Sie sind auf Seite 1von 3

JAPANESE SAMPLE SCRIPT

Isiah:

Yosefu-kun Ohayoo.
Good morning Joseph.

Joseph:

Azaia-kun Ohayoo.
Good morning Isiah.

Isiah:

Dono yoona utsukushii asa desu ne.


What a beautiful morning it is.

Joseph:

Hai, sore wa utsukushii desu


Yes, it is beautiful.

Isiah:

Anata wa shoki no kyou ka.


Youre early today?

Joseph:

Hai, ku no kyou subeki koto ga aru node.


Yes, because I have a lot of things to do today.

Isiah:

Ganbatte ne!
Goodluck!

Joseph:

Hai, ganbarimasu!
Yes, I will do my best!

Isiah:

Ah Yosefu-kun, Mica o mimashita ka?


Ah Joseph, did you see Mica?

Joseph:

Gomen ne, kanojo o miteinai. Naze?


Sorry, I didn't see her. Why?

Isiah:

Watashi wa kanojo o nogashita to shibaraku kanojo o mite imasen.


I just missed her and haven't seen her for a while.

Joseph:

Aizaia-kun shinpai shinaide sugu ni kanojo ga hyooji sa remasu.


Isiah don't worry, you will see her soon.

Isiah:

Arigatoo Yosefu-kun.
Thank you Joseph.

Joseph:

Doo itashimashite.
Youre welcome.

Isiah:

Yosefu-kun Byouki wa arimasu ka. Kaoiro ga warui. Daijoobu desu ka


Joseph do you have a sick? You don't look very well. Are you fine?

Joseph:

Iie, Watashi wa byooki de wanai. Daijoobu desu.


No, I'm not sick. I'm fine.

Isiah:

Honki desu ka?


Are you sure?

Joseph:

Hai, Nanode tabun watashi wa gakkou e iku mae ni tabete wa ikenai.


Dakarakoso, watashi wa kaoirogawarui.
Yes, maybe because I don't eat before I go to school. That's why don't look very
well.

Isiah:

Sore wa yoku arimasen. Anata wa jibun no yoi sewa o suru hitsuyou ga


arimasu.
That is not good. You should take good care of yourself.

Joseph:

Go shinpai itadaki arigatoo Aizaia-kun.


Thank you for concern Isiah.

Isiah:

Doo Itashimashite.
Youre welcome.

Break time
Isiah:

kyuukei jikan desu!!!! Hara hetta ne. Shokudou ni ikou


Break time!!!! Im hungry. Let's go to the cafeteria.

Joseph:

Un, Ikou
Yeah, Lets go.

Isiah

Watashitachi wa nani o sentaku subeki ka?


What should we choose?

Joseph:

Torikatsu ya tori teri-yaki desu ka?


Torikatsu or Chiken Teriyake?

Isiah:

Eeto, Mashou chuumon tori teri-yaki desu.


Let me see, Let's order Chicken Teriyake.

Joseph:

Hai.
Sure.

Isiah & Joseph: Itadakimasu.


I accept this food.
Isiah & Joseph: mmmm, Oishii!!!!
mmmm, Delicious!!!!
Isiah & Joseph: Gochisoosama deshita.
Thanks for the food.
Isiah & Joseph: pan pan desu.
I'm full.
Isiah:

Kyoushitsu ni modotte mimashou.


Let's go back to the classroom.

Joseph:

Un, ikimashou.
Yeah, lets go.

Going Home
Isiah:

Saishou tekini kurasu wa owatta


Finally class is over.

Joseph:

Kaerumashou.
Let's go home

Isiah:

Ikou.
Let's go.

Joseph:

Aizaia-kun kiotsukete ne. Mata ashita.


Isiah take care. See you tomorrow.

Isiah:

Un, mata ne Yosefu-kun.


Yeah, see you Joseph.