Sie sind auf Seite 1von 6
ee BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA ROMANIAN BUREAU OF LEGAL METROLOGY Sos. Vitan Barzesti 11. Sector 4 ® 042122 Bucuresti Romania Tel. +4021 93209 54 © Fax +4021 992 06 15 © oflicet@brmi.xo CERTIFICAT APROBARE DE MODEL nr. 001/04.01.2005 AUTORITATEA EMITENTA: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 20/1992, modificaté si aprobaté prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile ulterioare, se elibereaza prezentul certificat: PENTRU MMLOCUL DE MASURARE: Contor de energie termica tip ELSONIC COMPACT cu pereche interschimbabila de termorezistente Pt 100 sau Pt 500 produs de: ACTARIS INTERNATIONAL SAS, Franta 50 Avenue Jean-Jaurés, BP 620-00, 92120 Montrouge Cedex tel: +33 1.474 661 00, fax: +33 1 474 656 66 Pozitia din Lista Oficial LO 2004: L73-1 Solicitantul aprobarii: SC ELSACO ELECTRONIC SRL 521: Botosani, str. Pacea Ocolitor FN ‘B/S : +40 231 514278 Acest certificat atest conformitatea modelelor cu seriile 04003122, 04003180, 04003165, 04003036, 04003091 si 04002963 cu cerintele aplicabile din NML 4-06-01, Contoare de energie termica, confera drepturi si impune obligatii care decurg din actele normative in vigoare. Conformitatea a fost stabilita prin incercéirile descrise in raportul nr. 001/2005. INSCRIPTIONAREA MARCAJULUI APROBARII DE MODEL: Marcajul se aplica prin grija producatorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, pe eticheta de RO identificare a fiec&rui mijloc de masurare livrat si Grits are reprezentarea grafica alaturata, VALABILITATEA: Prezenta aprobare de model este valabil pana la 04.01.2010. Documentatia perafata de Biroul Roman de Metrologie Legal se pastreaza la solicitant pana la data de 04.01.2015. Caracteristicile principale ale mijlocului de masurare sunt indicate in Anexa 1 (3 pagini), parte integranta din prezentul certificat. stu cerificat este intorisd Anexa 1 ‘a Certificatul aprobarii de model nr.001/04.01.2005 pag. 1/3 DESCRIEREA MODELULUI: Mijloc de masurare : Contor de energie termica tip ELSONIC COMPACT cu pereche interschimbabila de termorezistente Pt100 sau Pt500 Producaitor: ACTARIS INTERNATIONAL SAS, Solicitant: SC ELSACO ELECTRONIC SRL 1.Domeniu de utilizare: Contorul de energie termicé tip ELSONIC COMPACT, cu pereche interschimbabilé de termorezistente Pt100 sau Pt500, se utilizeaza la contorizarea energiei termice furnizate in instalatille de incaizire centrala (circuit inchis), in domeniu de interes public (tranzactii comerciale), in conformitate cu art.4, lit.e, din Lista Oficial& LO - 2004, in vigoare, 2. Descriere: Mijlocul de masurare care face obiectul prezentei aprobairi de model (fig. 1), este un contor de energie termica ultrasonic static, destinat masuréirii cantitati energiei termice in toate tipurile de instalatii de incalzire, avand ca agent termic apa fierbinte. Pentru aceasta, calculatorul primeste la intrare semnale proportionale cu temperaturile pe tur Si pe retur (de la perechea de termorezistente Pt100 sau P1500), precum si semnalul proportional cu debitul agentului termic (de la traductorul de debit cu ultrasunete) si, in functie de acestea, calculeaza $i afigeaza energia termica schimbata in circuitul respectiv, La determinarea debitului se utlizeaza traductoare ultrasonice, care transmit si receptioneaza alternativ semnale ultrasonice care se propaga in acelasi sens cu sensul de curgere al fluidului si respectiv, in sens opus. Diferenta de timp ce rezulté la parcurgerea aceluiasi traseu de catre cele doua semnale este convertité intr-o marime proportional cu debitul fluidului Temperatura apei in conductele tur si retur este determinat& utilizand o pereche interschimbabilé de termorezistenfe Pt100 sau P1500 care are aprobare de model (nr. 364/95 cu completarile ulterioare; nr. 302/02 cu completarile ulterioare sau nr.036/99 cu completarile ulterioare) Calculatorul contorului de energie termica cu ultrasunete tip ELSONIC COMPACT, are la baza Constructiel 0 structura cu microprocesor specializat si memorii EEPROM prin intermediul cdrora se realizeaza schema de achizitie, prelucrare, afigare gi transmitere de date. Energia termica poate fi afigata in una dintre urmatoarele unitati de masura: kWh, MWh sau Gy. Din punct de vedere constructiv, calculatorul este compus dintr-o carcasa de plastic, cu capac Parfial transparent, care se asambleazA si se sigileaza dupa instalare. In interiorul carcasel se afla Placa electronica de baza iar la partea inferioara sunt prevazute mufe pentru trecerea etanga a cabluritor termorezistentelor si a cablului care trasmite semnale de la traductorul de debit (acesta este fixat nedemontabil pe placa de baza). La contorul tip ELSONIC COMPACT, 0 parte a componentelor clectronice ale traductorului de debit se afia inclusa intr-o carcas& speciala amplasata chiar pe corpul acestuia, sigilata metrologic si de la aceasta semnalul este transmis spre calculator printr-un cablu special, avand lungimea de 0,5; 2,5; 5,0 sau 10,0 m. Calculatorul poate fi fixat pe traductorul de debit ‘Sau poate fi montat separat. Traductorul de debit si calculatorul sunt subansambiuri separabile fizic, dar sunt Imperecheate electronic, astfel incat nu pot functiona decat impreund si nu este necesara Sigilarea conexiunii dintre cele doua. Calculatorul este dotat cu interfata optic’ de comunicare. Partea electronica a contorului poate fi almentat de la o baterie cu Lithiu de 3,6 Vcc (tip AA, ‘A, C sau D, cu durata de viatd de 6 sau 12 ani) sau de la reteaua de 230Vca. Marimile principale ce pot fi vizualizate pe dispozitivul de afigare tip LCD al calculatorului sunt gnergia termica, volumul de apa, temperaturile pe tur si pe retur, diferepiecde:temperatura, numarul de ore de functionare, debitul si puterea termic’, diferte coduri de/Alerma, éte\Pot fi conectate modulele suplimentare de comunicatie, RS 232, M-bus, modem, etc, ga 22 @ &) Anexa 1 la Certificatul aprobarii de model nr. 001/04.01.2005 pag. 2/3 3. Caracteristici principale: S clas de exactitate: 2 conform NML 4-06-01; @ agent termic: apa fierbinte, circuit inchis: '@ m&surare debit : tur sau retur; 5 domeniu de temperatura (8): (20 ...90)°C, pt. montaj tur; (20... 140)°C, pt. montaj retur; = domeniu diferenta de temperatura (A8): (3... 70) K, pt. montaj tur; (3 ...120) K, pt. montaj retur; = comeniu de temperatura pt. traductorul de debit: (20 ... 80)°C: '@ domeniu de temperatura pt. calculator: (0 ...180)°C, i@ croare relativa tolerat& a calculatorulul #(0,5+A@nr/A8)%: 5 Gioare relativa tolerata a traductorului de debit (clas de exactitate 2): =(2+0,02 5/a)% (max. 5%); & debit permanent (q,): 0,6; 1,5; 2,5 (m‘jh); & debit inferior (q): 6; 15; 25 (dm'/h); | debit superior (q.): 1,2; 3,0; 5,0 (m'/h); § bresiune nominala: 16 bar ( pt. variantele cu filet) sau 25 bar ( pt. variantele cu fans); ® senzori de temperatura: ~ Pereche interschimbabilé de termorezistente Pt100, conectare in 2 fre, caracterstici cont. aprobarti de model nr. 364/95 cu completarile ulterioare sau conf. aprobani de mock! nr.302/02 cu completarile ulterioare: eereene. interschimbabild de termorezistente P1500, conectare in 2 fire, caractoristci conf aprobare de model nr. 036/99 cu completarile ulterioare: '@ grad de protectie pt. calculator: IP 64: 8 grad de protectie pt. traductorul de debit: IP 67; @ clasa de mediu inconjurator: C, conform NML 4-06-01; Condit de instalare: Traductorul de debit se instaleaza pe conducta tur sau retur, orizontal sau vertical cu respectarea sensului de curgere a fluidului indicat pe corpul acestuia, Termorezistentele se monteaza pe cordluctele tur si retur cu respectarea riguroasa a lungimil si a sectiunii trareverccle a conductoarelor externe de prelungire, in conformitate cu normati Legala, NML 4-04-01, Termometre ou rezistenta , Precum si cu instructiunile producatorului sccstora. Termorezistenta de pe retur poate fi amplasata in corpul traductorulil de cee (in cazul termorezistentelor scurte montate direct, tip DS). Pentru functionarea corecté a mijlocului de masurare, se vor respecta integral instructiunile de instalare, Conditile si schemele de conectare ale contorului prezentate in specificatile tehnice ae instalare-operare, emise de producator, care trebuie s& insoteascé mijlocul de masurare. 4. Mod de sigilare $i de aplicare a marcajelor: Pentru asigurarea impotriva interventitor neautorizate asupra elementelor care conduc la influentarea informatiei de masurare, se aplica urmatoarele sii * Sigilii metrologice care se realizeaz’ ~ Pt calculatorul contorului de energie termicd, prin utlizarea de etichete autocolante, Gestiuctibile la dezlpire (fig2) in pet. E (Impiedica accesul la placa de baza) si in pot (impiedica accesul la conectorul de test); ~ Pt traduetorul de debit, prin aplicarea unor capsule speciale din material plastic (fig.1, pet.) este suruburile de fixare al capacului carcasei parti electronice a traductorulul de sot. sulla instalare, aplicat pe plomba aflaté pe sarma de sigilare ce trece prin onfiel speciale ale carcasei calculatorului (fig.1, pet. 1) + Pentru perechea interschimbabildi de termorezistente se respect modul Propriu de marcare si sigilare conform datelor precizate in aprobairile de model propri. * Marcajul aprobarii de model a contorului de energie termic&d ELSONIC COMPACT, este inscriptionat pe elicheta de identificare a mijlocului de masurare amplasata pe partea superioar casei, pe care sunt mentionate datele indicate in fig 3, Sau * Marcajul de verificare metrologica se aplic in Pet. H ( fig.2), utilizand eticHet autocolar ‘a dezlipie, fixata pe partea laterala a calculatorului gi vizbila prin capacul transpargit al ¢artasei \ea. & Anexa 1 a Certificatul aprobarii de model nr.001/04.01.2005 pag. 3/3 fig.1 fig.2 ELSONIC Al Actaris Pt Ciasa:2 NML 4-06-01 Clasa de mediu:C fig. fe montaj debitmetru: RO \ Gane Qvenn Qe serie... /an fabricatie...._ 001 05 *) vote ita asco de debit, espeti ot. porechea de tomatoe BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA ROMANIAN BUREAU OF LEGAL METROLOGY Sos. Vitan Barzesti 11 © Sector 4 ® 0422122 Bucuresti Romania Tel. +4021 32 0954 © Fax +4021 33206 16 © office@pimi.r0 pag.t/2 COMPLETAREA nr. 1 din data de 22.07.2005 la Certificatul aprobarii de model nr. 001/04.01.2005 Pentru mijlocul de masurare: Contor de energie termica tip ELSONIC COMPACT cu pereche interschimbabila de termorezistente Pt100 sau Pt500 produs de: ACTARIS INTERNATIONAL SAS, Franta = 50 Avenue Jean-Jaures, BP 620-00, 92120 Montrouge Cedex, oe 5 4 | ies 180 1474 86100. 099 1474 650 68 ‘ BOF Pozitia din Lista Oficialé LO 2004: L73-1 Solicitantul completari: SC ELSACO ELECTRONIC SRL 2: Botogani, str. Pacea Ocolitor FN ‘B/S : +40 231 514278 ‘Aceasta completare contine 2 pagini RO Marcajul aprobarii de model: 001 05 ‘Scopul completarii: - extinderea domeniului de debit si de temperatura pentru traductorul de debit din componenta contorulul - _extinderea pentru un nou tip de traductor de temperatura = mentionarea unor noi module suplimentare care pot echipa contorul Prezenta completare este eliberaté de cétre Biroul Roman de Metrologie Legal, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 20/1992, modificata gi aprobata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile ulterioare Roproducerea parla a acocol competi esto nterisa COMPLETAREA nr.1 din data de 22.07.2005 la Certificatul aprobarii de model nr. 0041/04.01.2005 pag 2/2 Modificari si completari la Certificatul aprobarii de model nr. 001/04.01.2005 A. Modificari in Certificatul aprobarii de model nr. 001/04.01.2005: 1) Alineatul referitor la conformitatea modelelor se modificé $i va avea urmatorul continut “Acest certficat atest conformitatea modelelor cu serile 04003122, 04003180, 04003165, 04003036, 04003091, (04002963, 05062201, 05062108, 05062109 si 05062110 cu cerintele aplicabile din NML 4-06-01, Contoare de energie termicd, conferé drepturi ¢1 impune obligati care decurg din actele normative in vigoare. Conformitatea a fost stabilté prin Incercairile descrise In rapoartele nr.001/2005 gi nr.3251/2005." B. Modificari in Anexa | la Certificatul aprobarii de model nr. 001/04.01.2005: 4) La cap.2. Descriere, se inlocuieste textul “Temperatura apelin conductele tur si retur este determinata utliznd o pereche interschimbabilé de termorezistente Pt100 sau PIS0O care are aprobare de model (nr. 364/95 cu completatile ulterioare; nr. 302/02 cu completarile ulterioare sau nr.036/98 cu completarie utercare).” cu urmatorul text: “Temperatura apei in conductele tur si retur este determinaté utlizénd 0 pereche interschimbabild de termorezistente Pt100 sau P1500 cu aprobare de model proprie,dinire cele mentionate la cap 3°. 2) La cap.2. Descriere, se iniocuieste text: “Pot fi conectate modulele suplimentare de comunicatie, RS 232, M-bus, modem, etc.” cu urmatorul text: “Pot fi conectate modulele suplimentare de comunicatie (module optionale de transmisie de date, care pot fi conectate ulterior, dupa aplicarea marcajuui de verifcare metrologica), RS 232, M-bus, modem, radio, LON ete.” 3) Lacap. 3, Caracteristic! principale, se tnlocuieste textul: “a domeniu de temperaturé (8): (20 ...90)°C, pt. montaj tur; (20... 140)°C, pt. montaj retur, 1m domeniu diferenta de temperatura (A8): (3 ..70) K, pt. montaj tur, @ ...120) K, pt. montaj retur; 1m domeniu de temperaturé pt, traductorul de debit (20 ....80)°C;" cu urmatorul text: “a domeniv de temperatura (2): (20 ...130)°C, pt. montaj tur (20... 140)°C, pt. montaj retur; 1m domeniu diferenta de temperatura (A6): (3... 110) K, pt. montaj tur, G ...120) K, pt. montajretur; '= domeniu de temperatura pt. traductorul de debit: (20... 130)°C:" 4) La cap. 3. Caracteristic! principale, se Inlocuieste textui: ‘wm debit permanent (a): 0.6; 1.5; 2.5 (m*h); ‘m debit inferior (q): 6; 15; 25 (dm), 1 debit superior (q): 1.2: 3,0; 5,0 (m'm);* cu urmatorul text: “w debit permanent (0.6; 1.5; 25; 3,5; 6 10; 15,(m'Ih); debit inferior (q): 6; 15; 25; 35: 60; 100; 150 (dm*M); febit superior (q,): 1,2; 3,0; 5.0; 7; 12: 20: 30 (m‘mn); ‘m diametre nominale: 15; 20; 25; 32; 40; 50 mm; 58) La cap. 3. Caracteristici principale, se inlocuieste textul ‘wsenzori de temperatura: = pereche interschimbabila de termorezistente Pt100, conectare tn 2 fire, caracteristici conf. aprobarii de model n-364/85 cu completarile ulterioare sau conf. aprobarii de model nr.202/02 cu completarie ulterioare; Peteche interschimbablla de termorezistente P1500, conectare in 2 fire, caracteristici cont. aprobare de ‘model nr. 036/99 cu complete ulterioare;” cu urmdtorul text: “m senzori de temperatura ~ pereche interschimbabii& de termorezistente Pt100, conectare in 2 fire, caracteristici conf aprobatii de model nr.364/95 (completarile nr-1/18,06.2001, nr-2/30.01.2002 si nr.3/12.04.2004) ‘sau conf, aprobéiti de model nr.302/02 (cu completarile nr. 1/12.0 n-2/10,03,2008), ~ peteche interschimbablia de termorezistente Pt500, co caracteristc! conf. aprobarii_ de model nr. 036/99 (cu. complete ‘r.2/30,10.2000, 1r.3/14,05 2002, nr.4/15 07.2003 gi nr.5/05.02.2004) sau