You are on page 1of 1

Teatrzyk Czerwona Ryjwka ma zaszczyt przedstawi sztuk p. t.

Nauczyciel na wakacjach
W rolach gwnych: ucze, nauczyciel geografii, klasa, osioek Portfolio
Ucze(tonie w natoku wiedzy)
Ton! Ratunku
Nauczyciel:
Nie udawaj. Mylisz, e przez to nie wezm ci do odpowiedzi. Ja ju ci od dawna
obserwuj.
Ucze:
Pomocy! Szybko!
Nauczyciel:
Ile ludzi noszcych buty o rozmiarze 34 mieszka w Pernambuko?
Ucze:
Nie wiem. Ratunku!
Nauczyciel:
Jak to nie wiesz. Przecie to byo w gimnazjum!
Ucze:
Pomocy... pomoc... glglglgl...
Nauczyciel:
To po co ty chodzisz do szkoy? Szkoda butw i ubrania. Ja wiem jak to si szybko teraz
zuywa bo sama chodz na zakupy. Siadaj niedostateczny.
Ucze( pogra si cakowicie w odmtach niezrozumiaej i niepojtej geografii)
...
Nauczyciel:
No, jednego mamy z gowy. To co wycigamy karteczki...
Klasa (wyrany jk zawodu)
Nie!
Nagle do sali wpada osioek Portfolio. Wsadza nauczyciela w paczk i wysya do
Pernambuko by tam mg w spokoju bada ludzi noszcych buty o rozmiarze 34.
Klasa:
Wybawco!
Osioek Portfolio:
Niech pamita, mody czy stary
e w Pernambuko s rne rozmiary.
KURTYNA