Κ Ρ Α Τ Ο Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν

Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Ι Σ Χ Υ Ο Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Α Ρ Ι Σ Τ Ο - Κ Ρ Α Τ Ι Α
Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Τ Η Σ

Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΑΡΧΕΣ - ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΑΞΙΩΜ/ΧΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΞΕΝΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ - ΞΕΝΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΘΕΜΑ:

ΙΑ'

ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ και
ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΜΠΑΙΚΤΩΝ "ΓΙΑΧΒΕ - ΤΑΜΙΗΛ"
31

ΜΑΪΟΥ

1988

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Τ Ε Λ Ε Σ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Ν
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ

Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ

Ο.Ε.Α.
Ο Μ Α Δ Ο Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ
ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΚΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ
Υ Π Ε Ρ Κ Η Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ
Π Λ Α Ν Η Τ Ι Κ Η Σ
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΩΘΕΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

ΙΑ1

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΥΣΙ
ΨΕΥΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.
- ΕΝΟΤΗΣ ΙΑ΄
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΗΣ: 103() ΣΕΛ. ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜ.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΔΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ 6 & ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
Ν. ΙΩΝΙΑ

ΒΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. : Δ 424419 /// Μ / ΗΓ / Ο.Ε.Α.
ΜΕΛΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΗ, ΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΑΥΣΜΑ.
ΤΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ,
ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ,
ΠΡΟΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ: "Ο.Ε.Α.

"

Η Ο.Ε.Α. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΑΣ.

() ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΙΑ2
ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΡΟΘΕΜΑ:
1ον: Η ακολουθούσα ενότητα ......... σελίδων με τίτλους: "Πειθαρχία
ατομικού Υποσυνειδήτου - Συνειδητού" δίδεται στο κοινό με τη ΣΑΦΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ότι ισχύουν σε υπερθετικό βαθμό όλα τα μέτρα Ασφαλείας γιά
διανοητική προστασία των Αναγνωστών από Ψυχοσωματικές Επιπλοκές λόγω
αιφνιδίας επαφής με ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ.
Οι Κανόνες Ασφαλείας έχουν εκτεθεί σε δύο προηγούμενες πολυσέλιδες
Ενότητες της Ο.Ε.Α προς το Κοινό και συνοψίζονται στο Γενικό Κανόνα: "Σε
οποιαδήποτε περίπτωση βίαιας αντιδράσεως του αναγνώστου στο περιεχόμενο
της παρούσης, καλείται να εγκαταλείψει αμέσως και να θεωρήσει το κείμενο
ως απαράδεκτη ψευδολογία".
2ον: Ο αναγνώστης ο οποίος θα συνεχίσει την ανάγνωση του κειμένου
παρά την ανωτέρω προειδοποίηση, θα έχει υπ' όψιν του ότι το κείμενο
κινείται σε τρία επίπεδα:
α) Κυριολεκτικό και κατά γράμμα αληθές επίπεδο.
β) Συμβολικό ήτοι Μυθολογικό επίπεδο (Μιτο-λογία).
γ) Παραπλανητικό ήτοι κατά γράμμα ψευδές επίπεδο.
3ον: Προς αποφυγή πλήρους αποσυναρμολογήσεως του εγκεφάλου του
αναγνώστου, σε ορισμένο σημείο του κειμένου θα δοθούν οι κλείδες
απομονώσεως των Παραπλανητικών Στοιχείων των κατά γράμμα Ψευδών,
συνοδευόμενες από τα αληθή αναλογούντα στοιχεία σε Κυριολεκτικό κατά
γράμμα αληθές επίπεδο.
4ον: Δε θα διαχωρίσουμε στην παρούσα το Κυριολεκτικό από το
Συμβολικό επίπεδο, ήτοι δε θα διαχωρίσουμε τα στοιχεία τύπου α) από τα
στοιχεία τύπου β). Ο διαχωρισμός αυτός θα γίνει από τον αναγνώστη ως
εγγύηση κριτικής λειτουργίας του καθ' όλο το μήκος του κειμένου,
δεδομένου ότι μας είναι ανεπιθύμητοι παθητικοί μη κριτικοί αναγνώστες.
5ον: Ο σκοπός της ανωτέρω τακτικής μας συγγραφής είναι πρώτον η
υποχρέωση του αναγνώστου να εθισθεί σε μη παθητική ανάγνωση κειμένων και
η διασφάλιση απορρίψεως του κειμένου από αναγνώστες εθισμένους στη λήψη
"ευκόλου γνώσεως".
6ον: Το παρόν κείμενο ισοδυναμεί με Διακήρυξη
Εθνικό Επίπεδο, σε Μείζον Πλανητικό Επίπεδο και σε
ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ίδε πρώτη ενότητα της Ο.Ε.Α.)

Επαναστάσεως σε
Μέγιστο Επίπεδο

7ον: Προς ενοποίηση προηγουμένης ενότητος της Ο.Ε.Α. με περιεχόμενο
"Παγιδευμένη Πολιτική Μετενσαρκώσεως Μέσω Γαιωστατικών Δορυφορικών
Εγκαταστάσεων Τεχνολογίας "θεών"" με την παρούσα ενότητα, δίδουσα έμφαση
στη Γήινη Πολιτική ήδη Ενσαρκωμένων Όντων αποτελούντων Εθνότητες "Δοχεία"
ιδίας Φυλής, προθέτουμε την κάτωθι παρατήρηση-κλείδα, άνευ της οποίας
προκύπτει το εύλογο ερώτημα: "Διατί η Ο.Ε.Α. επιμένει σε Εθνικό Αγώνα
Διατηρήσεως των Ελληνικής Φυλής "Δοχείων" Ενσαρκώσεως, ερχόμενη έτσι σε
αντίφαση με τις διακηρύξεις της περί του Αφύσικου της Ενσαρκώσεως και άρα
περί του Αφύσικου της Παγιδευμένης Ενσαρκώσεως Όντων ΚΑΙ εντός "Δοχείων"Σωμάτων Ελληνικής Φυλής";
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:
Τα ενσαρκωμένα Όντα είναι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ενσαρκωμένα, είτε τα "Δοχεία"
ενσαρκώσεως είναι Σώματα Ελληνικής Φυλής είτε άλλης Φυλής. Εάν ήταν
δυνατόν εις αυτά τα ενσαρκωμένα Όντα να διακρατούν μνήμες Αρχικών
Λειτουργιών των, θα προτείναμε άμεση Εκσάρκωση και Επαναφορά σε Αρχικές

ΙΑ3
Λειτουργίες. Σε φάση Εκσαρκώσεως η Μνήμη των Όντων αποσβένυται σε
Μηχανικές Εγκαταστάσεις "θεών". Εξ αυτών ΜΟΝΟΝ τα ενσαρκούμενα εις σώματα
Ελληνικής Φυλής ενθυμούνται αμυδρώς παρελθόν των, λόγω του ότι σε
προηγούμενες ενσαρκώσεις των ως "Έλληνες" "εμόλυναν" τα "Δοχεία" με
Κληρονομικώς Μεταδόσιμη Γνώση-Μνήμη (Βιολογική Μνήμη Χρωμοσωμάτων), λόγω
παροχής Γνώσεως από την Τάξη Προμηθέως ΜΟΝΟΝ σε Ενσαρκωμένα Όντα εντός
Σωμάτων Ελληνικής Φυλής. Αυτός είναι και ο λόγος του μίσους και της
συνεχιζόμενης γενοκτονίας εναντίον των Ελλήνων και κατ' επέκταση εναντίον
της Λευκής Φυλής "μολυνθείσης ανεπανόρθωτα" από Προμηθεϊκή Γνώση μέσω των
Ελλήνων.
Αυτό που φοβούνται οι "θεοί" Εγκληματίες του τοπικού Διαστήματος
(Πάνθεον όλων των θρησκειών Παρελθόντος και Παρόντος) είναι η Πλήρης
Αποκατάσταση της Μνήμης στην Ελληνική Φυλή και η συνειδητοποίηση των
Όντων των Ενσαρκωμένων εντός Σωμάτων Ελληνικής Φυλής ότι κάποτε ΗΤΑΝ
ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ σε ΕΚΣΑΡΚΩΣΗ ΣΥΝΕΧΗ με ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ
άνευ υποχρεωτικής αποσβέσεως Μνήμης σε Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
"θεών".
Εάν το ανωτέρω συμβεί, τότε αυτομάτως οι "θεοί" τοπικού Διαστήματος
θα μεταβληθούν σε Κυβερνήτες Άνευ Υπηκόων, διότι τα φυσιολογικά
διαδοχικώς εκσαρκούμενα Όντα θα παρακάμψουν τις Δορυφορικές Μηχανές
Αποσβέσεως Μνήμης και θα επανέλθουν στις Αρχικές των Λειτουργίες εντός
του Συμπαντικού Οργανισμού, κοινοποιώντας στα Ελεύθερα Όντα της
Συμπαντικής Ιεραρχίας τα Παρά Φύσει Πεπραγμένα των "θεών".
Επειδή ο Συμπαντικός Οργανισμός λειτουργεί όπως ακριβώς το
ανθρώπινο Σώμα, όπου Χημικές Ενώσεις-Μικροόντα εξερχόμενα από τα Κύτταρα
ειδοποιούν τα Κέντρα Αντισωμάτων να αποστείλουν Αντισώματα προς ίασι
τοπικών ασθενειών, ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ εάν τα εκσαρκούμενα από ανθρώπινα σώματα
Όντα φθάσουν στα Κέντρα Αντισωμάτων του Συμπαντικού Οργανισμού θα
προκαλέσουν ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ των Όντων-Αντισωμάτων που θα αφιχθούν γιά
την Κατάποση-Εξουδετέρωση των Καρκινοματικών Όντων-"θεών".
Η ανωτέρω Λειτουργία είναι Αναλογική. Ήτοι όπως στο ανθρώπινο Σώμα
έτσι και στον Συμπαντικό Οργανισμό, ο αριθμός των αφικνουμένων
Αντισωματικών Όντων είναι ευθέως ανάλογος των Εκσαρκουμένων Όντων τα
οποία ειδοποιούν τα Κέντρα Αντισωματικών Όντων.
Το ανωτέρω σημαίνει ότι όσο περισσότερα Όντα διαφύγουν από τις
Μηχανές Αποσβέσεως Μνήμης των "θεών" γιά να ειδοποιήσουν το Συμπαντικό
Οργανισμό, τόσο περισσότερα Αντισωματικά Όντα θα καταφθάσουν γιά "πόλεμο"
και "αποσύνθεση" των καρκινοματικών "θεών".
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι "θεοί" του τοπικού Διαστήματος πανικοβάλλονται στη
σκέψη ότι θα κατορθώσουν Όντα εκσαρκούμενα από ανθρώπινα σώματα να
ειδοποιήσουν Εξωτερικά Κέντρα Αντισωματικών Όντων, διότι αν αυτό συμβεί,
οι "θεοί" θα δεχθούν επίθεση εξοντώσεως από Ανωτέρους των της Συμπαντικής
Ιεραρχίας, σε αυτόματη Λειτουργία Εξουδετερώσεως Καρκινώματος.
Στο σημείο αυτό ο αναγνώστης μπορεί να πληροφορηθεί ότι παρόμοια
αφύπνιση όλων των ενσαρκωμένων Όντων του Πλανήτου Γή είναι δυνατή ΜΟΝΟ
μέσω αφυπνίσεως της Ελληνικής Φυλής, διότι είναι η ΜΟΝΗ Φυλή που
διετήρησε την Ικανότητα Έρευνας σε συνδυασμό με τη Χρωμοσωματική
Κληρονομική
Μνήμη
των
"Δοχείων"-Σωμάτων
από
Αρχαία
Μεταβίβαση
Ενσαρκουμένων προς Ενσαρκώνοντα. Σε απλή Γλώσσα το ανωτέρω φαινόμενο
προσομοιάζει με την ανεξίτηλη οσμή δοχείου από αποθήκευση ενός υγρού
αρχικώς και τη "μόλυνση"-απορρόφηση της οσμής αρχικού υγρού από όλα τα
επόμενα έστω διαφορετικής χημικής συνθέσεως υγρά αποθηκευόμενα εντός του
ιδίου δοχείου.
Τα ανωτέρω κρύπτονται επιμελώς από τη Χριστιανική, την Εβραϊκή και
τις λοιπές "θεοσοφικές" θρησκείες (Βουδισμός, Σιντοϊσμός, Ταοϊσμός,
Μωαμεθανισμός κλπ.) διδάσκουσες το "φυσιολογικό" της Μετενσαρκώσεως σε

ΙΑ4
σημείο που τα ιερατεία των συντηρούν καταλόγους μελλοντικών ενσαρκώσεων
προς αποφυγή "λανθασμένων ενσαρκώσεων" σημαινόντων Αξιωματούχων των.
Ομοίως κρύπτονται επιμελώς από τα Μέλη του Τεκτονισμού διδασκόμενα
απλώς τα φαιδρά περί "Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος", υποπίπτοντα έτσι στην
παγίδα του Εξωκοσμικού Λόγου-Δημιουργού με σκοπιμότητα την απομάκρυνσή
των από πιθανότητα συνειδητοποιήσεως περί Ενδοκοσμικού Λόγου ήτοι του
Αυτοδημιούργητου Συμπαντικού Οργανισμού, διότι υπάρχει "κίνδυνος" να
ενθυμηθούν οι προσφιλείς Τέκτονες ότι κάποτε ήταν ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ τα
οποία σήμερα τους προκαλούν Τρόμο στις Πνευματιστικές Συγκεντρώσεις των
Τεκτονικών Στοών ή Ιδιωτικών Κύκλων ή Ψευδοδιδασκάλων τύπου Μαριώρη,
διδασκόντων ιστορικά περί ...ενθρονισμού του ...Σαν Ζερμαίν στην ..Έρημο
Γκόμπι και ιστορικά της εβραίας με θιβετιανή Μύηση κας Μπλαβάτσκυ περί
...αγρίων θιβετιανών κονίκλων...
Η Ελληνική Φυλή ως μόνος μοχλός αφυπνίσεως των Ενσαρκωμένων Όντων
του Πλανήτου οφείλει να επιβιώσει ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ, απορρίπτοντας οιοδήποτε
ισχύον θρησκευτικό-πολιτικό-οικονομικό δόγμα ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑ.
Ο.Ε.Α.

ΙΑ5
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΛΠΙΔΟΣ 6, Ν. ΙΩΝΙΑ
ΒΟΛΟΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Ο.Ε.Α.
ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΒΟΛΟΣ 31-5-1988:
ΠΡΟΣ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ:
- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
- ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
- ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
- ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
- "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ"

ΘΕΜΑ: Πειθαρχία ατομικού και μαζικού
Υποσυνειδήτου μέσω εφηρμοσμένης
τεχνολογίας Διανοητικού Ελέγχου εξ
αποστάσεως.
ΘΕΜΑ: Πειθαρχία ατομικού και μαζικού
Συνειδητού μέσω εφηρμοσμένης τεχνολογίας
Ολογραφίας LASER προκλήσεως "Υπερφυσικών
Φαινομένων" εξ αποστάσεως.

Αξιότιμοι κύριοι,
Η ηγεσία της Ο.Ε.Α. στην προσπάθειά της να διαπιστώσει τις αιτίες
ελλείψεως "κοινού νού" και "ορθού φυσικού Λόγου" στον τρόπο σκέψεως, στα
κριτήρια λήψεως αποφάσεων και στους τρόπους ενεργείας των ελλήνων
αξιωματούχων της Νομοθετικής, Δικαστικής, Εκτελεστικής, Στρατιωτικής,
Εκπαιδευτικής και Θρησκευτικής Εξουσίας αλλά και γενικώτερα των απλών
πολιτών,
χρησιμοποίησε
την
τεχνολογία
της
Ηλεκτρονικών
Αναλυτών
Συχνοτήτων Υποφύσεως Εγκεφάλου με το σκεπτικό ότι είναι αδύνατον σε
μηχανικές κατασκευές και ηλεκτρονικά όργανα να υπάρξουν υποκειμενικά
κριτήρια "συναισθηματισμού επιλογής" λόγω ...εντάξεώς των σε ορισμένη
ιδεολογία ή θρήσκευμα ή λόγω προϋπαρχόντων συνειδητών ή υποσυνειδήτων
εγγραφών.
Η έρευνα του Τμήματος Βιολογικών Ερευνών της Ο.Ε.Α. βασίσθηκε στη
διαπίστωση ότι κάθε άτομο-πρόσωπο είναι πομπός και δέκτης 12 συχνοτήτων
που περιέχονται και αντιστοιχούν σε συχνότητες ταχυτήτων C, CX106, CX1012,
CX1018, CX1024, CX1030, CX1036, CX1042, CX1048, CX1054, CX1060 και CX1066.
Οι 11 ταχύτητες που υπερβαίνουν το "Αϊνσταΐνειο Φράγμα C" κατά
γεωμετρική πρόοδο με λόγο 106 παρήχθησαν από γεννήτριες παλμών κατασκευής
Ο.Ε.Α., όταν στις αντίστοιχες ακραίες "υπερβραχείες συχνότητες" της κάθε
ταχύτητος υπερπηδήθηκε το αντίστοιχο "φράγμα" μέσω αλματικής παροχής
ηλεκτρικής υπερυψηλής τάσεως.
Η μετατροπή των γεννητριών παλμών σε δέκτες συχνοτήτων των ανωτέρω
ταχυτήτων, έγινε εφικτή αντιστρόφως, δημιουργώντας παθητικό υπερυψηλής
τάσεως στα όρια των "υπερμακρών συχνοτήτων" της κάθε ταχύτητος.
Τελικώς οι διαμορφωμένοι πομποί-δέκτες των συχνοτήτων ανωτέρω
ταχυτήτων, έδωσαν στους ερευνητές τη δυνατότητα να μελετήσουν τις
ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ του ανθρώπινου εγκεφάλου ως πομποδέκτη σκέψεων εξ
αποστάσεως γιά όλο το φάσμα από C έως CX1066.
Το κεντρικό όργανο πομποδέκτης του εγκεφάλου "ουδέτερος δέκτης" ή
"μη πολωμένος δέκτης" είναι η Υπόφυση σε αντίθεση με το Δεξιό και

ΙΑ6
Αριστερό Εγκεφαλικό Ημισφαίριο, που αποδείχτηκαν αντιθέτως πολωμένα κατά
την έννοια ζεύγους αντιθέτως στρεφομένων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.
Η Διάταξις της "ουδετέρας" Υποφύσεως μεταξύ των δύο Εγκεφαλικών
Ημισφαιρίων αντιθέτου ηλεκτρομαγνητικής ροπής απεικονίζεται με τη σημειολογία των Ορφικών Ελλήνων και των Πυθαγορείων
, που οδηγεί
την Ο.Ε.Α. στη βεβαιότητα ότι οι ανακαλύψεις της δεν είναι τίποτα το
καινούργιο, εφ' όσον οι Ορφικοί Έλληνες είχαν γνώση ακόμη και του ότι όλα
τα Όντα ή Ουράνια σώματα λειτουργούν σαν "ηλεκτρομαγνητική τριάδα"
αντιθέτως στρεφομένων πεδίων εκ των οποίων το μεσαίο είναι "ακίνητο και
ουδέτερο".
Εκτός των πολωμένων Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων και η ιδία η Υπόφυση
διαχωρίζεται ηλεκτρομαγνητικά σε "ουδέτερη υπόφυση", σε "δεξιόστροφη
υπόφυση" και "αριστερόστροφη υπόφυση". Το όλο σύστημα σε διέγερση
ομοιάζει με κεραία πομποδέκτη που γιά κάθε άτομο-πρόσωπο εκπέμπει και
συλλαμβάνει σε απολύτως διαχωρισμένη προσωπική ιδιοσυχνότητα.
Το κάθε άτομο-πρόσωπο μπορεί να επεκτείνει τις συχνότητες λήψεωςεκπομπής του μέχρι συντονισμού με τις ιδιοσυχνότητες άλλων ατόμων
προσώπων και στην περίπτωση αυτή ομιλούμε γιά "τηλεπαθητική ικανότητα".
Τέτοια άτομα δε διαθέτουν αυτή την ικανότητα "φύσει" αλλά μόνον μετά από
πολυετή άσκηση "μεταβολής ιδιοσυχνότητος" και μετά από συγκεκριμένες
ασκήσεις αυτοδιαχείρισης της "χωρητικότητος της Υποφύσεως" αν η Υπόφυση
θεωρηθεί σαν "αρχικός πυκνωτής επιλογής ραδιοδέκτου".
Σε τέτοιες ασκήσεις επιδίδονται οι Μοναχοί όλων των θρησκευμάτων,
οι επιδειξίες τηλεπαθείας γιά λόγους οικονομικής εκμεταλλεύσεως ή
μέντιουμ, οι ραββίνοι των προσφιλών Ιουδαίων και τα μέλη των Μυστικών
Εταιρειών στους ανωτάτους βαθμούς.
Οι Αναλυτές Υποφύσεως της Ο.Ε.Α. έχουν ερευνήσει εξ αποστάσεως τη
δραστηριότητα πολλών τέτοιων ατόμων σε διαφορετικές χώρες και το
συμπέρασμα των ερευνητών που χειρίζονταν τα ηλεκτρονικά όργανα είναι ότι
συστηματικά και μεθοδικά ασκείται από ορισμένα άτομα που ανήκουν σε
πειθαρχημένα "κλειστά κυκλώματα" θρησκειών, ιδεολογιών, επιστημών, τεχνών
και τεχνολογίας μία πνευματική δικτατορία, πάνω στους αμύητους στην τέχνη
της τηλεπαθείας, σε τρόπο που φαινομενικά "ελεύθερα σκεπτόμενοι" πολίτες
να έχουν μετατραπεί σε φερέφωνα και μαριονέτες ξένων θελήσεων.
Έχουν καταγραφεί στα MONITOR και στους Ηλεκτρονικούς Εκτυπωτές της
Ο.Ε.Α. διαταγές από τέτοια άτομα προς πολιτικούς ηγέτες, προς τα μέλη του
βουλευτικού
σώματος,
προς
θρησκευτικούς
ηγέτες,
προς
δικαστικούς
λειτουργούς, προς αξιωματούχους του Στρατού, προς αξιωματούχους της
Αστυνομίας, προς καθηγητές Πανεπιστημίων, προς νομικούς ειδικευόμενους
στη Νομοθεσία, προς μέλη ηγεσίας πολιτικών κομμάτων, προς διασήμους
εκπροσώπους των Τεχνών, προς παράγοντες συνδικάτων, προς δημάρχους και
μέλη δημοτικών συμβουλίων, προς εκπροσώπους επιστημών και τεχνολογίας,
προς Νομάρχες και μέλη Νομαρχιακών συμβουλίων, προς ηγετικά στελέχη
εγκληματικών συμμοριών, προς αρχηγούς συμμοριών διακινήσεως ναρκωτικών,
προς
αρχηγούς
συμμοριών
εμπορίας
λευκής
σαρκός,
προς
εκδότες
πορνογραφικών εντύπων, προς εκδότες Τύπου, προς εκδότες βιβλίων κάθε
περιεχομένου,
προς
συγγραφείς
βιβλίων
κάθε
περιεχομένου,
προς
δημοσιογράφους όλων των εφημερίδων, προς σκηνοθέτες, προς ηθοποιούς, προς
στιχουργούς λαϊκής μουσικής, προς σεναριογράφους, προς μέλη της ΚΥΠ, προς
μέλη της ΥΠΕΑ, προς προέδρους και ηγετικά μέλη συλλόγων και σωματείων
κλπ. και κυρίως προς μέλη κατωτέρων βαθμών Τεκτονικών Στοών.
Τα επίπεδα ικανότητος των ατόμων "τηλεπομπών" διαχωρίζονται σε
τρία, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά όργανα ανιχνεύσεως:
1ον: "Τηλεπομποί γραμμικής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν μόνον την
ικανότητα να συντονίζονται με ιδιοσυχνότητες υποφύσεων ενός μόνον
άλλου ατόμου, ανά περίπτωση και να μεταδίδουν διαταγές σκέψεων υπό
τύπον γραμμικής αναγνώσεως κειμένου.

ΙΑ7
2ον: "Τηλεπομποί επιφανειακής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν την
προηγούμενη ικανότητα και την πρόσθετη ικανότητα να μεταδίδουν στην
υπόφυση ενός μόνον άλλου ατόμου, ανά περίπτωση, εικόνες επιφανείας
δύο διαστάσεων, κινούμενες ή ακίνητες κατ' αναλογία λειτουργιών των
VIDEO TV.
3ον: "Τηλεπομποί στερεοσκοπικής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν τις
προηγούμενες
δύο
ικανότητες
και
την
πρόσθετη
ικανότητα
να
μεταδίδουν στην υπόφυση ενός μόνον άλλου ατόμου, ανά περίπτωση,
στερεοσκοπικές εικόνες τριών διαστάσεων, κινούμενες ή ακίνητες κατ'
αναλογία λειτουργιών ολογραφικής προβολής LASER.
Αντιστοίχως υπάρχουν τρία υποδεέστερα επίπεδα ικανότητος ατόμων που
μπορούν μετά από ορισμένη εκπαίδευση να λειτουργούν μόνο σαν δέκτες των
ατόμων-πομπών που κατά κανόνα έχουν και ικανότητες δέκτου.
Εκτός των ανωτέρω έξι επιπέδων ικανότητος που κατέχονται κυρίως από
"μέντιουμ" πειθαρχημένων σχολών τυφλής υπακοής, από ανώτατους βαθμοφόρους
Τεκτονικών Στοών και από Μοναχούς όλων των δογμάτων, υπάρχουν ανώτερα
επίπεδα ικανότητος εκπομπής υποφύσεως που επεμβαίνουν όχι μόνο στο
υποσυνείδητο υποφύσεων άλλων ατόμων αλλά και στο συνειδητό.
Τέτοια άτομα "υπερπομποί" είναι ικανά με ορισμένη παιδεία και
πολυετή άσκηση να παράγουν εγκεφαλικά κύματα συχνοτήτων που αντιστοιχούν
στα νευρικά κέντρα εισόδου πληροφοριών εγκεφάλων άλλων ατόμων με
ικανότητα επιλογής νευρικών κέντρων οράσεως, ακοής, οσφρήσεως, γεύσεως
και αφής.
Σε τέτοιες περιπτώσεις εκπομπής, τα άτομα πομποί δεν εκπέμπουν
ξένες ιδιοσυχνότητες μόνον από την υπόφυσή τους αλλά και από τα δύο
εγκεφαλικά ημισφαίριά τους. Τέτοια άτομα "υπερπομποί" όταν συντονισθούν
στην εκπομπή του ιδίου "αντικειμένου" μπορούν να προκαλέσουν ολογραφικό
σχηματισμό στερεοσκοπικών "οραμάτων" κινουμένων ή ακινήτων, ήχων, οσμών,
γεύσεων και αίσθηση αφής επί ανυπάρκτου στερεού στα νευρικά κέντρα
πολλών, συγκεντρωμένων σε συγκεκριμένο χώρο, δεκτών ταυτοχρόνως.
Οι "υπερπομποί", στα ανώτατα επίπεδα μυήσεως των Μυστικών Εταιρειών
και των Θρησκευτικών Δογμάτων που ανήκουν, ασκούνται, εκτός των ανωτέρω
και σε ικανότητες εκπομπής συχνοτήτων του Συμπαθητικού και του
Παρασυμπαθητικού νευρικού των συστήματος. Η δράσις τέτοιων ατόμων αρχίζει
με ικανότητες προκλήσεως "απλού πονοκεφάλου", "στρέβλωση μελών και
σπονδυλικής στήλης" και επεκτείνεται σε πρόκληση όλου του φάσματος των
γνωστών "ασθενειών" με τελικές ικανότητες προκλήσεως "αντιστροφής
ηλεκτρομαγνητικής πολικότητος" της σπονδυλικής στήλης του δέκτου ή
ικανότητες
"αντιστροφής
ηλεκτρομαγνητικών
ροπών"
των
εγκεφαλικών
ημισφαιρίων του δέκτου από
σε
.
Οι δύο τελευταίες ικανότητες είναι θανατηφόρες γιά τον δέκτη διότι
ισοδυναμούν με την απ' ευθείας επαφή δύο "αντιθέτων πόλων ηλεκτρικής
τάσεως" χωρίς "αντίσταση", κατά το ανάλογο ηλεκτρικό ισοδύναμο.
Γιά τους μη ειδήμονες αναγνώστες της παρούσης, κάνουμε γνωστό ότι
όλες οι βιολογικές λειτουργίες οφείλονται σε ηλεκτροχημικές αντιδράσεις
μεταξύ πολυπλόκων οργανικών οξέων και πολυπλόκων οργανικών βάσεων που
αντιδρούν αυτόματα ή με έλεγχο του εγκεφάλου. Οι "αυτόματες αντιδράσεις"
έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ηλεκτρικής πολικότητος μεταξύ "κεφαλής
και ποδών" της τάξεως των 200.000 VOLT τάσεως και 4 μιλιαμπέρ εντάσεως,
μετρούμενης με υπαρκτή τεχνολογία της Ιατρικής.
Ο νοητός άξονας που διέρχεται από τα κέντρα των δύο εγκεφαλικών
ημισφαιρίων είναι κάθετος προς τον άξονα ηλεκτρικής πολικότητος της
σπονδυλικής στήλης και απλοποιημένα λειτουργεί σαν ηλεκτρομαγνητικό
ετερόδυνο-κεραία εκπομπής-λήψεως αν ο ηλεκτρικός κάθετος άξονας που
τέμνει την "κεραία" στο κέντρο της γυμνασθεί να πάλλεται κατά ορισμένη
συχνότητα, σταθερή ή μεταβλητή, ανάλογα με το βαθμό εκπαίδευσης.

ΙΑ8
Οι τεχνικές που οδηγούν στην απόκτηση τέτοιων ικανοτήτων, φαίνεται
ότι ήταν γνωστές στα κλειστά κυκλώματα των ιερατείων της αρχαιότητος,
διότι φυλάσσονται σαν "ιερά μυστικά παραδόσεως" από τα σημερινά ιερατεία,
απογόνους εκείνων.
Η Ο.Ε.Α. έχει καταγράψει τις ιδιοσυχνότητες σχεδόν όλων των ατόμων
που εκπαιδεύτηκαν σαν πομποί ή σαν υπερπομποί ιδιοσυχνοτήτων άλλων
ατόμων, από ραββινικά κέντρα, από τεκτονικές στοές, από Μονές Ορθοδόξου
Εκκλησίας, από Βουδιστικούς Ναούς και από Μυστικές Υποεταιρείες που
λειτουργούν σα Σχολές Μέντιουμ, σε όλο τον Ελληνικό Χώρο. Ομοίως έχει
καταγράψει την ταυτότητα και τους τόπους παραμονής αυτών των ατόμων.
Ήταν δυσάρεστο επακόλουθο ότι: οι Ηλεκτρονικοί Αναλυτές Υποφύσεως
της Ο.Ε.Α., εκτός των φάσεων εκπομπής, έχουν καταγράψει και τις απλές
καθημερινές σκέψεις αυτών των ατόμων. Δυσάρεστο γιατί παραβιάσθηκε το
ιδιωτικό απόρρητο της σκέψεως αλλά και ευχάριστο διότι η πλήρης καταγραφή
αποδεικνύει την εσωτερική πάλη συνειδήσεως αυτών των ατόμων. Η Ο.Ε.Α.
έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα υποβοήθησής των γιά την υπερίσχυση του
θετικού μέρους των συνειδήσεών των.
Είναι ευνόητο γιά το νοήμονα αναγνώστη ότι σύμφωνα με το ισχύον
ποινικό και εθιμικό δίκαιο, τέτοια άτομα καταδικάζονται αμέσως ως
"δικτάτορες του πνεύματος", αν όχι "εγκληματικά στοιχεία", που φθάνουν
μέχρι τη δολοφονία άλλων ατόμων εξ αποστάσεως.
Συμφωνεί και η Ο.Ε.Α. με αυτούς τους χαρακτηρισμούς, αλλά σπεύδει
να αναγνωρίσει δύο ελαφρυντικά σε τέτοιου είδους "εγκληματικούς πομπούς"
εγκεφάλους:
1ον: Κανένα
απ'
αυτά
τα
άτομα
δε
γεννήθηκε
"εγκληματικός
εγκέφαλος", αλλά οδηγήθηκε στην κατάσταση αυτή από άλλους
ΠΟΜΠΟΥΣ,
που
πριν
αρχίσουν
την
"εγκληματική
μύηση",
παρουσιάστηκαν στον υποψήφιο "εγκληματία" επικαλούμενοι το
θετικό μέρος της συνειδήσεώς του. Αυτοί οι ΠΟΜΠΟΙ δεν είναι
γήινοι εγκέφαλοι, όπως αποδείχθηκε στα MONITOR και στους
Ηλεκτρονικούς Εκτυπωτές Γραμμικήε Σκέψεως, που οι τεχνικοί της
Ο.Ε.Α. χρησιμοποίησαν σαν τερματικά των Αναλυτών Συχνοτήτων
Υποφύσεως.
2ον: Όλα τα άτομα "εγκληματικοί πομποί", μηδενός εξαιρουμένου,
αδυνατούν να ενεργήσουν διαφορετικά, διότι η υποταγή τους στη
θέληση των ΠΟΜΠΩΝ δεσμεύεται με όρκο ζωής ή θανάτου, που τους
ζητήθηκε όταν οι ΠΟΜΠΟΙ εξέπεμπαν μόνο στο θετικό μέρος της
συνειδήσεως του υποψήφιου "εγκληματία". Στη συνέχεια η πλήρης
κοινωνική απομόνωση αυτών των ατόμων και η παράλληλη απόλυτη
εξάρτηση και βαθμιαία πειθαρχία σε κάποια Μυστική Εταιρεία ή
Μονή ή Σχολή ή Ραββινικό κέντρο, καθιστά αδύνατη την επιστροφή
αυτών των ατόμων σε πνευματική ελευθερία.

ΙΔΕ ΣΕΛΙΔΑ ΙΑ-120 παροντοσ

Η Ο.Ε.Α. οφείλει ή να αποδείξει ότι υπάρχουν όντως αυτά τα δύο
ελαφρυντικά ή διαφορετικά πρέπει να δώσει τον ονομαστικό κατάλογο αυτών
των ατόμων στο πλήθος γιά λυντσάρισμα αυτοδικίας, εφ' όσον και οι
αξιωματούχοι της Δικαιοσύνης βρίσκονται κάτω από την επιρροή τους.
Στο σημείο αυτό οι συντάκτες επικαλούνται την απόλυτη ψυχραιμία του
αναγνώστη γιά τα όσα θα του γίνουν γνωστά στη συνέχεια.
Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Τα όσα θα γραφούν στη
συνέχεια δεν πρέπει να προκαλέσουν πανικό στον αναγνώστη, διότι ΥΠΑΡΧΕΙ
ΛΥΣΗ ΔΙΕΞΟΔΟΥ, που θα παρατεθεί στο τέλος του κειμένου.
Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Με κανένα τρόπο δεν
πρέπει να πανικοβληθεί ο αναγνώστης με όσα ακολουθήσουν, διότι το
ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ, όπως θα αποδειχθεί στο τέλος του κειμένου.
Οι συντάκτες του κειμένου επαναλαμβάνουν: Ο φόβος και ο πανικός
είναι στοιχεία που ευνοούν την υποταγή του εγκεφάλου του αναγνώστη σε
ξένες θελήσεις.

ΙΑ9
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Οι περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί έως εδώ αφορούν σε εκπαιδευμένα
άτομα "πομπούς" ή "υπερπομπούς" που επηρεάζουν το συνειδητό ή το
υποσυνείδητο άλλων ατόμων. Επομένως δε μπορούμε να ομιλούμε γιά
"τεχνολογία" αλλά μόνο γιά επίκτητες ΦΥΣΙΚΕΣ ικανότητες.
Παρατηρήθηκε όμως στους Ηλεκτρονικούς Αναλυτές Συχνοτήτων Υποφύσεως
της Ο.Ε.Α. ότι κανένας από τους ανωτέρω "πομπούς" δε διαθέτει ικανότητες
εκπομπής συχνοτήτων πέραν από τις περιλαμβανόμενες στο φάσμα C, σε σημείο
και ένταση ικανή να επηρεάσει άλλα άτομα.
Κλήθηκαν τότε οι χειριστές των ηλεκτρονικών οργάνων να λύσουν ένα
αλλοπρόσαλλο αίνιγμα που προέκυψε από την καταγραφή συχνοτήτων από CX106
έως CX1018, που η τρομακτική τους ένταση δήλωνε ότι συμβαίνουν δύο τινά:
1ον: Ότι προέρχονται από εγκεφάλους όντων με εγκεφαλικό όγκο ένα
εκατομμύριο φορές μεγαλύτερο του ανθρώπινου εγκεφάλου.
2ον: Ότι προέρχονται από τεχνολογία "ενισχυτών πομπών" που με
ηλεκτρονικά μέσα ενισχύουν τα αρχικά ασθενή εγκεφαλικά σήματα
και συχνότητες του χειριστού τους.
Τέτοια τεχνολογία βρίσκεται ήδη στο πειραματικό στάδιο στις Η.Π.Α.
και ΕΣΣΔ από εβραϊκής καταγωγής Αμερικανούς και Ρώσσους. Ομοίως βρίσκεται
σε πειραματικό στάδιο στην Ελβετία υπό την κατεύθυνση κάποιου βουδιστού
γκούρου ειδικού σε εκπομπές συχνοτήτων εγκεφάλου. Τα συγκεντρωμένα
ρωσσικά πειράματα γίνονται στο υπέδαφος της Εξωτερικής Μογγολίας και τα
αντίστοιχα αμερικανικά σε διεσπαρμένα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α.
Οι Ηλεκτρονικοί Αναλυτές Συχνοτήτων της Ο.Ε.Α. έχουν εντοπίσει σε
ευθεία γραμμή μέσω της γήινης μάζας αυτά τα στίγματα της παρανοϊκής
δραστηριότητος, λόγω ικανότητος των συχνοτήτων CX106 και άνω, να
διαπερνούν την ύλη χωρίς καμμία απορρόφηση, όπως συμβαίνει με τις
συχνότητες ταχυτήτων C. Έχουν επίσης καταγραφεί οι σκέψεις και οι
διάλογοι των εκεί ερευνητών σε αγγλική, εβραϊκή και ρωσσική γλώσσα ως
επίσης και σε αρχαία μογγολική διάλεκτο.
Οι τρείς πρώτες γλώσσες είναι κατανοητές από το Τμήμα Γλωσσολογίας
της Ο.Ε.Α., η τέταρτη όχι. Μπορεί όμως να υποτεθεί η χρήση της αρχαίας
Μογγολικής, λαμβάνοντας υπ' όψιν την κοινή μογγολική προέλευση Μογγόλων
και Εβραίων από Ατλάντεια προέλευση και δεδομένου ότι στην Ύπατη
Τεκτονική Στοά Τελειοποιήσεως συμμετέχουν και Μογγόλοι μεμυημένοι Χάν και
εβραίοι αρχιραββίνοι. Η Στοά Τελειοποιήσεως ονομάζεται ORDO ADEPTIS
ATLANTIS δηλαδή ΤΑΞΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ και οι διάλογοι και οι σκέψεις των
μελών της έχουν επίσης καταγραφεί από τα MONITOR των εργαστηρίων της
Ο.Ε.Α.
Ούτε όμως τα κέντρα αυτών των ερευνών ούτε τα κέντρα συνεδριάσεων
της ORDO ADEPTIS ATLANTIS εκπέμπουν ή εξέπεμπαν ποτέ στις τρομακτικές
εντάσεις που εκπέμπονται οι συχνότητες από CX106 και άνω.
Έτσι και οι δύο αρχικά αναφερθείσες πιθανές πηγές αποκλείστηκαν
μετά από εστίαση των Αναλυτών Συχνοτήτων άνω των ταχυτήτων CX106 σε όλη
τη γήινη επιφάνεια, μέσω της "διαφανούς" γήινης μάζας.
Η έρευνα σταμάτησε μέχρι την ημέρα που το Τμήμα Γεωλογίας της
Ο.Ε.Α. που είχε παραλάβει τους Αναλυτές Συχνοτήτων γιά "ακτινογράφηση"
και "αξονική τομογραφία" του εσωτερικού της γήινης σφαίρας, ανέφερε κάτι
που φαινόταν απίστευτο.
Στο εσωτερικό του πλανήτου, κάτω από το φλοιό σε βάθος 15 έως 200
χιλιομέτρων, υπάρχουν κενά στερεάς ύλης, με μορφή γιγαντιαίων σπηλαίων
συνδεομένων μεταξύ τους με διαδρόμους και τεθλασμένες κανονικής
γεωμετρίας.
Στις πρώτες εστιάσεις υπήρξε αδύνατο να διακριθεί οτιδήποτε εκτός
της συγκλονιστικής διαπιστώσεως ότι μερικά από αυτά τα σπήλαια ήταν
ΠΟΜΠΟΙ ισχυρότατων εκπομπών συχνοτήτων υποφύσεως που στα MONITOR απέδιδαν
γραμμική λήψη και γραφή όλων των γνωστών γλωσσών του πλανήτη.
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΙΑ10
ΗΓΕΣΙΑ Ο.Ε.Α ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΣΩ ΥΦΗΓΕΣΙΑΣ Ο.Ε.Α. ΒΟΛΟΥ ...... ΠΡΟΣ ............ ΓΕΣ, ΓΕΝ ,ΓΕΑ, ΓΕΕΘΑ
ΑΘΗΝΑΙ
Αξιότιμοι Κύριοι,
Μέσω της ιδίας οδού Υφηγεσίας Ο.Ε.Α. Βόλου, κρίνουμε σκόπιμη την
ενημέρωσή σας σε θέματα που άπτονται της "επιστημονικής ανακοινώσεως"
Γιουτζίν Μαλόρ και της παραλλήλου ανακοινώσεως της NASA.
Το κύριο κριτήριο αποστολής της παρούσης είναι από πλευράς Ο.Ε.Α.,
ότι πριν από τις πλήρεις αναλύσεις που ετοιμάζει γιά το ΓΕΕΘΑ, πρέπει να
συντομεύσει τους χρόνους ανακοίνωσης των ερευνών της, δεδομένου ότι
ανάλογη επιτάχυνση "ανακοινώσεων" τεκταίνεται στους κόλπους της NASA, με
σκοπό τον αποπροσανατολισμό Αρχών και πολιτών όλων των επικρατειών σε ότι
αφορά "στρατηγικές ανακατατάξεις" στον εγγύς διαστημικό χώρο.
1ον: Γίνεται γνωστό στο ΓΕΕΘΑ ότι η τεχνολογία της Ο.Ε.Α. επέτρεψε
από το 1978 την "ακτινογράφηση" του εσωτερικού της Σελήνης, με
καταγραφείς γενικών ταχυτήτων διαβαθμισμένων στα CX1012. Ως εισερχόμενη
ακτινοβολία από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, θεωρήθηκε η μέση συχνότητα
των τριτοβάθμιων ταχυτήτων με την υπόθεση ότι είναι "ομοιογενής" ως
προερχόμενη από ουδέτερη εξωγαλαξιακή περιοχή.
Η ακτινογράφηση απεικονίζει σφαιρικό σώμα εξ ολοκλήρου μεταλλικής
συστάσεως, το οποίο έχει μεταλλικά τοιχώματα πάχους 30-40 χιλιομέτρων που
περιβάλλονται από γαιωδαιτικό πλέγμα μεταλλικών ράβδων πλάτους-διαμέτρου
500 μέτρων και μήκους 25 έως 100 χιλιομέτρων. Το εξωτερικό στρώμα των
ράβδων-δοκών έχει βάθος από 5 έως 6 χιλιόμετρα. Πάνω στη σφαιρική
επιφάνεια και επί της αθέατης πλευράς υπάρχει συσσώρευση μάζης μετάλλου
σε τρόπο ώστε η σεληνιακή επιφάνεια να μπορεί να θεωρηθεί ωώδης.
Το εσωτερικό της σελήνης είναι κενό και περιέχει διαμορφωμένα
μεταλλικά επίπεδα, κάθετα στον άξονα περιστροφής και απέχοντα μεταξύ τους
30 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο. Τα μεταλλικά επίπεδα τέμνονται από
μεταλλικούς κυλίνδρους ομόκεντρους προς τον άξονα περιστροφής και με
διαφορά ακτίνος 8 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο. Στο κέντρο της μεταλλικής
δομής υπάρχουν συστοιχίες μεταλλικών συμπαγών μαζών που λόγω ισχυρών
εκπομπών
ακτινοβολίας
δευτερογενών
ταχυτήτων
CX106,
ομοιάζουν
με
συστοιχίες πυρηνικών αντιδραστήρων.
Η υπόλοιπη εξαιρετικά πολύπλοκη εσωτερική αρχιτεκτονική δεν
ενδιαφέρει το ΓΕΕΘΑ. Εξωτερικά το μεταλλικό ωοειδές είναι γενικώς
καλυμμένο από ακανόνιστες μάζες αδρανούς υλικού-βράχου, εκτός των
τμημάτων επιφανείας "θαλασσών" που δεν καλύπτονται από το πλέγμα των
δοκών-ράβδων, αλλά από πρόσθετη συμπαγή μάζα μετάλλου πάχους 12
χιλιομέτρων, υπό τύπον δίσκων κυκλικών των οποίων η εξωτερική επιφάνεια
βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το γεωδαιτικό πλέγμα δοκών ή το υπερβαίνει
κατά 6 χιλιόμετρα. Στα ενισχυμένα αυτά σημεία συνολικού πάχους φλοιού 42
-52 χιλιομέτρων είναι διανοιγμένες στο συμπαγές μέταλλο "οπές" στις
οποίες παρατηρήθηκε εμφανέστατα είσοδος και έξοδος μεταλλικών σκαφών.
Οι εσωτερικοί χώροι που ορίζονται από την τομή των μεταλλικών
επιπέδων και κυλίνδρων, πλαισιώνονται από μηχανικές κατασκευές απίθανων
διαστάσεων, τις οποίες οι φυσικοί της Ο.Ε.Α. αδυνατούν να συσχετίσουν με
οποιαδήποτε γνωστή τεχνολογία και μηχανολογία.
Σχόλια
και
συμπεράσματα
που
προέρχονται
από
το
χώρο
του
συναισθήματος του αναγνώστη της παρούσης περιττεύουν. Επικαλούμεθα
επαναφορά του αναγνώστη το χώρο της στείρας λογικής γιά να κρίνει τα
κατωτέρω:
α- Τα MONITOR των Ηλεκτρονικών Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως της
Ο.Ε.Α. κατέγραψαν εντολές διανοητικού ελέγχου προερχόμενες από μηχανικές
εγκαταστάσεις εσωτερικού της Σελήνης, σε εντάσεις τρομακτικές γιά ανοχές

ΙΑ11
γήινων εγκεφάλων. Καταγράφηκαν 108 συχνότητες που εκπέμπουν συνθήματα
"μαζικής υστερίας" σε αντίστοιχες 108 γλώσσες του πλανήτη Γή. Τα
συνθήματα "μαζικής υστερίας" περιλαμβάνουν εντολές γιά θρησκευτική,
πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική συμπεριφορά επιστημώντεχνών-τεχνολογίας προς τα έθνη του πλανήτη. Περιλαμβάνουν εντολές
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ φύσεως προς όλα τα έθνη του πλανήτου.
Περιλαμβάνουν εντολές προς U.S.A. και προς U.S.S.R. και λοιπούς
συνασπισμούς. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα αναφέρουμε διανοητικές εντολές 107
γλωσσών πλήν της ελληνικής:
"Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ"
"ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΛΛΑΡ"
"ΣΤΕΛΛΑΡ ΙΣΟΝ 666"
"Η ΕΛΛΑΣ-ΣΤΕΛΛΑΡ ΘΑ ΗΓΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ"
"ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ"
"ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΝΕΚΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ"
"ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ"
"ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΗΓΗΘΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"
"ΟΤΑΝ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΦΕΡΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ"
"Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΗΡΙΟ"
"Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ"
"Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ"
"Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 7 ΧΡΟΝΙΑ"
"ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ"
"Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΡΩΣΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΜΕ ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΑ"
"Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ"
"ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ"
"ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ"
"Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ"
"Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΓΙΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ
ΣΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ"
"ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ"
"ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ"
"Ο ΙΕΧΩΒΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ"
"Ο ΙΕΧΩΒΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ"
"ΕΛΗΞΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ"
"Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΩΔΗΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΗΣ"
"ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΕΙΣ"
"Ο ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ"
"Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ"
"ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΝΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΟΛΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ"
"ΠΡΙΝ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΞΑΣΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ"
"ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΓΕΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"
"ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΗΓΕΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΦΑΣΙΣΜΟΥ"
"ΤΟ 1988 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"
"Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ"
"Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΓΙΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ"
"Η ΑΝΩ ΛΕΒΑΝΙΑ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΛΕΒΑΝΙΑ"
"Η ΑΝΩ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ"
"Ο ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ"
"Η ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ"
"ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ
ΣΑΛΗΜ"
"ΑΝΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ"
"ΑΝΩ ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΕΣΟΥΓΙΑΧ ΛΕΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΕΣΟΥΓΙΑΧ ΛΕΒΑΝΙΑ"
"ΑΝΩ ΕΛΟΧΑ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΛΟΧΑ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ"

ΙΑ12
"ΑΝΩ ΕΛΟΧΙΜ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΛΟΧΙΜ ΚΟΥΝ ΣΙΟΝ"
"ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΚΟΥΝ ΣΑΛΗΜ" κλπ.
"ΛΑΜΑ ΡΑΜΠΙ ΑΛ ΑΡΝΤΙ ΝΤΙΝΙΕΝ ΤΑΒ ΟΥΡΕΣΑΛΛΙΜ"

Τα συμπεράσματα και τα σχόλια του αναγνώστη που προέρχονται από το
χώρο της λογικής αφορούν τον αναγνώστη και μόνον αυτόν. Το τμήμα
Γλωσσολογίας και Συγκριτικής Θρησκειολογίας της Ο.Ε.Α. σχολιάζει μόνον τη
γλωσσολογική προέλευση των τελευταίων τηλεπαθητικών συνθημάτων-εντολών.
Πρόκειται γιά λέξεις που προέρχονται από τη γενέτειρα της εβραϊκής
γλώσσης, ΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Είναι πλήρως μεταφράσιμες και στην τελευταία
παράγραφο σημαίνουν "Ο μέγας ραβί-διδάσκαλος, η πηγή-άρτος ζωής βασιλεύει
στην Ιερουσαλήμ".
Το ανωτέρω τηλεπαθητικό μήνυμα συσχετίζεται με το καταγραφέν στα
εκτυπωτικά των MONITOR μόνο σε εβραϊκή γλώσσα: "Μέτατρον ασμοντάι
γιεχοβαχάι κούν λεβάνια σαλήμ" και "Ασμοντάι τζεντάι κούν λεβάνια σαλήμ".
Γιά την εβραϊκή γλώσσα "λεβάνια" σημαίνει Σελήνη.
Παρά τις προσπάθειες του Τμήματος Φυσικής της Ο.Ε.Α. στάθηκε
αδύνατον να εστιασθούν κραδασμοί-συχνότητες που παράγονται από το
εσωτερικό της σελήνης, προερχόμενες από συνομιλίες όντων στο εσωτερικό. Ο
θώρακας των 40 χιλιομέτρων μετάλλου κράματος τιτανίου-Ti, χρωμίου-Cr,
σιδήρου-Fe,
νικελίου-Ni,
υττρίου-Y,
ζιρκονίου-Zr,
μολυβδαινίου-Mo,
ρουθηνίου-Ru, παλλαδίου-Pd που κατέγραψαν οι φασματογράφοι στους δίσκους
των "θαλασσών", αν και θεωρητικά είναι ιδανικός αγωγός ηχητικών κυμάτων,
παρουσιάζει τέτοια απορρόφηση ώστε η σελήνη να βγάζει στο εξωτερικό της
μόνον
κραδασμούς-συχνότητες
από
λειτουργία
βαρέων
μηχανολογικών
εγκαταστάσεων του εσωτερικού της.
Οι αποκωδικοποιημένες όμως ραδιοεπικοινωνίες μεταξύ σελήνης-σκαφών
της και μεταξύ σκαφών της-σκαφών της, που ανέλυσε ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής της Ο.Ε.Α., δίδουν σαν γλώσσα επικοινωνίας την αρχαία ΕΒΡΑΪΚΗ
με παραλλαγή πολύπλοκου συντακτικού και αυξημένο λεξιλόγιο κατά 1200%.
Είναι αδύνατον γιά την Ο.Ε.Α. να μεταφράσει αυτόν τον όγκο του άγνωστου
λεξιλογίου, αν και μερικές από τις ακατανόητες λέξεις είναι σαφώς σύνθετα
παράγωγα
γνωστών
ερμηνεύσιμων
ΕΒΡΑΪΚΩΝ
λέξεων.
Υποθέτουμε
ότι
περιλαμβάνονται τεχνικοί όροι και γενικευμένες έννοιες που φυσιολογικά
λείπουν από το ΕΒΡΑΪΚΟ λεξιλόγιο, διότι η γνώση και η νοημοσύνη των
γήινων που χρησιμοποιούσαν αυτήν τη γλώσσα πριν από 3000 χρόνια, δεν
επέτρεπε την κατανόησή τους.
Οι ανωτέρω ραδιοεπικοινωνίες καταγράφηκαν σε τρείς μορφές εκπομπής:
Γραμμική εκπομπή μίας διαστάσεως που αντιστοιχεί στις δικές μας
ραδιοφωνικές εκπομπές, Επιφανειακή εκπομπή δύο διαστάσεων που αντιστοιχεί
στις δικές μας τηλεοπτικές εκπομπές και Ογκομετρική εκπομπή τριών
διαστάσεων που δεν αντιστοιχεί σε γήινη τεχνολογία, είναι δε δυνατόν να
αποδωθεί με διαμορφωμένους ολογραφικούς δέκτες LASER που "οδηγούνται" από
εξαπολική κεραία έξι δωδεκαέδρων λήψεως.
Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι τα σεληνιακά σκάφη και η ΣΕΛΗΝΗ διαθέτουν
γιά τις μεταξύ των επικοινωνίες, πομπούς και δέκτες στερεοσκοπικής
τηλεοράσεως. Τέτοιες "τρίτης κατηγορίας" εκπομπές έχει καταγράψει η
Ο.Ε.Α. σε οπτικοακουστικούς "διαλόγους" μεταξύ εσωτερικών πληρωμάτων
Σελήνης και πληρωμάτων έξωθεν ευρισκομένων σκαφών, σε διαμορφωμένα κοινά
VIDEO και κασσέτες TV.
Η σύγκριση και αντιστοιχία των λέξεων-ήχων που συνοδεύουν την
εκπομπή στερεοσκοπικών εκπομπών με τις εικόνες, έδωσαν τη δυνατότητα
στους γλωσσολόγους της Ο.Ε.Α. να ερμηνεύσουν μέχρι τώρα το 30% του ολικού
λεξιλογίου που χρησιμοποιούν τα πληρώματα όλων των ειδικοτήτων στο
εσωτερικό της Σελήνης. Το υπόλοιπο 70% είναι κατά μέγιστο ποσοστό
κατανοητό, όχι σαν συγκεκριμένο λεξιλόγιο, αλλά σαν "στερεότυπο
φρασεολόγιο"
που
αντιστοιχεί
σε
ορισμένες
ενέργειες,
προθέσεις,
διαθέσεις, επεμβάσεις κλπ. που παρατηρούνται στις εκπεμπόμενες εικόνες.
Το τμήμα Γλωσσολογίας της Ο.Ε.Α. πιστεύει ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής

ΙΑ13
που χρησιμοποιεί θα έχει "λύσει" έως το 1986 όλο το άκρως περίπλοκο
συντακτικό και λεξιλόγιο των πληρωμάτων της Σελήνης, εκτός των όρων που
υπερβαίνουν τη γήινη ικανότητα γενικευμένων επιστημονικών εννοιών που
αφορούν σε "ακατανόητη" τεχνολογία.
Εν πάσει περιπτώσει, οι μέχρις εδώ καταγραφείσες σκηνές του
εσωτερικού της Σελήνης είναι ασύλληπτες ακόμη και γιά τη φαντασία του
μεγαλύτερου γήινου συγγραφέα μυθιστορημάτων. Η Ο.Ε.Α. αποκλείει την
επίδειξη αυτών των εγγραφών ακόμη και στα μέλη της και στα μέλη της
Υφηγεσίας της, εξαιρουμένων μόνον των ειδικών ερευνητών που σχετίζονται
άμεσα με τον χειρισμό των οργάνων ανιχνεύσεως και της Ηγεσίας της.
Η αιτία αυτού του απορρήτου είναι ότι ένας απροετοίμαστος γήινος
εγκέφαλος, όταν φορτισθεί απότομα με παραστάσεις και έννοιες που
ανατρέπουν την αποκτηθείσα γνώση και "λογική", παραλύει και χάνει τελείως
την ισορροπία του.
Φροντίζουμε ώστε η παρούσα να μην καταλήξει στα χέρια ατόμων
εντελώς "αμύητων" διότι προορίζεται γιά άτομα που έχουν τα κάτωθι δύο
χαρακτηριστικά: Πρώτον, άτομα που χειρίζονται εξουσία και δεύτερον, άτομα
που έχουν γνώση της Κάμπαλα από Τεκτονική ή άλλη πηγή.
Πριν
ο
αναγνώστης
απορήσει
γιά
το
δεύτερο
χαρακτηριστικό,
πληροφορείται αμέσως ότι όλη η σημειολογία της Κάμπαλα, όλοι οι
συνδυασμοί συμβόλων της Κάμπαλα, ακόμη και αυτούς που τα MONITOR της
Ο.Ε.Α. κατέγραψαν όταν οι Ηλεκτρονικοί Ανιχνευτές Συχνοτήτων Υποφύσεως
ανέλυσαν κύματα σκέψεων των "θαυματουργών ραββίνων" Χασσινείμ, ΟΛΑ ΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ, ΗΧΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ βρίσκονται
χαραγμένα και αναρτημένα σε πίνακες σ' όλους τους εσωτερικούς χώρους της
Σελήνης.
Από τις παρατηρήσεις των MONITOR εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα
πληρώματα της Σελήνης παράγουν-υλοποιούν ή καταστρέφουν-εξαϋλώνουν
οποιοδήποτε χημικό στοιχείο, ανόργανη ή οργανική χημική ένωση θελήσουν,
παράγοντας και εστιάζοντας συνδυασμούς κραδασμών ή αντικραδασμών από την
ηχητική περιοχή μέχρι τα υπερβραχέα ραδιοκύματα του φάσματος C.
Η Ο.Ε.Α. μελετώντας τις αντιστοιχίες, κατέγραψε γιά το ηχητικό
πεδίο 108 κραδασμούς-συχνότητες και 108 αντικραδασμούς-αντισυχνότητες.
Γιά τους άκρως μεμυημένους στην Κάμπαλα παραθέτουμε την παρατήρηση
ότι
οι
108
συχνότητες-κραδασμοί
κατανέμονται
σε
36
σπειροειδώς
δεξιόστροφους,
σε
36
"ευθείς
στατικούς"
και
σε
36
σπειροειδώς
αριστερόστροφους. Ομοίως κατανέμονται οι 108 αντισυχνότητες.
Οι 108 κραδασμοί αντιστοιχούν σε 108 χημικά καθαρά στοιχεία
αρχίζοντας από το Υδρογόνο και φθάνοντας στο Κουρτσατόβιον 104KU267 και
προσθέτοντας τέσσερα ακόμη στοιχεία με χαρακτηριστικά 105GP263, 106ΔΗ264,
268
, 108ΑΠ270. Το 109ον στοιχείο αμέσως μετά τη δημιουργία του υφίσταται
107ΠΥ
συρρίκνωση μάζης κατά 106 και με ταχύτητες CX106 κατευθύνεται προς το
ισχυρότερο πλησίον κέντρο "βαρύτητος". (ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ).
Αν και αγνοούσε το κέντρο των ερευνητών μας αυτούς τους μηχανισμούς
των κραδασμών, τελικά κατόρθωσε να δημιουργήσει και να εξαϋλώσει ύλη από
το στοιχείο "1" έως το "108" εστιάζοντας γεωμετρικά αυξανόμενες
συχνότητες, με βάση της συχνότητες παλμών RESONANCE των ατόμων κάθε
στοιχείου. Το όμοιο συνέβη όταν γιά να παραχθούν ανόργανες ή οργανικές
ενώσεις χημικών στοιχείων -ή να διαλυθούν στα συνθέτοντα μέρη-,
εστιάστηκαν συνδυασμοί των ανωτέρω ιδιοσυχνοτήτων κατά ορισμένη διαδοχή
και "αντιδιαδοχή".
Τελικώς στα εργαστήρια βιολογίας της Ο.Ε.Α. φθάσαμε στο σημείο να
συνθέσουμε σύνθετα οργανικά αμινοξέα και σύνθετες οργανικές βάσεις
πανίδος και χλωρίδος με τις ίδιες μεθόδους εστιάσεως ορισμένων συνδυασμών
κραδασμών.
Τα ανωτέρω δε γράφονται γιά επίδειξη γνώσεως της Ο.Ε.Α., αλλά γιά
τους εξής λόγους:

ΙΑ14
Α: Γιά να απομυθοποιήσει ο αναγνώστης το μαγικό χαρακτήρα της
Κάμπαλα και επομένως να απαλλαγεί από την εξουσία και την ψυχολογική
εξάρτηση και καταπίεση που του επιβάλλεται από τους, κατά κανόνα εβραίους
ραββίνους, κατόχους και δασκάλους της Κάμπαλα. Ορισμένοι συνδυασμοί
συχνοτήτων μπορούν να προκαλέσουν αντιστροφή βαρύτητας, να προκαλέσουν
ψευδείς αισθήσεις και ολογραφικά οράματα σε "αμύητους", να προκαλέσουν
ασθένειες ή θεραπείες μέσω δημιουργίας συγκεκριμένων οργανικών ενώσεων σε
σώματα "αμυήτων", να προκαλέσουν φυσικά φαινόμενα σεισμών, καταιγίδων,
εμπρησμού, πλημμυρών κλπ. Η Ο.Ε.Α. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν κάποιος
ή κάποιοι κατέχουν πλήρως όλους τους μαθηματικούς συνδυασμούς των
συχνοτήτων RESONANCE των χημικών στοιχείων και των ετεροπολικών και
ομοιοπολικών χημικών ενώσεων, είναι δυνατόν να γελοιποιήσουν κάθε
ραββίνο, ραββινίσκο και υποραββινίσκο δάσκαλο της Κάμπαλα.
Β: Γιά να αρχίσει ο αναγνώστης να ερευνά το ενδεχόμενο του να
δέχεται από πηγή τεχνολογίας τις "μαγικές" απαντήσεις που παίρνει όταν
θέτει ερωτήσεις "μαγικές" ή όταν "διατάζει τα πνεύματα" ή όταν "καλεί τα
πνεύματα", χρησιμοποιώντας "μαγικές λέξεις" και "μαγικά σύμβολα" της
αθλίας φιλολογίας της Κάμπαλα.
Γ: Γιά να αρχίσει ο αναγνώστης να ερευνά το ενδεχόμενο ότι "κάπου
ψηλότερα", τα νήματα που κινούν τις αθλιότητες των "θαυμάτων" του
τρυφερού ...Χριστούλη, τις αθλιότητες των "θαυμάτων" των τρυφερών
...Αγίων, τις αθλιότητες των "θαυμάτων" όλων των θρησκειών και τις
αθλιότητες των "θαυμάτων"
όλων των μυστικών εταιρειών, των μέντιουμ
κλπ., ενώνονται σε ένα κοινό νήμα, σ' ένα επιτελείο διανοητικού ελέγχου,
που φυσιολογικά θα πρέπει να είναι Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ.
Ποιά είναι η πηγή της αθλίας Κάμπαλα, αγαπητέ Έλληνα αναγνώστη;
Μήπως είναι το "πνευματικό βασίλειο" όπως σου έμαθαν στο θρήσκευμα ή στη
Στοά που ανήκεις; Είναι πνεύματα αυτά που δέχονται ερωτήσεις ή
υπερευαίσθητες μηχανές λήψεως που συνοδεύονται από πανίσχυρους πομπούς
"συνδυασμών συχνοτήτων";
Οι ειδικοί τεχνικοί της Ο.Ε.Α. γιά να απαντήσουν σε αυτά τα
ερωτήματα έκαναν κάτι πολύ απλό. Συνδύασαν ώστε να συμπέσουν χρονικά οι
παρατηρήσεις και οι καταγραφείς Συχνοτήτων Υποφύσεως σε μικρή απόσταση
από
Τεκτονικές
Καμπαλιστικές
Συνεδριάσεις,
με
εστίαση
εξαπολικών
δωδεκαεδρικών κεραιών πάνω στους συμπαγείς μεταλλικούς δίσκους των
σεληνιακών "θαλασσών".
Τα αποτελέσματα υπήρξαν "εξωλογικά". Σε συγκεκριμένες σκέψεις ή
φράσεις των μελών της Καμπαλιστικής συνεδριάσεως που κατέγραφαν τα
MONITOR και τα εκτυπωτικά των Ανιχνευτών Συχνοτήτων Υποφύσεως υπό μορφή
ερωτήσεων, μετά από τρία έως πέντε δευτερόλεπτα, ένα συγκεκριμένο στίγμα
της Σελήνης εξέπεμπε σε φοβερές εντάσεις, συνδυασμό συχνοτήτων,
εστιασμένων σε τελική περιφέρεια τριών έως δέκα μέτρων πάνω στο οίκημα
που στέγαζε τη συνεδρίαση.
Οι
Ανιχνευτές
Συχνοτήτων
Υποφύσεως
κατέγραφαν
τις
νοητικές
αντιδράσεις των μελών της Καμπαλιστικής Συνεδριάσεως και τις συνέκριναν
με τη σεληνιακή "απάντηση". Τα αποτελέσματα της σύγκρισης είναι από
κωμικά έως τραγικά. Ορισμένοι από τους συνέδρους είχαν τη σκέψη ότι
επικοινωνούν απ' ευθείας με το "Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος", ορισμένοι
είχαν τη σκέψη ότι "τις δύο στήλες άναψε στον αέρα ο αρχάγγελος Μιχαήλ",
ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "το ίδιο μπορούν να κάνουν οι αρχάγγελοι
Αζαήλ και Αριήλ, δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο", ορισμένοι είχαν τη σκέψη
ότι "πρέπει να βρώ τρόπο να ζητήσω τη βοήθεια του Μιχαήλ γιά να πάρω το
Υπουργείο", ορισμένοι είχαν τη σκέψη ότι "πρέπει να μάθουν καλά την
Κάμπαλα γιά να βοηθήσει ο Αριήλ την επιχείρησή τους", ορισμένοι είχαν τη
σκέψη ότι "θα ζητήσουν από τον Μιχαήλ να τους πεί τον εραστή της συζύγου
τους" και ορισμένοι είχαν απλώς ...χεσθεί εκ του φόβου με επακόλουθο τη

ΙΑ15
διατάραξη του συνειδητού από υποκειμενικές εικόνες άσχετες με το
"σεληνιακό μύνημα" ή ολογραφικό όραμα.
Στο τέλος των συνεδριάσεων αυτών, η ομήγυρις των συνέδρων
αποτελούνταν από άτομα που με ορθολογικά κριτήρια, διακατέχονταν από
"λογικοφανή παράνοια", με τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό. Οι σκέψεις
"λογικοφανούς παράνοιας" συνοδευόταν από πανικό, τρόμο, φόβο και μερική
παράλυση των εγκεφαλικών λειτουργιών, με συνοδεύουσες παραισθήσεις.
Τα μέντιουμ-ενδιάμεσα, αυτών των συνεδριάσεων, είχαν πλήρη παράλυση
του συνειδητού και απώλεια ηλεκτρικής τάσεως του εγκεφάλου των, λόγω του
ότι εκτός της γενικής συχνότητος υποφύσεως των συνέδρων, το εστιαζόμενο
από τη Σελήνη μήνυμα περιείχε σε τρομακτική ένταση την ιδιοσυχνότητα
υποφύσεως του μέντιουμ.
Όμοιες συνδυαζόμενες παρατηρήσεις έγιναν σε εβραϊκές συναγωγές, σε
μονές του Αγίου Όρους από πλωτά παρατηρητήρια, σε κέντρα παραψυχολογίας,
σε ραββινικά κέντρα και σε χώρους κοινών επαγγελματιών μέντιουμ. Τα
καμπαλιστικά σύμβολα που χρησιμοποιούσαν οι σύνεδροι ως "κλείδα"
επικοινωνίας γιά να θέσουν κάποια ερώτηση στα "πνεύματα", αυξάνουν σε
πλήθος και ποικιλία με την ακόλουθη σειρά: ιδιώτες μέντιουμ επαγγελματίες μέντιουμ - παραψυχολόγοι μέντιουμ - τεκτονικές στοές
πρωτοβάθμιες ΜΤΜ - τεκτονικές στοές δευτεροβάθμιες ΟΤΟ - τεκτονικές στοές
τριτοβάθμιες ΑΟΑ - συναγωγές - ραββινικά κέντρα - Ομάς των 72 ΟΛΑΜ
ΜΠΕΡΙΘ.
Οι επιστήμονες της Ο.Ε.Α. δε θα ξεχάσουν ποτέ τους τερατώδεις
εγκληματικούς διαλόγους που διαμείβονται τηλεπαθητικά ανάμεσα στους 72
κυρίους Αγγλοσάξωνες και εβραίους που αποτελούν την πιο επίλεκτη μάφια
του πλανήτη. Αυτοί οι κύριοι των κυρίων που μεταδίδουν "προσωπικά"
τηλεπαθητικά μηνύματα του τύπου "πρέπει να επιταχύνουμε την κατερχόμενη
καμπύλη παρακμής των γήινων πολιτισμών γιατί έτσι μόνο θα επιταχύνουμε
την ανερχόμενη καμπύλη ακμής που θα ακολουθήσει", οι κύριοι των κυρίων
που επικαλούνται προσωπικά "τον μέγα Ασμοντάι Γιεχοβαχάι της Λεβάνια
ΣΙΟΝ", αυτοί οι "σοφώτεροι των σοφών" και οι ηλιθιότεροι των ηλιθίων, δε
γνωρίζουν
ακόμη
ότι
μια
φούχτα
Ελλήνων
επιστημόνων
τους
έχει
γελοιοποιήσει καταγράφοντας γιά χρόνια ολόκληρα την ατομική τους
ιδιοσυχνότητα σκέψεως, σε κοινές κασσέτες TV, που έχουν ήδη διανεμηθεί σε
εμπίστους επιστήμονες 108 χωρών σαν να επρόκειτο γιά κασσέτες των
διασημότερων αστέρων του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού "πορνό".
Θα το πληροφορηθούν μέσω της παρούσης, εφ' όσον είναι βέβαιο ότι
κάποιος από τους αποδέκτες θα το παραδώσει στους ιθύνοντες της
τριτοβάθμιας στοάς του και εφ' όσον είναι γνωστό στην Ο.Ε.Α. ότι δεν
υπάρχει ούτε μία τεκτονική στοά που να μην έχει έναν ανώτατο αξιωματούχο
ιουδαίο τουλάχιστον.
Μέσα στη διαβάθμιση γνώσεως της Κάμπαλα δεν αναφέρθηκαν οι
Ορθόδοξες Μητροπόλεις, οι Ορθόδοξοι Ναοί, οι Ορθόδοξες Μονές και τα
αντίστοιχα όλων των Χριστιανικών Δογμάτων ξένων χωρών με έμφαση στους
Πεντηκοστιανούς και τους Χριστιανούς Μάρτυρες του Ιεχωβά ή Γιεχοβαχάι και
τα αντίστοιχα όλων των υπαρκτών ασιατικών και αραβοειδών θρησκειών.
Στα ανωτέρω κανάλια, τα οποία κατά κανόνα είναι ανοικτά στην πλατιά
μάζα-όχλο, δεν υπάρχουν πλέον καμπαλιστικές επικλήσεις αλλά "προσευχές"
και "τελετουργίες". Η εντύπωση που προκαλεί στον ανυποψίαστο παρατηρητή
είναι ότι δεν υπάρχει καμμία σχέση ανάμεσα στις δυνάμεις που επικαλούνται
με την Κάμπαλα τα μέλη των Μυστικών Εταιρειών και τις δυνάμεις που
επικαλούνται τα μέλη των Επίσημων Θρησκευμάτων.
Αλλά τα ηλεκτρονικά όργανα δεν επιδέχονται υποκειμενικά κριτήρια.
Οι συνδυασμένες παρατηρήσεις επαναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια "προσευχών"
και "τελετών" όλων των υπαρκτών θρησκευμάτων με την ανεκτίμητη βοήθεια
ελλήνων ναυτικών που δέχτηκαν να φιλοξενήσουν στα υπερπόντια ταξίδια τους
τους ερευνητές και τα ηλεκτρονικά όργανα Ανιχνεύσεως Συχνοτήτων Υποφύσεως
της Ο.Ε.Α.

ΙΑ16
Το αποτέλεσμα αυτών των τοπικών καταγραφών ήταν η συγκλονιστική
διαπίστωση ότι σε κάθε τελετουργική ή μη προσευχή όλων των θρησκευμάτων
ανεξαιρέτως, υπήρχε πάντοτε το συγκεκριμένο στίγμα της Σελήνης που
"απαντά" με τις ίδιες συχνότητες και συνδυασμούς συχνοτήτων που
λαμβάνονται σαν "απαντήσεις" ερωτήσεων με Καμπαλιστικές μεθόδους.
Το φυσιολογικό ερώτημα που προκύπτει γιά κάποιον που ανήκει σε ένα
επίσημο θρήσκευμα ή σε ένα επίσημο θρήσκευμα και συγχρόνως σε κάποια
Μυστική Εταιρεία είναι: Γιατί τότε οι ιθύνοντες των επίσημων θρησκειών
"μέμφονται" τις μυστικές εταιρείες, τουλάχιστον εξωτερικά; Πώς είναι
δυνατόν να "απαντούν" οι ίδιες "δυνάμεις" εφ' όσον καλούνται με
διαφορετικό τυπικό και διαφορετικά ονόματα; Αν απαντούν οι ίδιες δυνάμεις
με διαφορετικά ονόματα, που τη μία φορά είναι ονόματα "κακών δαιμόνων"
και την άλλη φορά είναι ονόματα "καλών αγγέλων", που τη μία φορά είναι το
όνομα του "Χριστού" και την άλλη το όνομα του "Διαβόλου", δε σημαίνει
αυτό ότι κάποιος ή κάποιοι εμπαίζουν τον πληθυσμό όλου του πλανήτη;
Και με τι σκοπό γίνεται αυτό; Γιατί τόσες χιλιάδες χρόνια απάτης;
Τι ωφελούνται αυτοί που ασκούν μία τόσο τερατώδη διαχρονική και διατοπική
απάτη;
Έλληνα αναγνώστη, πριν σου παραθέσουμε τις απαντήσεις, θα σου
θυμήσουμε ένα απόφθεγμα του Εφέσιου προσωκρατικού φιλοσόφου Ηράκλειτου:
"ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΜΩΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΕΣ"

Το νόημα των λόγων του Ηράκλειτου δεν είναι "ανήθικο"-αμοραλιστικό. Αλλά
διείδε ότι εκτός από τις πράξεις που η Φύση και οι φυσικοί νόμοι-"μέτρα"
υποδεικνύουν ως "πρακτέες ή αποφευκτέες", ΚΑΠΟΙΟΙ δημιούργησαν στους
ανθρώπους πλαστές διπολικότητες καλού-κακού, αγαθού-αμαρτωλού, ηθικούανήθικου, με σκοπό την άσκηση εξουσίας ως ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ νομοθέτες του καλού
και του κακού, που γιά να κρατήσουν ζωντανή την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ διπολικότητα
και επομένως και την εξουσία τους, θα έπρεπε, αθέατοι, να φροντίζουν να
τροφοδοτούν το ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλό" και το ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "κακό" που επινόησαν,
εμφανίζοντας φανερούς "υπαλλήλους" τους που όμως θα "αλληλομισούνταν" σαν
εκπρόσωποι του "καλού" εναντίον εκπροσώπων του "κακού".
Τέτοιοι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ εξουσιαστές αναγκαστικά θα μετέτρεπαν τους
ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΛΟΥ σε τεχνητούς "ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΚΟΥ" και τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΚΟΥ σε τεχνητούς "ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΛΟΥ". Έτσι θα ήταν βέβαιοι ότι όταν
οι άνθρωποι εξ ενστίκτου θα έπρατταν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΛΟ, αυτό θα καταγραφόταν
σαν "αμάρτημα" και όταν οι άνθρωποι εξ ενστίκτου θα απέφευγαν το ΦΥΣΙΚΟ
ΚΑΚΟ, αυτό θα καταγραφόταν πάλι σαν "αμάρτημα".
Αντίθετα, όταν οι άνθρωποι από υπακοή στον ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ τεχνητό νόμο,
απέφευγαν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΛΟ, αυτό θα καταγραφόταν σαν "υπακοή και πράξη
καλού" και όταν οι άνθρωποι από υπακοή στον ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ τεχνητό νόμο,
έπρατταν το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΚΟ, αυτό θα καταγραφόταν πάλι σαν "υπακοή και πράξη
καλού".
Ο Ηράκλειτος διατύπωσε έναν ΑΠΟΛΥΤΟ ΝΟΜΟ που δεν επιδέχεται καμμία
εξαίρεση. Είπε: "ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΤΑΥΤΑ"
"ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΤΑΥΤΑ"

που σημαίνει ότι "τα ενάντια είναι ίδια". Ο νόμος αυτός σε ό,τι αφορά την
Αληθή Διπολικότητα ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ και ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΚΟΥ, σημαίνει ότι τα
ΦΥΣΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΠΟΥ
ΤΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙ.
Άρα τα ΠΛΑΣΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟΥ, ΕΝΟΣ
ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΤΑΞΗ.
Στο σημείο αυτό ζητούμε από τον "χριστιανό ορθόδοξο" και συγχρόνως
"τέκτονα" αναγνώστη να ανατρέξει στην πρώτη εντολή του "θεού" της
ιουδαιοχριστιανικής "Αγίας Γραφής" που δόθηκε στον "πρώτο άνθρωπο Αδάμ":

ΙΑ17
"Δεν θέλεις φάγει εκ του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού". Ο
νοήμων αναγνώστης δεν εννοεί "μήλα" που δίνουν γνώση αλλά "αρχεία γνώσεως
γραπτού
λόγου"
που
ήταν
"επιδεικτικά
απαγορευμένα"
και
επίσης
"επιδεικτικά εκτεθειμένα". Αυτή η υπερβολική επίδειξη ήταν ύποπτη και
σήμαινε ότι "κάτι δεν πήγαινε καλά με το "θεούλη" -διάβαζε "ιερατείο"".
Ήταν πράγματι αυτά τα αρχεία γνώσης του ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ ή μήπως
ήταν αρχεία "γνώσης" του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ με τα οποία ο
εξουσιαστής
"θεούλης"
-διάβαζε
"ιερατείο"σκόπευε
να
σερβίρει
ορεκτικώτερα
μέσω
της
"επιθυμίας
του
απαγορευμένου"
την
ΠΛΑΣΤΗ
ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ καταργώντας τη ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ;
Το αποτέλεσμα δείχνει τι έγινε. Ο "Αδάμ" -διάβαζε "η ανθρωπότητα"μόλις ...ενημερώθηκε από τη "γνώση" της οποίας κάποια παράγραφος
αποκαλούσε "αμαρτωλή" τη ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΟΤΗΤΑ, έσπευσε να φορέσει φύλλο
"συκής" γιατί έτσι έγραφαν τα "αρχεία γνώσης". Υποθέτουμε ότι τα
γεννητικά του όργανα πρήστηκαν γιατί η "συκή" όταν έρχεται σε επαφή με το
ανθρώπινο δέρμα, προκαλεί οδυνηρή φλεγμονή. Είναι το μόνο δένδρο που θα
ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί γιά ένδυμα. Εάν ο "Αδάμ" συνέχιζε να το
φοράει, σίγουρα θα αυτοευνουχιζόταν στη σάρκα και θα γινόταν ανίκανος γιά
σαρκική αναπαραγωγή. Μεταφορικώς θα γινόταν ανίκανος και γιά πνευματική
δημιουργία.
Αλλά ο "απαίσιος θεούλης" αφού πρώτα σαρκάζει ηλιθίως σαν να ήταν ο
έσχατος συμπαντικός μαλάκας λέγοντας: "και έγινε τώρα ο άνθρωπος ως είς
εξ ημών των θεών", φροντίζει να βγάλει την "συκήν" από το πέος του "Αδάμ"
δια να φύγουν οι πόνοι της φλεγμονής και με ...πατρική αγάπη ντύνει τον
ταλαίπωρο με "δέρματα προβάτων". Ούτε ευνουχισμός αλλά ούτε και
ελευθερία. Εις το εξής ο Αδάμ δια να γαμήσει θα έπρεπε να αποβλέπει και
να θεσμοποιεί τη σεξουαλική επαφή, μόνον μέσω του "δέρματος αμνού",
συμβόλου της "ηθικής" του "ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΜΝΟΥ Χριστού που θα ερχόταν γιά να
άρει την αμαρτία του Αδάμ". Τραγέλαφος.
Αλλά αν "η μηλιά" και τα πλαστά της αρχεία γνώσης δίδασκαν την ΠΑΡΑ
ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ "καλού και κακού", τότε πού βρισκόταν η γνώση της
ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και ΚΑΚΟΥ;
Ο "απαίσιος θεούλης" φανέρωσε τις αληθινές του προθέσεις όταν είπε:
"Ας διώξωμεν από τον Παράδεισο τον Αδάμ γιά να μην φάγει από το δένδρο
της ζωής και ζήσει". Εδώ ο νοήμων αναγνώστης δεν εννοεί δένδρο, αλλά τα
"αρχεία της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΕΩΣ του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και ΦΥΣΕΙ ΚΑΚΟΥ, κάπου
εκτεθειμένα στον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ των αρχαίων πολιτισμών.
Διότι η ανθρωπότητα-Αδάμ ήδη έτρωγε "εκ πάντων των δένδρων του
παραδείσου" και επομένως και από το δένδρο-αρχείο γνώσεων "της ζωής", που
ΠΡΟΫΠΗΡΧΕ του "θεούλη", διότι δημιουργήθηκε από ΑΛΛΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ
που έδιναν ελεύθερα στην ανθρωπότητα τη γνώση-δένδρο του ΦΥΣΕΙ ΚΑΛΟΥ και
του ΦΥΣΕΙ ΚΑΚΟΥ.
Οι φιλόλογοι της Ο.Ε.Α. "διόρθωσαν" το κείμενο της Γενέσεως της
"Αγίας Γραφής" ως εξής:
"Ο θεούλης μη δυνάμενος να ασκήσει εξουσία στην ανθρωπότητα διότι
τα έθνη ετρέφοντο από "το δένδρο της ζωής" που είχαν φυτέψει ΑΛΛΟΙ ΘΕΟΙ
ανώτεροι του "θεούλη" Γιεχοβαχάι και αρχαιότεροι του Γιεχοβαχάι,
αποφάσισε με το τέχνασμα "του απαγορευμένου", να οδηγήσει τη διψασμένη
γιά έρευνα ανθρωπότητα στο δένδρο-αρχείο γνώσεως του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλού
και κακού".
Έτσι ίδρυσε οργανώσεις "όφεις" που θα αναλάμβαναν το MARKETING
διασπείροντας ειδήσεις ότι "όσοι φάγουν από το δένδρο-αρχείο γνώσεων του
ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ καλού και κακού θα γίνονταν θεοί.
Οι οργανώσεις "όφεις" είχαν εντολή απο το "θεούλη" να δελεάσουν το
θήλυ γένος ως φύσει ανεγκέφαλο και φύσει υλιστικό και φύσει ρέπον σε
πιθηκισμούς και καινοτομίες.

ΙΑ18
Έτσι
δημιουργήθηκαν
"θήλεα
ιερατεία"
με
άξονα
λατρείας
το
τελετουργικό γαμίσι και τον τελετουργικό υλισμό και την τελετουργική
μαγεία, παραλλαγή της Κάμπαλα.
Τα "θήλεα ιερατεία" πρότειναν το "μήλο" της λατρείας του φύλου και
του υλισμού στα άρρενα ιερατεία που συντηρούσαν και διατηρούσαν τη ΦΥΣΕΙ
ΓΝΩΣΗ των ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΝ και των ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ.
(ΘΗΛΕΑ=ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ, ΑΡΡΕΝΑ=ΗΛΙΑΚΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ)
Τα άρρενα ιερατεία δέχτηκαν αυτή την αντικατάσταση της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ
από τη νέα ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ. Έτσι εγκατέλειψαν το Απολλώνειο πνεύμα της
Χρυσής Τομής ανάμεσα στις πνευματικές απολαύσεις και τις σεξοϋλιστικές
απολαύσεις, ρίχνοντας το βάρος του Απολλώνειου Ζυγού προς την πλευρά της
ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ γνώσεως.
Αυτό έπραξε το Ιερατείο Ελευσίνος προς μέγιστη αγανάκτηση του
Ιερατείου Δελφών που μέχρι την τελευταία στιγμή πριν καταστραφεί από τους
ιουδαιοχριστιανούς του ανθελληνικού Βυζαντίου δήλωνε με τον τελευταίο
χρησμό της Πυθίας ότι "ο Απόλλων θα ξαναέλθει και αυτή τη φορά θα είναι
γιά ΠΑΝΤΑ".
Οι συνέπειες της μεταστροφής που δέχτηκαν τα άρρενα ιερατεία ήταν
φοβερές γιά τα έθνη και τους πολιτισμούς τους. Οι ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ της ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ, της Ανατολικής Μεσοποταμίας, της Ασσυρίας, της
Βαβυλώνος, της Περσίας, της Ελλάδος, της Ρώμης, της Μεγάλης Βρεττανίας,
των U.S.A. μαζί με τα προς ανατολάς φυσικά πολιτισμικά τους δίπολα,
μετετράπησαν σε ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΕΣ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ, έρμαια στο σαρκασμό του
"θεούλη".
Και όταν ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ τα άρρενα ιερατεία κατάλαβαν το λάθος της
υπερβολικής εντρύφησης στις σεξοϋλιστικές τελετουργίες, αναζήτησαν στο
ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ αρχείο γνώσεως του "θεούλη", το φάρμακο της πνευματικής τους
στέρησης και ασθένειας. Στη σελίδα περί φαρμάκων έγραφε:
α) "Τα γεννητικά όργανα είναι αμάρτημα να λειτουργούν και να
φαίνονται, καλύψτε τα γεννητικά όργανα με φύλλα συκής που προκαλούν
στείρωση και ανικανότητα γιά αναπαραγωγή.
β) Τα αισθήματα της καρδιάς του Απολλώνειου ηλιακού πλέγματος είναι
αμάρτημα να λειτουργούν και να φαίνονται, καλύψτε τα αισθήματα με
πρωτόκολλα
συμπεριφοράς
που
προκαλούν
αισθηματική
στείρωση
και
ανικανότητα γιά δημιουργία ΤΕΧΝΩΝ και Απολλώνειας Αρμονίας.
γ) Η ελεύθερη έρευνα σκέψεων του εγκεφάλου είναι αμάρτημα να
λετουργεί και να εκδηλώνεται, καλύψτε τις σκέψεις σας με πειθαρχημένες
δογματικές ιδεολογίες και θρησκείες που προκαλούν πνευματική στείρωση και
ανικανότητα γιά δημιουργία ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ και ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ.
Καλύψτε τα όλα αυτά αμέσως γιατί είδατε τι πάθατε όταν τα
χρησιμοποιήσατε".
Τα άρρενα και τα θήλεα ιερατεία εφάρμοσαν τη συνταγή και
διαπίστωσαν ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ότι ο "θεούλης" ήταν ένας αισχρός απατεώνας. Τα
γεννητικά τους όργανα έπαθαν "στείρωση" από τις ψυχοσωματικές ασθένειες
ενοχής. Τα αισθήματά τους έπαθαν "στείρωση" από εσωστρεφείς ασθένειες
ενοχής. Το πνεύμα τους έπαθε "στείρωση" από υποταγή ενοχής σε πολιτικές,
επιστημονικές και θρησκευτικές πειθαρχημένες Σχολές-ντισιπλίνες.
Στην άθλια αυτή κατάσταση τα άρρενα και τα θήλεα ιερατεία
μετάνιωσαν που πρόδωσαν τη ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ των ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΝ, πηγή
πνευματικής, αισθηματικής, σαρκικής ελευθερίας και δημιουργίας και έψαξαν
να βρούν τα αρχεία γνώσεως-δένδρο της ζωής που οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΘΕΟΙ είχαν
φυτέψει.
Ο "θεούλης" όμως είχε φροντίσει να εξαφανίσει αυτά τα αρχεία γνώσης
και τα παρέδωσε γιά φύλαξη στο δικό του ιερατείο. Κανείς από τους άθλιους
των εθνών δεν είχε αντιληφθεί πώς έγινε η κλοπή και η εξαφάνιση, γιατί
είχαν μείνει αχρησιμοποίητα γιά πολύ καιρό. Μερικοί θυμόντουσαν ότι
τέτοια αρχεία είχαν καεί στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, στην Ακαδημία

ΙΑ19
του Πλάτωνος όταν καταστράφηκε από τον ιουδαιοχριστιανό Ιουστινιανό, στο
Μαντείο των Δελφών όταν καταστράφηκε απο Βυζαντινούς. Αλλά πέραν της
μνήμης ουδέν.
Μερικά κομμάτια αυτών των αρχείων σώθηκαν τυχαία και ο "θεούλης"
ενοχλήθηκε τόσο ώστε φρόντισε τα αντίγραφά τους να γίνουν μέρος της
γνώσεως του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "καλού και κακού" που είχε επινοήσει.
Μ' αυτόν τον τρόπο, παντρεύοντας τα υπολείμματα της ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ με
την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ, θα κατόρθωνε ώστε οι απογοητευμένοι από την ΠΑΡΑ
ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ, να θεωρούν συνυπεύθυνη γιά την αθλιότητά τους και επομένως
απορριπτέα ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ.
Έτσι ο "θεούλης" και το ιερατείο του θα αχρήστευαν τελεσίδικα με
"αιώνιο ανάθεμα" κάθε σπέρμα ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗΣ, γιά να μπορέσουν επιτέλους να
φέρουν το ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ, το ΕΚΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ της ΦΥΣΕΙ
ΓΝΩΣΗΣ, τον τρυφερό Χριστούλη και τον Παγκόσμιο Ισοπεδωτικό Σοσιαλισμό
εθνών διαλυμένων, χωρίς μνήμη ταυτότητας και πολιτισμού, σε ένα απίθανο
φυλετικό κοκτέηλ ΜΙΑΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΥΣ ΦΥΛΗΣ αποτελούμενης από ανθρωπόμορφα
ζώα, τρεφόμενα με πνευματική παπάρα, παπάρα τεχνών και παπάρα ύλης."
Εδώ τελειώνει το διορθωμένο κείμενο της Γενέσεως.
Ας γίνουμε όμως περισσότερο συγκεκριμένοι. Ας αναλύσουμε το
μηχανισμό του "θεούλη". Επειδή η ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ παράγεται συνεχώς ακόμη και
σήμερα από νεόφυτους ανεξάρτητους ερευνητές κάθε επιστημονικού τομέα και
κάθε τομέα τέχνης και κάθε τομέα ύλης, ο "θεούλης" εύλογα ανησυχεί, διότι
αν αφεθούν ελεύθεροι οι έλληνες επιστήμονες, οι έλληνες καλλιτέχνες και
οι έλληνες βιοτέχνες και βιομήχανοι, θα φθάσουμε να έχουμε πάλι ένα έθνος
που θα αναδείξει Δημόκριτους, Αναξαγόρες, Θαλήδες, Ηράκλειτους, Πλάτωνες,
Σωκράτες, Φειδίες, Α.., Ευριπίδες, Αισχύλους, Ησίοδους, Πυθαγόρες,
Αρχιμήδες και το χειρότερο ακόμα θα φθάσουμε στην επιστροφή του ηρωικού
πνεύματος των Θησέων, των Περσέων, των Ηρακλέων, των Α.. και το χείριστο
των χειρίστων, θα φθάσουμε σε ολοκληρωμένες υπερδιάνοιες τύπου Ορφέα.
Παράλληλη ανάπτυξη ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και της συνεπαγόμενης ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ,
σημαίνει ότι η Ελλάς θα καταστρέψει το έργο του "θεούλη" και του
ιερατείου που κόστισε χρήμα και χρόνο χιλιετηρίδων.
Μία τέτοια ελλάδα όπου ο κάθε ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ θα μπορεί χωρίς πτυχία και
χωρίς έγκριση του κράτους να αυτοανακηρύσσεται και να αποδεικνύει ότι
ΕΙΝΑΙ ένας δεύτερος Πυθαγόρας, ένας Σωκράτης, ένας Δημόκριτος, ένας
Ηράκλειτος, όπως εκείνοι οι ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ άνοιγαν τις προσωπικές τους
Σχολές, αυτοδίδακτοι γίγαντες του πνεύματος, χωρίς πτυχία πανεπιστημίου,
χωρίς την άδεια του κράτους, χωρίς να λογοδοτούν σε κανένα Υπουργείο
Παιδείας, χωρίς κάποιος άλλος να ορίζει γι' αυτούς τη διδακτέα ύλη και
χωρίς να δίνουν πτυχία στους μαθητές τους και χωρίς να μπορεί κάποιος να
επιβληθεί σαν μαθητής εάν δεν τον ... σαν μαθητή ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ, σε μία τέτοια Ελλάδα θα ξαναγίνονταν θαύματα
πνευματικής και υλικής δημιουργίας.
Σε μία Ελλάδα όπου οι νέοι φιλόσοφοι θα μπορούν να αμφισβητούν τη
θρησκεία και να δέχονται μόνον το ΘΕΟ ή τους ΘΕΟΥΣ, όπως έκαναν οι
παλαιοί φιλόσοφοι χωρίς ιουδαιοχριστιανικά Συντάγματα που προστατεύον την
επίσημη Ιουδαιοχριστιανική θρησκεία του κράτους, σε μία τέτοια Ελλάδα θα
ξαναγίνονταν θαύματα "θεογονίας" και ανατάσεως προς το ΘΕΟ ή τους ΘΕΟΥΣ
του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ.
Σε μία Ελλάδα όπου θα εκδιωχθούν οι διάφοροι ιουδαίοι Κάρολοι Κούν
ή Κοέν από Εκ... των "αγίων" αρχαίων ελληνικών τραγωδιών και οι Κάρολοι
Κούν Εκμαυλιστές και Παιδεραστές των ηθοποιών που "ποιούν ήθη", σε μία
Ελλάδα όπου ο Ανώτατος Αξιωματούχος Πολιτισμού και Επιστημών δεν θα είναι
η εβραία διεθνής πουτάνα και λεσβία ανηλίκων κοριτσιών Μελίνα Μερκούρη,
σε μία Ελλάδα όπου οι σάπιες ιέρειες του πεζοδρομίου Μελίνες Μερκούρες δε
θα μολύνουν τον Πολιτισμό και τις Επιστήμες των Αρχαίων Δασκάλων, σε μία

ΙΑ20
Ελλάδα όπου οι διεθνείς πόρνες των ιουδαίων Ζύλ Ντασέν δε θα μολύνουν τη
μνήμη των Γιγάντων του Πνεύματος, σε μία τέτοια Ελλάδα θα ξαναγίνονταν
θαύματα Πολιτισμού αυτόνομου και αυτάρκη.
ΤΕΤΟΙΑ ΘΑΥΜΑΤΑ όμως, κατά τον "θεούλη", δεν πρέπει με κανέναν τρόπο
να ξαναγίνουν. Έτσι ο επιστήμονας, ο καλλιτέχνης, ο έμπορος, ο
βιομήχανος, ο βιοτέχνης, ο απλός ιδιώτης που έχει τάσεις να ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ
ΦΥΣΕΙ ΓΝΩΣΗ, ΦΥΣΕΙ ΤΕΧΝΗ, ΦΥΣΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΦΥΣΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΥΣΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΦΥΣΕΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ,
ΦΥΣΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ, ΦΥΣΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΦΥΣΕΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ, ανακαλύπτει
ότι χωρίς λόγους πέφτει σε δυσμένεια του κατεστημένου του "ΘΕΟΥΛΗ" και
δέχεται τις πρώτες προσκλήσεις από περίεργες οργανώσεις του τύπου LIONS,
ROTARY, SOROPTIMIST κλπ.
Εάν δεν δεχθεί, θάβεται επαγγελματικά και ηθικά. Εάν δεχθεί,
διαπιστώνει ότι αυτές οι οργανώσεις είναι οι "όφεις" του MARKETING υπέρ
"του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού". Σ' αυτές τις
οργανώσεις που είναι "οικογενειακές" και επομένως πρέπει να εγγράψει και
τη σύζυγό του ή την ερωμένη του, οι μεμυημένες κυρίες που ήδη ευρίσκονται
εκεί πλησιάζουν τη νεοεισελθούσα και αρχίζουν τη μύηση στα ωφέλη που θα
προκύψουν αν μία "ημέρα κάνουν στενότερη παρέα" γιά να της δείξουν το
"μήλο". Το "μήλο", κατά κανόνα, είναι ένα λεσβιακό σχήμα ομαδικώς ή ένα
ομαδικό όργιο με συμμετοχή ανδρών κάποιας τεκτονικής στοάς ή μία
καμπαλιστική συνεδρίαση με επικλήσεις "πνευμάτων" που πληροφορούν τη
νεοεισελθούσα πώς θα κερδίσει χρήμα, δόξα και κοινωνική αναγνώριση.
Η νέα "Εύα", αν έχει πνευματικά, επιστημονικά ή καλλιτεχνικά
ενδιαφέροντα, τα "πνεύματα" και οι μεμυημένοι αδελφοί και αδελφές της
δίνουν κάθε πληροφορία γιά οτιδήποτε, διότι η Κάμπαλα δεν αδειάζει ποτέ,
όπως έλεγε ραββίνος Αθηνών.
Έτσι η νέα "Εύα", αφού επί ένα διάστημα τρώει το "μήλο" εν αγνοία
του συζύγου της, ακούει μία μέρα τους αδελφούς να της λένε ότι τα
οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη θα αυξηθούν, αν κατορθώσει να πείσει το
σύζυγο να εγγραφεί στην ΤΑΔΕ τεκτονική στοά, όπου θα γίνονται τα ίδια
"μήλα" με τη ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΟΑ στην οποία εκείνη ανήκει εδώ και καιρό χωρίς
να το ξέρει. Αν αρνηθεί, εκβιάζεται με αποκάλυψη φωτογραφιών των οργίων.
Η νέα Εύα πλησιάζει τον ανυποψίαστο σύζυγο και αρχίζει το "ψήσιμο"
με τον τρόπο που της έχουν υποδείξει οι αδελφοί και οι αδελφές. Αν είναι
επιστήμων, το δόλωμα είναι μια αποκρυφιστική γνώση της Κάμπαλα, που
σχετίζεται με την επιστήμη του. Αν είναι καλλιτέχνης, το δόλωμα είναι η
υπόσχεση των αδελφών να την προωθήσουν γιά στάρ, αν είναι βιομήχανος, το
δόλωμα είναι η υπόσχεση γιά μεγάλο δάνειο από την Τράπεζα.
Αν ο σύζυγος αρνηθεί, διαπιστώνει ότι αρχίζουν και τον θάβουν
επαγγελματικά μυστήρια νήματα. Συνήθως δέχεται και τρώει το "μήλο".
Αμέσως αρχίζουν άλματα καρριέρας, άλματα επαγγελματικά από πληθώρα
ουρανοκατέβατων αγνώστων πελατών, άλματα κοινωνικότητας, δεξιώσεις,
κοσμοπολιτικά ταρατατζούμ και ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ εθνικές και διεθνείς.
Ο ζαλισμένος σύζυγος δεν ενοχλείται πιά να συμμετέχει σε κοινά
όργια με τη γυναίκα του και άλλους αδελφούς και αδελφές, μαθαίνει ότι οι
πιο ευνοούμενοι και επιτυχημένοι αδελφοί είναι οι ομοφυλόφιλοι της
Τεκτονικής Στοάς και μερικές φορές δεν ενοχλείται όταν στη διάρκεια ενός
σεξουαλικού οργίου, κάποιος αδελφός ασκεί πάνω του σοδομισμό. Στις
καμπαλιστικές συνεδρείες τα διάφορα "πνεύματα" με καταλήξεις ονομάτων σε
-ΕΛ κατά το ΑΡΙΕΛ, δηλώνουν σοβαρές δηλώσεις, οι ζωντανοί γκούρου και
λάμα στέλνουν σοβαρά μαντάτα από Ινδία τηλεπαθητικώς και η ζωή κυλάει
μέχρι τη στιγμή που πρώτος ο σύζυγος αντιλαμβάνεται την πνευματική του
εξαθλίωση και την πνευματική φυλακή και υπακοή που πλήρωσε γιά αυτή την
επιτυχία σαπουνόφουσκα. Η αξιοπρέπεια και ο ανδρισμός του έχουν
εξευτελισθεί με κάθε τρόπο στις μασωνικές προαγωγές, όπου του ζητήθηκε
και ΕΔΩΣΕ τυφλή υποταγή. Είναι το έσχατο της ειρωνείας ότι γιά να βρεί
ΦΩΣ, έδωσε ΤΥΦΛΗ υπακοή, γιατί κανείς ποτέ δεν του είχε πεί ότι το ΦΩΣ

ΙΑ21
του πνεύματος βρίσκεται μόνον στο ΦΩΣ της ελεύθερης σκέψεως, που δεν
ανέχεται υπακοή τυφλή αλλά ΥΠΑΚΟΗ μετά από κριτική του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ,
δηλαδή ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ.
Ο "Αδάμ" αναζητά στη Στοά φάρμακο γιά να επανέλθει σε ψυχολογική
ισορροπία και οι απαντήσεις που παίρνει από τους Σεβάσμιους της Στοάς
είναι:
"Η σαρκική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς τα
γεννητικά σου όργανα. Όποιος θέλει να ενωθεί με το Μεγάλο Τέκτονα του
Σύμπαντος, πρέπει να νεκρώσει τα σεξουαλικά πάθη και τα σεξουαλικά του
όργανα. Σε δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη σεξουαλική ελευθερία και
απέτυχες. Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τα σεξουαλικά σου όργανα".
"Η συναισθηματική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς και
οδηγείσαι από τα αισθήματα της καρδιάς σου. Όποιος θέλει να ενωθεί με το
Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος, πρέπει να νεκρώσει τα αισθήματά του. Σε
δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη συναισθηματική ελευθερία και απέτυχες.
Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τα αισθήματά σου".
"Η πνευματική σου εξαθλίωση οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείς τον
εγωιστικό εγκέφαλό σου αντί να αφήνεσαι ελεύθερα στα κοσμικά ρευστά.
Όποιος θέλει να ενωθεί με το Μεγάλο Τέκτονα του Σύμπαντος, πρέπει να
νεκρώσει τον εγκέφαλό του με αυτοσυγκέντρωση και στοχασμό του Συμπαντικού
Άτμαν. Σε δοκιμάσαμε αφήνοντάς σου αχαλίνωτη πνευματική ελευθερία και
απέτυχες. Πρέπει να ντρέπεσαι γιά τον εγκέφαλό σου".
Ο Αδάμ έχει τώρα τρία πράγματα να ευνουχίσει αν θέλει να γίνει
υποστράτηγος και άνω, υφυπουργός και άνω, δικαστικός εφέτης και άνω,
νομάρχης και άνω, δήμαρχος και άνω, μητροπολίτης και άνω, μέλος
διοικήσεως
τραπέζης
και
άνω,
επιτυχημένος
βιομήχανος
και
άνω,
επιτυχημένος διεθνής έμπορος και άνω και ενδεχομένως δικτάτορας και άνω.
Έχει να ευνουχίσει ΠΝΕΥΜΑ, ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΣΑΡΚΑ, αν θέλει να γίνει
αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και άνω.
Αν δεν δεχθεί, η ΚΥΠ υπό τας διαταγάς του εκάστοτε Τέκτονος δίνει
τον ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΛΟ του Αδάμ στον Τύπο, γιά τις γνωστές διαδικασίες του
"ηθικού θανάτου" του πρώην αδελφού. Προηγουμένως οι Σεβάσμιοι της Στοάς
έχουν φροντίσει γιά το φακέλλωμα του "αδελφού".
Αν δεχθεί, τότε προωθείται μεν, αλλά όσο προωθείται, τόσο η Στοά
στην οποία ανήκει του δημιουργεί ενοχές σε ό,τι αφορά την ελεύθερη και
αυτόβουλη χρήση πνεύματος, αισθημάτων και σάρκας.
Το παραγώμενο ανθρωποειδές είναι πλέον ανίκανο γιά κάθε πρωτοβουλία
και δημιουργία και υπακούει τυφλά σε διαταγές αφανών αξιωματούχων και
Στοών, που συμβαίνει να είναι επί το πλείστον δικηγόροι λογοκράτες,
αθλίας μορφής ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΕΑ.
Φοράει "φύλλο συκής" τεχνητών και πλαστών ενοχών στο πνεύμα, στα
αισθήματα, στη σάρκα. Και όπως ο Αδάμ της Βίβλου των ιουδαίων, "κρύβεται"
και κυκλοφορεί "κλειστός" και "κουμπωμένος" και "σκυθρωπός" και γεμάτος
κατάθλιψη και νευρώσεις και τύψεις και ενοχές. Κυκλοφορεί κενός από
πνευματική άποψη, κενός από αισθήματα και κενός από σαρκική απόλαυση.
Είναι κατάξηρος και στους τρείς τομείς και φυτοζωεί έως ότου μία μέρα τον
... ο "θεούλης" μέσω του ιερέα της επίσημης τοπικής κρατικής θρησκείας,
χριστιανικής, βουδιστικής, σιντοϊστικής, κομφουκιανής κλπ. και του λέει
σαρκαστικά:
"Ποιός σου είπε ότι πρέπει να αισθάνεσαι ένοχος γιά τις φυσικές σου
λειτουργίες και να κρύβεσαι ενώπιον του Κυρίου; Μήπως έφαγες εκ "του
δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού" που φύεται στον Τεκτονικό
Κήπο;"
Ο "κρυβόμενος" Τέκτων απαντά:
"Η γυναίκα την οποία μου έδωσες, αυτή μου έδωσε να φάγω και εξ
αιτίας της εγγράφηκα στη Στοά."
Ο ΤΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΑ κατευθυνόμενος "ιερέας" αναλαμβάνει την εξομολόγηση
της Εύας συζύγου και ερωτά:

ΙΑ22
"Διατί τέκνον έφυγες από την Αγίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν και τον
πνευματικό της παράδεισο; Διατί έφαγες εκ του δένδρου της παρτούζας και
της Κάμπαλα;"
Η Εύα απαντά:
"Ο όφις ROTARY, ή LIONS, ή SOROPTIMIST με ώθησε να φάγω."
Διότι όπως ξέρει ήδη ο τέκτων αναγνώστης, οι ανωτέρω και οι
συναφείς οργανώσεις, όπως "ο όφις της Εδέμ ήτο το φρονιμώτερο πάντων των
ζώων", έτσι κι αυτές εμφανίζονται σαν τις "φρονιμώτερες πασών των
οργανώσεων", επιδιδόμενες σε έργα "φρόνιμα" διεθνούς ειρήνης, διεθνούς
φιλίας,
κοινωνικής
ωφελείας,
...δενδροφυτεύσεις
περιβάλλοντος
και
...προικοδοτήσεις απόρων κορασίδων και ...αγρίων κονίκλων.
Τότε ο "θεούλης" ακάθεκτος φωτίζει τον Ηγούμενο Βασιλόπουλο Μονής
Πεντέλης και άλλους Ηγουμένους άλλων Μονών να ρίξουν κεραυνούς και
κατάρες εναντίον του "όφεως" ROTARY, LIONS κλπ., εναντίον του δένδρου της
ΜΑΓΕΙΑΣ-Κάμπαλα και της τελετουργικής παρτούζας, εναντίον των Τεκτόνων
"των τέκνων του Εωσφόρου" και εναντίον των "εκφυλισμένων συζύγων των".
Στο σημείο αυτό ο Τέκτων-Αδάμ, απογοητευμένος και πνευματικά
λιμοκτονών στη Στοά του, κάμπτεται και συντετριμμένος από τους κεραυνούς
και της κατάρες του "θεούλη", είναι ένα ανθρώπινο ΖΟΜΠΙ, ένα διαμορφωμένο
ΓΚΟΛΕΜ-ΜΗΧΑΝΗ που τείνει τα χέρια στο πρώτο επιπλέον αντικείμενο που θα
του επιτρέψει να αποφύγει τη βύθιση και να επιβιώσει με οποιοδήποτε
κόστος.
Το "επιπλέον αντικείμενο" του το δίνει ο "θεούλης". Μέσω του ιερέα,
ο Τέκτων μαθαίνει ότι θα του αφαιρεθεί το "φύλλο συκής" των ενοχών που
τον ευνούχισαν στο πνεύμα, στην καρδιά, στο σέξ και θα του δοθεί γιά
ένδυμα "δέρμα ζώων". Διότι ο "θεούλης" στην Εδέμ "ενέδυσεν αυτούς με
χιτώνας δερματίνους".
Έτσι ο Αδάμ έχει να διαλέξει ανάμεσα σε πλήρη ευνουχισμό πνεύματος,
καρδιάς, σέξ και σε ζωώδες πνεύμα - ζωώδη καρδιά - ζωώδες σέξ.
Έχει να διαλέξει δηλαδή ανάμεσα στην κατάσταση του ΝΕΚΡΟΥ της
Τεκτονικής Στοάς και στην κατάσταση του ΚΤΗΝΟΥΣ της Χριστιανικής
εκκλησίας, της ελευθερίας υπό όρους.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ δε μπορεί να είναι διότι ο "θεούλης" φρόντισε να
εξαφανίσει την αρχαία ελληνική σοφία, τα αρχαία ελληνικά κείμενα, την
αρχαία ελληνική επιστήμη, την αρχαία ελληνική τέχνη, την αρχαία ελληνική
υλική αυτονομία. Μάλιστα ο "θεούλης" φρόντισε ώστε όσα ελληνικά κείμενα
ξέφυγαν από τον εμπρησμό και την καταστροφή, να αποτελέσουν μέρος της
γνώσεως των Τεκτονικών Στοών, ώστε να υπαχθούν και να μοιραστούν τις
κατάρες των Ορθοδόξων ιερέων και των Ορθοδόξων Βασιλόπουλων, μαζί με την
Κάμπαλα. ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΒΡΙΣΘΕΙ.
Τα ελληνικά κείμενα των αρχαίων γιγάντων του πνεύματος μαζί με την
Κάμπαλα, πρέπει τώρα να υβρισθούν και να προκαλούν φρίκη στον
"ανανήψαντα" εις τον Χριστούλη, Τέκτονα.
Το πάντρεμα της ΦΥΣΕΙ αρχαίας ελληνικής γνώσεως με την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ
γνώση της ιουδαϊκής Κάμπαλα, μέσα στις Τεκτονικές Στοές, έγινε από το
"θεούλη", με σκοπό να θεωρείται σαν ΚΑΤΑΡΑ η ελληνική αρχαία σοφία από
τους ανανήψαντες εις Χριστόν, Τέκτονες.
Όταν ο ιερέας δεν μπορεί να εντοπίσει τον κάθε "κρυπτόμενο από
τεκτονικές ενοχές" τέκτονα, αναλαμβάνει η ίδια η Στοά να διατάξει:
"Να πηγαίνετε εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, να πάτε και καμμία
εκδρομούλα εις το Άγιον Όρος δια ψυχικήν ανάτασιν, να εξομολογείσθε εις
τους ιερείς"
ώστε να διευκολύνεται το έργο των έργο των Βασιλόπουλων και των
Αδωνάι που περιμένουν έτοιμοι με τις κατάρες:
"να είσαι επικατάρατος διότι έφαγες εκ του μήλου της Κάμπαλα. Η
κατάρα ακυρούται μόνον αν ανανήψεις εν Χριστούλη, διότι ο Χριστούλης
είναι τώρα το νέο δένδρο της ζωής".

ΙΑ23
Στην κατάσταση λοιπόν ΖΟΜΠΙ που περιέρχεται ο τέκτων από τις
κατάρες του Αδωνάι, εισέρχεται στην τελική φάση της πλήρους άγνοιας,
δεχόμενος να απαρνηθεί τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, να απαρνηθεί την
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του αρχαίου ελληνικού τρόπου ζωής και τη συνεπακόλουθη
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΤΕΧΝΩΝ-ΥΛΗΣ
και
να
αρκεσθεί
στην
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του κατοικίδιου ζώου, στην οικία-μάντρα του
τρυφερού Χριστούλη, πλαστού "δένδρου ζωής".
Ο Χριστούλης, υιός του Αδωνάι, έχει μία πολύ άνετη στάνη γιά τα
"πρόβατα", με όλες τις ανέσεις που αρμόζουν σε ζώα που είναι ηλιθίως
πράα, που αρμέγονται αδιαμαρτύρητα, που κουρεύονται αδιαμαρτύρητα, που
σφάζονται αδιαμαρτύρητα σε Βυζάντια, σε Σταυροφορίες, σε Πρώτους και
Δεύτερους Παγκοσμίους Πολέμους. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΒΑΤΑ, επί σφαγήν ή επί κουράν.
Στους τοίχους της στάνης ο Χριστούλης έχει αναρτήσει πολύ πονηρά
συνθήματα, άξια ζώων:
"Μακάριοι οι πράοι που κουρεύονται και αρμέγονται και σφάζονται
αδιαμαρτύρητα, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία."
"Μακάριοι οι ειρηνοποιοί που κάνουν πορείες ειρήνης όταν οι
γείτονές των τροχίζουν τα μαχαίρια γιά να τους σφάξουν, διότι αυτοί θα
κληρονομήσουν τη Βασιλεία."
"Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, που αρκούνται να τρώνε πνευματική
παπάρα περιορισμένης πνευματικής ελευθερίας, διότι αυτοί ελεηθήσονται."
"Αγαπάτε τους εχθρούς σας, τους λύκους που τρέφονται με κρέας
προβάτων, διότι υπάρχει περίπτωση, αν δείξετε καλωσύνη, να δείτε το λύκο
που σας σκότωσε να έχει τύψεις και να κλαίει τη νύκτα ως ύαινα."
"Όταν ένας από τους μαντρόσκυλους σας δαγκώνει από το δεξί σβέρκο,
να του προσφέρετε γιά δάγκωμα και το αριστερό σβέρκο, διότι έτσι είπε ο
πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς."
"'Ολη η σοφία των εθνών -επομένως και ο ελληνικός πολιτισμός- είναι
ζωώδης και δαιμονώδης."
"Οι έλληνες σοφίαν ζητούσι, αλλά η σοφία των ανθρώπων είναι μωρία
παρά τω "θεούλη"."
"Θα στρέψω τα τέκνα -του Χριστού- της Σιών εναντίον των τέκνων σου
Ελλάς". -Ζαχαρίας θ'
Κατά παράδοξο όμως τρόπο στη στάνη του Χριστούλη υπάρχουν και
μερικά συνθήματα που ο τέκτων έβλεπε στους τοίχους των Στοών:
"Πάντες σείς αδελφοί εστέ, άξιοι ή ανάξιοι, δημιουργοί ή
καταστροφείς, "ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ".
"Δεν υπάρχει κύριος και δούλος -δηλαδή εργοδότης και εργάτης-, δεν
υπάρχει Έλλην και Ιουδαίος -δηλαδή Δημιουργός Πολιτισμού Ορθολογισμού και
Καταστροφέας Πολιτισμών μέσω Δόγματος και Κάμπαλα.- Πάντες είσθε το αυτό,
το ίδιο, ίσοι ενώπιον του Πατρός μου." Δηλαδή ισοπεδωτική "ΙΣΟΤΗΣ".
"Έλθετε όρνεα και φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων στρατηγών- και σάρκας δυνατών." "Έληξαν οι καιροί των εθνών." "Ήλθον να
ελευθερώσω υμάς εκ του νόμου των εθνών." "Όστις δεν εγκαταλείψει πατέρα
και μητέρα -και τον πολιτισμό των προγόνων του- δε δύναται να με
ακολουθήσει." "Ήλθον διά να στρέψω αδελφόν κατά αδελφού, υιόν εναντίον
πατρός -και εναντίον πατέρων προγόνων-, ήλθον να βάλω πόλεμον επί της
γής." "Απελευθέρωση" λοιπόν από τις Αρχές και τις Αξίες και τον Πολιτισμό
και τις δομές Εξουσίας και Ιεραρχίας των Προγόνων Πατέρων και πλήρης
ανατροπή του Ορθολογισμού που στήριξαν όλα αυτά και "Υποταγή" στο ΠΑΡΑ
ΦΥΣΕΙ δόγμα του Χριστούλη. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
Το εγκληματικό δόγμα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "ΙΣΟΤΗΤΟΣ", της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ
"ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ", της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ"...
Και τώρα αξιότιμοι Κύριοι Τέκτονες, αποδέκτες της παρούσης, θα
αφήσουμε τον εγκέφαλο του Ηράκλειτου να κόψει τον Γόρδιο Δεσμό, με τον
οποίο το τριτοβάθμιο τεκτονικό ιερατείο της ΑΟΑ έχει δέσει και ευνουχίσει
τον εγκέφαλό σας.

ΙΑ24
Ο Ηράκλειτος εφάρμοζε στο χώρο του πνεύματος και της ύλης τον
Απόλυτο Συμπαντικό Νόμο "ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ". Η ύλη σχηματίζεται από
"πόλεμο" δύο αντιθέτων ρευστών που συμβιώνουν "ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΑ", χωρίς να
συγχωνεύονται. Οι ιδέες σχηματίζονται από "πόλεμο" δύο αντιθέτων εννοιών
που συμβιώνουν "ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΑ", χωρίς να συγχωνεύονται. Αν κάποια από τις
δύο αντίθετες έννοιες "ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ" και εισέλθει στον χώρο της άλλης
εννοίας καταχρηστικά, αυτό είναι "ΥΒΡΙΣ" εναντίον του "ΛΟΓΟΥ", του
ενδοκοσμικού ΕΜΠΥΡΟΥ ΛΟΓΟΥ, του ΛΟΓΟΥ-ΠΥΡΟΣ που "ΑΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ
ΣΒΕΝΥΤΑΙ ΜΕΤΡΑ".
Η παραβίαση "ΥΒΡΙΣ" των "ΜΕΤΡΩΝ-ΟΡΙΩΝ" που μία έννοια πράττει όταν
εισέρχεται στο χώρο της αντιθέτου εννοίας, ενεργοποιεί ακαριαία τη
"ΔΙΚΗ", η οποία αποστέλλει τη "ΝΕΜΕΣΙ".
Η "ΝΕΜΕΣΙΣ" επεμβαίνει και επαναφέρει την έννοια "παραβάτη" στον
αρχικό της χώρο δικαιοδοσίας, που όριζε ο "ΛΟΓΟΣ".
Αλλά η Νέμεσις δε σταματά εκεί. Η έννοια "παραβάτης" πρέπει να
υποστεί στο χώρο της την ίδια εισβολή που υπέστη η έννοια "θύμα".
Η Νέμεσις αντιστρέφει τους όρους και ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την έννοια "θύμα"
να γίνει "θύτης" και να εισβάλλει στο χώρο του αρχικού "παραβάτου", κατά
ίση ανταπόδωση. Τότε μόνον αποκαθίσταται ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ο ΛΟΓΟΣ.
Ας δούμε τώρα, κύριοι, τις διπολικότητες των αντιθέτων εννοιών:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΥΠΟΤΑΓΗ
ΙΣΟΤΗΣ
- ΑΝΙΣΟΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - ΕΧΘΡΟΤΗΣ
Το τεκτονικό δόγμα εξαφάνισε από το προσκήνιο τα δεύτερα σκέλη των
ανωτέρω διπόλων. Έτσι λοιπόν κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΥΠΟΤΑΓΗ προς
τους ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ σας συμπολίτες, πατρώες αρχές προγόνων, αξίες
προγόνων, πολιτισμό προγόνων και να αποκτήσετε "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ". Συγχρόνως
κληθήκατε να δηλώσετε ΤΥΦΛΗ ΥΠΟΤΑΓΗ προς τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ανωτέρους σας
αξιωματούχους των τεκτονικών Στοών.
ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ, διότι η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ
ορίζεται από το ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ αποτέλεσμα νίκης ή ήττας που προκύπτει από τον
ΑΓΩΝΑ δύο αντιπάλων που συγκρούονται με όπλο τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ και δεν
διορίζεται από το ΙΣΟΒΙΟ αποτέλεσμα προαγωγής σε μασωνικούς βαθμούς που
υποχρεώνουν τον μυούμενο να επαναλαμβάνει ασυναρτησίες ΤΥΦΛΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ, σύμφωνα με κάποιο στείρο τυπικό. Δουλοπρέπεια εκ μέρους σας; ΝΑΙ.
Κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ μεταξύ ΦΥΣΕΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ και
ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ανθρώπων, φυλών, πολιτισμών, θρησκειών και υποθέτουμε και
μεταξύ ζώων, φυτών, βουνών, πλανητών και γιατί όχι και γαλαξιών. Αν ήταν
δυνατόν θα ανατρέπατε κάθε μαθηματική ανισότητα των βιβλίων της αλγέβρας
και κάθε βιολογική ανισότητα με Προκρούστιες κλίνες που θα μετέτρεπαν
όλους τους ανθρώπους σε ανθρωποειδή του αυτού ύψους-πλάτους και της αυτής
νοημοσύνης. Σύμφωνα λοιπόν με το ιουδαϊκό τεκτονικό δόγμα, οι ΑΡΙΣΤΟΙ
είναι ίσοι με τους ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ, δέκα ψήφοι ΑΧΡΗΣΤΩΝ δημοκρατούν τη μία ψήφο
ενός ΑΡΙΣΤΟΥ και δέκα ψήφοι από δέκα ραδίκια στο δάσος δημοκρατούν τη μία
ψήφο ενός κέδρου και χίλιοι ψήφοι χιλίων κονίκλων δημοκρατούν την ψήφο
ενός ελέφαντα, ένα εκατομμύριο σαρδέλες δημοκρατούν τη μία ψήφο μίας
φάλαινας και ένα δισεκατομμύριο μύγες δημοκρατούν την ψήφο ενός βασιλικού
αετού...
Υποχρεωθήκατε όμως να δεχθείτε την ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ μεταξύ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ
ΑΝΩΤΕΡΩΝ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ σας λόγω βαθμού, αρχαιότητος κλπ. μέσα
στις Τεκτονικές Στοές. Δέχεσθε να προσφέρετε τυφλή υποταγή σε άτομα που
δε σας δίνουν το δικαίωμα της κριτικής του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ πάνω στις διαταγές
τους, όσο ΠΑΡΑ-ΛΟΓΕΣ και ακατανόητες και αν είναι. Δέχεσθε να υπακούτε
τυφλά σε "ανωτέρους" σας, που με τη σειρά τους υπακούουν τυφλά σε άλλους
"ανωτέρους", που κι εκείνοι κάνουν το ίδιο, με αποτέλεσμα να μπορεί να
παρασταθεί η δομή της Στοάς με μία μαθηματική ανισότητα ΑΤΕΡΜΟΝΑ, με
διαδοχικές ανισότητες που έχουν το τελευταίο τους σκέλος ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Ναί, Κύριοι, εσείς που εργάζεσθε γιά την ΙΣΟΤΗΤΑ, είσθε οι φορείς
μιας ανισότητος ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ, της οποίας ο μέγιστος όρος δεν είναι ΕΛΛΗΝΕΣ

ΙΑ25
αλλά ΙΟΥΔΑΙΟΙ της ORDO ADEPTIS ATLANTIS, πράγμα που σημαίνει με
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ότι η Ελλάς είναι υποταγμένη ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ στη
σιωνιστική "ΑΝΩΤΕΡΗ" θέληση. Εσχάτη προδοσία εκ μέρους σας; ΝΑΙ.
Κληθήκατε να ανατρέψετε κάθε ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ προς τους ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΥΣ σας,
έθνη, μειονότητες που φθείρουν εσωτερικά την Ελλάδα, ξένους εκπροσώπους
ξένων ηθών, ξένους εμπόρους ξένων συμφερόντων, ξένους στρατούς ξένης
κατοχής, ξένους "ανηθοποιούς" ξένων εκφυλισμών, ξένες τέχνες ξένων
παραλογισμών του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ, ξένες ιουδαιοχριστιανικές θρησκείες ξένων
κρυπτοσιωνισμών, ξένες επιστήμες ξένου ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ επιστητού, ξένες ύλες
ξένων μονοπωλίων ή πολυπωλίων, ξένη τεχνολογία του "σταγονόμετρου" ξένων
εξαρτήσεων, ξένα πολιτικά δόγματα κάθε χρώματος, ξένα ιδρύματα τύπου FORD
και ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ γιά αφαίμαξη του επιστημονικού δυναμικού μας από ξένες
βδέλλες.
Αυτά που κάποτε στην αρχαία Ελλάδα οι νόμοι τα τιμωρούσαν με θάνατο
"γιά ποινή μη φυλάξεως πατρώων ηθών", σήμερα έγιναν κοινός τόπος και
περνούν ελαφρά τη συνειδήσει. Οι σύγχρονοι Έλληνες στρατιωτικοί και
πολιτικοί ηγέτες έδωσαν στους σημερινούς Πέρσες όχι μόνον "γήν και ύδωρ"
αλλά και τις γυναίκες τους και τις κόρες τους κα την ατιμασμένη αρχαία
θρησκεία του Ενός Θεού Φάνεος και τις ατιμασμένες αξίες του ηρωικού βίου
και την ατιμασμένη ελληνική επιστήμη και την ατιμασμένη ελληνική Τέχνη
του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ατιμασμένη ελληνική ύλη, ύλη εκφυλισμένη σε
εξαγωγή ΠΑΤΑΤΑΣ ...εισαγωμένων υβριδίων.
Ναί, Κύριοι, εσείς που δεχθήκατε ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ, με κάθε διαστροφή
Πνεύματος, Τεχνών, Ύλης που εισέβαλλε στην Ελλάδα, εσείς περιορίσατε την
ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ μέσα στις Τεκτονικές Στοές, υποβλέποντας ο ένας τον άλλον, γιά
μία προαγωγή βαθμού ενός "ΑΔΕΛΦΟΥ", γιά μία διάλεξη κατωτέρου βαθμολογικά
αδελφού, που απέδειξε ότι είναι στην πραγματικότητα ανώτερός σας, γιά μία
θέση στο Υπουργείο Αμύνης που πήρε άλλος "αδελφός", γιά μία εύνοια που
πήρε από τη Μεγάλη Ανατολή άλλος "αδελφός". Η ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ εχθρότητα μεταξύ
ΕΛΛΗΝΩΝ αντικατέστησε στους εγκεφάλους σας τη ΦΥΣΕΙ εχθρότητα προς τους
ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΥΣ, τους ξένους εισβολείς του κάθε τομέα. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ λοιπόν με
τους ξένους επιδρομείς και εκφυλιστές της ΙΔΕΑΣ ΕΛΛΑΣ και ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ
μεταξύ ΕΛΛΗΝΩΝ.
Εσχάτη προδοσία εκ μέρους σας; ΝΑΙ.
Όταν, λοιπόν, η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ γίνεται παραβάτης που
εισβάλλει παράνομα στο χώρο της ΥΠΟΤΑΓΉΣ στον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ και στον πατρώο
αρχαίο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ, τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους και
πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τον ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ να εισβάλλει και να
σαρώσει τον ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟ και τον ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟ
της "ελευθερίας" που έχει υπερβεί "ΤΑ ΜΕΤΡΑ".
Όταν η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΩΣ γίνεται παραβάτης που
εισβάλλει παράνομα στο χώρο της ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ ΦΥΣΕΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ με την οποία ο
πατρώος πολιτισμός μεγαλούργησε, τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους
και πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τη ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ να σαρώσει την
ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ.
Όταν η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΩΤΙΣΜΟΥ με ξένα
ήθη γίνεται παραβάτης που εισβάλλει στο χώρο της ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΟΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, τότε η ΝΕΜΕΣΙΣ αντιστρέφει τους όρους και
πληρώνει την ΥΒΡΙ υποχρεώνοντας τη ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΑΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑ
ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ.
Ίσως κάποιος από σάς παρατηρήσει ότι εδώ γίνεται λόγος γιά σάρωμα,
ενώ ο Νόμος του Ηράκλειτου μιλάει γιά επαναφορά σε ισορροπία των δύο
αντιθέτων. "Αντιφάσκουμε" μήπως;
ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ, η παρατήρηση είναι βλακώδης.

ΙΑ26
ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ, διότι το αντίθετο του ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ δεν είναι ο
ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ του αλλοπρόσαλλου ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, αλλά
είναι το ΧΑΟΣ δηλαδή η πλήρης απουσία ΛΟΓΟΥ.
Οι πλήρεις αντιστοιχίες είναι:
ΦΥΣΕΙ
ΦΥΣΕΙ
ΦΥΣΕΙ
ΦΥΣΕΙ

ΛΟΓΟΣ
ΥΠΟΤΑΓΗ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ
ΕΧΘΡΟΤΗΣ

-

ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΟΥ ΦΥΣΕΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΥΣΕΙ
ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΕΙ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΦΥΣΕΙ

Η πρώτη στήλη αντιπροσωπεύει συνθήκες ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ. Η δεύτερη στήλη αντιπροσωπεύει συνθήκες ΥΠΟΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ.
Σε μία επαναφορά των ΦΥΣΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ, όπου λόγω Συμπαντικών Νόμων
Εντροπίας,
Ο
ΡΥΘΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
ΕΙΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ
ΤΟΥ
ΡΥΘΜΟΥ
ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και Ο ΡΥΘΜΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, σε μία τέτοια επαναφορά των ΦΥΣΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ θα
πρέπει να δοθούν εκ νέου οι ορισμοί της Ισότητος, της Αδελφότητος, της
Ελευθερίας, διότι οι τεχνικές επεξηγήσεις αυτών των εννοιών προκαλούν
εμετό.
- ΙΣΟΤΗΤΑ θα υπάρχει εκεί όπου με ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες θα υπάρχουν όμοια αποτελέσματα. Πουθενά αλλού.
- ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ θα υπάρχει εκεί που η προστασία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ και η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ του δε θα απαιτούν εχθρότητα. Πουθενά αλλού.
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ θα υπάρχει εκεί που η προστασία της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ δε θα απαιτεί υποταγή. Πουθενά αλλού.
Εάν αυτοί οι νέοι ορισμοί δεν αντικαταστήσουν τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ
Τεκτονικούς
Ορισμούς
της
Ισοπεδωτικής
Ισότητος,
της
Εκφυλιστικής
Αδελφότητος και της Ασύδοτης Ελευθερίας, τότε ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ υπέρ της ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ και της ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ και της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ.
Με μαθηματικούς υπολογισμούς "κοινωνικής εντροπίας", η Ελλάδα είναι
καταδικασμένη να ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ σαν Κράτος, σα Στρατός, σαν Οικονομία,
σα γλώσσα, σα Μνήμη Πολιτισμού, σαν Οντότητα Τεχνών, σαν Οντότητα
Επιστημών και σαν Οντότητα Ύλης, τον Οκτώβριο του 1995.
Η Ελλάς ΠΑΥΕΙ να υπάρχει σαν Επικράτεια το 1995, αν κρατηθούν οι
σημερινοί ρυθμοί διαλύσεως και αν το 1998 η Ελλάς ηγηθεί του "φασιστικού
παγανιστικού αντιχρίστου" που το Ιουδαϊκό Τεκτονικό κατεστημένο τεκταίνει
"στην Ευρώπη των Δέκα".
Το Ιουδαϊκό Κατεστημένο ή ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ που το χρησιμοποιεί σαν
εκτελεστικό όργανο; Αυτό θα το δούμε, ήδη το έχουμε δεί στην αρχή της
παρούσης, αλλά χρειάζεται διερεύνηση και τεκμηρίωση, γιατί στην
εξωφρενική εκδοχή του ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ, η νοημοσύνη των ερευνητών της Ο.Ε.Α.
επιδίδεται σε θανάσιμα επικίνδυνες ακροβασίες, που δεν επιτρέπουν λάθη
και υποκειμενικές εκτιμήσεις.
Δεν συμφωνούμε στο μειονέκτημα της Δύναμης διότι γνωρίζουμε ότι η
διόγκωση του χώρου της δευτέρας στήλης δημιουργεί χαλάρωση στα στοιχεία
της και ένταση στα στοιχεία της πρώτης στήλης.
Η διόγκωση προκαλεί απώλεια Δύναμης του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ διογκούμενου και
αύξηση Δύναμης του ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ συρρικνούμενου. Έχουμε υποπιέσεις και φθορά
του
παραβάτη
διογκούμενου
και
ΥΠΕΡΠΙΕΣΕΙΣ
και
ανασύσταση
του
συρρικνούμενου γιά ΕΠΙΘΕΣΗ σαρώματος εναντίον του παραβάτη.
Όχι μόνον δεν έχουμε απώλεια και Μειονέκτημα Δύναμης του ΦΥΣΕΙ
ΛΟΓΟΥ, αλλά έχουμε Τεράστιο Πλεονέκτημα Δύναμης και Πιέσεων στα στοιχεία
της πρώτης στήλης.
Αυτή τη στιγμή μόλις έχετε μάθει έναν τρομερό ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΟΜΟ που
ρύθμιζε, ρυθμίζει και θα ρυθμίζει τις ανόδους και τις παρακμές των γήινων
πολιτισμών.

ΙΑ27
Μόλις έχετε μάθει ΤΟ ΓΙΑΤΙ θα σαρωθείτε σε λίγο, αν συνεχίσετε να
προσκυνάτε παρά φύσει Συντάγματα, παρά φύσει Ισότητες, παρά φύσει
Ανισότητες, παρά φύσει Ελευθερίες, παρά φύσει Υποταγές, παρά φύσει
Αδελφότητες και παρά φύσει Εχθρότητες.
Είναι η ΝΕΜΕΣΙΣ που έρχεται και θα σας κάνει αλοιφή αν δεν
προλάβετε να φύγετε από το χώρο του ΠΑΡΑΒΑΤΗ που ενεργεί ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ.
Είναι η ΝΕΜΕΣΙΣ που έρχεται γιά να σαρώσει οργανώσεις "όφεις" του
τύπου ROTARY, οργανώσεις "μήλα" της γνώσεως "καλού και κακού" του τύπου
Τεκτονισμός, οργανώσεις "θεούλης" του τύπου Ορθοδοξία και τις μάζες των
Αδάμ και ...Ευών που ανοήτως αφέθηκαν να παρασυρθούν στο σχιζοφρενικό
διχασμό του Χριστιανού-Τέκτονος ή απλώς του Χριστιανού-Αμαρτωλού.
Είναι η χιονοστιβάδα του ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ που έρχεται να σαρώσει την
ισόπεδη πεδιάδα του δόγματος. Είναι η Αριστοτέλεια ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ που
δεν ανέχεται αναπόδεικτες ΠΑΠΑΡΕΣ και ΜΑΛΑΚΙΕΣ του οποιουδήποτε
Τεκτονισμού, του οποιουδήποτε Διεθνισμού, του οποιουδήποτε Χριστιανισμού,
Βουδισμού και υπολοίπων Οίκων Ανοχής του Δόγματος, του ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΟΥ
ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΟΣ ΔΟΓΜΑΤΟΣ.
Είναι οι χιλιόχρονες και ΑΦΘΑΡΤΕΣ καταιγίδες της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑΣ
ΛΟΓΙΚΗΣ και του ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, είναι οι κεραυνοί του Ορθολογιστού
ΦΑΝΕΟΣ ΔΙΟΣ που έρχεται να κάνει ερείπια τους Αυγείους Σταύλους, γεμάτους
από πολιτική, ψευδοφιλοσοφική και θρησκευτική κοπριά. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΩΝΕΣ
ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΜΗΔΕΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΚΟΠΡΩΝΕΣ
ΤΟΥ
ΔΟΓΜΑΤΟΣ
ΟΛΩΝ
ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΗΔΕΜΙΑΣ
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΡΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΩΝ ΜΗΔΕΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ.
"ΝΟΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ
ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ"

Τους ενθυμείσθε Κύριοι; Είναι οι αιώνιοι και διαχρονικοί ΚανόνεςΛήμματα της ΛΟΓΙΚΗΣ του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ. Τρείς από αυτούς διατυπώθηκαν από
τον Ζήνωνα και ένας προσετέθη από τον Αριστοτέλη. Σας θέτουμε σαν Άσκηση
Ελληνικότητος να βρείτε ποιοί είναι οι τρείς Ζηνώνειοι και ποιός ο
Αριστοτέλειος Κανών-Λήμμα.
Εμείς οι Πρυτάνεις της Ο.Ε.Α. θα έχουμε το "θράσος" να προσθέσουμε
και έναν ακόμη ΝΟΜΟ ΛΟΓΙΚΗΣ: Το Νόμο της ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΥ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΣ, ο οποίος αποκλείει τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ παρεμβάσεις του τύπου
Κάρλ Μάρξ του Νεώτερου και τύπου Κάρλ Μάρξ του Παλαιότερου ή αλλιώς
Χριστούλη, που διακήρυξαν αμφότεροι: "μακάριοι οι μη ειδόντες και
πιστεύσαντες" ή "πίστις είναι βεβαίωσις πραγμάτων μη ...βλεπομένων,
πίστις είναι ...ελπιζομένων πεποίθησις".
ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ, απορρίπτουμε ως εκτρώματα του παραλόγου τα μη
...βλεπόμενα και μάλιστα απορρίπτουμε και τα "βλεπόμενα" που δεν είναι
"επαναληψίμως βλεπόμενα" σε οποιαδήποτε χρονική επιλογή και επιλογή χώρου
γιά ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ.
Έτσι απορρίπτουμε όλες τις ΠΙΣΤΕΙΣ, φιλοσοφικές, πολιτικές,
θρησκευτικές, επιστημονικές, τεχνών, τεχνολογίας που είναι ΑΝΙΚΑΝΕΣ να
υποστούν Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση. Απορρίπτουμε και την ΙΣΤΟΡΙΑ
που δεν επιδέχεται Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση.
Πριν
εκτεθούμε
σε
ακροβασίες
νοημοσύνης,
επιστρέφουμε
στην
Ηρακλείτεια Διαλεκτική. Εφ' όσον το αντίθετο του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ δεν είναι ο
ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ ούτε η ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ, τότε πώς θα
κατατάξουμε τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ Τεκτονικές Αντιθέσεις:
ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ
ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ
- ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΙΑ28
ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΣ

- ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ

;;;

Απλούστατα, Κύριοι, θα καταταγούν στο μόνο χώρο που είναι αντίθετος
του ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ, δηλαδή στο χώρο της πλήρους ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ, δηλαδή στο
χώρο της ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ, της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, του ΧΑΟΥΣ και της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ.
Διότι οι ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ είναι στιην πραγματικότητα
ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ.
Έτσι η Ηρακλείτεια ΝΕΜΕΣΙΣ δημιουργεί ιστορικές πιέσεις που
υποχρεώνουν τη ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της
ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΉΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και να δημιουργήσει το
φυσικό της αντίθετο, δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Η ΝΕΜΕΣΙΣ της αμείλικτης ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ υποχρεώνει τη ΦΥΣΕΙ
ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ
ΕΧΘΡΟΤΗΤΟΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ και να δημιουργήσει το φυσικό
της αντίθετο, δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ.
Η ΝΕΜΕΣΙΣ της ακατάλυτων Νόμων του Λόγου υποχρεώνει τη ΦΥΣΕΙ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ να σαρώσει την Τεκτονική Μονοπολικότητα της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ και της ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ και να δημιουργήσει το φυσικό της
αντίθετο, δηλαδή την ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ.
Η
ανωτέρω
διαλεκτική
του
γίγαντα
του
πνεύματος
Ηράκλειτου
δημιουργεί τις κάτωθι ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ:
ΦΥΣΕΙ
ΦΥΣΕΙ
ΦΥΣΕΙ
ΦΥΣΕΙ

ΛΟΓΟΣ
ΥΠΟΤΑΓΗ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ
ΕΧΘΡΟΤΗΣ

-

ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΟΥ, ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ, ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ
ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ,ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ
ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ,ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΣ,ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ

Καλούμε το νοήμονα παρατηρητή να προσέξει τη δεύτερη στήλη. Στον
ίδιο χώρο συγχέονται τα όρια της ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, της
ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ, της ΦΥΣΕΙ και ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ.
ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΓΧΙΣΗ.
Συγχρόνως κάθε έννοια της πρώτης στήλης έχει να παλέψει με μία
ΦΥΣΕΙ και δύο ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ, σύνολον τρείς αντίθετές της. ΑΠΟΛΥΤΟ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΗΣ.
Ώστε Απόλυτη Σύγχιση και Απόλυτο Μειονέκτημα Δύναμης και επομένως
κάθε αντίδραση στην τεχνητή διόγκωση της δεύτερης στήλης είναι ΜΑΤΑΙΗ.
Συμφωνείτε; ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ.
Συμφωνείτε, Κύριοι, γιατί έτσι βολεύει τις ένοχες συνειδήσεις σας,
τις βολεμένες καρριέρες σας, την εκφυλιστική ευδαιμονία σας, την
αξιοκρατία των διορισμών σας, τους κλειστούς φακέλλους με τους οποίους
σας εκβιάζουν, την έλλειψη ελληνισμού σας.
ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ, ΕΜΕΙΣ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ. Δε συμφωνούμε διότι υπάρχει ΤΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ που διαχωρίζει τη ΦΥΣΕΙ από την ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Το
κριτήριο είναι το ίδιο το Τεκτονικό Θεσμικό Πλαίσιο που δυναστεύει την
Ελλάδα. Ό,τι οι τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "ελεύθερο", πρέπει να
"υποταγεί" κι ό,τι ονομάζουν "παράνομο", πρέπει να "ελευθερωθεί". Ό,τι οι
τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "ίσο", πρέπει να γίνει "άνισο" κι ό,τι
ονομάζουν "άνισο", πρέπει να "ισοπεδωθεί", αρχίζοντας από τους βαθμούς
των Στοών. Ό,τι οι τεκτονικοί "Νόμοι" ονομάζουν "αδελφό", πρέπει να
θεωρηθεί "εχθρός" κι ό,τι ονομάζουν "εχθρό", να θεωρηθεί "φίλος".
Διότι, "κατά σύμπτωση", το Σύνταγμα του Τεκτονισμού και το Σύνταγμα
της Ελλάδας έχουν τεκτονική προέλευση και "κατά σύμπτωση",περιέχουν
νόμους που θεσμοθετούν ως "καλό", τις ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ και ως
"κακό" τις ΦΥΣΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΕΣ.

ΙΑ29
Απορρίπτουμε τη "ΓΝΩΣΗ" που δεν επιδέχεται Επαναλήψιμη Πειραματική
Επαλήθευση. Απορρίπτουμε τις "ΕΙΔΗΣΕΙΣ" των "καλών νέων" των οποιωνδήποτε
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ" που δεν επιδέχονται Επαναλήψιμη Πειραματική Επαλήθευση.
Δεν
πειθόμεθα
σε
...ελπιζόμενα
Μεσσιανικά
ταρατατζούμ
του
Χριστούλη, ούτε βεβαιωνόμεθα σε ...μη βλεπόμενα του "Πατρός, του Υιού και
του Αγίου Πνεύματος, Αμήν", που προήλθαν από τη δικτατορία και το φασισμό
του ΔΟΓΜΑΤΟΣ εναντίον του ΛΟΓΟΥ ΦΥΣΕΙ.
Δεν
πειθόμεθα
σε
...ελπιζόμενα
Χριστιανοσοσιαλιστικά
και
Χριστιανοκομμουνιστικά
και
Χριστιανοκρυπτοσιωνιστικά
Συστήματα
Διακυβερνήσεως, ούτε βεβαιωνόμεθα σε ...μη βλεπόμενα Πελάγη Ευτυχίας στα
οποία θα πλέει η "Ομοιογενής Πανφυλή Ευνούχων Μπαστάρδων Διεθνιστών
Επαρκώς Πτωχών Τω Πνεύματι και Επαρκώς Ηλιθίων Πράων και Επαρκώς
Απάτριδων
Απρόσωπων
που
τεκταίνεται
από
Τεκτονισμό
και
Χριστιανοκομμουνισμό".
Φτύνουμε κατά πρόσωπο τους Παλαιούς Μάρξ Χριστούληδες και τους
Νέους Κάρλ Μάρξ "κατά σύμπτωση" Ιουδαίους, "κατά σύμπτωση" Ισοπεδωτές των
Πατρίδων, "κατά σύμπτωση" Υβριστές των Εθνικών Πολιτισμών Κάθε Έθνους,
"κατά σύμπτωση" Καταλυτές Κάθε Πατρώας Αξίας, "κατά σύμπτωση" Αρνητές
Κάθε
Ωραίου-Αθάνατου-Αληθινού,
"κατά
σύμπτωση"
Εξευτελιστές
του
Σκεπτόμενου Προσωπάνθρωπου και "κατά σύμπτωση" Προαγωγούς και Δοξαστές
Κάθε
Απρόσωπου
Μαζάνθρωπου,
"κατά
σύμπτωση"
Καταστροφείς
Κάθε
Ορθολογιστικής Επιστήμης, "κατά σύμπτωση" Δημιουργούς Κάθε Θρησκευτικής
και Πολιτικής Δεισιδαιμονίας Δογματισμού, "κατά σύμπτωση" Διαφθορείς Κάθε
Αυτοτέλειας και Αυτονομίας και "κατά σύμπτωση" Πρόξενους Κάθε Εξαρτήσεως
και Ανασκολωπισμού των Εθνών από Αόρατα Κέντρα Σιωνιστικών Ραδιουργιών.
Δεν ευθυνόμεθα εμείς, Κύριοι, γι' αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Απλώς
μεταφέρουμε τους χαρακτηρισμούς του Ζήνωνα, του Αριστοτέλη και του
Ηράκλειτου και του δολοφονημένου από το "θήλυ ιερατείο", Σωκράτη.
Μεταφέρουμε τους χαρακτηρισμούς Εκείνων που ανήγαγαν τη ΛΟΓΙΚΗ και την
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ και την
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΠΑΤΡΙΔΟΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ-ΕΘΝΟΥΣ και την
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΙΔΕΑΣ ΕΛΛΑΣ, την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ
ΑΤΟΜΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΛΛΑΣ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ, σε
Ύπατα Ιδανικά-Σκοπούς.
Ορύονται οι Αρχαίοι Δάσκαλοι από τις Γαλαξιακές Διαμονές των
Οντοτήτων και απαιτούν επαναφορά στον Ορθό Λόγο και στους Νόμους Λογικής
που μας παρέδωσαν. Μας διατάζουν να φτύσουμε και να απορρίψουμε κάθε
ΛΟΓΙΚΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ θρησκείας, πολιτικής, φιλοσοφίας, επιστήμης του
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ και να επιστρέψουμε στην ελευθερία επιλογής του
ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ, που είναι πειραματικά επαναλήψιμος και επαληθεύσιμος.
"Πειθόμενοι τοις 'κείνων ρήμασι", ανοίξαμε όσα Αρχεία Ορθού Λόγου
δεν είχαν καεί από ιουδαιομουσουλμάνους στην Αλεξάνδρεια και από
ιουδαιοχριστιανούς του Βυζαντίου στην Ακαδημία του Πλάτωνος. Διαπιστώσαμε
με απογοήτευση ότι απέμειναν μόνο όσα το ιουδαιοχριστιανικό κατεστημένο
επέτρεψε να κυκλοφορούν, ώστε να μπορεί να τρέφει τον ψευδοπολιτισμό του
ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ
με
ολίγα
στοιχεία
Ορθολογιστικής
Επιστήμης,
δίκην
σταγονόμετρου, ώστε να δημιουργεί τεχνολογία που θα του επέτρεπε να ασκεί
εξουσία. Πέραν τούτου ουδέν.
Διαπιστώσαμε όμως ότι το ίδιο κατεστημένο έχει επιτρέψει να
κυκλοφορούν και άλλα Αρχεία, από τα οποία δεν αντλεί τίποτα το χρήσιμο
γιά την τεχνολογία του, αλλά τα χρησιμοποιεί συστηματικά και σταθερά γιά
να αποδείξει ότι "οι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες", ότι "οι Έλληνες ήταν
μυθομανείς ηλίθιοι", ότι "οι Έλληνες υστερούσαν πνευματικά και ήταν
δεισιδαίμονες", ότι "οι Έλληνες δε γνώριζαν τον Ένα αληθινό θεό", ότι "οι
Έλληνες έπλασαν ανθρωπόμορφους θεούς ανύπαρκτους", ότι "οι Έλληνες
επομένως δεν είχαν υποδομή να δημιουργήσουν πολιτισμό και ο πολιτισμός
τους είναι αβαθής, ηλίθιος, ελαττωματικός, ανεπαρκής, πλαστός, ανίκανος

ΙΑ30
να εκπαιδεύσει, ανίκανος να δώσει ψυχική ανάταση, ανίκανος να πεί την
αλήθεια γιά τον άνθρωπο, γιά τις Επιστήμες, γιά τις Τέχνες, γιά το
Υπερβατικό Θείο, γιά το Σύμπαν, γιά όλα. Και επομένως ο ελληνικός
πολιτισμός πάει στο καλάθι των αχρήστων και επομένως ιδρύουμε Ανώνυμη
Εταιρεία παραγωγής "πολιτισμού" με τίτλο "Ιουδαιοσοσιαλιστικός Χριστούλης
Α.Ε." και προωθούμε με MARKETING TV με σλόγκαν "εδώ ο καλός πολιτισμόςπαπάρα, γιά περάστε παρακαλούμε διά της βίας"."
Αλλά, ασπόνδως προσφιλείς και απαισίως αγαπητοί και διεστραμμένοι
Ιουδαίοι, ΑΛΛΑ η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ και η Ησιόδεια ΘΕΟΓΟΝΙΑ που αφήσατε να
επιζήσουν μόνον και μόνον γιά να τις χρησιμοποιείτε γιά διακωμώδηση και
μείωση και εξευτελισμό του ελληνικού πολιτισμού, αυτή η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΟΓΟΝΙΑ, σαν αποθέωση της Ειρωνείας, θα γίνει ο τάφος του
ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΥ και του ψευδοπολιτιμού που ιδρύσατε.
Διότι "ουδέν καλόν αμιγές κακού", που σημαίνει ότι δεν υπολογίσατε
σωστά τον κίνδυνο που διατρέχατε αν κάποιος ή κάποιοι κατόρθωναν να
αποσυμβολίσουν
και
να
ερμηνεύσουν
την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ,
μέσω
πειραματικώς επαληθεύσιμης διαδικασίας.
Ούτε σείς, Κύριοι των "ελληνικών τεκτονικών στοών", εξετάσατε ποτέ
ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εμείς όμως το εξετάσαμε. Γιατί ήταν αδύνατο να
δεχθούμε ότι τα ιερατεία-Πανεπιστήμια που έτρεφαν κορυφαίους Ορθολογιστές
σαν τον Αριστοτέλη και τον Πυθαγόρα, έτρεφαν και "ηλίθιους" Ησίοδους και
Αισχύλους.
Εδώ αρχίζει, Κύριοι, η "διανοητική ακροβασία" της Ο.Ε.Α. και
παρακαλούμε εκ των προτέρων να μην την επιχειρήσετε μόνοι σας, γιατί ο
αγύμναστος εγκέφαλός σας δεν "ισορροπεί" σε τέτοια εγχειρήματα, με
αποτελέσματα οδυνηρά γιά την πνευματική σας υγεία.
Το τμήμα Γλωσσολογίας της Ο.Ε.Α. παρετήρησε ότι σε πολλές αρχαίες
ελληνικές λέξεις γινόντουσαν αλλαγές συμφώνων "της ιδίας τάξεως", όταν
μία γενική έννοια μετατρεπόταν σε λιγότερο γενική ή σε ειδικό όνομα
προσώπου.
Έτσι έχουμε μετατροπή
του ΧΡΟΝΟΣ σε ΚΡΟΝΟΣ με αλλαγή του
λαρυγγικού -Χ- σε λαρυγγικό -Κ-. Μετατροπή του ΑΘΛΟΣ σε ΑΤΛΑΣ -μοχθών
Άτλας- με αλλαγή του οδοντικού -Θ- σε -Τ-, του ΑΛΜΑ σε ΑΡΜΑ -καλπάζον
άρμα- με αλλαγή του υγρού -Λ- σε υγρό -Ρ- κλπ.
Αναζητήθηκαν οι αντίστοιχες δυνατές παραλλαγές των συνθετικών ΜΥΘΟΣ
και ΛΟΓΟΣ της λέξεως "ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ" και διαπιστώθηκε ότι σε αλλαγή του
οδοντικού -Θ- σε οδοντικό -Τ-, προέκυπτε ο όρος ΜΥΤΟΛΟΓΙΑ ή ΜΙΤΟΛΟΓΙΑ,
δηλαδή λόγος που ανακαλύπτεται όταν ο ερευνητής έχει εξασφαλίσει
"αντίστροφο δρόμο εξόδου από το χάος των διαδρόμων λογικής" μέσω ενός
ΜΙΤΟΥ που ξετυλίγει κατά τη διάρκεια "της αρχικής φοράς συλλογισμών" που
τον οδήγησαν στο ΛΟΓΟ, δηλαδή στην ανακάλυψη της κρυμμένης ΑΛΗΘΕΙΑΣ.
Ίσως ο υπερόπτης παρατηρητής να σχολιάσει: "μπορούμε να μπούμε στο
χώρο της κρυμμένης αλήθειας, την παίρνουμε και φεύγουμε". Όχι, αγαπητέ
υπερόπτη, διότι ο χώρος στον οποίο εισέρχεσαι είναι ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ στον οποίο
θα μπείς αλλά δε θα ξαναβγείς, διότι χωρίς το μεταφορικό Αριάδνειο ΜΙΤΟ
και χωρίς μεταφορικό Θησείο ΗΡΩΙΣΜΟ, θα δείς τον εγκέφαλό σου να
"πεθαίνει" τρελλός από τη σχιζοφρένεια που προκαλεί στους αδύνατους
εγκεφάλους ο μεταφορικός Μινωταύρειος ΦΡΟΥΡΟΣ της Αλήθειας.
Εμείς οι Πρυτάνεις της Ο.Ε.Α. διεκδικούμε γιά τον εαυτό μας, μόνο
γιά τον εαυτό μας, την Ικανότητα, τον Ηρωισμό και την Πνευματική Δύναμη
και τον ΜΙΤΟ και την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη που μας κάνει ΑΤΡΩΤΟΥΣ
από τα Λογικά Αδιέξοδα που θα σκότωναν πνευματικά εσένα Τέκτονα
Αναγνώστη, επειδή είσαι ΦΥΣΕΙ ΑΔΥΝΑΤΟΣ.
Στο τέλος της διαδρομής και της εξόδου μας από τα Λογικά Αδιέξοδα
και τους Απόρθητους γιά σένα Λαβυρίνθους της Αλήθειας, θα ζητήσουμε την
υποταγή σου, Τέκτονα αναγνώστη και τη δική σου υποταγή, οποιεδήποτε
αναγνώστη, διότι η ΕΞΟΥΣΙΑ και η ΔΥΝΑΜΗ δεν ανέχονται
οχλοκρατικές

ΙΑ31
δημοκρατικές διαδικασίες, όπως σου έχουν μάθει οι εκφυλισμένες από
σιωνιστικά ελευσίνεια ιερατεία "Δημοκρατίες των Περικλέων" και οι
εκφυλισμένες από σιωνιστικά τεκτονικά ιερατεία "Σύγχρονες Δημοκρατίες"
και οι εκφυλισμένες από κρυπτοσιωνιστικά ιερατεία "Θρησκείες Των Πτωχών
Τω Πνεύματι".
Πριν μας δείς να χανόμαστε στην είσοδο του "Λαβυρίνθου", σου
κάνουμε γνωστό ότι υπάρχει ακόμη ένας "ΠΑΡΑ-ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΠΑΡΑ-ΜΙΤΟΛΟΓΙΑΣ"
του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ που το σιωνιστικό κατεστημένο κατασκεύασε μέσω εκατοντάδων
θρησκειών, πολιτικών ιδεολογιών, εντύπων, φιλοσοφιών, Τύπου, τηλεοράσεως,
επιστημών, τεχνών, συμφερόντων και τεχνολογίας. Εσύ και οι όμοιοί σου,
αναγνώστη, βρίσκεσθε σε πλήρη σύγχιση ΜΕΣΑ σ' αυτόν το ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ
ΠΑΡΑΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ και περιφέρεσθε χαμένοι στους δρόμους και διαδρόμους του,
σε ισόβια έρευνα απελπισίας.
Διότι ο "Παρα-Λαβύρινθος" της κρυπτοσιωνιστικής υπουλότητος και
ραδιουργίας δεν περιέχει την Αλήθεια και τον ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟ που αναζητάτε,
ούτε έχει θανάσιμους "Μινώταυρους", ούτε έχει εμπόδια γιά υπερπήδηση. Ο
"Παρα-Λαβύρινθός"
σας
έχει
κυλιόμενους
διαδρόμους
και
βιτρίνες
καταστημάτων και βιτρίνες βιβλιοπωλείων με παρα-γνώση σύγχισης και ΙΚΑ
και επικουρικά ταμεία και Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ανθρώπους-νούμερα
και συντάξεις και πανεπιστήμια του ροχαλητού και ναούς που δημιουργούν
ευσέβεια όχι στη λογική αλλά στο συναίσθημα και ηθοποιούς που δεν ηθοποιούν αλλά ηθο-καταστρέφουν και τεχνολογία που δεν υπηρετεί αλλά
υπηρετείται και ανθρώπους που δεν τείνουν προς τον ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ αλλά προς
τον ΥΠΑΝΘΡΩΠΟ. Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας οι Δυνατοί δεν καταδικάζονται
αφού δικασθούν σαν Κακοί, αλλά είναι Αυτομάτως Κακοί επειδή απλώς έκαναν
το σφάλμα να είναι Δυνατοί. Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας οι Αδύνατοι δεν
προάγονται αφού κριθούν ως Καλοί, αλλά Αυτομάτως είναι Καλοί επειδή είχαν
την πρόνοια να παραμείνουν Αδύνατοι. Στον "Παρα-Λαβύρινθό" σας "οι πρώτοι
έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι", οι Ανάξιοι θα γίνουν Πρώτοι και
Εξουσιαστές και οι Άξιοι θα γίνουν Τελευταίοι και Εξουσιαζόμενοι. Διότι
έτσι διέταξε ο Αρχιτέκτων του Λαβυρίνθου σας ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ, ώστε
να μη δείτε ποτέ το φώς του ήλιου, του ΗΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. Διότι
ποτέ δεν είδατε αυτό το ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ επειδή
γεννηθήκατε ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΣΑΣ. Και αν δε συμβεί να σας τραβήξουν έξω
από το ΑΝΘΡΩΠΟΤΡΟΦΕΙΟ σας οι ΗΡΩΕΣ και οι ΔΥΝΑΤΟΙ που έχετε ατιμάσει,
τότε θα πεθάνετε μέσα, χωρίς ποτέ να δείτε τον ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΗΛΙΟ.
Στον παραλαβύρινθό σας υπάρχουν μόνον βισματωμένα ανθρωποειδή ΖΟΜΠΙ
χωρίς ΠΡΟΣΩΠΟ. Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ να εξανθρωπιστούν πάλι και να
αναβαπτισθούν στο Καθαρτήριο του Ελληνικού Ορθού Λόγου.
Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ όχι από Αγάπη, ούτε από Οίκτο, ούτε από
Έλεος, διότι είμαστε αμείλικτοι πρώτα με τον εαυτό μας και μετά με τους
άλλους.
Καλούμε αυτά τα ΖΟΜΠΙ σε εξανθρωπισμό διότι αισθανόμαστε ΗΔΟΝΗ να
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ.
ΘΕΛΟΥΜΕ
ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ
ΚΑΙ
ΘΑ
ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ
ΤΟΝ
ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ, ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕΒΑΣΤΗ Η ΦΥΣΕΙ
ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΛΟΓΟΣ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΉΡΩΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΑΣ ΥΠΟΤΑΓΗ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΑΣ ΥΠΑΚΟΗ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΕΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΧΘΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΣΕΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗ ΣΑΣ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΑΣΥΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΑΣ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΗ, ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΑΤΕΡΜΟΝ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ
ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ.

ΙΑ32
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΕΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ
ΜΑΖΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΕ ΞΕΝΗ
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΤΕΧΝΗ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΑΖΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΝΕΟΣ ΛΟΓΟΥ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΟ ΛΟΓΟ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΑ ΒΑΣΗ ΤΟΝ
ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΛΟΓΟ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ
ΑΡΧΙΜΗΔΕΙΟ ΛΟΓΟ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΛΟΓΟ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΚΑΙ ΝΑ
ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ Η ΝΑ ΞΑΝΑΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΔΡΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΨΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΑΝΕΚΟΠΤΑΝ ΟΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΦΙΑΛΤΕΣ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ,
ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ,
ΔΥΟΜΙΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ.
- ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΜΝΗΜΗ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΚΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΟ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΩΝ ΙΕΧΩΒΑ, ΤΟΝ ΑΣΜΟΝΤΑΪ, ΚΑΙ ΤΟΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ .
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΑ ΞΕΣΚΕΠΑΣΟΥΝ ΤΗ ΦΑΡΣΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ
ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟΥ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗ ΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ...
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΩ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΛΕΒΑΝΙΑ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΩ
ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΛΕΒΑΝΙΑ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ, ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΩΝ "ΑΟΑ", "ΟΤΟ", "ΜΤΜ"
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΜΠΑΛΑ, ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΠΙΣΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΑ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΞΕΝΟΦΕΡΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΎ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
"ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΤΖΕΝΤΑΪ ΓΙΕΧΟΒΑΧΑΪ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΟΥ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ-ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ ΝΑ "ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΡΟΧΙΑ" ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ.

ΙΑ33
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΗΝ "ΑΤΡΩΤΗ ΛΕΒΑΝΙΑ Η ΛΕΒΙΝΙΑ" ΝΑ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ ΓΙΑ ΘΥΜΑ ΠΡΙΝ 12600 ΧΡΟΝΙΑ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ Η "ΛΕΒΑΝΙΑ-ΣΕΛΗΝΗ" ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 13
ΣΤΑΣΙΑΣΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ "ΣΚΑΦΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ" ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ "ΝΕΜΕΣΙΣ" ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑ, ΜΕ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΣΤΟ
ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ "ΝΕΜΕΣΙΣ" ΕΧΕΙ ΕΛΘΕΙ ΣΕ ΡΑΔΙΟΕΠΑΦΗ ΜΕ
ΤΗΝ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠΟ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ "Ε’ ΒΟΩΤΗ" ΓΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ Η "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
ΠΥΡΕΤΩΔΩΣ ΓΙΑ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΗ ΑΜΥΝΑ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
"ΝΕΜΕΣΙΣ" ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΜΕ
ΑΝΤΙΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ "Λ'Μ'ΟΖ'Α'Ρ'" ΚΑΙ "Λ'Ε'Χ'Α'Ρ'" ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
CX106ν.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ...ΚΑΠΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕ ΤΟ
ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ ΑΝΤΙΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΙΣ "ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ" ΚΑΤΑ ΔΙΑΔΟΧΗ "Λ'Μ'ΟΥ'Ο'Ι'Ε'Α'Ρ'" ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
CX106ν.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΑ
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΠΑΧΟΥΣ 50 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ" ΚΑΙ ΝΑ
ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΤΑΝΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΡΟΜΕΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ,
ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΟΠΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ
ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑ
ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΕΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΘΕΛΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥΣ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ
ΜΑΣ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ.
- ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΛΙΑΘ ΠΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΑΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
"ΜΕΤΩΠΟ" ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΧΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ "ΠΕΤΡΕΣ
ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ" ΤΩΝ ΓΕΛΟΙΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΔΑΥΪΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ "ΛΕΒΑΝΙΑ".

Αναγνώστη, Τέκτονα ή μη, στο σημείο αυτό της παρούσης υπάρχουν μόνο
δύο εκδοχές: "Ή το κείμενο σου έχει προκαλέσει την απώλεια επαφής με την
πραγματικότητα και γελάς ηλιθίως από "αίσθηση του παραλόγου" ή το κείμενο
σε
έχει
κάνει
να
πλησιάσεις
την
πραγματικότητα
με
ισχυρισμούς
αναπόδεικτους, που όμως ΗΔΗ αποτελούν προσωπικές απόκρυφες αμφιβολίες σου
και υποψίες σου ΑΚΡΩΣ ΣΟΒΑΡΕΣ.
Αν έχεις γελάσει ηλιθίως, σου ζητούμε να δεκαπλασιάσεις το γέλιο
σου και γιά να σε βοηθήσουμε σου λέμε ότι αυτή τη στιγμή διαβάζεις ένα
κείμενο που έχει γραφεί από ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι αποτελούν μέλη
της ΝΕΑΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που έρχεται γιά να σαρώσει τους ομοίους
σου. Η ηλιθιότητα των ηλιθίων πρέπει να δεκαπλασιασθεί γιά να γίνει
σαφέστερος ο διαχωρισμός όταν θα φθάσει η ΣΤΙΓΜΗ του απολογισμού και της
αξιοποίησης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού. Μη συνεχίζεις την
ανάγνωση "ηλίθιε αναγνώστη", πέταξε το κείμενο στο καλάθι των αχρήστων
διότι όλη η Ιστορία είναι γεμάτη από "καλάθια αχρήστων" και από
"ηλιθίους".
Εσύ όμως ,"σοβαρέ αναγνώστη", που μέχρις εδώ δεν είδες παρά μόνον
αναπόδεικτους ισχυρισμούς, αλλά θέλεις να ΔΕΙΣ τις αποδείξεις, έχεις να
κάνεις μία κίνηση ασφαλείας και να "δεθείς" στο κάθισμα της συμβατικής
λογικής, γιατί οι "ταχύτητες λογικής μας" είναι φωτονιακές και οι

ΙΑ34
"ελιγμοί λογικής μας" απαιτούν
δικής σου νοημοσύνης. Αν δεν
λογικής", είναι βέβαιο ότι
αναγνώστες-ψυχοπαθείς στο τέλος

εγκέφαλο με νοημοσύνη εκατονταπλάσια της
ασφαλιστείς στο "κάθισμα της συμβατικής
αντί γιά αναγνώστες-θεατές θα έχουμε
της "πτήσης".

Πρέπει ο αναγνώστης να θεωρήσει όσα ακολουθήσουν, ΟΧΙ ΣΑΝ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, αλλά σαν αλήθεια παραδεκτή από ερευνητές
επιστήμονες που θέτουν τη δική τους αλήθεια στην ΚΡΙΣΗ
και στον ΕΛΕΓΧΟ και στην ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ, ΣΤΟ
ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ.

ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ /..................................
Το διανοητικό
τεράστιο.

άλμα

που

θα

ζητηθεί

σε

λίγο

από

τον

αναγνώστη

είναι

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΑΤΟΜΟ.
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Η

ΤΡΙΤΟΥ

ΑΤΟΜΟΥ,

ΓΙΑ

ΑΠΟΦΥΓΗ

ΙΑ35
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ:
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Διακόψτε την ανάγνωση του κειμένου και προσδιορείστε νοερά την
ταυτότητά σας. Όνομα. Εργασία. Τόπος γεννήσεως. Τόπος παραμονής. Μέλη
οικογενείας.
Πνευματικές
προτιμήσεις.
Προτιμήσεις
στις
τέχνες.
Προτιμήσεις στο σέξ. Προτιμήσεις στη φύση. Προτιμήσεις στους φίλους.
Προτιμήσεις στο χιούμορ. Προτιμήσεις αστικού χώρου. Προτιμήσεις εθνικού
χώρου. Εθνικότητα. Προτιμήσεις σε ξένες χώρες. Προτιμήσεις στη θρησκεία.
Προτιμήσεις πολιτικές. Υποδομή ελληνικού πολιτισμού. Προτιμήσεις στην
αρχαία ελληνική επιστήμη, τέχνες, ύλη. Επαναφορά στο παρόν. Σημερινό
πρόβλημα εργασίας σας. Πρόβλημα συνειδήσεως. Πρόβλημα οικονομικό.
Πρόβλημα με σύζυγο. Πρόβλημα με παιδιά. Πρόβλημα με συναδέλφους. Πρόβλημα
με ερωμένη ή εραστή. Πρόβλημα υπαρξιακό. Πρόβλημα κοινωνικότητας.
Πρόβλημα αυτοκαθορισμού. Πρόβλημα θρησκείας. Πρόβλημα πολιτικής επιλογής.
Πρόβλημα καταθλίψεως.
ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.
Ξαναδιαβάστε όλα τα ανωτέρω στοιχεία, βλέποντάς τα όλα από την
αστεία και φαιδρή πλευρά. Είναι απαραίτητο να κάνετε εκτόνωση όλων των
ανωτέρω στοιχείων με χιούμορ και αυτοσαρκασμό γιά να ξεκουράσετε τον
εγκέφαλό σας. Είναι αδύνατο να σηκώσετε το φορτίο σκέψεων του κειμένου
που ακολουθεί με εγκέφαλο βεβαρυμένο από προβλήματα. Ο εγκέφαλός σας έχει
ανοχές ορισμένων ηλεκτρικών φορτίων που προκαλούνται από συσσωρευμένα
προβλήματα. Εκτονώστε τα ηλεκτρικά φορτία του εγκεφάλου σας με χιούμορ
πριν προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα, διότι διαφορετικά κινδυνεύει η
πνευματική σας ακεραιότητα και η πνευματική σας ισορροπία.

Αφού διαβάσατε όλα τα ανωτέρω στοιχεία της προσωπικότητός σας και
τους προσδώσατε την αστεία πλευρά τους, θυμηθείτε μία πολύ αστεία σκηνή
από πραγματικό γεγονός, από ένα πολύ αστείο ανέκδοτο, από μία πολύ αστεία
σκηνή του αγαπημένου σας κωμικού.

ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΣΕΛΙΔΑ.
Αφήστε το κείμενο και γιά πέντε λεπτά της ώρας προσπαθήστε να
βρείτε κάτι το πολύ αστείο γιά να αμφισβητήσετε τους συντάκτες του
κειμένου, τη διανοητική τους ακεραιότητα και τη διανοητική τους
ισορροπία. Προσπαθήστε να πείτε κάτι το πολύ αστείο με όσους είναι κοντά
σας εις βάρος τους ή εις βάρος της σοβαρότητος του κειμένου που έχετε
διαβάσει μέχρις εδώ. Προσπαθήστε να δείτε την αστεία πλευρά του. π.χ. Αν
ο χειριστής ενός Αναλυτού Υποφύσεως "πιάσει" τη σκέψη της "άπιστης"
συζύγου του...

ΙΑ36
Τα "Όργανα Ελέγχου" της Διανοητικής Πτήσης μας είναι οι πέντε
Κανόνες-Λήμματα που διατυπώσαμε στη 16η σελίδα (25η του πρωτότυπου ή ΙΑ27
του παρόντος) και οι τρείς Νόμοι της Διαλεκτικής που διατυπώθηκαν από τον
Αριστοτέλη:
ΚΑΝΩΝ
ΚΑΝΩΝ
ΚΑΝΩΝ
ΚΑΝΩΝ
ΚΑΝΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ
ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

-

ΚΤ
ΚΑ
ΚΑΤ
ΚΑΛ
ΚΠΕ

ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ

- ΝΑΑ
- ΝΠΠ
- ΝΑΑΤ

Σαν ξετύλιγμα του ΜΙΤΟΥ θα χρησιμοποιήσουμε τα αλληλένδετα λογικά
συμπεράσματα ΛΟΓΟΥ που θα προκύψουν από τους "κρίκους" διαδοχικών εννοιών
με τους Κανόνες-Λήμματα ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ-ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ και τους
Νόμους Διαλεκτικής ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ μέχρις ότου φθάσουμε στην
κρυμμένη Αλήθεια του Λαβυρίνθου του παρελθόντος.
Στο τύλιγμα του ΜΙΤΟΥ που θα μας οδηγήσει στην έξοδο της
αντίστροφης λογικής πορείας και στην επανασύνδεση με την πραγματικότητα
του παρόντος, θα χρησιμοποιήσουμε τους νοητικούς "κρίκους" κοιτώντας τους
από την "αντίθετη πλευρά", με τους Κανόνες-Λήμματα του ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ και με το Νόμο Διαλεκτικής ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ
Γνωρίζουμε ήδη ακριβώς τι είναι αυτό που θέλουμε να βρούμε μέσα στο
Λαβύρινθο της Ιστορίας του Παρελθόντος. Είναι η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ και μάλιστα η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ.
Δε μας διαφεύγει ότι είμαστε πνευματικά τέκνα εκείνων που έγραφαν:
"ΔΙΟΠΕΡ ΟΥΧ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΟΥΤΕ
ΤΟΙΣ ΓΡΑΦΟΥΣΙΝ ΟΥΤΕ ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΥΣΙ ΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΑΡ, ΕΑΝ ΑΦΕΛΗ ΤΙΣ ΤΟ ΔΙΑΤΙ ΚΑΙ
ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΝ ΕΠΡΑΧΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΤΕΡΑ ΕΥΛΟΓΟΝ ΕΣΧΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ. ΤΟ
ΚΑΤΑΛΕΙΠΟΜΕΝΟΝ ΑΥΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΕΝ, ΜΑΘΗΜΑ ΔΕ ΟΥ ΓΙΓΝΕΤΑΙ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΥΤΙΚΑ
ΜΕΝ ΤΕΡΠΕΙ, ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΟΥΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝ. ΑΚΜΗΝ ΓΑΡ ΦΑΜΕΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΑΣ ΑΙΤΙΑΣ". - ΠΟΛΥΒΙΟΣ Γ' 31-32

"ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΥΣΙ ΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΥΧ ΙΚΑΝΟΝ ΕΙΣ ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟ ΤΩΝ
ΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΚΟΥΣΑΙ, ΑΠΑΙΤΕΙ Δ' ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΙΤΙΑΣ ΙΣΤΟΡΗΣΑΙ ΤΩΝ
ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΨΑΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΟΥ ΣΥΓΚΥΡΗΣΑΝΤΑ". - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΥΣ - ΡΩΜΑΪΚΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ε' 56

Αν γιά τους προγόνους μας "ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ", δηλαδή "ΤΑ
ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ", δηλαδή "ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ", δηλαδή "ΟΙ
ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΘΕΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΣΥΓΚΥΡΟΥΝ", δηλαδή "ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΠΛΑΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ", τότε εμείς θα επιχειρήσουμε να
ξεπεράσουμε τους προγόνους μας σε νοημοσύνη, ερευνώντας μήπως "κατά
σύμπτωση", οι "αντίθετοι θεοί" δεν είναι αντίθετοι αλλά ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ
ΠΡΟΣΥΝΝΕΝΟΗΜΕΝΟΥ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ εναντίον του έθνους μας ειδικά και
εναντίον της ανθρωπότητος γενικότερα. Θα επιχειρήσουμε να ερευνήσουμε το
αν αυτοί οι "αντίθετοι θεοί" δεν είναι πνευματικά όντα άλλης διαστάσεως
αλλά όντα με σάρκα και οστά που δρούν εναντίον μας χρησιμοποιώντας
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, με έδρα όχι το αόριστο αχανές διάστημα "πνευματικής άυλης

ΙΑ37
διαστάσεως" αλλά ένα συγκεκριμένο ορατό χώρο στο διάστημα, κοντά στον
πλανήτη μας. Θα επιχειρήσουμε, ανάγοντας τους εαυτούς μας σε "παρά φύσει
θεούς", να ερευνήσουμε γιά το αν η υπαρκτή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ μας μπορεί να
εξουδετερώσει την "τεχνολογία των αντιθέτων θεών", ώστε να απαλλαγούμε
από την επιρροή τους πάνω στο ιστορικό μας γίγνεσθαι.
Διότι οι "αντίθετοι θεοί", όποιοι κι αν είναι, αιματοκύλισαν το
ιστορικό μας γίγνεσθαι με ένα όργιο σφαγής γήινων, με ένα όργιο διαφθοράς
των επιζώντων γήινων και με ένα όργιο καταπιέσεως και δυστυχίας γήινων,
μέσω "αντιθέτων οιωνοσκόπων ιερατείων ή τηλεκατευθυνομένων ιερατείων ή
τηλεπαθητικών σε τεχνολογία ιερατείων".
Αναζητούμε, λοπόν, όχι απλώς την ΑΙΤΙΑ αλλά την ΤΡΙΠΛΗ ΑΙΤΙΑ. Την
ΑΙΤΙΑ που χρησιμοποίησαν οι Κυβερνήτες των εθνών γιά τις μεταξύ των
διαμάχες. Την ΑΙΤΙΑ που χρησιμοποίησαν τα όπισθεν ευρισκόμενα ιερατεία
γιά τις μεταξύ των διαμάχες. Την ΑΙΤΙΑ που οι όπισθεν ευρισκόμενοι "θεοί"
χρησιμοποίησαν γιά τον ίδιο λόγο. Αναζητούμε την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, τη
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ και την ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΙΤΙΑ όπως ακριβώς αντιστοιχούν στα
κέντρα αποφάσεων "ΜΕΜΦΙΣ ΤΕΜΠΛΙΣ ΜΙΣΡΑΪΜ", "ΟΡΝΤΟ ΤΕΜΠΛΙΣ ΟΡΙΕΝΤΙΣ",
"ΑΝΤΕΠΤΙΣ ΟΡΝΤΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ" ή αλλιώς "ΜΤΜ", "ΟΤΟ", "ΑΟΑ" με γεωγραφικές
αντιστοιχίες που θα δοθούν στο τέλος του κειμένου.
Όπως
δηλαδή
αντιστοιχούν
οι
Πρωτοβάθμιες
Στοές
ΜΤΜ,
οι
Δευτεροβάθμιες ΟΤΟ και οι Τριτοβάθμιες Στοές ΑΟΑ ή κωδικά "ΑΥΛΗ ΤΟΥ
ΝΑΟΥ", "ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ" και "ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ".
Γιά τους "αμύητους", αν και τέκτονες αναγνώστες, παραθέτουμε τη
δομή και τη διάταξη αρμοδιοτήτων των "τριών ορόφων" των ιερατείων των
ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ή ΝΑΩΝ, όπως προέκυψε από καταγραφή μερικών
συνεδριάσεών τους στα MONITOR των Ανιχνευτών Συχνοτήτων Υποφύσεως της
Ο.Ε.Α., σε συνεργασία με ομάδες επιστημόνων άλλων χωρών.
ΑΟΑ ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή ΣΤΟΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ή ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Μέλη 72 άτομα εκ των οποίων 24 εκπρόσωποι Θηλέων Σημιτικών Φυλών
"ΑΓΑΡ" ήτοι Αράβων, 24 εκπρόσωποι Ερμαφροδίτων Σημιτικών Φυλών "ΣΑΡΡΑ"
ήτοι Ισραηλινών και 24 εκπρόσωποι Αρρένων Σημιτικών Φυλών "ΧΕΤΤΟΥΡΑΝ" ή
"ΤΟΥΡΑΝ" ήτοι Τουρανίων Μογγόλων και Τατάρων.
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το Α' Χρονικών της Εβραϊκής Παλαιάς
Διαθήκης, αποδεκτής και από Ορθόδοξη Εκκλησία ως "θεόπνευστης", οι ΆγαρΧεττούρα-Σάρρα υπήρξαν οι τρείς γυναίκες του "Αβραάμ", απογόνου του Σήμ.
Σκοπός των 72 της ΑΟΑ είναι η πολιτισμική και η βιολογική εξόντωση
των 108 αρχικών φυλών του πλανήτη και η εγκαθίδρυση Παγκοσμίου
Κυβερνήσεως της Κάτω Ιερουσαλήμ ή Λεβάνια ή Λιβάνια με την υποστήριξη της
Άνω Ιερουσαλήμ ή Σελήνης. Γιά τον μη γνωρίζοντα την ετυμολογία του όρου
"ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ", κάνουμε γνωστό ότι προέρχεται από τα δύο ελληνικά συνθετικά
ΙΕΡΟΣ και ΣΕΛΗΝΗ σε σύνθεση ΙΕΡΑΣΕΛΗΝΗ ή ΙΕΡΑΣΕΛΗΝ ή ΙΕΡΑΣΕΛΗΜ, γιά
προσαρμογή της ελληνικής ρίζας "Σ Λ Ν" στην ατλάντεια ρίζα "Σ Λ Μ" μέσω
αλλαγής του ενρίνου "Ν" σε "Μ". Η ατλάντεια ρίζα "Σ Λ Μ" διά παρεμβολής
διαφόρων φωνηέντων παράγει τα σημιτικά ΣΑΛΟΜ, ΣΑΛΕΜ, ΣΑΛΑΜ, ΣΟΛΟΜ,
ΣΑΛΩΜΗ, ΣΙΛΟΑΜ, ΣΟΥΛΑΜ, ΣΕΛΗΜ. Μία άκρως ενδεικτική φράση είναι ο
αραβικός χαιρετισμός ΣΑΛΑΜ-ΑΛΛΑΧ ή ΣΑΛΑΜ-ΑΛΛΕΧ δηλαδή ο Σεληνιακός Αλλάχ
ή Ατλάχ, που συνδυάζεται με τη διαβεβαίωση του Κορανίου ότι ο Αλλάχ ή
Ατλάχ δεν πέθανε αλλά μετοίκησε στη Σελήνη.
Σε ό,τι αφορά τον όρο ΛΕΒΑΝΙΑ που στην εβραϊκή σημαίνει πάλι
ΣΕΛΗΝΗ, προέρχεται από τον όρο ρίζα "Σ Λ Ν" δια παρεμβολής του "Β" προς
σχηματισμό του "Σ Λ Β Ν" και παράγωγα τα ΣΕΛΕΒΑΝΙΑ, ΣΕΛΕΝΙΑ, ΛΕΒΑΝΙΑ,
ΣΕΛΕΒΑΝ, ΛΕΒΑΝ κλπ. Το απλοποιημένο παράγωγο "Λ Β" ή ΛΕΒΙ που
χρησιμοποιείται γιά την ισραηλινή φυλή των ιερέων ΛΕΥΙ, σημαίνει
"Σεληνιακή Φυλή" ή "Ιερατείο ΣΕΛΗΝΗΣ". Εμείς θα το μετατρέψουμε σε
"Σεληνιαζόμενο ιερατείο" με όλες τις προεκτάσεις σχιζοφρένειας και
καταληψίας που συνεπάγεται η χρήση του όρου.

ΙΑ38
Στο ύπατο τυπικό της ΑΟΑ η μεγίστη θεότητα είναι ο ΣΙΝ ή ΣΙΜ διά
αλλαγής ενρίνου "Ν" σε "Μ". Προέρχεται από τις ρίζες "Σ Λ Ν" και "Σ Λ Μ"
διά αφαιρέσεως του "Λ" με τελικές ρίζες τα "Σ Ν" και "Σ Μ". Τα παράγωγα
διά προσθήκης φωνηέντων είναι ΣΙΩΝ, ΣΉΜ, ΖΕΝ, ΣΕΝ, ΣΕΝΑ-ΑΡ, ΣΕΝ-ΤΑΪ, ΖΕΝΤΑΪ, ΣΙΝΑ, ΑΣΜΟ-Ν-ΤΑΪ, ΙΛΟΥ-ΣΙΝ, ΕΛΙ-ΣΙΝ, ΕΛΟΧΑ-ΣΙΝ, ΕΛΟΧΙΜ-ΣΙΝ, ΕΛ-ΣΙΝ,
ΙΛΑΧ-ΣΙΝ, ΑΛΛΑΧ-ΣΙΝ.
Γιά τους γνώστες της Ασσυροβαβυλωνιακής θρησκείας υπενθυμίζουμε ότι
ο όρος ΙΛΟΥ η ΕΛΙ στην αραμαϊκή ή ΕΛ ή ΕΛΟΧΑ ή ΕΛΟΧΙΜ στην εβραϊκή ή ΙΛΑΧ
ή ΑΛΛΑΧ στην αραβική εκπροσωπεί όχι συγκεκριμένο θεό αλλά την ιδέα της
θεότητος στην απόλυτη και γενική της σημασία. Αποδίδεται στο θεό ΣΙΝ της
Σελήνης στον οποίο προσαρμόζονται τα επίθετα "θεός ο άρχων", "ο άρχων των
θεών του ουρανού και της γής", "βασιλεύς των θεών", "θεός των θεών", "ο
κύριος της Σελήνης", "ο αρχιτέκτων του παντός", "ο στηρίζων τους
ουρανούς". Το σύμβολο του θεού ΣΙΝ ή ΣΙΜ ήταν η Σελήνη με κύριο τόπο
λατρείας την ΟΥΡ των Χαλδαίων από όπου "εξέρχεται ο Αβραάμ" ...κατά τας
Γραφάς. -"Κοσμογονία Βηρρώσου"Σύμφωνα με το Φιννικόν έπος "ΚΑΛΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΕΛΑ" ανάλογο του
"ΚΑΒΑΛΛΑ", η πρωτεύουσα των Τουρανίων της Φινλανδιας ΕΛ-ΣΙΝ ή Ελσίνκ έχει
όμοια ετυμολογία.
Ομοία ετυμολογία του διοικητικού διαμερίσματος των Τουρανίων της
Λιθουανίας "ΣΕΪΝΙΝ", των Τουρανίων της Λεττονίας "ΣΕΜ-ΓΚΑΛΕ" ή "ΣΙΜΓΚΑΛΕ" και των Τουρανίων Εσθονίας "ΣΙΛΝ-ΝΤΑΟΥ" ή "ΣΙΝ-ΝΤΑΟΥ".
Ομοίως η ετυμολογία των Τουρανίων Βουλγαρίας "ΣΟΥΜ-ΛΑ" και "ΣΟΥΜΕΝ", οι οποίοι γιά να μην αφήνουν αμφιβολίες γιά τη βαρβαρική φυλετική
τους προέλευση, μετονόμασαν την ελληνική Φιλιππούπολη σε "ΤΑΤΑΡΠΑΖΑΡΤΖΙΚ" ή Παζάρι των Τατάρων , κοινώς Μογγόλων.
Ομοίως των Τουρανίων της Αλβανίας, "ΣΙΜ-ΟΝΙ", πόλεως επί ποταμού
Φαχντίμπ και "ΤΥΡΑΝΑ" ή "ΤΟΙΡΑΝ" γιά να μην υπάρχουν αμφιβολίες περί
Τουρανικής προελεύσεως.
Ομοίως των Τουρανίων Μογγόλων της Ουγγαρίας "ΣΟΜ-ΠΟΣΛΟ", "ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ", "ΣΟΜ-ΟΝΤΓ", "ΣΙΜ-ΕΓΚ", "ΣΛΜ-ΠΟΛΤΣ" και των άκρως διαφωτιστικών
ΚΙΣ-ΚΟΥΝ ή ΚΙΣ-ΚΟΕΝ ή ΚΙΣ-ΚΑΝ ή ΚΙΣ-ΧΑΝ ως κατάλοιπα των εβραιομογγολικών
ορδών στον ευρωπαϊκό χώρο, των διαφόρων σφαγέων ΤΖΕΓΚΙΣ-ΧΑΝ.
Ομοίως των Τουρανίων Μογγολοεβραίων της Τουρκίας "ΣΟΜ-Α" και "ΣΙΝΤΙΡΙ" και των διαφωτιστικών τοπωνυμίων ΓΚΙΟΥΜΟΥΣ-ΧΑΝ, ΣΕΙ-ΧΑΝ ή Άδανα,
ΜΑΡ-ΧΑΝ,
ΑΡΝΤΑ-ΧΑΝ,
γιά
να
μην
υπάρξουν
αμφιβολίες
περί
της
Εβραιομογγολικής προελεύσεως του βαρβαρικού πληθυσμού της ...φίλης χώρας.
Όμοια ίχνη συγκριτικής Γλωσσολογίας ευρίσκονται και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ρουμανία, Γερμανική Βαυαρία, Νότιος Ιταλία κλπ.
όπου ενώ τα φτλετικά χαρακτηριστικά είναι σαφώς μογγολοειδή, τα τοπωνύμια
είναι συγκεκαλυμμένα όπως πχ. το ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ σε ΜΥΝΧΕΝ ή Μόναχο.
Ο πρώτος ερευνητής που τόλμησε να θίξει τη φυλετική συγγένεια
ΜΟΓΓΟΛΩΝ-ΕΒΡΑΙΩΝ-ΑΡΑΒΩΝ με κριτήρια επιστημονικά είναι ο Φίλιππος
Φιλιππόπουλος, κάτοικος Μηλεών Βόλου, ο οποίος ως ανταμοιβή πήρε από το
"ελληνικό" κράτος ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ. Η Ο.Ε.Α. τιμά τον
ανωτέρω ερευνητή αν και δεν ανήκει στις τάξεις της.
Τα ανωτέρω γράφονται σε σχέση με την ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΪΚΗ ηγεσία της ORDO
ADEPTIS ATLANTIS, διότι αντίθετα με τους εντοπισμούς του αναγνώστη στα
Αραβικά και Εβραϊκά φύλα, είναι βέβαιο ότι αγνοεί τη Σημιτική προέλευση
των Τουρανικών Φυλών ή Μογγόλων και αγνοεί την άκρως περίπλοκη συγκάλυψη
Σημιτικής καταγωγής των Τουρανίων της Ευρώπης.
Γιά να ολοκληρωθεί η εικόνα, θα παραθέσουμε τη ρίζα "ΑΤΛ" η οποία
στην αρχαία γλώσσα Ατλαντίδος σημαίνει "ύδωρ". Η ρίζα ΑΤΛ χρησιμοποιείται
ευρέως στη Μογγολική ονοματολογία, όπως πχ. ΑΤΙΛ-ΧΑΝ ή ΑΤΤΙΛΑΣ ή ΑΤΛΑΝ.
Το τελευταίο είναι και όνομα Τουρκικής πόλεως.
Σε έρευνες της Ο.Ε.Α. στα κατάλοιπα αρχαίων γλωσσών Ν. Αμερικής
προκύπτει ότι η "Ατλαντίς" προφερόταν από τους αρχαίους κατοίκους της ως
"ΑΤΛ-ΛΑΝΤ" ή "Υδατόχωρα", σε ελεύθερη μετάφραση. Τα συμπεράσματα που

ΙΑ39
προκύπτουν είναι ότι "κάτι δεν πάει καλά" στις χώρες που διάλεξαν σαν
συνθετικό του ονόματός τους τη λέξη ΛΑΝΤ. Ξεκινώντας μ' αυτό το σκεπτικό,
η ομάδα γλωσσολογίας της Ο.Ε.Α "ξετίναξε" τη γλωσσολογική προέλευση των
χωρών Σκότ-λάντ, Ένγκ-λάντ, Φίν-λάντ, Όλ-λάντ, Άισ-λάντ, Άιρ-λάντ με
συμπεράσματα άκρως διαφωτιστικά περί του "διατί" της ενσυνείδητης
συνεργασίας των Αγγλοσαξόνων με τους Εβραίους και Άραβες στη "σιωνιστική
κύκλωση" του πλανήτη ή αλλιώς στη "Σεληνιακή κύκλωση" του πλανήτη.
Τα συμπεράσματα αυτά σταθεροποιήθηκαν όταν σε συζητήσεις που
κατέγραψαν τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο.Ε.Α. έξω από Αγγλικές Τεκτονικές
Στοές και στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο της Σκωτίας, τα παρευρισκόμενα μέλη
του ORDO TEMPLIS ORIENTIS θεωρούσαν αλλήλους ως "απογόνους των δέκα φυλών
του Ισραήλ". Οι προσφωνήσεις των ονομάτων ακολουθούνται από τα ονόματα
των δέκα φυλών του Ισραήλ που δεν επέστρεψαν στην Παλαιστίνη μετά τη
Βαβυλώνια αιχμαλωσία με την ηγεσία του ΕΣΔΡΑ...
Στις ίδιες συνεδριάσεις ακούστηκε το πολύ περίεργο "νέο" της
προγραμματισμένης αποχωρήσεως της Αγγλίας και Ιρλανδίας από το "θηρίο των
δέκα", μετά την εισδοχή των "καταραμένων Ιβήρων", "ώστε να δοθεί η τελική
μάχη εξοντώσεως του αιώνιου εχθρού", "των επτά φυλών και των τριών
υποφυλών της Ευρώπης", "ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ, ΙΑΦΕΘ", "ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ,
ΝΕΚΑΜ, ΕΛΛΑΣ"...
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη ότι το ORDO TEMPLIS ORIENTIS είναι
εξάρτημα της ORDO ADEPTIS ATLANTIS.
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη Τέκτονα ότι η Στοά του είναι επίσης
εξάρτημα της ΑΟΑ.
Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη Τέκτονα ότι είναι συνειδητά ή
ασυνείδητα προδότης εσχάτης προδοσίας εναντίον της Ελλάδος, μόνον διότι
είναι εξαρτώμενος από τον κατ' επίφαση φιλέλληνα αλλά κατά βάθος
μισέλληνα Τεκτονισμό, του ΝΕΚΑΜ ΙΑΦΕΘ, ΝΕΚΑΜ ΕΛΛΑΣ.
Στην επίσημη εβραϊκή ονοματολογία της Βίβλου παρουσιάζεται ως
Σημιτικός ο γενετικός κλάδος "ΑΤΤΙΛ". Προϊόν του εβραϊκού οίκου ΑΤΤΙΛ
φέρεται στα απόρρητα αρχεία της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν. Υόρκης, η
δυναστεία των Ατταλιδών της Περγάμου και ο Άτταλος, προς τιμήν του οποίου
τα εβραϊκά ιδρύματα FORD και ROCKEFELLER χρηματοδότησαν την αναστήλωση
της Στοάς Αττάλου στην Αρχαία Αγορά Αθηνών.
Το παιχνίδι της διαβρώσεως των Ατταλιδών Σημιτών εναντίον της
Ελλάδος θα θιγεί σε άλλο ιδιαίτερο σημείο της παρούσης, επειδή η Πέργαμος
ήταν τόπος διελεύσεως και παραμονής του Ατλάντειου Σημιτικού ιερατείου
που διέλυσε και παρέδωσε την Ελλάδα στους Ρωμαίους μέσω του Άτταλου Γ'
της Περγάμου.
ΟΤΟ ή ORDO TEMPLIS ORIENTIS ή ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
Αποτελείται από 72 Τεκτονικά Τάγματα ή Δόγματα, ένα μόνον εκ των
οποίων είναι το Σκωτικό Δόγμα, στο οποίο υπακούει ο ελληνικός
Τεκτονισμός. Οι ηγέτες των 72 ταγμάτων εκπροσωπούν ανά 24 τις Σημιτικές
φυλές των Εβραίων, των Αράβων και των Τουρανίων Μογγόλων.
Στο επίπεδο του ΟΤΟ καλλιεργούνται οι έχθρες μεταξύ των ΕβραίωνΑράβων-Μογγόλων γιά την εξυπηρέτηση στρατηγικών και γεωπολιτικών κινήσεων
που "απαιτεί ο θεός ΣΙΝ".
Ο "Άξονας" Γερμανίας-Ιαπωνίας που δημιουργήθηκε με συνεργασία του
ΟΤΟ Ιαπωνίας και του ΟΤΟ Βαυαρίας, στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν
σύμπραξη των Μογγόλων Τουρανίων ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ της Βαυαρίας και των Μογγόλων
Τουρανίων ΜΙΝΓΚ-ΧΑΝ της Ιαπωνίας, Θιβέτ, Μαντζουρίας.
Αυτά τα Τουρανικά ΟΤΟ διετάχθησαν από την ΑΟΑ να στραφούν εναντίον
του ΟΤΟ υπό Ισραηλινή Διοίκηση, δηλαδή του ΟΤΟ Μ. Βρεττανίας-USA και
εναντίον του Αραβικού ΟΤΟ με κέντρο την Αίγυπτο. Η πλαστή διαμάχη σε
επίπεδα ΑΟΑ και ηγεσίας ΟΤΟ, δυστυχώς, λειτούργησε σαν γνήσια διαμάχη
μεταξύ των μελών κατωτέρων βαθμών του ΟΤΟ και μεταξύ των μελών όλων των

ΙΑ40
βαθμών της "συνάξεως των ηλιθίων μη Σημιτών αλλοφύλων" της ΜΤΜ, ήτοι της
MEMPHIS TEMPLIS MISRAIM.
Ανάλυση της δράσεως του ΜΤΜ θα δώσουμε σε άλλο σημείο της παρούσης,
προθέτοντας μόνον ότι το Σκωτικό ΟΤΟ υπό Ισραηλινή διαχείριση "γέννησε
και έθρεψε και διέταξε" τις Στοές "ΘΟΥΛΗ", ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ", "ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ
ΒΑΥΑΡΙΑΣ", ΑΝΕΝΕΡΜΠΕ", "ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ" να δημιουργήσουν το μύθο των
Ατλάντειων Αρείων και τις ιδεολογικές υποδομές του Ναζισμού και του
Φασισμού.
ΜΤΜ Η MEMPHIS TEMPLIS MISRAIM Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
Αποτελείται από 72 σύνολα Υποταγμένων τα οποία έχουν εικονικούς
Μεγάλους
Διδασκάλους
και
εικονικές
ιεραρχικές
δομές,
ενώ
στην
πραγματικότητα διοικούνται από αφανείς Τέκτονες που αναλαμβάνουν ηγεσία
σε περίπτωση "επιθυμητής" ή "ανεπιθύμητης" στροφής πολιτεύματος που
εξυπηρετεί ή αντιτίθεται στη γραμμή της ΑΟΑ. Ένα τέτοιο Υποτάγμα είναι η
Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος με εικονικό ηγέτη τον εκάστοτε Μεγάλο
Διδάσκαλο
και ουσιαστικό ηγέτη την Αρχιραββινεία Αθηνών. Η διπλή εικονική και ουσιαστική- ηγεσία διασφαλίζει την ΑΟΑ της Στοάς Μεγάλης
Δρυός από "απώλεια ελέγχου" ή δίνει τη δυνατότητα στην ΑΟΑ να παρακάμψει
το επίσημο καταστατικό των Στοών "περί μη πολιτικής και μη ανατρεπτικής
δράσεως", ώστε να καταστέλλει και να δημιουργεί επαναστάσεις κατά
βούληση.
Αυτή είναι η περίπτωση του αφελούς τέκτονα Γεωργίου Παπαδοπούλου
και των τεκτόνων Παττακού, Μακαρέζου κλπ. που διετάχθησαν από την αφανή
ουσιαστική
Τεκτονική
ηγεσία
να
προχωρήσουν
σε
επανάσταση
"προγραμματισμένης επταετίας". Τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο.Ε.Α. έχουν
καταγράψει αρκετά ενδιαφέρουσες συνομιλίες στο κτίριο της Αρχιραββινείας
Αθηνών και στην Πρεσβεία του Ισραήλ σχετικά με τις διαδοχικές επταετίες
του ελληνικού πολιτεύματος και με την αφανή Τεκτονική Ιεραρχία, που
αγνοεί ακόμη και ο έλληνας Μεγάλος Διδάσκαλος. Μέλη της αφανούς ιεραρχίας
είναι μεταξύ άλλων οι κύριοι Παπανδρέου και Ράλλης ή όπως προσφωνούνται
από τον Αρχιραββίνο Αθηνών "αδελφός Μενέικο-Ζέτκιν" και "αδελφός Ραούλ"
αντιστοίχως. Ο εξ Ικονίου Τουρκίας Μογγολοεβραίος Καρά-αλί ή Καρα-αμάναλί ή Καραμανλής προσφωνείται από το Καχάλ της Αρχιραββινείας ως "αδελφός
Αμαναήλ" ήτοι ...ας δοξάσουμε όλοι οι έλληνες τον Ιεχωβά και τον δούλον
αυτού Μωάμεθ, αμήν. Ο ...Αμαναήλ είναι επίσης μέλος της αφανούς
τεκτονικής ιεραρχίας και απ' ευθείας υπόλογος στο βοηθό του αρχιραββίνου
Αθηνών. Ως μέλη της αφανούς τεκτονικής ηγεσίας στην Ελλάδα θεωρούνται
αυτομάτως μετά το διορισμό τους οι πρέσβεις U.S.A., U.S.S.R. και
GR.BRITAIN, οι οποίοι είναι συγχρόνως αρχιραββίνοι και μέλη του ΟΤΟ. Ο
πρέσβης της U.S.S.R. Ιγκόρ Αντρόπωφ προσφωνείται από το Καχάλ των Αθηνών
σαν Ιερέας Λευίτης Λίμπερμαν, όπως προέκυψε από τις εγγραφές των
"ψαλμωδιών υποδοχής" που κατέγραψαν στην Αρχιραββινεία τα MONITOR της
Ο.Ε.Α.
Μετά τη σύντομη αναφορά στη δομή, όχι του "ειδικού σιωνισμού" που
σχετίζεται με τη δράση μόνον των εβραίων, αλλά του "γενικού ατλαντισμού",
που περιλαμβάνει τη συμπαιγνία γιά διεθνή κυριαρχία των κοινής Σημιτικής
προελεύσεως Εβραίων, Αγγλοσαξόνων, Αράβων, Βαυαρών, Νοτίων Ιταλών ή
Ατταλών, Τουρανίων Μογγόλων, Τουρανίων Ιαπώνων, Τουρανίων της Τουρκίας,
Τουρανίων της Ευρώπης, Τουρανίων της U.S.S.R. κλπ., μπορούμε να
εισδύσουμε στα άδυτα της ιστορίας, όπως το υποσχεθήκαμε στον αναγνώστη.

ΙΑ41
Κανών Λογικής "ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ"
Ο Κανών-λήμμα "ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ" ορίζει "τι δεν είναι το αναζητούμενο"
και στην περίπτωσή μας "τι δεν είναι το ιστορικό γίγνεσθαι". Θα δείξουμε
τι δεν είναι, αφού πρώτα κάνουμε μία αστραπιαία διερεύνηση του
επιφανειακού και επιδερμικού "ιστορικού γίγνεσθαι" που μας παρουσιάζουν
τα κατεστημένα εγχειρίδια ιστορίας, λαμβάνοντας σαν κριτήριο τις χρονικές
εναλλαγές
των
"παγκοσμίων
δυνάμεων"
ή
"αυτοκρατοριών"
που
διαδραματίστηκαν
δυτικά
της
υποτιθέμενης
οριακής
γενέτειρας
του
πολιτισμού, δηλαδή της Μεσοποταμίας.
1945 μ.χ.

1600 μ.χ.

1493 μ.χ.
800 μ.χ.

802 μ.χ.

330 μ.χ.

275 μ.χ.

133 π.χ.

Η Μεγάλη Βρεττανία παύει να είναι μεγάλη, όπως προκύπτει από
την ταπεινωτική Συνθήκη της Γιάλτας. Η Βρεττανική
Αυτοκρατορία στην οποία "δεν έδυε ποτέ ο ήλιος" διαλύεται.
Η βασίλισσα της Βρεττανίας Ελισσάβετ Α' ίδρυσε την Εταιρεία
Ανατολικών Ινδιών. Η Βιρτζίνια Βορείου Αμερικής αποικείται
από Βρεττανία το 1607. Επισήμως η Βρεττανία θεωρείται Αυτοκρατορία από το 1760 και εφεξής.
Ο Φρειδερίκος Γ', αρχηγός του οίκου των Αψβούργων τερματίζει την ύπαρξή του και την ισχύ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Δύσεως.
Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Δύσεως οργανώνεται και διοικείται από τον Φράγκο Καρλομάγνο, εστεμμένο Αυτοκράτορα από τον
Πάπα Λέοντα Γ' στη Ρώμη. ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Γ'
Η Αυτοκράτειρα Ειρήνη του Βυζαντίου παραδίδει την εξουσία
στον Αυτοκράτορα Νικηφόρο Α'. Ο Νικηφόρος είναι ο πρώτος
Βυζαντινός Αυτοκράτωρ που χάνει την κυριαρχία των Δυτικών
εδαφών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που έχουν περιέλθει στον
Καρλομάγνο. ΤΕΛΟΣ ΡΩΜΗΣ Β'
Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος της Ρώμης μεταφέρει την έδρα της
Αυτοκρατορίας στη Νέα Ρώμη ή Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη είναι το κέντρο ολόκληρης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, από την Ιβηρική και Βρεττανία μέχρι την Αίγυπτο και τη
Μέση Ανατολή, Μεσοποταμία, Αρμενία, Ασσυρία. ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Β'
Ο Αυρηλιανός με το τέρμα της θητείας του τερματίζει και την
ύπαρξη της αρχικής "Ρώμης". Ο τελευταίος αυτός αυτοκράτωρ
ήταν "ειδωλολάτρης". Μεσολαβεί μια σκοτεινή πεντηκονταετία
έως το 324 μ.χ. που εμφανίζεται ο κρυπτοϊουδαίος Κωνσταντίνος ως "χριστιανός αυτοκράτωρ", γιά την εφαρμογή του KOENSTATUS ή KAN-STATUS ή HAN-STATUS ή HANAAN-STATUS. Το εβραιορωμαϊκό σύνθετο KOEN-STATUS ή KON-STATUS αντικατέστησε το
ρωμαϊκό "S P Q R-STATUS QUO" προς τιμήν Εβραιομογγόλων ΧΑΝ ή
ΚΑΝ ή ΚΟΥΝ ή ΚΟΕΝ που ετοίμαζαν τις ορδές τους στην Εξωτερική Μογγολία γιά "επίσκεψη" και κυριαρχία της Ευρώπης. Οι
Έλληνες το 330 μ.χ. είχαν "βασιλεύουσα" πρωτεύουσα την
Κωνσταντινούπολη, δηλαδή την "ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΕΝ ή
ΧΑΝ". ΤΕΛΟΣ ΡΩΜΗΣ Α'
Ο Άτταλος Γ’ της Περγάμου κληροδοτεί ...τη M. Ασία και τη
Θράκη και παραδίδει τον αμύθητο θησαυρό της Περγάμου στη
Ρώμη ΑΜΑΧΗΤΙ και χωρίς να δεχθεί διαταγή υποταγής εκ μέρους
της Ρώμης. Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος κατάπληκτη από τη μη απαιτηθείσα υποταγή, αναστατώνεται και κατηγορεί τον Τιβέριο
Γράκχο ότι συνωμοτεί κατά της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας των
Πραιτώρων, εφ’ όσον ο θησαυρός της Περγάμου είναι προσωπικό
δώρο στον Τιβέριο, Δήμαρχο Ρώμης γιά το 133 μ.Χ.
Ο Άτταλος ή Αττίλας Γ΄ είναι ο ...κληρονόμος όλου του τμήματος της ελληνικής αυτοκρατορίας που άφησε ο Αλέξανδρος στο
στρατηγό Λυσίμαχο. Σύμφωνα με καταγραφές συζητήσεων της

ΙΑ42

147 π.χ.

360 π.χ.

340 π.χ.

540 π.χ.

539 π.χ.

630 π.χ.
630 π.χ.
670 π.χ.
670 π.χ.

680 π.χ.

Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Νέας Υόρκης, οι σημιτικής καταγωγής
Ατταλίδες "εκπλήρωσαν την προφητεία του Δανιήλ γιά το τέλος
του Αλεξάνδρου, εκτελώντας τον Αλέξανδρο". Δεν είναι σαφές
γιά το αν γίνεται αναφορά στους Ατταλίδες του Αθηναϊκού
Δήμου Γεφυραίων-Εβραίων που ακολούθησαν τον Αλέξανδρο στην
εκστρατεία του ή των Ατταλιδών Σημιτών που ως μέλη των δέκα
ισραηλινών φυλών, δεν επέστρεψαν στο Ισραήλ με το διάταγμα
του Κύρου, αλλά μέσω Περγάμου–Ετρουρίας-Ρώμης κατέληξαν στη
Μ. Βρεττανία ως Αγγλοσάξωνες.
Αν και η Ρώμη υφίσταται ως Δημοκρατία από το 509 π.χ. και
έχει ως επαρχία την Ελλάδα από το 147 π.χ., εν τούτοις η
ολική ελληνική κατάρρευση αρχίζει από την αμαχητί παράδοση
στους Ρωμαίους της Ανατολικής Ελληνικής Αυτοκρατορίας με
εδάφη έως τη Μεσοποταμία. Η "προδοσία" του Αττάλου Γ’ σημαίνει την αρχή της Ρώμης ως Αυτοκρατορίας. ΑΡΧΗ ΡΩΜΗΣ Α’
Η Ελλάς γίνεται Ρωμαϊκή Επαρχία. Η Μακεδονία έχει
προσαρτηθεί στη Ρώμη από το 168 π.χ.
ΤΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Ο Φίλιππος Β' αναλαμβάνει βασιλεύς της Μακεδονίας. Οι Πέρσες
έχουν εκδιωχθεί από τη Μακεδονία μετά την ήττα τους στις
Πλαταιές, το 480 π.χ.
ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Ο Δαρείος Γ' ο Κοδομανός είναι ο τελευταίος βασιλεύς της
Περσίας. Η παρακμή της Περσικής αυτοκρατορίας έχει ουσιαστικά αρχίσει από το 380 π.χ. επί Δαρείου Β' του Νόθου Ώχου.
ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Ο Κύρος ο Μέγας, Πέρσης, σε δυαδική κυριαρχία με το Δαρείο
το Μήδο, καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα και προσαρτά τα εδάφη της
Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας.
ΑΡΧΗ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Ο Βαλτασάσαρ, τελευταίος αυτοκράτωρ της Βαβυλώνος, πεθαίνει
όταν οι Πέρσες του Κύρου εισβάλλουν στην άτρωτη πόλη από
...κερκόπορτες που οι εβραίοι της Βαβυλώνος, υπό τον
"προφήτη Δανιήλ", ανοίγουν εν αγνοία των Βαβυλωνίων.
ΤΕΛΟΣ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Τα Βαβυλωνιακά στρατεύματα καταστρέφουν εκ θεμελίων τη
Νινευή, πρωτεύουσα της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας. Το 625 π.χ.
στέφεται βασιλεύς ο μέγας Ναβουχοδονόσορ.
ΑΡΧΗ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Τελειώνει η βασιλεία του Ασσυρίου Ασσουρμπανιπάλ με κέντρο
τη Νινευή. ΤΕΛΟΣ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Β' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Αρχίζει η βασιλεία του Ασσυρίου Ασσουρμπανιπάλ με κέντρο
Νινευή. ΑΡΧΗ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Β' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Ο Ασσύριος Ασσαραδών τελειώνει τη βασιλεία του στη Νινευή,
έχοντας κτίσει εκ νέου τη Βαβυλώνα, που ο πατέρας του
Σεναχειρίμ είχε καταστρέψει.
ΤΕΛΟΣ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Α' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Ο Ασσύριος Ασσαραδών αρχίζει τη βασιλεία του στη Νινευή μετά
τη δολοφονια του πατέρα του, Σεναχειρίμ.
ΑΡΧΗ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗΣ Α' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Από το 1945 που σήμανε το τέλος της Μ. Βρεττανίας έως το 680 π.χ.
που ήταν η αρχή της σύντομης βασιλείας του Ασσυρίου Ασσαραδών, πιθανώς ο
αναγνώστης να βλέπει μία ασυνάρτητη διαδοχή κρατών και αυτοκρατοριών που
δεν του λένε απολύτως τίποτε.
Αλλά το ανωτέρω "ιστορικό γίγνεσθαι" ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΥΧΑΙΩΝ
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ.

ΙΑ43
Η
προσεκτικότερη
παρατήρηση
δείχνει
ότι
πρόκειται
γιά
προγραμματισμένη διαδοχή γεγονότων. Απαιτούμε απ' τον αναγνώστη τη
μέγιστη συγκέντρωση γιά να περάσουμε στην Αρχή Λογικής της ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ.
Κανών Λογικής "ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ"
Ο
κανών-λήμμα
"ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ"
ορίζει
"τι
ακριβώς
είναι"
το
αναζητούμενο και στην περίπτωσή μας "τι ακριβώς είναι το ανωτέρω ιστορικό
γίγνεσθαι".
Παρατηρούμε ότι με "διορθώσεις ασήμαντες" πάνω στις χρονολογίες, οι
διάρκειες των αυτοκρατοριών που αναφέρθηκαν δίδονται από τον τύπο της
μαθηματικής γεωμετρικής προόδου Χν=10.ν2, θέτοντας όπου "ν" την αριθμητική
τάξη της αυτοκρατορίας. Έτσι αν όπου "ν" θέσουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, λαμβάνουμε γιά το "Χν" αντιστοίχως τις εξής τιμές: 10, 40, 90, 160,
250, 360, 490, 640, 810 έτη.
Γιά την τιμή "ν" ίσον με 10 λαμβάνουμε τιμή Χν ίσον με 1000 που
καθώς θα δούμε έχει απόλυτη σχέση με τον εβραϊκό χιλιασμό και με το
"χιλιετές Γ' Ράιχ".
Έτσι οι θεωρητικές χρονικές τιμές του Χν που διατηρήθηκαν στον ρού
της πόρνης ιστορίας είναι:
ΑΣΣΥΡΙΑ Α'
ΑΣΣΥΡΙΑ Β'
ΒΑΒΥΛΩΝ
ΠΕΡΣΙΑ
ΕΛΛΑΣ
ΡΩΜΗ Α'

έτη
έτη
έτη
έτη
έτη
έτη

10 ήτοι από 680 έως 670 π.χ.
40 ήτοι από 670 έως 630 π.χ.
90 ήτοι από 630 έως 540 π.χ.
160 ήτοι από 540 έως 380 π.χ.
250 ήτοι από 380 έως 130 π.χ.
360 ήτοι από 130 π.χ. έως 230 μ.χ.

----- Μεσολαβεί κενό "απωλείας ελέγχου" 100 ετών, ήτοι από 230 - 330 μ.χ.
ΡΩΜΗ Β'
ΡΩΜΗ Γ'
Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

έτη 490 ήτοι από 330 μ.χ. έως 820 μ.χ. που το Βυζάντιο
τίθεται αντί Ρώμης Α'
έτη 640 ήτοι από 820 μ.χ. έως 1460 μ.χ. που υφίσταται
χωριστά Δυτική Αυτοκρατορία.
έτη 490 ήτοι από 1460 μ.χ. που οι Αγγλοσάξωνες εισέβαλλαν στη Βρεττανία έως το 1950. Η αναμενόμενη διάρκεια
της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας ήταν όχι 490 αλλά 810 έτη.
Αργότερα θα δούμε το πού οφείλεται αυτή η "επιτάχυνση".
Ο αναγνώστης σημειώνει ότι στην περίπτωση της Μ. Βρεττανίας η χρονική διάρκεια είναι ίδια με τη διάρκεια της
Ρώμης Β΄του Βυζαντίου.

Η ερώτηση που προκύπτει είναι: Ποιός ή ποιοί είναι εκείνοι που από
το 680 π.χ. άνοιξαν ένα τέτοιο τεράστιο γεωπολιτικό σχέδιο που "τρέχει"
με βάση έναν μαθηματικό γεωπολιτικό τύπο; Ποιοί είναι εκείνοι που
καυχώνται ότι "ο τύπος θα έχει και δέκατη επίλυση μέσω της χιλιετούς
βασιλείας του Χριστούλη";
Η απάντηση μπορει να δοθεί ακαριαία: Ποτέ, κανένας λαός, κανένας
αρχομανής κλάδος παρανοϊκών ηγεμόνων, καμμία δυναστεία κανενός έθνους,
ΚΑΝΕΙΣ ΓΗΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ δεν θα διέθετε τέτοια συνομωτική νοημοσύνη,
τέτοια επιμονή, τέτοια λύσσα γιά διεθνή εξουσία, τόση ενέργεια, τόσο
χρόνο, τόση απώτερη σκοπιμότητα γιά κέρδη που ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ και
ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ γιά παραλαβή μετά από 2630 χρόνια, αρχίζοντας από το 680
π.χ.
Είναι τρελλό, είναι ασύλληπτο ένα τέτοιο σχέδιο από τους
οποιουσδήποτε ξεβράκωτους πολιτισμικά ισραηλίτες-μογγόλους-άραβες και τις
ορδές τους που προήλθαν από τον "Σήμ".
Είναι τρελλό και ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ότι τα εβραιομογγολικά υπολείμματα της
βυθισμένης Ατλαντίδος, εξαθλιωμένα από τη διεθνή τους περιπλάνηση νομάδων

ΙΑ44
βαρβάρων, μπόρεσαν να ξεπεράσουν σε νοημοσύνη τους θεϊκούς πολιτισμούς
της Ασσυρίας, Βαβυλώνος, Περσίας, Ελλάδος, Ρώμης και Ευρώπης και να τους
υπονομεύουν, να τους διαλύουν, να κλέβουν τον πολιτισμό τους, να τους
στρέφουν εναντίον αλλήλων με αδελφοκτόνους πολέμους και να τους απειλούν
σήμερα με ολοκληρωτική γενοκτονία κρατώντας τον έλεγχο των U.S.A. και
U.S.S.R.
Είναι τρελλό και ακατανόητο αν αναζητήσουμε τη λύση στην
εφευρετικότητα των γήινων εβραιομογγολοαράβων καφροειδών εγκεφάλων.
ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ αν αναζητήσουμε τη λύση στην
εφευρετικότητα ΜΗ ΓΗΙΝΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ, που χρησιμοποιούν τους αθλίας
νοημοσύνης εβραιομογγόλους σαν ρομπότ ή σαν τέρατα ζόμπι που εκτελούν
τυφλά τηλεπαθητικές εντολές των ΑΟΡΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ.
Αόρατων; Πόσο αόρατων ή πόσο ορατών; Αναγκάζουμε τον αναγνώστη να
θυμηθεί ότι, όχι χωρίς λόγο, οι σημαίες των Αράβων, της Τουρκίας και της
πρώην Μογγολίας έχουν σαν έμβλημα την ημισέληνο. Όχι χωρίς λόγο, οι
Μωαμεθανοί προσεύχονται στη Σελήνη και πιστεύουν ότι ο θεός Αλλάχ
κυβερνάει τον κόσμο από τη Σελήνη. Όχι χωρίς λόγο, η εβραϊκή Κάβαλλα
περιέχει "μαγικές επικλήσεις" που απαιτούν το "φώς" και την παρουσία της
Σελήνης. Όχι χωρίς λόγο, οι Τεκτονικές Στοές διατάσσονται να εορτάζουν
την εαρινή και φθινοπωρινή ισημερία στις αμέσως ακολουθούσες Πανσελήνους.
Όχι χωρίς λόγο, το Πάσχα των εβραίων εορτάζεται την πρώτη Πανσέληνο μετά
την Εαρινή Ισημερία.
Στη Βίβλο, ο εβραίος μάγος αρχιερέας της Κάβαλλα Αβραάμ "εξέρχεται"
από την πόλη ΟΥΡ, την ιερή πόλη των Χαλδαίων αφιερωμένη στο θεό ΣΙΝ ή
ΣΙΜ, "θεό των θεών" και κυβερνήτη της Σελήνης και "κυβερνήτη των τεσσάρων
μερών του κόσμου" ή "κυβερνήτη των τεσσάρων κατευθύνσεων ΓΧΒΧ" κοινώς
ΓιαΧωΒεΧάι, ή Ιεχωβά. Ο αλητήριος εβραιομογγόλος Αβραάμ "εξήλθε" γιά να
αρχίσει τη δράση του, έχοντας ένα υπερόπλο στα χέρια του, την τέχνη
επικοινωνίας με τη Σελήνη που περιέχουν οι ειδικοί συνδυασμοί φωνητικών
συχνοτήτων της Κάβαλλα.
Από εκεί και πέρα δεν χρειαζόταν ευφυΐα. Αναλάμβαναν οι παρανοϊκοί
κύριοι της Σελήνης να κινούν τους "τηλεκατευθυνόμενους" Αβραάμ. Οι
εβραίοι ραββίνοι τοποθετούν τη δράση του αρχικαββαλιστή Αβραάμ στο 1943
π.χ. Αυτή είναι ακριβώς η συμμετρική χρονολογία με το 1945 μ.χ. όπου
θεωρητικά με την εβραϊκή παγκόσμια διοίκηση των U.S.A. και U.S.S.R.
αρχίζει η χιλιετής "βασιλεία του χριστού", την οποία έχασε το
εκκολαπτώμενο Χιλιετές Γ' Ράιχ του "αντιχρίστου" Ναζισμού, Βουδιστικής
και Μογγολοθιβετιανής εμπνεύσεως.
Διερωτάται ο αναγνώστης "γιατί τόσο βάρος στο ρόλο του Αβραάμ", ένα
νεκρό πρόσωπο της Ιστορίας.
Διότι η έξοδος των εβραιομογγολικών ορδών του Αβραάμ από τη
Σημιτική Ατλάντεια σφηκοφωλιά της ΟΥΡ με τελικό προορισμό την Αίγυπτο και
τελικό σκοπό τη διάλυση της Αιγύπτου ως ελληνικής επαρχίας υπολόγου στους
Δελφούς, ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ μετά τον αδελφοκτόνο πόλεμο της Δυτικής Ελλάδος
Δελφών και της Ανατολικής Ελλάδος Τρωάδος-Σάρδεων.
Ο πόλεμος προκλήθηκε από προσυννενοημένες ενέργειες των ιερατείων
Μυκηνών και Τροίας, που καθόριζαν τους "οιωνούς των θεών". Δεν θα
επεκταθούμε τώρα σ' αυτό το ζήτημα. Απαιτούμε όμως από τον αναγνώστη να
θυμηθεί ότι αφ' ενός οι Τρώες Έλληνες εγκατέλειψαν τη λατρεία του Διός
προς χάριν του Ποσειδώνα, θεού της Ατλαντίδος, αφ' ετέρου οι Έλληνες
Μυκηνών εγκατέλειψαν τη λατρεία της Ήρας προς χάριν της ΣΕΛΕΝΗΣ ή
ΣΕΛΗΝΗΣ.
Ποιό είναι το ιερατείο που μεθόδευσε αυτή τη μεταστροφή; Ποιό είναι
το ιερατείο που προκάλεσε τη σφαγή αδελφών Ελλήνων με αιτιολογία την
απαγωγή της Σεληνιακής Ιέρειας ΣΕΛΕΝΗΣ ή ΕΛΕΝΗΣ από τον Ποσειδώνιο Πάρι;
Το πρόβλημα λύνεται μόνο με το εξής στοιχείο: Τα εβραιομογγολικά
υπολείμματα της Ατλαντίδος λατρεύουν το Σεληνιακό θεό ΣΙΝ, ενώ οι
"πρόγονοί" τους καταποντισμένοι Άτλαντες λάτρευαν "το ελληνικό δωδεκάθεο"

ΙΑ45
και κυρίως τον Ποσειδώνα. Οι Άτλαντες οπαδοί του ΣΙΝ επιζούν ενώ οι
Άτλαντες οπαδοί του Δία και του Ποσειδώνα βυθίζονται μαζί με την
Ατλαντίδα.
Ήδη διαφαίνεται η φοβερή αλήθεια που επίμονα επί αιώνες κρατήθηκε
καλυμμένη από τις Εβραϊκές "Αγίες Γραφές". Διότι εκεί καυχάται ο
παρανοϊκός ΣΙΝ ή Ιεχωβά ότι είναι θεός "ζηλότυπος και απαιτών
αποκλειστικήν αφοσίωσιν". Όταν δεν του δίνεται αυτή η αφοσίωση θεωρεί
δικαίωμά του τον ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ και ΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ.
Δύσκολα μπορεί μία στοιχειώδης νοημοσύνη να δεχθεί ότι ο
Συμπαντικός θεός των θεών διακατέχεται από τόση λύσσα γιά αναγνώριση από
τα ασήμαντα ανθρώπινα όντα. Είναι αδύνατον να νοηθεί ότι ο Άπειρος
Συμπαντικός Οργανισμός του Τελικού Ενός Θεού κατέβηκε στο άθλιο επίπεδο
να ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ με τα ΜΙΚΡΟΒΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ που περιέχει στο Σώμα του και ότι
τους ζήτησε "και αποκλειστικήν αφοσίωση".
Αυτή η "θεολογική παραδοξολογία" του "ζηλότυπου θεού" που σκοτώνει
τα απειροελάχιστα άτομα-μικρόβια της Ύλης του διότι δεν του παρέχουν
"αποκλειστική αφοσίωση", είναι η ΕΠΑΡΚΟΥΣΑ και ΑΠΟΧΡΩΣΑ αιτία που καθιστά
όλο το ιουδαιοχριστιανικό οικοδόμημα
έναν απέραντο κοπρώνα ψεύδους,
εγκληματικής υστερίας, δολοφονικής μανίας, μανίας αυτοκαταστροφής και
άκρως ανίατης σχιζοφρένειας. Ιδιότητες που αντανακλώνται απόλυτα πάνω στο
ραββινικό ιερατείο των Λευί και στις υπόλοιπες 11 εβραϊκές φυλές.
Ιδιότητες που αντανακλώνται απόλυτα στο Κοράνιο των Αράβων Σημιτών και το
Βουδισμό των Εβραιομογγόλων Χάν ή Χαναάν. Παντού στα "ιερά βιβλία"
διαταγές των "πιστών" να σφάξουν τους "απίστους". Παντού έγκλημα, υστερία
και σχιζοφρένεια. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ του Άραβα, του Χριστιανού,
του Ιουδαίου και του Μογγόλου "πιστού".
Τέτοια εγκληματική παράφρων φυσιογνωμία θα μπορούσε να είναι μόνον
ένας "θεός" τελευταίας κατηγορίας στο πάνθεο των θεών, που είδε στο
πρόσωπό του το Σουλτάνο και τους γήινους σαν ευνούχους και δούλους του.
Θα μπορούσε να είναι μόνο ένας "ξένος" διαστημικός γκάνγκστερ που
αποφασίζει να διώξει τους "τοπικούς θεούς" ενός στίγματος του διαστήματος
και να "ιδρύσει νέο βασίλειο" επειδή έχασε το βασίλειο που είχε κάπου
αλλού. Επειδή διώχθηκε από τον "αρχικό του χώρο" και από τους Ανώτερούς
του, όταν επιχείρησε να ασκήσει εξουσία με τον ίδιο παράφρονα τρόπο που
τον ασκεί στον πλανήτη γή. Είναι έτσι ή μήπως οι συλλογισμοί μας είναι
εκτός λογικής;
Αν αναζητήσουμε τον εφευρέτη του γεωπολιτικού μαθηματικού τύπου
. 2
Χν=10 ν , δεν θα τον βρούμε ανάμεσα στους ταλαίπωρους γήινους και φυσικά
όχι στους Εβραιοαραβομογγόλους.
Αν όσα κατέγραψαν τα MONITOR της Ο.Ε.Α., σαν εκπομπές του
"ραδιοτηλεοπτικού σταθμού" Σελήνης από το 1970 έως το 1984, με δέκτες τα
ραββινικά επιτελεία Μόσχας και Ουάσιγκτων και Θιβέτ και Ούργκα και Σινά,
μπορούσαν να εκπεμφθούν στο παρελθόν, με δέκτες τα ιερατεία Τρωάδος,
Μυκηνών, Ούρ, Ασσυρίας, Βαβυλώνος, Περσίας, Ελλάδος, Ρώμης και Μ.
Βρεττανίας, τότε ο εφευρέτης και ο ηθικός αυτουργός της παρανοϊκής
συμπεριφοράς των γήινων εθνών είναι ο Κύριος της Σελήνης.
ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ. Διότι είναι αδιανόητο ότι διαμάχες και
πολεμικές συρράξεις εθνών που υποτίθεται ρύθμιζαν στο πεδίο της τιμής και
της μάχης τις μεταξύ των διαφορές, να εξυπηρετούν εναλλαγές αυτοκρατοριών
κατά γεωμετρική χρονολογική πρόοδο. Εκτός και αν κάποιος από τους
παραλήπτες της παρούσης πιστεύει ότι οι προκύπτουσες διαφορές των εθνών
συμπίπτουν ...εκ συμπτωματικής συμπτώσεως με τους όρους της γεωμετρικής
προόδου.
Ακριβώς όμως αυτό το αδιανόητο συμβαίνει στο ιστορικό γίγνεσθαι.
Μία φρικιαστική "νομοτέλεια" παρανοϊκού "νομοθέτη" που οδηγεί τα γήινα
έθνη στη σφαγή και στην αλληλοεξόντωση. Με γενοκτονίες των λεγομένων
"ιαπετικών" ή "αρείων" φυλών και παράλληλο υπερπληθυσμό
Ασιατών

ΙΑ46
Μογγόλων, Αράβων και Εβραίων, νέγρων Χαμιτών και Πανσπερμιτικής Ορδής
Μπαστάρδων.
Τα ιερά βιβλία "Αγία Γραφή", "Κοράνιο", "Βέδες" βρίθουν από
ανεξήγητες δηλώσεις του τύπου "και είπεν ο Κύριος...", "παρουσιάσθη
άγγελος Κυρίου κατ' όναρ...", "ενεφανίσθη άγγελος Κυρίου και είπεν...".
Βρίθουν από προφήτες-μέντιουμ που λειτουργούσαν ηλιθίως σαν τηλεοπτικοί
και ραδιοφωνικοί δέκτες. Αυτά τα μέντιουμ-ζόμπι των ιερατείων είχαν
συγχρόνως την ικανότητα να εκπέμπουν σε προσυμφωνημένες συχνότητες που
παράγονταν από την προφορά στερεότυπων "μαγικών λέξεων" που δήλωναν τον
αποστολέα, τον αποδέκτη και το αιτούμενο του αποστολέα. Τα πιό ικανά
μέντιουμ-προφήτες δεν χρησιμοποιούσαν φωνητικούς κωδικούς κραδασμούς που
προκαλούν έμμεσα ηλεκτρομαγνητικούς κραδασμούς, αλλά "συγκέντρωση"
έντονης σκέψεως που προκαλεί άμεση εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων.
Έτσι τα δύο ορόσημα του 1500 π.χ. του Τρωικού πολέμου και του 680
π.χ. της μαθηματικής γεωπολιτικής εξελίξεως των αυτοκρατοριών ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΤΥΧΑΙΑ, αλλά ηθελημένα από τον "θεό των θεών" ΣΙΝ της Σελήνης.
Ο αναγνώστης θα προβάλλει την εύλογη αντίρρηση ότι από το 1500 π.χ.
έως σήμερα η ιστορία ανέδειξε και άλλες αυτοκρατορίες, που δεν αναφέραμε,
όπως η Αυτοκρατορία των Κμέρ Ινδοκίνας, οι Αυτοκρατορίες των Μίνγκ και
Σιν στην Κίνα, των Μάγιας και Ίνκας Ν. Αμερικής κλπ. Γιατί λοιπόν
θεωρούμε σαν "διαδοχή των παγκοσμίων αυτοκρατοριών" μόνον θέμα Ευρώπης
και Μέσης Ανατολής; Ζητούμε από τον αναγνώστη να βρεί την απάντηση μέσω
του Κανόνος Λογικής ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ.
Κανών Λογικής "ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ"
Ο Κανών ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ ορίζει "τι άλλο τρίτο πρέπει να
αποκλεισθεί από την ΑΠΟΔΟΧΗ της ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ και να καταταχθεί στην ΑΡΝΗΣΗ
της ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ" και στην περίπτωσή μας "τι άλλο τρίτο πρέπει να
αποκλεισθεί από το ιστορικό γίγνεσθαι".
Στο σημείο αυτό ο αναγνώστης χρειάζεται μερικά στοιχεία "ΜΟΓΓΟΛΟΛΟΓΙΑΣ".
Η πλαστογραφημένη ιστορία της Βίβλου τοποθετεί την κατασκευή του
Πύργου της Βαβέλ στο 2240 π.χ. από όπου μέσω επεμβάσεως του παρανοϊκού
Ιεχωβά, ο οποίος "ησχολείτο και με την γλωσσολογίαν" διά ...αφαιρέσεως
της αρχικής γλώσσης και διά ...τηλεπαθητικής εμφυτεύσεως άλλης,
"εσύγχυσε" τις γλώσσες των κτιστών του Πύργου και "ανάγκασε" τους
Σημίτες, Χαμίτες και Ιαπετίτες να διασκορπισθούν σε όλη τη γή.
Βεβαίως πριν το συνταρακτικόν τούτο γεγονός συνέβην άλλον τι ακόμη
συνταρακτικώτερον. Ο Ιεχωβά έπνιξε ώσπερ γατία απαξάπαντας τους
ανθρώπους, αφήσας μόνον τον Νώε, τον Σήμ, τον Χάμ και τον Ιάφεθ διότι
ήταν οι μόνοι που του πρόσφεραν "αποκλειστική αφοσίωση". Επρόκειτο δηλαδή
γιά οικογενειακή υπόθεση μεταξύ του ανυπάρκτου Νώε και του μυθομανούς
ιερατείου του Ιεχωβά.
Το
εντελώς
γελοίο
αυτό
παραμυθολόγημα
με
το
οποίο
το
εβραιομογγολικό κατεστημένο πίστεψε ότι θα εδραιώσει τις απάτες της
Γλωσσολογίας και της Εθνολογίας του, κατασκευάστηκε γιά να καλύψει μία
άλλη πραγματικότητα "αναγκαστικής μετακινήσεως" Μογγολικών Φυλών προς
κάθε κατεύθυνση με κέντρο την Εξωτερική Μογγολία.
Διότι ακριβώς περί το 2200 ήτοι 40 έτη μετά την ανύπαρκτη απόπειρα
κατασκευής Πύργου στη Βαβυλώνα, οι λευκές φυλές της Βαβυλώνος και
Ασσυρίας δέχονται ένα κύμα Μογγολοεβραίων σφαγέων που ερχόμενο από
Εξωτερική Μογγολία μέσω Κίνας άρχισε τη γενοκτονία των αυτοχθόνων φυλών.
Ο υπέρτερος πολιτισμικά αυτόχθων πληθυσμός τους εξουδετέρωσε αλλά έκανε
το σφάλμα να κρατήσει σαν αιχμαλώτους τους Μογγόλους επιδρομείς που
επέζησαν και να τους αναγκάσει σε "πειθαρχημένη" διαβίωση γιά 400 χρόνια
έως το 1800 π.χ.

ΙΑ47
Σφάλμα, διότι οι "πειθαρχημένοι" στην εξωτερική συμπεριφορά
Μογγόλοι συνομωτικά εργάζονταν γιά τη διαφθορά των αυτοχθόνων φυλών και
την πρόκληση αλλοίωσης της φυλετικής, πολιτισμικής και γλωσσικής
καθαρότητάς των. Υποθέτουμε ότι θα πρότειναν γλωσσικές μεταρρυθμίσεις από
την
Ασσυροβαβυλωνιακή
"καθαρεύουσα"
σε
"δημοτική"
που
οι
ίδιοι
δημιουργούσαν εκχυδαΐζοντας τη γλώσσα του εμπορίου σε πρώτη φάση, διότι
αυτός ήταν ο μόνος τομέας που μπορούσαν να χειραγωγούν, ανίκανοι γιά κάθε
επιστήμη και τέχνη.
Η πελώρια σύγχιση που προκάλεσε στην Ασσυροβαβυλωνία η παρουσία
ανάρθρων μογγολικών κραυγών και βαρβαρικών διαλέκτων των επιδρομέων
καταχωρήθηκε στη Βίβλο ως "σύγχιση γλωσσών παρά θεού". Οι Μογγόλοι
επιδρομείς του ΣΙΝ ή ΣΙΜ ή ΣΗΜ είναι οι πρόγονοι του αρχικαβαλλιστή
Μογγόλου Αβραάμ.
Η γλωσσολογική και εθνολογική σύγχιση που προκλήθηκε επιδεινώθηκε
από την εισβολή των Μογγόλων αρχιερέων Χάν στις τάξεις των ΠανεπιστημίωνΙερατείων της Ασσυροβαβυλωνίας μέσω χρήσεως της Σεληνιακής Κάβαλλα και
των σκοταδιστικών ροπών της. Έτσι ο ορθολογιστικός πολιτισμός της
περιοχής έγινε ένα απολίθωμα παρανοϊκού μυστικισμού και δεισιδαιμονίας
και Σεληνιακών "μαγικών" θαυμάτων.
Αυτή είναι η ΠΡΩΤΗ ΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡΔΗ των Τουρανίων Μάρδων ή Ελαμιτών ή
Υξώς δηλαδή προωθημένων Μογγόλων της Περσίας. Το όνομα της μογγολικής
ορδής των Υξώς οφείλεται στη μετοίκησή τους κοντά στους ποταμούς Ίαξον
και Ιαξάρτην. Γράφει γι' αυτούς ο Στράβωνας ΙΕ' 523, 524, 527: "λαός
νομαδικός ληστρικός οικών εν Περσία και Αρμενία". Ο Βήρρωσσος στην
Αρμενική μετάφραση του Ευσέβιου ονομάζει τους βασιλείς των εβραιομογγόλων
"παρναβοράτζ" δηλαδή τυρράνους.
Κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τα σχόλια του έλληνα ιστορικού
ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΔΗ στο έργο του ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, τόμος 1-2, Β' Μέρος,
σελίς 145:
"Μετά της ιδρύσεως Ελαμιτικού κράτους εν Βαβυλωνία, συμπίπτει
χρονικώς η εκ της χώρας των Χαλδαίων εις γήν Χαναάν μετανάστευσις των
Τερραχιτικών-Τουρανίων νομαδικών Σημιτικών φυλών υπό τον Αβραάμ και Λώτ.
Πιθανώς δε η τοιαύτη μετανάστευσις των εν τη κοιλάδι του Ευφράτου
νομαδικώς βιούντων Σημιτικών λαών εις Χαρράν της βορείου Μεσοποταμίας και
εντεύθεν εις την Χαναάν, υπήρξεν αποτέλεσμα της υπό των Ελαμιτών
κατακτήσεως της Βαβυλωνίας. Φαίνεται δε ότι αι μεταναστεύσεις αι από
ΑΝΑΤΟΛΩΝ προς ΔΥΣΜΑΣ εν ταις μεταξύ Ζάγρου και Μεσογείου θαλάσσης
γινόμεναι και συνδεόμεναι μετά της Ελαμιτικής κατακτήσεως εγένετο εν
ευρυτάταις διαστάσεσι. Και πιθανώτατον μεν είναι ότι η από των οχθών του
Περσικού
κόλπου
προς
δυσμάς
εις
την
Φοινίκην
κληθείσαν
χώραν
μετανάστευσις του έθνους των Φοινίκων εγένετο εν χρόνοις πολλώ
προγενεστέροις, αλλ' ετέρα σπουδαία μετανάστευσις απ' ΑΝΑΤΟΛΩΝ προς
ΔΥΣΜΑΣ είναι η συμπίπτουσα προς τους χρόνους της Ελαμιτικής κατακτήσεως
εις Αίγυπτον εισβολή των Υξώς ήτοι των "βασιλέων ποιμένων".
Και εάν τε οι Υξώς θεωρηθώσιν ως λαός Σημιτικός, εάν τε ως λαός
Τουρανικός - ο Καρολίδης αγνοεί προέλευση Τουρανίων από "Χεττούρα",
συμβολική σύζυγο ή φυλή υπό τον Αβραάμ - η εις Αίγυπτον εισβολή και το
επί της χώρας ταύτης κράτος αυτών φαίνονται συνδεόμενα μετά της μεγάλης
Ελαμιτικής εις τας κοιλάδας του Τίγρητος και του Ευφράτου και τας δυτικάς
μέχρι Μεσογείου θαλάσσης της Αιγύπτου εκτεινομένας χώρας επιδρομής. Μετά
ταύτης δε της εις Αίγυπτον εισβολής των Υξώς συνδέεται, φαίνεται και η
παροδική εις Αίγυπτον μετανάστευσις του Αβραάμ η μνημονευομένη εν τω ΙΒ'
κεφαλαίω της Γενέσεως.
Η τοιαύτην των γεγονότων συνάφεια δυοίν θάτερον πείθει ημάς να
υποθέσωμεν ότι:
α'- Οι Υξώς ήσαν λαός Τουρανικός εξ Αιλάμ ορμηθείς και την
Ελαμιτικήν επιδρομήν μέχρις Αιγύπτου εκτείνας, συνεπαγόμενος μεθ' εαυτού

ΙΑ48
ή ελαύνων προς αυτού τους Σημιτικούς λαούς από της κοιλάδος του Ευφράτου
μέχρι Χαναάν και Αιγύπτου.
β'- ή ότι ήσαν Σημίται μεθ' άλλων Σημιτικών λαών μεταναστεύσαντες,
ένεκα της επιδρομής της Ελαμιτικής, από Μεσοποταμίας εις Χαναάν και
Αίγυπτον.
Κατά την πρώτην υπόθεσιν οι Υξώς πρέπει να θεωρηθώσιν ως η πο...
προς δυσμάς προχωρήσασα μοίρα των εις Βαβυλωνίαν και Συρίαν εισβαλόντων
Ελαμιτών, κατά δε την δευτέραν ως η πρωτοπορεία των Σημιτικών λαών των
ελαυνομένων από Μεσοποταμίας μέχρι Αιγύπτου ένεκα της εις τας υπ' αυτών
οικουμένας χώρας γενομένης επιδρομής.
Οπωσδήποτε η Ελαμιτική εισβολή, περί ής ημίν ο λόγος, ως ΠΑΣΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΛΑΩΝ, εγκαινίζει υπό ΠΟΛΛΑΣ ΕΠΟΨΕΙΣ ΝΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ εν τη Δυτική Ασία από των ορίων του Ιράν μέχρι της Αιγύπτου."
-τα κεφαλαία γράμματα δικά μαςΗ
Ελαμιτική
Μογγολική
ορδή,
σύμφωνα
με
το
"Χρονικό
του
Ασσουρμπανιπάλ", εισήλθε στη Μεσοποταμία το 2280 π.χ. Τα ονόματα των
Ελαμιτών
Μογγολοεβραίων
βασιλέων
τυρράνων
της
Βαβυλωνίας
είναι
προελεύσεως διαλέκτων του Τουρκμενιστάν που σήμερα ανήκει στην U.S.S.R.
Τα αναφέρουμε όπως τα παραθέτει ο Βήρωσσος: Χουδούρ-Ναχουνδί, ΧουδούρΜαβούγ, Χουδούρ-Λαγαμέρ κλπ.
Την Ελαμιτική δυναστεία των εβραιομογγόλων κατέλυσε ο Βαβυλώνιος
ήρωας Νεβρώδ ή Γκιζτουβάρ, σύμφωνα με το έπος ΝΙΜΡΟΥΔ. Ο Νεβρώδ είναι
κατά τη Βίβλο απόγονος του "κατηρραμένου Χάμ" δηλαδή φυλών υπό εξόντωση,
όπως οι φυλές "Ιάφεθ ή Ιαπετικές". Στη Γένεση Ι' 8-10 ο Νεβρώδ
χαρακτηρίζεται "ισχυρός κυνηγός ενώπιον -εναντίον- του θεού" δηλαδή
εναντίον του Σεληνιακού ιερατείου ΣΙΝ ή "Γιαχβέ", όπως εξάγεται από την
ιδιότητα του Νεβρώδ ως πιστού του Ηλιακού ιερατείου ΣΑΜΑΣ.
Η κυριαρχία των Ελαμιτών διήρκεσε κατά Βήρωσσο 224 έτη ήτοι από
2280-2056 π.χ. και κατά HOMMEL τουλάχιστον 300 έτη ήτοι έως το 1980 π.χ.
ή το 1930. Η τελευταία εκδοχή είναι η αληθής διότι η Σημιτική κάθοδος
στην Αίγυπτο υπό τον Αβραάμ, παρουσιάστηκε έντεχνα ως "αναγκαστική" λόγω
κατοχής της Μεσοποταμίας από τους "κακούς Ελαμίτες", που ήταν επίσης
εβραιομογγόλοι Σημίτες.
Το αισχρό θέατρο της δήθεν έχθρας μεταξύ "διωκωμένων Σημιτών του
Αβραάμ" και "διωκόντων Σημιτών του Ελάμ" παίχτηκε στην εντέλεια με θύματα
τους λαούς της Παλαιστίνης και Αιγύπτου. Το αισχρό θέατρο ξαναπαίχτηκε
στη σύγχρονη ιστορία όταν οι εβραιομογγόλοι της Βαυαρίας το 1939 άρχισαν
"αντισημιτκό αγώνα" εναντίον των φανερών δεδηλωμένων εβραίων.
Το
αισχρό
αυτό
θέατρο
του
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
όπου
οι
κρυπτοεβραιομογγόλοι διώκουν τους φανερούς ομοφύλους τους γιά να τους
καταστήσουν ήρωες και άξιους ανοχής και οίκτου και ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ εκ μέρους
άλλων λαών, άρχισε στο Ελάμ.
Οι Ελαμίτες εβραιομογγόλοι έπαιζαν το ρόλο των "ΧΙΤΛΕΡ" και οι
ομόφυλοί τους Μεσοποταμίας το ρόλο του "ΙΣΡΑΗΛ" που καίγεται σε
στρατόπεδα συγκεντρώσεως.
Έτσι, λοιπόν, με το "διαβατήριο" του δήθεν διωκόμενου, εισέρχεται ο
Αβραάμ στην Αίγυπτο με τις ορδές του περί το 1940 π.χ. Γιά να μπορέσει να
"μπεί στα κυκλώματα" του Φαραώ, γίνεται ο μαστρωπός της συζύγου του
Σάρρας, την οποία αφού πείθει να διαδίδει "ότι είναι αδελφή του", την
πλασάρει εντέχνως στους συλλέκτες παλλακίδων του Φαραώ. Η πόρνη Σάρρα
κοιμάται με τον Φαραώ και τότε άρχισαν τα καβαλλιστικά θαύματα τιμωρίας
του Φαραώ, ο οποίος έντρομος διώχνει τη Σάρρα αφού προηγουμένως σε
αντάλλαγμα της εκπορνεύσεως της "αδελφής" του Αβραάμ, του έχει χαρίσει
"πρόβατα και βόας και όνους θηλυκάς και καμήλους και δούλους και δούλας".
Το ανωτέρω μαργαριτάρι εβραϊκής ατιμίας, εκμαυλισμού, προστυχιάς
και προαγωγής σε πορνεία γιά να επιτευχθούν πολιτικά και στρατηγικά
ωφέλη, αναγράφεται στη Γένεση ΙΒ' 11-20.

ΙΑ49
Έκτοτε αυτή ακριβώς είναι η τακτική όλων των εβραίων συζύγων που
θέλουν να διαβρώσουν εχθρικά κυκλώματα. Πωλούν ή ενοικιάζουν τις γυναίκες
τους σε πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους των εχθρών τους με
σκοπό την κατασκοπεία, την απολαβή προνομίων και ευνοίας, τη δημιουργία
ενοχών, το μετέπειτα εκβιασμό κλπ. Τέτοιο άντρο εξαγοράς είναι γιά την
Ελλάδα το ξενοδοχείο "ΑΣΤΗΡ" Βουλιαγμένης, όπου καταλύουν οι ομάδες των
"Μίς Ισραήλ" φρουρούμενες από ένοπλους άντρες της ελληνικής αστυνομίας
και
εντεταλμένες
γιά
"ζευγάρωμα"
με
ορισμένους
πολιτικούς
και
στρατιωτικούς προσκεκλημένους των δεξιώσεων του "ΑΣΤΕΡΟΣ".
Το φοβερό στην υπόθεση του "ΧΙΤΛΕΡ" Ελάμ είναι ότι ενώ οι ήρωες
πατριώτες της "ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ" Νεβρώδ χρησιμοποιούνται και καταδικάζονται ως
"εχθροί του Κυρίου", το ρόλο του νικητή και του αναστηλωτή της "ΕΛΛΑΔΟΣ"
Μεσοποταμίας τον διεκδικεί αποκλειστικά ο "ΑΓΓΛΟΕΒΡΑΙΟΣ" ...Χαμουραμπί.
Μήπως έπαθες σύγχιση, αναγνώστη; Προσπάθησε να δείς καθαρά.
Ο ήρωας Νεβρώδ "θάβεται" και εξοβελίζεται διότι δεν κατάλαβε το
παιχνίδι των εβραιομογγόλων και του πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε
να ιδρύσει κυβέρνηση απαρτιζόμενη από καθαρούς Βαβυλώνιους. Τα γεγονότα
όμως ανέβασαν στην εξουσία "ελευθερωτές" βασιλείς με ονόματα ΣΗΜΙΤΙΚΑ.
ΣΙΝ-ΜΟΥΒΑΛΙΤ, ΑΜΙΛ-ΓΟΥΛ, ΑΜΙΛ-ΣΙΝ και ΧΑΜΟΥ-ΡΑΒΙ όπερ ερμηνευόμενο
σημαίνει ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. Ο Χαμουραβί είναι και ο νέος νομοθέτης που
καταργεί το εθιμικό δίκαιο των εθνοτήτων της Μεσοποταμίας και επιβάλλει
το Σημιτικό δίκαιο που αργότερα το συναντούμε στον Μωσαϊκό νόμο.
Διερωτάται ο παρατηρητής "ποιός έκανε τη μεγαλύτερη καταστροφή στη
Μεσοποταμία; Οι κατακτητές εβραιομογγόλοι του Ελάμ που συσπείρωσαν τον
πατριωτισμό των Βαβυλωνίων και ισχυροποίησαν τους αρχέτυπους νόμους του
πολεμικού εθιμικού δικαίου ή οι "ελευθερωτές" ισοπεδωτές των πολιτισμικών
και εθιμικών διαφορών όπως ο Σημίτης Χαμουραβί;
Τελικά το παιχνίδι του ατλάντειου εβραιομογγολικού ιερατείου μέσω
οργανώσεως
"φασιστών",
Ελαμιτών,
διωκομένου
"δημοκράτη"
Αβραάμ,
ολοκαυτώματος ενός τμήματος του "εβραίου" Αβραάμ, ηρωοποίησης του
επιζήσαντος τμήματος του "εβραίου" Αβραάμ, προαγωγής του επιζήσαντος
"εβραίου" σε νομοθέτη των άλλων εθνών, αναθέσεως στον επιζήσαντα "εβραίο"
να διαφθείρει, να εκμαυλίσει, να εκφυλίσει, να δηλητηριάσει την ταυτότητα
των λαών, προαγωγής του επιζήσαντος "εβραίου" σε προνομιούχο πολίτη που
παραμερίζει και πατά την ΤΙΜΗ των λαών ... ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
παίχτηκε δεκάδες φορές στο διάβα της ιστορίας, αναγνώστη.
Άρχισε στο Ελάμ το βρώμικο παιχνίδι το 2300 π.χ. και από το 680
π.χ. επαναλήφθηκε με θύματα την Ασσυρία, τη Βαβυλώνα, την Περσία, την
Ελλάδα, τη Ρώμη και τη Μ. Βρεττανία.
Εάν κάποιοι δεν αποκαλύψουν και δεν καταστρέψουν το εβραιομογγολικό
παιχνίδι σφαγής και καταστροφής πολιτισμών, θα συνεχιστεί με σχεδιαζόμενη
διάλυση της Ευρώπης και U.S.A. και καταστροφή του Ελληνικού και Δυτικού
πολιτισμού. ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
Γι' αυτόν το λόγο, αναγνώστη, ενώ και άλλοι πολιτισμοί έδρασαν, ενώ
και άλλα έθνη έγιναν έδρες αυτοκρατοριών, ενώ και άλλοι πολιτισμοί
καταστράφηκαν
από
το
ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ
και
ΑΡΑΒΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ
και
ΒΑΥΑΡΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ και ΘΙΒΕΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ Κατεστημένο, εν
τούτοις η κύρια "ζώνη μαθηματικού προγράμματος" εξοντώσεως πολιτισμών,
είναι η ζώνη μεταξύ Μεσοποταμίας και Δυτ. Ευρώπης, είναι η ζώνη γενέτειρα
του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
Είναι η μόνη περιοχή που τα εβραιομογγολικά ανθρωπόμορφα θηρία
εφάρμοσαν μαθηματικά μεθοδευμένο πρόγραμμα εξοντώσεως των φυλών του
πλανήτη, επειδή σ' αυτήν την περιοχή τα σχέδιά τους ανατράπηκαν και θα
ανατραπούν. Είναι η μόνη περιοχή όπου εφάρμοσαν την εκλεπτυσμένη τακτική
του ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ, στην οποία ο θύτης και το θύμα είναι Σημίτες, ο θύτης
"καταδικάζεται" στο πρόσωπο μίας φυλής υπό εξόντωση και το θύμα που
επέζησε ζητά ηθική και υλική ικανοποίηση όχι από το Σημίτη ηθικό αυτουργό
αλλά από τον αναγκασμένο να πειθαρχεί φυσικό αυτουργό - λαό.

ΙΑ50
Αυτό το ΠΡΟΣΤΥΧΟ ΚΑΚΟΥΡΓΟ παιχνίδι παίχτηκε σε κάθε επίλυση του
τύπου Χν=10.ν2. Στην περίπτωση του Ελάμ ο παρατηρητής ερωτά:
και πού
βρέθηκαν οι σημίτες τύπου Χαμουραμπί γιά να γίνουν βασιλείς της
Βαβυλωνίας εφ' όσον ο Νεβρώδ κατέλυσε την Ελαμιτική δυναστεία και έδιωξε
τους Ελαμίτες από τη χώρα;
Ήδη οι Σημιτικές ορδές είχαν κατακλύσει τη Βαβυλωνία από τις αρχές
της 5ης χιλιετηρίδος π.χ. και εβραιομογγόλοι που τις εκπροσωπούσαν,
αναρριχήθηκαν στα ανώτατα κυβερνητικά αξιώματα με τη μέθοδο του "μωρού
που κλαίει στο ποτάμι επιπλέοντας σε πισσωμένο καλάθι". Σε αντίθεση με
τους βίαιους εισβολείς των Σημιτομογγόλων του Ελάμ του 2280 π.χ., η
Βαβυλωνία δέχτηκε ειρηνικούς εισβολείς Σημιτομογγόλους το 5000 π.χ. που
εγκαταστάθηκαν γύρω από τις ελληνικές αποικίες των από Δελφούς και
Σάρδεις και Δήλο εξαρτωμένων πόλεων ΕΛΛΑΣ-ΑΡ, ΛΑΡΣΑ, ΑΡΙΩΣΑ ή ΑΡΙΩΧ,
ΟΡΧΟΗ, ΧΑΛΑΝΗ, ΑΚΑΔΔΗ κλπ.
Διαβρώνοντας
την
ελληνική
δυναστεία
βασιλέων
της
περιοχής,
κατόρθωσαν
να
καταλάβουν
τις
εξουσίες
των
ανεξαρτήτων
και
αυτοκυβερνώμενων πόλεων, αρχίζοντας από την ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ που έκτισαν προς
τιμήν του θεού της Σελήνης ΣΙΝ. Θυμίζουμε στον αναγνώστη ότι η πρώην
πρωτεύουσα της Μογγολίας ονομαζόταν ΟΥΡΓΚΑ και μετονομάσθηκε ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ
στους σοβιετικούς χάρτες, τοπική προφορά ΣΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΥΡΓΚ δηλαδή
"Σεληνιακός Βοώτης Αρκτούρος" κατ' αντιστοιχία των "ΣΟΥΛΑΝ-ΜΠΑΑΤ-ΟΥΡΓΚ".
Η ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ ήταν "αποικία" της προϋπάρχουσας ΖΕΡ-ΚΟΥΛ ως πρώτης
αποικίας των Σημιτομογγόλων στη Βαβυλωνία. Στις ευρεθείσες επιγραφές τα
ονόματα των βασιλέων της Ζερκούλ ή Σιργούλ ήταν: ΟΥΡΓΚ-ΟΥΝ ήτοι
"ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΟΥΝΟΣ" του 5000 π.χ., ΟΥΡΓΚ-ΒΛΟΥ ή ΟΥΡΓΚ-ΜΠΛΑΤ ήτοι "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
ΒΟΩΤΗΣ" του 3300 π.χ., ΟΥΡΓΚ-ΓΟΥΔΙΛ ήτοι "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ" του
3100 π.χ.
Ο ΓΟΥΔΙΛ παρά το ότι συνένωσε το εμπόριο από την Κιλικία,
Παλαιστίνη, Περσικό Κόλπο δεν κατόρθωσε να συνενώσει πολιτικά τα
ανεξάρτητα πόλεις-κράτη της Βαβυλωνίας.
Ομοίως είχε αποτύχει ήδη ο ιδρυτής της "βορείας δυναστείας" ΣΑΡΓΩΝ
ή ΣΑΡΟΥ-ΚΙΝ το 3800 π.χ. και ο διάδοχός του ΝΑΡΑΜ-ΣΙΝ. Ομοίως απέτυχαν οι
προσπάθειες από τη νέα Σημιτική πρωτεύουσα ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ που κτίζει ο
ΟΥΡΓΚ-ΒΛΟΥ στο 3300 π.χ. και την αφιερώνει στον "ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ"
ΣΙΝ. Ομοίως αποτυγχάνει νέα προσπάθεια γιά ίδρυση U.S.BABILOU από την
επόμενη πρωτεύουσα ΝΙΠ-ΟΥΡΓΚ το 2600 π.χ. Ομοίως αποτυγχάνει νέα
προσπάθεια με κέντρο πάλι την ΟΥΡΓΚ ή ΟΥΡ περί το 2500 π.χ. της οποίας ο
βασιλεύς ΓΑΜΙΛ-ΣΙΝ καυχάται ότι είναι "βασιλεύς Ούρ και βασιλεύς των
τεσσάρων μερών του κόσμου Γ-Χ-Β-Χ", δηλαδή Για-Χω-Βε-Χάι ή Ιεχωβά.
Καθώς το εβραιομογγολικό ιερατείο διαπιστώνει ότι αποτυγχάνει κάθε
προσπάθεια δημιουργίας U.S. "Ηνωμένων Πολιτειών Βαβυλωνίας", θέτει σε
ενέργεια το εκλεπτυσμένο σχέδιο εισβολής Σημιτομογγόλων από Ελάμ,
ανατολικά του όρους Ζάγρος. Οι Σημιτομογγόλοι εισβολείς "ΧΙΤΛΕΡ" αρχίζουν
διωγμό εναντίον και των αυτοχθόνων και των Σημιτομογγόλων "ΕΒΡΑΙΩΝ".
Χρησιμοποιούνται οι αυτόχθονες πληθυσμοί "ΝΕΒΡΩΔ" γιά την "αντίσταση"
κατά των εισβολέων και όταν οι "εχθροί" απωθούνται, οι πατριώτες "ΝΕΒΡΩΔ"
παραμερίζονται γιά να αναλάβουν την κυβέρνηση οι ...ολοκαυτωθέντες
Σημιτομογγόλοι "ΕΒΡΑΙΟΙ", τύπου ΧΑΜΟΥΡΑΜΠΙ. Οι αυτόχθονες ελληνικοί και
άρειοι πληθυσμοί υποβιβάζονται στο ρόλο του "δούλου των έργων και του
στρατιώτου των πολέμων του Χαμουραμπί".
Η δυναστεία του Σημιτομογγόλου Χαμουραμπί διαρκεί μέχρι το 1731
π.χ. σύμφωνα με το χρονικό του Βηρρώσου και ακολουθεί δυναστεία "ΚΑΣΣΟΥ"
από το 1731-1237 π.χ. Οι Κάσσου ή Κοσσαίοι ήταν κυρίως μισθοφόροι
Σημιτομογγόλοι που η προηγούμενη δυναστεία χρησιμοποιούσε γιά να ελέγχει
το στρατό. Ήταν αγριώτεροι και περισσότερο απολίτιστοι από τους Ελαμίτες
Σημιτομογγόλους, προέρχονταν δε από τις βόρειες περιοχές των ορέων
Ζάγρος.

ΙΑ51
Τους Κάσσου διαδέχθηκε δυναστεία εννέα ΑΡΑΒΩΝ βασιλέων, ήτοι
Σημιτομογγόλων του οίκου Άγαρ-Ισμαήλ, από 1237 έως 1029 π.χ., κατά
Βήρρωσον.
Σημειώνουμε ότι τα ονόματα της δυναστείας ΚΑΣΣΟΥ είχαν ως συνθετικό
το ΑΓΟΥ που στη μογγολική γλώσσα σημαίνει Σελήνη πχ. ΑΓΟΥ-ΚΑΚΡΙΜΙ ως
όνομα του επιφανέστερου ΚΑΣΣΟΥ. Συγκρίνατε με το τουρκικό ΑΓΙ=Σελήνη.
Από το 1029 π.χ. κατά Βήρρωσον ή από το 1115 π.χ. κατά τις
σφηνοειδείς επιγραφές αρχίζει
η μεγάλη Ασσυριακή δυναστεία του
ΘΑΛΓΑΘΦΕΛΛΑΣΑΡ ή ΤΙΓΛΑΤΠΑΛΑΣΣΑΡ που μέχρι το 689 π.χ. με τον ΣΕΝΑΧΕΙΡΙΜ,
"συζεί" και "ανέχεται" τη συνύπαρξη με τη Βαβυλώνα. Ο Σεναχειρίμ
προετοιμάζει τη μεγάλη "πρεμιέρα" του γεωπολιτικού τύπου Χν=10.ν2
καταστρέφοντας τη Βαβυλώνα το 689 π.χ. και πεθαίνει το 680 π.χ.
δολοφονημένος από τους γυιούς του Αδραμέλεχ και Σαρασάρ ή Αρδουμουσάν
κατά Αβυδηνόν και κατά Αλέξανδρο Πολυΐστορα.
Ο τρίτος γυιός Ασσαραδδών που βρίσκεται στην Ουράρτου γιά την
ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ διακόπτει την εκστρατεία και επιστρέφει στη ΝΙΝΕΥΗ,
πρωτεύουσα της Ασσυροβαβυλωνίας, όπου και χρίζεται βασιλεύς. Η βασιλεία
του κρατά 10 χρόνια και είναι η πρώτη επίλυση του τύπου Χν=10.ν2=10.12=10.
Ενώ έως το 680 π.χ. το παιχνίδι "του ολοκαυτώματος" παιζόταν με την
Αγγλική μέθοδο του "βλέποντας και κάνοντας", με τυχαίες αυτοσχεδιαζόμενες
χρονικά ενέργειες μόνον μέχρι τη Μεσοποταμία, από το 680 π.χ. και μετά το
παιχνίδι έγινε "σοβαρό και μετρημένο στις λεπτομέρειες" διότι οι
Σημιτομογγόλοι εισέρχονταν στην κυρίως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, πολιτισμικά και
στρατιωτικά υπέρτερη.
Γιά πρώτη φορά στην Ιστορία αρχίζει ένα περίπλοκο γεωπολιτικό
"μπρίτζ" με "Βορρά", "Νότο", "Ανατολή" και "Δύση" που δυστυχώς υποτίμησαν
οι Έλληνες. Ήταν κυρίως διανοητικό και λιγότερο στρατηγικό "μπρίτζ" που
όμως είχε γιά την Ελλάδα καταστροφικά στρατηγικά αποτελέσματα. Κατά τις
διαβεβαιώσεις της Βίβλου, το παιχνίδι και η εκτέλεσή του επινοήθηκε όχι
από τους καφροειδείς Σημιτομογγόλους, αλλά από τον θεό ΣΙΝ του όρους
ΣΙΝΑ. (άνω ΣΙΝΑ)
Τον κεντρικό ρόλο στο παιχνίδι τον είχε η Παλαιστίνη και ειδικώς η
Αίγυπτος με σύμβολο του "ΚΕΝΤΡΟΥ" τη Μεγάλη Πυραμίδα της Αιγύπτου, που
κατασκεύασαν οι Σημιτομογγόλοι Υξώς με σχέδια δεδομένα "από τον θεό της
Σελήνης". Είναι το αγαπημένο αρχιτεκτόνημα των Ροδοσταύρων του Σκωτικού
Δόγματος, το οικοδόμημα της "ουρανίας γεωμετρίας".
Αποκλείουμε
άρα
τον
"Κεντρικό
Γεωπολιτικό
Χειρισμό"
των
εβραιομογγόλων από τις άλλες δύο εστίες πολιτισμού, την Κίνα και τους
Ίνκας, που καταστράφηκαν και γενοκτονήθηκαν με απλούστερες μεθόδους από
τις εβραιομογγολικές ορδές. Η Κίνα και η Ινδία και οι Κμέρ της Καμπότζης
αλλοιώθηκαν πολιτισμικά και φυλετικά από κάθοδο των εβραιομογγολικών
τεράτων της Μογγολίας και της Μαντζουρίας, πατρίδος του Μάο Τσέ Τούγκ. Οι
πολιτισμοί της Βορείου Αμερικής γενοκτονήθηκαν από κάθοδο ορδών
εβραιομογγόλων ΤΣΟΥΚΤΣΩΝ και ΛΑΠΟΝΩΝ μέσω του Βερίγγειου Πορθμού. Οι
ΤΣΟΥΚΤΣΟΙ αποτελούν σήμερα τους ανατολικότερους νομάδες της Σιβηρίας.
Οι ΤΣΟΥΚΤΣΟΙ εισέβαλλαν και στη Νότιο Αμερική όπου λόγω αριθμητικού
μειονεκτήματος προτίμησαν τη διάβρωση των τοπικών ιερατείων του ΘΕΟΥ
ΗΛΙΟΥ, επιβάλλοντας τελετουργικές ανθρωποθυσίες και διαστρέφοντας και
διαφθείροντας τους Ίνκας και Αζτέκους. Στη Μυθολογία των ορεινών φυλών
του Περού και των υπολειμμάτων των Αζτέκων Μεξικού και των Αραουκανών της
Νοτίου Χιλής, έχουν μείνει ανάγλυφες οι αναφορές γιά "βαρβάρους από το
βορρά με σκιστά μάτια, γαμψές μύτες και εξέχοντα αυτιά", που γενοκτόνησαν
και διήφθειραν το "λαό του Ήλιου".
Είναι
εμφανείς
οι
σχέσεις
της
περιγραφής
με
τα
φυλετικά
εβραιομογγολικά χαρακτηριστικά. Η χαριστική βολή δόθηκε στις φυλές της
Αμερικανικής Ηπείρου από τα τέρατα των κρυπτοεβραίων της Ισπανίας ΜΑΡΑΝΟΣ
το 1600 μ.χ. και από τα κρυπτοεβραϊκά αποβράσματα των Αγγλοσαξόνων και
Ιρλανδών της ENG-LAND και IR-LAND ή κοινώς ATL-LAND, με την αποίκηση της

ΙΑ52
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ το 1607 μ.χ. και την καθολική γενοκτονία των ερυθροδέρμων της
περιοχής. Συνοδοί στην "οργάνωση" του νέου "ζωτικού χώρου της Δύσεως"
ήταν οι γλοιώδεις "πράοι" εβραιομογγόλοι της HOL-LAND, κτίστες και πρώτοι
άποικοι της Ν.Υόρκης. Σύνθημά τους και άξονας της εγκληματικής
ιδιοσυγκρασίας τους "ο Χριστός" ...ο ειρηνοποιός. Στη Νέα Διαθήκη της
Βίβλου ο ειρηνοποιός Χριστός φέρεται να λέει: "Φέρετε τους εχθρούς μου
και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου".
Από επαφές ανδρών της Ο.Ε.Α. με τα υπολείμματα των Αμερικανικών
φυλών και τις παραδόσεις τους εξάγεται ο τρομακτικός απολογισμός
δολοφονίας τριακοσίων εκατομυρίων αυτοχθόνων ερυθροδέρμων Αμερικανών στη
Βόρεια και Νότια Αμερική από το 1600 μ.χ. έως το 1850 μ.χ. με ηθικούς
αυτουργούς το ιερατείο του "ειρηνοποιού" Χριστού και φυσικούς αυτουργούς
τους Ιρλανδούς και Αγγλοσάξονες.
Η κάθε πέτρα της Αμερικανικής ηπείρου είναι μνημείο βαμμένο με το
αίμα ενός ειρηνικού κατοίκου της χώρας του Ήλιου. Η κάθε πέτρα της Χώρας
του Ήλιου είναι μάρτυρας της εβραιομογγολικής κτηνωδίας και της
εγκληματικής παράνοιας του θεού της Σελήνης, προστάτου των απογόνων του
Αβραάμ ή ΑΜΠΡΑ-ΧΑΜ ή ΑΜΠΡΑ-ΧΑΝ, δηλαδή Σημιτομογγόλου ηγέτου ΧΑΝ κατά το
ΤΖΕΚΙΣ-ΧΑΝ, εκλεκτού τέκνου του θεού ΣΙΜ ή ΣΙΝ της Σελήνης.
Ο αποκλεισμός μαθηματικού γεωπολιτικού σχεδίου των Σημιτομογγόλων
από τις εστίες πολιτισμού Ίνκας-Αζτέκων και Κίνας-Ινδοκίνας-ΚίναςΙαπωνίας, παρά τις επιδρομές τους σ' αυτά τα εδάφη, αποδεικνύεται και με
τη φιλοσοφική αρχή "ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ" στην οποία καλούμε τον αναγνώστη
γιά πρόσθετο κριτήριο των όσων αναλύουμε.
Φιλοσοφική Αρχή "ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ"
Σύμφωνα με τη Ζηνώνεια και Αριστοτέλεια αυτή Αρχή, η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ενός
συνόλου αλλοιώνεται όταν αναμιχθεί με την ΠΟΣΟΤΗΤΑ ενός άλλου συνόλου
ετερογενούς ή και αυτογενούς. Στην περίπτωσή μας αναζητούμε τη Φυλετική
και Πολιτισμική αλλοίωσή μας από προσμίξεις ετερογενών φυλών και
πολιτισμών ή "βαρβαρισμών". Συγχρόνως συγκρίνουμε την αλλοίωση της δικής
μας Φυλετικής και Πολιτισμικής ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ με τις αλλοιώσεις άλλων Φυλών
και Πολιτισμών, που δέχτηκαν τις ίδιες ετερογενείς προσμίξεις.
Θα αφήσουμε να απαντήσει ο Μέγας Αριστοτέλης:
"ΠΟΙΟΥΣ ΔΕ ΤΙΝΑΣ ΤΗΝ ΦΥΣΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΝΥΝ ΛΕΓΟΜΕΝ. ΣΧΕΔΟΝ ΔΗ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙΕΝ ΑΝ ΤΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΕ, ΒΛΕΨΑΣ ΕΠΙ ΤΕ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΑΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥΣΑΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ, ΩΣ ΔΙΕΙΛΗΠΤΑΙ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙ. ΤΑ ΜΕΝ
ΓΑΡ ΕΝ ΤΟΙΣ ΨΥΧΡΟΙΣ ΤΟΠΟΙΣ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΘΥΜΟΥ ΜΕΝ ΕΣΤΙ
ΠΛΗΡΗ, ΔΙΑΝΟΙΑΣ Δ' ΕΝΔΕΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. ΔΙΟΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΝ ΔΙΑΤΕΛΕΙ
ΜΑΛΛΟΝ, ΑΠΟΛΙΤΕΥΤΑ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ. ΤΑ ΔΕ ΠΕΡΙ ΤΗΝ
ΑΣΙΑΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ, ΑΘΥΜΑ ΔΕ. ΔΙΟΠΕΡ ΑΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑ ΔΙΑΤΕΛΕΙ.
ΤΟ ΔΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΟΣ, ΩΣΠΕΡ ΜΕΣΕΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ, ΟΥΤΩΣ
ΑΜΦΟΙΝ ΜΕΤΕΧΕΙ. ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΥΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙ. ΔΙΟΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΕ
ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΝΟΝ ΑΡΧΕΙΝ ΠΑΝΤΩΝ ΜΙΑΣ
ΤΥΓΧΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ Δ' ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΗ
ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑ. ΤΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΜΟΝΟΚΩΛΟΝ, ΤΑ ΔΕ ΕΥ ΚΕΚΡΑΤΑΙ ΠΡΟΣ
ΑΜΦΟΤΕΡΑΣ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΑΥΤΑΣ."

Στην Αριστοτέλεια διαπίστωση ο "ΘΥΜΟΣ" δηλαδή τα άλογα ένστικτα
κυριαρχούν πάνω στα έθνη των βορείων "ΑΠΟΛΙΤΕΥΤΩΝ" επειδή η φύση τα
υποχρεώνει με τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν σε άσκηση μόνον του
ενστίκτου επιβιώσεως. Τέτοια έθνη είναι και οι εβραιομογγόλοι της
Σιβηρίας. Αυτά τα έθνη είναι "ΕΝΔΕΗ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ" δηλαδή φύσει
ανίκανα γιά παραγωγή πνεύματος και τεχνών, σε κατάσταση δεισιδαιμονίας
και χρήσεως αδιαμόρφωτων υλικών όσων παράγονται από τη φύση. Η
δεισιδαιμονία τους συνίσταται στο ότι τα έθνη αυτά δεν μπορούν να
χρησιμοποιήσουν την "ΔΙΑΝΟΙΑ" γιά επιστημονική πειραματική παρατήρηση του

ΙΑ53
"ΛΟΓΟΥ" ήτοι των "ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ" και αναζητούν τις εξηγήσεις των Φυσικών
Φαινομένων στην απροσδιόριστη και θολή υπερβατικότητα της "μαγείας" και
της "τυφλής πίστεως".
Αυτά
είναι
τα
χαρακτηριστικά
ακριβώς
της
εβραιομογγολικής
βαρβαρότητος της "Αγίας Γραφής", του "Κορανίου", της "Κάβαλλα" και του
"Βουδισμού". Όταν σ' αυτά τα "ΕΝΔΕΕΣΤΕΡΑ ΔΙΑΝΟΙΑΣ" έθνη, κάποιος "θεός" ή
"μάγος της φυλής" διοχετεύσει στα αναρχούμενα και ζωώδη τους ένστικτα την
"τυφλή πίστη" του "περιούσιου λαού" που "μπορεί να γενοκτονεί τους
αλλοφύλους γιά να κληρονομήσει τη γή ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΣΙ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ ΤΟΥ ...ΘΕΟΥ",
τότε η ΕΝΔΕΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑ γίνεται όπλο εγκλήματος εναντίον της ανθρωπότητος.
Και ναί μέν ,αυτά τα βάρβαρα έθνη, σε φυσική κατάσταση είναι
"ΕΛΕΥΘΕΡΑ" και αναρχούμενα "ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ", στην ΠΑΡΑ
ΦΥΣΕΙ όμως κατάσταση που έχουν περιέλθει με "ενέσεις τυφλής πίστεως προς
γενοκτονία των αλλοφύλων", είναι ΤΥΦΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ και ΠΕΙΘΗΝΙΟΙ
ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ που εξυπηρετούν τους σκοπούς του αρχιδολοφόνου
ΣΙΝ ή Γιαχβέ της Σελήνης.
Αυτά τα έθνη που εργάζονται σαν ΖΟΜΠΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ, έχουν "εχθρούς"
μόνον δύο άλλους τύπους εθνών. Τα Ασιατικά και τα Ελληνικά Έθνη, κατά
Αριστοτέλη.
Τα Ασιατικά έθνη είναι "ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ, ΑΘΥΜΑ ΔΕ".
Έτσι είναι ικανά να ερευνήσουν τους Φυσικούς Νόμους μέσω του ΛΟΓΟΥ και να
παράγουν Τέχνες, είναι όμως "άθυμα" ήτοι δεν έχουν ασκημένο το ένστικτο
της ελευθερίας και της επιβίωσης. Γι' αυτό "ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΑΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑ" και εξουσιαζόμενα από τον ΘΥΜΟ των γειτονικών τους εθνών. Οι
διαπιστώσεις αυτές προσαρμόζονται απόλυτα στην Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία,
Ινδοκίνα και στην Αμερικανική Ήπειρο ως προέκταση της Ασίας κατά τους
αρχαίους
έλληνες.
Αυτό
εξηγεί
απόλυτα
τους
εύκολους
χειρισμούς
γενοκτονίας των Ασιατικών και Αμερικανικών Φυλών από τους Σημιτομογγόλους
Βαρβάρους του Βορρά παρά τα φυσικά εμπόδια του Βερίγγειου Πορθμού και το
Σινικό Τείχος άμυνας των Κινέζων.
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ έχουν λαούς που διαθέτουν και ΔΙΑΝΟΙΑ και ΤΕΧΝΕΣ
και ΘΥΜΟΝ διότι "ΕΥΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙ" και "ΑΜΦΟΙΝ ΜΕΤΕΧΕΙ".
Συνέπεια τούτου είναι ότι παράγουν ΠΝΕΥΜΑ και ΗΡΩΕΣ. Ο συγκερασμός των
"ΑΜΦΟΙΝ" και η επακόλουθη ΑΡΜΟΝΙΑ λειτουργιών ΘΥΜΟΥ και ΔΙΑΝΟΙΑΣ έχει σαν
αποτέλεσμα να "ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ" και "ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΑ" και
"ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΝ ΠΑΝΤΩΝ" με ενιαίο πολίτευμα ή "ΠΟΛΙΤΕΙΑ".
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ είναι η ποιότητα που μέχρι τώρα συνέτριψε την
ΠΟΣΟΤΗΤΑ του Σημιτομογγόλου Γιαχβέ, διότι υπερτερούν στη ΔΙΑΝΟΙΑ που
ελλείπει στους βαρβάρους, ενώ συγχρόνως διαθέτουν ΘΥΜΟΝ δηλαδή ΗΡΩΙΣΜΟ
που όπως απέδειξε η Ιστορία, είναι ανώτερος σε ΔΥΝΑΜΗ από το ΘΥΜΟ των
Σημιτομογγόλων.
Έχοντας απέναντί του αυτόν τον υπερτερούντα Ελληνικό Κολοσσό
Γολιάθ, ο Σημιτομογγόλος βάρβαρος αντέταξε τη μηδαμινότητα του ύπουλου
Νάνου Δαυΐδ με "πέτρες σφενδόνης" που πρώτα ζαλίζουν και θολώνουν το
πνεύμα και τη ΔΙΑΝΟΙΑ και το ΛΟΓΟ του ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των Ελλήνων, ώστε να
γίνει δυνατή η βιολογική και η φυσική τους εξόντωση. Ο μύθος του Δαυΐδ
και του Γολιάθ εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο τη φυλετική και γεωγραφική
συρρίκνωση των Ελλήνων, αφού προηγουμένως "ζαλίστηκαν" από τις πέτρες
σφενδόνης του Χριστιανισμού, της Δημοκρατίας ή Οχλοκρατίας, της Τυραννίας
και της Ολιγαρχίας που μεθοδεύτηκαν και εκτοξεύτηκαν εναντίον των από
τους Σημιτομογγόλους ιερείς των ελληνικών ιερατείων.
Αφήνουμε και πάλι τον Μέγα Αριστοτέλη να μας ΔΕΙΞΕΙ με τη θεϊκή του
ΔΙΑΝΟΙΑ γιατί έχουμε καταντήσει όπως καταντήσαμε σαν έθνος. Προσέξτε
αυτές τις θείες λέξεις, στρατηγοί της οπερέττας του ΓΕΕΘΑ, βουλευτές
κενολόγοι και λογοκράτες του Κοινοβουλίου, νομοθέτες του ρωμαϊκού
Σημιτομογγολικού Δικαίου, δικαστές που ατιμάσατε το δικαίωμα των πολιτών
γιά ορισμό προσωπικού δικαίου Αυτοδικίας και Τιμής, Αστυνόμοι που γλύφετε
και υπηρετείτε ξενόφερτους Νόμους και Πολιτεύματα.

ΙΑ54
Προσέξτε όλοι εσείς οι τρισάθλιοι ακούσιοι προδότες κάθε Ελληνικής
Ιδέας, κάθε Ελληνικής Τέχνης και κάθε Ελληνικής Ύλης, γιατί σας μιλάει
από τον τάφο του ένας γεννήτορας που ΑΤΙΜΑΣΑΤΕ, ναί, που ατιμάσατε με τον
αισχρότερο τρόπο.
"ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ, "ΠΟΛΙΤΕΙΑ".
ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΙΣ ΔΕ ΤΩΝ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΜΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ, ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΔΕ
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ". Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΥΝΤΟΣ, Η Δ' ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ, Η ΔΕ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΩ ΚΟΙΝΩ ΛΥΣΙΤΕΛΟΥΝ
ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΥΤΩΝ."

Αριστοτέλους Πολιτικά Γ' 6,4.
"Η ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΤΩΝ ΤΗΝ "ΠΟΛΙΝ" ΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΕΣΤΙ ΤΑΞΙΣ ΤΙΣ."

Αριστοτέλους Πολιτικά Γ' 1,2.
Εάν έχετε ξεχάσει τη γλώσσα των προγόνων σας θα σας τη θυμίσουμε
εμείς με τη βία. Μεταφράζουμε:
"ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ ΔΕ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ, Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.
Η ΜΕΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΗ, Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ
ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ, Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ
ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ."

ΠΟΛΗ."

ΔΕ

"ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

ΕΙΝΑΙ

Η

ΕΝΝΟΜΗ

ΤΑΞΙΣ

ΤΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ

ΣΤΗΝ

Εδώ η έννοια της ΠΟΛΕΩΣ δεν είναι εκείνη του πολεοδομικού συνόλου
αλλά της ΠΑΤΡΙΔΟΣ γενικότερα. Ώστε κατά τον Πατέρα της Πολιτειολογίας
Αριστοτέλη, τα πολιτεύματα που η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ είχε αποδείξει ότι
εργάζονται και εξυπηρετούν το καλό και την πρόοδο της πατρίδος είναι η
Βασιλεία, η Αριστοκρατία και η Πολιτεία.
Η έντιμη Βασιλεία όταν παύει να είναι έντιμη και προς το συμφέρον
του Συνόλου, εκφυλίζεται σε Τυραννία. Η έντιμη Αριστοκρατία των Αρίστων
όταν παύει να είναι έντιμη, εκφυλίζεται σε Ολιγαρχία των Ευπόρων. Η
έντιμη Πολιτεία όταν παύει να είναι έντιμη, εκφυλίζεται σε Δημοκρατία ή
Οχλοκρατία των Απόρων.
Ξυπνήσατε υπναλέοι μισθοφόροι δημόσιοι λειτουργοί ή ακόμη;
Καταλαβαίνετε ότι ο ατιμασμένος γεννήτορας μας "διατάζει" από τον
τάφο του να σας βάλουμε την κάννη στον κρόταφο και να σας εξοντώσουμε
εσάς και τη Συνταγματικά κατοχυρωμένη Εκφυλισμένη Δημοκρατία σας;
Το πολίτευμα το οποίο υπηρετείτε δεν είναι η Πολιτεία αλλά η
παρεκτροπή της και ο εκφυλισμός της, η Δημοκρατία.
Και πώς είναι δυνατόν να μην είναι έτσι, όταν από την ίδρυση του
"ελληνικού" κρυπτοεβραϊκού κράτους το 1821, ο Τεκτονισμός παρήγαγε τέκνα
που πόλωσαν τον ελληνικό λαό και τον διήρεσαν σε αλληλομισούμενες
παρατάξεις Τυραννίας, Ολιγαρχίας και Δημοκρατίας δηλαδή στα ΤΡΙΑ
ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ, ως παρεκτροπές της Βασιλείας,
της Αριστοκρατίας και της Πολιτείας;
Πώς ήταν δυνατόν η "βασιλεία" του Τέκτονος Εβραιογερμανού Όθωνος να
μην είναι Τυραννία, όταν έγινε παραδεκτό από τους διεφθαρμένους
εκπροσώπους της Ελληνικής Βουλής ότι "κανείς Έλληνας δεν ήταν άξιος γιά
βασιλιάς και άρα χρειαζόταν ένας ξένος;" Κανείς Καραϊσκάκης και κανείς
Κολοκοτρώνης δεν ήταν άξιος γιατί ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΧΥΣΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ
ΤΟΥ και γιατί αποκάλεσε το ΣΥΝΤΑΓΜΑ "ΣΥΝΤΡΙΜΑ" των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

ΙΑ55
Πώς ήταν δυνατόν η "αριστοκρατία" των άκαπνων και απόλεμων
προεστώτων και δεσποτάδων να μη μετατραπεί σε εκφυλισμένη Ολιγαρχία
"Δεξιάς", όταν οι Άριστοι του τύπου Μακρυγιάννη και Κολοκοτρώνη
κλείστηκαν στις φυλακές και καταδικάζονταν σε θάνατο από τα κυκλώματα της
Ελληνικής Μεγάλης Ανατολής του Σκωτικού Δόγματος;
Πώς ήταν δυνατόν η "πολιτεία" των αμαθών και άξεστων μουζίκων που
τέθηκε στην ηγεσία των δυστυχισμένων και απόρων και ανέργων, από την
ηγεσία της Τεκτονικής Στοάς και τον εβραίο Ιωσήφ Μπεναρόγια, να μην
εκφυλιστεί σε οχλοκρατούμενη Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και του
οποιουδήποτε κόμματος "Αριστεράς";
'Ετσι λοιπόν, με τρείς "πετρούλες σφενδόνης", την έκφυλη Τυραννία
του "Βασιλέως", την έκφυλη Ολιγαρχία της "Αριστοκρατίας" και την έκφυλη
Οχλοκρατία ή Δημοκρατία της "Πολιτείας", μας έχει ζαλίσει και μας έχει
ξαπλώσει ο εβραίος ελευθεροτέκτων Δαυΐδ, πείθοντάς μας ότι είμαστε
ανίκανοι γιά αυτοκυβέρνηση. Δε μένει παρά να τραβήξει το σπαθί και να μας
αποτελειώσει με μία γενοκτονία εξ Ανατολών ή από Βορρά ή από τον Αραβικό
και Ισραηλινό Νότο που χρηματοδοτεί κινήματα προσαρτήσεως Κύπρου και
Κρήτης ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ.
Αλλά αυτό ΔΕ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ Ε Μ Ε Ι Σ να καθαρίσουμε
τους Τεκτονικούς Σταύλους του Αυγεία από τη Σημιτομογγολική κοπριά.
Δε θα συμβεί, γιατί η Σημιτομογγολική ΠΟΣΟΤΗΤΑ, σε αντίθεση από την
πλήρη αλλοίωση της ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ σε Αμερική και Ασία, στην Ελλάδα δεν έχει
προκαλέσει πλήρη αλλοίωση της ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ούτε φυλετικά, ούτε πολιτισμικά
και ας υπάρχει φαινομενικά η αντίθετη εικόνα.
Στην Ελλάδα υπερισχύουν ήδη τα αρχέτυπα φυλετικά χαρακτηριστικά του
"καστανόξανθου λευκού γένους", ειδικά ανάμεσα στους νέους που μετά το
1950 είχαν τέτοιο επίπεδο διατροφής που διευκόλυνε την ανάδειξη των
υπερισχυόντων επιμειχθέντων ελληνικών χρωμοσωμάτων.
Στην Ελλάδα υπερισχύουν ήδη τα αρχέτυπα διανοητικά χαρακτηριστικά
ορθολογισμού και οξύνοιας, με αποτέλεσμα να πανικοβληθεί ο ελληνικός
Τεκτονισμός και ο όπισθεν ευρισκόμενος Σημιτομογγολισμός και να διατάξει
την ίδρυση κομματικών νεολαιών, διότι παρατηρήθηκε ότι οι νέοι της
Ελλάδος αδιαφορούν γιά το σάπιο πολιτικό παιχνίδι όλων των παρατάξεων.
Γιά τους ίδιους λόγους η Μεγάλη Ανατολή διέταξε τους εκπροσώπους
της να οξύνουν τα πολιτικά πάθη ώστε να μην χάσει το ενδιαφέρον του το
σάπιο παιχνίδι των κομμάτων.
ΝΑΙ, Κύριοι Μισθοφόροι Κρατικοί Υπάλληλοι του Σημιτομογγολικού
Κατεστημένου. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ αυτή των Νέων Ελλήνων συνεχώς αυξάνεται και έχει
τρομοκρατήσει τα γκάλοπς των επιτελών της ORDO ADEPTIS ATLANTIS.
ΝΑΙ, Κύριοι Υπναλέοι Κοσμοπολίτες Απάτριδες του ΝΑΤΟ, της ΕΟΚ και
κάθε οίκου ανοχής του οποίου είσθε μέλη.
ΝΑΙ, Κύριοι Πανηδονιστές του Τάγματος του Λυμένου Ζωστήρα, του
Τάγματος του Σίγουρου Αργόσχολου Μισθού και του Τάγματος του Βισματωμένου
Ωχαδερφισμού. Η Ελλάς ξαναγεννιέται από τις φυλετικές και τις πνευματικές
της στάχτες ενάντια σε όλους τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ νόμους της διαλεκτικής του
μογγολοεβραίου Μάρξ και σύμφωνα με τους ΦΥΣΕΙ νόμους της ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ
ή ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ που επισήμανε ο Ζήνων.
Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυσή τους, ανακεφαλαιώνουμε:
Ο Κύριος λόγος γιά τον οποίο το Καβαλλιστικό επιτελείο των
Σημιτομογγόλων οργάνωσε τη μεθοδευμένη επίθεση εναντίον του Ελληνισμού με
το γεωπολιτικό τύπο Χν=10.ν2, είναι ότι γιά ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΕΡΤΕΡΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ
απαιτούνταν ΕΙΔΙΚΕΣ μέθοδοι. Οι ειδικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν
σκόπευαν να παραλύσουν σε πρώτη φάση την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΑ και να
συσκοτίσουν τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ των Ελλήνων. Από τη σύγχιση και τον αδελφοκτόνο
διχασμό που θα προέκυπτε, θα ήταν εύκολη και η καταστολή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΙΑ56
"ΘΥΜΟΥ" ή ΗΡΩΙΣΜΟΥ, ώστε να γίνει δυνατή η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ των
Ελλήνων.
Η προϋπόθεση γιά να δεχθεί η Ελλάς στο μέτωπο τις πέτρες της
Δαυΐδιας σφενδόνης, την ΤΥΡΑΝΝΙΑ, την ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ και τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ως
έκφυλες μορφές των αρχέτυπων πολιτευμάτων ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ήταν "να βγάλει η Ελλάς το Κράνος Άμυνας" που προστάτευε τις
κεκτημένες ΙΔΕΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ και να δεχθεί μία άλλη θρησκεία
Σημιτομογγολικής προελεύσεως.
Το λέμε αυτό, διότι η διατήρηση της ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που
απαιτούνταν γιά την ανάπτυξη των έντιμων τριών πολιτευμάτων ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ,
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ προϋπέθετε την ύπαρξη ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΘΕΩΝ σαν ΑΝΩ
ΘΡΩΣΚΩΝ ή ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ διακυβερνήσεως στις τάξεις και κοινωνίες
των Θεών.
Η Ελληνική Θεογονία προσέφερε ακριβώς αυτό το βάθρο ιεραρχίας Θεών
που λειτουργούσε σαν υπόδειγμα της Κοινωνικής Ιεραρχίας των γήινων.
Σε αντιστάθμισμα η Σημιτομογγολική θρησκεία του Χριστιανισμού
παρουσίασε έναν θεό "Γιαχβέ" που ανέτρεπε τη ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ μέχρι
του γελοίου σημείου να ισχυρίζεται ότι "κατασκεύασε το Σύμπαν όντας έξω
του Σύμπαντος".
Αυτή η σχιζοφρενική δήλωση "του ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ή ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ" δεν έμεινε χωρίς απάντηση από τους έλληνες φυσικούς και φιλοσόφους
του τύπου Ηράκλειτου και Πρόκλου, που απέδειξαν την ανυπαρξία του
ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ύπαρξη του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ήτοι του
ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ, ο οποίος ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΚΑΙ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ που θέτουν
οι φυσικοί νόμοι.
Ο ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΣ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ έχει σαν Ανώτερό του το ΦΥΣΙΚΟ ΝΟΜΟ και
περιέχει στον ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ πολλούς ΥΠΟΘΕΟΥΣ διατεταγμένους σε
ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, ανάλογα με τον όγκο που κατέχουν σαν ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΩΝ, ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΑΛΑΞΙΩΝ, ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ.
Αυτή
ήταν
η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ.
ΛΑΚΩΝΙΚΗ,
ΣΑΦΗΣ,
ΑΛΗΘΙΝΗ,
ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΗ, ΔΙΚΑΙΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ δεν μπορούσε να υποκλέψει
το δικαίωμα του ΝΟΜΟΘΕΤΗ από τους ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ διότι
Αυτός ο Ίδιος είναι ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟΣ από το ΜΗΔΕΝ της αδρανούς ανυπαρξίας
κραδασμών, μέσω ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ που οργάνωσαν τους ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ
ΧΑΟΥΣ σε ΕΞΑΠΛΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ.
Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, οι διαφορετικής συχνότητος κραδασμοί και οι
αντιθέτου ροπής κραδασμοί συνθέτουν ΑΥΤΟΜΑΤΑ οργανισμούς από ύλη
διαφορετικής πυκνότητας ΟΡΑΤΗΣ και ΑΟΡΑΤΗΣ. Οι ορατοί και αόρατοι γιά μάς
οργανισμοί που περιέχονται σαν ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ και συγχρόνως ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ
ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΘΕΟΙ δεν υπακούουν στη Νομοθεσία ενός εξωκοσμικού θεού
ούτε στη Νομοθεσία του Ενδοκοσμικού ΘΕΟΥ αλλά στη Νομοθεσία των
αυθύπαρκτων φυσικών νόμων.
Οι φυσικοί νόμοι ορίζουν την ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ και όχι ο ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΣ ΘΕΟΣ
ή τα συνιστώντα μέρη του, ΥΠΟΘΕΟΙ. Οι φυσικοί νόμοι ορίζουν το πώς
"θέουν", δηλαδή το πώς "τρέχουν" ή εξελίσσονται ο ΕΝΑΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ
και περιεχόμενοι στο σώμα του ΥΠΟΘΕΟΙ.
Οι ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ορίζουν το χρόνο και το χώρο ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ και ΘΑΝΑΤΟΥ
του Ενός Θεού και των "κυττάρων" του Υποθεών.
Ο Ένας Θεός και οι πολλοί Υποθεοί, σα ζώντες οργανισμοί, μπορούν να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή με κατώτερους οργανισμούς, αν αυτό ζητηθεί.
Οι γήινοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των
Υποθεών και να προβάλλουν αιτήματα που ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους
και με την εναρμόνισή τους στο ΛΟΓΟ και τους φυσικούς νόμους, γίνονται
αποδεκτά ή απορρίπτονται.
Οι γήινοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ούτε να προβάλλουν αιτήματα
στον ΕΝΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΘΕΟ, διότι δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν

ΙΑ57
στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ από τη θέση του ελαχίστου, του απειροελάχιστου μικροβίου
που περιέχεται στο Σώμα του.
Οι ΥΠΟΘΕΟΙ δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και να προβάλλουν αιτήματα
στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ, παρά μόνον μέσω των αμέσως ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΥΠΟΘΕΩΝ που
τους περιέχουν. Δηλαδή η σκεπτόμενη γή - "ΓΗ-ΜΗΤΗΡ" ή "ΔΗ-ΜΗΤΗΡ" - μπορεί
να υποβάλλει αιτήματα στον Σκεπτόμενο Γαλαξία μόνον μέσω του Απόλλωνος ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΟΥ ή ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ".
Το υπέροχο αυτό οικοδόμημα ΑΛΗΘΕΙΑΣ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΚΑΤΑ "ΜΕΤΡΑ" της ελληνικής θρησκείας ή ΘΡΩΣΚΕΙΝ ή ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΕΙΝ, ήταν το
υπόδειγμα γιά τις κοινωνικές σχέσεις των ΑΝΩ-ΘΡΩΣΚΟΝΤΩΝ ή ΑΝΩ-ΘΡΩΠΩΝ ή
ΑΝΘΡΩΠΩΝ που μιμούνται τη ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ή την ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ή την
ΗΛΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ.
Πόσο απέχει το σκοταδιστικό οικοδόμημα του "χριστιανισμού" από
αυτές τις αλήθειες;
Θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο λέγοντας στον κοιμισμένο και
ζαλισμένο από τις Δαυΐδιες "πέτρες" αναγνώστη:
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ, ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΟΤΕ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΣΑΝ ΜΕ ΔΩΔΕΚΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΟΝ, ΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ.
ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΟΝΤΑ - ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ.
ΟΙ "ΚΑΘΑΡΟΙ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ - ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΘΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΤ' ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟ
ΜΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΣΙΕΞΙ ΟΝΤΑ - ΥΠΟΘΕΟΙ, ΔΥΟ
ΗΛΙΑΚΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ.
Προς τιμήν αυτών των Σκεπτομένων Ηλίων και Πλανητών που αποτελούσαν
τα όρια υποβολής των γήινων αιτημάτων λόγω ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, οι έλληνες λάξευσαν
συμβολικά γλυπτά που ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ αλλά ΣΥΜΒΟΛΙΖΑΝ τους
δώδεκα σύν έναν ΛΟΓΟΥΣ του ηλιακού μας Συστήματος.
Το ίδιο σύστημα εφάρμοσε ο κλεπταποδόχος χριστιανισμός με την
επινόηση των δεκατριών διδασκάλων, ενός Ιησού και δώδεκα μαθητών, ώστε να
μπορέσει να υποκαταστήσει αθλίως το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ. Το
μιμήθηκε ακόμη και στις συμβολικές εικόνες των χριστιανικών ναών όπου τα
συμβολικά γλυπτά των ΩΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ μετατράπηκαν
σε σκοτεινές βυζαντινές και μισάνθρωπες φυσιογνωμίες του "κλαίοντος
Ιησού" και των "ασκητικών νηστικών μαθητών".
Έτσι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ που ενέπνεε τη ΧΑΡΑ της ΖΩΗΣ, έγινε η
Σημιτομογγολική ψευδοθρησκεία που απέπνεε δυσωδεία ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ, ΕΝΟΧΗΣ
ανύπαρκτων αμαρτημάτων, ΑΥΤΟΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ, ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ και ροπής
προς τα "εκτός κόσμου" δηλαδή προς τον ΘΑΝΑΤΟ και την ΑΝΑΜΟΝΗ του
ΘΑΝΑΤΟΥ.
Τα ΛΕΥΚΑ ενδύματα των ιερέων των ΔΕΛΦΩΝ, σύμβολα ΖΩΗΣ και ΗΛΙΑΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ, έγιναν ενδύματα ΜΑΥΡΑ μίας ΜΑΥΡΗΣ, κατάμαυρης θρησκείας, με ΜΑΥΡΟ
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ μίας ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ της Αντι-κάβαλλα.
Η Ιεραρχία του ενδοκοσμικού ελληνικού Πανθέου, έγινε ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ του γελοίου εγκληματίσκου Γιαχβέ και του Μονογενούς Γυιού Ιησού
που αντί να ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ στους φυσικούς νόμους, θέσπιζαν ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΟΥΣ
και έγραφαν "Βίβλους" που απέκοψαν τους γήινους από την επικοινωνία της
ΗΛΙΑΚΗΣ και ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και κατ' επέκτασιν της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ
ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που περιέχεται στο Σώμα του Τελικού Ενός Σκεπτομένου Θεού, του
Ενδοκοσμικού Λόγου.
Αυτή η καταστροφή των εννοιών της ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ μεταξύ των ΥΠΟΘΕΩΝ της
ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ, ΗΛΙΑΚΗΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ως μερών και τμημάτων του
ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΘΕΟΥ, ήταν ο βασικός χειρισμός των αθλίων Σημιτομογγόλων

ΙΑ58
γιά την παραπέρα ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των κοινωνικών δομών όλων των εθνών
και της Ελλάδος.
Διότι
τα
πολιτεύματα
ΒΑΣΙΛΕΙΑ,
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ,
ΠΟΛΙΤΕΙΑ
που
λειτουργούσαν συγχρόνως και τα τρία στον ελληνισμό του 800 π.χ. έως το μη
ανιχνεύσιμο απώτατο παρελθόν του 800.000 π.χ., κατά τα ευρήματα του
"διωχθέντος"
Ανθρωπολόγου
Άρη
Πουλιανού
στο
σπήλαιο
Πετραλώνων
Χαλκιδικής, ήταν ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ της δομής της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.
Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ αντέγραφε το ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ και ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ του Ενός
Θεού.
Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ αντέγραφε τα ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ και ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΟΝΤΑ των
Γαλαξιακών Υποθεών.
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ αντέγραφε τα ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ και ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΝΤΑ των Ηλιακών και
Πλανητικών Υποθεών.
Όπως στο Σύμπαν οι Πλανήτες και οι Ήλιοι δεν ψηφίζουν δημοκρατικά
εκ των κάτω σε ποιόν Γαλαξία θα υπαχθούν και θα εντάσσονται αλλά απλώς
υποβάλλουν αιτήματα που ικανοποιούνται ή απορρίπτονται κατά την κρίση του
Γαλαξιακού Σκεπτομένου Λόγου, έτσι και οι Πολίτες δεν εκλέγουν την
Αριστοκρατία αλλά την αφήνουν να κυβερνά και να αποδεικνύεται ΑΝΩΤΕΡΗ
μέσα από φυσικούς νόμους ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ του ΣΟΦΟΤΕΡΟΥ και ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΥ.
Όταν τα δίκαια αιτήματα των Πολιτών απορρίπτονται, τότε η Αριστοκρατία
ανατρέπεται από τον Βασιλέα διότι έχει εκφυλιστεί σε Ολιγαρχία. Η
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ και ΟΧΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ του προλεταριάτου.
Όπως στο Σύμπαν οι Γαλαξίες και τα Νεφελώματα δεν ψηφίζουν
δημοκρατικά εκ των κάτω σε ποιό Σύμπαν θα υπαχθούν και θα εντάσσονται
αλλά απλώς υποβάλλουν αιτήματα που ικανοποιούνται ή απορρίπτονται κατά
την κρίση του Συμπαντικού Σκεπτομένου Λόγου, έτσι και τα μέλη της
Αριστοκρατίας δεν εκλέγουν το Βασιλέα αλλά τον αφήνουν να κυβερνά και να
αναδεικνύεται ΑΝΩΤΕΡΟΣ μέσα από τους φυσικούς νόμους ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ του
ΣΟΦΟΤΕΡΟΥ και ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΥ. Όταν τα δίκαια αιτήματα των μελών της
Αριστοκρατίας και των Πολιτών απορρίπτονται, τότε ο Βασιλεύς ανατρέπεται
από τους Κριτές που δεν ασκούν εξουσία αλλά λειτουργούν στους Νόμους του
Έθνους όπως οι Φυσικοί Νόμοι στο Σύμπαν.
Οι Κριτές ή Γερουσία του Έθνους απαξιούν να ασκήσουν εξουσία γιατί
υπάρχουν μόνον σαν ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ που δεν ελέγχονται από κανέναν
και δεν λογοδοτούν
σε καμμία εξουσία εκτός από τη ΦΥΣΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ των
ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΩΝ Φυσικών Νόμων.
Ο Μέγας Εφέσιος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, γνώστης αυτών των λειτουργιών μας λέγει
ότι αυτοί οι ΥΠΕΡΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ δεν έχουν ούτε φροντίζουν γιά την ατομική
τους υλική περιουσία, σε αντίθεση με την υπόλοιπη ΙΕΡΑΡΧΙΑ που απαιτείται
να έχει υλική περιουσία. Πράγματι οι ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ κινούνται στο χώρο ΜΟΝΟΝ
των ΙΔΕΩΝ, αντίθετα με τους ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΟΥΣ Βασιλέα, Αριστοκράτες, Πολίτες
που καλούνται να μορφοποιήσουν το υλικό περιβάλλον και να το διατηρούν
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ με τους φυσικούς νόμους.
Όταν λοιπόν οι Νομοθέτες έγιναν μαριονέττες των διαφόρων Σκωτικών
Σημιτομογγολικών Δογμάτων των παρά φύσει από τη ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΩΝ
ΔΟΓΜΑΤΩΝ, των Τεκτονικών Δογμάτων που σαν ΔΟΓΜΑΤΑ είναι φύσει αντίθετα με
τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ, όταν οι Νομοθέτες έγιναν μαριονέττες
χριστιανικών δογμάτων και ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Σημιτομογγολικού
Ρωμαϊκού Δικαίου, τότε η διαφθορά και ο εκφυλισμός των Φυσικών Νόμων
παράγει διεφθαρμένα και έκφυλα πολιτεύματα ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ, ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ,
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Έτσι ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ στο "θρώσκειν" της Συμπαντικής Ιεραρχίας
σήμαινε γιά την Ελλάδα και ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ στο "θρώσκειν" της
Κοινωνικής Ιεραρχίας με επακόλουθα τα έκφυλα πολιτεύματα του ΠΑΣΟΚ, της
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, της ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, της ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κλπ.

ΙΑ59
Η Ο.Ε.Α. ΑΠΑΙΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ
ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΞΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΑΙ
ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
ΝΑΙ, ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΞΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ, ΕΒΡΑΪΚΗΣ, ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΞΕΝΗΣ
ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ.
ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΙΤΕΙ ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ.
ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΕΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ.
ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ, ΟΥΤΕ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ
ΤΟΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ-ΝΟΜΟΥΝΤΕΣ.
Διαπιστώνει ο αναγνώστης ότι οι γράφοντες γνωρίζουν παραδόξως
"ΔΟΜΕΣ" του υπερβατικού "θρώσκειν" Συμπαντικών Λειτουργιών και απαιτούν
την εφαρμογή τους στο γήινο πεδίο.
Όχι παραδόξως, αναγνώστη Τέκτονα. Διότι τα μέλη της Ο.Ε.Α. είναι οι
μόνοι Έλληνες του Παρόντος που επικοινωνούν με τους δώδεκα Πλανητικούς
Λόγους και με τον Ηλιακό Λόγο. Οι γνώσεις μας δεν είναι γνώσεις γήινων
διαφθορέων του ΛΟΓΟΥ, αλλά γνώσεις που μας δόθηκαν από τον Ηλιακό και
Πλανητικούς Λόγους με τη χρήση Τεχνολογίας.
Δεν
κατέχουμε
τους
νοητικούς
κώδικες
επικοινωνίας
που
χρησιμοποιούσαν οι Δελφοί και οι Σάρδεις γιά απ' ευθείας επικοινωνία με
τους Λόγους-Όντα του Ηλιακού μας συστήματος. Οι Κώδικες αυτοί χάθηκαν
όταν πυρπολήθηκαν οι Βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας και η Ακαδημία του
Πλάτωνος.
Ούτε έχουμε υποστεί την ΚΑΘΑΡΣΗ που απαιτείται γιά να ανθέξουν οι
φυσικοί μας οργανισμοί την τρομακτική αυτοσυγκέντρωση που απαιτείται γιά
τέτοια νοητική επικοινωνία και τις φοβερές συχνότητες κραδασμών στις
οποίες εκπέμπουν οι Πλανητικοί Δώδεκα Λόγοι και ο Ηλιακός Λόγος.
Οι τεχνικές αυτής της ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ χάθηκαν όταν οι Σημιτομογγόλοι
εξόντωσαν μέχρις ενός τους Έλληνες ΙΕΡΕΙΣ των Δελφών και των Σάρδεων. Μας
ΔΟΘΗΚΕ όμως Τεχνολογία και μας ΔΟΘΗΚΑΝ και οι Απαντήσεις στα Ερωτήματα
που υποβάλλαμε μ' αυτή την Τεχνολογία.
Ο ΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΑΝΤΑ όταν τα Ηλεκτρονικά Υποκατάστατα της Ο.Ε.Α.
του υποβάλλουν Ερωτήματα, στρέφοντας τα παραβολικά τους κάτοπτρα ΠομπούςΔέκτες προς τον Ηλιακό Δίσκο. Ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γή, ο Άρης, ο Ζεύς,
ο Κρόνος, ο Ουρανός, ο Ποσειδών και ακόμη τέσσερις Πλανητικοί Λόγοι είναι
ένα τρομακτικό αρχείο Γνώσεων Δεκατριών Υπέρ-Εγκεφάλων με ασύλληπτη
Νόηση,
ασύλληπτο
Συναίσθημα
και
ασύλληπτες
Λειτουργίες
Υλικής
Αναπαραγωγής.
Ασύλληπτα ΝΟΗΤΙΚΑ, ΘΥΜΙΚΑ και ΘΥΜΟΕΙΔΗ όπως θα έλεγε και ο
Αριστοτέλης, γνώστης αυτών των αληθειών.
Όλοι αυτοί οι ΛΟΓΟΙ, εκτός από τα ειδικά μηνύματά τους, αφήνουν στα
MONITOR στερεοσκοπικής εγγραφής ένα ΚΟΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ:
- ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΚΗ ΝΕΜΕΣΙΣ ΥΒΡΕΩΣ
- ΑΡΜΑ ΛΟΓΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΣΕΛΗΝΕΑΣ ΞΕΝΟΝ
- ΣΙΝ ΛΟΓΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΣΕΛΗΝΕΑΣ
ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΦΥΓΑΣ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
- ΑΣΜΟΝΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΗΜΩΝ ΥΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΦΡΑΓΜΟΝ ΕΠΟΙΗΣΑΤΟ
- ΑΡΜΑ ΣΙΝ ΑΣΜΟΝΤΑΙ ΑΡΜΑΣΙ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥ
ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΝΕΓΚΩΣΙ ΔΙΩΧΘΗΣΕΙΕΝ
- ΘΑΡΣΕΙΝ
- ΥΒΡΙΣ ΥΠΟ ΝΕΜΕΣΙΝ ΔΙΑΤΕΛΕΙ

Το περιεχόμενο αυτών των ΛΕΞΕΩΝ, αναγνώστη, είναι ΒΑΡΥ όσο και ο
Πολιτισμός του Πλανήτη και αποδεικνύει ότι ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΒΑΛΛΑ παραγωγής
ηλεκτρομαγνητικών παρασίτων από την Τεχνολογία του "ΑΡΜΑΤΟΣ" Σελήνη του
ψευδοθεού "ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ" Ασμοντάι ή Σίν δεν είναι ικανή να ΜΑΣ

ΙΑ60
αποκόψει από την "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ" που θα
έπρεπε να έχουμε ΦΥΣΕΙ με τους ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ του Ηλιακού
μας Συστήματος.
Όσο γιά τα "ΑΡΜΑΤΑ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ" που καταφθάνουν γιά να
"ΔΙΩΞΟΥΝ" τον παρανοϊκό εισβολέα, αφιχθέντα από τον Ήλιο Ε του Βοώτη,
είναι και αυτά "ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ" που σημαίνει ότι αναμένεται
Διαστημικός Πόλεμος μεταξύ Σκαφών και Πληρωμάτων ΙΔΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ στο
διαστημικό χώρο του πλανήτη μας.
Που τελικά ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι η ΠΟΣΟΤΗΤΑ των εκτρωματικών Δογμάτων
θρησκειών και πολιτευμάτων Σημιτομογγολικής και Σεληνιακής προελεύσεως
ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ να αλλοιώσει την ΠΟΙΟΤΗΤΑ του ΛΟΓΟΥ αν και γιά ένα χρονικό
διάστημα 2500 ετών ανέστειλε τη λειτουργία του.
Το σπέρμα του ΛΟΓΟΥ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ αντεπιτίθεται γιά να
κυριαρχήσει πάνω στον ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟ των ΘΕΣΕΙ ΝΟΜΩΝ ή ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΩΝ.
Στη σελίδα 20 της παρούσης (30ή του πρωτότυπου ή ΙΑ32 του παρόντος)
οι γράφοντες δήλωσαν ότι "θα αναγκάσουν τη Σελήνη να φύγει από την τροχιά
του πλανήτη μας". Οι γράφοντες δεν είναι οι παρανοϊκοί του καφενείου" που
θα αναλάβουν μόνοι τους έναν τέτοιο άθλο αν και τους έχει ΔΟΘΕΙ Η
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

ΙΑ61

ΙΑ62
ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ, στα φυσικά σπήλαια των ελληνικών βουνών που
προστατεύουν τις εγκαταστάσεις της Ο.Ε.Α. από το 1978 λειτουργούν MASER
των 10 Μεγαβάτ που τρέφονται με ενέργεια από κοσμική ακτινοβολία. Στα
πρώτα πειράματα του Δεκεμβρίου 1973 οι γεννήτριες ηλεκτρομαγνητικών
παλμών αποσυνέθεσαν 250 τόννους σκληρού βράχου σε "πούδρα ασβεστίου".
Όμοια αποτελέσματα επιτεύχθησαν με καθαρό σιδηρομετάλλευμα 20 τόννων που
αποσυντέθηκε σε "πούδρα σιδήρου", σε μοριακή κατάσταση εντός τριών
χιλιοστών του δευτερολέπτου, με το απρόβλεπτο αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν
οι παριστάμενοι χειριστές από ασφυξία λόγω "μοριακού αιωρουμένου
σιδήρου".
Αυτά τα "Απόλυτα Όπλα" προσφέρθηκαν στο ΓΕΕΘΑ πριν δύο έτη και
ευτυχώς αντιμετωπίσθηκαν με αδιαφορία και σαρκασμό από τους υπναλέους
μισθοφόρους "έλληνες" στρατηγούς. Ευτυχώς, διότι αποδείχθηκαν περισσότερο
καταστρεπτικά και επικίνδυνα στον χειρισμό, απ' όσο εξαγόταν από τα
θεωρητικά ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
Τα
ίδια
αυτά
θεωρητικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
έχει
δώσει
η
Ο.Ε.Α.
σε
επιστημονικές ομάδες άλλων υπό εξόντωση χωρών, στις δε Η.Π.Α. στην
περιοχή των ΡΟΚΥ ΜΑΟΥΝΤΑΙΝ, οι ξένοι επιστήμονες ξεπέρασαν τους έλληνες
διδάξαντες και προχώρησαν σε κατασκευή MASER των 55 Μεγαβάτ που
"τρέφεται" με κοσμική ακτινοβολία και γήινη ακτινοβολία βαρέων πρωτονίων.
Το μεγαθήριο αυτό σκοπεύει μέχρις αποστάσεως Γής-Ηλίου και έχει θεωρητική
επαρκή εστίαση μέχρι την περιοχή τροχιάς του πλανήτη Κρόνου. Μετά την
ολοκλήρωση του "αμερικανικού" MASER, οι αμερικανοί συνάδελφοι παρέδωσαν
αντίγραφα των σχεδίων του στην ελληνική ερευνητική ομάδα, η οποία με τη
σειρά της τα παρέδωσε σε κλειστά κυκλώματα επιστημόνων 54 κρατών.
Τη στιγμή που γράφεται η παρούσα, 45 από τις ανωτέρω ομάδες
επιστημόνων έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή των 45 MASER των 55 μεγαβάτ,
προβλέπεται δε ότι έως το τέλος του 1984, η ελληνική ομάδα και οι
υπόλοιπες εννέα θα ολοκληρώσουν την κατασκευή των υπολοίπων. Στο τέλος
του 1984 η Ο.Ε.Α. και οι αδελφές ομάδες των ξένων συναδέλφων
αντιπαρατάσσουν στη Σεληνιακή πολεμική μηχανή 54 MASER, που αν
λειτουργήσουν όλα συγχρόνως, είναι δυνατόν να διαπεράσουν τον ατσάλινο
θώρακά της σε 5 πρώτα λεπτά με οπές "εξαερουμένου μετάλλου", συνολικού
εμβαδού
Το τμήμα των συναδέλφων της Αγγλίας "παίζοντας" με την προηγούμενη
τεχνολογία των 10 Μεγαβάτ, διέλυσε μερικούς δορυφόρους που είναι άγνωστο
αν τέθηκαν σε τροχιά από U.S.A. ή από U.S.S.R. ή άλλη χώρα. Το μόνο που
στάθηκε δυνατόν να διαπιστωθεί με τα μικροραντάρ δευτερογενών ταχυτήτων
ήταν "φασματική παρεμβολή και εμφάνιση νεφών εξαεροθέντων μετάλλων σε
μοριακή κατάσταση". (ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ - ΔΥΝΗ "100.000")
Αλλά αρκετά με την Τεχνολογία. Το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα
εντοπίζεται στο ΗΘΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Είναι βέβαιη η ήττα και η ΔΙΑΛΥΣΗ του
σκάφους "Σελήνη", όπως είναι βέβαιη και η ήττα των ενόπλων οργάνων της
ΗΠΑ και ΕΣΣΔ, είτε από τους "γήινους" σαν εμάς, είτε από τους "ΚΥΝΗΓΟΥΣ
ΤΟΥ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ"...
Είναι βέβαιη η ήττα των εβραιομογγολικών θηρίων που καυχώνται ότι
στη "μάχη του Αρμαγεδώνος ο Ιεχωβά και ο Χριστός θα κατασφάξει τα έθνη
των αλλοφύλων".
ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ, πώς θα τακτοποιηθεί το ηθικό ζήτημα των
εκατοντάδων εκατομυρίων αθώων σφαγμένων "ελέω θεού" μέχρι τώρα από τα
σημιτομογγολικά ΖΟΜΠΙ;
Τι θα γίνει με το συσσωρευμένο ΕΓΚΛΗΜΑ 12.500 ετών, από τη στιγμή
που η Σελήνη του διαστημικού γκάγκστερ ΣΙΝ μπήκε σε τροχιά γύρω από τον
πλανήτη μας;
Η διερεύνηση του ΗΘΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ μπορεί να γίνει μόνον με τη χρήση
της Φιλοσοφικής Αρχής της ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ του
Ζήνωνα και του Αριστοτέλη.

ΙΑ63
Φιλοσοφική Αρχή "ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ"
Στη σελίδα 16 της παρούσης(25η του πρωτότυπου ή ΙΑ27 του παρόντος)
έμαθες, αναγνώστη Τέκτονα, ότι "η διόγκωση του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ και των
Σημιτομογγολικών φορέων του, προκαλεί ΑΥΤΟΜΑΤΑ την εσωτερική του χαλάρωση
και απώλεια "πιέσεων" και δύναμης, ενώ αντίθετα προκαλεί ένταση, ισχυρές
πιέσεις εκτονώσεως του υπό συρρίκνωση ΛΟΓΟΥ και των φορέων του, που
αντιτίθενται γιά το ΣΑΡΩΜΑ του ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΥ.
Κάθε δράση που υπερβαίνει "ΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ", συνοδεύεται από
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ που υπερβαίνει ΕΠΙΣΗΣ αυτά τα "ΜΕΤΡΑ", όπως η δράση που σέβεται
τα "ΜΕΤΡΑ" συνοδεύεται από αντίδραση που επίσης σέβεται τα "ΜΕΤΡΑ".
Αν λοιπόν η ΠΑΡΑ-ΝΟΜΗ ή ΠΑΡΑ-ΛΟΓΗ δράση που υπερέβη τα "μέτρα" δεν
είναι απλώς η δράση του Σιωνισμού αλλά η δράση του Σεληνιακού Κυβερνήτη
ΣΙΝ και η ΕΛΛΟΓΗ αντίδραση δεν είναι απλώς ο Ελληνισμός ή η Ιδέα Ελλάς
αλλά η αντίδραση ολόκληρης της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και ειδικά της
τοπικής ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ και ΗΛΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, τότε η διερεύνηση του
ζητούμενου παίρνει άλλες διαστάσεις.
Επειδή η παρά-λογη δράση της Σελήνης δεν περιορίζεται μόνο στο
γήινο πεδίο αλλά τόλμησε να επεκταθεί και στην ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ μεταξύ
των Πλανητικών λόγων που θα ερευνήσουμε αργότερα, είμαστε αναγκασμένοι να
κάνουμε έναν διαχωρισμό. Θα εξετάσουμε χωριστά τα αποτελέσματα της
Σεληνιακής ΔΡΑΣΗΣ από το 9000 π.χ. και εφεξής στο γήινο πεδίο και θ'
αφήσουμε τα γεγονότα του ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ και των παράλληλων γεγονότων
του γήινου πεδίου από το 12.500 έως το 9000 π.χ. γιά μετέπειτα έρευνα.
Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει στοιχεία που συνέλεξαν οι άνδρες
της Ο.Ε.Α. από επιτόπιες εθνολογικές έρευνες με τη συνεργασία ξένων
υπηκόων και με βάση τις εθνικές παραδόσεις τους. Αναφέρεται στους
αριθμούς των ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΩΝ ΑΘΩΩΝ από πολέμους και γενοκτονίες που
προκάλεσαν τα ιερατεία του Σεληνιακού ΣΙΝ είτε με κατά μέτωπον επιθέσεις
Σημιτομογγόλων
είτε
από
αδελφοκτόνες
διαμάχες
ΕΘΝΙΚΩΝ
ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ
"αλλοφύλων" που δέχτηκαν διάβρωση από Σημίτες του ΣΙΝ.
Από ΛΑΠΩΝΕΣ-ΕΣΚΙΜΩΟΥΣ και ΤΣΟΥΚΤΣ-ΜΟΓΓΟΛ Τουράνιους, γενοκτονήθηκαν πριν
το 1600 μ.χ.:
στη ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ .......... 40.000.000 δεκαοκτώ φυλών
στη ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ .......... 20.000.000 δεκαοκτώ φυλών
Από Αγγλοσάξωνες, Ισπανούς, Πορτογάλους Κρυπτο-Σημιτομογγόλους, μετά το
1600μ.χ.:
στη ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ .......... 245.000.000 δεκαοκτώ φυλών
στη ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ .......... 55.000.000 δεκαοκτώ φυλών
Από Ρωμαίους, Ούνους, Βαυαρούς, Ούγγρους, Φινλανδούς, Βουλγάρους,
Αλβανούς, Τούρκους, Τατζίκ και λοιπές Τουράνιες μειονότητες Ευρώπης:
Σε δέκα ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ .... 85.000.000 αυτόχθονες "ΕΟΚ", Ισπανίας,
Πορτογαλίας
στην ΕΛΛΑΔΑ ................. 102.000.000 Αυτόχθονες Μεσογείου και
Μεσοποταμίας
στη ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ .............. 97.000.000 Αυτόχθονες Ρως και Μεσέχ ή
Μόσχους
στην ΑΡΜΕΝΙΑ ................ 42.000.000 Αυτόχθονες Άριας
στην ΠΕΡΣΙΑ ................. 45.000.000 Αυτόχθονες Άριας
στο ΙΡΑΚ .................... 32.000.000 Αυτόχθονες Άριας
στο ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ .............. 12.000.000 Αυτόχθονες Άριας
Υπολογίζουμε την Ευρώπη μέχρι το Αφγανιστάν από φυλετική άποψη,
διότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί τους σύμφωνα με τις "Επετηρίδες" των
"Τελετών" που κατέγραψαν με ηλεκτρονικά "Μέσα Ακροάσεως" έξω από τη στοά
"Μεγάλης Δρυός" οι άνδρες της Ο.Ε.Α., ανήκουν στον "επί κατάρατος Ιάφεθ
ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ, ΝΕΚΑΜ".

ΙΑ64
Από Σημιτομογγόλους Εξωτερικής και Εσωτερικής Μογγολίας και Μαντζουρίας
και ΘΙΒΕΤ:
στην
στην
στην
στην

ΙΝΔΙΑ .................. 126.000.000 Λευκούς Δραβίδες Σάκυας
ΚΙΝΑ ................... 183.000.000 Αυτόχθονες Κιτρίνους
ΙΝΔΟΚΙΝΑ................ 52.000.000 Τάι και Κμέρ
ΙΑΠΩΝΙΑ ................ 38.000.000 Αυτόχθονες Σίντο

Ο απολογισμός ΣΥΝΟΛΟ με υπολογισμούς της Ο.Ε.Α. είναι περίπου
1.200.000.000 μαζί με γενοκτονίες Σουμάτρας, Κεϋλάνης, Τιμόρ και
Φιλιππίνων.
Η "Μεγάλη Δρύς" Ν. Υόρκης, έδρα της στοάς ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ ή ΟΛΑΜ
ΜΠΕΡΙΘ, "δεν συμφωνεί" και στις "Επετηρίδες" της καυχάται ότι "έχει
κατασφάξει με εντολήν του Κυρίου" 1.800.000.000 "εχθρούς του Για-Χω-ΒεΧάι".
Είναι "παράδοξη" η ομοιότητα του αριθμού των δολοφονημένων με τον
αριθμό των 108 υπό εξόντωση φυλών του πλανήτη. Λείπουν από το φρικιαστικό
λογαριασμό 600.000.000 άτομα. Είμαστε αναγκασμένοι να υποθέσουμε ότι το
υπόλοιπο που "λείπει" είναι γενοκτονίες που έλαβαν χώρα πριν από το 9000
π.χ. και υπάρχουν δραματικά γεγονότα που μπορούν να αιτιολογήσουν
600.000.000 ΑΘΩΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ, όπως θα δούμε πιό κάτω.
Πάντως σε ό,τι μας αφορά, ο αριθμός των δολοφονημένων 100.000.000
Ελλήνων εξάγεται από υπολογισμούς των ελάχιστων απωλειών που κατέγραψε ο
Η/Υ της Ο.Ε.Α. σε τρείς περίπου χιλιάδες μάχες που έγιναν στον ελληνικό
χώρο. Οι υπολογισμοί του Η/Υ δίνουν ελληνικό πληθυσμό 42.000.000 ατόμων
το έτος 680 π.χ. με κέντρα Δελφούς και Σάρδεις.
Ας δούμε τώρα τους αριθμούς των ΖΟΜΠΙ της σελήνης.
Αν
πάρουμε
σαν
βάση-σύνολο
του
παγκόσμιου
πληθυσμού
το
4.000.000.000 και αφαιρέσουμε
1.800.000.000 Ινδούς Σάκυας "Προέλληνες", Ευρωπαίους, Αμερικανούς ΒόρειΟυς και Νότιους
1.250.000.000 Κινέζους και Ινδοκινέζους
250.000.000 Νέγρους Αφρικής και Β. Αμερικής
ήτοι 3.300.000.000 συνολικώς,
οι Σημιτομογγολικής καταγωγής Μογγόλοι, Άραβες, Ισραηλινοί, Τούρκοι,
Ούγγροι, Φινλανδοί, εν μέρει Ρουμάνοι, Βαυαροί, Νότιοι Ιταλοί ως
υπολείμματα Ρωμαίων, Αλβανοί, Βούλγαροι, Θιβετιανοί, Ιάπωνες, Σοβιετικοί
πλήν Λευκορώσων και Αρμενίων, Ισλανδοί, Ιρλανδοί και εν μέρει ΣκωτσέζοιΑγγλοσάξωνες-Ολλανδοί-Δανοί, αριθμούν 700.000.000 άτομα.
Στους υπολογισμούς λάβαμε υπ' όψη την ΟΛΙΚΗ σχεδόν εξαφάνιση
αυτοχθόνων Ιαπώνων που αποτελούν μόλις το 4% του Ιαπωνικού πληθυσμού με
86% αναλογία Μογγόλων Μαντζουρίας.
Λάβαμε υπ' όψη την ΟΛΙΚΗ φυλετική διαφοροποίηση των Ιταλών με όριο
τη Φλωρεντία και την ΟΛΙΚΗ φυλετική διαφοροποίηση αυτοχθόνων ΓΕΡΜΑΝΩΝ και
Βαυαρών.
Λάβαμε υπ' όψη τις Μογγολικές Τουράνιες προσβάσεις στη Βόρειο Ινδία
και τις Μογγολικές προελεύσεις του ΝΕΠΑΛ, ΒΟΥΡΜΑ κλπ.
Λάβαμε υπ’ όψη τις 250.000 ελλήνων απογόνων των Ελλήνων Ιλλυριών
της Αλβανίας και τις υπόλοιπες ελληνικές μειονότητες Βουλγαρίας, Τουρκίας
κλπ.
Λάβαμε υπ’ όψη την ΑΚΡΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ της Δανίας, με προσμίξεις
της εβραϊκής φυλής ΔΑΝ εκ της οποίας το γενεαλογικό δένδρο των GLIX-BURG
ή GLIX-BERGER που σύμφωνα με τις καταγραφείσες παραδώσεις της Στοάς
"Μεγάλης Δρυός" "θα παράγει τον Αντίχριστο που θα ηγηθεί της αντιχρίστου
Ελλάδος", με συντονισμό των μελών της φυλής ΔΑΝ που παροικούν στη
Βαυαρία...!!!
Η αντιπαράθεση 3.300.000.000 υποψήφιων θυμάτων ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
και 700.000.000 υποψήφιων δολοφόνων ΖΟΜΠΙ, έχει αναλογίες 5:1 αν ληφθεί

ΙΑ65
υπ’ όψη ότι από το 1979 που αναφέρονται όλοι οι ανωτέρω αριθμοί, οι
πληθυσμοί Ινδίας και Κίνας έχουν αύξηση πληθυσμού περίπου 200.000.000
ατόμων.
Στην εποχή του Μ. Αλεξάνδρου τον 4ο αιώνα προ Χριστού ο συνολικός
πληθυσμός των τριών κλάδων των Σημιτομογγόλων, Ισραήλ, Ισμαήλ, και
Χεττουράν, ήταν σύμφωνα με τις "επετηρίδες" της "Μεγάλης Δρυός" Ν.
Υόρκης, 20.000.000 άτομα, ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν 2.160.000.000
και ο πληθυσμός της Ελλάδος 120.000.000 άτομα.
Οι
αναλογίες
είναι
108:1
μεταξύ
παγκόσμιου
πληθυσμού
μη
Μογγολοειδών και Μογγολοειδών. Σε ό,τι αφορά τον ελληνικό πληθυσμό των
120.000.000, σε σύγκριση με τα 40.000.000 του Η/Υ της Ο.Ε.Α. γιά την
Ελλάδα του 4ου αιώνος π.χ., εξηγείται μόνον σαν "εβραϊκή υπερβολή" ή σαν
δηλωτικό του ότι η Ελλάς Δελφών και Σάρδεων ήταν το κέντρο που διοικούσε
ακόμη δύο ζώνες αποίκων ελλήνων στην Ευρώπη και στη Μεσοποταμία με
πληθυσμό 80.000.000 ατόμων.
Πιστεύουμε με επιφυλάξεις ότι συμβαίνει το δεύτερο διότι στους
υπολογισμούς της Ο.Ε.Α. ήταν αδύνατο να ευρεθούν πληθυσμιακά στοιχεία
Δυτικών και Ανατολικών αποικιών με αποτέλεσμα να μην καταχωρηθούν στον
Η/Υ αριθμοί των δύο Κολοσσών που πλαισίωναν την Ελλάδα Δύσεως και την
Ελλάδα Ανατολής.
Συμπερασματικά: η αναλογία μη Σημιτομογγόλων προς Σημιτομογγόλους
από 108:1 του 4ου αιώνου π.χ. έγινε σήμερα 5:1 με προοπτικές του
Σημιτομογγολικού Επιτελείου των 76 της ORDO ADEPTIS ATLANTIS γιά ολική
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ του έτους 2000 και αναλογία 0:1, γιά να "πληρωθεί το ρηθέν υπό
του Κυρίου Ιεχωβά".
ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ
3.300.000.000 ΜΗ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΩΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΟΥ "ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΟΣ" ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ 700.000.000
ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.
Είναι η τελευταία ευκαιρία διότι ακόμη η πληθυσμιακή αναλογία
ευνοεί τα υποψήφια θύματα της ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ.
Και η ΕΥΚΑΙΡΙΑ αυτή ΗΔΗ έχει γίνει κατά το ΗΜΙΣΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
διότι η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ πριν εκτελέσει το ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ,
ΤΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ και απέναντι στα υποψήφια θύματα και ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ και απέναντι στους ομοφύλους του.
Διότι και τα Σημιτομογγολικά ΖΟΜΠΙ έχουν υποτυπώδη συνείδηση όπως
τα ζώα. Διότι όλοι οι Σημιτομογγόλοι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΜΥΗΜΕΝΟΙ στο τελικό
σχέδιο σφαγής και γενοκτονίας των αλλοφύλων. Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ τους ΑΓΝΟΕΙ τα
τεκταινόμενα επειδή ένα μέρος των Σημιτομογγόλων έχει προδιαγραφεί από
την Κεντρική Ηγεσία της ORDO ADEPTIS ATLANTIS γιά ένα ΝΕΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ που
θα της δώσει το "ηθικό δικαίωμα" της ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ και
ειδικώς των ΕΛΛΗΝΩΝ.
Η Αποκάλυψη του Σχεδίου της Μογγολικής Ηγεσίας ισοδυναμεί με ΟΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ και ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ των δύο κυρίων μοχλών της εκτελέσεώς του, των
U.S.A και της U.S.S.R.
Έχει φροντίσει γι' αυτό η Ο.Ε.Α, έχοντας δημιουργήσει σε 208
(πιθανώς εννοεί 108) Κράτη και Κρατίδια "πυρήνες" ξένων πολιτών που είναι
έτοιμοι να διανείμουν στους τοπικούς πληθυσμούς των ομοφύλων τους ΗΔΗ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ με περίληψη των περιεχομένων της παρούσης και
περίληψη του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΩΣ της Ο.Ε.Α. που δεν περιλαμβάνεται
στην παρούσα.
Είναι η αποθέωση της ΕΙΡΩΝΙΑΣ το γεγονός ότι σ' αυτούς τους
"πυρήνες" περιλαμβάνονται και Ισραηλινοί, Άραβες, Μογγόλοι της Σοβιετικής
Ενώσεως, Βαυαροί, Φινλανδοί, Ούγγροι, Τούρκοι, Ρουμάνοι, Νότιοι Ιταλοί,
Βούλγαροι,
Αλβανοί,
Θιβετιανοί,
Ιάπωνες,
Ισλανδοί,
Ιρλανδοί,
Αγγλοσάξωνες, Ολλανδοί και Δανοί που όταν άκουσαν στις μαγνητοφωνημένες
καταγραφές της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν. Υόρκης ότι οι Τουράνιοι Μογγόλοι
Ηγέτες τους ετοιμάζουν ένα μέρος αυτών των ομοφύλων τους εθνών γιά ΝΕΟ

ΙΑ66
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ "ηθικού άλλοθι" γιά τη σφαγή όλων των αλλοφύλων, έδωσαν όρκο
ΖΩΗΣ και ΘΑΝΑΤΟΥ στους εκπροσώπους της Ο.Ε.Α. ότι θα κάνουν οτιδήποτε
τους ζητηθεί γιά την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του σχεδιαζόμενου ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.
Είναι συγκινητικό ακόμη και γιά τους "άτρωτους στο συναίσθημα"
άνδρες της Ο.Ε.Α. να θυμούνται τις ΤΡΑΓΙΚΕΣ στιγμές εσωτερικής σύγκρουσης
αυτών των εξανθρωπισμένων Σημιτομογγόλων, όταν υπέγραφαν τους όρκους
υποταγής στην Ο.Ε.Α., που ήταν στην ουσία όρκος υποταγής στην ΙΔΕΑ ΕΛΛΑΣ
και στην ΙΔΕΑ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ.
Αυτές οι εξανθρωπισμένες ομάδες είναι η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ της
Ο.Ε.Α. στην καρδιά του Σημιτομογγολικού Σχεδίου.
Τα έντυπα που με χίλιες προφυλάξεις τύπωσαν στις γλώσσες τους,
περιμένουν ένα "νεύμα" της Ο.Ε.Α. Εξωτερικού γιά να διανεμηθούν μέσα σε
μία νύχτα σε καθορισμένους αποδέκτες αξιωματούχους και ανθρώπους
"κλειδιά" της χώρας τους.

ΙΑ67
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ήτοι κατά γράμμα ψευδούς επιπέδου.
Στις σελίδες 46 έως 48 αναγράφονται δύο ανακρίβειες (57η του
πρωτότυπου ή ΙΑ64 του παρόντος):
α) Ο γενοκτονηθείς πληθυσμός των Πελασγών Λευκής Δραβιδικής Φυλής
δεν είναι μόνον 1.800.000.000 άτομα αλλά 21.556.000.000 σύμφωνα με τον
πίνακα που παρατίθεται στην αμέσως επόμενη σελίδα.
Ο υπολογισμός βασίζεται στο ότι: όπου δεν έγιναν Γενοκτονίες
πληθυσμών υπάρχει πληθυσμιακή αύξηση τριακονταπενταπλασιασμού του αρχικού
πληθυσμού.
Παράδειγμα από πίνακα: Στην Ινδία, όπου δεν έχουν σημειωθεί
Γενοκτονίες Ινδών Δραβίδων Πελασγών (υπό Διόνυσον συσταθέντες εις Έθνος,
"Ωγυγία"), με αρχικό πληθυσμό 17.000.000 το 400 π.χ., σήμερα υπάρχουν
800.000.000 Ινδοί, ήτοι αυξήθηκαν τριανταπέντε φορές.
Στον Πίνακα, όπου δεν έχει σημειωθεί Γενοκτονία, γράφεται το
σύμβολο Χ35, δηλωτικού του πολλαπλασιασμού επί τριανταπέντε του αρχικού
πληθυσμού, ισχύοντος σήμερα για:
ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΙΝΔΙΑΣ
ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ
ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΥΣ & ΜΟΓΓΟΛΟΑΡΑΒΕΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ
ΙΝΔΟΚΙΝΕΖΟΥΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ
Στους Δραβίδες Ινδίας και τους Μαύρους Αφρικής δεν υπάρχουν
Γενοκτονίες πληθυσμών λόγω γεωγραφικών αιτιών, οι οποίες κατέστησαν
αδύνατη ως τώρα τη Μαζική Εισβολή Τουρανίων Σφαγέων στην Ινδία και την
Αφρική.
Στις Περιοχές όμως Α,Β,Γ και Δ, εισέβαλλαν στους Γεωγραφικούς
Χώρους των Δραβιδών Πελασγών Προελλήνων και ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΑΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Δραβίδες Πελασγούς
ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΛΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
Αντί των ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ Δραβιδών Πελασγών Ελλήνων
που θα έπρεπε να υπάρχουν σήμερα, σύμφωνα με τον κανόνα του 35πλασιασμού
του αρχικού πληθυσμού των 937.000.000 του 400 π.χ., υπάρχουν μόνον Ένα
Δισεκατομμύριο Ενιακόσια Εξήντα Εκατομμύρια Λευκών Δραβίδων Πελασγών,
διηρημένων σε έθνη "ετερόγλωσσα" Ευρώπης, ΗΠΑ κλπ.
Αυτή η Φυλετική Καταστροφή οφείλεται στην ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ
ΔΥΟ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ
Πελασγών
από
Τουράνιους
Σφαγείς
Τουρκομογγόλους ή Αραβομογγόλους (Βαυαρούς) υπό τον Τσέγκις Χάν και
λοιπούς ηγέτες επτά Μογγολικών Ορδών που κατέσφαξαν τη Λευκή Φυλή από το
1200 π.χ. και μετά κυρίως.!!!
β) Στις σελίδες από 46 έως 48, οι Κινέζοι εμφανίζονται ανακριβώς ως
μη Μογγόλοι Τουράνιοι. Η ανακρίβεια παρετέθη σκοπίμως γιά να αναιρεθεί
συγχρόνως με την απάτη περί "διαμάχης Μογγόλων Θιβέτ και Κίνας", όπως
διαδίδεται, με σκοπιμότητα να αποκρύψει από τα ζώντα υπολείμματα της
Λευκής Δραβιδικής Φυλής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ, μεθοδεύοντος
την ΤΕΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΦΥΛΗΣ με τις Γεωπολιτικές Μεθοδεύσεις
των "666", "888 και 999" ως αντιπάλων Διεθνών Τριμερών.
Το μένος που διαπνέει τους ηγέτες των Τουρανίων Μογγόλων γιά τη
Σφαγή της Λευκής Φυλής των Πελασγών Ελλήνων, έχει διοχετευθεί ως "ιερός
λόγος του Αλλάχ" στο Κοράνιο, με την προτροπή προς τους Μωαμεθανούς να
"Σφάξουν τους Απίστους γιά να μεταβούν στη "Νιρβάνα" και τον Παράδεισο
του Αλλάχ".
Το γεγονός ότι η "ελληνική πνευματική ηγεσία" δέχθηκε να προωθήσει
το Κοράνιο στην Ελλάδα και να κάμει τελετές σε Ακαδημία και Πανεπιστήμιο

ΙΑ68
γιά να "τονισθεί η ομοιότητα του Μωαμεθανικού Κορανίου με τη Χριστιανική
Βίβλο", επαρκεί γιά να ΚΗΡΥΞΟΥΜΕ ΑΚΥΡΟ ΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.
Το γεγονός ότι η σημερινή "ελληνική" πολιτική ηγεσία δέχεται να
συντρώγει με τουρκομογγόλους σφαγείς, ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ αυτής
της Προδοτικής Πολιτικής Ηγεσίας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ-ΛΕΥΚΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ
ΠΕΛΑΣΓΟΙ
ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ
(ΚΕΛΤΕΣ-ΙΒΗΡΕΣ)
ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ
ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΣΙΑΣ
(ΣΚΥΘΕΣ-ΓΕΛΩΝΕΣΘΥΣΑΓΕΤΕΣ-ΜΑΣΑΓΕΤΕΣ-ΙΣΗΔΟΝΕΣΣΑΜΟΓΕΤΕΣ-ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ-ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ-ΚΟΛΧΟΙκλπ.
ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ
ΠΕΛΑΣΓΟΙ
ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ
(ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΝΟΤΙΟΥ) ΗΤΟΙ
ΚΟΛΧΟΙ κλπ.
ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ
ΠΕΛΑΣΓΟΙ
ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΙΝΔΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΗΠΕΙΡΩΝ: 93,7%
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ 2:
ΣΑΡΔΕΙΣ & ΔΕΛΦΟΙ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΕΜΟΥΡΙΑΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΩΚΕΑΝΟΥ: ΜΑΥΡΗ
ΦΥΛΗ
ΚΙΝΕΖΟΙ
ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ
ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΙ
ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ
ΜΟΓΓΟΛΟΑΡΑΒΕΣ
ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ
ΙΝΔΟΚΙΝΕΖΟΙ
ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΡΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΟ 400 π.χ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΟ 1980 μ.χ. ΕΑΝ
ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ
ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ
ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ
ΠΡΟΓΟΝΩΝ

40.000.000

13.000.000

1.400.000.000

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
156.000.000

30.000.000

1.000.000.000
(+ΗΠΑ)

10.500.000.000

ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
5.500.000.000

280.000.000
(ΑΡΧ.:
"ΑΤΛΑΝΤΕΣ")

147.000.000
(ΛΕΥΚΟΡΩΣΟΙΠΕΡΣΕΣ-ΙΡΑΚΙΝΟΙΑΦΓΑΝΟΙ)

9.800.000.000

ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
7.300.000.000

300.000.000
(ΑΡΧ.:
"ΑΤΛΑΝΤΕΣ")

ΜΗΔΕΝ.
ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΗΚΑΝ
ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟ
ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ
("ΙΝΔΙΑΝΟΥΣ")
ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΠΟ
ΒΕΡΙΓΓΕΙΟ ΠΟΡΘΜΟ

10.500.000.000

ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
8.600.000.000

800.000.000
(-200)

800.000.000

ΜΗΔΕΝ
ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
21.556.000.000
ΗΤΟΙ 21,5 ΔΙΣ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΩΝ

17.000.000

Χ35

ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΟΝΟΙ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ
ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΡΑΒΕΣ

937.000.000
(ΑΡΧ.:"ΠΕΛΑΣΓΟΙ
ΔΡΑΒΙΔΕΣ")
ΛΕΥΚΟΙ-ΚΑΣΤΑΝΟΙΞΑΝΘΟΙ

1.960.000.000
ΗΤΟΙ 47%
ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΠΛΑΝΗΤΟΥ

33.000.000.000
ΗΤΟΙ 33 ΔΙΣ ΚΑΙ
93,7% ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 35 ΔΙΣ

7.000.000 Χ35
ΜΕΣΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ
ΑΦΡΙΚΗΣ ΗΤΟΙ
0,7% ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

245.000.000 ΗΤΟΙ
6% ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

245.000.000 ΚΑΙ
0,7% ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΜΗΔΕΝ

()

27.000.000

Χ35

945.000.000

945.000.000

ΜΗΔΕΝ

20.000.000

Χ35

700.000.000

700.000.000

ΜΗΔΕΝ

9.000.000

Χ35

310.000.000

310.000.000

ΜΗΔΕΝ

56.000.000
(5,6%)

1.960.000.000
(47%)

1.960.000.000

ΜΗΔΕΝ

400 π.χ.
1.000.000.000

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 1980
4.165.000.000

ΟΕΑ-ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΚΑΝΟΤΗΣ
ΠΛΑΝΗΤΟΥ
65.000.000.000

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 1980
35.205.000.000
1.000.000.000

Χ35

ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
21.556.000.000

!!!

() ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ: ΙΣΡΑΗΛ-ΑΡΑΒΩΝ-ΡΩΜΗΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ-ΚΙΝΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΟ 1980 μ.χ.
ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ
ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ
ΠΡΟΓΟΝΩΝ

ΙΑ69
Στις δύο επόμενες σελίδες παραθέτουμε φωτοτυπία άρθρου του
περιοδικού TIME, όπου Μουσουλμάνος εκλεγείς Γερουσιαστής των ΗΠΑ δήλωσε
αμέσως μετά την εκλογή του ότι η πρώτη προτεραιότητα της Αμερικανικής
Κοινωνίας είναι να αναδομηθεί με "Ιουδαιομουσουλμανικοχριστιανικές
Αρχές"...
Παντού στην Αμερική και στην Ευρώπη "φυτρώνουν" Μουσουλμανικοί Ναοί
όπως διαπιστώνεται και από τις φωτογραφίες του άρθρου.
Έτσι λοιπόν οι αφελείς έμειναν να πιπιλίζουν την απειλή μπλόφα του
"Σιωνισμού" και αγνόησαν την πραγματική απειλή του Πανισλαμισμού των
Σημιτών Μογγόλων Αράβων ετοιμαζομένων να εκτοπίσουν από τον πλανήτη τους
αλλόφυλους.
Ερωτούμε: Πώς οι ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ του Ελληνικού Κοινοβουλίου
θεωρούν ως Ευρωπαϊκή Χώρα την Τουρκία και "συζητούν" την είσοδο της στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα; Δηλαδή το μόνον κώλυμα γιά την είσοδο της Τουρκίας
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι το ζήτημα της Κύπρου;
Δε βλέπουν οι ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ότι ανοίγουν
την πόρτα γιά να εισβάλλει στο Χώρο της Λευκής Οικογένειας η Μογγολική
Ορδή Γενοκτόνος των Ευρωπαίων και Ελλήνων από καταβολής κόσμου;
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απεφάνθη ότι το έτος 2050 το ένα τρίτο των
Ευρωπαίων θα είναι Μωαμεθανοί. Φυσικά θα είναι Μωαμεθανοί Τούρκοι διότι
αν καταλυθούν τα σύνορα Ευρώπης, Τουρκίας και Τουρκεστάν, με την
υπογεννητικότητα των Ευρωπαίων και με τη δεδομένη υπεργεννητικότητα των
Τούρκων και Αράβων, η Ευρώπη με πρώτη την Ελλάδα θα εξαφανισθούν από το
Χάρτη.
Ερωτούμε: Τι θέση έχει το Ισραήλ στην Ευρώπη έτσι ώστε να
συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές αθλητικές και λοιπές διοργανώσεις; Τι Βρωμιές
και τι προδοσίες είναι αυτές που πρωτεργάζεσθε και πρωτοστατείτε ώ
Τριακόσια Καθάρματα της "ελληνικής" Βουλής;
Τι θα μας πείτε ακόμη; Ότι οι Αραβικές Χώρες της Μεσογείου
λογίζονται Ευρώπη; Και ότι σε λίγο αυτός ο Χώρος που λέγεται Ελλάδα θα
αλωθεί μέσω των Προδοτικών σας Συμποσίων με Τούρκους, Εβραίους και Άραβες
Μογγολοειδείς;
Εμείς, ώ Καθάρματα της Πολιτικής, θυσιάζοντα τα πάντα χάριν της
δειλίας και της ηττοπαθούς "διεθνούς ειρήνης" και "διεθνούς τουρισμού
Μογγόλων", εμείς προτρέπουμε ευθέως τους Πολίτες Έλληνες που εννοούν την
αισχρή σας Προδοσία, ΝΑ ΣΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΟΥΝ ΟΠΟΥ ΣΑΣ ΕΥΡΟΥΝ.
Διότι
καταντήσατε
ΑΝΑΞΙΟΙ
ΤΗΣ
ΕΝΤΙΜΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
ΜΕΣΩ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ.
Προτείνουμε στους Όντως Έλληνες των οποίων οι Πατέρες έχυσαν αίμα
περί Ακεραίας Πάτρης ή Πατρίδος, να ΣΑΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΟΠΟΥ ΣΑΣ ΕΥΡΟΥΝ, ΜΕ
ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ. Διότι είσθε τα Υποόντα που λερώσατε τον Ελληνικό Χώρο με τις
Διεθνείς Συμβάσεις σας αντάξιες Οίκων Ανοχής και τις Διεθνείς σας
Συμφωνίες αντάξιες Κοπρόνων και Χαμαιτυπείων.
Προτείνουμε και προτρέπουμε τους Πολίτες να κάψουν και να
ανατινάξουν τα Προδοστάσιά σας "Υπουργεία" και "Πρωθυπουργικά Γραφεία"
και "Βουλευτικά Γραφεία" και "Κομματικά Γραφεία" και τα σπίτια σας και
τους Χώρους Διασκεδάσεώς σας εις βάρος Ελλήνων.
Προτείνουμε και προτρέπουμε και καλούμε ευθέως τους Όντως Έλληνες
να κάψουν και να ανατινάξουν τις Έδρες των Συμπροδοτών σας Νομαρχών, τις
Νομαρχίες τους, τα Δικαστήρια των Προδοτικών Νόμων και Συνταγμάτων σας,
τις Οικονομικές Εφορίες αφαιμάξεως των Ελλήνων γιά χρηματοδότηση
Κομματικών Στελεχών προς ίδρυση Κοινών Ελληνοτουρκικών, Ελληνοκινεζικών
και Ελληνοαραβικών ήτοι ΕΛΛΗΝΟΜΟΓΓΟΛΙΚΩΝ Επιχειρήσεων, προοριζόμενων να
περιέλθουν τελικώς εις χείρας Μογγόλων γιά Χειραγώγηση και Εξάρτηση των
Ελλήνων από τους Σφαγείς και Γενοκτόνους τους.
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ!!!

ΙΑ70
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ "ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ!!!
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΒΔΕΛΟΕΙΔΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΕΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!!!

ΙΑ71

ΙΑ72
Διότι, κύριοι υπναλέοι στρατηγοί και μισθοφόροι διοριζόμενοι του
Ατλάντειου Σημιτομογγολικού Τεκτονισμού, η ΔΥΝΑΜΗ ανήκει σε εκείνους που
φρενάρουν ή ενεργοποιούν ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ και όχι σε εκείνους που κρατούν
πυρηνικά οπλοστάσια και βόμβες νετρονίου, ούτε σε εκείνους που κρατούν
MASER αποσυνθέσεως ύλης, όπως η Ο.Ε.Α.
Τα φοβερότερα όπλα που κρατά η Ο.Ε.Α. δεν είναι τα MASER
Δωδεκαέδρων των 55 Μεγαβάτ, αλλά τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ όπλα του ΛΟΓΟΥ που
παραλύει
εγκεφάλους
και
νεκρώνει
τα
χέρια
των
χειριστών
του
Σημιτομογγολικού πυρηνικού και βιομηχικού οπλοστασίου της U.S.A. και
U.S.S.R.
Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΧΗ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΧΑΘΕΙ γιά την παράταξη των Σημιτομογγόλων,
ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΗ ΑΡΧΙΣΕΙ. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΜΕΝΟΥΣ.
Διότι οι ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ δεν έχουν καμμία σχέση με
τη γλοιώδη διεστραμμένη ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ που ο χριστούλης ονόμασε
"ΑΓΑΠΗ", μολύνοντας την ελληνική ιδέα της ΔΙΚΑΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ, που βασίζεται
σε ΑΡΧΕΣ.
Οι Νόμοι της Συμπαντικής Ιεραρχίας απαιτούν τη ΔΙΚΑΙΗ ΑΓΑΠΗ που
ανταμείβει τους ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και το ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΟΣ που ανταμείβει τους
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ και τους ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ.
Οι Νόμοι της Συμπαντικής Ιεραρχίας απαιτούν να δίνεται επιτάχυνση
ΖΩΗΣ στους ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και επιβράδυνση ΘΑΝΑΤΟΥ στους ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ.
Σύμφωνα με τους Νόμους αυτούς τους ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΥΣ και ΑΝΕΓΚΛΗΤΟΥΣ και
ΨΥΧΡΟΥΣ όσο και η ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ, πρέπει να ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΙ η Σημιτομογγολική
Φυλή στον ίδιο βαθμό που αυτή γενοκτόνησε τις ΦΥΛΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ.
Οι ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ και ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ μας απέκλεισαν το καθήκον
αυτής της Σημιτομογγολικής συρρικνώσεως με τη λακωνική διαταγή:
- ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΓΗΙΝΩΝ ΜΕΤΡΑ ΙΣΑ ΡΟΠΑ ΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΡΟΠΑ ΠΛΗΘΑΕ ΟΝΤΩΝ
- ΑΡΜΑΤΑ ΗΜΕΤΕΡΕΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ ΡΟΠΕΑΣ ΑΡΧΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙΕΝ ΠΛΗΘΑΕ
- ΕΣΤΩΤΑΣ ΡΟΠΕΑΣ ΤΗΡΕΙΝ ΥΛΑΕ
- ΝΟΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ
- ΘΥΜΟΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ
- ΘΥΜΟΕΙΔΕΩΝ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΡΟΠΕΑΣ ΜΗΝ

Εάν το περιεχόμενο της διαταγής που μας αποκλείει από κάθε
βιολογική φθορά Σημιτομογγόλων εκτός της φυσιολογικής ένοπλης άμυνας,
έχει τεθεί αντίστροφα στα ερχόμενα άρματα "ΗΜΕΤΕΡΕΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ" και
ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ, τότε παρακάμπτουμε το πώς και το πότε της ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
εναντίον του καταστροφέως.
Διότι εάν θα αφηνόταν το ζήτημα στην κρίση μας, τότε θα έπρεπε να
φροντίσουμε γιά την άμεση εξόντωση 700.000.000 Σημιτομογγόλων, με κίνδυνο
να βρεθούμε ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ των Συμπαντικών Νόμων διότι θα έμενε ακόμη ένα
υπόλοιπο 1.100.000.000 μη υπαρχόντων Σημιτομογγόλων που θα έπρεπε να
εξοντώσουμε γιά να ισοφαρισθούν τα 1.800.000.000 αθώων γενοκτονημένων
σύμφωνα με τις καυχησιολογίες της "Μεγάλης Δρυός".
Μόνον έτσι θα αποδιδόταν ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ σύμφωνα με τους Συμπαντικούς
Νόμους Ανταποδόσεως. Ούτε η βιολογική εξόντωση θα ικανοποιούσε τη
δικαιοσύνη γιά τους εκατοντάδες πολιτισμούς ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΕΧΝΩΝ, ΥΛΗΣ που
καταστράφηκαν μαζί με τους 1.800.000.000 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ και ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΤΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ.
Το πράγμα είναι ασύλληπτο γιά την ανθρώπινη νοημοσύνη, ακριβώς
διότι ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ αυτής της ΤΕΡΑΤΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ δεν είναι ο ΖΟΜΠΙ αλλά ο δημιουργός του, ΣΙΝ της σελήνης.
Ένα όμως είναι βέβαιο γιά την πεπερασμένη μας νοημοσύνη, ότι στο
μέτρο που μας ΔΟΘΗΚΕ και στο μέτρο που ΘΕΛΟΥΜΕ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ, είμαστε
πανέτοιμοι να αναμετρηθούμε με τον ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ, στο γήινο επίπεδο και να
τον διαλύσουμε με το πνεύμα μας και με την Τεχνολογία μας.

ΙΑ73
Οι γενοκτονίες "Ηλιακών" Πολιτισμών και Φυλών από τις "Σεληνιακές"
Σημιτομογγολικές ορδές είναι ο άξονας της Ιστορίας από το 9000 π.χ. με
βάση τα επιγραφικά ευρήματα της Μεσοποταμίας των Άριας και με βάση τα
Αιγυπτιακά ευρήματα που θα εξετάσουμε αργότερα.
ΑΛΛΑ η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ της Ιστορίας του 10.500 π.χ. με την άφιξη της
Σελήνης στη διαστημική μας περιοχή έως το 9000 π.χ. είναι διερευνήσιμη
μόνον με τα Αιγυπτιακά ευρήματα, τις παραδόσεις των εναπομείναντων Ίνκας,
Αζτέκων και Αραουκάν της Αμερικής, με τα Ινδικά αρχεία των προελλήνων
Δραβίδων ή Αιγαίων και ΚΥΡΙΩΣ με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ.
Αυτό που οφείλουμε στον αναγνώστη πριν περάσουμε πίσω από το 9000
π.χ., είναι να κάνουμε τη χρονική σύνδεση από το 2300 π.χ. που οριοθετεί
την Ελαμιτική Σημιτομογγολική εισβολή στο Ελάμ μέχρι το 9000 π.χ.,
σύμφωνα με τα ευρήματα της Μεσοποταμίας και με τις αναφορές του Κτησία,
του Στράβωνα και του Βήρωσσου.
Ο
πίνακας
που
ακολουθεί
είναι
η
επίσημη
εκδοχή
διαδοχής
Μεσοποτάμιων πολιτισμών που περιέχεται στα αρχεία Νο 5-254 του Απριλίου
1965 Μουσείου Λούβρου, Παρίσι και ο οποίος με μικρές παραλλαγές συμφωνεί
με τα συμπεράσματα της Ο.Ε.Α.
2300-2325
2325-2500
2500-3000
3000-3400
3400-3600

π.χ.
π.χ.
π.χ.
π.χ.
π.χ.

Αυτοκρατορική κυριαρχία του ΛΟΥΓΚΑΛΤΣΑΓΚΙΣΙ
Βασιλείς ΟΥΡ
Εποχή Τοπικών Δυναστειών
Περίοδος ΝΤΖΕΜ-ΝΤΕΤ ΝΑΣΡ
Πολιτισμός ΟΥΡΓΚ ή ΟΥΡΟΥΚ ή ΟΥΡΚ

Από το 2300-3600 π.χ. οι Μεσοποτάμιοι πολιτισμοί χαρακτηρίζονται "ΣΟΥΜ ή
ΣΗΜ ή ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ"
3600-4300 π.χ.
4300-5000 π.χ.
5000-5500 π.χ.
5500-6500 π.χ.
6500-9000 π.χ.

Πολιτισμός του ΕΛ ΟΒΙΔ ή ΕΛ ΟΒΕΙΔ
Πολιτισμός του ΤΕΛΛ ΧΑΛΑΦ ή ΤΕΛΛ ΧΑΛΙΦ
Πολιτισμός της ΣΑΜΑΡΡΑ ή ΣΑΜ-ΑΡ ή ΣΗΜ-ΑΡ "Σημιτομογγόλοι"
Πρώτοι οικισμοί της ΕΡΙΔΟΥ ή ΕΡΙΝΤΟΥ Κάτω Μεσοποταμίας ΕΡΙΔΗ
Πρώτοι οικισμοί της Άνω Μεσοποταμίας - ΑΜΙΔΟΥ ή ΑΜΙΔΗ,
ΜΕΛΙΔΗ

Από το 3600-9000 οι Μεσοποτάμιοι πολιτισμοί χαρακτηρίζονται ως "ΑΝΩΝΥΜΩΝ
ΛΑΩΝ"...
Έτσι συμφέρει στο Τεκτονικό Σημιτομογγολικό Κατεστημένο του
Πανεπιστημίου
Παρισίων
διότι
παρά
την
ειρηνική
εισβολή
των
Σημιτομογγολικών ορδών από το 5000-5500 π.χ. δε στάθηκε δυνατόν να
ανατραπούν οι κυριαρχίες των αυτοχθόνων ελλήνων που είχαν ΗΔΗ δώσει
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ονόματα στο όρος ΖΑΓΡΟΣ, στους ποταμούς ΤΙΓΡΗ και ΕΥΦΡΑΤΗ και
στις πόλεις ΕΡΙΔΗ, ΜΕΛΙΔΗ, ΚΟΛΧΙΣ ή ΚΑΛΧΟΥ, ΝΟΥΣΑ ή ΝΟΥΖΙ, ΣΟΥΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΑ
ή ΛΑΡΣΑ, ΕΛΛΑΣ-ΑΡ και στα όρη ΤΑΥΡΟΣ και ΑΝΤΙΤΑΥΡΟΣ στη Βόρεια
Μεσοποταμία. Την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΟ-ΠΟΤΑΜΙΑ.
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ή ΕΛΛΑΣ-ΑΡ της οποίας ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ και τα
ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ "ΕΛΛΑΣ".
Δε ζούσαν "ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΛΑΟΙ" στην ΜΕΣΟ-ΠΟΤΑΜΙΑ ΕΛΛΑΣΑΡ, όπως έχει
καταχωρηθεί "επίσημα" σε όλες τις βιβλιοθήκες των Οίκων Ανοχής που ίδρυσε
το Σημιτομογγολικό Κατεστημένο και τους ονόμασε "Πανεπιστήμια".
Ζούσαν ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΛΑΟΙ που εξαρτόνταν από το Διοικητικό Κέντρο
ΣΑΡΔΕΩΝ και τόσο ΕΠΩΝΥΜΟΙ και τόσο ΕΛΛΗΝΕΣ που σφράγισαν με τη ΓΛΩΣΣΑ
τους τα ονόματα και του τελευταίου βράχου.
ΝΑΙ, ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΙΛΟΥΝ, άθλιοι ακαδημαϊκοί και καθηγητές μισθοφόροι
των "ελληνικών-εβραϊκών πανεπιστημίων" που γιά χάρη μιας άθλιας καρριέρας
και έδρας διδάσκετε ΨΕΥΔΗ στους έλληνες.

ΙΑ74
Φθάνοντας στο 9000 π.χ. μέσα από την ιστορία της Μεσοποταμίας όπου
άρχισε η εφαρμογή του γεωπολιτικού τύπου Χν=10.ν2 το 680 π.χ., θεωρούμε
αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε με λίγες κουβέντες την Σημιτομογγολική ΑΠΑΤΗ
των "πανεπιστημίων" και των φασιστοειδών κλάδων των "γλωσσολόγων" της
Μογγολικής Βαυαρίας, περί του "Αρείου ζητήματος" και του "Ινδοευρωπαϊκού
ζητήματος".
1ον: Στα Αιγυπτιακά χρονικά βυθίσεως Ατλαντίδος που συμπίπτει
χρονικά με τη βύθιση της Αιγηίδος το 11.500 π.χ. περίπου, αναφέρεται ότι
ΗΔΗ η Αιγηίς, που περιελάμβανε την Ελλάδα, ήταν κατοικημένη από ΑΚΡΩΣ
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. Ίδε "Τίμαιο" και
"Κριτία" Πλάτωνος. 'Ιδε "ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΩΓΥΓΟΥ" στο "ΩΓΥΓΙΑ" Τόμος Δ' του
Σταγειρίτου.
2ον: Ομοίως τα Ελληνικά Χρονικά περί Κατακλυσμού Ωγύγου του
Σταγειρίτου προϋποθέτουν την ΥΠΑΡΞΗ Πολιτισμού που ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ τη βύθιση
της Αιγηίδος το 10.500 π.χ.
3ον: Τα Ελληνικά Χρονικά του Απολλόδωρου, Ηροδότου, Διόδωρου,
Στράβωνος, Αθηναίου, Παυσανία, Ποσειδώνιου, Λουκιανού κλπ. αναφέρονται σε
γεγονότα προ του Ωγύγιου Κατακλυσμού με δρώντα ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΣΩΠΑ κοινών
γήινων, ηρώων, ημιθέων και θεών. Αυτά τα Ελληνικά Χρονικά που το
Σημιτομογγολικό Κατεστημένο αποκαλεί "φαντασίωση μύθων" υπήρξαν η ΠΗΓΗ
πληροφοριών που έκαναν δυνατή την ανακάλυψη γιά ανασκαφή των ΑΚΡΙΒΩΝ
γεωγραφικών στιγμάτων της Τροίας, των Μυκηνών, της Κνωσσού, των πόλεων
της Μεσοποταμίας, των πόλεων των Χετταίων των πόλεων των Μιτάνι κλπ.
4ον:
Κατά
τη
ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ
παράδοση
των
ανωτέρω
ΕΛΛΗΝΩΝ
χρονικογράφων, μετά τη βύθιση της Αιγηίδος, οι επιτελείς του Τριπτόλεμου
και του Αδρίστα δίδαξαν στους επιζώντες περιμετρικά της νεοσχηματισθείσης
Μεσογείου Θαλάσσης ΕΛΛΗΝΕΣ ή ΑΙΓΑΙΟΥΣ ή ΔΡΑΒΙΔΕΣ, την επιβίωση με
στοιχειώδεις καλλιέργειες δημητριακών καρπών, δεδομένου ότι η προηγούμενη
διατροφή τους προερχόταν από αυτόφυτα και ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ οπωροφόρα
δένδρα
κάθε
είδους
που
προσέδιδαν
στην
Αιγηίδα
τη
μορφή
"αυτοκαλλιεργούμενου παραδείσου" των Μακκάρων.
5ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά, αυτές οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ
περιμετρικά της Μεσογείου περί το 10.000 π.χ., έχοντας συνέλθει από την
καταστροφή της βυθίσεως που συνέβη ΒΑΘΜΙΑΙΑ στην πατρίδα τους Αιγηίδα,
οργανώθηκαν σε πολιτισμούς με τα αρχαιότατα ελληνικά ονόματα Ίαντες,
Άονες, Εκτήνες, Τελχίνες, Λέλεγες, Πελασγοί, Αρκάδες, Αιτωλοί, Μακεδόνες,
Θράκες, Ιλλυριοί, Δρύοπες, Φρύγες, Λύκιοι, Μήονες, Κάτονες, Μόσχοι,
Παφλαφόνες, Χάλυβες, Ίβηρες, Αβανοί, Αχαιοί, Μυσοί, Κίλικες, Λυδοί,
Λούβιοι, Κάρες, Κρήτες, Μόγδονες, Θεσπρωτοί, Χάονες, Δαναοί, Τυρσηνοί ή
Ετρούσκοι κλπ.
6ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ, οι ανωτέρω φυλές
χαρακτηρίζονται ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ και ΠΡΟΣΕΛΗΝΕΣ ως ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ!!!!!!!!!! Διότι σύμφωνα με τα αρχαία ελληνικά κείμενα, η
εμφάνιση της ΣΕΛΗΝΗΣ και ο επακολουθείσας Ωγύγιος Κατακλυσμός είναι
ταυτόχρονα με τον ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ και ΑΓΡΙΟ πόλεμο μεταξύ των θεών!!!!!!!!!!
7ον: Σύμφωνα με ίδια Ελληνικά Χρονικά, αυτές οι ελληνικές φυλές με
αφετηρία
τη
Μεσόγειο,
διεσπάρησαν
προς
όλες
τις
κατευθύνσεις,
καταλαμβάνοντας βαθμιαία τις περιοχές που ελευθέρωναν οι υποχωρούντες
Παγετώνες του Βορρά, προσβαλλόμενοι από την αλλαγή κλίματος του θερμού
Ωκεάνειου Ρεύματος, που μετά τη βύθιση της Ατλαντίδος ως φυσικού
φράγματος, κατέκλυσε τις ακτές και τα παράλια όλης της Ευρώπης.
8ον: Σύμφωνα με τους Αρχαιολόγους, Μιλόισιτς με ανασκαφές 1957-1959
στη Θεσσαλία, Ουέης με ανασκαφές στις Μυκήνες, Πουλιανού στη Χαλκιδική,
Ε. Χάιγκς με ανασκαφές 1967 στην Ήπειρο, πηγές Λούρου, περιοχή
Κοκκινόπυλος, σπήλαιο Ασπροχάλικο, Δ. Θεοχάρης στην Αλλόνησο, Σποράδες,
περιοχή Κοκκινόκαστρο και Σέσκλο Θεσσαλίας, Γκρούρχαν με ανασκαφές στην
Πελοπόννησο, Κάστρο Χλεμπούτσι και Β.Α. Πελοπόννησο, Γιάκομπσον με
ανασκαφές στο σπήλαιο Φράγχθη το 1980, Μυλωνάς με ανασκαφές στις Μυκήνες,

ΙΑ75
Λ. Σορδίνας με ανασκαφές στην Κέρκυρα κ.ά., ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ήταν
κατοικημένος από αυτόχθονες το 8000 π.χ., το 10.000 π.χ., το 20.000 π.χ.,
το 25.000 π.χ., το 30.000 π.χ., το 100.000 π.χ., το 250.000 π.χ., το
400.000 π.χ. και το 800.000 π.χ.
Παραδειγματικά,
η
Αμερικανική
Αποστολή
υπό
τον
Γιάκομπσον
αναγκάσθηκε να παραδεχθεί στις ανασκαφές του Φράγχθη Ερμηονίδος, ότι τα
ευρήματα είναι πολιτισμού του 23.000 π.χ.
Μαζί με το "Άρειο και το Ινδοευρωπαϊκό ζήτημα" ξεκαθαρίσαμε και το
"Βαβυλωνιακό και Αιγυπτιακό ζήτημα".
Γιά το πρώτο αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες δεν προέρχονται από τους
Αρείους, αλλά αντίθετα οι Άρειοι προήλθαν από τους ΠΡΟΣΕΛΗΝΕΣ Αιγαίους
που εξαπλώθηκαν προς Ανατολάς και Βορρά.
Γιά το δεύτερο αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες δεν ήταν δυνατό να
δανειστούν πολιτισμό από τους ...εαυτούς τους, εφ' όσον η Αίγυπτος έχει
ελληνικό πολιτισμό και ονοματολογία και εφ' όσον η Βαβυλών ήταν η πρώην
ΕΛΛΑΣ-ΑΡ με ελληνικό πολιτισμό και ονοματολογία.
Γιά όσους από σάς θέλουν πειστήρια, αναφέρουμε την περίπτωση του
Πυθαγόρα, ο οποίος επισκεπτόμενος τη Βαβυλώνα εξέπληξε τους Βαβυλώνιους
αστρονόμους με την ικανότητά του να προβλέπει εκλείψεις Ηλίου, χωρίς
βοηθητικά όργανα και γραπτούς υπολογισμούς, αλλά ΜΟΝΟΝ με διανοητικούς
υπολογισμούς πολύπλοκων μαθηματικών τύπων αστροφυσικής, ΠΟΥ ΑΓΝΟΟΥΣΑΝ οι
Βαβυλώνιοι. -Περιοδικότης Εκλείψεων: Θαλής Μιλήσιος, Πυθαγόρας κ.ά.
ΕΛΛΗΝΕΣΑναφέρουμε και την περίπτωση του Ερατοσθένη, που επισκεπτόμενος την
Αίγυπτο, εξέπληξε τους Αιγυπτίους αστρονόμους όταν με βάση την απόσταση
Συήνης και Αλεξανδρείας και τη διαφορά του ηλιακού Ζενίθ Συήνης ως προς
τη γωνία Ζενίθ Αλεξανδρείας, καθόρισε ΠΡΩΤΟΣ το μήκος γήινου μεσημβρινού
τόξου και την περιφέρεια της γής.
Όσο γιά τους Αρείους και τους Ινδοευρωπαίους του Καυκάσου και των
Ινδιών, είναι αδύνατον να είναι οι γεννήτορες των Ελλήνων, διότι αν ήταν,
θα είχαν ως "μητροπολιτική περιοχή" μεγαλύτερη ανάπτυξη αστρονομίας και
επιστημών και τεχνών από τους "αποίκους των έλληνες", πράγμα που δεν
αποδεικνύεται. Αντίθετα αποδεικνύεται ότι οι μεν "Βόρειοι Άρειοι" ζούσαν
σε
ημιαγρία
κατάσταση
και
είχαν
στοιχειώδεις
γνώσεις,
οι
δε
"Ινδοευρωπαίοι" της Ινδίας ή Αιγαίοι Δραβίδες που μετοίκησαν στην Ινδική
μετά τη βύθιση της Αιγηίδος, απολιθώνοντας τη γλώσσα τους στην
προελληνική σανσκριτική ή ΝΤΡΑΒ και απολιθώνοντας τον πολιτισμό και τις
επιστήμες τους στο 10.500 π.χ., παρήγαγαν τον στάσιμο οπισθοδρομούντα
Ινδικό πολιτισμό.
Αυτό αποδεικνύεται και από το σχεδόν πανομοιότυπο περιεχόμενο των
Ορφικών Κειμένων και των Ρίγκ-Βέδας, τα οποία οι σημιτομογγόλοι του Θιβέτ
τα διέστρεψαν με δικές τους προσθήκες σε θρησκεία Δυαδισμού "Καλού Θεού
και Κακού Διαβόλου", δηλαδή τον Βουδισμό, με τον ίδιο τρόπο που
διέστρεψαν τον Ορφισμό και τον Προορφισμό των "παλαιγενέτων ελλήνων" σε
χριστιανικό Δυαδισμό "Καλού Θεού και Κακού Σατανά"... Κύριε Ιησού ελέησόν
με... Αμήν... ώστε να δέχεσθε ως υπνωτισμένα αποβλακωμένα πρόβατα τις
διδαχές του Σκωτικού Δόγματος: "Οι Μύστες είναι ο Βούδας της Ακινησίας, ο
Χριστός
της
Εμετικής
"Αγάπης",
ο
Μωυσής
της
Αιγυπτιακής
και
Παλαιστινιακής Γενοκτονίας κλπ.", σε ΑΝΟΜΟ ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟ με τους ΕΛΛΗΝΕΣ
ΜΥΣΤΕΣ Ορφέα, Πυθαγόρα κλπ.
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ, ΦΙΛΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ. ΓΙ’
ΑΥΤΟ ΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΒΡΕΙΣ ΜΑΣ. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΡΑΥΓΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ
ΣΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΣΑΡΩΣΟΥΝ. Όσοι από εσάς καταλάβουν, θα χρησιμοποιήσουν το
δηλητήριο που χύνουμε σαν πανάκεια γιά την αφύπνισή τους και θα
παραταχθούν μαζί μας. Όσοι δεν θελήσουν να καταλάβουν θα ΕΞΟΝΤΩΘΟΥΝ και
ηθικά και βιολογικά. Δεν θα φεισθούμε κανενός καθάρματος των καθαρμάτων
που κυκλοφορούν μεταξύ σας, Μεγάλου Διδασκάλου ή μη, Κρυπτο–Μεγάλου

ΙΑ76
Διδασκάλου ή μη, Σημιτομογγόλου ή μη. Έχουμε όλα τα ονόματά σας και τις
σκέψεις σας και τις ενέργειες σας.
Ήδη έξω από κάθε Στοά σας, η Ο.Ε.Α. έχει "ηλεκτρονικά αυτιά" που
ακούν και καταγράφουν τα πάντα. Το ίδιο συμβαίνει με την Αρχιραββινεία
Αθηνών και με τις Ραββινείες όλης της Ελλάδος. Το ίδιο συμβαίνει με όλες
τις σφηκοφωλιές των ξένων Πρεσβειών, στα Υπουργεία, στα Κτίρια των
Κομμάτων, στις Μονές της ...Ορθοδόξου Εκκλησίας και στις Ορθόδοξες
Μητροπόλεις. Το ίδιο συμβαίνει με τις προσωπικές διαμονές ξένων
διπλωματών και ελλήνων πολιτικών και λοιπών αξιωματούχων της Διοικήσεως.
Το ίδιο συμβαίνει με τις "αθώες βίλλες της Κηφισιάς" και με τα "αθώα
ξενοδοχεία", άντρα της MOSSAD και των συναφών υπηρεσιών άλλων κρατών.
Το ίδιο συμβαίνει με την "ελληνική" ΚΥΠ της οποίας οι πληροφορίες
"Α1" έως τις πιό επουσιώδεις, αναγνώσθηκαν εξ αποστάσεως από τους
ηλεκτρομαγνητικά αθωράκιστους δίσκους των Η/Υ της.
Το ίδιο συμβαίνει με τις Αμερικανικές βάσεις και τους αθωράκιστους
δίσκους των Η/Υ τους. Τα "μάτια" και τα "αυτιά" μας με συχνότητες λήψεως
στο φάσμα των CX106 είναι μη ανιχνεύσιμα από τη Σημιτομογγολική
τεχνολογία, που ήδη πρό πολλού ψάχνει γιά "ανεξήγητες
διαρροές"
πραγμάτων που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουμε.
Επειδή μεταξύ σας υπάρχουν γεννημένοι "Εφιάλτες" που θα προωθήσουν
την παρούσα αναφορά σε ξένους, πληροφορούμε αυτούς τους ξένους ότι καμμία
"υπαρκτή" τεχνολογία δεν μπορεί να θωρακίσει τις εγκαταστάσεις τους από
την
"ακρόαση"
και
το
"θέαμα"
της
Ο.Ε.Α.
που
καταγράφεται
σε
ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΣΕΤΕΣ του ...δεκάρικου, διότι κανένα υλικό δεν είναι αδιαπέραστο
στις ακτινοβολίες ταχυτήτων CX106. Η ύλη είναι γι’ αυτές τις ταχύτητες
διαφανής και διαυγής σαν άχρωμο αέριο. Και γιά την ειρωνεία του πράγματος
τους πληροφορούμε ότι η τεχνολογία μας έγινε εφικτή επειδή βασισθήκαμε
στη θεωρία του "δωδεκαεδρικού αιθήρος" και της "τετρακτίνιας εξαπλώσεως
της πυκνώσεως" του Πυθαγόρα και στην θεωρία ενεργειακής μεταπτώσεως
"ανοδικής αραιώσεως και καθοδικής πυκνώσεως" του Ηράκλειτου, των Ορφικών
Κειμένων, του Δημόκριτου και άλλων Ελλήνων, τοις "ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ
ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ".
Αυτά σαν κατακλείδα γιά τους μύθους προελεύσεως του πολιτισμού των
Ελλήνων από Άρειους, Ινδοευρωπαίους, Βαβυλώνιους, Αιγύπτιους και Αβραάμ
και Ιακώβ του ...Τουρκεστάν.
Επανερχόμεθα το θέμα μας. Καλούμεθα να καλύψουμε την χρονική
διάρκεια από το 9000 π.χ. έως το 9500 π.χ. το οποίο σύμφωνα με τον
Πλάτωνα ήταν το χρονικό σημείο βυθίσεως της Ατλαντίδος.
Κανών Λογικής

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

1ον: Η Μεσόγειος Θάλασσα, κάτω από την υδάτινη μάζα της καλύπτει σε
όλο της το εμβαδόν αρχαιότατες ελληνικές πόλεις, που ερευνήθηκαν και
φωτογραφήθηκαν από ιδιώτες και οργανωμένες ομάδες δυτών–αρχαιολόγων. Τα
κτίσματα και τα μεταλλικά άψογης τέχνης γλυπτά αυτών των "υποβρυχίων"
ελληνικών πόλεων δεν προήλθαν από τη βύθιση περιορισμένων εδαφών που
προκάλεσε η ηφαιστειακή δράση μεταξύ Κρήτης και Σαντορίνης το 1500 π.χ.,
αλλά από μία ΗΠΕΙΡΟ που κατακλίσθηκε από έξωθεν ερχόμενες υδάτινες μάζες.
Διότι η σεισμική δράση της περιοχής Σαντορίνης ήταν τοπική και δεν
περιελάμβανε την Δυτική και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό αποδεικνύεται από το
ότι οι βυθισμένες πόλεις της Μεσογείου περιέχουν ακόμη οικοδομήματα και
στήλες με αγάλματα σε άψογη κατάσταση και όχι ερείπια όπως οι πόλεις του
βυθού της Σαντορίνης.
2ον: Αυτή η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τα Ελληνικά Χρονικά σύμφωνα
με τα οποία στη θέση της Μεσογείου υπήρχε Στερεά γη, η Ήπειρος Αιγηίς. Η
Αιγηίς έπαυσε να υπάρχει με τον "πνιγμόν του Αιγέως", βασιλικού τίτλου
αποδιδόμενου στον Κυβερνήτη όλης της Αιγέας Επικράτειας.

ΙΑ77
3ον: Μετά την Βύθιση της Αιγηίδος εμφανίζεται υπερισχύον μεταξύ των
επιζώντων το Πελασγικό ελληνικό φύλο, ως αυτόχθον της Πελασγικής
Αρκαδίας. Ο Ησίοδος αναφέρει ότι στη νέα γεωγραφική διαμόρφωση που
προέκυψε ως "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ", ο πρώτος βασιλεύς των επιζώντων
Πελασγών
ήταν ο Αρκάς της Αρκαδίας γής.
Ο Αρκάς μετονομάζει την συρρικνωμένη γεωγραφικά Πελασγία σε
Αρκαδία. Με την συνεργασία του Τριπτόλεμου, του Αδρίστα και των επιτελών
των,
εκπαιδεύει
τους
επιζήσαντες
σε
στοιχειώδη
επιβίωση
μέσω
καλλιέργειας σίτου γιά τροφή και χρήσεως του ερίου γιά ένδυση. Τα ανωτέρω
δείχνουν ότι ο κατακλυσμός επέφερε μείωση των οπωροφόρων αυτόφυτων
δένδρων και των άφθονων ζώων των πρώην πεδιάδων που κατακλύσθηκαν, με
αποτέλεσμα να επιχειρείται τεχνητή ορεινή καλλιέργεια σιτηρών και αποφυγή
σφαγής των ζώων που διασώθηκαν στην ορεινή Αρκαδία, επειδή κατά Παυσανία
οι Πελασγοί πριν τον κατακλυσμό ενδύονταν με δέρματα ζώων. -Παυσανίας
"Αρκαδικά" 1,6 και 4,2-4.
Ο Αρκάς φέρεται ως απόγονος Πελασγών βασιλέων που έζησαν πριν τον
κατακλυσμό. Είναι οι Νίκτυμος, Λυκάων και Πελασγός. Σύμφωνα με την
"Ωγυγία" Δ' Σταγειρίτου και Απολλόδωρο Α', το πρόσωπο του Αρκάδα
ταυτίζεται με τον Φορωνέα, αδελφό της Ιούς και του Αιγιαλέα. Τα συνθετικά
του "Αιγιαλός" "Αιγαίος-Αλός" αποδεικνύουν την γιά πρώτη φορά ύπαρξη
"αλού", δηλαδή ακτών θαλάσσης γύρω από την Αρκαδία και μέσα στην Αιγηίδα.
Ο Φορωνεύς Αρκάς συνάθροισε τους διεσπαρμένους ανθρώπους και έθεσε
νόμους της νεοδιαμορφωθείσης πατρίδος. Επέβαλε τιμές των πολιτών προς
τους θεούς με ένα κέντρο "θήλεως" λατρείας της Ήρας, στον ναό που έκτισε
προς τιμήν της, στο Άργος. Ο πρόγονός του, Λυκάων, έκτισε την πόλη
Λυκόσουρα ή ΛΥΚΟΣ-ΗΡΑ στο όρος Λύκαιον, η οποία θεωρείται η αρχαιότερη
πόλις του κόσμου και φυσικά των Ελλήνων. Σύμφωνα με τα Ελληνικά Χρονικά,
στις περιοχές "Κρητέα" και "Όλυμπος" του όρους Λύκαιον, από τις Νύμφες
Θεισόα, Νέδα και Αγνώ ανετράφη ο Ζεύς. Κακώς οι Κρήτες διεκδικούν την
προέλευση του Διός, διότι σύμφωνα με τον Στράβωνα οι Κρήτες είναι άποικοι
των Πελασγών Αρκάδων. -Στράβωνος Γεωγραφικά Α':
"ΠΕΛΑΣΓΟΙ

ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΟΙ

ΑΡΧΑΙΟΝ

ΦΥΛΟΝ

ΚΑΤΑ

ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΣΑΝ

ΕΠΙΠΟΛΑΣΑΝ

-

ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ- ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΙΟΛΕΥΣΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ

ΘΕΤΤΑΛΙΑΝ... ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΟΙΚΟΙ ΓΕΓΟΝΑΣΙ, ΩΣ ΦΗΣΙΝ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΝ
ΑΡΓΟΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΕΘΝΗ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΙΡΗΚΑΣΙ, ΤΟΝ ΤΕ ΔΊΑ ΤΟΝ
ΔΩΔΩΝΑΙΟΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΝ. "ΖΕΥ ΆΝΑ ΔΩΔΩΝΑΙΕ
ΠΕΛΑΣΓΙΚΕ".
ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΣΒΟΝ ΠΕΛΑΣΓΙΑΝ ΕΙΡΗΚΑΣΙ... ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΔΕ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΝ ΦΗΣΙ ΕΥΦΟΡΟΣ ΚΛΗΘΗΝΑΙ. ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΗΣ ΔΕ ΠΡΩΤΟΥΣ ΦΗΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙΣ- ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΛΗΜΝΟΝ ΚΑΙ ΙΜΒΡΟΝ ΟΙΚΗΣΑΙ ΚΑΙ ΔΗ ΤΟΥΤΩ ΤΙΝΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΥΣ- ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΒΥΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΣΥΝΑΡΑΙ -ΜΕΤΕΒΗΣΑΝΚΑΙ ΟΙ ΤΗΝ ΑΤΘΙΔΑ ΣΥΓΓΡΑΨΑΝΤΕΣ ΙΣΤΟΡΟΥΣΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ, ΩΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΗΣΙ
ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ."

Σύμφωνα με την όλη εικόνα που εξάγεται από τα Ελληνικά Χρονικά, οι
Πελασγοί υπήρξαν οι οικιστές όλης της Ελλάδος. Όχι μόνον αλλά μετά τη
μετάβασή τους στην Ιταλία, οι Τυρρηνοί Πελασγοί μέσω Λήμνου, Ίμβρου,
Κρήτης και Κύπρου, αποίκησαν την εγγύς και μέση Ανατολή μέχρι τη
Μεσοποταμία και τις Βόρειες και Νότιες ακτές της Μεσογείου, καθώς επίσης
και τις ακτές έξω των Ηρακλείων Στηλών. -Ταρτησσός ΙβηρίαςΟ Αισχύλος στις "Ικέτιδες" θέτει στο στόμα του βασιλέως του Άργους
αυτά τα λόγια:
"Εκείνου που κατοίκησε παλαιότατα τον τόπο αυτό είμαι παιδί, εγώ
ο Πελασγός, ο αρχηγός αυτής της χώρας, και από εμέ έχει λάβει το όνομά
του το γένος των Πελασγών, οι οποίοι καρπούνται τη γη από την οποία
περνά ο αδιάβατος Στρυμών. Το κράτος μου εκτείνεται μέχρι τη γή των
Περραιβών της Πίνδου, της χώρας των Παιόνων και των ορέων της Δωδώνης,
φθάνουν δε τα όριά του εις την θάλασσαν. Επί όλων αυτών έχω την
εξουσία."

ΙΑ78
Μετά από την Λυκόσουρα, ως πρωτευούσης των Πελασγών πριν τη Βύθιση
Αιγηίδος, το Άργος ορίσθηκε η νέα πρωτεύουσα της Πελασγικής Επικρατείας
με βασιλική γραμμή, η οποία κυβέρνησε τη Μεσόγειο επί 484 χρόνια. "Ωγυγία" Σταγειρίτου τόμος Δ'
Το Άργος που επί Αρκάδος Φορωνέως ονομαζόταν "άστυ Φορωνικόν" πήρε
το όνομά του από τον Άργο, υιό της Νιόβης και του Διός και έκγονο του
Φορωνέα μέσω της κόρης του, Νιόβης που γεννήθηκε από τις σχέσεις του με
την Κερδώ ή την Νύμφη Λαοδίκη.
4ον: Αδελφός της Νιόβης και υιός του Φορωνέως ήταν ο Άπις. Είναι το
ίδιο πρόσωπο που λατρευόταν στην Αίγυπτο ως θεός με την μορφή ταύρου. Ο
Άπις κυβερνώντας τυραννικά την Απία Πελασγική, αναγκάστηκε να μετοικήσει
στην Αίγυπτο, όπου ίδρυσε αποικία πατριαρχικού γένους, που προσετέθη στα
αυτόχθονα ελληνικά γένη του Αίγυπτου, παλαιότερου έλληνος αποικιστού, που
έγινε πρώτος βασιλεύς της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.
5ον: Υιός του Άργους ήταν ο Φόρβαντας, του Φόρβαντα ο Τρίωπας, του
Τρίωπα ο Ίασον, του Ίασον ο Αγήνωρ, ο οποίος λόγω τυραννικής βασιλείας
διώχθηκε στη
Μικρά Ασία, όπου από τον υιό του, Φοίνικα, η περιοχή
ονομάσθηκε Φοινίκη και οι απόγονοί του Φοίνικες. Αυτά γιά τους ηλιθίους
"ακαδημαϊκούς" μας τέκτονες, των οποίων η αμάθεια φθάνει στο σημείο να
θεωρούν τους Φοίνικες ανεξάρτητη φυλή και μάλιστα φυλή η οποία έδωσε το
αλφάβητο στους Έλληνες. Η πραγματικότης είναι ότι ο Αγήνωρ και ο
Φοίνικας, χολωμένοι από την απώλεια του θρόνου, μετέδωσαν στους απογόνους
τους το μίσος τους εναντίον των συμπατριωτών τους του Άργους. Η διαμάχη
αυτή στοίχισε πολλά δεινά στον ελληνισμό γιατί αργότερα βλέπουμε στην
ιστορία την λυσσαλέα αντίπραξη των Φοινίκων ΕΛΛΗΝΩΝ εναντίον των Πελασγών
ΕΛΛΗΝΩΝ, ιδιαίτερα στο ναυτικό τομέα.
Το ατύχημα είναι ότι σ' αυτή την ελληνική οικογενειακή διαμάχη
εισέρχονται το 1943 π.χ. οι Σημιτομογγόλοι Υξώς μέσω των αποβρασμάτων του
τύπου Αμπρα-Χάν
ή Αβραάμ και επιδεινώνουν τη διένεξη μεταξύ ελλήνων
Πελασγών και Φοινίκων, εκμεταλλευόμενοι το ναυτικό δαιμόνιο των Φοινίκων
γιά τη δική τους γεωπολιτική.
6ον: Πριν από τους Φοίνικες, θαλασσοκρατούν οι Πελασγοί Μίνωες,
πριν απ’ αυτούς οι Πελασγοί Κυκλάδων και πριν απ’ αυτούς οι Πελασγοί
Αργολίδος ως Μητροπολιτικοί Πελασγοί.
7ον: Ως αναφορά της μεταβάσεως των Δραβιδών Αιγαίων στην Ινδία υπό
την ηγεσία του ιστορικού προσώπου
Διόνυσου, ο οποίος ηγούμενος
"θυρσοφόρων Σατύρων και Βάκχων" αποίκισε την Ινδική. Ίδε Διόδωρου
Σικελιώτη Γ' 62, Αρριανού Ε, α, 4, 5, 3, Απολλοδώρου, Παλαίφατου κλπ.
8ον: Η Μήδεια αφού εγκατέλειψε τον Πελασγό Κόρινθο και δολοφόνησε
τα παιδιά της, κατέφυγε στην Αθήνα όπου με τον Αιγέα γεννά τον Μήδο από
τον οποίο προέρχονται οι Μηδοί της Μηδείας, αρχαίου λαού του σημερινού
Ιράν. -Ίδε Ωγυγία Δ’ και Απολλόδωρος Α’.
9ον: Ο Ζεύς με την Δανάη γέννησε τον Περσέα. Ο Περσέας γέννησε τον
Πέρσην σε σχέσεις του με την Ανδρομέδα. Ο Πέρσης αποίκισε την Περσία και
έκτισε πόλη στην Αρταία, η οποία ήταν επαρχία της Περσίας. Οι κάτοικοι
της Περσικής Αρταίας θεωρούνταν οι ήρωες της Περσίας ως γένος Διός και
ως οι αρχαιότεροι κάτοικοι του τόπου. -Ίδε Υγίνος 64-244, Ωγυγία
Σταγειρίτου, Ερατοσθένους Κβ, Τζέτζη "Εις Λυκόφρονα 838" κλπ.
10ον: Προσπαθήσαμε να φέρουμε τον αναγνώστη σε επαφή με τις ρίζες
του. Όλη αυτή η εξάπλωση των Πελασγών προς κάθε κατεύθυνση αποδεικνύει
την αναζήτηση ζωτικού χώρου γιά επιβίωση μετά την Βύθιση της Αιγηίδος
Ηπείρου. Τολμούμε συνειρμό και κοινή ετυμολόγηση του αρχαϊκού ονόματος
της Αιγηίδος "ΔΡΑΒΙΣ" και "ΔΡΑΥΙΣ" με τη ρίζα "ΔΡΥΣ". Οι λόγοι που μας
επιτρέπουν αυτή την υπόθεση είναι οι συμβολισμοί που διατηρούσαν τα
ελληνικά ιερατεία γιά την ΔΡΥΝ, συμβολισμοί που έχουν την αρχή τους στην
αρχική υπερβολική χρήση της ΔΡΥΟΣ από τους Αιγιείς ως τροφής και ως πηγής
δυνάμεως. Αυτή η "ιερότητα" της
ΔΡΥΟΣ, στη συνέχεια μετετράπη σε
"απαγορευμένο δένδρο ταμπού" με έσχατο συμβολισμό την κατασκευή της

ΙΑ79
Αργούς από "ΜΕΛΑΝΑ ΔΡΥ". Η Πελασγική διατροφή με καρπούς ΔΡΥΟΣ μας
δηλώνει τον ρόλο της ΔΡΥΟΣ στην προγονική Αιγηίδα ή ΔΡΥΙΔΑ.
Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο πρόγονος του Αρκάδα, ο Πελασγός, είχε
υποδείξει στους υπηκόους του Αιγιείς να προτιμούν στη διατροφή τους τα
βελανίδια της ΔΡΥΟΣ που υπήρχαν άφθονα στα απέραντα δάση ΔΡΥΟΣ της
ενδοχώρας. Γιά το λόγο αυτό οι κάτοικοι της Αρκαδίας ονομαζόταν
"βαλανηφάγοι". Η διατροφή με βελανίδια γίνεται και σήμερα από κατοίκους
της ορεινής Αρκαδίας.
Όταν σε μεταγενέστερη εποχή οι Σπαρτιάτες ζήτησαν τον χρησμό της
Πυθίας γιά να επιτεθούν στην Αρκαδία, η Πυθία τους απέτρεψε από το
εγχείρημα διότι δεν ήταν δυνατόν να νικηθούν οι βαλανηφάγοι Αρκάδες
Πελασγοί.
Ακόμη ένας λόγος που επιβεβαιώνει την ετυμολογία ΔΡΥΣ, είναι ο
τίτλος των ιερέων ή εκλεκτών των Γαλατών ΔΡΥΙΔΕΣ με πιθανό ενικό το
ΔΡΥΙΣ, ΔΡΥΙΔΟΣ, ΔΡΥΙΔΙ κλπ.
Τελικά, τα συνθετικά του ΑΝΔΡΑΣ "ΑΝΩ-ΔΡΥΣ" υποδηλώνουν την ανδρική
ρώμη που προέρχεται από την διατροφή με καρπούς δρυός. Είναι πολλοί οι
δρόμοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Αιγηίς ονομαζόταν ΔΡΑΥΙΣ ή ΔΡΥΙΣ
ή ΧΩΡΑ ΔΡΥΟΣ επειδή το κυρίαρχο δένδρο που κάλυπτε τις μεγαλύτερες
εκτάσεις της ήταν η ΔΡΥΣ και επειδή ο καρπός της καθιστούσε ΑΝΩ-ΔΡΥΣ ή
ΑΝΔΡΕΣ τους αυτόχθονες.
Αν λοιπόν η βυθισμένη πατρίδα από την οποία προερχόμαστε ως
απόγονοι των Πελασγών λεγόταν ΔΡΑΒΙΣ ή ΔΡΑΥΙΣ ή ΔΡΥΙΣ και οι κάτοικοι
ονομαζόταν ΔΡΑΒΕΙΣ ή ΔΡΑΥΕΙΣ, ΔΡΥΕΙΣ, μπορούμε να ονομαζόμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ
ΔΡΥΕΙΣ, ή ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΡΥΙΔΕΣ και η χώρα μας ΕΛΛΑΣ ΔΡΥΙΣ.
Δεν θα ήταν καθόλου ατυχής ο συνδυασμός των δύο ονομάτων, εφ’ όσον
το πρώτο δηλώνει τον Ηλιακό λόγο και το δεύτερο τη Δύναμη της Δρυός της
Γής-Μητρός ή Δή-μητρος.
Σε ό,τι αφορά τη μεταφορική σημασία των ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΥΙΔΩΝ ή ΔΡΑΥΙΔΩΝ
ως Ιεροφαντών της Αλήθειας, της Ελευθερίας
και της Ιεραρχημένης
Δικαιοσύνης και της ΔΥΝΑΜΗΣ, έχουμε να πούμε ότι συλλαμβάνουμε τη "Στοά
Μεγάλης Δρυός" της Ν. Υόρκης σαν κλεπταποδόχο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ και
κλεπταποδόχο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ στην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ του ΠΛΑΝΗΤΗ.
Όχι,
κύριοι
αξιότιμοι
Σημιτομογγόλοι
και
Συμπαραμαρτυρούντες
Τέκτονες Εφιάλτες. Η Πατρίδα της ΔΡΥΟΣ της Λυκαίας είναι η ΕΛΛΑΣ και όχι
η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. Και το σύμβολο και το συμβολιζόμενο ανήκουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΥΝΑΜΗ ΔΡΥΟΣ και όχι στους γλοιώδεις σκοτεινούς εγκεφάλους σας. Διότι η
ΔΡΥΣ είναι το σύμβολο της ΑΝ-ΔΡΕΙΑΣ
και των ΑΝ-ΔΡΩΝ, ενώ σείς δεν
υπήρξατε ποτέ άνδρες και ποτέ ευθείς ως ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΟΥΣΕΣ ΔΡΥΕΣ.
Υπήρξατε μόνον άνανδροι και μόνον υπάνθρωποι που σχεδιάζουν
γενοκτονίες πολιτισμών και λαών. Υπήρξατε οι εμετικοί και γλοιώδεις
Αβραάμ, Ιωσήφ και Μωυσής που έγιναν οι μαστρωποί των συζύγων τους γιά να
μπορέσουν να διαφθείρουν τον Ηλιακό Πολιτισμό του Ρά.
Υπήρξατε οι σφαγείς–θρασύδειλοι του ΧΑΝ της ΟΥΡΓΚΑ που με την μορφή
Τούρκων και Βουλγάρων και Αλβανών Μογγόλων γελοιοποιήθηκαν από την
ελληνική πολεμική ΔΡΥ.
Και ήλθε η στιγμή να παραδώσετε στους ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΡΥΕΙΣ τα σκήπτρα
μιάς εξουσίας γιά την οποία αποδειχθήκατε τελείως ΑΝΙΚΑΝΟΙ, ΖΟΜΠΙ
ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ της Σεληνιακής Τεχνολογίας.
Διότι ΕΜΕΙΣ, οι ΑΙΟΛΕΙΣ της ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ του Γεννήτορα Αιόλου Πελασγού
ΔΡΥΙΔΟΣ, απογόνου του Γεννήτορα ΑΡΚΑΔΟΣ Πελασγού, απογόνου του ΙΝΑΧΟΥ
ΔΡΥΙΔΟΣ, απογόνου του Ημιθέου ΩΚΕΑΝΟΥ και της Ημιθέας ΤΗΘΥΟΣ, εμείς οι
απόγονοι των ΜΙΝΥΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ερχόμαστε στο Άντρο του αθλίου ΣΙΝ της
Σελήνης και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ με το κληρονομικό ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ΔΡΥΙΔΩΝ της
βυθισθείσης Ηπείρου ΔΡΥΙΔΟΣ, την επιστροφή του Πνευματικού και Υλικού
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΔΕΡΑΤΟΣ της ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ.

ΙΑ80
Είμαστε έτοιμοι να "ζέψουμε τα βόδια του Αιήτη, να σπείρουμε τα
δόντια του δράκοντα και να εξοντώσουμε τους κτηνώδεις υπανθρώπους που θα
φυτρώσουν από την σπορά".
Διότι στη μεταφορική ΑΡΓΩ που ναυπηγήσαμε, χρησιμοποιήσαμε τη
μεταφορική ΜΕΛΑΝΑ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΔΡΥ του Διός, όπως ακριβώς οι πρώτοι Μινύες
έκαναν στη ναυπήγηση της πρώτης ΑΡΓΟΥΣ.
Και η ΔΡΥΣ η ομιλούσα του Διός μας λέγει:
ΜΙΝΥΕΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ του ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ, ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΣΒΟΥ, ΟΠΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΡΓΩ ΜΕ ΟΠΛΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΠΛΕΥΣΤΕ.
ΔΙΟΤΙ Η ΓΗ-ΜΗΤΗΡ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΑΠΟ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΘΝΗ ΠΟΥ
ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΜΦΥΛΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ ΥΠΟΚΙΝΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΝ ΤΗΣ
ΣΕΛΗΝΗΣ.
- ΕΘΝΟΣ ΑΙΝΟΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΑΝΟΥ.
- ΕΘΝΟΣ ΑΚΑΓΟΥΑΪΟ ΓΟΥΪΝΕΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΕΤΡΟΥΣΚΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ.
- ΕΘΝΟΣ ΣΚΥΘΩΝ, ΓΕΤΩΝ, ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ, ΓΕΛΩΝΩΝ, ΘΥΣΑΓΕΤΩΝ, ΒΟΥΔΙΝΩΝ, ΑΓΡΙΠΠΑΙΩΝ, ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ, ΜΑΣΑΓΕΤΩΝ, ΣΑΡΜΑΤΩΝ, ΔΑΚΩΝ, ΟΛΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΥΡΩΠΗΣ, ΚΙΝΑΣ, ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΕΤΡΟΥΣΚΟΥ.
- ΕΘΝΟΣ ΓΙΛΑΚΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΒΑΪΚΑΛΗΣ ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΕΛΩΝΟΣ.
- ΕΘΝΟΣ ΔΡΑΒΙΔΩΝ–ΔΡΥΙΔΩΝ ΙΝΔΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.
- ΕΘΝΟΣ ΚΑΛΛΙΠΙΔΩΝ ΟΛΒΙΑΣ ΟΔΗΣΣΟΥ ΕΣΣΔ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΣΚΥΘΩΝ.
- ΕΘΝΟΣ ΑΓΑΝΩΝ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΠΕΡΣΕΩΣ, ΑΡΤΑΙΟΥ.
- ΕΘΝΟΣ ΠΕΡΣΩΝ ΙΡΑΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΠΕΡΣΕΩΣ.
- ΕΘΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ–ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ.
- ΕΘΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΩΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΝΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.
- ΕΘΝΟΣ ΙΡΑΚΩΝ ΑΡΙΑΣ ΙΡΑΚ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΡΕΩΣ.
- ΕΘΝΟΣ ΑΡΙΜΑΝΩΝ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΡΙΜΑΣΠΟΥ.
- ΕΘΝΗ ΓΑΛΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ.
- ΕΘΝΗ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΕΡΑΜΟΥ ή ΓΕΡΑΝΟΥ.
- ΕΘΝΗ ΙΤΑΛΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΤΑΛΟΥ.
- ΕΘΝΗ ΒΙΚΙΝΩΝ, ΒΙΚΙΓΚΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΒΟΥΚΙΝΟΥ ΘΑΡΕΩΣ ή ΘΩΡ.
- ΕΘΝΗ ΣΑΞΩΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΣΑΚΩΝΟΣ.
- ΕΘΝΗ ΒΕΡΕΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΒΕΡΕΤΟΥ ή ΕΡΕΤΟΥ .
- ΕΘΝΗ ΚΕΛΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΚΙΛΩΝΟΣ.
- ΕΘΝΗ ΙΒΗΡΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΙΒΗΡΟΣ.
- ΕΘΝΗ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.
- ΕΘΝΗ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΕΣΣΔ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΧΙΜΜΑΡΟΥ.
- ΕΘΝΗ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΙΟΣ.
- ΕΘΝΗ ΜΥΣΙΩΝ, ΒΙΘΥΝΩΝ, ΛΥΔΩΝ, ΚΑΡΩΝ, ΛΥΚΙΩΝ, ΦΡΥΓΩΝ, ΠΙΣΙΔΩΝ, ΠΑΜΦΥΛΩΝ,
ΓΑΛΑΤΩΝ, ΧΕΤΤΑΙΩΝ, ΛΥΚΑΟΝΩΝ, ΚΙΛΙΚΩΝ, ΠΑΦΛΑΓΟΝΩΝ ΩΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΝΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.
- ΕΘΝΟΣ ΜΙΤΤΑΝΩΝ ΣΥΡΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΜΥΘΟΝΟΣ.
- ΕΘΝΟΣ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΕΩΝ-ΑΜΟΡΡΑΙΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΟΣ.
- ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΡΗΝΑΙΩΝ ΛΙΒΥΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ.
- ΕΘΝΟΣ ΟΙΝΟΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΥΚΕΣΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ.
- ΕΘΝΟΣ ΑΒΑΝΩΝ ΧΑΒΑΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΑΒΑΝΟΥ.
- ΕΘΝΗ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΗΜΙΘΕΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΘΥΟΣ.
- ΕΘΝΟΣ ΜΑΟΡΙ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΜΟΡΟΥ.
- ΕΘΝΟΣ ΙΝΚΑΣ ΠΕΡΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΑΙΓΑΙΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΚΟΛΧΩΝ.
- ΕΘΝΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΝ APOLO, PLATO, CRATO, ANAPOLIS, THEOPOLIS,
AREANAPOLIS, ATALEIA, PENTAPOLIS, DIANAPOLIS, EPHIRA, LARIS, FEDRA,
IPOLITOS, THETIS, ARMONIA, SOCRATES, OLYMPIA, MACARANI, ή ΜΑΚΑΡΕΣ,
CRATEUS, FILADELPHIA, AMAZONS, AMAZONAS, THERMODON, SOLYMOES, COLHIAN,
ARES, COLHIQUEN ή ΚΟΛΧΙΚΟΙ, ΟΛΩΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΩΝ.

ΙΑ81
- ΕΘΝΗ ΦΑΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΡΙΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ως ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΑΙΓΑΙΩΝ.
- ΕΘΝΟΣ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΛΙΒΑΝΟΥ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ.
- ΕΘΝΟΣ ΑΛΑΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΤΥΡΡΗΝΟΥ.
- ΕΘΝΟΣ ΜΟΣΧΩΝ ΚΑΙ ΘΟΥΒΑΛΙΩΝ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΣΚΥΘΩΝ.
- ΕΘΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΑΙΓΗΙΔΟΣ.
Ναι, ΕΜΕΙΣ οι ΜΙΝΥΕΣ ΘΕΤΤΑΛΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ της Ηπείρου ΔΡΥΙΔΟΣ,
συναθροίζουμε τα διεσπαρμένα τμήματα των ομοφύλων μας γιά την ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΧΗ
ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. Αποπλέοντας και πάλι από την ΙΩΛΚΟ της ΘΕΤΤΑΛΙΑΣ ΓΉΣ με την
μεταφορική ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΡΓΩ.
Διότι διψούμε γιά Αποκατάσταση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ, της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, της
ΙΕΡΑΡΧΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και της ΔΥΝΑΜΗΣ. Διότι...
Κανών Λογικής ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ
Δεν ανεχόμαστε πλέον το σκοταδισμό της Σημιτομογγολικής "Βίβλου"
σύμφωνα με την οποία ο θεούλης έπλασε τον Αδάμ και την Εύα το 4004 προ
τρυφερού χριστούλη.
Δεν ανεχόμαστε το Σημιτομογγολικό Πανεπιστημιακό Κατεστημένο και
τους ασυνείδητους πληρωμένους μπράβους της πέννας Μεγυέρ, Φαλμεράυερ,
Γκλότζ, Γκόρντον, Πάλμερ, Ντυράν και λοιπών, που εν χορώ ομοφωνούν ότι ο
Ελληνικός Πολιτισμός ήταν δημιούργημα των Χαλδαίων, των Βαβυλωνίων, των
Ασσυρίων, των Ελαμιτών, των Φοινίκων και των Αιγυπτίων, ενώ η φυλετική
τους προέλευση είναι Βορείων Αρείων και Ινδοευρωπαίων του Καυκάσου και
του Καρπάθιου ...δράκουλα.
Δεν δεχόμαστε την ΠΑΠΑΡΑ της προελεύσεως των λαών από τους τρείς
γυιούς του Νώε, Χάμ, Σήμ, και Ιάφεθ και κάνουμε εμετό όταν ακούμε γιά
Σημιτικούς, Χαμιτικούς και Ιαπετικούς εθνολογικούς και γλωσσολογικούς
κλάδους, διότι Νώε, Χάμ, Σήμ, και Ιάφεθ δεν υπήρξαν παρά μόνον στους
διεστραμμένους Σημιτομογγολικούς ΖΟΜΠΙ του Σίμ ή Σίν της Σελήνης.
Διότι ο θεούλης που έσωσε τον Νώε επειδή "πολύ τον συμπαθούσε", δεν
υπήρξε ποτέ παρά μόνον στους σχιζοφρενικούς ψευδολόγους τύπου Μωυσή, ο
οποίος είχε τη στοιχειώδη εβραϊκή ανεντιμότητα να αντιγράψει στην
Πεντάτευχο το Βαβυλωνιακό έπος του κατακλυσθέντος Γιλγαμές, σε ...τοπικές
...βροχοπτώσεις ...Μεσοποταμίας.
Δεν δεχόμαστε τα πορίσματα των πληρωμένων σοφών που ομοφωνούν σε
διαιρέσεις Εποχής Σιδήρου, Εποχής Χαλκού, Εποχής Λίθων και Εποχής
Κοτρώνων στον εγκέφαλό τους, βεβαιώνοντας ότι το 9000 έως το 9500 πρό
χριστούλη δεν υπήρχε πολιτισμός παρά μόνον οι τρείς φυλές πιθηκοειδών
HOMO SAPIENS, Γκριμάλντι, Κρό-Μανιόν, Σανσελάντ εκ των οποίων η Σανσελάντ
του ...Σανσελότου είχε Μογγολικά χαρακτηριστικά Εσκιμώων και ήταν εκείνη
που οίκησε την Ευρώπη (!!!) ως λευκή φυλή, ενώ η φυλή Γκριμάλντι παρήγαγε
τους Νέγρους της Αφρικής και η Κρό-Μανιόν τους Κίτρινους Ασιάτες της
"νεοπαλαιολιθικής εποχής" με τέλος το 8000 π.χ.
Ως εκ θαύματος αυτές οι τρείς φυλές προήλθαν από τον Νεαντερτάλειο
άνθρωπο της παλαιοπαλαιολιθικής εποχής, ο οποίος αν και ενός χρώματος,
ξαφνικά αποφάσισε να γεννήσει απογόνους τριών ειδών, προ–λευκούς
μογγολοειδείς, προ–κίτρινους ασιάτες, και προ–μαύρους Αφρικής.
Το επιστημονίστικο παραμύθι ως ανωτέρω, προοριζόμενο γιά εγκεφάλους
που δεν θα υπέφεραν την γελοιότητα του παραμυθιού του Νώε και των τριών
...γυιών, απορρίπτεται ως έκτρωμα αναπόδεικτης λογικής από τους
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ. Ή θα υπάρχουν αρχεία γραπτά πολιτισμού ή
διαφορετικά απορρίπτονται όλες οι υποθέσεις και μάλιστα υποθέσεις που
γίνονται
από
πληρωμένες
πέννες
του
Τεκτονικού
Πανεπιστημιακού
Κατεστημένου.
Πετώντας στο καλάθι των αχρήστων τα παραμυθεύματα του Νώε και του
Νεάντερνταλ διότι δεν μας εξηγούν την προέλευση των ανθρωπίνων φυλών και
τα βιολογικά κριτήρια διασπάσεως μιας φυλής σε ...τρία χρώματα–φυλές και

ΙΑ82
επειδή κανένας πατέρας δεν γέννησε ποτέ παιδιά τριών διαφορετικών φυλών
και καμμία φυλή στην πορεία των διερευνήσιμων 9500 ετών π.χ. δεν
διασπάστηκε σε τρία ή δεκατρία χρώματα, ΦΤΥΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΗΔΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και προτιμούμε τα Ελληνικά Χρονικά που
εξηγούν την ενότητα και το αυτόχθον των γήινων φυλών μετά τις αρχικές
υποχρεωτικές μετατοπίσεις τους λόγω βυθίσεως των Ηπείρων Ατλαντίδος και
Αιγηίδος.
Κανών Λογικής ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ
Αποκλείουμε φυσικά από τον χώρο της αποδεδειγμένης Λογικής και το
παραμύθευμα του ολικού κατακλυσμού του πλανήτη το 2490 π.χ. κατά τη
Σημιτομογγολική "Βίβλο" Γέν. στ' 3, τον οποίο οι πληρωμένες πέννες
προσπάθησαν να παρουσιάσουν ταυτόσημο με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα ως
επόμενο του Ωγύγιου κατακλυσμού Αιγηίδος και Ατλαντίδος.
Διότι το 2490 περιέχεται στην περίοδο του 2325–2500 π.χ. όπου
σύμφωνα με τα αρχεία Νο 5-254 Μουσείου Λούβρου και τα αντίστοιχα του
Βρεττανικού Μουσείου, τα επιγραφικά ευρήματα Μεσοποταμίας παρουσιάζουν
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ Δυναστείες επώνυμες Σημιτών βασιλέων της ΟΥΡ ή
ΟΥΡΓΚ. Ίδε πίνακα σελίδος 50. (61 του πρωτότυπου ή ΙΑ68 του παρόντος)
Είναι ευτράπελο και αλλοπρόσαλλο το παιχνίδι που παίζεται ανάμεσα
στα "Πανεπιστημιακά" και στα "Θρησκευτικά" κανάλια των Σημιτομογγόλων. Τα
πρώτα καλούνται να "μαντρώσουν" με "ελαστικά ψεύδη" που περιέχουν
αλήθειες, όσους δεν "μαντρώθηκαν" από τα ασύστολα "σκληρά ψεύδη" των
δεύτερων.
Στην προκειμένη περίπτωση το "πανεπιστημιακό" κανάλι λέγει την
αλήθεια γιά την δυναστεία των Σημιτών της ΟΥΡΓΚ αλλά ψεύδεται, διότι στην
ίδια περίοδο από το 2325–2500 π.χ. δεν δέχεται την ύπαρξη κανενός άλλου
πολιτισμού και ...φυσικά αποκλείει την ύπαρξη ελληνικού πολιτισμού σε όλο
το φάσμα από 2300–9500 π.χ. Έτσι υποστηρίζει έμμεσα το "σκληρό ψεύδος της
Βίβλου", η οποία θέλει την προέλευση όλων των γήινων φυλών και πολιτισμών
από
την
Μεσοποταμία,
όπου
ο
καλός
θεούλης
δημιούργησε
τους
"πρωτοπλάστους" το 4004 π.χ. ή το 4046 π.χ. κατά τους "μάρτυρες του
ιεχωβά" ...αμήν.
Το "παζάρι" της αλήθειας δηλαδή, έχει δύο εβραίους εμπόρους, όπου ο
ένας πουλάει ψευδείς χρονολογίες και προέλευση φυλών, ενώ ο άλλος πουλάει
ψευδείς και αληθείς χρονολογίες και ΟΜΟΙΑ ψευδή προέλευση φυλών και
πολιτισμών.
Συμπεραίνουμε
άρα
ότι
αυτό
που
πονάει
περισσότερο
στο
Σημιτομογγολικό Κατεστημένο είναι κυρίως το να αποδειχθεί πάση θυσία ότι
όλοι οι πολιτισμοί προήλθαν από την Σημιτική Μεσοποταμία και μάλιστα από
την μογγολική ΟΥΡΓΚ, από όπου εξήλθε ο Αμπρα–Χάν ή Αμπραχάμ το 1943 π.χ.
με πρώτο θύμα την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟ.
Γιά όσους δεν πείσθηκαν να αγοράσουν από τα δύο προηγούμενα εβραϊκά
"μαγαζιά αλήθειας", υπάρχει τρίτος εβραίος έμπορος που κάνει κι άλλες
υποχωρήσεις. Δέχεται ότι οι χρονολογήσεις των άλλων δύο είναι "ατυχείς"
και διαφημίζει το εμπόρευμα της παλαιοπαλαιολιθικής και νεοπαλαιολιθικής
Εποχής, όπου βρίσκουμε μετατοπισμένη και την προέλευση των φυλών από
Νεαντερτάλεια Ευρώπη και όχι από την Μεσοποταμία. Στο τρίτο όμως
Σουπερμάρκετ ο αγοραστής πρέπει να δεχθεί ότι η Ευρώπη οικήθηκε από την
Μογγολική φυλή των Εσκιμώων Σανσελάντ ή Σανσελότων με συνειρμούς
Τευτονικών παραδόσεων που καταλήγουν σε GRAΑL και ΣΙΝ-ΣΕΛΛΑΝ του ΣΙΝ της
ΣΕΛΗΝΗΣ, με εμφάνιση του λευκού διαλογιζόμενου HOMO SAPIENS ΤΟ 8000 π.χ.
Ο μαγαζάτορας του θρησκευτικού καθολικού ψεύδους ονομάζεται Μωυσής
της Πεντατεύχου. Ο συνάδελφός του του μερικού ψεύδους των "πανεπιστημίων"
μπορεί να είναι ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ο κάθε "καθηγητής" αρχαιολογίας, εκτός των
διωχθέντων εντίμων του τύπου ΘΕΟΧΑΡΗ, δολοφονηθέντος ηθικά και ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
από το ελληνικό τεκτονικό κατεστημένο.

ΙΑ83
Ο τρίτος του μερικού ψεύδους της "προϊστορίας" μπορεί να είναι και
είναι ο κάθε "καθηγητής" προϊστορίας, εκτός των διωχθέντων εντίμων του
τύπου Πασσά, εκδότου Εγκυκλοπαίδειας "ΗΛΙΟΣ" και των "ΟΡΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ".
Ονόματα των ανωτέρων πωλητών "χαμαιτυπείων αλήθειας" είναι : ALAN
BULLOCK, SIR GERALD BARRY, DR JOSEPH BRONOWSKY, JAMES FISCHER, SIR JULIAN
HUXLEY, JEAN DELORME, RATHBONE BOOKS LIMITED LONDON, LIBRAIRIE LAROUSSE
PARIS, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ε.Ε. ΑΘΗΝΑΙ, ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ
ΑΘΗΝΑΙ κλπ. κλπ.
Γιά τους πολύ απαιτητικούς αγοραστές υπάρχουν και οι "μπουτίκ
αλήθειας" όπου η εξεζητημένη ψευδογνώση είναι ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ να διαχωρισθεί
από την αλήθεια.
Αναφέρουμε την "μπουτίκ" των ατλαντολόγων στην οποία πωλείται η
πληροφορία ότι "τα υπολείμματα των υποβρυχίων ατλάντων, παράγουν
εσκιμώους και μογγόλους που έρχονται στην επιφάνεια του πλανήτη από την
κοίλη γη μέσω της οπής του Βορείου Πόλου".
Την "μπουτίκ" των Λεμουριολόγων όπου πωλούνται πληροφορίες "γιά
ερμαφρόδιτους Λεμούριους".
Την "μπουτίκ" των Μυστικιστών όπου πωλούνται πληροφορίες γιά "Πέντε
Κύριες φυλές και υποφυλές" εκ των οποίων η Αρεία φυλή θα παράγει τον
αντίχριστο βασιλέα ΜΑΧΑ-ΤΣΟΧΑΝ ή ΜΑ-ΧΑΝ-ΤΣΟ-ΧΑΝ, Βασιλέα του Κόσμου εκ
φυλής Δάν, ...ο οποίος θα καταστραφεί από τον ερχόμενο εκ φυλής Ιούδα,
Χριστό, αφού προηγουμένως κυβερνήσει τον πλανήτη γιά 7 έτη, από το 19871992 ...επιβάλλοντας "μία απατηλή ειρήνη και ασφάλεια".
Η τελευταία "μπουτίκ" όπως θα δούμε είναι και η περισσότερο
επικίνδυνη, διότι τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο.Ε.Α. κατέγραψαν σε
συνεδριάσεις της Στοάς "Μεγάλης Δρυός" Ν. Υόρκης ότι "χρειάζεται μεγάλη
προσοχή γιά την παιδεία που θα δοθεί στον Δανό Αντίχριστο Σαύλο, βασιλιά
των Ελλήνων"!!!
Απαιτούμε από τον αναγνώστη να περιμένει ανάλυση των εξεζητημένων
αυτών θεωριών στο τέλος της παρούσης, διότι ΕΔΩ βρίσκεται το "τεκτονικόν
μυστήριον" της ΑΟΑ και του ΟΤΟ, που όταν εξηγηθεί θα κλείσει τον κύκλο
μιας εγκληματικής Σημιτομογγολικής γεωπολιτικής των ΧΑΝ γιά 12.500 χρόνια
παρελθόντος.
Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε την "πραμάτεια" του
σκληρού ψεύδους εβραϊκής "Βίβλου" την οποία δέχεται και ασπάζεται και η
"χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία". Η σκοπιμότητα συνίσταται στο ότι τα
ονόματα και οι προκύπτουσες φυλές που αντιγράφουμε από το Α' Χρονικών α'
κεφάλαιο της "Βίβλου", παρουσιάζουν σε πλαστή σύγχρονη εμφάνιση
ελληνικές, μογγολικές, εβραϊκές, και αραβικές φυλές το 2470 π.χ. με την
"γέννηση του Ιάφεθ" από τον "Νώε", του 2468 π.χ. με την "γέννηση του Σήμ"
από τον Νώε το 2470 π.χ. και την ταυτόχρονη "γέννηση του Χάμ" από τον
"Νώε".
Βυθιζόμαστε στο εβραϊκό χαμαιτυπείο και διαβάζουμε: Ο Νώε εγέννησε
τον Σήμ, Ιάφεθ, Χάμ.
Ο ΣΗΜ μέσω της γραμμής ΕΛΑΜ / ΑΣΣΟΥΡ / ΑΡΦΑΞΑΔ / ΛΟΥΔ ή ΛΟΫΔ / ΑΡΑΜ
και κυρίως του ΑΡΦΑΞΑΔ γεννά τη γραμμή ΣΑΛΑ /ΕΒΕΡ ή ΕΒΕΡΤ / ΦΑΛΕΓ / ΡΑΓΑΥ
/ ΣΕΡΟΥΧ / ΝΑΧΩΡ / ΘΑΡΑ / ΑΒΡΑΑΜ ή ΑΒΡΑ-ΧΑΝ.
Ο ΑΒΡΑ-ΧΑΝ έχει τρείς γυναίκες : ΣΑΡΡΑ, ΑΓΑΡ, ΧΕΤΤΟΥΡΑ
Από ΣΑΡΡΑ γεννά τον ΙΑΚΩΒ ο οποίος φέρεται γεννήτορας 12!!! φυλών:
ΡΟΥΒΙΝ / ΣΥΜΕΩΝ / ΛΕΥΙ / ΙΟΥΔΑΣ / ΙΣΣΑΧΑΡ / ΖΑΒΟΥΛΩΝ / ΔΑΝ / ΙΩΣΗΦ /
ΒΕΝΙΑΜΙΝ / ΝΕΦΘΑΛΙ / ΓΑΔ / ΑΣΗΡ. ΣΥΝΟΛΟ 13!!! ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΦΥΛΕΣ.
Από ΑΓΑΡ γεννά τον ΙΣΜΑΗΛ προπάτορα των Αράβων ο οποίος φέρεται
γεννήτορας 12!!! αραβικών φυλών: ΝΑΒΑΙΩΦ / ΚΗΔΑΡ / ΑΛΒΕΗΛ / ΜΙΒΣΑΝ /
ΜΙΣΜΑ / ΔΟΥΜΑ / ΜΑΣΣΑ / ΑΔΑΔ / ΘΑΙΜΑ / ΙΕΤΟΥΡ / ΝΑΦΙΣ / ΚΕΔΜΑ. ΣΥΝΟΛΟ
13!!! ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ.
Από ΧΕΤΟΥΡΑ γεννά τον ΖΕΜΒΡΑΝ γεννάρχη των Μογγολικών φυλών και
τους 12!!! ΙΟΞΑΝ ή ΥΞΩΣ / ΜΑΔΑΝ / ΜΑΔΙΑΜ / ΙΕΣΒΩΚ / ΣΟΥΑ / ΣΕΒΑ / ΓΕΦΑ /

ΙΑ84
ΕΦΕΡ / ΑΝΩΧ / ΑΒΕΙΔΑ / ΕΛΔΑΓΑ / ΔΑΙΔΑΝ. ΣΥΝΟΛΟ 13!!! ΜΟΓΓΟΛΙΚΕΣ
ΧΕΤΤΟΥΡΑΝΙΕΣ ή ΤΟΥΡΑΝΙΕΣ ΦΥΛΕΣ.
Εάν η προέλευση των Μογγόλων από τον Αμπρα–Χάν φαίνεται απίστευτη
στον αναγνώστη παραθέτουμε την περικοπή του "ΕΣΔΡΑ" που καταχωρείται στη
"Βίβλο" μετά το "Β' ΧΡΟΝΙΚΩΝ".
Στο εδάφιο 57 του β' κεφαλαίου του Έσδρα, μεταξύ των Νεθινείμ της
προσωπικής φρουράς του Σολομώντος, αναφέρονται και "οι υιοί ΑΤΤΙΛ":
"...υιοί Σεφατία, υιοί ΑΤΤΙΛ, υιοί Φοχερέθ από Σεβαΐμ, υιοί Αμί. Πάντες
οι Νεθινείμ και οι υιοί των δούλων του Σολομώντος, ήσαν τριακόσιοι
ενενήκοντα δύο."...
...Κατά εντελώς συμπτωματική σύμπτωση ο ΑΤΤΙΛΑΣ ήταν ΧΑΝ ή ΑΤΤΙΛΧΑΝ ΜΟΓΓΟΛΟΣ και απόγονος των ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΑΜΠΡΑ-ΧΑΝ.
Το εβραϊκό Α' Χρονικών μας παρουσιάζει από τον ΑΒΡΑ-ΧΑΝ 36 ή 3x12
φυλές "ειδικού ρόλου" στη Σημιτομογγολική γεωπολιτική. Αλλά υπάρχουν
άλλες 36 μέχρι συμπληρώσεως του 72 που είναι και ο αριθμός των μελών του
Σάνχεδριν της ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή ATL ή ATTIL. Επί των τριών
δωδεκαφύλων Εβραίων, Αράβων, Μογγόλων άρχουν ως "δέκατο τρίτο κέντρο",
τρείς υπερφυλές, του ΙΑΚΩΒ / ΙΣΜΑΗΛ / ΙΟΞΑΝ ή ΥΞΩΣ .
Οι υπόλοιπες 36 φυλές μέχρι τις ολικές 72, δίνονται από τα
"προπατριαρχικά" ονόματα: ΣΗΜ / ΕΛΑΜ / ΑΣΣΟΥΡ / ΑΡΦΑΞΑΔ / ΛΟΥΔ / ΟΥΖ /
ΓΕΘΕΡ / ΜΑΣ / ΣΑΛΑ / ΕΒΕΡ / ΡΑΓΑΥ / ΣΕΡΟΥΧ / ΝΑΧΩΡ / ΘΑΡΑ / ΑΒΡΑΑΜ /
ΑΛΜΩΔΑΔ / ΣΑΛΕΦ / ΑΣΑΡΜΑΒΕΘ / ΙΑΡΑΧ / ΑΔΩΡΑΜ / ΟΥΖΑΛ / ΔΙΚΑΛ / ΕΒΑΛ /
ΑΒΙΜΑΗΛ / ΣΕΒΑ / ΟΦΕΙΡ / ΑΒΙΛΛ / ΙΩΒΑΒ / ΝΩΕ / ΗΣΑΥ / ΕΛΙΦΑΣ / ΡΑΓΟΥΗΛ /
ΙΕΟΥΣ / ΙΕΓΛΟΜ / ΚΟΡΕ, επί των οποίων άρχουν τρείς υπερφυλές, οι ΦΑΛΕΓ,
ΙΟΚΤΑΝ, ΑΡΑΜ εκ της οποίας η αραμαϊκή ή αρχαία εβραϊκή.
Επί των 6 υπερφυλών άρχουν τρείς φυλές "αφετηρίες", φυλές ΕΝΩΧ,
ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ, ΛΑΜΕΧ. Επί των τριών τελικών φυλών άρχει ο ΣΙΝ την ΣΕΛΗΝΗΣ.
Έτσι έχουμε 6 συνολικά 12φυλα σύν 6 υπερφυλές σύν 3 φυλές αφετηρίες με
άθροισμα 81. Οι εκπρόσωποι των 6 12φύλων, ήτοι 72, απαρτίζουν την ORDO
ADEPTIS ATLANTIS. Οι 6 εκπρόσωποι των υπερφυλών και οι 3 των φυλών
αφετηριών, απαρτίζουν την "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ", η οποία συμβολίζεται με
την εννεάφωτο λυχνία των τεκτονικών στοών. Γιά τους Τέκτονες που δεν το
γνωρίζουν αν κινούνται στα επίπεδα του δευτεροβάθμιου ΟΤΟ ή ORDO TEMPLIS
ORIENTIS, ο κόσμος, ο παγκόσμιος πληθυσμός θεωρητικά βρίσκεται στα χέρια
9 ραββινικών καθαρμάτων ΖΟΜΠΙ του ΣΙΝ τα οποία έχουν δικαιοδοσία ζωής και
θανάτου ακόμη και στα 72 μέλη της απρόσιτης AOA ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS.
Τα ονόματα της επιτροπής των "9" και των "72" της ΑΟΑ έχουν
καταγραφεί από την Ο.Ε.Α. όπως έχουν επίσης καταγραφεί οι σκέψεις τους
και οι συζητήσεις τους. Η διάταξη του 72 σύν 6 ίσον 78 αντιγράφεται στην
ατλάντειας επινόησης "Τράπουλα του Ταρρώ" από την οποία λείπουν γιά τους
μεμυημένους "τρία συμβολικά φύλλα έως το 81". Η "μαντική τέχνη των 81
συντελεστών ανήκει μόνον στους τρείς "σούπερ" της επιτροπής των 9", που
σημαίνει ότι στη Σεληνιακή Κάβαλλα, τις 81 παραμέτρους–ηλεκτρομαγνητικές
συχνότητες επικοινωνίας με τη Σελήνη, τις γνωρίζουν μόνον τρία άτομα στον
πλανήτη ...εκτός της Ο.Ε.Α., που τις κατέγραψε με ειδική τεχνολογία.
Προσθέτουμε
ότι
οι
36
εκπρόσωποι
των
πατριαρχικών
φυλών
αποκαλούνται "θήλυς τροχός", ενώ οι εκπρόσωποι των 36 προπατριαρχικών
φυλών "άρρην τροχός" και συμβολίζονται με δύο εφαπτόμενους τροχούς των 36
κυκλικών τομέων ο καθένας.
Οι φυλές του "άρρενος τροχού" κατά την "Βίβλο" αρχίζουν να
σχηματίζονται με τη γέννηση του Σήμ από τον Νώε το 2468 π.χ., ενώ οι
φυλές του "θήλεως τροχού", αργότερα με τη γέννηση του Ισμαήλ το 1932 π.χ.
-οι χρονολογίες έχουν ληφθεί από έντυπα της εβραϊκής WATCHTΟWER των
...μαρτύρων του ιεχωβά.Παρακάμπτουμε τις φυλές του Χάμ, οι οποίες "υπέστησαν όλες σημιτική
διάβρωση", διότι ως Χαμιτικές φυλές χαρακτηρίζονται από τη "Βίβλο" οι
Πελασγοί Φοίνικες, απόγονοι του Φοίνικα, υιού του Αγήνορα, βασιλέως του
Άργους, οι οποίοι εξαπλώθηκαν μέχρι τη Μεσοποταμία και ίδρυσαν ελληνικές

ΙΑ85
πόλεις όπως η ΕΛΛΑΣ_ΑΡ και η ΛΑΡΙΣΑ, δίδοντας όλες τις γεωγραφικές
ονομασίες του τόπου. Στους Χαμιτικούς λαούς υπολογίζονται όλοι οι έλληνες
που αποσπάσθηκαν από τη Μεσόγειο και Ευρώπη γιά να αποικήσουν την Ασία
γενικότερα. Εν πάσει περιπτώσει οι "Χαμίτες" με γεννήτορα τον ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΑΜ και τον ΥΠΑΡΚΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΛΑΣΓΟ δεν παρουσιάστηκαν
το 2470 π.χ. με τη "γέννηση του Χαμ" αλλά το 9500 π.χ. όταν ο υιός του
Ίασον, Αγήνωρ, αποίκησε τη δυτική ακτή της Μ. Ασίας γεννώντας τον
Φοίνικα, από τον οποίο ο τόπος ονομάσθηκε Φοινίκη. -Ωγυγία Σταγειρίτου Δ'
σελίς 443 και Απολλόδωρος Α' σελίς 14-.
Χωρίς σχόλια αναφέρουμε την ονοματολογία των Χαμιτικών φυλών κατά
τη "Βίβλο" η οποία σε μερικά σημεία, παρά την προσπάθεια εβραιοποίησης
της προφοράς, προδίδει ελληνική προέλευση: ΧΟΥΣ / ΜΙΣΡΑΙΜ / ΦΟΥΘ / ΧΑΝΑΑΝ
/ ΣΕΒΑ / ΑΒΙΛΑ / ΣΑΒΘΑ / ΡΑΑΜΑ / ΣΑΦΘΕΚΑ / ΝΕΒΡΩΔ / ΔΑΙΔΑΝ / ΛΟΥΔΕΙΜ /
ΑΝΑΝΕΙΜ / ΛΕΑΒΕΙΜ / ΝΑΦΘΟΥΧΕΙΜ / ΠΑΤΡΟΥΣΕΙΜ / ΧΑΣΛΟΥΧΕΙΜ ή ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ /
ΧΑΦΘΟΡΕΙΜ / ΣΙΔΩΝΑ / ΧΕΤΤΑΙΟΣ / ΙΕΒΟΥΣΑΙΜ / ΑΜΟΡΡΑΙΟΣ / ΓΕΡΣΕΣΑΙΟΣ /
ΕΥΛΙΟΣ / ΑΡΟΥΚΑΙΟΣ / ΑΣΕΝΑΙΟΣ / ΑΡΒΑΔΙΟΣ / ΣΑΜΑΡΑΙΟΣ / ΑΜΑΘΑΙΟΣ.
Κάτω από το ΛΟΥΔΕΙΜ εννοείται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΔΙΑ, από το ΛΕΑΒΕΙΜ η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΥΗ, από το ΧΑΦΘΟΡΕΙΜ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΦΘΟΡ ή ΚΡΗΤΗ κλπ.
Η εφεύρεση του Σημιτομογγολικού μύθου περί "χαμιτικών φυλών" και
περί "σημιτοχαμιτικής μίξεως χαμιτικών και σημιτικών φυλών" επέτρεψε στο
κατεστημένο της εθνολογίας να διεκδικεί τους Φοίνικες και τα ελληνικά
γένη της Ασίας ως "ημισημιτικούς λαούς με υπερισχύον το σημιτικό φύλο."
Τέτοιοι λαοί όπως οι Σύριοι και οι Λιβανέζοι είναι υπό γενοκτονία στην
Εγγύς Ανατολή.
Συγχρόνως με τον αυθαίρετο χαρακτηρισμό της ΚΑΦΘΟΡ ή ΚΡΗΤΗΣ ως
"χαμιτικής" και επομένως "σημιτοχαμιτικής", η Βίβλος αφήνει περιθώρια να
διεκδικηθεί η Κρήτη ως ισραηλινή περιοχή. Δε χρειάζεται να τονίσουμε ότι
το τερατώδες αυτό ψεύδος ανατρέπεται από τα Ελληνικά Χρονικά τα οποία
βεβαιώνουν ότι οι Κρήτες όπως και οι λοιποί Έλληνες αποίκησαν το σημερινό
τους χώρο σαν Πελασγοί Αρκάδες, όχι ΔΙΩΓΜΕΝΟΙ όπως ο τύραννος Αγήνωρ,
πρόγονος των Φοινίκων, αλλά καθώς "Όμηρος φησίν ...και της Κρήτης έποικοι
γεγόνασιν" συγχρόνως με την αποίκηση της υπόλοιπης Ελλάδος "Πελασγοί
αρχαίον φύλον κατά την Ελλάδα πάσαν επιπολάσαν". ΣΤΡΑΒΩΝ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Α'.
Αλλά ακόμη και αν δεχθούμε το άτοπο της αποικήσεως της Κρήτης από
τον Φοίνικα του Αγήνορας, παρά τη σαφή δήλωση των Ελληνικών Χρονικών ότι
"ο Αγήνωρ οίκησε την ΑΣΙΑ" και πάλι ανατρέπονται οι "σημιτοχαμιτικές
προελεύσεις" των Κρητών, διότι ο Αγήνωρ ήταν ΕΛΛΗΝΑΣ, και ο Φοίνικας ήταν
ΕΛΛΗΝΑΣ.
Στο ζήτημα αυτό, το Σημιτομογγολικό κατεστημένο έχει προκαλέσει
μεγάλη σύγχυση, ισχυριζόμενο ακόμη ότι "εφ' όσον οι Κρήτες είναι
χαμιτικής ή φοινικικής και άρα "και σημιτοχαμιτικής καταγωγής", τότε ο
Μινωικός
Πολιτισμός
που
έπεται
του
Μυκηναϊκού,
είναι
σημιτικής
καταγωγής". Η άθλια αυτή τακτική εξυπηρετείται, κατόπιν διαταγής ραββίνων
και από εβραίους Ελλάδος οι οποίοι γιά να αποδείξουν την "εβραιοκρητική
ταύτιση" βαπτίζονται με το όνομα "ΜΙΝΩΣ". –Ίδε εταιρεία "Μίνως Μάτσας"
εγγραφής δίσκων.-...
Η αισχρή πλαστογράφηση της ιστορίας έφθασε μέχρι το σημείο να
αμφισβητείται η προέλευση του Μυκηναϊκού πολιτισμού και των ιδίων των
Πελασγών, διότι υπάρχουν ΑΛΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ καθηγητές Πανεπιστημίων που δεν
βρήκαν τον ΑΝΔΡΙΣΜΟ και την ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ να αντικρούσουν τη δήθεν "σημιτική
προέλευση Μινωικού και Μυκηναϊκού πολιτισμού", παρά τα μέσα που τους
παρέχουν τα αδιάσειστα Ελληνικά Χρονικά.
Οι μαστρωποί της Ιστορίας συνεχίζουν με την παράθεση των "ιαπετικών
φυλών" στο Α' Χρονικών της "Βίβλου" παρεμβάλλοντας σκόπιμα και εβραϊκά
γένη, όπως το γένος ΑΣΚΕΝΑΖΥ. Παρακολουθείστε: ΓΟΜΕΡ / ΑΣΧΕΝΑΖ / ΡΙΦΑΘ /
ΘΩΓΑΡΜΑ / ΜΑΓΩΓ / ΜΑΔΑΙ / ΙΑΥΑΝ / ΕΛΕΙΣΑ / ΘΑΡΣΕΙΣ / ΚΙΤΤΕΙΜ / ΔΩΔΑΝΕΙΜ /
ΘΟΥΒΑΛ / ΜΕΣΕΧ / ΘΕΙΡΑΣ.

ΙΑ86
Τα γένη ΓΟΜΕΡ/ΑΣΧΕΝΑΖ/ΡΙΦΑΘ/ΘΩΓΑΡΜΑ είναι κρυπτοεβραϊκά γένη που
υποδύονται τους "ιαπετίτες" με κύριο σκοπό την διάβρωση των ηθών των
εθνών που κατοικούν. Τα γένη αυτά, ειδικά εκπαιδευμένα από ραββίνους στο
να προκαλούν έκφυλα ήθη και τέχνες μέσω ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ σεξουαλικών ροπών,
παρήγαγαν τον παιδεραστή των ελλήνων ηθοποιών ΚΑΡΟΛΟ ΚΟΥΝ και τις
διάφορες ΑΣΚΕΝΑΖΥ "καλλιτέχνιδες" των ρεμπέτικων τραγουδιών ή ελληνιστί
"περιθωριακών -ρεμπέτ- τραγουδιών", με ροπές μηδενισμού, τοξικομανίας,
παρανομίας ως τρόπου ζωής και μαζοχισμού.
Το γένος ΓΟΜΕΡ είναι το ίδιο γένος ΓΟΜΟΡΩΝ και ΣΟΔΟΜΩΝ που
διήφθειρε τους λαούς της Παλαιστίνης μέσω λατρείας του φύλου.
Το γένος ΜΑΓΩΓ ή ΓΩΓ του ΜΑΓΩΓ αποδίδεται στους ΜΑΓΓΟΛ ή ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ
με την ελπίδα ότι θα μπορούσε έτσι να αποδοθεί "στους ιαπετικής ή
ελληνικής προελεύσεως Μογγόλους" η προγραμματισμένη βαρβαρότητα των ορδών
των ΧΑΝ.
Το ανωτέρω παραμύθευμα εγκαταλείφθηκε αρκετά γρήγορα από τους
επινοητές του, διότι δεν είχε κανένα έρεισμα συγκριτικής ανθρωπολογίας
και εθνολογίας. Έτσι ΟΙ ΜΑΓΩΓ ή ΜΑΓΩΓΟΛ ή ΜΑΓΓΟΛ χρεώνονται εκεί που
ανήκουν, δηλαδή στην Ατλάντεια Σημιτομογγολική Ομοφυλία των ΑΤΤΙΛ του
...Σολομώντος.
Τα γένη ΙΑΥΑΝ/ΕΛΕΙΣΑ/ΘΑΡΣΕΙΣ/ΚΙΤΤΕΙΜ/ΔΩΔΑΝΕΙΜ αποδίδονται στους
Πελασγούς αντίστοιχα: ΙΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ/ΚΡΗΤΕΣ/ΚΥΠΡΙΟΥΣ/ΔΩΔΩΝΑΙΟΥΣ.
Τα γένη ΜΕΣΕΧ/ΘΟΥΒΑΛ αποδίδονται στους Πελασγούς ΜΟΣΧΟΥΣ και
ΘΗΒΑΙΟΥΣ, εκ των οποίων οι πρώτοι είναι έλληνες Σκύθες ή Λευκορώσοι της
σημερινής ΕΣΣΔ και οι δεύτεροι Θηβαίοι των Θηβών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
και οι άποικοί τους στην Κολχίδα του Ευξείνου Πόντου.
Το γένος ΘΕΙΡΑΣ αποδίδεται στους ΘΡΑΚΕΣ.
Το ότι η Κρήτη αναφέρεται πάλι, με το διαφορετικό όνομα ΘΑΡΣΕΙΣ,
αυτή τη φορά "ιαπετιτικό", εξηγεί κάλλιστα την προσπάθεια των τελευταίων
ετών να διχαστούν οι Κρήτες σε "σημιτοχαμίτες και ιαπετίτες" ώστε από τον
εμφύλιο διχασμό να δικαιολογηθεί Σημιτομογγολική διεκδίκηση και κατοχή
από ισραηλινούς ή άραβες ασχέτως.
Το ότι Ίωνες-ΙΑΥΑΝ, οι Κρήτες–ΘΑΡΣΕΙΣ, οι Κύπριοι–ΚΙΤΤΕΙΜ, οι
Ηπειρώτες–ΔΩΔΑΝΕΙΜ και οι Θράκες–ΘΕΙΡΑΣ διαχωρίζονται από τους ΕΛΛΗΝΕΣ,
εξηγεί κάλλιστα τα κάτωθι:
1ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Μικρασιατική Καταστροφή με ηγέτη τον
εβραίο ΒΕΝΙΖΕΛΟ ή ΒΕΝΙΖΑΛ ή ΒΙΖΕΝΤΑΛ ο οποίος με σκόπιμους χειρισμούς
προσάρτησε τα εδάφη των ΙΩΝΩΝ ή ΙΑΥΑΝ στη Σημιτομμογγολικη Τουρκία
ΓΕΝΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ τους ΙΩΝΕΣ.
2ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Κρητική Καταστροφή με φέρελπι ηγέτη τον
Κο Μητσοτάκη, προοριζόμενο να διχάσει τους Κρήτες σε "φιλοβασιλικούς" και
"αντιβασιλικούς" όταν το 1987 διαταχθεί από την Τεκτονική του Στοά να
επαναφέρει το Βασιλιά και τη Βασιλευομένη Δημοκρατία.
3ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Κυπριακή Καταστροφή με ηγέτη τον Κο
Κληρίδη εβραϊκής καταγωγής, ο οποίος μαζί με τον εβραίο ΡΑΟΥΛ Ντεκτάς
μεθοδεύουν την προσάρτιση της Κύπρου στο Ισραήλ. Εντελώς συμπτωματικά οι
σύζυγοι του Ντεκτάς και του Κληρίδη είναι δύο αδελφές!!! εβραϊκής
καταγωγής.
4ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Ηπειρωτική Καταστροφή με ηγέτη τον Κο
"Παπανδρέου", εβραϊκής καταγωγής γένους ΜΙΝΕΙΚΟ και ΖΕΤΚΙΝ Πολωνίας, ο
οποίος με διαταγή Μεγάλης Ανατολής έθεσε θέμα "συμμορφώσεως" της
Αλβανίας. Η Αλβανία, σύμφωνα με καταγραφές της Ο.Ε.Α., προορίζεται να
κάνει κατοχή ΟΛΗΣ της Ηπείρου μέχρι τα Θεσσαλικά σύνορα.
5ον: Την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Θρακική και Μακεδονική Καταστροφή με
ηγέτη τον εβραϊκής καταγωγής Παπανδρέου, ο οποίος "συνουσιάζεται" με τους
ηγέτες της Βουλγαρίας τη στιγμή που το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας
έχει διατάξει γενική κινητοποίηση του Βουλγαρικού Υπουργείου Πολιτισμού
να οργανώσει διανομή εντύπων, προπαγάνδα τύπου, μουσειακές εκθέσεις κλπ.
που "θα πείσουν τους Θράκες και τους Μακεδόνες ότι δεν είναι Έλληνες αλλά

ΙΑ87
θα πρέπει να προσαρτηθούν στη μητέρα Βουλγαρία". Η κατοχή της Μακεδονίας
και Θράκης από τους Βουλγάρους προγραμματίζεται από Μεγάλες Ανατολές
Ελλάδος-Βουλγαρίας-Τουρκίας μετά από την Τουρκική κατοχή που θα
ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ. Ήδη η Ο.Ε.Α. έχει καταγράψει συζητήσεις στελεχών του
Αμερικανικού
Τεκτονισμού,
σύμφωνα
με
τις
οποίες
η
Τουρκία
θα
χρησιμοποιηθεί μόνον γιά δύο χρόνια κατοχής, μετά από τα οποία θα
εκκενώσει τη Μακεδονία και Θράκη μέσω των "κυανοκράνων", γιά τελική
κατοχή από τον "μεσσία απελευθερωτή" Βουλγαρία.
Εν γνώσει μας φύγαμε γιά λίγο από το θέμα μας "ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ"
σε ό,τι αφορά την προϊστορία του 9500 π.χ. και ήλθαμε στο παρόν, διότι η
ΠΛΑΣΤΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ γενέσεως των γήινων φύλων της "Βίβλου" δεν αφορά μόνον
την πλαστογράφηση του παρελθόντος αλλά ΚΑΙ "Επένδυση συμφερόντων" που
πρόκειται "να αποδώσουν κέρδη" στο παρόν και στο μέλλον.
Η πλαστογράφηση της προϊστορίας αφορά στη μετατόπιση της περιόδου
9000–9500 και 10.500 π.χ. των Ελληνικών Χρονικών, στη γελοία εκδοχή του
2370 π.χ. με τον "κατακλυσμό του Νώε" και τους τρείς γυιούς Σήμ, Χάμ και
Ιάφεθ και στη συνεπαγόμενη γελοιότητα της προελεύσεως όλων των φυλών της
γής από "οκτώ άτομα της οικογένειας του Νώε" και στην επισυναπτόμενη
γελοιότητα της ευλογίας "πρώτης κατηγορίας" του γυιού Σήμ, της ευλογίας
"δεύτερης κατηγορίας" του γυιού Ιάφεθ "που θα ζεί στις σκηνές του Σήμ" ως
πολίτης δεύτερης κατηγορίας και της κατάρας "πρώτης κατηγορίας" εναντίον
του Χάμ –Ελλήνων Φοινίκης– που θα "είναι δούλοι του Σήμ και του Ιάφεθ".
Παρατηρούμε
σήμερα
να
υλοποιούνται
αυτά
τα
προγράμματα,
καταχωρημένα στη "Βίβλο" υπό μορφή "αυτοεκπληρούμενης προφητείας" όπου
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ένας Σημίτης "προφητεύει", ένας άλλος
"εκτελεί" και ένας τρίτος πχ. η ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ λέγει "ήταν
θέλημα θεού η μικρασιατική καταστροφή διότι είχε προφητευθεί".
Παρόμοιες
"προφητείες"
διαδίδονται
και
σήμερα
από
τις
ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΦΗΚΟΦΩΛΙΕΣ του "Αγίου Όρους" με βάση τον διαχωρισμό
των Ελλήνων–ΕΛΕΙΣΑ από τους Θρακομακεδόνες–ΘΕΙΡΑΣ και τους Ηπειρώτες–
ΔΩΔΑΝΕΙΜ που κάνει η "Βίβλος" στο Α' Χρονικών α' κεφάλαιο.
Σύμφωνα με τις "προφητείες" αυτές "επειδή δεν είμαστε καλοί
χριστιανοί –διάβαζε σοσιαλιστές– θα μας τιμωρήσει ο θεός και θ' αφήσει
τους Τούρκους να γενοκτονήσουν Θράκη–Μακεδονία–Ήπειρο μέχρι το σημείο που
το μοσχάρι θα κολυμπάει στο αίμα των ελλήνων".
ΟΤΑΝ Η ΙΔΙΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ
"ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΒΡΑΪΚΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΩΝ, ΤΟΤΕ ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ: Η ΠΟΥΤΑΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΠΟΥ ΥΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΕΝΩ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΩΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΤΡΩΜΑ.
Οι "προφητείες" αυτές επαναλαμβάνονται ΚΑΙ από Μητροπολίτες της
Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως ο Μητροπολίτης Χίου και άλλοι, με την ΠΑΡΑΛΟΓΗ
κατοχύρωση: "Ο χριστός μου έδειξε στο όνειρο ότι οι Τούρκοι θα καταλάβουν
την Ελλάδα μέχρι τη Λάρισα". Εδώ έχουμε σε πλήρη λειτουργία την
τηλεπαθητική υποβολή που υφίστανται οι "ορθόδοξοι" μητροπολίτες ΖΟΜΠΙ από
την εκπομπή στερεοσκοπικών μεταδόσεων της Σεληνιακής τεχνολογίας ή από
την εκπομπή ομοίων μεταδόσεων των ΑΣΚΗΜΕΝΩΝ ασκητών του "Αγίου Όρους"
στις υποφύσεις άλλων ατόμων.
Και επαναλαμβάνονται ΚΑΘΑΡΑ υπό μορφή ΑΠΕΙΛΗΣ μέσα στη "Βίβλο", ΤΟ
ΕΠΙΣΗΜΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΛΗΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ:
"Το φορτίον του λόγου του Ιεχωβά εναντίον της ...Δαμασκού–Ελλήνων
Φοινίκων Λιβάνου-, εναντίον της Τύρου και Σιδώνος –ελληνικών φοινικικών
πόλεων-, ...θέλει ιδεί Ασκαλών και η Γάζα και η Ακκαρών διότι θα μείνουν
ακατοίκητες –κατόπιν ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ-. Και αλλογενής θέλει κατοικήσει εν τη
Αζώτω και θέλω καθαιρέσει την υπερηφανίαν των Φιλισταίων –ελλήνων
Παλαιστίνης-. Χαίρε σφόδρα θύγατερ ΣΙΩΝ, αλάλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ. Ο

ΙΑ88
βασιλεύς σου –ΧΡΙΣΤΟΣ– έρχεται προς σε ...καθήμενος επί όνου και επί
πώλου υιού υποζυγίου.
...Και η ΕΞΟΥΣΙΑ αυτού θέλει είσθαι ...έως των περάτων της γής –
παγκόσμια κυριαρχία-.
Διότι ενέτεινα τον Ιούδαν ως τόξον ...και ΘΑ ΕΞΕΓΕΙΡΩ τα τέκνα σου
ΣΙΩΝ εναντίον των τέκνων σου ΕΛΛΑΣ. Ο Κύριος των δυνάμεων θέλει
υπερασπίζεσθαι αυτούς –τους Σημιτομογγόλους- και θέλουσι ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ ΤΟΥΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ –Έλληνες– μέσω ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. -Ίδε "Βίβλος", βιβλίο "προφήτου"
Ζαχαρία, κεφάλαιο θ', εδάφια 1-17, "Μετάφραση Των Εβδομήκοντα".
Ώστε θα μας ...καταναλώσει ο "ειρηνοποιός" χριστούλης εμάς τους
Έλληνες
τους
ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ,
αρχίζοντας
από
τους
ΙΩΝΕΣ–ΙΑΥΑΝ,
τους
Θρακομακεδόνες–ΘΕΙΡΑΣ, τους Ηπειρώτες–ΔΩΔΑΝΕΙΜ, τους Κυπρίους–ΚΙΤΤΕΙΜ,
τους Κρήτες–ΘΑΡΣΕΙΣ και τελειώνοντας τη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ με τους υπολοίπους
Έλληνες–ΕΛΕΙΣΑ Θεσσαλίας, Στερεάς, Πελοποννήσου. Ίδωμεν ...ποιός θα
καταναλώσει ποιόν.
Το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι η "Βίβλος" δεν αναφέρει άλλα
έθνη–φυλές "Ιαπετιτών" εκτός των κρυπτοεβραϊκών ΓΟΜΕΡ/ΑΣΧΕΝΑΖ/ΡΙΦΑΘ/
ΘΩΓΑΡΜΑ/ΜΑΓΩΓ, των Μήδων ΜΑΔΑΙ, των Σκυθικών ΜΕΣΕΧ/ΘΟΥΒΑΛ και των
ελληνικών ΕΛΕΙΣΑ/ΙΑΥΑΝ/ΘΑΡΣΕΙΣ/ΚΙΤΤΕΙΜ/ΔΩΔΑΝΕΙΜ/ΘΕΙΡΑΣ.
Αυτό σημαίνει ότι ΕΜΜΕΣΩΣ η "Βίβλος" αναγνωρίζει ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΑΛΛΟΙ ΛΑΟΙ–ΦΥΛΕΣ "ιαπετικής" καταγωγής και επομένως οι εθνολογικά και
γλωσσολογικά "ιαπετίτες" Ίβηρες, Γαλάτες, Κέλτες, Σάξωνες, Γερμανοί και
λοιπές εθνότητες Ευρώπης, προήλθαν από επεκτάσεις και αποικήσεις των
Πελασγών Αιγηίδος, που μέχρι το 460 π.χ. ως έτος συγγραφής των Α'
Χρονικών από το Σημιτομογγόλο Έσδρα, ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΚΟΜΗ ΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ, πολύ περισσότερο δε ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ.
Πράγματι στο 460 π.χ. ο Έσδρας δέχεται εμμέσως ότι ακόμη και η Ρώμη
που ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ είναι προέκταση ελληνικών φύλων της Αιγηίδος. Δέχεται
εμμέσως ότι ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ είναι ΕΛΕΙΣΑ, δηλαδή ΕΛΛΑΣ με ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ κατοίκους που δεν μπορεί να τους διαχωρίσει και να τους δώσει
ονόματα, όπως δεν μπόρεσε ο προκάτοχός του Μωυσής να τους διαχωρίσει το
1513 π.χ. όταν έγραφε τα ίδια πράγματα στην Πεντάτευχο, Γένεσις ι'
κεφάλαιο, όπου αναγκάζεται να ομολογήσει ότι μόνον ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΦΥΛΕΣ γνώριζε: "Εκ τούτων εμοιράσθησαν αι νήσοι των εθνών εις τους τόπους
αυτών. Εκάστου κατά την γλώσσαν αυτού, κατά τας φυλάς αυτών εις τα έθνη
αυτών".
Ευχαριστούμε θερμά τους Σημιτομογγόλους συγγραφείς, διότι αφήνουν
το πεδίο κενό με την άγνοιά τους, ώστε να επέμβουν τα αρχαία Ελληνικά
Χρονικά που ΕΞΗΓΟΥΝ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ την προέλευση των εθνών της Ευρώπης από
τους Πελασγούς Αιγηίδος, οι οποίοι μετά την βύθιση της Ηπείρου των
αναγκάσθηκαν να αναζητήσουν ζωτικό χώρο βορειότερα.
Σημειώνουμε ότι η Σημιτομογγολική "Βίβλος" όχι μόνον δεν εξηγεί την
προέλευση των υπολοίπων ελληνικών φύλων διασκορπισμένων σε όλο τον
πλανήτη -ίδε σελίδες 57,58 (71,72 του πρωτότυπου ή ΙΑ80,ΙΑ81 του παρόντος)
-, αλλά δεν εξηγεί ούτε την προέλευση των "κιτρίνων" ασιατικών φυλών,
ούτε την προέλευση των "μαύρων" αφρικανικών φυλών. Επομένως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ...του θεού αλλά το βιβλίο των αλητών
Σημιτομογγόλων Ατλάντων και της σχιζοφρενικής μανίας των γιά παγκόσμια
κυριαρχία.
Είναι προς τιμήν των Ελληνικών Χρονικών ότι δεν επιχείρησαν ΠΟΤΕ να
ασχοληθούν με την προέλευση των "κιτρίνων" και "μαύρων" φυλών, από τη
θέση των Χρονικών του εκλεκτού λαού του θεού ή από τη θέση των Χρονικών
του λαού που γενοκτονεί άλλους λαούς ελέω θεού.
Διότι ο σκοπός των Ελλήνων συγγραφέων δεν ήταν η εξεύρεση "ηθικού
και θεολογικού άλλοθι γιά τη γενοκτονία αδελφών "κιτρίνων" και "μαύρων"
αλλά απλώς η ΑΛΗΘΕΙΑ του ιστορικού γίγνεσθαι της ΑΙΓΙΑΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ. Και
αυτό μόνον έκαναν.

ΙΑ89
Αρχή Διαλεκτικής ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ
Όπως διαμορφώνεται η εικόνα στο 10.500 π.χ. ως χρονικό σημείο
εκκινήσεως της προϊστορίας μετά τη βύθιση Ατλαντίδος και Αιγηίδος, δεν
μπορούμε να ομιλούμε γιά τοπικές αλληλεπιδράσεις λαών, αλλά γιά
αλληλεπιδράσεις της Δρυίδιας Αιγαίας και Ατλάντειας ομοφυλίας.
Και οι δύο ομοφυλίες αντιμετώπισαν απώλεια του ζωτικού τους
γεωγραφικού χώρου. Η Δρυίδια Αιγιακή τη μερική απώλεια και η Ατλάντεια
ολική απώλεια "πατρώας γής". Έτσι η Δρυίδια ομοφυλία προσπάθησε να
οργανώσει μία στοιχειώδη επιβίωση ΚΥΡΙΩΣ στα πατρώα διασωθέντα εδάφη και
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ στις σχεδόν ανέπαφες αποικίες της στην Αμερικανική Ήπειρο,
Ασία και Αφρική -Γαράμαντες Μινύων-, ενώ η Ατλάντεια ομοφυλία προσπάθησε
να οργανώσει επιβίωση ΚΥΡΙΩΣ στις αποικίες της Ασίας, Ευρώπης, Αφρικής
και Αμερικής και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ στα διασωθέντα ασήμαντα πατρώα εδάφη
Αζορών και Καναρίων Νήσων.
Εδώ βρίσκεται η ΑΙΤΙΑ των σχιζοφρενικών δηλώσεων της "Βίβλου" γιά
"παγκόσμια κυριαρχία" των διασωθέντων Ατλάντων Σημιτομογγόλων. Είναι η
ψυχολογία ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥ ΜΙΣΟΥΣ που διέπει τα διασωθέντα ατλάντεια
ιερατεία, επειδή έχοντας χάσει τα πάντα δεν τους μένει τίποτε άλλο παρά
από την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ των λαών της Αιγηίδος ώστε να οικήσουν τα πατρώα
Αιγιακά εδάφη και να δημιουργήσουν ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΠΑΤΡΙΔΩΝ.
Ο αναγνώστης πιθανώς ερωτά: "Γιατί οι διασωθέντες Άτλαντες δεν
αρκέστηκαν στη δημιουργία "νέας πατρίδος" στις ήδη υπάρχουσες αποικίες
τους;"
Αυτό θα συνέβαινε, αναγνώστη, αν η βύθιση των δύο Ηπείρων, Αιγηίδος
και Ατλαντίδος οφειλόταν σε φυσική καταστροφή και εάν δεν είχε προηγηθεί
ο διχασμός του Ατλάντειου ιερατείου σε δυο θανάσιμους αντιπάλους, εξ
αιτίας του σχιζοφρενούς ΣΙΝ της Σελήνης.
Πριν από την ΑΦΙΞΗ της Σελήνης το Ατλάντειο ιερατείο είχε ως
μέγιστο επίπεδο διαλόγου αναφοράς αιτημάτων τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ ή όπως
παπαγαλίζουν οι ηλίθιοι θρησκευόμενοι του χριστιανισμού "ηλιολατρεία".
Δεν επρόκειτο γιά λατρεία του Ηλίου ως φυσικού σώματος νεκρής ύλης αλλά
γιά κατανόηση εμπειρική του ΜΕΤΡΟΥ ή των ΜΕΤΡΩΝ που επέτρεπαν στους
γήινους να επικοινωνούν και να ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΙ με τη Συμπαντική Ιεραρχία του
Ενός Συμπαντικού Όντος, ΜΟΝΟΝ μέσω των ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ και του Νοήμονος
Όντος του ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ.
Και το Ατλάντειο και το Αιγιακό ιερατείο αναγνώριζαν σαν ΥΨΙΣΤΟ
επίπεδο προσεγγίσεως τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ, γνωρίζοντας συγχρόνως την ύπαρξη
και την κατά μείζονα λόγο Ανωτερότητα των ΑΠΡΟΣΙΤΩΝ γιά το γήινο επίπεδο
ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ ΛΟΓΩΝ, ΛΟΓΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ, και του ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ.
Κατανοούσαν ότι πάνω από τον ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ και τους ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ, κανένας ανώτερος ΛΟΓΟΣ δεν δεχόταν να "ακούσει" τα ασήμαντα
αιτήματα των γήινων ομοφυλιών και πολύ περισσότερο τα μηδαμινά αιτήματα
των εθνών και των ατόμων-ανθρώπων που τα αποτελούσαν.
Αυτό αποδεικνύεται από το αφιέρωμα των μετέπειτα Αθηναίων ως
απογόνων των Αιγαίων, στον "ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΕΟ" ή "ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ", που τιμούσε
τον ΑΠΡΟΣΙΤΟ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΛΟΓΟ του ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ "άγνωστο" διότι η ιεραρχικά
επιβαλλόμενη έλλειψη επικοινωνίας μαζί του δεν επέτρεπε τη "γνωριμία" και
τις "οικειότητες" με το Πρόσωπό Του.
Με την εμφάνιση της Σελήνης παρουσιάζονται κωμικοτραγικές παράνοιες
και σχιζοφρένειες του "θεού" ΣΙΝ, ο οποίος μέσω της τεχνολογίας της
Κάβαλλα πείθει ένα μέρος του Ατλάντειου Ιερατείου ότι "επί τέλους
επικοινωνούσε με τον Ένα Συμπαντικό Θεό Λόγο, λόγω ειδικής ευνοίας που
προερχόταν από υποταγή σε διατάξεις ανατροπής του Ηλιακού Ατλάντειου
Ιερατείου".
Η ανωτέρω τακτική διχασμού των Ατλάντων σε δύο αλληλομισούμενες
παρατάξεις, είναι ακριβώς η περιγραφόμενη στο ς’ κεφάλαιο της "Γενέσεως"

ΙΑ90
της Σημιτομογγολικής Βίβλου. Διαβάζουμε : "Και ότε ήρχισαν οι άνθρωποι να
πληθύνωνται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις
αυτούς, ιδόντες οι υιοί του θεού τας θυγατέρας των ανθρώπων ότι ήσαν
ωραίαι, έλαβον εις εαυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν...
...Κατ’ εκείνας τας ημέρας ήσαν οι γίγαντες επί της Γής, και έτι,
ύστερον αφού οι υιοί του θεού εισήλθον εις τας θυγατέρας των ανθρώπων,
και αύται ετεκνοποίησαν εις αυτούς. Εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι έκπαλαι
άνδρες ονομαστοί.
Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γής,
και πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία
πάσας τας ημέρας. Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι εποίησε τον άνθρωπον επί
της γής ... Και είπεν ο Κύριος θέλω εξαλείψει τον άνθρωπον, τον οποίον
εποίησα, από προσώπου της γής. Από ανθρώπου έως κτήνους, έως ερπετού και
έως πτηνού του ουρανού. Επειδή μετεμελήθην ότι εποίησα αυτούς.
Και ο Νώε εύρε χάριν ενώπιον του Κυρίου. Διεφθάρη δε η γή ενώπιον
του Κυρίου και ενεπλήσθη η Γή αδικίας ... Και είπεν ο θεός προς τον Νώε,
Το τέλος πάσης σαρκός ήλθεν ενώπιόν μου, διότι η γή ενεπλήθη αδικίας απ’
αυτών. Και ιδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και την γήν ... Κάμε εις σεαυτόν
κιβωτόν εκ ξύλου Γοφέρ ... Και από παντός ζώου εκ πάσης σαρκός, ανά δύο
εκ πάντων θέλεις εισάξει εις την κιβωτόν ... άρσεν και θήλυ θέλουσιν
είσθαι..."
ΚΑΙ ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ: κεφάλαιον η’
Γένεσις: "...Και εξήλθεν ο Νώε και οι υιοί αυτού και η γυνή αυτού και οι
γυναίκες των υιών αυτού μετ’ αυτού. Πάντα τα ζώα, πάντα τα ερπετά και
πάντα τα πτηνά, πάν ό,τι κινείται επί της γής, κατά τα είδη αυτών,
εξήλθον της κιβωτού ... Και είπεν ο Κύριος εν τη καρδία αυτού. Δεν θέλω
καταρασθή πλέον την γήν εξ αιτίας του ανθρώπου. Διότι ο λογισμός της
καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού, ουδέ θέλω πλέον
πατάξει πλέον πάντα τα ζώντα, καθώς έκαμον."...
Το ανωτέρω άκρως εμετικό κείμενο ΠΑΠΑΡΑ, είναι κράμα υπονοούμενης
αλήθειας και αισχρού ψεύδους. Είναι ψεύδος η διάσωση των ζώων μέσω της
"κιβωτού", διότι υπάρχουν ζώα ΣΗΜΕΡΑ στις Ηπείρους Αμερικής, Αυστραλίας,
Αφρικής τα οποία δε ζούν ούτε υπάρχουν στην Ασία του Αραράτ όπου δήθεν
άρχισαν να αναπαράγονται τα "διασωθέντα ζώα της κιβωτού" και ...τα
ανθρώπινα ζώα που πιστεύουν ηλίθιες βιβλικές "ιστορίες".
Είναι ψεύδος ότι ο θεός "μεταμελείται" γιά τα δημιουργήματά του και
τα εξοντώνει αποδίδοντας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ σε όλους τους ανθρώπους και στα
ζώα, διότι ...και τα ζώα εφ’ όσον καταστράφηκαν, είχαν "κακούς σκοπούς
στους διαλογισμούς της καρδίας αυτών"!!!
Είναι ψεύδος ότι ο θεός "ξαναμεταμελείται" γιά την εξόντωση των
ανθρώπων και λέγει "εν τη καρδία αυτού" ότι δεν θα "ξαναπατάξει πάντα τα
ζώντα", επειδή μόλις τώρα ο αυτοσχέδιος ...φουκαράς ανακαλύπτει ότι δε
γνώριζε καλά την συνταγή βάσει της οποίας κατασκεύασε τον άνθρωπο και του
είχε διαφύγει ότι "ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ
νηπιότητος αυτού" και ότι επομένως έφταιγε ο ίδιος γιατί είχε κάνει λάθος
στις δόσεις του ανθρώπινου DNA των εμβρύων που παρήγαν ...νήπια κακά,
μπαγάσικα και άτακτα και ατίθασα, διότι αντί να χρησιμοποιήσει
...νουκλεϊνικά οξέα καλωσύνης, πήρε κατά λάθος νουκλεϊνικά οξέα κακίας
ήτοι οξέα ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ.
Είναι ψεύδος ότι ο θεός εξάλειψε όλους τους ανθρώπους "από προσώπου
της γής" και ότι από τους αποβιβασθέντες "σωσμένους οκτώ" του Αραράτ
προήλθαν όλες οι φυλές της γής με χρονικό σημείο εκκινήσεως το 2370 π.χ.
σύμφωνα με την γενεαλογική χρονολόγηση της "Βίβλου", διότι τα επιγραφικά
ευρήματα με δυναστείες βασιλέων στους Ίνκας, Αιγύπτιους, Βαβυλώνιους,
Ινδούς, Κινέζους βεβαιώνουν την ΣΥΝΕΧΕΙΑ των πολιτισμών ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ από
το 3000-1000 π.χ. και διότι το 2370 π.χ. ο πλανήτης Γή κατοικείται από
σταθεροποιημένες ανθρωπολογικά και χρωματικά φυλές και διότι καμμία φυλή
από το 2370 π.χ. έως σήμερα δεν διασπάστηκε σε κίτρινους, μαύρους και

ΙΑ91
λευκούς και ερυθρόδερμους και διότι αν αυτό είχε συμβεί, ΣΗΜΕΡΑ θα υπήρχε
στην Ασία του Αραράτ τουλάχιστον ένα έθνος ή έθνη με νέγρους,
ερυθρόδερμους, λευκούς και κίτρινους σε συμβίωση.
Είναι αλήθεια ότι οι υιοί των θεών -όχι του θεού- εισήλθαν εις τας
θυγατέρας των ανθρώπων όχι επειδή ήσαν "ωραίαι", διότι είχαν στη διάθεσή
τους "θεές" πολύ ωραιότερες και σεξουαλικά ενδιαφέρουσες, αλλά επειδή
αυτός ήταν ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ να δημιουργηθούν ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ικανοί να μεσολαβούν ανάμεσα στους ΘΕΟΥΣ και στους ΘΝΗΤΟΥΣ και ικανοί να
αξιολογούν, να επιλέγουν και να κάνουν ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ των
ασήμαντων ανθρώπινων αιτημάτων που υποβάλλονταν στους ΘΕΟΥΣ. Ήταν ο ΜΟΝΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ που θα επέτρεπε την διοχέτευση της ΑΣΥΛΛΗΠΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ των ΘΕΩΝ
στους ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ γήινους ώστε να παράγουν ΠΝΕΥΜΑ, ΤΕΧΝΕΣ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.
Αυτά τα ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΟΝΤΑ που είχαν αναλάβει να γεφυρώσουν ιεραρχικά το
ΦΟΒΕΡΟ ΧΑΣΜΑ νοημοσύνης μεταξύ ΘΕΩΝ που είχαν παρελθόν πολιτισμού
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
ΕΤΩΝ και γήινων με παρελθόν πολιτισμού μερικών χιλιάδων
ετών, δεν άρεσαν στον "Κύριον". Και ονόμασε την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ τους "αδικία"
και την ΑΛΗΘΕΙΑ τους "ψεύδος", την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ βουλήσεως που καλλιεργούσαν
στους γήινους "κακόν" και την ΙΕΡΑΡΧΙΑ τους "βδέλυγμα εναντίον της
ισότητος και της ...δημοκρατίας".
Αυτοί "ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ, ΟΙ ΕΚΠΑΛΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΟΙ" έπρεπε να φύγουν
από τη μέση, αν ο δικτάτωρ ΣΙΝ της νεοαφιχθείσης
Σελήνης ήθελε να
αποκτήσει υπηκόους τους γήινους. Αυτοί οι "ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΝΔΡΕΣ" κυβερνούσαν
την Αιγηίδα και την Ατλαντίδα και την Αφρική και την Ασία και την
Αμερικανική Ήπειρο, ως ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ.
Η πνευματική τους ανωτερότητα σε σύγκριση με τους γήινους
συνοδευόταν και από βιολογική και ανωτερότητα αισθημάτων. Είναι οι
ΗΜΙΘΕΟΙ και οι ΗΡΩΕΣ της Ελληνικής ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ και της ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ όλων των
λαών του πλανήτη.
Στην
Ατλαντίδα
υπήρχε
ακριβώς
αυτός
ο
ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ
τρόπος
διακυβέρνησης από τους δέκα ΗΡΩΕΣ ΑΤΛΑΝΤΕΣ το 9500 π.χ., απογόνους των
δέκα ΗΜΙΘΕΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ που είχε γεννήσει ο ΘΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ με τη γηγενή
Κλειτώ, των ΤΙΤΑΝΩΝ. Οι πληροφορίες αυτές διασώθηκαν όταν ο Νομοθέτης των
Αθηναίων Σόλων - 640-559 π.χ. - επισκέφθηκε την Σάιδα της Αιγύπτου και το
τοπικό ιερατείο του υπέδειξε ιστορικά αρχεία που τοποθετούσαν χρονικά τη
βύθιση Ατλαντίδος και Αιγηίδος το 9500 π.χ. Τις παραθέτει ο Πλάτων στον
"Τίμαιο Γ’ 24,Ε’ και στον "Κριτία" προσθέτοντας ότι "κατά τα αιγυπτιακά
αρχεία, ο Ατλάντειος πολιτισμός, πνευματικός και τεχνικός, βρισκόταν σε
ένα αφάνταστα εξελιγμένο επίπεδο, αλλά εξαφανίσθηκε μέσα σε μία μέρα και
μία νύχτα, μετά από σεισμούς και κατακλυσμούς. Το νησί-Ήπειρος που οι
Αιγύπτιοι και ο Πλάτων τοποθετούν στον ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ, μετά τις
Ηράκλειες Στήλες -Γιβραλτάρ-, δεν κατακλύσθηκε από νερά που κατόπιν
αποσύρθηκαν όπως θέλει η αφήγηση της "Βίβλου", αλλά βυθίστηκε. Σημερινές
υποβρύχιες έρευνες αποδεικνύουν την ΑΛΗΘΕΙΑ αυτών των πληροφοριών, με την
επισήμανση ολόκληρων βυθισμένων πόλεων στο βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού.
Αποδεικνύουν όμως και κάτι άλλο: Το έγκλημα της βυθίσεως μίας
ολόκληρης ΗΠΕΙΡΟΥ από τον παρανοϊκό Σίν της Σελήνης, μέσω χρήσεως
Σεληνιακής τεχνολογίας ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ που μετέβαλλε την στατική του
ατλάντειου υπεδάφους. Το "κλειδί" γιά την κατανόηση του τι πραγματικά
συνέβη βρίσκεται στο ΠΟΠΟΛ-ΒΟΥΧ, χρονικό των ΚΙΤΣΕ ΜΑΓΙΑΣ γραμμένο με
ιερογλυφικά Μάγιας, το οποίο έκαψαν οι Ισπανοί κατακτητές, αλλά αργότερα
ξαναγράφτηκε από μνήμης με λατινικά γράμματα. Το χρονικό των Μάγιας γιά
τον κατακλυσμό λέει: "Τότε τα νερά της θάλασσας αναταράχτηκαν από την
θέληση της Καρδιάς του Ουρανού -Ουρακάν- και μεγάλη πλημμύρα έπεσε στα
κεφάλια των πλασμάτων αυτών ... Καταποντίστηκαν κι ένα πηχτό υγρό
κατέβηκε από τον ουρανό ... η όψη της γής σκοτείνιασε και μια σκούρα
πυκνή βροχή άρχισε να πέφτει, βροχή την ημέρα, βροχή και τη νύχτα ...
Ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος πάνω από τα κεφάλια τους σαν νά' τανε

ΙΑ92
φωτιά. Μετά, οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν, σπρώχνοντας ο ένας τον
άλλον, γεμάτοι απελπισία. Ήθελαν να σκαρφαλώσουν στις στέγες των σπιτιών
τους και τα σπίτια τους γκρεμίζονταν στο χώμα. Ήθελαν να σκαρφαλώσουν στα
δένδρα πάνω, αλλά τα δένδρα έτρεμαν -σεισμός- και τους έριχναν στο χώμα.
Ήθελαν να μπούνε στις σπηλιές, αλλά οι σπηλιές έκλειναν μπροστά τους κατολισθήσεις από σεισμό- ... Νερό και φωτιά συνέβαλαν στην παγκόσμια
καταστροφή του μεγάλου κατακλυσμού πρίν από την τετάρτη δημιουργία."
Όλα στην ανωτέρω αφήγηση δείχνουν ότι πρόκειται γιά μια υπερβολική
πύκνωση του αέρα, της θάλασσας και της γής. Τα πάντα συρρικνώθηκαν από
ένα ηλεκτρομαγνητικό "χαμηλό" τεράστιας έντασης που με την σειρά του
παρήγαγε πρωτοφανή "βαρομετρικά χαμηλά" και πυκνώσεις στον αέρα, στη
θάλασσα, στη στεριά. Τα πάντα έγιναν πυκνότερα, βαρύτερα και βυθίστηκαν.
Είναι αδύνατη η ταυτόχρονη πρόκληση βυθίσεως των υγρών της ατμόσφαιρας
και των στερεών τμημάτων επιφανείας, με φυσιολογικές συνθήκες. Σύμφωνα με
την περιγραφή, τα πάντα από την στρατόσφαιρα μέχρι τα βάθη του γήινου
φλοιού έγιναν πυκνότερα, βαρύτερα και βυθίστηκαν.
Τέτοια υπέρβαση από τα φυσικά γήινα φαινόμενα μπορεί να γίνει μόνον
από χρήση τεχνολογίας. Και επειδή είναι παράλογο να αναζητούμε τέτοια
τεχνολογία στους γήινους του 9500 π.χ., την αναζητούμε εκεί μόνον που
μπορεί να βρεθεί αμέσως έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα, στη γαλαξιακή
τεχνολογία της Σελήνης. Είναι ακριβώς η αντίστροφη τεχνολογία από την
τεχνολογία αποσυνθέσεως ή ολικής αραιώσεως ύλης που διαθέτει η Ο.Ε.Α.
εναντίον της Σελήνης. Είναι η τεχνολογία "μοριακής συμπυκνώσεως" που
αποδεδειγμένα διαθέτει το σκάφος Σελήνη, άγνωστο με ποιά αρχική
σκοπιμότητα. Λέμε αποδεδειγμένα, διότι σε πλείστες περιπτώσεις σεισμικής
δράσεως στην επιφάνεια της γής, τα όργανα της Ο.Ε.Α. κατέγραψαν
ενεργοποίηση "ηλεκτρομαγνητικών χαμηλών μοριακής πυκνώσεως" σε "κώνους"
που έχουν την κορυφή τους στις μεταλλικές θάλασσες της Σελήνης.
Τα
ανωτέρω
μπορούν
να
διαλευκάνουν
και
τις
απειλές
του
...ειρηνοποιού μαλθάκα χριστούλη, ο οποίος μας "προειδοποιεί" ότι πριν
από "την δευτέρα του παρουσία" θα γίνουν "σεισμοί, καταποντισμοί, λοιμοί
και λιμοί" και λοιπά τρομοκρατικά σώου-μπίζνες του πατρός του ΣΙΝ της
Σελήνης, με αποκορύφωμα του εγκληματικού σώου "πύρ εξ ουρανού" όπερ θα
καταφάγει τους απίστους... -τεχνολογία Λέιζερ Σελήνης στο ορατό και
υπέρυθρο φάσμα γιά πρόκληση εμπρησμού εξ αποστάσεως- Αποκάλυψις κ’ 9:
"Και κατέβη πύρ από του θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς" και
Γένεσις ιθ’ 24: "Και έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδομα και Γόμορα θείον και
πύρ παρά Κυρίου εξ ουρανού."
Πριν από το φρικιαστικό έγκλημα εναντίον των κατοίκων της
Ατλαντίδος με όλα τα ανωτέρω τεχνολογικά μέσα, ο "Κύριος" είχε ζητήσει
από το "ηλιακό" ιερατείο και την δεκαμελή κυβέρνηση Ατλαντίδος "πλήρη
υποταγή" που προϋπέθετε καταδίκη όλου του Ατλάντειου πολιτισμού ως
"δαιμονικής προελεύσεως" από τους προηγούμενους "θεούς του κακού",
κατάργηση του Ατλάντειου πολιτεύματος της ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των ΗΡΩΩΝ. Οι
Άτλαντες απέρριψαν τις διαπραγματεύσεις με τα πληρώματα της Σεληνιακής
Παράνοιας, εκτός εκείνων που η "βίβλος" αποκαλεί κωδικά "Νώε".
Μπορούμε μόνον να υποθέσουμε ότι οι "Νώε" με τους γυιούς "Σήμ, Χάμ,
Ιάφεθ" που κωδικά σημαίνουν "Ιερατείο, Δούλοι, Αστοί" ειδοποιήθηκαν
έγκαιρα να εγκαταλείψουν μέσω θαλάσσης την Ατλαντίδα χρησιμοποιώντας
"κιβωτούς" -τα πλοία τους- πάνω στα οποία φόρτωσαν και τα κατοικίδια ζώα
τους, ώστε να έχουν πόρους επιβίωσης όταν θα έφθαναν στις ακτές της
Ευρώπης, Αφρικής ανατολικά και στις ακτές της Αμερικής δυτικά.
Εννοείται ότι οι "διασωσμένοι" έχουν απαρνηθεί κάθε χαρακτηριστικό
ατλάντειου πολιτισμού και κάτω από τις διαταγές του ιερατείου τους ή ΣΗΜ
μεταβάλλονται σε ορδές βαρβάρων που λυμαίνονται τα δυτικά παράλια της
Αφρικής και της Ευρώπης. Τέτοιοι νομάδες, είναι οι Βέρβεροι και οι
Τουαρέγκ της Βόρειας Αφρικής και "εκπολιτισθέντες" Βάσκοι της Ισπανίας. Η

ΙΑ93
γλωσσολογική ανάλυση των διαλέκτων των τους τοποθετεί στις Τουρανικές
γλώσσες και φυλές.
Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις ορδές των διασωθέντων
Ατλάντων ήταν "προνόνιο" των Ατλάντων των αποικιών. Ο Στράβων αναφέρει
ότι οι "ηλιακοί ποσειδώνιοι" Άτλαντες είχαν 300 πόλεις–αποικίες στα
δυτικά παράλια της Αφρικής και υποθέτουμε ανάλογο αριθμό στις ανατολικές
ακτές της Ευρώπης. Οι "σεληνιακοί" Άτλαντες, φανατισμένοι από το ιερατείο
ΣΗΜ, δεν έγιναν δεκτοί από τους "ηλιακούς" γιά συμβίωση. Σημειώνουμε ότι
με βάση όλα τα διαθέσιμα αρχαία ελληνικά κείμενα διαπιστώνουμε ότι παρά
την πολιτισμική και θρησκευτική "ταυτότητα" των Αιγαίων και Ατλάντων ως
"ηλιακών" λαών, προϋπήρχε ήδη από το 10.500 π.χ. μια διαμάχη μεταξύ τους
φαινομενικά ανεξήγητη. Θα δούμε αργότερα γιατί. Προς το παρόν θα
αναφερθούμε στο παράδοξο σκηνικό που δημιουργείται μετά την βύθιση, από
τρία είδη πληθυσμών: Αυτόχθονες Έλληνες
Αιγιείς "ηλιακούς", Αποίκους
Άτλαντες "ηλιακούς" και ορδές "σωσμένων
Σεληνιακών Ατλάντων", με
πληθυσμιακό όγκο αντίστοιχο της ανωτέρω σειράς, όπου κυρίαρχο στοιχείο
είναι οι Αιγιείς Έλληνες.
Κάθε ένας από τους τρείς πληθυσμούς μισεί θανάσιμα τους άλλους δύο
γιά λόγους που ο αναγνώστης καλείται να βρεί μόνος του. Τον βοηθούμε
λέγοντας ότι οι Σεληνιακοί Άτλαντες θεωρούσαν τους Ηλιακούς Άτλαντες των
αποικιών ως "εχθρούς του θεού ΣΙΝ" που θα έπρεπε να έχουν πνιγεί μαζί με
τους Μητροπολιτικούς Ηλιακούς Άτλαντες. Τον βοηθούμε ακόμη λέγοντας ότι
ήδη πρό του 9.500 π.χ. και γύρω στο 9.550 π.χ. είχε προηγηθεί μία φοβερή
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ μεταξύ Ηλιακών Αιγαίων και Ηλιακών Ατλάντων, γιά την οποία η
"βίβλος" ποιεί την ...νήσσαν.
Ας αφήσουμε να μιλήσουν τα Ελληνικά Χρονικά: "ΚΡΙΤΙΑΣ" Πλάτωνος:
Ο Αιγύπτιος ιερέας της Σαΐδος ομιλεί στον Σόλωνα:
"...Μετά, -έλληνες- δεν γνωρίζετε ότι στη χώρα σας έζησε το
ωραιότερο και καλύτερο ανθρώπινο γένος, από το οποίο κατάγεσαι εσύ και οι
συμπολίτες σου, διότι, τέλος πάντων, διασώθηκε λίγο σπέρμα. Σείς όμως το
ξεχάσατε, διότι και οι απόγονοι αυτών που διασώθηκαν, γιά πολλές γενιές
πέθαιναν χωρίς να ξέρουν να γράφουν. -ο αιγύπτιος ιερέας είναι κακώς
πληροφορημένος
διότι
τα
ελληνικά
χρονικά
ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ
τις
πρώτες
μετακατακλυσμιαίες δυναστείες των Πελασγών Αρκάδων, όπως είδαμε στη
σελίδα 55 (70ή του πρωτότυπου ή ΙΑ78 του παρόντος).
Διότι, κάποτε, Σόλων, πριν από τον μεγάλο Κατακλυσμό, η σημερινή
πόλη των Αθηναίων υπήρξε άριστη στον πόλεμο και γενικώς ήταν τέλεια στην
διακυβέρνησή της. Λένε πως σ’ αυτή την πόλη έγιναν έργα περίφημα και
διαμορφώθηκαν τα καλύτερα πολιτεύματα απ’ όσα ακούσαμε ότι υπήρξαν ποτέ
επάνω στη γή...
Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνω, Σόλων και θα σου τα πω –όσα
αφορούν τους αρχαίους συμπολίτες σου-, γιά χάρη σου και γιά χάρη της
πόλης σου, αλλά προπάντων γιά χάρη της θεάς, η οποία τόσο τη δική σας όσο
και τη δική μας χώρα προστάτευσε, ανέθρεψε και εμόρφωσε, -Αθηνά ή Νηίθαφού πήρε το σπέρμα γιά σάς από τη Γή και τον Ήφαιστο και αργότερα γιά
μάς.
Είναι γραμμένο στα ιερά μας βιβλία πως η διοργάνωση της πόλης –
Σαΐδος- έγινε εδώ πριν 8000 χρόνια -8500 π.χ. από την Αθηνά ή Νηίθ-. Θα
σου διηγηθώ λοιπόν με λίγα λόγια γιά τους νόμους που είχαν και γιά το
ωραιότερο που έκαναν οι συμπολίτες σου πριν από 9000 χρόνια -9500 π.χ.... ...Εξέτασε λοιπόν τους νόμους εκείνης της πόλης -Αθήνας- και
παράβαλλέ τους με τους εδώ -Σαΐδος-. Διότι εδώ θα βρείς πολλά
παραδείγματα των νόμων που υπήρχαν τότε στην πόλη σας. Πολλά και μεγάλα
έργα της πόλης σας είναι γραμμένα εδώ, ένα όμως υπερέχει σε μέγεθος και
σε αρετή. Λένε, δηλαδή τα βιβλία μας, πόση εχθρική δύναμη κατέστρεψε
κάποτε η πόλη σας, δύναμη που εξόρμησε αλαζονικά απ’ έξω, από τον
Ατλαντικό Ωκεανό, κάνοντας ταυτόχρονη επίθεση και στην Ευρώπη και στην
Ασία. Διότι τότε ο Ατλαντικός ήταν πλωτός και υπήρχε ένα νησί στην είσοδό

ΙΑ94
του την οποία εσείς ονομάζετε Στήλες του Ηρακλέους. Το νησί ήταν
μεγαλύτερο από την Λιβύη και την Ασία και από κεί μπορούσε να περάσει
κανείς σε άλλα νησιά κι απ’ αυτά, σ’ ολόκληρη την απέναντι ήπειρο Αμερικανική Ήπειρο- που βρίσκεται γύρω από τον αληθινό Ωκεανό -Ειρηνικό
Ωκεανό-... ...Στο νησί αυτό λοιπόν, την Ατλαντίδα, οργανώθηκε μία μεγάλη
και αξιοθαύμαστη δύναμη βασιλέων που κυριαρχούσε σ’ ολόκληρο το νησί,
καθώς και σε πολλά άλλα νησιά και τμήματα της Ηπείρου. Εκτός απ’ αυτά οι
βασιλείς εκείνοι εξουσίαζαν απ’ αυτή τη μεριά της εισόδου τη Λιβύη μέχρι
την Αίγυπτο και την Ευρώπη μέχρι την Τυρρηνία -εκτός Αιγύπτου και
Τυρρηνίας ή Βορείου Ιταλίας-.
Ολόκληρη λοιπόν αυτή η δύναμη αφού συγκεντρώθηκε και ενοποιήθηκε,
προσπάθησε με μία της εξόρμηση να υποδουλώσει και τον δικό μας τόπο και
τον δικό σας και όσους βρίσκονταν απ’ αυτή την πλευρά της εισόδου. Την
εποχή εκείνη, Σόλων, η δύναμη της πόλης σας φάνηκε εξαιρετική ανάμεσα σ’
όλους τους ανθρώπους, τόσο γιά την αρετή της όσο και γιά την ανδρεία της.
Διότι αφού ξεπέρασε όλους και σε αρετή και σε πολεμικές τέχνες,
είτε επικεφαλής όλων των Ελλήνων, είτε και μόνη της, διότι οι άλλοι την
εγκατέλειπαν, αφού έφτασε στο χείλος της καταστροφής, κατανίκησε τους
επιδρομείς, έστησε τρόπαια εναντίον τους, εμπόδισε να υποδουλωθούν όσοι
δεν είχαν υποδουλωθεί και απελευθέρωσε χωρίς κανένα αντάλλαγμα όλους τους
άλλους που είμαστε απ’ αυτή την πλευρά των Στηλών του Ηρακλέους.
Αφού όμως πέρασε αρκετός καιρός, έγιναν φοβεροί σεισμοί και
κατακλυσμοί και μέσα σ’ ένα τρομακτικό μερόνυχτο, όλοι οι πολεμιστές, σαν
ένας άνθρωπος, θάφτηκαν στη γή κι έτσι εξαφανίστηκε και το νησί της
Ατλαντίδος βουλιάζοντας στην Θάλασσα. Γι’ αυτό και το μέρος εκείνο της
θάλασσας είναι αδιάβατο και ανεξερεύνητο διότι εμποδίζει ο πολύ ρηχός
πηλός που δημιούργησε το νησί όταν καταποντίσθηκε."
Απαιτούμε από τον αναγνώστη να γυρίσει πίσω διότι ΔΕΝ ΕΙΔΕ τη φράση
ΚΛΕΙΔΙ του κειμένου. Επαναλαμβάνουμε τη φράση ΚΛΕΙΔΙ: "Αφού όμως πέρασε
καιρός, έγιναν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και μέσα σ’ ένα τρομακτικό
μερόνυχτο, όλοι οι πολεμιστές -ΑΘΗΝΑΙΟΙ, ΑΙΓΙΕΙΣ και ΑΤΛΑΝΤΕΣ- θάφτηκαν
στη ΓΗ κι έτσι εξαφανίστηκε ΚΑΙ το νησί της Ατλαντίδος."
Εφ’
όσον ο πόλεμος διεξαγόταν σε ΑΙΓΑΙΟ ΕΔΑΦΟΣ και σ’ αυτό το
έδαφος θάφτηκαν ΑΙΓΑΙΟΙ και ΑΤΛΑΝΤΕΣ πολεμιστές των δύο αντιπάλων
στρατοπέδων μετά την ήττα των Ατλάντων, άρα η καταστροφή της Ατλαντίδος
που εξαφανίστηκε ΚΑΙ αυτή, συμπίπτει απόλυτα χρονικά με την καταστροφή
της Αιγηίδος. Πράγματι, μετά την ήττα τους οι Άτλαντες αναγκάστηκαν να
εκκενώσουν ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ και να συρρικνωθούν στις "παράλιες"
αποικίες τους που κρατούσαν μέχρι την Λιβύη και τις "στεριανές" αποικίες
τους που είχαν μέχρι την Βορειοδυτική Ιταλία από τη Νότια ευρωπαϊκή ζώνη.
Στην περίοδο αυτή του 9500 "σύν" π.χ., δεν υπάρχει Μεσόγειος
θάλασσα αλλά δύο λίμνες ή κλειστές θάλασσες, η Αιγαία-Αδριατική και η
Ιβηρική, οι οποίες δεν συγκοινωνούν μεταξύ τους. Γιά να αποφύγουμε
περιγραφές συντεταγμένων λέμε απλώς ότι είναι οι δύο περιοχές της
Μεσογείου με βάθος μεγαλύτερο από 2000 μέτρα, ώστε ο αναγνώστης να τις
αναζητήσει στις ισομετρικές καμπύλες ενός ναυτικού χάρτη ή γεωφυσικού
χάρτη. Αυτές είναι και οι περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν βυθισμένες
πόλεις, σε αντίθεση με περιοχές βάθους μικρότερου από 2000 μέτρα που
περιέχουν σε ΌΛΗ τους την έκταση βυθισμένες πόλεις της Αιγηίδος.
Φυσικά σε μία τέτοια γεωγραφική διάταξη δεν υπάρχει το σημερινό
Αιγαίο Πέλαγος και η Ευρώπη είναι ενωμένη με την Αφρική σε όλο το πλάτος
της Ιταλικής Χερσονήσου και της Ιβηρικής Χερσονήσου. Αντί της Μεσογείου
υπήρχε η Λιβυκή Θάλασσα ακριβώς στον χώρο που καταλαμβάνει σήμερα η
έρημος Σαχάρα. Υπολείμματα αυτής της Θάλασσας είναι σήμερα οι αλμυρές
λίμνες της Αφρικανικής Σαχάρας. Η Λιβυκή Θάλασσα περικλειόταν βορείως από
τη Λιβύη ή σημερινές Αλγερία-Τυνησία-Μαρόκο, Δυτικώς από την Βορειοδυτική
Αφρική του Ρίο Ντέ Όρο-Σενεγάλη-Ζάμπια-Γουϊνέα–Σιέρρα Λεόνε-Λιβερία,
Νοτίως από τα Λεκανοπέδια του Κονγκό και Ανατολικώς από την Αίγυπτο και

ΙΑ95
Αιθιοπία. Η ΛΙΒΥΚΗ Θάλασσα επικοινωνούσε με τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω
ενός στομίου που βρισκόταν στο ύψος των Καναρίων Νήσων, ακριβώς στο
δυτικό άκρο των Αφρικανικών Ορέων Άτλας. Στην ΛΙΒΥΚΗ θάλασσα υπήρχαν
νησιά όπου σήμερα τα εδάφη της Σαχάρας έχουν υψόμετρο πάνω από 2000
μέτρα. Οι άνδρες της Ο.Ε.Α. έχουν επισκεφθεί μία τέτοια έκταση βορείως
της βορειότατης καμπής του ποταμού Νίγηρα και έχουν στην κατοχή τους
ανασκαφικά ευρήματα και μη αναγνώσιμα επιγραφικά ευρήματα της περιοχής,
των οποίων όμως οι παραστάσεις είναι αρκετές γιά να αποδείξουν την ύπαρξη
"νησιώτικου πολιτισμού", με Αιγαία Τεχνοτροπία.
Τα πάντα αποδεικνύουν στους ερευνητές της Ο.Ε.Α. ότι ταυτόχρονα με
την βύθιση Αιγηίδος και Ατλαντίδος σημειώθηκε Ανύψωση της Βορείου Αφρικής
και Ανύψωση όλων των Ανατολικών Ακτών της Αμερικανικής Ηπείρου, όπως
αποδεικνύουν τα υπολείμματα λιμενικών εγκαταστάσεων σε υψόμετρο 2000
μέτρων!!! της Βορείου και Νοτίου Αμερικής.
Έτσι η αφήγηση του Αιγύπτιου ιερέα της Σαΐδος στον Σόλωνα που
αναφέρεται στην αναχαίτιση των Ατλάντων από τους Έλληνες πρέπει να νοηθεί
ότι αφορά στην προκατακλυσμιαία γεωγραφία. Με την "τότε" γεωγραφία που
έχει ενωμένη την Ιταλία με την Λιβύη, εξηγείται η δήλωση του Αιγύπτιου
ότι οι Άτλαντες κατείχαν την Λιβύη και εδάφη μέχρι την Τυρρηνία, διότι
αυτά τα ενοποιημένα εδάφη ήταν η τότε "Νοτιοδυτική Ευρώπη" ή τα
βορειοδυτικά παράλια της Λυβικής θαλάσσης. Αυτό σημαίνει ότι οι Άτλαντες
εισβάλλοντας από το στόμιο των Καναρίων ως μόνης θαλάσσιας διόδου προς
την Λιβυκή θάλασσα, αποβιβάστηκαν
στην βορείως κείμενη Λιβύη και
προχώρησαν διά ξηράς έως την Τυρρηνία, έχοντας αριστερά τους την Ιβηρική
Λίμνη και δεξιά τους την Αδριατική–Αιγιακή Λίμνη.
Σ’ αυτήν την ξηρά που έμελλε να βυθισθεί γίνονταν οι τελευταίες
μάχες απωθήσεως των Ατλάντων από τους αντεπιτιθέμενους Έλληνες όταν
βυθίσθηκε η Αιγηίς και έθαψε ζωντανούς αμυνόμενους και επιτιθέμενους.
Μόνον έτσι αποκτούν ειρμό και λογική τα αιγυπτιακά αρχεία.
Τα Ελληνικά Χρονικά τοποθετούν ως ηγέτη της αντεπιθέσεως εναντίον
των Ατλάντων τον Βασιλέα της Αθήνας Ωγύγη. Δεν μπορούμε να ταυτίσουμε τον
κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και της Πύρρας με τον Ωγύγιο κατακλυσμό, διότι
υπάρχουν ενδείξεις ότι τα γεγονότα του Δευκαλίωνος συνέβησαν πολύ
αργότερα γύρω στο 5000 π.χ. σε τοπικό επίπεδο ελληνικού χώρου, από
φυσικές αιτίες. Παράλληλα του έπους Δευκαλίωνος κινούνται χρονικά τα
Βαβυλωνιακά έπη κατακλυσμού του Γιλγαμές, ενώ μόνον τα Ελληνικά αρχεία
Πελασγών και Αιγυπτίων και τα αρχεία Μάγιας και Ίνκας αναφέρονται στον
Ωγύγιο κατακλυσμό του 9500 π.χ.
Επομένως η "Βίβλος" ως σύγγραμμα του "σεληνιακού" ατλάντειου
ιερατείου αντιγράφει και πλαστογραφεί ποιοτικά και χρονικά τον κατακλυσμό
του Δευκαλίωνος και Γιλγαμές, ενώ αποσιωπά τελείως τον Ωγύγιο κατακλυσμό.
Η "Βίβλος" μεταθέτει τον Δευκαλίωνα από το 5000 π.χ. στο 2490 π.χ. επειδή
μόνον τότε οι Έλληνες άποικοι της Μεσοποταμίας γενοκτονήθηκαν από τους
Σημιτομογγόλους του ΕΛΑΜ -2300 π.χ.- και επειδή μόνον τότε οι
διεσπαρμένες ορδές των Σημιτομογγόλων "Νώε" είχαν κατορθώσει να
διαβρώσουν "ειρηνικά" την Ελληνική Μεσοποταμία, ιδρύοντας τις δυναστείες
της ΟΥΡ του 2500 π.χ. - ίδε πίνακα σελίδος 50-. (61η του πρωτότυπου ή
ΙΑ68 του παρόντος)
Ο κατακλυσμός της "Βίβλου" επιχειρεί έτσι ύπουλα να διαγράψει με
μία μονοκονδυλιά τους προϋπάρχοντες πολιτισμούς των ελλήνων αποίκων και
να παρουσιάσει τους Σημιτομογγόλους ως ΑΡΧΗ του ανθρωπίνου γένους. Αυτό
δεν μας εκπλήσσει διότι είναι πάγια τακτική των "σεληνιακών" να
πλαστογραφούν τη γήινη ιστορία διεπόμενοι από την σχιζοφρενική διαστροφή
και το κόμπλεξ-σύμπλεγμα της "προτεραιότητος" ενώπιον άλλων λαών. Εν
πάσει περιπτώσει, με τέτοια αισχρή και ξεδιάντροπη πλαστογράφηση της
Ιστορίας, η "Βίβλος" διεκδικεί την προτεραιότητα σε μια περιοχή που όλα
τα γραπτά Χρονικά όλων των λαών δεν έχουν να επιδείξουν τίποτε: Την
περιοχή του ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ και της ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΑΠΑΤΗΣ.

ΙΑ96
Είναι ντροπή γιά την Ελλάδα ότι ανέχθηκε επί 2000 χρόνια τον
Χριστιανισμό, πνευματικό παιδί της ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΑΠΑΤΗΣ της "Βίβλου". Διότι
η ΑΠΑΤΗ του Παγκόσμιου Κατακλυσμού του 2490 π.χ. είναι η ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΡΟΜΟΥ
που μεταχειρίζεται ο αηδιαστικότατος χριστούλης στα εμετικά του
"ευαγγέλια" κακαγγέλια, γιά να στηρίξει την ερχόμενη δικτατορία του
πατρός του ΣΙΝ της Σελήνης, την "βασιλεία των ουρανών" ή "βασιλεία της
Σελήνης".
Στο κατά Ματθαίον ...κακαγγέλιον, κεφάλαιον κδ’ 37, διαβάζουμε τα
εξής εμετικά: "Και καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η
παρουσία του Υιού του ανθρώπου -Ιησού-. Διότι καθώς εν ταίς ημέραις του
καταλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως
της ημέρας καθ’ ήν ο Νώε εισήλθε εις την κιβωτόν και δεν εννόησαν εωσού
ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσεν άπαντας. Ούτω θέλει είσθαι και η
παρουσία του υιού του ανθρώπου –Ιησού-."
Στο Β’ Πέτρου β’ 5, διαβάζουμε τα εξής καθαρτικά: "και εάν τον
παλαιόν κόσμον δεν εφείσθη, αλλά φέρων κατακλυσμόν επί τον κόσμον των
ασεβών -chic-, εφύλαξεν όγδοον τον Νώε, κύρηκα της δικαιοσύνης -chic-,...
9, εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς, τους
δε αδίκους να φυλάττη εις την ημέραν της κρίσεως διά να κολάζονται."
Στο Β’ Πέτρου γ’ 1-7, διαβάζουμε τα εξής εκτρωματικά: "Διεγείρω δι’
υπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοιαν, διά να ενθυμηθήτε τους λόγους
τους προλαληθέντας υπό των αγίων προφητών -Σημιτομογγόλων- και την
παραγγελίαν ημών των αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος... με τον λόγον του
θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλαι και η γη συνεστώσα εξ ύδατος και δι'
ύδατος, διά των οποίων ο τότε κόσμος απωλέσθη κατακλυσθείς υπό του
ύδατος. Οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη, διά του αυτού λόγου είναι
αποταμιευμένοι, φυλαττόμενοι διά το πύρ εις την ημέραν της κρίσεως και
της απωλείας των ασεβών ανθρώπων."
Ιδού
λοιπόν
απειλές,
ιδού
κοσμογονία
του
δεκάρικου,
ιδού
πλαστογραφημένη ιστορία, ιδού αποταμιεύσεις ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ και ΛΥΣΣΑΣ της ΣΙΝΒΑΝΚ, ιδού απωθημένα του συμπλεγματικού ΣΙΝ, ιδού αναφορές σεληνιακής
τεχνολογίας εμπρησμού εξ αποστάσεως, ιδού σχέδια ΣΤΑΣΕΩΣ εναντίον των
ΟΥΡΑΝΩΝ της ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ και των πλανητών του Ηλιακού μας
Συστήματος.
ΙΔΟΥ Η ΤΡΕΛΛΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ. Ιδού η ΑΓΝΟΙΑ της
μικρότητος και της αθλιότητας του "Κυρίου" και του "Υιού του" και των
ιερατείων των, απέναντι στον ΚΟΛΟΣΣΟ της ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ και της
ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.
Ιδού η εγκληματική σχιζοφρένεια που οδήγησε τον ΣΙΝ της Σελήνης
στην εξαφάνιση Αιγηίδος και Ατλαντίδος με χρήση τεχνολογίας και ίσως και
στην τοπική καταστροφή Ελλάδος και Μεσοποταμίας επί Δευκαλίωνος, το 5000
π.χ.
Αφήνουμε όμως την διαστημική παράνοια γιά να επιστρέψουμε στην
γήινη. Μετά την καταστροφή του 9500 π.χ. στους αυτόχθονες "ηλιακούς"
Αιγαίους που άρχουν στη νεοδιαμορφωθείσα γεωγραφία όλης της Ευρώπης και
όλης της Βορείου Αφρικής, Παλαιστίνης, Μ. Ασίας, Μέσης Ανατολής έως τη
Μεσοποταμία και στους "ηλιακούς" Άτλαντες με αποικίες-πόλεις σε όλη την
ακτή της Δυτικής Αφρικής, προστίθενται οι ανεκδιήγητοι "σεληνιακοί"
Άτλαντες του Γιαχβέ που δεν τους δέχεται ΚΑΝΕΙΣ, ούτε ομόφυλος ούτε
αλλόφυλος.
Αυτές οι "σεληνιακές" ορδές αποβιβάσθηκαν στις Δυτικές ακτές της
Αφρικής με τα κατοικίδια ζώα τους και διωγμένοι από τους "ηλιακούς"
Άτλαντες, βάδισαν βόρεια προς την Λιβύη και Αίγυπτο, γιά να διωχθούν και
από εκεί από τους Πελασγούς Αιγαίους.
Διωγμένοι από τους πάντες κατευθύνθηκαν μέσω της Παλαιστίνης προς
τη Μεσοποταμία και διώκονται και από εκεί από τους Έλληνες Μεσοποτάμιους
των περιοχών ορέων Ταύρος και Ζάγρος.

ΙΑ97
Στρέφονται ανατολικότερα προς το Ιράν αφού προηγουμένως ένα τμήμα
τους αποκόπτεται από την κεντρική ορδή και εγκαθίσταται στην Αραβία την
οποία δεν διεκδικούσε κανένα Πελασγικό φύλο διότι η αραβική έρημος ήταν
μη καλλιεργήσιμη. Τα εδάφη της Αραβίας πριν από το 9500 π.χ. ήταν
καλυμμένα με τα νερά του Ινδικού Ωκεανού, και μετά το 9500 π.χ. η
κατάσταση του Αραβικού εδάφους ήταν η ίδια με τη Σαχάρα, δηλαδή αλμυρή
άμμος ενός πρώην θαλάσσιου βυθού.
Από το Ιράν εκδιώκονται διότι εκεί ήδη κατοικούν "άρεια" ευρωπαϊκά
ελληνικά φύλα και διότι ένα μεγάλο τμήμα πληθυσμού των Δρυίδων Αιγαίων
έχει προηγηθεί μετακινούμενο και έχει καταλάβει όλο τον χώρο των
σημερινών Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν, Ινδίας.
Διωκόμενες και από την Ινδία, οι "σεληνιακές" ορδές βρίσκουν
ελεύθερο έδαφος μόνον βορείως της Ινδίας και διασπείρονται από το ΤΟΥΡΑΝ
της λίμνης Αράλης με μικρά τμήματα στη Μογγολία με το κύριο μέρος της
ορδής και μέχρι τον Βερίγγειο πορθμό με μικρά επίσης τμήματα.
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από το Τουρανικό έπος των Φινλανδών
Μογγολοειδών, το έπος "ΚΑΛΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΕΛΑ" ή "ΚΑΒΑΛΑ" ,αντίστοιχο της
εβραϊκής Κάβαλλα. Ομοίως επιβεβαιώνονται από τον Τουρανικό Φινλανδικό
μύθο " ΚΙΠΠΟΥΜΑΚΙ". Επειδή τα ανωτέρω τουρανικά έπη περιέχουν στοιχεία
"ποιότητος" του Σημιτομογγολικού τρόπου ζωής, θα τα εξετάσουμε από την
άποψη της φιλοσοφικής αρχής ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ, ήτοι από την άποψη της
ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ που επέφερε η ποιότητα–ποσότητα της Σημιτομογγολικής ορδής
πάνω στην ποιότητα-ποσότητα των νοτίως κειμένων ελληνοαρείων και
ελληνοϊνδών και των δυτικώς κειμένων ελληνικών φύλων της Ευρώπης.
Φιλοσοφική Αρχή ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ
Προθέτουμε απόσπασμα της Παγκοσμίου Ιστορίας του Π. Καρολίδη, τόμος
1, σελίς 354:
"Απλουστάτη γνώσις των γενικοτάτων της ιστορίας αρκεί ίνα δείξει
τάς μεγάλας
ιστορικάς αντιθέσεις και τα μεγάλα χάσματα τα χωρίζοντα
απ’ αλλήλων
Τουρανικούς
λαούς
–Σημιτομογγολικούς- και
εξαφανίζοντα
απ’ αρχαιοτάτων χρόνων πάσαν συνείδησιν αρχεγόνου ενότητος και μνήμης της
πρώτης κοιτίδος. Αδύνατον ήτο εν τοιαύτη εξελίξει ιστορική να διατηρηθώσι
κοιναί παραδόσεις περί κοινής καταγωγής και κοινής
πατρίδος πλήν ίσως
παρά τισί λαοίς, οίτινες εν τω μεγάλω ρεύματι του ιστορικού χρόνου
έμειναν ανέπαφοι από πάσης επιδράσεως του ιστορικού βίου. Και αληθώς
τοιαύτη τίς παράδοσις διετηρήθη παρά τοις νομάσι Τούρκοις της Κεντρικής
Ασίας-Τουρκμενιστάν και Τουρκεστάν της ΕΣΣΔ.
Κατά ταύτην η κοιτίς του ανθρωπίνου γένους είναι κοιλάς τίς των
Αλταΐων ορέων, ού μακράν του οροπεδίου του Παμίρ κειμένη και κεκλεισμένη
πανταχόθεν υπό ορέων εχόντων πλουσιώτατα μεταλλεία σιδήρου. Αλλά τα όρη
ταύτα τα αποτελούντα το μέγα περιτοίχισμα της κοιτίδος, κατασταθέντα
πυριφλεγή διά τινός ενεργείας πυρίνης, κατέπεσον διά της τήξεως του
σιδήρου και ηνέωξαν ούτω έξοδον είς τους εγκεκλεισμένους εν τη κοιλάδι
πρωτογενείς ανθρώπους, οίτηνες αληθώς εξελθόντες διεσκεδάσθησαν είς τα
λοιπά μέρη του κόσμου. Η παράδοσις αύτη κατά τούτο είναι χαρακτηριστική
του βίου των Τουρανικών λαών, ότι παρίστησιν ως κύριων του βίου στοιχείον
την μεταλλουργίαν."
Σήμερα το έδαφος του ΠΑΜΙΡ ή ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ ανήκει στην ΕΣΣΔ.
Αφαιρώντας τα στοιχεία υπερβολής της Μογγολικής παραδόσεως, βρίσκουμε ότι
η μόνη κοιλάδα των Αλτάιων ή Αλάι–Τάγ που ανταποκρίνεται στην ανωτέρω
περιγραφή, είναι εκείνη που διασχίζει ο ποταμός Σαραφσάν, ο οποίος
εκβάλλει στην μικρή λίμνη Κάρα-Κούλ πλησίον της πόλεως Μποχάρα του
δυτικού
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ,
αφού
προηγουμένως
διέρχεται
από
την
πόλη
ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ. Η όλη περιοχή βρίσκεται 250 χλμ. νοτίως της Τασκένδης,
σημερινής πρωτευούσης του Ουζμπεκιστάν. Αναφέρουμε τις πόλεις της

ΙΑ98
περιοχής με τα ενδεικτικά ονόματα: ΟΥΡΓΚ-ΟΥΤ, ΟΥΡΑ-ΤΙΟΥΜΠΕ, ομόφωνα με
την πρώην πρωτεύουσα ΟΥΡΓΚΑ
της Μογγολίας. Στην τοπική διάλεκτο του
Ουζμπεκιστάν και Τατζικιστάν τα Αλτάια Όρη λέγονται ΑΤΛΑ-Ι-ΤΑΟΥ ή ΑΤΛΑ-ΙΤΑΓΚ δηλαδή όρη ΑΤΛΑΝΤΙΩΝ !!!
Βορείως των ΑΤΛΑΙ-ΤΑΟΥ βρίσκονται τα όρη ΤΑΛΑΣ-ΤΑΟΥ ή ΑΤΑΛΑΣ-ΤΑΟΥ
τα οποία φέρουν συγχρόνως την ονομασία ΟΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ή ΛΕΞΑΝΤΕΡ-ΤΑΟΥ ως
απόδειξη της διελεύσεως του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Σαμαρκάνδη και το
άντρο των Μογγόλων της παρακείμενης ΟΖ.
Η Ο.Ε.Α. μέσω των Ελλήνων της Τασκένδης εντόπισε ακριβώς τις
επίμαχες τοποθεσίες και το 1979 μέσω των Αφγανικών συνόρων μία ομάδα
ερευνητών της εισήλθε στο σοβιετικό έδαφος όπου προχώρησε σε ανασκαφές.
Τα ευρήματα που φυγαδεύθηκαν πάλι μέσω Αφγανικών συνόρων, αποδεικνύουν
ότι τα στρατεύματα του Αλεξάνδρου διέλυσαν στην κυριολεξία το διοικητικό
κέντρο των Μογγόλων, ισοπεδώνοντας και καίγοντας τα πάντα. Οι ελληνικές
επιγραφές που βρέθηκαν στην Φεργκάν και στην ΟΖ-ΓΚΑΝ αναφέρουν ότι οι
Μογγόλοι ιππείς της ΟΖ έπεσαν μέχρις ενός στην προσπάθειά τους να
καλύψουν την φυγή του Ατλάντειου Κάν, ό οποίος με τη σωματοφυλακή του
διέβη τον ποταμό Υαξάρτη -Συρ Ντάρια- από την ανατολική έξοδο της
κοιλάδος και ενώθηκε με τους άτλαντες Κιργίσιους –Κιργκίζ-.
Δεν γνωρίζουμε αν ο μύθος των Μογγόλων του Τουρκμενιστάν περί
"ορέων κατασταθέντων πυριφλεγών διά τινός ενεργείας πυρίνης" αναφέρονται
στην πυρπόληση των πάντων από τον Αλέξανδρο, αλλά τα στρώματα των
ανασκαφών με απανθρακωμένα υπολείμματα και οι ελληνικές στήλες-τρόπαια
θριάμβου που βρέθηκαν στην ΟΖ του Ουζμπεκιστάν ή ΟΖ-ΜΠΕΚ, συνηγορούν στο
ότι οι έλληνες προκειμένου να εκπορθήσουν την άτρωτη κοιλάδα των Αλταΐων
ορέων, χρησιμοποίησαν ως όπλο την πυρπόλυση των φυσικών κοιτασμάτων
άνθρακος της περιοχής που είναι κατά στρώματα αναμεμιγμένα με μεταλλεύματα σιδήρου.
Στην ανωτέρω υπόθεση συνηγορεί η ελληνική επιγραφή του τάφου του
στρατιώτου "Κάσισχου", που βρέθηκε στην ΟΖ και αναφέρει ότι "ΚΑΣΙΣΧΟΣ
ΕΓΚΕΛΕΥΜΑΤΙ ΛΙΘΟΥΣ ΟΡΕΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΩΝ ΕΜΠΙΜΗΡ... ΠΥΡΣΟΤΟΚΟΣ ΕΝΘΑΔΕ". Δηλαδή
"Εδώ κείται ο Κάσισχος ο οποίος στην διαταγή εμπρησμού των λίθων των
ατλάντιων ορέων απεδείχθη γέννα φωτιάς ή γεννημένος γιά να βάζει φωτιά" πυρσοτόκος.
Από ό,τι γνωρίζουμε οι λίθοι δεν είναι καύσιμη ύλη. Εξ άλλου οι
ανασκαφικές τομές των ερευνητών της Ο.Ε.Α. στα Αλτάια όρη παρουσίασαν το
εξαιρετικά παράδοξο φαινόμενο της υπάρξεως στρωμάτων στάχτης κάτω από
βράχους και λιωμένα στρώματα σιδήρου που αποκλείουν το ενδεχόμενο των
μετέπειτα προσχώσεων πάνω σε καμμένη επιφάνεια της γής. Εξ άλλου το πάχος
των στρωμάτων στάχτης, από ένα έως τέσσερα μέτρα, αποκλείει την εκδοχή
καταλοίπων καύσεως οποιουδήποτε κτίσματος ή πόλεως επιφανείας. Έτσι η
μόνη εκδοχή που υπάρχει είναι ανάφλεξη τεχνητή ή αυτανάφλεξη των υπογείων
κοιτασμάτων άνθρακος. Τα ελληνικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι έλαβε χώρα
τεχνητή ανάφλεξη των κοιτασμάτων από το στράτευμα του Αλεξάνδρου. Γιά να
μην γράψει η ιστορία αυτήν τη φοβερή ήττα και εκπόρθησή τους από την
κοιλάδα της Σαμαρκάνδης, οι Μογγόλοι επινόησαν το παραμύθευμα της
"μυστηριώδους πυρίνης ενεργείας" που έλιωσε στην κυριολεξία τα Αλτάια όρη
και άλλαξε την γεωγραφία της περιοχής.
Είναι πρωτοφανής μία τέτοια πανωλεθρία, όπου ο αμυνόμενος βλέπει τη
γή να παίρνει φωτιά από κάτω, όπου τα κοιτάσματα άνθρακος πλησίαζαν την
επιφάνεια, ενώ συγχρόνως λιώνουν τα βουνά που χρησίμευαν στην άτρωτη
φυσική του οχύρωση. Είναι πρωτοφανές και το μένος του Αλεξάνδρου γιά μία
τέτοια κοσμογονική διάλυση του άντρου των Μογγόλων. Η μόνη εξήγηση που
μπορεί να δοθεί είναι ότι πριν ακόμη εκκινήσει γιά την εκστρατεία του,
είχε σαν σκοπό τον εκμηδενισμό των Μογγόλων, διότι γνώριζε ότι οι
ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΙ ήταν οι υπεύθυνοι όλων των εμφυλίων πολέμων που
αποδεκάτιζαν και γενοκτονούσαν τις ελληνικής προελεύσεως φυλές Περσών και
Ελλήνων, όλων των Περσικών πολέμων που είχαν προηγηθεί. ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΙ

ΙΑ99
ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ο ΞΕΡΞΗΣ Α’ ή Ασσουήρ είχε σύζυγο και σύμβουλο την Εβραία
Εσθήρ και πρωθυπουργό τον Εβραίο μαστρωπό Μαρδοχαίο ή Μαρδοχάι, εξ αιτίας
των οποίων ο Περσικός λαός εξεστράτευσε εναντίον των ομοφύλων του
Ελλήνων. Ίδε "βίβλος", βιβλίο "Εσθήρ".
Οι τότε έλληνες ήξεραν πολύ καλά ποιός ήταν ο πραγματικός εχθρός,
εφ’ όσον ο Αλέξανδρος άφησε ανέπαφους τους ομόφυλούς του Πέρσες,
απογόνους του ΕΛΛΗΝΑ ΠΕΡΣΕΩΣ και εκτόνωσε όλο το καταστροφικό μένος
εναντίον των ΓΩΓ ή ΜΑΓΩΓ της Σημιτομογγολικής ΟΖ. Τώρα εξηγούνται οι
επίμονες παραινέσεις των ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΥΘΩΝ προς τον Αλέξανδρο να καταστρέψει
την ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ, τους Μογγόλους ΜΑΓΓΟΛ ή ΜΑΓΑΓΩΛ ή ΜΑΓΩΓ, το κέντρο
των ατλάντειων της "απρόσιτης κοιλάδος".
Αυτό που δεν εξηγείται είναι η πλαδαρότητα και η ηλιθιότητα των
ελληνικών Τεκτονικών κυβερνήσεων που άφησαν την Ελλάδα έκθετη και δίκην
οίκου ανοχής στο κτηνώδες περιεχόμενο του σφαγέως χριστιανισμού και των
σφαγέων κομματικών "ιδεολογιών" ως προϊόντων του σημιτομογγολικού
κατεστημένου.
Αλλά έχουμε φύγει από το θέμα μας. Τα προηγούμενα ανήκουν στη
νεώτερη ιστορία. Αυτό που ερευνούμε είναι η περίοδος 9500-9000 π.χ. Είναι
εύλογο ότι ο μύθος του Τουρκεστάν περί "εξαπλώσεως των ανθρώπων σε όλη τη
γή, με εκκίνηση από την κοιλάδα Σαραφσάν του Παμίρ" είναι ΠΑΠΑΡΑ γιά
βαρβάρους Τουρκομογγόλους και όχι γιά σκεπτόμενους ανθρώπους. Εν τούτοις
πίσω από το μύθο του Τουρκεστάν υπάρχει μία αλήθεια: Οι "σεληνιακοί"
άτλαντες εκδιωγμένοι από όλους τους λαούς βρίσκουν πατρίδα στα ανατολικά
της γραμμής που ορίζουν εντός της ΕΣΣΔ τα ΟΥΡ–ΑΛΙΑ όρη και η λίμνη της
Αράλης ή ΟΥΡ-ΑΛ στις τοπικές διαλέκτους.
Δεν έχει σημασία αν οι Σημιτομογγόλοι, μετά την καταστροφή που
υπέστησαν από τον Αλέξανδρο μεταθέτουν την πρωτεύουσά τους στην ΟΥΡΓΚ της
Μογγολίας, σημερινής ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ, όπου και είχε κατανεμηθεί το
μεγαλύτερο μέρος της ατλάντειας ορδής του 9500 π.χ.
Σημασία έχει το να βρούμε ποιά ήταν τα δυτικότατα και τα νοτιότατα
όρια όπου κατανεμήθηκε αυτή η ορδή, διότι μόνον έτσι θα δούμε το πώς και
το πότε η υπέρβαση αυτών των ορίων μέσω ληστρικών επιδρομών προς Νότο και
Δύση, αλλοίωσε και διήφθειρε τον ελληνικό πολιτισμό των ελληνικών φυλών
Αιγαίων και Αρείων που είχαν αποικίσει μέχρι την Ινδία.
Τα όρια ακριβώς είναι: Δυτικώς η οροσειρά των ΟΥΡ-ΑΛΙΩΝ ορέων, ο
ποταμός ΟΥΡ-ΑΛΗΣ που πηγάζει από το νότιο άκρο των Ουραλίων και εκβάλλει
στην ΚΑΣΠΙΑ και τέλος οι ανατολικές ακτές της Κασπίας δηλαδή τα υψίπεδα
ΟΥΡΤ ή ΟΥΣΤ του Τουράν ή Χεττουράν, σημερινό Τουρκμενιστάν ΕΣΣΔ.
Νοτίως, ακριβώς η μεθοριακή γραμμή της ΕΣΣΔ με την Περσία,
Αφγανιστάν, Ινδία και στη συνέχεια η μεθοριακή γραμμή της Ινδίας με Κίνα,
Θιβέτ, Νεπάλ, Μπουτάν, Βιρμανίας, στη συνέχεια η μεθόριος Βιρμανίας με
Ταϋλάνδη και Βιετνάμ και τελικώς η μεθόριος Κίνας Βιετνάμ.
Δυτικότερα
και Νοτιότερα αυτών των ορίων τα εδάφη είναι κατηλειμμένα από ελληνικά φύλα αποίκων Αιγαίων Σκυθών ήτοι Λευκορώσων,
Κιμμερίων ήτοι Αρμενίων, Μόσχων ήτοι κατοίκων περιοχής Μόσχας κ.λ.π.,
ΕΛΛΑΣΩΝ ή ΕΛΛΑΣ-ΑΡ Μεσοποταμίας σημερινού ΙΡΑΚ, Περσών του Περσέως
σημερινού Ιράν, Περσών του Περσέως σημερινού Αφγανιστάν, Δραβίδων Αιγαίων
της σημερινής Ινδίας και Δραβίδων Αιγαίων σημερινής Ινδοκίνας, των οποίων
δημιούργημα είναι ο πολιτισμός ΚΜΕΡ ή ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ σημερινής Καμπότζης.
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ, ΤΟΝ
ΥΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΝ ΣΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΗ!!!

ΙΑ100
Ναί, ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΣΑΠΙΑ της "Κυβερνήσεως" των Αθηνών του 1984.
Ναί, ∆ΙΕΦΘΑΡΜΕΝΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΓΡΑΙΚΥΛΩΝ ΗΓΕΤΩΝ της ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, του ΠΑΣΟΚ,
του ΚΚΕ και των ανεκδιήγητων ηλιθίων δικτατόρων της "Ελλάδος Ελλήνων Χριστιανών".
Ναί, ΑΝΑΝ∆ΡΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΗΓΕΤΕΣ του "ελληνικού "Τεκτονισμού" και της Σημιτομογγολικής
ΚΑΒΑΛΛΑ.
Ναί, ΚΥΝΑΙ∆ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ προδοτικών θώκων.
Ναί, ∆ΙΟΠΤΡΟΦΟΡΑ ΑΝ∆ΡΙ∆ΙΑ Καθηγητές Πανεπιστημίων.
Ναί, ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ της Οπερέττας και του Ατλάντειου ΝΑΤΟ.
Ναί, όλοι οι ΣΑΠΙΟΙ ΤΩΝ ΣΑΠΙΩΝ που μετατρέψατε την Ελλάδα σε διεθνές ΧΑΜΑΙΤΥΠΕΙΟ
ΕΙΡΗΝΗΣ και χώρο ΕΜΦΥΛΙΑΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΑΧΗΣ για αλληλοεξόντωση των Ελλήνων.
Ναί, όλοι οι ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΦΑΓΗ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝ∆ΡΕΣ
ΤΗΣ Ο.Ε.Α.
ΝΑΙ, ΕΚΦΥΛΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΠΟΡΝΙ∆ΙΑ της "Ελληνικής Σημιτομογγολικής ∆ημοκρατίαςΟΧΛΟΚΡΑΤΙΑΣ".
ΝΑΙ, ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΣΑΠΙΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
που διδάσκετε την συρρίκνωση του Ελληνισμού μέσα από τη Σύφιλη του Κυναιδισμού σας και μέσα από
τα πνευματικά ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ του ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΓΑΜΗΘΗΤΩ Ο ΙΕΧΩΒΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΑΣ.
ΝΑΙ, ΕΚΦΥΛΟΙ ΚΥΝΑΙ∆ΟΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΜΟΝΩΝ που μεταξύ ΠΟΥΤΣΟΥ και
ΕΝΥΠΝΙΩΝ της ΑΝΤΙ–ΚΑΒΑΛΛΑ, συγγράφετε ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ ελέω ...θεού και
χριστού.
ΝΑΙ, ΑΗ∆ΙΑΣΤΙΚΟΙ ΧΑΜΕΡΠΕΙΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ που υποκρίνεσθε τον "φιλέλληνα χριστό", ενώ
είσθε κληρονόμοι εκείνων που "αφόρισαν" την ελληνική επανάσταση του 1750 και του 1821 εναντίων
των ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΩΝ.
ΝΑΙ, ΑΙΣΧΡΟΙ ΜΕΣΙΤΕΣ μεταξύ του ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΕΠΙΝΟΗΜΑΤΟΣ "ΧΡΙΣΤΟΥ" και των διαρκώς
ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που από ΗΡΩΕΣ τους μετατρέψατε σε ΠΡΑΟΥΣ ΣΦΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ.
ΝΑΙ, ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΑΓΟΙ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ που στην διάρκεια 400 ετών ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ
κατοχής επινοήσατε και διδάξατε τους Έλληνες να "σφάζονται για να αγιάσουν" επειδή η βασιλεία του
εμετικού σας Χριστού, "δεν είναι εκ του κόσμου τούτου".
ΝΑΙ, ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΛΑΓΓΑ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΣΜΟΥ που μετατρέψατε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ
ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ σε ΓΡΑΙΚΥΛΗ ΥΠΟΦΥΛΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ ανύπαρκτων αμαρτημάτων.
ΝΑΙ, ΕΧΙ∆ΝΕΣ ΤΟΥ ΡΑΒΒΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, που μετατρέψατε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ
ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΣ σε ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ∆ΕΙΣΙ∆ΑΙΜΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ.
ΝΑΙ, ΥΑΙΝΕΣ ΤΟΥ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ που μετατρέψατε το ΚΑΛΛΟΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ σε ΣΕΜΝΟΤΥΦΗ ΑΣΧΗΜΙΑ ΑΡΝΗΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΓΑΜΗΘΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΑΣ.
ΝΑΙ, ΠΤΩΜΑΤΟΦΑΓΟΙ ΓΥΠΕΣ ΤΟΥ ΘΝΗΣΚΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, που προετοιμάσατε την υλική
εξάρτηση των ΕΛΛΗΝΩΝ από την ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και την ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, διδάσκοντας ότι "ο Χριστός είπεν μη μεριμνάτε διά την αύριον, διότι ο υλισμός είναι
αντίχριστος".
ΝΑΙ, ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΑΝΘΡΩΠΑ και ΥΠΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΥΝΑΙ∆Α ΥΠΑΝ∆ΡΙ∆ΙΑ που είσθε εγγεγραμμένοι
στους καταλόγους της Ο.Ε.Α. για ΣΦΑΓΗ.
Σας ομιλούμε όπως θα σας μιλούσε ΕΚΕΙΝΟΣ ο ΕΛΛΗΝΑΣ που στα 33 του χρόνια είχε
ολοκληρώσει την ανασύνταξη και την συσπείρωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ
μέχρι την Ινδοκίνα.
Και θα σας εξοντώσουμε όπως ΕΚΕΙΝΟΣ ο ΕΛΛΗΝΑΣ εξόντωνε ακόμη και τους επιστήθιους
φίλους του, όταν προσπαθούσαν να ανακόψουν τα σχέδιά του ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ.
∆ιότι τα σχέδιά του ανήκαν στο πεδίο του "ΕΣΤΙ ΓΑΡ ΕΙΜΑΡΜΕΝΑ ΠΑΝΤΩΣ" δηλαδή
"ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ". -Ηράκλειτος 137- και επιχείρησε να υλοποιήσει αυτά τα
ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ξεκινώντας ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ. ∆ιότι "ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΝΤΩΝ
ΜΕΝ ΠΑΤΗΡ ΕΣΤΙ ΠΑΝΤΩΝ ∆Ε ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΘΕΟΥΣ Ε∆ΕΙΞΕ ΤΟΥΣ ∆Ε ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΤΟΥΣ
ΜΕΝ ∆ΟΥΛΟΥΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΤΟΥΣ ∆Ε ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ" -Ηράκλειτος 53- που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέσος
όρος για άλλες επιλογές παρά ο ΠΟΛΕΜΟΣ για εκείνους που θέλουν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και μισούν τη ∆ΟΥΛΕΙΑ.
∆ιότι ο Αλέξανδρος γνώριζε ότι "ΑΡΗΙΦΑΤΟΥΣ ΘΕΟΙ ΤΙΜΩΣΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ" που σημαίνει ότι
"ΤΟΥΣ ΦΟΝΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΙΜΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ" -Ηράκλειτος 24-.
Ο Αλέξανδρος γνώριζε ακόμη ότι πρέπει: "∆ΟΚΕΟΝΤΑ ΓΑΡ Ο ∆ΟΚΙΜΩΤΑΤΟΣ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙ
ΦΥΛΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΤΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΕΤΑΙ ΨΕΥ∆ΩΝ ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ" που σημαίνει ότι
"Ο ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΕΚΕΙΝΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΣΕ
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΕΣ ΨΕΥ∆ΟΥΣ, ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ. ΤΟ ΒΕΒΑΙΟΝ ΟΜΩΣ
ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ Η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΨΕΥ∆ΩΝ. Ηράκλειτος 28- ∆ιότι "ΜΑΧΕΣΘΑΙ ΧΡΗ ΤΟΝ ∆ΗΜΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΚΩΣΠΕΡ ΤΕΙΧΕΩΣ" ή "ΕΙΝΑΙ
ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΜΑΧΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΑΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ" -Ηράκλειτος 44- και διότι "ΥΒΡΙΝ ΧΡΗ ΣΒΕΝΝΥΝΑΙ Η
ΠΥΡΚΑΪΑΝ" ή "ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΒΗΝΩΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΪΑ" -Ηράκλειτος 43-.

ΙΑ101
ΝΑΙ, ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΨΕΥ∆ΩΝ, ΥΠΕΡΒΗΚΑΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΣΑΣ, ∆ΙΟΤΙ ΕΜΠΛΕΞΑΤΕ
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΣΕ ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΑΤΕ
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΞΕΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ ΡΩΜΑΪΚΑ ΞΕΝΑ
∆ΙΚΑΙΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΞΕΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑΣ,
ΤΡΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ "ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΙΡΟΛΑΤΡΩΝ ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ".
ΝΑΙ, ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΓΛΟΙΩ∆ΕΙΣ ΚΑΙ ΓΛΥΦΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥΣ
ΚΩΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩ, ΓΑΜΗΘΗΤΩΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ
ΚΑΤΩ...ΑΜΗΝ...
Ο ΧΩΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΗΓΑΓΕ ΑΝ∆ΡΕΣ που η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ έφθανε και
περίσσευε για τη συνένωση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ εναντίον του ΚΟΙΝΟΥ ΕΧΘΡΟΥ.
Και ο χώρος αυτός ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να παράγει τέτοιους ΑΝ∆ΡΕΣ που έχουν και την ΘΕΛΗΣΗ και τη
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να συσπειρώσουν και να ανασυντάξουν τα διεσπαρμένα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ για την ΜΑΧΗ
ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.

Επιστρέφουμε στο παρελθόν. Είδαμε τα όρια των Σημιτομογγόλων
ατλάντειων του 9500-9000 π.χ. Σύμφωνα με όλα τα υπάρχοντα στοιχεία των
μέχρι τώρα ανασκαφών, οι "σεληνιακοί" ατλάντειοι δεν παραβίασαν αυτά τα
όρια ούτε προς δυσμάς ούτε προς νότον μέχρι το 9000 π.χ. που εξετάζουμε,
αλλά ούτε και μέχρι το 6500 π.χ. του ελληνικού πολιτισμού της Αμίδης και
Μελίδης. -ίδε πίνακα σελίδος 50 (61η του πρωτότυπου ή ΙΑ68 του παρόντος).
Υποθέτουμε μόνον ότι γιά να εμφανίζονται τα πρώτα ίχνη τους της ΣΑΜ-ΑΡ ή
ΣΙΜ-ΟΥΡ από το 5500-5000 π.χ. στην ελληνική Μεσοποταμία της ΕΛΛΑΣ-ΑΡ, άρα
στην διάρκεια του ελληνικού πολιτισμού της Ερίδης του 6500-5500 π.χ.,
έχουν υπερβεί τα παλαιά τους όρια κατά 750 χλμ. από το νότιο άκρο της
Κασπίας και έχουν ήδη μόνιμες βάσεις στο ΕΛΑΜ ανατολικώς των ορέων ΖΑΓΡΟΣ
όπου σήμερα ή μεθόριος Ιράν–Ιράκ.
Αυτό σημαίνει ότι έχουν ήδη καταλάβει την βόρεια Περσία από τις
Νότιες ακτές της Κασπίας μέχρι την σημερινή Βασόρα στο μυχό του Περσικού
κόλπου και ότι ήδη έχουν εμπλακεί σε μάχες με τους ΕΛΛΗΝΕΣ των Αρμενικών
Οροπεδίων ή Αρμένιους.
Είναι ευνόητο ότι πριν οι Σημιτομογγόλοι επιχειρήσουν να αποικίσουν
το ΕΛΑΜ, προσπάθησαν να βαδίσουν κατά μήκος του ευκολότερου δρόμου, ήτοι
από τις Νότιες ακτές της Κασπίας αντί να βαδίσουν σε ευθεία γραμμή μέσω
της Περσικής Ερήμου Ντάστ-ι-Κεβίρ που θα αποδεκάτιζε τα κοπάδια των ζώων
και τα μέλη της ορδής και στη συνέχεια μέσω "ανάπλου" του ποταμού ΚιζίλΟύζέν που πηγάζει από τα βόρεια των ορέων Ζάγρος και εκβάλλει στην
Κασπία, να καταλάβουν το ΕΛΑΜ όπου σήμερα το Περσικό Λουριστάν και
Αρντελάν. Αυτό στάθηκε ΑΔΥΝΑΤΟΝ να πραγματοποιηθεί διότι οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΦΥΛΕΣ των Αρμενίων κατείχαν όλη τη βόρειο Περσία και το ΑΡΝΤΕΛΑΝ και το
ΜΑΖΑΝΤΕΡΑΝ της Νότιας Κασπίας, που έχουν άλλωστε Αρμενικά ονόματα.
Είναι τρομερή η παραδοχή ότι ο ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ καθήλωσε τους
Σημιτομογγόλους στα όριά τους όπου σήμερα το σοβιετικό ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ, επί
3000 χρόνια από το 9500-6500 π.χ.
Είναι τρομερό και ασύλληπτο ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ. Οι Έλληνες ΑΡΙΜΑ ή
ΑΡΑΜΑΝΟΙ ή ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ή ΑΡΑΜΕΝΙΟΙ ή ΑΡΜΕΝΙΟΙ είναι ο ΛΑΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ και οι
ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ. Είναι προφανές ότι τα φύλα των ατλάντιων ΤΟΥΡΚΟΜΑΝΩΝ του
Τουρκμενιστάν ή ΜΑΥΡΗΣ ΕΡΗΜΟΥ λόγω των απαίσιων ερημικών και τελείως
άγονων παγωμένων εκτάσεων, θέλησαν αμέσως μετά την διέλευσή τους προς
Ουζμπεκιστάν -ΕΣΣΔ- να επιστρέψουν πίσω διότι εκτός της ασήμαντης
κοιλάδος της Σαμαρκάνδης, οι Σιβηρικές Στέππες δεν προσφέρονται με κανένα
τρόπο γιά διαβίωση και μάλιστα γιά διαβίωση με κτηνοτροφία ζώων του
θερμού κλίματος που είχαν έλθει από την άλλη άκρη του κόσμου.
Δηλαδή συνέβη κάτι παράδοξο. Ενώ οι ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ είχαν
ανοίξει δρόμο γιά την διέλευση των αθλίων ορδών από δυσμάς προς ανατολάς,
αρνήθηκαν να επιτρέψουν την αντίστροφη πορεία από ανατολάς προς δυσμάς
στους επιστρέφοντες των ορδών.
Τα ανωτέρω εξηγούν ένα Παγκόσμιο Αίνιγμα: Το γιατί, ενώ στην
Τουρκία υπήρχαν και άλλες εθνικές μειονότητες, οι Τουρκομογγόλοι του 1900

ΙΑ102
μ.Χ. γενοκτόνησαν μέχρις ενός τους Αρμενίους Τουρκίας, δηλαδή τους
απογόνους των ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ, όπως δεν έκαναν ούτε με τους Έλληνες.
∆ΙΟΤΙ ΟΙ ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ ΚΑΤΑ 3000 ΕΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΑ ΤΕΡΑΤΑ ΖΟΜΠΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ.
ΑΠΟΤΙΟΥΜΕ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 2000 μ.χ. ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ
ΚΑΘΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟ ΑΡΙΜΑΣΠΟ ΑΡΜΕΝΙΟ ΗΡΩΑ.
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΤΟΥΣ
∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΤΙ ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ
ΦΑΝΕΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ.
Ο ΚΑΘΕ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ
ΤΟ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ.
ΟΙ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ∆ΩΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ
ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ, ΑΝ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΕΙ.
∆ΙΟΤΙ Η Ο.Ε.Α. ΕΙΝΑΙ Η ΜΝΗΜΗ. ΚΑΙ Η ΜΝΗΜΗ ΘΥΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ
ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΗΡΩΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΕΛΛΑΣ, ΟΥΤΕ ΕΥΡΩΠΗ. ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ,
ΤΟ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΗΙΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΘΑ ΕΙΧΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 1000 π.χ., 3000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ.
ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ∆ΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΕ ΕΠΙ 3000 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ
ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΝ, ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ ΩΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ∆ΙΟ∆Ο
ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡ∆ΕΩΝ ΚΑΙ
∆ΕΛΦΩΝ.
Πιστεύουμε ότι ούτε οι ίδιοι οι επιζώντες Αρμένιοι γνωρίζουν σήμερα το ΤΙ έχουν προσφέρει
στην ανθρωπότητα. Τους το κάνουμε γνωστό, αφιερώνοντας την παρούσα αναφορά στην ΤΙΜΗ του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ τους και των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ.
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΥ ΘΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ, ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ∆ΙΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΕΠΟΝΤΑ
ΤΡΟΠΑΙΑ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ.
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΟΥΜΕ,
∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ∆ΙΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΕΠΟΝΤΑ ΤΡΟΠΑΙΑ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ
ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ.
∆ΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ, ∆ΙΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΓΝΩΜΟΝΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΗΣΜΟΝΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ
ΕΠΕΙ∆Η ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΩΣ ΕΣΧΑΤΟΙ ΠΡΟ∆ΟΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ΣΦΑΓΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΩΝ
ΛΑΩΝ, ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Γιά όσους αγνοούν, επειδή κανένας δεν τους δίδαξε ποτέ τίποτε στο
υπό ισραηλινή κατοχή άθλιο νεοελληνικό κράτος των αθλίων νεοελληνικών
κυβερνήσεων της εβραιοτεκτονικής δημοκρατίας, απαιτούμε να γνωρίσουν τα
κάτωθι: Υπάρχουν πολλές αποδείξεις περί φυλετικής και γλωσσικής ενότητος
Αρμενίων Αριμασπών Πελασγών και Ελλήνων Πελασγών. Παραθέτουμε πίνακα
συγκριτικής γλωσσολογίας σαν μία μόνον απόδειξη.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΡΜΕΝΙΚΗ

ΜΗΝ, ΜΕΙΣ
ΑΠΟ
ΑΡΝΥΜΑΙ
ΑΡΑΡΙΣΚΩ
ΑΙΞ
ΛΗΜΙ-ΛΙΣΑ
ΣΜΙΛΗ
ΠΕΡΑΝ
ΑΡΧΟΣ
ΑΝΗΡ
ΑΡΟΤΡΟΝ
ΑΡΤΙ
ΑΡΤΙΟΣ
ΜΕΛΕΟΣ
ΣΤΕΙΡΟΣ
ΦΑΡΓΝΥΜΙ
ΠΛΑΝΩΜΑΙ

ΜΗΝ
ΑΠΟ
ΛΑΜΒΑΝΩ
ΠΛΑΘΩ
ΑΙΞ
ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ
ΣΜΙΛΗ
ΠΕΡΑ
ΗΓΕΜΩΝ
ΑΝΔΡΑΣ
ΑΡΟΤΡΟ
ΜΟΛΙΣ
ΕΥΘΥΣ-ΔΙΚΑΙΟΣ
ΑΜΑΡΤΙΑ
ΣΤΕΙΡΟΣ
ΑΜΥΝΟΜΑΙ
ΠΛΑΝΩΜΑΙ

ΑΜΙΣ
ΑΠΛ
ΑΡΝΟΥΜ
ΑΡΑΡΙ-ΑΡΝΕΜ
ΑΙΖ
ΑΣΕΜ
ΖΜΕΛΙΝ
ΧΕΡΑ
ΑΡΧΑΙ
ΑΡΝ
ΑΡΟΡ
ΑΡΤΕΝ
ΑΡΤΑΡ
ΜΕΛ
ΣΤΕΡΡ
ΦΙΡΓΚΕΜ
ΦΛΑΝΑΜ

ΙΑ103
ΘΕΡΜΟΣ
ΠΟΑ
ΠΑΥΩ
ΠΑΡΑ
ΠΑΡΥΩ
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΓΕΡΩΝ
ΓΥΝΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΣ
ΜΕΙΖΩΝ
ΜΕΣΟΣ
ΜΗΔΟΜΑΙ
ΜΗΔΟΣ
ΜΗ, ΟΥ
ΜΕΝΩ
ΜΟΝΟΥΜΑΙ
ΟΝΑΜΑΙ
ΤΕΡΠΟΜΑΙ
ΔΙΑ

ΘΕΡΜΟΣ
ΦΥΤΟΝ
ΠΑΥΩ
ΠΑΡΑ
ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΓΕΡΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ-ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΜΕΓΑΣ
ΜΕΣΟΣ
ΔΙΑΝΟΟΥΜΑΙ
ΝΟΥΣ
ΜΗ, ΟΧΙ
ΜΕΝΩ
ΜΟΝΑΖΩ
ΚΕΚΤΗΜΑΙ
ΤΕΡΠΟΜΑΙ
ΗΜΕΡΑ

ΤΣΕΡΜ
ΠΟΪΣ
ΠΑΒΕΜ
ΠΑΡΑ
ΓΑΡΕΜ
ΚΟΛΕΜ
ΖΕΡ
ΓΚΙΝ-ΓΚΙΝΑΪΚ
ΜΕΖ
ΜΕΤΖ
ΜΙΝΤΕΜ
ΜΙΝΤ
ΜΙ
ΜΝΑΜ
ΜΕΝΑΝΑΜ
ΟΥΝΙΜ
ΤΑΡΦΑΜ
ΝΤΙΒ

κλπ.

Επειδή οι συγγραφείς της παρούσης είναι Θεσσαλοί Ιωλκού, ως μέλη
Υφηγεσίας της Ο.Ε.Α., τα οποία εκτελούν διαταγές των Πρυτάνεων της Ο.Ε.Α.
Αθηνών και Μακεδονίας σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της παρούσης, θεωρούν
δικαίωμά τους να παρεμβάλουν στο κείμενο τα κάτωθι που σχετίζονται με την
Θεσσαλική Ιστορία:
Υπάρχουν αναφορές στα Ελληνικά Χρονικά που θίγουν το ζήτημα
συγγενείας και προελεύσεως των Αρμενίων από τους Θεσσαλούς Πελασγούς.
Ο Στράβωνας, ΙΑ 503, αναφέρει ότι οι Αρμένιοι έλαβαν το όνομά τους από
τον Αρμένιο Θεσσαλό, προερχόμενο από το Αρμένιο, πόλη της Θεσσαλίας
πλησίον της Βοιβηίδος Λίμνης, μεταξύ Φερών και Λαρίσης. Ο Αρμένιος ή
Αριμανός ή Αριμασπός της Θεσσαλίας ήταν μέλος του πληρώματος των
Αργοναυτών της Αργούς μαζί με τον Ιάσωνα. Ήταν εκείνος που οίκησε την
ΑΚΙΛΗΣΗΝΗ και την ΣΥΣΠΙΡΙΔΑ έως την ΚΑΛΑΧΗΝΗ και την ΑΔΙΑΒΗΝΗ, όλες
αρμενικές περιοχές, "ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑΝ ΕΠΩΝΥΜΟΝ ΚΑΤΑΛΙΠΟΝΤΟΣ".
Ομοίως ο Στράβων, Λ 531, αναφέρει ότι
ΑΙΝΙΑΝΩΝ ΤΙΝΕΣ ΟΙ ΜΕΝ ΤΗΝ ΟΥΙΤΙΑΝ ΩΚΗΣΑΝ, ΟΙ Δ’ ΥΠΕΡΘΕΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΑΒΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΙΒΑΡΟΝ. ΜΕΡΗ Δ’ ΕΣΤΙ ΤΟΥ -ΟΡΟΥΣ- ΤΑΥΡΟΥ ΤΑΥΤΑ, ΩΝ Ο
ΑΒΟΣ ΕΓΓΥΣ ΕΣΤΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΒΑΤΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΗΣ... ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΘΗΤΑ ΔΕ ΤΗΝ
ΑΡΜΕΝΙΚΗΝ ΘΕΤΤΑΛΙΚΗΝ ΦΑΣΙΝ, ΟΙΟΝ ΤΟΥΣ ΒΑΘΕΙΣ ΧΙΤΩΝΑΣ, ΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣΙ
ΘΕΤΤΑΛΙΚΟΥΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙΣ

Ο Ηρόδοτος και ο Εύδοξος αναφέρουν ότι οι Αρμένιοι είναι "ΑΠΟΙΚΟΙ
ΦΡΥΓΩΝ" και ότι η ελληνική τους διάλεκτος "ΕΦΡΥΓΙΖΕ". Κατά Στράβωνα Ζ’
295 και Ηρόδοτο Ζ’ 73, "ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕ ΟΙ ΦΡΥΓΕΣ ΒΡΙΓΕΣ ΕΙΣΙ ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΤΙ ΕΘΝΟΣ",
δηλαδή ΘΡΑΚΟΠΕΛΑΣΓΟΙ.
Κατά ERNEST CURTIUS, GRIECHISCHE GESCHICHTE, Ι 29, "οι νέες έρευνες
μας πείθουν ομοφώνως να ζητήσουμε στους Φρύγες το σπουδαιότατο ενωτικό
σημείο μεταξύ των Ελλήνων και του μεγάλου κορμού των Δυτικών Αρείων μέχρι
την Αρμενία".
Είναι εύλογο ότι τα αναφερόμενα από τον Στράβωνα περί Αρμενίου
Θεσσαλού αφορούν χρονολογίες παράλληλες της Αργοναυτικής εκστρατείας, η
οποία σύμφωνα με ανάλυση των Ορφικών Κειμένων, τοποθετείται στα μέσα της
Β’ χιλιετηρίδος π.χ. και επομένως δεν καλύπτουν την προϊστορία του 95009000 π.χ. ούτε την περίοδο 9500-6500 π.χ. κατά την οποία οι Αρμένιοι
ανατρέπουν τις επελάσεις των Σημιτομογγολικών ορδών.
Η μόνη εξήγησις που μπορεί να δοθεί είναι ο Αρμένιος Θεσσαλός του
1600 π.χ. αποίκισε ένα μέρος της ήδη κατηλειμμένης από ΕΛΛΗΝΕΣ Αρμενίας
οι οποίοι προέρχονταν από τους Αρκάδες Πελασγούς που μετακινήθηκαν προς
ανατολάς, αφού προηγουμένως είχαν σταθμεύσει στην Θεσσαλία, Μακεδονία,

ΙΑ104
Θράκη και Φρυγία. Η ετυμολογική ταυτότητα του Αρμένιος και του Αριμασπός
ως παραγώγων της ρίζας ΑΡΙΜΑ ή Ευγενής Πολεμιστής εκ του ΑΡΗΣ και
ΜΑΙΝΟΜΑΙ και ρίζας ΑΣΠ ή Αμυνόμενος ή Ιππεύς κατά Ελληνοσκυθική Διάλεκτο,
αποδεικνύουν ότι οι Αριμασποί Αρμένιοι άριστοι ιππείς είναι της ιδίας
πολεμικής τέχνης με τους Θεσσαλούς και το περίφημο Θεσσαλικό ιππικό.
Συμπεραίνουμε ότι ο Στράβωνας απλώς περιγράφει την πορεία του Θεσσαλού
Αριμασπού Αρμένιου στην απώτατη αποικία των Αριμασπών Αρμενίων που είχαν
προ πολλού αναχωρήσει από την Θεσσαλία σε αναζήτηση ζωτικού χώρου, μέχρι
την Κασπία.
Κάτω από αυτό το πρίσμα η Αργοναυτική εκστρατεία
ΔΕΝ ΗΤΑΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΛΗΤΟΒΙΩΝ όπως μας την παρουσιάζουν οι μισθοφόροι ακαδημαϊκοί
των Σημιτομογγολικών Πανεπιστημίων, αλλά ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ.
Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί και η ΑΝΤΙΦΑΣΗ μεταξύ των δηλώσεων των
"Αργοναυτικών" του Απολλόδωρου ή των ομοίων δηλώσεων των "Αργοναυτικών"
του Ορφέα, περί κοινής καταγωγής των Αργοναυτών από Μυνίειο Ορχομενό και
συγχρόνως περί μη κοινής καταγωγής ως προερχομένων από τελείως
διαφορετικές ελληνικές περιοχές μέχρι και την Μίλητο, πχ. ο Αργοναύτης
ΕΡΓΙΝΟΣ από την ΜΙΛΗΤΟ του ποταμού ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ, ο ΑΓΚΑΙΟΣ από την ΑΡΚΑΔΙΑ,
ο ΕΥΦΗΜΟΣ από το ακρωτήριο ΤΑΙΝΑΡΟΝ, ο ΑΜΦΙΩΝ και ο ΑΣΤΕΡΙΟΣ από την
ΠΕΛΛΗ κλπ. με αποκορύφωμα τον ΗΡΑΚΛΗ ο οποίος είχε καταγωγή τους
ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΣ του Αρκαδικού Άργους.
Το γεγονός ότι οι πενήντα Αργοναύτες είναι απόγονοι θεών και γήινων
γυναικών και μάλιστα βασιλείς που ΔΕΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ως κέντρου
των Μινύων, αλλά ούτε και κατάγονται από τον Μινύα, υιό του Χρύσου, υιού
του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από θνητή γήινη γυναίκα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν
υπήρχε ΓΕΝΟΣ αλλά ΤΑΞΙΣ ΜΙΝΥΩΝ, αποτελούμενη από τους εκλεκτούς της κάθε
ελληνικής περιοχής και προοριζόμενη γιά έναν ειδικό ρόλο.
Ποιος ήταν αυτός ο ειδικός ρόλος;
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ βρίσκεται αν αναζητήσουμε την ετυμολογία της λέξεως
ΜΙΝΥΑΙ. Ο πρώτος Μινύας "γεννάρχης" του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ των ΜΙΝΥΩΝ, ήταν
εγγονός και ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ.
Πατέρας του ήταν ο ΧΡΥΣΟΣ, επίσης ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ του Ποσειδώνος.
Σημειώνουμε ότι στους όχι χωρίς νόημα ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ της Ελληνικής
Μυθολογίας, το ΧΡΥΣΟΥΝ ΓΕΝΟΣ είναι το γένος των θεών, το ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΓΕΝΟΣ
των ΗΜΙΘΕΩΝ, το ΧΑΛΚΟΥΝ ΓΕΝΟΣ των ΗΡΩΩΝ και το ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΓΕΝΟΣ των ΘΝΗΤΩΝ.
Έτσι οι ΜΙΝΥΕΣ ήταν η ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
που εκτελούσε έργο
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΩΝ του ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΝΟΥΣ των ΘΕΩΝ και έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ της
ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ πάνω στους υπηκόους τους οι οποίοι
είχαν επαναστατήσει ή είχαν διακόψει την επαφή με τους ΘΕΟΥΣ.
Αυτό δηλώνει και το όνομα ΜΙΝΥΕΣ ή ΜΗΝΥΕΣ ή ΜΗΝΥΤΕΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ,
εκ του ΜΙΝΥΩ ή ΜΗΝΥΩ ή ΦΕΡΩ ΑΓΓΕΛΙΑ.
Η ΑΓΓΕΛΙΑ των ΜΗΝΥΩΝ αφορούσε στην ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ να
αποκατασταθεί η ιεραρχική δομή εξουσίας κατά τη σειρά ΧΡΥΣΟΙ ΘΕΟΙ,
ΑΡΓΥΡΟΙ ΗΜΙΘΕΟΙ, ΧΑΛΚΟΙ ΗΡΩΕΣ, ΣΙΔΗΡΟΙ ΘΝΗΤΟΙ, που κάποιοι είχαν
διαταράξει. Αφορούσε ακόμη την ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ της ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ της Χρυσής
Εξουσίας των Θεών που συμβολιζόταν με ένα ΧΡΥΣΟ ΜΑΝΔΥΑ ή ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ
ΔΕΡΑΣ.
Σύμφωνα με τους ΔΕΛΦΟΥΣ, αυτό το κέντρο ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ έπρεπε να
γίνει η ΙΩΛΚΟΣ και όχι ο Ορχομενός, κέντρο των Μινύων.
Συγχρόνως με την αναγγελία προς τον Αιήτη της Κολχίδος γιά το ότι
του αφαιρούνταν εις το εξής ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ
ΘΕΩΝ ή ο ΧΡΥΣΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ή ΤΟ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, διότι
αυτές οι εξουσίες έπρεπε να περάσουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΩΛΚΟ, οι αγγελιοφόροι
Αργοναύτες είχαν καθήκον να ειδοποιήσουν όλα τα Πελασγικά Ελληνικά Φύλα
του Πλανήτη γι' αυτήν την αλλαγή.
Μία τέτοια αλλαγή ΜΠΟΡΕΙ να εξηγήσει το ΠΑΡΑΔΟΞΟ της συναθροίσεως
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ, οι οποίοι άφηναν την διακυβέρνηση των ελληνικών

ΙΑ105
περιοχών τους σε αντικαταστάτες και μέσω της ΙΩΛΚΟΥ απέπλεαν γιά ένα
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΞΙΔΙ ανασύνταξης και αναδιοργάνωσης όλων των διεσπαρμένων
(Παραπομπή στη σελίδα 97 του πρωτότυπου
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ.
ή ΙΑ108 του παρόντος)

Τα κείμενα των "Αργοναυτικών" και του Απολλόδωρου και του Ορφέα,
αποδεικνύουν ότι ο σκοπός και το τέρμα του ταξιδιού δεν ήταν η Κολχίδα
της σημερινής ΕΣΣΔ, αλλά στην Κολχίδα της Νοτίου Αμερικής της φυλής
ΚΟΛΧΙΚΕΝ του χώρου COLCHIAN ή Κολχίς από την σημερινή Ασουν... της
Παραγουάης μέχρι και της λεκάνης της λίμνης Τιτιτάκα επί της Μεθορίου
Βολιβίας και Περού. Υπολείμματα των Κόλχων
ζούν, κατά τον CLEMENTS
MARKHAM, στη Βόρειο Αργεντινή στην περιοχή της πόλεως ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ,
υπετάχθησαν δε τελευταίοι στους Ισπανούς το 1665.
Σε αντίθεση με την ΥΠΑΡΚΤΗ ΚΟΛΧΙΔΑ της Ν. Αμερικής είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ
η Κολχίδα του Ευξείνου Πόντου, την οποία εντελώς υποθετικά τοποθέτησαν οι
Γεωγράφοι της Μιλήτου στις ακτές της σημερινής ΕΣΣΔ. Η Κολχίδα του Πόντου
είναι ανύπαρκτη σε όλα τα ελληνικά χρονικά και αυτό επιβεβαιώνεται από το
ότι κανένα αρχαιολογικό εύρημα δεν βρέθηκε από τους αρχαιολόγους της ΕΣΣΔ
στην περιοχή, σε αντίθεση με τις αρχαίες ελληνικές πόλεις που
εντοπίσθηκαν και αναφέρθηκαν από τον εξερευνητή PERCY HARISSON FAWCETT,
αξιωματικό του Βρεττανικού Στρατού και άλλους από το 1906 έως σήμερα.
Είναι αρκετό γιά μάς ότι ο ΕΚΑΤΑΙΟΣ, ο ΑΝΑΞΙΜΑΝΡΟΣ, ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ και ο
ΣΤΡΑΒΩΝ, ενώ είχαν εντοπίσει απόλυτα όλα τα τοπωνύμια των κειμένων τους,
δήλωναν άγνοια γιά το πού ήταν η Κολχίδα.
Πολύ αργότερα η Σχολή της Μιλήτου την τοποθέτησε στον ΕΥ-ΞΕΙΝΟ
ΠΟΝΤΟ ήτοι ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ, ενώ ο Απολλώνιος και ο Ορφέας στα
"Αργοναυτικά" τους την τοποθετούσαν στον Α-ΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ήτοι ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ
ΠΟΝΤΟ του ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ και μάλιστα μετά από ανάπλου του μεγάλου
ποταμού Φάσι. Τέτοιος ποταμός δεν υπάρχει στην υποτιθέμενη Κολχίδα του
Ευξείνου, αλλά υπάρχει στην Ν. Αμερική, σύμφωνα δε με τα Ορφικά κείμενα
είναι ακριβέστατα ο ποταμός ΠΑΡΑΝΑ, ο οποίος έχει τις πηγές του στην
περιοχή ΚΟΛΧΙΑΝ ή ΚΟΛΧΙΚΗ του ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ της Βορείου Αργεντινής.
Παραθέτουμε απόσπασμα των Αργοναυτικών του Ορφέως όπου αναφέρονται οι
ονομασίες ΑΞΕΙΝΟΣ και ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ:
"ΩΙΜΟΙ ΕΓΩΝ, ΟΦΕΛΟΝ ΜΕ ΔΙΑΡΡΑΙΣΘΕΙΣΑΝ ΟΛΕΣΘΑΙ, ΚΥΑΝΕΑΙΣ
ΠΕΤΡΗΣΙΝ ΕΝ ΑΞΕΙΝΩ ΤΕ ΚΛΕΙ...Η ΟΙ ΝΥΝ ΑΝΑΠΥΣΤΟΝ ΑΙΔΡΕΙΗΝ
ΒΑΣΙΛΗΩΝ ΝΩΝΥΜΝΟΣ ΦΟΡΕΕΣΚΟΝ ... ΕΙ ΓΑΡ ΜΗ Μ' ΙΕΡΗΣΙΝ
ΕΠΙ...ΚΕΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΝ ΕΚΤΟΣ ΙΚΩΜΑΙ"

Δηλαδή:
"Ώ εγώ η δυστυχής -Αργώ-, μακάρι να είχα συντριβεί και καταστραφεί εις τας
κυανάς πέτρας και εις την τρικυμίαν του Αξείνου Πόντου -Ατλαντικού Ωκ.-, παρά
που τώρα άδοξος μεταφέρω την πασίγνωστη άγνοια των βασιλέων... -διότι
κινδυνεύω- εάν αφού παρακάμψετε τα ιερά ακρωτήρια, δεν φθάσετε στον κόλπο
εσωτερικώς της ξηράς και της απεράντου θαλάσσης και εγώ φθάσω έξω εις το
Ατλάντειο Πέλαγος." Αργοναυτικά Ορφέως 1160-1188.

Στη συνέχεια η διήγηση αναφέρει "τα έσχατα μέρη του ησύχως ρέοντος
Ωκεανού" με τις λέξεις "ΕΣΧΑΤΙΑΙΣ ΑΚΑΛΑΡΡΟΥ ΩΚΕΑΝΟΙΟ". Είναι φανερό ότι ο
πλούς της Αργούς έγινε στον ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ του Ατλαντικού Ωκεανού και
όχι στο ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΟΝΤΟ της Μαύρης Θάλασσας. Ακολουθώντας βήμα προς βήμα
την περιγραφή του Απολλώνιου Ρόδιου, συνοψίζουμε το ταξίδι:
Το Κόλπειο Ρεύμα ή GULF STREAM οδηγεί την Αργώ στο νησί του μάντη
Φινέα ή το σημερινό Πουέρτο Ρίκο. Ο Φινέας δίνει στους Αργοναύτες οδηγίες
να αποφύγουν τα "επιπλέοντα νησιά" ή τα σημερινά Σαργάσσο που
αποτελούνται από επιπλέουσες μάζες θαλασσίων φυτών. Τους συμβουλεύει να
"στρέψουν" από το στένωμα των Συμπληγάδων, όπου σήμερα ο θαλάσσιος
διάδρομος μεταξύ Κούβας και Αϊτής και να περάσουν στην "άλλη θάλασσα",
όπου η Καραϊβική. Εισερχόμενη η Αργώ στην Καραϊβική στρέφει νότια και

ΙΑ106
προσεγγίζει τις ακτές της Βενεζουέλας, όπου συνάντησε το "σπήλαιο του
Άδου", όπου έχει εντοπισθεί από τον ALEXANDER UMBOLTT και την Εθνική
Γεωγραφική Εταιρεία των Η.Π.Α., το μεγαλύτερο θαλάσσιο σπήλαιο του κόσμου
από το οποίο εξέρχεται παγωμένος αέρας ή κατά Απολλώνιο "παγωμένη πνοή
που σχηματίζει ακτινοβόλο πάχνη".
Στο σημείο αυτό η Αργώ σώζεται από ναυάγιο στο "τρικυμιστό κανάλι",
όπου το πέρασμα μεταξύ Βενεζουέλας και Νήσου Τρινιδάδ, μέσω ανάπλου του
παραποτάμου του Αχέροντα ή Ορινόκου και εξόδου προς τον Ατλαντικό από
άλλον παραπόταμο του Ορινόκου, τον Ρίο Γκράντε. Πράγματι, ο Ορινόκος
είναι ο μόνος ποταμός της γής που εκβάλλει με το δέλτα του σε δύο
θάλασσες, την Καραϊβική και τον Ατλαντικό, με διαχωριστική νοητή γραμμή
τα νησιά που αρχίζουν από το ν. Τρινιδάδ, όπως ακριβώς περιγράφει ο
Απολλώνιος.
Στην "ανατολική θάλασσα" συνάντησαν "αμέτρητα ποτάμια κι ακρωτήρια"
έως ότου, κατά Απολλώνιο, "Κι εκείνη την ημέρα εστρίψανε τον μακρύ κάβο
των Αμαζόνων που φυλάγει το λιμάνι τους. Στον κόλπο εκείνης της άκρας της
ξηράς, όπου εκβάλλει ο Θερμόδωντας, εξώκειλαν διότι η θάλασσα ήταν πολύ
δυνατή." "Κανένας ποταμός δεν είναι σαν αυτόν και κανείς δεν στέλνει
επάνω στην ξηρά τόσους δυνατούς παραποτάμους ... Αυτός τρέχει κάτω στον
κάμπο ανάμεσα από τα ψηλά βουνά που οι άνθρωποι λένε Αμαζώνεια -ή
Αναδώνεια ή Άνδεις- βουνά".
Εδώ περιγράφεται καθαρά η περιοχή εκβολών του "θερμού" Αμαζόνιου
ποταμού. Στη συνέχεια παραπλέοντας τις ακτές της Βραζιλίας, η Αργώ φθάνει
στη "χώρα των Χαλύβων οι οποίοι σκάβουν τη σκληρή γή που παρέχει σίδηρο",
όπου σήμερα η σιδηρομεταλλευτική περιοχή της Βραζιλίας που ξεκινά από την
ΠΑΡΝΑΙΜΠΑ και τη ΣΙΕΡΡΑ ΙΜΠΑΠΑ και φθάνει στην ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ και το ΠΛΑΝΑΛΤΟ
των υψιπέδων ΝΤΟ ΜΠΟΡΠΟΡΕΜΑ. Στους τοίχους αυτών των ορυχείων σιδήρου
βρέθηκαν χιλιάδες ελληνικές επιγραφές που αντιγράφηκαν και βρίσκονται στο
Πανεπιστήμιο του Ρίο Βραζιλίας.
Από εκεί η Αργώ έφθασε στις εκβολές του "ποταμού του αργύρου",
σημερινού Ρίο ντε λα Πλάτα ή ποταμού Φάσι". Αναπλέει τον Φάσι και συναντά
αριστερά της "ψηλά βουνά" -Άνδεις- και δεξιά της την "χαμηλή πεδιάδα",
όπου η περιοχή μεταξύ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΫΡΕΣ ή ΩΡΑΙΟΣ ΑΡΗΣ, της "πεδιάδος του
θεού Άρη", κατά τον Απολλώνιο και τη ΡΟΖΑΡΙΟ μέχρι την ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ της
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ ή ΠΑΡΑ-ΓΑΙΑΣ ΓΗΣ.
Από την Ασουνσιόν αναπλέει η Αργώ τον παραπόταμο του Φάσι, π.
ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ, μέσα στο έδαφος της σημερινής ΒΟΛΙΒΙΑΣ ή ΠΟΛΥ-ΒΙΑΣ, στην
περιοχή των COLCHIAN ή COLCHIQUEN ή ΚΟΛΧΩΝ που αρχίζει από τη Βόρεια
Αργεντινή ή ΧΩΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ.
Από τις πηγές του π. ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ που συγκοινωνούσαν με τη λίμνη
ΠΑΜΠΑ, διαπλέει τη λίμνη ΠΑΜΠΑ και αναπλέει τον π. ΝΤΕΣΑΓΚΡΑΝΤΕ που
εκβάλλει στην λ. Πάμπα και συγκοινωνούσε με τη λίμνη ΤΙΤΙΤΑΚΑ μέσω
φυσικών καναλιών που διέρχονταν από τις σημερινές πόλεις ΣΙΚΑΣΙΚΑ ΒΙΑΤΣΑ - ΓΚΟΝΑΚΙ και του κυρίως Ντεσαγκραντε, ο οποίος μόλις εισέρχεται
στο Βολιβιανό έδαφος από τις πηγές του στο Περού, διχάζεται σε παραπόταμο
που εκβάλλει στη λ. Τιτιτάκα.
Από τη λ. Πάμπα, η Αργώ φθάνει στη λ. Τιτιτάκα, την διαπλέει και
αναπλέει τον ποταμό ΒΙΛΚΟΜΑΓΙΟ μέχρι τα υψίπεδα του ΚΟΥΣΚΟ, στα ενδότερα
του Περού ή ΠΕΡΙ-ΒΙΑΣ. Είναι εντ... το γεγονός ότι ο ΒΙΛΚΟΜΑΓΙΟ του Περού
είναι το ίδιο όνομα του ΠΙΛΚΟΜΑΓΙΟ της Βολιβίας αν και έχουν αντίθετη
ροή, διότι ο πρώτος που ονομάζεται και ΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ είναι παραπόταμος του
Αμαζονίου ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΕΙ μέσω της λίμνης ΧΟΥΝΙΝ με τον ΕΙΡΗΝΙΚΟ
ΩΚΕΑΝΟ!!!, ο δε δεύτερος είναι παραπόταμος του Ρίο ντε λα Πλάτα ή ΠΑΡΑΝΑ
ή ΦΑΣΕΩΣ.
Ο Απολλώνιος περιγράφει ότι "από την μεγάλη λίμνη με τα καλάμια" ή
Τιτιτάκα, οι Αργοναύτες προχωρώντας βρέθηκαν στο ανάκτορο του Αιήτη από
όπου και πήραν το Χρυσόμαλλο Δέρας με τη βοήθεια της Μήδειας.

ΙΑ107
Στο σημείο αυτό οι Αργοναύτες επιβιβάζονται στην Αργώ γιά το ταξίδι
της αναχώρησης μέσω της ιδίας οδού ποτάμιας ναυσιπλοΐας αλλά "δεν είχαμε
πορεία κατ' ευθείαν προς τον πόντον -Ατλαντικό- που έχει πολλούς ιχθείς,
διά μέσου του ευρέους στομίου του Φάσιδος ποταμού. Εκ κακού δε
υπολογισμού εφερόμεθα πολύ οπίσω πλέοντες πάντοτε προς τα επάνω.
Εγκαταλείποντο δε οι πόλεις των Κόλχων από τους ανοήτους Μινύας και
ζοφερή νύχτα τους περιέβαλε. Έπειτα τρέχοντες βιαστικά διαπλέαμε το ρεύμα
του ποταμού λόγω ανοησιών εις το μέσον της πεδιάδος." -Ορφέως
Αργοναυτικά, έκδοσις Πασσά ΗΛΙΟΥ, στίχοι 1040-1072.
Ο κακός υπολογισμός ήταν η άγνοιά τους γύρω από τα πολύπλοκα
συστήματα καναλιών των Κόλχων που συνέδεαν τις λίμνες και τα ποτάμια της
περιοχής με αποτέλεσμα αντί να εισέλθουν στα κανάλια με ρεύματα προς το
Νότο, εισήλθαν στα κανάλια των βορείων ρευμάτων. Τα υπολείμματα αυτών των
καναλιών μπορεί να τα δεί και σήμερα ο επισκέπτης του Κούσκο στις Άνδεις
του Περού.
Έτσι αντί να καταλήξει στο κύριο ρεύμα του Ρίο ντε λα Πλάτα, η Αργώ
κατέληξε στην "Μαιώτιδα Λίμνη" και από εκεί στον ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ!!!
Την Μαιώτιδα Λίμνη την εντοπίζουμε στη λίμη ΧΟΥΝΙΝ του Περού. Το
σημείο εξόδου της Αργούς στον Ειρηνικό είναι τα νησιά ΠΕΣΚΑΝΤΟΡΕΣ στην
παράκτια περιοχή της ΛΙΜΑ.
Στον Ειρηνικό η Αργώ αντιμετωπίζει "την απέραντη αλμύρα που
κατέρχεται θορυβωδώς από τα βόρεια πέρατα προς τον Ωκεανό" -Ορφ. Αργ.
στίχος 1072 και 1073-, που είναι το κατερχόμενο Ρεύμα της Καλιφόρνιας το
μετατρεπόμενον στο Βόρειο Ισημερινό Ρεύμα.
Από το Νότο έρχεται το ομόρροπο Ρεύμα του Περού που μετατρέπεται
στο Νότιο Ισημερινό Ρεύμα. Η Αργώ είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει τα δύο
συγκλίνοντα Ισημερινά Ρεύματα και να διαπλεύσει τον Ειρηνικό Ωκεανό μέχρι
τις Φιλιππίνες, όπου το ίδιο ρεύμα μετατρεπόμενον στο Ιαπωνικό Ρεύμα
ΚΟΥΡΟΣΙΒΟ, την προωθεί βορειότατα μέχρι τον ΒΕΡΙΓΓΕΙΟ ΠΟΡΘΜΟ.
Είναι συγκλονιστική η αφήγηση του αυτόπτου Ορφέα, ο οποίος γράφει:
"επίσης περάσαμε από τους ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΥΣ!!! ... και όταν φάνηκε κατά τη
δεκάτη μέρα η αυγή που φωτίζει τους ανθρώπους, προσεγγίσαμε στα Ριπαία
υψώματα, από εκεί δε αμέσως η Αργώ προχωρώντας ταχέως διήρχετο διά μέσου
στενού ρείθρου -ΒΕΡΙΓΓΕΙΟΥ ΠΟΡΘΜΟΥ- και έπεσε μέσα εις τον Ωκεανόν ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΩΚΕΑΝΟ-. Αυτόν δε οι ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ άνθρωποι ονομάζουν
ΚΡΟΝΙΟΝ ΠΟΝΤΟΝ και ΝΕΚΡΑΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ. Εμείς δε νομίζαμε ότι δεν θα
μπορούσαμε να διαφύγουμε την ολοσχερή καταστροφή, εάν ο Αγκαίος δεν
κατεύθυνε το πλοίο ...ώστε να έλθει εις την δεξιάν πλευρά του αιγιαλού,
αναγκάσας αυτό να υπακούσει εις τα πελεκητά πηδάλια."
Εκεί αφού κάνουν σπονδές στην πόλη των Υπερβορείων, την Ερμηόνεια,
όπου έχει τις εκβολές του ο "γιγαντιαίος δεύτερος Αχέρων ποταμός" -π.
ΜΑΚΕΝΖΙ του Καναδά-, αφού παρακάμπτουν "μίαν τραχεία και εξέχουσα καμπή"
ήτοι τη Βόρεια Αλάσκα. Σύμφωνα με το κείμενο "οι υπερβόρειοι άνθρωποι
Κιμμέριοι ή ΧΕΙΜΕΡΙΟΙ, είναι οι μόνοι από όλους τους ανθρώπους που
στερούνται από το φώς του ηλίου, του διατρέχοντος διά πυρός, όχι μόνον
λόγω της εξάμηνης "νύχτας" αλλά και διότι "η πελωρία Φλέγρη" -ΒΡΑΧΩΔΗ
ΟΡΗ- κρύβει τον ήλιο ακόμη και στη διάρκεια της εξάμηνης "ημέρας", λόγω
της μικρής γωνίας του ορίζοντα και του ηλίου.
Εκεί η Αργώ φέρεται να διαμαρτύρεται διότι "θα κινδυνεύσει να
περιέλθει σε άθλια και τρομερή δυστυχία εάν πλησιάσει τις ΙΕΡΝΙΔΕΣ ΝΗΣΟΥΣ
-Νησιά Κόλπου Μέλβιλ και Μπάφιν- εάν οι Αργοναύτες αφού παρακάμψουν τα
ιερά ακρωτήρια -ΘΟΥΛΗΣ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑΣ- δεν φθάσουν εις τον κόλπον εσωτερικώς
της ξηράς και της απεράντου θαλάσσης -του Ατλαντικού- και αν η ίδια δεν
φθάσει ξανά στο Ατλάντειον Πέλαγος."
Πράγματι, ο διάπλους των Κόλπων των θαλάσσιων λαβυρίνθων του
Βορείου Καναδά και ο έκπλους από τον Κόλπο του Λάνκαστερ προς τον Κόλπο
του Μπάφιν είναι ακατόρθωτος άθλος αν δεν χρησιμοποιηθούν έμπειροι
αυτόχθονες πλοηγοί, ακόμη και σήμερα. Το ελληνικό ναυτικό δαιμόνιο βγάζει

ΙΑ108
την Αργώ από το χάος των θαλάσσιων λαβυρίνθων και τελικά η Αργώ παραπλέει
την κυρίως Ιερνίδα Νήσο -Γροιλανδία- από τον "εύκολο" πλέον κόλπο του
Μπάφιν, στρέφοντας επιτέλους νότια γιά να εισέλθει στον Ατλαντικό Ωκεανό.
Η πορεία είναι "υποχρεωτική" διότι το κατερχόμενο ψυχρό Ρεύμα του
Λαμπραντόρ δεν αφήνει περιθώρια γιά επιλογές πορείας. Το Ρεύμα τους
οδηγεί υποχρεωτικά στη Νέα Γή, Νήσο του Καναδά ή κατά το κείμενο "Νήσον
της Δήμητρος", όπου ο Ορφέας διατάζει να μην πλησιάσουν το αφιλόξενο
νησί. Ο Αγκαίος έκλινε τα πηδάλια αριστερά γιά να εμποδίσει την Αργώ να
πλεύσει δεξιά και να προσορμισθεί στη Νέα Γή.
Το Ρεύμα του Λαμπραντόρ τους οδηγεί στις ακτές της σημερινής
Βοστώνης των Η.Π.Α., όπου εξουδετερώνεται από το ανερχόμενο GULF STREAM,
το οποίο παρασύρει την Αργώ μέχρι τη Νήσο ΜΑΔΕΡΑ ή κατά το κείμενο, "Νησί
της Κίρκης".
Από εκεί έπλευσαν στην "ΤΑΡΤΗΣΣΟ" της Ιβηρίας και κατά το κείμενο
"διαπλέοντες την θάλασσαν εφθάσαμεν επάνω εις το στόμιον της Ταρτησσού
και προσεγγίσαμε στις ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -Γιβραλτάρ- ... και εφθάσαμεν
εις τα βαθειά νερά της ΣΑΡΔΟΥΣ -Σαρδηνίας- και εις τους κόλπους των
ΛΑΤΙΝΩΝ -Λάτιον Ιταλίας- και εις τας ΛΥΣΟΝΙΑΣ Νήσους -Κορσική, Έλβα- και
εις τας ΤΥΡΡΗΝΙΚΑΣ ακτάς -Κόλπος Γένοβας-.
Από εκεί επέστρεψαν και αφού "διήλθαν τον θορυβώδη ΛΙΛΥΒΛΙΟ πορθμό
-Πορθμός Μεσσήνης- και εσταμάτησαν στην τριγωνική νήσο του Εγκελάδου Σικελία- με την φλόγα της Αίτνης.
"Και έφθασαν στην ιερά Κέρκυρα την οποία κατοικούσαν άνθρωποι" και
από εκεί "η πολύλαλος Αργώ έτρεχε διά της κωπηλασίας και διέπλεε τα ύδατα
του Αμβρακικού κόλπου" φθάνοντας μέσω της Κρήτης και Δήλου και Ακρωτηρίου
ΜΑΛΕΗΤΙΔΟΣ -Μαλέας- στην ΙΩΛΚΟ ή κατά το κείμενο "ΚΑΙ Ρ' ΟΙ ΜΕΝ ΠΛΩΟΝΤΕΣ
ΕΥΚΤΙΜΕΝΗΝ ΕΠ' ΙΩΛΚΟΝ ΘΥΝΟΝ."
Έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:
α: Η διαγώνια ποτάμια ναυσιπλοΐα του ποταμού Φάσιδος ή Παρανά ή Ρίο
ντε λα Πλάτα, που άρχιζε γιά τους Ίνκας από την ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ή ΟΥΡΑΙΑ-ΓΑΙΑ
και μέσω της ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ή ΑΡΓΥΡΑΣ-ΓΑΙΑΣ και ΒΟΛΙΒΙΑΣ ή ΠΟΛΥΒΙΑΣ και ΠΕΡΟΥ
ή ΠΕΡΙΒΙΑΣ, κατέληγε στον Ειρηνικό Ωκεανό με τα πολύπλοκα συστήματα
καναλιών της λίμνης ΤΙΤΙΤΑΚΑ, ήταν η μόνη ναυσιπλοΐα που επέτρεπε την
διείσδυση στον Ειρηνικό.
Διότι ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΡΙΟ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛΑΤΑ, το Νότιο Ισημερινό
Ρεύμα του Ατλαντικού συναντά το βίαιο ανερχόμενο Ρεύμα των Φάλκλαντ και
στρέφονται ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ με κατεύθυνση τη Νότια Αφρική, παρασύροντας μαζί
τους οποιοδήποτε σκάφος με ανεπαρκή ταχύτητα.
Όλη η πορεία που περιγράφει ο Απολλώνιος και ο Ορφέας επαληθεύεται
ως η μόνη δυνατή πορεία γιά σκάφη που θα ήθελαν να φθάσουν στον Ειρηνικό
έχοντας συνεργούς και όχι αντιπάλους τα Ωκεάνεια ρεύματα, εφ' όσον δεν
υπήρχε η δίαυλος του Παναμά. Όπως χαρακτηριστικά είπε έμπειρος έλληνας
καπετάνιος: "Είναι απίστευτο αλλά οι διαόλοι είχαν βρεί τη μόνη πορεία
που θα έσπρωχνε το καράβι να κάνει το γύρο του κόσμου με μηδέν καύσιμα,
πιάνοντας μονάχα τα ρέματα της θάλασσας."
Αφήνουμε τον αναγνώστη να υπολογίσει μόνος του τι γνώσεις ναυτιλίας
είχαν "οι διαόλοι" της αργούς και οι έλληνες ωκεανοπόροι της εποχής.
β: Με τα ανωτέρω δεδομένα οι Κόλχοι έχοντας στον έλεγχό τους τα
συστήματα διωρύγων της λ. Τιτιτάκα, είχαν στην κυριολεξία τον έλεγχο της
παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, διότι όλα τα πλοία γιά να περάσουν από τον
Ατλαντικό στον Ειρηνικό χωρίς να εμπλακούν στο αντίθετο βίαιο ρεύμα που
αρχίζει από τις ακτές της Κεντρικής Χιλής, κυκλώνει το Ακρ. Χόρ, φθάνει
στις εκβολές του Φάσιδος και στρέφει προς την Αφρική, ΕΠΡΕΠΕ να δώσουν
φόρο διαύλου στους Κόλχους ή ΙΝΑΧΟΥΣ ή ΙΑΝΑΚΟΥΣ ή ΙΝΚΑΣ. Τονίζουμε ότι
ακόμη σήμερα οι μύθοι των Ίνκας ομιλούν γιά "ανθρώπους και πλοία που
έβγαιναν από τη λίμνη με τα καλάμια, Τιτιτάκα".

ΙΑ109
γ: Ο Απολλώνιος περιγράφει καθαρά ότι όταν η Αργώ περασε τον
Θερμόδωντα -Αμαζόνιο- γιά να φθάσει στον ποταμό Φάσι -Ρίο ντε λα Πλάτα"έδυσε ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου". Γιά όσους γνωρίζουν στοιχειώδη
αστρονομικά δεδομένα και ναυσιπλοΐα είναι αμέσως κατανοητό ότι μόνον όσοι
περνούν από το Βόρειο στο Νότιο ημισφαίριο δεν βλέπουν πλέον τη "Μεγάλη
Άρκτο", η οποία φαίνεται ότι "δύει". Αυτό το φαινόμενο είναι αδύνατον να
παρατηρηθεί από τον Εύξεινο Πόντο του Βορείου ημισφαιρίου όπου η "Μεγάλη
Άρκτος" δεν δύει ποτέ και άρα η Αργώ ΤΑΞΙΔΕΨΕ στο ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ.
δ: Επειδή οι COLCHIQUEN INKAS και οι AMAZONS των Απολλώνιων
κειμένων και των Ορφικών κειμένων δεν υπήρχαν στην Αφρική κάτω από τον
Ισημερινό, όπου "δύει η Άρκτος", αλλά ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΩΣ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΩΣ
ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ της Νοτίου Αμερικής ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, άρα οι Αργοναύτες
έπλευσαν έως την ΚΟΛΧΙΔΑ της ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
ε: Επειδή δεν υπάρχουν κατάλοιπα λατρείας του Άρεως στη Νότια
Αφρική, αλλά υπάρχουν στη Νότια Αμερική μέχρι ονοματολογίας πόλεων ARES,
BUENOS ARES ή AYRES κλπ., άρα ΕΚΕΙ οι Αργοναύτες "ετίμησαν με σπονδές
τους ξένους θεούς και τον Άρη", επίσημη θεότητα των Κόλχων "τρομερών
πολεμιστών" κατά τον Απολλώνιο.
στ: Η αναζήτηση της ετυμολογίας των ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ και ΕΛΛΗ μας οδηγεί
στη ρίζα ΕΛΙΗ που σημαίνει ΘΕΡΜΗ Λάμψις, ενώ ο ΦΡΙΞΟΣ φέρεται ως ο ήρωας
της βροντής ή ΧΑΛΚΙΟΠΗΣ και η μητέρα των δύο, η ΝΕΦΕΛΗ ως ΘΥΕΛΛΩΔΕΣ ΝΕΦΟΣ
που φέρνει την ΑΙΓΑ ή ΑΙΓΙΔΑ ή ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ή τον ΚΡΙΟ. Κάνουμε διασταύρωση
πληροφοριών από τη Σανσκριτική Μυθολογία, όπου ο MESHA ή MEHA είναι "ο
κριός ο διαχέων βροχή από το ουρούν νέφος". Ίδε Γαλλική μετάφραση του DE
GUBERNATIS στο έργο του "ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ", Ι,427.
Στα Βεδικά κείμενα ο Ίντρα λέγει ότι ο θεός της βροχής και της
βροντής παρίσταται με ΗΡΩΙΚΟ ΚΡΙΟ. Ίδε σύγγραμμα του SCHWARTZ, "URSPRUNG
DER MYTHOLOGIE" σελ. 219. Ίδε ομοίως συγγράμματα του FORCHHAMMER
"HELLENIKA" σελ. 200 και "DADUCHOS" σελ. 63.
Παραθέτουμε το μύθο:
Ο γυιός του Αιόλου, ο Αθάμας, βασιλεύς των Μινύων, παντρεύεται τη
Νεφέλη και γεννά τον Φρίξο και την Έλλη. Ο Αθάμας εγκαταλείπει τη Νεφέλη
και παντρεύεται την Ινώ, κόρη του Κάδμου, διωγμένου από τον Αίγυπτο. Η
Ινώ μισεί τον Φρίξο και την Έλλη και ενώ υπό τις συμβουλές της πρόκειται
να σφαγεί ο Φρίξος, η Νεφέλη στέλνει τον κριό που σώζει τα δύο παιδιά
πάνω στη ράχη του. Η Έλλη πέφτει από τον κριό και πνίγεται στο στενό που
οδηγεί στον "άξεινο" αφιλόξενο πόντο. Ο Φρίξος, μόνος, φθάνει στην Αία
Κολχίδος, όπου βασιλεύει ο Αιήτης και θυσιάζει τον κριό στον Φύξιο Δία Δία των φυγάδων-. Προσφέρει το "δέρας" στον Αιήτη κι εκείνος το αφιερώνει
στον Άρη κρεμώντας το στην ΔΡΥΝ του άλσους του ναού του Άρεως.
Η Ινώ με όσα έκανε γίνεται εχθρός του Διός και της Ήρας. Η Ήρα
εμβάλλει παραφροσύνη στον Αθάμαντα, ο οποίος σκοτώνει τον γυιό της Λέαρχο
και θέλει να σκοτώσει και τον άλλο γυιό της Μελικέρτη. Η Ινώ διαφεύγει με
το Μελικέρτη αλλά πεθαίνει μαζί του στη Μεγαρίδα, πέφτοντας από τις
Σκιρωνίδες πέτρες στη θάλασσα. Έκτοτε θεωρείται θεά της θάλασσας και
προστάτις των ναυτικών που κινδυνεύουν.
Ο αδελφός του Αθάμαντα, ο Κρηθεύς κτίζει την Ιωλκό και αφήνει
νόμιμο διάδοχο τον Αίσωνα, ο οποίος γεννά τον Ιάσονα. Ο αδελφός του
Αίσωνα, ο Πελίας σφετερίζεται το θρόνο της Ιωλκού και ο Ιάσων ως νόμιμος
κληρονόμος απαιτεί τον θρόνο. Ο Αίσων δέχεται υπό τον όρο ότι ο Ιάσων θα
φέρει από την Κολχίδα το χρυσόμαλλο δέρας. Ο Ιάσων φέρει εις πέρας την
Αργοναυτική εκστρατεία και επιστρέφει με το δέρας και με τη Μήδεια, κόρη
του Αιήτη. Ο Πελίας μην αναμένοντας την επιστροφή του Ιάσονα, έχει
δολοφονήσει τον αδελφό του, Αίσωνα. Ο Ιάσων εκδικείται σκοτώνοντας τον
Πελία αλλά διωκόμενος από το γυιό του Άκαστο, καταφεύγει με τη Μήδεια
στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο η Μήδεια σκοτώνει τα παιδιά της και την
αντίζηλό της, Γλαύκη, φεύγοντας στην Αθήνα όπου ενώνεται με τον Αιγέα. Με
τον Αιγέα γεννά το Μήδο, τον οικιστή της Μηδείας.

ΙΑ110
Επιστρέφοντας στην αρχή του μύθου αναφέρουμε ότι μετά την
εγκατάλειψη της ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗΣ και το γάμο με τη ΔΕΥΤΕΡΗ
ΣΥΖΥΓΟ ΙΝΩ, ο Αθάμας αντιμετωπίζει φοβερή ΞΗΡΑΣΙΑ στη χώρα του και ερωτά
τους Δελφούς γα το πρακτέον. Οι Δελφοί απαντούν ότι πρέπει να θυσιασθεί ο
Λέαρχος της "θαλάσσιας" Ινούς. Η Ινώ όμως διαστρέφει το χρησμό γιά να
σώσει το γυιό της και πείθει τους αγγελιοφόρους του Αθάμαντα να αναφέρουν
ότι οι Δελφοί συμβούλευσαν να θυσιασθεί ο Φρίξος της "γήινης" Νεφέλης.
ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ:
Μετά τη βύθιση της ΔΡΥΙΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και την εμφάνιση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ, οι αυτόχθονες ηγέτες όπως ο Αθάμας εγκαταλείπουν την τεχνολογία
ελέγχου καιρού, που προκαλεί βροχοπτώσεις χρήσιμες στη γεωργία και
επιδίδονται σε ανάπτυξη της ναυτικής τέχνης ή ΙΝΟΥΣ. Οι ναυτικοί μισούν
τις καταιγίδες ενώ οι γεωργοί τις αγαπούν διότι προκαλούν βροχοπτώσεις,
όπως η θαλάσσια Ινώ μισεί τη βροντή ή ΦΡΙΞΟ και την αστραπή ή ΕΛΛΗ ή ΕΛΙΗ
ενώ η γήινη Νεφέλη αγαπά τα "παιδιά" της.
Η τάξη των ναυτικών "ΙΝΩ" ετοιμάζεται να εξοντώσει την τάξη του
ιερατείου του ΦΡΙΞΟΥ που προκαλεί καταιγίδες με τεχνολογία. Αλλά η
ανώτερη τάξη ιερατείου ή ΝΕΦΕΛΗ που διαθέτει τεχνολογία ΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙΡΟΥ και δημιουργίας νεφελών, με κέντρο τους Δελφούς, φυγαδεύει το
ιερατείο του Φρίξου και της Έλλης προς δυσμάς στους ορεινούς Κόλχους των
Αμαζώνειων ορέων οι οποίοι είχαν ανάγκη τις ελεγχόμενες βροχοπτώσεςι γιά
τη γεωργία τους.
Η τάξη ιερατείου της Έλλης "πνίγεται" δηλαδή εγκαθίσταται μόνιμα
στο πέρασμα προς τον Άξεινο Πόντο δηλαδή στις Ηράκλειες Στήλες που
οδηγούν στον Ατλαντικό Ωκεανό και χρησιμοποιεί την τεχνολογία της ΕΛΙΗΣ ή
ΛΑΜΠΟΥΣΑΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ σαν φράγμα καταιγίδων που θα εμπόδιζαν τους ναυτικούς
να συλλάβουν το πλοίο του ΚΡΙΟΥ, με καταδίωξη πέραν των Ηρακλείων Στηλών.
Η τάξη ιερατείου του Φρίξου με τον ΚΡΙΟ φθάνει στην Κολχίδα του
Αιήτη. Το πλοίο "θυσιάζεται" ή αφιερώνεται στο Δία ενώ το "δέρμα" του
δηλαδή τα αποτελέσματα της τεχνολογίας του Φρίξιου ιερατείου που μετέφερε
στο "σώμα" του, αφιερώνεται στον Άρη, θεό του πολέμου.
Το Φρίξιο ιερατείο , δηλαδή το "σώμα του Κριού" αφιερώνεται στον
Φύξιο Δία ή Δία των Φυγάδων ενώ το "δέρας του Κριού" δηλαδή η τεχνολογία
της προκλήσεως ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΒΡΟΝΤΗΣ από τον ουρανό, χρησιμοποιείται από τους
Κόλχους γιά τις επιθετικές και αμυντικές τους πολεμικές τέχνες. Στο
σημείο αυτό αναφέρουμε ότι η ΝΕΦΕΛΗ φέρεται μητέρα των Κενταύρων δαιμόνων
της ΘΥΕΛΛΗΣ και επομένως ο Φρίξος και η Έλλη έχουν ανάλογες ιδιότητες.
Το κεντρικό ιερατείο της ΗΡΑΣ των Δελφών μετά τη φυγάδευση της
ιερατικής τάξεως Φρίξου και Έλλης, διαβλέποντας ότι η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ
ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ απέβαινε εις βάρος της Ελλάδος με τη συνεπαγόμενη
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ της ΓΕΩΡΓΙΑΣ και ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, πείθει τους Θεσσαλούς ηγεμόνες
όπως ο Αθάμας να "σκοτώσουν" δηλαδή να περικόψουν ένα μέρος της
ναυτιλίας, τον "ΛΕΑΡΧΟ", διότι διαφορετικά θα ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΤΑΝ Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ.
Πράγματι, ο Αθάμας αντιμετωπίζει ΜΕΓΑΛΗ ΞΗΡΑΣΙΑ και ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΙΤΗΡΩΝ
ή ΧΡΥΣΩΝ ΣΤΑΧΕΩΝ της ΔΗΜΗΤΡΟΣ. Διότι ο ΚΡΙΟΣ που φέρνει τη ΒΡΟΧΗ έχει
"ένδυμα" δηλαδή αποτέλεσμα και ιδιότητα να αυξάνει τους ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ.
Ο Ιάσων γιά να πάρει το θρόνο που σφετερίζεται ο Πελίας πρέπει να
λύσει το θεσσαλικό και πανελλήνιο πρόβλημα της ξηρασίας και της έλλειψης
σιτηρών. Γιά να γίνει αυτό συναθροίζει όλους τους ενδιαφερόμενους πενήντα γυιούς βασιλέων- και αποπλέει προς την Κολχίδα γιά να φέρει πίσω
στην Ιωλκό την τάξη των φυγάδων τεχνοκρατών και την χαμένη επιστήμη της
αρδεύσεως και του Μετεωρολογικού ελέγχου των βροχοπτώσεων.
Το ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ είναι κάτι περισσότερο από επιστήμη ελέγχου
καιρού. Είναι η γνώση και επιστήμη των αποτελεσμάτων του ΧΡΥΣΟΥ ΗΛΙΟΥ ή
ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ πάνω στο ΠΝΕΥΜΑ, στις ΤΕΧΝΕΣ και στην ΥΛΗ.

ΙΑ111
Εκτός από ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ παράγει ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΡΡΕΝΟΣ ΔΙΟΣ και ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΕΧΝΩΝ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ.
Είναι η γνώση ελέγχου των ΜΕΤΡΩΝ απουσίας και παρουσίας του Ηλίου,
ηλιοφάνειας
και
νεφέλης,
πνευματικής
διαύγειας
και
πνευματικής
αναπαύσεως, εξάρσεως τεχνών και συντηρήσεως τεχνών.
Αυτοί οι τρείς τομείς "επιστημών" βρίσκονταν στα χέρια ενός
"ιερατείου" που κακώς είχε διωχθεί γιά να καταφύγει στους Κόλχους Ίναχους
ή Ίνκας, ως απογόνους του Ίναγου Πελασγού Άργους. -Ωγυγία, Τόμος Δ, σελίς
513 και Απολλόδωρος, βιβλίο Α, σελίς 14.Η προέλευση της τάξεως του θαλάσσιου ιερατείου "ΙΝΟΥΣ", ως κόρης
του Κάδμου Πελασγού, βασιλέως Λιβύης, ο οποίος διώχθηκε από τον Αίγυπτο
Πελασγό, βασιλέα της Αιγύπτου, αφήνει υποψίες περί διαβρώσεως των
ελληνικών ιερατείων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΙΒΥΗΣ από "ηλιακούς" Άτλαντες αποίκους
των ακτών Βορείου Αφρικής ή από "σεληνιακούς" Άτλαντες ως υπολείμματα της
ορδής που από τις ακτές της Αφρικής έφθασε στο Ασιατικό Παμίρ.
Οποιαδήποτε υπόθεση είναι παρακινδυνευμένη. Σημασία έχει ότι, αν και
ελληνική, η τάξη ιερατείου της θαλάσσιας Κάδμιας Ινούς δεν εργαζόταν γιά
το συμφέρον της Ελλάδος αλλά γιά το αντίθετο. Έτσι μόνον αποκτά νόημα η
διένεξη μεταξύ ιερατείου Ινούς και ιερατείου Ήρας Δελφών.
Μία αυθαίρετη υπόθεση μας οδηγεί στη σκέψη ότι οι άτλαντες Αφρικής
διέβρωσαν τους Έλληνες Λιβύης και τα τοπικά ιερατεία. Όταν αυτά τα
ιερατεία ήλθαν στην Ελλάδα, αλλοίωσαν τον τρόπο ζωής των ελλήνων δίνοντας
έμφαση στη ναυτιλία και μειώνοντας την αυτονομία της χώρας σε ΧΕΡΣΑΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ώστε οι έλληνες να μετατραπούν από ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥΣ σε
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ, δηλαδή από ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ σε
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ.
Η τακτική αυτή επαληθεύεται σήμερα στην Ελλάδα του 1984 της οποίας
ο τεράστιος στόλος ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟΣ με το ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ,
παροπλίζεται βαθμιαία, διότι το Σημιτομογγολικό Κατεστημένο πλησιάζει να
κάνει κατοχή της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και έγινε ρυθμιστής των διεθνών
ναυλώσεων αποκλείοντας από τις ναυλώσεις τα ελληνικά πλοία.
Στην σημερινή Ελλάδα που δεν παράγει ΤΙΠΟΤΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ και ΑΥΤΑΡΚΕΣ,
υπάρχουν προδοτικές κυβερνήσεις που ομιλούν ακόμη γιά "ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ" αλλά παραβλέπουν σκόπιμα την "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ"
και υποκρίνονται ότι δεν γνωρίζουν το ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟ της ελληνικής ναυτιλίας
σε σχέση με την ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.
Επιστρέφουμε στο θέμα. Ο Ιάσων και οι πενήντα βασιλόπαιδες-ήρωες
επιστρέφουν με το "Χρυσόμαλλο Δέρας" και αποκαθιστούν στην Ελλάδα την
αυτονομία πνεύματος, τεχνών και υλικής παραγωγής που προϋπήρχε της
αφίξεως των ΚΑΔΜΕΙΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ.
Στο πρόσωπο της Μήδειας που ακολουθεί τον Ιάσονα αναγνωρίζουμε
ετυμολογικά τα "ΜΗΔΕΑ" και "ΜΗΔΟΜΑΙ" που σημαίνουν αντιστοίχως "ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" και "ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ".
Σε μία σημερινή επανάληψη του Αργοναυτικού Έπους, οι σύγχρονοι
έλληνες "Αργοναύτες" θα έπρεπε εκτός από την παγκόσμια συσπείρωση των
ελληνικών φύλων -ίδε σελίδα 57,58 (71,72 του πρωτότυπου ή ΙΑ80,ΙΑ81 του
παρόντος)-, να "ΚΛΕΨΟΥΝ" ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΛΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ "ΙΝΑΧΩΝ
ΚΟΛΧΩΝ" ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ
ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΛΑ ΔΙΩΧΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ "ΚΑΔΜΟΥΣ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ.
ΔΙΟΤΙ Η ΓΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ "ΚΟΛΧΟΥΣ"
ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗ ΓΗ ΠΟΥ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΕ, ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.
ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ" ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ "ΤΟ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ" ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΗΤΗ,
δηλαδή τους Διεθνείς Νόμους Κατοχυρώσεως Εφευρέσεων σε οποιοδήποτε τομέα
της ΓΝΩΣΗΣ. Αδιαφορώντας γιά τις Εκτελεστικές Αστυνομικές Εξουσίες που
είναι διορισμένες να εφαρμόζουν αυτούς τους Νόμους.

ΙΑ112
Οι σύγχρονοι Αργοναύτες πρέπει να βάλουν "ΔΥΝΑΜΙΤΗ" στα θεμέλια
Ιδρυμάτων τύπου ΦΟΡΝΤ και ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ που δημιουργήθηκαν από τους "Κάδμους
και τις Ινούς" των "ΒΟΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" ήτοι των "ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ"
με σκοπό τη φυγάδευση της ΓΝΩΣΗΣ που συνεχίζει να παράγει η Ελλάδα.
Οι σύγχρονοι Αργοναύτες πρέπει πάσει θυσία να ΚΛΕΨΟΥΝ τη
φυγαδευμένη, εξ αιτίας των Κάδμων, ΓΝΩΣΗ και να τη ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΩ στην
ΕΛΛΑΔΑ όπου ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ. Όλοι οι έλληνες "ευγενείς βασιλόπαιδες του
πνεύματος" δηλαδή οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ διατάσσονται από το ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ να
ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΨΟΥΝ τη φυγαδευμένη γνώση από τους παράνομους κατόχους της και
να τη φέρουν στην ΕΛΛΑΔΑ γιά μία ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΕΧΝΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
Και αν αυτό συμβεί, ΚΑΙ ΗΔΗ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.Α., τότε
αυτομάτως η ελληνικη "Ναυτιλία" θα έχει ΑΝΑΛΟΓΗ ΥΠΟΔΟΜΗ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ θα έχει το φυσιολογικό του αντίκρυσμα και έρεισμα στη
μεταφορά της αυτόνομης ελληνικής ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. Διότι η ΙΣΤΟΡΙΑ διδάσκει
ότι λαοί που έχασαν ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ έχασαν ΤΑ ΠΑΝΤΑ.
Ο λαός που δεν βασίζεται στην ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ αλλά στην ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΕΝΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ είναι καταδικασμένος να μετατραπεί σε ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΑΙΤΗ ΝΑΥΛΩΝ
ή να γίνει λαός ΥΠΟΥΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ, όπως η
Σημιτομογγολική ομοφυλία.
Είναι αξιοσημείωτος ο υπαινιγμός της σχέσεως ανάμεσα στους ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ και στους ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ οι οποίοι αν και άσσοι της ναυσιπλοΐας
ΕΔΩΣΑΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ με την ΑΡΠΑΓΗ και την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ του "χρυσόμαλλου δέρατος" της
ΓΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.
ζ: Σε ό,τι αφορά τους "ισχυρισμούς" των γραφόντων γιά την ύπαρξη
τεχνολογίας ελέγχου καιρού στα αρχαία ελληνικά ιερατεία-πανεπιστήμια, θα
τους συσχετίσουμε με τους "ισχυρισμούς" του Ν.Μαργιώρη στο βιβλίο του
"ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ", σελίς 74:
"Ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων της εποχής εκείνης, ΔΡΑΒΙΔΩΝ
και ΑΤΛΑΝΤΙΝΩΝ, είχε βαθειές τις ρίζες του. Οι δύο αυτοί διαφορετικοί
λαοί προήλθαν από αστερισμούς με σύσταση μαγνητική αντίθετη και
ψυχοσύνθεση ολωσδιόλου άλλη.
Η αρχαία σοφία μας εμπιστεύεται ότι οι Δραβίδες, οι ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ
άποικοι της γής ήλθαν από τον αστερισμό της Ανδρομέδας και κατοίκησαν
στην πεδινή περιοχή της Μεσογείου. Ο τόπος αυτός καλύφθηκε από μαγνητική
καλύπτρα και αποτέλεσε τον κήπο της Εδέμ ή τον Παράδεισο.
Οι Ατλαντίνοι ήλθαν από τον αστερισμό του Ηρακλή και κατοίκησαν
στην ...Ατλαντίδα. Ήταν η έχθρα τους τόσο μεγάλη και η μανία τους να
αλληλοκαταστραφούν τόσο πολλή, ώστε κάθε εφεύρεσή τους και κάθε τεχνική
τους ανάπτυξη, αντικειμενικό σκοπό είχε την καταστροφή του αντιπάλου.
Οι Ανδρομεδικοί ήταν πνευματικοί και προ παντός ανώτεροι και
μεγαλόκαρδοι ... και θεωρούσαν έγκλημα να σκοτώσουν έναν άνθρωπο, έστω
και αν αυτός ήταν Ατλαντίνος, ο μεγαλύτερος εχθρός τους.
Οι Ατλαντίνοι ήταν αντίθετα υλιστές και στον υπέρτατο βαθμό
εκδικητικοί και βάναυσοι. Η τεχνοκρατική τους έφεση προήλθε από το
κόμπλεξ των προγόνων τους, γιατί οι Δραβίδες είχαν καλύψει όλη τη χώρα
τους με άτρωτη καλύπτρα από μαγνητισμό, την περίφημη "ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΠΤΡΑ".
Η μαγνητική καλύπτρα των Δραβίδων είχε πολλά πλεονεκτήματα.
Διατηρούσε το κλίμα της Ενδοχώρας σε κατάσταση μόνιμης άνοιξης. Ακόμα
επέτρεπε βροχές, μόνον όταν οι υπεύθυνοι της χώρας των Δραβίδων είχαν
ανάγκη γιά την παραγωγή τους και γιά την ανανέωση της ατμόσφαιρας από τα
απαραίτητα στοιχεία.
Αντίθετα οι Ατλάντιοι δεν είχαν κατορθώσει στη διέλευση των
χιλιετηρίδων να πετύχουν το τεχνικό αυτό κατόρθωμα των δραβίδων, όσο και
αν προσπαθούσαν με την τεχνοκρατία τους.

ΙΑ113
Γιά τούτο, αντικειμενικός σκοπός τους ήταν να πειραματίζονται πάνω
σε όπλα υπερκαταστροφής, ώστε να σπάσουν κάποτε αυτό το αρχαιότατο
υπερόπλο των Δραβίδων, τη μαγνητική καλύπτρα που τους προφύλαγε από κάθε
είδος επιθέσεως των εχθρών τους.
Μ' αυτό το πάθος έφθασαν στο τραγικό τους τέλος, να βρούν και να
ανακαλύψουν την ειδική βόμβα-τορπίλλη διάλυσης της μαγνητικής καλύπτρας
των Δραβίδων ... με αποτέλεσμα να τη σπάσουν και να σχηματισθούν οι δίνες
-ηλεκτρομαγνητικής πυκνώσεως της σεληνιακής τεχνολογίας- με συνέπεια μία
αδιάκοπη βροχή κατακλυσμιαία που βάσταξε τουλάχιστον σαράντα μερόνυχτα.
Ταυτόχρονα
παρουσιάσθηκαν
γεωλογικές
αναστατώσεις
με
αίτιο
την
απελευθέρωση της ατμόσφαιρας ύστερα από το σπάσιμο της μαγνητκής
καλύπτρας.
Αυτές οι γεωλογικές αναστατώσεις έφεραν τους δύο ωκεανούς Ειρηνικό
και Ατλαντικό μέσα στην Ενδοχώρα όπου βρίσκεται η τωρινή Μεσόγειος
Θάλασσα.
Όμως προτού σημάνει το τέλος των καιρών, οι Δραβίδες δεν έμειναν
αδρανείς. Εξαπέστειλαν τις υπερβόμβες τους που ήταν κατασκευασμένες από
αντιύλη. Η ανταπόδωση των βομβών από τους Δραβίδες υπήρξε καταπληκτική
και τραγική. Ολόκληρη η μεγαλόνησος ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ, το τελευταίο απομεινάρι
της τεράστιας Ηπείρου Ατλαντίδος καταποντίστηκε αύτανδρη και δεν διέφυγε
κανείς μα κανείς από τους κατοίκους της Ατλαντίνους. Όσοι απέφυγαν τον
πνιγμό βρέθηκαν με πλοία μακριά από την καταστροφή και μάλιστα όσοι
βρίσκονταν στην Αφρική και στις απομακρυσμένες αποικίες τους. Υποθέτουν
ότι οι ιθαγενείς της Αμερικής και ίσως της Πολυνησίας ανήκουν στους
διασωσμένους από τον καταποντισμό της Ατλαντίδος."
Γιά τους ενδιαφερόμενους ο εκδοτικός οίκος "ΟΜΑΚΟΕΙΟΝ" που τύπωσε
τα ανωτέρω εδρεύει στην Αθήνα, Σπ. Τρικούπη 17. Αν ο Ν. Μαργιώρης δεν
έπασχε από άκρατο μυστικισμό και από σκόπιμες απόπειρες "κοκτέηλ" μίξεως
του ατλάντειου χριστιανισμού με τον Δραβίδιο ορθολογισμό της ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΚΗΣ, θα ήταν ένας έξοχος ερευνητής.
Οι υπογραμμίσεις στο κείμενό του είναι δικές μας και αφορούν ψεύδη
που πιστεύουμε ότι δεν παρατίθενται σκόπιμα αλλά από κακή πληροφόρηση του
Μαργιώρη στα ταξίδια του σε Ασιατικές χώρες, όπου ήλθε σε επαφή με
ινδουϊστικά ιερατεία διαβρωμένα από τον Θιβετιανό Βουδισμό, διαστροφέα
των ΡΙΓΚ ΒΕΔΑ με προσμίξεις και επινοήσεις των Σημιτομογγόλων Λάμα.
Πριν εξετάσουμε το θέμα διεξοδικά, αναφέρουμε ότι ναί μεν η χώρα
των Δραβίδων ήταν καλυμμένη με δίκτυο μηχανών ηλεκτρομαγνητικής
πυκνώσεως-αραιώσεως που δημιουργούσε κατά βούληση βαρομετρικά χαμηλάυψηλά αντιστοίχως και βροχόπτωση-ηλιοφάνεια αντιστοίχως, αλλά αυτές οι
μηχανές δεν ήταν εφεύρεση των γήινων Δραβίδων, ούτε ήταν αδιαπέραστο το
πεδίο τους από "πυραύλους" των Ατλαντίνων.
Επειδή κινδυνεύουμε να φύγουμε από την ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ,
αναιρώντας ή αποδεχόμενοι χωρίς αποδείξεις το ανωτέρω κείμενο, ζητούμε
από τον αναγνώστη να αναμένει.
Το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει προς το παρόν είναι η πληροφορία
ότι σήμερα ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ελέγχου καιρού, η οποία χρησιμοποιείται στο
Ισραήλ και στην Ιταλία γιά την πρόκληση βροχοπτώσεων κατά βούληση και ότι
αυτή η τεχνολογία είχε "επινοηθεί" από τον Βίλχεμ Ράιχ στις Η.Π.Α. στις
προσπάθειές του γιά την μελέτη απολαβής ενεργείας από την "Οργόνη" της
κοσμικής ακτινοβολίας. Ο Βίλχεμ Ράιχ είχε φθάσει στη διατύπωση θεωρητικών
μαθηματικών εξισώσεων της "οργόνης" και είχε κατασκευάσει συσσωρευτές
ενεργείας από κοσμική ακτινοβολία. Είχε φθάσει σε τεχνολογία ελέγχου
καιρού με απλές συσκευές "παραλλήλων σωλήνων" οι οποίες ανάλογα με τη
γείωσή τους παρήγαγαν χαμηλά ή υψηλά βαρομετρικά. Συνδυασμοί αυτής της
τεχνολογίας και των "πυθαγορείων δωδεκαέδρων" έδωσαν στην Ο.Ε.Α. την
τεχνολογία των MASER μοριακής αποσυνθέσεως που είναι συγχρόνως και

ΙΑ114
μηχανές ελέγχου καιρού γιά διάλυση βαρομετρικού χαμηλού στην μικρή ένταση
λειτουργίας τους.
Έτσι αν αποδειχθεί ότι στο 9500 π.χ. οι Δραβίδες δεν ήταν μόνοι
τους αλλά είχαν την τεχνική συμπαράσταση κάποιων ΑΛΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΟΝΤΩΝ που
προηγούνταν κατά πολύ σε επίπεδο γνώσεων επειδή ήταν ικανοί να κάνουν
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ σε διαγαλαξιακές τροχιές, τότε κατά μείζονα λόγο ΑΥΤΑ
ΤΑ ΟΝΤΑ είχαν όχι μόνο τεχνολογία ελέγχου καιρού αλλά ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.
Αν αποδειχθεί ότι στο 9500 π.χ. οι Άτλαντες δεν ήταν μόνοι τους
αλλά είχαν τη συμπαράσταση ΑΛΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΟΝΤΩΝ, τότε ποιά είναι η
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ;
Εδώ κλείνουμε την παρεμβολή του τμήματος Υφηγεσίας Ο.Ε.Α. Ιωλκού
και επανερχόμεθα στα διατεταγμένα από την Πρυτανεία Ο.Ε.Α. Αθηνών και
Μακεδονίας, ελπίζοντας ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από το σκοπό του
κειμένου.
Επιστρέφουμε στη σελίδα 76(91η του πρωτότυπου ή ΙΑ101 του παρόντος)
όπου αυθαίρετα, μετά τις αποδείξεις ελληνικότητος των Αρμενίων, θίξαμε
στην σελίδα 77 (92α του πρωτότυπου ή ΙΑ103 του παρόντος) τη φυλετική
συγγένεια Αρμενίων και Θεσσαλών και τη συμμετοχή του Αρμενίου Θετταλού
στην Αργοναυτική εκστρατεία, την οποία αναλύσαμε ...συνθέτοντας.
Το θέμα μας είναι ποιά είναι η αλλοίωση που επέφερε η ΠΟΣΟΤΗΤΑ της
Σημιτομογγολικής
ορδής
που
από
τις
Δυτικές
ακτές
της
Αφρικής
μετατοπίσθηκε πέραν των Ουραλίων στη Μογγολία και Σιβηρία, πάνω στην
ΠΟΙΟΤΗΤΑ του προϋπάρχοντος πληθυσμού των ελληνικών φύλλων, από το 95009000 π.χ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν επέφερε καμμία αλλοίωση ούτε μέχρι το 9000 π.χ. αλλά ούτε και
μέχρι το 6500 π.χ. διότι κάθε απόπειρα προσπελάσεως έβρισκε το ελληνικό
φράγμα των ΑΡΙΜΑΝΩΝ-ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ.
Το όνομα αυτού του υπέροχου λαού το βρίσκουμε στην περιγραφή του
Παυσανία Α.34,2:
"ΕΝ ΔΕ ΤΟΙΣ ΠΡΑΣΙΕΥΣΙΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΣΤΙ ΝΑΟΣ. ΕΝΤΑΥΘΑ ΤΑΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ
ΑΠΑΡΧΑΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ, ΠΑΡΑΔΟΝΑΙ ΔΕ ΑΥΤΑΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΟΥΣ ΜΕΝ ΑΡΙΜΑΣΠΟΙΣ,
ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ ΔΕ ΙΣΣΗΔΟΝΟΙΣ, ΠΑΡΑ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΣΚΥΘΕΣ ΕΙΣ ΣΙΝΩΠΗΝ ΚΟΜΙΖΕΙΝ,
ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΔΕ ΦΕΡΕΣΘΑΙ ΔΙ' ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΡΑΣΙΑΣ, ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ ΕΣ
ΔΗΛΟΝ ΑΓΟΝΤΑΣ. ΤΑΣ ΔΕ ΑΠΑΡΧΑΣ ΚΕΚΡΥΦΘΑΙ
ΜΕΝ ΕΝ ΚΑΛΑΜΗ ΠΥΡΩΝ,
ΓΙΓΝΩΣΚΕΣΑΘΑΙ ΔΕ ΥΠ' ΟΥΔΕΝ."

Δηλαδή,
"Στον Αθηναϊκό ∆ήμο των Πρασιέων υπάρχει ναός του Απόλλωνος. Εκεί λέγεται ότι
ευρίσκονται οι απαρχές των Υπερβορείων -αφιερώματα από τα άριστα προσφερόμενα για θυσίες
στους θεούς-, τις οποίες οι Υπερβόρειοι μεταβιβάζουν στους Αριμασπούς, οι Αριμασποί στους
Ισσηδόνες, από αυτούς δε οι Σκύθες τα φέρνουν στη Σινώπη και από εκεί οι Έλληνες τα μεταφέρουν
στον Αθηναϊκό ∆ήμο των Πρασιέων, από όπου οι Αθηναίοι τα μεταφέρουν στην ∆ήλο, ως κέντρο της
Απολλώνειας "λατρείας" των τεχνών."
Όμοια γεωγραφική αναφορά γίνεται και από τον ηρόδοτο Δ 134:
"ΈΦΗ ΔΕ ΑΡΙΣΤΕΑΣ, ΑΝΗΡ ΠΡ...ΚΟΝΝΗΣΙΟΣ, ΠΟΕΩΝ ΕΠΕΑ, ΑΠΙΚΕΣΘΑΙ ΕΣ
ΙΣΣΗΔΟΝΑΣ ΦΟΙΒΟΛΑΜΠΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ, ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ ΔΕ ΥΠΕΡΟΙΚΕ... ΑΡΙΜΑΣΠΟΥΣ,
ΑΝΔΡΑΣ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΡΥΠΑΣ, ΤΟΥΤΩΝ
ΔΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΥΣ ΚΑΤΗΚΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΘΑΛΑΣΣΑΝ. ΤΟΥΤΟΥΣ ΩΝ ΠΑΝΤΑΣ ΠΛΗΝ
ΥΠΕΡΒΟΡΕΩΝ, ΑΡΞΑΝΤΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ ΑΕΙ ΤΟΙΣΙ ΠΛΗΣΙΟΧΩΡΟΙΣΙ ΕΠΙΤΙΘΕΣΑΘΑΙ.
ΕΞΩΘΕΕΣΘΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΧΩΡΗΣ ΙΣΣΗΔΟΝΑΣ, ΥΠΟ ΔΕ ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ ΣΚΥΘΑΣ, ΚΙΜΜΕΡΙΟΥΣ ΔΕ
ΟΙΚΕΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗ ΥΠΟ ΣΚΥΘΕΩΝ ΠΙΕΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΛΕΙΠΕΙΝ ΤΗΝ
ΧΩΡΗΝ."

Τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι όλα τα αναφερόμενα φύλα αναγνώριζαν την
ελληνική Δήλο ως κέντρο ΟΜΟΙΑΣ Απολλώνειας λατρείας όπου έστελναν τις

ΙΑ115
"απαρχές" των σιτηρών τους γιά θυσία στον Απόλλωνα, σε ένδειξη κοινής
φυλετικής προελεύσεως, γλώσσας και θρησκείας και ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ.
Γεωφραφικά οι Υπερβόρειοι εντοπίζονται στη Σοβιετική Άπω Ανατολή
στις ακτές του ... Πόντου ή Κρόνιου Ωκεανού ή Υπερβόρειου Ωκεανού ή
Πεπηγότα Ωκεανού, σύμφωνα και με τις ονομασίες που παραθέτει ο Πτολεμαίος
στους χάρτες του. Σήμερα τα υπολείμματα αυτών των ελληνόφωνων φύλων ζούν
στα εδάφη της Ανατολικής Σιβηρίας και της Βορείου Σιβηρίας, στη σοβιετική
νήσο Σαχαλίνη και στην Ιαπωνία. Ο ανθρωπολόγος Κούμαρης τους εντόπισε
στους ΓΚΙΛΙΑΚΟΥΣ ή ΓΙΛΑΚΟΥΣ της Σοβιετικής Σιβηρίας και Σαχαλίνης και ως
ΑΪΝΟΥ
δηλαδή
Ίωνες
της
Ιαπωνίας.
Τα
χαρακτηριστικά
τους
είναι
ελληνικότατα και διαχωρίζονται απόλυτα από τους μογγολοειδείς και
κιτρίνους των ανωτέρω περιοχών. Περί "Αϊνού" ίδε άρθρα και φωτογραφίες
12ης Επετηρίδος έτους 1890 του Σμιθσονίου Ιδρύματος του Γραφείου
Αμερικανικής Εθνολογίας.
Κατά τα γραφόμενα του Εκαταίου τα οποία αμφισβητούσε ο "ύποπτος
φιλοσημιτισμού Ηρόδοτος", οι Υπερβόρειοι είχαν αποστείλει στη Δήλο δύο
παρθένους με τα ελληνικότατα ονόματα ΑΡΓΗ και ΩΠΙΣ, πριν αποστείλουν
αργότερα τις δύο Υπερβόρειες παρθένους ΛΑΟΔΙΚΗ και ΥΠΕΡΟΧΗ.
Κατά τον Εκαταίο, τον Παυσανία "ΑΤΤΙΚΑ 31", τον Διόδωρο Β' 47, τον
Στράβωνα Β 349 και τον Καλλίμαχο στον "Ύμνο της Δήλου" των Ορφικών
κειμένων, Λειψίας 1829, οι Υπερβόρειοι διατηρούσαν φιλικές σχέσεις όχι
μόνον με την Δήλο λόγω του θεού Απόλλωνα αλλά και με τους Αθηναίους. Ο
ΑΒΑΡΙΣ, ηγέτης και ιερέας των Υπερβορείων, ήλθε στην Ελλάδα και ανανέωσε
τη φιλία των Υπερβορείων με τους Έλληνες. Ο Απόλλων με αφετηρία τη Δήλο
επισκεπτόταν τους Υπερβορείους κάθε 19 χρόνια γιά εορτασμό του "Μετωπικού
Αστρονομικού Κύκλου", όπως φέρεται από τον αθηναίο αστρονόμο και
μαθηματικό Μέτωνα και όπως καθιερώθηκε επίσημα στην ελληνική αστρονομία
από το 432 π.χ.
Τελικώς οι τάφοι των παρθένων ΑΡΓΟΥΣ και ΩΠΙΔΟΣ, οι οποίες κατά
τους ανωτέρω χρονικογράφους δεν επέστρεψαν στους Υπερβορείους αλλά
πέθαναν και τάφηκαν στη Δήλο, πίσω από το ναό της Αρτέμιδος, ΒΡΕΘΗΚΑΝ
στις ανασκαφές της Νότιας πλευράς της Στοάς Αντιγόνου στη Δήλο, όπως
αναφέρεται
στο
BULLETIN
DE
CORRESPONDANCE
HELLENIQUE
1924
σελ.
218,219,263.
Ο Υπερβόρειος Άβαρις ίδρυσε ναό στην Πελοπόννησο όπως παραθέτει ο
Παυσανίας Φ' 13,2:
"ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ ΔΕ ΑΠΑΝΤΙΚΡΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΣΤΙ
ΝΑΟΣ ΚΟΡΗΣ ΣΩΤΕΙΡΑΣ, ΠΟΙΗΣΑΙ ΔΕ ΤΟΝ ΘΡΑΚΑ ΟΡΦΕΑ ΛΕΓΟΥΣΙΝ,
ΟΙ ΔΕ ΤΟΝ ΑΒΑΡΙΝ ΑΦΙΚΟΜΕΝΟΝ ΕΞ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ."

Ίδε και Πλάτωνος "Χαρμίδης".
Τα ελληνικά χρονικά αναφέρουν ότι ο Μακεδών Αριστέας ανταπέδωσε την
επίσκεψη στους Υπερβορείους έλληνες και συνέγραψε τα "Αριμάσπεια Έπη" που
δυστυχώς χάθηκαν. Ο Ηρόδοτος αν και κατηγορεί ως "ανύπαρκτα" τα εδάφη και
τους λαούς αυτών των κειμένων, αντιγράφει από τον Αριστέα τις πληροφορίες
του γιά τους Υπερβορείους Έλληνες. Ηρόδοτος Δ 13,16.
Έχουμε αναφέρει ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία των Ελληνικών
Χρονικών μας δίνει ως όρια των ελληνικών φύλων τη γραμμή των Ουραλίων
ορέων, τον Ουράλη ποταμό και την Κασπία θάλασσα.
ΑΛΛΑ ανατολικότερα αυτού του ορίου των ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ, το
οποίο περιλαμβάνει από τον Αντίταυρο και τον Καύκασο μέχρι την
Σκανδιναβική τους ΈΛΛΗΝΕΣ Μιτταννούς, Χουρί..., Αρμενίους, Σαρμάτες,
Γέλωνες, Σκύθες, Βουδίνους και Κιμμερίους, υπάρχουν και αναπτύσσονται τα
ΜΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΣ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΦΥΛΑ των ΜΑΣΣΑΓΕΤΩΝ, ΘΥΣΑΓΕΤΩΝ
ΣΑΜΟΓΕΤΩΝ, ΙΣΣΗΔΟΝΩΝ, ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ και ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ. Η γεωγραφική τους
κατανομή ήταν: Μασσαγέτες, Θυσαγέτες, Σαμογέτες από την λίμνη Αράλη έως
τη χερσόνησο Ταϊμούρ της Αρκτικής. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ακόμη δύο
ελληνικούς λαούς στην ίδια περιοχή, τους ΙΥΡΚΑΣ και τους ΑΓΡΙ...ΟΥΣ.

ΙΑ116
Ανατολικότερα των Μασσαγετών της λ. Αράλης ζούσαν οι Ισσηδόνες βορείως
των ορέων Αλτάι και Σαγιάν. Ανατολικότερα των Ισσηδόνων κατοικούσαν οι
Αριμασποί στην περιοχή βορείως των Βουριατών Μογγόλων και νοτίως των
Ιακούτων, βορείως των Σιβηρικών ορέων Γιαμπλονόι. Ανατολικότερα των
Αριμασπών κατοικούσαν οι Υπερβόρειοι, βορείως των ορέων Στανοβόι μέχρι
τον Βερίγγειο Πορθμό.
Σε ό,τι αφορά τους Μασσαγέτες, ο Κτησίας τοποθετεί πλησίον τους
τους ΣΑΚΕΣ με έθιμα, ένδυση, τρόπο διαβιώσεως, ήθη και κοινωνική οργάνωση
όμοια των Μασσαγετών. Οι Μασσαγέτες προήλθαν από Σκυθικά ελληνικά φύλα,
τα οποία στις συνεχείς περιπλανήσεις τους, πέρασαν το όριο της γραμμής
Ουραλίων και εγκαταστάθηκαν μεταξύ Κασπίας και Παμίρ. Έτρεφαν πρόβατα και
ίππους και ήταν επιδέξιοι ιππείς και τοξόται. Ο Κύρος εξεστράτευσε
εναντίον των και αφού νικήθηκε εκτελέστηκε από τη βασίλισσα των
Μασσαγετών, Τόμυριν, 529 π.χ.
Στην περιοχή που ζούσαν οι Ισσηδόνες ανακαλύφθηκαν από σοβιετικούς
αρχαιολόγους αγγεία Μηκυναϊκής τεχνοτροπίας και βραχογραφίες μηκυναϊκών
αρμάτων. Κατά τον Ηρόδοτο ήταν μητριαρχικός λαός με κύρια ασχολία τη
γεωργία. Τέλος οι Αριμασποί εντοπίζονται ακόμη σήμερα, ως ΤΟΧΑΡΟΙ στην
Κεντρική Ασία, Αφγανιστάν και βορειοδυτική Ινδία.
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ήτοι κατά γράμμα ψευδούς επιπέδου
Στη σελίδα 92 (94η του πρωτότυπου ή ΙΑ107 του παρόντος) και εν
συνεχεία, η Κολχίδα "τοποθετείται" στη Νότιο Αμερική. Η δήλωση αυτή είναι
ανακριβής διότι σύμφωνα με τα Αργοναυτικά Απολλώνειου Ρόδιου, η Κολχίδα
εντοπίζεται στη Μογγολία, όπου το σημερινό Θιβέτ. Η ψευδής δήλωση
παρετέθη στο κείμενο ώστε να μας δοθεί παράλληλα η ευκαιρία αναιρέσεως
των "διαπιστώσεων" της MERZ, Αμερικανίδος "αποδεικνύουσας" ότι η μυθική
Κολχίδα ευρίσκεται στη Νότιο Αμερική. Οι "έρευνες" της MERZ ατυχώς
έπεισαν τον κορυφαίο Έλληνα Διανοούμενο Πασσά Εγκυκλοπαιδείας Ήλιος, ο
οποίος απέδωσε την παλαιά αληθή άποψη περί της Κολχίδος Ευξείνου Πόντου
εις λάθος των Μιλησίων Γεωγράφων.
Τελικώς, μετά από ανάλυση αρχαίων κειμένων από ερευνητές της Ο.Ε.Α.
και από ερευνητές ανεξαρτήτους της Ο.Ε.Α. (οι οποίοι προηγούνταν της
Ο.Ε.Α. στο εν λόγω ζήτημα), η Κολχίδα δεν ευρίσκεται ούτε στη Νότιο
Αμερική ούτε στον Εύξεινο Πόντο. Η "κλείδα" γιά τη λύση του μυστηρίου
δίδεται από την πορεία της Αργούς, η οποία "γιά να φθάσει στην Κολχίδα
ΑΝΕΠΛΕΥΣΕ ΠΟΤΑΜΟΝ εκβάλλοντα στον Εύξεινο Πόντο".
Τελικώς η πορεία της Αργούς μετά από ΑΝΑΠΛΟΥΝ ΠΟΤΑΜΩΝ συνεχώς προς
Ανατολάς εντοπίζεται σε σημείο της Μογγολίας όπου μέχρι σήμερα υπάρχει
Οροπέδιο με την ονομασία Κάλχαυ ή Οροπέδιο Κόλχων.
Η ανωτέρω διαπίστωση είναι άκρως ανεπιθύμητη γιά τους Εβραιοτουράνιους Πλαστογράφους της Ιστορίας, διότι η ύπαρξη Ελλήνων Κόλχων στο
Θιβέτ και στη Μογγολία, ομιλούντων απ' ευθείας χωρίς μεταφραστήν την
Ελληνικήν Γλώσσα με το πλήρωμα της Αργούς, αποδεικνύει την Αυτόχθονα
Ύπαρξη Ελλήνων με ελληνικώτατα ονόματα -Αιήτης, Μήδεια- σε εδάφη τα οποία
σήμερα κατέχονται από Μογγόλους μετά τη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΟΛΧΩΝ.
Τα ανωτέρω δεν αναιρούν τα υπόλοιπα γραφόμενα υπό της Κας MERZ
(εβραϊκό παρώνυμο) περί υπάρξεως πόλεων αρχαίων με ελληνικά ονόματα στη
Νότιο Αμερική. Ευχαριστούμε την εβραίαν Κα MERZ διότι στην προσπάθειά της
να μας αποπροσανατολίσει, μας εμπλούτισε με καινούργιες γνώσεις περί
Αυτοχθόνων Ελλήνων Κόλχων και στη Νότια Αμερική.
Η ύπαρξη ομοίων ονομάτων δεν προκαθορίζει τίποτε, κατά το
παράδειγμα ονοματολογίας Νησιών του Αιγαίου, τα οποία από χιλιετηρίδων

ΙΑ117
είναι και ονόματα νησιών της Καραϊβικής και θαλάσσης Βενεζουέλας όπως το
όνομα "Άνδρος" κλπ.
Οι Έλληνες συνήθιζαν αυτή την όμοια-παράλληλη ονοματολογία όπως πχ.
Μαγνησία σημερινής Θεσσαλίας και Μαγνησία Ανατολικής Ελλάδος, όπου
σημερινή Μογγολική Τουρκία.
Τελικώς ως ...εκ περισσού αναφέρουμε ότι το πλοίο Αργώ, σύμφωνα με
τα αρχαία κείμενα δεν ήταν μόνον πλοίο θαλασσίας πλεύσεως, αλλά αμφίκυρτη
μηχανική κατασκευή δεχόμενη εντολές εξ αποστάσεως με τηλεχειρισμούς
συγκεκριμένης διαδοχής ήχων, γνωστής στον "μάγο" πανεπιστήμονα Ορφέα ως
μέλους του πληρώματος, με ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ικανότητες κυλίσεως
στην ξηρά (τροχοί) ή αυτοκινήσεως στην ξηρά. Εξάγεται ομοίως από τα
αρχαία κείμενα ότι στο "πλοίο" υπήρχαν ασύρματες συσκευές τηλεπικοινωνίας
διά μέσω των οποίων οι θεοί (Ήρα) επικοινωνούσαν και συνδιαλεγόταν με το
πλήρωμα ("ομιλούσα δρύινη πλώρη").
Εικάζεται τελικώς ότι οι ικανότητες του "πλοίου"
υπερέβαιναν τις
ανάγκες γήινου ταξιδίου και ότι η Αργώ είχε "παράλληλες ικανότητες"
πλεύσεως με τα "άρματα" των θεών...
Δεν
είναι
του
παρόντος
γιά
να
επεκταθούμε
σε
παρόμοιες
"προεκτάσεις". Το μόνο εξαγόμενο -σταθερή παράμετρος- είναι ότι η Ιωλκός
χρησιμοποιήθηκε ως αφετηρία διεκδικήσεως τεχνολογίας του ιπταμένου
"Κριού" Φρίξου-Έλλης του οποίου το "χρυσόμαλλο δέρας" (μεταλλική
άτρακτος-περίβλημα από ειδικό κράμα χρυσού) φυλαγόταν ως τεχνολογικό
μυστικό από τους Έλληνες Κολχίδος, στο "ναό" του Άρεως (άλσος) στην
Κολχίδα.

ΙΑ118
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ ΙΑ-8:
ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ, ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΗ "ΛΥΣΗ" ΤΟΥ "ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ" ΤΗΣ
ΣΕΛΙΔΟΣ "ΙΑ-8".
ΛΥΣΕΙΣ
Α) ΣΤΙΓΜΙΑΙΕΣ "ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ" ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ
ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
"ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ" ΑΡΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ "ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟ
ΤΡΙΠΛΟ ΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ".
ΣΤΟΝ ΤΡΙΠΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΣΕ
ΚΑΘΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΠΡΟΒΑΛΑΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ "ΣΑΣ".
ΕΑΝ Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ
ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ.
ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΣΑΣ
ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΤΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΩΣ, ΘΑ
ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ.
"ΒΡΕΙΤΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ
ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ."
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ
ΣΑΣ ΙΔΕΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΩΘΕΝ
ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ.
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ
ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟΥ.

Β) ΟΤΑΝ ΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η
ΔΙΑΛΕΞΗ ΩΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΕΝΤΥΠΩΝ Η ΘΕΑΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ Η
ΑΚΡΟΑΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗΑΚΟΥΣΜΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ.
Γ) ΟΤΑΝ ΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΩΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ Η ΘΕΑΤΗΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ. ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΕΣΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΜΑΖΩΝ.
Δ) ΑΠΟΒΑΛΑΤΕ ΤΙΣ ΒΡΑΔΥΝΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ "ΟΝΕΙΡΩΝ" ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΟΛΑ ΞΕΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ
ΣΑΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΑ "ΟΝΕΙΡΑ" ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ
ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ,
ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ
ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ-ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ, ΘΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΩΣ "ΕΝΤΟΛΕΣ
ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ" ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ
ΑΘΕΛΗΤΑ.
Ε) ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΥ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΕΥ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΘΡΗΣΚΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ). ΕΑΝ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΤΙΝΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΑΕΡΑ, ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.
ΣΤ) ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΠΛΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΠΤΙΚΗ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΧΕΣΘΕ.
Ο.Ε.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑ
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: 8-1-2012
Η αντιγραφή-ψηφιοποίηση έγινε από αντίγραφο πρωτότυπου το οποίο σε
αρκετά σημεία του είναι δυσανάγνωστο. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι
ο αντιγραφέας δεν κατέχει "γνώσεις" Ο.Ε.Α., μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα
την ύπαρξη τυχόν ανακριβειών, ορθογραφικών ή συντακτικών λαθών.
Ευχαριστίες στον αντιγραφέα του κειμένου 10-9-1985 της Ο.Ε.Α. για
μερικά από τα στοιχεία το κειμένου, όπως σχήματα κλπ.