You are on page 1of 9

AL-HISAB

PERHITUNGAN
YANG ADIL

PENGERTIAN
Perhitungan amalan manusia didunia
sama ada baik atau jahat.
Alhisab dilaksanakan dimahsyar
sebelum ditentukan hukuman
samada syurga atau neraka.
ALLAH menjanjikan keadilan kepada
hambanya.

PROSES PERLAKSANAAN
HISAB
1) ALLAH akan menghitung semua
amalan yang dilakukan samada kecil
atau besar,dan tidak ada sesuatu yang
dapat disembunyikan daripada
perhintungan ALLAH.
2) Semua amalan akan ditayangkan
semula pada hari akhirat kecuali dosa
yang telah diampunkan oleh ALLAH.

3) Setiap manusia akan diberi buku


catatan amaln yang ditulis yang ditulis
malaikat RAKIB @ATID sebagai bukti
amalan baik atau buruk.
4) Terdapat orang yang dihisab dengan
cara yang mudah dan ada yang dengan
cara yang susah.

5) Orang mukmin yang menyembunyikan


keaiban saudaranya didunia, ALLAH akan
menyembunyikan keaibannya diakhirat.

HIKMAH AL-HISAB
Berwaspada melakukan sesuatu
dalam kehidupan.
Takut melakukan dosa kerana semua
perbuatan akan dihisab.
Mendorong manusia supaya supaya
menegakkan keadilan dan menjauhi
kezaliman.

Menunjukkan keagungan dan


kekuasaan ALLAH.
Menggalakkan manusia melakukan
kebaikan untuk mendapatkan
ganjaran daripada ALLAH didunia
akhirat.

KEPENTINGAN BERIMAN
DENGAN AL-HISAB
Supaya manusia tidak menyimpang
daripada matlamat hidup.
Memberi motivasi kearah melakukan
amalan soleh.

Membentuk masyarakat yan sanggup


berjihad mempertahankan kesucian islam.

Mendorong manusia supaya tidak


melkukan kezaliman .
Melahirkan masyarakat yang sentiasa
bersaing untuk melakukan kebaikan.

Melahirkan pemimpin yang


menjalankan tugas dengan jujur,
amanah dan bersungguh-sungguh.

TERIMA KASIH.