You are on page 1of 2

FISA DE OBSERVATII la sfecla Data : 06.05.

2014
Nr.
crt.

Repetitia 1
H.

1.

perdea

Desime
a
Pl/m2
-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30
31
32.
33
34.
35.
36.
37
38.

31
23
29
12
25
34
20
9
21
11
13
36
2
18
19
16
26
3
30
33
6
5
28
24
17
10
8
35
15
22
27
14
1
32
4
7
perdea

10.00
9.00
10.5
7.5
10.00
8.6
7.5
9.5
8.5
8.3
11.00
6.7
9.3
8.3
8.3
8.00
10.00
7.3
8.6
11.3
8.3
7.00
11.00
9.3
10.00
7.6
8.00
7.3
10.00
8.3
10.3
11.00
11.00
9.6
8.3
6.6
-

Legenda:

Repetitia 2
Unif

H.

FB
FB
FB
B
FB
B
B
FB
B
B
FB
S
FB
B
B
B
FB
B
FB
FB
B
S
FB
FB
FB
B
B
B
FB
B
FB
FB
FB
FB
B
S
-

Perde
a
32
8
16
11
33
12
35
1
23
19
24
9
4
34
2
20
28
10
25
22
26
14
30
13
21
29
7
6
17
18
31
36
3
15
27
5
perdea

Repetitia 3

Desime
a
Pl/m2
-

Unif

H.

10.33
9.33
11.00
11.00
10.33
10.33
7.00
11.00
8.00
11.67
10.00
7.67
7.67
9.00
8.00
9.33
10.00
9.33
9.33
10.00
9.67
10.33
8.33
9.33
9.00
9.00
8.67
7.67
6.00
8.00
9.00
9.67
7.00
7.67
7.00
7.00

FB
FB
FB
FB
FB
FB
S
FB
B
FB
FB
B
B
FB
B
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
B
FB
FB
FB
B
S
S
B
FB
FB
S
S
S
S
-

Perde
a
13
32
35
29
36
28
1
18
22
31
11
4
17
15
14
9
33
2
20
23
8
3
6
30
16
7
25
10
19
5
12
34
27
21
24
26
perdea

Repetitia 4

Desime
a
Pl/m2
-

Unif.

H.

11.00
10.33
7.67
10.00
10.67
12.00
11.00
10.33
11.00
11.00
11.00
8.67
11.00
10.33
10.67
10.00
9.67
8.33
10.00
9.33
9.00
7.67
7.33
7.00
8.00
7.00
9.00
6.00
7.33
7.00
6.33
6.67
6.67
9.00
8.00
8.33

FB
FB
S
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
B
FB
FB
FB
FB
FB
B
FB
FB
FB
S
S
S
B
S
FB
S
S
S
S
S
S
FB
B
B
-

Perde
a
30
10
12
32
18
9
8
24
4
36
2
25
14
6
16
35
21
31
13
22
7
33
34
3
1
20
26
5
29
15
23
27
17
28
11
19
perdea

Desime
a
Pl/m2
-

Unif.

9.00
10.67
9.33
10.00
9.33
8.33
9.33
8.00
7.33
10.00
10.00
9.33
10.00
8.00
7.67
8.67
11.00
7.33
8.33
9.33
8.00
9.33
8.67
9.00
9.00
11.33
7.33
10.00
9.00
7.00
8.67
9.67
10.00
9.33
11.00
10.33

FB
FB
FB
FB
FB
B
FB
B
S
FB
FB
FB
FB
B
B
B
FB
S
B
FB
B
FB
B
FB
FB
FB
S
FB
FB
S
B
FB
FB
FB
FB
FB
-

H- Hibrid
Unif- uniformitatea culturii
FB- Foarte buna
B- buna
S- satisfacatoare
Observatii generale:
-

Hibridul 11, 13, 18, 19 prezinta frunze mai galbene.


Repetitia nr 1 are o rasarire mai uniforma comparativ cu urmatoarele 3
repetitii. In repetitia 1 plantele sunt in faza de 3-4 frunze adevarate.
Repetitia nr. 2 are o rasarire relativ uniforma pana la varianta 28. Pana la
varianta 37 plantele au inregistrat o rasarire neuniforma, exceptie facand
variant nr 32 si 33. Plantele din aceata repetitie sunt in faza de 2-3 frunze
adevarate.
Repetitia nr. 3 este rasarita uniform pana la varianta 22. De la varianta 23
pana la sfarsit se observa mai multe goluri.
In repetitia nr. 4 plantele sunt in faza de 2-3 frunze adevarate.