You are on page 1of 22

nh: C88 - 05

Phng php th nghim tiu chun cho


Tnh ng n ca un bi s dng Natri Sunfat hoc
Magnesium Sulfate
1
Tiu chun ny c ban hnh theo ch nh c nh C88, s ngay sau khi ch nh cho nm gc
thng qua hoc, trong trng hp sa i, nm phin bn cui cng. Mt s trong ngoc n l
nm ca reapproval cui cng. Mt superscript
epsilon () ch ra mt s thay i bin tp k t khi phin bn cui cng hoc reapproval.
Tiu chun ny c chp thun cho s dng ca cc c quan ca B Quc phng.
1. Phm vi
1.1 Phng php kim tra ny bao gm cc th nghim ca un
c tnh hp l ca h khi phi chu thi tit hnh ng
trong b tng hoc cc ng dng khc. iu ny c thc hin bng
ngm lp i lp li trong cc gii php bo ha natri hoc magsulfate nesium tip theo sy kh mt phn hoc completely mt nc mui kt ta trong l chn lng thm
khng gian. Lc lng m rng ni b, xut pht t rehycng quyt ca mui khi ti nhng, m phng m rng
nc trn ng bng. Phng php th nghim ny cung cp dch thng tin
hu ch trong vic nh gi tnh hp l ca ct liu khi y
thng tin khng c sn t h s dch v ca
vt liu tip xc vi iu kin thi tit thc t.
1.2 Cc gi tr trong ngoc n c cung cp cho thng
mc ch ch tin.
1.3 Tiu chun ny khng nhm mc ch gii quyt an ton
cc vn lin quan n vic s dng n. l trch nhim ca
ngi s dng tiu chun ny thit lp an ton v sc khe ph hp
thc hnh v xc nh vic p dng quy nh limitations trc khi s dng.
2. Ti liu tham kho
2.1 ASTM Tiu chun:
2
C33 cimkthutlmctbtng
C136 PhngphpthnghimchoSngphntchMvth
Un
C670 ChunbthchnhchochnhxcvBiasco
cho phng php th cho Vt liu xy dng
C702 thchnhchoGimMutnghpTest
ing Kch
D75 thchnhchomuun
E11 Thngskthutchodtdythnghimsngvivthnghim
Sng
E100 ThngskthutchoASTMHydrometers
E323 ThngskthutchocPlatesngchothnghim
Mc ch

3. ngha v s dng
3.1 Phng php kim tra ny cung cp mt th tc lm mt
c tnh s b v tnh ng n ca tp hp s dng trong
b tng v cc mc ch khc. Gi tr thu c c th
so vi thng s k thut, v d k thut C33 ,
c thit k cho thy s ph hp ca tng hp
xut s dng. V chnh xc ca phng php th nghim ny l ngho nn
(Phn 12 ), N c th khng ph hp vi hon ton bc b
tp hp m khng cn xc nhn t cc xt nghim khc cht ch hn
lin quan n cc dch v c th d nh.
3.2 Cc gi tr cho t l c php mt th nghim ny
Phng php ny thng khc nhau cho ct liu mn v th, v
s ch c gi l thc t l kt qu th nghim bng cch s dng hai
mui khc nhau ng k v chm sc phi c thc hin trong sa cha
gii hn thch hp trong bt k thng s k thut bao gm cc yu cu v
cc xt nghim ny. Kim tra thng nng hn khi magi
sulfat c s dng; ph hp, hn ch thit hi phn trm cho php
khi magnesium sulfate c s dng thng cao hn
gii hn khi natri sulfat c s dng.
1
Phng php th nghim ny l thuc thm quyn ca y ban ASTM C09 trn
Un b tng v b tng v l trch nhim trc tip ca Tiu ban
C09.20 trnbnhthngTrnglngun.
Phin bn hin ti c ph duyt ngy 15 Thng By 2005. Xut bn thng 8 nm 2005.
Nguyn
c ph duyt trong nm 1931. Cui cng phin bn trc c ph duyt trong nm
1999 nh l C88 - 99a. DOI:
10.1520/C0088-05.
2
i vi tiu chun ASTM tham chiu, hy truy cp trang web ca ASTM, www.astm.org, hoc
lin h vi dch v khch hng ASTM ti service@astm.org. Sch cho hng nm ca ASTM
Khi lng thng tin tiu chun, tham kho trang Tm tt ti liu ca tiu chun trn
trang web ASTM.
1
Bn quyn ASTM Quc t. 100 Barr Harbour Drive PO Box C-700 West Conshohocken,
Bang Pennsylvania 19.428-2.959, Hoa K
Bn quyn thuc ASTM Quc t (tt c cc quyn); Thu 08 thng 11 00:15:30 EST 2010
Ti / in bng
i hc King Mongkut ca cng ngh N. Bangkok Cn c Giy php Hip nh. Khng Gii tr.
Trang 2
N
OTE
1-Tham kho cc phn thch hp trong k thut C33 biu c thit lpiu kin lishing chp nhn ca ct liu th v mn khng
p ng yu cu da trn th nghim ny.

4. B my
4.1 Sng-Vi l vung ca cc kch thc sau
Thng s k thut ph hp vi E11 hoc E323 , Cho cc sng
mu ph hp vi mc 6,7 , V 9 :
150 mm (s 100)
8.0 mm (
5
/
16
inch)
9.5 mm (
3
/
8
inch)
300 mm (s 50)
12,5 mm (
1
/
2
inch)
16,0 mm (
5
/
8
inch)
600 mm (s 30)
19.0 mm (
3
/
4
inch)
25.0 mm (1 inch)
1,18 mm (s 16)
31,5 mm (1
1
/
4
inch)
2.36 mm (s 8)
37,5 mm (1
1
/
2
inch)
50 mm (2 in)

4.00 mm (s 5)
63 mm (2
1
/
2
inch)
kch thc ln hn bi
4,75 mm (s 4)
12.5-mm (
1
/
2
-In.)
ly lan
4.2-Container Thng ng ngm cc mu
tng hp trong cc gii php, ph hp vi cc th tc
c m t trong phng php th nghim ny, c c trong
cch nh cho php truy cp min ph ca cc gii php cho mu
v h thng thot nc ca cc gii php t mu m khng mt
tng hp.
N
OTE
2-Gi lm bng li thp ph hp hoc ph hp vi sng
m l container tha ng cho cc mu.
4.3 Nhit phng tin Quy ch-Thch hp cho iu chnh
nhit ca mu trong qu trnh ngm trong natri
sunfat hoc gii php magnesium sulfate s c cung cp.
4.4 Tin-i vi ct liu mn, mt s cn bng hoc quy m accut l 0,1 g trn phm vi cn thit cho k thi ny, v th
tng hp, mt s cn bng hoc quy m chnh xc trong vng 0,1% hoc 1 g,
gi tr ln hn, trn phm vi yu cu cho kim tra ny.
4,5 kh L nng l phi c kh nng l
lm nng lin tc ti 230 6 9 F (110 6 5 C) v t l
bc hi, phm vi ny ca nhit , t nht l 25
g / h trong 4 gi, trong giai on ca l c
ng kn. T l ny c xc nh bi s mt nc
t 1-L Griffin dng thp cc, mi u c cha
500 g nc nhit 70 6 3 F (21 6 2 C),
t ti mi gc v trung tm ca mi hn s dng ca l nng.
Yu cu bc hi l p dng cho tt c cc a im kim tra
khi l c sn phm no ngoi tr cc nc.
4.6 T trng ring o lng-Hydrometers ph hping vi yu cu ca k thut E100 , Hoc ph hp
s kt hp ca thy tinh v cn bng tt nghip, c kh nng
o lc hp dn c th gii php trong 60.001.
5. Gii php c bit bt buc

5.1 Chun b cc gii php cho ngm mu th t


hoc natri hoc magnesium sulfate ph hp vi 5.1.1 hoc
5.1.2 ( Lu 3 ). Khilngcagiiphpctnhtnm
ln khi lng vng chc ca tt c cc mu m mnh ti bt k mt
thi gian.
N
OTE
3-Mt s un cha cacbonat canxi hoc magnesium b tn cng ha hc bi gii php sulfat ti, dn n
sai lm o cao thit hi. Nu tnh trng ny l gp phi hoc l
nghi ng, lp li cc th nghim bng cch s dng mt gii php lc c s dng
trc y kim tra cng mt loi cacbonat, vi iu kin
gii php p ng cc yu cu ca 5.1.1 v 5.1.2 cho trng lng ring.
5.1.1 Natri Sunfat Gii php-Chun b dung dch bo ha
natri sulfat bng cch ha tan mt USP hoc cp tng ng ca mui
trong nc nhit 77-86 F (25-30 C). Thm
mui ( Lu4 ), Ca mt trong hai khan (Na
2
SO
4
) Hoc
tinh th (Na
2
SO
4
10H
2
O) hnh thc,
3
m bo khng ch saturaha m cn c s hin din ca cc tinh th d tha khi cc dung dch th nghim
sn sng s dng trong cc th nghim. Trit khuy hn hp trong
vic b sung mui v khuy ng cc dung dch th nghim trong khong thi gian thng
xuyn
cho n khi s dng. gim bc hi v ngn nga nhim,
gi cc dung dch th nghim che sut thi gian khi truy cp khng phi l
cn thit. Cho php cc gii php lm mt n 70 6 2 F (21 6 1 C).
Mt ln na khuy ng, v cho php cc gii php li c
nhit t nht l 48 gi trc khi s dng. Trc mi ln s dng, ph v
ln bnh mui, nu c, trong cc thng cha, khuy ng cc gii php
k lng, v xc nh trng lng ring ca gii php.
Khi c s dng, cc dung dch th nghim phi c trng lng ring khng t
hn 1,151 hay hn 1,174. Loi b mt gii php i mu,
hoc lc n v kim tra trng lng ring.
N
OTE

4-i vi cc gii php, 215 g mui khan hoc 700 g


decahydrate mi lt nc l bo ha 71,6 F (22
C). Tuy nhin, k t khi cc mui khng hon ton n nh v v n l
mong mun rng s d tha ca cc tinh th c mt, vic s dng khng t hn 350
g mui khan hoc 750 g mui decahydrate mi lt nc
c khuyn khch.
5.1.2 Magnesium Sulfate Gii php-Chun b bo ha ci
lution ca magnesium sulfate bng cch ha tan mt USP hoc bng
lp ca mui trong nc nhit 77-86 F (25 n
30 C). Thm mui ( Lu5 ), Ca mt trong hai khan
(MgSO
4
) Hoc tinh th (MgSO
4
7H
2
O) (mui Epsom) hnh thc,
m bo bo ha v s hin din ca cc tinh th d tha khi
cc gii php sn sng s dng trong cc bi kim tra. Trit khuy
hn hp trong vic b sung mui v khuy ng cc gii php ti
khong thi gian thng xuyn cho n khi s dng. gim s bay hi v
ngn nga nhim, gi cho gii php bo him tt c cc ln
khi truy cp khng cn thit. Cho php cc gii php lm mt n 70 6
2 F (21 6 1 C). Mt ln na khuy ng, v cho php cc gii php duy tr
nhit c ch nh trong t nht 48 gi trc khi s dng. Trc
mi ln s dng, ph v cc bnh mui, nu c, trong cc thng cha, khuy
cc gii php trit , v xc nh trng lng ring ca
cc gii php. Khi c s dng, cc gii php phi c c th
lc hp dn khng t hn 1.295 cng khng hn 1.308. Loi b mt
gii php i mu, hoc lc n v kim tra trng lng ring.
N
OTE
5-i vi cc gii php, 350 gam mui khan hoc 1230 g
Heptahydrate mi lt nc l bo ha 73,4 F (23
C). Tuy nhin, k t khi cc mui khng hon ton n nh, vi s ngm nc
mui l n nh hn trong hai, v v n l mong mun rng mt
d tha ca cc tinh th c mt, l khuyn co rng cc mui Heptahydrate
c s dng v trong mt s lng khng t hn 1400 g / lt nc.
5.1.3 Bari clorua Gii php-Chun b 100 ml 5%
gii php clorua Bari bng cch ha tan 5 g BaCl
2
trong 100 mL
nc ct.
3
Kinh nghim vi cc phng php th nghim ch ra rng mt lp natri sulfat desigNAT do thng mi nh bt kh, c th c coi l khong

khan, l thit thc nht s dng. Lp l hn v kinh t c sn


hn so vi hnh thc khan. Cc decahydrate natri sunfat trnh by nhng kh khn trong
li kp l gii php cn thit trn ti khon ca hiu ng lm mt ca n trn cc gii php.
C88 - 05
2
Bn quyn thuc ASTM Quc t (tt c cc quyn); Thu 08 thng 11 00:15:30 EST 2010
Ti / in bng
i hc King Mongkut ca cng ngh N. Bangkok Cn c Giy php Hip nh. Khng Gii tr.
Trang 3
6. Mu
6.1 Cc mu c ly theo chung vi
Thc hnh D75 v gim kch thc phn th nghim theo
Thc hnh vi C702 .
6.2 tng hp M-M tng hp cho cc th nghim c
i qua mt 9,5-mm (
3
/
8
-In.) Sng. Cc mu c ca
kch thc nh vy m n s mang li khng t hn 100 g mi
kch thc sau, m s c sn vi s lng 5% hoc
hn, th hin trong iu khon ca sng sau y:
i qua sng
Gi li trn sng
600 mm (s 30)
300 mm (s 50)
1,18 mm (s 16)
600 mm (s 30)
2.36 mm (s 8)
1,18 mm (s 16)
4,75 mm (s 4)
2.36 mm (s 8)
9.5 mm (
3
/
8
inch)
4,75 mm (s 4)
6.3 tng hp th tng hp-th cho cc bi kim tra c trch nhim
bao gm cc ti liu m t cc kch thc tt hn so vi v tr th 4
sng c g b. Mu s c kch thc nh vy
rng n s mang li cc khon sau y ca cc kch thc ch
m c sn vi s lng 5% tr ln:
Kch thc (Square-M Sng)
Khi lng, g

9.5 mm (
3
/
8
inch) n 4,75 mm (s 4)
300 6 5
19.0 mm (
3
/
4
inch) n 9,5 mm (
3
/
8
inch)
1000 6 10
Bao gm:
12.5-mm (
1
/
2
-In.) n 9,5 mm (
3
/
8
-In) cc ti liu.
330 6 5
19.0-mm (
3
/
4
-In.) 12,5 mm (
1
/
2
-In) cc ti liu.
670 6 10
37.5-mm (1
1
/
2
-In.) 19.0-mm (
3
/
4
inch)

1500 6 50
Bao gm:
25.0-mm (1-in.) 19.0-mm (
3
/
4
-In) cc ti liu.
500 6 30
37.5-mm (1
1
/
2
-In.) 25,0 mm (1-in.) Nguyn liu
1000 6 50
63-mm (2
1
/
2
inch) 37,5 mm (1
1
/
2
inch)
5000 6 300
Bao gm:
50-mm (2 in) n 37,5 mm (1
1
/
2
-In) cc ti liu.
2000 6 200
63-mm (2
1
/
2
-In.) 50 mm (2 in.) Nguyn liu
3000 6 300
Kch thc ln hn bi danh ngha 12,5 mm (
1
/
2
-In.) Ly lan trong sng
kch thc, mi phn
Bao gm:
75-mm (3 in.) n 63 mm (2
1

/
2
-In) cc ti liu.
7000 6 1000
90 mm (3
1
/
2
-In.) n 75 mm (3 in.) Nguyn liu
7000 6 1000
100-mm (4 in.) n 90 mm (3
1
/
2
-In) cc ti liu.
7000 6 1000
6.4 Khi mt tng hp c kim tra c cha ng k
lng ca c hai tt v vt liu th, c mt phn loi
vi hn 10% trng lng th hn 9,5 mm (
3
/
8
-In.)
sng v, cng, hn 10% trng lng tt hn so vi 4,75 mm
(S 4) sng, kim tra cc mu ring ca tr i s 4 phn
v cng vi s 4 phn nh ph hp vi cc th tc
cho ct liu mn v ct liu th, tng ng. Bo co
kt qu ring bit cho cc phn tinh tng hp v
th tng hp phn, cho t l phn trm ca cc th
v cc thnh phn tinh kch thc trong vic xp hng ban u.
7. Chun b th nghim mu
7.1 M tng hp-Phi ra tht sch cc mu tt
tng hp trn 300 micromet (s 50) ry, kh trng lng khng i
230 6 9 F (110 6 5 C), v phn chia thnh cc kch c khc nhau
bi sng, nh sau: Thc hin mt tch th ca phn loi
mu bng phng tin ca mt t ca sng tiu chun quy nh ti
6.2 . Tccphnphnonthuctheocchny,chnmu
c kch c mang li 100 g sau khi sng lc t chi. (Trong
Ni chung, mt mu 110 g s l .) Khng s dng tt
tng hp gn b trong cc mt li ca sng trong vic chun b cc
mu. Cn nhc cc mu bao gm 100 6 0,1 g trong mi
ca cc phn tch sau khi sng cui cng v ni
thng cha ring bit cho cc th nghim.
7.2 th tng hp-Phi ra tht sch v kh
mu ct liu th vi khi lng khng i 230 6 9 F
(110 6 5 C) v tch n thnh cc kch c khc nhau c hin th trong

6.3 bisngtchi. Cnnhcraslngkhcnhau


kch thc trong dung sai ca 6.3 v, ni m cc phn kim tra
bao gm hai kch c, kt hp chng vi tng s c ch nh
trng lng. Ghi trng lng ca mu th nghim v h
thnh phn phn on. Trong trng hp kch thc ln hn 19,0 mm
(
3
/
4
inch), ghi li s lng cc ht trong cc mu th nghim.
8. Th tc
8.1 Lu tr mu trong Gii php-Nhng mu
trong cc gii php chun b natri sulfat hoc magi
sulfate khng t hn 16 gi hay nhiu hn 18 gi trong mt
cch m cc gii php bao gm h n su t nht
1
/
2
in ( Lu6 ). Bao gm cc thng cha lm gim s bay hi v
ngn chn vic b sung cc cht ngu nhin khng lin quan.
Duy tr cc mu ngm trong dung dch nhit
70 6 2 F (21 6 1 C) trong khong thi gian ngm.
N
OTE
Li dy 6-Thch hp l trng t trn cc mu trong
container s cho php bo him ny c th t c vi rt nh
un.
8.2 Cc mu kh Sau khi ngm-Sau khi ngm
thi gian, loi b cc mu tng hp t cc gii php, cho php
n thot cho 15 6 5 pht, cho vo l sy kh. Cc
nhit ca l nng th c a trc
230 6 9 F (110 6 5 C). Kh mu quy nh
nhit cho n khi trng lng khng i t c. Thnh lp
thi gian cn thit t c trng lng khng i nh sau: vi
l cha ti mu ti a d kin, kim tra
tn tht trng lng ca mu th nghim bng cch loi b v nng h,
m khng cn lm mt, trong khong thi gian t 2 n 4 gi; lm kim tra
thit lp thi gian sy cn thit cho l t nht l thun li
v tr (xem 4.5 ) V iu kin mu ( Lu7 ). Lin tc
trng lng s c coi l t c khi trng lng
thit hi l t hn 0,1% trng lng mu trong 4 h sy. Sau khi
trng lng khng i t c, cho php cc mu lm mt
n nhit phng, khi h mt ln na c m mnh trong
gii php chun b nh m t trong 8.1 .
N
OTE

Thi gian 7-kh cn thit t trng lng khng i c th thay i


ng k v nhiu l do. Hiu qu sy kh s c gim xung
chu k tch ly v mui tn trng cc ht v, trong mt s trng hp,
do tng din tch b mt do s c. Kch thc khc nhau
phn ca tng hp s c gi khc nhau sy kh. Cc kch thc nh hn
s c xu hng kh chm hn v din tch b mt ln hn v
hn ch khong trng interparticle, nhng xu hng ny c th c thay i do
nh hng ca kch thc container v hnh dng.
8.3 S chu k-Lp li qu trnh thay th
ngm v sy kh cho n khi s lng yu cu ca chu k l
thu c.
8.4 Sau khi hon thnh chu k cui cng v sau khi
mu ngui, ra mu min ph t natri
sulfat hoc magnesium sulfate c xc nh bi phn ng ca
nc ra vi Bari clorua (BaCl
2
). Ra bng
nc tun hon ti 110 6 10 F (43 6 6 C) thng qua
mu trong cc thng cha ca h. iu ny c th c thc hin bng cch t chng
C88 - 05
3
Bn quyn thuc ASTM Quc t (tt c cc quyn); Thu 08 thng 11 00:15:30 EST 2010
Ti / in bng
i hc King Mongkut ca cng ngh N. Bangkok Cn c Giy php Hip nh. Khng Gii tr.
Trang 4
trong mt chic xe tng vo nc nng c th c gii thiu gn
pha di v cho php trn. Trong hot ng ra,
mu s khng phi chu nh hng hoc mi mn m c th
c xu hng ph v ht.
N
OTE
Nc 8-Tap cha sunfat khi c s dng cho nc ra
s m my khi th nghim vi cc gii php clorua Bari. Cc vn c
mt gii php ca nc my v cc gii php clorua Bari nn
nh gi nc ra th nghim vi cng mt mc c th
c gi nh l min sunfat t cc th nghim.
9. Kim tra nh lng
9.1 Thc hin vic kim tra nh lng nh sau:
9.1.1 Sau khi sulfate natri hoc magnesium sulfate c
c loi b, kh mi phn nh ca mu lin tc
trng lng 230 6 9 F (110 6 5 C). Sng cc ct liu mn
qua ry chung m n c gi li trc khi th nghim,
v sng cc ct liu th trn ry hin th di y cho
kch thc thch hp ca ht. Cho ct liu mn, phng php
v thi gian sng tin hnh tng t nh c s dng trong

chun b cc mu th nghim. Cho ct liu th, sng th


c bng tay, vi kch ng ch m bo rng tt c
ti liu undersize vt qua sng c ch nh. Khng c thm
thao tc s c s dng ph v cc ht hoc nguyn nhn
h vt qua sng. Cn nhc nhng ti liu c gi li trn mi
sng v ghi li mi lng. S khc bit gia mi
cc s liu v trng lng ban u ca cc phn ca
mu th nghim l s mt mt trong cc th nghim v s c th hin nh mt
t l phn trm trng lng ban u s dng trong Bng1 .
Kch thc ca tng hp
c s dng sng
Xc nh mt
100 mm (4 inch) 90 mm (3
1
/
2
inch)
75 mm (3 inch)
90 mm (3
1
/
2
inch) 75 mm (3 inch)
63 mm (2
1
/
2
inch)
75 mm (3 inch) 63 mm (2
1
/
2
inch)
50 mm (2 in)
63 mm (2
1
/
2
inch) 37,5 mm (1
1
/
2
inch)
31,5 mm (1
1
/

4
inch)
37,5 mm (1
1
/
2
inch) 19.0 mm (
3
/
4
inch)
16,0 mm (
5
/
8
inch)
19 mm (
3
/
4
inch) n 9,5 mm (
3
/
8
inch)
8.0 mm (
5
/
16
inch)
9.5 mm (
3
/
8
inch) n 4,75 mm (s 4)
4.0 mm (s 5)
10. Kim tra cht lng
10.1 Thc hin mt kim tra cht lng ca mu th th
hn 19,0 mm (
3
/
4
inch) nh sau ( Lu9 ):
10.1.1 Tch cc ht ca mi mu th nghim thnh cc nhm
theo cc hnh ng c sn xut bi cc th nghim ( Lu9 ).
10.1.2 Ghi li s lng ca cc ht cho thy mi loi

nn.
N
OTE
9-Nhiu loi hnh ng c th c mong i. Ni chung, h c th
c phn loi nh tan r, tch, nt, nt, bong, vv
Trong khi ch c ht ln hn
3
/
4
nhp kch thc c yu cu phi c kim tra
cht lng, l khuyn co rng kim tra cc kch thc nh hn c
thc hin xc nh xem c bt k bng chng ca qu
tch.
11. Bo co
11.1 Bo co d liu sau y ( Lu10 ):
11.1.1 Trng lng ca mi phn nh ca mi mu trc khi kim tra,
11.1.2 liu t mi phn nh ca mu tt hn hn
ry c ch nh trong 9.1.1 cho sng sau khi kim tra, th hin nh
mt t l phn trm trng lng ban u ca cc phn,
BNG 1 Mu ngh cho kim tra d liu ghi m (vi gi tr th nghim minh ha)
Kch sng
Phn loi
Ban u mu,
%
Trng lng ca th nghim
Phn s
Trc khi th nghim, g
T l phn trm
i qua
nh
Sau khi sng th nghim
Trng
T l phn trm mt
Kim tra tnh ng n ca M tng hp
Tr i 150 mm (s 100)
6
...
...
...
300 mm (s 50) xung v tr th 100
11
...
...
...
600 mm (s 30) xung v tr th 50
26

100
4.2
1.1
1,18 mm (s 16) xung v tr th 30
25
100
4.8
1.2
2.36 mm (s 8) v tr th 16
17
100
8.0
1.4
4,75 mm (s 4) ln v tr th 8
11
100
11.2
1.2
9.5 mm (
3
/
8
inch) xung v tr th 4
4
...
11.2
Mt
0.4
Tng s
100.0
...
...
5
Kim tra tnh ng n th tng hp
63 mm (2
1
/
2
inch) 50 mm (2 in)
2825 g
1958 g
J
2
1
/
2

1
1
/
2
in
20
4783
4.8
1.0
50 mm (2 in) n 37,5 mm (1
1
/
2
inch)
37,5 mm (1
1
/
2
inch) 25,0 mm (1 inch)
1012 g
513 g
J
1
1
/
2

3
/
4
in
45
1525
8.0
3.6
25 mm (1 inch) vi 19,0 mm (
3
/
4
inch)
19.0 mm (
3
/
4
inch) 12,5 mm (
1

/
2
inch)
675 g
333 g
J
3
/
4

3
/
8
in
23
1008
9.6
2.2
12,5 mm (in) n 9,5 mm (in)
9.5 mm (
3
/
8
inch) n 4,75 mm (s 4)
298 g
12
298
11.2
1.3
Tng s
100
...
...
8
Mt
Mc gim phn trm (11,2%) c kch thc nh hn tip theo c s dng nh mc gim phn
trm cho kch thc ny, v kch thc ny cha t hn 5% ca mu ban u nh
nhn c. Xem 11.1.3.4 .
C88 - 05
4
Bn quyn thuc ASTM Quc t (tt c cc quyn); Thu 08 thng 11 00:15:30 EST 2010
Ti / in bng
i hc King Mongkut ca cng ngh N. Bangkok Cn c Giy php Hip nh. Khng Gii tr.
Trang 5
11.1.3 bnh qun tnh theo th nghim

Phng php C136 t t l tn tht cho mi phn,


da trn phn loi mu nh nhn c kim tra
hoc tt hn trn chm im trung bnh ca vt liu t
phn ca vic cung cp m mu l i din
ngoi tr:
11.1.3.1 i vi ct liu mn (c t hn 10% th
hn 9,5 mm (
3
/
8
-In.) Sng), gi nh kch thc tt hn so vi
300-mm (s 50) sng c 0% mt mt v kch thc th hn
9,5-mm (
3
/
8
-In.) Sng c s mt mt tng t nh sau
kch thc nh hn m d liu th nghim c sn.
11.1.3.2 i vi ct liu th (vi t hn 10% tt hn
so vi 4,75 mm (s 4) sng), gi nh kch thc tt hn so vi
4,75 mm (s 4) sng c s mt mt tng t nh ln hn tip theo
kch thc m d liu th nghim c sn.
11.1.3.3 i vi mt tng hp c cha mt lng ng k
ca c vt cht tt v th th nghim nh hai mu ring bit
theo yu cu trong 6.4 , Tnh ton thit hi bnh qun gia quyn
ring cho tr i s 4 v cng vi s 4 phn da
trn gradings tnh ton li xem xt cc phn tt nh 100%
v phn th l 100%. Bo co kt qu ring
cho t l tr v tr th 4 v cng vi s 4
vt liu trong phn loi ban u.
11.1.3.4 Vi mc ch tnh bnh qun gia quyn
tui tc, xem xt bt k kch thc trong 6.2 hoc 6.3 c cha t hn 5%
ca mu c s mt mt tng t nh trung bnh tip theo
nh hn v kch thc ln hn tip theo, hoc nu mt trong cc kch thc l
vng mt, c s mt mt tng t nh ln hn tip theo hoc tip theo nh hn
kch thc, no l hin ti.
11.1.4 Bo co mc gim phn trm trng n gn nht
ton b s lng,
11.1.5 Trong trng hp ca cc ht th hn 19,0 mm (
3
/
4
inch)
trc khi th nghim: (1) S lng ca cc ht trong mi phn trc
kim tra, v (2) s lng ca cc ht b nh hng, phn loi
s tan r, tch, nt, nt, bong,

vv, nh th hin trong Bng2 , V


11.1.6 Loi gii php (natri hoc magnesium sulfate) v
liu cc gii php c chun b ti hoc s dng trc .
N
OTE
10 - Bng1 , Hin th vi gi tr th nghim chn vo cho mc ch
minh ho, l mt hnh thc ngh ghi d liu th nghim. Cc gi tr th nghim
th hin c th thch hp cho c mui, ty thuc vo cht lng ca cc
tng hp.
12. chnh xc
12.1-i vi chnh xc ct liu th vi trng bnh qun
thit hi tui sulfate tnh ng n trong phm vi t 6 n 16%
natri v 9-20% cho magi, cc ch s chnh xc l
nh sau:
H s
Bin th
(1S%),%
Mt
S khc bit gia
Hai th nghim (D2S%),
% Ca trung bnh
Mt
Multilaboratory:
Natri sunfat
Magnesium sulfate
41
25
116
71
n iu hnh:
Natri sunfat
Magnesium sulfate
24
11
68
31
Mt
Nhng con s ny i din cho, tng ng, (1S%) v (D2S%) gii hn nh
m t trong thc tin C670.
12.2 Bias-V khng c ti liu tham kho c chp nhn
ph hp xc nh thin v cho th tc ny, khng c nh
trin trn thin v ang c thc hin.
13. T kha
13.1 un; magnesium sulfate, natri sunfat; m thanh
Ness; thi tit

ASTM quc t khng a ra quan tn trng hiu lc ca bt k quyn sng ch khng nh trong
kt ni vi bt k mc no cp n
trong tiu chun ny. Ngi s dng tiu chun ny c r rng thng bo rng xc nh tnh
hp l ca bt k quyn sng ch nh vy, v nguy c
vi xm phm quyn nh vy, hon ton trch nhim ca mnh.
Tiu chun ny c th c sa i bt c lc no bi cc y ban k thut chu trch nhim v
phi c xem xt mi nm nm v
nu khng sa i, Vt liu dt dng trong gia nh. Bnh lun ca bn c mi hoc sa i
cc tiu chun ny hoc tiu chun khc
v phi c gi n tr s quc t ASTM. Bnh lun ca bn s c xem xt cn thn ti mt
cuc hp ca
y ban ph trch k thut, m bn c th tham d. Nu bn cm thy kin ca bn khng
nhn c mt phin x cng bng, bn nn
lm cho quan im ca bn c bit n vi y ban Tiu chun ASTM, ti a ch di y.
Tiu chun ny l bn quyn ca ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700,
West Conshohocken, PA 19.428-2.959,
Hoa K. In li c nhn (bn sao c mt hoc nhiu) ca tiu chun ny c th thu c bng
cch lin h ASTM trn
a ch hoc 610-832-9585 (in thoi), 610-832-9555 (fax), hoc service@astm.org (e-mail),
hoc thng qua trang web ASTM
(Www.astm.org). Quyn cho php sao chp cc tiu chun cng c th c bo m t cc
trang web tiu chun ASTM (www.astm.org/
BN QUYN /).
BNG 2 Mu ngh cho tnh thi (vi gi tr th nghim minh ha)
Kim tra cht lng ca kch c th
Kch sng
Ht Trin lm Distress
Tch
nt
Nt
Bong
Tng s ca
Ht
Trc
Kim tra
Khng.
%
Khng.
%
Khng.
%
Khng.
%
63 mm (2
1
/

2
inch) 37,5
mm (1
1
/
2
inch)
2
7
...
...
2
7
...
...
29
37,5 mm (1
1
/
2
inch)
19.0 mm (
3
/
4
inch)
5
10
1
2
4
8
...
...
50
C88 - 05
5
Bn quyn thuc ASTM Quc t (tt c cc quyn); Thu 08 thng 11 00:15:30 EST 2010
Ti / in bng
i hc King Mongkut ca cng ngh N. Bangkok Cn c Giy php Hip nh. Khng Gii tr.