Sie sind auf Seite 1von 35

a poetku red je da Vam

poelimo dobrodolicu.
asopis grupe gnostika iz EX-YU

BROJ 1 JUL 2015

E MAIL
vesticjarevija@gmail.com

Glavni urednik
Slavica Otovi
Tehniki urednik
Jelena Damnjanovi
Lektor
Dragana Stevanovi
PrevodILAC
Lana B

Grupa gnostika
sa prostora bive YU
formirana je slobodnom voljom
pod geslom:
Kada se Priroda probudi, ona
neminovno budi i nau duu.
Ispred nas se otvara kao veiti
izvor ivota i apue:
Probudi se i slavi ivot
i prolee, s ljubavlju
i radou

Pred vama je Prvi broj Vetije revije.


Potrudili smo se da Vam pruimo Uvid u samu
sutinu pojma vetica koji je stoleima pogreno
intepretiran i uvijan u maglovite prikaze, uglavnom
nepotpune ili netane.
Revija je osmiljena tako da posmatra veticu
sa razliitih aspekata. Dakle, magino kao enama i
mukarcima koji imaju mo, sociloki, to znai da
otvara pitanja zato se neko identifikuju kao vetac
ili vetica, ali i estetski, bavei se njima kao inspiracijom.
Vetija Revija je nastala tako to su se spontano
okupili razliiti ljudi iz raznih bivih republika, sa
odlukom na naprave Prvi korak ka osvetljenju ove
vrlo zanimljive teme o kojoj se uglavnom aputalo.
Trudiemo se da bude to manje prevoda, a to vie
linih iskustava i pogleda, razliitih stavova i originalnih ideja. Potrudiemo se da i slike koje prate
tekstove to vie budu autentine, i slikane uivo.
U ovom broju imamo nekoliko originalnih fotografija, a od sledeeg broja, obzirom da imamo
u planu da Vetiju Reviju objavljujemo etiri
puta u toku godine, potrudiemo se da skoro sve
fotografije budu originalne. U najavi su i intervjui
sa poznatim linostima tog profila, i trudiemo se
da bude uvek novih i razliitih informacija, kao
i obavetenja koje e buditi Vau panju.
Piite nam, dajte vae miljenje, naravno
otvoreni smo i za kritiku, ak je i dobrodola,
jer dobra kritika upravo doprinese napretku daljem radu. Objaviemo uvek naj
zanimljivije Vae priloge. Takoe, ako
elite da se oglasite u reviji nekim
svojim proizvodom ili uslugom, stojimo Vam na raspolaganju.

svetkovine

Priredila Ljubica Petrovi

etiji kalendar se obino prikazuje u


obliku toka, gde paoci predstavljaju
najvanije promene u Prirodi, ne samo
kao prikaz promene godinjih doba, ve je re i
o energiji koja je u osnovi svega to postoji, i ima
uticaja na sve oko nas i u nama. Obzirom na to,
da su duboko posveene prirodi, vetice smatraju da jedino upoznavanjem tih tokova energija
moemo postii harmoninost ivota. Ove svetkovine ili praznici se uveliko poklapaju sa datumima hrianskih praznika, a osnovni razlog tome
je nastojanje hrianstva, koje se pojavilo znatno
kasnije, da preobrati ovu religiju u hrianstvo,
odnosno, da je u osnovi izbrie ili izvitoperi.
Dok je za obian narod ovo vreme predstavljalo
poetak vanijih poljoprivrednih radova, vetice
su iste posmatrale na dubljem nivou. Ovi datumi su se poklapali sa veoma bitnim planetarnim
vibracijama i bili veoma pogodni za izvoenje
odreenih magijskih rituala.
Vetiarstvo svoje aktivnosti zasniva na ceremonijalnim proslavama, koje u odnosu na objekat
slavljenja, deli na sabate i esbate. Sabata ima osam
i proslavljaju se kao mit o Bogovima i Boginjama
koji blagosiljaju odreenu svetkovinu, od 1. februara do 21. decembra. Sabati slave Sunce kao
simbol Boga i ine ga etiri velika i etiri mala
sabata. Veliki sabati su povezani sa keltskom kulturom, dok se mali sabati vezuju za anglo-saksonsku. Smatra se da toplijim delom godine vlada
Bog, a da hladnim danima vlada Boginja te se za
tu priliku priprema oltar, na kojem se postavljaju
takozvani darovi za odreeno boanstvo.
Esbati, za razliku od sabata koji slave Prirodu i uticaj Sunca na Zemlju, te svoje svetkovine
posveuju Mesecu.

Vano je napomenuti, da svetkovina prilikom velikih sabata poinje od zalaska do zalaska Sunca,
pa to po julijanskom kalendaru zahvata dva dana.
U svetlu praznika koji nam dolazi (31 juli
01 avgust) u ovom broju emo posvetiti par redaka Velikom sabatu Lughnasadh ili Lammas
Ova svetkovina predstavlja jednu od najveih
praznika starog sveta, ujedno i sredinju taku
izmeu letnjeg solsticija i jesenje ekvinocije. Svetkovinom se obeleava kraj leta kada se u staro
vreme njelo, a novije vreme zavretak godinjih
odmora, poetak kolske godine i novog rasta na
svim poljima.

Oltar za Lamas
Sam naziv Lughnasadh se vezuje za Boga
Lugha, koji je na ovaj dan napravio gozbu u ast
pomajke Taitiju, koja je umrla od iscrpljenosti
nakon to je oistila sva polja Irske i pripremila
za sadnju. Drugi naziv Lammas potie od anglosaksonske rei sa znaenjem vekna hleba, pa je
ostao obiaj da se na ovaj dan ispee hleb od prve
penice i nosi na blagoslov.

U skladu sa praznikom, oltar predstavlja centar, oko kojeg se skuplja energija i postie bliskost
sa duhovima predaka, a u znak zahvalnosti
potuju njihova boanstva i elementi Prirode.

Festival u ast Lammasa predstavlja svetkovinu smrti i ponovnog roenja, i poinje koenjem
itarica pomou srpa u obliku polumeseca ime
simbolie kastraciju. Lammas je posveen Bogovima i duhovima itarica koje osiguravaju plodnost zemlje i ishranu. U severnoj Evropi kraljica
etve predstavljana je kao Ceres i bila je okrunje-

Velike svetkovine ili sabati su:

Male svetkovine ili sabate ine:

Samhain, od 31. oktobra do 1. novembra

Yule, na dan 21. decembra

Imbolc, od 31. januara do 1. februara

Ostara, na dan 21. marta

Beltane, od 30. aprila do 1. maja

Litha, na dan 21. juna

Lamas, od 31. jula do 1. avgusta

Mabon, na dan 21. septembra

jul 2015. | VETIJA REVIJA

svetkovine

moda
u hrianstvu uznesenje Device Marije na nebo,
a kod nas u Srbiji dan preobraenja, kada dani i
voda postaju hladniji. U nekim selima postoji i
danas obiaj da se u pono pojede neto slatko
u ast predstojee etve. Takoe u ovom danu se
slavi i Sveti Ilija Gromovnik, koji je preuzeo ulogu
paganskog boga gromova Peruna.
Obiaji su razliiti ali je sutina ista. Negde se
prave lutkice od penice koja se kod nekih naroda poloi u zemlju i zatrpa zajedno sa darovima
kako bi se osigurala plodnost u narednoj godini,
a negde se postavlja na sam oltar. Pletu se venci

na cveem i snopom ita ispod ruke, dok je u drugoj nosila srp ili kosu. Negde je to bio mukarac
preobuen u ensko, i vozio se u kolima koja su
vukli konji pokriveni belim aravima. Ovo je
vreme kada se ubiraju plodovi onoga to je pose-

od crnog i belog luka, odlazi u prirodu i deli hrana sa prijateljima. Oni koji se bave okultizmom
meditiraju vizualizacijom zavretka zapoetih
radova, i u svakom sluaju u ovom danu vano
je neto poeti na spiritualnom planu. Dobro je
kau da stanete ispred ogledala i iskaete ljubav
prema samom sebi.
Na oltaru se u ast svetkovine postavljaju
runo ispeen hleb i pekarski proizvodi, med,
voe i povre, ispleteni venci, lutkice, ono to
imate od itarica, suncokret i oraasti plodovi...
jagnjetina jer na finskom lamas uravo to, Preovladavaju uglavnom boje leta, zlatna, smea i crvena, te mirisi od rue, ipka i bobica.

jano ili posaeno, no kako u novije vreme zemljoradnja i obraivanje polja nije rasprostranjeno
kao nekada, obred se vri simbolino, a izraz
posejano i posaeno se odnosi na mnogo toga
u savremenom ivotu, pa se odravaju sportska
takmienja. Ipak obiaj je preiveo vreme i slavi
se u razliiti kulturama tako da se na ovaj dan u
Izraelu slavi avout, i kite kue, a hleb nosi rabinima. U Indiji se slavi Onam u ast kralja Mahabalija kojemu se Vinu prikazao kao prosjak
te se u ovom danu daruju prosjaci i sirotinja. U
Nordijskim zemljama slavi se Torova ena Sif iji
su zlatni uvojci kose simbolizovali ito koje raste,
6

Simona Otovi
VETIJA REVIJA | jul 2015.

jedna stara izreka kae: Na nov put se ne kree u


starim cipelama.

obzir, mislimo da zasluuju da ih pomenemo na


poetku ovog teksta.

mukarci svih stalea, i bogati i siromani, i


uglavnom je bio crne boje.

Magijske karakteristike cipela pominju se u


mnogim bajkama, cipele su spona izmeu zemlje
i nas. Cipele su danas sredstvo kojima koraamo
u materijalnom svetu. Postoje interesantni rituali vezani za cipele. Jedan potie ak iz 16. veka i
traje do dan danas, a to je skrivanje cipela u dimnjacima, zidovima, ispod podnih konstrukcija,
u ramovima prozora, u stepenicama zgrade, kao
zatitnika kue i simbol plodnosti. Razlog za ovo
je najverovatnije taj to se verovalo da su dimnjaci i prozori otvori kroz koje zli duhovi mogu da
uu u na dom, a cipela, kao simbol sree, oterae
ih. Northempton muzej ima postavku skrivenih
cipela (concealed show index) koji je do 2012. godine imao 1900 pronaenih skrivenih cipela, mahom iz Britanije i uglavnom iz 19. veka. Skrivene
cipele se, inae, nalaze na samom vrhu lestvice
amajlija za sreu, pa samim tim, uzimajui sve u

Kada se kae vetija cipela, asocijacija neminovno navodi na crne, picaste cipele, uglavnom
sa manjom tiklom, najee edvardijanske epohe
to se tie oblika, sa ipkom ili bez, sa pertlanjem
spreda ili kopom.

Druga, pak, pominje conical dounce hat,


eire koji su bili popularni na dvorovima 15.
veka i ve tada nisu bili omiljeni kod crkvenih
lica, koja su ih poredila sa avolskim rogovima.

Simona Otovi

etice su definitivno u modi! I poput


male crne haljine (crna haljina ni
ovo nije sluajno) izgleda da su oduvek
i bile. Tome definitivno moemo da zahvalimo
Hollivudu i rokenrolu, ali i buenju svesti i osvajanju sve vee slobode izraavanja. U prilog tome
svedoe simboli vetiarstva, ili bolje reeno svega onoga to se pod tim pojmom identifikovalo
kroz vekove, koje prepoznajemo kao inspiraciju
mnogih modernih stvaraoca trendova dananjice;
bilo da su to oni u modnoj industriji namenjenoj
visokoj modi, ali i onoj za iroke narodne mase,
bilo u filmskoj i generalno, scenskoj kostimografiji. Ovde emo samo navesti deli onoga to bi,
po odabiru autora, bilo neto to bi jedna vetica
obukla.

Cipele izraene u Engleskoj u 16. veku

EIR
Nita ne definie veticu vie nego eir.
eir je ono sto ini veticu kae Mark Tven.
Vetiji eir postaje obavezan detalj na Helouvin
urkama 19. veka i danas gotovo ni jednu veticu
ne moemo videti bez njega. Ali, kako je ovaj
modni detalj postao tako prepoznatljiv simbol
vetice?
Eksperti nisu sigurni kako se picasti eir
vezao za vetiarstvo i generalno magiju. Srednjevekovni opisi vetica uglavnom ih prikazuju nage
bez ieg na glavi, dugih kosa sa plamenom i dimom. Tako je sve do 1710. i 1720. godine, kada se
u ilustracijama deijih bajki vetice prvi put prikazuju kao naborane babe sa picastim eirima.
Ovaj stereotip je brzo prihvaen. Zapadnoevropski umetnici, nedugo zatim, poeli su da modifikuju slike vetica iz srednjeg veka, produavajui
im picasti vrh, kako bi im dali avolskiji izgled.
Sudei po Gary Jensen-u, bivem profesoru na
Vanderbiltu i autoru The Path of the Devil: Early
Modent Witch Hunt, picasti eir postao je vrlo
brzo asocijacija za crnu magiju. picasti vetiji
eiri poeli su da se pojavljuju na razglednicama
u Amerikim kolonijama.
Legendarne figure kao to su Mother Goose i
La Befana imale su takodje picaste eire.

Neosens Rococo

Tokom progona vetica u Salemu, svedoci


koji su tvrdili da su ugledali avola opisivali
su ga kao: crnog mukarca sa visokim eirom
(crowned hat). Kasnije je viktorijanska era razvila
dodatno ovu temu u svojim ilustracijama.

Jedna ena nikada nee postaviti ovo pitanje, ali kako vetice nisu samo ene, objasniemo
i zato. Poetak simbolino prestavlja korak, a

Zato su ovakvi eiri predstavljali zlo? Neke


manje popularne teorije povezuju stare prie
o veticama srednjevekovne Engleske
sa ovim, meutim, postoje i drugaije
teorije. Jedna od njih vezuje ih za conical eire, koji su 1590-ih godina u Engleskoj
i severozapadnom delu Evrope nosile ene i

jul 2015. | VETIJA REVIJA

CIPELE
Ponimo od cipela. Zato cipela?

picasti eiri dugo su bili vezivani za


arobnjatvo i magiare. Goja je crtao vetice
sa takvim eirima. Mogue je da je ovaj
umetnik, negde usput i dodao obod ovim
eirima, kako bi bili prikladniji enama.
U viktorijansko doba, stereotipi
vetijeg eira najee se nalaze na
ilustracijama deijih bajki: visoki,
crni, picasti eiri i smeurana baba
kao simbol vetice, kojom bi plaili
decu.
Goja je na ovoj slici dosta
neobino prikazao vetice - pre
svega, to su mukarci; zatim, lete
bez metle i mladi su.
The Malleus Maleficarium (Hammer of the witches)
je nepopularan prirunik
za lov na vetice, pisan
1486. godine od strane
dva nemaka svetenika
(Heinrich-a Kramera i
Jacob Sprenger-a). Koristili su ga i protestanti
i katolici stotinama godina za identifikaciju
vetica.
Prirunik
opisuje
veticu
kao enu koja je
zla.
Jevreji su
bili primoravani da nose
specijalne jevre-

moda

Adrian Browuer, oko 1630

John Michael Wright 1675

Ali, nisu to prvi primerci vetijeg eira,


jske kapice u 13, 14. i 15. veku u srednjoj Evropi,
iako se u to vreme on nije iskljuivo vezivao za
kako bi ih demonizovali.
vetice, ve je bio deo svakodnevne mode. NajsPostojala je teorija da picasti eir koncentrie
tariji primerak vetijeg eira, a ujedno i odee,
veticama njihove tajne moi, prikupljajui enerotkriven je u Aziji u pitanju su Subeshi vetice,
giju tela i zemlje, kako bi vetica bila usreditena Tarim mumije u Tarim oblasti u Kini (4. ili 3. vek
sa moima koje su beskonane. Druge teorije, p.n.e.), koje su na glavama imale picaste crne
pak, picasti eiri vezuju za simbol mudrosti, in- eire. Jedna od najpoznatijih holivudskih vetica,
teligencije, gde pic predstavlja kupu moi, koja je ona iz arobnjaka iz Oza, definitivno je postavipovezana sa krugom kao simbolom Sunca, ujed- la standarde kako kostim vetice treba da izgleda.
injenja, venosti, kao i sa simbolom trougla.
Zasluge za ovakvo vizuelno poimanje pripada poznatom holivudskom dizajneru kostima
Adrianu (Adrian Adolph Greenberg), koji stoji
iza dizajna kostima arobnjaka iz Oz-a.

Odea

Margaret Hamilton kao vetica


u arobnjaku iz Oza
10

Ovde neemo ii dalje u istoriju od onog momenta gde vetice zatiemo u odei koja se nosila meu veticama iz Salema, jer, moda postaje
moda onda kada ugleda svetlost dana i dobije
svoju popularnost, a vetice su moda najveu
javnost stekle prvi put upravo salemskim progonom i suenjima koja su tada odravana. Ova
suenja odvijala su se krajem 17. veka, u doba puritanskih udruenja, kada se oblailo poprilino
skromno i uglavnom se odea ila kod kue.
Materijali su bili jednostavni, runo tkani ili
pleteni. Dakle, bilo je vrlo malo teksture na njima. Najee korien materijal bila je konoplja.
VETIJA REVIJA | jul 2015.

Tkanine su bojene prirodnim bojama, koje su bile tim moemo govoriti u tom smislu i o odei koju
tada dostupne, kao to su tamno plava (indigo), su nosile vetice iz tog doba.
crna (od ljuske oraha).
Srednji vek je postavio neke standarde onoStandardno pilgrimsko oblaenje podra- ga kako bi jedna vetica trebalo da izgleda, ali
zumeva crnu haljinu dugih rukava sa belim ok- ekranizacija vetica i Holivud je nesto to e osovratnikom i belom kapicom, koja je u svakom taviti najvei peat na modni trend vetica.
trenutku pokrivala glavu ene, a za mukarce je
Mnogi kreatori nalazili su inspiraciju u
to bilo crno odelo sa belom kragnom i visokim
crnim eirom. Ovako su se oblaili za specijalne vetijim motivima. Danas okultne simbole
prilike i nedeljom. Ostalim danima, i mukarci i pronalazimo ne samo na odei, nego i u logotipima poznatih brendova, na amblemima autoene nosili su komotne lanene koulje.
mobila, video spotovima i filmovima... To su ne
ene su nosile duge suknje. Noene su preko samo simboli, ve i sve ono to su vetice obeleile
podsuknji koje su bile malo krae od suknji. Preko
kroz epohu. Danas postoje razliiti pravci onoga
ovih koulja imale su korset bodie (vrsta korseta
to se moe nazvati vetijim stilom, od gotike,
sa ramenima; ovi korseti nisu bili stegnuti, ve su
preko srednjovekovne vetice, do one iz Salema
noeni oputeni, samo da zadre koulju da ne
i one iz arobnjaka iz Oza, a ima i futuristikih
spada i ne otkriva telo, a ne da ga oblikuje, to je
momenata.
kasnije bila funkcija korseta). ene koje nisu nosile bodie smatrane su nemoralnim. I mukarci i
ene nosili su arape sa halterima. Veina ena u
Salemu imala je samo dva, ili najvie etiri kompleta odee koju su nosile.
Oba pola nosila su lanene ili vunene koulje
ispod odee, kako bi ih titila od salemske zime.
Ceo 17. vek crna boja dominira u odei.
Crno su nosili bogatai, ugledne osobe i pomalo
je udno kako je crna boja prikaena veticama,
pogotovo zato to je veina vetica kojima je
sueno u Salemu potekla iz siromanog stalea ili
niih klasa, koje nisu sebi mogle da priute skupu
crnu odeu. Mnogo je vea verovatnoa da su one
nosile neto poput onoga to moemo videti na
slikama prosenog stanovnitva, zabeleenih od
strane umetnika tog veka.
Ono to je najkarakteristinije za 17. vek jeste
kecelja. Ona se provlai i u modi 16, 17. i 18. veka.
Svi su ih nosili, i bogati, koji nikada nisu kuvali,
kao i siromani.
Korset se pojavljuje tek sredinom 16. veka u
Evropi, ali svoju popularnost dobija tek sa viktorijanskim dobom. Njegovo poreklo je iz Italije,
a najvea zasluga za njegovu popularnost pripisuje se Katarini Medii, koja je nametnula ovu
modu u Francuskoj, a kojoj je upravo iz Italije i
predstavljen prvi primerak korseta. Tada enske
haljine dobijaju na raskoi, a enska figura postaje
istaknutija i dobija naglaene obline, pa samim
jul 2015. | VETIJA REVIJA

11

moda

The Craft, 1996.

Adams Familly, 1964.

Hocus Pocus, 1993.

Snow White and the


Huntsman, 2012.

America Horror Story Coven, 2011.


12

Harry Potter, 2001.

VETIJA REVIJA | jul 2015.

jul 2015. | VETIJA REVIJA

Maleficent, 2014.
13

pogledi
sigurnosti i lutaju nejasno ocrtanim granicama civilizacije i prirode. Tipski model za kod
za mukaraca je avanturista, ratnik. Za ene je
taj tipski model vetica, arobnica. A hrabrost
je u sutini samo jedna osobina koja ih krasi.
Uglavnom su to pre svega ljudi koji nisu voljni
da se podrede neijoj vladavini, odnosno, ako se
podine, rade to uslovno i pod prilino jasnim
pravilima.

Arthur Algolian
pod oigledne povrine, a ljudi, straljivi kakvi ve
jesu veinom, ne ele da osete nelagodnost straha
od nepoznatog, pa se zato sklanjaju u sve vee i
vee gradove, dok mala sela ubrzano odumiru.

etija magija se najee u oima veine


ljudi svodi na prorotva i ini, dobre ili
zle.

U svakom sluaju, uobiajeno poimanje


vetije prakse se svodi na linu dobit ili gubitak
koji vetica izaziva ili prorie. U ne tako davna
vremena, dok na Balkanu uglavnom nije bilo
struje, priroda je ljudima nauenim na ivot oko
jednog stacionarnog ognjita bila donekle nepoznata i zastraujua, posebno kada padne mrak.
Uvoenje struje u maltene svako domainsto je
te strahove uglavnom uspelo da potisne, ali tek is14

Uobiajeno shvatanje hrabrosti je takvo da se


spontano priklanjamo stanovitu da je to muka
osobina. No, stvarnost je stvarnost, a ljudske slabosti su prilino ravnomerno rasporeene, dok
se prema polu, drutveno uslovljeno, osobine
rasporeuju ipak malo nepravednije. Ovo
je navedeno pod navodnicima jer je uaureno
miljenje da je enama prirodno i sueno da sede
u sigurnosti doma, bar je to ono to smo nasledili
iz uoptene patrijarhalne slike o drutvu.
U stvarnosti, i mukarci i ene u prilino
ravnoj meri vekovima i eonima iskau iz uzanih
okvira porodine i klanovske, danas graanske
VETIJA REVIJA | jul 2015.

Vetice i dan-danas tee da budu to je


mogue vie u prirodi upravo iz tog razloga. Svojim se ivotom uklapaju u prirodu, na nain koji
u sutini daleko prevazilazi uobiajene predstave
prosenog graanina. Meutim, budui da ne
retko rade neto za nekoga, morale su da iznau
zajedniki jezik tumaenja kojim bi posetiocima
koji dolaze za pomo prenele svoje vizije na nain
Veina ljudi kada se suoi sa nepozna- koji ti ljudi mogu da razumeju. A taj se jezik uvek
tim pre svega osea neizvesnost, a to je stanje bazira na nekim idejama line dobrobiti ili guu kome retko ko uiva. Nekada je to stanje bilo bitka.
mnogo prisnije i blie ljudima, danas nas struja
Retki su oni koji su u stanju da se potpuno
i komunikacije ograuju od nje. Za ljude starog
prepuste radosti sunanja, ili plesa u prirodi
doba je ravnotea izmeu spoljnjeg, nepoznatog i sigurnosti doma bila bitna za zdrav ivot, i dok ih niko ne gleda, a da to nije u nekoj formi
uzbuenje koje je sledilo izlaganje nepoznatom je koju drutvo nije sankcionisalo na pozitivan ili
bilo jednim delom i lekovito, jer je dozvoljavalo negativan nain. Dakle, ljudi koji ne diu magiju
sadrajima nesvesnog, ili da to zovemo drugim doivljavaju sve to kao zabranjeno, i ve u zavisimenom, objektivno postojeim duhovima pri- nosti od svojih preferenci te zabranjene doivljaje
rode da se promole i proire na uzani svesni vide kao prijatne ili ne, tj uasavajue.
kavez. Kuljanje krvi u glavu od straha ili besa,
U naem narodu, u istonoj Srbiji barem,
pojaana cirkulacija, talasi adrenalina... sve je to
u odreenoj meri vrlo zdravo za nas. Meutim, mada praksa potvruje velike slinosti skoro
ivot u tehnolokom drutvu nas je odvojio od svuda na Balkanu, ljudi su tumaili razne znake
svega toga, pa zato mi pokuavamo da doivimo ne prema tome da li ih Suaje milostivo ili strogo
instant uzbuenja u situacijama koje su drutveno gledaju, ve prema linim predrasudama o tome.
prihvatljive, recimo u bioskopima gledajui horAli jedna stvar je prisutna dan-danas i predstavlja
ror filmove, ili vozei besna kola preko granice
nau iru nacionalnu, ak rasnu karakteristiku.
dozvoljenog i tako dalje...
Primera radi, ako li neko odlazi na put, roditelj
Avanturisti, ratnici, istraivai su imali priiza njega posmatra ulicu ili put, i primeti kola
rodan nain doivljavanja takvog pojaanog rada
koja dolaze u njegovom smeru, u susret. U zavisorganizma u sukobima ili drugim neprilikama.
Vetice, meutim, ive u skoro potpunom dodi- nosti od toga da li su kola puna, ita, kukuruza,
ru sa prirodom i njihov je strah neuporedivo sena, bilo ega korisnog, tumaie sreu koja e
manji. One su ostvarivale, i dan-danas ostvaruju pratiti dete na putu.
svoje ispunjenje i aktivaciju organizma voljno
Prazna kola su oznaavala lou sreu, gubidoivljavajui uzbuenje prilikom sjedinjenja sa
raznim prirodnim silama koje racio teko da moe tak, puna kola dobitak, napredak. Retko ete nai
da prizna, osim kroz pojednostavljeni psiholoki primer da je iko ikada, mada takvih ljudi uvek
model. Meutim, komunicirati nou u prirodi sa ima, tumaio prazna kola kao mogunost da se
sopstvenom idejom o Mesecu, npr, teko da je iz- stekne, jer kada su puna nema vie ta u njih da
vodivo kada ste na proplanku u umi sa Mesecom stane, prazna moete i zlatom da napunite. Taj
koji bljeti iznad vas. Preputanje istinskim a ne oblik otvorenosti pripada avanturistima.
zamiljenim oseajima i iskonskim silama je napVetice su morale, i moraju, da razumeju
rosto neminovno, osim ako je neko toliki skot da
ne uje nita osim onoga to iskljuivo konstruie oekivanja onih koji im se obraaju, i tome da se
u svom racionalnom oklopu.
prilagode da bih ih ta osoba razumela i prihvatila.
jul 2015. | VETIJA REVIJA

15

pogledi

Evropske vetice
i
indijska tantra
O Kulabhairava, svaka ena bi trebalo da
bude oboavana i gledana sa bhakti. One
su najvie Boginje koje zasluuju najdublje
potovanje!

od etiri Vede, dok su samo tri bile priznate


kao prave, budui da je etvrta, Atharva Veda,
napisana od strane dve tradicije Riija, Bhrigu &
Angirasa.

sadaka nee biti uznemiravan. Radi se vie meseci


uz mazanje tela pepelom svete vatre i kad se Jogini pojave, Sadaka mora dobro da pazi kako e se
postaviti prema njima; one su prelepe, pa ako se
Bhrigu verzija je uglavnom izgubljena, ali je postavi na odreeni nain, Jogini e ga tretirati
zanimljivo da su Bhrigu Riiji podravali kralje- kao da joj se obavezao i moe da naudi njegovim
ve Asura, tako da je ta Veda smatrana i Vedom zemaljskim partnerkama.
Asura. Prve tri Vede bavile su se mantrama, yaPoznato je bar devet hramova Jogina u Indiji
jna rtvama i pravilima, dok se etvrta, tantrika, od kojih su najpoznatiji oni u dravi Orissi, dok
bavila magijom, politikom i materijalnim dobri- se preostali nalaze u dravama Madhya Pradesh,
ma.
Uttar Pradesh i Tamil Nadu.
Takoe, tantrici su bili protiv kastinskih razlika i za davanje prava enama u indijskom
drutvu. Te dve tradicije bile su u stalnom sukobu
i moemo rei da je tantrika tradicija zapravo
neka vrsta pobune obinog naroda protiv bramina i vedskog kastinskog poretka.

Jogini/Dakini su polu ljudska polu natprirodna bia enskog pola, zastraujuih navika
i braminima ne ba ugodnog ponaanja koje je
ukljuivalo i ispijanje alkohola, konzumiranje
sirovog mesa i kula fluida. Kaula tantra je zapravo
Dravia tantra, odnosno tantra substanci, odnosno seksualnih fluida. Tradicionalno, supstance
Jogini
koje se tu podrazumevaju su i 51 psihodelina
Tantrici rade sa biima koja se zovu Jogini. supstanca za menjanje stanja svesti koje su povTo su prakse koje se izvode u divljini. Pogodna je ezane sa 51 svetim mestom u Indiji koja se zovu
neka peina ili u najboljem sluaju obala reke gde akta pitje.

Kulachudamani-tantra 3.53
Kalika Nath

Samo
i m e
tantra potie
od
korena tan
koji
znai rasprostrti, nastaviti, umnoavati i
rei tatri sa znaenjem objasniti.
Tako se bar veruje. Za sada moemo da
prihvatimo da je tantra preostalo ekstatino
pre-vedsko oboavanje kulta Velike Majke i za razliku od hinduizma vie se zasniva na tekstovima koji su
poznati kao Agame.
Razlika izmeu vedske i tantrike tradicije je u tome to su
Vede za Induse neprikosnovene i predstavljaju Boiji autoritet. Tantrike
spise pisale su nadahnute osobe, najee u formi dijaloga izmeu Bhairave &
Bhairavi ili Shive & Parvati. Dijalog se zasniva na nedoumicama i pitanjima, a kritiko
razmiljanje vodi do dijaloga. Vedski sistem je religijski i zasnovan je na poverenju u neku
16

VETIJA REVIJA | jul 2015.

Hram u dravi Orissi


jul 2015. | VETIJA REVIJA

17

pogledi
Kula je originalno, a i danas kod onih koji to
ispravno shvataju, bila staza heroja koji je hteo da
dobije sidije i zato je morao da stekne naklonost
Jogini. To se postizalo nuenjem seksualnih fluida koji se izluuju dok heroj izvodi seksualne kala
rituale i koje sa izluevinama ene sa kojom, ili sa
kojima je radio ritualni seks. Ti fluidi se meaju
i svaka kula je imala svoju jedinstvenu formulu
ili bar varijaciju naina tog meanja. Ako bi heroj
uspeo, neka od Jogini pijanih od slavljenja bi ga
sa sobom digla u nebo i tamo bi imali neobuzdani
seks koji bi heroju doneo sidije (moi) kao dar.
Jogini, verovalo se, lete vazduhom i mogu se preobratiti u razne ivotinje.
KULT 64 JOGINI
Sam kult 64 jogini je prema onome to nam
je danas poznato, sistematizovan kao skup tajnih i okultnih praksi od strane Matsyendranath,
pokretaa i Nath i Kaula tradicije, u njegovom
magnum opusu Kaulajnananirnaya Tantra. U
poetku je bila kula, odnosno klan, porodica, pri
emu se smatra, opravdano ili ne, da su praktikovali ekstremne rituale na grobljima i ritualne
orgije. Iz kule je nastala kaula, diskretni pokret
koji se moe okarakterisati kao tajno drutvo sa
okupljanjima u noima mladog i punog meseca
na skrovitim mestima u umama i peinama, sa
grupnim ritualima u okviru kaula kruga. Takvi
grupni rituali se i danas odravaju u Indiji, ali
veoma retko i skoro su iezli.

da smatramo za raniju i vie ka eni orijentisanu


fazu u razvoju ljudeske ideje o odnosu oveka
i Univerzuma. Muko boanstvo plodnosti, a
time i Rogati Bog vetica, po nekima je produkt
tranzicije iz matrijarhata u patrijarhat. Tantra je
Jogini su nekad, smatra se, bile ive ene i one aktistika u svom izvornom obliku i u tradiciji
su zapravo po stranama ri akre rasporeeni kojoj ja recimo pripadam. Mukarci uopte ne
duhovi preminulih tantrikih praktiarki, in- rade sa ivom i mukim Boanstvima ve su kondijskih vetica, jer tantra i jeste neka vrsta in- centrisani iskljuivo na Boginju od koje se smatra
dijskog vetiarenja i predstava jogini koje lete da sve dolazi, tako da bi tantru mogli da smatravazduhom zapravo je veoma slina predstavi mo jo arhainijom verzijom od onog vetiarstva
vetica kao mitolokih bia u evropskom folkloru, koje se zadralo na zapadu. Ali, od te uslovne
a orgijastika okupljanje u noi punog i mladog razliitosti vratimo se moguim slinostima.
meseca je slina okupljanjima srednjevekovnih
Zaposednutost Boginjom zapadnih vetica,
vetica koje su isto tako vezivane za okupljanja u a ostaci toga se mogu nai ne samo u ritukrugovima i za ritualne orgije. Zanimljivo je, pak, alu sputanja meseca koji je poznat i u folkloru
da se za evropske vetice smatralo da imaju sek- nezavisno od Deralda Gardnera, ve recimo i
sualni odnos na astralnom sabatu sa arhainim kod istonosrbijanskih rusalja, analogna je zarogatim paganskim boanstvom plodnosti koje posedanju tela Inicijata od strane Jogini. Znaci
je po nekima kasnije uticalo na stvaranje vizue- ovog zaposedanja prilino su dobro obraeni u
lne predstave o hrianskom avolu. U indijskoj tantrikim klasicima, i to naroito u spisu Tantantri heroj ima seks sa Boginjom, to bi mogli trasadbhava.
18

Jogini, Indija, Utar Prade, izmeu 1000. i 1050. godine

jul 2015. | VETIJA REVIJA

19

pogledi

ored
Wicce,
koju su definisali i popularisali Gerald Gardner,
Doreen Valiente i Alex
Sanders, u Britaniji
su postojale i druge
vetice nezavisne od
pomenutih, za koje
se smatra da spadaju
u vremenske tradicije koje su prethodile
Wicci. Kao najpoznatiji
protagonisti ovih linija
vetiarstva obino se navode Robert Cochrane
i Charles Cardell

Charles Cardell je sa svojim prijateljem


Raymondom Howard-om, predvodio vetiiji
koven za koji je tvrdio da ima drevnu prolost i
da se u njemu oboava Bog po imenu Atho. Za
figuru ovog Boga tvrdili su, da je stara 2200 godina. Po njihovoj tvrdnji, kip su dobili od jedne
stare Romkinje, tradicionalne vetice po imenu
Alicia Franch, koja je bila jedna od onih koji su
im i preneli vetiiju tradiciju. Ono to je ostalo
sauvano od informacija o ovoj statui, jeste da su
na njoj bili srebreni detalji i poludrago kamen20

okultno

je, da je bila uplja i sa


razliitim mistinim
simbolima ispisanim
po njoj, kao i da su laboratorijska istraivanja
stvarno dokazalo da je
napravljena od hrasta
starog oko 2200 godina. Takoe, ostalo
je zabeleeno da bi se
unutar statue stavljala
svea, to je davalo
efekat da statuine oi
crveno svetle, a iz vrhova
rogova se inilo kao da izlazi neka svetlosna energija. Kip je ukraden 1967-me godine, pri emu
nije ukraden novac, kao ni neka druga vrednost,
to znai da je provala obavljena samo zbog njega.
Doreen Valiente, Gardnerova svetenica koja je
bila lan i ovog kovena, govorila je da je Atho bila
verzija starovelkog izraza Arddhu, Onaj koji je
taman. Takoe, u njenim privatnim dnevnicima
postoje opisi fotografija, koje je videla, nainjenih
u Stonehengeu gde su nosili ovaj idol i postavljali
ga na kameni oltar da bude u centru ceremonije.
U svakom sluaju ova pria je veoma zanimljiv
detalj u vetiijoj istoriji.
VETIJA REVIJA | jul 2015.

E.S.Elohael
Zvezdana deca odlomak iz knjige u pripremi

vet mrtvih je svet beskonanog potencijala,


podruje s onu stranu svakodnevne ljudske
trodimenzionalnosti. Podruje mrtvih je,
stoga, podruje izvan krugova vremena, odnosno izvan omeenosti vremenom i prostorom, te
tako izvan uobiajene logike i percepcije ljudskog
uma.
Bogovi mrtvih, u svim ljudskim kulturama,
istinski su bogovi onostranog, pa tako i magije,
koja je, u sutini, umetnost povezivanja i komunikacije sa onostranim. To su istinski bogovi
metafizike i pravi uitelji oveanstva, jer jedino
oni istinski znaju ta je s onu stranu ivota i sveta.

Ghuedhe nije samo lino ime jednog


boanstva, ve i zajedniki, generiki naziv za
sve duhove koji egzistiraju s onu stranu ivota i
smrti, za sve duhove mrtvih koji se stoga nazivaju Ghuedhe duhovima, ili duhovima iz
Ghuedhe porodice. Nibbho je posebna forma
boanstva mrtvih, za koju Kortni Vilis, Veliki majstor vuduistikog Bratstva crne zmije, kae da je
otac bogova tame i misterija smrti. On takoe
tvrdi da ime Nibbho, u stvari, ima koren u imenu
vavilonskog boanstva Nebo ili Nabu, koji je bog
pisanja, te tako i mudrosti.

Navodno bi etimologija imena Nibbho, Nebo


i Nabu dolazila od korena nb, to znai pozvaPo uenjima Manastira sedam zraka, smrt ti ili najaviti, to podsea na najavu smrti kao
je najmudrija od bogova i personifikovana je u konanog kraja i poziv da se ostavi ovozemaljsliku vudu boanstva Ghuedhe Nibbho, gospodara ki svet i pree na drugu stranu. Takoe, duhovi
mrtvih.
iz onostranog su oni koji pozivaju u vie nivoe
jul 2015. | VETIJA REVIJA

21

okultno
inicijacije, ljudska volja tu ne igra bitnu ulogu i
Na taj nain, sfera ili podruje smrti je trajni
oni su ti koji najavljuju velike ivotne promene i i beskonani zapis sveukupnog ljudskog iskustpojavljuju se na ivotnim raskrsnicama prekret- va, trajni spomenik naih sveukupnih fizikih i
duhovnih odnosa od venosti beskrajne prolosti
nicama.
pa do danas. To je istinski zapis akashe kojem se
Interesantna je povezanost bogova pismenosokreu vidovnjaci kako bi stekli znanja o prolim
ti sa mrtvima, jer pisari su oni koji belee zbivanja,
vremenima i prostorima. Ali i podruje u kojem
utiskuju ih u kamen ili glinene ploice ili zapisuju
je mogue sagledati sve mogue potencijale beskna pergament, ostavljajui manje ili vie trajan
rajne budunosti. Zato su duhovi mrtvih takoe
zapis o onome to se dogodilo, o prolosti. Pisi duhovi proroita, odnosno oni koji otkrivaju i
mo nadivljava svoje tvorce i stoga nosi posebnu
tajne prolosti i proriu budunost.
simboliku za boanstva smrti, one koji su izvan
Liturgija Manastira sedam zraka koja je
prolaznosti inkarniranog postojanja. To takoe
posveena
loa Ghuedhe Nibbho ui da je smrt
upuuje na smrt kao podruje beskrajne akumulacije sveukupnog ljudskog znanja i iskustva, koje obnovitelj svesnosti, kao i znanje svih vremena
ostaje zapisano u bezvremenim podrujima i mesta, jer svo postojanje uestvuje u smrti.
izvan krugova vremena i dostupno za uenje Smrt je najmudrija od bogova, jer ne samo to
onima koji prou kapiju smrti, koja je istovre- poseduje sve moi transformacije, nego je ona
meno i kapija inicijacije. Kao to je pisao Alister sama najvea od svih transformacija. Smrt otvara
oveanstvu vrata slobode i predstavlja vratnice
Kroli, inicijacija je s obe strane uvana smru.
ka bogovima, jer ovek po svojoj prirodi ne
U tradiciji slobodnog zidarstva (mason- pripada zemlji, ve je jedino radi svog neznanja
erije) prva tri stepena inicijacije simboliki se doao na ovo mesto ropstva.
odnose na roenje, ivot i smrt. Nakon njih slede
Sagledajmo u smrti kljueve vene mudrosunutranji stepeni inicijacije u koje se ulazi samo
ti,
sagledajmo
u ovoj istini venu mogunost
po pozivu. U ritualu Jorka, etvrti stepen, odmah
nakon stepena Majstora masona, jeste stepen Ma- podruja bez greke koje svi ljudi zovu smrt.
jstora znaka ili oznake (Mark Master). Ezoterini
Uimo u svojoj svesnosti u vremena i mesta
smisao ovog stepena jeste da svaki majstor mason smrti, tako da smo pomou neprekinute meditreba u svetu ostaviti svoj trag ili znak. To u ma- tacije svesni njenog ogromnog podruja.
soneriji nosi simboliku uklesanih potpisa drevnih
Uzdignimo se u moi nae imaginacije u
graditelja katedrala, koji bi u kamenu urezali neki
podruja bez akcije, gde je smrt gospodar, jer
svoj lini simbol kao oznaku i potvrdu da su oni
emo tamo nai apsolutnost tiine i mira, znanje
gradili tu graevinu. Poruka ove inicijacije je jas- i odsustvo elje.
na. S obzirom da etvrti stupanj sledi nakon stupZnajmo Smrt u momentima ivota, jer je
nja Majstora masona, stupnja ezoterine poduke
o smrti, etvrti stupanj se nalazi s onu stranu sm- svaka sekunda korak blie toj predivnoj slobodi i
rti i znak ili oznaka Mark majstora jeste njegov osloboenju duha od briga postojanja, kae se u
lini peat utisnut u sveoptu astralnu matricu liturgiji Manastira sedam zraka.
koju svojom nevidljivom stranom dele sva bia.
Na taj nain, dunost je svakog pravog majstora
da ostavi takav trag iza sebe i doprinese sveukupnoj akumulaciji znanja i iskustva u sveoptoj
matrici bia. Ako ne ostavi trag, nakon fizike
smrti iezava i u astralnoj smrti, koju Majstor
Aquarius spominje u jednoj od molitvi Manastira sedam zraka: Velianstvena boanstva dijamantskih lica, s onu stranu Meseca, nai oevi iz
prolosti... poaljite mi svoj ivot, oslobodite me
ropstva astralnoj smrti.
22

Bogovi smrti su, stoga, istinska boanstva


mistika, onih koji su obrisali prainu iluzije sa
svojih oiju i digli ruke od zavodljivosti sveta i
njegovih igara. Boanstva smrti nose masku straha i uasa za neinicirane, za one koji ne poznaju
svoju stvarnu prirodu niti prirodu ivota i koji
veruju samo svojim prolaznim mentalnim predstavama i svoj ivot upravljaju samo u skladu sa
svojim poudama. Stoga nije udno da posebnu
oblast mistikog rada u unutarnjem hramu JeanMaine porodice i Majkla Bertioa ini upravo rad
VETIJA REVIJA | jul 2015.

cija ivota. Ghuedhe duhovi se igraju ljudskom


telesnou, strastima, seksualnou... oni ue da
prelaz na onu stranu nije kroz poricanje, ve kroz
prevazilaenje fizike stvarnosti. Drugim reima,
put ka onostranom ne vodi pored fizikog, ve
kroz fiziko. Kapija je pravo napred, duboka i
iroka, probij se na drugu stranu..., pevao je Jim
Morrison.
Haianski folklor opisuje boga Ghuedhe kao
lascivnog aljivdiju koji zbija ponekad i neslane
ale sa svojim sledbenicima. Na taj nain on ih
izbacuje iz njihovog skuenog, trodimenzionalnog okvira miljenja i verovanja i poput Zen
majstora koji iznenadnim udarcem tapa dovodi svog uenika do buenja, Ghuedhe svojom
nepredvidivou i lascivnou ne doputa umu
da se udobno usidri u konvencionalnostima,
ve neprekidno nudi nove izazove shvatanju i
doivljavanju ivota i smrti. Na taj nain, Ghuedhe je neka vrsta arhetipa kasnijih Zen uitelja
Kine i Japana.

sa duhovima mrtvih ili porodicom Ghuedhe. To


su drevni duhovi iz praskozorja ljudske rase, oni
koji su odavno izali iz kruga iluzije, maye, otelotvorene egzistencije i predstavljaju istinske uitelje
ljudske rase. Ghuedhe duhovi imaju u svojim
odreenim aspektima mnogo podudarnosti, na
primer, sa indijskim shivaitskim kultovima, kao
i Hindu tantrikim obredima koji se po predanju obavljaju nou na mestima kremacije, u slavu
boginje smrti Kali.
Ono to im je zajedniko jeste razumevanje
smrti kao kapije kroz koju nee proi nita drugo
osim same istine, nita osim stvarne prirode bia,
takvog kakvo jeste. Ego, karakteristike linosti,
odnosno iluzornog ja, kao i druge vetake
predstave o sebi... to e sve otpasti u trenutku smrti poput ljuture, i to je ono to se u kabalistikoj
tradiciji naziva klifa, to u prevodu sa hebrejskog
i znai ljutura.
Ipak, transcendentnost Ghuedhe duhova
nije neka bleda, eterina, beskrvna transcendenjul 2015. | VETIJA REVIJA

Za neke vudu praktiare i uitelje, kao to je


poznati vuduista Louis Martinie iz New Orleansa,
Ghuedhe karakterie duboka introspekcija koja
se fokusira na tamnu no due.
Kae se da se adept spolja smeje, a iznutra
plae. Prvo mora da se prizna i prihvati tuga postojanja i da se dobro upoznaju njeni okviri, da bi
bilo mogue prevazii njenu teritoriju, pie Louis.
Metafiziki posmatrano, Ghuedhe obitava na
konanom obodu egzistencije. On je lik konane
Praznine ili sutinskog egzistencijalnog vakuuma.
On je crna rupa vasione, koja svetlu materiju i
svetlost usisava i preobraava u njihovu suprotnost, pre nego se ponovo inkarniraju u novoj
formi. Ghuedhe je beskonani udah univerzuma.
Ghuedhe je tako ista, totalna suprotnost bivanju,
odnosno on je totalno ne-bivanje i izaziva strah
u svemu to jeste, jer svako Jeste postae Nije.
Ghuedhe se ne moe umilostiviti. Ponude bogu
Ghuedhe nikad ne mogu biti ponude da se izbegne, ve samo da se odloi neumitnost.
23

Kriza vere u koju je Larsen zapao dovela je


do preobraenja ovog tihog i smernog sveteni
ka, sa besprekornim vojnim dosijeom. Izabrao je
religiju koja najbolje oliava njegovu univerzalnu
viziju. Ubrzo je podneo molbu da postane prvi
svetenik Vike u oruanim snagama Sjedinjenih
Drava. Do kraja 2006. godine, nadreeni nisu
samo odbili njegov zahtev, ve su ga povukli iz
Iraka i odreda vojnih kapelana.

Saa Damnjanovi

Da nije bilo
sveprisutnog CNN-a,
verovatno ne bismo
znali da americka
vojska muku muci
sa vesticama
u vlastitim
redovima.

on Larsen ima etrdeset etiri godine. Raz Zlatne damije u Samari, 22. februara 2006. bilo
veden je, otac dvoje dece. Bio je svetenik je prelomno za njegov dalji ivot.
pentakostalne crkve u kampu Anakonda,
Shvatio sam da mnogo nevinih ljudi po
najveoj bazi za podrku amerike vojske u Ira
ku. S radou je nadreenima slao izvetaje o ve novo umire u ime Boga, kae Larsen. Kada se
likom broju vojnika koji su odluili da ivot po setite sukoba izmeu katolika i protestanata, pat
svete Hristu, nadahnuti njegovim propovedima nje Jevreja, kako su neki hriani branili ropstvo,
koje su sluali u bazi, u kapeli Sloboda. Pa ipak, krstaa, a sada i sukob izmeu muslimana iita i
duboko u sebi vodio je borbu izmeu hrian Sunita... Gotovo je! Odluio sam da neu pripa
skog ekskluzivnog prava na spasenje i univerzal dati nijednoj crkvi koja propoveda da je tua vera
nog puta, kako ga je doivljavao. Bombardovanje prokleta!

24

VETIJA REVIJA | jul 2015.

Za posledice Larsen krivi samo sebe. Kae


da je bio naivan kada je verovao da moe olako
da pree iz Pentako
stalne crkve u Viku,
onako, kao to mno
gi kapelani prelaze
iz jedne hrianske
cr
kve u dru
gu. Da
ironija bude vea, o
Viki je prvi put uo u
armiji, kada je 2005.
pohaao Osnovni
trening za vojne ka
pelane u Fort Dek
sonu. Od kapelana se
zahtevalo da steknu
znanje o mnogim re
ligijama, jer e se su
sretati sa vojnicima
koji imaju razliita
verovanja.
U Iraku sam vi
deo ta se radi u ime Alaha i pomislio - ovo mora
da se zaustavi... Odluio sam da do kraja ivota
hrabrim ljude da trae svetlost kroz Bhagavad Gi
tu, Toru, dela propovednika i mudraca putem
koji sami izaberu i za koji smatraju da je ispravan
i astan, kae Larsen.
Prvi amandman amerikog Ustava regulie
iroko polje ljudskih i graanskih prava, od slo
bodnog izbora religije i slobode govora i medija,
do garantovanja zbora i dogovora.
Kongres ne moe donositi nikakav zakon o
uvoenju dravne religije ili o zabrani slobodnog
ispovedanja vere; ni zakon koji ograniava slobo
du govora ili tampe, ili pravo naroda na mirne
zborove i na upuivanje peticija vladi za ispravlja
nje nepravdi.
jul 2015. | VETIJA REVIJA

USTANI I BORI SE
Neki Amerikanci smatraju da Zakon treba da
poiva na biblijskom zakonu i da bi Amerika
trebalo da deluje kao hrianska nacija. Oni koji
imaju ovakvo miljenje tiho prieljkuju da se iz
brie granica izmeu crkve i drave i da se stvori
budua Amerika koja nee biti prijateljska i pra
vedna prema milionima Amerikanaca koji ne de
le ovakva verovanja.

Ja ne mislim da je vesticarenje
relig ija i zeleo bih da vojska jos
jed nom preis pit a ovaj problem i
donese od luk u protiv toga.
Dzordz Bus Mladi
bivsi predsednik SAD
Nasilje nad Prvim amandmanom Ustava Sje
dinjenih Amerikih Drava dovelo bi, smatraju
mnogi, do erozije drugih prava koja su definisana
ovim aktom. Svidelo se to nekome ili ne, prizna
nje jedne religije kao validne a odbacivanje dru
ge, neprihvatljivo je i naruava koncept religiozne
slobode garantovan Ustavom.
25

razotkriveno
ploi poginulog vojnika nije bilo natpisa. Njegova
udovica Roberta Stjuart insistirala je da se na njoj
ucrta pentagram, na mestu na kome se uobiaje
no nalazi oznaka veroispovesti preminulog. Mi
nistarstvo za poslove ratnih veterana u Virdiniji
nije odgovorilo na njen zahtev, kao ni mnogim
paganskim organiza
cijama koje su skoro
deceniju zahtevale
da se pentagram uvr
sti na zvaninu listu
religioznih obeleja
u amerikoj vojsci.
Oltar u bazi Edvards

Veoma cenjeni
advo
kat Don Vaj

da je njen suprug poginuo branei zemlju, koja


mu oduzima pravo da slobodno ispoveda svoje
verovanje.

RELIGIJA U IRENJU

Traenje podrke javnosti za dobijanje voj


nog kapelana, sledei je cilj za pripadnike Vike.
Posle velike kampanje, oznaka Vika religije Vie od 130 religijskih grupa ima sertifikovane
- pentagram, stavljena je na zvaninu listu reli kapelane koji slue u uniformi, ali napori vikan
gioznih obeleja koja se koriste na nacionalnim skih organizacija da se pridrue listi uvek su izno
grobljima i dravnim spomenicima palih vojnika. va bili odbijeni od Pentagona.
Jedanaest porodica irom Amerike ekalo je
Mnoge malobrojne religijske grupe, meu
na nadgrobna obeleja sa pentagramom, kae Se tim, dobile su pravo na vojne svetenike. Od sko
lena Foks, uticajni paganski lider, predsednik or ro 2900 vojnih kapelana, 41 mormonski kapelan
slui 17 513 mormona u uniformi, 22 rabina za
4038 Jevreja, 11 imama za 3386 muslimana i je
dan budistiki kapelan za 4546 budista.

Sahrana narednika Patrika Stjuarta

Pa ipak, odbojnost, predubeenje i netole


rantnost prisutna je i u amerikoj administraciji.

thed, u radio-emisiji stanice Hrianstvo danas,


uinio je situaciju mnogo jasnijom u svom eseju:
Ustani i bori se za Viku!

Poto je 1999. godine novina iz Teksasa


Ostinov ameriki graanin objavila da se vojni
ci, pripadnici Vike, s odobrenjem nadlenih orga
na okupljaju u vazdunoj bazi Lakland blizu San
Antonija i izvode svoje rituale, tadanji guverner
te drave i kasniji predsednik Dord Bu Mlai
izjavio je: Ja ne mislim da je vetiarenje religi
ja, i eleo bih da vojska jo jednom preispita ovaj
problem i donese odluku protiv toga.

ta god mislili o Vika religiji, svakako da ni


ko ne sumnja da Prvi amandman naeg Ustava
garantuje slobodu religije za sve, pa bili oni hri
ani, Jevreji, muslimani, ateisti, vikanci ili neki
drugi. Odbijanjem da se postavi simbol Vika reli
gije na nadgrobnu plou narednika Stjuarta, dok
se dozvoljavaju simboli drugih religija i verova
nja,

Kada je 10. jula 2006. godine televizijska sta


nica CNN prikazala reportau sa sahrane nared
nika Patrika Stjuarta, amerikog vojnika pagan
ske vere koji je poginuo u borbi u Iraku, mnogi su
prvi put saznali da vetice postoje i danas, da su
blizu nas, moda i u komiluku. Na nadgrobnoj

Vlada se jasno zalae za diskriminaciju ne


kog ko je umro sluei svojoj zemlji. Odluivi
da mu posthumno dodeli odlikovanja - Bronzanu
zvezdu i Purpurno srce - Vlada Sjedinjenih Dr
ava eli da bude upamen po svojoj hrabrosti i
rtvovanju. Naalost, njegova udovica e pamtiti

26

Selena Foks, paganski lider,


na konferenciji za tampu
povodom odbijanja vlasti
da priznaju pentagram kao
versko obeleje.

VETIJA REVIJA | jul 2015.

ganizacije Svetilite kruga. Pentagram se nalazi

Trenutno je Vika religija sa najveim rastom


u Sjedinjenim Dravama. Prema istraivanju ko
je je sproveo Gradski univerzitet Njujorka, broj
pripadnika ove neopaganske religije porastao je u
periodu od 1990. do 2000. za 17 puta: od 8000 na
134 000! Ameriki asopis o misterijskim tradi
cijama Gnozis, objavio je da u Americi ima oko
pola miliona sledbenika Vike.

Uprkos tvrdokornom konzervativizmu koji


na listi sa jo 38 drugih simbola koji su dozvoljeni krasi visoke oficire amerike vojske, Pentagon je
da se stavljaju na nadgrobne spomenike, ukljuu potvrdio da se 1511 vojnika u Vazduhoplovstvu i
jui oznake hrianstva, budizma, islama i judai 354 u Marincima izjanjavaju kao pripadnici Vi
ke. Za brojnije delove armije, kao to su peadija
zma, kao i manjih religija Ekankar, Preobraeni
ili mornarica, nema pokazatelja. Dan promene se
Sufisti i japanske sekte Seio-No-Ie.
blii.
jul 2015. | VETIJA REVIJA

27

alem je dobio ime po hebrejskoj rei


shalom (alom) koja u bukvalnom
prevodu znai mir , ali njeno pravo
znaenje predstavlja pozdrav kada se nekom eli
dobro, ili kad se blagosilja.
Zahvaljujui vrednim ribarima postao je
jedna od najznaajnijih luka u Americi, podignut
1626. ali mir nije dugo trajao. Ovaj grad je postao
sinonim za Vetiji grad, i danas predstavlja vrlo
zanimljjivu destinaciju radoznalih turista, a sama
zarada od turizma prelazi sto miliona dolara. U
gradu sve vrvi od vetijeg obeleja, poev od
spomenika sa likom vetice, vetijih kuado
muzeja tako da posebno za vreme svetkovine
Samhain, popularno nazvane No vetica, gde
ceo grad ne spava ve se podsea, raznim priama
i ritualima na vreme vetica.
Kako je sve to poelo?
Potrebom stanovnitva, i njihovim nainom
ivota, Salem je bio podeljen na selo i grad, no
kako je selo imalo tendenciju da postane nezavisna
parohija, samim tim to je trgovina omoguavala
bolju zaradu, meu komijama je dolazilo do
arki i raznih sporova izmeu vlasnika zemljita.
U samom vazduhu gotovo da je poelo da kljua,
i bio je potreban povod da se u nekog uperi prst
i postane optuen za sumljiva posla. I, desilo se
upravo to, povod je iznikao iz same deije igre.
ta se zapravo dogodilo?
Nevina deija igra prouzrokovala je uasna
hapenja, iole uenih ena i mukaraca koji su
se bavili prironim iscelivanjem, ili pak imali
neka predznanja iz medicine. Dovoljno je bilo
rei za nekog da ga je zaposeo demon, i reima
nemogue opisana muenja bi poinjala.
No, da se vratimo na poetak ove zloglasne
prie.
Ki svetenika, zajedno sa svojom roakom
je bila fascinirana priama stare crne dadilje, koja
im je pred spavanje priala razne prie, i izmeu
ostalog bajke sa Barbadosa o vudu arolijama i
magiji. Kako su prie ostavljale dubok utisak na
devojice, one su se u toku noi znale probuditi
vritei, te su roditelji, pogotovu otac, koji nije
mogao da otkrije uzrok takvim pojavama, a uz
konsultaciju sa ostalim svetenicima, procenio da
su devojice pale u demonske ruke, te da je za to
bila kriva stara dadilja...I tako je poela hajka, koja

jul 2015. | VETIJA REVIJA

je imala stravine posledice. Naime, lekar Grigs je


dao dijagnozu za Beti Paris, pomenutu devojicu
posednutost avolom. Zbog njegove dijagnoze
nastupilo je mukotrpno suenje, zatim zversko
muenje, da bi na kraju 19 osoba zavrilo na
lomai. Zatvori su bili puni ljudi kojima je pripisano vetiarenje kao greh jer su devojice noima
uzvikivale njihova imena. Jedan od malobrojnih
kritiara lova na vetice, Johan Mateus Majfart,
opisao je ta muenja kao razvlaenje tele na toku,
stolicama sa iljcima ko je su odozdo zagrevane,
obuvali im cipele koje su imali bodlje iznutra,
pekli ih usijanim gvoem, previjali zavojem napunjenim iglama, muili usijanim tipaljkama,
vezivali ih kanapom da vise naglavake I uz sve to
odavali tegove, lomili delove tela kletima, palili
sumporom, prili bakljama i zalivali uljem
Suenje veticama u Salemu
Meutim, kada je nedugo zatim i guvernerova
ena takoe bila optuena da je vetica, guverner
je doneo odluku da se vetiji sudovi ukinu.
U muzeju Salema, koji godinje poseti oko
300 000 ljudi, putem raznih exponata i preko kustosa, verno se prikazuje pria koja svedoi o nemilom dogaaju.
U njemu se mogu videti i uti o svemu to
se u to vreme nalazilo i dogaalo u Salemu, od
predmeta koji svedoe o traginim dogaajima,
do prebogatih brodova, u to vreme mone i prometne luke, koji su prevozili zaine i ajeve, kao i
mnogih drugih autentinih obeleja tog vremena.
Salem je danas poeljna destinacija za sve
ljude avanturistikog duha, a pria o veticama
ostae u nekom zapisu, neijem pronaenom
dnevniku muenih ena i mukaraca, i u mati
koja je bila inspiracija mnogim rediteljjima inspirisanih ovom jezivom priom, a duhovi
tragino preminulih ljudi, meu kojima su i dva
psa, lutae i dalje ovim gradom kao aveti, traei
da ih neko oslobodi lanih optubi.
Mnogi ljudi su nepravedno izgubili svoje
ivote, ogroman broj zverski muen zahvaljujui
neznanju, paranoji, ili verskom fanatizmu.
Na alost, i danas jo uvek postoje ljudi, koji i
u 21-om veku uestvuju u lovu na veticei progone ljude koji veruju u magiju.
Stanka Rui
29

seanje
Autor je est knjiga Magijska Spoznaja i
tematske enciklopedije astrologije u trinaest tomova Summa Astrologiae, kao i velikog broja
lanaka i studija.

Napisati
koliko da se
prenese i
ne zaboravi...
Posveeno onome koji vie nije sa nama,
a koji je sebe, svoje znanje i vetine
davao nesebino, ne pitajui kome, i ne
traeei razlog, na stranicama svog sajta Sveto Kraljevstvo magije Alexandru Thornu.

I koji je pisao:
Svest o onome to se dogaa, i slobodna
volja da se na to ne pristane, poslednja su linia
odbrane: ukoliko se veoma brzo ne probudi otpor
velikog broa ljudi prema sveopto kontroli uma
koa se sprovodi na svim nivoima drutva, ljudi
e postati androidi koi nikada nee govoriti nita
to bi bilo u suprotnosti sa opteprihvaenim stavovima i vrednosnim sistemom, pogubnim za
oveanstvo u najdubljem smislu
Posebno treba naglasiti da je osnovni cilj svakog ko se magijom bavi ozbiljno, razvoj i uzdizanje sopstvene svesti. Magija nije nita drugo do
manipulacija energijama, i da bi se ta mo stekla,
sve to se u magiji ui je kako sauvati steenu i
akumulirati mnogo druge energije.

umadijskom vraarom, poznatom travarkom i


enom koja zna. Poznata je bila i po opasivanju,
podvezivanju, gaenju ugljevlja, pucanju olova,
salivanju strave i gledanju u karte.

Sasvim je logino da se u ovakvim okolnostima odrastanja razvija i sklonost ka onostranom.


Sa esnaest godina samostalno i odvano kree
u svoju prvu avanturu, u potragu za Stazom
Alexanthorn je magijsko inicijacijsko ime, Znanja kada upoznaje svog prvog uitelja, sa
autora Portala Sveto Kraljevstvo Magije, izvedeno kojim e ostati u kontaktu punih petnaest godina,
iz imena Aleksandar, koje u grkom korenu rei sve do njegove smrti ili samoiezavanja iz poznai uvar ljudi, zatim, naziva staroegipatske javnog u Onostrano.
relikvije Ankh koja znai ivot i engleske rei
Godine 1988. prelazi u Beograd, gde do
thorn koja znai bodlja ili trn, a potie od nordijskog korena tor koji znai munja ili iskra. Alex- 2001. godine radi kao novinar u vie redakcija.
An-Thorn (uvar Iskre ivota), kasnije prerasta Studirao je Psihologiju na Filozofskom fakultetu
u posveeni pseudonim Alexandar Thorn pod i Bogoslovski fakultet SPC, tada jo ne reformisan
kojim radi i stvara.
i van Beogradskog Univerziteta. Petnaest godina
Roen je u centralnoj Srbiji, 1969. godine, je profesionalno radio kao astrolog. Od 2002. do
kao dete nepoznatog ili nepostojeeg oca i 2008. godine radi u ne vladinom sektoru, nakon
etrnaestogodinje devojice. Sticajem okol- ega se povlai iz svih javnih poslova i posveuje
nosti, odrasta sa prababom, u to vreme vienom magijskom radu.
30

VETIJA REVIJA | jul 2015.

Saivljavanjem sa prirodom otvara se put


u okultno. Mag posmatra nebo, razgovara sa
oblacima i zvezdama, oslukuje vetar, drui se sa
ivotinjama i vrsto stoji na zemlji. Zaljubljen u
cvee, mag s njim sklapa lino poznanstvo i ba
zbog toga od njega trai da lei ili oboli, opini ili
rasini, zavede ili razvede, oivi ili ivot uzme...
Ono to oveka odvaja od Sveta Bogova je
um. Um je sazdan kao zid koji stoji izmeu oveka
i Sveta Bogova. Taj zid je prepreka nepremostiva.
Sruiti ga nije mogue, jer bi Smrt u trenu Pokrovom Tame zasenila duu. Iskra Svetlosti ivota
bi zgasla i Veo Vene Noi na oveka bi se tad
spustio. A gde je zid takav izgraen, a da prolaz
na drugu stranu nije otvorenim ostavljen. Takvog
zida nema, zato ovek mora Prolaz da pronae,
Kapiju da otvori, da bi se, kad je proe, naao u
Svetom Kraljevstvu Nepreglednih Prostranstava
Onostranog. Tada on moe stati licem u lice pred
Bogove
Aleksandar Radivojevi nas je napustio oktobra 2013 god.
jul 2015. | VETIJA REVIJA

31

praksa
amani uzimaju biljke da bi napustili svoja
Psihodeline, halucionogene, ili proroke
tela i otputovali u drugu stvarnost, iscelitelji koTermin psihodelian precizno oznaava
riste gljive i ajahuasku kako bi razvili svoje isnameru tradicionalnih rituala znanja - a to je
celiteljske moi i lake razotkrili uzroke bolesti
ispoljenje skrivenih dimenzija psihe. Osoba koja
koji su pod normalnim okolnostima nevidljivi.
koristi psihodelike, meutim, ne sme da posProroci i vidovnjaci se slue tatulom, mu- tane rascepljena ve celovita. Ona ne treba da
harom ili ololikvijem da bi videli ono to je inae doivi svet kao neto demonsko; umesto toga,
skriveno, fakiri ine da oni postanu neosetljivi na
njeno novo iskustvo sveta treba da joj ukae na
bol i otporniji, svetenici pale tamjan da bi stuispravan nain ivljenja. Biljke koje su sposobne
pili u kontakt sa bogovima, vetice koriste letee
da izazovu takvo dejstvo su aneoska truba, ajameleme da bi se otisnule na astralna putovanja,
huaska, bale, boraero, raena glavnica, muhara,
a jogini uzimaju konoplju da bi se ujedinili sa
ivom. Vraevi sa Anda vau koku sve dok ne gejz noru noru, gvatiljo, haoma, konoplja, iboga,
zapadnu u stanje kada mogu da protumae i ra- ambur, urema, kava-kava, koribo, manaka,
mandragora, gljive, ololikvi, pejote, Salvia divinozumeju ukazana znamenja...
rum, San Pedrov kaktus, burmut, solandra, soma,
U svakom narodu nailazimo na prie o
teonanakatl, tatula, duvan, vilka, voakanga.
arobnjacima, osobama koje upravljaju nevidljivim silama i zakonima i na taj nain slue
zajednici leei bolesne, pomaui nesrenima,
pospeujui plodnost i titei saplemenike od
tamne strane univerzuma, meutim, ima i onih
koji koriste magiju da bi naudili svojim blinjima.

Priredila Sanja Rodi

d pamtiveka je ovek koristio biljke u


razliite svrhe, poev od ishrane do
leenja, tako da su se recepti prenosili s
kolena na koleno, prvo usmenim, a zatim pisanim putem. No, kako je vreme prolazilo mnoge od
tih biljaka su po narodnom verovanju dobijale
razliite dodatne nadimke i shodno primeni nazivane su opasnim, vilinskim, demonskim,
magijskim, zaaranim, vetijim... S obzirom
na sastojke biljkaka uglavnom ih sve moemo
nazvati magijskim. Zato?

drugih biljaka, to jasno govori o njihovoj irokoj


primeni. U to vreme ene koje su se bavile sakupljanjem bilja i isceljivanjima nazivale su se vidarke ili biljarice, s obzirom da su znale i zapisivale
vreme rasta i branja, mesta gde rastu, kao i emu
slue. Recepte su uvale i prenosile potomcima,
tako da se samim tim navukao veo tajanstvenosti
te su dovoene u vezu sa vraanjem i magijom.

Da bi se izvela magija, nije dovoljno samo


znanje, ve i odreeni ritual, kao i orua. Sve
ljudske kulture imaju magijske rituale i sve one
su iznedrile mnotvo magijskih orua izraenih
u skladu sa tajnim predanjima, odnosno uputstvima koja su prenele njihove prabake, bogovi ili
demoni. Osoba koja poznaje unutranje odnose
izmeu stvari takoe je sposobna da prepozna i
upotrebi skrivene magijske sile koje u njima lee.

Eliksiri besmrtnosti

Zbog raznih lekovitih svojstava odreenih biljaka pojavila se potreba da se pronikne u njihovu
Biljke koje su u najveoj meri koriene za primenu, da se sazna neto o njihovim moima,
isceljivanja predstavljale su najstariji lek kod i da se razumeju ispravni naini rukovanja. Iz
svih naroda, pre svega to su bile najdostupnije toga se lako da naslutiti zato su odreene biljke
i najjevtinije, a kasnije postale i osnovna sirovi- sa tako neverovatnim magijskim moima sluile
na farmaceuta, o emu svedoe mnogi zapisi. U u praksama i ceremonijama magiara, iscelitelja,
Hilandarskom medicinskom kodeksu navodi amana i vraeva i zbog ega su one imale vanu
se upotreba kamfora, perunike, kukureka kao i ulogu u misterijskim kultovima.

Indijska poslovica kae: U biljkama se moe


Biljke su koriene i kao sastojci eliksira benai sva mo ovog sveta. Onaj koji poznaje nji- smrtnosti: muhara, fo-ti, en-en, haoma, ling-i,
hova tajna svojstva je svemoan. No, hajde da lotos, soma, aj, lokvanj, vino.
vidimo gde su se i za ta koristile biljke?
Ljubavne ini ili afrodizijaci
Magijski lekovi
Biljke koje su se koristile u svrhu buenja
Biljke koje se ritualno pripremaju i daju ljubavi u nekoj osobi, mogu se oznaiti kao biljke
obolelima da bi ih iscelili od ozleda nanetih crnom ljubavnih ini. Te bi se biljke ritualno meale sa
magijom bile su poznate samo vrau i mogle su se hranom osobe koja treba da bude zaarana ili
koristiti za isceljenja. U celini gledavi, sve biljke bi se sakrivale u njegovoj odei. Nasuprot tome,
pripadaju ovoj vrsti, ipak, vraevi obino izdva- afrodizijaci su sredstva koja se unose u telo ili najaju neke od njih: aloja, amate, pasulj, benzoe, nose po njemu, zarad pobuivanja seksualne elje
kanela, kafa, urma, lana mandragora, luk, en- i pojaanja erotskog doivljaja Razlike izmeu
en, lotus, kukuruz, imela, orhideja, rutvica, Solo- ljubavnih ini i afrodizijaka nisu otro izraene,
monov peat, tamariska, tulasi, verbena, vino.
pa se ista biljka moe koristiti i za ljubavne ini i

32

jul 2015. | VETIJA REVIJA

VETIJA REVIJA | jul 2015.

33

praksa
kao afrodizijak. Biljke koje se mogu uvrstiti u ovu
kategoriju su jedi, aneoska truba, artemizija,
pasulj, beladona, betel, iirot, koka, kafa, kola,
kolorini, dita, efedra, lana mandragora, muhara,
fo-ti, galangal, beli luk, denista, umbir, enen, gvarana, konoplja, bunika, iboga, lakamana,
divlja salata, mandragora, divlji limun, niando,
orai, nuks vomika, orhideja, bodljikavi mak,
kebrao, afran, sasafras, beli bun, solandra, tatula, verbena, voakanga, lokvanj, vetiji melemi,
drvena rua, johimba.

praksa
njih: aloja, drvo ivota, artemizija, asafetida, lovor, benzoe, iirot, kanela, kedar, koka, emerika,
konoplja, bunika, kleka, pii-pii, mak, afran,
sasafras, tagetes, duvan, divlji ruzmarin.
Amuleti i fetii

Predmeti u koje se postavlja odreeni deo


biljke (semenke, rizomi, korenje) ili ini naziva
se amulet, koji slui svom vlasniku za posebne
namene. Osim to deluju pasivno, u cilju njegove
zatite, amuleti mogu odigrati i aktivnu ulogu, u
vidu izazivanja eljenih okolnosti. Biljke koje su
Magijski mirisi
sluile za izradu amuleta su: aloja, aneoska truMnoge aromatine biljke i biljni proizvodi ba, pasulj, betel, kola, kolorini, lana mandrago(smole, ulja, esencije), osim to slue za puenje, ra, en-en, kleka, ling-i, lotos, mega, kukuruz,
sagorevaju u vidu mirisa. Uobiajeni postupak mandragora, divlji limun, imela, orai, orhidekaenja mesta izvoenja svetih radnji mirisom ja, pejote, teonanakatl, tatula, duvan.
radi proienja veoma je drevan. Ovaj obiaj
Fetii su sveti predmeti, obino izraeni iz
poiva na verovanju da vatra oslobaa duhove
biljaka iz njihovih smrtnih okova, a kada se nau vie delova (prirodnih i umetnih) koji sadre
na slobodi, imaju sposobnost da prouzrokuju linu ili stranu magijsku mo. Fetiima se prizivaodreene stvari. Na primer, mogu da proteraju ju bogovi pomou molitvi. Veina je izraena od
demone koji oliavaju neku bolest ili pomognu drveta ili korenja. Kroz postupak oblikovanja oni
osobi da stekne naklonost. Neki mirisi uzrokuju bivaju ispunjeni magijskim moima. Biljke koje
izmenjena stanja svesti. amani i proroci esto su odigrale vanu ulogu u fetiistikim verovanih udiu kako bi uli u trans i videli ono to je u jima su: aloja, amate, kedar, en-en, iboga, manobinim uslovima nevidljivo i skriveno. Neke od dragora, johimba

ezoteriji imamo dva modela, jedan je


moderan i isto psiholoki, po kojem se
sve i iskljuivo deava u naim glavama,
te je bitno da odreena osoba pravi svoja ritualna pomagala. Psiholoki model podrazumeva
da neko pravljenjem orua ista povezuje sa svojom vlastitom psihom, dok se smatra da uzimanje
neega to je neko drugi napravio povezuje sa
psihom odnosno energijom te osobe, te eventualnim sadrajima i neistoama iste.

liente, majka modernog vetiarstva (u neku ruku


zajedno sa Patriciom Crowther), imala je pentakle koji su bili na poleini obinih kunih tacnica.
U vreme inkvizicije, ako bi vetice imale u kui
neto to bi moglo da bude prepoznatljivo kao
ritualni predmet, pretila bi im opasnost da budu
muene i ive spaljene.

Za razliku od modernog modela, u tradicionalnoj izradi orua se povezuju sa nevidljivim


svetom duhova koji nas okruuje i uz iju pomo
U tradicionalnom modelu to nije bitno, jer
postiemo ono to elimo.
ako emo iskreno, grimoari daju instrukciju ta
To naravno nije izgovor da se vie ne truda se nabavi, ne kako da se pravi. aman recimo,
esto dobija orua koja mu je neko drugi dao, dimo, jer tako i sama izrada postaje deo rituala,
napravio ili od nekog drugog dobio. Doreen Va- mada nije neophodno. Famozne vudu lutke npr.
34

VETIJA REVIJA | jul 2015.

jul 2015. | VETIJA REVIJA

35

praksa
koje su deo afro-amerikih religijskih sistema u
Nju Orleansu, gotovo da su nepoznate na Haitiju,
a veoma su esto koriene, naroito do sedamdesetih godina prolog veka, obine kupovne deije
lutke. Da li napraviti sam ili ne, odluite sami, jer
je po meni jedino vano pravilno ih posvetiti.
Postavljalo se pitanje na emu praviti Rune,
na gotovim daicama koje se kupuju, ili na grani
iseenoj sa drveta? Neki su radili na nain koji je
dao Scott Cunningham u svojoj knjizi Magical
Herbalism. Ovaj pristup je sasvim u redu, pogotovo zato to ga je on preuzeo iz antropoloke literature o severnoamerikim indijancima, a podrazumeva da se zapravo komunicira sa duhom
drveta i dobije dozvola od njega da se od drveta
odsee njegov deo i onda kao znak zahvalnosti,
pored drveta ili u manju rupu koja se iskopa tik
do njega, ostavi neka rtvena ponuda.
Ono to se deava na materijalnom planu,
ukljuujui i nae emocije i namere, kao i ostale
energetske procese, odraava se i na astralni plan.
Obian ovek nije svestan astralnog plana i njegovog uticaja, ali isto tako ljudi nisu bili svesni ni
virusa i bakterija, to istina nije smetalo da budu
uzronici raznih bolesti i zaraza i tako utiu na
ljude i njihove ivote. Svaka naa meditacija ili
ritual imaju jako odraavanje na astralnom planu
gde privlae, poput sijalice koja u noi privlai insekte, razne duhove kako je to ilustrativno i prikazano na sledeoj slici:
Ti drugi planovi, ukljuujui i astralni, mesto
su gde se prepliemo sa pomenutim nematerijalnim biima kojih postoji jako puno, i samo deo
njih je poznat, a neka od tih bia su klasifikovana.
Grimoari recimo, daju spisak nematerijalnih bia
sa kojima je neko nekada radio, popisao ih i to
prezentovao u vidu njihovih imena, grafikog
znaka zvanog sigil, koji se koristi da se sa njima
kontaktira, i opisom naina na koji se to izvodi. Dobra literatura na tu temu, u ovom sluaju
je nordijska mitologija, i knjiga Elves, Wights,
and Trolls koju je napisao Kvedulf Gundarsson.
U pitanju je moda jedna od najboljih knjiga,
odnosno, bar je takvom smatraju, o severnom
folkloru i nordijskim mitolokim biima. Dajmo jedan primer praktinog rada. Kada sam prijatelja iz Norveke pitao kako on poinje svoj rad,
kada radi sa Runama ili neki drugi rad u okviru
36

radili u nekoj paradigmi, ovaj put nordijskoj,


ljudi se izbalansiraju sa frekvencijom bia koja
su zatitnici tradicije, ukazujui im tako svoje
potovanje.

nordijskog panteona, on je rekao da prvo pusti


adekvatnu muziku kako bi napravio atmosferu
koja e ga usmeriti u pravcu tog rada, a potom se
obrati landvaetirima, liosalfarima i svartalfarima,
obavesti ih ta e raditi i u neku ruku dobije njihovu podrku za rad. Landvaetiri su duhovi zemlje koji je tite. i onda im ovi u najmanju ruku ne
smetaju, ali veoma esto se oekuje i da pomognu
i tako poboljaju rezultat rada. Kada je na Islandu
graena avionska baza poslovoa je sanjao enu
koja ga je zamolila da se odloi na kratko vreme
pomeranje jednog velikog kamena kako bi ona i
njena porodica mogli da se odsele odatle. Nakon to je prolo neko vreme on ju je ponovo
sanjao i ona mu je rekla da su se odselili i da
sad mogu da pomere taj kamen. Na Islandu
na nekim farmama postoji kamenje za koje
se veruje da je dom ovih duhova i ono se
ne pomera, a deci se ne dozvoljava da se tu
igraju. Liosalfari su svetli elfovi koji ive na
nebu, a svartalfari su tamni elfovi, odnosno
neka vrsta patuljaka. Znai, da bi uspeno
VETIJA REVIJA | jul 2015.

Kada muzika poslui svojoj svrsi onda je


to pun pogodak, pa tako imamo izvoae kao
Freyu Aswynn nekog ko je duboko zaao u svet
okultnog i nordijskih misterija, a istovremeno je
bila veoma ukljuena u britansku alternativnu
muziku scenu iz koje je nastao takozvani neofolk. Andrea Haugen ima tri CD-a koje je izdala
pod nazivom Hagalaz Runedanc, Wardruna,
norveki projekt
koji

na originalnim instrumentima svira muziku inspirisanu Runama i autentinim severnim folklorom. The History Channel je koristio njihovu
muziku za svoju seriju o vikinzima i, mada ljudi
sa kojima sam priao koriste sva tri izvoaa da
bi se fokusirali na rad, Wardruna se meu njima
pokazala kao naj popularnija od sva tri navedena...

37

iskustva

Otvaranje
Esbat

Tokom bilo kog Esbata, Tarot pil se moe


upotrebiti kao sredstvo pomou koga ete doznati
kako e izgledati sledei mesec, ili da biste produbili svoje razumevanje trenutnih problema. Isprobajte ovo posle bilo kog veeg dela rituala, ali
pre nego to zapone gozba, zdravica bogovima i
prinoenje rtve.

Lana B

Pospite svoj pentagram laticama hibiskusa. Razdvojte svoj Tarot pil na Velike Arkane i
svaku boju posebno. Poloite izdvojene Velike
Arkane izmeu svea koje predstavljaju Boga i
Boginju na vaem oltaru. Zatim postavite Pentakle (Diskove) na sever, pored posude sa zemljom. tapove postavite na istok pored tamjana (ili
mirisnog tapia), Maeve postavite na jug pored
svee, a Pehare postavite na zapad pored posude
sa vodom. Uzmite Pentakle i promeajte karte,
koncentriui se na misao slinu ovoj:
VETIJA REVIJA | jul 2015.

Gospo Severa i vladarko Zemlje, molim te Womens Tarot, Wormweird Tarot, Zukunfts Tarda mi pokae neto to bih eleo/trebao znati pre ot).
sledeeg punog Meseca.
Wicca tradicionalno dodeljuje Maevima elMoete smisliti i neku svoju mantru ili pesmu ement Vatre, a tapovima element Vazduha sve
koju ete vibrirati dok meate karte, ali samo kon- dok Doreen valiente nije to promenila I vratila se
centrisanje na eljeni rezultat je dovoljno. Ukoliko na ono to je u to vreme bilo poznato kao podela
smatrate da je to potrebno, fokusirajte se na neki koju je koristila Zlatna Zora. Jedno od objanjenja
odreeni problem ili pitanje. Zatim poloite Pen- za ranije dodeljivanje Maeva Vatri i tapova
takle licem na dole na pentagram posut laticama Vazduhu je I to da je Gardner kad je uobliavao
hibiskusa, i zatvorite oi. Meditirajte i osetite da
Wiccu vise se oslanjao na srednjovekovne grili je karta na vrhu ona koju bi trebalo da izvuete
moare, gde bi se to moglo i ovako rumaiti, nego
da biste dobili odgovor. Ukoliko osetite da je to
na Zlatnu Zoru. Dalja objanjenja navode da je
pogrena karta ili se osetite nelagodno, nastavite
da meate dok ne osetite da je karta na vrhu ona metal neto to izaziva varnice pri udaru, a da
tapovi sadre u sebi vazduh i da drvee zapravo i
prava. Onda je okrenite i tumaite.
proizvodi vazduh.
Nakon Pentakla, ponovite ovaj proces sa
Ali van tih objanjenja, kojim bi se mogla dotapovima (osnovna formula: Gospodaru Istoka
dati
jo neka, u stvari sad da postavimo pitanje da
i vladaru Vazduha), potom sa Maevima (Gospodaru Juga i vladaru Vatre), i sa Peharima (Gos- li je Zlatna Zora, onako kako je objavljeno, bila
po Zapada i vladarko Vode). Tumaite svaku u pravu? Naime, korespondencije Tarota I kabala
kartu koju ste izvukli i, ukoliko elite, zapiite su obelodanjene kada je su to uradili prvo su to
uvide. Zatim uinite isto sa Velikim Arkanama, to uradili R. G. Torrens i potom Arthur Edward
s tim to ete zamoliti Boga i Boginju da vam ob- Waite. Ovaj potonji je bio clan Zlatne Zore pod
jedine znaenje i poveu prethodne etiri karte, zakletvom I sledio je staro pravilo da se infori/ili da dodaju neto vezano za sledei mesec nji- macije koje se objavljuju daju samo napola tano.
hovom znaenju. Budite sigurni pre nego to po- Veza izmedju Pehara i Vode je bila oigledna, kao
gledate kartu na vrhu da oseate da je to ona koju i izmedju Pentakla i Zemlje. Tako da je, ima ih koji
trebate izvui.
to tvrde, zamenio tapove i maeve i tako sakrio
Klju je upravo u oseanju karte nemojte ispravne korespondencije. Slinu logiku sledili
okretati kartu na vrhu ukoliko nemate oseaj da su I Francis King I Stephen Skinner u svojoj knba tu kartu treba da izvuete. Nemojte misliti da jizi. Onio to je malo poznato jeste da je Francis
ste sigurni i pretpostaviti da greite u tumaenju, King bio lab A.. A.. primljen od strane Geralda
pa onda ponoviti meanje i izvlaenje. To e Yorka, osobe koja je kao njegov najverniji prijatelj
itavom ritualu dati ovo se ne rauna oseaj, i sauvala sve Crowley-eve rukopise I bila zadnji
uinie kompletno tumaenje beznaajnim.
legalni praemonstrator Reda, tako da je teko
verovatno da bi King, koji je bio sklon da se taPojanjenje (Tau Zostrijan):
jne javno moraju razotkriti, propustio da objavi
U tekstu se da primetiti da su magijska orudja
ispravne korespondencije. Slinog miljenja su
drugaije dodeljena elementima nego to je koristila Zlatna Zora. Danas postoji vise Tarot pilova bili o Stewart i Jannet Farrar, par koji je iniciran
koji koriste takvu podelu (Art Nouveau Tarot, od strane Alexa i Maxine Sanders i koji je objavio
Australian Animal Tarot, Butler Tarot, Celtic vise knjiga u kojima je prilino dobro objasnio
Dragon Tarot, Dante Tarot, Dreampower Tarot, modernu Wiccu. Tako da je to raspored magijskih
Fantastical Creatures Tarot, Far Sight Tarot, Leg- orudja po elementima koji se ne koristi oigledno
end: Arthurian Tarot, Medieval Enchantment: samo u Wicci i koji ne bi u startu trebalo odbaciNigel Jackson Tarot, PoMo Tarot, Renaissance vati kao pogrean, pri emu ako neki system koTarot, Shapeshifter Tarot, Ship of Fools Tarot, The risti I onaj drugi raspored to ne znai da on nije
Talking Tarot, Whimsical Tarot, Witches Tarot, ispravan. Ako daje rezultat za njih jeste.
jul 2015. | VETIJA REVIJA

39

iskustva

nima koji se bave onostranim za izvesne


svrhe koje prelaze granice uobiajenog
tumaenja, potrebno da imaju izvesne
celovite magijske predmete koji ne podleu relativnim tumaenjima. Da bi se prela granica te
dileme izmeu dobrog i loeg, potrebno je da
neto bude veno i da u sebi sadri sve nijanse
dobrog i loeg na potpuno razliitoj ravni, kao
zametke mogunosti. Od pamtiveka, ali na alost
u modernoj civilizaciji se to polako gubi, simbol
prapoetka i beskonanih mogunosti, kao preslikanu viziju Svemira u malom imamo jaje. Jaje,
iako pre svega enski organ, moe da u sebi sadri
kompletan zametak svemira i ivota, naroito
kao oploeno jaje. Ali kao neoploeno, ono nedvosmisleno predstavlja ukupnost spoljanjeg,
beskonane mogunosti manifestacije prilikom
spoja mukog i enskog, pri emu je ono
prijemivo, ivo, podloga ivota, mogunost koja
jo nije izdiferencirana. I kao takvo predstavlja
menstruum u kome moe da se energetski ili ak
i materijalno magijski ovaploti maltene sve. Zato
ono u mnogim ritualima slui za skupljanje svega to je uaureno u auri ili fizikom telu onoga
na kome se radi da bi se iscelio. Specifina uloga
jajeta u takvom radu je da primi u sebe sve to
skriveno postoji u sredini u kojoj se radi, tj u neposrednoj blizini jajeta.

UcelovljenjE
Arthur Algolian

Pre no to odemo dalje, treba da se razume da


to to je skriveno ne mora da bude iskljuivo neto
neeljeno. Naprotiv. Ali da bi se manifestovalo iz
skrivene zone, treba da upotrebimo osvetano i
prethodno nevino jaje za eljenu svrhu. Molitva ili neki drugi metod osvetavanja odreuje,
naravno, i namenu. Prilino su poznati rituali isceljenja gde se jedno jaje koje je posveeno
molitvom npr, stavlja na pupak, na genitalije ili
grudi, ponekad ali prilino retko i na glavu osobe
sa kojom se radi, a drugim se jajetom obilazi po
njenom telu, pa se na kraju u jajetu posle razbijanja nau razni materijalni objekti koji predstavljaju npr ini kojima je ta osoba bila podreena.
Meutim, ovde u izneti jedan postupak koji
je u naem narodu definitivno postojao, moda
postoji i danas, drevan i sada ili veoma redak ili
ak zaboravljen. U nekim drugim sredinama,
tzv. primitivnim, pre svega kod crne populacije
u Junoj Americi, tj. u Latino zemljama, i dan

40

VETIJA REVIJA | jul 2015.

jul 2015. | VETIJA REVIJA

danas veoma iv. Meni je prenesen delimino


uivo a delimino u snu, bazino i bez posebnih
objanjenja, a posle toga sam ga otkrio u prii moje
rodbine, to jest samo delimina priseanja bez punog razumevanja, i jo kasnije tokom prouavanja
religija tamnoputih naroda. U evropskim mitovima se javlja u modifikovanom obliku u bajkama o
zmajevima i drugim monim ivotinjama, mada
ree u ovom konkretnom obliku. Uglavnom se
pria uvek odnosi na to kako junak stie moi u
kontaktu sa natprirodnim biima. U mom konkretnom sluaju, bilo je posledica kontakta sa izvesnom crnom dez pevaicom. Da ne bude nesporazuma, kontakt nije bio seksualne prirode
iako je doivljaj bio vrlo erotski nabijen. To jest,
sam naboj je bio takav, iako je razgovor i sve to
se dogodilo bilo usmereno na muziku i produbljivanje tog doivljaja posle nekog koncerta na
kome sam kao pomonik uestvovao.
Pre svega, da bi uopte moglo da doe do
toga, neophodno je da osoba u pitanju, muko
ili ensko, nije bitno, bude sposobna ili da joj je
predodreeno da moe da pree granicu svakodnevnog prema magijskim ravnima. Zovite to
kako hoete, astralno putovanje, Nagual, iskorak
u ivotinjski svet, nemuti jezik, acid-trans, kako
god, uglavno, treba da budete sposobni da u nekom
trenutku iskoraite iz normalnog, uobiajenog i
prepustite se vrlo svesno drukijoj percepciji. U
takvom stanju, aktivni izvoa priprema partnera
da se u potpunosti opusti i bude spreman da se
prepusti doivljaju bez predrasuda i otpora.
U mom konkretnom sluaju, okida da se to
desi je bio detalj koji sam u razgovoru preneo toj
eni, a to je da sam dotle bio pomalo gadljiv na
ideju ispijanja sirovog jajeta. Poterala me je da
sam donesem svea jaja da bi mi neto pokazala.
Mislio sam da se radi o starom receptu mnogih
pevaa/pevaica da zbog glasa ispijaju jaja. Nisam
ni sanjao da je cela stvar bila u stvari unapred na
nekoj dubljoj ravni pripremljena, nasleem moje
porodice po majci, iz Knjaevca i ranije Bugarske
(moj ukundeda se doselio iz nekog sela u Bugarskoj na samoj granici sa Srbijom u doba kada
je Srbima tamo postalo neprijatno za ivot), kao
i time to sam nekoliko meseci pre toga krenuo
svesno stazom ka Ostvarenju, i samo tri meseca
ranije poeo intenzivno sa nekoliko prijatelja
41

iskustva
celo telo, u talasima. I tu smo se razili, s tim to
mi je rekla na ulasku u hotel (neposredna blizina
kluba gde je bio koncert, a sve ovo se dogaalo u
prostorijama kluba) da se javim do podne. Kada
sam zaspao, vrlo brzo i spontano, doiveo sam
svoju prvu svesnu astralnu projekciju u snu. Ona
je bila tu, i jo neka grupa ljudi, veinom ena, i
veinom, ali ne iskljuivo crnaca. Pamtim dobro
da mi je stavljeno do znanja da treba da doem da
se vidimo pre odlaska u vajcarsku, gde je ivela
i odakle je bio taj bend u kome je pevala, iako je
bila amerika dravljanka.

da se bavim ritualnom magijom prema naem ono selo svojom tupom stranom na pupak, bez
tadanjem, a prilino naivnom poznavanju uenja dodira ruku. Podigla je ruke i stavila ih ukrteno
(dlanove) nad jaje. Posle petnaestak (potpuno naZlatne zore i A. Kroulija.
sumice iznosim vremenski utisak) sekundi, naglo
Ukratko: eril, tako se zvala (valjda je iva i
ga je razbila dlanom leve ruke koju je gurnula
danas, moja je generacija) je prvo pevala dvadedodatno desnom, prvo desnom pljesnula levu a
setak minuta neke melodije bez posebnog teksta,
onda poterala na jaje. Zanimljiva opservacija mi
uglavnom samoglasniki vokalizovane, na moju
je prola kroz glavu, da se zaudo nisam uopte
neopisivu sreu budui da sam zaljubljen u jazz
ni iznenadio niti trgao. Posmatrala je razbijeno
maltene otkad znam za sebe, i jo sam mislio da
jaje netremice i duboko udisala kroz nos. Kada
se radi samo o muzici. Meutim, negde pred kraj
je krenulo polako da se sliva sa strane, gde god
tog mini koncerta, da ga tako nazovem, a posebno
da je curilo, ona je udnim pokretom jezika koji
je zanimljivo da se to dogaalo za vreme tadanje
kao da nije dodirivao moju kou povlaila jaje u
restrikcije struje (stariji se seaju restrikcija koje
usta, srui prilino tiho. Zvuk koji je proizvodila
je sprovodila vlada Milke Planinc), i pod svetlom
je pomalo liio i na siktanje zmije. Posle izvesnog
jedne jedine svee, gde je meni non-stop navirala
vremena sam poeo toliko jako da treperim svuasocijacija na pesmu Indexa Ugasila je plamen
da po koi, a najvie po stomaku i nasuprot pup;))) sam postao svestan da padam u laganu sanjivka na leima, i u jednom trenutku doiveo neku
ost, transu nalik. Nisam se opirao, naprotiv.
vrstu bunog drmusanja koje sam tek dosta kasOna je za to vreme stavila jedno jaje u svoju nije raspoznao kao poetak astralne projekcije.
neopisivo kovrdavu kosu koju je vezala plavom Kada je posrkala i poslednju kap, sve treperenje
trakom da stoji uspravno kao gnezdo na glavi. je prestalo. Tada me je poljubila, ne erotski nego
Smirila se i samo duboko disala i rekla i meni nekako potpuno drugaije, i verovatno najvei
da diem to je mogue dublje. Potom je pod- deo tog jajeta prenela meni u usta. Tog trenutka
igla moju majicu sa stomaka i pustila jaje da se sam skoro eksplodirao u naletu energije koji je
skotrlja na moj pupak. Bila je zadovoljna to je bio veoma nalik orgazmu, ali je iao doslovce kroz

Uspavao sam se. Nisam stigao do hotela na


vreme. Ispostavilo se da su oni odleteli par sati
pre toga. Sa njom vie nikada nisam u objektivnom svetu stupio u kontakt, ali je bilo susreta u
snu. Ne mogu sa punom izvesnou da tvrdim ta moja devojka nije otvoreno rekla da mi uopte ne
je trebalo da se dogodi, ali mi je rekla da u neko vidi auru, samo fiziko telo, dok svima ostalima
vreme You be strong, my boy ;)))
vidi. Pitao sam se da li mi podilazi, pria kojeta
Taj me je doivljaj naveo da se zainteresujem ne bi li neto od mene izvukla. Bila je prirodno
prvo za Vudu, potom za druge religije i magijske prozorljiva, iz potpuno lude porodice iz centralne
sisteme njemu nalik. Zahvaljujui tome, danas umadije, i iveli su tamo na ivici grada, sami na
imam prijatelje u New Orleansu posebno jednoga brdu. Da bih proverio da li izmilja, u vizualizaciji
sam izveo znak otvaranja vela (po Z.Z.) i ona je
koji je prihvatio da mi bude savetnik, ne uitelj.
istog sekunda u oku odskoila metar unazad.
No, takoe sam se zainteresovao i za nae
Koliko god da sam pokuavao da izvuem iz nje
naslee, i potpuno sam bio okiran kada sam
ta je to videla, nije htela da mi kae, i od tada
saznao od rodbine iz okoline Knjaevca da je
se sklanjala od mene. Zanimljivo je, takoe, da je
skoro ista stvar raena do pre nekih 50-60 godina
nekih deset godina kasnije pokuala da mi uniti
u nekim selima u tom kraju. Rekli su mi da tako
brak, i mojoj tadanjoj eni je na radnom mesvetica bira svog pomagaa, i ponekad da se to
tu smetala svata (bile su koleginice, ali retko u
radilo, navodno, prilikom prvog erotskog konkontaktu, u razliitim odeljenjima).
takta. Nikada pri prvoj branoj noi, moralo je
U svakom sluaju, ovaj obred slui za nekopre. Ali niko nije znao detalje da mi kae. Ono
liko
svrha. Prva i osnovna iz koje je sve izalo je
to mi je reeno, a to se poklapa i sa mojim astralnim iskustvom, je da to to se preko jajeta potpuno osnaivanje aure i organizma, a neke
prenese mora da se vrati u veni krug, naravno, druge varijacije mogu da se rade i u razne druge
pretpostavka je da se to radi ili voenjem ljubavi svrhe. Mnogo, mnogo kasnije, naiao sam na taksa partnerom, ili kasnijim izvoenjem istog obre- vu praksu, ali samo u opisima belih ljudi koji su iz
da sa novim partnerom. Otprilike u isto vreme raznih razloga ili na Jamajku, sa uglavnom erotsam naiao na neke naznake u bajkama to slov- skim konotacijama. Najpoznatiji primer u svetu
enskih to drugih naroda da se neto verovatno rok muzike je moj omiljeni ludak Erik Bardon,
slino dogaa kada junak od adaje, zmije, neke koga sam zavoleo jo prvi put kada sam uo njedruge mitske zveri prima posebne moi. Nigde govu pesmu Prospi vino (Spill the Wine) o slinoj
nisam naao isti postupak i pretpostavljam da je prii sa ludom veticom na tripu. Erik je poznat
to namerno izostavljeno, to jest uvijeno u mitsku po nadimku Egmen zbog jedne erotske epizode
priu. Tokom sledee tri godine sam vie puta takoe sa Jamajke. Postoje razlike, ali sutina je
nailazio na vidovite ene koje su se prema meni manje-vie ista, jedino to ja nikada nisam bio
ophodile sa udnim interesom, dok mi jedna rok zvezda.

42

jul 2015. | VETIJA REVIJA

VETIJA REVIJA | jul 2015.

43

iskustva
tamo pucketanje i po neka nejasna sliica u predelu adne. Izmeu usana oseam miris koji ne
mogu da odredim. Prazan plavi ekran se pretvara
u vodu kojom plovim a ispred mene ogromno
prostranstvo niskih kua sa vrhom na gore.

na samanskom putovanju
Raido priprema za rad na Runama

...iz dnevnika Slavice Otovi...


Podatak da e se raditi on-line Kurs Runa

Miretoviem. Ovo to danas dobijate su prve tri


lekcije koje se rade u toku prve nedelje. U toku
me je podsetio da sam jo 2009-te dobila tekst o
narednog dana biete dodani u FB grupu Raido,
Runama na poklon, ali da me to u tom trenutrunsko amansko putovanje. Grupa je tajna i zato
ku nije zanimalo, no kopkao me je ovaj oglas i
je ne moete nai pretragom, u grupu moemo da
poinjem sa pretragom o znaenju Runa na invas dodamo Ruica Buchanan
ternetu.
Pripremam se za poetak i da, treba uraditi
Nailazim na tumaenje da kad je u pitanju
tri najvanije stvari:
samo poreklo rei Runa, da se moe tumaiti
na vie razliitih naina. Sa jedne strane poreklo - osnove pranajame, ili pravilnog naina disanja
ove rei kod Gota je od njihove rei Runa koja
znai aputanje ili tajno, dok sa druge strane u - nain relaksacije
finskom jeziku Runo znai pesma. Zatim, nala - centriranje/uzemljenje
zim da se razlikuju Rune koje su bile u upotrebi u
Pokrivam oi pamunom trakom za kosu i
Skandinavskim zemljama i koje se nazivaju Futhark, od Runa korienih kod anglosaksonskih kreem sa tehnikom koju sam dobila.
naroda i koji se oznaavaju izrazima fuorc ili
Da, prija mi pokrivanje oiju tankom trafuthorc...
kom. U jednom trenutku sam imala utisak da mi

je neko pomerio deo trake sa leve strane? Ometa


me zujanje komarca. Oi su mi zatvorene. Polako rukom rasterujem komarce i primeujem da
Aha, evo nalazim: Raido ili Reido u bukvalvidim ruku kako mae ispred oiju. Proveravam
nom smislu znai jahanje, kretanje. Kretanje
dali su oi zatvorene, tj. dali gledam oima ispod
ove Rune se prvenstveno odnosi na ivotni put i
kapaka, i ini mi se ne. Postaje mi to zanimljivo
duhovne sfere .
i pokreem ruku, zatim aku savijam u pesnicu i
Odluka je doneta, I prijavila sam se na on- vidim je. Dodue to vie lii na tamnu senku nego
line kurs i dobila prvo pismo i poetne lekcije:
ruku, ali je vidim. Prekidam igru senki i nastavlDobro doli na raido runski kurs u or- jam sa vebom.
ganizaciji Paganske federacije, ogranka za SrKreem sa udisajem 4 zadravanje 4
biju. Ja sam Tau Zostrijan i biu va domain i izdisaj 4 sve do 18 pri udisaju i izdisaju, dok
na ovom kursu u narednim mesecima, zajedno zadravanje vazduha ostaje na 4. Oseam da mi
sa drugim domainom kursa, Nebojom Efijem se niz sleponice sliva neto poput niti kose. Tu i
Zanimljivo je kaem u sebi, hou! Ali ta
znai Raido?

44

VETIJA REVIJA | jul 2015.

za mene, i kakav oblik da izaberem, i vidim drvene ploice u vidu pravougaonika sa zaobljenim
vrhovima, a samu Runu urezanu, i nekim vrelim
predmetom podebljano. Ostajem jo par minuta
razmiljajui kako da iseem drvo i koje drvo.

Vibriram formlu IEAOU za uzemljenje.


Kroz glavu misao da je drvo ivo, i da treba
Oseam vibriranje I kroz glavu, E kroz vilicu,
da mu se zahvalim nakom rezanja grane, te da naA kroz grlo, sa utiskom da tu neto nije u redu.
kon toga iseeno mesto namaem zemljom. Koje
Zatim O u predelu Tifareta, ne ba potpun drvo?
oseaj, i U u predelu genitalija; i obrnuto. NaOpet misao da e mi drvo pokazati samo.
kon vibriranja blag oseaj oamuenosti.
Koju granu?
Nastavljam vebu sa izgovaranjem dela
Misao kroz glavu da ne uzimam otpalu i suvu
reenice ja jesam pri udisaju i svetlost pri
izdisaju u leeem poloaju, nakon ega sam granu, jer ona nema energiju ve da iseem granu
razmiljala o Odinu kojeg pitam mislima ta kako bi se energija tog drveta spojila sa mojom.
je prvo to treba da znam? i dobijam odnekud
Kreem sa razmiljanjem o Odinu, i mislima
Granice ne postoje
traim od njega da me blagoslovi na ovom runZatim, sputam svetlosnu nit niz kimu i
uz oseaj topline i blagog ljuljanja. Prelazim na
buenje zlatne lopte oko stopala i podiem je do
glave tako da sam u svetlosnom omotau, zatim
budim svetlosnu icu i savijam je sa obe strane
. Oseaj ice u vidu golicanja u kimi u predelu
struka i misao o Odinu, odnosno pitanje da li
Odin prihvata moj ulazak u znanje o Runama?

skom putovanju. Ti si ve krenula. Postavljam


pitanje gde greim u vebi i misao samo smiren
Um moe da uje shvatam da treba da se prepustim potpuno, odnosno da ono to treba da
ujem ne uspevam zato to nisam u potpunosti
oputena. Traim da mi ukae na moj simbol na
ovom putovanju i vidim neto kao znak za munju,
energiju

Na trenutak vidim umu i neke ratnike, ali


samo na trenutak i nejasno. Vidim vie glave
pokrivene nekim lemovima iza nekog ogromnog kamena. Traim neki simbol ili znak koji
u dobiti kao odobrenje i blagoslov na poetku
ovog runskog putovanja. Kroz glavu mi prolazi
misao futhark , pa seanje na davno dobijen
text o runama od jednog fb prijatelja kojeg sam
pokuavala da naem u kompu ali neuspeno.
Dali je sauvan ili je prilikom prenosa dokumenata na nov raunar izgubljen? Zato mi je
poslao nepoznati prijatelj text, za koji me je zamolio da ne govorim da ga imam? Dali ga imam
odtampanog? Zato sam tada imala otpor prema
tom uenju?

A onda misao jedna za drugom: upotrebi


svoj simbol kao klju i kreni.
U mislima stavljam zlatnu svastiku na
adnu, simbol dobijen prilikom vebe na kursu
gnostikog okultizma, pod vostvom ivorada
Mihajlovia Slavinskog, i okreem je suprotno
od skazaljki na satu nita. Setila sam se davno
dobijene reenice tom prilikom: Deci neba mo
skriva sat krivi, ali odjednom misao da je u stvari
sat krivi moj simbol jer su kraci na svastici krivi, a
ne njegov hod, i zamiljam zlatnu svastiku na elu
koju okreem u pravcu skazaljjke na satu i ulazim
polako uz oseaj kao da mi se elo izmeu obrva
razdvaja i gubim teinu.

Vidim neka velika gvozdena vrata i otvaram


ih. Gubim sliku. Misao ne boj se ja te uvam.
Fokusiraj se na sliku i ne skrei pogled, odri je.
Odjednom vidim sve Rune kao krunu traku Ne znam dali sam pitala sada, ili je ostalo pitanje
na slajdu, sa slikama jedne do druge, ali kao da su sa poetka:
u kamenu zapisane.
ta treba prvo da znam i misao iznenada
Mislima pitam Odina, kakav oblik trebaju
da imaju moje Rune i kako trebaju da izgledaju?

Pitam u mislima takoe, koje su Rune dobre

jul 2015. | VETIJA REVIJA

stela ruid dali je to zvezda Runa? Dali svaka

45

iskustva
Runa ima svoju zvezdu? Vidim neke slike, vie
crtee ali gubim sliku tj. kao da je prisutna meni
sa desne strane pa treba da skrenem pogled da bi
videla ta je ali opet misao fokusiraj se bez pomeranja.
Euripid ili tako neto i spremanje (otvaranje ormara) za spavanje ukuana prekida vebu.

stable. Uspela sam da iseem granu, namazala


zemlju koju sam uzela iz moje saksije, na preseen
deo i zahvalila se stablu na njoj, a zatim isto tako
neprimetno ula u zgradu i stan.
U toku meditacije na kraju priprema, pitam
ta treba da uradim sa granom koju sam otsekla
i misao:

Nakon vebe, ostajem u istom poloaju i - Posveti je celu pre seenja. I skloni je sa mesrazmiljam o tome kako u, i gde da otseem
ta gde si je stavila jer taj up sadri ukrasne
granu za moje Rune. Planirala sam da odem do
papire. Grana treba da je sa tvojom odeom
Save i tamo pronaem stablo,ali gde? Izlazim
da primi tvoju energiju.
zadubljena u misao o drveu na terasu, i vidim
- Kako?
drvee ispred zgrade i misao da drvo ima pravi
sliku slova A...da, to je poetak, i ja sam napravila - Podigni je ka nebu i kai: O bogovi sveta
prvi korak ka Runama.
podiem ka vama ovo sveto drvo da uinite
da bude putokaz mudosti ka mojem razumePrilazim raunaru, i traim na iternetu
vanju
znaenje rei euripid i zapisujem u moj dnevnik
koji sam posvetila ovim vebama: Euripid govori
da se borba za sreu odvija u ovjeku, a ne izvan
njega. Zatim nailazim na Stela druid je organizacja druida u vedskoj i norvekoj ??? Kopam
dalje po internetu.

Nakon toga ponovo pitam kako su nastale


Rune? Odjednom vidim ogromno stablo ispred
mojih oiju na ijoj se kori na trenutke pojavljuje
lik sa lemom i dva roga a zatim vrata na koja ulazim i sputam se dole do izvora. Ne vidim dina
Nalazim simbol koji sam videla i to je moja ve gledam u zdenac i vidim bistru vodu u kojoj su kamenii u njima je zapisana mudrost
runska zvezda tj.znak u runskom horoskopu:
misao, putevi saznanja o postanku sveta (kao
Sowelu ( sovilo-sunce ) za period od 31.08- Tarot karte asociacija), a zatim sam vani i vidim,
22.09 Simbolika rune: Sunce, pobeda, potpunost...
zapravo gledam ta je Odin video - kako se ispod
Ova Runa (udvostruena ) je zloupotrebljena kao
drveta na kom visi ukazuju svetlosni znaci, jedan
simbol zloglasne SS jedinice.
po jedan simboli Runa koje je on kasnije urezao
Da, to je potvda jer je ime koje sam dobila u misao.
Oovom centru u Pumi: Ma bodhi Divya Svetlo
- Kada se pojavio pun mesec, podigla sam
svesnosti.
granu ka nebu i izgovorila zatvorenih oiju
Pri kraju nedelje sam odsekla granu sa drveta
O bogovi sveta podiem ka vama ovo sveto
koje je stajalo ispred moje zgrade. Zanimljivo je
drvo da uinite da bude putokaz mudosti ka
da me niko nije video od izlaska iz stana, ulaska
mojem razumevanju
u lift, sa stolicom u rukama i manjom testerom,
- Imala sam utisak da oseam toplinu grane.
kao i prilikom otsecanja grane i povratku. Prila
Uspela sam da iseem pripremim prvu
sam stablu i zamolila ga da mi dozvoli da iseem
granu, zatim sam spustila malo soli, i sipala pored ploicu za Fehu i veba na Runi moe da pone.

46

VETIJA REVIJA | jul 2015.

oja pria s njom poinje mnogo prije nego


li sam znala da ona postoji na ovom svijetu,
ali takve stvari shvati tek nakon to ih spozna.
Prvi dodir s njom bila je samo jedna rije: chakruna. Tu rije sam ula u prolazu, cimerica je gledala dokumentarac, a ja sam prolazila kroz sobu i
ula rije akruna. Zakljuila sam da je to neto sa
akrama, moda neka krunska akra samo neki
novi naziv, ma to god da to znailo, ta rije se je
utkala u mene.

ljudskoj znatielji i internetu odluih istraiti


to je to uope akruna, i odvela me je do slika,
i nije mi bilo jasno zato tamo neki u Amazoni
slikaju poput mene? Imamo veoma slian stil.
Sad shvaam da je ayahuasca duboko utkana u esenciju moje due. No da se vratimo na akrunu,
ona je biljka koja je sastavni i iznimno bitan dio
svetog vina ayahuasce, jer ona predstavlja ensku
energiju te je zasluna za vizije.Tako mi je svemir
doveo amanovog egrta u ivot koja mi je rekla:
aya prije nego li se uistinu manifestira u ivotu
Dobila sam svoj prvi kompjuteri, i bilo je dolazi nevidljivo i polako, testira nas. Od tog susvrijeme da i mail napravim, prva rije koja mi reta prolo je godinu dana gdje se je desio i moj
je pala na pamet bila je chakruna, te sam tu rije prvi susret s njom. Iz Amazone dovela je svog
poela koristiti kao svoje internet ime, i dalje uitelja amana. Tada sam bila u fazi ivota ne
nisam istraila to to uistinu znai. Zahvaljujui ivljenja vlastite istine, titnjaa mi je bila u izn-

jul 2015. | VETIJA REVIJA

47

iskustva
imnom disbalansu te openito unutarnje energije
su bile u kaosu. Namjera moje prve ayahuasca
ceremonije bilo je naravno iscijeljenje tijela i
balansiranje unutarnjih energija, te moda da
mi malo odkrine vrata da dublje uem u svijet
minerala. Pripreme za ceremoniju bile su mi tada
veoma teke, a prehrana iskljuivo veganska, bez
soli, ulja, meda, te po mogunosti dva dana prije,
i na sam dan samo prirodno iscijeeni sokovi.
Bila sam poprilino uvjerena da ja to neu moi
potovati, no iznenadila sam samu sebe, jer mi
je dua dala snage da izdrim. Sad sam si veoma
zahvalna da sam to potovala, jer ta prva hrana je
bila blistava ali i teka za tijelo. Kad smo stigli na
mjesto dogaanja, prvo smo otili u saunu gdje
je bio kotao s mnogo bilja, te smo nakon toga
odjurili pod hladan tu, te otili meditirati dok
nas se ne pozove. Kako je sunce zalo, bilo je vrijeme da uemo u kolibicu. Posjeli smo se, predstavili, iznijeli svoju namjeru te smo dobili cvjetnu
vodu da si namoimo za zatitu: tabane, dlanove,
solarni plexus prednji i stranji dio, te krunsku
akru. aman je poeo sa ikarosima uz ukalicu
(ikarosi su tradicionalne pjesme zatite koje se
pjevaju tijekom ayahuasca ceremonija). Nakon
ispijene aice, osjetila sam taku neopisivu sreu
i zahvalnost, no taj okus bio mi je tako neopisivo
poznat, nisam znala s ime da ga usporedim no
samo sam znala da ga znam. Dua mi je pjevala
i plesala zajedno sa amanovom pjesmom. Ubrzo
je krenula prva malena vizija zlatna aba ( kasnije
sam saznala tko je ta abica, te da je ona iznimna
zatita, no uz tu abicu ide i jedna velika pria iscijeljena no to je jedna predivna velika pria za
sebe), nakon nje
krpelj ( to
me je

poprilino
zbunilo tada,
no od te ceremonije jednostavno

osjeam te male parazite, dala mi je zatitu protiv


njih, da ih uoim prije nego li se usidre), te zlatna
maka. Dok mi je maka elegantno preetavala
kroz viziju spoznala sam veliinu i mudrost make
koja mi je do tada bila ljubimac, a nakon te ceremonije prijateljica, Spoznala sam njenu mudrost
i koliko sam blagoslovljena da imam takvo mudro
i veliko bie uza sebe u ovom ivotu. Priice su
se izmjenjivale, osijeaji u tijelu, nisam se mogla
pomaknuti, dolo je vrijeme da zagrlim kantu (tj,
sastavni dio svim poetnicima povraanje gde
me je iznenadila koliina izbaenog s obzirom
na prehranu te post dan i pola prije ceremonije,
no to je samo umu bilo nejasno i nelogino). Zatim mi je ona pokazala to zapravo izbacujem iz
sebe, programe ove civilizacije koji me apsolutno
ne slue, a ponajvie programe koje je televizija
utkala u nas, te mi je pokazala svijet kakav bi bio
da nema televizije (sve te vizije izgledale su poput
veoma kvalitetnih 3d crtia). Osjetila sam da moram na wc, i pozvala sam jednog od pomonika
da mi pomogne otii do wca poto sama nisam
mogla. Dok sam sjedila rekla mi je kako se sada
na taj nain istim od energetskih parazitaentitetia .. Fiziki veoma teko iskustvo, no dua
je bila veoma zahvalna na tom iznimnom velikom
ienju. aman je cijelo vrijeme pjevao, vizija nisam vie imala, samo sam prolazila kroz fizike
energetske senzacije, te mi je dala uvid kroz slike
kako kristali djeluju na ljudsko tijelo, i vizualno mi
prikazala (to mi je poprilino sad teko opisati)
itavu paletu energija kristala te kako oni utijeu
na nas, nae organe, te mi je to prikazala kroz
apstraktne energetske oblike, titrajeve etc neto
poput 3d animacije. Zavrio je sa ceremonijom
i mogli smo ostati u kolibi ili otii u kuicu na
spavanje. Jedan od pomonika mi je pomogao da
doem do kreveta, a kad sam legla i pokriila se,
osjetila sam kao da sam u utrobi majke koja me
voli i uva, iscjeljuje, mazi, nikad se nisam osjetila zatienijom. Prije odlaska, podijeli smo svoja
iskustva, porazgovarali sa amanom, te sam tada
uvidjela da dio iskustva za koje sam smatrala da
su moja, bila su od sudionika u krugu, svi smo
hvatali segmente tuih pria, to je veoma pomoglo da na kraju shvatim koje je iskustvo bilo ba
moje osobno. Osjetila sam ju jo u sebi, svom bio
polju jednu godinu nakon tog prvog susreta. U
meuvremenu, od prvog do sadanjeg, prola sam
VETIJA REVIJA | jul 2015.

kroz razna enteogen(biljke uiteljice tj, psihoaktivne biljke koje nam izmjenjuju svijest veoma
ekstremno) iskustva, ceremonije raznih tradicija
no sva ta iskustva bila su priprema za ovo zadnje
koje mi je izmijenilo percepciju kao nita do sada.

li preuzeti odgovornost i latiti se posla, ili moda


e ego porasti i preuzeti uzde te se hvaliti svojim novospoznatih perjem, ili emo jednosatno
odluiti ignorirati te odgovore i igrati se dalje
duhovnog tragaoca ) . Odgovore na ta pitanja i
konanu, najznaajniju potvrdu dobila sam prvog
Ova ceremonija bila je uveliko drugaija,
dana aya ceremonije.
mnogo oputenija, srana, cvjetna, bez mnogo
Prvi dan.
strogih pravila (inae su pravila, iznimne tiine,
ne pijenje vode, zabranjeno puenje za puae,
Ponovno mi je njen okus bio veoma poznat,
iznimno potovanje kruga i kretanja). I u ovoj ponovno sam se zapitala odakle ga tako dobro
prii okupili smo se u jednom krugu, predstavi- znam, legla sam i pustila da krene, veoma brzo
li, iznijeli namjeru, malo kao grupa meditirali, sam ju osjetila da je tu, poelo je sa snanim vidisali , uskladili se te je kozmiki party poeo. Za zualizacijama, boje, prostori, razni spiriti, mogla
poetak smo koristili duhan kao zatitu. aman bih rei tipine dmt vizualizacije (kakve prikanam je dao kuhani duhan, uzeli smo tekuinu zuju dananji moderni digitalni vizionarski umstavili prvo na lijevi dlan i umrkali s desnom jetnici) . Doli su me pozdraviti spiriti koje sam
nosnicom, te to ponovili s desnim dlanom i nos- dobila u inicijaciju u Inka amanizam, sto je bilo
nicom. Tabaco iliti Mapao (amazonski duhan predivno iskustvo. To prvo bie koje mi je dolo
koji je 20 puta jai od standardnog duhana na izgledalo je 90% poput ovoga na slici, sem dva
tritu, te postoji legenda da je ba Mapao u am- velika plava oka uz obrise humanoidnog tijela.
azonskim plemenima bo prva biljka uiteljica tj, Zatim sam upitala da li ja, i ta mogu nauiti od
uitelj te je plemenima otkrio alkemiju kuhanja svh tih fraktala, multi dimenzionalnih mandala ,
ayauasce) On predstavlja iznimnu muku ener- fraktalnih torusa koji se pokreu. Odgovor je bio
giju i zatitu, i meni je on kao spirit iznimno drag NE. Zamolila sam da se te predivne vizualizacije
zbog zlatne energije koju donosi, sigurnosti, izn- maknu, jer samo miu fokus od onog bitnog. Kad
imnog fokusa i istine uma u sekundi (zanimljivo sam tek krenula na put istraivanja enteogena, sve
je da sam na zapadni preraeni duhan alergina, te vizualne senzacije, fraktalii mandalice bilje su
ponem oteano disati u njegovoj prisutnosti ). i vie nego zanimljive. Njihovu refleksiju poela
Poto mi je ba taj dan bio prvi dan mjesenice, sam pronalaziti u povijesti umjetnosti ovoga svimalo sam se pribojavala kako li e to proi poto jeta.
u nekim tradicijama ne dozvoljavaju enama da
I prava pria je krenula, veliko energetsko
u tom periodu prisustvuju ceremoniji, u drugim
ienje, vidjela sam sve svoje slojeve i gdje se
tradicijama aman pjeva posebnu pjesmu zatite,
na kojem to nalazi (i ovog puta sve vizije su bile
dok u treim meksikim tradicijama tada si ene
veoma jasne poput iznimno kvalitetne 3d anirade uloak od duhana i pojas s malim vreicama
macije, hologramski prikazano u mnogo boja, i
napunjenim duhanom za zatitu i balans. Ja sam
po elji mogla sam se fokusirati na odreeni dio,
osjetila da si trebam uloak napraviti ( to mi je
zumirati ga te ga i okretati kako mi pae). Pokabila iznimno mudra odluka da sam posluala inzala mi je kako se oistiti od energetskih parazita,
tuiciju, jer osjetila sam energiju duhana kako me
kako ih transformirati i odraditi itavo iscjeljenje
grije, smiruje , osjetila sam njegove zlatne tople
unutar svog energetskog polja. itavo vrijeme mi
ruke kako me uvaju.
je priala to da radim, kako da fokusiram misli,
Svi mi na duhovnom putu buenja due sa- koji kristal da uzmem kako da ga koristim, kako
mospoznaji, elimo znati, tko smo mi uistinu? da se iscjeljujem. Cijelo vrijeme bila sam apsolutZato smo ovdje na ovoj planeti? to trebamo no svjesna svega, itavog mog bia u ovom vreraditi, te koji su nam darovi? Mislim da su ta menu i prostoru, i molila sam ju budi njena
pitanja svim duhovnim tragateljima proli u jed- to je i bila. Zatim sam malo i bljucnula, izbacila
nom trenutku kroz um.( a i pitanje je to kad iz sebe teke energije, emocije duboko zakopane
uistinu saznamo i bude nam pokazano hoemo unutar svog bia. itavo vrijeme me je uila kako
jul 2015. | VETIJA REVIJA

49

iskustva
transformirati i uzemljivati teku energiju, ukazivala o bitnosti svjesnosti kakvu energiju irim,
kakvu energiju stvaram, i ukazivala na bitnost
odraivanja itavog procesa unutar vlastitog energetskog polja, koliko je to bitno, jer inae moe
doi da nae teke energije koje otpustimo tijekom ceremonije odu na nekoga drugoga , poto
su u velikoj veini sluajeva teke energije koje
imamo na sebi inteligentne pa brzo trae novog
domaina .
Nakon toga krenula je prava amanska transformacija, dola mi je u obliku zmije koja me je
progutala i tada sam se transformirala u pticu, te
itavu ceremoniju pjevala sa amanom koji je inae
svirao gitaru, a pomonici ostale instrumente,
flaute, hand drumove itd. Ta ceremonija je bila
puna veselja, sree, nisam mogla vjerovati kakve
frekvencije i vibracije moj glas moe proizvesti, te
kako s njime mogu manipulirati, tuu teku energiju transformirati u svjetlo, razbijati entitete na
drugima, tu sam no radila dosta iscijeljena i slala
energiju potrebitima( no ja sam samo sluala to
mi ona govori,bila sam poput lutkice ije ona sad
tijelo koristi i na taj nain me ui,reprogramira i
programira) poto nas je bilo oko dvadesetak. U
jednom trenu jedan od sviraa zamolio me je da
ga izmasiram s kristalom, no ono najzanimljivije
je to zapravo nisam ja bila ta koja je radila iscijeljenje, nego kristali, ja sam samo bila njihov alat
a ne oni moj. Bilo je zanimljivo prepustiti im se
da me vode. Tada sam ponovno spoznala da je inteligencija kristala mnogo dublja nego to li sam
percipirala. u tim trenutcima dobila sam mnogo
znanja kako suraivati s mineralnim svijetom.
Prva veer je prola veoma predivno, prvi dio
veeri veliko ienje, spoznavanje vlastite energije, tijela, ienje svih razina tijela od fizikog
do energetskog. Drugi dio veeri cvjetanje u ono
to zapravo jesam, preputanje spiritu, ayi da me
vodi. Osjetila se je takoer snana energija Oshuna i Yemanja boginje ( rijeima opisati prisustvo boanske energije je iznimno teko, u tim sam
trenutcima samo bila iznimno sretna zahvalna na
spoznaji energije prisutnosti tih divnih boanskih
energija ), te sam takoer imala uvid i iskustvo s
vodom, koliko nam je ona bitna, koliko nas krijepi itd, jer mi kao to znamo, i jesmo zapravo voda.
Zanimljivo mi je bilo da sam bila neobino edna,
50

oh tako neopisivo edna, sa svakim gutljajem


vode spoznavala sam je, njenu energetsku esenciju i bitnost, dok je djevojka u mojoj blizini, osjetila kako joj ne treba voda, kako joj nita u ivotu
ne treba, a zapravo se na kraju ispostavilo da sam
i za nju pila, i zato se je ona osjeala napojenom.
Duboko u tim trenucima, itavo bie jednostavno
je ono to zapravo je, i bilo mi je prekrasno to
mi je ukazala kako divnog supruga imam, koliko
sam blagoslovljena to je on u mom ivotu, to
me podupire da budem ono to zapravo jesam, te
sam ak i suzicu od sree i ljubavi prema njemu
ispustila, to je bio jedan specijalan trenutak za
mene. Zatim se je desilo jedno malo meni udo,
aman i ekipa zapoeli su pjevati jednu pjesmu
gdje sam apsolutno upala u trans. Pjesma je bila
o majci zemlji, mama tera, pachamama crystalina gdje nisam pjevala, nego je kroz mene ona
djelovala, moj glas se je opet promijenio i bio je
veoma snaan. Iz mene je poput energetskog topa
isijavala energija majke zemlje, plesala sam i pjevala, irila nju na sve prisutne, a ujutro sam dobila
mnogo zagrljaja na energiji koju sam unijela kroz
pjesmu, zahvalili su mi sto sam propustila tu energiju kroz sebe u prostor da ih sve blagoslovi. U
tim trenucima imala sam viziju, osjetila sam i vidjela sve prisutne, kako je svatko na svojoj latici, a
oltar je centar tog cvijeta, dok smo svi u jednom
velikom torusu iznad kojeg je cvijet koji transformira teku energiju i unosi blagoslove i novu
energiju prisutnima. Nakon te pjesme aman mi
je rekao da mi je glas veoma moan i da je sad
vrijeme za njenost jer lagano privodi ceremoniju
kraju. lagano smo svi zaspali.
Ujutro, kad smo se probudili doekali su nas
pladnjevi sa voem, zatim i predivan doruak gdje
smo se svi okupili, te imali neto slobodnog vremena za druenje, tuiranje itd, te smo zatim svi
crtali prolonono iskustvo, te je uslijedio krug
dijeljenja iskustva i pokazivanja crtea. Iskustva
su bila razliita, no svi su bili u svom dubokom
procesu iscjeljivanja. Zahvalna sam to sam mogla
uti njihova iskustva, mnogo emocija, suza, zahvalnosti. Svi su dobili ono to su traili i mnogo
vie od toga, dubok i teak rad na sebi. Mnogo
emocija se u tim trenucima podijelilo. itavo
vrijeme bie mi je bilo u dubokoj zahvalnosti na
prilici za tako velika uenja. U tom trenutku bilo
mi je jasan odgovor na pitanje: tko je onog prvog
VETIJA REVIJA | jul 2015.

Zatim je uslijedilo jedno veoma snano


inicirao, odakle uenja o energetskim tehnikama.
Sve to trebamo majka nam prua, samo trebamo iskustvo, odjednom u sarkofagu sam. itava ova
svijet srcem itati. to je ponekad teko u ovom ceremonija je san, a ja ekam da sveenici dou i
otvore sarkofag da odem iz te komore. Jo i sad
Umnom svijetu.
Nakon lagane veere, juhice od povra, mogu osjetiti teksturu i temperaturu kamena
sreivanje prostora, krenula je druga tura. Neki sarkofaga. Ova realnost je apsolutno nestala, sve
su otili, neki novi su doli. Ja sam bila jo pod je bilo sada, a pod sve mislim na apsolutno SVE je
dojmom i cvjetanjem od prole noi, da sam se SADA, sve gdje um moe otii, sve to zna, sve to
pitala poto je bilo toliko ispunjujue i prekrasno osjea, sve to je ovaj svijet-svemir-sve to je bilo i
da li vrijedi piti opet, kad je bilo tako prekrasno, to e biti JE SADA. Odjednom muki glas zlatne
ali mislila sam si, hajde ve kad sam tu, zbog toga boje obratio mi se je, i rekao : sad si u inicijaciji
sam i dola. Opet krug, meditacija, predstavljanje, , ostani fokusirana. Sve je tako zlatno, simboli
namjera, Mapao...Veoma brzo je poela djelova- koje ne prepoznajem a opet prepoznajem. Odjedti te sam otila na wc, gdje sam provela ako sam nom, glava mi je poela gorjeti, nisam se mogla
dobro skuila 3 do 4 pjesme, i to je bilo podosta pomaknuti, apsolutna tama, i zatim mi je ona reteko, mislila sam da sam se oistila prole veeri, kla ovo ti moe odraditi, tu sam uz tebe, te sam
no ovo je bilo jo dublje, no za razliku od prole pala u tamno tamnu duboku tamu gdje sam zaboveeri gdje sam je podosta molila da bude njena, ravila zato sam tamo, to tamo radim, i krenulo
ovaj put sam joj rekla da joj se preputam da uini je odraivanje, prolaenje kroz duboke osjeaje,
ono to misli da je najbolje za mene, da apsolutno duboka teka energetska stanja, odraivanja
sve prihvaam, i onda je krenulo jedno od sad na- teke energije 4 due koje su zaglavljene tu negjbitnijih iskustva u mom ivotu. Dok sam bila na dje, da bi mogle otii u svjetlost. Nekako sam se
toaletu dobila sam uvid u namirnice koje jedem, sklupala u fetus poloaj, nisam uope percipikako one utjeu na moje psihofiziko, emocion- rala glazbu, nita, ljude oko sebe, bila sam sama
alno, duhovno-energetsko-multidimenzionalno u svemiru i jednostavno prolazila kroz neopisivo
tijelo, kako i koja hrana stvara odreenu energiju teke emocije. U jednom trenutku samo sam vrisu nama, neke entitetie, parazitie itd, uglavnom nula u sebi molim te neka prestane, a ona mi
veoma bitno uenje u par trenutaka. Ustala bih se je rekla ne brini nisi sama tu sam, moe ti to,
i samo stajala i tresla se dok me je energija pre- jo samo malo. Tada sam se sjetila zato sam u
pravljala. U nekim trenucima sam pomislila kako toj tami, samo sam si u toj gustoj dubokoj tami
u malo bljucnuti zbog velike topline u trbuhu i mantrala budi svjetlo,budi ljubav. Oh, nikad mi
molila sam ju da povraam, samo da izbacim to nije tee bilo biti svjetlost, osjeala sam se poput
iz sebe, no nisam mogla. Rekla mi je vrijeme je prskalice koja je pred kraj svog svjetlucanja, tako
da se vratim u krug. im sam legla, poela sam je teko bilo iskriti tamo duboko dole. Odjednom
ubrzano disati kao da imam trudove i zapoelo je aman rekao pomoniku da mu doda svijeu
me je itavo tijelo boljeti, osjeala sam kao da da ju upali, inae on ne pria na ceremoniji osim
uistinu raam, to se je i zapravo i deavalo, i ne pjesme, ula sam ga, i upalio je svijeu metar od
znam to me nije boljelo, no u toj boli bila je neka mene, taman u trenucima kada sam poela svoju
ljepota koje se je poela transformirati u orgazam svjetlost gubiti i nestajati, ta mala svjeica upalila
te sam osjetila kako je kroz mene prola jedna je moje vlastito svjetlo, povukla me je natrag u
veoma svjetla dua, koja je trebala proi kroz ovu realnost, i lagano me je vratila u ivot.
iskustvo nefizikog poroda, da bi bila tu na zemlji
da pomae. Osjetila sam snanu energiju bakice
aye, kako je tu uz mene, pazi me, no i jedne ene
za koju se je na kraju ispostavilo da je amanica,
koja je inae itavo vrijeme pazila na ljude, istila
im kante, itd. Osjetila sam kako me uva i pazi
( inae nisam majka, te mi je s te strane bilo to
veoma zanimljivo iskustvo )
jul 2015. | VETIJA REVIJA

Lagano sam poela otputati to iskustvo, te


sam se osjetila preporoenom, kao da sam dijete,
te sam uvidjela da zapravo kroz itavo djetinjstvo od prve do desete godine nisam ni bila dijete,
te sam si tada dopustila da budem ono koje nije
fokusirano, ne zna to bi sa svojim tijelom, kako
da se namjesti, kakva mi je frizura...Makla sam
sve od sebe, kristale, nakit, sve, bila sam pod de51

iskustva
kicom i samo uivala to sam dijete, to jesam, to
sam tu. Pjesmu kroz pjesmu osjeala sam se sve
bolje, pjesmu kroz pjesmu starila sam i dolazila
do svoje prvobitne vibracije. Uzela sam svoj tapi
lijane aye gdje sam imala prekrasno iskustvo s
njime. tapi je oivio i pustio sve zlatno korijenje
u mene. itavo mi je tijelo postalo ona, sve vene,
kosti, bili su mi od lijane, svetog vina i lagano sam
dolazila k sebi, te sam si odradila mali kristal iscijeljenja. aman je zasvirao pjesmu o majci zemlji
drugu verziju, i itava grupa je zasvirala.Osjetila
sam da je sviraju meni, gdje sam poela plakati,
val energije me je opet obuzeo toliko ekstatino,
jer mislila sam da u ostati pod energijom tekog
iskustva gdje sam si morala mantrati pri kraju ti
jesi ljubav i pokuavala sam transformirati tu energiju u kojoj sam bila u ljubavi, to je bilo apsolutno teko, mislila sam da neu doivjeti taj bliss
od veeri prije, no eto moja braa su mi zasvirala,
gdje sam opet propustila tu energiju kroz sebe, i
opet je ona pjevala kroz mene. Ustala sam se, plesala i pjevala, stvarala novu energiju, nakon to je
pjesma zavrila, uvidjela sam da je curi do mene
poprilino postalo teko, te sam joj samo vibrirala
mir, i bila sam sretna to mogu uz pomo vodstva aye biti poput kristala, pjevala sam joj, bila joj
potpora i jednostavno dala joj do znanja da sam
tu za nju, da ona to moe odraditi i da nije sama, i
bila sam presretna to to mogu. Poto je mnogima
bila teka ta veer, aman je poeo pjevati neke
pjesme koje su bile toliko smijene, vibracija se
je podigla cijeloj grupi, vie od pola nas pucali
smo od smijeha. Vibracija itavog prostora se je
izmijenila. Opet se je osjetila radost, ali i veliko
olakanje, to smo svi opet tu.

kciji, rijei, veoma se je osjetila grupa, bili smo


si potpora, znali smo da svatko odrauje svoje
stvari.
Jedna cura je priala sa svojim neroenim
djetetom, koje je s njom vec 10 godina i eka da
ga rodi, i rekao joj je mama potsjeti me poto u
zaboraviti da sam ja sam odabrao tebe, i da sam
htio doci....Jedan deko se je transformirao u plavog zmaja, spojio sa sobom na plejadama, velika
veina su radili na emocijama, dosta iskustva nisam razumjela jer su na maarskom bila, a prevodioc je tiho prevodio amanu.
Nakon tog iskustva sa svetim vinom, ili
ti malom smrti, spoznala sam koliko je bitno
odakle vino dolazi, tko ga je pripravljao i kako,
te da sve ovo izmeu osim prvog nije bilo to to
je trebalo da bude jer to nije ni bila Ona (makar
cijenim ta iskustva, jer sam ih ipak dobila od biljaka uiteljica, te su ona bila samo priprema za
ova zadnja). Danas je ayahuasca postala trend
meu tragaocima, a sa potranjom stvorila se je i
ponuda koja ponekad, koliko god da joj namjera
bila dobra, ne uviaju da zapravo rade loe. Neuki
zapadnjaki amani nemaju toliku svjesnost i
esto prodavaju drugi napitak s dmtom pod ayahuascu. Te druge napitke od harmale i mimoze
hostlis kuhaju s octom da bi izvukli to vie dmta
u napitak to je izrazito tekog okusa, dok aya je
fina, lagana, zemljasta, veoma lako pitka ( barem
meni ). Naravno da se moe i ima se duboka
kozmika iskustva i s drugim biljem, ali to nije to.
Aya koju je aman donio dolazi iz Santo Daime
crkve, gdje se od istog stabla ve sto godina lagano
kuha sveti napitak. Priprema napitka je ritualna
. Mukarci u istom ritmu razbijaju lijanu sa toljagama, pored ene njeno i paljivo iste listie
akrune, dok glazbenici sviraju, itavo vrijeme
pripreme napitka u pjesmi i molitvi su. I upravo
taj cijeli proces pripreme uveliko se je osjetio u
samom napitku .

U trenucima moje inicijacije i odraivanje 4


due, jedna cura je pjevala, osjetila sam od nje energiju bakice koja me pazi, bilo je trenutaka kada
se je osjetila snana native American energiju i
teleportirali smo se u tipi u Americi, i u jednom
trenutku svi mi koji smo imali amanske bubnNakon ovog iskustva mnogo sam mjeseci
jeve poeli smo bubnjati, neki su zaplesali tada,
bila iznimno poviene vibracije u srcu je bio
osjetila se je veoma snana energija i sjeanje na
duboki mir i radost. Dobrih par mjeseci osjeala
neto to smo ve radili, proli, prisjeanje na vresam plavu ptiicu kako mi stoji na tjemenu. A
mena provedena u plemenu.
jo i sad osjeam tu jednu srebrnu nit koja ide
Bilo je tu mnotvo trenutaka, priica iskustva, iz tjemena do mene u sarkofagu. Osjeam povteko je sve to u rijei pretoiti, no duboko sam ezanost s mumificiranom sobom. Jo ne mogu
zahvalna na svakom trenutku, svakoj emociji, le- odrediti gdje sam ta druga ja tono, u kojoj toci
52

VETIJA REVIJA | jul 2015.

boanske ene-ptice svih vrsta i pojava iz svih mitologija svijeta. Osjeam ih kao dio sebe-kao sebe.
No osjeam jo snanije povezanost s ovom planetom , a s tim osjeajem doao je i jedan duboki
mir , jer Ona (planeta zemlja , Sofija , Pachamama , Gaja ) mi je rekla da se apsolutno nita ne
deava to ona nije dozvolila, ona je tu i budna,
te je napokon budna u ovom snu s nama. Moda
nam se neka dogaanja na planeti ine tekima iz
naeg kuta gledita, no sve je ba kako bi trebalo
da bude. Svijet kojeg sad vidim kroz oi enteoOd tog susretna s njom vie nita nije isto, gena-biljaka uiteljica. Jednom kad vidi te oi,
u vremenu koje je prolo sve snanije osjeam ostaju zauvijek.
vremena,postojanja dimenziji, no na kraju nije
ni bitno. Nakon iskustva poela sam se spajati sa
Nebet-Het, jer da bi spoznala Isis moram prvo
nju spoznati, a s njom dola su i malo drugaija
iskustva, iz kuta gledanja neznanja reklo bi se da
su bila teka, no to je samo privid. No u tim kao
tekim trenutcima, kada bi vibracija previe pala
uzela bih drvce lijane i vratila se u te trenutke kad
smo ona i ja bile jedno, ekspresno itavo moje
psiho-energetsko stanje bi se promijenilo, opet
bih nala balans i snage za ulazak korak dublje u
svijet sijena, sna Nebet-Het.

jul 2015. | VETIJA REVIJA

53

posveenici
Rouzalin. Postaje poznata i o njoj poinje da se
pie. Ponovo se vraa u Sidnej gde se nastanjuje
u Ulici Brugham 179, boemskoj etvrti Kings
Cross. Godine 1951. pronalazi izdavaa za svoju
knjigu Art of Rosaleen Norton sa prateim pesmama Govina Greenlesa, koju objavljuje 1952.
Izaziva veliku panju i novi skandal. Policija zaplenjuje sve kopije knjiga, sa obrazloenjem da se
u njima nalaze slike nemoralnog sadraja. Wolli
Glover je optuen za proizvodnju pornografije.
Dve slike su proglaene amoralnom, a jedna od
njih je posebno naznaena: Fohat, demon sa penisom zmije. Jo jednom je Rozalin pozvana da
brani svoju umetnost. Kanjena je novano, kao

se prodajom svojih slika i magijskih predmeta, ali


uglavnom prijateljima. Rouzalin je dobila naziv
The Witch of King Cross, ali za prijatelje uvek je
ostala Roje. Svojim erotskim slikama, drskim seksualnim ivotom definitivno je zgrozila puritansku Australiju. Za Rouzalin to nije imalo znaaja,
jo je nemilosrdnije kritikovala savremeno
hrianstvo i srednju klasu vrednosti. Oivljavanje
vetiarstva 1960. dovodi do preokreta u njenom
ivotu, jer njeno ponaanje vie nije udno i
neobino. 1970. usled loeg zdravstvenog stanja
povlai se iz javnog ivota i trai odmor u samoi.
1974god novi skandal, ujedno i poslednji. Umrla
je 1979god. sa poslednjim reima: Dola sam u

i da mora slike ukloniti. Postaje jo poznatija, a


izdava Wolly Glover je bankrotirao. Njene slike
su postale traene i krase znamenita mesta u King
Crossu. Meta je posetilaca koji od nje kupuju, ili
slike ili magine rekvizite. Godine 1957. prolazi
u jo jednom skandalu, a Glover Govin, njen
ljubavnik, pokuava je ubiti.

ovaj svet hrabro, i ja u izai hrabro

Dragoljub Mileti

rema pisanju veine novina,


vetice kao da ne pripadaju
ljudskom rodu. Predstavljaju
ih kao bia bez etike i morala.
Tako posmatrano, Rouzalin Norton je neuspena vetica. Ona je sauvala
svoj integritet i tumai arobnjatvo na nain koji
se ne uklapa u obiajena predstavljanja. Ubrzo poto je sa Novog Zelanda, gde je roena za
vreme oluje u 4.30 ujutro, emigrirala u Australiju,
poela su njena iskustva sa neobinim promenama u opaanju.
Rouzalin se razlikovala od ostale dece, ne
samo po svom ponaanju, ve i po izgledu. iljate
ui, plave oznake na levom kolenu, govorile su o
obeleju vetice. Oseala se drugaijom, njeno
omiljeno vreme bila je no. Sa 14 godina pohaa
Chaiswood ensku gimnaziju odakle je izbaena,
jer su njene slike negativno uticale na uenike.
Upisuje Tehniki fakultet, ali doivljava istu sud54

binu. Njene slike su skandalozne za tadanje puritansko drutvo. Ostaje bez posla i radi ta stigne,
od konobarice do modela. Prouava psihologiju,
magiju, metafiziku... Eksperimentise sa Self hipno transom i automatskim crtanjem, kroz koje
otkriva nove tehnike u slikarstvu. Jung, Wiliam
James, Levi, Blavatcka, Crowley... Godine 1949.
upoznaje Govina Greenleesa, seli se u Melburn
gde organizuje izlobu u Rowden White Gallery.
Nakon dva dana po otvaranju izlobe, policija
je pretresla galeriju i zaplenila 4 slike. Jedna od
njih je Black Magick koja pokazuje parenje crnog
pantera i ene. Tokom sudskog procesa tuilatvo
tvrdi da su njene slike pornografske, ispunjene
srednjovekovnom demonologijom i kao takve
e uticati na moral drutva. Ugledni akademski krugovi stali su u njenu odbranu, tako da je
osloboena optubi, a policija je morala da plati
sudske trokove.
Kritiari su se utrkivali u demonizovanju
VETIJA REVIJA | jul 2015.

Vrlo ugledna linost tog vremena Eugene


Goosens, poseuje Rozalin i uestvuje u njenim
ritualima od 1952. do 1957. i pokuava da kradom u Englesku proturi zabranjene knjige i
ritualne maske. Uhapen je i kanjen, a knjige i
maske su mu oduzeti. Povlai se u samou i bavi
jul 2015. | VETIJA REVIJA

U sutini Rouzalin je feministkinja, u vreme


kad ih nije bilo, vetica kada je vraanje pogreno
shvatano, osoba slobodnog duha, avanturista.
Sjajan ekscentrini umetnik, ali poput mnogih
poznatih ljudi pre nje, bila je rtva neznanja i predrasuda svog doba. Australijski vizionar, na zlu
glasu mistik, naj-istaknutiji zaetnik savremene
Paganske umetnosti.Veliki strunjak za okultne i
psihike fenomene, automatsko pisanje. Koristila
je BOUSTREPHEDON stari kabalistiki oblik
pisanja pomou ideograma za duhovno i mentalno stanje, slova abecede. Tipian predstavnik
55

Panteistinog/Neopagan vestiarenja iji je rad


posveen Panu. The Witch of Kings Cross, izgovoreni okultista od roenja do smrti.
Rouzaline slike pokazuju izvesnu slinost sa
stilom uvenog Australijskog dekadentnog ilustratora Normana Linsdeja. To nije udno, jer
je Rouzalin radila kao model za Linsdeja tokom
tridesetih i etrdesetih godina i detaljno se upoznala sa njegovom tehnikom, dok je studirala crtanje na East Sydney Technical College.
Meutim, gde je za Linsdeja natprirodni svet bio
motiv, za Rouzalin je to bila i ostala postojea
stvarnost. U njenim delima sreemo elemente
vatre koje plamte u svetlosti; avole sa DVOSTRUKIM PAROM OIJU KOJI UKAZUJU
NA RAZLIITE NIVOE OPAANJA; MAKE
SA MAGIJSKOM SVEU; ROGATA BIA SA
OBRAZIMA I NEOBINO JEZOVITO SVETLO KOJE IGRA NA NJIHOVIM ELIMA. Njena
umetnost je posledica magijskog susreta, a energije se filtriraju kroz nju. Ako Bogovi ive u njoj,
njen umetniki medij im je dozvoljavao da se
u odreenoj formi ispolje na njenim platnima.
Rouzalin odbacuje da na slikama prikazuje celovitost Boga, ona moe da opie samo one osobine
56

koje Bog odlui da pokaze. Bogovi postoje kao


takvi, na ravni nedostupnoj ovekovoj svakodnevnoj svesti. Zadatak maga je da proiri svoju
svest, da bi obuhvatio sve ove mogunosti, da
hoda u svom svetu znajui da je nastanjen svim
vrstama bia i entiteta.

carina. Ona se prividno uzdizala na vie ravni

U objavljenoj knjizi je umetniki rad Rouzalin Norton predstavljen u sklopu niza magijskih
poruka, kako uz pomo Grinlisovih pesama,tako
i kao dodatak imenima glavnih natprirodnih i
klifotinih slika. U knjizi su izneti podaci o magijskim izvorima koji nisu bili poznati sve dok
tokom post psihodelinog perioda nije oivelo
zanimanje za okultnu svest. Rouzalin je imala
spontana magijska iskustva davno pre nego to su
joj bile poznate njihove strukture iskazane terminologijom demonologije i arobnjastva.

je svesna Velikog Boga Pana, duha prorode koji je

Rouzalinina umetnika dela se veoma razlikuju. Srecemo se sa satirinim, hirovitim delima


sa parodijama na crkvene linosti, vrtlozima energetskih oblika, u maniru jednog Bosa i likovima znaajnih natprirodnih boanstava. Rouzalin
predstavlja Marsa ili Geburaha, ratniki elementsa snanim torzom mukarca i krilatom glavom
sokola. Bog ima rep korpije, kande na nogama,
i reit je iskaz moi i nasilja.

bina tih bogova u svojoj naravi, i da je to prirodni

Jedan od najsnanijih poretreta nosi naziv INDIVIDUACIJA. Ona odbacuje neposredan uticaj Tarota, smatrajui da predstavlja pre
izvor intuicije nego niz meditativnih vrata ka
unutranjim stanjima. Ipak, u nekim vidovima
nalazimo paralelu sa kartom Umerenost. Naslikani lik je spoj ivotinjskog, ljudskog i boanskog.
Lik opkorauje Zodijak, i izduen je na dole u
brdo oblika, ali uprkos tome on se transcedentalno izdie iznad njh. Duh je kako muko, tako i
ensko, ukazujuci na hermafroditske osobine kabalistickog srednjeg stuba. Ovu sliku prati PANIKA koja veoma podsea na Kulu, kartu Tarota,
koja predstavlja protivteu Umerenosti na Drvetu
i simbolino upozorenje na nivoe silovite energije
viih stanja.
Nain na koji je Rouzalin Norton prikazivala
svoj magijski Univerzum nije uvek privlaio naklonost publike. U vreme kada je bila izloena
optubama zbog skaradnosti na njenim slikama,
najvei deo ogranienog tiraa knjige unitila je
VETIJA REVIJA | jul 2015.

bivstvovanja koje su za nju bile jednako stvarne, a

Kings Cross Coven bio je smeten

potom se vraala u svoju zemaljsku svest, ponekad

u potkrovlju kue u ul. Brougham

padajui ispod nje, kao daje budna stvarnost


samo jedna u nizu mogunosti. Vrlo rano postala
nadahnuo mnoge okultiste. Ona ga je osetila kao
veliku toplinu, prirodni duh rasta i ivota.
Natprorodno podruje tumai kao proirenu

street 179, Darlinghurst, inae blizu samog centra King Crossa. Potkrovlje u kome je ivela Rozalin,
bilo je oskudno nameteno a dva
velika oltara. Na jednoj strani nal-

stvarnost ovekovog ivota. Za nju Hekata, Luci-

azio se mural Panu i njegov oltar,a

fer, Pan, ne predstavljaju proirenje njene svesti,

na drugoj strani Oltar Hekati. U

vec su bia koja joj svojim prisustvom ukazuju

tom skuenom prostoru obavlja-

milost ako je to njima po volji, a ne zato to zavise


od njene volje. Kae, da je otkrila neke od oso-

la je svoje rituale i izvodila Crnu


Misu. Kako se radilo o malom pros-

katalizator koji u mnogome olakava i pospeuje

toru, Coven je bio sastavljen od

njihovo prizivanje. Meutim, ona ih ne prima u

najuih prijatelja i brojao j sedam

sebe, ona ide na astralne ravni da bi se sastala sa

lanova. U samom Sidneju, Kings

njima, a oni mogu u razliitim prilikama da iska-

Cross Coven brojao je 200 lanova

zuju drugaije vidove ili osobine, svoje magijske


moi. Ne shvata Lucifera kao zlo, kao ovekovog
protivnika. On pokuava da prevari

oveka,

a irom Australije jos 100, tako da


je po nezvaninim podacima oku-

ne sa zlom namerom, ve da bi mu predoio

pljao 300 lanova, plus ovih sedam

ogranienja ega i tatine, ispoljene u njegovom

koji su pripadali najuem krugu.

ivotu. Pana shvata kao veoma znaajno boanstvo

Godina starosti lanova, kretala se

u sadanjem vremenu, kao silu Univerzuma koja

od 17 do 65 godina. Ulazak u Cov-

titi i uva prirodnu lepotu i resurse planete.


Hekata je sa druge strane, uvaena, zastraujua
senovita boginja, okruena hordama vukodlaka i

en je bio pod strogom kontrolom


i proverom. Poetnik je prolazio

nonih oblika, trgovac smru i dobavlja nesrea.

inicijaciju i ritualno krtenje. Na-

Za nju se vezuje Magija. Rouzalin Norton sebe

kon toga dobijao je ime

vidi kao nekog ko opstaje. Magija i arobnjastvo

Hekata, u zavisnosti od pola. ene

su njeno oruje zatite i nadahnua, uglavnom


u neprijateljskom i nedareljivom svetu. Njeno
arobnjastvo nije joj donelo bogastvo, ivela je skromno i bez raskoi. Ako je svojim arobnjakim

Pan ili

su nazivane vestie, a mukarci


Warlock. Smatra se da je u periodi
1950-1960god. Coven imao najvie

umeem i bacila proklestvo na nekog, to je bilo

znacaja i uticaja u celokupnoj Aus-

sredstvo za uspostavljanje ravnotee, dozvoljena

tralijskoj javnosti.

upotreba magijske vetine.


jul 2015. | VETIJA REVIJA

57

kreativni kutak
Iz bogate galerije DanArt
rukom Danice Jankovi
Danica Jankovi, astrolog, umetnik i okultista koja ivi
i radi u Novom Sadu. Zahvaljujui ovom vrsnom umetniku, koji osim boijeg dara u rukama, ono to radi i
poznaje, imamo priliku da Vam ponudimo, ovom prilikom deo njenih prelepih kutija:

+381 60 447 70 15
danicajv@gmail.com
http://daninkreativnikutak.blogspot.com/
https://www.facebook.com/prometheasartsncrafts/info?tab=page_info

Studio 93oN
zdravlje i lepota
Ili runa izrada Oceane93 nudi vam ono to je svakoj
vetici neophodno za izvoenje Rituala.
Kontakt: https://www.facebook.com/Oceana.93oN/timeline ,
uz vanu napomenu da po narudbini izrauje SVE za
potrebe magijskij rituala, od ulja do svea

Black Pearl
Drugo zanimljivo mesto koje smo nali, jeste
Black Pearl sajt. U pitanju je devojka iz
Zrenjanina koja radi unikatni nakit, odeu,
torbe, raneve i ostale sitnice po narudbini,
esto sa veoma okultnom tematikom. Dizajn
naravno radi u dogovoru sa kupcem. Imati
recimo torbu sa motivom ouija table na njoj
deluje moda ekscenrino, ali jeste i neto
to e defitivno doprineti jednom okultnom
utisku kad vas neko vidi na ulici. Takoe, uz
sav nakit koji nude, ono to je posebno zanimljvio jeste njihov nain izrade korica knjiga sa praznom unutranou, sa motivom
po elji na koricama, i koji deluju veoma
arhaino i sa takvom tehnikom mogu da
bude veoma funkcionalan magijski dnevnik,
naravno za one kojima je stalo da i on bude
veoma vizuelno primeren praksi koja se u
njega zapisuje. Uostalom, slika vredi vie
nego gomila strana teksta koji bi iopisivali,
tako da to to rade moete pogledati na
sledeim slikama
Kontakt: 060-531-61-40 Anamaria Balog
https://www.facebook.com/pages/BlackPearl/115426498643046

Hvataci snova
Dreamcatcher
Kitty cat
Prema verovanju starih Indijanaca, dobri snovi, znajui put, lebde kroz mreu, uvaju u
sebi znanje i uspomene, zatim prolaze kroz centar i klize niz perca pravo do osobe koja
sanja. Loi snovi se beznadeno upetljavaju u mreu hvataa snova i izgore na prvoj svetlosti dana.kontakt: 066 20 76 25
Vana napomena: Maja takoe po uzoru na Hvata snova izrauje predivne ogrilice,
minue i narukvice.
jul 2015. | VETIJA REVIJA

59

kreativni kutak
sile OB-a koja e tek osvjetljena (oploena)
solarnim spermatozonom OD-a omoguiti jasnu
viziju, zato su uz jaja tu i oblici nalik na oi,
sugerirajui time da Kundalinishakti treba podii
do razine Ajna akre da bi postala plodna i kreativna u punom potencijalu. Crowley je slijepu
silu OB-a i njenu magiju zvao vjetiarstvom,
odnosno aranjem pod Alimom govorei time
da magija koja nije nastala iz spajanja muke i
enske sile nije prava magija i nema mo transformacije, ve samo opsjene, preslagivanja,
kreiranje jednog opasnog i neuravnoteenog
svijeta sjena.
Zvijezdano nebo uronjeno u plavetnilo moe
se protumaiti na mnogo naina, jedan od njih
je da je nidifikacija i proces kojim, nakon to
smo zadobili cjelovitost spajanjem zmijskih sila
postiemo i zvjezdanu svijest i sposobnost
istraivanja dalekih svjetova drevnih steralnih
kultova.

razjanjenja raznih situacija, otpetljavaju loe,


a vezuju dobre vorove. To bi sve sve moglo
podvesti pod tovanje kulta predaka kao i pod
autoterapijski proces kojim se osnauje temeljna ivotna energija, koja od mutno smee
postaje jarko crvena.
O autorici:
Ivana Kraneli roena je 4.11.1977. u Koprivnici. Bavi se pisanjem, slikanjem i pedagokim
radom. Iako se za magiju interesira od ranog
djetinjstva svoje magijsko i duhovno sjedite
pronala je unutar reda Ordo Templi Orientis
Antiqua/ La coulevre noire iji je student deset

ROOTWORK

Umetniki izraaj

Kraneli
NIDIFICATION - (NESTING OF A SERPENT)
Ova slika dio je serije iz magikog dnevnika (Knjige sjena) i odnosi se na proces tzv. nidifikacije
(gnjeenje), sakupljanje dvostruke struje
magike sile zmije.

Crna i bijela zmija (OB i OD) takoer okruuju


naranastu, uterusnu sferu naznaujui time da
je donji trbuh sredite enske moi i mjesto iz
kojeg ena zapoinje uzdizanje i spiralno uvijanje spoja muke i enske struje koju bismo
mogli nazvati i Kundalinishakti.

Ona ima dva polariteta, OB, mjeseevu ensku


silu koja pripada Yesodu i OD, solarnu, muku
silu koja pripada Tipharetu. Na slici su one
prikazane kao falusni oblik lijevo i kruni,
maternini oblik desno.

Narandasta boja vezuje se uz drugu chakru,


Svadistanu, haru. Bez obzira kako je zovemo,
ona je sredite nidifikacije Kundalinishaktija.
Unutar uterusne sfere nalaze se i oblici nalik
na jajaca- to su astralna zmijska jaja slijepe

60

VETIJA REVIJA | jul 2015.

Naziv slike na oigledan nain sugerira pojam


iz afriko-amerike magike tradicije koju bi
kolokvijalno mogli svrstati u Voodoo/Hoodoo.
Za mene osobno taj pojam ima mnogo ire,
univerzalne primjene i znaenja u kontekstu
vjetiarenja.
Ova slika zapravo opisuje slian proces kao i
prola , no na mnogo rudimentarnijoj, sirovijoj
bazi. Mnogo crvene ukazuje na Muladharu, korijensku chakru i njene funkcije. Falusni, spermatozomski i ovarijski oblici prilino su u kaosu,
tek labavo povezani. Temeljna vatra ivotnog
libida ovdje je divlja i impulzivna, magija je
vrlo primitivna i elementalna, naznake konceptualnog miljenja nalazimo tek u mrljama ute.
Rootwork je primarno rad sa tom divljom, ktonskom i primorijalnom silom koja s jednakom
strau stvara i rastvara oblike.
Za mene-rootwork u mnogim aspektima
predstavlja i jedan teak i muan proces
osvjetavanja obiteljske karme, te povezivanje
sa korijenima u smislu proienja destruktivnih
transgeneracijskih obrazaca.
To se oituje u seriji snova i transmisija o mrtvim precima koji post-mortem daju katarzina
jul 2015. | VETIJA REVIJA

godina i djeluje pod magijskim imenom Maryam.


Bez obzira na to, svoj stil opisala bi kao freestyle amanizam sa naglaskom na crtanje i
slikanje, kao osnovne prakse stvaranja osobnog
Mundus Imaginalis-a.
Veina slika i crtea nastaje onirikim
istraivanjem svijeta Duhova te automatizmom doputajui ruci i boji da donesu poruku
iz dubine transcendentalnog Ida na povrinu
svijesti.
61

kreativni
kutak

Venerin hram
crte tu u boji / kombinirana tehnika / 82 x 70 cm
Knez Mihailova 21a, trni centar Millenium,

Kreimira Gojanovi

prvi sprat lokal 94, Nalazi se u Beogradu, Ul..

Kreimira Gojanovi roena je 13. 02. 1970. u Osijeku,


Hrvatska. 1989. zavrila je kolu primijenjene umjetnosti u Zagrebu, a 1993. diplomirala je na grafikom
odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu klasa prof. Ante Kuduza. 2010. magistrirala je na ALUO
Ljubljana smjer Oblikovanje vizualnih komunikacija,
pri mentoru prof. Milanu Eriu, te obranila magistarsku radnju s naslovom: Medijska kultura: tradicionalna umjetnost u klasinim i suvremenim medijima .

Shop za ljubitelje svih mranih i alternativnih


stilova Gothic, steampunk, PinUp, Rockabilly, Psychobilly, Punk, Rock, Streatwear
kontakt tel: 060 525-90-60

Osim slikarstvom i grafikom, bavi se jo grafikim i


web dizajnom, fotografijom, ilustracijom, likovnom
teorijom i likovnim marketinom, te osmiljavanjem i
organizacijom kreativnih, likovnih i dizajnerskih radionica za djecu i odrasle. lanica je Hrvatske zajednice
samostalnih umjetnika, Hrvatskog drutva likovnih
umjetnika, te slovenskog drutva BMG za promociju
turizma i umjetnosti. ivi i radi u Zagrebu.

e- mail: kresimirag@hotmail.com
62

VETIJA REVIJA | jul 2015.

jun 2015. | VETIJA REVIJA

63

preporuujemo
O Viktoru Radunu (Adam Alteon ivasatja)
najvie govore njegove knjige, pa da Vam ih
predstavimo:
Svetlo u oveku je prva knjiga nove telemitske gnoze - eugnozije. Eugnozija je mistinomagika filosofija i praksa ekstaze i kontinuiteta
transformacije.
Svetlo
u
oveku
je
troknjije, trodelna knjiga. U prvom delu se daje
opti uvid u filozofiju i praksu eugnozije, uz pregled
duhovnosti. tenje, osvrt
na magiku, telemu i druge
grane duhovnosti (joga, tantra, zen, taoizam, hermetizam, gnosticizam, i dr.).
Drugi deo je kabalistika
studija Knjige Zakona (AL)
A. Kroulija i izvoenje
kljueva koji deifruju sutonu Knjige Zakona i daju dublji uvid u telemu. Trei deo daje
ire objanjenje drugog dela, osvrui se na
znaenje i simbolizam kljueva AL-a - Khabs i
Khu, i njihove praktine primene na deifrovanje
misterija AL-a. U dodatku knjizi dati su neke osnovne tehnike i metode eugnozije i spisi koji
daju dodatna objanjenja eugnozije.
Knjiga Velika zver 666 predstavlja biografska
studiju o linosti, ivotu, delu i zavetanju Alistera Kroulija, ili kako kae Alteon:
Zaista je zapanjujue kako je sve (ili skoro
sve) to to je on hteo da kae i napie, njegova poruka, njegovo zavetanje, potpuno i do
neverovatnih razmera iskrivljeno, izopaeno
i izvrnuto. Niti je
on bio satanista,
niti crni mag, niti
je bio avolov sluga, niti je mrzeo
hrianstvo.
On
ak nije bio ni
okultista.
Sve
su to najpodlije
izmiljotine, bez
ikakvog
osnova.
Najzasluniji
za
takvu famu kojom
su obavijeni lik i
delo A. Kroulija

jesu mediji, tj. uta tampa, kao i njegovi neprijatelji, u koje su se pretvarali njegovi preanji
prijatelji, kojima je pljusnuo Istinu u lice..
Osnovni razlog zbog ega su mu priili takve
razne etikete jeste taj to je Krouli u sutini bio
ruitelj tabua. On se drznuo da aka tamo gde
niko pre njega (ili retko ko) nije smeo. O kakvim
tabuima se radi, detaljnije je obrazloeno u knjizi.
Kontakt: http://adamalteon.blogspot.com/
adam.alteon@facebook.com

du gdje je ribolov bio vaan u svakodnevnom


preivljavanju. Po ovome pretpostavljam da
je i konj bio jako bitan. Interesantno je to se
ne spominje ritualni no ve se preporuuje
no kojim nam svakodnevno slui kod pripreme
hrane. Upotreba noa se spominje dosta esto.
Ima i zabavnih uroka, kao npr. da netko konstantno puta vjetrove. Na kraju rukopisa se
pojavljuju zatite protiv zla i due molitve to
zvui donekle ozbiljnije od prethodnih bajalica.
U tim tekstovima je kranski utjecaj i vie nego
oiti.

1. Ljubav i suradnja s prirodom. Potovanje


ivotne energije i njenih vjeno obnavljajuih
ciklusa ivota i smrti.

Za drugi rukopis smatra da je nastao oko 1820 i


sastoji od manjeg broja bajalica interesantno je
to su neke napisane na latinski i neki peati su
dosta kompleksni. Ostali sadraj je slian. Ljudi
se i u ovom rukopisu brinu o konjima, ovcama,
zlu i lopovima.

Za sve informacije o vjetiartsvu u Hrvatskoj


i aktivnostima Paganske Federacije u Hrvatskoj
kontakt je sljedei: anita@paganfederation.org

2. Pozitivna moralnost u kojoj je pojedinac


odgovoran za otkrie i razvoj svoje prirode
djelovanja u harmoniji sa vanjskim svijetom i
zajednicom. Ovo je predstavljeno kroz ini to
eli, sve dok ne naudi nikome
3. Spoznavanje boanskog koje nadilazi spolove,
priznavajui enski i muki aspekt boanstva.

Sigili su slini onima koje moemo nai u srednjevjekovnim grimoarima. Negdje je to oito
jer se spominje Solomon te rijei SATOR AREPO
a negdje je to donekle skriveno ili iskrivljeno
kroz prepisivanje iz starih grimoara. Svakom
ljubitelju starih grimoara preporuujem da ovaj
primjerak knjige obavezno pridrui svojoj kolekciji.
DOPISNE LEKCIJE TAROTA

Magns Rafnsson - Two Icelandic Books of


Magic (Museum of Icelandic Sorcery & Witchcraft, 2008)

Kurs se odvija posredstvom lekcija koje se alju


na mejl na dvonedeljnoj bazi. Lekcije je napisao
Tau Zostrijan. Mogue su i radionice uivo, gde
bi se prakse i praktino proradjivale i davala dodatna objanjenja.

Priredio Andrej
U izdanju Islandskog Muzeja Vjetiarenja i
Vraanja dolazi nam knjiga Dvije Knjige Magije
sa Islanda
Sastoji se od dva rukopisa sa velikim brojem
raznolikih arolija. Jedna strana sadri skenirani originalni crte i tekst na islandskom a druga
strana prijevod na engleskom.
Prvi rukopis je rukopis nastao oko 1800 i se sastoji od velikog broja bajalica sa pripadajuim
crteom (peatom,sigilom) koji se crta na
odreenom mjestu. Sredstvo crtanja mogu biti
slina, krv, voda i slino. Bajalice su jednostavne
i odnose se na situacije koje i dan danas mue
ljude. Ljubav, vraanje izgubljenih ili ukradenih stvari, osveta susjedu, ostvarenje elja,
kako napraviti da konj razbije nogu, bogat ulov
ribe za nas, lo ulov ribe za susjeda, povoljan
vjetar.... Ne zaboravimo da se radi o Islan-

Meunarodna Paganska Federacija je organizacija posveena pomaganju paganima diljem


svijeta. Njeni ciljevi su educiranje i promicanje
paganizma u iroj zajednici sa kontinuiranom
aktivnou zbliavanja pagana preko internet
stranica i organizacije dogaaja na globalnoj i
lokalnoj razini koji se objavljuju na stranicama
Paganske Zore.
Ciljevi Meunarodne Paganske Federacije su
objanjeni u sljedea tri principa:

Svaku lekciju prati veba, a kasnije i rituali, iji


se rezultati superviziraju. Vebe su energetske
prirode i sem vebi sa Tarotom ukljuuju, izmedju ostaloga, i vebe vizuelizacije, voene meditacije, razvijanja suptilne percepcije, upoznavanje sa Tarot talismanima i upotrebom Tarota
u arolijama. Lekcije se posreduju po finansijski gotovo simbolinoj ceni, a bie dostupne
samo odreenom broju izabranih, izmeu onih
koji budu aplicirali da pohaaju ovaj kurs. Od
polaznika se oekuje ozbiljnost u radu, diskreciono ponaanje u odnosu na materijale koje e
dobijati i za koje e biti zamoljeni da ih ne distribuiraju dalje, kao i redovno slanje izvetaja.
Sve dalje informacije mogu se dobiti posredstvom
adresa: Tarotlekcije@yahoo.com

ko mislite da je re o uukanom krevetiu


za decu, varate se. To je mnogo vie od toga.
Vestija kolevka ili vestija ljuljaka je jedan od
alata za postizanje izmenjenog stanja svesti. Ovaj
predmet se koristi od davnina i nije se mnogo
menjao kroz vekove. Jednostavno ga je napraviti tako da moe biti dostupan svakome, bilo
praktiaru veticarsva bilo avanturistiki nastrojenom pojedincu koji eli da iskusi neto novo
i nesvakidanje. Verujte, ovome vas nisu uili u
skoli ;) Neka vonja krene!
Da bi napravili vestiju kolevku potreban
vam je vei komad vrstog platna, jako ue,
pouzdani pomonik i visoko drvo sa debelim granama. Oblik platna nije unapred odreen, samo
je bitno da je oblikovano tako da se krajevi mogu
sakupiti u jednu taku i uvezati tako da se dobije
oblik vree. Jedna od ideja je oblik pentagrama
sa dovoljno velikom osnovom, pentagonom unutar, da se moe sedeti. Zatim se krajevi skupe u
vis tako da se dobije oblik petougaone piramide.
Druga ideja je oblik vree, zvona ili kapsule u

kome se moe stajati vertikalno. Moete biti krajnje matoviti to se tie oblika i boja, jedino je
vano da naprava bude od takvog materijala i
oblika da postoji nesmetan protok vazduha ali
da bude neprovidan i bez suvinih otvora da bi
se proizveo oseaj izolovanosti od svetla i okolnog prostora. Poeljno je imati i metalnu kuku,
kao za bandzi ili prikolicu kojom bi se uhvato vrh
ljuljake i za koju se privee ue da bi se ljuljaka
bezbedno mogla podii u vis i obesiti se da visi
sa grane drveta, grede o tavanicu ili metalnog,
dobro privrenog rama ako ovo praktikujete
u kui u odaji namenjenoj za ovakve oktivnosti.
Naravno, otvoren prostor, priroda, uma, imaju
svoje prednosti ali sve zavisi od linih afiniteta i
mogunosti.
Neki praktiari se u poetku bezbednije
oseaju u svom linom zatvorenom prostoru. Va
asistent vas treba izdii u ljuljaci i dobro uvrstiti
uze. Njegov zadatak je da vodi rauna o vaoj
bezbednosti i da po dogovoru spusti ljuljaku
na zemlju. Od njega se oekuje da bude u blizini

ali ne i previe blizu da ne bi ometao i zagovarao


praktiara ali da moe da dri svari na oku i pod
kontrolom.
Ako se i dalje pitate emu sve ovo, i da li je
ovo samo obina egzibicija rei u vam da nije.
Opisana veba proizvodi stanje deprivacije ula i
specifian oseaj izolovanosti. Sama injenica da
nestojite vrsto sa obe noge na zemlji je dovoljna
da podstakne odreeno stanje svesti neuobiajeno
za svakodnevna zbivanja. Izolovanost ula i
ulnih utisaka, prvenstveno sluha i vida, proizvodi biohemiske i fizike procese sline onima
koji se mogu postii u psihodelinim iskustvima.
Na neki nain, i ovo je jedno psihodelino iskustvo. Ako se izoluju sluh i vid, odignust od zemlje ini promenu unutar unutranjeg uha, centru
odgovornom za ravnoteu i kordinaciju u prostoru. Prirodna reakcija tela na ovo stanje je razvijanje i buenje fizikih i psihikih sposobnosti
koja nisu u vezi sa nasih 5 ula. Ovo su potvrdili
i sprovedeni eksperimenti u kojima su praeni
biohemijski procesi u telu tokom izvoenja ove
vebe. Primeena je i promena u modanim talasima koja je karakteristina za poviseno stanje
svesti, pojaanu intuiciju, jasnovidost, vidovitost
i astralnu projekciju. Praktikanti su potvrdili i
pozitivan psiholoki i mentalni uticaj na polju

reavanja odreenih problema ili prevazilazenju


linih blokada. Objanjenje za ovo nalazimo u
okrepljujuem efektu smirivanja misli i gaenja
unutranjeg dijaloga iji su uzrok konstantni
ulni utisci. Za veinu tih nadraaja nismo svesni
jer drimo fokus na jednoj uskoj grupi utisaka
ali poznato je da podsvest belei skoro sve to se
deava oko nas i skladiti na svoj unutranji hard
disk. Ovo smireno stanje nas dovodi do toga da
pristupimo unutranjem kompjuteru i presredimo unete podatke. Tanije, u ovom stanju mi
smo u mogunosti da osvestimo jedan deo podsvesti. Sa psiholoke strane razmravamo klupko
sopstvenog uma. Moda osvestimo blokade,
uvidimo stvarne uzroke nekog problema , otkrijemo skrivene talente, uzrono-posledine veze
meu naizgled ne povezanim okolnostima ili
ak doivimo lucidne snove, vantelesna iskustva, astralne i etarske projekcije, steknemo nove
duhovne uvide i sl.
Mogunosti su beskonane, potrebno je samo
malo volje i truda i put u sredite ljudske prirode
i prirode uopte moe da pone. Ako nita drugo,
za poetak je dovoljan i dobar odmor od spoljne
i unutranje buke i mnotva utisaka kojima je
moderan ovek svakodnevno izloen.