite (moja poetna stranica) za postavljanje individualne poetne stranice za djecu.

28

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 29

Streaming, file-sharing

8. BESPLATNO KINO, I TO ODMAH!


Svaki se novi film u kinu odmah mora skinuti. Ne da Lukas sa svojih
17 godina vie ne ide u kino, ali film se ipak mora jo jednom put
pogledati u internetu. Njegova majka nije sasvim sigurna da li je to
pravno OK. Lukas joj meutim osigurava, da nita ne skida, nego samo
gleda filmove. To je dozvoljeno, mama!

Savjeti
I

Pazite pri stavljanju filmova na internet! Svako stavljanje tuih


i time autorskim pravom zatienim sadraja zakonski je zabranjeno. To vai i za berze na internetu, socijalne mree i privatne web
stranice. esto djetetu skrenite panju na to.

Razgovarajte o moguim posljedicama. Iako svjesne prekraje


Vaeg djeteta nakon odreene dobi najvjerovatnije vie ne moete
sprijeiti, podsjetite ga da kod prekravanja autorskih prava mogu
prijetiti trokovi za opomenu od nekoliko hiljada eura!

Smislite alternative. Zajedno sa svojim djetetom traite sadraj


koji smije objaviti (npr. u socijalnoj mrei, u kolsom radu za
kolu...). Dobra mogunost su tu Creative Commons-sadraji. Oni se
pod odreenim uvjetima mogu distribuirati.

Koristite javne mediateke. Aktuelni filmovi na TV-u, serije i dokumentacije ovdje se mogu pogledati legalno, npr. www.tvthek.orf.at,
www.ardmediathek.de, rtl-now.rtl.de.

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

29

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 30

Streaming, file-sharing
Pravno:
I

Principijelno na internetu ne smijete objaviti fajlove, ako Vam za to


treba dozvola autora/autorice. Objava je uvijek zabranjena, svejedno
da li to radili namjenrno ili ne.

Da li je samo downloadiranje (ili streaming) ve ilegalno postavljenih


djela zabranjeno, u Austriji to pravno jo nije potpuno razjanjeno.
Na sigurnom ste u svakom sluaju ako to ne radite. Pazite: kod berzi
na internetu za razmjene podataka esto se skinuti fajlovi automatski
ponovo postavljaju za jasno ilegalno skidanje, ime se inite kanjivim!

Broure:
I

www.ideensindetwaswert.at
Paket za nastavu sa najbitnijim informacijama na temu intelektualno
vlasnitvo besplatno za download ili narudbu.

Dalji link:
I

30

www.creativecommons.org
Sve informacije vezane za CC-licencu ukljuujui maine za pretragu
cc-licenciranih sadraja.

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 31

itanje

9. RAZGLEDANJE BEZ KNJIGA?


Prije bi petnaestogodinji Philipp ponekad proitao neku knjigu. Ali to
je bilo davno. Njegova majka ve odavno nije vidjela knjigu u njegovoj
sobi. Stalno visi na kompjuteru i ima mp3-player u uima. itanje? Ne,
to je davno izalo iz mode.

Savjeti
I

Svejedno je ta Vae dijete ita, bitno je da ita! U to sadaju i


tehniki katalozi, postovi na Facebook-u i uputstva za kompjuterske
igre. Pustite da Vae dijete samo izabere ta eli da ita.

Budite primjer. Da li, ta i koliko djeca itaju, ovisi i o navikama


roditelja. Ako roditelji ne itaju, zato bi to trebala djeca da rade?
Budite svjesni da ste uzor Vaoj djeci.

Od poetka: itajte, priajte prie, itajte skupa. Djeca oboavaju


vrijeme kada se ita, zato treba da bude fiksni dio u porodinoj svakodnevici. Pustite dijete to ee da glasno ita ili mijenjajte se pri
itanju.

Pokaite interes. Interesirajte se za to to Vae dijete ita.


Pregledajte nekad omiljenu lektiru Vaeg djeteta i priajte s njim o
tome ta je proitalo.

Napravite ugodnu atmosferu za itanje. Zajedno sa djetetom


napravite malu biblioteku u djejoj sobi i ugodno mjesto za itanje.
Iskoristite posebne prilike kao roendan, Boi, dodjelu ocjena itd..
da napunite biblioteku s novim materijalom za itanje.

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

31

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 32

itanje
Dalji linkovi:
I

www.buchklub.at
Austrijski italaki klub daje ideje za itanje za djecu i mlade.

www.kirango.at
Savjeti bekih biblioteka za djecu.

www.literacy.at
Informacioni portal na temu itanje sa puno razgovora o knjigama za
mlade.

www.facebook.com/belletristik
Udruenje na Facebook-u vezano za itanje za mlade i odrasle.

32

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 33

Seksualnost i internet

10. LJUBAV 2.0


Bilo je jako neugodno za oboje: kada sam nedavno uao u sobu moje
kerke Carine, na kompjuteru su joj bile otvorene njene gole slike. Brzo
ih je sklonila, ali vidio sam ih. Oboje smo se pravili kao da nita nije
bilo. Prvo sam pomislio da me se ne tie, to je njena privatna stvar. Ali
nekako imam udan osjeaj. Otac jedne esnaestogodinjakinje

Savjeti
I

Informirajte se. Potraite sami informacije o seksualnou i internetu i budite spremni na saznanje da je se u tom pogledu zadnjih
godina mnogo promijenilo. Websex (dakle seks na internetu i na
mobitelu) sve je popularniji.

Razgovarajte o konzekvencama. Upozorite Vae dijete da jednom uraene slike i filmovi mogu doi u tue ruke i sluiti kao osnova za ugnjetavanje i maltretiranje. I pri traenju posla ove slike
mogu biti tetne.

Objasnite pravne okvire. Tako naprimjer distribuiranje pornografskih slika i snimaka drugim mladim osobama moe imati pravne
posljedice. Isto vai i za objavljivanje intimnih snimaka djevojke ili
deka. Ako su osobe na slici maloljetne, snimci mogu spasti pod kaznene odredbe protiv djeje pornografije.

Pravno:
I

Pravo nad svojom slikom (austrijsko autorsko pravo 78) titi


osobe od tetnih (neprikladnih) slika. U to se ubrajaju slike golih
osoba, zato se ne smiju objavljivati bez njihove saglasnosti. To vai i
za prosljeivanje slika koje se dobiju na mobitel od djevojke ili deka!

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

33

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 34

Seksualnost i internet
I

Djejom pornografijom se smatra, ako mladi sebe ili druge slikaju


gole i te slike distribuiraju, pogotovo ako se slike distribuiraju na iternetu. Kao djeja pornografija smatraju se slike koje prikazuju seksualno ponaanje u koje su ukljueni maloljetnici. Maloljetnikom se
smatra osoba koja nije navrila 18. godinu ivota. Mnogim mladim ljudima nije jasno da u ovom sluaju mogu biti kanjeni. U Austriji,
meutim, jo nema donesenih presuda koje se odnose na mlade (ali u
drugim zemljama ima).

Pomo i savjetovanje:
I

www.rataufdraht.at
Besplatan, anonimni 24-satni SOS-telefon za djecu, mlade i njihove
osobe od povjerenja na broj telefona 147 (bez pozivnog broja).

www.stopline.at
Anonimna sluba za prijavu djeje pornografije i ponovnih nacionalsocijalistikih djelovanja na internetu.

www.selbstlaut.at
Inicijativa protiv seksulanog nasilja nad djecom i mladim
Sprjeavanje-savjetovanje-pratnja u sluaju sumnje.

Borure:
I

Savjetodavni prirunik Sexualitt & Internet (Seksualnost i


internet) inicijative Saferinternet.at. www.saferinternet.at

Dalji linkovi
I

34

www.thatsnotcool.com
Prosvjetni video snimci za mlade vezano za Sexting (=razmjena
golih slika/erotskih informacija meu mladima) na engleskom jeziku.

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 35

Kompjuterske igre, nasilje

11. BRUTALNO NORMALNO


Ali mama, Tobias se isto smije igrati GTA! To je precool! Zato si tako
zloesta?, jedanaestogodinjem Marcelu vie nita nije jasno. Njegovi
roditelji stalno kvare igru.

Savjeti
I

Razgovarajte, ne zabranjujte. Samo kroz kompjuterske igre dijete nee postati nasilno. Ako Vi kao roditelji neku igricu ne smatrate
dobrom, a Vae je dijete njom fascinirano, samo zabrana u veini
sluajeva ili e malo ili nee nikako pomoi. Bolje razgovarajte sa
Vaim djetetom i objasnite mu svoje brige i razmiljanja. Zajedno
potraite alternative.

Igrajte se zajedno. Ako se sami ne igrate na kompjuteru, samo


teko moete razumjeti oduevljenje Vaeg djeteta. Dozvolite da
Vam dijete objasni igre i igrajte se ZAJEDNO SA svojim djetetom.
Mnogo toga to kompjutersku igru ini uzbudljivom, samim gledanjem
se ne moe primijetiti (npr. komunikacija sa druim igraima).
Istovremeno ete i bolje razumjeti zato se Vae dijete rado igra na
kompjuteru ako se budete igrali zajedno sa njim. To e Vam pomoi
i da pronaete alternativne ponude.

Obratite panju na PEGI-oznaku. Pan European Game


Information (PEGI) informira Vas, koja se vrsta problematinih
sadraja javlja u kompjuterskoj igri i od koje dobi po zatiti mladih
igra nije sumnjiva. PEGI, meutim, ne daje informacije o tome kako
se moe igrati igrica. esto su igrice s oznakom 3+ i 6+ prekompleksne da bi ih se djeca te dobi mogla zaista igrati.

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

35

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 36

Kompjuterske igre, nasilje

Preispitajte navike. Zajedno sa Vaim djetetom reflektirajte svakodnevne navike vezane za medije, a ne izostavite i svoje navike. Vi
Vaem djetetu uvijek predoavate odreeni konzum medija koji ono
prati, iako se ne radi o kompjuterskim igrama. Dakle, budite svjesni
Vae uzorne funkcije. Obratite panju na to da se Vae dijete igra u
zdravoj sredini (posljedice loeg dranja, smetnje u vidu,...), da se
dovoljno kree i pravi pauze i da dovoljno pije.

Obratite panju na mlau brau i sestre. Obratite panju na to


da su igrice koje se igrate podnoljive i za mlae. Iako se jo ne
mogu aktivno igrati, mlai su takoer involvirani u igru gledajui ju
paljivo. Za ovakve situacije sa svom djecom se dogovorite o pravilima.

36

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 37

Kompjuterske igre, nasilje


Broure:
I

Savjetodavni prirunik za roditelje Computerspiele


(Kompjuterske igre) inicijative Saferinternet.at. www.saferinternet.at

Pravno:
I

Za sadraje kompjuerskih igrica vae Zakoni o zatiti mladih austrijskih pokrajina. Sadraji medija koji mogu ugroziti razvoj mladih
ne smiju im se nuditi, prikazati ili im se dati, ili im na bilo kakav
nain biti dostupni. Time, kompjuterskih igrica, koje su npr. dozvoljene tek od 18 godina, ne smiju se igrati mlaa djeca.

Oznaka sa PEGI-simbolima (www.pegi.info) od aprila 2008. u


Beu je obavezna: prodavati se smiju samo igrice sa PEGI-simbolom.
Time su de facto u cijeloj Austriji igrice odgovarajue oznaene.
Mladima se igrice smiju prodavati samo ako su bar navrili dob po
oznaci PEGI.

Dalji linkovi:
I

www.pegi.info
Opirne informacije vezane za oznaku PEGI. Besplatna aplikacija za
iPhone je dostupna preko apple-iTunes-store-a.

Postave za zatitu mladih kod igraih konzola:


I

Xbox: www.xbox.com/familysettings

Wii: www.nintendo.de - kljuna rije po kojoj se trai


Altersfreigabe

PlayStation: www.playstation.at - kljuna rije po kojoj se trai


Kindersicherung

Preporuujue igre na kompjuteru:


Izbor igara na kompjuteru za djecu po dobi i po mogunosti igranja:
I

www.bupp.at

www.spielbar.de

www.spielebox.at

www.feibel.de

www.acos.at

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

37

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 38

Medijski odgoj kod kue

12. DIGITALNI VAKUUM KOLA


Marie-ina mama je nesretna. Ve u osnovnoj koli Marie nije skoro
nita radila na kompjuteru. Ali sada u gimnaziji je to jo gore: u razredu se kompjuter skoro nikako ne koristi. Pritom bi to Marie ba zanimalo. Majka smatra da je zadatak kole da djecu naue korisno
ophoenje s kompjuterom, da se on ne bi koristio samo za besmislene
stvari, kao npr. za igranje.

Savjeti
I

Pomo pri uenju sa mree. Reerirajte na internetu interesantne linkove, programe ili aplikacije koje aktualno gradivo Vaeg djeteta nadopunjuju i podravaju ga pri uenju (npr. trening za uenje
itanja vremena, zbirka matematikih formula, trener za vokabular,
trener za tablicu mnoenja). Potaknite Vae dijete da koristi te dodatne ponude.

Smart aplikacije. Vjerujte, skoro za svaki kolski problem postoji i


aplikacija ... ?

Trener za kucanje. Motivirajte dijete da kuca sa 10 prstiju


(www.tipp10.de) i da to naui. Iako se djelimino ini mukotrpno,
istrajte!

Razgovarajte u koli o toj temi. Izjasnite se u koli da smatrate


da rad na kompjuteru i kompetentno ophoenje sa kompjuterom i
mobitelom smatrate neophodnim. Potaknite predavae da digitalne
pratioce pri uenju vie koriste na nastavi. Pregled alternativa za elearning u austrijskim kolama nai ete na www.schule.at

38

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 39

Medijski odgoj kod kue


Dalji linkovi:
Za djecu dobi do etvrtog razreda osnovne kole:
I

www.internet-abc.de/kinder
Platforma na internetu za djecu sa liknovima, informacijama i idejama kako da ue sami.

kidsweb.at
Tesktovi, referati, igre i linkovi za djecu.

www.elbot.de
Ovdje djeca mogu u sigurnom okruenju chattati sa robotom (kliknite
na crveno dugme).

www.internauten.de
Igre i savjeti za djecu vezano za kompjuter i internet.

www.hamsterkiste.de
Prie i igre za uenje.

www.kidsnet.at
Vjebanje za kolu, npr. probni testovi i kontrolni radovi.

www.tuxpaint.org
Program za crtanje, besplatan download, sa mnogo tembilja i boja.

10-18 godina:
I

www.exelearning.de
Izraivanje internetskih sadraja.

audacity.sourceforge.net
Besplatni program za audio-obraivanje.

www.toondoo.com
Besplatan program za izraivanje stripova, potrebna registracija.

comiclife.com
Program za izraivanje stripova (nije besplatan), besplatna verzija za
testiranje.

www.aviary.com
Opirni program za obraivanje slika.

www.photofunia.com
Za izraivanje zabavnih animacija.

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

39

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 40

Medijski odgoj kod kue


I

befunky.com
Pravljenje foto-efekata.

www.voki.com
Za pravljenje malih video-snimaka, ukljuujui i avatar.

www.phwien.ac.at/ekey
Besplatan download programa za obraivanje i prikazivanje tekstova,
slika, video-snimaka i audio materijala.

lms.at/otp
Sa konceptom OTP-Opportunity To Practice Samostalno uenje gradiva, vjebanje i kontroliranje.

40

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 41

Pomo i savjetovanje

PODRKA I SAVJETOVANJE
Savjetovalita za porodice
Ona Vam u cijeloj Austriji stoje na raspolaganju kod pitanja vezana za
odgoj svake vrste.
www.familienberatung.gv.at
Obrazovanje roditelja
Pedagoki doprinosi na teme socijalne mree, mobitel, seksualni odgoj.
www.elternbildung.at
Saferinternet.at i Handywissen.at
Savjeti i informacije za sigurno i odgovorno koritenje interneta i mobitela sa posebnom oblasti za roditelje:
www.saferinternet.at
www.facebook.com/saferinternetat
www.handywissen.at
www.rataufdraht.at
Besplatan, anonimni 24-satni SOS-telefon za djecu, mlade i njihove
osobe od povjerenja na broj telefona 147 (bez pozivnog broja).
www.stopline.at
Anonimna sluba za prijavu djeje pornografije i ponovnih nacionalsocijalistikih djelovanja na internetu.

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

41

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 42

Pregled savjeta

NAJBITNIJI SAVJETI UKRATKO


Savjeti
I

Porodini ivot i medije konkurencija. Mladi se pri svojim


medijskim aktivnostima orijentiraju van porodice, to je dio njihovog
sasvim normalnog razvoja. Budite oputeni i dobar primjer to se tie
Vaeg linog koritenja medija!

Otkrijte medije zajedno. Pratite Vae dijete pri njegovim otkriima


na internetu. Zajednika iskustva olakavaju razgovor o pozitivnim i
negativnim iskustvima pri koritenju medija.

Dogovorite se za pravila. Pravila o koritenju interneta i mobitela


mogu se odnositi na vremenski okvir, koritene sadraje, ophoenje
sa slikama i linim datotekama ili na trokove. Pravila su korisna
samo ako ih dijete razumije i akceptira.

Zatitite kompjuter. Obezbijedite kompjuter tehniki i sigurnosno


programima protiv virusa, firewall-ima i stalnim updatovima za software.

Tematizirajte distribuiranje linih podataka. Razgovarajte s


Vaim djetetom o rizicima lakomislenog distribuiranja podataka na
internetu. Ime, adresa, broj telefona i line slike dijete bi smjelo dijeliti samo uz dogovor s Vama.

Opreznost kod sastanaka sa poznanstvima preko interneta.


OK je da se ljudi nalaze s osobama koje su upoznali na internetu
ali samo na javnim mjestima (npr. kinima ili kafiima) i uz pratnju
(odraslih ili bar prijatelja/prijateljice). Razgovarajte s Vaim djetetom
o moguim rizicima.

42

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Seite 43

Pregled savjeta
I

Razgovarajte o vjerodostojnosti online sadraja. Pokaite


svom djetetu kako se moe provjeriti ispravnost sadraja s poreenjem s drugim izvorima. Djeca i reklame esto ne primijete.

Na internetu niko nije anoniman. Obratite panju na to da Vi i


Vae dijete kod svih aktivnosti na internetu ostavljate tragove.

Skrenite panju na to ta se smije a ta se ne smije na internetu. I na internetu postoje pravila. Jednostavno reeno: ta je u
realnom ivotu dozvoljeno, to je dozvoljeno i na internetu. ta je u
stvarnom ivotu zabranjeno, to je zabranjeno i na internetu.

Redovno se informirajte. Nek Vam dijete redovno pokae svoje


omiljene stranice, igre ili aplikacije. Neka koritenje interneta i mobitela bude uobiajena tema u Vaoj porodici.

Samo nek se ita! Svejedno ta Vae dijete ita, bitno je da ita!


Ne budite previe kritini i dozvolite Vaem djetetu da odlui, ta eli
da ita.

TV vie nego ubijanje vremena! Gledanje televizije prua


mnogo mogunosti i zanimljivog, ako se pravilno koristi. Svjesno izaberite emisije prije nego to upalite TV. I samo rijetko kada dozvolite da Vae dijete gleda TV iz dosade u ovom sluaju mu ponudite
alternative.

Mogunosti medija prevazilaze rizike! Ne budite previe kritini pri


aktivnostima vezanim za medije Vaeg djeteta. I internet je odlian
medij koji se moe pametno koristiti, kako za uenje tako i u slubodnom vremenu. Podrite dijete u tome da svjesno koristi medije i da
istrai sve mogunosti. Sa uputstvima rizici se mogu jako smanjiti.

Opiran spisak linkova na: www.saferinternet.at/familieundmedien

43

148x210mm_Medien in der Familie_serbo-kroatisch:Layout 1

05.12.2012

09:09

Televizija, internet, smartphone i ostalo obuhvatili su nau svakodnevicu a pogotovo djece i mladih. Djeca doivljavaju digitalne medije
ve od vrtia ili jo ranije. Izmeu ostalog, zbog koritenja pri njihovom obrazovanju jako brzo napreduju. To kod mnogih roditelja dovodi do nesigurnosti:
I

ta moje dijete tu zapravo radi?

ta mogu, smijem, trebam da kontroliram?


Kada treba da se umijeam, da postavim granice?
Koje pravne norme postoje?
Prirunik Mediji u porodici savjeti za roditelje polazei od 12
primjera u praksi u lako shvatljivom obliku daje odgovore na ta pitanja. Svaka pria je zaokruena savjetima za odgoj, literaturom i linkovima kao i daljim informacijama.

Podrano od strane
Evropske unije

BUNDESMINISTERIUM FR
WIRTSCHAFT, FAMILIE UND JUGEND
1010 Wien | Franz-Josefs-Kai 51 | www.bmwfj.gv.at

Seite 44

Das könnte Ihnen auch gefallen