Sie sind auf Seite 1von 9

kItnwSkW dy iCVkwA dI igxqI/eykV)

AweI pI AYm
gYr AweI pI AYm
2012
4.6
5.7
2013
5.5
6.4
2014
4.5
5.9

5.7
6
4.6

5
4
3
2
1
0

2012

kItnwSk zihrW qy kIqw igAw Krc (rupey/eykV)


AweI pI AYm
gYr AweI pI AYm
2012
1013.5
1514.5
2013
1336.1
1963.1
2014
1164.9
1528.3

2000
1800

15

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2012

JwV (kuieMtl/eykV)
AweI pI AYm
2012
2013
2014

7.6

gYr AweI pI AYm


7.6
6.8
6.4
5.7
6.2
5.5

6.8

7
6
5
4
3
2
1
0
2012

lwB (rupey/eykV)
AweI pI AY gYr AweI pI AYm
2012 19071.2 14117.2
2013 17048.8 12380.4
2014 14025.2
9876.1

19071.2
20000
18000
16000

14117.2

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2012

6000
4000
2000
0
2012

AweI pI AYm

gYr AweI pI AYm

6.4

7
5.7
6

5.9

5.5

4.6

4.5

gYr AweI pI AYm ikswnW dy mukwbly iCVkwA dI igxqI iv`c kmI


19.3%
14.1%
23.7%

3
2
1
0

2012

2013

AweI pI AYm

2014

gYr AweI pI AYm


1963.1

2000
1800

1528.3

1514.5

1600
1400
1200
1000
800
600

gYr AweI pI AYm ikswnW dy mukwbly zihrW dI vrqoN iv`c kmI


33.1%
31.9%
23.8%

400
200
0
2012

2013

2014

AweI pI AYm

gYr AweI pI AYm

7.6
8

6.8

6.4

6.2
5.7

5.5

6
5
4
3

gYr AweI pI AYm ikswnW dy mukwbly nrmyN dy JwV iv`c vwDw


11.8%
12.3%
12.7%

2
1
0
2012

2013

AweI pI AYm

2014

gYr AweI pI AYm

19071.2

0000

17048.8

8000

6000

14117.2

14025.2
12380.4

4000

9876.1

2000

0000

8000

6000

gYr AweI pI AYm ikswnW dy mukwbly lwB iv`c vwDw


35.1%
37.7%
42.0%

4000

2000
0
2012

2013

2014

6000

4000

2000
0
2012

2013

2014