You are on page 1of 2

Documentary Script

N1: Sa ating mabilis at umuunlad na panahon, ibat ibang epekto nito ang ating
natatamasa at nasisilayan. Hindi maikakaila na kasabay ng pag-unlad ay nariyan
ang mabuti at masamang mga naidudulot nito.
N2: Ang ating pamahalaan ay ang isa sa pangunahing bumubuo ng ibat ibang
regulasyon at panukala upang sa gayon ay maging akma at balanse ang likas na
mga pangyayari at ang pangyayaring dulot ng tao sa ating ekonomiya.
N3: Matapos ang mahabang diskusyon at debate sa Senado at Kongreso,
kamakailan lamang ay isa na namang batas ang naipasa sa ilalim ng
Administrasyong Aquino. Ito ay ang Sin Tax Law, na ang pangunahing layunin ay
upang bantayan at kontrolin ang pagkonsumo ng mga produkto at libangang
madalas ay nagiging bisyo.
N4: Ngayong araw ay ating matutunghayan ang tunay na buhay sa likod ng
tinaguriang Sin Tax Bill. Makikita natin ang ibat ibang epekto nito mula sa mga
indibidwal na mamimili hanggang sa mga naglalakihang suppliers at producers.
Tunghayan natin ito dito sa
ALL: 3D: The Dee Dee Documentaries
N5: Ano nga ba ang ibat ibang bisyo na kadalasang kinokonsumo o ginagawa ng
karaniwang Pilipino?
(Facts regarding the consumption of cigarettes, alcohol and other vices.
Definition, how is it made, primary producers and brands, good and bad effects)
N6: Sa pamamagitan ng ating umuunlad na pamahalaan naman ay ating
natuklasan ang pangangailangan ng isang mekanismo upang makontrol at untiunting mapuksa ang ganitong mga bisyo. Ang Sin Tax Law ay. (present essential
facts re: Sin Tax Law)
(Author, Date passed, highlight the purpose and important articles)
Any N: (Interview cigarette and alcohol consumers. 5-10 people)
Any N: (choose 2-3 heavy smokers and drinkers and do a more comprehensive
interview)

(Interview street vendors and sari-sari store owners regarding the sale of cigarette
and alcohol)
(Present facts regarding the consumption of cigarette and alcohol before and after
the implementation of the law, valid local and national statistics preferrably)
N1: Ating natunghayan ang malawak na aspeto ng produktong sigarilyo, alak at iba
pang mga bisyo na nakasanayan ng karaniwang Pilipino.
N2: Naibahagi rin ang Sin Tax Bill at iba pang mga paraan ng pagkontrol sa
pagkonsumo ng ating mga bisyo.

N3: Hindi maitatanggi na sadyang kaakibat ng bagong regulasyon na ito ay ang


paggalaw din ng ating ekonomiya.
N4: Isa lamang itong maliit na aksyon tungo sa ating tagumpay. Nakabuti o
nakasama? Yan ang katanungan na sa ngayoy hindi pa natin masasagot.
N5: Iisa lamang ang ating natitiyak, malayo pa ang ating lalakbayin tungo sa
ipinangakong tuwid at maunlad na landas.
N6: Subalit sa ngayon, wala tayong ibang dapat gawin kung hindi magtiwala at
gumawa ng kaukulang aksyon. Atin ding makakamit ang pangarap na kaunlaran sa
tamang panahon. Ito ang

N=Narrator