You are on page 1of 3

Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Trg Republike Srpske 1


78000 Banja Luka

PROJEKAT

SNIMANJE KOMPAKT DISKA AUTORSKE KLASINE MUZIKE

" I BANJALUKI KOMPOZITORI SU LJUDI, ZAR NE?"

Podnosioci zahtjeva:
Koordinatori projekta:

UG "OKSIGEN"

UG "OKSIGEN"

Udruenje graana "Oksigen" osnovano je 2005 godine. Prvo je


funkcionisalo u sklopu omladinskog radija, da bi od 2009 godine poeo funkcionisati
u sklopu profesionalnog studija za audio produkciju. Osnovni zadatak i cilj ovog
udruenja je pruanje pomoi mladim grupama i kulturno-umjetnikim sastavima da
dou do svojih prvih profesionalno snimljenih pjesama i albuma, promoviui tako
kulturni ivot Banja Luke i ire. Udruenje graana "Oksigen" je dosad realizovalo
nekoliko projekata, to samostalno, to u saradnji sa drugim nevladinim
organizacijama i kulturnim institucijama. Prvi solistiki album klasine muzike
Natalije Kneevi "Sanjarenje" snimljen je u produkciji i studiju naeg udruenja.

PROJEKAT "I BANJALUKI KOMPOZITORI..."


Predloeni projekat, iji je naziv prilino interesantan, na najbolji mogui nain
pokazuje u kakvom statusu i poloaju se nalaze nai mladi kompozitori. U ovo
vrijeme akulturacije i krize koja nas je zadesila u naem kulturnom ivotu, banjaluki
kompozitori sa Akademije umjetnosti se nalaze moda i u najteoj poziciji. Koncertni
prostori postoje, ali glavni razlog ovog problema lei u tome to ira publika i ne zna
za djela naih mladih umjetnika, zahvaljujui slaboj, gotovo nikakvoj medijskoj
panji. Pa za dosadanjih, skoro pa 15 godina postojanja nae akademije, snimljen je
samo jedan album autorske klasine muzike! Iz tog razloga, UG "Oksigen" je dolo
na ideju da pokrene saradnju sa Akademijom umjetnosti i banjalukim
kompozitorima, u vezi snimanja autorskog albuma savremene klasine muzike od 10
kompozicija u izvoenju studenata instrumentalnog odsjeka Akademije umjetnosti
BL, pod rukovodstvom muzikog urednika Jovane Kljajevia i tonskog snimatelja i
producenta Stefana Nikia.

CILJ PROJEKTA

Cilj ovog projekta je promovisanje autorske muzike i umjetnika iz Banja Luke,


kao i pokuaj da se skrene panja na kulturni, muziki ivot koje ovi prostori nude.
elja nam je da na ovaj nain oivimo muziku scenu koju Banja Luka ima ve
godinama. Album "I banjaluki kompozitori su ljudi, zar ne" ije kompozicije izvode
banjaluki studenti i kompozitori, sa svojim izdavanjem i promocijom ije trokove e
snositi Akademija umjetnosti BL, sa sobom moe da povue i realizaciju nekih drugih
kulturnih manifestacija, kao to su muzika tribina naih mladih kompozitora, te
koncerti i turneje irom zemlje i regije, neto to vei gradovi u okruenju, kao to su
Beograd i Zagreb, godinama sprovode u djelo. Udruenje graana "Oksigen"
realizujui ovaj projekat eli da promovie Banja Luku kao grud muzike i kulture.

FINANSIJSKI PLAN PROJEKTA


STAVKA

po pjesmi ukupno

Izvoai kompozicija

50 km

500 km

Trokovi usnimavanja

20 km

200 km

Ton majstor

80 km

800 km

Miks i mastering

40 km

400 km

Producent

60 km

600 km

Muziki urednik

UKUPAN BUDET PROJEKTA:

100 km

2586,00 km