Sie sind auf Seite 1von 441

mart@& nymphe

JUDE DEVERAUX
PRAVA LJUBAV

mart@& nymphe

Prolog
Jared Montgomery Kingsley
Nantucket
Ona dolazi u ponedjeljak, rekao je Jared odgovarajui na pitanje svojeg
djeda Caleba, i zato ja odlazim prije toga mislim da e biti bolje ako se
drim podalje za cijelog njezinog boravka ovdje. Rei u nekome da je pokupi na
trajektu. Wes mi duguje za izradu planova njegove garae, pa to moe on
uiniti. Jared je rukom obrisao lice. Ako je netko ne doeka, vjerojatno e
odlutati niz ulicu i vie je nitko nee vidjeti. Odnijet e je nekakav sablasni lik.
Oduvijek si imao previe bujnu matu, rekao je Caleb. Ali moda ovaj put
moe manje matati i pokuati pokazati malo ljubaznosti. Ili je to tvojoj
generaciji postalo zastarjelom robom?
Ljubaznosti? rekao je Jared potiskujui bijes. Ta e mi ena na punih
godinu dana preoteti kuu i istjerati me van. Moju kuu. A zato? Jer je kao
dijete mogla vidjeti duha. I to je to. Kua mi je zaplijenjena jer bi sada, kao
odrasla, vjerojatno mogla biti sposobna vidjeti nekoga kojega drugi ljudi ne
vide. Glas mu je odavao gnuanje zbog cijele te situacije.
Malo je sloenije od toga, i ti to zna, smireno je rekao njegov djed.
Ah, dobro. Ne mogu ba zaboraviti sve te tajne, zar ne? Prije svega, tu je
djevojina majka Victoria, koja dvadeset godina od vlastite keri krije posjete
ovom otoku. I, naravno, tu je Velika Tajna Kinsleyja, koju treba razrijeiti. To je
dvije stotine godina nerazrijeeno pitanje koje nau obitelj opsjeda od...
Dvije stotine i dvije.
to?
Nije razrijeena dvije stotine i dvije godine.
Tako je. Uzdahnuvi, Jared je sjeo na jednu od starih fotelja u kui koju je
njegova obitelj posjedovala otkad je izgraena, 1805. godine. Tajna koju nitko
nije bio u stanju razrijeiti u dvije stotine i dvije godine, ali iz nekog
neshvatljivog razloga ta bi tuinka trebala biti u stanju sve to odgonetnuti.
2

mart@& nymphe
Ruku sklopljenih na leima, Caleb je stajao i gledao kroz prozor. Bio je tek
poetak ljeta, ali promet se ve pojaavao. Uskoro e automobili biti parkirani
branik do branika uzdu cijele njihove tihe uliice. Moda tajna nije bila
razrijeena jer se nitko njome nije uistinu pozabavio. Nitko nije uistinu pokuao
pronai... nju.
Jared je na tren sklopio oi. Nakon smrti njegove pratete Addy, trebali su
mjeseci da bi se protumailo onu smijenu oporuku koju je za sobom ostavila. U
oporuci je pisalo da mlada ena, Alixandra Madsen, koja u kui nije boravila od
svoje etvrte godine, treba u njoj ivjeti godinu dana. Tijekom tog vremena
trebala je razrijeiti obiteljsku tajnu odnosno, ako ona to bude eljela. U
oporuci tete Addy jasno se naglaavalo da, ukoliko ona ne bude eljela ita
istraivati, tada to ne mora niti initi. Umjesto toga, vrijeme moe provoditi u
jedrenju ili u promatranju kitova ili inei bilo koju od tisua stvari koje su
stanovnici Nantucketa smislili kako bi zabavili zastraujui broj turista koji su
svakoga ljeta kretali u invaziju na njihov otok.
Da se radilo samo o jednoj tajni, Jared bi to mogao podnijeti, ali skrivanje
cijelog ivotnog vijeka ljudi i zbivanja bilo je za njega previe. Znao je da bi bilo
ludo pokuati od ove mlade ene skriti da je njezina majka, Victoria Madsen,
svakoga ljeta mjesec dana provodila u kui tete Addy, istraujui materijale za
svoje odlino prodavane povijesne romane. Jared je duboko uzdahnuo. Moda
bi trebao promijeniti pristup.
Ne znam zato je nekome tko nije s ovog otoka povjeren taj posao. Ne
moe hitnuti harpun, a da ne pogodi nekoga ija obitelj stoljeima ivi ovdje.
Da je nekome od njih povjereno to istraivanje, djevojka ne bi trebala niti
dolaziti ovamo. Istraivai bi mogli razrijeiti misteriju, a tajne koje Victoria
uporno skriva bile bi sigurne.
Pogled njegova djeda ga je uutkao. Nije bilo niega to ve nije bilo reeno.
Bio si jasan, rekao je Jared. Jedna godina i to je sve, a zatim djevojka
odlazi odavde i sve se opet vraa u normalu. Dobit u natrag svoj obiteljski dom
i ivot.
Osim to emo dotad znati to se dogodilo Valentini, tiho je rekao Caleb.

mart@& nymphe
Jareda je dodatno ljutilo to to je pobjesnio, a starac je bio tako smiren. Ali
znao je kako izjednaiti snage na terenu. Dakle, ponovi mi opet zato draga
teta Addy nije potraila tvoju dragocjenu Valentinu.
Lijepo lice njegova djeda istoga se trena smrknulo. Kao to bi se more
izmijenilo pred oluju. Ramena su mu se jo vie povukla unatrag, a grudi
isprsile. Kukaviluk! viknuo je glasom koji bi prestraio mnotvo ljudi. Ali
Jared ga je sluao cijeloga ivota i nije se uznemirivao. isti kukaviluk!
Adelaide se bojala onoga to bi se moglo dogoditi ako bi uistinu otkrila istinu.
to znai da bi njezin voljeni duh mogao nestati i ostaviti ju posve samu u
ovoj velikoj staroj kui, rekao je Jared nacerivi se. Osim toga, ljudi su
vjerovali da je ona usidjelica puna novca naslijeenog od Kingsley Soapa. Novac
od sapuna bio je odavno presuio, ali ti i teta Addy i Victoria ste smislili nain
kako sauvati krov nad glavom, zar ne? ini se da je injenica to je to
ukljuivalo i iznoenje prljavog rublja naih predaka pred oi svijeta smetala
samo meni.
Njegov se djed opet zagledao kroz prozor. Gori si od svoga oca. Ne potuje
svoje starije. I mora znati da sam ja savjetovao Adelaide po pitanju oporuke.
Naravno da jesi, rekao je Jared. I sve je to obavljeno, a da se mene
nizato nije pitalo.
Znali smo da e biti protiv, pa zato bismo te onda pitali?
Kad Jared nije nita odgovorio, njegov se djed okrenuo i pogledao ga. emu
se to smijei?
Nada se da e se ta djevojka zaljubiti u romantinu priu o duhu Kinglseyja,
nije li tako? To ti je plan.
Naravno da nije! Ona zna za onu svjetsku stvar, ono... Kako se ono zove?
Zato pita mene? Sa mnom se nitko nije posavjetovao.
Pauci... Ne, nije to. Mrea. Tako je. Poznaje Mreu i moe ondje potraiti.
Tebi za informaciju, i ja znam za Mreu, tj. internet, i mogu te uvjeriti da
Valentine Montgomery koju trai ondje nema.
4

mart@& nymphe
Sve se to dogodilo veoma davno.
Jared je ustao s fotelje i poao do prozora kako bi stao do svoga djeda i bacio
pogled na turiste koji su ve poeli pristizati. Od stanovnika Nantucketa su se
razlikovali kao dupini od kitova. Ipak, bilo je zabavno gledati ih kako u svojim
visokim potpeticama posru preko kamenih ulinih ploa.
Kako e ta djevojka pronai ono to mi ne moemo? mirnim je glasom
upitao Jared.
Ne znam. To je jednostavno neto to mogu osjetiti.
Jared je iz dugog iskustva znao da njegov djed lae ili preuuje neku
informaciju. Bilo je mnogo vie razloga zato je posjed kue Kingl- seyja na
godinu dana ustupljen Alix Madsen, ali ih Caleb nije spomi-njao. A Jared je znao
da cijelu priu nee uti sve dok ju Caleb ne bude bio spreman ispriati.
Ali Jared se nije predavao. Ne jo. Ima o njoj stvari koje ti ne zna.
Tada mi mora sve rei.
Prologa sam tjedna razgovarao s njezinim ocem i on mi je rekao da mu je
ki trenutano u looj fazi.
A zato to?
Bila je zaruena i trebali su se vjenati, ili neto slino, ali nedavno su
prekinuli.
Tada e uivati u svojem boravku ovdje, rekao je njegov djed. Njezina je
majka oduvijek voljela ovaj otok.
Majka za koju ona ne zna da je ovdje boravila svake godine!? Jared je s
tekoom suzbijao gnjev. Odmahnuo je rukom. Zaboravi to. Ta je djevojka
upravo prekinula sa svojim dekom ili zarunikom neto od toga, ne znam.
Zna to to znai, zar ne? Bit e sva plaljiva i jadna i trpati se okoladom, a
zatim e vidjeti...
Duha.
Da, rekao je Jared. Visokog, lijepog duha koji nikad ne stari, koji je tako
suosjeajan, tako uljudan, tako armantan da e se u njega zaljubiti.
5

mart@& nymphe
Misli?
Ovo nije ala, rekao je Jared. Nego ena iz jo jednog narataja koja e se
odrei stvarnog ivota i zamijeniti ga ispraznim ivotarenjem.
Njegov se djed namrtio. Adelaide se nikad nije poeljela udati, a ivot joj je
bio daleko od ispraznoga.
Ako etiri ajanke tjedno smatra dostatnima, tada ne, ivot joj uope nije
bio isprazan.
Caleb je pogledao svoga unuka, a na licu mu se jasno razabirao gnjev.
U redu, rekao je Jared, podiui ruke. Dakle, ja grijeim kad je u pitanju
teta Addy. Ti zna koliko sam ju volio. Volio ju je cijeli ovaj otok i danas od
ovoga ne bi bilo niti pola da nije bilo tekoga rada moje drage tete. Uzdahnuo
je. Samo, ova je djevojka drukija. Ona nije iz nae obitelji. Nije navikla na
duhove i obiteljske misterije i dvije-stotine- i-dvije-godine-stare legende. Nije
naviknula na kripave stare kue ili na otoke na kojima moe kupiti tisuu
dolara vrijednu jaknu, ali nijedan duan ne dri pamuno donje rublje.
Nauit e. Djed se okrenuo prema njemu i nasmijeio se. Zato je ti ne
poui?
Jaredu je preko lica preao prestravljen izraz. Zna to je ona i to e htjeti
od mene. Zna da se koluje za... za...
Pa, reci ve jednom, mome! povikao je njegov djed. Za to se koluje?
Za arhitekticu.
Njegov je djed to znao, ali nije shvaao Jaredovu odbojnost prema tome.
Nije li to ono za to si se i ti kolovao?
Jest, rekao je Jared. To je upravo ono to jesam. Ali ja imam svoj ured. Ja
imam... ja sam...
Oh, rekao je Caleb. Shvaam. Ti si majstor, a ona je mali od kuhinje. eljet
e uiti od tebe.
Ne postoji razlog da ti to zna, ali trenutano je u tijeku recesija. Potpuni
slom trita nekretninama. Jedan od najtee pogoenih poslova je arhitektura.
6

mart@& nymphe
Nitko ne zapoljava. Zbog toga su oni koji su nedavno diplomirali oajni i
agresivni. Poput morskih pasa su i hrane se jedni drugima.
Pa, ponudi joj pripravnitvo, prasnuo je njegov djed. Napokon, njezinim
roditeljima duguje cijeli svoj ivot.
Da, dugujem, i to je jo jedan razlog zato ne mogu ostati. Kako mogu od
nje skrivati sve te tajne? Kako u od Victorijine keri zatajiti to joj je majka
inila dok je boravila ovdje na otoku? frustrirano je upitao Jared. Shvaa li u
kakav me poloaj stavila idiotska oporuka moje tete? Ne samo da bih trebao
uvati tajne o ljudima kojima dugujem ivot, nego mi je i tvrtka u New Yorku, a
ta je djevojka studentica arhitekture. To je nemogua situacija!
Caleb je zanemario prvi dio te tirade. Zato bi ti smetao njezin studij?
Jared se namrtio. eljet e da je pouavam, da pregledavam njezine crtee,
da ih analiziram i kritiziram. eljet e doznati moje kontakte, moje... moje sve.
Meni to zvui kao dobra stvar.
Nije! rekao je Jared. Ne elim biti mamac kojim e se netko hraniti. I, ja
volim raditi, a ne pouavati.
Onda, kakva velebna djela planira raditi naglasio je posljednju rije
dok je ona ovdje? Hoe li to ukljuivati i one flundre s kojima paradira pod
prozorima?
Jared je ozlojeeno uzdahnuo. To to djevojke danas nose manje odjee ne
znai da su loijeg morala. O tome smo ve tisuu puta priali.
Odnosi li se to i na onu od sino? Kakvog je ona morala bila? Gdje li si ju
samo pronaao?
Jared je zakolutao oima. Kod Kapetana Jonasa. Bio je to bar u blizini
pristanita i po dekoru nije bio na visokom glasu.
Ne bih se niti usudio pitati kakvim je brodom on zapovijedao. Ali tko su
roditelji te mlade ene? Gdje je odrasla? Kako joj je ime?
Nemam pojma, rekao je Jared. Betty ili Becky, ne sjeam se. Jutros je
otputovala trajektom, ali moda se opet vrati kasnije tijekom ljeta.
7

mart@& nymphe
Ima trideset est godina i nema ni enu ni djecu. Hoe li s tobom
izumrijeti loza Kinglseyja?
Jared se nije mogao suzdrati da ne promrmlja: Bolje to nego imati posla sa
studenticom arhitekture.
Premda je Jared bio vii, njegov je djed uspio svisoka pogledati svoga unuka.
Mislim da se ne mora brinuti o tome hoe li ju uspjeti privui. Da je tvoja
blaena majka iva, ak te ni ona ne bi prepoznala ovakvog kakav si sada.
Jared je ostao stajati na svojem mjestu do prozora i proao rukom kroz
bradu. Djed mu je bio rekao da e ovo biti posljednja godina ivota njegove tete
Addy, zbog ega je u svojoj arhitektonskoj tvrtci uredio da posljednje mjesece
provede s njom na otoku. Uselio se u gostinsku kuu i provodio to je vie
vremena mogao s tetom Addy. A ona je bila razborita ena. Uvijek bi ga
upozoravala kad bi pripremala ajanku, kako bi on mogao pobjei na svoj brod.
Nikad nije spominjala ene koje bi povremeno dovodio u kuu. I, najvie od
svega, pretvarala se da nema pojma zato je ondje.
U svojim posljednjim zajednikim tjednima mnogo su toga meu sobom
podijelili. Teta Addy mu je pripovijedala prie o svojem ivotu i, kako su dani
prolazili, poela je spominjati Caleba. Isprva mu je pojasnila tko je on. On je
tvoj peti pradjed, rekla je.
Imao sam ih pet? pecnuo ju je.
Ona je bila ozbiljna. Ne. Caleb je tvoj pra-pra-pra-pra-pradjed.
I jo je uvijek iv? upitao je Jared, pravei se blesavim dok joj je
dopunjavao au rumom. Sve su Kingsleyeve ene veoma dobro podnosile rum.
U njima tee mornarska krv, govorio je njegov djed.
Jared je primijetio kako mu teta svakoga dana postaje sve usporenija.
Pribliava se meni, rekao je djed Jaredu i Caleb je poeo svake noi ostajati
uz nju. Mnogo su godina ivjeli zajedno. Najdulje od svih njih, rekao je Caleb i
u onim oima koje nikad nisu starjele pojavile su se suze. Caleb Kingsley je imao
trideset tri godine kad je umro i preko dvjesto godina kasnije jo je uvijek
izgledao kao da su mu trideset tri.

mart@& nymphe
Ali uza sve ono to je Jared podijelio sa svojom tetom, nikad nije doao ni
blizu tome da joj kae kako i on moe vidjeti svoga djeda, razgovarati i prepirati
se s njime. Svi Kingsleyi su to bili u stanju, ali za ivota to nisu govorili svojim
enama.
Neka misle da Caleb pripada njima, rekao je Jaredu njegov otac dok je jo
bio djeak. Osim toga, ovjeka ini manje mukarcem ako se zna da veeri
provodi s mrtvim ovjekom. Bolje je enama pustiti da misle kako s nekom
koketira. Jaredu ta filozofija nije bila posve jasna, ali potovao je kodeks
utnje. Svih sedam Jareda Montgomeryja Kinglseyja mogli su vidjeti Calebov
duh, a i veina keri i nekoliko mlaih sinova je to moglo. Jared je vjerovao da
Caleb moe birati hoe li ga ljudi vidjeti ili ne, ali starac nikad nije htio tu stvar
pojasniti.
Bilo je previe umjereno rei da je udno to ta mlada ena, ta Alix Madsen,
moe vidjeti Kingsleyjeva duha.
Njegov se djed Caleb sada mrtio na njega. Treba poi do brijaa i maknuti
tu bradu s lica, a i kosa ti je daleko predugaka.
Jared se okrenuo da se pogleda u zrcalu. Caleb je to zrcalo sam izabrao u Kini,
tijekom onog posljednjeg katastrofalnog putovanja prije toliko godina. Jared je
primijetio da uistinu loe izgleda. Od smrti tete Addy jedva je silazio sa svoga
broda. Mjesecima se nije ni brijao ni iao. U bradi i u kosi su mu se nazirali
sijedi pramenovi koji su mu sada dosezali sve do potiljka. Ne izgledam ba kao
svoje njujorko izdanje, zar ne? zamiljeno je rekao Jared. Ako se sljedeih
godinu dana ne bude mogao micati sa svoga voljenog otoka, bolje e biti ako
bude neprepoznatljiv.
Nije me briga to ti misli, rekao je Caleb.
Jared se okrenuo da se nasmijei svome djedu. Mislio sam da e se
ponositi mnome. Za razliku od tebe, ja ne pokuavam natjerati neku nevinu
djevojku da se zaljubi u mene. Bila je to jo jedna izjava koja je jamila
nestanak osmijeha s djedova lica.
Eksplozija je bila trenutana. Nikad nisam neku enu natjerao. ..

mart@& nymphe
Znam, znam, rekao je Jared saalivi se na zgodnog duha. Tvoji su motivi
poteni i isti. Ti eka na povratak ili na reinkarnaciju, to li ve ene koju
voli, tvoje dragocjene Valentine. I uvijek si joj bio vjeran. Sve sam to ve uo.
Sluam to cijeloga ivota. Prepoznat e je kad je vidi, a onda ete zajedno otii
u zalazak Sunca. to znai da e ona umrijeti, ili ti oivjeti.
Caleb je bio navikao na nepotovanje i openitu drskost svoga unuka. Nikad
to nije rekao, ali ba je ovaj unuk najvie sliio njemu dok je jo bio iv.
Nastavio se mrtiti. Moram znati to se dogodilo Valentini, jednostavno je
izjavio. Ono to nije pridodao bila je spoznaja da postoji vremensko
ogranienje. Imao je vremena do dvadeset treeg lipnja, jo svega nekoliko
tjedana, da otkrije to se dogodilo eni koju je volio toliko da ih ak ni smrt nije
mogla razdvojiti. Ako to sve ne povee, mislio je da nitko od njih svih ljudi
koji su prije toliko vremena u to bili umijeani nee pronai sreu koju
zasluuje. Samo je trebao ovog svog tvrdoglavog unuka, koji nikad nikoga nije
sluao, natjerati da pone vjerovati.

10

mart@& nymphe

Prvo poglavlje
Alix nije prestajala plakati dok joj je Izzy dodavala okoladicu za okoladicom.
Dosad su to bile dvije okoladne tortice, jedna tabla okolade sa ezdeset posto
kakaa, jedan cijeli Toblerone i Kit Kat. Ako se bude ovako nastavilo, Alix e
prijei i na kolae s okoladnim mrvicama, to je znailo da e joj se Izzy
prikljuiti i vjerojatno se udebljati pet kilograma, tako da vie nee moi stati u
svoju vjenanu haljinu. Nije Ii to prelazilo sve prijateljske dunosti?
Nalazile su se na brzom trajektu to je vozio iz Hyannisa na Nantucket,
sjedei za jednim od onih stolova uz ank. Nadohvat su im bile sve vrste slasnih
stvari koje debljaju.
Dok su ona i Izzy posljednjih nekoliko tjedana zavravale posljednji semestar
arhitekture, Alix se dobro drala. Predale su svoje zavrne projekte i, kao i
uvijek, profesor je nahvalio Alix preko svake mjere.
Te je noi Alixin deko prekinuo s njome. Dao joj nogu. Eric je jednostavno
rekao da ima drukije ivotne planove.
Nakon tog katastrofalnog zajednikog izlaska, Alix je pola ravno do Izzyna
stana. Kad se zaulo kucanje, Izzy i njezin zarunik Glenn sjedili su zavaljeni na
kauu s velikom zdjelom kokica. Nije bila nimalo iznenaena kad joj je Alix
rekla to se dogodilo ak se bila i pripremila za to pohranivi kilogram
sladoleda od okolade i karamele u hladnjak.
Glenn je poljubio Alix u elo. Eric je glupan, rekao je prije odlaska u krevet.
Izzy je mislila da e probdjeti no prepunu jada, ali sat kasnije Alix je usnula
na kauu. Ujutro je bila tiha. Pretpostavljam da mi je bolje poi spakirati se,
rekla je. Sada vie nemam razloga ostajati ovdje. Mislila je na jednogodinji
boravak na otoku Nantucket. Prije nekoliko godina, upravo nakon to je Izzy
upoznala Glenna i odmah znala da e se za njega udati djevojke su sklopile
sporazum. Nakon posljednjeg semestra, prije nego to ponu traiti posao,
provest e godinu dana u ljenarenju. Izzy se eljela neko vrijeme posvetiti
samo braku i dobro razmisliti to u ivotu eli.
Alix je oduvijek znala da eli pripremiti zbirku radova koje e predoiti
potencijalnom poslodavcu. Kako se veina studenata zapoljavala odmah nakon
11

mart@& nymphe
zavretka fakulteta, sve to su imali pokazati bili su radovi nainjeni tijekom
studija, nastali pod velikim utjecajem osobnog ukusa profesora. Alix je eljela
pokazati vlastite radove, izvorne zamisli.
Kad su joj spomenuli godinu dana boravka na Nantucketu, Alix je bila
neodluna. Otii nekamo gdje nikoga ne poznaje bilo je previe. A tu je bio i
Eric. Moe li njihova veza izdrati toliku razdvojenost? Alix je poela smiljati
razloge zbog kojih ne moe otii, poevi od toga da je potrebna Izzy za
pripremu vjenanja.
Ali Izzy je rekla da se takva prigoda ukazuje jednom u ivotu i da je mora
prihvatiti. Mora to uiniti!
Ne znam, rekla je Alix. Tvoje vjenanje... Eric... Slegnula je ramenima.
Izzy je zurila u nju. Alix, ovo je kao da ti je tvoja vila zatitnica zamahnula
arobnim tapiem i ba u pravo vrijeme ti dala upravo ono to treba. Mora
to uiniti!
Misli li da moja vila zatitnica ima zelene oi? upitala ju je Alix i obje su
prasnule u smijeh. Alixina majka Victoria imala je oi boje smaragda. Naravno,
ona je svojoj dragoj keri osigurala ovu godinu rada i uenja.
A da iza svega stoji Alixina majka uvjerila ih je injenica to je upravo ona Alix
rekla za udnu odredbu u oporuci Adelaide Kingsley.
Izzy se oduvijek divila Victoriji. ak i da se nije irom svijeta proslavila divnim,
uzbudljivim knjigama koje je pisala, jo uvijek bi bila velianstvena. Najprije, bila
je prekrasna. Imala je gustu kestenjastu kosu, stas poput zvijezde iz panjolske
sapunice i osobnost koja bi odmah ovladala prostorijom u kojoj bi se nalazila.
Victoria nije bila glasna, nije bila napadna, ali kad bi ula u prostoriju, svi bi to
zamijetili. Svaki razgovor bi zamro i svi bi se okrenuli pogledati je. Bilo je to kao
da osjeaju Victorijinu prisutnost jednako kao to je vide.
Kad je Izzy tek upoznala Victoriju, zapitala se kako e Alix reagirati na svu tu
pozornost koju je njezina majka privlaila na sebe, ali Alix je na to bila
naviknuta. Za nju je to jednostavno bila normalna stvar koju je samu po sebi
prihvaala.

12

mart@& nymphe
Naravno, pomagalo je i to to bi Victoria, svaki put kad bi primijetila da
njezina ki ulazi u sobu, prestala armirati oko sebe okupljene ljude i pola
ravno do Alix. Uhvatile bi se za ruke i pole do nekog tihog kutka, samo njih
dvije.
Kad je Alix prvi put priopen sadraj oporuke neke ene koje se ona nije ni
sjeala, rekla je ne. Alix je oduvijek planirala uzeti godinu predaha, ali ne na
nekom izoliranom otoku.
Problem je bio u tome to svojoj majci nije rekla da ima deka za kojega se
nadala udati. Naravno, ako to Eric od nje zatrai.
Ne razumijem, rekla je Izzy. Mislila sam da ti i mama jedna drugoj sve
govorite.
Ne, rekla je Alix. Rekla sam da ja otkrivam sve o njoj. Ali vrlo sam izbirljiva
oko toga to joj povjeravam.
A Eric je tajna?
inim sve to mogu da svoj ljubavni ivot s bilo kojim mukarcem drim
podalje od svoje majke. Kad bi znala za Erica, ve bi bila ovdje i obasipala ga
pitanjima. Vjerojatno bi prestravljen pobjegao glavom bez obzira.
Izzy je morala okrenuti glavu kako Alix ne bi primijetila da se mrti. Njoj se
Eric nikad nije sviao i poeljela je da Victoria poduzme sve to treba da ga se
rijei.
Nakon to je Alix dovrila svoje posljednje radove iz zavrne godine studija i
izradila svoju maketu, pomogla je Ericu oko njegove. Zapravo, izradila je za
njega gotovo cijeli projekt.
Nakon prekida i odluke da poe na Nantucket, Alix se ponaala veoma
odraslo. Imat u vremena i za uenje. Da bi postao licencirani arhitekt, ovjek
je morao proi niz uistinu groznih ispita. Poloit u s uspjehom ispite i uiniti
svoje roditelje ponosnima, zaklela se Alix.
Izzy je pomislila kako Alixini roditelji ne mogu biti ponosniji na nju vie nego
to jesu, ali je preutjela to rei. Kad je Alix napokon rekla da odlazi, depresivan,
fatalistiki ton njezina glasa bio je ono to je natjeralo Izzy da odlui otputovati
13

mart@& nymphe
sa svojom prijateljicom i ostati na Nantucketu sve dok se Alix ondje potpuno ne
skrasi. eljela je biti ondje kad se Alix napokon slomi.
Dogodilo se to kad su se ukrcale na trajekt za Nantucket. Dotad je bilo
previe toga za uiniti u pripremama za put, pa Alix nije imala vremena
preputati se mranim mislima o Ericu. Majka joj je pokrila sve trokove, ak im
je i otpravila prtljagu na otok, tako da su dvije mlade ene morale brinuti jedino
o torbama s najnunijim stvarima. I na put su krenule danima prije nego to su
isprva planirale jer se Izzy bojala da e se Alix opet susresti s Ericom.
inilo se da Alix sve dobro podnosi sve dok se trajekt nije otisnuo od obale. A
tada, kad je pogledala Izzy, suze su joj se slijevale niz obraze. Ne razumijem u
emu sam pogrijeila.
Znajui to slijedi, Izzy je u torbi ponijela veliku Toblerone okoladu. Tvoja je
greka to to si se rodila pametnija i darovitija od Erica. Budila si u njemu
pakleni strah.
Nisam, rekla je Alix dok je Izzy otvarala okoladu. Sjele su za stol. Sezona je
tek poinjala, tako da na velikom brodu nije bilo puno ljudi. Uvijek sam prema
njemu bila jako dobra.
Da, rekla je Izzy. Bila si. Zato jer nisi htjela povrijediti njegov ego.
Ma daj, rekla je Alix, vaui okoladu. Ja i on smo se krasno provodili.
On...
On te je iskoritavao! Izzy se morala prisjetiti trenutaka kad bi se Eric
umiljavao Alix dok je ona za njega praktiki sve radila. Svi su ostali momci na
predavanjima zazirali od nje. Otac joj je bio uspjean arhitekt, majka slavna
knjievnica i, jo gore, Alixini su radovi pobjeivali na svakom natjecanju,
osvajali sve nagrade i bili hvaljeni od cijelog fakulteta. A to si oekivala od
njega kad si uvijek bila meu pet najboljih na godini? Mislila sam da e ti
profesor Weaver poeti ljubiti noge kad je vidio tvoj posljednji projekt.
On samo cijeni projekte koje je uistinu mogue izgraditi.
Pa da. Ono to je Eric projektirao prije nego si mu poela pomagati ne bi
mogla zajedno povezati ni ekipa koja je izgradila Operu u Sydneyu.
14

mart@& nymphe
Alix se slabano nasmijeila. Pomalo je sliilo svemirskom brodu, zar ne?
Oekivala sam da e svakoga asa poletjeti u orbitu.
inilo se da se Alix oporavlja, ali tada joj se u oima opet pojavio tuan
pogled. Ali jesi li mu vidjela curu na oprotajnoj zabavi? Imala je jedva
dvadeset godina, ako i toliko.
Hajde, kai to, rekla je Izzy. Bila je tupa. Uistinu glupa. Ali to je ono to
Ericov krhki ego trai. Da bi se on uzdigao, ostali se moraju srozati.
Ne znam jesi li ti neki terapeut ili guru?
Nita od toga. ena sam i primjeujem stvari. Ti e biti izvrsna arhitektica i
ljubav moe pronai jedino s ovjekom koji se bavi potpuno drukijim
poslom. Govorila je o vlastitom zaruniku, koji je trgovao automobilima. On
nije znao razlikovati Peija od Corbusiera ili od Montgomeryjevih posljednjih
organikih remek-djela.
Ili mogu pronai arhitekta koji je toliko dobar da nee biti pre-stravljen
mnome, rekla je Alix.
Frank Lloyd Wright je mrtav.
Alix se opet blijedo nasmijeila i to je ohrabrilo Izzy da promijeni temu. Nisi
li mi rekla da u gostinskoj kui pored one u kojoj e stanovati ivi neki
mukarac?
Alix je mrcnula, zagrizajui okoladni kolai koji joj je Izzy do-dala.
Odvjetnik je rekao da ondje ivi neak gospoice Kingsley i da mi on moe
ponuditi odgovore na sva pitanja koja budem imala. Ili moe organizirati
popravak kue, ako bude trebalo. Zove se gospodin Kingsley.
Oh. U Izzynu glasu se osjetilo razoarenje. Ako je Adelaide Kingsley imala
oko devedeset kad je umrla, to znai da njezin neak ima najmanje ezdeset.
Moda ti ponudi vonju na svojem elektrinom skuteru.
Nemoj me nasmijavati.
Pokuavam. Djeluje li?

15

mart@& nymphe
Da, rekla je Alix, djeluje. Pogledala je prema pultu zalogajnice. Imaju li
moda kolaie s okoladnim mrvicama?
Zareavi, Izzy je u sebi proklela Erica. Odlazei do pulta, mrmljala je sebi u
bradu: Ako se udebljam, u ljepilo u mu staviti gela za kosu. Sve e mu se
makete raspasti. Smijeila se dok je iz koare uzimala etiri velika kolaa i
plaala ih.
Do pristajanja trajekta Alix je prestala plakati, ali je jo uvijek izgledala poput
muenice koju se spremaju odvesti na lomau.
Prepuna kolaa i vrue okolade nije mogla Alix pustiti da jede sama
Izzy nikad nije bila na Nantucketu i jedva je ekala vidjeti kako izgleda. Sa svojim
velikim konim torbama (Victorijin dar) prebaenim preko ramena stupile su na
dugaak, iroki drveni mol. Mali duani smjeteni u nekadanjim ribarskim
kolibama bili su prepuni majica s narisanim motivima Nantucketa. Poeljela je
zastati da svojem zaruniku kupi koju kapu i majicu, ali Alix ju je vukla dalje,
uzdignute glave i pogleda uprtog ravno preda se, ne gledajui u nita i samo
hodajui.
Izzy je vidjela neku djecu kako izlaze iza ugla sa sladoledima u rukama. Ako
nagovori Alix da zastanu na jednom kornetu, moda uspije obaviti malo
kupovine.
Ovamo! dozvala ju je Izzy i Alix je pola za njom. Uz rub mola nalazila se
mala slastiarnica i Izzy je poslala Alix unutra. Za mene jedan s maslacem i
orasima, rekla je Izzy.
Alix je tupo kimnula glavom i ula u slastiarnicu.
Izzy je izvukla svoj mobitel i nazvala zarunika. Nije dobro, rekla je
odgovarajui na njegovo pitanje. I ne znam kad u se vratiti. Kakva je sada,
zavui e se u krevet i nee iz njega izlaziti. Znam, rekla je. I ti meni
nedostaje. Aha. Evo je, dolazi. Oh, ne! Sebi je kupila sladoled s tri okoladne
kugle. Kako je krenula, za povratak joj nee trebati trajekt. Sama e plutati.
Mislim...
Izzy je zautjela jer je izmeu nje i Alix uetao neki ovjek. Bio je visok, malo
preko metra i osamdeset, irokih ramena. Imao je upavu, sjedinama proaranu
16

mart@& nymphe
bradu i gustu kosu koja mu je sezala gotovo do ramena. Hodao je krupnim
koracima, a traperice i koulja od dinsa isticali su mu snano tijelo. Usput je
bacio pogled na Izzy i, kao da mu ona nije probudila nikakvo zanimanje,
zagledao se u Alix koja je dolazila ususret svojoj prijateljici sa sladoledima u
rukama. Odmjerio je Alix od glave do pete, naas zastao kao da oklijeva i
namjerava joj se obratiti, ali je zatim nastavio dalje i nestao iza ugla.
Izzy je nepomino stajala i irom otvorenih usta i oiju zurila za ovjekom.
Mobitel joj je jo uvijek bio uz uho i Glenn joj je neto govorio, ali ga ona nije
sluala.
Kad je Alix dola do nje, Izzy je apui rekla: Jesi li ga vidjela?
Koga? Alix je dodala Izzy njezin sladoled.
Njega.
Koga njega? inilo se da Alix uope nije zainteresirana. NJEGA!!
Iz Izzyna mobitela je dopro Glennov povik: Isabella!
Oh, oprosti, rekla je u mobitel. Upravo sam ga vidjela. Ovdje na
Nantucketu. Moram ii. Prekinula je vezu, uzela svoj sladoled od Alix i bacila
ga u oblinji ko za smee.
Hej ! rekla je Alix. To sam mogla ja pojesti.
Nisi ga vidjela?
Nisam nikoga vidjela, rekla je Alix i zagrizla u svoj sladoled. Koga si to
vidjela?
Montgomeryja.
Alix je zastala, usnama jo obuhvaajui vrh sladoleda. Velike kugle virile su
joj postrance.
Vidjela sam Jareda Montgomeryja kako upravo prolazi ovuda.
Onog Jareda Montgomeryja? Arhitekta? Koji je projektirao zgradu Windom
u New Yorku?

17

mart@& nymphe
Na koga drugoga bih mislila? I pogledao je u tebe. Gotovo je zastao da ti se
obrati.
Ne, rekla je Alix irom otvorenih oiju. Nije to mogao. Nije bilo tako.
Jestt rekla je Izzy. Ali ti...
Alix je bacila svoj trostruki sladoled u ko, obrisala usta i epala prijateljicu
za ruku. Kamo je otiao?
Onamo. Iza ugla.
I pustila si ga da ode?! Alix je ispustila prijateljiinu ruku i pohitala
naprijed. Izzy joj je bila za petama. Dospjele su upravo na vrijeme da vide
bradatog ovjeka kako stoji na lijepom bijelom brodu s kabinom. Smijeio se
nekoj djevojci u nepristojno kratkim hlaicama koja je stajala na doku. To to je
dan bio hladan njoj kao da uope nije smetalo. Smijeio joj se tako toplim
osmijehom da je Alix pomislila kako bi ga se moglo usporediti s toplinom sunca.
Uzeo je torbu koju mu je djevojka dodala, a zatim se sam odvezao dalje,
ostavljajui za sobom valie.
Alix se leima naslonila na ostarjele daske kue. To jest bio on.
Izzy se naslonila do nje i tako su obje stajale zagledane u brod koji je brzo
nestajao u daljini. Ured mu je u New Yorku. to misli, zato je onda ovdje? Na
odmoru? Ili gradi neto boanstveno?
Alix je jo uvijek zurila na puinu. To je uistinu bio on. Sjea li se kad smo
sluale njegovo predavanje u onom hotelu?
Kao da je bilo juer, rekla je Izzy. Kad se maloprije nasmijeio onoj
djevojci, bila sam sigurna da je to on. Te bih oi svugdje prepoznala.
I tu donju usnu, promrmljala je Alix. O njoj sam napisala pjesmu.
ali se. Ja nikad nisam vidjela nikakvu pjesmu.
Zato to ti je nisam pokazala. To je jedina pjesma koju sam ikad napisala.
Stajale su ondje u tiini ne znajui to uiniti ili rei. Jared Montgomery je bio
njihov junak, ovjek iji su projekti u svijetu arhitekture bili legendarni. Beatlesi,
seksi vampiri i Justin Bieber u jednom paketu.
18

mart@& nymphe
Izzy se prva uspjela oporaviti od oka. Njoj slijeva neki je mladi pokuavao
vezati svoj stari brod. Pristupila mu je. Poznajete li ovjeka koji je upravo
otiao na onom bijelom brodu?
Naravno. On mi je roak.
Zbiiilja? upitala je Izzy, zvuei kao daje to neto najzanimljivije to je ikad
u ivotu ula. Kako mu je ime?
Alix je dola do svoje prijateljice i obje su sada promatrale ovjeka,
suspreui dah.
Jared Kingsley.
Kingsley? zbunjeno je upitala Alix, a zatim joj se na licu pojavio izraz
razoarenja. Znai, nije Jared Montgomery?
ovjek se nasmijao. Nije bio ruan, ali odjea mu je izgledala kao da podosta
vremena nije prana. Oh, dakle, o tome se radi, je li? Oito ih je zadirkivao.
On je Kingsley ovdje, ali je Montgomery u Americi.
U Americi? upitala je Izzy. to to znai?
Ondje. ovjek je pokazao preko mora. U Americi. Otkud ste upravo
pristigle.
I Izzy i Alix su se nasmijeile na pomisao da je otok Nantucket odvojena
drava.
Izzy se eljela do kraja uvjeriti da je on ovjek za kojega su mislile da jest.
Znate li ime se bavi?
Crta planove kua. Meni je nacrtao garau, i to finu. Sada je ljeti
iznajmljujem kao apartman. Cure, treba li vam prenoite?
Dvjema mladim enama trebalo je malo vremena da probave za-misao kako
je jedan od najveih arhitekata u povijesti sveden na onoga koji crta planove
kua.
Alix je prva progovorila. Ne, hvala. Ja sam... Zastala je jer nije eljela tom
strancu govoriti o svojim poslovima.
19

mart@& nymphe
On se nasmijeio kao da zna to misle. Cure, ako vas on zanima, bolje vam
je stati u red. I morat ete to odgoditi jer stari e Jared biti odsutan najmanje tri
dana.
Hvala, rekla je Izzy.
Ako se predomislite, ja sam Wes. Samo pomislite o smjeru prekrasnog
zalaska sunca na Nantucketu, i to sam ja.
Izzy i Alix su se vratile do slastiarnice iza ugla. Obadvjema su oi sjajile. Bile
su kao omamljene.
Jared Montgomery je ujedno i Jared Kingsley, napokon je uspjela izgovoriti
Alix.
Izzy je svanulo to njezina prijateljica ima na umu. A ti odsjeda u kui
Kinglseyjevih.
Godinu dana.
Misli li da je on gospodin Kingsley koji ondje ivi s tobom ? Izzy je toliko
rairila oi da su joj se pretvorile u krugove. Da je on ovjek koji bi ti trebao
pomoi ukoliko bude imala ikakvih problema s kuom?
Ne. Mislim, ne vjerujem. Takvo neto ne bih mogla ni zamisliti.
Ali se tomu nada! Izzy je prstima dotaknula sljepoonice. Predviam
desetke katastrofa s kunim instalacijama. Ti e na to zaboraviti i otvoriti vodu
i poprskati ga. Morat e svui odjeu, a i ti e biti mokra, pa ete zuriti jedno u
drugo dok budete trgali odjeu sa sebe i...
Alix se nasmijala. Neu biti toliko vulgarna, ali mogu vidjeti... moda
isputanje snopa mojih posljednjih projekata koji e sluajno licem pasti ravno
pred njegove noge.
To je dobro, rekla je Izzy. Bajkoviti seks moe doi i kasnije. Prvo mu
pokai to moe uiniti po pitanju arhitekture, a onda se zavali u stolici i
prepusti njemu da preuzme stvar u svoje ruke i pokae da je mukarac. To je
dobar plan.

20

mart@& nymphe
Alix je sanjarila. Rei e mi da nikad u ivotu nije vidio tako inovativne i
dobro osmiljene projekte. Rei e da posjedujem talent kakav nikad prije nije
vidio i da me eli uza se svakoga trena, tako da me moe nauiti sve to zna.
Cijela godina s vlastitim osobnim uiteljem. Godina uenja i...
To je to! rekla je Izzy.
to?
Cijela ova stvar, rekla je Izzy. Tvoja majka je rekla da ta starica koju nikad
nisi upoznala...
Mama kae da sam s njome provela ljeto kad mi je bilo etiri godine. I
pretpostavljam da su ostale u vezi.
Dobro, ona je ena koje se uope ne sjea, ali ostavila ti je svoju kuu na
godinu dana. Victoria je rekla da je to zato jer eli predahnuti prije nego
pone raditi. Oduvijek sam cijelu tu stvar smatrala sumnjivom, jer starica...
Gospoica Kingsley.
Tako je. Gospoica Kingsley nije znala kad e umrijeti. Jednako je tako
mogla doivjeti stotu, a ti bi dotad ve vodila vlastitu tvrtku.
Moda, rekla je Alix, ali samo ako poloim ispite. Meu studentima
arhitekture kolala je suluda ala da u uenju provode vie vremena od lijenika,
a na kraju ih jo eka niz mukotrpnih ispita. Ali kad i to prou, nemaju posla.
Ne shvaam to eli rei.
Mislim da je gospoica Kingsley, a moda i tvoja majka, eljela da upozna
njezina neoenjenog neaka, arhitekta Jareda Montgomeryja. Ili, u ovom
sluaju, Kinglseyja.
Ali da je doivjela stotu, dotad je on mogao imati desetak djece.
Zato dopustiti injenicama da upropaste dobru priu.
Ima pravo, rekla je Alix. Gospoica Kingsley je eljela da upoznam
njezina neaka i tako me je uz podrku moje majke smjestila u kuu do
njegove. Naravno, on ivi i radi u New Yorku i vjerojatno je ovdje svega dva ili
tri tjedna godinje, ali kako bi to moglo nakoditi savreno dobroj prii?
21

mart@& nymphe
Govori Ii ti to da tvoja majka nije imala skrivenih motiva dovesti te u ovu
staru kuu?
Alix je predobro poznavala majku da bi to potvrdila. Zapravo, Alix nije bilo
briga zato ili kako je sve ovo dogovoreno. Jedino joj je bilo vano da joj je
pruena nevjerojatna mogunost. I, je li zbilja mogue da e Jared Montgomery
ivjeti u njezinu susjedstvu? U gostinskoj kui na istom imanju? Popit u mu
cijelu pamet, rekla je. Nauit u sve to zna, od krova pa do temelja. Podsjeti
me da svojoj majci poaljem rue. Hajde, poimo do kue.
Nee vie sladoleda? upitala je Izzy.
ali se? Poimo brzim hodom i iznojimo sve ovo. Zato si me pustila da
pojedem toliko okolade?
Dakle, ti nezahvalna... zapoela je Izzy, ali prekinuo ju je Alixin smijeh.
Jako smijeno. Oprosti mi to se i ja ne smijem. Imamo tri dana prije nego se
on vrati, dakle, valja nam obaviti mnogo posla.
A ujem i da je i oping na Nantucketu dobar, rekla je Alix.
A ne, nee, rekla je Izzy. Ja idem u oping. Ti mora raditi. Ovo e ti biti
prezentacija ivota.
Doista, u glavi imam nekoliko zamisli, rekla je Alix, a Izzy se nasmijala jer
Alix je glava uvijek bila prepuna zamisli o novim projek-tima.
Kad su krenule, sada kada im sablast onoga-to-je-Eric-uinio-ALix vie nije
visjela nad glavama, najprije im je u oi upao nevjerojatno lijep izgled sredita
Nantucketa. Ulice su bile poploane kamenim ploama po kojima je bilo teko
hodati ili voziti, ali bile su tako lijepe. Nogostup je bio irok i poploan
opekama. Tijekom stoljea su ih drvee i slijeganje tla uinili valovitima i na neki
umjetniki nain razigranima.
Ali ono to se Alix najvie dojmilo bile su zgrade. Jedna za drugom, sve su bile
sjajne. Savrene u projektiranju i izvedbi.
Mislim da u se onesvijestiti, rekla je Alix, zastavi i zagledavi se niz ulicu u
ljepotu grada.
Da, ak je i bolje od fotografija koje sam vidjela.
22

mart@& nymphe
Ovo je... ne znam, ali mislim da je ovo raj. I...
Izzy je sa znatieljom promatrala svoju prijateljicu. Upoznale su se prvoga
dana studija arhitekture i obje su bile njegovane, lijepe ene, ali tu je svaka
slinost prestajala. Izzy je imala ambiciju ivjeti u malom gradiu i imati ured u
kojem e se baviti preureenjem kua. Glavni cilj u ivotu bili su joj suprug i
djeca.
Ali Alix je od svoga oca naslijedila duboku ljubav prema graditeljstvu. Njezin
djed po ocu bio je graevinar i sin mu je ljeta provodio u gradnji kua. Zimi bi
joj otac radio u duanu i izraivao vitrine. Arhitekturu je diplomirao prije Alixina
roenja i kasnije mu je bilo prirodno prihvatiti se predavanja na sveuilitu.
Roditelji su joj se razveli kad je Alix jo bila dijete i ona je, kao rezultat toga,
odrastala u dva svijeta. Jedan je bio onaj njezina oca, koji je ukljuivao sve to
se ticalo graenja, od oevih projekata do zabijanja avala u daske i izbora boja
za interijere. I volio je svoju ker uiti svemu to je znao. Do polaska u prvi
razred osnovne kole ve je razumijevala planove gradnje.
Druga polovica njezina ivota vrtjela se oko majina pisanja. Jedan dio godine
Alix i njezina majka ivjele su tihim ivotom, njih dvije same, dok je Victoria
pisala romane u kojima je cijeli svijet uivao. Svakoga kolovoza njezina bi majka
odlazila u planinsku kolibu u Coloradu kako bi se posve izolirala i mogla raditi na
zapletu romana koji bi te godine pisala. Njezine strano popularne knjige pratile
su kroz stoljea jednu obitelj pomoraca. Kad bi koja knjiga bila dovrena,
uslijedile bi koktel zabave, ekstravagantne veere i putovanja. Alixin ivot s
majkom bio je udesna mjeavina tihog rada i velikih uzbuenja.
Alix je sve to voljela! Voljela je s radnicima njezina oca sjediti na sputenom
stranjem krilu kamioneta i jesti sendvie, a voljela je i nositi dizajnerske haljine
i smijati se s kremom svjetskih nakladnika.
Svi su oni isti, uvijek je govorila Alix. Svi rade da bi imali od ega ivjeti.
Bez obzira jesu li im orue eki ili rijei od est slogova, svi su oni radnici.
Odrastajui izmeu dva veoma uspjena roditelja, Alix je sazrela darovita i
ambiciozna. Posjedovala je ljubav svojega oca prema graenju i majino
uvjerenje da je vrh jedino mjesto na kojem valja biti.
23

mart@& nymphe
Izzy je promatrala Alix kako sjajnih oiju prouava Nantucket i gotovo osjetila
saaljenje prema Jaredu Montgomeryju. Kad bi Alix poeljela neto spoznati,
bila je nezasitna.
Ovo sam ve vidjela, rekla je Alix.
Moda se ovog mjesta sjea iz vremena kad ti je bilo etiri.
Ne vjerujem, ali... Alix se osvrtala oko sebe. S druge strane ceste nalazila
se prekrasna bijela drvena zgrada s tamnozelenim pro-zorskim oknima na
proelju. S jedne je strane bila narisana karta koja je pokazivala udaljenost
Nantucketa od drugih dijelova svijeta. Hong Kong je bio udaljen 10.453 milje.
>Mi smo sredite svega<, citirala je Alix. ujem da to netko govori kad
pogledam tu kartu. >Nantucket je epicentar planeta. < Morala sam to uti kad
mi je bilo etiri godine. Nikad prije nisam ula tu rije, ali na neki udan nain
sam znala to ona znai. Ima li to ikakva smisla?
Zapravo, ima, rekla je Izzy, smijeei se. inilo se da e moi uskoro
otputovati. U Alixinu je glasu mogla naslutiti da joj prijateljica o Nantucketu zna
vie nego to je mislila. Jo bolje, poela je Nantucket osjeati svojim domom.
Ako su Victoria i pokojna gospoica Kingsley sve ovo planirale kako bi Alix
mogla upoznati uvenog Jareda Montgomeryja, inilo se da im plan djeluje.
Uimo ovamo, rekla je Izzy. Trebamo proslaviti. Mislila je na Murrayevu
trgovinu piima, u kojoj su se nalazili redovi vina, piva i estica. Vjerujui da im
treba neto hladno i pjenuavo, Izzy je krenula prema hladnjaku koji je stajao uz
stranji zid.
Ali Alix je otila do staromodnog drvenog pulta i razgledala police iza njega.
elim rum, rekla je eni za pultom.
Rum? upitala je Izzy. Nisam znala da ti se to svia.
Ni ja. Mislim da sam u ivom popila samo jednu rum-kolu. Ali ovdje na
Nantucketu elim rum.
To je lokalna tradicija, rekla je ena. Koji elite?
Onaj. Alix je pokazala na bocu sedam godina starog Flor de Cana.
24

mart@& nymphe
To e ti nakoditi, rekla je Izzy, stavljajui na pult bocu pjenuca.
Alix je iz torbe izvadila mobitel i provjerila posljednje poruke. Majka joj je
dala upute kako doi do kue Kingsley, ali od uznemirenosti zbog Erica Alix je
zaboravila isprintati kartu. K tome, upute njezine majke bile su prilino
zagonetne to nije bilo neuobiajeno. Majka joj je razmiljala i pisala kao
knjievnica i voljela je tajnovitost.
Alix je pogledala enu iza pulta. Odsjest u u jednoj kui ovdje, na
Nantucketu, a majka mi je rekla da se od trajekta do nje moe stii pjeice. Kua
je na adresi Kingsley Lane broj dvadeset tri i rekla je Alix je provjerila u
mobitelu da se do uliice dolazi skretanjem kod West Bricka. Ne znam to
to znai. Kako u pronai ulicu West Brick?
Dobro naviknuta na turiste, ena se nasmijeila. Kladim se da ne pie da je
to ulica.
Zapravo, imate pravo, rekla je Alix. Mislila sam da se to odnosi na ulicu.
Vjerojatno mislite na Addynu kuu, rekla je ena.
Da. Jeste li ju poznavali?
Svi su je poznavali i svima nam jako nedostaje. Dakle, vi ste ona koja e
ondje ivjeti godinu dana?
Alix je ostala pomalo zateena jer ena zna za to. Da, s oklijevanjem je
rekla.
Ba dobro za vas! I ne dajte Jaredu da vas maltretira. Moda jest moj roak,
ali vam ipak mogu rei da mu ne poputate.
Alix je jedino mogla zuriti u nju, trepui. Po njezinu shvaanju, Jared
Montgomery ili Kingsley je bio osoba koju valja tovati, bog u svijetu
arhitekture u kojem je Alix ivjela i radila. Ali inilo se da na Nantucketu od
njega nitko ne zazire.
Izzy je prila korak blie. Ve smo susreli ovjeka koji tvrdi da je... ovaj,
roak gospodina Kinglseyja. Ima li vas jo?

25

mart@& nymphe
ena se opet nasmijeila. Mnogo nas potjee od prvih doseljenika na ovaj
otok i na ovaj smo ili onaj nain u srodstvu. Pola je do blagajne i utipkala im
raune. Kod banke skrenite lijevo. U glavnu gradsku ulicu. S desna uz ulicu
nalaze se tri veoma sline kue od opeke. Kingsley Lane je desno iza posljednje
od te tri kue od opeke.
West Brick, rekla je Alix.
Shvatili ste.
Platile su, zahvalile se i napustile duan.
Sada samo trebamo pronai banku, rekla je Izzy.
Ali Alix je opet bila u transu, razgledajui grad. S druge strane ulice stajala je
zgrada zbog koje je Alix ostala u mjestu ukopana. Kad su stigle do neega
slinog filmskom uprizorenju ljekarne iz devetnaestog stoljea, Alix se uzbudila.
Sjeam se ovog mjesta! Sada ga prepoznajem. Otvorila je starinska vrata i
pohitala unutra s Izzy za petama. Slijeva im se naao vremeni ank s barskim
stolicama i zrcalom.
Alix je odloila svoje pakete i sjela na stolicu. elim prepeeni sendvi sa
sirom i frap od vanilije, odluno je rekla mladoj eni za ankom.
Izzy je sjela na stolicu do nje. Kako moe biti gladna i to je frap?t
Mlijeko, sladoled. Alix je slegnula ramenima. Ne znam. To je ono to sam
uvijek naruivala i sada mi je potrebno.
Naruivala kad ti je bilo etiri godine? sa smijekom je upitala Izzy,
zadovoljna to joj se prijateljica prisjea takvih stvari.
Pokazalo se da je frap amerikanizirani izraz za frape. Izzy je naruila isto i
uzela sendvie s tunjevinom za kasnije.
Ona je ovdje kupovala, rekla je Alix, jedui svoj sendvi posluen na
tankom papirnatom tanjuru. Straga.
Izzy nije mogla odoljeti razgledanju prodavaonice. Mjesto se na prvi pogled
inilo skromnim, ali paljiviji pregled pokazivao je da se radi o ekskluzivnoj robi.

26

mart@& nymphe
Proizvodi od koe bili su onakvi kakve ste nalazili na Madison aveniji u New
Yorku.
Kladim se da je tvoja majka voljela ovaj duan, rekla je Izzy kad su opet
izile na plonik.
Alix je pogledala svoju prijateljicu. Kako zanimljiva pomisao. Ako je moja
majka organizirala sve ovo oko oporuke, gdje je to uinila? Rekla mi je da smo
ovdje provele ljeto kad mi je bilo etiri. Tada su se ona i tata razveli, ali otad
vie nikad nije spominjala Nantucket. Kad je bila ovdje? Otkud poznaje
gospoicu Adelaide Kingsley?
Ono to ja elim znati, rekla je Izzy, jest tko je >ona<.
O emu to govori?
U duanu si rekla: >Ona je ovdje kupovala.< Jesi li mislila na svoju majku?
Valjda, rekla je Alix. Ali ne mislim tako. Ovoga trena kao da tonem u neko
drugo vrijeme. Nemam svjesnih uspomena na ovaj otok, ali sa svakim korakom
koji uinim vidim neto poznato. Onaj duan... Gledala je u Murrayev duan
odjee, sa sivom i bijelom bojom obojanim drvom i potpuno ostakljenim
proeljem. Znam da je djeja odjea gore na katu i da mi je ona... odnosno
netko ondje kupio ruiasti demper.
Ako je to bila tvoja majka, nju bi zasigurno upamtila. Victoria je prilino
osebujna.
Alix se nasmijala. Misli na njezinu crvenu kosu i zelene oi i stas zbog
kojega se dogaaju prometni udesi? Meni je drago to vie sliim svojem ocu.
to misli, gdje je banka?
Izzy se nasmijeila svojoj prijateljici. Sluajui Alix kako to govori, ovjek bi
pomislio da je ona obian mali vrapi u usporedbi sa svojom majkom, ali nije
bilo ni priblino tako. Premda se Alix nije kao njezina majka isticala u gomili, bila
je iznimno lijepa. Bila je via i vitkija od svoje majke, plave kose prirodno
proarane crvenkastim pramenovima. Kosa joj je bila duga, bujnih iki
zaeljanih ustranu i raskonih uvojaka na krajevima. Dok je Izzy morala
umjetno uvijati svoju tamnu kosu, Alixini su uvojci bili prirodni. Imala je
27

mart@& nymphe
plavozelene oi i mala usta punih usana. Kao lutka, jednom je za rukom
rekla Victoria, a njezina je ki na taj kompliment porumenjela.
Alixina skromnost po pitanju vlastitog izgleda, porijekla, pa ak i osobne
darovitosti, bilo je neto emu se Izzy kod svoje prijateljice oduvijek divila.
Alix je glasno uzdahnula i zastala. Pogledaj ono. Pokazivala je na visoku,
velebnu zgradu na kraju ulice. Bila je podignuta na uzvisini, sa strmim zavojitim
stubitem koje je vodilo do ulaznih vrata postavljenih ispod zavojite
nadstrenice. Elegantna graevina kao da je nadgledala grad, poput vladarke
koja nadzire svoje podanike.
Prava koma, rekla je Izzy, ali nju je vie zanimalo pronalaenje kue
Kinglseyja.
Ne. Pogledaj na vrh.
Uspravna slova poruivala su: prva nacionalna banka.
Izzy se morala nasmijati. Meni uope ne slii na banku. to ti kae?
Nita ovdje ne slii na bilo to drugdje, rekla je Alix. Ako je to banka, tada
moramo poi onom cestom ulijevo.
Prele su poploanu ulicu do suprotnog nogostupa od opeka i krenule niz
glavnu ulicu preko raskrija s ulicom Fair. Bila je to ulica obiteljskih kua i svaka
od njih bila je san povjesniara, ugnijeena pod otmjeno ostarjelim krovnim
ploama. Bilo je malo uobiajenih ivopi-snih viktorijanskih kua koje je toliko
malih amerikih gradia uvalo kao povijesne domove. Nantucket su osnovali
Kvekeri, narod koji je vjerovao u jednostavnost odjee, ponaanja i, posebno,
svojih kua. Kao rezultat toga, domovi im nisu bili ureeni nepotrebnim
ornamentima. Za Alixino izvjebano oko, svaki krov, vrata i prozor bili su
umjetniko djelo.
Misli li da moe cijelu godinu tako stajati i promatrati grad? upitala je
Izzy, nasmijavi se izrazu Alixina lica.
Kad su dole do tri kue od opeke, Alix je izgledala kao da bi mogla pasti u
onu staromodnu nesvijest. Velike, visoke, besprijekorno odravane, tri su kue
bile uistinu impresivne.
28

mart@& nymphe
Alix kao da se zalijepila za nogostup i podigla pogled prema gra-evinama, ali
Izzy je prola pored nje.
Odmah iza posljednje kue nazirao se poetak uske aleje, gotovo potpuno
skrivene drveem. Na malom bijelom znaku pisalo je KINGSLEY LANE.
Dolazi, dozvala je Izzy i Alix je pola za njom.
Uz desni rub aleje protezao se uski nogostup i njih su dvije u tiini krenule
njime, razgledajui kune brojeve.
Imaju imena, iznenaeno je rekla Izzy. Kue imaju na sebi ispisana
imena.
Natpisnice1 , rekla je Alix.
Jesi Ii taj izraz upravo sada izmislila?
Ne. To je ne znam kako znam za taj izraz, ali tako zovu te drvene ploe.
POLJE RUA, rekla je Izzy, promatrajui kuu smjetenu odmah uz cestu.
IZVAN VREMENA, proitala je Alex na sljedeoj kui s desna. Uz nju je bio
prilaz za automobil, ali velika su vrata prijeila pogled u vrt iza njih. Zapravo, uz
svaku kuu pored koje su prolazile nalazio se prilaz za parkiranje automobila.
Neki od njih su bili toliko uski da su automobili njima jedva prolazili, ali to je
uklanjalo vozila s ceste.
Pogledaj, ono je B.&B. RAJSKO SVRATISTE.
A ono... , rekla je Izzy, pogledavi na drugu stranu uliice, je broj dvadeset
tri. Zove se MORU, DOVIJEKA.
Pred njima se nalazila velika, zapanjujue lijepa bijela kua. Kako je zbog
jednostavnosti gradnje ostavljala dojam bezvremenosti, kua je mogla biti nova
ili stotine godina stara. Gore se nalazilo pet prozora, etiri dolje, svi zatieni
tamnim kapcima, sa irokim bijelim vratima po sredini. Krov je bio okrunjen
ograenom etnicom.
1

U izvorniku: quarteriward (eng.). U nekim dijelovima SAD-a, a posebno uz njihove istone obale i na otoku
Nantucketu, drevni je i danas jo uvijek uvrijeen obiaj na kuama isticati njihova imena, postavljanjem
drvenih natpisnih ploa slinih onima kakve su se koristile za isticanje imena starih jedrenjaka. Nap. prev.

29

mart@& nymphe
To je to? apnula je Alix iza Izzynih lea. Mjesto gdje u ivjeti cijelu
godinu?
Mislim da je tako, rekla je Izzy. To je taj kuni broj.
Podsjeti me da majci poaljem orhideje.
Alix je prekopala po svojoj velikoj Fend i torbi, traei kljueve koje joj je
majka poslala. Pronala ih je i krenula prema vratima, ali ruke su joj toliko
drhtale da nije mogla gurnuti klju u bravu.
Izzy je od nje uzela klju i otkljuala vrata. Ule su u veliko predvorje sa
stubitem to se uzdizalo s lijeva. Desno se nalazio dnevni boravak, a lijevo
blagovaonica.
Mislim... zapoela je Izzy.
Da smo upravo otputovale jo dalje u prolost, dovrila je Alix umjesto nje.
Nije mnogo razmiljala o tome kako bi jedna tako stara kua trebala biti
namjetena, ali je pretpostavljala da e to biti prilino formalno, obavljeno
prema uvjerenju nekog dekoratera o tome kako bi takva kua trebala izgledati.
Ali u ovoj je kui stoljeima ivjela ista obitelj. Sve je bilo mjeavina staroga i
novoga a novo je znailo ne mlae od tridesetih godina dvadesetog stoljea.
U predvorju su se nalazili visoki radni stol s bezbroj ladica i krinja obloena
neim to je izgledalo poput bjelokosti. U kutu je stajao veliki kineski
porculanski stalak za kiobrane, ureen crteima rascvjetanih grana trenje.
Provirile su u dnevni boravak i ugledale namjetaj obloen pruga-stom svilom
iji su nasloni za ruke pokazivali znakove troenja. Pod je prekrivao ruiasti
Aubusson tepih s vidljivim tragovima dugogodinjeg gaenja. Bili su tu i stolovi,
ukrasi i portreti naizgled uglednih ljudi.
Dvije su mlade ene pogledale jedna drugu i poele se smijati.
Ovo je muzej! rekla je Izzy.
ivui muzej.
I tvoj je, rekla je Izzy.

30

mart@& nymphe
Ve sljedee sekunde poele su trati od prostorije do prostorije, istraujui i
glasno izvikujui komentare.
Iza prostora za dnevni boravak nalazila se mala soba s televizorom.
to misli o tom televizoru? upitala je Alix. Otprilike iz 1964. godine?
Poalji ga u muzej Smithsonian i nagovori majku da ti kupi jedan s ravnim
ekranom.
To e mi biti pri vrhu popisa.
Posve straga nalazila se velika prozrana prostorija ija su dva zida zauzimale
police za knjige. Dva kaua presvuena cicom okruivala su veliki kamin; sliku su
upotpunjavali velika fotelja i niski stoli.
Ovdje je ivjela, apnula je Alix. U formalnijem prednjem boravku je
posluivan aj za dame. Ali obitelj se okupljala ovdje.
Hoe li prestati s time ? rekla je Izzy. Isprva je to bilo zabavno, ali sada
poinje u meni buditi jezu.
To su samo uspomene, rekla je Alix. Pitam se zato me mama nikad nije
opet dovela ovamo.
Prekrasan neak gospoice Kingsley vjerojatno se palio na tvoju prekrasnu
majku. To bi bilo nezgodno.
Ako sam ja imala etiri godine, tada je taj neak jo bio maloljetan.
Upravo to i elim rei, kazala je Izzy. Utrkujmo se do gornjeg kata!
Izzy ju je pobijedila, ali samo zato to je Alix usporila da razgleda uokvirene
profile koji su visjeli na zidu. Meu njima se nalazio i jedan koji je prikazivao
damu s velikim eirom ureenim perjem. Sjeam te se, apnula je kako je
Izzy ne bi mogla uti. Izgleda poput moje majke.
Pronala sam ga! viknula je Izzy preko ograde stubita. I poi u s njime u
krevet.
Nije bilo potrebe pitati tko je on.

31

mart@& nymphe
Alix je potrala uza stube i potraila Izzy u spavaonici s lijeva. Bila je to lijepa
soba, sva u cicu i koprenastom muslinu ali u njoj nije bilo Izzy.
Na suprotnoj strani hodnika nalazila se prekrasna soba, prilino velika i cijela
ureena u plavoj boji, od blijede kremaste nijanse do zagasito tamne. U sredini
se nalazio krevet s baldahinom i zastorima od damaska. Slijeva je bio veliki
kamin, a pored njega portret, ali ona od zastora na krevetu nije mogla vidjeti
koga prikazuje.
Ovamo, rekla je Izzy, sjedajui na rub kreveta. Doi i pogledaj njegovo
kraljevsko visoanstvo, Jareda Montgomeryja. Ili Kinglseyja, kako ga poznaju
ovdje u okrugu Nantucket.
Alix se uspela na krevet koji se nalazio prilino visoko od poda i pogledala
kamo to Izzy pokazuje. Ondje je na zidu, s desne strane kamina, visio portret
mukarca u prirodnoj veliini koji je, inilo se, prikazivao Jareda Montgomeryja.
Mukarac je moda bio nekoliko centimetara nii i odjeven poput pomorskog
kapetana iz neke povijesne drame, ali bio je to on ili, tonije, njegov predak.
Lice mu je bilo glatko izbrijano, na jednak nain kako je to bilo i lice Jareda
Montgomeryja kad su ga prije vie godina ona i Izzy vidjele na jednom od
njegovih rijetkih predavanja. Kosa mu je bila kraa i uz ui malo kovrava. Bili su
tu i snana vilica i one oi koje kao da gledaju kroz ovjeka.
Alix se ispruila na lea i rairila ruke. Sve je ovo moje.
Samo zato to ivi ovdje, rekla je Izzy, pa podvukla ruke pod glavu i
podigla pogled. Donji dio velikog baldahina bio je prekriven blijedoplavom
svilom nabranom u obliku sunevih zraka, s ruom u sredini. Misli li da je
gospoica Kingsley leala ovdje u svojim devedesetima i sanjarila nad slikom
tog mukarca?
Zar ti ne bi?
Da nisam pred udajom... zapoela je Izzy, ali nije zavrila jer je znala da to
nije istina. Glenna ne bi mijenjala za bilo kojeg drugog mukarca, bio on slavan
ili ne.
Izzy se otkotrljala s kreveta i krenula u nova istraivanja, ali Alix se okrenula
da razgleda portret. ovjek na slici ju je zaintrigirao. Je Ii se i kad joj je bilo etiri
32

mart@& nymphe
sldupala na ovom krevetu i promatrala taj portret dok joj je teta Addy
poela ju je prizivati u svoje pamenje itala priu? Je li izmiljala vlastite
prie o njemu? Ili joj je teta Addy priala o tom ovjeku?
togod se tada dogodilo, Alix ga je gotovo mogla zamisliti kako se kree
uokolo, gotovo ga je ula kako govori. I njegov smijeh! Glasan i dubok, zapravo
nalik grmljavini. Nalik tutnjavi mora.
U dnu slike nalazila se mala ploica i ona je ustala s kreveta da je proui.
KAPETAN CALEB JARED KINGSLEY, roen 1776., preminuo 1809., pisalo je. Kad
je umro, imao je svega trideset tri godine.
Uspravila se da mu pogleda lice. Da, sliio je ovjeku kojega je vidjela prije
vie godina i danas ponovo, u pristanitu, ali neto drugo na slici poelo je u
njoj buditi stara sjeanja. Bila su tu, ali ih ona jo uvijek nije uspijevala razabrati.
Pronala sam sobu tvoje majke, viknula je Izzy niz hodnik.
Alix se okrenula poi, ali je tada zastala i opet pogledala portret. Bili ste lijep
mukarac, Calebe Kingsley, rekla je, pa nagonski poljubila vrhove svojih prstiju
i prislonila ih na njegove usne.
Na jednu sekundu, krae od treptaja oka, pomislila je da osjea dah na
svojem obrazu, a zatim dodir. Vrlo njean, veoma brz, koji je odmah nestao.
Dolazi! rekla joj je Izzy s vrata. Ima cijelu godinu za udnju za tim
ovjekom i za onim u gostinskoj kui. Doi vidjeti sobu koju je tvoja majka
uredila.
Alix je zaustila rei da ju je ovjek sa slike moda poljubio, ali je odustala.
Uklonila je ruku s obraza i pola prema vratima. Kako moja majka moe ovdje
imati sobu? I otkud si tako sigurna da je njezina? upitala je slijedei Izzy pored
stubita niz hodnik do jo jedne spavaonice.
Ali im ju je vidjela, znala je da ju je uistinu uredila njezina majka. Bila je sva u
zelenim nijansama, od tamne boje ume do blijede ukaste nijanse. Jedno od
obiljeja tatine njezine majke bile su njezine zelene oi; esto se odijevala u
skladu s njima i gotovo uvijek za kuu birala boje koje su odgovarale boji
njezinih oiju.
33

mart@& nymphe
Krevet je bio prekriven tamnozelenom svilom na kojoj su bile izvezene
malene pelice. Jastuci, njih desetak, na sebi su imali suptilno izvezen
monogram VM.
Misli da je njezina? sarkastino je upitala Izzy.
Mogla bi biti, rekla je Alix. Ili je moda gospoica Kingsley bila velika
ljubiteljica maminih knjiga.
Mogu Ii... ? Zna... veeras?
Alix je zadirkivala Izzy da je najvea oboavateljica njezine mame i kod izlaska
svake nove knjige jedan od prvih primjeraka tek izilih iz tiska poklanjala je Izzy.
Naravno. Ako obea da nee i ti spavati naga. Alix je izila istraiti ostale
sobe.
to? upitala je Izzy slijedei je. Tvoja majka spava naga?
Nisam to trebala rei, promrmljala je Alix, zavirujui u etvrtu spavaonicu.
Bila je lijepa, ali inilo se da u nju posljednjih pedeset godina nije stavljeno ita
novo. To ti nisam ja rekla, kazala je Alix.
Izzy se prekriila i pokretom nainila znak da povlai zatvara na svojim
ustima i odbacuje klju.
To je samo jedan od majinih mnogih sitnih grijeha. Ekstra skupe plahte u
dodiru s njezinom golom koom. Prava ljubav.
Opa, rekla je Izzy. Tvoja majka...
Da, znam. Alix je otvorila uska vrata u stranjem dijelu kue i ula u
prostor koji je po svemu sudei neko sluio za smjetaj posluge. Dnevna soba,
dvije spavaonice i kupaonica.
Jasno kao da gleda film, znala je da su ona i njezina majka odsjele u tim
sobama. Pogledala je kroz desna vrata i vidjela lijepu sobicu ureenu u
ruiastoj i zelenoj boji i znala da je kao dijete ba ona izabrala tkaninu za tu
posteljinu i zavjese. Pod je pokrivao vezeni prostira s motivom sirene koja
pliva meu koraljima. Oduvijek je voljela sirene. Je li taj prostira bio izvor
njezine opinjenosti njima?
34

mart@& nymphe
Na bijelom stolu stajala je zdjela obloena koljkama za koje je znala da ih je
sama prikupljala na plai. A znala je i da je ruka koju je drala eui pijeskom
bila stara. To sigurno nije bila raka njezine majke.
Kad je ula Izzy kako ulazi u dnevnu sobu, Alix je napustila malu spavaonicu i
zatvorila za sobom vrata.
Ima li iega zanimljivoga? upitala je Izzy.
Nema, rekla je Alix, svjesna da lae. Pogledala je u drugu spavaonicu. Bila
je vea, ali bezlina; sve je u njoj bilo krajnje praktino. Kupaonica je bila cijela u
bijelome, s umivaonikom ugraenim u kupaonski ormari i velikom
emajliranom kadom. Mogla se sjetiti kako je hladna ta kada znala biti i kako se
morala uspinjati na kutiju kako bi dosegnula umivaonik.
Jesi li dobro? upitala je Izzy.
Izvrsno. Valjda me obuzelo strahopotovanje. Hoemo li otvoriti one boce i
nazdraviti obitelji Kingsley?
E, ta ti je prava.

35

mart@& nymphe

Drugo poglavlje
Sat kasnije sjedile su na podu sobice s televizorom, jedui sendvie sa
tunjevinom i pizzu koju su pronale u hladnjaku.
Pitam se kakve su na Nantucketu trgovine mjeovitom robom, rekla je
Izzy. Pronale su neke lijepe kristalne ae i uzela je jednu. Moda je iz ovoga
pio Ben Franklin, rekla je, znajui da mu je majka s Nantucketa.
Ali to se Alix ticalo, ona je jedino eljela piti rum.
Pri prvom pretraivanju kue promakla im je kuhinja. Pronale su je skrivenu
u stranjem dijelu kue, iza blagovaonice. U usporedbi s kuhinjom, ostatak kue
je bio posve suvremen. Gotovo je sve u njoj bilo onakvo kakvo je bilo oko 1936.
godine. tednjak je bio zelene i bijele boje, emajliran i s poklopcem preko
plamenika. Veliki sudoper s obje je strane bio opremljen cjedilima za posue i
svi su ormarii bili od metala. Hladnjak je bio nov, ali prilino malen, kao da je
morao stati na mjesto predvieno za hladnjak iz tridesetih godina dvadesetog
stoljea. Uz suprotni zid pod prozorom se nalazila klupa i mali stol s prilino
pohabanom drvenom gornjom plohom za koju se bila spremna okladiti da je
neko bila dijelom palube nekog broda. Alix je znala da je obiavala sjediti
ondje i crtati dok bio joj netko pripremao sendvi. Opet je imala viziju neke
starije ene. Ako je to bila teta Addy, vlasnica kue, gdje joj je bila majka? I ako
su njih dvije bile goe kod tete Addy, zato su odsjele u prostorijama za
poslugu? Nita od toga nije imalo smisla.
Zar te sve ovo ne izaziva da sve porazbija? upitala je Izzy, osvrui se po
kuhinji. Mislim da bi ovdje trebalo ugraditi granitne gornje ploe i ormarie od
javorovine. I uklonila bih onaj zid prema blagovaonici.
Ne! ustro je uzvratila Alix, a zatim smirenije dodala: Ostavila bih sve ba
ovakvo.
Mislim da te ovo mjesto poinje obuzimati, rekla je Izzy. Zatim je,
pronaavi zaleenu pizzu, uzviknula: Veeras emo imati gozbu! Misli li da
ova stvar radi? Mislila je na penicu starog tednjaka.
Na uenje njih obje, Alix je znala upaliti plin u penici, znala je koja dugmad
stvara nevolje i kako ih treba protresti da prorade.
36

mart@& nymphe
Izzy je stajala iza nje i promatrala je, ne elei nita komentirati.
Alix se osvrnula po kuhinji, opet s onim osjeajem da neto zna, ali se toga ne
moe sjetiti. Kad je ugledala ruku izraenu u obliku gusarske glave, rekla je:
Aha! i dohvatila je.
Izzy je prila da vidi to je to otkrila.
Ovaj je ormari uvijek bio zakljuan i popuno me opinjavao. ak sam
pokuala ukrasti klju, ali ga nisam uspjela pronai. Maglovito se sjeala i
ovjeka dubokog glasa kako joj govori da taj klju ne moe dobiti, ali je to
preutjela.
Na trenutak su dvije ene stajale utke i gledale u nevjerici. Ormari je bio
prepun boca estice i posuda za mijeanje koktela. Neobino je bilo to to se u
gotovo svim bocama nalazio rum: tamni, svijetli, zlatni, bijeli i barem desetak
aromatiziranih varijacija. Po sredini ormaria se nalazila radna ploa od
javorovine, a pod njom mali hladnjak prepun svjeih agruma. Kuhinja moda
cijelo stoljee nije osuvremenjivana, ali bar je izgledao kao da je iziao ravno iz
asopisa za unutarnje ureenje.
Sada moemo vidjeti to su bili prioriteti gospoice Kingsley, rekla je Izzy.
Alix se zapitala je li razlog njezinog povezivanja Nantucketa s ru-mom leao u
tome to je u ovoj prostoriji viala ljude kako ga ispijaju. Kakva se god logika
skrivala iza tog ormaria, s unutranje strane vrata bili su zalijepljeni recepti
koktela i ona je poeljela eksperimentirati.
to kae na jedan Zombi? upitala je svoju prijateljicu. Pripravlja se od tri
vrste ruma. Ili moda Plantaerov udarac?
Ne, hvala, rekla je Izzy. ja u se drati pjenuca.
Nije im trebalo puno vremena da hranu i pie odnesu u sobu s televizorom.
Veeras su se ostale prostorije inile prevelikima i previe zastraujuima da bi
ih koristile.
Ima tri dana, rekla je Izzy i obje su znale to je time htjela rei. On e se
za tri dana vratiti. Pitam se rauna li se u ta tri i dananji dan? to bi znailo da
su ti preostala jo samo dva. Morat u brzo obaviti veliku kupovinu.
37

mart@& nymphe
Prtljaga bi sutra trebala biti ovdje i tada u imati gomilu odjee.
Vidjela sam to si spakirala. Ima samo majice i traperice.
Upravo ono to u trebati, rekla je Alix. Dok sam ovdje, planiram raditi.
Mislila sam pitati tatu poznaje li nekoga tko ovdje provodi ljeta i mogu li dobiti
kakav posao. To bi trebalo biti preko njegove radne dozvole i uz njegovo
odobrenje, ali moglo bi uspjeti.
Ne govorim o tvojem ocu, rekla je Izzy.
Alix je otpila veliki gutljaj svoga Plantaerovog udarca. Obino bi je pie lako
hvatalo, ali ve je bila pri drugom rumu, a nije osjeala niti da joj se malo vrti.
Od Jareda Montgomeryja elim uiti. Ako se pojavim u kratkim hlaicama i
grudnjaku ili u kakvoj dizajnerskoj odjei, gledat e na mene kao to je danas
odmjeravao onu djevojku.
Pa, kakav je u tome problem? upitala je Izzy.
Mislim da je nije ozbiljno shvaao, kao inteligentno bie, nije li tako?
Izzy je srknula svoga pjenuca. Ti i posao! Zar nikad ne misli na ita drugo?
A to u tome ne valja?
Koji ti je vrag, pa samo misli na posao? s nevjericom je rekla Izzy. Jared
Montgomery je preko metar i osamdeset centimetara miia! Kad ue u
prostoriju, svaka ena pone posrtati. Na elu im pie uzmi me, molim te. Nema
ene koja ga je odbila, ali ti... U stanju si razmiljati samo o njegovom umu.
Nisam znala da ga ima. Alixandra, stari.
Alix je otpila jo jedan veliki gutljaj, a zatim odloila au na tepih. Misli?
Misli da ga ja ne vidim kao mukarca?. ekaj ovdje, neto u ti pokazati.
Otrala je uza stube po svoj laptop i ukljuila ga kako bi dok doe dolje do
Izzy bio spreman. Morala je prekopati otprilike osam razina dokumenata dok se
nije pojavio onaj koji je uvijek skrivala.
Jaredova donja usna
Mekana i sona, opojna i vrsta
38

mart@& nymphe
arobna, zavodljiva, doziva me
Pjesmom sirene,
Panovom frulom.
Usnuh o njoj san, budna
Kako je diram, milujem, ljubim
Vrhom jezika liem dok nam se dah mijea
Da je siem, milujem
Osjetim uz svoju
Ah, Jaredova donja usna.
Izzy ju je triput proitala prije nego je podigla pogled. Doista ga vidi kao
mukarca. Opa! Ma, nemoj mi rei!
Bilo je to prije nekoliko godina nakon to smo odsluale njegovo
predavanje, a zatim sate provele razgovarajui o njemu. Sjea li se kako je
izradio svoj zavrni projekt za fakultet? Nije mu trebalo ni planova ni maketa.
Izgradio ga je ekiem i avlima. Moj tata kae da bi trebalo postati obavezno
jednu godinu arhitektonskog fakulteta provesti u gradnji. Rekao je... Zautjela
je jer je Izzy ustala.
Dolazi. Idemo.
Kamo?
Idemo istraiti unutranjost njegove gostinske kue.
Ne moemo to uiniti, rekla je Alix dok je i ona ustajala. Vidjela sam te
kako gleda kroz prozore, ba kao to sam i ja inila, i vidjela si to mjesto tamo
straga. Dva kata, veliki prozor sprijeda. Ne moemo...
Ovo bi nam mogla biti jedina prigoda. On je na svojem ribarskom brodu, a
zna i da smo mi uranile. On ni ne zna da smo ovdje. Kakve to veze ima?
Ne znam, rekla je Izzy. Ali moda e, kad dozna da je u kui fanatina
studentica arhitekture, na svoje prozore i vrata staviti reetke.
39

mart@& nymphe
Alix to nije palo na um. Bit u suptilna. Rei u mu koliko cijenim njegov rad
i...
A njegovu donju usnu? Jesi li ikad pomislila da moda ima djevojku? To to
nije oenjen ili nije bio kad smo nas dvije posljednji put pretraivale internet
i to je bio sam na brodu, ne znai da je u celibatu. Misli li da e te ona
pustiti u kuu?
Alix je znala da je to to Izzy predlae pogreno ali, s druge strane, moda je
ondje drao svoje crtee. Moda joj je ovo bila prva i zadnja prilika da u miru
prije ostatka svijeta razgleda Montgomeryjeve projekte.
Izzy je primijetila da se Alix koleba, pa ju je napola izgurala, a napola izvukla
kroz pokrajnja vrata i niz stazu koja je kroz vrt vodila do gostinske kue. Krov joj
je bio visok, a prozore su zastirale teke zavjese; izgledala je gotovo prijetei.
Izzy je duboko udahnula i pokuala otvoriti ulazna vrata. Zakljuano.
Ne moemo ovo uiniti, rekla je Alix i krenula natrag prema kui.
Ali Izzy ju je uhvatila za ruku i odvukla iza ugla.
Moda mu moemo razgledati spavaonicu, apnula je. Ili garderobu. Ili
njegovu...
Koliko godina ima?
Ovoga se trena osjeam kao da mi je etrnaest.
Alix je ustuknula. Doista mislim da ne bismo trebale... Odjednom je
zautjela, irom otvorenih oiju.
to je? uspanieno je rekla Izzy. Molim te, reci da nisi vidjela duha. itala
sam da je Nantucket jedno od mjesta koja su najvie opsjednuta duhovima.
Svjetlo, apnula je Alix.
Ostavio je upaljeno svjetlo? Izzy se malo odmaknula i ugledala nekakvu
stolnu svjetiljku, jednu od onih koje su se koristile iznad crtaih stolova. Ima
pravo. Misli li da ovdje ima svoj studio? ini li ti se sada da bismo trebale ui?

40

mart@& nymphe
Alix je ve stajala uz prozor i pokuavala ga podii. Bez otpora je kliznuo
nagore. Andersonov reetkasti prozor s termoizolacijskim staklima,
promrmljala je, pa skoila i uspela se preko praga prozora, ostavivi Izzy da se
sama snae.
Naavi se unutra, Alix je brzo bacila pogled uokolo. Kuhinja je bila
osvijetljena priguenim svjetlom, tako da je mogla vidjeti dnevni boravak i
prostor za objedovanje. Sve u jednoj prostoriji. Mjesto se inilo zgodnim, ali
ona jc eljela provjeriti gdje to gori svjetlo. Pohitala je uza stube, otvorila vrata s
desna i ugledala prostoriju s prozorima na tri zida. Znala je da bi za dana bila
prekrasno osvijetljena. Drveni je pod prekrivao stari tepih, a pod prozorima se
nalazio antikni stol za crtanje, vjerojatno jo iz edvardijanskog razdoblja. Uz
njega se nalazio mali ormari ija je gornja ploa bila prekrivena priborom za
crtanje. U doba raunalnih programa za crtanje bilo je udesno vidjeti prave
crtee izraene olovkom, perom i tintom. Dotaknula je njegove patentne
olovke, sve posloene po tvrdoi grafita, od tvrdih do mekanih. Tu su bile i
gumice, slikarske kiice i eki-ravnalo.
Desni je zid bio prekriven njegovim crteima. Bile su to skice ma-lih
graevina, ne zgrada, i svaka je bila izvrsna i konceptom i izvedbom. Bile su tu
dvije sjenice, gostinska kua, djeje igralite. Do skica vrtnih graevina nalazila
su se tri plana garae. Gotovo svaki komadi golog zida bio je prekriven
njegovim crteima i skicama.
Prekrasni su, udesni. Velianstveni, apnula je.
Vratila se do vrata kako bi sve obuhvatila pogledom. Soba je izgledala poput
nekakvog svetita ili hrama. Kladim se da ovdje nikad nikoga ne puta, glasno
je rekla.
Iznenadilo ju je koliko ona i taj ovjek slino razmiljaju. Ona je duboko
vjerovala da se ljepota moe i treba traiti u najmanjem objektu. Neovisno o
tome je li se radilo o posudi za sapun ili o stanu, od presudne je vanosti bilo
podariti im ljepotu.
Hej ! oglasila se Izzy iza njezinih lea. Ovo je poput...
Neega na brodu?
41

mart@& nymphe
Da, veoma je slino filmskoj scenografiji kapetanove kabine.
Alix se trudila upamtiti svaki centimetar prostorije. Posvuda su se nalazile
starine. Komad antiknog porculana s ispisanim imenom Kingsley. Jedan je kut
zauzimao rezbareni kip sirene s pramca broda, naet vremenom kao da je
prebrodio mnoge oceane.
Nije li njihova obitelj neko imala brodove kitolovce? upitala je Izzy.
Veinom brodove za trgovinu s Kinom. ak i kad je to izgovorila, Alix nije
imala pojma kako to zna. Nisam itala o nikakvim kitolovcima u obitelji,
dodala je kako bi to prikrila. Hodala je uokolo, dodirivala stvari, pohranjivala ili
u sjeanje. Kad bi ona imala studio kod kue, izgledao bi upravo ovako. Nije li
udesno?
Iskreno, nije, rekla je Izzy. Ja elim da sve bude kompjuterizirano.
Oslobodi me od pera i tinte. Ovo nije u mojem stilu. Vani su se zalupila vrata
automobila i one su u panici pogledale jedna drugu. Bolje nam je pobjei
odavde.
Alix je s oklijevanjem krenula za svojom prijateljicom niz stube, ali se zatim
vratila da jo jednom sve pogleda. Na podu je leao crte malog vrtnog
paviljona. Bio je osmerokutan, s krovom poput izokrenu-tog tulipana. Niti ne
promislivi to ini, podigla ga je, zatakla za pojas svojih traperica i pohitala niz
stube.

42

mart@& nymphe

Tree poglavlje
Alix se zavalila u stolici i pogledala papirnati model kapelice koju je
projektirala. Nije ga bilo lako izraditi jer je na raspolaganju imala samo karton i
ljepljivu vrpcu. Bilo je kasno poslijepodne i ona je sjedila u velikoj sobi u
stranjem dijelu stare kue koja joj je pruala dojam topline i radosti. I bez da
joj to netko kae, znala je da je kao dijete u ovoj sobi provodila puno vremena.
Sjeala se kako je gradila male kue s tornjevima i kulama. Isprva je koristila
drvene kocke i gomilala predmete koje je pronalazila u ladicama i na policama.
Zatim su stigle Lego kockice, njezina najdraa igraka u djetinjstvu. Imala ih je
punu kutiju, a na dnu su se nalazili mali brodii za koje je gradila zaklone.
Dok se ona igrala, svirala je glazba, lagana i vedra, ali nije bilo televizora.
Najvanije, u blizini se uvijek nalazila neka ena. Alix ju je gotovo mogla vidjeti
kako se smijei i odobrava njezinu igru. A ponekad je bilo i drugih ljudi. Mlad
ovjek koji se uvijek inio zabrinutim. I visok djeak koji je mirisao na more. Bilo
je i nasmijeenih dama koje su jele kolae ureene utim ruinim pupoljcima.
Sjeala se okusa tih kolaa i nelagode koju joj je stvarala njezina nova haljina.
Iznad velikog kamina visio je portret dame. Na ploici je pisalo GOSPOICA
ADELAIDE KINGSLEY. Po njezinoj frizuri i odjei, inilo se da je naslikan
tridesetih godina dvadesetog stoljea. Bila je lijepa, na neki smiren i
respektabilan nain, ali u oku joj se ipak nasluivala iskra ivota. ena koju je
Alix jasnije pamtila bila je starija od one na portretu, ali Alix je dobro poznavala
tu iskru u oima. inilo se kako ta iskra govori da je znala i vidjela stvari koje
drugi nisu, ali o tome nije govorila. Osim to je svoje znanje dijelila s Alix. Nije se
mogla tono sjetiti to joj je teta Addy priala, ali Alix je pamtila Ijubav koja se u
tome skrivala i dijeljenje tajni.
Alix je mislila dan provesti s Izzy u istraivanju stare kue i u etnji
Nantucketom. Napokon, njezina e prijateljica uskoro otii. Alix se bo-jala da e
se po povratku na kopno njezina prijateljica toliko zaokupiti pripremama svoga
vjenanja da ona i Alix vie nee biti mnogo u vezi. Koncem ljeta Alix e biti
njezina kuma i Izzy e se vjenati i bit e to kraj njihova djevojakog
prijateljstva. Trudila se ne razmiljati o tome kako e ih predstojee Izzyno
vjenanje razdvojiti.
43

mart@& nymphe
Provesti dan zajedno bio je izvrstan plan, ali se nije ostvario. Alix se probudila
rano, glave prepune misli o mogunostima pokazivanja svoga rada velikom
Jaredu Montgomeryju. Ako mu se svidi to to bude vidio, moda e moi otii
na razgovor za posao u njegovoj tvrtki. Ako nita drugo, barem e mu pokazati
kako vrijedna uenica moe biti.
U rano je jutro leala u krevetu tete Addy, s rukama pod glavom,
promatrajui svilenu ruu. ak i ako ne dobije posao kod njega, moe uiti
makar i na samo nekoliko tjedana a to e biti vrhunac njezinog studija
arhitekture. To e definitivno moi dodati u svoj ivotopis. I, to je jo vanije,
jako e puno nauiti od njega.
eljela je neto projektirati kako bi ga impresionirala. Kuu? Kako to moe u
svega nekoliko dana? Bila je dobra u skiciranju, pa bi mogla izraditi neka
proelja. Ali tada bi morala poi u razgledanje terena. Svi su znali da
Montgomery vjeruje u to da zgrade izniu iz terena, iz njihova okruenja. Nije
vjerovao u oponaanje tudorskog stila kakav je bio popularan u Dallasu.
to mogu nacrtati kako bih ga impresionirala? naglas je apnula.
Dok je tako leala razmiljajui i pokuavajui se neega dosjetiti, sa stola koji
je stajao uza zid pala je mala uokvirena fotografija. Iznenaujue, buka ju nije
prenula, ali ju je natjerala da se uspravi u sjedei poloaj.
Sila je s kreveta, osjetivi kroz majicu kratkih rukava i pohabane kratke
hlaice prohladan jutarnji zrak. Premda ne znajui zato, znala je da je slika koja
je pala vana. Podigavi je, ugledala je sliku iz etrdesetih godina dvadesetog
stoljea koja je prikazivala dvije nasmijane ene. Bile su lijepe u svojim ljetnim
haljinama i izgledale sretno.
Bilo bi lijepo pomisliti da slika ima nekakav znaaj, ali ona ga nije mogla
prepoznati. Odloila je fotografiju natrag na stol i krenula prema kupaonici, ali
onda je zastala, okrenula se i ponovno dohvatila sliku. U pozadini, u daljini,
nalazila se mala crkva. Moda ak niti crkva, nego kapelica, poput onih
obiteljskih koje je viala kad je s ocem bila u posjetu Engleskoj.
Na trenutak joj je pred oima iskrsnuo kuni studio Jareda Montgomeryja i
njegovi projekti vrtnih skulptura i djejeg igralita te vrtnih sjenica.
44

mart@& nymphe
Maleno, apnula je. On bi volio vidjeti neto maleno i jedinstveno.
Bacila je pogled na veliki portret pretka Kinglseyjevih, kapetana Caleba, i
osjetila gotovo neodoljivu potrebu da mu zahvali.
Odmahujui glavom na tu besmislicu, pola je u kupaonicu i vezala kosu na
potiljku. Kad se vratila, iz svoje je nove torbe izvukla veliki crveni blok za crtanje
i vratila se u krevet.
Moda je razlog bilo blienje Izzyna vjenanja ili moda potraga za neim
malim to Montgomery nije projektirao, ili je ideju dobila u fotografiji koja je
pala sa stola. togod bio uzrok, Alix je poela skicirati kapelice. Rijetko je
zaboravljala graevine i crtala je ono to je pamtila.
Otkad su joj se roditelji razili, njezina je majka svakog kolovoza odlazila u
Colorado, a Alix bi ostajala sa svojim ocem. Ako bi mu radne obveze doputale
putovanja, odlazili bi na prouavanja lokalne arhitekture. Putovali su na
jugozapad Sjedinjenih Drava prouavati pueblose, u Kalifomiju na razgledanje
misionarskog stila, u dravu Washington kako bi vidjeli viktorijanske graevine.
Kad je Alix odrasla, poli su u panjolsku razgledati Gaudijeve radove i, naravno,
posjetili su Taj Mahal.
Alix je koristila sve ega se mogla sjetiti i skicirala to je bre mogla. Stranice
su se gomilale, a ona ih trgala i bacala po krevetu.
Kad su se vrata spavaonice otvorila, ugledala je Izzy potpuno odjevenu, kao
da namjerava izii.
Nekako sam znala da ne spava. Izzy je uklonila crtee da moe sjesti i
podigla neke od njih. Crkva?
Kapelica. Mala i privatna.
Izzv je u tiini razgledala crtee, jedan za drugim, a Alix je za to vrijeme
zadravala dah. Veoma je cijenila miljenje svoje prijateljice kao kolegice.
Velianstveni su, rekla je Izzy. Zbilja prekrasni.
Bliim se konanom rjeenju, rekla je Alix. Ali neprestano se trudim sve
objediniti u jednom projektu. Zvonike, velianstvena vrata, polukruna stubita.
Sve! Moram odluiti to mogu, a to ne mogu iskoristiti.
45

mart@& nymphe
Izzy se nasmijeila. Ve e ti to smisliti. Samo sam ti htjela rei da odlazim u
kupovinu.
Alix je zbacila pokrivae. I ja u se odjenuti. Trebat e mi samo nekoliko
minuta.
Izzy je ustala. A, ne. Nije ti dozvoljeno ii. Ovo je tvoja velika ansa i elim da
je iskoristi. Ostani ovdje i projektiraj neto to e zaprepastiti Montgomeryja.
Usput, dolje ima hrane.
Kako si ovako rano pronala otvoren duan?
Za tvoju informaciju, ve je jedanaest sati, a cijeli je lijepi grad Nantucket na
pola koraka. Ve sam bila vani i vratila se, i sad sam spremna otii u ozbiljniju
kupovinu nekakve odjee. Ne moe upoznati gospodina Visokog cara
Montgomeryja nosei to. Podcjenjujuim je pogledom odmjerila Alixine stare
sportske hlaice.
Alix je dobro poznavala svoju prijateljicu. Zna, kad bolje razmislim, ipak u
poi s tobom. Trebaju mi nove sandale.
Izzy je ustuknula prema vratima. O ne, nee. Vratit u se do veere i elim
vidjeti to si uinila. Okrenula se i izila iz sobe, zalupivi za sobom vrata.
Uinit u sve to mogu da te usreim, doviknula joj je Alix. Znala je da Izzy
eli ii sama. Voljela je kupovati odjeu, a i Alix se to svialo kad je bila
raspoloena. Ali ne danas. Osim toga, dvije su mlade ene imale dovoljno sline
mjere da je Izzy mogla kupiti togod Alix zatreba i naplatiti to od Victorije.
U podne je kruljenje u elucu napokon natjeralo Alix da se odjene i napusti
spavaonicu u potrazi za nekakvim dorukom. Izzy je kupila pecivo i salatu od
tunjevine, voe i gomilu pinata. Sve zdravo i zasitno.
Alix je sebi pravila sendvi, ali zatim se opet vratila na kat po svoje crtee,
kako bi ih mogla prouavati dok jede. Na svoj uas, primijetila je da su joj ostala
jo samo dva ista lista papira.
Da je njezina majka ee odsjedala ovdje, pomislila je, zasigurno bi negdje
imala zalihu papira, vjerojatno u zelenoj spavaonici. Pomalo se osjeajui poput
njukala, Alix je pola niz hodnik do sobe koju je koristila Izzy.
46

mart@& nymphe
Alix se ponovo zapitala kada je to njezina majka boravila na Nantucketu. I
zato bi tajila te svoje posjete? Alix se sjeala da je jednom izjavila kako je
razotkrila sve to je njezina majka inila, alj inilo se da to nije istina. Ali opet,
poteno priznajui, nakon to je Alix napustila dom i pola na fakultet, ivjela je
vlastitim ivotom i neke stvari, poput deki, skrivala od svoje majke. inilo se da
je i njezina majka od nje skrivala svoje tajne. Ali zato? Je li u to bio umijean i
neki mukarac?
U spavaonici su se nalazila dva velika ormara, oba stara i lijepa. U jednom je
bilo nekoliko vreica iz kupovine koju je Izzy morala jutros obaviti, a drugi je bio
zakljuan. Alix se kratko osvrnula uokolo da provjeri ima li u blizini kakvih
kljueva, ali nije vidjela nijednoga. Nagonski se vratila u svoju sobu po torbicu i
iz nje izvukla sveanj kljueva koji joj je majka poslala. Nije rekla Alix emu slui
koji klju, ali Victoria nikad nije puno objanjavala. Oduvijek je mislila da joj je
ki dovoljno pametna da i sama sve shvati.
Jedan od manjih kljueva odgovarao je bravi. Alix je otvorila dvostruka vrata i
unutra otkrila cijeli ured. Bio je tu i pisa i prepune ladice papira i uredskih
potreptina. Na policama su leali stari rukopisi. Na pozadini vrata bilo je
zalijepljeno vie fotografija. Jedna je prikazivala Victoriju kako rukom grli nisku
stariju enu koju je Alix prepoznala kao Adelaide Kingsley. Na fotografiji je
pisala godina 1998., kada je Alix bila dvanaest godina stara.
Alix nije mogla obuzdati val boli koji ju je proeo. Postajalo je oito da je
majka u ovoj kui na Nantucketu provodila mnogo vremena. Ali nikad o tome
nije ni rijei rekla svojoj keri. Naravno da je to inila u kolovozu, pomislila je
Alix. Taj je mjesec Victoriji oduvijek bio neprikosnoven. Govorila je da odlazi u
svoju planinsku kuicu u Coloradu gdje joj je, kako je tvrdila, osama pomagala u
smiljanju zapleta njezine najnovije knjige. Ali oito nije tamo odlazila svake
godine.
Alix je zurila u unutranjost ormara. U majinim je odlascima u Nantucket
bilo smisla jer se radnja svih njezinih knjiga zbivala u primorskoj zajednici. Ali
zato je to tajila?
Alix je dobila elju nazvati majku i to ju pitati. Ali Victoria se trenutano
nalazila na turneji predstavljanja knjige u dvadesetak gradova i igrala svoju
ulogu nasmijeene, vedre autorice kakvom ju je svijet zamiljao. Alix je nije
47

mart@& nymphe
htjela u tome prekidati. Moe priekati da to dozna, a znajui njezinu majku, bit
e to bez dvojbe zabavna pria.
Alix je uzela papir koji joj je trebao i neto uredskog pribora. ak je pronala i
stari paket mat fotografskog papira i sve to odnijela u prizemlje, u veliki dnevni
boravak. Znala je da se jedan od malih stolova rasklapao i da se u njemu nalaze
sklopivi stolii, poput onih za televizor. Izvukla je jednoga i na njega odloila
sendvi. Rasprostrla je svoje crtee po podu, sjela na kau i jela promatrajui ih.
Isprva je sve sliilo na veliku zbrku stilova i dizajna. Previe! pomislila je. Nita
od ovoga nee se uklopiti u smirenu eleganciju Nantucketa.
Dovrila je objed, uklonila stoli ustranu i nastavila zuriti u crtee, ali nije
vidjela nita to bi joj moglo biti od pomoi. Tako zurei, osjeala je sve veu
zdvojnost kad je jedan od papira zaukao na propuhu. Premda su svi prozori i
vrata bili zatvoreni.
Hvala, rekla je bez razmiljanja, a zatim odmahnula glavom. Za to hvala?
Kome?
Podigla je papir. U kutu se nalazila siuna skica koju je nainila tako brzo da
je se jedva sjeala. Bila je to kombinacija panjolskog misionarskog i kvekerskog
stila koji je bio karakteristian za Nantucket. Skromna do strogosti, ali
istodobno lijepa u svojoj jednostavnosti.
Misli li da e mu se ovo svidjeti? rekla je glasno, zatim se krenula
opravdavati, ali koga briga? Bila je sama i mogla je naglas govoriti to joj se
prohtije.
Odloila je crte na stoli i opet ga razgledala. Ovaj prozor treba promijeniti.
Mora biti malo vii. A zvonik treba biti nii. Ne! Krov treba biti vii.
Dograbila je jo papira i ponovno nacrtala projekt. Zatim ga je nacrtala jo tri
puta. Kad je napokon dobila skicu koja joj se sviala, dohvatila je arhitektonsko
ravnalo i poela crtati.
U tri popodne je sebi pripravila jo jedan sendvi, iz hladnjaka izvadila bocu
umbirova piva i vratila se natrag u dnevni boravak. Cijeli je pod bio prekriven
papirima, a najblie njoj su se nalazile najnovije skice.
48

mart@& nymphe
Svia mi se, rekla je, eui oko crtea i razgledajui ih.
Pojela je sendvi i popila pie, a zatim dohvatila fotografski papir, kare i
ljepljivu vrpcu. Nije bilo lako na taj nain izraditi maketu, ali ako je to ikako bilo
mogue, znala je da e nekako u tome uspjeti.
Kad je ula otvaranje vrata, bilo je blizu est popodne. Izzy se vratila kui! Na
trenutak je Alix proletjelo glavom da e njezina prijateljica uskoro otputovati i
da e ostati sama to se nije inilo veselom okolnou.
Alix je otrala do vrata, a tamo ju je Izzy pozdravila s desetak velikih vreica s
otisnutim imenima duana u rukama. Pretpostavljam da je na Nantucketu
dobro ii u kupovinu?
Rajski, boanski, rekla je Izzy. Spustila je vreice na pod i protrljala prste u
koje su se ruke vreica bile urezale.
Alix je zatvorila vrata za njom. Doi, pripravit u ti pie.
Ali bez ruma, rekla je Izzy pratei Alix u kuhinju. I u jednoj od onih vreica
je hrana. Jakobove kapice i salata i nekakav desert s malinama i okoladom.
Zvui izvrsno, rekla je Alix. Zato to sve ne bismo iznijele van? Mislim da
je dovoljno toplo da bismo mogle ondje jesti.
eli drati oko na njegovoj kui, je li?
Alix se nasmijeila. Ne. elim te smekati, tako da bude njena u kritici
onoga to sam danas napravila.
Jo uvijek je u pitanju crkva ili si je pretvorila u katedralu? Ve vidim visoke
potpornje od neobraene cedrovine. Hoe li na prozorima biti obojeno staklo ili
nekakav miiavi pomorski kapetan?
Alix je krenula braniti se i objanjavati, ali umjesto toga je otila u dnevni
boravak, uzela model, donijela ga natrag i postavila na kuhinjski stol.
Izzy je izvlaila plastine kutije iz vreice i sputala ih na kuhinjski pult.
Nekoliko trenutaka je samo stajala ondje i zurila u mali bijeli model. Bio je tako
jednostavan, sa svojim kosim krovom i zvonikom, ali proporcije su bile
savrsene.
49

mart@& nymphe
To je... apnula je Izzy. To je...
Alix je ekala, ali Izzy nije vie nita rekla. To je to?
Izzy je sjela na klupu ugraenu uz stol. To je najbolja stvar koju si ikad
napravila, apnula je, a zatim pogledala Alix.
Zbilja ? rekla je Alix. Ne govori to tek tako?
Najiskrenije, rekla je Izzy. To je saetak svega tvoga dosadanjeg rada.
Uistinu je predivno.
Alix nije mogla odoljeti da ne zaplee nekoliko trijumfalnih koraka po kuhinji,
a zatim je poela vaditi tanjure iz ormaria i stavljati hranu na njih. Doista sam
se borila s time. Mislila sam da nikad neu smisliti neto novo i originalno, a u
isto vrijeme i staro i tradicionalno. Ila sam nasuprot dobro znanom
Montgomeryjevu uvjerenju da treba slijediti teren, ali sam ipak razmiljala kao
da e se ovo graditi na Nantucketu, tako da... Zastala je jer, kad je opet
pogledala Izzy, njezina je prijateljica plakala samo je sjedila za stolom, suze
su joj se kotrljale niz obraze, a pogled bio usredotoen na model kapelice.
Alix joj je prila i zagrlila je. Viat emo se nas dvije, rekla je. Bit u ovdje
samo godinu dana, a zatim u se vratiti. Ti i Glenn ete...
Izzy se mrui istrgnula iz njezina zagrljaja. Ne radi se o tome. Znam da e
se vratiti.
Oh? Je li onda Glenn u pitanju? Nedostaje ti?
Alix je ustala i otvorila ladicu da iz nje izvue kutiju papirnatih maramica koje
je dodala svojoj prijateljici.
Ti stvarno zna gdje se to nalazi u ovoj kui?
Alix je znala da Izzy treba vremena da doe sebi i ona e joj ga dati a onda
e otkriti u emu je problem. Njezina najbolja prijateljica je zbog neega bila
jako zabrinuta, ali Alix nije imala pojma to je u pitanju. Intuitivno je osjetila da
je, kakav god to problem bio, Izzy to drala za sebe zbog Alexine nedavne
emocionalne drame.

50

mart@& nymphe
Alix se okrenula od svoje prijateljice, kako bi joj dala vremena za povratak
dostojanstva. Pomou starog miksera koji je izgledao kao da je iz pedesetih,
pripravila je Izzy veliko pie. Za sebe je smijeala rum-kolu i u nju dodala obilje
limunova soka. Tono znajui gdje e ga pronai, iz ormaria je izvukla
posluavnik, stavila pie na njega i zatim sve iznijela van. Bilo je gotovo
prehladno za sjedenje vani, ali Alix je znala da Izzy voli vrtove.
Njeno je prijateljicu smjestila na masivnu klupu od tikovine i dodala joj pie.
Nije ju namjeravala pourivati, ali je jedva ekala da progovori.
Glenn je nazvao i ujutro moram otii, rekla je Izzy.
eli da se vrati?
Da, naravno, ali...
Alix je utke ekala. Izzy i ona bile su prijateljice od prvog dana arhitekture.
Do kraja tjedna bilo je jasno da je Alix darovitija, da ima sposobnost uiniti
neto to e svijet primijetiti, ali Izzy zbog toga nikad nije bila ljubomorna.
S druge strane, svi su toliko voljeli Izzy da su je svugdje pozivali. Kad se na
treoj godini fakulteta zaruila, Alix se tome veoma veselila. Bile su posve
razliite osobe, pa ipak su jedna drugoj dobro odgovarale.
Ako nije Glenn i nisam ja, to je onda? obzirno je upitala Alix.
Izzy je promatrala vrt. Vidjela ga je samo jednom, sino kad su ona i Alix
krenule na ludu zadau provale u Montgomeryjevu gostinsku kuu. Tada je bilo
divno razmiljati samo o Alixinim problemima, hraniti je okoladom, promatrati
njezino oduevljenje starom kuom, smijati se portretu zgodnog pomorskog
kapetana. Na nekoliko sati je mogla po strani ostaviti vlastite probleme.
Ovaj je vrt prekrasan, rekla je Izzy. Kad bude u cvatu, bit e velianstven.
Pitam se tko skrbi o njemu?
Montgomery, brzo je rekla Alix. Isabella, elim znati to se dogaa. Zato
Glenn zahtijeva da tako brzo ode? Nadala sam se da emo ti i ja moi zajedno
provrljati po Nantucketu.
I ja, rekla je Izzy, ali...
51

mart@& nymphe
Alix je dohvatila vr i nadolila Izzy pie. Ali to?
Izzy je otpila veliki gudjaj. Radi se o mojem vjenanju.
Mislila sam da je oko toga sve sreeno. Kupile smo ti najljepu haljinu koja
je ikad saivena.
Da, i zahvaljujem tebi i tvojoj majci na tome. Izzy i Alix su se nasmijeile
jedna drugoj prisjeajui se.
Glenn ju je, to nije bilo iznenaenje, zaprosio za veerom jednog petka
naveer. Sljedeeg jutra Izzy se nala na vratima Alixina malog stana posve
zbunjena i ne znajui to initi.
Nakon to se neko vrijeme divila zarunikom prstenu, Alix je preuzela stvar
u svoje ruke. Znam izvrsno mjesto za doruak, a onda idemo u razgledanje
izloga. Trebat e ti kompletan trousseau2 .
To je staromodna rije i obiaj, rekla je Izzy, svim se silama trudei izgledati
previe pametnom kako bi brinula o tako glupim stvarima. Ali Alix se nije dala
prevariti. Znala je da se njezinoj prijateljici svia cijela ta ideja romantinog
vjenanja.
Na kraju toga dana kupile su Izzy vjenanu haljinu. Nije im to bila namjera.
Alix je bila ta koja je svoju prijateljicu nagovorila da odu do malenog duana u
sporednoj ulici na drugom kraju grada.
Trebale bismo poi do nekog od onih ogromnih duana i iskuati pedeset
haljina i potpuno izludjeti prodavae, rekla je Izzy.
To je dobra zamisao, rekla je Alix, i ja je podravam, ali mama mi je rekla
da bih, kad se budem udavala, haljinu trebala kupiti u duanu gospoe Searle.
Izzy je otro pogledala svoju prijateljicu. Koja se nekim sluajem ba nalazi u
blizini.
Tako je, rekla je Alix, smijeei se.
2

Trousseau izraz porijeklom iz staro franc uskoga, oznaava odjeu, kuansku opremu i druge
potreptine koje enska osoba prikuplja prije vjenanja; miraz.

52

mart@& nymphe
Trea haljina koju je Izzy probala natjerala im je objema suze na oi. Znale su
da je to ona prava.
Gornji dio haljine bio je saiven od obinog svilenog satena, s dubokim
izrezom i irokim naramenicama. Donji je dio bio izraen od prozranog tila
preko suknje od satena, ureenog cvjetnim uzorcima izraenim od siunih
kristalia.
Ovo sebi nikako ne mogu priutiti, rekla je Izzy, traei nepostojeu karticu
s cijenom.
To e biti dar moje majke, rekla je Alix. Za njezinu najveu
oboavateljicu.
Ne mogu to prihvatiti.
Dobro, rekla je Alix, onda e ti umjesto toga pokloniti toster.
Stvarno ne bih..., rekla je Izzy, ali je ipak pristala. Kasnije se prisjeala kako
je u tom trenutku bila najsretnija osoba na svijetu. Ali preutjela je pred Alix da
su se svi njezini planovi oko vjenanja potpuno raspali. Kad su se ostali poeli
mijeati, Izzy je pokuala dati sve od sebe da odluno obrani svoje elje za
vjenanje, ali njezina je budua svekrva rekla: Ve vidim da e biti poput onih
uasnih mladenki koje prikazuju na televiziji. Ali mi ne snimamo film, zar ne?
Lzzy je bacila pogled na Alix. Ja ne elim biti uasna mladenka.
Misli na one razmaene primadone koje svakome ivot pretvaraju u
pakao?
Izzy je kimnula glavom.
To je neto to od tebe ne moe biti dalje. Izzy, tko ti je u glavu zabio takve
zamisli? Alix je svojoj prijateljici ponovo napunila au.
Glenn i ja elimo samo tiho vjenanje. Maleno. Moda s roti-ljem. Haljina
koju mi je poklonila tvoja majka je jedina ekstravagancija koju elim. Tako je
lijepa i... Suze su opet potekle.
U pitanju je majka, je li? rekla je Alix. Ako ita znam o tome, uvijek su u
pitanju majke. Dobronamjerne, ali te mogu smazati za doruak.
53

mart@& nymphe
Kimajui glavom, Izzy je otpila veliki gutljaj i podigla dva prsta.
Pretpostavljam da to znai dvije majke?
Izzy je opet kimnula glavom.
Alix je sebi nalila jo jednu rum-kolu. Sve mi ispriaj.
To je prelilo au. Alix je znala da je Izzy jedina cura u obitelji, ali nije znala da
su joj roditelji prije vjenanja pobjegli od kue. Moja se majka obiavala igrati
s papirnatim lutkama mladenki, ali onda je zatrudnjela s mojim bratom i ona i
tata su zajedno pobjegli od kue.
I zato sada eli da ti ima vjenanje koje ona nije imala, rekla je Alix.
Izzy se namrtila. Ali ak ni ona nije jedini problem.
Alix je znala da je Glenn jedinac i da su mu roditelji bogati, ali to je bilo sve.
Kakva je njegova majka?
Izzy je stisnula zube. Ona je lavina granitnih gromada koja unitava svakoga
tko se isprijei izmeu nje i njezinih elja. A sada eli da moje vjenanje bude
raskono i da njime zadivi sve svoje prijateljice. Pripremila je popis gostiju od
preko etiristo ljudi. Glenn ih poznaje samo estero, a ja nikad nisam upoznala
nikoga od njih.
Izzy, to je ozbiljno. Zato mi nikad to nisi spomenula? upitala je Alix.
Jednostavno se dogodilo, a onda ste ti i Eric...
Alix je podigla ruku. A ja sam se valjala u vlastitom jadu i nisam vidjela kroz
to prolazi. uj, sutra se vraam s tobom, da ti pomognem sve to ispraviti.
Ne, rekla je Izzy, ne moe to uiniti. Duboko u srcu osjeam da je sve
ovo ureeno tako da moe upoznati Montgomeryja i pokazati mu svoje
radove. Ne mogu ni zamisliti to je sve tvoja majka morala uiniti da ti na
godinu dana osigura ovu kuu. Ne moe takvo to odbaciti samo zbog
nekakvog vjenanja.
Iskapivi pie, Alix se osvrnula po prekrasnom vrtu. Zahladnjelo je i uskoro e
morati ui unutra. Zato mora ujutro otii?
54

mart@& nymphe
Glennova majka je stigla i eli mi pokazati neke haljine za djeverue. Glenn
je rekao da su prepune nabrane ipke, a dovela je sobom i dvije neakinje da
budu na vjenanju.
Nosit e cvijee? U Alixinu se glasu nasluivala nada.
Kad bi barem. Imaju trideset osam i trideset devet godina i obje su zle. A k
tome, svi mrze datum koji sam izabrala, dvadeset peti kolovoza.
Alix je odsutno dodala Izzy tanjur s hranom. Neko su vrijeme jele u tiini. Alix
je razmiljala o svim onim prigodama kad je morala biti jaka kako bi svoju majku
sprijeila da je pregazi svojim eljama. Dakle, rekla je Alix, ja ne mogu otii,
a ti ne moe ostari.
Otprilike tako, rekla je Izzy. Pie joj je dalo snagu da se nasmijei. Trebala
si vidjeti lice Glennove majke kad sam joj rekla da sam ve kupila vjenanicu.
Cijela je pomodrila. Poeljela sam joj uz obraz prisloniti uzorak tkanine, da
vidim kako joj pristaje.
Alix je prasnula u smijeh. Jesi li joj rekla da ju je moja majka platila?
O, da, rekla je Izzy, a zatim napunila usta hranom.
to je rekla?
Da misli kako knjige Victorije Madsen nemaju knjievnu vrijednost i da ih
nikad nije trebalo tiskati.
Ali ih pohlepno ita, zar ne?
O, da! rekla je Izzy, smijui se. Prenijela sam Glennu to je rekla, a on je
kazao kako joj se u elektronskom itau nalaze samo Victorijini romani.
Obje ene su se nasmijale.
Ovo je vjerojatno okrutno od mene, ali voljela bih ih vidjeti zajedno.
Moju majku i tvoju svekrvu? upitala je Alix.
I moju majku! Ona sve kontrolira suzama. Pogledala je moju prekrasnu
vjenanicu i rasplakala se jer mi nije pomogla oko toga. Plakala je kad sam rekla
da bih se htjela vjenati vani, pod sjenicom u ruinjaku. Rekla je da bi joj
55

mart@& nymphe
prepuklo srce ako se ne bih vjenala u nekoj crkvi u koju je ona kao dijete
odlazila. A ja je nikad nisam ni vidjela! I plakala je kad mi je rekla da je
razoarana jer nisam za kumu izabrala ker naih susjeda. Nisam je podnosila ni
kao curicu, a jo je manje podnosim kao enu.
Suze i zlostavljanje, rekla je Alix.
to se mene tie, to je jedno te isto. Sutra se suoavam s ratom djeverua.
Moram tim trima enama rei da ne mogu biti na mojem vjenanju jer mi se ne
sviaju. A onda e Glennova majka...
Zastala je jer je Alix ustala i poela etati vrtom. U stranjem dijelu se nalazila
sjenica i Alix je zastala da je razgleda.
Mislim da su ovo... Oh! Da, to su rue penjaice. Ubola se prstom na trn.
Izzy, rekla je odluno, vjenat e se ovdje, u ovom vrtu.
Ne mogu to uiniti, rekla je Izzy.
Zato ne? To je tvoje vjenanje.
Dvije majke e mi ivot pretvoriti u pravi pakao.
Zato emo se pobrinuti da ovdje bude i moja majka, pridodala je Alix s
pakosnim pogledom u oima.
Izzy je irom otvorila oi. Ako postoji itko...
Tko se moe suprotstaviti tvojim dvjema majkama, moja moe. Alix se
nasmijeila.
Izzy je na blijedom svjetlu pogledala Alix. Misli li da bi to moglo uspjeti?
Zato ne bi? Mora biti odluna i rei im to e uiniti.
Morat u napustiti Glenna i preseliti se ovamo da sve to isplaniram.
Ne, rekla je Alix. Mora biti uz njega. Osim toga, ako se razdvojite, one e
pobijediti. Reci Glennu da te mora u ovome podrati ili da nee biti vjenanja.
Ali ne mogu to uiniti!

56

mart@& nymphe
Dobro, tada se nagodite i smislite kako zadovoljiti obje majke, a Glenna
pusti da se zabavlja sa svojim autima.
Izzy nije mogla odoljeti, a da se ne nasmije. Ponekad zvui ba poput svoje
majke.
A ja sam mislila da si mi prijateljica.
Izzy je nakratko sklopila oi. Mislim da sam ja poput svoje majke jer bih
ovoga asa mogla zaplakati. Alix, ti si najbolja prijateljica koju je itko ikad
imao.
Ne bolja od tebe, rekla je blago. Da nije bilo tebe, ne bih mogla preivjeti
Erica.
Pih! Tebe je iz utuenosti izvukla donja usna Jareda Montgomeryja. Hej!
Imam ideju. Budui da tako lijepo pie, to misli o tome da mi pomogne oko
mojih zavjeta?
Nagovorit emo mamu da to uini. Naravno da e ona eljeti ugovor, datum
izvrenja, novac pri potpisu i autorska prava, ali bit e to ubojiti zavjeti.
Dvije mlade ene su se pogledale i prasnule u neobuzdani smijeh.
Gore na katu, stojei uz otvoreni prozor, Caleb Kingsley ih je promatrao.
Smijeio se. Moe dvjesto godina provesti u smiljanju planova i opet umrijeti
kada propadnu, ali ponekad se ipak moglo vidjeti i uti stvari koje su ti davale
nadu. Bilo mu je drago vidjeti te dvije mlade ene opet zajedno. Sestre u
jednom ivotu; prijateljice u ovom.
Moda e ovaj put doista uspjeti zadrati Valentinu. Zauvijek.
Te je veeri Alix nazvala svoga oca Kena. Prije nego je utipkala broj, kao i
uvijek se podsjetila da je bolje ne spominjati svoju majku. Ne zato jer oni
tijekom godina nisu nauili kako se odnositi jedno prema drugome, ali ako im
da imalo streljiva, zapoet e s pitanjima s Alix uhvaenom u sredini.
Zdravo, malena, rekao je njezin tata odazvavi se na poziv. Jesi li sretno
stigla na Nantucket?
Nikad u ivotu nee pogoditi tko stanuje u gostinskoj kui.
57

mart@& nymphe
Tko? upitao je Ken.
Jared Montgomery.
Onaj arhitekt?
Jako smijeno, rekla je Alix. Znam da o njemu predaje na svojim
satovima, dakle zna da je genij.
Projektirao je neke ugledne zgrade. Svia mi se to to poneto zna i o
graditeljstvu.
Poznata mi je ta tvoja mantra. Tata?
Da?
Projektirala sam kapelicu.
Misli rei crkvu? upitao je Ken. Zato?
Rei u ti, ali samo ako obea da nee biti strog prema meni.
to to znai?
Tata? upozoravajuim je tonom rekla Alix.
U redu. Bez prodika. to si to uinila?
Sljedeih deset minuta Alix je ocu prepriavala pojedinosti o upadanju u
Montgomeryjev kuni studio i o razgledanju njegovih projekata i privatnih
skica. Bile su prekrasne, tako savrene.
Pa si stoga projektirala neto sitno kako bi ga impresionirala, rekao je Ken.
Mogla je u njegovu glasu osjetiti neodobravanje.
Da, jesam, odluno je rekla. Ne znam koliko dugo e biti ovdje, ali nadam
se da u mu moi pokazati neke svoje radove.
Siguran sam da e biti impresioniran, rekao je Ken.
Sumnjam u to, ali ga barem mogu nagovoriti da ih pogleda.
A ja sam prilino siguran da e to uiniti, naglasio je Ken. A gdje je on
sada?
58

mart@& nymphe
Na svojem brodu. Izzy i ja smo ga vidjele kako isplovljava. On je lijep
mukarac.
Alix, ozbiljno je rekao Ken, po onome to ja znam o tom Montgomeryju,
on je opak igra. Ne mislim...
Opusti se, tata. Ja samo elim uiti od njega. On je daleko prestar za mene.
Alix je zakolutala oima. Iz iskustva je znala da, kad su u pitanju bili mukarci,
niti jedan od njih nije za nju bio dovoljno dobar. Promijenila je temu. Onda,
kako ste ti i... zna ve... Kako vam ide?
Na oevoj je strani vedrinu istoga trena zamijenilo zahladnjenje, ali Alix to
nije brinulo. Njezin je tata bio dobra duica.
Misli li ti to na enu s kojom sam ivio posljednjih etiri godine?
Oprosti, rekla je Alix. Bila sam nepristojna. Celeste je vrlo fina osoba.
Krasno se odijeva i...
Moe prestati traiti dobre rijei za nju. Zbog te sam odjee zamalo
bankrotirao. Ali to sada vie nije vano jer se iselila.
Oh, tata, ao mi je. Znam da ti se sviala.
Ne, mislim da nije, zamiljeno je rekao on.
Alix je s olakanjem odahnula. Hvala nebesima! Sada ti mogu rei da se
meni nikad nije sviala.
Doista? Nikad to ne bih pomislio. Bila si toliko dobra u zadravanju vlastitog
miljenja za sebe.
ao mi je, tata, rekla je, i ovoga puta uistinu tako i mislila. Doista mi je
ao.
No, dakle, lo ukus za osobe suprotnog spola je u naoj obitelji uobiajena
stvar.
To nije istina. Mislim, to se ne odnosi na tebe i mamu, ali Eric je bio... Alix
se namrtila. Zapravo je bio grozan. Izzy je rekla da mi se sviao samo zato jer
mi je pruio mogunost da radim na dva projekta umjesto na jednome.
59

mart@& nymphe
Ken se nasmijao. Izzy mi se uvijek sviala! I, ona moju ker jako dobro
poznaje.
Nedostajat e mi. Sutra ujutro odlazi. Alix je pomislila da je bolje jo mu ne
govoriti o prebacivanju vjenanja na Nantucket. Mogao bi pomisliti da sebi
uzima previe slobode. Onaj njezin sebini zarunik eli da bude s njim.
Bezobzirni prokletnik!
To sam i ja rekla.
uj, Alix, kasno je i oboma nam treba sna. Kada se Montgomery vraa?
Nemam pojma. Ostala sam kod kue i radila dok je Izzy provodila dan
kupujui mi novu odjeu. Nije mu rekla kako je Izzy ustvrdila da je namjena
odjee impresionirati Montgomeryja.
I aljui raune tvojoj majci, nadam se.
Naravno. Njih dvije i mamina AmEx kartica su najbolje prijateljice. Sveto
trojstvo.
Ken se zahihotao. Ve mi nedostaje. Zato poi na poinak i nazovi me
nakon to se susretne s Montgomeryjem. elim uti svaku rije o tome to se
dogaa.
Volim te, rekla je.
I ja tebe, uzvratio je on.

60

mart@& nymphe

etvrto poglavlje
Odluio sam sutra otii, rekao je Jared svojem djedu Calebu. Bilo je
predveerje i nalazili su se u kuhinji kue Kingsley. Jared se upravo vratio iz
ribolova i jo se nije bio ni istuirao ni presvukao. Oistit u ovu ribu, ujutro je
odnijeti Dilys, a zatim napustiti otok.
Nije li ti izvorni plan bio ostati ovdje preko ljeta? Zar nisi ovdje trebao
obaviti nekakav posao?
Da, ali mogu to obaviti i u New Yorku. Jared je izvadio ribu iz koare i
ubacio je u sudoper.
Radilo se o nekakvoj kui, zar ne?
Dobio sam posao projektiranja kue koja bi se u Los Angelesu trebala
izgraditi za neke filmske zvijezde. Nije moja briga to taj brak nee potrajati ni
dvije godine. Mislio sam da sam ti o tome priao.
Sjeam se da si rekao kako u New Yorku pored projektiranja ima toliko
obaveza da vie ne moe ni razmiljati. Rekao si da eli godinu dana provesti
na Nantucketu... Kako si ono bio rekao? Neto o korijenima.
Zna da sam rekao kako se elim vratiti svojim korijenima.
Mislim da je rije koju si upotrijebio bila moram. Morao si pronai mjesto
gdje pripada. Je li tako, ili sam pokupio neku bolest koja mi iskrivljuje
pamenje?
Ti si prestar za bilo kakvu bolest. Jared je bio prljav i umoran i gladan i
bijesan. Da, planirao je na Nantucketu ostati cijelo ljeto, ali onda je njegova teta
kuu ostavila... njoj.
Dakle, bjei, rekao je Caleb. Stajao je uz kuhinjski stol i zurio u svoga
unuka. Naputa mladu Alix.
Mislim da je to neka vrsta zatite. Ti bolje od ikoga zna kakav mi je bio
ivot. Zasluuje li ona to? Osim toga, bit e bolje da nikad ne dozna tko sam ja
kad nisam na ovom otoku. Kao studentica, vjerojatno me smatra nekakvim
junakom. A ja tome nisam ni blizu.
61

mart@& nymphe
Dakle, sada sluamo istinu, blago je rekao Caleb.
A to si mislio? Da se bojim kako e od mene traiti autogram? To mi ne bi
smetalo. Slabano se nasmijeio. Po mogunosti na nekom dijelu tijela. Ali ne
kod ove djevojke. Ustao je s namjerom da oisti ribu, ali se predomislio.
Umjesto toga je poao do ormaria uz hladnjak i natoio sebi rum-kolu. to se
dogodilo sa svim onim limetama koje su bile ovdje?
Ja sam ih pojeo. Caleb je zurio u svoga unuka.
Nikad od tebe jasan odgovor. Jared je iskapio au, nalio sebi jo jednu, a
zatim sjeo za kuhinjski stol i poeo se ogledavati po kuhinji.
Razmilja o tome kako ovo treba sruiti i ugraditi granitne radne plohe?
upitao je Caleb.
Jared se zamalo zagrcnuo u pola gudjaja. Gdje si uo za takvo
bogohuljenje?
Tek neto to sam od nekoga nauo. Ormarii od javorovine i granitne
radne plohe.
Prestani kleti! rekao je Jared. Od toga mi se prevre u elucu. Ova je
kuhinja savrena ovakva kakva jest.
Sjeam se kad su je ugraivali, rekao je Caleb.
To je bio Peti, zar ne?
etvrti, rekao je Caleb, mislei na broj koji se u porodici nalazio uz imena
najstarijih sinova. Njegov i Valentinin sin davne je 1807. godine dobio ime
Jared po Calebovu srednjem imenu, Montgomery jer je to bilo njezino prezime i
Kingsley po Calebovu obiteljskom prezimenu. ak i nakon ovoliko godina, jo ga
je uvijek hvatala muka od pomisli kroz to je sve morala proi kako bi njihovom
sinu dala svoje prezime. Otad je Caleb skrbio da se Valentinin izbor prezimena
potuje, pa je svaki najstariji sin u sljedeem narataju dobivao ime Jared
Montgomery Kingsley. A ovaj ovdje, najsvojeglaviji od njih, bio je Sedmi.
Siguran sam da barem ti zna tko je ovo uinio. Jared se jo uvijek osvrtao
po staroj kuhinji.
62

mart@& nymphe
Pokuava li to dobro upamtiti ovo mjesto? upitao je Caleb.
S obzirom na sve stvari koje ne bih trebao govoriti Victorijinoj keri, mislim
da mi je bolje ne vraati se. Barem ne dok je...
Dok je Alix ovdje? U Calebovu glasu je bilo lako prepoznati prizvuk
neodobravanja.
Nemoj opet zapoinjati! rekao je Jared. Ja nisam uitelj i nikad to nisam
elio biti.
Zar ti nisi imao uitelje? upitao je Caleb.
Ima ih i ona! zareao je Jared. uj, nekoliko posljednjih dana proveo sam
razmiljajui o tome. Ne mogu ispuniti ono to ti studenti od mene oekuju.
Oekuju da budem izvor mudrosti, to nisam. Sutra u zamoliti Dilys da
djevojku upozna s Lexie i Toby. Njih tri mogu biti prijateljice. Mogu zajedno
odlaziti na ruak i u kupovinu. Bit e im dobro.
Dakle, Dilys e joj glumiti majku, a Lexie prijateljicu. A ti e pobjei i sakriti
se.
Jared je na tu optubu kratko porumenio u licu, ali zatim se nasmijeio. To
sam ja. Jadna kukavica. Koja se uasava djevojke s arhitektonskim ravnalom. A
opet, ona vjerojatno niti ne zna to je to. Siguran sam da koristi najnoviji
projektantski raunalni program, sve najnovije, suvremeno i visoko tehnoloki.
Sigurno joj program ima unaprijed programiranih desetak krovova, dvadeset
vrata i esnaest stilova prozora. Te male komade za sklapanje ona samo spaja
kako bi stvarala graevine.
Calebu se u oima vidio gnjev. Siguran sam da je ba takva. Mislim da si u
pravu i da treba pobjei i nikad je vie ne susresti. S tim ga je rijeima nestalo.
Jared je znao da je razbjesnio svoga djeda, ali to nije bilo nita novo. inio je
to od svoje dvanaeste godine.
Znao je da bi trebao ustati i poeti istiti ribu, ali ostao je sjediti za stolom i
promatrati stari tednjak na suprotnoj strani prostorije.
Mogao je zamisliti nekog studenta arhitekture kako dolazi s projektom nove
blistave kuhinje. S pei Wolf, opremljenom s osam plamenika i tri penice.
63

mart@& nymphe
Sruit e zid i postaviti veliku ledenicu. Maknuti sudoper s porculanskim
slivnikom i velikom plohom za cijeenje posua i postaviti nekakvo udovite
od nehrajueg elika.
Ne, nije mogao podnijeti objanjavati nekoj studentici arhitekture zato se to
ne bi trebalo initi. Nije mogao...
Zdravo.
Jared se okrenuo i ugledao zgodnu mladu enu kako stoji na vratima. Nosila
je traperice i kariranu koulju, a duga joj je kosa bila zaeljana unazad. Imala je
velike zelenkaste oi s gustim crnim trepavi-ama i uistinu prekrasne usne.
Uinilo mi se da ujem glasove, rekla je, ali sam pretpostavila da dolaze s
ulice, pa nisam obraala panju. Ali onda je slika pala sa zida i neto je praine
palo na kamin, to me natjeralo da podignem pogled i... Zautjela je da uzme
daha. Smiri se, rekla je sebi. Ovo je on. Ovo je... Nije mogla smisliti kako bi ga
drukije zvala, osim On. S velikim O.
Promatrao ju je kao da je duh, kao da nije posve stvarna.
Alix se morala prisiliti da se ne izbrblja o tome kako voli njegove projekte,
kako se divi onome to je uinio za svijet arhitekture, da ga ne upita na emu
sada radi, ima li za nju kakav mudar savjet i moe li mu, molim vas, molim vas,
pokazati kapelicu koju je projektirala?
Potisnula je sve to premda joj je srce snano lupalo. Ja sam Alix Madsen i
boravit u ovdje... neko vrijeme. Ali pretpostavljam da vi to ve znate. Jeste li vi
gospodin Kingsley? Reeno mi je da ete brinuti o kui, ako budu potrebni kakvi
popravci. Pomislila je kako bi bilo bolje prepustiti mu da se sam predstavi.
Njemu se svidjelo njezino fino zaobljeno sitno tijelo. Da, znam popravljati
stvari.
Alix se pokuala dosjetiti neega drugog to bi jo mogla rei. On je jo uvijek
sjedio za stolom, ispruivi duge noge preda se. Na sebi je imao istu odjeu koju
je nosio kad ga je prije par dana vidjela kako isplovljava brodom. Bila je prljava i
mogla je osjetiti da zaudara po ribi. Ali ak i uz zaraslu bradu i dugu kosu, jo je
uvijek bio nevjerojatno pri-vlaan. Moda je sada izgledao pomalo zastraujue
zbog naina na koji ju je promatrao, ali razlog tomu je mogao biti i to to je nije
64

mart@& nymphe
oekivao ovdje. Nije mogla odoljeti da mu nakratko ne pogleda donju usnu. Bila
je upravo onakva kakvu je pamtila, o njoj sanjala, pisala.
Kad se napokon uspjela natjerati da skrene pogled, ugledala je gomilu cipala
na sudoperu. Bili ste u ribolovu, rekla je.
Upravo sam ih namjeravao oistiti. Ovaj je sudoper vei od mojega u
gostinskoj kui, ali ne bih dolazio da sam znao da je netko ovdje.
Moja prijateljica Izzy i ja dole smo ranije nego to smo planirale i ona je
jutros otputovala, rekla je. Otrina njegova pogleda inila ju je toliko
nervoznom da je osjetila potrebu da se prihvati nekakvog posla. Dok je prelazila
kuhinju, mogla je na sebi osjetiti njegov pogled. Ne razmiljajui, otvorila je
treu ladicu odozdo i izvukla rukavicu od metalne ice i no duge, tanke i
elastine otrice. Hoe li vam smetati ako pomognem?
Samo naprijed. Iznenadilo ga je to je znala gdje su pohranjeni rukavica i
no. ini mi se da ste temeljito pretraili kuu.
Lijevom je rukom u rukavici uzela ribu za glavu i prerezala joj kraljenicu.
Zapravo nisam. Ja sam studentica arhitekture i od dolaska ovamo sam
veinom radila. Zastala je kako bi mu ostavila vremena da neto kae, po
mogunosti tko on zapravo jest. Ali on je utio. Kako bilo, nisam razgledala
cijelu kuu.
Ali kuhinju ste vidjeli.
Da. Nije znala kamo smjera s time. Pritisnula je ribu i zasjekla od glave do
repa.
Dok je okretala ribu da je zasijee i s druge strane, Jared je ustao i stao pored
sudopera. Promatrao je kako odsijeca meso, ostavljajui kou uz rep. Jo
nekoliko brzih rezova i riba je bila obraena, savreno filetirana.
Naslonio se na sudoper. Tko vas je tome nauio?
Moj otac. On voli ribolov, pa smo esto odlazili.
Je li bio dobar?
Izvrstan. Govorei to, dohvatila je sljedeeg cipla sa sudopera.
65

mart@& nymphe
elite li neto popiti?
To bi bilo lijepo, rekla je. A u sebi je cijela drhtala. Jared Montgomery meni
pripravlja pie. Mogu li to staviti u svoj ivotopis ?
Bojim se da ne znam pripravljati jabuni martini.
Zbog pretjerano ljubaznog tona njegova glasa odjednom je osjetila kako joj
ushit splanjava. Bilo joj je drago to mu je okrenuta leima jer se na taj
poniavajui postupak morala namrtiti. To je u redu. Otkad sam stigla na
Nantucket, elim piti samo rum. Volim ga s kolom i mnogo limete.
Sad je na Jaredu bio red da se namrti. Bilo je to pie koje je i on pio kad ne
bi pijuckao isti rum, i pie koje je njegova teta Addy najvie voljela. Rum su pili
svi Kingsleyji, mukarci i ene.
Onda, ime se vi bavite? upitala je Alix i zadrala dah. Kako e opisati sebe
i ono ime se bavi ?
Gradim stvari, rekao je.
Oh! Glas joj se povisio za oktavu. Odmah ga je spustila. Projektirate i
gradite?
Ne. Nisam ja neki otmjen tip. Samo idem uokolo svojim kamionetom i
gradim to mogu.
Alix je zastala u ienju ribe. inilo se kao da joj ne planira rei tko je. Ali zar
je pritom morao i bestidno lagati? Zar je uistinu mislio da jedna studentica
arhitekture nee znati tko je on? Da ga nee prepoznati? Da moe biti toliko
naivna? S druge strane, moda je samo bio skroman. Radite li ovdje na
Nantucketu? upitala je.
Ponekad. Ali imam i tvrtku na kopnu.
Stvarno? Bila je u predvorju zgrade u New Yorku u kojoj mu se nalazio
ured. Osiguranje je ne bi pustilo da ode niti do dizala, ali prela je prstima preko
njegovog imena na ploi s popisom ureda.
Da, i moram se vratiti na posao, pa sutra ujutro naputam otok. Vjerojatno
se neu vraati dok...
66

mart@& nymphe
Dok sam ja ovdje?
Brzo je kimnuo glavom.
Shvaam, rekla je Alix i uistinu se preplaila da ga je dobro razumjela.
Reeno joj je da e gospodin Kingsley biti na otoku cijelo ljeto, ali izgledalo je
da se odluio drati podalje. Zato? Je li uistinu imao posao koji je trebalo
obaviti? Ili je odlazio jer nije elio biti u blizini nekakve studentice? Ali moda se
nije elio razmetati. Moda e se otvoriti, ako ga ohrabri. Moj je otac arhitekt i
mnogo je toga izgradio, rekla je. Na emu vi sada radite? ula je kako
otvara bocu kole.
Na niemu vanom.
Tko je projektirao to to gradite?
Nitko za koga je itko ikad uo.
Kako se i ja bavim arhitekturom, moda znam za njega.
Vjerojatno su nacrt izvukli iz nekog asopisa, rekao je. Evo vaeg pia.
elite li da ja dovrim s ribom?
Naravno, rekla je. Dok je skidala rukavicu i dodavala mu je, uzela je pie
koje joj je pruio i pogledi su im se susreli. Kakav laljivac, pomislila je.
Kakva ljepotica, pomislio je on.
Pola je do stola, sjela i nastavila promatrati kako filetira ribu. udno je,
pomislila je, to je obrauje tono onako kako je nju uio otac. Niti jedan potez
se nije razlikovao. Uslijedila je duga, neugodna stanka. Moda e pomoi ako
razgovor usmjeri prema malim graevinama koje je vidjela kako vise u njegovu
studiju. Nantucket je lijep, rekla je.
Jest.
teta je to ne ostajete. Voljela bih vidjeti jo otokih kua. Zapravo, sviaju
mi se sve graevine. No, s iznimkom onih kockastih, od betona, i jo nekoliko
drugih. Kako bilo, na glavnoj ulici sam vidjela dvije, mislim da su to bile vrtne
sjenice, od kojih mi je zastao dah. Bijele, osmerokutne, zelenih kupolastih
krovova, povezane vrtnom klupom. Zbilja izvanredno.
67

mart@& nymphe
Jared nije nita rekao. Nije imao namjeru dati se namamiti da postane
turistiki vodi. Ona e uskoro otkriti njegovo pravo zanimanje i zatim se
pretvoriti u ljudski stroj za postavljanje pitanja i posve ga izludjeti. Kakvo vam
je pie? Prejako?
Pitala sam se jeste li uope stavili ruma u njega.
To je ... Zautio je od iznenaenja.
To je to?
Upravo to je znala govoriti moja teta.
Oh, rekla je Alix. ao mi je. Nisam to znala. Sjeanja na nju moraju biti
bolna. Oklijevala je. Bila je dobra ena.
Sjeate je se?
Alix je to pitanje zateklo i nije znala to odgovoriti. Bila sam ovdje kad mi je
bilo etiri godine. Sjeate li se vi mnogo toga iz vremena kad ste bili te dobi?
Sretna obitelj, pomislio je. Otac iv; majka iva. Tada u njihovim ivotima nije
bilo oblaka. Sjeam se ove kue, rekao je, i sjeam se tete Addy u njoj.
U oima mu se ukazala neka blagost od koje je poeljela rei mu istinu. Je li
sjedila u dnevnoj sobi i neto inila rukama?
Prvi put nije izgledao kao da je upravo pojeo neto kiselo. Vezla je, i po
cijeloj kui su njezini uokvireni radovi.
A u prednjem salonu je prireivala ajanke za dame. Sjeam se kolaia s
glaziranim utim ruicama.
Da, rekao je Jared, smijeei se. Voljela je ute rue.
Sigurno vam jako nedostaje, njeno je rekla Alix.
Tako je. Proveo sam uz nju posljednja tri mjeseca njezina ivota. Bila je
velika dama. Kratko je pogledao Alix. Znate kako filetirati ribu, ali znate li je
pripremiti?
Nisam profesionalna kuharica, ali znam ispriti ciple. I mogu pripraviti
utipke.
68

mart@& nymphe
S pivom ili s mlijekom?
S pivom.
I umak od ljutih papriica?
Naravno.
Ovdje nema puno hrane, ali u gostinskoj kui imam luka i kukuruznog
brana.
Alix je shvatila da od nje trai da mu pripravi veeru. Zato to ne poete
donijeti, a ja u... Slegnula je ramenima.
Zvui dobro.
im je iziao kroz vrata, Alix je otrala na kat do svoje spavaonice. Njezini su
kovezi stigli, ali ih jo nije bila raspakirala. A vreice s odjeom koju je Izzy
kupila za nju leale su na podu. Ali bit e previe ako se sada preodjene. Previe
upadljivo, previe napadno.
Otrala je do kupaonice da stavi malo minke i mrljicu rua za usne. Zato joj
se lice tako sjajilo? Upotrijebila je malo pudera koji joj je dala majka, ne bi li
barem malo ublaila taj sjaj.
Vratila se u kuhinju ba u trenutku kad je on otvorio vrata. Pogledi su im se
susreli, ali Alix se okrenula od njega, ustreptalog srca. Prerano, rekla je sebi.
Prerano nakon Erica, prerano nakon to je upoznala ovog slavnog mukarca,
prerano za sve.
Nosio je papirnatu vreicu prepunu tono onoga to joj je trebalo za pripravu
utipaka na nain kako ju je otac nauio. Bilo je zanimljivo to je u kuhinji drao
zalihe. Instant kukuruzno i penino brano nije se uobiajeno nalazilo u
kuhinjama neenja.
Ne razmiljajui o tome to ini, posegnula je i iz ormaria izvukla veliku
porculansku zdjelu, a zatim iz ladice izvadila drvenu kuhau.
Za nekoga tko se ne sjea niega iz vremena kad je imao etiri godine, ini
se da dobro znate gdje se nalaze stvari.

69

mart@& nymphe
Tako je, rekla je. Izzy je ustvrdila da je to jezovito, pa sam o tome
utjela.
Mene nije lako prestraviti, kazao je dodajui joj jaje.
Sigurni ste? A to je s filmovima strave? Ili priama o duhovima?
Filmovi strave, posebno oni s motornim pilama, pretvaraju me u drhtavu
meduzu, ali prie o duhovima me tjeraju na smijeh.
Alix je ulila ulje u duboku tavu. Na smijeh? Zar ne vjerujete u duhove?
Vjerujem u one prave, a ne u onakve koji zvekeu lancima. Dakle, priajte
mi ega se sjeate. Mjesta? Stvari? Ljudi? Paljivo ju je promatrao dok je
mijeala maslac.
Poneeg od svega toga, pretpostavljam. Kuhinje se dobro sjeam. Mislim da
sam znala sjediti... Spustila je zdjelu i otila do stola s ugraenom klupom. Na
njemu se nalazila ladica i ona ju je otvorila. Unutra se nalazio debeli blok papira
za crtanje i stara kutija za cigare za koju je znala da je puna pastela. Dok je
otvarala blok, on joj je dobacio pogled preko ramena.
Crtei koje je Alix naslikala kao dijete jo su uvijek bili ondje i na svima su
bile graevine. Kue, staje, vjetrenjae, vrtna sjenica s ruama, nadstrenica za
vrtlarske poslove.
ini se da se nisam promijenila, rekla je i okrenula se da ga pogleda. Ali on
se odmicao od nje, okrenut joj leima. Ponovo je poduzimao sve da joj stavi do
znanja kako s njome, nekom obinom studenticom arhitekture, ne eli nita
imati.
Jedan dio nje poelio je rei mu da zna tko je on, ali ipak mu nije eljela
pruiti zadovoljstvo te spoznaje. Ako on eli da vjeruje kako je on nekakva
anonimna osoba, neka mu bude. Vratila se do tednjaka.
Sjeate li se nekih ljudi? upitao je, ne gledajui u nju i stavljajui ribu u
vrelu tavu. Stajali su prilino blizu jedno drugome, ne dotiui se, ali mogla je
osjetiti njegovu toplinu.
Uglavnom samo starije ene za koju pretpostavljam da je bila gospoica
Kingsley, rekla je Alix. I to sam dulje ovdje, ini se da se prisjeam sve vie
70

mart@& nymphe
stvari o njoj. Ja i ona smo etale plaom i ja sam skupljala koljke. Je li mogue
da sam je zvala teta Addy?
Vjerojatno. Tako su je zvali svi mlai roaci. I ja. Je li jo netko bio s vama?
Ne na plai, nego ovdje, u kui?
Alix je postavila ruku nad posudu s uljem da provjeri je li dovoljno vrelo prije
nego to e u njega ubaciti grude maslaca. Ponekad se...
Ponekad se to?
Sjeam se kako sam ula muki smijeh. Vrlo dubok smijeh i on mi se
sviao.
To je sve?
Oprostite, gospodine Kingsley, ali to je sve ega se sjeam. Brzo ga je
pogledala, pogledom traei od njega poziv da ga zove po imenu, ali on nije
reagirao. A to je s vama?
Ne, rekao je, a onda kao da je iziao iz nekakvog transa. Moj je smijeh
prodoran, od njega puca staklo, i uope nije dubok.
Nasmijeila se na to njegovo saaljenje nad samim sobom. Mislila sam, koga
se vi sjeate? Jeste li odrasli na Nantucketu?
Da, ali ne u ovoj kui.
Tko e je dobiti nakon to istekne moja godina?
Ja, rekao je. Gotovo je uvijek nasljeuje najstariji sin Kingsleyja.
Tada vam oduzimam vae nasljedstvo.
Odgaate ga. Je li to gotovo?
Da, rekla je Alix, vadei utipke i stavljajui ih na papirnate runike da se
ocijede.
Kakve tanjure elite koristiti?
One s poljskim cvijeem, rekla je bez razmiljanja, a zatim ga iznenaeno
pogledala. Prije nego to sam dola ovamo, rekla sam Izzy da se ne sjeam
71

mart@& nymphe
niega iz vremena moga boravka ovdje. Ali ini se da pamtim ak i uzorke na
tanjurima.
On je posegnuo u gornji ormari i izvukao posue za koje je Alix znala da joj
se oduvijek svialo.
Moda se kasnije dogodilo neto loe, zbog ega ste sve zaboravili.
Mogue je. Znam da su se tada moji roditelji razvodili, pa me je to kao
dijete moglo traumatizirati. Tata i ja smo oduvijek bili bliski. Putovali smo po
cijelom svijetu i razgledali najvelianstvenije graevine. Jeste li ikad vidjeli...?
U vreici ima salate, ako elite.
Alix je okrenula glavu da sakrije rumenilo od gnjeva za koje je znala da joj se
vidjelo na licu. Poeljela je rei: Dobro, shvaam. Vi ste uveni arhitekt, a ja
sam nekakav anonimus od studentice. Ne morate to naglaavati. Pola je do
ormaria s piima i zaposlila se pripravljanjem jednog od koktela s rumom iji
su recepti bili nalijepljeni na stranjoj strani vrata. Nije se potrudila upitati ga
to bi on htio.
Jared je stavio posue i utipke na stol, ubacio salatu u zdjelu i izvadio
posudicu sa zainima. Zatim je sjeo i ostao promatrati Alix kako kod ormaria s
piem sebi pripravlja voni koktel. Sviala mu se. Svidjelo mu se to je oistila i
filetirala ribu. Svidjela mu se lakoa kojom je pripravila tijesto za utipke. Volio
je nain na koji ispija rum. Bez kikotanja, bez oijukanja. Samo otvoreno i dobro
drutvo.
Nekad davno nije bio svjestan vrijednosti predmeta. Njemu su oni bili samo
stvari koje je viao cijeloga ivota. Jared se i nakon svih tih godina sjeao kako
se doktor Huntley, mlad ovjek koji je bio imenovan za direktora Povijesnog
drutva Nantucketa, zamalo onesvijestio kad je prvi put posjetio tetu Addy i
ugledao malu Alix kako sjedi na podu.
To se dijete igra s... Morao je sjesti da doe do daha. Taj je svijenjak s
poetka devetnaestog stoljea.
Moda i iz osamnaestog, mirno je bila rekla teta Addy. Obitelj Kingsley je
ivjela na Nantucketu davno prije nego je ova kua sagraena i sigurna sam da
su koristili svijee.
72

mart@& nymphe
Direktor je jo uvijek bio posve blijed. Ne biste joj trebali doputati da se
igra s tim stvarima. Ona...
Teta Addy mu se samo nasmijeila.
Gdje ste vi ivjeli? rekla je Alix, stavljajui dvije ae s piem na stol.
to? Oh. Oprostite. Bio sam miljama daleko. Majka i ja smo ivjeli u
Madaketu, na obali.
Ne elim biti previe radoznala, ali zato niste odrasli u kui Kingsley?
Jared se tiho nasmijao. Kad je teta Addy jo bila djevojka, zatekla je ovjeka
za kojega se trebala vjenati u kompromitirajuoj situaciji, sa sputenim gaama
i s nogama u zraku, takve stvari. Tata mi je priao da je iskoristila privrenost
svoga oca i nagovorila ga da promijeni svoju oporuku i kuu ostavi njoj, a ne
njezinu bratu. Svi su mislili da e se on napokon opametiti i ipak je naslijediti, ali
dogodila se nesrea i on je mlad stradao, tako da je teta Addy naslijedila kuu
umjesto svoga brata.
Je li obitelj bila gnjevna zbog toga?
Ne. Laknulo im je. Njezin bi brat vjerojatno prodao ovo mjesto. Nije imao
novca i nije ga bilo briga za ovu kuu. Bio bi dopustio da joj se krov urui. Ono
to je Jared preutio bilo je to da je Caleb s Addy sve sredio da se tako dogodi.
Zahvaljujui njima dvoje, kua Kingsley je sve ove godine ostala u vlasnitvu
obitelji.
Ali sada e se kua vratiti sinu koji je jako dobar u odravanju krovova.
Volim u to vjerovati, rekao je Jared, smijeei se.
Alix mu je mogla u oima nazrijeti ponos i pomislila kako se mo-rao osjeati
kad mu je reeno da e mu ulaz na vlasnitvo biti odgoen za cijelih godinu
dana. Je li to mjesto gdje ste odrasli grad?
Ne onakav kakav mislite. Madaket je vie selo nego grad. Ali ima restoran i,
naravno, robnu kuu.
Robnu kuu? Kakvi su duani u njoj?

73

mart@& nymphe
Nasmijeio se. Uglavnom prodaju ono to se naziva smeem, ali imamo
veliku trgovinu s robom na popust i... Slegnuo je ramenima. To je
Nantucket.
Neko su vrijeme jeli u tiini i Alix je poela razmiljati o izvjesnosti toga da e
sama ivjeti na mjestu gdje nikoga ne poznaje. Kakve su mogunosti
odravanja vjenanja na otoku?
On je zastao s vilicom na pola puta do usta. Udajete se?
Ne. Udaje se moja prijateljica i... Utihnula je, lica rumena od nelagode.
U emu je problem?
Rekla sam joj da bi mogla vjenanje odrati ovdje u vrtu. Nisam to trebala
uiniti. Ja nisam vlasnica ove kue, nego vi. Bilo je to drsko od mene.
Jared je zagrizao jo jedan utipak. Ba su dobri. Osjetio je kako uiva u
njezinu upitnom pogledu dok je iekivala odgovor. Imate moje doputenje da
ovdje odrite vjenanje. Ovoj bi kui dobro dolo malo glazbe i smijeha.
Alix mu se nasmijeila tako toplo da je pognuo glavu prema njoj, gotovo kao
da oekuje poljubac zahvale. Ali ona je okrenula glavu.
Jared se povukao. Rei u Joseu i njegovim momcima da vam oiste vrt.
Imate vrtlare? Bila sam zabrinuta da u sama morati kositi i grabljati i sve
ostalo. to ne znai da od toga zazirem, ali ne vjerujem da bih to dobro obavila.
elim ovo ljeto provesti radno. ekala je da on bude pristojan i upita je na
emu to radi, ali on nije nita rekao.
Alix je odjednom osjetila da joj je dosta. Bilo je jasno da on ne misli kako njih
dvoje dijele ljubav prema krajoliku i graevinama. Njemu ona nije bila niti toliko
vrijedna da joj kae istinu o tome to radi.
Znala je da ga tjelesno privlai ene su to uvijek znale ali koliko god on
privlano izgledao, ona nije bila zainteresirana. Nije eljela biti samo jo jedan
osvajaki trofej Velikoga Jareda Montgomeryja. Bez obzira na donju usnu, ona
je mukarce voljela kao cjelinu. Ne samo jedan njihov dio.

74

mart@& nymphe
Ustala je. ao mi je to vam preputam pospremanje, ali veoma sam
umorna i elim poi na poinak. Ako vas vie ne vidim, hvala vam na veeri,
gospodine Kingsley. Posebno mu je naglasila prezime.
Ustao je i on, kao da se eli s njome rukovati ili je poljubiti u obraz, ali Alix se
okrenula i napustila prostoriju.
Jared je na trenutak ostao stajati i zuriti za njom. Znao je da to ne moe biti
istina, ali izgledalo je gotovo kao da ju je naljutio. Kako? Propitujui je o svojoj
teti? To nije imalo nikakva smisla.
Opet je sjeo i dohvatio pie od ananasa i ruma koje je pripravila. Nije bilo po
njegovu ukusu, ali ga je podsjetilo na njegovu tetu. Dok je sebi nalijevao au
najfinijeg ruma kako bi ga mogao na miru pijuckati, oekivao je da se u
prostoriji pojavi njegov djed i pone vikati na njega, ali uslijedila je jedino tiina.
inilo se kao da ga starac namjerno nije elio upozoriti da je Alix Madsen u kui,
da je stigla ranije i da je radila. Projektirala neku otmjenu graevinu za
koju bi ovjeku trebao arobni tapi da je izgradi.
Zavaljen u stolici, s piem u ruci, pojeo je ostatak utipaka. Bili su najbolji
koje je ikad jeo.
Znao je da je potpuno glupo to to ga privlai mezimica tete Addy. Kad je prvi
put boravila ovdje, bilo joj je etiri godine, a njemu etrnaest. Bila je zgodna
curica koja je voljela sjediti na podu dnevne sobe i neto graditi. Nakon to se
direktor Povijesnog drutva zamalo obeznanio vidjevi dijete kako gomila
vrijedne predmete, prastare kineske kutije za aj i male japanske netsuke
skulpture, Jared je poao kui i prekopao cijelo potkrovlje dok nije pronaao
svoju staru kutiju Lego kocaka. Majka ga je natjerala da ih opere u sudoperu.
Sjeao se kako je bila zadovoljna to sve to ini za malu djevojicu. Njegov otac,
Jared esti, umro je samo dvije godine prije toga i on je jo uvijek bio veoma ljut
zbog toga. Majka ga je natjerala da osobno odnese kocke Alix.
Djevojica prije toga nikad nije vidjela kocke za graenje i nije imala pojma
to su, pa je Jared sjeo na tepih i pokazao joj kako ih moe koristiti. Bila je toliko
oduevljena da ga je, kad je odlazio, obgrlila rukama oko vrata. Teta Addy, koja
je sjedila na kauu i promatrala svoju voljenu Alix, rekla je: Jarede, jednoga e
dana biti izvrstan otac.
75

mart@& nymphe
Njegov djed Caleb, koji je lebdio u pozadini, frknuo je i rekao: Ali e biti lo
suprug. Tada njegov djed nije imao previe vjere u to da e Jared ikad ita
postii, osim moda provesti ivot u zatvoru. Kako je bio nauio, Jared se nije
obazirao na komentare svoga djeda kad mu je teta bila u blizini.
Ali je Alix, koja je sve to ula, ozbiljno pogledala Jareda i rekla: Ja u se udati
za tebe. To je Jareda natjeralo da poskoi, rumenog lica, a Caleb se grohotom
nasmijao.
Kasnije, kad je vidio zanimljivu graevinu od kockica koju je Alix nainila,
Jared je bio impresioniran. Caleb je rekao da Jared nikad nije napravio neto
tako dobro kad mu je bilo etiri godine. Da mu zahvali na poklonu, Alix mu je
dala buket cvijea iz vrta tete Addy. Te je noi Jared iziao sa svojim
prijateljima, napio se i proveo no u zatvoru to u to vrijeme za njega nije
bilo neobino. Nikad vie nije vidio malu Alix jer je uskoro nakon toga prvi
roman njezine majke prihvaen za tiskanje. Victoria je odmah odvela svoju ker
i nikad je vie nije dovela na Nantucket.
Jaredu su se misli vratile u sadanjost. Pomislio je kako je definitivno bolje da
napusti otok. Rei e Dilys za Alix, ona e je upoznati sa svojom roakinjom
Lexie i njezinom cimericom Toby, i za tjedan dana e Alix duboko uroniti u ljetni
drutveni kovidac Nantucketa. A Jared e se vratiti u New York i stvarati... nije
znao to. A sada je upravo bio izmeu dviju ljubavnih veza i zato... Prokletstvo!
Neprestano su mu u mislima bile Alixine oi, njezine usne, tijelo.
Ovo nije bilo dobro. Alix Madsen je bila mlada, nevina djevojka i nije ju
mogao dirati. Da, najbolje je otii to je prije mogue.

76

mart@& nymphe

Peto poglavlje
Alix je leala u krevetu, pokuavajui misli drati na krimi romanu koji je
pronala u ladici stola, ali rijei kao da su joj se mutile pred oima. Jedino na to
je mogla misliti bio je Jared Montgomery ili mu je prezime bilo Kingsley? Sve
oko njega se inilo lano, ukljuujui i njegovo prezime.
Zato je morao tako lagati? Dok se prisjeala svake rijei njihova razgovora,
uvidjela je kako je izbjegao mnoge njezine pokuaje. Ako nije elio odgovarati
na njezina pitanja, mogao je rei ne. Mogao je...
Zazvonio joj je mobitel i prekinuo joj tijek misli. Bio je to njezin otac. Zato
mu je, o zato, rekla da je Montgomery odsjeo u gostinskoj kui?
Zaustavila je dah i pokuala se nasmijeiti. Tata! rekla je vedro. Kako si?
to ne valja?
Ne valja? Sve je u redu. Zato to pita?
Jer te znam cijeloga ivota i poznajem tu tvoju lanu vedrinu. Sto se
dogodilo?
Nita loe. Samo se radi o Izzynu vjenanju. Njezina majka i svekrva je
izluuju, pa sam joj rekla da u ja organizirati vjenanje ovdje. Ali kako to mogu
uiniti? to ja znam o vjenanjima?
Dragi su ti izazovi i ve e neto smisliti. Sto te uistinu mui?
Ba to, rekla je. Mislim da je organizacija vjenanja za nekoga drugoga
nemogua i razmiljam o tome da napustim Nantucket i vratim se kui. Ja sam
Izzyna kuma i moram joj pomoi u odabiru torti i cvijea i svega ostaloga. Ili bih
neko vrijeme mogla ostati kod tebe. Bi li to bilo u redu?
Ken je kratko priekao prije nego je odgovorio. Radi se o Mont-gomeryju,
zar ne? Je li se pojavio?
Alix je osjetila kako joj suze naviru na oi, ali nije htjela ocu dati do znanja to
se zbivalo. Jest, rekla je, i veerali smo zajedno. isti ciple ba kao to i ti
ini.
77

mart@& nymphe
to je rekao kad je saznao da si njegova oboavateljica?
Nita.
Alix, neto je morao rei, dakle, to je to bilo?
Nije rekao ba nita. Pretvarao se da nije onaj koji jest.
elim uti svaku rije toga. Nemoj nita izostavljati.
Alix mu je u najkraim moguim crtama sve prepriala. Moda bih mu bila
gnjavaa ili togod je pomislio da u biti ako je to razlog zato mi nije rekao
tko je ali samo sjediti ondje i govoriti jednu za drugom lai bilo je... bilo je...
Vrijedno prijezira, rekao je Ken i mogla mu je u glasu osjetiti gnjev.
U redu je, tata. On je velika faca i mogu shvatiti zato jednoj studentici nije
htio obznaniti da je on onaj Jared Montgomery. Vjerojatno je pomislio da u
mu poljubiti prsten ili uiniti neto drugo to oboavateljice ine. I, budimo
poteni, to bih i uinila. Kako bilo, to vie ionako nije vano. On ujutro odlazi i
nee se vraati dok sam ja ovdje.
Govori li to da e cijelu godinu biti sama u toj velikoj kui? upitao je Ken.
Na tom otoku ne poznaje nikoga, a obeala si svojoj prijateljici organizirati
vjenanje. Kako to misli izvesti?
Tata, ti bi me trebao razvedriti, a ne me natjerati da se osjeam jo gore.
Samo sam realist.
I ja, rekla je Alix, i zato mislim da bih se trebala vratiti na kopno. Osim
toga, ova kua pripada gospodinu Kingsleyju i on je eli natrag, ako ni zbog ega
drugoga, tada zbog velikog sudopera.
Tko je gospodin Kingsley?
Jared Montgomery.
Rekao ti je da ga zove gospodin Kingsley? Kena je to zaprepastilo.
Ne, tata. Tako ga je nazvao odvjetnik. Ali ja sam mu se tako obratila i nije
me ispravio.
78

mart@& nymphe
To je tako prepotentno! stisnutih je zuba rekao Ken. uj, zlato, moram
neto obaviti. Obeaj mi da nee naputati otok prije nego se opet ujemo.
U redu, rekla je, ali to to planira uiniti? Ne misli valjda zvati njegov
ured, zar ne?
Ne njegov ured, ne.
Tata, molim te, natjerat e me da poalim to sam ti sve ispriala. Jared
Montgomery je veoma vana osoba. Kad je rije o arhitekturi, on je u
stratosferi. Razumljivo je ako ne eli imati nita s tamo nekom anonimnom
studenticom. On...
Alixandra, moda je ovo to u rei kliej, ali ti ima vie dara u svome
malom prstu nego taj ovjek u cijelom tijelu.
Drag si, ali to nije istina. Kad je bio moje dobi, on...
udo je da je preivio do tvoje dobi. U redu, Alix, to kae na ovo? Dat u
mu dvadeset etiri sata da se urazumi. Ako i sutra u ovo vrijeme bude isti i tvoji
osjeaji jo budu povrijeeni, doi u po tebe. I jo vie, pomoi u tebi i Izzy
oko vjenanja. Jesmo li se dogovorili?
Alix je pomislila svome ocu rei kako je ona odrasla ena i da se moe brinuti
sama o sebi, ali znala je da od toga ne bi bilo nikakve koristi. To zvui poput
oklade koju ne eli izgubiti, rekla je, trudei se zvuati veselo. Nije se nimalo
nadala da e se Jared Montgomery na bilo koji nain promijeniti.
Dobro! Zvat u te sutra u ovo doba. Volim te.
I ja tebe, rekla je Alix i prekinula vezu. Dola je u iskuenje nazvati Izzy i
rei joj da e biti promjena po pitanju vjenanja, ali nije to uinila.
Kad mu je zazvonio mobitel, Jared je sjedio nagnut nad svojom crtaom
ploom, radei na neemu to e postati njegova petnaesta skica kue u
Kaliforniji. Kako je jako malo ljudi znalo njegov privatni broj, uvijek se odazivao
na pozive.
Odmah je prepoznao veoma gnjevan glas Kennetha Madsena.

79

mart@& nymphe
Kad sam te upoznao, bio si etrnaestogodinji maloljetni delikvent. Toliko si
puta ulazio i izlazio iz lokalnog zatvora da su ve napamet znali to e naruiti
za doruak. Tvoja je jadna majka bila na est lijekova jer si je ti potpuno
izluivao. Imam li pravo? Govorim li ita to nije istina?
Ne, govori istinu, rekao je Jared.
I tko te je izveo na pravi put? Tko te je ujutro izvlaio iz kreveta i smjetao u
kamionet i tjerao da radi?
Ti, ponizno je rekao Jared.
Tko je dublje prouio to se krije ispod tvojeg zloestog ponaanja i otkrio
da ima dara za projektiranje?
Ti.
Tko je platio tvoje prokleto kolovanje?
Ti i Victoria.
Tako je! Alixin otac i njezina majka, rekao je Ken. Pa ipak si nam rasplakao
ker!? Zar nam se tako oduuje?
Ne znam to sam uinio da je rasplaem, promuklo je rekao Jared.
Ne zna? Ken je duboko udahnuo. Misli li da je moja ki glupa? Zar to
misli?
Ne, gospodine, nikad to nisam pomislio.
Ona zna tko si ti. Vidjela te onoga dana kad je stigla i odmah te prepoznala.
Neka mi samo nebo pomogne, ali ti si za nju nekakav junak.
Oh, Boe, rekao je Jared. Nisam to znao. Mislio sam...
to si mislio!? Ken je napola viknuo, a zatim se smirio. uj, Jarede,
shvaam da je ona samo studentica i da bi je netko poput tebe mogao smatrati
gnjavaom, ali neka sam proklet ako e se tako prema njoj ponaati.
Nisam to namjeravao, rekao je Jared.

80

mart@& nymphe
Ken je nekoliko puta duboko udahnuo. Moja je ki pristala doi na
Nantucket samo zato da bi mogla pripremiti zbirku projekata.
Ovoga mi je trena to teko probaviti, ali ona se eli prijaviti za posao u tvojoj
tvrtki. Ali veeras si... Morao je naas zastati. Zato mi pomozi, Jarede
Montgomery Kingsley prokleti Sedmi, jer ako mi ikad vie rasplae ker,
natjerat u te da to poali. Jesi li me razumio?
Da, gospodine.
A ako bude provodio vrijeme s mojom keri, ne elim tvoje uobiajene
smicalice koje prodaje enama. Ovo je moja ki i elim da se prema njoj
odnose s potovanjem. Jesi li me shvatio?
Da, gospodine, jesam.
Misli li da moe biti fin prema djevojci i ostaviti odjeu na njoj? Je li to kod
tebe mogue?
Pokuat u, rekao je Jared.
Uini vie od pokuaja, jednostavno tako postupi'. Ken je spustio slualicu.
Jared je samo ostao stajati, osjeajui se kao onda dok je jo bio deki, a
Ken, ovjek koji mu je bio drugi otac, galamio na njega. Opet. Ba kao u starim
vremenima.
Jared se spustio u prizemlje, posegnuo za bocom ruma, ali je znao da ga to
nee smiriti. Pronaao je bocu tekile i iskapio dvije ae prije nego to je sebi
dozvolio misliti o tome to se veeras dogodilo.
Poao je u dnevni boravak i sjeo, a misli su mu odlutale natrag u vrijeme kad
je, kako je Ken rekao, bio tek etrnaestogodinji maloljetni delikvent.
Kako su teta Addy i Ken kasnije priali Jaredu, Kenneth Madsen doao je na
otok pronai svoju enu za koju je vjerovao da e ivjeti u krajnjem
siromatvu i stoga se radovati to ga vidi i dati joj do znanja da razmilja o
tome da je primi natrag. Moda joj ak i oprosti jednononu avanturu s
njegovim poslovnim partnerom, nakon koje je uslijedio njezin bijeg s njihovom
malom keri Alix na Nantucket. Moda, na kraju.
81

mart@& nymphe
A zapravo su mu ona i njihova ki toliko nedostajale da je jedva mogao
funkcionirati.
Ali onome to je zatekao na Nantucketu nije se nadao. Njegova je ena
napisala roman, izdava ga je prihvatio i spremao objaviti, a ona je planirala
razvesti se od njega.
Bila je nevjerojatno sretna; on je bio nevjerojatno depresivan.
Nakon to je Victoria uzela malu Alix i napustila otok, Addy je Kenu predloila
da ostane u gostinskoj kui dok se ne oporavi od svoje melankolije. Nakon to
je ondje proboravio nekoliko mjeseci ne pokazujui znakove povratka svojem
arhitektonskom poslu ili barem povratka u ivot, rekla mu je da moe renovirati
staru kuu u vlasnitvu obitelji Kingsley.
Ali ne mogu si priutiti da ti za to platim, rekla je. Mogu samo osigurati
materijal.
To je u redu, rekao je Ken, moj bivi poslovni partner plaa mi raune.
Duguje mi puno toga.
Addy je ekala da nastavi, ali Ken nije rekao nita vie o tome zato mu je
njegov partner duan. Moe na otoku unajmiti radnike, ali ti e im morati
platiti. S druge strane, moj neak Jared je mlad i neiskusan, ali e raditi
besplatno. Ali opet, to i nije vano jer ne vjerujem da e ga moi obuzdati.
Odmjerila je Kena od glave do pete, kao da je on ovjek koji se nije u stanju
nositi s djeakom.
Kenu je bilo dosta toga da se prema njemu odnose kao manje vrijednom.
Rekao je da e uzeti klinca.
Ve od prvog susreta, Ken i Jared su bili dobar par. Kenu je ivot bio u
potpunom neredu, ali bio je i Jaredov. Krupan, gnjevni mladac i elegantan mladi
arhitekt bili su savren par. Ken je zauzeo stav da e Jared, ne bude li se dolino
ponaao, ostati bez posla. Kako se radilo o poslu obnove posve ruevne stare
kue u kojoj su on i majka ivjeli, Jared je osjeao da se to ne bi smjelo dogoditi.
Pored toga, Ken je sluao ono to je Jared imao rei o promjenama koje bi na
kui trebalo obaviti.

82

mart@& nymphe
Jared nije znao nita o graditeljstvu i isprva je svakoga dana na posao dolazio
mamuran. U svojoj etrnaestoj bio je na dobrom putu da postane alkoholiar.
Po njegovu tadanjem shvaanju, piti je bilo sasvim u redu jer je veina klinaca s
kojima se druio bila na drogama. Jaredov mladalaki um je promiljao da, dok
se god bude drao podalje od droga, moe piti koliko ga je volja.
Ali mamurnost na graevini bila je loa stvar. Zavrio bi s natuenim prstima i
nezgode su se redale jedna za drugom, sve dok napokon nije nauio rei ne
nonim izlascima s prijateljima. Nije mu bilo lako kad su mu rekli to o njemu
misle. Prodao si se neprijatelju, kazali su.
Ken mu je pomagao, premda ta njegova pomo nije bila njena. Nije trpio
nikakve gluposti, nikad nije saalijevao Jareda i bez obzira na sve, tjerao ga je
raditi.
Jednoga dana, nakon to su momci zbrisali sa svojim autima uz dobacivanja
da je Jared obini mlakonja, Ken je rekao: Napokon bi moda ipak mogao
postati ovjekom. Tko bi to rekao?
Postupno je Jared poeo dobivati elju za dokazivanjem. Ken je bez prekida
ostao na otoku gotovo tri godine i njih dvojica su se neprestano bavili
gradnjom. Jednom je Jared vidio Kena kako plae i sklonio mu se s puta, ne
elei ga posramiti. Kasnije je doznao da su toga dana stigli papiri za razvod
braka. Za sve sam ja kriv, rekao je Ken nakon estog piva. Ja sam sve
upropastio. Mislio sam da sam via klasa od lijepe male Victorije Wnetky i ona
je to znala.
Te je noi Jared morao pijanog Kena prebaciti preko ramena, smjestiti ga u
njegov kamionet, odvesti do gostinske kue i polei u krevet. Sljedeeg dana
nijedan od njih dvojice nije spominjao to se dogodilo i nikad o tome nisu
razgovarali.
Na koncu se Ken dovoljno oporavio da se poeli vratiti arhitekturi a dotad
je ve bio otkrio da mu se svia pouavati druge. Do tog su vremena on i Jared
postali poput oca i sina i pomisao na rastanak je bila bolna. Ne mogu ostati
ovdje, rekao je Ken. Victoria nee dopustiti Alix povratak na Nantucket.
Njezina se knjiga prodala u milijunima primjeraka i govori da mora zadrati
dobar imid. Meu nama, mislim da Victoria ne eli da Addy uzme Alix pod
83

mart@& nymphe
svoje. Pogledao je Jareda. Ako elim biti dijelom budunosti svoje keri,
moram se vratiti na kopno i tamo urediti svoj ivot. Vratit u se kad budem
mogao.
Kako bi prikrio svoju bol, Jared je radio. Nekoliko godina prije nego je
upoznao Kena, otac mu je jednoga dana isplovio brodom i nikad se nije vratio.
Trebali su dani da ga pronau. U snu je doivio srani udar. Jared je svoga oca
volio do razine oboavanja i njegov gubitak je u djeaku probudio ono najgore.
Tue, jurnjava autima, vandalizam samo kaite, on e to uiniti. Pokuavajui
se nositi s vlastitom tugom, njegova ga majka nije mogla obuzdati.
A zatim je u njegov ivot uao Ken, takoer bijesan na cijeli svijet, i preuzeo
stvar u svoje ruke.
Kad se Jared oprostio od Kena, mislio je da je to zauvijek. Stanovnici
Nantucketa bili su naviknuti na ljetne posjetitelje. Dolazili su i odlazili, i vie ih
nikad ne bi vidio.
Ali Ken se esto vraao. On je bio taj koji je Jareda upisao u viu kolu, a
zatim na arhitekturu. I kad je Jared za diplomski rad krenuo graditi svoj zavrni
projekt, Ken je bio taj koji je napustio svoj ured i predavanja, opasao pojas s
alatom i pomogao Jaredu izgraditi ga.
Da, Jared je bio Kenov dunik, a dugovao je i Victoriji jer je i ona bila dijelom
njegovog ivota. A sada je bio dunik i njihovoj keri.
Ostao je neko vrijeme tupo stajati i jedino to je znao bilo je da eli
razgovarati sa svojim djedom.
Jared je sjedio u dnevnom boravku kue Kingsley. Nije palio svjetla, ali nije ni
morao. Znao je da e se, ako bude ondje sjedio dovoljno dugo, njegov djed
pojaviti.
Kada se to dogodilo, Jared nije niti podigao pogled. Zabrljao sam. Jako. Ken
je ljut na mene, a kad Victoria uje to se dogodilo, razderat e me na
komadie. Dvojim hou li to preivjeti. Nae prijateljstvo sigurno nee.
Pogledao je prema prozoru u svoga djeda. Da si mi samo rekao da je ovdje,
mogao sam izbjei susret s njome.
Mlada Alix je uvijek bila uviavna osoba, rekao je Caleb.
84

mart@& nymphe
Kad je Caleb zaustio nastaviti, Jared ga je prekinuo. Ako mi namjerava
govoriti neto o onim reinkarnacijskim besmislicama, ne ini to. Ne elim to
sluati.
Nikad ti niti ne pokuavam neto utuviti u tu tvoju tvrdu glavu. Ti vjeruje
samo u ono to moe vidjeti i dotaknuti. Upali svjetlo i pogledaj u onaj
ormari.
Jared je oklijevao, gotovo u strahu od onoga to bi mogao vidjeti. S
oklijevanjem je ustao, upalio svjetlo i otvorio ormari. Nije se nadao onome to
je ugledao. Unutra se nalazila maketa neega to je sliilo maloj kapelici,
zajedno sa zvonikom.
Odmah je na projektu mogao primijetiti utjecaj svoga vlastitog rada, ali vidio
je i utjecaj Kena Madsena. No, najvanije, bio je to novi i svje projekt, Alixin
vlastiti glas, potpuno jedinstven.
Izgubio si jezik? upitao je Caleb.
Prilino.
Stvorila je to da tebi pokae. Ali ti...
Ne mora pogoravati stvari. to ju je nagnalo da ovo napravi?
Pobrinuo sam se da vidi staru fotografiju.
Jared je kimnuo glavom. Onu s nasmijanim tetom Addy i bakom
Bethinom?
Da, upravo tu.
Dohvatio je malu maketu i stavio je na dlan, okreui je i prouavajui. Ovo
je bolje nego to bih ja uinio. Vratio ju je u ormari, a zatim uzeo njezine skice
i poeo ih prelistavati. Dobra je. Tri od ovih se daju izgraditi.
Ona i njezina prijateljica su provalile u tvoju kuu.
to su uinile? Jared je jo promatrao skice.
Kakvu ono herezu ti zna spominjati o junacima i naem Gospodinu?

85

mart@& nymphe
Jared je morao kratko promisliti da bi shvatio to eli rei. Njegov je djed
esto mijeao stara i nova narjeja. Oboavanje junaka.
Tako je. Alix je tako neto osjeala prema tebi, ali nakon ovoga veeras
sumnjam da je jo tako.
To je upravo ono to sam elio izbjei, rekao je Jared. Neka klinka gleda u
mene velikim pseim oima i misli da joj mogu skinuti zvijezde s neba. S time je
nemogue ivjeti.
I onda si sebe zatekao kako udi za Kenovom keri.
To nije istina! gnjevno je rekao Jared, ali onda se nacerio. Pa, moda i
jesam. Ona je ljepotica i dobro graena. A ja sam samo ovjek.
Svia ti se to da ju je otac nauio ono to si mu pokazao o nainu ienja
ribe.
emu je mene nauio moj otac.
A ja sam nauio svih vas, rekao je Caleb i dva su se ovjeka nasmijeila
jedan drugome.
Onda, to mi je initi? upitao je Jared.
Ispriaj joj se.
I ona e mi oprostiti? Samo u rei da mi je ao i to je to? Jared je
oklijevao. Znam. Mogao bih joj dati posao u mojem uredu u New Yorku. Mogla
bi...
Mogao bi joj pomoi oko vjenanja.
Oh, ne! Ne elim s time nita imati. Ako eli ostati ovdje, rei u onima iz
ureda da joj ovamo poalju nekakav posao i... i kupit u joj crtai stol. Ili
program za raunalo. Mogla bi gostinsku kuu koristiti kao ured. Ja u se vratiti
u New York i... Primijetivi izraz lica svoga djeda, zautio je i uzdahnuo. Kakvu
to urotu sprema protiv mene?
Ona je sama ovdje. Ne poznaje nikoga na otoku.
Rekao sam da u preporuiti Dilys da...
86

mart@& nymphe
Mlada Alix planira zauvijek otii, rekao je Caleb.
Ken i Victoria ele da ostane ovdje. Jared je glasno uzdahnuo. Ako on bude
razlogom njezinog odlaska, svi e biti gnjevni na njega. Kada planira otii?
uo sam njezinog oca ovjeka koji je od tebe stvorio to to jesi, ako
smijem dodati kako trai od nje da mu ostavi dvadeset etiri sata da
promijeni stvari. Je li tebi spominjao taj rok?
Ne, nije. Barem mislim da nije, ali opet, jako je vikao. Bilo je teko pratiti ba
svaku rije.
Dobar ovjek. titi svoje dijete. ini se da Kenneth preputa tebi da smisli
neto kako bi je natjerao da ostane. Da nije njegova ki, to bi uinio da je
zadri ovdje?
Otiao bih na kat i zavukao joj se u krevet.
Caleb se nacerio. U tom sluaju, to nije rjeenje.
Kad su u pitanju ene, bolji sam u krevetu nego izvan njega, prostoduno
je rekao Jared, kao da tek potvruje injenino stanje.
Mora postojati neto to eni zna pokloniti i izvan kreveta.
Govori o staromodnim zamislima o udvaranju, zar ne? A kad sam ja imao
vremena za to? Jo od rane mladosti radio sam sedam dana tjedno. Prestao
sam samo da bih bio uz tetu Addy. A to se tie darova, za to je skrbio moj
pomonik, obino kod Tiffanyja. Moda...
Bez nakita.
Jared je stajao u tiini i razmiljao, ali nita mu nije padalo na um.
Kako je jedan moj potomak postao tako pametan, pa ipak tako tup? u
nevjerici je upitao Caleb.
Moda je bolje ne spominjati glupe postupke mukaraca u porodici
Kingsley. Ponovi mi to se ono tako grozno dogodilo s tvojim brodom da ti nije
doputeno napustiti ovaj svijet?

87

mart@& nymphe
Caleb je zareao, a zatim odmahnuo glavom i nasmijeio se. U redu, kad su
ene u pitanju, jednako smo slueni. Ipak, pokuavam te pouiti onome to
sam ja za ivota nauio.
to je razdoblje od nekoliko godina.
Vie od njih nekoliko. to kae na cvijee? upitao je Caleb.
U redu. Dakle, sutra ujutro u joj otii kupiti gomilu cvijea. To je lako.
Koliko ja znam, >lakim< se ena ne osvaja. One vole da se mukarci uspinju
za njih na planine.
Tako je. I na vrhu uberu jedan jedini rijedak cvijet. Naravno, danas znamo
da zbog toga nestaju cijele vrste.
Caleb se namrtio. I onda se pita zato se ene ne vrte oko tebe.
Za tvoju informaciju...
Znam, rekao je Caleb, ti njih naputa, a ne one tebe. Mislim da bi se ona
trebala probuditi, a cvijee je doekati.
Gdje u ga nabaviti? Previe je rano doba godine za branje u vrtu. Misli da
bih trebao provaliti u cvjearnicu? Pokuao je svemu tome pridodati neto
humora, ali Calebu to nije bilo smijeno.
Ne bi bilo prvi put da si takvo to uinio, rekao je Caleb.
Ne, ali otad je prolo puno vremena.
Kad bismo samo poznavali nekoga tko uzgaja cvijee u ovo doba.
Jared je otro pogledao Caleba kad mu je napokon sinulo to ovaj eli rei.
Ne, rekao je, pa ustao. Ne, ne, ne. To neu initi. Ali...
Neu to initi. Lexie e se izvikati na mene, a ja to ne elim sluati. Za danas
mi je bilo dovoljno vike. Jared je napustio prostoriju i poao prema stranjim
vratima u kuhinji.
Caleb se isprijeio pred vratima.

88

mart@& nymphe
Ne, ponovio je Jared i kroz svoga odavno preminulog djeda posegnuo za
kvakom, a zatim iziao van.
Jared je doao sve do gostinske kue i tek tada zastao. Stojei ondje, tiho je
proklinjao, znajui da ga njegov djed promatra, znajui da je u pravu. Krenuvi
prema ulaznim vratima, veoma otmjenom gestom visoko je podignuo glavu.
Caleb se tiho nasmijao sebi u bradu. Znao je da e njegov unuk ispravno
postupiti. Samo ga je trebalo dobro pogurati u emu je Caleb bio veoma
dobar.
Jaredova roakinja Lexie ivjela je tek nekoliko kua dalje i on se ponadao da
e u ovo doba spavati, tako da e to moi iskoristiti kao izgovor da je ne
uznemirava. Prologa joj je ljeta na imanju obnavljao staklenik koji je etiri
godine leao zakopan pod metrom puzavica, trnja i otrovnog brljana. Pokuao
ju je nagovoriti da mu dopusti dovesti bager i sve to poravnati. Zatim u ti
kupiti novi, najsuvremeniji, kazao je.
Ali ni Lexie ni njezina cimerica Toby nisu htjele ni uti.
Previe si izbivao s Nantucketa, rekla je Lexie. Mi smo stare stvari
reciklirali i obnavljali i prije nego to je to ulo u modu.
Moja je cijela kua reciklirana i obnovljena, prasnuo je, nezadovoljan jer ga
optuuju zbog sklonosti stranih otoanima.
Na kraju su dvije ene pobijedile jer je Jared pogrijeio i od Toby zatraio da
kae to bi ona eljela. Toby je bila visoka i vitka plavua, sanjiva pogleda plavih
oiju. Gotovo providna i krhka. Oko sebe je irila nekakvo izvanzemaljsko
ozraje koje je odrasle mukarce moglo pretvoriti u kau.
Vie mi se svia zamisao o starom stakleniku, rekla je smijeei se Jaredu.
Tada u tako uiniti, rekao je on.
Lexie je prosvjedno podigla ruke. Ja to zatraim i ti se sa mnom prepire.
Toby zatrai isto, a ti odmah pristaje.
to ti mogu rei, draga moja? rekao je Jared. Toby je magina.

89

mart@& nymphe
Nema veze, rekla je Lexie. Vano je samo hoe li te to natjerati da obavi
posao i sam ga financira.
Toby je radila u najboljoj cvjearnici na otoku, a Lexie je bila raunovotkinja
kod ovjeka za kojega je tvrdila da je bespomoan idiot. Kad ne bude boravio
na Nantucketu i zahtijevao njezinu prisutnost, Lexie je planirala pomoi Toby u
uzgoju cvijea koje bi mogle prodavati trgovinama irom grada.
Jared je poslao poruku Joseu Partidi, vlasniku tvrtke za ienje posjeda, a
ovaj je ne trepnuvi okom prihvatio posao raiavanja te otrovne dungle.
Kad je sve bilo oieno, vidjeli su da od starog staklenika nije puno toga
ostalo, ali Lexie je od svojeg roaka oekivala da sve to opet vrati u prvotno
stanje.
Ovo je sve istrunulo, rekao je Jared. Novi staklenik...
elim da ti to uini, rekla je Lexie. elim da bude Kingsley ako se jo
sjea kako je to i sam sve popravi. Ili si postao previe otmjen ovjek s
kopna da bi opasao pojas s alatom?
Jared je na trenutak doao u iskuenje da svoju roakinju zadavi i sve to
poalje dovraga, ali nije to uinio. Umjesto toga je nazvao New York i odgodio
posao koji je tamo obavljao za nekog bogatog klijenta. Otiao je do crtaeg
stola u gostinskoj kui i tri dana proveo u projektiranju zimskog vrta za cvijee i
bobiasto voe.
Kako je Lexie zatraila, Jared je opasao remen s alatom i s radnicima lokalne
graevinske tvrtke se bacio na posao vraanja staklenika u uporabno stanje. Uz
to su u njemu uredili i lijehe, izgradili prostor za proizvodnju komposta, a dodao
je i ekaonicu za klijente.
Kad je sve bilo gotovo, Toby se popela na prste i poljubila ga u obraz. Hvala
ti, rekla je.
Nakon Tobyna odlaska, Lexie je rekla: Ako si toliko opinjen njome, zato je
ne pozove van?
Toby? To bi bilo poput odlaska na spoj s anelom.
Shvaam. A ti si za to preveliki vrag.
90

mart@& nymphe
Napokon me netko potpuno razumije. Hou li od tebe dobiti ikakvu
zahvalu? Potapao se prstom po obrazu.
To nije ona strana u koju te je poljubila Toby, rekla je Lexie i cmoknula ga u
obraz.
Obraz koji je ona dotaknula vie nikad neu umivati.
Lexie je zareala. Dolazi, pomogni nam sada sve one posude napuniti
zemljom.
Jared je podigao ruke. Ove su ruke nainjene za dranje visokih aa s
pivom. Vi cure se odsad snalazite same.
Bilo je to prije vie od godinu dana i otad su dvije cimerice bile u mogunosti
uveati svoje kune prihode prodajom cvijea koje su uzgajale.
Jared je tiho pokucao na njihova vrata. Sva su svjetla bila pogaena i sumnjao
je da e ga uti. Morat e za cvijee priekati do jutra to je znailo da e
izbjei Lexiene prodike. Nije znao zato je svojem djedu doputao da ga
nagovara na injenje neega to nije elio. Jo otkad je bio dijete...
Vrata su se otvorila i na njima se pojavila Toby, duge plave kose spletene u
pletenicu koja joj je padala niz lea, u bijeloj haljini posutoj malenim ruiastim
cvjetiima. Laknulo mu je to to nije njegova svojeglava roakinja. Zeznuo sam
stvar s Kenovom keri i trebam cvijee.
Toby je samo kimnula glavom i izila van. Poimo oko kue, da ne
probudimo Lexie.
Je li Plymouth na otoku? upitao je Jared. Plymouth je bio Lexien
poslodavac i kad bi bio na otoku, radila je do iznemoglosti. Po njezinim rijeima,
on nije bio u stanju sam ni cipele vezati. ivio je na imanju na Polpis Roadu,
dolazio i odlazio vlastitim avionom i nitko od Lexiene obitelji ili prijatelja ga
nikad nije vidio. Zadirkivali su je da on zapravo niti ne postoji.
Jest, ovdje je, rekla je Toby, i ona je posve iscrpljena. Zove je nou i
danju. eli da se preseli u njegovu gostinsku kuu, ali ona to odbija. Onda, kako
si to zeznuo stvari s Kenovom keri?

91

mart@& nymphe
Lagao sam joj, rekao je Jared. Rekao sam joj da sam graevinar, ali ispalo
je da ona zna ime se zapravo bavim. Ona je studentica arhitekture, i to dobra.
Nije iznenaenje, s obzirom da je Kenova ki. Ali, zar ne bi ionako doznala
istinu?
Da, ali ja sam namjeravao otii prije nego to ona doe. Dola je ranije i ja
sam uetao u kuhinju i ostao zateen. Mislio sam da se dobro zabavljamo.
Zajedno smo veerali. Da sam joj priznao ime se bavim, govorili bismo samo o
poslu. Ili se barem time elim opravdati.
Nije to lo izgovor. ula sam i gore. Doli su do stranjeg ulaza u staklenik i
on je pridrao vrata dok ona nije ula. Upalila je nekakvo slabo svjedo skriveno
pri vrhu staklenog zida. Pred njima se pruio dugaak prostor prepun cvijea i
zelenila i lijehe prepune sadnica, sve u savrenom stanju.
Izgleda dobro, rekao je Jared.
Da, izgleda, ali zato to nam je to projektirao vrhunski arhitekt.
Mislim da me Alix ovoga asa ne bi takvim nazvala. Njezin je otac rekao da
ju je moje ponaanje natjeralo na razmiljanje o odlasku s otoka.
Je li se jako ljutio na tebe? Toby je uzela koaru, dohvatila kare iz posude
s alkoholom i zaputila se niz lijehe.
Pobjesnio je. Da sam bio ondje, bio bi me ustrijelio. A nakon toga bi me
pregazio kamionom. Mislim da sam je rasplakao.
Oh, Jarede, tako mi je ao. Zbog vas oboje. Mora joj odnijeti rue, a
naravno, odrezat emo i neto sunovrata. Otvorila je velika drvena vrata na
stranjem zidu i iza njih se ukazao hladnjak prepun rezanog cvijea.
Kad ste nabavile taj hladnjak?
Za moj roendan. Moj je otac pitao imam li kakvu elju i evo je.
Ljuti li ti se majka jo uvijek zato to si ostala na otoku?
Toby se blago nasmijeila. Oh, da. Jedva sa mnom razgovara.

92

mart@& nymphe
Na to su ona i Jared razmijenili znaajne poglede. Tobyna je majka bila
otrokonda i ne razgovarati s njome bio je dar.
Ima li kakav savjet kako u Alix navesti da mi oprosti?
Provedite neko vrijeme skupa i dopusti joj da te upozna, rekla je Toby.
Sutra idem u posjet Dilys.
Savreno. Povedi Alix sa sobom.
I elim da upozna tebe i Lexie.
Bit e mi ast, rekla je Toby i podigla pogled prema njemu, ruku punih
malih ruiastih rua. Svia ti se, nije li tako?
Poao je za njom van i promatrao je dok je uz pomo svjetla iz staklenika
rezala sunovrate. Ona je jo dijete. Ja sam ve pio i vozio kad je njoj bilo etiri
godine.
Djevojke obiavaju brzo odrasti.
I ti to jako dobro ini, rekao je Jared smijeei joj se.
Dodala mu je koaru s cvijeem. Ostavi joj ga neto pred vratima. Zna li
pei palainke?
Znam voziti do restorana.
I to je dovoljno dobro. Toby se vratila u staklenik, provjerila termometar,
pa ugasila svjedo.
Kako ti ide u ljubavi? upitao je Jared. Nisi li ono izlazila... Tko je to ono
bio?
Stariji Jenkinsov djeak, a >djeak< je upravo kljuna rije. Nekad sam
izlazio s njegovom roakinjom. Ona je bila... Nije dovrio misao.
Nije bila netko koga bi poveo kui na upoznavanje s obitelji? Toby, ti si
roeni diplomat. Zar ti Lexie ne moe nekoga namjestiti.
Meni je dobro i ovako, rekla je Toby. Uistinu jest.
eka svoga princa na bijelom konju?
93

mart@& nymphe
Zar ga ne ekaju sve ene? A ti eka Pepeljugu.
Zapravo, polako je rekao Jared, prije se nadam pronai zlu kraljicu.
Mislim da bi ona bila mnogo zabavnija.
Oboje su se tome nasmijali.

94

mart@& nymphe

esto poglavlje
Kad se Alix probudila, prva joj je pomisao bila zapitati se je li MontgomeryKingsley ve napustio otok. Je li se vratio svojem kamionetu i projektu
izraenom prema planu iz asopisa, pomislila je. Nije mogla odoljeti ponovnom
buenju gnjeva zbog njegovih lai.
Ustala je iz kreveta i bacila pogled na visoki portret kapetana Caleba, ali ga
zapravo nije vidjela. Jutros nije bilo poput pera lakih poljubaca.
Pola je u kupaonicu istuirati se i oprati kosu. to u sada initi? zapitala se
dok se sapunala. To to joj je njegovo kraljevsko visoanstvo Montgomery
lagalo, ne bi trebalo utjecati na njezin ostanak na Nan- tucketu. Prije dolaska
ovamo nije niti znala da je on na otoku. I nikad u ivotu nije ni pomislila da e
ga osobno upoznati. Naravno, planirala se prijaviti za posao u njegovoj tvrtki, ali
o istome su matali i ostali studenti.
Izila je ispod tua, fenom osuila kosu, vezala je straga, stavila malo minke i
zatim se vratila u spavaonicu da se odjene. Odjea koju joj je Izzy kupila jo se
nalazila u vreicama u kutu sobe. Istresla je na rub kreveta sadraj one iz
trgovine Zero Main, razmotala papir i nije mogla suspregnuti smijeak. Odjea
je bila jednostavna, ali od najfinije tkanine koju je ikad vidjela. Kako tipino za
Nantucket, pomislila je.
Ba kao i njegove kue. Bile su tu dvije koulje, pleteni top, crne lanene hlae
i kutijica u kojoj su se nalazile nekakve tirkizne naunice.
Ba bih mogla izii van i razgledati ovaj otok, rekla je glasno i pogledala
prema velikom portretu. to vi mislite, kapetane? Plava koulja ili ona boje
breskve?
Alix se nije iznenadila kad se ovratnik plave koulje pomaknuo. Bio je
preklopljen, pa je imalo smisla to to se vratio u prvotni poloaj. Ali Alix je radije
zamislila da je to kapetan uinio. Hvala, kazala je. Ve od same pomisli da
nije sama u ovoj velikoj kui poela se osjeati bolje. O tome da je njezin
sustanar umro prije vie od dvjesto godina nije eljela razmiljati.
Kad se odjenula, duboko je udahnula i otvorila vrata. Prvo to je ugledala bio
je sunovrat koji je leao na podu. Pod njim se nalazila velika omotnica.
95

mart@& nymphe
Prva joj je pomisao bila da joj je to poslao njezin tata. A druga da ju je Eric
moda pronaao.
Otvorivi je, ugledala je prepoznadjiv rukopis, izvjeten godinama crtanja.

Molim vas da prihvatite moju ispriku zbog nesporazuma.


Jared Montgomery Kingsley VII.

Alix je zurila u poruku. Sedmi? Tko je to imao sedmo ime u nizu?


Ali naravno, nije u pitanju bilo njegovo ime. Sino joj je bestidno lagao o
tome ime se bavi u ivotu. Znao je da ona dolazi i da je studentica arhitekture,
dakle, uinio je sve kako s njom ne bi razgovarao o onome to su oboje voljeli.
Na stubama je bilo jo cvjetova, pa ih je poela jednoga po jednog skupljati i
kad je dola do dna stubita, ve se smijeila. Odnijela je cvijee u kuhinju.
Znajui gdje stoje vaze, napunila ih je vodom. Veseli su sunovrati lijepo izgledali
na kuhinjskom stolu.
Bacila je pogled kroz prozor na gostinsku kuu, ali sva su svjetla bila
pogaena. Jo uvijek spava, pomislila je i pola u dnevnu sobu.
On je sjedio u jednoj od velikih fotelja, ispruenih nogu, drei pred sobom
rairene novine. Na trenutak mu je ostala promatrati profil, nesposobna
sprijeiti lagano drhturenje srca. Zaboravila je da za sobom ima izvrsnu karijeru;
kao mukarac je bio velianstven primjerak svoje vrste.
Kad se okrenuo i ugledao ju, u oima mu se pojavio kratak bljesak, kao da ju
vidi kao enu. Ali zatim je toga nestalo i sad ju je promatrao kao... pa, kao to je
to inio njezin otac.
Trebala sam obui onu drugu koulju, pomislila je.
Dobro jutro, rekao je. Jeste li dobro spavali?
Mirno, odgovorila je.
Sklopio je novine, odloio ih na stol i dohvatio buket malih ruiastih rua.
Ovo je za vas.
96

mart@& nymphe
Prila mu je da ih uzme, ali kad su im se ruke pribliile, on je svoju brzo
povukao. Okrenula se ustranu da sakrije namrteni izraz lica. Donijet u vazu
za rue. Dobro, pomislila je. Sino joj je jasno dao do znanja da nee biti
razgovora o arhitekturi, a sada se inilo da nema niti dodirivanja.
ao mi je to sam vam lagao o svojem poslu, oglasio se iza nje. Samo sam
mislio...
Da u vas pokuati natjerati da mi budete uitelj? Gotovo se nasmijeila
zbog naina na koji je ono ime se bavi nazvao poslom.
Zapravo, da. Napola se nasmijeio.
Alix se svim silama trudila ne gledati u onu donju usnu koja mu je na
osebujan nain zaklanjala zube. Okrenula mu je lea kako ne bi vidio ono to joj
se zasigurno jasno naziralo u oima.
Kako bi bilo da vas odvedem na doruak u Downyflake?
Bilo je neega odbojnog u nainu na koji je to izgovorio. Kao da je mislio da
se mora ispriati, da je mora izvesti van. Zar je mislio da zbog toga to ona ivi u
njegovoj kui moraju zajedno provoditi vrijeme ak i ako on to ne eli ?
Opet ga je pogledala i iroko se nasmijeila. To to njezin osmijeh nije dopro
do njegovih oiju nije bila njezina krivnja. Zapravo, imam nekog posla za
fakultet, pa zato mislim da u ostati ovdje. U hladnjaku ima neto peciva.
To sam ja pojeo, rekao je, a u glasu mu se osjetila neprilika.
Kladim se da nije navikao da mu ene bilo to odbijaju, pomislila je Alix. Izii
u van i kupiti ih jo.
Ne moete ivjeti samo na pecivu. Na licu su mu se pojavili prvi znakovi
mrtenja.
Alix nije mogla odoljeti da se ovaj put iskreno ne nasmijei. Kladim se da u
Nantucketu prodaju i neku drugu hranu osim peciva. Vjerojatno bih u centru
mogla pronai i kakav restoran.
U Downyflakeu imaju utipke. Svakog jutra pripravljaju svjee.
Oh , rekla je Alix jer je to uistinu dobro zazvualo.
97

mart@& nymphe
Koliko ste vidjeli od otoka? upitao je. Od trajekta dovde? To je samo
njegov mali dio.
Alix je samo stajala i promatrala ga. Neto od ovoga to je govorio nije
zvualo iskreno. to ga je natjeralo na ovu promjenu? Sino joj je odbio bilo to
rei o sebi i kazao je da odlazi s otoka. Danas joj je poklonio cvijee i ponudio
isprike. Zato? Unajmit u auto i...
Jared je podigao pogled i zakolutao oima. ao mi je to sam lagao. U redu?
Nantucket je moj dom. Mjesto gdje bjeim od ljudi koji me pitaju kako dolazim
do svojih ideja ili to planiram u budunosti. A studenti su najgori! Jedan od njih
me je pitao imam li za njega kakvih mudrih rijei. Mudrih? to sam ja? Neki
prorok iz Starog zavjeta? A studentice... Zautio je i duboko udahnuo.
Ispriavam se. Sino ste me zatekli nespremnoga. Doivio sam groznu viziju
obaveze odgovaranja na pitanja i... i drugih stvari.
Alix ga je promatrala trepui oima. Upravo je izgovorio sve ono to je ona
sama planirala uiniti, ukljuujui i druge stvari. Dok je izraivala maketu
kapelice, zamiljala je kako e joj rei da je izvrsna, a zatim e oni... No,
napokon bi mu kuala tu donju usnu.
Naravno, njemu nije mogla nita od toga priznati. I meni je potreban predah
od posla, rekla je i znala da je sad ona ta koja lae. Tijekom boravka na
Nantucketu planirala je dvostruko napornije raditi.
to kaete na to da poemo na doruak i isplaniramo va boravak ovdje?
Pokazat u vam gdje je trgovina voa i povra i Dom nautiara i jo neka druga
najvanija mjesta.
U redu, rekla je. A ja obeavam da vam neu postavljati pitanja o
arhitekturi.
Pitajte me togod elite, rekao je.
Rijei nisu odgovarale tonu kojim ih je izgovorio. Zvualo je jednako kao da
joj govori da ga, kad god to poeli, moe raspaliti bejzbolskom palicom.
Dobro, ozbiljno je rekla, kad biste mogli studentu prenijeti komadi svoje
mudrosti, to bi to bilo?
Ja... rekao je, oito se trudei smisliti pravi odgovor.
98

mart@& nymphe
Samo sam se alila, rekla je Alix. To je bila ala.
Pogledao ju je kao da je uope ne shvaa. Otvorio je stranja vrata. Imate li
neto protiv da poemo mojim kamionetom?
Cijeli sam ivot provela u jednom takvom, rekla je Alix, ali on joj nije nita
uzvratio.
Kamionet mu je bio star i crvene boje, a straga su se nalazili nekakav hladnjak
i velika kutija s alatom. U unutranjosti kabine bilo je pijeska i zemlje, ali ne i
smea. Sjedala su bila izlizana, ali u dobrom stanju.
Iziao je unatrag na Kingsley Lane i krenuo niz put kojim su ona i Izzy dole
pjeice. Uska je ulica bila tiha.
Na kraju, neposredno prije nego to e skrenuti na glavnu ulicu, pokazao joj
je glavom prema kui s desna. Ondje ive moja roakinja Lexie i Toby.
Uzgajaju cvijee za prodaju.
Jeste li ondje nabavili sunovrate i rue?
Da, rekao je, smijeei se. Od Toby.
Je li vas Toby pitao zato vam trebaju?
Ona. Toby je zapravo ime... ne sjeam ga se, ali oduvijek je zovemo Toby.
Ima samo dvadeset dvije godine i uvijek je s roditeljima ovdje provodila ljeta,
sve dok prije nekoliko godina, nakon to su oni otputovali, nije ostala ivjeti na
otoku.
Promatrala ga je kako vozi. Zarasla brada i kosa inile su ga starijim od
trideset est godina, koliko je znala da ima. Zvuite kao da ste u nju
zaljubljeni.
Jared se nasmijeio. Svi su zaljubljeni u Toby. Ona je veoma draga.
Alix je kroz prozor promatrala niz lijepih kua na glavnoj ulici. Od ulinih je
kocaka kamionet tako jako poskakivao da se morala drati za ruku na vratima.
Unato ljepoti koja ju je okruivala, osjeala se nekako praznom. Od trenutka
kad je prvi put ugledala Jareda Montgomeryja kako stoji na svojem brodu i
smijei se nekoj djevojci u previe kratkim hlaicama, bila je sva ushiena.
99

mart@& nymphe
Pretpostavljala je da e od njega uiti, raditi s njime. A one je noi, kad je
ponovo proitala svoju pjesmu, ak pomislila upustiti se s njime u aferu. Bilo bi
to neto to bi mogla pripovijedati svojim unucima. Te su je misli toliko zanijele
da je zaboravila na deka koji ju je napustio i na strah od godine dana
samovanja ovdje gdje nikoga ne poznaje.
Ali postupno se sve to o emu je matala uruilo. S ovim glasovi-tim
ovjekom nee biti razgovora o arhitekturi. I zasigurno s njime nee biti nikakve
afere. inilo se da ga ona privlai, ali je ipak odskoio od nje kad se samo uinilo
da e joj ruka dotaknuti njegovu. Vjerojatno je o studenticama imao nekakvo
nepovredivo pravilo, ali sad se rastapao od miline ve na sami spomen neke
veoma mlade djevojke po imenu Toby koju su svi voljeli.
Jeste li uvijek tako tihi? upitao je. Pred njima se ukazao grad Nantucket s
boanstvenim kuama nanizanim jedna do druge. Zausta-vio se kod znaka stop i
zatim skrenuo desno. Proli su pored lijepe male knjiare, a zatim uz
velianstvenu crkvu. Ulica je bila prepuna zanosnih kua.
Ovo je poput vraanja u prolost, rekla je. Mogu vidjeti zato ovdje
traite utoite. Mislim da je i moja majka dolazila ovamo, i to moda prilino
esto.
Jared ju je brzo pogledao. Victoria je jo otkad je on bio dijete svakog
kolovoza dolazila na Nantucket. Bila je lijepa i zabavna i on je volio svaku
minutu koju je s njome proveo. Ali bio je itekako svjestan da njezina ki nije
znala za njezine posjete otoku. Ovo je moje mjesto privatnosti, esto je
govorila Victoria. Caleb bi na to rekao: Ovo je mjesto na kojem krade zaplete
za svoje knjige. Prvoga dana svakoga kolovoza teta Addy bi Victoriji dala jedan
od dnevnika koje su Kingsleyjeve ene pisale tijekom stoljea. U ostatku
mjeseca Victoria je mogla provoditi jutra u itanju starih rukopisa i u
osmiljavanju radnje svojeg novog romana. Preskakala je dosadne dijelove o
tome koliko bi ene ukiselile povra i bacala se ravno na dramu i uzbuenje.
Victoria nipoto nije htjela da se dozna kako ona kako je Caleb rekao
krade svoje zaplete, zbog ega je svoje posjete Nantucketu krila od svojih
prijatelja, nakladnike kue, a posebno od svoje keri. Ali tajna je bila relativna
stvar, s obzirom da su svi na otoku za to znali. Jedanaest mjeseci u godini kua
Kingsley je ugoivala sastanke Addyna enskog odbora i razliite dobrotvorne
100

mart@& nymphe
akcije, ali u kolovozu dok je Alix boravila kod svoga oca kua je odzvanjala
glazbom i plesom i smijehom.
Jared se vratio u sadanjost. Ovdje je pekara, rekao je Alix kad su sljedei
put zastali, i tu se rade torte za vjenanja.
A Toby opskrbljuje cvijeem, rekla je Alix. Razgovarat u sa svojom
prijateljicom Izzy, ali ne vjerujem da u ovdje ostati. Jednostavno. ..
Priekao je da zavri reenicu, ali ona to nije uinila. Izvrsno! pomislio je. Ako
ona otie, svi e biti bijesni na mene. Njegov je djed bio uvjeren da Alix dri
nekakav klju za otkrivanje onoga to se dogodilo njegovoj dragocjenoj, davno
izgubljenoj Valentini. Ken je elio da mu ki dovri mapu projekata. A Victoria je
bila najgora. esto je nazivala i, premda to nije nikad otvoreno rekla, znao je da
eli vidjeti osobne dnevnike tete Addy koji su bili skriveni negdje u kui.
Osim njih, Lexie e Jaredu prirediti pravi pakao jer je otjerao Alix, a ak e i
Toby vjerojatno biti tuna. I, bez sumnje, svi roaci na otoku e rei da ju je
otjerao jer je elio natrag svoju kuu.
Kako god na to gledao, Alixin odlazak prije proteka godine dana bio je loa
stvar.
Alix je kroz prozor auta promatrala kako prolaze ulicom i preko dva kruna
toka izgraena u engleskom stilu, od kojih se jedan nazivao rotacija. Gdje god
su prolazili, bila je zadivljena ljubaznou vozaa. Jared je svakom automobilu
koji bi zapeo u pokrajnjoj ulici davao znak da se ukljui ispred njega, a svi su mu
vozai zahvaljivali domahivanjem. Automobilima, ljudima, biciklima i svim ivim
biima koja su prelazila cestu ostavljano je dovoljno prostora i na sve se
ustupke odgovaralo ljubaznou i zahvalama.
Zaustavili su se na parkiralitu ispred lijepe male zgrade s velikim utipkom
objeenim iznad vrata nad kojima je bio ispisan natpis kapital.
Zato se tako zove?
Nemam pojma, rekao je Jared. Moete pitati Sue.
Otvorio joj je vrata i uli su u restoran domaeg ugoaja koji se Alix odmah
svidio. Osim toga, tu je iz prve ruke stekla dojam to je znailo odrasti na otoku.
101

mart@& nymphe
Jared je poznavao svakoga. Pozdravio je osoblje i gotovo svakoga od gostiju koji
u sjedili za krcatim stolovima.
Sjednite gdje elite, rekla je lijepa ena s jelovnikom u ruci.
Hvala, Sue, uzvratio joj je Jared i poao do odjeljka uz prozor. Zastao je da
razmijeni pozdrave i komentare o jelenima, brodovima i ribi sa skupinom ljudi
koji su sjedili za velikim okruglim stolom, a zatim zauzeo svoje mjesto preko
puta Alix.
Oprostite zbog ovoga. Bio sam odsutan nekoliko dana i morao sam
pohvatati novosti. Zdravo, Sharon , rekao je zgodnoj, visokoj i vitkoj
konobarici.
Vratio si se sino? upitala je.
Imala je zgodan irski naglasak i dodala je Alix jelovnik dok je njemu nalijevala
kavu. Alix je glavom dala znak da i ona eli jednu. Kad je otila, Alix je bacila
pogled na jelovnik. to je dobro?
Sve.
Mislim da u uzeti palainke s borovnicama i par utipaka.
On se okrenuo, kimnuo glavom Sharon i, kad se ona vratila, Alix joj je rekla
narudbu. Jared je utio.
Zar vi neete nita naruiti? upitala je Alix kad je konobarica otila.
Ja uvijek uzimam isto i oni mi to donesu bez pitanja.
Ne mogu zamisliti ivot negdje gdje u restoranu znaju vau narudbu.
Na trenutak je bacio pogled kroz prozor. Kad sam u New Yorku, ponekad
me tako obuzme elja za domom da pomislim kako u jedno-stavno ishlapiti.
to tada inite?
Ako je ikako mogue, sjednem na avion i poem kui. Teta Addy je uvijek
bila ovdje i neto smiljala, a moj... Zautio je. Namjeravao je spomenuti svoga
djeda to je bilo neobino jer je to cijelog njegovog ivota bio neprekreni
tabu.
102

mart@& nymphe
Ali Alix kao da mu je itala misli. Izzy je rekla da je Nantucket jedno od onih
mjesta na svijetu koja najvie opsjedaju duhovi. Jeste li vi vidjeli kakvog duha?
Ili je moda i kua Kingsley opsjednuta?
Zato to pitate?
Alix je bila svjesna da joj odbija odgovoriti na pitanje. Neprestano se
dogaaju udne stvari. Slike padaju sa stola, pepeo u grudama pada u kamin,
takve stvari. Jutros sam pokuavala odluiti hou li odjenuti plavu koulju ili
drugu boje breskve, a onda se ovratnik pomaknuo.
Jared je znao da se njegovom djedu najvie svia plava boja. Ta je stara
kua puna propuha. Jeste li uli kako podovi kripe?
Jo je uvijek izbjegavao njezino pitanje. Ne, ali mislim da me je neki
mukarac poljubio u obraz.
Jared se nije nasmijeio. Jeste li se prestraili?
Uope nisam. Bilo je ba fino. eljela je jo neto rei, ali naiao je neki par
sa eljom da ih pozdravi i izrazi suut zbog Addyne smrti. Alix je pila svoju kavu
promatrajui ga kako se smijei i govori. S tom njegovom neurednom
prosijedom bradom i dugom kosom, izgledao je nekako umorno. Dovoljno je
pratila njegovu karijeru da bi znala koliko je estoki radnik. Ponekad se inilo da
svatko u Sjedinjenim Dravama, tko to sebi moe priutiti, eli da mu kuu
projektira ba Jared Montgomery. O njegovu su radu napisane barem etiri
knjige, a u mnogo publikacija su se nalazile fotografije njegovih ostvarenja.
inilo se da mu se radovi pojavljuju u pola asopisa na novinskim kioscima.
esto se pitala spava li on uope.
Bilo ga je udno zamiljati kao osobu koja ima svoj ivot, prijatelje i obitelj.
Njegov iznimni talent bio je neto to se jednostavno dogodilo. Trebao je ostati
na otoku, ali rekao je da odlazi i ona je pretpostavljala kako to ini kako bi
pobjegao od nje i od svih pitanja koja mu je pla-nirala postaviti.
Kad su ljudi otili, vratio se natrag svojoj kavi.
Hvala vam za cvijee, rekla je. To je bilo veoma obzirno od vas.
Nisam trebao lagati.
103

mart@& nymphe
Ne, trebali ste. Da niste, bila bih vas bombardirala pitanjima. Ne morate
odlaziti iz Nantucketa. Obeavam da vas neu gnjaviti. Rekla je to i prije, ali
ovaj put u njezinu glasu nije bilo srdbe. Neu vam postavljati pitanja o
projektiranju ili o tome gdje pronalazite ideje. Neu vas ak pitati ni kako ste
izveli zgradu Klondike. Ne dok smo na Nantucketu. Ovdje ete za mene biti
Kingsley, a ne veliki i uveni Jared Montgomery. Ali... Nasmijeila mu se. Na
kopnu vam nita ne mogu jamiti. Jesmo li se dogovorili?
Jared joj se slabano nasmijeio, nesiguran to bi joj odgovorio. Rano jutros
je uao u kuu da jo jednom pogleda model kapelice koji je nainila. Njegov
poslovni partner Tim poslao mu je jo jednu poruku u kojoj ga je upozoravao da
onu kuu u Kaliforniji mora projektirati odmah Slavni par elio je projekt Jareda
Montgomeryja ne nekoga drugoga iz tvrtke, nego Jareda osobno.
Jutros mu je palo na um da te filmske zvijezde nagovori na gradnju neega
to je projektirala Alixandra Madsen. Kazat e im za njezina oca koji je Jareda
nauio sve to zna. Ustrajat e u tvrdnji da je ona svjea i budua zvijezda i da
e oni biti prvi koji e dobiti jedan od njezinih projekata. A privatna kapelica
skrivena na njihovu velikom imanju bit e upravo ono to trebaju.
I davanjem posla Alix djelomino e Kenu vratiti dug za sve ono to je za
Jareda uinio. Prenesi dalje.
to ste rekli?
Nije bio svjestan da je to glasno izgovorio. Razmiljao sam o tome kakvu ste
mi velikodunu ponudu dali. Kad sam ja bio student, bio sam nezasitan znanja.
U stankama izmeu ludiranja, pomislio je. Daleko od kue, sa svim tim
dugonogim studenticama... Pola svojih projekata izradio je tri sata prije nego ih
je trebao predoiti.
Njihove su narudbe stigle, za njega kajgana sa pinatom, slaninom i sirom te
prepreni kola od brusnica. Alix je dobila palainke bogato nadjevene
borovnicama i par okoladom prelivenih utipaka.
Prihvaajui se jela, Jared je pomislio kako je treba odgovoriti od razmiljanja
o odlasku. Trebao joj je razlog za ostanak na otoku. Jeste li znali da su
vjenanja na Nantucketu veliki posao? Multimilijunski. Ja o tome ne znam
104

mart@& nymphe
mnogo, ali siguran sam da nee biti previe sloeno ovdje organizirati vjenanje
vae prijateljice.
A vaa bi djevojka Toby mogla u tome pomoi?
Jared se tako iroko nasmijeio da se Alix najeila koa na potiljku. Ta njegova
donja usna! Skrenula je pogled ustranu.
Toby mi nije djevojka. Ona je izvan moje lige. Ja sam previe... Rukom je
pogladio bradu, traei pravu rije. Ovozemaljski? Zajedljiv? Previe muevan?
Prestar?
Jared ju je pogledao. Star?
Rekli ste da je ona jo dijete. Dvadeset godina, nije li tako?
Upravo je napunila dvadeset dvije. Otac joj je za roendan poklonio
hladnjak.
Oh! rekla je Alix. Je li ga umotao?
Jared je ovaj put shvatio da se ona ali. Poznajui njezinog tatu, vjerojatno
ga je napunio novanicama od stotinu dolara koje je Toby do posljednje
vratila. vrsto je odluna sama zaraivati za ivot.
Uzgojem cvijea?
Time i radom u cvjearnici. Moe vas posavjetovati oko cvijea za
vjenanje.
Alix nije bila sigurna divi li se neizmjerno toj mladoj eni ili je mrzi zato to se
ljudi u nju zaljubljuju.
I, naravno, tu je uvijek Valentina. Moda otkrijete neto o njoj.
Kako ona sudjeluje u organiziranju vjenanja? Pravi torte? Snima
fotografije? Alix se zapitala koliko to on djevojaka ima na otoku.
Pogledao ju je tako prodorno da se osjetila kao da se nalazi pod
mikroskopom. Nisu vam priali o Valentini?

105

mart@& nymphe
ini se da mi nije reeno puno stvari. Moja majka posjeuje Nantucket, a po
koliini zaliha u ormaru u zelenoj sobi, bila je ovdje mnogo puta. Zatim, tu ste
vi. Teko mi je povjerovati da je to to sam ja, studentica arhitekture, smjetena
u kuu koja je vlasnitvo ivue amerike legende ista sluajnost.
ega?
Amerike...
uo sam vas, ali to je apsurdno.
Zabavila se vakanjem hrane, usput ga promatrajui. Umiljam li ja to da
svaki put kad vam postavim izravno pitanje, poput onoga o mojoj majci ili
duhovima ili ak o tome zato sam ovdje, vi mijenjate temu razgovora?
Jared se zamalo zagrcnuo, zatomljujui smijeh. I da mu nitko nije rekao da je
ona Victorijina ki, shvatio bi to istoga trena. Nije li vaa majka ona uvena
spisateljica?
Ako ste odrasli na Nantucketu i kasnije bjeali kui svaki put kad bi se
ukazala prilika, a moja je majka dovoljno esto odsjedala ovdje da sobu u vaoj
kui pretvori u Smaragdni grad, tada ste je morali upoznati.
Jared je podigao svoju alicu s kavom da sakrije osmijeh.
Sad je na Alix bio red da ga odmjeri pogledom sokola koji se obruava na
plijen. Znam da je moja majka organizirala ovaj jednogodinji boravak u kui
Kingsley. Dakle, to joj je na umu?
Imate li to protiv da vam uzmem jedan utipak?
Samo izvolite. Veliko je pitanje zato me pokuavate toliko uposliti kako ne
bih napustila otok.
Hej, Jarede, stari drue, oglasio se muki glas.
Spas u zadnji as, rekao je Jared sebi u bradu.
Ha! Uope niste spaeni.
Do stola je doao mladi koji joj se uinio poznatim. Vidim da ste ga
pronali, rekao je Alix. Ne sjeate me se, zar ne?
106

mart@& nymphe
Wes 3, ondje gdje sunce zalazi, prisjetila se, ali je rekla: Sjever-sjeveroistok,
nije li vam to ime?
Nasmijao se. Kako je udesno biti upamen od lijepe ene. Vi i ovaj starac
niste par, zar ne?
Alix se jo smijeila, ali kutom oka je mogla vidjeti kako se Jared mrti.
Gospodin Kingsley i ja? Nema anse.
Izvrsno, rekao je Wes. to onda kaete na odlazak na festival sunovrata
ovoga vikenda sa mnom? Vozit emo se u paradi old timerom moga tate, a
kasnije moemo poi do Sconseta na izlet.
to trebam ponijeti?
Ponesite samo sebe. Moja mama i sestra e kuhati.
Dakle, sve ostaje u obitelji, pretpostavljam, rekla je, prisjeajui se da je
Wes spomenuo kako je u srodstvu s porodicom Kingsley.
to ukljuuje polovicu otoka. Danas isplovljavam svojim brodom. elite li
poi sa mnom?
Ba bih...
Ona i ja idemo posjetiti Dilys, odlunim je glasom rekao Jared. A imamo
obaviti i neke poslove u gradu.
Alix je i dalje promatrala Wesa. I, gospodin Kingsley i ja imamo o mnogo
emu popriati.
Kad bolje promislim, rekao je Jared, moda bi ipak trebala poi s tobom.
Alix se okrenula i Jaredu podarila topao osmijeh. Vi ste moj domain i
mislim da bismo se trebali bolje upoznati. Zar ne mislite i vi tako?
Doao sam ovamo na doruak, pa bih vam se moda mogao pridruiti,
rekao je Wes. I, ovoga tjedna nisam vidio Dilys.
Mi smo gotovi. Jared je ustao i spustio novac na stol. U Downyflakeu nisu
primali kreditne kartice.
3

Misli se na skraeni oblik izraza west\ engleski: zapad.

107

mart@& nymphe
Vidimo se u subotu, rekla je Alix na odlasku s Jaredom za petama.
Uli su u kamionet i on je morao obaviti sloen manevar kako bi se izvukao iz
tijesnog parkirnog prostora, to je s lakoom obavio.
Onda, zato mene moja majka eli ovdje? upitala je Alix im su izili na
cestu.
Nemam pojma, rekao je on.
Po glasu mu je osjetila da govori iskreno.
ujte, sve ovo je ok za mene, rekao je. Moja teta Addy je umrla i reeno
mi je da je nau obiteljsku kuu koja je trebala pripasti meni na godinu
dana ostavila Victorijinoj keri. Priznat u da sam bio prilino bijesan kad su mi
to rekli. Pogledao ju je da vidi kako je to ona primila.
Ne krivim vas. I ja bih bila. Zato je moja majka dolazila ovamo?
Po inspiraciju? upitao je, trudei se zvuati nevino. Ne odvija li se radnja
svih njezinih knjiga u nekom primorskom gradiu?
Niste ih itali?
Ne. Nije joj rekao da nije ni morao jer su zasnovane na ivotima njegovih
predaka. Tko bi elio itati o tome kako mu je praprabaka imala ljubavne afere?
Ili da je neki njegov daljnji roak vjerojatno ubio svoga zeta?
Zato mi nije rekla da je dolazila ovamo? Svakoga me kolovoza slala kod
tate. Govorila je da odlazi u svoju kolibu u planinama Colorada, kako bi
razmiljala i smiljala zaplete svojih romana.
Cijeli je mjesec itala dnevnike lanova moje obitelji, jednoga po jednoga,
pomislio je Jared, ali nije nita rekao.
Koliko je esto umjesto u Colorado dolazila ovamo?
Od moje etrnaeste godine je ovamo dolazila svakog kolovoza.
Alix je otvorila usta da neto kae, ali ih je zatim opet zatvorila. Je li to znailo
da je cijela pria o kolibi u Coloradu samo mit? Zato mi je sve te godine
lagala?
108

mart@& nymphe
Jared je poelio da ovaj razgovor nije ni zapoet; nije bilo na njemu da o
tome uope govori. Moda ste bili previe bliski s mojom tetom, blago je
rekao. I djed i njegova majka su mu priali kako teta Addy, nakon to su joj Alix
prvoga ljeta onako odveli, tjednima nije ustajala iz kreveta. Doivjela je smrt
veine pripadnika svoje obitelji, ali uvijek je bila jaka. Ona je bila ta koja je
oaloenima pruala utjehu.
Ali toga je ljeta bilo drukije. Kad je Ken svoju enu i poslovnog partnera
zatekao u kompromitirajuoj situaciji, njegov se uredan i miran ivot okrenuo
naglavce. Nakon metea koji je uslijedio, Victoria je uzela etverogodinju Alix i
pobjegla kako bi mu pruila vremena da se smiri. Zavrila je na Nantucketu, bez
prebijene pare i radnog iskustva. Prihvatila je posao kuharice i domaice kod
gospoice Adelaide Kingsley. Premda Victoria nije znala puno vie od toga kako
ukljuiti penicu, i premda je odbijala istiti, Addy ju je podnosila jer su ona i
mala Alix postale nerazdvojne. Tek kad je Victoria pronala dnevnike i poela
prepisivati svoju prvu pripovijest, Addy se poela nadati da e Victoria i Alix
ostati kod nje.
Moda bi tako i bilo da Victoria nije ustrajala na tome da sve ostane tajna.
Kad je odvela etverogodinju Alix s otoka, to je zamalo ubilo Addy. I samo je
Jared mogao vidjeti kako je to utjecalo na njegovog djeda. Njegova majka, kako
nije bila Kingsley, nije mogla vidjeti Caleba, ali Jared je mogao. ak i smrt
Jaredova oca nije njegova djeda toliko uznemirila.
Zato bi je odvodila odavde? aptao je Caleb Jaredu. Alix pripada ovdje.
Uvijek je pripadala.
Jared nije svoga djeda mogao nagovoriti da mu kae ita vie od toga, ali
dotad je ve bio stigao Alixin otac i Jaredu se ivot dramatino promijenio.
Mislim da bi to mogla biti istina, odgovorila je Alix na njegov komentar.
Moja majka pomalo ima problema s ljubomorom.
I kad ste vi u pitanju?
Da, oduvijek je bila ljubomorna na svakoga tko bi mi se pribliio. U srednjoj
koli jedva sam mogla pogledati nekog deka jer bi...
Ne, mislio sam, imate li vi problema s ljubomorom?
109

mart@& nymphe
Prije mjesec dana bih rekla da nemam, ali nedavno me je moj deko Eric
napustio i zaljubio se u neku drugu. Dobila sam elju da ga ustrijelim.
Ne nju?
Ona je bila previe tupa da bi shvatila to joj se dogaa.
Jared se nasmijao, a ni Alix nije mogla skriti osmijeh.
Previe je rano za smijeh na raun toga! rekla je. Na putu ovamo, na
trajektu sam plakala i jela gomile okolade.
Stvarno? upitao je Jared. Je li to enama uobiajen lijek kad ih netko
ostavi? Poduzeo je sve u svojoj moi da mu glas zvui nevino.
U mojem sluaju jest.
To je bilo prije samo par dana. to vas je iz toga izvuklo?
Vidjela sam... Zautjela je. Zamalo je rekla: Vidjela sam tvoju donju
usnu. Umjesto toga je pogledala kroz prozor kamioneta. Sada su se nalazili u
ruralnom podruju gdje su kue bile rjee, ali jo uvijek obloene onom grubo
obraenom cedrovinom koja je ovjeku davala do znanja da se nalazi na
Nantucketu.
Mislio sam da ste se prihvatili nekog rada kako biste skrenuli misli s
problema, rekao je on.
Pomislila je na maketu kapelice skrivenu u ormariu u prizemlju. Obzirom na
nain kako je ovaj ovjek po volji ulazio i izlazio iz kue, znala je da maketu i
svoje papire treba skloniti kako ih on ne bi sluajno vidio. Nita vano, rekla
je. Onda, recite mi tko je Dilys.

110

mart@& nymphe

Sedmo poglavlje
Skrenuli su na usku cestu koja je prolazila uz samu obalu i zatim na puteljak
uz kuu za koju se Alix mogla okladiti da ju je projektirao Jared Montgomery. S
krova su virili visoki prozori, vrata su bila uvuena, a proelje je obilovalo
kutovima koje nitko ne bi oekivao. Sva obiljeja njegova projektiranja bila su
ondje.
Sjedio je u kamionetu i promatrao je, kao da eka da neto kae, ali ona je
utjela. Bila je odluna drati se njihove pogodbe. Ovdje na Nantucketu on je
bio Kingsley, ne Montgomery.
Iza ugla kue pojavila se niska sjedokosa ena ezdesetih godina. Koa joj je
pokazivala tragove duge izloenosti suncu i morskoj vodi, ali oi su joj bile
posve jednake Jaredovim. I poput oiju kapetana Caleba, pomislila je Alix.
Jared je praktiki iskoio iz kamioneta i otrao do svoje roakinje, podigao je
rukama u zrak i zavrtio uokolo.
Moj Boe, Jarede, kakav pozdrav. Pa vidjela sam te prije samo nekoliko
dana.
Ne spominji Kena, rekao joj je. Nikad ga nisi upoznala. Victoriju moe, ali
Kena ne.
Dilys je preko njegovog ramena pogledala Alix o kojoj je ve bila ula puno
toga. Lexie ju je nazvala i prenijela joj izvanrednu priu o tome kako se Jared
pojavio usred noi traei cvijee. Ne smijem spominjati njezina roenog
oca? upitala je Dilys dok ju je Jared sputao na do.
Nikad za njega nisi ula. Kasnije u ti rei zato.
Dilys je kimnula glavom dok ju je on gurao prema Alix. Dobro dola na
Nantucket. Zato ne uete? Skuhala sam aj.
Jared se popeo na teretni prostor kamioneta i poeo odande skidati
hladnjak. Ona e radije rum.

111

mart@& nymphe
Neu! rekla je Alix, bojei se kako e Dilys pomisliti da ima problema s
piem.
Nemoj da te zavara taj njezin nevini izgled. Slisti rum kao pravi mornar
Kingsley.
Dok je Jared odnosio hladnjak u kuu, Alix je ostala stajati kao ukopana,
rumenog lica. Ja doista ne pijem mnogo. Ja...
Dilys se nasmijala. Samo ti je dao kompliment. Doi unutra i razgledaj kuu.
ujem da si studentica arhitekture.
Da, rekla je i ula unutra a onda duboko uzdahnula. Unutranjost kue
je bila velianstvena. Ogromni prozori gledali su na more, strop je bio visok kao
u katedrali, kuhinja izvrsno opremljena, s masivnim stolom za objedovanje.
Staro se nadopunjavalo s novim. Bila je to dijelom stara priobalna kua, a
dijelom suvremena obiteljska i sve u njoj je odavalo dodir istog Jareda
Montgomeryja. Ali Alix je znala da ova kua nikad nije bila fotografirana i
prikazana u nekoj knjizi.
Dok se vrtjela uokolo kako bi sve razgledala, bacila je pogled na Jaredovo lice
dok je ovaj raspakirao hladnjak. Prefriganac, pomislila je. Tono je znao o emu
ona razmilja i ekao njezine rijei hvale.
Vidim da je ovo djelo arhitekta Jareda Montgomeryja, prilino glasno je
rekla Alix. Rani rad, ali je njegov. Prozori, nain na koji ova prostorija prelazi u
sljedeu sve ga to odaje. Ovo je njegov rad; prepoznala bih ga bilo gdje.
Pogledala ga je. Gospodine Kingsley, hoete li vi i Dilys imati to protiv ako
razgledam i ostatak kue?
Samo izvolite, rekao je i Alix je otila niz hodnik.
Dilys su oi bile irom otvorene. Zar ona ne zna da si ti Montgomery?
Zna, rekao je Jared, smijeei se.
Oh. Dilys nije shvaala. Zato te zove gospodin Kingsley?
Mislim da me je tako nazvao odvjetnik i ona je to samo nastavila initi.
Jesi li joj rekao da te zove Jared?
112

mart@& nymphe
Nee. Nasmijeio se. Nekako mi se to ba svia. To je znak potovanja.
Ili razlike u godinama, rekla je Dilys.
Za koga vraga mi danas svi na nos nabijaju moje godine?
Ne znam. Misli li da bi tome razlog mogle biti tvoja brada i kosa u stilu ZZ
Topa?
Jared je zastao s paketom ribe u ruci i trepui je pogledao.
Hou li nazvati Trish i zakazati ti termin? upitala je Dilys. Odgovara li ti
danas u tri?
Jared je samo kimnuo glavom.
Tako se dobro uklapate ovdje da je teko zamisliti da ste ikad ivjeli negdje
drugdje, rekla je Alix. Jeste li eljeli napustiti otok?
Jared je leao na leima, ispruen na travi, a Alix je sjedila do njega i oboje su
bili zagledani u vodu. Iza njih se nalazila njegova kua. Proveo ju je kroz kuu
svoga djetinjstva, priao joj kakva je bila dok je bio malen, mrana i vlana, tek
neto malo vie od ribarske kolibe. Ali ja sam je uredio, kazao je,
promatrajui je. Bila je to prva kua na kojoj sam ikad radio.
Poeljela je komentirati izvrsnost njegove obnove, ali bojala se da e poeti
pretjerivati, pa je stoga radije utjela. Rekao joj je da je kua obnovljena kad je
njemu bilo etrnaest godina i inilo se da to smatra znakovitim, premda Alix
nije znala zato.
Nakon obilaska, Dilys ih je istjerala van, govorei da mora pripra-viti ruak i
kako bi Jared trebao Alix pokazati svoje staro susjedstvo.
etali su vie od jednog sata i, ba kao u restoranu, Jared je svakoga
poznavao. Alix je predstavljena svim ljudima koje su susreli i bila pozvana na
izlete brodom, te da svrati na Jakobove kapice i posjeti njihove vrtove.
Dva starija para zamolila su Jareda da pogleda neto to im u kuama nije
radilo i on je spremno obeao to uiniti. Nitko se nije prema njemu odnosio kao
da je ita vie od odrasle verzije djeaka koji je neko ivio dolje niz ulicu.

113

mart@& nymphe
Kad su se vratili, Dilys ih je opet poslala van. Jared je to vrijeme iskoristio za
odgovaranje na njezina pitanja. Poslije smrti mojega oca bio sam gnjevan,
podivljao, rekao je, i u meni se nakupilo obilje sputavane energije. elio sam
cijeli svijet pobijediti u vlastitoj igri. Ui-niti ono to moram da bih otiao s
otoka, najprije kako bih studirao i diplomirao, a kasnije da bih se zaposlio.
Jeste li naporno uili i tako se oslobaali nakupljene energije? ekajte.
Oprostite. Nisam to trebala pitati.
On je preuo ovo posljednje. Zapravo i nisam. Uenje mi je ilo prilino
lako.
Alix je zareala. Upravo sam zakljuila da vas mrzim.
Dajte, ni vama kola ne moe biti previe teka. Vi ste Victorijina ki.
U tome mi je vie pomagala ustrajnost koju sam naslijedila od oca nego
majina... Kako bih to nazvala?
Karizma? upitao je Jared. arm? Joie de vivre?
Sve to. Ona svoj posao obavlja s lakoom. Svake godine odlazi na jedan
mjesec i... Pogledala ga je. Ali mislim da vi o tome znate vie od mene. Kako
bilo, odlazi i smilja zaplete za svoje romane, a zatim se vraa kui i pie ih. Ima
dnevnu normu broja napisanih stranica i nikad ne odstupa od svoga izvornog
zapleta. Ja se, prije nego odluim to u uiniti, predomislim pedeset puta.
Predomiljate li se ili pogledate to se nacrtali, vidite to je u tome
pogreno, pa to ispravite?
Upravo to inim! rekla je smijeei se.
Dar je biti sposoban vidjeti nedostatke u vlastitom radu.
Valjda je tako. Nikad o tome nisam na taj nain razmiljala. Znam da je Eric
mislio kako je svaki projekt koji je izradio savren.
Zarunik, Eric?
Nemojte ga previsoko uzdizati. Bio mi je samo deko. Sada ve davno
bivi. Na trenutak su ostali promatrati jedno drugo i Alix je poeljela upitati ga
114

mart@& nymphe
imaju li sve njegove djevojke svoje bive momke, ali on je skrenuo pogled i na
trenutak se izgubio.
Na emu sada radite? upitao je.
Pomislila je na svoju malu kapelicu, ali to je bilo beznaajno u usporedbi s
velianstvenim graevinama koje je on projektirao. Na niemu vanom.
Moram uiti za predstojee ispite i isplanirati svoj zavrni projekt.
Hoete li ga i izgraditi? upitao je iskriava pogleda.
Ona se nasmijala. Taj je trik netko ve izveo.
Ali ne smeta ako se ponovi, zar ne ?
Ne vjerujem. Ja... Zautjela je jer ih je Dilys pozvala na ruak.
Par minuta kasnije sjedili su za stolom u prekrasnoj kui i jeli prenu ribu i
domae ukiseljene ljive. Dilys i Jared su sjedili s iste strane stola, a Alix preko
puta njih.
Alix pripravlja slasne utipke, rekao je Jared.
Je li te tome nauila tvoja majka? upitala je Dilys.
Moja majka... zapoela je Alix, a zatim u Dilysinim oima primijetila
podsmijeh. Vidim da je dobro poznajete. Prije nego sam napunila est godina
napamet sam znala brojeve telefona svih restorana u blizini koji su dostavljali
hranu.
Victoria moda ima svojih mana, ali gdje god je ona, tu je i zabava, rekla je
Dilys. Posebno nam se svialo to to je tvoja majka uspijevala nagovoriti Addy
da izie iz kue.
Nisam znala da je ivjela povueno, rekla je Alix. Sjeam se ajanki i
mnotva gostiju.
O, da, Addy je pozivala ljude u svoju kuu, ali nije esto izlazila.
Zar je bila agorafobina? upitala je Alix.
Dilys se nagnula naprijed, kao da joj govori u povjerenju. Moja je baka znala
rei da Addy ima duha za ljubavnika.
115

mart@& nymphe
eli li tko jo salate od kupusa? upitao je Jared. Ostalo je puno toga.
Obje ene se uope nisu obazirale na njega.
To je morao biti kapetan Caleb, rekla je Alix. Sjeam se kako smo teta
Addy ona mi je rekla da je tako zovem i ja znale leati u njezinu krevetu i
promatrati portret, a ona mi je pripovijedala prie o morskim sirenama. Mislila
sam da je sve to ludo romantino.
Sjeate se toga? upitala je Dilys. Ali imali ste svega etiri godine.
Ona tono zna gdje to u kui stoji, rekao je Jared.
Dilys se nasmijeila. Zato to je obiavala prekapati po ladicama i
ormariima u potrazi za stvarima koje bi mogla iskoristiti za svoje graevine. Da
joj nisi dao one Lego kockice, moda bi bila poela izvlaiti opeke iz zidova.
Alix je upitno pogledala Jareda, a onda joj je prisjeanje ozarilo lice. Vi ste
onaj visoki djeak koji je mirisao na more.
Dilys se nasmijala. To je Jared. Uvijek je mirisao na ribu i piIjevinu. Mislim da
se nije okupao sve do svoje esnaeste, kad su mu se poele sviati cure.
Alix je jo uvijek zurila u njega. Pokazali ste mi kako koristiti kockice i sjedili
smo na podu i gradili... to je to ono bilo?
Gruba replika ove kue. Moja je majka neprestano govorila kako je treba
popraviti i ja sam razmiljao kako nadograditi jo jednu prostoriju. Kasnije je
svoje zamisli i skicirao; Ken je vidio te skice i Jaredove crtee upotrijebio pri
obnovi. Jareda je jako nerviralo to toga trena nije mogao Alix priznati kako ga
je ona, kao etiri godine stara graditeljica, nadahnula da na taj nain zapone
svoju karijeru.
Alix je pokuavala sve to provariti. Graenju Lego kockicama ju je pouio
djeak koji e izrasti u jednog od najveih svjetskih arhitekata. Na licu joj se
moralo vidjeti o emu razmilja jer je Jared skrenuo pogled ustranu. Mogla je
vidjeti kako se mrti. Uistinu nije elio da ga promatraju kao nekakvu slavnu
linost!
Alix nije eljela rei nita to bi jo vie pojaalo to mrtenje. Opet je
pogledala Dilys. Znai, kapetan Caleb je bio duh ljubavnik tete Addy?
116

mart@& nymphe
Dilys je kimnula glavom. Tako je govorila moja baka. Moja je majka govorila
da pria gluposti ali, bila to istina ili ne, meni su se te prie sviale. Kao i Lexie.
Lexie? ula sam za nju, ali se nismo upoznale.
Lexie i njezina majka preselile su se sa mnom ovamo nakon to je Lexien
otac umro. Kad je Jared otiao na koled, veoma nam je ljubazno dopustio da
se uselimo u ovu kuu. Na trenutak je pogledala Jareda s toliko ljubavi i
zahvalnosti da je to bilo gotovo neugodno.
Okrenuvi glavu kako mu ne bi mogle vidjeti izraz lica, Jared je ustao i poeo
skupljati posue. Alix mu je krenula pomoi, ali Dilysin joj je pogled rekao da e
to Jared sam obaviti.
Kako moete imati ljubavnu aferu s duhom? upitala je Alix. Mislim, zar ne
bi postojala nekakva fizika ogranienja?
I meni je to oduvijek bilo udno, rekla je Dilys. Zapravo... Nakon to je
brzo pogledala Jareda koji im je bio okrenut leima, okrenula se Alix. Upravo
sam i ja to pitala svoju baku.
I to je ona rekla?
Da joj je Addy jednom povjerila da tog ovjeka toliko voli da ga dri
zatoenog.
Alix se zavalila u stolici. Kako neobina izjava. Pitam se kako je u tome
uspijevala.
Zapravo, pitala sam je jednom o tome i ona mi je odgovorila da nikad nije
potraila klju koji bi otkljuao vrata njegove elije.
To zvui zagonetno. to pretpostavljate da je mislila time... zapoela je
Alix, ali ju je Jared prekinuo.
Moda bi vas dvije na neko vrijeme mogle prestati s ogovaranjem? upitao
je. U tri imam dogovoren sastanak.
Mukarci obitelji Kingsley ne vjeruju u duhove, rekla je Dilys. Razmeu se
kako su oni prisebni i razboriti, a u tu se sliku duhovi ne uklapaju. Onda, draga,

117

mart@& nymphe
rekla je Dilys, ako ugleda duha u kui Kingsley, obavezno e mi o tome
priati.
Dilys, polako je rekla Alix, ako vidim kapetana Caleba, bio on duh ili ne,
zadrat u ga za sebe.
Obje su se ene tako glasno nasmijale da je to Jareda dozvalo natrag u
kuhinju.
Nakon ruka je Jared poao do svoga kamioneta donijeti neto alata za
potrebne popravke. Kad su ostale same, Dilys je rekla Alix da ima brod i da e
ga negdje ovoga tjedna Jared izvui iz spremita i porinuti u more.
ini se da puno pomae ljudima na otoku: rekla je Alix.
To smatra svojom zadaom. On je najstariji sin stare obitelji s Nantucketa.
To ime sa sobom nosi i obveze.
Nije ba neko suvremeno shvaanje, rekla je Alix.
Stanovnici Nantucketa u mnogo emu nisu suvremeni.
Poinjem to uviati, rekla je Alix. eljela je Jaredu i Dilys ostaviti vremena
da malo budu nasamo, pa se pola proetati po molu koji se pruao prema
puini.
Kad se Jared vratio u kuu, Dilys je primijetila kako se ogledava uokolo u
potrazi za Alix i inilo se da mu je laknulo kad ju je vidio vani, na dugom molu.
Malo kasnije je ve leao leima na podu, s gornjom polovicom tijela u
ormariu sudopera popravljajui Dilysin odvod koji je putao vodu.
Nikad prije nisam vidjela da se uz neku enu osjea tako ugodno, rekla je
Dilys.
Dugujem to Kenu. Dodaj mi klju. Prihvatio gaje. Naalost, njezini su
roditelji pred njom zatajili Nantucket.
Kako to misli?
Nijedno od njih dvoje nisu joj rekli da su boravili ovdje.
Ali Victoria dolazi svake godine.
118

mart@& nymphe
Alix to sada zna, ali Victoria je svojoj keri govorila da odlazi u neku kolibu u
Coloradu.
Zato bi takvo to inila?
Ne znam, rekao je Jared. Pokuaj sad pustiti vodu.
Dilys je otvorila slavinu i sve je savreno radilo.
Jared se izvukao ispod sudopera. Ken mi je rekao da Victoria nije eljela da
itko dozna kako se radnja njezinih knjiga zapravo zbiva na Nantucketu i da su
zasnovane na obitelji Kingsley.
Svi na otoku to znaju.
Ali mi ono to je nae drimo za sebe. Ona ne eli da vanjski svijet za to
dozna.
A ime se Ken pravda jer nije Alix rekao da esto dolazi ovamo? upitala je
Dilys.
Victoria mu je to zabranila. Rekla mu je da bi Alix, kad bi znala da joj roditelji
posjeuju Nantucket, i ona eljela doi ovamo.
Dilys je imala tekoa s razumijevanjem svega toga, ali napokon je kimnula
glavom. To mora imati veze s Addy, zar ne?
Moda. Znam da Victoria nije eljela da joj ki posjeuje tetu Addy. Njih
dvije su se za vrijeme Alixina boravka ovdje previe zbliile, a Victoriji se to nije
svidjelo.
Dilys je odmahnula glavom, prisjeajui se. Sjeam se kako je Addy bila
potitena kad je Victoria odvela Alix. Doista sam mislila da emo je izgubiti.
Zapravo, mislila sam da je sve to jako okrutno od Victorije. A i Alix je povrijedilo.
Kako li je to dijete plakalo!
ini se da je Alix to ipak preboljela. Ne vjerujem da se svjesno puno toga
sjea, ali zna vie nego to misli da zna. Kree se po kuhinji kao da je cijeli ivot
u njoj provela.
Nemoj mi rei da zna kako koristiti onaj grozan stari zeleni tednjak.
119

mart@& nymphe
Taj je tednjak izvrstan! A Alix na njemu okree gumbe niti ne razmiljajui
o tome.
Dilys se odmaknula da ga pogleda. Kakav to udan ton ujem u tvome
glasu.
Potovanje, to je ono to osjeam prema Kenovoj i Victorijinoj keri.
Nemoj me zavaravati, Jarede Kingsley. Poznajem te cijeli tvoj ivot. U njoj
vidi neto drugo.
Jared je na trenutak oklijevao. Projektirala je kapelicu, tiho je rekao.
I?
Dobra je.
>Dobra< ? Na skali od jedan do deset?
Jedanaest.
Dakle, dakle, rekla je Dilys. Pamet, ljepota i darovitost. ini se kao
potpuno pakiranje.
To je jo rano rei.
Jarede, duo, moj ti je savjet da ne eka previe s odlukom. Mozak, ljepotu
i darovitost na Nantucketu rado kradu. Mi smo mudri ljudi.
Jared je oprao ruke u sudoperu. Wes ju je pozvao da s njime u subotu poe
na festival sunovrata.
Tvoj roak Wes Drayton? Onaj neoenjeni mladi koji ima dobro uhodan
posao popravka brodova? Taj Wes?
Upravo taj. Jared se na njezin opis Wesa nije nasmijeio. Ja se ne mogu
zafrkavati s Kenovom i Victorijinom keri. Ako to postane ozbiljno i na kraju ne
uspije... Kako bih to mogao preivjeti? Njezinim roditeljima dugujem cijeli ivot.
Trebala si uti Kena kako urla na mene zbog... Odmahnuo je rukom. To sada
vie nije vano. Evo je, dolazi. Samo ne forsiraj previe, u redu? Ona je dobro
dijete.
I ti si, rekla je Dilys, ali Jared je ve bio na vratima i smijeio se Alix.
120

mart@& nymphe

Osmo poglavlje
Svia mi se Dilys, rekla je Alix. U njegovom su se starom crvenom
kamionetu vraali prema gradu, prolazei divnim krajolikom movara i jezeraca.
Jo je bilo rano doba godine, tako da su grane nekih grmova jo uvijek bile gole.
Kakvo je ono bijelo cvijee?
To je kozja jabuica. Znate onu: >Kozja jabuica cvjeta kad se lojke u jata
skupljaju, citirao je.
To bi, dakle, trebalo znaiti da ete uskoro isploviti svojim brodom.
Moram ovdje na otoku obaviti jo neke stvari. Nije rekao to jer je znao da
mora omoguiti Alix da se ovdje dovoljno udomai kako joj onoga asa kad on
ode ne bi palo na um odmah uskoiti na trajekt. Podsjetio se da je mora
povezati s Lexie i Toby.
Alix se zagledala kroz prozor. Jesu li te neke stvari znaile da radi na
projektu neke udesne graevine?
Dilys je dobra, rekao je Jared. Treba li vam moda potronog materijala
za raunalo?
U majinu ormariu ima toga vie nego dovoljno. Zato?
Zato to u, ako vas ovog asa budem vozio kui, zakasniti na dogovoreni
termin. Ali moda bih mogao i nazvati Trish da to odgodimo za kasnije.
Oh, rekla je Alix. Vas dvoje izlazite?
Ne, Tricija je frizerka, a Dilys mi je rekla da ovo moram maknuti s lica.
Rukom je pogladio bradu.
Obrijat ete se? I oiati?
U vonji joj je dobacio pogled. Mislite da ne bih trebao?
Sviao joj se takav s bradom, ali priznati mu to inilo se previe osobnim.
Samo vas ne elim mijeati s Montgomeryjem, nita vie. Ta kosa, ini se,
pristaje Kinglseyju koji plovi morem i ivi na otoku.

121

mart@& nymphe
U redu, rekao je, smijeei se. Bradu u podrezati, a ne skroz obrijati, a ni
kosu neu prekratko podiati. Je li tako bolje?
Ton njegova glasa natjerao ju je da se namrti. Zato se toliko estoko trudio
da joj ugodi ? Tko vam je rekao da znam za va... za va posao?
Bili ste gnjevni na mene, rekao je on. I cijelo ste vrijeme dobacivali jasne
sugestije o mojem poslu. Oprostite to sam tek naknadno na njih reagirao.
Ali zato ste izili donijeti mi cvijee, rekla je Alix, smekavajui se. To je
bilo vrlo lijepo od vas.
Preko iroke je ceste skrenuo lijevo, na parkiralite ispred nekih malih
duana. Meu njima se nalazio frizerski salon, a do njega duan s opremom za
raunala. Ne znam koliko e ovo trajati. Ako elite kui, mogu otrati unutra i
rei Trish da odgodimo. Ili moete poi pogledati druge duane.
Alix je izila iz kamioneta. Idem s vama, pa me moete i predstaviti.
Zatrebat e mi frizer dok sam ovdje.
Mislio sam da sutra odlazite, rekao je, zaobilazei kamionet.
Trebali ste i vi. Jeste li se predomislili?
Sada kad znam da me neete propitivati o mojoj mudrosti, moda i
ostanem.
Ako susretnem Jareda Montgomeryja, bit e to prvo to u ga pitati, ali ini
se da gospodin Kingsley samo odlazi u ribolov i... Pogledala ga je. ime se jo
bavite?
Ne znam. Godinama nisam bio na odmoru. Cijelu sam zimu putovao do New
Yorka i nazad, a ak mi i sada moj partner pue za vratom zbog jednog projekta
koji moram dovriti. Stupili su pod malu nadstrenicu i Jared joj je pridrao
vrata da ue.
Alix se morala ugristi za jezik da ga ne upita kakav to projekt mora dovriti.
Ali dogovor je bio dogovor i ona ga nije namjeravala prekriti.
Salon je bio velik i dobro osvijetljen. Jared je predstavio Alix Triciji, niskoj,
dotjeranoj i prilino lijepoj eni.
122

mart@& nymphe
Ne elim da ga obrijete, rekla je Alix, pa pocrvenjela. Oprostite to se
ponaam tako efovski.
To mi ionako nije doputeno, rekla je Trish i pojasnila kako nema dozvolu
za brijanje, pa stoga ne moe obrijati Jareda. Nekoliko su minuta dvije ene
raspravljale o tome to uiniti s njegovom neurednom kosom i bradom, dok je
on utke sjedio na stolici. Kad su se napokon dogovorile, Alix je sjela na praznu
stolicu do njega.
Pokazalo se da je Trish proitala svaki Victorijin roman objavljen u posljednjih
deset godina. Ona i Alix su bez prekida razgovarale dok je Trish ureivala, prala
i iala Jareda. Ako je on i progovorio koju rije, nijedna od ena to nije
primijetila.
Kad je Trish zavrila svoj posao, dvije su ene stale jedna uz drugu da ocijene
rezultat.
Jared je izgledao najmanje deset godina mlai i brada i duga kosa su mu jako
dobro pristajale. Zalisci su mu bili savreno podrezani uzdu snane eljusti, a
kosa mu je dosezala do dna potiljka. U kosi i bradi mu je bilo sjedina, ali na
njemu su one dobro izgledale.
Alix je mislila da je to nemogue, ali sada je izgledao ak i bolje nego prije
nekoliko godina, kad su ona i Izzy bile na njegovom predavanju. Alix nije mogla
odoljeti da mu preko ramena u zrcalu ne pogleda donju usnu.
Je li dobro? upitao je Jared, pogledavi Alix u zrcalu.
Da, rekla je ona i okrenula se.
Jared je za blagajnom platio, nakon ega su se pozdravili i otili.
Hoemo li po namirnice? upitao je Jared.
Ona je otvorila vrata kamioneta. Poinjem osjeati krivnju jer vam
oduzimam toliko vremena. Moda biste me mogli odvesti do agencije za najam
automobila, gdje bih sebi mogla uzeti neko vozilo.
Ako ete ovdje ostati cijelu godinu, moda bismo vam trebali kupiti neki
rabljeni auto. Jedan moj prijatelj prodaje Volkswagen.
123

mart@& nymphe
Mislim da u s kupovinom auta priekati. Kad mama doe ovamo,
vjerojatno e neto poduzeti. to ona vozi kad je ovdje?
Nita, rekao je Jared. Pjeaci u grad na jelo. A nekoliko blokova dalje je
trgovina u kojoj kupuje voe. Ona i teta Addy su esto odlazile na ruak, ali
veinu vremena je vaa majka provodila radei.
Oh, da. Smiljajui zaplete za svoje romane, rekla je Alix.
itajui dnevnike moje obitelji i pravei zabiljeke, pomislio je Jared. Jedne je
godine Victoria u kuu prokrijumarila mali kopirni stroj. Koristila ga je samo u
privatnosti svoje spavaonice, ali njegov je djed Caleb to dojavio teti Addy i
uslijedila je estoka prepirka. Victoria je optuila Addy da je pijunira.
Kad je Jaredu to reeno, okomio se na svoga djeda zbog pijuniranja. ulja
li se to uokolo i promatra je kako se oblai i svlai!? Jared je mislio kako e te
rijei oneraspoloiti djeda, ali Caleb se nacerio i rekao: Oh, da. Ali samo
Victoriju, a zatim nestao.
Bez obzira kako Addy za to doznala, Victoriji je reeno da se rijei kopirke ili
da otie. Ona ju je nevoljko predala Addy. Kad je Jared posljednji put provjerio,
jo se uvijek nalazila u ormariu u manjem dnevnom boravku.
Da, smiljajui zaplete, napokon je rekao Jared. elite li poi do duana ili
ne?
Trebalo bi mi par stvari.
Skrenuo je na parkiralite koje je prepoznala. S druge strane ulice nalazio se
Downyflake sa svojim velikim utipkom na proelju. Prvi put se nije osjetila
izgubljenom.
Znate gdje ste? upitao ju je.
Otprilike.
Posegnuo je rukom na stranje sjedalo, izvukao veliku flanelsku koulju i
dodao joj.
to e mi ovo?
Vidjet ete.
124

mart@& nymphe
Stop and Shop bio je najhladniji duan u kojem je ikad bila i brzo je odjenula
koulju koja ju je cijelu prekrila.
Poinjete sliiti na stanovnicu Nantucketa, rekao je smijuljei se.
Zato se osjeam kao da su mi upravo podarili veliki kompliment? Odnosno,
neposredno nakon to su me nazvali mornarom iz obitelji Kingsley koji loe
rum.
Jared se nasmijao. Kad smo ve kod toga, tu je i duan u kojem prodaju
estoka pia. Mislite da bismo ga trebali posjetiti ? Moda uzeti jedan karton
tamnog ruma?
Ako se dobro sjeam, vi ste pili jednako koliko i ja.
Ali, naalost, nijedno se od nas dvoje nije napilo. Poao je naprijed da
uzme dvije vreice mlade zelene salate.
Alix je stajala uz kolica, promatrajui ga. Upravo je prvi put izgovorio neto
to je moglo sliiti na pokuaj zavoenja. Samo nekoliko minuta ranije morala
se obuzdati da ne pone sliniti kad ga je ugledala u zrcalu, ali on ju je i dalje
promatrao kao to je to inio njezin otac.
Onda, priajte mi o tom spoju koji imam u subotu, rekla je Alix. Nalazili su
se uz police s kavom i ajem i on je itao natpise na pakiranjima.
Nema se tu mnogo toga rei. Na otoku rastu milijuni sunovrata. Postoji
neka pria da ih je neki kosac travnjaka zamalo istrijebio, ali oni su jo uvijek
ovdje. Organizira se parada starih automobila i izlet u Sconset. Ubacio je dvije
vreice kave u kolica.
Pretpostavljam da vi ne sudjelujete.
inio sam to kao dijete. Roditelji su me vodili svake godine. Mama me je
znala prekrivati sunovratima, a zatim bi me smjestila u stranji dio starog
kamioneta s mojim roacima. Ali kad sam malo odrastao, postao sam preveliki
frajer da bih inio takvo to.
Naslonjen na rukohvat kolica, promatrao je Alix kako stavlja stvari unutra.
Zastali su pored velike staklene vitrine u kojoj se nalazio irok izbor mesa i
salata. Jared je sve koji su radili za pultom pozdravio po imenu.
125

mart@& nymphe
to biste vi eljeli uzeti? upitala je ne razmiljajui, a zatim rekla:
Oprostite. Nisam time mislila da emo esto zajedno jesti.
Pileu salatu, rekao je on, i uzmite mi neto unke za sendvie. Zaboravili
smo rajice. Vratit u se po njih. I uzmite mi neto one dimljene puretine.
Okrenuvi se, zaputio se prema odjelu s voem i povrem.
Alix nije mogla zatomiti smijeak. Na koncu se ipak inilo da nee morati
svaki obrok jesti sama.
Ostatak kupovine je bio zabavan, ali dok su doli do smrznute hrane, Alix su
ve cvokotali zubi. Jared joj je poloio dlanove na nadlaktice i estoko ih
protrljao. Ako elite ovdje ivjeti, morat ete ovrsnuti.
Krenuli su prema blagajni, ali Alix je zastala pored novinskog tanda. Uzela je
lokalne novine i oklijevala oko kupovine asopisa koji se bavio preureenjem
kua. Jared ga je uzeo i ubacio u kolica.
Kasnije mi moete prepriati sve to su krivo uinili, rekla je, smijeei se.
Zar niste nita nauili na fakultetu? Kaite vi meni.
Praznili su kolica s namirnicama pred blagajnom.
Ba. Ja u govoriti amerikoj ivuoj... Njegov ju je pogled presjekao u pola
reenice. to uope jedan mornar Kingsley zna o preureenju kua?
Podario joj je tako sladak osmijeh da su Alix poela klecati koljena.
Brzo uite, je li?
Da, kada je to u mojem interesu. Jeste li uzeli jaja? upitala je.
Ne. Dolje su, ravno niz prolaz, i svakako otvorite pakiranje da provjerite je li
koje razbijeno, rekao je on.
Alix se uspravila nad kolicima i pogledala ga.
Uzdahnuvi, pohitao je niz prolaz po jaja.
Kad je Alix zavrila s pranjenjem kolica, mlada ena za blagajnom je upitala:
Jeste li vi i Jared zajedno?
126

mart@& nymphe
Alix je na trenutak ostala bez rijei. Zar su na ovom otoku ba svi svakoga
poznavali? Ne, napokon je rekla. Tek smo se juer upoznali.
ena je podigla obrve. Prepirete se kao da ste u braku.
Alix je zaustila neto rei, ali Jared se vratio s jajima.
Jeste li uzeli grki jogurt? upitao je. Ne podnosim one male tetrapake s
gomilom eera na dnu.
Veoma svjesna toga da ih ena promatra, Alix je podigla pakiranje grkog
jogurta.
Dobro, rekao je, smijeei se. Ba taj volim. Ken ga je na to navukao.
Ona je brzo pogledala blagajnicu, koja je opet podigla obrve. Plaajui, Jared
joj je pruio svoj privjesak za kljueve s prikvaenom karticom Stop and Shopa.
Vani je bilo toplije nego unutra i oni su pourili do kamioneta. Alix mu je
dodala vreice, a on ih je stavio u teretni prostor. Kad su uli u kabinu, odmjerio
ju je pogledom i ukljuio grijanje. Kako ete ovdje preivjeti zimu, u toj staroj
kui punoj propuha?
Nai u si debelog deka, rekla je.
Kad Jared nije nita odgovorio, pogledala ga je. utei je izvezao auto s
parkiralita. inilo se da su momci jo jedna tema koju nije trebala spominjati.
Ali istina je bila da e, ukoliko sebi ne nae nekog mukarca, napraviti budalu
od sebe zbog Jareda Montgomeryja Kingsleyja.
Kako bi bilo da poemo kui, spremimo namirnice, pa zatim jo malo
proeemo gradom? upitao je.
A vi ete moda susresti nekoga koga poznajete.
Brzo ju je pogledao i vidio da se ali. Sada se svi meusobno poznajemo, ali
to nee dugo potrajati.
Kako to mislite?
Dolaze oniiii.

127

mart@& nymphe
Morala se nasmijati. Zvuao je poput najavljivaa iz reklame za neki film
strave. Tko to dolazi?
Skrenuo je u ulicu koja se inila pretijesnom ak i za jednosmjerni prometa,
ali ravno ususret im je dolazio jo jedan kamionet. Ni Jared niti drugi voza se
izgleda uope nisu zabrinjavali oko mogunosti mimoilaenja i k tome su jo,
naravno, podigli ruke na pozdrav.
Otkrit ete, rekao je, to zapravo i nije bio odgovor na pitanje.
Kad su se vratili kui, unijeli su namirnice i brzo ih pospremili. Alix je tono
znala gdje to treba spremiti u donje ormarie i to ih je natjeralo na smijeh.
Dvaput mu se provukla ispod ruke da doe do hladnjaka. Sve u svemu, zajedno
su dobro funkcionirali.
Dvadeset minuta kasnije opet su bili vani i etali Nantucketom. Sputali su se
niz velianstvene ulice, zastajui povremeno da proko-mentiraju vrata ili neko
drugo obiljeje kue.
Nakon nekog vremena Jared se zaustavio pred malom kuom i Alix na
trenutak nije shvaala zato je zastao. Ali onda je pogledala preko njegovog
ramena i oi su joj se rairile. Ovo ste vi uinili, zar ne? Mislim, Jared
Montgomery je obnovio ovu kuu?
Jest, rekao je Jared blistavih oiju. I sluajno znam da je imao samo
etrnaest godina kad je ovo projektirao. Naravno, ovo je nita u usporedbi s
njegovim kasnijim djelima, ali jest njegovo.
alite se? upitala je Alix. Znala sam da je njegovo. Pogledajte nain na koji
su vrata ugraena u zid. To je isti Montgomery.
Jared se prestao smijeiti. Zar elite rei da se tijekom cijele karijere nije
promijenio?
Mislim da se vrlo mudro drao uspjenih rjeenja.
Nakon kratkog oklijevanja, Jared se nasmijao. Veoma diplomatski od vas.
Znam da ne bih trebala pitati, ali kako mu je uspjelo projektirati graevinu
sa samo etrnaest godina?
128

mart@& nymphe
Radio je s majstorskim graditeljem koji mu je dopustio... dopustio meni da
je projektiram. Glas mu je postao meki dok se prisjeao toga vremena.
Krenuli su dalje. Svoje sam zamisli crtao tapom u praini, pa me je on pouio
temeljima skiciranja. Pokazao mi je kako koristiti trokut i T-ravnalo, a prvi crtai
stol bila su mi stara vrata postavljena na dva drvena jarca, s...
S trokutastim komadima pluta koji su vrata drali nakoenima, rekla je
Alix.
Govorite to kao da ste ga vidjeli.
Tata mi je nainio jedan takav. Ali upotrijebio je donji dio dvokrilnih vrata.
Koliko vam je bilo godina? upitao je Jared.
Osam. Tiho se nasmijala.
to je smijeno?
Upravo sam se sjetila Lego kocaka. Mislim da sam ovdje ostavila one koje
ste mi dali jer sam kasnije s tatom otila u duan i ugledala kutije pune njih. Jo
uvijek se sjeam kako sam poludjela i poela plakati. Nikad nisam bila
problematino dijete, ali ne vjerujem da sam ikad, prije ili poslije, neto toliko
jako eljela kao to sam eljela njih. ini se da je tata to shvatio jer je nakrcao
kolica njihovim kompletima.
Jared se smijuljio. Jeste li se koristili njima?
Neprestano! Ali majka ih je mrzila jer je tih malih komadia bilo po cijeloj
kui. Znala je rei: >Kennethe, kad odraste, moje dijete e biti pisac. Ne trebaju
joj te dosadne male kocke. <
to je va otac na to rekao?
Stiala je glas. Rekao je: >Ona je ve arhitektica. Mislim da ne moe biti i
ono to sam ja i ono to si ti.
ini se da je bio u pravu, rekao je Jared.
Bio je. Dok sam odrastala, mama me je tjerala da piem prie, ali
jednostavno ih nisam mogla smisliti. Ako bih ula priu, mogla sam je zapisati,
129

mart@& nymphe
to mi je bilo lako. Ali nisam mogla kao moja majka smiljati one fantastine
zaplete.
Znate pisati, ali ne znate stvoriti zaplet? inilo se kao da ga zabavlja neto
to je Alix muilo dok je odrastala.
Otprilike tako, ali kad je itko u stvarnom ivotu uo za stvari koje se
dogaaju u knjigama moje majke? Ubojstvo, tajne sobe u kojima se skrivaju
kriminalci, smiljanje urota kako bi se doepalo neke stare kue i... Kad ga je
pogledala, vidjela je da zaprepateno zuri u nju. Zato me tako gledate?
Zgroen sam time to ljudi itaju. Sada vi udno izgledate.
Jo uvijek se prilagoavam injenici da je moja majka svaki kolovoz
provodila ovdje, a ne u Coloradu.
Nije povjerovao da mu je rekla sve to joj je na umu, pa ju je priekao da
nastavi.
Upravo sam se neega sjetila, rekla je. Vaa je obitelj stara, a i kua vam
je stara.
Molim vas, nemojte rei kako mislite da je moja obitelj prototip za bandu
ubojica.
Ona ga je jedva sluala. Ideja da joj je majka sve svoje knjige temeljila na
porodici Kingsley postajala je sve jasnija. Zar je bilo mogue da su majini
stravini romani bili zasnovani na istinP.
Jared je pretpostavio o emu Alix razmilja i to mu se nije svidjelo. Istinski je
vjerovao da neiju obiteljsku povijest treba zadrati u privatnosti. Poloio joj je
ruku na rame i okrenuo je prema jo jednoj kui. Ovo je Montgomery kada je
imao esnaest godina.
Alix je samo ostala stajati, trepui oima. Jedna je majina knjiga govorila o
receptu za sapun koji je postao temeljem cijelog porodinog bogatstva.
Kingsleyjev sapun, apnula je Alix, irom otvorenih oiju. Bio je to stvaran
proizvod i proizvoa je tvrdio kako se proizvodi ve stoljeima. Danas se vie
nije previe dobro prodavao, ali jo ga se uvijek moglo pronai u svakoj trgovini
u dravi. Majka njezinog tate esto se klela u njegovu kvalitetu.
130

mart@& nymphe
Imate pravo, glasno je rekao Jared. Ovo ne moe biti Montgomeryjev
projekt. Prozori nisu kakvi bi trebali biti i on nikad ne bi nainio tako
monstruozna mansardna okna. Krenuo je dalje niz ulicu.
Nainio bi ih upravo takvima, rekla je Alix, pokuavajui skrenuti misli sa
sapuna.
Jared je zastao i okrenuo se da je pogleda.
Kua Danwell, rekla je. Ona ima ba ovakva mansardna okna.
Smijeei se, Jared se opet zaputio dalje.
Alix je pohitala da ga dostigne, spotaknuvi se usput na neravnom ploniku.
Skrenuo je u uliicu koja se inila previe tijesnom da kroz nju proe i skuter, ali
s njezine obje strane nizali su se parkirani automobili. Hodao je brzo, dugim
nogama prodirui metre.
Alix je gotovo morala potrati kako bi s njime odrala korak.
Odjednom se zaustavio pred kuom koja je stajala uz samu cestu, posegnuo
u dep za kljuevima i otkljuao vrata. Alix je ula za njim.
Mislim da je struja ukljuena, rekao je, pipajui po zidu u potrazi za
prekidaem.
Nalazili su se u prizemnoj kuhinji iji je boni zid bio izraen od golih starih
opeka. Kroz vrata je mogla vidjeti prostoriju nalik blagovaonici, s velikim
kaminom na suprotnom zidu.
Jared je sa zadovoljstvom vidio da je iz Alixinih oiju nestalo onoga odsutnog
pogleda. inilo se da je kua zatomila njezine misli o njegovoj porodici i
romanima njezine majke, i o nainu na koji su povezani.
Ovo je prilino stara kua, tiho je rekla Alix, s puno potovanja koje je kua
i zasluivala. Bacila je pogled u udaljeniju prostoriju, vidjela ogromni kamin, a
zatim opet pogledala staru kuhinju. U njoj se nalazio stari tednjak i vremean
sudoper prepun oiljaka i tragova udaraca. Ormarie je nainio netko tko nikad
nije uo za zglobne okove.
Ormarii od javorovine i granit? upitao je Jared.
131

mart@& nymphe
Nisam sigurna da bih ila toliko daleko, ali ja bih... Uutjela je, prisjetivi se
s kime razgovara. ija je ovo kua?
Moga roaka. eli da mu izradim projekt obnove koju e on obaviti, a zatim
kuu prodati. elite li vidjeti gornji kat?
Kimnula je glavom, pa su se strmim i uskim stubama uspeli na kat gdje ih je
doekalo mnotvo prostorija. Kua je bila nadograivana na veoma riskantan
nain. Neke su sobe bile lijepe, ali druge su bile pregraene runim gipsanim
ploama.
Jared je sjeo na stari kau koji je straga bio poduprt telefonskim imenicima i
priekao dok je Alix lutala od sobe do sobe. Vidio je kako razgleda vrhove
zidova i znao da procjenjuje to je od njih staro i izvorno, a to je nabacano u
ezdesetima, u pokuaju stvaranja to veeg broja spavaonica.
Ostavio ju je na miru dvadesetak minuta, a onda ga je kruljenje u elucu
natjeralo da ustane. Jeste li spremni za polazak, ili se trebam vratiti do kue i
donijeti vam metar?
Kao da ve nemate cijeli tlocrt na papiru, rekla je Alix.
Jared joj je poklonio letimian osmijeh. Moda i imam. Umirem od gladi.
Poimo neto pojesti.
Imamo gomilu namirnica i mogli bismo...
To predugo traje. Poimo do Bratstva. Poveo ju je van kroz druga vrata, u
neto to je izgledalo poput uasno zaraslog vrta.
Hoete li obaviti i ureenje vrta?
Ne ja, rekao je u hodu s Alix za petama. Mislio sam nagovoriti Toby da to
obavi. Da sve ostane u obitelji.
Oh? Nisam znala da vam je ona roakinja. Alix nije mogla odoljeti sitnom
zadovoljstvu jer uje da mu je Toby, koju su svi oboavali, izvan dosega. Bilo joj
je drago to joj se to nije osjetilo u glasu.
Ali Jared je ipak neto uo. Mi smo povezani srcem, a ne krvlju, rekao je,
pa poloio ruku na grudi i duboko uzdahnuo.
132

mart@& nymphe
Idiote! A onda je shvatila to je rekla i kome je to rekla.
Jared se nasmijao. Samo kad je u pitanju Toby. Otvorio joj je vrata
restorana.
Odmahujui glavom, Alix je ula ispred njega u neto to je sliilo engleskom
pubu, ali odmah je postala svjesna da su ovdje zidovi i kamin pravi. Fino,
rekla je.
Poveli su ih do separea u stranjem dijelu lokala. Jared je, naravno, usput
pozdravljao sve prisutne.
Na ovom su otoku tajne ljubavne avanture nemogue, zar ne?
Tek su malobrojni pronali nain kako to izvesti, rekao je zagledan u
jelovnik, ali obino bivaju raskrinkani.
Doao je konobar i naruili su jelo, a Alix je razmislila o tome to je maloas
rekao. Kladim se da je teta Addy znala za sva ogovaranja. Unato tome to je
rijetko izlazila iz kue, ljudi su dolazili njoj i govorili joj to se dogaa. Moda je
moja majka ula te...
Jared je stavio pred Alix papirnati ubrus i olovku. Onda, to biste vi uinili s
tom kuom?
Pokuavate mi odvui panju, zar ne?
Samo sam mislio da e vas vlastita budunost vie zanimati od majine
prolosti. Valjda sam pogrijeio. Posegnuo je da ukloni ubrus.
Alix je stavila ruku na njega i poela skicirati tlocrt kue. Kad sam bila dijete,
tata me je znao voditi u razgledanje kua, a zatim bi me po povratku tjerao da
nacrtam tlocrte.
Jared je poelio priznati da je njezin otac isto to i njega tjerao, ali je odustao.
Kad Alix napokon dozna istinu, nadao se da se nee ljutiti na njega jer joj nije
rekao da joj je i otac puno vremena proveo na Nantucketu.
U restoranu je bilo mrano i morao joj je preko glave gledati to radi. Dilys je
rekla da mu je ugodno s Alix i to je bila istina. Moda zato to ih je oboje

133

mart@& nymphe
pouavao njezin otac ili moda stoga to su ih zanimale iste stvari. togod to
bilo, uivao je u njezinu drutvu.
Ali nije bilo lako obuzdati fiziku elju za njom. Svialo mu se kako se ona
kree, volio joj je promatrati usne dok je govorila. Neprestano je matao o
tome kako je dodiruje i nije bilo lako drati ruke podalje od nje. U duanu,
kad joj je bilo onako hladno, poelio ju je uzeti u zagrljaj. Ali samo joj je
protrljao ruke. Na ulici ju je okrenuo prema kui. Bili su to tek sitni dodiri, ali
nije ni to trebao initi jer je zbog toga samo prieljkivao jo vie.
Je li ovako dobro? upitala je i gurnula mu ubrus.
Letimino je pogledao skicu, ali to je inio jo iz mladalakih dana. Ovaj zid
nije u redu. Trebao bi biti ovdje.
Ne, grijeite, rekla je. Tu je kamin. Nacrtala ga je.
Va nacrt je netoan. Zid je ovdje, a kamin ovdje. Nije to nacrtao, nego
samo prstima pokazao gdje bi crte trebale biti.
Apsolutno ne. Vi ste... Uutjela je, opet sebe podsjeajui tko je on.
Oprostite. Vi sigurno znate bolje od mene.
Kakvim ste me ono odvratnim imenom nazvali?
Pokuala je shvatiti to eli rei. ivuom amerikom legendom?
Tako je. Zvui kao da sam neki muzejski izloak iz vremena prije amerike
revolucije. Ispruio je ruku. Ja sam topao. Od krvi i mesa. I mogu pogrijeiti.
Alix je poloila ruku na njegovu i prsti su mu se sklopili oko njezine ake. Na
trenutak su im se pogledi susreli i osjetila je kako joj trnci prolaze tijelom.
Ruke su im se razdvojile kad im je konobar donio sendvie.
Onda, kako biste je vi preuredili? upitao ju je Jared im su opet ostali sami.
Alix je pogledala skicu i natjerala se opet vratiti misli na nju. Ovisi o tome
to vlasnik eli.
On je to prepustio meni, rekao je Jared. Kua je namijenjena prodaji.

134

mart@& nymphe
Carte blanche. Kako zanimljiva ideja. Moj tata je znao rei da je u
arhitekturi najgore imati posla s klijentima. Razmiljam o tome je li i
Montgomery imao takvih problema?
Mislim da im je on rekao da, ukoliko ele Montgomeryjev projekt, moraju
postupati po njegovome ili otii.
To je put koji vodi gladovanju.
Tada je ekonomija bolje stajala, a on je u sebi imao dovoljno gnjeva da to
iskae.
Alix ga je pogledala preko stola. U restoranu je bilo mrano i vladala je
posebna atmosfera, a njemu je u oima bio pogled koji nije mogla proitati.
Mogla je zamisliti da su taj gnjev, njegova darovitost i izgled bili ubojita
kombinacija.
Jared je imao potekoa ostati smiren kad ga je Alix tako pogledala. Da se
radilo o bilo kojoj drugoj eni, rekao bi: Idemo odavde, zatim bi je odveo kui
i ravno u krevet. Ali ovo je bila Kenova ki.
Nemate nikakvih ideja kako bi je trebalo preurediti? Zvuao je kao da ga je
razoarala.
Alix je pogledala crte i pokuala sebe sprijeiti da se namrti. Osjeala se kao
da joj je neki mukarac rekao ne, kao da mu je ona dala znak, a on je odbio.
Rekla je sebi da se pribere. Po svemu to je znala, on je imao ozbiljnu vezu,
moda ak i zarunicu.
Ali opet... mogao se pretvarati da je zainteresiran.
Da sam ja Montgomery, odluno je rekla, promijenila bih ova vrata i
proirila ova mansardna okna. Unutra bih maknula ovaj zid, a u kuhinji bih
sudoper stavila ovdje. Crtala je jednako brzo kao to je govorila i kad je
zavrila, pogledala ga je.
Jared je zurio u njezine irom otvorene oi. Bilo je to tono onako kako je on
planirao preureenje, sve do poloaja sudopera.
Trebalo mu je kratko vrijeme da doe sebi. A kako biste vi to uinili?
135

mart@& nymphe
Blae, rekla je. Ne toliko radikalno. Ostavila bih kuhinju kakva jest, osim
to bih ovdje stavila radni stol. U prizemlju bih uklonila ovaj zid, a na katu ovu
pregradu.
A izvana?
Ostavila bih sve kako jest, ali bih ovdje dodala sobu. Spustila bih je da ne
zaklanja gornje prozore, a zatim uzdu cijele june strane stavila prozore. Ovdje
bih stavila vrata i stube prema vrtu.
Zastala je. Prepun svakojakih oznaka, crte je sada jedva bio itjiv. To bih ja
uinila.
Jared je nijemo zurio u nju. Ako je upao u takvu rutinu da jedna studentica
moe predvidjeti to bi on uinio, to je bilo loe. Ali opet, ta je studentica bila
ono to je i sam neko bio a njezin projekt jo bolji od njegovog.
Glavom mu je proletjelo da bi trebao odmah napustiti otok, maknuti se od
ove nadobudne djevojke koja vjeruje da je bolja od uvenog Jareda
Montgomeryja.
Ali ve sljedee sekunde zavalio se u stolici i nasmijeio.
Alix je primijetila izmjenu emocija na njegovom licu i na trenutak pomislila da
e izii iz restorana i da ga vie nikad nee vidjeti.
Vaa je, rekao je, smijeei joj se.
to to?
Kua. Vaa je, da je preuredite. Svojem je roaku rekao da e on to obaviti
besplatno, ali to njoj nije namjeravao rei. Pobrinut u se da za to budete
nagraeni, a projekt moete priloiti svojoj zbirci radova. Nagnuo se prema
njoj, ozbiljnog lica. Za koju se istinski nadam da ete je staviti na raspolaganje
mojoj tvrtki kad se prijavite za posao. Imat ete moju osobnu potporu, a kako
sam ja vlasnik, posve sam siguran da emo vas i zaposliti.
Alix je samo sjedila i trepui ga gledala, nesposobna u potpunosti shvatiti
to joj je to upravo rekao.

136

mart@& nymphe
Ako se sada rasplaete i dovedete me u nezgodnu situaciju, povui u svoju
ponudu.
Neu, rekla je i jo bre zatreptala.
Jared je domahnuo konobaru da im prie i naruio dva okoladna deserta i
dvije rum-kole. S dvije krike limete, pridodao je.
Pijana i debela, promrmljala je Alix i uzela iscrtanu papirnatu salvetu da
njome obrie oi.
To bi vam moglo zatrebati kasnije, rekao je on i dodao joj istu koju je
uzeo sa susjednog praznog stola. Salvetu s neurednim crteom je spremio u
dep svoje koulje.
Duboko zavaljen na sjedalici, promatrao je Alix kako guta cijeli okoladni
desert i jo pola njegovoga. Na njegov poticaj, avrljala je o svojem djetinjstvu i
o tome kako je bilo odrastati izmeu dva izvanredno darovita roditelja.
Dok je govorila, on je razmiljao o tome da su mu projekti postali predvidivi,
da je postao neka vrsta trgovake marke. Novakinja u svijetu arhitekture, Alix je
donosila energiju koju on odavno nije osjetio.
Jeste li spremni za povratak kui? upitao je. Imam stranu elju baciti
pogled na neke planove kua koje sam zimus izradio. Mislim da im treba
izmjena. Previe slie onome to sam ve uinio. Ovdje nemam raunalni
program za crtanje, ali bismo moda zajedno mogli...
Da, rekla je Alix.
Niste mi dopustili da zavrim.
Ne treba mi raunalni program. Dobili ste me na rije >zajedno<. Ustala je.
Jeste li spremni za odlazak?
Mislim da bih najprije trebao platiti raun, u redu? Nasmijeio joj se.
Ona je i protiv volje potvrdno kimnula glavom.

137

mart@& nymphe

Deveto poglavlje
Jared nije bio siguran to ga je probudilo, ali prvo to je ugledao bio je njegov
djed kako lebdi nad njim. Suneva je svjedost preplavila sobu i probijala se kroz
djedovo tijelo. Kad je Jared bio mali, a teta bila izvan sobe, protrao bi kroz
djeda, a onda se poeo neobuzdano smijati. Njegovoj majci, koja nije mogla
vidjeti Caleba, bilo je smijeno gledati kako njezin sin za posjeta teti Addy tri
amo-tamo po sobi i tako se estoko smije neemu nepostojeem.
Jaredov otac, koji je Caleba mogao vidjeti, samo se popustljivo smijeio. I on
je, kad je bio dijete, inio isto.
Kad je Caleb nestao, Jared je vidio Alix ispruenu na drugom kauu i u
dubokom snu. Na tepihu su stajali prazni tanjur i aa; posvuda uokolo bile su
razbacane gomile papira i velikih rola nacrta. inilo se da su opet zaspali
zajedno radei. Ali bavili su se time ve etiri dana i noi, a spavali samo dvaput.
Jared se pridigao i sjeo, rukama protrljao lice i opet je pogledao. Iz iskustva je
znao da ima vrst san. Kad je prvi put usnula na kauu, odglumio je dentlmena
i pokuao je poslati na kat.
To se nije dogodilo. Pokuao je s guranjem, ali ona je samo neto
promrmljala i nastavila spavati. ak joj je stavio ruke na ramena i podignuo je u
uspravni poloaj, ali ona se ni tada nije probudila. Palo mu je na um da bi se,
ako je podigne u naruje, mogla priljubiti uz njega poput djeteta. Umoran
jednako kao i ona, bojao se da e se, ako je odnese gore do kreveta, i sam u
njega sruiti.
Na kraju ju je poljubio u elo i ostavio da spava na kauu. Pomislio je otii do
gostinske kue, istuirati se i odspavati u vlastitom krevetu. Umjesto toga, bacio
je pogled na jedan od planova na podu i shvatio da na njemu postoji greka.
Opet je sjeo na kau s namjerom da to ispravi, ali sljedee ega je bio svjestan
bila je Alix kako stoji nad njim, dri u rukama plan i govori: Ovaj zid je
pogreno postavljen. Trebao bi biti deset centimetara junije.
Trebao mu je jedan asak da se razbudi, ali zatim je rekao: Slaem se.
Bilo je to prije dva dana i otad nisu spavali. Samo su radili.
138

mart@& nymphe
Jared je opet pogledao Alix, koja se smijeila u snu. Sino ili prije rano
jutros kad je zaspala, poljubio ju je u usta. Njeno, prije prijateljski nego
strastveno. Ona mu je kratko uzvratila poljubac, a zatim se nasmijeila u snu.
Jared je podigao pogled i ugledao svoga djeda kako mu upuuje pogled koji
je govorio: Ba si jadan. Nakon toga je nestao.
Taj drugi put Jared nije niti razmiljao o spavanju bilo gdje drugdje osim na
kauu, okrenut Alix.
Krajikom oka je uoio pokret i podignuvi pogled vidio svoga djeda kako se
ponovo pojavljuje na vratima. inilo se da e neto rei, ali sljedee je sekunde
kroz njega prola Lexie.
Jarede! glasno je rekla. Gdje si bio? Nitko te nije ni vidio ni uo otkad si
otiao u posjet Dilys. Toby se toliko zabrinula da me je poslala u izvianje... Oh!
Je li to... ? Pogledala je u usnulu Alix na kauu.
Jared je u dva koraka preao sobu, uhvatio roakinju za ruku i izgurao iz sobe
u kuhinju.
Je li to na drugom kauu Alix? Zar ste vas dvoje sada par? Ve?
Ne, rekao je Jared. Barem ne na nain kako ti misli. I stiaj glas. Treba joj
sna.
to ste vas dvoje inili, osim to ste trusili rum? Na radnoj plohi se nalazila
jedna prazna boca i do nje jo jedna, napola puna. Lexie je podigla ruku.
Nemoj mi rei. Radili ste.
Tako je, rekao je Jared. Ona je gora od mene.
Ne moe biti, rekla je Lexie, a onda se saalila nad njime jer je uistinu
izgledao umorno. Barem su te ona i Dilys nagovorile da odree tu gomilu kose
koju si imao. Sjedni, a ja u ti neto pripraviti za doruak. Toby je poslala neto
dema koji je sama napravila. Hoe li se Alix uskoro probuditi? Napunila je
aparat za kavu.
Jared je sjeo na klupu, trljajui oi kako bi iz njih otjerao san. Probudit e se
kad se probudi.
139

mart@& nymphe
to to znai?
Da se, prije nego to za to bude spremna, ne bi probudila niti da joj sidro
padne na nogu.
Vadei stvari iz hladnjaka, Lexie mu je okrenula lea kako ne bi vidio njezin
osmijeh. Ona je bila lijepa mlada ena tamne kose i oiju kao kod svih Kinglseyja
te nepogreivog oblika eljusti. Otac joj je bio pridolica s kopna, plave kose i
oiju, i njegov je ten ublaio tamnoputost Kinglseyja tako da su se na suncu u
Lexienoj kosi mogli vidjeti svjediji pramenovi. A Dilys je uvijek govorila kako su u
Lexie oi svjetlije nego u ostalih Kinglseyja, ije su plave oi bile toliko tamne da
su gotovo poprimale crnu boju.
A kako ti to zna? upitala je Lexie, stavljajui na radnu plohu kutiju jaja.
Jared nije imao namjeru odgovoriti joj na to pitanje. Kako je Dilys?
Neprestano pria o tebi i o Alix. Je li istina da si je nagovorio da te zove
gospodin Kingsley?
Jared se nasmijao. Tako je zapoelo, ali tada je jo bila prepuna
strahopotovanja prema meni. Sada je samo Kingsley, kao kod >Kingsley,
nema pojma o emu govori. <
Mislila sam da studenti arhitekture vjeruju kako si ti nekakav bog kojega
treba oboavati. Ton Lexiena glasa jasno je govorio koliko to smatra
apsurdnim.
Ne ova. Jared se smijeio. Barem ne vie, premda sam ja bio u pravu oko
zida u kui moga roaka.
Lexie je prestala razbijati jaja i pogledala ga. Sluao si je? Po onome to sam
vidjela, kad su u pitanju kue, ili e biti po tvome ili se drugi mogu goniti.
Osim kad je Ken u pitanju, rekao je Jared.
A to se protee i na njegovu ker? Dilys misli da taj ovjek moe initi uda.
Znala mi je govoriti kakav si bio prije nego se Ken pojavio. Ja sam bila samo
klinka, ali...

140

mart@& nymphe
Ti si iste dobi kao i Alix. Dilys te je znala dovoditi ovamo k teti Addy da se
igra s njome.
Nisam to znala. Nije mi to rekla.
Jednom sam vas vidio zajedno. Sjeam se kako ste vi klinke sjedile straga
i... Zautio je, prisjeajui se tog prizora.
Bilo je to onoga ljeta prije nego se Ken pojavio. Jaredovo drugo ljeto bez oca.
I premda su mu ljudi govorili da vrijeme sve lijei, on je otkrio da se protekom
vremena samo jo gore osjea. Prestao se baviti svim kolskim sportovima,
cijelu godinu nije otvorio udbenike i pio je sva alkoholna pia kojih se kao
maloljetnik mogao doepati. Na nekoliko je mjesta radio poslije kole, ali
svugdje su ga otputali jer bi se rijetko pojavljivao.
Cijela se obitelj iscrpila u razgovorima s njime, u prijetnjama, u poticanju da
se promijeni. Cak ga je i njegov sablasni djed beskrajno dugo pouavao kako
treba biti ovjek i pomoi svojoj majci udovici, a ne joj zagoravati ivot. Ali na
Jaredov gnjev se razumom nije moglo utjecati.
Jedino mu njegova prateta Addy nije prigovarala. U svojem je veoma dugom
ivotu vidjela mnogo smrti i znala je to je tuga. Njezin je jedini komentar bio:
Ti si dobar djeak i ta e se dobrota kad za to doe vrijeme opet pokazati.
Kao rezultat njezina razumijevanja, kua Kinglseyja s njegovom tetom bila je
jedino mjesto na otoku gdje je pronalazio kakav-takav mir.
Onoga dana kad je Jared vidio mlaahne Lexie i Alix kako se igraju, upravo je
bio otputen s jo jednog posla. Uzeo je pivo iz tetina hladnjaka ona nikad
nije isticala da je jo dijete i sjeo do nje na stolicu pod sjenovitim stablom.
Alix se ovdje tako dobro uklapa, rekla je Addy.
Zna da e je Victoria odvesti. Ona nije takva da bi ovdje ivjela cijelu
godinu, rekao je Jared. Bolje bi ti bilo ne zaljubiti se u to dijete. Zvuao je
veoma odraslo.
Znam, rekla je Addy, ali planiram s njome uivati koliko god mogu. ,
to Victoria ini po cijeli dan? Kua treba dobro ienje.

141

mart@& nymphe
Znam. Posvuda ima praine. Addy je stiala glas. Mislim da ita stare
obiteljske dnevnike.
Kako ih je, dovraga, pronala? Jared je primijetio izraz Addyna lica.
Oprosti. Kako ih je pronala?
Sudarila se s ormariem dok je plesala s nekim turistom. Adelaide je to
rekla kao da se Victoria zdruila s nekakvim neprijateljskim strancem.
Jared se nasmijeio ispijajui svoje pivo. To je zvualo ba kao Victoria. Bila je
lijepa i ivahna i...
Zemlja zove Jareda! rekla je Lexie.
Nekoliko je puta trepnuo oima. Samo sam se prisjeao tvoga i Alixinog
druenja.
ega smo se igrale?
Ne sjeam se. Ne. ekaj. Sjeam se. Ti si donijela neke male lutke, a ona je
za njih gradila kue.
udo je da joj ti nisi pomogao u gradnji.
To je bilo prije Kenova dolaska, tako da sam tada mogao graditi samo od
mamaca za ribu.
Opet se vraamo Kenu. Onda, emu to preuivanje Alix da te je njezin otac
pouavao?
Uhvaen sam izmeu dvije vatre, rekao je i ispriao joj o njegovu prvom
susretu s Alix. Nisam imao pojma da me je ona prepoznala, a zatim je nazvao
Ken i izvikao se na mene jer sam joj lagao.
Lexie je istresla unku i omlet sa sirom na tanjur. Dakle, zato cijeli tjedan
provodi zakljuan ovdje s njome? Nalila je dvije alice kave.
Nisam elio da otie s otoka jer sam znao da e mene okriviti da sam je
otjerao.

142

mart@& nymphe
Lexie je izvadila kruh iz tostera i premazala ga demom koji je Toby
pripravila. I to je to? Potpun, cjelovit i jedini razlog to nisi danima naputao
ovu kuu?
Jared je zasjekao noem u omlet i priekao neko vrijeme s odgo-vorom.
Tako je poelo.
A sada? Lexie je sjela preko puta njega.
Pogledao ju je oima iz kojih samo to nije rigao plamen. Sada je Ken razlog
zato drim ruke podalje od nje.
Oh, Boe, rekla je Lexie, zavalivi se u stolici. Nisi se valjda... no, zna, u
nju... jesi li?
Poznajem je manje od tjedan dana, rekao je Jared mrtei se.
Lexie je pijuckala kavu i promatrala svoga roaka, posve svjesna da joj nije
odgovorio na pitanje. Dilys je govorila kako se Jared i njegova majka nikad nisu
oporavili od prerane smrti njegova oca. Lexie je reeno da su i Jared i njegova
majka zamalo poludjeli kad je g. esti umro. Jared je bio gnjevan na cijeli svijet,
a majka mu je utonula u takvu depresiju da je nikakvo tjeenje ili tablete iz nje
nisu mogli izvui.
Tada se pojavio Ken Madsen i djeaku ponudio oduak za taj njegov gnjev. Ali
nita i nitko nije mogao u ivot vratiti njegovu majku. Umrla je ubrzo nakon to
joj je sin maturirao.
Otad je Jared bio vuk samotnjak, ivio u dva svijeta i ak se na kopnu koristio
drugim imenom.
ini li sve ovo iz potovanja prema Kenu? upitala je Lexie.
Dugujem mu to, zar ne misli tako?
Svi mu dugujemo, rekla je Lexie, smijeei se svojem roaku. Ona i Toby
nisu bile jedine kojima je Jared pomogao. Prijateljima i poznanicima je davao
posao, otplatio je hipoteke dvama osiromaenim roacima i ostao uz tetu Addy
do kraja njezina ivota. Onda, kad e Alix rei istinu o tebi i njezinu ocu?

143

mart@& nymphe
Neu joj rei, kazao je on. Nije na meni da joj to govorim. Osim toga, tek
je otkrila da Victoria svake godine dolazi ovamo.
ak ni to nije znala?
Jared je potvrdno kimnuo glavom.
Lexie je ustala da donese lonac s kavom. Jesi li joj priao o Victoriji?
Ne. Jared se nacerio. Vidjela je spavaonicu, nazvala je Smaragdnim
gradom i znala da pripada njezinoj majci.
Lexie se nasmijala, dopunila im alice kavom i opet sjela. Mislim da ovdje
treba zatititi sebe. Kada ne ako Alix dozna istinu o njezinu ocu i tebi,
nee biti sretna to si tako krupnu tajnu skrivao od nje.
To je dobra ideja, rekao je Jared. Nazvat u Kena i od njega zatraiti
dozvolu da njegovoj keri kaem o njegovim posjetima otoku jer sam se tako
zapalio za nju i toliko me svrbe prsti. Kad se nagne nada mnom kako bi
pogledala crte, dah joj tako dobro mirie da je poelim cijelu progutati. Sav se
preznojim od naina kako joj se tijelo giba pod odjeom. Pogledao je preko
stola svoju roakinju. Misli li da e mi Ken, kada mu kaem istinu, dati svoj
blagoslov?
Lexie ga je samo utke promatrala i treptala oima.
Ima li jo prepeenca? upitao je Jared. Tobyn dem je izvrstan. Svidjet e
se Alix.
Lexie je nekoliko puta duboko udahnula da doe sebi, pa ustala i pola po
kruh. Mislim...
Otvoren sam za prijedloge, rekao je on.
Nisi valjda uistinu obeao Kenu da e drati prste podalje, je li?
Jesam.
Oh, moj Boe. Mora ga nagovoriti da doe ovamo i sam Alix kae istinu.
Tada e biti osloboen svoga obeanja.

144

mart@& nymphe
To bi stvarno trebalo glatko proi, rekao je Jared. Ken se pojavi i ja
odmah njegovu ker nosim u krevet.
Lexie je kratko promislila. Pitanje je to Alix osjea prema tebi
Jared se nacerio. Ja sam njezin uitelj. Premda me ne slua previe. eli li
uti to je uinila?
Naravno. Lexie nije dopustila da primijeti njezino iznenaenje. Nikad
svojeg roaka nije ula da govori o enama s kojima je hodao, ali istina je i to da
s njima nije ostajao dovoljno dugo niti da im upamti imena. Nikad nijednu nije
doveo kui na Nantucket i predstavio je obitelji.
Dok sam ja bio na brodu, ona i Izzy provalile su u moj ured.
U onaj u koji nikad nikoga ne puta?
U taj. Pogledao je u svoga djeda, koji se odjednom pojavio iza Lexie.
Ona se okrenula, ali nije nikoga vidjela. to je?
Nita, rekao je, ali je znao da ga djed upozorava da ne govori previe.
Mislim da je Alix morala vidjeti neke moje crtee malih graevina jer je
projektirala kapelicu. ak je pronala neku zalihu kartona i napravila maketu.
Vidio sam je skrivenu u ormariu i bila je izvrsna. Izvorna. Savrena. Pokuat u
nekog od mojih klijenata nagovoriti da je izgradi i sve zasluge za to pripisati Alix.
Odlino za poetak njezine karijere, nije li tako?
To zvui izvrsno. to je ona rekla kad si joj to saopio?
Nije mi pokazala maketu, rekao je on.
Lexie je kimnula glavom. Da, nije tek tako mogla priznati da ti se uuljala u
ured. Moda je moe na to navui ako joj kae da ne projektira samo velike
graevine.
Uinio sam to, ali ona uope nije reagirala. Moda sutra mogu...
Nee imati vremena, rekla je Lexie. Dola sam ovamo jer moramo
razgovarati o vikendu. Ali nastavi i ispriaj mi to o kapelici.

145

mart@& nymphe
Nema se tu vie to rei. Ona nije spomenula svoj projekt, a makete vie
nema u ormariu.
Zato joj ne kae da si je vidio i da je izvrsna? rekla je Lexie.
To bi izgledalo kao da sam njukao uokolo. Mislim da postoji razlog zato mi
je ne eli pokazati, ali ne znam koji.
Da sam ja na njezinu mjestu, rekla je Lexie, bila bih uasnuta mogunou
da e je proglasiti uasnom. ini se da te ona eli impresionirati, ali to ako
vidi neto to je ona napravila i ne svidi ti se? To bi uistinu zaboljelo.
Prilino sam joj jasno kazao da u joj dati posao u mojoj tvrtki.
Tada vjerojatno ne eli uiniti nita da to ugrozi, rekla je Lexie.
Jared je dovrio svoj tost, uzeo prazan tanjur i odnio ga do sudopera. Mrtio
se, kao da razmilja o onome to je Lexie rekla. to si mi mislila rei o ovom
vikendu?
to radi na Dan sunovrata?
Neke stvari koje uvijek inim, pretpostavljam, rekao je.
Ostat e kod kue, nagnut nad crtaim stolom?
Otprilike.
Proveo si sve ovo vrijeme s Alix, radei, ispijajui rum, ali nisi se pokuao
zbliiti s njome? upitala je Lexie.
Niti jednim dodirom.
Nije bilo dugih, eznudjivih pogleda?
Jared se nasmijeio. Ne onih koje bi ona primijetila.
Premda te tako jako privlai?
Ti i Dilys! Pokuava li me to natjerati da se osjeam loe? to to smjera?
Samo to pokuavam sagledati s Alixina gledita. Tu lijepu mladu enu
gotovo cijeli tjedan ignorira ovjek poznat po... kako bih to rekla? Po brojnim
146

mart@& nymphe
enama u svojem ivotu. Ali on odnosno ti ju je nalijevao gomilom ruma, a
nije ni prstom maknuo da joj se priblii. A ona sutra izlazi s Wesom.
S Wesom?
Tvoj roak? Moj roak? Sjea ga se? Mlad, zgodan, Wes Drayton koji je
naslijedio dva jutra zemlje tamo u Ciscu i planira izgraditi kuu jer je spreman
skrasiti se i imati djecu? Taj Wes?
Pokuava li to rei da bi se Wes i Alix mogli zbliiti?
Wes nije hladan prema Alix otkad ju je upoznao. Juer je sat vremena s
Toby planirao dekoracije od sunovrata za stari oev auto povodom svetkovine.
Njegova obitelj organizira izlet s nakanom da Alix izrazi dobrodolicu na otok. A
onda je planirao popodne provozati svojim brodom.
Jared se zavalio u stolici, zagledan u Lexie. Alix ne bi... uj, upravo je
prekinula s nekim tipom, tako da nee odjuriti s nekim drugim kojega je tek
upoznala i ostati ivjeti na otoku. Ona je ambiciozna. eli karijeru u arhitekturi.
Mora od sebe stvoriti ime prije nego se bude mogla nekamo skriti.
Dobro, rekla je Lexie, paljivo ga promatrajui, tada e s tvojim roakom
Wesom imati samo obilje bajnog neobveznog seksa. On e je natjerati da osjeti
kako je to kad te neki mukarac eli i zbog neega drugog osim crtanja planova
kua i sljedee e godine napustiti Nantucket izvrsno se osjeajui. Dobit e
posao u tvojoj velikoj, otmjenoj tvrtki, a zatim e se udati za nekog tipa koji radi
za tebe i imat e djecu. Kraj. Slatko se osmjehnula svome roaku.
Jared joj je uzvratio pogled, previe okiran da bi ita rekao.
Moda ti Ken jest postavio neka ogranienja, ali mora smisliti kako
promijeniti stanje stvari ili e je izgubiti i prije nego si je dobio. Lexie je
pokupila svoju torbu i krenula prema vratima. Toby i ja emo sutra cijeli dan
biti kod kue, pa doi na ruak. Kuhat emo hranu za izlet. I ba je teta to e
Alix objedovati s Wesovom obitelji. Pozdrav, rekla je i zatvorila vrata za
sobom.
Jared je ostao nepomino sjediti, razmiljajui o onome to je Lexie rekla.
Istina, bilo bi dobro da se Alix i Wes zblie. To bi Jareda oslobodilo obveze da je
posvuda prati. I, ako bude imala deka na otoku, to e je natjerati da ostane.
147

mart@& nymphe
Nitko se nee obruiti na Jareda zato to ju je otjerao odavde. Umjesto toga e
mu rei da je obavio dobar posao. Pored toga bi mogao Alix dati kutije
podataka o Valendni, pa bi ona i Wes mogli na tome poraditi.
Na trenutak se Jaredu ukazala vizija Alix i njegovog roaka kako sjede na
podu u dnu dnevnog boravka okrueni gomilom papira. Bit e poput njega i Alix
iz proteklih nekoliko dana. Samo, Wes nee biti okovan lancima kao to je Jared
bio. Wesu nitko nee rei da dri prste podalje.
A to bi tada Jared uinio? Vratio se u New York, dvanaestosatnim i
etrnaestosatnim radnim danima? I u sljedeih godinu dana, kad se i bude
zatekao na otoku, hoe li mu zabraniti obilaenje njegove vlastite kue? Mogao
je zamisliti Alix kako mu govori da ona i Wes trebaju privatnosti. Hoe li Jared
sluajno nabasati na njih kad budu...?
Nije elio dalje pratiti tu viziju.
Osvrnuo se po kuhinji i razmislio o danima nakon Alixina dolaska. inili su
tako obine stvari: kupovali namirnice, zajedno pripremali jela, radili bok uz
bok. Ona je u poslu imala sposobnost gledati unaprijed, vidjeti kako i zato
neko rjeenje nee funkcionirati. Bio je to dar koji je i Jared posjedovao, ali iz
iskustva je znao da se tek mali broj ljudi moe time pohvaliti.
Ali nita od toga zapravo nije bilo vano.
Sve u svemu, imalo je smisla pustiti Alix i Wes da sutranji dan provedu
zajedno. Zapravo, za sve bi bilo dobro da se njih dvoje zblie.
Dobro, vraga! promrmljao je Jared i iziao iz kue. Trebao se istuirati, pa
obaviti nekoliko telefonskih poziva. Dan sunovrata je zapoinjao mimohodom
starih automobila, a on je tono znao gdje bi jednoga takvoga mogao nabaviti.

148

mart@& nymphe

Deseto poglavlje
Kad se probudila, Alix je zaula glasove. Jedan je bio nepogreivo duboko
Jaredovo mumljanje, a drugi je pripadao eni.
Kratko je leala na kauu, pitajui se je li glas koji je ula prije toliko vremena
bio njegov. ula je Jaredov smijeh, ali tek ovla, ne onakvu vrstu smijeha koji
dopire duboko iz osobe i tako je zarazan da izaziva ovisnost. Takav je bio smijeh
kojega se sjeala.
Okrenula je glavu, ugledala gomilu knjiga i papira na podu i nije mogla
suspregnuti osmijeh. Bilo je velianstveno raditi s njime! Bio je sklon posluati
tue miljenje, prepun znanja i iskustva i... i seksi, pomislila je. Ali tu je misao
pokuala zatomiti. Ako bi mu se previe pribliila, on bi se odmah povukao.
inilo se da je njezin dojam kako ga ona zanima kao ena bio pogrean.
Nije sebe mogla natjerati da ga upita ima li djevojku. To nije bio njezin posao.
Kad je ula kako se stranja vrata otvaraju i zatvaraju, skoila je s kaua i
otrala prema stubama. Znala je da mora uasno izgledati i trebalo joj je
vremena da se uredi. Osim toga, jedva je ekala Izzy rei o svemu to se
dogaalo.
Kad se nala na katu, Alix je nazvala Izzy, ali oglasila se njezina govorna pota.
Namrtila se. Ve danima nije razgovarala sa svojom prijateljicom niti dobivala
odgovore na svoje poruke.
Prve noi nakon veere s Kingsleyjem ono gospodin je negdje usput
zaboravila razgovarala je s ocem i rekla mu za izdane isprike koje je primila
zajedno s cvijeem.
Samo isprika? upitao je njezin tata. Nita vie? Nije bilo neprilinih aluzija
i dodira? Ovo posljednje je izgovorio kao da iznosi svoje najgore strahove.
Ne, oe, sveano mu je uzvratila, jo sam uvijek djevica kao to sam bila
prije nego to sam upoznala Velikog Zloestog Kinglseyja.
Alixandra, upozorio ju je otac.

149

mart@& nymphe
Oprosti, rekla je. Jared Kingsley se prema meni odnosi s apsolutnim i
potpunim potovanjem. Je li tako bolje?
Drago mi je to uti, rekao je Ken.
Alix je poeljela rei Meni nije, ali je odustala.
Otad se vie nije ula s ocem, ali je znala da su pred njim bili zavrni ispiti i
diplome, dakle bio je veoma zaposlen.
Meutim, brinula ju je Izzy. Alix joj je poslala jo jednu pisanu poruku,
ostavila joj glasovnu poruku na govornoj poti i otila se istu- irati.
Dala je sebi dosta vremena za odijevanje, sreivanje frizure i minke, premda
se pitala treba li se uope time gnjaviti. Hoe li ga danas vidjeti? Prvoga od tih
posljednjih etiri dana dovrili su plan za kuu njegova roaka. Na kraju su
pronali kompromis izmeu njezinih i njegovih zamisli; njegova mansardna
okna; njezin prozorima ostakljen dodatak. Iznenadio ju je dobrim poznavanjem
ureenja vrta, o emu je Alix malo toga znala.
Stekao sam to razgledavanjem mnotva vrtova i ispijanjem mnotva piva s
dizajnerima eksterijera, rekao joj je.
Alix je poeljela rei i ja volim pivo, ali bojala se da bi ga takva primjedba
mogla natjerati da se opet povue.
Nakon to su se napokon dogovorili kako preurediti roakovu kuu, suoili su
se s injenicom da su gotovi. Vie nije bilo razloga za zajedniki rad. Nije bilo
razloga za ostajanje u istoj prostoriji, rame uz rame.
Alix je trebalo punih trideset sekunda da otri na kat i donese debelu mapu
svojih fakultetskih crtea. Kad je prvi put shvatila da e upoznati Jareda
Montgomeryja, zapravo ivjeti u njegovoj blizini, matala je o svim udesnim
stvarima koje e joj on rei o njezinu radu ba kao to su profesori inili.
Ali Jared ih je brzo prelistao i rekao: Imate li ita originalno?
Alix se na trenutak osjetila poput male djevojice. Poeljela je otrati i negdje
se skriti i isplakati. I eljela je nazvati svoju najbolju prijateljicu i rei joj kakav je
zapravo kreten taj Montgomery.
150

mart@& nymphe
Ali ve sljedeeg trenutka je opet postala profesionalna i poela braniti svoj
rad. Kad je ugledala njegov blagi smijeak, shvatila je da ju je zapravo na to
natjerao.
Jedan za drugim, razgledavali su crtee i kidali ih. Jedino ako bi mu mogla
ponuditi dobre razloge za neko rjeenje, on bi gunajui priznao da je to
ostvarivo. Ali Alix je zapravo ljutilo to to je gotovo uvijek on bio u pravu.
Njegovo oko za proporcije i intuicija za dizajnerska rjeenja bili su savreni. Kao
to je to njezin otac esto govorio: Darovitost ne moe nauiti, a darovitosti
je Jared Montgomery imao u izobilju.
Pod njegovim vodstvom izmijenila je gotovo sve to je nacrtala i sve su to
bila samo poboljanja.
Ali zadnjega je dana na Alixino zaprepatenje izvadio planove kue koju
je projektirao za klijenta u New Hampshireu. Dotad su se ve bili prilino
upoznali kroz rad i zajednike objede, pa ak i spavanje u istoj prostoriji. Unato
tome, oklijevala je izrei ikakvu kritiku na raun njegova rada, jer on je uistinu
bio izvrstan. Da e on unato svim promjenama imena, ipak je on bio onaj
Jared Montgomery traiti njezino miljenje, na trenutak ju je ostavilo bez
rijei.
Nemate mi nita rei?
Savrena je, apnula je, a vanjskim izgledom je to uistinu bila. Ali tada je
vidjela tlocrt. Duboko je udahnula i odvaila se. Dnevni boravak je na krivom
mjestu, rekla je i krenuli su od toga.
Sada kada su bili doista gotovi s planovima, zapitala se hoe Ii se on vratiti u
gostinsku kuu i nastaviti raditi sam. Nekoliko je puta spomenuo kuu u
Kaliforniji koju je morao projektirati i Alix se morala truditi da ne spomene
neto o svojem vlastitom projektu. Ali u kapelici koju je nacrtala bilo je neega
toliko osobnog da o njoj nije eljela uti nikakve kritike.
Nagonski je izvukla svoj koveg ispod kreveta, otvorila ga i izvadila malu
maketu. Jo je uvijek bila toliko zadovoljna njome da ne bi mogla podnijeti
neije primjedbe kako je nagib krova pogrean ili da je zvonik previsok ili
prenizak. Sviala joj se ba ovakva kakvu je nainila.
151

mart@& nymphe
Ustavi, s maketom na dlanu, podigla ju je prema portretu kapetana Galeba.
to ti misli? upitala je. Svia li ti se ili ne?
Naravno, uslijedila je tiina i Alix se nasmijeila na pomisao o mogunosti
nekakvog odgovora. Okrenula se vratiti maketu u koveg, ali je opet pogledala
u portret. Ako ti se svia ba ovakva kakva jest, uini da se neto pomakne.
Istoga je trena fotografija koja je prikazivala dvije ene opet sa stola pala na
debeli tepih.
Alix je na trenutak osjetila laganu vrtoglavicu zbog toga to se dogodilo.
Rekla je sebi da je to to je slika pala ba kad je ona postavila pitanje samo
sluajnost, ali zapravo nije u to vjerovala.
Sjela je na rub kreveta jo uvijek drei maketu. Pretpostavljam da ti se
svia, rekla je. Bilo joj je drago kad na njezine rijei nije bilo nikakvog
odgovora. I, ini se da ivim u kui koju opsjedaju duhovi.
Nije o tome eljela previe razmiljati. Nakon nekoliko dubokih uzdaha je
ustala, spremila maketu u njezino skrovite i pola prema vratima.
Ispod vrata je bila gurnuta bijela omotnica poput one priloene uz sunovrat.
Zato mi nisi rekao za ovo? glasno je izgovorila i odmah se trgnula. I ne
usuuj se odgovarati mi na to pitanje. Jedan sablasni odgovor dnevno je sve to
mogu podnijeti.
Otvorila je omotnicu i ugledala prepoznatljiv rukopis.
elite li sa mnom poi osloboditi iz suanjstva jedan stari kamionet ?
Alix se morala nasmijati tome i malo zaplesati po sobi. Oh da, ba bih
voljela, rekla je naglas, pleui prema portretu kapetana Caleba. Jesi li i ti
sretan zbog ovoga? upitala je pogledavi ga, a zatim dodala: Nemoj sada
neto bacati uokolo.
Bilo joj je drago to se u sobi nije nita pomaknulo. Nakon kratkog sabiranja,
zaputila se u prizemlje. Kao i prije, Jared je sjedio u dnevnom boravku i itao
novine. Svi njihovi papiri i nacrti bili su uklonjeni s poda i uredno sloeni na
police.
Jeste li gladni? upitao je ne podiui pogled.
152

mart@& nymphe
Skapavam. Jesmo li kupili kakvih itarica?
Ne, rekao je, odloio novine i pogledao je.
Pomislila je da mu je u oku primijetila neku iskru, ali nje je brzo nestalo.
Ako elite razmutiti jaja, ja mogu prepei kruh. Toby je poslala neto dema
koji je sama pripravila.
Toby koju svi vole sama pripravlja zimnicu?
I sama pee. Pripravlja takvu pitu od borovnica da ete od nje poeljeti
zaplakati. Mislim da u nju stavlja cimeta.
Kad ete se vas dvoje vjenati?
Toby je daleko predobra za nekoga poput mene. Cijelo vrijeme bih imao
osjeaj da se moram lijepo ponaati.
Bez kraa starih kamioneta?
Definitivno, rekao je Jared, smijeei joj se.
Kad su krenuli prema kuhinji, Alix je zazvonio mobitel. Pogledala je, nadajui
se da je to Izzy, ali bila je to samo reklama za prodaju rabljenih vozila. Prekinula
je vezu.
Neto nije u redu? upitao je Jared.
Rekla mu je da se ve danima nije ula s prijateljicom i da to nije uobiajeno.
Jeste li zabrinuti za nju? upitao je, odlazei do hladnjaka.
Ne ba, ali voljela bih da mi javi to radi. Jeste li vi gladni?
Jesam.
Po obiaju, funkcionirali su zajedno poput dobro ugodenog stroja, vadei
hranu i odlaui je tamo gdje treba. Kad je Alix uzela tavu, Jared joj je dodao
maslac. Ve je bio razbio dva jaja u plavu zdjelu za koju se Alix sjeala da su je
koristili za muenje jaja. Kruh je zavrio u tosteru, a Jared je sjeo za stol.
Za samo nekoliko minuta oboje su sjedili i u alice dolijevali vrelu kavu.
153

mart@& nymphe
Jesam li ja to jutros ovdje ula neke glasove? upitala je Alix, a zatim rekla:
ak i ako je to la, molim vas, kaite da jesam.
to to znai?
Kad bi mu rekla cijelu istinu, morala bi spomenuti i svoju maketu kapelice, a
to nije eljela uiniti. Samo to da je jo jedna fotografija pala sa stola i ne
usuujte se rei da je to samo stara kua puna propuha.
Jared se nacerio kao da je upravo to namjeravao rei. U starim se kuama
uvijek dogaaju udne stvari, ali da, jutros je navratila Lexie.
Molim vas, recite da me nije vidjela onesvijetenu na kauu.
Jest, i eljela je uti sve o vama.
to ste joj rekli?
Da ste me zamalo ubili poslom.
Vi ste taj koji je... Zautjela je i samo odmahnula glavom. Gdje je savreni
dem savrene Toby?
Kako sam to mogao zaboraviti? rekao je i smijui se oima poao do
hladnjaka po staklenku.
Na njoj je bila naljepnica ureena tratinicama i savrenim rukopi-som
ispisan: dem od primorskih ljiva CLW.
CLW?
Jared je slegnuo ramenima. Pretpostavljam da su to Tobyni pravi inicijali.
Pomislila bih da znate sve o njoj.
Smrtnici se ne mogu nadati toliko visokom dosegu.
Alix je zareala, ali zapravo se smijala. Strah me je upoznati to stvorenje.
Smetaju li joj krila dok se kree?
Naviknula je na njih, pa ih nekako gurne pod ruke. Jeste li spremni za
polazak?
Ovaj dem je izvrstan. Kakve su te primorske ljive?
154

mart@& nymphe
Rastu ovdje samoniklo, a tajna o mjestima na kojima rastu prenosi se s
koljena na koljeno.
Pretpostavljam da to znai kako su vama poznata.
Ne, ali poznata su ovjeku koji opsjeda ovu kuu.
Alix se nasmijala i pola do sudopera isprati tanjur. Gdje je taj kamionet koji
elite ukrasti i zato to planirate uiniti?
Posluit e za Festival sunovrata, za paradu.
Kako bi se njime vozile Lexie i aneoska Toby? Hoe li Wes upravljati?
Ne, ja u.
Mislila sam da vi neete u tome sudjelovati.
Lexie me je natjerala da se predomislim. Imate li neke robusnije cipele od
ovih? Mislio sam vam, prije nego poemo po stari kamionet, pokazati neku
zemlju koju posjedujem. Nasljeivana je s jednog Jareda na drugog.
Tko je Jared? bez oklijevanja je upitala Alix.
Na sekundu ju je zbunjeno pogledao, a zatim se napola nacerio. Jared je
ime koje dolazi izmeu gospodin i Kingsley.
Prije ili nakon broja?
Prije, odgovorio je jo se uvijek smijeei. Zapravo, tako me veina ljudi
zove. No, osim pijuna u mojem uredu, onih koji su tamo da bi od mene pokupili
mudrost.
Ooooh, fey Jared. Mudri. On je iznad moje razine. Nervozna sam ak i kad
samo pomislim na njega.
A to je s Jaredom Kingsleyjem?
On mi se prilino svia, rekla je Alix, gledajui ga ravno u oi.
Na trenutak su zurili jedno u drugo. On se prvi pokrenuo i stavio ruku na
kvaku. Poite preobui cipele, pa se za pet minuta naimo vani. Ne putajte
me da ekam.
155

mart@& nymphe
Dobro... Jarede, rekla je, a zatim izila iz prostorije i otrala stubama na kat
do svoje spavaonice.
Zatvorila je za sobom vrata i kratko se naslonila leima na njih. Pa,
kapetane, rekla je, gledajui preko kreveta u portret, to mislite o svojem
unuku i meni? Nemojte mi na to odgovarati, brzo je dodala.
Izula je sandale, otvorila veliki ormar da iz njega izvadi tenisice, pa ih obula i
vezala vezice. Kad se uspravila, bacila je pogled na portret i odjednom neto
shvatila. Ako je u kui postojao duh, morao je poznavati njezinu majku.
Ja sam Victorijina ki, rekla je. Ne sliim joj, osim to moda imamo ista
usta, a meni je kosa malo crvenkasta. Nisam darovita kao ona, ali ona je moja
majka. Ona...
U prozor je udario kameni, pa mu je prila i otvorila ga.
Jared je odozdo gledao u nju. Piete li vi to knjigu? Poimo!
Ispravljam pogreke koje ste nainili na kui svojega roaka. Za to mi treba
malo vremena. Zatvorila je prozor. Nije ba strpljiv, zar ne? Otvorila je
vrata, a zatim opet pogledala kapetana Caleba i dobacila mu poljubac. Vidimo
se kasnije. Pohitala je niz stube, dohvatila svoju torbu sa stola i nastavila trati.
Alix je ula u kamionet i snano zalupila vratima. Prije par dana pitala bi se
zato netko tako slavan i vjerojatno bogat poput njega nije sebi kupio novi
kamionet. Ali to je dulje boravila na Nantucketu, stari joj se kamionet inio
primjerenijim.
Vozio je ulicama, nekih od njih tako uskih da je znala ostajati bez daha. Ali
Jared kao da to nije primjeivao.
Oh, dovraga! promrmljao je.
Alix je podigla pogled da provjeri to ga je to uznemirilo, ali nita se nije inilo
neuobiajenim. Ususret im je dolazio veliki crni terenac, ali u tome nije bilo
niega udnog. to je?
Doljak s kopna, rekao je ispod glasa, ali takvim tonom da je ta rije
zazvuala opako, moda ak i zlo.
156

mart@& nymphe
Veliki je auto izgledao poput svih ostalih, pa zato je onda pomislio da je to
netko tko ne ivi na Nantucketu. Kako znate?
Uputio joj je pogled koji kao da je govorio: A kako ti to ne zna? Podigao je
ruku na naslon sjedita, ubacio mjenja u vonju unazad i vratio se do malog
ugibalita uz zavoj ceste.
Dok je vozilo prolazilo pored njih, ona je sa zanimanjem pogledala vozaa. U
autu je sjedila neka ena bujne sjajne kose, s pola tuceta zlatnih narukvica na
ruci, u dizajnerskoj odjei i s mobitelom zalijepljenim za uho. U prolazu se nije
potrudila domahnuti Jaredu i zahvaliti mu to joj je napravio prolaz. Zapravo,
nije ih ni pogledala.
Je li ovo odgovor na vae pitanje? upitao je Jared.
U samo nekoliko dana provedenih na otoku, Alix se toliko naviknula na
prijateljske odnose i pristojnost koji su vladali meu stanovnicima da ju je
enina nepristojnost potpuno osupnula. inilo se kao da stari izudarani
kamionet za nju nije niti postojao. Ljudi s kopna, u uenju je rekla Alix.
Hoe li ih puno doi ovamo?
Uasno puno! rekao je Jared, izlazei s privremenog parkirnog mjesta. I
nitko od njih ne zna voziti. Misle da ih na raskriju svi ostali vozai moraju
propustiti, pa prolaze kroz njega a da pritom niti ne uspore.
Alix se nadala da se on samo ali. Ostatak puta je promatrala okolicu. Dvojila
je hoe li se ikad naviknuti na ljepotu kua na Nan- tucketu.
On je napokon s poploane ceste skrenuo na zemljani puteljak. Okruivali su
ih gusto grmlje i povijeni borovi koji su izgledali poput bonsai stabalaca na
steroidima. Ovo im je vjetar uinio? upitala je.
Da. Nalazimo se na sjevernoj obali, blizu mjesta gdje su se iskrcali prvi
engleski doseljenici.
Ovdje su ivjeli vai preci?
Potvrdno je kimnuo glavom. Ovdje u blizini su izgradili kue, ali luka je za
velikog nevremena morala ostati zatvorena, pa su se premjestili dalje.
A luka je sve.
157

mart@& nymphe
Ne, more je sve, rekao je, a zatim citirao: Dvije treine ovog od kopna i
vode sazdanog globusa pripadaju Nantucketu. Jer more je njegovo; on njime
vlada, kao to carevi vladaju carstvima. To je Melville rekao za nas.
Ah, da. Moby Dick. U vrijeme kad su veliali ubijanje kitova.
Moja obitelj ne, rekao je Jared, zaustavio vozilo i ugasio motor. Izili su iz
kamioneta.
Tako je. Kapetan Caleb se bavio trgovinom s Kinom. Zato se to nije
nastavilo? Ili jest?
Opijumski ratovi, rekao je on. Moram s vama o neemu razgovarati.
Koliko...? Prekinuo je u pola reenice jer mu je zazvonio mobitel. Izvadio ga je
iz depa i provjerio tko zove. Oprostite, ali moram primiti ovaj poziv. More je u
onom smjeru.
Naravno, rekla je ona. Pred njome se pruala uska staza i ona se spustila
njome. Biljke koje su je okruivale bile su otporne i snane. Otprilike kao i
stanovnici Nantucketa, pomislila je i pokuala zamisliti to su prvi doseljenici
pred sobom vidjeli. Doista e morati proitati pokoju knjigu o prolosti
Nantucketa.
Na kraju staze nalazila se jedna od mnogih lijepih pjeanih plaa koje su
okruivale otok i koje je vidjela na fotografijama. Nikad nije pripadala onima
koji su se voljeli izleavati pod jarkim suncem i nita ne initi, ali na ovoj je plai
ovjek mogao, hm, razmiljati.
Svia vam se?
Okrenula se i ugledala Jareda kako stoji do nje, pogleda uprtog u ocean. Da,
svia mi se. Je li se ovdje nalazila neka kua?
Doite, rekao je on, pokazat u vam.
Pola je za njim niz usku stazu usjeenu kroz nisko otro grmlje i primijetila
da je tlo prekriveno pijeskom. Palo joj je na um da bi ovjek, gdjegod na otoku
poeo kopati, naiao na taj pijesak.
On je zastao na velikoj istini na kojoj su se vidjele tek naznake da je ovdje
neko stajala kua.
158

mart@& nymphe
Zar je kua sruena?
Izgorjela je, rekao je Jared.
Nedavno?
Poetkom devetnaestog stoljea.
Dok ga je ona odmjeravala pogledom, poao je do golemog bora i sjeo na tlo
pokriveno mekanim iglicama.
Alix je sjela do njega, ali ne preblizu. Pomislila je kako se on ini uasno
ozbiljnim. eljeli ste o neemu razgovarati sa mnom?
Da, rekao je, ali najprije onaj poziv koji sam dobio? Bio je od moga tajnika
u New Yorku.
Morate se vratiti, rekla je bez razmiljanja.
Ne. Nasmijeio joj se. Zvualo je kao da ne eli da on ode.
to vam je rekla? Alix je bila pomalo postiena zbog naina na koji je to
rekla.
On. Moj tajnik je mukarac po imenu Stanley. Nosi leptir-manu i prava je
elektrana uinkovitosti. Zatraio sam od njega da otkrije to je s vaom
prijateljicom.
Zar jeste? upitala je, iznenaena.
Jesam, i Izzy se nalazi na Djevianskim otocima.
alite se.
Stanley se nikad ne ali. I ne grijei. Nazvao je Izzynu majku i ona mu je rekla
da Garyjeva majka...
Glennova majka.
Glennova majka toliko izluuje Izzy da ju je na neko vrijeme sklonio od nje.
Nije ona jedini krivac. Niti s Izzynom majkom nije ba lako ivjeti.

159

mart@& nymphe
To mi je i Stanley rekao. Kako ispada, nakon to je Glenn svojim i Izzynim
roditeljima saopio da ih nee pozvati na vjenanje ako ne ostave Izzy na miru,
oba su roditeljska para platila putovanje. Ipak, Izzyn mobitel tamo ne moe
raditi, a poziv putem hotelskog telefona je veoma skup.
Ona i Glenn uope nisu bogati i Izzy ne bi eljela stvarati raune koje bi
njihovi roditelji morali plaati.
Pretpostavio sam to, pa je zato Stanley organizirao da vaoj prijateljici iz
lokalne trgovine dostave mobitel s bonom za meunarodne pozive. Trebala bi s
vama vrlo brzo stupiti u kontakt.
Alix ga je utke promatrala. Okrenuo je glavu od nje, tako da mu je vidjela
samo profil. Jo jedna ljubaznost s vae strane, blago je rekla. I, ja u vam
platiti za taj mobitel.
Bit e to vjenani dar. Osim toga, tako je Stanley imao to initi.
Hvala vam, rekla je. Puno, puno vam hvala. Nagnula se naprijed kao da
e ga poljubiti u obraz, ali on je okrenuo glavu na drugu stranu, tako da je opet
sjela natrag. Dobro, pomislila je. Prijateljstvo. Morat e pokuati upamtiti da je
to ono to Jared eli.
Neprestano za mene inite lijepe stvari, rekla je. Cvijee, a sada i telefon.
Ne znam kako vam se mogu oduiti za to.
Nakon krae utnje, rekao je: Jeste li proitali oporuku moje tete?
Nisam. Majka me je nazvala i dala mi broj odvjetnika. Rekla je da ima neke
spektakularne i udesne vijesti za mene i da e me to uiniti strano sretnom.
Nasmijeivi se, Jared ju je opet pogledao. To ba zvui poput Victorije.
U njegovu je glasu bilo toliko privrenosti da je Alix preplavio val neega
veoma slinog ljubomori. Pokuala je to obuzdati, ali u glavi joj je bljesnula
misao da bi njezina majka mogla biti razlogom zato se Jared dri podalje od
nje. Ba to je Izzy rekla kad je prvi put ugledala Victorijinu sobu. Ali Alix je tu
misao izbacila iz glave.
Pretpostavljam da vam odvjetnik nije spomenuo Valentinu, rekao je.
160

mart@& nymphe
Spomenuli ste njezino ime i ranije, ali ja o njoj ne znam nita.
Moj djed... Jared je zastao u pola reenice. Znate onaj portret u
spavaonici tete Addy? Mislim, u vaoj spavaonici?
Portret kapetana Caleba? Pretpostavljam da bi vam on mogao biti pradjed,
ali u nekom dalekom koljenu.
Unatrag pet narataja, rekao je Jared. elite li uti njegovu priu?
Naravno.
Mjesto na kojem su sjedili pod onim povijenim stablom bilo je jako tiho, a
sunce je obasjavalo mjesto na kojem se neko nalazila kua.
Valentina Montgomery je roena na kopnu, rekao je Jared. Ovamo je
dola poetkom devetnaestog stoljea, u posjet staroj teti koja se bila udala za
pomorskog kapetana s Nantucketa. Teta je bila udovica i invalid i Valentina je
skrbila o njoj.
Jared je nastavio priu. Mlad i lijep kapetan Caleb Kingsley bio je odsutan kad
je Valentina stigla. Bio je na jednom od svojih putovanja u Kinu te stekao ugled
dovoenjem ekskluzivne robe koju je po veoma visokim cijenama prodavao
trgovinama diljem Istone obale.
Imao je ukusa, rekao je Jared. To ga je istaknulo i uinilo bogatim.
Pojasnio joj je da su se drugi koji su putovali u Kinu vraali s najjeftinijim
stvarima koje su mogli pronai, kako bi ostvarili to vei profit. Ali Caleb je
traio ljepotu i, kao rezultat toga, do svoje trideset tree godine bio je bogat
ovjek. Postao je vrhunski ulov na otoku na kojem je bilo mnogo udovica.
On i Valentina su se zaljubili i namjeravali se vjenati, rekao je Jared, ali
Caleb je elio poi na jo jedno, posljednje putovanje.
Nisu li ta putovanja trajala godinama? upitala je Alix.
U pravilu, izmeu tri do sedam godina.
Dakle, dogovorili su se ekati dok se on ne vrati?
Da. Jared se nasmijeio. Ali nisu ba na sve ekali. Kad je Caleb
otputovao, Valentina je iekivala njihovo dijete.
161

mart@& nymphe
Oh, Boe, rekla je Alix. to je uinila?
Jared nije Alix mogao rei da je tu priu sluao cijeloga ivota i da je, bez
obzira koliko mu je puta njegov djed ispriao, uvijek to inio strastveno i
gnjevno.
Valentina se udala za Obeda Kinglseyja, Calebova roaka. Nitko to zasigurno
ne zna, ali pretpostavljalo se da je to uinila kako bi djetetu dala prezime
Kingsley. Ili moda zato da bi mogla ostati na otoku i ovdje odgajati svoje dijete.
Ili...
Ili to?
Moda su je ucijenili ili joj na neki nain zaprijetili. Shvaate, Valentina je
imala recept za Kingsleyjev sapun. Otkrila je nain kako iskoristiti glicerin za
izradu blagog, prozirnog sapuna a bilo je to u vrijeme kad se za osnovu jo
koristila luina.
Koa me zaboli ak i na samu pomisao o tome, rekla je Alix.
Valentina je nekoliko godina proizvodila sapun i prodavala ga u Obedovu
duanu. Nakon to su se vjenali, on je poeo proizvoditi sapun na veliko i slao
ga u prodaju na kopno. Kakav god bio, ipak je bio izvrstan poslovni ovjek.
Alix je ujaredovu glasu primijetila podrugljivost; kao da je govorio o
dogaajima koji su se tek nedavno zbili. Samo mu je trebao proizvod koji e
prodavati, rekla je, hrabrei ga da nastavi. Po njegovu je tonu Alix mogla
zakljuiti da pria vodi tragediji. Ali opet, tragina je bila ve i udaja za ovjeka
kojega ne voli, samo da bi ti dijete dobilo prezime.
Sapun...? zapoela je, ali onda oklijevajui zastala. Jo se jednom prisjetila
majina romana o carstvu sapuna. Bio je to proziran sapun oplemenjen mirisom
divljeg jasmina, koji je porodici donio veliko bogatstvo. Ali, nije li ta pria bila
ispriana gledano oima druge supruge? to se dogodilo Valentini?
Ne znamo, rekao je Jared. Rodila je sina, dala mu ime Jared Montgomery
Kingsley i...
On je bio prvi?
Tako je, rekao je Jared.
162

mart@& nymphe
to se dogodilo kad se kapetan Caleb vratio i doznao da mu se djevojka
udala za roaka?
Caleb se nije vratio. S oteenim brodom kojem su trebali mjeseci
popravaka nalazio se u luci u Junoj Africi, kad mu se ondje pojavio brat,
doplovivi drugim brodom.
Stanovnici Nantucketa su bili vlasnici oceana.
Jesu. Jaredovo lice je bilo ozbiljno. Calebov brat Thomas je na povratku
kui pristao ondje kako bi vidio brata. Razmijenili su novosti i Caleb je doznao
da je Valentina est mjeseci nakon udaje rodila sina. Caleb je znao da je dijete
njegovo i odmah naslutio zbog ega se udala za Obeda. elio je odmah poi
kui, pa je nagovorio brata da zamijene brodove. Thomasov je brod bio mnogo
bri od Calebovog i ve spreman za isplovljavanje. Caleb je napisao oporuku,
ostavljajui sve to je imao Valentini i njezinu sinu, a zatim je bratovim brodom
krenuo kui. Ali brod je upao u oluju i potonuo, zajedno s cijelom posadom.
Prola je gotovo godina dana prije nego to se Thomas vratio kui Calebovim
brodom krcatim vrijedne robe iz Kine koja je u cijelosti pripadala Valentini i
njezinu sinu. Preselili su se odavde u novu kuu na Kingsley Laneu i godinu dana
kasnije Valentine vie nije bilo. Jednostavno je nestala. Obed je rekao da je
pobjegla i ostavila njega i svojega sina. Ali nitko Valentinu nije vidio kako
naputa otok. Neki su ljudi sumnjali, ali opet, nitko nije imao opravdanog
razloga ne vjerovati Obedu. Svi su ga alili i, nekoliko godina kasnije, on se opet
oenio.
Dakle, dijete je sve naslijedilo.
Sve. A kako Obed i njegova druga ena nisu imali djece, djeaku je pripao i
Kingsleyjev sapun. Bio je veoma bogat mladi.
Ali bez roditelja, rekla je Alix. Kad se bolje pogleda, i nije bio ba tako
bogat.
Jared se okrenuo prema njoj i blago joj se nasmijeio. Imate pravo, rekao
je. Nita na svijetu ne moe nadoknaditi taj gubitak.
Kratko su se promatrali, osjeajui na sebi lagani povjetarac s mora koje je
okruivalo Nantucket, ali tada je Jared ustao i trenutak je zauvijek proao.
163

mart@& nymphe
Vi biste trebali otkriti to se dogodilo Valentini, rekao je.
to bih trebala? upitala je Alix, pa i ona ustala.
Trebate otkriti to se dogodilo Valentini. To je Velika Kingsleyjeva tajna.
Ta je ena nestala prije vie od dvjesto godina. Na koji bih nain ja to
trebala istraiti?
Jared se zaputio stazom natrag prema kamionetu s Alix za petama. Pojma
nemam, rekao je. Teta Addy je ostavila kutije prepune papira prikupljenih od
razliitih roaka, ali nitko nije uspio razotkriti tajnu. Ona je uvijek govorila da je
tajna umrla s Obedom.
Doli su do kamioneta. Da raistimo, rekla je Alix. Vai su preci
godinama pokuavali to razrijeiti, ali nisu uspjeli. I sada ele da ja, koja sam
jedva se usuujem to rei doljak s kopna, otkrijem to joj se dogodilo? Je li
tako?
Upravo tako. Brzo shvaate. I k tome, vidio sam da ste pametni. Ponekad
jeste malo brzopleti pa neke stvari inite krivo, ali imate mozga.
Ja brzopleta? Vi ste se jutros nabacivali kamenjem na moj prozor i pourivali
me da se preobujem.
Bojao sam se da ste u dugom razgovoru s kapetanom za kojim ste toliko
ludi.
Rekla sam mu da uti o tome.
Jaredu su se oi rairile. Razgovarali ste s njime?
Samo sam mu slala poljupce. Na je odnos isto fiziki.
Kladim se da mu se to svia, promrmljao je Jared, sjedajui u kamionet do
Alix.
Dok je on okretao kamionet i kretao nazad na poploanu cestu, ona je sjedila
u tiini razmiljajui o njegovim rijeima. Toliko je duboko razmiljala o onome
to joj je rekao da uope nije obraala panju na to kamo idu.

164

mart@& nymphe
Na umu joj je bila jedino pria koju je upravo ula. Dvoje duboko zaljubljenih
ljudi, ali koji su se dogovorili godinama ekati. Alix nije mogla ni zamisliti da se
to dogodi u suvremeno doba. Caleb i Valentina su barem neko vrijeme proveli
sami. Je li to bilo u noi prije njegovog odlaska? U jednoj divljoj, strastvenoj
noi? Moda i jesu odluili priekati do Calebova povratka s putovanja, ali te
posljednje noi Valentina se prikrala u njegovu sobu i razvezala uzice svoga
korzeta i...
Stigli smo, rekao je Jared. Izgledate kao da ste miljama daleko.
Alix se povratila iz transa i pred sobom ugledala kuu, novu, prilino
modernu, ali koju definitivno nije projektirao Montgomery. Iza nje se u
nedogled prualo more. Razmiljala sam o prii koju ste mi ispriali. Moja je
majka pisala o ovjeku koji je na sapunu izgradio svoje carstvo.
Je li? upitao je Jared. to je rekla o tome gdje je dobio recept?
Ne sjeam se. Odavno sam to itala, ali ini mi se da pamtim kako je
postojala i druga ena. Sally?
Suan, rekao je Jared i otro je pogledao. to ne znai da je vaa majka
pisala o mojoj obitelji.
Alix je poeljela sarkastino primijetiti da, unato tome to je njezina majka
toliko vremena provodila na Nantucketu, on jo uvijek ne vjeruje da je pisala o
tom mjestu. Ali obuzdala se, odjednom shvativi da se Jaredu nije sviala
zamisao da se minule strasti i tajne njegove obitelji javno izloe svijetu.
Koji je naslov te knjige o sapunu? upitao je.
Dovijeka ... Pogledala ga je.
Dovijeka to? Dovijeka pravei mjehurie od sapunice? Nije se alio.
Zapravo, izgledao je kao da mu se sve to gadi.
Na moru, tiho je rekla. Dovijeka na moru.
Izvrsno, promrmljao je. A na ploi na mojoj kui pie...

165

mart@& nymphe
MORU, DOVIJEKA, sa suosjeanjem je rekla Alix, istodobno pomislivi: O,
mama, to si to uinila? Moda je to sluajnost. Kingsleyjev sapun je neko bio
slavan, pa je mama moda...
Jared ju je pogledao ispod oka. Zbilja mislite da je to sluajnost?
Alix je krenula rei da je to mogue, ali se predomislila. Mislim da je moja
majka provodila jedan cijeli mjesec godinje s tetom Addy izvlaei iz nje cijelu
povijest porodice Kingsley. Zatim je jedanaest mjeseci pisala prie koje su
postajale uspjenice. To je ono to doista mislim.
inilo se kao da joj Jared namjerava neto na to odgovoriti, ali onda je samo
otvorio vrata kamioneta i iziao van.
Alix je pomislila: On zna mnogo vie o ovome nego to govori.
Doite, rekao je Jared. Trebamo uzeti taj stari kamionet.
Bilo je mnogo pitanja koja mu je Alix poeljela postaviti, ali pretpostavila je
da joj on ovoga asa nee dati odgovore. Ne moe biti stariji od vaega.
Blago se nasmijeio. Stariji je ak i od mene.
Dakle, prava starina, rekla je Alix, pohitavi da ga dostigne.
Pomislila je da e se nasmijati njezinoj ali, ali umjesto toga ju je pogledao
tako kao da eli priznati koliko je star. Istini za volju, pogled mu je bio pomalo
zastraujui, ali prisjetila se to joj je rekla ona ena u trgovini piima, da ne
treba dozvoliti Jaredu da je zlostavlja. Alix se jo vie uspravila i suprotstavila
mu svoj pogled koji je govorio: Hajde, da vidimo. Mogu se s time nositi.
Osjetila je veliko zadovoljstvo kad je na njegovu licu primijetila blagi osmijeh,
prije nego je okrenuo glavu od nje. Pratila je njegove krupne korake kada se
preko ljunka zaputio do garae.
Kad su stigli do nje, podigao je poklopac kutije s alarmnim ureajem i utipkao
brojeve. Vrata su se poela podizati.
Alix je promatrala kuu. Moda je vlasnik va prijatelj, ali vi niste projektirali
ovu kuu.
Projektirao sam mu jednu u Arizoni.
166

mart@& nymphe
Kuu Harwood? Dah joj je zastao u grlu.
Tako je.
Oh , rekla je Alix promatrajui ga ustreptalim oima. To mi je jedna od
najdraih. Ta kua kao da izvire iz pustinje kako bi bila dijelom nje.
I trebala bi biti. Jo uvijek imam oiljke na leima na mjestu gdje sam
naletio na kaktuse. Proklete stvari! Gore su od udica za tune.
Ula je za njim u garau. Dakle, tamo ste dosta vremena proveli u
prouavanju zemljita? Koliko dugo ste ostali? Jeste li imali problema s
vlasnikom oko dobivanja dozvole za izgradnju onog kosog krova? Tamo su
krovovi obino ravni, ali va... Zautjela je jer ju je Jared otro pogledao.
Na otoku smo, rekao je.
Ali upravo smo dane proveli u zajednikom projektiranju kua i.. .
Kad je nastavio zuriti u nju, Alix se morala nasmijati. Dobro, pobijedili ste.
Vie nema pria o poslu. Trebala bih razmiljati o Valentini i o duhu koji
neprestano rui stvari po mojoj sobi odnosno, onda kad me ne ljubi a tu je
i Izzy ije vjenanje moram organizirati. To to nisam profesionalni istraitelj niti
organizator vjenanja, ini se, nikome nije bitno.
Svi u vas imaju veliko povjerenje. to mislite o kamionetu? Naravno, ako
moete dovoljno dugo prestati prigovarati da biste ga pogledali.
Bio je u pravu u tome da ga nije niti ovla pogledala. Bio je star, s velikim
zaobljenim odbojnicima, bijelim trakama na gumama i velikom prednjom
maskom. Vjerojatno je potjecao iz tridesetih godina prolog stoljea, ali je bio u
savrenom stanju i svijetloplave boje, toliko sjajne da se inila vlanom.
Lijepo. Rukom je pogladila odbojnik. I vi ete ga voziti na paradi? Poeljela
ga je upitati tko e se voziti s njime.
Da, ja u ga voziti, rekao je i pogledao je kroz prozore kamioneta. Toby i
Lexie e vam pomoi oko planova za vjenanje. A ja vam mogu pomoi s
djedovim papirima. Naravno, ako elite poraditi na njima. U oporuci tete Addy
pie da ne morate.

167

mart@& nymphe
Nije mogla suzbiti val elektriciteta koji joj je proeo tijelo na pomisao o
nastavku rada s njime. Na um joj je pala jedna zamisao. Znam da je ono to se
dogodilo kapetanu Calebu i Valentini bila velika tragedija, ali to je bilo tako
davno. Kakve to veze ima sada?.
Jared je skrenuo pogled ustranu, kao da ima problema s pronala-enjem
pravog odgovora.
Je li u pitanju sapun? upitala je.
Sapun?
Ako moete dokazati vlasnitvo nad receptom, bi li to znailo da je tvrtka
jo uvijek vaa? Oi su joj se rairile. Ili moda jo uvijek posjedujete
Kingsleyjev sapun?
Jared se nasmijeio. Brat tete Addy, Jared Peti, prodao je tvrtku, recept i sve
ostalo, a zatim sve spiskao do zadnjeg penija. Podigao je poklopac motora i
pogledao pod njega.
Alix je stajala uz njega. Motor je bio ist kao i vanjtina vozila, ali ona nije
gledala u njega. Nije li radnja jednog od majinih romana govorila o slinom
nitkovu koji je potroio obiteljsko bogatstvo? Vratila se mislima u sadanjost.
Onda, zato svi ele doznati to se dogodilo Valentini?
Moda je teta Addy obeala Calebu da e to doznati. Tko zna?
Nije bila toliko stara. Alix ga je slijedila do stranjeg dijela kamioneta.
ekajte as. Ne vjerujete valjda u ono to je Dilys rekla orazgovorima tete
Addy s duhom, zar ne?
Podigao je pogled s kamioneta. elite li vidjeti unutranjost kue?
Pokuavate li me to odgovoriti od postavljanja pitanja o vaoj porodici? Ima
li tu mnogo tajni?
Walt Hartwood me nagovorio da u ovoj kui projektiram spavaonicu za
njegovog unuka. Izgleda poput unutranjosti starog kitolovca. Ili barem njezine
filmske verzije. A fotografije sobe nikad nisu objavljene u bilo kojoj knjizi.

168

mart@& nymphe
Alix je silno eljela doznati vie o Valentini i Calebu, pa ak i o Obedu. I eljela
je definitivno otkriti kako je njezina majka toliko doznala o svim Kingsleyjima. Je
li teta Addy mogla znati toliko puno o porodici ? Unazad sve do osamnaestog
stoljea. To se nije inilo vjerojatnim. I zato je ba od Alix zatraila da provede
to istraivanje? Zato ne od njezine majke? Ali opet, njezina bi majka vjerojatno
za to unajmila nekoga iz instituta Smithsonian.
Ali koliko god pitanja Alix eljela postaviti, znala je da bi joj ovo mogla biti
jedina ansa da vidi sobu interijer koji je projektirao Jared Montgomery.
Znala je da joj pokuava odvui panju, ali ipak...
U pretincu svoga kamioneta imam Nikon od esnaest megapiksela, rekao
je. Moete snimiti fotografija koliko god elite.
Alix je zurila u njega.
Mislite li da bi ih vaa prijateljica Izzy eljela vidjeti? rekao je, mamei ju.
Dobro, pobijedili ste, rekla je Alix. Povedite me do sobe. Jeste li
projektirali mnogo interijera?
Na otoku smo, rekao je. Nema pitanja.
Ba ste pravi takor, zar ne?
S dugakim, snanim repom, rekao je i krenuo ispred nje.
Alix mu je promatrala lea dok je odlazio i sloila se s njime. Doista snano
izgleda.
Alix je ocijenila da je unutranjost kue veoma obina. Veliki su prozori
gledali na more i to je bilo lijepo, ali ba nita u kui nije bilo jedin-stveno, ili ak
posebno zanimljivo. Stropni ukrasi su bili neukusni, a drvenarija je naruena iz
kataloga.
Ipak, primijetila je da su kuhinjski ormarii veoma skupi, izraeni u
Njemakoj, da je granit proaran fosilima i da su sve ploice runo raene.
Uinilo joj se udno to su zidovi obloeni kamenim ploama, ali mramor je bio
porijeklom iz Carrare.

169

mart@& nymphe
Opet je pogledala Jareda. Hoe li vam smetati ako upitam koliko je va
prijatelj platio ovu kuu?
Dvadeset.
Alix je trebalo neko vrijeme prije nego to je opet mogla zatvoriti usta.
Dvadeset milijuna dolara? Amerikih dolara? Njih dvadeset?
Tako je.
Zaboga, zato je toliko kotala?
Jer je na Nantucketu.
To znam. Ali da je u Indiani...
Da je u Indiani, ne bi kotala niti milijun, rekao je. Ali na Nantucketu je.
Da, i uz samo more, ali nije li dvadeset milijuna malo preskupo?
Ne ako se kua nalazi na Nantucketu, odluno je rekao.
Dobro, rekla je, koliko bi ova kua kotala da je, recimo, na Marthas
Vineyardu?
Tko je ona?
Ne znam tko je bila Martha. Govorim o otoku koji se nalazi otprilike trideset
milja zapadno odavde.
Nikad nisam uo za to mjesto. Okrenuo se i poao niz hodnik.
Alix je na trenutak ostala stajati, odmahujui glavom, a zatim za njim krenula
na kat vidjeti sobu koju je projektirao da izgleda kao kapetanova odaja.

170

mart@& nymphe

Jedanaesto poglavlje
Dok su naputali kuu, Alix se saplela na trijemu i pala Jaredu u naruje.
Snimila je preko pedeset fotografija sobe koju je on projektirao bila je ljupka
i sad ih je razgledala na ekranu foto-aparata. Bila je toliko zaokupljena
fotografijama da nije pazila kuda hoda i nije primijetila da je dola do ruba
trijema.
Jared je morao vidjeti to e se dogoditi, ili je imao reflekse kobre. Ispruio je
ruke i epao je prije nego je licem pala na zemlju.
Na trenutak su ostali stajati u tom poloaju, ona u Jarcdovu vrstom
zagrljaju, s obje noge u zraku. Alix je u jednoj ruci drala kameru, a drugom ga
obujmila iza lea.
U tom je trenutku jedino poeljela da je poljubi. Pogled joj je odlutao do
njegove donje usne i na um su joj pale rijei iz njezine pjesme, poput opojna i
vrsta i usiem i vrhom jezika. Te rijei i ustreptali osjeaji prolazili su joj
mislima i kao da su joj kolali tijelom.
Na svojoj je usni osjetila njegov dah. Izmijeani dahovi, pomislila je. Nije
mogla odoljeti da mu ne primakne lice sve dok im usne nisu bile udaljene svega
pol centimetra. Pogledala ga je u oi, a one su bile poput modrog plamena, kao
da e svakoga asa eksplodirati.
Da je na njegovu mjestu bio itko drugi, priljubila bi usne uz nje-gove, ali ovaj
je ovjek u njoj budio dvojbe.
U blizini je kriknuo galeb i toga je transa nestalo.
Jared ju je tako naglo spustio na tlo da su joj zubi zacvokotali. im su se
razdvojili, okrenuo se i brzo krenuo prema moru.
Alix je ustuknula korak i sjela na rub trijema. Ne bi je vie povri-jedio niti da
ju je pljusnuo. Zakopala je lice u ruke i pokuala primiriti svoje ludo ustreptalo
srce.
Na um joj je pao razgovor njezinog oca i nekog njegovog prijatelja koji je
naula prije nekoliko godina. Prava je radost mladosti to to si svakome
171

mart@& nymphe
poeljan, rekao je prijatelj njezina oca. Ali kad doe u nae godine, svaka
godina taj broj prepolovljuje za polovicu.
Onda, na emu smo sada? Srozali smo se na petnaest posto populacije?
Oduvijek si bio optimist.
Obojica su se gromko nasmijali.
Kad je Alix to ula, upravo je trebala navriti dvadesetu, to je znailo da joj
se otac bliio pedesetoj. Nije mislila da je sada, u dvadeset estoj, stara, ali
shvatila je da nije poeljna svakom mukarcu. Definitivno ne Jaredu
Montgomeryju Kinglseyju Sedmom.
Ustavi, nekoliko je puta duboko udahnula. Nije mogla tako matati o
nekome tko je ne eli. im prije prestane s tim ludim matanjima o vezi s tim
uvenim ovjekom, time bolje.
Pogledala je prema moru i vidjela ga kako stoji na obali, uzdignutih ramena,
kao da se odupire nekakvom napadu. Zbog tog njegovog samozatitnog stava je
osjetila krivnju. Podsjetila je sebe da je ovaj otok njegov dom, mjesto na koje
moe pobjei od znanja eljnih studenata koji su ga progonili.
Trebalo joj je snage da to uini, ali ipak je prela tu kratku razda-ljinu koja ih
je dijelila i zaustavila se odmah iza njega. Nije se okrenuo. Ispriavam se zbog
onoga, tiho je rekla. To se vie nee ponoviti.
I dalje je ostao okrenut od nje, ali je glasno uzdahnuo, kao da mu je laknulo.
Alix je morala osjetiti blago saaljenje. Kako mu uasno mora biti u auditoriju
prepunom studenata eljnih neto dobiti od njega. Prijatelji? rekla je i
ispruila ruku za rukovanje.
Kad se okrenuo i pogledao je, Alix je zadrala dah. U njegovim je oima
oekivala tugu, ali umjesto toga je opet vidjela onaj plavi oganj. Uaren. Tako
vatren da se morala prisiliti da ne ustukne.
Ali nestalo ga je jednako brzo kao to se pojavio. Ve se sljedee sekunde
smijeio kao da se nita nije dogodilo.

172

mart@& nymphe
Ne znam za vas, rekao je, ali ja umirem od gladi. elite li da poemo do
Lexie na ruak? Zaputio se prema prastarom kamionetu.
Znai li to da u upoznati aneosku Toby? upitala je Alix urei za njim.
Nadala se da se opet mogu vratiti onom drugarskom odnosu koji je meu njima
vladao posljednjih nekoliko dana.
Zastao je s rukom na ruki kamioneta. Pod jednim uvjetom.
Alix je prestala disati. Hoe li od nje zatraiti da se dri podalje od njega.
Kojim to?
Da mi pomognete s onom kuom u Los Angelesu s kojom kasnim. Tim mi je
opet poslao poruku. Oni taj plan ele jo juer.
Oh , rekla je Alix ulazei u kamionet.
Je li to dobar ili lo oh? upitao je sjedajui za upravlja.
Ja sam samo studentica, a vi ste... on. to mislite da taj oh znai?
Da bih trebao sam obaviti svoj posao?
Bilo joj je drago to ju je opet poeo izazivati i to je nestalo one napetosti
meu njima. Imate li kakve fotografije krajolika?
Imam 3-D prikaz parcele od dvanaest jutara, ukljuujui postojee drvee i
velike nakupine stijena. Mislio sam...
Jedan zid nasloniti na stijenu? upitala je.
Vozei kamionet unazad, prebacio je ruku preko naslona sjedita, ali zastao
je da ju pogleda i to upravo onim pogledom kojim bi je njezin otac znao
pogledati kad bi uinila neto to mu je godilo.
Imali ste istu zamisao? upitala je.
Upravo to. Ali ne mogu se odluiti oko ulaza. to trebam uiniti da bi to
odgovaralo zidu od stijene? Moda... Zautio je kad je Alixin mobitel zazvonio.
Izvukla ga je iz torbe i provjerila tko je zove. Pie >Nepoznati broj< , rekla
je. Uvijek je bila oprezna prema takvim pozivima.
173

mart@& nymphe
Mogla bi biti vaa prijateljica.
Alix je pritisnula tipku za odgovor. Halo?
Tako mi je ao! rekla je Izzy. Tako, tako ao to sam jednostavno nestala,
ali Glenn je bio posve pobjesnio. To je bilo udesno! Nikad ga u ivotu nisam
toliko voljela. Pomislila sam da e se on i njegov otac meusobno potui, ali
Glenn nije ni mrvicu popustio, i njegova me majka prestala gnjaviti oko
uzvanika na mojem vjenanju.
Alix je pogledala Jareda i glavom potvrdila da je to lzzy. Nasmijeio se na
sretan izraz njezina lica. A to je s tvojom mamom?
Za nju se pobrinuo tata, rekla je Izzy. Bio je za umrijeti od smijeha. Rekao
je da ga je moj mladi vitez nasmrt prestraio i da je, premda ga i mama plai, taj
strah ipak vei.
To ba zvui poput tvoga tate.
I tvoga. Jesi li znala da je nazvao moga tatu i rekao... ? Hm, ne znam to mu
je rekao, ali od toga je sve poelo i... Oh Alix, priam samo o sebi. Kako si ti?
Izvrsno, rekla je, ali bojim se da nisam puno toga poduzela oko tvoga
vjenanja.
To je u redu. Ve sam sve smislila i poslat u ti to porukom. Jesi li znala da
smo Glenn i ja ovoga asa na Djevianskim Otocima?
Jesam.
Bila je to tatina zamisao, ali platili su i moji i njegovi roditelji.
Je li i moj otac pomogao? Alix je pogledala Jareda, koji je podigao obrve.
Jest. I kad moj mobitel ovdje nije radio, poslali su mi drugi u hotel.
Zapravo, uinio je to...
Trudna sam.
to? rekla je Alix.

174

mart@& nymphe
Zato sam na Nantucketu onoliko plakala. Valjda hormoni. A sada samo
povraam. Ja... Zautjela je jer je Alix vrisnula od sree.
Sigurna si?
Jared je upitno pogledao Alix i ona mu je rukom pokazala veliko zaobljenje na
trbuhu.
Da, da, rekla je Izzy. Ali to znate samo ti i Glenn.
Njemu si prvom rekla? Prije nego meni ? rekla je Alix. Kakva si mi ti to
najbolja prijateljica?
Izzy se nasmijala. Ve mi nedostaje. Jesi li dosad upoznala njega?.
Jared je ovdje, do mene. eli li se uti s njime? Alix je prislonila mobitel
Jaredu uz uho.
estitam, Izzy, rekao je Jared. Oprosti to sam prislukivao, ali zajedno
smo u autu, pa to nikako nisam mogao izbjei. Zautio je i priekao njezin
odgovor, ali njega nije bilo. Pogledao je Alix i slegnuo ramenima.
Ona je vratila mobitel sebi na uho. Izzy?
Nije bilo odgovora.
Izzy? Jesi li ondje?
Tiina.
Alix je pogledala u mobitel. Mislim da se veza prekinula.
Tu sam.
Alix je vratila mobitel na uho. Ondje si ? Jesi li ula to je Jared rekao?
J... Izzy je uspjela samo apnuti J, ali to je bilo sve.
Jared, rekla je Alix. Kod kue Jared Kingsley. Za one s kopna Jared
Montgomery, ali oni se ne raunaju.
On joj se odobravajui nasmijeio.

175

mart@& nymphe
I sad si s njime zajedno u autu? Ovoga asa? Izzyn glas je bio tako tih da ju
je Alix jedva ula.
Da. To ti je stari frajer. Tridesete? Upitno je pogledala Jareda.
Ford iz tisuu devetsto trideset este, rekao je on.
To on sada govori? apnula je Izzy.
Ne ujem te.
Jeste li vas dvoje zajedno? upitala je Izzy.
Prijatelji, kazala je Alix. Kolege. Prije par minuta Jared me je zamolio da
mu pomognem u projektiranju kue koju je ugovorio. Pokuat emo kao dio
graevine iskoristiti stijenu koja se nalazi na terenu.
Ti i... i...?
Jared, rekla je Alix. Ili samo Kingsley. Ali mislim da ga ponekad zovu i
Sedmi. Upitno ga je pogledala, a on joj je potvrdno kimnuo glavom.
Mislim da u morati prilei, rekla je Izzy. Ovo je previe da bih to
podnijela. Alix?
Da?
Kakve su vodovodne instalacije u onoj staroj kui?
Prisjetila se Izzyne matarije o prskanju slavina i o Alix i Jaredu posve
polivenima vodom. Instalacije su u redu i uope nema opasnosti od prskanja
neke slavine. Dok je to govorila, nije se mogla suzdrati da ne odmjeri
Jaredovo tijelo. Prolazio je zavoj, lica okrenutog od nje. Zasigurno je odravao
formu! Ravan trbuh, snane butine. Ispravio je upravlja i Alix je skrenula
pogled.
Alix, rekla je Izzy, stare slavine ponekad prsnu kad ih se dobro pritisne.
Da, ali bi tako mogle i eksplodirati i raznijeti cijelu kuu. Izzy?
Da?

176

mart@& nymphe
Rekla sam Jaredu da se brinem za tebe i on je svojem pomoniku kazao da
nazove tvoju majku i dozna to je s tobom. I Jared je taj koji ti je poslao mobitel
u hotel i platio ga.
Izzy je na trenutak ostala utjeti. Kad je progovorila, glas joj je dobio
zapovjedniki ton. Alixandra! strogo je rekla Izzy. Taj je ovjek nezamjenjiv.
Ako treba na onim slavinama upotrijebiti eki, uini to. Moram ii. Opet u
povratiti.
Alix je prekinula vezu, a zatim se utke zagledala kroz prozor razmiljajui o
onome to joj je Izzy rekla.
Sretna zbog svoje prijateljice?
Jako. Izzy je roena da bude neija majka. Kad sam loe volje, ona se uvijek
nae s okoladom pri ruci, spremna da me saslua. ovjek ne moe imati bolju
prijateljicu od nje.
Planira li jo uvijek ovdje odrati vjenanje?
Mislim da je tako, i to prilino uskoro naravno, ako planira stati u onu
vjenanicu koju smo kupile.
Moete popodne porazgovarati s Toby o tome to vam sve treba. Brzo ju
je pogledao. Jeste li dobro?
Naravno. U redu sam. Znala je da se treba prilagoditi na taj novi razvoj
dogaaja. Njezina se prijateljica nije samo udavala, ve e dobiti i dijete, dok
Alix... Jedino, jo uvijek se oporavljam od onog prekida. Jeste li vi ikad kroz to
prolazili ? Zadrala je dah ekajui njegov odgovor. Bilo je to prvo pravo
osobno pitanje koje mu je uputila.
Oh, da, rekao je. Ba svaka od njih na kraju bi rekla: >Voli svoj posao vie
nego to e ikad voljeti mene.< Nakon toga sam svaki put znao da je kraj
blizu.
Upravo tako neto je Eric rekao meni, kazala je Alix. Nije spomenuo
ljubav, ve to da vie panje obraam poslu negoli njemu. Nisam ga mogla
uvjeriti da su mi graevine oduvijek bile znaajan dio ivota.

177

mart@& nymphe
U to bih se mogao zakleti, rekao je Jared. Jo kao dijete ste gradili metar
visoke tornjeve. Vi i djed... Zautio je. Njegov je djed znao nadzirati Alix dok je
slagala svoje zgrade. I govorio joj gdje to u kui stoji. Po Calebovim uputama,
izvlaila je koljke i male emajlirane kutije, pa ak i novie s mjesta na kojima
su se skrivali i vie od stoljea.
to smo inili va djed i ja? upitala je Alix.
Znao je da ona misli na njegovog pravog djeda, ali on je umro nedugo nakon
to se Jared rodio. A otac njegove majke je umro i prije njega. Kad je Jared jo
bio malen, nasmijavao je svoga oca iuavanjem to neki od njegovih prijatelja
imaju djeda kojega svi mogu doista vidjeti.
Oprostite. Pomijeao sam stvari. Vi i teta Addy ste satima gradile stvari.
Alix je na trenutak skrenula pogled ustranu, osjeajui kako joj ne govori
istinu. Nije se sjeala tete Addy kako sjedi na podu i slae stvari. Ali Alix nije
imala namjeru tjerati mak na konac. Poela je shvaati da e, samo ako bude
uporna, izvui iz njega sve to poeli. Ali kad bi ga izravno neto upitala, odmah
je mijenjao temu. Onda, kako izgleda Lexiena kua?
Jared je opustio ramena koja je nesvjesno bio podigao da se zatiti od lavine
njezinih pitanja. Zabljesnuo ju je osmijehom. To je nova kua, u obitelji je
samo sedamdeset pet godina.
Skroz suvremeno, rekla je i oni su se nasmijeili jedno drugome. Priao joj
je o povijesti kue sve do povratka do kue Kingsley, gdje je parkirao stari
kamionet. Pjeice su se zaputili prema glavnoj ulici, do Lexie.
Alix nije mogla suzbiti nervozu. to ako se tri ene ne svide jedna drugoj ?
Hodajui uz nju, Jared je morao naslutiti o emu razmilja. Ako vam itko
bude pravio probleme, samo mi recite.
Zahvalno mu se nasmijeila.

178

mart@& nymphe

Dvanaesto poglavlje
Dolaze uz prilaz, rekla je Lexie, virei kroz prozor blagovaonice.
Toby je za njihove goste pripravljala sendvie. Ona i Lexie su rano ustale kako
bi pripremile hranu za sutranji izlet, tako da su ve bile jele. Kad im je Jared
poslao poruku da on i Alix stiu, dvije su se ene ostavile svega i pourile im
pripremiti objed.
Dobro izgledaju zajedno, rekla je Lexie. Dovoljno je visoka za njega, a
njemu se oduvijek sviala crvena kosa. U njezinu licu mogu vidjeti Victoriju, ali
graena je poput Kena.
Hej, stani malo! rekla je Toby.
Znam. Ne spominji Kena. Mislim da u ga nazvati i rei mu kako je nezgodno
to tajiti. Jo bolje, prepustit u tebi da mu to kae.
Toby se nasmijeila. Lexie je ponekad znala biti uistinu osorna. Zato im
toliko treba?
Jared bdije nad njome kao da se boji da e netko dotrati i odnijeti je. Sada
pokazuje na kuu i neto govori. Nadam se da je ne zamara rijeima poput
>traverze< i >uglovnice< i... i o emu god neprestano brblja.
Alix je studentica arhitekture i moda joj se to svia, rekla je Toby,
stavljajui svoje narezane domae kisele krastavce na sendvie. Zapravo nije
znala to njih dvoje vole jesti, pa je na kruh stavila pomalo od svega.
Osjeala bih se bolje kad bi joj priao o njezinim oima, rekla je Lexie.
Da su poput jezeraca mjeseine? sugerirala je Toby.
Savreno! rekla je Lexie. Uh. Ona se mrti. Zaboga, nadam se da joj ne
pria o onim malim kukcima koji jedu drvo. To je smrtna objava romantici.
Toby je stavila pladanj sa sendviima na stol. Zato si toliko odluna spojiti
Jareda s tom mladom enom?

179

mart@& nymphe
Njemu je potreban netko, rekla je Lexie. Jared je okruen s previe smrti.
Teta Addy je bila jedina konstanta koja mu je jo bila preostala, a sada ni nje
vie nema.
Tu si ti i svi njegovi drugi roaci, a i prijatelj je s veinom otoana, rekla je
Toby.
Lexie se malo uzrujala. Ali on je rastrgan napola. Dio njega ivi u Americi, a
dio je ovdje. Jesam li ti ikad rekla da sam u New Yorku upoznala jednu od
njegovih djevojaka?
Nisi, rekla je Toby. Kakva je bila?
Visoka, vitka, lijepa, pametna.
To zvui udesno.
Nisam je mogla vidjeti u ribarskom amcu na Nantucketu, a definitivno je
nisam mogla zamisliti u staroj kui s onim zelenim tednjakom. to bi uinila
kad bi Jared Kingsley istresao na stol dvadeset cipala i rekao joj da ih oisti?
Toby je uzdahnula. Zaljubiti se u elegantnog Montgomeryja i na kraju se
zatei vjenana za slanog i neurednog Kinglseyja. Ne bi bilo fer ni prema
jednome od njih.
A tu su i Jaredove radne navike. Ne mogu ti rei koliko su me puta Ken ili
teta Addy poslali na kat da ga probudim, a ja ga ondje zatekla okruenog s
desetak smotaka planova.
Kao to si zatekla Alix na kauu? upitala je Toby.
Upravo tako. Dvije su se ene nasmijeile jedna drugoj. Ono to elim
znati, rekla je Lexie odlazei prema ulaznim vratima, jest to Alix osjea
prema njemu.
Pogledajmo moemo li to otkriti, rekla je Toby.
Lexie je otvorila kuna vrata.
Alix je sjela na stolicu za prekrasnom starom trpezom koju joj je pokazala
Lexie.
180

mart@& nymphe
Kad su Lexie i Jared poeli priati o stvarima za koje Alix nikad nije ula,
pogledala je svoj sendvi. vicarski sir bio je poput suhog starog drva. A kad je
kuala komadi puretine, otkrila je da je dimljena, jo neto to nije voljela.
Dok su Lexie, Jared i Toby razgovarali, Alix je njegov tanjur privukla svome i
preuredila dva sendvia. Njemu je dala sir i dimljenu puretinu za koje je znala
da ih voli, a od njega uzela kisele krastavce i edarski sir. S tanjura mu je uzela i
masline i dala mu prene krumpirie.
Kad su nadjev za sendvie i prilozi bili pravilno rasporeeni, svaki je sendvi
prerezala popreno nadvoje i vratila mu njegov tanjur. Zamijenila je i pia, tako
da je sebi uzela limunadu, a njemu prepustila ledeni aj.
Kad je Alix podigla pogled, primijetila je da Toby i Lexie utke zure u nju.
Oprostite, kazala je. Nisam ula o emu ste govorili.
O niemu vanom, rekao je Jared gledajui Lexie. Imate li malo ljute
goruice? Alix to voli.
Imamo. Toby je ustala da je donese iz kuhinje.
Lexie je s velikim zanimanjem promatrala Alix. Slinost Jareda i njegove
roakinje je bila oita: snana vilica, oi koje kao da ovjeka probijaju
pogledom. Alix je zakljuila kako ne bi voljela biti objektom Lexiene nagle udi
neega to je ta ena oito posjedovala.
to se ticalo Toby, ona uope nije bila onakva kakvom ju je Alix zamiljala.
Prema Jaredovim rijeima, Alix ju je doivjela kao neku hipijevku u runo tkanoj
pamunoj odjei i sandalama nainjenim od starih automobilskih guma. Ali
Toby je bila tiha, elegantna i veoma lijepa, ali na neki staromodan nain, prije
poput srednjovjekovne slike Madone. Na sebi je imala lijepu haljinu za koju je
Alix pomislila da bi mogla dolaziti iz istoga duana u kojem je i Izzy kupovala.
Zero Main? upitala je Alix prisjetivi se imena duana.
Da, rekla je Toby smijeei se. Moj me otac posjeuje svakih nekoliko
mjeseci i odvodi onamo, a vlasnik Noel me odijeva. Nije li i taj prsluk koji nosi
iz istog duana?
Jest, rekla je Alix.
181

mart@& nymphe
Ako vi dame ponete priati o Petticoat Rowu4, mislim da je meni vrijeme
za odlazak, rekao je Jared.
Alix ga je pogledala, oekujui da joj to pojasni, ali umjesto njega se oglasila
Lexie. Dok su mukarci bili na moru, otokom su upravljale ene, a mjesto gdje
su se nalazili njihovi duani zvalo se Pettycoat Row .
Jo se uvijek tako zove, rekao je Jared ustajui.
Zato to su ene obavljale fantastian posao upravljanja svime i jo uvijek
to ine. Lexie ga je pogledala. elim da provjeri grija u stakleniku, a i takori
su se ugnijezdili ispod nekoliko lijeha s cvijeem.
takori? upitala je Alix.
Jared ju je pogledao. Zahvaljujui naim slavnim precima i svjetskim
putnicima, na otoku imamo izvanredno arenilo svakojakih vrsta takora.
Svi su pogledali Alix, da vide kako e to ona primiti. Hoe li se skutriti i
zacviljeti od gnuanja?
Galapagos glodavaca, rekla je ona.
Tono. Jared joj se tako toplo nasmijeio da je porumenjela. Dobro,
rekao je, djevojke, ostavljam vas same. Ovdje dobro mirie. Alix je izvrsna
kuharica, a mora i isplanirati vjenanje i...
Lexie i Toby su ga znatieljno pogledale.
On je pogledao Alix. Ako neto trebate, samo mi javite.
Alix je ustala. Hou. Bit ete vani?
Da, ali nakon to popravim taj grija, poi u kui.
U veliku ili malu kuu?
Po vaem izboru, rekao je.

U slobodnom prijevodu: Ulica podsukanja.

182

mart@& nymphe
U veliku. Omotat u one dvije zadnje ribe rumarinom. Vidjela sam da raste
straga. Vi moda moete staviti nekoliko krumpira u penicu. Na sto dvadeset
stupnjeva, da se lagano peku.
Dobro.
Zurili su tako jedno u drugo i inilo se kao da se nijedno ne eli pomaknuti.
Lexie i Toby su sjedile preko puta njih, promatrajui kako samo nijemo stoje i
gledaju se. inilo se kao da ne znaju kako se razdvojiti.
Odmahujui glavom u nevjerici, Lexie je ustala i podigla ruke. Mislim da e
mi pozliti. Jarede! Poi popraviti onaj grija. Alix! Idi u kuhinju i pomogni Toby
oko gljiva ili togod ve.
Jared je napokon skrenuo pogled s Alix i zloesto se nacerio svojoj roakinji.
A to ete vi initi, gospoice Diktator?
Skoknuti do crkve i zahvaliti Bogu to sam ja jo pri zdravoj pameti.
to to znai? upitao je Jared.
Jo uvijek odmahujui glavom, Lexie je zaobila stol, poloila mu ruke na
ramena i izgurala ga kroz kuhinju do stranjih ulaznih vrata. Izlazi. Dii.
Obeavam da joj ja i Toby neemo nauditi.
Zbilja, Lexie! rekao je Jared. Ovo je... Zautio je jer mu je zalupila vrata u
lice.
Lexie se kroz mali dnevni boravak vratila u kuhinju, gdje je Toby stajala za
radnim stolom. Alix je stajala na vratima izgledajui kao da eli pobjei glavom
bez obzira.
Lexie, tiho je rekla Toby, zato ne poe iz duana donijeti malo limeta?
Lexie se nacerila. eli me se rijeiti?
Da, rekla je Toby.
Smijui se, Lexie je izila iz prostorije i ubrzo su ule kako se za njom
zatvaraju ulazna vrata.

183

mart@& nymphe
Oprosti zbog ovoga, rekla je Toby. eli li sjesti? Kuhinja je bila nalih
dugakoj lai, ali uz radnu plohu je na jednom kraju stajalo par klupica.
Ispriavam se ako smo Jared i ja bili... Alix zapravo nije znala to rei. On
je jedina osoba koju na Nantucketu poznajem i veinu vremena otkad sam
ovdje, provela sam s njime. No, ne onako zajedno, ali...
Moe li iscijediti citruse? upitala je Toby.
Nisam tako dobra kuharica kako je Jared rekao, ali to mogu uiniti.
Toby je kimnula glavom prema zdjeli limuna, limeta i naranaa. Treba mi po
etvrt alice soka od svakoga. Pruila joj je malo cjedilo.
Alix je bilo drago priu skrenuti s teme o njoj i Jaredu.
to misli o Nantucketu? upitala je Toby.
Dosad je sve izvrsno. Alix joj je poela prepriavati svoje dojmove. Rije
ljepota spomenula je toliko puta da ju ie jedino rije Jared pretekla. Ono
to je Alix vidjela bilo je lijepo. Ali sva su joj ostala osjetila bila prepuna Jareda.
to je on rekao, inio, mislio, bilo je dijelom svega o emu je govorila.
Jo uvijek sutra izlazi s Wesom? upitala je Toby.
Zato ne bih? uzvratila je pitanjem Alix.
Mislila sam da moda ti i Jared postajete... Toby je zautjela. Znala je za
Kenovu zapovijed Jaredu da dri ruke podalje, ali eljela je znati jesu li prekrili
tu zabranu.
Oh, rekla je Alix. Misli da smo Jared i ja na putu da postanemo par.
Nismo. Nadam se da smo ve prijatelji, ali zasigurno smo kolege koji postaju
prijatelji.
Toby ju je pogledala u nevjerici.
Ne, uistinu, rekla je Alix. Mislim da on i ja ostavljamo krivi dojam.
Ali toliko ste vremena proveli zajedno. Cijeli se otok pita to se dogaa.
To nije dobro, rekla je Alix. Jared i ja samo zajedno radimo. To je sve.
184

mart@& nymphe
A sendvii?
Kako to misli? upitala je Alix.
Razmjenjujete hranu, preputajui svakome ono to voli.
Radili smo na planovima, pa smo zajedno jeli i poneto nauili jedno o
drugome.
Ali...? Toby su oi bile irom otvorene.
Dobro, bit u iskrena. Isprva me je zanimao na taj nain. Na um joj je pala
njezina pjesma. Ali on mi je jasno dao do znanja da se nita od toga nee
dogoditi. Priznajem da je to isprva boljelo, ali sada sam dobro. I, meu nama,
jedva ekam izii s Wesom. Mogu podnijeti malu avanturicu. Ne elim
zaboraviti da sam djevojka. Alix je duboko udahnula, nadajui se da je njezina
la zvuala uvjerljivo. Nije eljela ii na spoj s drugim mukarcem. Moemo li
razgovarati o neemu drugom, a ne samo o meni?
Naravno, rekla je Toby. Nisam namjeravala njukati. Samo, nikad prije
nismo vidjele da Jareda netko toliko zanima.
Alix nije imala pojma to na to odgovoriti, pa je promijenila temu. Svojoj
sam prijateljici Izzy rekla da u joj pomoi u organizaciji vjen-anja ovdje na
Nantucketu, ali ne znam otkud zapoeti. Jared je rekao da e ti znati to treba
initi.
Toby je shvatila da ju je Alix uljudno zamolila da popusti. Jesi li odredila
datum vjenanja?
Jesam, ali sigurna sam da e se on promijeniti. Alix nije pojasnila zato.
Zasad je eljela Izzynu trudnou zadrati za sebe. Trgnuvi se, shvatila je da to
za sebe sada ukljuuje i Jareda.
Toby je nastavila. Prvo to treba obaviti nakon to odredi datum jest
doznati boje koje tvoja mladenka eli. Sve se vrti oko boja. Ako eli neko
posebno cvijee, morat u to znati daleko unaprijed, kako bismo ga mogli
naruiti s kopna.
Naruiti s kopna? rekla je Alix. Izzy ne eli takvo vjenanje.
185

mart@& nymphe
Gotovo sve na otoku je dovezeno s kopna, stavljeno na kamion, a zatim
odvezeno na trajekt. Mora biti sigurna u to to tvoja prijateljica eli i imati na
umu da se mladenke esto predomiljaju. Viala sam djevojke koje su dolazile s
jednostavnim eljama, a kasnije odluivale kako moraju imati trideset somova
vrijedne grimizne orhideje.
Trideset...? Alix je dohvatila limetu; s naranama je zavrila. Mislim da su
takve stvari za one koji ive u kuama vrijednim dvadeset milijuna dolara.
Ili skupljim. U Polpisu se jedna kua upravo prodaje za pedeset devet
milijuna.
Alix se zagledala u nju trepui u nevjerici.
A to je s tobom? upitala je Toby.
Kako misli sa mnom?
Kakvo ti vjenanje eli?
Ono s mladoenjom.
Toby se nasmijala. Ali uistinu, zar nisi o tome razmiljala?
Ne o samom vjenanju, ali Izzyna srea s njezinim zarunikom me natjerala
na razmiljanje. A to je s tobom? Ima li ti mukarca u svojem ivotu?
Nikoga stalnog.
Alix je malo oklijevala prije nego je opet progovorila. Mislila sam da ste ti i
Jared... zna.
Da smo Jared i ja u vezi?
Alix nije micala pogled s limete koju je drala u ruci. Moda u prolosti?
Oh, zaboga, ne! Jared mi je poput starijeg brata. Zar me je koristio kako bi
te uinio ljubomornom?
Naravno da nije! Mi uope nismo u takvom odnosu. Ali kad je bolje
promislila, osjeala je ljubomoru zbog naina na koji je veliao aneosku Toby.
Moda i jest. Alix se morala nasmijeiti. Ima li na otoku mnogo bivih
djevojaka?
186

mart@& nymphe
Uope nema. Lexie mi je rekla da je u srednjoj koli postojala neka cura, ali
ona se udala za njegovog roaka.
A to bi mogao biti bilo tko od otoana.
Otprilike tako. Ali kako sam ja shvatila, ba taj roak i Jared jo i danas nisu
u dobrim odnosima. Oni ive na Surfsieu.
Pretpostavljam da je to na Nantucketu?
ini se da si i ti shvatila kako je Nantucket centar svijeta.
Alix se nasmijala. Kad je Jared u pitanju, to je nepobitna istina.
Lexie se vratila popodne, nakon Alixina odlaska, i dvije su ene raspravile o
onome to su vidjele i ule.
To je rekla? upitala je Lexie. Alix je rekla da se nada maloj aferi s mojim
roakom Wesom punim testosterona?
Kad smo ve kod testosterona, pitam se moe li Jared obuzdati svoj, rekla
je Toby.
Da ga Alixin otac nije sputao, vjerojatno ne bi mogao, rekla je Lexie. Ovo
nee izii na dobro.
Bojim se da se moram sloiti s time, rekla je Toby. Koga zove?
Wesa. Donesi pivo. Zovem ga ovamo na aj i aicu razgovora.
to planira uiniti? upitala je Toby. Ne vjerujem da e se Jaredu
svidjeti...
Pusti mene da se pozabavim svojim roacima, rekla je Lexie, a zatim joj je,
drei slualicu na uhu, dala znak da uti. Wese? Lexie je. Toby i ja elimo da
svrati do nas. Zastala je. Sada, naravno. Jo e mi traiti pisanu pozivnicu. I
da, to ima veze s tvojim izlaskom s Alix. Lexie je spustila slualicu. Bit e ovdje
za deset minuta.
Toby je pomislila kako se moda nikad nee naviknuti na nefor- malnost koja
je vladala na Nantucketu. Ljudi su po cijeli dan upadali jedni drugima u kue.
Jednoga se dana umalo sruila u nesvijest kad su se u kui otvorila vrata. Bio je
187

mart@& nymphe
to vodoinstalater, koji je upravo izlazio iz podruma. U podrum je uao kroz
vanjska vrata koja, kako su svi znali, nikada nisu bila zakljuana popravio
slavinu koja je kapala, a zatim se uspeo u kuu kako bi provjerio proputa li jo
uvijek zahodska koljka. To to nitko nije ni znao da je u kui, zasmetalo je,
izgleda, jedino Toby.
uj, Wese, rekla je Lexie. Dogaalo se to dvadeset minuta kasnije i ona i
Toby su sjedile na kauu njemu nasuprot. Toby se pobrinula da ga dobro
opskrbi pivom i perecima, i sada je ekao da mu kau zato je pozvan.
Cijeli otok zna da si jo uvijek zaljubljen u Daris Brubaker, rekla je Lexie.
Daris je bila ena kojom se Wes kanio oeniti, ali prije est mjeseci su se estoko
posvaali iz razloga koji nikome nije bio poznat i Daris je rekla Wesu da joj
se gubi s oiju. Nakon toga je izlazio s gotovo svim neudanim enama na otoku.
Lexie je priekala da Wes neto kae, po mogunosti to se to dogodilo
izmeu njega i Daris, ali on je samo utke pijuckao pivo. Ali ona te je napustila
vjerojatno zato to ti oko zna esto pobjei na druge ene. Naravno, Alix si
pozvao na spoj samo da bi se napravio vaan pred Jaredom.
Wes se uope nije uzbuivao zbog onoga to mu roakinja govori, niti je
ponudio ikakvu informaciju. Onda, u emu je stvar?
Ne elim okoliati, rekla je Lexie. to treba uiniti da nazove Alix i
otkae taj spoj?
To se nee dogoditi. Moj tata u paradi vozi svoj stari Chevrolet i...
Oglasila se Toby. Jared e projektirati kuu na onoj tvojoj parceli, i to
besplatno.
Lexie ju je pogledala rairenih oiju. Svi su znali da Jared svoje projekte ne
naplauje u brojkama manjim od dobrih est znamenaka.
Wes nije mogao sakriti zaprepatenje. Jedna je stvar bila kad ti roak skicira
garau, ali cijelu kuu? S vanjskim tuem i mjestom za moje brodove?
togod eli, rekla je Toby.
Ne bih si mogao priutiti gradnju bilo ega to bi Montgomery mogao
zamisliti.
188

mart@& nymphe
Lexie je znala da je to to Wes svoga roaka zove Montgomery, a ne
Kingsley, bila svjesna uvreda. Naslonila se i zagledala u Wesa. Za njega je to bila
igra, ali one su bile ozbiljne.
Kako nije odrasla na otoku, Toby se nije optereivala ranijim meuljudskim
odnosima i prikrivenim znaenjem imena. Jared e ti uskoiti kao banka i
posuditi ti novac.
Ne vjerujem... zapoela je Lexie, ali Wes i Toby su se meusobno
pogledavali. Ona slobodno nije ni morala biti ondje.
Bez kamata? upitao je.
Pola postotka nie od trenutane visine u vrijeme dovretka posla, brzo je
rekla Toby.
Jedan i pol posto, rekao je Wes.
Tri etvrtine, rekla je Toby.
Dogovoreno, uzvratio je Wes.
Dovraga, Toby, rekla je Lexie. Nisam znala da tako zna pregovarati o
poslu.
Nauila sam od svoga tate.
Nakon Wesova odlaska Lexie se uasavala rei Jaredu to je uinjeno u
njegovo ime. S druge strane, kako se inilo da on sam nema namjeru nita
poduzeti, netko je to morao uiniti. Nazvala ga je i rekla mu da ga mora odmah
vidjeti.
Lexie ga je posjela na istu stolicu na kojoj je prije sat vremena sjedio Wes, ali
Jared je odbio bilo kakvo pie ili jelo.
to se dogaa? upitao je. Alix je gotovo dovrila veeru i moramo obaviti
jo neke stvari.
Na primjer? upitala je Toby.
Jared joj se nasmijeio. Ne ono emu se vas dvije oito nadate. A sada, to
je to toliko vano da nije moglo priekati do sutra?
189

mart@& nymphe
Upravo o sutra se i radi, rekla je Lexie. Ti se ini ravnodunim prema
injenici da Alix sutra ima spoj s Wesom. Cjelodnevni spoj.
Jared nije nita odgovorio.
Nije te briga? bila je uporna Lexie.
Premda to, moja mala roakinjo, uope nije tvoj posao, planiram se za to
pobrinuti.
to to znai? upitala je Lexie.
Mislim da bi trebala priekati i vidjeti, rekao je i krenuo ustati sa stolice. A
sada, ako ste zavrile s guranjem nosa u moj privatni ivot, ja idem kui.
K Alix, rekla je Toby smijeei se.
Jared joj je uzvratio osmijeh. Da, k Alix.
Mi smo to ve sredile, rekla je Lexie. Sve smo dogovorile s Wesom. To e
te neto kotati, ali zavrijedilo je.
Jared ih je pogledao. Smijeile su se i izgledale tako neduno. Kako lijepe
djevojke, pomislio je. I kako dobronamjerne. Ali opet, ni dinamit nije izumljen
da bi nanosio tetu. Sjeo je natrag na stolicu. Kaite mi to ste uinile. Glas
mu je bio smiren.
Sklopile smo dogovor u tvoje ime, rekla je Lexie. Bila je to moja ideja, ali
Toby je dogovorila kamatnu stopu. Bila je izvrsna. Lexie je s ponosom
pogledala svoju sustanarku.
Moda biste trebale poeti od poetka, rekao je Jared.
Uglavnom je Lexie govorila, objasnivi mu to su obeale Wesu u zamjenu za
odustajanje od spoja s Alix.
Na Jaredovu licu se nisu primjeivale nikakve emocije; bio je izvrstan igra
pokera. Besplatno u mu projektirati kuu i posuditi mu novac uz smijeno
nisku kamatu?
Kad to tako kae, doista se ini previe, rekla je Lexie. Ali Jarede, ne
moe pustiti Alix da cijeli dan provede s Wesom. Otkad mu je Daris rekla da joj
190

mart@& nymphe
se gubi s oiju, ponaa se poput vuka u toru. A meu vama dvojicom je uvijek
vladalo rivalstvo. Brinemo da se ne iskali na jadnoj Alix.
Ja mislim, tiho je rekla Toby, da Jared ima drugi plan.
Ima li? upitala je Lexie svoga roaka.
Nita nije rekao tim dobronamjernim spletkaricama, ali namjeravao je to
uiniti nakon to se veeras oprosti od Alix, i to bez svjedoka. Izvadivi iz depa
svoj mobitel, pritisnuo je tipku za ukljuivanje zvunika kako bi Lexie i Toby
mogle uti razgovor, a zatim je utipkao broj.
Jarede? oglasio se enski glas. Jesi li to ti?
Zdravo, Daris, kako ti je tata?
Sada je dobro. Jesi li dobio nau zahvalnicu?
Sve etiri.
Toliko ti dugujemo to si nam pomogao.
Pitao sam se mogu li ja tebe zamoliti za uslugu, rekao je Jared.
to god eli! rekla je Daris. Pa ak i da pobjegnemo skupa, ako je to
plan.
Sjedei nasuprot njemu, Toby i Lexie su se pogledale irom otvorenih oiju.
Nasmijeen, Jared je stiao glas i nastavio sporije. Daris, takva rtva nee
biti nuna, premda ponuda prekrasno zvui. Veeras neu moi usnuti
razmiljajui o tome.
Mogla bih... zapoela je Daris.
Lexie ju je prekinula. Zdravo, Daris, glasno je rekla. Lexie je. Kako ti je
mama?
Daris se brzo oporavila od iznenaenja shvativi da Jared nije sam. Odlino.
Dok je tata bolovao, izgubila je jedanaest kilograma. Razmilja o pisanju knjige
pod naslovom Moj mu je bio na dijeti zbog sranog udara. Jarede, to mogu
uiniti za tebe?
191

mart@& nymphe
eli li se osvetiti Wesu za ono to ti je uinio?
Je li ovo usluga tebi ili meni?
Jared se nasmijeio. Dakle, pretpostavljam da se slae?
to posto. togod treba. Hou li ponijeti oruje?
Vie bih volio kratke hlaice i pretijesnu bluzu.
Daris je kratko zautjela. Jarede, duo, jesi li siguran da se ne eli oeniti
mnome?
Nisam uope, tiho je rekao, a Lexie i Toby su se oi jo vie rairile.
Daris se nasmijala. Dobro, sada shvaam. Ima li to veze s onom lijepom
djevojkom s kojom praktiki ivi otkad se uselila u kuu tvoje tete?
Moda. Nazvat u te kasnije da razradimo pojedinosti, ali moemo li se nai
sutra u devet i etrdeset pet i zajedno se odvesti na paradu?
Noas u jo vie skratiti svoje kratke hlaice.
Jedva to ekam vidjeti. Jared je prekinuo vezu i podignutih obrva upitno
pogledao Lexie i Toby. Dakle?
Misli da e se oni pomiriti? upitala je Toby.
To nije moja briga, odgovorio je Jared.
Lexie je podigla ruke oponaajui vagu. Darisine noge ili zajam od milijun
dolara? to e biti Wesov izbor? Pogledala je najprije Toby, pa Jareda, pa opet
Toby.
On e izabrati noge, rekla je Toby.
Darisine noge? rekao je Jared. Definitivno hoe!

192

mart@& nymphe

Trinaesto poglavlje
Jared se u kui Kingsley pojavio u lijepoj sportskoj jakni, plavoj koulji i
svijedosmeim hlaama. Alix ga je samo jednom odmjerila i otrala na kat
presvui se. Zato mi nisi rekao da je ovo sveani dogaaj? rekla je portretu
kapetana Caleba. I ako samo pomakne neku stvar, okrenut u ti sliku prema
zidu.
Nali su se s Lexie i Toby i pjeice se zaputili niz glavnu ulicu do mjesta gdje se
ona irila i gdje ih je ekao dvostruki niz parkiranih vozila. Jared je bio rano
ustao, kako bi kamionet svoga prijatelja parkirao na peto mjesto u nizu.
Ulice su bile prepune ljudi i gotovo svi su nosili sunovrate. Neke su ene
smislile otkaene eire koji su na jutarnjem suncu izgledali sjajno.
Ostanite uz mene, rekao je Jared im su stigli do gomile.
Ali ja bih se trebala nai s Wesom, rekla mu je ve po etvrti put. I svaki se
put Jared ponaao kao da je uope nije uo.
Moda je u pitanju ljubomora, promrmljala je Alix pokuavajui drati
korak s njegovim dugim nogama. Sino je iziao iz kue ba kad je veera bila
gotova, rekavi da ga Lexie neto hitno treba. Vratio se etrdeset pet minuta
kasnije, ali Alix nije rekao ni rijei o tome to se dogodilo. Sve to je rekao bilo
je: Nije bilo krvoprolia. Trebalo se dogoditi, ali je izbjegnuto.
Zajedno su pogledali film Gospodin Blandings gradi svoj dom iz snova i
Alix je dvaput spomenula da ide na paradu s Wesom, ali Jared nije nita
komentirao. Kad je prihvatila taj spoj s njegovim roakom, jedva je poznavala
Jareda. Prisjetila se kako joj je tada ulijevao strahopo-tovanje i nije na to mogla
suzbiti osmijeh. Sada bi se puno, puno vie voljela voziti s Jaredom, u onom
starom Fordovom kamionetu.
Ali koliko god ona nagovjetaja davala, Jared je utio.
Sino kad je otiao u gostinsku kuu, Alix je morala osjetiti, no... ljutnju
prema njemu. Poela se osjeati dijelom obitelji Kingsley, ali inilo se da Jared
ne misli isto. Ili je moda mislio. Wes je bio roak, pa kakve je stoga imalo veze
ako se bude vozila s njime?
193

mart@& nymphe
Dok su njih etvero hodali prema mjestu na kojem su vozila bila poredana,
Alix je utjela. Hoe li sjesti uz Wesa i domahivati ljudima koje je tek poela
upoznavati ?
Ali nitko se drugi nije inio previe zabrinutim. Lexie i Toby e se odvesti do
Sconseta s hladnjacima hrane koju je Alix pomogla pripraviti, ali najprije e se
pozdraviti s ljetnim ljudima.
Jesu li oni isto to i kontinentalci? upitala je Alix.
I jesu i nisu. Jared joj je pojasnio da postoje ljudi koji na Nantucketu imaju
kue i dolaze svakog ljeta. Neki od njih ovamo dolaze ve dvadeset-trideset, pa i
vie godina.
Volimo li ih ili ne? upitala je Alix pokuavajui se naaliti.
Ali Jared se nije nasmijeio. Ovisi o tome pridonose li zajednici ili od nje
uzimaju.
Kad su se pridruili gomili, Lexie i Toby su pole svojim putem, ali Alix je
ostala s Jaredom. I opet se inilo da on svakoga poznaje.
Kad e mi ve projektirati tu gostinsku kuu? upitao ga je jedan ovjek.
Bio je nizak i punaan i inio joj se odnekud poznatim.
Kad su se odmaknuli od njega, Alix je upitala tko je to bio.
Prije nego se pozdravio s nekim drugim, Jaredov je odgovor bio: Jedan od
prvih deset s Forbesove liste.
Znala je da to znai lista najveih bogataa.
Kad se Wes pojavio, sve se zbilo u trenu. Alix je oklijevajui napustila Jareda i
krenula mu ususret. U glavi je grozniavo smiljala kako se izvui iz svega toga,
a da nikoga ne uvrijedi. Ali s druge strane, ni Jared nije bal rekao da je eli uza
se.
Kad je Alix zakoraila prema Wesu, Jared nije poduzeo nita da je zaustavi. Ali
tada je Wes odjednom stao kao ukopan i zagledao se u neto iza Alix. Ona se
okrenula pogledati o emu se radi.

194

mart@& nymphe
Do Jareda je stala neka mlada ena, uzela ga za ruku i posjedniki se stisnula
uz njega. Veoma privlana, kratke plave kose i velikih oiju, ali ono to se na
njoj posebno isticalo bila je njezina odjea. Na sebi je imala prozranu bijelu
tuniku koja joj je dosezala do vrha butina i inilo se da pod njome nema
niega. Njezine duge, lijepe noge - savreno preplanule, savreno depilirane
kao da su se pruale unedogled, sve do nekakvih malih zlatnih sandala.
Ostavi bez rijei, Alix je pogledavala as djevojku, pa Jareda, zatim Wesa i
onda sve ispoetka.
Ovo je moja cura, rekao je Jared Wesu.
Alix je irom otvorila usta. Nije ni udo to ga nije bilo briga da ona izlazi s
nekim drugim. Nije udo...
Hoe se mijenjati? upitao je Jared svoga roaka.
Wes je pristojno kimnuo glavom i djevojka je ispustila Jaredovu ruku i pola
prema Wesu.
Alix je nepomino stajala, nesposobna pomaknuti se, i nije imala pojma to
se upravo dogodilo.
Jeste li spremni za polazak? nestrpljivo je upitao Jared.
Alix je jo treptala oima.
Parada e svakoga asa krenuti i moramo se ukrcati u kamionet.
Alix se dovoljno oporavila da po ulinim ploama poe do plavog Forda i
sjedne unutra do Jareda. Jeste li ovo planirali?
Upalio je motor. to sam planirao? Oh. Mislite na Daris?
Je li to ime djevojke koja ne nosi donji ve?
Jared se nasmijeio. Najljepe noge na otoku. Ona i Wes su do prije est
mjeseci bili par. Uinio je neto to joj se nije svidjelo, pa mu je rekla da joj se
gubi s oiju. Pretpostavljam da ga je dovoljno kaznila. Izvolite. Dodao joj je
buket sunovrata.

195

mart@& nymphe
Alix ih je uzela dok se on uvlaio u kolonu iza Mercedesa iz ezdesetih.
Dakle, ipak ste sve to planirali.
On ju je brzo pogledao blago se nasmijeivi. Zar ste doista mislili da u vas
pustiti da iziete s Wesom?
Da, jednostavno je rekla. Jesam. Nasmijeila mu se. Hvala to ste
dokazali da sam u krivu.
Bilo mi je zadovoljstvo, rekao je.
Govorio je na tako leeran nain da mu nije mogla dopustiti da se tek tako
izvue. Ja tako rijetko grijeim da sam poela vjerovati kako je to zapravo
nemogue.
Nasmijao se. Domahujte ljudima.
Posluala ga je. Onda, kakve zamisli imate za gostinsku kuu gospodina iz
prvih deset s Forbesove liste?
Sve u staklu, rekao je. Philip Johnson dolazi na Nantucket.
To je ala, zar ne?
Danas ne biste trebali raditi. Uivajte u prizoru.
Vozili su se niz ulicu Orange i svaka ju je prekrasna stara kua tjerala na
razmiljanje o projektiranju gostinske kue. Ali nije nita rekla.
Njegova ena voli vrtlarenje i eli vlastitu kuicu za lonanice, rekao je
Jared. Stvarno majunu. Svega dvjesto metara kvadratnih.
Zbilja ? Alix ga je pogledala irom otvorenih oiju. Moda Toby ima neku
zamisao u vezi toga.
Upravo na to sam i ja pomislio, rekao je Jared smijeei se, pa su nastavili
razgovarati o projektu sve do Sconseta udaljenog svega osam milja, premda
se inio daljim.
Kad su stigli do neizrecivo ljupkog gradia koji je, po Jaredovim rijeima,
neko bio prepun ribarskih koliba, Lexie i Toby su ih ve ekale. Istovarile su
terenac prepun hrane, kuhinjskih pomagala i elegantnog izletnikog pribora.
196

mart@& nymphe
Jared je parkirao kamionet na mjesto koje mu je Lexie pokazala, a zatim
nestao, na onaj nain kako mukarci ve nestaju kad se suoe s poslom koji
smatraju enskim. Alix je po Lexienim uputama pomogla u serviranju. Ve za
samo nekoliko minuta, teretni prostor starog kami-oneta i stol bili su prekriveni
lijepim talijanskim stolnjacima i prepuni hrane i pia. Sve je izgledalo vrhunski,
poput kakve slike savrenog izleta u provinciju.
Alix je izila na cestu. S obje strane su bili parkirani prekrasni stari automobili
i kamioneti koji su sudjelovali u paradi kroz grad.
Jo od dolaska na otok, Alix je postupno postajala svjesna bogatstva
stanovnika Nantucketa, ali okupljanje ovih starih auta je tu spoznaju jo vie
uvrstilo. Nisu to bile nekakve stare olupine, nego vozila muzejske vrijednosti, a
nasmijani i raspriani vlasnici epirili su se poput modela iz reklame za
proizvode Ralph Laurena: sportske jakne, oko vrata vezane marame i zlatni
satovi za mukarce. Savrene dizajnerske haljine za ene. Promatrala je te
vrhunski odjevene izletnike i smijeila se.
Svia vam se? upitao je Jared, odjednom se pojavivi sada kad je cijeli
posao bio obavljen.
Uistinu je prekrasno. Osjeam se kao da sam stupila meu stranice asopisa
Town and Country.
Doite, rekao je on. Dolje, na pola puta odavde, prireuju demonstraciju
rezbarenja u ledu.
Uokolo su etali plesai i glazbenici, glumci i akrobati, i inilo se da se svi
meusobno poznaju. Kad su se vratili do kamioneta, Jared je stupio u razgovor
s nekom skupinom ljudi, a Alix je pola za njih dvoje napuniti tanjure. Pred
kamionetom su bile postavljene sjedalice i ona i Jared su sjeli da neto prigrizu.
Godinama nisam u ovome sudjelovao, rekao je. Sada je mnogo
masovnije.
Zato biste ovo ikad proputali? Prekrasno je.
Nisam mogao pronai pratilju, rekao je.

197

mart@& nymphe
Alix se itekako dobro sjeala prelijepe Daris objeene mu o ruku. Ha! Pola
ovdanjih ena...
Prekinuo ju je. Mislim, nisam mogao pronai pratilju s kojom bih elio ii.
Alix mu se nasmijeila i na trenutak su im pogledi ostali spojeni. Ali, kao i
uvijek, on je okrenuo glavu. Proturjeni signali bile SU rijei koje su pale Alix
na um. Jared je osmislio savren plan kako je sprijeiti u izlasku s drugim
mukarcem, ali kad god bi ga pogledala s neim u oima to nije bilo povezano s
poslom, samo bi okrenuo glavu.
Rekla je sebi da ne smije brzati.
Trideset minuta kasnije stajali su na cesti i avrljali s ljudima, kad se Jared
odjednom okrenuo prema njoj ozbiljnog izraza lica. Alix? rekao je. Imate li
osjeaj da mi uope ita dugujete?
Naravno. Nisam li vam i dosad dovoljno puta zahvalila? Ako nisam,
ispriavam se zbog...
Ne, ne radi se o tome, rekao je. ekajte, netko od roaka mi prilazi...
Wes?
Ne.
ena iz duana s piima? Njegov ju je pogled natjerao da presta-ne
nagaati. Dobro, oprostite. Netko od vaih roaka nam prilazi i...
Njegova mi je ena bila cura u srednjoj koli. On je pobijedio; ja sam izgubio.
udno za mene, ali...
Alix je pogledom prela gomilu okupljenih i ugledala ovjeka otprilike
Jaredove dobi, Kingsleyjeve vilice, tamne kose i oiju. Ali dok je sve to Jaredu
davalo izraen muki izgled, na tom je ovjeku djelovalo nekako enskasto. Bio
je dobro odjeven, u savrenoj koulji i jakni, i ak je nosio traperice. Ali nisu bile
poput onih traperica kakve je Jared obiavao nositi i koje su i iste izgledale kao
da su upravo izvaene iz mora.

198

mart@& nymphe
Uz mukarca je stajala visoka, vitka plavua blijedoplavih oiju. Alix je
pomislila da je prilino lijepa, ali izgledala je nekako umorno i moda starija
nego je uistinu bila.
Kad je ena ugledala Jareda, lice joj je odjednom zablistalo, onog umora je
nestalo i ljepota joj se udvostruila. Alix ju je mogla zamisliti kako se vozi na
elu parade kao kraljica dogaaja.
Kad je mukarac do nje vidio Jareda, lice mu se na trenutak smrailo.
Oporavio se dovoljno da se kiselo nasmijei, ali to nimalo nije djelovalo na
pogled u njegovim oima.
Jarede, rekla je ena i ispruila ruke kao da e ga zagrliti.
Alix je djelovala nagonski. On nije dovrio svoju molbu, ali pomislila je da je
elio zatraiti da se ubaci izmeu njega i njegove bive. elite da vas zatitim?
tiho mu je dobacila.
Molim vas, rekao je, stojei nepomino i ekajui da ena koja mu je
potrala ususret doe do njih.
Alix se isprijeila ispred Jareda, tako da je ena zastala. Ruke su joj ostale
ispruene i kao da nije znala to s njima uiniti.
Alix joj je pruila ruku. Zdravo, ja sam Alix. Pretpostavljam da poznajete
Jareda. Kutom oka je vidjela kako Lexie gura Toby laktom u rebra. Naravno,
obje su ene s nestrpljenjem iekivale kako e se ta drama zavriti.
Ja sam Missy, rekla je ena. Jared i ja se znamo jako dugo.
Oh ? rekla je Alix. A ja sam mislila da mi je rekao za sve svoje prijatelje,
ali nikad nije spomenuo Missy. Kad se okrenula da pogleda Jareda, shvatila je
da se, uz njegovu sputenu glavu, zamalo dodiruju nosovima. Kad je krenula
uzmaknuti, on ju je obujmio oko struka i privukao tijesno uza se.
Alix su se oi rairile od iznenaenja, ali zatim je opet uspostavila kontrolu.
Otprilike. Ja, ovaj... ja...
Lijepo te je vidjeti, Jarede, rekao je ovjek priavi do svoje ene plavue.
Poput Jareda, i on je nju posjedniki obujmio oko struka. Kakav je ivot na
kopnu? Jesi li puno nauio o ivljenju u vanjskom svijetu?
199

mart@& nymphe
ak je i Alix znala da je to uvreda. Ledeno se nasmijeila ovjeku. Jared jo
uvijek osvaja svijet svojim velianstvenim projektima. Kad se ovjek nastavio i
dalje samozadovoljno smijeiti, Alix se prisjetila knjiga svoje majke i toga kako
se obitelj stoljeima prepirala oko porodinog doma. I, naravno, tu je i sav
posao koji obavlja na kui Kinglseyja. Divljenja je vrijedno ono to poduzima da
je ostavi netaknutom svojem buduem sinu, Osmome.
Alix je na trenutak pomislila da je pretjerala, ali tada je sa zadovoljstvom
primijetila kako mu onaj podrugljivi mali osmijeh nestaje s lica.
Jared joj je s lea zakopao lice u vrat od ega joj se najeila svaka dlaka na
tijelu.
Ti si moja djevojka iz snova, rekao je i mogla je osjetiti kako ju jo vre
stie. Ovo su moj roak Oliver Collins i njegova ena Missy. A ovo je Alix.
Ba mi je drago upoznati vas, rekla je Alix pruajui ruku da se rukuje s
Oliverom. Ne prezivate se Kingsley?
U srodstvu smo preko njegove majke koja se udala za ovjeka s kopna,
rekao je Jared. A zatim je, jo uvijek vrsto grlei Alix oko struka, pokazao
prema hranom nakrcanom kamionetu. Doite objedovati s nama.
Hvala, rekao je Oliver, ali moramo krenuti kui. Djeca nas trebaju. Brak sa
sobom nosi i odgovornost. Alix, Jarede, uglaeno je rekao odvodei svoju enu
od njih.
Missy se osvrnula kao da bi htjela ostati, ali eljezni stisak njezina mua nije
poputao.
Jared je okrenuo Alix licem prema sebi. Bili ste udesni! rekao je. Uistinu
izvrsni! Starog Olivera nitko nije tako dobro spustio na zemlju od... no, valjda
oduvijek. Vi jeste Victorijina ki! Jo se uvijek smijui, nagonski ju je brzo i
estoko poljubio u nasmijeena usta.
Ili je barem tako trebalo biti. Umjesto toga, oboje su poskoili kao da ih je
pogodio strujni udar.
Ja... zapoeo je Jared, pa joj priao jo blie.

200

mart@& nymphe
Opet je u njegovim oima ugledala onu vatru i podigla ruke da ga obgrli oko
vrata.
Ali nije bilo sueno da se to i dogodi. Namrtivi se, Jared je opet ustuknuo, a
vatra u oima mu je ugasnula.
Alix je prvo osjetila nagon da pobjegne. Koliko e se puta ovo ponavljati ?
Zblie se, on je pogleda kao da e je progutati, a zatim se odjednom ohladi i
ode. To se dogaalo uvijek iznova.
Alix nije znala kamo poi ako ode s izleta, ali po gnjevu koji joj je proimao
tijelo pomislila je da bi se mogla pjeice vratiti sve do kue Kingsley. I kad
jednom tamo stigne, mogla bi se spakirati i napustiti otok. Vie nije mogla
podnositi da je ovaj ovjek jednoga trena poudno promatra, a ve sljedeeg se
okrene na drugu stranu.
Alix... zapoeo je Jared, ali ona je brzo umaknula u guvu.
Toby ju je dostigla.
Ne elim sluati nikakva opravdanja... zapoela je Alix.
Poi naprijed do duana, skreni lijevo i ondje e vidjeti most koji vodi na
plau. Idi.
Alix joj je kimnula glavom i pohitala naprijed. Nije bilo teko pronai visoki
most, spustiti se stubama i doi do plae. Hladno je vrijeme znailo da uokolo
nije bilo puno ljudi, to joj je bilo drago. Voda i pijesak su je smirili.
Nije bila sigurna koliko je dugo stajala ondje. Misli joj nisu tekle na uobiajen
nain, ve kao da su se zbrkano vrtjele ukrug. Pred njome su promicali prizori
nje i Jareda, smijeha, zajednikog jela i stvaranja. I on je cijelo vrijeme davao
jasno do znanja da meu njima nee biti niega putenog. Pretpostavljala je da
je to stoga to prema njoj nije osjeao isto to je ona osjeala prema njemu.
Ali taj poljubac! Bio je poput munje. Vidjela je da je i on to osjetio, pa zato je
onda uzmaknuo? Zato ju je onako hladno pogledao? Nije se inilo da u njegovu
ivotu postoji neka druga, dakle, u emu je bio problem?

201

mart@& nymphe
Kad joj je drhtaj proeo tijelo, protrljala je ruke i okrenula se. Nedaleko od
nje, Jared je sjedio na pijesku u sjeni i ekao. Izgledao je kao da je zbog neega
zabrinut.
Ali ona prema njemu nije imala saaljenja. Dola je i stala pred njega.
Voljela bih poi... Nije mogla kuu Kingsley nazvati domom. Natrag,
dovrila je.
On se nije pomaknuo. Odvest u te gdje god poeli, ali prije toga bih ti elio
rei istinu.
To bi, za promjenu, dobro dolo, rekla je.
Skinuo je jaknu i pruio joj je, ali ona nije prihvatila. Molim te, rekao je.
Daj mi dvadeset minuta i, ako i dalje bude eljela napustiti mene ili
Nantucket, ili to god poeli, ja u to organizirati.
Ona je oklijevajui sjela na pijesak pola metra dalje od njega i trgnula se kad
joj je poeo stavljati jaknu na ramena. Prehladit e se.
Ne, dok me tako gaa laserskim zrakama, neu, rekao je.
Ona se nije nasmijeila, ali mu je dopustila da je ogrne jaknom.
Ne znam odakle zapoeti, rekao je. Da je do mene, sve bih ti rekao, ali ne
mogu.
Okrenula se i otro ga pogledala. Zato sam onda ovdje?
Ne znam! ozlojeeno je rekao Jared. Znam otprilike pet posto vie od
tebe i jo uvijek od svega toga ne razumijem nita. Ali znam da su ti ljudi
cijeloga ivota tajili neke stvari.
Tko?
Ne mogu ti to rei. Volio bih da mogu, ali ne smijem. Mogu samo rei da tim
ljudima dugujem cijeli svoj ivot. Da nije bilo... nekih ljudi koji su mi pomogli, ne
bih postigao nita, osim to bih moda bio kriminalac.
Alix se zagledala prema puini i pokuala shvatiti to joj to govori. Znam da
nisi elio moj dolazak ovamo.
202

mart@& nymphe
Ne, rekao je. Nisam. Rekao sam ti da sam bio bijesan na svoju tetu.
Njezinu sam oporuku vidio kao izdaju prema meni. Da nisi dola ranije, bio bih
otiao i nikad se ne bismo upoznali.
Ali si ostao, rekla je.
Jer si mi se sviala, rekao je.
Prolo vrijeme?
On nije urio s odgovorom. Nikad prije nisam upoznao nikoga tko se uklapa
u oba moja svijeta, enu koja zna istiti ribu i istodobno se sa mnom prepirati
oko podnih podloga.
Znam, tiho je rekla Alix. Na putu smo da postanemo dobri prijatelji.
Ne, rekao je on. Moj poslovni partner Tim i ja smo prijatelji. On mrzi
ribolov, misli da svaki komad gole zemlje treba prekriti betonom i neprestano
kuka za novcem. Ali mi smo dobri prijatelji.
A ti i ja nismo? upitala je Alix. Prokletstvo! Mogla je osjetiti kako joj se oi
pune suzama.
Koliko god mi je stalo do Tima, nemam elju strgnuti odjeu s njega. S njime
nisam poelio voditi ljubav onoliko koliko bude potrebno da utaim ovu glad
koja me iznutra izjeda. Nisam ostajao budan razmiljajui o njegovim usnama ili
bedrima ili njegovom bilo emu drugome.
Alix je zurila u njega. Pa ipak me nisi niti dotaknuo.
Obeao sam to nekome kome dugujem, tiho je rekao.
I ta je osoba od tebe traila... to? Da dri ruke podalje od mene?
Da.
Alix je opet pogledala prema puini. elim ovo raistiti. Prema nekome
ili veem broju ljudi ima veliki dug i oni poznaju nas oboje.
Da, ali ti doista ne mogu rei vie od toga.
U redu je. Moda sam u stanju i sama poneto shvatiti. Na kui Kingsley su
prilino nedavno obavljeni popravci, poput, recimo, krova, a oni su skupi. Ali
203

mart@& nymphe
nije mi moglo promaknuti da su neki popravci bili veoma temeljiti, to znai da
je u nekom trenutku kua bila prilino zaputena. Jesam li u pravu?
Glave nagnute ustranu, Jared ju je pogledao i brzo potvrdno kimnuo.
Dopustiti da kua doe u takvo stanje znai da vlasnika nije bilo briga ili sebi
nije mogao priutiti popravke. Vaoj je obitelji oito veoma stalo do te stare
kue.
Tako je, rekao je on.
A onda, tu su i ostale kue. Rekao si da tvoja obitelj posjeduje onu u kojoj
ivi Lexie, a posjeduje i onu u kojoj ivi Dylis i u kojoj si ti odrastao. Rekao si mi
da ti je bilo tek etrnaest godina kada je kua obnovljena i oito je to bio tvoj
rad.
On ju je u tiini zadivljeno promatrao.
One godine kad sam bila ovdje s majkom ti si imao otprilike etrnaest
godina. Dakle, tko na svijetu bi jednom djeaku dopustio planiranje obnove? I
tko bi to platio?
Teta Addy, rekao je, smijeei joj se.
Ako je to sebi mogla priutiti, zato ranije nije obnovila vlastitu kuu?
Jared se smijeio jo ire. Dobro, gospoice Njukalo, kakva je vaa
teorija?
Mislim da je moja majka sve svoje knjige napisala zasnovano na tvojoj
obitelji i daje kao naknadu platila obnovu i...
I to?
Mislim da ti je vjerojatno pomogla oko kolovanja.
Jared nije nita odgovorio, ali ona mu je po oima mogla vidjeti da je u pravu.
Pitanje je, rekla je Alix, zato bi ti moja majka zabranila da me
dotakne? Oi su joj se rairile dok joj je glavom prolazila uasna pomisao.
Istina je! Ti i moja majka bili ste ljubavnici. Glas joj je bio ispunjen stravom.

204

mart@& nymphe
Ne. Nikad, rekao je Jared i nasmijeio se. Ali kad mi je bilo sedamnaest, a
tvoja majka etala vrtom u crvenom bikiniju, istina je da sam ee nego obino
dolazio u posjet teti Addy.
Alix ga je pogledala ispod oka.
Njegovog je osmijeha nestalo. Uvjeravam te da ja i Victoria nikad nismo bili
nita vie od prijatelja.
Ona je skrenula pogled ustranu. to moja majka ima s oporukom?
Nita meni znano, iskreno je rekao Jared. Bila je njome jednako zateena
kao i ja.
Alix je kratko promislila. elim sve to raistiti jer mislim da ima pravo kad
kae da su mi veinu moga ivota lagali. Je li istina da ti se sviam zbog jo
neega, osim to ti pomaem u izradi planova?
Zaustio je prosvjedovati, ali onda se nasmijeio. Mislim da se sam mogu
brinuti o svojem poslu.
Ona je zanemarila njegov aljivi ton. Sve to s Wesom si uinio jer...?
Misli da bih takvom razvratniku dopustio da cijeli dan provede s mojom
djevojkom?
Tvojom... ? Duboko je udahnula. Kad smo ve tako iskreni, eljela bih
dodati i svoj djeli istine. I moj je otac arhitekt, premda sada veinom samo
pouava, a on me je upozorio na tebe.
Kako to?
Tvoj ugled kad su ene u pitanju nije dobar.
Ne razumijem, promrmljao je Jared.
Previe si javna osoba da bi to ostalo u privatnosti. Neprestano mijenja
modele i starlete i...
to eli rei? upitao je Jared.
Svojedobno sam zamiljala kako imam ljubavnu aferu s Velikim Jaredom
Montgomeryjem, ali...
205

mart@& nymphe
Ali to?
Kad me je Eric ostavio, zaboljelo me, ali dobar pla i par kilograma okolade
su rijeili stvar. A onda, ugledavi tebe, Velikog...
Nemoj to opet izgovoriti.
Dobro. Istina je da te vie ne vidim takvoga.
Kako me sada vidi? tiho je upitao.
Kao ljudsko bie. Kao ovjeka od krvi i mesa, ovjeka koji je nestrpljiv, koji
po vlastitoj elji manipulira rijeima i informacijama, i kao projektanta koji
ponekad grijei u zamislima.
Ima li u tome ita dobroga?
ovjeka koji velikoduno s drugima dijeli sve to ima i sve to zna. Hranu,
novac, sve svoje, sve dijeli s drugima. Vidjela sam da si ovjek koji titi one koje
voli, a voli snano i cijelim srcem.
Potpuni svetac. Rijei su mu bile podrugljive, ali ne i ton kojim ih je
izgovorio.
Ne posve, rekla je Alix promatrajui puinu. Od Erica sam se mogla
oporaviti pomou okolade i pjesme, ali tebe... Priekala je kratko prije nego
je nastavila. Tebe bih mogla voljeti. Kad bih imala... flert s tobom i kad bi me
odbacio, nisam sigurna da bih se od toga oporavila. Duboko je udahnula. Eto.
Izgovorila sam to i mislim da je to mnogo vie od onoga to si ikad elio uti.
Mislim...
Zautjela je jer ju je poljubio. Njeno, zanosno, susretom usana koji je bio
blag i... obeavajui.
Odmaknuvi se od njega, s rukom na njegovu obrazu, pogledom mu je
potraila oi. Morala je u sebi potraiti istinu. Privlai li je ovaj mukarac zbog
toga to on predstavlja? Mnogo je godina prema njemu osjeala
strahopotovanje.
Ali sada ga je poznavala kao ovjeka, upoznala je njegove prijatelje i roake,
vidjela ga, recimo, u njegovu vlastitom okruenju. Pomislila je da je ona vidjela
206

mart@& nymphe
ono to nijedna druga ena nije: pravog Jareda Mont- gomeryja Kinglseyja
Sedmog. Istinski i u cijelosti, bez ikakvog oklopa, vidjela je njegove obje strane.
Postojao je meunarodno slavan ovjek od kojega su traili autograme, ali i
ovjek kojega je stari par koji je sjedio na trijemu molio da im prije zime
pogleda pe.
Jared je sjedio u tiini, lica blizu njezinom. inio se svjesnim da mu namjerava
postaviti pitanje i, kad izgovori te rijei, spreman na njega i odgovoriti.
Koji joj se od te dvojice vie svia? zapitala se. Izvrsni projektant ili ovjek koji
pripada zajednici i porodici za koju je mogla zamisliti da ponekad zna biti
nadmona?
Volim vas obojicu, rekla je, rukom mu milujui obraz i dodirujui mu
zaliske. Ve ga je danima promatrala i nije shvaala koliko eli dotaknuti to to
vidi. Snanu je Kingsleyjevu vilicu ugodno osjeala na koi dlana, a zalisci su mu
bili mekani.
Okrenuo je glavu da joj poljubi dlan i plava mu se vatra vratila u oi.
Sve dlake na tijelu su joj se nakostrijeile. Nikad prije nije osjetila takvu elju
prema nekom ljudskom biu.
Moramo ii polako, rekla je dok ja dio nje vriskao: Ovo je pravo. Ovo moe
trajati zauvijek.
Jared je sklonio ruku s njezina lica. Bez dodirivanja. Shvaam. Glas kao da
mu je teio tisuu kilograma.
Ne! rekla je Alix. Dodir je u redu. To je izvrsno. Zapravo, ja sam za to. to
vie dodira, tim bolje. Jedino moramo dobro promisliti o obeanjima.
Jared se nasmijeio. Ti si moj tip djevojke. Predlaem da poemo kui.
Odmah. Nai u nekoga da nas odveze natrag.
A to je sa starim kamionetom? Znala je da je jo krcat hranom. Moe ga
Lexie vratiti.
Dodirivali su im se jedino vrci prstiju, ali to je bilo kao da snana elektrina
struja protjee iz Jareda u nju. Nisu se samo dodirivali, bili su povezani. Umom,
tijelom, duama, kao da su se prelijevali jedno u drugo. Gotovo mu je mogla
207

mart@& nymphe
itati misli i vidjela je, boe dragi, budunost. Budunost njih dvoje. Kako
projektiraju, prepiru se, putuju. Godinama zajedno. I puno, puno smijeha. Bilo
je toga jo, ali gotovo ju je bilo strah pogledati dalje.
Osjeam da te poznajem, da poznajem nas, apnula je.
I ja osjeam isto, rekao je Jared ustajui, uzimajui je za ruku i privlaei je
sebi.
Poeljela mu je oviti ruke oko vrata, ali je znala, ako to uini, da se vie nee
moi zaustaviti. Na kraju e zavriti valjajui se meu grmljem na javnoj plai.
to nije dobar poetak vjenosti, pomislila je.
Jared kao da ju je razumio. Ustuknuo je, odvojivi se od nje. Poimo kui.
Alix je krenula plaom do staze koja je vodila prema stubama, s Jaredom za
leima. Dvaput se spotaknula jer joj noge nisu bile stabilne. Mislim da sam
moda vidjela nau budunost, uspjela je izgovoriti kad su doli u podnoje
stuba.
Mogu u to povjerovati. Je li bila dobra?
Kimnula je glavom. Jako dobra.
udne se stvari dogaaju s ljudima koji odsjedaju kod Kingsleyja.
Govori li to o duhovima? Pokuavala je zvuati bezbrino, ali to nije bilo
lako.
Mislim da bismo trebali popriati prije nego to krenemo dalje.
Alix je zastala na stubama i okrenula se pogledati ga. Lice mu je bilo u ravnini
s njezinim. Ako nema nita protiv, zasad vie nita ne bih govorila. O groznim
mi stvarima priaj kasnije, nakon to zna ve...
Jared se nasmijao. U redu, poimo kui i, uh... kasnije emo razgovarati o
budunosti. Zna ve, o ciljevima i takvim stvarima.
To zvui upravo kao ono to bih ja htjela uiniti. Oboma su im se oi
smijale.

208

mart@& nymphe

etrnaesto poglavlje
Kad su doli do okupljenog mnotva, razdvojili su ruke. S dodirom ili bez
njega, Alix je znala da se sve promijenilo. Ostala je stajati straga dok je Jared
govorio Lexie da oni ele odmah otii.
ali se, zar ne? rekla je Lexie. Toby i ja imamo taj veliki terenac i moramo
sve same ukrcati u njega, a to emo onda uiniti sa starim kamionetom?
Jedna od vas moe voziti terenac, a jedna moe kamionet vratiti natrag
Polpisu. Jaredu se u glasu osjealo prenaglaeno strpljenje.
Izvrsna zamisao, rekla je Lexie smijeei se. Pretpostavljam da je
automatik jer nikad nisam vozila auto s runim mjenjaem i jedva ekam da ga
provezem kroz iroke uliice Nantucketa. Prije par minuta sam vidjela
gospou Ferris. Misli Ii da danas vozi?
Lexie... zapoeo je Jared, ali nije dovrio reenicu. Bespomonog izraza
lica, pohitao je natrag do Alix.
Tko je gospoa Ferris ? upitala je Alix.
Odgovorila joj je Lexie. Naa susjeda koja takoer ivi na Kingsley Laneu, a
ono to je kod nje fantastino jest da vozi kao luda, sredinom ulice. ak joj se i
turisti sklanjaju s puta. Nadam se da se neu s njome mimoii u tvome
otmjenom kamionetu. Ne bih ga htjela ogrepsti, ali vjerojatno u ionako pri
pokuaju promjene brzine smrviti mjenjaku kutiju, pa to onda znai nekoliko
ogrebotina? Okrenula se s namjerom da se vrati do hrane, ali je u prolazu
dobacila Jaredu: Mrzim ti pokvariti poslijepodne, ali zna to govore o loim
predosjeajima.
Da su beskoristan gubitak energije?
Lexie se grohotom nasmijala.
Jared je poao do Alix. Oprosti, ali mislim da u...
Znam, rekla je ona. Ti i ja moramo vratiti kamionet.
Nasmijeio joj se, pogledom joj zahvaljujui na razumijevanju.
209

mart@& nymphe
Stajali su blizu jedno drugome i ona je posegnula da mu dotakne vrke
prstiju. Zato ne poe porazgovarati s prijateljima dok ja pomaem u
ienju? Ali zapravo nije vjerovala da e moi podnijeti njegovu blizinu, a da
od sebe ne uini budalu. Ve su jednom iskusili Lexien otar jezik i nije eljela
kroz to opet prolaziti.
Dobra zamisao, rekao je i istoga trena nestao.
Alix je pola do kamioneta gdje su Lexie i Toby pakirale stvari. Lexie je upravo
davala zapovijedi gdje to treba ii, kad se iza nje zaustavio neki mukarac.
Lexie ga nije vidjela, ali Alix i Toby, koje su joj stajale preko puta, definitivno
jesu. Bio je prekrasan. Ne na onaj skitniki nain poput Jareda, ve lijep poput
nekoga iz reklamnih magazina. Tamne kose i oiju, visokih jagodica, kao
isklesanih usana. Visok, vitak, ali irokih ramena.
Alix i Toby su se ukopale u mjestu, zurei u njega.
Zdravo, Lexie, rekao je. Glas mu je bio jednako lijep kao i pojava.
Oh, molim te, ne. Ne danas, rekla je niti se ne okrenuvi. Odlazi.
Zna li gdje mi je remen? Onaj s kitom na kopi? upitao je.
Okrenuvi se, zagledala mu se ravno u oi. Doao si ovamo, sve do
Sconseta, da me pita gdje je tvoj remen sa srebrnom kopom?
Otprilike. Kao da osuuje samoga sebe, slegnuo je ramenima na nain da
bi mu svaka ena oprostila.
Ali ne i Lexie. Stisnutih se aka okrenula od njega i nekoliko puta duboko
udahnula. Bacila je pogled na Alix i Toby koje su stajale kao sleene, utei i
zurei u njega. Oh, izvrsno, pomislila je Lexie. Sad e jo vie ena sliniti za njim.
Upravo ono to mu ne treba.
Okrenuvi se natrag prema njemu, Lexie je znala da e prepirka malo
potrajati. Cilj joj je bio rijeiti ga se. Nije imala namjeru mijeati svoj privatni i
poslovni ivot.
Cim je Lexie poela ovjeku drati prodike, Toby je apnula: Mislim da je to
njezin ef, Roger Plymouth.
210

mart@& nymphe
Nikad ga nisi upoznala? aptom joj je uzvratila Alix.
Ne, rekla je Toby.
On je...
Prekrasan? zavrila je Toby umjesto nje.
I vie od toga, rekla je Alix. Izgleda kao da ga je napravilo raunalo. Nije ti
nikad rekla da je takav?
Ne. Lexie se na njega samo ali. Vjerovala sam da je nekakvo udovite.
Alix je pognula glavu. Jesi li mu vidjela lice kad mu je Lexie okrenula lea?
Misli, kako ju je pogledao? Kao da je ludo, strastveno, bezumno zaljubljen
u nju? upitala je Toby.
I ja sam to primijetila, ali sam pomislila da moda umiljam. Misli li da je on
uistinu... zna ve?
Zaljubljen u nju? upitala je Toby. Ako jest, ona mi to nije nikad
spomenula.
Roger vie nije sluao kako mu Lexie govori da bi mogao i sam potraiti svoju
odjeu, da nije njezin posao paziti gdje se nalaze njegove osobne stvari, itd., itd.
Sve je to i prije uo. Pogledao je preko njezine glave, blago se nasmijeio
dvjema lijepim enama koje su ga odmjeravale kao da je izvanzemaljsko bie,
pa se osvrnuo uokolo. Kakvo je ovo mjesto?
Sconset, gnjevnim je glasom rekla Lexie. Neko je bio staro ribarsko selo.
I mii taj izraz s lica. Ovdje ne moe nita kupiti.
Bacio je pogled preko njezine glave na plavuu koja im je prilazila. Nije moj
tip, pomislio je Roger. Izgleda previe djevianski i nedodirljivo.
Ona druga, crvenokosa, imala je iskru neega to mu se svialo, ali njezin
odluan pogled ga je odbijao. Imao je osjeaj da bi mogla od njega zatraiti da
joj izrecitira tablicu mnoenja.
Dolje niz cestu je duan, rekla je Toby gledajui Rogera.

211

mart@& nymphe
Njemu je namjera kupovati kue, a ne kruh i pecivo, prasnula je Lexie, pa
se zagledala u Rogera. uj, proeci uokolo i sve razgledaj, ali nemoj nita
kupovati. Uzet u od Jareda kljueve ovog kamioneta, pa ga moe umjesto
njega odvesti natrag do Polpisa.
Tvoj roak? Jared Montgomery, arhitekt? Volio bih ga upoznati.
Ne moe ga upoznati i ne moe ga angairati da ti izgradi jo veu kuu.
Odlazi!
Roger se nije ni pomaknuo, nego je samo ostao promatrati Lexie kao da jo
neto od nje oekuje.
U redu! rekla je Lexie. Prestani me tako gledati. Poi u s tobom! Tim je
rijeima pokazala da tono zna to je on ekao.
Nasmijeivi se, Roger se okrenuo i nestao u svjetini.
Lexie je pogledala Alix i Toby. Ni rijei, rekla je. Ne elim uti nita o
njemu, a na svako u pitanje odgovoriti s ne. Jeste li razumjele?
Alix i Toby su kimnule glavama, ali su i pogledale jedna drugu u nevjerici.
Nekoliko minuta kasnije Jared se vratio i Lexie mu je rekla da se Roger
pojavio i da e on vratiti natrag stari kamionet.
Lexie. Jaredu se u glasu opet nasluivao onaj strpljivi ton. Ovaj kamionet
je vrijedan. Ne mogu ga samo tako povjeriti nekome koga nikad nisam
upoznao.
Prije par minuta si ga bio voljan povjeriti meni, a ja ak niti ne znam voziti
auto s runim mjenjaem.
Da, ali znam da si dobra vozaica jer sam te sam pouio. Ali tog tipa Rogera
ne razlikujem od bilo kojeg drugog doljaka.
On vozi Formulu jedan. Utrkuje se s njima, rekla je Lexie. Ne za novac.
Nita ne radi za novac. Samo voli voziti. I jedriti. I penjati se. Odmahnula je
rukom. On voli sve to se kree.
On je voza utrka, a ti nam to nikad nisi rekla? upitao je Jared.
212

mart@& nymphe
ini se da nikome nije rekla mnogo toga o svojem efu, rekla je Alix.
U ovjeku ima vie toga od njegove vanjtine, rekla je Lexie, pogledavi
ispod oka Alix i Toby.
Utrkuje se, penje, jedri, rekla je Alix. Meni to zvui dobro.
Umotano poput najboljeg boinog poklona, rekla je Toby.
Oduvijek sam voljela Boi, rekla je Alix.
I jaaaa, uzvratila je Toby.
Pustite me na miru, promrmljala je Lexie, a zatim se okrenula Jaredu.
Krei! Odlazi. Povedi Alix i idi kui. Mi emo se pobrinuti za kamionet, terenac
i hranu.
Hoe li ti Roger to sve odavde prebaciti helikopterom? posve ozbiljnog lica
je upitala Alix.
Lexie se namrtila kao da joj namjerava gnjevno odgovoriti, ali onda se samo
nasmijala. Ti i Jared ste savreni par.
Jared se nacerio Alix. Mislim da je to posve mogue, rekao je. Doi, naao
sam nam prijevoz. Mahnuli su na pozdrav Lexie i Toby i zaputili se niz cestu
prema duanu.
Pokazalo se da je prijevoz zadnje sjedite terenca koji je vie sliio autobusu
nego autu. Sredina je bila prepuna djece i mladei, a roditelji umorna izgleda su
sjedili sprijeda.
Na svojem mjestu straga, Jared i Alix gotovo su imali dovoljno privatnosti.
Onda, to je s tim Rogerom Plymouthom? upitao je on, nadglasavajui graju
djece.
Nita posebno, rekla je Alix. Jedino to to je nevjerojatno zgodan, ini se
da je zapanjujue bogat, a htio je i tebe upoznati ili barem Montgomeryja. I,
da, ludo je zaljubljen u Lexie.
Jared ju je zaprepateno pogledao. Nije me bilo svega nekoliko minuta.
Kako se sve to uspjelo dogoditi?
213

mart@& nymphe
to da kaem? Roger je brz na djelu.
Trebam li biti ljubomoran?
Definitivno da! rekla je Alix, a Jared se nasmijao.
Jarede! viknuo je voza nadjaavajui djeju buku. Kada se mora vratiti u
New York?
Jared je posegnuo da dohvati frizbi u letu prije nego pogodi Alix u glavu,
spustio ga na pod i pogledom upozorio djeaka koji ga je bacio da prekine s
time. On se samo nacerio.
Alix se ranije upoznala s parom, ali nikako se nije mogla sjetiti njihovih
imena. Preostalih pet milja do grada par je obasipao Jareda pitanjima.
Odgovarao je na njih drei Alix za ruku, a dvoje je djece virilo izmeu
sjedita i hihotalo se.
Napokon su stigli do glavne ulice.
Nadam se da mi nee zamjeriti ako te ne odvezem do tvoje uliice, rekao
je ovjek. Malo je preusko za moj ukus.
Jared i Alix su izili, svima im iskreno zahvalili i s olakanjem odahnuli kad su
se oni odvezli dalje.
Ljetni posjetitelji? upitala je Alix.
Jared ju je uzeo za ruku. to ih je odalo?
Nasmijala se. Kingsley Lane je prilino iroka u usporedbi s nekim ulicama
koje sam na otoku vidjela.
Savreno prostrana.
im su skrenuli za ugao i ugledali Lexienu i Tobynu kuu, Alix se osjetila kao
kod kue posve razliito od onoga kako se osjeala samo nekoliko sati ranije.
Bila je to tiha, drveem obrubljena ulica s elegantnim kuama, a najljepa od
svih bila je njihova. Ne, pomislila je, ne njihova. Ne jo. Ali opet, tako je malo
vremena provela u kui bez Jareda, da se doista inilo da im oboma pripada.

214

mart@& nymphe
Kad ga je pogledala, od pomisli na ono to e uslijediti proelo ju je jako
uzbuenje.
Jared je morao osjetiti isto jer je zastao. Kad se okrenuo prema njoj, u oima
mu je gorio oganj. Privukao ju je u zagrljaj i poljubio. Ne njeno, kao ranije,
nego pokazujui koliko je udio za njom i elio je.
Morala se uspeti na prste da ga dosegne i bilo je tako dobro osjetiti njegovo
tijelo uz svoje, ali su se ipak razdvojili i nastavili hodati. Na putu kui, Alix je
poela obuzimati nervoza. Ona i Jared su bili prijatelji, su-radnici, ali sad...
Zapravo, kad su doli do kue, nije znala to oekivati. Sve do danas i dodir je
bio nemogu. A bila je tu i injenica da je on intelektualac. Kretao se u tako
visokim krugovima. Neki od najbogatijih ljudi na svijetu eljeli su da im on
projektira domove.
Poli su do stranjeg ulaza u kuu Kingsley koji je po obiaju bio otkljuan
i uli unutra.
Alix se okrenula njemu. Mislim da bi bilo najbolje da se presvueni...
Nije dovrila reenicu jer ju je Jared podignuo, s usnama na njezinima i
nogama oko struka, i pritisnuo je uza zid. U nekoliko sekunda oboje su bili nagi
od pojasa nadolje.
Strast, pomislila je. To je ono to je eljela... trebala od ovog ovjeka.
Kad je uao u nju, poela je vriskati, ali on joj je poljupcem zatvorio usta.
Uz svu pomamu koja je meu njima vladala, priekao je da se u njoj probude
i ojaaju osjeaji. Da narastu.
Spustio ju je na kuhinjski stol, posudice sa solju i paprom su odletjele na pod,
a ona se vrsto priljubila uz njega dok su mu polagani, jednolini pokreti
postajali sve snanijima.
Ispruila je ruke i dlanovima se oslonila na naslon klupe dok je on bez
prestanka prodirao u nju. Zatvorenih oiju, prepustila se osjeajima koje su on i
taj trenutak u njoj budili.

215

mart@& nymphe
Kad je pomislila da ne moe vie izdrati, podigao ju je i privukao sebi,
stiui je uza se. Na sebi su oboje imali koulje, ali vrelina njihove puti se poput
ognja probijala kroz njih.
Kad je osjetila da dosie vrhunac, Alix je zabacila glavu, ali Jared ju je sve
snanije privlaio sebi sve dok nisu zadrhtali, priljubljeni jedno uz drugo,
zadovoljeni. Protekle su minute prije nego se ijedno od njih pokrenulo.
Kingsley, rekla je Alix.
Taj sam. Jared je priljubio usne uz njezino uho.
Dobro, jer sam po pitanju Montgomeryja bila malo nervozna.
On se nasmijao, odmaknuo od nje, dohvatio svoje hlae i navukao ih. Alix je
ostala na stolu, zguvane bluze pale izmeu nogu.
Ukrala si titulu od Daris, rekao je smijeei se.
Isprva nije shvatila to je time mislio, ali onda se sjetila kako je rekao da Daris
ima najbolje noge na otoku.
Obilje unjeva, rekla je. Kad joj je priao, gurnula mu je ruku pod koulju i
pogladila vrst i ravan trbuh. A to je s tobom? Ide li redovito u teretanu?
Izvlaim iz mora tune od stotinu kila, rekao je podiui s poda njezinu
odjeu i dodajui joj je. S obzirom na to kako su roaci upadali u kuu, znala je
da je bolje ne ostavljati je da lei uokolo. Poela je oblaiti hlae, ali Jared ju je
zaustavio.
Volim vidjeti ljepotu. Gurnuo joj je ruke pod noge i podigao je. Teta Addy
ili tvoja mama? upitao je.
Pitao ju je u koju bi se sobu trebali povui i njoj je bilo drago da njihova
zajednika veer nije gotova. Ne u maminu i...
I to?
Naizgled bez ikakva napora nosio ju je uza stube. Ali opet, po-mislila je Alix,
ona je bila laka od tune. No, ako nas kapetan bude gledao...

216

mart@& nymphe
On nee biti ondje, rekao je Jared, a kad je ona krenula rei jo neto,
uutkao ju je poljupcem. Za neke mi stvari mora vjerovati na rije.
Njeno ju je spustio na veliki krevet glavne spavaonice i, premda nije bila
sigurna kako se to dogodilo, za samo nekoliko sekunda bila je posve naga. On
se ispruio pored nje, prislonio joj usne uz vrat i rukama joj poeo prelaziti
preko grudi. Prekrasna si, apnuo je.
Jo uvijek je bio potpuno odjeven, jedino na sebi nije imao jaknu, i inilo se
udnim to to je ona naga, a on jo uvijek u odjei. Kapci su u sobi bili sputeni,
ali svjedost se ipak probijala unutra, zlatna i sjenovita.
Leei tako, okruena svilenom posteljinom, posve nagog tijela, Alix je
pogledala Jareda u oi, napola sklopljene, vatrene, duboke. Po-segnula je
otkopati mu koulju ali on joj je poljubio vrke prstiju i uklonio joj ruku.
Poeljela ga je upitati zato, ali ipak to nije uinila. Po njezinu iskustvu, seks je
bio neto to se zbivalo brzo i jednako brzo zavravalo. Na fakultetu, seks je
ispunjavao praznine izmeu predavanja i domaih zadaa.
Ali ovaj je ovjek kljuna je rije ovjek, a ne djeak izgleda imao
drukije zamisli.
Promatrajui je, poeo joj je milovati tijelo. Za prstima su mu ubrzo krenule
usne, po grudima, rebrima, pa sve dolje do trbuha. Podigla je butine, eljna da
joj dotakne sredite, ali on to nije uinio. Rukama joj je preao preko nogu, do
glenjeva.
Dok su mu ruke tako lutale njezinim tijelom, poljubio ju je i ona je osjetila
kako u njoj opet raste elja. U injenici da je ona naga, a on posve odjeven bilo
je neega krajnje erotinog, neega to nikad prije nije osjetila.
Kad je dosegnuo njezino sredite, uzdigla se njemu ususret. Nije joj trebalo
puno da dosegne vrhunac i svri mu u ruci.
Zakopala je lice u njegovo rame. Gdje si to nauio? upitala je.
Sam sam to izmislio. Veoma sam kreativan.
Nasmijala se i na trenutak su ostali nepomini, a tada mu je ona poela
raskopavati koulju. Dotad ga je vidjela samo u dugim rukavima. Bili su
217

mart@& nymphe
zavrnuti da izloe snane, preplanule podlaktice i ona se pitala kako mu izgleda
ostatak tijela.
Trebalo joj je samo nekoliko sekunda da mu strgne koulju, a tada je na
prizor koji je ugledala glasno uzdahnula. Bio je preplanuo po cije-lom tijelu,
koa mu je bila tople zlatnosmee boje i na njemu nije bilo ni grama sala.
Prislonila mu je usne na kou koja je bila jednako vrela kako je i izgledala.
Sat kasnije, iscrpljena i krajnje sretna, Alix ga je ula kako govori: Ima
prekrasne usne. Kad je ona prasnula u smijeh, ustuknuo je i pogledao je.
Zato je to tako smijeno?
Ne poznajem te dovoljno da bih ti na to odgovorila.
Nakon onoga to smo upravo uinili, ne moe mi rei to je to tako
smijeno s tvojim usnama?
Ne mojim. Tvojim. Posebno donjom.
Zubima joj je blago zagrizao usnu. to to znai?
Jednoga u ti dana rei. I pokazati, pretpostavljam.
Neto taji od mene? upitao je.
Nekoliko stvari. A ti? Nisi li mi elio neto rei?
Ne sada. Kasnije.
Mogla je vidjeti da se sprema usnuti, a to je znailo da slijedi onaj dio seksa
koji je mrzila. Mukarci su ili odlazili, ili bi se okrenuli na drugu stranu i zahrkali.
Vraa li se u gostinsku kuu?
Ako tako eli, ali radije bih ostao ovdje. Naravno, ako nema nita protiv.
Nasmijeila se i priljubila uz njega. Ne shvaam kako te se neka ena ve
nije doepala.
Izrekla je to kao alu, ali on je taj komentar izgleda shvatio ozbiljno. Od
tvojeg dolaska, ime smo najvie ispunjavali vrijeme?
Radom.
218

mart@& nymphe
To je ono to ene kod mene ne vole.
Glupae.
Slaem se, rekao je.
Nisu dugo spavali. Probudili su se u pono, oboje gladni, najprije jedno
drugoga, a zatim i hrane. Prvu su glad odmah zadovoljili, a zatim je Jared
navukao hlae, a Alix obukla njegovu koulju, pa su zajedno poli do kuhinje u
prizemlju. Na njihovo oduevljenje, hladnjak je bio prepun ostataka od izleta.
Hladne salate od rakova, pileih odrezaka, kruha, etiri vrste kolaa. Ali, koliko
god lijepo bilo zatei svu tu hranu, to je znailo i da je, dok su oni bili na katu,
netko ulazio u kuu. Alix nije eljela razmiljati o tome to je pritom mogao uti.
Sada vidi zato nikad ne ostavljam donje rublje na podu kuhinje, punih
usta je rekao Jared.
Znai li to da si imao puno iskustva u ostavljanju rublja na podu kuhinje
svoje pratete? zajedljivo ga je upitala.
Ne mojeg. Njezinog, rekao je Jared. Teta Addynog. esto sam ga morao
skupljati.
Alix se nasmijala njegovoj ali. Onda, kakav si bio kao klinac? Osim to si bio
ljubazan i velikoduan?
Misli to zato to sam ti dao stare Lego kocke? titio sam svoje naslijee.
Teta Addy ti je doputala da se igra stvarima koje su se trebale nalaziti u
muzeju.
Kad smo ve kod toga, sutra bih mogla pogledati papire o Valentini.
Jared je zastao s vilicom punom hrane na pola puta do usta. Ponovi to ime, i
duh stie.
Govori li o lijepom kapetanu Calebu? Tada sam za.
to je to danas s tobom i lijepim ljudima?
Uz tebe, na koga to jo misli?
Na dobar ulov, rekao je. Najprije Lexien ef, a sada i moj djed.
219

mart@& nymphe
S Alixina lica je nestalo osmijeha. Spomenuo si ga ranije. S majine ili oeve
strane? Je li jo iv?
Ako se dobro sjeam, tu sam izjavu ispravio u korist tete Addy.
Da, jesi. Pogledala ga je i shvatila da nema namjeru vie nita rei. Mogu
li vidjeti papire?
Naravno. U potkrovlju su. Mogu li ostati dolje i gledati te kako se uspinje
tim strmim stubama?
U gaicama ili bez njih?
Jaredov pogled ju je natjerao da utrpa posljednji zalogaj u usta. Bez ijedne
daljnje rijei, strpali su ostatak hrane natrag u hladnjak i otrali uza stube u
spavaonicu.
Sat kasnije, Jared je predloio da isprobaju veliku kadu u Victorijinoj sobi.
Mislim da nisam zavirivala u njezinu kupaonicu. Molim te, reci mi da nije
zelena.
Tada u morati utjeti.
Zareavi, Alix mu je dopustila da je odvue niz hodnik do majine zelene
kupaonice prepune bjelokosti.
Stojei u hodniku, Caleb se zadovoljno smijeio.

220

mart@& nymphe

Petnaesto poglavlje
Jesi li tu?
Glas je bio poznat i utjean i kao da je dolazio izdaleka. Stisnula se uz Jareda.
Svjetlo koje se probijalo u sobu govorilo je da je dan, ali ona nije imala namjeru
ustajati. S obzirom kako se osjeala, mogla je u krevetu ostati zauvijek.
Osjetila je kako je ljubi u tjeme i jo se vie stisnula uz njega. Sino si
zasluio ime Amerike ivue legende, promrmljala je tonui opet u san.
Alix? Jesi li gore?
Opet je zaula taj glas, tako poznat. Samo minutu, rekla je, jo uvijek
zatvorenih oiju.
Ali tada ih je naglo otvorila. To je moj tata, apnula je. Neka je, rekao je
Jared, vrsto je drei u zagrljaju.
Okrenula se licem prema njemu. To je moj otac. Mora otii. Ne moe nas
vidjeti... zajedno. Mora se spustiti kroz prozor.
Jared se ispruio u krevetu, ali nije otvarao oi. I sa esnaest godina sam bio
prestar za takvo to. A sada... Osim toga, jednom emo tvome ocu morati rei.
Na tu ju je pomisao proeo osjeaj panike. Kad bi je majka zatekla u krevetu s
mukarcem, to ne bi bilo vano. Ali ne i otac. On je vjerovao u ast i potenje i...
i da nee zatei svoju ker u krevetu s ovjekom s kojim nije u braku. Pokuala
je tu svoju zabrinutost skriti od Jareda. Znam da ete se jednom upoznati,
rekla je to je mogla mirnije. Ali ne jo. Pusti me da ga najprije smekam.
Molim te? Poloila mu je dlan na lice.
On je otvorio oi i u njezinima primijetio strah. U redu, rekao je, ali
kasnije moramo porazgovarati o nekoliko stvari.
Nisu li to rijei koje obino izgovaraju ene? apnula je.
Jesu i, prema mojim iskustvima, te rijei znae zahtjev da joj izjavi
besmrtnu ljubav.
Oh. I, koliko si puta to izjavio?
221

mart@& nymphe
Na vratima se zaulo kucanje. Alix, rekao je Ken, ulazim, osim ako nisi
poput svoje majke.
Ne! glasno je rekla. Mislim, jesam. Tiim se glasom obratila Jaredu.
Misli na injenicu da moja majka spava...
Gola, rekao je Jared ustajui iz kreveta. Svaki mukarac na ovom otoku to
zna i o tome mata. Navukao je traperice i pokupio ostatak svoje odjee s
poda.
Alix je na sebe navukla majicu kratkih rukava i pola do prozora. Namjeravala
ga je otvoriti, ali tada je Jared s druge strane kreveta pose-gnuo iza portreta
kapetana Caleba, pritisnuo nekakav tajni mehanizam koji je kliknuo i zatim
gurnuo veliki okvir ustranu.
Alix je ostala uasnuta ponajprije zato to arhitekt u njoj nije primijetio da
je portret uvren za podlogu i da skriva tajna vrata. Trebalo joj je malo
vremena da se oporavi od oka, a zatim se zakotrljala preko kreveta da ga
dostigne. Iza portreta se nalazio prolaz s uskim, pranjavim stubitem koje je
vodilo u prizemlje.
Alix, rekao je njezin otac, ovaj put glasnije.
Samo minutu, tata, odijevam se. Pogledala je Jareda i doapnula mu:
Postoji li ovo zato da bi se kapetan mogao prikrasti u Valentininu sobu?
Ugraeno je zato da bi sobarica mogla isprazniti nonu posudu, a da je
pritom nitko ne mora vidjeti. Nakon brzog poljupca Jared je siao niz stube, a
Alix je vratila portret na mjesto, ali nije zakljuala vrata, za sluaj da se on poeli
vratiti.
Pogledala je u portret kapetana Caleba. Kakve li sve tajne skriva!
Alix, rekao je njezin otac s druge strane vrata, netko me zove na mobitel i
na taj se poziv moram odazvati. Ne uri s odijevanjem. Nai emo se u
prizemlju.
Alix je odahnula od olakanja, pokazujui time koliko je bila napeta. Kako li
e, zaboga, svome ocu rei za nju i Jareda? I to e mu rei? Da su samo
ljubavnici i da ona nema pojma to e se dogoditi u budunosti ?
222

mart@& nymphe
Na tu je pomisao mogla zamisliti kako joj otac jei, mogla je vidjeti njegov
bolni pogled i, jo gore, osjetiti njegovo razoaranje. Dakle i ti si postala
rtvom pohoda Velikog Jareda Montgomeryja, vjerojatno bi rekao.
Osluhnula je na vratima i mogla uti kako joj otac tiho razgovara, a zatim
njegove korake niz stube. Dobro, pomislila je, jer joj je trebalo vremena da
razmisli i da se istuira. Koliko god to nije eljela, morat e sa svojega tijela
ukloniti sve dokaze o protekloj noi. eljela je sau-vati sjeanja na tu no, ali
ovoga asa nije mogla sebi ugaati. Susret s ocem je bio vaniji.
Dugo se zadrala pod vrelim tuem, razmiljajui o tome kako e Jareda
predstaviti ocu. Kad bi ga poznavao kao ovjeka, a ne samo po ugledu koji
uiva, rei e. Ili: Moda u Americi moe biti uistinu arogantan, ali... Ne, to
nije bilo dobro. Rei e samo izvan otoka. Izvan otoka je moda tako
arogantan da klijentima govori da uzmu to je projektirao ili da se izgube, ali
ovdje, na Nantucketu... Ne, ni to nee valjati. Arogantan je bila presnana
rije.
Oprala je kosu amponom. A to ako podsjeti oca da je odrasla ena, koja
moe sama donositi odluke? Izvrsno, pomislila je. Tako e ve na poetku svi
biti gnjevni. Ako Alix odjednom postane ratoborna i zahtjevna, njezin e tata
zamrziti Jareda.
Kad je izila ispod tua, nije bila nimalo blie rjeenju kako se nositi sa svime
time.
Moda e se svidjeti jedan drugome, rekla je naglas, dohvaajui fen, ali
zatim se tiho nasmijala. Njezin blagi otac profesor i ribi na tune Jared? Ne, to
se nee dogoditi. Ali moda bi Montgomery i njezin otac mogli... Ali opet, tu su
bile sve te ene s kojima je Jared vian. Ne, ni to nee uspjeti.
Dok je polako sreivala kosu i odijevala se, nije mogla ne zapitati se to Jared
sada ini. Je li pobjegao na svoj brod? Ili je poduzeo bilo to drugo kako se ne bi
suoio s ocem svoje djevojke? Ali inilo se da ga nije nimalo strah, zato je
moda...
Alix se nasmijeila u zrcalo. Moja djevojka. Tako ju je Jared nazvao. Kad bi
moda mogla svoga oca uvjeriti da ima neto vie ili e tek biti vie
223

mart@& nymphe
izmeu nje i Jareda Montgomeryja Kingsleyja Sedmog, bilo bi mu lake sve to
progutati.
Napokon ista i primjereno odjevena, otvorila je vrata spavaonice. Bilo je
vrijeme za suoavanje sa stvarnou.
Jared je siao starim stubama i, kao to je to mnogo puta inio, posegnuo
rukom prema prekidau za svjetlo. U tunelu koji se sputao dolje bilo je mrano
kao u rogu i posvuda je bilo pauine.
Jedva je ekao vidjeti Kena. Protekli su mjeseci od pogreba tete Addy kad su
se zadnji put vidjeli. Naravno, bio je tu i.onaj poziv kad se Ken izvikao na Jareda
tako da je zamalo umro. Ali bio je na to naviknut. Kad su se prvi put vidjeli, Ken
je bio tako bijesan na cijeli svijet da je mogao komunicirati samo u bunim
izljevima gnjeva. Ali u to vrijeme se Jared ionako nije obazirao na bilo to
izgovoreno normalnim tonom.
Jaredova je velika briga bila Alix. Kako e ona podnijeti spoznaju da joj je i
otac provodio mnogo vremena na Nantucketu i to od nje skrivao?
Stube su zavravale u prednjoj dnevnoj sobi, iza lane zidne obloge zbog
ega je jo jednom posumnjao u obiteljsku priu o nonoj posudi. Slukinja se
tako mogla pojaviti usred ajanke. Morat e od svoga djeda zatraiti da mu kae
istinu koju nije imao nade uti.
Jared se nije iznenadio kad je naao Kena kako stoji u sobi i eka ga. Prije
mnogo godina njih su dvojica obnovili to staro stubite. Dok su trgali stare trule
daske, Ken je rekao: Ne elimo da se Addyn sablasni ljubavnik ozlijedi, zar
ne?
Tada ga je Jared bio otro pogledao, pitajui se to on to zna, ali Ken se samo
alio.
Sada je meu njima zavladalo kratko oklijevanje jer Ken je oito znao gdje je
Jared bio. Ken je prvi reagirao rairivi ruke, i Jared mu je poao ususret. Bio je
toliko zahvalan Kenu to se ne ljuti, da je sve to sliilo povratku sina ratnika
kui. Dugo su vremena ostali tako zagrljeni.
Doi, rekao je Ken, jo uvijek ga grlei oko ramena, sjednimo. Pripravio
sam kavu i donio utipke iz Downyflakea.
224

mart@& nymphe
Jared nikad nije volio odgaati loe vijesti i zato je rekao: Zna gdje sam
bio? Bilo je bolje da to s njime i Alix iznese na vidjelo.
Oduvijek sam vjerovao da ete se ti i moja ki svidjeti jedno drugome.
Jaredov osmijeh je pokazivao koliko mu je laknulo. Bilo bi loe ako se Kenu
ne bi svidjela zamisao o tome da se njegova dragocjena Alix vezala za ovjeka
koji je neko bio daleko od dolinog graanina. Zaboravimo sve uspjehe koje je
otad ostvario. Jared je znao da ga Ken moe prozreti.
Draesna, mala dnevna soba bila je ispunjena lijepim namjetajem,
ukljuujui i nekoliko komada koje je njegov djed preko brata poslao natrag
svojim brodom. Nakon toga nijedno dijete u porodici nije dobilo njegovo ime
jer su mnogi stanovnici Nantucketa bili gnjevni to je Caleb Kingsley, urei se
to prije vratiti kui, uplovio u opasne vode i potopio brod. S njime su potonuli
roaci, prijatelji i cijela posada.
Ken je sjeo na kau, a Jared na stolicu njemu nasuprot. Na Jare- dovu veliku
muku, njegov je djed sjeo u veliku fotelju. Obris i graa su mu u ovoj prostoriji
bili jai i Jared se udio to ga Ken ne moe vidjeti.
Kako je Celeste? upitao je Jared, uzimajui okoladom preliveni utipak.
Otila, rekao je Ken. A Avery?
Otjerana prije vie mjeseci, rekao je Jared. eljela je prsten.
Dvojica mukaraca su se nasmijeili jedan drugome. Bio je to njima svojstven
humor i razumijevanje zasnovano na mnogo godina dijeljenja tajni o enama
koje su im prolazile kroz ivote. Povezivalo ih je upravo to to se nijedan nije
trajnije vezao za neku od njih.
Jedui jedan od slasnih utipaka, Ken je kratko zautio prije nego se opet
oglasio. to Caleb kae na tebe i moju ker?
On je uvijek misli... zapoeo je Jared, a zatim zautio, irom rairenih oiju.
Ken se nasmijao Jaredovu zaprepatenju. Nemoj se truditi to skrivati. Nekad
sam praktiki ivio s tobom, sjea se ? Uvijek si se prepirao s nekom
nevidljivom osobom. Pretpostavio sam da si ili lud, ili da razgovara s duhom.
Naravno, ovo posljednje sam smatrao alom.
225

mart@& nymphe
Dakle, odluio si da sam lud?
Manje-vie.
Jared je odbio pogledati svoga djeda koji je, bez sumnje, znao da su Kenu
poznate tajne obitelji Kingsley ili barem jedna od njih.
Osim toga, rekao je Ken, otkrio sam da mi je Addy, ako popije dovoljno
ruma, sklona svata rei.
Ali ona nije znala da ja mogu... Jared se nije mogao natjerati na glasno
izgovaranje istine. Svi mukarci u porodici propovijedali su mu obvezu uvanja
tajne jo otkad je bio u stanju shvatiti to mu se govori.
Ne, nije mi rekla nita o tebi, ali mi je priala o mojoj keri i tvome
sablasnom pretku. Pretpostavljam da je Alixina sposobnost da vidi... tog
ovjeka razlog njezinog jednogodinjeg boravka ovdje.
I ja tako mislim, rekao je Jared. Nije bio u stanju obuzdati nelagodu koju je
osjeao priajui o tome.
Je li ona... ? Je li ga moja ki... ?
Vidjela? Ne jo, rekao je Jared.
Ken se namrtio. To me zabrinjava. Zapravo, to je pravi razlog moga dolaska
ovamo planiram ostati dok... Pogledao je Jareda. Dok se on ne pojavi. Ne
znam kako e mi ki reagirati kad ugleda duha.
Ni Jared to nije znao. Da je bio sam, zahtijevao bi od djeda da mu na to
odgovori, ali Kenova prisutnost je to onemoguivala. Ja sam ovdje, rekao je
Jared. Alix nee biti sama, a i ne vjerujem da e se previe uznemiriti.
Pomislio je kako je bolje ne spominjati sve stvari koje je njegov djed ve
poduzeo kako bi Alix olakao trenutak kad e ga uistinu moi vidjeti. Padanje
slika, poljubac u obraz. Caleb nikad nije mirovao.
Jared je poelio promijeniti temu razgovora. Kako je lijepa Victoria?
Ken je shvatio da Jared vie nema namjeru govoriti o duhu kojega je Alix
navodno mogla vidjeti. Ili je to mogla dok je bila dijete. Victoria svojem
uredniku govori da joj je sljedea knjiga napola gotova.
226

mart@& nymphe
Jared je zareao. Kad doe ovamo, eljet e rastaviti cijelu kuu u potrazi za
dnevnicima tete Addy.
U to se eli okladiti da e pokuati Alix nagovoriti da napusti otok, kako bi
mogla u miru traiti?
Niti pod kojim uvjetima Victoria nee ostati u mojoj kui sama, rekao je
Jared. Po svemu to znam, teta Addy ih je mogla skriti pod nekakvu runo
izraenu tukaturu.
Victoria bi zgulila sve zidne tapete, samo da se dokopa tih dnevnika.
Mukarci su se, obojica arhitekti i zaljubljenici u stare kue, zgroeno pogledali.
Neki su zidni tapeti bili izraeni posebno za kuu Kingsley, runo oslikani u
Francuskoj poetkom devetnaestog stoljea. Bili su jedinstveni. Nezamjenjivi.
to je jo jedan razlog zbog ega planiram ostati ovdje. Ken je pogledao
Jareda. Moe li ti upitati svoga... ovaj, pretka, gdje su dnevnici skriveni?
Jared je opet trebao uloiti sve svoje snage da ne pogleda u djeda, koji je
sjedio odmah lijevo do Kena. Jedno je bilo o duhu govoriti openito, ali posve je
druga stvar bila govoriti o nekome tko sjedi samo metar dalje. Jared i njegov
otac su otvoreno razgovarali o Calebu i Jared se kao tinejder esto poelio o
tome povjeriti Kenu. Moj djed Jared je ono djed posebno naglasio
zna, ali zabavno mu je to ne otkriti. Vjerojatno misli da, ukoliko dnevnici budu
pronaeni, nitko vie nee traiti Valentinu.
Jared je promatrao Kena kako se upire prikriti nelagodu zbog tog izravnog
spominjanja ovjeka koji je umro prije toliko godina. Moda je pomislio da e
Jared zanijekati svoju vezu s njime to je moda i trebao uiniti.
Oh, tono, rekao je Ken, a zatim proistio grlo. Nestala Valentina. itao
sam o njoj u oporuci.
U onoj koju je Victoria tako brino skrivala od Alix?
Ken se nasmijeio. I tako zaokruujemo puni krug, natrag do moje keri.
Zastao je. Mislim da sam bio malo grub prema tebi kad sam nazvao.
Zasluio sam i gore. Ona je...
Nastavi, rekao je Ken. to si htio rei o njoj?
227

mart@& nymphe
Da nije onakva kakvom sam je zamiljao. Toliko sam godinama sluao o njoj
od tebe i Victorije, da sam mislio kako e biti nekakvo razmaeno derite. Rasla
je uz roditelje koji su se natjecali u privlaenju njezine panje. Prema onome to
sam vidio, imala je sve to je poeljela. Prava princeza. Srknuo je gutljaj kave.
Mislim da sam bio ljubomoran.
Za to nema razloga. Nismo to namjeravali, ali sada vidim da smo njena
majka i ja pokuali Alix rascijepiti nadvoje. Victoria je eljela baviti se pisanjem,
a ja... slegnuo je ramenima.
elio si da poe tvojim stopama, rekao je Jared. Alix mi je rekla da nije
naslijedila darovitost svoje majke, da zna pisati, ali ne i smiljati radnju. Nisam
joj mogao rei da je upravo naslijedila Victorijin dar. I tvoj.
Alix je bolja nego sam ja ikad bio. Kenu je glas bio ispunjen ponosom.
Posjeduje majinu ambicioznost i moj... Ne, ne elim joj nita oduzimati. Alix
posjeduje vlastiti dar. Ona je jedinstvena.
Kada govori o tebi, ini to s ushienjem.
Ken se nasmijeio. udan odabir rijei.
Jared je priekao neko vrijeme prije nego je nastavio. Hoe li... ? Misli li da
e mi oprostiti?
Misli, kada otkrije da joj nisi rekao o mojoj ulozi u svojem ivotu? upitao
je Ken.
Da.
Je li vano hoe li ti oprostiti?
Jared je bez oklijevanja odgovorio strastvenim tonom. Da, vano je.
Pogledao je Kena u oi. Meni je to jako vano.
Ken nije pokuavao skriti svoje zadovoljstvo to to uje. Alix i Jared su bile
dvije osobe koje je volio najvie na svijetu i ovoga mu je trena bilo veoma drago
to nisu zajedno odrasli. Jo jedna stvar za koju Victoriji treba odati priznanje,
pomislio je. Ona je uvijek govorila da e biti pogreno njih dvoje pustiti da
tijekom odrastanja provode mnogo vremena zajedno.
228

mart@& nymphe
On e je uvijek vidjeti samo kao dijete, rekla je Victoria.
U to je vrijeme Ken vjerovao da je to samo jo jedna od Victoriji- nih izlika da
doe do onoga to eli, ali inilo se da je u tome pogrijeio.
Ken se nasmijeio Jaredu. Alix e se ljutiti na mene, ali mene to previe ne
brine. Victoriji je oprostila tisuu stvari.
Ali ne i tebi?
Meni nikad nije trebala nita opratati. Jared je osjetio kako ga oputa
Kenov osmijeh i taj izostanak zabrinutosti. Sve dosad.
Jared se nasmijao.
Kad je Alix sila u prizemlje, prije ulaska u veliku stranju dnevnu sobu
potrudila se primiriti svoje razigrane ivce i pokuala se pripremiti na
predstojeu prepirku. Ovo je smijeno! pomislila je. Dvadeset est mi je godina i
imam pravo...
Soba je bila prazna i ona nije znala bi li se tome radovala ili bila razoarana.
Problem nije bio u tome to je imala deka, bilo je vano tko je on. Njezin je
otac na svojim predavanjima studentima govorio o projektima Jareda
Montgomeryja i etvrtina njih, osobito djevojaka, u svojim se radovima osvrtala
na Montgomeryjeva postignua. Alix je vie puta ula kako joj se otac ali zbog
onoga to su pisale. Ne razumijem zato se smatraju pozvanima cijele stranice
pisati o Montgomeryjevu ljubavnom ivotu. Sluaj samo ovo! Zatim bi naglas
proitao neto o tome kako je ovjek u protekloj godini vien s pet-est ena.
Kako e se Alix tome suprotstaviti? Kako e moi svoga oca uvje-riti da se
Jared promijenio?
I, kad smo ve kod toga, otkud je Alix bila toliko sigurna da se jest
promijenio? Samo nekakva njezina izjava da ne eli biti povrijeena nije znaila
da njih dvoje imaju zajedniku budunost.
Na trenutak je pomislila pobjei natrag uza stube i nekud se skriti. Moda e
tati poslati e-mail.
Kukavico! rekla je sebi i nastavila hodati.
229

mart@& nymphe
Kad se pribliila prednjem dijelu kue, zaula je dva muka glasa. Je li to
netko doao u posjet i njezin ga otac zabavlja? Ali kad je dola blie, prepoznala
je glasove Jaredov i njezina oca.
Oh, ne! pomislila je. Ovo je katastrofa. Molim te, molim te, samo da Jared ne
kae ocu istinu. Alix je prije toga morala s njime razgovarati.
Glasan smijeh ju je natjerao da zastane pred samim vratima i osluhne.
Dobro je uti da je Dilys dobro, govorio je njezin otac. to misli, mogu li
je nagovoriti da me pozove na veeru?
Mislim da e biti povrijeena ako ne ode. Pripravit e ti one koljke koje
toliko voli, odgovorio je Jared. A i Lexie uvijek govori kako bi te voljela
vidjeti.
Oh, ne, rekao je Ken. Lexie e me dobro izribati jer nisam Alix sve rekao.
Stani u red! rekao je Jared. Idem tamo samo kad sam siguran da je i Toby
ondje.
A kako je ta ljepotica?
Uvijek isto. Tata joj je kupio veliki rashladni ureaj za ono njezino cvijee.
Barrett! Nisam ga vidio vie od godinu dana. Na fakultetu smo bili tako
bliski prijatelji. Igra li jo uvijek tenis?
Po zadnjemu to sam uo, igra. U Great Harbouru. Pritom je mislio na
nautiarski klub za koji je godinja lanarina iznosila preko tristo tisua.
Kako je Wes? Jesu li se on i Daris vjenali?
Pokuao je izvesti Alix van, rekao je Jared.
Ken je podrugljivo frknuo. Pretpostavljam da si se ti pobrinuo da do toga ne
doe.
Nego to sam. U Jaredovu glasu se osjetio prizvuk smijeha. Nagovorio
sam Daris da se pojavi napola gola. Wes tome nije mogao odoljeti. Osim toga,
bila je spremna oprostiti mu.
Je li se ikad doznalo to joj je to uinio?
230

mart@& nymphe
Ni jedne rijei.
Jadnik. Kako moe znati to treba initi, ako uope ne zna to joj je skrivio?
Bit e to za njega dobro. Daris e ga uvijek drati na oprezu. Jared je
odjednom pogledao ulijevo od Kena i inilo se kao da mu je iz lica potpuno
nestalo boje. Oh, ne, apnuo je i spustio alicu na stol.
to je? uznemireno je upitao Ken.
Djed kae da nas je Alix ula. Vratila se na kat. Jared je u tri koraka preao
sobu i iziao.
Ken se zavalio u stolici. Nije mu se svialo to mu je na ker praktiki upravo
baena bomba, ali mrzio je to to je Jared tu, pred njim, maloas razgovarao s
duhom.
Trei uza stube, Alix su se po glavi motale jedino misli da se Jared i njezin
otac godinama poznaju to je znailo da je i njezin otac mnogo vremena
proveo na Nantucketu. Ali to joj nikad nije rekao. Alix nije mogla vjerovati da je
otac takvu tajnu skrivao od nje. Majka da, ali ne njezin tata. Oni su bili posebno
vezani. Ili je barem ona u to vjerovala.
Zalupila je vratima spavaonice, naslonila se leima na njih i pomi-slila: Sto u
sada initi? Pokuati se ponaati kao da ta spoznaja ne boli?
Okrenuvi se, pokuala je zakljuati vrata, ali u staroj bravi nije bilo kljua.
To je Nantucket! glasno je rekla gnjevna to se ovdje nikad nita nije
zakljuavalo.
Podmetnula je stolicu pod kvaku, a zatim u bijesu poela svlaiti posteljinu s
kreveta. Sto se jo pred njome tajilo? zapitala se. Njezina majka, a sada i otac.
Svi su joj izgleda lagali cijeloga njezinog ivota. Ali nije li Jared upravo to rekao?
Tajne koje su se skrivale cijeloga njezinog ivota, to je bio rekao. Alix je bacila
plahte na pod i pogledala u portret kapetana Caleba. Ima li i ti tisue tajni?
Poput svih Kinglseyja? I nemoj mi na to odgovarati jer u ti portret odnijeti na
tavan, a stubite za iznoenje none posude zakucati daskama.
Alix? s druge strane vrata dopro je Jaredov glas. Moemo li razgovarati?
Molim te?
231

mart@& nymphe
Odlazi, rekla je.
Nikad ti nisam lagao. Rekao sam ti da ima stvari koje su pred tobom tajili.
Molim te, otvori vrata i dopusti da ti objasnim. Nisam elio nita skrivati od
tebe, ali dao sam obeanje. Molim te, pusti me unutra da porazgovaramo.
Krenula mu je rei da ode, ali znala je da on govori istinu. Uklonila je stolicu,
otvorila vrata i odmah ih zatvorila za njim, ali on nije ulazio dublje u sobu.
Pomoglo je to je izgledao duboko zabrinut.
Pustio si me da nagaam kako je sve to povezano s mojom maj-kom, rekla
je. Ali nisam ni slutila da e moj otac... da e on...
Da e te iznevjeriti? upitao je Jared. Hoe li pomoi ako ti kaem da je sve
to ipak djelo tvoje majke? Natjerala je Kena da joj se zakune kako ti nita nee
rei o Nantucketu.
Ali zato?
Ona... Zautio je. Nije imao pravo spominjati dnevnike na kojima su se
zasnivali svi Victorijini romani.
Pokuava li to odluiti koliko e mi lagati?
Neu ti lagati, ali nije na meni da otkrivam neke tajne. Priao joj je korak
blie. ao mi je to ne mogu sjesti s tobom i rei ti sve to znam, ali tvojim
roditeljima dugujem za sve to jesam i to sam bio. Da nije bilo tvoga oca, sada
bih vjerojatno bio u zatvoru ili mrtav. I, kao to si to mudro pretpostavila,
tvoja je majka platila veinu moga prilino skupog kolovanja. U tome je
pomogao i tvoj tata, ali...
Majka ima novac, rekla je Alix.
Tako je. Ali sve to sam u karijeri uinio, nauio sam od tvoga oca.
Alix su se oi rairile. Majstor graditelj. Rekao si da ti je > majstor graditelj <
dopustio da projektira obnovu dok si jo bio dijete. To je bio moj otac?
Da, tako je. Bilo je to neposredno nakon to te je majka odvela s
Nantucketa. Ken je bio jako potiten jer se razvodio od ene i zato to nee
moi ivjeti sa svojom voljenom i, ako smijem dodati, divnom keri.
232

mart@& nymphe
A ti si neposredno prije toga ostao bez oca, tiho je rekla ona.
Bilo je od toga prolo dvije godine, ali ja jo uvijek nisam vjerovao da tata
nee ui na vrata i vratiti me natrag na pravi put. Jared je napeto iskrivio usne
u osmijeh. Premda se ne bih odrekao ba svih svojih nepodoptina.
To mi je drago. Zastala je, svjesna da je sve to joj je govorio istina.
Zapravo, svialo joj se to je potovao zavjete koje je dao. Ali ti su zavjeti bili
njegovi, nc njezini. Ona e sama otkriti sve to bude mogla. Ne razumijem
zato mi majka nije eljela da znam ita o Nantucketu.
Oekuje od mene da ti razjasnim Victorijine postupke?
Izbjegava li moje pitanje?
U cijelosti. Odat u ti jednu tajnu. Tvoj otac moe vikati na mene dok mu
lice ne postane grimizno, ali sat kasnije se osjeam posve dobro. Ali Victoria...
Ona me moe natjerati da se osjeam poput crva.
Zbilja? Posve suprotno od mene. Pogledala ga je. Sve je to tako udno.
Misliti da oba svoja roditelja dobro poznaje... Teko mi je to pojmiti.
Oni su mi bili poput drugih roditelja. No, zapravo, tvoj mi je tata bio poput
oca, ali Victoria se nije inila iijom majkom.
Meni jest, rekla je Alix, a onda naglo podigla glavu. Ne misli valjda da nas
sve ovo ini bratom i sestrom, zar ne?
Jaredu je laknulo kad je vidio da je jo sposobna aliti se. Privukao ju je vrsto
u naruje i pritisnuo joj glavu na svoje grudi. Alix je jedva mogla disati, ali nije za
to marila.
Ja bih bio grozan stariji brat, rekao je.
Ha! Bio si divan s onim Lego kockama.
Hajde, rekao joj je Jared. Poimo dolje i razgovarajmo s tvo- jim ocem.
On e poeljeti izii i objedovati nekakve morske plodove.
Jesi li ga ti nauio kako istiti ribu?

233

mart@& nymphe
Jesam, rekao je Jared. Kad je prvi put doao ovamo, nije znao razlikovati
glavu od repa. vrsto je obgrlio Alix, kao da se boji pustiti je i centimetar dalje
od sebe.
Alix je zastala na vrhu stuba i podigla pogled prema njemu. Koliko jo
ogromnih, neizmjernih tajni skriva od mene?
Dvije, rekao je.
A to su...?
Jared je bolno zajeao. Ako obeam da u s tobom poi nabaviti sve to Izzy
treba za vjenanje, hoe li mi unaprijed oprostiti to ti to sada neu rei?
Alix je kratko razmislila o tome. Govori li to da e poi sa mnom izabrati
cvijee?
Naravno. Toby moe...
Ne, ja i ti emo zajedno otii do cvjearnice. Morat e pregledati
fotografije cvjetnih aranmana koje mogu poslati Izzy.
Jared se s nelagodom trgnuo, ali je potvrdno kimnuo glavom.
I pomoi e mi odabrati tortu koju u pokazati Izzy? upitala je.
Misli, jednu od onih visokih stvari?
Da, rekla je. Imat e vie razina.
Jadan ja. Vrhom prsta je obrisao kut oka kao da brie suze.
Ona ga je prodorno pogledala.
Dobro. ekaj ! A to kae da napravimo tortu nalik Gaudijevim zgradama?
Ili bih ja mogao neto projektirati...
Nikakve graevine od eera, relda je Alix. Izzy je veoma staromodna.
Vjerojatno e eljeti ruiaste rue.
Glumei prestravljenost, on je potraio uporite u potpornom stupu stubita.
to jo?
ator, hrana, glazba. Haljina za mene.
234

mart@& nymphe
Vidim duha, protisnuo je Jared kao da poputa pod pritiskom.
Tko ne bi, ako ivi u ovakvoj kui? rekla je Alix zagledana niz stube. Zatim
je opet pogledala njega. Ma daj, nee biti ba tako loe.
Radije bih plivao u bazenu punom morskih pasa, promrmljao je Jared
pratei je niz stube.
Dobra ideja, rekla je ona. Hej! Moda bismo mogli nabaviti nekakve
makete brodova svjetionika i napuniti ih cvijeem.
Makete? apnuo je Jared, a ta rije kao da mu je zapela u grlu. Poinje
pretjerivati.
Nasmijavi se, Alix je gurnula ruku u njegovu. Gdje mogu nabaviti cipele
prikladne za vjenanje? Sviaju li ti se srednje visoke potpetice?
Jared je izgledao kao da bi svakoga asa mogao zaplakati.

235

mart@& nymphe

esnaesto poglavlje
Tri tjedna, pomislio je Ken. Tri je puna tjedna boravio na Nantucketu i mislio
je da nikad u ivotu nije bio sretniji.
Najprije je odsjeo u gostinskoj spavaonici velike kue. Ne u Victorijinoj
Zelenoj palai, ve u onoj preko puta Addyine a sada Alixine spavaonice.
Godinama je esto odsjedao ba ovdje. Volio je biti blizu Addy, za sluaj da ga
tijekom noi zatreba. Nasmijeivi se, prisjetio se mnotva prigoda kad bi uo
njezin glas dok je bila sama u svojoj sobi. Mislio je da govori u snu, ali jedne je
noi uz brojne aice ruma piem je s lakoom mogla Kena poslati pod stol
spomenula Alix i Caleba. Znao je da govori o njegovoj keri, ali tko je bio
Caleb? Jo jedan od roaka Kinglseyja kojega on jo nije upoznao?
Trebalo je nekoliko noi i brojne boca ruma prije nego je nagovorio Addy da
mu kae cijelu istinu.
inilo se da je njegova draga ki Alix u dobi od etiri godine svakodnevno
razgovarala s duhom. Da je Ken tada znao to se dogaa, bio bi... Zapravo, nije
znao to bi uinio. U to je vrijeme bio toliko gnjevan i potiten da nije postupao
racionalno. Ako bi mu se pruio bilo kakav razlog, bojao se da bi se mogao
okomiti na Victoriju, to je moglo znaiti da e se taj gnjev produiti i na malu
Alix.
A ovako, Ken je jedino na Jaredu iskazao svu srdbu zbog onoga to mu je
ivot priredio. Ah, kakve su samo okraje njih dvojica znali imati! Nikad prije niti
poslije Ken nije tako vikao. Tako kleo. Ali ipak, nikad vie nije bio tako nesretan.
Kao ni Jared.
Jedne je noi Ken zatekao Jareda kako plae. Taj metar i osamdeset pet
centimetara visok tinejder sa ivotnim motom Nemoj se sa mnom zafrkavati
sjedio je uz jezerce na zemlji koju je posjedovala njegova obitelj i plakao. Ken je
prirodno reagirao i zagrlio djeaka. Nisu progovorili ni rijei, ali Ken je znao za
djeakove stalne patnje. Jaredova majka mu je rekla kako je dobar i drag ovjek
bio njezin mu i kako je oboavao svoga sina.

236

mart@& nymphe
Nakon njega vie nisam mogla imati djece, rekla je Kenu. Preklinjala sam
estoga da se razvede od mene i nae sebi neku zdravu djevojku koja bi mu
mogla podariti mnogo djece. Ali on je rekao da je jedan savreni sin sve to mu
treba.
Kad je Ken upoznao Jareda ili Sedmoga, kako ga je majka zvala
savren je bila posljednja rije kojom bi djeaka poelio opisati.
Ali tijekom vremena, on i Jared su se prestali sukobljavati. Ken je bio siguran
da se to dogodilo kad je djeak pokazao svoj izvanredan, blistav dar za
arhitektonsko projektiranje. Ken je tek sluajno vidio Jareda kako crta u praini.
Nitko drugi nije obraao pozornost na te rkarije, ali Ken je u njima prepoznao
temelje tlocrta graevine.
Ken je o tome raspravio s Jaredovom majkom i ona mu je po-kazala punu
ladicu skica koje je nainio njezin sin. On i njegov otac planirali su ovoj staroj
kui dodati jednu veliku prostoriju. esti mu je rekao da je on moe osmisliti. Ali
nakon... naknadno, Sedmi je sve to ostavio po strani.
Ken je morao natjerati Jareda da mu pokae svoje zamisli. Dok je Ken
razgledavao crtee, ponaao se prije kao da razmilja o njima, nego da je
spreman ispaliti topovske salve pohvala. Ken je polako pokazao djeaku kako
na papir staviti ono to mu je na umu. A kako Jared nije znao nita o graenju,
tijekom godina ga je Ken nauio kako i izgraditi ono to je zamislio.
Ali, bez obzira na to to se Ken skrasio na Nantucketu, znao je da mora
napustiti otok ako eli ee viati Alix. Osjeao se rastrganim nadvoje. Imao je
ker u Americi i posvojenog sina na Nantucketu a njegova je biva ena
odredila da Ken javno ne moe imati oboje.
Onoga dana kad je otiao, u Jaredovim je oima vidio da ne vjeruje u Kenov
povratak. Ali vraao se. Svakog blagdana koji nije provodio s Alix, Ken je bio na
Nantucketu. Godinje odmore, nakupljena bolovanja, slobodne dane, sve to je
mogao prikupiti, provodio je na otoku.
ak i nakon to je Jared otiao na kolovanje, Ken je jo uvijek, to je ee
mogao, dolazio u posjete. Dotad su on i Addy postali dobri prijatelji i poznavao
je mnotvo drugih ljudi na Nantucketu. Bilo je prirodno da pone skrbiti o
kuama u vlasnitvu obitelji Kingsley. Rekao bi Addy to treba popraviti, a ona
237

mart@& nymphe
bi tada nazvala Victoriju koja je plaala raune. Isprva se Kenu nisu sviali takvi
aranmani, ali Addy je rekla da je sav Victorijin novac doao od dnevnika
Kinglseyjevih, pa zato onda ne bi plaala? Ken se tome nije suprotstavljao.
Krovovi koji prokinjavaju imali su prednost pred njegovim ponosom.
Sve u svemu, Ken je mislio da se sve dobro odvija osim to je iz toga bila
izostavljena Alix. Victoria nikad nije poputala oko svoga pravila da Alix nee ii
na Nantucket. Nije za to htjela ni ti uti. Isprva se Ken tome suprotstavljao i
prepirao s njome, ali ona nikad nije pokazala nimalo slabosti u svojoj
odlunosti.
Jedne snjene noi, u kojoj je u velikoj staroj kui punoj propuha bilo hladnije
nego vani, Ken je naloio jaku vatru. Tada mu je Addy rekla o Alix i o duhu.
Zna li Victoria za tu... tu osobu? upitao je Ken, nesiguran treba li u to
povjerovati ili ne.
Ne, rekla je Addy, smijeei se. Victoria misli da sam ja samo dosadna
starica. Misli da sam... Nagnula se prema Kenu. Victoria misli da sam ja jo
uvijek djevica.
Nasmijavi se, rekao je Addy da je ona previe seksi da bi se mogla drati
podalje od mukaraca. Ona se razdragano nasmijala, nalila im oboje po rum i
rekla mu da nijedna od obiteljskih ena nije pisala o Galebu. Mogle su ga
vidjeti, ali nikad o njemu nisu govorile. Popila je pie. Pisale su o svojim
aferama, pa ak i o ubojstvima, ali nikome nisu rekle da su viale duha i s njime
razgovarale.
Ali ti jesi, rekao je Ken, smijeei se dok mu je rum kolao tijelom.
O da, jesam, rekla je Addy. I kad Victoria to otkrije, svim e se silama
baciti u potragu za mojim dnevnicima.
A gdje se oni nalaze? upitao je Ken.
Prilino dobro sam ih skrila, rekla je Addy smijeei se. I Caleb i ja smo
smislili plan kako e nekome tko ga moe vidjeti mnogo toga rei. Ali to e se
dogoditi kad mene vie ne bude.

238

mart@& nymphe
Ken je tada bio previe pripit da bi je dalje ispitivao i tek je na itanju Addyne
oporuke doznao da je taj netko bila njegova ki.
Tek nakon tog razgovora, Ken je razmislio o tome to mu je reeno.
Godinama ranije, ak i ako Victoria nije znala za duha kojeg Alix moe vidjeti,
znala je da neto nije u redu. Nakon toga ju je Ken prestao gnjaviti da Alix
ispria o Nantucketu. Nikad o tome nisu razgovarali, ali inilo se da su postigli
sporazum.
Kad je Addy umrla i u svojoj oporuci odredila da Alix moe godinu dana ostati
u kui, Ken je bio prilino siguran da zna razlog tomu i to mu se uope nije
svidjelo. Kao otac, elio je zatititi svoju ker.
Ali Victoria je mislila drukije i Ken je pomislio da to ima vie veze s
njezinom potragom za Addynim dnevnicima negoli s Alix. Kad joj je to rekao,
opet je uslijedila jedna od njihovih estokih prepirki. Godinama prije sebe je
prestao muiti mislima da je njegovu lijepu mladu enu od njega otjeralo to to
ju je zanemarivao. Trebalo je za to protei nekoliko godina od razvoda, ali
shvatio je da je Victorijina snana osobnost bila vie nego je on mogao
podnijeti. Da su ostali zajedno, vjerojatno bi se meusobno poubijali. No,
tijekom jedne od njihovih svaa Victoria mu je priznala da se za njega udala
jedino zato da pobjegne iz svoga malog rodnog grada. To je zaboljelo vie nego
joj je Ken dopustio vidjeti.
Nakon to je proitana Addyna oporuka, Victoria je preklinjala Kena da se
kloni otoka i ostavi neko vrijeme Jareda i Alix nasamo. I to je imalo uinka. Kad
se Ken pojavio, otkrio je da su Jared i Alix itekako povezani. I ostao je da...
Ken je elio vjerovati da su razlozi njegova ostanka altruistiki. Najprije, elio
je zatititi svoju ker od duha. I trebao je biti ondje uko-liko Jared opet pone
arati i povrijedi Alix. I trebao je...
Ha! Kena nisu zavarale vlastite lai. Ostao je jer je prvi put u svome odraslom
ivotu osjeao da ima obitelj. Pravu, iskonsku, prekrasnu
Krajem prvog tjedna preselio se u gostinsku kuu, a Jared se vratio u svoj
dom, boravei s Alix u velikoj spavaonici koja je nakon smrti njegove pratete
trebala pripasti njemu.
239

mart@& nymphe
Kako li im je svima bilo ugodno zajedno! Ken je i Jareda i Alix pouio
arhitektonskom projektiranju i graenju, tako da su se gotovo u svemu slagali.
Jared je Kena nauio o moru i njegovim stanovnicima. Zauzvrat, Ken je sve to
svoje znanje prenio na svoju ker.
A Alix je njih dvojicu povezivala. Brinula je o njima, inila im ivot ugodnijim i,
vie od svega, unijela u njih novu ivost.
Nekoliko su puta u zadnja tri tjedna isplovljavali Jaredovim brodom. Voljeli su
istu hranu, na isti nain stavljali mamac na udicu, uivali zajedno u krajoliku.
Kad su bili kod kue, Ken je pazio da paru ostavi dovoljno vremena da budu
nasamo. esto je odlazio u posjet Dilys. Jednog davnog lijepog ljeta njih su
dvoje bili ljubavnici. Dilys je bila starija od Kena i on je uivao u njezinu tihom
drutvu i seksu kojim je ovladala u slobodarskim sedamdesetima. Ali znao je
da nikad nee moi ostati na Nantucketu i da ona nikad s njega nee otii, pa su
to iskoristili kao izliku za prekid. Vie nikad nisu bili ljubavnici osim jedne
olujne noi 1992. godine ali su ostali prijatelji.
Tih je posljednjih tjedana Ken provodio mnogo vremena s Dilys i preuzeo
Jaredove popravke u njegovu starom susjedstvu. Ken je popravio i grijanje
Lexiena i Tobyna staklenika. Doputao je Toby da mu kuha udesna jela, sluao
Lexie kako se ali na svoga groznog efa i kasnije s Toby razglabao na temu
Lexie i njezina poslodavca.
Sve u svemu, Ken se nikad nije osjeao tako dobro. Za nekoliko godina e
otii u mirovinu i sad je bio siguran da e je provesti na Nantucketu. Moda
uspije nagovoriti Jareda da mu na dugoroni kredit proda jednu od kua koje je
posjedovao u Kingsley Laneu.
Ovoga je asa vani kiilo i u staroj je kui bilo hladno, tako da je Ken morao
upaliti vatru u kaminu velike dnevne sobe i njih su se troje zajedno odmarali.
Alix i Jared su radili na projektu kue filmskih zvijezda. Bit e to prvi slubeni
zajedniki rad Madsena i Montgomeryja. Ponos koji je Ken osjeao zbog
ujedinjenja tih prezimena bio je neizmjeran.
Prije dva su tjedna na otok doli Izzy i njezin zarunik Glenn, kako bi
razgovarali o vjenanju. Izzy je trebalo dvadeset etiri sata da se oslobodi
240

mart@& nymphe
strahopotovanja koje je osjeala prema Jaredu. Cijeli je dan samo gledala u
njega ak niti ne trepui.
Glenn je sve dobro podnio, ali opet, on je bio previe zaljubljen u Izzy da bi
mogao normalno razmiljati. Prve je noi Jared rekao Kenu: Djed kae da je
Glenn u prethodnom ivotu bio lokalni kolar i da je i onda bio zaljubljen u lzzy.
Bez obzira koliko se duha esto spominjalo, Kena je sve to jo uvijek
zaprepaivalo. Pokuavao je to prikriti, ali kad je tome pridodana i tema
reinkarnacije, nije u tome bio uspjean. Jared je to morao primijetiti jer vie nije
spominjao svoga djeda.
A Alix zasigurno nije spominjala privianje duha. Misli su joj bile posve
zaokupljene Jaredovom kuom u Kaliforniji, preureenjem kue njegova roaka
i vjenanjem njezine najbolje prijateljice.
lzzy je imala obilje nedoumica oko odabira cvijea, recepta za tortu i glazbe
za vjenanje. Vei dio njezina posjeta razgovaralo se jedino o atorima i
prijenosnim nunicima i sjedalicama i svemu ostalome emu su se mogli
dosjetiti. Jared je bio zaduen za telefoniranje, nazivao je svoje poznanike i
unajmljivao stvari. S obzirom na Izzynu trudnou, pomaknuli su vjenanje na
dvadeset trei lipnja. to je bilo vrlo, vrlo uskoro.
to bi ti uinila? u nedjelju je za veerom koju su sami pripravili Izzy upitala
Alix.
Po pitanju ega? upitala je Alix.
Da je to tvoje vjenanje, to bi ti uinila?
Svi za stolom su zastali i pogledali Alix. Ken je s radou primijetio da se i na
Jaredovom licu primjeuje ista napetost kao kod ostalih.
Po pitanju cvijea? upitala je Alix.
Ken je mogao primijetiti da njegova ki izbjegava Jaredov pogled. Bilo je
prerano za razmiljanje o vjenanju, ali opet, nikad se ne zna.
Odluio je pomoi svojoj keri. Victoria Alixino vjenanje planira jo otkad
je' bila beba. Sve je ve odreeno. Alix ne treba ni o emu donositi odluku.
241

mart@& nymphe
Alix je zareala. Ne, ne, molim te, nemoj ispriati tu priu.
Ali sada morate, rekla je Izzy.
I ja bih to volio uti, pridodao je Jared.
Haljina. Ken se nasmijeio. to je ono tvoja majka rekla o svijei koja e
osvijetliti cijeli svijet?
Alix je odmahnula glavom. Dobro, to su planovi moje majke, a vi je svi
poznajete, tono?
Ja je ne poznajem, rekao je Glenn.
Upoznat e, rekla je Alix. Mama mi je rekla da u nositi vjenanicu s
toliko kristala i bruenih perli da mogu nositi samo jednu svijeu, a ona e
tisuama odbljesaka osvijediti cijelu crkvu. Pogledala je Glenna. I sada
poznaje moju majku.
On se nasmijao. Mislim da e mi se svidjeti.
Jared je promatrao Alix. To nije po tvome ukusu?
Izraz lica mu je bio tako ozbiljan da je Alix porumenjela. Ja sam djevojka
kojoj vie pristaje pamuk.
Oglasila se Izzy. Alix nije briga za haljinu ili cvijee. Ona se samo eli vjenati
u zgradi od arhitektonske vanosti.
Na tu su se primjedbu svi nasmijali.
U tvojoj kapelici, nadglasala ih je Izzy. Trebala bi se vjenati u kapelici
koju si sama projektirala.
Ne vjerujem... zapoela je Alix.
Ken ju je prekinuo. Zaboravio sam na to. Telefonom si mi rekla da jednu
projektira, ali o tome nisam vie nita uo.
To doista nije neto. Samo...
Napravila je maketu, rekla je Izzy.
Moemo li je vidjeti? upitao je Ken.
242

mart@& nymphe
Ne, odgovorila je Alix. To je bilo samo za zabavu. Radili smo na kui iji je
jedan zid inila iva stijena. To je...
Jared je poloio svoje ruke preko njezinih. Doista bih iskreno elio vidjeti
maketu koju si nainila.
Ken je dovoljno dobro poznavao svoju ker da bi vidio kako je zabrinuta zbog
kritika koje bi njezin projekt mogao dobiti, ali uz sve te iekujue poglede
uperene u nju, ona to nije mogla priznati. Kimnuo je glavom da je ohrabri i ona
je ustala od stola i pola na kat po maketu.
Kad se vratila, izgledala je tako zabrinuta da je Ken poelio Jareda upozoriti
da ne daje nikakve loe kritike. Ali nije se trebao brinuti.
Jared ju je pogledao i rekao: Savrena je.
Ken nije vjerovao da je Jared ikad pomislio na tu rije, a kamoli je izgovorio.
Zasigurno ne u vezi s neim povezanim s graenjem.
Uistinu ti se svia? upitala je Alix i svi za stolom su utihnuli. Prvi put je
zvuala poput studentice koja oekuje pohvalu.
To pita Montgomeryja, zar ne?
Valjda je tako.
Poklopio joj je ruke svojima. Ne bih to kazao da nisam tako i mislio. Rei u
ti koliko mi se svia: ne elim na njoj promijeniti ni jednu sitnicu.
Zvonik nije previsok? upitala je.
Nije.
Otvorila je usta da jo neto kae.
A nije ni prenizak, rekao je Jared.
Ona je zatvorila usta.
Stisnuo joj je ruku. to misli, gdje bi trebala biti izgraena?
Kad sam je projektirala, mislila sam na Nantucket.

243

mart@& nymphe
Izzy je bila ta koja je prekinula razgovor koji je postajao privatan, samo
izmeu njih dvoje. Ba teta to kapelica ve sada nije ovdje. Kad bih se u njoj
vjenala, ne bih se trebala muiti oko toga kako nagurati stotinu ljudi u stranji
vrt.
Pored prijenosnih nunika, rekao je Glenn.
Pridruujui se opem smijehu, Alix se okrenula da upitno pogleda Jareda i
on je to, inilo se, razumio. Mogu li izgraditi kapelicu na zemlji koju joj je Jared
pokazao?
Jared je odmahnuo glavom. To je neizvedivo. Dobivanje dozvola bi potrajalo
tjednima, ako ne i mjesecima. Mi na Nantucketu smo veoma strogi po pitanju
toga to se gradi na naem otoku.
Ona se zavalila u stolici. Ba teta. Bilo bi lijepo da se Izzy vjena u...
U neemu od arhitektonske vanosti? upitao je Jared. U graevini koju je
projektirala njezina najbolja prijateljica, koja se priprema zapaliti svijet svojim
projektima?
I koje e izgraditi najvei ivui svjetski arhitekt, rekla je ona, smijeei mu
se i upuujui mu pogled prepun oboavanja.
Pozlit e mi, rekla je Izzy i nagnula se da poljubi Glenna u obraz. Drago mi
je da ti i ja ne izgledamo tako.
Sigurno se ali! rekla je Alix. Sjeam se noi nakon tvojeg treeg izlaska s
Glennom. Bila si toliko luda za njim da si... Nastavila je govoriti, oduevljeno
prepriavajui Izzynu i Glennovu priu i skreui panju s nje i Jareda. Za njih
je bilo daleko prerano ak i pomiljati na rasprave o budunosti.
Alix se toliko zadubila u svoju priu da nije niti primijetila na koji su se nain
Jared i njezin otac pogledali preko njezine glave. Na osnovi dugogodinjeg
druenja, s lakoom su komunicirali i bez izgovorene rijei. Jared je samo trebao
podignuti obrve, na to je Ken kimnuo glavom. Prije nego bi se ita na
Nantucketu izgradilo, moralo se dobiti odobrenje OPV-a Okrunog
povijesnog vijea a Dilys je bila lanica tog vijea.

244

mart@& nymphe
Kad je Alix zavrila svoju priu o udvaranju Izzy i Glenna, Jared i Ken su se
neobino iroko osmjehivali. Upravo su skovali plan i poduzet e sve to mogu
da ga ostvare.
A sada se Ken smijeio Jaredu i Alix. Njih su dvoje sjedili u suprotnim
kutovima kaua, a pod pred njima bio je prekriven papirima. Posljednjih su
tjedana njih troje koristili ured u gostinskoj kui za izradu planova preureenja
kue Jaredova roaka u gradu.
Prije mnogo godina, taj je ured pripadao Kenu. Uredio ga je kad je stigao na
Nantucket i upravo je ondje Jareda nauio kako koristiti trokut i tehniko ekiravnalo. Bilo mu je toplo oko srca vidjeti Jareda i Alix nagnute nad velikim
crtaim stolom.
Svatko je od njih o staromodnom uredu imao svoju priu. Ken je ispriao kroz
to je morao proi kako bi Addy nagovorio da mu posudi kip sirene koji je neko
ukraavao pramac broda.
Stajala je ondje meu svim tim starim krinjama, prekrivena prainom, a
ona se ponaala kao da joj je elim oduzeti i upotrijebiti kao drvo za ogrjev.
Onda, to si morao uiniti da od nje izmoli dozvolu za njezino prenoenje
ovamo? upitao je Jared.
Pokuao sam s logikom, ali to kod nje nije upalilo. Napokon sam joj rekao da
sam zaljubljen u uspomenu na enu koja je pri njezinoj izradi pozirala tada
davno, u osamnaestom stoljeu. E, to je upalilo.
Alix se od smijeha zagrcnula svojim piem, a onda je razotkrila kako su Izzy i
ona provalile unutra. Ali to je bilo prije nego smo doznale da si ti stvarna
osoba, rekla je Jaredu.
On ju je ozbiljno pogledao. Moram priznati da jednom dijelu mene
nedostaje to divljenje studenata.
Znam tono na to misli, rekao je Ken i znaajno pogledao Jareda.
Na to su se svi nasmijali.
Jaredova pria je bila jednostavna. Nikada nikome nije doputao ulazak u
prostoriju, osim njima dvoje.
245

mart@& nymphe
Ken se nasmijeio. Kad je dolazio od Jareda, taj je stav veoma mnogo znaio.
Dok je tako Ken nasmijeeno promatrao njih dvoje, razmiljajui o tome kako
je ivot dobar, vani je bljesnula munja, prenuvi ih svojom estinom. Par
sekundi kasnije zaula se snana grmljavina.
Pogledali su se meusobno. Kao ljudi iz graditeljskog posla, znali su to taj
zvuk znai. Gotovo se prevrui jedno preko drugoga, pojurili su prema kuhinji i
kroz stranja vrata van.
Vani je bilo mrano i padala je jaka kia. Jared je uzeo veliku baterijsku
svjetiljku iz ladice i poeo njome prelaziti po vrtu. Kad je dospio do sjenice s
ruinjakom, zastao je.
Sjenica je, jo uvijek prekrivena bodljikavim stabljikama, pala na zemlju i
sa sobom povukla grmove rua. Ondje gdje je neko stajao prekrasan lukom
nadsvoeni prolaz sada je leala gomila polomljenog drva i iz korijena iupanih
biljaka. Tlo je bilo blatno i ogoljeno, posve bez trave.
Oh, ne! viknula je Alix kroz kiu. Kako e Izzy to sada upotrijebiti?
Podigla je pogled prema Jaredu. Izzy e biti tako razoarana. Ti to moe
popraviti, zar ne?
Iako mu se kia slijevala niz lice, Jared joj se nasmijeio. Gledala ga je kao da
je uvjerena da on moe sve uiniti. Da je u tlu ostala ogromna rupa, inilo se
kao da bi vjerovala da on i to moe popraviti. Posegnuo je rukom, obgrlio je i
privukao sebi. Dok je to inio, bacio je pogled prema gore i ugledao svoga djeda
na prozoru prvog kata.
Jared je odjednom bez ikakve dvojbe znao da je njegov djed na neki nain
sve ovo uinio. Od poticanja Alix na projektiranje kapelice,
preko ove snane, vrste sjenice od cedrovine koja je sada leala u blatu, pa
do vjenanja, znao je da je sve to uinio Caleb Kingsley.
Doi, rekao je Jared Alix. Uimo unutra. Sva si mokra, a nema ni cipele
na nogama.
Samo sam zabrinuta zbog...
Poljubio ju je u elo. Popravit u to. Dobro?
246

mart@& nymphe
Ona je kimnula glavom i vratili su se u kuu, dok je Ken poao do gostinske
kue da se posui.
Kad su opet bili unutra, Jared je rekao Alix da poe na kat i napuni kadu
vrelom vodom. Pridruit u ti se za par minuta.
Je li sve u redu? upitala je. Zubi su joj poeli cvokotati.
Jest, rekao je. Samo trebam... uzeti nekoliko runika. Poi, a ja stiem za
par minuta.
Alix ga je poeljela upitati to se dogaa, ali bilo joj je previe hladno da bi
jasno razmiljala, a na umu joj je bilo i Izzyno vjenanje. Sto e sada uiniti?
Naravno, ponovo e sve izgraditi, zasaditi biljke i sve uokolo ukrasiti i svjeim
ruama. To je bilo izvedivo. Otrala je uz stube do svoje kupaonice njihove
kupaonice, pomislila je i poela puniti kadu.

247

mart@& nymphe

Sedamnaesto poglavlje
Jared je poao ravno do stuba koje su vodile u potkrovlje. Iz iskustva je znao
da je njegov djed najsnaniji na vrhu kue. Velika potkrovna prostorija bila je
krcata krinjama, kutijama i starim namjetajem, a neto od toga sadravalo je
stvari koje su pripadale njegovom djedu. Te ovozemaljske veze, ovdje i u
prednjoj dnevnoj sobi, inile su Caleba vidljivijim.
Jared je znao i to da e njegov gnjev privui djeda. I doista, kad je otvorio
vrata potkrovlja i povukao uzicu stropne svjetiljke, njegov je djed stajao ondje,
ruku sklopljenih za leima, potpuno spreman za predstojeu svau.
Ti si to uinio, zar ne? rekao je Jared stisnutih zuba. Ti si uinio da se
sjenica srui.
Zato to govori?
Ne izbjegavaj moje pitanje, prasnuo je Jared.
Mislio sam da si izbjegavanje pitanja ti usavrio.
Jared ga je otro pogledao, ali onda mu se izraz lica promijenio. Sjenoviti lik
svoga djeda viao je cijeloga ivota. Meu najranijim mu je sjeanjima bio
prizor djeda kako se naginje nad njegov djeji kreveti i smijei se. Jared nikad
nije smatrao udnim to to moe vidjeti kroz njega. Tek godinama kasnije
shvatio je da napola providne osobe nisu dio ivota ostalih ljudi.
Ali ovoga asa nije mogao vidjeti kroz svoga djeda. Barem ne u cijelosti. Bio
je jasniji nego ga je Jared ikad ranije vidio. to se dogaa? Iz njegova je glasa
nestalo gnjeva.
Kako to misli?
Jared je znao da ga je djed shvatio, ali je ipak irokim pokretom ruke pokazao
na njegovo tijelo. Zato tako izgleda?
Caleb je malo priekao s odgovorom. Dvadeset treeg lipnja u napustiti
ovaj svijet.
Jaredu je trebao trenutak da shvati to to njegov djed govori. Napustiti?
apnuo je. Ono, kao umrijeti? Unato Jaredovu estom podbadanju o
248

mart@& nymphe
djedovu konanom odlasku s ovoga svijeta, nije mogao zamisliti ivot bez njega.
Ja... Ja... zapoeo je Jared, ali nije mogao dovriti.
Ti e biti dobro, njeno je rekao Caleb. Sada ima obitelj.
Naravno da u biti dobro. Jared se svim silama trudio oporaviti od oka. A
ti e biti... bit e sretniji.
Ovisi o tome kamo me poalju. Calebu se vidio bljesak u oima.
Jared se nije nasmijeio. Zato na dan Izzyna vjenanja? Zatim je naglo
podigao glavu. Ili si i to ti namjestio?
Da, jesam. ini se da sam sposoban initi vie... stvari nego prije. To je...
Zautio je.
to!? napola je uzviknuo Jared.
Ne znam. Jedino, mogu osjetiti kako se stvari mijenjaju. Svakoga dana
postajem sve jai. Juer sam sebe vidio u zrcalu. Zaboravio sam koliko sam
lijep.
Jared se jo uvijek nije smijeio. to e se dogoditi?
Rekao sam ti da ne znam, ali imam... nekakav predosjeaj. Samo znam da e
mi se ivot... i tvoj ivot... ivoti sviju nas uskoro promijeniti. Mora rei Alix to
ti i Ken planirate. Moete to izgraditi do dana vjenanja.
Nisam siguran, rekao je Jared. Nedostaje nam vremena.
Morate to obaviti! vrstim, odlunim glasom je rekao Caleb. Zna kamo
kapelica ide, zar ne?
Na mjesto gdje je stajala stara kua.
Da, dobro si shvatio. Caleb je osluhnuo. Alix je napunila kadu. Poi k
njoj. Calebovo je tijelo poelo blijedjeti. Nije ga nestalo odjednom, kao obino,
nego je to vie nalikovalo zalasku sunca. Mora otkriti...
Znam! nestrpljivo je rekao Jared. Trebam otkriti to se dogodilo
Valentini.

249

mart@& nymphe
Calebovo tijelo je sada bilo tek blijeda sjena. Mislim da bi, prije nego je
bude mogao pronai, trebao potraiti Partheniju. Nakon toga ga je nestalo.
Jared je jo kratko ostao stajati ondje, zagledan u priguenim svjetlom
osvijetljeno potkrovlje. Dovraga, tko je sad Parthenia? promrmljao je.
Odmahujui glavom, povukao je uzicu stropnog svjetla i siao stubama. Kad
je uao u kupaonicu, Alix je ve leala u kadi punoj vrele vode, samo glavom
izvirujui iz petnaest centimetara dubokog sloja pje-ne. Uputila je Jaredu
osmijeh dobrodolice, ali kad on to naizgled nije primijetio, uspravila se u
sjedei poloaj. to se dogodilo?
Rastresen, Jared je svukao svoju hladnu, namoenu odjeu i spustio nogu u
vodu. Prokletstvo! Ova je voda vrela.
Mislim da ti to treba. Bijel si poput ledenjaka. im je uao u kadu,
premjestila se meu njegove noge, okrenuta mu leima. Kai mi to te mui. I
nemoj niti pomisliti kazati mi kako nije nita.
Jared nije odmah odgovorio. Premda mu je cijeli ivot bio sastavljen od tajni i
uvanja stvari za sebe, ovoga je asa elio Alix prepriati to mu je djed rekao.
Na dan Izzyna vjenanja kapetan Caleb Jared Kingsley, koji je umro prije vie od
dvjesto godina, zauvijek e napustiti ovaj svijet. To nee biti najsretniji dan u
Jaredovu ivotu.
Nije to mogao rei Alix. Ali mogao joj je rei na emu su on i njezin otac
potajno radili posljednja dva tjedna.
Mislim da moemo izgraditi tvoju kapelicu, rekao je.
Kako to misli?
Ken i ja smo na tome potajno radili i on bi vrlo skoro trebao dobiti dozvolu
za gradnju. A nije bilo lako.
Alix je utjela i sluala Jareda dok je priao to su uspjeli postii. Njezin je
otac uzeo mjere s njezine makete i sa skica koje je nainila, i proveo cijelu no
crtajui tlocrte, nacrte i bokocrte.
Zatim je sve to poslao u New York da mu otisnu planove. Stanley je sve to
ubrzao.
250

mart@& nymphe
Tvoj pomonik, rekla je Alix.
Ponekad pomislim da je Stanley ef.
Okrenula se da ga pogleda. Ne znam zato u to sumnjam.
Poljubio ju je i ona se opet okrenula. Srce joj je snano udaralo. Svjedoit e
gradnji jednog od njezinih vlastitih projekata? Nije mogla u to povjerovati.
Naravno, Ken je znao da moramo napraviti dva projekta.
Kako to misli? upitala je.
Vijea nikad ne prihvaaju izvornu ponudu, tako da je prvi put tvoj otac
poslao lou verziju tvoga projekta i uz pomo Dilys...
to ona ima s time?
Ona je lanica vijea. Moje ime ne smije biti na planu jer mi je ona
roakinja, ali ona i Ken nisu u nikakvoj vezi, premda su neko bili...
Bili su to? upitala je Alix, a zatim podigla ruku. Nemoj mi rei. Mogu
naslutiti. Onda, to je ona uinila?
Podigla je galamu, rekla da je plan uasan i odbacila ga. Zatim je Ken
sljedeega tjedna namjestio moleivu facu i predoio im pravi plan. Dilys je
navela vijee na konanu odluku, ustvrdivi da je novi plan mnogo bolji.
I to je prolo?
Da, ali za tako brzo rjeenje morali su se napraviti i neki ustupci.
Oh, razoarano je rekla Alix.
To mora biti pomona zgrada, to znai da nema kuhinje ili kupaonice,
nikakvih instalacija. Ne smije se vidjeti s ceste ili okolnih staza, ali to nije
problem. Kasnije moemo... Zautio je. Namjeravao je rei da kasnije ondje
mogu izgraditi kuu. Moda za iznajmljivanje. Jedva je sebi dopustio na to i
pomisliti, ali moda bi to bila kua u kojoj e sa svojom obitelji ivjeti Osmi.
Na kojem dijelu terena e tono biti izgraena?
Na mjestu stare kue, brzo je rekao Jared.
251

mart@& nymphe
Misli da je to dobra zamisao? To bi moglo biti poput graenja na
indijanskom groblju.
Jared je pomislio da je to upravo razlog zbog kojega je njegov djed elio da se
ondje izgradi, ali to nije izrekao. Kad ponu kopati, pobrinut e se da Alix ne
bude u blizini. Ako su njegove pretpostavke bile tone, mogli bi ondje pronai
stotinama godina staro tijelo i nije elio da Alix tome svjedoi. Moda emo
pronai neke povijesne nalaze koje emo donirati OPV-u.
Jedina rije koju je Alix od svega ula bila je mi. Zar doista misli da se to
moe obaviti do vjenanja? Da e se Izzy moi vjenati u kapelici?
U tvojoj graevini? rekao je Jared. Napokon je poeo shvaati to mu je
djed rekao, ali palo mu je na um i da Caleb odlazi s ovog svijeta zato jer je Jared
pronaao Alix.
Poljubio ju je u obraz i poeo joj rukama prelaziti po tijelu. Jesi li
uzbuena?
Naravno.
Uhvatio ju je za rame i okrenuo sebi. Kako se osjea na pomisao da e
tvoje djelo s papira prei na neto to moe vidjeti i opipati ? Kamo e moi
ui? Biti njime okruena?
Osjeam se... prekrasno! rekla je zabacivi glavu. Okrenula se i obuhvatila
ga nogama oko struka. Osjeam se kao da sam se uspela na najviu planinu i
posegnula za zvijezdama, kao da sam otputovala od Mjeseca do Sunca. Izgleda
mi kao da putujem po sunevim zrakama.
Kad smo ve kod planina... rekao je Jared, pa je poljubio u vrat i privukao
uza se, dajui joj do znanja koliko je eli. Poi u na kopno. Opet ju je poljubio
u vrat. I nabavit u materijal i kamionom ga prebaciti ovamo.
Kakve e opeke uzeti? apnula je.
Runo raene.
Ooooh, rekla je. Zasigurno zna kako uzbuditi djevojku.

252

mart@& nymphe
Usne su mu krenule nie. Poznajem kovaa u Vermontu koji moe nainiti
okove za vrata poput onih koja si nacrtala. Keltski se stil susree sa kotskom iz
trinaestog stoljea.
ini me ludom od elje. to jo?
Zvono.
Odmaknula se da ga pogleda. Zvono? apnula je.
Rukom iskovano. Imam skladite prepuno stvari koje sam prikupio.
Oduvijek sam znao da e mi jednoga dana zatrebati zvono. Poljubio joj je
grudi.
A vrata! uzbueno je apnula. to je s vratima?
Stara hrastovina. Deset centimetara debela.
Ne mogu ovo vie podnositi. Uzmi me. Tvoja sam.
Ruke su mu poele istraivati njezino tijelo, a glatka sapunica pretvorila je
svaki dodir u milovanje. Lutao joj je bedrima, idui nagore, rukama stremei
njezinu sreditu. Alix je zabacila glavu, naslonila mu se vratom na rame, a on joj
je usnama dotaknuo obraz.
Prekrasna si, apnuo je. Tako blijede, zlatne puti. Ponekad osjeam da te
oduvijek poznajem.
Alix su se svidjele njegove rijei, ali je osjetila da u njima ima jo neega. Prvi
put je osjetila da je veliki i moni Montgomery treba. Okre nuvi se, obgrlila ga
je rukama oko vrata i naslonila se na njega svojim nagim grudima. Ovdje
sam, rekla je i poljubila ga u bradu. Ne planiram nikamo otii. Poljubila ga je
u usta, jezikom mu tek ovla dodirujui donju usnu. Mekana i sona, apnula
je.
Odmaknuo se od nje. to si rekla?
Opojna i vrsta. Uhvatila mu je donju usnu meu zube. arobna,
zavodljiva, doziva me. Jezikom mu je prela po zaliscima, osjeajui njihove
vrste ubode. Pjesmom sirene, Panovom frulom. Poljubila ga je u usta, a
zatim svoje usne prislonila uz njegovu donju. Usnuh o njoj san, budna, kako je
253

mart@& nymphe
diram, milujem, ljubim, jo je vre pripojila svoje usne uz njegove. Vrhom
jezika liem, apnula je i rijei popratila djelom. Dok nam se dah mijea. Na
trenutak je razmaknula svoje usne pod njegovima, a zatim mu donju usnu
usisala u toplu upljinu svojih usta. Da je usiem, milujem, osjetim uz svoju.
Ah, grleno je apnula. Jaredova donja usna.
Kad ju je pogledao, oi su mu bile mrane od pohote. Opet taj plavi oganj koji
je zavoljela. Sljedee je sekunde ustao u kadi, podiui je sa sobom, rukama je
vrsto drei dok ju je iznosio iz kade i odnosio u spavaonicu. Zastao je nad
njome, mokrog tijela, pa se zagledao u njezino toplo, vlano tijelo, a osmijeh
koji joj je poklonio, u njoj je jo vie rasplamsao elju.
Neke dijelove tvoga tijela posebno volim, rekao je, ispruivi se uz nju.
Koje to? upitala je dok joj je poinjao ljubiti vrat, sputajui joj ruku do
struka.
Bolji sam na djelu nego na rijeima.
Jesi li? apnula je. Onda bi mi moda mogao pokazati.
Sa zadovoljstvom. Poeo joj se sputati niz tijelo, usnama slijedei svoje
ruke.

254

mart@& nymphe

Osamnaesto poglavlje
Sigurno e ti biti dobro bez mene? valjda po dvanaesti put Jared je upitao
Alix. Bila je srijeda, sedam ujutro, a oni su u Downflakeu ekali svoj doruak.
Lijepa Linda ih je ekala, a uvijek vesela Rosie je zastala da s njima popria. Bio
je to peti ili esti put da su navratili u restoran i Alix je stekla neka poznanstva s
ljudima koje ni Jared nije poznavao. Zahvaljujui tim vezama s drugim ljudima,
pored njega se poela osjeati kao da pripada ovdje na otoku.
Bit u dobro, rekla mu je, ispruivi ruku preko stola da mu dotakne prste.
Jo je bila pospana nakon prethodne noi. Satima su vodili ljubav, ne urei u
meusobnom druenju. Premda je Alix znala da se neto dogodilo, nije ga
mogla natjerati da joj prizna to, ali sino i jutros se ponaao kao da bi Alix
mogla ietati kroz vrata i vie se nikad ne vratiti. Bila je zabrinuta za njega i nije
eljela da se on brine. Tata e biti ovdje, i Lexie i Toby. ega se toliko boji?
Poelio je rei: Moga djeda i tvoje majke, ali nije. Toga popodneva se
planirao ukrcati na zrakoplov i odletjeti do New Yorka radi sklapanja poslova
oko kupovine i prijevoza materijala za izgradnju Alixine kapelice. Sigurno ne
eli poi sa mnom? upitao je.
Uope u to nisam sigurna, ali... Zapravo nije shvaala zato mora ostati na
Nantucketu, ali je to nagonski odluila. Doznat u to mogu o Valentini. I o...
kako se ono zvala ona druga ena za koju si to isto traio od mene?
Parthenia.
A ne zna joj prezime ?
S takvim imenom joj niti ne treba prezime. Spustio je pogled na svoju kavu
i pomislio kako joj je ostanak i rad na papirima u glavu usadio njegov djed. Ako
je bilo tako, znao je zato to ini. Za mjesec dana od danas, kapetan Caleb e
zauvijek otii s ovoga svijeta. Posljednja Jaredova bliska veza se prekidala.
Zauvijek.
Alix je posegnula preko stola da poloi svoju ruku na njegovu. Voljela bih da
mi kae to te mui.
255

mart@& nymphe
Rekao bih da mogu. Napola joj se nasmijeio. to si ula od svoje majke?
Vratila se s turneje predstavljanja knjige i opet je kod kue. Kad smo
posljednji put razgovarale, krenula sam joj dati do znanja to mislim o njezinim
laima tijekom svih ovih godina.
Jared se iskreno nacerio. Koliko se estoko nasmijala?
Alix je zareala. Mrzim to tako dobro poznaje oba moja roditelja. Mama je
rekla da je sve to uinjeno u korist umjetnosti, pa da je stoga i doputeno.
Jesi li joj rekla da putujem na kopno?
Zapravo, jesam.
Jared je srknuo gutljaj svoje kave. Tada e u roku od dvadeset etiri sata
nakon moga odlaska biti ovdje.
Alix je krenula neto rei, ali je zastala kad se pojavila Linda i stavila hranu
pred njih. Kad su opet bili sami, Alix se nagnula prema Jaredu i tiho rekla:
Zato bi moja majka trebala ekati da ti ode prije nego to doe ovamo?
Kakve to jo tajne vas dvoje skrivate?
Misli, poput seksa na stubama za iznoenje none posude, kao to smo to
ti i ja sino uinili? upitao je podignutih obrva. Jo me bole lea.
Alix se nije svidjela njegova ala.
Jared je shvatio da je njegova veza s Alix mnogo vanija od lojalnosti prema
njezinoj majci. Victoria eli posljednje dnevnike Kinglseyjevih ena ili, da
budem precizan, dnevnike tete Addy, kako bi na osnovi njih mogla napisati novi
roman.
Alix je pojela nekoliko zalogaja tortilje koju je naruila za doruak,
razmiljajui o tome to je rekao i kako se to dobro uklapa u ono to je ve
znala. Dakle, nije se radilo o priama tete Addy postoje dnevnici.
Da. Mnogo njih.
Je li to jedna od tvoje dvije tajne? upitala je.
Jest.
256

mart@& nymphe
A druga je da si vidio kapetana Caleba kao duha?
Otprilike, rekao je.
I to je sve? Znam sve tvoje tajne?
Pretpostavljam da moda zna, rekao je, ali oi su mu se smijale. Jo joj
uvijek do kraja nije priznao dokle su sezali ti njegovi susreti s duhovima.
I misli da e mama iskoristiti dok tebe ne bude kako bi potraila dnevnike
tete Addy?
Mislim, rekao je Jared. A kako nitko ne zna gdje su, malo me brine da bi
ona mogla... Namjeravao je rei da bi Victoria mogla motornom pilom
raskomadati staru kuu, ali vjerovao je da Alix to ne bi voljela uti.
Misli da bi ti u potrazi za knjigama mogla otetiti kuu, zar ne? upitala je
Alix.
Upravo tako. Jaredu je laknulo to ga je shvatila. Misli li da tvoj tata
moe... zna ve?
Uvjeriti je? upitala je Alix. Ne. Ona mu tjera strah u kosti. On e se svemu
ostalome na svijetu suprotstaviti, ali moja ga majka pretvara u slabia. Tata
kae da nema mukarca na svijetu dovoljno snanog da nju obuzda.
Po pitanju toga se moram sloiti s njime, rekao je Jared. Ja se nikad ne
bih elio izravno sukobiti s Victorijom. Jesi li spremna za polazak?
Kimnula je glavom, on je ostavio novac, pa su se sa svima pozdra-vili
ukljuujui vlasnika i kuhara Marka i izili van ukrcati se u Jaredov kamionet.
Krenuli su na North Shore, jo jednom razgledati lokaciju kapelice. Dozvola za
gradnju tek je trebala stii, ali to e se uskoro dogoditi i eljeli su biti spremni.
Alix je promatrala ljude koji su stajali pred Downflakeom i ekali slobodan
stol. Dovoljno je dugo boravila na otoku da moe razlikovati starosjedioce od
turista i, promatrajui ih, osjetila se kao posjetitelj zoolokog vrta. Ovi
potonji su se inili nenormalno istima i mravima, kao da su izili iz kakva
stroja, i nisu bili posve stvarni. Ruke su im bile prepune nakita i mobitela.

257

mart@& nymphe
Upravo je namjeravala neto prezirno prokomentirati, kad su ih ugledale tri
lijepe djevojke duge, sjajne kose.
Jarede! Kada e doi igrati se s nama?
Djeco, ja sam prestar za vas, dobacio im je kroz prozor kamioneta.
Nisi to govorio prolog ljeta, rekla je najljepa meu njima.
Od toga sam i ostario.
Djevojke su se nasmijale.
Oprosti zbog ovoga, rekao je skreui u Aveniju Sparks. Znam im oeve.
Napeto ju je promatrao, pitajui se kako je podnijela tu malu zavodljivu igru
rijei.
Znai li to da misli kako sam ja dovoljno stara za tebe?
Jared se nasmijao. Ba jesi Victorijina ki i izgleda kao da neto
planira.
Razmiljala sam o tome kako bi mama voljela pisati o Valentini i kapetanu
Galebu. Moda je uspijem toliko zaokupiti s njih dvoje da nee trebati tragati za
dnevnicima tete Addy. Osim toga, to bi se u njima uope moglo nalaziti? Koliko
se ja sjeam tete Addy, ona teko da je bila nekakva divljakua ili potencijalni
ubojica.
Promatrajui je, Jared nije nita rekao.
Oh, tono. Duh kapetana Caleba, rekla je. Ali moja majka zasigurno nee
pomisliti da moe napisati cijeli roman na temelju samo nekoliko susreta s
duhom. S nekakvim maglovitim likom to se jednoga asa ukazuje na vrhu
stuba, a zatim nestaje. To nije neto. Maglovito se sjeam pria koje mi je teta
Addy priala o kapetanu Calebu, ali romantina sanjarenja nisu isto to i istina.
Rei u mami da bi joj bilo bolje otkriti to se to tako katastrofalno dogodilo
kapetanu Calebu da ga je pretvorilo u duha. Ne nastaju li duhovi uvijek kao
posljedica nekakve romantine tragedije? Alix ga je pogledala. To e je,
naravno, odvesti do prie o Valentini i Calebu koju si mi ti ispriao. Znam da
mama nije vidjela papire, ali je li ula priu?
258

mart@& nymphe
Ne vjerujem, rekao je on. Da jest... Pogledao je Alix.
Mama bi ve bila ovdje i zahtijevala da ti prekopa potkrovlje.
Razmijenili su osmijehe razumijevanja. Na sam nagovjetaj romantine prie,
Victoria bi se, bez dvojbe, brzo pojavila na vratima, umiljavajui se,
slatkorjeivo priajui, inei sve to je potrebno. Bilo bi joj gotovo nemogue
odoljeti.
Zna, rekao je Jared, mislim da bi to doista moglo uspjeti.
Vjerojatno bi, rekla je ona. Kad ustreba, znam biti dobar trgovac. teta
to mi ti i tata niste sve ovo ranije rekli. Da vas dvojica niste cijeloga ivota
uvali tajnu, mogla sam vam pomoi jo na poetku. Za preostalog dijela
vonje prema North Shoreu Alix je tiho ali odluno ispriala Jaredu gdje je
pogrijeio u odnosima s Victorijom.
On se samo smijeio i nije se branio. Znao je da u Kingsleyjevu duhu ima
mnogo vie od nejasne prikaze koja stoji na vrhu stubita i pitao se to e Alix
rei kada sve to dozna. Hoe li i tada biti tako drska?
Kad je doao do svoje zemlje na North Shoreu, parkirao je i ugasio motor
kamioneta. eli li ponovo vidjeti lokaciju? Naravno, ako moe prestati vikati
na mene.
Ne moe me kriviti jer se osjeam izostavljenom, zar ne? Propustila sam
cijeli jedan ivot.
Nagnuvi se preko sjedala, rekao je: Kako ja to vidim, sve to te uinilo
ovakvom kakva jesi bilo je ispravno. Brzo ju je poljubio, pa iziao iz kamioneta.
Alix se na to mogla samo nasmijeiti.
Nekoliko su sati proveli na lokaciji. U kutiji za alat u teretnom prostoru
kamioneta Jared je drao graevinske zastavice, kolce i ue i mjernu vrpcu od
ezdeset metara. Bez potrebe za prethodnim dogovorom, on i Alix su se odmah
prihvatili posla, oboje eljni vidjeti obrise kapelice postavljene na do.
Kao da su godinama zajedno radili to je, zahvaljujui Kenu, na neki nain
bila istina privremeno su okolili temelje i oznaili ih uetom, a zatim se
odmaknuli u sjenu da sve razgledaju.
259

mart@& nymphe
Moe li je zamisliti? Izvadio je par boca hladne vode iz hladnjaka i dodao
joj jednu.
Mogu. Glas joj se promijenio. elim ti rei da je ovo jako velikoduno
od...
Nemoj to govoriti! rekao je on.
Znala je da ne eli opet uti njezine rijei zahvale. U redu. Samo da zna.
Osvrnula se uokolo. Je li Valentina ivjela ovdje ili u gradu?
I jedno i drugo. Nakon to je Caleb izgradio novu kuu, staru je dao svome
roaku Obedu.
Dao mu ju je?
Za jedan dolar, to je jo uvijek uobiajena praksa na Nantucketu. Provjeri u
lokalnim novinama, u Inkyju, prijenose vlasnitva i vidjet e da se to ini
gotovo svakog dana. Stanovnici Nantucketa esto svoje kue dobivaju u
nasljedstvo. Podrugljivo je frknuo. Inae ne bismo sebi mogli priutiti ivot na
vlastitom otoku.
Alix je pomislila na prilino svakodnevnu kuu od dvadeset milijuna dolara
koju je vidjela. To to je rekao svakako je imalo smisla. Dakle, Caleb je otplovio
na svojem brodu, ostavivi za sobom ljubav svoga ivota koja mu je nosila
dijete. Ali ona se udala za njegovog roaka vjerojatno zato to je morala i
isprva su Valentina i Obed ivjeli ovdje, u nekadanjoj kui.
Tako je, rekao je on. Nakon Calebove smrti, kad se njegov brat vratio s
oporukom, Obed i Valentina su se preselili u veliku kuu na Kingsley Laneu.
S Calebovim sinom, prvim Jaredom, rekla je Alix. I tada je Valentina
nestala, a ova kua izgorjela do temelja. Kratko je razmislila. Misli li da su
njezin nestanak i poar na bilo koji nain povezani?
Mislim, polako je rekao, da izmeu ta dva dogaaja postoji snana veza.
Govorio je kako misli da je Valentina umrla u poaru, ali ona nije eljela
povjerovati da se mladoj eni koju je kapetan Caleb toliko volio moglo dogoditi
neto tako grozno.
260

mart@& nymphe
Pogledali su se i razumjeli. Ova graevina nije bila samo mjesto na kojem ce
se Izzy vjenati. Morala je biti povezana s Jaredovom obitelji. I ispravak
uinjenog zla, pomislila je ona.
Imam jedno pitanje, rekla je. Tko je Parthenia i gdje si uo za nju?
U koliko sati je moj let?
Alix je zareala. A ja sam mislila da vie nema tajni.
Smijeei se, podigao ju je s tla i zavrtio uokolo. Pa, ne bih bio previe
zanimljiv kad ne bih skrivao pokoju tajnu, zar ne? Doi, vratimo se u grad.
Moram kupiti pet kilograma brusnica obloenih okoladom koje u ponijeti sa
sobom.
Zar ih ne moe kupiti u New Yorku?
Jedino ako elim one nekvalitetne i bez ikakvog okusa, rekao je dok su se
vraali prema kamionetu. One koje ja kupujem nainjene su od brusnica s
Nantucketa. Osim toga, nisu za nekoga u New Yorku. Stanley mi uva kamionet
koji drim na kopnu i odvest u se u Vermont vidjeti ljupku Sylviju. One su za
nju.
Na povratku u grad ju je zadirkivao sa Sylvijom za koju se pokazalo da je
onaj kova kojega je ranije spomenuo. Bila je udana za potkivaa i s njime imala
dvije curice. Jared je rekao da se, ukoliko eli da Sylvia izradi velike okove za
vrata odmah, a ne tek za est mjeseci, mora pojaviti osobno i donijeti darove.
Parkirali su ispred kue, pjeice se vratili u grad, u Sweet Inspirationsu kupili
brusnice, a zatim preko ceste poli u knjiaru. Kupili su etiri djeje knjige ija se
radnja zbivala na Nantucketu i posljednju dokumentarnu uspjenicu Nata
Philbricka koji je ivio u blizini. Do ruka je Alix bila oduevljena svom tom
kupovinom, ali Jared je bio na kraju snaga. Poli su na ruak u Languedoc.
Nakon jela su se pjeice vratili kui i odnijeli kupljene stvari na kat. Na
krevetu je leao Jaredov napola spakiran koveg. Imao je stan u New Yorku, pa
nije sa sobom nosio mnogo toga, ali morao je spakirati darove.
Je li to sve? upitala je Alix zatvarajui koveg.
Ne, nedostaje jedna stvar, rekao je Jared, pa je uzeo u zagrljaj i poljubio.
261

mart@& nymphe
Ona se stisnula uz njega.
Misli li da u ti nedostajati? upitao ju je lica zakopanog u njezinu kosu.
Prestani, ili e me rasplakati.
Odmaknuo se da je pogleda u lice. Mogao bih podnijeti tvoje suze, kad bih
znao da su zbog mene.
Opet mu je prislonila glavu na grudi i suze su potekle. Vraa se da opet
bude Veliki Jared Montgomery, a na mene e zaboraviti.
Poljubio ju je u tjeme. Zar jo nisi shvatila da Jared Montgomery ne postoji?
On nije stvaran. Stvarni ja je ovdje, u ovoj kui, na otoku. Poelio je rei: S
tobom. Ali za to je bilo prerano.
Alix mu je ovila ruke oko vrata i poljubila ga u usta. Tvoja lijepa donja usna,
apnula je.
Zar je to jedini dio moga tijela koji ti se svia? Ljubio joj je obraze,
sljepoonice. Blagim, njenim poljupcima.
Svia mi se tvoj um. Prilino si inteligentan. Mislim, za mukarca.
Jared se nasmijao. Pokazat u ja tebi koliko sam pametan! Naglim je
pokretom gurnuo koveg na pod.
Molim te, uini to, rekla je ona. Volim sve to mi moe pokazati ili mi
rei, ili pitati... Zautjela je jer ju je on uutkao poljupcem.

262

mart@& nymphe

Devetnaesto poglavlje
Na dan Jaredova odlaska, do zrane luke su se odvezli u tiini.
Alix kao da je bila prepuna misli i briga i moda strahovanja o budunosti.
Bez obzira na Jaredove tvrdnje kako razdvojenost meu njima nee nita
promijeniti, jo je uvijek bila zabrinuta.
Hoe li obui odijelo? upitala je kad su se zaustavili pored ureaja za
naplatu na aerodromskom parkiralitu.
Da. Ne elim to, ali to je New York.
Hoe li se obrijati i skratiti kosu?
Ne, rekao je smijeei se. Odnosno, osim ako ti to ne eli.
Ne, ne elim. Hoe li Tim vikati na tebe jer te tako dugo nije bilo?
Njega samo brine jesu li gotovi planovi za kuu u Kaliforniji. Jared je
parkirao auto, ugasio motor, pa je pogledao. to te uistinu mui?
Nita, rekla je. Samo, poznajemo se tako kratko vrijeme, a ti si... Njegov
ju je pogled natjerao da izgovori ono to nije eljela. Bit e ponovo on.
A >on< je lo momak? Eksploatator ena? Ljubi ih i ostavi?
Nisam to mislila, rekla je, a zatim se namrtila. Moda i jesam.
Kad bih ti to uinio, tvoji bi me roditelji ubili.
Izvrsno, rekla je ona. Drago mi je uti da je strah ono to te dri uz
mene.
Jared je samo odmahnuo glavom. Rijei nee nita dokazati. Zovi me, i ja u
zvati tebe. alji mi poruke mobitelom i preko raunala. Sve to. Ja u te u svako
doba izvjetavati gdje se nalazim. Hoe li se tako osjeati bolje?
Bit u sigurna tek kad se vrati. Kad se vrati meni, a ne samo svojoj staroj
kui i voljenom otoku.
Jared se nasmijao. Mislim da me predobro poznaje. Hajde, poimo.
263

mart@& nymphe
U aerodromskoj je zgradi ve bio krenuo prema vratima koja su vodila do
malog aviona, ali tada se okrenuo, uzeo Alix u naruje i jo je jednom poljubio.
Spustio je usne do njezinog uha i apnuo: Za etiri sata svi e na otoku uti da
smo nas dvoje par.
Uslijedio je jo jedan oprotajni poljubac, a zatim je Alix ostala promatrati ga
kako preko piste odlazi do ukrcajne rampe aviona. Sjedalo mu je bilo uz prozor
s njezine strane, pa joj je na polasku domahnuo.
Kad je otiao, Alix se okrenula da napusti aerodrom i primijetila da joj se vie
ljudi smijei. Ne turista koji su putovali u skupinama i imali onaj mahnit pogled
u oima, ne ljetnih ljudi u lanenim odijelima i s narukvicama na rukama. Ovo
su bili stanovnici Nantucketa, mukarci i ene koji su ovdje ivjeli i radili. Stvarni
ljudi. Ljudi koji su neto znaili. ene su joj se smijeile, a mukarci kimali
glavama ba kao to je vidjela da pozdravljaju Jareda. Gotovo kao da je taj
poljubac u javnosti bio objava da je Alix sada... to? upitala se. Nekako u
srodstvu s ljudima koji su naseljavali otok? Da ovamo pripada?
Alix nije mogla odoljeti da im ne uzvrati osmijeh. Kad je izila iz aerodromske
zgrade i krenula prema kamionetu, kimanjem ju je pozdravio i ovjek koji je
utovarivao prtljagu. Vijesti su se brzo irile.
Sljedeeg se jutra pojavila Toby, s pitanjem bi li Alix voljela malo razgledati
Nantucket. Ona je to spremno prihvatila.
Toby ju je povela u obilazak otoka, do plaa i vritina, uvenog oltarskog
kamena i najstarije kue s prekrasnim vrtom ljekovitog bilja. Pjeice su iza
ljupke stare kue pole na ruak u restoran Something Natural.
Odvezle su se nazad do Kingsley Lanea, parkirale i pjeice pole u grad. Kako
Toby nije bila porijeklom s otoka, objektivnije je primjeivala to je kod njega
neobino. Sve se zove Nantucket grad, otok, okrug. Zatim je dodala kako
je Nantucketu nedavno dodijeljena dvojbena titula najbogatijeg okruga u
Sjedinjenim Dravama. Premda se mnogo nas mui kako zaraditi za hranu,
pridodala je.
Alix nije mogla povjerovati da je takva tvrdnja istinita kad je u pitanju bila
Toby. Oko sebe je irila ozraje koje se moglo nazvati jedino elegancijom.
Odjea joj je bila najbolje kvalitete, ali nenapadna. Nije nosila desetke
264

mart@& nymphe
narukvica ili zlatnu ogrlicu veliku poput konjskog povodca, kao to su to inile
pridolice s kopna. I nikakav zgodni eiri uzdignutog oboda za koji si znao da
kota mjesenu plau nekog obinog smrtnika. Kod Toby je sve bilo
jednostavno i profinjeno. Alix je do kraja dana zatekla sebe kako se trudi stajati
uspravnije i zaklinje se kako e se odrei svojih najstarijih sportskih hlaica.
Kasnije se u kui Kingsley pojavila Lexie s punom torbom svjeeg povra za
veeru, upravo pobranog u vrtu njezina efa. Samo nebo zna da ga on nikad
ne pobire. Samo voli promatrati djevojke kako se saginju i plijeve korov.
Toby i Alix su se pogledale podignutih obrva.
to Roger ima na sebi dok tako promatra djevojke? upitala je Alix.
Ono najmanje to je zakonom doputeno, odgovorila je Lexie.
Toby i Alix su se nasmijeile jedna drugoj. Bio bi to ba lijep prizor.
Nakon veere, tri su ene sjedile u dnevnoj sobi i dovravale bocu vina. Lexie
je po obiaju bila izravna. Onda, kako se snalazite ti i Jared?
Alix je itekako bila svjesna da je Lexie Jaredova roakinja, tako da joj nije
mogla govoriti o svojim brigama oko njegovog odlaska. Izvrsno. Dobro, rekla
je.
Moemo li mi u emu pomoi? upitala je Toby. Oito je nije zavaralo
Alixino razmetanje odvanou. Jer ona jest brinula, a njezina najbolja
prijateljica nije bila ondje da s njome popria, tako da je, radilo se o
roakinjama ili ne, morala iznijeti stvari na vidjelo. Znam da Jared voli moje
projekte i moju radnu etiku, i seks nam je uistinu izvrstan, i mislim da je
zadovoljan postojeim stanjem. I... Duboko je udahnula. On uz ovaj ima i
ivot u New Yorku, a ja se u taj njegov svijet ondje ne mogu uklopiti. Pogledala
je Lexie. Zato se smijei?
Jer Jared nije onakav kakvim ga smatra. On nije uvena javna osoba
kakvom ga ljudi vide. Ovdje na Nantucketu je onaj pravi Jared.
Pa, pretpostavljam da emo to vidjeti, zar ne? rekla je Alix. Dobro, dosta
je ispovijedi s moje strane. elim znati sve o vama dvjema. to traite u
ivotu?
265

mart@& nymphe
Lexie se namrtila. Moj je problem to to znam svoju budunost i kakav e
mi ivot biti. Sigurno u se u nekoliko sljedeih godina udati za Nelsona. Znam
gdje emo ivjeti, ak i u kojoj emo kui ivjeti. Sve. Ba sve.
Tko je Nelson? upitala je Alix. Uz Lexie nije viala nijednog mukarca osim
njezina efa, a bilo je jasno da s njime ne eli imati nita.
On je moj Eric.
Ali Eric je mene ostavio, rekla je Alix.
Toby je kimnula glavom. Ako se Lexie uskoro ne uda za njega, i on e
ostaviti nju.
Lexie je otpila svoga vina. Ja samo elim ivot u kojem mogu jasno vidjeti
kamo idem. elim brda i planine. elim pustolovinu. Zapravo, skrasila bih se
zbog neega to se jedva razlikuje od svakodnevnoga.
Alix se okrenula Toby. A to je s tobom?
Lexie je prva progovorila. Toby ima vee probleme od mukaraca. Ona ima
majku.
Alix je upitno pogledala Toby.
Moja majka, rekla je Toby, bila je i jo uvijek je, pretpostavljam
opsjednuta... Ne znam kako to objasniti, ali moda je najtonije rei da je ljudi
smatraju viom klasom. Shvaa, moj tata je...
Plave krvi, rekla je Lexie. Ili najblie tome koliko je u Americi mogue.
Golf klubovi, privatne kole, obiteljsko stablo koje see do... to je?
Nema veze. Toby je postieno skrenula pogled ustranu.
A kakva ti je obitelj s majine strane? upitala je Alix.
Ne znam. Nikad nisam upoznala nekog njezinog roaka ili bilo koga tko ju je
poznavao prije nego se udala za tatu. Kao da se rodila na dan svoga vjenanja.
Toby ih je pogledala. Pa ipak...
to? Njih su se obje nagnule blie.
Neko je vrijeme moja majka bila prilino gnjevna na mene i...
266

mart@& nymphe
Po onome to sam ja vidjela, to je njezino uobiajeno stanje, upala je Lexie
tonom koji je jasno pokazivao neodobravanje.
Toby je nastavila: Jedne noi nakon veere, majka je eljela da tata i ja
pourimo zbog nekog dogovora. epala je nae napola pune tanjure i stavila
jednoga na podlakticu, a drugoga u ruku. Bilo je to veoma uinkovito. Rekla
sam: >Majko, ti to ini kao iskusna konobarica.< Nisam time mislila nita loe,
ali ona je odmah ispustila tanjure i izjurila iz prostorije a moj se tata nikako
nije mogao prestati smijati.
Vrlo zanimljivo, relda je Lexie. To zvui poput misterije koju vrijedi
istraiti.
Lexie voli romane misterije, rekla je Toby.
Lexie se namrtila. U ovoj misteriji, jedini mukarac kojega bi tvoja majka
odobrila bio bi nekakav princ iz bajke.
Prekasno, ozbiljnog je lica rekla Alix. Ja sam ga se ve doepala.
Toby se nasmijala, a Lexie zareala.
Mi elimo znati o tvojoj majci, rekla je Toby. Kako je ivjeti s nekim tako
jedinstvenim poput nje?
Jedinstvenim? rekla je Lexie. Toby samo eli biti pristojna. Victoria
Madsen je meunarodna senzacija, prekrasna, uspjena, a tek sve te knjige!
Vi znate za veliku tajnu o njihovom izvoru, zar ne? upitala je Alix.
To da se temelje na dogaanjima unutar moje obitelji? rekla je Lexie.
Naravno. Svi na Nantucketu to znaju. Nehajno je odmahnula rukom. O
svojoj obitelji znam sve. elim neto znati o tvojoj.
Pa, polako je rekla Alix, razmiljajui kako opisati svoju majku na nain da
to ne potraje satima. Ona je mjeavina praktine i glamurozne, umiljene i
nesebine, naivne i vrlo sofisticirane osobe.
To zvui i grozno i udesno, rekla je Lexie. Ali ja elim znati kako je biti s
njome svakoga dana.

267

mart@& nymphe
Alix je kratko promislila. U redu, ispriat u vam priu koja bi mogla oslikati
moj ivot s njome, a pojedinosti pamtim jedino zato to su mi ih godinama
kasnije mnogi prepriavali. Bio mi je peti roendan, i mama i ja smo ivjele u
stanu na esnaestom katu zgrade u samom sreditu New Yorka. Bilo je to nakon
to su joj pristali objaviti prvu knjigu, ali prije nego to je ona izila i postala hit
na listama uspjenica. Ali ono to je meni bilo vano bila je injenica da su mi se
roditelji nedavno razveli i da mi je tata jako nedostajao.
Alix je kratko pogledala ustranu. Kako bilo, ujutro na roendan sam se
probudila zagledana u oi pravoga ivog ponija.
Lexie se nasmijeila. To je lijepo. Dok si spavala, majka te je odvela do
konja.
Ne, rekla je Alix. Nalazila sam se u svome krevetu, u naem stanu u New
Yorku. Mama je uspjela ponija teretnim liftom dovesti gore. Morala je za to
armirati vratara mislim da je ak malo zaplakala zbog svoga propalog braka
tako da je ovaj okrenuo glavu na drugu stranu.
Pitam se to su susjedi mislili, rekla je Toby.
Tu si pogodila pravo mjesto. Moju majku uope nije bilo briga to su kopita
trajno otetila pod, ali kad su se susjedi poeli aliti na buku, morala je neto
poduzeti.
to je uinila? upitala je Lexie.
Sve je pretvorila u improviziranu zabavu. Izabrala je najrunijeg ovjeuljka
koji je tiho stajao do svoje gnjevne ene i zamolila ga da poe kupiti nekakvo
pie. I, naravno, moja majka nije imala novca, pa je to on platio. Zatim je
angairala nekog zgodnog mladia da spravlja pie svima koji se dou aliti.
Mislila sam da je iskoritavanje maloljetnika kanjivo, rekla je Toby.
Moja majka ne vjeruje da zakoni vrijede i za nju. Kad je zavrila kola,
pojavilo se jo vie susjeda s djecom koja su u stanu jahala ponija.
A to je bilo s nastalim neredom? upitala je Lexie.
Majka je pola do dvije curice koje nisu mogle skinuti oiju s momka za
barom i rekla im kako on eli da pomognu u spremanju.
268

mart@& nymphe
Njima je pripalo pobiranje kakice? upitala je Lexie, osmjehujui se od uha
do uha.
Upravo tako, rekla je Alix. I, znate to? Godinama kasnije, majka mi je
rekla da se jedna od cura udala za tog momka.
Lexie i Toby su se uglas nasmijale. Tvoja je majka provodadinica.
Ona voli romansu u bilo kakvom obliku, rekla je Alix.
to se dogodilo s ponijem? upitala je Toby.
Pri kraju dana, kad se vlasnik vratio, posve je problijedio. Majka mu je lagala
i rekla da ima farmu na selu i trenera. Bila je toliko uvjerljiva da joj je prepustio
ponija. Kad je doznao istinu, poludio je, ali mama je s njime poela oijukati,
tako da se do vremena kad je ponija poveo natrag prema liftu osmjehivao od
uha do uha. I tada je mama morala sve izgurati iz stana jer su bili posve pijani.
Okupala me, sklupala se sa mnom u krevetu i itala mi knjigu. To to se radilo
o probnom otisku njezine knjige i to se tu potkralo dosta seksa nije bilo vano.
Ja sam odmah usnula. I nakon toga sam bila najpopularnije dijete u zgradi. Svi
su plakali kad smo se preselile u predgrae.
Lexie i Toby su kratko sjedile u tiini probavljajui priu.
Kako udesno! s uzdahom je rekla Lexie. I ja bih u ivotu mogla podnijeti
pokoju pustolovinu.
Zar tvoj ef... zapoela je Alix.
On je previe zaljubljen u sebe da bi se uzimao u obzir, rekla je Lexie.
Alix i Toby su se pogledale. Po onome to su one vidjele u sluaju Rogera
Plymoutha, on je bio ludo zaljubljen u Lexie, a ne u sebe.
Nakon te prve veeri, mlade su ene postale nerazdvojni trio naravno, kad
je to bilo mogue. I Toby i Lexie su bile zaposlene, a Alix je pokuavala dovriti
svoje skice za Jaredove klijente.
A tu je, naravno, bio i rad na pripremi Izzyna vjenanja. Bez ruine sjenice i
ukljuivanjem kapelice, sve se izmijenilo. Alix je smislila temu s poljskim
cvijeem zasnovanu na jelima u kui Kingsley. Pokazala je Toby razmjetaj, a
269

mart@& nymphe
Toby je napravila aranman koji je sliio motivima s porculanskog posua. Sve
su planirale na osnovi sitnog cvijea, zajedno s peteljkama, a sve svijetlih
nijansa, njeno i prozrano.
Mislim da ti je zamisao dobra, rekla je Toby Alix, prihvaajui se skiciranja
cvijea za stolne aranmane.
Za kapelicu su osmislile girlande od svijetloplavih vrpci koje su uzdu zida
visjele sa stropa. Na svakoj e se petlji nalaziti posude iz kojih e se prosipati
buketi plavih kokotia i siunih bijelih tratinica. Postavile su ih na podlogu od
ukrasnih trava.
Mislim da je prekrasno, rekla je Alix promatrajui Tobyno djelo, a Lexie se
sloila s time.
Alix je sve fotografirala i poslala Izzy, ali ona se nije mogla najbolje
usredotoiti. Patila je od teke jutarnje munine i rekla Alix da joj se neprestano
spava. Ti zna to se meni svia, rekla je Izzy. to bi ti htjela za svoje
vjenanje? To je ono to u odabrati.
Alix sebi nije doputala razmiljanje o vlastitom vjenanju; ako se i dogodi,
bit e to daleko u budunosti.
Veer nakon Jaredova odlaska Alix je sjela za raunalo i krenula u potragu za
Parthenijom. Samo s imenom kao polazitem nije bilo Iako. Ali dodala je i
mjesto Nantucket i dola do Parthenije Taggert Kendricks. Prezime
Taggert je vodilo do Montgomeryja iz Warbrookea u Maineu.
Bingo! rekla je Alix, pa zapoela potragu za ivuim Montgomeryjima i
Taggertima koji bi mogli jo uvijek ivjeti u Maineu. Na svoje zadovoljstvo,
vidjela je da ih ima mnogo.
Do vremena kad je Jared te veeri nazvao, imala mu je ve puno toga za rei.
ena je bila Parthenia Taggert, Valentinina roakinja, i njih su obje ovamo
dole iz Warbrookea. Parthenia se udala za Johna Kendricksa s Nantucketa, ali o
njemu nisam uspjela mnogo toga pronai, osim da je bio kolski ravnatelj.
Elektronskom u ti potom poslati datume. Zastala je, oklijevajui.
to ti je na umu?
270

mart@& nymphe
Mislim da bi se trebao odvesti u Maine i razgovarati s tim ljudima, rekla je.
I pitati ih o neemu to se dogodilo prije dvjesto godina? upitao je Jared.
Zato ne? rekla je ona. Moda je obitelj slina tvojoj i moda imaju veliku
staru kuu prepunu smea koje nitko stoljeima nije bacao.
Nemogue je da postoje dvije takve porodice.
Ona je osobno mislila da na svijetu ne postoji nitko slian njemu.
Dakle, misli da bih trebao otii onamo? rekao je.
Svidjelo joj se to je od nje traio ohrabrenje, pa moda ak i odobrenje. Da,
mislim.
Ionako moram poi u Vermont po one okove, pa se moda odvezem i do
Warbrookea u Maineu, rekao je Jared.
Alix se iroko smijeila. Od toga to je prihvatio njezin savjet osjeala se
dobro. Je li ljudima bilo drago vidjeti te u New Vorku? eljela je znati kako je
doivio svoj povratak u ured, ali odavno je nauila da mukarca ne valja izravno
pitati o njegovim osjeajima.
Tim i Stanley su bili oduevljeni, ali sam u komadie rasparao osam
projekata. Poeljeli su da se vratim natrag u pakao, gdje vjeruju da ivim kad
nisam u uredu.
Alix se nasmijala. Ne bi li bili zaprepateni kad bi uli kako si ti zapravo fin
ovjek? rekla je, a zatim duboko udahnula da skupi hrabrost. Nedostajem li
ti?
Uasno. Jednom od onih tupana koje je Tim zaposlio pokazao sam tri tvoje
skice. Mali te sada mrzi.
Doista!? rekla je Alix s toliko entuzijazma da se Jared nasmijao.
Da, doista. Zna, trebala bi nazvati doktora Hundeya iz OPV-a i zamoliti ga
da pronae to moe o tom Kendricksu. Osim toga, Hundeyu vjerojatno
nedostaju ajanke tete Addy. A i veliki je prijatelj tvoje majke pa, ako se
pozove na nju, bez dvojbe ce uiniti sve to od njega zatrai. Samo pazi da ga
ne pusti ni blizu potkrovlju. Ako im prui priliku, ti povjesniari znaju biti
271

mart@& nymphe
kleptomani. Ako je neto staro, ele to staviti pod staklo i naplatiti ti ulaznicu da
bi to mogla vidjeti.
Sa zadovoljstvom, rekla je Alix, smijui se.
Moram ii. Misli li da mi moe pronai ime i adresu osobe u
Warbrookeu?
Naravno.
Sada moram ii, ali nazvat u te oko devet, pa se moemo po-zabaviti s
malo telefonskog seksa.
Izvrsna zamisao! poletno je rekla i veza se prekinula.
Alix je bacila mobitel na krevet, pa pola do portreta i stala pred njega. Jesi
li uo ovo? Veliki Jared Montgomery je jednom zaposleniku pokazao moje
skice! Ja sam u raju! Malo je zaplesala uokolo, a zatim izvukla svoj blok za
skiciranje. Pala joj je na um ideja o gostinskoj kui, pa ju je eljela zabiljeiti
prije nego izblijedi.
Nekoliko dana kasnije je stigla dozvola za kapelicu na North Shoreu, pa je
Alixin otac s graevinarom Twigom Perkinsom i njegovim ljudima poao na
teren. Ken je od prvog dana zabranio Alix da mu na bilo koji nain pomae.
Ima dovoljno posla oko Izzy, rekao je. Ovo prepusti meni.
Znala je da on gradnju smatra darom, ali je ipak htjela biti tu prvoga dana,
kad budu raiavali zemljite. to li e pronai u ruevinama stare kue?
Kosti?
Nije bilo niega. Neto pougljene stolarije, ali nita vie. Nije znala treba li to
primiti s olakanjem ili s razoaranjem. Dosad nisu pronali nita to bi se moglo
iskoristiti u rjeavanju misterije o Valentini.
Alix je znala da treba poi do potkrovlja i zapoeti s istragom, ali neto joj je
iznutra reklo: Ne jo. Osim toga, i Jared ju je od toga odgovarao. Samo ostani
na internetu i ekaj moj povratak, pa emo se u to zajedniki upustiti. Bio je to
za nju previe primamljiv prijedlog da bi ga odbila.
Kad je Ken uo od Alix da Jared putuje automobilom na sjever u, kako je on
to zvao, prastara podruja, odmah ga je nazvao. Alix je morala prikriti smijeh
272

mart@& nymphe
kad je ula kako njezin otac govori Jaredu to treba kupiti negdje izmeu
Vermonta i Mainea. Prozor od obojenog stakla, rekao je Ken. I ne elim neki
od onih jeftinih, modernih, s gomilom olova i velikim staklenim ploama. Nai
neto staro i dobro izraeno. Nita novije od, otprilike, 1910. godine. Nakon
rata je posve nestalo majstorskih rukotvorina i brige za detalje.
Smijeno je bilo to je govorio ovjeku kojega su smatrali jednim od
najveih... Ali Ken se prema Jaredu odnosio kao prema etrnaestogodinjem
klincu koji je vie znao o snanim automobilima nego o tome kako izabrati
prozor s obojenim oknima.
Jesi li zapisao dimenzije? upitao je Ken. Dobro! Samo nemoj izgubiti
mobitel. Kad doe u Maine, pitaj nekoga gdje moe nabaviti dobre antikne
stvari. Ken je posluao to mu Jared govori. Da, da, neto sa starih zgrada bi
bilo dobro. to? Oh, da, ovdje je. Dodao je mobitel svojoj keri. eli
razgovarati s tobom.
Tvoj otac! ozlojeeno je rekao Jared i ona ga je razumjela. Jesi li se ula s
mamom?
Ne. Mislio si da e se odmah pojaviti ovdje.
Jedini razlog to nije jest to to sam je nazvao i rekao joj da sam na vruem
tragu dnevnika tete Addy. Ali dodao sam da e, ako se pojavi na Nantucketu,
toliko uzburkati stvari da u izgubiti sve kontakte.
I to si sve sam smislio?
Jesam, rekao je.
Nemoj mami rei da si tako dobar u laganju jer e eljeti da joj smisli zaplet
za novi roman. Kladim se da bi voljela uti da je neto uzburkala.
Mislim da je to prihvatila kao svoj dug. Zasigurno nije bila iznenaena
takvim uvjetom, rekao je Jared. Usput, ako se tvome tati ne svidi ono to
kupim, moe to jednostavno i baciti u smee.
Prenijet u mu poruku.
Jared je stiao glas. Kai da sam rekao kako u tvojoj mami dojaviti da ti
ima dnevnike.
273

mart@& nymphe
Ba si okrutan, rekla je Alix. Uistinu okrutan.
U nedjelju je popodne doktora Fredericka Huntleya pozvala na aj. Alix se
iznenadila koliko toga pamti o ajankama tete Addy. Znala je gdje je skriven
predivan Herendov porculanski servis. Spustivi se na koljena, prekopala je dno
ormaria u potrazi za lijepim zelenobijelim ajnikom, posudama za eer i
mlijeko i dvjema alicama i tanjuriima.
Toby je pomogla Alix pripraviti kolaie i ak na njih stavila ute ruine
pupoljke. Pripravile su male sendvie od kruha bez kore i ukrasile ih tanko
narezanim krastavcima. A Lexie ih je zabavljala novim priama o ispadima
Rogera Plvmoutha.
Kad je doktor Hundey stigao, Toby i Lexie su se iskrale na stranji izlaz, a Alix
je otvorila vrata.
Kad ga je ugledala, Alix je prva pomisao bila da je veoma nesretan ovjek.
Stajao je ondje, ramena neznatno pognutih i oiju koje kao da su se spremale
ispasti iz dupalja.
Alix je trebalo svega nekoliko minuta da od njega zatrai pomo u otkrivanju
novosti o Johnu Kendricksu. Zapisao je ime i datume, rekao da e to istraiti, a
zatim sjeo, kao da eka uti to jo oekuje od njega.
Hoete li malo aja? upitala je Alix, ve mu punei alicu. Moja majka o
vama govori sve najbolje. Bila je to notorna la, ali vjerovala je da je to u ovom
sluaju doputeno.
Doktor Hundey se blago nasmijeio i Alix je pomislila da bi mogao biti mlai
nego to se inilo.
Ostao je kod nje preko jednog sata. Popili su dva ajnika aja, pojeli svu
hranu i Alix se morala nasluati mnogo toga o armu njezine majke i o tome
kako su on i njegova ena uivali u njezinu i Adelaideinu drutvu.
Bile su jako zanimljive ene, rekao je. Victoria je pripovijedala o svojim
dugim istraivakim putovanjima s ciljem pronalaenja tema za njezine udesne
romane, a Addy je znala sve o otoku. Pojedinosti koje je priala bile su tako ive
da sam ponekad pomiljao kako uistinu poznaje ljude koji su u ovoj lijepoj kui
ivjeli stoljeima prije.
274

mart@& nymphe
Vjerojatno joj je sve to ispriao duh kapetana Caleba, pomislila je Alix, ali to
nije glasno izgovorila. A njezina majka! Kakva putovanja! Ona je vie bila
istraivaica iz fotelje. Alix je sada znala da opisi nepoznatih mjesta koji su se
pojavljivali u majinim romanima potjeu iz dnevnika ena koje su uistinu ondje
bile. Njezina majka zasigurno nije imala namjeru lutati nekim dalekim otokom u
Junom moru, pokua-vajui otkriti gdje se zbio neki grozan dogaaj kako bi ga
mogla opisati. Alix je neko mislila da je ona sve to izmislila. Sada je znala da je
samo prepisivala.
Doktor Hundey se prisjetio Alix dok je jo bila dijete i govorio joj o tome kako
je gradila tornjeve od predmeta muzejske vrijednosti. Kad bih doao kui, ena
me je morala oivljavati aicom brendija.
Sljedei put je morate dovesti sa sobom, rekla je Alix.
Potrajalo je cijeli sat da ukloni onaj tuan izraz s njegova lica, ali se on u tom
trenutku odmah pribrao.
Brzo, kao da je to uvjebavao, kao da ne moe podnijeti bol koju mu donosi
prianje o tome, rekao je da mu je ena prije dvije godine preminula. Njemu je
bio dijagnosticiran rak i, dok je s njime prolazila lijeenje, zanemarila je vlastitu
bolest.
Dok sam ja uao u remisiju, za nju je ve bilo prekasno. Kad je opet
pogledao Alix, bilo je grozno vidjeti tugu u njegovim oima. No, dakle, rekao
je, ustajui, vi ste mladi i pred vama je ivot, a ja vas ne smijem vie
zadravati.
Alix je bilo drago to nikad nije iskusila nita slino onome kroz to je proao
taj ovjek. Ustala je i poloila mu ruku na podlakticu. Doista bih jako voljela da
sam mogla upoznati vau enu.
Vi biste joj se svidjeli. Oboavala je Victoriju, tako ivu i punu energije i
uvijek okrenutu budunosti. A Victoria nikad nije prestajala govoriti o svojoj
udesnoj keri.
Uistinu? iznenaeno je upitala Alix.

275

mart@& nymphe
Govorila je da joj posebno teko pada to to, dok je ona na Nantucketu, vi
uvijek izabirete ostati sa svojim ocem. Prijekorno ju je pogledao. Trebali ste
nas posjetiti barem jednom.
Alix je nekako uspjela zadrati osmijeh na licu, ali zaklela se da e to majci
zasigurno spoitnuti premda je znala da time nita nee postii, ali moda e
se nakon toga barem osjeati bolje.
U ponedjeljak se Ken ukrcao na brzi trajekt za Hyannis, kako bi doekao
kamion koji je izvanredno uinkoviti Stanley dopratio do luke. U nevjerojatno
brzom prikupljanju svega potrebnog za gradnju nadiao je samoga sebe.
Dajte mi neto ljudi i vozni park kamioneta i za dva dana mogu sloiti
katedralu, rekao je Stanley Kenu, koji je o tome razmetanju obavijestio Alix.
Kad je ona to pokuala prikazati kao dokaz koliko je Jared dobar u zapoljavanju
ljudi, Kenu je bilo drago to ga preko tele-fona ne moe vidjeti kako koluta
oima.
U Hyannisu je kupio jo neto alata i, poput svih stanovnika Nantucketa,
poao do lokalne robne kue i nakupovao gomilu kunih potreptina. Vozai
kamiona, koji nisu bili iz toga kraja, bili su zaprepateni ve samom koliinom
svih tih stvari, poput divovskih pakiranja papirnatih runika koja su morali
ugurati meu drvenu grau i avle. Kad su se poeli raspitivati to se zbiva,
posada trajekta ih je pogledala kao da su ludi. Oni ive na Nantucketu, bio je
odgovor na svako pitanje kao da to sve objanjava, a stanovnicima otoka to i
jest bilo dovoljno objanjenje.
Kad je Jared stigao u Warbrooke, nazvao je Alix. Ona je u imeniku na
internetu pronala imena Michaela Taggerta i Adama Montgomeryja. Na
temelju njihove ukljuenosti u drutveni ivot, pretpostavila je da su lokalni
patrijarsi. ini se da obitelj posjeduje veinu grada, rekla mu je.
Ovo je lijepo mjesto, rekao je o gradu u Maineu. Podsjea me na
Nantucket.
To je stvarno veliki kompliment.
Na dan kad se Jared trebao susresti s ljudima koje je Alix pronala, osjetila se
pomalo nervoznom i imala potekoa pri usredotoivanju na ono to je Toby
276

mart@& nymphe
govorila. Obavile su gotovo sve pripreme za vjenanje, ukljuujui rezervacije za
sve Glennove i Izzyne goste. Nekoliko e ih odsjesti u hotelima koji su kotali
cijelo bogatstvo ali veina gostiju je bila smjetena u kuama roaka
Kinglseyja. Lexie je to organizirala, te nagovorila Rogera Plymoutha da i njegovu
kuu sa est spavaonica iskoristi za smjetaj gostiju.
Hoe li i on biti ondje? upitala je Toby.
Ne! rekla je Lexie. Obeao je u to vrijeme ostati u svojoj kui u Taosu.
Prokletstvo! rekla je Alix. Toby i ja mislile smo preuzeti glavni stan.
I, ako bi se on pojavio... rekla je Toby.
Zakljuale bi ga s nama, rekla je Alix.
Cure, vi ste lude, kazala je Lexie. I nemate pojma kakav je zapravo taj
ovjek.
Pa, reci nam, rekla je Alix, i ona i Toby su se nagnule blie s bradama
poloenim na dlanove, spremne poudno sluati.
Namrtivi se, Lexie je krenula neto rei, ali je zatim odmahnula glavom.
Vas dvije ste beznadne. Onda, kako ide Jaredu s roacima gore u Maineu?
Nisam to jo ula. Samo to da mu se grad jako svia, rekla je. Danas e se
sastati s ljudima i veeras me nazvati.
Nije nazvao sve do gotovo deset sati.
Priaj mi! rekla je. elim uti svaku rije.
Oni su... neobini, rekao je on.
Kako to misli?
Postoje dvije obitelji, Montgomeryji i Taggerti, i dugo vremena su se
meusobno enili.
Koliko dugo ive u tom gradu?
ini se da su ovamo stigli prije nekoliko stoljea. Zastao je. Smije li se
zato to to zvui poput moje obitelji?
277

mart@& nymphe
Upravo joj slie. Imaju li kakvu dokumentaciju o Valentini i Partheniji?
Zapravo, imaju.
ali se.
Ne, ne alim se. Postoji jedna ena koja je postala nekom vrstom obiteljskog
povjesniara i doletjet e iz Colorada i donijeti mi pisma koja su Valentina i
njezina roakinja razmjenjivale.
To izvrsno zvui, rekla je Alix. Dakle, sviaju ti se tvoji novi roaci?
Da, rekao je, ali u glasu mu se moglo naslutiti oklijevanje.
U emu je problem?
Ni u emu. Zapravo, sve je dobro. Toliko su mi slini da imam osjeaj kao da
ih oduvijek poznajem, posebno stranu Montgomeryja. ak i na neki nain
sliimo. Istina je da ih sve pokuavam nagovoriti da dou ivjeti na Nantucketu.
Kua Harper se prodaje.
Je li to ona velika kua na uglu? I nije li cijena koju trae sedam milijuna?
Mislim da je tako, rekao je on. Ali oni si to mogu priutiti.
Uistiiinuuuu? rekla je Alix.
Uistinu. Moram ii. Za nekoliko minuta se susreem s Mikeom. A sutra s
nekoliko novih roaka odlazim u ribolov. I moda ostanem par dana due nego
sam planirao. Ima li to protiv?
Alix se nasmijeila. Ne bi mu to rekla, ali bilo je izvrsno to to ju je pitao to
ona misli. Bilo je to kao da su ve uistinu pravi par. Mislim da zasluuje
odmor, zato se dobro zabavi. I, usput, imaju li togod to treba projektirati?
Jared se nasmijao tako glasno da je morala odmaknuti mobitel od uha.
Postoji jedna ogromna stara kua na stjenovitoj strmini kojoj je potrebna
temeljita obnova, ali nisu imali povjerenja ikome to dati u posao.
Do sada, rekla je Alix.
Dok nije navratio krvni srodnik. To jest daleki roak, ali njih taj vremenski
imbenik kao da ne brine kad je u pitanju obitelj.
278

mart@& nymphe
Dobro e se uklopiti, s obzirom na to da o kapetanu Calebu govori kao da
si ga juer vidio.
Jareda je to pomalo zateklo, ali se ipak nasmijeio. Nedostaje mi, rekao
je. Snalazi li se dobro?
Dovoljno dobro. Bilo joj je drago osjetiti njenost u njegovu glasu. Tata ne
eli da svjedoim napretku kapelice, Izzy kao da ne moe ostati dovoljno budna
da bi o bilo emu donijela odluku, a ova je kua velika i prazna i u njoj smo
samo kapetan i ja. Po pitanju ostaloga, osjeam se izvrsno.
Jaredu je zastao dah. Jesi li razgovarala s njime?
Da. Mnogo, ali naalost, nikad mi ne odgovara.
Nema ak ni poljubaca u obraz?
Niega, rekla je Alix. Dakle, to moram uiniti da legendarni duh
Kinglseyja pone razgovarati sa mnom?
Kad bolje promislim, moda bi bilo dobro da se do mojeg povratka preseli
kod Toby i Lex.
ujem li ja to ljubomoru?
eli razgovarati s duhom, a ja sam ljubomoran?
Opet izbjegava odgovor.
Jared se nasmijao. Da, dobro, prije sam pomalo zavidan jer on je s tobom, a
ja nisam. to ima na sebi?
Pogledavi svoje sportske hlaice i staru majicu, bezono je slagala.
Nekoliko dana kasnije Jared je nazvao i razgovarao s njome o Jilly Taggert.
Bila je to ona obiteljska povjesniarka koja je u Maine doletjela samo zato kako
bi se susrela s Jaredom. Je li u redu ako ona sa mnom doe kui?
Alix je istoga trena odgovorila. Koliko je stara i kako izgleda?
Lijepa je na onaj mirni nain, svojstven nedjeljnim izletima, inteligentna i,
pretpostavljam, u etrdesetima. Rekla je da je oduvijek eljela vidjeti
Nantucket, pa sam pomislio...
279

mart@& nymphe
Da je otok tako lijep da ga mora vidjeti, dovrila je umjesto njega.
Upravo tako! Na trenutak je zautio. Alix, hoe li misliti da sam lud ako ti
kaem da me neto kod nje podsjea na tvoga oca?
Glumi li to Jared posrednika za brak? upitala se. Ako je tako, Alix je bilo
drago. Njezin je otac zasluio nekoga pronai. Pretpostavljam da Jilly nije
poput moje mame?
Jared je prasnuo u smijeh. Jilly je suta suprotnost tvoje majke. Nikad ne
zahtijeva panju i veoma je obzirna prema drugima.
To uistinu zvui kao da e se svidjeti mome tati, zato da! Dovedi je sa
sobom. Hoe li putovati autom ili avionom?
Vozit u. Rekao joj je datum rezervacije na trajektu. Vidjet emo se rano
poslijepodne, rekao joj je i nastavio tiim glasom. Onda, pie li jo koju
pjesmu?
Ne, ali imam dobru ideju za jednu.
Reci mi, njeno je rekao.

280

mart@& nymphe

Dvadeseto poglavlje
Bila je nedjelja rano ujutro, i Alix je iz kreveta oslukivala kiu.
inilo se da su danas svi koje je poznavala na otoku odsutni ili zaposleni.
Toby se bavila cvijeem za vjenanje koje se trebalo odrati toga
poslijepodneva, a Dilys i Lexie su bile u kupovini na kopnu. Njezin je tata svih
sedam dana u tjednu ve u est ujutro bio na gradilitu, a Alix je znala da je ne
eli vidjeti ondje.
Alix je morala poraditi na skicama za gostinsku kuu ovjeka kojega su susreli
na Festivalu sunovrata, ali nije se time eljela baviti. Napokon se ovoga jutra
probudila sa snanim i neodoljivim porivom da poe u potkrovlje i pogleda to
ondje moe pronai. Unato Jaredovoj ponudi za pomo, Alix je znala da je
dolo vrijeme za poetak potrage za papirima o Valentini.
Ustavi, uklonila je zastor na prozoru i vidjela da kia postojano pada. Vani je
bilo tmurno, obojano mjeavinom kie i magle. Nadimak otoka bio je Siva
dama, a sada je znala i to je tome razlog.
Alix se brzo odjenula kako Jared nije bio ovdje, nije trebala posebno paziti
na izgled. Na brzinu je pojela zdjelu itarica, a zatim stubama krenula prema
potkrovlju. Prije nekoliko dana upitala je Lexie to ona zna o potkrovlju i onome
to se u njemu nalazi.
To je mjesto u potpunom neredu, rekla je Lexie. Premda se to Jaredu
svia. Odlazi gore i satima ondje dokolici.
Zanimljivo, rekla je Alix. Moram poraditi na toj misteriji. Osim toga, ako
budem ekala Jaredov povratak, zatrpat emo se projektima i nikad neu otii
gore. Dakle, gdje su dokumenti o Valentini?
Po Lexienoj uputi, Alix je radi svjetla s hodnika ostavila otvorena vrata, a
zatim povukla uzicu jedine arulje. Premda Alix nije prije bila u potkrovlju,
pretpostavljala je da e biti puno. Ali nita je nije moglo pripremiti na ono to je
ugledala. Ogromna se prostorija pruala povrinom cijele kue i, dok su kat i
prizemlje bili obnovljeni i preureeni, potkrovlje je izgledalo ba onako kakvo je
bilo u vrijeme kad je kapetan Caleb izgradio kuu. Nad glavom su joj se uzdizale
velike gole grede, a pod je bio prekriven irokim daskama. Ipak, Alix je bilo
281

mart@& nymphe
drago vidjeti da je svaki centimetar prostora suh i prilino ist. Bilo je oito da
su istai Joa Costakea, koji su svaka dva tjedna dolazili oistiti donje katove,
ponekad vodili brigu i o potkrovlju.
Premda nisu mogli uiniti mnogo vie od brisanja praine. Odmah pred njom
se nalazio prazan prostor s malim kauom, klimavim starim ajnim stoliem i
pohabanom foteljom. Iza njih su se, gubei se u tami, nizali redovi kutija,
krinja, koara, namjetaja i kovega, naslagani gotovo do krova. Izmeu svega
toga vijugali su uski prolazi. Primijetila je da sa stropa visi jo nekoliko arulja
ali, sve u svemu, ve pomisao o pokuaju pronalaenja bilo ega u tom
ogromnom prostoru natjerala je Alix da se poeli okrenuti i pobjei odatle.
Otvorila je vrata ogromnog ormara i otkrila staru odjeu koja je po izgledu
potjecala iz dvadesetih i tridesetih godina dvadesetog stoljea. Sprijeda se
nalazio vuneni kaput krznenog ovratnika, neto pamunih haljina i blistavi
ogrta, savren ako ih netko pozove na kostimiranu zabavu.
Dakle, gdje se nalaze podaci o Valentini ? zapitala se. Lexie je rekla da je sve
na okupu, desno od vrata. Ali kad je Alix pretraila prostor blizu vrata na koja
je ula, pronala je samo gomilu stolova.
Moda je mislila da trebam poi desno i dalje niz potkrovlje, glasno je rekla
i poela se probijati u tom smjeru. Otprilike na pola puta nalazilo se jo jedno
svjetlo i ona je povukla uzicu. Slaba arulja je prostor uinila jo turobnijim. Sve
dokumente koje bude pronala morat e ponijeti dolje jer tu je bilo previe
mrano za itanje.
S desna joj se nalazila dva metra visoka gomila naslaganih kutija za
skladitenje, kakve su se koristile za pohranu dokumenata. Na svakoj je,
ispisano velikim slovima, pisalo VALENTINA. Alix se odmaknula to je vie mogla
otprilike dvadeset centimetara da ih razgleda. Tu je moralo biti
dvadesetak kutija i sve su se inile dupke punima. Zaobila je gomilu, s druge se
strane uspela na veliku krinju i protegnula se da dohvati gornju kutiju. Uzela ju
je u ruke, ali onda je izgubila ravnoteu. Na trenutak je pomislila da e pasti.
Dok joj se krinja izmicala pod nogama, vrsto je uhvatila kutiju i skoila.
Sletjela je stranjicom na tvrdi pod. Kad je udarila, arulja nad njom se ugasila.

282

mart@& nymphe
Savreno! rekla je ustajui. Ba je juer otkrila da su u kui ostali bez zaliha
arulja i da trebaju nabaviti nove. Gunajui, podigla je kutiju i krenula prema
izlazu.
Hej, vi?
Bio je to muki glas koji joj se uinio poznatim. Na trenutak je pomislila da se
Jared vratio ranije, ali onda je shvatila da je glas dublji i da zvui starije.
Na kraju prolaza je stala u mjestu ukopana. Pred njome je stajala suvremena
verzija kapetana Caleba. Na sebi je imao traperice, modru koulju i teke smee
izme s vezicama, ali osim toga, bio je to kapetan.
Mislim da sam vas prestraio. Glas mu je bio veoma slian Jaredovom.
Uasno mi je ao. Bolje je da otiem i vratim se nakon to nas propisno
upoznaju. Okrenuo se i poao prema vratima.
Ne! rekla je. Ne trebate odlaziti. Toliko sliite kapetanu Calebu da morate
biti Kingsley.
Sliim kapetanu Calebu? rekao je i ak je pri priguenom svjetlu vidjela
kako su mu oi bljesnule. Nikako ne mogu biti taj zgodan ovjek. Nijedan
dananji mukarac to ne moe biti.
Nasmijeivi se, Alix je kutiju koju je drala u rukama spustila na pod.
Moram se s time sloiti i moda doista izgledate poneto drukiji od njega. Va
pogled je manje ozbiljan.
Ah, ali ipak, kad je naslikan njegov portret, kapetanu je bilo mnogo toga na
umu. Pokuavao je osvojiti lijepu Valentinu.
Po onome to sam ja ula, oko toga nije imao problema. Alix se sruila na
malu sofu i oko nje se podigao oblak praine. Uzdahnula je. Oprostite, rekla
je i podigla pogled prema njemu. Samo, osjeam se tako obeshrabrenom zbog
svih tih kutija koje moram pregledati.
Smijem li? upitao je pokazujui na fotelju preko puta nje.
Molim vas.

283

mart@& nymphe
Sjeo je u veliku fotelju tako da mu se lice nalo u dubokoj sjeni poprenih
greda. Uistinu je sliio kapetanu, ali moda je to bilo zato to je Calebov portret
viala svakog jutra i veeri. Kako bilo, iz nekog joj se razloga inio jako
poznatim. Tko ste vi? upitala je.
Jared vam nije rekao za mene?
Ne, nije, rekla je. Ali opet, nije bio previe priljiv niti oko svoga roaka
Wesa.
Kad se mukarac nasmijao, Alix je bila gotovo sigurna da je kao dijete ula taj
smijeh. Mislim da smo se morali i ranije susresti, ali vi ste... Po njegovu je
izgledu zakljuila da je malo mlai od Jareda, to je znailo da ne bi posjedovao
taj duboki, zreli smijeh kad je ona bila mala.
Doista smo se upoznali kad ste bili dijete, rekao je smijeei se. Ali
upoznali ste toliko lanova moje obitelji da me moda ne moete smjestiti. Ja
sam Caleb.
To se ini primjerenim, rekla je.
Njegov ju je osmijeh natjerao da se opusti. Pretpostavljam da zbog ovolike
koliine materijala ba nemate elju u njega zaroniti i istraivati ?
Upravo tako.
Odat u vam tajnu, rekao je. Proitao sam svaku rije s papira u tim
kutijama.
Jeste?
Oh, da. Zapravo, ja sam izravno odgovoran za veliki dio ovdje pohranjenih
informacija. elite li da vam ispriam pravu priu o Valentini i Calebu? Onu koju
ostatak moje obitelji ne zna?
Alix je oklijevala. Moda bi trebala priekati do Jaredovog povratka, kad bi im
je Caleb mogao oboma ispriati. Ali nije mogla odoljeti. Kimnula je glavom.
On se osvrnuo po potkrovlju. Za tu priu o velikoj i dubokoj ljubavi moramo
stvoriti primjerenu atmosferu. Imam... Kako vi to zovete? Rukama je nainio
mali krug. Svira glazbu. Imate li gramofon?
284

mart@& nymphe
Pri pomisli na taj staromodni stroj koji je u cijelosti odgovarao starim
predmetima koji su ih okruivali samo se nasmijeila. Ne, ali imam izvrsno
prijenosno raunalo na kojemu e val CD zasvirati.
Nasmijeio joj se kao da je ona najinteligentnija od svih ljudi. Sjeam se da
sam u jednoj kutiji dolje uz prvu pregradu vidio veernju haljinu. Vlasnica joj je
bila prilino visoka, poput vas, i vjerujem da e vam pristajati. Moda biste je
voljeli odjenuti i, dok budemo razgovarali, mogu vas nauiti ples iz Valentinina
vremena.
Oh, rekla je Alix irom rairenih oiju. Kao ena iz suvremenog svijeta, koja
se rijetko brinula to e odjenuti, krenula je prosvjedovati. Ali tada je pogledala
kroz prozor. Kia je jo uvijek estoko padala i uistinu nije imala drugog hitnog
posla, pa zato onda ne zaplesati s Jaredovim lijepim roakom? Gdje je
haljina?
Caleb joj se tako toplo nasmijeio da mu je Alix nesvjesno prila korak blie.
Zaboga! pomislila je i ustuknula nazad. Ako je pravi kapetan Caleb posjedovao
takvu privlanost, mogla je lako razumjeti zato je Valentina ostala trudna prije
braka. inilo se kao da joj ita misli, ali nije nita rekao dok ju je usmjeravao
prema kutiji u kojoj se nalazila haljina.
Pronala ju je s lakoom, ali bilo ju je teko izvui. Morala je maknuti est
drugih predmeta koji su na njoj stajali i tek je onda iupati van. Bila je to kutija
za odjeu, tamnozelena, s imenom duana u Bostonu ispisanim na poklopcu.
Kad ju je donijela u prednji dio, Caleb je stajao uz fotelju i smijeio se.
Zapitala se zato je nisu upoznali s njime. Je li ivio u blizini?
To je to, rekao je.
Alix je trebalo samo par trenutaka da otvori kutiju. Unutra se nalazila
nekakva bijela pamuna haljina. Izvadila ju je iz kutije i primaknula jedinoj
arulji koja je svijedila. Bila je prekrasna: nabrani, isti pamuk, s dubokim
etvrtastim izrezom, dugim rukavima i suknjom koja je, izraena od
preklopljenih slojeva, sezala sve do poda. Bila je to, bez dvojbe, vjenanica.
Pogledala je Caleba. 1950-e?
Vjerujem da je tako. Zastao je. elite li je isprobati?
285

mart@& nymphe
Pogledala je dugu bijelu haljinu. Zapravo nije bilo razloga da je odjene, ali
opet, u posljednje joj je vrijeme glava bila toliko puna vjenanja i svega to uz
njih ide, da je osjetila kako je haljina privlai. A zatim, naravno, tu je bio i Jared.
Nije li rekla da e njezina vjenanica biti pamuna? Mislim da u poi dolje da
je odjenem.
A zatim ete se vratiti meni? upitao ju je na nain da je ostala zateena.
Zvuao je kao da e biti uasno nesretan ako ona kae ne.
Da, hou, rekla je i otrala niz stube do svoje spavaonice.
Naavi se u sobi, nije se mogla obuzdati da ne poe do portreta kapetana
Caleba. ovjek u potkrovlju doista je sliio svome pretku! Nije ba toliko lijep
kao ti, rekla je. Ali veoma je blizu tome.
U jednoj je minuti strgnula odjeu sa sebe. Nagonski je prekopala po ladici i
pronala svoje najbolje ipkasto bijelo donje rublje i obukla ga. Zakoraila je
prema haljini, ali je umjesto toga pola do kupaonice i naminkala se. Bilo joj je
drago da joj je kosa ista. Vrpcom ju je svezak u konjski rep i uspjela je podii u
labavu punu. Nije to bio profesionalni rad, ali bio je prikladniji eleganciji
haljine.
Napokon se vratila u spavaonicu, samo u donjem rublju, i dohvatila haljinu.
Kad ju je navukla na sebe, najprije se morala pomuiti s uskim, tijesnim
rukavima, a zatim poraditi na zakopavanju dugmadi na leima. Tek kad je sve
to obavila, pogledala se u zrcalu. Da je haljina bila ivana za nju, ne bi joj bolje
pristajala. Dekolte je bio dubok, otkrivajui prilino od lijepih grudi. Pokuala ga
je malo podignuti, ali se onda nasmijeila. Grudi joj nikad nisu bolje izgledale!
Bila je neodluna dok se u vjenanici uspinjala stubama, nosei svoje
raunalo, ali onoga trena kad je ugledala Caleba, sve je neodlunosti nestalo.
Na sebi je imao smoking, jedan od onih savrenih, kao da je iziao iz filma
Caryja Granta. Pristajao mu je kao saliven, suen u struku, a hlae su isticale
duge, miiave noge. Nije znala u koju je gimnastiku dvoranu iao, ali ta je
svakako zasluivala nagradu.
Nain na koji ju je pogledao natjerao ju je da se jo vie uspravi. I boica bi
vam pozavidjela, apnuo je.
286

mart@& nymphe
Laskao joj je i, naravno, govorio neistinu, ali zbog toga je Alix osjetila kako je
naputaju sve dvojbe. Spustila je raunalo i stavila CD koji je on ostavio na
stolu. Prva je pjesma bila kombinacija kotskih i irskih narodnih plesova, s
mnotvom violina. Bila je brzog ritma, ali i lirska.
Nasmijeivi se, pruio joj je ruku.
Kad ju je prihvatila, istoga ju je trena ispunik toplina. Dodir mu nije bio onako
elektrian i senzualan kao Jaredov, ali bio je smirujui i istodobno
osvjeavajui. Njezinih briga zbog posla koji je trebala obaviti je nestalo. Vanim
joj se sada inio samo ovaj trenutak i ono to joj je ovaj ovjek imao rei.
Ustuknuvi korak, naklonio se i, premda Alix nije prepoznavala ples u koji ju
je uvodio, inilo se da poznaje korake. Naklonila se i ona njemu, pa se okrenula
i uinila etiri koraka naprijed, ostavivi Caleba za sobom. Zatim se zaustavila,
okrenula prema njemu i podigla ruke da dotakne njegove.
Kako znam to moram initi? upitala je.
Davna sjeanja, rekao je, jo je jednom okrenuvi oko svoje osi. Ali sada
nije vrijeme za razmiljanje. Samo osjeajte, a ja u vam ispriati priu.
Valentina je bila izvanredno lijepa. Imala je crvenu kosu i zelene oi, a struk joj
je bio irok poput muke ruke.
Uz glazbu su se kretali prema zidu. To zvui poput moje majke.
Upravo poput nje.
Tada je morala uskomeati mladie na otoku.
Oh, da, glasom odsutnim kao da je miljama daleko rekao je Caleb. Svi su
radili potpune budale od sebe kad bi ona bila u blizini.
Jesu li se ona i kapetan Caleb odmah zaljubili?
On jest. Tada to jo nije znao, ali jest. to se Valentine tie, ona ga je isprva
prezirala.
Nije li kod velikih romansi uvijek tako? Alix je uinila puni krug i opet se
okrenula prema njemu.

287

mart@& nymphe
Moda ako o njima itamo, ali ne i ako ih proivljavamo. Do njihovog je
susreta dolo zato to se on ranije nego je bilo oekivano vratio s dugog
putovanja.
Ba kao to smo Izzy i ja uinile, rekla je Alix. I da nismo uranile, ne bih
upoznala Jareda.
Govorite li to o svojoj sestri?
Alix se nasmijala. Mogu povjerovati u to da mi je u nekom ranijem ivotu
Izzy bila sestra. Pretpostavljam da ete mi sljedee rei kako sam u prolom
ivotu poznavala Jareda.
Zajedno ste gradili kue, rekao je Caleb. Mnoge kue na otoku su vae. Vi
ste ih crtali; on ih je gradio.
Alix je zatekla sebe kako se opet smije. Kakav ste vi udesan provodadija!
Morate upoznati moju majku. Uz vae zaplete i njezino pisanje, bili biste
savreni par.
I bili smo, rekao je on.
Da, naravno. Niste mogli biti nitko drugi do kapetan Caleb. Ali kako je
Valentina ikad mogla vas prezirati? Alix nije mogla odoljeti da malo ne oijuka
s njime. Pogled mu je bio blag, kao da je pozivao u spavaonicu i, u kombinaciji s
prekrasnom haljinom, poela se osjeati najpoeljnijom enom na svijetu. Alix
je odavno otkrila da uz takvu majku mora biti pametna i darovita i sposobna.
Ipak, kad je u pitanju bila senzualnost, nitko se nije mogao natjecati s
Victorijom. Ali ovoga asa ovaj je ovjek tjerao Alix da se osjea poput
zavodnice.
Shvaate, rekao je Caleb, kad je kapetan stigao natrag na otok, nije znao
tko je Valentina. Dola je na otok nakon to je on otiao na put za Kinu, tako da
je nije ranije vidio. Okrenuo se oko sebe, a zatim opet prema Alix, s takvim
pogledom u oima koji je govorio da je bio predugo odvojen od nje.
Lice joj je bilo blizu njegovome. Bio je glatko izbrijan i mogla mu je namirisati
kou. Bila je slankasta i, oh, tako muka.

288

mart@& nymphe
Zasvirala je nova pjesma, ovaj put tia i sporija. Caleb je ispruio ruke prema
njoj. inilo se najprirodnijom stvari na svijetu pasti mu u zagrljaj. Poveo je
valcer koji je bio tako leprav da nije bila sigurna dotie li nogama zemlju. Vrtjeli
su se uokolo, sve vie i vie.
Alix je zabacila glavu i sklopila oi. Kad ih je opet otvorila, pogledavala je
dolje na prozor, dolje na gomile starih stvari. Ona i ovaj mukarac kao da su se
nalazili visoko, visoko gore iznad poda. Kao arhitekt je znala da to nije mogue,
strop je bio previe nizak, ali ovoga se asa nije osjeala kao neka poslovna
ena. Prekrasna bijela vjenanica leprala joj je oko tijela, gotovo ih oboje
okruujui u mekanu izmaglicu. U sebi se duboko osjeala enom. Sva ona
primamljiva, privlana obiljeja koja su je takvom inila zraei su izbijala iz nje.
A ovaj mukarac, ovaj prekrasni mukarac je to omoguio.
Alix je pustila da joj osjeaji i dojmovi ispunjavaju tijelo. Glazba je postajala
sve glasnija, kao da je u ovoj ogromnoj prostoriji svirao cijeli orkestar.
Namirisala je hranu i parfem. ula je smijeh i razgovor. Kad je spustila pogled,
ukazalo se svjedo: zlatno, blistavo i toplo. Bilo je to svjetlo svijea, treptavo i
zraee, osvjetljavajui rumenu i ruiastu kou stotine ljudi.
Alix kao da je bila u stanju vidjeti kroz pod. Cijelo je prizemlje bilo
preplavljeno svjedom i smijehom. Vidim to, apnula je, vre stiui
Calebovu ruku.
to vidite? uzvratio joj je aptom.
Svoju majku! I mukarce oko nje. Izgleda kao to inae izgleda ujutro, prije
nego to stavi minku. Nikad joj nisam vidjela nepoupane obrve.
To je Valentina, tiho je rekao Caleb. Tko je jo ondje?
Mnogo ljudi. Onaj ovjek slii mojem ocu.
To je John Kendricks, udovac i ravnatelj kole, ali on je izgradio i ovu kuu
dok je kapetan bio odsutan, rekao je Caleb. Vidite li sebe? Moda ste vi
Johnova ki. Ondje, na prozorskom pragu.
Oh, da. Djevojka s blokom za crtanje podsjea na mene. to to crta?

289

mart@& nymphe
Kuu, naravno, rekao je Caleb. Vidite li Partheniju? Bit e s vaim ocem.
Oni su bili jako zaljubljeni.
Ondje! rekla je Alix. Je li lijepa ena do njega Parthenia? ena je stajala
okrenuta postrance, smijeei se, ali ne avrljajui poput ostalih. ini se
veoma tihom.
I jest takva.
Tko je onaj sjedokosi ovjek. Izgleda poput doktora Hundeya.
To je kapetanov otac, rekao je Caleb. Uinit e sve za svojega sina.
Alix je opet sklopila oi i glazba se jo vie pojaala. Otvorivi ih, nasmijeila
se Calebu. Juer sam raunala koliko cementa naruiti za gradnju. A sada
nosim prekrasnu haljinu i pleem u zraku. Doslovno. Usput, gdje je kapetan?
Potraila ga je pogledom, jo uvijek bez daha od plesa.
Neete ga vidjeti ondje dolje. Upravo dolazi kui s dugog putovanja; osjea
se kao da je vjeno bio na moru. Umoran je i gladan i eli vidjeti svoju novu
kuu.
Dakle, opojni kapetan Caleb se te noi vraao kui?
Caleb se nasmijeio. Opojni. Svia mi se taj rije. Ali veeras je sve, samo ne
to. Kad je zakoraio u Kingsley Lane, vidio je svoju kuu osvijetljenu i to mu
se nije svidjelo. Jer, znate, John i Parthenia su se te noi vjenavali i pozvano je
bilo pola otoka. Ali kapetan to nije znao. Vidio je samo da su ondje tisue
svijea, a pred kuom mnotvo koija i konja. Konjski izmet je dosezao do
glenja.
Kakav romantian prizor, rekla je Alix smijui se. Je li kapetan istjerao
ljude van?
Ne, on nikad nije bio takav. Ali nije jo htio nikoga vidjeti, pa se prikrao
unutra i uza stube se uspeo do svoje spavaonice. Na nesreu, svoj je krevet
naao prekriven enskim ogrtaima, tako da se popeo gore, u potkrovlje.
Kako bi se sakrio i ondje mrgodio.

290

mart@& nymphe
Ne! rekao je Caleb i to je zazvualo kao da je uvrijeen, ali tada je jo ee
zavrtio Alix i blago se nasmijeio. Moda je i bilo tako, ali koji god razlog bio,
zatekao se tu kad se Valentina uspela gore.
S mladiem? upitala je Alix.
Ne. eljela je skinuti svoje cipele i kratko biti sama. Noge su je boljele od
plesa.
Je li to bio romantian susret?
Teko, rekao je Caleb s prizvukom osmijeha u glasu. Shvaate, on je nije
poznavao i po njezinu je izgledu vjerovao da je ona vrlo mogue glavna dama
veeri.
To mi zvui kao da se kapetan Caleb upravo vratio iz egzotinih luka, bacio
pogled na prekrasnu, putenu Valentinu i ozbiljno joj pristupio. Ne vjerujem da
je pri tom prvom susretu vanu ulogu imao njegov um.
Moda, rekao je, iroko se smijeei. Mislim da je ravnateljeva ki previe
mudra. Tako nikad neete pronai mua.
Alix mu je uzvratila osmijeh. Moja je majka takoer veoma mudra, ali je ona
uspjela osvojiti kapetana Caleba.
Glasno se nasmijao i uistinu je to bio onaj smijeh koji je Alix tako dobro
pamtila, tako gromak, dopirui iz dubina njegova tijela i kotrljajui se uvis poput
bogate, tamne, slatke melase. Kunem se da se nisam ovako dobro nasmijao
otkad ste zadnji put bili ovdje. No, gdje sam stao s priom?
Ki Johna Kendricksa bila je previe mudra da bi ijedan mukarac mogao
njome upravljan.
Caleb se nasmijeio. Istina je da je te prve noi kapetan Caleb pokuao
lijepu Valentinu nagovoriti da ga poljubi. Ali, to je bilo sve.
Koliko je ruma bilo u svemu tome? upitala je Alix.
Mjereno u litrama ili u vrevima?
Alix se nasmijala. Je li ga Valentina pljusnula?
291

mart@& nymphe
Ne, rekao je Caleb. Ona...
Alix ga je pogledala. Jeste li vi to porumenjeli?
To je enska bolest, rekao je. Mukarci se ne rumene.
to je Valentina uinila kapetanu? Koji je, usput, mogao biti malo pripit.
Poigrala se s njime. Shvaate, odglumila je poziv da s njome vodi Ijubav.
to to znai?
Caleb je nastavio plesati, vrsto drei Alix i ne urei s odgovorom.
Nagovorila ga je da skine odjeu.
Mislite, on je bio nag, a ona nije?
Da. Caleb se plaho nasmijeio. Kad se kapetan potpuno ogolio, Valentina
mu je uzela odjeu i napustila potkrovlje. Za sobom je dobro zakljuala vrata.
Oh? Alix se nasmijala zamiljajui taj prizor. Ako je kua bila nova, ovdje
vjerojatno nije bilo puno stvari, zar ne?
Jedino napola prazan vr ruma. Caleb je bio iva slika kombinacije
grizoduja i postienosti. A no je bila hladna.
Alix se nikako nije mogla prestati smijati. Kako je iziao odavde?
Sljedeeg je jutra Kendricks uo... no, kroz podne daske su dopirale prilino
estoke psovke. Bilo je veoma teko nakon burne noi probuditi kuanstvo.
Da niti ne spominjemo kako je to bila ravnateljeva prva brana no. Ne
elim se smijati kapetanu, ali uistinu je zasluio to je dobio.
Jest, rekao je Caleb. Premda u to vrijeme zasigurno nije tako mislio. Kad
su ga napokon oslobodili iz potkrovlja, odjenuo je svoju najljepu odoru i poao
do Valentinine praonice, u kojoj je ona u velikim posudama mijeala svoj sapun.
Zatraio je ispriku od nje.
Je li mu je dala?
Rekla mu je da bude od koristi i prihvati se lice i pone mijeati.
to nije bilo ono kako je kapetan nauio da se prema njemu odnose.
292

mart@& nymphe
Tako je, rekao je Caleb smijeei se. Uope nije bio naviknut na takav
odnos.
Nasmijeili su se jedno drugome i nastavili plesati.

293

mart@& nymphe

Dvadeset prvo poglavlje


Jared se u izudaranom starom kamionetu kojega je drao u Hyantnisu vraao
iz Mainea. Ljeti je na trajektu bilo teko dobiti mjesto za automobil. S obzirom
na otprilike ezdeset tisua posjetitelja koji su dolazili i odlazili s otoka i na
mnotvo njihovih vozila koja su zauzimala mjesto na trajektu, mnogi su
stanovnici Nantucketa na kopnu drali automobil ili kamionet.
Do njega je sjedila Jilly Taggert Leighton, samo jedna od mnogih roaka koje
je upoznao posljednjih nekoliko dana. inilo se da ih je bilo na stotine!
Neki su, uglavnom Montgomeryji, ivjeli u malom gradiu u Maineu koji su
osnovali njihovi preci, a reeno mu je i za jo njih, Taggerta, koji su ivjeli u
Chandleru u Coloradu. Vidio je fotografije ogromne kue u Coloradu koju je
izgradio neki njihov imuni roak poduzetnik u devetnaestom stoljeu. Koliko je
Jared mogao vidjeti, kua mnogo godina nije bila obnavljana. Nije to izrekao, ali
veoma je elio staviti svoje ruke na to mjesto i dovesti ga u red. Nije mogao ni
zamisliti koliko su samo mogle biti opasne elektrine instalacije.
Promatrajui fotografije, Jared je zamiliao Alixino lice kad bude vidjela kuu
u Coloradu. I pomislio to e rei kad vidi veliku kuu u Maineu. Pored
graevina, pitao se koji e joj se lan obitelji najvie svidjeti, a s kime se nikad
nee zbliiti. Hoe li on i Alix imati isto miljenje o svemu i svakome? Ili se nee
sloiti?
Zapravo, Jared tijekom cijelog svoga odsustva nije prestajao misliti o Alix. I
govorio je o njoj. Pomislio je da je to moda ono to ga je najvie iznenaivalo.
Otvoreno je o njoj govorio. Na kopnu je uvijek bio veoma zatvoren. Njegov je
djed rekao da je takva suprotnost dobra. Na Nantucketu nisi mogao pronai
djevojku, prekinuti s njome, ili ak s nekom samo oijukati, a da za to ne dozna
pola grada. to je bio jedan od mnogih razloga zato je Jared kod kue izlazio
samo s turisticama i zato je svoje njujorke cure ostavljao u gradu.
Ali Alix je bila drukija. Nikad u ivotu nije se u neijem drutvu osjeao tako
ugodno, tako oputeno. Od filedranja ribe do projektiranja kue, inilo se da
jednostavno znaju... no, zapravo, kako ivjeti zajedno.

294

mart@& nymphe
Jared je nekoliko puta ranije ivio sa enama, ali svaki put bi se to pretvorilo
u katastrofu. Prije svega, inilo se da su sve njegove djevojke mnogo svjesnije
njegovog uspjeha, negoli njegove strasti prema radu. Bio je uveni arhitekt i
kretao se u elitnim krugovima, a one su eljele biti dijelom toga. eljele su nositi
haljine koje kotaju tisue dolara, nakit koji kota jo vie, i svake noi u tjednu
odlaziti na zabave. eljele su biti viene s uvenim Jaredom Montgomeryjem,
eljele su da ih povezuju s njime. Jared se osjeao podreenim tom ovjeku za
kojega je esto mislio da su ga stvorili mediji.
Tijekom godina je pokuao hodati sa enama iz razliitih drutvenih krugova.
Bila je tu jedna lijepa mlada ena iz Indiane koja je radila kao recepcionarka. Ali
ona je bila opinjena Jaredovim burnim ivotom i jednoga ju je dana zatekao
kako plae u njegovom stanu. Platio joj je kartu za povratak kui. ene koje su
odrasle u bogatstvu ivciralo je to to je Jared mogao tako malo vremena
provoditi s njima. One ambiciozne su se trudile iskoristiti Jaredove kontakte kao
stube za svoj uspon prema vrhu.
Kakvog god porijekla bile, sve ene s kojima je hodao mnogo je vie zanimao
Jared uveni nego Jared ovjek. Nijedna od njih nije shvatila da iza onoga to
postie stoji koncept rada. Sirovog, krvavog rada.
Ali Alix jest. Mogao joj je dodati kraj mjerne trake i ona je znala to s njome
uiniti. Mogao je u kraticama razgovarati s njome i ona je razumjela. Ali rad nije
bio sve, ili ak niti najvaniji dio. Alix ga je vidjela kao ovjeka. Vidjela je njegove
obje strane i obje su joj se sviale.
Nedostaje li vam? upitala je Jilly sa suvozakog sjedala do njega.
Jared se nasmijeio. Jesam li napravio budalu od sebe kad sam toliko o njoj
priao?
Uope niste, rekla je Jilly. Veina je nas prola kroz to, a oni koji nisu
nadaju se da e jednoga dana proi. Jeste li rekli Alix da danas stiemo?
Ne. Ne oekuje me do sutra. Nasmijeio se na pomisao da e je opet
vidjeti. Prije dva dana je s Jillynim starijim bratom Kaneom i njegova dva sina
blizanca krenuo u potragu za oslikanim prozorom za kapelicu. U drugom su
duanu pronali jedan savren. Nainjen u 1870-tima, prikazivao je eznutljivog
295

mart@& nymphe
viteza naslonjenog na svoj ma. Jared to nije rekao, ali vitez je sablasno sliio
njegovu djedu Calebu.
Nakon kupovine prozora Jared je krenuo pomoi njegovu utovaru u
kamionet, ali Kane je rekao: Ti si Montgomery. Zato je bolje da to prepusti
nama. Jared je ubrzo doznao za suparnitvo izmeu dvije porodice. Krupni
Taggerti su tvrdili da su vii i jai, a Montgomeryji slabi i suhonjavi, dok su
Montgomeryji govorili da Taggerti nemaju mozga. Naravno, to nije bila istina,
ali Jared je uivao u tom podbadanju.
Sve u svemu, uklapao se u obitelj. I da, bio je sliniji Montgomeryjima. Oni su
ga poticali da im pria o svojim projektima tijekom karijere i uivali rjeavati
nepoznanice oko rodbinskih veza.
Od Taggerta su mu se posebno sviali Kane i Mike, ljudi u ranim
etrdesetima koji su jo vie poveali naslijeeno bogatstvo ali su, to su vie
mogli, s obje noge vrsto stajali na zemlji. Bili su jednojajani blizanci, tako da ih
Jared nije uspijevao razlikovati ali njihove su supruge to s lakoom mogle. I
nisu mogli prevariti nikoga od svoje djece.
Kaneova supruga Cale bila je uvena spisateljica i svakoga je nasmijavala
svojim sitnim primjedbama koje su ponekad znale biti pomalo sarkastine, ali
su uvijek pogaale tono u metu. U samo nekoliko rijei je mogla savreno
opisati neku situaciju.
Onda, kakav je zapravo Nantucket? upitala je drugoga dana njegovog
boravka ondje. Doetala je do rta na obali Mainea gdje je on sjedio i promatrao
ocean. Kao uvijek, u ruci je drala biljenicu.
Tih, rekao je. To jest, ako zanemarite posjetitelje s kopna. Bila je sitna i
lijepa, oiju punih znatielje. Bio je to pogled koji je esto viao u Victorijinim
oima. Jesu li pisci uvijek bili u potrazi za novim idejama? zapitao se. I na
otoku imamo mnotvo duhova.
Njoj su se oi rairile.
I taj je pogled vidio u Victorijinim oima. Neke prie o tome kako su postali
duhovi su duge i sloene i prilino zanosne.

296

mart@& nymphe
Oh , rekla je ona, ali inilo se da nije u stanju ita vie rei. Kao
profesionalni pisac uvijek je bila u potrazi za novim materijalom. Kao to je
alkoholiar udio za piem, tako su pisci bili ovisnici o priama.
Bolje da vas prepustim vaem pisanju. Ustajui, kimnuo je glavom prema
njenoj biljenici, ali je zatim zastao i pogledao je. Na Kingsley Laneu se prodaje
jedna kua. Velika je i stara. Zove se IZVAN VREMENA jer postoji legenda da u
njoj prebiva duh koji vas moe vratiti natrag u svoje vrijeme. Jared je
odmahnuo rukom. Ali to su samo glasine. Ne znam je li to itko iskusio. Premda
se pitam kako su te glasine krenule. A kolaju ve stoljeima. Nadam se da u vas
vidjeti na veeri. Otiao je od nje, smijeei se. Osim ako nije jako pogrijeio,
ta je kua praktiki ve bila prodana.
Jilly je doletjela iz Colorada nekoliko dana nakon Jaredova dolaska. Bila je
udovica, a dvoje odrasle djece nalazilo joj se u ljetnim kampovima u rodnoj
dravi. Bilo je to njihovo posljednje ljeto prije odlaska na fakultet.
Jaredu su rekli da je Jilly nakon smrti njezinog mua obiteljsko zaposlila kao
svojeg genealoga. Godinama je prouavala gomilu porodinih dokumenata i
pisala povijest svih njezinih pripadnika. Nedavno je na internet stavila detaljno
porodino stablo i upravo je ondje Alix pronala Valentinu i Partheniju.
Jilly je iz Colorada donijela tri velike kutije kopiranih dokumenata. Originali
su u sefu, rekla je te prve veeri za ogromnom trpezom. U jednoj su se kutiji
nalazila pisma koja su Valentina i Parthenia slale jedna drugoj. Kopirala ih je za
Jareda.
Dok mu je prepriavala to se u pismima nalazilo, o dvije mlade ene koje su
jedna drugoj nedostajale i planirale se posjetiti. On ju je samo promatrao. Bila
je ljupka i njena, iako su ostali Taggerti bili krupni i strogi.
Ona slii svojoj baki s majine strane, rekla je Cale, sjedei mu s druge
strane. A ako nije tako, tada je vanzemaljac.
Jared se nasmijao. Jilly, koja je onako krhka i njenog glasa sjedila meu
svojom krupnom, miiavom braom, doista je izgledala kao da je iz neke druge
dimenzije.

297

mart@& nymphe
Vidjevi da ima publiku, Cale je nastavila. to mislite, kako joj izgleda
planet? Je li ruiast ili krem boje?
Jared je drao ritam s njome. Mislim da mora izgledati poput Nantucketa, s
izmaglicama i sunevim zalascima nad oceanom, od sunca toplim pijeskom i
kuama posivjelim od stoljea ivljenja u njima.
Cale ga je kratko promatrala, trepui, a zatim je preko stola pogledala svoga
mua. Trebam tvoju ekovnu knjiicu.
Da? rekao je Kane blistavih oiju. to e to kupiti?
Kuu na Nantucketu.
Kane je najprije pogledao Cale, pa Jareda. Daj da pogodim. Uz to je
povezana neka izvrsna pria.
Moda, rekla je ona i svi su se nasmijali. Znali su koliko Cale voli prie.
Nakon veere, no prije odlaska, Jared i Jilly su vani na trijemu sjedili na
ljuljaki. Jo od prvoga trena kad ju je upoznao, ona ga je na nekoga podsjeala.
Isprva je pomislio na Toby. Obje su posjedovale tu tihu eleganciju, ali tijekom
veere ga je neto u nainu na koji je drala vilicu onako profinjeno, europski
natjeralo da shvati kako ga zapravo podsjea na Kena. Tu i tamo pokoja
gesta, ton njezina blagog glasa, uinili su da poeli nazvati Kena i rei mu kako
je za njega pronaao savrenu enu.
Ali Jared je znao da bi to zavrilo i prije nego je poelo, pa je jedino Alix rekao
o svojoj zamisli da se vrati natrag zajedno s Jilly. Te posljednje veeri sjedio je s
njome i sluao je kako pria jo stvari o pismima. Nakon svoga prvog posjeta
Nantucketu, Parthenia se vratila u Maine i razmjena pisama je opet zapoela.
Ali ovoga su puta pisale o mukarcima do kojih im je bilo stalo. Parthenia se
zaljubila u kolskog ravnatelja, a Valentina u...
U Caleba, rekao je Jared. Ali to se s njome dogodilo?
O tome ne znamo nita vie od vas. Kad je Valentina nestala, Parthenia se
ve bila udala za svoga kolskog ravnatelja i ostala ivjeti na Nantucketu, pa
zato izmeu njih dvije vie nije bilo prepiske. Jedan predak Montgomery pisao
je kui da su nakon Valentininog nestanka tri ovjeka iz porodice pola na otok
298

mart@& nymphe
u potragu za njome. Pronali su par mornara koji su im rekli da su je odvezli do
Capea, ali ondje, niti bilo gdje drugdje, nije joj vie bilo nikakva traga. Zasigurno
se nikad nije vratila kui, u Maine. Nakon Parthenijine smrti, sva je prepiska
izmeu njih dvije poslana natrag u Warbrooke. Proitala sam ih sva i nigdje
nema objanjenja Valentinina nestanka.
Jared se namrtio. Meni je reeno... u svakom sluaju, uo sam da nitko nije
vidio Valentinu kako odlazi s otoka.
Moda se to dralo u tajnosti. Na enu koja naputa svoje dijete ne bi se
blagonaklono gledalo, pa sumnjam da bi njezini roaci takvu vijest irili. Bilo je
to tako davno. Imate li u svojoj kui mnogo porodinih dokumenata?
Jared je po njezinu glasu mogao zakljuiti da bi ih ona voljela vidjeti, pa je
prvi probio led. Imam ih gomile. U mojoj se obitelji nikad nita nije bacalo.
Posjedujemo nekoliko kua i sve su do krova krcate poutjelim starim papirima,
pismima i knjigama.
To zvui izvrsno.
Nisam uo Alix da to govori. Nasmijeio se, nadajui se da e mu to pomoi
da je nagovori. Zato ne poete sa mnom i ostatak ljeta provedete u njihovu
prouavanju?
Nikako to ne mogu, zapoela je, a zatim uzdahnula. S druge strane, oboje
moje djece e uskoro otii od kue i gotovo sam zavrila s naim porodinim
papirima. Bojim se da patim od ozbiljnog sluaja sindroma praznog gnijezda.
Podigla je glavu. Zapravo, voljela bih s vama poi na Nantucket. Trebam li
negdje rezervirati smjetaj?
U svojoj kui imam na katu prazan apartman. Ondje moete odsjesti koliko
god dugo elite.
Ali vama i Alix treba privatnosti.
Uivat emo u vaem drutvu, rekao je, opet pomislivi na Kena.
Pogledala ga je, kalkulirajui. Ne poznajem vas dovoljno, ali u oima vam je
onaj pogled za koji moja obitelj, Taggerti, govori da znai kako su Montgomeryji
neto smislili i da je bolje pripaziti se.
299

mart@& nymphe
Jared se tako glasno nasmijao da ga se moglo uti u unutranjosti stare kue.
Znai li to da niste spremni upustiti se u malu pustolovinu?
Jilly se nasmijeila. Odgajala sam sama dvoje djece jo otkad im je bilo tri
godine i posao mi je bio prekapati po dva metra visokim gomilama papira.
Istina je da bih vjerojatno pristala i kad bi mi neki gusar ponudio odlazak s njime
na krstarenje. U koliko sati moram biti spremna?
Je li sutra u zoru previe rano? Trebat e mi pet sati vonje do Hyannisa.
Pronaao sam nekoga tko e isporuiti onaj oslikani prozor koji nosim nazad,
tako da moemo uhvatiti brzu liniju koja u podne polazi za Nantucket.
Bit u spremna do etiri ujutro.
Vi ste moja vrsta djevojke, rekao je on.
Teko da sam djevojka, ali hvala vam na komplimentu.
Bilo je to sino i veer je proveo pomaui Jilly u pakiranju. Ili tonije,
promatrao je ene kako jure uokolo pomaui joj. Jared je ostao s mukarcima i
gledao sport na TV-u. ene su, jedna po jedna, ulazile unutra i komentirale.
Mikeova ena je rekla Jaredu kako im je svima drago to pomae Jilly da malo
ivne. Ona je najdraa od svih Taggerta.
to ne znai mnogo, rekao je Montgomery, a Taggerti su se poeli na njega
nabacivati kokicama.
Vi muki ete to pokupiti, rekla je naputajui prostoriju.
Cale je dola s prijenosnim raunalom, stisnula se na kauu uz Jareda i
pokazala mu oglas koji je pronala za kuu na Kingsley Laneu. Je li to kua o
kojoj ste mi priali? Ona s duhom koji putuje kroz vrijeme?
Jest, rekao je on.
Ta kua jako mnogo kota.
To je Nantucket, rekao je Jared.
Cale nije pitala to to znai, ve je samo brzo pogledala svoga supruga. Za
ovo e trebati poneto nagovaranja.
300

mart@& nymphe
Dogovorite se o rasporedu, rekao je Jared. Tri ili etiri mjeseca po obitelji.
Podijelite trokove. Nagnuo joj se blie. Pisci na otoku najvie vole zimu.
Tada je tiho i duhovi se ukazuju.
Uistinu ste Montgomery, zar ne ? Pravi, svim mastima premazani trgovac.
Smijeila se. Svia mi se ta zamisao i to u im i predloiti.
Poloila je ruku na njegovu. Drago mi je to ste se pridruili porodici i jedva
ekam upoznati Alix.
to se s vama dvoje dogaa? upitao je Kane s druge strane sobe.
Planiram pobjei s tvojim novim roakom, rekla je Cale. Gdje je Kane?
Jared je iznenaeno podigao pogled. To je Mike?
Da, rekla je Cale. On je debeo; moj mu nije.
Mike je na to zareao i vratio se gledanju televizije.
Jared se nasmijeio na apsurdnost njezinih rijei. Znao je da i Kane i Mike
koriste vjebaonicu u podrumu kako bi ostali u formi, vjebajui primjereno
olimpijskim sportaima. Rezultati toga su se dobro vidjeli na njihovim miiavim
tijelima. Nijedan od njih nije imao niti grama vika.
Kao to je i rekla, Jilly je ve u zoru bila spremna za polazak i svi lanovi
obitelji stariji od dvije godine bili su tu da je isprate. Jared nikad u ivotu nije
vidio toliko grljenja i ljubljenja! Jedan od najkrupnijih Taggerta stisnuo ga je u
smrtonosni zagrljaj i rekao: Ako joj se neto dogodi, nama e odgovarati.
Jared je samo potvrdno kimnuo glavom. Bio je to koncept koji je razumio i
odobravao.
Satima kasnije, kad su doli do doka u Hyannisu, jedan ih je Jaredov roak
ve ekao. On e kamionet s prozorom u teretnom prostoru sutradan ukrcati na
spori brod trajekt koji je prevozio vozila i zatim ostati na otoku kako bi
pomogao oko kapelice.
Jared i Jilly su uzeli kovege s najnunijim stvarima i ukrcali se na brzi brod.
etverosatnu su vonju proveli sjedei za stolom. Jilly je razgledavala primjerak
dnevnih novina Yesterday's Island i propitivala ga o tome koga e sve upoznati.
301

mart@& nymphe
On se sa alicom kave u ruci zavalio na dugakoj klupi i govorio joj o ljudima u
Kingsley Laneu. Ken zasad boravi u gostinskoj kui. On je Alixin otac. Jared
nije elio nita pokvariti priom kako misli da e se Jilly taj ovjek sigurno
svidjeti, ali je poneto natuknuo o tome kako mu je Ken u poetku pomogao i
kako bi, da nije bilo Kena, on sada vjerojatno bio u zatvoru, i kako su on i Ken
izradili Jaredov zavrni rad na fakultetu i kako Ken nije oenjen i trai pravu
enu za sebe. Samo nekoliko injenica.
Jilly je pristojno sluala, nita ne komentirajui, a zatim je rekla: A to je s
Alixinom majkom? Znam da je spisateljica, poput Cale, ali kakva je kao osoba?
Jared se nasmijeio. Fiziki, nisu mogle postojati dvije razliitije osobe. Cale je
bila sitna i oku ugodna, a Victoria visoka i raskonih oblina nalik pjeanom
satu. Victoria nikome ne slii, rekao je, ali trenutno nije ondje. Ken gradi
kapelicu za vjenanje Alixine prijateljice. Jared joj je ispriao o Alixinu projektu
i o svemu to je obavljeno za vjenanje.
Pretpostavljam da ste svjesni kako vam cijelo lice zasja dok govorite o Alix,
rekla je Jilly.
Jared je na trenutak skrenuo pogled ustranu, kako bi povratio onu
suzdrljivost svojstvenu stanovnicima Nove Engleske. Izgleda da odgovaramo
jedno drugome.
Tada se nadam da je neete izgubiti, rekla je Jilly. Onda, priajte mi o
svojim ostalim susjedima u uliici.
Minutu kasnije Jared ju je natjerao na smijeh priom o Lexie i njezinu
ultrabogatom efu i o tome kako su je Alix i Toby zadirkivale zbog njega.
Djevojke govore kako je zgodan, ali ja ga osobno takvim ne doivljavam. Na
slikama koje sam vidio, po meni izgleda pomalo enskasto.
Jilly se nasmijala.
Kad je trajekt pristao, Jared je ponio njihovu prtljagu, pa su se pjeice zaputili
uz glavnu ulicu. Uvijek je volio biti u blizini onih koji bi prvi put dolazili na otok.
Promatrajui otok njihovim oima, obnavljao je vlastiti doivljaj njegove ljepote.
Oh, da, rekla je Jilly. Moja e obitelj voljeti ovo mjesto. Bilo je tu lijepih
kua savrenih proporcija, s visokim prozorima i elegantnim kapcima. Od opeke
302

mart@& nymphe
nainjeni prijelazi preko kamenom poploanih ulica olakavali su hodanje.
Osvrtala se oko sebe, razgledajui stare kue. Kad su doli do Three Blocksa, na
trenutak je zastala da upije njihovu veli-anstvenu ljepotu prije nego to krenu
niz Kingsley Lane.
Kod prve kue s desna je zastala, IZVAN VREMENA, proitala je na tabli
iznad vrata. Je li to kua o kojoj je govorila Cale? Ona koja se prodaje?
Tako je. Je li ve krenula u nagovaranje vae porodice da je kupi ?
Jest, i nakon to im ja poaljem povratnu informaciju, uspjet e u tome.
Osim toga, Kane je toliko zaluen svojom enom da e za nju sve uiniti.
To je dobro, rekao je Jared, a zatim ubrzao korak. elio je to prije vidjeti
Alix.
Njegova se stara kua nalazila samo tri kue dalje i pomislio je da mu nikad
nije izgledala ljepe. Krenuli su kroz boni prolaz prema stranjem dijelu kue i,
zahvaljujui jednoj od onih kozmikih sluajnosti, Ken je upravo izlazio iz
gostinske kue sa zamotanim planom u jednoj i alicom vrele tekuine u drugoj
ruci.
Ali Jared je znao da taj susret nije sluajan. Okrenuvi se, pogledao je prema
prozoru u potkrovlju i ondje je stajao njegov djed. Bio je zagledan dolje u Jilly,
kao da ju prouava.
Namrtivi se jer mu se nije svidjela zamisao da je njegov djed mogao uiniti
da se sve ovo dogodi, Jared je opet pogledao Kena. Ovaj se irom otvorenih
oiju zagledao u Jilly, kao da pred sobom vidi prikazu, anela koji je siao na
zemlju a ona mu je, s istim izrazom na licu, uzvraala pogled.
Jared je pomislio kako bi mogao sebi estitati, ali dozvolio si je samo najmanji
osmijeh. Kene, Jilly; Jilly, Ken, rekao je i odmah poao prema kui. Hoe li
vam smetati ako poem vidjeti Alix?
Nitko mu nije odgovorio. Samo su stajali ondje i gledali jedno u drugo.
Dobro, rekao je. Idem ja. Kad se okrenuo od njih, osmijeh mu se
proirio.

303

mart@& nymphe
im je uao unutra, pomislio je pozvati Alix, ali nije to uinio. Njegov je djed
stajao na vratima.
Gdje je ona?
U prednjoj dnevnoj sobi, rekao je Caleb. Ali najprije moram s tobom
neto raspraviti.
Kasnije, rekao je Jared, proavi kroz svoga djeda i zaputivi se u prednju
sobu. Mislio je da e Alix zatei nagnutu nad blokom za skiciranje, ali nije bilo
tako. Prekrienih je nogu sjedila na podu, okruena kutijama pranjavih starih
dokumenata. Papiri i uvezani snopovi pisama prekrivali su kau, stolove i
stolice. U Alixinu krilu je leao trideset centimetara visok snop poutjelih
listova.
Zdravo, tiho je rekao.
Kad je podigla pogled, lice joj se ozarilo kao da je upravo vidjela najljepi
mogui prizor na svijetu, pokazujui time sreu to ga ponovo vidi. Skoila je,
putajui papire da padnu na pod, preskoila preko dvije kutije i obgrlila ga
rukama usnama potraivi njegove. Poljubac im je bio estok i pun radosti.
Silno su nedostajali jedno drugome i njihove su usne i jezici to potvrivali.
Jesi li mislila na mene? upitao je prignuvi se da joj poljubi vrat.
Da, i jo jednom da! rekla je zabacujui glavu. Moram ti toliko toga rei.
Doktor Huntley je pronaao Johna Kendricksa i donio mi o njemu neke papire,
ali ih jo nisam stigla pogledati. Toby, Lexie i ja obavile smo gomilu toga oko
vjenanja. A Caleb mi je priao o kapetanu i Valentini i o njezinoj roakinji
Partheniji i...
Jared joj je spustio ruke na ramena i odmaknuo je od sebe kako bi je
pogledao u oi. Caleb? Kad si ga vidjela?
Juer, u nedjelju. On i ja... Alix nije bila sigurna kako mu rei to su ona i
Caleb uinili.
to ste inili?
ao mi je, ali plesali smo zajedno. Nee se ljutiti, zar ne? To doista nije
nita znailo.
304

mart@& nymphe
Jared se morao pomuiti da se primiri. U redu je. Znam da Caleb zna biti
neprirodno armantan.
Alix je s olakanjem odahnula. I izvrstan je povjesniar. Priao je tako
zanosno da sam gotovo pomislila kako vidim unutranjost ove kue one noi
kad su se John Kendricks i Parthenia Taggert vjenali. Vidjela sam svijee od
pelinjeg voska i namirisala slasna jela. ula sam i glazbu, ali ona je svirala s CDa u mojem raunalu i... Zato me tako gleda?
elim da odemo iz ove kue. Odmah.
Ne mogu. Odmaknula se od njega. Caleb mi je ispriao kako su se
kapetan i Valentina upoznali. To je uistinu bilo prilino smijeno, ali ono to se
dogodilo kasnije je tragino. Alix je pokazala prema kutijama i papirima koji su
ih okruivali. Moram sve ovo pregledati i otkriti... Hej! to to ini?
Jared se sagnuo, podignuo Alix i prebacio je preko ramena. Okrenuo se
prema vratima. Njegov je djed stajao ondje, pogledom mu se ispriavajui jer je
s Alix otiao tako daleko.
Uope se ne obazirui na njega, Jared je proao kroz Caleba i zaputio se
prema stranjim ulaznim vratima.
Alix je s glavom dolje i stranjicom u zraku rekla: Ne mislim te prekidati u
tom glumljenju Shreka, ali spavaonica je na katu.
Ne idemo u krevet. Barem ne odmah. Nekoliko dana emo odsjesti u
Dilysinoj kui.
Tada moram spakirati neto odjee.
Nee ti trebati, rekao je on, iznosei je iz kue.
Oooooooh, rekla je ona. Jedva sam ekala tvoj povratak kui, ali ovo iz
sekunde u sekundu postaje sve bolje.
Nakon to je Jared ostavio Kena i Jilly same, ona je bila ta koja je prva
progovorila. Dakle, vi ste otac te najljepe, najinteligentnije, najdarovitije
mlade ene na svijetu.

305

mart@& nymphe
Jesam, rekao je Ken zadovoljan njezinim rijeima i glasom. Pomislio je
da nikad nije vidio ljepu enu. Bila je prilino mrava, ovalnog lica i na sebi je
imala ruiasto-bijelu haljinu koja je izgledala tako krhko da je mogla biti
nainjena od ruinih latica. U ruci je drala veliki eir. Slae li se i Jared sa
mnom?
Slae. Cijeloj je mojoj porodici priao o Alix i ak nam pokazao projekte koje
je nacrtala.
Ken je kratko samo stajao smijeei se, ali tada je doao sebi. Kako se ja to
ponaam? Hoete li ui, a ja u nam pripraviti aj? Imam i neto utipaka.
Iz Downyflakea?
Ken se nasmijao. Je li vam Jared ispriao sve o Nantucketu?
Rekao je samo dobre stvari. Zapravo, eli da naa obitelj ovdje kupi kuu.
Onu na kraju uliice.
IZVAN VREMENA? upitao je Ken.
Da, upravo tu.
Tada moramo o tome raspraviti. Ustuknuvi korak, otvorio je ulazna vrata
gostinske kue.
Nekoliko minuta kasnije Ken i Jilly sjedili su vani i za prekrasnim starim
stolom od cedrovine vakali utipke, ekajui da aj bude gotov. Glave su
nagnuli jedno prema drugome, toliko da su se zamalo dodirivale.
Ken je prvi primijetio Jareda kako im ude ususret, s Alix prebaenom preko
ramena.
Jared je zastao pored stola, izrazom lica pokazujui da se ne dogaa nita
neuobiajeno. Mi na nekoliko dana idemo k Dilys, rekao je. Ona je na
kopnu, tako da emo imati kuu samo za sebe. Odmjerio ih je pogledom. Vi
ne izgledate kao da emo vam nedostajati.
Ne, mislim da neete, rekao je Ken ustajui. Jaredov je koveg stajao na
podu i Ken ga je podignuo. Poao ga je staviti u teretni prostor kamioneta.

306

mart@& nymphe
Jilly je pola za njima. Osjeam da bih trebala upitati: Alix, jeste li dobro? I
usput, ja sam Jilly Leighton, prije braka Taggert.
Jared se okrenuo tako da je Alix moe naopake pogledati. Drago mi je, i ja
sam dobro. Jared je samo ljubomoran jer sam jueranje jutro provela pleui s
jednim njegovim roakom.
Ken se nasmijeio. A koji je to roak bio? Wes?
Caleb, uglas su rekli Alix i Jared.
Oh, bilo je sve to je Ken odgovorio, a zatim je stiao glas i pogledao
Jareda. Molim te, odvedi moju ker odavde i dri je podalje koliko god eli.
Koliko god moe.
Izdajico! rekla je Alix. Vlastiti me otac izdao. Ali po tonu njezina glasa
moglo se jasno zakljuiti da joj to nimalo ne smeta.
Jared je smjestio Alix u kamionet, zatvorio vrata, a zatim se uspeo na
vozaevo sjedalo.
Nazovi me, rekao mu je Ken kroz prozor.
Moe biti siguran da hou, rekao je Jared. Pogled mu je jasno otkrivao
bijes prema djedu.
Kad su Ken i Jilly opet ostali sami, ona je rekla: Jared mi je priao o puno
ljudi, ali ne vjerujem da je ikad spomenuo Caleba. Ima li kakvih problema s tim
ovjekom?
Ken ju je poveo natrag do stola. Kad su sjeli, rekao je: Pretpostavljam da sve
ovisi o tome kako na to gledate. Shvaate... Pogledao ju je. Upoznao ju je prije
manje od sat vremena, ali sviala mu se. Njezin izgled, nain kako se kretala,
zvuk njezina glasa su ga privlaili. Ali bojao se da ako joj kae istinu, lako bi
mogla pobjei odatle. Ali ponekad, pomislio je, ovjek neto mora riskirati da bi
dobio sve. Caleb... polako je rekao.
Da?
Caleb je umro prije otprilike dvjesto godina.

307

mart@& nymphe
Oh, Boe , rekla je Jilly uzimajui okoladom preliveni utipak. Sada mi
morate sve to ispriati. Od poetka.
Ken joj se morao nasmijeiti. ena koja nije poludjela na spomen duha! Gdje
li je bila cijelog njegovog ivota? Jo aja? upitao je jo se ire osmjehujui.
Da, molim vas, ali mislim da e nam trebati jo jedan loni jer elim uti
svaku pojedinost.
Mislim da imate pravo. Vidite, sve je poelo kada sam svoju enu, Alixinu
majku, zatekao u krevetu sa svojim poslovnim partnerom.
Sigurno vam je bilo uasno.
Gore nego to mogu opisati.
Mogu i zamisliti daje bilo, rekla je Jilly razmiljajui o vlastitom nesretnom
branom iskustvu, ali nije to spominjala. Bio je Kenov red za priu.
On ju je pogledao u oi. Tijekom mnogih godina nakon Victorije postojale su i
druge ene, a dvaput je bio blizu vjenanja. Ali u posljednji se trenutak
prestraio. Nikad i kod nijedne nije doao tako blizu da bi ispriao istinu o
Victoriji, ili ak o vremenu koje je sam proveo na Nantucketu. I nikad nije
govorio o svojoj povezanosti s uvenim arhitektom Jaredom Montgomeryjem.
A vie od svega, nikad nije priao o duhu koji opsjeda staru kuu Kingsley, o
duhu kojega je njegova ki kao dijete jasno vidjela i, inilo se, za kinog dana
plesala s njime.
Lijepa Jilly ga je strpljivo promatrala. inilo se kao da ima sve vrijeme ovoga
svijeta i jedino je eljela uti njegovu priu.
A Ken je shvatio da je silno eli ispriati.
S prozora na katu, Caleb im se smijeio. Dobrodola kui, Parthenia,
apnuo je.

308

mart@& nymphe

Dvadeset drugo poglavlje


Jered se svim silama trudio ostati smiren i zatititi Alix. Mogao vidjeti da
ona nema pojma da je plesala s duhom i nije elio to ikad i dozna. Nije vjerovao
da e poludjeti ako se to dogodi, ali tko je mogao biti siguran? Samo je morao
izdrati do Izzyna vjenanja, a onda e Caleb otii i... Nije elio razmiljati o
tome.
Ono to ga je uistinu muilo bilo je to to je njegov djed postao mnogo
moniji nego prije. Pravila i injenice o Calebu stoljeima su se prenosila sve do
Jareda. Nemoj enama govoriti da ga moe vidjeti. Ne spominji ga
strancima. On ne moe napustiti kuu. Moe stajati pred ljudima, ali ga oni
ne mogu vidjeti. I tako dalje, bez kraja.
Ali nikad, ba nikad nitko nije nagovijestio daje Caleb mogao plesati s nekim.
Dodirnuti ga. Lagani dodir na ramenu, poljubac u obraz, to da, ali ne i pravi
tjelesni dodir.
I to je s njegovom sposobnou prikazivanja Alix prizora iz prolosti ? On sa
svojim djedom takvo to nikad nije iskusio, niti mu je otac priao o takvim
stvarima.
Do njega, Alix je priala o onome to je vidjela. Naravno, sve je to bila samo
moja mata. Vjerojatno od gledanja toliko filmova, ali imala sam potpunu viziju
onoga o emu mi je govorio. Kako udesan pripovjeda! Bilo je to kao da sve
mogu vidjeti i uti. Kao da sam bila ondje. I kao da sam lebdjela nad svime i
promatrala to se dolje dogaa. I ljude o kojima je govorio zamiljala sam kao
ljude koje poznajem. Ondje je bio moj otac i...
Je li za Izzyno vjenanje sve na svojem mjestu? upitao je Jared. Kako je
ona? Osjea li se bolje?
Alix je razumjela da Jared ne eli vie sluati o njoj i Calebu. Kad mu je rekla
da je ljubomoran, samo ga je podbadala, ali moda i jest bilo tako. Nije za to
imao razloga, ali nije ga eljela uznemirivati, bio on posve razborit ili ne. Izzy je
dobro. Razmjenjujemo pet-est poruka dnevno i ujemo se svaki drugi dan.
Gotovo je prestala povraati, ali sada jede sve to ugleda.

309

mart@& nymphe
Jared se zaustavio na parkiralitu ispred Stop and Shopa. Moram kratko
nazvati svoj ured, rekao je. Moe li ti poi po namirnice, dovoljno da nam
potraje najmanje tri dana?
Bez odjee, ali gomila hrane?
Jest u s tvoga golog trbuha, rekao je Jared i Alix je smijui se izila iz
kamioneta. im je otila, on je nazvao Kena.
Kako je ona? upitao je Ken nakon to je iziao van da primi poziv.
Nema pojma o tome to je vidjela, rekao je Jared.
Moja je ki plesala s duhom, ali nije toga svjesna?
Tako je, rekao je Jared. I ini se da joj je moj djed prikazao neke prizore iz
prolosti. Vidjela je vjenanje Valentinine roakinje.
Ken se jo uvijek trudio probaviti zamisao da je pria o duhu stvarna.
Okrenuo se prema stranjem dijelu stare kue, pogledom pretraujui svaki
prozor. Ali nije vidio nita i to mu je bilo drago. Pretpostavljao je da mu i ne
bi bilo previe milo ugledati duha. Hoe li joj rei istinu o tome to se
dogodilo?
Kvragu, neu! rekao je Jared. Nije elio rei da njegov djed naputa ovaj
svijet na dan Izzyna vjenanja. Bilo je previe bolno o tome razmiljati, a dvojio
je i bi Ii to Ken razumio. Oni koji nisu potjecali s otoka voljeli su izraz vjeni
pokoj, kao da se time sve rjeavalo. Rijei se duha i svi e biti sretni
naravno, osim onih koji ga vole. Ne elim da ga opet vidi, pa u zato poduzeti
sve da Alix svake minute drim na oku.
To ionako stalno ini, kao pravi otac je rekao Ken.
Ne petljaj se u moje stvari! prasnuo je Jared, a zatim se smirio. Trebam
neto da joj odvuem panju. Koliko god bih volio biti nasamo s njome, to je
nee sprijeiti da govori i razmilja. Ako nastavi ovako, sve e shvatiti.
Ken je znao da je on u pravu. Samo treba uti da se ime Caleb u tvojoj
porodici upotrijebilo samo jednom, i sve e joj biti jasno. Moja ki je pametna
cura.
310

mart@& nymphe
Previe pametna, promrmljao je Jared, ogledajui se uokolo po
parkiralitu. Auti su bili parkirani na travi, po kolniku. Tijekom ljetne sezone
kupovina namirnica je znaila riskiranje vlastitog ivota. to misli o Jilly? Kad
Ken nije nita odgovorio, Jared je upitao: Jesi li jo uvijek ovdje?
Ovdje sam, rekao je on. Vjeruje li u ljubav na prvi pogled?
Do prije mjesec dana nisam, kazao je Jared. Mora natjerati Jilly da
progovori. Cale mi je rekla da je njezin pokojni mu bio citiram >laljivo,
lupeko udovite<. ini se da je kukin sin Jill i njezinoj djeci spiskao cijelo
nasljedstvo.
Nadam se da truli u grobu, tiho je rekao Ken. ekaj as! Govori li ti to o
Cale Anderson? Victoria govori da se ugnijezdila na vrhu top liste uspjenica
New York Timesa i da sjedi na jajima dok se ne izlegnu u filmove.
Jared se zahihotao. Hvala, trebao mi je smijeh i da, to je ta Cale. uj, trebam
pomo u skretanju pozornosti Alix. Ona je ovim zbilja obuzeta.
Kad je Ken progovorio, glas mu je bio oprezan. Ne zaboravi da e krajem
godine otii iz tvoje kue. A nakon to ode, vie se nee morati brinuti hoe li
opet vidjeti duha.
Pretvarat u se da to nisi rekao, kazao je Jared. Samo moram Alix neim
zabaviti do Izzyna vjenanja, a onda e se sve promijeniti i ne, neu ti rei
zato. Nakon toga, Alix je moja. Ne samo na godinu dana.
Dobro, rekao je Ken glasa prepunog radosti jer je to uo. Razgovarat u s
Jilly i vidjeti ima li ona kakvih ideja o tome kako misli moje znatieljne keri
skrenuti s tvoga duha.
Rekao si Jilly za mojega djeda!?
Jesam, rekao je Ken, i nemoj mi to predbacivati jer u nazvati Victoriju i
njoj rei za Caleba.
Jaredu je trebao trenutak da zamisli uas koji bi iza toga uslijedio. Moram
ii. Ti i Jilly morate brzo neto smisliti. Nakon to je prekinuo vezu ekajui
Alix, pokuao je smisliti neto da joj odvue panju, ali nikako u tome nije

311

mart@& nymphe
uspijevao. Kad je vidio Alix kako prilazi s punim kolicima namirnica, iziao je
pomoi joj.
Kod Dilys, ba kad su iskrcali posljednje namirnice, iza kamioneta se parkirao
automobil. Vozila ga je lijepa plavua, a na stranjem je sjedalu vezan u djejoj
sjedalici sjedio djeai od oko dvije godine i punim pluima plakao.
Jared se prignuo da kroz suvozaev prozor pogleda enu. Alix je stajala iza
njega.
Jarede! Hvala Bogu da sam te uhvatila! rekla je nadjaavajui zavijanje
svoga sina. Dilys nije ovdje, tako da sam ostala bez dadilje. Mrzim Tylera vui
uokolo, a i zna kako on mrzi kupovinu, ali nemam nikoga da na njega pripazi.
Uz oca koji je u ribolovu borei se s morem da bi nas prehranio, meni i Tyleru je
teko...
U redu! rekao je Jared. Ne mora me zbog toga jo istui.
Alix nije imala pojma o emu to govori. Samo je promatrala kako Jared
otvara stranja vrata, razvezuje pojaseve na sjedalici, a dijete mu zamalo skae
u zagrljaj. S obzirom da je djeak odmah prestao plakati, bilo je oito da se on i
Jared ve dobro poznaju.
Bolje uzmi torbu, rekla je njegova majka. Unutra su brojevi telefona i
ista odjea, a trebao bi uzeti i sjedalicu. Za svaki sluaj. I da, mislim da treba...
Zautjela je i blago se nasmijeila.
Misli? sarkastinim je glasom rekao Jared.
Ona se jo ire nasmijeila, ubacujui mjenja u poloaj za vonju u rikverc.
Izlazei s parkirnog mjesta, doviknula je: Volim te, Jarede.
Alix je gledala za autom sve dok nije skrenulo za ugao, a zatim je pogledala
Jareda koji je spretno drao djeaka u naruju. Bio je zgodan, tamnoplave kose i
velikih plavih oiju. Stara djevojka? upitala je, nadajui se, bezbrinim tonom.
A u sebi je vritala. Molim te, nemoj da ovo bude bilo kakva biva i da ovo bude
Jaredovo dijete.
Nee. Njezin brat i ja zajedno smo ili u kolu. Voli me jer ovo je jedno
miomirisno dijete. eli li taj posao?
312

mart@& nymphe
Alix na trenutak nije imala pojma to je htio rei. Oh! Misli da ga treba
presvui?
I to odmah. Skinuo je teku torbu s ramena i dodao je njoj. Alix ju je uzela,
ali kad joj je Jared krenuo dati dijete, ustuknula je.
Boji se? upitao je izazivajui.
Zapravo ne. Samo, nikad prije nisam mijenjala pelene. Ne znam kako.
Jared je nekoliko puta trepnuo oima. to vas to danas ue u tim otmjenim
kolama?
Kako zaraditi za ivot, rekla je Alix smijeei se.
Ali oito ne i to initi s onim to zaradi. Doi, pouit u te velikom umijeu
mijenjanja pelena.
Ako opet pouava, tada mora biti onaj Montgomery.
Taj tip? On za veeru nosi smoking.
Kad su uli u kuu, djeak na Alixinu nevjericu nije elio da mu promijene
pelenu. Zar na televiziji i u filmovima ne prikazuju da dijete plae ako mu je
pelena ak i malo mokra. Ali ne i Tyler.
Trebamo li ga staviti na krevet?
Dilys e nas ubiti ako ga uprljamo, rekao je Jared, drei djeaka koji se
sada svim silama otimao da ga spuste.
Neu! vikao je i nogom udario Alix u rebra.
Pogledaj u ormar i izvadi onu staru plavu deku, pa je prostri preko tepiha,
rekao je Jared. I trebat u runik ne, dva runika namoena u toploj
vodi.
Alix je izvukla deku i prostrla je, a zatim otrala u kupaonicu po mokre
runike. Sve ovo samo za promijeniti prljavu pelenu? udila se.
Kad se vratila natrag u dnevnu sobu, Jared je Tyleru ve skinuo kratke hlae i
Alix je vidjela da ni one nisu iste. Prekopala je po torbi i izvadila pelenu, a
313

mart@& nymphe
zatim sjela na naslon kaua i nastavila promatrati. Tyler se smijao dok ga je
Jared jednom rukom pridravao, a drugom skidao prljavu pelenu.
Alix je prva pomisao bila kako netko tako malen moe toliko toga proizvesti?
Jared je upotrijebio pelenu i runike da ga oisti, ali...
Pogledaj, rekla je Alix. Kad se Tyler prevrnuo, vidjela je da je prljav po
cijelim leima, gotovo do kose.
m
Dobro, drue, rekao je Jared, idemo pod tu.
Ne bi Ii bilo bolje oprati ga u kadi? upitala je Alix.
eli li ti to uiniti?
Ne, hvala.
Dok je Jared napola golog djeaka nosio preko ruke i krenuo s njime do
kupaonice, Alix je namjeravala ukloniti deku i hlaice, ali ju je Jared dozvao.
Pomogni mi svui odjeu, hoe li? rekao je pruajui ruku i putajui vodu
na tuu. Ne smijem ga ispustiti jer e sve razmazati, pa u pod tu zajedno s
njime. vrsto drei Tylera, Jared se sagnuo da mu Alix moe svui majicu
preko glave.
Kad je Alix poela Jaredu pomagati oko traperica, dijete je zamalo pobjeglo,
ali Jared ga je uhvatio. Na nesreu, sve ono to je prekrivalo Tylera sada se
prenijelo i na Jaredove gole grudi.
Alix se morala svemu tome nasmijati.
Nemoj ga hrabriti, rekao je Jared, ali ipak se smijeio. Jo uvijek drei
Tylera, uao je s djeakom pod tu i dohvatio sapun.
Alix ih je promatrala, obojicu gole, obojicu lijepe. Nikad u ivotu nije vidjela
neto to je na nju toliko djelovalo. Nijedna zgrada na svijetu nije se mogla
usporediti sa savrenstvom ovog mukarca s tim djetetom. Od njenosti,
blagosti, ljubavi koja je meu njima postojala, kao da su zraili svjedou.

314

mart@& nymphe
Na trenutak se morala uhvatiti za umivaonik da se ne bi sruila. Ja u...
zapoela je. Donijet u... Neodreeno je pokazala prema dnevnoj sobi.
Ne jesti sapun, rekao je Jared Tyleru. I nemoj otvarati oi. Moram ti
nasapunati cijelo tijelo.
Alix je pola donijeti deku i odjeu da ih stavi u perilicu, pa prljavu pelenu
bacila u kantu pred ulaznim vratima.
Kad se vratila u kupaonicu, Jared joj je dodao mokrog i klizavog Tylera. Ti ga
odjeni. Ja moram oprati kosu.
Ne znam kako... zapoela je Alix, ali Jared je nije sluao. Dohvativi runik
s police, uzela je djeaka.
Tyler nije volio da mu mijenjaju pelenu, ali je mrzio da ga ponovo odijevaju.
Alix ga je uspjela spustiti na krevet, ali on se odmah otkotrljao s njega i otrao
prema vratima. Uhvatila ga je, vratila natrag na krevet i jednom ga rukom
pritisnula na madrac, a drugom izvlaei odjeu iz torbe za pelene.
Tyler se na sav glas smijao, pokuavajui se osloboditi iz Alixina stiska. Smisliti
kako mu tako pritisnutom uz krevet staviti pelenu nije bilo lako. im bi stavila
pelenu pod njega, on bi se otkotrljao i morala ga je povui natrag. Stavila je
pelenu na mjesto, ali tada joj se ljepljiva vrpca zalijepila za palac i nikako ju nije
mogla odlijepiti. Da bi oslobo dila palac, morala je najprije privrstiti drugu
stranu.
Kad je napokon u tome uspjela, Tyler ju je zloesto pogledao, ali ga je
uhvatila prije nego to je jo jednom uspio pobjei. Oh, ne, nee. A sada
odjea! Zahihotala se poput zloeste vjetice od ega je Tyler poludio od
smijeha.
Kad mu je napokon uspjela navui majicu i hlaice, Alix ga je pobjedniki
pogledala. Eto. Zar nije lijep osjeaj biti ist? Hajdemo ti obuti sandale.
Vidjevi slobodan prolaz, Tyler se munjevito otkotrljao i za manje od sekunde
sletio s kreveta. Projurio je pored Jareda koji je stajao na vratima. Na sebi je
imao samo traperice i oko vrata prebaen runik.

315

mart@& nymphe
Alix je sjela na rub kreveta, a zatim se irom rairenih ruku bacila na njega.
Ja sam krepana.
Ali Tyler se, na nesreu, uope nije tako osjeao. Jared ga je dohvatio dok je
bjeao iz sobe, a zatim ga bacio na krevet pored Alix. Kad se Jared ispruio s
druge strane, Tyler je odmah poeo vikati: Sklek! Sklek!
Jared je zareao. Zna otprilike samo est rijei, pa zato onda ova mora biti
jedna od njih?
to to znai? Je li to neije ime?
Nisam ja tako sretan, rekao je Jared i poeo slagati jastuke jedan na drugi,
a zatim legao na njih.
Alix je promatrala kako Jared lijee na jastuke, tako da mu se tijelo nalazilo
otprilike trideset centimetara iznad kreveta. Grohotom se smijui, Tyler je
tresnuo na Jaredova prsa i ukrutio svoje malo tijelo. Jared ga je poeo rukama
podizati uvis. Jastuci su mu sluili kao uporite za ruke.
Mislim da u poi pripraviti veeru, rekla je Alix smijui se, pa ustala i otila
iz sobe.
Kad su Jared i Tyler uz Jaredove alopojke da ga bole ruke napokon doli u
kuhinju, Alix je u jednoj od Dilysinih velikih tava mijeala riu i kozice. Jared je
paljivo posjeo Tylera u vrstu visoku drvenu sjedalicu, za koju je rekao da ju je
nainio njegov pradjed, i poeo dijete hraniti sirom i krekerima.
Alix je jedva ekala Jaredu ispriati to joj je Caleb rekao o Valentininu
dnevniku. Na kraju, kad je kia prestala i poelo se pomaljati sunce, Caleb joj je
rekao gdje je vjerojatno skriven. Minutu kasnije je pogledao prema prozoru
potkrovlja i rekao da mora poi.
Zar ste vi vampir, pa ete se od sunca zapaliti? podrugljivo je upitala.
Neto slino. Nakon Calebova odlaska, potkrovlje se vie nije inilo
maginim. Opet se pretvorilo u prostoriju nakrcanu prevelikim brojem kutija
koje su sadravale previe tajni. Alix je kratko vrijeme sjedila na malom kauu,
prieljkujui da se svjetlo svijea i glazba vrate. Dame na zabavi u svojim su
dugim haljinama izgledale tako lijepo.
316

mart@& nymphe
Nedugo zatim, glad je natjerala Alix da sie dolje. Dok je jela za kuhinjskim
stolom, razmiljala je o svemu to je vidjela i ula. I kako su sati prolazili,
zamisao da je sve to bilo stvarno poela je blijedjeti. Poela je taj dogaaj
pamtiti kao film koji je odgledala.
Caleb je rekao da je Valentina vodila dnevnik, rekla je Alix Jaredu
mijeajui riu.
Stvarno? upitao je Jared, ali kao da ga to nije previe zanimalo. Dodaj mi
tu kutiju, hoe li?
Alix mu je dodala kutiju s krekerima. Ljubomora je bila jedno, ali ovo je bila
informacija koju mu je morala rei, pa je stoga nastavila. Caleb je rekao kako
vjeruje da je Valentinin dnevnik skriven u penici u podrumu praonice gdje je
ona izraivala svoj sapun. Kae da je ta graevina izgorjela kad i kua.
Nikad nisam uo za nekakve pomone zgrade ondje.
Alix je izvadila neto rie i kozica na tanjur. Caleb je rekao da je Parthenia
nacrtala kartu posjeda na kojoj se vidi gdje se praonica nalazila. To sam
pokuavala pronai u onim kutijama koje sam dovukla dolje u dnevnu sobu.
Ako uspijem pronai Parthenijinu kartu, moda moemo otkopati dnevnik i
Valentinin misterij e biti razrijeen. Ali trebat e tjedni da se sav materijal u tim
kutijama pregleda. Mislila sam da bi mi ti moda mogao pomoi.
Moe li naas pripaziti Tylera i pobrinuti se da ne skoi s te sjedalice?
Naravno, rekla je Alix dok je Jared ustajao. Kamo ide?
Ali on joj nije odgovorio. Umjesto toga, vratio se sa svojim prijenosnim
raunalom i otvorio ga. Moda je Parthenia nacrtala kartu da je pokae
ljudima u Warbrookeu i moda se ona nalazi meu pismima koja su kod Jilly.
To je dobra ideja, rekla je Alix smijeei se ak i na malu mogunost da e
biti osloboena pregledavanja svih tih starih kutija.
Jared je poslao poruku Kenu, s uputom da upita Jilly za kartu. Zatvorio je
raunalo i pogledao Alix. Dakle, sada bismo moda mogli neko vrijeme prestati
priati o Calebu?

317

mart@& nymphe
Naravno, rekla je Alix, ali se okrenula od njega kako bi sakrila svoje
namrteno lice.
Nakon veere, nazvala je Tylerova majka i rekla da ih preklinje, ako je
mogue, da Tyler preko noi ostane kod njih. Moe, to se mene tie, rekao
je Jared, ali priekaj da pitam Alix. Rekao joj je za zamolbu i Alix ju je
spremno prihvatila. Poela se vezivati za veselog djeaia.
Nisam imala pojma, rekla je Alix promatrajui puinu. Tylera su smjestili na
poinak u djeji kreveti koji je Jared izvadio iz spremita. Sva vrata i prozori
kue bili su otvoreni, kako bi ga mogli uti ako se oglasi. Ona je sjedila
naslonjena na stari drveni amac, izvrnutim naopako u pijeskom prekrivenom
stranjem dvoritu. Jared joj je spustio glavu u krilo, a ona mu je milovala kosu.
Mislim da nikad u ivotu nisam bila tako umorna?, rekla je.
Pozitivno ili negativno umorna? upitao ju je.
Jako, jako pozitivno. Pogledala je stranju fasadu kue, jo jednom se
divei ljepoti dizajna Jareda Montgomeryja. Kako se dogodilo da je ba tebi
povjerena obnova ove kue? Bio si tako mlad.
Sklopljenih oiju, Jared se nasmijeio prisjeajui se. Godinama je moj otac
prigovarao zbog propadanja nae stare kue, ali nije bio siguran to s njome
uiniti. Nadograditi jo jedno krilo? Ili podii jo jedan kat? Unajmiti arhitekta?
Ova posljednja zamisao mu se najmanje sviala jer bi to previe kotalo.
Ali je imao tebe.
Ne znam to ga je na to natjeralo, ali jednoga se dana okrenuo prema meni
i rekao: >Sedmi, zato mi ne utedi gomilu novca i ti projektira nadogradnju?<
On se samo alio, ali ja sam ga shvatio ozbiljno.
Koliko si godina imao?
Jedanaest, rekao je i podigao pogled prema Alix.
Znala je to njegov pogled govori. Bilo je to godinu dana prije smrti njegova
oca. I to si uinio? njeno ga je upitala.
Postao sam opsjednut tom idejom. Tri dana nisam spavao. Nisam znao
crtati ni odreivati mjere, nita ali poeo sam skicirati.
318

mart@& nymphe
Sve je to ve bilo negdje u tvojoj glavi.
Valjda je tako. Mama je znala da ne spavam i da jedva neto jedem, ali me
nije izdala ocu. Umjesto toga, etvrtog je dana pripravila nau omiljenu veeru,
koljke i kukuruz na aru, a zatim mi rekla da tati pokaem to sam nacrtao.
Jesi li bio nervozan? Morala se prisjetiti kako se ona osjeala kad mu je
prvi put pokazala svoju maketu kapelice: uzbuena, ali i prestraena.
Jako nervozan. Znao sam da inim neto to je posao odraslih i nisam znao
to bih uinio ako bi se nasmijao mojim primitivnim crteima.
Ali on to nije uinio.
Ne. Tata je mislio da su izvrsni i rekao je da emo sljedee godine zapoeti s
gradnjom. Ali... Jared je slegnuo ramenima.
Nijedno od njih dvoje nije moralo rei o emu razmilja, o tome da je Jaredov
otac umro i da je kua obnovljena tek godinama kasnije, kada se pojavio Ken.
Kad ga je opet pogledala, uinilo joj se da je probija pogledom prepunim
plavog ognja. to? upitala je ne shvaajui tono to joj pokuava rei.
Samo to da se stvari ponekad poklope i ti si toga svjestan. Ova stara kua
bila je gotovo daara, ali ja sam je mogao vidjeti onakvom kakva e biti u
budunosti. I samo sam morao nacrtati ono to sam vidio. Ima li to smisla?
Savren osjeaj, rekla je, ali njemu kao da je na umu bilo neto drugo, a
ona nije znala to.
Sklopio je oi. Imao sam mnogo djevojaka, tiho je rekao.
Alix je zadrala dah. Zar on to govori o njih dvoje? O njoj?
Kad ju je pogledao, pogled mu je bio toliko prodoran da su joj se od toga
nakostrijeile vlasi na potiljku. Ponekad jednostavno zna. Zna o zgradama i
zna o ljudima.
Da, tako je, apnula je Alix.
Nije znala to bi se sljedee dogodilo da Tyler nije vrisnuo.

319

mart@& nymphe
Jared je skoio na noge i pojurio unutra. Alix mu je bila za petama. U
spavaonici je ostala stajati straga dok je Jared podizao djeaka i smirivao ga.
Runi snovi, mali ovjee?
Tyler se odgurnuo od Jareda, pogledao ga kao da ga nikad prije nije vidio, a
zatim kliznuo ustranu. elio je da ga Alix dri.
Ah, enska utjeha, rekao je Jared. Savreno te razumijem. U dnevnoj sobi
se nalazi velika stolica za ljuljanje. Je li ti on preteak?
Nimalo, rekla je Alix zadovoljna nainom na koji ju je teko dijete vrsto
zagrlilo.
Kad su se ona i Tyler smjestili u stolicu, Jared se odmaknuo i pogledao ih
onako vrsto zagrljene. Mogu li ovo shvatiti kao tvoju elju da ima vlastitu
djecu?
Alix je najprije pomislila izbjei odgovor na to pitanje, izgovoriti neku alu na
raun toga. Obino su mukarci takve stvari izgovarali kad su eljeli enu
uhvatiti u zamku. Ako kae da jednoga dana eli djecu, on e to shvatiti kao
oitovanje elje koju je osjeala prema njemu. Ali Jared nije bio poput momaka
s kojima je ranije izlazila. On je bio mukarac, ovjek koji nije bjeao od
odgovornosti, nije se bojao ponaati odraslo. Duboko je udahnula. Kad
jednom steknem licencu i zaposlim se, mislim da bih voljela uskoiti u vlak za
djecu.
Nije joj nita odgovorio, ali dok se okretao od nje, primijetila je da se smijei.
Protekao je cijeli sat prije nego su Tylera opet uspjeli uspavati. Jared ga je
uzeo od nje i odnio ga natrag u krevet. Nije bilo previe kasno i Alix je ve
zamiljala ae vina i voenje ljubavi, ali tada se upalilo svjetlo na njezinu
mobitelu. Bio je to njezin otac i upravo je itala poruku kad se Jared vratio u
sobu. Tata kae da je Jilly poslala kopiju karte.
Zar ve? rekao je Jared. Ujutro u... Zautio je primijetivi njezin izraz
lica. Ona ju je eljela odmah vidjeti. Dobro, gdje je moje raunalo?
Alix ga je ve drala u rukama. Potrajalo je neko vrijeme dok nisu sprintali
kartu. Dilys je imala novi pisa i nisu za njega uspjeli pronai disk, to je znailo
320

mart@& nymphe
da program moraju skinuti s interneta i, naravno, prva dva pokuaja
instalacije bila su neuspjena. Alix je ve znala da je po pitanju raunala bolja od
Jareda, pa je ona potraila i uspjela pronai noviji program koji je radio. Do
vremena kad su napokon uspjeli ispisati kartu, oboje su popili po dvije ae
vina, bila je gotovo pono i oboje su zijevali.
Jared je uzeo komad papira u ruku. Sve to zbog ovoga. Bila je to
jednostavna skica koju je ptijim perom narisala djevojka koja je pisala kui,
svojoj obitelji. Neodreeno je prikazivala poloaj kue na North Shoreu i tri
pomone zgrade. Zato nije angairala kartografa da izrauna koordinate? U
to je doba na Nantucketu zasigurno bilo dovoljno ljudi koji su mogli nainiti
pristojnu kartu. Svaki prvi asnik palube vrijedan svoga zvanja mogao joj je to
obaviti. Kako e itko s ovim bilo to pronai?
Alix mu je uzela papir iz ruku i spustila ga na stol. Parthenia je ovo nacrtala
za svoju obitelj. Nije razmiljala o tome da bi dvjesto godina u budunosti
moglo nekome zatrebati. Hajde, poimo na poinak. O enama i kartama
moe cijeli dan prigovarati sutra, kad poemo na lokaciju i pokuamo pronai
mjesto gdje se praonica stvarno nalazila.
Moda bismo s time mogli priekati, i ja ne prigovaram...
Podigla se na prste da ga poljubi i prekinula ga u injenju onoga to je tvrdio
da ne ini, pa ga povela u spavaonicu. Jaredu je trebalo samo nekoliko sekundi
da se svue do donjeg rublja, a Alix da navue jednu od njegovih velikih majica
kratkih rukava. Nije imala niega od svoje odjee, a bila je i previe umorna za
prekapanje po Dilysinu ormaru.
Onda, gdje smo ono stali? kazala je Alix i poela ga ljubiti, ali zatim se
zaustavila i pogledala ga. U njegovim oima nije bilo onog plavog ognja.
Zapravo, prije je to bila nekakva mutna plavosiva izmaglica. Ali on ju je ipak
zagrlio, kao da namjerava s njome voditi ljubav. Alix ga je njeno odgurnula
natrag na krevet, uukala ga pod pokriva i poljubila u elo.
Hvala ti, apnuo je i istoga trena utonuo u san. Prije nego je i sama usnula,
Alix je pomislila kako je takav zagrljaj moda romantiniji i intimniji od sveg
njihovog voenja Ijubavi.

321

mart@& nymphe

Dvadeset tree poglavlje


Alix se probudila kad ju je mala ruka pogodila u usta. Isprva se nije mogla
sjetiti gdje se nalazi. Kad joj se san rasprio, vidjela je da se negdje tijekom noi
Tyler iskrao iz svojeg krevetia i popeo k njima u krevet. Sada je leao izmeu
njih dvoje, postrance, tako da se tijelom ispruio preko njih oboje. Jared je
leao na svojoj strani, licem okrenut Alix i ispruenih ruku, grlei i nju i dijete
kao da ih titi.
Nasmijeivi se, Alix se oprezno izvukla iz kreveta, a zatim kratko ostala
stajati i promatrati ih. Tako su slatko izgledali zajedno da je dohvatila svoj
mobitel i snimila ih. Zatim se zaputila u kuhinju, dohvatila jednu od Dilysinih
kuharica, pronala recept za kolae i prihvatila se njihove priprave.
Umijesila je prhke biskvite. Unato sretnim mislima o tome gdje i s kime se
nalazi, ipak nije mogla suzbiti frustraciju. Imala je toliko toga rei Jaredu o
onome to joj je Caleb ispriao i to je sama vidjela, ali kao da nikako za to nije
nalazila vremena. Ali ni Jared joj tu nije pomagao. Svaki put kad bi spomenula
Caleba, kao da bi se potpuno zatvorio u sebe. Na licu bi mu se pojavio nekakav
odsutan izraz, kao da odbija sluati ono to mu ima rei.
Ali ona je znala da je to vano. Ako je obitelj Valentinin nestanak smatrala
toliko bitnim da je jednoj strankinji oporuno na raspolaganje ostavljena kua,
tada je ono to je Alix znala moralo biti izreeno.
Osim toga, Alix je imala mnotvo pitanja na koja je eljela uti odgovore. A
prvo je bilo: Tko je Caleb? Zato je nisu upoznali s njime? Bio je dovoljno slian
Jaredu da se oito radilo o bliskom srodstvu, ali ona nikad nije ula da ga se
spominje. Je li ivio na otoku?
A veliko pitanje je bilo: Zato Caleb nije svojoj porodici rekao ono to je
znao? Jaredu nije reeno da je Valentina vodila dnevnik i da bi Caleb mogao
znati gdje je on skriven. Niti je Jared znao za Parthenijinu kartu. Zato je Caleb
sve to rekao Alix, potpunom strancu? Je li postojala kakva obiteljska zavada?
Ali, ako je bilo tako, Caleb se ne bi osjeao pozvanim da luta kuom Kingsley. Ili
se pojavio zato to je znao za Jaredovu odsutnost?

322

mart@& nymphe
Da Alix nije bila toliko zaokupljena starim dokumentima, sljedeeg bi ga jutra
nakon susreta s Calebom nazvala i o tome otkrila vie pojedinosti. Ali ovako,
Alix e prvom prigodom koja joj se prui bombardirati Jareda svim pitanjima
koja su joj se vrtjela po glavi. Trebala je odgovore!
Vadei biskvite iz penice, podigla je pogled i ugledala Jareda, bez koulje i s
pospanim Tylerom vrsto stisnutim uza se. Bio je to prekrasan prizor.
Miris nas je probudio, rekao je Jared. Isprva sam pomislio da sam umro i
stigao u raj.
Na prizor njih dvojice, Alix je napustila njezina elina odlunost. Nahraniti
dijete bilo je vanije od Caleba i njegovih misterija. Misli li da Tyler jede
slaninu i jaja?
Jared je posjeo djeaka u njegovu visoku stolicu. Po onome to je juer
ostavio u svojoj peleni, mislim da za doruak pojede cijelog peenog nosoroga.
Uzeo je biskvit s lima, prebacio ga iz ruke u ruku da se ohladi, prelomio napola,
namazao maslacem i dodao Tyleru. Nakon prvog ugriza, djeak se nasmijao i
poeo odobravajui udarati nogama.
Ovako se i ja osjeam, rekao je Jared, sjedajui i uzimajui jo jedan biskvit.
Razmiljao sam, dodao je razmazujui Dilysin domai dem od jagoda, da
bismo se ti i ja trebali odvesti do Warbrookea i tamo provesti nekoliko dana.
Moemo tamo poi ak i prije Izzyna vjenanja. Trebamo pogledati onu staru
kuu Montgomeryja i prebaciti joj tlocrt na papir. Mogao bih tamo poslati i
neke klince iz ureda, ali...
To to je govorio zvualo je toliko udesno posebno njegova esta
upotreba rijei mi da se inilo kako su joj Caleb i Valentina jednostavno
odletjeli iz misli. Ali ti bi elio da upoznam tvoje nove roake.
Tako je. Mike Taggert i ja postali smo pravi prijatelji, a rekao sam ti da je
njegov brat blizanac Kane oenjen s Cale Anderson.
Nemoj to rei mami, ali ja volim njezine knjige.
Dobro, ali samo pod uvjetom da ne kae Lexie da sam je upoznao. Bit e
histerina. Jedne je prigode Lex otputovala sve do Hyannisa samo da nabavi
Calein novi roman na sam dan njegova izlaska.
323

mart@& nymphe
Kakva je kao osoba?
Pametna, zabavna, pronicava. Sitna je, a mu joj je krupan poput medvjeda.
Svi su Taggerti krupni, nabijeni ljudi, dok su Montgomeryji slini meni.
Visoki, vitki i lijepi?
Jared se nasmijao. Nisi tako govorila juer, kad sam bio prekriven darovima
ovoga mladog Tylera.
Posebno tada. Zapravo, mislim da nikad nisam vidjela ljepi prizor.
Da? Onaj plavi oganj mu se opet pojavio u oima ali tada se Tyler
nasmijao i bacio komad maslacem namazanog biskvita pogodivi Jareda u nos.
Eto to ti je ubojica raspoloenja!
Alix mu je prila i poklonila mu dug i eznudjiv poljubac. Meni se
raspoloenje nije pokvarilo.
Jared je pogledao Tylera i odmahnuo glavom. Nauit e da je svaki
mukarac koji tvrdi da razumije ene obini laljivac. Opet je pogledao Alix.
Jesi li spremna za pronalaenje Valentinina dnevnika?
Alix se zadovoljno nasmijeila. Ipak je razmiljao o Calebu. Daj mi otprilike
deset minuta. Mislila sam da ponesemo cijeli paket pelena. Misli li da e to biti
dovoljno?
ali se? Ta su pakiranja tolika da bi mi kamionet, kad bih s njime zavrio u
moru, ostao plutati.
Istina, ali hoe li biti dovoljno za Tylera?
Pogledali su ga, onako prekrivenog jajima, mlijekom, demom i biskvitom s
maslacem i zamazanog lica, kose i cijelih grudi.
Ponijet emo i drugo pakiranje, za svaku sigurnost, rekao je on.
Slaem se, a ponijet u i poneki runik.
Izvrsna zamisao, rekao je Jared, podiui dijete iz stolice i odlazei prema
kuhinjskom sudoperu. Moe li mu pronai istu koulju? doviknuo je Alix.
Ali ona ga je pretekla i dodala mu je i prije nego to je to izgovorio do kraja.
324

mart@& nymphe
Hvala, mama, rekao je i poljubio je u elo.
Alix je otila od njega, smijeei se.
Vie im je vremena trebalo za ukrcaj svih stvari potrebnih Tyleru, nego to je
potrajala vonja do mjesta gradnje. Zakljuili su da je za smiljanje naina
vezivanja djejeg sjedala potrebna diploma iz inenjerstva.
A ja sam mislila da moje obrazovanje neto vrijedi, rekla je Alix stojei na
zemlji i proteui se preko sjedala kako bi Jaredu pridrala sigurnosni pojas.
Tyler je pokuavao pokrenuti motor.
U koli je bilo previe dugonogih djevojaka da bih ja svoje obrazovanje
uope smatrao vanim.
Nemoj me izazivati! zareala je Alix. Tylere, duo, nemoj to jesti.
Jared je odvukao Tylera od papuice za gas, posjeo ga na sjedalo i vezao mu
pojas. Jesu li svi spremni? upitao je kad je Alix ula unutra i zatvorila vrata.
Mi dugonoga stvorenja spremna smo za polazak. Nije li tako, Tyleru?
On se nasmijao, udario svojim punanim noicama i rekao: Ide! Ide!
Na zapovijed, kapetane, rekao je Jared i krenuo s parkiralita.
Kad su doli do North Shorea, ondje su zatekli Twigove ljude u poslu. Dvojica
njih su odmah prikupili neto vika drvene grae, prenijeli to u sjenu i Tyler je
odmah odjurio onamo.
Alix ve neko vrijeme nije vidjela kapelicu i sad je ostala stajati kao zaarana.
Vidjeti stvaranje vlastitog projekta bilo je gotovo vie negoli je mogla podnijeti.
Graevina jo nije bila gotova, ali dovoljno je kapelice bilo dovreno da bi
mogla zamisliti kako e izgledati na kraju. Vanjski izgled, prozori, vrata, zvonik,
sve je bilo ba onakvo kako je zamislila.
Svia ti se? upitao je Jared iza nje.
Jako.
Poloio joj je ruke na ramena i stisnuo ih. Kao kolega arhitekt, znao je kako se
osjea.
325

mart@& nymphe
Dobro, rekao je. Dosta sanjarenja. Bacimo se na posao. U ruci je drao
Parthenijinu kartu. Premda nitko nita ne bi mogao pronai iz ovoga, ipak...
to je to? Alix je pokazala na trokut nacrtan do praonice. Sino je bila
previe pospana da bi malo paljivije pogledala crte.
Pie: SAPUN. Pretpostavljam da je ondje Valentina skladitila svoj sapun.
Alix je uzela skicu, proelje kue okrenula prema moru, a zatim pogledala
udesno, gdje je bila ucrtana praonica. Udaljenost nije bila navedena, tako da se
moglo raditi o petnaest ili o stotinu metara jer je posjed bio prilino velik.
Do praonice je bio ucrtan jedino onaj udan mali znak, dva kruga spojena
trokutom i s rijeju sapun ispisanom do njih.
Alix i Jared su se pogledali, nemajui pojma to taj znak predstavlja, ali
nalazio se zapadno od kue, pa su poli tim smjerom. Stoljea su tlo prekrila
gustim niskim grmljem kroz koje se jedva moglo provlaiti.
Nedaleko od kue, Alix je ugledala do grudi visoku gromadu i jo jednu do
nje. Na otoku se nalazilo jo takvih stijena, zaostalih od nekog davnog
ledenjaka, a ove dvije bile su razdvojene svega dva metra.
Ovdje su bili poravnati, rekla je Alix, prelazei rukom preko vrha prve
stijene. Netko je dlijetom poravnao vrh, a jednaki trag se vidio i na drugoj
stijeni. Bilo je to jedva primjetno, ali na tako isklesanim stijenama se mogao
nalaziti stol.
Jared je pogledao kartu. Ako je to bio stol...
Ili vanjske police za suenje sapuna, rekla je Alix.
Tono. Tada bi praonica bila... Odmaknuo se otprilike jedan metar.
Ovdje. Posegnuvi dolje, rukom je odstranio pijesak s kamene podloge. Bio je
to okrugao kamen, kakvi su se koristili na ognjitima, a pod njim se nalazio
veoma star komad hravog metala. Sliio je ruki korita za pranje.
Alix se nasmijeila. ini se da je Parthenia ipak nacrtala dobru kartu.
Jared se kiselo nasmijeio.
Red potkoulja opet vlada!
326

mart@& nymphe
Jared se nasmijao. Prestani se razmetati i poimo po lopate. Ovo se mora
iskopati runo.
Twigovi su ljudi prestali raditi na kapelici kako bi im pomogli pronai
praonicu. Tijekom godina u starim su kuama koje su obnavljali pronalazili
mnotvo starih predmeta kovanica, bjelokosti, dugmadi ali koliko god
stvari pronali, svaka je bila zanimljiva.
Nije trebalo puno kopati da bi se vidjelo kako je ondje neko stajala
graevina. Bilo je tu nekoliko komadia izgorjelog drva, razbijenog porculana,
pa jo komadia metala. Nakon otprilike sat vremena, potpuno su razotkrili
kameniti pod prizemlja. Mogli su vidjeti gdje su se nalazili temelji velikog
ognjita, pa su poeli kopati ondje.
Ljudi su kopali na smjenu, punei vjedra, pa runa kolica. Alix je ostala pod
stablom s Tylerom, pokuavajui ga zabaviti kako ne bi nekud odlutao. Isprva je
pazila da se ne uprlja, ali je uskoro shvatila da je to nemogua misija. Napravili
su stanku za objed i opet nastavili sat kasnije. Posao je iao sporo, jer je starom
kamenju trebala zemlja kako bi ga zadrala na mjestu. Triput su morali prekidati
posao i postavljati potpornje, a dvaput se moralo otii do otokog stovarita
graevinskog drva po materijal.
Bilo je kasno poslijepodne kad je Jared dozvao Alix. Mislim da neto
imamo.
Uzela je Tylera i pola do dotad ve impresivno velike rupe. Jared i keramiar
Dennis su stajali na dnu. Neto se kamenja odronilo s debelih zidova i ljudi su
stajali na gomili otpada. Jared se odmaknuo da joj pokae to su otkrili. Odmah
iza njega, uzidana duboko u kamen, nalazila su se hrava eljezna vrata. Svi su
ljudi stajali nad rupom, gledali dolje i promatrali to se zbiva. Drvodjelja Dave
dodao je Jaredu polugu. Nakon to je jo jednom pogledao Alix, krenuo je
provaliti vrata.
Kad je rukom posegnuo unutra, njoj je zastao dah. Polako je izvukao van
zahrdalu metalnu kutiju, slinu onima za uvanje aja.
Krenuo je otvoriti kutiju, ali ju je onda dodao Alix. Sagnuvi se, ona ju je uzela
i priekala da Jared izie iz rupe i doe do nje. Trebalo im je nekoliko minuta da
pomou lopatice za kitanje olabave poklopac. ak i tada, Alix je morala
327

mart@& nymphe
vrhovima prstiju obuhvatiti rub i snano povui da bi se stara kutija otvorila.
Stoljea su je drala vrsto zatvorenom.
Kad se poklopac podignuo, bez daha je pogledala Jareda, a zatim natrag u
kutiju.
Unutra se nalazila u kou uvezena knjiga. S obzirom gdje je provela
posljednjih dvjesto godina, bila je u dobrom stanju. Korice su bile pomalo
pljesnive, ali listovi se nisu mrvili. No, ipak je bila zatiena kamenom spremom
i kutijom.
Alix je posegnula unutra, kao da namjerava izvaditi dnevnik, ali je tada
pogledala Jareda. Pogledi su im se susreli i oni kao da su se bez rijei
sporazumjeli. Bilo je i drugih ljudi koji su zasluivali prvi pogledati tu knjigu.
Nasmijeivi se, kimnula mu je glavom i Jared je zatvorio poklopac i uzeo
kutiju od nje.
Mislim da bismo ovo trebali sauvati za tvoga... roaka, Caleba. Rekla je to
podrugljivo jer je tek morala otkriti tko je taj tajanstveni Caleb. On mi je rekao
kako pronai dnevnik, pa mislim da bi ga on trebao prvi vidjeti.
Hej, Jarede, rekao je Dave, nije li Caleb onaj duh u tvojoj kui? Smijeio
se od uha do uha. Nije li on odgovoran za potonue mnogih ljudi, zbog ega u
tvojoj porodici vie nikad nisu ponovili to ime?
Jared je Daveu pogledom davao do znanja da zauti, ali to njega nije nimalo
smetalo. Svi su ga ljudi promatrali, ekajui to e Jared odgovoriti.
On je opet pogledao Alix, kojoj je lice sada bilo posve bijelo. Znala je!
Vrijeme je da odvedemo Tylera kui, rekao je. Jesi li spremna za polazak?
Alix je jedino uspjela kimnuti glavom.
Tyler, kojemu je nedostajao popodnevni san, kao da je shvatio da je njegova
dnevna pustolovina zavrila, pa je poeo juriti uokolo kao da je popio dvije
alice espressa. Jimmy mu je preprijeio put, Eric ga zaustavio, a Joel, koji je
imao blizance, podigao i dodao Jaredu. Tyler se ponaao kao da ga vode u
tamnicu i opirao se Jaredu, ali on ga je vrsto stisnuo uza se, uhvatio Alix za
ruku i poveo je prema kamionetu.
328

mart@& nymphe
Otvorio je vrata i gurnuo je unutra. im je sjela, Jared je preko nje vezao
Tylera u sjedalici, a zatim zatvorio vrata i poao do druge strane. Do trenutka
kad je sjeo na vozaevo sjedite, djeak se ve okrenuo prema Alix i vrsto
usnuo. Ona je zurila ravno preda se, drei djeaka za ruku kao da je on kakav
spasilac i njih se dvoje nalaze sami na puini.
Jared ju je pogledao, ali ona nije skretala pogled s vjetrobrana. Pokrenuo je
motor.
Jesam li... ? Je li on... ? Alix je glas bio jedva neto glasniji od apta.
Jared je najprije pomislio nairoko joj sve objasniti, rei joj neto to e je
smiriti. Ali znao je da e odgovor na kraju biti isti. Da.
Alix je duboko udahnula, pokuavajui sve to probaviti. Kad se Tyler
pomaknuo u snu, nagnula se da mu poloi obraz na suncem ugrijanu kosu. Ti
si mi rekao za njega, zar ne?
Da, jesam.
Ali ja sam vjerovala da misli na... na...
Na maglovito svjetlo na vrhu stuba? rekao je on.
Alix su kroz glavu proletjeli areni prizori. Ples, smijeh. Sve je vidjela, ula, ak
i namirisala. Mislim da sam uistinu vidjela prizor s Parthenijina vjenanja. Oh!
Pogledala ga je. Parthenia izgleda ba kao Jilly Taggert. Bila sam okrenuta
naglavce kad sam je upoznala i tada to nisam shvatila. A moj otac izgleda poput
njezina mua, Johna Kendricksa, to vjerojatno znai da... Glas joj je postajao
sve jai.
Jared je ispruio ruku preko sjedala da uhvati njezinu i stisne je. U redu je.
Sve e biti dobro. ao mi je to sam te u sve ovo uvukao. Obino ga jedino mi
Kingsleyji moemo vidjeti, a i tada samo nas nekoliko. Nitko tko nije s otoka
nikad nije... Zautio je.
Samo ja, rekla je ona. Potpuni stranac. Kakav sam ono izraz ula? Neto
povezano s barom?
abar.
329

mart@& nymphe
Ta sam. Jednostavno sam skoila u sve ovo.
Jared joj nije isputao ruku niti kad je skrenuo na prilaz kui. Ugasio je
kamionet, a zatim se okrenuo da je pogleda. Znao je da bi trebao poeti od
poetka i ispriati joj sve o njegovu djedu, od brodoloma nadalje. Ali nije to
uinio. Ovoga asa nije morala doznati nita to bi je dodatno uznemirilo.
Skrenuo je pogled s nje na Tylera. Vas dvoje zajedno dobro izgledate. Jo
misli da eli vlastitu djecu?
Kakve to veze ima s...?
Nagnuvi se preko irokog sjedala, Jared ju je njeno poljubio u usta. Je li te
djed prestraio?
Ne. Tada nije. Plesali smo i bezono oijukali. Ja to nisam namjeravala, ali
bio je, no, jako uvjerljiv.
Ljubomoran sam, a moj je suparnik dvjesto godina star duh. Kako u se s
njime natjecati?
On ti nije pravi suparnik! rekla je Alix. Ti mi se svia vie od... Zautjela
je jer su Jaredu oi veselo igrale. Zadirkivao ju je! Alix ga je pogledala, hinei
gnuanje. Ti mu jako slii, zna li to?
Tako su mi rekli. Lice mu se uozbiljilo. Alix, po onome to ja znam, sada
ima izbor. Moe krenuti putem filmova strave i uasa. Moe ak i zauvijek
napustiti Nantucket, ako to eli. Ili moe prihvatiti moju opsjednutu kuu i
njezina duha zabadala na pohodu, a ja u ti pomoi da se s time nosi. Mogu ti
odgovoriti na svako pitanje koje bude imala, ispriati ti prie koje eli uti. Sve
to znam, podijelit u s tobom.
Kako motor vie nije radio, Tyler se poeo buditi. Jared ga je podigao sa
sjedala i iziao iz kamioneta. Ali ostao je stajati ondje, drei dijete i
promatrajui je, ekajui njezinu odluku.
Alix je otvorila usta da ga neto upita, ali pitanja je bilo previe. Odakle
poeti? Napokon je rekla: eli li ti djecu?
Jared joj je podario takav osmijeh potpune, duboke sree i ljubomornog
olakanja da se Alix rastopila od miline.
330

mart@& nymphe
Da, rekao je. Najmanje troje. Probijao ju je pogledom. Ali djed kae da
me, s obzirom na tako zakanjeli poetak, nijedna ena nee eljeti.
Posljednje su rijei bile toliko apsurdne da o njima nije ni razmiljala. Misli
na onog djeda?
Onoga istog s kojim si cijeli dan plesala, rekao je Jared. Zato nam ne
pripravi neko pie dok ja Tylera odnesem kui ? I otvori onu bocu ruma koju
Dilys skriva u dnu ormaria preko puta hladnjaka. Okrenuo se poi, ali onda se
opet osvrnuo natrag. Alix, ti nisi abar. Ne shvaam jo, ali nikad nisam
upoznao nikoga tko vie od tebe pripada Nantucketu. Vidi duha Kinglseyjevih,
loe rum poput lovca na kitove i kree se po mojoj staroj kui kao da si se u
njoj rodila.
Uinak njegovih rijei bio je smirujui i ona se blago nasmijeila. Pripadam
ovamo premda nisam pravi Kingsley?
No, dakle, rekao je. eni je dovoljno lako promijeniti prezime. Vidimo se
za par minuta.
Alix je opet sjela u kamionet. to je time mislio? Promjena prezimena? Znala
je, ali zasigurno nije moglo biti to.

331

mart@& nymphe
Dvadeset etvrto poglavlje
Alix je sjedila za dorukom promatrajui Jareda koji je stajao do tednjaka.
Sino je bila previe umorna i shrvana da bi jasno razmiljala. Kad su se vratili s
gradilita, Alix je na krevetu doekala uredno sloena ista odjea i torba s
priborom za odravanje higijene. U poruci je pisalo:
Nadam se da sam dobro izabrala. Ken mi je u tome pomogao. Jilly
ak niti jasan dokaz da joj se otac zbliio s nekom enom nije ju zainteresirao.
im je pojela, pola je u krevet. Zahvaljujui iscrpljenosti zbog Tylera,
uzbuenju zbog pronalaska dnevnika i zaprepatenju od spoznaje da je plesala
s duhom, usnula je vrst san.
Kad se probudila, Jared je ve bio ustao, odjenuo se i poao u kuhinju
pripraviti doruak. aroban miris kave ispunio je kuu. Nasred stola, na
preklopljenoj kuhinjskoj krpi stajala je kutija u kojoj se nalazio jo neotvoreni
dnevnik. Ali ono to je Alix doznala o Calebu nadilo je njezino zanimanje za
knjigu. Jared ju je poljubio za dobro jutro, dugo zadrao u svojem zagrljaju i
rekao joj da, ukoliko to eli, mogu cijeli dan ostati ondje. Ponovio je da e joj
odgovoriti na sva pitanja koja bi mu mogla postaviti.
A Dilys? Mislim, vidjeti ga? upitala je Alix, ali zatim je vrhovima prstiju
dotaknula sljepoonice. Ne, Dilys me pitala za Caleba, dakle, ne moe... Ali
opet, svi su ovu tajnu pomno skrivali, to znai da moda i moe. Pogledala je
Jareda koji je izlijevao smjesu tijesta na tavu. Moe li ga Lexie vidjeti?
Siguran sam da Dilys ne moe, ali za Lexie ne znam. Ona sve zadrava za
sebe. Svi su ga muki prvoroenci u obitelji mogli vidjeti i s njime razgovarati.
elim rei, oni ljudi s brojevima umjesto nadimaka.
Razmislila je o dugovjenosti i besmrtnosti ovjeka s kojim je plesala.
Pretpostavljam da zna kako se u veini obitelji brojevi iza imena oduzimaju
kad netko umre.
Istina je, rekao je Jared, okreui palainku. to bi znailo da bih se ja po
standardima onih s kopna vratio na broj jedan, s obzirom da vie nitko od
ostalih nije iv. Ali djedu je trebala pomo u razlikovanju jednoga od drugoga,
pa smo zato brojeve zadrali.
332

mart@& nymphe
Shvaam, rekla je, gledajui mu u lea i pokuavajui sve to pojmiti.
Misli li da moja majka zna za njega?
Nemam pojma, ali ona i teta Addy su bile strano prisne, pa stoga slutim da
zna.
Alix je kimnula glavom. to se dogodilo s ovjekom za kojeg se Valentina
udala?
On... Mislim da to ne eli znati.
Samo naprijed, reci mi. Mogu to podnijeti.
Obed je Calebova sina estoko istukao jer je djeak razgovarao s nekim koga
Obed nije mogao vidjeti.
Je li razgovarao sa svojim ocem? S Calebom?
Da, tako je. I te je noi Obed umro. U obitelji se s koljena na koljeno
prenosilo da je na licu imao tako prestravljen izraz da je jedino mogao umrijeti
od straha.
Alix je zadrala dah. Dakle, Caleb moe initi i loe stvari.
Mislim da to nije tono. Djed govori da je Obeda ubila krivnja. ovjek se
probudio, vidio Caleba kako ondje stoji i toliko se prestraio da je na licu mjesta
umro. Djed ak nije imao vremena ni upitati ga to se dogodilo s Valentinom.
Alix je spustila pogled na stol. Je li plesao s mnogo ljudi?
Jared se tiho nasmijao. Koliko ja znam, to je jedini put da je moj djed s bilo
kime plesao.
Alix je u Jaredovu glasu pri izgovaranju rijei djed ula prizvuk ljubavi.
Zapitala se kako je to odrasti uz roaka duha. Ali ovoga asa nije bila spremna
oputeno raspravljati o takvim stvarima. Bacila je pogled na metalnu kutiju.
to emo uiniti s Valentininim dnevnikom? Ne moemo ga samo predati
duhu. No, moda bismo i mogli. Ali... Pogledala ga je oekujui pomo.
Mislim da s njime moemo uiniti samo jednu stvar, rekao je Jared posve
ozbiljnog izraza lica.
333

mart@& nymphe
Isprva nije znala to je mislio rei, a zatim mu je primijetila iskru u oku. I ona
je bila ozbiljna poput njega. Moramo ga iskoristiti da zatitimo kuu.
Jared se nacerio. Upravo to sam i ja mislio. Ako Victoriji damo ovaj dnevnik,
misli li da bismo je mogli sprijeiti u potpunom unitenju kue Kingsley tijekom
potrage za dnevnicima tete Addy?
Ne znam. Ponekad je mamu lako nagovoriti, a ponekad je nemogua. Mogla
bi biti uporna u namjeri da najprije napie priu tete Addy.
Znai, odoe zidne tapete, promrmljao je Jared stavljajui brdo palainki
pred Alix.
Uh, ba dobro izgledaju. Poela sam vjerovati da jedino zna priti ribu.
I u pravu si. Pronaao sam kutiju ove smjese u hladnjaku i rekao sebi da to
mogu uiniti. Koliko bi peenje palainki moglo biti tee od gradnje nebodera?
Dok je uzimala zalogaj palainke, Alix se na usnama pojavio prvi smijeak
toga dana blag ali iskren. Ba su dobre.
Hvala, rekao je, stavljajui jo jedan tanjur na stol i sjedajui. Vilicom je
pokazao na kutiju. to emo uiniti s ovim ovdje?
Dati je mami pod uvjetom da se zakune ivotom da nee nita rastavljati
traei dnevnike tete Addy? Addy je podigla glavu. Moda Caleb zna gdje...
Nemoj to niti izgovoriti. Naravno da zna gdje su. Pitao sam ga tisuu puta.
Moda bi ga ti mogla pitati... Zautio je kad se uinilo da s Alixina lica nestaje
boja. Prerano?
Oh, da , rekla je ona. Itekako prerano. teta to ga mama ne moe
vidjeti. Sigurna sam da bi njoj rekao.
Vjerojatno. On voli lijepe ene.
Ima tu vie od toga. Mama je podsjetnik na Valentinu.
Jared je zastao s vilicom na pola puta do usta. to ?
Ve sam ti rekla sve to, kazala je Alix. Ili koliko sam uspjela prije nego to
bi ti promijenio temu. Vidjela sam Parthenijino vjenanje. Ona izgleda poput
334

mart@& nymphe
Jilly, a ovjek za kojega se udala izgleda poput moga tate. Zanimljivo je da se
tada zvao John Kendricks, a sada je Kennet. On...
Jared je rukom posegnuo preko stola i poloio je na njezinu. to je to bilo s
Valentinom i Victorijom? Pogled mu je bio prodoran.
Moja je majka bila Valentina. Vidjela sam je na vjenanju, a Caleb mi je
ispriao kako su se upoznali. Bilo je bal smijeno. On... Kad je Jared naglo
ustao, mogla je vidjeti da je ne slua. to ti je?
Okrenuo se od nje, tako da Alix ne vidi kako drhti od straha. Mogao je jasno
uti to je rekao svome djedu upravo prije Alixina dolaska. ak je i pamtio svoj
sarkastian ton pomijean s gnjevom.
eka na povratak ili na reinkarnaciju, to li ve ene koju voli, tvoje
dragocjene Valentine. I uvijek si joj bio vjeran. Sve sam to ve uo. Sluam to
cijeloga ivota. Prepoznat e je kad je vidi, a zatim ete vas dvoje zajedno poi
u zalazak sunca. to znai ili da e ona umrijeti, ili da e se ti vratiti u ivot.
Jarede, je li ti dobro?
Duboko je udahnuo i okrenuo se prema njoj. Prije svega ostaloga, nije elio
da Alix shvati o emu razmilja. Pokuao je izgledati vedro. Mrzim ovo initi, ali
moram se na sat ili dva vratiti natrag u kuu. Radi posla. eli li poi sa mnom?
Ne jo, rekla je ona.
Ne mogu te ostaviti samu. Zvat u Lexie i...
Ne! relda je Alix. Nisam invalid i neu zamiljati da igdje vidim duhove.
Zastala je. U ovoj ih kui nema, zar ne? I moe li Caleb...?
Ovdje nema duhova i on ne moe napustiti kuu Kingsley.
Bit u dobro, zbilja. Jilly je uz odjeu stavila i moj elektronski ita, a vidjela
sam da su ga ona i tata napunili knjigama Cale Anderson. Bit u dobro. Zapravo,
dobro bi mi dolo malo vremena nasamo.
Sigurna si? upitao je.
Potpuno sigurna. Pogledala ga je. Jesi li snimio kakve fotografije kue u
Maineu?
335

mart@& nymphe
Jared se s olakanjem nasmijao. To je moja djevojka! Ima ih nekoliko stotina
u folderu moga raunala pod imenom Warbrooke, a nacrtao sam i grubi tlocrt.
Pregledaj sve to da mi moe rei svoje zamisli.
Ako mi dozvoli pristup svome raunalu, ne mogu jamiti da neu
pronjukati po tvojim privatnim dokumentima.
Njukaj gdje god eli. Raunalo sa sonim stvarima je u New Yorku.
Alix se nasmijala. Dobro, poi obaviti to o emu mi ne eli govoriti. Meni e
biti dobro. Ima li ovdje kakvog papira za crtanje?
U ormaru u spavaonici na katu je kutija s mojim starim zalihama.
Taj je papir vjerojatno star koliko i Valentinin dnevnik.
Jared je poloio ruku na srce. Ubija me. Ali kad se vratim natrag, pokazat
u ti koliko sam star.
Jedva ekam, iskreno je rekla.
Alix bi voljela da je njihov oprotajni poljubac dulje potrajao, ali mogla je
vidjeti da ga neto mui i da eli otii i to rijeiti. Prije nekoliko dana bi ga
gnjavila da joj kae kamo ide i zbog ega. Ali sada ne. Zasad je njezina znatielja
bila zadovoljena i jedino se eljela usredotoiti na projekt preureenja. Dostaje
duhova! Ili plesa s ljudima koji ne postoje. Ili natprirodnih pogleda u prolost.
Trebala je mir i tiinu. Trebala se izgubiti u projektu.

336

mart@& nymphe
Dvadeset peto poglavlje
U kui Kingsley, Jerad je takvom estinom otvorio stranja vrata, da je staro
staklo zazvealo. Obino se prema kui ponaao s potovanjem koje je
zasluivala, ali ne i danas. Jednako estoko je zalupio vrata za sobom.
Pogledao je prema vratima dnevne sobe, nadajui se da e ugledati svoga
djeda, ali njega ondje nije bilo. Preskaui po dvije stube odjednom, Jared se
uspeo do potkrovlja. Tako je snano povukao uzicu svjeda da mu je ostala u
ruci. Gnjevno ju je odbacio na pod.
Izlazi! viknuo je i nainio cijeli krug po potkrovlju, ali Caleba nije bilo ondje.
Jesu li Valentina i Victoria ista osoba? Znam da me moe uti, pa mi zato
kvragu i odgovori.
Ovdje sam, tiho se oglasio Caleb iza njegovih lea.
Kad se Jared okrenuo, glasno je uzdahnuo jer je njegov sablasni djed izgledao
gotovo poput ive osobe. Nije udo da je Alix mislila kako je stvaran! Jared je
zamalo posegnuo rukom da ga dotakne, ali ipak to nije uinio. Samo je
zajapuren od gnjeva stajao ondje i ekao njegov odgovor.
Da, Valentina i Victoria su isti duh.
Jareda je obuzeo takav gnjev da je pomislio kako bi mu mogla eksplodirati
glava. Ti naputa ovaj svijet! Planira li to povesti Victoriju sa sobom?
Ne znam, tihim je i smirenim glasom rekao Caleb. Samo su mu oi odavale
da je zabrinut.
Ne moe to uiniti Alix niti Victoriji, viknuo je Jared. Ona zasluuje
ivjeti.
To ne ovisi o meni, rekao je Caleb podiui glas. Zar misli da ja elim biti
nekakav... nekakav...
Samo naprijed, kai to. Ti si duh!
Da, jesam, rekao je Caleb i u njemu je poeo rasti bijes. Misli li da sam ja
izabrao ostati u ovoj kui dvije stotine godina i promatrati kako ljudi koje volim
umiru? Vidim ih kao bebe, promatram ih kako rastu, smijem se s njima, plaem
337

mart@& nymphe
s njima, ali uvijek uvijek i uvijek moram ustuknuti i promatrati ih kako
umiru. To se neprestano ponavlja i, bez obzira koliko to puta vidio, tuga je ista.
Svaki put jednako boli.
Gnjev se u Jaredu nije ublaio, ali kad je progovorio, nije vie vikao. I sad e
otii s ovog svijeta i povesti Victoriju sa sobom. Samo zato jer je voli. Je li to za
tebe ljubav?
Zar me smatra takvim?
Ne znam vie to misliti. Molim te, nemoj to initi. Ako ode, ne moe nju
povesti sobom!
Caleb se pokuao smiriti. Rekao sam ti da to nije do mene. Jedino to
zasigurno znam jest da se ljudi koji su bili povezani kad sam posljednji put bio
na ovom svijetu opet okupljaju. I znam da u dvadeset treeg lipnja napustiti
ovo mjesto. Kamo u otii, to ne znam. Calebu kao da je tijelo poelo
blijedjeti. Sada te moram napustiti. Umoran sam.
Otkad se ti to umara? viknuo je Jared na njega.
to se vrijeme vie blii, to snaniji i slabiji postajem.
To nema smisla.
Nita u ovom mom polovinom ivotu nema smisla. Pogledao je svoga
unuka oima u kojima se ogledao sav njegov jad. Molim te, vjeruj mi kad ti
kaem da ne znam to e se dogoditi. Ako je to ikako mogue, otii u sam i
neu Valentinu uzeti sa sobom.
Ona je Victoria, ivi u ovom stoljeu i ovdje ima ljudi u ovom svijetu
koji je jako vole. Jared je bio previe uznemiren da bi jasno razmiljao, a
njegov djed je brzo blijedio. Moe li te Victoria vidjeti?
Za trenutak je opet bio jasniji, manje providan. Kad bih to dopustio, mogla
bi. Ali nikad nisam elio da voli polovicu ovjeka. Postajao je sve nejasniji.
Nemoj dopustiti da Alix ode. Ne budi luda kakva sam ja bio. Da sam ostao uz
Valentinu, nita se od ovoga ne bi dogodilo, ali ja sam elio poi na jo jedno
putovanje. Mislio sam da moram biti bogatiji nego to sam ve bio. U glasu mu

338

mart@& nymphe
se osjeala tuga, a u oima nazirale suze. Ui od mene. I razgovaraj s
Parthenijom. Njezin je duh uvijek bio u stanju prozreti u tebe.
Nestao je.
Jared se sruio na kau, osjeajui se kao da sam samcat pokuava zaustaviti
teretni vlak.
Tek koju minutu kasnije je spoznao da mora izii iz kue. Kao to je trebao
disati, tako je morao otii. Misli su mu bile tako snane da je bio siguran kako ih
njegov djed kontrolira. Prestani! zareao je i odmah je tih snanih osjeaja
nestalo.
Ustao je smirujui sam sebe i sve jasnije spoznajui kroz to je Alix prola. S
tim novim moima, bilo je vjerojatno da joj je njegov djed mogao pokazati
prikaze iz prolosti.
Jared se osvrnuo po potkrovlju, na poznati prizor svega to mu je ostavila
njegova obitelj, a zatim siao stubama i kroz stranja vrata iziao van. Pomislio
se vratiti Alix, ali onda mu je palo na um da je ona vjerojatno sretno zadubljena
u planove obnove kue Montgomeryja. Kako li je samo elio pridruiti joj se! Ali
pomisao da bi Victoria mogla uskoro umrijeti bila je previe snana da bi mu se
um mogao opustiti i nije elio da njegov strah prijee na Alix.
Krenuo je pjeice niz uliicu prema glavnoj ulici. Moda su Lexie ili Toby kod
kue. Alixina pitanja su ga natjerala da se zapita tko je jo u porodici mogao
vidjeti Caleba. Jared je odrastao uz nepisana pravila o njegovom djedu, ali
jutros ih je poeo preispitivati. Da su ene rekle mukarcima, ili obrnuto, moda
su neko odavno mogli neto poduzeti. Moda egzorcizam?
Premda Jared nije mogao zamisliti svoje odrastanje bez djeda posebno
nakon to mu je umro otac i prije Kenova dolaska toga je trenutka poelio da
je netko tog ovjeka ve davno otjerao.
Jared je poao do Lexiene kue, otvorio stranja vrata, dozivao, ali nije bilo
odgovora. Bile su na poslu. Okrenuo se otii, ali tada je straga uo nekakvu
buku. Moda je jedna od njih bila u stakleniku.
Bila je to Jilly. Upravo je bila ispustila ogroman lonac za cvijee, koji se
smrskao i sada je pokuavala prikupiti krhotine.
339

mart@& nymphe
Prepustite to meni, rekao je Jared, prignuvi se da pokupi komade lonca.
Jilly se uspravila. Pokuala sam pomoi, ali sam uinila ovo. Vjerojatno sam
trebala odustati, ali djevojke su tako zaposlene, a meni je trebao nekakav rad.
Jared se osvrnuo po stakleniku. Nije bio vrtlar, ali ak je i on mogao vidjeti da
tom mjestu treba dobro ienje. to kaete na to da ja preuzmem podizanje
tekih stvari i da nastavimo zajedno raditi?
Vi sigurno imate i drugog posla, rekla je ona. Sigurna sam da vas Alix
treba.
Ona radi na planu obnove velike kue u Warbrookeu i, osim toga, drago joj
je to me se uspjela rijeiti.
Jilly ga je na trenutak otro pogledala, zagledavi mu se duboko u oi. Neto
ga je muilo. Hoemo li zapoeti s ovog kraja?
Savreno, odgovorio je.
ienje velikog staklenika bio je naporan fiziki rad. Sve se trebalo
pomaknuti, oplijeviti korov pod klupama, poravnati ljunak. Dva je stola trebalo
popraviti jer su uvijek bili vlani. Biljke su traile presaivanje, to je znailo
bavljenje s kompostom, tresetom i vermikulitom.
Jaredu je taj fiziki rad trebao, pa je stoga prenosio vree od dvadeset pet
kilograma, pilio nove daske od cedrovine i zakucavao ih na mjesto. Podizao je
teke posude s grmljem i iznosio ih van kako bi ih Jilly mogla oplijeviti, a zatim
ih opet unosio unutra. Kad se dlanom ubo na ruu punu trnja, kao da to nije niti
primijetio.
Bilo je ve kasno popodne kad ga je Jilly napokon uspjela nagovoriti da
prestane s radom i neto pojede. Osim toga, vie i nije ostalo nita to bi
trebalo obaviti. Predloila mu je da se pjeice vrate do kue Kingsley, ali Jared je
to odbio. Zapravo, nije elio otii ak ni do gostinske kue, pa su zato uli kod
Lexie. Jilly ga je odmjerila onako prljavog, znojnog i gotovo opsjednutog
pogleda, pa rekla: Zato se ne istuirate dok nam ja ne pripravim nekakve
sendvie?

340

mart@& nymphe
To zvui dobro, rekao je. Lexie mi je ukrala par sportskih hlaa, a ima i
desetke mojih majica.
Ja u ih pronai, rekla je Jilly. A vi se poite oprati.
Do trenutka kad je pripravila sendvie i odjeu koju je on bacio pred vrata
spavaonice stavila u perilicu, Jared se pojavio za stolom. Izgledao je malo manje
zabrinut nego kad ga je prvi put ugledala, ali ono to ga je muilo jo je bilo tu.
Je li u pitanju Alix? upitala je nadajui se da on nee pribjei poznatoj
mukoj praksi i da nee morati poduzeti onu izluujuu taktiku izvlaenja stvari
na slamku.
Meu nama je sve u redu, rekao je spustivi pogled na svoj tanjur.
Tada se radi o Calebu? upitala je i, kad ju je Jared pogledao, duboko
uzdahnula. Pogled mu je bio takav kao da je neto duboko u njemu moda
dua? bilo smrtno ranjeno. Poloila je ruku na njegovu. Kaite mi, apnula
je.
Mislim da Caleb moda namjerava ubiti Victoriju.
Jilly nije rekla ni rijei. Ve je odavno bila nauila da je zlatno pravilo sluanja
bilo upravo to: samo sluati.
Jaredu je trebao gotovo puni sat vremena da joj ispria cijelu priu. Rekao joj
je kako je njegov djed napustio Valentinu zbog odlaska na svoje posljednje
putovanje, a zatim otkrio kako se ona udala za njegovog prepredenog roaka,
ovjeka koji ju je praktiki ucjenom na to primorao. Kad je Caleb uo da mu je
ona rodila sina, zamijenio je brod sa svojim bratom i poveo ga razvijenih jedara
u oluju. Posadu su veinom inili ljudi s Nantucketa i svi su zajedno potonuli,
rekao je Jared. Zato godinama nakon toga nije bilo dobro biti Kingsley na
ovom otoku.
Ali Caleb se vratio, rekla je Jilly.
Da, vratio se.
Je li Valentina ikad vidjela duha ovjeka kojega je voljela?

341

mart@& nymphe
Nije. Kad se prvi put pojavio u kui Kingsley, bilo je to est godina nakon to
mu je brod potonuo. Dotad je Valentina ve bila otila, a Obed se ponovo
oenio. Ali djedov sin je bio ondje i mogao je vidjeti svoga oca i razgovarati s
njime.
Je li djeakova maeha bila dobra prema Calebovu sinu?
Da, bila je. Nije imala vlastite djece, pa je mladog Jareda jako voljela.
A podmukli roak?
Umro je mlad, brzo je rekao Jared, a zatim joj pogledom jasno dao do
znanja da o tome ne eli govoriti. Brzo joj je prepriao sljedeih dvjesto godina,
da bi doao do Alix i onoga to je ona vidjela i to mu je Caleb ispriao o
svojem konanom naputanju ovoga svijeta.
Ali on ne smije uzeti Victoriju sa sobom, rekao je Jared, oima pokazujui
koliko ga je toga strah. Ona je tako iva. Brine se o drugima i bila je tako dobra
druica teti Addy. Znale su pjeice odlaziti u grad i zajedno objedovati i
razgovarati o tome kako bi Victoria mogla prepriati prie koje je proitala u
dnevnicima. Teta Addy je bila tiha i vrijedna osoba, dok se Victoria ponaa
poput kakve kraljice iz davnine. Privlai ljude sebi. Savreno su pristajale jedna
drugoj.
Jared je pogledao Jilly. Djed govori o ljudima koji podsjeaju jedni na druge i
o reinkarnaciji, i zna da e napustiti ovaj svijet na dan Izzyna vjenanja. Ali, ako
uistinu voli Victoriju, nee je odvesti sa sobom. Ako Alix...
Ako Alix to? upitala je Jilly.
Kad bih ja morao napustiti ovaj svijet, ne bih bio toliko sebian da je
povedem sa sobom. Ne bih mislio da je moja srea vanija od njezina ivota.
to Caleb eli uiniti?
Kae da u svemu tome nema izbora. Nije izabrao biti duh i nee biti u
mogunosti odluiti to e se dogoditi pri njegovom odlasku. Pogledao je Jilly
kao da od nje trai savjet.
Mislim da trebate Victoriju drati podalje od Nantucketa sve do poslije
vjenanja, rekla je Jilly.
342

mart@& nymphe
Slaem se, rekao je Jared, i mislim da sam u tome uspio. Ispriao joj je o
dnevnicima tete Addy koje je Victoria eljela, ali nije mogla pronai. Sve dok
vjeruje da e izbivanjem dobiti pristup dragocjenim dnevnicima Kingsleyja, nee
se pribliavati Nantucketu.
To je dobro.
Nijedno od njih dvoje nije izreklo ono oito: smrt te moe snai gdje god bio.

343

mart@& nymphe

Dvadeset esto poglavlje


Bolo je skoro est sati kad su Jared i Jilly napustili Lexienu kuu. Ni ona ni
Toby nisu se jo bile vratile s posla. Jared se presvukao u svoju staru odjeu i
nakon razgovora s Jilly se osjeao bolje. Sada je elio vidjeti Alix. Moda uspije
dovoljno razbistriti glavu da moe razmiljati o projektu obnove.
Imate li to protiv da se zajedno s vama vratim do kue? upitala je Jilly.
Ken e se uskoro vratiti, a obeala sam mu da u pripremiti veeru.
Izgleda da se vas dvoje dobro slaete, rekao je Jared.
Veoma dobro, rekla je ona smijeei se.
ao mi je to sam vam danas toliko toga svalio na lea. Sigurno mislite...
Bacivi pogled niz Kingsley Lane, odjednom je uutio. Obino je to bila mirna
ulica. Jedina ivlja kua bila je gostionica Sea Heaven, ali na njezino se
parkiralite ulazilo iz druge ulice.
Meutim, sada je Kingsley Lane bila sve samo ne mirna. Cijelu su ulicu zakrili
kamioni za dostavu. U mimoilaenju su morali voziti preko nogostupa. Na
kamionima su bile ispisane tvrtke cvjeara, dostavljaa hrane, trgovine morskim
plodovima, vinarije.
Te su isporuke mogle znaiti samo jedno. Victoria je stigla!
U stanju oka, Jared je samo stajao i promatrao taj kaos. Nije imao pojma
kako je uspjela sve te trgovine nagovoriti na isporuku na privatnu adresu. Meu
kamionetima se nalazilo i pet-est automobila s mukim vozaima. Dva klinca
na biciklima nosila su koare pune cvjetnih aranmana.
Hej! doviknuo je jedan od djeaka Jaredu. Znate li gdje je kua
Kingsley?
Jared se previe mrtio da bi odgovorio.
Na broju dvadeset tri, odgovorila je Jilly i pokazala rukom. Velika bijela
kua.
Hvala, rekao je djeak, ponovo se uspeo na bicikl i odvezao dalje.
344

mart@& nymphe
Jilly je pogledala Jareda. Priprema li to netko zabavu?
I da i ne, rekao je Jared. Samo Victorijin dolazak moe izazvati ovakav
nered.
Jilly je irom rairenih oiju promatrala dugu kolonu vozila. Neto dalje,
dvojica su mukaraca bijesno vikali jedan na drugoga. Pogledala je Jareda koji je
stajao u mjestu, zurio u kamione i inio se nepominim poput kipa. Hoe li se
potui?
Vjerojatno, rekao je Jared. To je uobiajeno u blizini Victorije. Okrenuo
se njoj. Zato ne proete kroz tu ogradu straga i tim putem poete do
gostinske kue ? Prepustite meni da se prvi pozabavim Victorijom.
Sretno, rekla je Jilly i prela ulicu.
Jared je jo kratko vrijeme stajao ondje i pokuavao pribrati misli. Ostalo im
je jo samo malo vie od dva tjedna do vjenanja. Dovoljno je dobro poznavao
Victoriju da bi znao kako nema nikakve anse nagovoriti je da otie prije
vjenanja mlade ene do koje joj je bilo stalo. Pored toga, daljina nee sprijeiti
ono to bi se moglo dogoditi.
Jared je pogledao u nebo. Kako divan dan, ali njemu su na umu bile jedino
sve zlokobnije i zlokobnije misli. Treba li Victoriji priznati svoje strahove? Ali
istoga je trena znao da to nee uspjeti. Ako Victoriji kae istinu o svojem djedu,
ona e bez dvojbe eljeti vidjeti Caleba. Razgovarati s njime, napraviti intervju,
pitati ga kako se osjea zbog svega toga. Kako ste se osjeali kad ste se
utopili? Kako ste se osjeali kad ste shvatili da ste izazvali smrt stotinu
prijatelja i roaka? Victoria e rei da ta bolna pitanja postavlja zbog svojih
romana kao da je to jedino potrebno opravdanje.
A tu je bila i velianstvena ljubavna pria. Cijelog je ivota sluao o ljubavi
izmeu Caleba i Valentine. Otac mu je ispriao tu priu, i teta Addy, ali i njegov
djed osobno. Svaka je pria sadravala drukije elemente, ali sve su se
podudarale po pitanju velike, duboke ljubavi koju su Caleb i Valentina osjeali
jedno prema drugome. Ljubavi tako potpune, tako iskrene da je nita na svijetu
nije moglo prekinuti. Ni smrt ni vrijeme nisu mogli zaustaviti njihovu ljubav.

345

mart@& nymphe
Dok je Jared promatrao kako se kamioni sporo kreu, istovaruju svoje
isporuke i zatim odlaze, zapitao se je li ikad vidio svoga djeda s Victorijom.
Caleb je esto sjedio u susjednoj fotelji kad je Ken bio ondje, ali to se dogaalo
kad je tu bila Victoria? Jared se nije mogao sjetiti. Ali sjeao se djedovih rijei
kako je promatrao Victoriju dok se svlaila. Ali samo Victoriju, rekao je.
Dok je jo jedan djeak na biciklu prolazio s buketom u koari, Jared je rukom
obrisao lice. Nije imao pojma kako s ovim izii na kraj. Poelio je nazvati Alix i
predloiti joj da odlete do Mainea. Odmah. Moda je uspije nagovoriti da
ostane s njime ondje dok ne proe Izzyno vjenanje. Ulogu kume moe preuzeti
Lexie. Vratit e se kad sve bude gotovo.
Ali spremio je svoj mobitel. Kingsleyji nisu bili na glasu kao kukavice i on nee
biti prvi koji e to promijeniti.
Podigao je ramena i polako se uputio svojoj kui, probijajui se kroz gomilu
dobavljaa. Njih su trojica ekali u kuhinji. Jared je izvadio lisnicu, dao im
napojnicu i rekao da ostave cvijee, pie, hranu, i otiu.
Potrajalo je neko vrijeme, ali ih se napokon rijeio. Mogao je uti Victorijin
smijeh koji je dopirao iz prednje dnevne sobe i namrtio se. Kako e je, zaboga,
nagovoriti da otie, a da joj ne otkrije pravi razlog za to?
Nakon to je Jared spremio dostavljenu hranu u hladnjak, pogledao je kartice
na nekim buketima cvijea. Sada ljeto uistinu moe zapoeti, pisalo je na
jednoj. Isto mjesto, isto vrijeme? Nije bilo potpisa. Ogromni buket koji je
zauzimao cijeli stol bio je od Lexiena efa, Rogera Plymoutha. Jared ak nije niti
znao da ga Victoria poznaje. Moj avion je va. Moete li nam, molim vas,
pokloniti svoj autogram? Sanjam o tebi... pisalo je na jo jednoj
nepotpisanoj kartici.
Jared nije znao treba li biti impresioniran ili zgroen. Naginjao je ovom
potonjem.
Kreui hodnikom prema prednjoj dnevnoj sobi, pokuao je sebe obodriti.
On i teta Addy znali su se smijati ljudima koji su se Jaredu divili jer ga nikad
nitko u poslovnom svijetu nije uspijevao zastraiti. ak i dok je jo bio mladi
arhitekt poetnik, nikad nije osjeao nervozu prije odlaska na neki sastanak.
346

mart@& nymphe
To je zato to si puno vremena proveo uz Victoriju, rekla bi teta Addy.
Ona zna kako veinu ljudi natjerati da ine to ona eli. Ako moe izii na kraj
s Victorijom, moe upravljati cijelim svijetom.
Kad je doao do vrata, Jared je zastao i zagledao se u prizor pred sobom. Na
sredini kaua je sjedila lijepa Victoria. Kao i uvijek, bila je savrena.
Velianstvena joj je crvena kosa bila znalaki zamrena, poeljana tako da
izgleda kao da je upravo sila s povjetarca. Zelene su joj oi s gustim, crnim
trepavicama uspijevale istodobno izgledati i zavodniki i nevino. A tijelo... Iz
mnogo vremena provedenog s njom znao je da je za ouvanje linije koju joj je
priroda podarila radila naporno, poput profesionalnog bodi bildera. Ali
uspijevala je izgledati kao da te svoje izvanredne linije uope nije svjesna.
Okruivala su je etiri mukarca. Dok je ona bila oputeno zavaljena na
jastuke, oni su se nesvjesno nagnuli naprijed, kako bi joj bili to blie. Na stolu
se nalazio bolji servis za aj tete Addy, alice su bile pune, a bilo je tu i lijepih
tanjura prepunih sendvia, torte, kolaa, peciva. Jared bi se bio okladio u svoju
jednogodinju plau da Victoria nije ni prstom maknula u pripremi aja.
Upravo je namjeravao poi joj ususret kad je, okrenuvi se, primijetio djeda
kako stoji po strani. Jaredu je on bio jasan poput suneve svjetlosti, ali nitko ga
drugi nije mogao vidjeti. Kad je Caleb podigao pogled, od onoga to je ugledao
Jaredu je zastao dah.
Na licu mu je bio izraz potpune ljubavi. Uarene, dirljive, sirove, nenadmaive
ljubavi, onakve za koju ovjek umire, rtvuje se i pati. Bila je to ljubav na kakvu
je ovjek bio spreman ekati dvjesto godina da se ispuni. Iskrena ljubav u
svome najiem obliku.
Jaredu se moralo na licu primijetiti to je vidio jer je Caleb istoga trena
uklonio taj ljubavlju obuzet izgled s lica. Uputio je svome unuku vragolasti
osmijeh i zatim u bljesku nestao.
Dragi moj Jarede, dopro je do njega Victorijin glas. Napokon si ovdje.
Jared je istodobno prokleo svoju sreu i ivot i molitvom zatraio pomo. Kad
joj se okrenuo licem, smijeio se.

347

mart@& nymphe
Kad ga je Victoria obgrlila svojim rukama, morao se osjetiti sret-nim to je
vidi. Poljubila ga je u bradom obrasle obraze i lijepom mu rukom prola kroz
kosu.
Je li sve to za moju Alix? upitala je Victoria. Oduvijek joj se sviao taj
imid pripadnika motocildistike bande. Ili je poela voljeti ribare s
Nantucketa?
Mislim da je po stvari prljavi arhitekt, rekao je dok ga je ona hvatala pod
ruku da je povede do kaua. Ostali su im mukarci s oklijevanjem nainili prolaz.
Da, mojoj bi se Alix to svialo. Poznaje sve ove momke, zar ne?
Jared je preao pogledom po prisutnima. Da, sve ih je poznavao. Odluno je
odmjerio trojicu oenjenih, dajui im do znanja da bi trebali otii to su oni i
uinili ostavljajui iza sebe jedino doktora Huntleya koji je izgledao kao da je tu
pustio korijenje.
Kako si ti zloest djeak, nasmijanih je oiju rekla Victoria nakon to se
oprostila od ostalih. Freddy mi je upravo priao kako su se on i Alix dobro
zabavljali. Nisam imala pojma da ti i ona istraujete obiteljsku povijest.
Jared je progutao slinu. Rei e Victoriji to je manje mogue.
Freddy poznat i kao doktor Frederick C. Hundey je srknuo svoj aj.
Mlada Alix je traila Valentinu.
Oh, da, rekla je Victoria. Neuhvadjivu Valentinu. Je li togod otkrila?
Ba nita, rekao je Jared stavljajui veliki komad krem kolaa u usta.
Victoria mu je uputila osmijeh koji je govorio da e na koncu ipak sve izvui iz
njega. Uinila je da Jared poeli otrati na kat i negdje se skriti. Ili moda
zgrabiti Alix i odletjeti natrag u New York.
Okrenula se doktoru Huntleyu. Freddy, pri sljedeem e mi posjetu morati
sve ispriati.
Oh , rekao je doktor Huntley i trebao mu je jedan dugi trenutak da shvati
kako to znai da bi trebao otii. Brzo je spustio svoju alicu, uzeo jo jedan
sendvi i ustao da se oprosti.
348

mart@& nymphe
Cim su ostali sami, Jared je zijevnuo. Satima sam budan. Mislim da u...
Jarede, dragi, rekla je Victoria, moramo razgovarati.
On je ustao. Naravno, samo je tvoj dolazak bio neoekivan, a ja jo moram
obaviti gomilu stvari. Da si mi rekla da dolazi kao to si, ini se, rekla cijelom
otoku mogao sam izdvojiti neto vremena. Ali ovako... Nije mogao smisliti
kako nastaviti la. Krenuo je prema vratima.
elim znati kakve su tvoje namjere prema mojoj keri.
Jared se osvrnuo, a na licu mu se vidjelo iznenaenje. eli znati o Alix? I
meni?
Da, naravno. Zato sam dola. Znam da ti to nisi elio i dok sam ovdje,
planiram biti tihi mali mi, ali apsolutno moram znati sve o mojoj dragoj keri.
Jared je znakovito pogledao u vjerojatno pola tuceta cvjetnih aranmana
razasutih po sobi. Ovo je trebalo predstavljati tihog malog mia.
No, dobro, rekla je ona odmahnuvi rukom. Nisam stigla jahtom.
Ne ovaj put.
Victoria se slatko nasmijeila i potapala sjedalo do sebe. Molim te sjedni,
Jarede dragi, nisam te vidjela mjesecima, a Kenneth je bio po obiaju sebian i
nije mi elio rei nita o mojoj vlastitoj keri. I pogledaj ovo. Posegnula je pod
kau i izvukla bijelu kutiju koju je prepoznao. Sauvala sam ovo samo za nas i...
Iza jastuka je izvukla bocu dvadeset pet godina starog ruma. Ovo je za zain
Addyna vrajeg aja. to kae? Utipci iz Downyflakea i rum?
Jared je odmahnuo glavom. Victoria, kunem se, ti bi mogla armirati i
avla. Sjeo je na kau do nje.
Po onome to sam sluala o tebi i mojoj keri, upravo si ti takav. Nisi
planirao pobjei natrag u New York i napustiti je, zar ne? Alix nije poput mene.
Ona je ozbiljna poput svojeg oca.
Ne, rekao je Jared prihvaajui alicu aja koju mu je ponudila. Ne
planiram ostaviti Alix.
Victoria se nasmijeila. Zna li i ona to?
349

mart@& nymphe
Uputio sam joj dovoljno naznaka, tako da bi morala znati.
Hmmm, rekla je Victoria, odlomivi komadi utipka i delikatno ga
gricnuvi. Mi ene nismo dobre s naznakama. Vie volimo jasne izjave vjene
Ijubavi.
Jared je prinio alicu ustima.
I volimo prstenje, rekla je Victoria. Sve osim smaragda i broja pet.
Victoria, rekao je Jared, mislim da sam dovoljno star da bih sam
odluivao o odreenim aspektima svoga ivota.
Naravno da jesi, dragi, ali ja tebe i Alix toliko volim. Zna to, zar ne?
Da, znam, rekao je Jared. Brinut u se o Alix, obeavam.
Nije li to divno? rekla je Victoria. Ne znam kako smo Ken i ja bili u stanju
stvoriti dijete koje je utjelovljenje najboljega u nama oboje. Jesi li impresioniran
njezinim darom za arhitekturu?
Prilino.
Ken je rekao da gradi kapelicu koju je Alix projektirala. Daj, dozvoli da ti
nalijem jo malo, i uzmi jo jedan utipak. Doista izgleda umorno i, sad kad
sam ovdje, pomoi u ti u svemu to zatreba.
Zahvaljujui rumu i eeru, Jared se poeo oputati. Victoria, ne znam gdje
su dnevnici tete Addy.
Victoria je duboko uzdahnula, prinijevi ruku grudima na kojima se jasno
nazirao petnaest centimetara dugaak procjep meu dojkama. Zar misli da
sam zbog toga dola? Jarede, moj najdrai djeae, mislila sam da me bolje
poznaje. Gleda me kao da se boji da bih mogla... No, da bih mogla rastaviti
ovu kuu u potrazi za njima. Poupati podne daske ili uiniti neto jo stranije
od toga. U oima su joj se skupljale suze, zbog ega je njihovo smaragdno
zelenilo zasjalo jo jae. Zar si mislio da sam mogla provesti godine u ovoj
prekrasnoj staroj kui, a da je ne zavolim gotovo kao i ti?
Pa, mislio sam... Zautio je jer je Victoria izgledala povrijeeno. Znao sam
da e ih eljeti vidjeti.
350

mart@& nymphe
Naravno da to elim, rekla je treptanjem tjerajui suze. Sigurna sam da e
se ve pojaviti. Kenneth je rekao da je upoznao neku malu... Odmahnula je
rukom. Istraivaicu, ili tako neto, i da e je zaposliti za pregled potkrovlja.
Nadam se da to moe sebi priutiti. Naravno, Kenneth nikad nije bio previe
mudar kad je u pitanju novac, ali tko sam ja da prigovaram? Zar doista doputa
toj strankinji da boravi ovdje, u tvojoj kui?
Jared je uzeo svoj etvrti utipak i njime napunio usta. Nije namjeravao
Victoriji otkriti nikakvu informaciju o Jilly. Onda, jesi li stigla brzim trajektom?
Ona se slatko nasmijeila. Ne, ovaj put sam dovezla auto. Mislila sam da e
ga Alix zatrebati. Ona ne zna dobro voziti onaj tvoj uasni kamionet, zar ne? I,
usput, gdje je ona?
U Dilysinoj kui. Dao sam joj neke planove da na njima radi.
udno je da si otiao tamo raditi kad ti je ured ovdje. Pitam se to te je na
to natjeralo? Priekala je Jaredov odgovor, ali on je mudro utio. Jesu li to
planovi za nekoga koga poznajem?
Jared je pretpostavljao da Victoria zna za Jillyne veze s Taggertima i
Montgomeryjima i da je vjerojatno svjesna njihova bogatstva, ali ovoga se trena
nije u to elio uputati. Rei joj o potrazi za Parthenijom vodilo bi do Caleba.
Sumnjam. Sluaj, rekao je, ustajui. Moram Alix odnijeti neke papire, pa je
zato bolje da poem. Siguran sam da si ve primila pozive na veeru.
Nekoliko njih. Zaobila je stoli i ispruila ruke prema njemu.
Morao ju je zagrliti.
Jarede, moj najdrai, najdrai djeae, njeno je rekla, ne moe zamisliti
koliko mi je drago zbog tebe i Alix. Uvijek sam mislila da ste vas dvoje stvoreni
jedno za drugo. Kenneth se zbog toga sa mnom prepirao, ali ja sam bila
ustrajna. Oboje ste uistinu fini ljudi i ja vas oboje jako volim. Odmaknula se od
njega, jo uvijek ga drei za ruke. Nisam mogla stvoriti boljeg ovjeka za svoju
ker od tebe. Zna li koliko te cijenim?
Jared se na njezine rijei smekao. I ja tebi mnogo dugujem. Da nije bilo
tvoje pomoi, ne bih bio ovdje gdje sam danas.
351

mart@& nymphe
Samo sam ti povremeno davala novanu potporu i ohrabrenje. To nije
mnogo.
Za mene je to sve, rekao je Jared.
A sada ti dajem ono najdragocjenije to imam, svoju prekrasnu, briljantnu
ker.
Ona je doista to oboje, rekao je Jared toplo se smijeei na spomen Alix.
Bili su odvojeni samo nekoliko sati, ali ve mu je nedostajala.
Drago mi je to tako misli, rekla je Victoria nagnuvi se naprijed i
prislonivi svoj topao, mekan obraz uz njegov. Onda, sada mi moe dati
Valentinin dnevnik, apnula je.
Jaredu je trebalo kratko vrijeme da reagira, nakon ega se irom otvorenih
oiju odmaknuo od nje. Tek smo ga juer pronali! Tko ti je za to rekao?
Twigova ena Jude mi je poslala poruku. Godinama smo tako dobre
prijateljice. Oboavam njezinu piletinu i...
Victoria! Planirao joj je dati taj dnevnik, ali nije mogao podnijeti
podmuklost u nainu na koji je za njega doznala.
Da, dragi?
Okrenuo se od nje. Idem kui, k Alix. Sada mu je na umu bilo jedino da je
mora vidjeti. Trebala mu je njezina pribranost, smirenost, to to nije pokuavala
manipulirati svakim koga bi upoznala. Jedina mu je elja bila biti s njome.

352

mart@& nymphe
Dvadeset sedmo poglavlje
Alix se odmaknula od raunala, zabacila ruke iza lea i protegnula se. Bilo je
ve kasno, a Jared se jo nije vratio. Ali tada, kao da ju je proela elektrina
struja i ona je pogledala prema vratima. Nije se iznenadila kad je Jared irom
otvorio vrata.
Ali iznenaujui je bio izraz njegovog lica: divlja, vrela elja.
U ruci je nosio torbu koju je ispustio na kuhinjsku radnu plohu, a zatim je bez
rijei rairio ruke prema njoj.
Alix mu je bez oklijevanja potrala ususret. Malo se pognuo da je uhvati,
rukama joj podignuo stranjicu i privukao je sebi. Ona ga je nogama obgrlila oko
struka. Pritisnuo je usne uz njezine, jezici su im se dodirnuli, a ruke, noge i tijela
isprepleli.
Na trenutak se odmaknula od njega. Nadglasavajui snano lupanje svoga
srca, rekla je: Mama eli da se sutra naemo s njome na ruku.
Jared je kratko kimnuo glavom i opet poloio usne na njezine, kreui prema
spavaonici. Kad mu se na putu nala stolica, samo ju je gurnuo ustranu.
Oh, Boe, rekla je Alix, ali tada joj je Jared poeo ljubiti vrat i ona je
zaboravila na rijei.
Bacio ju je na krevet, tako da su pokrivai i jastuci poletjeli u zrak.
irom otvorenih oiju, poela je raskopavati svoju bluzu, ali Jared ju je
jednostavno strgnuo s nje, usnama pratei ruke. I ostatak njezine odjee je u
trenu nestao, a on je samo na tren zastao, dovoljno da je odmjeri pogledom.
Tako si lijepa, apnuo je.
Alix ga je privukla sebi, smijeei se pod pritiskom njegova tijela, uivajui u
dodiru njegove odjee s njezinom golom koom. Ruke su mu krenule njezinim
tijekom, zalutale joj meu noge i prstima prodrle u nju. Ona je glasno
uzdahnula, zabacila glavu i sklopila oi kad su mu usne dotaknule njezine grudi.
Doveo ju je do vrhunca elje, ljubei je i usput je dodirujui. I upravo kad je
pomislila da vie ne moe izdrati, otkotrljao se s nje i u trenu se razodjenuo.
353

mart@& nymphe
Bio je red na Alix. Usne i ruke su joj poele lutati njegovim ti-jelom, skrasivi
se napokon na njegovoj jezgri. Dok se sputala, Jared je zabacio glavu. Nekoliko
minuta kasnije, kad vie nije mogao izdrati, gurnuo ju je na lea i svom silinom
svoje elje uao u nju. Alix je ispruila ruke da se uhvati za uzglavlje kreveta i pri
svakom njegovom silovitom naletu glasno jeala.
Kad su dosegnuli vrhunac, omotala mu je noge oko struka, ruke oko vrata i
dozvolila mu da je visoko podigne. Nije mogla zatomiti krik.
Sruio se na nju, ali nije se odmaknuo, samo ju je drao tako vrsto da je
jedva mogla disati. Ali, sa znojnim, tekim mukarcem na sebi, kome je trebao
zrak?
Jesi li dobro? njenim i zabrinutim glasom joj je apnuo na uho.
Vie nego dobro.
Otkotrljao se s nje, ali ju je i dalje drao tijesno uza se, pomaknuvi joj nogu
tako da se nala meu njegovima.
Trebalo joj je neto vremena da se oporavi od onoga to su upravo uinili. U
njegovu je voenju ljubavi bilo urbe, potrebe koju nikad prije nije osjetila.
Poeljela mu je postaviti mnotvo pitanja, ali je ipak ostala utjeti. Umjesto
toga, ekala je da on progovori.
Nisam te povrijedio?
Daleko od toga, rekla je Alix.
Danas si mi jako nedostajala.
Nije eljela isticati ono to je bilo oito, da je bio odsutan svega nekoliko sati,
ali opet, i on je njoj nedostajao. Raditi na planovima bez njega nije bilo ni izbliza
zabavno kao zajedniki rad. to si radio?
Oklijevao je s odgovorom. Posvaao sam se s djedom.
Oh, rekla je Alix, pokuavajui ostati pribrana premda je znala da je njegov
djed duh. Progutala je slinu. Oko ega?
Jared joj nije mogao rei za svoje strahove zbog Victorije. Nije mi se svidjelo
to ti se onako ukazao.
354

mart@& nymphe
elio mi je ispriati o Valentini, rekla je Alix, a zatim se tiho nasmijala.
Branila je jednog duha.
Jared ju je poljubio u elo. Mogao je meni rei ono to je imao.
Valjda je tako, rekla je Alix. Ali, zapravo, taj je dan bio vrlo lijep. Sve to me
je tek kasnije uznemirilo. Jesam li ti rekla za haljinu koju sam nosila?
Je li te natjerao da odjene nekakvu povijesnu grozotu? Jared je zvuao
kao da je spreman opet se poeti ljutiti.
Ne, rekla je ona. Bila je to prekrasna bijela pamuna vjenanica.
On se smirio. Kojoj je suknja preklopljena na ovaj nain? Rukom je
pokazao to misli. I spakirana u zelenoj kutiji?
Ona se odmaknula da ga pogleda. Upravo ta. Tko ju je nosio?
Nitko. To je vjenanica tete Addy. Pokazala ju je mojoj majci jednoga dana
kad sam bio ondje. Pokuale su neku roakinju nagovoriti da je odjene na
svojem vjenanju, ali ona je eljela neto s dugim rukavima i od sjajnog
materijala.
Pa, ja bih je nosila... zapoela je Alix, ali onda je samu sebe uutkala. Nije
bilo dobro o svojoj haljini za vjenanje govoriti ovjeku za kojega nisi niti
zaruena, koji s tobom nije razmijenio niti ono volim te.
Hoe li ti biti teko ispriati mi to se tono dogodilo u nedjelju? upitao je.
elim uti svaku pojedinost.
Alix je poela od poetka, od kinog jutra kada se probudila s neodoljivom
eljom da poe u potkrovlje. Nastavila je tako sve do trenutka kad je nestalo
prozora vjenanja.
Tijekom svega toga, Jared je paljivo sluao, kimajui glavom dok je govorila
o ljudima koje je vidjela na vjenanju.
Osjeala sam se kao da ih uistinu vidim, ali sada vie nisam sigurna je li bilo
tako.
Tko je jo bio ondje? Gdje je bila Valentina? upitao je Jared.
355

mart@& nymphe
Kad mu je Alix ispriala priu o tome kako su se kapetan Caleb i Valentina
upoznali, morala se nasmijati. Zvualo je to veoma slino neemu to bi moja
majka uinila. Caleb mi je samo ispriao o tome sastanku. Nije mi to pokazao.
Djeda bi bilo previe sram pustiti nekoga da vidi kako ga je nadmudrila
djevojka, rekao je Jared. I nikad nikome prije nije ispriao tu priu. O tome bi
se zasigurno prialo kroz narataje.
Rekao je da sam ja prva kojoj to govori. Naslonila mu je glavu na grudi.
Jesi li vidio mamu?
Oh, da , rekao je, pa joj ispriao za kamione i bicikle i mukarce koji su se
ondje pojavili. ak je i Roger Plymouth poslao cvijee.
Ooooooh, rekla je Alix.
Moram se nai s tim momkom, rekao je Jared.
Mogu li ja poi s tobom?
Zareavi, prevrnuo se na nju. Zbog toga zasluuje kaznu.
U potpunosti se slaem, rekla je otvarajui svoja usta pod njegovim
usnama.
Ovoga puta su ljubav vodili oputeno, kuajui tijela jedno drugome, ljubei
se i milujui, istraujui. Sat kasnije, kad su legli jedno drugome u zagrljaj, znojni
i zadovoljeni, Jaredu je poeo kruliti eludac.
Zaboravila sam neto pripremiti za veeru, rekla je Alix.
U redu je. Prije dolaska sam poharao Victorijin hladnjak. Imam jela iz
najboljih restorana na otoku. Ustao je iz kreveta i poao u kupaonicu.
Moja majka doista vjeruje u dobru prehranu.
Dok je u svojoj nagoj velianstvenosti stajao na vratima, pogledi su im se
susreli. Nisu morali izrei ono to su mislili. Sada kad je Victoria ovdje, stvari e
se promijeniti. Ako nita drugo, vie nee veliku staru kuu imati samo za sebe.
Jilly je bila tako tiha i provodila veinu vremena s Kenom, pa ih njezin boravak u
kui nije smetao. Ali Victoria e biti u sobi odmah s druge strane hodnika i
356

mart@& nymphe
uvijek e oko nje biti ljudi. Kao tinejderica, Alix je bila ta koja se neprestano
alila na glasnu glazbu ili poodmaklo doba dana.
Jared je uzdahnuo, a zatim se nasmijeio. Bit e nam dobro. Ona eli
Valentinin dnevnik, pa e moda, ako joj ga damo... Slegnuo je ramenima.
eli li se istuirati sa mnom?
Rado, rekla je Alix i zbacila sa sebe pokrivae.
Preutnim dogovorim, vie nisu priali o Victoriji. eljeli su uivati u vremenu
koje su imali nasamo. Nakon zajednikog tuiranja, na podu su rasprostrli pravu
gozbu i posvetili se onome to su toliko voljeli: pregledali su arhitektonske
planove. Alix je bila zadovoljna s onim to je uspjela napraviti, ali Jared se s
mnogo stvari nije slagao, pa joj je to i rekao.
Kinglseyju, rekla je Alix, nema pojma to govori.
Bilo je to ono isto to mu je rekla kad su prvi put zajedno radili, a to se sada
inilo tako davnim. Pogledali su jedno drugome u oi i nasmijali se. Tada ga se
Alix gotovo bojala, ali sada joj se bilo teko prisjetiti da je on Veliki Jared
Montgomery.
inilo se da su se dobro razumjeli jer je on odgurnuo tanjure i nakon toga su
vodili ljubav na skicama stare kue Montgomeryja. Bilo je to posebno lijepo
voenje ljubavi jer su oboje osjeali promjene koje su ih ekale.
Kasnije je Alix, odljepljujui tri lista papira s Jaredovog trbuha, rekla: Mogli
bismo ostati ovdje.
Dilys se sutra vraa. eljet e nazad svoju kuu.
A kua Lexie i Toby? upitala je Alix.
Nema privatnosti.
Jedino emo morati biti vrsti s mamom, rekla je ona. I zakljuavati vrata
spavaonice.
eli li da poemo u moj stan u New Yorku?
Alix su na trenutak zasjale oi, ali onda je odmahnula glavom. Moda nakon
Izzyna vjenanja.
357

mart@& nymphe
Dobro, rekao je on. Nakon vjenanja. Okrenuo je glavu kako ona ne bi
primijetila strah koji mu je preletio preko lica. Tada e njegov djed napustiti
ovaj svijet i moda e i Victoria otii s njime.
Jared je opet pogledao Alix. Ako moe dovoljno dugo drati ruke podalje
od mene, volio bih ti pokazati mnogo bolju zamisao za istono krilo.
Moda drukiju, ali ne i bolju. A to se ruku tie, obeao si da e mi jesti s
trbuha. to se s time dogodilo?
Nisi vidjela okoladni mus koji sam donio sa sobom? Namijenjen je za
razmazivanje po tvome golom trbuhu. Ali najprije te moram pouiti o obnovi
kue.
Ja sam tvoja uenica i eljna sam znanja. Jesi li donio i tuenog vrhnja?
Punu zdjelu.
Donesi te papire i poni ve jednom, zapovjedila je i Jared ju je
posluao.
Sljedeeg je jutra Victoria sjedila za kuhinjskim stolom i po prvi put se u
velikoj staroj kui osjeala usamljenom. Kako je udno bilo biti ovdje i ne vidjeti
i razgovarati s Addy. Tijekom godina su se bile dobro uskladile, znajui kome e
poi u posjet, gdje e jesti i druge stvari. Sada se kua inila ogromnom i
praznom.
Sino je za veerom Victoriji bilo drago vidjeti se s nekim starim prijateljima s
Nantucketa ali to nije bilo isto. Addy nije bila tu. Victoria se uvijek morala
dobro potruditi da nagovori Addy na izlazak van, meu ljude, ali kada bi je
napokon posluala, uivala je u tome. A Victoria je voljela uza se imati nekoga
tko je znao istinu o svemu o emu je govorila. Pogledala bi nekog mukarca i
rekla: Ba je zanimljiv!, a zatim bi se kod kue ona i Addy pijuckajui pie,
smijale tome kako je bio tup i napuhan.
Ali sino nije bilo nikoga tko bi je pogledao podignutih obrva, suspreui
smijeh i Victoriji je Addy uasno nedostajala.
Za sudoperom je stajala Jilly Taggert, pretvarajui se da pere posue. Victoria
je znala da joj je prezime drukije, po muu, ali ga je zaboravila. U nekoliko
358

mart@& nymphe
sveanih prigoda susrela je Jillynu ogoricu, spisateljicu Cale Anderson, i ona joj
se svidjela. To to su pisale u razliitim anrovima i to im je prodaja knjiga bila
priblino jednaka prijeilo je da se meu njima razvije ljubomora koju su pisci
jedni prema drugima esto osjeali.
Victoria je preko svoje alice s kavom pogledala Jilly i znala da tu nee biti
nekog dubokog prijateljstva. Barem ne zasad. Ovoga je trena Jilly bila jedino u
stanju zuriti kroz prozor prema gostinskoj kui, pretraujui oima vrt u potrazi
za bilo kakvim pokretom. ekala je da se pojavi Ken.
Ona i Jilly jutros su malo avrljale o nevezanim stvarima, nita ozbiljno, ali
Victoria je mogla vidjeti da je Jilly spremna na ivotnu promjenu. Dugo je
godina bila udovica, a sada je njezino dvoje djece
blizanci, sin i ki
odlazilo od kue na fakultet to je Jilly davalo slobodu da poe gdjegod je
ivot odnese. I bila je spremna.
Victoria je znala da e Ken biti problem. Kroz vlastito dugo i bolno iskustvo
nauila je da njezinoga biveg mua treba gurati kako bi neto poduzeo. Bilo je
tako strano da je nakon pet godina braka Victoria morala uskoiti u krevet
drugog ovjeka kako bi Kena natjerala da shvati njezin jad. Bio je slijep prema
preziru koji su prema Victoriji pokazivali njegovi roditelji, prema stalnom
podsjeanju na to da je neko bila konobarica u ladanjskom klubu u kojem je
Ken po cijeli dan igrao tenis kao da je ona to mogla zaboraviti! Bez obzira to
Victoria uinila, to za njegove roditelje nije bilo dovoljno dobro. Ali jo je gori
bio nain na koji su promatrali malu Alix, kao da je prosuuju. inilo se da jedva
ekaju vidjeti hoe li biti poput njih ili e poput svoje majke na ivot gledati bez
ozbiljnosti koju to zavreuje.
Victoria je plakala, preklinjala i prijetila, pokuavajui Kena natjerati da
poslua njezine prigovore, ali on je s njome razgovarao jedino kao s djetetom i
govorio joj da u svemu pretjeruje. U pokuaju da je primiri, rekao je da mu se
kod Victorije svia upravo to to je potpuna suprotnost onome s ime je
odrastao. Ali istina je bila da Ken nije vjerovao u pokazivanje emocija ali
opet, sve dok nije upoznao Victoriju, ivot mu je bio tako savren da nije niti
osjeao potrebu za ikakvim dubljim osjeajima.
S Victorijina gledita, odlazak u krevet s Kenovim poslovnim partnerom bilo
je neto to je morala uiniti. Jo ju je uvijek udilo to to se Ken nikad nije
359

mart@& nymphe
zapitao zato je to uinila u njihovoj kui, u njihovu krevetu, i to ba u vrijeme
kad je najavio da e se vratiti kui.
Ali Kenov bijes i bol nisu imali onakav uinak kakvom se Victoria nadala.
Nakon svega, on je jo uvijek nije sluao. Jedino je elio vikati i mrgoditi se, i
nita vie.
Frustrirana preko krajnjih granica izdrljivosti, Victoria je odluila svome
muu dati vremena da se smiri. Uzela je malu Alix i pobjegla na Nantucket, ali
nikad nije mislila zauvijek otii. Jedino je eljela da Ken shvati kako je to biti
potpuno jadan a znala je da e se bez njih tako osjeati. I eljela ga je dovesti
u poloaj kada e morati sluati.
Ali jedan poslijepodnevni ples i srueni ormari sve su promijenili.
Otad je Victoria osjeala izvjesnu krivnju jer se, kako se inilo, Ken nikad nije
oporavio od boli koju mu je donio razvod. Tijekom godina, dok ga je viala s
jednom enom gorom od druge, pokuavala je drati jezik za zubima. A to nije
bilo lako.
Victoria je vidjela da su sve Kenove bive cure bile iste: otvorene, gotovo
prenapadne, ambiciozne. Morala se osjetiti polaskanom jer su te ene bile
jadna kopija nje same to je znailo da za Kena nisu dobre.
Kako je to ona vidjela, bilo ga je strah opet se zaljubiti. Nije elio riskirati da
mu netko i po drugi put slomi srce, pa je birao jedino ene koje su ga voljele
zbog onoga to im je mogao dati. Ali to je prekid s njima inilo lakim.
Kao uvijek, Addy je bila prilino vidovita oko onoga to se zbivalo. Da nisi
Kena pogodila ravno u srce, rekla je jedne veeri Addy, postao bi prosjeni
arhitekt koji se bori za ostanak u poslu. I zasigurno mu ne bi padalo na um
otkazati teniski me kako bi nekom klincu pomogao da izie iz zatvora. Ali ti si
mu pokazala to gnjev moe uiniti.
Victoriji je trebalo malo vremena prije nego to se bila u stanju nasmijati tom
dvosmislenom komplimentu, ali bio je toliko istinit da je to napokon i uinila.
teta to je Ken dopustio da mu se srce pretvori u kamen, dodala je Addy i
Victoria se morala s time sloiti. Da, to je uistinu bila velika teta.
360

mart@& nymphe
Ali sada, dok je promatrala Jilly kako stoji uz sudoper, neprestano
pogledavajui kroz prozor ne bi li vidjela Kena, opet ju je proeo onaj stari
osjeaj krivnje. Ova je ena bila savrena za Kena, ali hoe li on biti dovoljno
pametan da na tome poradi ? Ili e biti tako prokleto prestraen da e mu
trebati godine kako bi se odluio?
Kad je Jilly odjednom zasjala kao da se neto rajsko spustilo na ze miju,
Victoria je znala da Ken dolazi. Ustala je, pola do Jilly i poljubila je u obraz.
Svia mi se, rekla je. Upamti to.
Kad je Victoria vidjela da Ken prilazi kui, irom je otvorila vrata i pohitala
pozdraviti ga. Morala je priznati da izgleda bolje nego to je godinama izgledao.
Vie mu u oima nije bilo one podmukle, melan-koline tuge.
Dragi, glasno je rekla Victoria, zagrlivi ga oko vrata i poljubivi ga u oba
obraza.
Odgurujui je od sebe, bacio je pogled prema Jilly koja je stajala na vratima.
to se dogaa?
Nita, rekla je Victoria. Zar mi ne moe biti drago to vidim oca svojega
djeteta? Uhvatila ga je pod ruku i odvukla ustranu, ali pazei da ne iziu izvan
Jillyna vidokruga. Upoznala sam tvoju najnoviju i moram rei da je
boanstvena. Tako je slatka da mislim kako ak i ti moe s njome izii na kraj.
Victoria, ti jednom reenicom moe ovjeka ukopiti. Moram ii.
Ne, rekla je smijeei se i vrsto ga drei za ruku. Ti i ja moramo
popriati o naoj keri. Sigurna sam da tvojoj sladunjavoj lutkici nee biti teko
priekati par minuta.
Ve gnjevnoga lica, Ken se istrgnuo iz Victorijina stiska i otro je pogledao.
Jilly uope nije sladunjava. Ona... Odmahnuo je rukom. to mi ima rei o
Alix?
Samo sam se pitala to e biti s njome i s Jaredom. Zna kakav je on i ja se
bojim da e je ostaviti i slomiti joj srce.
Previe ita vlastite romane. Jaredu i Alix dobro ide. Trebam...

361

mart@& nymphe
Misli, rade zajedno? ujem da ju je nagovorio da za njega radi cijelo
projektiranje. to on ini dok ona radi? Hvata djevojke u lokalnom baru?
Victoria, nemam vremena za ovo! Jared je dobar ovjek i ti to zna. On i
Alix... Ken je duboko udahnuo da bi se smirio. uj, i sam moram poi na
posao. Ve kasnim. Okrenuo se da ode.
Hvala ti to si ovu Julie pustio da ivi u kui sa mnom. Tako je posluna i
spremna ugoditi da pere sve posue i isti kuhinju. Pitam se glaa li rublje? Zna
li kuhati? elim u subotu prirediti veernju zabavu, pa se tvoja Julie moe za to
pobrinuti umjesto mene. Mnogo ti hvala to si mi je pozajmio.
Victoria! zareao je Ken, steui zube i Jake. Ako samo...
Samo to, dragi? Slatko mu se nasmijeila.
Ken je bio tako bijesan da nije mogao govoriti. Jo je jednom gnjevno
pogledao svoju bivu enu, a zatim odstupao u kuu zalupivi za sobom vrata.
Victoria je promatrala kako Ken juri do Jilly koja je jo stajala do prozora. Ken
je zgrabio Jilly i tako je estoko i strastveno poljubio da je ona, kad se
odmaknuo, izgledala sva smuena. Ken ju je vrsto uhvatio za ramena i Victoria
je vidjela da joj neto govori s takvom estinom da je Jilly jedino kimala glavom.
Trenutak kasnije, Ken je uz tresak izletio iz kue. Prolazei pokraj Victorije
nije nimalo usporio, nego joj je samo dobacio: Nabavi si drugu slukinju!
Okrenuvi se, Victoria je kroz prozor pogledala Jilly. Jo je izgledala kao da je
u oku. Na trenutak je nestala, a zatim otvorila stranja vrata i praktiki dotrala
do Victorije.
Ken je rekao da neu biti tvoja slukinja i zato eli da se spakiram i preselim
u drugu spavaonicu u gostinskoj kui. S njime. Brzo je treptala oima.
Victoria, ne znam to rei, osim... Duboko je udahnula. Ja te volim. Uistinu.
Ako ita mogu za tebe uiniti, molim te, samo mi reci. Ken... Zautjela je na
zvuk brzih koraka koji su im se pribliavali.
Victoria je stavila prst na usne te glasnim i arogantnim glasom rekla:
Naravno, moje donje rublje treba runo oprati. A plahte su mi iz Lions Pawa i
stoga su super luksuzne. Trebam ih ispeglane jer moram imati utave plahte.
362

mart@& nymphe
Ken je zastao do njih i zagledao se u Victoriju prije nego se okrenuo Jilly.
Zato ne bi provela dan na gradilitu, sa mnom?
Ba bih voljela, rekla je Jilly. ekaj samo da uzmem torbicu.
Ostavljen nasamo s Victorijom, Ken ju je, prije nego to se zaputio prema
svojem kamionetu, prezirno pogledao.
Samo tren kasnije, Jilly je istrala iz kue s velikom torbom preko ramena.
Usporila je dovoljno da u prolazu poljubi Victoriju u obraz. Hvala, dugujem ti,
rekla je, pa pohitala za Kenom.
Smijeei se, Victoria je pogledom ispratila odlazak kamioneta s prilaza, pa se
vratila natrag u kuu.
Na prozoru na katu gledajui dolje u nju, Caleb se takoer smijeio. Trebala
si to isto uiniti i kad su se prvi put sreli, rekao je, hihoui se.
Victoria je ostatak jutra provela odgovarajui na telefonske pozive i emailove i sreujui svoju omiljenu zelenu sobu. Addy je bila ta koja ju je
potaknula da s bojama temeljito ugodi svojem hiru.
Zato ne udovoljiti sebi? rekla je Addy. Ja to inim svakoga dana. Mislila
je pritom na injenicu da je prihvaala pozive na samo ona dogaanja na kojima
je uistinu eljela prisustvovati. Kad Victorije nije bilo tu, uglavnom je ostajala
kod kue.
Victoria se sloila s njome i svoju prekrasnu sobu cijelu obojila u zeleno. Kod
kue se nikad ne bi usudila takvo to uiniti jer je Alix, ak i kao dijete, bila
jednako kritina kao njezin otac.
Majko, rekla joj je Alix kad joj je bilo svega est godina, moram misliti na
cjelovitu sliku.
Victoria nije znala bi li se zgrozila ili oduevila. Izabrala je smijeh. Ali istina je
da se u to vrijeme veinom osjeala poput djeteta, dok je Alix bila ta koja se
ponaala kao odrasla osoba.
Neposredno prije podneva, Victoria je poela pripremati ruak za tri osobe. A
to je znailo da je izvadila paketie iz hladnjaka i njihov sadraj aranirala na
pladnjevima. Alix joj je pokazala kako koristiti mikrovalnu penicu, ali Victoria
363

mart@& nymphe
time jo uvijek nije bila ovladala premda nikome ne bi dopustila da za to
dozna. Smatrala je korisnim pustiti ljude da se osjeaju potrebnima.
Dok se kretala uokolo, svako malo je pogledavala kroz prozor, jednako
nervozno kao to je Jilly iekivala Kena. Nije joj bilo lako jo otkad je Alix otila
na studije. Dolazak iz radnog studija u praznu kuu ponekad je u njoj izazivao
vrtoglavicu od enje. Uvijek je tu bilo razliitih poziva u posjete, a i Victoria je
bila dobra u organiziranju zabava, ali nedostajala joj je njezina ki.
Kad bi Alix dola kui, bilo je to kao da se svijet opet poeo vrtjeti.
Razgovarale su i razgovarale, i Victoria joj je govorila o svojim knjigama, o
ljudima koje je upoznala, mjestima u koja je putovala. Bila je itekako svjesna da
joj Alix esto preuuje neke sitnice o svojem ivotu, ali Victoria je znala kako iz
Kena izvui sve o njima. Jedino je trebala reenicu zapoeti s: Zabrinuta sam
zbog Alix, i Ken bi sve izbrbljao. Pa ipak, Victoria nikad nije smatrala potenim
to to se njihova ki vie povjeravala njemu negoli njoj.
Victoria je pripremila sve za ruak i lijepo postavila veliku staru trpezu. Ona i
Addy ovdje su organizirale brojne veere za uzvanike. Victoria je bila ta koja bi
prekopala ormare, pa ak i potkrovlje, u potrazi za prekrasnim starim
porculanom i stolnjacima. Addy bi izraivala popise gostiju. Ne, ne, rekla bi.
To dvoje se mrze. Njihovi su pradjedovi bili zaljubljeni u istu enu. Ili: Tko za
njih uope zna? Doselili su se na otok tek 1920-ih. Ponekad bi rekla: Oni su
sezonci, ali su ipak ugledni.
Hranu bi kuhao netko drugi, a one bi samo punile kinesko posue uvezeno iz
osamnaestog stoljea, koje je s putovanja donosio kapetan Caleb.
Upravo tako je sada Victoria postavila stol za Alix i Jareda, dvije osobe koje je
jako voljela.
Onog ljeta kad je upoznala Addyna neaka, vidjela je visokog, mrzovoljnog
djeaka, tako gnjevnog da je djelovao pomalo zastraujue. Tog je ljeta Victoriji
glava bila puna dnevnika i drala se podalje od njega. Osim toga, bio je jasno
dao do znanja da ne voli vidjeti strance u svojoj obiteljskoj kui.
Ali sljedeeg je ljeta vidjela drugu osobu. Jo je uvijek bilo tragova onoga
prvog djeaka, ali Jared je veinu godine proveo pod paskom tada gnjevnog
364

mart@& nymphe
Kena. Trebala se malo potruditi, ali napokon je uspjela iz djeaka izvui nekoliko
osmijeha.
Do vremena kad je zavrio srednju kolu, Jared se potpuno promijenio i kad
je Ken predloio Victoriji da pomogne u plaanju njegovog daljnjeg kolovanja,
ona je to spremno prihvatila.
Victoria je ponekad osjeala grinju savjesti jer je od Alix tajila istinu o
Nantucketu, ali je isto tako znala da je tako najbolje. Jo zarana ju je Ken
upozorio da Jared ima dara za arhitekturu, a Alix je vrljala crtee kua jo
otkad je mogla drati olovku.
Tog je prvog ljeta Victoria ula u veliku dnevnu sobu i zatekla
etrnaestogodinjeg Jareda i etverogodinju Alix kako sjede na podu i od Lego
kocaka grade neku veliku, visoku graevinu. Alix je djeaka promatrala oima
prepunim zvijezda, a Jared se prema njoj ponaao kao prema djetetu.
Istoga je trena Victoria vidjela Alixinu budunost: tako e se estoko zaljubiti
u tog krupnog, pristalog momka da e zanemariti vlastiti ivot. A Victoria je za
svoju ker eljela vie. Nije htjela da Alix ponavlja njezine greke, da se prerano
vjena i preuzme takve obveze. A kad se vee uz nekog mukarca, mora se
nositi i s njegovom obitelji, za to je Victoria jednostavno bila premlada. Ne,
Victoria je eljela da joj ki najprije spozna sebe, a kasnije, ako opet susretne
Jareda i ako se jedno drugome svide, to je bila posve druga stvar.
Sve je to Victoriju dovelo do sadanjih briga. Koliko god Jareda koristila da
uvue Kena u svau, brinulo ju je to Jared osjea prema Alix. Kad su u pitanju
bile ene, uistinu je pomalo bio nitkov. Svakog su se kolovoza smijali na raun
njegovih djevojaka. Nikad nije imao vremena za njih i svoj je poslovni ivot
odluno odvajao od privatnoga. Pola njih niti ne zna kako zaraujem za ivot,
bio je rekao prije samo dva ljeta. A drugu polovicu nije niti briga.
Victoria je eljela znati je li mu njezina ker tek zabava, ili prema njoj neto
ozbiljno osjea. I, kad je u pitanju bila Alix, je li ona ivjela s glavom u oblacima
ili je bila u stanju gledati dalje od Jaredove slave u svijetu arhitekture?
Malo nakon podneva, Victoria je ula kako se stranja vrata otvaraju i srce joj
je ustreptalo. Stigli su! Zakoraila je da im poe ususret, ali tada joj je zazvonio
mobitel. Jedino se odazivala na pozive jedne osobe ako je to znailo odgodu
365

mart@& nymphe
susreta s keri, a bio je to njezin urednik. Na ekranu mobitela je pisalo da
upravo on zove.
Moram se na ovo odazvati, doviknula im je Victoria i krenula uza stube.
Trebala je tiinu kako bi mogla smisliti kako slagati svojem uredniku. Nipoto
mu nije eljela rei istinu, da jo nije niti zapoela s radom na svojem romanu,
premda su svi rokovi ve bili istekli. Ovoga mu je puta barem mogla rei da je
zamalo zavrila i to nee biti potpuna la. Nakon to mjesec dana provede u
itanju Valentinina dnevnika i pisanju precizne radnje, bit e na putu da preda
gotovi proizvod. Zamalo je bio relativni pojam.
Victoria je dvadeset minuta provela u preuveliavanju istine svome uredniku
nije mu ba lagala, ali nije bila niti posve iskrena. Koristila je rijei poput
sloeno i najbolje to sam ikad napisala i u ovoj knjizi se radi o dubokim
emocijama. Sve su to bile fraze koje su urednici voljeli uti.
Kad je zavrila razgovor, prvi joj je poriv bio da otri sve ispriati Addy. Ona bi
se tome histerino smijala.
Victoriji su na oi navrle suze, ali ona ih je obrisala. Nije vie nita mogla rei
Addy, ali imala je svoju dragu ker. Alix je oduvijek voljela prie svoje majke.
Smijeei se, zaputila se niz stube do blagovaonice, pripremajui se za
grandiozni ulazak. Ali oni nisu sjedili za stolom. Alixin je demper bio prebaen
preko naslona stolice i Victoria ga je pokupila na putu prema prednjem dijelu
kue.
Zatekla je Jareda i Alix kako sjede na malom kauu, stisnuti jedno uz drugo,
dodirujui se tek vrcima prstiju. Victoria je upravo poeljela najaviti svoju
prisutnost, ali je onda odustala. Umjesto toga je ostala stajati i zaprepateno ih
promatrati.
Otkad je Alix boravila na Nantucketu, esto su razgovarale telefonom i
njezina je ki u zagonetkama govorila o tome to je Jared rekao i uinio. Victoria
je znala da Alix ulazi u svoju prvu pravu ljubav i bilo joj je drago zbog toga.
Ali nije bila spremna za ovo. Alix i Jared su gledali jedno drugo kao da jedino
oni postoje. Na cijelom svijetu nije bilo drugih ljudi, samo njih dvoje.

366

mart@& nymphe
Victoria se iskrala kroz vrata, naslonila se na zid i sklopila oi. Oduvijek je
eljela da mukarac nju tako gleda. Kroz ivot su joj prole stotine mukaraca
jer ih je privlaila, ali ona se uvijek drala rezervirano. Promatrali su je kao
nagradu koju treba dobiti, neto to treba osvojiti. A ako bi ih pustila previe
blizu sebi, oni bi pobjegli. Victoria uope nije bila bespomona, kako su oni
pretpostavljali.
Provirila je iza vrata. Sada su se ljubili. Slatko i njeno, krajnje zadovoljni time
to su skupa, ne trebajui nikoga drugoga. Zasigurno ne majku koja im je eljela
priati o nekakvom romanu koji je pokuavala napisati.
Victoria je u ruci jo drala Alixin demper i sada je u njega zakopala lice.
Izgubila je ker! Tako potpuno i u cijelosti, kao da je Alix odletjela na drugi
planet i vie je nije bilo.
Victoria je znala da se mora pribrati prije nego se pojavi pred njima. Tiho se
opet uspela stubama, ali nije otila u svoju sobu. Pola je u Alixinu spavaonicu
koja je neko pripadala Addv. To to se na stolici nalazila Jaredova koulja
kao da je zabilo posljednji avao u njezino srce.
Odloila je Alixin demper u dno kreveta. Mogu ja to podnijeti, pomislila je,
ali onda je pogledala veliki portret kapetana Caleba i pola sjesti na tu stranu
kreveta. Je li duh toga ovjeka doista lutao kuom, ili je sve to Addy samo
izmislila?
to mi je sada initi? apnula je Victoria promatrajui portret i suze su joj
opet navrle na oi. Mogu li im pomoi? Mogu li im olakati razdvajanje od
mene? Uzela je papirnati rupi iz kutije na nonom ormariu i ispuhala nos.
Ken je tek upoznao tu enu, Jilly, ali njoj oi ve sjaje kad ga ugleda. I bio je
spreman na bitku kako bi je zatitio. Alix i Jared... to dvoje izgledaju kao da su
se stopili u jedno bie. Moja ki... Suze su poele jo ee tei. Moja
prelijepa, dragocjena ki me naputa. Kako u ivjeti bez nje? Ona me dri pri
pameti; ona je uvije tu. Ona je... Victoria je teko progutala slinu.
Ona je njegova.
Pogledala je portret. to mi je initi? Trebam nekakav savjet. Hou li se
vratiti u svoju veliku praznu kuu i poeti uiti kako pei kolae, u nadi da u
367

mart@& nymphe
uskoro dobiti unuka? Hou li...? Duboko je udahnula. Hou li sada ostarjet?.
Je li mi samo to preostalo? Sjediti na trijemu i starjeti sama? Gdje je moja Velika
Ljubav? Sada je ve neutjeno plakala.
Victoriju je odjednom obuzela pospanost i bilo je to kao da je netko njeno
gura da legne. Krevet je bio tako udoban i, istoga asa kad je glavom dotaknula
jastuk, vrsto je usnula.
Kad se probudila, bilo je prolo ve sat vremena. Nasmijeila se. Znala je to
mora uiniti. Bilo je to gotovo kao da joj je netko dok je spavala dao upute. Bio
je to muki glas i inio joj se poznatim. Mora im pomoi, rekao je glas. Sada
nije vrijeme da misli na sebe. Ljubav ne moe biti sebina; ne moe biti
jednostrana. Ovo je Alixino i Jaredovo vrijeme i ti e im ga dati.
Smijeei se, ustala je i krenula prema vratima spavaonice, ali tada se opet
okrenula i pogledala portret kapetana Caleba. Ako mi se eli ukazati, molim
te, uini to. Moda nisam tvoja Valentina, ali dobro bi mi dolo malo onoga to
si njoj dao.
Napustila je prostoriju, zatvorivi za sobom vrata. Imala je plan i prvo to e
uiniti bit e to da e nazvati Izzy. Sve je ovisilo o tome hoe li je moi
nagovoriti.

368

mart@& nymphe

Dvadeset osmo poglavlje


Majko, uistinu ne mogu, valjda ve po trei put ponovila je Alix. Proteklo je
tek tri dana od dolaska njezine majke, ali Alix se ivot ve potpuno izokrenuo.
Jared treba moju pomo u izradi planova za novi posao u Maineu.
Je li to onaj posao za kojega si mi rekla da ga jo nije dobio?
No, da, tako je, ali sigurna sam da e ga dobiti. Sjedile su za dorukom u
kuhinji kue Kingsley, a Jared je ve bio odjurio do gradilita kapelice. Toga je
jutra zakljuio da Ken nikako ne moe bez njega. Kukavico! kroz zube mu je
dobacila Alix. Umjesto da se posrami, on joj je samo namignuo i pohitao van.
Alix, elim samo rei da mislim kako bi trebala neto vremena uloiti i u
Izzyno vjenanje, nita vie.
Sve je pod kontrolom. Dodala je majci debeli fascikl koji je sadravao sve
dogovore za vjenanje, od cvijea do torte.
Victoria se preko stola nagnula blie svojoj keri. Kad bi ovo jo bio Drugi
svjetski rat i kad bi svi ivjeli na tokicama, bilo bi to savreno vjenanje.
Alix je pogledala prema zidnom satu. Bilo je skoro jedanaest, a ona cijeloga
dana nije jo nita uinila. Ona i Jared su proveli svoju posljednju no u
Dilysinoj kui, a zatim sve dobro oistili, napunili joj hladnjak, spakirali se i otili.
Problemi su zapoeli kad su se vratili u kuu Kingsley. Majka joj se ponaala
poput kakvog lika iz viktorijanskog romana, glumei zaprepatenost time to
Alix i Jared planiraju boraviti u istoj sobi.
Majko, i prije sam imala deke, rekla je Alix.
Ali ne pred mojim oima, rekla je Victoria izvjetaeno ukruenih lea.
to je tebi? Ponaa se jako udno.
Jared je uzeo svoju torbu i pogledao Victoriju. Neka bude po tvome. Sada
kad si Jilly preselila Kenu, ja u odsjesti u sluinskom stanu. Pogledao je
Victoriju naizgled jako se dobro zabavljajui, ali istodobno pokuavajui dokuiti
to joj je to na umu. Ti si protiv toga da odsjednem u sobi tete Addy, ureenoj
369

mart@& nymphe
Alixinom prisutnou? Ili je to previe nepoudno za tvoje nove delikatne
osjeaje?
Mislila sam da je to moja soba! rekla je Alix. Opet je pogledala svoju
majku. Ali zato smo onda ja i ti ondje boravili?
Victoria je pogledom upozorila Jareda da prestane, pa posesivno obgrlila
svoju ker oko ramena. Doi, idemo te smjestiti. Jesi li moda ovdje uokolo
vidjela neke stare dnevnike, je li?
Pazi, zidne tapete! rekao je Jared i poao niz hodnik do sluinskog stana.
To je bilo juer i Alix se nije svidjelo spavati sama. Nadala se da e Jared
iskoristiti tajne stube da joj se prikrade u sobu, ali on to nije uinio. Danas, kad
ju je poljubio za dobro jutro, doapnuo joj je: Tvoja je majka stavila bravu na
stara vrata. inilo se da ga to jako zabavlja.
Drago mi je da je to tebi smijeno, ali meni nije, rekla je Alix.
Sada se nalazio na gradilitu kapelice, a Alix je bila sa svojom majkom, na
udaru kritike da nije obavila dobar posao oko Izzyna vjenanja. Nije istina da
izgleda kao da je ratno stanje i ja ti zamjeram to tako govori.
Jedino sam mislila da ti je Izzy najbolja prijateljica. Zar ne zasluuje vie od
ovoga? Jesu li ti misli bile toliko zaokupljene Jaredom da si zaboravila na svoju
dobru prijateljicu?
Majko! To nije poteno. Izzy ima ograniena sredstva i ne eli nita
glamurozno. Ali ak i ovako, bit e prekrasno. Poljsko cvijee i plave vrpce su
ba ljupki. To je sve to bih ja poeljela za svoje vjenanje.
Victoria se odmaknula od stola, izgledajui kao da je ve i sama ta zamisao
uasava. Tvoje vjenanje? Ti si moje jedino dijete, a moram zadovoljiti i elje
svojih oboavatelja. Oni e od mene oekivati pravu predstavu. Za tvoje
vjenanje... Odmahnula je rukom, kao da je to za nju neto preveliko da bi o
tome uope govorila. Ali, sada to nema veze. Jo uvijek nema ni
mladoenju.
Alix je otro pogledala svoju majku. Za sluaj da ti je to promaklo, Jared i ja
smo...
370

mart@& nymphe
Da, da, rekla je Victoria i ustala. Postala si jedna od Jaredovih dama. A
sada odjeni jednu od onih svojih lijepih jakni iz Zero Maina i poimo pogledati
neke torte.
Ustala je i Alix. Torta je ve naruena i, to si mislila pod tim da sam jedna
od Jaredovih >dama<?
Nita, rekla je Victoria. Pobjeglo mi je s jezika. Vidjela sam tortu koju si
naruila. Posve je jednostavna i previe mala. Alix, najdraa, zar zna dizajnirati
jedino kue? Moe li smisliti neto prikladnije buduoj arhitektici? Zato ne bi
promislila to bi ti voljela za vlastito vjenanje, a zatim to smanjila za etvrtinu i
primijenila na Izzy? Pola je prema vratima. Bit u spremna za deset minuta.
Zato ne upali auto?
Kad je Alix ostala sama u kuhinji, nekoliko puta je duboko udahnula i spustila
pogled na fascikl prepun narudbi i fotografija. Moda sve to i jest bilo pomalo
spartanski i moda se uistinu malo previe zaokupila vlastitim ivotom da je
zanemarila Izzyno vjenanje.
Otrala je uza stube, presvukla suknju, zgrabila svoj blok za skiciran j e i izila
van, do malog automobila koji je njezina majka dovezla za nju. Bio je to mali
BMW, ne ravno iz duana, ali gotovo nov, i unutranjost mu je bila netaknuta.
Naravno, njezinoj je majci trebalo trideset minuta da se uvjeri kako su joj
frizura i minka savreni i dotad je Alix nainila neke crtee moguih torti. Kad
joj je majka ula u auto i otvorila svoje savreno naminkane usne kao da
namjerava izdati jo neku zapovijed, Alix je rekla: Jesi li znala da je Valentina
izgledala poput tebe?
Kako ti to zna?
Kad sam plesala s kapetanom Calebom, on mi je sam rekao. Alix je osjetila
duboki ushit jer je uspjela svoju uvijek samouvjerenu majku ostaviti bez rijei.
Ali Victoriji je trebalo tek nekoliko sekundi da se oporavi. Kada? Kako?
Gdje? Nisi uistinu plesala s njime, zar ne? Bio je to samo san, nije li tako?
Alix se nasmijeila. to misli o tome da donji sloj torte bude etvrtast,
sljedei okrugao, a da onda na to stavimo nosae, tako da bi na to stala
okunica, a na nju troslojni okrugli toranj?
371

mart@& nymphe
Alixandra, polako je rekla Victoria, elim uti vie o tebi i kapetanu
Calebu.
Jared se vraa natrag kod mene?
Victoria je toliko duboko udahnula da se umalo zagrcnula. Jaredovo nono
druenje s Alix nije se uklapalo u plan koji joj je pao na um kad je zaspala na
krevetu svoje keri. Sjetila se veeri kad joj je Addy rekla za duha. Bila je to
posljednja no Addyna ivota. Nakon toga je Victoria gotovo izludjela iekujui
da joj Jared prestane priati idiotske prie o ljudima koji su bili toliko
zaslijepljeni da im se oduzeo dar govora i dozvoli joj povratak u kuu Kingsley.
Ali nakon to je ula da je pronaen Valentinin dnevnik, Victoria je odbila dalje
ekati. Ukrcala se na prvi trajekt.
Ali nakon dolaska, Victorijini su se prioriteti promijenili. Njezina je ki bila na
prvom mjestu.
Victoria je teko progutala slinu. to je znailo da e ovo boljeti. Izzyno
vjenanje je vanije od bilo ega za to vjeruje da si vidjela, rekla je stisnutih
zuba i to je zvualo prilino ukoeno. Odrasla si osoba i, naravno, moe initi
togod eli, ali mislim da za tebe nije primjereno ivjeti s ovjekom kojega tako
kratko vrijeme poznaje. Alix, draga, doista si strano zapostavila svoju
prijateljicu.
Sada je na Alix bio red da zanijemi. Ako je njezina majka bila voljna ostaviti
po strani priu koju je tako dugo prieljkivala, tada joj Izzyno vjenanje mora
biti uistinu vano. Ima pravo, rekla je. Mnogo sam vie mislila na Jareda
nego na svoju prijateljicu. Jesu li planovi za vjenanje doista tako grozni?
Ne, naravno, rekla je Victoria. Samo su malo zapostavljeni, a ja bih za Izzy
voljela uiniti vie. Nema nita protiv da privremeno svojoj prijateljici da
prednost pred Jaredom?
Naravno da nemam! rekla je ona.
Dobro! kazala je Victoria. A sada, ponovi mi ono o svojem planu za tortu i
reci mi to je, zaboga, ta >okunica< na torti?
Nekoliko sati kasnije, Alix i njezina majka bile su na ruku u lijepom restoranu
Sea Grill. Victoria je zurila u tanjur i gurala hranu po njemu.
372

mart@& nymphe
to ne valja? upitala je Alix.
Victoria je uzdahnula. Zaklela sam se da u utjeti u vezi neega, a osjeam
da ti moram rei.
Alix je duboko udahnula. Netko je bolestan?
Victoria je mahnula vilicom. Ne, ne, nita takvo. Radi se o Izzy.
Beba?
Ne, rekla je Victoria. Ovo nema veze sa zdravljem. Sjea se da sam ti
rekla kako sam je nazvala?
Da.
Provela sam sat vremena na telefonu s Izzy i veoma je uznemirena. Radi se
o njezinim svekru i svekrvi i o njezinoj majci.
Mislila sam da je to rijeeno, rekla je Alix.
Izzy eli da ti tako misli. Koja to ena ne eli izabrati vlastitu vjenanu
tortu? Ali Izzy je pod takvim stresom da je uope nije briga. Istina je da se
uasava vlastitog vjenanja.
Alix se teko naslonila na naslon tapeciranog restoranskog sjedala. Nisam
imala pojma, ali opet... Namrtila se. Sada kad ti to kae, bila sam previe
zaokupljena Jaredom i svime ostalim povezanim s Kingsleyjima da bih
razmiljala o svojoj prijateljici.
Victoria je poloila ruku na kerinu. Znam kako je to. Kad sam prije svih tih
godina prvi put dola na Nantucket, i ja sam bila time svime posve opinjena.
Zato nisam htjela da i tebe ta obitelj uzme pod svoje, da te cijelu proguta,
zaokupi svojom prolou i svim svojim duhovima i izgubljenim ljubavima. Da
sam bila u mogunosti ivjeti i uzdravati svoje dijete na drugi nain, ne bih
svakoga ljeta dolazila ovamo. Victoria se u sebi molila da joj bude oproteno
za tu bezonu la, ali sve je to sluilo viem cilju.
Poi u k njoj, rekla je Alix. Mogu se danas popodne ukrcati na trajekt i...

373

mart@& nymphe
Ne! rekla je Victoria. Nisam trebala nita govoriti. Upravo zato ti Izzy nije
rekla da joj je sve jo uvijek grozno. Ona je tako dobra prijateljica da eli da
ostane ovdje sa svojim najnovijim dekom i...
Mislim da je Jared vie od toga.
Sigurna sam da tako misli, najdraa, ali nije stvar u njemu. Mislim da bismo
trebale zajedno poraditi kako bismo Izzy pruile uistinu boanstveno
vjenanje.
ao mi je zbog torte, rekla je Alix. Trebala sam izdvojiti vrijeme da neto
isplaniram.
Victoria je odmahnula rukom. Ja mislim na neto vee. Ne koliko e biti
tvoje vjenanje, ali vee nego to je sad.
Majko, odluno je rekla Alix, elim da prestane s time. Ne elim nikakvo
ogromno vjenanje. Ako se kada se budem udavala, elim da na njemu
budu ljudi koje poznajem i do kojih mi je stalo. I ve znam da se elim vjenati u
kapelici koju sam ja projektirala. To je za mene poseban dogaaj.
Alix, draga, mislim da veoma brza. Kao prvo, ta je kapelica na Nantucketu.
Osim ako ne planira vjenanje na egzotinoj lokaciji, nema razloga zato bi se
ovdje vjenala. Ljudima je tolika gnjavaa, a i skupo je doletjeti ovamo.
Naravno, cijela moja nakladnika kua e eljeti prisustvovati, pa kako e onda
doi ovamo?
Tvoja...? Alix se obuzdala. Ostanimo na Izzy, hoemo li? to to misli
uiniti za nju?
Pozvati Kingsleyje. I Kennethova nova cura je Taggertova, a oni su u rodu s
Montgomeryjima, pa emo pozvati i neke od njih.
Govori li to o stotinama ljudi?
U svakom sluaju trideset-etrdeset, rekla je ona. Pozvat emo dovoljno
ljudi da preplave angrizave roake iz mladenkine i mladoenjine obitelji.
Ti plaa?

374

mart@& nymphe
Naravno, rekla je Victoria. Izzy mi je poput druge keri i, osim toga, kad
se ti vjena u katedrali u New Yorku, u haljini s pet metara dugim velom, ne
elimo da se Izzy izjede od ljubomore.
Mogu te uvjeriti da nitko pri zdravoj pameti nee biti ljubomoran na takav
cirkus! Majko, kao to sam ve prije rekla, neu nositi vjenanicu s nikakvim
velom, bilo koje duine. Zapravo... Zautjela je jer bi spominjanje lijepe
vjenanice tete Addy moglo priu opet skrenuti na Caleba, a ovoga je trena Alix
osjeala duboku krivnju zbog zapostavljanja svoje prijateljice. Nije eljela po
drugi put stavljati svoju majku na kunju i tako jo vie osnaiti vlastiti osjeaj
krivnje.
Victoria je pogledala na sat. Moramo ii. Freddy me popodne odvodi do
Sconseta.
Mislite li to vas dvoje ozbiljno?
Zaboga, ne! On je drag ovjek, ali otkako mu je ena umrla, ini se da ga
vie ni za to drugo nije briga. Nagnula joj se blie. Po gradu se pria da e
mu uskoro prestati funkcija u OPV-u jer mu nedostaje upravljakih sposobnosti.
Jo uvijek u smokingu izgleda boanstveno, ali vie ne zna s ljudima. Stavila je
svoju kreditnu karticu u korice s raunom i konobarica ih je odnijela sa stola. O
emu to tako duboko razmilja?
O Lexie, rekla je Alix. Ona e znati koga pozvati na Izzyno vjenanje. A
Toby e znati kako uljepati dekoracije.
Te drage djevojke! Kako su? Pozovimo ih veeras na veeru.
Jo uvijek zaboravljam da ti ovdje svakoga poznaje. Dobro su.
Je li se Lexie ve zaruila za Nelsona? Je li Toby izgubila nevinost?
Alix je podigla obrve. Ne to se zaruka tie, a za Toby ne bih znala.
Victoria je potpisala ek, ostavila bogatu napojnicu i nasmijeila se
konobarici. Nemoj nikome rei za Toby. To nije neto to bi ona nekome
povjerila. Tako je izbirljiva djevojka. Ne eli pogrijeiti. Victoria je znaajno
pogledala svoju ker.

375

mart@& nymphe
Za razliku od mene, koja upoznaje velianstvenog, uvenog arhitekta i
odmah navaljuje na njega?
Victoria je slegnula ramenima. Jared to ini enama, ali on u tome ima
veliko iskustvo. Sigurna sam da e ti kasnije koristiti sve to si od njega nauila.
Jesi li spremna za polazak? Vjenanje je za dva tjedna i ne moemo gubiti
vrijeme. Roger je sada u Kaliforniji, pa bi Lexie mogla biti slobodna ve danas
zapoeti s radom.
Misli na Rogera Plymoutha?
Naravno, rekla je Victoria ustajui.
Kako ga ti zna?
Draga, dok si ti bila na fakultetu, ja nisam samo sjedila u kui i ureivala
nokte. Roger je posvuda. Jesi li vidjela onaj ruiasti i krem buket u obiteljskoj
sobi? To je od njega.
Je li to onaj koji je prekrio cijeli stol od dva metra?
Tako je. Roger nikad nita ne ini neprimjetno. Je li jo uvijek zaljubljen u
Lexie?
Alix je odmahnula glavom. Zar ti zna za svaku tajnu na ovom otoku?
Ne znam gdje su Addyni dnevnici, kako si to plesala s ovjekom koji je ve
dvjesto godina mrtav, ili ak gdje si skrila Valentinin dnevnik.
Alix se nasmijeila svojoj majci. Dobro je znati da ima stvari koje ljudi od
tebe mogu zatajiti.
Ali ja u na koncu sve to doznati, rekla je Victoria.
Alix na to nije nita odgovorila, znajui da je njezina majka u pravu.

376

mart@& nymphe

Dvadeset deveto poglavlje


Jared nikad u ivotu nije bio tako frustriran. Bio je frustriran duevno, fiziki,
fizioloki osjeao je to na svaki mogui zamisliv nain.
Oduvijek je volio Victoriju. No, moda ne ba onoga prvog ljeta, ali tada je
mrzio gotovo svakoga. Otad je uivao u njezinim posjetima. Ali sada joj je elio
zavrnuti vratom.
U gotovo dva tjedna od Victorijina dolaska, Jared je jedva viao Alix. Iz
zajednikog ivota jednostavno su otili u krajnju suprotnost i vie uope nisu
bili zajedno. U prolosti mu to ne bi smetalo; jednostavno bi otiao u ribolov. Ali
otkrio je da je rad, uvanje djece, druenje s ljudima, sve to je inio, bilo lake i
ugodnije kad je Alix bila u blizini.
Juer ga je nazvao njegov poslovni partner Ted i rekao da mu je dosta
Jaredova izbivanja i da ga treba u New Yorku. Svi u uredu me toliko vole da
stoje oko automata za vodu i avrljaju. Razmjenjuju miljenja. Meusobno
dogovaraju zajedniko odvoenje djece na igralite. Otkad si otiao, u uredu su
zapoele dvije romanse i jedva ekam vidjeti tko e na iju stranu stati kad se te
veze prekinu.
Reci im da se vrate poslu, rekao je Jared, ali u njegovu glasu nije bilo
stvarnog zanimanja ili uvjerljivosti.
Govorim im to, ali samo me tapaju po ramenu i pokazuju mi fotografije
svoje djece. A tek Stanley! U tvojoj odsutnosti nema dovoljno posla. Prologa je
tjedna razaslao dopis u kojem pie da odsad svi dokumenti moraju biti kodirani
drugom bojom.
To ne moe tetiti, rekao je Jared.
Misli? Stanley ima dvadeset jednu kategoriju i dvadeset jednu boju.
Dovraga, kakva je to trenjeva boja? Jarede! Mora se vratiti i dovesti u red ovo
mjesto. Ja sam faca koja je zaduena za novac, sjea se? A ti si tiranin.
Jared je frknuo. Ako sam tiranin, kako me je onda pregazila sitna ena u
visokim potpeticama?
377

mart@& nymphe
Misli na Alix?
Dovraga, ne! Alix vie niti ne viam. Njezina je majka ta koja me izluuje.
Tim je zakolutao oima. Znam sve o majkama. Prije nego sam se oenio,
moja je punica bila pravo udovite. A sada je... Zapravo, jo uvijek je zmija.
Kupio sam knjigu o plemenu u kojem eninoj majci nije doputeno razgovarati s
njezinim muem. eli li da ti poaljem jedan primjerak?
Ne, hvala, rekao je Jared. Vratit u se nakon Izzyna vjenanja. Do tada
ima jo manje od jednog tjedna.
Planira li sa sobom dovesti i svoju novu djevojku?
Alix nije samo moja >nova djevojka<, napola je uzviknuo Jared. Ona je
vie od toga.
Nemoj mi zato odrubiti glavu! uvaj to za one klince oko automata za vodu.
Moda u im poeti dijeliti balone kad neto obave kako valja. Misli li da e ih
to nadahnuti?
Shvatio sam te. Vjenanje je u subotu. U ponedjeljak u biti u uredu.
Kune se?
Idi broji svoje novie, zareao je Jared i prekinuo vezu.
Nakon tog poziva, Jared se osjeao jo gore premda to nije smatrao
moguim. Isprva ga je zabavljalo to to Victoria ini. Ken je na gradilite
kapelice stigao zajedno s Jilly i bio je lud od bijesa zbog onoga to je Victoria
pokuala uiniti.
eljela je Jilly iskoristiti kao svoju slukinju! Moe li to zamisliti? pjenio se
Ken od gnjeva.
I tvoje je rjeenje bilo preseliti Jilly sebi? upitao je Jared.
Morao sam je zatititi, zar ne?
Jared se okrenuo od njega da prikrije osmijeh, ali sljedeeg je dana on bio taj
koji se mrtio. Victoria ga je istjerala iz Alixine sobe. Tada ga to nije zabrinjavalo
jer je pomislio da e kasnije upotrijebiti tajne stube, ali podcijenio je Victoriju.
378

mart@& nymphe
Iznutra je zakljuala vrata u prizemlju. Bilo je uznemirujue to to je tako dobro
poznavala kuu i poelio je da svojoj teti Addy moe dati do znanja to misli o
njezinu razotkrivanju tog stubita jednome strancu. To to ga je Jared pokazao
Alix i to je Kenu bilo doputeno popraviti ga, nije mu bilo vano.
Ali gore od pravih brava bilo je ono to je Victoria uinila Alixinu umu.
Victoria je Alix natjerala da postane opsjednuta Izzynim vjenanjem. Sve to je
ranije bila uinila valjalo je uiniti iznova i podastrijeti na odobrenje Victoriji.
Moda jo samo nekoliko rua, rekla bi Victoria pogledavajui preko alice
aja, a Alix bi se vratila i sve iznova uinila. Koliko je Jared znao, Alix je svaku
zadau morala obaviti otprilike etiri puta.
Toga je jutra pokuao s Alix razgovarati o tome, ali to nije dobro ispalo.
To je samo do zavretka vjenanja, rekla je Alix, a tada e se stvari vratiti
u normalu.
to ta >normala< znai?
Ne znam. Pogledala je na svoj sat. Za deset minuta imam dogovor s
ljudima za ator. Moram ii.
On ju je uhvatio za ruku. Alix, nakon vjenanja tvoja e se majka nadviti nad
Valentinin dnevnik i vjerojatno krenuti u potragu za onima tete Addy. Ako
Victoria jo bude iva, pomislio je, ali nije to glasno izgovorio. Ta ga je tajna
svakoga dana sve vie izjedala.
Ne znam zato bi to bio problem, rekla je Alix, kreui niz stube.
Samo govorim da si se pokorila svojoj majci i slua je kao da su ti jo uvijek
etiri godine.
Zastala je na stubama i zagledala se u njega. to to tono govori? Da ne bih
trebala odvojiti neto vremena kako bih svojoj prijateljici pomogla da ima
veselo vjenanje?
Ne, naravno. Jedino to da sam usamljen na kraju hodnika i da ti nisi uz
mene. Nesigurno joj se nasmijeio.

379

mart@& nymphe
Radi se o seksu, zar ne? eli me u svojem krevetu, a moja se prijateljica
moe sama pobrinuti za svoje vjenanje. Je li to ono to mi eli rei? Spustila
se jo jednu stubu, ali Jared je ispruio ruku i pre-prijeio joj put. Zaustavila se,
ali ga nije pogledala.
Nisam mislio onako kako je zvualo. Jedino, nedostaje mi. Nagnuo se i
primaknuo joj usne uhu. Nedostaje mi razgovor s tobom, na zajedniki rad.
Nedostaje mi vidjeti te uz sebe.
Okrenula mu se licem. I ti meni nedostaje, ali sam i realna. Ti e se uskoro
vratiti u New York, a ja u ostatak godine provesti u tvojoj kui sa svojom
mamom. Zamolila me za pomo oko definiranja radnje romana. Ima problema s
oima, pa u joj ja naglas itati Valentinin dnevnik.
Jared je na trenutak ostao bez rijei. I ti vjeruje u tu priu?
Vjerujem li da moja majka ima problema s oima? Uistinu, Jarede, zato bi
mi lagala o neemu takvome?
Da nas dri razdvojene, rekao je on.
To nema smisla! Ja sam u ovoj kui zbog oporuke tvoje tete, moja je majka
ovdje jer mora zaraditi za ivot, a ti nee biti ovdje jer mora voditi posao.
Kako moja majka moe biti ta koja nas eli razdvojiti?
Mislim sada. Danas, sutra.
Oh, rekla je Alix. Shvaam. Ljut si jer ovoga asa ne skaem u tvoj krevet.
Bit e ti dobro kad se vrati u New York, odjene smoking i pone izlaziti sa
svojim supermodelima, ali sada, danas, eli me jer... no, zato jer sam ovdje.
To je smijeno! Imam jo cijeli tjedan prije odlaska u New York, a i onda se
uvijek vraam kui. esto.
Ta je izjava toliko razbjesnila Alix da se bojala odgovoriti. Odmjerila ga je od
glave do pete. Moram ii! Pohitala je niz stube.
Jaredu je trebala sva snaga da se obuzda kako ne bi akom tresnuo u zid. Eto,
zbog ovoga nikad nije svoje djevojke dovodio na Nantucket, pomislio je. Poni
kod kue prema njima biti fin i...
380

mart@& nymphe
I to? pomislio je. Otre i pomau svojim prijateljicama umjesto da svaku
minutu provode s njime? Dakle, tko je tu etverogodinjak? promrmljao je i
odvukao se natrag uza stube.
A na njihovu je vrhu stajao njegov djed, tako materijalan, tako stvaran da je
Jared znao da bi ga osjetio kad bi ga dotaknuo. Na licu mu je bio podrugljivi
smijeak koji je vritao: Jesam li ti rekao!?
Jared tjednima nije vidio svoga djeda i on mu je nedostajao gotovo koliko i
Alix. elim razgovarati s tobom.
Sve je ve reeno, odgovorio je Caleb, a zatim odetao od njega. Nije
nestao u nitavilu, nego odetao. Jared je bio siguran da uje kripu starih
podnih dasaka, to je bilo nemogue jer Calebovo sablasno tijelo nije imalo
teine.
Do vremena kad je Jared stigao do vrha stuba, iroki je hodnik bio prazan, a
Victoria je upravo naputala svoju spavaonicu.
Jarede, prestraio si me. Jesam Ii to ula svau izmeu tebe i Alix?
Naravno da nisi. Zato bismo se trebali svaati? to si danas planirala za
nju? Organiziranje utrke dupina?
Victoria se slatko nasmijeila. Ali, dragi, ba sam pomislila da bismo mogli
povesti goste na lokalnu utrku sanjkama. Provukla se pored njega.
Utrkom sanjki na Nantucketu se zvalo davna dogaanja kad bi mornari iz
svojih amaca harpunom pogodili kita, pa bi ih to ogromno stvorenje
zastraujuom, po ivot opasnom brzinom vuklo preko puine.
krguui zubima, Jared je gledao za njom dok nije sila niz stube. Kad se
okrenuo, opet je ugledao svoga djeda, ali ovaj put mu se iroko smijeio.
Nemoj otii! zapovjedio mu je Jared, ali Caleb se samo nasmijao i opet
odetao.
Jared se naslonio na zid. Ovo nije bio njegov dan!
Jesi li dobro? upitala je Victoria svoju ker. Bila je veer i sjedile su u
dnevnoj sobi. Victoria je sjedila na kauu sa snopom ispisanih papira u krilu i s
koktelom od ruma u ruci.
381

mart@& nymphe
Alix je sjedila na jastuku na podu, nogu podvuenih pod ajni stoli, i vezivala
male zelene vrpce u pletenice. Juer je njezina majka izjavila da apsolutno,
svakako moraju Izzy dan uoi vjenanja uruiti darove za njezino prvo dijete.
Otad se Alix utapala u djejim stvarima. Dobro sam, rekla je Alix.
Ne izgleda mi sretno. Ako ne eli to initi, mogu za pomo zamoliti Lexie ili
Toby. Sigurna sam da e to rado uiniti.
Ne, nije to u pitanju. Samo...
Radi se o Jaredu, zar ne? rekla je Victoria.
Zapravo, da. Jutros smo se posvaali i ja sam bila prilino gruba. Govorio je
da mu nedostajem.
Sigurna sam da je tako. Kada se vraa u New York?
Sljedeeg tjedna. Pretpostavljam, nakon vjenanja. Namrtila se. Ali
rekao je da e esto dolaziti na Nantucket. Valjda u ga tada viati.
Alix...
Ona je podigla ruku. U redu je. Znala sam da e se to dogoditi. Nadala sam
se da nee, ali... Ne znam to sam oekivala. Prela je rukom preko pune kutije
pletenica. Misli li da e ovo biti dovoljno?
I vie nego dovoljno. Victoria je prouavala svoju ker. Zato ne poe
vidjeti Lexie i Toby? Moda e te one oraspoloiti. I mislim da je Jared vani, s
glavom pod poklopcem motora svoga kamioneta. Moda mu moe dodavati
alatke.
Ne, hvala, rekla je Alix ustajui. Vidjeti ga sada samo e sve jo vie
oteati. Mislim da u poi gore i malo itati. Odjednom se osjeam veoma
umorno. Poljubila je majku u obraz i napustila sobu.
Victoria je odloila stranice svoga rukopisa na ajni stoli i ostala sjediti
mrtei se. Dosad se plan koji joj se ukazao u snu nije odvijao kako je ona
predviala. Jarede, rekla je naglas, ti si idiot.
A vani je Jared podigao pogled sa svoga kamioneta i ugledao svjetlo na
Alixinu prozoru. Od jutros se dovoljno smirio da shvati kako je ona u pravu.
382

mart@& nymphe
Obeao je Timu da e se u ponedjeljak vratiti u ured i planirao to obeanje i
odrati. A tada e poeti raditi na tome da Alix zauvijek zadri uz sebe.
Nasmijeio se na tu ideju. To e potrajati neko vrijeme i morat e neke stvari
zajedno smisliti. Kao prvo, tu je bio New York. Njegov ured i poslovni ivot bili
su veliki dio njega i Alix je to morala shvatiti.
Opet je pogledao prema prozoru i vidio njezinu sjenu kako se kree po sobi.
Koga to on zavarava? Alix bi njegov ured vjerojatno mogla voditi bolje od njega.
I bila je bolja s ljudima od njega, pa to ne bi bio problem.
Zapravo, nije mogao smisliti niti jedan djeli svoga ivota koji Alix nije mogla
unaprijediti.
Ali pitao se to ona o tome misli. Zasigurno se nije inila zabrinu-tom jer on
odlazi u New York dok ona ostaje ovdje, na otoku.
Jared je dohvatio klju. Tim e poludjeti jer e u predstojeoj godini njegov
poslovni partner esto izbivati s posla.

383

mart@& nymphe
Trideseto poglavlje
Dva dana kasnije, Victoria je ugledala Jareda kako stazom prilazi kuhinjskim
vratima. Izgledao je kao da je upravo iziao ispod tua, a u ruci je nosio veliki
buket cvijea. Oito se dolazio ispriati.
Ken joj je rekao da je Jared juer cijeli dan bio na moru sa svojim brodom.
Kapelica je skoro gotova, ali njegova bi nam pomo bila dobrodola. I, to si to
uinila Alix, kad je tako smrknuta?
Victoria je stavila ruku iza lea i prekriila prste. Ovoga puta nisam bila ja.
Jared i Alix su se estoko posvaali.
Ne mogu to zamisliti, rekao je Ken. Oni se ponaaju kao da oduvijek
poznaju jedno drugo.
Ti bi volio misliti da su tvoji klonovi, s gnuanjem je rekla Victoria, ali Ken
se samo nasmijeio.
Onda, oko ega su se to posvaali?
Victoria je slegnula ramenima. Rekao joj je da se vraa u New York, a Alix
ostaje ovdje. ini se da je meu njima svreno. Zapravo, ona je toliko klonula da
jedva neto progovori. Misli li da bih je trebala odvesti doktoru, da joj prepie
nekakve tablete?
Vrela krv gnjeva uspela se Kenu uz vrat prema licu. Ubit u tog momka!
tiho je rekao, a zatim se okrenuo i izjurio iz kue.
Promatrajui ga, Victoria je jedino mogla odmahivati glavom. Dakle, sada
me slua ? Ja laem, ti slua. Iskrena sam prema tebi, a ti otri igrati tenis s
Tobynim ocem. Mukarci!
A sada je ruku punih cvijea kui prilazio naizgled posve shrvani Jared.
Victoriji bi se moda trebao svidjeti taj prizor, ali nije bilo tako. to e se
sljedee dogoditi? On i Alix e se pomiriti? To nita nee promijeniti. Nakon
vjenanja Jared e otii u New York, a Alix e i dalje ostati ovdje. Ostat e itati
majci Valentinine dnevnike?

384

mart@& nymphe
Oslobodi me, Boe! pomislila je Victoria. Nikad nije bila u stanju usredotoiti
se kad bi joj netko naglas itao i, osim toga, Alix e biti sva jadna. Neprestano e
pogledavati u telefon, oekujui da Njegovo Kraljevsko Visoanstvo nazove.
Ne, bit e bolje da Victoria cijelu tu stvar pouri. Jared je ve skoro doao do
vrata, pa ih je ona malo odkrinula da se ne uje njihovo otvaranje, a zatim
pola u dnevnu sobu.
Alix je stajala uz prozor, zagledana u nekakve planove kue, ali kad je ula
majine korake, skrila ih je ispod tri asopisa o vjenanjima.
Sigurno ti je laknulo jer si prekinula s ovjekom kakav je Jared, prilino
glasno je rekla Victoria.
Samo smo se posvaali. Nita nije >prekinuto<. Majko, ponekad mislim da ti
se on zapravo ne svia.
Ali, draga, rekla je Victoria, vidjevi da je Jared zastao s cvijeem u ruci,
upravo na vrijeme da im ostane izvan vidokruga, ja oboavam Jareda.
Oduvijek sam ga oboavala, ali misli li da je on pravi ovjek za djevojku poput
tebe?
to to znai?
On je svjetski ovjek, draga. Naviknut je na jahte i na cjelonone zabave i
one plastine djevojke koje ga podsjeaju na to koliko je slavan.
Alix je osjetila kako joj krv poinje bre kolati tijelom i kako joj, ba kao u
njezina oca, navire u lice. Jaredu je vaan i rad, kao i meni. I taj ovjek koji se
vozika na jahtama takoer skrbi o mnotvu ljudi na ovom otoku. Ako nekome
ustreba pomo, Jared je tu da mu je prui.
Ali kako se ti u to uklapa? rekla je Victoria skeptiki podignutih obrva. Ton
njezina glasa trebao je znaiti da Alix ne zna kakav je zapravo njegov ivot.
On me treba, rekla je Alix, napola viui od bijesa. Ispod tog javnog
ovjeka, iza toga davnog, ja vidim pravu osobu. Zna to? Mislim da je Jared
prije mene vodio veoma samotnjaki ivot, s osobama koje su od njega
oekivale sve to im je mogao dati ili za njih uiniti, a nisu bile uz njega zbog
onoga to on jest.
385

mart@& nymphe
Ali nije li to ono to i ti od njega eli? Da ti pomogne u karijeri? Da
zahvaljujui njemu postigne veliki uspjeh?
Ne! viknula je Alix, a tada ju je bijes odjednom napustio. Mislila sam da je
tako. Kad sam ga tek upoznala, jedino sam eljela raditi u njegovoj firmi, ali ne
sada. Sada elim s njime podijeliti ivot. Ako poeli graditi kolibe u Africi, ii u s
njime.
I odrei se svijeta koji udi za tvojim projektima? Zar ga ba toliko voli?
Da, tiho je rekla Alix. Da, volim. Volim ga vie od svih graevina ovoga
svijeta. Vie nego to sam mislila da je mogue voljeti.
S Victorijina lijepog lica nestalo je onog bahatog izraza i opet je postala brina
majka. To sam eljela uti. Rairila je ruke i Alix je potrala u njezin srdani
zagrljaj. Victoria je preko glave svoje keri pogledala Jareda, koji je tiho stajao
na vratima.
S osmijehom u kojem je bilo toliko topline da se inilo kako je njime obasjao
cijelu sobu, Jared se okrenuo i iziao van.
Jared je krenuo prema svome kamionetu, ali od onoga to je uo osjeao se
previe omamljenim da bi mogao voziti. Kad je shvatio da u ruci jo uvijek dri
cvijee, ubacio ga je kroz otvoreni prozor na sjedite i nastavio hodati. Prolazio
je ulicama svoga voljenog grada, nesvjestan turista koji su upirali prstima i zurili
u savrenost starih kua.
Niz ulicu Centre spustio se do hotela JC House i pored knjiare skrenuo
desno. Otud je zaas stigao do Jetties Beacha, mjesta otkud je mogao vidjeti
more i uti um oceana.
Upravo je stigao do ruba vode kad mu je zazvonio mobitel. Moda je to Alix,
pomislio je, ali bio je to nepoznati broj. Obino se na takve pozive nije odazivao,
ali ovoga je puta to uinio. enski je glas nervozno rekao: Gospodin
Montgomery? Mislim, Kingsley, mislim Jared?
Da?
Ja sam, Izzy.
Alix je dobro, rekao je Jared, i ao mi je to sam je toliko rastuio.
386

mart@& nymphe
Oh , rekla je Izzy. Ne znam nita o tome, ali sigurna sam da vi znate.
Nisam zbog toga zvala. Imate li ovoga asa malo vremena za razgovor?
Naravno, rekao je on. U emu je problem?
Ne elim uznemiriti Alix, ali uinit u joj uasnu, groznu stvar. Neu se
pojaviti na vlastitom vjenanju.
Napustit ete Glenna pred samim oltarom? upitao je Jared.
Ne, ne! Naravno da neu! On e biti sa mnom. Ljudi koje naputam su nai
roditelji i roaci koji nita drugo ne ine nego se neprestano gloe i prepiru.
Ne razumijem to elite uiniti.
ekajte, ovdje je Glenn i on vam to moe bolje objasniti.
Kad je njezin zarunik preuzeo telefon, glas mu je bio odluan. Bio je ovjek
koji titi enu koju voli. Ovdje su se dogaale rune stvari s naim obiteljima
koje se neprestano svaaju. Neko sam vrijeme mislio da je sve to rijeeno, ali
nije. Sve je samo vrilo pod povrinom i opet eruptiralo. Nisam znao koliko je to
zapravo grozno jer obino Izzy sve sreuje, a mogla bi to i sada uiniti da nije
trudna.
Zastao je, a zatim opet progovorio. Izzy nije bila u mogunosti rijeiti se tih
odvratnih djeverua koje su joj nametnute. Pokuala je, ali... Kako bilo, osjeam
se poput kretena jer nisam obraao vie pozornosti, ali mislio sam da ene tako
ine, pa... Opet je zastao da udahne zraka. Ali to nije vano. Juer je lijenik
rekao da stres pod kojim se nalazi izaziva zdravstvene probleme. Ako Izzy ne
pobjegne od tog pritiska, mogli bismo izgubiti dijete.
Jared je istoga trena rekao: Kako mogu pomoi? Samo recite i sve u
uiniti.
Glenn je rekao da im je elja da se sve nastavi kako je planirano, da e njihovi
roaci doi na Nantucket, ali da e negdje tijekom obreda netko gostima
saopiti da vjenanja nee biti. Vi ili netko drugi moe rei da smo Izzy i
ja pobjegli na drugi kraj svijeta. Oni sve plaaju, pa ih pustite da uivaju u hrani i
glazbi. Jedino, nee ondje imati moju mladenku kako bi je muili.
Razumijem, rekao je Jared.
387

mart@& nymphe
Ima jo jedna stvar. Izzy se boji nazvati Alix jer zna koliko je naporno radila
na ovom vjenanju, posebno otkad se pojavila Victoria.
Izzy se jednako tako boji da ete pomisliti kako je ona loa osoba jer je sve
iznevjerila.
Mogu li razgovarati s njom, molim vas?
Da? napetim se glasom opet javila Izzy.
Izzy, rekao joj je polako. Mislim da je ovo najmudrija stvar koju sam u
ivotu uo. I svaka ena koja pred vjenanjem da prednost svome djetetu nalazi
se na vrhu mojeg popisa najboljih osoba.
Izzy je istoga trena briznula u pla i Glenn je opet uzeo slualicu od nje.
Je li joj dobro?
U redu je. Sve je tjera na pla, ali opet, posljednjih su dana njezina i moja
mama i mene skoro dotjerale do plaa. Izzy je sve ovo skrivala od Alix kako bi
ona... Zautio je.
Kako bi ona to?
Kako bi Alix ostala na otoku s vama. Izzy zna da bi, kad bi joj rekla pravu
istinu, Alix istoga trena bila ovdje kao to bi i Izzy uinila za nju. A Izzy ne eli
da Alix iznevjeri... no, da iznevjeri vas.
Jared je morao osjetiti malo grizoduja. ujte, Glenne, nita ne brinite.
Svima u o svemu lagati. Rei u im da je Izzy skrivena u mojoj kui i spremna
doi pred oltar. Sve do posljednje minute nee znati da vjenanja nee biti. I
pobrinut u se da bude dovoljno pia kako se gosti ne bi zabrinjavali. A to se
tie majki, njih u prepustiti Victoriji.
Hvala vam, rekao je Glenn i Jared je u njegovu glasu osjetio olakanje i
zahvalnost. Ne znam mnogo uvenih ljudi, a Izzy govori da ste vi na vrhu
arhitektonskog svijeta, ali kad bi svi bili poput vas... No, mnogo vam hvala.
Moda se Izzy sada moe opustiti. Odletjet emo na Bermude i tamo se
vjenati.
Poaljite nam razglednicu, rekao je Jared.
388

mart@& nymphe
Vama? elite rei vama i Alix?
Da. Alix to jo ne zna, ali zatrait u od nje dozvolu da dovrim djelo
njezinog pretvaranja u pripadnicu obitelji Kingsley. Jared je u pozadini uo
veseli vrisak, koji je znaio da Izzy prislukuje.
Dobro, rekao je Glenn, sada ste sredili stvar. Morat u drogirati Izzy kako
ne bi nazvala Alix i sve joj ispriala.
Hoete li danas biti uz telefon? Mogu li vas nazvati kasnije, da razradimo
neke pojedinosti? upitao je Jared.
Ovdje smo, rekao je Glenn, i jo jednom hvala.
Spustili su slualicu, a Jared je svoj mobitel spremio natrag u dep. Ostao je
stajati ondje, zagledan u more. Nije se smirio sve dok naglas nije rekao to mu
je prolazilo kroz glavu. Ali to mu se svialo. Stvarno je elio ostatak ivota
provesti s Alix.
Prva mu je pomisao bila da eli razgovarati sa svojim djedom, ali znao je da
se to nee dogoditi. Osim toga, Jared je znao to bi mu on rekao. Najprije
mora nju pitati, mogao je uti kako govori njegov djed. Osmijeh koji je doao
s tom pomisli podsjetio ga je da e njegov djed otii istoga dana kada e Jared
zapoeti novi ivot.
Dok se pjeice vraao u grad, razmiljao je o tome kada i gdje zaprositi Alix.
Postojalo je samo jedno mjesto gdje se to moglo dogoditi. Imao je prijateljicu
koja se bavila unutarnjim ureenjem i ona mu je mogla pomoi s prvim dijelom
njegova plana. Poao je do cvjearnice u kojoj je radila Toby i rekao joj to su
mu Izzy i Glenn saopili te kako je smislio cijeli novi plan.
U subotu? rekla je ona. Lexie i ja?
Tako je. Moram neke stvari dogovoriti s Izzy, ali veina toga je ve rijeena.
Samo e se nekoliko osoba zamijeniti.
Samo nekoliko, rekla je Toby, alei
pojednostavnjenja tako ogromnog projekta.

se

na

raun

njegova

Smijeei se, Jared ju je poljubio u obraz. Znam da ti to moe obaviti.


Moram ii. Imam gomilu posla.
389

mart@& nymphe
Sigurna sam da je tako. Usput, estitam.
Ona jo nije pristala, rekao je Jared.
Njezine oi jesu, a to je ono to se rauna.
Zastao je na vratima i opet pogledao Toby. Misli li da ovo moemo
izvesti?
Naravno, rekla je ona. Lexie i ja emo sve uiniti.
Istoga asa kad su se vrata zatvorila, Toby je poeljela pustiti nekoliko suza
ali nije za to imala vremena. Jared joj je rekao da ni pod kojim okolnostima
Victoria za to ne smije doznati, ali tu tajnu nee biti lako uvati. Reci jednoj
osobi i svi e na otoku znati.
Toby je Jilly susrela samo jednom, kad joj je zahvalila za ureenje staklenika,
ali dobro je bilo to to Jilly na Nantucketu nije poznavala nikoga kome bi mogla
rei. Toby ju je nazvala. Bez ikakva uvoda, upitala ju je: Moete li neto zatajiti
pred Kenom?
Vjerojatno ne.
Tada emo ga morati ukljuiti u sve jer nemam vremena za prikrivanje i
ubijanje. Barem ne za ubijanje. Oprostite, blebeem. Ken je u redu, ali Victoria
je posve druga stvar. Mislite li da moete Kena sprijeiti u otkrivanju Victoriji
uistinu velike tajne koja je u cijelosti povezana s Alix?
Mislim da bi Ken bio u stanju prodati duu za takvu priliku.
Toby se nasmijala. To je dobro. Otprilike. Prije svega, nedostaje nam jedan
mukarac. Moete li vi ikako jednoga pronai?
Dajte mi godite, veliinu, nain izrade, model, boju, i meu svojim
roacima mogu pronai tono ono to vam treba.
Toby se opet nasmijala. Moda ono to je Jared traio od nje i Lexie uope
nee biti teko obaviti.
im je spustila slualicu, Jilly je nazvala Kena.
Jesi li vidjela Jareda? odmah ju je upitao.
390

mart@& nymphe
Ne, ali sam ula to ini.
I ja sam! otro je rekao Ken.
Jilly mu je po glasu mogla vidjeti da je gnjevan. Ti to ne odobrava?
To kako je Jared zaveo moju ker? Kako joj se ulagivao, a zatim joj dao
nogu? Ima prokleto pravo da ja...
Kene! glasno je rekla Jilly. Mislim da ti je bolje posluati to ti imam rei
i usput, ima Ii smoking?
To ga je pitanje uutkalo dovoljno dugo da poslua to mu je Jilly imala rei.
A to se Jareda ticalo, prehodao je niz samo jedan blok kua prije nego je
otvorio vrata draguljarnice. to imate u veliini pet? upitao je vlasnika
duana.

391

mart@& nymphe

Trideset prvo poglavlje


Alix je provela dan sa svojom majkom, obilazei duane i razgledajui sve i
svata, od sireva do poklona za djeverue i maneta za kumove.
Majko, mislim da Izzy ovo obavlja. ini se da zaboravlja da je to njezino
vjenanje, a ne moje.
Kako bih mogla zaboraviti neto takvo? Kad se ti bude udavala, trebat e
mi godina dana da sve isplaniram.
Dobro, promrmljala je Alix. Do tog u vremena ve biti previe stara da
sama poem u kupovinu.
Victoria je uhvatila svoju ker za ruku. Jared te jo nije nazvao?
Ne, ni rijei. Ni poziva, ni poruke, ni goluba pismonoe, nita.
Ken je rekao da je Jared juer isplovio svojim brodom, pa je moda jo
uvijek na moru. Ne! ekaj. Vratio se sino. Moda je bio zauzet nekom novom
narudbom.
Bez mene.
Oh, zaboga, Alix! Mora ivnuti. Nije ovo prvi put da si se zaljubila, a
zasigurno nee biti niti posljednji. Victoria je zastala da bi se divila nekim
cipelama u izlogu, a zatim je preko ulice pogledala prema slastiarnici Sweet
Inspirations. to kae na malo okolade?
Ne, hvala, rekla je Alix i pogledala svoju majku. to si ti inila kad te
mukarac kojeg si voljela nije nazivao?
To se nikad nije dogodilo, rekla je Victoria.
Nijedan te mukarac nikad nije odbio nazvati? zainteresirano je upitala
Alix. Nikad prije nije majku ispitivala o takvim stvarima.
To se dogaalo. Samo, ja nikad nisam bila zaljubljena. Barem ne onako kako
ti misli. Opet je krenula dalje.
Alix je pohitala za svojom majkom. To mi nikad prije nisi rekla.
392

mart@& nymphe
Nikad nisam nikome rekla. Piem knjige o velikoj strasti i o vjenoj,
besmrtnoj Pravoj Ljubavi. Ako se ikad doepam Valentinina dnevnika, i ako
budem toliko sretna da upoznam Kingsleyjeva duha, planiram napisati veliku
sagu o ljubavi koja je bila toliko duboka da je nadivjela smrt. udesno je o
tome itati i pisati, ali izvan svojih knjiga to nikad nisam osjetila.
Alix je trepui promatrala svoju majku. Mogao si s nekim proi-vjeti cijeli
ivot, a o njemu ne znati ni najosnovnije injenice. A to je bilo s onim
Rockwellom? Jako ti se sviao.
To je bio isti seks.
Oh. Alix je bila rastrgnuta izmeu elje da o tome od svoje majke uje jo i,
posve suprotno, da zaepi ui. Mislila sam da si zbog toga voljela onoga
mladog Andra. Nikad ti nisam rekla da se i meni udvarao. Tada sam imala oko
esnaest godina.
Draga, Andre se svima udvarao. Na proslavi tvoga sedamnaestog
roendana nala sam ga u garderobi s jednim od mukih konobara. Zatraio je
od mene da se ogolim od pojasa navie i pridruim im se.
Samo od pojasa navie? Alix je podigla ruku. Nemoj na to odgovarati. A
to je s Prestonom? On mi se sviao.
Sviali su ti se darovi koje ti je donosio. Kad sam vidjela kako slae tvoje
rublje, a moje ostavlja u koari, rekla sam mu da se iseli.
Alix je uhvatila majku za ruku. ao mi je. Nisam imala pojma, ali tada sam
viala tako mnogo mukaraca koji su zbog tebe pravili budale od sebe, da sam
uvijek pretpostavljala kako je u to umijeana i ljubav.
ini se da privlaim krivu vrstu mukaraca. Oni me ne mogu zamisliti uz
dvokatnu kuu u kolonijalnom stilu i troje djece.
Ali tata jest, rekla je Alix i namrtila se. Molim te, nemoj mi rei nita
grozno o mojem ocu.
Niti nema niega loega. On je odrastao u lagodnom, zatienom svijetu
gdje je svatko znao svoje mjesto. Ja sam bila mlada i dolazila iz posve drukijeg
svijeta. Mislim da sam mu bila uzbudljiva. Barem neko vrijeme. Kad se izmeu
393

mart@& nymphe
mene i njegovih roditelja pogoralo stanje, on je pobjegao i sakrio se.
Victoria je stisnula Alixinu ruku. Sve je to bilo veoma davno i vie nije vano.
Osim toga, tvoj je otac zaljubljen.
U Jilly ? Alix je bila toliko zaokupljena planovima za vjenanje da je veoma
malo razmiljala o bilo emu drugome. Zasigurno nije primijetila da je njezin
otac zaljubljen.
Da. Oni su ludi jedno za drugim. Ve to mogu vidjeti.
Alix je uzdahnula. No, mama, pretpostavljam da onda ostajemo samo nas
dvije. Opet. Jared mi je ponudio posao u svojoj tvrtki, ali ne znam hou li ga
prihvatiti. Ako ga budem morala viati s drugom enom, vjerojatno u se sruiti
mrtva.
Otkrit e da u ivotu moe podnijeti puno vie nego to misli. Naravno da
e prihvatiti taj posao. Dotad su ve bile dole do pristanita i Juice Bara.
Voli li jo uvijek sladoled s maslacem od kikirikija? upitala je Victoria.
Volim. A ti, svia li ti se jo uvijek okoladna nita s trenjama?
Victoria se nasmijeila. Jo uvijek mi je najdraa. Hoemo li se poastiti i
zaboraviti na mukarce?
Rado! rekla je Alix.
Otprilike u etiri popodne, Alix je dobila poruku od Lexie. Toby i ja se
namjeravamo odjenuti i izii na pie. hoemo li te pokupiti u 19:30? Proitala ju
je svojoj majci. Nisam sigurna jesam li raspoloena za izlazak.
elim da poe, rekla je Victoria. Svratit e Freddy i voljeli bismo malo
biti sami.
Alix je jo uvijek izgledala kao da oklijeva.
A to ako ti posudim onu svoju svilenu plavu Oscar de la Rentu?
S Blahnik tiklama?
Onim crnim s umjetnim draguljima sa strane? Victoria je stavila ruku na
srce. to sve ovjek mora rtvovati za svoje dijete.
394

mart@& nymphe
Alix je odgurnula tri asopisa sva tri o vjenanjima i dvije role papira za
umaranje iz krila i krenula prema stubama. I tvoje naunice s pave
dijamantima, doviknula joj je trei uza stube.
Victoria je glasno melodramatski zareala, to nije bilo lako, s obzirom da se
iroko smijeila.
Kada se Lexie pojavila na stranjim vratima, pogledala je u Alix i rekla: Opa!
Izgleda poput...
Pepeljuge, uskoila je Toby iza njezinih lea.
I one su bile fino odjevene, ali Alix je izgledala kao da namjerava izii na
modnu pistu. Mama mi je uredila frizuru. Svia vam se? Victoria joj je podigla
kosu i ostavila da joj tanki pramenovi uokviruju lice.
Izgleda udesno, rekla je Toby. Da smo barem unajmile limuzinu.
Ali morat e posluiti i moj kamionet, rekla je Lexie.
Victoria ih je sve tri poljubila, poeljela im ugodnu veer i na oprotaju im
domahnula.
Tri mlade ene su ule u kabinu Lexiena kamioneta. Alix nije imala pojma
kamo idu, ali iznenadila se vidjevi da se voze u smjeru u kojem se nalazilo
gradilite kapelice. Nije bila ondje jo otkad su pronali Valentinin dnevnik, to
se sada ve inilo veoma davnim. Kad je Lexie skrenula na neasfaltiranu cestu,
Alix je poela sumnjati da se neto dogaa. Kamo idemo?
Toby je bila ta koja joj je odgovorila. ao nam je, Alix, ali Jared nas je
zamolio da te dovedemo ovamo. On je u kapelici i eli s tobom razgovarati.
Alix se namrtila. Ako eli sa mnom razgovarati, nije trebao smiljati ovu
aradu. Mogao je...
Toby je spustila ruku na Alixinu. Molim te, poi. Bio je jako uznemiren
nakon vae svae.
Zar svatko na otoku zna za to?
Toby je pogledala Lexie, a zatim opet nju. Da, otprilike.
395

mart@& nymphe
Alix se morala nasmijati. I, na ijoj su strani?
Na tvojoj, rekla je Toby.
Definitivno na tvojoj, rekla je i Lexie.
U tom u sluaju ii. Otvorila je vrata kamioneta i pourila izii pa
utonula u otoni pijesak. Skinula je cipele s visokim potpeticama i bosonoga
krenula prema kapelici, dok je Lexie vozila kamionet u rikverc.
U daljini je mogla uti ocean, a obrisi kapelice u plavkastom sumraku izgledali
su prekrasno. Alix je na taj prizor morala osjetiti ponos. Bilo je nadahnjujue
neto to je postojalo samo u njezinoj glavi vidjeti pretvoreno u neto opipljivo.
Odmah je poeljela izgraditi jo puno graevina.
Prozori su ve bili postavljeni i mogla je vidjeti kako unutra trepere svijee.
Zastala je pred velikim vratima, dotaknula okove koje je ona dizajnirala, a Jared
dao nainiti, i obula cipele prije nego to su se vrata irom otvorila.
Na njima je stajao Jared, sa svih svojih gotovo dva metra, odjeven u tamne
traperice i mekanu lanenu koulju. Jo je uvijek imao bradu, ali je bila
podrezana, kao i njegova kosa. Osvijedjen svjetlom svijea koje mu je dopiralo s
lea, naprosto joj je oduzeo dah.
Molim te, ui, rekao je ispruivi ruku prema njezinoj. I, smijem li rei da
nikad nisam vidio nekoga tako lijepoga kao to si ti veeras.
U kapelici jo nije bilo namjetaja. Umjesto toga, preko poda je bio prostrt
prekrasan plavozlatni tepih. Oko rubova bilo je postavljeno valjda stotinu
svilenih i pamunih jastuka, vezenih i obinih. Na drugoj se strani nalazio par
stolica i mali stoli s bocom ampanjca u posudi s ledom, dvije kristalne ae za
ampanjac i tanjurima sa sirom, krekerima i okoladom.
Prekrasno je, apnula je dok je Jared odlazio do stola kako bi otvorio
ampanjac. Osvrnula se po kapelici osvijetljenoj stotinama svijea, nekima na
visokim svijenjacima, drugima objeenim o uad vezanu za krovne grede i
mnotvom njih po podu.
U dnu je stajao oslikani prozor koji je Jared kupio u Maineu. Vidjela je
njegovu fotografiju, ali ga nije vidjela izvaenog iz sanduka. Kako nije bilo
396

mart@& nymphe
struje, iza velikog je prozora nazirala svijee, to je znailo da je u svojem okviru
bio postavljen blie unutranjosti. Toga nije bilo u njezinim crteima i nije to
bila tako odredila. Okrenula se prema njemu. Jesi li ovo ti izmijenio?
Dodao joj je au rashlaenog ampanjca. To je moj jedini doprinos svemu
ovome. Zamjera mi?
Ne, rekla je. Moda me moe pouiti vie o osvjedjenju. Mogao bi...
Ne veeras. Nikakvo pouavanje. Ova je veer namijenjena... Pogledao je
u viteza narisanog na prozorskom staklu. Namijenjena je budunosti. Kucnuli
su se aama i otpili po gutljaj.
Tek kad je opet pogledala prozor, shvatila je da vitez slii kapetanu Calebu.
Je li ovo neki tvoj predak?
Mogao bi biti, zar ne? Kratko je uutio. Alix, elim s tobom o neemu
razgovarati.
Ona je duboko udahnula. Je li se radilo o New Yorku? O tome tko e ivjeti
ondje? Raditi ondje? Hoe li joj rei koliko e esto posjeivati otok?
Uzeo ju je za ruku i poveo do jedne od stolica. Sjela je, ali on je ostao stajati.
Prije svega, elim se ispriati zbog one svae. Bio sam prava budala.
Ne, rekla je ona. Imao si pravo. Slijedila sam uokolo moju majku kako to
nisam inila jo od djetinjstva. Ogledala se po kapelici, svijeama, tepihu,
hrani. Moram rei da se nitko ne ispriava bolje od tebe. Najprije sunovrati, a
sada ampanjac. Ali u ovom se sluaju i ja moram ispriati. Jednostavno sam se
osjeala tako krivom jer sam zapostavila Izzyno vjenanje, da sam time bila
potpuno zaokupljena zapravo, jo sam uvijek.
On je stajao nad njome i smijeio se. Ta tvoja tolika briga o ljudima je neto
to mi se kod tebe najvie svia. Tylerova mama mi je rekla da on pita za tebe.
I ona se nasmijeila. Nedostajao mi je posljednjih nekoliko dana. Morat u
njega i njegove roditelje pozvati na Izzyno vjenanje. Jesi li uo da mama poziva
mnotvo otoana? I da je Jilly pitala neke svoje roake iz Warbrookea bi li i oni
doli? Ona i Cale pokuavaju okupiti obitelj kako bi kupili onu veliku kuu na
kraju uliice i... Pogledala ga je. Zato mi se tako smijei?
397

mart@& nymphe
Jer si mi nedostajala i jer te volim.
Alix je samo sjedila i gledala u njega trepui oima, nesigurna je li ga dobro
ula. Oko njih je sve bilo tako lijepo, sa svim tim treperavim svijeama i
nevjerojatnim bojama tepiha i jastuka i s Jaredom. Za njezine oi, on je bio
daleko najljepa stvar u prostoriji.
Jo uvijek se smijeei, Jared je posegnuo u dep i izvukao kutijicu za prsten.
Alix je bila sigurna da joj je cijelo tijelo obamrlo: srce, plua, mozak, sve se
zaustavilo.
Kleknuo je pred njom i rekao: Alixandra Victoria Madsen, ja te volim. Cijelim
svojim srcem, sada i zauvijek, volim te. Hoe Ii se udati za mene? Podigao joj
je lijevu ruku i, spreman da joj stavi uistinu velianstven prsten na prst, ekao
njezin odgovor.
Ali Alix je bila previe zateena da bi odgovorila. Samo je sjedila ondje,
nepomina, ne diui, u trenutku sleen ljudski kip.
Alix? upitao je Jared, ali ona nije odgovarala. Samo je zurila u njega. Alix,
ponovio je glasnije. Zar mi misli rei ne? Izgledao je zabrinuto.
Ona je napokon uspjela udahnuti. Ne, mislim da. Da i da! I... Bacila mu je
ruke oko vrata. Kako je on jo kleao na jednom koljenu i nije oekivao njezin
skok, pao je leima na tepih, a Alix na njega.
Da, udat u se za tebe, rekla je. Milijun puta da. Svaku je svoju rije
naglasila poljupcem u njegovo lice i vrat. Mogu li poi s tobom u New York?
Jared se smijao. Da, naravno da moe. Tko e mi rei da je svaki moj
projekt pogrean, ako tebe ne bude ondje?
Mislila sam da e me ostaviti ovdje.
On joj je dlanovima obuhvatio lice. Nikad. Nikad te neu ostaviti.
Alix mu je poela raskopavati koulju.
On je poloio ruku preko njezine. Ne, ne sada.
Ona je ustuknula. Kapelica jo nije posveena, pa...
398

mart@& nymphe
Ne radi se o tome. Samo mislim da bismo trebali priekati dok se ne
vjenamo.
Ona se odmaknula da ga pogleda. Ali to moe biti za godinu dana. Moja
mama kae...
Jared ju je uutkao poljupcem. Ne eli vidjeti prsten? upitao je. Prilino
je lijep, ako to smijem rei.
Prsten! Ba sam idiot. Otkotrljala se s njega i poela ga traiti po tepihu.
Jared je ispruio ruku. Na malom mu je prstu bio nataknut prsten od platine s
velikim ruiastim dijamantom. Trai li ovo?
Ona je legla na tepih do njega, spustila mu glavu na rame i ispruila lijevu
ruku da joj stavi prsten.
S ovim prstenom, apnuo je stavljajui joj ga na prst.
Alix je podigla ruku da ga pogleda. Nita nije bilo tako iskriavo kao dijamant
pri svjetlosti stotinu svijea.
Svia ti se? Ako ne, moemo uzeti neto drugo.
Alix je stisnula ruku u aku. Savren je. Najljepi prsten koji sam ikad vidjela.
ak e i mama to odobriti.
Kad smo ve kod toga, rekao je Jared, otkotrljao se, ustao i pruio joj ruku.
Ne moe svojoj majci nita rei dok se ne vjenamo.
Slaem se! rekla je ustajui. Pobjegnimo nekamo. Mama je govorila kako
e moje vjenanje ukljuivati katedralu i haljinu s pet metara dugim velom.
Poveo ju je do stolice, posjeo je na nju i sam sjeo preko puta nje. Ne bih
mogao ivjeti sam sa sobom kad bih djevojci uskratio pravo vjenanje.
Meni to nije vano, rekla je Alix. Ako moram birati izmeu bijega i
majine ekstravagancije, izabrat u vjenanje iz automobila s Elvisom u Las
Vegasu.
On je odrezao kriku sira, stavio je na kreker i nagnuo se preko stola da joj
stavi zalogaj u usta. Zna, rekao je, zagrabivi licom neto humusa i pojevi
399

mart@& nymphe
ga, izgleda da Izzy ne eli svoje vjenanje, pa sam pomislio da bismo ih ti i ja
mogli odmijeniti.
Oh, ne! Molim te, nemoj mi rei da su Izzy i Glenn prekinuli.
Uope nisu, rekao je Jared. Odlaze se vjenati na Bermudu i ja
prebacujem avionom njegovu dvojicu brae i njezinu sestricu da budu s njima.
Naravno, ako se ti sa svime time slae.
Kad je Alix shvatila to on govori, samo je ostala sjediti, drei kriku sira na
krekeru pred ustima. Nesposobna pomaknuti se. Jared je posegnuo i poveo joj
ruku do usta.
Alix je neko vrijeme vakala, a onda rekla: .Mogu li odjenuti haljinu tete
Addy?
Siguran sam da e ti se ona smijeiti s nebesa i zahvaljivati ti. Lexie i
Toby...?
One e ti biti djeverue naravno, ako se slae.
Itekako. Pojela je jo jedan kreker. Govorimo o ovoj suboti, zar ne?
Da, rekao je i posegnuo preko stola da je uhvati za ruku.
Alix se tako iroko nacerila da joj se lice zamalo rascijepilo nadvoje. Priaj mi
jo.
Sa zadovoljstvom, rekao je on.

400

mart@& nymphe

Trideset drugo poglavlje


Bilo je rano jutro, svega tri dana prije vjenanja, i Jared nije mogao spavati.
Toby mu je poslala poruku s nekim pojedinostima o nainu dobivanja dozvole
za vjenanje i terminima proba, uz obavijest da ona i Lexie na jedan dan lete u
New York kako bi ondje kupile nove haljine. Rekla je da je poruke s dodatnim
informacijama poslala i Alix.
Jared je leao u krevetu, ruku podvuenih pod glavu, i zurio u strop. Sino su
Alix i on ostali u kapelici sve do iza ponoi. Nije im bilo lako zadrati odjeu na
sebi, ali ipak su u tome uspjeli. Napokon, dobro su osjeali ozbiljnost onoga to
su planirali, a to je provesti ivot zajedno.
Nije im se sviala tajnost njihovih planova, ali su s radou ieki-vali njihovo
ostvarenje. Donijeli su odluku i sada su bili odluni uploviti u zajedniki ivot.
Drugim rijeima, eljeli su nastaviti dosadanjim pu-tem, ivjeti i raditi zajedno,
bez iijeg mijeanja sa strane.
Sino kad je poao na poinak, Jared je poslao poruku Timu da u petak doe
na Nantucket i sa sobom ponese smoking. Jared e mu tek osobno rei da ga
eli za svoga kuma. U drugim bi okolnostima to bio Ken, ali on e morati
ispratiti Alix do oltara.
Jo uvijek nije bilo svanulo, ali Jared je ustao, navukao svoje traperice, majicu
i sandale, i tiho se stubama uspeo u potkrovlje. Dok se protezao da dosegne
svjetiljku, sjetio se razloga onolikog bijesa kad je potrgao uzicu za ukljuivanje.
Kratko je ostao mirno stajati zagledan kroz prozor. Njegov gnjev na djeda i
Victoriju se istopio i zamijenio ga je onaj osjeaj Bit e to bude. Negdje tijekom
posljednjih nekoliko dana pomirio se sa sudbinom i zakljuio da, koliko god
bijesan bio, ne moe utjecati na budunost. Nije mogao sprijeiti ono to se
moglo dogoditi a sumnjao je da je i njegov djed to bio u stanju.
Kad je iza sebe zauo zvuk, nije se okretao, ali znao je da vie nije sam. Zna
li to sam uinio?
Doao pameti i zaprosio dragu Alix?

401

mart@& nymphe
Da, rekao je Jared, okreui se a tada je duboko udahnuo. Njegov je
djed sjedio u velikoj fotelji i izgledao jednako iv kao i svako drugo ljudsko bie.
Priavi mu blie, Jared je posegnuo da mu dotakne ruku. Bila je stvarna,
gotovo posve opipljiva i gotovo topla i bilo je to prvi put u Jaredovu ivotu da
ga je uistinu dotaknuo. Jared se odmaknuo i s uzdahom sjeo na izlizani kau.
Imao je groznu viziju Caleba kako rukom grli Victoriju i kako njih dvoje odlaze u
izmaglici, da ih vie nikad nitko ne vidi. Jared je bio u stanju jedino zuriti u svoga
djeda.
Jo uvijek ne znam, rekao je Caleb, odgovarajui na nepostavljeno pitanje.
Ne znam kako ili zato ili to e se dogoditi. Sada su svi ovdje. Je li ti Alix rekla
da je na Parthenijinu vjenanju vidjela moga oca?
Ne, rekao je Jared jo uvijek zurei u njega.
Njegov je duh u tijelu doktora Hundeyja. Moj otac je bio veoma astan i
obziran ovjek, a moja majka je bila njegova snaga. Caleb je uzdahnuo. etiri
sam ih puta gledao kako umiru i u tri navrata je to bilo na posve slian nain.
Najprije je otiao moj otac, a uskoro ga je slijedila i moja majka. Ali ovoga je
puta vaa modema medicina uinila da izvan reda napuste jedno drugo.
to to znai? upitao je Jared.
To je jo jedna stvar koju ne znam, ali mrsko mi ga je vidjeti ovakvoga kakav
je sada. Moja mu majka toliko nedostaje da je tek upola iv.
Jared je prouavao svoga djeda, veoma svjestan toga da ga za nekoliko dana
vie nee biti ovdje. Jesi li pijunirao Victoriju?
Ne onako kako ti misli, uz blagi je smijeak rekao Caleb. Malo rijei dok
je spavala, ali nita vie. Odmahnuo je rukom. Ako joj priem ovakav kakav
sam sada, vidjet e me. Ipak, razmiljao sam o tome da joj to dozvolim.
Posljednji put.
Nee uspjeti vidjeti Osmoga, rekao je Jared, mislei na sina kojega e on i
Alix imati. Ali pretpostavljam da bismo ionako trebali prestati s tim
brojevima.
Moda e sinu dati ime Caleb.
402

mart@& nymphe
Bio bih poaen, rekao je Jared. Moda e ti posljednjega dana biti
dozvoljeno da izie iz kue dovoljno dugo da nam doe na vjenanje.
Volio bih da mogu! rekao je Caleb. Svim bih silama volio biti ondje. Volio
bih posljednji put zagrliti Valentinu, vidjeti je kako mi se smijei. Uzdahnuo je.
Platio sam zbog svoje pohlepe. Tiho se nasmijao. Ironija je u tome to je
bogatstvo za koje sam mislio da ga moram stei ostalo na mojem brodu i moj
ga je brat dovezao na Nantucket.
Govori o robi koju si kupio u Kini?
Caleb je odmahnuo rukom. Sada to vie nije vano. Hoe li Victoriji odati
tajnu o vaem vjenanju?
Nipoto! rekao je Jared. Ti zna kakva je ona. eljet e sve uzeti u svoje
ruke. Otro je pogledao svoga djeda. Jesi li ti u tome imao svoje prste? Jesi li
nagovorio Izzy da odustane od vlastitog vjenanja?
Kako sam to mogao uiniti kad mi nije doputeno naputati ovu kuu?
Ono to moe initi jest odgovarati izravno na pitanja.
Mogu li? upitao je Caleb. ujem nekoga. Mislim da tvoja Alix dolazi uza
stube.
Jared je fascinirano promatrao kako Caleb ustaje s fotelje i prelazi sobu. Kad
je doao do zida, samo je nastavio hodati.
Upravo kad je njegov djed nestao, na vratima se pojavila Alix. Jared je rairio
ruke da je doeka u zagrljaj i ona se stisnula uz njega na kauu.
Je li ovo tvoje skrovite? Nije mu eljela rei da joj je Lexie svata izbrbljala
o njemu.
Jo otkad sam bio dijete.
Jesi li dobro spavao? upitala ga je.
Ne ba, odgovorio je. Previe mi se toga vrtjelo po glavi. Jesi li dobila
poruku od Toby?

403

mart@& nymphe
Pogledala sam na mobitel i vidjela njih pet, pa sam ga iskljuila. Proitat u
ih kasnije. Izgleda kao da te neto mui. Jo uvijek ima vremena da se
predomisli.
Poljubio ju je u tjeme. Moja je jedina briga da e se ti opametiti i pobjei
od mene. Jesi li sigurna da se eli nositi sa svim Kingsleyjima?
Pretpostavljam da misli na kapetana Caleba. Kad Jared nije nita rekao,
okrenula se da ga pogleda. Je li bio ovdje?
Osjetio je strepnju u njezinu glasu, ali nije joj elio lagati. Da, bio je ovdje.
Doao sam ovamo gore da bih razgovarao s njime. On e veoma uskoro otii s
ovog svijeta.
Alix nije znala to na to odgovoriti. Nikad nije ula za nekoga tko je tugovao
zbog odlaska nekog duha. Zato odlazi? upitala je.
Ne razumijem to. Ljudi reinkarnirani iz prolosti okupili su se ovdje i zato
djed odlazi.
To ima neke veze s mojom majkom, zar ne? Ona je bila Valentina.
Jared je kimnuo glavom, bojei se ita vie rei.
Moda sada, kad ju je napokon vidio, moe otii.
Tvoju je majku povremeno viao u posljednjih dvadeset dvije godine. Zato
onda ba sada?
Je li sada ovdje i netko drugi?
Zapravo jest. Jilly.
Parthenia! rekla je Alix i okrenula se da ga pogleda. Moda nije bila vana
samo jedna osoba, nego sve zajedno. I pogledaj kako se samo sve dogodilo, od
projektiranja kapelice do svae Izzyne rodbine, ak i do pronalaenja
Valentinina dnevnika. Moda sada, kada smo se svi mi okupili, on moe otii. Mi
smo nekakva seansa duhova iz prolosti.
Jako mi se svia ta zamisao, rekao je pomislivi kako ako ona ima pravo
Victoria nije u opasnosti. Podario joj je estoki poljubac.
404

mart@& nymphe
Hvala ti. Uinila si da se bolje osjeam. Ali, to ionako uvijek ini. Bacio je
pogled kroz prozor i vidio da se ve prilino razdanilo. Ra