Sie sind auf Seite 1von 31

-

T..LH.n.

<M

S M

B~m.F.lh

BmsdhSb*

*N.lsM

- F M

PmP.mmrY .ro*

X&y.

. ..............

'IMm

15 days

?ywn
........ ~
w e submi..,on M n p p w a ~

1M108

~. . . . . . . ~

~~~~~~

rnvo8

iiWM

17fllCd

~ .~. . .~. . . .

3117104

~
nmoa

7 1 ~ 0 8'

NA
. .

tllm

17,708

lzluol

. . . . ~ ~ ~. .~
. .~ . ~~
~ ~ ~. ~
. .~

F a r u f l o n dstiddiw n i l li ikmponw

I DI

' 1

!!;

20011

2MO

2Wl

105

,, #, I

Erection Schedule 2 OT HRSG at Mukhaizna Updaled for Delay


SubcMrau no 33207151 - Submntrauor - AI-Has- Enginssnng Co. SAOG

Client:
Ocddental Mukhakna LLC
ID

............,.

NA

IT0~ 1

~ . , . .,. . .. . . .

8~~~

,~
,

.........

,'
I

718108

.........

2Wm
.

~..................

~~~~~

A r m Cleannca 40th.r mnlnMr

110

. . . .~

~ . . . . . . . .~ ~ . . . . .
......
-~
111
shnting m r d lnstal,ip nuadiq n i l *re

~~

~~~~~~

~~

iwM.~.

a s

~~~~

iwm

' ' '

.. .. .. .. .. .

718108
iasias

~WOB

.. .

~~

~~~~~~~~

NA

.... .

. ..

Dinrbr Dlrnpr P r n v r r n b h

112

~ . . . . . .~. . . . . .
Pmsuam*

. . . . . . . . . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~~~

2ui,as.

iir

WWOB

IliWOLI

....
~.~................

~~~~~~

.... ..

we id in^ oOomt

.....

~
~.
r,tona

~~

r day
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ . . . . . . . . . .... . ... . . .
I~IYI~IM d ~ o m
2aqr
..................
...

~~

. ~
. .

uiUb8~

.~ ~

~~~

1110108

um!o8

~
.

20ieiOB

~
. .~

' ' ' ' '

2UWW

211W08

. ~ .~ . ~
. . . .~. . .~.

22)m

a ~~ ~ . . . ... . . . . .
w

~. . .~. . .~~ . . ~,~

~,~ . . . . . , .

LU

,111

~~~~,~~~~~~
.
~

~ ~ ~ , ~ ~ . . . . , . . . . . . . . . ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,
117 I
;
, 8 , ,

, . , ,

aa1.r ,meF i n 9

~,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .
ReadylorStiMinQ

......................

. .

Pmauam*

. . . . . . . . . . ~ ~

,&,

Pruy.rnUy d TmruZon Oud


01 Tnnslon u l s f

~~~~~~~~~

2YWM

?-8

' '

~~~~

l5+&

W W

HI

. . . . . . . . i p w i ~ ~ ~ ~ .. . ... . . .

Id w

1 9 1 ~ ~

WWOLl

..... .

MY08

lZ8108

............,.
~

~~

~~

~8

~ '~ ~

~
~ .L

. .

It, 8

~~~~

~~,~~

, ~ u ~ . . . .N*. . . . . .W. ., . .
~ . . . . . .~~~~~~~~

R u d y k, d o n

. . . . . ~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~~~~~

Bk*

I
*
"
.
,

~~~

~~~~~~~

2 days

HDE

.. .. .. . .
.. .. . . .

R..&ror

EWlon

2 ~ 0 4

~~~~~~

1 ~ 3 6

...

~~~~

1518108

NDE

CT I Shut

2519108

2518108

lllW08

~. . . . . . .~
...
4 d q

221~04

~~~~~~~~

WOB

~ . . . . . ..

1 1 ~ ~ 0

~ ~ 1 0 82 w o e

~.

~
.

4 day

~~~~

.,......,.....

1 :

.~ . ~ . ~ . .~. . . . . . .
W 0 8 '

W D B

...........
18IWW

,.

....r.....,...~

'

~~8

1211

:~~~~ .~ > . . . . . . , . . . . . .

!'D 1

Ni

'.'

,
,

..............

~~

~~~~~

~~~~~~~~

~~~~

~,

.'.
,

p . . . . . . . . . . . . , .

NA

12~08

6 i '7 i w w
1WUM

.,............~

~ . . . .. .. .
W

111W08

IZWW

~~~~~~~~~

171W08

,-

~~~~~~~~

llml

awos

2wPa

ld.".

4d.y

~~~~~~

. . . . . . . . . . ~ ~. . ~
. . .~. . ~ . ~. ~~ ~

~~~~~~

~~~~~

~~

NA

171W08

~~~

0 d.ya

. ~ ~ ~. ~ . . ~. . . . . ~

~.~ , . . . . . . 8 . .

NA

1,'

~L~~~~~~~~~

r
;

~. . ~ . , . . . . . . , . . . . . l . . . ~ ~ ~

~~~~~~~~~~~~~~~.
. . . . . . . . . . . .
W
NA

. . .

, ,

1( V m

. . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ . ~ . . . . . . . .
GT 4 Out o l m o n

~~~

. . . . . . . ~ .~. . .~. . .~ .~ ~ ~ ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . ~

',X 1

NA

1WO8

lllWDLl

~~

wading

NA

~.........~~

. ~
~~~~~~.
. . . . . . . . . . . ~ ~~~. .~. .~. .~. ~

. . . . ~ ~~

~~~~~~~~~~~~

w
.. . . . . . . .. .. . .

~~~~~~

4 dq

. . . ~ ~

. . . . . . .~~~

~ ~ ~ ~ . .. . . . .
. . . . . . . . . ~ ~
~ .~
. .~
..~
..~~~~~~~~~
~ ~

....

,invas..

. . . . . .,i,uo~8-08

1-

~~

. .. . . . . . . .

2 u m

,Muo8~

ww08

. . . . . . . . . . ~ ~ 2 w W M . ~ . . i Y * . ~ ~ ~~ . ~. .~ . ~. .~. .~ . ~. .~. ~
~ ~ ~

.....~

CU+dLbl". Bk*

2 1 , ~ ~ '

~~~

...........

. . . . .. ~.
. . . . . . . ~ . . ~ ~.~
~~.~. . ~

... . . ~

NA

I d.P

~~~

F"up

~~~~~~~

L . . . . . , . .

~~~~~~~~~~~~~

. ... . .~. . . ~ ..~

~~~

. ~
~ ~ ~ ~ ~ . . ~ . . . . . . ... .. . . ~
2 aq.
zWcd
...
. . . .i ~ 0 4 .

~ ~ . . . . . . . ~ ~
~

~~~~~~

.~. . .

Wm1

v s r~o l . . .~. . . . .~. . . . ~~. ~ ~ ~ ~ ~ ~


NA
W

. . . . . . . . . . . . ~ ~ . .~. . ~
. . .~. m . . . ~ ~ 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2WPX
W
NA
~

'

I 1

Client:
Octldentsl Mukhaizna LLC

Erection Schedule 2 OT HRSG at Mukhaizna -Updated for Delay


Submntrad no 33207151 Submmrador - Al-Haasan Enaineetina Co. SAOG

I ;

i , co
Guli$t+w Gene&,
I I

I
rktor:
LLCI,

,#,

i
j

Erection Schedule 2 01 HRSG at Mukhaizna Updated for Delay


Submntrad no 33207151 SubeDntrsctor Al-Hasan Enaineerino Co. SbOG

Client:
Occidental Mukhairna LLC

........
.

~~~~~~

~~~~~

P i p iabhu.Gn indi-in

~~.~

~~~~

-nu,
~

~~~~

~~~

~~~~

Pipins

~~~~~

~~~~

P l P ,.b"tion.nd

.rndiO"

~~~~~~~.~~~

v.1ra n-.

..................
,","lation

Piping

...................

Matanal II Woh hmf .r.lablW

~~~~~~~~

Erndim ihNdinp
~

w
m
w

~~~~~~~~

e.sr0ndiw s i i Graun

..........

I 'I
C o rador
Gudlitqam G m e r k r LLC

1~

~~~~~~~~~~~

~~~~~~~.

~~~~~~

~~~

~~

~~~

~~

~~~

~~

~~

'

~~~

7 days

7,1106

.,7nioo..

M N k bwo*
E&on~

~~~~

fG.i.viil.ar*,
~

~~~~~~~

~~

2UVW

2dW

~~~

~~~~~

ZW11W

~~sru~umprlawwnala
~

. . . . . . . .w.ir*ru-,"a
..

m-~ation

~~

~~~~~~~

,,.............................................
Jlill09

1512109

~~~~~~~~~

lUMB

PlYOS

'

~~~

'

3111109

21,2109

m
r
nr p n b r

IUZW

llNOB

WIMI

sd.".

2YIMI

lUUW

4-1

LU

rmu

jiwm

l'bio9

lUl2108

....................................................................
Matanal & Wort lmnt .va4IaYl*

ms~sll.!,on

11"

16112/0(1

am

mi21ba

~~

~lg~menc

2 a G

...........................
~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P~MC.~ ms"ldon

. . .m*uuliv*..m.1yrBfAmr-I.
..................

~~~

Mama1 & Wo* lmnl.r.#I.DjI@

.....................

&

Cod,"gwato "nii-.,

~~~

.o.,

N.blmlCi"uub

,;, a".

~~~~~~~~

~~~

~~~~~~

Tnninlim
~~~~~~~~~~~~~~

7114C9

lTRi08

~~~~~~~

~~~~

~~

ow

~~~~~~~

~~~

~~~~~

206111
~~~~~~~

Z3dm

=dm

~~

2112lw
~

ZUIIOS'

~~

IYMS

??ivw

,,,Ma-

lUYW

I(Yll08

~~~~~~~~~~~~~~~~~

10IWOO

tUB1W

,w,,oa
~~~~~

?IlliO8

loi'llos
~

2YWW

N*

NA
~~~~~~~~~~~~

N*

NI

NA

..........

........................

~~~

21N08

HI\

*Ui

Ha . . . . . . . . . . . . . . . . .

~~~~~~

~~

1YYOO

2014100

lYllC9
2YYW

~...

...

.,.

. .

.>

...

. . . .,. . . ., .,
....... . . .

.....

..

....

. . . . . . . .j

, . ...,. .

. .

......

..

'

.' . . . '

.<

......

......,......,

,
, .....,
.

N*

N*

.....

., .....-...

,. . .

8 . .

...

. . . .

~8

NA
N*
..............
............,.
N*

M I

........

.,.....,

............................

~~~

YYC9

LU

....

.......

...

~,~~
. . . ,~. . . . . . , .
.,......,. . . . . . . . . ,.
~,~~~~,

. . . . . . . ~, . . .

NA

~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

,lome

..................

...

..... ......

a ,~~~~

LU

N*

8NW

~~~8~

:
.....,...

N*

-9

IIIM.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7N08
,01,

. . . . . . . . . . .

LU

~~~~~~~~~~~~

~,

. #. . .

. . , . . . . . , . . . . . . , .....
~~~,~ . ~4~~ .~
..,......,....

........

UWW~

1Y110
~

2271W

131<1MI

.....,.....

NA
~

22izW~
~

12L1400'

22lUw

..

H4

211m
~

~ ~ i r ~ o st 'r i l f m

..

~~~,

.................................

1011109

...

....

....................
N*
.
.. . .
N a .

..

20121W

..

" '

N*

NA

8~~~

~8

N*

N*

woo

. . . .,. . . . . . . . . . .

N*

.......................

2WMB

OlllDD

N*
N*

N*

17iU08

......

. >. . . . . . . . . . . .

.,. . . . . ,

................................
MlOO
NA
N
.............................

~~~

~~~~~~

~~~~~~~~~~~

rvl2108

N*

201~08

........

...

~~~~~~~

N*

N*

1812108

,woe.

?iim

~~~~

NA

.........................

IM~OO
(,(MI

~~~~~~

~~~~

70d.).
~~

lW0S

~~~~~~~~

~~~

Instmm.nl intl.IUu~

T a w

,
8

. . . . . . . . . . . . . .

N*

I~NOB

~~~

911109

$26.~

~~

ObliW

....

2lilZOB

~~

~~

..........................

~~~~~~~~~~~~

4Udaym
~~~~~~~~~~~~

~~~

811106

?aa
d

~~~~~~~~

s won h n t ~vs~II~~I*,

. . . . . . . . .

7iiioe
~

l day
~~~

l h m ' d o n
M.M.~

&

Id q

2rw1uoe

lariios

....

..

~;

................

.............................................

...................

mntml sbd-1 no
N.blmlWspmuunmdu~n011a110~
KO .bd-l m
AIlpnmnt

bm~&"o~

7ill08

ISR~OO

1112!09

~~~~~

w?U6i i v l u w

~~~~~~~~~

Iday

~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

iwizaa

~~~~

dliib
1912109~
?M~W
..........................................................

................

~~~~~~

.............

lJiUW

ill,m

.......

m.

~nsburnmt~ir
~ u lve.rb<
r

Odqa

~ n s b u m m t ~ iomo
r
on-rmh

~~~

?days

..................

'

iD*+

&mm~n4.bmi lnnr.rGi

. . . . . . . . . . . . .ui,ur+3
. . . . . . . no.
......

1WIZOB

...2i,i21&

CrnuYnD

. . . .

2512109

. . . . . .~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .
IWIZOB

~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~

~~~

N A ~ ~N*

1YUW
~

7 dW

CmubnD

W m

l W O Q

.................................................................................

~1~

'

W W

Bd.).

........................................

...

LU

..........

,~. .,. . . . . . . . .

m~~~~~

NA

21209

112109

.....

.....

~!

. . . .

...,......,

LU

N*

. . . ..,

......

. . . . . 8~~~
. . . . .

N*

. Ji,rioe . . . . . . . . . .

27~108

IIIMI*
2a2Ibs

2311108
?ai?ioo
~&illos
nu,io9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................

'

. . . .8

................................
N*
NA
~WZW
amon
i,uoO
6 ~aansh
7
.....................................................................
~~~

. . . . . . . . . . . Nv."mi",.

. . . . . . . . . .I.day
.....

M B n a l s Wo* lmn<.~.,~.bi*,~

~~~~~

~~

28111W

2711109

~~

. . .

NA

,811m

N*

. . .I.

,~~~~~~ , . . . . . > . . . . . . , . . .
.,......, <~
.,. . . . . , . .

...

....................
.

~~~~~~

2litlW

1911109
~

254.,

3d.e
~

IWIW

(dw
~

...

2311108

mo
~~~~~~~~~~

UDullnO

~~~~~~

blord0W" coo*,

....................................

~~

iUii06

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sday.

..

. . . . . . . . . . . .

411108

~~~~

~ o n r~. u i b f i s i ~ i fbu~i.~
nm.nl

"'ih bmp.,""

..........

I days

D l r m bmw, guads

~8~~~~

. . .

,~,~~~
~ .., . . . . .

...

.....

..........

.,..... . .
.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...

..

Erection Schedule 2 OT HRSG at Mukhaizna -Updated for Delay


SubmntrBd no 33207151 - Submntrsaor - Al-Hersm Englnarnng Co. SAOG
B-lluStm
BurheFM
-.Ian
AWIFmUI
I
2001
Nwo1
w o l i 1 Marm 1

Client:
Ocddanfal Mukhsma LLC
ID

TU

Tu~N.~.

Edpe duning

8t.n

1d.y

3bruaii

2 day.

vj.,6ng~ . . . . . . . . . . . . . . .

....

irn"lii,dn.ri.,nb

.........

19112108/

29f121081

............................
FLYP

F.uh

dm

jr.i

3dqs

NA

,
NA
,,,UOB . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . .NA. . . . . .

uoauruos
~

I*a

' '

'

Mayali I 1YI'08

1 s.p'oli 1

Nd'w

h
lhoo~
t Janw I ..r.o*l

May.

;IIBI

'

; !!. .:. . . . .

. . . .

'ui,oi

' '

.....

8112106

~ 1 i 6'

YldB

..........

2
riiiae
..............

1112106

41121081

2008

" '

W12108

...

LU

sum;ounhj*

........................................
.................................
Edga d.ulmw
l day

.....

. . . . . . . . . . . . . . . F,tYP~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................
Welding

No*

...............
.............
...............

.............

. . . . . . . . .

Q1ZM

41IU08

.id.

l l l

,Id.w

LU
.....

............

NA

LU

........

UliOO

311109

zli6

301~06

....

.....

. . . . . . . . . .

"

NA
m,&d
IYIWI
NA~
.........................................................

s - r n ~ " bimn
~
p~amm
. . . . .

NA

81?2106

5112108

.'.

'

...

. . . .

...

.....

~li

Edg. sl..n,ng

....

Fll up

..............................

2dw1

him

In.",."."

IMI.

...

7ifm

61116

izw108

.dii

,:*

dub

Edp.

,,j,uoll

Fll up

7iliOQ

711109

2d.p

ti^^ euno

..................................
~ o d u "8h

...............

3 am
17d.p

8d.w

1011109

....i2iii0s
.......
mns
...
7,3lD9

zwtms

LU

.....

~~

i31lm-

NI

NA

,v,uos

.........

NI

luiuob".'
.....
1Y1U06
tYIZO8

......

~~~~~

. . . . .~. . . . . . .~ . . . . . . ~.

HI

HI

NI

Na . . . . . . . . . . .

....... r

.....,

..........

.
..

.....................................

LU

LU

..

....NA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NI

I7ilZO8

.
..............
IYIZ~

'

NI

.......

................
1111109

NA

2~wLiB

1Ui2106

,YI*oa

..

. . .

........................

' " '

(3112106

SliiO9

811109

2 day

Waldino

..................................

........................................

................................................

.........BntD

.i,ilUm

( oi,UOB

Ull6

UIlW

..................................

......

.........................

8112108

7,1806

*........

................

LU

...........

..

................................

Z<iOO

irvi,bo
.................................
......
So* .id. l l l
12 day.
vrlk
turm
YlW8
..................................
wnoldina f o r r a n plstiorm
4a.r.
vrioo
arioe
wlvw
..........................
..................
.......

..................
NA

w l . ~ . . . . Biluo8.........

3?,~ma

liV06

3 day3

weldinn

..............

2d

'

......................

I","liuo"

...............

2OilUO0

2W1UO

%?21bi

..............

. . . .

l l l

-m

.............................
NA

20112108

(vim

...............................

iurMa

rum8

2 ~ u o a

...........................................
Ed* d.mmg

HI

Na

NA

NA

......

........

...........

......

....................................
F""P

................................................
WaYng

Id-

n.,G"b... . . . . . .

............

lOlli6

.....
J

lZlCd

....................................

,w ,,w . . . . . . . .

18112108

,w,2,08~

llilUO8

NA

2WIUDB

....................................
..
..........&,i&mli.......
. . . .
42d.y.
u<100
,w,m
4uim
~UIYOI
NA
.....................................
.............................
s u w i n g b r *ah p~nmrm
'
4
"&?ioe
rri?mao' W ? U O ~
ll,lZ08
NA
.......................
........................
........
.......
,~r,aj .....,.*,jzoa
E d C *."no
Id.y
l~lIO0
l81lU06
NA
...............................................................
...
' "

F;!

........
.......

"i.
'

wd%d

I d.r.

I d.y.

........................

~n.ui.uon ,mine

~o*.ahilb-.u

IY1108

IWlllW

1U1109

...............................
9days

lUli00

17iiloB

1811109

iwiib9

..................................
12d.p

lzlm~

l(,,UOB

mlm

'

iu121w

........;.........

NA

..........

........

...
LU

.......................

Uiufde

201'IMB

....

NA

............
NA

A, ,

N*

..

. . . . .

..............

..................

.,

NA

NA
W

. . .

2w1um
.

. . .

. . . . .. . . .

..............

~UWJDI

. . . .

i............

.....

.'
..

. . .

.+

...
..
.
...

'

Omdental Mukhakna LLC


ID

Erection Schedule 2 OT HRSG at Mukhaizna Updated for Delay


Submntrsd no 33207151 Submntrmor - Al-Harran Enginaanng Co. SAOG

Client:

W.

TMNamr

Fmm

Jt."

Bu*rrS+.fi

BUM.F.I*I

WdSM

WdRnUI

llw.07

$71

Ennvl Plpiw

.......................
. . . . . . . . . . . .odw.,
.

. . . . . . . . . . . . .une",
. . . . & Fmnli;i,*itr.

~ l p m gaupponlnbnufion and .-on

~~~

~~~~~~~

~~~~~~~~~

~~~~~~~~

~~

. . . . . . .N D E ~

74d.y.

..

On5
~~~~

~~~

~~~~

~~~~~~~

~~~~~

~~

Pmpumg W m i r ,

w m te.an~s~ram

~~

0 1

~~

~~~~~

~~~~

I ~ u M o Wo*
n

~~

W W

iYYoi

~~~~~~~

l(,,,oQ~~~

lWW

llil400

2x11~

lnluidim 6tmm aspemtor

7WOQ

~~~~

~~~~~

PPmm

Bu-r

901

m4

$0 days

....................

M.1eciaj & Wor* Imn! ar.il.blity

.......................

I*eon&q9b*

esS

......................

& W&lmnl

M1
.d
..

Weldiw

?a
~

1w1
~ms

,,,,

,Oi.

(WUW

M i o 9 2um~

~~~~~~~~~~~~~

lBllMl

IS&,.

Iday

lWil00

*.~h.rEnn,&
i a&
.........................
~

2atioo

ZZ~IO
IQ

2w!mpp

231400

2UIiW

......................

~ i " ~.ndan
.
~

mn

~~~

~~~~~

2Y1400

ZWIIW

7d.y~

.~

mm

w.hm.pn,"nb&dam;&iol.r
~~

........................

~mlenaa w m m
al .r.r.bility

~~~~~

Hu,ai

i?**
$dq

........

?(U~IOQ

l daw

2U0108

TWI~OQ

~YYW
1713i08
.........
?moo

YMI
~~~~~

2 ~ ~ 6 0
2YUW

.....

......

,,.....

. . ...>... .
~,~~~

, . . r~ ~ ~

,..... . . . . .

H*

# . .L ~ ~~J~~
~ ~.
r~~

~8

...,..

~L~

..........

~,~~~~
, .....,

..

..

...........

.........

H*

NA
.....

~~~

....

.....

NA
~

, ,
~,~~~

8~~~~

.....

..........,......,.

. . .
.

......

.....

.........,....

IslIlOI

MA

... . . .
1911109

. .wl.

.K,.
hU

H*

NA

w
..

~,

NA

~,~

1~~
:

...,.......

NA

..,. . . . . . .I . . . ;

: . . . . .~. ; . . . . . .
1~~~~

NA

,~

~~~+

~8~~

! ~. ~ ~~ ~

........

. . . . .. . . . .

~D!?!oD

........... . . . . . . . . . . .
H*

i.1

1m.8':

,
.

1~~~~~

;
...
~

....

; ; ; , ~

~~~~~~~~~~

.;

1(1

'

'. . . . . .

I
;
~, , , ~ <;, . ~
L ... . . ,.. . . . . .
, .
.
:.....,..I... ! ' ! , ! . . . . . I .
8

l ~ . . . ; . . . ;

,~
,

. . . .

~~

P u

...............................

.. . . . , . . . . . . . .
, .
; 1 1 ,;
~~ # I .,...,
; 8 . . . .~
4.b

jqo

~. . . . .

,vrlOO~~
..................
~Q!?!oB

. . . .

., . . . . . . r . . . . .

.............

......................
H*

......

1911109

. . . . . . . . . . .

........................................

. . .

......

NA

NA

....................

r w w

~~.~~
WllOQ

IWUW

lUllOQ

~~~~

....

. . . .~. . .~
............................
i m o e .~
14W08
NA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ensfla

3111,~

~~~~~~~~~~

w m

713im
(013108

)w?i~

,days

WUOQ

~~

.......................

2 i m .

ZWIIW

2 w s

~~~~

81310s

.........

.....

. . . . . . . .

lUMs

BlMS

~~~~~~~~~~~~

7jm..............
IBl?ZC4

UM.

IW1409

..................

iI,h... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

umor ~ . i ~ ~yas
nrnn~XAlC~~rr*.t

~~~~~

,YYD9

NA

1WOQ

~~~~~

~~~~~~~

lOI0

2UUW

&Woe

a ............,
rr &

NA

2611109

~~~~~~~~~

1WDD

lWlnS

~~~~~~~~~~~~

. . . . .

. . . . . b .

...........................
MI09
NA
NA

1WOO

~~.~~~~~

~~~~~~~~~~~~

~ W Q

IUIOS

~~~~~~~~

5UZW

NA

.........................

~~~~~~~~~~~~~

WliDO

H*

.........

.Uh..........

....................................................
*a.b

co~;m~.,

P I . ~ U ~&F."

,Rol

NA

3NW

H*

NA

IINW

2W11W

~~~

~odub
e m n m ( ~ ~m u Bundle
b
jndudiwhm?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~~rr*nt'dt.m~tm~
2dw

~~~

~~~~~

H*

.,

~~a~~~~

. . . . . . . . . . . . ,~~~
NA
. .........,...

.............

~~~~~~~

14R109

~~~~~

arYl -r

2WIIW

~~~

?a&

<mr

woe
~

(-8

2 0 3 ~

-. . . . . . . . . . . . .M.Uti,lsWo
. . . . . . . . . *rmnt,."
IWt
-~
~~~~~~~

-4

ST&.,

..............
Bla

H*

UMD . . . . . . . . . .

3,4109

20 day.

M b n olCquipmnt

IWt

.............................

1UYW

...............

...............

lo01

I...
NA

..

Hn . . . . . . . . . . , . . . .

NA

21.

,'."

............,..

.........................

~~~~~~

YMO

2 0 6 ~

................
ess
~mmwl n ~ i U i o n
7 b W .~. . . ~
. . . .~
. . . .~
..

~~~~~

HYlmB

0d.P

--

'

58 day.'

~~

~~~~~~~~~

baUIiafion

Pm...mbh&

'

H*

21%Q8

IDdaW

ar.il.bility

~~~~~~~~

,...

. . .

.............

H*

~~~~~~~~~~~~~~

8bustun

...................................................

997

UUOg

. . .

N*

NA

271UOQ

2WUO9

~~~~~~~

E M i m indudlw w i d i w

-5
A

VUW.

0 days

NA

'

~~~~~~~~~~~

~~~

N4

27,410s

2 7 1 ~ 9

2WW
118109
1315109
.U. ~ s . ... .~. . . . . . . . .w.9
YMP

ll d.p

......................

. . . . . . . . ,. . . . . . , . . . . . ,

H*

.............................

~~~~~~

imos

'

~~~~~~

2("VW

27iUW

~~~~~

12 dry3

P,ind . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,"s"l;,,~

H*

~~~

NA

.................................

I W ~

5~d.y~

N* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H*
ZUUW
NA
...............................

~~~~~~

71W08

~~~~~

a O D ~ ~

~~~~~~~~~~

~~~~

1U41W

~~~~~~

~~

~~~~

2w,,0Q

3VWW

UWOQ

1141W

OP2

lOIZ

..

~~~~~~

IU1108

2YSIW

WYOO

I 5 ~ ~ ' O Il iNw'W

W'Dd

LU

. . . . . . . . . . . . . . . . Wpp...................
. . . .
.............
a won lmnt ararabrty
0 drys
7W09
2714109
271,100
..........................
. & .
~~~~. . . . wm..

901

lo?,

~~~

~~~~~~~~

~~

1 Umv'01 1

M.1'01

YT~DO

7lYO9

Odayl

~~

~.~~~~~

OW

-.

~~~~

m u n ~ ~

su-*lromp

980

~~~

s days

~~~~~~~

2UUW

I-09

1m'Ill

2YIUOB

~ ~ ~
IW~UW

~~~~~

(I
d w

.~

2Y1UW

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

illYOD

74 d a y
~~~~~

3.Y.

~~~~~~~

~~~~~~

Vmh. emeion

~~~~~~

74

~~

9ea
0 1

~~~~

~~~~~~~

~P~UOD

~~~~~~~

74da~

~~~~

~~~~

Field w l d
D U

74611s

m ; p ~ ~ ~ ~ ~
~

74 MIS

pip hbticaron .ndennbn

Y~IW.

YUOQL

.....................
~~~~~~~~~

UMO

ZOl4W

%a

2m8

. . . .

'

. .
1 ,

Erestion Schedule 2 OT HRSG a t Mukhaizna Updated for Delay


m 33107151 - Submntrador -Al-Hasan Engineeting Co. SAOG

Clied:
O d d a m Mukheizna LLC
ID

""

Subntna
Du

!T~kN.rnm

~~~

~~~~~

Gmtmm

b&

"PsFWPiiih
.".oidn
...
.WIIV. . . . - 2 "a.
U I D ~h W
I o n hont nv3abllh
~~~

..........
~~

. ..

~~~~

~~~~~~~

~~

~~~~~

. .

~~~

~~~~~~~~~

~~

~~

InSUII.lon

~~~~

~~~~~~~~

412109

~~

~~~~

~~~~~~~~

GmuYN

common a p b m llntur compn-r


mW I I I Y h4 ., ! .tr Bm7.r-I,
~ i , e n a lh w 6 & i 6 n i & ; i i b i & ~

222112108

"oi

~~

~~~~~~~

...............

................
~nsiruiwn~
inn.ll.uon
~~~~~

Termm-n
~~~~~~~

Tentinn

..

~~~~~~~

'

i,,i,os

~~~

NA

~~~~~

H*

wmo

~~~~~~~

IDdV

. . ~

N*

7-

'

. .
'

N*

...............~

~~~~~~~~

181+,08

Equipmnt a!&&&
~~~~~~~~~~~~~

~~

~~
~

~~

2UMO

25 4-

............
~

~~~~~~~~~~~~~

UIMlul slannmg

~~

~ . . . , . . . ~,~

~~~~~

2 w m

H*

~~~~~

~~~

~~

~~

N*

~ . ~ . 8. . . ~ .
~

LU

8~~~~

~~~~~~~~~~

WU09

N*

N*

13M9

Nii

H*

2UUOD

&U@.

TiY08

~~~~~

lYWl
~

. . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . .~~~~~~~~~~

H*
,M9...........
NA

N*

~~

~................

1812109

~~~~

LU

211U09

~~

N*

N*

~ ~ ~ . . . . . . . . . . . . .. . . ~
~

2uUo8

1WY0'1
~~~

~~~

~~~~~~

2&m9

2WYOS

47m09

~~~~

N*

l Y y o 8 ~M ~
l D D~ ~ ~

1Wm9

9n,Oo

*,.*&...~

21NW

..........
YYIIW

~..........~
N*

IWUW

11IYOD
US<

~~~~

20110109

~~

N*

H*

1713iW

Z111MI

. . . ., . . . . . . , . . . . . ,

~,

~,~. . .

17iMe~

~~~~

H*

.....................

~~~

211M8

ITIUa)

..............

2YYM

N*

lllU00

~~~~~~~~~~

N*

. . . . . . .. .. .. ..

2r,uos

... . . . ..

~~~~~

9WOS

. . . ~ ~ ~
5 day.
RllOlDo
ziiii
~~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S days

~~,~
~ ~ . ~ . . . . .. . .
N*
........,......,.

.....................

WJO9

24.W08

~. . . . . .

~. . . . .~. .

HI
~

H*

~~~~~~~~~~~~~

I day

~eminatbn

ldmy

70d-

~~~

-d.Osoli&~

~~~~~~

2YUDO
~~~

'

. .....

2-8~

~~~

~ ~ ~~
. .. . .. .... . . . . .

~~

~~~~

~~~~

,-.
. . . . . . . . . . ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ . .. . . .. .. .. .. . ~. .. .~. . ~ ~~~~~~~~~~~~~.~~
. ~
we.,.
=me
&slos
i r m
wurm
Na
. .
..........

CXbImp

N*

i.,wos.~~~~~~

zli4ios

w.io.s.~
~

2,d&
woe
2 w w
. .... ......... . . . . . . . . ~ .

Maland (L W o h b n t .ralablh

. . . . ~ . . ~ ~ . ~ ~ . n N o e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. . . . . . . . . . . . . .

2od.y~

~~~~~~~~~~~~~~

~~

~~~~~

.~ . . . . . . . .

1844I09

~~

20i&

tu,veb

H*

IWiUOB

1-

~~~~~~~~~~~~~~

~~~

~~~

~~~~~

~~~~

231'1108

2 ~ 3 1 6

H*

H*

lwos

.~~~~~

~~.~~~~~~
....
.
..,u,,oQ.
2544109
. . . . . . . . . jvuos
127 ap
lMm
. . . ~
.......

.".'

~ . . . ~ . .. ... .

?6?4jii

lYli08

17lllW

. . . ... . . ~ . . . ~

~~~..................

(WUO9

l01ll08
~

H*

361121DII

Ii,&

avos

2wuoe

1011109
~

Nii

~~~

~~~~~~~~~~~

II1B9

wlim

,...

. . . . . . m. . . . . . b . .
~
~
~

NA ~
. ...

~~~~~~~~~~~~

IUllOQ

~liuoe

~,?!OP

841109

10dWs

~~~~

~~~~~...................

~~~~~~~

od-

............

~~~~~~~~~~

,U,w
i~

~~~~~

~~~~~~~

d.~

h w o n lad .ralabl#h

~~

r 2 2 m ,ur,bs

. .............

~~~~

...

~~~~~~~

~~~

~~~~~~~~~~~~

lday
~~~

GmuYq
Ilutrurnrhtlon

4 day
~

~~~

~~~~~

"0

N h I G Y po..un roduvnp .wion


. . . . . . . . . . .K. O. .skid-'
. . . .no
.........
.......
AIm"manl

~~~~~

2lil21OQ

i a i m

i!OW

4 day

Nabnl G.8 p r u s ~ ndjuno'.ufion


;~

M.W.

~~~~~~~~

........

715109

.~ . . . confml3i&1
. . . . . . . . . .no
...............

~~~~~

N
~ ~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .

......................

~~~

21112108

1 day

..............

~~~~~~~~

iwi~OB

cmlini mbr ""6 ?:

....... .........

In.trum",/\lrsmhr".u*-i

~~,~

H*

I4IUOO

..........~~

19!~vo8

Auali.V?"D.,

~~~~~~~~~

1 7 ) 1 ~ ~IYWM

.~~~

~ d q .

Insfrum.nfAirCompns~orGth

~~

,,,m
m10
.
oa&.......................

i,

1um

,8/,2108

. . . ~ . . .. . . . . . . .

......

~~~~~~~~~~~~~~~~

...........

~~

IO d
.

liUDD

~~

WUOO

2 Y I m

1611zm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. .

~~~

ill

ZUOO

W O O

Id."

lday

.... . . . .

lull,

liU09

W 9

. ... ..

~............

7UlUW'

. . . .. . .
24-

~~~~~

. .... .

W09

26 ~ s

~~

27n,6p~.

IUUOO

~MIOO

. ~ . . . ~

H*

~ . . . . . . . ~. .

~ . . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........

~~~~

i7iiioQ

N*

UUa,

~~~

1W

*N.IFM

~ . ~ . . ... . . . . . . .

154diW
lYUOO
l o v a o . . ~1 W D 9
id*
.~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . ~ . . ~ ~ ~ .

~~

~~~~~~

IWMO.

28/3/09

8d.y.

2nimo

6 day$

~~~

lili08
~~~~~

ZUOQ
~~

~~

~~~

Z84lrW

MIdSmn

Bm..LnmFn)l

ZBlPiW

~~~.~~~~~~~~~

7dlp

M.bblsworrho",~,r,luainr~
. ~.
~~

0 days
~

2711108

2lul,W
~

q4e.w
~~

AIgnment
~

2341108

2 G s

. .

~~~

Bmh.%n

FUUn

~~~~

...........
bNli"0n & / ~ u 6 b h

Gmufi"g~
. . . . . . .~

Rut

56WS

AIlnWnt

.... ~ .

., . . . . . . , . . . .

, '

615408

i615400

N*

~.................
ulm
NA