Sie sind auf Seite 1von 4

Numeralul in germana (Zahlwort)

Numeralul (Zahlwort) este partea de vorbire care exprima un numar sau ordinea numerica a
obiectelor.
Teoretic, numeralul nu poate constitui o parte de vorbire separata intrucat acesta foloseste
cuvintele din alte trei parti de vorbire: adjective, adverbe sau substantive.
Din punctul de vedere al continutului, deosebim in limba germana mai multe tipuri de numerale:
numerale cardinale
numerale ordinale
numerale ordinale adverbiale
numerale fractionare
numerale distributive
numerale variative
numerale multiplicative
numerale de repetitie
Numeralul cardinal (die Kardinalzahlen)
Numeralul cardinal exprima un numar si raspunde la intrebarea "wieviel?".
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

eins 17
zwei 18
drei
19
vier
20
fnf
21
sechs 25
sieben 30
acht 33
neun 40
zehn 50
elf
60
zwlf 70
dreizehn
vierzehn
fnfzehn
sechzehn

siebzehn
200
zweihundert
achtzehn
444
vierhunder vierundvierzig
neunzehn
1000 tausend
zwanzig
1001 tausendeins
einundzwanzig
1876 tausendachthundert - sechsundsiebzig
fnfundzwanzig
2000 zweitausend
dreiig
3316 dreitausenddreihundert sechzen
dreiunddreiig
4000 viertausend
vierzig 900000
neunhunderttausend
fnfzig 1000000
eine Million
sechzig
1000 Millionen
1 Milliarde
siebzig
1000 Milliarden
1 Billion
80
achtzig
1000 Billionen
1 Billiarde
90
neunzig
0
null
100
hundert
101
hunderteins

Numeralele cardinale de la 0 la 12 sunt simple.


Numeralele cardinale de la 13 la 19, cele intre zeci si cele formate cu sute si mii sunt compuse.
Numeralele compuse (13-19) se formeaza din numar + zehn: dreizehn, vierzehn, fnfzehn,
achtzehn, neunzehn.
Exceptie fac numeralele 16 si 17:
Numeralul 16 (sechzehn), format din 6 + 10 (sechs + zehn), pierde s de la sechs.
Numeralul 17 (siebzehn), format din 7 + 10 (sieben + zehn), pierde en de la sieben.

Zecile (40, 50, 80, 90) se formeaza din numar + zig: vierzig, fnfzig, achtzig, neunzig.
Exceptie fac (20, 30, 60, 70): zwanzig, dreiig, sechzig, siebzig.
Numeralele dintre zeci (24, 35, 46, 57, etc) se formeaza din numar + und + zeci.
33 - drei + und + dreiig, 55 - fnfundfnfzig, 65 - fnfundsechzig.
Observa: fata de romana, in limba germana ordinea este diferita: 3 si 30, 5 si 50, 5 si 60.
Numeralele de la 100 pana la un milion se formeaza din numar + hundert.
400 - vierhundert, 800 - achthundert.
Numeralele compuse se formeaza din numar + hunder + regula zecilor.
899 - acht - hundert - neun - und - neunzig (corect se scrie legat: achthundertneunundneunzig).
Observa: constructia numeralului este opt + sute + noua + nouazeci.
Numeralele de ordinul miilor se formeaza din numar + tausend + regula numerale compuse.
9.899 - neun - tausend - acht - hundert - neun - und - neunzig (corect se scrie legat:
neuntausendachthundertneunundneunzig).
Numeralele pana la un milion se formeaza dupa cum urmeaza:
868 849 acht - hundert - acht - und - sechzig - tausend - acht - hundert - neun - und - vierzig
(corect se scrie legat).
Numeralele ordinale (die Ordinalzahlen)
Numeralele ordinale exprima o anumita ordine sau un anumit loc pe care il ocupa o persoana,
un obiect, o actiune.
In limba germana, numeralele ordinale raspund la intrebarea der, die, das wievielte? a cata, al
catelea?
Numeralele ordinale pana la 19 se formeaza din
numeral cardinal + te: erste, zweite, dritte, vierte, zehnte, neunzehnte.
Numeralele ordinale de la 20 se formeaza din
numeral cardinal + ste: zwanzigste, hundertste, tausendste.
Numerale ordinale adverbiale (die Einteilungszahlen)
In limba germana, numeralele ordinale adverbiale definesc ordinea intr-o insiruire.
Numeralele ordinale adverbiale se formeaza din numeral ordinal + ens.
Exemplu: erstens, zweitens, drittens, viertens.
Numeralele fractionare (die Bruckzahlen)
Numeralele fractionare exprima o parte dintr-un tot.
In limba germana, numeralele fractionare se formeaza din numerale ordinale + tel.
Exemplu: ein Drittel, ein Viertel, ein Fnftel.
Numeralele fractionare se scriu, de obicei, in cifre.
1/2

ein halb

1 1/2

eineinhalb

1/3
1/4
3/4
4/6
1/100
2/101
3/202

ein Drittel
2 1/4 zwei einviertel
ein Viertel
3 1/2 drei einhalb
Dreiviertel
4 3/4 vier dreiviertel
vier Sechstel 5 4/6 fnf viersechstel
ein Hundertstel
6 5/16 sechs fnfsechzehntel
zwei Hunderteintel
18 4/8 achtzehn vierachtel
drei Zweihundertzweitel
23 1/1000
dreiundzwanzig eintausendstel

Numeralele zecimale: 2,423 - zwei Komma vier zwei drei.


Numeralele fractionare apar adesea in cuvinte compuse, caz in care numeralul este cuvantul
determinativ: ein Vierteljahr, eine Viertelstunde, ein Dreiviertelmehrheit.
Numerale distributive (die Verteilungszahlen)
Numeralele distributive ale limbii germane exprima o grupare numerica.
Acestea raspund la intrebarea je (zu) wieviel?
Numeralele distributive se pot forma prin constructia je + numeral cardinal: je einer, je zwei,
sau prin constructia zu + numeral ordinal: zu zweit, zu dritt, zu viert.
Numeralele formate cu je urmeaza regulile declinarii numeralelor cardinale iar cele formate cu
zu sunt invariabile.
Numeralele variative (die Artzahlen)
Numeralele variative exprima un numar de categorii, de specii diferite.
Acestea raspund la intrebarea wievielerlei? cate feluri? cate categorii? cate specii?
Numeralele variative se formeaza din numerale cardinale + erlei:
zweierlei, dreierlei, viererlei,
sau din all, viel, manch + erlei:
allerlei, vielerlei, mancherlei.
Numeralele variative sunt adverbe deci, invariabile.
Numeralele multiplicative (die Vervielfltigungszahlen)
Numeralele multiplicative arata in ce proportie creste o cantitate.
Acestea raspund la intrebarea wievielfach?
Numeralele multiplicative se formeaza din numerale cardinale + fach
einfach, zweifach, zehnfach
sau din mehr, viel, manning + fach
mannigfach, mehrfach, vielfach.
Numeralele de repetitie (die iterativen Zahlwrter)

Numeralele de repetitie arata de cate ori se savarseste o actiune. In limba germana, numeralele
de repetitie raspund la intrebarea wie oft? sau wievielmal?
Acest tip de numeral se formeaza din numerale cardinale + mal
einmanl, zweimal, viermal
sau din viel, mehr + mals
vielmals, mehrmals.
Numeralele de repetitie sunt adverbe deci, invariabile.
- See more at: http://invatgermanaonline.blogspot.ro/2013/02/numeralul-in-germanazahlwort.html