You are on page 1of 6

1

Studijski program
2014/2015

Sveuilite u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna


Frankopanska 12, hr10000 Zagreb
Tel.&Fax:+385(0)1 4848560
oib:42061107444, email: sd@studijdizajna.arhitekt.hr, www.studijdizajna.com

Preddiplomski studij
Izvedbeni plan 1. godina

1. semestar

2. semestar

Pred.

Vjebe ECTS

Pred.

Vjebe ECTS

Zajedniki predmeti
Kapetanovi | Orei

Projektiranje | Industrijski dizajn 1 | 2

15

45

15

45

Bri | Dogan | Doroghy

Projektiranje | Vizualne komunikacije 1 | 2

15

45

15

45

Ilekovi

Crtanje 1 | 2

30

30

Serti

Kompozicija 1 | 2

15

15

2.5

15

15

2.5

Ilekovi

Plastino oblikovanje 1 | 2

15

15

15

15

Podnar

Vizualna kultura 1 | 2

30

2.5

30

2.5

Vuki

Uvod u dizajn 1 | 2

15

15

2.5

15

15

2.5

Dogan

Povijest pisma i tipografije

15

15

Dogan

Teorija tipografije 1

15

15

Matematika 1 | 2

15

15

15

15

Parizoska

Engleski za dizajn 1 | 2

15

15

15

15

Baleti

3D modeliranje vizualizacija

15

15

Nacrtna geometrija i perspektiva 1 | 2

15

15

2.5

15

15

2.5

390

30

420

30

30

30

Wertheimer

Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | 2

Preddiplomski studij
3. semestar

Izvedbeni plan 2. godina

4. semestar

Pred.

Vjebe ECTS

Pred.

Vjebe ECTS

Zajedniki predmeti
Ilekovi

Crtanje 3 | 4

30

2.5

30

2.5

Podnar

Povijest umjetnosti 1 | 2

30

30

Benceti

Metodologija dizajna

15

15

2.5

Herceg

Fotografija

15

30

Parizoska

Engleski za dizajn 3 | 4

15

15

15

15

Fabrio

Tehnike prezentiranja pomou raunala 1

15

15

150

13

135

10.5

30

30

Wertheimer

Tjelesna i zdravstvena kultura 3 | 4

345 30 | 390 30

Predmeti smjera industrijski dizajn

Kapetanovi | Orei

Projektiranje | Industrijski dizajn 3 | 4

15

45

6.5

15

45

6.5

Marjanovi

Konstruiranje pomou raunala

15

30

3.5

Benceti

Ergonomija 1 | 2

15

15

2.5

15

15

2.5

Opali

Osnove konstrukcija

15

15

Grbac

Konstrukcije drvnih proizvoda 1

15

30

Jurevi-Luli

Strojarske konstrukcije

30

15

2.5

165

14.5

180

14.5

Izborni predmeti | industrijski dizajn


Ilekovi

Crtanje akt 1 | 2

30

2.5

30

2.5

Kadoi

Osnove interaktivnih medija 1 | 2

15

30

2.5

15

30

2.5

Grafiki materijali i tisak 1 | 2

30

15

2.5

30

15

2.5

Grafiki proizvodi

30

15

2.5

30

2.5

75

360 30 | 390 30

Predmeti smjera vizualne komunikacije

Bri | Dogan | Doroghy

Projektiranje | Vizualne komunikacije 3 | 4

15

45

6.5

15

45

6.5

Dogan

Teorija tipografije 2 | 3

15

15

15

15

Kadoi

Osnove interaktivnih medija 1 | 2

15

30

2.5

15

30

2.5

Grafiki materijali i tisak 1 | 2

30

15

2.5

30

15

2.5

Grafiki proizvodi

30

15

2.5

180

14.5

225

17

Izborni predmeti | vizualne komunikacije


Ilekovi

Crtanje akt 1 | 2

30

2.5

30

2.5

Benceti

Ergonomija 1 | 2

15

15

2.5

15

15

2.5

Tipografija | raunarski slog 1 | 2*

15

15

2.5

15

15

2.5

30

2.5

30

2.5

* Ne upisuje se u ak.godini 2014/2015

Preddiplomski studij
5. semestar

Izvedbeni plan 3. godina

6. semestar
Pred.

Vjebe ECTS

30

30

Urbana sociologija

30

15

2.5

Mieti

Socijalna ekologija

30

15

van

Estetika 1 | 2

15

15

2.5

15

15

Korper-emva

Osnove intelektualnog vlasnitva

30

135

10

165

10

Pred.

Vjebe ECTS

Uvod u povijest dizajna

30

Marketing 1 | 2

30

Psihologija za dizajnere
Mieti

Zajedniki predmeti
Vuki

405 30 | 420 30

Predmeti smjera industrijski dizajn

Kapetanovi | Orei

Projektiranje | Industrijski dizajn 5 | 6

15

75

15

75

Grbac

Konstrukcije drvnih proizvoda 2

30

15

Konstrukcije proizvoda iz plastike

15

15

Elementi arhitektonskog projektiranja 1 | 2

15

30

15

30

180

14

165

14

imetin

Izborni predmeti | industrijski dizajn


Herceg

Fotografija i film za industrijski dizajn 1 | 2

15

30

3.5

15

30

3.5

Ilekovi

Likovne vjebe | ilustracija 1 | 2

15

30

2.5

15

30

2.5

Kasap

Tehnike prezentiranja pomou raunala 2

15

30

2.5

Osnove informacijskog dizajna*

15

30

2.5

Scenografija 1 | 2

30

15

3.5

30

15

3.5

Kolegij sa Sveuilita

45

2.5

45

2.5

90

90

405 30 | 435 30

Predmeti smjera vizualne komunikacije

Bri | Dogan | Doroghy

Projektiranje | Vizualne komunikacije 5 | 6

15

75

15

75

van

Oglaavanje 1 | 2

15

30

2.5

15

30

2.5

Herceg

Fotografija i film 1 | 2

15

30

3.5

15

30

3.5

180

14

180

14

Izborni predmeti | vizualne komunikacije


Dizajn fonta i kaligrafija 1 | 2

15

30

3.5

15

30

3.5

Osnove informacijskog dizajna*

15

30

2.5

Kasap

Tehnike prezentiranja pomou raunala 2

15

30

2.5

Ilekovi

Likovne vjebe | ilustracija 1 | 2

15

30

2.5

15

30

2.5

Knez

Scenografija 1 | 2

30

15

3.5

30

15

3.5

Petrak

Grafike tehnike 1 | 2

30

2.5

30

2.5

Kolegij sa Sveuilita

45

2.5

45

2.5

90

90

urek

* Ne upisuje se u ak.godini 2014/2015

Diplomski studij
1. semestar

Izvedbeni plan 1. godina

2. semestar

Pred.

Vjebe ECTS

Pred.

Vjebe ECTS

Zajedniki predmeti
Mieti

Sociologija kulture

30

15

Vuki

Teorija i povijest dizajna 1 | 2

30

15

30

15

Podnar

Umjetnost danas

30

Mieti

Znanstvenoistraivake metode

15

15

Fabrio

Razvoj koncepata i strategija

15

15

Kasap, Kadoi

Dizajn interakcija 1 | 2

15

30

15

30

van

Teorija medija 1 | 2

30

30

210

12

195

12

420 30 | 405 30

Predmeti smjera industrijski dizajn

Kapetanovi | Orei

Industrijski dizajn 1 | 2

15

60

7.5

15

60

7.5

imetin

Interieur 1 | 2

15

30

3.5

15

30

3.5

Izbor materijala

15

30

3.5

Suvremene tehnologije materijala

15

30

3.5

165

14.5

165

14.5

Izborni predmeti | industrijski dizajn*


Herceg

Film i video 1 | 2

15

30

3.5

15

30

3.5

Vuki

Kreativni laboratorij

12

18

Kolegiji sa Sveuilita

45

3.5

45

3.5

45

3.5

45

3.5

420 30 | 405 30

Predmeti smjera vizualne komunikacije

Bri | Dogan | Doroghy

Dizajn vizualnih komunikacija 1 | 2

15

60

7.5

15

60

7.5

van

Kreativna komunikacija i drutvo 1 | 2

15

30

3.5

15

30

3.5

120

11

120

11

Izborni predmeti | vizualne komunikacije**


urek

Projektiranje pisma 1 | 2

15

30

3.5

15

30

3.5

Kadoi

Interaktivni mediji 1 | 2

15

30

3.5

15

30

3.5

Herceg

Film i video 1 | 2

15

30

3.5

15

30

3.5

imetin

Interieur 1 | 2

15

30

3.5

15

30

3.5

Vuki

Kreativni laboratorij

12

18

Kolegiji sa Sveuilita

45

3.5

45

3.5

90

90

* Upisuje se 45 sati predavanja/vjebi (3.5 ECTS)


**Upisuje se 90 sati predavanja/vjebi (7 eCTS)

Diplomski studij
3. semestar

Izvedbeni plan 2. godina

4. semestar
Pred.

Vjebe ECTS

15

2.5

60

5.5

Pred.

Vjebe ECTS

Upravljanje dizajnom

30

Socijalni dizajn

15

Zajedniki predmeti

Fabrio

240 30 | 210 30

Predmeti smjera industrijski dizajn

Kapetanovi | Orei

Industrijski dizajn 3

30

90

19.5

Kapetanovi | Orei

Industrijski dizajnDiploma

210

20

Diplomaobrana

10

120

19.5

210

30

Izborni predmeti | industrijski dizajn*


Benceti

Inkluzivni dizajn

15

15

2.5

Kolegiji sa Sveuilita

30

2.5

60

240 30 | 210 30

Predmeti smjera vizualne komunikacije

Bri | Dogan | Doroghy

Dizajn vizualnih komunikacija 3

30

90

19.5

Bri | Dogan | Doroghy

Dizajn vizualnih komunikacijaDiploma

210

20

Diplomaobrana

10

120

19.5

210

30

Izborni predmeti | vizualne komunikacije*


Benceti

Inkluzivni dizajn

15

15

2.5

Kolegiji sa Sveuilita

30

2.5

60

*Upisuje se 60 sati predavanja/vjebi (5 ECTS)