Sie sind auf Seite 1von 2

Europass Umetnite fotografiju. Ukoliko je striktno zahtjevano!

CV-Biografija
Osobni podaci
Prezime(na) / Ime(na) Prezime(na) Ime(na)
Adresa(e) Kuni broj, ulica, potanski broj, grad, drava
Telefonski broj(evi)
Broj mobilnog
telefona:
Broj(evi) faksa
E-mail
Dravljanstvo
Datum roenja
Spol
Zanimanje
Radno iskustvo
Datumi Zasebno unesite svako radno mjesto, poevi s posljednjim.
Zanimanje ili radno mjesto
Glavni poslovi i odgovornosti
Ime i adresa poslodavca
Vrsta djelatnosti ili sektor
Obrazovanje i
osposobljavanje
Datumi Zasebno unesite svaki vaniji program obrazovanja ili osposobljavanja koji
ste zavrili, poevi s posljednjim.
Naziv dodijeljene
kvalifikacije
Glavni predmeti / steene
profesionalne vjetine
Ime i vrsta organizacije
pruatelja obrazovanja i
osposobljavanja
Razina obrazovanja
Stranica 1/2 - ivotopis
Prezime(na) i Ime(na)

Za dodatne informacije o Europassu posjetite http://europass.cedefop.europa.eu


Europske zajednice, 2003 20060628

Osobne vjetine i
kompetencije
Maternji jezik(ci) Navedite maternji jezik
Drugi jezik(ci)
Samoprocjena
Europska razina (*)

Razumijevanje
Sluanje
itanje

Govor
Govorna
Govorna
interakcija
produkcija

Pisanje

Jezik
Jezik
(*) Zajedniki europski referentni okvir za jezike
Drutvene vjetine i Zamijenite ovaj tekst opisom kompetencija i navedite gdje ste ih stekli.
kompetencije
Organizacijske vjetine i
kompetencije
Tehnike vjetine i
kompetencije
PC vjetine i kompetencije
Umjetnike vjetine i
kompetencije
Druge vjetine i kompetencije
Vozaka dozvola
Dodatne informacije

Dodaci

Stranica 1/2 - ivotopis


Prezime(na) i Ime(na)

Ovdje unesite sve podatke koji mogu imati neku vanost, primjerice, osobe
za kontakt, preporuke itd.
Navedite dokumente koje prilaete uz CV.

Za dodatne informacije o Europassu posjetite http://europass.cedefop.europa.eu


Europske zajednice, 2003 20060628

Das könnte Ihnen auch gefallen