You are on page 1of 1

PLANIFICARE NTREINERE

MIJLOACE DE PRODUCIE PE ANUL 2009

Mijloc producie
Main de gurit

708-01

Data
verificare
Septembrie

Main de gurit

708-02

Septembrie

Dispozitiv de tranzvazat
CO2

708-03

Septembrie

Compresor

708-04

Octombrie

Dispozitiv de presurizat
cu azot

708-09

Octombrie

Main de tranzvazat
pulbere stins incendii

708-05

Noiembrie

10.02.2009

Nr. inv.

Data
realizare

Concluzii