You are on page 1of 17

INTERNACIONALNI STIL U ARHITEKTURI

Sadat Redžepović • Irma Hot • Dženisa Pepić

Internacionalni stil

Internacionalni stil je pravac klasične moderne arhitekture koji se često poistovećuje sa njom. Internacionalni stil je počeo svoj razvoj 1922. godine u Evropi i kasnije se raširio po celom svetu.

Internacionalni stil Internacionalni stil je pravac klasične moderne arhitekture koji se često poistovećuje sa njom. Internacionalni

Zgrada Seagram - Njujork

Pojam internacionalnog stila

Pojam internacionalnog stila bio je upotrebljen kao obeležje minimalističkih i funkcionalističkih tendencija u modernoj arhitekturi dvadesetih i tridesetih godina 20. veka. Prvi put je pojam upotrebljen kao naslov za izložbu 1932. godine u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku. Pojam je prihvaćen najpre u anglosaksonskim zemljama i u međuvremenu je korišten za obeležavanje kubičke varijante moderne i često za funkcionalizam i racionalizam.

Pojam internacionalnog stila Pojam internacionalnog stila bio je upotrebljen kao obeležje minimalističkih i funkcionalističkih tendencija u

Bauhaus - Dessau

Principi stila

Istoričari umetnosti Džonson i Hičkok su analizirali novu arhitekturu i odredili nekoliko njenih principa:

  • 1. Arhitektura se definiše kao formiranje ograničenog prostora.

  • 2. Moderna arhitektura je pravilna i modularna. Osnova je prirodna i asimetrična.

  • 3. Internacionalni stil je oslobođen od svakog ukrasa osim od apstraktnog zidnog slikarstva.

Principi stila Istoričari umetnosti Džonson i Hičkok su analizirali novu arhitekturu i odredili nekoliko njenih principa:

Drveni neboder - Zagreb

Poznatiji predstavnici

Marcel Braer

Gordon Bunšaft

Le Korbizije

Valter Gropijus

Fili Džonson

Ričard Neutra

Ludvig Mis van der Roe

Poznatiji predstavnici • Marcel Braer • Gordon Bunšaft • Le Korbizije • Valter Gropijus • Fili
Poznatiji predstavnici • Marcel Braer • Gordon Bunšaft • Le Korbizije • Valter Gropijus • Fili
Poznatiji predstavnici • Marcel Braer • Gordon Bunšaft • Le Korbizije • Valter Gropijus • Fili
Poznatiji predstavnici • Marcel Braer • Gordon Bunšaft • Le Korbizije • Valter Gropijus • Fili
Poznatiji predstavnici • Marcel Braer • Gordon Bunšaft • Le Korbizije • Valter Gropijus • Fili
Poznatiji predstavnici • Marcel Braer • Gordon Bunšaft • Le Korbizije • Valter Gropijus • Fili

Brutalizam

Brutalizam je arhitektonski stil modern arhitekture koji je cvetao od 1954.-1970. Godine. Naziv je dobio od francuske reči ‘’beton brut’’,što znači ‘’grub beton’’. Kao glavni stvaralac ovog’ pravca, bio je Le Korbizije u čijem su se delu znaci brutalizma ogledali u 30-tim godinama i svojim delom je reagovao na jednolikost formi u arhitekturi internacionalnog stila.

Brutalizam Brutalizam je arhitektonski stil modern arhitekture koji je cvetao od 1954.-1970. Godine. Naziv je dobio

Kraljevsko pozorište - London

Istorija brutalizma

Godine 1954.u engleskom gradu Hunstanton završena je zgrada srednje škole koju su osmislili Alison i Petar Smitson i čiji su blokovi na prvi pogled odgovarali internacionalnom stilu gradnje u kojoj je novost bila primjena betonskih sirovih površina zidova i stropa kao i vidljiva instalacija. Sami su autori su još za vrijeme studija počeli koristiti pojam brutalize. Na temelju radova Le Korbizija sa sirovim betonom građeni su objekti koji su u svom izgledu imali površine u vidljivom betonu koji nije bio obrađivan tzv

Istorija brutalizma Godine 1954.u engleskom gradu Hunstanton završena je zgrada srednje škole koju su osmislili Alison

Škola u Hunstantonu

Karakteristike brutalizma

Brutalizam, isto tako kao i moderna, minimalizam i internacionalni stil, je pravac koji je imao mnogo ponovljenih elemenata. On je ovo obogaćivao autorskim elementima po pravilu masivno formiranim od betonskih grubih i neobrađenih elemenata. Beton se lio u grubu drvenu oplatu s namerom da bude efektan i interesantan u svom grubom izgledu.

Karakteristike brutalizma Brutalizam, isto tako kao i moderna, minimalizam i internacionalni stil, je pravac koji je

Geneksova kula - Beograd

Organska arhitketura

Organska arhitektura je stil savremene arhitekture koji neguje harmoniju između prirode i čoveka projektovanjem objekata koji su toliko integrisani u okolinu da njegovi delovi, nameštaj i okolina postaju deo jedinstvene međusobno određene kompozicije sa kraja 20. veka. Reč Organska arhitektura prvi je svesno upotrebio arhitekta Frenk Lojd Rajt.

Organska arhitketura Organska arhitektura je stil savremene arhitekture koji neguje harmoniju između prirode i čoveka projektovanjem

Fallingwater - SAD

Antoni Gaudi

Antoni Gaudi bio je katalonski arhitekta poznat po svom jedinstvenom stilu i izuzetno individualističkom dizajnu. Na engleskom i španskom, a često i na srpskom, njegovo ime navode kao Antonio Gaudi. Gaudi je rođen u malom gradiću Reus, provincija Taragona, (Španija). Oko njegovog mesta rođenja danas se nadmeću gradići Riudoms i Reus, iako većina njegovih biografa smatra da se rodio u Reusu. Roditelji su mu bili Fransesk Gaudi Sera i Antonija Kornet Bertran

Antoni Gaudi Antoni Gaudi bio je katalonski arhitekta poznat po svom jedinstvenom stilu i izuzetno individualističkom

Antonio Gaudi

Gaudi je studirao arhitekturu na Višoj tehničkoj školi arhitekture (šp. La Escuela Técnica Superior de Arquitectura) u Barseloni od 1873. do 1877. Zbog

nedostatka novca, uporedo sa studijama, radi kao tehnički crtač i ponekad kao dizajner namještaja. Pošto je te poslove odlično radio, za različite projekte ga primaju dvojica poznatih katalonskih

Antonio Gaudi Gaudi je studirao arhitekturu na Višoj tehničkoj školi arhitekture (šp. La Escuela Técnica Superior

arhitekata, Đuzep Fontsere i Đoan Martorelj.

Sagrada Familia - Barselona

Antonio Gaudi

Diplomirao je u 26 godini. Jedna od vitrina koju je dizajnirao za poznato obdanište, Kasa Kornelja u Barseloni, bila je izabrana za Univerzalnu izložbu u Parizu, 1878. godine. Eusebi Guelj, jedan od uvaženih poslodavaca tekstilne industrije u Kataloniji, bio je impresioniran elegancijom i modernim stilom te vitrine, te je postao Gaudijev glavni klijent i mecena, po kome će kasnije dobiti ime i Park Guelj. U kasnijim godinama se posvetio isključivo izgradnji svog remek-dela — katedrale Sagrada Familija (Sveta porodica).

Antonio Gaudi

Dana 7. juna 1926. godine, Antonija Gaudija je pregazio tramvaj. Zbog zapuštenog izgleda i praznih džepova taksisti su odbili da ga voze u bolnicu bojeći se da neće moći da im plati vožnju. Niko nije prepoznao poznatog barselonskog arhitektu, dok ga prijatelji nisu pronašli sledećeg dana u bolnici za siromašne. Kada su hteli da ga premeste u bolju bolnicu on je to odbio. Umro je dva dana kasnije, ožaljen od cele Barselone.

Antonio Gaudi

Gaudijev stvaralački čin zadivljuje. U istorijskom svrstavanju njegovog dela u vreme eklektičke arhitekture i istorizma nastaje i narasta njegova težnja za originalnošću, njegov do sada čini se nedocenjen odnos ka naučnom istraživanju, ka psihologiji, skulpturi i slikarstvu. Privlači i svojim traganjem smisla stila, dakle ka osnovnom principu arhitektonskog rada. Gaudi će pripomenuti graditelje velikih stilova, koji su tragali za lepotama u nepoznato.

Antonio Gaudi

Njegovi najznačajniji radovi:

Kasa Visens (1878. —1880.)

1890.)

Palata Guelj (1885. —1889.)

Terezijanski koledž (1888. —

Kasa Kalvet (1899. —1904.)

Kasa Batljo (1905. —1907.

Postmodernizam

Postmoderna arhitektura je međunarodni stil sa najviše uticaja u arhitekturi, čiji se prvi primeri javljaju 1950-ih godina 20. veka. Uticaj postmoderne arhitekture oseća se i dan-danas, iako se zlatnim dobom njenog razvoja smatraju 1970-e i 80-e godine.

Postmodernizam Postmoderna arhitektura je međunarodni stil sa najviše uticaja u arhitekturi, čiji se prvi primeri javljaju

Sony Building - Njujork

HVALA NA PAŽNJI