You are on page 1of 1

AL HIKAM

sangatlah dungu orang yang menginginkan terjadinya sesuatu yang tidak


dikehendaki Allah pada suatu waktu
Al Hikam -17
engkau meminta dari Allah berarti menuduhNya. engkau meminta kepadaNya
berarti mengumpatNya. engkau meminta kepada selainNya berarti engkau tak
punya malu kepadaNya. dan engkau meminta dari selainNya berarti engkau jauh
dariNya.
penampakan batin akan mengungkap apa yang disembunyikan, dan topeng2 pada
akhirnya akan terlepas
ulasan -28
watak nafsu adalah selalu mencari kelonggaran, kemudahan dan kesenangan.
ulasan -18
mengamati dan memperbaiki kesalahan, kekurangan,tabir, kekotoran serta
kesamaran lebih baik daripada menyingkap perkara gaib yang tersembunyi
rangkuman -32
bersahabat dengan orang bodoh yang tidak memperturutkan hawa nafsunya lebih
baik bagimu ketimbang bersahabat dengan orang pintar yang memperturutkan
hawa nafsunya
rangkuman -35
adanya Allah menunjukkan adanya alam. bukan sebaliknya
rangkuman -29
jangan meminta kepada Allah supaya engkau dipindahkan dari suatu keadaan ke
keadaan yang lain. sekiranya Dia menghendaki yang demikian, Dia tentu telah
memindahkan mu tanpa mengubah keadaanmu sebelumnya.
Al Hikam-19
menunda beramal (sholeh) guna menantikan kesempatan yang lebih luang
termasuk tanda kebodohan diri
Al Hikam -18
hati laksana cermin, memantulkan apa yang dihadapi dan di inginkan
ulasan -13
amal adalah kerangka yang mati, dan ruhnya ialah rahasia keikhlasan yang ada
padanya
Al Hikam -10
tertundanya peberian setelah engkau mengulang-ulang permintaan,janganlah
membuatmu berpatah harapan. Allah menjamin pengabulan doa sesuai dengan apa
yang dia pilih buatmu, bukan menurut apa yang engkau pilih sendiri. dan pada saat
yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau ingini.
Al Hikam -6
barangsiapa tidak mampu mengatasi rintangan berupa memori masa lalu, ia tak
akan mampu membaca situasi masa kini dengan jernih
ulasan -35