Sie sind auf Seite 1von 111

01

Aktuelnosti

02

Elektrika

03

Lepljenje vetrobranskih
stakala

04

Karoserija

05

Motor/izduvni sistem/klima

06

Konice/tokovi

07

DIN/ISO i standardni delovi

08

Runi alat

09

alati

10

Nega i odravanje vozila

11

Lina zatitna sredstva

12

Kargo

13

ORSY/Radionika oprema

Sprej za zaleivanje II
Univerzalna primena kod popravki i
montaa kao i za otkrivanje kvarova

Na mestima upotrebe moe se stvoriti


lokalno rashlaivanje do -52C.
Koristi se za brzo i lako pronalaenje
greaka u elektrinim sklopovima, koje
su uzrokovane termikim preoptereenjem.
Za hlaenje tranzistora, otpornika, kao i
delova motora u automobilizmu, npr. kod
karburatora i sistema ubrizgavanja kod
provere funkcije ureaja za startovanje.
Kuglini leaji, pukice osovine, itd, lako
se ugrauju u provrte najfinijih tolerancija.
Spreava tete prouzrokovane pregrevanjem u blizini mesta na kojem se lemi.

sadraj ml

200

Art.-Nr.
890 100 0

pak./k..

12

Start-Rapid
Brzo paljenje motora sa
poboljanom kombinacijom materija.

Pomae brzo i pouzdano kod problema


prilikom paljenja naroito pri hladnom i
vlanom vremenu.
Za dizel i benzinske motore sa ili bez
katalizatora.
Naroito pogodno za dizel - motorna
vozila, graevinske i poljoprivredne
maine.
Takoe pogodno za vozila sa dvotaktnim
motorom; problemi prilikom paljenja
kosilice za travu su sa novim Start-Rapidom prolost.
sadraj ml

300

br. art.
890 11

Primena
Tokom postupka paljenja Start-Rapid
kratko (maks. 1- 2 sekunde) napricati u
usisni nastavak filtera za vazduh = trenutno, bez potekoa pokretanje motora.
Ukoliko se motor nakon 2- 3 pokuaja
ne pokrene, molimo Vas da proverite
ispravnost motora.

pak./k.

12

Sprej za ienje karburatora


Rastvara naslage neistoa i ostatke oksidacije na
diznama karburatora i plovku.

Smanjuje stvaranje taloga u podruju


cilindra i ventila.
Idealno podeeni parametri poboljanjem protoka goriva kroz oieni sistem, dovodi do utede goriva.
isti metalne povrine (npr. kuite karburatora), od masti, prljavtine i ostataka
ulja.
titi od korozije pomou posebnog
dodatka za zatitu od re.

A 05 0010

sadraj ml

250

Art.-Nr.
893 100

pak./k.

12

Antifriz tester

Za meavine etandiola (etilenglikola) i vode.


Zahvaljujui obrtnom pokazivau,
uspravno dranje ureaja nije neophodno.
Mogue je merenje hladne i zagrejane rashladne tenosti.
Direktno, jednostavno oitavanje
toke zamrzavanja rashladne
tenosti.

Postupak merenja:

pokaziva
usisni
zat. od smrz. volumen ccm
- 40C
52

teina
g
130

duina
mm
155

br. art.
853 600 1

pak.
kom.
1

Merna komora mora biti potpuno


ispunjena tenou i ne sme sadrati
nimalo mehuria vazduha. To se
postie kucanjem po kuitu.

Ispitiva
kiseline za
akumulatore

usisna cev
duina
spolj.
mm
mm
52
5,5

usisni
volumen
ccm
18

teina

duina

br. art.

g
100

mm
255

pak.
kom.

853 600 2

Namenjen za ispitivanje koncentracije akumulatorske kiseline.


Potrebno je usisati malu koliinu.
iroka skala.
Veliki areometar.
Skala sa brojevima i bojama za trenutno oitavanje vrednosti.

Optiki antifriz
tester

Merne skale:
A

Skala za rashladnu tenost:


propilen-glikol levo,
etilen desno.

Skala za tenost za pranje vetrobrana

Skala za merenje koncentracije akumulatorske kiseline u kg/l.

A 05 0020

Za ispitivanje rashladne tenosti,


tenosti za pranje vetrobrana i
akumulatorske kiseline
Moe se upotrebljavati za propilenske i
etilenske rashladne tenosti.
Jednostavna kontrola tanosti pomou
destilovane vode.
Isporuuje se u kompletu sa pipetom,
uputstvom za upotrebu u plastinom
koferu.
br. art. 704 50
pak/kom: 1

Postupak merenja:
Proveriti da li je staklena prizma ista.
Pomou pipete naneti kap ispitivane
tenosti na prizmu. Zatvoriti stakleni
poklopac. Granica izmeu svetle i tamne
zone predstavlja izmerenu vrednost koja
se oitava na skali. Posle upotrebe oistiti
tester.

Motorna ulja

Ttiathlon motorna ulja, ulja za


menjae i hidrauline tenosti proizvedeni su i pakovanipod strogim
nadzorom kvaliteta prema DIN EN
ISO 9001.
U Triathlon uljima korieni su samo
primarni rafinati i sirovine najveeg
kvaliteta.

Putnika vozila
Triathlon

Viskozitet
SAE

Endurance

0W-30

Super Synth

0W-40

Synthetik

Special PD
Pumpe
Dse
Ultra

5W-40

5W-40

10W-40

Performannse klase prema


ACEA
API
A1-98
SJ/ CF
B1-98

Odobrenje

Sadraj

Br. art.

VW 503 00 / 506 00

5 litara

897 100 302 1/3


897 100 304 1

A3-98
B3-98

SJ/ CF

A3-98
B3-98

SJ/ CF

VW 502 00 / 505 00
MB 229.1
Porsche
VW 502 00 / 505 00
MB 229.1
Porsche
BMW Longlife

B3-98

CF

A3-98
B3-98

48 kg otp. 56 L*
5 litara

SJ/ CF

VW 500 00 / 505 00
MB 229.1

897 100 402 1/3


897 100 404 1

48 kg otp. 56 L*
1 litar
5 litara

897 105 401 1/12


897 105 402 1/3
897 105 404 1

48 kg otp. 56 L*

VW 500 00 / 505 00 (1/97)


505 01

180 kg otp. 208 L*


5 litara
48 kg ca. 56 L*
1 litar
5 litara

Universal

5W-40

15W-40

A3-98
B3-98
B4-98
A3-98
B3-98
E2-96

SL/ CF

VW 502 00 / 505 00
MB 229.3

SJ/ CG-4

VW 501 01 / 505 00
MB 229.1

897 105 405 1


897 905 402 1/3
897 905 404 1
897 110 401 1/12
897 110 402 1/3
897 110 404 1

50| kg otp. 56 L*
Sprint

Pak./
kom.

180 kg otp. 208 L*


5 litara
48 kg otp. 56 L*
1 litar
5 litara

897 110 405 1


897 805 402 1/3
897 805 404 1

48 kg otp. 56 L*

897 115 401 1/12


897 115 402 1/3
897 115 404 1

180 kg otp. 208 L*

897 115 405 1

* Litara zaokrueno

Kamioni

Za komercijalna vozila sa dizel motorima visokih zahteva.

Triathlon

Viskozitet
klase SAE

SUPER
CARGO

10 W 40

DYNAMIK

10 W 40

Performanse klase prema


ACEA
API
E3-96

E3-96

Odobrenje

Sadraj

Br. art.

50 kg otp. 58 L*

897 310 404

180 kg otp. 208 L*

897 310 405

CF-4, CE
CD+

MB 228.5
MAN M 3277
Volvo VDS-2
MB 228.3
MAN M 3275

50 kg otp. 58 L*

897 210 404

180 kg otp. 208 L*

897 210 405

LONGLIFE

15 W 40

E3-96

CF-4, CE
CD / SF

MB 228.3
MAN M 3275

50 kg otp. 57 L*

897 315 404

180 kg otp. 208 L*

897 315 405

DIESEL

15 W 40

E2-96

CF-4, CE
CD / -SF

MAN 271
MB 228.1

50 kg otp. 57 L*

897 215 404

180 kg otp. 206 L*

897 215 405

* Litara zaokrueno

Ful - sintetik

A 05 0050

polusintetiko

hydrokrack

Pak./
kom.

mineralno

Triathlon menjako ulje i hidraulika tenost

Ttiathlon motorna ulja, ulja za


menjae i hidrauline tenosti proizvedeni su i pakovani pod strogim
nadzorom kvaliteta prema DIN EN
ISO 9001.
U Triathlon uljima korieni su samo
primarni rafinati i sirovine najveeg
kvaliteta.

Transmisijsko ulje

Za vozila sa manuelnom i automatskom transmisijom.

Triathlon

Viskozitet

Odgovara prema
specifikaciji

Odobrenja

Sadraj

br. art.

pak/
kom.

GEAR HYPOID

85W90

API GL-5
MIL-L 2105 D

MB 235.0
MAN 342

5 litara

897 485 902

1/3

20 litara

897 485 903

50 kg otp. 56 L*

897 485 904

5 litara

897 480 002

20 litara

897 480 003

50 kg otp. 56 L*

897 480 004

5 litara

897 402 002

1/3

20 litara

897 402 003

GEAR

80W

API GL-4
MIL-L 2105

AUTOMATIC
DII-D

DEXRON II D
Ford Mercon

MB 2351
MAN 341

MB 236.6

* Litara zaokrueno

Hidraulina HLP ulja

Odgovara DIN 51524, deo 2

Triathlon

HLP 10
HLP 22

Viskozitet prema
ISO 3448 ili
DIN 51519
10
22

HLP 46

46

* Litara zaokrueno
Ful - sintetik

Sadraj

br. art.

50 kg otp. 57 L*
50 kg otp. 59 L*
150 kg otp. 211L*
50 kg otp. 58 L*
180 kg otp. 209 L*

897
897
897
897
897

polusintetiko

hydrokrack

610
622
622
646
646

pak / kom.

004
004
005
004
005

mineralno

Pribor
Oznaka
Slavina metalna za bure 60 i 200 L
Slavina plastina za bure 60 i 200 L
Teleskopska pumpa za pretakanje

br. art.
pak./ kom.
891 302 06
891 302 07
1
715 991 792 P

A 05 0060

1
1/3
1

Oprema za pretakanje ulja


Pneumatska pumpa
za pretakanje ulja
Pneumatska pumpa sa
dvostrukim pogonom za pretakanje neagresivnih tenosti,
ulja i masti.

Osobine

Prikljuak pumpe 2".


Odnos pritiska 1:3.
Minimalni pritisak 2 bara.
Maksimalni pritisak 10 bara (ne sme
se prekoraiti!).
Rad na temperturi od 5C - 50C
Min/max kapacitet pretakanja:
1/30 l/min
Duina creva: 3 m, prikljuak 1/2".
Protokomer sa digitalnim LCD
displejom.
Dimenzije cevi pumpe: 50 mm,
duina 930 mm.
Ukupna visina/teina: 1245 mm/8 kg.

br. art. 891 625


pak/kom: 1 kom

Kolica za menjako ulje

Postolje sa posudom za ulje

Runa pumpa za
pretakanje ulja
Robusna runa pumpa
od polipropilena

Osobine

Moe se upotrebljavati za motorno


ulje, dizel, hidraulino ulje i rashladnu
tenost.
Prikljuak za bure 2".
Teleskopska pumpa za burad od 60
do 200 l (500 do 900 mm).
Kapacitet pumpanja: ca. 300 ml/hod.

br. art. 891 621


pak/kom: 1 kom
Posuda za uvanje i transport
zagaujuih materija

Upotrebljivo za standardna pakovanja 20 l ulja.


Sa pumpom za pretakanje sa PVC
crevom 1,5 m.
Sa prikljukom i stop ventilom.
Kapacitet pumpanja: ca. 100 ml/hod.

Zapremina 203 l.
Pocinkovan sa nogama.
Veliina: 800 x 800 x 460 mm.
Pogodna kao postolje za bure 200 l.
Visina od poda 100 mm.
Sa pocinkovanom reetkom.

br. art. 962 897


pak/kom: 1 kom

br. art. 891 897 2


pak/kom: 1 kom

A 05 0070

Vienamenska
mast I
(litijumska)

Vienamenska
mast II
(grafitna)

VIENAMENSKA MAST I
(litijumska)
Litijumom saponifikovana
vienamenska mast
za podmazivanje na bazi
mineralnog ulja.

Stabilna na valjanje i otporna na


oksidaciju.
Dobro zaptiva zonu podmazivanja i spreava prodor praine i
prljavtine.
Dobra prianjanja na podlogu.
Ne sadri silikon i smolu.
Isporuuje se u praktinom pull-off
pakovanju.

VIENAMENSKA MAST II
(grafitna)

oznaka
vienamenska mast I
vienamenska mast II

sadraj
400 g
400 g

br. art.
893 870 1
893 871 1

pak./k.
1/12

Litijumom saponifikovana
grafitna mast, otporna na
visoka optereenja, sa
dodatkom MoS2 i EP aditiva.

Napomena: uvati na hladnom i suvom mestu u uspravnom poloaju!

Tehniki podaci
oblasti primene

sapunska osnova
boja
NLGI klasa (DIN 51818)
temperaturska otpornost
viskozitet baznog ulja na +40C
toka kapanja (DIN ISO 2176)
penetracija valjanjem
(DIN ISO 2137)
zatita od korozije
(SKF Emcor test,
DIN 51 802)
VKA-sila zavarivanja (51 350)
oznaka prema DIN 51 502

vienam. mast I, 893 8701


za lake optereene elemente vozila i maina, npr.
kotrljajue i klizne leajeve,
osovine, vretena, leajeve
elektromotora, kugline i
valjkaste leajeve, asije, itd.

vienam. mast II, 893 8711


za srednje i tee optereene
kotrljajue, klizne, kugline
i valjkaste leajeve, osovine,
zglobove i vence, klizae i
voice, klinasta vratila,
zglobne poluge, arke,
hidrauline ureaje, itd.

litijum 12 hidroks-stearat
uta
2
30C to +130C
130 mm2/s
180C

litijum 12 hidroks-stearat
sivo-crna
2
20C to +130C
60 mm2/s
190C

280

280

1800 N
K 2K-30

2400 N
KPF 2K-30

Uputstvo
Masti se isporuuju u plastinim
dekalamit pakovanjima! Ovakva
pakovanja poboljavaju skladitenje
i uvanje (spreava se isticanje masti
na visokim temperaturama). Pakovanja je potrebno uvati na hladnom

i suvom mestu, i to u uspravnom


poloaju!
Neophodno je potovati zahteve
proizvoaa vozila, maina i agregata! Za ostale informacije videti
tehnika uputstva.

A 05 0080

Podmaziva otporan na visoka


optereenja zahvaljujui dodatku EP
aditiva.
Sadraj grafita i MoS2 omoguava
dobro podmazivanje i u kritinim
radnim uslovima.
Dobro zaptiva zonu podmazivanja i
spreava prodor praine, prljavtine
i vode.
Prua dobru zatitu od korozije.
Ne sadri silikon i smolu.
Isporuuje se u praktinom pull-off
pakovanju.

Runa pumpa
za dekalamit

1. Precizni elini pumpni mehanizam, bez zaptivki koje se habaju.


2. Kratak hod pumpe, punjenje masti
mogue u svim poloajima otvora,
dva ulazna otvora, dobar protok
masti i pri niskim temperaturama.
3. Ventil za punjenje i ozraivanje.
Punjenje sa dekalamit pakovanjima,
rasutom masti i pomou ureaja za
punjenje.
4. Skala za kontrolisano doziranje
masti.
5. Specijalni zaptivni klip otporan na
ulja i masti.
6 Robusni cilindar pumpe.

7. Ergonomski oblikovana ruka.


8. Nazubljena povrina cilindra
pumpe spreava klizanje.
9. Zatvorena potisna poluga klipa.
10. Podesivi sistem za privrivanje
poluge klipa spreava proklizavanje
i time sluajno proputanje!
Izraeno prema DIN-u 1283
(M10x1) i ispitana je prema sigurnosnim zahtevima TV-a (nemako
Udruenje za tehniki nadzor), BLT-a
i DLG-a.

Za rasutu mast zapremine 500 cm3,


kartue od 400 g (235 x 53,5 mm).
Koliina maziva po jednom hodu
do 1,5 cm3 (zavisno od viskoznosti i
temperature).
Radni pritisak 400 bara.
Max. pritisak do 800 bara.
Sila pokretanja od 50 do 330 N pri
pritisku transporta od 50 do 400
bara.

opis
runa pumpa za
dekalamit
metalni dovodni elem.1)
cev obloena gumom1)
mlaznica (M 10 x 1)1)
1)

br. art.

pak./k.

986 00
986 001
986 002
986 003

moe se koristiti i Lube-Shuttle pumpa sa runom


polugom

Kombinovani
ureaj za
punjenje

uklj. kombinovani
adapter za
punjenje

Pogodan za punjenje:
Lube-Shuttle pakovanja uz
upotrebu adaptera za punjenje.
Runih pumpi za dekalamit.
Jednorunih pumpi.
Ureaje za centralno podmazivanje
sa prikljucima za punjenje prema
DIN-u 1283.
Lube-Shuttle je registrovani zatitni znak firme MATO

Za komercijalne masti do NLGI klase


2. Zabranjena je upotreba za bilo
koju drugu namenu.
opis
br. art.
pak./k.
kombinirani ureaj za punjenje 986 02
1
cev PVC, 2 m, sa univerzalnim
ZSA prikljukom za centralni 986 021
ureaj za podmazivanje

A 05 0090

Mazalice

DIN 71412 A, B, C
Pocinkovani elik plavo pacifiziran

Mazalica sa navojem
DIN

Opis

71412 A H 1

Duina
navoja
mm
M6x1
4,0
M8x1
5,4
M 8 x 1,25 5,4
M 10 x 1
5,4
M 10 x 1,5 5,4
R 1/8"
5,4
R 1/4"
6,5
R 3/8"
6,5
Navoj*

Ukupna
duina
mm
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
19,5
19,5

OK mm

br. art.

p/k

7
9
9
11
11
11
14
17

986
986
986
986
986
986
986
986

25/100

40
41
135
42
136
43
44
45

Mazalica sa prikljukom
DIN

Opis

71412 A H 1

Prenik priklj.
mm
6
8
10

Duina
prikljuka
5,4
5,4
5,4

Ukupna
duina mm
14,0
15,0
15,0

br. art.

p/k

986 46
986 47
986 48

25/100
25

Mazalica 45 stepeni
DIN

Opis

71412 B H 2

Duina
navoja
mm
M6x1
5,5
M8x1
5,5
M 8 x 1,25 5,5
M 10 x 1
5,0
M 10 x 1,5 6,0
R 1/8"
6,0
R 1/4"
7,0
R 3/8"
7,0
Navoj*

Ukupna
duina
mm
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
21,0
23,0
23,0

OK mm

br. art.

9
9
9
11
11
11
14
17

986
986
986
986
986
986
986
986

50
51
515
52
145
53
54
55

p/k

25/100

25

Mazalica sa prikljukom 45 stepeni


DIN

Opis

71412 B H 2
*

Prenik priklj.
mm
6
8

Duina
prikljuka
5,5
5,5

Ukupna
br. art.
duina mm
18,0
986 56
18,0
986 57

R 1/8" / odgovara spoljnom preniku 9,73 mm


R 1/4" / odgovara spoljnom preniku 13,16 mm
R 3/8" / odgovara spoljnom preniku 16,66 mm

A 05 0100

p/k
25

Mazalica sa navojem 90
DIN

Opis

71412C H 3

Navoj*
M 6x1
M 8x1
M 10x1
M 10x1
M 10x1,5
R 1/8"
R 1/4"
R 3/8"

Duina
navoja
mm
5,5
5,5
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
7,0

Ukupna
duina
mm
18,0
18,0
18,0
40,0
18,0
18,0
18,0
18,0

OK
mm
9
9
11
11
11
11
14
17

el. poc.
plavo pas.
br. art.
986 60
986 61
986 62
986 157
986 155
986 63
986 64
986 65

pak/kom

25/100
25
100
25/100
25

Mazalica sa prikljukom 90
DIN

Opis

71412C

H3

Otvormm
6
8

Duina
otvora
mm
5,5
5,5

Ukupna
duina
mm
18,0
18,0

el. poc.
plavo pas.
br. art.
986 66
986 67

pak/kom
25

Mazalica sa prikljukom 45
DIN

Opis

Navoj

71412B

H2

M 14x2

Duina
navoja
mm
6,5

Ukupna
duina
mm
27,0

OK
mm
19

el. poc.
plavo pas.
br. art.
986 214 20

Set
Sadraj:
9 veliina H1 / H2 / H3 od 6x1 do 10x1 mm = 450 delova
3 veliine mazalice sa prikljukom H1 od 6 do 10 mm = 150 delova
br. art. 964 986

R 1/8" odgovara spoljnoj veliini 9,73 mm


R 1/4" odgovara spoljnoj veliini 13,16 mm
R 3/8" odgovara spoljnoj veliini 16,66 mm

A 05 0101

pak/
kom
25

Bakar, puni
oblik A,
br. art. 460

Bakreni zaptivni prsten


(ne sadri azbest)
oblik C,
br. art. 462

Zaptivne
podloke
prema DIN 7603

Aluminijum
oblik A,
br. art. 463

Vulkanizovani fiber
oblik A,
br. art. 465

Bakarni zaptivni prsten, puni


oblik A = ravna zaptivka
vatrootporno do
max. +300C
Bakarni zaptivni prsten (bez azbesta)
oblik C
vatrootporno do
max. +300C
Aluminijum
oblik A
vatrootporno do

Uopteno svi zaptivni prstenovi prema DIN 7603 na nepokretnim povrinama.


Upotrebljavaju se za zaptivanje kod statikih cevnih navojnih spojeva. Materijal,
od kojeg se izrauju prstenasti zaptivai, naelno zavisi od medijuma koji se
nalaze u cevovodu.
Bakarni zaptivni prsten (bez azbesta) i aluminijumski prstenovi mogu
se svuda upotrebljavati zahvaljujui svojoj postojanosti na koroziju, uz izuzetak
nekoliko jakih kiselina. Specijalni postupak arenja ini strukturu metalnih prstenova jo mekom, tako da se oni pod pritiskom utiskuju u neravnine delova koji
se vijano spajaju.

max. +200C

Vulkanizovani fiber
oblik A
vatrootporno do
max. +120C
Specijalne izrade:
bakarni dvojni prstenovi, koioni prstenovi (od mesinga odnosno gvoa sa
gumenim ulokom), plastika.

Vulkanizovani fiber je otporan na mineralna ulja, masti i slabe kiseline, na


alkohole, ketone, estre i hlorne ugljovodonike. Odlikuje se slabom elektrinom
provodljivou (deluje kao izolator).

Setovi zaptivnih
podloki
DIN 7603, bakarni puni, oblik A
18 dimenzija od 6 x 10 do 32 x 38 mm
= 1140 komada.

br. art. 964 460

DIN 7603, aluminijum puni, oblik A


18 dimenzija od 6 x 10 do 30 x 36 mm
= 525 komada.

br. art. 964 463

Specijalno za epove kartera sledeih


proizvoaa automobila: BMW, DB,
Citron, Ford, Opel, Peugeot, Renault i
VW/Audi = 575 komada.

br. art. 964 462

Prilikom upotrebe zaptivnih podloki


morate pripaziti da li su navedene dimenzije u unutranjem i spoljanjem
preniku. Kod eventualnih uskih grla

presudan je unutranji prenik, jer, na


primer, umesto podloke veliine
10 x 12 mm, moe se upotrebiti i veliina 10 x 14 mm ili ak 10 x 16 mm.

A 05 0110

Tvrda plastina kutija za setove zaptivnih podloki sa plastinim pregradama.

oblik A

Zaptivne
podloke

oblik B

prema DIN 7603

A 05 0115

oblik A

Zaptivne podloke

oblik B

prema DIN 7603


VW/Audi

Daimler-Benz
br. art.
460 5
460 6
460 8
460 8
460 10
460 10
460 12
460 14
460 14
460 16
460 16
460 17
460 17
460 18

9
10
12
14
14
16
18
18
20
20
22
21
23*
22

br. art.

Daimler-Benz-br.

007 603 005100


007 603 006106
007 603 008103
007 603 008106
007 603 010103
007 603 010107
007 603 012106
007 603 014102
007 603 014106
007 603 016105
007 603 016103
007 603 017102
007 603 017101
007 603 018101

007 603 018104


007 603 020101
007 603 020103
007 603 021100
007 603 022102
007 603 022105
007 603 026101
007 603 026109
007 603 030101
007 603 032101
007 603 033100
007 603 035101
007 603 036101
007 603 040102

460 18
460 20
460 20
460 21
460 22
460 22
460 26
460 26
460 30
460 32
460 33
460 35
460 36
460 40

24
24
26
26
27
29
32
34
36
38
39
41
42
47

bakarne podloke, bez azbesta, DIN 7603, oblik C


Daimler-Benz-br.
br. art.
Daimler-Benz-br.

462 06 10
462 08 12

462 010 14
462 010 16
462 012 18

462 014 18
462 014 20
462 016 20
462 016 22
462 018 22
462 018 24
462 020 24
br. art.
463 6
463 8
463 8
463 10
463 10
463 12
463 12
463 14
463 14
463 16
463 16

bakarne podloke DIN 7603, oblik A


Daimler-Benz-br.
br. art.

10
12
14
14
16
18
19
18
20
20
22

007 603 006310


007 603 008301
007 603 008303
007 603 008302
007 603 010303
007 603 012302
007 603 012304
007 603 014302
007 603 014304
007 603 016301
007 603 016303
007 603 018302
007 603 018303
007 603 020300

462 020 26
462 022 27
462 022 29
462 024 32
462 026 32
462 026 34
462 028 34
462 030 36
462 032 38
462 035 41
462 038 44

462 048 55

007 603 020301


007 603 022302
007 603 022303
007 603 024303
007 603 026301
007 603 026305
007 603 028300
007 603 030302
007 603 032301
007 603 035301
007 603 038301
007 603 042300
007 603 045300
007 603 048300

aluminijumske podloke DIN 7603, oblik A


Daimler-Benz-br.
br. art.
Daimler-Benz-br.
007 603 006100
007 603 008101
007 603 008105
007 603 010101
007 603 010105
007 603 012100
007 603 012104
007 603 014100
007 603 014104
007 603 016100
007 603 016102

463 18
463 18
463 20
463 20
463 22
463 22
463 24
463 26

463 30
463 32

22
24
24
26
27
29
32
32
36
38

007 603 018100


007 603 018103
007 603 020100
007 603 020102
007 603 022100
007 603 022104
007 603 024103
007 603 026100
007 603 026102
007 603 030100
007 603 032100

br. art.
460 5
460 6
460 8
460 8
460 10
460 10
460 12
460 14

9
10
12
14
14
16
16
18

br. art.
462 06 10
462 010 16
462 012 16
462 014 18
462 014 20
462 016 20
br. art.
463 5
463 10
463 12
463 14
463 14

9
14
16
18
20

Poreano po proizvoaima vozila


sa originalnim fabrikim brojevima.
bakarne podloke DIN 7603, oblik A
VW/Audi-br.
br. art.
N.013 802.1
N.013 804.2
N.013 830.2
N.013 830.4
N.013 806.2
N.013 808.3
N.013 818.2
N.013 814.1

N.013 803.2
N.043 805.2
N.013 853.2
N.013 815.3
N.013 815.2
N.013 820.3

Renault

plastine podloke
DIN 7603
br. art.
Ford-br.
464 148 22

1454 118

bakarne podloke, bez azbesta


DIN 7603, oblik C
br. art.
Renault-br.
462 018 24

79030 62001

N.013 802.3
N.013 806.3
N.013 818.3
N.013 814.2
N.013 849.3

N.013 849.2
N.013 844.2
N.013 848.1
N.013 832.2
N.043 815.2
N.013 827.1
N.043 851.1

463 16
463 18
463 18
463 20
463 30

20
22
24
24
36

N.013 845.1
N.013 839.1
N.013 838.2
N.013 821.2
N.013 819.1

VW/Audi-br.
N.013 844.1
N.013 832.1
N.013 816.1
N.043 815.3
N.043 810.1

Opel

aluminijumske podloke DIN 7603,


oblik A
br. art.
BMW-br.
18
18
22
27

07119 963155
07119 964200
07119 963300
07119 963555

Citroen
bakarne podloke DIN 7603
oblik A
br. art.
Citroen-br.
460 168 22

22478 009 K

bakarne podloke, bez azbesta


DIN 7603, oblik C
br. art.
Peugeot-br.
462 014 20
462 016 22
462 018 24

A 05 0120

462 016 22
462 018 24
462 022 27
462 026 32
462 026 34

aluminijumske podloke DIN 7603, oblik A


VW/Audi-br.
br. art.

Peugeot
Ford

20
20
22
22
24
27
36

bakarne podloke, bez azbesta, DIN 7603, oblik C


VW/Audi-br.
br. art.
VW/Audi-br.

BMW

463 12
463 14
463 18
463 22

460 14
460 16
460 16
460 18
460 20
460 22
460 30

VW/Audi-br.

221904
016402
031302

bakarne podloke DIN 7603,


oblik A
br. art.
Opel-br.
460 14 20
460 18 24

20 91 046
20 91 019

bakarne podloke, bez azbesta


DIN 7603, oblik C
br. art.
Opel-br.
462 018 22
462 022 29
462 024 32
462 032 38

07119 963155
07119 964200
07119 963300
07119 963555

Zaptivne
podloke za
vijke

metriki
navoj
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24

irina
kljua
mm
7
8
10
14
17
19
22
24
27
30
32
36

za promer osovine
DIN 69f DIN 69m
mm
mm
4,3
4,5
5,3
5,5
6,4
6,6
8,4
9,0
10,5
11,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0

mm
8
9
10
14
17
19
22
24
27
30
32
36

mm
5,4
5,8
7,4
10,0
12,0
15,0
17,0
19,0
21,0
24,0
26,0
28,0

mm
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

mm
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0

A 05 0125

Samocentrirajue.
Za glave vijaka, ventile za isputanje
ulja, spojeve prirubnica u hidraulici i
pneumatici.
Mogunost viestruke upotrebe.
Zamena za brtve od mekog elika,
brtvene prstenove itd.
Bez postavljanja, bez utiskivanja (a
time i bez potrebe za naknadnim
pritezanjem).
Galvanski pocinkovane /
NBR 70 Shore.
Temperaturski opseg:
35C do + 100C /
kratkotrajno i na + 120C.
Otporne na mineralna ulja, benzin,
rashladnu tenost, vodu
(do+ 60C).
Mogu se koristiti do 350 bara.

br. art.
469 04
469 05
469 06
469 08
469 010
469 012
469 014
469 016
469 018
469 020
469 022
469 024

pak.
komplet

pak./
kom.

20

50
10
5
20

O-prstenovi

NBR (nitrilna guma) PN 7070 +/-5.


Temperaturska otpornost:
cca: -35 C do +120 C.
Ne zapremaju prostor, lako se montiraju, izuzetno pouzdani elemnti za
zaptivanje.
Za zaptivanje pokretnih i nepokretnih delova maina.
Otporni na sve vrste mineralnih ulja,
masti, benzina, vruu vodu, pare (u
zavisnosti od pritiska), komprimovanog vazduha, slabe kiseline, itd.

Colovni
mm

ina

2.90
3.69
4.47
5.28
6.07
7.66
9.25
9.19
10.78
12.37
13.95
15.54
17.13
18.72
18.64
20.22
21.82
23.40
25.00
26.57
28.17
29.75
31.34
32.93
34.52
36.10
37.70
37.47
40.65
43.82

1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
5/16
3/8
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
3/4
13/16
7/8
15/16
1
1.1/16
1.1/8
1.3/16
1.1/4
1.5/16
1.3/8
1.7/16
1.1/2
1.1/2
1.5/8
1.3/4

debljina
prstena
mm

interni
naziv

br. art.

ina
AS-006
AS-007

1.78
0.070

2.62
0.103

AS-008
AS-009
AS-010
AS-011
AS-012
AS-110
AS-111
AS-112
AS-113
AS-114
AS-115
AS-116
AS-210
AS-211
AS-212

3.53
0.139

5.34
0.210

Metriki
sadraj seta - komada

AS-213
AS-214
AS-215
AS-216
AS-217
AS-218
AS-219
AS-220
AS-221
AS-222
AS-325
AS-326
AS-327

468 290 1
468 369
468 447
468 528
468 607
468 766
468 925
468 919
468 107 8
468 123 7
468 139 5
468 155 4
468 171 3
468 187 2
468 186 4
468 202 2
468 218 2
468 234 0
468 250 0
468 265 7
468 281 7
468 297 5
468 313 4
468 329 3
468 345 2
468 361 0
468 377 0
468 374 7
468 406 5
468 438 2

br. art.
964 468

br. art.
br. art.
964 468 5 964 468 6

3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

100
50
30
30

50

12.0
14.0
15.0
17.0
19.0

50

10
25

10

2.5

18.0
20.0
22.0

25

15

2.0

10.0
12.0
10.0

20

20

unutranji debljina
prenik prestena
mm
mm

10

24.0
25.0
28.0
30.0
34.0
36.0
38.0
40.0
42.0
30.0
32.0
33.0
35.0

3.0

3.5

sadraj seta - komada

br. art.
468 003 20
468 004 20
468 005 20
468 006 20
468 007 20
468 008 20
468 010 20
468 012 20
468 010 25
468 012 25
468 014 25
468 015 25
468 017 25
468 019 25
468 018 30
468 020 30
468 022 30
468 024 30
468 025 30
468 028 30
468 030 30
468 034 30
468 036 30
468 038 30
468 040 30
468 042 30
468 030 35
468 032 35
468 033 35
468 035 35

br. art.
br. art.
964 468 1 964 468 2

100

50

25

50

25

10

Kompleti O-prstenova
colovni:
metriki:
br. art. 964 468
440 komada
od 5,28-36,1 mm
br. art 964 468 5
1050 komada
od 2,90-23,4 mm
br. art. 964 468 6
330 komada
od 25,0-43,82 mm

br. art. 964 468 1


1050 komada
od 3,0-24,0 mm
br. art. 964 468 2
330 komada
od 25,0-35,0 mm

Primena: U automehaniarskim radionicama


i poljoprivrednih maina, u pedicijama, autotransportnim preduzeima, u mainogradnji i u
radionicama za odravanje.

A 05 0130

Komplet za
izradu
O-prstenova

Kofer za ORSY 100-Ormari.


Za brzu i jednostavnu izradu
O-prstenova.
Nema zastoja pri izvoenju
popravki.
Sa kompletom za izradu O-prstenova mogu se izraditi prstenovi svake
veliine u pet razliitih prenika.

br. art. 964 468 3


Primena
Brodogradilita (popravka brodova), mainogradnja, pedicija,
automehaniarske radionice, radionice
za popravku poljoprivrednih maina
i motorcikala, autobuska transportna
poduzea, itd.

Naziv
Klebfix, superbrzi lepak
No
Kalup za rezanje
1 m trake za O-prsten 1,6 mm
1 m trake za O-prsten 2,4 mm
1 m trake za O-prsten 3,0 mm
1 m trake za O-prsten 5,7 mm
1 m trake za O-prsten 8,4 mm

br. art.
893 09
715 66 06
468 100
468 111 6
468 112 4
468 113 0
468 115 7
468 118 4

A 05 0140

pak/kom

epovi za kartere

Specijalno za Mercedes-Benz

DIN 7604, DIN 910

242 24 15
DIN 7604
Vrsta
DIN 7604,
pocinkovan, sa
kratkim
navojem, oblik A
DIN 910,
pocinkovan

DIN 910

M x korak
mm
14 x 1,5

OK
mm
19

240 14 15

18 x 1,5

17

240 18 15

10 x 1,0
12 x 1,5
14 x 1,5
16 x 1,5
18 x 1,5
22 x 1,5

10
13
13
17
17
19

241 10 1
241 12 15
241 14 15
241 16 15
241 18 15
241 22 15

br. art.

pak./
kom.

10

M x korak
mm

Broj dela

14 x 1,5

111 997 03 30

OK
mm
13

242 14 15

br. art.
007604 014106
007604 018101
000910 010000
000910 012000

240 14 15
240 18 15
241 10 1
241 12 15

pak./
kom.
10

br. art.

br. art.
000910 014002
000910 016001
000910 018002
000910 022000

241
241
241
241

14
16
18
22

15
15
15
15

VW/Audi

BMW
243 140 150

240 14 151

243 120 150


M x korak
mm

Broj dela

12 x 1,5

11 13 1 273 093

OK
mm
17

br. art.
243 120 150

pak./
kom.
10

Ford

243 14 15
Upotreba
za
Ford
Zetec Mot

M x korak
mm

Broj dela

14 x 1,5
14 x 1,5

N 902 889 01
N 908 132 01

OK
mm
19
19

br. art.

pak./
kom.

240 14 151
243 140 150

10

Set epova za kartere


i zaptivnih podloki za
Ford i Opel
365 komada
br. art. 964 243
pak/kom: 1

Set epova za kartere


i zaptivnih podloki za
BMW, MB i VW/Audi
370 komada
br. art. 964 243 1
pak/kom: 1

Sadraj:
epovi za kartere
Tip vozila
br. art.

Sadraj:
epovi za kartere
Tip vozila
br. art.

p/k

463 26 32

VW/Audi
VW/Audi

100
50

460 14 20

Mercedes-Benz,
VW/Audi

100

460 12 18

BMW

100

243 140 15

M x korak
mm

Broj dela

14 x 1,5
14 x 1,5

6 732 529
1 013 938

OK
mm
13
13

br. art.

pak./
kom.

243 14 15
243 140 15

10

Opel

460 14 20
464 022 18
464 14 22
464 13 24
464 128 255

Opel
Opel
Ford
Ford
Ford

p/k
100
100
50
50
50

Zaptivne podloke

243 141 15
M x korak
mm

Broj dela

TX

br. art.

14 x 1,5

652 477

45

243 141 15

pak./
kom.
10

Zaptivne podloke

br. art.

Tip vozila

p/k

243 141 15

Opel
Ford
Ford

5
5
5

243 14 15
243 140 15

A 05 0150

463 14 20

br. art.

Tip vozila

p/k

243 140 150


240 14 151

VW/Audi
VW/Audi

242 14 15

Mercedes-Benz

243 120 150

BMW

5
5
5
5

Aditiv za motorna ulja


Za ienje i zatitu svih vrsta benzinskih i dizel motora
Mesta primene:

Kod svake poprave motora.


Kod svake kontrole zamene ulja.
dijagnozi taloga u ulju.
Pri
za sve benzinske i dizel
Pogodno
motore sa i bez turbopunjaa i sa

ili bez katalizatora.


Pogodno za sva motorna ulja na
osnovi mineralnih i sintetikih
ulja.

Upotreba:
Sadraj boce dodati motornom ulju.

Doziranje:
300 ml dovoljno je za 4,5 litara
motornog ulja.
Idealna koliina za dodavanje 10%.
Svee ulje redukovati shodno razini
ulja.

} Sadri visokoefikasni, organski

molibden spoj OMC2.


Prednosti:
Optimalno izglaivanje povrine
pomou termoplastinog
izoblienja toka.
Redukuje i smanjuje na minimum
otpor trenja i habanje materijala.
Obnavlja istroene povrine.

} titi od korozije, uljnog taloga i


zaepljenja uljnih kanala.
Prednosti:
Produuje radni vek motora.

} Rastvara smolu na stapnim

prstenovima i proiava kruni tok


ulja do zone stapnog prstena.

} Dopunjuje istroene delotvorne


materije u ulju.

} Neutralizuje agresivne kiseline


sagorevanja.

} Odgovara modernim API-normama


za motorna ulja.
sadraj
300 ml
1000 ml

br. art.
893 557
893 557 1

pak./kom.
12
12

Sredstvo za ienje
unutranjosti motora
ista za sve benzinske i dizel motore
sa ili bez katalizatora.
Mesta primene:

se sumnja da postoji crni


Ukoliko
talog.
lupanja hidraulinih podizaa
Kod
ventila.
kasne izmene ulja.
Kod
gubitka kompresije u podruju
Kod
stapnih prstenova.
sva motorna ulja na bazi mine Za
ralnih i sintetikih ulja.
Za zaprljane motore i stara ulja.

Primena:
Sadraj dodati zagrejanom motornom
ulju pre izmene ulja. Minimalna
razina ulja ne smije biti prekoraena.
Ostaviti motor da radi nekoliko
minuta; za maksimalni uinak 10
minuta. Nakon toga odmah provesti
izmenu ulja i filtera.

Doziranje:
400 ml dovoljno je za 3 do 6 litara
motornog ulja. 1000 ml dovoljni su
za 10 do 15 litara motornog ulja.

A 05 0160

} Novorazvijeni koncentrat

delotvornih materija.
Prednosti:
Svee ulje ostaje due efektivno i
isto.
Rastvara neistoe i talog u
unutranjosti motora.
Zaprljanja se pri isputanju
staroga ulja delotvorno uklanjaju.

} Sadri aktivne tenzide sa visokim

uinkom ienja.
Prednost:
isti i ispira celokupni kruni tok
motornog ulja.

sadraj

br. art.

pak./kom.

400 ml
1000 ml

893 558
893 558 1

12
12

Aditiv za menjako ulje

} Visokoefikasno sredstvo za

Dugotrajna zatita za sve vrste menjaa


Mesta prmiene:

pojave umova prilikom


Kod
menjanja brzina.
problema prilikom menjanja
Kod
brzina.
pri svakoj zameni ulja i
Upotrebljivo
popravkama menjaa.
za ulja za menja na mine Pogodno
ralnoj i sintetinoj osnovi.

Primena:
} Navrnuti crevo na bocu i potezanjem

ventila dodati sadraj boce u ulje za


menja.
Prednosti:
Omoguuje optimalno rukovanje na
teko pristupanim mestima.

sadraj
125 ml

Napomena: Nije pogodno za


ulja na bazi poliglikola.

br. art.
893 552

pak.
12

Doziranje:

podmazivanje sa vrlo delotvornim


molibden-spojem OMC2.
Prednosti:
Optimalno izglaivanje povrine
pomou termoplastinog izoblienja
toka.
Redukuje i smanjuje habanje
materijala.
Obnavlja istroene povrine.
Otklanja umove.

} Stabilizuje viskoznost ulja za menja.


Prednosti:
Osigurava optimalnu funkciju
menjaa.
Dugotrajno titi menja kod najviih
termikih i dinamikih optereenja.

} Usporava starenje ulja i titi od

Udeo aditiva za menja ne sme biti vei


od 10% ukupne koliine ulja za menja.
Sadraj boce dovoljan je za 2,5 litara
ulja za menja.

korozije.
Prednost:
Produuje radni vek menjaa.

} Koncentrat delotvornih materija po


meunarodnoj specifikaciji
MIL-L-2105 -/API-GL-4,
za najvia pritisna optereenja.

} Visokoefikasno sredstvo za

podmazivanje sa vrlo delotvornim


molibden-spojem OMC2.
Prednosti:
Optimalno izglaivanje povrine kroz
termoplastino izoblienje toka.
Redukuje i smanjuje otpor trenja i
habanje materijala.
Obnavlja istroene povrine.
Umanjuje vlano i potisno
naprezanje.
Pri radu i vibracijama otklanja
umove.

Aditiv za diferencijal
Dugotrajna zatita za podruje diferencijala
Mesta primene:

kod svih popravki


Preventivno
diferencijala.
prevelikom praznom prostoru
Pri
izmeu bokova zubaca, nastalom
habanjem materijala.

umova pri radu.


Kod
dodatnim optereenjima prouzro Pri
kovanih pogonom prikolice.
za ulja za diferencijal na
Pogodno
mineralnoj i sintetinoj bazi.
Napomena: Nije pogodno za ulja
na bazi poliglikola.

Primjena
} Navrnuti crevo na dozu i potezanjem

ventila dodati sadraj boce u ulje za


diferencijal.
Prednosti:
Omoguuje optimalno rukovanje i na
teko pristupanim mestima.

Doziranje:
Udeo aditiva za diferencijal ne sme biti
vei od 10% ukupne koliine ulja za diferencijal. Sadraj boce dovoljan je za 2,5
litara ulja za diferencijal.
sadraj
125 ml

br. art.
893 553

A 05 0170

pak.
12

} Takoe i pri ekstremnim optereenjima

stabilizuje podmazujui film i viskoznost


ulja za diferencijal.
Prednosti:
Dugotrajno titi diferencijal pri
visokim termikim, statinim i
dinaminim optereenjima.

} Usporava starenje ulja i titi od

korozije.
Prednosti:
Produuje radni vek diferencijala.

} Koncentrat delotvornih materijala po


meunarodnoj specifikaciji
MIL-L-2105B/API-GL-5,
za najvia pritisna optereenja.

Sredstvo za ienje sistema za


direktno ubrizgavanje
Dodatak benzinu za ienje sistema za direktno ubrizgavanje
goriva u motoru

} Vezuje i neutralizira kiseli

kondenzat.
Prednosti:
titi puteve kojim prolazi gorivo
od korozije.

} Uklanja talog u mikropodruju


na ventilima za ubrizgavanje i
razdelniku goriva.

Prednosti:
Osigurava precizno ubrizgavanje.
Tanim ubrizgavanjem vodi ka
utedi goriva.

} Proiava sistem pogonskog

goriva od rezervoara do komore za


sagorevanje.

Prednosti:
Osigurava radnu sposobnost
katalizatora i lambda sonde.

} Uinak ienja potvren testom


rada motora pod dugotrajnim
optereenjem.

} Test za zatitu od korozije po

Kesternich-u DIN 50017.

Mesta primene:

poveane potronje goriva


Kod
uzrokovane neispravnim
ubrizgavanjem goriva.

primenljivo prilikom
Preventivno
svake kontrole.
sve benzinske motore sa siste Za
mom direktnog ubrizgavanja sa ili

Primena:
Sadraj boca dodati u rezervoar.

Doziranje:
Idealno doziranje: 1 boca na 50
litara goriva.

bez katalizatora.

Naziv

sadraj

br. art.

pak./kom.

Sredstvo za ienje

300 ml

893 560

12

Cev za doziranje

891 565

A 05 0180

Sistemski ista

} isti kompletno podruje usisavan-

ja, komoru za sagorevanje i ventile.

Specijalno sredstvo za ienje svih vrsta benzinskih motora sa unutranjim sagorevanjem sa i bez katalizatora, sa
vazdune strane

Prednosti:

Ravnomjerna raspodela sredstva za ienje u usisnom delu


pomou aerosol doze sa specijalnim crevom za rasprivanje.
Smanjuje poveanu potronju
goriva.
Poveava snagu motora, prihvat goriva i ubrzava fazu za
zagrevanja.

} isti vodove usisnih i izduvnih ventila.

Prednosti:

Dovodi do izjednaavanja kompresije.

} titi od progorevanja ventila i


oteenja sedita ventila.

Prednosti:

Produava radni vek motora.

} Sadri aktivne materije u rastvarau


za ienje koje su nekodljive za
gorivo.

Nain upotrebe:
Na pogodnom mestu odvojiti crevo
za dovod vazduha i uvesti sondu
creva za prskanje. Kod zagrejanog
motora pri cca 2000 o/min naprskati u sve usisne kanale sa pola
proizvoda pomiui sondu ravnomerno ka izlazu iz creva za vazduh.
Ostaviti sredstvo da deluje 20 minuta
(iskljuen motor). Zatim ukljuiti
motor i iskoristiti ostatak proizvoda.

Mesta primene:

Kod gubitka kompresije.


Kod poveane potronje goriva.
Kod slabe snage motora.
Kod usporenog odziva motora.
Posebno pogoda pre podeavanja
motora pred kontrolu izduvnih gasova.

Oznaka
Sistemski ista
Sonda za nanoenje

sadraj

300 ml

Doziranje:
1 boca za jedan 4-cilindrini motor;
2 boce za motore sa 6 i vie cilindara.
Upozorenje: Sistemski ista moe
se primeniti samo pomou sonde za
nanoenje. Ne prskati sredstvo preko
filtera za vazduh.
br. art.
893 564
891 564

pak./kom.

12
1

A 05 0190

Aditiv za benzin

} Sadri termostabilne visokoefikasne

Za sve benzinske motore sa i bez katalizatora

alkalne materije za ienje.


Prednosti:
Spreava taloenje u kalibrisanim otvorima, usisnom siste-mu,
na diznama, ventilima i seditima
ventila.
Spreava zaleivanje karburatora.

} isti pumpu za benzin, vodove

i karburator od smole, taloga i


oksidiranih ostataka.
Prednosti:
Optimalnim sagorijevanjem poveava se vek trajanja katalizatora i lambda sonde.
Egzaktnom pripremom goriva
smanjuje se potronja.

} Vodi ka mikrofinoj disperziji

kondenzata u rezervoaru - stvara


emulziju.
Prednosti:
Odrava i titi vodove rezervoara
i karburator od korozije.

} Vezuje i neutralie kiseli kondenzat.

Podruja uporabe:

zaprljanja sistema za gorivo.


Kod
pojave kondenzata u
Kod
rezervoaru.
stvaranja taloga u vodovima
Kod
za gorivo, pumpi za benzin,

karburatoru, ventilima i seditima


ventila.

Tehniki podaci:

Primena:
Sadraj doze dodati rezervoaru.

Doziranje:
Koliina goriva bi trebala da iznosi
od 10 do 100 litara. Idealno
doziranje:
1 doza na 50 litara pogonskog
goriva.

ienja potvren u
Uinak
potpunom testu motora.
zatite od korozije po
Test
Kesternich-u DIN 50017.
naziv

sadraj

br. art.

pak./kom.

benzin aditiv

300 ml

893 559

12

cev za doziranje

891 565

A 05 0200

Aditiv za dizel gorivo

Doziranje:
300 ml dovoljno je za 30 do 50 litara
dizel goriva. 1000 ml dovoljno je za 200
litara dizel goriva. Pri dugotrajnoj primeni
0,15% do 0,20% dodati pogonskom
gorivu.

Za sve vrste dizel motora.


Oblasti primene:

svih popravaka na ureaju za


Nakon
ubrizgavanje i u podruju motora.
Nakon svih radova podeavanja.
Kod problema prilikom paljenja.

Tehniki podaci:

delotvornih materija na
Koncentrat
bazi sintetikih komponenti, koje

Primena:

} Rastvara i uklanja talog, naroito

Sadraj boce dodati rezervoaru.


sadraj
300 ml
1000 ml

br. art.

pak./k.

893 565

12

893 565 1

12

u mikropodruju pumpe i dizne za


ubrizgavanje.
Prednosti:
Reducira udio ae u ispunim
plinovima.

} Neutralie i vezuje kiseli kondenzat.


Prednosti:
titi sistem protoka i rezervoar
pogonskog goriva od korozije.
isti i titi od rezervoara do prostora
za sagorevanje.

se primenjuju u svim vrstama dizel


goriva.
Ne sadri agresivne materije.

} Poboljava cetanski broj (sposobnost


paljenja).
Prednosti:
Smanjuje buku pri radu,
karakteristinu za dizel motore.

} Poveava uinak podmazivanja

kod pogonskih goriva siromanih


sumporom.

Doziranje:

Zimski aditiv za
dizel gorivo
Bezopasan za okolinu, sintetiki koncentrat
delotvornih materija za odravanje protoka dizels
goriva u zimskim uslovima.
Oblasti primene:

problema prilikom paljenja i


Kod
opasnosti od stinjavanja dizel goriva

Dodavanje sledi pre granice od


0C odnosno najkasnije pre granice
zamuivanja dizel goriva.

usled izuizetno niskih temperatura.


Mogue meati sa svim dizel
gorivima.

} Poveavanje cetanskog broja.


Prednosti:
Poboljava paljenje.
Spreava zgunjavanje dizel goriva
i zaepljenje vodova pogonskog
goriva i filtera do -30C.

} Sadri sredstva za zatitu od korozije.


Prednosti:
titi rezervoar od korozije.

Primena:
Zimski aditiv dodati pogonskom gorivu
prilikom punjenja rezervoara. Kod
opasnosti od smrzavanja preventivno
dodati svakom punjenju rezervoara.

300 ml dovoljno je za 80 litara dizel goriva


i obezbeuju je od smrzavanja u zavisnosti
od vrste pogonskog goriva do maksimalno
-30C. Proseno se postie sigurnost od
smrzavanja pri 50 litara pogonskog goriva
do -26C.
1000 ml dovoljno je za 250 litara dizel
goriva. Proizvod je samomeajui. Prekomerne doze nisu tetne.

sadraj
300 ml
1000 ml

br. art.

pak./k.

893 562

12

893 562 1

12

A 05 0210

} DIN-om propisani sastav dizel goriva


ostaje nepromenjen.

Sredstvo za zaptivanje hladnjaka


Za zaptivanje rashladnog sistema za sve motore sa rashladnim
sistemima starije generacije bez filtera za odvajanje neistoa
Mesta primene:

Kod uskih pukotina u hladnjaku, bloku


motora ili glavi cilindra.
Kod propusnih prikljuaka za crevo.
Kod oteenih dihtunga glava motora.
Mogue meati sa svim na tritu
uobiajenim sredstvima za zatitu od
smrzavanja i tenostima za hladnjake.
Takoe pogodno za zatvorene sisteme
hlaenja.
Panja: Sredstvo za zaptivanje hladnjaka
se ne sme upotrebljavati kod rashladnih
sistema koji posjeduju filter za odvajanje
neistoa.

Primena:
Pre upotrebe dobro protresti bocu.
Sadraj boce dodati zagrejanom sistemu
hlaenja. Otvoriti ventile grejanja
i ostaviti motor da radi minimalno
10 minuta. Nivo vode za hlaenje i
nepropusnost ponovno ispitati.

sadraj
300 ml

br. art.
893 554

Doziranje:
Dovoljno za 10 litara vode za hlaenje.
U podruju teretnih vozila odnos meanja
maksimalno 1:100.

} Zaptivanje pomou organskih estica.


Prednosti:
Ne nagriza gumu, plastine materijale, lake i obojene metale.

} Dugotrajno zaptiva uske pukotine

i propusna mesta i osigurava


nepropusnost rashladnog krunog toka
i prostora za sagorevanje.
Prednosti:
Osigurava radnu sposobnost pumpe
za vodu i agregata za grejanje.

pak./k.
12

} Spreava gubitak vode.


Prednosti:
Poveava sigurnost pri radu i titi
motor od oteenja uzrokovanih
gubitkom vode.

i grejanje ne pone normalno da radi.


Nakon toga iskljuiti motor, ponovo
prekontrolisati rashladnu tenost i po
potrebi dopuniti.

Sredstvo za zaptivanje
hladnjaka HP

Doziranje:
Dovoljno za 10 litara rashladne tenosti.

} Zaptiva pukotine u podruju zaptivaa

za glavu cilindra i prikljuaka za crevo


do maks. 0,1 mm.
Prednosti:
Filter za odvajanje neistoa u
rashladnom krunom toku se ne
zaepljuju.

Visokoefikasno sredstvo za zaptivanje hladnjaka za sva


vozila novije generacije sa sistemima poprenog hladnjaka
Mesta primene

mikropropusnih mesta na duhtungu


Kod
glave cilindra i prikljuaka creva.
isparavanju kod agregata rashladnog
Pri
sistema.
preventiva kod svake izmene
Kao
rashladne tenosti.
primenljivo kod zatvorenih sistema
Takoe
hlaenja.
za sva uobiajena sredstva
Pogodno
za zatitu od smrzavanja i rashladne

tenosti.
Panja: Uobiajena sredstva za
zaptivanje hladnjaka ne smeju se
upotrebljavati kod sistema unakrsnih
hladnjaka, jer tada dolazi do zaepljenja

delova hladnjaka, to uzrokuje


prekid rada hladnjaka koji moe
izazvati kvar na motoru.

} Spreava oroavanje zaptivaa i ispa-

ravanje kod izmenjivaa toplote, ventila


grejanja, hladnjaka i dodatnih ureaja.
Prednosti:
Poveava sigurnost pri radu i titi
motor od oteenja izazvanih
gubitkom rashladne tenosti.

Primena:
Kod zagrejanog motora dodati direktno
u kruni tok hladnjaka. Sipati u posudu
za izjednaavanje samo ukoliko kroz
nju protie rashladna tenost. Posle
toga ostaviti motor da radi najmanje
10 minuta, dok se termostat ne otvori

sadraj
300 ml

br. art.
893 555

A 05 0220

pak./k.
12

} Proizvod je potpuno delotvoran do


}

sledee izmene sredstva za zatitu od


zamrzavanja.
Zaptivno delovanje pomou mikrofinih,
sintetikih estica.

Sredstvo za ienje hladnjaka


Odgovara za sve motore prilikom smanjenog hlaenja
kod popravki i odravanja hladnjaka.

} Bazno u podruju 8 - 9.
Prednosti:
Ne deluje agresivno na plastiku,
gumu i metale.

} Uklanja koroziju i talog u krunom


toku hladnjaka.
Prednosti:
Poveana sigurnost u radu kroz
proieni sistem hlaenja.

} Rastvara ostatke kamenca.


Prednosti:
Nova rashladna tenost titi se
od zaprljanja starim ostacima
prljavtine.

} Kompatibilno sa sredstvima za
zatitu od smrzavanja, visoko
efikasna meavina tenzida.

} Rastvara i vezuje ostatke masnoa i


ulja.

Oblasti primene:

Kod zaprljanja sistema hlaenja

nakon popravki motora, kao to


su ostaci ulja u sistemu hlaenja
usled oteenja dihtunga glave
motora.
Kod pojave taloga u krunom
toku hladnjaka.
Preventivno pri svakoj zameni
rashladne tenosti.

sadraj
250 ml
1000 ml

br. art.
893 556 2
893 556 1

pak./k.
12
12

Upotreba:
Sadraj boce dodati u rashladnu
tenost. Otvoriti ventile grejanja
unutranjeg prostora vozila. Ostaviti
motor da radi pri radnoj temperaturi
ca. 30 minuta. Talog koji se pomou sredstva za ienje hladnjaka
rastvori mora se neizostavno isprati.
Postupak ispiranja sledi bez skidanja
termostata. Preporuuje se da se
uljem nagrieni delovi poput posude
za izjednaavanje i creva za vodu

zamene. Nakon ienja ponovo


napuniti rashladni sistem, a zatim ga
odzraiti i ispitati nepropusnost.

Doziranje:
250 ml dovoljno je za 10 litara rashladne tenosti, 1000 ml dostatno je
40 litara.

A 05 0230

Tester proputanja CO2


u rashladnom sistemu

} Jednostavna i brza primena


Prednosti:
l Pogodan za upotrebu na svim
hladnjacima i prelivnim bocama
savremenih vozila.
l Kratkotrajna priprema za
Ureaj za rano otkrivanje nezaptivenosti
merenje.
izmeu komora za sagorevanje i rashladnog
l Pouzdani rezultati merenja u
roku od nekoliko minuta.
sistema u motoru
l Idealno za rutinske kontrole i
za motore polovnih vozila.
} Pouzdano se mogu otkriti i
najmanja proputanja koja nastaju kod visokog pritiska (iznad
30 bara) i visokog optereenja
Prednosti:
l Mogue je otkrivanje
proputanja koja se javljaju samo
kod visoke radne temperature
uto = proputa!
plavo = OK!
motora, a naknadno ih nije mogue
otkriti.
} Ispitna tenost ne sadri kiseline
i nije zapaljiva
Prednosti:
l Bezbedna upotreba, upotrebljena tenost nije kodljiva za
okolinu.

Naziv
CO2 komplet
za ispitivanje
CO2 ispitna
tenost, 500 ml

br. art.

p/k

893 964 101

893 202

Preporuuje se upotreba
Nain upotrebe:
Tester proputanja CO2 uvesti u
otvor hladnjaka ili prelivne posude
i pritiskanjem pumpice ispitati da li
u prostoru iznad rashladne tenosti
ima poveanog prisustva CO2.
Plava boja tenosti u srednjoj komori testera preko zelene u smeru
ute boje ukazuje na proputanje
izmeu komora za sagorevanje i
rashladnog sistema motora (vidi
sliku gore desno). Tester je mogue
primeniti kod zagrejanog motora,
a za rutinske provere moe se
upotrebiti i na hladnom motoru.
Ispitna tenost menja se posle
svake upotrebe.

Panja!
Detaljne informacije mogu se nai
u uputstvu za upotrebu

Posle pregrevanja motora.


Kod sumnje na proputanje kada test
pritiska (1 bar) ne pokazuje siguran
rezultat.
Kod sumnje na kapilarnu pukotinu
na glavi i bloku motora ili kod
oteenja zaptivaa glave motora.

NAPOMENA!

Vano: kod upotrebe testera


proputanja CO2 paziti da se ne
usisa rashladna tenost

Kod malog optereenja dizel


motora, motor radi sa velikim vikom
vazduha i produkti sagorevanja
sadre veliku koliinu neiskorienog
vazduha. Zbog toga je pre ispitivanja
kod dizel motora potrebno to jae
opteretiti motor velikim brojem
obrtaja, kako bi rezultati ispitivanja
bili pouzdani.

A 05 0240

DIN

Veliina

Nedelja/
Tip godina

Elastina creva
za gorivo

Materijal

sa gumenom oblogom

spoljna guma (CR)

Sa ulokom od mreice i spoljanjim


slojem od nehabajue gume.
Materijal: NBR/CR.
Elastina i dobro savitljiva.
Ispunjava zahteve nemake automobilske industrije (prema
DIN 73 379-1/Tip 2).

Izdrava visoke temperature i


optereenja iz okoline.
Primena kod savremenih motora
novijih godina proizvodnje.

mreica

unutranja guma (NBR)

Podruje primjene

Tehniki podaci

radni pritisak
ispitni pritisak
stalna temperatura u ugraenom stanju
kratkotrajna temperatura
boja

maks. 10 bar
maks. 20 bar
od 40C do + 90C
maks. +110C
crna

Upozorenje!

Na kalemu za ORSY 10 sistem za odmotavanje.

dimenzija
br. art.
unut. spolj.
3,5
9,5 895 503 530
4,0
10,0 895 504 030
4,5
10,5 895 504 530
5,5
11,5 895 505 530
7,3
13,3 895 507 330
7,5
13,5 895 507 530
8,0
14,0 895 508 030

pak./
kom.
15
15
15
15
10
10
10

Za prenos dizel goriva i svih


pogonskih goriva za Otto motore
standardnih bezolovnih i olovnih
za putnika vozila, motorcikle,
graevinske maine, itd.
Prikladna kao povratni vod za diesel
gorivo.

dimenzija
br. art.
unut. spolj.
9,0 15,0 895 509 030
9,3 15,0 895 509 330
10,0 16,0 895 501 030
11,5 18,5 895 501 135
12,0 19,0 895 501 235
14,0 22,0 895 501 440

pak./
kom.
10
10
5
5
5
5

Ukoliko proizvoa vozila ili maine


propisuje posebno crevo za gorivo
za motore visokih performansi i sa
posebnim temperaturnim optereenjima, potrebno je upotrebiti crevo
za gorivo visoke otpornosti na temperaturu!
Pri temperaturama iznad +90C,
odnosno iznad temperatura od
+110C, potrebno je takoe
upotrebiti crevo za gorivo visoke
otpornosti na temperaturu.

Ne upotrebljavati za:

Za uvrivanje elastinih creva za gorivo sa spoljanjom gumom preporuujemo:


elna za crevo za
gorivo Power

Zebra
elna za crijevo

Zebra elna za crevo


/
asimetrina

elna sa jednim uhom

br. art. 539 2...

br. art. 539 5...

br. art. 539 1...

br. art. 541 0... /


541 1...

A 05 0250

Upotrebu u rezervoarima goriva u


uslovima trajnog korienja goriva.
Eko-dizel (RME gorivo).
Ulja za prenosnike i motorna ulja.

DIN

Creva za
gorivo

broj are

dimenzije

obloena tekstilom

tekstilno opletanje

unutarnja guma (NBR)

Oblast primene

Tehniki podaci
radni pritisak
ispitni pritisak
stalna temperatura u ugraenom stanju
boja

Na kalemu za ORSY 10 sistem za


odmotavanje.
dimenzije
un. sp.
3,2
7,0
3,5
7,5
4,5
9,5
5,0
10,0
5,5
10,5
7,0
12,0
7,5
12,5
9,0
14,0
9,5
15,0

br. art.

p/m

895 813 2
895 813 5
895 814 5
895 815 0
895 815 5
895 817 0
895 817 5
895 819 0
895 895 151

15
15
15
15
15
15
15
10
10

Elastino crevo od sintetike gume


(NBR) sa vulkanizovanom oblogom.
standardno crevo za goriva, koje
ispunjava zahteve nemake automobilske industrije (prema
DIN 73 379-1/Tip 1).

maks. 10 bar
maks. 20 bar
od -20C do + 85C
crna

Elastino crevo u buntu

(nije za ORSY 10 sist. za odmotav.)

dimenzije
un. sp.
3,5
7,5
5,5
10,5
7,5
12,5

br. art.

p/m

895 02
895 04
895 06

5/20
5/20
5/20

Za prenos svih bezolovnih i olovnih


standardnih pogonskih goriva za
Otto motore vozila sa konvencionalnom motorizacijom.
Povezivanje od motora do rezervoara za gorivo, pumpe za gorivo,
posude za izjednaavanje
rezervoara, itd.

Upozorenje!
Ne odgovara za upotrebu u
rezervoarima goriva ili u uslovima
kontinualnog zalivanja benzinom i
dizel gorivom.

Za uvrivanje fleksibilnih crijeva


za gorivo s tekstilnim opletanjem
preporuujemo:

Obujmica za crijevo za gorivo

Power
br. art. 539 2

Zebra Obujmica za crijevo

br. art. 539 5

Zebra Obujmica za crijevo,


asimetrina

br. art. 539 1

Stezaljka s jednim uhom

br. art. 541 0 / 541 1

Makaze za seenje

Primena:
Plastina creva do 22 mm .

br. art. 885 20 02


pak/kom: 1

Rezervni no
br. art. 885 20 020
pak/kom: 2

A 05 0260

Elastina,
prozirna
creva

Tehniki podaci
radni pritisak na temperaturi
od 20C
stalna temperatura u ugraenom stanju

maks. 2,5 bar

Na kalemu za ORSY 10 sistem za


odmotavanje.
dimenzije
un. sp.
4,0
6,0
4,5
6,5
5,0
7,4
6,0
8,4
7,0
10,0
8,0
11,0

br. art.

p/m

895 84
895 845 65 1
895 85
895 86
895 87
895 88

15
15
15
15
15
15

Oblast primene

max. +65C (bez promene


pritiska)
prozirna

boja/izrada

Materijal: PVC sa specijalnom


unutranjom oblogom
Otporan na pare pogonskih goriva.

Elastino crevo u buntu

(nije za ORSY 10 sist. za odmotav.).

dimenzije
un. sp.
10,0 14,0
12,0 16,0

br. art.

p/m

895 810
895 812

20
20

Posude ureaja za pranje vetrobranskih stakala (voda, sredstvo za


pranje vetrobrana), odzraivanje (za
vazduh).
Preliv kod odzraivanja, na primer
na karburatoru, itd.
Odzraivanja sa gorivom koje
difundira (ne za prenos goriva).

boja: crna

Materijal PVC sa mreicom, za


poviene pritiske.

Mesta primene

Za ureaje za pranje vetrobranskih


stakala.
Za ureaje za pranje farova.

Unutr.
4,5

Tehniki podaci

Spolj.
br. art.
p/m
8,0
895 845 80 15

Radni pritisak na sobnoj temperaturi max. 10 bara


Trajna temperaturska otpornost
max. +65C

Nepovratni
ventil

Za ureaj za pranje vetrobranskih stakala

Opis
Prav ventil
T-ventil

Unutranji creva mm

br. art.
500 250 58
500 250 59

pak./kom.
10

A 05 0270

Vakuum creva

Od sintetike gume. Materijal: ECO.


Otporne na pare goriva, ulje,
dizel (nije za EKO dizel) i ozon.

Oblast primene

Tehniki podaci
Trajna temperaturska otpornost
Kratkotrajna temperaturska otpornost
Boja

-35C do +110C
max. +150C
bezbojno

Za odvod uljnih para / prelivni vod


rezervoara za gorivo / odzraivanje
motora itd.
Za putnika vozila, motorcikle,
graevinske maine, itd.

Isporuka u kalemu za ORSY 10 sistem


Unutr. Spolj.
2,5
6,0

Izrada
ECO

Boja
crna

ECO

crna

3,3

6,8

ECO
ECO
ECO

crna
crna
crno-crv.
crnobela/siva
crna

3,5
3,7
4,5

ECO sa mreicom
od plet. vlakana
Nitrilna guma

br. art.
895 823 30

p/k
10

895 823 31

10

8,0
6,5
9,0

Primena
vakuum
Karburator
Vakuum
vakuum
vakuum
vakuum

895 823 5
895 823 6
895 824 54

15
10
10

3,5

7,5

vakuum

895 813 51

10

5,0

10,0

vakuum

895 823 7

10

Pogodne za primenu u podruju


motora vakuum / gorivo!

Napomena!
Nisu pogodne kao prelivna creva za
dizel gorivo ili kao dovodna creva za
gorivo, odnosno kao creva pod pritiskom! Ne mogu se koristiti kao creva
za dovod ulja i dizel goriva!

Za uvrivanje fleksibilnih creva za gorivo sa spoljnom gumom preporuujemo:


Zebra
elna za crevo asimet.,
otv. kljua 6

Zebra
elna za crevo

Serflex elna mini

elna sa jednom
uicom

br. art. 539 8 12 /


539 10 16

br. art. 539 5

br. art. 541 7... /


541 9 ...

br. art. 541 0 /


541 1

ORSY 10
sistem za creva
za gorivo

Mogue su pojedinane kombinacije.


Laka upotreba i dobar pregled.

Sadraj
Opis

ORSY 10 sistem za
creva, prazan
br. art. 956 109 0
pak/kom: 1
Sadraj: 1 metalni nosa,
5 nosaa + 4 para zvezdi

Zvezde za kalemove
br. art. 956 109 02
pak/kom: 1
Za montau kalemova sa
crevima.

Nosa za kalemove
sa zvezdama
br. art. 956 109 03
pak/kom: 1
Nosa sa konicom, sivi.

A 05 0280

Gumeno savitljivo crevo


Vakuum crevo
PVC crevo

Unutr.
br. art.
p/m
mm
895 505 530 15
5,5
895 507 530 15
7,5
895 823 5
3,5
15
895 34
4,0
15

br. art. 895 800


pak/kom: 1

elna za crevo
za gorivo
Power
Sa trostruko veim zakretnim
momentom pritezanja od
standardnih elni za elastina
creva.
Traka i kuite od nerajueg elika
1.4301.
Vijak od pocinkovanog elika
1.4016.
irina trake 9 mm, otvor kljua 6.
raspon mm
br. art.
pak.
8 12
539 28 12
100
10 16
539 210 16

Prednosti

Koristi

Asimetrina brava.

Specijalno oblikovani potporni leaj.

Kratko sedlo kuita,


bez vara i zakovica.

Karakteristike

Spreava prekretanje kod


pritezanja.
Veliki zakretni moment pritezanja
preporuljivo 3,5 Nm.

Kod pritezanja odmie kraj trake od


glave vijka.
Spreava se istiskivanje nasadnog
kljua.
Traka uredno lei na elni.

Lei zatvoreno u unutranjoj strani


pojasa, ime se osigurava ravnomerna zatezna sila po itavom
obimu.
Zahvaljujui glatkoj unutranjoj strani trake i oblim i visoko postavljenim
ivicama trake ne dolazi do oteenja
creva.

Oblasti primene

Bitna osobina za visoku i ravnomernu zateznu silu je zatvoreni poloaj sedla


kuita na crevu.

pumpa za gorivo
razdelnik goriva
filter za gorivo
spojevi rezervoara za gorivo
posuda za izjedn. pritiska / hladnjak

Dodatni proizvod
Prenos sile kod standardne geometrije
brave.

Prenos sile kod geometrije brave koja


prati oblik.

Odvija

Savitljiva osovina.
odgovara za sve elne za creva
sa otvorom kljua od 6 mm

br. art. 613 006

A 05 0290

pak./kom. 1

ZEBRA elne za
creva
sa punom bravicom prema DIN 3017

raspon mm
8-12
10-16

br. art.
539 8 12
539 10 16

pak./kom.
100

Sa prorezanim 6-ugaonim vijkom (elik, uto


hromiran).
Pojas i kuite: 1.4016 asimetrini.
Visoki stepen zaptivanja.
Iskljuena mogunost oteenja creva.
Glatke donje strane trake i visoko postavljene ivice elne.
Pljosnato presovani krajevi mostova.
Nema automatskog otvaranja.

irina trake 7,5 mm, otvor kljua 6


irina trake 9 mm, otvor kljua 6
raspon
mm
12 - 20
16 - 25
20 - 32
25 - 40
30 - 45
32 - 50

br. art.
539
539
539
539
539
539

12
16
20
25
30
32

20
25
32
40
45
50

p/k

50/
100

raspon
br. art.
mm
539 40 60
40 - 60
539 50 70
50 - 70
539 60 80
60 - 80
539 70 90
70 - 90
80 - 100 539 80 100
90 - 110 539 90 110
100 - 120 539 100 120

p/k
25/
50
25

Set elni, otvor kljua 6


Sadraj:
11 veliina
od 8 12 mm do 70 90 mm = 120 komada
1 Zebra odvija sa savitljivom osovinom
1 nastavak za uvrivanje na zid

br. art. 539 120


pak/kom. 1

Zebra odvija
Savitljiva osovina, odgovara za sve elne za creva tipa 539,
otvor kljua 6.

br. art. 613 227 006


pak/kom. 1

A 05 0300

irina trake 9 mm, otvor kljua 6


raspon mm
8-12
10-16

br. art.
539 68 12
539 610 16

pak./kom.
100

irina trake 9 mm, otvor kljua 7

Kombinovani prorez.
Traka i kuite: simetr. vijak 1,4016;
uto hromirani elik.

raspon
mm
8 - 10
10 - 16
12 - 20
16 - 25
20 - 32
25 - 40
32 - 50

br. art.
539 58 12
539 510 16
539 516 20
539 516 25
539 520 32
539 525 40
539 532 50

p/k

100

raspon
mm
40 - 60
50 - 70
60 - 80
70 - 90
80 - 100
90 - 110
100 - 120

br. art.
539
539
539
539

540
550
560
570
-

p/k

60
70
80
90

25

irina trake 9 mm, otvor kljua 7

Kombinovani prorez.
Traka i kuite: simetr. vijak 1,4016;
plavo pocinkovani elik.

raspon
mm
8 - 16
12 - 20
16 - 25
20 - 32
25 - 40
30 - 45
32 - 50

br. art.
539 18 16
539 112 20
539 116 25
539 120 32
539 125 40
539 130 45
539 132 50

p/k
100
50/
100

raspon
mm
40 - 60
50 - 70
60 - 80
70 - 90
80 - 100
90 - 110
100 - 120

br. art.
539
539
139
539

140
150
160
170
-

60
70
80
90

p/k
25/
50
25

Set elni, otvor kljua 7


Sadraj:
10 dimenzija od 8 16 mm do 70 90 mm = 120 komada
1 Zebra odvija sa savitljivom osovinom
1 nastavak za uvrivanje na zid

br. art. 539 120 7


pak./kom.1

Odvija

Savitljiva osovina.
Za sve obujmice za creva tipa 539 5, otvor kljua 7.

br. art. 613 286 007


pak./kom.1

A 05 0310

ZEBRA elne za creva


irina trake 12 mm, otvor kljua 7
Traka i kuite od nerajueg elika 1.4016.
Vijak od elika, pocinkovanog i hromiranog u utu boju.

Nova obujmica za crijevo 549 2...:


za prednosti vidi informaciju
Standardna obujmica za crijevo:
pojas, brava i vijak od pocinanog elika

raspon
mm
16 -25
20 -32
25 -40
32 -50
40 -60
50 -70
60 -80
70 -90

br. art.

pak./k.

raspon
mm
180 -100
190 -110
100 -120
110 -130
120 -140
130 -150
140 -160

549 216 25 50/100


549 220 32 50/100
549 225 40 50/100
549 232 50
50
549 240 60
25
549 250 70
25
549 260 80
25
549 270 90
25

br. art.

pak./k.

549 280 100


549 290 110
549 200 120
549 210 130
549 220 140
549 230 150
549 240 160

25
20
10
10
10
25
25

irina trake 9 mm, otvor kljua 7


Traka i kuite od nerajueg elika 1.4016.
Vijak od elika, pocinkovanog i hromiranog u utu boju.

raspon
mm
8 -16
12 -20

1.

Asimetrina brava spreava


prekretanje brave kod zatezanja elne. Pleteni uloak i elna
se ne oteuju.

br. art.

pak./k.

539 18 16
539 112 20

100
100

3.

2.

Spoljana ivica (potporni leaj)


kod pritezanja odmie kraj
pojasa od glave vijka i time
omoguava uredno leanje na
elni.

Kratko sedlo kuita, bez vara


i zakovica, lei zatvoreno u
unutranjoj strani pojasa, ime
se osigurava ravnomerna
zatezna sila po itavom obimu.

4.

Iskovani pojas kao i obli i visoko postavljeni bridovi iskljuuju


mogunost oteivanja vanjskog omotaa creva.

Set elni, otvor kljua 7


Sadraj:
11 veliina od 16 25 mm do 100 120 mm = 110 kom.
1 Zebra odvija sa savitljivom osovinom (br. art. 613 286 07)
1 nastavak za uvrivanje na zid.

br. art. 549 210


pak/kom: 1

Odvija

Savitljiva osovina.
Za sve elne za creva tipa 539 5, otvor kljua 7.

br. art. 613 286 07


pak/kom: 1

A 05 0320

elne

Od prohroma A4

Traka, kuite, bravice i vijak od


prohroma A4.
Otporne na kiseline.
Mogu se upotrebljavati u prehrambenoj industriji.
Vijak za pritezanje sa 6-ugaonom
glavom i licem

Odvija za elne

mm
8 - 16
12 - 20
16 - 25
25 - 40
32 - 50
40 - 60

Veliina pritezanja
in
5/16 - 5/8
1/2 - 3/4
5/8 - 1
1 - 15/8
11/4 - 2
15/8 - 23/8

br. art.
538
538
538
538
538
538

008
012
016
025
032
040

pak./kom.
16
20
25
40
50
60

25

irina trake 12 mm
OK 7 mm
Veliina pritezanja
mm
in
16 - 25
5/8 - 1
20 - 32
3/4 - 11/4
25 - 40
1 - 15/8
32 - 50
11/4 - 2
40 - 60
15/8 - 23/8
50 - 70
2 - 23/4
60 - 80
23/8 - 31/8
70 - 90
23/4 - 31/2
80 - 100
31/8 - 4
90 - 110
31/2 - 43/8
100 - 120
4 - 43/4
110 - 130
43/8 - 51/8
120 - 140
43/4 - 51/2
130 - 150
51/8 - 57/8

Odvija sa elastinom osovinom


odgovara za sve elne, br. art. 538...,
OK 7 mm.
br. art. 613 286 07
pak/kom: 1

A 05 0325

br. art.
538 16 25
538 20 32
538 25 40
538 32 50
538 40 60
538 50 70
538 60 80
538 70 90
538 80 100
538 90 110
538 100 120
538 110 130
538 120 140
538 130 150

pak./kom.

25

10

NORMA elne

Vijak za pritezanje sa 6-ugaonom glavom


i licem
irina trake
mm
12
15
20

mm
17
18
19
25
37

br. art.
540
540
540
540
540

17
18
19
25
37

pak./kom.
12
12
12
15
20

25

Pocinkovane.
Zahvaljujui obliku, dobro zaptivanje po celom obimu,
posebno kod malih prenika.
Za privrivanje gumenih i plastinih creva na prikljuke.
Sa bravicom protiv otputanja.

Vijak za pritezanje sa licem


irina trake
mm
7

25/100
25

Vijak za pritezanje sa 6-ugaonom glavom


irina trake
mm
25

mm
68

br. art.

pak./kom.

540 68 25

25

mm
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30

br. art.
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540

87
99
10 9
11 9
12 9
13 9
14 9
15 9
16 9
17 9
18 9
19 9
20 9
21 9
22 9
23 9
24 9
25 9
26 9
28 9
30 9

pak./kom.

25/100

25
25/100
25
25/100
50
25

Set elni
Sadraj: 200 kom. od 8 x 7 mm do 15 x 9 mm
br. art. 964 540
pak/kom: 1

Serflex elne

Za privrivanje i zaptivanje creva

irina trake
mm
5

A 05 0330

mm
7 - 11
10 - 19

br. art.

pak./kom.

541 7 11
541 9 16

50/100

"Multifix"
nosee elne
za cevi
Sa gumenim umetkom
(RSGU)

O** mm
6
8
9
10
12
15
25
6
8
10
12
15
18
20
22
25
30
35
40
8
15
18
20
25
30
40
25
48
50
55

B rina trake

12

15

20

25

d1 vijak za pritez.*

M5

M6

M8

M 10

h1 mm

8,0 + D/2

11,2 + D/2

14,5 + D/2

17,2 + D/2

br. art.
542 6 12
542 8 12
542 9 12
542 10 12
542 12 12
542 15 12
542 25 12
542 6 15
542 8 15
542 10 15
542 12 15
542 15 15
542 18 15
542 20 15
542 22 15
542 25 15
542 30 15
542 35 15
542 40 15
542 8 20
542 15 20
542 18 20
542 20 20
542 25 20
542 30 20
542 40 20
542 25 25
542 48 25
542 50 25
542 55 25

pak./kom.

50/100
50
50/100
50
50/100

50

Za privrivanje cevi, kablova i creva.


Amortizuju vibracije.
Osobine gumenog umetka: otporan
na vremenske uticaje i ozon;
otporan na benzin, ulje, masti,
alkohol, kiseline i baze.
Ne upotrebljavati za zaptivanje creva.

Tehniki podaci
Zatezna vrstoa
100 kg/cm
Izduenje do
200 %
Tvrdoa po Shore A
70 5
-35C do +120C
Temp. stabilnost
Radna otpornost
dobra
Otpornost na vremen- veoma dobro
ske uticaje i ozon
Otpornost na starenje veoma dobro
Zatezna traka
Gumeni umetak
Polychloropen
Otporno na: benzin, ulje, masti, alkohole, kiseline i baze.

25
50

25
10

RSGU Set

25
10

* Isporuuje se bez vijka i navrtke za pritezanje


** Unutranji prenik elne / spoljanji prenik cevi .

Sadraj: 12 veliina od 6/12 do 30/15


= 73 komada.
br. art. 964 542
pak/kom: 1

A 05 0335

O-elne
Bez umetka
ir. trake
mm
mm
6.0
11.3

Vel. pritezanja mm
9.6 - 11.3

VW broj dela

br. art.

p/k

111 127 537 A

541 113 100

Sa prohromskim umetkom

Prema DIN 17440 elik 1.4301 (elna), 1.4310 (umetak).


Pocinkovana, uto hromatizovana

ir.
trake
mm
5,5
6,4
6,4
7,4
7,4
7,4
8,2
8,2
8,2
8,2

mm

mm

6,6
7,0
8,0
9,0
10,0
12,3
13,8
14,5
15,5
17,5

5,2 - 6,2
5,6 - 6,5
6,3 - 7,5
7,0 - 8,5
8,0 - 9,5
9,8 - 11,8
11,1 - 13,1
11,8 - 13,8
12,8 - 14,8
14,6 - 16,8

VW
broj dela
171201271B

171201271C

Set O-elni
Sadraj: 180 komada
Veliina pritezanja: 5,2 do 16,8 mm
Rabic kljeta, br. art. 715 02 04
br. art. 964 541
pak/kom: 1

A 05 0340

br. art.

pak./
kom.

541
541
541
541
541
541
541
541
541
541

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

066
070
080
090
100
123
138
145
155
175

Univerzalna traka
za elne

Materijal: A2
Za proizvodnju individualnih veliina elni za creva.
Nezavisna, jer ima sve specijalne veliine na radnom
mestu.
Duina
mm
5

irina
mm
8

br. art.

pak/kom

574 000 10

Stezna brava za elne

Materijal: A2,
Vijci: pocinkovani elik.
br. art.
574 000 11

A 05 0350

pak/kom
25

DOS-SISTEM

} Pregledno i uredno odlaganje na


nosa.

Jedinstveni jednoruni sistem doziranja

Prednost
Izostaje mukotrpno i dugotrajno
traenje, brzi uvid nad postojeim
materijalom.

} Nosa omoguava odlaganje


boica okrenutih nadole.

Prednost
Masa je uvek spremna za primenu
bez protresanja i pritiskanja boice.

} Kapacitet za 14 boica.
Prednost

Proizvodi koji se esto upotrebljavaju mogu se pripremiti u dvostrukoj


koliini.

} Lako manipulisanje jednom rukom


zahvaljujui praktinom poklopcu.

Prednost
Uvek imate jednu slobodnu ruku za
rad!

} Glava dozatora sa sistemom zatvaranja koji se sam isti.

Prednost
Nema ostataka materijala u vratu
dozatora!

} Kontinuirano podesivi sistem doziranja.

Prednost
Doziranje primereno upotrebi, ime
se smanjuje potronja i redukuju
trokovi!

} Rebrasta - potpuno stiljiva boca za


materijale velikog viskoziteta.

Prednost
Optimizovanje trokova usled gotovo potpunog pranjenja sadraja
boce!

A 05 0400

Uputstvo za upotrebu

Upustvo

Oblasti primene

Sredstvo se nanosi direktno na


povrine u tenom stanju i posle
montae stvrdnjava se u ilavoelastinu plastinu masu. Sredstvo u
potpunosti ispunjava meuprostore,
tako da nastali spoj prua odlinu
antikorozivnu zatitu i zatitu od
trenja. Postie se stopostotno zaptivanje.

Automobilska industrija, industrija komercijalnih vozila, obrada


metala, izrada alata, brodogradnja, mainogradnja i proizvodnja
motora, proizvodnja elektrinih i
elektronskih ureaja.

Postojanost
Otporno je na veliki broj baza,
gasova, rastvaraa, ulja i goriva.

Pregled artikala
br. art.
893 243 025
893 243 050
893 243 250
893 270 025
893 270 050
893 270 250
893 603 025
893 603 050
893 603 250
893 620 050
893 620 250
893 573 050
893 573 250
893 574 050
893 574 250
893 518 050
893 518 250
893 577 050
893 511 050
893 511 250
893 545 050
893 545 250
893 260 100

naziv
sredstvo za osiguranje vijaka srednje vrstoe
sredstvo za osiguranje vijaka srednje vrstoe
sredstvo za osiguranje vijaka srednje vrstoe
sredstvo za osiguranje vijaka visoke vrstoe
sredstvo za osiguranje vijaka visoke vrstoe
sredstvo za osiguranje vijaka visoke vrstoe
sredstvo za osiguranje leajeva visoke vrstoe
sredstvo za osiguranje leajeva visoke vrstoe
sredstvo za osiguranje leajeva visoke vrstoe
sredstvo za osiguranje leajeva sa velikom
temperaturskom otpornou
sredstvo za osiguranje leajeva sa velikom
temperaturskom otpornou
povrinska zaptivna masa zelena
povrinska zaptivna masa zelena
povrinska zaptivna masa narandasta
povrinska zaptivna masa narandasta
povrinska zaptivna masa visoke viskoznosti
povrinska zaptivna masa visoke viskoznosti
zaptivna masa za cevi
zaptivna masa za cevi sa PTFE (teflon)
zaptivna masa za cevi sa PTFE (teflon)
zaptivna masa za hidrauline instalacije
zaptivna masa za hidrauline instalacije
zaptivna masa za motore

sadraj
25 g
50 g
250 g
25 g
50 g
250 g
25 g
50 g
250 g

pak. / k.

50 g
250 g

50 g
250 g
50 g
250 g
50 g
250 g
50 g
50 g
250 g
50 g
250 g
100 g

A 05 0401

Sredstvo se nanosi u tenom stanju


direktno i ravnomerno na povrinu
oienu od ulja, masnoa i praine.
Sredstvo se nanosi samo na jednu
od povrina koje se zaptivaju.
to je istija povrina, to je vri
spoj.
Ova sredstva stvrdnjavaju se
anaerobno - bez prisustva kiseonika
iz vazduha.
Iz tog razloga pakovanja su ispunjena samo do priblino tri etvrtine
zapremine.
Istovremeno, na brzinu stvrdnjavanja utiu aktivnost odnosno pasivnost
materijala i veliina zazora.
to je pasivniji materijal i to je
vei zazor, to je vreme stvrdnjavanja
sredstva due i obrnuto.
Pasivni materijali: nikl, cink, kalaj,
plemeniti metali, aluminijum sa malim procentom bakra ili mangana,
visoko legirani elik, slojevi oksida ili
hromata, plastika, staklo i keramika.
Aktivni materijali: elik, mesing,
bronza, bakar, aluminijum (procenat bakra vei od 1%).
Za ienje i odmaivanje
preporuujemo univerzalni
odmaiva, br. art. 890 108 7.

Panja: Sledei plastini materijali


mogu biti oteeni kod dueg delovanja: polivinil, ABS, SAN, polikarbonat,
polistirol i lakirane povrine.

SREDSTVO ZA OSIGURANJE
VIJAKA VISOKE VRSTOE

Osigura i zaptivna masa


navojni spoj teko rastavljiv.
Za osiguravanje, uvrivanje
i zaptivanje vijaka, navrtki,
navojnih umetaka i navojnih
epova, koji se vie ne moraju
rastavljati.
} Naroito pogodan za navojne
spojeve izloene velikom
optereenju.

Prednost
Ne postoji potreba za dodatnim
elementima osiguravanja.
Mogunost demontae tek posle
zagrevanja na 300C!

Prednost
U normalnim uslovima rastavlja
se samo pomou specijalnog
udarnog alata i/ili pod dejstvom
temperature.
Izvanredna hemijska i toplotna
stabilnost

Prednost
Univerzalni proizvodi sa velikim
podrujem primene.
Spreava rastavljanje navojnih
veza usled, npr. vibracija i udarnog
optereenja.

Prednost

Izostaju neeljeni problemi sa osiguravanjem kao kod, npr. mehanikih navojnih osiguraa.

Fizike osobine (u tenom stanju)


hemijska osnova
boja
viskozitet
25 C Brookfield RVT
gustina
maksimalni prenik navoja
maks. sposobnost popunjavanja zazora
zapaljivost
rok skladitenja

ester dimetakrilne kiseline


zelena / fluorescentna
400600 mPas
(areometar o/min: 2/20)
1.11 g/cm3
M 20
0,15 mm
> 100 C
1 godina na sobnoj temperaturi

Fizike osobine (u vrstom stanju)


runa vrstoa posle
radna vrstoa posle
konana vrstoa posle
obrt. moment pri pokretanju sa mesta
uzastopni obrtni moment
vrstoa na smicanje (DIN 54452)
temperaturska otpornost

1020 minuta
13 sata
510 sati
>30 Nm (M10)
>45 Nm (M10)
1215 N/mm2
55 C do +150 C

A 05 0410

sadraj
25 g
50 g
250 g

br. art.
893 270 025
893 270 050
893 270 250

pak./k.
1

SREDSTVO ZA OSIGURANJE
VIJAKA SREDNJE VRSTOE

Osigura i zaptivna masa


navojni spoj rastavljiv.
} Daje spoj srednje vrstoe.
Prednost

Moe se ponovo demontirati


pomou uobiajenog alata.

} Garantovano stvrdnjavanje i

na prethodno nepripremljenim
povrinama.

Prednost

Mogua primena i na neoienim delovima (npr. u isporuenom stanju).

} Mogua primena i na nerajuem


eliku i hemijski stabilnim povrinama

Prednost

Nisu potrebni katalizatori ili


aktivatori.

} Dobra hemijska i temeperaturska


stabilnost.

Prednost

Univerzalni proizvodi sa irokim


podrujem primene.

} Spreava rastavljanje usled, npr.


vibracija i udarnog optereenja.

Prednost

Izostaju neeljeni problemi sa


osiguravanjem kao kod, npr.
mehanikih navojnih osiguraa.

Fizike osobine (u tenom stanju)


hemijski osnova
boja
viskozitet
25 C Brookfield RVT
gustina
maksimalni prenik navoja
maks. sposobnost popunjavanja zazora
zapaljivost
rok skladitenja

ester dimetakrilne kiseline


plava / fluorescentna
50007000 mPas (areo. o/min: 1/20)
15002500 mPas (areo. o/min: 3/20)
1.12 g/cm3
M 36
0,25 mm
> 100 C
1 godina na sobnoj temperaturi

Fizike osobine (u vrstom stanju)


runa vrstoa posle
radna vrstoa posle
konana vrstoa posle
obrt. moment pri pokretanju sa mesta
uzastopni obrtni moment
vrstoa na smicanje (DIN 54452)
temperaturska otpornost

5-15 minuta
0,5-1 sata
1-3 sata
~21 Nm (M10)
~10 Nm (M10)
8-12 N/mm2
55 C do +150 C

A 05 0420

sadraj
25 g
50 g
250 g

br. art.
893 243 025
893 243 050
893 243 250

pak./k.
1

SREDSTVO ZA OSIGURANJE
LEAJEVA VISOKE VRSTOE

Za izuzetno snana uvrenja


rukavaca, aura, zupanika,
spojeva na osovinama i
glavinama i leajeva koji su
izloeni velikom optereenju.
} Pouzdano stvrdnjavanje i pri niskim
temperaturama oko 0C.

Prednost

Pouzdana upotreba u zimskim


uslovima!

} Moe se primeniti i na malo

zamaenim/nauljenim povrinama.

Prednost

tedite vreme i sredstva potrebna


za odmaivanje leaja!

} Maksimalno punjenjava zazore do


0,15 mm.

Prednost

Vea odstupanja se mogu lako


ispraviti!

} Spreava koroziju kontaktnih


povrina koje osiguravamo.

Prednost

Spreava se oteenje kontaktnih


povrina, ime demontaa postaje maksimalno jednostavna!

sadraj
25 g
50 g
250 g

Fizike osobine (u tenom stanju)


hemijska osnova
boja
viskozitet
25 C Brookfield RVT
gustina
maksimalni prenik navoja
maks. sposobnost popunjavanja zazora
zapaljivost
rok skladitenja

ester metakrilne kiseline


zelena
100150 mPas
(areometar o/min: 1/20)
1.07 g/cm3
M 12
0,15 mm
> 90 C
1 godina na sobnoj temperaturi

Fizike osobine (u vrstom stanju)


runa vrstoa posle
radna vrstoa posle
konana vrstoa posle
obrt. moment pri pokretanju sa mesta
uzastopni obrtni moment
vrstoa na smicanje (DIN 54452)
temperaturska otpornost

5 10 minuta
30 40 minuta
3 6 sati

18 26 N/mm2
55 C do +150 C

A 05 0430

br. art.
893 603 025
893 603 050
893 603 250

pak./k.
1

SREDSTVO ZA OSIGURANJE
LEAJEVA SA VISOKOM TEMPERATURSKOM OTPORNOU

Za izuzetno snana uvrenja


rukavaca, aura, zupanika,
spojeva na osovinama,
glavinama i leajeva koji su
izloeni velikom optereenju i
povienoj temperaturi.
} Maksimalno popunjava zazore do
0.2 mm.

Prednost
Mogunost ispravljanja velikih
odstupanja!
Spreava koroziju na kontaktnim
povrinama.

Prednost

Spreava oteenje kontaktnih


povrina, ime se omoguava
laka demontaa!

} Temperaturska otpornost od - 55C


do +200C (kratkotrajno i do
230C).

Prednost

vrstoa na temperaturi od
100C iznosi 85% maksimalne
vrstoe (kod sredstava za osiguranje leajeva samo 30%!

} Brzo stvrdnjavanje: runa vrstoa


postie se posle 40 min a radna
vrstoa posle 1-3 sata.

Prednost

Kratko vreme montae!

sadraj
50 g
250 g

Fizike osobine (u tenom stanju)


hemijska osnova
boja
viskozitet
25 C Brookfield RVT
gustina
maksimalni prenik navoja
maks. sposobnost popunjavanja zazora
zapaljivost
rok skladitenja

ester metakrilne kiseline


zelena
800012000 mPas
(areometar o/min: 1/20)
1.1 g/cm3
M 36
0,15 mm
> 90 C
1 godina na sobnoj temperaturi

Fizike osobine (u vrstom stanju)


runa vrstoa posle
radna vrstoa posle
konana vrstoa posle
obrt. moment pri pokretanju s mjesta
uzastopni obrtni moment
vrstoa na smicanje (DIN 54452)
temperaturska otpornost

5 10 minuta
1 3 sata
12 24 sata
>25 Nm(M10)
>25 Nm(M10)
30 35 N/mm2
55 C do +200 C

A 05 0440

br. art.
893 620 050
893 620 250

pak./k.
1

POVRINSKA ZAPTIVNA MASA


ZELENA

Za zaptivanje prirubnikih
spojeva i povrina sa malim
zazorom do max. 0,3 mm.
Zamenjuje vrste zaptivke.
Naroito pogodna za primenu
na povrinama gde je potrebno dobro kvaenje, npr. kod
sloenih livenih delova, uskih
lamela i glatkih povrina.
} Niska vrstoa.
Prednost

Laka demontaa.

} Lako se razliva.
Prednost

Koristi se za zaptivanje kuita


sloenih oblika, lako se razliva po
povrinama na koje se nanosi.

sadraj
50 g
250 g

Fizike osobine (u tenom stanju)


hemijska osnova
boja
viskozitet
25 C Brookfield (RVT,RVT,HB)
gustina
zapaljivost
rok skladitenja

ester dimetakrilne kiseline


zelena
4000060000 mPas
(areometar o/min: 6/2,5)
1500025000 mPas
(areometar o/min: 6/20)
1.05 g/cm3
> 100 C
1 godina na sobnoj temperaturi

Fizike osobine (u stvrdnutom stanju)


runa vrstoa posle
radna vrstoa posle
konana vrstoa posle
zakr. moment pri pokretanju s mesta
uzastopni obrtni moment

15-30 minuta
3-6 sata
6-24 sati
8-10 Nm (M10)
3-5 Nm (M10)
vrstoa na pritisak smicanjem (DIN 54452) 4-6 N/mm2
zatezna vrstoa
2-4 N/mm2 (ASTM-D-2095)
vrstoa na smicanje
2-4 N/mm/mm2 (ASTM-D-950)
temperaturska otpornost
55 C do +150 C

A 05 0450

br. art.
893 573 050
893 573 250

pak./k.
1

POVRINSKA ZAPTIVNA MASA


NARANDASTA

Zamenjuje vrste zaptivke sa


sposobnou popunjavanja
velikih neravnina. Visoke
elastinosti. Popunjava zazore
do 0,5 mm.
} Ne razliva se.
Prednost

Koristi se za zaptivanje gde ne


sme doi do razlivanja - precizno
nanoenje.

sadraj
50 g
250 g

Fizike osobine (u tenom stanju)


hemijska osnova
boja
viskozitet
25 C Brookfield (RVT,RVT,HB)
gustina
zapaljivost
rok skladitenja

ester dimetakrilne kiseline


narandasta
80000120000 mPas
(areometar o/min: 6/2,5)
3000040000 mPas
(areometar o/min: 6/20)
1.05 g/cm3
> 100 C
1 godina na sobnoj temperaturi?

Fizike osobine (u stvrdnutom stanju)


runa vrstoa posle
radna vrstoa posle
konana vrstoa posle
zakr. moment pri pokretanju sa mesta
uzastopni obrtni moment
vrstoa na smicanje (DIN 54452)
zatezna vrstoa
vrstoa na smicanje
temperaturska otpornost

10-20 minuta
3-6 sata
6-24 sati
17-22 Nm (M10)
13-17 Nm (M10)
5-10 N/mm2
8-10 N/mm2 (ASTM-D-2095)
5-10 N/mm/mm2 (ASTM-D-950)
55 C do +150 C

A 05 0460

br. art.
893 574 050
893 574 250

pak./k.
1

ZAPTIVNA MASA ZA CEVI

Zaptiva navojne spojeve


(konusne i cilindrine) na cevima do R3, (npr. na ureajima
za rasprivanje), i onemoguava proputanje gasova i
tenosti.
} Trenutno zaptivanje uz mali pritisak.
Prednost

Vodovi se mogu odmah opteretiti do


cca. 5 bara, po konanom stvrdnjavanju do cca. 300 bara.

} Stvrdnjavanje i ispod 0C.


Prednost

Mogua primena i na hladnim


delovima i u hladnim uslovima.

} Visoka hemijska otpornost.


Prednost

Neutralno ponaanje prema veini


industrijskih tenosti i gasova.
sadraj
50 g

Fizike osobine (u tenom stanju)


hemijska osnova
boja
viskozitet
25 C Brookfield (RVT)
gustina
zapaljivost
maksimalni prenik navoja
maks. sposob. popunavanja zazora
rok skladitenja

ester dimetakrilne kiseline


uta/fluorescentna
6000080000 mPas
(areometar o/min: 6/2,5)
2000030000 mPas
(areometar o/min: 6/20)
1.05 g/cm3
> 90 C
R 3 (M 80)
0,50 mm
1 godina na sobnoj temperaturi

Fizike osobine (u vrstom stanju)


runa vrstoa posle
radna vrstoa posle
konana vrstoa posle
obrt. moment pri pokretanju sa mesta
uzastopni obrtni moment
vrstoa na smicanje (DIN 54452)
zatezna vrstoa
vrstoa na pritisak smicanjem
temperaturska otpornost

15-30 minuta
1-3 sata
3-6 sati
15-20 Nm (M10)
10-15 Nm (M10)
7-10 N/mm2
4-12 N/mm2 (DIN 53288)
6-13 N/mm2
55 C do +150 C

A 05 0470

br. art.
893 577 050

pak./k.
1

ZAPTIVNA MASA
ZA CEVI SA

PTFE (TEFLON )

Anaerobna masa za zaptivanje


navojnih spojeva metalnih cevi
sa koninim i cilindrinim navojima prema DIN 2999 do R3.
Zamenjuje teflonsku traku ili
kudelju. Zaptiva navojne spojeve
na instalacijama za industrijske
tenosti i gasove. U skladu sa
DIN 30660 ne sme se koristiti na
kunim vodovodnim i gasnim
instalacijama.

} Zaptiveni spoj moe se opteretiti do


200 bar-a.

Prednost
Moe se primenjivati i na instalacijama pod visokim pritiskom; posle
potpunog stvrdnjavanja moe se
opteretiti do pritiska pucanja cevi.

} Potpuno ispunjava navoj kao i


povrinske neravnine.

Prednost
Ostvaruje potpuno zaptivanje.

} Neutralno reagovanje prema metalnim povrinama.

Prednost

Fizike osobine (u tenom stanju)


hemijska osnova
boja
viskozitet na +25C, Brookfield (RVF)
gustina
max. prenik navojar
max. sposobnost popunjavanja zazora
taka paljenja
rok skladitenja

dimetilakrilat
bela
300 000 do 500 000 mPas
(areometar o/min 7/2)
1.1 g/cm3
R 3" (M80)
0,50 mm
> +100 C
12 meseci na sobnoj temperaturi

10 do 20 min
1 do 3 h
48 do 72 sata
4 do 6 Nm (M10)
1 do 3 Nm (M10)
2 do 6 N/mm2 (DIN 54452)
-55 C do +150 C

Otpornost na hemikalije (DIN 53287 slian DIN 53283)


relativna vrstoa u %
voda/glikol na +87 C
motorno ulje MIL-L-16 152 na 125 C
benzin, olovni, na 22 C
benzin, bezolovni, na 22 C
trihloretan na 22 C

500 h
100 %
100 %
60 %
60 %
50 %

materijal cevi
bakar
mesing
elik

voda +40 do +65C


X

gas
X
X

voda do +40C
X
X

} Jednostavna primena.
Prednost

Sigurna i brza montaa.

} Ne sadri rastvarae.
Prednost

Znaajno smanjen tetni uticaj na


zdravlje.

} Visoki viskozitet.

Fizike osobine (u vrstom stanju)


runa vrstoa posle
radna vrstoa posle
konana vrstoa posle
obrt. moment pri pokretanju sa mesta
uzastopni moment odvijanja
vrstoa na pritisak smicanjem (DIN 54452)
temperaturska otprnost

Spreava stvaranje korozije u navojnom spoju.

voda preko 65C


-

A 05 0480

Prednost

Nema curenja zaptivne mase sa


navoja.
Jednostavna demontaa.

Prednost
Za demontau nije potreban specijalni alat.
sadraj
50 g
250 g

br. art.
893 511 050
893 511 250

pak./k.
1

ZAPTIVNA MASA ZA
HIDRAULINE INSTALACIJE

Anaerobna zaptivna masa


za zaptivanje pneumatskih i
hidraulinih navojnih spojeva
pod velikim optereenjem.
Kod vijanih spojeva zaptiva
do pritiska pucanja cevi /
creva.

} Mogunost primene na blago


zauljenim povrinama.

Prednost
Ostvaruje se uteda vremena i sredstava za odmaivanje instalacija.

} Odlina otpornost na sve

hidrauline tenosti i gorivo.

Prednost
Visoka sigurnost zaptivenih spojeva.

} Brzo stvrdnjavanje na niskim tem-

peraturama: runa vrstoa postie


se za 40 min, radna vrstoa posle
2 - 3 sata.

Prednost
Skaraeno stajanje vozila.
sadraj
50 g
250 g

Fizike osobine (u tenom stanju)


hemijska osnova
boja
viskozitet
25 C Brookfield (RVT)
gustina
zapaljivost
maksimalni prenik navoja
maks. sposob. popunjavanja zazora
rok skladitenja

ester dimetakrilne kiseline


ljubiasta
15002000 mPas
(areometar o/min: 5/2,5)
1.2 g/cm3
> 100 C
R 3/4 (M 80)
0,15 mm
1 godina na sobnoj temperaturi

Fizike osobine (u vrstom stanju)


runa vrstoa posle
radna vrstoa posle
konana vrstoa posle
obrt. moment pri pokretanju sa mesta
uzastopni obrtni moment
vrstoa na smicanje (DIN 54452)
temperaturska otpornost

30-40 minuta
2-3 sata
12-24 sata
2-3 Nm (M10)
1-2 Nm (M10)
1-3 N/mm2
55 C do +150 C

A 05 0490

br. art.
893 545 050
893 545 250

pak./k.
1

Motordiht je zaptivno
sredstvo koje zamenjuje krute zaptivae na
svim spojevima motora
osim na glavi motora

MOTORDIHT

Visoka temperaturska otpornost.


Prednosti:
l Uspeno zaptiva do temperature
od +280C.
Otpornost na pritisak do 700 bar-a
Prednosti:
l Moe se koristiti za zaptivanje
cevnih vodova i sudova pod
pritiskom.
Dobro prijanja - lepi se na povrine
koje zaptiva
Prednosti:
l Moe se koristiti za dugotrajno
i sigurno zaptivanje staklenih,
keramikih i metalnih povrina.

MOTORDIHT je otporan na
sledee materije i gasove:

Tehniki podaci
Komponenti
Osnova
Specifina teina na +20C
Vreme stvaranja pokorice
Temperaturska otpornost
Ispitano na pritisku
Viskozitet u mPas
pH vrednost
Rok trajanja
Mogua deformacija

Nain upotrebe

1
Smola
1,08
5 - 7 min
-50C do +280C
ca. 690 bara
ca. 5000 - 13200
ca. 7
1 godina
25%

Upozorenje

Proizvod je termostvrdnjavajui na
Ne moe se koristiti umesto dihtunga
temperaturi priblino +60C pretvara
glave motora, ve samo u kombinaciji
se u kruti zaptiva. Povrine koje se
sa krutim dihtungom
zaptivaju prethodno oistiti od praine,
odmastiti I osuiti. Sredstvo naneti na
jednu od povrina u tankom sloju I
ostaviti oko 20 min pre spajanja. Po
potrebi je mogue lako razdvajanje
zaptivenih povrina

A 05 0500

Motorno ulje, menjako ulje,


hidraulino ulje (sintetiko I mineralno), dizel gorivo I lo ulje, rashladne
tenosti, ulje za konice, otpadnu
vodu, baze, kiseline, alkohole, etil acetat, aceton, hlorne rastvarae, fosfornu
kiselinu (10%).
Acetilen, ugljen dioksid, propan,
sumpor-dioksid, hidrogen

Napomena
Gornju informaciju treba prihvatiti
kao preporuku a data na osnovu
naih iskustava u primeni. Pre primene
potrebno je da sami izvrite probu.
Sadraj
100 g

br. art.
893 260 100

pak./kom.

DOS-SETOVI

Metal / sanitarije
/ elektro / drvo /
gradnja
br. art. 893 964 10

naziv
sredstvo za osiguranje vijaka srednje vrstoe
sredstvo za osiguranje vijaka visoke vrstoe
sredstvo za osiguranje leajeva visoke vrstoe
povrinska zaptivna masa zelena
povrinska zaptivna masa narandasta
povrinska zaptivna masa visoke viskoznosti
zaptivna masa za cevi

sadraj g

50

br. art.
893 243 050
893 270 050
893 603 050
893 573 050
893 574 050
893 518 050*
893 577 050

pak./kom.

Cargo
br. art. 893 964 20

naziv
sredstvo za osiguranje vijaka srednje vrstoe
sredstvo za osiguranje vijaka visoke vrstoe
sredstvo za osiguranje leajeva visoke vrstoe
zaptivna masa za hidrauline instalacije
povrinska zaptivna masa visoke viskoznosti
sredstvo za osiguranje leajeva sa velikom
tempreraturskom otpornou
Klebfix-superbrzi lepak 50 g

sadraj g

50

br. art.
893 243 050
893 270 050
893 603 050
893 545 050
893 518 050*
893 620 050

pak./kom.

893 090

Motorna vozila
br. art. 893 964 30

naziv
sredstvo za osiguranje vijaka srednje vrstoe
sredstvo za osiguranje vijaka visoke vrstoe
sredstvo za osiguranje leajeva visoke vrstoe
povrinska zaptivna masa zelena
povrinska zaptivna masa narandasta
zaptivna masa za cevi
Klebfix-superbrzi lepak 50 g

sadraj g

50

br. art.
893 243 050
893 270 050
893 603 050
893 573 050
893 574 050
893 577 050
893 090

A 05 0510

pak./kom.

Zidni drai
oprema
dra za DOS-sistem,
trostruki
dra za DOS-sistem,
sedmostruki
dra za DOS-sistem,
14-ostruki

br. art.

pak.
kom.

891 273
891 271
891 273 14

SUPER-RTV-SILIKON

} Vrlo dobra hemijska postojanost.


Prednost:

Visokokvalitetna masa za lepljenje i zaptivanje


za primenu kod motornih vozila

Mogunost primene i u kritinim


podrujima, u kojima zaptivna
masa moe doi u privremeni
kontakt sa tenostima motornih
vozila (motorna ulja i ulja za
menjae, rashladna sredstva i
meavine glikola).

} Poboljana otpornost na benzin.


Prednost:

Vea otpornost na benzin nego


kod konvencionalnih silikonskih
zaptivnih masa.

} Ne sadri kiseline.
Prednosti:

Nema korozije aluminijuma,


gvoa i elika; izostaju negativni
uticaji na elektronske komponente i lambda sonde.

} Visoka temperaturska stabilnost.


Prednost:

boja

temperat. podruje

crna

60C do + 260C

crvena
plava

60C do + 315C
60C do + 260C

providna

60C do + 260C

bakarna

60C do + 315C

podruje primene

odgovaraju proizvoakim
specifikacijama

usisna grana
vodene pumpe
uljne pumpe
eoni poklopci
pokl. leaja bregaste osov.
termostatska kuita
rezervoari za ulje
poklopci prenosnika
pokrovi pogonske osovine
zatitnici od sunca
vrata

GM
Ford
Chrysler
Fiat

poklopci i prirubnice
na motorima

usisna grana
vodene pumpe
uljne pumpe
eoni poklopci
pokl. leaja bregaste osov.
termostatska kuita
rezervoari za ulje
poklopci prenosnika

Prednosti:

Lako doziranje bez pomonih


sredstava; nanoenje ravnomernih koliina; potpuno
iskorienje sadraja boce.

Rezervna dizna
893 321 4

GM

Toyota

60C do + 260C

movanim vazduhom.

893 321 3

kuita svetala
zaptivanje i zalivanje
elektrinih spojeva
zaptivanje delova karoserije
poklopci i prirubnice
na motorima

} Zaptivna masa u dozi sa kompri893 321 1

893 321 2

poklopci ventila
kuita diferencijala
usisna kolena
kuita zadnje osovine
rezervoari za ulje
kuita bregaste osovine
razdelnici usisnog vazduha

Ford

siva

1052751,
1052917
D6AZ-19562-B
4318025
9.55720/B

br. art.

Mogua primena u podruju visokih temperatura kod maina i


motora.

0152366,
0152434,
0152734
D6AZ-19562-A,
D6AZ-19562-B
GB 0000101008

00295-00102,
00295-01281,
00295-01208
Mitsubishi DM997740,
MD997110
Nissan
999MP-A7007
Honda
0871855000040E,
HC2963817,
0095Z-POA
Hyundai 4C116-21000,
21451-33A01

br. art. 891 321 0


pak/kom: 6

893 321 5

Toyota

sadaj: 226 g, pak./kom. 6/1

A 05 0520

893 321 6

Primena:
Optimalno prijanjanje postie se na
suvoj, istoj i odmaenoj povrini
bez praine. Stare materijale za zaptivanje treba u potpunosti odstraniti sa
povrina koje se zaptivaju.

Silikon specijal 250

Hladno vulkanizirajui silikonski


kauuk.
Trajno elastina silikonska zaptivna
masa za motor i karoseriju.
Za zaptivanje povrina, udubljenja i
pukotina na pumpi za vodu, kuitu
kartera za ulje, hladnjaka, kuita
bregaste osovine.
Prekriva vee neravnine.
Zaptiva sigurno i kod dugogodinjih
vibracija.
Odlino dri.
Ne curi i ne vue konce.
Odlina hemijska otpornost.
Poinje da se sui ve posle nekoliko minuta, a trajanje vulkanizacije
iznosi 1,5 mm po danu.
Podruuja primene: kod pukotina
na glavi motora, kuitu pokretaa
motora, vodene pumpe, kuita
kartera za ulje, kod hladnjaka,
cevi osovine, na glavi cilindra (kod
motorcikla), kod kuita migavca i
svetala, farova, itd.

Silikonska zaptivna masa


za motor 250
Tempreraturska otpornost
od -50 C do +250 C,
kratkotrajno do +300 C.
boja
crvena
crna

sadraj br. art.


100 g / 890 321
70 ml
890 323

crvena

310 ml 890321310

pak./k.
10

DP 300
Trajno plastina, visoko-temperaturski postojana masa za
zaptivanje motora i kuita.

Proizvedeno po licenci Rolls-Royce


Ltd.
Visoki stepen zaptivanja postignut
trajno-plastinim osobinama (ne
stvrdnjava se).
Zagarantovana postojanost
na vibracije takoe nakon
dugogodinjeg optereenja.
Vrlo lepljivo.
Prilikom nanoenja se ne rasteu
konci.
Ne curi sa vertikalnih povrina i
prema dole okrenutih povrina.
Temperaturska otpornost od 50C
do +250C, kratkotrajno do +300.
Dobro toplotno izoluje.
Hemijski ne reaguje sa metalima
ili drugim materijalima i spreava
atmosfersku koroziju.
Postojana na vodu, vazduh, benzin,
kerozin, ulja, sintetika sredstva
za podmazivanje, meavinu vode,
glikola i metanola, sredstva za
zatitu od smrzavanja, rashladna

A 05 0530

sredstva na bazi fluorkarbonata.


Nije otrovna.
Neogranieni rok trajanja pri sobnoj
temperaturi.
Boja: plava.
Koristi se samo u kombinaciji sa
vrstim zaptivaima.
Bez silikona.
Panja! Nije pogodna za zaptivanje rezervoara za ulje.

Tuba
sadraj
25 g / 20 ml
100 g / 80 ml

br. art.
890 100 047
890 100 048

pak./k.
20
10

Sredstvo za skidanje
zaptivnih masa
Za nekoliko minuta skida zaptivne mase, lepkove, lakove, itd.
Za nekoliko minuta skida ostatke

zapeenih tvrdih zaptivki, kao npr.: zaptivke glave motora i zaptivke na spojevima
izduvnog sistema i prirubnica na izduvnim
granama, stvrdnute ostatke zaptivnih
masa, npr.: motorna zaptivka, ostatke
lepka, npr.: cijanoakrilate i anaerobne
proizvode, skida boje, lakove, ostatke
ulja, smola, katrana i maziva.
Primenjivo za predmete od metala,
drveta, stakla, keramike, polietilena i polipropilena.
Zbog lake primene velika uteda vremena.
Moe se primeniti i na vertikalnim povrinama.
Sredstvo sadri materije koje tite od korozije metalne povine koje istimo.

sadraj ml
300

br. art.
893 100 0

pak./k.
1/6

Uklonjiva masa za zaptivanje


Gumeno-elastino popunjavajua masa. Lako se skida.
Gusta, razmaziva zaptivna masa.
Za zaptivanje glava motora, kuita,

delova prenosnog mehanizma, prirubnica, poklopaca ventila sa ravnim


povrinama.
Posebno namenjeno za grubo obraene
i velike povrine za zaptivanja kod kojih
lako dolazi do uvijanja kod optereenja,
prekriva vee neravnine.
Sui se u roku nekoliko minuta i stvara
gumeno-elastini sloj koji se moe lako
skinuti.
Kod irine prirubnice na koju se nanosi
masa, a irina je do 5 mm, sredstvo se
moe upotrebiti i bez tvrde zaptivke.
Ne curi sa vertikalnih povrina.

Otporna na ulje, benzin, vodu, antifriz i

razreene baze.

Postojano na temperaturi od -25 C do

120 C.

Boja: tamnosiva.

Sadraj ml
200

br. art.

pak./kom.

890 100 005

12

Masa za zaptivanje motora


Tena lepljiva masa.
Trajno zaptivno sredstvo za kritina i

uska mesta, vrlo otporno.

Za zaptivanje glava motora, kuita

prenosnih sklopova i diferencijala,


kuita pumpe za gorivo, poklopce
termostata, kuita pokazivaa koliine
goriva, prirubnica navojnih spojeva cevi,
itd. sa ravnim bruenim povrinama.
Postojana na temperaturi do 180 C.
Otporna na benzin, ulje, vodu, plin,
kiseline, itd.
Izoluje i titi od korozije.
Boja: ukasto-prozirna.

A 05 0540

Sadraj ml
200

br. art.
890 100 010

p/k
12

aber

Sa drvenom drkom
Veliina
mm
6
8
10

Du. seiva
mm
70
85
100

Du. osovine
mm
150
200
250

Duina
mm
250
300
370

br. art.

pak./
kom.

715 74 50
715 74 51
715 74 52

Hrom-vanadijum, kovani.

3-strani rezni deo


3-strana cela duina
abera

Veliina mm
6
8
10

Du. osovine mm
150
200
250

Duina mm
250
300
370

pak./
kom.

br. art.
715 74 53
715 74 54
715 74 55

Ravni aber

irina mm
20
25

Du. osovine mm
200
250

Duina mm
320
370

pak./
kom.

br. art.
715 74 56
715 74 57

aber za skidanje
zaptivaa

irina
mm
25

Du. osovine
mm
150

Duina
mm
260

br. art.

pak./
kom.

714 34 51

Specijalan za skidanje ravnih


zaptivaa.
Specijalni vanadijum-elik, hromiran.

Alat za skidanje
obloga

Otvor prihvata
mm
16

Du. osovine
mm
165

Duina
mm
280

Specijalni vanadijum-elik, hromiran.

pak./
kom.

br. art.
714 34 52

Struga

Opis
Struga

br. art.
715 64 05

pak./kom.

A 05 0550

Opruni elik
Veliina: 150 x 60 mm

A 05 0560

Rost off
Crafty odvija
Visokoefikasno,
ne toksino
sintetiko
sredstvo za
razlaganje
korozije

Napomena
Moe se koristiti u blizini
prehrambenih proizvoda ali ni u
kom sluaju ne sme doi u direktan
kontakt sa njima.

Opis
Sprej

Sadraj
300 ml

br. art.
893 130

Kanister
Slavina za ORSY 1-SHELF kanister
Pumpica za sprej dozu
REFILLO-sprej doza
Punja za REFILLO

5000 ml
1000 ml
400 ml
-

893
891
891
891
891

130
302
503
800
800

pak./kom.
12/24
5
01
130
3

A 05 0570

Rost Off Crafty je visokoefikasno


sredstvo za razlaganje korozije
u zapeenim navojnim spojevima i
eliminisanje kripanja.
Spreava zaribavanje navojnih
spojeva.
Izuzetno svojstvo prodiranja
obezbeuje puni efekat razlaganja
korozije odmah posle nanoenja.
Odbija vodu sa povrina na koje je
nanet i titi ih od korozije.
Neotrovan je i biorazgradiv, ne
zagauje okolinu i ne ugroava
zdravlje.
Potisni gas u spreju ne zagauje
okolinu.
Ne sadri kiseline i silikon.
o
Temperaturska
otpornost od -20 C
o
do +150 C.
Bez mirisa je.

Uputstvo za upotrebu
Naprskati korodirane navojne spojeve
i odmah zatim pomou alata izvriti
otputanje navojnog spoja. U sluaju
izuzetno korodiranih navojnih spojeva
po potrebi ponoviti postupak.
Za otputanje navojnih spojeva
veih dimenzija koristiti alate koji e
omoguiti odgovarajuu silu odvijanja.
Rost Off Crafty ne moe omoguiti
odvijanje navojnih spojeva sa
mehanikim oteenjima navoja.

Rost off Plus odvija

Opis
Sprej
Kanister
Kanister
Slavina za kanister od 5 l
Sprej doza s pumpicom
Sprej doza s pumpicom-prazna
Pumpica za sprej dozu
REFILLO-sprej doza
REFILLOMAT sprej doza
Punja za REFILLO

Sadraj
300 ml
5l
20 l
1000 ml
500 ml
400 ml
400 ml
-

br. art.
890 200
890 300
890 300 1
891 302 01
891 503 00
890 70
890 8
891 800 2
891 881 2
891 800

Pak./ kom.
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Uputstvo za upotrebu

Oblasti primene

Naprskati sredstvo na zarali navojni spoj


i ostaviti sredstvo da deluje. U sluaju
zapeenih navojnih spojeva ponoviti
postupak i po potrebi ostaviti sredstvo due
da deluje.

Za odputanje svih intenzivno korodiranih


navojinih spojeva na vozilima, metalnim
kon strukcijama, mainama i drugoj opremi.

Visokokvalitetno sresdstvo za rastvaranje korozije sa podmazivanjem na bazi organsko molibdenskog jedinjenja OMC2

Jaka kapilarna svojstva.


Prednost
Optimalno prodiranje
omoguava efikasno
razlaganje i uklanjanje re iz
navojnih spojeva.
Sadri visokoefikasno organsko
molibdensko jedinjenje OMC2.
Prednosti
U poreenju sa drugim proizvodima iste namene, koji
sadre vrste podmazivae,
na pr. MOS2, OMC2 se ne
izdvajaju iz sredstva u veim
pakovanjima.
Smanjuje trenje.
Optimalno podmazivanje
se postie termoplastinim
izravnjavanjem povrina.
Jedinjenje obezbeuje
kontinualni podmazujui sloj.
Optiamlna zatita povrina od
korozije zahvaljujui aditivima.
Prednosti
Dugotrajno spreava
nastajanje korozije.
Ne sadri smole i kiseline.
Ne sadri silikon.
Ne oteuje gumu i plastiku.

Princip dejstva OMC2 tehnologije:


Mikroskopski gledano sve su metalne povrine hrapave, a trenjem pri radu dolazi
do njihovog neprestanog habanja.
OMC2-aditivi izravnavaju povrinu metala
termoplastinom deformacijom uz pomo
metaloorganskih jedinjenja. Deformacije
se ostvaruje individualno, u skladu s
odgovarajuom metalnom povrinom.
Podruje plastine
deformacije.

Tehniki podaci
Hemijska osnova
vrsti podmaziva
Boja
Gustina na 20C (aktivne materije)
Temperaturska oblast primene
Taka samopaljenja aktivne materije
Viskoznost na 40C

Mineralno ulje
OMC2 aditiv
svetlo uta, providna
7.78 g/cm3
-10C to +140C
200C
16.5 mm2/s

A 05 0580

Prvobitna povrina

Izravnana povrina

Bolji kvalitet povrine metala usled


termoplastinog izravnavanja povrina.
Kvalitetniji podmazujui film.
Manje temperatursko opterenje.
Manje trenje (do 50%)
Manje troenje materijala.
Manje habanje.
Dui vek trajanja povrina u kontaktu.

Rost
off odvija
Visoko kvalitetno sredstvo za rastvaranje re

Opis
Sprej
Kanister
Slavina za kanister od 5 l
Pumpica za sprej dozu
REFILLO sprej doza
Punja za REFILLO

Sadraj
300 ml
5l

400 ml

br. art.
890 2
890 3
891 302 01
891 503
891 800 9
891 800

Pak./kom.
12
1
1
1
1
1

Uputstvo za upotrebu

Oblast primene

Naprskati sredstvo na zarali navojni spoj


i ostaviti sredstvo da deluje. U sluaju
zapeenih navojnih spojeva ponoviti
postupak i po potrebi ostaviti sredstvo due
da deluje.

Za otputanje svih inenzivno korodiranih


navojnih spojeva na vozilima, metalnim
konstrukcijama, mainama, agregatima i
drugoj opremi.

Tehnike karakteristike
Hemijska osnova
Boja
Gustina na 20C (aktivne materije)
Temperaturska oblast primene
Taka samolepljenja aktivne materije
Viskozitet na 40C

mineralno ulje
svetlo uta, providna
7.78 g/cm3
10C to +140C
200C
16.5 mm2/s

A 05 0590

Jako kapilarno dejstvo.


Prednost
Optimalno prodiranje
omoguava otputanje ak i
izuzetno korodiranih navojnih
spojeva.
Efikasno rastvara ru.
Prednost
Prodire ispod sloja re i
otputa zapeene navojne
spojeve.
Eliminie vlagu.
Prednost
Eliminie i titi od vlage (na
primer elektrine kontakate) .
Optimalna zatita povrina od
korozije zahvaljujui sadraju
aditiva.
Prednost
Dugotrajno spreava nastajanje korozije.
Ne sadri smole i kiseline.
Ne sadri silikon.
Ne oteuje gumu i plastiku.

Napomena: Navedene informacije o


mestu i nainu primene date su na osnovu
naih iskustava. Pre upotrebe na osetljivim
meterijalima preporuujemo proveru kompatibilnosti.

HTS Podmaziva otporan


na visoke temperature
Podmaziva otporan na visoke temperature
sa dodatkom teflona, dobrim kapilarnim
svojstvima i dugotrajnim dejstvom i pri povienim
temperaturama.

Nova linija tehnikih


proizvoda dosledno se
stara o ouvanja ivotne
sredine.
uva ivotnu sredinu na nain na koji to

omoguuju najnovije tehnologije


Smanjenje potencijalne opasnosti pri
svakodnevnoj upotrebi
uva prirodna bogatstva
Spreeno je prekomerno troenje
Ispunjava sve zakonske norme za ovakvu
vrstu proizvoda

Vrhunski kvalitet za najvie zahteve

Oblasti primene:

Karakteristike:

Bioloki razgradiv vie od 95%


(CEC-L 33-T-82 test)

Temperaturno otporan od -30C


do +250C

Veoma dobro prijanja na razliite

materijale
Omoguuje izuzetnu antikorozivnu
zatita
Obezbeuje dobro podmazivanje ak i
kada se nanosi na zagrejanu povrinu.
SRV test.
Optimalnih kapilarnih karakteristika
Otporan na vlagu, vodu kao i na
spiranje obinom i morskom vodom
Ne sadri silikon i mineralna ulja.

Svi pokretni delovi, kao na primer


arke na vratima, lanci, poluge kvaila,
konica i prenosnika, sajle u buirima,
navojne veze i voice navojnih vretena
zapornih ventila vodovodnih instalacija.

Upustvo za upotrebu:
Dobro promukati pre upotrebe.
Napricati na suvu, istu povrinu. Za
nepristupana mesta koristiti dodatnu
cevicu. Odmah po nanoenju tretirano
mesto se moe smatrati podmazanim
i spremnim za eksploataciju. Kada
rastvara ispari,visoko temperaturno
otporni podmazujui film dobro prijanja
na tretiranu povrinu, obezbeujui

A 05 0600

permanentno podmazivanje i
antikorozivnu zatitu.

Sadraj ml
500

br.art.
893 128

pak/kom
12

HTS odgovara KTW preporukama Federalne


zdravstvene institucije
(BGes.BL. Jg. 77, 1 u 2) u
oblasti zaptivaa D2.

HHS 2000
Lepljivi podmaziva u
spreju. Otporan na visokopritisna optereenja, koji
odlino prijanja na podlogu

Visokopolimerizovana sintetika
mast; podmazuje delove koji su
izloeni visokopritisnom optereenju, udaru i vibracijama.
Podmaziva se raspruje razreen
iz boce pod pritiskom, tako da lako
podmazuje i nedostupna mesta.
Rastvara brzo isparava, i
podmaziva se vrsto vezuje za
povrinu metala.
Primenjuje se na mestima gde
mineralna ulja i druga maziva ne
postiu kvalitetno i dugotrajno podmazivanje, i na mestima gde bi se
primenom mazivih masti morala
izvriti demontaa delova radi podmazivanja.
Dugotrajno delovanje idealan za
mesta koja se ne mogu esto podmazivati.
Otporan na temperature od -35 C
do +200 C.
Otporan na vodu, slanu vodu i dezinfekciona sredstva.
Ne sadri silikon.
Ne oteuje O-prstenove od nitrilne
gume.
sadraj ml
500

br. art.
893 106

pak./k.
12/24

Oblasti primene

A 05 0610

Smanjuje otpor pri uvrtanju vijaka


od nerajueg elika.
Spreava hladno zavarivanje kod
upotrebe vijaka od nerajueg
elika.
Za podmazivanje navojnih vretena,
dizalica, mehanizama zatienih od
praine, maina za ienje snega,
transportnih traka u industriji napitaka itd.

Sprej za sajle

} Ne curi sa povrina na koje je nanet


na povienim temperaturama.

Prednost

Zatitini vosak sa dodatkom OMC2 aditiva za


podmazivanje i konzerviranje sajli.

Idealno za mesta koja su izloena


direktnom uticaju sunca.

} Optimalna sposobnost popunjavanja zazora.

Prednost

Dobro prodiranje voska za


podmazivanje i u najue
meuprostore.
Podmazivanje teko dostupnih
mesta.

} Izuzetno vodootporan.
Prednost

Pogodan za primenu u svim vremenskim uslovima.


titi od vlage.
Idealna zatita od korozije.

} Sadri aditive OMC2 tehnologije.


Prednost

}
}
}
}
br. art.
893 1058

sadraj ml

500

Upotreba

boja
vodootpornost (DIN 51807 T1)
zatita od korozije (DIN 51802)
temperaturska otpornost

Delove prethodno dobro oistiti


pomou LU-sredstva za ienje,
br. art. 890 108*. Prethodno dobro
protresti bocu. Ravnomerno naprskati vosak. Ponovljena primena
omoguava deblji zatitni sloj.
sintetiki vosak
smea
0-90
posle 7 ciklusa nema takica re
-40C do +120C

A 05 0620

Ne sadri smole i kiseline.


Ne sadri vrsta maziva.
Ne oteuje zaptivae od elastomera: vitona i nitrilne gume.

1/12

Podmazuje i konzervira sajle na vitlima, dizalicama, kranovima i liftovima


i sigurnosne sajle. Moe se koristiti
za konzerviranje metalnih kalupa,
rezervnih delova i sl.

hemijska osnova

Bez silikona i AOX-a.

pak./k.

Oblasti primene

Tehniki podaci

Kvalitetniji podmazujui sloj.


Produena zatita od korozije.
Manje habanje.
Dui vek trajanja sajle.

Princip dejstva OMC2 tehnologije:


Mikroskopski gledano sve su metalne povrine hrapave, a trenjem pri radu dolazi
do njihovog neprestanog habanja.
OMC2-aditivi izravnavaju povrinu metala
termoplastinom deformacijom uz pomo
metaloorganskih jedinjenja. Deformacije
se ostvaruje individualno, u skladu s
odgovarajuom metalnom povrinom.
Podruje plastine
deformacije.

Prvobitna povrina

Izravnana povrina

Bolji kvalitet povrine metala usled


termoplastinog izravnavanja povrina.
Kvalitetniji podmazujui film.
Manje temperatursko opterenje.
Manje trenje (do 50%)
Manje troenje materijala.
Manje habanje.
Dui vek trajanja povrina u kontaktu.

Sprej za lance
Za dugotrajno podmazivanje i negu lanaca za
motocikle i druge dvotokae.
Otporan na visoki pritisak,
podmaziva koji vrsto prijanja.
Smanjuje buku od okretanja i
habanje.
Stvara podmazujui, zatitni
sloj koji se brzo sui i trajno je
elastian.
Ne nagriza O-prstene od nitrilne
gume.

sadraj ml
150
500
1)

br. art.
890 105 5
890 105 51

pak./k.
121)
12

Otporan na vodu, vodenu paru,


kiseline i baze.
titi od korozije.
Boja: providna.
Mogue precizno doziranje i na
teko dostupnim mestima.
Mogua primena i kod maina u
radu, jer ruke ostaju uvek van zone
opasnosti.
Upotrebljava se za lance motorcikala i ostale lance, lananike, otvorene
zupanike, zupanice, klizne voice,
sajle itd.

upakovan u kartonskoj kutiji sa displejom

Sprej za zupanike
vrstoprijanjajue sredstvo za podmazivanje,
otporno na visoki pritisak, smanjuje habanje
i buku.

Posle nanoenja stvara brzosuei,


ilavo-elastini podmazujui zatitni sloj.
Za negu otvorenih zupanika, ozubjlenih osovina, lananih mehanizama, lanaca, iane uadi, voica,
sedla tegljaa itd.
Postojano na vodu, vodenu paru,
kiseline i baze.
sadraj ml
500

br. art.
893 105 6

titi od korozije.
Boja: crno-smea.
Tano doziranje je mogue i na
teko pristupanim mestima.
Moe se nanositi i dok motor radi,
jer se ruke uvek nalaze van opasnog podruja.
Ne sadri silikon.
Ne sadri AOX.

pak./kom.
12

Sprej protiv kripanja remenja

Spreava proklizavanje remenja i


omoguava prenos pogonske snage
bez gubitka. Uklanja kripanje remenja.
Nije potrebno naknadno dotezanje
kod minimalno olabavljenog remena zbog hladnoe, vlage ili normalnog razvlaenja.
Ne sadri AOX.
sadraj ml
400

br. art.
893 230

A 05 0630

pak./kom.
12

Upotreba
Postaviti diznu sa cevicom i prskati
uz samu unutranju stranu remena. U
toku rada motora priblino 5 sekundi
prskati sredstvo na jedno mesto
unutranje strane remena. Pre prve
primene potrebno je oistiti povrine
remenica.

Sprej za odravanje

Koristi se za negu i podmazivanje lako optereenih kliznih povrina kao to su


cilindar brave, arke vrata, futeri, oruje i sl.
Odbija vodu, omoguava dobru funkciju, spreava zamrzavanje cilindar
brava.
Nije potrebno dodatno podmazivanje grafitom.
Dugotrajna antikorozivna zaita bez smole.
Temperaturska otpornost od -25C do +180C

Primena
Cevicu za nanoenje ugurati u bravu ili primai do mesta podmazivanja i kratko
naprskati. Sredstvo lako prodire do nedostupnih mesta.
sadraj ml
150

br. art.
893 051

pak./kom.
12

Teflon - sprej za suvo


podmazivanje
Providno sredstvo za suvo podmazivanje koje ne lepi
neistoe.

Za suvo podmazivanje kliznih povrina, u sluaju kada bi ulja, masti i


sl. mogla prouzrokovati neistou.
Za podmazivanje metalnih,
plastinih i gumenih kliznih povrina
pri malim i srednjim optereenjima.
Debljina sloja od 10 m omoguava
primenu i kod finijih tolerancija u
preciznoj mehanici.
Vreme suenja 5-10 min na +20C.
Vreme stvrdnjavanja 30 min na
+20C.
sadraj ml
300

br. art.
893 550

pak./kom.
6

Temperaturska otpornost od -180C


do +240C.
Otporan na vodu, benzin, ulja, baze
i kiseline.
Upotrebljiv takoe i kao sredstvo
za razdvajanje kalupa u industriji
za brizganje plastinih materijala,
komorama za farbanje itd.
Za klizne krovove, voice automobilskih sedita, arke i brave vrata,
klizna vrata, mehanizme krovnih
prozora, prozorske brave, arke
za nametaj, fioke, klizae, elektroprekidae, itd.
Teflon je registrovani
zatitni znak firme Du Pont.

HSW 100
vrstoprijanjajua mast za podmazivanje u spreju, bela.

Odlina sposobnost prijanjanja


garantuje dugotrajno podmazivanje, naroito na vertikalnim i
povrinama licem okrenutim nadole. Nije lepljiva.
Dugotrajno delovanje - produen
interval podmazivanja.

sadraj ml
300

br. art.
893 104

A 05 0640

pak./kom.
12/24

Dugotrajni zatitni sloj potiskuje


vodu i spreava koroziju.
Temperaturska otpornost od -35C
do +100C.
Ne sadri silikon.
Ne sadri smole i kiseline.
Za podmazivanje brava, kliznih
mehanizama, delova alata i sl.
Bocu pre upotrebe dobro protresti.
Sredstvo se nanosi sa ratojanja od
20 do 30 cm.

Podmaziva za prehrambenu
industriju

Efikasan, bezbojni specijalni podmaziva namenjen za


upotrebu u prehrambenoj industriji, industriji pia, kao i
za upotrebu u farmaceutskoj industriji i medicini

Sadraj ml
300

br. art.
893 107 1

Pak./kol.
1/6

Uputstvo za upotrebu

Povrine koje se podmazuju treba


da budu iste i odmaene
(br. art. 890 108 7). Protresti
bocu pre upotrebe. Naprskati
podmaziva za prehrambenu industriju u tankom sloju.

Hemijska
osnova
Ta~ka paljenja

Gustina
Viskozitet
Boja

tehniko belo ulje


po DAB 102
200C
0.86 g/ml (20C)
31 mm 2/s (20C)
14 mm 2/s (40C)
providna

Navedene osobine proizvoda zasnovane su na naem iskustvu u primeni.


Neophodna je prethodna provera
kompatibilnosti proizvoda sa osetljivim
materijalima.

A 05 0650

Tehnike karakteristike

t t t

Za podmazivanje sedita ventila,


zaptivaa, O-prstenova, prenosnika,
klipnjaa, voica kliznih mehanizama, arki i lananih prenosnika kao i
drugih mehanizama u industriji hrane
i pia.
Podmazivanje seiva u industriji
papira, kao i igala i limenih ploa kod
maina za pletenje.
Podmazivanje kliznih povrina na
mainama i transportnim trakama
izloenih dejstvu vode. Posebno pogodan za podmazivanje u prehrambenoj industriji i industriji pia.

Oblasti primene

Teni bezbojni visoko kapilarni,


efikasni, podmaziva~ u spreju za
specijalne namene.
Prednost
l Izuzetne osobine prodiranja,
usled male viskoznosti,
omoguavaju podmazivanje
nepristupanih mesta.
l Efikasno podmazivanje i
ienje garantuje odlinu
zatitu maina i transportne
opreme, izloenih vlazi.
l Ekonomian u upotrebi.
l Nema vidljivih oteenja prilikom povremenog kontakta
izmeu podmazivaa i proizvoda.
Neutralan miris i ukus.
Prednost
l Raznovrsna upotreba u proizvodnji, obradi i pakovanju
hrane kao i farmaceutskih
i kozmetikih proizvoda
gde je mogu povremeni
kontakt izmeu proizvoda i
podmazivaa.
Odobreno od strane LGA1.
Fizioloki bezopasno.
Prednost
l Ne iritira kou i sluzokou.
l Ne toksian.
Temperaturska stabilnost
od 10C do +180C.
Prednost
l Obezbeuje dugotrajno podmazivanje u velikom temperaturskom opsegu.
Dobra kompatibilnost sa
razliitim materijalima
Prednost
l iroki spektar primena na
razliitim materijalima, kao to
su aluminijum, nerajui elik,
plastine mase kompatibilne
sa mineralnim uljima, kao to
su PP, PE, PS, najlon, polikarbonatno staklo i O-prstenovi.
Elimine vlagu.
Prednosti:
l Odlina antikorozivna zatita.
Ne sadri baze i kiseline.
Otporan na starenje.
Bez silikona i AOX .
1

LGA = Landesgewerbeanstalt Bayern


(State Trade Authority of Bavaria)
DAB 10 = Deutsches Arzneibuch
(German Drug Book), 10th edition

WGF 130
Specijlana visokokvalitetna mast
za podmazivanje leajeva

za podmazivanje kotrljajuih i kliznih leajeva svih vrsta (npr. leajevi tokova),


voica,
zglobova,
navojnih vretena,
leajeva izloenih velikom pritisnom optereenju, udarnim optereenjima i
velikom broju obrtaja,
homokinetikih zglobova, zupaste letve upravljaa, kliznih leajeva na presama i stabilnim strugovima itd.
sadraj g

br. art.

pak./kom.

1000

893 530

Litijumska, saponifikovana mast sa dodatkom molibdendisulfida (MoS2).


Na dodirnim radnim povrinama, usled optereenja stvara se vrsti zatitni sloj.
Garantuje podmazivanje delova i u kritinim radnim uslovima.
Smanjuje trenje povrina i zbog toga smanjuje habanje.
Produava vreme podmazivanja.
titi od korozije.
Otporna na vodu, titi od prodora vlage i neistoa u zonu podmazivanja.
Temperaturska otpornost od -30 C do +130 C, kratkotrajno do +150 C.
Boja, crna.

Montana mast u spreju


Visoko kvalitetna mast u spreju namenjena
za podmazivanje delova prilikom montae

Formira vrst zatitni sloj, spreava pregrevanje i zaribavanje, smanjuje trenje,


titi od habanja i omoguava podmazivanje u kritinim situacijama.
Otporna na pritisak do granice elastinosti svih poznatih metala.
Otporna na temperature od -35C do +450C, kratkotrajno do 630C.
Otporna na vodu, slanu vodu, rastvore kiselina i baza.
sadraj ml

br. art.

pak./kom.

300

893 850

Oblasti primene

Podmazivanje delova pre montae,


Vodjica, navojnih vretena,
Pogonskih vratila, visokooptereenih zupastih parova, zupastih letvi,
Za klizne leajeve pod visokopritisnim optereenjima i visokim temperaturama,
Za montau presovanjem podloki, leajeva, vijaka,
Za urezivanje navoja, seenje, rezanje i obradu deformacijom.

Upotreba
Povrine na koje se nanosi sredstvo dobro oistiti.
Pre upotrebe bocu dobro protresti.
Naneti ravnomeran, tanak sloj sa razdaljine od 20 do 30 cm.

A 05 0660

Pasta za
montau
auspuha

Mekana masa za brzu, jednostavnu


i potpuno gasonepropusnu montau spojnica (cev u cev) i spojeva
pomou prirubnica na auspuhu.
Nije potrebno komplikovano zavarivanje.
Pomou toplote auspuha masa
postaje tvrda kao metal.
Temperaturski otporna do oko
700 C.
Trajno zaptiva.
Otporna na udarce i vibracije.
Ne stvara se ra, lako se demontira.

sadraj g

br. art.

140

890 100 045

pak./kom.
12

Git za
popravku
auspuha

A 05 0670

Manje rupice i pukotine na auspuhu


mogu se trajno i gasnonepropusno
popraviti.
Visoka temperaturska otpornost.
Otporno na temperaturske
oscilacije.
Nije potrebna izgradnja, odnosno
zavarivanje auspuha.

sadraj g

br. art.

200

890 100 046

pak./kom.
10

Navrtke sa
prorezom

navoj
M 8
M 10
M 12

visina mm
8,5
10,5
12,5

d1 mm
12,5
16,5
18,5

ir. kljua mm
13
17
19

br. art.
365 2
365 3
365 4

pak./kom.
100
100
100

navoj
M 6
M 8
M 10
M 12
M 12 x 1,5
M 10 x 1,25
M8x1

visina mm
7,0
8,5
10,5
12,5
12,5
10,5
8,5

d1 mm
8,5
11,5
13,5
16,5
16,5
13,5
11,5

ir. kljua mm
9
12
14
17
17
14
12

br. art.
366 1
366 2
366 3
366 4
366 40
366 7
366 8

pak./kom.
100/500
50/100/500
50/100/500
50/100
50
50/100
50/100

Materijal: elik sa pobakrenisanom


povrinom.
Temperaturno podruje upotrebe:
70C do + 400C.

DIN 14440

(uobiajena irina kljua)

DIN 14441

(smanjena irina kljua)

Navrtke sa
prirubnicom
za auspuh
navoj

visina
mm

M 8

10

13

17

M 8
samoosigur.
M 10
samoosigur.

13

17

20 66 156

365 61

10

15

21

npr. Senator/Manta
8 54 976

365 65

BMW-originalni broj

br. art.

1162 1711 954

365 8

navoj
M8

visina
mm
8,6 max.

ir. kljua prirubnica


mm
mm

ir. kljua prirubnica


mm
mm
12
17

tip vozila
originalni broj dela
npr. Kadett
8 54 906

br. art.

pak./
kom.

365 6

Za Opel.
Klasa vrstoe 8.
Bakarisane.

100

pak./
kom.
50

Navrtka za
auspuh samoosiguravajua
Navoj Visina
mm
M8
7,5
M 10 9
M 10 9

OK
mm
12
14
17

DB originalni broj dela

br. art.

pak/kom

913 004 008 006


913 004 010 001
-

369 8 12
369 10 149
369 10 17

100
50/100
100

Set
br. art. 964 365
Sadraj: 16 veliina prema DIN i
specijalnih tipova = 200 kom.

A 05 0680

Prema DIN 980.


Temperaturska otpornost:
-70C do +250C.
Kvalitet 8.
Bakarisana.

elne za auspuh "Univerzal"

Limeni deo sa ojaanjem i navojnim lukom sa navrtkama, pocinkovan.


Navojni luk M8.
Kompletno montirana.
Za privrivanje delova auspuha vozila.
Univerzalno primenjive (za bilo koji tip vozila).

elne za auspuh M 8

Veliina
mm
28
32
36
38
42
45
48
50
52
54
58
60
65
70

Veliina
in
1 1/8
1 1/4
1 3/8
1 1/2
1 5/8
1 3/4
1 7/8
2
2 1/16
2 1/8
2 1/4
2 3/8
2 1/2
2 3/4

elne za auspuh M 10

br. art.
883
883
883
883
883
883
883
883
883
883
883
883
883
883

2
3
4
5
6
7
8
85
9
10
11
12
13
15

pak/kom

10

Veliina
mm
42
45
48
50
52
54
58
60

Veliina
in
1 5/8
1 3/4
1 7/8
2
2 1/16
2 1/8
2 1/4
2 3/8

br. art.
883
883
883
883
883
883
883
883

104
104
104
105
105
105
105
106

pak/kom
2
5
8
0
2
4
8
0

10

Sadraj

M8
Veliina
mm
42
45
48
50
52
54

M 10
Set elni za auspuh M 8 + M 10, 70 kom
Veliina: 495 x 457 x 110 mm.
br. art. 883 200
pak/kom: 1 kom

Veliina
mm
42
45
48
50
52
54
58
60

A 05 0690

Veliina
in
1 5/8
1 3/4
1 7/8
2
2 1/16
2 1/8
Veliina
in
1 5/8
1 3/4
1 7/8
2
2 1/16
2 1/8
2 1/4
2 3/8

br. art.

pak/kom

883
883
883
883
883
883

6
7
8
85
9
10

br. art.
883
883
883
883
883
883
883
883

104
104
104
105
105
105
105
106

pak/kom
2
5
8
0
2
4
8
0

Stezna spojnica za auspuh Audi/VW


Spojnice za auspuh
Audi/VW/Seat/koda (BMW)

Spojnica od prohroma
elne i elementi za pritezanje pocinkovani.

Veliina u mm
irina x duina

Tip
Polo lim.
Polo classic/variant:12.95Golf: 08.83Jetta: 12.83-10.91
Vento:01.92
Passat:04.88-12.96

42,5 x 125

O.E. - br.

br. art.

pak./kom.

191 253 141 E


191 253 141 A
191 253 141

883 46 125

Caddy/Kasten/Kombi: 11.95-

Caddy pick up: 06.96Veliina u mm


irina x duina

Tip

O.E. - br.

br. art.

pak./kom.

45.5 x 90

Polo 64D/16V lim.


Polo:
Golf diesel:
Vento diesel:

1 HO 253 141 B

883 50 090

Dimenzije u mm
irina x duina

Tip

O.E. - br.

br. art.

pak./kom.

50,5 x 125

Polo lim. 3: 10.94Polo classic/variant: 11.95Golf: 08.83Jetta: 12.83-10.91


Vento: 01.92Passat: 04.88Caddy:11.95A3: 09.9680: 01.79-07.95
A4: 11.9490: 10.84-03.87
Coupe: 05.89100: 08.82-07.94
200: 08.83-07.84
A6: 06.94A8: 06.94-

191 253 141 F


191 253 141 B
191 253 141 M
811 253 141
811 253 141 C

883 55 125

Veliina u mm
irina x duina

Tip

O.E. - br.

br. art.

pak./kom.

55,5 x 90

Golf: 11.91Golf cabriolet: 09.93Vento: 01.92E36/7 Z3 1.8


E28> 520i/525i/525e/524d
E34: 520i kat.: 02.88-04.90
E39: 528i: 11.95-04.96
E39: 535i/540i

893 253 139 A

883 60 090

Veliina u mm
irina x duina

Tip

O.E. - br.

br. art.

pak./kom.

60,5 x 90

E 28 524 td
E34: 520i/523i/525i/525 tds
E34 524 td
E39 520i/523i/525i/525 tds
E31 840 Ci/850 Ci kat.

883 65 090

A 05 0700

Veliina u mm
irina x duina

Tip

O.E. - br.

br. art.

pak./kom.

50,5 x 90

Golf: 11.91Golf cabriolet: 09.93Vento: 01.92E30: 320i/324d


E36: 318tds
E28: 528i: 09.84-08.87
E28: 535i
E24: 628 CSi: 09.84-08.87
E24: 635 CSi: 05.82-06.87
80: 09.86-12.91
A4: 11.9490: 04.87-12.91
Coupe: 05.89Cabriolet: 01.93-

893 253 139 A

883 55 090

Veliina u mm
irina x duina

Tip

O.E. - br.

br. art.

pak./kom.

50,5 x 125

Golf: 11.91Golf cabriolet: 09.93Vento: 01.92Passat: 04.88A3: 09.9680: 09.86-07.95


A4: 11.94Coupe: 05.89100: 10.84-07.94
A6: 06.94V8: 10.88-11.93
A8: 07.95-

110 253 141 A


357 253 141 A
357 253 141
443 253 141 D

883 55 125

elne za Audi/VW

Svi delovi pocinkovani.

Veliina
mm
38,5
41,5
42,5
45,5
46,7
48,5
49,5
50,5
51,5
52,3
53,5
54,5
55,5
58,5
60,5

O.E. - br.

br. art.

823 253 143


823 253 143 A
823 253 143 B
810 253 143
843 253 143
843 253 143 B
803 253 143 C
803 253 143 G
803 253 143 A
803 253 143 F
191 253 139 A/G/F
431 253 143 A
443 253 143 B

883
883
883
883
883
883
883
883
883
883
883
883
883
883
883

A 05 0710

080
080
082
080
086
086
086
086
086
086
086
086
086
086
086

pak./kom.
1
15
2
3
4
45
5
6
65
7
8
9
10

10

Gumeni nosai cevi auspuha


Vel..
mm

63 x
52 x
15

Vel..
mm

tip

br. orig.
zam. dela

Audi 80 09/86Audi 90 04/87 - 12/91


Audi 100 quattro
07/80 - 07/89
Audi Coup 11/88 Golf 04/74 - 10/83
Jetta 08/79 - 02/84
Transp. T4 09/90 LT 28-55 04/75 Caddy 08/82 - 07/92
Corrado 04/89 -

tip

br. art.

pak.
kom.

883 087

10

br. art.

pak.
kom.

883 088

10

br. orig
zam. dela

br. art.

pak.
kom.

861 253 147

883 088 1

10

171 253 147


171 253 147A
803 253 147
893 253 147E
8AO 253 147A

br. orig.
zam. dela

Audi 80, S, LS,


GI, GTE 72 Audi 90 84 - 03/87
Audi 100 76 Audi Coup 10/80 - 07/88
59 x
VW Polo/Derby 04/75 817 253 147
57 x
VW Golf 04/74 - 10/83
823 253 147A
13
VW Jetta 08/79 - 02/84
VW Passat 05/73 - 03/88
VW Golf Cabrio
01/79 - 12/92
VW Scirocco 02/74 - 07/92

unut.-/
spolj.

28 x
56

unut.-/
spolj.

tip

Audi 50 74 - 78
Audi 80 Diesel/TD
78 - 12/91
Audi 90 84 - 12/91
Audi 100 Diesel/TD
79 - 12/90
Audi 200 79 - 12/90
VW Polo/Derby 75 VW Golf 74 - 10/83
VW Jetta 79 - 02/84
VW Passat 80 - 03/88

tip

Golf 08/83 - 07/92


31,5 x
Jetta 12/83 - 10/91
57
Corrado 04/89 -

A 05 0720

br. orig
zam. dela
191 253 147
191 253 147A

br. art.

pak.
kom.

883 803 502

10

Delovi za montau
auspuha za Opel
elna za cevi
Veliina
mm
38
48

broj orig.
dela
16 08 217
16 08 279

br. art.

pak.
kom.

883 5
883 8

10

Gumeni nosa cevi auspuha


unutr.-/
spolj.
67 x
55 x
13

tip
Corsa A
Kadett E 84 Ascona C
Omega A 86 Rekord E
Senator
Monza

broj orig.
dela

852 715
852 716
852 720

br. art.

pak.
kom.

883 099 3

10

Spojnica za cev lonca auspuha


unutr.-/
spolj.

45,5 x
60

41 x 57

tip

Kadett D/E 79 Ascona C 81 Corsa A 83 Vectra


Calibra
Astra
Opel Kadett
Opel Corsa

broj orig.
dela

br. art.

8 54 946

883 605 502

pak.
kom.

10

8 54 952

883 605 502

elini vijak sa 6-ugaonom glavom


unutr.-/
spolj.
74

tip
Kadett D 79 Ascona C
1,3S/1,6N/S
1,6D 82 -

broj orig.
dela
8 54 980
8 54 977

br. art.

pak.
kom.

883 601 002 10

Metalni nosa lonca auspuha


tip
Opel Kadett D 1,6
Diesel 81-84
Opel Kadett E,
svi modeli 84Opel Astra

A 05 0730

broj orig.
dela

br. art.

pak.
kom.

8 56 293

883 604 008

Kljeta za
seenje cevi sa
lancem

Proizvedene od specijalnog elika,


hromirane
Vijak za pritezanje sa velikom leptirglavom omoguava brz i jednostavan
rad.
Moe se upotrebljavati za seenje cevi
od bakra, bronze i tankozidih elinih
cevi, plastificiranih cevi, kao i cevi
izduvnog sistema sa i bez katalizatora.
Mogu se sei cevi od prohroma
debljine zida do 2,5 mm, do prenika
60 mm.
Pri radu koristiti rezno ulje.
Pri radu, alat uvek mora biti u
poloaju upravnom na cev.

Rezervni lanac
A max.

mm
78

H
mm
120

L
mm
250

L (lanca)
br. art.
mm
270
715 55 10

A 05 0740

br. art.
1

715 55 54

MINI alat za
seenje cevi

Zahvaljujui malim dimenzijama


potreban je mali radni prostor.
Pogodne za rad na teko dostupnim
mestima
Vijak za pritezanje sa velikom glavom
omoguava brz i jednostavan rad.
Sa dva valjka.
Pogodne za seenje cevi od bakra,
mesinga, aluminijuma, tankozidog
elika, tvrde plastike i plastificiranih
cevi.

A max
mm

in

L1
mm

L2
mm

H
mm

br. art.

3-16
6-25

1/8 - 5/8
1/8 - 1

59-69
65-76

42-53
48-60

35
41

714 554 116


714 554 125

Mali alat za
seenje cevi

Za seenje cevi od bakra, mesinga,


lakih metala, tvrde plastike i
tankozidih elinih cevi.
Alat pogodan za deenje cevi sa
debljinom zida od 2,5 do 2,8 mm
Robusna izrada.

A max
mm

in

L1
mm

L2
mm

H
mm

br. art.

3 - 30

1/8 - 11/8

145 - 173

105

53

714 554 330

Alat za
seenje cevi

Hromirana navojna osovina.


Pogodna za seenje cevi od bakra,
medinga, lakih metala i elika.

A max
mm

in

L1
mm

L2
mm

H
mm

br. art.

10 - 60
41 - 100

1/8 - 2
11/4 - 4

390 - 460
530 - 640

190
300

105
160

715 55 14
715 55 15

A 05 0750

Steza stezne
spojnice
auspuha

duina mm

teina g

130

420

br. art.
715 55 21

Za demontau i montau steznih


spojnica na kolenastom delu
razliitih tipova VW/Audi vozila,
posebno dizel vozila godine proizvodnje 1980. nadalje.
Veliina stezanja 35 55 mm.
Obostrana upotreba.
Spoljni 6-ugaoni otvor kljua 17,
unutranji 4-ugaoni 3/8.

pak./kom.

Kukasti alat

izrada

kratka
duga

duina mm
420

duina kuke mm

teina g

25

90

45

95

br. art.
715 55 31
715 55 32

A 05 0760

pak./kom.

Za demontau i montau gumenih


prstenova na nosaima priguivaa
zvuka.
Hromiran.
Masivna poprena drka,
presvuena plastikom.
Dugaka kuka pod uglom od 105,
prikladna za profilisane gume.

Alat za montau lambda sonde

Specijalni kovani elik za teka optereenja


Nasadnici sa prorezom za lambda sonde sa kablom koji ne moe da se demontira.
Moe se upotrebiti za sve vrste lambda sondi.

1/2" Nasadnik za
lambda sondu, dugi

OK mm
22

L mm
110

d mm
33

teina g
328

br. art.
714 51 60

Sa prorezom za kabl.
Dugi, posebno pogodan za Ford,
Opel, Nissan, VW i za nove Mercedes
Benz modele sa vie ventila.

pak./kom.

1/2" Nasadnik za
lambda sondu,
kratki

OK mm
22

L mm
70

d mm
33

teina g
222

br. art.
714 51 61

Sa prorezom za kabl.
Dugi, posebno pogodan za Ford,
Opel i Nissan.

pak./kom.

6-ugaoni alat za
lambda sonde

OK mm
22

L mm
230

d mm
37

teina g
301

br. art.
714 51 62

A 05 0770

pak./kom.

Za skoro sve ugraene lambda sonde


na VW Golf i Passat.

Alat za vaenje
zalomljenih
vijaka - set
br. art. 690 14

Isporuuje se
-

Nasadna voica za burgiju


Spiralne burgije,
Specijalno profilisan utiskujui
klinovi sa navrtkama za odvijanje,
Visokokvalitetna plastina kutija.

Nasadna
voica B

Voica

Predbuenje

Glavno
buenje

Burgija

690 141 80 A

6
8
9
10
10
11
12
13
13

3,2
3,2
3,2
3,2
4,8
4,8
4,8
4,8
6,4

4,8
4,8
6,4
6,4
8
8,7
8,7

3,2
3,2
4,8
4,8
6,4
6,4
8
8,7
8,7

624
624
624
624
624
624
624
624
624

14

6,4

8,7

8,7

690 141 81 B
690 141 82 C
690 141 83 D
690 141 84 E
G
H

Navrtka
d

Klin +
Navrtka

32
32
48
48
64
64
80
87
87

Klin
C
3,2
3,2
4,8
4,8
6,4
6,4
8
8,7
8,7

OK 10

690 141 1

OK 10

690 141 1

OK 11

690 141 2

OK 11

690 141 2

OK 13

690 141 3

OK 13

690 141 3

OK 14

690 141 4

OK 17

690 141 5

OK 17

690 141 5

624 87

8,7

OK 17

690 141 5

Uputstvo za upotrebu

Za vijke zalomljene
ispod povrine
potrebno je postaviti
nasadnu voicu
B i prvo uraditi
predbuenjea zatim
glavno buenje

Za vijke zalomljene
iznad povrine
potrebno je postaviti
nasadnu voicu
B i prvo uraditi
predbuenje a zatim
glavno buenje-

Za vijke zalomljene
u ravni povrine
potrebno je obeleiti
centar vijka i uraditi
predbuenje a zatim
glavno buenje.

Ukucati utiskujui
klin C odgovarajue
veliine u izbueni
otvor.

Postaviti navrtku D
na klin za izvijanje i
pomou kljua izviti
vijak, raditi postepeno
da ne bi dolo do
oteenja vijka.

A 05 0780

Upotrebljava se za odvijanje
polomljenih vijaka i brezona
prenika 6 - 16 mm ili 1/4" - 5/8".
Set se sastoji od 25 delova ikljuujui i
spiralne burgije za izvijanje.
Specijalno profilisani utiskujui klinovi
jednostavno odvijaju bez oteenja
navoja.

Alat za vaenje
brezona

D
mm mm
5
6
25
7
8
9
10

L
mm

29

75

10,5

11
12
14
16

34

65

75

br. art.

pak./
kom..

690 410 5
690 410 6
690 410 7
690 410 8
690 410 9
690 410 10
690 410 105
690 410 11
690 410 12
690 410 14
690 410 16

Alat za brzo uvijanje i izvijanje


brezona sa ili bez navojnog dela.
Jednostavan rad, bez oteenja
brezona zavarivanjem ili upotrebom
kljeta.
Nije neophodno upotrebljavati
navrtku za odvijanje.
Mogue je odvijati brezone koji vire
min. 10 mm iznad povrine.
Alat se isporuuje bez pogonskog
kljua.

Alat za vaenje
brezona - set
br. art. 690 421 1
Sadraj: po 1 komad od 6, 8, 10, i
12 mm, u metalnoj kutiji sa plastinim
umetkom.

Alat za vaenje
zalomljenih
vijaka

Veliina
1
2
3
4
5
6
7
8

Veliina vijka
mm
M3-6
M6-8
M 8 - 11
M 11 - 14
M 14 - 18
M 18 - 24
M 24 - 33
M 33 - 50

ina
1/8" - 1/4"
1/4" - 5/16"
5/16" - 7/16"
7/16" - 9/16"
9/16" - 3/4"
3/4" - 1"
1" - 1 3/8"
1 3/8" - 2"

Duina
mm
50
57
64
71
78
95
105
111

Veliina
burgije
1,8
2,6
3,7
5,5
7,0
11,0
14,0
21,0

br. art.
695
695
695
695
695
-

347
348
348
348
348

p/k
940
127
314
501
688

Alat za odvijanje zalomljenih


brezona i vijaka. Potrebno je izbuiti
otvor u zalomljenom vijku. Veliinu
otvora koji se bui kao i izbor alata
za odvijanje, odrediti prema tabeli
u prilogu. Alat za vaenje uviti u
otvor okretanjem u levo, zatim
se zalomljeni vijak odvija bez
oteenja navoja
Hromvanadijum elik, kovan

Alat za vaenje
zalomljenih vijaka
- set

U plastinoj kutiji.
Hrom-vanadijum elik, kovani
Sadraj
Vel. 1 - 5
Vel. 1 - 6
Vel. 1 - 8

A 05 0790

br. art.
pak/kom.
695 684 353
695 684 540
1
695 684 727

Pasta za poliranje
i bruenje ventila
Dupla kutija sadri pola fine
i pola srednje-fine paste za
poliranje i bruenje.

Pasta za poliranje i bruenje sedita


ventila, leajeva i dizni za motore sa
unutranjim sagorevanjem, kompresora, maina, itd.
Meanjem sa vodom moe se dobiti
eljena gustina.
Nakon poliranja i bruenja ostaci
paste mogu se lako oprati vodom.
sadraj ml

br. art.

120

890 199

pak./kom.
12

Alat za bruenje
ventila
Za racionalno bruenje ventila upotrebiti elektrinu runu
builicu.

Komplet sa 2 gumena prihvata.

br. art. 691 600


Pakovanje: 1 kom.

Rezervni gumeni prihvat

A 05 0800

mm

br. art.

pak./kom.

22
28

691 600 1
691 600 2

12

Alati za
podeavanje
zazora ventila
Merni listii

debljina
boja
listia
mm
0,05
svetloplava
0,08
tamnozelena
0,10
ljubiasta
0,15
bela
0,20
plava
0,25
siva
0,30
uta
0,35
svetlozelena
0,40
crvena
0,45
crna
0,50
be
0,55
boja crv. vina
0,60
braon

duina
listia
mm

45

irina
listia
mm

13

ukupna sadraj
duina kompl.
mm

100

br. art.
713 51
713 51
713 51
713 51
713 51
713 51
713 51
713 51
713 51
713 51
713 51
713 51
713 51

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Svaka debljina je naznaena u boji.


Na prvi pogled moe se prepoznati
listi koji je potreban.
Debljina listia je utisnuta u plastine drae listia tako da se ne
moe skinuti.

pak./k.

Set mernih
listia

broj
listia
8

debljina
listia mm
0,05 0,50

sadraj

br. art.

0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,40/0,50

713 51 40

13

0,05 1,00

0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,401,00

713 51 41

20

0,05 1,00

0,05/0,101,00

713 51 42

21

0,10 0,50

0,10/0,120,50

713 51 43

A 05 0810

pak./k.

Kupasti oblik listia.


Duina: 100 mm.
Sa draem.
Primena:
Za merenje zazora i pukotina, ispitivanje tolerancije voica, leajeva,
klipova itd.

Tester zaptivenosti
rashladnog sistema
sa zaptivnim
mehom
br. art. 853 52
Tester se moe univerzalno upotrebljavati za kontrolu zaptivenosti rashladnih sistema, hladnjaka,
dihtunga glave motora i
pumpi za vodi.

Nain upotrebe

Postaviti prikljuak na prikljuak hladnjaka i podesiti ga pomou tokia za


podeavanje.
Postaviti zaptivni meh na potrebnu dubinu u prikljuak hladnjaka.
Naduvati meh pomou pumpe.
Podesiti ventil i sa pumpom obezbediti test pritisak od 1,3 bara.
Pritisak u rashladnom sistemu ne sme opasti za vie od 0,2 bara u roku od 10
minuta.
Posle izvrenog merenja pomou ventila smanjiti pritisak u sistemu, ispumpati
meh i ukloniti tester sa prikljuka hladnjaka.

Sadraj
- pumpa,
- rezervni mehovi,
- 3 prstena za osiguranje,
- kofer,
- uputstvo za upotrebu

Panja
Ivice prikljuka hladnjaka mogu biti
otre, to moe dovesti do oteenja
zaptivnog meha. Pre testiranja po
potrebi proveriti ivice prikljuka.

A 05 0820

Univerzalni podesivi prikljuak sa


zaptivnim mehom omoguava
testiranje razliitzih rashladnih
sistema sa bajonet prikljucimas na
hladnjaku i prelivnoj boci veliine od
20-48 mm.
Moe se upotrebljavati kod svih
vodom hlaenih motora, za
putnika vozila, laka teretna vozila,
motorcikle i brodske motore.
Prsten za osiguranje spreava
klizanje i omoguava kontrolu na
motorima koji su u radu.
Mogua je upotreba za ispitivanje
dihtunga glave motora, curenje
produkata sagorevanja moe se
otkriti pomou specijalnih tenosti.

Tehniki podaci

Za prikljuke na hladnjacima od 2048 mm.


Maksimalni pritisak testiranja 2
bara, preporueni pritisak 1 - 1,6
bara.
Maksimalni pritisak u zaptivnom
mehu
1,7 bara
Prsten za osiguranje:
- plavi: za VW motore do 1998.
- crni: za VW i Audi motore od
1998.
- crveni: za japanska vozila.

Rezervni zaptivni
mehovi
br. art. 853 521

Tester rashladnog
sistema
br. art. 853 50

Za kontrolu curenja na rashladnim


sistemima motornih vozila.
Univerzalni prikljuak za montau na
hladnjak i prelivni sud.

Univerzalni
prikljuak
br. art. 853 500

Univerzalni
prikljuak
za razliita japanska vozila sa malim prikljukom
na hladnjaku
br. art. 853 501

Crevo za
povezivanje

za teko dostupne
prikljuke hladnjaka

br. art. 853 505

Uputstvo za upotrebu

Duina 600 mm.

Univerzalni adapter sa zaptivaem i prikljuak na hladnjaku moraju biti osloboeni


ulja, masti iostataka rashladne tenosti.
Pritisnuti adapter u prikljuak hladnjaka ili prelivnog suda i pritegnuti okretanjem
dva tokia za podeavanje u suprotnim smerovima.
Prikljuiti tester rashladnog sistema.
Napumpati pritisak od 1,3 bara u rashladni sistem pomou pumpe.
Pritisak ne sme opasti za vie od 0,2 bara u roku od 2 minuta.
Ako pritisak opadne, potrebno je otkriti kvar na delovima rashladnog sistema i
otkloniti ga.

Napomena: univerzalni adapter se ne sme uroniti u rashladnu tenost zato to pri


smanjivanju pritiska rashladna tenost moe izai napolje.

Moe se primeniti na sledeim tipovima vozila


Alfa Romeo, Amerika vozila, Audi, Autobianchi, BMW, Citroen, DAF, DB (automobili
i kamioni), Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Iveco, Jaguar, japanska vozila, Lamborghini,
Lancia, poljoprivredne i graevinske maine, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Datsun,
Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Scania, koda, Talbot, Simca, Toyota,
Triumph, Unimog, Volvo, VW.

A 05 0830

Klju - rana
za uljni filter

Omoguava brzu i jednostavnu zamenu filtera za


ulje.
br. art. 714 57 14

Nazubljeni prihvatni deo kljua


omoguava skidanje filtera sa efektom
rada sa ranom, minimalni ugao
zakretanja 5 stepeni za rad u uskim
prostorima. (slika 1).
Automatsko podeavanje pritezanja
sa pokazivaem za optimalni rad
(slika 2).
Ergonomska drka.

Mogu je brz i lak rad na zameni


filtera za ulje i u uskim prostorima.

Optimalan rad kada se pin na pokazivau nalazi u centru.

Tehniki podaci
Duina
Velilina pritezanja
Materijal trake

A 05 0840

280 mm
6 - 106 mm
prohrom

Pauk klju za uljni filter Trakasti klju

Trokraki, sa prenosom preko zupanika.


Unutranji 4-ug. 3/8 odn. spoljni 4-ug. otvor kljua19.
Duina krakova 90 mm.

raspon mm
ca. 65120

br. art.
714 57 10

pak./kom.
1

Klju za uljni filter

Najee korieni klju za filter na francuskim vozilima.


esto se koristi na graevinskim vozilima, npr. na

utovarivaima sa gusenicama.

duina mm
280
rezervna traka

max. raspon- mm
110

br. art.
714 57 12
714 57 13

pak./kom.
1
1

Specijalni klju za vijke

9 veliina za unutranji 4-ugaoni vijak,


1 veliina za vijak sa prorezanom glavom na karteru
za ulje.
Materijal: Hrom-vanadijum-elik, kovani.
Povrina: Hromirana.
Primena: Za vijke za punjenje i isputanje ulja 10
mogunosti primene sa jednim alatom.
br. art.
715 57 22

d mm du. trake mm mog. primene do mm


290
860
200
150
460
100
rezervna traka

br. art.
715 57 20
715 57 21
715 57 29

Klju za filter sa lancem

pak.
1
1

Posebno pogodan za teko dostupne filterske uloke, na pr.

kod VW Golfa.

Unutranji 4-ug. 1/2, odnosno spoljani 6-ugaoni otvor

kljua 24.

raspon mm
do 110

br. art.
714 57 11

Magnetni podiza

pak./kom.
1

sa plastinom drkom

Prihvat:

duina mm
230

Omoguuje brzo postavljanje i otvaranje uljnog filtera.

Mogunost fleksibilnog podeavanja po elji.


CP = izrada hromirana, polirana, ekstra vrsta.
Magnetni omota: prenik 8 mm.

duina mm

max. nosivost g

525

600

br. art.
715 35 35

Savitljivi hvata

pak./kom.
1

pak./kom.
1

Za hvatanje najsitnijih delova.

duina mm max. prihvat- mm br. art.


525
7
695 559 200

A 05 0850

pak./kom.
1

Pumpice za ulje

Od providne plastike

Sadraj cm
150
250

Teina g
35
45

pak./kom.

Otporna na ulje, elastina, bez spojeva i nelomljiva


posuda za ulje.
Podmazivanje uljem iz svakog poloaja.
Potpuno pranjenje pomou pumpice i kuglastog ventila.
Sadraj l
0,2
0,3

br. art.
695 555 136
695 555 323

br. art.
695 555 324
695 555 325

pak./kom.

Posuda za ulje od lakog metala.


Podmazivanje uljem iz svakog poloaja.
Potpuno pranjenje pomou pumpice i kuglastog ventila.
Sadraj l
0,2
0,3

A 05 0860

Teina g
240
280

br. art.
695 555 401
695 555 402

pak./kom.

Kljeta za karike

Kljeta za spojke cevi

Za postavljanje i skidanje karika.

veliina duina
mm
1
200
2
240

in
8
9 1/2

za karike
mm
50 - 100
90 - 140

br. art.
in
2-4
715 57 24
3 1/2 - 5 1/2 715 57 25

Za spojke cevi sa Corbinovom oprugom (samozatezne).


duina
mm
210

elna za karike

Sa zateznim kljuem.
broj traka

raspon-
mm

in

visina
mm

br. art.

60 - 125

2 1/8 - 5

80

715 57 26

A 05 0870

in
8 1/4

materijal

br. art.

specijalni elini lim

715 57 28

Kombinovani nasadnik za alternator,


1/2
br. art. 715 57 57
Za demontau remenice
alternatora

Viezubi prihvat postavljen


pokretno na XZN M 10 prihvatu.
1/2 4-ugaoni prihvat ukupne
duine 115 mm.
Na pr. za BMW i VW.

Nasadni klju za
glavu cilindra, 1/2
br. art. 715 57 58
Poly-drive prihvat za vijak sa
glavom na cilindru kod Audija
od 96. god. proizvodnje

Duina 10P x 120 mm, 1/2


4-ugaoni prihvat.
Za Audi 100 sa 6 cilindara i 5
ventila (MC ACK) god. proizvodnje od 91.
Za A4 i A6 od 2.97. (MC ACK
2,8 l i AGA 2,4 l).

A 05 0880

Kljeta za elastine elne

1. Varijanta
Normalna elna

Elastine elne se mogu postavljati ili skidati sa creva za


rashladnu tenost ili sitema za grejanje jedino pomou
specijalnog alata kljeta za elastine elne
Primena: Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyndai,
Lancia, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat,
Toyota, VW, Volvo itd.

2. Varijanta
elna sa utedom prostora

Kljeta za elastine elne


sa sajlom
Jedan par kljeta za obe varijante
elni

Mehanizam za
zakljuavanje
Duina sajle
B mm
600
12 + 15
Rezervna sajla (duina 720 mm) sa steznim mehanizmom

1. Varijanta

Posebno pogodna za upotrebu na teko dostupnim


mestima, zahvaljujui sajli sa mehanizmom za stezanje
elni.
Mehanizam za zakljuavanje dri otvorenu
elnu bez tekoa.
Proizvedene od specijalnog elika sa oblogom drki od PVC-a.

2. Varijanta

C mm
18 - 54

br. art.
714 577 112
714 577 114

p/k
1

Kljeta za elastine elne

L mm

B mm

D mm

Tip elne

br. art.

Rotirajue eljuti u prihvatu kljeta omoguavaju primenu


na teko dostupnim mestima.
Mehanizam za zakljuavanje dri otvorenu elnu bez
tekoa.
Specijalne sigurnosne eljuti spreavaju iskliznue
otvorenih elni.
Dovoljno dugake drke omoguavaju lak rad.
Proizvedene od specijalnog elika sa oblogom drki od
PVC-a.

pak./
kom.

714 577 111


270

12+15

18-54

1
714 577 110

A 05 0890

Stezna kljeta, plastina

Za stezanje elastinih creva i


vodova bez metalnog ojaanja, za
potrebe zaustavljanja protoka

Upotreba
Creva za ulje i gorivo
Creva za vodu
Creva za vodu
Set kljeta od 3 komada

mm
5-14
13-19
19-57

Za brzo stezanje
creva za vodu, ulje
i gorivo.
Mehanizam za zakljuavanje omoguava zadravanje kljeta u stegnnutom poloaju.
Zaobljeni prihvat
kljeta spreava
oteenje creva.
Proizvedena su od
poliestera, crvene
boje.

mm
20
38
78

mm
155
185
250

br. art.
714
714
714
714

601
601
601
601

912
919
956
931

pak./
kom.
1

Kljeta za elne,
sa uicom

Za Oetiker i aksijalne elne

Prihvat kljeta omoguava sigurno stezanje i brz rad.


Pravilno postavljanje elne obezbeuje ravnomerno
naleganje i pouzdano zaptivanje.
Proizvedene od specijalnog elika sa oblogom ruki od
PVC a.

Max. irina uica X mm


20

br. art.
714 546 23

pak./kom.

Kljeta za elne za creva


Za samozakljuavajue Corbin
elne

Mehanizam za zakluavanje dri elnu otvorenu bez


napora.
Proizvedene od specijalnog elika, svetlo hromirana.

elne
do max. 52 mm

A 05 0900

br. art.
714 57 28

pak./kom.

1/2" Nasadnik za
skidanje sveica

OK
mm

cola

l
mm

16,0
18,0
20,8

5/8
11/16
13/16

80
80
80

22
25
27

22
25
26

9
9
9

165
180
190

715 51 47
715 51 48
715 51 49

OK

d1
mm

d2
mm

t
mm

teina
g

br. art.

pak./
kom.

mm

cola

l
mm

d1
mm

d2
mm

t
mm

teina
g

br. art.

pak./
kom.

16,0
18,0
20,8

5/8
11/16
13/16

80
80
80

22
25
27

21
25
25

9
9
10

170
195
200

715 51 50
715 51 51
715 51 52

6-ugaoni prihvat, hromiran.


Sa trajnim magnetom.

3/8" Nasadnik za
skidanje sveica

6-ugaoni prihvat, hromiran.


Sa trajnim magnetom.

etka za ienje
sveica

duina
mm

teina
g

br. art.

pak./kom.

145

10

715 51 58

A 05 0910

Drvena drka, mesingana vlakna,


upotrebljava se za ienje sveica,
elektrodai elektro-kontakata.

Kljeta za prikljuke
kablova sveica

Duina
mm
ina
200

Teina
g

Vrsta

br. art.

210

Crno brunirana sa
PVC drkom

pak./
kom.

715 01 44

Za ugradnju i izgradnju metalnih


prikljuaka kablova sveica.
Mogu se upotrebljavati iskljuivo na
zagrejanom motoru.

Kljeta za prikljuke
kablova sveica

Duina
mm
200

Teina
g
216

br. art.

pak./kom.

715 51 59

Hromirana.
Ne oteuje materijal ni kada je vru.
Velika duina prihvata omoguava
rad bez klizanja.

Klju za sveice

Prihvat
mm
cola
16
5/8

Duina
mm
480

Teina
g
750

br. art.
715 51 54

pak./
kom.
1

Sa univerzalnom zglobnim
nasadnikom sa oprugom.
Sa otvorom za naleganje duine
25,5 mm, koji spreava oteenje
izolatora duboko postavljenih sveica.
Bez unutranje voice.
Posebno namenjen za Daimler-Benz
motore M 102 (200, 230E, 200T,
230TE, 230 CE).
Izrada: mat hromiran.

Klju za sveice

Prihvat
mm
cola
20,8
13/16

Duina
mm
470

Teina
g
800

br. art.
715 51 55

A 05 0920

pak./
kom.
1

Sa univerzalnom zglobnim
nasadnikom sa oprugom.
Za duboko postavljene sveice kod
svih DB motora, osim 615, 616, 617 i
M 102.
Sa unutranjom voicom.
Izrada: mat hromiran.

Rune ureznice
DIN 352 HSS
Ureznice za standardni korak:
predureziva br. 1,
ureziva br. 2 i
ureziva za finalni navoj br. 3.
Setovi i asortiman za metrike ISO
navoje po DIN-u 13.
osovina prihvat

4 -ug.

ureznca br. 1.
(ureznica
za prethodno
urezivanje)
br. art.

ureznca br. 2.
(ureznica
za drugo
urezivanje)
br. art.

ureznca br. 3. set runih ureznica


(ureznica
sastoji se ureznica
za finalno
br 1., 2. i 3.
urezivanje)
br. art.

navoj

korak

duina

duina
navoja

M2
M3
M4

0,4
0,5
0,7

36
40
45

8
11
13

2,8
3,5
4,5

2,1
2,7
3,4

640 1 2
640 1 3
640 1 4

640 2 2
640 2 3
640 2 4

640 3 2
640 3 3
640 3 4

639 3
639 4

M5
M6

0,8
1

50
50

16
19

6
6

4,9
4,9

640 1 5
640 1 6

640 2 5
640 2 6

640 3 5
640 3 6

639 5
639 6

M8
M 10
M 12

1,25
1,5
1,75

56
70
75

22
24
29

6
7
9

4,9
5,5
7

640 1 8
640 1 10
640 1 12

640 2 8
640 2 10
640 2 12

640 3 8
640 3 10
640 3 12

639 8
639 10
639 12

M 14
M 16
M 18

2
2
2,5

80
80
95

30
32
40

11
12
14

9
9
11

640 1 14
640 1 16
640 1 18

640 2 14
640 2 16
640 2 18

640 3 14
640 3 16
640 3 18

639 14
639 16
639 18

M 20

2,5

95

40

16

12

640 1 20

640 2 20

640 3 20

639 20

Rune ureznice
DIN 2181 HSS
Ureznice za fini korak:
predureziva br. 1,
ureziva za finalni navoj br. 3.
Za metrike ISO-fine navoje po
DIN-u 13.

navoj x korak
mm

duljina
mm

navojduljina
mm

osovina

mm

8x1
10 x 1
10 x 1,25

56
63
70

22
20
24

6
7
7

12 x 1
12 x 1,25
12 x 1,5

70
70
70

22
22
22

14 x 1,25
14 x 1,5
16 x 1,5

70
70
70

18 x 1,5
20 x 1,5
22 x 1,5
24 x 1,5

80
80
80
90

prihvat
4 -ugaoni
mm

za prethodno
urezivanje
br. art.

za finlno
urezivanje
br. art.

4,9
5,5
5,5

642 18 1
642 110 1
642 110 125

642 38 1
642 310 1
642 310 125

9
9
9

7
7
7

642 112 1
642 112 125
642 112 15

642 312 1
642 312 125
642 312 15

22
22
22

11
11
12

9
9
9

642 114 125


642 114 15
642 116 15

642 314 125


642 314 15
642 316 15

22
22
22
22

14
16
18
18

11
12
14,5
14,5

642 118 15
642 120 15
642 122 15
642 124 15

642 318 15
642 320 15
642 322 15
642 324 15

A 05 0930

pak./
kom.

Rune
nareznice
DIN 223 HSS

navoj
M 3
M 4
M 5
M 6
M 7
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
navoj
M 8x1
M 10 x 1
M 10 x 1,25
M 12 x 1,25
M 12 x 1,5
M 14 x 1,25
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 24 x 1,5

korak
mm
0,5
0,7
0,8
1
1
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3

spoljni- x visina
mm
20 x 5
20 x 5
20 x 7
20 x 7
25 x 9
25 x 9
30 x 11
38 x 14
38 x 14
45 x 18
45 x 18
45 x 18
55 x 22
55 x 22

br. art.

pak./kom.

652 3
652 4
652 5
652 6
652 7
652 8
652 10
652 12
652 14
652 16
652 18
652 20
652 22
652 24

korak
mm
1,0
1,0
1,25
1,25
1,5
1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

spoljni- x visina
mm
25 x 9
30 x 11
30 x 11
38 x 10
38 x 10
38 x 10
38 x 10
45 x 14
45 x 14
45 x 14
55 x 16
55 x 16

br. art.

pak./kom.

652 8
652 10
652 10
652 12
652 12
652 14
652 14
652 16
652 18
652 20
652 22
652 24

1
1
125
125
15
125
15
15
15
15
15
15

A 05 0940

Za metrike ISO navoje DIN 13,

varijanta B (zatvorena, razrezana).

Za fine metrike ISO navoje DIN 13,

varijanta B (zatvorena, razrezana).

Dodatni pribor za rune ureznice


Ruka za pogon ureznica,
sa podesivim prihvatom DIN 1814
Moe se koristiti za rune alate sa etvorougaonim prihvatom, prema DIN 10, ISO / R 237.
Iznad veliine 4 sigurnosno podeavanje podeljeno na
dva dela, ime se spreava sluajno otvaranje prihvata.

veliina

duina
mm

1
2
3
4
5
6

180
280
390
500
780
980

4-ugaoni
prihvat
2,1 5,5
3,4 7
4,912
5,516
7,020
12,024

za metr.
otvor mm

br. art.

110
412
520
927
1233
2042

657 1
657 2
657 3
657 4
657 5
657 6

pak./
kom.

Produetak
DIN 377

Za ureznice i uputae.
etvorougaoni prihvat prema DIN 10.
etvorougaoni prihvat i pogon, kaljeni.
Iste dimenzije prihvata i pogona produetka.
4-ugaoni
prihvat,mm
3,4
4,9
5,5
7,0
9,0

duina
mm
95
110
115
125
135

za ureznicu
dimenzije

br. art.

M 4
M 5M 8
M 9 M 10
M 12
M 14 M 16

658 34
658 49
658 55
658 7
658 9

pak./
kom.

Dra alata sa steznom glavom

Za desni i levi hod.

Kratka varijanta
za ureznice

etverostr.

duina mm

M 3 M 10
M 5 M 12

2,4 5,5
4,5 8,0

85
100

br. art.
715 42 01
715 42 02

pak./k.

br. art.
715 42 03
715 42 04

pak./k.

Duga varijanta
za ureznice

etverostr.

duina mm

M 3 M 10
M 5 M 12

2,4 5,5
4,5 8,0

250
300

A 05 0950

Ruka za
pogon
nareznice
DIN 225
Za neposredno dranje nareznice.

veliina
1
2
3
4
5b
6b
7b

nareznica
20 x 5
20 x 7
25 x 9
30 x 11
38 x 14
45 x 18
55 x 22

odgovara za
M 3-4
M 5-6
M 7-9
M 10-11
M 12-14
M 16-20
M 22-24

br. art.
659 1
659 2
659 3
659 4
659 5
659 6
659 7

p/k

Set nareznica i
ureznica
HSS

br. art. 965 92 100


Sadraj:
ureznice po 1 set
M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
nareznice po 1 kom.
M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
dra za nareznice
20x5 - 20x7 - 25x9 -30x11 - 38x14
dra za ureznicu - podesivi br.1 + 2.

A 05 0960

Mainske
ureznice
HSS-E
Za metriki ISO navoj prema DIN 13
u toleranciji 6H.
Kolor kod za oznaavanje ureznica
prema vrsti materijala u koje se urezuje navoj:
Zebra - plavi prsten, za mainsko
urezivanje navoja u:
Nelegiranim elicima vrstoe do
1000 N/mm2, elicima za automate,
mesingu, elinim livovima, aluminijumu sa manje od 10% Si, plastici,
bakru i legurama cinka.
Zebra - crveni prsten, za mainsko
urezivanje navoja u:
Nelegiranim, poboljanim i alatnim
elicima vrstoe od 1000 do 1400 N/mm2.
Zebra - zeleni prsten, za mainsko
urezivanje navoja u:
Visokolegiranim i nerajuim elicima.
Zebra - uti prsten, za mainsko
urezivanje navoja u:
aluminijumu, mekim obojenim metalima i plastici.

A 05 0960


Zebra

Mainska
ureznica HSS-E
za prolazne rupe

elik

plavi prsten za

Sa ravnim reznim ljebovima.


Urezivanje zapoinju 4 zavojnice.
Oblik B.
Bruenje: strane bruene otpozadi.
DIN 371 sa pojaanim osovinom
Dubina urezivanja: M 2,5 cca. 2,5 x d1,
M 3 M 10 cca. 3 5 x d1
Centriranje: pun vrh na reznom delu, prihvat sa centriranjem pomou
iskoenog ruba.
DIN 376, dimenzije vee od M 12 oblik B
sa osovinom konstantnog prenika,
Dubina urezivanja:cca. 5 x d1
Centriranje:
obostrano sa unutranjim
centriranjem

A 05 0970

**Rezno ulje u spreju

br. art. 893 050


***Emulzija za podmazivanje i
hlaenje

br. art. 893 120


5 l kanister, pak.:1

A 05 0980

Mainska
ureznica HSS-E
za prolazne rupe
Zeleni Zebra prsten za
prohrom:
Sa ravnim reznim ljebovima.
Urezivanje zapoinju 4 zavojnice.
Oblik B.
Bruenje:
Spoljanje i bono
zadnje bruenje.
DIN 371 sa pojaanim osovinom
Dubina urezivanja:
M 2,5 cca 2,5 x d1
M 3 M 10 3 5 x d1
Centriranje: pun vrh na reznom delu,
prihvat sa centriranjem
pomou iskoenog ruba.
DIN 376, dimenzije vee od M 12
oblik B sa osovinom konstantnog
prenika.
Dubina urezivanja:
cca 5 x d1
Centriranje:
obostrano sa
prostornim
centriranjem.

Rezno ulje u spreju

1)

br. art. 893 050


Emulzija za hlaenje i
podmazivanje

2)

br. art. 893 120


5 l kanister, pak.:1

EKO ulje za
buenje
i rezanje

oznaka

sadraj ml

sprej doza

300

kanister

5000

slavina za kanister 5 l

sprej doza s pumpom

1000

REFILLO-sprej doza

400

punja

br. art.

pak./kom.

893 050

893 050 1

891 302 01

891 530 501

891 800 90

891 800

A 05 0990

Produuje vek trajanja alata.


Smanjuje opasnost od pucanja
alata.
Omoguava vei broj obrtaja i veu
produktivnost.
Poboljava toleranciju mera i
svojstva povrine.
Spreava skupljanje strugotine na
vrhu otrice alata.
Nema lepljenja strugotine (deluje
antiadhezivno).
Sniava temperaturu u zoni rezanja.
Smanjuje vibracije.
Namenjen za upotrebu za metale koji se teko reu kao i
visokolegirane oplemenjene elike,
graevinsko gvoe, plemenite
i obojene metale, aluminijum i
mesing.
Rastvara smolaste naslage sa
povrine metala koje postaju, potpuno iste i sjajne.
Odlina sposobnost prodiranja
omoguava rastavljanje vrsto
priljubljenih delova.
Prua pouzdanu trajnu zatitu od
re i korozije.
Otporno na temperature od 33C
do +205C.
Ne sadri smole i kiseline.
Ne sadri silikon.

EKO pasta za
rezanje
Proizvedena
od biljnih
ulja i masti

ist prirodni proizvod apsolutno


nije otrovan.
Produava vek trajanja alata.
titi od korozije.
Pastu za rezanje 100% prirordno,
razgrauju mikroorganizmi.
Bez mirisa.
Otporna na temperature od 20C
do +80C.

Primena
EKO pasta za rezanje pogodna je
za buenje, rezanje navoja, hladno
izvlaenje, struganje, glodanje elika,
za obradu obojenih metala. Naroito
je pogodna za upotrebu kod obrade
nerajueg elika i aluminijuma.
sadraj kg
0,5

A 05 1000

br. art.
893 860

pak./kom.
1/6

Rashladna
emulzija
Sredstvo za hlaenje
i podmazivanje sa
mineralnim uljem,
razredivo sa vodom, za
obradu elika,
gvozdenog liva
i obojenih metala.
Kanister
sadraj l
5
15

br. art.
893 120
893 120 1

pak./kom.
2-4
2-7

Rashladno sredstvo za
podmazivanje bez hlora i nitrita.
Odlina zatita od korozije.
Izuzetno deluje prilikom obrade
materijala i minimalno habanje
alata.
Biostabilna emulzija, spreava
stvaranje gljivica.
Ne oteuje kou.
Neznatno stvaranje pene.
Ne dozvoliti da koncentrat i rastvor
dospeju u kanalizaciju.
Ispunjava zahteve TRGS 611.

Upotrebna koncentracija u %
vrsta obrade
buenje, struganje,
seenje
glodanje, narezivanje navoja
bruenje

poetna

dodatna

2-5

2-4

2-8

2-7

2-4

1-3

Kontrola pomou optikog


meraa koncentracije
Vrednost oitavanja optikog meraa
koncentracije pomnoena faktorom
1,2 odgovara koncentraciji u procentima.

Pre sipanja Wrth emulzije


za hlaenje i podmazivanje,
obavezno isprati sistem za
hlaenje BMF sredstvom za
ienje br. art. 893 118.

A 05 1010

popravka poklopca motora

Teni metal Fe 1
Idealno, dvokomponentno
sredstvo namenjeno za brze
popravke, u oblasti obrade
metala. Posebno je pogodno za
popunjavanje otvora, zaptivanje pukotina i popravku oblika
rotirajuih delova.
Fe 1 je visokokvalitetan dvokomponentni

popravke abrazivnih oteenja


na rotirajuim delovima

sistem reaktivne smole, koji zahvaljujui


specijalnoj formuli po stvrdnjavanju
poseduje osobine sline metalu.
Idealnim odnosom meanja komponenti
(A:B = 1:1, pri emu se iz tuba istiskuje
jednaka koliina materijala) praktino
se u potpunosti onemoguava pogreno
meanje mase za izvoenje popravki.
Fe 1 je specijalno namenjen za male i
brze popravke.
Fe 1 se nanosi drvenom lopaticom
(patulom), ne sliva se, pa je mogue
i izvravanje popravki na vertikalnim
povrinama.
Po stvrdnjavanju teni metal Fe 1 moe
se jednostavno obraivati struganjem,
glodanjem, buenjem, turpijanjem ili
rezanjem navoja. Povrine se mogu
obraivati, samo finim, postupcima
obrade.

sadraj g
pak./kom.
br. art.
500
893 449
1
75
893 449 075

Traka od staklenih vlakana

Tehniki podaci
odnos meanja
vreme stvrdnjavanja
vreme potpunog stvrdnjavanja
vreme korienja
konzistencija
specifina teina
vrstoa na pritisak
zatezna vrstoa
vrstoa na smicanje
temperaturska otpornost
postojanost oblika / Martens
koeficijent linearnog istezanja
max. temperaturna otpornost
rok skladitenja
ukupna teina

komponenta A : komponenta B = 1:1


7 12 min. (na sobnoj temperaturi)
4 24 h (na sobnoj temperaturi)
5 min./20 g (na sobnoj temperaturi)
vrsta
2,80 (meavina komponenti A i B)
70 N/mm2
12,5 N/mm2
14,5 N/mm2
0,7 kcal/mh C, 60 C do + 100 C
+ 40 C
+ 40 x 106 1 C
do + 120 C/1 h
najmanje 2 godine
500 g

Za ojaavanje metalne mase kod


popravki sa tenim metalom Fe 1.
Dimenzije: 1000 x 50 x 1,3

br. art. 894 650


pak./kom. 1

Uputstvo za upotrebu
Povrine metala moraju biti potpuno iste
i odmaene. Zatim se zameaju komponente A i B u odnosu 1:1. Meavinu treba
odmah naneti drvenom lopaticom (brzo
stvrdnjavanje). Stvrdnuti teni metal moe
se dalje obraivati. Molimo obratite panju
na priloena uputstva za upotrebu.

Pregled primene
popravka ote. od trenja na:
kuitima pumpi
unutranjim i spoljanjim
propelerima
kormilima
izmenjivaima toplote
kondenzatorima
odvodima za prainu
ljebovima
oteenim navojima i sl.

popravka pukotina na:


hladnjacima
rezervoarima za gorivo
rezervoarima za vodu
vodovodnim cevima
uljnim cevovodima
kuitima

popravka upljina na:


sivom livu kod livenja
sivom livu kod obrade

A 05 1020

popravka udubljenja na:


osovinama
hidraulinim cilindrima
kuitima bloka motora
na seditima leajeva
kuitima kolenastih vratila

kod izrade:
profila
draa
modela
voica
prototipova

EPOXI STICK

} Jednostavna upotreba.
Prednost:

Dvokomponetna epoksidna smola u stiku za brzu i


jednostavnu reparaciju oteenja.

Veoma brz postupak nema


gubitka vremena na meanje dve
komponente.

Jednostavno dodavanje smese za


korekciju koliine.

Brza upotreba.

} Dobra svojstva lepljenja.


Prednost:

Velika vrstoa.

iroko polje primene.

} Dobra obradljivost.
Prednost:

iroko polje primene procesa


obrade kao to su: buenje,
glodanje, rezanje i bruenje.

Moe se prefarbavati.

Oblasti primene:

Drvo
Teina

Boja

55 g

Svetlo braon

Prikaz boje

br. art.

Pak./kol.

893 449 010

Povrine na kojima se upotrebljava:


Meko i tvrdo drvo, iverica, tvrde lesonit ploe, MDF ploe, beton, keramika

Metal
Teina

Boja

120 g

Srebrna

Prikaz boje

br. art.

Pak./kol.

893 449 011

Povrine na kojima se upotrebljava:


elik (nezatien ili galvanizovan), galvanizovano gvoe, odlivci, aluminijum, bakar,
bronza, hrom, titanijum, olovo, nerajui elik (prohrom)

Tehniki podaci
Hemijska osnova
Rok trajanja
Dimenzije Epoxi Sticka u mm
Otvoreno vreme primene na 20C
Obradivo na 20C
Vreme postizanja finalne vrstoe
Temperatura primene
Temperaturska otpornost
Zatezna vrstoa
Tvrdoa po Shore D

epoksidna smola
24 meseca
175 x 22
2 do 3 min
posle 60 min
24 h
+5C do +25C
-20C do +120C
6,4 N/mm
80

Napomene:

Izbegavati izlaganje smese smzavanju i direktnom sunevom zraenju.


Nositi rukavice prilikom meanja smese.
Navedena teina proizvoda je razliita za metal stik i drvo stik zbog raliite
gustine.
Ukoliko e raparirana povrina biti izloena velikim optereenjima mora se
prethodno izvriti test na optereenje.

A 05 1030

Za reparaciju oteenja u materijalima


od drveta i metala (zavisno od vrste
stika) kao to su: povrine vrata i
prozora, u modelarstvu, delova
karoserije, restauracija nametaja,
kuita zupanika, aluminijuma i
odlivaka dobijenih livenjem pod
pritiskom.

Upotreba:
1. Povrine koje se repariraju moraju
biti suve, iste, odmaene kao
i dovoljno vrste.
Povrine ohrapaviti pre nanoenja
stika.
2. Odsei dovoljnu koliinu stika
i gnjeiti izmeu prstiju sve dok se
ne dobije uniformna boja smese.
3. Naneti na ovrinu koju repariramo
u roku od 2 do 3 minuta.
4. Za jednostavnije oblikovanje
okvasiti ruke vodom.
5. Posle 60 minuta nanesena smesa
ima finalnu vrstou i moe se
obraivati buenjem, bruenjem,
glodanjem, rezanjem, urezivanjem
navoja....

Ureaj za merenje kompresije


za benzinske motore
Sa navojnim spojem
Svi delovi se isporuuju u plastinom koferu, ukljuujui i
100 mernih listia i sledeim priborom:
Uporedni broj
Opis
motometra

Uporedni broj
izrada
motometra

Opseg merenja

br. art.

623.000.1101

3,5 - 17,5 bara

851 170 1

bez prikljuaka

p/k

br. art.

622.004.1001

Crevo za povezivanje 350 mm

622.004.1002

Produetak 105 mm

622.004.1003

Produetak 70 mm

622.004.1004

Ugaoni produetak 70

853
853
853
853

1
412
413
414

622.004.1005

Produetak 140 mm
sa gumenim prikljukom

853 415

622.004.1006

Gumeni konusni prikljuak

622.004.1007

Gumeni konusni prikljuak

622.004.1013

Gumeni konusni prikljuak

853 416
853 417
853 400

p/k

Ureaj za merenje kompresije


za dizel motore
Sa navojnim spojem
Svi delovi se isporuuju u plastinom koferu, ukljuujui i
100 mernih listia, uputstvo za upotrebu i sledei pribor:
Uporedni broj
Opis
motometra

Uporedni broj
izrada
motometra

Opseg merenja

br. art.

623.002.1103

10 - 60 bara

851 060 1

bez prikljuaka

622.004.1001

Crevo za povezivanje 350 mm

622.004.1009

Nipl adapter

br. art.

p/k

853 1
853 9

p/k

Ureaj za merenje kompresije


za benzinske i dizel motore
Sa brzim prikljukom

Sadraj seta br. art. 851 300 i pribor (pojedinano):

Uporedni broj
Opseg merenja
motometra
623.003.1004

3,5 - 17,5 bara (benzinski motori)


10 - 60 bara (dizel motori)

br. art.

p/k

851 300 1

Uporedni broj
Opis
motometra

br. art.

623.001.1103
623.002.1106
623.004.1001
623.004.1002
623.004.1003
623.004.1004
623.004.1005
623.004.1006
623.004.1007
623.004.1008
623.004.1009
623.004.1013
5.1341.248.00
5.1341.251.00

853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
850
850

A 05 1300

Motometar za benz. motore


Motometar za dizel motore
Crevo za povezivanje
Produetak 105 mm
Produetak 70 mm
Ugaoni produetak 70
Produetak 140 mm
Gumeni konsuni prikljuak
Gumeni konsuni prikljuak
Brzi prikljuak
Pravi prikljuak
Gumeni konusni prikljuak
Merni listii
Merni listii

310
311
1
412
413
414
415
416
417
8
9
400
175
604 3

p/k

100/
500

Pribor za ureaj za merenje kompresije sa brzim prikljucima


Fleksibilno crevo, 350 mm

Ugaoni produetak 70

Za benzinske i dizel motore.

Uporedni broj motometra


622.004.1001

Br. art.
853 1

pak/kom
1
Uporedni broj motometra
622.004.1004

Produetak 105 mm

Za benzinske i dizel motore.

Za benzinske i dizel motore.

Br. art.
853 414

pak/kom
1

Produetak 140 mm sa gumenim


prikljukom

Uporedni broj motometra


622.004.1002

Br. art.
853 412

pak/kom
1

Za benzinske motore sa navojem na sveicama


M10 x 1 i M12 x 1,25.

Produetak 70 mm

Za benzinske i dizel motore.


Uporedni broj motometra
622.004.1005

Uporedni broj motometra


622.004.1003

Br. art.
853 413

pak/kom
1

A 05 1320

Br. art.
853 415

pak/kom
1

Gumeni konus sa
prikljukom za brzu spojku

Za benzinske motore.
30 standardni konus 21 mm.
Za standardnu sveicu.

Uporedni broj
motometra
622.004.1006

Br. art.
853 416

pak/
kom
1

Gumeni konus sa
prikljukom za brzu spojku

Za benzinske motore.
63 konus 17 mm.
Za navoje malih dimenzija (Fiesta)

Uporedni broj
motometra
622.004.1007

Br. art.
853 417

pak/
kom
1

Gumeni konus sa
prikljukom za brzu spojku

Za benzinske motore.
63 konus 21 mm.
Za navoje velikih dimenzija (Ford
OHC)

Uporedni broj
motometra
622.004.1013

Br. art.
853 400

pak/
kom
1

Pravi adapter

Za dizel motore.
Pravi sa ventilom.

Uporedni broj
motometra
622.004.1009

Br. art.
853 9

pak/
kom
1

Ugaoni adapter

Za dizel motore.
70 sa ventilom.

Uporedni broj
motometra
622.004.1008

A 05 1400

Br. art.
853 8

pak/
kom
1

Prikljuni adapteri za ureaj za merenje kompresije


Nova generacija prikljunih adaptera prua sledee prednosti:

Manje potrebnih prikljuaka za razliite vrste motora na kojima se primenjuje.


Prikljuni adapteri snabdeveni su sa brzim spojkama za jednostavno prikljuenje bez upotrebe adaptera br. art. 853 8.
Prikljuni adapteri poseduju nepovratne ventile.

Prikljuni adapteri za upotrebu na mestu brizgaljke goriva


Uporedni broj
motometra
622.010.4285

622.010.4103

622.010.4207
622.010.4434
622.010.4299

Proizvoa vozila

Br. art.

Putnika vozila: Alfa Romeo, Audi, Daihatsu, Fiat, Ford,


Renault, Seat, VW, Volvo
Teretna vozila: Daihatsu, VW
Putnika vozila: Citron, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot,
Renault, Talbot
Teretna vozila: Mazda, Nissan, Opel, Toyota
Putnika vozila: Mercedes-Benz
Teretna vozila: Kssbohrer, Mercedes-Benz
Putnika vozila: TDI motori Audi, VW, Seat, koda
Putnika vozila: Mercedes-Benz, noviji modeli
leperi: Mercedes-Benz, noviji modeli

853 300

853 301

853 302
853 303
853 304

Pak/kom: 1

Prikljuni adapteri za upotrebu na mestu grejaa motora


Uporedni broj Proizvoa vozila
motometra
622.010.4273 Putnika vozila: Alfa Romeo, Rover, Chrysler, Citron,
Fiat, Ford, Jeep, Lancia, Nissan, Peugeot, Reanault, Seat,
Opel,
Teretna vozila: Citron, Fiat, Ford, Opel, Peugeot
622.010.4227 Putnika vozila: Daihatsu, Isuzu, Mazda, Toyota
622.010.4270 Putnika vozila: BMW
622.010.4294 Putnika vozila: Mercedes-Benz
Teretna vozila: Kssbohrer, Mercedes-Benz
622.010.4307 Putnika vozila: VW, koda, Seat, Audi, Volvo, Ford

Pak/kom: 1

A 05 1420

Br. art.
853 305

853 306
853 307
853 308
853 309

Ureaji za odravanje sistema


za ubrizgavanje goriva

WIC 4000
Ureaj za istovremeno ienje sistema
za ubrizgavanje goriva, jednog benzinskog i jednog dizel motora. Namenjen
za ienje svih vrsta benzinskih
i dizel motora.
Ureaj za ienje karburatorskih sistema i sistema za direktno, elektronsko i mehaniko ubrizgavanje goriva kod benzinskih i dizel motora.
Primena:
Za ienje sistema za ubrizgavanje goriva,
brizgaljki za gorivo i usisnih ventila od naslaga
garei i sagorljivih naslaga kao i za eliminaciju
vlage. Postupak ienja zamenjuje skupe popravke motora. Mogue je detektovati postojanje
curenja i gubitaka u sistemu za dovod goriva.
Napomena:
Sigurnosni sistem sa zvunim alarmom zaustavlja rad ureaja kod gubitka ili porasta pritiska u
sistemu u toku rada i u sluaju curenja goriva.
br. art.
radni napon
dimenzije
teina
zvuni alarm

1 962 2
12 V
575 x 370 x 1100 mm
32 kg
100 dba

WIC 5000

Ureaj za ienje sistema


za ubrizgavanje goriva kod svih vrsta
benzinskih i dizel motora.

} Smanjenje potronje goriva


Prednost:
Optimalan rad motora.
} Uspostavljanje stabilnog rada
motora
Prednost:
Spreava se isprekidan rad
motora (trzanje).
Eliminie se mogunost iznenadnog
prekida u sistemu za dovod goriva.
} Smanjenje tetnih sastojaka
u izduvnim gasovima
Prednost:
Smanjuje se emisija CO2 u izduvnim
gasovima.
Smanjuje se koliina dima u
izduvnim gasovima kod dizel
motora.
Eliminie se emisija ai u izduvnim
gasovima.
} Produava se radni vek motora.
} Jednostavna i bezbedna upotreba.
Prednost:
Prikljuivanje ureaja bez demontae
delova motora.
Sigurnosni sistem na ureaju
obezbeuje prekid rada u sluaju
nepravilnog funkcionisanja.
} Ureaj se isporuuje sa 24
univerzalna priljuka za povezivanje
na sistem za dovod goriva.
} Vreme trajana ienja je 45 min.
Prednost:
Uteda radnog vremena servisera.
Kratko zadravanje vozila u servisnoj
radionici.

Ureaj za ienje karburatorskih sistema i sistema za direktno, elektronsko i mehaniko ubrizgavanje goriva kod benzinskih i dizel motora.
Primena:
Za ienje sistema za ubrizgavanje goriva,
brizgaljki za gorivo i usisnih ventila od naslaga
garei i sagorljivih naslaga kao i za eliminaciju
vlage. Postupak ienja zamenjuje skupe popravke motora. Mogue je detektovati postojanje
curenja i gubitaka u sistemu za dovod goriva.
Napomena:
Sigurnosni sistem zaustavlja rad ureaja kod
gubitka ili porasta pritiska u sistemu u toku rada.
Prednost:
Ureaj je lako prenosiv, mogua je upotreba van
servisne radionice.
br. art.
radni napon
dimenzije
teina
osigura

1 962 3
12 V
330 x 340 x 570 mm
16 kg
5 x 20 16o

Wrth preporuuje:
893 560 Benzin aditiv
893 559 ista injection sistema
893 565 Dizel aditiv
893 567 Dizel aditiv CR

Das könnte Ihnen auch gefallen