Sie sind auf Seite 1von 455

ROLL_NO

0003898519
0003898520
0003898521
0003898522
0003898523
0003898524
0003898525
0003898526
0003898527
0003898528
0003898529
0003898530
0003898532
0003898533
0003898534
0003898535
0003898536
0003898537
0003898538
0003898539
0003898540
0003898541
0003898542
0003898543
0003898544
0003898545
0003898546
0003898547
0003898548
0003898549
0003898550
0003898551
0003898552
0003898553
0003898554
0003898555
0003898556
0003898557
0003898559
0003898560
0003898561
0003898562

REGN_NO
13-SP-440
13-SP-1463
13-SP-441
13-SP-442
13-SP-443
13-SP-1464
13-SP-1465
13-SP-444
13-SP-445
13-SP-867
13-SP-1466
13-SP-447
13-SP-1467
13-SP-448
13-SP-868
13-SP-1468
13-SP-1469
13-SP-869
13-SP-1470
13-SP-1472
13-SP-1473
13-SP-1474
13-SP-870
13-SP-1475
13-SP-1476
13-SP-449
13-SP-450
13-SP-1477
13-SP-1478
13-SP-1479
13-SP-1480
13-SP-1481
13-SP-452
13-SP-1482

NAME
AARTI
RAJNI
DEEPIKA
PRIYANKA RANI
KIRTI
KOMAL
POONAM
JASPREET KOUR
DEVINKA
SHEELA
MINAKSHI
NIDHI KATHPAL
POOJA MALHOTRA
SONIA
NEHA
BHUMIKA SHARMA
JYOTI
MONIKA
DIMPLESHARMA
ASHA SHARMA
NANCY MAAN
NEHA DUMRA
GUNJAN
SAKHI NARANG
SNEH
AANCHAL
HARPREET KAUR
POOJA RANI
RAKHI RANI
HEMA
SONIA RANI
MINAKSHI
ANJU MALIK
POOJA
DEEPALI
NEHA MISHRA
RUCHI CHAND
NANCY
MEHAK JAIN
PRIYA TAGRA
CHETNA
MEENU

F_NAME
SUB1_MKS_R SUB2_MKS_RSUB3_MKS_RSUB4_MKS_4SUB5_MKS_RSUB6_MKS_RRESULT
MADAN GARG
C131 021F C132 059
C133 025F C134 008F C135 024F C136 035F REP
ROSHAN LAL DHAWANC131 046
C132 060
C133 047 C134 019F C135 045 C136 033F REP
ROSHAN LAL DHAWANC131 042
C132 051
C133 033F C134 018F C135 027F C136 046
REP RPR
AKHILESH
C131 053
C132 055
C133 040 C134 017F C135 040 C136 031F REP
SANDEEP GOYAL
C131 042
C132 062
C133 040 C134 022F C135 045 C136 047
REP
SURESH CHANDER GUPTA
ABSENT
CHUNILAL
C131 051
C132 053
C133 040 C134 022F C135 040 C136 040
REP
SATNAM
C131 046
C132 048
C133 051 C134 018F C135 059 C136 040
REP
HAWA SINGH
C131 033F C132 051
C133 040 C134 030F C135 030F C136 031F REP RPR
BABU RAM
ABSENT
RAJ KUMAR
C131 035F C132 052
C133 037F C134 016F C145 040 C146 012F REP
SUNIL KATHPAL
ABSENT
RAMESH KUMAR
C131 050
C132 067
C133 040 C134 062 C135 040 C136 043
0302
RAY PARVESH
RPR
MAHESH KUMAR
C131 044
C132 059
C133 059 C134 040 C135 059 C136 063
0324
KUDEEP SHARMA
C131 041
C132 067
C133 043 C134 044 C135 043 C136 050
0288
SUMER CHAND
C131 026F C132 044
C133 048 C134 014F C135 022F C136 023F REP
KRISHAN PAL
C131 044
C132 078
C133 040 C134 ABSF C135 057 C136 058
REP
NARESH SHARMA
RPR
RAMESH SHARMA
C131 040
C132 059
C133 043 C134 062 C135 050 C136 051
0305
SHIVKARAN
C131 031F C132 049
C133 026F C134 060 C135 052 C136 041
REP
HANS RAJ DUMRA
C131 041
C132 056
C133 040 C134 047 C135 043 C136 042
0269
VIJAY KUMAR
C131 057
C132 071
C133 053 C134 044 C145 075 C146 051
0351
BHIM SAIN NARANG C131 032F C132 061
C133 042 C134 040 C135 040 C136 044
REP RPR
BALWINDER PURI
C131 050
C132 062
C133 053 C134 033F C145 055 C146 040
REP
NARESH KUMAR
C131 032F C132 058
C133 055 C134 029F C135 040 C136 041
REP
SATNAM SINGH
C131 046
C132 068
C133 041 C134 031F C135 051 C136 040
REP
SURJEET SINGH
C131 044
C132 060
C133 049 C134 040 C135 066 C136 041
0300
RAJ KUMAR
C131 036F C132 061
C133 050 C134 020F C135 040 C136 049
REP
MAHENDER
C131 041
C132 057
C133 ABSF C134 015F C135 050 C136 050
REP RPR
SUBHASH GOSWAMI C131 033F C132 043
C133 040 C134 055 C135 027F C136 048
REP
ISHWAR PAL
C131 043
C132 059
C133 050 C134 040 C135 025F C136 023F REP RPR
KRISHAN LAL MALIK C131 045
C132 063
C133 043 C134 061 C135 057 C136 040
0309
RAKESH
C131 046
C132 063
C133 040 C134 027F C135 040 C136 040
REP
SURESH KUMAR
C131 048
C132 060
C133 055 C134 040 C135 043 C136 049
0295
SANJAY MISHRA
C131 047
C132 054
C133 061 C134 035F C135 048 C136 030F REP
KARAMVEER
C131 040
C132 058
C133 041 C134 047 C135 043 C136 046
0275
TILAKRAJ
C131 053
C132 040
C133 ABSF C134 017F C135 019F C136 ABSF REP
KULDEEP JAIN
RPR
ARJUN TAGRA
C131 045
C132 052
C133 040 C134 023F C135 041 C136 029F REP
ANIL SHARMA
C131 030F C132 042
C133 032F C134 011F C135 033F C136 043
REP
JAIPARKASH
C131 033F C132 056
C133 040 C134 057 C145 046 C146 044
REP

0003898563
0003898564
0003898566
0003898567
0003898568
0003898569
0003898570
0003898571
0003898572
0003898573
0003898574
0003898575
0003898576
0003898578
0003898579
0003898580
0003898582
0003898583
0003898584
0003898585
0003898586
0003898587
0003898588
0003898589
0003898590
0003898591
0003898592
0003898593
0003898594
0003898595
0003898597
0003898598
0003898599
0003898600
0003898601
0003898602
0003898603
0003898604
0003898605
0003898606
0003898607
0003898608
0003898609

13-SP-871
13-SP-1483
13-SP-454
13-SP-455
13-SP-456
13-SP-1485
13-SP-457
13-SP-458
13-SP-459

13-SP-462
13-SP-463
13-SP-653
13-SP-905
13-SP-530
13-SP-531
13-SP-906
13-SP-907
13-SP-1512
13-SP-908
13-SP-532
13-SP-533
13-SP-1513
13-SP-910
13-SP-1514
13-SP-1515
13-SP-1516
13-SP-1517
13-SP-911
13-SP-1518
13-SP-1519
13-SP-1520

KABITA GAUTAM
SHRUTI
JYOTI
DIKSHA
ANJALI NARANG
NEHA GUPTA
SONIA DEVI
MEETA
SHABNAM BANO
MONIKA KUMARI
ASHMITA
MONIKA
MONIKA SINGLA
SWEETY SHARMA
PRIYA
MANISHA
RITIKA RANI
SUNIL KUMAR
JITENDER TOOR
TARUN WADHWA
DEEPAK KUMAR
UJJWAL HANS
ALOK
GOUTAM
DEEPAK KUMAR
MANISH
MOHIT CHAUHAN
MOHIT
RAHUL
VIKAS
AKSHAY KUMAR
DIMPI
BITTU
RAJESH KUMAR
DARPAN
LALIT GOEL
AMIT
NAHEEM AHMAD
AKASH
RINKU SHARMA
ANIL KUMAR
SACHIN
SANDEEP SHARMA

KAMAL GAUTAM
PRADEEP BANSAL
C131 040
RAKESH KUMAR
C131 040
TILAK RAJ
C131 040
VINOD NARANG
C131 040
JAWAHAR LAL GUPTA
MAHAVIR SINGH
C131 042
GIRDHARI LAL
C131 036F
MOHD. ISSHAD
NARESH KUMAR
C131 040
BHIM LAL
PARTAP
C131 037F
SUNIL KUMAR
C131 041
RAMKUMAR SHARMA C131 046
SOMNATH
RAJ KUMAR PAHWA C131 058
RAKESH KUMAR
C131 055
RAMMEHAR SINGH C131 027F
JAI BHAGWAN
C131 034F
SUBHASH WADHWA C131 040
MEGHRAJ
C131 ABSF
TILAK RAJ
C131 040
RISHIPAL
CHANDER BHAN
C131 040
RAJENDER SINGH
C131 034F
NAVEEN KUMAR
C131 ABSF
MADAN PAL CHAUHANC131 051
ISHWAR SINGH
C131 040
ASHOK KUMAR
C131 045
KRISHAN
C131 028F
VIRENDER SINGH
RAJESH KUMAR
C131 042
JAGBIRMALIK
C131 040
MAHAVIR SINGH
C131 053
SANJEEV KUMAR
C131 033F
ANIL GOEL
C131 042
SOMESH
C131 041
ATEEK AHMAD
C131 042
SUKHPAL
C131 026F
ISHWAR SHARMA
C131 033F
SURESH KUMAR
C131 035F
OMBIR
PUSHPENDER

C132 060
C132 043
C132 068
C132 057

C133 040
C133 044
C133 066
C133 044

C134 040
C134 025F
C134 049
C134 019F

C135 045
C135 040
C135 058
C145 055

C136 045
C136 049
C136 029F
C146 040

C132 059
C132 054

C133 045
C133 053

C134 037F C135 040 C136 047


C134 040 C135 025F C136 049

C132 060

C133 070

C134 026F C135 027F C136 050

C132 048
C132 049
C132 046

C133 051
C133 051
C133 066

C134 040 C145 053 C146 044


C134 066 C135 052 C136 041
C134 015F C135 035F C136 035F

C132 071
C132 058
C132 046
C132 040
C132 046
C132 040
C132 047

C133 082
C133 059
C133 043
C133 055
C133 052
C133 035F
C133 040

C134 056
C134 031F
C134 022F
C134 040
C134 040
C134 034F
C134 049

C145 080
C135 026F
C135 020F
C135 024F
C135 042
C135 022F
C135 046

C146 058
C136 053
C136 023F
C136 034F
C136 047
C136 018F
C136 024F

C132 056
C132 033F
C132 050
C132 045
C132 029F
C132 051
C132 044

C133 053
C133 019F
C133 040
C133 040
C133 033F
C133 060
C133 040

C134 065
C134 057
C134 050
C134 071
C134 040
C134 048
C134 048

C135 061
C135 020F
C135 059
C135 043
C135 052
C135 041
C135 040

C136 051
C136 014F
C136 028F
C136 032F
C136 028F
C136 033F
C136 025F

C132 047
C132 047
C132 059
C132 030F
C132 052
C132 047
C132 049
C132 040
C132 040
C132 048

C133 040
C133 043
C133 063
C133 ABSF
C133 068
C133 035F
C133 062
C133 060
C133 048
C133 058

C134 049
C134 020F
C134 053
C134 ABSF
C134 040
C134 040
C134 047
C134 060
C134 048
C134 020F

C135 040
C135 043
C135 052
C135 040
C135 051
C135 062
C135 055
C135 048
C135 054
C135 040

C136 030F
C136 040
C136 040
C136 025F
C136 043
C136 025F
C136 051
C136 053
C136 032F
C136 041

ABSENT
0270
REP
REP RPR
REP
RPR
REP
REP
ABSENT
REP RPR
ABSENT
REP
0300 RPR
REP RPR
ABSENT
0405
REP
REP RPR
REP
0267
REP
REP
RPR
0326
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
0320
REP
0296
REP
0306
REP
REP RPR
REP RPR
RPR
RPR

0003898610
0003898611
0003898612
0003898613
0003898614
0003898615
0003898616
0003898617
0003898618
0003898619
0003898620
0003898621
0003898622
0003898623
0003898624
0003898625
0003898626
0003898627
0003898628
0003898629
0003898630
0003898631
0003898632
0003898633
0003898634
0003898635
0003898636
0003898637
0003898639
0003898640
0003898641
0003898642
0003898643
0003898644
0003898645
0003898646
0003898647
0003898648
0003898649
0003898650
0003898651
0003898652
0003898653

13-SP-912
13-SP-1523
13-SP-534
13-SP-1524
13-SP-535
13-SP-536
13-SP-1525
13-SP-537
13-SP-1526
13-SP-913

13-SP-538
13-SP-539
13-SP-914
13-SP-1527
13-SP-540
13-SP-1528
13-SP-915
13-SP-916
13-SP-918
13-SP-541
13-SP-542
13-SP-1529
13-SP-1530
13-SP-920
13-SP-544
13-SP-545
13-SP-921
13-SP-546
13-SP-547
13-SP-548
13-SP-549
13-SP-922
13-SP-550
13-SP-551
13-SP-552
13-SP-553
13-SP-554

ANIL
DEEPU REJI
VIAKSH SINGH
ROSHAN
AMAN SINGH
MOHIT MITTAL
MOHIT KUMAR
SHUBHAM
OMBIR
PANKAJ RAWAL
RAVINDER MAN
VINIT
ASHISH BHARGAV
YOGENDER KUMAR
PANKAJ
PRINCE NARANG
PANKAJ
NITIN AHUJA
HITESH KUMAR SAINI
NEERAJ
VIKAS
SANDEEP SINGH
RAHUL SHARMA
ASHWANI KHARB
TINKU
SUNIL
SARVAN
SACHIN KUMAR
NAVEEN SHARMA
RAJENDER
MOHIT
ANKIT JAIN
NITESH
ARUN KUMAR
HIMANSHU
SHAHJAD
VICKY GUPTA
JUNED ALI
BHARAT BANGA
NAVEEN BANSAL
SUNIL
DEEPAK
NAVEEN KUMAR

PRABHUNATH YADAV
K G REJI
C131 040
HARINDER SINGH
C131 033F
DEENA NATH
C131 037F
NAKAM SINGH
C131 017F
NARESH MITTAL
C131 023F
MAHINDER PAL
HARI SHANKER
C131 040
RAJPAL
C131 050
CHAINPAL
C131 031F
JILE SINGH
DINESH WADHWA
C131 042
DEEPAK BHARGAV
C131 000F
KRISHAN KUMAR
BALBIR SINGH
RAMESH NARANG
C131 028F
DHARMPAL
C131 029F
KRISHAN GOPAL
C131 042
HARPAL SINGH SAINI C131 023F
VIJAY BAJAJ
C131 028F
BIRMA SINGH
C131 030F
BOOTA SINGH
C131 029F
ASHWANI SHARMA C131 040
SATPAL KHARB
JAI BHAGWAN
C131 ABSF
JAI KISHAN
RAJKUMAR
JAI BHAGWAN
C131 017F
RAMPHAL
C131 033F
DIN DAYAL
C131 026F
NARESH
C131 031F
VIJAY JAIN
C131 050
SATPARKASH
C131 034F
JAGDISH CHANDER
KRISHAN LAL
C131 036F
MUNSHI ALI
RAMSHARN GUPTA
NAWAB ALI
HARNAM SINGH BANGA
C131 027F
DEVI DAYAL BANSAL C131 046
KRISHAN
GOVERDHAN
DALIP SINGH
C131 032F

C132 040
C132 047
C132 054
C132 ABSF
C132 046

C133 055
C133 052
C133 046
C133 017F
C133 027F

C134 060
C134 059
C134 062
C134 044
C134 040

C135 040
C135 042
C135 061
C135 ABSF
C135 020F

C136 031F
C136 024F
C136 044
C136 016F
C136 025F

C132 058
C132 061
C132 047

C133 045
C133 062
C133 053

C134 073 C135 056


C134 016F C135 052
C134 016F C135 048

C132 053
C132 008F

C133 052
C133 001F

C134 028F C135 047 C136 040


C134 000F C135 010F C136 005F

C132 040
C132 043
C132 049
C132 040
C132 048
C132 040
C132 041
C132 047

C133 053
C133 042
C133 055
C133 061
C133 059
C133 054
C133 040
C133 040

C134 040
C134 026F
C134 033F
C134 031F
C134 078
C134 016F
C134 044
C134 048

C135 046
C135 043
C135 050
C135 051
C135 042
C135 055
C135 051
C135 058

C136 029F
C136 040
C136 023F
C136 040
C136 047
C136 024F
C136 041
C136 037F

C132 042

C133 031F

C134 040

C135 040

C136 052

C132 041
C132 047
C132 040
C132 054
C132 059
C132 040

C133 041
C133 051
C133 051
C133 065
C133 069
C133 045

C134 020F
C134 040
C134 037F
C134 044
C134 044
C134 047

C135 043
C135 063
C135 042
C135 018F
C135 041
C135 043

C136 040
C136 040
C136 015F
C136 044
C136 040
C136 030F

C132 040

C133 056

C134 040

C135 049

C136 035F

C132 043
C132 055

C133 047
C133 059

C134 044
C134 040

C135 034F C136 040


C135 056 C136 048

C132 058

C133 065

C134 046

C135 059

C136 057
C136 040
C136 040

C136 040

RPR
REP
REP
REP
REP RPR
REP
RPR
0329
REP
REP
ABSENT
REP
FAIL
RPR
RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
REP
ABSENT
RPR
REP
REP
REP
REP
0303
REP
ABSENT
REP
ABSENT
ABSENT
ABSENT
REP
0304
ABSENT
ABSENT
REP

0003898654
0003898655
0003898656
0003898657
0003898658
0003898659
0003898665
0003898666
0003898678
0003898687
0003898688
0003898696
0003898708
0003898709
0003898711
0003898712
0003898713
0003898714
0003898715
0003898716
0003898717
0003898718
0003898719
0003898720
0003898721
0003898722
0003898723
0003898724
0003898725
0003898726
0003898727
0003898728
0003898729
0003898730
0003898731
0003898732
0003898733
0003898734
0003898735
0003898736
0003898737
0003898738
0003898739

13-SP-555
13-SP-556
13-SP-557
13-SP-558
13-SP-559

13-SP-923
13-SP-560
13-SP-1450
13-SP-561
13-SP-1531
13-SP-924
13-SP-1532
13-SP-562
13-SP-925
13-SP-926
13-SP-927
13-SP-1533
13-SP-563
13-SP-928
13-SP-1534

13-SP-564
13-SP-565
13-SP-1535
13-SP-566
13-SP-929
13-SP-930
13-SP-567
13-SP-1536
13-SP-568
13-SP-569

AJAY TANEJA
VIPIN SHARMA
AJAY SINGH
NITISH BHATIA
RAKESH
SHRI RAM
MEHAK
PALAK
ARTI
MANISH KUMRA
PAWAN
PARAS GABA
VIPIN DHAWAN
KRANTI GAHLYAN
HARDIK KALRA
SANDEEP
PRADEEP RATHEE
ABHISHEK GARG
GOURAV SHARMA
DEEPAK
ABHISHEK JAIN
SHUBHAM JAIN
SHUBHAM GOEL
MOHIT MANN
SUMIT CHAUHAN
VISHAL
SARTHAK BAJAJ
CHIRAG
ARJUN
MOHIT
PARMINDER
ANKIT JAGLAN
KRISHAN KUMAR
SANDEEP KUMAR
VAIBHAV
RAKESH
VAIBHAV SINGAL
RAHUL
VIPIN TYAGI
SANDEEP KUMAR
RAHUL KUMAR
ROBIN
DEVENDER SINGH

HARISH TANEJA
OMPAL
AZAD SINGH
VIRENDER BHATIA
HARUNDER
RAJBIR
DAVINDER KUMAR
DAVINDER KUMR
VED PARKASH
RAJBIR SINGH
KRISHAN
DHARMENDER GABA
ASHWANI DHAWAN
RAMESH GAHLYAN
KISHAN KALRA
RAMESH
JAINARAYAN
NARESH GARG
RAMNIWAS SHARMA
SUSHIL
NARESH JAIN
VIJENDER JAIN
ROSHAN LAL
JASMER MANN
SURESH CHAUHAN
RAJ KUMAR
RAJINDER BAJAJ
UDAY SINGH
SURENDER SINGH
DILBAG
MUKHTYAR SINGH
SHVZIR SINGH
PURAN SINGH
ASHOK KUMAR
ARVIND KUMAR
SUNDER
CHAMAN LAL SINGAL
SURENDER SINGH
RAKESH TYAGI
RATTAN SINGH
RAVI KUMAR
MITTARPAL
GULAB SINGH

C131 026F
C131 050
C131 050
C131 044
C131 033F
C131 060
C131 059
C131 067

C132 051
C132 041
C132 045
C132 049
C132 040
C132 065
C132 058
C132 059

C133 059
C133 063
C133 069
C133 045
C133 059
C133 050
C133 056
C133 045

C134 046
C134 044
C134 069
C134 018F
C134 026F
C134 096
C134 089
C134 070

C135 056
C135 040
C135 053
C135 040
C135 057
C135 070
C135 068
C135 053

C136 040
C136 040
C136 032F
C136 045
C136 040
C136 060
C136 055
C136 049

C131 062

C132 053

C133 061

C134 051

C135 056

C136 048

C131 024F
C131 026F
C131 070
C131 040
C131 041
C131 068
C131 030F
C131 049

C132 050
C132 044
C132 061
C132 044
C132 051
C132 058
C132 044
C132 055

C133 041
C133 040
C133 054
C133 041
C133 040
C133 052
C133 050
C133 056

C134 012F
C134 012F
C134 067
C134 058
C134 046
C134 060
C134 041
C134 040

C135 040
C135 029F
C135 061
C135 041
C135 045
C135 069
C135 040
C135 053

C136 024F
C136 018F
C136 037F
C136 032F
C136 032F
C136 033F
C136 023F
C136 037F

C131 059

C132 044

C133 057

C134 069

C135 070

C136 035F

C131 049
C131 049
C131 051
C131 040
C131 052

C132 040
C132 040
C132 050
C132 ABSF
C132 044

C133 054
C133 ABSF
C133 048
C133 044
C133 035F

C134 059
C134 056
C134 040
C134 010F
C134 047

C135 052
C135 016F
C135 051
C135 ABSF
C145 046

C136 053
C136 ABSF
C136 052
C136 023F
C146 040

C131 050
C131 064

C132 040
C132 045

C133 050
C133 046

C134 053
C134 050

C135 048
C135 053

C136 052
C136 062

C131 052

C132 040

C133 055

C134 010F C135 040

C131 026F
C131 028F

C132 040
C132 040

C133 019F
C133 050

C134 ABSF C135 ABSF C136 ABSF


C134 024F C135 045 C136 059

C131 ABSF

C132 040

C133 030F

C134 ABSF C135 ABSF C136 ABSF

C131 019F
C131 032F

C132 041
C132 050

C133 052
C133 041

C134 031F C135 040


C134 033F C135 052

C136 034F

C136 027F
C136 028F

RPR
REP
0278
REP
REP
REP
0401 RPR
0385 RPR
0343 RPR
RPR
0331 RPR
RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
REP RPR
P-R-S
0307
REP
0292
REP RPR
REP
RPR
0293
0320 RPR
RPR
REP
ABSENT
REP
REP
ABSENT
REP RPR
ABSENT
ABSENT
REP
REP
ABSENT

0003898740
0003898741
0003898742
0003898743
0003898744
0003898745
0003898746
0003898747
0003898748
0003898749
0003898750
0003898751
0003898752
0003898753
0003898754
0003898755
0003898756
0003898757
0003898758
0003898759
0003898760
0003898761
0003898762
0003898763
0003898765
0003898766
0003898767
0003898768
0003898769
0003898770
0003898771
0003898772
0003898773
0003898774
0003898775
0003898776
0003898777
0003898778
0003898779
0003898780
0003898781
0003898782
0003898783

13-SP-570
13-SP-1537
13-SP-571
13-SP-572
13-SP-573
13-SP-574
13-SP-575
13-SP-576
13-SP-577
13-SP-932
13-SP-578
13-SP-579
13-SP-580
13-SP-933
13-SP-581
13-SP-582
13-SP-583
13-SP-584
13-SP-585
13-SP-586
13-SP-587
13-SP-936
13-SP-588
13-SP-589
13-SP-938
13-SP-590
13-SP-939
13-SP-1538
13-SP-591
13-SP-1539
13-SP-592

13-SP-593

PARSHANT
GAUTAM ARORA
ROHIT
LALIT KUMAR
AMIT VERMA
VIKRAM SHARMA
MANISH KUMAR
SHUBHAM TYAGI
ANKIT KUMAR
GAUTAM
HUNNY SAROHA
PRINCE KUMAR
ANURAG UPADHYA
MEHTAB
SHARUKH
DIGVIJAY
MOHIT
SIDDHARTH
SOYAB
DINESH KADYAN
GOURAV SHARMA
SHUBHAM JAIN
ANKIT KUMAR
AJAY SHARMA
ANKIT RAWAL
SHIVAM GARGT
JAIDEEP
SACHIN GOSWAMI
ASHISH
AMIT
AMIT BHARGEVA
SHIVAM TANEJA
PARVINDER
RAHUL GOSWAMI
MINTU
AMIT KUMAR
TINKU
DEEPAK KUMAR
HARIOM
RAHUL SINGLA
PANKUL ARORA
SHUBHAM KANSAL
SUMIT

SUBHASH CHAND
C131 066
MANOJ ARORA
C131 048
RANBIR
PAWAN KUMAR
C131 052
ISHWAR SINGH
LOKNATH SHARMA
RAGHUNATH
C131 044
ANIL TYAGI
C131 020F
HAWA SINGH
C131 040
RAM VRISH
C131 049
RAMESH KUMAR
VEER BHAN
C131 034F
SHAMBHU UPADHYA C131 052
MOHAMMAD SAFIK
ALI MOHMMAD
C131 043
RAM SINGH
C131 058
VIJAY KUMAR
C131 053
RAM PHAL
C131 046
MOHD RIYAJUDEEN
RAGHBIR KADYAN
OM PARKASH SHARMAC131 026F
SUNIL JAIN
SAHAB SINGH
C131 027F
SATNARAYAN
VIJAYPAL
C131 024F
NAVEEN GARG
C131 035F
SAMSHER
C131 ABSF
MAM CHAND GOSWAMI
C131 025F
SATISH CHAUDHARY
DARBARA SINGH
C131 028F
ROHTASH BHARGEVA C131 035F
HARISH TANEJA
RAMPHAL
C131 044
DEVENDER
C131 052
RANBEERAMALIK
HARVEER SINGH
JAI SINGH
C131 041
RANVER
C131 031F
RAMPHAL SHARMA C131 034F
SURIENDER SINGLA
KRISHAN KUMAR ARORA
MUKESH KUMAR
C131 018F
RANBIR SINGH

C132 063
C132 045

C133 040
C133 043

C134 030F C135 065


C134 010F C135 047

C136 055
C136 025F

C132 040

C133 040

C134 019F C135 040

C136 032F

C132 043
C132 040
C132 051
C132 050

C133 056
C133 041
C133 040
C133 040

C134 040
C134 010F
C134 015F
C134 016F

C146 030F
C136 024F
C136 060
C136 060

C132 049
C132 049

C133 056
C133 064

C134 012F C135 040 C136 022F


C134 040 C135 037F C136 040

C132 043
C132 051
C132 057
C132 051

C133 048
C133 059
C133 052
C133 040

C134 045
C134 046
C134 062
C134 057

C135 046
C145 036F
C135 060
C135 052

C136 026F
C146 036F
C136 066
C136 066

C132 041

C133 054

C134 051

C135 040

C136 049

C132 024F

C133 040

C134 014F C135 017F C136 025F

C132 040
C132 052
C132 043
C132 041

C133 045
C133 050
C133 041
C133 040

C134 ABSF
C134 097
C134 016F
C134 017F

C132 032F
C132 054

C133 052
C133 060

C134 040 C145 048


C134 023F C135 040

C146 033F
C136 027F

C132 069
C132 065

C133 056
C133 063

C134 070
C134 059

C136 012F
C146 054

C132 040
C132 042
C132 077

C133 ABSF C134 057 C135 042 C136 021F


C133 041 C134 017F C135 026F C136 ABSF
C133 044 C134 022F C135 052 C136 027F

C132 048

C133 029F

C134 040

C145 045
C135 016F
C135 050
C135 047

C135 ABSF
C135 072
C135 040
C135 024F

C135 051
C145 051

C135 052

C136 027F
C136 047
C136 022F
C136 035F

C136 029F

REP
REP
RPR
REP
RPR
ABSENT
REP
REP
REP
REP
RPR
REP
REP
ABSENT
REP
REP
0350
0312
ABSENT
ABSENT
REP
ABSENT
REP
RPR
REP
REP RPR
REP
REP
ABSENT
REP
REP
RPR
REP
0344 RPR
ABSENT
RPR
REP
REP
REP
RPR
RPR
REP RPR
ABSENT

0003898784
0003898785
0003898786
0003898787
0003898788
0003898789
0003898790
0003898791
0003898792
0003898793
0003898794
0003898795
0003898796
0003898797
0003898798
0003898799
0003898800
0003898801
0003898802
0003898803
0003898804
0003898805
0003898806
0003898807
0003898808
0003898809
0003898810
0003898811
0003898812
0003898813
0003898814
0003898816
0003898817
0003898818
0003898819
0003898820
0003898821
0003898822
0003898823
0003898824
0003898826
0003898827
0003898828

13-SP-1540
13-SP-940
13-SP-594
13-SP-595
13-SP-941
13-SP-942
13-SP-596
13-SP-597
13-SP-598
13-SP-599
13-SP-600
13-SP-601

13-SP-654

13-SP-872
13-SP-873
13-SP-464
13-SP-465
13-SP-874
13-SP-466
13-SP-875
13-SP-467
13-SP-468
13-SP-876
13-SP-877
13-SP-878
13-SP-879
13-SP-880
13-SP-881
13-SP-470
13-SP-882
13-SP-471
13-SP-472
13-SP-883
13-SP-473
13-SP-474

JATIN HASIJA
ANKIT CHAWLA
NAVEESH ALAM
VAIBHAV SHARMA
HARI PARKASH
DEEPAK
PRIYANK TYAGI
VINAY ASIJA
ANIL
SUSHIL
AKSHAY SHARMA
RAMNIWAS ANTIL
NITIN ARORA
RAJAT
SHAIL NARANG
ROHIT GARG
AMARJEET
HIMANSHU NAGPAL
DEEPAK
RAJAT GANDHI
ASHWANI GOYAL
NIKUNJ SRIVASTAVA
DINESH SHARMA
AMIT
HIMANK SINGLA
RINKU
RAJAT BATRA
VIJAY KAUSHIK
MD JAWED
RAHUL SINGLA
AKSHAY GOEL
NEERAJ TYAGI
GOURAV
LALIT BATRA
DHRUV ARORA
AJAY
RITISH JAIN
NOORAALAM
ASHISH KUMAR
MANJEET SINGH
HITESH NAGPAL
RAGHAV
VIKAS TYAGI

MRRAJ KUMAR
SATISH CHAWLA
C131 035F
SALEEM AHMAD
C131 030F
HARIOM SHARMA
KRISHAN GOYAL
C131 043
RAJPAL
C131 035F
PARVEEN KUMAR TYAGI
C131 031F
KISHAN KUMAR
C131 027F
RAMMEHAR
C131 040
SAHAB SINGH
C131 041
PAWAN SHARMA
C131 036F
DALBIR
C131 044
HARBANS LAL ARORA
MANOJ KUMAR
DAYANAND NARANG
RAMESH GARG
C131 054
BHAGSINGH
SHAMSUNDER NAGPAL
PARAG DUTT
RAJ KUMAR GANDHI C131 041
SURENDER MOHAN GOYAL
C131 031F
JITENDER PRASAD SRIVASTAV
C131 025F
JOGINDER SHARMA C131 037F
SATISH KUMAR
AJAY KUMAR SINGLA C131 058
OM PARKASH
C131 018F
PREM BATRA
JAI KUMAR KAUSHIK C131 021F
MD SHABBIR
C131 049
JITENDER MOHAN
C131 049
PAWAN KUMAR GOEL C131 050
SUKHBIR SINGH
C131 029F
SURESH ANEJA
PARKASH BATRA
PARVESH ARORA
C131 064
SHYAM LAL BATRA
RAJIV JAIN
C131 077
MOHAMED ISHAAK C131 062
AJAY KUMAR JHA
C131 054
SURESH KUMAR
C131 066
RAJESH NAGPAL
SUBHASH SACHDEVA
SATISH KUMAR
C131 065

C132 054
C132 040

C133 049
C133 045

C134 020F C135 040 C136 023F


C134 011F C135 023F C136 025F

C132 068
C132 044
C132 060
C132 045
C132 064
C132 041
C132 059
C132 070

C133 044
C133 044
C133 040
C133 040
C133 040
C133 051
C133 041
C133 054

C134 021F
C134 016F
C134 042
C134 036F
C134 034F
C134 020F
C134 020F
C134 043

C135 070
C145 025F
C135 070
C135 061
C135 057
C135 024F
C135 047
C135 076

C136 017F
C146 040
C136 028F
C136 020F
C136 028F
C136 021F
C136 054
C136 051

C132 049

C133 062

C134 061

C135 040

C136 068

C132 055
C132 060
C132 051
C132 066

C133 055
C133 047
C133 035F
C133 055

C134 040
C134 051
C134 040
C134 044

C135 040
C145 056
C135 075
C135 072

C136 054
C146 040
C136 051
C136 041

C132 044
C132 056

C133 049
C133 040

C134 040 C135 040 C136 030F


C134 028F C135 ABSF C136 017F

C132 040
C132 048
C132 053
C132 051
C132 051

C133 040
C133 040
C133 049
C133 042
C133 034F

C134 031F
C134 044
C134 053
C134 056
C134 008F

C135 030F
C135 061
C135 048
C135 064
C135 064

C136 021F
C136 053
C136 049
C136 051
C136 015F

C132 052

C133 045

C134 047

C135 055

C136 033F

C132 048
C132 057
C132 068
C132 069

C133 042
C133 040
C133 040
C133 051

C134 064
C134 026F
C134 040
C134 ABSF

C135 060
C135 059
C135 052
C135 083

C136 041
C136 040
C136 035F
C136 036F

C132 054

C133 041

C134 059

C135 053

C136 022F

RPR
REP
REP RPR
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0338
ABSENT
ABSENT
RPR
0334 RPR
RPR
ABSENT
RPR
0285 RPR
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
ABSENT
REP
0295
0301
0314
REP
ABSENT
ABSENT
REP
ABSENT
0332
REP
REP
REP
RPR
ABSENT
REP

0003898829
0003898830
0003898831
0003898832
0003898833
0003898834
0003898835
0003898836
0003898837
0003898838
0003898839
0003898840
0003898841
0003898842
0003898843
0003898845
0003898846
0003898847
0003898848
0003898849
0003898850
0003898851
0003898852
0003898853
0003898854
0003898855
0003898856
0003898858
0003898859
0003898860
0003898861
0003898862
0003898863
0003898864
0003898865
0003898866
0003898867
0003898868
0003898869
0003898870
0003898871
0003898872
0003898873

13-SP-475
13-SP-476
13-SP-477
13-SP-478
13-SP-479
13-SP-480
13-SP-481
13-SP-482
13-SP-483
13-SP-484
13-SP-485
13-SP-486
13-SP-885
13-SP-487
13-SP-488
13-SP-489
13-SP-886
13-SP-490
13-SP-491
13-SP-887
13-SP-888
13-SP-889
13-SP-890
13-SP-492
13-SP-493
13-SP-891
13-SP-494
13-SP-495
13-SP-496
13-SP-497
13-SP-498
13-SP-1487
13-SP-1488

13-SP-1489
13-SP-499
13-SP-500
13-SP-893
13-SP-501
13-SP-502

NITIN SHARMA
RAKESH GOYAL
YOGESH
BITTU
AJAY
NITIN SHARMA
SIMRAN JEET SINGH
ANUJ KUMAR
SACHIN
SUNNY
SUDHIR
ANKIT MALIK
SHUBHAM LAKHINA
VIRENDER KUMAR
ANKUSH GAUTAM
SURAJ
GOUTAM JAIN
BHUVENSHWAR
SANDEEP
RAHUL DIWAN
NEELKAMAL
RAHUL SALUJA
NAVEEN DESHWAL
GOURAV JAIN
VISHAL BRAR
PARVESH VATS
GAURAV BANSAL
BHIM SINGH
AASHISH KANSAL
RAMLAL
SANDEEP
ROHIT
SANDEEP
AASAR VERMA
KAMAL
ANNU
AJIT SINGH
MOHIT KUMAR
SAGAR
UTKARSH SINGH
PARDEEP SHARMA
VAIBHAV GARG
SUMIT TYAGI

ASHWANI SHARMA
RADHE SHAM
C131 040
OM PARKASH
RAMNIWAS
C131 050
TEJPAL
C131 050
KRISHAN PAL
C131 059
MANGAL SINGH
SATISH KUMAR
C131 021F
RANDHIR SINGH
C131 051
RAMMEHER
C131 026F
KULDEEP SINGH
C131 025F
FATEH SINGH
C131 040
SHIV KUMAR LAKHINA C131 040
RAM NARAYAN GOAD C131 042
RISHI PAL GAUTAM
JAINARAYAN
MOHAN LAL JAIN
SUNIL SHARMA
C131 031F
BISHAMBER
C131 024F
PARVEEN KUMAR
C131 040
KAILASH CHAND
C131 051
VINOD KUMAR SALUJAC131 051
ISHWAR SINGH DESHWAL
C131 050
RAVINDER JAIN
RAM SINGH
RAJKUMAR VATS
RAMESH BANSAL
C131 050
RATTAN SINGH
C131 020F
SANJAY KUMAR
C131 050
TILAK RAJ
BRIJ MOHAN
C131 040
PARVEEN
RAM JI
C131 024F
PARMANAND
C131 026F
HARISH KUMAR
ARUJUN
SURJEET SINGH
C131 025F
SHARVAN KUMAR
C131 043
SUBHASH CHAND
C131 040
MAHENDER NARAIN C131 028F
MAHINDER
C131 033F
RAMESH GARG
ONKAR TYAGI

C132 052

C133 040

C134 036F C135 023F C136 051

C132 040
C132 050
C132 066

C133 042
C133 050
C133 049

C134 042 C135 026F C136 031F


C134 029F C135 049 C136 022F
C134 040 C135 050 C136 015F

C132 028F
C132 044
C132 028F
C132 025F
C132 042
C132 048
C132 052

C133 040
C133 053
C133 048
C133 047
C133 040
C133 045
C133 048

C134 031F
C134 040
C134 040
C134 041
C134 040
C134 009F
C134 031F

C135 023F
C135 046
C135 016F
C135 032F
C135 025F
C135 055
C135 040

C136 010F
C136 031F
C136 033F
C136 025F
C136 018F
C136 027F
C136 031F

C132 049
C132 031F
C132 048
C132 051
C132 055
C132 063

C133 056
C133 040
C133 047
C133 047
C133 050
C133 048

C134 034F
C134 031F
C134 032F
C134 040
C134 040
C134 042

C135 046
C135 029F
C135 045
C135 046
C135 053
C135 064

C136 025F
C136 019F
C136 030F
C136 037F
C136 043
C136 047

C132 040
C132 040
C132 050

C133 048
C133 040
C133 050

C134 074 C135 022F C136 033F


C134 016F C135 024F C136 040
C134 047 C135 040 C136 029F

C132 045

C133 042

C134 042

C145 047

C146 016F

C132 050
C132 044

C133 043
C133 040

C134 056
C134 056

C135 043
C135 057

C136 040
C136 032F

C132 044
C132 047
C132 057
C132 050
C132 052

C133 058
C133 051
C133 042
C133 053
C133 057

C134 030F
C134 040
C134 057
C134 044
C134 029F

C135 040
C145 051
C135 046
C135 035F
C135 027F

C136 032F
C146 058
C136 026F
C136 ABSF
C136 033F

ABSENT
REP
ABSENT
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
ABSENT
ABSENT
REP
REP
REP
REP RPR
0292
0314
ABSENT
ABSENT
ABSENT
REP
REP
REP
ABSENT
REP
ABSENT
REP
REP
RPR
RPR
REP
0290
REP
REP
REP
RPR
ABSENT

0003898874
0003898875
0003898876
0003898877
0003898878
0003898879
0003898880
0003898881
0003898882
0003898883
0003898884
0003898885
0003898886
0003898887
0003898888
0003898889
0003898890
0003898891
0003898892
0003898893
0003898894
0003898895
0003898896
0003898897
0003898898
0003898899
0003898900
0003898901
0003898902
0003898903
0003898904
0003898905
0003898906
0003898907
0003898908
0003898909
0003898910
0003898911
0003898912
0003898913
0003898914
0003898915
0003898916

13-SP-503
13-SP-504
13-SP-505
13-SP-506
13-SP-507
13-SP-508
13-SP-1490
13-SP-509
13-SP-894
13-SP-1491
13-SP-1492
13-SP-895
13-SP-510
13-SP-896
13-SP-1493
13-SP-511
13-SP-1494
13-SP-897
13-SP-512

13-SP-513
13-SP-1495
13-SP-1496
13-SP-1497
13-SP-1498
13-SP-1499
13-SP-898
13-SP-1500
13-SP-899
13-SP-1504
13-SP-514
13-SP-900
13-SP-515
13-SP-1502
13-SP-516
13-SP-517
13-SP-518
13-SP-519

ANKUSH
RINKU KUMAR
PAWAN
AVINASH GOSWAMI
CHAND
MANJEET SINGH
SUSHIL
KAMAL KUMAR
NAVEEN MOR
MOHIT BIRWAL
ANIL
SACHIN KUMAR
MANOJ KUMAR
SHAHNAWAJ
ASHISH TYAGI
PREM MISHRA
ISHANK
ABHISHEK GUPTA
SATISH
UJJWAL
PARAS SETHI
MOHIT SHARMA
VIPIN SINGH
NARESH KUMAR
AKHIL
BHARAT
CHIRAG
SHAHRUKH
DHEERAJ AHUJA
SAHIL ANEJA
SHUBHAM KAUSHIK
AMAN WADHWA
MAYANK GULATI
VIJAY VERMA
SUMIT
HARENDER
AKHIL BANSAL
SUMIT KUMAR
VINOD KASHVAP
NEERAJ SHARMA
SANDEEP
NEERAJ GAUTAM
NAVEEN

JAI BHAGWAN
C131 028F
RANJEET
C131 040
ANIL KUMAR
C131 040
ANAND GOSWAMI
SHAMSUNDER DHINGRA
C131 021F
SATPAL SINGH
C131 029F
HAWA SINGH
C131 018F
RAM BHAJAN
RAM KARAN
C131 023F
DILBAG BIRWAL
DHARAMBIR
C131 019F
RAJBIR SINGH
C131 029F
RAMLAL
C131 046
IKRAM
DHARAMBIR TYAGI
C131 031F
BRITNANDAN MISHRA C131 032F
MUKESH KUMAR
C131 049
SUBHASH GUPTA
C131 034F
VIJAY
C131 040
VED PARKASH
NARINDER KUMAR SETHI
KISHOR SHARMA
RAJESH SHARMA
SUKHBIR SINGH
ASHOK
C131 054
ASHOK KUMAR
C131 040
GAIN CHAND
SHABBIR
C131 021F
JUGAL KISHORE AHUJA
ARVIND ANEJA
C131 020F
VISHNU DUT
C131 024F
PYARE LAL WADHWA C131 027F
HARISH KUMAR GULATIC131 045
VISHVENDER SINGH VERMA
C131 025F
DHARMBIR
C131 021F
SURESH KUMAR
C131 019F
RAJPAL BANSAL
C131 038F
SATMER
JAGDISH KASHYP
C131 026F
SANJEEV SHARMA
C131 040
PALERAM
RAM MEHER
C131 027F
BALWAN SINGH
C131 025F

C132 040
C132 040
C132 057

C133 040
C133 030F
C133 050

C134 008F C135 031F C136 023F


C134 055 C135 026F C136 016F
C134 077 C135 040 C136 028F

C132 026F
C132 040
C132 034F

C133 040
C133 041
C133 040

C134 051
C134 063
C134 063

C135 027F C136 023F


C135 044 C136 044
C135 019F C136 026F

C132 031F

C133 ABSF C134 048

C135 027F C136 014F

C132 031F
C132 053
C132 040

C133 049
C133 051
C133 040

C134 041 C135 020F C136 018F


C134 040 C135 040 C136 028F
C134 025F C135 047 C136 021F

C132 040
C132 045
C132 040
C132 064
C132 058

C133 040
C133 040
C133 042
C133 040
C133 042

C134 010F
C134 047
C134 064
C134 051
C134 042

C135 032F
C135 025F
C135 026F
C135 067
C135 040

C132 060
C132 049

C133 058
C133 048

C134 055
C134 040

C135 030F C136 052


C135 030F C136 024F

C132 040

C133 051

C134 055

C135 029F C136 028F

C132 040
C132 040
C132 047
C132 057
C132 042
C132 053
C132 022F
C132 060

C133 041
C133 043
C133 041
C133 051
C133 040
C133 050
C133 023F
C133 040

C134 032F
C134 016F
C134 017F
C134 059
C134 061
C134 021F
C134 008F
C134 048

C135 040
C135 021F
C135 040
C135 056
C135 052
C135 025F
C135 019F
C135 067

C132 034F
C132 052

C133 050
C133 046

C134 022F C135 020F C136 022F


C134 040 C135 050 C136 020F

C132 041
C132 022F

C133 041 C134 013F C135 020F C136 017F


C133 ABSF C134 ABSF C135 ABSF C136 ABSF

C136 020F
C136 018F
C136 029F
C136 052
C136 026F

C136 024F
C136 018F
C136 023F
C136 040
C136 023F
C136 018F
C136 015F
C136 ABSF

REP
REP
REP
ABSENT
REP RPR
REP
REP
ABSENT
REP
ABSENT
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP RPR
REP
ABSENT
ABSENT
RPR
RPR
ABSENT
REP
REP
RL-D
REP
RPR
REP
REP RPR
REP
0308
REP
REP
FAIL
REP
ABSENT
REP
REP
ABSENT
REP
FAIL

0003898917
0003898918
0003898919
0003898920
0003898921
0003898922
0003898923
0003898924
0003898925
0003898926
0003898927
0003898928
0003898929
0003898930
0003898931
0003898932
0003898933
0003898934
0003898935
0003898936
0003898937
0003898938
0003898939
0003898940
0003898942
0003898943
0003898945
0003898946
0003898947
0003898948
0003898949
0003898950
0003898951
0003898976
0003898977
0003898978
0003898980
0003898981
0003898982
0003898983
0003898984
0003898985
0003898987

13-SP-520
13-SP-901
13-SP-902
13-SP-903
13-SP-521
3-SP-1504
13-SP-522
13-SP-1505
13-SP-1507
13-SP-1508
13-SP-523
13-SP-524
13-SP-525
13-SP-904
13-SP-526

13-SP-1511
13-SP-527
13-SP-528

13-SP-917
13-SP-461
13-SP-460
13-SP-844
13-SP-931
13-GDCP-8
13-GDCP-11
13-GDCP-9
13-GDCP-12
13-GDCP-7
13-GDCP-3
13-GDCP-13
13-GDCP-4
13-GDCP-14
13-GDCP-1

AMIT MADAN
PUNEET
AMIT MALIK
SONU RATHI
PARVEEN MALIK
MANOJ
GAURAV
DEEPAK
KRISHAN KHURANA
AMAN
DEEPAK
KAMALJEET SINGH
MANISH GOEL
AASHISH SINGLA
AMIT PAL
AAKASH KUMAR
ANSHUL
SANDEEP
SATENDER
VIJAY CHOPRA
RINKU
KARAN CHHABRA
HITESH
ASHISH
ANKIT VERMA
DIKSHA
SHAKTI
RONISH SEHRAWAT
VAISHALI
PRIYANKA
SHALU RANI
MADHUR BANSAL
AASHISH
SONAL
SONIA
REETU SHARMA
PARVEEN KUMARI
KAVITA SHARMA
PRIYANKA
PRIYANKA
ANKUSH
PRIYANKA DEVI
SAHIL

RAMNARAYAN MADAN
KISHAN CHAND KATHURIA
RAMKARAN MALIK
C131 045
VIJENDER SINGH
C131 042
TEJBIR MALIK
C131 040
RAMKARAN
C131 027F
SHIVCHARAN
C131 040
GULAB SINGH
BHARAT BHUSHAN
C131 024F
MUKESH
RISHIPAL
C131 018F
RAJ KUMAR
C131 040
SUBHASH GOEL
C131 ABSF
ANIL KUMAR
ANIL PAL
C131 028F
VIRENDER SINGH
C131 033F
MAHESH CHAND
RAJENDER SHARMA C131 040
DHARMBIR
C131 029F
HARVINDER CHOPRA
BHIM SINGH
C131 036F
ASHOK KUMAR
TRAMVAK ARJUN MALIC131 026F
SUNIL MADAN
C131 040
MAHENDER
C131 ABSF
PREM KUMAR CHOPRA
SHAMSHAD
RAKESH SEHRAWAT C131 017F
JAGDISH HANS
C131 024F
VINOD DHIMAN
C131 026F
BRAHAMPAL SINGH
SUSHIL BANSAL
KRISHAN
SIYA RAM
C131 041
SURAJBHAN
C131 040
RAM KARAN
C131 045
RAM KUMAR
C131 046
RAJESH SHARMA
RAM NIWAS
C131 050
RANDHIR
C131 044
KARAMBIR
C131 051
DALIP SINGH
C131 044
KARAN SINGH
C131 043

C132 041
C132 058
C132 040
C132 054
C132 062

C133 050
C133 050
C133 042
C133 050
C133 066

C134 009F
C134 047
C134 031F
C134 017F
C134 018F

C135 020F
C135 041
C135 043
C135 040
C135 040

C136 041
C136 040
C136 020F
C136 025F
C136 040

C132 040

C133 053

C134 044

C135 044

C136 022F

C132 040
C132 057
C132 040

C133 040 C134 ABSF C135 ABSF C136 ABSF


C133 041 C134 049 C135 040 C136 035F
C133 ABSF C134 025F C135 040 C136 019F

C132 063
C132 054

C133 051
C133 045

C134 023F C135 045


C134 040 C135 044

C132 042
C132 042

C133 054
C133 063

C134 009F C135 040 C136 029F


C134 040 C135 ABSF C136 024F

C132 057

C133 043

C134 030F C135 040

C132 044
C132 060
C132 052

C133 049
C133 053
C133 056

C134 030F C135 040 C136 031F


C134 043 C135 048 C136 040
C134 018F C135 028F C136 032F

C132 ABSF
C132 054
C132 054

C133 ABSF C134 ABSF C135 048


C133 055 C134 023F C135 040
C133 050 C134 020F C135 046

C136 ABSF
C136 040
C136 021F

C132 055
C132 050
C132 058
C132 058

C133 040
C133 040
C133 047
C133 049

C134 041
C134 026F
C134 060
C134 035F

C135 042
C135 049
C135 040
C135 044

C136 051
C136 040
C136 058
C136 054

C132 063
C132 056
C132 057
C132 051
C132 060

C133 059
C133 057
C133 058
C133 049
C133 048

C134 046
C134 040
C134 067
C134 023F
C134 057

C135 032F
C135 020F
C135 059
C135 046
C135 043

C136 040
C136 040
C136 051
C136 047
C136 040

C136 031F
C136 040

C136 024F

RPR
ABSENT
REP
0278
REP
REP
REP
ABSENT
REP
RPR
REP
REP
REP
RPR
REP
REP
ABSENT
REP
REP RPR
RPR
REP
RPR
REP
0284
REP RPR
RPR
RPR
REP
REP
REP
ABSENT
ABSENT
RPR
0270
REP
0308
REP
ABSENT
REP
REP
0343
REP
0291

0003898988
0003898989
0003898990
0003899001
0003899002
0003899003
0003899004
0003899005
0003899006
0003899007
0003899008
0003899009
0003899010
0003899011
0003899012
0003899013
0003899014
0003899015
0003899016
0003899017
0003899018
0003899019
0003899020
0003899021
0003899022
0003899023
0003899024
0003899025
0003899026
0003899102
0003899103
0003899104
0003899105
0003899106
0003899107
0003899108
0003899111
0003899113
0003899114
0003899115
0003899116
0003899117
0003899118

MANU
DEEPAK
SITENDER
GURMEET DESHWAL
RAVINDER
SUSHIL KUMAR
SURAJ CHOPRA
NAVEEN KUMAR
13-GS-75
VIPIN
13-GS-120
ASHISH KUMAR
13-GS-76
DEEPAK
13-GS-126
GAURAV
MOHAN
13-GDCP-109 ANKIT GARG
PAWAN
RAVI
13-GS-110
DEEPAK
13-GS-78
SANDEEP KUMAR
RAHUL SHARMA
MOHIT JAIN
13-GS-105
LALIT
13-GS-79
AKSHAT JAIN
13-GS-125
ANJU
13-GS-71
SANJAY
13-GS-72
MAHINU
13-GS-122
PARDEEP
13-GS-73
SANJU
13-GS-77
SUNIL KUMAR
MANOJ
13-VS-191
VAISHALI
13-VS-192
KOMAL
13-VS-193
SANGEETA DEVI
13-VS-194
POOJA
13-VS-195
PRIYANKA
13-VS-196
ANNU RANI
13-VS-197
RAKHI
13-VS-200
SARITA SHARMA
13-VS-202
JYOTI RANI
13-VS-203
REECHA
13-VS-204
ROSHANI BHANDARI
13-VS-205
SONIA
13-VS-206
MANJU
13-VS-207
INDU BALA
13-GDCP-2
13-GDCP-6
13-GS-80
13-GS-107
13-GS-108
13-GS-74

RISHIPAL
SATPAL
RAMKUMAR
HARENDER SINGH
C131 029F
RAJBIR SINGH
C131 032F
DINESH KUMAR
C131 028F
ISHWAR SINGH
C131 019F
SUBHASH CHANDER
RAMESH
C131 021F
BALBIR SINGH
C131 024F
RAI SINGH
C131 048
JAGMOHAN
C131 027F
RAM PARSAD
ASHOK GARG
SURENDER KUMAR
MANOJ
RAMDHARI
C131 050
SUKHBIR
C131 027F
SHIVCHARAN
DHARMANDER JAIN
RAM KISHAN
C131 067
PARMOD JAIN
BISHAMBER
C131 032F
SOMNATH
C131 020F
ALIYASH
RAMA
C131 022F
KAILASH
C131 063
SURENDER SHARMA
ASHOK
RAMESHWAR DASS C131 041
BHUPENDER
C131 067
SURESH KUMAR
KRISHAN
C131 033F
RAM KARAN
C131 046
TEJBIR
C131 066
SUNDER
C131 052
KRISHAN CHANDER C131 047
SURESH SHARMA
SURESH ARORA
C131 053
MAHABIR SINGH BHANDARI
C131 046
SATBIR
C131 027F
KARAMVIR
C131 026F
SATISH KUMAR
C131 066

C132 064
C132 066
C132 055
C132 057

C133 040
C133 070
C133 040
C133 051

C134 036F
C134 034F
C134 040
C134 018F

C135 029F
C135 040
C135 015F
C135 021F

C136 042
C136 040
C136 047
C136 040

C132 048
C132 052
C132 072
C132 042

C133 040
C133 040
C133 046
C133 044

C134 044
C134 049
C134 056
C134 026F

C135 016F
C135 016F
C135 040
C135 013F

C136 062
C136 040
C136 040
C136 044

C132 052
C132 061

C133 055
C133 062

C134 043
C134 060

C135 023F C136 040


C135 018F C136 050

C132 063

C133 040

C134 054

C135 040

C132 063
C132 043

C133 040
C133 029F

C134 040 C135 040 C136 041


C134 014F C135 012F C136 028F

C132 060
C132 069

C133 047
C133 052

C134 055
C134 054

C135 026F C136 040


C135 040 C136 040

C132 051
C132 057

C133 046
C133 049

C134 042
C134 043

C135 048
C135 059

C136 027F
C136 040

C132 047
C132 063
C132 064
C132 055
C132 052

C133 045
C133 047
C133 053
C133 046
C133 054

C134 029F
C134 073
C134 049
C134 049
C134 055

C135 053
C135 073
C135 054
C135 061
C135 074

C136 035F
C136 050
C136 046
C136 040
C136 040

C132 056
C132 053
C132 052
C132 041
C132 060

C133 056
C133 046
C133 050
C133 040
C133 052

C134 065
C134 018F
C134 028F
C134 023F
C134 041

C135 049
C135 052
C135 054
C135 040
C135 072

C136 050
C136 048
C136 045
C136 045
C136 040

C136 053

RPR
ABSENT
ABSENT
REP
REP
REP
REP
RPR
REP
REP
0302
REP
RPR
ABSENT
RPR
RPR
REP
REP
RPR
RPR
0317
ABSENT
REP
REP
ABSENT
REP
0318
ABSENT
RPR
REP
0315
ABSENT
REP
0352
0332
0303
0322
ABSENT
0329
REP
REP
REP
0331

0003899119
0003899121
0003899126
0003899128
0003899131
0003899132
0003899133
0003899134
0003899135
0003899136
0003899137
0003899138
0003899139
0003899140
0003899141
0003899142
0003899145
0003899146
0003899149
0003899151
0003899152
0003899153
0003899154
0003899155
0003899156
0003899157
0003899158
0003899159
0003899160
0003899161
0003899162
0003899163
0003899164
0003899165
0003899166
0003899168
0003899169
0003899170
0003899171
0003899173
0003899174
0003899175
0003899176

13-VS-208
13-VS-209
13-VS-213
13-VS-214
13-VS-217
13-VS-218
13-VS-219
13-VS-220
13-VS-221
13-VS-251
13-VS-252
13-VS-222
13-VS-223
13-VS-224
13-VS-225
13-VS-226
13-VS-229
13-VS-230
13-VS-233
13-VS-276
13-VS-235
13-VS-236
13-VS-237
13-VS-294
13-VS-298
13-VS-238
13-VS-239
13-VS-240
13-VS-241
13-VS-303
13-VS-295
13-VS-253
13-VS-242
13-VS-308
13-VS-296
13-VS-297
13-VS-245
13-VS-277
13-VS-254
13-VS-255

KAJAL RANI
POOJA
POOJA DEVI
JYOTI
KAVITA RANI
MANISHA
ANURADHA
SONIA
PRIYANKA
DIKSHA BANSAL
DEEPTI NAURIYAL
MONIKA
POOJA
VISHALI
ANU
PREETI
POOJA
PREETI
PREETI RANI
YOGITA
SWEETY DEVI
POOJA
SHASHI DEVI
MANISHA
POOJA
NEHA
ANISHA
NISHA DEVI
PAYAL
JYOTI
SONIA
SHIVANI RATHEE
SOMYA
SUCHITA HIMMATRAMKA
SAPNA RANI
ANJU
MANISHA RANI
POOJA
REKHA
POOJA
MUNISH KUMARI
POOJA
SAKSHI

MAHENDER LAL
C131 055
TEJBHAN
C131 041
SATPAL SINGH
NARENDER
C131 056
NIRMAL SINGH
C131 036F
KRISHAN DHIMAN
C131 040
MAHIPAL
C131 055
RANDHIR
C131 040
SATBIR
ANIL BANSAL
C131 040
ANUSUYA PRASAD
C131 035F
SULTAN SINGH
C131 040
MANGAT RAM
C131 033F
AJIT
C131 034F
KRISHAN LAL
C131 048
KRISHAN BENIWAL
C131 047
NETRAPAL CHOUHAN C131 045
NETRAPAL CHOUHAN C131 048
MAHAVIR
C131 055
RAJENDER
C131 035F
JITENDER SINGH
C131 040
JASBIR
C131 044
NARESH KUMAR
KARMBIR
C131 056
ASHOK SHARMA
C131 041
RAJKUMAR
KANWAR SINGH
C131 040
RAM SINGH
C131 057
RAMESH SINGH
C131 050
ROHTAS
C131 059
TARA CHAND
C131 028F
RAVINDER KUMAR
C131 040
BASANT BALLABH
C131 040
DEVENDRA HIMMATRAMKA
BALBIR SINGH
C131 040
RISHI PAL
C131 042
RAMESH KUMAR
C131 049
RAJPAL
RAMESHWAR
C131 047
SATBIR SINGH
C131 050
SURESH KUMAR
BALWAN
SHRIPAL JAIN
C131 050

C132 049
C132 052

C133 041
C133 050

C134 079
C134 047

C135 061 C136 055


C135 024F C136 045

C132 049
C132 044
C132 044
C132 040
C132 041

C133 057
C133 049
C133 041
C133 040
C133 046

C134 031F
C134 016F
C134 047
C134 054
C134 015F

C135 062
C135 062
C135 060
C135 046
C135 044

C136 049
C136 040
C136 046
C136 040
C136 045

C132 045
C132 043
C132 046
C132 052
C132 042
C132 042
C132 049
C132 043
C132 040
C132 058
C132 041
C132 048
C132 060

C133 053
C133 046
C133 046
C133 058
C133 044
C133 041
C133 047
C133 041
C133 040
C133 055
C133 042
C133 057
C133 040

C134 100
C134 057
C134 044
C134 019F
C134 042
C134 014F
C134 028F
C134 052
C134 044
C134 052
C134 040
C134 042
C134 075

C135 048
C135 049
C135 027F
C135 061
C135 046
C135 040
C135 052
C135 040
C135 023F
C135 063
C135 017F
C135 018F
C135 026F

C136 041
C136 036F
C136 049
C136 051
C136 046
C136 029F
C136 047
C136 032F
C136 030F
C136 050
C136 030F
C136 040
C136 051

C132 059
C132 061

C133 040
C133 043

C134 023F C135 022F C136 047


C134 040 C135 016F C136 040

C132 049
C132 042
C132 049
C132 061
C132 040
C132 058
C132 072

C133 040
C133 058
C133 040
C133 040
C133 046
C133 041
C133 045

C134 015F
C134 030F
C134 054
C134 040
C134 022F
C134 045
C134 063

C132 041
C132 049
C132 064

C133 052
C133 040
C133 040

C134 033F C135 048


C134 017F C135 047
C134 040 C135 043

C136 047
C136 032F
C136 047

C132 061
C132 064

C133 058
C133 051

C134 049
C134 040

C135 040
C135 048

C136 050
C136 050

C132 052

C133 060

C134 051

C135 063

C136 053

C135 032F
C135 019F
C135 021F
C135 026F
C135 022F
C135 057
C135 060

C136 032F
C136 040
C136 040
C136 047
C136 032F
C136 040
C136 034F

0340
REP
ABSENT
REP
REP
0278
0275
REP
ABSENT
0327
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0333
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
RPR
REP
REP
REP
REP
REP
0281
REP
RPR
REP
REP
0283
RPR
0305
0303
ABSENT
ABSENT
0329

0003899177
0003899178
0003899179
0003899180
0003899182
0003899251
0003899252
0003899253
0003899254
0003899255
0003899256
0003899257
0003899258
0003899259
0003899260
0003899262
0003899263
0003899264
0003899265
0003899266
0003899268
0003899269
0003899270
0003899271
0003899272
0003899274
0003899275
0003899276
0003899277
0003899278
0003899279
0003899280
0003899281
0003899282
0003899283
0003899284
0003899285
0003899286
0003899287
0003899288
0003899289
0003899290
0003899291

13-VS-256
13-VS-246
13-VS-257
13-VS-248
13-GI-50
13-VS-146
13-VS-147
13-GI-51
13-GI-148
13-GI-149
13-GI-52
13-GI-57
13-GI-53
13-GI-54
13-GI-151
13-GI-55
13-GI-152
13-GI-56

13-GI-159

13-GI-158

13-GI-157

REENA
RAJNI
PRITI
GEETIKA
MANISHA
ANJU
POOJA
KAVITA DEVI
SUMAN DEVI
MEENAKSHI
MONIKA DEVI
AARTI DEVI
SONIA DEVI
REKHA
BABITA
KAFEE
POONAM
PRIYANKA
RIHANA
MANISHA
RITU
BABITA
MAMTA DEVI
KIRAN
SARVJEET
SONIA DEVI
RAVEENA
SWEETY
SUNIL
NEERAJ KUMAR SHARMA
SHARVAN
MOHIT
RAHUL
VIKASH
SACHIN
AZAD SINGH
ANIL
MOHIT VATS
SUMIT KUMAR
MEERAJ
RINKU
MOHAN
SANDEEP KUMAR

KRISHAN SEHRAWAT C131 040


OM PARKASH
SOMPAL
C131 051
BRAJENDRA NARAYAN C131
SHARMA
053
NAKLI RAM
C131 053
KULDEEP SINGH
C131 041
ISHWAR SINGH
SHRI RAMESH
C131 040
RAJENDER SINGH
C131 063
KRISHAN KUMAR
C131 047
JAI NARAYAN SINGH C131 048
PALERAM
C131 032F
PREM SINGH
C131 060
SATBIR
C131 043
JEET SINGH
C131 040
JAGBIR
C131 053
RANBIR
C131 028F
KANWARBHAN
C131 029F
RAMJAN
C131 040
MADAN LAL
C131 073
BALWAN SINGH
C131 043
DHARAM SINGH
SATBIR SINGH
C131 052
DILBAG SINGH
C131 040
RANBIR SINGH
RAMRATAN
C131 028F
RAJENDER
RAMPHAL
C131 043
JAGDISH CHANDER
C131 036F
NARESH KUMAR
C131 024F
JAI BHAGWAN
C131 022F
RAMMEHAR SINGH C131 033F
UMER SINGH
C131 031F
RAMPHAL
KRISHAN
C131 024F
MAHABIR SINGH
PRATAP SINGH
RAJBIR
C131 ABSF
ROHTASH
C131 040
VIRENDER
RANJEET SINGH
JAGDISH CHANDER
C131 028F
VIRENDER SINGH
C131 018F

C132 061

C133 068

C134 056

C135 067

C136 050

C132 053
C132 060
C132 058
C132 044

C133 065
C133 045
C133 054
C133 074

C134 032F
C134 040
C134 040
C134 067

C135 049
C135 058
C135 055
C135 040

C136 040
C136 031F
C136 036F
C136 041

C132 053
C132 048
C132 048
C132 051
C132 059
C132 054
C132 040
C132 041
C132 051
C132 040
C132 051
C132 063
C132 041
C132 061

C133 071
C133 075
C133 073
C133 082
C133 062
C133 081
C133 073
C133 066
C133 067
C133 054
C133 057
C133 071
C133 073
C133 072

C134 061
C134 053
C134 052
C134 042
C134 044
C134 040
C134 029F
C134 028F
C134 042
C134 034F
C134 031F
C134 043
C134 041
C134 056

C135 069
C135 052
C135 046
C135 046
C135 042
C135 053
C135 054
C135 045
C135 048
C135 040
C135 040
C135 044
C135 040
C135 041

C136 043
C136 048
C136 047
C136 051
C136 040
C136 052
C136 046
C136 047
C136 040
C136 035F
C136 042
C136 044
C136 044
C136 063

C132 040
C132 056

C133 061
C133 069

C134 035F C135 040


C134 033F C135 046

C136 040
C136 040

C132 053

C133 051

C134 030F C135 047

C136 040

C132 056
C132 040
C132 045
C132 ABSF
C132 050
C132 044

C133 059
C133 061
C133 067
C133 054
C133 049
C133 052

C134 028F
C134 024F
C134 040
C134 ABSF
C134 042
C134 046

C136 040
C136 040
C136 041
C136 ABSF
C136 045
C136 040

C132 028F

C133 051

C134 018F C135 026F C136 033F

C132 034F
C132 055

C133 059
C133 059

C134 026F C135 027F C136 030F


C134 025F C135 ABSF C136 040

C132 ABSF
C132 048

C133 051
C133 054

C134 ABSF C135 025F C136 ABSF


C134 023F C135 030F C136 040

C135 052
C135 059
C135 043
C135 ABSF
C135 040
C135 043

0342
RPR
REP
REP
REP
0307
RPR
0337
0339
0313
0320
REP
0340
REP
REP
0301
REP
REP
0305
0312
0336
RPR
REP
REP
RPR
REP
RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
RPR
REP
RPR
RPR
REP
REP
RPR
RPR
REP
REP

RPR

RPR

RPR

RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR

RPR
RPR

RPR

0003899292
0003899293
0003899294
0003899295
0003899296
0003899297
0003899298
0003899299
0003899300
0003899301
0003899302
0003899303
0003899304
0003899305
0003899306
0003899307
0003899308
0003899309
0003899310
0003899311
0003899312
0003899313
0003899314
0003899315
0003899316
0003899317
0003899351
0003899352
0003899353
0003899354
0003899356
0003899357
0003899358
0003899359
0003899360
0003899361
0003899363
0003899364
0003899365
0003899368
0003899401
0003899402
0003899403

NARENDER KUMAR
VIKASH
DEEPAK KUMAR
AMIT KUMAR
13-GI-128
VIKRAM
NEERAJ
RAHUL
SANGAM
MANJEET
SUNIL
MANEET
MOHIT KADIYAN
SUMIT KUMAR
VINOD
OMBIR
13-GI-155
SACHIN KUMAR
VIKASH SHARMA
SACHIN
13-GI-156
DHARMENDER
13-GI-137
AMANDEEP SINGH
SUNEEL
SUMIT MALIK
JITENDER
VIJAY
13-GI-119
DEEPAK KUMAR
TARUN
13-DGS-61
PARUL RANI
13-DGS-75
SWETA RANI
13-DGS-51
BHARTI
13-DGS-76
RITU RANI
13-DGS-53
NEETU
13-DGS-54
SUMAN DEVI
13-DGS-71
PARGATI SHARMA
13-DGS-55
KIRAN RANI
13-DGS-56
PREETI
13-DGS-57
MONIKA
12-PCD-22141 ANJU KADYAN
13-DGS-62
SUNITA
13-DGS-59
SANJU RANI
13-DGS-60
SHIWANI
SONIA
13-AGM-149 MANNU KHARB
13-AGM-227 NEHA BHATIA

TARACHAND
SATPAL
SUGAN CHAND
RAJ KUMAR
SEWA SINGH
PALE RAM
HAWA SINGH
HAWA SINGH
PHOOL SINGH
LAKHMI
PHOOL SINGH
RAJESH
NARESH KUMAR
SAMSHER SINGH
SATYA WAN
SATBIR SINGH
RAMESH SHARMA
RAMMEHAR
KRISHAN
GURMEJ SINGH
KRISHAN LAL
RAMMEHAR MALIK
SURENDER
RAJBIR
NARESH KUMAR
LAXMI NARAYAN
SANJEEV
AZAD SINGH
RAMKISHAN PAL
RAMMEHAR
DHARAMPAL
JAGDISH
VIRENDER SINGH
SURESH SINGH
KULDEEP
KARAMVEER
SATYWAN KADYAN
RAM PARKASH
BHUPENDER SINGH
PAWAN KUMAR
RAJPAL
RAJENDER SINGH
TAPASVI RAJ BHATIA

C131 019F

C132 029F

C133 051

C134 028F C135 030F C136 041

C131 040
C131 046
C131 ABSF

C132 050
C132 056
C132 028F

C133 054
C133 064
C133 053

C134 040 C135 040 C136 048


C134 040 C135 051 C136 060
C134 ABSF C135 ABSF C136 ABSF

C131 022F
C131 020F
C131 030F
C131 040

C132 023F
C132 031F
C132 042
C132 047

C133 060
C133 051
C133 054
C133 066

C134 040
C134 050
C134 055
C134 056

C135 035F
C135 026F
C135 052
C135 046

C136 040
C136 029F
C136 044
C136 058

C131 040
C131 059
C131 019F

C132 051
C132 054
C132 049

C133 057
C133 072
C133 051

C134 040
C134 070
C134 044

C135 040
C135 065
C135 056

C136 038F
C136 050
C136 048

C131 051

C132 040

C133 056

C134 034F C135 040

C136 040

C131 040
C131 052
C131 051
C131 018F
C131 040
C131 041
C131 018F

C132 048
C132 040
C132 087
C132 047
C132 070
C132 076
C132 051

C133 066
C133 050
C133 047
C133 054
C133 045
C133 040
C133 055

C134 046
C134 052
C134 061
C134 047
C134 060
C134 040
C134 045

C135 054
C135 049
C135 059
C135 023F
C135 048
C135 030F
C135 021F

C136 056
C136 054
C136 033F
C136 023F
C136 040
C136 021F
C136 015F

C131 032F
C131 040
C131 032F

C132 060
C132 050
C132 043

C133 060
C133 054
C133 040

C134 046
C134 040
C134 046

C135 022F C136 019F


C135 035F C136 040
C135 022F C136 014F

C131 060

C132 075

C133 057

C134 040

C135 052

C136 048

C131 040
C131 040

C132 074
C132 079

C133 055
C133 060

C134 076
C134 066

C135 052
C135 063

C136 072
C136 064

RPR
RPR
RPR
RPR
REP
RPR
RPR
0272 RPR
0317 RPR
REP RPR
RPR
RPR
RPR
REP RPR
REP RPR
REP
0313 RPR
RPR
REP
0370
REP RPR
RPR
REP RPR
RPR
0310
0297 RPR
REP
REP
0303
REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
ABSENT
0332
ABSENT
ABSENT
ABSENT
RPR
0369
0372

0003899406
0003899408
0003899409
0003899410
0003899411
0003899413
0003899414
0003899415
0003899417
0003899418
0003899420
0003899421
0003899422
0003899423
0003899425
0003899429
0003899432
0003899433
0003899434
0003899435
0003899436
0003899437
0003899438
0003899439
0003899440
0003899441
0003899443
0003899444
0003899445
0003899447
0003899458
0003899459
0003899461
0003899462
0003899463
0003899464
0003899465
0003899466
0003899467
0003899468
0003899469
0003899470
0003899471

13-AGM-151
13-AGM-153
13-AGM-229
13-AGM-154
13-AGM-156
13-AGM-157
13-AGM-158
13-AGM-159
13-AGM-160
13-AGM-335
13-AGM-162
13-AGM-163
13-AGM-164
13-AGM-230
13-AGM-169
13-AGM-172
13-AGM-173
13-AGM-174
13-AGM-175
13-AGM-336
13-AGM-176
13-AGM-177
13-AGM-178
13-AGM-180
13-AGM-181
13-AGM-314
13-AGM-232
13-AGM-191
13-AGM-193
13-AGM-338
13-AGM-194
13-AGM-195
13-AGM-196
13-AGM-197
13-AGM-198
13-AGM-199
13-AGM-200
13-AGM-315
13-AGM-201

RINKI DEVI
ANURADHA
MANJU DEVI
GEETA
MANISHA DEVI
REENU
JYOTI
PRIYA
PREETI
CHHAYA DEVI
POOJA
PREETI
PREETI
RINKU DEVI
SWEETI
KAVITA
REETU
MANISHA RANI
SONIA
PRIYA
SARITA DEVI
BHAWNA
SNEHA
PREETI
MANISHA
NUTAN
RUBY
PREETI SANDHU
ANNU DEVI
POOJA
REKHA
POOJA
POOJA RAMAN
SHALU DEVI
PRIYANKA DEVI
MAFI DEVI
ANITA DEVI
NIKITA
POOJA
SONU RANI
SONIA DEVI
ANJU DEVI
SONIA DEVI

SANT RAM
PARTAP VARMA
SUBHASH CHANDER
ASHOK BANSAL
SURENDER KUMAR
RAJBIR SINGH
DEVDUTT
SARVJEET
SURESH KUMAR
JAGMENDER
BALRAJ
SATYAWAN
KRISHAN KUMAR
RAJENDER SINGH
SURESH
RAJBIR SINGH
VEDPAL
INDER SINGH
DEVA SINGH
SATBIR SINGH
SURAJBHAN
KULDEEP SHARMA
JAIBIR
KRISHAN
RAJ SINGH
KRISHAN KUMAR
BIJENDER
RAJENDER SANDHU
DAL SINGH
OM PARKASH
SURESH KUMAR
KRISHAN
MAHENDER SINGH
BALBIR SINGH
SATBIR SINGH
DEEP CHAND
DALBIR SINGH
MAHABIR
RAMESH
SURESH KUMAR
RAJENDER SINGH
HARDEEP SINGH
RAJPAL SINGH

C131 047
C131 043

C132 057
C132 064

C133 044
C133 056

C134 040
C134 075

C135 040
C135 051

C136 055
C136 060

C131 040
C131 040
C131 052
C131 043
C131 052
C131 068
C131 064
C131 059
C131 054
C131 044
C131 061
C131 063
C131 071

C132 076
C132 065
C132 067
C132 079
C132 079
C132 075
C132 073
C132 079
C132 072
C132 063
C132 075
C132 077
C132 080

C133 056
C133 065
C133 056
C133 055
C133 059
C133 056
C133 068
C133 068
C133 057
C133 056
C133 053
C133 063
C133 062

C134 072
C134 080
C134 064
C134 076
C134 038F
C134 045
C134 038F
C134 042
C134 042
C134 053
C134 083
C134 049
C134 040

C135 057
C135 056
C135 045
C135 047
C135 052
C135 051
C135 040
C135 044
C135 041
C135 030F
C135 062
C135 056
C135 055

C136 062
C136 058
C136 059
C136 062
C136 057
C136 058
C136 053
C136 061
C136 060
C136 059
C136 065
C136 064
C136 064

C131 059
C131 048
C131 056
C131 064
C131 051
C131 054

C132 073
C132 069
C132 067
C132 075
C132 051
C132 075

C133 055
C133 046
C133 056
C133 059
C133 043
C133 055

C134 079
C134 040
C134 054
C134 053
C134 036F
C134 038F

C135 052
C135 046
C135 040
C135 044
C135 040
C135 046

C136 064
C136 058
C136 056
C136 066
C136 052
C136 057

C131 064
C131 041
C131 069

C132 079
C132 067
C132 078

C133 053
C133 051
C133 057

C134 065
C134 056
C134 060

C135 065
C135 040
C135 041

C136 065
C136 058
C136 061

C131 050
C131 065
C131 059

C132 081
C132 080
C132 070

C133 052
C133 059
C133 058

C134 060
C134 066
C134 046

C135 037F C136 057


C135 052 C136 062
C135 040 C136 049

C131 063

C132 055

C133 044

C134 040

C135 040

C136 025F

C131 056
C131 040
C131 040
C131 064
C131 051
C131 058
C131 052
C131 053

C132 063
C132 058
C132 056
C132 072
C132 064
C132 068
C132 060
C132 073

C133 057
C133 053
C133 042
C133 057
C133 054
C133 045
C133 061
C133 058

C134 055
C134 061
C134 057
C134 075
C134 028F
C134 061
C134 040
C134 068

C135 040
C135 044
C135 035F
C135 050
C135 025F
C135 051
C135 056
C135 050

C136 042
C136 031F
C136 031F
C136 067
C136 029F
C136 048
C136 041
C136 044

0283
0349
RPR
0363
0364
0343
0362
REP
0353
REP
0353
0326
REP
0399
0372
0372
RPR
0382
0307
0329
0361
REP
REP
RPR
0391
0313
0366
RPR
REP
0384
0322
ABSENT
REP
P-R-S
0313
REP
REP
0385
REP
0331
0310
0346
ABSENT

0003899472
0003899473
0003899475
0003899476
0003899477
0003899480
0003899481
0003899482
0003899483
0003899484
0003899485
0003899486
0003899487
0003899489
0003899491
0003899492
0003899494
0003899495
0003899496
0003899497
0003899498
0003899499
0003899500
0003899501
0003899554
0003899556
0003899557
0003899558
0003899559
0003899560
0003899561
0003899563
0003899564
0003899565
0003899566
0003899567
0003899568
0003899569
0003899570
0003899571
0003899572
0003899576
0003899577

13-AGM-202
13-AGM-203
13-AGM-205
13-AGM-316
13-AGM-206
13-AGM-209
13-AGM-210
13-AGM-211
13-AGM-212
13-AGM-213
13-AGM-214
13-AGM-233
13-AGM-215
13-AGM-217
13-AGM-218
13-AGM-220
13-AGM-221
13-AGM-222
13-AGM-318
13-AGM-223
13-AGM-224
13-AGM-225
13-GCP-249
13-GCP-296
13-GCP-251
13-GCP-252
13-GCP-253
13-GCP-254
13-GCP-255
13-GCP-257
13-GCP-258
13-GCP-259
13-GCP-260
13-GCP-261
13-GCP-262
13-GCP-263
13-GCP-264
13-GCP-265
13-GCP-266
13-GCP-271
13-GCP-272

REKHA
SAVITA RANI
REETU
KOMAL
JYOTI
KAJAL DEVI
RUBI DEVI
JYOTI DEVI
ANNU DEVI
MAMTA
RINKI RAMAN
REENA
JYOTI
NEERU DEVI
MONIKA
MEENU RANI
MAFI DEVI
MAMTA
PINKI DEVI
ANJU
NEHA RANI
ANUPAMA
SONIA DEVI
GAGAN DEVI
RITA DEVI
SONALI RANI
PUSHPA RANI
SAPNA
BHARTI SHARMA
RAKHI RANI
PRIYA RANI
JYOTI
RITU
JYOTI RANI
KARISHMA ROHILA
SAPNA BHARDWAJ
POOJA
SUMAN
MAFI DEVI
MANJU RANI
KARISHMA
POOJA
SHALU

JAI SINGH
C131 065
RAJBIR SINGH
C131 061
PARSHRAM
C131 053
PARVEEN KUMAR
C131 044
GULAB
C131 047
NAFE SINGH
C131 055
TEJPAL
C131 047
SURESH KUMAR
DINESH SHARMA
C131 044
ROSHAN LAL
C131 048
RAJ KUMAR RAMAN C131 056
SUMER
SURESH
C131 045
BHIM SINGH
C131 045
RAJ KUMAR
C131 052
ASHOK KUMAR
C131 059
BALWAN SINGH
C131 053
SHANKER LAL
C131 048
CHAMBEL SINGH
C131 051
SHAMSHER SINGH
C131 046
RAMCHANDER DHANDA
SURESH KUMAR
C131 045
MADAN LAL
C131 055
BALWAN SINGH
C131 055
KARTAR SINGH
C131 047
DEVI SINGH
RAJ SINGH
C131 068
DESRAJ
C131 055
SATISH SHARMA
C131 050
OM PARKASH
C131 051
ROSHAN LAL
JAI PARKASH
C131 054
SUBHASH
C131 051
DHAN SINGH
C131 042
HARKESH ROHILA
C131 050
MAHIPAL BHARDWAJ C131 068
SURENDER
C131 054
HARGOBIND
C131 059
BABLU KUMAR
C131 054
KRESHAN CHAND
JAI KRISHAN
C131 053
RAM KUMAR
CHATTAR SINGH
C131 052

C132 067
C132 065
C132 060
C132 056
C132 063
C132 065
C132 052

C133 058
C133 058
C133 055
C133 055
C133 057
C133 061
C133 051

C134 081
C134 045
C134 079
C134 090
C134 064
C134 040
C134 040

C135 051
C135 045
C135 042
C135 047
C135 060
C135 042
C135 054

C136 061
C136 040
C136 038F
C136 065
C136 046
C136 032F
C136 040

C132 048
C132 052
C132 067

C133 053
C133 057
C133 056

C134 040 C135 038F C136 040


C134 021F C135 040 C136 034F
C134 068 C135 048 C136 049

C132 058
C132 069
C132 069
C132 073
C132 080
C132 061
C132 068
C132 065

C133 051
C133 042
C133 054
C133 060
C133 053
C133 061
C133 051
C133 054

C134 065
C134 052
C134 022F
C134 040
C134 069
C134 036F
C134 054
C134 057

C135 035F
C135 054
C135 040
C135 058
C135 048
C135 051
C135 061
C135 051

C136 030F
C136 034F
C136 030F
C136 037F
C136 054
C136 040
C136 060
C136 047

C132 047
C132 076
C132 066
C132 053

C133 058
C133 059
C133 053
C133 063

C134 044
C134 036F
C134 052
C134 063

C135 040
C135 054
C135 040
C135 053

C136 024F
C136 035F
C136 040
C136 064

C132 066
C132 056
C132 056
C132 050

C133 058
C133 059
C133 049
C133 062

C134 083
C134 049
C134 070
C134 085

C135 041
C135 047
C135 047
C135 041

C136 049
C136 045
C136 043
C136 052

C132 046
C132 059
C132 046
C132 056
C132 072
C132 070
C132 060
C132 066

C133 048
C133 051
C133 041
C133 048
C133 061
C133 061
C133 058
C133 072

C134 082
C134 083
C134 048
C134 084
C134 073
C134 064
C134 052
C134 077

C135 064
C135 040
C135 053
C135 040
C135 050
C135 040
C135 057
C135 071

C136 040
C136 040
C136 051
C136 057
C136 054
C136 049
C136 052
C136 055

C132 057

C133 048

C134 063

C135 051

C136 040

C132 057

C133 053

C134 055

C135 060

C136 050

0383
0314
REP
0357
0337
REP
0284
ABSENT
REP
REP
0344
RPR
REP
REP
REP
REP
0357
REP
0345
0320
RPR
REP
REP
0306
0343
ABSENT
0365
0311
0315
0341
ABSENT
0334
0324
0281
0335
0378
0338
0338
0395
ABSENT
0312
ABSENT
0327

0003899578
0003899579
0003899583
0003899584
0003899585
0003899586
0003899587
0003899590
0003899591
0003899592
0003899593
0003899594
0003899595
0003899596
0003899599
0003899600
0003899601
0003899604
0003899608
0003899609
0003899611
0003899615
0003899617
0003899621
0003899622
0003899623
0003899624
0003899625
0003899626
0003899627
0003899629
0003899630
0003899631
0003899635
0003899637
0003899638
0003899639
0003899640
0003899641
0003899642
0003899643
0003899644
0003899645

13-GCP-273
13-GCP-274
13-GCP-278
13-GCP-279
13-GCP-280
13-GCP-281
13-GCP-282
13-GCP-285
13-GCP-286
13-GCP-287
13-GCP-288
13-GCP-289
13-GCP-290
13-GCP-307
13-GCP-311
13-GCP-293
13-GCP-303
13-GCP-297
13-GCP-159
13-GCP-160
13-GCP-163
13-GCP-165
13-GCP-169
13-GCP-170
13-GCP-388
13-GCP-171
13-GCP-172
13-GCP-173
13-GCP-174
13-GCP-176
13-GCP-177
13-GCP-178
13-GCP-182
13-GCP-184
13-GCP-185
13-GCP-186
13-GCP-187
13-GCP-188
13-GCP-189
13-GCP-298
13-GCP-190
13-GCP-191

LADVINDER
POOJA
SANGITA
AARTI
PRIYANKA
EKTA SHARMA
SHOBHNA RANI
ARCHANA
SEEMA
SANDHYA
SANTOSH RANI
RENU
POOJA RANI
GEETA DEVI
PRIYANKA
AARTI RANI
SANGEETA
POOJA RANI
DEEPAK KUMAR
VIRENDER SINGH
MOHIT CHOPRA
RAHUL
DEEPAK KUMAR
ANKIT
ARUN
RAVI KUMAR
VIKRAM
VIJAY SAINI
ROHIT KUMAR
SUKHWINDER
AMIT
PAWAN KUMAR
DEEPAK
SEVAK SINGH
PARSHANT
DEEPAK
ARUN
SANDEEP KUMAR
SUNIL
PRINCE KUMAR
RAVI KUMAR
RAHUL KUMAR
NAVEEN KUMAR

MANOHAR LAL
SUBE SINGH
SATPAL
SATYAWAN
TRILOK NATH
SATISH SHARMA
KRISHAN LAL
VISHAMBHAR
RAMESH KUMAR
BRIJKISHOR
RATTI RAM
LAHARI SINGH
SATBIR SINGH
SULTAN SINGH
RAMLAL
SOMPAL
RAMDUTT SHARMA
BIJENDER SINGH
SUBHASH
PUNJAB SINGH
BODHRAJ CHOPRA
SATPAL
BABU RAM
SATBIR SINGH
SHYAM LAL
BRAHAM PAL
SATPAL
RAJ KUMAR
ISHWAR SINGH
OM PARKASH
KARAMBIR
ISHWAR SINGH
SANT LAL
JUJ SINGH
SURENDER
BRIJ BHAN
RAMPHAL
JAIBHAGWAN
DHARAMBIR SINGH
VIRENDER KUMAR
ROHTASH KUMAR
HANS RAJ
SURINDER PAL

C131 057
C131 050
C131 051
C131 052

C132 051
C132 060
C132 051
C132 052

C133 059
C133 055
C133 053
C133 071

C134 064
C134 065
C134 084
C134 042

C135 040
C135 040
C135 040
C135 055

C136 052
C136 054
C136 040
C136 052

C131 050
C131 050
C131 062

C132 049
C132 056
C132 064

C133 062
C133 050
C133 071

C134 061
C134 046
C134 061

C135 040 C136 040


C135 035F C136 052
C135 054 C136 040

C131 053
C131 042
C131 040

C132 060
C132 043
C132 043

C133 064
C133 055
C133 061

C134 056
C134 058
C134 063

C135 040
C135 053
C135 040

C131 043

C132 030F

C133 059

C134 078

C135 034F C136 050

C131 032F
C131 050
C131 047

C132 045
C132 044
C132 055

C133 058
C133 055
C133 049

C134 054
C134 047
C134 059

C135 022F C136 048


C135 023F C136 040
C135 021F C136 051

C131 042
C131 056
C131 050
C131 059

C132 067
C132 070
C132 056
C132 055

C133 043
C133 064
C133 043
C133 040

C134 055
C134 068
C134 038F
C134 055

C135 020F
C135 043
C135 040
C135 043

C136 054
C136 052
C136 053
C136 050

C131 046
C131 059
C131 069
C131 043
C131 064
C131 048
C131 040

C132 041
C132 051
C132 073
C132 061
C132 057
C132 047
C132 041

C133 063
C133 064
C133 058
C133 043
C133 076
C133 040
C133 044

C134 052
C134 042
C134 048
C134 044
C134 047
C134 037F
C134 051

C135 041
C135 017F
C135 054
C135 020F
C135 040
C135 021F
C135 046

C136 040
C136 040
C136 052
C136 040
C136 052
C136 047
C136 052

C131 056

C132 050

C133 068

C134 070

C135 057

C136 051

C131 047
C131 026F
C131 047
C131 051
C131 051
C131 046
C131 042
C131 040

C132 056
C132 059
C132 054
C132 044
C132 040
C132 047
C132 053
C132 040

C133 045
C133 042
C133 040
C133 040
C133 074
C133 057
C133 059
C133 057

C134 040
C134 022F
C134 037F
C134 ABSF
C134 046
C134 058
C134 052
C134 066

C135 024F
C135 018F
C135 026F
C135 018F
C135 034F
C135 029F
C135 030F
C135 018F

C136 047
C136 040
C136 050
C136 053
C136 054
C136 040
C136 054
C136 048

C136 053
C136 041
C136 040

0323
0324
0319
0324
ABSENT
0302
REP
0352
ABSENT
0326
0292
0287
ABSENT
REP
RPR
REP
REP
REP
ABSENT
REP
0353
REP
0302
ABSENT
0283
REP
0354
REP
0336
REP
0274
ABSENT
ABSENT
0352
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP

0003899646
0003899647
0003899649
0003899650
0003899651
0003899652
0003899653
0003899654
0003899655
0003899656
0003899657
0003899658
0003899659
0003899660
0003899661
0003899662
0003899663
0003899664
0003899665
0003899666
0003899667
0003899668
0003899669
0003899670
0003899671
0003899672
0003899673
0003899674
0003899675
0003899676
0003899677
0003899678
0003899679
0003899680
0003899681
0003899683
0003899684
0003899685
0003899686
0003899687
0003899688
0003899689
0003899690

13-GCP-192
13-GCP-193
13-GCP-194
13-GCP-195
13-GCP-196
13-GCP-300
13-GCP-197
13-GCP-198
13-GCP-199
13-GCP-200
13-GCP-201
13-GCP-304
13-GCP-202
13-GCP-203
13-GCP-204
13-GCP-205
13-GCP-206
13-GCP-207
13-GCP-208
13-GCP-209
13-GCP-210
13-GCP-211
13-GCP-212
13-GCP-213
13-GCP-214
13-GCP-215
13-GCP-217
13-GCP-218
13-GCP-219
13-GCP-220
13-GCP-221
13-GCP-222
13-GCP-223
13-GCP-224
13-GCP-225
13-GCP-227
13-GCP-228
13-GCP-301
13-GCP-229
13-GCP-230
13-GCP-231
13-GCP-232
13-GCP-233

SUNIL KUMAR
MANJEET
BALRAJ
AJAY
SHIVOM
DEEPAK
SONU
AMIT KUMAR
HARISH KUMAR
ASHISH
SHUBHAM
SIDHARTH
NAVEEN KUMAR
RAJU RAZAK
SUSHEEL
SUMIT
RADHEY SHAYAM
HIMANSHU
SOURABH
SHAYAM SUNDER
VIJAY KUMAR
ROHIT KUMAR
VIKAS
SUNIL KUMAR
NAVEEN
ANIL
VIKAS
SANDEEP SINGH
RAJESH SALYAN
ROSHAN
PARMOD
PAWAN KUMAR
KRISHAN
RAMDASS
ANKUR KUMAR
SUBHASH
VISHANT MALIK
ANKUSH GARG
RAJENDER
VIJAY KUMAR
ARUN
MD KALEEM
PARDEEP

SUBE SINGH
SATBIR
DIWAN CHAND
MANNU RAM
OM PARKASH
RAMESH AHLAWAT
GULAB SINGH
KARAMBIR
OM PARKASH
SHIV KUMAR
MAN CHAND
MAHAVIR SINGH
DALBIR SINGH
MAHESH RAZIK
DILIP SINGH
NAWAB SINGH
HAWA SINGH
SUBHASH CHAND
ROHTASH KUMAR
RAM PARKASH
JAI LAL
SIPATTER SINGH
SURAJ MAL
MAHENDER SINGH
PARTAP SINGH
PAWAN
BALBIR GAUTAM
AJMER SINGH
RAJ KUMAR
MANOJ MISHRA
SUDHIL
PHOOL SINGH
PATTI RAM
RAMMEHAR
RISHIPAL
RAM NIWAS
NARESH KUMAR
SATPAL
DIWAN CHAND
JAIPAL SINGH
PARTAP
WARIS ALI
ANAND KUMAR

C131 047
C131 042
C131 047
C131 051
C131 051
C131 059
C131 020F
C131 056
C131 053
C131 051
C131 051
C131 051

C132 046
C132 034F
C132 050
C132 050
C132 047
C132 056
C132 040
C132 042
C132 040
C132 034F
C132 040
C132 044

C133 050
C133 054
C133 063
C133 053
C133 070
C133 053
C133 040
C133 057
C133 058
C133 054
C133 047
C133 044

C134 077
C134 042
C134 070
C134 077
C134 030F
C134 047
C134 025F
C134 040
C134 059
C134 024F
C134 045
C134 033F

C135 035F
C135 017F
C135 029F
C135 024F
C135 024F
C135 020F
C135 019F
C135 025F
C135 027F
C135 020F
C135 025F
C135 019F

C136 049
C136 035F
C136 051
C136 050
C136 040
C136 047
C136 045
C136 040
C136 045
C136 046
C136 040
C136 049

C131 058

C132 042

C133 048

C134 048

C135 020F C136 040

C131 050

C132 034F

C133 053

C134 040

C135 027F C136 042

C131 054
C131 050
C131 050
C131 026F
C131 021F

C132 040
C132 040
C132 044
C132 048
C132 053

C133 054
C133 041
C133 040
C133 061
C133 056

C134 045
C134 045
C134 061
C134 040
C134 025F

C135 026F
C135 017F
C135 049
C135 014F
C135 028F

C131 057

C132 040

C133 054

C134 053

C135 026F C136 049

C131 032F
C131 025F
C131 029F
C131 040
C131 048
C131 041

C132 032F
C132 027F
C132 028F
C132 035F
C132 040
C132 054

C133 042
C133 056
C133 040
C133 046
C133 050
C133 054

C134 030F
C134 021F
C134 023F
C134 060
C134 037F
C134 064

C135 026F
C135 017F
C135 026F
C135 024F
C135 041
C135 027F

C131 059
C131 050

C132 048
C132 041

C133 056
C133 045

C134 048
C134 066

C135 037F C136 063


C135 040 C136 054

C131 058
C131 055
C131 051
C131 040
C131 041

C132 048
C132 040
C132 041
C132 047
C132 049

C133 066
C133 052
C133 050
C133 047
C133 054

C134 053
C134 050
C134 061
C134 061
C134 020F

C135 054
C135 030F
C135 040
C135 044
C135 022F

C136 048
C136 048
C136 027F
C136 040
C136 040

C136 032F
C136 032F
C136 027F
C136 047
C136 050
C136 051

C136 044
C136 028F
C136 040
C136 040
C136 048

REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
REP
ABSENT
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
REP
0296
ABSENT
0323
REP
0283
0279
REP

0003899691
0003899692
0003899693
0003899694
0003899695
0003899696
0003899697
0003899698
0003899699
0003899700
0003899701
0003899702
0003899703
0003899704
0003899751
0003899752
0003899753
0003899754
0003899755
0003899756
0003899757
0003899758
0003899759
0003899760
0003899761
0003899762
0003899763
0003899764
0003899765
0003899767
0003899768
0003899769
0003899770
0003899771
0003899772
0003899773
0003899774
0003899775
0003899776
0003899777
0003899778
0003899779
0003899780

13-GCP-234
13-GCP-235
13-GCP-236
13-GCP-237
13-GCP-238
13-GCP-239
13-GCP-302
13-GCP-241
13-GCP-242
13-GCP-243
13-GCP-244
13-GCP-245
13-GCP-246
13-GCBP-123
13-GCBP-124
13-GCBP-125
13-GCBP-126
13-GCBP-127
13-GCBP-128
13-GCBP-129
13-GCBP-130
13-GCBP-131
13-GCBP-132
13-GCBP-133
13-GCBP-134
13-GCBP-135
13-GCBP-136
13-GCBP-137
13-GCBP-157
13-GCBP-139
13-GCBP-140
13-GCBP-159
13-GCBP-160
13-GCBP-161
13-GCBP-162
13-GCBP-158
13-GCBP-141
13-GCBP-142
13-GCBP-143
13-GCBP-144
13-GCBP-145
13-GCBP-146

SANDEEP KUMAR
KAMAL KISHORE
SUNIL KUMAR
ANANT JAIN
VIPIN
RAJINDER
SURENDER
KAPIL DEV
SUNIL SHARMA
SHUBHAM VERMA
SAMAY SINGH
DINESH KASHYAP
DEVENDER
SONU SAINI
PRIYANKA
MEENA DEVI
TWINKLE
POOJA
RITU RANI
VANDNA TANWAR
POOJA RAWAL
PRIYANKA DHIMAN
NIRU SHARMA
PRIYANKA
ANJU
SUMAN
REKHA
MANJU SHARMA
SONAM
CHANCHAL DEVI
KAJAL
SEEMA DEVI
PINKESH
SANJU
SHEETAL RANI
BHAWNA RAHEJA
OMPAL
PAWAN
DEEPAK TOMAR
DINESH KUMAR
NEERAJ
SUMIT KUMAR
SUNIL

SATPAL
KAILASH PARSHAD
RAMDASS
VIRENDER JAIN
PREM SINGH
SAHIB SINGH
VIJAY PAL
SUKHBIR SINGH
NARESH SHARMA
PARMOD KUMAR
BHOOP SINGH
RAM NIWAS
RAGHBIR
BALBIR SINGH
RAJENDER KUMAR
PALA RAM
JAGBIR
RAJPAL
VINOD RAWAL
NIRJAN
ISHWAR SINGH
SURAJBHAN
BIJENDER
KRISHAN
NARENDER
SHAM LAL
SURESH
SURESH
DHARMVIR
RATAN SINGH
HANS RAJ
JAGDISH
JAGDISH
SURESH KUMAR
RAJENDER KUMAR
RAJENDER RAHEJA
KARAN SINGH
HARI RAM
KIRPAL SINGH
RANVIR SINGH
RAJENDER
ANIL KUMAR
RADHE SHYAM

C131 027F
C131 064
C131 050
C131 018F

C132 032F
C132 066
C132 040
C132 045

C133 046
C133 058
C133 050
C133 047

C134 035F
C134 035F
C134 048
C134 034F

C135 018F
C135 040
C135 023F
C135 016F

C136 040
C136 050
C136 050
C136 041

C131 050
C131 040

C132 040
C132 035F

C133 041
C133 055

C134 031F C135 032F C136 040


C134 044 C135 015F C136 030F

C131 020F
C131 024F
C131 ABSF
C131 046
C131 040
C131 058
C131 040
C131 050

C132 042
C132 059
C132 ABSF
C132 046
C132 058
C132 047
C132 059
C132 051

C133 044
C133 052
C133 ABSF
C133 044
C133 045
C133 041
C133 048
C133 040

C134 019F
C134 ABSF
C134 044
C134 048
C134 052
C134 031F
C134 056
C134 049

C135 022F
C135 019F
C135 ABSF
C135 016F
C135 044
C135 042
C135 055
C135 057

C136 028F
C136 040
C136 ABSF
C136 040
C136 040
C136 040
C136 051
C136 028F

C131 041

C132 056

C133 051

C134 064

C135 064

C136 047

C131 041
C131 062

C132 056
C132 064

C133 045
C133 054

C134 044
C134 087

C135 055
C135 067

C136 054
C136 040

C131 049
C131 059
C131 040
C131 028F
C131 052
C131 056
C131 050
C131 049
C131 043

C132 050
C132 053
C132 046
C132 026F
C132 059
C132 070
C132 064
C132 052
C132 046

C133 040
C133 048
C133 050
C133 040
C133 040
C133 053
C133 051
C133 042
C133 040

C134 027F
C134 040
C134 034F
C134 029F
C134 040
C134 053
C134 033F
C134 040
C134 020F

C135 050
C135 051
C135 050
C135 029F
C135 073
C135 063
C135 041
C135 061
C135 042

C136 057
C136 059
C136 050
C136 040
C136 053
C136 052
C136 050
C136 054
C136 052

C131 041

C132 067

C133 051

C134 036F C135 040

C136 040

C131 033F
C131 052
C131 040

C132 054
C132 059
C132 057

C133 043
C133 048
C133 040

C134 025F C135 042


C134 068 C135 040
C134 070 C135 040

C136 025F
C136 049
C136 050

C131 027F
C131 026F
C131 022F

C132 040
C132 048
C132 040

C133 023F
C133 032F
C133 031F

C134 020F C135 040 C136 040


C134 043 C135 ABSF C136 040
C134 017F C135 040 C136 048

REP
REP
REP
REP
ABSENT
ABSENT
REP
REP
ABSENT
RPR
REP
REP
REP
REP
0279
REP
0309
REP
ABSENT
0323
ABSENT
0295
0374
ABSENT
REP
0310
REP
REP
0317
0347
REP
0298
REP
ABSENT
REP
ABSENT
REP
0316
0297
ABSENT
REP
REP
REP

0003899781
0003899782
0003899783
0003899784
0003899785
0003899786
0003899787
0003899788
0003899789
0003899790
0003899791
0003899792
0003899793
0003899794
0003899795
0003899796
0003899797
0003899798
0003899799
0004878001
0004878002
0004878003
0004878004
0004878005
0004878006
0004878007
0004878008
0004878009
0004878010
0004878011
0004878012
0004878013
0004878014
0004878015
0004878016
0004878017
0004878018
0004878019
0004878020
0004878021
0004878022
0004878023
0004878024

13-GCBP-147

13-GCBP-148
13-GCBP-149
13-GCBP-150
13-GCBP-151
13-GCBP-184
13-GCBP-152
13-GCBP-153
13-GCBP-154
13-GCBP-155
13-GCBP-156
14-CJH-1830
14-CJH-1829
14-CJH-1597
14-CJH-1827
14-CJH-1594
14-CJH-1588
14-CJH-1585
14-CJH-1957
14-CJH-1582
14-CJH-1578
14-CJH-1823
14-CJH-1822
14-CJH-1577
14-CJH-1821
14-CJH-1813
14-CJH-1809
14-CJH-1904
14-CJH-1899
14-CJH-1802
14-CJH-1801
14-CJH-1799
14-CJH-1796
14-CJH-1795

KRISHAN
MANOJ
SANDEEP SHARMA
SAHIL
SUNNY
SANKY CHAUHAN
ANIL
AMIT KUMAR
MANISH SHARMA
BITTU
SHARUKH
DEEPAK KUMAR
SACHIN
DARSHAN
SUMIT
PINKU
IMRAN
ASHOK
KULDEEP
TINA
DEVINA DUHAN
SHEENU
RITIKA RATHI
DEEPIKA
POOJA
EKTA
NEERU SIHAG
RITU DEVI
MONIKA DEVI
ANAMIKA BISLA
NEELAM KUMAR
SHRMILA
SHABNAM
MAMTA
BABITA
PRIYA
CHANDNI
JYOTI
POONAM RANI
ARTI
KISHU
ARTI RANI
KIRAN YADAV

GULVIR
DAYANAND
BIRAYLAL
ASHOK
ISHAM PAL
OMSINGH
SURESH RANA
DHARMBIR
JILE SINGH
JASAWANT SINGH
SADEEN
SATPARKASH
JASWANT SINGH
SANJHA RAM
ASHOK KUMAR
SHAM LAL
KARAMBIR
JAGDISH
NANU RAM
JAGDISH CHANDER
DEVENDER DUHAN
MAHENDER SAINI
HANSRAJ RATHI
ANIL KUMAR
BALBIR
DHARAMPAL
RANDHIR SIHAG
RAJBIR SINGH
PAWAN KUMAR
SUNDER SINGH BISLA
ROSHANLAL
RAJPAL
YEASHIN MANDAL
BALRAJ
KRISHAN KUMAR
BANSI LAL
DEVENDER
AMAN KUMAR
ISHWAR SINGH
RAM SINGH
ISHWAR SINGH
RAJENDER PARSAD
BAIJ NATH

C131 030F
C131 022F
C131 024F

C132 060
C132 041
C132 050

C133 042
C133 040
C133 040

C134 050 C135 052 C136 041


C134 ABSF C135 ABSF C136 ABSF
C134 032F C135 027F C136 040

C131 052

C132 070

C133 047

C134 045

C135 050

C136 040

C131 029F
C131 026F
C131 050
C131 017F
C131 040
C131 ABSF

C132 029F
C132 026F
C132 056
C132 027F
C132 070
C132 ABSF

C133 035F
C133 040
C133 051
C133 ABSF
C133 041
C133 ABSF

C134 051
C134 024F
C134 065
C134 ABSF
C134 062
C134 ABSF

C135 041
C135 ABSF
C135 046
C135 ABSF
C135 045
C135 036F

C136 040
C136 ABSF
C136 042
C136 ABSF
C136 040
C136 ABSF

C161 058
C161 059
C161 054
C161 060
C161 063
C161 034F
C161 040F
C161 074
C161 056
C161 047
C161 053
C161 044
C161 051
C161 061
C161 047
C161 046
C161 054
C161 053
C161 043
C161 043
C161 059
C161 062
C161 053
C161 051

C162 062
C162 046
C162 038
C162 060
C162 066
C162 055
C162 055
C162 075
C162 057
C162 052
C162 068
C162 052
C162 073
C162 063
C162 056
C162 055
C162 057
C162 058
C162 054
C162 058
C162 067
C162 072
C162 059
C162 064

C163 078
C163 061
C163 053
C163 073
C163 080
C163 056
C163 053
C163 091
C163 057
C163 047
C163 063
C163 052
C163 071
C163 068
C163 058
C163 057
C163 070
C163 052
C163 055
C163 051
C163 074
C163 063
C163 061
C163 069

C164 082
C164 069
C164 072
C164 078
C164 058
C164 081
C164 092
C164 094
C164 063
C164 022F
C164 067
C164 046
C164 058
C164 083
C164 030F
C164 048
C164 057
C164 062
C164 027F
C164 018F
C164 059
C164 054
C164 082
C164 059

C165 044
C165 048
C165 033F
C165 051
C165 052
C165 041F
C165 047
C165 067
C165 027F
C165 028F
C165 047
C165 021F
C165 065
C165 049
C165 029F
C165 049
C165 054
C165 055
C165 032F
C165 027F
C165 049
C165 053
C165 046
C165 040F

C166 049
C166 044
C166 043
C166 063
C166 050
C166 046
C166 045
C166 077
C166 046
C166 015F
C166 052
C166 029F
C166 055
C166 055
C166 025F
C166 029F
C166 035F
C166 ABSF
C166 027F
C166 026F
C166 044
C166 039F
C166 035F
C166 046

RPR
REP RPR
REP RPR
REP
RPR
RPR
RPR
RPR
ABSENT
ABSENT
0304
ABSENT
REP
REP
0310 RPR
FAIL
0298
FAIL
ABSENT
0373
0327
REP
0385
0369
REP
REP
0478
REP
REP
0350
REP
0373
0379
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0352
REP RPR
REP
REP

0004878025
0004878026
0004878027
0004878028
0004878029
0004878030
0004878031
0004878032
0004878033
0004878034
0004878035
0004878036
0004878037
0004878038
0004878039
0004878040
0004878041
0004878042
0004878043
0004878044
0004878045
0004878046
0004878047
0004878048
0004878049
0004878050
0004878051
0004878052
0004878053
0004878054
0004878055
0004878056
0004878057
0004878058
0004878059
0004878060
0004878061
0004878062
0004878063
0004878064
0004878065
0004878066
0004878067

14-CJH-1891
14-CJH-1778
14-CJH-1999
14-CJH-1880
14-CJH-1872
14-CJH-1753
14-CJH-1740
14-CJH-1867
14-CJH-1734
14-CJH-1730
14-CJH-1580
14-CJH-1579
14-CJH-1824
14-CJH-1576
14-CJH-1575
14-CJH-1571
14-CJH-1820
14-CJH-1861
14-CJH-1725
14-CJH-1860
14-CJH-1856
14-CJH-1705
14-CJH-1698
14-CJH-1697
14-CJH-1683
14-CJH-1681
14-CJH-1678
14-CJH-1677
14-CJH-1850
14-CJH-1673
14-CJH-1659
14-CJH-1847
14-CJH-1995
14-CJH-1653
14-CJH-1652
14-CJH-1651
14-CJH-1639
14-CJH-1635
14-CJH-1840
14-CJH-1629
14-CJH-1833

POOJA SHARMA
DIKSHA
ANU
AKRITI
PRIYANKA
POONAM SANGWAN
PINKI
MINAKSHI
SOHANI
SAROJ
RENU
RAJAT JANGRA
KOSHAL MAHESHWARI
SAHIL KUMAR
ROHIT
VICKY
VIJAY KUMAR
PARDEEP SINGH
SIMRAN
POOJA DEVI
NISCHAL GODARA
AARTI SHARMA
KUSUM
SONIA
BHAWNA
RAKHI
RENU MALIK
KOMAL
POONAM ASIJA
NEETU
NASEEB
SANTOSH
RITU RANI
PAYAL CHAUHAN
GULAFSHA
POOJA
SUSHILA DEVI
PRIYA
YOGITA SHARMA
SONU DEVI
VANSHIKA MEHTA
VIRASAT
RICHA CHARAYA

RAMESH SHARMA
VIRENDER NAIN
C161 042
RAVINDER
C161 044
SURESH KUMAR BAHARC161 057
JAGAN NATH
C161 055
RAJBIR SINGH
C161 041
PADAM SINGH
C161 047
JAIBIR
C161 046
BALKISHAN
C161 047
NEKI RAM
C161 043
RAMPHAL
C161 050
RAN SINGH
C161 055
SUBHASH MAHESHWARI
C161 036F
MADAN LAL
C161 060
SURESH
C161 027F
RAMCHANDER
C161 062
NARAYAN DASS
C161 059
RANBIR SINGH
C161 068
RAJ KUMAR
C161 056
ASHOK KUMAR
C161 063
WAZEER GODARA
C161 026F
SURENDER
C161 058
SURENDRA KUMAR C161 074
SATBIR SINGH
C161 051
SHRI BHAGWAN
C161 054
JAGDISH SHARMA
C161 054
RAJENDER
C161 042
BHAGWAT DAYAL
C161 048
ANIL KUMAR
C161 053
DHRAMPAL
C161 059
KARAN SINGH
C161 044
LAXMAN
C161 036F
SUBE SINGH
C161 058
MOHAN SINGH CHAUHAN
C161 044
MUKHTYAR ALI
C161 047
DILBAG
C161 041
OM PRAKASH
C161 028F
JAIBIR
C161 021F
GYANI RAM
C161 052
DILAVAR SINGH
C161 027F
SITA RAM MEHTA
C161 052
VIRENDER KHICHI
C161 049
SURESH KUMAR
C161 072

C162 057
C162 050
C162 076
C162 072
C162 072
C162 040F
C162 057
C162 063
C162 028F
C162 046
C162 078
C162 036
C162 072
C162 027F
C162 047
C162 056
C162 057
C162 066
C162 056
C162 051
C162 066
C162 081
C162 050
C162 046
C162 067
C162 036F
C162 058
C162 062
C162 071
C162 065
C162 044
C162 077
C162 050
C162 064
C162 060
C162 041
C162 049
C162 072
C162 068
C162 066
C162 ABSF
C162 063

C163 067
C163 048
C163 067
C163 059
C163 059
C163 055
C163 061
C163 054
C163 050
C163 054
C163 075
C163 056
C163 054
C163 018F
C163 067
C163 075
C163 073
C163 062
C163 066
C163 052
C163 062
C163 058
C163 063
C163 057
C163 067
C163 066
C163 059
C163 065
C163 067
C163 076
C163 056
C163 073
C163 062
C163 057
C163 058
C163 058
C163 042F
C163 070
C163 054
C163 063
C163 ABSF
C163 063

C164 052
C164 022F
C164 068
C164 044
C164 043
C164 018F
C164 074
C164 059
C164 024F
C164 075
C164 074
C164 049
C164 075
C164 000F
C164 078
C164 078
C164 081
C164 064
C164 039F
C164 016F
C164 085
C164 031F
C164 079
C164 062
C164 071
C164 070
C164 094
C164 064
C164 077
C164 086
C164 060
C164 062
C164 095
C164 020F
C164 043
C164 036F
C164 036F
C164 082
C164 014F
C164 089
C164 ABSF
C164 100

C165 044
C165 022F
C165 029F
C165 041
C165 036F
C165 030F
C165 042
C165 044
C165 026F
C165 029F
C165 033F
C165 023F
C165 042F
C165 006F
C165 051
C165 051
C165 048
C165 041
C165 034F
C165 026F
C165 042
C165 033F
C165 038F
C165 024F
C165 041F
C165 028F
C165 039F
C165 042
C165 058
C165 062
C165 055
C165 059
C165 063
C165 064
C165 065
C165 052
C165 054
C165 066
C165 056
C165 065
C165 ABSF
C165 072

C166 036F
C166 030F
C166 061
C166 048
C166 052
C166 029F
C166 049
C166 050
C166 021F
C166 037F
C166 048
C166 035F
C166 053
C166 021F
C166 046
C166 066
C166 062
C166 048
C166 060
C166 055
C166 074
C166 081
C166 058
C166 052
C166 077
C166 070
C166 061
C166 071
C166 078
C166 070
C166 067
C166 083
C166 069
C166 066
C166 062
C166 060
C166 076
C166 072
C166 069
C166 070
C166 ABSF
C166 067

RPR
REP
REP
REP
0319
REP
REP
0329
0317
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
0351
0385
0389
0337
REP
REP
0387
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0357
0410
0403
REP
0412
0383 RPR
REP
0329
REP
REP
0414
REP
0405
REP
0437

0004878068
0004878069
0004878070
0004878071
0004878072
0004878073
0004878074
0004878075
0004878076
0004878077
0004878078
0004878079
0004878080
0004878081
0004878082
0004878083
0004878084
0004878085
0004878086
0004878087
0004878088
0004878089
0004878090
0004878091
0004878092
0004878093
0004878094
0004878095
0004878096
0004878097
0004878098
0004878099
0004878100
0004878101
0004878102
0004878103
0004878104
0004878105
0004878106
0004878107
0004878108
0004878109
0004878110

14-CJH-1616
14-CJH-1615
14-CJH-1960
14-CJH-1637
14-CJH-1636
14-CJH-1961
14-CJH-1634
14-CJH-1839
14-CJH-1838
14-CJH-1633
14-CJH-1632
14-CJH-1631
14-CJH-1630
14-CJH-1628
14-CJH-1627
14-CJH-1626
14-CJH-1625
14-CJH-1624
14-CJH-1837
14-CJH-1623
14-CJH-1622
14-CJH-1621
14-CJH-1836
14-CJH-1620
14-CJH-1619
14-CJH-1618
14-CJH-1617
14-CJH-1835
14-CJH-1834
14-CJH-1614
14-CJH-1832
14-CJH-1613
14-CJH-1612
14-CJH-1611
14-CJH-1610
14-CJH-1609
14-CJH-1608
14-CJH-1607
14-CJH-1606
14-CJH-1605
14-CJH-1604
14-CJH-1603
14-CJH-1831

SEEMA DEVI
JAGDISH CHANDER
C161 042
MUNNI
AZAAD SINGH
C161 032F
MANSI
JAGDISH CHANDER
C161 055
AJAY KUMAR
KRISHAN KUMAR
DEEPAK
RAMAJI
C161 040F
MANJEET
SAHABRAM
C161 000F
SACHIN
SATPAL SINGH
C161 001F
YOGESH
BALWAN
C161 024F
ROHIT
SANJAY SINGHAL
C161 044
JAI ASHISH
SOMNATH
C161 034F
VIPIN KUMAR
DHARMBIR
C161 028F
KULDEEP
CHHABEEL DASS
C161 008F
LAKHAN
JAI PAL SINGH
VIKAS
DEEP SINGH
C161 038F
HARDEEP SEHRAWAT
BALRAJ SEHRAWAT C161 020F
MANISH
RAMKUMAR
C161 047
PAWAN KUMAR
SATBIR SINGH
C161 037F
AMIT
ISHWAR SINGH
C161 036
SHUBHAM DADHEECH
PAWAN KUMAR
C161 057
RAVINDER KUMAR
RAJENDER KUMAR
C161 047
RAVINDER KUMAR
SATBIR SINGH
C161 029F
RAJAT
SHAMMI KUMAR
C161 020F
RINKU KUMAR
ISHWAR SINGH
C161 037F
NIKHIL
KRISHAN KUMAR
C161 061
RAHUL
BANSI LAL
C161 032F
VIKRAM SINGH
RAJBIR SINGH
C161 049
SANJAY KUMAR
BALWANT SINGH
C161 038F
SHIVPRAKASH VISHWAKARMA
UMAKANT VISHWAKARMA
C161 053
ANSHUL
ANIL KUMAR
C161 047
SUNIL GHANGHAS
DEVENDER SINGH
C161 048
INDERPAL SINGH
DALJEET SINGH
C161 058
ROHIT
MADAN LAL
C161 051
DEEPAK
NAHAR SINGH
C161 044
AMIT KUMAR
RAJKUMAR
C161 037F
AJAY KUMAR
BALWANT
C161 037F
SUMIT KUMAR
PAWAN KUMAR
C161 025F
NARESH KUMAR
JAIDEV SHARMA
C161 033F
HIMANSHU
DHRAMPAL
C161 029F
SUDHIR
BANSI LAL
C161 034F
AMIT KUMAR
BHAL SINGH
C161 038F
HARISH KUMAR
NARESH KUMAR
C161 040
SONU KUMAR
SUSHIL KUMAR
C161 048
MANGAL SINGH SURA
BALWAN SINGH
C161 046

C162 056
C162 057
C162 053

C163 050
C163 048
C163 062

C164 041 C165 054


C164 015F C165 057
C164 053 C165 061

C166 057
C166 040
C166 060

C162 057
C162 006F
C162 004F
C162 050
C162 058
C162 057
C162 038
C162 023F

C163 055
C163 005F
C163 005F
C163 042
C163 057
C163 057
C163 047
C163 019F

C164 059
C164 000F
C164 000F
C164 012F
C164 091
C164 057
C164 016F
C164 008F

C165 064
C165 007F
C165 020F
C165 047
C165 060
C165 055
C165 038F
C165 019F

C166 065
C166 006F
C166 005F
C166 044
C166 050
C166 056
C166 044
C166 025F

C162 059
C162 023F
C162 048
C162 047
C162 047
C162 062
C162 043
C162 051
C162 041
C162 043
C162 065
C162 044
C162 054
C162 057
C162 063
C162 037
C162 057
C162 056
C162 055
C162 025F
C162 032F
C162 052
C162 026F
C162 062
C162 041F
C162 050
C162 052
C162 042
C162 056
C162 050

C163 060
C163 024F
C163 045
C163 043
C163 044
C163 074
C163 045
C163 042
C163 040
C163 042
C163 075
C163 048
C163 064
C163 067
C163 058
C163 052
C163 055
C163 065
C163 052
C163 029F
C163 037
C163 042
C163 037
C163 056
C163 048
C163 051
C163 064
C163 039
C163 039
C163 069

C164 055
C164 050
C164 082
C164 055
C164 073
C164 064
C164 051
C164 024F
C164 048
C164 048
C164 098
C164 073
C164 047
C164 065
C164 063
C164 040F
C164 047
C164 047
C164 035F
C164 053
C164 045
C164 045
C164 021F
C164 021F
C164 043
C164 044
C164 022F
C164 060
C164 049
C164 028F

C165 063
C165 026F
C165 036F
C165 036F
C165 056
C165 056
C165 065
C165 056
C165 044
C165 052
C165 065
C165 052
C165 046
C165 060
C165 062
C165 030F
C165 050
C165 055
C165 058
C165 056
C165 045
C165 050
C165 039
C165 052
C165 049
C165 058
C165 065
C165 028F
C165 045
C165 041

C166 063
C166 046
C166 050
C166 049
C166 066
C166 072
C166 065
C166 049
C166 058
C166 060
C166 075
C166 043
C166 061
C166 045
C166 060
C166 067
C166 078
C166 073
C166 068
C166 043
C166 044
C166 051
C166 023F
C166 064
C166 046
C166 049
C166 058
C166 045
C166 056
C166 067

0300
REP
0344
ABSENT
REP
FAIL
FAIL
REP
0360
REP
REP
FAIL
ABSENT
REP
REP
REP
REP
0322
0385
0316
REP
REP
REP
0439
REP
0321
REP
0359
REP
0335
0354
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0293
REP

0004878111
0004878112
0004878113
0004878114
0004878115
0004878116
0004878117
0004878118
0004878119
0004878120
0004878121
0004878122
0004878123
0004878124
0004878125
0004878126
0004878127
0004878128
0004878129
0004878130
0004878131
0004878132
0004878133
0004878134
0004878135
0004878136
0004878137
0004878138
0004878139
0004878140
0004878141
0004878142
0004878143
0004878144
0004878145
0004878146
0004878147
0004878148
0004878149
0004878150
0004878151
0004878152
0004878153

14-CJH-1602
14-CJH-1600
14-CJH-1599
14-CJH-1598
14-CJH-1596
14-CJH-1828
14-CJH-1826
14-CJH-1959
14-CJH-1595
14-CJH-1958
14-CJH-1593
14-CJH-1592
14-CJH-1591
14-CJH-1589
14-CJH-1825
14-CJH-1587
14-CJH-1586
14-CJH-1584
14-CJH-1583
14-CJH-1996
14-CJH-1818
14-CJH-1817
14-CJH-1911
14-CJH-1910
14-CJH-1816
14-CJH-1909
14-CJH-1815
14-CJH-1814
14-CJH-1908
14-CJH-1812
14-CJH-1811
14-CJH-1810
14-CJH-1907
14-CJH-1906
14-CJH-1905
14-CJH-1808
14-CJH-1807
14-CJH-1903
14-CJH-1806
14-CJH-1805
14-CJH-1902
14-CJH-1901

PRINCE
MOHIT KUMAR
SOMVIR MALHAN
AMIT KUMAR
RAWAN KUMAR
NASEEB SINGH
VINEET KUMAR
ROHIT BOORA
ASHISH KUMAR
MOHIT PARUTHI
NAVEEN
VIKAS
SONU KUMAR
SAHIL BOORA
VIKARAM JEET
MUKESH
JITENDER
AMIT
CHANDERMOHAN
SUNAINA
ROHTASH
VIKASH
KARTIK
MOHIT
SHUBHAM THAKRAL
YASH CHAWLA
PARTEEK GARG
PARVEEN
MOHAN
SHUBHAM GOYAL
AJIT SINGH
SUMIT
PARDEEP
ADITYA VASHISHT
PRINCE ASIJA
ANUJ
PAWAN JANGRA
AJIT SINGH
SUMIT KUMAR
AJAY KUMAR
SUNNY
SANJAY PILANIA
NAVJEET

GULSHAN KUMAR
C161 037
RAJ KUMAR
C161 052
SADHU RAM
C161 069
RAMPAL
C161 052
AJIT SINGH
C161 047
BALWAN SINGH
C161 037F
MAHENDER SINGH
C161 028F
KRISHAN KUMAR
C161 089
VINOD BALA
C161 058
GULSHAN PARUTHI C161 049
SANT RAJ
C161 019F
OM PARKASH
C161 060
PREM CHAND
C161 062
RAJKUMAR
C161 049
DEVI LAL
C161 055
KRISHAN KUMAR
C161 049
OMPARKASH
C161 035F
SURENDER
C161 035
SARDUL
C161 052
ROHTASH SINGH
C161 049
SURAJBHAN
C161 022F
SUBE SINGH
C161 026F
LALIT KUMAR
C161 039
SANJAY SINGHAL
C161 049
ASHOK KUMAR
C161 034F
RAJESH CHAWLA
C161 051
MADAN LAL GARG
C161 044
RAJENDER
C161 048
SHAMSHER SINGH
C161 044
RAM NIWAS GOYAL C161 016F
BRAHAM PARKASH
C161 034F
ISHWAR
C161 046
KRISHAN
C161 053
PREM KUMAR
C161 052
PRAVEEN ASIJA
C161 062
PAWAN SHARMA
C161 057
PARBHU DAYAL
C161 040
JUGTI RAM
C161 048
SATYAVIR SINGH BHAKAR
C161 046
SATISH KUMAR
C161 045
DHARMVIR
C161 045
SURENDER SINGH PILANIA
C161 042
JAGDISH CHANDER
C161 052

C162 036
C162 045
C162 059
C162 054
C162 041
C162 039
C162 025F
C162 075
C162 054
C162 056
C162 039
C162 061
C162 064
C162 055
C162 054
C162 060
C162 056
C162 037
C162 038
C162 069
C162 035F
C162 037
C162 052
C162 061
C162 041
C162 057
C162 054
C162 047
C162 046
C162 028F
C162 042
C162 054
C162 054
C162 049
C162 056
C162 059
C162 022F
C162 055
C162 062
C162 045
C162 054
C162 046
C162 047

C163 038
C163 040
C163 059
C163 049
C163 045
C163 035
C163 014F
C163 088
C163 080
C163 076
C163 049
C163 079
C163 081
C163 063
C163 064
C163 079
C163 051
C163 050
C163 056
C163 072
C163 051
C163 028F
C163 048
C163 073
C163 047
C163 064
C163 035F
C163 045
C163 047
C163 008F
C163 030F
C163 037F
C163 070
C163 044
C163 060
C163 067
C163 025F
C163 058
C163 056
C163 042
C163 043
C163 029F
C163 069

C164 012F
C164 079
C164 083
C164 044
C164 030F
C164 032F
C164 000F
C164 096
C164 066
C164 094
C164 057
C164 096
C164 100
C164 049
C164 043
C164 081
C164 069
C164 038
C164 036
C164 062
C164 035F
C164 023F
C164 061
C164 086
C164 040
C164 053
C164 026F
C164 053
C164 058
C164 026F
C164 051
C164 070
C164 043
C164 025F
C164 053
C164 068
C164 031F
C164 062
C164 079
C164 061
C164 048
C164 050
C164 083

C165 035
C165 035F
C165 045
C165 037F
C165 037F
C165 041
C165 035
C165 080
C165 050
C165 053
C165 041
C165 054
C165 065
C165 050
C165 054
C165 038F
C165 047
C165 035
C165 056
C165 067
C165 051
C165 030F
C165 047
C165 065
C165 028F
C165 040F
C165 044
C165 049
C165 031F
C165 013F
C165 042F
C165 046
C165 052
C165 045
C165 054
C165 045
C165 042
C165 045
C165 056
C165 043
C165 060
C165 055
C165 065

C166 068
C166 040
C166 079
C166 077
C166 048
C166 027F
C166 030F
C166 090
C166 063
C166 060
C166 035
C166 078
C166 069
C166 062
C166 035
C166 067
C166 042
C166 041
C166 067
C166 095
C166 050
C166 044
C166 050
C166 064
C166 043
C166 057
C166 016F
C166 028F
C166 060
C166 016F
C166 043
C166 045
C166 055
C166 052
C166 069
C166 064
C166 051
C166 065
C166 054
C166 056
C166 058
C166 025F
C166 057

REP
REP
0394
REP
REP
REP
REP
0518
0371
0388
REP
0428
0441
0328
0305
REP
REP
0236
0305
0414
REP
REP
0297
0398
REP
REP
REP RPR
REP
REP
FAIL
REP
REP
0327
REP
0354
0360
REP
0333
0353
0292
0308
REP
0373

0004878154
0004878155
0004878156
0004878157
0004878158
0004878159
0004878160
0004878161
0004878162
0004878163
0004878164
0004878165
0004878166
0004878167
0004878168
0004878169
0004878170
0004878171
0004878172
0004878173
0004878174
0004878175
0004878176
0004878177
0004878178
0004878179
0004878180
0004878181
0004878182
0004878183
0004878184
0004878185
0004878186
0004878187
0004878188
0004878189
0004878190
0004878191
0004878192
0004878193
0004878194
0004878195
0004878196

14-CJH-1804
14-CJH-1900
14-CJH-1803
14-CJH-1800
14-CJH-1898
14-CJH-1798
14-CJH-1797
14-CJH-1897
14-CJH-1896

14-CJH-1794
14-CJH-1793
14-CJH-1894
14-CJH-1792
14-CJH-1791
14-CJH-1790
14-CJH-1789
14-CJH-1893
14-CJH-1892
14-CJH-1890
14-CJH-1788
14-CJH-1787
14-CJH-1889
14-CJH-1786
14-CJH-1785
14-CJH-1784
14-CJH-1783
14-CJH-1782
14-CJH-1888
14-CJH-1781
14-CJH-1887
14-CJH-1886
14-CJH-1885
14-CJH-1780
14-CJH-1884
14-CJH-1779
14-CJH-1883
14-CJH-1777
14-CJH-1776
14-CJH-1775

AMIT KUMAR
SACHIN
DEEPAK
SANT PARKASH
SHYAM KEDIA
RAJESH KUMAR
RAMAN KUMAR
PARSHANT MALANI
AMAN GOYAL
VIKRAM SINGH
PARVEEN
DEEPAK KUMAR
SUBHASH
RAHUL BANGIA
KARMBIR
ANIL
AVINASH KUMAR RAI
GOURAV
SHUBHAM BHARDWAJ
RACHIN
ANMOL BHATIA
YOGESH KUMAR
RAJAN BHUTANI
ROHTASH
KAPIL KUMAR AGGARWAL
MUKUL
RAHUL KUMAR
SAHIL MALIK
SANJAY KUMAR
NEERAJ KUMAR
ABHISHEK SINGH
AMIT JINDAL
RISHABH GOYAL
RAJNISH DALAL
MANISH JAIN
ANKITKATARIA
CHAND BHUTANI
ABHISHEK
MONU KUMAR
CHIRAG
MANOJ KUMAR
RAMESH KUMAR
SUMIT

INDER SINGH
C161 058
NARESH KUMAR
C161 049
RAMESH KUMAR
C161 044
MAN SINGH
C161 052
ASHOK KUMAR KEDIA C161 044
RAJENDER KUMAR
C161 014F
RAJENDER SINGH
C161 000F
MUKESH KUMAR
C161 046
RAJESH GOYAL
C161 039
VIDHAN SINGH
C161 027F
ANOOP SINGH
JAI KUMAR
C161 031F
RAMSWARUP
PARVEEN KUMAR
C161 009F
RAJENDER
C161 016F
RANCHANDER
C161 008F
DEV NARAYAN RAI
C161 014F
RAJENDER SINGH
C161 027F
DEVI DUTT BHARDWAJC161 045
SURESH KUMAR
C161 021F
NARENDER KUMAR C161 037
ASHOK KUMAR
C161 018F
SURENDER BHVTANI C161 026F
SUBHASH CHANDER C161 016F
MANI RAM AGGARWALC161 016F
VEDVART
C161 019F
JAIPAL SANGWAN
C161 025F
SURENDER MALIK
C161 023F
INDER SINGH
C161 031F
SATYWAN
C161 048
SADHU RAM
C161 030F
RAJESH KUMAR JINDALC161 018F
KRISHAN GOYAL
C161 018F
DHARAMBIR SINGH C161 017F
SHANTI LAL JAIN
C161 013F
RAM SAWROOP
C161 019F
BALWANT BHUTANI C161 015F
VEER SINGH
C161 030F
SATBIR SINGH
C161 024F
ASWANI KUMAR ARORA
C161 057
MAISUKH
C161 019F
SATBIR SINGH
C161 010F
DHARMBIR SINGH
C161 019F

C162 061
C162 054
C162 037F
C162 044
C162 062
C162 023F
C162 009F
C162 066
C162 037F
C162 052

C163 066
C163 048
C163 042
C163 034F
C163 056
C163 046
C163 024F
C163 074
C163 035F
C163 044

C164 088
C164 027F
C164 047
C164 033F
C164 041
C164 047
C164 036
C164 081
C164 089
C164 048

C165 048
C165 050
C165 048
C165 048
C165 049
C165 028F
C165 009F
C165 058
C165 046
C165 046

C166 061
C166 052
C166 054
C166 050
C166 069
C166 038
C166 040
C166 068
C166 053
C166 048

C162 034F

C163 047

C164 059

C165 027F C166 050

C162 007F
C162 029F
C162 015F
C162 030F
C162 048
C162 056
C162 056
C162 037
C162 040
C162 037F
C162 023F
C162 044
C162 040
C162 033F
C162 035F
C162 049
C162 040
C162 047
C162 037
C162 044
C162 017F
C162 024F
C162 045
C162 059
C162 034F
C162 037F
C162 066
C162 033F
C162 018F
C162 031F

C163 012F
C163 031F
C163 014F
C163 030F
C163 047
C163 045
C163 055
C163 027F
C163 028F
C163 037
C163 027F
C163 036
C163 031F
C163 033F
C163 028F
C163 060
C163 015F
C163 043
C163 012F
C163 028F
C163 011F
C163 008F
C163 040
C163 043
C163 039
C163 032F
C163 074
C163 037
C163 030F
C163 037

C164 010F
C164 048
C164 043
C164 046
C164 038
C164 070
C164 039
C164 072
C164 008F
C164 073
C164 029F
C164 038
C164 039
C164 043
C164 045
C164 079
C164 051
C164 037F
C164 040
C164 052
C164 017F
C164 013F
C164 038
C164 043
C164 043
C164 065
C164 083
C164 060
C164 028F
C164 077

C165 016F
C165 020F
C165 022F
C165 022F
C165 040
C165 039F
C165 033F
C165 024F
C165 033F
C165 033F
C165 024F
C165 017F
C165 028F
C165 018F
C165 022F
C165 035F
C165 014F
C165 023F
C165 019F
C165 023F
C165 014F
C165 011F
C165 027F
C165 033F
C165 019F
C165 038F
C165 055
C165 026F
C165 023F
C165 018F

C166 018F
C166 047
C166 008F
C166 036
C166 040
C166 052
C166 045
C166 044
C166 052
C166 055
C166 067
C166 050
C166 048
C166 050
C166 059
C166 057
C166 047
C166 054
C166 025F
C166 055
C166 015F
C166 022F
C166 051
C166 060
C166 048
C166 062
C166 071
C166 018F
C166 031F
C166 009F

0382
REP
REP
REP
0321
REP
REP
0393
REP
REP RPR
RPR
REP
ABSENT
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
FAIL
REP RPR
REP
REP
REP
0406
REP
FAIL
REP

0004878197
0004878198
0004878199
0004878200
0004878201
0004878202
0004878203
0004878204
0004878205
0004878206
0004878207
0004878208
0004878209
0004878210
0004878211
0004878212
0004878213
0004878214
0004878215
0004878216
0004878217
0004878218
0004878219
0004878220
0004878221
0004878222
0004878223
0004878224
0004878225
0004878226
0004878227
0004878228
0004878229
0004878230
0004878231
0004878232
0004878233
0004878234
0004878235
0004878236
0004878237
0004878238
0004878239

14-CJH-1882
14-CJH-1774
14-CJH-1773
14-CJH-1881
14-CJH-1772
14-CJH-1771
14-CJH-1770
14-CJH-1879
14-CJH-1769
14-CJH-1768
14-CJH-1878
14-CJH-1767
14-CJH-1766
14-CJH-1765
14-CJH-1764
14-CJH-1877
14-CJH-1763
14-CJH-1762
14-CJH-1998
14-CJH-1761
14-CJH-1876
14-CJH-1760
14-CJH-1962
14-CJH-1574
14-CJH-1573
14-CJH-1572
14-CJH-1819
14-CJH-1715
14-CJH-1714
14-CJH-1713
14-CJH-1712
14-CJH-1711
14-CJH-1710
14-CJH-1709
14-CJH-1708
14-CJH-1706
14-CJH-1704
14-CJH-1703
14-CJH-1702
14-CJH-1701
14-CJH-1700

ARYAN
RAVI RAWAT
PARKASH
DHANANJAY DHAWAN
GOURAV
BIRU SINGH
RAMESH KUMAR
GAURAV
NAVEEN
JITENDER
UDIT CHHABRA
MANSI
SUNIL KUMAR
SAHIL KUMAR
SUNNY
LAKSHAY KUMAR
GAURAV
ABHISHEK
HARDEEP KUMAR
ANIL KUMAR
SACHIN KAJAL
KARAN
VINOD
DHEERAJ JAIN
RAHUL
PRIYANKA
BHARTI
MONIKA
DIVYA JAKHAR
PAWAN SINGH
MONU
VIRENDER
ROHATASH KUMAR
NAVDEEP
SACHIN KUMAR
NAVEEN
SANJU
DEEPAK KUMAR
AMIT
KULDEEP
SADAN
NARENDRA
HANUMAN

RAJESH SHARMA
BHOPAL SINGH
TEK BAHADUR
ASHWANI DHAWAN
JAI KISHAN
BALRAJ SINGH
DALBIR SINGH
MAHABIR SINGLA
BALJEET SINGH
VIJENDER
GULSHAN CHHABRA
PREM KUMAR
HANUMAN SINGH
RAJ SINGH
PARMOD KUMAR
HAWA SINGH
BHAGWATI PARSAD
SATISH KUMAR
RAMKISHAN
MANPHOOL
VINOD KAJAL
MANJEET SINGH
RAMESH KUMAR
VINAY KUMAR JAIN
JAGDISH
RAMANAND
JITENDER
SUBHASH CHANDER
RAKESH JAKHAR
KANWAL SINGH
JOGINDER
ASHA RAM
DALIP SINGH
SURENDER
RAMESH
RANVIR
RAJ KUMAR
RAJ KUMAR
INDER SINGH
PALURAM
KRISHAN
ZILE SINGH
SATBIR SINGH

C161 045

C162 054

C163 064

C164 091

C165 034F C166 044

C161 018F
C161 044
C161 030F
C161 027F
C161 046
C161 029F
C161 027F
C161 022F
C161 043
C161 047
C161 006F
C161 033F
C161 049
C161 025F
C161 040F
C161 056
C161 041
C161 021F
C161 021F
C161 056
C161 035
C161 020F
C161 044
C161 064
C161 062
C161 065
C161 060
C161 055
C161 021F
C161 030F
C161 047
C161 031F
C161 055
C161 029F
C161 047
C161 050
C161 035F
C161 055
C161 053
C161 027F
C161 041

C162 052
C162 064
C162 031F
C162 043
C162 054
C162 052
C162 046
C162 054
C162 053
C162 044F
C162 043
C162 054
C162 072
C162 058
C162 072
C162 074
C162 047
C162 057
C162 052
C162 084
C162 044
C162 031F
C162 044
C162 078
C162 077
C162 085
C162 087
C162 070
C162 050
C162 067
C162 069
C162 062
C162 068
C162 035
C162 065
C162 070
C162 063
C162 068
C162 076
C162 059
C162 059

C163 024F
C163 051
C163 ABSF
C163 038F
C163 063
C163 060
C163 044
C163 050
C163 050
C163 049
C163 024F
C163 033F
C163 053
C163 053
C163 049
C163 057
C163 043
C163 037F
C163 022F
C163 068
C163 010F
C163 038
C163 019F
C163 043
C163 063
C163 074
C163 077
C163 050
C163 050
C163 046
C163 053
C163 046
C163 053
C163 014F
C163 047
C163 053
C163 038F
C163 054
C163 061
C163 051
C163 065

C164 049
C164 071
C164 047
C164 043
C164 086
C164 068
C164 072
C164 045
C164 065
C164 083
C164 067
C164 084
C164 066
C164 069
C164 077
C164 069
C164 024F
C164 033F
C164 062
C164 083
C164 037
C164 063
C164 046
C164 052
C164 078
C164 098
C164 077
C164 016F
C164 003F
C164 016F
C164 012F
C164 015F
C164 048
C164 017F
C164 066
C164 020F
C164 024F
C164 071
C164 081
C164 067
C164 036F

C165 029F
C165 034F
C165 015F
C165 017F
C165 046
C165 043
C165 025F
C165 031F
C165 041
C165 054
C165 032F
C165 031F
C165 050
C165 041
C165 048
C165 046
C165 045
C165 016F
C165 043
C165 064
C165 010F
C165 013F
C165 018F
C165 043
C165 057
C165 076
C165 075
C165 046
C165 035
C165 046
C165 045
C165 032F
C165 048
C165 002F
C165 050
C165 049
C165 044
C165 057
C165 070
C165 038F
C165 055

C166 040
C166 063
C166 020F
C166 044
C166 069
C166 059
C166 060
C166 036
C166 065
C166 065
C166 039
C166 041
C166 074
C166 050
C166 060
C166 063
C166 041
C166 044
C166 044
C166 075
C166 037
C166 020F
C166 036
C166 074
C166 076
C166 082
C166 084
C166 065
C166 042
C166 026F
C166 060
C166 035F
C166 043
C166 024F
C166 067
C166 059
C166 040
C166 051
C166 062
C166 048
C166 046

REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP
0364
REP
REP
REP
0317
REP
REP
REP
0364
REP
REP
0365
REP
REP
REP RPR
0430
REP
REP
REP RPR
0354
0413
0480
0460
REP
REP
REP
REP
REP
0315
REP
0342
REP
REP
0356
0403
REP
REP

0004878240
0004878241
0004878242
0004878243
0004878244
0004878245
0004878246
0004878247
0004878248
0004878249
0004878250
0004878251
0004878252
0004878253
0004878254
0004878255
0004878256
0004878257
0004878258
0004878259
0004878260
0004878261
0004878262
0004878263
0004878264
0004878265
0004878266
0004878267
0004878268
0004878269
0004878270
0004878271
0004878272
0004878273
0004878274
0004878275
0004878276
0004878277
0004878278
0004878279
0004878280
0004878281
0004878282

14-CJH-1699
14-CJH-1853
14-CJH-1696
14-CJH-1695
14-CJH-1694
14-CJH-1693
14-CJH-1692
14-CJH-1691
14-CJH-1690
14-CJH-1852
14-CJH-1689
14-CJH-1688
14-CJH-1687
14-CJH-1685
14-CJH-1684
14-CJH-1682
14-CJH-1680
14-CJH-1679
14-CJH-1851
14-CJH-1676
14-CJH-1675
14-CJH-1674
14-CJH-1849
14-CJH-1672
14-CJH-1848
14-CJH-1671
14-CJH-1670
14-CJH-1669
14-CJH-1668
14-CJH-1667
14-CJH-1666
14-CJH-1665
14-CJH-1664
14-CJH-1663
14-CJH-1662
14-CJH-1661
14-CJH-1660
14-CJH-1658
14-CJH-1657
14-CJH-1759

AJIT SINGH
RITESH GOYAL
RAJAT KUKREJA
GEETA
JASBIR
NAVEEN
SHARWAN KUMAR
SAHIL
LOKESH
MANDEEP
GAURAV
SONIA
POONIT
SUMIT KUMAR
VIKAS KUMAR
MANU
NIKHIL
RAMESH KUMAR
DEEPAK
MANISH KUMAR
AJAY
KULDEEP
ANU GUPTA
BHARAT SONI
AMIT
MANPREET SINGH
ANKIT
PANKAJ SHARMA
ROHIT SHARMA
SUNIL MOR
MONU
AMIT
YOGESH KUMAR
RAMESH KUMAR
SURENDER KUMAR
ANIL KUMAR
KULDEEP SINGH
IKBAL
SACHIN
RAJAN
ROBIN
SACHIN
MUKESH

JORA SINGH
C161 043
HARIKI SHAN GOYAL C161 064
OM PARKASH
C161 042
SITARAM
C161 050
BALRAJ
C161 053
ASHOK KUMAR
C161 043
INDER SINGH
C161 036F
SUBHASH CHANDER C161 043
SATISH KAUSHIK
C161 039F
BHARAT SINGH
C161 052
HARISH KUMAR
C161 060
UGESH
C161 049
RAJESH KUMAR
C161 052
DHARAMBIR SINGH C161 051
VINOD KUMAR
C161 050
DHARAMPAL
C161 039F
SURENDER AGGARWALC161 052
BALVEER SINGH
C161 046
JHAMMAN SINGH
C161 043
LAXMI NARAYAN
C161 028F
RAMKUMAR
C161 024F
BASAU RAM
C161 013F
LALIT KUMAR
C161 044
DHARAMPAL SONI
C161 054
RAJAN
C161 033F
HARI SINGH
C161 047
JASWANT SINGH
C161 045
RAJNISH SHARMA
C161 058
BHAGIRATH
C161 067
PRAKASH MOR
C161 041
BHAGAT RAM
C161 025F
MAHAVIR
C161 032F
ANIL KUMAR
C161 042
BHURURAM
C161 056
SURJEET GODARA
C161 050
INDER SINGH
C161 ABSF
DALIP SINGH
C161 003F
RAMU
C161 044
SUBHASH
C161 037F
SHYAM LAL
C161 049
DEVENDER SINGH
C161 028F
ASHOK KUMAR
C161 019F
AZAD SINGH
C161 013F

C162 068
C162 075
C162 068
C162 073
C162 065
C162 066
C162 059
C162 067
C162 066
C162 064
C162 074
C162 082
C162 068
C162 066
C162 056
C162 058
C162 071
C162 074
C162 053
C162 049
C162 073
C162 061
C162 080
C162 076
C162 058
C162 073
C162 052
C162 067
C162 074
C162 042
C162 036
C162 042
C162 073
C162 067
C162 080
C162 ABSF
C162 049
C162 066
C162 056
C162 068
C162 042
C162 019F
C162 066

C163 056
C163 078
C163 042
C163 043
C163 062
C163 051
C163 048
C163 056
C163 057
C163 055
C163 060
C163 052
C163 050
C163 050
C163 052
C163 048
C163 054
C163 057
C163 046
C163 043
C163 048
C163 061
C163 064
C163 054
C163 035F
C163 058
C163 056
C163 069
C163 072
C163 053
C163 037F
C163 026F
C163 054
C163 058
C163 070
C163 028F
C163 026F
C163 070
C163 052
C163 062
C163 043
C163 020F
C163 040F

C164 069
C164 062
C164 014F
C164 063
C164 060
C164 068
C164 032F
C164 075
C164 051
C164 052
C164 067
C164 071
C164 058
C164 066
C164 049
C164 034F
C164 086
C164 072
C164 063
C164 059
C164 038
C164 035F
C164 079
C164 058
C164 012F
C164 065
C164 026F
C164 057
C164 053
C164 011F
C164 020F
C164 037
C164 062
C164 084
C164 071
C164 ABSF
C164 025F
C164 031F
C164 028F
C164 033F
C164 013F
C164 022F
C164 028F

C165 026F
C165 081
C165 045
C165 057
C165 050
C165 046
C165 035F
C165 037F
C165 050
C165 047
C165 070
C165 063
C165 050
C165 049
C165 038F
C165 028F
C165 061
C165 057
C165 030F
C165 031F
C165 059
C165 065
C165 075
C165 ABSF
C165 035
C165 059
C165 050
C165 075
C165 074
C165 055
C165 036
C165 054
C165 073
C165 076
C165 085
C165 ABSF
C165 045
C165 062
C165 042F
C165 061
C165 068
C165 007F
C165 041

C166 030F
C166 083
C166 055
C166 061
C166 041
C166 053
C166 048
C166 059
C166 053
C166 062
C166 085
C166 071
C166 067
C166 059
C166 059
C166 023F
C166 063
C166 075
C166 043
C166 042
C166 026F
C166 066
C166 088
C166 065
C166 031F
C166 069
C166 055
C166 060
C166 061
C166 045
C166 022F
C166 028F
C166 061
C166 044
C166 064
C166 020F
C166 ABSF
C166 042
C166 044
C166 055
C166 027F
C166 023F
C166 027F

REP
0443
REP
0347 RPR
0331
0327
REP
REP
REP
0332
0416
0388
0345
0341
REP
REP
0387
0381
REP
REP
REP
REP
0430
REP
REP
0371
REP
0386
0401
REP
REP
REP
0365
0385
0420
FAIL
REP RPR
REP
REP
REP
REP
FAIL RPR
REP

0004878283
0004878284
0004878285
0004878286
0004878287
0004878288
0004878289
0004878290
0004878291
0004878292
0004878293
0004878294
0004878295
0004878296
0004878297
0004878298
0004878299
0004878300
0004878301
0004878302
0004878303
0004878304
0004878305
0004878306
0004878307
0004878308
0004878309
0004878310
0004878311
0004878312
0004878313
0004878314
0004878315
0004878316
0004878317
0004878318
0004878319
0004878320
0004878321
0004878322
0004878323
0004878324
0004878325

14-CJH-1875
14-CJH-1874
14-CJH-1758
14-CJH-1757
14-CJH-1756
14-CJH-1755
14-CJH-1873
14-CJH-1754
14-CJH-1752
14-CJH-1751
14-CJH-1750
14-CJH-1749
14-CJH-1748
14-CJH-1871
14-CJH-1747
14-CJH-1870
14-CJH-1746
14-CJH-1745
14-CJH-1869
14-CJH-1744
14-CJH-1743
14-CJH-1742
14-CJH-1741
14-CJH-1868
14-CJH-1739
14-CJH-1866
14-CJH-1738
14-CJH-1737
14-CJH-1736
14-CJH-1865
14-CJH-1735
14-CJH-1733
14-CJH-1997
14-CJH-1732
14-CJH-1731
14-CJH-1864
14-CJH-1863
14-CJH-1729
14-CJH-1728
14-CJH-1727
14-CJH-1726
14-CJH-1862
14-CJH-1859

AMIT
RAHUL
MOHIT GARG
SURENDER KUMAR
SURYA DEV
PARVEEN
SHIVAM SINGH
SAHIL
ARUN RAWAT
ANKIT SHARMA
DEEPAK KUMAR BAMAL
SUBE SINGH
DEEPAK DUBEY
PEEYUSH BHATIA
SUNIL
SUMIT
JITENDER
MADAN LAMBA
PARVEEN
SUNIL KUMAR
MUKESH
SUNIL JAKHAL
SUSHIL KUMAR
RISHABH BHATIA
LALIT
AMIT KUMAR
ANAND KUMAR
MUKESH KUMAR
DINESH KUMAR
TARUN SHARMA
MANISH
KAMAL
PANKAJ KAPOOR
DINESH
RAMAN
MAIN PAL
RAKESH PAREEK
SOMNATH
SANJAY KUMAR
VISHAL
NAVNEET
KAMAL RANA
NILESH GARG

TILAK RAJ
C161 055
MANOHAR LAL
SUSHIL KUMAR
C161 035F
MANGE RAM
C161 040
BASAU
C161 039F
INDER SINGH
C161 021F
NARESH KUMAR
C161 045
DILBAG
C161 045
RAI SINGH RAWAT
C161 043
KULBHUSHAN
C161 034F
SATBIR SINGH
C161 033F
HANUMAN
C161 031F
KASHI NATH DUBEY C161 016F
SURENDER BHATIA
C161 042
RAMESH KUMAR
C161 028F
KULWANT RAI
C161 045
RAJKUMAR
C161 043
RAJESH
C161 029F
RAM NIWASH
C161 043
RADHESHYAM
C161 031F
UMED SINGH
C161 021F
RAJENDER SINGH
C161 045
BHARAM DEV
C161 024F
PARVEEN BHATIA
C161 046
LAKHAN SINGH
C161 029F
RAJENDER SINGH
C161 035F
MANGE RAM
C161 037F
BHIM SINGH
C161 044
GULJARI
C161 047
GIANI RAM SHARMA C161 029F
MAHESH
C161 051
MAHENDER SINGH
C161 019F
HARISH KUMAR
C161 021F
OM PARKASH
C161 020F
DALBIR SINGH
C161 020F
RATAN SINGH
C161 066
RATAN LAL PAREEK C161 055
JAGDISH
C161 046
DEV KUMAR
C161 027F
SUDESH KUMAR
C161 020F
RAJPAL
C161 028F
KULDEEP SINGH
C161 031F
HARISH KUMAR GARGC161 047

C162 067

C163 048

C164 053

C165 077

C166 072

C162 057
C162 067
C162 072
C162 060
C162 070
C162 068
C162 057
C162 066
C162 030F
C162 062
C162 ABSF
C162 079
C162 064
C162 064
C162 062
C162 062
C162 063
C162 069
C162 058
C162 075
C162 056
C162 058
C162 053
C162 052
C162 071
C162 071
C162 072
C162 057
C162 074
C162 066
C162 063
C162 064
C162 063
C162 073
C162 068
C162 066
C162 056
C162 061
C162 051
C162 053
C162 077

C163 050
C163 047
C163 062
C163 027F
C163 068
C163 053
C163 035F
C163 047
C163 029F
C163 033F
C163 047
C163 065
C163 049
C163 049
C163 048
C163 047
C163 053
C163 050
C163 051
C163 063
C163 047
C163 052
C163 056
C163 051
C163 060
C163 071
C163 070
C163 022F
C163 050
C163 043
C163 050
C163 069
C163 061
C163 066
C163 069
C163 050
C163 047
C163 048
C163 037F
C163 057
C163 064

C164 048
C164 047
C164 052
C164 049
C164 060
C164 065
C164 024F
C164 051
C164 058
C164 050
C164 020F
C164 066
C164 024F
C164 049
C164 061
C164 041
C164 060
C164 054
C164 061
C164 086
C164 061
C164 034F
C164 018F
C164 060
C164 050
C164 077
C164 073
C164 065
C164 066
C164 059
C164 071
C164 059
C164 067
C164 051
C164 090
C164 039F
C164 061
C164 066
C164 056
C164 084
C164 083

C165 067
C165 066
C165 069
C165 039
C165 080
C165 064
C165 056
C165 050
C165 053
C165 063
C165 049
C165 071
C165 053
C165 067
C165 066
C165 065
C165 059
C165 064
C165 045
C165 068
C165 064
C165 063
C165 049
C165 063
C165 050
C165 064
C165 072
C165 061
C165 066
C165 035F
C165 051
C165 046
C165 048
C165 055
C165 058
C165 074
C165 046
C165 045
C165 045
C165 060
C165 063

C166 045
C166 040
C166 055
C166 028F
C166 080
C166 045
C166 061
C166 040
C166 025F
C166 050
C166 050
C166 067
C166 050
C166 055
C166 043
C166 036
C166 047
C166 043
C166 049
C166 054
C166 039
C166 059
C166 036
C166 051
C166 050
C166 053
C166 049
C166 051
C166 053
C166 046
C166 048
C166 045
C166 035
C166 059
C166 050
C166 053
C166 036
C166 047
C166 047
C166 065
C166 060

0372
ABSENT
REP
0307
REP
REP
0403
0340
REP
REP
REP
REP
REP
0390
REP
0329
0323
REP
0325
REP
REP
0391
REP
REP
REP
REP
REP
0380
0383
REP
0360
REP
REP
REP
REP
0370
0390
REP
REP
REP
REP
REP
0394

0004878326
0004878327
0004878328
0004878329
0004878330
0004878331
0004878332
0004878333
0004878334
0004878335
0004878336
0004878337
0004878338
0004878339
0004878340
0004878341
0004878342
0004878343
0004878344
0004878345
0004878346
0004878347
0004878348
0004878349
0004878350
0004878351
0004878352
0004878353
0004878354
0004878355
0004878356
0004878357
0004878358
0004878359
0004878360
0004878361
0004878362
0004878363
0004878401
0004878402
0004878403
0004878404
0004878405

14-CJH-1724
14-CJH-1858
14-CJH-1857
14-CJH-1723
14-CJH-1722
14-CJH-1855
14-CJH-1721
14-CJH-1720
14-CJH-1854
14-CJH-1719
14-CJH-1718
14-CJH-2000
14-CJH-1717
14-CJH-1716
14-CJH-1994
14-CJH-1656
14-CJH-1655
14-CJH-1654
14-CJH-1846
14-CJH-1845
14-CJH-1650
14-CJH-1649
14-CJH-1648
14-CJH-1844
14-CJH-1647
14-CJH-1646
14-CJH-1645
14-CJH-1644
14-CJH-1843
14-CJH-1643
14-CJH-1642
14-CJH-1641
14-CJH-1842
14-CJH-1640
14-CJH-1638
14-CJH-1841
14-DNH-778
14-DNH-977
14-DNH-978
14-DNH-779
14-DNH-979

BHARAT BHUSHAN
RAKESH
KULDEEP
SIDHARTH KALIRAWANA
VICKEY
MANDEEP
BRIJMOHAN
DEEEPAK
PAWAN KUMAR
PUNEET SINGLA
ANUJ
AMAN POONIA
YOGESH SAINI
SHUBHAM JAIN
MANISH KUMAR
REKHA
DUSHYANT KUMAR
AJAY KUMAR
RAVI SAINI
SHUBHAM BAGRI
VISHAL GARG
RINKU KUMAR
SHIV KUMAR
SAGAR
VINAY MALWAL
SAHIL SINGLA
RAMESH
SUMIT KUMAR
JAIDEEP
VIJAY KUMAR
PINTU
MOHIT
RAJESH
CHANDERPAL
BHUPENDER
VIJAY
CHETAN KUKREJA
SAROJ KUMARI
SUMAN
TANYA RANI
VAISHALI
JYOTI TANEJA
NEHA BANSAL

YASHPAL CHABRA
C161 036F
BALBIR
C161 029F
CHANAN RAM
C161 031F
JAIDEEP KALIRAWANA C161 029F
MOHAN LAL
C161 021F
RAMESH KUMAR
C161 025F
JAIBEER SINGH
C161 030F
RAMEHAR
C161 033F
SAHI RAM
C161 035F
PAWAN KUMAR SINGLAC161 051
CHET RAM
C161 033F
SUBHASH
C161 021F
VIRENDER KUMAR
C161 037F
SURENDER JAIN
C161 046
VINOD KUMAR
C161 033F
RAMAVTAR
C161 031F
RATAN SINGH
C161 022F
ASHOK KUMAR
C161 027F
RAMESH KUMAR
C161 021F
SANJEEV KUMAR
C161 037
HANUMAN PARSAD C161 027F
MADAN LAL
C161 032F
SURAJBHAN
C161 050
LALIT KUMAR
C161 058
VISHNU MALWAL
C161 043
ISHWAR DAS
C161 073
JASWANT SINGH
C161 031F
BALWAN SINGH
C161 036F
JAI SINGH
C161 029F
SATVEER SINGH
SATISH GUPATA
C161 028F
SHREE RAM
C161 043
KRISHAN SINGH
C161 026F
RAMNIWAS
C161 036F
JAGDISH
C161 029F
KARMVEER
C161 037F
GULSHAN KUMAR KUKREJA
C161 066
JAGMAL
C161 028F
SULTAN SINGH
C161 052
NAND LAL
C161 062
RAJEEV KUMAR GARG C161 067
SUBHASH TANEJA
C161 064
NARESH KUMAR BANSAL
C161 072

C162 073
C162 051
C162 063
C162 068
C162 067
C162 065
C162 058
C162 056
C162 048
C162 056
C162 054
C162 047
C162 055
C162 047
C162 040F
C162 053
C162 032F
C162 041
C162 042
C162 036
C162 043
C162 047
C162 059
C162 062
C162 062
C162 078
C162 045
C162 049
C162 043

C163 073
C163 063
C163 057
C163 059
C163 054
C163 053
C163 047
C163 052
C163 029F
C163 043
C163 049
C163 029F
C163 052
C163 056
C163 048
C163 057
C163 043
C163 060
C163 059
C163 047
C163 055
C163 053
C163 072
C163 064
C163 067
C163 064
C163 047
C163 058
C163 060

C164 056
C164 075
C164 087
C164 070
C164 046
C164 056
C164 051
C164 063
C164 069
C164 057
C164 045
C164 045
C164 070
C164 095
C164 067
C164 100
C164 067
C164 047
C164 055
C164 051
C164 063
C164 049
C164 085
C164 070
C164 067
C164 092
C164 060
C164 047
C164 061

C165 067
C165 046
C165 047
C165 051
C165 050
C165 044
C165 049
C165 038F
C165 040F
C165 055
C165 043
C165 040
C165 061
C165 059
C165 046
C165 069
C165 022F
C165 055
C165 050
C165 035
C165 046
C165 038F
C165 071
C165 059
C165 058
C165 073
C165 033F
C165 042
C165 048

C166 049
C166 013F
C166 055
C166 057
C166 051
C166 056
C166 046
C166 046
C166 056
C166 054
C166 036
C166 039
C166 053
C166 050
C166 040
C166 047
C166 026F
C166 047
C166 055
C166 039
C166 049
C166 050
C166 058
C166 036F
C166 059
C166 060
C166 032F
C166 025F
C166 032F

C162 051
C162 064
C162 054
C162 042
C162 053
C162 061
C162 069
C162 060
C162 083
C162 069
C162 084
C162 083
C162 079

C163 066
C163 062
C163 041F
C163 059
C163 051
C163 065
C163 075
C163 061
C163 057
C163 061
C163 078
C163 066
C163 072

C164 067
C164 069
C164 043
C164 094
C164 061
C164 079
C164 060
C164 078
C164 074
C164 078
C164 086
C164 097
C164 076

C165 045
C165 051
C165 055
C165 049
C165 045
C165 064
C165 068
C165 048
C165 073
C165 066
C165 079
C165 072
C165 078

C166 028F
C166 034F
C166 030F
C166 031F
C166 036F
C166 049
C166 059
C166 031F
C166 064
C166 058
C166 065
C166 067
C166 069

REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0316
REP
REP
REP
0353
REP
REP
REP
REP
REP
0245
REP
REP
0395
REP
0356
0440
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0397
REP RPR
0403
0394
0459
0449
0446

0004878406
0004878407
0004878408
0004878409
0004878410
0004878411
0004878412
0004878413
0004878414
0004878415
0004878416
0004878417
0004878418
0004878419
0004878420
0004878421
0004878422
0004878423
0004878424
0004878425
0004878426
0004878427
0004878428
0004878429
0004878430
0004878431
0004878432
0004878433
0004878434
0004878435
0004878436
0004878437
0004878438
0004878439
0004878440
0004878441
0004878442
0004878443
0004878444
0004878445
0004878446
0004878447
0004878448

14-DNH-980
14-DNH-981
14-DNH-982
14-DNH-780
14-DNH-781
14-DNH-983
14-DNH-984
14-DNH-1901
14-DNH-985
14-DNH-986
14-DNH-782
14-DNH-783
14-DNH-987
14-DNH-988
14-DNH-989
14-DNH-784
14-DNH-990
14-DNH-785
14-DNH-786
14-DNH-787
14-DNH-1007
14-DNH-1013
14-DNH-1014
14-DNH-1005
14-DNH-1008
14-DNH-1003
14-DNH-1017
14-DNH-1012
14-DNH-788
14-DNH-789
14-DNH-790
14-DNH-791
14-DNH-991
14-DNH-992
14-DNH-1902
14-DNH-993
14-DNH-792
14-DNH-793
14-DNH-794
14-DNH-994
14-DNH-995
14-DNH-996
14-DNH-795

HARSHITA JINDAL
PRATIMA KALRA
KUNIKA
POONAM
KAVITA
KOMAL
SURBHI JAIN
KIRAN
PREETI NAGPAL
ANSHUL
PAYAL DIGGEY
RAKHI
RICHA GOYAL
SHALINI MITTAL
POOJA SAINI
DIMPLE
GUNDEEP KAUR
DIKSHA GOYAL
SANTOSH RANI
PRIYANKA
MEGHA KAITH
CHAVI
KOMAL
KAMAKSHI MARWAHA
ANJALI
NITIKA SINGAL
GUNJAN
BHAWNA SAINI
CHARANJEET KATARIA
KAPIL MUNNI
AKSHAY KUMAR
MANISH KUMAR
PRINCE CHAWLA
SHUBHAM SARAOGI
SACHIN
ANKIT KANSAL
MUKESH KUMAR
YOGESH
YOGESH SINGHAL
RAJAT GARG
ARUN KUMAR BANSAL
KASHISH ANEJA
AMARJEET SINGH

DEEPAK JINDAL
C161 048
RAJENDER KALRA
C161 059
RAJESH SAINI
C161 057
RAM NIWAS
C161 052
VIJAY YADAV
C161 058
NARESH KUMR
C161 063
PURSHOTAM JAIN
RAMESH KUMAR
C161 046
JOGINDER NAGPAL
C161 030F
NARENDAR GOYAL
C161 065
MADAN LAL
C161 054
RAMESH KUMAR
C161 052
MANOJ GOYAL
C161 061
SHIV SHANKER MITTALC161 043
MAHESH KUMAR SAINIC161 039F
SURESH KANSAL
C161 051
JITENDER SINGH
C161 035F
PARMOD GOYAL
C161 033F
MAIN PAL
C161 046
BHAGWAN SINGH
C161 028F
RAJESH KUMAR KAITH C161 043
HARISH KUMAR
C161 057
SUNIL KUMAR
C161 053
SUNIL KUMAR
C161 047
SANJAY KUMAR
C161 055
RAMESH KUMAR
C161 055
AJIT BAJAJ
C161 049
RADHEY SHYAM SAINI C161 036F
KASHMIRI LAL
C161 048
PAWAN KUMAR
C161 026F
RAJ KUMAR
C161 046
RAJPAL
C161 051
SURENDER KUMAR CHAWLA
C161 051
HEMANT SARAOGI
C161 056
SUBHASH CHAND
C161 040
PAWAN KUMAR KANSAL
C161 036
LUXMAN
C161 029F
RAM GUPTA
C161 034F
NARESH KUMAR
C161 052
BALKISHAN
C161 068
LALIT KUMAR BANSAL C161 049
SURENDER KUMAR
C161 045
KAILASH CHANDER
C161 038F

C162 065
C162 080
C162 076
C162 072
C162 081
C162 083

C163 062
C163 074
C163 063
C163 065
C163 073
C163 075

C164 094
C164 060
C164 072
C164 090
C164 058
C164 095

C165 059
C165 065
C165 076
C165 063
C165 062
C165 080

C166 047
C166 054
C166 053
C166 049
C166 062
C166 063

C162 078
C162 078
C162 084
C162 086
C162 090
C162 080
C162 073
C162 060
C162 082
C162 069
C162 074
C162 062
C162 067
C162 076
C162 079
C162 077
C162 074
C162 071
C162 081
C162 075
C162 069
C162 056
C162 052
C162 063
C162 077
C162 082
C162 080
C162 074
C162 ABSF
C162 049
C162 069
C162 077
C162 081
C162 061
C162 082
C162 078

C163 066
C163 073
C163 073
C163 073
C163 064
C163 076
C163 064
C163 051
C163 066
C163 059
C163 072
C163 052
C163 044
C163 068
C163 067
C163 067
C163 060
C163 066
C163 074
C163 068
C163 062
C163 050
C163 040
C163 056
C163 066
C163 077
C163 076
C163 060
C163 046
C163 043
C163 057
C163 069
C163 069
C163 070
C163 067
C163 068

C164 081
C164 093
C164 075
C164 096
C164 094
C164 082
C164 093
C164 091
C164 074
C164 016F
C164 098
C164 065
C164 015F
C164 016F
C164 063
C164 043
C164 083
C164 084
C164 076
C164 099
C164 030F
C164 080
C164 022F
C164 074
C164 086
C164 084
C164 090
C164 046
C164 ABSF
C164 027F
C164 078
C164 073
C164 097
C164 094
C164 092
C164 096

C165 071
C165 080
C165 079
C165 077
C165 085
C165 084
C165 066
C165 051
C165 076
C165 051
C165 080
C165 048
C165 040
C165 052
C165 057
C165 059
C165 061
C165 079
C165 081
C165 077
C165 064
C165 050
C165 035F
C165 063
C165 075
C165 075
C165 079
C165 055
C165 ABSF
C165 038F
C165 067
C165 071
C165 078
C165 063
C165 077
C165 067

C166 049
C166 053
C166 060
C166 060
C166 066
C166 058
C166 060
C166 052
C166 061
C166 043
C166 062
C166 052
C166 045
C166 058
C166 046
C166 051
C166 042
C166 059
C166 060
C166 057
C166 053
C166 051
C166 049
C166 047
C166 057
C166 050
C166 056
C166 041
C166 ABSF
C166 043
C166 056
C166 055
C166 057
C166 054
C166 051
C166 057

0375
0392
0397
0391
0394
0459
ABSENT
0391
REP
0436
0446
0451
0441
0399
REP
0410
REP
REP
0325
REP
REP
0369
0350
0367
0414
0427
0425
REP
0335
REP
0349
0412
0419
0437
0316
REP
REP
REP
0397
0450
0391
0414
REP

0004878449
0004878450
0004878451
0004878452
0004878453
0004878454
0004878455
0004878456
0004878457
0004878458
0004878459
0004878460
0004878461
0004878462
0004878463
0004878464
0004878465
0004878466
0004878467
0004878468
0004878469
0004878470
0004878471
0004878472
0004878473
0004878474
0004878475
0004878476
0004878477
0004878478
0004878479
0004878480
0004878481
0004878482
0004878483
0004878484
0004878485
0004878486
0004878487
0004878488
0004878489
0004878490
0004878491

14-DNH-796
14-DNH-997
14-DNH-797
14-DNH-798
14-DNH-998
14-DNH-799
14-DNH-999
14-DNH-1413
14-DNH-1001
14-DNH-1002
14-DNH-800
14-DNH-1004
14-DNH-801
14-DNH-1006
14-DNH-802
14-DNH-803
14-DNH-1009
14-DNH-1010
14-DNH-1011
14-DNH-804
14-DNH-1015
14-DNH-1016
14-DNH-805
14-DNH-806
14-DNH-807
14-DNH-808
14-DNH-1018
14-DNH-1019
14-DNH-1020
14-DNH-809
14-DNH-1021
14-DNH-810
14-DNH-811
14-DNH-812
14-DNH-813
14-DNH-1022
14-DNH-814
14-DNH-815
14-DNH-1023
14-DNH-1024
14-DNH-1025
14-DNH-1026
14-DNH-816

ANGREJ
PARAS CHAWLA
RAVI DASS
SUNIL
HEMANT
JYOTI MITTAL
ISHITA
ANU MITTAL
ANMOL JAIN
JYOTI
URVASHI
AANCHAL AGGARWAL
DIVYA
SANJOLI BATRA
TAMSA
JYOTI RANI
MUSKAN CHOPRA
PALAK SONI
ANCHAL
POOJA RANI
SIMRAN SARDANA
SUMAN
SAMTA
KOMAL
KAJAL SAINI
RUCHI
KOMAL SHARMA
NEHA SOMANI
NISHTHA BATHEJA
ISHU
PALKI BINDAL
RIYA
KAVITA
KARAMJEET
SHIWALI
DEEPALI GARG
PARUL
MANU RANI
TEJASVI CHOPRA
AISHWARYA JAIN
NIKKY
RADHIKA GUPTA
PARUL RANI

DALBIR
C161 020F
SURENDER CHAWLA C161 058
HARI SINGH
C161 021F
SATBIR
C161 051
VED PRAKASH
C161 046
RAJKUMAR MITTAL C161 042F
ASHOK KUMAR JINDALC161 063
ASHOK KUMAR MITTALC161 067
SUNIL JAIN
RAI SINGH SAIN
C161 070
SANJAY SONI
C161 059
NARESH AGGARWAL C161 044
SANJAY
C161 066
PARDEEP BATRA
C161 055
TITU
C161 047
NARESH KUMAR
C161 058
RADHEY SHYAM CHOPRA
C161 060
DINESH BHAMA
C161 060
AMAR KHURANA
C161 067
SURENDER SAINI
PAWAN KUMAR
C161 055
DHARMVIR
C161 062
ANIL
C161 074
LAXMAN DAS
C161 067
RAM NIWAS
C161 045
SUBHASH
C161 077
VINOD SHANKER
C161 058
NARESH SOMANI
C161 056
SUSHIL BATHEJA
C161 069
SUNIL GUPTA
C161 064
DINESH KUMAR BINDALC161 054
ASHOK KUMAR
C161 057
JASWANT SAINI
C161 042F
DAYANAND
C161 046
KAILASH
C161 069
RAJEEV GARG
C161 050
MUKESH
C161 061
SURENDER KUMAR
C161 072
VIRENDER CHOPRA C161 045
KAPIL JAIN
C161 052
NARBADESHWAR PATHAK
C161 065
ARVIND GUPTA
C161 077
KAILASH CHAND
C161 067

C162 072
C162 079
C162 064
C162 069
C162 067
C162 064
C162 074
C162 067

C163 055
C163 064
C163 044
C163 055
C163 065
C163 066
C163 072
C163 068

C164 016F
C164 077
C164 019F
C164 078
C164 059
C164 097
C164 098
C164 090

C165 044
C165 073
C165 033F
C165 056
C165 068
C165 079
C165 081
C165 069

C166 059
C166 053
C166 042
C166 052
C166 059
C166 063
C166 074
C166 069

C162 083
C162 070
C162 042
C162 074
C162 065
C162 058
C162 083
C162 058
C162 051
C162 074

C163 071
C163 059
C163 045
C163 067
C163 066
C163 052
C163 065
C163 059
C163 062
C163 070

C164 086
C164 087
C164 074
C164 084
C164 081
C164 062
C164 083
C164 084
C164 095
C164 096

C165 068
C165 075
C165 042
C165 049
C165 077
C165 043
C165 050
C165 051
C165 062
C165 063

C166 068
C166 055
C166 042
C166 059
C166 058
C166 043
C166 069
C166 047
C166 048
C166 054

C162 068
C162 071
C162 076
C162 070
C162 062
C162 064
C162 068
C162 074
C162 063
C162 063
C162 060
C162 067
C162 056
C162 035F
C162 074
C162 063
C162 068
C162 071
C162 066
C162 064
C162 071
C162 074
C162 071

C163 056
C163 060
C163 063
C163 060
C163 053
C163 061
C163 057
C163 063
C163 079
C163 065
C163 051
C163 055
C163 040
C163 057
C163 065
C163 047
C163 052
C163 054
C163 046
C163 064
C163 059
C163 067
C163 057

C164 045
C164 067
C164 094
C164 084
C164 083
C164 092
C164 084
C164 079
C164 099
C164 082
C164 053
C164 084
C164 068
C164 056
C164 094
C164 092
C164 098
C164 094
C164 032F
C164 087
C164 084
C164 085
C164 083

C165 062
C165 057
C165 077
C165 068
C165 028F
C165 062
C165 062
C165 071
C165 055
C165 060
C165 058
C165 046
C165 019F
C165 020F
C165 054
C165 052
C165 051
C165 062
C165 024F
C165 059
C165 060
C165 081
C165 052

C166 059
C166 039F
C166 058
C166 046
C166 036F
C166 063
C166 053
C166 059
C166 069
C166 050
C166 043
C166 056
C166 032F
C166 040F
C166 066
C166 058
C166 058
C166 065
C166 048
C166 054
C166 063
C166 060
C166 ABSF

REP
0404
REP
0361
0364
REP
0462
0430
ABSENT
0446
0405
0289
0399
0402
0305
0408
0359
0378
0424
ABSENT
0345
REP
0442
0395
REP
0419
0382
0402
0434
0384
0319
0365
REP
REP
0422
0362
0388
0418
REP
0380
0402
0444
REP

0004878492
0004878493
0004878494
0004878495
0004878496
0004878497
0004878498
0004878499
0004878500
0004878501
0004878502
0004878503
0004878504
0004878505
0004878506
0004878507
0004878508
0004878509
0004878510
0004878511
0004878512
0004878513
0004878514
0004878515
0004878516
0004878517
0004878518
0004878519
0004878520
0004878521
0004878522
0004878523
0004878524
0004878525
0004878526
0004878527
0004878528
0004878529
0004878530
0004878531
0004878532
0004878533
0004878534

14-DNH-817
14-DNH-1027
14-DNH-1028
14-DNH-1029
14-DNH-1030
14-DNH-818
14-DNH-1031
14-DNH-1032
14-DNH-1033
14-DNH-1034
14-DNH-819
14-DNH-1035
14-DNH-1036
14-DNH-820
14-DNH-821
14-DNH-1037
14-DNH-822
14-DNH-1038
14-DNH-823
14-DNH-824
14-DNH-825
14-DNH-1039
14-DNH-1040
14-DNH-1041
14-DNH-1042
14-DNH-1043
14-DNH-1044
14-DNH-1045
14-DNH-826
14-DNH-1097
14-DNH-1098
14-DNH-894
14-DNH-1099
14-DNH-1100
14-DNH-895
14-DNH-1101
14-DNH-896
14-DNH-897
14-DNH-1102
14-DNH-898
14-DNH-899
14-DNH-900
14-DNH-1103

DEEPIKA
MANIKA
MEHAK
SWEETI
PREETI
SWATI
PRIYANKA SINGH
POOJA RANI
KRITI DHAMIJA
DEEPANSHI SONI
NEETU
NUPUR SONI
ALVIRA
NIDHI
SONAL
RICHA SINGLA
POOJA
MAHAK
MANISHA
SEEMA
JYOTI
POSHIKA
RASHI SHARMA
KANIKA DHAMIJA
NIKITA SHARMA
JUHI
PRAGYA GARG
MUSKAN GOYAL
MAMTA
AKSHIT JAIN
SHUBHAM TOMAR
HIMANSHU
VISHNU MITTAL
CHIRAG BANSAL
MUKUL SAURANG
MOHIT
ROHIT BANSAL
PASHNOOL SINGH
ANUBHAV JAIN
AMIT KUMAR
MOHIT
RAJESH KUMAR
LAKSHAY

HARISH SINGAL
C161 048
GULSHAN CHARAYA C161 062
RAM GOPAL JUNEJA C161 059
CHANDVIR
C161 068
SATBIR POONIA
C161 059
SANJAY KUMAR
C161 059
KUSHAL PAL SINGH C161 042
MANOHAR LAL
C161 065
NARENDER
C161 065
MANOJ SONI
C161 063
GOPAL
C161 053
NARENDER SONI
C161 051
SURESH SAINI
C161 047
SURESH KUMAR
C161 052
RAM CHANDER
C161 035
MAHABIR PARSHAD SINGLA
C161 066
NARAYAN SINGH
C161 028F
KRISHAN KUMAR
C161 055
JAI PRAKASH
C161 047
SURESH
C161 062
RAGHUVIR SINGH
C161 041
RAJESH KUMAR
C161 057
RAVINDER SHARMA C161 057
GHANSHYAM
C161 060
JAGDISH CHANDER SHARMA
C161 047
RAJ KUMAR
C161 049
RAVI SHANKAR GARG C161 069
VINOD KUMAR GOYAL C161 046
PAWAN KUMAR
C161 067
SANJAY JAIN
C161 067
RAJINDER KUMAR TOMAR
C161 045
KAMAL SAINI
C161 020F
GOPAL DASS MITTAL C161 042
SURENDER KUMAR BANSAL
C161 072
SYLVESTER SAURANG C161 038F
SATYAWAN
C161 007F
DHARMPAL
C161 040F
SATWANT SINGH
C161 020F
VIJAY JAIN
C161 068
ANIL KUMAR
C161 051
JAGDISH SINGH
C161 026F
KARAMBIR SINGH
C161 022F
SHYAM SUNDER
C161 046

C162 075
C162 073
C162 075
C162 072
C162 068
C162 081
C162 068
C162 082
C162 082
C162 072
C162 070
C162 068
C162 061
C162 073
C162 055
C162 071
C162 056
C162 084
C162 056
C162 075
C162 067
C162 084
C162 066
C162 076
C162 063
C162 069
C162 066
C162 055
C162 081
C162 060
C162 071
C162 014F
C162 043
C162 ABSF
C162 061
C162 027F
C162 064
C162 052
C162 081
C162 073
C162 058
C162 025F
C162 074

C163 058
C163 061
C163 062
C163 067
C163 055
C163 065
C163 050
C163 070
C163 063
C163 063
C163 055
C163 059
C163 058
C163 066
C163 050
C163 058
C163 045
C163 078
C163 052
C163 077
C163 058
C163 071
C163 058
C163 073
C163 050
C163 072
C163 067
C163 049
C163 075
C163 047
C163 052
C163 028F
C163 057
C163 044
C163 046
C163 021F
C163 063
C163 028F
C163 073
C163 054
C163 026F
C163 014F
C163 065

C164 064
C164 088
C164 086
C164 091
C164 061
C164 096
C164 036F
C164 099
C164 096
C164 076
C164 052
C164 068
C164 037F
C164 036F
C164 027F
C164 019F
C164 046
C164 077
C164 018F
C164 064
C164 064
C164 074
C164 061
C164 078
C164 059
C164 097
C164 066
C164 031F
C164 066
C164 065
C164 050
C164 015F
C164 069
C164 069
C164 027F
C164 034F
C164 049
C164 048
C164 073
C164 049
C164 071
C164 023F
C164 066

C165 032F
C165 056
C165 068
C165 062
C165 054
C165 051
C165 028F
C165 068
C165 052
C165 051
C165 024F
C165 034F
C165 035F
C165 046
C165 021F
C165 064
C165 037F
C165 075
C165 047
C165 071
C165 057
C165 078
C165 074
C165 073
C165 063
C165 077
C165 079
C165 054
C165 081
C165 060
C165 070
C165 047
C165 071
C165 072
C165 054
C165 028F
C165 064
C165 057
C165 069
C165 065
C165 046
C165 035F
C165 071

C166 053
C166 061
C166 072
C166 067
C166 047
C166 062
C166 044
C166 073
C166 075
C166 048
C166 059
C166 061
C166 057
C166 047
C166 036F
C166 041
C166 041
C166 058
C166 042
C166 065
C166 041
C166 057
C166 060
C166 055
C166 053
C166 054
C166 050
C166 043
C166 062
C166 040
C166 042
C166 030F
C166 047
C166 052
C166 054
C166 031F
C166 053
C166 043
C166 059
C166 057
C166 045
C166 031F
C166 055

REP
0401
0422
0427
0344
0414
REP
0457
0433
0373
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0427
REP
0414
0328
0421
0376
0415
0335
0418
0397
REP
0432
0339
0330
REP
0329
REP
REP
FAIL
REP
REP
0423
0349
REP
FAIL
0377

0004878535
0004878536
0004878537
0004878538
0004878539
0004878540
0004878541
0004878542
0004878543
0004878544
0004878545
0004878546
0004878547
0004878548
0004878549
0004878550
0004878551
0004878552
0004878553
0004878554
0004878555
0004878556
0004878557
0004878558
0004878559
0004878560
0004878561
0004878562
0004878563
0004878564
0004878565
0004878566
0004878567
0004878568
0004878569
0004878570
0004878571
0004878572
0004878573
0004878574
0004878575
0004878576
0004878577

14-DNH-901
14-DNH-902
14-DNH-903
14-DNH-904
14-DNH-905
14-DNH-906
14-DNH-907
14-DNH-908
14-DNH-1104
14-DNH-1105
14-DNH-909
14-DNH-910
14-DNH-911
14-DNH-912
14-DNH-913
14-DNH-1106
14-DNH-914
14-DNH-1107
14-DNH-915
14-DNH-1108
14-DNH-916
14-DNH-1109
14-DNH-917
14-DNH-1110
14-DNH-918
14-DNH-919
14-DNH-920
14-DNH-1111
14-DNH-1112
14-DNH-921
14-DNH-922
14-DNH-1113
14-DNH-923
14-DNH-924
14-DNH-925
14-DNH-926
14-DNH-927
14-DNH-928
14-DNH-929
14-DNH-930
14-DNH-1114
14-DNH-931
14-DNH-1115

GURVIND KUMAR
ANOOP KUMAR
ARUN
SUNIL KUMAR
SHUBHAM
PAWAN KUMAR
RAJESH KUMAR
LALIT KUMAR
HARMANDEEP CHAWLA
NAMAN ANAND
VIKAS
SHUBHAM BENIWAL
HARSHWARDHAN
ABHISHEK
GOURAV GOYAL
ANSHUL
VIKRAM
GOURAV BANSAL
ROHIT GOYAL
MANOJ KUMAR
MANDEEP
JOGINDER KUMAR
MUKESH
ROHIT YADAV
MANDEEP KUMAR
SANDEEP KUMAR
BHARAT BHUSHAN
NITIN
KARAN CHOUDHARY
PARDEEP KUMAR
MOHIT KUMAR
HIMANSHU SONI
SAURAV
RISHI PAL
NARESH
SONU
ANKUSH
SHUBHAM
RAVI DASS
JITENDER
LOVISH POPLI
SUHEL
SANDEEP

RAJESH KUMAR
C161 025F
ANIL KUMAR
C161 049
NORTAN
C161 055
RANJEET SINGH
C161 035
SATYAWAN MUWAL C161 041
JODHA RAM
C161 028F
JOGINDER
C161 031F
SUBHASH CHAND
C161 029F
GURCHARAN SINGH CHAWLA
C161 054
PAWAN KUMAR
C161 060
HANSRAJ
C161 040
BANSI LAL
C161 056
NARESH KUMAR
C161 053
RAVI KUMAR
C161 046
SURESH KUMAR
C161 068
VINOD KUMAR
C161 052
BALWAN
C161 034F
TARSEM BANSAL
C161 052
RATTAN LAL GOYAL C161 040
CHHAJU RAM
KRISHAN
C161 048
RADHEY SHYAM
C161 052
ROSHAN LAL
C161 038
GULAB SINGH YADAV C161 043
SARJEET
C161 048
MAN SINGH
C161 016F
RAJESH KUMAR
C161 031F
SUNDER LAL
C161 058
ANIL KUMAR CHOUDHARY
C161 038
TELU RAM
C161 048
CHANDER BHAN
C161 055
SURENDER SONI
C161 040
SHIV CHARAN
C161 048
SUBHASH CHANDER C161 048
JAI SINGH
C161 045
BALWAN SINGH
C161 038
AJMER SINGH
C161 038
DEVENDER GARG
C161 041
JEEVAN SINGH
C161 043
RAN SINGH
C161 031F
MUNISH KUMAR POPLIC161 038
DEVENDER KUMAR C161 041
RADHESHYAM
C161 051

C162 041
C162 063
C162 055
C162 049
C162 057
C162 ABSF
C162 053
C162 041
C162 074
C162 071
C162 061
C162 060
C162 076
C162 063
C162 067
C162 077
C162 055
C162 062
C162 060

C163 035
C163 035F
C163 045
C163 030F
C163 028F
C163 026F
C163 028F
C163 031F
C163 069
C163 067
C163 036F
C163 044
C163 058
C163 045
C163 059
C163 065
C163 031F
C163 054
C163 042

C164 008F
C164 019F
C164 036
C164 026F
C164 047
C164 ABSF
C164 032F
C164 031F
C164 ABSF
C164 075
C164 032F
C164 044
C164 085
C164 061
C164 060
C164 078
C164 014F
C164 048
C164 043

C165 051
C165 058
C165 055
C165 044
C165 051
C165 ABSF
C165 045
C165 045
C165 053
C165 065
C165 050
C165 063
C165 072
C165 057
C165 073
C165 069
C165 049
C165 052
C165 072

C166 037
C166 054
C166 029F
C166 040
C166 044
C166 ABSF
C166 048
C166 033F
C166 058
C166 058
C166 043
C166 059
C166 050
C166 047
C166 055
C166 051
C166 026F
C166 044
C166 053

C162 068
C162 074
C162 062
C162 067
C162 064
C162 056
C162 061
C162 062
C162 052
C162 066
C162 069
C162 052
C162 054
C162 065
C162 067
C162 056
C162 051
C162 058
C162 045
C162 050
C162 064
C162 071
C162 059

C163 048
C163 058
C163 028F
C163 055
C163 047
C163 044
C163 052
C163 063
C163 048
C163 049
C163 057
C163 030F
C163 040
C163 059
C163 052
C163 038
C163 025F
C163 049
C163 030F
C163 042
C163 058
C163 061
C163 046

C164 032F
C164 ABSF
C164 023F
C164 ABSF
C164 ABSF
C164 048
C164 069
C164 091
C164 087
C164 044
C164 049
C164 052
C164 014F
C164 095
C164 082
C164 045
C164 017F
C164 090
C164 020F
C164 027F
C164 060
C164 041
C164 018F

C165 061
C165 057
C165 045
C165 061
C165 053
C165 032F
C165 046
C165 067
C165 056
C165 061
C165 077
C165 048
C165 043F
C165 052
C165 065
C165 049
C165 046
C165 069
C165 047
C165 056
C165 065
C165 069
C165 062

C166 050
C166 055
C166 046
C166 051
C166 060
C166 034F
C166 031F
C166 061
C166 030F
C166 036F
C166 047
C166 033F
C166 037F
C166 047
C166 044
C166 034F
C166 025F
C166 032F
C166 028F
C166 031F
C166 060
C166 050
C166 048

REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
0396
REP
0326
0394
0319
0382
0392
REP
0312
0310
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0402
REP
REP
0354
REP
REP
0366
0355
REP
REP
REP
REP
REP
0345
0333
REP

0004878578
0004878579
0004878580
0004878581
0004878582
0004878583
0004878584
0004878585
0004878586
0004878587
0004878588
0004878589
0004878590
0004878591
0004878592
0004878593
0004878594
0004878595
0004878596
0004878597
0004878598
0004878599
0004878600
0004878601
0004878602
0004878603
0004878604
0004878605
0004878606
0004878607
0004878608
0004878609
0004878610
0004878611
0004878612
0004878613
0004878614
0004878615
0004878616
0004878617
0004878618
0004878619
0004878620

14-DNH-1116
14-DNH-932
14-DNH-933
14-DNH-1117
14-DNH-934
14-DNH-1118
14-DNH-1119
14-DNH-935
14-DNH-936
14-DNH-937
14-DNH-1120
14-DNH-938
14-DNH-939
14-DNH-1121
14-DNH-940
14-DNH-941
14-DNH-942
14-DNH-943
14-DNH-944
14-DNH-945
14-DNH-946
14-DNH-947
14-DNH-948
14-DNH-949
14-DNH-950
14-DNH-951
14-DNH-952
14-DNH-953
14-DNH-1122
14-DNH-954
14-DNH-955
14-DNH-1123
14-DNH-1124
14-DNH-1125
14-DNH-956
14-DNH-1126
14-DNH-957
14-DNH-958
14-DNH-959
14-DNH-960
14-DNH-1127
14-DNH-961
14-DNH-1128

HARDIK
PARMOD
DEEPAK
AJAY MODI
MONU
RAVI KUMAR
RAGHAV DALMIA
RAMAN
SHUBHAM JAIN
PANKAJ
AKSHIT SINGLA
SANJAY
PARDEEP
ARJUN JOSHI
PARVEEN KUMAR
AJAY SINGH
MANJEET KUMAR
SACHIN
ANUJ KUMAR
RAKESH KUMAR
MOHIT BANGARWA
PARDEEP KUMAR
ANIL
RAHUL
ROHIT
RAM GOPAL
PARDEEP KUMAR
MOHIT GAUR
AMAN KATHPAL
ANUP MITTAL
VIKAS KUMAR
VIVEK JAIN
UTSAV KHURANA
BHANU DIDWANIA
ASTLE
SHUBHAM POONIA
RAHUL SONI
MOHIT KUMAR
SUNIL KUMAR
MONU
SHRAVAN KUMAR
LALIT GARG
SONU

BALDEV KUMAR
C161 047
RAJENDER SINGH
C161 054
RAMBILAS
C161 044
RAMESH MODI
C161 048
RAMMAHER
C161 026F
RAGHUBIR SINGH
C161 044
DEEPAK KUMAR
C161 047
RAMJI LAL
C161 044
SHIV KUMAR JAIN
C161 045
SATISH KUMAR
C161 030F
VIKAS SINGLA
C161 058
SUBHASH CHAND
C161 038
NIHAL SINGH
C161 052
SUSHIL KUMAR
C161 048
BALDEV SINGH
C161 060
SAJJAN SINGH
C161 043
PARTHVI SINGH
C161 051
SANT LAL
C161 045
KAILASH KUMAR
C161 056
SATBIR SINGH
C161 029F
NARESH KUMAR
C161 046
SATISH KUMAR
C161 061
SATBIR SINGH
C161 017F
RAM MAHER SINGH C161 016F
SATBIR
C161 039
SITA RAM
C161 007F
JAGDISH
C161 048
PRITHVI RAJ GAUR
C161 026F
PARKASH KATHPAL
C161 043
SURENDER MITTAL
C161 064
RADHEY SHAYMA
C161 048
ISHWAR JAIN
C161 031F
MUNISH KHURANA C161 038
BHAGWATI PRASAD DIDWANIA
C161 036
RAM NIWAS
C161 037F
SACHIN POONIA
MAHENDER SINGH
C161 035F
GOVIND BANSAL
C161 031F
PRITHVI SINGH
C161 033F
RAMBIR GOYAL
C161 031F
JAI SINGH
C161 029F
ISHWER GARG
C161 012F
KAPOOR SINGH
C161 014F

C162 070
C162 060
C162 058
C162 074
C162 051
C162 054
C162 070
C162 070
C162 065
C162 057
C162 075
C162 071
C162 055
C162 059
C162 070
C162 052
C162 056
C162 053
C162 064
C162 048
C162 047
C162 073
C162 025F
C162 031F
C162 047
C162 048
C162 038
C162 051
C162 058
C162 069
C162 054
C162 051
C162 051
C162 048
C162 021F

C163 061
C163 046
C163 044
C163 051
C163 029F
C163 038
C163 049
C163 049
C163 050
C163 046
C163 056
C163 038
C163 050
C163 048
C163 048
C163 028F
C163 041
C163 058
C163 049
C163 040
C163 039
C163 051
C163 020F
C163 018F
C163 045
C163 047
C163 048
C163 044
C163 044
C163 056
C163 041
C163 068
C163 060
C163 055
C163 058

C164 070
C164 035F
C164 046
C164 068
C164 037F
C164 015F
C164 039
C164 077
C164 058
C164 061
C164 086
C164 015F
C164 023F
C164 039F
C164 068
C164 012F
C164 011F
C164 012F
C164 039
C164 009F
C164 009F
C164 057
C164 017F
C164 019F
C164 025F
C164 025F
C164 010F
C164 019F
C164 068
C164 057
C164 023F
C164 049
C164 037
C164 055
C164 023F

C165 059
C165 059
C165 046
C165 065
C165 048
C165 054
C165 063
C165 062
C165 069
C165 055
C165 054
C165 049
C165 047
C165 041
C165 065
C165 036
C165 053
C165 039
C165 051
C165 036
C165 039
C165 060
C165 024F
C165 037
C165 041
C165 050
C165 040
C165 040
C165 047
C165 062
C165 049
C165 058
C165 043
C165 023F
C165 026F

C166 049
C166 035F
C166 053
C166 060
C166 036F
C166 045
C166 057
C166 050
C166 045
C166 045
C166 054
C166 035F
C166 040
C166 040
C166 038
C166 032F
C166 041
C166 031F
C166 040
C166 042
C166 ABSF
C166 046
C166 029F
C166 037F
C166 044
C166 042
C166 028F
C166 038
C166 036
C166 047
C166 030F
C166 047
C166 041
C166 028F
C166 016F

C162 054
C162 053
C162 059
C162 044
C162 018F
C162 036
C162 036

C163 066
C163 065
C163 056
C163 066
C163 060
C163 040
C163 040

C164 038F
C164 038
C164 039F
C164 060
C164 038
C164 009F
C164 010F

C165 030F
C165 041
C165 051
C165 053
C165 028F
C165 021F
C165 021F

C166 043
C166 048
C166 043
C166 043
C166 030F
C166 044
C166 029F

0356
REP
0291
0366
REP
REP
0325
0352
0332
REP
0383
REP
REP
REP
0349
REP
REP
REP
0299
REP
REP
0348
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
0296
0355
REP
REP
0270
REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP

0004878621
0004878622
0004878623
0004878624
0004878625
0004878626
0004878627
0004878628
0004878629
0004878630
0004878631
0004878632
0004878633
0004878634
0004878635
0004878636
0004878637
0004878638
0004878639
0004878640
0004878641
0004878642
0004878643
0004878644
0004878645
0004878646
0004878647
0004878648
0004878649
0004878650
0004878651
0004878652
0004878653
0004878654
0004878655
0004878656
0004878657
0004878658
0004878659
0004878660
0004878661
0004878662
0004878663

14-DNH-962
14-DNH-963
14-DNH-1129
14-DNH-964
14-DNH-1130
14-DNH-965
14-DNH-1131
14-DNH-966
14-DNH-967
14-DNH-1132
14-DNH-1133
14-DNH-968
14-DNH-969
14-DNH-970
14-DNH-971
14-DNH-972
14-DNH-973
14-DNH-1134
14-DNH-1046
14-DNH-827
14-DNH-1047
14-DNH-828
14-DNH-1048
14-DNH-1049
14-DNH-829
14-DNH-830
14-DNH-1136
14-DNH-1050
14-DNH-1051
14-DNH-1052
14-DNH-1053
14-DNH-1054
14-DNH-831
14-DNH-1055
14-DNH-1056
14-DNH-832
14-DNH-833
14-DNH-1057
14-DNH-834
14-DNH-836
14-DNH-837
14-DNH-838

KESHAV KUMAR
NITIN
VISHAL
RADHESHYAM
RAKESH
ROHIT VERMA
SHUBHAM SINGAL
GOURAV
KAMAL
MOHIT SHARMA
ABHISHEK GARG
SAHIL
SANDEEP KUMAR
PANKAJ KUMAR
SANDEEP KUMAR
HUNNY
SONU
VIKAS SHARMA
DEEPIKA SAINI
PRIYANKA VERMA
SUNIDHI
GAGANDEEP KAUR
NEHA
UPASNA GOYAL
USHA
MANISHA
PINKI
MUSKAN
PRIYA
KRITI GARG
KOMAL
SHIKHA GOYAL
DIVYA
CHHAYA
GARIMA
POOJA
KOMAL
SUNITA
MADHURI
PRIYANKA SHARMA
KUSUM
ANU
NIKITA

SURENDER SINGH
C161 021F
ANIL KUMAR
C161 018F
GULSHAN KUMAR
C161 044
DAYANAND
C161 045
GULAB SINGH
C161 034F
MUKESH KUMAR VERMA
C161 019F
SANJAY KUMAR SINGALC161 041F
KHRATI LAL
C161 039F
KRISHAN KUMAR
C161 013F
SURESH KUMAR
C161 042
BHARAT BHUSHAN GARG
KRISHAN
C161 009F
NARESH KUMAR
C161 009F
MANOJ KUMAR
C161 023F
RAMESH KUMAR
C161 016F
SURENDER KUMAR
C161 029F
RAMCHANDER
C161 020F
SURESH
C161 042
MAKHAN LAL SAINI C161 038F
SANJEEV KUMAR VERMA
C161 042
NARESH GARG
C161 049
ARVINDER SINGH
C161 041F
RAM BAKSH
C161 045
NARESH GOYAL
C161 054
RAMESH SINGH
C161 048
RAJENDER PARSAD
C161 029F
MOHAN SINGH
C161 038F
RAJ KUMAR GOYAL C161 046
SATPAL ARORA
C161 051
MAHESH KUMAR GARGC161 053
MUKESH KUMAR
C161 050
ANOOP GOYAL
C161 033F
SANJAY GUPTA
C161 047
KHEM BAHADUR
C161 026F
JAGDISH MEHTA
C161 036F
SATPAL SINGH
C161 022F
VIJAY KUMAR
C161 028F
BALDEV SINGH
C161 035F
SHARVAN KUMAR
C161 020F
MAHENDER SHARMA C161 033F
SURENDER
C161 052
RAM CHANDER
C161 050
KANSI RAM
C161 053

C162 041
C162 027F
C162 058
C162 061
C162 055
C162 072
C162 055
C162 052
C162 026F
C162 064

C163 047
C163 057
C163 062
C163 063
C163 057
C163 061
C163 065
C163 059
C163 035F
C163 080

C164 024F
C164 011F
C164 054
C164 043
C164 041
C164 031F
C164 087
C164 075
C164 024F
C164 049

C165 047
C165 026F
C165 045
C165 044
C165 045
C165 032F
C165 051
C165 031F
C165 036
C165 050

C166 027F
C166 050
C166 052
C166 047
C166 042
C166 048
C166 036F
C166 045
C166 040F
C166 049

C162 022F
C162 024F
C162 033F
C162 033F
C162 052
C162 018F
C162 051
C162 061
C162 071
C162 071
C162 073
C162 070
C162 081
C162 070
C162 071
C162 070
C162 067
C162 075
C162 068
C162 068
C162 072
C162 075
C162 042
C162 060
C162 053
C162 054
C162 039F
C162 055
C162 032F
C162 037F
C162 033F
C162 033F

C163 040
C163 028F
C163 033F
C163 044
C163 076
C163 041
C163 055
C163 060
C163 049
C163 083
C163 072
C163 085
C163 090
C163 077
C163 058
C163 089
C163 084
C163 083
C163 081
C163 081
C163 082
C163 083
C163 057
C163 071
C163 063
C163 079
C163 080
C163 058
C163 065
C163 042
C163 051
C163 055

C164 013F
C164 010F
C164 035F
C164 019F
C164 066
C164 023F
C164 065
C164 061
C164 084
C164 085
C164 085
C164 056
C164 079
C164 087
C164 067
C164 065
C164 089
C164 095
C164 064
C164 067
C164 071
C164 089
C164 059
C164 071
C164 041
C164 059
C164 071
C164 083
C164 026F
C164 026F
C164 034F
C164 043

C165 021F
C165 012F
C165 030F
C165 030F
C165 047
C165 019F
C165 044
C165 041F
C165 037F
C165 051
C165 046
C165 057
C165 064
C165 056
C165 048
C165 051
C165 057
C165 064
C165 059
C165 046
C165 062
C165 062
C165 036F
C165 046
C165 040
C165 047
C165 044
C165 033F
C165 046
C165 034F
C165 046
C165 033F

C166 038
C166 038
C166 036
C166 041
C166 043
C166 030F
C166 032F
C166 045
C166 054
C166 058
C166 053
C166 045
C166 054
C166 048
C166 048
C166 060
C166 054
C166 055
C166 046
C166 049
C166 054
C166 059
C166 049
C166 044
C166 038
C166 048
C166 045
C166 044
C166 029F
C166 036
C166 036
C166 044

REP
REP
0315
0303
REP
REP
REP
REP
REP
0334
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0397
REP
0358
0422
0386
REP
REP
0397
0423 RPR
0371
0361
REP
0415
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP

0004878664
0004878665
0004878666
0004878667
0004878668
0004878669
0004878670
0004878671
0004878672
0004878673
0004878674
0004878675
0004878676
0004878677
0004878678
0004878679
0004878680
0004878681
0004878682
0004878683
0004878684
0004878685
0004878686
0004878687
0004878688
0004878689
0004878690
0004878691
0004878692
0004878693
0004878694
0004878695
0004878696
0004878697
0004878698
0004878699
0004878700
0004878701
0004878702
0004878703
0004878704
0004878705
0004878706

14-DNH-839
14-DNH-1058
14-DNH-840
14-DNH-1059
14-DNH-1137
14-DNH-1060
14-DNH-1061
14-DNH-1062
14-DNH-1063
14-DNH-1064
14-DNH-841
14-DNH-842
14-DNH-843
14-DNH-844
14-DNH-1135
14-DNH-845
14-DNH-846
14-DNH-847
14-DNH-848
14-DNH-849
14-DNH-850
14-DNH-975
14-DNH-1066
14-DNH-1067
14-DNH-1068
14-DNH-1069
14-DNH-851
14-DNH-852
14-DNH-853
14-DNH-1070
14-DNH-854
14-DNH-855
14-DNH-856
14-DNH-857
14-DNH-1071
14-DNH-1072
14-DNH-858
14-DNH-859
14-DNH-1073
14-DNH-860
14-DNH-861
14-DNH-1074

VANDANA
TANYA AGGARWAL
SUMAN
TAMANNA SHARMA
PRIYANKA
VANSHIKA
ANSHUL MITTAL
MONA BANSAL
JYOTI
NIKITA RANI
KANIKA
KHUSHI
DEEPIKA
VARSHA
RINKI
PAYAL GUPTA
MANOJ
RAHUL
PARVEEN
VIKAS
JASBIR SINGH
RAVINDER KUMAR
SUSHIL KUMAR
SHASHANK SINGAL
ROHIT
PULKIT JINDAL
CHIRAG
KARAN
MAYANK
VINOD
SHUBHAM KUMAR
KAUSHAL SHARMA
ANKUR
AASHISH
SHUBHAM
HIMANSHU
PURU AGGARWAL
HARSHAD POPLI
SHIV KUMAR
AMIT GOYAL
SUNIL
PRAVEEN KUMAR
RAVINDER KUMAR

TILAK RAJ
C161 050
SANDESH AGGARWAL C161 064
DEVISINGH SHEKHAWAT
C161 051
BAJRANG LAL SHARMAC161 055
SANJAY GUPTA
C161 045
SHAMMI KUMAR
C161 062
VAZIR MITTAL
C161 057
SHIV KUMAR BANSAL C161 062
NUNA RAM
C161 055
NARENDER KUMAR C161 067
HARI LAL
C161 052
VIJAY KUMAR
SURESH KUMAR
C161 048
INDER SINGH
C161 072
DHANBEER
C161 051
HARI OM GUPTA
C161 053
MOTILAL
C161 046
OM PARKASH
C161 038F
DASHRATH
C161 045
MAHENDER
C161 058
JAGTAR SINGH
C161 021F
SITA RAM
C161 037F
BHAJAN LAL
C161 046
KAILASH KUMAR SINGAL
C161 038
SUBHASH KATARIA
C161 068
ARUN JINDAL
C161 076
SHIV KUMAR GOYAL C161 078
RAM DAYAL
C161 085
KAILASH CHAND
C161 068
JAIBIR SINGH
C161 044
NARESH KUMAR
C161 050
RAJENDER SHARMA C161 039
ASHOK
C161 029F
MANOHAR LAL
C161 052
OM PARKASH
C161 067
RAMDEV
C161 056
SUSHIL KUMAR
C161 071
JAGDISH POPLI
C161 052
KRISHAN KUMAR
C161 054
SATYA NARAIN GOYAL C161 069
MOHINDER KUMAR C161 058
SATISH KUMAR
C161 028F
RAGHUBIR SINGH
C161 053

C162 036F
C162 047
C162 049
C162 053
C162 047
C162 054
C162 059
C162 048
C162 052
C162 048
C162 044

C163 059
C163 066
C163 067
C163 063
C163 064
C163 066
C163 074
C163 079
C163 078
C163 073
C163 053

C164 047
C164 079
C164 081
C164 067
C164 077
C164 051
C164 060
C164 053
C164 064
C164 068
C164 057

C165 049
C165 059
C165 053
C165 066
C165 062
C165 054
C165 067
C165 063
C165 069
C165 065
C165 049

C166 053
C166 043
C166 042
C166 052
C166 050
C166 052
C166 054
C166 057
C166 047
C166 058
C166 043

C162 042
C162 040F
C162 039F
C162 053
C162 030F
C162 022F
C162 025F
C162 041
C162 017F
C162 025F
C162 023F
C162 015F
C162 035F
C162 038F
C162 053
C162 044
C162 047
C162 025F
C162 019F
C162 018F
C162 018F
C162 026F
C162 035
C162 029F
C162 033F
C162 022F
C162 027F
C162 045
C162 027F
C162 022F
C162 032F

C163 048
C163 044
C163 045
C163 064
C163 055
C163 050
C163 047
C163 042
C163 041
C163 026F
C163 043
C163 047
C163 068
C163 067
C163 059
C163 062
C163 059
C163 040
C163 037
C163 018F
C163 025F
C163 035
C163 053
C163 056
C163 058
C163 025F
C163 050
C163 068
C163 053
C163 019F
C163 039F

C164 078
C164 029F
C164 025F
C164 069
C164 057
C164 049
C164 051
C164 056
C164 051
C164 026F
C164 044
C164 057
C164 069
C164 088
C164 073
C164 088
C164 065
C164 059
C164 079
C164 078
C164 044
C164 049
C164 041
C164 072
C164 073
C164 074
C164 069
C164 092
C164 017F
C164 015F
C164 054

C165 028F
C165 059
C165 047
C165 056
C165 056
C165 047
C165 050
C165 063
C165 029F
C165 027F
C165 037F
C165 065
C165 070
C165 072
C165 077
C165 081
C165 048
C165 050
C165 048
C165 017F
C165 026F
C165 055
C165 075
C165 073
C165 074
C165 020F
C165 046
C165 076
C165 050
C165 022F
C165 051

C166 033F
C166 055
C166 046
C166 048
C166 045
C166 043
C166 046
C166 041
C166 021F
C166 024F
C166 036
C166 014F
C166 036F
C166 058
C166 058
C166 066
C166 053
C166 047
C166 027F
C166 031F
C166 033F
C166 042
C166 048
C166 043
C166 052
C166 055
C166 048
C166 031F
C166 053
C166 029F
C166 045

REP
0358
0343
0356
0345
0339
0371
0362
0365
0379
0298
RPR
REP
REP
REP
0343
REP
REP
REP
0301
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
0398
0426
0340
REP
REP
REP
REP
REP
0319
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP

0004878707
0004878708
0004878709
0004878710
0004878711
0004878712
0004878713
0004878714
0004878715
0004878716
0004878717
0004878718
0004878719
0004878720
0004878721
0004878722
0004878723
0004878724
0004878725
0004878726
0004878727
0004878728
0004878729
0004878730
0004878731
0004878732
0004878733
0004878734
0004878735
0004878736
0004878737
0004878738
0004878739
0004878740
0004878741
0004878742
0004878743
0004878744
0004878745
0004878746
0004878747
0004878748
0004878749

14-DNH-862
14-DNH-863
14-DNH-1075
14-DNH-864
14-DNH-865
14-DNH-1076
14-DNH-866
14-DNH-1077
14-DNH-1078
14-DNH-1079
14-DNH-1080
14-DNH-1081
14-DNH-1082
14-DNH-1083
14-DNH-1084
14-DNH-867
14-DNH-868
14-DNH-1085
14-DNH-1086
14-DNH-869
14-DNH-1087
14-DNH-870
14-DNH-871
14-DNH-872
14-DNH-1088
14-DNH-1089
14-DNH-873
14-DNH-1090
14-DNH-874
14-DNH-875
14-DNH-876
14-DNH-877
14-DNH-878
14-DNH-879
14-DNH-880
14-DNH-881
14-DNH-882
14-DNH-883
14-DNH-884
14-DNH-1092
14-DNH-1093
14-DNH-1094
14-DNH-885

TARUN TANEJA
ROHIT
ROHAN NAGPAL
AMIT
VIKRAM
LAKSHAY
BALRAJ
BHARAT BHUSHAN
MANISH KUMAR YADAV
NITIN BANSAL
ATUL
HIMANSHU BANSAL
SHUBHAM ARORA
YOGESH
SHYAM SINGHAL
KAPIL
KAPIL
RAVI
AMAN KATHPAL
JAIPRAKASH
ASHISH GOYAL
MANDEEP
PARDEEP PATTER
GULAB SINGH
HARISH
DEEPAK KUMAR
PAWAN
MADHUR
RAMAN
NAMAN JAIN
SUNNY
PARDEEP KUMAR
DEEPANSHU
MOHIT
RAVINDER
SUNNY BIRPALI
SAHIL BANSAL
RAVI KUMAR
TANUJ
PUNEET BANSAL
RAJAT SAINI
ROBIN GOYAL
MOHIT SAINI

KRISHAN KUMAR TANEJA


C161 045
HANUMAN
C161 022F
AMAR NATH NAGPAL C161 038
SAJJAN
C161 048
MEWA SINGH
C161 042
SANJAY MADAAN
C161 058
RULDU SAINI
C161 030F
SATISH KUMAR
C161 042
SURINDER KUMAR
C161 048
NARESH BANSAL
C161 049
PAWAN KUMAR
C161 044
MOTI LAL BANSAL
C161 044
SURAJ PARKASH
C161 064
SHYAM SUNDER
C161 051
NARESH KUMAR
C161 054
VINOD KUMAR
C161 048
BHIMSEN
C161 062
WAZIR SINGH
C161 063
SUBHASH KATHPAL C161 051
RAM KUMAR
C161 034F
ANIL GOYAL
C161 039
ISHWAR
C161 059
VIRENDER SINGH
C161 052
RAJKUMAR
C161 033F
JAGDISH PRASAD
C161 048
SATYABIR SINGH
C161 ABSF
RAM BAHADUR
C161 056
SUNIL KUMAR
C161 051
SUBHASH CHANDER C161 051
RAJESH JAIN
C161 054
RAMESH KUMAR
C161 047
SUKHVEER SINGH
C161 039
RAVINDER KUMAR
C161 048
KAMAL
C161 050
AJIT
C161 045
VIJAY KUMAR
C161 041
BAJRANG BANSAL
C161 039
DHARM PAL
C161 046
RAMJI LAL
C161 061
ASHOK BANSAL
C161 055
ROHTAS SAINI
C161 055
SHYAM LAL
C161 057
KRISHAN KUMAR SAINIC161 030F

C162 016F
C162 023F
C162 016F
C162 027F
C162 048
C162 049
C162 041
C162 053
C162 056
C162 060
C162 058
C162 040
C162 065
C162 056
C162 051
C162 064
C162 050
C162 058
C162 056
C162 053
C162 041
C162 054
C162 054
C162 046
C162 049
C162 ABSF
C162 053
C162 055
C162 038F
C162 053
C162 031F
C162 042
C162 060
C162 065
C162 050
C162 053
C162 048
C162 055
C162 056
C162 056
C162 052
C162 057
C162 041

C163 052
C163 031F
C163 030F
C163 056
C163 022F
C163 056
C163 045
C163 047
C163 058
C163 067
C163 046
C163 059
C163 073
C163 056
C163 068
C163 075
C163 062
C163 071
C163 057
C163 059
C163 047
C163 060
C163 049
C163 047
C163 061
C163 ABSF
C163 051
C163 044
C163 036
C163 068
C163 036
C163 025F
C163 021F
C163 057
C163 044
C163 038
C163 067
C163 058
C163 058
C163 055
C163 036
C163 060
C163 026F

C164 050
C164 016F
C164 008F
C164 042
C164 040
C164 089
C164 047
C164 069
C164 056
C164 071
C164 041
C164 064
C164 089
C164 094
C164 077
C164 082
C164 062
C164 096
C164 089
C164 072
C164 048
C164 048
C164 047
C164 034F
C164 027F
C164 029F
C164 075
C164 074
C164 083
C164 091
C164 040F
C164 016F
C164 072
C164 083
C164 075
C164 046
C164 055
C164 064
C164 088
C164 090
C164 078
C164 056
C164 059

C165 065
C165 024F
C165 040
C165 061
C165 042
C165 068
C165 020F
C165 019F
C165 015F
C165 047
C165 051
C165 053
C165 036
C165 055
C165 064
C165 026F
C165 054
C165 053
C165 053
C165 037F
C165 036F
C165 026F
C165 019F
C165 017F
C165 019F
C165 ABSF
C165 021F
C165 020F
C165 015F
C165 063
C165 013F
C165 022F
C165 047
C165 058
C165 047
C165 028F
C165 047
C165 049
C165 057
C165 067
C165 032F
C165 035F
C165 023F

C166 038F
C166 035F
C166 036
C166 061
C166 048
C166 050
C166 021F
C166 055
C166 052
C166 059
C166 049
C166 053
C166 063
C166 063
C166 062
C166 063
C166 058
C166 064
C166 063
C166 052
C166 048
C166 050
C166 058
C166 052
C166 052
C166 041F
C166 058
C166 053
C166 063
C166 064
C166 038F
C166 048
C166 055
C166 058
C166 041
C166 048
C166 047
C166 062
C166 059
C166 055
C166 059
C166 061
C166 059

REP
FAIL
REP
REP
REP
0370
REP
REP
REP
0353
0289
0313
0390
0375
0376
REP
0348
0405
0369
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
0393
REP
REP
REP
0371
0302
REP
0303
0334
0379
0378
REP
REP
REP

0004878750
0004878751
0004878752
0004878753
0004878754
0004878755
0004878756
0004878757
0004878758
0004878759
0004878760
0004878761
0004878801
0004878802
0004878803
0004878804
0004878805
0004878806
0004878807
0004878808
0004878809
0004878810
0004878811
0004878812
0004878813
0004878814
0004878815
0004878816
0004878817
0004878818
0004878819
0004878820
0004878821
0004878822
0004878823
0004878824
0004878825
0004878826
0004878827
0004878828
0004878829
0004878830
0004878831

14-DNH-886
14-DNH-887
14-DNH-888
14-DNH-889
14-DNH-890
14-DNH-891
14-DNH-892
14-DNH-893
14-DNH-1095
14-DNH-1096
14-DNH-974
14-DNH-976
14-FH-616
14-FH-747
14-FH-617
14-FH-618
14-FH-748
14-FH-619
14-FH-620
14-FH-621
14-FH-749
14-FH-750
14-FH-751
14-FH-752
14-FH-622
14-FH-753
14-FH-623
14-FH-624
14-FH-625
14-FH-626
14-FH-754
14-FH-755
14-FH-627
14-FH-628
14-FH-629
14-FH-630
14-FH-631
14-FH-632
14-FH-633
14-FH-634
14-FH-635
14-FH-636

DINESH
RAMAN GOYAL
JAIKAUL
SANDEEP
SAGAR
VIKRAM
SAHIL KUMAR
SHUBHAM
PRATEEK
VIVEK
ANJU
NISHA RANI
PARVEEN
ANNU DEVI
JEENAT BHATIA
POOJA
CHARU
SHRUTI JAIN
POOJA
PREETI
MANISHA
KOMAL MAKKAR
ANJU KUMARI
SAUMYA
SUMESH KUMARI
MANISHA
ANAMIKA
JYOTI
POOJA RANI
PRIYANKA
SIMMI
MEGHA JAIN
GARIMA RANI
PRIYANKA
TEENA
PREETI BANSAL
POOJA RANI
RITU
NEETU
JAYA BADOLA
JYOTI RANI
NEELAM
GEETU DEVI

SATISH KUMAR
C161 038
SANJAY GOYAL
C161 052
RAMESH
C161 042
RAM KISHAN
C161 035
PANJAB
C161 031F
ASHOK KUMAR
C161 051
SHAMLAL
C161 017F
RANBIR
C161 038
MAHENDER SINGH
C161 055
GULAB SINGH
C161 040
BALWAN SINGH
C161 027F
KAILASH CHANDER
C161 035F
RAM CHANDER
C161 048
DALBIR
C161 044
NARENDER KUMAR BHATIA
C161 050
KULDEEP SINGH
C161 053
SURYA KUMAR
C161 056
SANDEEP JAIN
C161 050
ASHOK KUMAR
C161 036F
KULDEEP
C161 046
SHIV KUMAR
C161 047
PARHLAD SINGH
C161 045
RAJESH KUMAR
C161 057
GULSHAN KUMAR
C161 049
RAMSARAN
C161 042F
ASHOK KUMAR
C161 041
VINOD SEHRA
C161 047
SURENDER
C161 047
RAM GANESH
C161 044
SANTLAL
C161 044
RATTAN AGGARWAL C161 044
SURENDER JAIN
C161 061
RAJESH KUMAR
C161 051
SUBHASH CHANDER C161 045
SURESH KUMAR
C161 043
OM PARKASH BANSAL C161 054
MANAK RAM
C161 060
DALIP SINGH
C161 045
MAHAVIR SHARMA C161 050
MAHENDER PARSAD C161 059
KARAN SINGH
C161 044
MAHAVIR SHARMA C161 043
RAGHBIR SINGH
C161 050

C162 047
C162 062
C162 059
C162 034F
C162 035
C162 055
C162 017F
C162 044
C162 053
C162 046
C162 030F
C162 044
C162 058
C162 043
C162 041
C162 066
C162 071
C162 048
C162 062
C162 029F
C162 064
C162 070
C162 066
C162 065
C162 057
C162 061
C162 062
C162 032F
C162 037F
C162 050
C162 054
C162 072
C162 070
C162 045
C162 041
C162 059
C162 062
C162 076
C162 053
C162 042
C162 036F
C162 065
C162 055

C163 069
C163 068
C163 063
C163 037
C163 044
C163 060
C163 027F
C163 038
C163 050
C163 039
C163 036
C163 041
C163 062
C163 048
C163 050
C163 059
C163 067
C163 060
C163 056
C163 046
C163 052
C163 059
C163 064
C163 065
C163 063
C163 048
C163 072
C163 047
C163 050
C163 048
C163 046
C163 073
C163 063
C163 053
C163 051
C163 053
C163 054
C163 050
C163 043
C163 062
C163 054
C163 054
C163 055

C164 060
C164 062
C164 028F
C164 068
C164 041
C164 073
C164 034F
C164 051
C164 038F
C164 014F
C164 024F
C164 026F
C164 026F
C164 020F
C164 066
C164 023F
C164 048
C164 031F
C164 017F
C164 022F
C164 062
C164 046
C164 062
C164 084
C164 042F
C164 058
C164 061
C164 016F
C164 020F
C164 019F
C164 026F
C164 052
C164 040F
C164 027F
C164 019F
C164 062
C164 078
C164 072
C164 044
C164 027F
C164 025F
C164 023F
C164 083

C165 041F
C165 032F
C165 024F
C165 029F
C165 020F
C165 020F
C165 021F
C165 023F
C165 041F
C165 015F
C165 008F
C165 013F
C165 045
C165 026F
C165 052
C165 066
C165 049
C165 048
C165 051
C165 024F
C165 034F
C165 042F
C165 061
C165 080
C165 048
C165 057
C165 051
C165 031F
C165 025F
C165 030F
C165 031F
C165 065
C165 065
C165 022F
C165 050
C165 030F
C165 075
C165 037F
C165 024F
C165 030F
C165 051
C165 047
C165 052

C166 048
C166 069
C166 059
C166 051
C166 039F
C166 056
C166 026F
C166 046
C166 061
C166 049
C166 031F
C166 016F
C166 072
C166 058
C166 059
C166 046
C166 055
C166 047
C166 035F
C166 046
C166 053
C166 045
C166 078
C166 073
C166 056
C166 047
C166 065
C166 054
C166 055
C166 046
C166 052
C166 065
C166 068
C166 043F
C166 061
C166 038F
C166 058
C166 062
C166 058
C166 055
C166 040F
C166 055
C166 049

REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP RPR
REP
0318
REP
0346
REP
REP
REP
REP
REP
0388
0416
REP
0312
0358
REP
REP
REP
REP
0388
REP
REP
REP
REP
0387
REP
REP
REP
REP
REP
0344

0004878832
0004878833
0004878834
0004878835
0004878836
0004878837
0004878838
0004878839
0004878840
0004878841
0004878842
0004878843
0004878844
0004878845
0004878846
0004878847
0004878848
0004878849
0004878850
0004878851
0004878852
0004878853
0004878854
0004878855
0004878856
0004878857
0004878858
0004878859
0004878860
0004878861
0004878862
0004878863
0004878864
0004878865
0004878866
0004878867
0004878868
0004878869
0004878870
0004878871
0004878872
0004878873
0004878874

14-FH-756
14-FH-637
14-FH-638
14-FH-757
14-FH-758
14-FH-759
14-FH-639
14-FH-760
14-FH-761
14-FH-762
14-FH-640
14-FH-1037
14-FH-763
14-FH-764
14-FH-765
14-FH-641
14-FH-642
14-FH-766
14-FH-767
14-FH-1026
14-FH-643
14-FH-644
14-FH-768
14-FH-769
14-FH-645
14-FH-770
14-FH-646
14-FH-647
14-FH-648
14-FH-649
14-FH-650
14-FH-771
14-FH-651
14-FH-652
14-FH-653
14-FH-654
14-FH-772
14-FH-655
14-FH-656
14-FH-773
14-FH-775
14-FH-657

KAMALPREET
KOMAL GARG
JYOTI SHARMA
TRIPTI JAIN
SAKSHI
AKANKSHA TOMER
KOMAL BANSAL
GARIMA
POOJA
POOJA BANSAL
NEETIKA TUTEJA
RENU
MANISHA RANI
MANISHA
PREETI BAJAJ
SURABHI MASTANA
SONIA
DIKSHA RANI
POOJA BANSAL
ADITI JAIN
NANCY JAIN
POOJA SHARMA
HEENA RANI
EKTA
KOMAL
MANITA
SAPNA
MAMTA DEVI
MUKESH
SARITA
JYOTI
SAKSHI
SALONI JAIN
ASHA
PALLAVI
PINKI SANGWAN
RITU
POONAM
POOJA RANI
SAROJ
NAVNEET KAUR
VINITA RANI
NEELAM

BHAGWAN DAS
C161 046
ASHOK GARG
C161 048
SHYAM SHARMA
C161 043
SURENDER JAIN
C161 055
HARI PARKASH
C161 067
SANJEEV KUMAR
C161 048
KAILASH BANSAL
C161 048
NARESH KUMAR
C161 054
DALBIR SINGH
C161 050
NARESH KUMAR BANSAL
C161 062
RAMESH KUMAR TUTEJA
C161 046
RANJEET
C161 048
KAMAL KUMAR
C161 050
SANDEEP
C161 046
ATAM BAJAJ
C161 059
RAJESH MASTANA
C161 050
KRISHAN KUMAR
C161 048
PARMOD KUMAR
C161 044
SATISH BANSAL
C161 051
SANDEEP JAIN
C161 038F
SANJAY JAIN
C161 043
MOHAN LAL
C161 029F
CHANDER BHAN
C161 025F
RAJESH GABA
C161 036F
SANJAY DHINGRA
C161 062
RAM SINGH
C161 043
SHYAM LAL SAINI
C161 036F
RAM KUMAR
C161 023F
JOGENDER
C161 048
KRISHAN
C161 019F
RAJENDER KUMAR
C161 074
MUKESH
C161 039
RAJEEV JAIN
C161 059
NEERAJ KUMAR
C161 056
SUNIL REGAR
C161 058
BALBIR SANGWAN
C161 073
INDERJIT
C161 039
SAMSHER
C161 050
BHAL SINGH
C161 050
RAMESHWAR
C161 049
HARMINDER SINGH C161 044
ARUN KUMAR
C161 040F
RAMPARSAD
C161 051

C162 062
C162 041
C162 059
C162 079
C162 066
C162 063
C162 065
C162 076
C162 070
C162 058
C162 060
C162 058
C162 059
C162 059
C162 067
C162 069
C162 065
C162 052
C162 055
C162 034F
C162 069
C162 049
C162 038F
C162 041
C162 072
C162 035F
C162 059
C162 042
C162 059
C162 041
C162 081
C162 062
C162 060
C162 056
C162 062
C162 064
C162 055
C162 053
C162 067
C162 058
C162 060
C162 046
C162 051

C163 067
C163 044
C163 050
C163 065
C163 071
C163 066
C163 063
C163 065
C163 062
C163 036
C163 064
C163 061
C163 049
C163 048
C163 061
C163 069
C163 051
C163 050
C163 058
C163 055
C163 045
C163 035F
C163 057
C163 052
C163 062
C163 058
C163 051
C163 053
C163 060
C163 053
C163 086
C163 060
C163 064
C163 060
C163 070
C163 068
C163 060
C163 059
C163 079
C163 075
C163 074
C163 059
C163 072

C164 053
C164 015F
C164 040F
C164 082
C164 067
C164 046
C164 027F
C164 080
C164 038F
C164 031F
C164 084
C164 062
C164 027F
C164 019F
C164 048
C164 026F
C164 024F
C164 024F
C164 058
C164 046
C164 049
C164 022F
C164 080
C164 025F
C164 078
C164 038F
C164 046
C164 043F
C164 074
C164 033F
C164 097
C164 028F
C164 092
C164 069
C164 083
C164 072
C164 028F
C164 044
C164 038F
C164 075
C164 048
C164 058
C164 048

C165 048
C165 028F
C165 029F
C165 063
C165 055
C165 064
C165 032F
C165 051
C165 049
C165 013F
C165 024F
C165 046
C165 041
C165 030F
C165 051
C165 047
C165 035F
C165 038F
C165 051
C165 048
C165 053
C165 040F
C165 038F
C165 045
C165 069
C165 051
C165 035F
C165 040F
C165 046
C165 032F
C165 077
C165 054
C165 057
C165 053
C165 049
C165 056
C165 035F
C165 051
C165 065
C165 052
C165 046
C165 055
C165 058

C166 051
C166 042F
C166 052
C166 062
C166 055
C166 060
C166 055
C166 065
C166 046
C166 052
C166 056
C166 052
C166 050
C166 048
C166 054
C166 057
C166 046
C166 037F
C166 055
C166 040F
C166 051
C166 048
C166 040F
C166 039F
C166 069
C166 036F
C166 045
C166 036F
C166 038F
C166 037F
C166 069
C166 050
C166 058
C166 037F
C166 052
C166 055
C166 052
C166 039F
C166 057
C166 051
C166 055
C166 048
C166 045

0327
REP
REP
0406
0381
0347
REP
0391
REP
REP RPR
REP
0327
REP
REP
0340
REP
REP
REP
0328
REP
0310
REP
REP
REP
0412
REP
REP
REP
REP
REP
0484
REP
0390
REP
0374
0388
REP
REP
REP
0360
0327
REP
0325

0004878875
0004878876
0004878877
0004878878
0004878879
0004878880
0004878881
0004878882
0004878883
0004878884
0004878885
0004878886
0004878887
0004878888
0004878889
0004878890
0004878891
0004878892
0004878893
0004878894
0004878895
0004878896
0004878897
0004878898
0004878899
0004878900
0004878901
0004878902
0004878903
0004878904
0004878905
0004878906
0004878907
0004878908
0004878909
0004878910
0004878911
0004878912
0004878913
0004878914
0004878915
0004878916
0004878917

14-FH-776
14-FH-658
14-FH-659
14-FH-777
14-FH-660
14-FH-661
14-FH-778
14-FH-662
14-FH-663
14-FH-664
14-FH-779
14-FH-780
14-FH-781
14-FH-782
14-FH-783
14-FH-665
14-FH-784
14-FH-666
14-FH-785
14-FH-667
14-FH-668
14-FH-669
14-FH-786
14-FH-787
14-FH-670
14-FH-671
14-FH-672
14-FH-788
14-FH-673
14-FH-789
14-FH-674
14-FH-675
14-FH-790
14-FH-676
14-FH-677
14-FH-1025
14-FH-678
14-FH-679
14-FH-791
14-FH-680
14-FH-681
14-FH-682

GARIMA BAJAJ
SUNAINA
MEENAKSHI
CHANCHAL RANI
BHARTI
DIVYA
PRITI
SHILPA RANI
PAYAL
ABHILASHA
ANJU
RIMPY
DEEKSHA KAKKAR
HIMANSHI
TANYA
AASTHA CHAUDHARY
ANKITA
VAISHALI
GANGA
MONIKA
ANJALI
NEHA SHARMA
ARTI
VANISHA
PARUL SINGHAL
ANJU
RENU
NUPUR
SNEHA GARG
KHUSHBOO
PRIYANKA DHULL
RITU
PARMILA KUMARI
ANSHU
PINKI KAUSHIK
DEEPIKA
RAJENDER KAUR
PRIYANKA GUPTA
AARTI
POONAM BISHNOI
INDU BALA
JYOTI
ANUPAMA RANI

ISH KUMAR BAJAJ


C161 044
SUBHASH
C161 053
DALBIR BENIWAL
C161 050
AJAY KUMAR
C161 066
SURENDER THAKRAL C161 050
PRIYAVART
C161 060
RANBEER SINGH
C161 044
SHYAM SUNDER
C161 043
KRISHAN KUMAR
C161 029F
BHAGIRATH SHARMA C161 052
ANAND KUMAR
C161 032F
VIRENDER KUMAR
C161 044
ANIL KUMAR
C161 039F
GOPAL KRISHAN
C161 076
GOPAL KRISHAN
C161 065
PAWAN KUMAR KUNDU
C161 075
RADHEY SHYAM
C161 046
PARMOD THAKUR
C161 047
TARA PRASAD
C161 049
NARESH KUMAR
C161 035F
RAMPHAL
C161 037F
TELU RAM
C161 044
RAJESH KUMAR
C161 042
ANIL KUMAR
C161 056
JAI PARKASH SINGHAL C161 021F
KRISHAN
C161 049
HANUMAN
C161 059
GULSHAN KUMAR
C161 038F
TRILOK CHAND GARG C161 048
BALJIT
C161 040
DARSHAN
C161 047
PREM SINGH
C161 047
MANGE RAM
C161 057
RAM PARKASH
C161 067
NARESH KUMAR
C161 032F
MAHA SINGH
C161 044
NARENDER SINGH
C161 055
JAGDISH GUPTA
C161 028F
ABHAY RAM
C161 037F
SUBHASH CHANDER C161 030F
RAJ KUMAR SHARMA C161 043
SATISH KUMAR
C161 062
SURESH KUMAR
C161 060

C162 064
C162 051
C162 052
C162 074
C162 062
C162 059
C162 052
C162 056
C162 050
C162 063
C162 067
C162 043
C162 054
C162 067
C162 068
C162 062
C162 043
C162 053
C162 055
C162 050
C162 043
C162 045
C162 049
C162 054
C162 050
C162 053
C162 059
C162 056
C162 071
C162 047
C162 059
C162 051
C162 052
C162 060
C162 059
C162 044
C162 060
C162 051
C162 057
C162 052
C162 051
C162 063
C162 066

C163 068
C163 062
C163 050
C163 075
C163 067
C163 070
C163 052
C163 031F
C163 055
C163 080
C163 073
C163 055
C163 065
C163 078
C163 070
C163 075
C163 046
C163 054
C163 060
C163 059
C163 071
C163 058
C163 071
C163 076
C163 050
C163 066
C163 075
C163 064
C163 078
C163 048
C163 058
C163 074
C163 067
C163 075
C163 063
C163 055
C163 070
C163 065
C163 076
C163 050
C163 060
C163 077
C163 085

C164 040F
C164 025F
C164 030F
C164 047
C164 026F
C164 036F
C164 060
C164 022F
C164 035F
C164 033F
C164 035F
C164 056
C164 058
C164 074
C164 091
C164 055
C164 074
C164 033F
C164 057
C164 077
C164 018F
C164 026F
C164 023F
C164 077
C164 026F
C164 046
C164 073
C164 052
C164 065
C164 027F
C164 089
C164 060
C164 027F
C164 061
C164 059
C164 036F
C164 039F
C164 047
C164 057
C164 045
C164 034F
C164 046
C164 046

C165 063
C165 028F
C165 026F
C165 066
C165 061
C165 064
C165 046
C165 016F
C165 016F
C165 061
C165 055
C165 ABSF
C165 056
C165 066
C165 062
C165 067
C165 027F
C165 034F
C165 027F
C165 057
C165 036F
C165 048
C165 043
C165 055
C165 048
C165 025F
C165 035F
C165 050
C165 059
C165 028F
C165 052
C165 047
C165 048
C165 039
C165 032F
C165 024F
C165 052
C165 037F
C165 032F
C165 030F
C165 035F
C165 062
C165 059

C166 048
C166 047
C166 049
C166 058
C166 056
C166 058
C166 048
C166 034F
C166 048
C166 061
C166 049
C166 039F
C166 047
C166 065
C166 058
C166 066
C166 052
C166 051
C166 054
C166 054
C166 054
C166 036F
C166 052
C166 053
C166 036F
C166 057
C166 056
C166 059
C166 060
C166 048
C166 053
C166 056
C166 054
C166 060
C166 059
C166 037F
C166 058
C166 053
C166 055
C166 050
C166 051
C166 061
C166 057

REP
REP
REP
0386
REP
REP
0302
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0426
0414
0400 RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0371
REP
REP
REP
REP
0381
REP
0358
0335
REP
0362
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0371
0373

0004878918
0004878919
0004878920
0004878921
0004878922
0004878923
0004878924
0004878925
0004878926
0004878927
0004878928
0004878929
0004878930
0004878931
0004878932
0004878933
0004878934
0004878935
0004878936
0004878937
0004878938
0004878939
0004878940
0004878941
0004878942
0004878943
0004878944
0004878945
0004878946
0004878947
0004878948
0004878949
0004878950
0004878951
0004878952
0004878953
0004878954
0004878955
0004878956
0004878957
0004878958
0004878959
0004878960

14-FH-683
14-FH-684
14-FH-792
14-FH-685
14-FH-793
14-FH-1038
14-FH-1039
14-FH-715
14-FH-553
14-FH-554
14-FH-1022
14-FH-555
14-FH-556
14-FH-716
14-FH-557
14-FH-558
14-FH-559
14-FH-717
14-FH-560
14-FH-561
14-FH-718
14-FH-719
14-FH-720
14-FH-562
14-FH-721
14-FH-563
14-FH-564
14-FH-566
14-FH-567
14-FH-568
14-FH-569
14-FH-570
14-FH-571
14-FH-722
14-FH-572
14-FH-573
14-FH-723
14-FH-574
14-FH-724
14-FH-1023
14-FH-575

KAJAL
DEENU BALA
DIKSHA
NAVNEET KAUR
SUSHMITA SHARMA
TANISHA AGGARWAL
KOMAL AREN
MANJU
MANISHA RANI
POONAM RANI
SUMAN
SAPNA
SONU RANI
NANCY
SAPNA
JYOTI
PRIYANKA
JYOTI
AISHWARYA AHUJA
MANISHA
PUJA RANI
MAMTA
HUNAR
GITIKA KHURANA
SWEETY SONI
ANNU
SHWETA
SUMAN
ANMOL
MANJU
JYOTI
REENU DEVI
RAVINA
MEGHA
ISHA DEVI
BHAWNA VERMA
RENU RANI
SONU DEVI
ASHIMA
DEEPIKA
POOJA JANGRA
NAMITA
REETU

SANJAY
C161 043
DALIP SINGH
C161 067
VIJAY KUMAR DHAMIJAC161 066
NARENDER SINGH
C161 061
RAJESH KUMAR
C161 053
PARVEEN AGGARWAL C161 037F
VINOD KUMAR
C161 052
ASHOK KUMAR
C161 037F
MAHABIR SINGH
C161 037F
DHARMPAL
C161 049
KRISHAN KUMAR
C161 051
ASHOK GROVER
C161 050
BALWAN SINGH
C161 048
MAHANDER PAL
C161 058
OM PARKASH
C161 059
RAJESH KUMAR
C161 022F
SURESH KUMAR
C161 051
SURESH KUMAR
C161 038F
SANJIV AHUJA
C161 052
BHANI RAM SAINI
C161 032F
VINOD KUMAR
C161 048
RAJPAL SHARMA
C161 062
HARISH KUMAR
C161 047
PREM KHURANA
C161 034F
MAHENDER SINGH
C161 047
GOPI RAM
C161 049
KARAN SINGH
C161 053
OM PARKASH
C161 049
SURESH KUMAR
C161 065
MAHENDER SINGH
C161 064
RATAN SINGH
C161 055
INDER SINGH
C161 065
BAJRANG
C161 048
SURESH GOYAL
C161 052
MANGE RAM
C161 064
SATISH VERMA
C161 046
SHAMSHER SINGH
C161 055
INDERPAL
C161 047
ANIL MALIK
C161 065
SHAKTI SINGH
C161 054
KARTAR SINGH
C161 052
SARDARA
C161 044
SATYAVART
C161 046

C162 053
C162 065
C162 081
C162 067
C162 070
C162 050
C162 059
C162 055
C162 052
C162 061
C162 051
C162 053
C162 061
C162 060
C162 066
C162 040
C162 062
C162 062
C162 065
C162 046
C162 054
C162 065
C162 059
C162 033F
C162 054
C162 059
C162 064
C162 061
C162 069
C162 059
C162 060
C162 058
C162 064
C162 066
C162 061
C162 036
C162 060
C162 053
C162 077
C162 065
C162 063
C162 059
C162 064

C163 050
C163 060
C163 068
C163 057
C163 053
C163 049
C163 049
C163 051
C163 047
C163 048
C163 044
C163 054
C163 054
C163 060
C163 064
C163 033F
C163 056
C163 053
C163 063
C163 041
C163 048
C163 054
C163 052
C163 048
C163 054
C163 056
C163 064
C163 061
C163 069
C163 067
C163 061
C163 076
C163 061
C163 066
C163 068
C163 051
C163 059
C163 070
C163 070
C163 064
C163 067
C163 046
C163 065

C164 037F
C164 060
C164 071
C164 056
C164 061
C164 047
C164 032F
C164 048
C164 051
C164 033F
C164 046
C164 059
C164 026F
C164 050
C164 078
C164 039F
C164 067
C164 081
C164 082
C164 066
C164 052
C164 072
C164 079
C164 051
C164 046
C164 024F
C164 042F
C164 046
C164 066
C164 065
C164 079
C164 076
C164 071
C164 053
C164 022F
C164 020F
C164 052
C164 025F
C164 070
C164 057
C164 082
C164 032F
C164 027F

C165 043
C165 059
C165 067
C165 055
C165 060
C165 036F
C165 047
C165 048
C165 037F
C165 049
C165 028F
C165 032F
C165 049
C165 045
C165 049
C165 024F
C165 023F
C165 049
C165 057
C165 015F
C165 036F
C165 066
C165 045
C165 046
C165 034F
C165 045
C165 059
C165 051
C165 049
C165 055
C165 048
C165 057
C165 052
C165 044
C165 050
C165 032F
C165 061
C165 039F
C165 069
C165 030F
C165 050
C165 028F
C165 060

C166 046F
C166 053
C166 063
C166 062
C166 060
C166 052
C166 057
C166 052
C166 052
C166 051
C166 041F
C166 052
C166 052
C166 062
C166 057
C166 034F
C166 055
C166 050
C166 053
C166 045
C166 042F
C166 052
C166 055
C166 062
C166 077
C166 079
C166 067
C166 075
C166 081
C166 066
C166 053
C166 083
C166 048
C166 078
C166 064
C166 064
C166 072
C166 061
C166 088
C166 075
C166 076
C166 051
C166 086

REP
0364
0416
0358
0357
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0335
0373
REP RPR
REP
REP
0372
REP RPR
REP
0371
0337
REP
REP
REP
REP
0343
0399
0376
0356
0415
0344
0359
REP
REP
0359
REP
0439
REP
0390
REP
REP

0004878961
0004878962
0004878963
0004878964
0004878965
0004878966
0004878967
0004878968
0004878969
0004878970
0004878971
0004878972
0004878973
0004878974
0004878975
0004878976
0004878977
0004878978
0004878979
0004878980
0004878981
0004878982
0004878983
0004878984
0004878985
0004878986
0004878987
0004878988
0004878989
0004878990
0004878991
0004878992
0004878993
0004878994
0004878995
0004878996
0004878997
0004878998
0004878999
0004879000
0004879001
0004879002
0004879003

14-FH-576
14-FH-577
14-FH-578
14-FH-579
14-FH-725
14-FH-580
14-FH-581
14-FH-582
14-FH-583
14-FH-584
14-FH-585
14-FH-726
14-FH-727
14-FH-586
14-FH-587
14-FH-588
14-FH-589
14-FH-590
14-FH-591
14-FH-728
14-FH-729
14-FH-730
14-FH-731
14-FH-592
14-FH-732
14-FH-593
14-FH-733
14-FH-594
14-FH-595
14-FH-734
14-FH-596
14-FH-597
14-FH-735
14-FH-736
14-FH-598
14-FH-599
14-FH-600
14-FH-737
14-FH-738
14-FH-739
14-FH-1024
14-FH-601

SUMAN
VANDANA
SAKSHI
RAMAN BALA
PRIYA GOYAL
PRIYANKA
SRISHTI
SAKSHI
PRIYANKA
SUMAN
RAKHI JAIN
MANSI DHINGRA
GEETIKA TANWAR
ANJU BALA
PREETY DEVI
TANNU TUTEJA
SURBHI GOYAL
ASHOK KUMARI
RENU BALA
RITU
ISHA NARANG
JASVINDER
MANISHA RANI
SUMAN
SUMAN
MANU
SAKSHI KAKKAR
MONIKA
SHARMILA DEVI
TWINKLE
DRISHTI GUPTA
SANJU
HEENA RANI
BHAWNA MALIK
POOJA JAKHAR
REKHA
RAKSHANDA
RAVINA RANI
PRATISHTHA KATARIA
GOLDI SINGAL
RADHIKA GARG
PRIYANKA
DEEPTI

SUNIL KUMAR
HOSHIYAR SINGH
JAI SINGH
JASHWANT
KAILASH GOYAL
MADU RAM
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
SATISH BANSAL
RAMESHWAR
ASHOK KUMAR JAIN
LEKHRAJ DHINGRA
RAVINDER SINGH
SUBHASH CHANDER
RAKIKESH
JAGDISH CHANDER
NATHU RAM GOYAL
MEVA SINGH
NAND KISHOR
AJAY KUMAR
PREM NARANG
VEER SINGH
SATPAL SINGH
ZILE SINGH
TELU RAM
PARMOD KUMAR
PREM KAKKAR
SURENDER KUMAR
RAMSWAROOP
ANIL KUMAR
RAJENDER GUPTA
RAJBIR
KRISHAN KUMAR
PARMOD MALIK
ARJUN SINGH JAKHAR
RAMMURTI
PREM CHAND
MAHABIR SINGH
LOKESH KATARIA
RAJ KUMAR SINGAL
DUSHYANT GARG
UMED SINGH
SUSHIL AGGARWAL

C161 035F
C161 062
C161 051
C161 055
C161 048
C161 045
C161 052
C161 053
C161 049
C161 053
C161 046
C161 061
C161 041
C161 043
C161 046
C161 044
C161 048
C161 055
C161 022F
C161 034F
C161 036F
C161 048
C161 058
C161 047
C161 055
C161 055
C161 019F
C161 052
C161 036F
C161 045
C161 050
C161 048
C161 039
C161 052
C161 043
C161 044
C161 051
C161 059
C161 044
C161 049
C161 054
C161 048
C161 040

C162 066
C162 067
C162 068
C162 057
C162 054
C162 060
C162 076
C162 070
C162 060
C162 059
C162 069
C162 053
C162 031F
C162 052
C162 057
C162 054
C162 061
C162 055
C162 054
C162 055
C162 062
C162 052
C162 059
C162 056
C162 066
C162 051
C162 026F
C162 055
C162 045
C162 059
C162 055
C162 044
C162 049
C162 056
C162 065
C162 055
C162 062
C162 058
C162 058
C162 055
C162 073
C162 053
C162 053

C163 054
C163 063
C163 066
C163 070
C163 053
C163 059
C163 078
C163 067
C163 062
C163 071
C163 063
C163 079
C163 047
C163 060
C163 068
C163 047
C163 058
C163 063
C163 055
C163 048
C163 061
C163 069
C163 063
C163 060
C163 073
C163 055
C163 021F
C163 051
C163 049
C163 046
C163 064
C163 050
C163 050
C163 068
C163 054
C163 049
C163 059
C163 050
C163 065
C163 061
C163 069
C163 041
C163 038F

C164 027F
C164 053
C164 060
C164 023F
C164 032F
C164 020F
C164 079
C164 064
C164 036F
C164 028F
C164 060
C164 045
C164 036F
C164 018F
C164 023F
C164 070
C164 087
C164 024F
C164 072
C164 023F
C164 048
C164 020F
C164 058
C164 025F
C164 091
C164 075
C164 056
C164 058
C164 043F
C164 042F
C164 051
C164 042F
C164 041F
C164 052
C164 037F
C164 028F
C164 032F
C164 020F
C164 094
C164 087
C164 088
C164 032F
C164 037F

C165 047
C165 052
C165 045
C165 051
C165 049
C165 036F
C165 045
C165 053
C165 040
C165 049
C165 055
C165 055
C165 028F
C165 031F
C165 021F
C165 045
C165 043
C165 052
C165 042
C165 044
C165 048
C165 051
C165 049
C165 048
C165 049
C165 043
C165 028F
C165 050
C165 032F
C165 044
C165 049
C165 036F
C165 026F
C165 058
C165 047
C165 038F
C165 031F
C165 042
C165 050
C165 064
C165 057
C165 033F
C165 023F

C166 061
C166 079
C166 074
C166 075
C166 061
C166 061
C166 073
C166 070
C166 075
C166 073
C166 066
C166 085
C166 037F
C166 057
C166 061
C166 055
C166 068
C166 087
C166 051
C166 047
C166 067
C166 053
C166 057
C166 055
C166 072
C166 067
C166 046
C166 082
C166 059
C166 027F
C166 069
C166 020F
C166 024F
C166 051
C166 053
C166 024F
C166 034F
C166 035F
C166 053
C166 057
C166 038F
C166 026F
C166 032F

REP
0376
0364
REP
REP
REP
0403
0377
REP
REP
0359
0378
REP
REP
REP
0315 RPR
0365
REP
REP
REP
REP
REP
0344
REP
0406
0346
REP
0348
REP
REP
0338
REP
REP
0337
REP
REP
REP
REP
0364
0373
REP
REP
REP

0004879004
0004879005
0004879006
0004879007
0004879008
0004879009
0004879010
0004879011
0004879012
0004879013
0004879014
0004879015
0004879016
0004879017
0004879018
0004879019
0004879020
0004879021
0004879022
0004879023
0004879024
0004879025
0004879026
0004879027
0004879028
0004879029
0004879030
0004879031
0004879032
0004879033
0004879034
0004879035
0004879036
0004879037
0004879038
0004879039
0004879040
0004879041
0004879042
0004879043
0004879044
0004879045
0004879046

14-FH-740
14-FH-602
14-FH-603
14-FH-741
14-FH-604
14-FH-605
14-FH-606
14-FH-607
14-FH-742
14-FH-608
14-FH-609
14-FH-610
14-FH-611
14-FH-612
14-FH-613
14-FH-615
14-FH-743
14-FH-744
14-FH-745
14-FH-746
14-FH-1020
14-FH-482
14-FH-483
14-FH-686
14-FH-484
14-FH-485
14-FH-486
14-FH-687
14-FH-487
14-FH-488
14-FH-489
14-FH-490
14-FH-688
14-FH-491
14-FH-492
14-FH-493
14-FH-494
14-FH-689
14-FH-690
14-FH-691
14-FH-495
14-FH-496
14-FH-497

MANI
NISHA
ASHA
JYOTI
SUMAN
JYOTI
DIVYA
SEEMA
PREETI
RASHI
PRIYANKA
RIMPI
NEHA
POONAM
MANJU
ASHA
SWATI RAHEJA
TWINKLE JAIN
RASHMI RAGHAV
DAMINI NAGPAL
SUMAN RANI
GARIMA
MAMTA
PRIYANKA
KIRAN
TARUNA
HEMLATA
SAKSHAM GARG
SHAKUNTLA
ANNU
SAPNA RANI
SAKSHI
CHHAVI
KHUSHBOO
URMILA
KAJAL
GARIMA
REENA
PRIYA
RITU
PRIYA
POOJA
MONIKA

GURDEEP SINGH
C161 053
MAHABIR PARSHAD C161 055
DUNGER SINGH
C161 057
RAJBIR SINGH SHEOKAND
C161 056
SURAJ BHAN
C161 052
ABHAY SINGH
C161 052
RATAN LAL
C161 040
KALUMAN
C161 032F
SUBE SINGH
C161 027F
TIKAM SINGH
C161 052
ANIL KUMAR
C161 034F
PARTAP SINGH
C161 033F
NARESH KUMAR
C161 048
RAM DHANI
C161 059
HARDWARI LAL
C161 071
SHIV KUMAR
C161 044
VINOD KUMAR
C161 051
ASHISH JAIN
C161 046
RAJENDER SINGH RAGHAV
C161 042
RAGHUNATH NAGPAL C161 041
MANIRAM
C161 068
JAGDISH BANSAL
C161 083
RAMDHARI
C161 071
RAJBIR SINGH
C161 081
HARI SINGH
C161 060
SURENDER KUMAR
C161 060
SURENDER KUMAR
C161 061
SURENDER GARG
C161 072
SATYAWAN
C161 067
SURESH CHAND
C161 065
RAMESHWAR DASS C161 075
NARENDER SINGH
C161 067
BHARAT BHUSHAN GUPTA
C161 071
SURAJ BHAN
C161 051
NAND LAL
C161 036F
SHIV KUMAR
C161 052
VIJAY KUMAR
C161 072
SHER SINGH
C161 069
DARSHAN SINGH
C161 061
PREM KUMAR
C161 068
SATYAWAN
C161 030F
DALIP SINGH
C161 021F
VIJENDER SINGH
C161 053

C162 068
C162 053
C162 067
C162 073
C162 053
C162 055
C162 054
C162 043
C162 062
C162 061
C162 046
C162 023F
C162 056
C162 051
C162 063
C162 066
C162 057
C162 056
C162 053
C162 047
C162 058
C162 077
C162 070
C162 069
C162 061
C162 064
C162 066
C162 066
C162 063
C162 072
C162 073
C162 059
C162 069
C162 052
C162 042
C162 048
C162 062
C162 078
C162 057
C162 062
C162 044
C162 058
C162 060

C163 055
C163 035F
C163 061
C163 070
C163 055
C163 040F
C163 038F
C163 032F
C163 052
C163 048
C163 049
C163 027F
C163 056
C163 060
C163 060
C163 059
C163 057
C163 052
C163 039F
C163 050
C163 056
C163 070
C163 062
C163 080
C163 081
C163 072
C163 080
C163 076
C163 077
C163 075
C163 088
C163 075
C163 078
C163 070
C163 067
C163 068
C163 078
C163 084
C163 070
C163 073
C163 071
C163 068
C163 084

C164 087
C164 086
C164 070
C164 084
C164 034F
C164 060
C164 055
C164 049
C164 032F
C164 046
C164 023F
C164 024F
C164 061
C164 036F
C164 050
C164 044
C164 051
C164 076
C164 064
C164 059
C164 090
C164 093
C164 093
C164 098
C164 053
C164 096
C164 047
C164 100
C164 038F
C164 070
C164 056
C164 078
C164 082
C164 039F
C164 038F
C164 019F
C164 089
C164 093
C164 049
C164 083
C164 044
C164 079
C164 085

C165 027F
C165 031F
C165 029F
C165 048
C165 033F
C165 030F
C165 016F
C165 012F
C165 042
C165 025F
C165 014F
C165 019F
C165 029F
C165 034F
C165 034F
C165 032F
C165 022F
C165 029F
C165 045
C165 052
C165 047
C165 084
C165 050
C165 067
C165 059
C165 077
C165 049
C165 079
C165 057
C165 058
C165 074
C165 051
C165 073
C165 034F
C165 013F
C165 012F
C165 059
C165 063
C165 034F
C165 047
C165 033F
C165 024F
C165 046

C166 042F
C166 039F
C166 036F
C166 054
C166 033F
C166 037F
C166 036F
C166 028F
C166 052
C166 040F
C166 029F
C166 022F
C166 036F
C166 048
C166 049
C166 031F
C166 035F
C166 029F
C166 051
C166 033F
C166 046
C166 074
C166 048
C166 063
C166 051
C166 067
C166 037F
C166 048
C166 029F
C166 058
C166 060
C166 053
C166 068
C166 039F
C166 028F
C166 035F
C166 068
C166 067
C166 060
C166 055
C166 050
C166 053
C166 074

REP
REP
REP
0385
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0365
0481
0394
0458
0365
0436
REP
0441
REP
0398
0426
0383
0441
REP
REP
REP
0428
0454
REP
0388
REP
REP
0402

0004879047
0004879048
0004879049
0004879050
0004879051
0004879052
0004879053
0004879054
0004879055
0004879056
0004879057
0004879058
0004879059
0004879060
0004879061
0004879062
0004879063
0004879064
0004879065
0004879066
0004879067
0004879068
0004879069
0004879070
0004879071
0004879072
0004879073
0004879074
0004879075
0004879076
0004879077
0004879078
0004879079
0004879080
0004879081
0004879082
0004879083
0004879084
0004879085
0004879086
0004879087
0004879088
0004879089

14-FH-498
14-FH-692
14-FH-499
14-FH-693
14-FH-500
14-FH-501
14-FH-694
14-FH-502
14-FH-503
14-FH-504
14-FH-505
14-FH-506
14-FH-695
14-FH-507
14-FH-508
14-FH-509
14-FH-696
14-FH-697
14-FH-510
14-FH-511
14-FH-512
14-FH-698
14-FH-513
14-FH-514
14-FH-515
14-FH-699
14-FH-516
14-FH-700
14-FH-517
14-FH-518
14-FH-519
14-FH-520
14-FH-521
14-FH-522
14-FH-523
14-FH-524
14-FH-525
14-FH-701
14-FH-702
14-FH-526
14-FH-527
14-FH-528
14-FH-529

KIRAN MOR
ANCHAL SHARMA
PINKI
SAPNA
AMISHA
PROMILA
BHAWNA
POONAM
POOJA
NEHA
ANJU
ROSHNI
KOMALPREET
RINKU RANI
BHAWNA
AANCHAL
ANITA RANI
MONIKA
SWETA
SHALLU
ARTI
KIRAN
POOJA
MONIKA RANI
USHA
PINKI DEVI
POOJA
PALLVI
DEEPIKA
SAKSHI SONI
AARTI
SONIA
ARTI SONI
RAJNI
NEHA
KAVITA RANI
PARTIBHA
ANJALI SAROHA
SIMRAN
RITU
JYOTI SINGH
MONIKA
KIRAN

RAJENDER MOR
C161 047
VINOD KUMAR
C161 050
JAI PRAKASH
C161 053
SOHAN LAL
C161 034F
OM PRAKASH
C161 051
RAMSWAROOP
C161 021F
BHAGWAN DASS BAHETI
C161 061
ISHWER SINGH
C161 032F
DILBAG
C161 038F
SANJAY KUMAR
C161 053
AMEER CHAND
C161 031F
SIYARAM
C161 023F
HARDEEP SINGH
C161 046
SATBIR SINGH
C161 032F
SURESH KUMAR
C161 044
SATISH KUMAR
C161 039F
MANGE RAM
C161 037F
WAZIR SINGH
C161 046
SHISH PAL
C161 025F
SURENDER KUMAR
C161 024F
ASHOK KUMAR
C161 042F
CHANDER PAL
C161 029F
BHAGWAN DASS
C161 028F
KRISHAN KUMAR
C161 028F
SATYAWAN
C161 048
SUNDER SINGH
C161 029F
RAM BHAGAT
C161 042F
CHANDERDEEP
C161 039F
SUSHIL SHARMA
C161 058
CHANDER PRAKASH C161 026F
DEVI PARSAD
C161 029F
SUBHASH CHANDER C161 022F
VISHNU SONI
C161 033F
SUBHASH CHANDER C161 022F
JAGDISH
C161 047
GULAB SINGH
C161 028F
PARTAP SINGH
C161 024F
SATYAWAN SAROHA C161 034F
ANAND MITTAL
C161 052
KRISHAN DEV
C161 032F
RANDHIR SINGH
C161 032F
SADHU RAM
C161 035F
GOPI RAM
C161 029F

C162 062
C162 068
C162 070
C162 051
C162 064
C162 043
C162 075
C162 056
C162 048
C162 062
C162 046
C162 045
C162 063
C162 059
C162 057
C162 059
C162 058
C162 069
C162 046
C162 056
C162 060
C162 066
C162 058
C162 ABSF
C162 053
C162 048
C162 037F
C162 050
C162 045
C162 036F
C162 032F
C162 033F
C162 046
C162 028F
C162 051
C162 038F
C162 043
C162 045
C162 053
C162 036F
C162 037F
C162 039F
C162 022F

C163 078
C163 080
C163 079
C163 063
C163 077
C163 076
C163 086
C163 066
C163 068
C163 083
C163 065
C163 065
C163 072
C163 079
C163 074
C163 084
C163 070
C163 079
C163 065
C163 073
C163 083
C163 084
C163 079
C163 ABSF
C163 076
C163 080
C163 067
C163 071
C163 075
C163 063
C163 076
C163 051
C163 059
C163 057
C163 077
C163 067
C163 068
C163 063
C163 076
C163 054
C163 059
C163 056
C163 062

C164 062
C164 067
C164 092
C164 077
C164 079
C164 048
C164 078
C164 059
C164 082
C164 088
C164 024F
C164 029F
C164 074
C164 056
C164 077
C164 092
C164 066
C164 080
C164 033F
C164 042F
C164 057
C164 073
C164 049
C164 ABSF
C164 097
C164 071
C164 096
C164 069
C164 093
C164 078
C164 056
C164 054
C164 079
C164 048
C164 094
C164 070
C164 053
C164 045
C164 091
C164 030F
C164 067
C164 052
C164 024F

C165 033F
C165 071
C165 064
C165 046
C165 055
C165 033F
C165 076
C165 059
C165 042
C165 074
C165 046
C165 034F
C165 063
C165 043
C165 066
C165 035F
C165 064
C165 067
C165 046
C165 031F
C165 061
C165 069
C165 065
C165 ABSF
C165 066
C165 050
C165 045
C165 066
C165 055
C165 060
C165 053
C165 034F
C165 045
C165 045
C165 064
C165 052
C165 048
C165 057
C165 077
C165 044
C165 045
C165 041
C165 044

C166 053
C166 059
C166 061
C166 052
C166 060
C166 057
C166 078
C166 056
C166 063
C166 068
C166 038F
C166 050
C166 059
C166 054
C166 052
C166 062
C166 048
C166 052
C166 052
C166 052
C166 069
C166 076
C166 060
C166 ABSF
C166 057
C166 053
C166 055
C166 057
C166 044F
C166 048
C166 046
C166 049
C166 061
C166 039F
C166 061
C166 051
C166 064
C166 060
C166 071
C166 059
C166 040F
C166 055
C166 051

REP
0395
0419
REP
0386
REP
0454
REP
REP
0428
REP
REP
0377
REP
0370
REP
REP
0393
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
0397
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0394
REP
REP
REP
0420
REP
REP
REP
REP

0004879090
0004879091
0004879092
0004879093
0004879094
0004879095
0004879096
0004879097
0004879098
0004879099
0004879100
0004879101
0004879102
0004879103
0004879104
0004879105
0004879106
0004879107
0004879108
0004879109
0004879110
0004879111
0004879112
0004879113
0004879114
0004879115
0004879116
0004879117
0004879118
0004879119
0004879120
0004879121
0004879122
0004879123
0004879124
0004879201
0004879202
0004879203
0004879204
0004879205
0004879206
0004879207
0004879208

14-FH-530
14-FH-531
14-FH-1021
14-FH-703
14-FH-704
14-FH-532
14-FH-705
14-FH-533
14-FH-534
14-FH-535
14-FH-536
14-FH-537
14-FH-538
14-FH-539
14-FH-706
14-FH-540
14-FH-707
14-FH-541
14-FH-708
14-FH-709
14-FH-710
14-FH-711
14-FH-712
14-FH-713
14-FH-543
14-FH-544
14-FH-545
14-FH-546
14-FH-547
14-FH-548
14-FH-549
14-FH-550
14-FH-551
14-FH-552
14-FH-714
14-GH-1318
14-GH-1460
14-GH-1461
14-GH-1319
14-GH-1320
14-GH-1321
14-GH-1322
14-GH-1323

MANISHA
GULABO
SEEMA
KAJAL
SONIA
POOJA
ANNU SAINI
POONAM
POOJA YADAV
SHALLU
RENU RANI
SUMAN SHARMA
MONU
ANNU
POOJA RANA
SHANTI
KIRAN
KOMAL
SHEETAL
AMANPREET KAUR
VINAY GREWAL
POOJA SAHA
NISHA BOORA
PRIYANKA MALIK
MANOJ RANI
ANANDI
NISHA
DEVKI
PRIYANKA
POOJA
KIRAN RANI
RITU DEVI
POONAM
NEELAM
LOVNEET
MANJU RANI
MANNU SAMA
HIMANSHI GARG
SHASHANK
GUNJAN SAINI
DEEPAK
PARSHANT
DINESH

JAIVIR SINGH
C161 026F
VED PARKASH
C161 015F
SUBE SINGH
C161 037F
VIJAY KUMAR PAHWA C161 056
ANIL
C161 042
SAJJAN KUMAR
C161 046
KAILASH SAINI
C161 052
RAMPHAL SINGH
C161 046
VIJAY BAHADUR YADAVC161 039F
RAJENDER VERMA
C161 058
DAYANAND SAINI
C161 060
ZILE SINGH
SATISH KUMAR
C161 055
SATISH KUMAR
C161 050
CHHAJU RAM
C161 063
DHANI RAM
MOHANLAL
C161 056
MAMAN CHAND
C161 051
RAMESH KUMAR DANODIA
C161 036F
JAGJIT SINGH
C161 064
JAGDEEP GREWAL
C161 054
SAJIB SAHA
C161 060
UMESH BOORA
C161 048
RAM KUMAR
C161 061
SURENDER KUMAR
C161 052
MAHENDER SINGH
C161 040F
RAJ KUMAR
C161 052
BHARAT SINGH
C161 051
SATBIR SINGH
C161 051
PREM KUMAR
C161 044
SATYA NARAYAN
C161 051
JOGINDER SINGH
C161 056
SATYWAN
C161 039F
JAGANNATH
C161 049
NARINDER SINGH
C161 047
DEVI LAL
C161 088
MAHENDER SAMA
C161 078
VIJENDER GARG
C161 077
RAGHUBIR SINGH
C161 069
ANIL KUMAR
C161 076
NARESH BANSAL
C161 089
JOGINDER SINGH
C161 063
MAHENDER SINGH
C161 074

C162 044
C162 028F
C162 052
C162 044
C162 045
C162 032F
C162 047
C162 024F
C162 027F
C162 040F
C162 046

C163 053
C163 051
C163 065
C163 076
C163 059
C163 060
C163 063
C163 054
C163 050
C163 061
C163 064

C164 050
C164 018F
C164 083
C164 074
C164 027F
C164 062
C164 077
C164 039F
C164 048
C164 085
C164 091

C165 038F
C165 026F
C165 043
C165 050
C165 042
C165 028F
C165 040F
C165 031F
C165 034F
C165 046
C165 046

C162 046
C162 045
C162 046

C163 055
C163 065
C163 068

C164 032F C165 055


C164 043F C165 057
C164 042F C165 056

C166 060
C166 046
C166 055

C162 040F
C162 031F
C162 043
C162 052
C162 052
C162 046
C162 033F
C162 048
C162 044
C162 039F
C162 030F
C162 049
C162 050
C162 030F
C162 043
C162 047
C162 040
C162 045
C162 043
C162 069
C162 058
C162 061
C162 053
C162 053
C162 066
C162 062
C162 052

C163 067
C163 057
C163 047
C163 069
C163 064
C163 069
C163 060
C163 060
C163 068
C163 069
C163 064
C163 057
C163 067
C163 053
C163 054
C163 074
C163 054
C163 055
C163 073
C163 070
C163 066
C163 069
C163 059
C163 060
C163 057
C163 064
C163 059

C164 035F
C164 032F
C164 031F
C164 037F
C164 070
C164 084
C164 050
C164 056
C164 032F
C164 040F
C164 028F
C164 075
C164 068
C164 082
C164 090
C164 071
C164 067
C164 095
C164 050
C164 098
C164 095
C164 083
C164 086
C164 082
C164 100
C164 084
C164 091

C166 060
C166 048
C166 036F
C166 066
C166 060
C166 076
C166 048
C166 057
C166 050
C166 047
C166 053
C166 053
C166 047
C166 038F
C166 057
C166 055
C166 038F
C166 042F
C166 049
C166 091
C166 083
C166 052
C166 046
C166 027F
C166 060
C166 087
C166 048

C165 051
C165 055
C165 026F
C165 063
C165 066
C165 053
C165 056
C165 066
C165 067
C165 028F
C165 ABSF
C165 036F
C165 023F
C165 040F
C165 058
C165 062
C165 059
C165 026F
C165 060
C165 083
C165 070
C165 057
C165 052
C165 051
C165 079
C165 053
C165 064

C166 054
C166 040F
C166 059
C166 068
C166 049
C166 027F
C166 050
C166 037F
C166 043F
C166 056
C166 055

REP
REP
REP
0368
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0362
ABSENT
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP
0366
0388
REP
0348
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0353
0365
REP
REP
0322
0499
0450
0399
0365
REP
0451
0413
0388

0004879209
0004879210
0004879211
0004879212
0004879213
0004879214
0004879215
0004879216
0004879217
0004879218
0004879219
0004879220
0004879221
0004879222
0004879223
0004879224
0004879225
0004879226
0004879227
0004879228
0004879229
0004879230
0004879231
0004879232
0004879233
0004879234
0004879235
0004879236
0004879237
0004879238
0004879239
0004879240
0004879241
0004879242
0004879243
0004879244
0004879245
0004879246
0004879247
0004879248
0004879249
0004879250
0004879251

14-GH-1324
14-GH-1325
14-GH-1326
14-GH-1462
14-GH-1327
14-GH-1328
14-GH-1329
14-GH-1330
14-GH-1331
14-GH-1332
14-GH-1333
14-GH-1334
14-GH-1335
14-GH-1336
14-GH-1337
14-GH-1463
14-GH-1338
14-GH-1339
14-GH-1340
14-GH-1341
14-GH-1342
14-GH-1343
14-GH-1344
14-GH-1464
14-GH-1345
14-GH-1346
14-GH-1347
14-GH-1348
14-GH-1465
14-GH-1349
14-GH-1350
14-GH-1351
14-GH-1352
14-GH-1353
14-GH-1354
14-GH-1355
14-GH-1458
14-GH-1308
14-GH-1309
14-GH-1644
14-GH-1524

MANJU
TRILOK
MONIKA
PANKAJ
LOKESH
NEETU
RITU
NAMITA
ANJALI
RITIKA
GARIMA
HANSRAJ
ALKA
SUNIL KUMAR
JYOTI
SAVITA RANI
AMIT KUMAR
REKHA
MANISHA AGGARWAL
SANTOSH
SUNDER
ANNU
DEEPAK SOLANKI
NARESH KUMAR
SUMAN KAMAT
ASHWARYA
POOJA
MANISHA AGGARWAL
VINOD KUMAR
TUSHAR JAIN
PRIYANKA
ANJU SAINI
BABITA
MAMTA
NAVEEN KUMAR
MEENAKSHI
KEERTI
SEEMA BAMEL
SUMAN
VANDANA
BHAVANA
MEGHA
SANJAY ASIJA

RAMPAL
C161 075
SHUBHKARAN
C161 078
SURENDER
C161 078
RAM SAVRUP
C161 081
RAJENDER SAINI
C161 057
ROSHAN LAL
C161 076
DHARAMPAL
C161 067
HARNARYAN
C161 079
ASHOK KUMAR
C161 066
ASHOK MONGIA
C161 080
VIKAS
C161 053
NASIB SINGH
C161 051
PARKASH CHANDER C161 069
ROHTASH KUMAR
C161 071
BALWAN
C161 072
MADAN LAL
C161 065
DIWAN SINGH
C161 072
BANSI LAL
C161 075
RAMESH KUMAR
C161 085
DAYANAND
C161 085
DEVI LAL
C161 050
SANJAY KUMAR
C161 082
NORANG LAL
C161 070
RAMOTAR
MUKTESHWAR KAMATC161 084
NARESH KUMAR
C161 063
SATYAWAN
C161 068
SHREE BHAGWAN
C161 075
SATBIR SINGH
C161 076
SUNIL KUMAR
C161 090
SUBHASH
C161 076
BHAL SINGH
C161 077
TILAK RAJ
C161 073
SATPAL
C161 070
SURESH KUMAR
C161 056
RAMESH SAINI
C161 068
SATYA PARKASH
C161 070
SATPAL SINGH
C161 082
KRISHAN KUMAR
C161 064
RAJKUMAR
C161 079
AMARJEET
C161 075
VISHAMBER DAS
C161 077
BHAGWAN DASS
C161 057

C162 055
C162 061
C162 045
C162 070
C162 042
C162 059
C162 059
C162 062
C162 067
C162 071
C162 062
C162 021F
C162 053
C162 055
C162 045
C162 049
C162 046
C162 051
C162 063
C162 070
C162 046
C162 071
C162 038F

C163 068
C163 064
C163 070
C163 073
C163 050
C163 061
C163 072
C163 073
C163 071
C163 072
C163 065
C163 038F
C163 069
C163 066
C163 060
C163 053
C163 055
C163 062
C163 064
C163 071
C163 045
C163 063
C163 053

C164 079
C164 088
C164 079
C164 100
C164 076
C164 094
C164 062
C164 067
C164 067
C164 096
C164 096
C164 046
C164 066
C164 085
C164 065
C164 018F
C164 072
C164 081
C164 093
C164 093
C164 064
C164 090
C164 088

C165 039F
C165 072
C165 021F
C165 078
C165 048
C165 031F
C165 057
C165 075
C165 074
C165 065
C165 ABSF
C165 017F
C165 046
C165 068
C165 066
C165 028F
C165 070
C165 057
C165 058
C165 082
C165 018F
C165 057
C165 050

C166 052
C166 058
C166 063
C166 076
C166 032F
C166 056
C166 070
C166 063
C166 062
C166 063
C166 061
C166 050
C166 064
C166 058
C166 051
C166 050
C166 044
C166 057
C166 057
C166 060
C166 043
C166 091
C166 053

C162 067
C162 055
C162 061
C162 059
C162 048
C162 076
C162 059
C162 059
C162 049
C162 047
C162 046
C162 053
C162 047
C162 079
C162 062
C162 061
C162 073
C162 069
C162 031F

C163 072
C163 064
C163 062
C163 067
C163 058
C163 073
C163 064
C163 062
C163 070
C163 078
C163 056
C163 060
C163 065
C163 074
C163 073
C163 076
C163 064
C163 066
C163 053

C164 088
C164 099
C164 090
C164 064
C164 067
C164 100
C164 075
C164 100
C164 094
C164 100
C164 087
C164 060
C164 100
C164 097
C164 097
C164 095
C164 087
C164 086
C164 015F

C165 083
C165 030F
C165 069
C165 070
C165 050
C165 074
C165 067
C165 056
C165 058
C165 055
C165 060
C165 056
C165 053
C165 077
C165 063
C165 075
C165 054
C165 056
C165 050

C166 093
C166 053
C166 054
C166 052
C166 054
C166 067
C166 053
C166 055
C166 049
C166 063
C166 061
C166 056
C166 060
C166 073
C166 064
C166 074
C166 071
C166 068
C166 051

REP
0421
REP
0478
REP
REP
0387
0419
0407
0447
REP
REP
0367
0403
0359 RPR
REP
0359
0383
0420
0461
REP
0454
REP
ABSENT
0487
REP
0404
0387
0353
0480
0394
0409
0393
0413
0366
0353
0395
0482
0423
0460
0424
0422
REP RPR

0004879252
0004879253
0004879254
0004879255
0004879256
0004879257
0004879258
0004879259
0004879260
0004879261
0004879262
0004879263
0004879264
0004879265
0004879266
0004879267
0004879268
0004879269
0004879270
0004879271
0004879272
0004879273
0004879274
0004879275
0004879276
0004879277
0004879278
0004879279
0004879280
0004879281
0004879282
0004879283
0004879284
0004879285
0004879286
0004879287
0004879288
0004879289
0004879290
0004879291
0004879292
0004879293
0004879294

14-GH-1655
14-GH-1656
14-GH-1522
14-GH-1523
14-GH-1526
14-GH-1525
14-GH-1500
14-GH-1405
14-GH-1501
14-GH-1406
14-GH-1407
14-GH-1408
14-GH-1409
14-GH-1410
14-GH-1411
14-GH-1412
14-GH-1413
14-GH-1414
14-GH-1502
14-GH-1415
14-GH-1416
14-GH-1417
14-GH-1503
14-GH-1418
14-GH-1419
14-GH-1504
14-GH-1650
14-GH-1386
14-GH-1387
14-GH-1482
14-GH-1483
14-GH-1388
14-GH-1389
14-GH-1484
14-GH-1485
14-GH-1390
14-GH-1486
14-GH-1487

REKHA
KRISHAN
ROHIT
POOJA
VIKAS
SANGEETA RANI
MANISHA
SMRITI
SHIWANI
KRISHAN SHARMA
MUKESH KUMAR
VIJAY KUMAR
SIMRAN KHURANA
POONAM
RENU
ATTAMJEET
GOVIND SINGH
JITENDER KUMAR
HARPAL SINGH
RAVINA
PRIYA
AJAY KUMAR
MANISHA
RASHMI
PRIYANKA
SANJU
USHA
KAJAL
NANCY
PRIYANKA RANI
ARTI
SUMIT
RAVEENA
NAVEESH KUMAR
POOJA SONI
ANKITA
PANKAJ KUMAR
PRIYANKA
ANITA DEVI
AABID KHAN
AJAY SHEORAN
TEJDEEP SINGH
PANKAJ

RAM KISHAN
KAMAL SINGH
ROHTASH
RAJKUMAR
RAM BILAS
KISHORE SINGH
MADHU PAL
TILAK RAJ
KAMAL SINGH
RAM PARSAD
RAMESHWAR
SURESH KUMAR
RAKESH KHURANA
KRISHAN KUMAR
RAJESH KUMAR
ANIL
RANBIR SINGH
VIRENDER KUMAR
SATBIR SINGH
OM PARKASH
RAMESH KUMAR
SUNIL KUMAR
ISHWAR SINGH
MADAN LAL
VINOD KUMAR
KRISHAN KUMAR
SATYAWAN
PAWAN SHARMA
RAM NIWAS
JAIBIR SINGH
GAJRAJ
RAJENDER
SITA RAM
NARESH KUMAR
SUKHDEV SONI
RAM KARAN
JAI SINGH
CHIMAN LAL
MOHAN KUMAR
MOHD AFSAR KHAN
JOGENDER SINGH
RAGHBIR SINGH
PAWAN JINDAL

C161 069
C161 065
C161 052
C161 060
C161 050
C161 068
C161 076
C161 076
C161 064
C161 061
C161 049
C161 072
C161 062
C161 059
C161 067
C161 053
C161 050
C161 063
C161 048
C161 053
C161 060
C161 049
C161 055
C161 058
C161 058
C161 048
C161 060
C161 064
C161 050
C161 049
C161 047
C161 067
C161 060
C161 053
C161 073
C161 061
C161 059
C161 053
C161 063
C161 071
C161 063
C161 040F
C161 054

C162 059
C162 050
C162 042F
C162 046
C162 039F
C162 039F
C162 059
C162 054
C162 055
C162 052
C162 042
C162 062
C162 051
C162 039F
C162 039F
C162 034F
C162 035F
C162 025F
C162 035F
C162 025F
C162 061
C162 044
C162 053
C162 033F
C162 047
C162 034F
C162 048
C162 047
C162 037F
C162 050
C162 050
C162 059
C162 035F
C162 035F
C162 043
C162 034F
C162 047
C162 033F
C162 054
C162 054
C162 053
C162 049
C162 050

C163 051
C163 058
C163 040F
C163 052
C163 041
C163 058
C163 060
C163 073
C163 057
C163 065
C163 053
C163 066
C163 050
C163 058
C163 058
C163 047
C163 039F
C163 053
C163 040F
C163 050
C163 061
C163 036F
C163 064
C163 054
C163 072
C163 037F
C163 075
C163 069
C163 051
C163 062
C163 052
C163 070
C163 047
C163 054
C163 061
C163 057
C163 051
C163 054
C163 075
C163 075
C163 062
C163 062
C163 061

C164 026F
C164 044
C164 047
C164 031F
C164 021F
C164 042
C164 019F
C164 080
C164 064
C164 080
C164 067
C164 074
C164 073
C164 078
C164 060
C164 042F
C164 083
C164 066
C164 065
C164 076
C164 092
C164 057
C164 062
C164 053
C164 083
C164 074
C164 026F
C164 081
C164 048
C164 046
C164 074
C164 092
C164 064
C164 051
C164 071
C164 046
C164 046
C164 033F
C164 077
C164 088
C164 089
C164 056
C164 099

C165 057
C165 055
C165 047
C165 049
C165 040F
C165 058
C165 054
C165 060
C165 068
C165 060
C165 065
C165 060
C165 060
C165 050
C165 049
C165 051
C165 045
C165 050
C165 039F
C165 040F
C165 052
C165 051
C165 055
C165 057
C165 052
C165 047
C165 054
C165 061
C165 048
C165 045
C165 047
C165 058
C165 046
C165 054
C165 075
C165 060
C165 052
C165 056
C165 066
C165 066
C165 071
C165 055
C165 053

C166 069
C166 043
C166 055
C166 055
C166 065
C166 075
C166 082
C166 071
C166 077
C166 079
C166 064
C166 086
C166 071
C166 079
C166 076
C166 072
C166 051
C166 063
C166 011F
C166 083
C166 078
C166 ABSF
C166 080
C166 075
C166 087
C166 054
C166 085
C166 078
C166 061
C166 073
C166 080
C166 083
C166 059
C166 067
C166 077
C166 065
C166 068
C166 076
C166 069
C166 082
C166 059
C166 065
C166 075

REP
0315
REP
REP
REP
REP
REP
0414
0385
0397
0340
0420
0367
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0404
REP
0369
REP
0399
REP
REP
0400
REP
0325
0350
0429
REP
REP
0400
REP
0323
REP
0404
0436
0397
REP
0392

RPR

RPR
RPR

RPR

RPR

0004879295
0004879296
0004879297
0004879298
0004879299
0004879300
0004879301
0004879302
0004879303
0004879304
0004879305
0004879306
0004879307
0004879308
0004879309
0004879310
0004879311
0004879312
0004879313
0004879314
0004879315
0004879316
0004879317
0004879318
0004879319
0004879320
0004879321
0004879322
0004879323
0004879324
0004879325
0004879326
0004879327
0004879328
0004879329
0004879330
0004879331
0004879332
0004879333
0004879334
0004879335
0004879336
0004879337

14-GH-1488
14-GH-1489
14-GH-1490
14-GH-1491
14-GH-1492
14-GH-1493
14-GH-1494
14-GH-1517
14-GH-1453
14-GH-1518
14-GH-1519
14-GH-1454
14-GH-1520
14-GH-1455
14-GH-1456
14-GH-1521
14-GH-1457
14-GH-1420
14-GH-1421
14-GH-1505
14-GH-1422
14-GH-1506
14-GH-1423
14-GH-1507
14-GH-1424
14-GH-1425
14-GH-1426
14-GH-1508
14-GH-1427
14-GH-1428
14-GH-1429
14-GH-1430
14-GH-1431
14-GH-1432
14-GH-1433
14-GH-1434
14-GH-1435
14-GH-1436
14-GH-1437
14-GH-1438

VAISHALI
MEGHA WADHWA
SUNIL KUMAR
NITASHA
VINOD KUMAR
SEEZA SAINI
RENU BHARIA
ASHISH
PUNEET LUTHRA
KIRAN
RIYA
MEHAK ARORA
KAVITA RANI
NISHA
INDU SAINI
YACHIKA
NIRMAL DUHAN
RAJEEV KUMAR
SAPAN KUMAR
SHUBHAM WADHWA
NEHA MAHAWAR
SEEMA
VIKRAM
LALITA RANI
VIKAS RANI
SHABNAM
ROHTASH
HARISH
NITIKA
ASHOK
AJAY KUMAR
RUBU
KONIKA BANSAL
AKASH
SUBHAM GARG
SAGAR
MONU
BANTI
SITA DEVI
SUMAN
NIKHIL
YATIN
REENA

OM PARKASH
C161 058
JAGAN NATH
C161 068
RAMESH KUMAR
C161 057
SURENDER TIKORIA C161 055
RAM NIWAS
C161 056
PRITAM KUMAR SAINI C161 052
KRISHAN KUMAR BHARIA
C161 057
DASHRATH KHOD
C161 022F
SUNIL LUTHRA
C161 050
MUNISH KUMAR
C161 046
VIRENDER GUPTA
C161 063
NARESH ARORA
C161 078
PREM KUMAR
C161 054
UMED SINGH
C161 056
RATTAN LAL
C161 067
KISHORI LAL
C161 050
RAMESH KUMAR
C161 056
KULDEEP
C161 045
OM PARKASH
C161 044
MADAN LAL
C161 033F
MAGAN LAL
C161 059
KASHMIRI LAL
C161 062
NIRANJAN
C161 046
DEV RAJ
C161 056
RAM KISHAN
C161 067
RAJKUMAR
C161 054
DHARAMPAL
C161 052
RAM SWAROOP
C161 047
KULDEEP SINGH
C161 067
RAJKUMAR
C161 034F
PIRTHI SINGH
C161 053
JAIPARKASH
C161 052
SUKHDEV BANSAL
C161 055
KAILASH CHAND
C161 052
VIJAY KUMAR
C161 060
JOGINDER PAL
C161 061
SUBHASH KUMAR
C161 050
RAJ KUMAR
C161 054
FATEHCHAND
C161 068
BABURAM
C161 054
PURUSHOTAM SHARMA
C161 049
SURESH KUMAR
C161 052
MANI RAM
C161 067

C162 054
C162 057
C162 063
C162 057
C162 054
C162 056
C162 049
C162 026F
C162 057
C162 055
C162 069
C162 050
C162 048
C162 050
C162 075
C162 079
C162 062
C162 050
C162 045
C162 046
C162 083
C162 071
C162 058
C162 063
C162 073
C162 076
C162 070
C162 066
C162 069
C162 025F
C162 059
C162 077
C162 081
C162 081
C162 080
C162 079
C162 075
C162 077
C162 088
C162 070
C162 062
C162 080
C162 082

C163 071
C163 072
C163 064
C163 071
C163 069
C163 068
C163 069
C163 031F
C163 062
C163 056
C163 080
C163 080
C163 064
C163 066
C163 051
C163 052
C163 063
C163 050
C163 038F
C163 ABSF
C163 078
C163 061
C163 058
C163 048
C163 062
C163 060
C163 056
C163 051
C163 057
C163 036F
C163 059
C163 051
C163 065
C163 062
C163 067
C163 046
C163 047
C163 056
C163 056
C163 060
C163 046
C163 062
C163 053

C164 099
C164 094
C164 067
C164 077
C164 086
C164 078
C164 083
C164 007F
C164 083
C164 077
C164 082
C164 074
C164 068
C164 074
C164 052
C164 061
C164 085
C164 060
C164 046
C164 ABSF
C164 084
C164 087
C164 048
C164 080
C164 095
C164 087
C164 049
C164 052
C164 084
C164 024F
C164 044
C164 057
C164 093
C164 064
C164 089
C164 066
C164 060
C164 081
C164 065
C164 085
C164 079
C164 078
C164 032F

C165 057
C165 063
C165 061
C165 073
C165 067
C165 068
C165 052
C165 020F
C165 051
C165 056
C165 074
C165 069
C165 054
C165 058
C165 057
C165 038F
C165 063
C165 035F
C165 041F
C165 030F
C165 061
C165 054
C165 051
C165 050
C165 051
C165 056
C165 057
C165 051
C165 055
C165 031F
C165 038F
C165 050
C165 062
C165 037F
C165 064
C165 049
C165 041F
C165 057
C165 061
C165 050
C165 059
C165 074
C165 065

C166 089
C166 088
C166 072
C166 091
C166 055
C166 065
C166 074
C166 039
C166 066
C166 069
C166 088
C166 087
C166 080
C166 076
C166 033F
C166 063
C166 074
C166 034F
C166 045
C166 ABSF
C166 058
C166 062
C166 044
C166 048
C166 065
C166 069
C166 054
C166 044
C166 075
C166 047
C166 054
C166 069
C166 073
C166 050
C166 078
C166 066
C166 036F
C166 066
C166 061
C166 052
C166 046
C166 064
C166 044

0428
0442
0384
0424
0387
0387
0384
REP RPR
0369
0359
0456
0438
0368
0380
REP
REP
0403
REP
REP
REP
0423
0397
0305
0345
0413
0402
0338
0311
0407
REP RPR
REP
0356 RPR
0429
REP
0438
0367
REP
0391
0399
0371
0341
0410
REP

0004879338
0004879339
0004879340
0004879341
0004879342
0004879343
0004879344
0004879345
0004879346
0004879347
0004879348
0004879349
0004879350
0004879351
0004879352
0004879353
0004879354
0004879355
0004879356
0004879357
0004879358
0004879359
0004879360
0004879361
0004879362
0004879363
0004879364
0004879365
0004879366
0004879367
0004879368
0004879369
0004879370
0004879371
0004879372
0004879373
0004879374
0004879375
0004879376
0004879377
0004879378
0004879379
0004879380

14-GH-1439
14-GH-1440
14-GH-1441
14-GH-1509
14-GH-1510
14-GH-1442
14-GH-1511
14-GH-1443

14-GH-1444
14-GH-1512
14-GH-1445
14-GH-1513
14-GH-1446
14-GH-1514
14-GH-1447
14-GH-1515
14-GH-1448
14-GH-1449
14-GH-1450
14-GH-1516
14-GH-1451
14-GH-1654
14-GH-1452
14-GH-1391
14-GH-1392
14-GH-1393
14-GH-1495
14-GH-1651
14-GH-1394
14-GH-1395
14-GH-1652
14-GH-1496
14-GH-1396
14-GH-1497
14-GH-1397
14-GH-1498

POOJA DALMIA
ALISHA SHARMA
POOJA
PRITI
TUSHAR VASU
VIMAL RANI
HEMANT SHARMA
KAVITA
REET BISHNOI
RAKAM SINGH
SARITA
ANKIT BANSAL
NANCY MEHTA
SUNITA
RITU KUMARI
MANISHA RANI
RAVI KUMAR
PARNIKA RANI
DEEPANSHA
KANCHAN SHAHI
BALI
MANOJ
DINESH KUMAR
VANDANA
MANJU
VIKAS GOSWAMI
URMIL
GARIMA
MANOJ KUMAR
MANJU RANI
RAHUL
AMIT KUMAR
KIRAN RANI
SONU
MONU
PRIYANKA
RITU RANI
RACHIT
POOJA YADAV
PARVEEN
PRIYANKA
ROHIT
MANISHA

GOPAL CHAND
KRISHAN SHARMA
AJAY KUMAR
SATYAWAN SINGH
NIHAL SINGH
VIJAY KUMAR
HANUMAN PRASAD
BABU NAND YADAV
RAM SINGH BENIWAL
JILE SINGH
RAM SINGH
M D BANBSAL
SANT LAL MEHTA
ROHTASH
VIJENDER SINGH
SURENDER SINGH
RATTAN SINGH
LOVELY KUMAR
VIJAY KATARIA
SUBEDAR SHAHI
GARUDEV
RAMNIWAS
ISHWAR SINGH
SUNIL KUMAR
DESRAJ
ROHTASH GOSWAMI
RAJBIR SINGH
PREM SAGAR
PREM KUMAR
SUNIL KUMAR
SUBHASH CHANDER
SUSHIL KUMAR
JAGDISH CHANDER
RAMESH KUMAR
BLAWANT SINGH
BALJEET SINGH
RAJENDER SINGH
RAM KUMAR
RAVINDER SINGH
DHOOP SINGH
KRISHAN DEV YADAV
VINOD ASIJA
SUBHASH

C161 056
C161 064
C161 039F
C161 053
C161 060
C161 062
C161 056
C161 058

C162 082
C162 089
C162 061
C162 074
C162 086
C162 079
C162 059
C162 072

C163 050
C163 063
C163 040F
C163 049
C163 050
C163 058
C163 058
C163 053

C164 041F
C164 085
C164 017F
C164 060
C164 052
C164 074
C164 053
C164 092

C165 077
C165 073
C165 051
C165 059
C165 070
C165 069
C165 072
C165 079

C166 053
C166 078
C166 043
C166 066
C166 067
C166 048
C166 065
C166 046

C161 050
C161 059
C161 068
C161 067
C161 061
C161 053
C161 065
C161 036F
C161 066
C161 064
C161 056
C161 054
C161 057
C161 059
C161 057
C161 062
C161 045
C161 062
C161 064
C161 054
C161 058
C161 029F
C161 049
C161 071
C161 063
C161 063
C161 073
C161 041
C161 052
C161 064
C161 051
C161 053
C161 048
C161 054

C162 056
C162 070
C162 071
C162 072
C162 081
C162 073
C162 082
C162 ABSF
C162 065
C162 081
C162 091
C162 080
C162 076
C162 072
C162 057
C162 059
C162 054
C162 066
C162 066
C162 059
C162 063
C162 051
C162 061
C162 068
C162 063
C162 059
C162 073
C162 059
C162 053
C162 064
C162 057
C162 063
C162 057
C162 058

C163 046
C163 053
C163 040F
C163 052
C163 060
C163 054
C163 079
C163 ABSF
C163 054
C163 069
C163 071
C163 057
C163 052
C163 061
C163 051
C163 064
C163 046
C163 069
C163 058
C163 054
C163 054
C163 045
C163 058
C163 070
C163 066
C163 064
C163 070
C163 067
C163 061
C163 060
C163 053
C163 060
C163 058
C163 062

C164 071
C164 031F
C164 077
C164 070
C164 044
C164 062
C164 087
C164 ABSF
C164 079
C164 052
C164 082
C164 028F
C164 051
C164 090
C164 068
C164 069
C164 066
C164 090
C164 093
C164 083
C164 080
C164 062
C164 070
C164 089
C164 073
C164 084
C164 067
C164 052
C164 080
C164 067
C164 068
C164 090
C164 067
C164 079

C165 061
C165 066
C165 064
C165 074
C165 081
C165 071
C165 079
C165 ABSF
C165 072
C165 081
C165 077
C165 075
C165 072
C165 069
C165 070
C165 081
C165 046
C165 081
C165 082
C165 066
C165 073
C165 049
C165 055
C165 084
C165 074
C165 073
C165 079
C165 062
C165 073
C165 064
C165 067
C165 061
C165 054
C165 076

C166 ABSF
C166 049
C166 058
C166 066
C166 050
C166 057
C166 066
C166 ABSF
C166 071
C166 071
C166 070
C166 056
C166 058
C166 059
C166 059
C166 044
C166 025F
C166 055
C166 056
C166 038
C166 039
C166 029F
C166 045
C166 047
C166 027F
C166 037F
C166 051
C166 035F
C166 039
C166 046
C166 035F
C166 028F
C166 019F
C166 044

REP
0452
REP
0361
0385
0390
0363
0400
RPR
REP
REP
REP
0401
0377
0370
0458
FAIL
0407
0418
0447
REP
0366
0410
0362
0379
REP
0423
0419
0354
0367
REP
0338
0429
REP
REP
0413
REP
0358
0365
REP
REP
REP
0373

RPR
RPR

RPR

RPR
RPR

RPR

0004879381
0004879382
0004879383
0004879384
0004879385
0004879386
0004879387
0004879388
0004879389
0004879390
0004879391
0004879392
0004879393
0004879394
0004879395
0004879396
0004879397
0004879398
0004879399
0004879400
0004879401
0004879402
0004879403
0004879404
0004879405
0004879406
0004879407
0004879408
0004879409
0004879410
0004879411
0004879412
0004879413
0004879414
0004879415
0004879416
0004879417
0004879418
0004879419
0004879420
0004879421
0004879422
0004879423

14-GH-1398
14-GH-1399
14-GH-1400
14-GH-1499
14-GH-1653
14-GH-1401
14-GH-1402
14-GH-1403

14-GH-1404
14-GH-1356
14-GH-1357
14-GH-1466
14-GH-1358
14-GH-1467
14-GH-1468
14-GH-1359
14-GH-1360
14-GH-1469
14-GH-1470
14-GH-1471
14-GH-1361
14-GH-1472
14-GH-1362
14-GH-1363
14-GH-1473
14-GH-1364
14-GH-1474
14-GH-1365
14-GH-1366
14-GH-1367
14-GH-1475
14-GH-1645
14-GH-1646
14-GH-1647
14-GH-1476
14-GH-1368
14-GH-1369

REKHA
BHARTI
KOMAL
AKSHAY NAGPAL
NISHA
ANITA RANI
ANNU
REKHA DEVI
DEVIKA
AJIT SINGH
NAVEEN KUMAR
POOJA VERMA
PROMILA
SUNITA
MUKUL ARORA
GOURAV
RAHUL
USHA
RUBINA
AKSHEY
REENA KUKREJA
PRIYANKA AHLAWAT
KANTA RANI
RITU RANI
SHALU VERMA
PRIYANKA
DHEERAJ
PUNIT KUMAR
KULDEEP
SURBHI GOYAL
JYOTI
SAVITA
MINAKSHI
GAURAV
YOGESH
RITU REHJA
PAWAN KUMAR
KARVY
ASHISH BANSAL
AARTI
APIN
SANDEEP KUMAR
RUBY KUMARI

AJAY SUTHAR
DESH RAJ
HANSRAJ
JAGDISH NAGPAL
RAJMAL
SHAMSHER SINGH
JAIBIR SINGH
RAJPAL
JAI BHAGWAN
DHARAMCHAND
DHARMBIR SINGH
RAMPHAL VERMA
SUBHASH
SURENDER SINGH
GULSHAN ARORA
SURENDER KUMAR
NAR SINGH
RAJ KUMAR
IDDUDIN
OM PRAKASH
RAJ KUMAR KUKREJA
RAVINDER AHLAWAT
RAJENDER SINGH
DHARMPAL
KISHAN LAL
CHANDER BHAN
RAJENDER SINGH
KRISHAN KUMAR
RAM KUMAR
SHASHI KANT GOYAL
SUBASH CHANDER
SULTAN
ASHOK KUMAR
SURESH GARG
SATYA BHUSHAN JAIN
VASDEV RHEJA
GHARSI RAM
KISHAN LAL DHANIAN
PARDEEP BANSAL
INDER SINGH
SUNIL GARG
KALU RAM
NANDKISHORE

C161 053
C161 063
C161 054
C161 048
C161 054
C161 061
C161 073
C161 055
C161 061
C161 034F

C162 059
C162 062
C162 068
C162 057
C162 068
C162 067
C162 066
C162 064
C162 059
C162 052

C163 064
C163 054
C163 064
C163 054
C163 062
C163 071
C163 065
C163 064
C163 065
C163 050

C164 080
C164 068
C164 087
C164 072
C164 084
C164 052
C164 097
C164 091
C164 084
C164 013F

C165 066
C165 060
C165 074
C165 072
C165 077
C165 075
C165 063
C165 056
C165 058
C165 045

C166 039
C166 045
C166 051
C166 049
C166 020F
C166 046
C166 055
C166 047
C166 042
C166 ABSF

C161 065
C161 050
C161 060
C161 044
C161 049
C161 050
C161 070
C161 054
C161 053
C161 064
C161 055
C161 058
C161 057
C161 065
C161 050
C161 051
C161 050
C161 050
C161 077
C161 066
C161 051
C161 054

C162 060
C162 059
C162 065
C162 053
C162 059
C162 063
C162 069
C162 060
C162 054
C162 081
C162 075
C162 071
C162 066
C162 063
C162 064
C162 059
C162 052
C162 058
C162 070
C162 064
C162 073
C162 066

C163 065
C163 061
C163 061
C163 048
C163 059
C163 057
C163 076
C163 071
C163 069
C163 090
C163 069
C163 075
C163 066
C163 068
C163 066
C163 057
C163 051
C163 063
C163 075
C163 071
C163 074
C163 067

C164 093
C164 092
C164 092
C164 040
C164 082
C164 063
C164 077
C164 036F
C164 046
C164 100
C164 092
C164 094
C164 097
C164 093
C164 089
C164 046
C164 079
C164 085
C164 095
C164 095
C164 087
C164 082

C165 050
C165 059
C165 054
C165 025F
C165 058
C165 058
C165 068
C165 063
C165 053
C165 075
C165 045
C165 050
C165 049
C165 039F
C165 053
C165 034F
C165 029F
C165 036F
C165 063
C165 055
C165 055
C165 048

C166 047
C166 045
C166 043
C166 038
C166 054
C166 051
C166 047
C166 031F
C166 044
C166 077
C166 044
C166 045
C166 048
C166 036F
C166 022F
C166 029F
C166 033F
C166 020F
C166 067
C166 060
C166 051
C166 056

C161 053
C161 069
C161 046
C161 056
C161 068
C161 059
C161 090
C161 067
C161 058

C162 064
C162 074
C162 056
C162 063
C162 076
C162 074
C162 073
C162 059
C162 054

C163 062
C163 073
C163 060
C163 065
C163 060
C163 065
C163 066
C163 072
C163 057

C164 096
C164 100
C164 072
C164 088
C164 089
C164 097
C164 100
C164 081
C164 082

C165 050
C165 054
C165 036F
C165 033F
C165 049
C165 058
C165 058
C165 049
C165 032F

C166 050
C166 063
C166 040
C166 054
C166 065
C166 052
C166 061
C166 031F
C166 047

0361
0352
0398
0352
REP
0372
0419
0377
0369 RPR
REP RPR
ABSENT
0380
0366
0375
REP
0361
0342
0407
REP
0319
0487
0380
0393
0383
REP
REP
REP
REP RPR
REP
0447
0411
0391
0373
ABSENT
0375
0433
REP RPR
REP
0407 RPR
0405
0448
REP RPR
REP

0004879424
0004879425
0004879426
0004879427
0004879428
0004879429
0004879430
0004879431
0004879432
0004879433
0004879434
0004879435
0004879436
0004879437
0004879438
0004879439
0004879440
0004879441
0004879442
0004879443
0004879444
0004879445
0004879446
0004879447
0004879448
0004879449
0004879450
0004879451
0004879452
0004879453
0004879454
0004879455
0004879456
0004879457
0004879458
0004879501
0004879502
0004879503
0004879504
0004879505
0004879506
0004879507
0004879508

14-GH-1370
14-GH-1477
14-GH-1648
14-GH-1371
14-GH-1372
14-GH-1478
14-GH-1479
14-GH-1373
14-GH-1374
14-GH-1375
14-GH-1376
14-GH-1377
14-GH-1378
14-GH-1379
14-GH-1380
14-GH-1381
14-GH-1382
14-GH-1383
14-GH-1480
14-GH-1384
14-GH-1481
14-GH-1385
14-GH-1649
14-GH-1310
14-GH-1311
14-GH-1312
14-GH-1459
14-GH-1313
14-GH-1314
14-GH-1315
14-GH-1316
14-GH-1317
14-GWH-139
14-GWH-138
14-GWH-648
14-GWH-137
14-GWH-136
14-GWH-135
14-GWH-170

MOHIT
BHAWNA
CHETNA
DEEPIKA
NEETU
MAMTA VERMA
NEHA
POONAM SHARMA
NAVEEN
KUSUM GOYAL
CHARU RANI
KIRAN
PRITAM RANI
NAVEEN
ANAND
PANKAJ VERMA
BHAJAN LAL
REENU RANI
MAMTA BOHAT
NEELAM
SEEMA RANI
MEENA SHEORAN
SAVITA
SAHIL
POOJA
NEELAM
PRIYANKA RANI
RAKHI KALRA
SHAINA
KASHISH SEHGAL
CHANCHAL SHARMA
POONAM
MANGE RAM
REENA RANI
ANJU
JYOTI RANI
VANDANA
REKHA
BABITA
KIRAN BALA
MINTU DEVI
SARITA
SONU

SATISH MEHTA
RAJ KUMAR
YUDHBIR
DASHWANT SINGH
DHARAMBIR
TEK CHAND
NAURANG LAL
RAMPHAL SHARMA
NARENDER KUMAR
SURENDER SINGH
ASHOK KUMAR
ISWAR SINGH
MITHU RAM
RAMDASS
KARAMVIR
RAMESHWER DASS
JHINDU RAM
DEVENDER KUMAR
RAJESH BOHAT
KULDEEP
SURAJBIR
MAHENDER SINGH
DALBIR SINGH
SUSHIL KUMAR
BALJEET
DEVANAND
KHARETI LAL
VIBHISHAN KALRA
MAHENDER SINGH
GULSHAN KUMAR
GIRIRAJ SHARMA
NARESH KUMAR
RAMCHANDER
RAJBIR SINGH
HARCHAND
DHARSHAN SAINI
RAMPHAL
MADAN LAL
SHAMSHER SINGH
KARAN SINGH
DALBIR SINGH
SATYAWAN
ROHTASH

C161 051
C161 065
C161 063
C161 061
C161 055
C161 075
C161 069
C161 076
C161 056
C161 074
C161 080
C161 066
C161 063
C161 045
C161 051
C161 053

C162 051
C162 050
C162 050
C162 051
C162 054
C162 058
C162 049
C162 073
C162 048
C162 054
C162 051
C162 070
C162 032F
C162 044
C162 052
C162 048

C163 056
C163 065
C163 060
C163 051
C163 057
C163 058
C163 060
C163 064
C163 049
C163 059
C163 060
C163 062
C163 062
C163 042F
C163 054
C163 047

C164 094
C164 098
C164 080
C164 064
C164 098
C164 100
C164 099
C164 090
C164 091
C164 097
C164 093
C164 100
C164 092
C164 081
C164 077
C164 076

C165 050
C165 060
C165 050
C165 037F
C165 044
C165 061
C165 053
C165 058
C165 045
C165 053
C165 054
C165 054
C165 020F
C165 040F
C165 051
C165 051

C166 046
C166 050
C166 049
C166 047
C166 056
C166 068
C166 050
C166 054
C166 032F
C166 057
C166 045
C166 048
C166 036F
C166 031F
C166 047
C166 038

C161 070
C161 059
C161 050
C161 068
C161 059
C161 050
C161 058
C161 050
C161 045
C161 060
C161 058
C161 065
C161 053
C161 060
C161 063
C161 057
C161 064
C161 070
C161 049
C161 028F
C161 042
C161 038F
C161 056
C161 066
C161 046
C161 038F

C162 044
C162 055
C162 053
C162 056
C162 053
C162 046
C162 050
C162 046
C162 051
C162 041
C162 039
C162 059
C162 052
C162 055
C162 058
C162 062
C162 052
C162 064
C162 076
C162 073
C162 061
C162 066
C162 072
C162 071
C162 066
C162 065

C163 065
C163 071
C163 059
C163 068
C163 059
C163 057
C163 052
C163 051
C163 049
C163 066
C163 059
C163 061
C163 052
C163 059
C163 059
C163 057
C163 059
C163 055
C163 049
C163 049
C163 050
C163 061
C163 058
C163 059
C163 055
C163 062

C164 100
C164 100
C164 081
C164 091
C164 087
C164 088
C164 077
C164 076
C164 076
C164 098
C164 100
C164 099
C164 086
C164 098
C164 091
C164 081
C164 077
C164 100
C164 065
C164 032F
C164 058
C164 066
C164 091
C164 097
C164 081
C164 028F

C165 065
C165 065
C165 055
C165 063
C165 050
C165 049
C165 059
C165 055
C165 051
C165 RLA
C165 RLA
C165 RLA
C165 RLA
C165 RLA
C165 RLA
C165 RLA
C165 RLA
C165 RLA
C165 039F
C165 038F
C165 034F
C165 047
C165 052
C165 040F
C165 041F
C165 036F

C166 050
C166 050
C166 044
C166 044
C166 046
C166 052
C166 046
C166 035F
C166 047
C166 033
C166 039
C166 058
C166 060
C166 043
C166 063
C166 043
C166 036
C166 052
C166 035F
C166 038F
C166 027F
C166 036F
C166 029F
C166 030F
C166 027F
C166 035F

0348
0388
0352
REP
0364
0420
0380 RPR
0415
REP
0394
0383
0400
REP
REP
0332
0313 RPR
ABSENT
0394
0400
0342 RPR
0390
0354
0342
0342
REP
0319
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP

0004879509
0004879510
0004879511
0004879512
0004879513
0004879514
0004879515
0004879516
0004879517
0004879518
0004879519
0004879520
0004879521
0004879522
0004879523
0004879524
0004879525
0004879526
0004879527
0004879528
0004879529
0004879530
0004879531
0004879532
0004879533
0004879534
0004879535
0004879536
0004879537
0004879538
0004879539
0004879540
0004879541
0004879542
0004879543
0004879544
0004879545
0004879546
0004879547
0004879548
0004879549
0004879550
0004879551

14-GWH-134 POOJA
14-GWH-132 NEELAM
VANDITA
14-GWH-131 LAKSHMI RANI
14-GWH-130 BHAWNA
14-GWH-128 POOJA DEVI
14-GWH-127 REENA
14-GWH-126 MEENAKSHI
14-GWH-125 CHARU
14-GWH-642 GAZAL RANI
SUPRIYA
14-GWH-123 AASHI
14-GWH-122 RENU DEVI
14-GWH-641 ANU RANI
14-GWH-121 PREETI
14-GWH-120 PINKI
14-GWH-119 PARVEEN
14-GWH-647 JYOTI
14-GWH-118 JYOTI
14-GWH-117 MAMTA
14-GWH-116 POOJA SHARMA
14-GWH-115 RANJANA SHARMA
14-GWH-114 PRIYANKA SHARMA
14-GWH-640 VINITA
14-GWH-112 PRITIKA
14-GWH-111 RITU RANI
14-GWH-169 SUNAINA DHANDA
14-GWH-652 MONIKA
14-GWH-110 EKTA POONIA
14-GWH-109 RITU DALAL
14-GWH-108 SARLA DEVI
14-GWH-107 SUNITA DEVI
14-GWH-106 RITU
14-GWH-105 BABITA RANI
14-GWH-104 SNEHA
14-GWH-103 RINU KUMARI
14-GWH-168 GARIMA GROVER
14-GWH-102 KAVITA DEVI
14-GWH-167 SHWETA PANDEY
14-GWH-101 MANITA
14-GWH-100 KANCHAN VERMA
14-GWH-99 KIRAN BALA
14-GWH-98 SONIYA

SHRI KRISHAN
C161 046
JOGINDER SINGH
C161 033F
RAJ KUMAR
C161 055
BALRAJ SINGH
C161 033F
SANJAY KUMAR
C161 031F
SATYAWAN
C161 051
RAMPHAL
C161 050
RAMPAL
C161 035F
KULDEEP SINGH
C161 033F
HARI SINGH
C161 023F
NIRANJAN PRASAD
C161 030F
JASWANT
C161 052
SURESH KUMAR
C161 064
RAM SINGH
C161 044
JOGI RAM
C161 051
RAJENDER SINGH
C161 045
BALDEV
C161 052
SATPAL
C161 062
LUXMAN DASS
C161 051
BALDEV
C161 029F
RANBEER SHARMA
C161 038F
RAMVIR SHARMA
C161 048
JAIBEER SHARMA
C161 052
KRISHAN KUMAR
C161 049
BALWAN
C161 049
RAJENDER SINGH
C161 065
SUNDER SINGH DHANDA
C161 071
BALJEET
C161 046
DALBIR SINGH POONIAC161 054
DILBAG SINGH
C161 053
SIYA RAM
C161 056
DEVENDER SINGH
C161 047
KRISHAN KUMAR
C161 049
SHYAM SUNDER
C161 024F
MUKESH KUMAR
C161 028F
BALJEET
C161 040F
SOM NATH
C161 036F
RAMESHWAR
C161 014F
PRADEEP KUMAR PANDEY
C161 047
SURESH
C161 037F
CHOTTE LAL
C161 044
RAMESHWAR KUMAR C161 052
KULDEEP
C161 076

C162 067
C162 061
C162 075
C162 077
C162 066
C162 089
C162 081
C162 057
C162 045
C162 044
C162 058
C162 075
C162 073
C162 064
C162 082
C162 069
C162 076
C162 083
C162 075
C162 072
C162 068
C162 069
C162 080
C162 079
C162 083
C162 075
C162 093
C162 085
C162 067
C162 078
C162 071
C162 062
C162 058
C162 059
C162 057
C162 056
C162 058
C162 062
C162 062
C162 055
C162 058
C162 057
C162 064

C163 057
C163 056
C163 072
C163 058
C163 048
C163 066
C163 055
C163 053
C163 053
C163 037F
C163 048
C163 061
C163 053
C163 048
C163 066
C163 060
C163 052
C163 056
C163 056
C163 052
C163 051
C163 055
C163 055
C163 049
C163 063
C163 071
C163 080
C163 056
C163 065
C163 071
C163 060
C163 067
C163 067
C163 057
C163 053
C163 061
C163 058
C163 054
C163 066
C163 050
C163 047
C163 059
C163 063

C164 039F
C164 030F
C164 082
C164 022F
C164 012F
C164 076
C164 012F
C164 033F
C164 022F
C164 065
C164 040
C164 016F
C164 050
C164 047
C164 063
C164 048
C164 048
C164 052
C164 035F
C164 020F
C164 037F
C164 062
C164 077
C164 024F
C164 020F
C164 078
C164 086
C164 011F
C164 085
C164 078
C164 075
C164 058
C164 023F
C164 041F
C164 063
C164 043
C164 091
C164 024F
C164 024F
C164 077
C164 019F
C164 068
C164 096

C165 039F
C165 037F
C165 069
C165 032F
C165 029F
C165 041F
C165 028F
C165 031F
C165 047
C165 031F
C165 025F
C165 047
C165 066
C165 023F
C165 058
C165 050
C165 037F
C165 034F
C165 046
C165 032F
C165 033F
C165 035F
C165 039F
C165 028F
C165 047
C165 057
C165 082
C165 050
C165 053
C165 061
C165 066
C165 056
C165 046
C165 046
C165 040F
C165 064
C165 040F
C165 033F
C165 039F
C165 052
C165 050
C165 077
C165 057

C166 032F
C166 020F
C166 047
C166 020F
C166 031F
C166 033F
C166 026F
C166 020F
C166 033F
C166 034F
C166 021F
C166 035F
C166 030F
C166 031F
C166 028F
C166 021F
C166 026F
C166 034F
C166 051
C166 025F
C166 025F
C166 045
C166 028F
C166 021F
C166 030F
C166 046
C166 077
C166 020F
C166 052
C166 054
C166 048
C166 032F
C166 031F
C166 036F
C166 031F
C166 037F
C166 038F
C166 022F
C166 036F
C166 029F
C166 045
C166 047
C166 037F

REP
REP
0400 RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0392
0489
REP
0376
0395
0376
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0360
REP

0004879552
0004879553
0004879554
0004879555
0004879556
0004879557
0004879558
0004879559
0004879560
0004879561
0004879562
0004879563
0004879564
0004879565
0004879566
0004879567
0004879568
0004879569
0004879570
0004879571
0004879572
0004879573
0004879574
0004879575
0004879576
0004879577
0004879578
0004879579
0004879580
0004879581
0004879582
0004879583
0004879584
0004879585
0004879586
0004879587
0004879588
0004879589
0004879590
0004879591
0004879592
0004879593
0004879594

14-GWH-97
14-GWH-96
14-GWH-166
14-GWH-95
14-GWH-94
14-GWH-165
14-GWH-93
14-GWH-92
14-GWH-91
14-GWH-164
14-GWH-90
14-GWH-89
14-GWH-88
14-GWH-163
14-GWH-162
14-GWH-161
14-GWH-87
14-GWH-86
14-GWH-160
14-GWH-85
14-GWH-84
14-GWH-82
14-GWH-81
14-GWH-159
14-GWH-639
14-GWH-80
14-GWH-79
14-GWH-158
14-GWH-157
14-GWH-651
14-GWH-78
14-GWH-77
14-GWH-76
14-GWH-75
14-GWH-156
14-GWH-74
14-GWH-1
14-GWH-2
14-GWH-49
14-GWH-48
14-GWH-47
14-GWH-46
14-GWH-45

MONI RANI
MEENAXI
NISHTHA
RENU
KHUSHBU
ANJALI
POOJA
SUSHILA
KIRTI SHARMA
ANSHU YADAV
RITU RANI
NEELAM
KIRAN DEVI
SANGEETA
SAKSHI MUNJAL
HEENA
RIMA
REETU SHARMA
PRIYANKA
NEELAM
HARSHA RANI
MEENA KUMARI
MANISHA
KAVITA
POOJA RANI
MAMTA
NEHA
SIMRAN
AMRITA
SAKSHI
SARITA
POONAM
SAVITA
KANCHAN
PRIYANKA
SHEETAL
SEEMA RANI
REENA RANI
RINA DEVI
MANJEET RANI
DIMPAL
AMITA
MONIKA

GANESH KUMAR
C161 070
KULDEEP
C161 039F
SURESH KUMAR
C161 042
BALJEET SINGH
C161 043
POORAN
C161 044
SEWA SINGH
C161 047
BALRAJ
C161 033F
KARISHAN KAPOOR C161 040F
NARESH SHARMA
C161 050
NANDPAL SINGH YADAV
C161 058
SURJEET SHARMA
C161 045
THAN SINGH
C161 040
RAMCHANDER
C161 036F
UMA SHANKER
C161 062
SURENDER KUMAR
C161 064
PARVEEN KHATRI
C161 049
BHULLAN PRASHAD C161 029F
RAMMAHER SHARMA C161 046
ANIRUDH KUMAR
C161 053
SATBIR
C161 055
SURENDER
C161 045
DHARMPAL
C161 048
SUBHASH CHANDER C161 035F
SHISHPAL
C161 037F
PAWAN KUMAR
C161 031F
KRISHAN KUMAR
C161 035F
NARENDER
C161 044
KIRAN DUTT
C161 066
RAKESH CHAWLA
C161 058
SUNIL KAUSHIK
C161 050
RAGHUVIR
C161 042
RAMESH KUMAR
C161 033F
MAHABIR
C161 051
SHRI NIWAS
C161 039
ANIL KUMAR
C161 048
RAMESH KUMAR
C161 052
RAMESH KUMAR VERMA
C161 058
DHARAMVIR SINGH C161 051
BALWAN SINGH
SANT LAL
C161 047
SUDESH BANGA
C161 054
AJIT SINGH
C161 059
NAFE SINGH
C161 052

C162 064
C162 054
C162 062
C162 061
C162 063
C162 053
C162 056
C162 051
C162 061
C162 061
C162 052
C162 063
C162 052
C162 065
C162 066
C162 052
C162 054
C162 059
C162 064
C162 056
C162 051
C162 060
C162 055
C162 057
C162 052
C162 057
C162 055
C162 060
C162 059
C162 059
C162 052
C162 060
C162 060
C162 054
C162 056
C162 060
C162 061
C162 062

C163 060
C163 046
C163 062
C163 050
C163 054
C163 050
C163 036F
C163 049
C163 047
C163 063
C163 046
C163 037F
C163 046
C163 062
C163 066
C163 045
C163 044
C163 059
C163 062
C163 061
C163 052
C163 050
C163 045
C163 054
C163 044
C163 050
C163 058
C163 065
C163 066
C163 068
C163 055
C163 051
C163 064
C163 036F
C163 057
C163 044
C163 059
C163 053

C164 098
C164 020F
C164 043
C164 024
C164 049
C164 030F
C164 033F
C164 070
C164 088
C164 033F
C164 034F
C164 071
C164 020F
C164 066
C164 038F
C164 032F
C164 033F
C164 045
C164 046
C164 053
C164 040F
C164 016F
C164 017F
C164 018F
C164 038F
C164 016F
C164 046
C164 015F
C164 034F
C164 031F
C164 034F
C164 015F
C164 029F
C164 012F
C164 016F
C164 021F
C164 040F
C164 066

C165 055
C165 020F
C165 023F
C165 RLA
C165 027F
C165 040F
C165 023F
C165 021F
C165 035F
C165 029F
C165 033F
C165 031F
C165 024F
C165 050
C165 048
C165 037F
C165 024F
C165 024F
C165 034F
C165 040F
C165 020F
C165 021F
C165 026F
C165 037F
C165 019F
C165 020F
C165 052
C165 065
C165 041F
C165 059
C165 034F
C165 019F
C165 034F
C165 022F
C165 050
C165 031F
C165 036F
C165 041F

C166 051
C166 023F
C166 052
C166 022
C166 027F
C166 018F
C166 027F
C166 034F
C166 067
C166 077
C166 057
C166 067
C166 039F
C166 062
C166 087
C166 074
C166 046
C166 068
C166 067
C166 056
C166 060
C166 050
C166 057
C166 051
C166 041F
C166 046
C166 070
C166 074
C166 076
C166 076
C166 039F
C166 035F
C166 081
C166 052
C166 067
C166 049
C166 078
C166 079

C162 058
C162 063
C162 064
C162 062

C163 059
C163 067
C163 066
C163 064

C164 072
C164 049
C164 041F
C164 020F

C165 025F
C165 020F
C165 076
C165 032F

C166 057
C166 078
C166 088
C166 083

0398
REP
REP
RLA
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0367
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0325
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP

0004879595
0004879596
0004879597
0004879598
0004879599
0004879600
0004879601
0004879602
0004879603
0004879604
0004879605
0004879606
0004879607
0004879608
0004879609
0004879610
0004879611
0004879612
0004879613
0004879614
0004879615
0004879616
0004879617
0004879618
0004879619
0004879620
0004879621
0004879622
0004879623
0004879624
0004879625
0004879626
0004879627
0004879628
0004879629
0004879630
0004879631
0004879632
0004879633
0004879634
0004879635
0004879636
0004879637

14-GWH-44
14-GWH-43
14-GWH-42
14-GWH-41
14-GWH-40
14-GWH-39
14-GWH-38
14-GWH-37
14-GWH-36
14-GWH-34
14-GWH-148
14-GWH-33
14-GWH-32
14-GWH-31
14-GWH-30
14-GWH-611
14-GWH-610
14-GWH-29
14-GWH-27
14-GWH-147
14-GWH-26
14-GWH-25
14-GWH-24
14-GWH-23
14-GWH-22
14-GWH-20
14-GWH-609
14-GWH-19
14-GWH-18
14-GWH-608
14-GWH-17
14-GWH-16
14-GWH-15
14-GWH-14
14-GWH-146
14-GWH-13
14-GWH-11
14-GWH-10
14-GWH-9
14-GWH-607
14-GWH-8
14-GWH-7
14-GWH-6

PREETI
OM PARKASH
SUNAYNA
RAM AASARE
MAMTA
VINAY KUMAR
SEEMA
BISHAMBER
ANISHA
SUSHIL KUMAR
SONAM RANI
KRISHAN KUMAR
ANU BALA
CHIRANJI LAL
MAMTA
RAMESH KUMAR
DEEPIKA
VED PRAKASH
MONIKA DEVI
JASWANT SINGH
RAVINA
RAVINDER SINGH
MONIKA
ROHTASH KUMAR
SUNITA RANI
SHAMSHER SINGH
SONAL
VINOD KUMAR
SAMINA RANI
SUBHASH KUMAR
EKTA RANI
HARBAG
SUSHILA
CHANAN SINGH
BINU
RAM ASHISH
SONALI
RAMESH KUMAR
NEELAM
DALBIR SINGH
KAVITA
DHARMVIR
MEENU
DALBIR SINGH
DAMINI RANI
NARESH KUMAR
MANISHA
HARI KISHAN
PINKI RANI
DIWAN SINGH
JYOTI SAINI
SHRICHAND SAINI
MAMTA
KULDEEP
PINKI RANI
RAMESH KUMAR
SHALLU
VINOD SHARMA
MANJU
MADAN LAL
PUSHPA
KASHMIRI LAL
AARTI
AMRIT LAL
VANDANA
RAJESH KUMAR
SHEETAL
RAJKUMAR
PRIYANKA KUMARI JANGRAMOHAN LAL JANGRA
UJJAWAL
BHAGWAN DASS
SEEMA
BALBIR
SARITA DEVI
SATYA PARKASH
JYOTI RANI
KANAHIYA LAL
ALPANA
BALJEET SHARMA
RAVINA
MAHABIR SINGH
PREETI
MUNNA
POOJA
MAHENDER SINGH

C161 055
C161 042
C161 034F
C161 050
C161 047
C161 059
C161 046
C161 060
C161 053
C161 047
C161 068
C161 075
C161 052

C162 063
C162 055
C162 044
C162 055
C162 059
C162 061
C162 051
C162 063
C162 063
C162 055
C162 067
C162 081
C162 062

C163 059
C163 043
C163 049
C163 059
C163 052
C163 058
C163 055
C163 066
C163 064
C163 064
C163 062
C163 059
C163 051

C164 053
C164 008F
C164 074
C164 057
C164 046
C164 070
C164 028F
C164 078
C164 089
C164 092
C164 019F
C164 074
C164 013F

C165 052
C165 031F
C165 046
C165 045
C165 038F
C165 035F
C165 031F
C165 058
C165 047
C165 052
C165 061
C165 039F
C165 050

C166 075
C166 060
C166 063
C166 077
C166 070
C166 071
C166 077
C166 077
C166 076
C166 062
C166 083
C166 081
C166 078

C161 059
C161 053
C161 055
C161 043
C161 061
C161 058
C161 051
C161 069

C162 061
C162 065
C162 063
C162 066
C162 053
C162 056
C162 053
C162 065

C163 058
C163 064
C163 057
C163 049
C163 056
C163 064
C163 050
C163 067

C164 068
C164 057
C164 064
C164 036F
C164 048
C164 064
C164 024F
C164 081

C165 068
C165 053
C165 046
C165 050
C165 057
C165 059
C165 051
C165 055

C166 077
C166 075
C166 064
C166 067
C166 080
C166 076
C166 051
C166 080

C161 047
C161 057
C161 059
C161 046
C161 064
C161 044
C161 049
C161 071
C161 053
C161 052
C161 050
C161 065

C162 057
C162 055
C162 069
C162 046
C162 070
C162 051
C162 046
C162 063
C162 061
C162 052
C162 051
C162 065

C163 045
C163 045
C163 066
C163 039F
C163 059
C163 037F
C163 052
C163 060
C163 057
C163 035F
C163 056
C163 067

C164 018F
C164 044F
C164 020F
C164 015F
C164 047
C164 035F
C164 012F
C164 041F
C164 034F
C164 061
C164 067
C164 083

C165 034F
C165 041F
C165 059
C165 021F
C165 067
C165 039F
C165 039F
C165 059
C165 047
C165 035F
C165 031F
C165 056

C166 055
C166 056
C166 068
C166 050
C166 ABSF
C166 054
C166 034F
C166 052
C166 056
C166 057
C166 047
C166 052

C161 065
C161 040F
C161 062
C161 049
C161 062
C161 045
C161 049

C162 070
C162 058
C162 059
C162 061
C162 060
C162 060
C162 061

C163 059
C163 049
C163 059
C163 056
C163 044
C163 028F
C163 049

C164 048
C164 039F
C164 088
C164 062
C164 059
C164 036F
C164 048

C165 056
C165 041F
C165 046
C165 030F
C165 051
C165 022F
C165 036F

C166 038F
C166 046
C166 051
C166 059
C166 044
C166 047
C166 051

0357
REP
REP
0343
REP
REP
REP
0402
0392
0372
REP
REP
REP
ABSENT
0391
0367
0349
REP
0355
0377
REP
0417
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0388
ABSENT
REP
REP
0365
REP
0320
REP
REP

0004879638
0004879639
0004879640
0004879641
0004879642
0004879643
0004879644
0004879645
0004879646
0004879647
0004879648
0004879649
0004879650
0004879651
0004879652
0004879653
0004879654
0004879655
0004879656
0004879657
0004879658
0004879659
0004879660
0004879661
0004879662
0004879663
0004879664
0004879665
0004879666
0004879667
0004879668
0004879669
0004879670
0004879671
0004879672
0004879673
0004879674
0004879675
0004879676
0004879677
0004879678
0004879679
0004879680

14-GWH-5
14-GWH-4
14-GWH-3
14-GWH-73
14-GWH-155
14-GWH-72
14-GWH-71
14-GWH-154
14-GWH-612
14-GWH-70
14-GWH-68
14-GWH-67
14-GWH-66
14-GWH-153
14-GWH-65
14-GWH-64
14-GWH-63
14-GWH-62
14-GWH-60
14-GWH-152
14-GWH-151
14-GWH-59
14-GWH-58
14-GWH-150
14-GWH-57
14-GWH-56
14-GWH-55
14-GWH-54
14-GWH-53
14-GWH-52
14-GWH-149
14-GWH-51
14-GWH-50
14-GWH-145
14-GWH-613
14-GWH-144
14-GWH-143
14-GWH-142
14-GWH-141
14-GWH-140
14-GWH-614

PINKI
SUSHMA
REKHA
SANTRO DEVI
POOJA
SH Z USHMA
POONAM DEVI
POOJA
PRACHI SHARMA
RENU BALA
ASHA
AARTI
POOJA DEVI
POOJA
MINAKSHI
POONAM KUMARI
SUMIT
REKHA
DIMPLE
ARTI RANI
NEHA
PRIYANKA RANI
DIVYA JOSHI
SWEETY
JYOTI KUMARI
MANJU
SUDESH
RUCHIKA
PREMLATA
REKHA RANI
SUBHAN
POONAM
PARUL
POOJA
MANISHA
SAVITA
KHUSHBU
MUSKAN
KAVITA SWAMI
VERSHA
ANJALI RAI
MONIKA
SHIWANI

PURAN
C161 062
SURJEET
C161 045
MADAN LAL
C161 065
TELU RAM
C161 038F
MANMOHAN
C161 035F
BHAJAN LAL
C161 032F
DEVI LAL
C161 045
DEVENDER SINGH
C161 060
SUNIL KUMAR SHARMAC161 044
MANOHAR LAL
C161 022F
RAJESH
C161 035F
SHIV KUMAR
C161 028F
RICHH PAL
C161 038F
AJMER
C161 045
VAJIR SINGH
C161 045
MAHENDER SINGH
C161 068
BALJEET SINGH
C161 037F
RAM SINGH
C161 044
MAHENDER
C161 048
PAWAN KUMAR
C161 062
SAINSKARAN
C161 057
VED PARKASH
C161 038F
VIRENDER JOSHI
C161 058
SATISH KUMAR
C161 045
MANI RAM
C161 053
HARI SINGH
C161 053
OM PARKASH
C161 064
NIRANJAN PAL
C161 062
JAYBIR SINGH
C161 032F
SULTAN SINGH
C161 056
JAGAT SINGH
C161 057
RAGHUBIR
C161 055
DALIP KUMAR
C161 044
SHRINATH
C161 065
MADHU PAL
NETRA PRASAD
C161 044
KAMAL
C161 042
ARUN CHOPRA
C161 076
PALA RAM
C161 038F
NAND KISHORE
C161 028F
PARDEEP RAI
C161 059
RANBIR SINGH
C161 050
ASHOK KUMAR
C161 045

C162 053
C162 057
C162 057
C162 056
C162 049
C162 051
C162 065
C162 072
C162 068
C162 056
C162 071
C162 051
C162 064
C162 077
C162 066
C162 066
C162 062
C162 048
C162 068
C162 069
C162 064
C162 068
C162 070
C162 057
C162 078
C162 069
C162 075
C162 077
C162 060
C162 064
C162 066
C162 072
C162 061
C162 076

C163 057
C163 049
C163 060
C163 039F
C163 036F
C163 048
C163 034F
C163 058
C163 055
C163 044
C163 049
C163 035F
C163 037F
C163 052
C163 053
C163 051
C163 068
C163 051
C163 075
C163 077
C163 061
C163 067
C163 075
C163 059
C163 079
C163 083
C163 072
C163 075
C163 056
C163 074
C163 077
C163 073
C163 068
C163 ABSF

C164 095
C164 054
C164 078
C164 017F
C164 014F
C164 058
C164 040F
C164 057
C164 050
C164 071
C164 030F
C164 054
C164 018F
C164 058
C164 051
C164 091
C164 020F
C164 068
C164 069
C164 068
C164 075
C164 037F
C164 050
C164 018F
C164 048
C164 031F
C164 058
C164 067
C164 046
C164 013F
C164 039F
C164 037F
C164 084
C164 ABSF

C165 053
C165 031F
C165 056
C165 024F
C165 023F
C165 031F
C165 035F
C165 048
C165 051
C165 035F
C165 033F
C165 031F
C165 039F
C165 036F
C165 041F
C165 050
C165 051
C165 050
C165 074
C165 081
C165 070
C165 040F
C165 077
C165 049
C165 072
C165 057
C165 060
C165 056
C165 050
C165 061
C165 075
C165 055
C165 049
C165 081

C166 054
C166 052
C166 051
C166 027F
C166 040F
C166 028F
C166 050
C166 051
C166 053
C166 052
C166 051
C166 038F
C166 033F
C166 036F
C166 036F
C166 040F
C166 037F
C166 023F
C166 055
C166 038F
C166 036F
C166 031F
C166 048
C166 028F
C166 057
C166 057
C166 050
C166 054
C166 028F
C166 045
C166 046
C166 034F
C166 028F
C166 ABSF

C162 054
C162 053
C162 073
C162 051
C162 023F
C162 060
C162 069
C162 063

C163 066
C163 060
C163 078
C163 ABSF
C163 051
C163 078
C163 079
C163 073

C164 057
C164 013F
C164 065
C164 019F
C164 058
C164 018F
C164 019F
C164 057

C165 056
C165 054
C165 080
C165 055
C165 035F
C165 066
C165 048
C165 045

C166 040F
C166 027F
C166 052
C166 046
C166 032F
C166 046
C166 038F
C166 028F

0374
REP
0367
REP
REP
REP
REP
0346
0321
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0389
REP
REP
REP
0378
REP
0387
REP
0379
0391
REP
REP
REP
REP
REP
REP RPR
ABSENT
REP RPR
REP
0424
REP
REP
REP
REP
REP

0004879681
0004879701
0004879702
0004879703
0004879704
0004879705
0004879706
0004879707
0004879708
0004879709
0004879710
0004879711
0004879712
0004879713
0004879714
0004879715
0004879716
0004879717
0004879718
0004879719
0004879720
0004879721
0004879722
0004879723
0004879724
0004879725
0004879726
0004879727
0004879728
0004879729
0004879730
0004879731
0004879732
0004879733
0004879734
0004879735
0004879736
0004879737
0004879738
0004879801
0004879802
0004879803
0004879804

14-SNH-122
14-SNH-123
14-SNH-124

14-SNH-212
14-SNH-125
14-SNH-126
14-SNH-141
14-SNH-127
14-SNH-128
14-SNH-129
14-SNH-130
14-SNH-142
14-SNH-131
14-SNH-143

14-SNH-197
14-SNH-198
14-SNH-203
14-SNH-132
14-SNH-133
14-SNH-144
14-SNH-145
14-SNH-146
14-SNH-134
14-SNH-135
14-SNH-136
14-SNH-140
14-SNH-137
14-SNH-138
14-SNH-139
14-SDH-316
14-SDH-317
14-SDH-466
14-SDH-318

USHA
PRITI
AJAY
SURENDER
SURENDER KUMAR
SANJEEV KUMAR
LOKESH MOHAN
SURJEET
SURJIT KUMAR
SANDEEP KUMAR
LOVEPREET KAUR
AMIT KUMAR
SUSHIL
ANKITA
TAJ MOHAMMAD
SANJAY KUMAR
HAKIKAT
GRIMA
KAPIL KUMAR
EKTA
AMIT
SONU
ROBIN
KARTIK
BHARAT
YOGESH CHAHAL
SNEH
SUSHANT SHARMA
RITESH SIHAG
PRADEEP KUMAR
ABHISHEK
KARAN
ARUN
RAHUL KUMAR
PRASHANT GROVER
SANDEEP POTLIA
PARDEEP KUMAR
MANJEET
RAVI BANA
KOMAL RANI
GUNJAN
CHARU
KOMAL

RAJENDER
C161 058
RAJENDER KUMAR
C161 047
KAILASH
C161 023F
BALWAN
C161 023F
PRITHIV
C161 023F
KRISHAN KUMAR
C161 019F
SHANKER LAL
C161 035F
DILBAG
C161 042F
SAKRUDEEN
C161 036F
BAHADER SINGH
MANJEET SINGH HOTHIC161 034F
UMA SHANKAR
C161 031F
SHISH PAL
PREM KUMAR
C161 033F
MOHAMMAD ALI RAJAC161 041F
RAMDHARI
C161 032F
SHAMSHER SINGH
C161 037F
SUNIL KUMAR
C161 054
BALWANT RAI
C161 080
VIKRAM SINGH
C161 034F
HAWA SINGH
C161 032F
SHAMSHER SINGH
C161 023F
ARVIND GUPTA
C161 050
GULSHAN BAJAJ
C161 051
JAI SINGH SAINI
DEVENDER CHAHAL C161 015F
SANJEEV
C161 039F
SURAJ BHAN
RAMESH CHANDER C161 032F
NATHU RAM
C161 062
RAJENDER SINGH
C161 037F
DAYANAND
C161 032F
ASHOK AGGARWAL C161 024F
RAVINDER KUMAR
C161 021F
RAJ KUMAR GROVER C161 034F
KRISHAN KUMAR POTLIA
C161 015F
RAJENDER KUMAR
C161 019F
RAJENDER KUMAR
RAJA RAM
SHARVAN KUMAR
C161 070
SUBHASH CHANDER C161 058
NARENDER KUMAR C161 072
RAMESH KUMAR
C161 064

C162 075
C162 055
C162 043
C162 035F
C162 044
C162 049
C162 041F
C162 045
C162 062

C163 074
C163 053
C163 035F
C163 034F
C163 041F
C163 040F
C163 028F
C163 039F
C163 048

C164 033F
C164 060
C164 039F
C164 020F
C164 021F
C164 051
C164 076
C164 067
C164 059

C165 060
C165 058
C165 028F
C165 017F
C165 040F
C165 049
C165 037F
C165 043F
C165 036F

C162 066
C162 043

C163 053
C163 034F

C164 062 C165 084 C166 050


C164 022F C165 027F C166 047

C162 077
C162 056
C162 047
C162 043
C162 078
C162 056
C162 038F
C162 046
C162 035F
C162 054
C162 064

C163 053
C163 038F
C163 039F
C163 053
C163 066
C163 059
C163 036F
C163 033F
C163 034F
C163 037F
C163 052

C164 046
C164 062
C164 057
C164 020F
C164 067
C164 090
C164 044
C164 033F
C164 027F
C164 033F
C164 059

C162 027F
C162 065

C163 017F
C163 051

C164 015F C165 018F C166 031F


C164 058 C165 033F C166 048

C162 050
C162 061
C162 043
C162 057
C162 043
C162 054
C162 052
C162 021F
C162 022F

C163 035F
C163 031F
C163 037F
C163 036F
C163 029F
C163 043
C163 043
C163 015F
C163 020F

C164 039F
C164 046
C164 049
C164 023F
C164 057
C164 016F
C164 033F
C164 015F
C164 015F

C165 028F
C165 071
C165 039F
C165 036F
C165 036F
C165 038F
C165 036F
C165 015F
C165 017F

C166 040F
C166 038F
C166 030F
C166 030F
C166 035F
C166 033F
C166 032F
C166 015F
C166 029F

C162 079
C162 077
C162 074
C162 082

C163 077
C163 065
C163 066
C163 078

C164 095
C164 086
C164 074
C164 090

C165 070
C165 060
C165 066
C165 082

C166 069
C166 071
C166 055
C166 077

C165 051
C165 041F
C165 031F
C165 062
C165 082
C165 082
C165 025F
C165 029F
C165 019F
C165 028F
C165 057

C166 047
C166 048
C166 043F
C166 031F
C166 029F
C166 045
C166 035F
C166 044
C166 044

C166 051
C166 051
C166 027F
C166 047
C166 048
C166 051
C166 035F
C166 043
C166 032F
C166 054
C166 043

REP RPR
0321
REP
FAIL
REP RPR
REP RPR
REP
REP
REP
RPR
REP
REP
ABSENT
REP RPR
REP
REP
REP
0395
0418
REP RPR
REP RPR
FAIL RPR
REP
0326
ABSENT
FAIL RPR
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
FAIL
RPR
ABSENT
0460
0417
0407
0473

0004879805
0004879806
0004879807
0004879808
0004879809
0004879810
0004879811
0004879812
0004879813
0004879814
0004879815
0004879816
0004879817
0004879818
0004879819
0004879820
0004879821
0004879822
0004879823
0004879824
0004879825
0004879826
0004879827
0004879828
0004879829
0004879830
0004879831
0004879832
0004879833
0004879834
0004879835
0004879836
0004879837
0004879838
0004879839
0004879840
0004879841
0004879842
0004879843
0004879844
0004879845
0004879846
0004879847

14-SDH-319
14-SDH-320
14-SDH-321
14-SDH-322
14-SDH-323
14-SDH-467
14-SDH-324
14-SDH-325
14-SDH-326
14-SDH-327
14-SDH-328
14-SDH-329
14-SDH-330
14-SDH-331
14-SDH-332
14-SDH-333
14-SDH-334
14-SDH-468
14-SDH-335
14-SDH-336
14-SDH-337
14-SDH-469
14-SDH-338
14-SDH-339
14-SDH-341
14-SDH-342
14-SDH-343
14-SDH-344
14-SDH-345
14-SDH-346
14-SDH-347
14-SDH-348
14-SDH-349
14-SDH-350
14-SDH-351
14-SDH-352
14-SDH-353
14-SDH-354
14-SDH-355
14-SDH-356
14-SDH-357
14-SDH-358
14-SDH-470

PRITI
BHANUPRIYA
DIKSHA
SANDHYA
RAVEENA
SHWETA BHARDWAJ
MANISHA
SHWETA ARYA
JYOTI
SHAKSHI
TULSI RANI
POOJA
VAISHALI
SAPNA
NEERU
SARITA
SAMRITI DEVI
GARIMA JAIN
GUNJAN
REKHA
ANNU
SUMAN DEVI
POOJA ROHILLA
MONIKA
SEEMA
NISHA RANI
SUNITA RANI
NISHA
REETU
DEEPIKA
PREETI
YOGITA
SALONI
PREETI
JYOTI
MANJU DEVI
POOJA RANI
MONIKA BAMAL
BABLI
MAMTA
RAKHI KUMARI
RINKY
KAJAL

JAGDISH CHANDER
C161 054
SHYAM SUNDER
C161 055
MAHENDER KAUSHIK C161 061
VINOD KUMAR
C161 076
KULDEEP
C161 057
SATYAVAN BHARDWAJC161 081
JAGDISH
C161 062
OM PARKASH
C161 051
JAGDISH LAL
SURESH KUMAR
C161 074
MAHAVIR PARSAD
C161 075
RAJ KUMAR
C161 047
VIJAY SAINI
C161 065
KRISHAN MEHTA
C161 059
SURESH KUMAR
C161 036F
WAZIR SINGH
C161 045
DALBIR SINGH
C161 051
SUMIR JAIN
C161 072
DARSHAN KUMAR
C161 062
DALBIR SINGH
C161 062
RANBIR SINGH
C161 059
TELU RAM
C161 032F
SUKHVEER
C161 052
SURENDER SINGH
C161 049
JAGBIR SINGH
C161 052
BALDEV
C161 080
BALWAN SINGH
C161 055
RAMESH KUMAR
C161 045
JAIBIR SINGH
C161 059
NATHU RAM
C161 064
RADHEY SHAM
C161 056
JAI KUMAR SAINI
C161 057
SURENDER KHURANA C161 061
ROSHAN LAL
C161 054
BANSILAL SAINI
C161 052
RAJESH
C161 055
SUBHASH CHANDER C161 064
INDER SINGH
C161 063
AZAD SINGH
C161 047
KRISHAN KUMAR
C161 058
KULDEEP SINGH
C161 055
AJAY SHARMA
C161 067
RAMESH
C161 054

C162 073
C162 077
C162 078
C162 075
C162 078
C162 085
C162 077
C162 078

C163 062
C163 063
C163 050
C163 068
C163 053
C163 087
C163 068
C163 070

C164 067
C164 091
C164 089
C164 093
C164 067
C164 099
C164 087
C164 068

C165 053
C165 067
C165 023F
C165 064
C165 051
C165 088
C165 084
C165 069

C166 063
C166 068
C166 064
C166 070
C166 062
C166 074
C166 068
C166 065

C162 080
C162 073
C162 076
C162 075
C162 081
C162 073
C162 078
C162 075
C162 081
C162 074
C162 073
C162 076
C162 076
C162 079
C162 071
C162 068
C162 084
C162 075
C162 073
C162 076
C162 071
C162 071
C162 075
C162 080
C162 075
C162 075
C162 070
C162 070
C162 076
C162 068
C162 075
C162 057
C162 072
C162 081

C163 072
C163 061
C163 054
C163 071
C163 075
C163 051
C163 052
C163 063
C163 073
C163 071
C163 068
C163 054
C163 068
C163 073
C163 059
C163 061
C163 074
C163 063
C163 055
C163 076
C163 059
C163 068
C163 049
C163 073
C163 070
C163 064
C163 029F
C163 059
C163 064
C163 052
C163 066
C163 050
C163 075
C163 071

C164 060
C164 087
C164 047
C164 085
C164 054
C164 029F
C164 058
C164 055
C164 091
C164 098
C164 072
C164 051
C164 057
C164 072
C164 061
C164 069
C164 097
C164 074
C164 031F
C164 079
C164 090
C164 082
C164 035F
C164 088
C164 085
C164 057
C164 047
C164 078
C164 038F
C164 050
C164 062
C164 059
C164 078
C164 089

C165 056
C165 051
C165 042
C165 055
C165 072
C165 061
C165 053
C165 047
C165 077
C165 081
C165 073
C165 063
C165 064
C165 068
C165 057
C165 079
C165 073
C165 061
C165 064
C165 070
C165 070
C165 076
C165 063
C165 067
C165 053
C165 060
C165 064
C165 072
C165 068
C165 074
C165 063
C165 062
C165 078
C165 079

C166 069
C166 068
C166 058
C166 070
C166 071
C166 063
C166 054
C166 048
C166 068
C166 072
C166 068
C166 055
C166 056
C166 068
C166 054
C166 051
C166 074
C166 066
C166 060
C166 063
C166 061
C166 072
C166 068
C166 073
C166 063
C166 068
C166 049
C166 050
C166 051
C166 025F
C166 044
C166 036F
C166 058
C166 067

0372
0421
REP
0446
0368
0514
0446
0401
ABSENT
0411
0415
0324
0421
0412
REP
0340
0339
0462
0458
0416
0358
REP
0412
0351
0380
0482
0394
REP
0423
0415
0425
REP
0442
0400
0376
REP
0393
REP
REP
0368
REP
0428
0441

0004879848
0004879849
0004879850
0004879851
0004879852
0004879853
0004879854
0004879855
0004879856
0004879857
0004879858
0004879859
0004879860
0004879861
0004879862
0004879863
0004879864
0004879865
0004879866
0004879867
0004879868
0004879869
0004879870
0004879871
0004879872
0004879873
0004879874
0004879875
0004879876
0004879877
0004879878
0004879879
0004879880
0004879881
0004879882
0004879883
0004879884
0004879885
0004879886
0004879887
0004879888
0004879889
0004879890

14-SDH-359
14-SDH-360
14-SDH-361
14-SDH-471
14-SDH-362
14-SDH-363
14-SDH-364
14-SDH-365
14-SDH-366
14-SDH-472
14-SDH-367
14-SDH-473
14-SDH-368
14-SDH-369
14-SDH-370
14-SDH-371
14-SDH-372
14-SDH-474
14-SDH-373
14-SDH-374
14-SDH-475
14-SDH-375
14-SDH-376
14-SDH-377
14-SDH-476
14-SDH-378
14-SDH-379
14-SDH-380
14-SDH-382
14-SDH-477
14-SDH-383
14-SDH-478
14-SDH-479
14-SDH-480
14-SDH-481
14-SDH-482
14-SDH-384
14-SDH-483
14-SDH-484
14-SDH-385
14-SDH-386
14-SDH-387
14-SDH-485

REENA DEVI
POOJA RANI
SHALINI
MANSI ANEJA
ANJU DEVI
POOJA DEVI
POOJA RANI
PRIYANKA
TARUNA
MONIKA BAJAJ
JYOTI
DEEPA BHUTANI
SEEMA RANI
PARUL SINDWANI
SUSHMA DEVI
RINKI
SHELLY
KOMAL
CHAHAT
ANSHUL DEVI
TEENA GARG
GEETANJALI
NISHA RANI
PRIYANKA
NIDHI MITTAL
POOJA
SHALU
MANISHA
SUNITA RANI
PREKSHA JAIN
JAYOTI
SONAM
CHANDNI
MUSKAN
NAINA PASRIJA
HIMANI MUNJAL
ANISHA RANI
DISHA
MANISHA
SEEMA
PRIYANKA DHULL
JYOTI
NISHA

RANJEET SINGH
C161 070
TILAK RAJ
C161 050
SUNIL KUMAR
C161 056
PRAVEEN KUMAR
C161 045
RAMESH CHANDER C161 049
BALWAN
C161 051
RAJENDER SINGH
C161 056
KULDEEP
C161 040F
ASHOK KUMAR
C161 056
SHYAM SUNDER BAJAJ C161 069
RAMMEHAR
C161 050
PRADEEP KUMAR BHUTANI
C161 056
DALBIR
C161 060
PAWAN KUMAR
C161 057
DHARMBIR
C161 050
KRISHAN KUMAR
C161 057
SATYA NARAYAN
C161 054
KRISHAN KUMAR
C161 054
MAHENDER KUMAR C161 052
NARESH KUMAR
C161 051
CHANDER KANT GARG C161 053
LAKHRAJ
C161 055
SURESH CHAND
C161 054
MUKESH KUMAR
C161 043
SANJAY MITTAL
C161 059
ROHTASH
C161 053
DHARMBIR
C161 054
AJMER SINGH
C161 062
RAMDIYA
C161 070
ANIL JAIN
C161 060
MAHENDER SINGH
C161 049
HARISH KUMAR
C161 054
SOMNATH
C161 063
SURENDER KUMAR BHALLA
C161 053
SANJAY PARSRIJA
C161 050
CHARANJEET MUNJAL C161 037F
SURENDER KUMAR
C161 ABSF
PARVEEN MEHTA
C161 051
SURESH KUMAR
C161 056
ABHAY RAM
C161 061
DHARAMBIR SINGH C161 054
PARDEEP KUMAR
C161 038F
SURESH KUMAR
C161 059

C162 070
C162 064
C162 064
C162 093
C162 072
C162 061
C162 070
C162 052
C162 073
C162 075
C162 045
C162 072
C162 075
C162 074
C162 072
C162 063
C162 054
C162 075
C162 082
C162 071
C162 065
C162 069
C162 070
C162 048
C162 083
C162 060
C162 065
C162 066
C162 076
C162 080
C162 056
C162 067
C162 073
C162 087
C162 055
C162 058
C162 ABSF
C162 068
C162 068
C162 070
C162 062
C162 049
C162 083

C163 056
C163 062
C163 070
C163 083
C163 078
C163 054
C163 075
C163 031F
C163 085
C163 081
C163 021F
C163 072
C163 065
C163 071
C163 060
C163 069
C163 059
C163 080
C163 084
C163 080
C163 078
C163 086
C163 062
C163 046
C163 089
C163 064
C163 052
C163 040F
C163 083
C163 081
C163 066
C163 064
C163 063
C163 070
C163 045
C163 046
C163 ABSF
C163 055
C163 077
C163 063
C163 047
C163 059
C163 074

C164 069
C164 059
C164 046
C164 049
C164 062
C164 037F
C164 068
C164 084
C164 084
C164 087
C164 018F
C164 084
C164 095
C164 089
C164 067
C164 018F
C164 046
C164 072
C164 081
C164 063
C164 052
C164 084
C164 049
C164 022F
C164 100
C164 062
C164 060
C164 084
C164 085
C164 070
C164 049
C164 094
C164 087
C164 077
C164 034F
C164 046
C164 ABSF
C164 086
C164 075
C164 052
C164 030F
C164 017F
C164 063

C165 075
C165 057
C165 070
C165 076
C165 077
C165 067
C165 073
C165 064
C165 072
C165 081
C165 031F
C165 068
C165 062
C165 070
C165 066
C165 050
C165 054
C165 072
C165 081
C165 076
C165 061
C165 077
C165 062
C165 044
C165 080
C165 058
C165 063
C165 061
C165 092
C165 073
C165 055
C165 064
C165 064
C165 078
C165 046
C165 051
C165 ABSF
C165 054
C165 070
C165 048
C165 049
C165 065
C165 083

C166 050
C166 028F
C166 037F
C166 061
C166 057
C166 029F
C166 021F
C166 047
C166 053
C166 056
C166 015F
C166 050
C166 036F
C166 050
C166 030F
C166 026F
C166 033F
C166 053
C166 037F
C166 028F
C166 054
C166 044
C166 026F
C166 017F
C166 053
C166 046
C166 021F
C166 046
C166 036F
C166 056
C166 020F
C166 046
C166 050
C166 057
C166 037F
C166 040F
C166 036F
C166 ABSF
C166 051
C166 044
C166 031F
C166 026F
C166 052

0390
REP
REP
0407
0395
REP
REP
REP
0423
0449
REP
0402
REP
0411
REP
REP
REP
0406
REP
REP
0363
0415
REP
REP
0464
0343
REP
REP
REP
0420
REP
0389
0400
0422
REP
REP
FAIL
REP
0397
0338
REP
REP
0414

0004879891
0004879892
0004879893
0004879894
0004879895
0004879896
0004879897
0004879898
0004879899
0004879900
0004879901
0004879902
0004879903
0004879904
0004879905
0004879906
0004879907
0004879908
0004879909
0004879910
0004879911
0004879912
0004879913
0004879914
0004879915
0004879916
0004879917
0004879918
0004879919
0004879920
0004879921
0004879922
0004879923
0004879924
0004879925
0004879926
0004879927
0004879928
0004879929
0004879930
0004879931
0004879932
0004879933

14-SDH-486
14-SDH-388
14-SDH-389
14-SDH-487
14-SDH-390
14-SDH-391
14-SDH-392
14-SDH-393
14-SDH-395
14-SDH-396
14-SDH-397
14-SDH-398
14-SDH-399
14-SDH-400
14-SDH-488
14-SDH-489
14-SDH-490
14-SDH-401
14-SDH-402
14-SDH-403
14-SDH-404
14-SDH-405
14-SDH-591
14-SDH-592
14-SDH-406
14-SDH-491
14-SDH-492
14-SDH-493
14-SDH-407
14-SDH-408
14-SDH-409
14-SDH-410
14-SDH-411
14-SDH-412
14-SDH-413
14-SDH-414
14-SDH-494
14-SDH-415
14-SDH-416
14-SDH-417
14-SDH-495
14-SDH-418
14-SDH-496

KHUSHBOO
PRIYANKA
SARINA
NIKITA
DIVYA
PINKI
SONIKA MALIK
MONIKA
NEHA
POONAM RANI
RITU
ANAMIKA
NEHA SINGLA
EKTA
SAVITA KUMARI
PRISHITA MADAAN
SHYNA
POOJA RANI
SUJATA RANI
SONIYA RANI
PRIYANKA RANI
DIVYA RANI
SAKSHI
ANNU
DEEPIKA
HEENA
ANUPRIYA
SHWETA DUA
SAKSHI WADHWA
HIMANSHU
MEENAKSHI
LOVELY
SHRUTI JAIN
SAMITI
AASHIMA
ANU
KRISHMA
DIVYA
HIMANSHU RANI
GARIMA
BINDU
DIVYA
SIMRAN BHUTANI

KASHMIRI LAL
C161 051
BHAGAT SINGH
C161 032F
KULDEEP
C161 021F
RAJESH KUMAR
C161 024F
MADAN GOPAL
C161 051
UDAYBIR
C161 053
CAPTAN SINGH MALIK C161 040F
RAJENDER
C161 061
SHAMSHER SINGH
C161 047
ASHWANI KUMAR
C161 047
SATISH KUMAR
C161 036F
SURESH KUMAR
C161 031F
RAJENDER KUMAR
C161 052
ISHWAR CHANDER
C161 048
RAJENDER SINGH
C161 063
BISHAMBER MADAAN C161 064
SUBHASH GIRDHAR C161 059
NARESH KUMAR
C161 050
RAM BHAGAT`
C161 041F
MOHAN LAL
C161 046
DHARAM PAL
C161 046
SURENDER KUMAR
C161 068
DHARMPAL
C161 023F
KISHAN LAL
C161 055
SURENDER KUMAR
C161 052
MADAN LAL
C161 034F
RAM DAS
C161 050
KRISHAN DUA
C161 046
MAHENDAR WADHWAC161 024F
SUDHIR KUMAR
C161 055
RAKESH KUMAR
C161 056
MAHESH KUMAR
C161 031F
AADISH KUMAR
C161 053
PURSHOTAM KUMAR C161 042
BALRAM PRUTHI
C161 052
BISHAMBER DAS
C161 052
SURENDER KUMAR
C161 041F
KRISHAN KUMAR
C161 047
GULSHAN KUMAR
C161 037F
SUBHASH CHANDER C161 047
NAFEY SINGH
C161 047
SUNIL KUMAR
C161 046
RAJENDER BHUTANI C161 066

C162 063
C162 046
C162 035F
C162 049
C162 069
C162 032F
C162 046
C162 052
C162 042
C162 031F
C162 046
C162 041
C162 051
C162 053
C162 060
C162 074
C162 077
C162 051
C162 046
C162 061
C162 070
C162 079
C162 032F
C162 049
C162 057
C162 056
C162 065
C162 054
C162 031F
C162 065
C162 069
C162 050
C162 054
C162 050
C162 064
C162 061
C162 074
C162 056
C162 055
C162 058
C162 053
C162 053
C162 063

C163 063
C163 051
C163 052
C163 035F
C163 078
C163 064
C163 059
C163 078
C163 064
C163 061
C163 064
C163 057
C163 067
C163 064
C163 082
C163 090
C163 086
C163 050
C163 057
C163 059
C163 070
C163 083
C163 043
C163 071
C163 073
C163 052
C163 063
C163 069
C163 044
C163 077
C163 073
C163 051
C163 060
C163 062
C163 080
C163 056
C163 085
C163 073
C163 049
C163 061
C163 081
C163 054
C163 084

C164 050
C164 073
C164 057
C164 040F
C164 067
C164 021F
C164 076
C164 088
C164 069
C164 023F
C164 022F
C164 034F
C164 088
C164 083
C164 021F
C164 085
C164 095
C164 033F
C164 046
C164 072
C164 065
C164 070
C164 038
C164 094
C164 082
C164 012F
C164 058
C164 043
C164 046
C164 084
C164 068
C164 058
C164 035F
C164 080
C164 068
C164 068
C164 096
C164 079
C164 049
C164 052
C164 022F
C164 013F
C164 047

C165 059
C165 060
C165 046
C165 062
C165 079
C165 037F
C165 062
C165 068
C165 046
C165 031F
C165 036F
C165 028F
C165 043
C165 048
C165 069
C165 084
C165 076
C165 037F
C165 050
C165 050
C165 063
C165 080
C165 028F
C165 053
C165 057
C165 051
C165 063
C165 054
C165 029F
C165 070
C165 061
C165 034F
C165 032F
C165 045
C165 069
C165 055
C165 081
C165 058
C165 055
C165 052
C165 055
C165 039
C165 076

C166 048
C166 055
C166 018F
C166 042F
C166 034F
C166 019F
C166 039F
C166 053
C166 046
C166 029F
C166 031F
C166 026F
C166 025F
C166 038F
C166 056
C166 055
C166 063
C166 036F
C166 041F
C166 050
C166 030F
C166 031F
C166 015F
C166 046
C166 025F
C166 034F
C166 050
C166 046
C166 016F
C166 050
C166 047
C166 023F
C166 043
C166 021F
C166 034F
C166 031F
C166 060
C166 037F
C166 030F
C166 020F
C166 040F
C166 021F
C166 059

0334
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0400
0314
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0452
0456
REP
REP
0338
REP
REP
REP
0368
REP
REP
0349
0312
REP
0401
0374
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0395

0004879934
0004879935
0004879936
0004879937
0004879938
0004879939
0004879940
0004879941
0004879942
0004879943
0004879944
0004879945
0004879946
0004879947
0004879948
0004879949
0004879950
0004879951
0004879952
0004879953
0004879954
0004879955
0004879956
0004879957
0004879958
0004879959
0004879960
0004879961
0004879962
0004879963
0004879964
0004879965
0004879966
0004879967
0004879968
0004879969
0004879970
0004879971
0004879972
0004879973
0004879974
0004879975
0004879976

14-SDH-497
14-SDH-419
14-SDH-420
14-SDH-421
14-SDH-422
14-SDH-423
14-SDH-424
14-SDH-425
14-SDH-426
14-SDH-427
14-SDH-428
14-SDH-594
14-SDH-498
14-SDH-429
14-SDH-430
14-SDH-431
14-SDH-432
14-SDH-433
14-SDH-434
14-SDH-435
14-SDH-436
14-SDH-499
14-SDH-500
14-SDH-437
14-SDH-438
14-SDH-439
14-SDH-440
14-SDH-441
14-SDH-442
14-SDH-443
14-SDH-444
14-SDH-501
14-SDH-445
14-SDH-502
14-SDH-446
14-SDH-447
14-SDH-448
14-SDH-449
14-SDH-595
14-SDH-450
14-SDH-451
14-SDH-452
14-SDH-453

VAISHALI CHUGH
JYOTI
KAJAL
KIRAN DEVI
POOJA RANI
POOJA RANI
PREETY RANI
PINKI RANI
ANNU RANI
CHINKI
POOJA RANI
MAMTA
YASHIKA
SONURANI
POOJA
ARTI
RITU
POOJA KUMARI
KOMAL
DEEPA
ANITA DEVI
MANISHA BHALLA
ANJALI
SHALU
SHARDA
RITU
MANISHA
SANJU RANI
NISHU
MANITA
MONIKA
ANU DUHAN
KAFI
NEETU
BEERMATI DEVI
REETU RANI
MONIKA
SWEETY
ANUSHKA BERWAL
SAIBY
MAYA
POONAM
SHIKHA

OM PARKASH CHUGH
SOM NATH
SANJAY KUMAR
RAJ KUMAR
KULBIR SINGH
SURESH KUMAR
SURESH KUMAR
PRITHVI SINGH
KRISHAN
KULDEEP
SATYWAN
ASHWANI KUMAR
LALIT KUMAR
SATYAWAN
MADAN LAL
KRISHAN KUMAR
ISHWER SINGH
GULSHAN
RAJ KUMAR
BALWANT SINGH
JAIBIR SINGH
PREM BHALLA
SURESH KUMAR
PAWAN KUMAR
BALBIR
VINOD KUMAR
AJIT SINGH
RATTEN SINGH
DEVENDER SINGH
RAJBIR SHARMA
PARKASH SHARMA
SILENDER
INDER PAL
SURAJBHAN BERWAL
SISHPAL
TELU RAM
DALSHER
AVTAR SINGH
UDEYAVIR BERWAL
RAJKUMAR
KRISHAN
SURESH
SANJAY KUMAR

C161 031F
C161 031F
C161 054
C161 036F
C161 031F
C161 023F
C161 040F
C161 063
C161 061
C161 071
C161 053
C161 067
C161 064
C161 063
C161 061

C162 040
C162 029F
C162 065
C162 048
C162 040F
C162 032F
C162 055
C162 056
C162 043
C162 071
C162 048
C162 062
C162 045
C162 053
C162 056

C163 068
C163 049
C163 059
C163 062
C163 057
C163 054
C163 054
C163 068
C163 046
C163 074
C163 043
C163 073
C163 041
C163 064
C163 039F

C164 011F
C164 012F
C164 042
C164 076
C164 021F
C164 023F
C164 069
C164 031F
C164 020F
C164 052
C164 026F
C164 051
C164 042
C164 044
C164 028F

C165 055
C165 013F
C165 059
C165 038F
C165 045
C165 017F
C165 061
C165 045
C165 015F
C165 069
C165 027F
C165 072
C165 044
C165 051
C165 027F

C166 058
C166 019F
C166 037F
C166 042F
C166 028F
C166 030F
C166 021F
C166 019F
C166 059
C166 063
C166 048
C166 075
C166 064
C166 069
C166 059

C161 056
C161 076
C161 071
C161 068
C161 073
C161 076
C161 049
C161 054
C161 066
C161 063
C161 075
C161 062
C161 046
C161 076
C161 052
C161 090
C161 076
C161 062
C161 048
C161 075
C161 063
C161 042
C161 053
C161 062
C161 080
C161 067
C161 075

C162 048
C162 067
C162 043
C162 048
C162 059
C162 060
C162 030F
C162 053
C162 061
C162 054
C162 053
C162 047
C162 041
C162 082
C162 049
C162 082
C162 058
C162 069
C162 053
C162 058
C162 061
C162 050
C162 061
C162 047
C162 064
C162 062
C162 065

C163 050
C163 073
C163 045
C163 053
C163 054
C163 048
C163 031F
C163 041F
C163 058
C163 064
C163 074
C163 050
C163 044
C163 074
C163 049
C163 090
C163 063
C163 066
C163 056
C163 072
C163 065
C163 043
C163 046
C163 044
C163 080
C163 064
C163 080

C164 020F
C164 080
C164 043
C164 013F
C164 018F
C164 043
C164 019F
C164 031F
C164 058
C164 062
C164 015F
C164 059
C164 022F
C164 058
C164 027F
C164 084
C164 015F
C164 025F
C164 016F
C164 033F
C164 078
C164 046
C164 035F
C164 024F
C164 053
C164 014F
C164 080

C165 031F
C165 065
C165 044
C165 031F
C165 046
C165 062
C165 033F
C165 040
C165 057
C165 053
C165 042
C165 022F
C165 022F
C165 081
C165 017F
C165 091
C165 029F
C165 055
C165 024F
C165 052
C165 072
C165 041
C165 064
C165 036
C165 071
C165 021F
C165 071

C166 030F
C166 071
C166 049
C166 057
C166 064
C166 067
C166 033F
C166 048
C166 068
C166 032F
C166 063
C166 055
C166 033F
C166 071
C166 044
C166 086
C166 058
C166 066
C166 050
C166 066
C166 060
C166 066
C166 073
C166 051
C166 066
C166 064
C166 073

REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0400
REP
0400
0300
0344
REP
ABSENT
REP
0432
0295
REP
REP
0356
REP
REP
0368
REP
REP
REP
REP
0442
REP
0523
REP
REP
REP
REP
0399
0288
REP
REP
0414
REP
0444

0004879977
0004879978
0004879979
0004879980
0004879981
0004879982
0004879983
0004879984
0004879985
0004879986
0004879987
0004879988
0004879989
0004879990
0004879991
0004879992
0004879993
0004879994
0004880001
0004880002
0004880003
0004880004
0004880005
0004880006
0004880007
0004880008
0004880009
0004880010
0004880011
0004880012
0004880013
0004880014
0004880015
0004880016
0004880017
0004880018
0004880019
0004880020
0004880021
0004880022
0004880023
0004880024
0004880025

14-SDH-454
14-SDH-596
14-SDH-504
14-SDH-505
14-SDH-597
14-SDH-455
14-SDH-456
14-SDH-457
14-SDH-458
14-SDH-459
14-SDH-506
14-SDH-460
14-SDH-461
14-SDH-462
14-SDH-463
14-SDH-464
14-SDH-465
14-SDH-593
14-NH-429
14-NH-430
14-NH-431
14-NH-432
14-NH-433
14-NH-434
14-NH-435
14-NH-436
14-NH-437
14-NH-438
14-NH-439
14-NH-585
14-NH-440
14-NH-441
14-NH-442
14-NH-443
14-NH-444
14-NH-445
14-NH-446
14-NH-447
14-NH-448
14-NH-449
14-NH-450
14-NH-451
14-NH-452

MINAXY RANI
PINKI RANI
SUSHMA KUMARI
JASIKA RANI
RITA
MONIKA
PRIYANKA
BINNU RANI
MANISHA
CHANCHAL
SIMRAN HANS
MANJU
SHABNAM
POONAM
BHAGWANTI
VEENA
PRIYANKA
AANCHAL
ANU
ABHIMANU
NIKHIL
SHUBHAM
VARSHA
RAVINDER
SOMIKA DHANKAR
YUNIT KUMAR
SUNNY
ASHOK KUMAR
RAJENDER KUMAR
PRADEEP KUMAR
AMAN SONI
ANSHUL
PRIYANKA
KARAN
MOHIT
MANJIT
YOGITA
AMIT KUMAR
SUSHM KUMARI
BITTU
MANDEEP
DEEPAK YOGI
AJAY

SUKHBIR SINGH
C161 059
MAHABIR SINGH
C161 081
CHANAN SINGH
C161 055
DINESH KUMAR
C161 058
SUBHASH CHANDER C161 048
MAHENDER KUMAR C161 071
RAM BHAGAT
C161 047
SUBHASH
RAJKUMAR NAGPAL C161 053
SATBIR SINGH
C161 062
MAHESH HANS
C161 064
RAMNIWAS
C161 069
MAMAN RAM
C161 058
RATTAN LAL
C161 061
KARAMBIR
C161 055
RAMBHAGAT
C161 060
JAPAN
C161 050
RAJENDER KUMAR
C161 022F
RAMDEV SINGH
C161 063
KRISHAN KUMAR
C161 073
RAJESH KUMAR
C161 082
RADHEY SHAM
C161 070
AJIT SINGH
C161 068
CHAND BHAHDUR
C161 052
MAHENDER DHANKAR C161 054
SATISH KUMAR
C161 041F
BABU LAL
C161 059
RAMESH KUMAR
C161 040F
PARTAP SINGH
C161 038F
RAM KUMAR
C161 038F
AJIT SONI
C161 053
LAKHPAT
C161 053
ANIL
C161 059
SURESH KUMAR
C161 053
PARMOD KUMAR
C161 072
INDER SINGH
C161 052
KHAJAN SINGH
C161 065
SATYAWAN SINGH
C161 038F
BALRAJ
C161 057
RAJBIR SINGH
C161 062
HETRAM
C161 052
GANGA RAM
C161 066
RAM KISHAN
C161 050

C162 061
C162 079
C162 064
C162 054
C162 049
C162 066
C162 060

C163 062
C163 075
C163 082
C163 042
C163 020F
C163 071
C163 064

C164 027F
C164 079
C164 029F
C164 021F
C164 015F
C164 045
C164 045

C165 042
C165 080
C165 075
C165 063
C165 014F
C165 049
C165 053

C166 048
C166 083
C166 074
C166 058
C166 047
C166 074
C166 068

C162 042
C162 063
C162 055
C162 063
C162 054
C162 064
C162 050
C162 060
C162 057
C162 ABSF
C162 053
C162 051
C162 058
C162 054
C162 053
C162 052
C162 059
C162 042
C162 052
C162 054
C162 049
C162 051
C162 057
C162 048
C162 050
C162 055
C162 056
C162 051
C162 061
C162 034F
C162 061
C162 054
C162 053
C162 053
C162 053

C163 045
C163 067
C163 063
C163 078
C163 050
C163 ABSF
C163 041F
C163 054
C163 039F
C163 ABSF
C163 060
C163 057
C163 060
C163 066
C163 066
C163 047
C163 052
C163 055
C163 065
C163 057
C163 036F
C163 036F
C163 045
C163 057
C163 053
C163 050
C163 053
C163 062
C163 057
C163 037F
C163 048
C163 074
C163 045
C163 053
C163 051

C164 020F
C164 046
C164 026F
C164 058
C164 016F
C164 019F
C164 074
C164 050
C164 012F
C164 ABSF
C164 094
C164 067
C164 085
C164 074
C164 072
C164 086
C164 091
C164 046
C164 057
C164 049
C164 016F
C164 035F
C164 081
C164 042
C164 069
C164 066
C164 094
C164 037F
C164 092
C164 062
C164 015F
C164 060
C164 074
C164 074
C164 052

C165 028F
C165 058
C165 051
C165 066
C165 026F
C165 017F
C165 032F
C165 041F
C165 013F
C165 ABSF
C165 066
C165 026F
C165 054
C165 071
C165 065
C165 050
C165 034F
C165 046
C165 048
C165 024F
C165 017F
C165 035F
C165 037F
C165 042F
C165 045
C165 020F
C165 036F
C165 032F
C165 034F
C165 022F
C165 025F
C165 054
C165 019F
C165 031F
C165 050

C166 054
C166 066
C166 047
C166 074
C166 059
C166 048
C166 044
C166 065
C166 035F
C166 ABSF
C166 063
C166 055
C166 053
C166 052
C166 052
C166 042F
C166 048
C166 041F
C166 067
C166 050
C166 037F
C166 046
C166 050
C166 048
C166 041F
C166 059
C166 062
C166 048
C166 053
C166 048
C166 053
C166 059
C166 051
C166 041F
C166 053

REP
0477
REP
REP
REP
0376
0337
ABSENT
REP
0362
REP
0408
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
0399
REP
0392
0387
0376
REP
REP
REP
0348
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0363
REP
REP
0309

0004880026
0004880027
0004880028
0004880029
0004880030
0004880031
0004880032
0004880033
0004880034
0004880035
0004880036
0004880037
0004880038
0004880039
0004880040
0004880041
0004880042
0004880043
0004880044
0004880045
0004880046
0004880047
0004880048
0004880049
0004880050
0004880051
0004880052
0004880053
0004880054
0004880055
0004880056
0004880057
0004880058
0004880059
0004880060
0004880061
0004880062
0004880063
0004880064
0004880065
0004880066
0004880067
0004880068

14-NH-453
14-NH-454
14-NH-455
14-NH-586
14-NH-456
14-NH-457
14-NH-458
14-NH-459
14-NH-460
14-NH-461
14-NH-462
14-NH-463
14-NH-464
14-NH-465
14-NH-466
14-NH-467
14-NH-468
14-NH-469
14-NH-470
14-NH-471
14-NH-472
14-NH-473
14-NH-474
14-NH-475
14-NH-476
14-NH-477
14-NH-478
14-NH-587
14-NH-479
14-NH-480
14-NH-481
14-NH-482
14-NH-483
14-NH-484
14-NH-588
14-NH-485
14-NH-486
14-NH-487
14-NH-589
14-NH-488
14-NH-489
14-NH-490
14-NH-491

RAHUL
SURESH KUMAR
LUKSHMI
GADEGAVLIYA MANOJ
SATPAL
AMIT KUMAR
JONY
DEEPAK
PRITI RANI
NARENDER
ANKIT BAMEL
PANKAJ PUNIA
ANITA RANI
RAHUL
SUNIL KUMAR
KUNAL
SANDEEP
ASHIMA
RAKHI
MEENAKSHI
DEEPAK
JAIBHAGWAN
ANJU
NAVEEN
AMAN
ARTI
SUNIL KUMAR
AMIT
MOHAN
VISHAL
TEJBIR
POOJA
KIRAN
AMIT
RAMAN
KAVITA
DINESH
RAJAT
ANKUSH
JAIBHAGWAN
NEELAM SAINI
DIVYA
RINKI

VINOD KUMAR
GIRDHARI LAL
KRISHAN KUMAR
MAHAVIR
JOGINDER SINGH
JAISINGH
LAXMAN KUMAR
LAL CHAND
PARVEEN KUMAR
BACCHAN SINGH
SURESH KUMAR
JAIPARKASH
RAMNIWAS
KRISHAN KUMAR
SHER SINGH
RAMESH MEHTA
KRISHAN KUMAR
RAVINDER
SATBIR SINGH
MAHENDER
JITENDER
SUBE SINGH
HARIOM
GULAB SINGH
AJMER SINGH
RAJESH KUMAR
HAWA SINGH
BHUP SINGH
JILE SINGH
RANBIR SHARMA
RANBIR SINGH
DIWAN SINGH
ASHOK KUMAR
KRISHAN
NARESH KUMAR
KRISHAN KUMAR
KRISHAN
JASWANT RAI
RAMKUMAR
SHAMSHER
DALBIR SINGH
SURENDER
JAI PAL

C161 067
C161 050
C161 061
C161 052
C161 047
C161 058
C161 065
C161 052
C161 056
C161 067
C161 054
C161 055
C161 053
C161 053
C161 032F
C161 053
C161 032F
C161 068
C161 058
C161 072
C161 040F
C161 039F
C161 056
C161 059
C161 047
C161 067
C161 059
C161 042F
C161 067
C161 051

C162 054
C162 064
C162 064
C162 064
C162 051
C162 062
C162 064
C162 055
C162 052
C162 046
C162 051
C162 050
C162 048
C162 056
C162 048
C162 049
C162 056
C162 052
C162 060
C162 051
C162 042
C162 043
C162 057
C162 064
C162 048
C162 052
C162 055
C162 039
C162 058
C162 051

C163 058
C163 054
C163 048
C163 051
C163 039F
C163 062
C163 062
C163 035F
C163 047
C163 047
C163 037F
C163 044
C163 046
C163 048
C163 025F
C163 044
C163 052
C163 050
C163 063
C163 066
C163 039F
C163 046
C163 064
C163 050
C163 045
C163 047
C163 036F
C163 032F
C163 049
C163 019F

C164 018F
C164 060
C164 045
C164 059
C164 016F
C164 098
C164 099
C164 017F
C164 079
C164 066
C164 055
C164 057
C164 058
C164 083
C164 036F
C164 036F
C164 051
C164 055
C164 057
C164 085
C164 080
C164 072
C164 085
C164 039F
C164 058
C164 081
C164 063
C164 032F
C164 088
C164 010F

C165 043
C165 058
C165 039F
C165 034F
C165 027F
C175 074
C175 RLA
C165 030F
C165 051
C165 052
C165 052
C165 041F
C165 040F
C165 032F
C165 025F
C165 051
C165 027F
C165 033F
C165 041
C165 060
C165 014F
C165 026F
C165 037F
C165 037F
C165 020F
C165 038F
C165 029F
C165 018F
C165 028F
C165 028F

C166 038F
C166 050
C166 048
C166 046
C166 028F
C176 076
C176 RLA
C166 048
C166 056
C166 036F
C166 054
C166 041F
C166 031F
C166 038F
C166 026F
C166 029F
C166 031F
C166 048
C166 042F
C166 055
C166 025F
C166 035F
C166 048
C166 035F
C166 035F
C166 045F
C166 042F
C166 022F
C166 052
C166 048

C161 065
C161 060
C161 061
C161 047
C161 063

C162 052
C162 048
C162 058
C162 054
C162 062

C163 065
C163 071
C163 071
C163 057
C163 052

C164 036F
C164 084
C164 069
C164 027F
C164 056

C165 037F
C165 052
C165 058
C165 041
C165 039F

C166 037F
C166 052
C166 051
C166 029F
C166 052

C161 072
C161 046
C161 056
C161 032F
C161 045
C161 047

C162 063
C162 056
C162 055
C162 054
C162 050
C162 039F

C163 060
C163 067
C163 058
C163 049
C163 052
C163 037F

C164 074
C164 078
C164 067
C164 067
C164 066
C164 046

C165 034F
C165 058
C165 058
C165 038F
C165 053
C165 037F

C166 052
C166 050
C166 053
C166 050
C166 049
C166 039F

REP
0336
REP
REP
REP
0430
RLA
REP
0341
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0389
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
REP
0367
0368
REP
REP
ABSENT
REP
0355
0347
REP
0315
REP

0004880069
0004880070
0004880071
0004880072
0004880073
0004880074
0004880075
0004880076
0004880077
0004880078
0004880079
0004880080
0004880081
0004880082
0004880083
0004880084
0004880085
0004880086
0004880087
0004880088
0004880089
0004880090
0004880091
0004880092
0004880093
0004880094
0004880095
0004880096
0004880097
0004880098
0004880099
0004880100
0004880101
0004880102
0004880103
0004880104
0004880105
0004880106
0004880107
0004880108
0004880109
0004880110
0004880111

14-NH-492
14-NH-493
14-NH-494
14-NH-495
14-NH-496
14-NH-497
14-NH-498
14-NH-499
14-NH-500
14-NH-501
14-NH-502
14-NH-503
14-NH-504
14-NH-505
14-NH-506
14-NH-590
14-NH-591
14-NH-507
14-NH-508
14-NH-509
14-NH-510
14-NH-592
14-NH-511
14-NH-512
14-NH-513
14-NH-514
14-NH-515
14-NH-516
14-NH-517
14-NH-518
14-NH-886
14-NH-593
14-NH-519
14-NH-520
14-NH-521
14-NH-522
14-NH-523
14-NH-524
14-NH-525
14-NH-526
14-NH-527
14-NH-594
14-NH-528

POOJA RANI
SONU
VASHNAVI
SIMRAN
BHARTI
SHEELA DEVI
SANGEETA RANI
SOMBIR YADAV
MEGHA
PAWAN
RITU
RAJNI
CHIRAG
VIKRANT
AMAN
SHIVAM MEHNDIRATA
MAYANK JAIN
AMIT KUMAR
AJAY
VIKRAM
MANDEEP
NAVEEN
RISHABH JAIN
MAYANK
RAJNI
SANNY
SANJAY KUMAR
KOYAL RANI
NITIN
MAMTA ROHILA
KIRTI
JATIN JAIN
GOURAV
BHUPENDER SINGH
PUNEET
NISHANT
MANISH
TUSHAR
JITENDER
SURESH KUMAR
HIMANSHU
MANIK
SUMIT

SURAJBHAN
LAXMI NARAYAN
SURENDER KUMAR
DESRAJ
JAI SINGH SHARMA
SHAYM SINGH
SHAMSHER SINGH
OM PARKASH
PRAHLAD GOYAL
JAGDISH
DHARMBIR SINGH
PAWAN KUMAR
INDER KUMAR
VIJAY SINGH
AMIR SINGH
SAI DITTA
SANJAY JAIN
SHER SINGH
KRISHAN KUMAR
JAGBIR SINGH
OMPRAKASH
KRISHAN KUMAR
RAJESH JAIN
MAHAVIR PARSAD
MOHAN LAL
SHAMSHER SINGH
VIRENDER
BHANWAR SINGH
GULSHAN KUMAR
RAMPHAL ROHILA
BAHADUR SINGH
SURAJ JAIN
KRISHAN KUMAR
RAMBHAJ
GULSHAN KUMAR
DEEP NARAYAN
BALWAN SINGH
PARDEEP KUKREJA
KRISHAN KUMAR
BALWAN SINGH
ASHOK KUMAR
RAKESH KUMAR
DES RAJ

C161 054
C161 050
C161 056
C161 056
C161 057
C161 057
C161 052
C161 056
C161 051
C161 050
C161 055
C161 052
C161 045
C161 047
C161 034F
C161 052
C161 052
C161 039F
C161 030F
C161 047
C161 047
C161 057
C161 024F
C161 031F
C161 051
C161 048
C161 047
C161 048
C161 027F
C161 035F
C161 040F
C161 040F
C161 033F
C161 023F
C161 031F
C161 025F
C161 056
C161 035F
C161 035F
C161 035F
C161 037F
C161 052
C161 051

C162 056
C162 059
C162 050
C162 062
C162 065
C162 058
C162 047
C162 045
C162 060
C162 061
C162 056
C162 064
C162 058
C162 035F
C162 033F
C162 065
C162 069
C162 045
C162 037F
C162 056
C162 058
C162 069
C162 054
C162 055
C162 068
C162 059
C162 039F
C162 069
C162 038F
C162 039F
C162 057
C162 056
C162 045
C162 037F
C162 036F
C162 045
C162 060
C162 059
C162 036F
C162 038F
C162 045
C162 058
C162 055

C163 048
C163 049
C163 051
C163 048
C163 059
C163 065
C163 032F
C163 029F
C163 056
C163 066
C163 061
C163 066
C163 048
C163 049
C163 034F
C163 059
C163 062
C163 068
C163 030F
C163 056
C163 047
C163 077
C163 071
C163 057
C163 060
C163 062
C163 039F
C163 056
C163 042
C163 035F
C163 050
C163 067
C163 033F
C163 022F
C163 043
C163 050
C163 053
C163 043
C163 050
C163 039F
C163 033F
C163 035F
C163 046

C164 073
C164 024F
C164 060
C164 041F
C164 068
C164 068
C164 057
C164 060
C164 073
C164 078
C164 061
C164 073
C164 064
C164 051
C164 024F
C164 054
C164 063
C164 053
C164 037F
C164 030F
C164 026F
C164 079
C164 088
C164 087
C164 064
C164 044
C164 052
C164 060
C164 018F
C164 037F
C164 046
C164 076
C164 015F
C164 013F
C164 067
C164 060
C164 050
C164 071
C164 067
C164 057
C164 025F
C164 037F
C164 062

C165 035F
C165 030F
C165 048
C175 070
C165 060
C165 052
C165 038F
C165 027F
C165 053
C165 024F
C165 044
C165 051
C165 031F
C165 046
C165 030F
C165 051
C165 056
C165 052
C165 033F
C165 030F
C165 049
C165 059
C165 045
C165 049
C165 025F
C175 061
C165 023F
C165 037F
C165 022F
C165 019F
C165 023F
C165 039F
C165 023F
C165 021F
C165 021F
C165 038F
C165 033F
C165 020F
C175 049
C175 048
C165 035F
C165 030F
C165 057

C166 043F
C166 046
C166 053
C176 071
C166 047
C166 038F
C166 033F
C166 039F
C166 033F
C166 046
C166 035F
C166 052
C166 040F
C166 026F
C166 025F
C166 029F
C166 038F
C166 030F
C166 029F
C166 052
C166 043F
C166 048
C166 022F
C166 025F
C166 052
C176 055
C166 026F
C166 033F
C166 032F
C166 020F
C166 043F
C166 039F
C166 025F
C166 025F
C166 024F
C166 021F
C166 054
C166 070
C176 069
C176 058
C166 054
C166 063
C166 058

REP
REP
0318
REP
0356
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0358
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
0389
REP
REP
REP
0329
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0329

0004880112
0004880113
0004880114
0004880115
0004880116
0004880117
0004880118
0004880119
0004880120
0004880121
0004880122
0004880123
0004880124
0004880125
0004880126
0004880127
0004880128
0004880129
0004880130
0004880131
0004880132
0004880133
0004880134
0004880135
0004880136
0004880137
0004880138
0004880139
0004880140
0004880141
0004880142
0004880143
0004880144
0004880145
0004880146
0004880147
0004880148
0004880149
0004880150
0004880151
0004880152
0004880153
0004880154

14-NH-529
14-NH-530
14-NH-531
14-NH-532
14-NH-533
14-NH-534
14-NH-535
14-NH-536
14-NH-537
14-NH-538
14-NH-595
14-NH-539
14-NH-540
14-NH-541
14-NH-542
14-NH-543
14-NH-544
14-NH-596
14-NH-545
14-NH-597
14-NH-893
14-NH-894
14-NH-546
14-NH-547
14-NH-548
14-NH-549
14-NH-550
14-NH-551
14-NH-552
14-NH-598
14-NH-553
14-NH-554
14-NH-555
14-NH-556
14-NH-557
14-NH-558
14-NH-559
14-NH-560
14-NH-561
14-NH-562
14-NH-563

PRIYANKA
ROHIT
PRITTAM
AMAN GHANGHAS
SHUBHAM KHANNA
PARDEEP KUMAR
RAVI
MAHESH KUMAR
AJAY KUMAR
LOVE BHUTANI
KESHAV KWATRA
SANDEEP KUMAR
SUMIT
VIJAY KUMAR
VIKASH
SONU KUMAR
SUNIL KUMAR
KAUSHAL
PAWAN
HARIOM
PINKI
YOGESH
AJAY KUMAR
KULDEEP
AMIT JAIN
VIKASH
AMAN
CHANDER PARKASH JAIN
SUNIL KUMAR
MOHIT
KARN
SAHIL GOYAL
SUNIL KUMAR
SHIVAM
RAHUL
GOURAV
GURPREET
GOLDY
VIKAS
SONU
SANDEEP
VIJAY
AMAN

BALBIR SINGH
KRISHAN
JOGINDER KUMAR
MANGE RAM
SURENDER KHANNA
SURESH KUMAR
SUBHASH
GULAB SINGH
LALA RAM
SURENDER KUMAR
SURENDER KUMAR
DILBAG
SAVER SINGH
SATYANARAYAN
PAWAN
JAGBIR SINGH
BALWAN SINGH
SUKHBIR SINGH
ARVIND KUMAR
SEWA SINGH
SURENDER SINGH
SUSHIL SAINI
SAMSHER SINGH
SATYANARYAN
RAMESH KUMAR JAIN
SULENDER SINGH
ASHOK KUMAR
SUKH LAL JAIN
WAZEER SINGH
HARISH KUMAR
ANIL KUMAR
RAJENDER GOYAL
RAJ KUMAR
SHAM DUA
TILAK RAJ
SURESH KUMAR
GULSHAN KUMAR
KRISHAN LAL
RAGHUBIR SINGH
HANS RAJ
RAMESHWER
ANIL
MAHENDER KUMAR

C161 041F
C161 056
C161 039F
C161 030F
C161 053
C161 041F
C161 046
C161 042F
C161 045
C161 052
C161 037F
C161 033F
C161 054
C161 047
C161 046
C161 042F
C161 029F

C162 058
C162 035F
C162 055
C162 041F
C162 049
C162 048
C162 045
C162 048
C162 038F
C162 061
C162 064
C162 024F
C162 029F
C162 032F
C162 034F
C162 039F
C162 034F

C163 055
C163 042
C163 050
C163 044
C163 031F
C163 051
C163 042
C163 045
C163 042
C163 051
C163 054
C163 033F
C163 043
C163 042
C163 019F
C163 042
C163 034F

C164 069
C164 042F
C164 026F
C164 015F
C164 048
C164 069
C164 058
C164 037F
C164 047
C164 074
C164 045
C164 030F
C164 041
C164 059
C164 027F
C164 042
C164 042

C165 027F
C165 037F
C165 028F
C175 058
C165 020F
C165 020F
C165 026F
C165 027F
C165 026F
C165 034F
C165 023F
C165 023F
C165 032F
C165 020F
C165 018F
C165 028F
C165 022F

C166 068
C166 075
C166 065
C176 051
C166 071
C166 066
C166 056
C166 048
C166 040F
C166 073
C166 077
C166 030F
C166 039F
C166 041F
C166 050
C166 070
C166 047

C161 047
C161 034F
C161 052
C161 050
C161 038F
C161 041F

C162 048
C162 025F
C162 059
C162 039F
C162 030F
C162 028F

C163 043
C163 024F
C163 049
C163 043
C163 044
C163 044

C164 077
C164 023F
C164 093
C164 086
C164 018F
C164 031F

C165 033F
C165 022F
C165 031F
C165 025F
C165 025F
C165 034F

C166 066
C166 039F
C166 070
C166 060
C166 054
C166 039F

C161 036F
C161 031F
C161 024F
C161 029F
C161 048
C161 033F
C161 029F
C161 031F
C161 039F
C161 046
C161 034F
C161 036F
C161 046
C161 039F
C161 045
C161 051
C161 047
C161 038F

C162 022F
C162 046
C162 028F
C162 042F
C162 050
C162 036F
C162 037F
C162 023F
C162 047
C162 037F
C162 032F
C162 030F
C162 042F
C162 046
C162 034F
C162 047
C162 050
C162 045

C163 053
C163 049
C163 042
C163 031F
C163 038F
C163 041
C163 028F
C163 034F
C163 049
C163 030F
C163 035F
C163 027F
C163 045
C163 027F
C163 024F
C163 033F
C163 049
C163 013F

C164 020F
C164 034F
C164 027F
C164 041
C164 086
C164 071
C164 017F
C164 013F
C164 070
C164 042
C164 038F
C164 033F
C164 050
C164 060
C164 053
C164 028F
C164 024F
C164 019F

C165 024F
C165 022F
C165 025F
C165 022F
C165 031F
C165 021F
C165 025F
C165 021F
C165 050
C165 024F
C165 023F
C165 025F
C165 028F
C165 023F
C165 021F
C165 036F
C165 041F
C165 022F

C166 035F
C166 080
C166 032F
C166 019F
C166 058
C166 032F
C166 045
C166 041F
C166 051
C166 040F
C166 046
C166 056
C166 070
C166 064
C166 034F
C166 074
C166 047
C166 054

REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
RPR
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP

0004880155
0004880156
0004880157
0004880158
0004880159
0004880160
0004880161
0004880162
0004880163
0004880164
0004880165
0004880166
0004880167
0004880168
0004880169
0004880170
0004880171
0004880172
0004880173
0004880174
0004880175
0004880176
0004880177
0004880178
0004880179
0004880180
0004880181
0004880201
0004880202
0004880203
0004880204
0004880205
0004880206
0004880207
0004880208
0004880209
0004880210
0004880211
0004880212
0004880213
0004880214
0004880215
0004880216

14-NH-887
14-NH-870
14-NH-564
14-NH-565
14-NH-566
14-NH-567
14-NH-568
14-NH-569
14-NH-570
14-NH-571
14-NH-572
14-NH-573
14-NH-574
14-NH-575
14-NH-576
14-NH-577
14-NH-578
14-NH-579
14-NH-599
14-NH-580
14-NH-581
14-NH-582
14-NH-583
14-NH-584
14-NH-895
14-GCA-78
14-GCA-79
14-GCA-80
14-GCA-81
14-GCA-82
14-GCA-83
14-GCA-84
14-GCA-85
14-GCA-86
14-GCA-87
14-GCA-88
14-GCA-89
14-GCA-90
14-GCA-91
14-GCA-92
14-GCA-93

VINAY KUMAR
RISHI TANWAR
KOMAL
SONAM
JYOTI
TULSI
SUSHIL KUMAR
RAVI
MAHIPAL
NEHA
VIKRAM
KAUSHAL
PARMILA DEVI
KRISHAN KUMAR
ANKIT RAWAL
DEEPAK
SANJAY
SAHIL
JATIN MEHTA
REKHA RANI
ROHIT
SONU
SOURABH
DEEPAK
VINIT KUMAR
RAHUL SINGLA
KOMAL RANI
BIRBAL
MANOJ KUMAR
RAVI
MONIKA
AMAN DEEP
RINKU
MANDEEP
ASHOK KUMAR
SUNILA RANI
PRINCE
POONAM
RAHUL SONI
VISHAL
MANOJ
SANISH KUMAR
SANJAY

MAHENDER SINGH
RAMESH CHANDER
RAJMAL
OM PARKASH
RAMESH KUMAR
RAM NATH
RAMESH CHANDER
VIJAY KUMAR
DHARMBIR
SHANKAR SHARMA
RAMKESH
RAJESH KUMAR
MAHAVEER SINGH
SANT LAL
RAKESH RAWAL
PARMOD KUMAR
KRISHAN LAL
OM PARKASH
GIRDHAR GOPAL
RAMKUMAR
HARI KISHAN
ISHWAR SINGH
HARISH KUMAR
SHAYAM LAL
BHIM SINGH
KHAJANCHI
DEV KUMAR
RAMESH KUMAR
MAHENDER SINGH
SITA RAM
RISAL SINGH
OM PARKASH
RAM CHANDER
BALWAN SINGH
CHHOTU RAM
VINOD KUMAR
RAJENDER SONI
RAM SINGH
SANT LAL
OM PARKASH
RAVI KUMAR
DHARMVIR
RAM KUMAR

C161 050
C161 070
C161 056
C161 055
C161 028F
C161 068
C161 059
C161 046
C161 053
C161 046
C161 038F
C161 050
C161 049
C161 057
C161 038F
C161 053
C161 053
C161 050
C161 048
C161 038F
C161 040F
C161 051
C161 046
C161 045
C161 033
C161 051
C161 039F
C161 048
C161 048
C161 077
C161 028F
C161 063
C161 057
C161 054
C161 047
C161 058
C161 042F
C161 042
C161 024F
C161 024F
C161 042
C161 030F

C162 052
C162 063
C162 040F
C162 053
C162 031F
C162 063
C162 053
C162 ABSF
C162 052
C162 041
C162 047
C162 040
C162 052
C162 049
C162 035F
C162 048
C162 043
C162 046
C162 046
C162 040
C162 043
C162 044
C162 036F
C162 052
C162 020
C162 049
C162 062
C162 078
C162 076
C162 069
C162 060
C162 063
C162 057
C162 073
C162 065
C162 077
C162 073
C162 061
C162 068
C162 064
C162 059
C162 055

C163 018F
C163 069
C163 054
C163 059
C163 030F
C163 052
C163 047
C163 ABSF
C163 055
C163 058
C163 059
C163 050
C163 036F
C163 050
C163 037F
C163 053
C163 037F
C163 037F
C163 039F
C163 035F
C163 045
C163 054
C163 024F
C163 043
C163 020
C163 027F
C163 049
C163 047
C163 057
C163 059
C163 048
C163 050
C163 052
C163 062
C163 046
C163 062
C163 064
C163 047
C163 051
C163 047
C163 049
C163 046

C164 015F
C164 048
C164 073
C164 086
C164 028F
C164 053
C164 058
C164 ABSF
C164 058
C164 094
C164 034F
C164 047
C164 079
C164 077
C164 086
C164 083
C164 074
C164 080
C164 075
C164 038
C164 041
C164 092
C164 086
C164 080
C164 044
C164 061
C164 022F
C164 037F
C164 035F
C164 068
C164 052
C164 070
C164 033F
C164 049
C164 041F
C164 074
C164 078
C164 019F
C164 ABSF
C164 030F
C164 033F
C164 031F

C165 021F
C165 035F
C165 024F
C175 078
C175 061
C175 060
C175 067
C175 ABSF
C175 067
C175 056
C175 050
C175 058
C175 048
C175 062
C175 046
C165 034F
C175 063
C175 069
C175 059
C175 058
C175 039F
C165 028F
C175 054
C175 082
C175 RLA
C175 069
C165 046
C165 031F
C165 036F
C165 066
C165 038F
C165 058
C165 045
C165 059
C165 047
C165 052
C165 055
C165 034F
C165 021F
C165 030F
C165 052
C165 034F

C166 046
C166 083
C166 080
C176 082
C176 065
C176 070
C176 069
C176 ABSF
C176 082
C176 059
C176 070
C176 077
C176 045
C176 065
C176 068
C166 062
C176 077
C176 073
C176 069
C176 063
C176 034F
C166 065
C176 035F
C176 071
C176 020
C176 063
C166 050
C166 048
C166 057
C166 049
C166 045
C166 055
C166 044
C166 059
C166 053
C166 060
C166 065
C166 044
C166 047
C166 059
C166 053
C166 032F

RPR
REP
REP
REP RPR
0413
REP
0366
0353
REP
0367
0354
REP
0322
REP
0360
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0373
RLA
REP
REP
REP
REP
0388
REP
0359
REP
0356
REP
0383
REP
REP
REP
REP
REP
REP

0004880217
0004880218
0004880219
0004880220
0004880221
0004880222
0004880223
0004880224
0004880225
0004880226
0004880227
0004880228
0004880229
0004880230
0004880231
0004880232
0004880233
0004880234
0004880235
0004880236
0004880237
0004880238
0004880239
0004880240
0004880241
0004880242
0004880243
0004880244
0004880245
0004880246
0004880247
0004880248
0004880249
0004880250
0004880251
0004880252
0004880253
0004880254
0004880255
0004880256
0004880257
0004880258
0004880259

14-GCA-196
14-GCA-94
14-GCA-95
14-GCA-96
14-GCA-97
14-GCA-197
14-GCA-98
14-GCA-198
14-GCA-199
14-GCA-53
14-GCA-185
14-GCA-186
14-GCA-187
14-GCA-188
14-GCA-54
14-GCA-55
14-GCA-56
14-GCA-57
14-GCA-189
14-GCA-58
14-GCA-59
14-GCA-190
14-GCA-191
14-GCA-192
14-GCA-60
14-GCA-61
14-GCA-62
14-GCA-193
14-GCA-64
14-GCA-65
14-GCA-66
14-GCA-67
14-GCA-68
14-GCA-69
14-GCA-70
14-GCA-71
14-GCA-72
14-GCA-194
14-GCA-73
14-GCA-74
14-GCA-1008
14-GCA-75
14-GCA-76

SHUBHAM KATARIA
MANISH KUMAR
ALKA DEVI
REKHA BANO
POOJA GOYAL
PAYAL BANSAL
VIJENDER
KOMAL
MOHINI
BHATERI DEVI
SHRISTI SINGLA
CHARU GARG
LUXMI GUPTA
MONAL
RAMANDEEP
PRIYANKA
SUNITA
POONAM BALA
SORABH JINDAL
DARSHNA DEVI
SARITA DEVI
KOMAL MITTAL
RUCHI
DEEPTI MITTAL
TANIA CHHABRA
AMANDEEP
SONA DEVI
VISHU
LAXMI DEVI
SONU
BIRENDER SINGH
BINDU RANI
RATTI RAM
RAHUL
SURAJ
VINOD
SUNIL KUMAR
MOHIT BHARTI
PARDEEP KUMAR
ASHOK KUMAR
SHYAM LAL
PRIYANKA
MONU

RAMESH KATARIA
C161 060
HAWA SINGH
C161 034F
BALBIR SINGH
C161 054
ADRISH MOHOMAD C161 042F
SATISH KUMAR
C161 056
ANIL KUMAR BANSAL C161 057
RAJ KUMAR
C161 046
DALIP KUMAR
C161 055
MAHENDER SINGH
C161 053
MAHAVIR SINGH
C161 048
SUBHASH SINGLA
C161 063
RAMVILAS GARG
C161 062
RAMESH KUMAR GUPTA
C161 059
PAWAN JAIN
C161 060
SUBHASH CHANDER C161 055
SATYA NARAYAN
C161 051
SHER SINGH
C161 056
CHHABIL DASS
C161 064
SUBHASH JINDAL
C161 062
RADHE SHYAM
C161 058
CHHELU RAM
C161 047
VIJAY MITTAL
C161 072
SHIV KUMAR
C161 062
SANEJ KUMAR MITTAL C161 075
ASHOK CHHABRA
C161 064
RAJ KUMAR
C161 030F
CHHABIL DASS
C161 048
RADHEY SHYAM
C161 067
RAM CHANDER
C161 039F
BAHADAR SINGH
C161 051
SATYAWAN
C161 043
SANT LAL
C161 048
PRABHU DAYAL
C161 040F
GOBIND RAM
C161 032F
ROOPA
C161 029F
BANSI LAL
C161 035F
RAGHUBIR SINGH
C161 054
SATVIR SINGH
C161 043
BHANWAR SINGH
C161 052
BHIRA RAM
C161 047
CHAMAN LAL
C161 032F
SUNIL KUMAR
C161 048
DAYANAND
C161 048

C162 075
C162 063
C162 076
C162 070
C162 072
C162 072
C162 063
C162 078
C162 073
C162 070
C162 079
C162 081
C162 073
C162 077
C162 076
C162 069
C162 078
C162 066
C162 068
C162 064
C162 054
C162 077
C162 071
C162 083
C162 075
C162 054
C162 059
C162 076
C162 058
C162 054
C162 044
C162 063
C162 054
C162 061
C162 055
C162 057
C162 070
C162 055
C162 059
C162 046
C162 038F
C162 068
C162 056

C163 060
C163 049
C163 060
C163 054
C163 054
C163 066
C163 050
C163 051
C163 051
C163 061
C163 076
C163 072
C163 072
C163 070
C163 059
C163 066
C163 046
C163 058
C163 069
C163 063
C163 058
C163 072
C163 068
C163 077
C163 070
C163 057
C163 055
C163 072
C163 054
C163 051
C163 042
C163 061
C163 049
C163 050
C163 049
C163 050
C163 067
C163 051
C163 058
C163 052
C163 045
C163 068
C163 055

C164 074
C164 015F
C164 052
C164 046
C164 036F
C164 076
C164 066
C164 053
C164 028F
C164 022F
C164 097
C164 096
C164 078
C164 094
C164 064
C164 079
C164 045
C164 077
C164 081
C164 048
C164 085
C164 066
C164 091
C164 073
C164 086
C164 086
C164 071
C164 054
C164 046
C164 051
C164 024F
C164 053
C164 053
C164 038
C164 050
C164 051
C164 065
C164 080
C164 034F
C164 050
C164 034F
C164 079
C164 069

C165 047
C165 047
C165 053
C165 039F
C165 057
C165 060
C165 043F
C165 061
C165 063
C165 032F
C165 074
C165 072
C165 074
C165 070
C165 055
C165 061
C165 051
C165 057
C165 066
C165 065
C165 057
C165 076
C165 079
C165 078
C165 069
C165 041F
C165 054
C165 076
C165 045
C165 046
C165 033F
C165 062
C165 028F
C165 035F
C165 026F
C165 034F
C165 039F
C165 051
C165 044
C165 051
C165 029F
C165 059
C165 060

C166 059
C166 042
C166 050
C166 049
C166 057
C166 063
C166 051
C166 055
C166 050
C166 062
C166 064
C166 068
C166 055
C166 071
C166 053
C166 063
C166 050
C166 043
C166 065
C166 052
C166 042F
C166 072
C166 068
C166 071
C166 071
C166 046
C166 038F
C166 074
C166 029F
C166 049
C166 030F
C166 048
C166 048
C166 057
C166 052
C166 047
C166 057
C166 038F
C166 062
C166 047
C166 050
C166 074
C166 056

0375
REP
0345
REP
REP
0394
REP
0353
REP
REP
0453
0451
0411
0442
0362
0389
0326
0365
0411
0350
REP
0435
0439
0457
0435
REP
REP
0419
REP
0302
REP
0335
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0293
REP
0396
0344

0004880260
0004880261
0004880262
0004880263
0004880264
0004880265
0004880266
0004880267
0004880268
0004880269
0004880270
0004880271
0004880272
0004880273
0004880274
0004880275
0004880276
0004880277
0004880278
0004880279
0004880280
0004880281
0004880282
0004880283
0004880284
0004880285
0004880286
0004880287
0004880288
0004880289
0004880290
0004880291
0004880292
0004880293
0004880294
0004880295
0004880296
0004880297
0004880298
0004880299
0004880300
0004880301
0004880302

14-GCA-195
14-GCA-77
14-GCA-176
14-GCA-1
14-GCA-2
14-GCA-177
14-GCA-3
14-GCA-178
14-GCA-179
14-GCA-4
14-GCA-5
14-GCA-6
14-GCA-7
14-GCA-8
14-GCA-9
14-GCA-180
14-GCA-181
14-GCA-182
14-GCA-10
14-GCA-11
14-GCA-12
14-GCA-13
14-GCA-14
14-GCA-15
14-GCA-16
14-GCA-17
14-GCA-18
14-GCA-19
14-GCA-20
14-GCA-21
14-GCA-22
14-GCA-23
14-GCA-24
14-GCA-25
14-GCA-26
14-GCA-27
14-GCA-28
14-GCA-29
14-GCA-30
14-GCA-183
14-GCA-31
14-GCA-32
14-GCA-33

MANSI
AJAY SINGH
AYUSHI
KARAN KUMAR
RAVEENA
ANU RADHA
DEEPAK KUMAR
POOJA
ROHTASH
SAWAN KUMAR
MANISH MITTAL
SHEETAL
POOJA RANI
MANJU
JYOTI
MEGHA GARG
NEHA GARG
UNEETI
SANDEEP
NEHA
SUMAN RANI
SUMAN
MAMTA RANI
PRIYA
UMA RANI
SAPNA RANI
SUMAN RANI
DALBIR SINGH
NITESH SAINI
MANJU
RAJAT
MOHIT KAKAR
ROHIT
RUCHIKA
RAMAN
SHALU
DEVYANI
RAJ BALA
MANJU
MANISHA
MANOJ KUMAR
BHUPENDER
KANCHAN

PRADEEP KUMAR
C161 044
SATPAL
C161 034F
NARESH KUMAR GARGC161 058
SHIV NANDAN
C161 045
MOHINDER SINGH
C161 052
RAJ KUMAR
C161 065
SATISH KUMAR
C161 029F
VINOD KUMAR JAIN C161 050
ATMA RAM
C161 063
KAMAL KUMAR
C161 039F
SAJJAN MITTAL
C161 059
JOGINDER SINGH
C161 033F
BHAJAN LAL
C161 038F
BALRAJ
C161 048
VINOD KUMAR
C161 073
RUGH LAL
C161 049
RUGH LAL
C161 052
RAI SAHAIB
C161 050
RAM DHAN
C161 029F
ROHTASH KUMAR
C161 048
RAJ KUMAR
C161 048
RAJA RAM
C161 052
GOPI RAM
C161 048
HANUMAN DASS
C161 058
VINOD GUPTA
C161 049
MALA RAM
C161 053
OM PARKASH
C161 049
BHIM SAIN
C161 036F
AMI LAL SAINI
C161 035F
BHAGAT RAM
C161 066
BHOOP SINGH
C161 059
RADHE SHYAM
C161 048
ROSHAN LAL
C161 056
ANIL KUMAR GARG C161 052
UDAYBHAN
C161 023F
AMAR SINGH
C161 055
BHURA RAM
C161 050
RAJBIR
C161 035F
DALIP SINGH
C161 034F
DALIP SINGH
C161 066
RAJESH
C161 022F
RAKESH KUMAR
C161 030F
OM PARKASH
C161 065

C162 060
C162 054
C162 073
C162 063
C162 067
C162 066
C162 043
C162 056
C162 062
C162 056
C162 059
C162 060
C162 057
C162 066
C162 073
C162 067
C162 060
C162 063
C162 057
C162 060
C162 059
C162 060
C162 067
C162 071
C162 055
C162 067
C162 071
C162 053
C162 045
C162 073
C162 071
C162 059
C162 056
C162 075
C162 026F
C162 072
C162 067
C162 062
C162 039F
C162 060
C162 054
C162 045
C162 069

C163 055
C163 055
C163 070
C163 063
C163 065
C163 066
C163 035F
C163 050
C163 058
C163 050
C163 051
C163 050
C163 054
C163 064
C163 070
C163 061
C163 050
C163 055
C163 045
C163 052
C163 052
C163 059
C163 064
C163 064
C163 058
C163 062
C163 055
C163 056
C163 060
C163 068
C163 057
C163 056
C163 059
C163 054
C163 051
C163 065
C163 052
C163 053
C163 052
C163 061
C163 054
C163 051
C163 062

C164 069
C164 037F
C164 089
C164 078
C164 093
C164 095
C164 090
C164 091
C164 081
C164 074
C164 091
C164 049
C164 068
C164 085
C164 095
C164 086
C164 090
C164 076
C164 083
C164 085
C164 094
C164 084
C164 080
C164 086
C164 085
C164 094
C164 086
C164 084
C164 076
C164 080
C164 086
C164 088
C164 096
C164 093
C164 046
C164 061
C164 064
C164 058
C164 098
C164 070
C164 034F
C164 069
C164 092

C165 057
C165 051
C165 068
C165 067
C165 062
C165 064
C165 043F
C165 052
C165 067
C165 044F
C165 059
C165 038F
C165 022F
C165 055
C165 047
C165 061
C165 061
C165 055
C165 025F
C165 057
C165 061
C165 060
C165 062
C165 073
C165 067
C165 070
C165 033F
C165 022F
C165 033F
C165 065
C165 048
C165 062
C165 051
C165 060
C165 022F
C165 068
C165 060
C165 032F
C165 037F
C165 057
C165 051
C165 050
C165 064

C166 049
C166 051
C166 068
C166 062
C166 063
C166 064
C166 028F
C166 047
C166 051
C166 045
C166 046
C166 048
C166 050
C166 063
C166 071
C166 045
C166 043
C166 050
C166 021F
C166 045
C166 061
C166 057
C166 061
C166 065
C166 056
C166 052
C166 055
C166 052
C166 045
C166 073
C166 063
C166 071
C166 061
C166 060
C166 025F
C166 073
C166 048
C166 036F
C166 028F
C166 074
C166 052
C166 048
C166 062

0334
REP
0426
0378
0402
0420
REP
0346
0382
REP
0365
REP
REP
0381
0429
0369
0356
0349
REP
0347
0375
0372
0382
0417
0370
0398
REP
REP
REP
0425
0384
0384
0379
0394
REP
0394
0341
REP
REP
0388
REP
REP
0414

0004880303
0004880304
0004880305
0004880306
0004880307
0004880308
0004880309
0004880310
0004880311
0004880312
0004880313
0004880314
0004880315
0004880316
0004880317
0004880318
0004880319
0004880320
0004880321
0004880322
0004880323
0004880324
0004880325
0004880326
0004880327
0004880328
0004880329
0004880330
0004880331
0004880332
0004880333
0004880334
0004880335
0004880336
0004880337
0004880338
0004880339
0004880340
0004880341
0004880342
0004880343
0004880344
0004880345

14-GCA-34
14-GCA-35
14-GCA-36
14-GCA-37
14-GCA-38
14-GCA-39
14-GCA-40
14-GCA-41
14-GCA-42
14-GCA-43
14-GCA-184
14-GCA-44
14-GCA-45
14-GCA-46
14-GCA-47
14-GCA-48
14-GCA-49
14-GCA-50
14-GCA-51
14-GCA-52
14-GCA-175
14-GCA-992
14-GCA-99
14-GCA-100
14-GCA-101
14-GCA-102
14-GCA-103
14-GCA-104
14-GCA-105
14-GCA-106
14-GCA-107
14-GCA-108
14-GCA-109
14-GCA-110
14-GCA-111
14-GCA-112
14-GCA-113
14-GCA-114
14-GCA-115
14-GCA-116
14-GCA-117
14-GCA-200

SUNIL KUAMR
SUMIT KUMAR
PAWAN KUMAR
SHILPA SETHI
POOJA
PRAVEEN KUMAR
PRIYANKA
DINESH BANSAL
MANISHA
TONI RANI
SAHIL
SHAKILA
MONIKA
SONIYA
REETIKA
ABHISHEK CHAWLA
SATYAWAN
BALINDER
SUMAN
KANTA
CHANDER MOHAN
TARUN
JATIN MITTAL
SUMAN KUMARI
VIKASH
ANIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SONAM
KHUSHBU
RAVI KUMAR
SMAYLI
KULDEEP
SARLA
AJMOD
ANUJ KUMAR
SAROJ BALA
PREM KUMAR
KAMLESH
SANDEEP
VIKRAM
MUKESH
ANJU BALA
YOGESH

DALBIR
ROHTASH
RAM SWAROOP
VIJAY KUMAR
ASHOK KUAMR
WAZIR SINGH
POONAM CHAND
LEELADHAR
BHAGI RATH
MOHAR SINGH
SURESH KUMAR
DHOLU RAM
LILU RAM
SUKHBIR
SUBHASH GARG
REDHE SHYAM
RAMNIWAS
BALBIR
PRITHVI SINGH
RAM KUMAR
SATPAL
RAJENDER KUMAR
SUNIL MITTAL
KRISHAN KUMAR
SUNIL
SITA RAM
HANUMAN
DEVI LAL
MADAN LAL
KRISHAN KUMAR
DEVI LAL
RAJKUMAR
KRISHAN KUMAR
OM PARKASH
KRISHAN CHANDER
KRISHAN LAL
SUBHASH KUMAR
POKARMAL
BHARAT SINGH
SAT NARAYAN
ISHWAR SINGH
FAKIR CHAND
LALIT GARG

C161 046
C161 027F
C161 048
C161 051
C161 060
C161 ABSF
C161 072
C161 038F
C161 041F
C161 051
C161 062
C161 048
C161 066
C161 042F

C162 058
C162 056
C162 048
C162 082
C162 074
C162 ABSF
C162 084
C162 059
C162 055
C162 070
C162 055
C162 048
C162 069
C162 064

C163 054
C163 057
C163 047
C163 060
C163 062
C163 032F
C163 066
C163 056
C163 040F
C163 058
C163 052
C163 057
C163 067
C163 062

C164 089
C164 098
C164 088
C164 098
C164 083
C164 ABSF
C164 093
C164 059
C164 088
C164 092
C164 097
C164 097
C164 099
C164 070

C165 050
C165 054
C165 052
C165 058
C165 065
C165 ABSF
C165 076
C165 056
C165 058
C165 059
C165 058
C165 058
C165 075
C165 054

C166 056
C166 057
C166 045
C166 063
C166 058
C166 ABSF
C166 080
C166 049
C166 044
C166 045
C166 060
C166 053
C166 079
C166 062

C161 037F
C161 038F
C161 019F
C161 048
C161 039F
C161 022F
C161 028F
C161 051
C161 023F
C161 046
C161 019F
C161 034F
C161 025F
C161 025F
C161 021F
C161 030F
C161 025F
C161 020F
C161 022F
C161 015F
C161 026F

C162 065
C162 052
C162 034F
C162 061
C162 065
C162 043
C162 055
C162 067
C162 036F
C162 053
C162 029F
C162 039F
C162 047
C162 058
C162 037F
C162 051
C162 038F
C162 039F
C162 045
C162 046
C162 059

C163 047
C163 045
C163 046
C163 062
C163 058
C163 050
C163 047
C163 069
C163 048
C163 057
C163 038F
C163 046
C163 056
C163 062
C163 045
C163 057
C163 046
C163 040F
C163 050
C163 053
C163 064

C164 063
C164 057
C164 052
C164 085
C164 088
C164 047
C164 055
C164 077
C164 042F
C164 062
C164 054
C164 060
C164 068
C164 051
C164 057
C164 055
C164 056
C164 047
C164 057
C164 054
C164 078

C165 051
C165 058
C165 034F
C165 054
C165 055
C165 034F
C165 037F
C165 058
C165 047
C165 049
C165 030F
C165 032F
C165 039F
C165 056
C165 041F
C165 051
C165 050
C165 034F
C165 041F
C165 049
C165 056

C166 041
C166 050
C166 022F
C166 063
C166 056
C166 030F
C166 038F
C166 068
C166 048
C166 049
C166 026F
C166 047
C166 060
C166 045
C166 043
C166 047
C166 030F
C166 033F
C166 045
C166 043
C166 044

C161 030F
C161 026F
C161 021F
C161 020F
C161 026F
C161 040F

C162 064
C162 034F
C162 044
C162 046
C162 060
C162 061

C163 059
C163 040F
C163 027F
C163 038F
C163 059
C163 055

C164 075
C164 051
C164 046
C164 016F
C164 073
C164 075

C165 055
C165 040F
C165 039F
C165 035F
C165 040F
C165 052

C166 048
C166 033F
C166 032F
C166 038F
C166 045
C166 057

0353
REP
0328
0412
0402
FAIL
0471
REP
REP
0375
0384
0361
0455
REP
ABSENT
REP
REP
REP
0373
REP
REP
REP
0390
REP
0316
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP RPR
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
REP

0004880346
0004880347
0004880348
0004880349
0004880350
0004880351
0004880352
0004880353
0004880354
0004880355
0004880356
0004880357
0004880358
0004880359
0004880360
0004880361
0004880362
0004880363
0004880364
0004880365
0004880366
0004880367
0004880368
0004880369
0004880370
0004880371
0004880372
0004880373
0004880374
0004880375
0004880376
0004880377
0004880378
0004880379
0004880380
0004880381
0004880382
0004880383
0004880384
0004880385
0004880386
0004880387
0004880388

14-GCA-118
14-GCA-201
14-GCA-202
14-GCA-203
14-GCA-119
14-GCA-120
14-GCA-121
14-GCA-204
14-GCA-122
14-GCA-123
14-GCA-124
14-GCA-125
14-GCA-126
14-GCA-127
14-GCA-128
14-GCA-129
14-GCA-130
14-GCA-131
14-GCA-132
14-GCA-133
14-GCA-134
14-GCA-135
14-GCA-136

MAMTA
SUMIT GOYAL
SAHIL SINDHWANI
SUMIT GOYAL
DEVINDER SINGH
RAKESH
PARVEEN KUMAR
VIAJY MITTAL
MANISH KUMAR
HANSVEER
AMIT
AMIT
SUNIL DAGOLIA
RAKESH
SUSHILA DEVI
AJIT
VIKASH KUMAR
SURESH
SANDEEP
MANOJ SONI
MOHIT MEHTA
PARVEEN KUMAR
SONU
MANISH
14-GCA-137 RADHYSHAM
14-GCA-138 KULDEEP VARMA
SONU
14-GCA-139 PRIYANKA
14-GCA-140 RAHUL KUMAR
14-GCA-141 SONU
14-GCA-142 NARESH KUMAR
14-GCA-143 HIRA LAL
14-GCA-144 JASWANT
14-GCA-145 SALENDER
14-GCA-146 SANDEEP KUMAR
14-GCA-147 PARVEEN VERMA
14-GCA-148 RAJESH
14-GCA-149 CHIRAG BISHNOI
14-GCA-205 SAKSHAM AGGARWAL
14-GCA-1009 NIKU
14-GCA-150 KAMIL SINGH
14-GCA-151 AMIT GARG
14-GCA-152 SUSHIL KUMAR

PARTAP SINGH
C161 019F
SATISH GOYAL
C161 034F
ASHOK SINDHWANI C161 048
PAWAN GOYAL
C161 031F
SURJEET SINGH
C161 018F
SHAMSHER
C161 023F
SATBIR SINGH
C161 019F
RAJ KUMAR MITTAL C161 042F
BALBIR SINGH
C161 023F
ISHWAR SINGH
C161 019F
VED PARKASH
C161 022F
PREM KUMAR
C161 025F
RAMESHWAR
C161 017F
NAFE SINGH
C161 020F
RAM KUMAR
C161 021F
SADIK KHAN
C161 025F
RAJENDER SINGH
C161 024F
KRISHAN CHANDER C161 020F
PREM KUMAR
C161 030F
MAHINDER SINGH
C161 033F
PREM KUMAR
C161 035F
RAM CHANDER
C161 034F
RAJENDER GOYAL
C161 027F
VINOD KUMAR
C161 036F
RAJBIR
C161 029F
VIKRAM SINGH
C161 022F
INDRASAN
C161 032F
ROSHAN LAL
C161 048
ROHTASH
C161 026F
MAHAVEER
C161 031F
BHAGAT RAM
C161 037F
JAI SINGH
C161 025F
RATTAN SINGH
C161 021F
JAGDISH
C161 034F
SURESH KUMAR
C161 030F
AMAR SINGH
LILA RAM
KRISHAN BISHNOI
C161 028F
GOPAL AGGARWAL C161 040
CHANDRA BHAN
C161 026F
BALRAJ SINGH
C161 026F
KRISHAN CHAND GARGC161 030F
KAMAL SINGH
C161 ABS

C162 062
C162 060
C162 054
C162 058
C162 055
C162 057
C162 057
C162 060
C162 054
C162 044
C162 057
C162 055
C162 057
C162 033F
C162 059
C162 057
C162 053
C162 038F
C162 056
C162 056
C162 057
C162 053
C162 047
C162 066
C162 053
C162 058
C162 045
C162 058
C162 045
C162 035F
C162 051
C162 053
C162 044
C162 062
C162 055

C163 053
C163 056
C163 048
C163 054
C163 055
C163 056
C163 053
C163 052
C163 046
C163 033F
C163 046
C163 047
C163 045
C163 031F
C163 050
C163 051
C163 038F
C163 044
C163 035F
C163 046
C163 060
C163 049
C163 046
C163 050
C163 045
C163 051
C163 045
C163 052
C163 033F
C163 036F
C163 047
C163 026F
C163 028F
C163 043
C163 ABSF

C164 082
C164 084
C164 088
C164 073
C164 055
C164 035F
C164 040F
C164 049
C164 031F
C164 040F
C164 038F
C164 031F
C164 024F
C164 013F
C164 025F
C164 060
C164 041
C164 045
C164 035F
C164 045
C164 068
C164 078
C164 051
C164 059
C164 060
C164 045
C164 026F
C164 070
C164 026F
C164 039F
C164 048
C164 012F
C164 052
C164 068
C164 079

C165 051
C165 051
C165 060
C165 051
C165 037F
C165 052
C165 050
C165 061
C165 047
C165 030F
C165 055
C165 047
C165 047
C165 042
C165 051
C165 051
C165 054
C165 037F
C165 049
C165 040F
C165 059
C165 056
C165 050
C165 053
C165 046
C165 064
C165 049
C165 062
C165 048
C165 045
C165 049
C165 037F
C165 035F
C165 043
C165 ABSF

C166 047
C166 049
C166 046
C166 052
C166 038F
C166 026F
C166 028F
C166 058
C166 023F
C166 034F
C166 045
C166 040F
C166 031F
C166 024F
C166 049
C166 050
C166 020F
C166 033F
C166 025F
C166 044
C166 036F
C166 030F
C166 040F
C166 044
C166 030F
C166 047
C166 034F
C166 053
C166 020F
C166 038F
C166 036F
C166 032F
C166 034F
C166 031F
C166 037F

C162 061
C162 063
C162 036F
C162 058
C162 060
C162 ABS

C163 039F
C163 053
C163 034F
C163 046
C163 045
C163 ABS

C164 035F
C164 070
C164 024F
C164 057
C164 070
C164 ABS

C165 059
C165 061
C165 032F
C165 053
C165 042F
C165 ABS

C166 034F
C166 051
C166 029F
C166 042F
C166 049
C166 RLA

REP
REP
0344
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP RPR
0343
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
ABSENT
REP
0338
FAIL
REP
REP
RLA

0004880389
0004880390
0004880391
0004880392
0004880393
0004880394
0004880395
0004880396
0004880397
0004880398
0004880399
0004880400
0004880401
0004880402
0004880403
0004880404
0004880405
0004880406
0004880407
0004880408
0004880409
0004880410
0004880411
0004880412
0004880413
0004880414
0004880415
0004880416
0004880417
0004880501
0004880502
0004880503
0004880504
0004880505
0004880506
0004880507
0004880508
0004880509
0004880510
0004880511
0004880512
0004880513
0004880514

14-GCA-153
14-GCA-154
14-GCA-155
14-GCA-156
14-GCA-157
14-GCA-206
14-GCA-207
14-GCA-158
14-GCA-159
14-GCA-160
14-GCA-208
14-GCA-161
14-GCA-162
14-GCA-163
14-GCA-164
14-GCA-165
14-GCA-166
14-GCA-167
14-GCA-168
14-GCA-169
14-GCA-170
14-GCA-209
14-GCA-210
14-GCA-171
14-GCA-211
14-GCA-172
14-GCA-1010
14-GCA-173
14-GCA-174
14-IH-1
14-IH-91
14-IH-334
14-IH-316

14-IH-2
14-IH-3
14-IH-4
14-IH-92
14-IH-5

MANOJ SHARMA
DEEPIKA
SONIA
SUSHIL KUMAR
BAJRANG
MADHU AGARWAL
URMILA RANI
RENU SHARMA
PAWAN KUMAR
VIJAY KUMAR
RAHUL
VIRENDER SINGH
SUNIL KUMAR
RUPESH CHABRA
MUKESH KUMAR
PANKAJ GODARA
KAVITA DEVI
SACHIN
VIPIN CHANDER PAL
RAVI
SURENDER
VISHNU JAIN
HIMANSHU GOYAL
RAJAT KUMAR
SANJAY KUMAR
SHYAM MITTAL
RAVI KUMAR
MANJEET BENIWAL
RAM MURTI
SAVITA
KIRAN SHARMA
RISHU
SIMRAN
SUJEETA
PRIYANKA
VERSHA
TULSI
ALKA RANI
MANPREET
SUDHA
POOJA RANI
SEEMA
BHARTI

KHUSHI RAM SHARMA C161 028F


BHOOP SINGH
C161 024F
PARTAP SINGH
C161 024F
DHARMPAL
C161 037F
KARAN SINGH
C161 031F
KRISHAN KUMAR AGARWAL
C161 040F
RAJENDER SINGH
C161 033F
SURESH SHARMA
C161 048
ATMA RAM
C161 042F
DALIP SINGH
C161 033F
GOVIND RAM SINGLA C161 045
GULAB SINGH
C161 029F
INDER SINGH
C161 023F
GOKAL CHAND
C161 037F
RAJESH KUMAR
C161 039F
SITA RAM
C161 033F
MAHENDER SINGH
C161 031
BALRAJ
C161 026F
SATPAL
C161 029F
JAGDISH
SURJEET
C161 031F
DHARAMPAL JAIN
C161 048
RAMNIWAS
C161 039F
FATHE SINGH
C161 028F
MAHENDER SINGH
C161 039F
BALBIR MITTAL
C161 014F
LAL CHAND
C161 032F
SHISHPAL SINGH
C161 022F
RAMESH KUMAR
C161 025F
ANIL KUMAR
C161 057
NARENDER SHARMA C161 028F
KRISHAN SHARMA
C161 038F
MUNEESH
C161 058
BALWAN
C161 059
SHAMSHER
C161 051
HARBANS LAL
C161 035F
KARAMBIR
C161 048
SATYAWAN
C161 042F
GURNAM
C161 068
RAJ KUMAR
C161 053
JAIBIR SINGH
C161 066
JAIVEER
C161 053
NARESH KUMAR
C161 052

C162 060
C162 057
C162 061
C162 058
C162 067
C162 072
C162 062
C162 067
C162 064
C162 059
C162 074
C162 070
C162 059
C162 073
C162 076
C162 075
C162 067
C162 057
C162 046

C163 038F
C163 036F
C163 032F
C163 032F
C163 046
C163 048
C163 047
C163 039F
C163 032F
C163 038F
C163 055
C163 032F
C163 035F
C163 046
C163 051
C163 046
C163 048
C163 023F
C163 034F

C164 022F
C164 019F
C164 019F
C164 032F
C164 083
C164 060
C164 039F
C164 077
C164 029F
C164 018F
C164 022F
C164 051
C164 085
C164 072
C164 080
C164 025F
C164 040
C164 033F
C164 064

C165 037F
C165 037F
C165 031F
C165 038F
C165 039F
C165 051
C165 032F
C165 054
C165 048
C165 038F
C165 058
C165 046
C165 036F
C165 051
C165 056
C165 057
C165 058
C165 047
C165 052

C166 035F
C166 022F
C166 019F
C166 034F
C166 032F
C166 036F
C166 032F
C166 046
C166 030F
C166 031F
C166 045
C166 024F
C166 034F
C166 038F
C166 055
C166 048
C166 RLA
C166 017F
C166 028F

C162 069
C162 074
C162 079
C162 059
C162 065
C162 030F
C162 069
C162 062
C162 064
C162 060
C162 059
C162 037F
C162 048
C162 064
C162 052
C162 043F
C162 043F
C162 044F
C162 063
C162 052
C162 060
C162 059
C162 041F

C163 055
C163 057
C163 066
C163 036F
C163 048
C163 012F
C163 050
C163 027F
C163 030F
C163 077
C163 052
C163 039F
C163 057
C163 080
C163 050
C163 048
C163 068
C163 064
C163 075
C163 068
C163 076
C163 076
C163 052

C164 072
C164 090
C164 090
C164 018F
C164 064
C164 010F
C164 018F
C164 018F
C164 032F
C164 079
C164 084
C164 036F
C164 064
C164 083
C164 067
C164 058
C164 052
C164 052
C164 065
C164 077
C164 047
C164 086
C164 090

C165 029F
C165 030F
C165 052
C165 027F
C165 038F
C165 019F
C165 047
C165 021F
C165 021F
C165 071
C165 032F
C165 030F
C165 052
C165 054
C165 046
C165 036F
C165 049
C165 048
C165 065
C165 059
C165 069
C165 065
C165 052

C166 037F
C166 058
C166 053
C166 044
C166 047
C166 021F
C166 039F
C166 018F
C166 037F
C166 053
C166 051
C166 021F
C166 031F
C166 052
C166 026F
C166 038F
C166 037F
C166 041F
C166 034F
C166 040F
C166 039F
C166 042F
C166 048

REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
RLA
REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
0397
REP
FAIL RPR
REP
0392 RPR
REP
REP RPR
REP RPR
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP

0004880515
0004880516
0004880517
0004880518
0004880519
0004880520
0004880521
0004880522
0004880523
0004880524
0004880525
0004880526
0004880527
0004880528
0004880529
0004880530
0004880531
0004880532
0004880533
0004880534
0004880535
0004880536
0004880537
0004880538
0004880539
0004880540
0004880541
0004880542
0004880543
0004880544
0004880545
0004880546
0004880547
0004880548
0004880549
0004880550
0004880551
0004880552
0004880553
0004880554
0004880555
0004880556
0004880557

14-IH-6
14-IH-7
14-IH-359
14-IH-93
14-IH-153
14-IH-311
14-IH-154
14-IH-155
14-IH-156
14-IH-178
14-IH-157
14-IH-158
14-IH-179
14-IH-159
14-IH-160
14-IH-364
14-IH-312
14-IH-180
14-IH-317
14-IH-8
14-IH-95
14-IH-342
14-IH-96
14-IH-343
14-IH-9
14-IH-97
14-IH-10
14-IH-336
14-IH-98
14-IH-323
14-IH-12
14-IH-181
14-IH-318
14-IH-13
14-IH-14
14-IH-15
14-IH-16
14-IH-319

PREETI
PRIYANKA
PINKY
NISHU SHARMA
GEETIKA ARORA
TAMANNA DEVI
POOJA SARAOGI
SANGEETA
PUSHPA
BALARAJ
SIMRAN BHUTANI
RADHIKA BANSAL
AMBA
TARA PANCHAL
SIMRAN GERA
MUKESH KUMARI
SUMAN KUMARI
VAISHALI DHAMIJA
KAJAL KALRA
SAHIL GOUTAM
SIMARJEET SINGH
SUNIL KUMAR
ARPIT GUPTA
DEEPAK SHARMA
TARUN SHARMA
DINESH
ASHOK KUMAR
YASH KUMAR
ANIL
RAHUL
JONNY
MOHIT SHARMA
NIMIT KUMAR
AMIN
KAMLESH KUMAR
GAURAV SAINI
CHAMAN
AMIT KUMAR
SARVESH TIWARI
SONU
HIMANSHU KAYATH
RISHABH
GOURAV

BASHAKHI SINGH
C161 054
RAJBIR
C161 060
RAMESH KUMAR
C161 040F
SUDERSHAN SHARMA C161 052
JAGDISH ARORA
C161 066
VINOD KUMAR GOYAL C161 055
NAVEEN KUMAR SARAOGI
C161 060
DHANESH PRASAD
C161 054
PARTAP SINGH
C161 056
JASBIR
C161 052
NARENDER BHUTANI C161 047
BRAHAM DEV BANSAL C161 070
NAIN SINGH
C161 066
NARYDA PRASHAD PANCHAL
C161 ABSF
OM PARKASH GERA C161 067
ISHWAR SINGH
C161 048
RAMESH KUMAR
C161 051
BHART BHUSHAN
C161 031F
BHUPINDER KALRA
NARESH GAUTAM
C161 052
PRETAM SINGH
C161 039F
KRISHAN KUMAR
C161 048
PANKAJ KUMAR GUPTAC161 048
ANAND SHARMA
C161 029F
VISHNU SHARMA
C161 051
AVINASH
C161 034F
RAJENDER SINGH
C161 019F
VIJAY KUMAR
C161 069
SATPAL
C161 035F
ANOOP SINGH
BEER SINGH
C161 035F
JAIPAL SHARMA
C161 022F
SURESH KUMAR
C161 037F
LEELU
C161 048
BINDESHWAR SAHNI C161 033F
ANIL KUMAR
C161 051
RADHE SHYAM
C161 052
SHRINIWAS
C161 030F
MAHESH
C161 046
GULAB SINGH
C161 052
RAJENDER KAYATH
C161 021F
SUBHASH CHANDER C161 025F
GHANSHYAM
C161 040F

C162 052
C162 063
C162 038F
C162 054
C162 061
C162 057
C162 070
C162 055
C162 062
C162 048
C162 060
C162 067
C162 060
C162 ABSF
C162 065
C162 062
C162 055
C162 044F

C163 068
C163 084
C163 072
C163 069
C163 080
C163 070
C163 081
C163 075
C163 082
C163 076
C163 081
C163 083
C163 080
C163 068
C163 083
C163 076
C163 088
C163 048

C164 061
C164 079
C164 064
C164 083
C164 082
C164 089
C164 095
C164 065
C164 042F
C164 054
C164 076
C164 094
C164 072
C164 080
C164 084
C164 072
C164 067
C164 052

C165 057
C165 063
C165 069
C165 062
C165 060
C165 053
C165 067
C165 047
C165 063
C165 055
C165 062
C165 071
C165 069
C165 052
C165 068
C165 067
C165 060
C165 037F

C166 039F
C166 039F
C166 028F
C166 052
C166 039F
C166 052
C166 060
C166 052
C166 051
C166 033F
C166 041F
C166 059
C166 039F
C166 031F
C166 060
C166 054
C166 054
C166 044F

C162 051
C162 050
C162 047
C162 051
C162 037F
C162 035F
C162 046
C162 027F
C162 054
C162 034F

C163 059
C163 057
C163 058
C163 050
C163 028F
C163 030F
C163 038F
C163 035F
C163 066
C163 024F

C164 068
C164 067
C164 034F
C164 039F
C164 026F
C164 057
C164 057
C164 025F
C164 091
C164 020F

C165 065
C165 071
C165 052
C165 052
C165 031F
C165 031F
C165 059
C165 027F
C165 075
C165 051

C166 048
C166 051
C166 049
C166 048
C166 030F
C166 046
C166 051
C166 035F
C166 061
C166 036F

C162 025F
C162 036F
C162 048
C162 043F
C162 028F
C162 054
C162 047
C162 036F
C162 037F
C162 029F
C162 035F
C162 022F
C162 048

C163 041F
C163 027F
C163 028F
C163 033F
C163 034F
C163 051
C163 051
C163 047
C163 059
C163 058
C163 051
C163 034F
C163 053

C164 037F
C164 055
C164 036F
C164 052
C164 018F
C164 029F
C164 075
C164 019F
C164 019F
C164 018F
C164 019F
C164 018F
C164 020F

C165 029F
C165 030F
C165 052
C165 035F
C165 031F
C165 051
C165 056
C165 041F
C165 055
C165 041F
C165 041F
C165 022F
C165 032F

C166 028F
C166 028F
C166 039F
C166 042F
C166 027F
C166 047
C166 048
C166 036F
C166 032F
C166 032F
C166 031F
C166 030F
C166 036F

REP
REP
REP
0372
REP
0376
0433 RPR
0348
REP
REP
REP
0444 RPR
REP
REP
0427
0379
0375
REP
ABSENT
0343
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
FAIL
0416
REP
RPR
FAIL
REP
REP
REP
FAIL
REP
0329
REP
REP
REP
REP
FAIL RPR
REP RPR

0004880558
0004880559
0004880560
0004880561
0004880562
0004880563
0004880564
0004880565
0004880566
0004880567
0004880568
0004880569
0004880570
0004880571
0004880572
0004880573
0004880574
0004880575
0004880576
0004880577
0004880578
0004880579
0004880580
0004880581
0004880582
0004880583
0004880584
0004880585
0004880586
0004880587
0004880588
0004880589
0004880590
0004880591
0004880592
0004880593
0004880594
0004880595
0004880596
0004880597
0004880598
0004880599
0004880600

14-IH-337
14-IH-17
14-IH-18
14-IH-19
14-IH-20
14-IH-21
14-IH-99
14-IH-100
14-IH-22
14-IH-23
14-IH-24
14-IH-101
14-IH-102
14-IH-25
14-IH-26
14-IH-27
14-IH-28
14-IH-360
14-IH-324
14-IH-338
14-IH-325
14-IH-29
14-IH-30
14-IH-31
14-IH-326
14-IH-32
14-IH-33
14-IH-34
14-IH-35
14-IH-36
14-IH-189
14-IH-191
14-IH-174
14-IH-175
14-IH-176
14-IH-177
14-IH-340
14-IH-66
14-IH-67
14-IH-68

SOURABH
MANOJ
PAWAN
UMESH
JITESH
GOURAV
RAHUL
SOURAV GARG
MUKUND BHUTRA
LALIT KUMAR
AJAY
SHIBU
SUMIT KUMAR
RAHUL
PARVEEN KUMAR
PAWAN
MUKESH
AJAY SHARMA
AAKASH APPAN
SADABRIJ
SACHIN KUMAR
MUKESH
AMIT KUMAR
UMED LAMBA
JOGINDER SINGH
RAMESH
VINOD KUMAR
SANJAY KUMAR
MANJEET KUMAR
PARVEEN
SACHIN AHLAWAT
PARDEEP
ARJU NAGPAL
AJAY GERA
PARVEEN KUMAR
MANJEET KUMAR
NEERAJ KUMAR
MILIND VERMA
RAMESH
PANKAJ KUMAR
PANKAJ
JONY
RAHUL

NARESH KUMAR
C161 027F
SHARVAN
C161 040F
MANGE RAM
C161 050
PARMOD SINGH
C161 053
ANAND PRAKASH
C161 032F
JITENDER
RAJENDER
C161 022F
RATTAN GARG
C161 052
RAJESH KUMAR
C161 021F
RAJESH KUMAR
C161 028F
DHARAM PAL
C161 025F
DIL BAHADUR
SHIVE KUMAR
C161 038F
SURESH GOYAL
C161 031F
DALBIR SINGH
C161 030F
HANUMAN
C161 031F
DALBIR
C161 032F
BALAKRISHNA SHARMAC161 050
ASHOK KUMAR
C161 035F
MAHENDRA PRASAD C161 024F
RAMESH KUMAR
C161 024F
JAIPAL
C161 021F
RAMESH KUMAR
C161 029F
SUKHBIR SINGH
C161 023F
JAIBIR SINGH
C161 036F
SUBE SINGH
C161 030F
RAMPHAL
C161 019F
INDERJEET SINGH
C161 048
MANI RAM
C161 052
VINOD
C161 071
RAJBIR SINGH
C161 026F
RAMKUMAR
C161 046
RAKESH NAGPAL
C161 057
SUNDER GERA
C161 052
VIJENDER SINGH
C161 ABSF
RAJENDER KUMAR
C161 047
ISHWAR SINGH
C161 028F
PARDEEP VERMA
ARJUN CHAUDHARY
KRISHAN GOYAL
C161 031F
VINOD
C161 032F
HARISH KUMAR
C161 035F
OMPARKASH
C161 040F

C162 028F
C162 036F
C162 047
C162 042F
C162 048

C163 025F
C163 062
C163 071
C163 055
C163 058

C164 018F
C164 066
C164 070
C164 052
C164 052

C165 024F
C165 040F
C165 038F
C165 052
C165 040F

C166 029F
C166 049
C166 037F
C166 048
C166 039F

C162 047
C162 052
C162 038F
C162 034F
C162 043F

C163 055
C163 054
C163 029F
C163 028F
C163 053

C164 025F
C164 054
C164 019F
C164 034F
C164 034F

C165 051
C165 067
C165 024F
C165 028F
C165 026F

C166 047
C166 050
C166 032F
C166 042F
C166 047

C162 048
C162 060
C162 048
C162 047
C162 064
C162 059
C162 042F
C162 038F
C162 033F
C162 030F
C162 032F
C162 033F
C162 048
C162 050
C162 054
C162 052
C162 047
C162 065
C162 024F
C162 038F
C162 059
C162 048
C162 026F
C162 064
C162 046

C163 057
C163 054
C163 050
C163 038F
C163 057
C163 056
C163 047
C163 034F
C163 037F
C163 036F
C163 034F
C163 038F
C163 058
C163 069
C163 051
C163 050
C163 026F
C163 061
C163 018F
C163 043F
C163 072
C163 056
C163 030F
C163 064
C163 052

C164 032F
C164 046
C164 020F
C164 019F
C164 026F
C164 038F
C164 028F
C164 060
C164 047
C164 053
C164 018F
C164 020F
C164 028F
C164 038F
C164 024F
C164 053
C164 038F
C164 082
C164 018F
C164 037F
C164 073
C164 070
C164 019F
C164 078
C164 018F

C165 055
C165 040F
C165 034F
C165 027F
C165 058
C165 036F
C165 028F
C165 024F
C165 030F
C165 031F
C165 024F
C165 027F
C165 051
C165 031F
C165 050
C165 059
C165 018F
C165 072
C165 022F
C165 036F
C165 089
C165 052
C165 027F
C165 052
C165 034F

C166 047
C166 049
C166 048
C166 042F
C166 058
C166 050
C166 035F
C166 030F
C166 035F
C166 039F
C166 051
C166 037F
C166 041F
C166 053
C166 046
C166 041F
C166 036F
C166 048
C166 018F
C166 039F
C166 046
C166 032F
C166 025F
C166 057
C166 042F

C162 032F
C162 048
C162 047
C162 032F

C163 052
C163 034F
C163 058
C163 046

C164 063
C164 074
C164 082
C164 081

C165 052
C165 033F
C165 051
C165 027F

C166 038F
C166 054
C166 035F
C166 021F

FAIL
REP
REP
REP
REP
RPR
REP
0329
FAIL
FAIL
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
0399
FAIL
REP
0396
REP
FAIL
0362
REP
ABSENT
RPR
REP
REP
REP
REP

0004880601
0004880602
0004880603
0004880604
0004880605
0004880606
0004880607
0004880608
0004880609
0004880610
0004880611
0004880612
0004880613
0004880614
0004880615
0004880616
0004880617
0004880618
0004880619
0004880620
0004880621
0004880622
0004880623
0004880624
0004880625
0004880626
0004880627
0004880628
0004880629
0004880630
0004880631
0004880632
0004880633
0004880634
0004880635
0004880636
0004880637
0004880638
0004880639
0004880640
0004880641
0004880642
0004880643

14-IH-110
14-IH-111
14-IH-112
14-IH-71
14-IH-72
14-IH-113
14-IH-73
14-IH-114
14-IH-115
14-IH-74
14-IH-75
14-IH-76
14-IH-353
14-IH-77
14-IH-78
14-IH-79
14-IH-80
14-IH-81
14-IH-82
14-IH-116
14-IH-83
14-IH-84
14-IH-117
14-IH-85
14-IH-86
14-IH-118
14-IH-119
14-IH-184
14-IH-320
14-IH-162
14-IH-163
14-IH-164
14-IH-165
14-IH-185
14-IH-328
14-IH-166
14-IH-167
14-IH-168

VISHANT GOYAL
SAHIL ARORA
INDER JEET SAINI
BALWANT
RAJAT
SHUBHAM SINGLA
SANJEEV KUMAR
RAJAT
HARIDEV PRASAD
AJAY KUMAR
SACHIN
RAHUL
RAJAT KUMAR
VIKAS
SAJAN
VINAY
PARDEEP
HARDEEP
DEEPANSHU
BALRAM
DEEPAK PAREEK
MOHIT KUMAR
ANUJ
VAIBHAV AHUJA
DEEPANSHU
AJAY SINGH
SANJAY
HITESH
ADITYA BINDAL
PIYUSH BANSAL
AKASH JAIN
SUNNY
SHUBHAM
ANKIT MAHESHWARI
SANJAY KUMAR
TEJPAL
MAYANK VERMA
SANDEEP
VISHNU
ABHISHEK
SHER SINGH
SHIVAM
SHIV KUMAR

ANIL GOYAL
C161 020F
VED PARKASH
C161 022F
NARENDER KUMAR C161 030F
PURAN SINGH
C161 051
BISHAMBER
C161 024F
SUSHIL SINGLA
C161 074
CHHAJU RAM
C161 022F
SUBHASH THAKRAL C161 047
HARENDER RAM
C161 025F
BHAGIRATH
C161 019F
RAJKUMAR
C161 035F
GULAB SINGH
C161 030F
DHANRAJ
C161 061
JAGBIR
C161 018F
RAJU SARDANA
C161 029F
RAMKUMAR
C161 030F
RANDHIR SINGH
C161 029F
RAMESHWAR
C161 024F
RAJESH KUMAR
C161 053
HARIRAM
C161 031F
RAJ KUMAR SHARMA C161 047
ONKAR MAL
C161 052
JAIBIR
C161 041F
VASUDEV AHUJA
C161 033F
HARISH MITTAL
C161 052
DILIP SINGH
C161 050
BALJEET SINGH
C161 053
AATAM PARKASH
C161 054
SANAT KUMAR BINDALC161 059
ASHOK KUMAR BANSALC161 052
VIPIN KUMAR
C161 047
VIJAY KUMAR
C161 053
ANIL JAIN
C161 048
SUNIL MAHESHWARI C161 055
JITENDER SINGH
C161 036F
SHER SINGH
SATYAPRAKASH VERMA
RAM KUMAR
C161 025F
SURENDER KUMAR
C161 036F
HARI KRISHAN
C161 039F
RAM SINGH
C161 043F
JITENDER KUMAR
C161 063
SUNDER SINGH
C161 046

C162 025F
C162 026F
C162 026F
C162 040F
C162 022F
C162 071
C162 030F
C162 050
C162 047
C162 023F
C162 054
C162 057
C162 046
C162 027F
C162 048
C162 047
C162 028F
C162 039F
C162 062
C162 046
C162 048
C162 046
C162 053
C162 051
C162 059
C162 040F
C162 054
C162 047
C162 063
C162 054
C162 049
C162 047
C162 055
C162 065
C162 048

C163 ABSF
C163 052
C163 018F
C163 053
C163 025F
C163 072
C163 028F
C163 043F
C163 041F
C163 032F
C163 068
C163 060
C163 056
C163 019F
C163 024F
C163 039F
C163 035F
C163 036F
C163 070
C163 028F
C163 028F
C163 058
C163 030F
C163 040F
C163 051
C163 046
C163 065
C163 054
C163 066
C163 060
C163 060
C163 019F
C163 070
C163 065
C163 030F

C164 ABSF
C164 073
C164 053
C164 083
C164 067
C164 075
C164 078
C164 052
C164 047
C164 024F
C164 029F
C164 018F
C164 079
C164 019F
C164 020F
C164 029F
C164 027F
C164 038F
C164 051
C164 048
C164 057
C164 088
C164 037F
C164 025F
C164 065
C164 046
C164 074
C164 066
C164 058
C164 050
C164 056
C164 042F
C164 064
C164 064
C164 054

C165 ABSF
C165 058
C165 027F
C165 046
C165 032F
C165 072
C165 028F
C165 051
C165 036F
C165 031F
C165 040F
C165 051
C165 054
C165 021F
C165 046
C165 035F
C165 030F
C165 026F
C165 066
C165 038F
C165 040F
C165 054
C165 042F
C165 047
C165 053
C165 058
C165 050
C165 060
C165 060
C165 050
C165 051
C165 066
C165 070
C165 063
C165 048

C166 ABSF
C166 038F
C166 019F
C166 040F
C166 032F
C166 055
C166 027F
C166 047
C166 029F
C166 025F
C166 021F
C166 021F
C166 053
C166 019F
C166 037F
C166 027F
C166 024F
C166 ABSF
C166 054
C166 040F
C166 035F
C166 043F
C166 046
C166 046
C166 048
C166 040F
C166 051
C166 046
C166 051
C166 051
C166 042F
C166 018F
C166 036F
C166 057
C166 048

C162 040F
C162 039F
C162 040F
C162 048
C162 064
C162 046

C163 036F
C163 050
C163 039F
C163 030F
C163 064
C163 050

C164 052
C164 046
C164 034F
C164 027F
C164 081
C164 052

C165 036F
C165 039F
C165 043F
C165 030F
C165 065
C165 039F

C166 027F
C166 020F
C166 047
C166 046
C166 056
C166 050

FAIL
REP
REP
REP
REP
0419
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
0349
FAIL
REP
REP
FAIL
FAIL
0356
REP RPR
REP
REP
REP
REP RPR
0328
REP
0347
0327
0357
0317
REP
REP
REP
0369 RPR
REP
ABSENT
ABSENT
REP
REP RPR
REP
REP RPR
0393
REP

0004880644
0004880645
0004880646
0004880647
0004880648
0004880649
0004880650
0004880651
0004880652
0004880653
0004880654
0004880655
0004880656
0004880657
0004880658
0004880659
0004880660
0004880661
0004880662
0004880663
0004880664
0004880665
0004880666
0004880667
0004880668
0004880669
0004880670
0004880671
0004880672
0004880673
0004880674
0004880675
0004880676
0004880677
0004880678
0004880679
0004880680
0004880681
0004880682
0004880683
0004880684
0004880685
0004880686

14-IH-186
14-IH-169
14-IH-170
14-IH-171
14-IH-172
14-IH-187
14-IH-314
14-IH-188
14-IH-173
14-IH-315
14-IH-190
14-IH-57
14-IH-58
14-IH-60
14-IH-61
14-IH-62
14-IH-313
14-IH-106
14-IH-107
14-IH-108
14-IH-64
14-IH-65
14-IH-109
14-IH-50
14-IH-51
14-IH-103
14-IH-52
14-IH-53
14-IH-54
14-IH-104
14-IH-105
14-IH-55
14-IH-56
14-IH-339
14-IH-37
14-IH-38
14-IH-39
14-IH-40
14-IH-41

SIDHARTH GARG
VIJAY KUMAR
RAVI KUMAR
RAKESH
MANISH
PALLAV AGARWAL
HIMANSHU GOYAL
MOHIT KHANNA
TUSHAR
MITANSHU
SANYAM JAIN
HIMANSHU GARG
RAKESH KUMAR
ANURAG
MANJIT
DINESH KUMAR
SUNNY
YOGESH KUMAR
VIJENDER KUMAR
VIKAS
RAHUL RANA
VIKRAM
SATISH
SHREE NARAYAN
VIJENDER KAIRO
SATBIR
SUNIT MITTAL
NITIN CHHABRA
AVINASH
NAVEEN
PRASHANT
HAPPY SINGH
DINESH KUMAR
DHARMESH
NAVEEN KUMAR
AKSHAY KUMAR
AMAN
SURAJ BHAN
SONU
BHAL SINGH
GOURAV
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR

RAJ KUMAR GARG


MADAN LAL
PAWAN KUMAR
AAD RAM
LEELU RAM
RAKESH AGARWAL
SHALINDER GOYAL
MUKESH KHANNA
ASHOK SINGAL
VED PRAKASH
MANOJ JAIN
AJAY GARG
RAMSAWRUP
ISHWAR SINGH
KRISHAN
LAL CHAND
RAJENDER KUMAR
JAIDASS SINGH
SATBIR SINGH
OM PRAKASH
JILE SINGH
RAJKUMAR
JILE SINGH
NARESH KUMAR
MAHABIR KAIRO
SUBHASH CHANDER
DEVI DAYAL
VIJAY KUMAR
ROMESH SHARMA
SURESH KUMAR
SUSHIL KUMAR
SARWAN KUMAR
PARMAL
KRISHAN ALAWADHI
TELU RAM
RAJKUMAR
SURENDER
SURESH KUMAR
RAJ KUMAR
LEELU RAM
GOPAL DASS
BANSI LAL
OM PARKESH

C161 038F
C161 038F

C162 051
C162 051

C163 057
C163 035F

C164 073
C164 047

C165 048 C166 051


C165 042F C166 052

C161 055
C161 050
C161 027F

C162 052
C162 042F
C162 056

C163 051
C163 033F
C163 038F

C164 032F C165 031F C166 050


C164 037F C165 029F C166 046
C164 069 C165 042F C166 047

C161 055

C162 060

C163 058

C164 050

C165 054

C161 041F

C162 054

C163 051

C164 055

C165 039F C166 053

C161 071
C161 033F
C161 018F
C161 027F
C161 036F
C161 033F
C161 031F
C161 027F
C161 025F
C161 048

C162 064
C162 050
C162 037F
C162 037F
C162 046
C162 041F
C162 053
C162 047
C162 031F
C162 058

C163 070
C163 059
C163 024F
C163 040F
C163 022F
C163 034F
C163 026F
C163 046
C163 025F
C163 068

C164 022F
C164 030F
C164 019F
C164 018F
C164 041F
C164 037F
C164 033F
C164 031F
C164 029F
C164 037F

C165 062
C165 051
C165 027F
C165 035F
C165 040F
C165 027F
C165 060
C165 022F
C165 033F
C165 064

C166 057
C166 052
C166 046
C166 038F
C166 050
C166 037F
C166 058
C166 039F
C166 052
C166 073

C161 037F
C161 039F
C161 048
C161 066
C161 059
C161 050
C161 032F
C161 022F
C161 024F
C161 031F
C161 032F
C161 020F
C161 032F
C161 037F
C161 040F
C161 046
C161 028F

C162 027F
C162 064
C162 042F
C162 048
C162 056
C162 052
C162 047
C162 040F
C162 036F
C162 054
C162 055
C162 030F
C162 046
C162 046
C162 060
C162 052
C162 047

C163 033F
C163 037F
C163 048
C163 061
C163 060
C163 042F
C163 056
C163 058
C163 037F
C163 052
C163 059
C163 036F
C163 056
C163 026F
C163 062
C163 056
C163 043F

C164 019F
C164 077
C164 052
C164 075
C164 077
C164 067
C164 038F
C164 036F
C164 019F
C164 035F
C164 064
C164 ABSF
C164 091
C164 018F
C164 018F
C164 023F
C164 051

C165 032F
C165 047
C165 053
C165 051
C165 058
C165 051
C165 052
C165 048
C165 041F
C165 057
C165 062
C165 029F
C165 047
C165 028F
C165 052
C165 053
C165 042F

C166 038F
C166 064
C166 052
C166 050
C166 047
C166 053
C166 058
C166 038F
C166 048
C166 052
C166 059
C166 ABSF
C166 056
C166 032F
C166 065
C166 046
C166 046

C161 028F
C161 038F

C162 039F
C162 051

C163 060
C163 059

C164 030F C165 053


C164 023F C165 057

C166 057

C166 059
C166 047

REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
RPR
0334
ABSENT
REP
ABSENT
REP
REP
REP
FAIL
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
ABSENT
FAIL
REP
REP
0351
0357 RPR
REP
REP
REP
REP RPR
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
RPR

0004880687
0004880688
0004880689
0004880690
0004880691
0004880692
0004880693
0004880694
0004880695
0004880696
0004880697
0004880698
0004880699
0004880700
0004880701
0004880702
0004880703
0004880704
0004880705
0004880706
0004880707
0004880708
0004880709
0004880710
0004880711
0004880712
0004880713
0004880714
0004880715
0004880716
0004880717
0004880718
0004880719
0004880720
0004880721
0004880722
0004880723
0004880724
0004880725
0004880726
0004880727
0004880728
0004880729

14-IH-182
14-IH-183
14-IH-42
14-IH-327
14-IH-43
14-IH-45
14-IH-46
14-IH-47
14-IH-48
14-IH-49

14-GBH-237
14-GBH-238
14-GBH-384
14-GBH-239
14-GBH-240
14-GBH-241
14-GBH-242
14-GBH-243
14-GBH-244
14-GBH-245
14-GBH-246
14-GBH-229
14-GBH-230
14-GBH-231
14-GBH-232
14-GBH-233
14-GBH-234
14-GBH-235
14-GBH-236
14-GBH-170
14-GBH-329
14-GBH-171
14-GBH-172
14-GBH-173
14-GBH-174
14-GBH-175
14-GBH-176
14-GBH-177
14-GBH-178

LOKESH
GOURAV SUNEJA
DEEPAK KUMAR
AMIT KUMAR
SONU
ATUL SANGWAN
DEEPAK
ASHISH KUMAR
SUNIL
VIKASH KUMAR
TARUN
LALIT SAINI
ANKIT JINDAL
JHALAK
ANIL KUMAR
BEANT
PAWAN KUMAR
SAHIL
RITESH LAMBA
SONU KUMAR
PARDEEP
RAM MEHAR
NEHA
KAVITA RANI
NUTAN
MOHIT
ANIF
ASHOK KUMAR
ROHTASH
VIKASH GOYAL
RAVI KUMAR
VINOD KUMAR
AAMIN
DIKSHA
SURBHI
NIRMLA
BHATERI
PAYAL
MANJU RANI
PRITI CHAHAL
KAJAL
NARESH KUMAR
VED PARKASH

SURESH TAYAL
SUNIL SUNEJA
MAN SINGH
MAHABIR
JAGDISH KUMAR
JAIPAL SANGWAN
BALBIR SINGH
MOHAR SINGH
RAGHUBIR SINGH
HARPAL
RAJENDER KUMAR
JEEVAN SAINI
SALAG RAM JINGAL
JAGDISH KUMAR
ROHTASH KUMAR
SATBIR SINGH
VIJAY SINGH
RAJ KUMAR
BALWAN SINGH
SAMSHER SINGH
RAJKUMAR
HOSHIYAR SINGH
SANT KUMAR
BALWAN SINGH
VED PARKASH
ASHOK KUMAR
BALBIR SINGH
SUBE SINGH
RAGHUBIR SINGH
RAJKUMAR
VED PARKASH
RAMESH KUMAR
RAMDEYA
PAL MEHTA
LALIT KUMAR
RAM GOPAL
MANPHOOL
SATISH MADAN
RAMSAWARUP
PARDEEP KUMAR
ASHOK KUMAR
KRISHAN KUMAR
SARDUL SINGH

C161 056
C161 036F
C161 028F
C161 018F
C161 032F
C161 035F

C162 064
C162 060
C162 033F
C162 033F
C162 057
C162 046

C163 070
C163 035F
C163 032F
C163 052
C163 055
C163 050

C164 068
C164 067
C164 018F
C164 020F
C164 034F
C164 033F

C165 064
C165 059
C165 036F
C165 051
C165 039F
C165 051

C161 027F
C161 024F
C161 025F

C162 032F
C162 048
C162 031F

C163 030F
C163 042F
C163 038F

C164 028F C165 034F C166 046


C164 020F C165 028F C166 047
C164 018F C165 029F C166 046

C161 034F

C162 031F

C163 046

C164 042F C165 024F C166 052

C161 046
C161 064
C161 020F
C161 026F
C161 045
C161 052
C161 ABSF
C161 051
C161 051
C161 050
C161 040F
C161 038F
C161 051
C161 047
C161 049
C161 049
C161 058
C161 029F
C161 033F
C161 037F
C161 058
C161 056
C161 049
C161 051
C161 056
C161 071
C161 059
C161 068
C161 046
C161 051

C162 035F
C162 048
C162 024F
C162 027F
C162 045
C162 035F
C162 033F
C162 032F
C162 034F
C162 048
C162 047
C162 030F
C162 028F
C162 039F
C162 033F
C162 054
C162 059
C162 024F
C162 033F
C162 029F
C162 052
C162 072
C162 056
C162 048
C162 078
C162 067
C162 069
C162 063
C162 045
C162 033F

C163 066
C163 056
C163 027F
C163 036F
C163 046
C163 047
C163 ABSF
C163 048
C163 045
C163 058
C163 060
C163 048
C163 045
C163 047
C163 054
C163 054
C163 063
C163 028F
C163 038F
C163 052
C163 075
C163 078
C163 069
C163 067
C163 078
C163 072
C163 070
C163 072
C163 052
C163 045

C164 038F
C164 060
C164 016F
C164 015F
C164 060
C164 017F
C164 ABSF
C164 062
C164 036F
C164 037F
C164 032F
C164 019F
C164 026F
C164 037F
C164 017F
C164 062
C164 063
C164 ABSF
C164 017F
C164 024F
C164 035F
C164 071
C164 051
C164 065
C164 084
C164 074
C164 087
C164 083
C164 045
C164 017F

C165 047
C165 046
C165 016F
C165 016F
C165 019F
C165 019F
C165 ABSF
C165 017F
C165 025F
C165 028F
C165 018F
C165 018F
C165 018F
C165 019F
C165 023F
C165 051
C165 046
C165 016F
C165 018F
C165 019F
C165 032F
C165 071
C165 054
C165 052
C165 036F
C165 067
C165 058
C165 053
C165 028F
C165 020F

C166 070
C166 067
C166 047
C166 046
C166 046
C166 051

C166 046
C166 070
C166 051
C166 044
C166 059
C166 056
C166 ABSF
C166 050
C166 056
C166 053
C166 048
C166 037F
C166 046
C166 049
C166 055
C166 061
C166 053
C166 ABSF
C166 034F
C166 049
C166 067
C166 067
C166 064
C166 054
C166 064
C166 057
C166 067
C166 059
C166 052
C166 035F

0392
REP
REP RPR
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
RPR
REP
RPR
REP RPR
0344
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0331
0342
FAIL
FAIL
REP
REP
0415
0343
0337
REP
0408
0410
0398
REP
REP

0004880730
0004880731
0004880732
0004880733
0004880734
0004880735
0004880736
0004880737
0004880738
0004880739
0004880740
0004880741
0004880742
0004880743
0004880744
0004880745
0004880746
0004880747
0004880748
0004880749
0004880750
0004880751
0004880752
0004880753
0004880754
0004880755
0004880756
0004880757
0004880758
0004880759
0004880760
0004880761
0004880762
0004880763
0004880764
0004880765
0004880766
0004880767
0004880768
0004880769
0004880770
0004880771
0004880772

14-GBH-179
14-GBH-180
14-GBH-181
14-GBH-182
14-GBH-183
14-GBH-184
14-GBH-185
14-GBH-186
14-GBH-187
14-GBH-188
14-GBH-189
14-GBH-330
14-GBH-190
14-GBH-191
14-GBH-192
14-GBH-193
14-GBH-194
14-GBH-195
14-GBH-196
14-GBH-197
14-GBH-198
14-GBH-199
14-GBH-200
14-GBH-201
14-GBH-202
14-GBH-203
14-GBH-204
14-GBH-205
14-GBH-206
14-GBH-207
14-GBH-383
14-GBH-208
14-GBH-209
14-GBH-210
14-GBH-211
14-GBH-212
14-GBH-213
14-GBH-214
14-GBH-215
14-GBH-216
14-GBH-217
14-GBH-218
14-GBH-219

DEEPAK
RAMKALI
PARUL
REENU RANI
REENU
SUSHIL KUMARI
SUMIT KUMAR
NARENDER
GARIMA
NEELAM RANI
MANISHA JANGRA
MANJU BALA
RADHIKA
ANJU RANI
SONU RANI
MANIKA
RAKESH
POONAM
RINKU KUMAR
AMAN
AJEET KUMAR
KAPIL JI
MANJU RANI
KAPIL MANDA
RITESH KUMARI
RAJESH
RACHNA RANI
MUNISH
VIKAS
BAJRANG
MANDEEP
MAMTA
VIKAS
SAPNA
GULSHAN KUMAR
BABY
NANCY
ANOOP KUMAR
ASHISH
RENU
MANJU RANI
MAMTA RANI
PARVEEN

SURESH
VIRBHAN
JITENDER KUMAR
HAWA SINGH
BIR SINGH
RAM KISHAN
KITAB SINGH
BALJIT
JAGDISH
ROSHAN LAL
PREM KUMAR
SUBHASH CHANDER
SATPAL BEDI
SHER SINGH
SHER SINGH
GULSHAN KUMAR
PRITAM
SANJEEV KUMAR
DAYANAND
DHARMBIR
MEVA SINGH
KULDEEP
UDYBIR SINGH
RAJENDER SINGH
DHARAMBIR SINGH
DHARMBIR
AJMER SINGH
RAJESH KUMAR
PARVINDER SAINI
RADHESHYAM
SURENDER
MANI RAM
VIVEKANAND
SHAMSHER SINGH
VIJAY KUMAR
RAJENDER
DALBIR SINGH
DILBAG SINGH
SANSAR CHANDER
KITAB SINGH
DULA RAM
OM PARKASH
SATISH KUMAR

C161 057
C161 046
C161 057
C161 062
C161 055
C161 051
C161 048
C161 051
C161 058
C161 063
C161 066
C161 070
C161 044
C161 051
C161 048
C161 058
C161 035F
C161 068
C161 045
C161 038
C161 051
C161 048
C161 050
C161 037F
C161 044
C161 036F
C161 045
C161 046
C161 033F
C161 048
C161 043
C161 054
C161 043
C161 047
C161 051
C161 039F
C161 054
C161 038F
C161 035F
C161 058
C161 045
C161 034F
C161 035F

C162 043
C162 039F
C162 047
C162 056
C162 062
C162 052
C162 047
C162 046
C162 053
C162 046
C162 059
C162 060
C162 046
C162 048
C162 055
C162 061
C162 051
C162 066
C162 050
C162 044
C162 046
C162 039F
C162 066
C162 052
C162 061
C162 057
C162 055
C162 050
C162 047
C162 046
C162 044
C162 056
C162 045
C162 056
C162 060
C162 039F
C162 058
C162 054
C162 057
C162 055
C162 073
C162 059
C162 038F

C163 051
C163 047
C163 066
C163 061
C163 078
C163 065
C163 057
C163 054
C163 047
C163 062
C163 068
C163 064
C163 047
C163 051
C163 065
C163 053
C163 057
C163 070
C163 052
C163 054
C163 057
C163 048
C163 066
C163 052
C163 060
C163 054
C163 058
C163 075
C163 059
C163 056
C163 057
C163 058
C163 055
C163 076
C163 064
C163 058
C163 070
C163 060
C163 061
C163 063
C163 071
C163 059
C163 052

C164 039F
C164 058
C164 079
C164 089
C164 089
C164 075
C164 042
C164 061
C164 062
C164 069
C164 039F
C164 059
C164 027F
C164 045
C164 040F
C164 062
C164 054
C164 056
C164 066
C164 066
C164 066
C164 059
C164 087
C164 020F
C164 078
C164 064
C164 047
C164 036F
C164 017F
C164 034F
C164 042
C164 034F
C164 062
C164 065
C164 061
C164 034F
C164 050
C164 075
C164 058
C164 051
C164 071
C164 049
C164 046

C165 046
C165 025F
C165 056
C165 059
C165 055
C165 035F
C165 026F
C165 037F
C165 041F
C165 053
C165 056
C165 047
C165 019F
C165 028F
C165 026F
C165 052
C165 019F
C165 055
C165 026F
C165 017F
C165 019F
C165 016F
C165 024F
C165 016F
C165 020F
C165 046
C165 020F
C165 022F
C165 021F
C165 053
C165 042F
C165 058
C165 028F
C165 057
C165 056
C165 053
C165 065
C165 056
C165 045
C165 049
C165 076
C165 049
C165 031F

C166 047
C166 052
C166 078
C166 076
C166 073
C166 068
C166 061
C166 050
C166 053
C166 058
C166 066
C166 080
C166 049
C166 054
C166 057
C166 061
C166 049
C166 071
C166 070
C166 050
C166 062
C166 048
C166 057
C166 054
C166 064
C166 064
C166 045
C166 047
C166 054
C166 056
C166 032F
C166 052
C166 049
C166 051
C166 060
C166 038F
C166 051
C166 055
C166 053
C166 055
C166 066
C166 058
C166 041F

REP
REP
0383
0403
0412
REP
REP
REP
REP
0351
REP
0380
REP
REP
REP
0347
REP
0386
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0352
0352
REP
0348
REP
REP
0331
0402
REP
REP

0004880773
0004880774
0004880775
0004880776
0004880777
0004880778
0004880779
0004880780
0004880781
0004880782
0004880783
0004880784
0004880785
0004880786
0004880787
0004880788
0004880789
0004880790
0004880791
0004880792
0004880793
0004880794
0004880795
0004880796
0004880797
0004880798
0004880799
0004880800
0004880801
0004880802
0004880803
0004880804
0004880805
0004880806
0004880807
0004880808
0004880809
0004880810
0004880811
0004880812
0004880813
0004880814
0004880815

14-GBH-220
14-GBH-221
14-GBH-222
14-GBH-223
14-GBH-331
14-GBH-224
14-GBH-225
14-GBH-226
14-GBH-227
14-GBH-228
14-GBH-307
14-GBH-387
14-GBH-308
14-GBH-309
14-GBH-310
14-GBH-311
14-GBH-312
14-GBH-313
14-GBH-314
14-GBH-315
14-GBH-316
14-GBH-317
14-GBH-318
14-GBH-319
14-GBH-320
14-GBH-321
14-GBH-322
14-GBH-323
14-GBH-388
14-GBH-324
14-GBH-325
14-GBH-326
14-GBH-327
14-GBH-328
14-GBH-364
14-GBH-365
14-GBH-366
14-GBH-367
14-GBH-368
14-GBH-369
14-GBH-296
14-GBH-297
14-GBH-386

JAGSIR
KULDEEP
SUMIT
PARMEET KUMARI
SANJAY KUMAR
POONAM
POOJA RANI
SUNITA DEVI
AMARJEET SINGH
ASHISH GARG
AMANDEEP
HIMANSHU
SALONI
DIVYA
SUNIL KUMAR
KIRAN
NARESH KUMAR
SONIA
MANJU RANI
SITA RANI
EKTA
SURENDER
SAROJ BALA
SURAJ
USHA
MANJEET KAUR
ANKIT
MANDEEP KAUR
AMIT KUMAR
RAHUL KUMAR
TANYA
ANKUSH
SUMIT KUMAR
MEENU
ARUN
DHERAJ
ANJU RANI
SOURABH
SHAMSHER SINGH
PANKAJ
SANDEEP
SUDESH
VIKASH

RAM PARSAD
RAMPHAL
RAJENDER SINGH
RAJBIR SINGH
RAISAHIB
SANJAY MALIK
PARTAP SINGH
RAMESH KUMAR
OM PARKASH
KISHORI LAL
RAJESH KUMAR
RADHE SHYAM
SURESH KUMAR
GHANSHYAM DAS
ASHOK KUMAR
KRISHAN KUMAR
NEKI RAM
VIKRAM SINGH
DHARMENDER SINGH
SANSAR SINGH
JAGDISH CHANDER
OM PARKASH
HARI RAM
DALIP KUMAR
BASAU RAM
ISHWAR SINGH
RAJ KUMAR
SUBEH SINGH
SISAN
RAJENDER SINGH
HARDEEP SALUJA
VIJAY KUMAR
CHHOTU RAM
HANSRAJ
ANIL KUMAR
OM PARKASH
RAMESH CHANDER
RAM PARTAP
ARJUN SINGH
GOBIND RAM
SATBIR SINGH
DESHRAJ
JAIBIR

C161 030F
C161 031F
C161 034F
C161 048
C161 035F
C161 052
C161 054
C161 054
C161 034F
C161 022F
C161 043
C161 039F
C161 034F
C161 065
C161 031F
C161 043F
C161 059
C161 047
C161 040F
C161 048
C161 047
C161 048
C161 030F
C161 032F
C161 057
C161 049
C161 032F
C161 041F
C161 043
C161 047
C161 048
C161 025F
C161 055
C161 023F
C161 049
C161 046
C161 035F

C162 057
C162 055
C162 052
C162 047
C162 059
C162 063
C162 057
C162 053
C162 051
C162 047
C162 050
C162 056
C162 056
C162 065
C162 051
C162 044F
C162 053
C162 048
C162 047
C162 056
C162 064
C162 058
C162 047
C162 045
C162 049
C162 047
C162 046
C162 047
C162 036F
C162 046
C162 045
C162 046
C162 052
C162 037F
C162 048
C162 047
C162 052

C163 058
C163 060
C163 048
C163 059
C163 067
C163 072
C163 073
C163 064
C163 060
C163 034F
C163 052
C163 052
C163 073
C163 072
C163 060
C163 053
C163 066
C163 062
C163 072
C163 056
C163 068
C163 067
C163 062
C163 064
C163 072
C163 055
C163 058
C163 051
C163 034F
C163 053
C163 047
C163 046
C163 051
C163 030F
C163 055
C163 041F
C163 058

C164 024F
C164 038F
C164 088
C164 080
C164 051
C164 066
C164 066
C164 068
C164 048
C164 070
C164 022F
C164 030F
C164 062
C164 069
C164 065
C164 063
C164 076
C164 066
C164 035F
C164 044
C164 050
C164 077
C164 025F
C164 043
C164 068
C164 023F
C164 033F
C164 032F
C164 032F
C164 050
C164 047
C164 030F
C164 059
C164 ABSF
C164 077
C164 061
C164 027F

C165 050
C165 050
C165 035F
C165 039F
C165 061
C165 078
C165 056
C165 057
C165 032F
C165 035F
C165 034F
C165 026F
C165 048
C165 067
C165 028F
C165 038F
C165 053
C165 061
C165 053
C165 049
C165 052
C165 062
C165 041F
C165 038F
C165 058
C165 025F
C165 030F
C165 033F
C165 026F
C165 048
C165 035F
C165 028F
C165 051
C165 029F
C165 033F
C165 032F
C165 028F

C166 047
C166 045
C166 044
C166 053
C166 063
C166 070
C166 062
C166 061
C166 045
C166 027F
C166 045
C166 038F
C166 052
C166 063
C166 045
C166 045
C166 055
C166 053
C166 050
C166 055
C166 058
C166 060
C166 051
C166 052
C166 053
C166 047
C166 047
C166 056
C166 032F
C166 045
C166 044
C166 045
C166 061
C166 ABSF
C166 053
C166 049
C166 046

C161 031F
C161 034F
C161 049
C161 029F
C161 022F

C162 025F
C162 048
C162 050
C162 053
C162 050

C163 ABSF
C163 035F
C163 052
C163 057
C163 047

C164 ABSF
C164 ABSF
C164 051
C164 032F
C164 035F

C165 ABSF
C165 011F
C165 050
C165 021F
C165 020F

C166 ABSF
C166 028F
C166 038F
C166 046
C166 025F

REP
REP
REP
REP
REP
0401
0368
0357
REP
REP
REP
REP
REP
0401
REP
REP
0362
0337
REP
0308
0339
0372
REP
REP
0357
REP
REP
REP
REP
0289
REP
REP
0329
FAIL
REP
REP
REP
ABSENT
FAIL
REP
REP
REP
REP

0004880816
0004880817
0004880818
0004880819
0004880820
0004880821
0004880822
0004880823
0004880824
0004880825
0004880826
0004880827
0004880828
0004880829
0004880830
0004880831
0004880832
0004880833
0004880834
0004880835
0004880836
0004880837
0004880838
0004880839
0004880840
0004880841
0004880842
0004880843
0004880844
0004880845
0004880846
0004880847
0004880848
0004880849
0004880850
0004880851
0004880852
0004880853
0004880854
0004880855
0004880856
0004880857
0004880858

14-GBH-298
14-GBH-299
14-GBH-300
14-GBH-301
14-GBH-302
14-GBH-303
14-GBH-304
14-GBH-305
14-GBH-306
14-GBH-291
14-GBH-292
14-GBH-294
14-GBH-295
14-GBH-334
14-GBH-282
14-GBH-283
14-GBH-284
14-GBH-285
14-GBH-286
14-GBH-287
14-GBH-288
14-GBH-289
14-GBH-290
14-GBH-267
14-GBH-332
14-GBH-333
14-GBH-268
14-GBH-385
14-GBH-269
14-GBH-271
14-GBH-272
14-GBH-273
14-GBH-275
14-GBH-276
14-GBH-277
14-GBH-278
14-GBH-279
14-GBH-280
14-GBH-281
14-GBH-262
14-GBH-263
14-GBH-264
14-GBH-265

MANDEEP
AMIT KUMAR
RAKESH KUMAR
MANDEEP
SANDEEP
SANDEEP KUMAR
VIKAS
POONAM RANI
SANT LAL
MANJEET
KARMBIR
PRADEEP KUMAR
SAHIL
SONALI
SUKHVIR SIHAG
HIMANSHU
MAMTA
SHREYA
KRISHAN
ANKUSH BOORA
AKSHAY
VICKY
SAMPAT SINGH
SONU DEVI
HEENA
DEEPAK KUMAR
SAKASHI
PARVEEN KUMARI
SATISH KUMAR
MAHENDER
ANIL KUMAR
GITESWAR GUNPAL
VIKARM SINGH
MOTIRAM
MUKESH KUMAR
KHUSHBU
SUNITA RANI
KAUFI DEVI
PINKI
KAVITA
EKTA RANI
MONIKA DEVI
KIRAN DEVI

RAMNIWAS
BASAU RAM
DAYANAND
SEWA SING
RAJENDER
BARU RAM
RAM PRASAD
MUKESH
VIKRAM SINGH
RAM KUMAR
BALJEET
HAWA SINGH
PAWAN KUMAR
HEMRAJ
SATYWAN SINGH
SATISH SACHDEVA
LEELA RAM
KASHMIRI LAL
OM PARKASH
SUBHASH
ISHWAR DAS
PREM KUMAR
KALI RAM
SATBIR SINGH
SHARWAN KUMAR
DHARAMBIR SINGH
SATISH
SATYWAN SINGH
BHIMSINGH
PARMAL SINGH
MAHABIR PARSAD
SATYAPAL
DHARMBIR SINGH
LEELA RAM
SURJEET SINGH
NARESH GOYAL
BARU MAL
RAMPHAL
MAHENDER SINGH
SAJJAN SINGH
RAMESH KUMAR
RAGHUVIR
HARIPAL

C161 012F
C161 043
C161 049
C161 032F
C161 034F
C161 035F
C161 064
C161 043
C161 022
C161 044

C162 046
C162 047
C162 051
C162 046
C162 051
C162 046
C162 048
C162 053
C162 050
C162 049

C163 053
C163 055
C163 059
C163 055
C163 060
C163 051
C163 059
C163 055
C163 RLA
C163 060

C164 044
C164 066
C164 063
C164 057
C164 032F
C164 042
C164 049
C164 032F
C164 027
C164 070

C165 018F
C165 037F
C165 051
C165 024F
C165 032F
C165 026F
C165 042F
C165 037F
C165 036
C165 051

C166 041F
C166 045
C166 050
C166 023F
C166 022F
C166 020F
C166 027F
C166 032F
C166 029
C166 053

C161 039F
C161 044
C161 068
C161 056
C161 044
C161 051
C161 046
C161 051
C161 027F
C161 049
C161 051
C161 035F
C161 054
C161 060
C161 054
C161 048
C161 029F
C161 049
C161 021F
C161 035F
C161 043F
C161 026F
C161 043
C161 025F
C161 056
C161 053
C161 053
C161 035F
C161 043
C161 040F
C161 044
C161 048

C162 046
C162 052
C162 065
C162 054
C162 056
C162 056
C162 057
C162 047
C162 050
C162 057
C162 051
C162 045
C162 062
C162 068
C162 060
C162 052
C162 047
C162 046
C162 029F
C162 056
C162 045
C162 045
C162 051
C162 023F
C162 054
C162 066
C162 064
C162 051
C162 052
C162 039F
C162 048
C162 051

C163 051
C163 053
C163 073
C163 058
C163 054
C163 058
C163 057
C163 046
C163 051
C163 050
C163 058
C163 039F
C163 070
C163 068
C163 049
C163 050
C163 051
C163 059
C163 028F
C163 051
C163 048
C163 051
C163 057
C163 033F
C163 074
C163 067
C163 064
C163 053
C163 052
C163 046
C163 059
C163 065

C164 059
C164 057
C164 095
C164 017F
C164 052
C164 033F
C164 044
C164 021F
C164 021F
C164 037F
C164 046
C164 028F
C164 050
C164 073
C164 058
C164 021F
C164 020F
C164 046
C164 ABSF
C164 061
C164 017F
C164 031F
C164 026F
C164 019F
C164 052
C164 081
C164 033F
C164 043
C164 047
C164 046
C164 084
C164 079

C165 050
C165 054
C165 063
C165 052
C165 047
C165 033F
C165 050
C165 029F
C165 029F
C165 031F
C165 037F
C165 017F
C165 065
C165 062
C165 060
C165 050
C165 027F
C165 050
C165 ABSF
C165 047
C165 028F
C165 038F
C165 032F
C165 018F
C165 058
C165 035F
C165 053
C165 052
C165 038F
C165 030F
C165 033F
C165 038F

C166 046
C166 036F
C166 056
C166 031F
C166 036F
C166 022F
C166 027F
C166 019F
C166 020F
C166 033F
C166 033F
C166 020F
C166 030F
C166 052
C166 045
C166 045
C166 019F
C166 030F
C166 018F
C166 036F
C166 031F
C166 020F
C166 029F
C166 025F
C166 036F
C166 029F
C166 027F
C166 035F
C166 026F
C166 025F
C166 034F
C166 033F

REP
REP
0323
REP
REP
REP
REP
REP
RLA
0327
ABSENT
REP
REP
0420
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0383
0326
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP

0004880859
0004880860
0004880861
0004880862
0004880863
0004880864
0004880865
0004880866
0004880867
0004880868
0004880869
0004880870
0004880871
0004880872
0004880873
0004880874
0004880875
0004880901
0004880902
0004880903
0004880904
0004880905
0004880906
0004880907
0004880908
0004880909
0004880910
0004880911
0004880912
0004880913
0004880914
0004880915
0004880916
0004880917
0004880918
0004880919
0004880920
0004880921
0004880922
0004880923
0004880924
0004880925
0004880926

14-GBH-266
14-GBH-247
14-GBH-248
14-GBH-249
14-GBH-250
14-GBH-251
14-GBH-252
14-GBH-253
14-GBH-254
14-GBH-255
14-GBH-256
14-GBH-257
14-GBH-258
14-GBH-259
14-GBH-260
14-GBH-261
14-GBH-293
14-GNH-240
14-GNH-235
14-GNH-193
14-GNH-194
14-GNH-195
14-GNH-196
14-GNH-197
14-GNH-198
14-GNH-199
14-GNH-200
14-GNH-201
14-GNH-202
14-GNH-203
14-GNH-234
14-GNH-204
14-GNH-205
14-GNH-206
14-GNH-207
14-GNH-208
14-GNH-209
14-GNH-210
14-GNH-211
14-GNH-251
14-GNH-221
14-GNH-220
14-GNH-219

MANISH KUMAR
SUKHBIR
KAWALJIT SINGH
MANJU
DURGESH
SANDEEP
PARVEEN KUMAR
BALWAN
GULSHAN
SUBHASH
POOJA
POONAM
MANJEET DEVI
ANIL KUMAR
SUBIR KUMAR
SWATI RANI
KARAN
RASHI
SUMIT KUMAR
NIRMALA
POONAM RANI
MANJEET SINGH
MANJIT SINGH
SACHIN
MOHIT KUMAR
SANJAY
ADITYA MEEL
RAJORA NAVEEN KUMAR
SUMIT KUMAR
POONAM
YOGESH KASWAN
KAPIL KUMAR
SOMBIR
BHARAT
ANKITA
LALITA RANI
OMBEER
SUSHIL KUMAR
SUMIT KUMAR
SAHIL GUPTA
DEVENDER
SUSHIL KUMAR
SOVIN

SURESH KUMAR
RAMPAL
WAZIR SINGH
VIRENDER SINGH
PREM CHAND
MEWA SINGH
SURESH KUMAR
DHARM PAL
RAM SINGH
AMAR SINGH
PAM CHANDER
SHEESH PAL
DALE SINGH
VED PARKASH
SATYAWAN
BHUPESH KHURANA
RAJ KUMAR
KULDIP SINGH
OM PARKASH
DHARMABIR
SURESH KUMAR
MAAN SINGH
MAHAVIR
DHARAMPAL
MAHENDAR SHARMA
INDERPAL
JAIBIR SINGH
ROSHAN LAL
BALBIR SINGH
SURESH KUMAR
JAISINGH KASWAN
BHANU PARKASH
BALWAN
UMED SINGH
MAHIPAL NAGAL
AZAD SINGH
NASEEB SINGH
SANDEEP KUMAR
RATIBHAN
VIPIN KUMAR GUPTA
HIMMAT SHARMA
MAHENDER SINGH
OMBIR

C161 034F
C161 035F
C161 058
C161 044
C161 060
C161 039F
C161 025F
C161 032F
C161 053
C161 044
C161 043
C161 053
C161 048
C161 036F
C161 043
C161 059
C161 008

C162 046
C162 041F
C162 050
C162 053
C162 044
C162 054
C162 053
C162 046
C162 051
C162 059
C162 055
C162 063
C162 059
C162 045
C162 049
C162 058
C162 026

C163 041F
C163 050
C163 059
C163 046
C163 057
C163 050
C163 048
C163 029F
C163 061
C163 059
C163 047
C163 056
C163 077
C163 038F
C163 061
C163 056
C163 016

C164 055
C164 074
C164 033F
C164 061
C164 073
C164 067
C164 041F
C164 046
C164 056
C164 053
C164 053
C164 044
C164 087
C164 047
C164 044
C164 032F
C164 008

C165 045
C165 020F
C165 056
C165 039F
C165 040F
C165 052
C165 034F
C165 024F
C165 055
C165 044F
C165 036F
C165 052
C165 070
C165 025F
C165 019F
C165 059
C165 010

C166 042F
C166 039F
C166 034F
C166 028F
C166 049
C166 020F
C166 024F
C166 026F
C166 036F
C166 050
C166 050
C166 062
C166 077
C166 053
C166 053
C166 063
C166 RLA

C161 028F
C161 044
C161 056
C161 031F
C161 030F
C161 027F
C161 048
C161 043
C161 054
C161 036F
C161 042
C161 036F
C161 027F
C161 043
C161 030F

C162 036F
C162 036F
C162 059
C162 037F
C162 033F
C162 032F
C162 048
C162 043
C162 055
C162 049
C162 048
C162 047
C162 030F
C162 047
C162 033F

C163 032F
C163 039F
C163 057
C163 030F
C163 031F
C163 025F
C163 035F
C163 035F
C163 037F
C163 039F
C163 047
C163 035F
C163 036F
C163 041F
C163 024F

C164 076
C164 030F
C164 020F
C164 017F
C164 020F
C164 050
C164 070
C164 019F
C164 025F
C164 027F
C164 019F
C164 023F
C164 020F
C164 042
C164 018F

C165 046
C165 020F
C165 052
C165 025F
C165 027F
C165 029F
C165 053
C165 025F
C165 026F
C165 032F
C165 030F
C165 025F
C165 021F
C165 040F
C165 017F

C166 033F
C166 046
C166 070
C166 046
C166 020F
C166 034F
C166 045
C166 027F
C166 046
C166 050
C166 048
C166 033F
C166 037F
C166 050
C166 023F

C161 040F
C161 018F
C161 047
C161 047
C161 031F
C161 046
C161 045
C161 047
C161 027F

C162 043
C162 022F
C162 025F
C162 053
C162 039F
C162 047
C162 050
C162 051
C162 026F

C163 028F
C163 022F
C163 045
C163 047
C163 030F
C163 047
C163 057
C163 053
C163 030F

C164 017F
C164 016F
C164 028F
C164 077
C164 017F
C164 050
C164 019F
C164 033F
C164 016F

C165 032F
C165 018F
C165 022F
C165 048
C165 026F
C165 038F
C165 043
C165 059
C165 019F

C166 046
C166 018F
C166 045
C166 044
C166 030F
C166 044
C166 042F
C166 032F
C166 034F

REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0330
0418
REP
REP
REP
RLA
ABSENT
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
FAIL
ABSENT
REP
FAIL
REP
0316
FAIL
REP
REP
REP
FAIL

0004880927
0004880928
0004880929
0004880930
0004880931
0004880932
0004880933
0004880934
0004880935
0004880936
0004880937
0004880938
0004880939
0004880940
0004880941
0004880942
0004880943
0004880944
0004880945
0004880946
0004880947
0004880948
0004880949
0004881001
0004881002
0004881003
0004881004
0004881005
0004881006
0004881007
0004881008
0004881009
0004881010
0004881011
0004881012
0004881013
0004881014
0004881015
0004881016
0004881017
0004881018
0004881019
0004881020

14-GNH-218
14-GNH-217
14-GNH-216
14-GNH-215
14-GNH-214
14-GNH-213
14-GNH-212
14-GNH-230
14-GNH-229
14-GNH-228
14-GNH-227
14-GNH-226
14-GNH-225
14-GNH-224
14-GNH-223
14-GNH-222
14-GNH-237
14-GNH-236
14-GNH-239
14-GNH-238
14-GNH-233
14-GNH-232
14-GNH-231
14-MLH-143
14-MLH-144
14-MLH-180
14-MLH-181
14-MLH-145
14-MLH-146
14-MLH-147
14-MLH-148
14-MLH-149
14-MLH-150
14-MLH-151
14-MLH-152
14-MLH-153
14-MLH-154
14-MLH-155
14-MLH-156
14-MLH-157
14-MLH-158
14-MLH-159
14-MLH-160

AMIT
VIKRAM
PRITAM KUMARI
POOJA
RAHUL
GOPAL
SATISH KUMAR
RAVINDER
MANJEET SINGH
BALJEET SINGH
AMIT
MANOJ
SOHIT
SUSUM DEVI
VINAY
KAPIL SHARMA
MOHAN LAL
SANJAY
ASHOK CHANDER BHATT
POONAM
KULDEEP KUMAR
MUKUL
SANDEEP
MEENA
POOJA
NEETU POONIA
KHUSHBU
POOJA BANSAL
NAVEEN KUMARI
SANGITA DEVI
POOJA
RAVINA
PRIYA
JYOTI RANI
KIRAN BALA
POOJA
SHOBHA
KIRAN BALA
DEEPIKA
RENU BALA
VAISHALI
POOJA RANI
SUDESH

RANJIT SINGH
BANSI LAL
RATAN KUMAR
SUBHASH CHANDER
NARENDER
SUSHIL
SHRIKUMAR
LALA RAM
LEELA RAM
JAIVEER SINGH
RAJ KUMAR
KRISHAN KUMAR
YASHPAL
RAJ KUMAR
VIJENDER SINGH
SURESH SHARMA
SATBIR SINGH
RAMBIR SHARMA
GIRISH CHANDER
SHER SINGH
RAMESH KUMAR
VEDVART
RAGHUBIR
KRISHAN KUMAR
RAJBIR SINGH
JAIPAL POONIA
PRITHVI SINGH
SUBHASH CHANDER
TELU RAM
KASHMIR SINGH
RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJBIR
HARI KRISHAN
RAJBIR SINGH
ROHTASH KUMAR
UGGERSAIN
SUBHASH CHANDER
BRAHM DEV
HAWA SINGH
VINOD KUMAR
DHARMENDER
CHHABIL DAS

C161 032F
C161 018F

C162 035F
C162 026F

C163 039F
C163 031F

C164 035F C165 028F C166 045


C164 022F C165 028F C166 034F

C161 022F
C161 046
C161 046
C161 040
C161 041

C162 028F
C162 042
C162 040F
C162 045
C162 021F

C163 046
C163 046
C163 046
C163 042
C163 031F

C164 031F
C164 088
C164 084
C164 018F
C164 061

C165 022F
C165 047
C165 033F
C165 031F
C165 017F

C166 031F
C166 045
C166 039F
C166 044
C166 050

C161 024F
C161 048
C161 046
C161 048
C161 049
C161 020F
C161 047
C161 040
C161 047
C161 047
C161 050
C161 044

C162 043
C162 045
C162 058
C162 047
C162 049
C162 024F
C162 043
C162 029F
C162 046
C162 047
C162 049
C162 034F

C163 035F
C163 049
C163 060
C163 051
C163 047
C163 036F
C163 043
C163 043
C163 036F
C163 056
C163 047
C163 047

C164 034F
C164 033F
C164 067
C164 014F
C164 019F
C164 034F
C164 083
C164 022F
C164 037F
C164 047
C164 016F
C164 023F

C165 024F
C165 033F
C165 045
C165 037F
C165 047
C165 027F
C165 037F
C165 028F
C165 031F
C165 049
C165 026F
C165 019F

C166 029F
C166 044
C166 045
C166 036F
C166 032F
C166 031F
C166 035F
C166 036F
C166 030F
C166 045
C166 049
C166 047

C161 047
C161 034F
C161 029F
C161 045
C161 025F
C161 049
C161 036F
C161 030F
C161 032F
C161 051
C161 029F
C161 054
C161 045
C161 019F
C161 027F
C161 037F
C161 030F
C161 044
C161 057
C161 034F
C161 020F

C162 030F
C162 058
C162 057
C162 061
C162 065
C162 062
C162 051
C162 056
C162 060
C162 063
C162 055
C162 063
C162 062
C162 048
C162 053
C162 053
C162 052
C162 064
C162 070
C162 053
C162 052

C163 039F
C163 064
C163 066
C163 077
C163 077
C163 075
C163 052
C163 060
C163 076
C163 071
C163 061
C163 079
C163 076
C163 050
C163 052
C163 068
C163 055
C163 072
C163 082
C163 059
C163 054

C164 014F
C164 065
C164 051
C164 051
C164 054
C164 100
C164 017F
C164 028F
C164 034F
C164 070
C164 045
C164 074
C164 072
C164 018F
C164 017F
C164 021F
C164 023F
C164 096
C164 085
C164 036F
C164 078

C165 031F
C165 062
C165 060
C165 071
C165 067
C165 088
C165 032F
C165 048
C165 073
C165 080
C165 049
C165 083
C165 082
C165 049
C165 032F
C165 069
C165 061
C165 070
C165 080
C165 058
C165 030F

C166 028F
C166 069
C166 056
C166 074
C166 069
C166 077
C166 046
C166 057
C166 061
C166 071
C166 056
C166 072
C166 075
C166 053
C166 059
C166 062
C166 059
C166 071
C166 085
C166 066
C166 053

REP
FAIL
ABSENT
REP
0314
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
0321
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
0291
REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
0379
REP
0451
REP
REP
REP
0406
REP
0425
0412
REP
REP
REP
REP
0417
0459
REP
REP

0004881021
0004881022
0004881023
0004881024
0004881025
0004881026
0004881027
0004881028
0004881029
0004881030
0004881031
0004881032
0004881033
0004881034
0004881035
0004881036
0004881037
0004881038
0004881039
0004881040
0004881041
0004881101
0004881102
0004881103
0004881104
0004881105
0004881106
0004881107
0004881108
0004881109
0004881110
0004881111
0004881112
0004881113
0004881114
0004881115
0004881116
0004881117
0004881118
0004881119
0004881120
0004881121
0004881122

14-MLH-161
14-MLH-162
14-MLH-163
14-MLH-164
14-MLH-165
14-MLH-166
14-MLH-167
14-MLH-168
14-MLH-169
14-MLH-170
14-MLH-171
14-MLH-182
14-MLH-183
14-MLH-172
14-MLH-173
14-MLH-174
14-MLH-175
14-MLH-176
14-MLH-177
14-MLH-178
14-MLH-179
14-GCNH-235
14-GCNH-236
14-GCNH-237
14-GCNH-238
14-GCNH-239
14-GCNH-240
14-GCNH-241
14-GCNH-242
14-GCNH-243
14-GCNH-244
14-GCNH-245
14-GCNH-246
14-GCNH-247
14-GCNH-291
14-GCNH-249
14-GCNH-250
14-GCNH-251
14-GCNH-252
14-GCNH-253
14-GCNH-254
14-GCNH-255
14-GCNH-256

POOJA
SAPNA
PRIYANKA
SHEELA DEVI
MAMTA RANI
PROMILA
ANITA
KAVITA RANI
SUDESH KUMARI
PRIYANKA
SONU
POOJA LADOIYA
RENU
REKHA RANI
MONIKA
RITU RANI
NIRMLA RANI
VANDANA
MONIKA
REETU
PINKI RANI
TIMI
JYOTI
DEEPIKA
PARVEEN
BHARTI
VIKRAM
SUMAN
NEERU
SHEELA DEVI
GURMIT
MANJU
REENA
MANITA
SUMAN
MONU
DEEPAK
KIRAN
SUNAINA
MONIKA
SONIA
ANTIM
RINU

MAHTAB
C161 020F
OM PARKASH
C161 024F
OM PRAKASH
C161 030F
RAJVEER SINGH
C161 033F
AAZAD SINGH
C161 053
RAJKUMAR
C161 031F
SARJEET SINGH JAKHARC161 036F
SATBIR SINGH
C161 038F
SATISH KUMAR
C161 028F
GULAB SINGH
C161 021F
RAJENDER
C161 046
MANI RAM
C161 025F
KESHRI CHAND
C161 036F
OM PARKASH
C161 031F
AJIT SINGH
C161 040F
RAMDHARI
C161 032F
PARDEEP KUMAR
C161 050
HANUMAN SINGH
C161 034F
PARMANAND
C161 038F
MOHAR SINGH
C161 046
RAMKUMAR
C161 025F
AZAD SINGH
C161 026F
NARESH
C161 032F
BRAHMA NAND
C161 061
DALBIR SINGH
C161 062
SURESH KUMAR
C161 057
PREM SINGH
C161 068
SHYAM LAL
C161 026F
BASANT LOHAN
C161 051
JAGDISH CHANDER
C161 055
DHARMBIR
C161 052
AZAD SINGH
C161 045
DHARAMJEET
C161 057
ASHOK KUMAR
C161 051
SURJEET
C161 061
KRISHAN
C161 050
BALWAN SINGH
C161 024F
DHARMVEER
C161 037F
DEENA NATH
C161 074
DALBIR SINGH
C161 050
SATYANARAIN SINGH C161 046
JAGBIR SINGH
C161 050
RATI RAM
C161 032F

C162 056
C162 057
C162 059
C162 057
C162 070
C162 052
C162 062
C162 063
C162 058
C162 053
C162 063
C162 061
C162 058
C162 060
C162 065
C162 060
C162 065
C162 063
C162 060
C162 070
C162 069
C162 032F
C162 030F
C162 057
C162 066
C162 049
C162 053
C162 031F
C162 053
C162 060
C162 050
C162 038F
C162 053
C162 056
C162 052
C162 036F
C162 025F
C162 047
C162 054
C162 050
C162 025F
C162 038F
C162 029F

C163 051
C163 057
C163 065
C163 052
C163 074
C163 053
C163 065
C163 070
C163 064
C163 048
C163 073
C163 051
C163 058
C163 062
C163 059
C163 058
C163 066
C163 070
C163 071
C163 069
C163 060
C163 045
C163 052
C163 074
C163 065
C163 050
C163 060
C163 034F
C163 062
C163 049
C163 050
C163 046
C163 058
C163 063
C163 067
C163 047
C163 026F
C163 048
C163 066
C163 056
C163 051
C163 060
C163 046

C164 017F
C164 017F
C164 028F
C164 047
C164 071
C164 025F
C164 097
C164 085
C164 050
C164 024F
C164 075
C164 029F
C164 049
C164 019F
C164 025F
C164 026F
C164 089
C164 019F
C164 063
C164 071
C164 050
C164 035F
C164 029F
C164 076
C164 063
C164 059
C164 062
C164 025F
C164 064
C164 048
C164 015F
C164 062
C164 077
C164 085
C164 067
C164 043
C164 009F
C164 031F
C164 092
C164 034F
C164 030F
C164 044
C164 025F

C165 026F
C165 046
C165 061
C165 056
C165 085
C165 057
C165 077
C165 069
C165 058
C165 054
C165 073
C165 044
C165 061
C165 052
C165 071
C165 035F
C165 084
C165 073
C165 070
C165 077
C165 056
C165 014F
C165 020F
C165 052
C165 051
C165 039F
C165 039F
C165 029F
C165 067
C165 024F
C165 029F
C165 042
C165 055
C165 061
C165 056
C165 051
C165 015F
C165 034F
C165 060
C165 033F
C165 018F
C165 042F
C165 018F

C166 049
C166 058
C166 070
C166 049
C166 076
C166 051
C166 059
C166 066
C166 062
C166 045
C166 071
C166 062
C166 067
C166 062
C166 060
C166 050
C166 077
C166 064
C166 061
C166 061
C166 062
C166 048
C166 050
C166 070
C166 068
C166 060
C166 070
C166 056
C166 070
C166 063
C166 059
C166 058
C166 060
C166 058
C166 063
C166 057
C166 021F
C166 052
C166 069
C166 053
C166 053
C166 059
C166 048

REP
REP
REP
REP
0429
REP
REP
REP
REP
REP
0401
REP
REP
REP
REP
REP
0431
REP
REP
0394
REP
REP
REP
0390
0375
REP
REP
REP
0367
REP
REP
REP
0360
0374
0366
REP
FAIL
REP
0415
REP
REP
REP
REP

0004881123
0004881124
0004881125
0004881126
0004881127
0004881128
0004881129
0004881130
0004881131
0004881132
0004881133
0004881134
0004881135
0004881136
0004881137
0004881138
0004881139
0004881140
0004881141
0004881142
0004881143
0004881144
0004881145
0004881146
0004881147
0004881148
0004881149
0004881150
0004881151
0004881152
0004881153
0004881154
0004881155
0004881156
0004881157
0004881158
0004881159
0004881160
0004881161
0004881162
0004881163
0004881164
0004881165

14-GCNH-257
14-GCNH-258
14-GCNH-259
14-GCNH-260
14-GCNH-261
14-GCNH-262
14-GCNH-263
14-GCNH-264
14-GCNH-265
14-GCNH-266
14-GCNH-267
14-GCNH-268
14-GCNH-269
14-GCNH-270
14-GCNH-292
14-GCNH-293
14-GCNH-294
14-GCNH-271
14-GCNH-272
14-GCNH-273
14-GCNH-274
14-GCNH-275
14-GCNH-276
14-GCNH-277
14-GCNH-278
14-GCNH-295
14-GCNH-279
14-GCNH-296
14-GCNH-280
14-GCNH-281
14-GCNH-282
14-GCNH-283
14-GCNH-284
14-GCNH-285
14-GCNH-286
14-GCNH-287
14-GCNH-409
14-GCNH-410
14-GCNH-288
14-GCNH-411
14-GCNH-414
14-GCNH-289
14-GCNH-290

AMIT
NEERAJ SHARMA
DHEERAJ
NAVEEN
SURAJBHAN
SAHI RAM
RAVI KUMAR
MEENA
JONI KUMAR
KAVITA RANI
RENU
MUNISH
DEEKSHA RANI
KIRTI
NISHA
USHA
TUSHAR
POOJA
JAMEENA
VIKRAM SINGH
NAVEEN
RAJU
ANJALI
GURUBACHAN
SANKET
SONU
SOMVIR
REENU
SUMIT
SACHIN
VIKKI
MEENU
NISHA RANI
REKHA RANI
POONAM
SANTOSH DEVI
AMARDEEP
VIKRAM
POOJA RANI
USHA
KAVITA
MONIKA
AMARJYOTI

BHAJAN LAL
C161 036F
SURENDER SHARMA C161 069
SURENDER
C161 060
SURESH
C161 054
RAJ KUMAR
C161 028F
DILBAG
C161 046
RAGHBIR SINGH
C161 031F
RAMPHAL
C161 049
KRISHAN
C161 057
DILBAG SINGH
C161 052
SIYARAM
C161 046
KULDEEP SHARMA
C161 021F
VAZIR SINGH
C161 030F
RAM MEHAR
C161 038F
SURESH
C161 050
SATYA NARAYAN
C161 051
SURENDER
C161 044
OMPARKASH
C161 021F
SUKHBIR SINGH
C161 031F
MANGAT RAM
C161 032F
RAJESH
C161 055
DHARMBIR
C161 053
SURESH LOHAN
C161 013F
RAMPAL
C161 032F
JOGINDER KUMAR
C161 028F
RAJ KUMAR
C161 029F
RAMSWROOP
C161 033F
SURAJBHAN
C161 059
KARMVIR
C161 052
SATYAWAN
C161 058
BIRU RAM
C161 058
DHARMBIR
C161 032F
RALDU RAM
C161 054
KRISHAN KUMAR
C161 045
SATYANARAYAN SINGHC161 031F
MANJEET SINGH
C161 029F
SATPAL
C161 035F
HOSHIYAR SINGH
C161 029F
ATAM PRAKASH
C161 039F
SURESH
C161 042F
DHARMPAL
C161 037F
JAIPAL
C161 062
BALBIR SINGH
C161 053

C162 027F
C162 063
C162 047
C162 055
C162 043
C162 035F
C162 042
C162 046
C162 058
C162 055
C162 034F
C162 029F
C162 043
C162 061
C162 039F
C162 037F
C162 030F
C162 027F
C162 019F
C162 018F
C162 024F
C162 051
C162 033F
C162 019F
C162 029F
C162 025F
C162 020F
C162 047
C162 046
C162 048
C162 040
C162 027F
C162 045
C162 043
C162 040F
C162 044
C162 035F
C162 037F
C162 033F
C162 049
C162 041F
C162 062
C162 050

C163 045
C163 059
C163 059
C163 054
C163 037F
C163 041F
C163 049
C163 046
C163 050
C163 056
C163 056
C163 023F
C163 045
C163 047
C163 064
C163 055
C163 038F
C163 032F
C163 045
C163 027F
C163 046
C163 045
C163 033F
C163 023F
C163 031F
C163 032F
C163 030F
C163 051
C163 045
C163 050
C163 051
C163 035F
C163 031F
C163 038F
C163 036F
C163 035F
C163 025F
C163 026F
C163 032F
C163 047
C163 036F
C163 056
C163 035F

C164 022F
C164 076
C164 050
C164 084
C164 030F
C164 019F
C164 014F
C164 084
C164 076
C164 090
C164 029F
C164 024F
C164 031F
C164 061
C164 041F
C164 044
C164 018F
C164 019F
C164 015F
C164 014F
C164 029F
C164 065
C164 069
C164 015F
C164 066
C164 065
C164 051
C164 069
C164 042
C164 024F
C164 051
C164 021F
C164 032F
C164 023F
C164 049
C164 052
C164 046
C164 050
C164 065
C164 068
C164 068
C164 088
C164 050

C165 019F
C165 068
C165 051
C165 051
C165 015F
C165 031F
C165 020F
C165 031F
C165 037F
C165 051
C165 041F
C165 028F
C165 021F
C165 023F
C165 053
C165 059
C165 057
C165 019F
C165 019F
C165 019F
C165 033F
C165 041F
C165 028F
C165 026F
C165 032F
C165 015F
C165 033F
C165 052
C165 032F
C165 031F
C165 038F
C165 022F
C165 026F
C165 029F
C165 029F
C165 032F
C165 033F
C165 024F
C165 028F
C165 038F
C165 031F
C165 061
C165 047

C166 048
C166 061
C166 059
C166 039F
C166 046
C166 051
C166 027F
C166 051
C166 061
C166 051
C166 062
C166 023F
C166 035F
C166 046
C166 052
C166 051
C166 032F
C166 038F
C166 053
C166 034F
C166 035F
C166 052
C166 046
C166 025F
C166 020F
C166 032F
C166 034F
C166 049
C166 063
C166 061
C166 064
C166 048
C166 037F
C166 049
C166 045
C166 044
C166 028F
C166 039F
C166 046
C166 058
C166 050
C166 059
C166 043

REP
0396
0326
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0355
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
FAIL
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
0327
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0388
REP

0004881166
0004881167
0004881168
0004881201
0004881202
0004881203
0004881204
0004881205
0004881206
0004881207
0004881208
0004881209
0004881210
0004881211
0004881212
0004881213
0004881214
0004881215
0004881216
0004881217
0004881218
0004881219
0004881220
0004881221
0004881222
0004881223
0004881224
0004881225
0004881226
0004881227
0004881228
0004881229
0004881230
0004881231
0004881232
0004881233
0004881234
0004881235
0004881236
0004881237
0004881238
0004881239
0004881240

14-GCNH-413 MOHAN LAL


RAHULL
14-GCNH-398 ANNU
14-CKJ-547
VIJAY KUMAR
14-CKJ-604
RAMAN
14-CKJ-548
MANDEEP
14-CKJ-549
AJAY
14-CKJ-550
MUKESH
14-CKJ-551
SHUBHAM
14-CKJ-552
RISHI
14-CKJ-553
PREETI
14-CKJ-554
SWETA
14-CKJ-555
BHAWANA
14-CKJ-556
AJIT
14-CKJ-557
ANURADHA
14-CKJ-559
VISHAL
14-CKJ-560
PARVEEN
14-CKJ-561
DEVIPARSAN
14-CKJ-562
SUMIT
14-CKJ-563
VIRENDER SINGH
14-CKJ-605
MOHIT MALIK
14-CKJ-564
MENKA
14-CKJ-565
ANKIT RANI
14-CKJ-566
SUMIT SINGH
14-CKJ-567
ANKIT
14-CKJ-606
PARDEEP
14-CKJ-568
MAZID
14-CKJ-569
HITESH KUMAR
14-CKJ-570
RAKESH
14-CKJ-571
SAGAR
14-CKJ-572
NAVEEN
14-CKJ-607
SONU
14-CKJ-573
PARSHANT DESWAL
14-CKJ-574
PARVEEN KUMAR
14-CKJ-575
ASHA
14-CKJ-576
SANDEEP
14-CKJ-577
SONU
14-CKJ-608
GOURAV SANKLA
14-CKJ-578
AJAY
14-CKJ-579
SONU SHARMA
14-CKJ-609
RAMRATAN
14-CKJ-580
AMIT
14-CKJ-581
SUMIT

RAMDASS
C161 049
HARBIR
C161 035F
SURESH KUMAR
C161 051
RAMESH KUMAR
C161 057
TIRLOKI NATH
C161 035F
RAJESH
C161 054
KRISHAN KUMAR
C161 048
SURESH KUMAR
C161 029F
SATISH KUMAR
C161 037F
BALWANT SINGH
C161 053
SURESH NAIN
C161 054
SADANAND
C161 059
DAALIP KUMAR
C161 056
RAJBIR
C161 038F
AJMER SINGH
C161 056
JASBIR
C161 049
JAIBIR
C161 046
SATISH
C161 053
VIRENDER SINGH
C161 035F
RAMKALA
C161 045
RAJESH MALIK
C161 049
RAM MEHAR
C161 060
KITAB SINGH
C161 063
DALEL SINGH
C161 030F
AMAR JEET
C161 036F
GAFUR KHAN
C161 045
SATPAL
C161 036F
KULBIR SINGH
C161 042
BIJENDER
C161 042
SHAMSHER SINGH
C161 028F
TARA SINGH
C161 032F
SUSHIL
C161 054
RASVINDER
C161 036F
RAMBHAJ
C161 032F
PARMOD KUMAR
C161 052
SURESH KUMAR
C161 022F
RAM SWAROOP
C161 057
KRISHAN SINGH SANKLA
C161 048
RAJESH
C161 042F
HARINAND
C161 052
RAMPHAL
C161 048
RAMESH
C161 040
RANBIR SINGH
C161 018F

C162 035F
C162 030F
C162 044
C162 035F
C162 014F
C162 051
C162 042
C162 030F
C162 045
C162 051
C162 038F
C162 051
C162 052
C162 038F
C162 041F
C162 038F
C162 046
C162 052
C162 025F
C162 044F
C162 051
C162 050
C162 055
C162 018F
C162 026F
C162 039F
C162 033F
C162 033
C162 031F
C162 022F
C162 031F
C162 047
C162 030F
C162 036F
C162 038F
C162 032F
C162 050
C162 035F
C162 046
C162 044
C162 020F
C162 025F
C162 017F

C163 037F
C163 026F
C163 041
C163 045
C163 ABSF
C163 047
C163 046
C163 021F
C163 042F
C163 047
C163 047
C163 053
C163 061
C163 045
C163 062
C163 038F
C163 041F
C163 046
C163 023F
C163 029F
C163 056
C163 061
C163 061
C163 018F
C163 025F
C163 021F
C163 021F
C163 036
C163 021F
C163 014F
C163 030F
C163 046
C163 017F
C163 047
C163 047
C163 050
C163 051
C163 050
C163 037F
C163 046
C163 012F
C163 012F
C163 014F

C164 042
C164 033F
C164 033
C164 040F
C164 ABSF
C164 059
C164 084
C164 029F
C164 043F
C164 090
C164 085
C164 068
C164 066
C164 050
C164 050
C164 056
C164 022F
C164 046
C164 038F
C164 076
C164 068
C164 066
C164 055
C164 030F
C164 026F
C164 030F
C164 053
C164 058
C164 030F
C164 015F
C164 022F
C164 038F
C164 025F
C164 019F
C164 037F
C164 067
C164 068
C164 075
C164 055
C164 075
C164 015F
C164 014F
C164 024F

C165 047
C165 020F
C165 RLA
C165 027F
C165 ABSF
C175 054
C165 032F
C175 048
C175 048
C165 046
C175 062
C175 070
C175 086
C165 022F
C165 030F
C165 022F
C165 027F
C165 019F
C165 020F
C165 022F
C165 019F
C165 047
C175 087
C165 010F
C165 018F
C165 021F
C165 019F
C175 RLA
C175 072
C165 008F
C165 019F
C165 035F
C165 018F
C165 030F
C175 063
C165 024F
C175 059
C165 021F
C165 026F
C165 026F
C165 008F
C165 008F
C165 008F

C166 045
C166 030F
C166 055
C166 036F
C166 ABSF
C176 047
C166 039F
C176 021F
C176 041F
C166 052
C176 051
C176 057
C176 066
C166 059
C166 064
C166 058
C166 035F
C166 053
C166 029F
C166 041F
C166 062
C166 066
C176 070
C166 030F
C166 042F
C166 063
C166 037F
C176 051
C176 051
C166 030F
C166 046
C166 042F
C166 025F
C166 053
C176 052
C166 034F
C176 048
C166 046
C166 024F
C166 042F
C166 047
C166 048
C166 028F

REP
FAIL RPR
RLA
REP
FAIL
0312
REP
REP
REP
0339
REP
0358
0387
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
0350
0391
FAIL
FAIL
REP
REP
RLA
REP
FAIL
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
0333
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL

0004881241
0004881242
0004881243
0004881244
0004881245
0004881246
0004881247
0004881248
0004881249
0004881250
0004881251
0004881252
0004881253
0004881254
0004881255
0004881256
0004881257
0004881258
0004881259
0004881260
0004881261
0004881262
0004881263
0004881264
0004881265
0004881266
0004881267
0004881268
0004881269
0004881270
0004881301
0004881302
0004881303
0004881304
0004881305
0004881306
0004881307
0004881308
0004881309
0004881310
0004881311
0004881312
0004881313

14-CKJ-582
14-CKJ-610
14-CKJ-583
14-CKJ-585
14-CKJ-586
14-CKJ-587
14-CKJ-588
14-CKJ-589
14-CKJ-590
14-CKJ-591
14-CKJ-612
14-CKJ-613
14-CKJ-592
14-CKJ-593
14-CKJ-594
14-CKJ-595
14-CKJ-614
14-CKJ-596
14-CKJ-597
14-CKJ-598
14-CKJ-599
14-CKJ-600
14-CKJ-601
14-CKJ-603
14-CKJ-885
14-CKJ-886
14-CKJ-887
14-CKJ-888
14-CKJ-889
14-CKJ-890
14-HKJ-374
14-HKJ-287
14-HKJ-288
14-HKJ-289
14-HKJ-290
14-HKJ-291
14-HKJ-292
14-HKJ-293
14-HKJ-294
14-HKJ-295
14-HKJ-296
14-HKJ-375
14-HKJ-376

ROHIT
ANKIT
MONIA
ANIL
ROSHAN LAL
RAJAT
VIPUL
ROHTASH
SANJAY
MOHIT
ABHIJEET
LAVISH GOYAL
RAJAT
ANIL
SUNIL
SANJAY KUMAR
SUMIT
JITENDER
ANIL
PARDEEP
PARMOD
NAVEEN
SANDEEP
NAVNEET GROVER
RAJAT
ROHIT
VINOD KUMAR
SANDEEP KUMAR
SHARVAN
CHANDER SHEKHAR
KHUSHBOO
JYOTI
RENU
NEHA AGGARWAL
REKHA
AKANKSHA
NEHA
PRIYANKA
VANDANA
PRINCY
ARCHANA
PRIYANKA
NIDHI SATI

UMED SINGH
BALRAJ
BALJIT
GORDHAN
NANKU RAM
RAJU SHARMA
VIRENDER KUMAR
KRISHAN
FATHE SINGH
SURESH SAINI
RAVINDER JAIN
ASHOK KUMAR
BALBIR
ISHWAR
AZAD SINGH
RAJBIR SINGH
RAGHUVIR
PARKASH
BAJE SINGH
RAMESH
RAJPAL
KARAMBIR
RAJINDER
RAJ KUMAR
HANUMAN BANSAL
RAJESH
KRISHAN KUMAR
JAI SINGH
SATISH
SANDEEP
SUSHIL KUMAR
CHARANJEET SINGH
SATYANARAYAN
BAJRANG LAL
KRISHAN VERMA
ANAND PARKASH
VIJAY GOYAL
DAYANAND
JOGINDER SAINI
VINOD GOYAL
NARESH SAINI
BHAGWATI PARSHAD
SURAJ PARKASH SATI

C161 047
C161 062
C161 047
C161 056
C161 041F
C161 052
C161 043F
C161 054
C161 049
C161 031F
C161 040
C161 020F
C161 048
C161 041
C161 039
C161 053
C161 014F
C161 070
C161 042
C161 032F
C161 044
C161 032F
C161 037F
C161 046
C161 036F
C161 054
C161 045
C161 038
C161 021F
C161 070
C161 047
C161 048
C161 048
C161 048
C161 051
C161 041F
C161 048
C161 025F
C161 051
C161 055
C161 046
C161 055

C162 038F
C162 066
C162 033F
C162 051
C162 028F
C162 044
C162 051
C162 042
C162 039F
C162 026F
C162 016F
C162 015F
C162 022F
C162 036F
C162 041
C162 041F
C162 014F
C162 064
C162 026F
C162 034F
C162 023F
C162 019F
C162 019F
C162 028F
C162 028F
C162 048
C162 026F
C162 027F
C162 018F
C162 059
C162 052
C162 060
C162 056
C162 056
C162 056
C162 054
C162 063
C162 063
C162 063
C162 055
C162 045
C162 058

C163 036F
C163 054
C163 030F
C163 028F
C163 027F
C163 034F
C163 033F
C163 046
C163 034F
C163 046
C163 046
C163 011F
C163 029F
C163 018F
C163 050
C163 051
C163 014F
C163 068
C163 037F
C163 032F
C163 029F
C163 024F
C163 036F
C163 039F
C163 044
C163 033F
C163 024F
C163 052
C163 035F
C163 064
C163 058
C163 055
C163 056
C163 050
C163 057
C163 046
C163 063
C163 061
C163 063
C163 046
C163 040F
C163 059

C164 034F
C164 058
C164 018F
C164 079
C164 032F
C164 075
C164 046
C164 076
C164 034F
C164 054
C164 027F
C164 ABSF
C164 016F
C164 014F
C164 038
C164 040F
C164 ABSF
C164 024F
C164 014F
C164 051
C164 016F
C164 014F
C164 029F
C164 039F
C164 049
C164 052
C164 015F
C164 066
C164 014F
C164 098
C164 084
C164 021F
C164 047
C164 099
C164 080
C164 098
C164 054
C164 021F
C164 086
C164 078
C164 075
C164 046

C165 022F
C175 081
C165 036F
C165 039F
C165 020F
C175 060
C165 024F
C165 043
C165 036F
C165 023F
C165 018F
C165 008F
C165 020F
C165 024F
C165 031
C165 038F
C165 ABSF
C165 053
C165 030F
C165 017F
C165 017F
C165 011F
C165 016F
C165 023F
C165 036F
C165 047
C165 023F
C165 029F
C165 023F
C165 068
C165 065
C165 050
C165 040F
C165 052
C165 061
C165 052
C165 052
C165 028F
C165 055
C165 056
C165 059
C165 051

C166 052
C176 062
C166 056
C166 054
C166 038F
C176 042F
C166 033F
C166 065
C166 060
C166 053
C166 054
C166 028F
C166 032F
C166 032F
C166 RLA
C166 055
C166 ABSF
C166 065
C166 059
C166 033F
C166 039F
C166 046
C166 038F
C166 057
C166 046
C166 054
C166 033F
C166 046
C166 047
C166 048
C166 058
C166 045
C166 041F
C166 038F
C166 051
C166 049
C166 054
C166 040F
C166 063
C166 045
C166 054
C166 050

ABSENT
REP
0383
REP
REP
FAIL
REP
REP
0326
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
RLA
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0407
0364
REP
REP
REP
0356
REP
0334
REP
0381
0335
REP
0319

0004881314
0004881315
0004881316
0004881317
0004881318
0004881319
0004881320
0004881321
0004881322
0004881323
0004881324
0004881325
0004881326
0004881327
0004881328
0004881329
0004881330
0004881331
0004881332
0004881333
0004881334
0004881335
0004881336
0004881337
0004881338
0004881339
0004881340
0004881341
0004881342
0004881343
0004881344
0004881345
0004881346
0004881347
0004881348
0004881349
0004881350
0004881351
0004881352
0004881353
0004881354
0004881355
0004881356

14-HKJ-297
14-HKJ-298
14-HKJ-299
14-HKJ-300
14-HKJ-301
14-HKJ-302
14-HKJ-377
14-HKJ-378
14-HKJ-379
14-HKJ-380
14-HKJ-381
14-HKJ-382
14-HKJ-383
14-HKJ-384
14-HKJ-303
14-HKJ-304
14-HKJ-305
14-HKJ-306
14-HKJ-307
14-HKJ-308
14-HKJ-309
14-HKJ-310
14-HKJ-311
14-HKJ-312
14-HKJ-313
14-HKJ-385
14-HKJ-314
14-HKJ-315
14-HKJ-316
14-HKJ-317
14-HKJ-387
14-HKJ-318
14-HKJ-388
14-HKJ-319
14-HKJ-320
14-HKJ-389
14-HKJ-321
14-HKJ-322
14-HKJ-323
14-HKJ-324
14-HKJ-325
14-HKJ-326
14-HKJ-390

VERSHA
JYOTI
SUNITA
KRISHMA
MAHAK
MAHAK
SHEFALI
KIRTI
SHAINA
DIVYA JAIN
SAFI
SAKSHI TAYAL
RADHIKA
AASTHA
ARCHITA
SHIKHA BANSAL
SUMAN
NITU
NEHA
RENU VERMA
KIRTI JAIN
SHEETAL RANI
MAMTA DEVI
JYOTI DEVI
SONIA
SAKSHI
TEENA
PRIYANKA
GEETANJALI
REENU
PRIYANKA
ANJU
MANJULA SIHAG
SUMAN
POOJA
PINKI RANI
RAMA DEVI
SWATI
MONIKA
MANSI LAKHINA
TWINKLE
SUMAN
SUMAN JASPAL

KRISHAN
C161 032F
SEWA RANI
C161 079
RAJBIR
C161 039F
HIRA LAL
C161 036F
KUNDAN LAL
C161 051
ASHOK MITTAL
C161 036F
SURESH GUPTA
C161 071
SURESH GUPTA
C161 080
AMRIT BANSAL
C161 082
RAVINDEDR JAIN
C161 088
JITENDER
C161 069
RAMAVTARS
C161 075
RAMKISHAN
C161 070
GHANSHYAM DASS GUPTA
C161 063
RAKESH GOYAL
C161 054
PAWAN BANSAL
C161 055
ZELE SINGH
C161 050
BALRAJ
C161 041F
SIYA RAM
C161 061
TARA CHAND VERMA C161 029F
SUSHIL JAIN
C161 047
WAZIR SINGH
C161 039F
SUBHASH
C161 038F
DILBAG
C161 040F
SATY NARAYAN
C161 048
SURINDER KUMAR
C161 037F
BIJENDER SINGH
C161 039F
SUBHASH SAINI
C161 047
SURAJ BAJAJ
C161 058
INDER SINGH
C161 039F
SATNARAIN BANSAL C161 046
MANGRU RAM
C161 036F
KULDEEP SINGH
C161 050
RAJESH KUMAR
C161 039F
KAMAL KISHORE
C161 050
RAMROOP SINGH
C161 046
BUDH RAM
C161 055
VINOD JINDAL
C161 047
RADHEY SHYAM GARG C161 035F
PREM PAL LAKHINA C161 061
PREM PAL LAKHINA C161 052
KEWAL KRISHAN
C161 069
BALWAN
C161 036F

C162 059
C162 071
C162 051
C162 062
C162 057
C162 055
C162 062
C162 066
C162 060
C162 058
C162 059
C162 061
C162 056
C162 061
C162 062
C162 059
C162 053
C162 050
C162 059
C162 051
C162 056
C162 055
C162 054
C162 045
C162 061
C162 061
C162 055
C162 059
C162 061
C162 047
C162 059
C162 050
C162 062
C162 032F
C162 032F
C162 043F
C162 047
C162 030F
C162 046
C162 055
C162 047
C162 046
C162 039F

C163 053
C163 070
C163 051
C163 053
C163 061
C163 056
C163 072
C163 066
C163 067
C163 064
C163 057
C163 067
C163 063
C163 065
C163 061
C163 060
C163 055
C163 037F
C163 064
C163 051
C163 052
C163 058
C163 052
C163 055
C163 048
C163 067
C163 055
C163 063
C163 047
C163 029F
C163 060
C163 051
C163 068
C163 053
C163 061
C163 060
C163 062
C163 055
C163 051
C163 069
C163 064
C163 069
C163 054

C164 040F
C164 099
C164 054
C164 038F
C164 065
C164 065
C164 092
C164 087
C164 095
C164 086
C164 056
C164 079
C164 061
C164 074
C164 072
C164 070
C164 064
C164 025F
C164 068
C164 076
C164 074
C164 074
C164 041F
C164 046
C164 081
C164 087
C164 047
C164 095
C164 050
C164 034F
C164 079
C164 044
C164 077
C164 054
C164 046
C164 073
C164 079
C164 053
C164 082
C164 086
C164 083
C164 077
C164 050

C165 037F
C165 082
C165 050
C165 034F
C165 057
C165 052
C165 075
C165 070
C165 077
C165 072
C165 053
C165 081
C165 078
C165 087
C165 072
C165 072
C165 044F
C165 048
C165 066
C165 045
C165 070
C165 045
C165 045
C165 041F
C165 071
C165 070
C165 036F
C165 062
C165 057
C165 028F
C165 063
C165 030F
C165 052
C165 039F
C165 059
C165 068
C165 064
C165 052
C165 039F
C165 066
C165 061
C165 073
C165 052

C166 051
C166 059
C166 045
C166 046
C166 048
C166 049
C166 061
C166 060
C166 064
C166 064
C166 052
C166 065
C166 059
C166 064
C166 063
C166 059
C166 047
C166 036F
C166 053
C166 034F
C166 051
C166 046
C166 032F
C166 035F
C166 058
C166 054
C166 039F
C166 051
C166 056
C166 044
C166 054
C166 049
C166 041
C166 039F
C166 047
C166 051
C166 047
C166 038F
C166 047
C166 058
C166 051
C166 054
C166 052

REP
0460
REP
REP
0339
REP
0433
0429
0445
0432
0346
0428
0387
0414
0384
0375
REP
REP
0371
REP
0350
REP
REP
REP
0367
REP
REP
0377
0329
REP
0361
REP
0350
REP
REP
REP
0354
REP
REP
0395
0358
0388
REP

0004881357
0004881358
0004881359
0004881360
0004881361
0004881362
0004881363
0004881364
0004881365
0004881366
0004881367
0004881368
0004881369
0004881370
0004881371
0004881372
0004881373
0004881374
0004881375
0004881376
0004881377
0004881378
0004881379
0004881380
0004881381
0004881382
0004881383
0004881384
0004881385
0004881386
0004881387
0004881388
0004881389
0004881390
0004881391
0004881392
0004881393
0004881394
0004881395
0004881396
0004881397
0004881398
0004881399

14-HKJ-391
14-HKJ-392
14-HKJ-327
14-HKJ-328
14-HKJ-329
14-HKJ-330
14-HKJ-393
14-HKJ-331
14-HKJ-332
14-HKJ-333
14-HKJ-334
14-HKJ-394
14-HKJ-395
14-HKJ-335
14-HKJ-336
14-HKJ-396
14-HKJ-397
14-HKJ-398
14-HKJ-337
14-HKJ-338
14-HKJ-339
14-HKJ-340
14-HKJ-341
14-HKJ-342
14-HKJ-399
14-HKJ-343
14-HKJ-400
14-HKJ-344
14-HKJ-345
14-HKJ-401
14-HKJ-346
14-HKJ-347
14-HKJ-348
14-HKJ-349
14-HKJ-350
14-HKJ-351
14-HKJ-352
14-HKJ-402
14-HKJ-353
14-HKJ-354
14-HKJ-355
14-HKJ-403

ISHU
MOHINI
SUMAN
PINKI
ASHA
SAVIKA
POOJA
POOJA
POOJA DHANDA
MONIA
NANCY
VAISHALI SINGLA
DIKSHA
KAFFI
MANISHA
KIRTY ARORA
KAJAL
PRIYA GOYAL
NEHA
BABITA
PINKY
POONAM DEVI`
JYOTI
SIKKAM
ISHA
JYOTI
SHILPA
AAYUSHI
MEENAKSHI
RUPAM
SANYA
MONIKA
JYOTI
JYOTI RANI
PRIYA RANI
PINKI
TAMANA
SAPNA
JYOTI
MAMTA RANI
POOJA RANI
ANJU
SHEETAL

NARESH
C161 050
RAJESH KUMAR
C161 033F
DALBIR
C161 050
SURENDER SINGH
C161 027F
SURESH
C161 034F
SATISH
C161 051
SURESH SINGLA
C161 050
KAR PALA SINGH
C161 046
SHAMSHER DHANDA C161 046
TARA CHAND SHARMAC161 037F
JAGDISH
C161 049
PAWAN SINGLA
C161 053
RAJBIR
C161 039F
RAJ SINGH
C161 047
JAIPAL SAINI
C161 065
KASHMIRI ARORA
C161 059
SURINDER KUMAR
C161 037F
KRISHAN GOYAL
C161 050
HANSRAJ
VED PARKASH
C161 041F
KRISHAN KUMAR
C161 053
JASBIR SINGH
C161 049
SURENDER DUHAN C161 028F
KULDEEP
C161 048
INDER JEET SINGH
C161 046
SURESH
C161 053
SURESH KUMAR
C161 038F
ARUN SINGLA
C161 037F
SHRI RAM
C161 030F
NANKU RAM
C161 025F
VINOD KUMAR
C161 055
KARMVIR
C161 025F
KARAMVIR
C161 035F
SATBIR SINGH
C161 033F
RAMPHAL SAINI
C161 045
LAKHMI CHAND
C161 047
SURENDER KUMAR
C161 063
KHARATI LAL
C161 041F
CHARAN SINGH
C161 065
VINOD KUMAR
C161 047
SITA RAM
C161 032F
KARAN SINGH
C161 050
SUNIL
C161 040F

C162 034F
C162 032F
C162 034F
C162 035F
C162 022F
C162 040F
C162 031F
C162 030F
C162 035F
C162 036F
C162 038F
C162 047
C162 037F
C162 037F
C162 053
C162 057
C162 029F
C162 032F

C163 064
C163 056
C163 059
C163 050
C163 053
C163 060
C163 069
C163 059
C163 046
C163 047
C163 051
C163 065
C163 048
C163 062
C163 068
C163 069
C163 049
C163 057

C164 053
C164 032F
C164 034F
C164 050
C164 045
C164 037F
C164 047
C164 032F
C164 024F
C164 049
C164 061
C164 042F
C164 074
C164 063
C164 088
C164 090
C164 034F
C164 061

C165 058
C165 050
C165 066
C165 047
C165 057
C165 063
C165 061
C165 048
C165 049
C165 050
C165 057
C165 049
C165 039F
C165 061
C165 080
C165 078
C165 053
C165 061

C166 045
C166 037
C166 046
C166 051
C166 027F
C166 033F
C166 039F
C166 036F
C166 030F
C166 048
C166 040
C166 051
C166 036F
C166 039
C166 052
C166 063
C166 039F
C166 036F

C162 047
C162 038F
C162 047
C162 037F
C162 040F
C162 036F
C162 029F
C162 026F
C162 028F
C162 020F
C162 024F
C162 053
C162 035F
C162 031F
C162 033F
C162 034F
C162 035F
C162 061
C162 037F
C162 055
C162 032F
C162 028F
C162 059
C162 053

C163 066
C163 067
C163 077
C163 052
C163 077
C163 061
C163 076
C163 051
C163 055
C163 041F
C163 047
C163 073
C163 062
C163 065
C163 054
C163 050
C163 052
C163 077
C163 062
C163 068
C163 054
C163 055
C163 063
C163 055

C164 088
C164 075
C164 072
C164 078
C164 071
C164 081
C164 061
C164 040F
C164 019F
C164 018F
C164 017F
C164 091
C164 037F
C164 033F
C164 035F
C164 036F
C164 042F
C164 092
C164 075
C164 079
C164 082
C164 040F
C164 052
C164 031F

C165 062
C165 078
C165 063
C165 048
C165 065
C165 064
C165 069
C165 050
C165 063
C165 047
C165 048
C165 072
C165 051
C165 070
C165 061
C165 057
C165 057
C165 078
C165 058
C165 066
C165 038F
C165 038F
C165 052
C165 066

C166 056
C166 052
C166 051
C166 037F
C166 046
C166 030F
C166 043
C166 046
C166 028F
C166 020F
C166 032F
C166 038
C166 048
C166 048
C166 038
C166 041
C166 030F
C166 056
C166 042F
C166 043
C166 040F
C166 040F
C166 040F
C166 018F

REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0406
0416
REP
REP
RPR
REP
REP
0359
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0382
REP
REP
REP
REP
REP
0427
REP
0376
REP
REP
REP
REP

0004881400
0004881401
0004881402
0004881403
0004881404
0004881405
0004881406
0004881407
0004881408
0004881409
0004881410
0004881411
0004881412
0004881413
0004881414
0004881415
0004881416
0004881417
0004881418
0004881419
0004881420
0004881421
0004881422
0004881423
0004881424
0004881425
0004881426
0004881427
0004881428
0004881429
0004881430
0004881431
0004881432
0004881433
0004881434
0004881435
0004881436
0004881437
0004881438
0004881439
0004881440
0004881441
0004881442

14-HKJ-356
14-HKJ-357
14-HKJ-358
14-HKJ-404
14-HKJ-405
14-HKJ-406
14-HKJ-407
14-HKJ-359
14-HKJ-360
14-HKJ-361
14-HKJ-362
14-HKJ-408
14-HKJ-409
14-HKJ-363
14-HKJ-364
14-HKJ-410
14-HKJ-365
14-HKJ-411
14-HKJ-412
14-HKJ-533
14-HKJ-413
14-HKJ-414
14-HKJ-366
14-HKJ-367
14-HKJ-368
14-HKJ-369
14-HKJ-415
14-HKJ-370
14-HKJ-371
14-HKJ-416
14-HKJ-534
14-HKJ-536
14-HKJ-535
14-HKJ-417
14-HKJ-418
14-HKJ-372
14-HKJ-419
14-HKJ-373

PRIYANKA
SARITA
JYOTI
SEEMA
TANUJA
KRISHMA VERMA
MEGHA
SAMIKSHA
BUNTY DEVI
MANJEET REDHU
MAHAK
ANJU
GEETA HAMIR SINGH
JYOTI MAGHAN
REENU
NIKITA
NEHA GARG
DEEPIKA
PRIYANKA ATRI
TINA
KOMAL
GEETANJALI
ANJALI
NANCY
AARTI PANCHAL
BHARTI PANCHAL
NISHTHA
PRIYANKA
KIRAN
JYOTI
PINKI
RITU
DIKSHA
MAMTA
DIKSHA JINDAL
SEEMA
MEENU
POOJA
SARITA
VANSHIKA
PINKI MITTAL
KIRAN CHAHAL
DIMPLE RANI

MAHINDER
C161 046
VIRENDER
C161 047
DHARMPAL
C161 048
DHARMBIR
C161 065
SATBEER SINGH
C161 052
RAJAN VERMA
C161 068
SANJEEV
C161 060
ANIL
C161 067
SATYAWAN
C161 039F
RAMBHAJ REDHU
C161 054
BANARSI DASS GARG C161 074
DILBAG
C161 064
HAMIR SINGH
C161 061
AJAY PAL MAGHAN C161 031F
SATBIR
C161 049
SHYAM LAL MANGLA C161 057
ANIL GARG
C161 040F
SOMDUTT
C161 036F
SURESH ATRI
C161 047
CHANDER PARKASH C161 048
SATISH
C161 051
SOMNATH MAGHO C161 059
KRISHAN LAL
C161 049
RAJKUMAR
C161 075
RAJ KAPOOR PANCHALC161 065
RAJ KAPOOR
C161 071
CHIMAN LAL
C161 056
RAM NIWAS GARG
C161 061
RAMDIYA
C161 055
VINOD
C161 047
BALBIR
C161 060
JAIBIR
C161 060
PREM KUMAR
C161 036F
RAM KISHAN
C161 069
RAMESH CHAND
C161 050
SHAMSHER SINGH
C161 063
ISHWAR SINGH
C161 059
SURESH
C161 071
RAJKUMAR
C161 067
NARENDER
C161 064
KRISHAN MITTAL
RAJESH KUMAR
C161 039F
SATPAL

C162 066
C162 064
C162 060
C162 070
C162 056
C162 079
C162 058
C162 054
C162 052
C162 039F
C162 075
C162 045
C162 070
C162 038F
C162 055
C162 060
C162 021F
C162 056
C162 046
C162 046
C162 045
C162 064
C162 061
C162 079
C162 071
C162 084
C162 059
C162 045
C162 047
C162 029F
C162 064
C162 057
C162 054
C162 071
C162 061
C162 055
C162 052
C162 043
C162 056
C162 062

C163 061
C163 067
C163 063
C163 074
C163 052
C163 070
C163 067
C163 071
C163 053
C163 047
C163 073
C163 060
C163 075
C163 039F
C163 053
C163 062
C163 033F
C163 059
C163 065
C163 051
C163 057
C163 064
C163 043F
C163 072
C163 067
C163 073
C163 046
C163 046
C163 049
C163 039F
C163 056
C163 056
C163 050
C163 055
C163 048
C163 042F
C163 039F
C163 023F
C163 058
C163 056

C164 037F
C164 052
C164 053
C164 091
C164 059
C164 065
C164 076
C164 096
C164 076
C164 030F
C164 085
C164 063
C164 075
C164 037F
C164 019F
C164 081
C164 066
C164 048
C164 034F
C164 054
C164 052
C164 070
C164 024F
C164 098
C164 088
C164 100
C164 067
C164 069
C164 071
C164 076
C164 056
C164 030F
C164 045
C164 057
C164 052
C164 033F
C164 048
C164 016F
C164 047
C164 048

C165 055
C165 060
C165 058
C165 067
C165 053
C165 070
C165 054
C165 059
C165 055
C165 048
C165 063
C165 046
C165 058
C165 035F
C165 047
C165 041F
C165 046
C165 049
C165 050
C165 046
C165 041F
C165 045
C165 047
C165 070
C165 067
C165 066
C165 061
C165 053
C165 055
C165 023F
C165 048
C165 046
C165 022F
C165 051
C165 031F
C165 033F
C165 032F
C165 036F
C165 049
C165 048

C166 046
C166 036F
C166 029F
C166 041
C166 031F
C166 048
C166 044
C166 044
C166 036F
C166 026F
C166 047
C166 030F
C166 054
C166 031F
C166 044
C166 053
C166 024F
C166 022F
C166 044
C166 052
C166 034F
C166 039F
C166 043
C166 065
C166 061
C166 071
C166 023F
C166 036F
C166 047
C166 034F
C166 048
C166 055
C166 040
C166 057
C166 047
C166 046
C166 038
C166 048
C166 036
C166 048

C162 046

C163 047

C164 058

C165 031F C166 044

REP RPR
REP
REP
0408
REP
0400
0359
0391
REP
REP
0417
REP
0393
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
0297
REP RPR
REP
REP
0459
0419
0465
REP RPR
REP
0324
REP
0332
REP
REP
0360
REP RPR
REP
REP RPR
REP
0313
0326
ABSENT
REP
ABSENT

0004881443
0004881501
0004881502
0004881503
0004881504
0004881505
0004881506
0004881507
0004881508
0004881509
0004881510
0004881511
0004881512
0004881513
0004881514
0004881515
0004881516
0004881517
0004881518
0004881519
0004881520
0004881521
0004881522
0004881523
0004881524
0004881525
0004881526
0004881527
0004881528
0004881529
0004881530
0004881531
0004881532
0004881533
0004881534
0004881535
0004881536
0004881537
0004881538
0004881539
0004881540
0004881541
0004881542

14-HKJ-420
14-GJ-492
14-GJ-493
14-GJ-494
14-GJ-965
14-GJ-495
14-GJ-496
14-GJ-497
14-GJ-498
14-GJ-499
14-GJ-501
14-GJ-502
14-GJ-966
14-GJ-504
14-GJ-505
14-GJ-507
14-GJ-508
14-GJ-509
14-GJ-510
14-GJ-511
14-GJ-512
14-GJ-513
14-GJ-514
14-GJ-515
14-GJ-516
14-GJ-517
14-GJ-518
14-GJ-519
14-GJ-520

14-GJ-521
14-GJ-967
14-GJ-968
14-GJ-969
14-GJ-522
14-GJ-523
14-GJ-524

PUSHPA SAINI
SOMBIR
WASEEM
NARESH KUMAR
VAIBHAV SINGHAL
VINOD
RAJEEV
SANJAY
SAWAN
DEEPAK
NEERAJ
AMIT KUMAR
VIKAS
SUMIT KUMAR
PARAS PAHWA
HAPPY
VIKASH KUMAR
VAIBHAV
NEERAJ
HITESH JATAIN
SUSHIL KUMAR
PANKAJ
SOURAV
ALIM
SHUBHAM
TARUN
AMAR
RAJESH
VIKAS
SUSHIL
PARDEEP
SATWINDER
KAPIL
MANJEET
AMIT KUMAR
MOHIT
NAVEEN
VAIBHAV DHINGRA
AJAY REDHU
ROHIT JAIN
ARVIND
GOVIND
DAYANAND

SATBIR SAINI
C161 046
DHARMBIR
C161 046
NIWAJIYA
C161 060
RAMDAS
C161 053
GIAN PARKASH SINGHAL
C161 051
VIRENDER
C161 026F
MAHTAB
C161 017F
JAIBHAGWAN
C161 032F
SISHPAL
JAGDISH
C161 034F
SUKHBIR
C161 049
OMPARKASH
C161 050
JAGPHOOL SINGH
SURENDER SINGH
C161 037F
SURENDER PAHWA C161 057
BUDHRAM
C161 041F
VIJENDER KUMAR
C161 033F
VINAY SHARMA
C161 047
BAHADUR
C161 033F
VIRENDER SINGH
C161 029F
SATBIR SINGH
C161 034F
JAIPAL
C161 028F
SURAJ BHAN
C161 031F
BHAN SINGH
C161 041F
CHANDI RAM
C161 018F
HANSRAJ
C161 053
SRIBHAGWAN
C161 051
SATPAL
C161 022F
SATYAWAN
C161 045
DEVI DYAL
C161 038F
DALBIR
C161 036F
KRISHAN
C161 023F
SURESH BANSAL
C161 037F
TILAKRAJ
C161 049
SATYAPAL SINGH
C161 020F
JAI PAL SINGH
C161 015F
RAMESH KUMAR
C161 025F
JITENDER DHINGRA C161 046
AJEET REDHU
C161 067
ANIL KUMAR
C161 056
RATAN SINGH
C161 023F
SURESH SHARMA
KRISHAN LAL
C161 030F

C162 035F
C162 035F
C162 044
C162 035F
C162 033F
C162 026F
C162 026F
C162 037F

C163 041F
C163 042F
C163 053
C163 046
C163 050
C163 037F
C163 028F
C163 049

C164 055
C164 014F
C164 052
C164 041
C164 049
C164 023F
C164 016F
C164 023F

C165 033F
C165 024F
C165 030F
C165 027F
C165 027F
C165 024F
C165 022F
C165 017F

C162 032F
C162 038F
C162 041F

C163 046
C163 059
C163 060

C164 049 C165 024F C166 048


C164 017F C165 050 C166 042F
C164 030F C165 035F C166 046

C162 029F
C162 036F
C162 036F
C162 033F
C162 044
C162 028F
C162 032F
C162 033F
C162 032F
C162 031F
C162 033F
C162 028F
C162 049
C162 039F
C162 026F
C162 032F
C162 035F
C162 029F
C162 030F
C162 037F
C162 044
C162 022F
C162 ABSF
C162 026F
C162 036F
C162 066
C162 071
C162 038F

C163 048
C163 062
C163 046
C163 045
C163 050
C163 037F
C163 018F
C163 046
C163 046
C163 056
C163 046
C163 038F
C163 065
C163 053
C163 034F
C163 038F
C163 032F
C163 030F
C163 027F
C163 054
C163 057
C163 021F
C163 027F
C163 010F
C163 049
C163 065
C163 059
C163 035F

C164 029F
C164 080
C164 035F
C164 031F
C164 059
C164 012F
C164 015F
C164 026F
C164 019F
C164 045
C164 032F
C164 017F
C164 017F
C164 071
C164 062
C164 033F
C164 046
C164 008F
C164 045
C164 053
C164 071
C164 018F
C164 012F
C164 008F
C164 045
C164 061
C164 059
C164 017F

C162 053

C163 035F

C164 032F C165 020F C166 057

C165 032F
C165 048
C165 029F
C165 019F
C165 033F
C165 030F
C165 024F
C165 029F
C165 029F
C165 022F
C165 026F
C165 020F
C165 050
C165 040F
C165 031F
C165 030F
C165 022F
C165 023F
C165 027F
C165 029F
C165 033F
C165 025F
C165 018F
C165 014F
C165 039F
C165 033F
C165 037F
C165 025F

C166 044
C166 047
C166 060
C166 047
C166 051
C166 030F
C166 040F
C166 048

C166 048
C166 063
C166 052
C166 052
C166 056
C166 038F
C166 030F
C166 048
C166 046
C166 043F
C166 054
C166 029F
C166 068
C166 047
C166 048
C166 037F
C166 054
C166 030F
C166 036F
C166 057
C166 056
C166 036F
C166 015F
C166 015F
C166 051
C166 064
C166 066
C166 023F

REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
FAIL
REP RPR
ABSENT
REP
REP
REP RPR
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP RPR
FAIL
FAIL
REP
REP RPR
REP
REP RPR
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
FAIL RPR
FAIL RPR
FAIL
REP
REP
REP
FAIL
ABSENT
REP

0004881543
0004881544
0004881545
0004881546
0004881547
0004881548
0004881549
0004881550
0004881551
0004881552
0004881553
0004881554
0004881555
0004881556
0004881557
0004881558
0004881559
0004881560
0004881561
0004881562
0004881563
0004881564
0004881565
0004881566
0004881567
0004881568
0004881569
0004881570
0004881571
0004881572
0004881573
0004881574
0004881575
0004881576
0004881577
0004881578
0004881579
0004881580
0004881581
0004881582
0004881583
0004881584
0004881585

14-GJ-525
14-GJ-970
14-GJ-526
14-GJ-527
14-GJ-528
14-GJ-529
14-GJ-530
14-GJ-531
14-GJ-532
14-GJ-533
14-GJ-971
14-GJ-972
14-GJ-534
14-GJ-535
14-GJ-536
14-GJ-973
14-GJ-537
14-GJ-538
14-GJ-580
14-GJ-539
14-GJ-541
14-GJ-581
14-GJ-544
14-GJ-582
14-GJ-583
14-GJ-975
14-GJ-545
14-GJ-546
14-GJ-547
14-GJ-584
14-GJ-548
14-GJ-549
14-GJ-550
14-GJ-976
14-GJ-977
14-GJ-551
14-GJ-552
14-GJ-978
14-GJ-979
14-GJ-553
14-GJ-554

SHUBHAM
KAMALJEET
DINESH
NAVEEN
VIVEK JINDAL
SAHIL
GOBIND
MANIK
RAVI BANGAR
PARAS
MANISH KUMAR
SHUBHAM
ABHISHEK SHERAWAT
LAVISH
ANMOL
ARJUN
LAKSHAY SINGLA
DEEPAK
JITENDER SINGH
SONU DALAL
SAHIL
HARISH
VINIT KUMAR
AMAN
SUNIL
PARVEEN
NUKUL
KULDEEP SINGH
PAWAN KUMAR
NAVEEN
RAJPAL
VISHAL
ANKIT
MOHIT
DEEPAK
RINKU
VINAY
VIKRAM
PAWAN KUMAR
DEEPAK SAINI
ANKIT GARG
PAWAN KUMAR
SANDEEP KUMAR

HARIOM
KRISHAN KUMAR
ARJUN
RAMPHAL
RAJENDER KUMAR
KAILASH
ISHWAR CHAND
SURJEET SINGH
RAJENDER
BIRBAL DASS
RAJBIR SINGH
MUKESH KUMAR
ASHOK KUMAR
KRISHAN KUMAR
RAJESH KUMAR
SURENDER SINGH
KAILASH SINGLA
KRISHAN
MANGRU RAM
RAJARAM
ROSHAN LAL
SURAT SINGH
ISHWAR SINGH
KRISHAN
DILBAG SINGH
SATPAL SINGH
RAJ KUMAR
RAM PARSAD
CHANDER SINGH
MADAN LAL
KISHORI LAL
MAHENDER
RANDHIR SINGH
RAM DASS
KAWAR SINGH
RAJENDER KUMAR
KRISHAN LAL
KRISHAN
ROSHAN LAL
CHAND PARKASH
RAGHUBIR GARG
SURESH
KRISHAN CHANDER

C161 031F
C161 040F
C161 017F
C161 022F
C161 015F

C162 050
C162 060
C162 032F
C162 035F
C162 037F

C163 039F
C163 050
C163 020F
C163 023F
C163 020F

C164 081
C164 077
C164 015F
C164 040
C164 026F

C165 048
C165 048
C165 018F
C165 020F
C165 015F

C166 036F
C166 060
C166 032F
C166 025F
C166 022F

C161 015F
C161 020F
C161 027F
C161 045
C161 038F
C161 049
C161 055
C161 042F
C161 039F
C161 053
C161 047
C161 036F
C161 035F
C161 036F
C161 031F
C161 023F
C161 021F
C161 014F
C161 048
C161 015F
C161 049
C161 015F
C161 021F
C161 018F
C161 016F
C161 016F
C161 031F
C161 074
C161 014F
C161 035F
C161 039F
C161 023F
C161 043
C161 039F
C161 065
C161 052
C161 038F

C162 032F
C162 035F
C162 054
C162 054
C162 053
C162 051
C162 059
C162 045
C162 046
C162 046
C162 048
C162 045
C162 056
C162 047
C162 052
C162 044
C162 045
C162 ABSF
C162 053
C162 034F
C162 054
C162 045
C162 032F
C162 027F
C162 ABSF
C162 029F
C162 057
C162 064
C162 032F
C162 052
C162 050
C162 035F
C162 054
C162 057
C162 068
C162 061
C162 024F

C163 021F
C163 037F
C163 043
C163 050
C163 058
C163 047
C163 053
C163 052
C163 050
C163 050
C163 029F
C163 049
C163 046
C163 050
C163 044
C163 035F
C163 055
C163 ABSF
C163 050
C163 018F
C163 053
C163 040F
C163 049
C163 ABSF
C163 ABSF
C163 022F
C163 045
C163 070
C163 017F
C163 040F
C163 050
C163 039F
C163 045
C163 061
C163 065
C163 057
C163 063

C164 030F
C164 040
C164 023F
C164 029F
C164 046
C164 056
C164 058
C164 054
C164 049
C164 080
C164 052
C164 013F
C164 014F
C164 078
C164 016F
C164 041
C164 046
C164 ABSF
C164 050
C164 016F
C164 017F
C164 069
C164 014F
C164 013F
C164 ABSF
C164 015F
C164 018F
C164 093
C164 016F
C164 051
C164 023F
C164 019F
C164 015F
C164 047
C164 097
C164 019F
C164 015F

C165 025F
C165 022F
C165 026F
C165 029F
C165 027F
C165 031F
C165 029F
C165 030F
C165 027F
C165 027F
C165 029F
C165 019F
C165 020F
C165 023F
C165 030F
C165 017F
C165 019F
C165 ABSF
C165 027F
C165 012F
C165 029F
C165 018F
C165 015F
C165 ABSF
C165 010F
C165 018F
C165 020F
C165 026F
C165 022F
C165 027F
C165 031F
C165 022F
C165 018F
C165 040F
C165 058
C165 022F
C165 017F

C166 043
C166 052
C166 051
C166 062
C166 062
C166 055
C166 054
C166 061
C166 052
C166 052
C166 047
C166 051
C166 047
C166 051
C166 034F
C166 047
C166 059
C166 ABSF
C166 052
C166 026F
C166 055
C166 043
C166 043
C166 ABSF
C166 ABSF
C166 033F
C166 052
C166 055
C166 024F
C166 046
C166 040F
C166 047
C166 030F
C166 046
C166 057
C166 045
C166 019F

REP
REP
FAIL
REP
FAIL
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
FAIL
REP
REP
REP
FAIL
FAIL
FAIL
REP
REP
FAIL RPR
REP
REP
REP
REP
REP
0410
REP
REP

0004881586
0004881587
0004881588
0004881589
0004881590
0004881591
0004881592
0004881593
0004881594
0004881595
0004881596
0004881597
0004881598
0004881599
0004881600
0004881601
0004881602
0004881603
0004881604
0004881605
0004881606
0004881607
0004881608
0004881609
0004881610
0004881611
0004881612
0004881613
0004881614
0004881615
0004881616
0004881617
0004881618
0004881619
0004881620
0004881621
0004881622
0004881623
0004881624
0004881625
0004881626
0004881627
0004881628

14-GJ-556

14-GJ-980
14-GJ-557
14-GJ-981
14-GJ-558
14-GJ-559
14-GJ-560
14-GJ-561
14-GJ-562
14-GJ-563
14-GJ-585
14-GJ-564
14-GJ-565
14-GJ-566
14-GJ-567
14-GJ-568
14-GJ-569
14-GJ-982
14-GJ-983
14-GJ-984
14-GJ-985
14-GJ-570
14-GJ-571
14-GJ-572
14-GJ-573
14-GJ-574
14-GJ-986
14-GJ-575

14-GJ-373
14-GJ-374
14-GJ-375

MANISH
ABHISHEK GARG
VINAY KHURANA
SUMIT
SOURABH
RAJAT
RAJAT KHURANA
DINESH
DEEPAK
AJAY KUMAR
BHAWANA
LATA
RITU DORA
ANJU
SEEMA
SHASHI
ANJU RANI
PRITI
REENA RANI
PARTIBHA SAINI
NEETU
POOJA
KOMAL
REENA DEVI
SAMRTY
POOJA
MONU
ANTIM
POOJA
PARUL
ARTI
MONIKA
NEETU
SALIMAN
POONAM
PARUL
MANISHA
ANCHAL
SHIMLA
JAITUN
ANKIT
MANISH KUMAR
DEEPAK SHARMA

SATPAL DHARDWAJ
PARVEEN KUMAR GARG
C161 056
RAVI KHURANA
C161 052
RAMROOP
C161 034F
MADAN LAL
C161 032F
SATISH
C161 020F
RAJ KUMAR KHURANA C161 055
MAHIPAL
C161 019F
RAMPHAL JAIN
C161 038F
BALJEET
C161 033F
DEVA RAM
C161 090
RAJBIR SAINI
C161 023F
RAM KISHAN
C161 048
RAMDIYA
C161 062
RAMESH
C161 058
SANT RAM
C161 060
SATISH
C161 043F
VINOD KUMAR
C161 047
DHARMBIR SINGH
C161 059
PRITAM SAINI
C161 065
MANJEET SINGH
C161 073
SUKHBIR
C161 066
BIRENDER SINGH
C161 054
SATYAWAN
C161 052
RAKESH KUMAR
C161 056
SIYA RAM
C161 052
RAMESH CHAND
C161 049
SATYAWAN
C161 072
TILAK RAJ
C161 073
VIRENDER
C161 056
BALRAJ SINGH
C161 040F
SUBHASH CHANDER C161 041F
NARSIDAS
C161 048
SATBIR
C161 033F
MOHAN LAL
C161 033F
PAWAN KUMAR
C161 041F
SURESH KUMAR
C161 040F
TILAK DHIR
C161 056
ASHOK
C161 031F
RAJPAL
C161 067
SURESH KUMAR
C161 060
KAPTAN SINGH
C161 046
SATISH SHARMA
C161 033F

C162 057
C162 055
C162 051
C162 052
C162 056
C162 056
C162 051
C162 053
C162 059
C162 070
C162 065
C162 054
C162 066
C162 063
C162 063
C162 048
C162 059
C162 065
C162 066
C162 065
C162 063
C162 054
C162 057
C162 059
C162 064
C162 054
C162 054
C162 063
C162 054
C162 065
C162 054
C162 055
C162 061
C162 057
C162 056
C162 048
C162 063
C162 036F
C162 039F
C162 040F
C162 046
C162 046

C163 067
C163 048
C163 078
C163 063
C163 045
C163 056
C163 044
C163 048
C163 055
C163 090
C163 087
C163 059
C163 080
C163 089
C163 081
C163 075
C163 071
C163 084
C163 085
C163 077
C163 073
C163 070
C163 060
C163 057
C163 071
C163 066
C163 066
C163 075
C163 062
C163 077
C163 068
C163 038F
C163 046
C163 047
C163 052
C163 039F
C163 053
C163 046
C163 061
C163 059
C163 067
C163 045

C164 086
C164 097
C164 029F
C164 041F
C164 061
C164 048
C164 011F
C164 025F
C164 040
C164 087
C164 095
C164 035F
C164 063
C164 051
C164 084
C164 073
C164 070
C164 084
C164 079
C164 080
C164 074
C164 082
C164 079
C164 079
C164 063
C164 063
C164 088
C164 092
C164 074
C164 074
C164 049
C164 085
C164 027F
C164 029F
C164 053
C164 036F
C164 052
C164 052
C164 059
C164 084
C164 063
C164 063

C165 039F
C165 052
C165 029F
C165 019F
C165 020F
C165 026F
C165 046
C165 016F
C165 023F
C165 064
C165 068
C165 035F
C165 062
C165 052
C165 059
C165 046
C165 027F
C165 029F
C165 058
C165 056
C165 026F
C165 029F
C165 027F
C165 028F
C165 036F
C165 036F
C165 037F
C165 052
C165 044
C165 029F
C165 049
C165 029F
C165 030F
C165 034F
C165 046
C165 023F
C165 036F
C165 030F
C165 035F
C165 036F
C165 029F
C165 049

C166 055
C166 047
C166 044
C166 047
C166 048
C166 051
C166 018F
C166 055
C166 050
C166 063
C166 069
C166 049
C166 069
C166 071
C166 060
C166 061
C166 051
C166 069
C166 054
C166 070
C166 054
C166 060
C166 053
C166 060
C166 059
C166 066
C166 065
C166 073
C166 043F
C166 048
C166 057
C166 052
C166 063
C166 048
C166 038F
C166 048
C166 048
C166 042F
C166 055
C166 061
C166 044
C166 055

RPR
REP
0351
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0464
REP
REP
0402
0384
0407
REP
REP
REP
0407
0421
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0428
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP

RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR

RPR
RPR
RPR

0004881629
0004881630
0004881631
0004881632
0004881633
0004881634
0004881635
0004881636
0004881637
0004881638
0004881639
0004881640
0004881641
0004881642
0004881643
0004881644
0004881645
0004881646
0004881647
0004881648
0004881649
0004881650
0004881651
0004881652
0004881653
0004881654
0004881655
0004881656
0004881657
0004881658
0004881659
0004881660
0004881661
0004881662
0004881663
0004881664
0004881665
0004881666
0004881667
0004881668
0004881669
0004881670
0004881671

14-GJ-376
14-GJ-377
14-GJ-378
14-GJ-379
14-GJ-380
14-GJ-381
14-GJ-382
14-GJ-940
14-GJ-941
14-GJ-942
14-GJ-383
14-GJ-384
14-GJ-385
14-GJ-386
14-GJ-387
14-GJ-388
14-GJ-389
14-GJ-390
14-GJ-391
14-GJ-392
14-GJ-393
14-GJ-394
14-GJ-395
14-GJ-396
14-GJ-397
14-GJ-398
14-GJ-399
14-GJ-400
14-GJ-943
14-GJ-401
14-GJ-402
14-GJ-403
14-GJ-404
14-GJ-405
14-GJ-406
14-GJ-407
14-GJ-408
14-GJ-409
14-GJ-410

AMIT
SACHIN KUMAR
VIKAS
GOPAL
PREETAM
AKASH SHARMA
ASHWANI
KAMAL
SUBHAM
SANJEEV YADAV
VARUN ANEJA
JATIN ARORA
MUKESH
AJAY VERMA
DEEPAK
JONI
SUNIL KUMAR
RAKESH
SOURABH
PARVEEN KUMAR
MOHIT
RAKESH
AJAY JAIN
VICKY
PARAS
PRITAM
ANIL
AZAM
RAHUL
RAVI
RAJU
ANKIT MEHRA
FEROJ
SONU
AMAN
SANDEEP
SUNNY
RAKESH
SAHIL
SACHIN
AMARJEET SINGH
RAHUL
SOMBIR

AZAD
ANIL KUMAR
DALEL
JAGBIR SINGH
MAHENDER SINGH
RAM TILAK SHARMA
AZAD SINGH
SAMSHER SINGH
SATPAL SINGH
RAJPAL YADAV
HARISH KUMAR
SHARWAN ARORA
SUBHASH CHANDER
RAJESH KUMAR
MOHAN LAL
WAZIR SINGH
DEBI RAM
SATYAWAN
RAM PARSHAD
SAFIA RAM
HARKESH KUMAR
RAJENDER
SATYAPAL
DHARAMBIR
KRISHAN
RAM KISHAN
SEWA RAM
MANGAT RAM
SANT LAL
RAM KUMAR
DHANNU RAM
RAMROOP MEHRA
DALBIR
DALBIR SINGH
RAMNIWASH
DALBIR SINGH
KRISHAN KUMAR
SATNARAYAN
RAMESH SINGH
KRISHAN
HARIOM
MAHAVIR
AZAD SINGH

C161 028F
C161 064
C161 060
C161 053
C161 032F
C161 048
C161 046
C161 051
C161 063
C161 060
C161 074
C161 051
C161 069
C161 079
C161 022F
C161 078
C161 057
C161 052

C162 037F
C162 046
C162 047
C162 038F
C162 033F
C162 038F
C162 040F
C162 038F
C162 036F
C162 046
C162 046
C162 030F
C162 ABSF
C162 046
C162 030F
C162 044
C162 034F
C162 029F

C163 031F
C163 060
C163 055
C163 050
C163 023F
C163 063
C163 059
C163 051
C163 055
C163 065
C163 065
C163 045
C163 064
C163 064
C163 046
C163 059
C163 036F
C163 046

C164 048
C164 038F
C164 091
C164 064
C164 024F
C164 064
C164 014F
C164 059
C164 078
C164 080
C164 068
C164 030F
C164 059
C164 066
C164 028F
C164 049
C164 013F
C164 027F

C165 021F
C165 030F
C165 018F
C165 031F
C165 023F
C165 049
C165 046
C165 034F
C165 035F
C165 066
C165 050
C165 025F
C165 042F
C165 064
C165 022F
C165 053
C165 074
C165 058

C166 043
C166 064
C166 048
C166 027F
C166 050
C166 061
C166 047
C166 051
C166 057
C166 071
C166 068
C166 037F
C166 058
C166 062
C166 030F
C166 061
C166 047
C166 034F

C161 080
C161 066
C161 065
C161 063
C161 080
C161 070
C161 061
C161 070
C161 065
C161 072
C161 061
C161 064
C161 048
C161 079
C161 074
C161 056
C161 077
C161 036F
C161 073
C161 058
C161 036F
C161 067
C161 067
C161 063

C162 046
C162 038F
C162 035F
C162 034F
C162 035F
C162 046
C162 037F
C162 045
C162 035F
C162 034F
C162 033F
C162 055
C162 027F
C162 065
C162 057
C162 046
C162 060
C162 028F
C162 066
C162 054
C162 025F
C162 054
C162 053
C162 061

C163 063
C163 049
C163 046
C163 052
C163 060
C163 056
C163 050
C163 055
C163 048
C163 056
C163 053
C163 060
C163 029F
C163 059
C163 063
C163 048
C163 055
C163 023F
C163 070
C163 057
C163 044
C163 045
C163 062
C163 061

C164 023F
C164 041
C164 017F
C164 018F
C164 065
C164 071
C164 015F
C164 017F
C164 014F
C164 046
C164 047
C164 031F
C164 022F
C164 035F
C164 052
C164 016F
C164 048
C164 009F
C164 031F
C164 016F
C164 015F
C164 018F
C164 028F
C164 045

C165 071
C165 072
C165 054
C165 063
C165 055
C165 066
C165 045
C165 065
C165 052
C165 061
C165 053
C165 059
C165 039F
C165 067
C165 072
C165 048
C165 068
C165 026F
C165 069
C165 052
C165 023F
C165 050
C165 061
C165 059

C166 056
C166 058
C166 044F
C166 041F
C166 047
C166 040F
C166 036F
C166 037F
C166 047
C166 040F
C166 041F
C166 055
C166 050
C166 055
C166 054
C166 044F
C166 051
C166 043
C166 063
C166 ABSF
C166 030F
C166 034F
C166 051
C166 052

REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0388
0371
REP
REP
0381
REP
0344 RPR
REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0372
REP
0359
REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP
0341

0004881672
0004881673
0004881674
0004881675
0004881676
0004881677
0004881678
0004881679
0004881680
0004881681
0004881682
0004881683
0004881684
0004881685
0004881686
0004881687
0004881688
0004881689
0004881690
0004881691
0004881692
0004881693
0004881694
0004881695
0004881696
0004881697
0004881698
0004881699
0004881700
0004881701
0004881702
0004881703
0004881704
0004881705
0004881706
0004881707
0004881708
0004881709
0004881710
0004881711
0004881712
0004881713
0004881714

14-GJ-411
14-GJ-412
14-GJ-413
14-GJ-414
14-GJ-415
14-GJ-416
14-GJ-417
14-GJ-418
14-GJ-945
14-GJ-419
14-GJ-946
14-GJ-420
14-GJ-421
14-GJ-422
14-GJ-423
14-GJ-424
14-GJ-947
14-GJ-425
14-GJ-949
14-GJ-426
14-GJ-427
14-GJ-428
14-GJ-429
14-GJ-430
14-GJ-950
14-GJ-431
14-GJ-432
14-GJ-433
14-GJ-434
14-GJ-435
14-GJ-436
14-GJ-437
14-GJ-438
14-GJ-951
14-GJ-439
14-GJ-952
14-GJ-440
14-GJ-441
14-GJ-442

SHIVAM SINGLA
PARMOD KUMAR
RAMJUWARI
KULDEEP
SHEKHAR
RAJDEEP
GOPAL
PARDEEP
SIDHARTH
VICKY
SAHIL
DEEPAK
GOURAV
PANKAJ
VICKY
ANKIT
DEEPAK
DEEPAK KUMAR
MUNENDER
MOHIT
RAJESH
ROHIT
SANDEEP
ARMAN
SOMBIR
AKSHAY
SUSHIL SHEORAN
RAHUL
MANDEEP
AMIT
SHUBHAM KAKKAR
DILBAG SINGH
MANDEEP
AMIT SAINI
VINOD
AMAN KUMAR
MANDEEP
ABHISHEK
PANKAJ
NEERAJ VERMA
PARDEEP KUMAR
RAKESH
AJAY KUMAR

SUSHIL SINGLA
SATBIR
SATYAWAN
SUSHIL KUMAR
ZILE SINGH
NAFE SINGH
RAMPHAL
KRISHAN KUMAR
RAJENDER
RISAL SINGH
JAGBIR SINGH
SATBIR SINGH
SURESH YADAV
PAWAN KUMAR
RAJBIR
CHAND RAM
ROHTASH
MURTI RAM
BHAN SINGH
RAM NIWAS
SATYAWAN
RAMNIWAS
RAGHUBIR
NARESH KUMAR
JAIBHAGWAN
SIMRAT SINGH
JATI RAM
RAMPAT
WAZIR SINGH
DALBIR
NARESH KUMAR
BALWAN SINGH
RAMMEHAR
RAMNIWAS SAINI
JOGINDER
JAGBIR SINGH
KHUSHI RAM
BALRAM
RAM KUMAR
GYANENDER
KRISHAN KUMAR
DILBAG SINGH
JAGDISH CHANDER

C161 067
C161 069
C161 062
C161 062
C161 053
C161 051
C161 065
C161 069
C161 061
C161 053
C161 065
C161 054
C161 061
C161 052
C161 077
C161 051
C161 044
C161 066
C161 075
C161 076
C161 072

C162 060
C162 057
C162 061
C162 049
C162 039F
C162 056
C162 046
C162 034F
C162 029F
C162 033F
C162 ABSF
C162 049
C162 029F
C162 039F
C162 051
C162 044
C162 036F
C162 039F
C162 037F
C162 046
C162 044

C163 060
C163 060
C163 059
C163 050
C163 036F
C163 046
C163 060
C163 060
C163 028F
C163 035F
C163 055
C163 056
C163 039F
C163 033F
C163 064
C163 038F
C163 035F
C163 053
C163 061
C163 066
C163 055

C164 040F
C164 076
C164 020F
C164 064
C164 053
C164 016F
C164 040F
C164 016F
C164 018F
C164 017F
C164 009F
C164 042
C164 019F
C164 014F
C164 080
C164 029F
C164 024F
C164 040
C164 075
C164 048
C164 078

C165 074
C165 057
C165 071
C165 047
C165 026F
C165 062
C165 044
C165 065
C165 037F
C165 046
C165 059
C165 016F
C165 047
C165 047
C165 069
C165 046
C165 051
C165 055
C165 057
C165 048
C165 060

C166 077
C166 062
C166 063
C166 047
C166 039F
C166 055
C166 043
C166 060
C166 046
C166 044F
C166 069
C166 052
C166 043
C166 047
C166 070
C166 036F
C166 036F
C166 070
C166 052
C166 052
C166 053

C161 059
C161 070
C161 027F
C161 064
C161 053
C161 028F
C161 056
C161 072
C161 045
C161 ABSF
C161 071
C161 069
C161 058
C161 058
C161 061
C161 067
C161 064
C161 050
C161 056
C161 067
C161 059

C162 046
C162 044
C162 044
C162 050
C162 055
C162 047
C162 056
C162 054
C162 039F
C162 032F
C162 044
C162 069
C162 037F
C162 046
C162 053
C162 052
C162 035F
C162 037F
C162 046
C162 047
C162 046

C163 045
C163 048
C163 038F
C163 051
C163 046
C163 045
C163 063
C163 055
C163 028F
C163 024F
C163 043
C163 046
C163 036F
C163 056
C163 048
C163 065
C163 053
C163 045
C163 046
C163 049
C163 048

C164 025F
C164 024F
C164 022F
C164 081
C164 085
C164 026F
C164 073
C164 094
C164 040
C164 037
C164 067
C164 091
C164 020F
C164 034F
C164 021F
C164 069
C164 083
C164 041
C164 012F
C164 086
C164 042

C165 048
C165 046
C165 031F
C165 ABSF
C165 022F
C165 021F
C165 024F
C165 045
C165 018F
C165 014F
C165 027F
C165 023F
C165 018F
C165 019F
C165 022F
C165 036F
C165 015F
C165 018F
C165 018F
C165 022F
C165 026F

C166 061
C166 048
C166 030F
C166 048
C166 048
C166 049
C166 047
C166 047
C166 037F
C166 024F
C166 040F
C166 061
C166 048
C166 042F
C166 034F
C166 072
C166 034F
C166 056
C166 056
C166 054
C166 051

REP
0381
REP
0319
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0411
REP
REP
REP
REP
0336
0362
RL-D
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0367
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP

RPR

RPR

RPR

RPR

0004881715
0004881716
0004881717
0004881718
0004881719
0004881720
0004881721
0004881722
0004881723
0004881724
0004881725
0004881726
0004881727
0004881728
0004881729
0004881730
0004881731
0004881732
0004881733
0004881734
0004881735
0004881736
0004881737
0004881738
0004881739
0004881740
0004881741
0004881742
0004881743
0004881744
0004881745
0004881746
0004881747
0004881748
0004881749
0004881750
0004881751
0004881752
0004881753
0004881754
0004881755
0004881756
0004881757

14-GJ-443
14-GJ-953
14-GJ-954
14-GJ-444
14-GJ-955
14-GJ-445
14-GJ-446
14-GJ-447
14-GJ-448
14-GJ-449
14-GJ-956
14-GJ-450
14-GJ-451
14-GJ-452
14-GJ-957
14-GJ-453
14-GJ-958
14-GJ-959
14-GJ-454
14-GJ-455
14-GJ-456
14-GJ-457
14-GJ-458
14-GJ-459
14-GJ-960
14-GJ-460
14-GJ-461
14-GJ-462
14-GJ-463
14-GJ-464
14-GJ-465
14-GJ-466
14-GJ-961
14-GJ-467
14-GJ-468
14-GJ-469
14-GJ-962
14-GJ-470

DINESH KUMAR
AJAY KUMAR
DIPANSHU
LOKESH BANSAL
SUNIL KUMAR
KUSHAL GARG
ARUN
RAGHUVINDER
RAKESH
PUNIT
RAKESH
MUKUL
JITENDER
DEEPAK
RAVI
RAHUL KHARBANDA
SUMIT KUMAR
KESHAV
AMIT
PARVEEN KUMAR
KAPIL
SHIVAM
TARUN
MONU
DEEPAK
AJIT
SACHIN
MOHIT KHANAGWAL
SUMIT GARG
AMIT KUMAR
SUKHDEEP
MUKESH
HITESH
DEV SUMAN
ANIL
SACHIN SHARMA
MOHIT
SATISH KUMAR
VISHAL
SONU DALAL
DEEPAK
ANKIT
TARUN

SURAJ BHAN
C161 070
BALKAR SINGH
C161 052
VIRENDER KUMAR
C161 076
RAKESH BANSAL
C161 075
RAMESH
C161 068
MUKESH GARG
C161 071
JOGINDER
C161 052
RAJBIR
C161 054
WAZIR SINGH
C161 041F
AJMER SINGH
C161 066
SATISH KUMAR
C161 054
ASHOK KUMAR
C161 051
SUBHASH
C161 071
DALSHER SINGH
C161 069
AJIT SINGH
C161 053
TARUN KHARBANDA C161 059
DHARAMVEER SINGH C161 064
RAJESH KUMAR
C161 067
RAMESH
C161 067
RAJENDER
C161 061
RAJENDER
C161 074
ANIL KUMAR
C161 047
SUBHASH
C161 062
BIJENDER
C161 036F
SATBIR
C161 069
BADAL
C161 059
SATISH
C161 061
SURENDER KHANAGWAL
C161 050
BAJRAN GARG
C161 067
KRISHAN KUMAR
C161 062
BIJENDER SINGH
C161 050
INDER
C161 063
JOGINDER
C161 053
RANBIR SINGH
C161 062
AMARNATH
C161 045
JAIPARKASH SHARMA C161 074
PRITAM SINGH
C161 076
HOSIYAR SINGH
C161 058
BANSI LAL
C161 018F
UMED SINGH
C161 060
JOGINDER SINGH
C161 058
CHANDER SINGH
C161 082
SOM DUTT
C161 040

C162 045
C162 045
C162 044
C162 044
C162 050
C162 054
C162 045
C162 047
C162 038F
C162 037F
C162 033F
C162 046
C162 047
C162 048
C162 031F
C162 040F
C162 038F
C162 046
C162 056
C162 058
C162 066
C162 055
C162 057
C162 036F
C162 051
C162 054
C162 054
C162 039F
C162 055
C162 047
C162 046
C162 037F
C162 046
C162 051
C162 053
C162 064
C162 055
C162 045
C162 021F
C162 041F
C162 045
C162 054
C162 026F

C163 046
C163 029F
C163 044
C163 063
C163 066
C163 058
C163 050
C163 048
C163 034F
C163 051
C163 048
C163 057
C163 054
C163 045
C163 043
C163 051
C163 056
C163 063
C163 049
C163 050
C163 059
C163 050
C163 048
C163 029F
C163 053
C163 037F
C163 049
C163 038F
C163 053
C163 052
C163 050
C163 045
C163 040F
C163 051
C163 050
C163 063
C163 057
C163 052
C163 023F
C163 028F
C163 037F
C163 064
C163 046

C164 ABSF
C164 032F
C164 086
C164 058
C164 065
C164 067
C164 057
C164 017F
C164 021F
C164 067
C164 052
C164 088
C164 089
C164 084
C164 011F
C164 088
C164 083
C164 090
C164 059
C164 068
C164 075
C164 062
C164 053
C164 048
C164 081
C164 022F
C164 033F
C164 012F
C164 022F
C164 040
C164 026F
C164 067
C164 012F
C164 072
C164 028F
C164 014F
C164 034F
C164 017F
C164 016F
C164 012F
C164 023F
C164 060
C164 071

C165 022F
C165 017F
C165 025F
C165 014F
C165 032F
C165 032F
C165 025F
C165 026F
C165 024F
C165 031F
C165 018F
C165 033F
C165 041F
C165 021F
C165 019F
C165 033F
C165 019F
C165 050
C165 035F
C165 012F
C165 035F
C165 017F
C165 016F
C165 016F
C165 036F
C165 022F
C165 017F
C165 012F
C165 015F
C165 019F
C165 016F
C165 016F
C165 055
C165 048
C165 020F
C165 053
C165 066
C165 045
C165 020F
C165 038
C165 046
C165 062
C165 037F

C166 048
C166 ABSF
C166 048
C166 058
C166 055
C166 055
C166 054
C166 041F
C166 041F
C166 053
C166 051
C166 047
C166 061
C166 057
C166 038F
C166 039F
C166 063
C166 061
C166 051
C166 043
C166 057
C166 041F
C166 059
C166 024F
C166 048
C166 048
C166 054
C166 036F
C166 057
C166 057
C166 033F
C166 036F
C166 047
C166 039F
C166 038F
C166 052
C166 053
C166 045F
C166 025F
C166 043
C166 040F
C166 059
C166 028F

REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0377
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
0381
REP

RPR

RPR

RPR

RPR

RPR

0004881758
0004881759
0004881760
0004881761
0004881762
0004881763
0004881764
0004881765
0004881766
0004881767
0004881768
0004881769
0004881770
0004881771
0004881772
0004881773
0004881774
0004881775
0004881776
0004881777
0004881778
0004881779
0004881780
0004881781
0004881801
0004881802
0004881803
0004881804
0004881805
0004881806
0004881807
0004881808
0004881809
0004881810
0004881811
0004881812
0004881813
0004881814
0004881815
0004881816
0004881817
0004881818
0004881819

14-GJ-471
14-GJ-472
14-GJ-473
14-GJ-474
14-GJ-475
14-GJ-476
14-GJ-477
14-GJ-478
14-GJ-479
14-GJ-480
14-GJ-481
14-GJ-963
14-GJ-482
14-GJ-483
14-GJ-484
14-GJ-485
14-GJ-486
14-GJ-487
14-GJ-488
14-GJ-964
14-GJ-489
14-GJ-490
14-GJ-491
14-PIJ-707
14-PIJ-658
14-PIJ-659
14-PIJ-660
14-PIJ-661
14-PIJ-662
14-PIJ-671
14-PIJ-663
14-PIJ-664
14-PIJ-708
14-PIJ-665
14-PIJ-666
14-PIJ-709
14-PIJ-667
14-PIJ-668
14-PIJ-497
14-PIJ-498
14-PIJ-672

VISHAL
PAWAN KUMAR
ANOOP
DEEPAK
SACHIN SHARMA
PARVEEN
DEEPAK
AKASH
RAVI
VIKASH
SAHIL CHOUHAN
PARVINDER SINGH
TARUN BANSAL
GURJEET
SUNIL
CHAND
PARDEEP
VIKAS
AMIT
RAKESH
GOURAV GUGLANI
ANKIT KUMAR
TINKU
PARDEEP KUMAR
BABITA
NISHU
MANJU
NEETU DEVI
JYOTI
NISHA
SUSHIL KUMARI
MAMTA
POOJA
POOJA
PRIYANKA
POOJA
PRIYANKA
JYOTI DALAL
POOJA
POOJA RANI
ARTI
NISHI
ARJU

DINDAYAL SINGLA
RAMESH KUMAR
OM PARKASH
RAJ KUMAR
RAJ KUMAR
AMAR LAL
DILDAR SINGH
KASHMIRI LAL
RAJBIR
BALRAJ
SULTAN SINGH
NAFE SINGH
ANIL BANSAL
PARAMVIR
BIJENDER
DAYANAND
BALRAJ SINGH
RAJBIR SINGH
OM PARKASH
RANBIR
SURINDER GUGLANI
DARSHAN SINGH
RAM PRAKASH
RAM BHAGAT
RANBIR SINGH
RAM NIWAS
DHARMBIR
BALRAJ SINGH
RANDHIR SINGH
RAJENDER KUMAR
SHAMSHER SINGH
SITARAM
SOMDUTT
DARSHAN
SATISH KUMAR
JAGBIR SINGH
RAM KUMAR
JAGDISH DALAL
RAJBIR SINGH
SURESH KUMAR
SULTAN SINGH
ANIL KUMAR
SUBHASH CHANDER

C161 058
C161 067
C161 066
C161 048
C161 022F
C161 023F
C161 062
C161 048
C161 056
C161 070
C161 017F
C161 047
C161 057
C161 046
C161 066
C161 021F
C161 031F
C161 065
C161 059
C161 038F
C161 060
C161 076
C161 073
C161 074
C161 057
C161 036F
C161 049
C161 030F
C161 058
C161 025F
C161 023F
C161 050
C161 038F
C161 050
C161 060
C161 045
C161 068
C161 061
C161 046
C161 044
C161 070
C161 064
C161 077

C162 056
C162 049
C162 047
C162 029F
C162 023F
C162 028F
C162 046
C162 051
C162 036F
C162 045
C162 023F
C162 026F
C162 057
C162 036F
C162 046
C162 ABSF
C162 027F
C162 031F
C162 031F
C162 035F
C162 057
C162 047
C162 040F
C162 049
C162 070
C162 070
C162 056
C162 045
C162 064
C162 047
C162 043
C162 053
C162 054
C162 070
C162 073
C162 055
C162 073
C162 070
C162 052
C162 044
C162 082
C162 081
C162 070

C163 052
C163 053
C163 045
C163 035F
C163 035F
C163 035F
C163 046
C163 039F
C163 049
C163 044
C163 017F
C163 029F
C163 048
C163 024F
C163 046
C163 018F
C163 023F
C163 044
C163 034F
C163 036F
C163 052
C163 050
C163 051
C163 061
C163 065
C163 053
C163 045
C163 045
C163 054
C163 050
C163 048
C163 060
C163 045
C163 050
C163 061
C163 058
C163 068
C163 065
C163 042F
C163 036F
C163 064
C163 067
C163 057

C164 072
C164 079
C164 030F
C164 015F
C164 011F
C164 013F
C164 039F
C164 043
C164 016F
C164 071
C164 009F
C164 027F
C164 067
C164 030F
C164 018F
C164 022F
C164 009F
C164 073
C164 022F
C164 023F
C164 087
C164 029F
C164 047
C164 014F
C164 052
C164 021F
C164 018F
C164 018F
C164 057
C164 022F
C164 024F
C164 053
C164 054
C164 065
C164 086
C164 056
C164 083
C164 069
C164 049
C164 021F
C164 094
C164 076
C164 090

C165 054
C165 054
C165 050
C165 052
C165 011F
C165 018F
C165 059
C165 059
C165 047
C165 046
C165 027F
C165 045
C165 037F
C165 055
C165 067
C165 021F
C165 021F
C165 050
C165 049
C165 023F
C165 062
C165 057
C165 063
C165 069
C165 020F
C165 022F
C165 016F
C165 019F
C165 025F
C165 016F
C165 016F
C165 017F
C165 017F
C165 019F
C165 018F
C165 017F
C165 032F
C165 038F
C165 017F
C165 017F
C165 034F
C165 018F
C165 058

C166 060
C166 048
C166 055
C166 036F
C166 024F
C166 026F
C166 056
C166 048
C166 047
C166 051
C166 ABSF
C166 034F
C166 052
C166 047
C166 052
C166 032F
C166 035F
C166 053
C166 048
C166 051
C166 053
C166 054
C166 055
C166 038F
C166 038F
C166 026F
C166 026F
C166 020F
C166 046
C166 031F
C166 021F
C166 034F
C166 030F
C166 033F
C166 052
C166 035F
C166 070
C166 037F
C166 028F
C166 033F
C166 049
C166 041
C166 069

0352
0350
REP
REP
FAIL
FAIL
REP
REP
REP
0327 RPR
FAIL
REP
REP
REP
REP
FAIL
FAIL
REP
REP
REP
0371
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0421

0004881820
0004881821
0004881822
0004881823
0004881824
0004881825
0004881826
0004881827
0004881828
0004881829
0004881830
0004881831
0004881832
0004881833
0004881834
0004881835
0004881836
0004881837
0004881838
0004881839
0004881840
0004881841
0004881842
0004881843
0004881844
0004881845
0004881846
0004881847
0004881848
0004881849
0004881850
0004881851
0004881852
0004881853
0004881854
0004881855
0004881856
0004881857
0004881858
0004881859
0004881860
0004881861
0004881862

14-PIJ-499
14-PIJ-500
14-PIJ-501
14-PIJ-502
14-PIJ-673
14-PIJ-503
14-PIJ-504
14-PIJ-505
14-PIJ-506
14-PIJ-507
14-PIJ-508
14-PIJ-645
14-PIJ-646
14-PIJ-647
14-PIJ-648
14-PIJ-649
14-PIJ-650
14-PIJ-651
14-PIJ-652
14-PIJ-653
14-PIJ-654
14-PIJ-655
14-PIJ-656
14-PIJ-704
14-PIJ-705
14-PIJ-657
14-PIJ-706
14-PIJ-698
14-PIJ-620
14-PIJ-621
14-PIJ-622
14-PIJ-623
14-PIJ-699
14-PIJ-624
14-PIJ-625
14-PIJ-700
14-PIJ-626
14-PIJ-627
14-PIJ-701
14-PIJ-628
14-PIJ-629
14-PIJ-702
14-PIJ-630

NITIKA
PREETI
KOMAL
BHAWANA
ANJALI
MONIYA
POOJA
SAPNA
RESHMA
ALKA
POONAM
GEETA
MEENU
NISHA
BHAWNA
PARUL
ASHA RANI
AMITA
KUNIKA
FARAJANA
SUNITA
MANU SAINI
KAMINI
ANKITA RANI
MAHAK
NAINA
DIKSHA
PREETI RANI
MONIKA
POONAM
PRIYA
ANJALI
ANSHUL KHARB
HEENA
POOJA
RAMNEEK
RENU
ANKITA
SIMRAN
SEEMA
DEEPA
SMILE CHAWLA
MANJU

VAZIR SINGH
SURENDER
RAMPRATAP
JAGDISH
BIJENDER SINGH
BALJIT
RAMPHAL
SURENDER
RAMKISHAN
RAJ SINGH
SATYAWAN
SUSHIL SHARMA
KRISHAN
JAGBIR SINGH
RAMESH KUMAR
RAMRATAN
PALA RAM
BANSI LAL
PARDEP KUMAR
RAJKUMAR
KARAN SINGH
JAGDISH SAINI
LUXMI NARAYAN
DEVENDER SINGH
KRISHAN LAL SEHGAL
SOM RAJ
GULSHAN
RANDHIR SINGH
MAHABIR GARG
AZAD SINGH
NARESH KUMAR
MUNESH KUMAR
PAWAN KHARB
SATISH KUMAR
VAZIR
DALIP SINGH
SEWA SINGH
RAMPAL
GULSGAN MADAAN
NARENDER
TEKRAM
GULSHAN KUMAR
SATPAL SINGH

C161 060
C161 067
C161 067
C161 070
C161 066
C161 057
C161 066
C161 063

C162 079
C162 061
C162 082
C162 075
C162 085
C162 058
C162 075
C162 061

C163 072
C163 061
C163 068
C163 062
C163 069
C163 056
C163 067
C163 063

C164 081
C164 064
C164 094
C164 082
C164 074
C164 060
C164 095
C164 069

C165 033F
C165 022F
C165 057
C165 066
C165 067
C165 058
C165 069
C165 068

C166 061
C166 042
C166 055
C166 050
C166 041
C166 044
C166 064
C166 029F

C161 067
C161 049
C161 051
C161 050
C161 054
C161 059
C161 029F
C161 050
C161 022F
C161 059
C161 049
C161 061
C161 068
C161 054
C161 055
C161 062
C161 067
C161 061
C161 064
C161 058
C161 050
C161 046
C161 046
C161 060
C161 050
C161 054
C161 061
C161 055
C161 050
C161 057
C161 050
C161 048
C161 063
C161 068

C162 065
C162 061
C162 049
C162 056
C162 045
C162 046
C162 046
C162 045
C162 035
C162 056
C162 037F
C162 059
C162 069
C162 049
C162 054
C162 046
C162 053
C162 074
C162 059
C162 071
C162 046
C162 046
C162 035F
C162 070
C162 070
C162 052
C162 060
C162 046
C162 056
C162 062
C162 046
C162 056
C162 060
C162 047

C163 063
C163 050
C163 055
C163 054
C163 054
C163 049
C163 043
C163 055
C163 038
C163 065
C163 051
C163 052
C163 064
C163 049
C163 045
C163 055
C163 050
C163 065
C163 064
C163 066
C163 065
C163 066
C163 058
C163 066
C163 061
C163 063
C163 056
C163 045
C163 064
C163 057
C163 060
C163 058
C163 048
C163 063

C164 058
C164 051
C164 033F
C164 080
C164 064
C164 021F
C164 015F
C164 016F
C164 025F
C164 034F
C164 020F
C164 058
C164 087
C164 054
C164 067
C164 083
C164 053
C164 052
C164 085
C164 074
C164 035F
C164 015F
C164 048
C164 083
C164 080
C164 068
C164 095
C164 055
C164 094
C164 084
C164 052
C164 083
C164 094
C164 038F

C165 071
C165 066
C165 056
C165 050
C165 049
C165 049
C165 037F
C165 055
C165 052
C165 063
C165 054
C165 057
C165 071
C165 065
C165 050
C165 049
C165 050
C165 070
C165 062
C165 063
C165 065
C165 050
C165 056
C165 066
C165 059
C165 058
C165 069
C165 044
C165 059
C165 054
C165 062
C165 056
C165 064
C165 058

C166 032F
C166 047
C166 032F
C166 023F
C166 047
C166 060
C166 040
C166 074
C166 057
C166 062
C166 045
C166 063
C166 080
C166 072
C166 038
C166 045
C166 066
C166 085
C166 083
C166 085
C166 065
C166 066
C166 069
C166 083
C166 078
C166 066
C166 067
C166 057
C166 054
C166 082
C166 058
C166 064
C166 062
C166 045

REP
REP
0423
0405
0402
0333
0436
REP
ABSENT
REP
0324
REP
REP
0313
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0350
0439
0343
0309
0340
0339
0407
0417
0417
REP
REP
REP
0428
0398
0361
0408
0302
0377
0396
0328
0365
0391
REP

0004881863
0004881864
0004881865
0004881866
0004881867
0004881868
0004881869
0004881870
0004881871
0004881872
0004881873
0004881874
0004881875
0004881876
0004881877
0004881878
0004881879
0004881880
0004881881
0004881882
0004881883
0004881884
0004881885
0004881886
0004881887
0004881888
0004881889
0004881890
0004881891
0004881892
0004881893
0004881894
0004881895
0004881896
0004881897
0004881898
0004881899
0004881900
0004881901
0004881902
0004881903
0004881904
0004881905

14-PIJ-631
14-PIJ-632
14-PIJ-633
14-PIJ-634
14-PIJ-635
14-PIJ-636
14-PIJ-637
14-PIJ-638
14-PIJ-703
14-PIJ-639
14-PIJ-640
14-PIJ-641
14-PIJ-642
14-PIJ-643
14-PIJ-644
14-PIJ-600
14-PIJ-601
14-PIJ-602
14-PIJ-603
14-PIJ-604
14-PIJ-605
14-PIJ-606
14-PIJ-607
14-PIJ-608
14-PIJ-609
14-PIJ-610
14-PIJ-611
14-PIJ-612
14-PIJ-613
14-PIJ-696
14-PIJ-697
14-PIJ-614
14-PIJ-615
14-PIJ-616
14-PIJ-617
14-PIJ-618
14-PIJ-619
14-PIJ-590
14-PIJ-591
14-PIJ-592
14-PIJ-593
14-PIJ-693

MANISHA
ANNU
BHARTI
SONIA
SHIKHA
RINKU
JYOTI
ANJALI
JYOTI
RIYA AHUJA
KREETI
BINDU SHARMA
EKTA
KIRTI
RITTU
DEEKSHA
JYOTI
KIRAN
SEEMA
SAVITA RANI
SHINU
ANNU
NEERAJ
DIKSHA
JAGEETA
GULSHAN
ANNU
MINAKSHI
VEENU PUNYANI
R ACHNA
RASHMI
MEENU SHARMA
SAKSHI
JYOTI DEVI
KAFEE
ANUPAMA
MADHU
SAPNA
VAISHALI SHARMA
ANJALI
NEHA
MANJEET
HIMASHI

BAHADUR SINGH
HARI CHANDER
AJIT SINGH
RAJBIR SINGH
RAJESH KHUDANIA
SATYAWAN
SATBIR SAINI
RAKESH GABA
SUBHASH KAUSHIK
VASDEV AHUJA
SOHAN SINGH
SUBASH SHARMA
INDERJEET PASRIJA
SUSHIL
SHAMSHER
VEDPARKASH
SUBHASH
SURAJ MAL
RAM MEHAR
RAMBAG
RAJESH KUMAR
SOM KUMAR
VAZIR SINGH
JITENDER
SATYAPAL
RAJENDER SINGH
SURENDER
SUNDERPAL
RAMESH KUMAR
RAMKESH
RAJESH KUMAR
SUSHIL KUMAR
SAJJAN SHARMA
ROSHAN LAL
RAJENDER
SANJAY
RAJKUMAR
RAMESH
NARESH SHARMA
VIRENDER
VIJAY KUMAR
BALBIR SINGH
SURENDER BATRA

C161 052
C161 052
C161 052
C161 050
C161 050
C161 049
C161 044
C161 058
C161 055
C161 056
C161 062
C161 055
C161 062
C161 059
C161 049
C161 057
C161 046
C161 056
C161 046
C161 046
C161 056
C161 055
C161 057
C161 065
C161 036F
C161 056
C161 052
C161 059
C161 070
C161 046
C161 073
C161 066
C161 061
C161 065
C161 055
C161 031F
C161 031F
C161 018F
C161 065
C161 050
C161 066
C161 067
C161 081

C162 046
C162 048
C162 060
C162 043
C162 054
C162 054
C162 058
C162 055
C162 065
C162 058
C162 061
C162 060
C162 061
C162 057
C162 064
C162 078
C162 075
C162 063
C162 058
C162 066
C162 069
C162 068
C162 065
C162 059
C162 067
C162 066
C162 045
C162 069
C162 074
C162 054
C162 070
C162 061
C162 069
C162 060
C162 063
C162 058
C162 044
C162 044
C162 062
C162 058
C162 062
C162 070
C162 065

C163 060
C163 050
C163 065
C163 049
C163 062
C163 051
C163 054
C163 069
C163 064
C163 069
C163 077
C163 069
C163 062
C163 059
C163 048
C163 073
C163 073
C163 066
C163 055
C163 065
C163 059
C163 067
C163 069
C163 073
C163 073
C163 074
C163 040
C163 057
C163 070
C163 050
C163 076
C163 061
C163 063
C163 074
C163 069
C163 058
C163 049
C163 046
C163 051
C163 061
C163 066
C163 053
C163 072

C164 078
C164 077
C164 079
C164 053
C164 077
C164 063
C164 047
C164 071
C164 073
C164 072
C164 065
C164 015F
C164 061
C164 060
C164 019F
C164 074
C164 080
C164 071
C164 065
C164 046
C164 032F
C164 016F
C164 051
C164 087
C164 066
C164 019F
C164 023F
C164 088
C164 087
C164 056
C164 083
C164 078
C164 066
C164 057
C164 068
C164 050
C164 022F
C164 047
C164 067
C164 085
C164 091
C164 086
C164 086

C165 062
C165 050
C165 057
C165 049
C165 055
C165 055
C165 057
C165 065
C165 056
C165 064
C165 064
C165 061
C165 052
C165 048
C165 059
C165 074
C165 071
C165 068
C165 052
C165 063
C165 067
C165 061
C165 061
C165 061
C165 056
C165 070
C165 055
C165 052
C165 067
C165 045
C165 072
C165 054
C165 053
C165 066
C165 057
C165 052
C165 052
C165 044
C165 053
C165 035F
C165 050
C165 058
C165 068

C166 062
C166 053
C166 044
C166 042F
C166 058
C166 056
C166 042F
C166 068
C166 077
C166 064
C166 076
C166 063
C166 064
C166 054
C166 049
C166 077
C166 059
C166 074
C166 066
C166 071
C166 068
C166 052
C166 057
C166 064
C166 039
C166 064
C166 046
C166 054
C166 064
C166 035F
C166 067
C166 060
C166 048
C166 058
C166 060
C166 049
C166 040F
C166 038F
C166 043
C166 040F
C166 055
C166 063
C166 057

0360
0330
0357
REP
0356
0328
REP
0386
0390
0383
0405
REP
0362
0337
REP
0433 RPR
0404
0398
0342
0357
REP
REP
0360
0409
REP
REP
REP
0379
0432
REP
0441
0380
0360
0380
0372
REP
REP
REP
0341
REP
0390
0397
0429

0004881906
0004881907
0004881908
0004881909
0004881910
0004881911
0004881912
0004881913
0004881914
0004881915
0004881916
0004881917
0004881918
0004881919
0004881920
0004881921
0004881922
0004881923
0004881924
0004881925
0004881926
0004881927
0004881928
0004881929
0004881930
0004881931
0004881932
0004881933
0004881934
0004881935
0004881936
0004881937
0004881938
0004881939
0004881940
0004881941
0004881942
0004881943
0004881944
0004881945
0004881946
0004881947
0004881948

14-PIJ-594
14-PIJ-595
14-PIJ-596
14-PIJ-597
14-PIJ-598
14-PIJ-695
14-PIJ-599
14-PIJ-496
14-PIJ-509
14-PIJ-510
14-PIJ-511
14-PIJ-512
14-PIJ-674
14-PIJ-675
14-PIJ-513
14-PIJ-514
14-PIJ-515
14-PIJ-516
14-PIJ-676
14-PIJ-517
14-PIJ-518
14-PIJ-519
14-PIJ-520
14-PIJ-521
14-PIJ-522
14-PIJ-523
14-PIJ-524
14-PIJ-677
14-PIJ-525
14-PIJ-526
14-PIJ-527
14-PIJ-528
14-PIJ-529
14-PIJ-678
14-PIJ-679
14-PIJ-680
14-PIJ-530
14-PIJ-531
14-PIJ-532
14-PIJ-681
14-PIJ-682
14-PIJ-533
14-PIJ-534

POOJA
JYOTI
MADHU RANI
SWATI DHAKA
MONIKA
YAMINI
ANNU MALIK
CHANCHAL
SONIA
SONIYA
BABITA
CHANDNI
NIKITA
SIMRAN BHAMA
JYOTI
AARTI
ANJU DEVI
KIRTI
POOJA
JYOTI
KIRAN
MEENU
KIRTI
SANJU
MAMTA
SHEENU
MONIKA
SONU
SAVITA
JYOTI
JYOTI
SHALLU
MIRNALINI
ANIKA
GEETIKA
MAHAK
AARTI
SHABNAM
NISHU
SONAL
ASHNA
SONIA
JYOTI

VAZIR SINGH
C161 066
OM PARKASH
C161 051
ASHOK KUMAR
C161 055
SURJEET DHAKA
C161 048
MAHENDER SINGH
C161 050
NARESH KUMAR
C161 046
RAMESH
C161 071
BAHADUR SINGH
C161 057
PALA RAM
C161 069
DHARAMRAJ
C161 069
SUBHASH CHANDER C161 064
MOHAMMAD HASEEN C161
KHAN073
BALRAJ SINGH
C161 075
DILER SINGH
C161 077
SHAMSHER SINGH
C161 065
NARESH KUMAR
C161 060
SIKANDER
C161 078
PAWAN KUMAR
C161 057
RAMESH KUMAR
C161 084
RAMESH KUMAR
C161 070
RAM KALA
C161 053
VIRENDER SINGH
C161 058
CHATTAR SINGH
C161 070
SATBIR SAINI
C161 057
PRITAM LAL
C161 056
MAHENDER KUMAR C161 059
MANOJ KUMAR
C161 052
MAHENDER
C161 066
LILRAM
C161 046
RAMCHANDER
C161 063
MAHAVIR
C161 066
KALI RAM
C161 066
SURAJ PARKASH
C161 053
BHIM SAIN
C161 078
BALDEV RAJ
C161 085
MAHESH
C161 091
ROHTAS
C161 058
KARMBIR
C161 077
BALWAN SINGH
C161 052
KAPTAN SINGH
C161 085
NAPHE SINGH
C161 072
NARESH KUMAR
C161 050
PREM CHAND
C161 056

C162 060
C162 058
C162 064
C162 067
C162 064
C162 054
C162 066
C162 064
C162 065
C162 073
C162 070
C162 073
C162 075
C162 070
C162 061
C162 063
C162 076
C162 077
C162 076
C162 074
C162 061
C162 070
C162 071
C162 058
C162 077
C162 064
C162 054
C162 060
C162 047
C162 065
C162 056
C162 066
C162 052
C162 080
C162 073
C162 086
C162 063
C162 069
C162 058
C162 076
C162 080
C162 026F
C162 062

C163 066
C163 066
C163 064
C163 064
C163 064
C163 066
C163 078
C163 068
C163 063
C163 070
C163 069
C163 085
C163 082
C163 080
C163 083
C163 075
C163 078
C163 084
C163 080
C163 076
C163 062
C163 072
C163 081
C163 068
C163 089
C163 049
C163 053
C163 070
C163 057
C163 071
C163 083
C163 073
C163 047
C163 089
C163 087
C163 092
C163 077
C163 084
C163 072
C163 084
C163 085
C163 050
C163 077

C164 085
C164 068
C164 086
C164 079
C164 088
C164 020F
C164 036F
C164 094
C164 066
C164 063
C164 082
C164 095
C164 089
C164 070
C164 094
C164 078
C164 079
C164 072
C164 099
C164 078
C164 038F
C164 039F
C164 066
C164 078
C164 069
C164 058
C164 046
C164 065
C164 044
C164 088
C164 084
C164 069
C164 017F
C164 096
C164 099
C164 100
C164 047
C164 068
C164 100
C164 083
C164 078
C164 025F
C164 070

C165 063
C165 070
C165 066
C165 064
C165 044
C165 048
C165 058
C165 056
C165 059
C165 054
C165 063
C165 070
C165 076
C165 065
C165 062
C165 066
C165 068
C165 066
C165 060
C165 049
C165 050
C165 054
C165 053
C165 052
C165 063
C165 038F
C165 046
C165 050
C165 041F
C165 048
C165 046
C165 045
C165 028F
C165 060
C165 060
C165 060
C165 062
C165 056
C165 055
C165 057
C165 061
C165 045
C165 056

C166 062
C166 058
C166 064
C166 060
C166 062
C166 057
C166 064
C166 057
C166 058
C166 056
C166 054
C166 064
C166 073
C166 062
C166 062
C166 050
C166 070
C166 072
C166 071
C166 068
C166 055
C166 061
C166 064
C166 052
C166 071
C166 042
C166 044
C166 064
C166 040F
C166 062
C166 064
C166 070
C166 046
C166 079
C166 077
C166 076
C166 054
C166 054
C166 061
C166 057
C166 071
C166 046
C166 061

0402
0371
0399
0382
0372
REP
REP
0396
0380
0385
0402
0460
0470
0424
0427
0392
0449
0428
0470
0415
REP
REP
0405
0365
0425
REP
0295
0375
REP
0397
0399
0389
REP
0482
0481
0505
0361
0408
0398
0442
0447
REP
0382

0004881949
0004881950
0004881951
0004881952
0004881953
0004881954
0004881955
0004881956
0004881957
0004881958
0004881959
0004881960
0004881961
0004881962
0004881963
0004881964
0004881965
0004881966
0004881967
0004881968
0004881969
0004881970
0004881971
0004881972
0004881973
0004881974
0004881975
0004881976
0004881977
0004881978
0004881979
0004881980
0004881981
0004881982
0004881983
0004881984
0004881985
0004881986
0004881987
0004881988
0004881989
0004881990
0004881991

14-PIJ-535
14-PIJ-692
14-PIJ-589
14-PIJ-710
14-PIJ-669
14-PIJ-670
14-PIJ-536
14-PIJ-537
14-PIJ-538
14-PIJ-683
14-PIJ-539
14-PIJ-540
14-PIJ-684
14-PIJ-541
14-PIJ-542
14-PIJ-543
14-PIJ-544
14-PIJ-545
14-PIJ-546
14-PIJ-547
14-PIJ-685
14-PIJ-548
14-PIJ-549
14-PIJ-550
14-PIJ-551
14-PIJ-552
14-PIJ-553
14-PIJ-686
14-PIJ-554
14-PIJ-555
14-PIJ-556
14-PIJ-557
14-PIJ-687
14-PIJ-558
14-PIJ-559
14-PIJ-560
14-PIJ-561
14-PIJ-562
14-PIJ-563
14-PIJ-564
14-PIJ-565
14-PIJ-566
14-PIJ-567

MONIKA GILL
TAMANNA BANSAL
JALKIRAN
ASHU JUNEJA
RITU
SNEHA
DEEPIKA
ANNU RANI
SUNIL RANI
XMA
SHABNAM
LOVELY BANSAL
PRIYA SINDHU
ANSUL KUMARI
PRIYADARSHI
SWEETY
RENU
MONIKA
MANJU
MANISHA
KAJAL JUNEJA
MANJU
GAYTRI
REKHA
NEHA YADAV
MONIKA
NISHU
SUPRABHA
MAMTA
REKHA DEVI
POOJA
JYOTI
NITIKA
SWEETY
REETU
PRIDHI
SONIA
RENU
MAMTA
SHEETAL
MINAKSHI RAWAT
POOJA SAINI
POONAM

RAM MEHAR
PAWAN KUMAR
SHAMSHER SINGH
HARISH KUMAR
SURESH KUMAR
RAJU
KRISHAN KUMAR
PHOOL KUMAR
RAMPHAL
RANBIR SINGH
BALBIR SINGH
NIRMAL KUMAR
SHAMSHER SINGH
BALKAR SINGH
RAMNIWAS
PARDEEP
ASHOK
RAJPAL
RAMNIWAS
RAMESHWAR DAS
VIJAY JUNEJA
JAI BHAGWAN
SATBIR SINGH
PAWAN
MAHENDER SINGH
SURESH KUMAR
RAMKESH
DHARAMVEER
INDER SINGH
RAJBIR SINGH
RAMNARAYAN
RAMRATTAN
VINOD KUMAR
BALWAN SINGH
AJMER SINGH
VEDPAL
RANDHIR SINGH
KARAMBIR
DYANAND
OM PARKASH
CHANDAN SINGH
CHAND SINGH
KARAMBIR

C161 059
C161 050
C161 048
C161 054
C161 051
C161 051
C161 042F
C161 055
C161 055
C161 053
C161 054
C161 049
C161 062
C161 057
C161 062
C161 048
C161 060
C161 047
C161 041F
C161 061
C161 055
C161 047
C161 059
C161 047
C161 040F
C161 056
C161 040F
C161 045
C161 032F
C161 056
C161 047
C161 045
C161 058
C161 056
C161 052
C161 046
C161 053
C161 062
C161 055
C161 048
C161 059
C161 045
C161 057

C162 054
C162 065
C162 047
C162 055
C162 032F
C162 044
C162 054
C162 044
C162 055
C162 056
C162 045
C162 054
C162 059
C162 070
C162 062
C162 046
C162 064
C162 055
C162 031F
C162 044
C162 065
C162 059
C162 057
C162 046
C162 052
C162 048
C162 048
C162 062
C162 048
C162 059
C162 054
C162 056
C162 067
C162 053
C162 061
C162 054
C162 045
C162 055
C162 046
C162 041F
C162 058
C162 041F
C162 044

C163 075
C163 080
C163 060
C163 052
C163 045
C163 060
C163 077
C163 056
C163 053
C163 057
C163 064
C163 066
C163 078
C163 083
C163 084
C163 079
C163 071
C163 054
C163 050
C163 068
C163 072
C163 078
C163 078
C163 059
C163 046
C163 047
C163 059
C163 053
C163 069
C163 075
C163 077
C163 074
C163 074
C163 066
C163 064
C163 057
C163 075
C163 073
C163 064
C163 054
C163 059
C163 061
C163 082

C164 078
C164 083
C164 042F
C164 076
C164 034F
C164 016F
C164 045
C164 019F
C164 018F
C164 060
C164 079
C164 089
C164 065
C164 091
C164 084
C164 049
C164 078
C164 065
C164 015F
C164 052
C164 076
C164 059
C164 082
C164 052
C164 068
C164 064
C164 033F
C164 072
C164 042
C164 046
C164 046
C164 055
C164 086
C164 090
C164 059
C164 086
C164 071
C164 065
C164 021F
C164 078
C164 RLA
C164 016F
C164 072

C165 045
C165 057
C165 040F
C165 054
C165 028F
C165 032F
C165 056
C165 032F
C165 028F
C165 048
C165 040F
C165 046
C165 048
C165 053
C165 056
C165 049
C165 037F
C165 037F
C165 037F
C165 046
C165 053
C165 047
C165 049
C165 047
C165 045
C165 074
C165 049
C165 057
C165 065
C165 083
C165 069
C165 069
C165 081
C165 062
C165 072
C165 066
C165 065
C165 081
C165 059
C165 061
C165 066
C165 055
C165 066

C166 050
C166 054
C166 049
C166 062
C166 050
C166 050
C166 064
C166 056
C166 045
C166 064
C166 053
C166 056
C166 059
C166 059
C166 055
C166 054
C166 055
C166 047
C166 046
C166 055
C166 052
C166 047
C166 065
C166 044
C166 047
C166 049
C166 045
C166 053
C166 053
C166 054
C166 064
C166 057
C166 048
C166 051
C166 058
C166 061
C166 054
C166 061
C166 048
C166 040F
C166 053
C166 027F
C166 051

0361
0389
REP
0353
REP
REP
REP
REP
REP
0338
REP
0360
0371
0413
0403
0325
REP
REP
REP
0326
0373
0337
0390
0295
REP
0338
REP
0342
REP
0373
0357
0356
0414
0378
0366
0370
0363
0397
REP
REP
RLA
REP
0372

0004881992
0004881993
0004881994
0004881995
0004881996
0004881997
0004881998
0004881999
0004882000
0004882001
0004882002
0004882003
0004882004
0004882005
0004882006
0004882007
0004882008
0004882009
0004882010
0004882011
0004882012
0004882013
0004882014
0004882015
0004882101
0004882102
0004882103
0004882104
0004882105
0004882106
0004882107
0004882108
0004882109
0004882110
0004882111
0004882112
0004882113
0004882114
0004882115
0004882116
0004882117
0004882118
0004882119

14-PIJ-568
14-PIJ-569
14-PIJ-570
14-PIJ-688
14-PIJ-571
14-PIJ-572
14-PIJ-573
14-PIJ-574
14-PIJ-575
14-PIJ-577
14-PIJ-578
14-PIJ-579
14-PIJ-580
14-PIJ-581
14-PIJ-689
14-PIJ-582
14-PIJ-583
14-PIJ-584
14-PIJ-585
14-PIJ-586
14-PIJ-587
14-PIJ-588
14-PIJ-690
14-PIJ-691
14-GCJ-609
14-GCJ-576
14-GCJ-610
14-GCJ-577
14-GCJ-578
14-GCJ-579
14-GCJ-580
14-GCJ-581
14-GCJ-582
14-GCJ-611
14-GCJ-612
14-GCJ-584
14-GCJ-613
14-GCJ-585
14-GCJ-586
14-GCJ-614
14-GCJ-615
14-GCJ-587

SUMAN RANI
JYOTI RANI
RINKY
KAJAL GARG
ARTI
SUSHMA
SUMAN RANI
DIKSHA
MEENA
POOJA
MONIKA
DAMINI
POONAM DEVI
SUSHMA
RITU NAGAR
ANJU BALA
BHANU PRIYA
DEVIRANI
PREETI
PRIYA
JYOTI
POOJA
SHALU
DIVYA SHARMA
ASHWINI GAUTAM
LAKHVINDER
SAHIL
VIJAY MOR
VAKEEL
SATPAL SINGH
NAVEEN
SUNISH
BRIJESH
VIKASH
SHUBHAM
ROHIT
BRIJMOHAN
PANKAJ SHARMA
SATENDER
NARESH
SANDEEP
AMIT KUMAR
GORAV SHARMA

AZAD SINGH
RAM PAL
SURJEET SINGH
ISHWAR CHAND
CHANDI RAM
BALRAJ
RAJESH
RAJKUMAR
KARMVIR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
KULDEEP SINGH
BALWAN
SAMMAT SINGH
RAMBILAS
NANDLAL
KARAMVIR
DHARAMVIR
OMPARKASH
RANBIR SINGH
BALWAN
AJMERSINGH
KRISHAN KUMAR
NARESH SHARMA
DILIP SINGH
RAMESH
SURENDER
NARENDER SINGH
RANBIR SINGH
RANDHIR SINGH
PRITAM
SUSHIL
DHARMBIR
SATYAWAN
MAHENDER SINGH
JAIKUNWAR SHARMA
RAM NARESH
PARHLAD SHARMA
PALE RAM
BALJEET
TEK CHAND
MAHIPAL SINGH
SATBIR

C161 053
C161 052
C161 047
C161 056
C161 039F
C161 036F
C161 048
C161 056
C161 059
C161 049
C161 048
C161 057
C161 053
C161 048
C161 039F
C161 056
C161 066
C161 055
C161 035F
C161 050
C161 047
C161 064
C161 082
C161 051
C161 056
C161 040F
C161 042F
C161 046
C161 047
C161 029F
C161 034F
C161 025F
C161 030F
C161 026F
C161 034F
C161 035F
C161 035F
C161 021F
C161 030F
C161 043F
C161 061
C161 046
C161 039F

C162 070
C162 073
C162 063
C162 067
C162 066
C162 055
C162 066
C162 071
C162 063
C162 059
C162 063
C162 065
C162 058
C162 064
C162 058
C162 059
C162 064
C162 068
C162 053
C162 061
C162 062
C162 060
C162 079
C162 070
C162 050
C162 051
C162 032F
C162 030F
C162 052
C162 026F
C162 033F
C162 036F
C162 027F
C162 047
C162 046
C162 046
C162 032F
C162 031F
C162 022F
C162 038F
C162 059
C162 042F
C162 047

C163 081
C163 068
C163 068
C163 068
C163 067
C163 061
C163 079
C163 075
C163 074
C163 049
C163 078
C163 057
C163 054
C163 061
C163 047
C163 070
C163 071
C163 073
C163 049
C163 054
C163 060
C163 053
C163 085
C163 070
C163 049
C163 051
C163 019F
C163 034F
C163 059
C163 033F
C163 046
C163 032F
C163 029F
C163 033F
C163 048
C163 053
C163 036F
C163 ABSF
C163 019F
C163 045
C163 065
C163 031F
C163 066

C164 090
C164 053
C164 086
C164 077
C164 047
C164 033F
C164 084
C164 090
C164 067
C164 071
C164 075
C164 037F
C164 084
C164 033F
C164 033F
C164 080
C164 056
C164 038F
C164 018F
C164 076
C164 045
C164 080
C164 094
C164 063
C164 017F
C164 019F
C164 017F
C164 016F
C164 015F
C164 012F
C164 014F
C164 024F
C164 015F
C164 016F
C164 029F
C164 055
C164 015F
C164 014F
C164 015F
C164 022F
C164 020F
C164 015F
C164 055

C165 075
C165 074
C165 065
C165 067
C165 055
C165 063
C165 068
C165 059
C165 055
C165 066
C165 072
C165 063
C165 056
C165 067
C165 065
C165 060
C165 068
C165 068
C165 065
C165 054
C165 062
C165 066
C165 088
C165 075
C165 048
C165 056
C165 011F
C165 021F
C165 045
C165 017F
C165 017F
C165 016F
C165 017F
C165 025F
C165 027F
C165 037F
C165 020F
C165 016F
C165 016F
C165 026F
C165 065
C165 017F
C165 033F

C166 053
C166 063
C166 044
C166 055
C166 036F
C166 045
C166 049
C166 047
C166 056
C166 047
C166 052
C166 055
C166 036F
C166 043
C166 043
C166 057
C166 059
C166 044
C166 036F
C166 045
C166 027F
C166 044
C166 065
C166 055
C166 049
C166 050
C166 ABSF
C166 030F
C166 035F
C166 023F
C166 018F
C166 020F
C166 016F
C166 047
C166 058
C166 051
C166 036F
C166 031F
C166 029F
C166 034F
C166 059
C166 037F
C166 050

0422
0383
0373
0390
REP
REP
0394
0398
0374
0341
0388
REP
REP
REP
REP
0382
0384
REP
REP
0340
REP
0367
0493
0384
REP RPR
REP
FAIL
REP
REP
FAIL
REP
FAIL
FAIL
REP
REP
REP
FAIL
FAIL
FAIL
REP
REP
REP
REP

0004882120
0004882121
0004882122
0004882123
0004882124
0004882125
0004882126
0004882127
0004882128
0004882129
0004882130
0004882131
0004882132
0004882133
0004882134
0004882135
0004882136
0004882137
0004882138
0004882139
0004882140
0004882141
0004882142
0004882143
0004882144
0004882145
0004882146
0004882147
0004882148
0004882149
0004882201
0004882202
0004882203
0004882204
0004882205
0004882206
0004882207
0004882208
0004882209
0004882210
0004882211
0004882212
0004882213

14-GCJ-616
14-GCJ-588
14-GCJ-589

14-GCJ-617
14-GCJ-607
14-GCJ-608
14-GCJ-590
14-GCJ-591
14-GCJ-592
14-GCJ-593
14-GCJ-594
14-GCJ-595
14-GCJ-596
14-GCJ-597
14-GCJ-598
14-GCJ-599
14-GCJ-600
14-GCJ-602
14-GCJ-603

14-GCJ-604
14-GCJ-605
14-GCJ-606
14-GCJ-583
14-RMU-473
14-RMU-463
14-RMU-464
14-RMU-465
14-RMU-466
14-RMU-467
14-RMU-468
14-RMU-469
14-RMU-470
14-RMU-471
14-RMU-472
14-RMU-474
14-RMU-475

DEEPAK JANGRA
NAVDEEP
SAHIL JAIN
ADITYA BANSAL
SATBIR
NIKKU
JANIT
SUNIL
ANUJ
PINKI
POONAM
RITU
POONAM RANI
NIDHI
RITU
PREETY
NEERU
SUSHILA
SUNITA
RAVEENA
POOJA
SANJEEVA
SUNITA
KRITI
PRIYANKA
SURAKSHA
SANGITA
POONAM RANI
MANISHA
AMAN
JIMAN DEVI
SONIA
ANJU
NEERAJ
NEELAM
SEEMA RANI
INDU
SARITA
RINU DEVI
JYOTI
POONAM DEVI
HAJRA DEVI
POOJA DEVI

KRISHAN JANGRA
RANBIR SINGH
VINOD JAIN
SATISH KUMAR
RAMESH
BADAL SINGH
KARNAIL
DILBAG SINGH
KRISHAN KUMAR
HARIMOHAN
KRISHAN
KAPTAN
RAJ KUMAR
HARIOM
NARESH
SUSHIL
RAJENDER
RAJBIR
HARIOM
AJMER
ISHWAR
SATYAWAN
SATBIR
BHARAT SINGH
MAHENDER PARKASH
RAJENDER MALIK
RANDHIR SINGH
SATBIR SINGH
BHAGAT SINGH
SUBODH
KULDEEP SINGH
SUNDERPAL
RAMESH SINGH
SADHU RAM
DHARAMBIR
DILBAG SINGH
RAMESH
BALJEET
BALWAN SINGH
SURJEET
KRISHAN KUMAR
SATBIR SINGH
DILBAG

C161 040F
C161 046
C161 034F
C161 048
C161 040F
C161 046
C161 046
C161 047
C161 038F
C161 040F
C161 048
C161 064
C161 047
C161 051
C161 035F
C161 041F
C161 049
C161 056
C161 052

C162 046
C162 031F
C162 031F
C162 027F
C162 035F
C162 047
C162 037F
C162 054
C162 040F
C162 047
C162 058
C162 067
C162 046
C162 050
C162 046
C162 047
C162 046
C162 052
C162 062

C163 050
C163 054
C163 051
C163 054
C163 055
C163 069
C163 033F
C163 056
C163 056
C163 054
C163 073
C163 070
C163 062
C163 072
C163 049
C163 056
C163 064
C163 075
C163 071

C164 060
C164 019F
C164 014F
C164 063
C164 056
C164 081
C164 073
C164 071
C164 048
C164 065
C164 065
C164 065
C164 016F
C164 074
C164 079
C164 062
C164 049
C164 060
C164 062

C165 044
C165 016F
C165 020F
C165 024F
C165 025F
C165 040F
C165 041F
C165 038F
C165 033F
C165 050
C165 037F
C165 073
C165 039F
C165 048
C165 039F
C165 038F
C165 050
C165 064
C165 071

C166 058
C166 022F
C166 036F
C166 041F
C166 047
C166 066
C166 027F
C166 053
C166 030F
C166 040F
C166 033F
C166 065
C166 043
C166 046
C166 048
C166 046
C166 051
C166 055
C166 056

C161 055
C161 035F
C161 048
C161 RLA
C161 048
C161 051
C161 047
C161 052
C161 047
C161 021
C161 058
C161 072
C161 055
C161 071
C161 068
C161 066
C161 070
C161 053
C161 065
C161 064
C161 055
C161 047
C161 059

C162 047
C162 047
C162 050
C162 RLA
C162 047
C162 046
C162 034F
C162 046
C162 039F
C162 012
C162 079
C162 076
C162 079
C162 083
C162 080
C162 078
C162 072
C162 069
C162 076
C162 075
C162 070
C162 059
C162 076

C163 068
C163 058
C163 072
C163 RLA
C163 064
C163 052
C163 054
C163 064
C163 053
C163 010
C163 058
C163 065
C163 054
C163 062
C163 056
C163 057
C163 057
C163 052
C163 055
C163 057
C163 058
C163 046
C163 046

C164 012F
C164 020F
C164 031F
C164 ABS
C164 014F
C164 016F
C164 015F
C164 015F
C164 016F
C164 RLA
C164 058
C164 095
C164 092
C164 073
C164 073
C164 031F
C164 064
C164 038F
C164 020F
C164 032F
C164 022F
C164 029F
C164 020F

C165 034F
C165 041F
C165 046
C165 ABS
C165 046
C165 050
C165 025F
C165 037F
C165 024F
C165 015
C165 082
C165 084
C165 077
C165 071
C165 056
C165 054
C165 059
C165 057
C165 037F
C165 057
C165 061
C165 039F
C165 057

C166 038F
C166 029F
C166 048
C166 RLA
C166 033F
C166 042F
C166 020F
C166 025F
C166 023F
C166 025
C166 059
C166 064
C166 065
C166 066
C166 062
C166 059
C166 053
C166 051
C166 051
C166 052
C166 052
C166 051
C166 051

REP
REP
REP
REP RPR
REP RPR
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP
0404
REP
0341
REP
REP
0309
0362
0374
ABSENT
REP
REP
REP RPR
RLA
REP RPR
REP
REP
REP
REP RPR
RLA
0394
0456
0422
0426
0395
REP
0375
REP
REP
REP
REP
REP
REP

0004882214
0004882215
0004882216
0004882217
0004882218
0004882219
0004882220
0004882221
0004882222
0004882223
0004882224
0004882225
0004882226
0004882227
0004882228
0004882229
0004882230
0004882231
0004882232
0004882233
0004882234
0004882235
0004882236
0004882237
0004882238
0004882239
0004882240
0004882241
0004882242
0004882243
0004882244
0004882245
0004882246
0004882247
0004882248
0004882249
0004882250
0004882251
0004882252
0004882253
0004882254
0004882255
0004882256

14-RMU-476
14-RMU-477
14-RMU-478
14-RMU-479
14-RMU-482
14-RMU-431
14-RMU-636
14-RMU-433
14-RMU-483
14-RMU-434
14-RMU-484
14-RMU-485
14-RMU-486
14-RMU-436
14-RMU-437
14-RMU-438
14-RMU-487
14-RMU-637
14-RMU-439
14-RMU-440
14-RMU-441
14-RMU-488
14-RMU-442
14-RMU-489
14-RMU-638
14-RMU-640
14-RMU-641
14-RMU-444
14-RMU-445
14-RMU-642
14-RMU-490
14-RMU-446
14-RMU-643
14-RMU-447
14-RMU-449
14-RMU-644
14-RMU-450
14-RMU-451

KAVITA DEVI
PUSHPA
SHEVETA
RITU
SAVITA DEVI
BHARAT GOYAL
MOUJI SHARMA
VIJAY
AMREEK SINGH
ASHISH JAIN
RAHUL
RAHUL
GAURAV
SACHIN
SANDEEP
NAVEEN
ARUN
HIMANSHU BANSAL
VIKRAM KUMAR
SACHIN
MOHIT
SISHPAL
SUSHIL KUMAR
GOURAV
VIKRAM
AMIT
PARDEEP
AASEEF ALI
RAKESH
SANDEEP
VIVEK
SANJAY
SHIVAM
SUBHAM
RAMJUARI
RAJNISH
VINEET KUMAR
RAJPAL
VIJAY
DEEPAK
SUMIT JAIN
RAJAT JINDAL
RAMKESH

RAMESH KUMAR
C161 060
BHAGIRATH
C161 050
BALRAJ
C161 035F
KRISHAN KUMAR
C161 039F
INDER SINGH
C161 053
VINOD GOYAL
C161 065
KRISHAN
C161 038F
SATYAWAN
C161 046
SITA RAM
C161 043
SATISH JAIN
C161 036F
RAMMEHAR
C161 052
ISHWAR
C161 047
RAMESH KUMAR
C161 068
PAWAN GARG
C161 064
CHANDI RAM
C161 048
MAHENDER
C161 042F
SURESH KUMAR
C161 038F
VINOD BANSAL
C161 069
RAJESH KUMAR
C161 027F
SATISH
C161 045
SATPAL
C161 049
SANTRAJ
C161 031F
BALBIR SINGH
C161 077
JAGDISH SINGLA
C161 066
MANGAT RAM
C161 062
RAJU
C161 030F
RAMPHAL
C161 045
SHER MOHAMAD
C161 041F
RAMBHAGAT
C161 043F
RAMESH KUMAR
C161 050
MANOJ KUMAR KAPOOR
C161 046
SHAMSHER
C161 048
SUBODH KUMAR SHARMA
C161 056
ANIL SINGLA
C161 046
RAVIDUTT
C161 030F
RAMESH KUMAR
C161 033F
SURAJMAL
C161 039F
RAMDIYA
C161 050
RAMU THAPA
C161 047
RAM SINGH
C161 049
TARSHEM JAIN
C161 ABSF
KRISHAN KUMAR
C161 047
SUBHASH
C161 038F

C162 077
C162 075
C162 078
C162 072
C162 076
C162 061
C162 053
C162 057
C162 056
C162 056
C162 061
C162 066
C162 074
C162 070
C162 070
C162 065
C162 063
C162 075
C162 068
C162 059
C162 037F
C162 036F
C162 081
C162 086
C162 066
C162 039F
C162 047
C162 040F
C162 055
C162 056
C162 030F
C162 038F
C162 069
C162 030F
C162 028F
C162 030F
C162 036F
C162 049
C162 033F
C162 047
C162 032F
C162 034F
C162 046

C163 049
C163 057
C163 046
C163 047
C163 048
C163 049
C163 035F
C163 039F
C163 030F
C163 034F
C163 046
C163 042F
C163 048
C163 046
C163 056
C163 047
C163 046
C163 062
C163 032F
C163 035F
C163 044
C163 031F
C163 062
C163 065
C163 062
C163 028F
C163 031F
C163 026F
C163 048
C163 048
C163 025F
C163 035F
C163 038F
C163 028F
C163 030F
C163 038F
C163 033F
C163 037F
C163 038F
C163 036F
C163 028F
C163 020F
C163 042F

C164 024F
C164 050
C164 048
C164 019F
C164 024F
C164 093
C164 045
C164 023F
C164 015F
C164 069
C164 040F
C164 061
C164 034F
C164 061
C164 069
C164 072
C164 054
C164 064
C164 019F
C164 044
C164 031F
C164 020F
C164 068
C164 064
C164 077
C164 024F
C164 041F
C164 040F
C164 019F
C164 052
C164 026F
C164 030F
C164 058
C164 017F
C164 018F
C164 018F
C164 055
C164 022F
C164 020F
C164 035F
C164 018F
C164 022F
C164 018F

C165 035F
C165 071
C165 039F
C165 068
C165 048
C165 070
C165 030F
C165 036F
C165 021F
C165 048
C165 051
C165 053
C165 052
C165 052
C165 061
C165 054
C165 045
C165 061
C165 044
C165 037F
C165 044F
C165 032F
C165 085
C165 079
C165 062
C165 047
C165 040F
C165 037F
C165 047
C165 050
C165 036F
C165 050
C165 054
C165 020F
C165 025F
C165 046
C165 046
C165 052
C165 041F
C165 047
C165 049
C165 027F
C165 031F

C166 051
C166 052
C166 052
C166 052
C166 055
C166 063
C166 036F
C166 049
C166 051
C166 055
C166 051
C166 051
C166 051
C166 054
C166 039
C166 043
C166 033F
C166 060
C166 039F
C166 045
C166 052
C166 033F
C166 066
C166 062
C166 060
C166 045
C166 029F
C166 035F
C166 048
C166 045
C166 042F
C166 038
C166 058
C166 033F
C166 024F
C166 031F
C166 038
C166 060
C166 047
C166 058
C166 ABSF
C166 026F
C166 039

REP
0355
REP
REP
REP
0401
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0347
0343
REP
REP
0391
REP
REP
REP
FAIL
0439
0422
0389
REP
REP
FAIL
REP
0301
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP

RPR

RPR

RPR

RPR

RPR

0004882257
0004882258
0004882259
0004882260
0004882261
0004882262
0004882263
0004882264
0004882265
0004882266
0004882267
0004882268
0004882269
0004882270
0004882271
0004882272
0004882273
0004882274
0004882275
0004882276
0004882301
0004882302
0004882303
0004882304
0004882305
0004882306
0004882307
0004882308
0004882309
0004882310
0004882311
0004882312
0004882313
0004882314
0004882315
0004882316
0004882317
0004882318
0004882319
0004882320
0004882321
0004882322
0004882323

14-RMU-452
14-RMU-454
14-RMU-492
14-RMU-456

14-RMU-645
14-RMU-458
14-RMU-459
14-RMU-460
14-RMU-639
14-RMU-461
14-RMU-462
14-RMU-480

14-RMU-493
14-RMU-481
14-RMU-491
14-SDN-266
14-SDN-267
14-SDN-268
14-SDN-269
14-SDN-270
14-SDN-271
14-SDN-272
14-SDN-273
14-SDN-274
14-SDN-275
14-SDN-276
14-SDN-277
14-SDN-278
14-SDN-279
14-SDN-322
14-SDN-280
14-SDN-281
14-SDN-282
14-SDN-283
14-SDN-284
14-SDN-285
14-SDN-286
14-SDN-287

SUMIT
VIKRAM
VISHAL
SANDEEP KUMAR
AMIT KUMAR
SACHIN KUMAR
BALRAJ
BINTU
AMIT KUMAR
ANUJ KUMAR
RAHUL
ANUJ KUMAR
JAI PARKASH
SANDEEP
SONU
KAMAL SINGH
PRINCE KANSAL
VIKAS
SANDEEP KUMAR
TUSHAR GUPTA
VAISHALI
PRIYANKA
STAFFI
POOJA
MONIKA
MANISHA NAIN
VISHAKHA
RAJAT
YOGITA
ANU
JYOTI DEVI
PRIYA DEVI
NITU RANI
NISHA
POOJA SHARMA
KIRAN
PAYAL
ANJU
REENA RANI
NIVEDITA
NISHA
KAJAL
DIKSHA

ISHWAR
SATPAL
BALKAR SINGH
RAJENDER
RAMKESH
RAJ KUMAR
DHARMPAL
RAJBIR
DASHRATH
MAHAVIR PRASAD
INDERSAIN
SATPAL
RAM MEHAR
SURENDER
KRISHAN
RAJBIR
NARESH KANSAL
BHADUR SINGH
RICHPAL
NARENDER
BALINDER KUMAR
KULDEEP
ANIL JAIN
BALDEV RAJ
SUBHASH
DILBAG
SATPAL SINGLA
PURUSHOTAM
BALRAJ
NARENDER TAYAL
SUKHVIR
ROHTASH SINGH
RAJBIR
JORA SINGH
PAWAN SHARMA
SULTAN
SUSHIL
RAJBIR SINGH
BALWAN SINGH
DARSHAN SINGH
GAURI SHANKAR
OM PARKASH
SHYAM SUNDER

C161 051
C161 032F
C161 037F
C161 ABSF
C161 038F
C161 028F
C161 049
C161 053
C161 022F
C161 ABSF
C161 037F
C161 ABSF
C161 047
C161 050
C161 023F
C161 021F
C161 045
C161 033F
C161 039F
C161 051
C161 060
C161 050
C161 070
C161 059
C161 058
C161 065
C161 058
C161 069
C161 035F
C161 050
C161 062
C161 063
C161 046
C161 068
C161 070
C161 042F
C161 050
C161 066
C161 051
C161 052
C161 050
C161 053
C161 048

C162 056
C162 050
C162 046
C162 030F
C162 055
C162 021F
C162 053
C162 059
C162 027F
C162 031F
C162 027F
C162 032F
C162 050
C162 059
C162 029F
C162 016F
C162 058
C162 021F
C162 035F
C162 056
C162 055
C162 046
C162 079
C162 055
C162 054
C162 062
C162 049
C162 062
C162 039F
C162 037F
C162 064
C162 059
C162 045
C162 053
C162 063
C162 046
C162 054
C162 054
C162 045
C162 054
C162 045
C162 046
C162 049

C163 045
C163 034F
C163 039F
C163 027F
C163 041F
C163 021F
C163 042
C163 049
C163 020F
C163 029F
C163 023F
C163 020F
C163 045
C163 057
C163 025F
C163 021F
C163 033F
C163 028F
C163 042F
C163 047
C163 072
C163 059
C163 082
C163 073
C163 052
C163 074
C163 050
C163 078
C163 041F
C163 065
C163 076
C163 070
C163 051
C163 071
C163 067
C163 053
C163 057
C163 068
C163 053
C163 061
C163 056
C163 060
C163 071

C164 040F
C164 018F
C164 058
C164 016F
C164 020F
C164 ABSF
C164 038F
C164 050
C164 018F
C164 ABSF
C164 018F
C164 ABSF
C164 019F
C164 048
C164 018F
C164 081
C164 054
C164 022F
C164 023F
C164 015F
C164 058
C164 052
C164 087
C164 084
C164 047
C164 056
C164 065
C164 060
C164 028F
C164 074
C164 079
C164 020F
C164 018F
C164 051
C164 080
C164 061
C164 028F
C164 047
C164 018F
C164 051
C164 021F
C164 024F
C164 038F

C165 046
C165 042F
C165 048
C165 046
C165 041F
C165 033F
C165 052
C165 054
C165 026F
C165 028F
C165 045
C165 031F
C165 059
C165 054
C165 024F
C165 037F
C165 ABSF
C165 025F
C165 046
C165 049
C165 056
C165 050
C165 067
C165 065
C165 060
C165 062
C165 056
C165 059
C165 045
C165 058
C165 061
C165 058
C165 045
C165 061
C165 064
C165 047
C165 062
C165 056
C165 052
C165 057
C165 046
C165 050
C165 060

C166 052
C166 045
C166 043
C166 038
C166 038
C166 ABSF
C166 054
C166 044
C166 010F
C166 023F
C166 032F
C166 022F
C166 045
C166 045
C166 017F
C166 025F
C166 033F
C166 025F
C166 040F
C166 059
C166 065
C166 029F
C166 065
C166 053
C166 058
C166 055
C166 028F
C166 062
C166 026F
C166 033F
C166 055
C166 052
C166 051
C166 078
C166 084
C166 054
C166 061
C166 055
C166 029F
C166 037F
C166 052
C166 052
C166 032F

REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
0309
FAIL
FAIL
REP
FAIL
REP
0313
FAIL
REP
REP
FAIL
REP
REP
0366
REP
0450
0389
0329
0374
REP
0390
REP
REP
0397
REP
REP
0382
0428
REP
REP
0346
REP
REP
REP
REP
REP

RPR
RPR

RPR
RPR

RPR

0004882324
0004882325
0004882326
0004882327
0004882328
0004882329
0004882330
0004882331
0004882332
0004882333
0004882334
0004882335
0004882336
0004882337
0004882338
0004882339
0004882340
0004882341
0004882342
0004882343
0004882344
0004882345
0004882346
0004882347
0004882348
0004882349
0004882350
0004882351
0004882352
0004882353
0004882354
0004882355
0004882356
0004882357
0004882358
0004882359
0004882360
0004882361
0004882362
0004882363
0004882364
0004882365
0004882366

14-SDN-323
14-SDN-288
14-SDN-289
14-SDN-290
14-SDN-291
14-SDN-292
14-SDN-293
14-SDN-294
14-SDN-295
14-SDN-296
14-SDN-297
14-SDN-298
14-SDN-299
14-SDN-300
14-SDN-301
14-SDN-302
14-SDN-303
14-SDN-304
14-SDN-305
14-SDN-324
14-SDN-306
14-SDN-307
14-SDN-308
14-SDN-309
14-SDN-310
14-SDN-209
14-SDN-210
14-SDN-311
14-SDN-211
14-SDN-212
14-SDN-213
14-SDN-214
14-SDN-215
14-SDN-312
14-SDN-216
14-SDN-313
14-SDN-314
14-SDN-217
14-SDN-218
14-SDN-219
14-SDN-220

SHAGUNA DHILLON
NISHA
MANISHA
SAPNA RANI
SHEETAL
MANISHA
POOJA DEVI
SAKSHI
MAMTA
REKHA
REEMAN
SONIA
NEHA
MONIKA SHARMA
MANSI SHARMA
SONIA
KAMALJEET SAINI
REETU
SONIA GARG
RITU
SONIKA SHARMA
POONAM DEVI
ANITA DEVI
MANJU
RITU RANI
MANJU
MADHU
PUJA
BINDU
RUHANI
MAHAK
ANJU
MILAN
POOJA
RIYA SHARMA
MAMTA
SAVITA
MONIKA KUNDU
SONIKA
SONIA
ANJU
DARSHNA
SONIA

OM PARKASH DHILLONC161 081


SHYAM LAL
C161 070
OMPARKASH
C161 053
KRISHAN KUMAR
C161 027F
ANIL KUMAR
C161 052
SHARVAN SINGH
C161 047
SEWA SINGH
C161 055
RAMESH GARG
C161 055
GULAB SINGH
C161 046
GULAB SINGH
C161 046
SATPAL
C161 049
CHANDER BHAN
C161 052
KRISHAN KUMAR
C161 048
RAJESH KUMAR
C161 067
LAXMAN SHARMA
C161 065
SATBIR
C161 053
MOHINDER SINGH
C161 050
ASHOK KUMAR
C161 068
MITTHAN LAL
C161 056
SHAMSHER
C161 069
JITENDER SHARMA
C161 075
KISHORILAL
C161 055
KISHORI LAL
C161 058
NAFE SINGH
C161 067
PRITHVI SHARMA
C161 058
RAJENDER
C161 074
DILBAGH SINGH
C161 063
DHARAMVIR
C161 068
SHAMSHER SINGH
C161 060
MANJIT SINGH
C161 065
PAWAN KUMAR
C161 059
ANGREG
C161 052
SATYAWAN
C161 053
ROUSHANLAL
C161 058
KULDEEP SHARMA
C161 050
BALBIR SINGH
C161 063
DHARMVEER
C161 056
SUBHASH KUNDU
C161 052
ISHWAR CHAND
C161 075
RATAN SINGH
C161 053
RAJENDER SINGH
C161 056
BALWAN SINGH
C161 060
RANBIR
C161 060

C162 068
C162 067
C162 055
C162 046
C162 051
C162 024F
C162 045
C162 051
C162 045
C162 054
C162 057
C162 057
C162 046
C162 057
C162 026F
C162 054
C162 045
C162 059
C162 050
C162 062
C162 064
C162 058
C162 057
C162 058
C162 062
C162 065
C162 065
C162 059
C162 047
C162 059
C162 046
C162 059
C162 064
C162 061
C162 058
C162 068
C162 064
C162 066
C162 069
C162 060
C162 065
C162 071
C162 061

C163 083
C163 074
C163 067
C163 049
C163 050
C163 052
C163 056
C163 061
C163 060
C163 058
C163 065
C163 063
C163 052
C163 071
C163 073
C163 062
C163 066
C163 075
C163 079
C163 075
C163 074
C163 ABSF
C163 ABSF
C163 077
C163 072
C163 078
C163 075
C163 078
C163 065
C163 077
C163 063
C163 073
C163 069
C163 074
C163 062
C163 082
C163 079
C163 073
C163 081
C163 074
C163 070
C163 070
C163 078

C164 066
C164 073
C164 034F
C164 019F
C164 064
C164 052
C164 018F
C164 033F
C164 024F
C164 018F
C164 020F
C164 018F
C164 027F
C164 068
C164 024F
C164 021F
C164 018F
C164 051
C164 048
C164 052
C164 030F
C164 030F
C164 018F
C164 062
C164 038F
C164 026F
C164 018F
C164 067
C164 019F
C164 033F
C164 055
C164 046
C164 055
C164 053
C164 047
C164 065
C164 025F
C164 047
C164 087
C164 097
C164 091
C164 086
C164 067

C165 066
C165 061
C165 060
C165 049
C165 054
C165 049
C165 050
C165 061
C165 050
C165 045
C165 050
C165 069
C165 059
C165 066
C165 035F
C165 046
C165 030F
C165 075
C165 052
C165 071
C165 076
C165 ABSF
C165 ABSF
C165 072
C165 046
C165 074
C165 049
C165 064
C165 061
C165 062
C165 051
C165 056
C165 070
C165 056
C165 045
C165 068
C165 052
C165 068
C165 081
C165 051
C165 071
C165 065
C165 046

C166 088
C166 061
C166 054
C166 035F
C166 054
C166 032F
C166 027F
C166 052
C166 039F
C166 031F
C166 053
C166 032F
C166 036F
C166 078
C166 070
C166 032F
C166 030F
C166 033F
C166 032F
C166 029F
C166 058
C166 061
C166 061
C166 068
C166 052
C166 056
C166 071
C166 067
C166 058
C166 036F
C166 053
C166 052
C166 075
C166 075
C166 056
C166 066
C166 057
C166 056
C166 070
C166 051
C166 057
C166 063
C166 053

0452
0406
REP
REP
0325 RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0407
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0404
REP
REP RPR
REP
0403
REP
REP
0327
0338
0386
0377
0318
0412
REP
0362
0463
0386
0410
0415
0365

0004882367
0004882368
0004882369
0004882370
0004882371
0004882372
0004882373
0004882374
0004882375
0004882376
0004882377
0004882378
0004882379
0004882380
0004882381
0004882382
0004882383
0004882384
0004882385
0004882386
0004882387
0004882388
0004882389
0004882390
0004882391
0004882392
0004882393
0004882394
0004882395
0004882396
0004882397
0004882398
0004882399
0004882400
0004882401
0004882402
0004882403
0004882404
0004882405
0004882406
0004882407
0004882408
0004882409

14-SDN-315
14-SDN-316
14-SDN-221
14-SDN-317
14-SDN-222
14-SDN-318
14-SDN-223
14-SDN-319
14-SDN-224
14-SDN-225
14-SDN-226
14-SDN-227
14-SDN-228
14-SDN-229
14-SDN-230
14-SDN-320
14-SDN-231
14-SDN-232
14-SDN-407
14-SDN-233
14-SDN-234
14-SDN-235
14-SDN-236
14-SDN-237
14-SDN-321
14-SDN-238
14-SDN-239
14-SDN-240
14-SDN-241
14-SDN-242
14-SDN-243
14-SDN-244
14-SDN-245
14-SDN-246
14-SDN-247
14-SDN-248
14-SDN-249
14-SDN-250
14-SDN-251
14-SDN-252
14-SDN-253
14-SDN-254
14-SDN-255

PRIYANKA ARYA
OZASWI JETHI
KIRAN
NEHA JAIN
AMAN
SHIVALI
RITU NAIN
PRIYANKA BANSAL
ASHA
PRIYANKA
SAKSHI
JYOTI
RINKU
SONIA
POOJA
TANYA
DIKSHA GARG
ANITA
DEEPTI RANI
MANSI BANSAL
SUDESH
POOJA
GANGA
KHUSHBOO
AMANDEEP
SIMRAN
JYOTI
NISHA
SAROJ RANI
REENA DEVI
PINKI
ANU
REENU
MONIKA RANI
MAMTA
MANISHA
MANISHA
MANJU
RINKU
ROMITA DEVI
SONIA SAINI
DEEPIKA SHARMA
NISHU DEVI

RAJESH ARYA
NARENDER JETHI
SURESH NAIN
RAJESH
SURJEET
JITENDER SHEOKAND
JORA SINGH
RAM GOPAL BANSAL
RAJPAL
SITA RAM
ZILE SINGH
KRISHAN
ATMA RAM
CHANDGI RAM
TEKCHAND
SATPAL
GIRDHARI LAL
RAMNIWAS
SATYWAN
RAJBIR BANSAL
SHAMSHER
JORA SINGH
RAJPAL
KITAB SINGH
SUKHVINDER
DILBAG
RAJINDER
RAMMEHAR
RAMKUMAR
SHAMSHER SINGH
DILBAG
ROSHAN LAL
RAMESH CHAND
RAMKUMAR
RAMESH KUMAR
INDER SINGH
SUBHASH
KAPOOR SINGH
VIJENDER SINGH
JAIPAL
NAWAB SINGH
SIYARAM SHARMA
MAGGAR SINGH

C161 050
C161 069
C161 053
C161 074
C161 051
C161 060
C161 031F
C161 064
C161 046
C161 039F
C161 030F
C161 050
C161 046
C161 051
C161 032F
C161 036F
C161 052
C161 059
C161 055
C161 063
C161 027F
C161 040F
C161 035F
C161 058
C161 039F
C161 050
C161 033F
C161 050
C161 033F
C161 037F
C161 058
C161 042F
C161 057
C161 046
C161 054
C161 060
C161 072
C161 066
C161 066
C161 051
C161 052
C161 042F
C161 048

C162 048
C162 078
C162 053
C162 060
C162 062
C162 057
C162 053
C162 073
C162 061
C162 062
C162 053
C162 056
C162 058
C162 063
C162 065
C162 066
C162 065
C162 062
C162 045
C162 061
C162 049
C162 057
C162 060
C162 066
C162 057
C162 058
C162 060
C162 061
C162 045
C162 047
C162 061
C162 055
C162 063
C162 053
C162 063
C162 061
C162 062
C162 060
C162 063
C162 059
C162 059
C162 045
C162 055

C163 071
C163 084
C163 069
C163 082
C163 077
C163 078
C163 064
C163 084
C163 072
C163 068
C163 062
C163 070
C163 063
C163 068
C163 071
C163 068
C163 069
C163 062
C163 065
C163 070
C163 063
C163 069
C163 070
C163 075
C163 079
C163 070
C163 073
C163 076
C163 045
C163 062
C163 070
C163 064
C163 066
C163 050
C163 074
C163 076
C163 078
C163 074
C163 077
C163 067
C163 072
C163 050
C163 057

C164 053
C164 094
C164 046
C164 073
C164 048
C164 067
C164 036F
C164 079
C164 047
C164 037F
C164 023F
C164 024F
C164 033F
C164 030F
C164 020F
C164 046
C164 087
C164 092
C164 048
C164 054
C164 047
C164 057
C164 047
C164 059
C164 028F
C164 050
C164 028F
C164 039F
C164 089
C164 066
C164 089
C164 092
C164 081
C164 072
C164 047
C164 065
C164 057
C164 076
C164 052
C164 071
C164 060
C164 040F
C164 027F

C165 045
C165 082
C165 045
C165 077
C165 052
C165 066
C165 030F
C165 083
C165 047
C165 041F
C165 046
C165 037F
C165 045
C165 039F
C165 034F
C165 057
C165 067
C165 056
C165 059
C165 061
C165 039F
C165 059
C165 059
C165 068
C165 057
C165 060
C165 060
C165 062
C165 051
C165 065
C165 068
C165 060
C165 066
C165 059
C165 061
C165 065
C165 068
C165 066
C165 068
C165 052
C165 068
C165 052
C165 051

C166 039F
C166 073
C166 055
C166 066
C166 047
C166 058
C166 047
C166 070
C166 060
C166 047
C166 038F
C166 040F
C166 041F
C166 040F
C166 040F
C166 057
C166 055
C166 047
C166 044F
C166 051
C166 038F
C166 057
C166 053
C166 069
C166 058
C166 051
C166 054
C166 055
C166 037F
C166 051
C166 058
C166 047
C166 056
C166 041F
C166 047
C166 054
C166 053
C166 052
C166 047
C166 051
C166 049
C166 038F
C166 038F

REP
0480
0321
0432
0337
0386
REP
0453
0333
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0395
0378
REP
0360
REP
REP
REP
0395
REP
0339
REP
REP
REP
REP
0404
REP
0389
REP
0346
0381
0390
0394
0373
0351
0360
REP
REP

0004882410
0004882411
0004882412
0004882413
0004882414
0004882415
0004882416
0004882417
0004882418
0004882419
0004882501
0004882502
0004882503
0004882504
0004882505
0004882506
0004882507
0004882508
0004882509
0004882510
0004882511
0004882512
0004882513
0004882514
0004882515
0004882516
0004882517
0004882518
0004882519
0004882520
0004882521
0004882522
0004882523
0004882524
0004882525
0004882526
0004882527
0004882528
0004882529
0004882530
0004882531
0004882532
0004882533

14-SDN-256
14-SDN-257
14-SDN-258
14-SDN-259
14-SDN-260
14-SDN-261
14-SDN-262
14-SDN-263
14-SDN-264
14-SDN-265
14-KN-845
14-KN-844
14-KN-843
14-KN-841
14-KN-840
14-KN-839
14-KN-838
14-KN-837
14-KN-836
14-KN-835
14-KN-834
14-KN-833
14-KN-832
14-KN-846
14-KN-847
14-KN-848
14-KN-849
14-KN-1125
14-KN-850
14-KN-851
14-KN-852
14-KN-853
14-KN-854
14-KN-855
14-KN-856
14-KN-857
14-KN-858
14-KN-859
14-KN-860
14-KN-861
14-KN-862
14-KN-863
14-KN-864

SHWETA
BHARTI
NEHA
GAGANPRIT
SONIYA RANI
KAJAL JAIN
YASHIKA
POOJA JAIN
POOJA
NISHA
ANKUSH
JASBIR SINGH
SANDEEP
SAHIL
KARAMJIT
HITESH
POOJA
NEERAJ
ASHISH
AMIT
SONIA
RAMITA
ANIKA
VIJAY KUMAR
KIRAN
SANTOSH
ANKUJ
SOURABH GOYAL
NARESH
HARI NANDAN
MANISHA
BABLOO
ROHIT
MONU
PARNITA
DARSHAN
PRADEEP
SUMIT KUMAR
ANWER HUSSAIN
RAVI GIRI
ASHOK
DEEPAK
RAVI

SUSHIL GARG
DHARAMPAL
SURJEET SHARMA
DHARAMBIR
HANSHRAJ
CHUNNI LAL JAIN
VIJAY SINGLA
SATISH
RANDHIR
CHATTER SINGH
RAM NIWAS
NARESH KUMAR
LICHMAN
RANDHIR
HARIKESH
ROHTASH
SATBIR
SURJEET
CHANDI RAM
SATPAL
KRISHAN KUMAR
SATBIR NAIN
RAMESH KUMAR
PALA RAM
AMAR SINGH
SURENDER
DHARAMVIR
SUSHIL KUMAR
RAM BALI
RAVINDER
RAJENDER
JUNGSHER
RAJESH KHAN
RAJ KUMAR
JOGIRAM SHARMA
NARESH KUMAR
RAMDIYA
PAWAN KUMAR
UMER DIN
MAHAVIR
ROHTASH
RAJENDER SINGH
CHANDER BHAN

C161 060
C161 077
C161 092
C161 050
C161 068
C161 082
C161 069
C161 058
C161 050
C161 076
C161 050
C161 056
C161 047
C161 050
C161 027F
C161 054
C161 052
C161 051
C161 040F
C161 071
C161 057
C161 057
C161 068
C161 067
C161 052
C161 057
C161 033F
C161 045
C161 053
C161 051
C161 056
C161 047
C161 054
C161 053
C161 052
C161 054
C161 046
C161 041
C161 046
C161 040
C161 051
C161 053
C161 054

C162 055
C162 068
C162 075
C162 064
C162 069
C162 072
C162 064
C162 071
C162 060
C162 066
C162 066
C162 061
C162 056
C162 052
C162 033F
C162 060
C162 059
C162 058
C162 065
C162 078
C162 065
C162 073
C162 069
C162 071
C162 063
C162 069
C162 057
C162 058
C162 067
C162 063
C162 065
C162 058
C162 061
C162 063
C162 063
C162 073
C162 048
C162 055
C162 065
C162 063
C162 067
C162 061
C162 055

C163 054
C163 078
C163 071
C163 080
C163 080
C163 081
C163 080
C163 083
C163 067
C163 078
C163 067
C163 059
C163 037F
C163 033F
C163 040
C163 052
C163 053
C163 069
C163 069
C163 076
C163 064
C163 070
C163 077
C163 067
C163 058
C163 071
C163 054
C163 066
C163 066
C163 068
C163 069
C163 062
C163 061
C163 063
C163 064
C163 056
C163 039F
C163 051
C163 049
C163 051
C163 062
C163 055
C163 051

C164 043F
C164 090
C164 098
C164 019F
C164 056
C164 090
C164 096
C164 078
C164 058
C164 089
C164 044
C164 052
C164 071
C164 034F
C164 028F
C164 049
C164 070
C164 086
C164 073
C164 100
C164 081
C164 062
C164 088
C164 060
C164 033F
C164 082
C164 066
C164 090
C164 080
C164 032F
C164 078
C164 080
C164 059
C164 087
C164 090
C164 033F
C164 051
C164 059
C164 056
C164 023F
C164 027F
C164 027F
C164 019F

C165 060
C165 076
C165 076
C165 057
C165 067
C165 077
C165 062
C165 065
C165 057
C165 063
C181 062
C181 051
C181 047
C181 050
C165 046
C165 058
C165 064
C165 067
C165 064
C165 064
C181 058
C165 060
C165 057
C165 066
C165 057
C165 063
C165 052
C181 064
C165 070
C165 061
C165 066
C165 061
C165 060
C181 059
C165 063
C181 052
C181 041F
C165 050
C165 058
C165 059
C165 061
C165 059
C165 055

C166 047
C166 064
C166 069
C166 054
C166 056
C166 071
C166 060
C166 061
C166 053
C166 060
C182 051
C182 051
C182 036F
C182 037F
C166 039F
C166 055
C166 054
C166 058
C166 055
C166 065
C182 059
C166 060
C166 072
C166 061
C166 047
C166 051
C166 050
C182 046
C166 073
C166 057
C166 051
C166 048
C166 059
C182 053
C166 061
C182 039F
C182 037F
C166 038F
C166 062
C166 055
C166 051
C166 046
C166 049

REP
0453
0481
REP
0396
0473
0431
0416
0345
0432
0340
0330
REP
REP
REP
0328
0352
0389
REP
0454
0384
0382
0431
0392
REP
0393
REP
0369
0409
REP
0385
0356
0354
0378
0393
REP
REP
REP
0336
REP
REP
REP
REP

0004882534
0004882535
0004882536
0004882537
0004882538
0004882539
0004882540
0004882541
0004882542
0004882543
0004882544
0004882545
0004882546
0004882547
0004882548
0004882549
0004882550
0004882551
0004882552
0004882553
0004882554
0004882555
0004882556
0004882557
0004882558
0004882559
0004882560
0004882561
0004882562
0004882563
0004882564
0004882565
0004882566
0004882567
0004882568
0004882569
0004882570
0004882571
0004882572
0004882573
0004882574
0004882575
0004882576

14-KN-865
14-KN-866
14-KN-867
14-KN-868
14-KN-869
14-KN-870
14-KN-871
14-KN-872
14-KN-873
14-KN-874
14-KN-875
14-KN-876
14-KN-877
14-KN-893
14-KN-878
14-KN-879
14-KN-880
14-KN-881
14-KN-1127
14-KN-888
14-KN-886
14-KN-885
14-KN-884
14-KN-883
14-KN-882
14-KN-890
14-KN-891
14-KN-892
14-KN-1128
14-KN-1129
14-KN-894
14-KN-895
14-KN-896
14-KN-897
14-KN-898
14-KN-899
14-KN-900
14-KN-901
14-KN-902
14-KN-903
14-KN-904

GURJINDER SINGH
MANDEEP SINGH
ANIL
AMAN
DEEPAK
GURJEET SINGH
ANU
MONIKA
SIMARAN
KOMAL
SHUBHAM
VIKAS
SONU GARG
MONIKA
YUDHVIR
POOJA
NIKKI
KAVITA
SUNIL KUMAR
AVNEET KAUR
RITU
EKTA
SANJAY
MANOJ
NEETU
DEEPAK
NITU
VIKRAM NAIN
PARVEEN
PARVEEN KUMAR
NIDHI
AMIT
ROHTASH
MANJEET SHARMA
SANDEEP
ROHIT JAIN
PARVEEN
BALINDER
SACHIN JAIN
SOMVIR
MOHAN LAL
RAHUL
RAVI KUMAR

AWHA SINGH
SURESH
SATYWAN
RAM KUMAR
HARPAL SINGH
SATBIR SINGH
SURENDER KUMAR
AMAR SHARMA
JOGA SINGH
SATBIR
BALJEET
RAJVEER
RAJ KUMAR
SHYAM LAL
RAMBIR
SURESH
MAHAVIR
BHALLE RAM
BHIM SINGH
RAVINDER SINGH
RAMPHAL
VED PARKASH
HOSIYARA
SHAMSHER
SHAMSHER SINGH
BALWAN SINGH
SURJEET SINGH
SATBIR SINGH
SURESH
SURESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAJBIR SINGH
MAHENDER SINGH
TELU RAM
RAMPHAL
CHUNNI LAL
SATYAWAN
RAMCHANDER
BALWANT RAI JAIN
SHRI RAM
SATBIR SINGH
JAIBHAGWAN
RAJ KUMAR

C161 051
C161 051
C161 046
C161 039F
C161 050
C161 041
C161 051
C161 057
C161 051
C161 033F
C161 065
C161 053
C161 052
C161 052
C161 052
C161 057
C161 051
C161 075
C161 068
C161 069
C161 059
C161 055
C161 050
C161 059
C161 045
C161 046
C161 054
C161 055
C161 046
C161 065
C161 058
C161 038
C161 047
C161 058
C161 051
C161 075
C161 046
C161 033F
C161 060
C161 058
C161 057

C162 053
C162 053
C162 056
C162 059
C162 051
C162 057
C162 066
C162 072
C162 067
C162 047
C162 056
C162 054
C162 058
C162 058
C162 055
C162 067
C162 067
C162 071
C162 059
C162 077
C162 072
C162 066
C162 060
C162 058
C162 057
C162 057
C162 060
C162 048
C162 048
C162 062
C162 069
C162 038F
C162 046
C162 057
C162 054
C162 062
C162 044
C162 043
C162 055
C162 046
C162 050

C163 048
C163 058
C163 060
C163 061
C163 048
C163 051
C163 058
C163 065
C163 051
C163 044
C163 057
C163 062
C163 044
C163 050
C163 047
C163 055
C163 063
C163 067
C163 054
C163 082
C163 068
C163 062
C163 062
C163 051
C163 055
C163 054
C163 055
C163 061
C163 047
C163 071
C163 075
C163 050
C163 046
C163 054
C163 053
C163 071
C163 033F
C163 047
C163 069
C163 050
C163 064

C164 045
C164 072
C164 078
C164 031F
C164 079
C164 035F
C164 076
C164 037F
C164 032F
C164 028F
C164 066
C164 047
C164 028F
C164 038F
C164 027F
C164 046
C164 084
C164 084
C164 076
C164 077
C164 057
C164 016F
C164 027F
C164 028F
C164 053
C164 046
C164 020F
C164 061
C164 022F
C164 089
C164 100
C164 052
C164 051
C164 080
C164 018F
C164 074
C164 017F
C164 018F
C164 075
C164 015F
C164 069

C165 056
C165 059
C165 060
C165 057
C165 057
C165 064
C165 066
C165 071
C165 072
C165 057
C181 064
C181 049
C165 055
C165 060
C165 072
C165 073
C165 060
C165 065
C165 048
C165 086
C165 075
C165 068
C165 062
C165 057
C165 076
C165 046
C165 049
C165 049
C165 055
C181 066
C165 090
C181 048
C165 020F
C181 055
C165 037F
C181 068
C165 048
C165 063
C181 047
C165 062
C165 064

C161 044

C162 036F

C163 042F

C164 013F C165 050

C166 050
C166 051
C166 052
C166 056
C166 046
C166 046
C166 050
C166 063
C166 046
C166 038F
C182 055
C182 057
C166 055
C166 051
C166 052
C166 056
C166 046
C166 056
C166 047
C166 059
C166 046
C166 053
C166 039F
C166 046
C166 047
C166 055
C166 055
C166 039F
C166 040F
C182 059
C166 079
C182 038F
C166 044F
C182 051
C166 054
C182 056
C166 034F
C166 047
C182 050
C166 047
C166 058
C166 057

0303
0344
0352
REP
0331
REP
0367
REP
REP RPR
REP
0363
0322
REP
REP
REP
0354
0371
0418
0352
0450
0377
REP
REP
REP
0333
0304
REP
REP
REP
0412
0471
REP
REP
0355
REP RPR
0406
REP
REP
0356
REP
0362
ABSENT
REP

0004882577
0004882578
0004882579
0004882580
0004882581
0004882582
0004882583
0004882584
0004882585
0004882586
0004882587
0004882588
0004882589
0004882590
0004882591
0004882592
0004882593
0004882594
0004882595
0004882596
0004882597
0004882598
0004882599
0004882600
0004882601
0004882602
0004882603
0004882604
0004882605
0004882606
0004882607
0004882608
0004882609
0004882610
0004882611
0004882612
0004882613
0004882614
0004882615
0004882616
0004882617
0004882618
0004882619

14-KN-905
14-KN-906
14-KN-907
14-KN-908
14-KN-909
14-KN-910
14-KN-911
14-KN-912
14-KN-913
14-KN-914
14-KN-915
14-KN-916
14-KN-917
14-KN-918
14-KN-919
14-KN-920
14-KN-921
14-KN-1130
14-KN-922
14-KN-923
14-KN-924
14-KN-925
14-KN-926
14-KN-927
14-KN-928
14-KN-929
14-KN-930
14-KN-931
14-KN-932
14-KN-933
14-KN-934
14-KN-935
14-KN-936
14-KN-937
14-KN-938
14-KN-939
14-KN-940
14-KN-941
14-KN-942
14-KN-943
14-KN-944
14-KN-945
14-KN-946

AAKASH
MOHAN LAL
LOKESH
PARDEEP
VICKEY
AJAY
KULDEEP
KAJAL
MANOJ
SONIA
GARIMA
VICKY
PARDEEP KUMAR
BHAGWAN DAS
SANI
VIKRAM NAIN
MAMTA RANI
AKSHAY NAIN
ANIL
NEHA
BABITA
SUNIL
ROHIT
VISHAL KUMAR
SONU
VIKASH
ASHOK NAIN
JAGDISH
PAWAN KUMAR
KARMJEET KOUR
JAI BHAGWAN
VIKAS
SANJAY KUMAR
RAJAT BANSAL
PAWAN KUMAR
VIKAS
VIJENDER
SAHIL JAIN
MANDEEP KUMAR
RAVI KUMAR
RAKESH
DEEPAK SHARMA
SHASHI KUMAR

KAILASH KUMAR
C161 047
SURESH KUMAR
C161 060
BHAGIRATH
C161 067
RAJENDER
C161 067
SURESH
C161 043
CHAJJU RAM
C161 026F
MAHABIR SINGH
C161 032F
MANI RAM
C161 049
RAM KUMAR
C161 043
SHAMSHER
C161 038F
SURESH KUMAR
C161 047
RAJ KUMAR
C161 048
SOBHRAJ
C161 047
RAMNIWAS
C161 047
MAHAVIR
C161 052
GOVIND
C161 051
SURAJMAL
C161 042
OMPARKASH NAIN
C161 059
BALBIR SINGH
C161 040F
RAMBILAS
C161 042F
MAMRAJ MITTAL
C161 053
VRISH BHAN
C161 049
BICHHA RAM
C161 052
NARESH KUMAR
C161 050
SATPAL
C161 053
ISHWAR SINGH
C161 051
MAHIPAL
C161 038
AJAIB SINGH
C161 030F
DESHRAJ
C161 056
JOGGA SINGH
C161 047
SHEORAN
C161 048
RAJ KUMAR
C161 045
RAJBIR SINGH
C161 053
JITENDER BANSAL
C161 056
KASTOORI LAL HANDA C161 045
VEDVERT
C161 041F
JIYA LAL
C161 031F
SUSHIL JAIN
C161 051
SATBIR
C161 032F
JAGMEL SINGH
C161 054
KASHMIRI
C161 030F
BALWAN SHARMA
C161 050
RAMPHAL

C162 045
C162 048
C162 052
C162 051
C162 057
C162 059
C162 046
C162 052
C162 057
C162 045
C162 054
C162 053
C162 054
C162 053
C162 033F
C162 050
C162 048
C162 051
C162 047
C162 055
C162 059
C162 049
C162 059
C162 062
C162 054
C162 050
C162 047
C162 042
C162 050
C162 052
C162 047
C162 047
C162 044
C162 058
C162 043
C162 051
C162 043
C162 058
C162 045
C162 055
C162 044
C162 053

C163 044
C163 060
C163 058
C163 066
C163 062
C163 057
C163 044
C163 054
C163 050
C163 034F
C163 029F
C163 055
C163 062
C163 049
C163 047
C163 054
C163 065
C163 053
C163 054
C163 067
C163 070
C163 055
C163 066
C163 043
C163 053
C163 063
C163 052
C163 043
C163 051
C163 057
C163 031F
C163 050
C163 029F
C163 053
C163 036F
C163 052
C163 032F
C163 050
C163 027F
C163 049
C163 ABSF
C163 056

C164 028F
C164 034F
C164 069
C164 051
C164 020F
C164 051
C164 017F
C164 023F
C164 025F
C164 019F
C164 058
C164 031F
C164 032F
C164 022F
C164 045
C164 054
C164 064
C164 070
C164 039F
C164 055
C164 082
C164 059
C164 089
C164 064
C164 070
C164 055
C164 049
C164 051
C164 087
C164 057
C164 074
C164 040F
C164 049
C164 069
C164 062
C164 045
C164 026F
C164 088
C164 030F
C164 063
C164 ABSF
C164 036F

C165 051
C165 050
C165 067
C165 065
C165 061
C181 020F
C165 057
C165 039F
C165 051
C165 049
C165 045
C165 043
C165 054
C165 062
C165 053
C165 061
C165 023F
C165 062
C165 034F
C165 029F
C165 066
C165 036F
C165 061
C181 059
C165 044
C165 046
C165 039F
C165 020F
C165 061
C165 047
C165 039F
C165 058
C165 035F
C165 048
C165 036F
C165 045
C165 024F
C181 050
C165 019F
C165 031F
C165 ABSF
C181 054

C166 060
C166 067
C166 070
C166 059
C166 070
C182 020F
C166 051
C166 063
C166 068
C166 051
C166 051
C166 066
C166 066
C166 056
C166 068
C166 070
C166 067
C166 076
C166 066
C166 068
C166 078
C166 056
C166 070
C182 048
C166 072
C166 062
C166 054
C166 053
C166 053
C166 062
C166 065
C166 060
C166 065
C166 070
C166 050
C166 063
C166 063
C182 026F
C166 051
C166 063
C166 ABSF
C182 041F

REP
REP
0383
0359
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0340
REP
0371
REP
REP
0408
REP
0397
0326
0346
0327
REP
REP
0358
0322
REP
REP
REP
0354
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT

0004882620
0004882621
0004882622
0004882623
0004882624
0004882625
0004882626
0004882627
0004882628
0004882629
0004882630
0004882631
0004882632
0004882633
0004882634
0004882635
0004882636
0004882637
0004882638
0004882639
0004882640
0004882641
0004882642
0004882643
0004882644
0004882645
0004882646
0004882647
0004882648
0004882649
0004882650
0004882651
0004882652
0004882653
0004882654
0004882655
0004882656
0004882657
0004882658
0004882659
0004882660
0004882661
0004882662

14-KN-947
14-KN-948
14-KN-949
14-KN-950
14-KN-951
14-KN-952
14-KN-953
14-KN-954
14-KN-955
14-KN-956
14-KN-957
14-KN-958
14-KN-959
14-KN-1131
14-KN-960
14-KN-961
14-KN-962
14-KN-963
14-KN-1132
14-KN-964
14-KN-965
14-KN-966
14-KN-967
14-KN-968
14-KN-969
14-KN-1133
14-KN-970
14-KN-971
14-KN-972
14-KN-973
14-KN-974
14-KN-975
14-KN-976
14-KN-977
14-KN-978
14-KN-979
14-KN-980
14-KN-981
14-KN-982
14-KN-983
14-KN-984
14-KN-985

RINKU
AJAY KUMAR
JONY
KULDEEP
VIJAY KUMAR
SANDEEP KUMAR
SONIA DEVI
DEEPAK
PAWAN KUMAR
VIJAY KUMAR
SHIKSHA
GOORVE
HASAN
PRIYA
VIKAS
MANJEET
RITU
RANDEEP SINGH
RAHUL
BASU
MANISH
PAWAN KUMAR
SUNIL KUMAR
VIKASH KUMAR
SUMIT
VAISHALI SHARMA
JITENDER
SANDEEP
VIKASH
PARDEEP
DINESH
RAKESH
RAJESH
PARVEEB GILL
AJAY
MANJEET KUMAR
JAGJIT
ASHOK KUMAR
RAKESH
SHIVAM
HARDEEP
PARVEEN KUMAR
MANJEET

KULWANT
C161 050
CHANDI RAM
C161 045
BIRBAL DAS
SATYAWAN
C161 046
RISHIPAL
C161 050
RAJA RAM
C161 040F
SHAMSHER SINGH
C161 051
DALBIR
C161 049
MAHIPAL
C161 037F
RISHI CHAND
C161 045
RAMNIWAS
C161 052
RAMESHWER
C161 036F
RAMESH KUMAR
C161 022F
AMARJEET SINGH
C161 029F
DALBIR
C161 035F
PREM SINGH
C161 029F
GURDAYAL SINGH
C161 047
JAGBIR SINGH
C161 038F
ISHWAR CHAND KANSAL
C161 039F
RAJENDER PASWAN C161 027F
KRISHAN
C161 051
KHAJANCHI RAM
C161 051
RAMESH KUMAR
C161 050
RAMDIYA
C161 040F
JAI PAL
C161 039F
JAIPAL SHARMA
C161 051
DALDESH
C161 033F
SATYAWAN
C161 050
RAM CHANDER
C161 050
DHARAMBIR
C161 045
DILBAG
C161 038F
BAHADUR SINGH
C161 037F
MAHAVIR SINGH
C161 023F
KARAMBIR GILL
C161 032F
HARI RAM
C161 037F
JUMMADEEN
C161 026F
CHANDER BHAN
C161 020F
DHARAMPAL
C161 025F
RAMESH KUMAR
C161 044
KRISHAN KUMAR
C161 044
SURESH SINGH
C161 050
RADHE SHYAM
C161 046
NANU RAM
C161 042F

C162 048
C162 039F

C163 056
C163 052

C164 095
C164 081

C165 029F C166 060


C165 033F C166 066

C162 065
C162 053
C162 052
C162 064
C162 049
C162 040
C162 034F
C162 056
C162 025F
C162 042
C162 069
C162 058
C162 048
C162 055
C162 050
C162 065
C162 023F
C162 062
C162 058
C162 044
C162 052
C162 050
C162 074
C162 040
C162 053
C162 045
C162 044
C162 055
C162 043
C162 028F
C162 056
C162 052
C162 046
C162 042
C162 027F
C162 050
C162 033F
C162 066
C162 056
C162 055

C163 038F
C163 030F
C163 045
C163 061
C163 052
C163 037F
C163 036F
C163 052
C163 018F
C163 032F
C163 057
C163 057
C163 038
C163 035F
C163 040F
C163 063
C163 018F
C163 048
C163 053
C163 048
C163 034F
C163 022F
C163 068
C163 029F
C163 032F
C163 030F
C163 031F
C163 045
C163 029F
C163 021F
C163 042
C163 039F
C163 044
C163 027F
C163 025F
C163 048
C163 030F
C163 044
C163 049
C163 038F

C164 044
C164 017F
C164 023F
C164 046
C164 014F
C164 010F
C164 055
C164 057
C164 017F
C164 039F
C164 018F
C164 041F
C164 010F
C164 056
C164 083
C164 071
C164 024F
C164 027F
C164 063
C164 033F
C164 010F
C164 051
C164 094
C164 044
C164 047
C164 027F
C164 023F
C164 016F
C164 016F
C164 060
C164 062
C164 016F
C164 016F
C164 015F
C164 040F
C164 031F
C164 016F
C164 079
C164 050
C164 025F

C181 045
C165 020F
C165 029F
C165 052
C165 046
C165 027F
C165 023F
C165 038F
C165 018F
C165 022F
C165 024F
C165 046
C165 029F
C165 022F
C165 052
C181 058
C165 018F
C165 029F
C165 033F
C165 050
C165 034F
C165 024F
C165 051
C165 021F
C165 032F
C165 024F
C165 050
C165 034F
C165 024F
C165 031F
C165 030F
C165 030F
C165 025F
C165 030F
C165 034F
C165 039F
C165 028F
C165 053
C165 054
C165 048

C182 033F
C166 067
C166 058
C166 068
C166 047
C166 024F
C166 043F
C166 059
C166 027F
C166 052
C166 060
C166 065
C166 046
C166 050
C166 059
C182 056
C166 038F
C166 072
C166 051
C166 046
C166 053
C166 046
C166 059
C166 035F
C166 050
C166 046
C166 047
C166 049
C166 ABSF
C166 030F
C166 052
C166 046
C166 052
C166 034F
C166 035F
C166 049
C166 048
C166 050
C166 047
C166 046

REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
0342
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
0397
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP RPR
FAIL
REP
REP
0342
0302
REP

0004882663
0004882664
0004882665
0004882666
0004882667
0004882668
0004882669
0004882670
0004882671
0004882672
0004882673
0004882674
0004882675
0004882676
0004882677
0004882678
0004882679
0004882680
0004882681
0004882682
0004882683
0004882684
0004882685
0004882686
0004882687
0004882688
0004882689
0004882690
0004882691
0004882692
0004882693
0004882694
0004882695
0004882696
0004882697
0004882698
0004882699
0004882700
0004882701
0004882702
0004882703
0004882704
0004882705

14-KN-986
14-KN-987
14-KN-988
14-KN-989
14-KN-990
14-KN-991
14-KN-992
14-KN-993
14-KN-994
14-KN-995
14-KN-1134
14-KN-996
14-KN-1135
14-KN-997
14-KN-998
14-KN-1136
14-KN-999
14-KN-1413
14-KN-1001
14-KN-1137
14-KN-1138
14-KN-1002
14-KN-1139
14-KN-1003
14-KN-1004
14-KN-1005
14-KN-1006
14-KN-1007
14-KN-1140
14-KN-1008
14-KN-1009
14-KN-1010
14-KN-1011
14-KN-1012
14-KN-1013
14-KN-1014
14-KN-1141
14-KN-1142
14-KN-1015
14-KN-1016
14-KN-1017

PRAVEEN
DEEPAK
GOURAV ARYA
MAHENDER
PARVEEN
REENU DEVI
YOGESH KUMAR
ANNU
NEHA RANI
AMIT KUMAR
SAHIL
UMESH
JATIN KUMAR
DINESH KUMAR
RANDEEP
AKANSH SINGLA
NEETU
DEEPIKA
SHUBHAM
PULKIT
RAGHAV MANUJA
DINESH KUMAR
SACHIN DUA
MUKESH RANI
VIKAS
NISHANT
KAUSHAL
NITISH SINGLA
SHASHANK MITTAL
DIPAK
JITENDER
MANOJ KUMAR
VIKRAM NAIN
KARAN
PARVINDER
NAVEEN KUMAR
SANJAY
ANKIT
HARSHIT
AMANDEEP SINGH
SANDIP
BALJEET
RAHUL

JAGBIR
C161 051
SURESH
C161 045
MAHAVIR ARYA
C161 046
PARKASH
C161 035F
SUBE SINGH
C161 038F
SHAMSHER SINGH
C161 045
SUBHASH
C161 047
SATPAL
C161 029F
NEEL KAMAL
C161 011F
MAHENDER SINGH
C161 025F
DINESH
C161 037F
SURTA RAM
C161 036F
VIJAY KUMAR
C161 033F
ATMA RAM
C161 056
DALBIR
C161 040F
SANJEEV KUMAR
C161 037F
JAGPAL SINGH
C161 025F
SHAMSHER SINGH
C161 028F
BHAGWATI PARSAD C161 040F
YASHPAL
C161 060
RAKESH MANUJA
C161 050
SISHPAL
C161 031F
SURENDER PAL
C161 038F
BALBIR SINGH
C161 019F
SATPAL
C161 040F
MAHAVIR PARSAD
C161 047
RAJ KUMAR
C161 038
PARMOD SINGLA
C161 036
PAWAN KUMAR MITTAL
C161 057
SURESH
C161 034F
SUBHASH
C161 028F
PARKASH
C161 020F
SATY NARAYAN
C161 032F
SUNIL
C161 010F
OMPARKASH
C161 012F
CHANDER BHAN
C161 029F
SURENDER
C161 031F
SURENDER SANYAL C161 030F
MOHINDER PAL
C161 045
PARTAP SINGH
C161 018F
MANPHOOL
C161 021F
DHARMVIR
C161 037F
BIRBHAN
C161 031F

C162 051
C162 059
C162 069
C162 043
C162 053
C162 066
C162 070
C162 056
C162 057
C162 055
C162 061
C162 046
C162 053
C162 065
C162 040
C162 061
C162 055
C162 056
C162 058
C162 069
C162 068
C162 053
C162 065
C162 067
C162 065
C162 070
C162 050
C162 057
C162 069
C162 057
C162 058
C162 025F
C162 058
C162 020F
C162 055
C162 054
C162 054
C162 058
C162 066
C162 020F
C162 061
C162 055
C162 059

C163 047
C163 038F
C163 033F
C163 030F
C163 050
C163 068
C163 065
C163 051
C163 052
C163 023F
C163 046
C163 044
C163 033F
C163 051
C163 026F
C163 049
C163 045
C163 055
C163 061
C163 055
C163 056
C163 035F
C163 054
C163 053
C163 052
C163 062
C163 051
C163 061
C163 063
C163 033F
C163 057
C163 028F
C163 059
C163 016F
C163 045
C163 056
C163 048
C163 044
C163 058
C163 ABSF
C163 ABSF
C163 056
C163 055

C164 055
C164 056
C164 019F
C164 059
C164 033F
C164 048
C164 050
C164 051
C164 027F
C164 082
C164 049
C164 022F
C164 066
C164 062
C164 052
C164 073
C164 019F
C164 025F
C164 047
C164 070
C164 070
C164 069
C164 063
C164 023F
C164 043
C164 054
C164 045
C164 066
C164 078
C164 054
C164 063
C164 013F
C164 041
C164 011F
C164 044
C164 047
C164 035F
C164 061
C164 069
C164 ABSF
C164 ABSF
C164 081
C164 045

C165 063
C181 ABSF
C181 052
C165 020F
C165 046
C165 061
C165 059
C165 038F
C165 032F
C165 ABSF
C181 059
C165 028F
C165 020F
C165 053
C165 020F
C181 055
C165 028F
C165 026F
C181 057
C165 050
C165 052
C165 028F
C181 060
C165 046
C165 038F
C165 052
C181 049
C181 056
C181 064
C165 039F
C165 039F
C165 026F
C165 037F
C165 017F
C165 025F
C165 029F
C165 022F
C165 030F
C165 067
C165 ABSF
C165 ABSF
C165 037F
C165 036F

C166 040F
C182 018F
C182 055
C166 039F
C166 046
C166 050
C166 055
C166 053
C166 058
C166 050
C182 050
C166 063
C166 052
C166 051
C166 050
C182 049
C166 053
C166 057
C182 041F
C166 067
C166 064
C166 046
C182 050
C166 059
C166 055
C166 054
C182 035F
C182 039F
C182 049
C166 036F
C166 055
C166 050
C166 053
C166 019F
C166 032F
C166 058
C166 039F
C166 046
C166 061
C166 ABSF
C166 ABSF
C166 057
C166 054

REP
REP
REP
REP
REP
0338
0346
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0338
REP
REP
REP
REP
REP
0371
0360
REP
REP
REP
REP
0339
REP
REP
0380
REP
REP
REP RPR
REP
FAIL
REP RPR
REP
REP
REP
0366
FAIL
REP
REP
REP

0004882706
0004882707
0004882708
0004882709
0004882710
0004882711
0004882712
0004882713
0004882714
0004882715
0004882716
0004882717
0004882718
0004882801
0004882802
0004882803
0004882804
0004882805
0004882806
0004882807
0004882808
0004882809
0004882810
0004882811
0004882812
0004882813
0004882814
0004882815
0004882816
0004882817
0004882818
0004882819
0004882820
0004882821
0004882822
0004882823
0004882824
0004882825
0004882826
0004882827
0004882828
0004882829
0004882830

14-KN-1018
14-KN-1252
14-KN-1019
14-KN-1143
14-KN-1020
14-KN-1021
14-KN-1022
14-KN-1023
14-KN-1024
14-KN-1214
14-KN-1215
14-AS-306
14-AS-307
14-AS-308
14-AS-309
14-AS-310
14-AS-311
14-AS-312
14-AS-313
14-AS-314
14-AS-315
14-AS-316
14-AS-318
14-AS-320
14-AS-321
14-AS-322
14-AS-323
14-AS-324
14-AS-325
14-AS-326
14-AS-327
14-AS-328
14-AS-329
14-AS-330
14-AS-331
14-AS-332

MEENU
ANKUSH
SANDEEP
SHUBHAM GUPTA
BALKAR
VINOD
PARDEEP SINGH
ASHISH
SUMIT
DEEPAK
AMIT MOR
MONU
HIMANSHU
MANJEET KUMAR
ANIL KUMAR
MANJEET
SHUBHAM JAIN
VIKRAM SHARMA
KULVINDER SINGH
SUMIT VERMA
RAKESH
ANIL KUMAR
HIMANSHU BHATIA
ASHISH KUMAR
ASHISH
DEEPAK KUMAR
ANKIT
NITISH KUMAR
SOMBIR SINGH
ROBIN SINGH
DEEPAK SINGH
RAVI SINGH
MANISH
SORABH SAINI
SANJEEV
MUKUL
ARBJOT SINGH
SURENDER SINGH
VIRENDER SINGH
ASHISH GARG
SHUBHAM TAYAL
AYUSH JAIN
ABHIMANYU BOORA

CHHAJU RAM
JIYALAL
OMPARKASH
YASH PAL GUPTA
SATBIR
RAMBIR
GURMEL SINGH
RAJPAL
DIL BAG
SAJJAN KUMAR
RANDHIR MOR
KRISHAN
PAWAN KUMAR
SUBHASH CHANDER
KRISHAN KUMAR
SANT LAL
PAWAN KUMAR JAIN
SURESH KUMAR
SURENDER SINGH
TEK CHAND VERMA
RAJBIR
DHARAMBIR SINGH
CHARANJEET
RAMESH KUMAR
KASHMIR SINGH
KULDEEP SINGH
MANGE RAM
BACHU MEHTO
SUBHASH SINGH
VINOD KUMAR
SAMENDER SINGH
RAKESH KUMAR
CHAND RAM
SATISH KUMAR
HARIOM
SHYAM LAL
KULDEEP SINGH
RAJENDER SINGH
SULTAN
LAKHMI CHAND
ISHWAR TAYAL
SANJAY JAIN
NARENDER BOORA

C161 027F
C161 041F
C161 026F
C161 032F
C161 033F
C161 026F
C161 050
C161 029F
C161 025F
C161 050
C161 033F
C161 033F
C161 021F
C161 070

C162 056
C162 061
C162 044
C162 063
C162 055
C162 047
C162 071
C162 047
C162 047
C162 069
C162 043
C162 053
C162 054
C162 040F

C163 062
C163 051
C163 048
C163 038F
C163 050
C163 058
C163 052
C163 046
C163 056
C163 063
C163 045
C163 053
C163 051
C163 041F

C164 031F
C164 065
C164 042
C164 047
C164 029F
C164 016F
C164 072
C164 081
C164 042
C164 044
C164 047
C164 016F
C164 042
C164 046

C165 032F
C181 050
C165 026F
C165 055
C165 036F
C165 052
C165 057
C165 050
C165 053
C165 065
C165 049
C165 045
C165 034F
C165 039F

C166 057
C182 048
C166 053
C166 055
C166 ABSF
C166 061
C166 047
C166 047
C166 051
C166 058
C166 042F
C166 056
C166 057
C166 021F

C161 064
C161 053
C161 047
C161 057
C161 042
C161 049
C161 064
C161 050
C161 056
C161 067
C161 066
C161 057
C161 052
C161 059
C161 060
C161 050
C161 054
C161 040F
C161 073
C161 052
C161 034F
C161 073
C161 044
C161 052
C161 068
C161 065
C161 050
C161 053

C162 053
C162 044
C162 045
C162 056
C162 036F
C162 045
C162 068
C162 044
C162 046
C162 065
C162 053
C162 037F
C162 053
C162 049
C162 054
C162 042F
C162 051
C162 038F
C162 046
C162 035F
C162 026F
C162 056
C162 029F
C162 028F
C162 048
C162 032F
C162 046
C162 034F

C163 052
C163 048
C163 053
C163 051
C163 051
C163 045
C163 069
C163 050
C163 054
C163 071
C163 051
C163 050
C163 053
C163 049
C163 041F
C163 050
C163 050
C163 048
C163 056
C163 050
C163 027F
C163 065
C163 047
C163 027F
C163 053
C163 054
C163 036F
C163 063

C164 049
C164 058
C164 055
C164 064
C164 056
C164 024F
C164 033F
C164 040F
C164 039F
C164 084
C164 036F
C164 028F
C164 049
C164 047
C164 028F
C164 029F
C164 034F
C164 046
C164 058
C164 061
C164 020F
C164 068
C164 014F
C164 079
C164 076
C164 067
C164 061
C164 024F

C165 058
C165 044
C165 039F
C165 053
C165 027F
C165 036F
C165 067
C165 021F
C165 039F
C165 051
C165 036F
C165 032F
C165 033F
C165 051
C165 055
C165 050
C165 061
C165 049
C165 063
C165 050
C165 017F
C165 068
C165 040
C165 019F
C165 048
C165 048
C165 044
C165 029F

C166 044
C166 048
C166 045
C166 044
C166 056
C166 060
C166 064
C166 049
C166 054
C166 070
C166 063
C166 030F
C166 049
C166 053
C166 046
C166 046
C166 057
C166 049
C166 070
C166 047
C166 032F
C166 072
C166 045
C166 051
C166 065
C166 054
C166 060
C166 038F

REP
REP
REP
REP
REP
REP
0349
REP
REP
0349
REP
REP
REP
REP
RL-D
0320
0295
REP
0325
REP
REP
REP
REP
REP
0408
REP
REP
REP
0308
REP
REP
REP
REP
0366
REP
FAIL
0402
REP
REP
0358
REP
REP
REP

RPR

RPR

RPR

RPR
RPR
RPR
RPR

0004882831
0004882832
0004882833
0004882834
0004882835
0004882836
0004882837
0004882838
0004882839
0004882840
0004882841
0004882842
0004882843
0004882844
0004882845
0004882846
0004882847
0004882848
0004882849
0004882850
0004882851
0004882852
0004882853
0004882854
0004882855
0004882856
0004882857
0004882858
0004882859
0004882860
0004882861
0004882862
0004882863
0004882864
0004882865
0004882866
0004882867
0004882868
0004882869
0004882870
0004882871
0004882872
0004882873

14-AS-334
14-AS-335
14-AS-336
14-AS-337

14-AS-338
14-AS-339
14-AS-340
14-AS-341
14-AS-342
14-AS-343
14-AS-345
14-AS-346
14-AS-347
14-AS-348
14-AS-349
14-AS-350
14-AS-351

14-AS-352

14-AS-353

14-AS-354
14-AS-355

14-AS-357
14-AS-358
14-AS-359
14-AS-360
14-AS-361
14-AS-362
14-AS-363
14-AS-364

GOURAV CHHABRA
PARVEEN KUMAR
AMIT KUMAR
SURESH
ASHISH DHAMA
PUNIT JAIN
ARCHIT JAIN
NARESH KUMAR
KISHOR SHARMA
SANDEEP KUMAR
MOHIT
ASHIF ALI
YOGESH
ANKUSH
RINKU
DEVENDER
RAMBHUL
SANDEEP
DEEPAK
KULDEEP
PARMEET RATHEE
RAHUL
SAMEEN GAUTAM
ARUN
SAURABH
VIKASH
GOURAV GARG
TUSHAR KANSAL
VIKAS
JONI
YOGESH
VIKASH
DEEPAK JANGRA
AMIT
ANIL KUMAR
ANKUR BOORA
RAJESH
PANKAJ
PARVEEN JAIN
ANKIT
MONU
SANDEEP
VIJAY SINGH DHANIYA

MOHAN LAL
C161 050
KARESHAN
C161 061
PADAM SINGH
C161 059
SATBIR
C161 061
RAJBIR SINGH
C161 062
KAUSHAL JAIN
C161 055
SANJAY JAIN
C161 039F
SEWA SINGH
C161 062
SHIV KUMAR SHARMA C161 071
RAGHUVIR
C161 040F
MAHIPAL
C161 049
KARAMDDIN
C161 050
RANDHIR
C161 063
NARESH KUMAR
C161 046
RAJMAL
C161 052
BALDEV SINGH
C161 027F
ROHTASH
RAMPHAL
C161 048
SUBHASH
VIKRAM SINGH
C161 035F
JAGDISH RATHEE
C161 022F
MARU SINGH
C161 021F
SUSHIL GAUTAM
C161 016F
SUBHASH
C161 046
KRISHAN KUMAR
C161 033F
KARAMBIR
DINESH GARG
C161 031F
PRITAM KANSAL
C161 025F
GULAB SINGH
C161 026F
RAGUVIR SINGH
RAMESH KUMAR
C161 033F
NAKAL
C161 032F
SUKHPAL JANGRA
C161 029F
HARIKISHAN
C161 027F
RAMESH CHANDER C161 036F
PARLADH BOORA
C161 000F
PAWAN
C161 022F
RANBIR SINGH
C161 038F
HANSRAJ
C161 032F
SEETA RAM
C161 032F
NARESH
C161 032F
MARDHU SINGH
C161 029F
RAJBIR SINGH
C161 055

C162 037F
C162 052
C162 054
C162 055
C162 056
C162 064
C162 058
C162 044
C162 053
C162 035F
C162 020F
C162 038F
C162 045
C162 034F
C162 023F
C162 029F

C163 045
C163 059
C163 050
C163 050
C163 062
C163 068
C163 048
C163 053
C163 064
C163 039F
C163 ABSF
C163 049
C163 051
C163 041F
C163 037F
C163 031F

C164 053
C164 063
C164 076
C164 051
C164 071
C164 084
C164 046
C164 032F
C164 033F
C164 014F
C164 ABSF
C164 047
C164 019F
C164 018F
C164 ABSF
C164 021F

C165 025F
C165 045
C165 046
C165 044
C165 066
C165 064
C165 030F
C165 030F
C165 048
C165 021F
C165 ABSF
C165 048
C165 049
C165 045
C165 023F
C165 017F

C162 037F

C163 021F

C164 ABSF C165 018F C166 ABSF

C162 028F
C162 038F
C162 020F
C162 020F
C162 063
C162 052

C163 028F
C163 046
C163 030F
C163 016F
C163 077
C163 057

C164 016F
C164 014F
C164 031F
C164 020F
C164 078
C164 039F

C162 044
C162 038F
C162 044

C163 030F
C163 020F
C163 050

C164 085 C165 032F C166 033F


C164 ABSF C165 033F C166 016F
C164 015F C165 044 C166 016F

C162 039
C162 043
C162 062
C162 053
C162 057
C162 004F
C162 045
C162 049
C162 054
C162 045
C162 045
C162 047
C162 057

C163 041
C163 034F
C163 051
C163 045
C163 053
C163 ABSF
C163 044
C163 033F
C163 034F
C163 030F
C163 041F
C163 024F
C163 063

C164 023F
C164 013F
C164 045
C164 033F
C164 025F
C164 ABSF
C164 018F
C164 032F
C164 053
C164 018F
C164 019F
C164 ABSF
C164 039F

C165 026F
C165 019F
C165 012F
C165 018F
C165 052
C165 035F

C165 032F
C165 039F
C165 051
C165 053
C165 041F
C165 ABSF
C165 031F
C165 034F
C165 038F
C165 037F
C165 037F
C165 045
C165 055

C166 037F
C166 039F
C166 047
C166 030F
C166 059
C166 068
C166 051
C166 038F
C166 058
C166 028F
C166 ABSF
C166 044
C166 058
C166 022F
C166 032F
C166 015F

C166 016F
C166 038F
C166 047
C166 015F
C166 061
C166 028F

C166 013F
C166 025F
C166 036F
C166 020F
C166 022F
C166 ABSF
C166 030F
C166 026F
C166 044
C166 021F
C166 031F
C166 020F
C166 052

REP RPR
REP
0332
REP
0376
0403 RPR
REP RPR
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
ABSENT
REP
RL-D
FAIL
REP RPR
REP RPR
FAIL
0377 RPR
REP RPR
RL-D
REP RPR
FAIL RPR
REP RPR
ABSENT
REP
REP RPR
REP RPR
REP RPR
REP
FAIL RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP

0004882874
0004882875
0004882876
0004882877
0004882878
0004882879
0004882880
0004882881
0004882882
0004882883
0004882884
0004882885
0004882886
0004882887
0004882888
0004882889
0004882890
0004882891
0004882892
0004882893
0004882894
0004882895
0004882901
0004882902
0004882903
0004882904
0004882905
0004882906
0004882907
0004882908
0004882909
0004883001
0004883002
0004883003
0004883004
0004883005
0004883006
0004883007
0004883008
0004883009
0004883010
0004883011
0004883012

14-AS-365
14-AS-366
14-AS-367
14-AS-368
14-AS-369
14-AS-370
14-AS-371
14-AS-372
14-AS-373
14-AS-374
14-AS-375
14-AS-376
14-AS-380
14-AS-377
14-AS-378
14-AS-379
14-AS-383
14-AS-381

14-RGN-107
14-RGN-135
14-RGN-108
14-RGN-109
14-RGN-110
14-RGN-111
14-RGN-136
14-RGN-112
14-RGN-113
14-RGN-114

PARVEEN KUMAR
SHIV DUTT
RAVI
ASHOK
PARVEEN KUMAR
SANDEEP KUMAR
RAJIV
KULBIR SINGH
DEEPAK KUMAR
KAMAL SAINI
SHIVAM KUMAR
JITENDER
DEEPAK
GAGAN VERMA
AJAY KUMAR
SUNNY
DINESH KUMAR
ANU DEVI
PRAMUKH
POOJA DEVI
KOMAL
SUMIT KUMAR
MAMTA
MONIKA
GEETA
TARSHEM
JATIN
VENUS MANGLA
BHAWANA
ANKITA
SONU
BALJEET
SANJAY KUMAR
JASBIR
VIKRAM
MALKIT
ANITA
MANDEEP KUMAR
PRAVEEN SHEOKAND
NAVEEN
RITU
JAIVIR
KULDEEP

LEELA RAM
C161 046
GIRI RAJ SINGH
C161 053
OMPARKASH
KRISHAN
C161 ABSF
RAMESH KUMAR
C161 038F
SHISH PAL
C161 032F
DHARAMBIR SINGH C161 031F
PARTAP SINGH
C161 018F
ROSHAN LAL
RAMMAHER SAINI
C161 024F
ARJUN DAS
C161 027F
BALWAN SINGH
C161 028F
BALINDER
CHANDER PARKASH VERMA
C161 022F
MAHAVIR
C161 027F
SURESH KUMAR
C161 024F
AVADH BIHARI
C161 024F
RAJENDER SINGH
C161 033F
JAGDISH
C161 032
RICHAPAL SINGH
C161 028F
RAJBIR
C161 034F
SUKHI RAM
C161 017F
KULVINDER
SHAMSHER SINGH
C161 060
KARAMBIR
DHIRU
RAKESH
RANBILAS
C161 076
VEDPARKASH
C161 059
AJAY KUMAR
C161 062
DAYANAND
C161 047
BALDEV
C161 029F
SATBIR
C161 058
KARAMPAL
C161 057
SURESH KUMAR
C161 044
RAJENDER SINGH
C161 047
SATYA DEV
C161 050
DILBAG SINGH
C161 064
SADHURAM
C161 ABSF
SAJJAN
C161 039F
DALBIR
C161 052
RAMBHAGAT
C161 050
SITARAM
C161 053

C162 055
C162 066

C163 062
C163 074

C164 049
C164 049

C165 057
C165 073

C166 034F
C166 041F

C162 ABSF
C162 048
C162 054
C162 051
C162 031F

C163 035F
C163 045
C163 055
C163 037F
C163 019F

C164 016F
C164 015F
C164 016F
C164 012F
C164 013F

C165 034F
C165 049
C165 050
C165 016F
C165 018F

C166 ABSF
C166 030F
C166 027F
C166 031F
C166 021F

C162 056
C162 040F
C162 042

C163 040F
C163 045
C163 029F

C164 015F C165 037F C166 018F


C164 021F C165 038F C166 031F
C164 012F C165 021F C166 047

C162 029F
C162 045
C162 046
C162 050
C162 049
C162 044
C162 060
C162 054
C162 032F

C163 023F
C163 053
C163 028F
C163 045
C163 039F
C163 037
C163 056
C163 045
C163 022F

C164 ABSF
C164 016F
C164 019F
C164 019F
C164 033F
C164 RLA
C164 031F
C164 041F
C164 015F

C162 054

C163 063

C164 039F C165 028F C166 053

C162 055
C162 ABSF
C162 046
C162 057
C162 035F
C162 060
C162 039F
C162 057
C162 048
C162 048
C162 068
C162 023F
C162 066
C162 060
C162 046
C162 048

C163 063
C163 056
C163 046
C163 040F
C163 039F
C163 055
C163 051
C163 035F
C163 043F
C163 057
C163 065
C163 022F
C163 047
C163 058
C163 047
C163 055

C164 061
C164 055
C164 042F
C164 045
C164 018F
C164 056
C164 058
C164 016F
C164 019F
C164 030F
C164 086
C164 017F
C164 018F
C164 039F
C164 018F
C164 027F

C165 021F
C165 036F
C165 025F
C165 027F
C165 051
C165 054
C165 054
C165 059
C165 028F

C165 056
C165 032F
C165 036F
C165 029F
C165 047
C165 059
C165 050
C165 032F
C165 054
C165 058
C165 059
C165 029F
C165 051
C165 062
C165 039F
C165 049

C166 047
C166 045
C166 041F
C166 034F
C166 047
C166 027
C166 040F
C166 029F
C166 022F

C166 067
C166 062
C166 051
C166 046
C166 028F
C166 047
C166 039F
C166 023F
C166 040F
C166 052
C166 054
C166 036F
C166 052
C166 039F
C166 048
C166 061

REP
REP
RPR
FAIL
REP
REP
REP RPR
FAIL
RL-D
REP
REP
REP
ABSENT
REP RPR
REP
REP
REP RPR
REP
RLA
REP
REP
FAIL
RPR
REP RPR
RPR
RPR
RL-D
0378 RPR
REP RPR
REP RPR
REP RPR
REP
0335
REP
REP RPR
REP
REP
0396
FAIL RPR
REP
REP
REP
REP

0004883013
0004883014
0004883015
0004883016
0004883017
0004883018
0004883019
0004883020
0004883021
0004883022
0004883023
0004883024
0004883025
0004883026
0004883027
0004883028
0004883029
0004883030
0004883031
0004883032
0004883033
0004883034
0004883035
0004883036
0004883037
0004883038
0004883039
0004883040
0004883101
0004883102
0004883103
0004883104
0004883105
0004883106
0004883107
0004883108
0004883109
0004883110
0004883111
0004883112
0004883113
0004883114
0004883115

14-RGN-115
14-RGN-116
14-RGN-195
14-RGN-137
14-RGN-196
14-RGN-118
14-RGN-119
14-RGN-121
14-RGN-122
14-RGN-123
14-RGN-124
14-RGN-125
14-RGN-126
14-RGN-127
14-RGN-128
14-RGN-130

14-RGN-193
14-RGN-133
14-RGN-139
14-RGN-194
14-RGN-132

14-MAS-46
14-MAS-47
14-MAS-48
14-MAS-49
14-MAS-50
14-MAS-51
14-MAS-52

14-MAS-58
14-MAS-53
14-MAS-55

SUNIL KUMAR
VIKAS SHARMA
MADHU
MANPREET
SHUBHAM MITTAL
SHUBHAM GARG
AMAN NAIN
RAJESH KUMAR
MEENU DEVI
RISHABH
MANISH KUMAR
MANDEEP
PARDEEP
RAVINDER
SUMIT KUMAR
GAGANDEEP
AMIT
DEEPAK SHARMA
RAMAN
SAGAR GOYAL
GOURAV
VINAY
RITU
RITIKA
ANIL GARG
VARUN GOEL
NEELAM DEVI
SEEMA DEVI
HIMANSHU
SURAKSHA
ASHA
MORISHA
SHAYANA
KRISHMA
LALITA
JYOTI
JYOTI RANI
JYOTI SHARMA
EKETA DEVI
JYOTI
BABITA
MEGHA DEVI
SAVITA

MURLI DHARCHAND C161 039F


VAZIR CHANDER
C161 045
SHIV SHANKAR
C161 066
CHANDERBHAN
C161 065
KRISHAN KUMAR MITTAL
C161 046
MAHAVIR PRASAD
C161 046
BALWANT SINGH
C161 054
CHANDI RAM
C161 060
HARPAL
C161 057
SAJJAN KUMAR
C161 062
MIYAN SINGH
C161 016F
SUBHASH
C161 025F
SATNAM
C161 066
SURAJ BHAN
C161 017F
RANDHIR
C161 067
JOGINDER SINGH
C161 044
NAPHE SINGH
C161 051
VINOD KUMAR
C161 057
SEWA SINGH
C161 057
DHARMVIR
C161 038F
MANOJ
C161 051
SHASHER SINGH
C161 037F
BANSHILAL
C161 072
BHARAT BHUSHAN
C161 062
PAWAN KUMAR
C161 045
RATI RAM GOEL
C161 054
RAMDIYA
C161 050
RAJPAL SINGH
C161 040F
PARVEEN JAIN
C161 040F
VINOD
C161 049
SATBIR SINGH
C161 049
PAHALWAN SINGH
C161 055
MAHAVIR
C161 075
BHIR SINGH
C161 069
HAWA SINGH
C161 049
JOGINDER
C161 035F
PAWAN KUMAR
C161 068
SUBHASH SHARMA
C161 038F
BALBIR SINGH
C161 033F
RAMESH
C161 034F
BALWAN SINGH
C161 040F
SHAMMI KAPOOR
C161 051
RAJPAL
C161 062

C162 035F
C162 037F
C162 068
C162 070
C162 046
C162 054
C162 042F
C162 039F
C162 041F
C162 038F
C162 ABSF
C162 ABSF
C162 029F
C162 024F
C162 069
C162 032F
C162 056
C162 047
C162 064
C162 033F
C162 035F
C162 034F
C162 058
C162 065
C162 046
C162 064
C162 041F
C162 062
C162 064
C162 071
C162 053
C162 056
C162 060
C162 063
C162 060
C162 053
C162 070
C162 040F
C162 046
C162 045
C162 050
C162 061
C162 066

C163 034F
C163 041F
C163 052
C163 056
C163 046
C163 034F
C163 052
C163 046
C163 063
C163 056
C163 ABSF
C163 ABSF
C163 038F
C163 ABSF
C163 065
C163 045
C163 051
C163 051
C163 056
C163 032F
C163 048
C163 031F
C163 065
C163 042F
C163 039F
C163 048
C163 047
C163 053
C163 062
C163 064
C163 058
C163 058
C163 058
C163 059
C163 058
C163 053
C163 061
C163 051
C163 056
C163 050
C163 051
C163 062
C163 058

C164 018F
C164 042F
C164 034F
C164 047
C164 042F
C164 053
C164 019F
C164 055
C164 019F
C164 045
C164 ABSF
C164 ABSF
C164 017F
C164 ABSF
C164 052
C164 016F
C164 057
C164 041F
C164 040F
C164 060
C164 019F
C164 017F
C164 026F
C164 085
C164 017F
C164 084
C164 018F
C164 018F
C164 039F
C164 062
C164 062
C164 034F
C164 082
C164 060
C164 025F
C164 028F
C164 071
C164 014F
C164 015F
C164 016F
C164 023F
C164 020F
C164 041F

C165 039F
C165 038F
C165 059
C165 059
C165 050
C165 051
C165 034F
C165 025F
C165 051
C165 058
C165 ABSF
C165 ABSF
C165 ABSF
C165 023F
C165 062
C165 045
C165 061
C165 057
C165 061
C165 052
C165 033F
C165 018F
C165 057
C165 050
C165 040F
C165 052
C165 053
C165 058
C165 074
C165 074
C165 067
C165 068
C165 073
C165 072
C165 051
C165 038F
C165 076
C165 050
C165 028F
C165 051
C165 052
C165 060
C165 048

C166 035F
C166 030F
C166 039F
C166 047
C166 051
C166 048
C166 061
C166 033F
C166 042F
C166 019F
C166 ABSF
C166 ABSF
C166 ABSF
C166 ABSF
C166 054
C166 019F
C166 038F
C166 057
C166 056
C166 048
C166 039F
C166 021F
C166 035F
C166 055
C166 027F
C166 053
C166 029F
C166 034F
C166 055
C166 064
C166 050
C166 053
C166 055
C166 061
C166 055
C166 050
C166 056
C166 044
C166 048
C166 046
C166 045
C166 054
C166 052

FAIL
REP
REP
0344
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
FAIL
REP
FAIL
0369
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
0355
REP
REP
REP
0384
0339
REP
0403
0384
REP
REP
0402
REP
REP
REP
REP
REP
REP

RPR

RPR

RPR
RPR
RPR
RPR

RPR
RPR
RPR

RPR
RPR
RPR

0004883116
0004883117
0004883118
0004883119
0004883120
0004883121
0004883201
0004883202
0004883203
0004883204
0004883205
0004883206
0004883207
0004883208
0004883209
0004883210
0004883211
0004883212
0004883213
0004883214
0004883215
0004883216
0004883217
0004883218
0004883219
0004883220
0004883221
0004883222
0004883223
0004883224
0004883225
0004883226
0004883227
0004883228
0004883229
0004883230
0004883231
0004883232
0004883233
0004883234
0004883235
0004883236
0004883237

14-MAS-59
14-MAS-54
14-MAS-56
14-MAS-57
14-GWS-251
14-GWS-252
14-GWS-253
14-GWS-254
14-GWS-255
14-GWS-256
14-GWS-257
14-GWS-258
14-GWS-327
14-GWS-259
14-GWS-260
14-GWS-261
14-GWS-262
14-GWS-263
14-GWS-264
14-GWS-265
14-GWS-266
14-GWS-267
14-GWS-268
14-GWS-269
14-GWS-270
14-GWS-271
14-GWS-272
14-GWS-273
14-GWS-274
14-GWS-275
14-GWS-276
14-GWS-277
14-GWS-278
14-GWS-279
14-GWS-280
14-GWS-281
14-GWS-282
14-GWS-283
14-GWS-284
14-GWS-285
14-GWS-286

SHALU
NEHA SHARMA
SHIVANI
DEEPU DEVI
PUSPINDER KAUR
KAVITA
JYOTI DEVI
SHALU RANI
CHANCHAL
JYOTI RANI
NEELAM DEVI
MAUSHAM DEVI
REENA
MANISHA DEVI
GEETA RANI
JYOTI DEVI
BHATERI DEVI
KAWALJEET KAUR
KIRAN DEVI
SUMAN
SUMAN RANI
NISHA RANI
SUMAN RANI
MEERA DEVI
DIKSHA
NAVJOT KAUR
MENKA
NEHA RANI
MEENU
ANJU RANI
MONIKA
SUSHMA DEVI
SONIYA
NEELAM
NISHA DEVI
POOJA VERMA
POONAM DEVI
REKHA RANI
VAISHALI SHARMA
SWEETY RANI
MAMTA
SAVITA DEVI
MAFI

INDER SINGH
C161 022F
ASHOK KUMAR
C161 035F
BIJENDER SINGH
C161 030F
SURJEET SINGH
C161 051
GURVINDER SINGH
C161 078
ISHWER SINGH
C161 047
DILBAG
C161 052
MAHAVIR PARSAD
C161 061
NARESH KUMAR GUPTAC161 050
DALBIR
C161 048
BALJEET SINGH
C161 058
RAMCHANDER
C161 048
HAWA SINGH
C161 052
DALBIR
C161 046
DINESH KUMAR
C161 049
RAMPHAL
C161 056
NARESH KUMAR
C161 064
NAJJAR SINGH
C161 068
SUBHASH CHANDER C161 058
GORAKHA RAM
C161 054
VED PARKASH
C161 061
JAIPAL
C161 056
HARI RAM
C161 034F
SURESH KUMAR
C161 051
PARDEEP KUMAR GARGC161 056
SATNAM SINGH
C161 066
VINOD KUMAR
C161 056
SATISH KUMAR
C161 048
NARENDER JANGRA C161 057
TEJBIR SINGH
C161 057
BALDEV
C161 064
SUMER SINGH
C161 051
SURINDER JAIN
C161 069
SHYAMKARAN
C161 057
PAWAN KUMAR
C161 050
JOGINDER VERMA
C161 055
OM PARKASH
C161 059
RAM PARTAP
C161 059
SATISH KUMAR
C161 053
RAM KUMAR
C161 047
SUNDER
C161 062
RAGABIR SINGH
C161 050
SATYAWAN
C161 056

C162 046
C162 050
C162 046
C162 061
C162 061
C162 056
C162 064
C162 081
C162 082
C162 073
C162 072
C162 082
C162 066
C162 056
C162 074
C162 073
C162 077
C162 086
C162 079
C162 076
C162 081
C162 087
C162 053
C162 075
C162 073
C162 082
C162 070
C162 068
C162 064
C162 067
C162 081
C162 063
C162 078
C162 058
C162 059
C162 060
C162 064
C162 048
C162 055
C162 062
C162 059
C162 058
C162 065

C163 039F
C163 063
C163 045
C163 059
C163 063
C163 062
C163 055
C163 057
C163 052
C163 064
C163 057
C163 055
C163 055
C163 049
C163 065
C163 053
C163 047
C163 068
C163 057
C163 055
C163 060
C163 054
C163 039F
C163 049
C163 052
C163 061
C163 057
C163 047
C163 064
C163 050
C163 057
C163 048
C163 071
C163 057
C163 046
C163 051
C163 054
C163 053
C163 057
C163 056
C163 056
C163 060
C163 044

C164 031F
C164 015F
C164 036F
C164 026F
C164 088
C164 066
C164 063
C164 085
C164 073
C164 087
C164 085
C164 086
C164 068
C164 066
C164 090
C164 053
C164 048
C164 089
C164 062
C164 058
C164 082
C164 074
C164 054
C164 076
C164 065
C164 090
C164 059
C164 077
C164 083
C164 078
C164 079
C164 068
C164 092
C164 083
C164 086
C164 086
C164 074
C164 079
C164 075
C164 075
C164 056
C164 068
C164 075

C165 028F
C165 050
C165 042F
C165 051
C165 086
C165 067
C165 045
C165 052
C165 052
C165 056
C165 049
C165 054
C165 054
C165 046
C165 065
C165 053
C165 050
C165 069
C165 049
C165 039F
C165 052
C165 047
C165 030F
C165 055
C165 054
C165 062
C165 051
C165 045
C165 058
C165 057
C165 059
C165 039F
C165 063
C165 050
C165 041F
C165 052
C165 049
C165 047
C165 041F
C165 036F
C165 064
C165 045
C165 045

C166 034F
C166 058
C166 039F
C166 053
C166 069
C166 061
C166 032F
C166 047
C166 052
C166 057
C166 046
C166 050
C166 035F
C166 026F
C166 059
C166 046
C166 034F
C166 060
C166 046
C166 033F
C166 039F
C166 029F
C166 ABSF
C166 038F
C166 037F
C166 047
C166 023F
C166 035F
C166 045
C166 045
C166 048
C166 036F
C166 048
C166 046
C166 047
C166 051
C166 059
C166 049
C166 057
C166 051
C166 062
C166 059
C166 059

REP RPR
REP
REP RPR
REP
0445
0359
REP
0383
0361
0385
0367
0375
REP
REP
0402
0334
REP
0440
0351
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0408
REP
REP
0371
0354
0388
REP
0421
0351
REP
0355
0359
0335
REP
REP
0359
0340
0344

0004883238
0004883239
0004883240
0004883241
0004883242
0004883243
0004883244
0004883245
0004883246
0004883247
0004883248
0004883249
0004883250
0004883251
0004883252
0004883253
0004883254
0004883255
0004883256
0004883257
0004883258
0004883259
0004883260
0004883261
0004883262
0004883263
0004883264
0004883265
0004883266
0004883267
0004883268
0004883269
0004883270
0004883271
0004883272
0004883273
0004883274
0004883275
0004883276
0004883277
0004883301
0004883302
0004883303

14-GWS-287
14-GWS-288
14-GWS-289
14-GWS-290
14-GWS-291
14-GWS-292
14-GWS-293
14-GWS-294
14-GWS-295
14-GWS-296
14-GWS-329
14-GWS-297
14-GWS-298
14-GWS-330
14-GWS-331
14-GWS-299
14-GWS-300
14-GWS-301
14-GWS-302
14-GWS-303
14-GWS-304
14-GWS-305
14-GWS-306
14-GWS-307
14-GWS-308
14-GWS-309
14-GWS-310
14-GWS-311
14-GWS-312
14-GWS-332
14-GWS-313
14-GWS-314
14-GWS-316
14-GWS-317
14-GWS-318
14-GWS-319
14-GWS-320
14-GWS-321
14-SDJ-306
14-SDJ-221
14-SDJ-222

PINKI DEVI
SHAILI
NEELAM DEVI
SUSHMITA DEVI
POOJA DEVI
NIDHI DEVI
ANNU RANI
MAMTA DEVI
MANISHA DEVI
KAJAL
ASHA
RANJIT KAUR
ANURADHA RANI
ANJALI
PAYAL BHATIA
KHUSHBOO RANI
POOJA DEVI
NEHA RANI
REENA DEVI
JYOTI DEVI
RENU
TULSI DEVI
RAKHI RANI
RITU DEVI
KAFI
NEHA RANI
REENU
SEEMA DEVI
PARUL
VIPASHA
SAVITA DEVI
RENU
KAWALJEET KAUR
MONIKA
VIDYA
ANNU DEVI
KAVITA RANI
TANNU RANI
RENU RANI
SATNAM KAUR
MUKESH
SAMMY
MUKESH RANI

KRISHAN CHAND
C161 056
KRISHAN PAL
C161 054
MAHABIR SINGH
C161 042F
SURESH KUMAR
C161 050
RAMPHAL SHARMA C161 054
BIRBAL
C161 059
RAM KISHAN
C161 039F
VIRBHAN SINGH
C161 046
BALBIR SINGH
C161 032F
JASBIR SINGH
C161 038F
MAHENDER SINGH
C161 031F
GURDEEP SINGH
C161 053
RANBIR SINGH
C161 025F
SUBHASH CHAND
C161 062
RAJINDER KUMAR BHATIA
C161 041F
SUBHASH CHANDER C161 031F
SURESH KUMAR
C161 029F
SOM DUTT
C161 031F
RAMESH CHAND
C161 059
JASWANT
C161 025F
NAWAB
C161 024F
RAKAM SINGH
C161 021F
ANIL KUMAR
C161 025F
CHAND SINGH
SHAMSHER SINGH
C161 026F
NARESH
C161 024F
SATYAWAN
C161 025F
SATBIR
C161 036F
VIRENDER KUMAR
C161 036F
RANDHIR SINGH
C161 068
DILAWAR SINGH
C161 037F
RAMKARAN
C161 031F
SINDER SINGH
C161 036F
BANI SINGH
C161 022F
JAGDISH PARSAD
C161 029F
SURESH
C161 031F
PALE RAM
C161 024F
RAJBIR SINGH
C161 033F
RAJBIR SINGH
C161 032F
KALA SINGH
C161 051
BALBIR SINGH
C161 052
RAJBIR
C161 053
HOSHIAR SINGH
C161 035F

C162 066
C162 060
C162 059
C162 064
C162 053
C162 064
C162 064
C162 062
C162 070
C162 068
C162 065
C162 055
C162 046
C162 073
C162 079
C162 072
C162 047
C162 051
C162 064
C162 047
C162 060
C162 051
C162 055

C163 060
C163 053
C163 052
C163 051
C163 050
C163 059
C163 051
C163 050
C163 060
C163 051
C163 050
C163 062
C163 045
C163 067
C163 057
C163 061
C163 053
C163 046
C163 055
C163 055
C163 055
C163 046
C163 052

C164 081
C164 078
C164 062
C164 019F
C164 085
C164 089
C164 082
C164 069
C164 051
C164 048
C164 050
C164 054
C164 029F
C164 072
C164 083
C164 056
C164 069
C164 057
C164 062
C164 074
C164 034F
C164 038F
C164 032F

C165 046
C165 047
C165 046
C165 046
C165 045
C165 047
C165 045
C165 031F
C165 049
C165 051
C165 052
C165 056
C165 022F
C165 070
C165 054
C165 060
C165 050
C165 030F
C165 049
C165 027F
C165 045
C165 033F
C165 032F

C166 063
C166 050
C166 049
C166 028F
C166 029F
C166 040F
C166 035F
C166 028F
C166 026F
C166 036F
C166 033F
C166 045
C166 030F
C166 060
C166 041F
C166 038F
C166 031F
C166 032F
C166 048
C166 028F
C166 036F
C166 028F
C166 031F

C162 057
C162 074
C162 054
C162 058
C162 074
C162 070
C162 070
C162 063
C162 066
C162 054
C162 069
C162 069
C162 055
C162 050
C162 050
C162 061
C162 053
C162 060
C162 052

C163 048
C163 048
C163 050
C163 054
C163 053
C163 050
C163 054
C163 056
C163 057
C163 047
C163 051
C163 061
C163 050
C163 050
C163 051
C163 052
C163 045
C163 060
C163 045

C164 ABSF
C164 045
C164 054
C164 048
C164 061
C164 065
C164 055
C164 062
C164 058
C164 035F
C164 056
C164 057
C164 056
C164 042
C164 056
C164 076
C164 042F
C164 039F
C164 032F

C165 032F
C165 035F
C165 028F
C165 027F
C165 045
C165 059
C165 045
C165 032F
C165 038F
C165 046
C165 034F
C165 036F
C165 029F
C165 023F
C165 025F
C165 033F
C165 040F
C165 055
C165 023F

C166 057
C166 065
C166 059
C166 062
C166 068
C166 079
C166 071
C166 071
C166 051
C166 059
C166 066
C166 062
C166 046
C166 062
C166 061
C166 062
C166 045
C166 049
C166 035F

0372
0342
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0325
REP
0404
REP
REP
REP
REP
0337
REP
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
0391
REP
REP
REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP

0004883304
0004883305
0004883306
0004883307
0004883308
0004883309
0004883310
0004883311
0004883312
0004883313
0004883314
0004883315
0004883316
0004883317
0004883318
0004883319
0004883320
0004883321
0004883322
0004883323
0004883324
0004883325
0004883326
0004883327
0004883328
0004883329
0004883330
0004883331
0004883332
0004883333
0004883334
0004883335
0004883336
0004883337
0004883338
0004883339
0004883340
0004883341
0004883342
0004883343
0004883344
0004883345
0004883346

14-SDJ-223
14-SDJ-224
14-SDJ-225
14-SDJ-226
14-SDJ-227
14-SDJ-228
14-SDJ-229
14-SDJ-230
14-SDJ-231
14-SDJ-232
14-SDJ-233
14-SDJ-234
14-SDJ-235
14-SDJ-236
14-SDJ-237
14-SDJ-238
14-SDJ-239
14-SDJ-240
14-SDJ-241
14-SDJ-302
14-SDJ-242
14-SDJ-243
14-SDJ-244
14-SDJ-245
14-SDJ-246
14-SDJ-247
14-SDJ-248
14-SDJ-249
14-SDJ-250
14-SDJ-251
14-SDJ-252
14-SDJ-303
14-SDJ-304
14-SDJ-305
14-SDJ-253
14-SDJ-254
14-SDJ-255
14-SDJ-256
14-SDJ-257
14-SDJ-258

SUMAN
DEEPIKA
JYOTI
RITU
MANSI
MANJU
PREETI
RITU
MAMTA RANI
REENA
REETU
SAMTA
MANDEEP
SEEMA
SONIA
MANISHA DEVI
SEEMA
SEEMA
REETU
SEEMI GOYAL
RENU
DIMPAL
ALKA
AMIT
REENU
MANJU BALA
POOJA
NIDHI
NEHA
MONA
SHIKHA
SUNITA
DEEPIKA GOYAL
PALLAVI
SHIVANGI
ANJALI
POOJA
SHILPA
GARIMA
ANJALI
MANISHA RANI
SANJU
SONIYA

MADAN LAL
HARIOM
DINESH
BALKAR SINGH
NARESH KUMAR
MAHA SINGH
SUBASH CHAND
JOGINDER
RAMPHAL
DILBAG SINGH
MAHA SINGH
MAHENDER JAIN
MAHAVIR
ARJUN
VIRENDER
SATBIR SINGH
SATBIR SINGH
PAWAN
SUBHASH CHANDER
SURESH KUMAR
SURAJMAL
RAMESH
MAHAVIR SINGH
JAGDISH
CHANDER
KRISHAN KUMAR
RAMKUMAR
SUSHIL JAIN
BABU RAM
PURUSHOTAM
SHASHI
ROSHAN LAL
RAJKUMAR
RAMBILAS
SANJAY
SHYAMLAL
TARSEM
BASHESHER
KULWANT
RANDHIR
SADIK AHAMED
RAMMEHAR
SURAJMAL

C161 068
C161 045
C161 062
C161 064
C161 064
C161 050
C161 051
C161 064
C161 057
C161 058
C161 074
C161 059
C161 068
C161 045
C161 064
C161 059
C161 055
C161 077
C161 052

C162 067
C162 059
C162 060
C162 058
C162 064
C162 060
C162 063
C162 060
C162 056
C162 063
C162 069
C162 057
C162 059
C162 036F
C162 054
C162 060
C162 060
C162 071
C162 061

C163 055
C163 049
C163 056
C163 052
C163 057
C163 055
C163 055
C163 048
C163 045
C163 065
C163 064
C163 058
C163 054
C163 023F
C163 070
C163 063
C163 049
C163 066
C163 057

C164 060
C164 046
C164 023F
C164 028F
C164 091
C164 021F
C164 021F
C164 023F
C164 029F
C164 076
C164 040F
C164 072
C164 049
C164 049
C164 053
C164 077
C164 049
C164 034F
C164 050

C165 036F
C165 053
C165 040F
C165 039F
C165 047
C165 032F
C165 038F
C165 030F
C165 046
C165 058
C165 064
C165 047
C165 045
C165 018F
C165 052
C165 032F
C165 047
C165 071
C165 063

C166 038F
C166 036F
C166 046
C166 045
C166 059
C166 028F
C166 050
C166 038F
C166 029F
C166 049
C166 046
C166 051
C166 050
C166 023F
C166 045
C166 046
C166 032F
C166 057
C166 046

C161 050
C161 068
C161 054
C161 061
C161 064
C161 050
C161 053
C161 064
C161 071
C161 061
C161 061
C161 057
C161 059
C161 054
C161 055
C161 054
C161 073
C161 080
C161 063
C161 060
C161 052
C161 068
C161 062

C162 060
C162 062
C162 061
C162 062
C162 062
C162 063
C162 063
C162 068
C162 064
C162 061
C162 073
C162 056
C162 073
C162 077
C162 083
C162 072
C162 075
C162 085
C162 068
C162 067
C162 059
C162 064
C162 063

C163 038F
C163 052
C163 049
C163 045
C163 058
C163 048
C163 058
C163 061
C163 062
C163 065
C163 072
C163 058
C163 076
C163 071
C163 073
C163 067
C163 073
C163 074
C163 073
C163 064
C163 057
C163 068
C163 060

C164 039F
C164 027F
C164 ABSF
C164 045
C164 047
C164 055
C164 036F
C164 081
C164 067
C164 059
C164 068
C164 022F
C164 080
C164 089
C164 072
C164 072
C164 095
C164 100
C164 095
C164 076
C164 066
C164 057
C164 027F

C165 036F
C165 047
C165 046
C165 027F
C165 038F
C165 040F
C165 051
C165 047
C165 047
C165 053
C165 068
C165 034F
C165 070
C165 075
C165 070
C165 058
C165 072
C165 079
C165 059
C165 059
C165 036F
C165 069
C165 059

C166 035F
C166 045
C166 034F
C166 026F
C166 037F
C166 038F
C166 045
C166 040F
C166 045
C166 053
C166 071
C166 057
C166 077
C166 068
C166 070
C166 068
C166 067
C166 080
C166 065
C166 060
C166 062
C166 066
C166 057

REP
REP
REP
REP
0382
REP
REP
REP
REP
0369
REP
0344
0325
REP
0338
REP
REP
REP
0329
ABSENT
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0356
0352
0413
REP
0435
0434 RPR
0423
0391
0455
0498
0423
0386
REP
0392 RPR
REP

0004883347
0004883348
0004883349
0004883350
0004883351
0004883352
0004883353
0004883354
0004883355
0004883356
0004883357
0004883358
0004883359
0004883360
0004883361
0004883362
0004883363
0004883364
0004883365
0004883366
0004883367
0004883368
0004883369
0004883370
0004883371
0004883372
0004883373
0004883374
0004883375
0004883376
0004883377
0004883378
0004883379
0004883380
0004883381
0004883382
0004883383
0004883401
0004883402
0004883403
0004883404
0004883405
0004883406

14-SDJ-259
14-SDJ-260
14-SDJ-261
14-SDJ-262
14-SDJ-263
14-SDJ-264
14-SDJ-307
14-SDJ-265
14-SDJ-266
14-SDJ-267
14-SDJ-268
14-SDJ-269
14-SDJ-270
14-SDJ-271
14-SDJ-272
14-SDJ-273
14-SDJ-274
14-SDJ-275
14-SDJ-276
14-SDJ-277
14-SDJ-278
14-SDJ-279
14-SDJ-280
14-SDJ-281
14-SDJ-282
14-SDJ-283
14-SDJ-284
14-SDJ-285
14-SDJ-286
14-SDJ-287
14-SDJ-288
14-SDJ-289
14-SDJ-294
14-SDJ-295
14-RK-674
14-RK-675
14-RK-865
14-RK-676
14-RK-677
14-RK-678

NISHA
POONAM
TEJ KAUR
SONIA
SANJANA
POOJA
MANISHA
ASHA
SEEMA
PINKI
RITU
SUMAN DEVI
RITU RANI
SUMITA
REENA
MANJEET
KIRAN
KAVITA
SONIA RANI
SONIA
SHWETA
URMILA
RITU
ANJU
REENA
ANUJA
POOJA
SONIA
AARTI
ANJU SINGH
KUSUM
NIKITA
JYOTI RANI
KAILASHO DEVI
PRAMEELA
KAVITA
ANITA
RITIKA
SIMRAN SETHI
SIMRAN KAINDEL
MANISHA
GAZAL
KAVITA

KRISHAN
DHARMBIR
GYANCHAND
RANBIR SINGH
KRISHAN
LEELU RAM
JANGJEET
NAVRANG PAL
SATKAUR
ISHWAR SINGH
RANDHIR
SATBIR SINGH
RAMDIYA
KULDEEP
RANBEER
SURESH
SHAMSHER
HARIKESH
RAJBIR
DHULARAM
BALWAN SINGH
BALWAN SINGH
MAHENDER
SATYAWAN
PARDEEP
SATBIR SINGH
HIMMAT
RANVEER
PREMCHAND
KRISHAN
SATNARYAN
SATBIR SINGH
RANDHIR SINGH
ROSHAN LAL
RAJKUMAR
BALWAN SINGH
BALWAN
ROOP LAL
JOGINDER PAL SETHI
RAJENDER SINGH
DIWAN SINGH
DILBAG SINGH
BALBIR SINGH

C161 066
C161 057
C161 065
C161 054
C161 046
C161 052
C161 050
C161 063
C161 035F
C161 060
C161 064

C162 074
C162 062
C162 067
C162 052
C162 056
C162 072
C162 059
C162 064
C162 037F
C162 070
C162 074

C163 065
C163 059
C163 061
C163 055
C163 059
C163 070
C163 055
C163 066
C163 056
C163 062
C163 063

C164 063
C164 052
C164 033F
C164 026F
C164 047
C164 059
C164 018F
C164 064
C164 018F
C164 071
C164 082

C165 074
C165 051
C165 066
C165 033F
C165 049
C165 059
C165 030F
C165 060
C165 040F
C165 049
C165 052

C166 065
C166 061
C166 050
C166 050
C166 060
C166 063
C166 058
C166 057
C166 039F
C166 064
C166 063

C161 057
C161 059
C161 059
C161 054
C161 055
C161 064
C161 058
C161 055
C161 056
C161 062
C161 062
C161 069
C161 059
C161 053
C161 071
C161 049
C161 053
C161 058
C161 061
C161 054
C161 061
C161 060
C161 058
C161 038F
C161 053
C161 050
C161 072
C161 071
C161 066
C161 063
C161 057

C162 067
C162 063
C162 064
C162 061
C162 069
C162 072
C162 059
C162 064
C162 069
C162 062
C162 070
C162 061
C162 064
C162 065
C162 061
C162 056
C162 058
C162 072
C162 079
C162 063
C162 057
C162 048
C162 045
C162 027F
C162 069
C162 046
C162 068
C162 069
C162 074
C162 071
C162 062

C163 064
C163 067
C163 058
C163 065
C163 062
C163 067
C163 057
C163 047
C163 060
C163 063
C163 063
C163 059
C163 058
C163 062
C163 069
C163 060
C163 061
C163 064
C163 067
C163 060
C163 060
C163 062
C163 055
C163 050
C163 065
C163 049
C163 077
C163 078
C163 077
C163 068
C163 074

C164 021F
C164 049
C164 028F
C164 019F
C164 046
C164 030F
C164 035F
C164 058
C164 069
C164 073
C164 019F
C164 017F
C164 019F
C164 040F
C164 021F
C164 071
C164 074
C164 056
C164 061
C164 050
C164 035F
C164 022F
C164 025F
C164 027F
C164 046
C164 100
C164 099
C164 083
C164 089
C164 068
C164 063

C165 058
C165 052
C165 070
C165 054
C165 053
C165 051
C165 059
C165 051
C165 069
C165 062
C165 049
C165 030F
C165 037F
C165 046
C165 022F
C165 024F
C165 045
C165 049
C165 065
C165 046
C165 037F
C165 049
C165 050
C165 035F
C165 053
C165 069
C165 077
C165 077
C165 069
C165 072
C165 067

C166 052
C166 059
C166 049
C166 051
C166 060
C166 065
C166 057
C166 059
C166 067
C166 062
C166 054
C166 039F
C166 056
C166 057
C166 067
C166 052
C166 064
C166 072
C166 075
C166 062
C166 059
C166 052
C166 056
C166 045
C166 061
C166 032F
C166 060
C166 053
C166 046
C166 062
C166 045

0407
0342
REP
REP
0317
0375
REP
0374
REP RPR
0376
0398
ABSENT
REP
0349
REP
REP
0345
REP
REP
0334
0390
0384
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0355
0371
0408
0335 RPR
REP
REP
REP
REP
0347 RPR
REP
0453
0431
0421
0404
0368

0004883407
0004883408
0004883409
0004883410
0004883411
0004883412
0004883413
0004883414
0004883415
0004883416
0004883417
0004883418
0004883419
0004883420
0004883421
0004883422
0004883423
0004883424
0004883425
0004883426
0004883427
0004883428
0004883429
0004883430
0004883431
0004883432
0004883433
0004883434
0004883435
0004883436
0004883437
0004883438
0004883439
0004883440
0004883441
0004883442
0004883443
0004883444
0004883445
0004883446
0004883447
0004883448
0004883449

14-RK-679
14-RK-680
14-RK-681
14-RK-682
14-RK-683
14-RK-684
14-RK-866
14-RK-867
14-RK-685
14-RK-686
14-RK-687
14-RK-868
14-RK-869
14-RK-688
14-RK-689
14-RK-690
14-RK-691
14-RK-692
14-RK-693
14-RK-694
14-RK-695
14-RK-696
14-RK-697
14-RK-698
14-RK-870
14-RK-699
14-RK-700
14-RK-701
14-RK-702
14-RK-703
14-RK-704
14-RK-871
14-RK-705
14-RK-706
14-RK-872
14-RK-707
14-RK-708
14-RK-709
14-RK-710
14-RK-873
14-RK-711
14-RK-712
14-RK-713

VANDANA RANI
POOJA
SHUBHAM
PARVINDER KAUR
JYOTI RANI
PRIYANKA
HITESH
SWATI
RAMKESH
VIKRAM SINGH
DEEPAK SAINI
MONIKA
MANSI
SHIV KUMAR
SAPNA
PARAMJEET KAUR
NISHU
NIKITA
RITU RANI
SUMAN
RAHUL
VIBHA
RAVINDER
AJAY KUMAR
PRIYANKA
PARVEEN
DEEPAK
HIMANSHU
RAJESH KUMAR
PREETI GILL
REETU GILL
RAHUL GOYAL
POOJA DEVI
GAURAV
SHILPI MITTAL
SUNIL
GURDEEP
RENU
TIGMANSHU MADAN
RITIKA
SWATI
REENA SIROHI
SONIA

SURESH KUMAR
C161 051
GIAN CHAND
C161 054
SUKHCHAIN
C161 063
PAWAN KUMAR
C161 049
RAJESH KUMAR
C161 061
RAGHUBIR CHAND
C161 069
SATBIR
C161 071
SURESH GARG
C161 057
OMPARKASH
C161 044
SURENDER SINGH
RAMESH SAINI
C161 059
SHAMSHER SINGH
C161 073
VIJAY KUMAR
C161 074
RAGHUBIR SINGH
C161 036
SURJIT
C161 056
RAJENDER KUMAR
C161 049
RAJENDER
C161 070
SURENDER DHIMAN C161 062
MAHAVIR SINGH
C161 052
DHARAM PAL
C161 053
KULWANT
C161 053
RAJINDER VERMA
C161 063
SATYAWAN
C161 062
KRISHAN LAL
C161 068
JAI PRAKASH GUPTA C161 079
SURESH
C161 075
KRISHAN
C161 044
DHARAM RAJ
C161 051
INDERJEET
C161 054
KITAB SINGH
C161 077
RAM KUMAR
C161 070
RAJINDER KUMAR GOYAL
C161 083
RAMDIYA
C161 058
VED PARKASH
C161 052
MOHAN LAL MITTAL C161 067
NAPHE SINGH
C161 054
RAMESH KUMAR
C161 044
SUSHIL KUMAR
C161 066
GANESH DUTT MADANC161 033F
SURESH SINGLA
C161 067
AJAY SAGAR
C161 054
PALA RAM
C161 068
KRISHAN LAL
C161 067

C162 060
C162 060
C162 085
C162 062
C162 072
C162 079
C162 079
C162 071
C162 060

C163 074
C163 072
C163 077
C163 065
C163 071
C163 082
C163 072
C163 073
C163 067

C164 073
C164 065
C164 070
C164 037F
C164 037F
C164 095
C164 073
C164 073
C164 053

C165 067
C165 053
C165 076
C165 065
C165 063
C165 074
C165 066
C165 058
C165 047

C166 045
C166 053
C166 063
C166 056
C166 049
C166 063
C166 059
C166 052
C166 031F

C162 079
C162 062
C162 079
C162 046
C162 079
C162 076
C162 083
C162 077
C162 070
C162 076
C162 057
C162 070
C162 057
C162 056
C162 078
C162 073
C162 046
C162 072
C162 063
C162 073
C162 060
C162 067
C162 076
C162 070
C162 069
C162 058
C162 055
C162 066
C162 022F
C162 073
C162 064
C162 053
C162 067

C163 075
C163 068
C163 076
C163 051
C163 063
C163 071
C163 075
C163 071
C163 068
C163 072
C163 065
C163 073
C163 068
C163 065
C163 077
C163 071
C163 052
C163 070
C163 071
C163 077
C163 074
C163 076
C163 075
C163 072
C163 078
C163 065
C163 055
C163 074
C163 059
C163 069
C163 070
C163 077
C163 074

C164 045
C164 081
C164 084
C164 002F
C164 032F
C164 044
C164 098
C164 043
C164 046
C164 037F
C164 053
C164 050
C164 078
C164 057
C164 094
C164 086
C164 039F
C164 062
C164 072
C164 087
C164 065
C164 046
C164 083
C164 061
C164 069
C164 079
C164 057
C164 061
C164 048
C164 091
C164 034F
C164 055
C164 051

C165 063
C165 051
C165 075
C165 036
C165 070
C165 065
C165 071
C165 059
C165 062
C165 065
C165 053
C165 072
C165 062
C165 065
C165 078
C165 069
C165 027F
C165 071
C165 051
C165 072
C165 073
C165 064
C165 073
C165 052
C165 066
C165 046
C165 034F
C165 069
C165 035F
C165 075
C165 072
C165 071
C165 069

C166 050
C166 050
C166 059
C166 021F
C166 056
C166 048
C166 062
C166 054
C166 048
C166 050
C166 047
C166 051
C166 043
C166 044
C166 069
C166 059
C166 033F
C166 051
C166 045
C166 059
C166 046
C166 056
C166 050
C166 051
C166 054
C166 041F
C166 031F
C166 056
C166 051
C166 048
C166 053
C166 056
C166 040F

0370
0357
0434
REP
REP
0462
0420
0384
REP
ABSENT
0371
0385
0447
REP
REP
0353
0459
0366
0346
REP
0328
0379
0370
0355
0475
0433
REP
0377
0356
0445
0388
0392
0415
0358
0403
REP
REP
0392
REP
0423
REP
0380
REP

0004883450
0004883451
0004883452
0004883453
0004883454
0004883455
0004883456
0004883457
0004883458
0004883459
0004883460
0004883461
0004883462
0004883463
0004883464
0004883465
0004883466
0004883467
0004883468
0004883469
0004883470
0004883471
0004883472
0004883473
0004883474
0004883475
0004883476
0004883477
0004883478
0004883479
0004883480
0004883481
0004883482
0004883483
0004883484
0004883485
0004883486
0004883487
0004883488
0004883489
0004883490
0004883491
0004883492

14-RK-714
14-RK-715
14-RK-874
14-RK-716
14-RK-717
14-RK-875
14-RK-876
14-RK-718
14-RK-719
14-RK-720
14-RK-721
14-RK-877
14-RK-722
14-RK-723
14-RK-724
14-RK-725
14-RK-726
14-RK-878
14-RK-879
14-RK-727
14-RK-728
14-RK-729
14-RK-730
14-RK-880
14-RK-731
14-RK-732
14-RK-733
14-RK-734
14-RK-735
14-RK-881
14-RK-736
14-RK-737
14-RK-738
14-RK-739
14-RK-740
14-RK-882
14-RK-883
14-RK-884
14-RK-741
14-RK-742
14-RK-885
14-RK-743

SHUBHAM
RAVI GARG
MUKUL
SONIA DEVI
RAVEENA
ADITI GOYAL
SHRUTI MITTAL
REENA DEVI
VIKRAM SINGH
RAMAN KUMAR
SUNITA
ROOCHI MITTAL
SALONI
GOPAL
JAIBIR
GAUTAM PARKASH
GURMEET
ANKITA SHARMA
TANVI MAGGU
SEEMA RANI
SNEHA
ADITYA BANSAL
SHITAL
KULDEEP
RIYA GUPTA
AJAY
AMIT VERMA
VIKKI
ABHISHEK SAINI
RAVI KUMAR
PAYAL
DHIRENDER SINGH
SUMIT
AMIT
MANISH KUMAR
NARESH KUMAR
SUMIT KUMAR
AANCHAL
HEENA
SAHIL GOYAL
NEHA
KAJAL VERMA
MANOJ KUMAR

SUBASH
C161 070
KHAJANCHI LAL
C161 060
RAJU KAUSHIK
C161 060
JAI BHAGWAN
C161 054
RAMPHAL
C161 053
RAMESH GOYAL
C161 075
VED PARKASH MITTAL C161 074
NASEEB SINGH
C161 061
PALA RAM RATHI
C161 053
RAJENDER SINGH
C161 060
VIJAY KUMAR
C161 059
ISHWAR MITTAL
C161 072
SUBHASH
C161 057
GEETA RAM
C161 052
SULEKH CHAND
C161 055
PAWAN KUMAR
C161 057
RAJENDER KUMAR
C161 047
SUSHIL KUMAR SHARMA
C161 066
TILAK RAJ MAGGU
C161 061
ROSHAN LAL
C161 060
SHAMSHER SINGH SAINI
C161 069
ASHOK BANSAL
C161 053
RAJ KUMAR
C161 066
SATPAL SINGH
C161 049
MUKESH GUPTA
C161 064
VED PRAKASH
C161 067
RAMESH KUMAR
C161 054
ISHWER
C161 046
JAI BHAGWAN
C161 052
KRISHAN LAL
C161 040
ASHOK KATHURIA
C161 081
KULVINDER SINGH
C161 044
MAHA SINGH
C161 052
ANIL MADAAN
C161 059
JAI SINGH
C161 060
MAHENDER SINGH
C161 059
SURENDER JATT
C161 052
RAJIV BINDLISH
C161 072
SANT LAL
C161 064
OM PARKASH
C161 054
GULAB SINGH
C161 059
LAJPAT VERMA
C161 049
KRISHAN KUMAR
C161 044

C162 070
C162 061
C162 073
C162 054
C162 060
C162 072
C162 068
C162 067
C162 054
C162 054
C162 057
C162 075
C162 063
C162 055
C162 074
C162 074
C162 056
C162 080
C162 072
C162 062
C162 057
C162 047
C162 061
C162 029F
C162 072
C162 059
C162 061
C162 021F
C162 061
C162 023F
C162 072
C162 047
C162 065
C162 066
C162 053
C162 054
C162 059
C162 079
C162 063
C162 063
C162 060
C162 064
C162 053

C163 069
C163 070
C163 071
C163 069
C163 069
C163 080
C163 076
C163 063
C163 072
C163 069
C163 071
C163 079
C163 073
C163 075
C163 077
C163 075
C163 067
C163 076
C163 074
C163 072
C163 071
C163 053
C163 072
C163 068
C163 077
C163 073
C163 069
C163 055
C163 073
C163 068
C163 081
C163 063
C163 071
C163 070
C163 063
C163 070
C163 066
C163 074
C163 070
C163 065
C163 071
C163 057
C163 062

C164 054
C164 038
C164 010F
C164 052
C164 050
C164 087
C164 086
C164 056
C164 058
C164 083
C164 048
C164 083
C164 076
C164 059
C164 075
C164 086
C164 083
C164 095
C164 094
C164 075
C164 085
C164 045
C164 053
C164 031F
C164 068
C164 049
C164 032F
C164 008F
C164 048
C164 056
C164 086
C164 060
C164 055
C164 083
C164 096
C164 048
C164 059
C164 094
C164 081
C164 065
C164 070
C164 049
C164 042F

C165 069
C165 056
C165 048
C165 036F
C165 033F
C165 056
C165 050
C165 048
C165 047
C165 039F
C165 058
C165 062
C165 048
C165 046
C165 052
C165 045
C165 046
C165 059
C165 056
C165 053
C165 045
C165 050
C165 057
C165 029F
C165 059
C165 048
C165 037F
C165 036F
C165 038F
C165 045
C165 051
C165 035F
C165 051
C165 059
C165 054
C165 034F
C165 040F
C165 055
C165 028F
C165 033F
C165 030F
C165 044
C165 044

C166 052
C166 051
C166 058
C166 060
C166 059
C166 052
C166 043
C166 052
C166 062
C166 056
C166 056
C166 059
C166 056
C166 050
C166 046
C166 052
C166 051
C166 056
C166 056
C166 055
C166 060
C166 039F
C166 059
C166 054
C166 051
C166 061
C166 047
C166 035F
C166 052
C166 032F
C166 064
C166 045
C166 054
C166 042
C166 052
C166 047
C166 048
C166 060
C166 049
C166 052
C166 051
C166 027F
C166 037F

0384
0336
REP
REP
REP
0422
0397
0347
0346
REP
0349
0430
0373
0337
0379
0389
0350
0432
0413
0377
0387
REP RPR
0368
REP
0391
0357
REP
REP
REP
REP
0435
REP
0348
0379
0378
REP
REP
0434
REP
REP
REP
REP
REP

0004883493
0004883494
0004883495
0004883496
0004883497
0004883498
0004883499
0004883500
0004883501
0004883502
0004883503
0004883504
0004883505
0004883506
0004883507
0004883508
0004883509
0004883510
0004883511
0004883512
0004883513
0004883514
0004883515
0004883516
0004883517
0004883518
0004883519
0004883520
0004883521
0004883522
0004883523
0004883524
0004883525
0004883526
0004883527
0004883528
0004883529
0004883530
0004883531
0004883532
0004883533
0004883534
0004883535

14-RK-886
14-RK-745
14-RK-746
14-RK-747
14-RK-748
14-RK-887
14-RK-749
14-RK-750
14-RK-751
14-RK-888
14-RK-752
14-RK-753
14-RK-754
14-RK-755
14-RK-756
14-RK-757
14-RK-889
14-RK-890
14-RK-758
14-RK-759
14-RK-760
14-RK-761
14-RK-762
14-RK-763
14-RK-764
14-RK-765
14-RK-766
14-RK-767
14-RK-768
14-RK-769
14-RK-1324
14-RK-770
14-RK-771
14-RK-772
14-RK-891
14-RK-892
14-RK-893
14-RK-773
14-RK-774
14-RK-775
14-RK-776
14-RK-777

TANIYA NANDA
MANISHA
RAJPAL
VIJAYANT KUMAR
SOHAN LAL
YOGESH KUMAR
GURDEEP SINGH
SATBIR KUMAR
RAJENDER SINGH
SUMIT SIROHI
SMRITI
MANDEEP SINGH
DAMINI TAGRA
ARTI
ANKIT GOEL
GAURAV
SHEFALI
AAKASH BANSAL
MANPREET SINGH
GULSHAN KUMAR
ROHIT GOUTAM
KARAMJEET
RAVI KUMAR
NANCY
MEHAK
KIRAN
MANISHA
KUSUM
SWATI
SANJU SARWARA
SOHAN LAL
JATIN CHAWLA
SHUBHAM SAINI
KOMAL
RINKU
ROHIT BANSAL
KANU PRIYA SHARMA
SAHIL MITTAL
PARDEEP KUMAR
MANDEEP
TUSHAR
TARUN GOYAL
VIKAS

KARAN KUMAR NANDAC161 059


ISHWAR CHAND
C161 042
PAPPU RAM
C161 031F
OM PARKASH
C161 051
SHAMSHER SINGH
C161 035F
PREM CHAND
C161 029F
JOGI RAM
JAGTA RAM
C161 046
JAI SINGH
C161 049
KARAN SIROHI
C161 025F
TILAK RAJ
C161 045
BAKSHA SINGH
C161 038F
PAWAN KUMAR
C161 048
SURENDER KUMAR
C161 051
OM PARKASH
C161 047
BRIJ LAL
C161 051
RAVINDER KUMAR
C161 049
MOHAN LAL
C161 040F
SANTOKH SINGH
C161 047
SUBHASH CHAND
C161 044
SUNDER LAL GOUTAM C161 035F
SHYAM LAL
C161 027F
PALI RAM
C161 029F
SANJAY KUMAR
C161 042
SUBHASH CHAND
C161 050
SATYAWAN
C161 050
CHANDER BHAN
C161 051
SATISH KUMAR
C161 045
ASHOK SHARMA
C161 045
MAHENDER SINGH
C161 036F
SULTAN SINGH
C161 044
TILAK RAJ CHAWLA
C161 056
SOM PRAKASH
C161 033F
VEDPAL
C161 057
MIYA SINGH
VIJAY BANSAL
C161 053
PARVEEN KUMAR SHARMA
C161 055
TARSEM MITTAL
C161 047
RAMPAL DHULL
MAHENDER SINGH
C161 044
SAWATANTER
C161 037F
SAJJAN GOYAL
C161 044
RAJBIR SINGH
C161 026F

C162 067
C162 038
C162 042
C162 052
C162 046
C162 053

C163 072
C163 068
C163 048
C163 066
C163 046
C163 049

C164 052
C164 016F
C164 022F
C164 020F
C164 054
C164 039F

C165 049
C165 034F
C165 021F
C165 019F
C165 017F
C165 029F

C166 036F
C166 028F
C166 011F
C166 030F
C166 029F
C166 018F

C162 052
C162 050
C162 044
C162 057
C162 053
C162 079
C162 053
C162 069
C162 062
C162 066
C162 053
C162 054
C162 055
C162 051
C162 050
C162 053
C162 045
C162 057
C162 059
C162 054
C162 056
C162 056
C162 048
C162 045
C162 057
C162 046
C162 057

C163 063
C163 028F
C163 022F
C163 056
C163 045
C163 071
C163 037F
C163 060
C163 058
C163 060
C163 049
C163 028F
C163 051
C163 034F
C163 018F
C163 028F
C163 028F
C163 050
C163 060
C163 056
C163 035F
C163 037F
C163 043
C163 059
C163 049
C163 027F
C163 056

C164 063
C164 030F
C164 009F
C164 094
C164 057
C164 088
C164 068
C164 100
C164 087
C164 100
C164 054
C164 025F
C164 058
C164 020F
C164 020F
C164 053
C164 032F
C164 067
C164 095
C164 084
C164 074
C164 069
C164 066
C164 074
C164 076
C164 070
C164 063

C165 020F
C165 027F
C165 014F
C165 050
C165 027F
C165 049
C165 045
C165 049
C165 048
C165 059
C165 039F
C165 038F
C165 039F
C165 016F
C165 023F
C165 030F
C165 034F
C165 038F
C165 037F
C165 044
C165 044
C165 027F
C165 032F
C165 052
C165 039F
C165 027F
C165 034F

C166 012F
C166 018F
C166 037F
C166 035F
C166 026F
C166 065
C166 037F
C166 064
C166 057
C166 061
C166 048
C166 037F
C166 040F
C166 023F
C166 031F
C166 024F
C166 028F
C166 041F
C166 046
C166 032F
C166 029F
C166 054
C166 028F
C166 053
C166 048
C166 026F
C166 044

C162 052
C162 059
C162 054

C163 050
C163 065
C163 054

C164 079
C164 068
C164 054

C165 048
C165 049
C165 044

C166 053
C166 061
C166 041F

C162 053
C162 045
C162 053
C162 051

C163 046
C163 036
C163 049
C163 020F

C164 058
C164 058
C164 080
C164 017F

C165 044
C165 027F
C165 039F
C165 023F

C166 030F
C166 027F
C166 036F
C166 033F

REP
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
0400 RPR
REP
0389
0363
0395
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0327
REP
REP
REP
ABSENT
0335
0357
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP

0004883536
0004883537
0004883538
0004883539
0004883540
0004883541
0004883542
0004883543
0004883544
0004883545
0004883546
0004883547
0004883548
0004883549
0004883550
0004883551
0004883552
0004883553
0004883554
0004883555
0004883556
0004883557
0004883558
0004883559
0004883560
0004883561
0004883562
0004883563
0004883564
0004883565
0004883566
0004883567
0004883568
0004883569
0004883570
0004883571
0004883572
0004883573
0004883574
0004883575
0004883576
0004883577
0004883578

14-RK-778
14-RK-779
14-RK-780
14-RK-781
14-RK-782
14-RK-783
14-RK-784
14-RK-785
14-RK-786
14-RK-787
14-RK-788
14-RK-789
14-RK-894
14-RK-895
14-RK-790
14-RK-791
14-RK-896
14-RK-792
14-RK-793
14-RK-794
14-RK-795
14-RK-796
14-RK-1395
14-RK-797
14-RK-798
14-RK-799
14-RK-800
14-RK-801
14-RK-802
14-RK-803
14-RK-804
14-RK-805
14-RK-806
14-RK-807
14-RK-808
14-RK-809
14-RK-829
14-RK-899
14-RK-810
14-RK-811
14-RK-812
14-RK-813
14-RK-898

SHRAVAN
AMIT KUMAR
RENU
PINKI
SUKHVINDER
HARSHA
SACHIN
ROHIT KUMAR
DIXIT RAHEJA
SEEMA RANI
RANJEET SINGH
PRIYANKA
MALIKA KALRA
BHAWNA PAPREJA
SUNIL
JYOTI
VIBHOR GOEL
VICKY
MEENU
MOHAN LAL
BADAL SINGH
SEEMA
NAVEEN
MANJEET SINGH
RAHUL
VIKASH KUMAR
RAJESH KASHYAP
DIVYA
NEELAM
SUMAN
GURUDEV
SUKHVINDER SINGH
TERSEM
SANDEEP
PAWAN
GARIMA
RAJNI
NEETU
RAJEEV KUMAR
BITTU
EKTA SARNA
NANCY GARG
ABHISHEK SINGLA

LEELA RAM
C161 034F
MANGE RAM
C161 031F
JAGATPAL
C161 044
BALBIR
C161 034F
KARNAIL SINGH
C161 035F
SUBHASH CHAND
C161 056
RAJBIR
C161 035F
NAUMI GIRI
C161 038F
MANOJ RAHEJA
C161 056
RAM KUMAR
C161 043
SUKHDEV SINGH
C161 046
SURENDER
C161 061
RAJEEV KALRA
C161 044
DEVENDER PAPREJA C161 053
GOBIND
C161 044
RAJMAL
C161 049
RAKESH GOEL
C161 045
RAM KUMAR
C161 027F
ASHOK KUMAR
C161 030F
RAMPHAL
C161 035F
BALKAR SINGH
C161 037F
PALI RAM
C161 037F
VED PARKASH
C161 026F
PARDEEP KUMAR
C161 ABSF
RAMNIWAS
C161 045
LIPTTI SINGH
C161 021F
SHANKAR LAL
C161 044
NARESH KUMAR
C161 050
SUSHIL KUMAR
C161 044
RAM PHAL
C161 044
RAMPHAL
C161 039F
BALBIR SINGH
C161 035F
BALKAR
C161 051
AZAD SINGH
C161 044
VAKIL
C161 021F
GULSHAN
C161 054
NARESH SHARMA
C161 050
KRISHAN BANSAL
C161 074
SUBHASH CHANDER C161 021F
SHAMSHER
C161 012F
SHAM SUNDER
C161 059
PARVEEN KUMAR
C161 058
ISHWAR CHAND SINGLAC161 030F

C162 053
C162 045
C162 062
C162 054
C162 038F
C162 054
C162 056
C162 056
C162 065
C162 054
C162 054
C162 070
C162 067
C162 064
C162 057
C162 058
C162 069
C162 049
C162 061
C162 045
C162 061
C162 046
C162 024F
C162 ABSF
C162 040
C162 036F
C162 059
C162 062
C162 045
C162 053
C162 044
C162 048
C162 052
C162 046
C162 020F
C162 059
C162 055
C162 082
C162 024F
C162 038
C162 051
C162 052
C162 043

C163 028F
C163 029F
C163 046
C163 046
C163 022F
C163 055
C163 034F
C163 033F
C163 071
C163 049
C163 044
C163 052
C163 047
C163 063
C163 044
C163 050
C163 044
C163 042
C163 054
C163 049
C163 054
C163 053
C163 044
C163 ABSF
C163 054
C163 047
C163 057
C163 051
C163 046
C163 056
C163 044
C163 051
C163 052
C163 058
C163 024F
C163 059
C163 046
C163 060
C163 018F
C163 ABSF
C163 054
C163 060
C163 036F

C164 020F
C164 054
C164 061
C164 037F
C164 028F
C164 068
C164 049
C164 041
C164 090
C164 034F
C164 014F
C164 080
C164 079
C164 078
C164 051
C164 063
C164 052
C164 042
C164 077
C164 085
C164 058
C164 046
C164 013F
C164 ABSF
C164 024F
C164 032F
C164 075
C164 080
C164 028F
C164 040F
C164 046
C164 040F
C164 063
C164 017F
C164 013F
C164 034F
C164 044
C164 091
C164 000F
C164 ABSF
C164 073
C164 074
C164 052

C165 027F
C165 042
C165 031F
C165 039F
C165 033F
C165 034F
C165 055
C165 026F
C165 055
C165 028F
C165 042F
C165 054
C165 051
C165 065
C165 050
C165 048
C165 050
C165 036F
C165 052
C165 048
C165 035F
C165 023F
C165 012F
C165 008F
C165 028F
C165 011F
C165 040F
C165 038F
C165 021F
C165 029F
C165 031F
C165 026F
C165 035F
C165 020F
C165 020F
C165 037F
C165 032F
C165 054
C165 018F
C165 024F
C165 050
C165 050
C165 030F

C166 026F
C166 038F
C166 034F
C166 031F
C166 029F
C166 050
C166 037F
C166 ABSF
C166 062
C166 020F
C166 051
C166 047
C166 043F
C166 059
C166 046
C166 050
C166 057
C166 049
C166 051
C166 038F
C166 036F
C166 040F
C166 015F
C166 ABSF
C166 038F
C166 029F
C166 052
C166 056
C166 031F
C166 039F
C166 034F
C166 046
C166 047
C166 049
C166 023F
C166 050
C166 038F
C166 056
C166 021F
C166 ABSF
C166 055
C166 058
C166 027F

REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
0399
REP
REP
0364
REP
0382
0292
0318
0317
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
0417
FAIL
REP
0342
0352
REP

0004883579
0004883580
0004883581
0004883582
0004883583
0004883584
0004883585
0004883586
0004883587
0004883588
0004883589
0004883590
0004883591
0004883592
0004883593
0004883594
0004883595
0004883596
0004883597
0004883598
0004883599
0004883600
0004883601
0004883602
0004883603
0004883604
0004883605
0004883606
0004883607
0004883608
0004883609
0004883610
0004883611
0004883612
0004883613
0004883614
0004883615
0004883616
0004883617
0004883618
0004883619
0004883620
0004883621

14-RK-814
14-RK-815
14-RK-900
14-RK-816
14-RK-817
14-RK-818
14-RK-819
14-RK-820
14-RK-822
14-RK-823
14-RK-824
14-RK-825
14-RK-827
14-RK-901
14-RK-828
14-RK-830
14-RK-831
14-RK-832
14-RK-833
14-RK-835
14-RK-836
14-RK-1396
14-RK-837
14-RK-838
14-RK-839
14-RK-840
14-RK-841
14-RK-902
14-RK-903
14-RK-904
14-RK-905
14-RK-906
14-RK-842
14-RK-843
14-RK-907
14-RK-908
14-RK-844
14-RK-845
14-RK-846
14-RK-909
14-RK-847

YOGESH BANSAL
SIMRAN RAJPAL
SHUBHAM MITTAL
SURESH KUMAR
JAGBIR SINGH
RAJAT
SOURAV
TAMMANA
ANU SAINI
SONIA
MONTI
RANI DEVI
RAKESH CHAND
MANISHA
SAHIL MANCHANDA
KIRAN
JASHAN KUMAR
RANDEEP
AMRIK SINGH
RAKESH
AMIT KAPOOR
VARUN
SAHIL
HARSH SAHOTRA
SALINDER DHULL
SWATI SHARMA
SANGEETA
SUNNY
NAGMA
VIBHOR KHANNA
HARSH KUMAR
VIDHI MIGLANI
HARDIK
SHUBHAM
BIRAJPAL
PRERNA SEHGAL
HARSHA MAKKER
HARDEEP RANA
SONAM SETHI
VANEETA GABA
JYOTI
MANISHA JAIN
SHOBHNA

RAJESH KUMAR BANSAL


C161 052
JAGDISH CHANDER
C161 049
VED PARKASH MITTAL C161 036F
DHARAMVEER
C161 033F
SATYAWAN SINGH
C161 052
RAMESH RANA
C161 046
CHABIL DASS
C161 043
ISWAR CHAND
C161 060
BALBIR SAINI
C161 045
MEHENDER SAINI
C161 040F
VEDPAL
C161 043
SUBASH SINGH
C161 044
RAMESH CHAND
C161 050
TILAK RAJ
C161 047
PARVINDER KUMAR C161 060
RAVINDER SHARMA C161 063
BHORA RAM
C161 026F
KITAB SINGH
C161 028F
BAHADUR SINGH
C161 047
DHARMPAL
C161 048
JAGDISH CHAND KAPOOR
C161 060
ROSHAN LAL
C161 028F
ROSHAN LAL
SURAJ SAHOTRA
C161 014F
SADHU RAM
C161 055
AMAN KUMAR
C161 052
BITTU
C161 031F
BALWAN PARCHA
C161 026F
HARISH
C161 056
MOHINDER KHANNA C161 049
SURESH KUMAR
C161 052
VIJAY KUMAR
C161 051
RAJIV
SURENDER
C161 043
KRISHAN LAL
C161 050
PANKAJ SEHGAL
C161 054
SATISH MAKKER
C161 055
YASH PAL RANA
C161 040
JAGDISH CHAND SETHIC161 036F
SHYAM SUNDER GABA C161 056
RAJ KUMAR
C161 035F
SANJAY JAIN
C161 067
BALRAJ
C161 053

C162 048
C162 048
C162 045
C162 044
C162 049
C162 049
C162 048
C162 055
C162 051
C162 044
C162 023F
C162 038F
C162 046
C162 045
C162 049
C162 045
C162 ABSF
C162 025F
C162 044
C162 046
C162 060
C162 031F

C163 053
C163 057
C163 036F
C163 044
C163 051
C163 064
C163 054
C163 053
C163 051
C163 059
C163 032F
C163 044
C163 060
C163 053
C163 055
C163 065
C163 ABSF
C163 031F
C163 056
C163 048
C163 050
C163 030F

C164 095
C164 067
C164 053
C164 062
C164 070
C164 061
C164 018F
C164 089
C164 071
C164 032F
C164 066
C164 068
C164 086
C164 067
C164 095
C164 089
C164 ABSF
C164 018F
C164 025F
C164 063
C164 050
C164 000F

C165 037F
C165 053
C165 030F
C165 023F
C165 058
C165 050
C165 038F
C165 031F
C165 039F
C165 040F
C165 019F
C165 027F
C165 032F
C165 050
C165 045
C165 061
C165 ABSF
C165 024F
C165 029F
C165 023F
C165 037F
C165 015F

C166 041F
C166 049
C166 027F
C166 040F
C166 050
C166 056
C166 056
C166 057
C166 046
C166 049
C166 035F
C166 042F
C166 052
C166 058
C166 065
C166 060
C166 ABSF
C166 034F
C166 047
C166 052
C166 046
C166 017F

C162 016F
C162 045
C162 043
C162 042
C162 033F
C162 048
C162 048
C162 049
C162 056

C163 026F
C163 056
C163 057
C163 047
C163 030F
C163 055
C163 038F
C163 054
C163 056

C164 ABSF
C164 052
C164 028F
C164 015F
C164 021F
C164 074
C164 043
C164 054
C164 057

C165 014F
C165 049
C165 058
C165 028F
C165 019F
C165 039F
C165 039F
C165 048
C165 058

C166 013F
C166 040F
C166 035F
C166 018F
C166 023F
C166 050
C166 042
C166 048
C166 057

C162 049
C162 044
C162 043
C162 063
C162 054
C162 051
C162 048
C162 044
C162 048
C162 045

C163 059
C163 047
C163 057
C163 057
C163 055
C163 055
C163 051
C163 051
C163 051
C163 056

C164 059
C164 059
C164 069
C164 081
C164 035
C164 048
C164 062
C164 039F
C164 098
C164 037F

C165 053
C165 019F
C165 054
C165 057
C165 043
C165 039F
C165 062
C165 028F
C165 050
C165 032F

C166 065
C166 044F
C166 062
C166 063
C166 047
C166 061
C166 043
C166 020F
C166 050
C166 046

REP
0323
REP
REP
0330
0326
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP RPR
0320
0369
0383
FAIL
FAIL
REP
REP
REP RPR
FAIL
ABSENT
FAIL
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
0305
0335
ABSENT
0328
REP
0339
0376
0274
REP
0322
REP
0364
REP

0004883622
0004883623
0004883624
0004883625
0004883626
0004883627
0004883628
0004883629
0004883630
0004883631
0004883632
0004883633
0004883634
0004883635
0004883636
0004883637
0004883638
0004883639
0004883640
0004883641
0004883642
0004883643
0004883644
0004883645
0004883646
0004883647
0004883648
0004883649
0004883650
0004883651
0004883652
0004883653
0004883654
0004883655
0004883656
0004883657
0004883658
0004883659
0004883701
0004883702
0004883703
0004883704
0004883705

14-RK-848
14-RK-910
14-RK-849
14-RK-850
14-RK-851
14-RK-911
14-RK-852
14-RK-912
14-RK-853
14-RK-854
14-RK-913
14-RK-915
14-RK-855
14-RK-897
14-RK-856
14-RK-857
14-RK-916
14-RK-917
14-RK-918
14-RK-858
14-RK-919
14-RK-920
14-RK-859
14-RK-860
14-RK-861
14-RK-921
14-RK-862
14-RK-922
14-RK-863
14-RK-923
14-RK-924
14-RK-1363
14-RK-925
14-RK-1372
14-RK-1374
14-RK-864
14-IGK-458
14-IGK-459
14-IGK-460
14-IGK-461
14-IGK-462

SHIVANI
SHIVAM GUPTA
SHUBHAM JAGGA
RAJAT
GURGENT
TAMANA MITTAL
GURSHYAM
CHIRAG SINGLA
VISHAL
RAJPAL
KHUSHBOO
DIPTI SHARMA
GOURAV MITTAL
AKANKSHA
LALIT KUMAR
MOHIT BANSAL
SANYAM GARG
PRINCE BANSAL
VINAY GARG
SUNIL KUMAR
HIMANSHU
KUNAL NARULA
TUSHAR NARULA
KAVITA RANI
SAKSHI
GOURAV GOYAL
HIMANSHU GARG
RACHNA
RAJAT MITTAL
GURUSHARAN
LALIT SINGLA
PARTH
SOURABH
NAMAN PAHWA
DIKSHIT CHAWLA
KAJAL GARG
NEHA GOEL
TARUN GARG
UMESH
TAMANNA
ESHU DEVI
KAJAL RANI
REENU

RAMPHAL
C161 047
SANDEEP GUPTA
C161 046
ANIL KUMAR
C161 025F
MANOJ KUMAR
C161 042
SATPAL
C161 032F
PAWAN MITTAL
C161 055
BACCHAN SINGH
C161 062
SUSHIL KUMAR SINGLAC161 051
NARESH KUMAR
C161 045
SANTA
C161 051
CHANDER BHAN
C161 059
TILAK RAJ
C161 053
NARESH MITTAL
C161 064
MANOJ KUMAR KANSAL
C161 057
SATISH KUMAR
C161 029F
ASHOK BANSAL
C161 057
AJAY GARG
C161 045
RAJINDER BANSAL
C161 030F
MOHINDER PAL
C161 035F
RAMNIWAS
C161 043
SATISH KUMAR
C161 064
LUXMI KANT NARULA C161 054
MOHAN LAL NARULA C161 047
PARKASH
C161 030F
PRADEEP
C161 047
NARENDER
C161 054
PARDEEP KUMAR GARGC161 043
SURESH KUMAR
C161 052
GULSHAN RAI MITTAL C161 045
JOGINDER
C161 049
SUBHASH SINGLA
C161 040F
ANIL KUMAR
C161 029F
JAGDISH KUMAR SACHDEVA
C161 049
SUNIL PAHWA
C161 030F
KRISHAN LAL CHAWLA C161 042
SAT NARAYAN GARG C161 056
SATNARAYAN GOEL C161 047
ANIL GARG
C161 021F
RAM DHARI
C161 065
BALBIR SINGH
C161 061
LAJPAT RAI
C161 052
DEV RAJ
C161 058
MAHENDER SINGH
C161 040F

C162 053
C162 045
C162 ABSF
C162 042
C162 035F
C162 055
C162 051
C162 052
C162 046
C162 043
C162 059
C162 063
C162 062
C162 059
C162 018F
C162 058
C162 045
C162 048
C162 041
C162 046
C162 037F
C162 062
C162 057
C162 ABSF
C162 044
C162 040
C162 051
C162 042
C162 044
C162 043
C162 054
C162 048
C162 067
C162 043
C162 054
C162 057
C162 053
C162 024F
C162 084
C162 084
C162 079
C162 085
C162 067

C163 057
C163 052
C163 ABSF
C163 041F
C163 035F
C163 051
C163 057
C163 055
C163 048
C163 050
C163 057
C163 055
C163 056
C163 060
C163 043
C163 057
C163 052
C163 049
C163 044
C163 037F
C163 055
C163 059
C163 052
C163 ABSF
C163 051
C163 053
C163 047
C163 047
C163 051
C163 055
C163 045
C163 051
C163 055
C163 043
C163 056
C163 059
C163 050
C163 030F
C163 070
C163 066
C163 076
C163 072
C163 064

C164 046
C164 013F
C164 ABSF
C164 014F
C164 052
C164 091
C164 011F
C164 076
C164 061
C164 040
C164 064
C164 081
C164 080
C164 072
C164 037
C164 058
C164 069
C164 065
C164 081
C164 048
C164 076
C164 078
C164 082
C164 ABSF
C164 084
C164 066
C164 077
C164 069
C164 073
C164 069
C164 065
C164 063
C164 075
C164 066
C164 066
C164 088
C164 061
C164 073
C164 084
C164 094
C164 052
C164 077
C164 045

C165 038F
C165 042
C165 ABSF
C165 034F
C165 023F
C165 053
C165 040F
C165 054
C165 032F
C165 029F
C165 059
C165 057
C165 048
C165 058
C165 016F
C165 033F
C165 033F
C165 034F
C165 023F
C165 027F
C165 030F
C165 051
C165 060
C165 ABSF
C165 029F
C165 018F
C165 028F
C165 039
C165 045
C165 023F
C165 037F
C165 041
C165 049
C165 034F
C165 047
C165 064
C165 044
C165 022F
C165 050
C165 062
C165 052
C165 055
C165 042F

C166 048
C166 039
C166 ABSF
C166 023F
C166 021F
C166 043
C166 047
C166 069
C166 051
C166 029F
C166 063
C166 063
C166 060
C166 062
C166 035F
C166 052
C166 037F
C166 044
C166 038F
C166 046
C166 045
C166 056
C166 050
C166 ABSF
C166 065
C166 051
C166 040F
C166 040F
C166 036F
C166 035F
C166 048
C166 047
C166 047
C166 037F
C166 045
C166 054
C166 038F
C166 026F
C166 083
C166 070
C166 064
C166 083
C166 064

REP
REP
FAIL
REP
REP
0348
REP
0357
REP
REP
0361
0372
0370
0368
REP
REP
REP
REP
REP
REP RPR
REP
0360
0348
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP RPR
REP
0342
REP
0310
0378
REP
REP
0436
0437
0375
0430
REP

0004883706
0004883707
0004883708
0004883709
0004883710
0004883711
0004883712
0004883713
0004883714
0004883715
0004883716
0004883717
0004883718
0004883719
0004883720
0004883721
0004883722
0004883723
0004883724
0004883725
0004883726
0004883727
0004883728
0004883729
0004883730
0004883731
0004883732
0004883733
0004883734
0004883735
0004883736
0004883737
0004883738
0004883739
0004883740
0004883741
0004883742
0004883743
0004883744
0004883745
0004883746
0004883747
0004883748

14-IGK-463
14-IGK-465
14-IGK-466
14-IGK-467
14-IGK-468
14-IGK-469
14-IGK-470
14-IGK-471
14-IGK-472
14-IGK-473
14-IGK-474
14-IGK-475
14-IGK-476
14-IGK-477
14-IGK-479
14-IGK-480
14-IGK-481
14-IGK-482
14-IGK-616
14-IGK-483
14-IGK-484
14-IGK-485
14-IGK-486
14-IGK-487
14-IGK-488
14-IGK-489
14-IGK-490
14-IGK-491
14-IGK-617
14-IGK-492
14-IGK-618
14-IGK-493
14-IGK-494
14-IGK-495
14-IGK-496
14-IGK-497
14-IGK-498
14-IGK-499
14-IGK-500
14-IGK-501
14-IGK-502
14-IGK-503

GURJEET KAUR
POONAM
GAGANDEEP
POOJA JANGRA
ANJU DEVI
PINKI
MONIKA DEVI
SUSHMA RANI
SONIA
MAMTA
ANJU RANI
TAMANNA
SIYA
ANNU DEVI
KOMAL
SONIA RANI
MANISHA RANI
KOMAL RANI
RANDEEP KAUR
SIMRAN
ANJALI SINHA
BABITA
MANISHA DEVI
MEENAKSHI GUPTA
SUMAN
POOJA SANDHU
SUSHMA RANI
SONIA DEVI
RENU RANI
POOJA RANI
SHALU DEVI
MANDEEP KAUR
SONIA RANI
POONAM SHARMA
NISHU DEVI
RITU
NISHA
NISHU
SHRUTI BANSAL
SHIWALI
ANJU
POONAM
POOJA RANI

TEK CHAND
RAM KUMAR
KRIPA RAM
SOHAN LAL JANGRA
SATBIR SINGH
RAMESH KUMAR
RAJENDER KUMAR
RISHI PAL
RAMESH KUMAR
KRISHAN
RAJESH KUMAR
SUBHASH SINGH
PRITAM SINGH
BALWAN SINGH
KASHMIR SINGH
SHAMSHER SINGH
BHAGWAN DAS
KIRTI PAL
RAGHBIR SINGH
DEVENDER
AJIT KUMAR
SHAMSHERUDDIN
RAJENDER KUMAR
RAM BILAS
SURESH KUMAR
BALKAR SINGH
SUBHASH CHANDER
PUNJAB SINGH
RAJENDER KUMAR
NARENDER KUMAR
SATISH KUMAR
MAHINDER SINGH
SATYA NARAYAN
SURENDER KUMAR
RAJA RAM
RAJPAL
PARVINDER SINGH
DEVI PARSAN
NIRANJAN BANSAL
ASHOK KUMAR
VED SINGH
KRISHAN BANSAL
JOGINDER

C161 057
C161 071
C161 055
C161 063
C161 054
C161 061
C161 055
C161 057
C161 057
C161 057
C161 081
C161 048
C161 064
C161 051
C161 085
C161 047
C161 051
C161 056
C161 075
C161 061
C161 069
C161 051
C161 047
C161 065
C161 062
C161 040F
C161 051
C161 058
C161 061
C161 047
C161 055
C161 051
C161 068
C161 058
C161 057
C161 055
C161 047
C161 030F
C161 048
C161 035F
C161 066
C161 057
C161 032F

C162 085
C162 090
C162 083
C162 084
C162 083
C162 087
C162 081
C162 080
C162 084
C162 085
C162 091
C162 085
C162 087
C162 078
C162 094
C162 081
C162 078
C162 081
C162 084
C162 076
C162 084
C162 081
C162 086
C162 085
C162 085
C162 085
C162 083
C162 059
C162 091
C162 069
C162 072
C162 061
C162 079
C162 084
C162 081
C162 087
C162 077
C162 063
C162 085
C162 053
C162 086
C162 074
C162 051

C163 075
C163 074
C163 072
C163 073
C163 077
C163 071
C163 067
C163 069
C163 060
C163 075
C163 072
C163 064
C163 068
C163 068
C163 074
C163 065
C163 071
C163 075
C163 077
C163 067
C163 073
C163 065
C163 075
C163 070
C163 079
C163 066
C163 071
C163 068
C163 076
C163 067
C163 073
C163 065
C163 066
C163 069
C163 069
C163 067
C163 077
C163 067
C163 080
C163 049
C163 075
C163 073
C163 049

C164 038F
C164 094
C164 089
C164 092
C164 057
C164 073
C164 064
C164 045
C164 053
C164 020F
C164 095
C164 019F
C164 078
C164 089
C164 082
C164 017F
C164 019F
C164 062
C164 076
C164 084
C164 045
C164 065
C164 086
C164 098
C164 077
C164 064
C164 022F
C164 074
C164 052
C164 029F
C164 077
C164 018F
C164 047
C164 093
C164 024F
C164 046
C164 056
C164 037F
C164 039F
C164 017F
C164 041F
C164 093
C164 017F

C165 074
C165 060
C165 048
C165 072
C165 073
C165 067
C165 047
C165 043F
C165 047
C165 037F
C165 069
C165 056
C165 054
C165 050
C165 085
C165 046
C165 051
C165 070
C165 067
C165 058
C165 071
C165 051
C165 051
C165 075
C165 064
C165 061
C165 053
C165 058
C165 074
C165 052
C165 066
C165 053
C165 072
C165 064
C165 065
C165 056
C165 033F
C165 026F
C165 033F
C165 020F
C165 061
C165 026F
C165 017F

C166 073
C166 082
C166 084
C166 067
C166 079
C166 077
C166 074
C166 074
C166 067
C166 073
C166 088
C166 070
C166 058
C166 061
C166 086
C166 061
C166 057
C166 065
C166 066
C166 060
C166 071
C166 069
C166 076
C166 070
C166 076
C166 077
C166 065
C166 046
C166 070
C166 066
C166 049
C166 058
C166 058
C166 061
C166 063
C166 060
C166 062
C166 046
C166 071
C166 047
C166 085
C166 087
C166 052

REP
0471
0431
0451
0423
0436
0388
REP
0368
REP
0496
REP
0409
0397
0506
REP
REP
0409
0445
0406
0413 RPR
0382
0421
0463
0443
REP
REP
0363
0424
REP
0392
REP
0390
0429
REP
0371
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP

0004883749
0004883750
0004883751
0004883752
0004883753
0004883754
0004883755
0004883756
0004883757
0004883758
0004883759
0004883760
0004883761
0004883762
0004883763
0004883764
0004883765
0004883766
0004883767
0004883768
0004883769
0004883770
0004883771
0004883772
0004883773
0004883774
0004883775
0004883776
0004883777
0004883778
0004883779
0004883780
0004883781
0004883782
0004883783
0004883784
0004883785
0004883786
0004883787
0004883788
0004883789
0004883790
0004883791

14-IGK-504
14-IGK-505
14-IGK-506
14-IGK-619
14-IGK-507
14-IGK-508
14-IGK-620
14-IGK-621
14-IGK-509
14-IGK-510
14-IGK-511
14-IGK-512
14-IGK-513
14-IGK-514
14-IGK-515
14-IGK-516
14-IGK-624
14-IGK-517
14-IGK-518
14-IGK-519
14-IGK-520
14-IGK-521
14-IGK-522
14-IGK-523
14-IGK-524
14-IGK-525
14-IGK-526
14-IGK-527
14-IGK-625
14-IGK-528
14-IGK-626
14-IGK-529
14-IGK-530
14-IGK-627
14-IGK-531
14-IGK-532
14-IGK-628
14-IGK-533
14-IGK-534
14-IGK-535
14-IGK-629
14-IGK-536

NEERU RANI
MANISHA
ANU DEVI
BHUMIKA GARG
PARVEEN RANI
NISHA RANI
SWEETY
SURBHI
SAPNA
EKTA
SONIA
DIMPAL SHARMA
SONIA
MADHU RANI
MANISHA RANI
POONAM RANI
KAVITA
SAKSHI
MANPREET KAUR
MEENA DEVI
POONAM
SANIA
SANGEETA RANI
ARTI
KOMALPREET KAUR
MONIKA
RUCHI MITTAL
SANGEETA RANI
RITU DEVI
SHIWANI RANI
BHAWNA
RINKU DEVI
MANISHA RANI
PRIYANKA DEVI
SIMRAN
NITESH
JYOTI
SONIA
DEEPA RANI
MANJEET RUHAL
MANJU
SONIA RAVISH
SHIWANI

MEWA SINGH
C161 042F
BALWANT SAINI
C161 047
DHARVESH SINGH
C161 019F
SHIV KUMAR GARG C161 060
DHOOP SINGH
C161 048
DES RAJ
C161 066
KAPOOR CHAND
C161 084
SURENDER
C161 084
RAM KUMAR
C161 072
DALBIR SINGH
C161 083
LAKHAMI CHAND
C161 071
PRITAM SHARMA
C161 057
BALBIR SINGH
C161 065
RAMBIR
C161 084
RAM KISHAN
C161 079
MANGE RAM VERMA C161 071
SURESH KUMAR
C161 074
RAJINDER DHULL
C161 077
PUNJAB SINGH
C161 059
SALAMDEEN
C161 070
SURESH
C161 069
HARIKESH SINGH
C161 064
BALBIR SINGH
C161 075
SUBHASH CHAND
C161 060
BALBIR SINGH
C161 050
KARAMVEER
C161 083
ISHWAR CHAND MITTAL
C161 039F
RAJENDER KUMAR
C161 069
RAM NIWAS
C161 072
GURNAM SINGH
C161 049
RANDHIR SAINI
C161 061
RAMESH CHAND
C161 054
ROSHAN LAL
C161 061
KIRAN PAL
C161 085
SUKHVINDER SINGH C161 087
RAMDIYA
C161 063
ZILE SINGH
C161 073
DEVI CHAND
C161 078
BACHANA SINGH
C161 032F
BALWANT
C161 079
RAJENDER KUMAR
C161 073
BALBIR SINGH
C161 047
POSHAN KUMAR
C161 027F

C162 064
C162 073
C162 051
C162 082
C162 083
C162 069
C162 095
C162 094
C162 082
C162 082
C162 061
C162 068
C162 052
C162 065
C162 079
C162 063
C162 066
C162 055
C162 058
C162 072
C162 060
C162 061
C162 063
C162 029F
C162 035F
C162 072
C162 046
C162 064
C162 072
C162 052
C162 064
C162 067
C162 060
C162 064
C162 069
C162 053
C162 065
C162 060
C162 055
C162 061
C162 059
C162 048
C162 050

C163 066
C163 048
C163 047
C163 060
C163 060
C163 054
C163 073
C163 071
C163 057
C163 058
C163 060
C163 055
C163 060
C163 068
C163 067
C163 063
C163 072
C163 060
C163 057
C163 060
C163 064
C163 055
C163 055
C163 050
C163 053
C163 068
C163 046
C163 057
C163 064
C163 055
C163 051
C163 063
C163 051
C163 065
C163 062
C163 054
C163 057
C163 064
C163 056
C163 066
C163 059
C163 049
C163 040F

C164 017F
C164 017F
C164 024F
C164 063
C164 055
C164 054
C164 099
C164 099
C164 019F
C164 046
C164 023F
C164 070
C164 065
C164 083
C164 065
C164 058
C164 036F
C164 065
C164 019F
C164 025F
C164 029F
C164 046
C164 018F
C164 025F
C164 021F
C164 059
C164 058
C164 046
C164 065
C164 069
C164 025F
C164 069
C164 081
C164 077
C164 054
C164 064
C164 030F
C164 064
C164 035F
C164 072
C164 056
C164 072
C164 050

C165 035F
C165 021F
C165 017F
C165 072
C165 033F
C165 049
C165 072
C165 075
C165 064
C165 063
C165 036F
C165 069
C165 048
C165 056
C165 061
C165 065
C165 060
C165 069
C165 049
C165 058
C165 065
C165 056
C165 051
C165 046
C165 032F
C165 060
C165 049
C165 054
C165 047
C165 068
C165 055
C165 059
C165 053
C165 062
C165 061
C165 038F
C165 064
C165 062
C165 053
C165 057
C165 061
C165 048
C165 048

C166 064
C166 056
C166 047
C166 069
C166 073
C166 066
C166 092
C166 092
C166 084
C166 075
C166 067
C166 048
C166 050
C166 063
C166 075
C166 070
C166 054
C166 062
C166 057
C166 052
C166 067
C166 046
C166 052
C166 041F
C166 047
C166 064
C166 046
C166 048
C166 057
C166 052
C166 045
C166 061
C166 068
C166 075
C166 087
C166 062
C166 052
C166 050
C166 051
C166 061
C166 068
C166 048
C166 049

REP
REP
REP
0406
REP
0358
0515
0515
REP
0407
REP
0367
0340 RPR
0419
0426
0390
REP
0388
REP
REP
REP
0328
REP
REP
REP
0406
REP
0338
0377
0345
REP
0373
0374
0428
0420
REP
REP
0378
REP
0396
0376
0312
REP

0004883792
0004883793
0004883794
0004883795
0004883796
0004883797
0004883798
0004883799
0004883800
0004883801
0004883802
0004883803
0004883804
0004883805
0004883806
0004883807
0004883808
0004883809
0004883810
0004883811
0004883812
0004883813
0004883814
0004883815
0004883816
0004883817
0004883818
0004883819
0004883820
0004883821
0004883822
0004883823
0004883824
0004883825
0004883826
0004883827
0004883828
0004883829
0004883830
0004883831
0004883832
0004883833
0004883834

14-IGK-537
14-IGK-538
14-IGK-539
14-IGK-630
14-IGK-540
14-IGK-541
14-IGK-542
14-IGK-631
14-IGK-543
14-IGK-544
14-IGK-545
14-IGK-546
14-IGK-547
14-IGK-548
14-IGK-549
14-IGK-550
14-IGK-551
14-IGK-552
14-IGK-553
14-IGK-554
14-IGK-555
14-IGK-556
14-IGK-557
14-IGK-632
14-IGK-633
14-IGK-558
14-IGK-634
14-IGK-559
14-IGK-560
14-IGK-561
14-IGK-562
14-IGK-563
14-IGK-564
14-IGK-565
14-IGK-566
14-IGK-635
14-IGK-567
14-IGK-568
14-IGK-569
14-IGK-570
14-IGK-571
14-IGK-572
14-IGK-636

SONIA MALIK
SWEETI
SIMARNJEET
RITU
SONIA
RITU
SUKHJEET KAUR
POOA
SONIA DEVI
DEEPA RANI
BABLI
POOJA
SUDESH RANI
SHAKSHI
ALKA
AARTI
SONIA
VAISHALI BANSAL
NEETU SHARMA
MEETA RANI
SHEETAL
KARUNA
URVASHI RANI
RADHA
GEETU RANI
KAJAL
SHIVANI
SUPRIYA SHARMA
PRIYANKA
SHILPA
JYOTI RANA
REKHA DEVI
POOJA DEVI
RENU
JYOTI RANI
MANEET
PRIYANKA
POONAM
PRIYANKA
POOJA RANI
RITU RANI
SHARDA
SURBHI SHARMA

BHIM SINGH
BALWAN
SUKHVINDER SINGH
RAM NIWAS
CHANDI RAM
BALWANT
BALJINDER SINGH
RAMESH CHAND
HARIKESH
RAMESH KUMAR
SHAMSHER SINGH
BALWAN SINGH
TEJ BHAN
CHARAN SINGH
MADAN LAL
RAM NIWAS
DALBIR SINGH
MAHINDER PAL
SUNIL DUTT
DILAWAR SINGH
SURESH
ASHOK KUMAR
PARVEEN KUMAR
SATISH KUMAR GARG
ANIL KUMAR
RAJPAL
PAWAN KUMAR
MUKESH SHARMA
HARIOM
NAND LAL
SUBE SINGH
BALDEV
TEK CHAND
GULAB SINGH
RAHATU RAM
NIRMAL JEET SINGH
RAJ MOHAN
RAMESHWAR DAS
MADAN LAL
NAKUL DEV
RAMESHWAR
CHANDA RAM
SANJAY SHARMA

C161 071
C161 067
C161 072
C161 065
C161 056
C161 046
C161 047
C161 074
C161 063
C161 076
C161 086
C161 072
C161 068
C161 057
C161 051
C161 069
C161 050
C161 034F
C161 055
C161 053
C161 070
C161 066
C161 057
C161 059
C161 071
C161 057
C161 071
C161 055
C161 077
C161 065
C161 032F
C161 062
C161 069
C161 045
C161 054
C161 046
C161 056
C161 067
C161 045
C161 058
C161 067
C161 052
C161 072

C162 046
C162 061
C162 073
C162 059
C162 056
C162 048
C162 048
C162 072
C162 079
C162 079
C162 079
C162 062
C162 087
C162 060
C162 057
C162 076
C162 061
C162 034F
C162 056
C162 056
C162 062
C162 062
C162 055
C162 069
C162 078
C162 060
C162 064
C162 067
C162 075
C162 079
C162 047
C162 068
C162 075
C162 051
C162 050
C162 070
C162 076
C162 064
C162 048
C162 061
C162 069
C162 035F
C162 072

C163 062
C163 063
C163 054
C163 052
C163 055
C163 047
C163 046
C163 062
C163 067
C163 061
C163 074
C163 060
C163 075
C163 056
C163 051
C163 061
C163 056
C163 050
C163 059
C163 054
C163 075
C163 060
C163 055
C163 073
C163 072
C163 053
C163 066
C163 069
C163 076
C163 075
C163 051
C163 060
C163 070
C163 056
C163 055
C163 058
C163 057
C163 057
C163 051
C163 062
C163 067
C163 050
C163 054

C164 017F
C164 068
C164 049
C164 069
C164 018F
C164 029F
C164 046
C164 033F
C164 081
C164 039F
C164 092
C164 051
C164 088
C164 076
C164 066
C164 035F
C164 021F
C164 050
C164 039F
C164 069
C164 039F
C164 076
C164 068
C164 076
C164 075
C164 073
C164 095
C164 088
C164 099
C164 076
C164 018F
C164 028F
C164 087
C164 056
C164 029F
C164 043
C164 086
C164 024F
C164 036F
C164 038F
C164 062
C164 025F
C164 027F

C165 041F
C165 058
C165 062
C165 055
C165 046
C165 036F
C165 038F
C165 054
C165 049
C165 047
C165 062
C165 051
C165 073
C165 066
C165 047
C165 053
C165 034F
C165 026F
C165 028F
C165 054
C165 052
C165 052
C165 051
C165 057
C165 059
C165 024F
C165 067
C165 052
C165 075
C165 078
C165 034F
C165 041F
C165 064
C165 034F
C165 035F
C165 051
C165 033F
C165 062
C165 029F
C165 032F
C165 047
C165 026F
C165 042F

C166 055
C166 056
C166 050
C166 048
C166 019F
C166 046
C166 038F
C166 055
C166 062
C166 063
C166 079
C166 058
C166 076
C166 054
C166 053
C166 072
C166 055
C166 051
C166 051
C166 051
C166 073
C166 077
C166 062
C166 077
C166 074
C166 058
C166 064
C166 061
C166 084
C166 080
C166 060
C166 057
C166 071
C166 057
C166 054
C166 047
C166 054
C166 074
C166 051
C166 049
C166 069
C166 037F
C166 057

REP
0373
0360
0348
REP
REP
REP
REP
0401
REP
0472
0354
0467
0369
0325
REP
REP
REP
REP
0337
REP
0393
0348
0411
0429
REP
0427
0392
0486
0453
REP
REP
0436
REP
REP
0315
REP
REP
REP
REP
0381
REP
REP

0004883835
0004883836
0004883837
0004883838
0004883839
0004883840
0004883841
0004883842
0004883843
0004883844
0004883845
0004883846
0004883847
0004883848
0004883849
0004883850
0004883851
0004883852
0004883853
0004883854
0004883855
0004883856
0004883857
0004883858
0004883859
0004883860
0004883861
0004883862
0004883863
0004883864
0004883865
0004883866
0004883867
0004883868
0004883869
0004883870
0004883871
0004883872
0004883873
0004883874
0004883875
0004883876
0004883877

14-IGK-573
14-IGK-574
14-IGK-575
14-IGK-576
14-IGK-577
14-IGK-578
14-IGK-579
14-IGK-580
14-IGK-581
14-IGK-582
14-IGK-583
14-IGK-584
14-IGK-585
14-IGK-586
14-IGK-587
14-IGK-588
14-IGK-589
14-IGK-590
14-IGK-591
14-IGK-592
14-IGK-593
14-IGK-594
14-IGK-595
14-IGK-596
14-IGK-597
14-IGK-598
14-IGK-599
14-IGK-600
14-IGK-601
14-IGK-602
14-IGK-603
14-IGK-604
14-IGK-605
14-IGK-606
14-IGK-607
14-IGK-608
14-IGK-609
14-IGK-610
14-IGK-611
14-IGK-612
14-IGK-613
14-IGK-614

ALKA
DEEPMALA
MINI
JYOTI
SHABNAM
RENU
LALITA DEVI
BHAWNA CHHABRA
MAMTA
POOJA RANI
NAVITA
REENA NARANG
KIRTI
PARAMJEET
ANU RANI
ANJALI
SANGEETA SUNGROYA
SONIA
VARSHA
KIRAN DEVI
NAVNEET KAUR
GEETU
USHA
RINKAL
KOMAL
POOJA
RITU
TEENA
SONIA
ANU SHARMA
GEETA RANI
PRIYANKA
SONIKA
SHWETA
DIPALI RANI
SONIA
RAJNI DEVI
POOJA
DIVYA RANI
RAJNI
SWATI SHARMA
SHIVANI
SONIA

RAM RATTAN
MAHIPAL
OM PARKASH
CHHAJU RAM
SHAMSHUDIN
SONU RAM
RAM LAL
BALDEV RAJ
MAHENDER SINGH
RAJ KUMAR
OMBIR
MADAN LAL
MAHAVIR SHARMA
GURDEV
KARAMVEER SINGH
MANOJ SHARMA
SUMER SUNGROYA
SATPAL
SATPAL SINGH
MANGAL SINGH
SUKHDEV SINGH
MUKHTYAR SINGH
BALBIR SINGH
SHIV KUMAR
DEVI DAYAL
PALI RAM
RAM NIWAS
SANJAY KUMAR
SHAMSHER SINGH
BALWAN SHARMA
KULDEEP KUMAR
SURENDER KUMAR
OM PARKASH
RAMESH
JAJ PAL
RAM PHAL
SURESH KUMAR
SUSHIL KUMAR
AJAY GILL
SATPAL
VIKAS SHARMA
KULDEEP
KRISHAN LAL

C161 059
C161 050
C161 053
C161 057
C161 053
C161 050
C161 052
C161 058
C161 050
C161 051
C161 052
C161 058
C161 049
C161 051
C161 037F
C161 058
C161 035F
C161 053
C161 057
C161 062
C161 057

C162 068
C162 056
C162 060
C162 068
C162 057
C162 066
C162 053
C162 056
C162 051
C162 052
C162 048
C162 065
C162 047
C162 059
C162 052
C162 068
C162 054
C162 051
C162 055
C162 054
C162 063

C163 063
C163 057
C163 063
C163 074
C163 060
C163 061
C163 052
C163 061
C163 062
C163 054
C163 060
C163 069
C163 050
C163 054
C163 051
C163 060
C163 052
C163 054
C163 051
C163 051
C163 055

C164 067
C164 036F
C164 071
C164 078
C164 032F
C164 084
C164 061
C164 073
C164 074
C164 079
C164 020F
C164 068
C164 034F
C164 021F
C164 028F
C164 060
C164 057
C164 018F
C164 018F
C164 038F
C164 018F

C165 034F
C165 035F
C165 026F
C165 058
C165 025F
C165 052
C165 032F
C165 051
C165 021F
C165 040F
C165 048
C165 059
C165 039F
C165 040F
C165 024F
C165 036F
C165 021F
C165 026F
C165 028F
C165 036F
C165 037F

C166 059
C166 051
C166 060
C166 062
C166 056
C166 062
C166 051
C166 050
C166 046
C166 063
C166 056
C166 071
C166 064
C166 056
C166 060
C166 055
C166 026F
C166 033F
C166 038F
C166 039F
C166 051

C161 060
C161 062
C161 066
C161 058
C161 062
C161 066
C161 067
C161 060
C161 055
C161 067
C161 036F
C161 052
C161 067
C161 069
C161 070
C161 060
C161 059
C161 078
C161 042F
C161 056
C161 067

C162 046
C162 036F
C162 039F
C162 050
C162 053
C162 054
C162 047
C162 063
C162 060
C162 061
C162 034F
C162 051
C162 036F
C162 048
C162 063
C162 047
C162 056
C162 061
C162 046
C162 035F
C162 041F

C163 055
C163 057
C163 054
C163 052
C163 063
C163 070
C163 063
C163 054
C163 060
C163 068
C163 038F
C163 054
C163 060
C163 061
C163 060
C163 057
C163 055
C163 068
C163 046
C163 041F
C163 051

C164 019F
C164 036F
C164 048
C164 020F
C164 048
C164 084
C164 072
C164 018F
C164 081
C164 062
C164 017F
C164 017F
C164 017F
C164 033F
C164 066
C164 039F
C164 059
C164 077
C164 037F
C164 066
C164 051

C165 025F
C165 038F
C165 035F
C165 032F
C165 033F
C165 037F
C165 033F
C165 032F
C165 041F
C165 041F
C165 023F
C165 035F
C165 030F
C165 047
C165 034F
C165 034F
C165 048
C165 048
C165 037F
C165 033F
C165 029F

C166 034F
C166 057
C166 050
C166 049
C166 055
C166 050
C166 052
C166 052
C166 057
C166 055
C166 032F
C166 027F
C166 032F
C166 052
C166 050
C166 046
C166 055
C166 049
C166 037F
C166 033F
C166 031F

REP
REP
REP
0397
REP
0375
REP
0349
REP
REP
REP
0390
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
0332
0381
REP
REP
REP

0004883878
0004883879
0004883880
0004883881
0004883901
0004883902
0004883903
0004883904
0004883905
0004883906
0004883907
0004883908
0004883909
0004883910
0004883911
0004883912
0004883913
0004883914
0004883915
0004883916
0004883917
0004883918
0004883919
0004883920
0004883921
0004883922
0004883923
0004883924
0004883925
0004883926
0004883927
0004883928
0004883929
0004883930
0004883931
0004883932
0004883933
0004883934
0004883935
0004883936
0004883937
0004883938
0004883939

14-IGK-615
14-IGK-637
14-IGK-638
14-JBK-366
14-JBK-367
14-JBK-369
14-JBK-370
14-JBK-371
14-JBK-372

14-JBK-373
14-JBK-414
14-JBK-374
14-JBK-375
14-JBK-382
14-JBK-384
14-JBK-381
14-JBK-379
14-JBK-415
14-JBK-378

14-JBK-377
14-JBK-376
14-JBK-383
14-JBK-385

14-JBK-388
14-JBK-386
14-JBK-398
14-JBK-401
14-JBK-391

NIRMAL
MANISHA YADAV
PAWANDEEP KAUR
ANU
MANISH SINGH
SMRITIKA DEVI
PANKAJ
AMIT KUMAR
SHUBHAM JAIN
SONU
AJAY
BAJINDER
VIKASH
MONU
AJAY
KULDEEP SINGH
GURJANT
RINKU MAAN
SANDEEP
JASHPAL
VIKASH
DEEPAK KUMAR
AMIT
BINTU
GURMEET SINGH
GOURAV SHARMA
RAMMEHAR SINGH
JASVINDER KAUR
GURDEEP
JOGINDER
GOPAL
ROHIT
MONU
AJAY KUMAR
DEEPIKA
AMIT KUMAR
SANJAY
BALRAM
ANIL KUMAR
TARSHEM SINGH
KULDEEP
POOJA RANI
REENA

KRISHAN PARSAD
JANG BAHADUR
HARJINDER SINGH
PARVESH
SATPAL
RAJBIR SINGH
SUMER SINGH
KRISHAN
RAMESH CHAND
KRISHAN KUMAR
RANDEEP SINGH
RAJ KUMAR
DALBIR
SATBIR
SATYA NARAYAN
SUBHASH CHAND
RAMNIWAS
SATYAWAN MAAN
RAJBIR
DALBIR SINGH
SULTAN SINGH
SUBHASH CHAND
VIRENDER
RAMPHAL
CHANDI RAM
DEVI PARSON
VIJAY SINGH
SATYAWAN
MAHENDER SINGH
MAHABIR
JAGDISH
RAMPHAL SINGH
RANDHIR
BALJIT SINGH
TEJ PAL
BALWAN SINGH
BALJIT SINGH
RAKMA RAM
PALA RAM
RAVIDATT
SATBIR
JAGDISH SHARMA
GOPAL

C161 076
C161 073
C161 087
C161 067
C161 036F
C161 039F
C161 031F
C161 042F
C161 058
C161 047
C161 040F
C161 046
C161 027F
C161 033F
C161 024F
C161 050
C161 045
C161 040F
C161 037F
C161 021F
C161 028F
C161 051
C161 048

C162 033F
C162 052
C162 062
C162 055
C162 062
C162 061
C162 047
C162 056
C162 065
C162 059
C162 047
C162 060
C162 055
C162 055
C162 046
C162 068
C162 055
C162 044
C162 053
C162 026F
C162 038F
C162 085
C162 069

C163 056
C163 060
C163 070
C163 051
C163 046
C163 035F
C163 035F
C163 046
C163 050
C163 050
C163 043F
C163 047
C163 048
C163 040F
C163 045
C163 056
C163 029F
C163 046
C163 046
C163 026F
C163 038F
C163 068
C163 046

C164 038F
C164 035F
C164 065
C164 063
C164 017F
C164 018F
C164 016F
C164 017F
C164 018F
C164 037F
C164 028F
C164 041F
C164 038F
C164 020F
C164 061
C164 017F
C164 012F
C164 068
C164 070
C164 070
C164 023F
C164 078
C164 076

C165 032F
C165 027F
C165 053
C165 037F
C165 030F
C165 048
C165 013F
C165 030F
C165 025F
C165 030F
C165 025F
C165 031F
C165 028F
C165 ABSF
C165 020F
C165 050
C165 029F
C165 033F
C165 045
C165 014F
C165 019F
C165 067
C165 059

C166 032F
C166 038F
C166 053
C166 049
C166 051
C166 039F
C166 038F
C166 060
C166 062
C166 025F
C166 047
C166 046
C166 027F
C166 033F
C166 048
C166 062
C166 031F
C166 039F
C166 051
C166 019F
C166 046
C166 051
C166 058

C161 045
C161 052
C161 040
C161 052
C161 033F
C161 032F
C161 048
C161 033F
C161 036F
C161 037F
C161 065
C161 020F
C161 051

C162 052
C162 071
C162 062
C162 078
C162 058
C162 050
C162 055
C162 048
C162 041F
C162 051
C162 085
C162 ABSF
C162 063

C163 032F
C163 051
C163 049
C163 054
C163 050
C163 039F
C163 051
C163 046
C163 046
C163 046
C163 065
C163 ABSF
C163 046

C164 026F
C164 026F
C164 027F
C164 037F
C164 044
C164 021F
C164 021F
C164 021F
C164 036F
C164 054
C164 063
C164 ABSF
C164 018F

C165 032F
C165 046
C165 050
C165 048
C165 023F
C165 035F
C165 041F
C165 032F
C165 039F
C165 054
C165 082
C165 ABSF
C165 038F

C166 048
C166 059
C166 051
C166 072
C166 048
C166 045
C166 051
C166 048
C166 047
C166 049
C166 066
C166 ABSF
C166 038F

C161 055
C161 038F

C162 075
C162 045

C163 050
C163 050

C164 071 C165 058


C164 018F C165 050

C166 051
C166 047

C161 055
C161 048

C162 056
C162 041F

C163 058
C163 050

C164 064 C165 063


C164 018F C165 048

C166 037F
C166 035F

REP RPR
REP
0390
REP
REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP RPR
REP
REP RPR
REP RPR
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP RPR
REP
0400
0356
RPR
REP
REP
REP
REP RPR
REP RPR
REP
REP RPR
REP
REP RPR
REP
0426
FAIL RPR
REP RPR
RPR
0360
REP
ABSENT
REP
REP

0004883940
0004883941
0004883942
0004883943
0004883944
0004883945
0004883946
0004883947
0004883948
0004883949
0004883950
0004883951
0004883952
0004883953
0004883954
0004883955
0004883956
0004883957
0004883958
0004883959
0004883960
0004883961
0004883962
0004883963
0004883964
0004883965
0004883966
0004883967
0004883968
0004883969
0004883970
0004883971
0004883972
0004883973
0004883974
0004883975
0004883976
0004883977
0004883978
0004883979
0004883980
0004883981
0004883982

14-JBK-416
14-JBK-389
14-JBK-397
14-JBK-390
14-JBK-393
14-JBK-393
14-JBK-392
14-JBK-399
14-JBK-408
14-JBK-395
14-JBK-396
14-JBK-400
14-JBK-402

14-JBK-411

14-JBK-403
14-JBK-404

14-JBK-405
14-JBK-407
14-JBK-417
14-JBK-406
14-JBK-409
14-JBK-410

14-JBK-412

KULDEEP
VIRENDER
DILBAG
SONIA
SONU
ANOOP KUMAR
ANKUSH KUMAR
NITIN
KULDEEP
PRIYANKA
NISHI
DEENU
LOVEDEEP
ROHIT KUMAR
MOHAN LAL
NAJEEB SINGH
PARDEEP KUMAR
NAVEEN KUMAR
DEEPAK
GURDEEP SINGH
GOURAV KUMAR
KAPTAN
RAVI
JITENDER
MANDEEP
JAGBIR SINGH
AKSHYA
SACHIN KUMAR
SOHAN LAL
SONU
RICHA
PARVEEN SINDHER
AMIT KUMAR
SURBHI
REETU
GAURAV
SONU
RAKESH KUMAR
VIKAS
DINESH KUMAR
SANDEEP
AMIT
SATISH KUMAR

AMREEK SINGH
RAMESHWAR
RAMNIVAS
RAM NIWAS RAVISH
PIRTHI SINGH
JAGAT SINGH
MULTAN SINGH
SUMERCHAND
RAMESH
OMPRAKASH
OMPRAKASH
ISHWAR NEHRA
SURINDER SINGH
RAJ KUMAR
SATBIR SINGH
RANBIR SINGH
RAJENDER SINGH
KAPOOR CHAND
SATBIR
VEDPRAKASH
FATEH SINGH
RAJPHAL SINGH
ISHWAR SINGH
SATPAL SHING
VEDPRAKASH
PANJAB SINGH
DILBAG SINGH
SURESH KUMAR
BADLU RAM
SARDARA RAM
MITTHAN LAL
JAIPAL SINGH
DEEP KUMAR
RAVI SHANKAR
JOGI RAM
ZILE DEVI
RAJBIR
MAKHAN SINGH
DALBIR SINGH
SATYAWAN
RAMESHWAR
ROSHAN LAL
KRISHAN KUMAR

C161 044
C161 037F
C161 042
C161 054
C161 034F
C161 038F
C161 047
C161 048
C161 038F
C161 051
C161 052
C161 052
C161 050

C162 039F
C162 027F
C162 030F
C162 052
C162 041F
C162 041F
C162 035F
C162 052
C162 041F
C162 047
C162 037F
C162 042F
C162 041F

C163 046
C163 044
C163 035F
C163 056
C163 035F
C163 049
C163 047
C163 039F
C163 044
C163 033F
C163 045
C163 046
C163 045

C164 018F
C164 014F
C164 070
C164 024F
C164 021F
C164 033F
C164 027F
C164 028F
C164 034F
C164 020F
C164 020F
C164 018F
C164 018F

C165 038F
C165 037F
C165 026F
C165 060
C165 044
C165 051
C165 046
C165 044
C165 023F
C165 026F
C165 027F
C165 022F
C165 035F

C166 049
C166 021F
C166 014F
C166 055
C166 041F
C166 046
C166 028F
C166 038F
C166 038F
C166 021F
C166 022F
C166 023F
C166 034F

C161 040

C162 040

C163 026F

C164 014F C165 028F C166 029F

C161 039F
C161 054
C161 036F
C161 039F
C161 051
C161 040F
C161 040F
C161 030F
C161 055
C161 054
C161 042
C161 032F
C161 047
C161 059
C161 056
C161 049

C162 033F
C162 040F
C162 046
C162 047
C162 035F
C162 034F
C162 025F
C162 024F
C162 034F
C162 043F
C162 024F
C162 021F
C162 030F
C162 033F
C162 048
C162 ABSF

C163 053
C163 046
C163 051
C163 042F
C163 046
C163 038F
C163 ABSF
C163 018F
C163 046
C163 055
C163 040
C163 040
C163 037F
C163 047
C163 060
C163 015F

C164 062
C164 046
C164 082
C164 034F
C164 054
C164 021F
C164 ABSF
C164 064
C164 030F
C164 052
C164 ABSF
C164 ABSF
C164 046
C164 045
C164 026F
C164 ABSF

C165 030F
C165 022F
C165 034F
C165 030F
C165 039F
C165 032F
C165 013F
C165 018F
C165 027F
C165 027F
C165 019F
C165 040
C165 023F
C165 016F
C165 022F
C165 012F

C166 047
C166 021F
C166 029F
C166 040F
C166 032F
C166 035F
C166 ABSF
C166 020F
C166 040F
C166 047
C166 030F
C166 025F
C166 018F
C166 022F
C166 026F
C166 ABSF

C161 048
C161 051
C161 029F
C161 041F
C161 042
C161 042
C161 ABSF

C162 053
C162 044F
C162 025F
C162 030F
C162 029F
C162 016F
C162 032F

C163 055
C163 047
C163 034F
C163 045
C163 038F
C163 026F
C163 042F

C164 039F
C164 036F
C164 014F
C164 054
C164 047
C164 012F
C164 035F

C165 053
C165 026F
C165 026F
C165 024F
C165 027F
C165 013F
C165 026F

C166 057
C166 033F
C166 016F
C166 031F
C166 024F
C166 013F
C166 047

C161 063
C161 069

C162 053
C162 058

C163 053
C163 064

C164 091
C164 087

C165 046
C165 058

C166 052
C166 052

REP RPR
REP RPR
REP RPR
REP
REP RPR
REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
REP
ABSENT
REP
REP
REP RPR
REP RPR
REP
FAIL RPR
FAIL RPR
REP RPR
REP RPR
REP
REP
REP RPR
REP RPR
REP RPR
REP RPR
REP
ABSENT
REP
REP
FAIL
REP
REP RPR
REP RPR
REP RPR
RPR
0358 RPR
0388

0004883983
0004883984
0004883985
0004884001
0004884002
0004884003
0004884004
0004884005
0004884006
0004884007
0004884008
0004884009
0004884010
0004884011
0004884012
0004884013
0004884014
0004884015
0004884016
0004884017
0004884018
0004884019
0004884020
0004884021
0004884022
0004884023
0004884024
0004884025
0004884026
0004884027
0004884028
0004884029
0004884030
0004884031
0004884032
0004884033
0004884034
0004884035
0004884036
0004884037
0004884038
0004884039
0004884040

14-JBK-413
14-BAGK-13
14-BAGK-14
14-BAGK-15
14-BAGK-16
14-BAGK-17
14-BAGK-18
14-BAGK-19
14-BAGK-20
14-BAGK-21
14-BAGK-22
14-BAGK-23
14-BAGK-24
14-BAGK-25
14-BAGK-26
14-BAGK-27
14-BAGK-29
14-BAGK-30
14-BAGK-31
14-BAGK-32
14-BAGK-33
14-BAGK-34

14-BAGK-37
14-BAGK-39
14-BAGK-40
14-BAGK-41
14-BAGK-42
14-BAGK-43
14-BAGK-44
14-BAGK-45
14-BAGK-46
14-BAGK-47

RINKU RAM
VIVEK
RAVINDER CHOUHAN
GEETA RANI
RITU DEVI
SHASHI SAINI
JYOTI
DEEPA RANI
NEHA RANI
MANJU RANI
SHEETAL
DIMPAL
KAJAL RANI
NIDHI
ANJU SHARMA
POOJA RANI
RITU
SANJANA
SIMRANJEET KAUR
PARIYANKA
NEHA RANI
NEHA SAINI
SONIA SHARMA
SEEMA RANI
SONI
POOJA DEVI
MONIKA CHAHAL
ANJU NAIN
PREET KAUR
RUBI
RENU CHAHAL
SONIA SAINI
MUKESH KUMAR
SAMMY
PAWAN KUMAR
ANUJ KUMAR
SACHIN
GURDAS
BITTU
SAHIL KUMAR DOLIA
RAVI KUMAR
AMANDEEP SHARMA
RAMESH KUMAR

LALCHAND
C161 058
MOHAN DAS
C161 067
KATAR SINGH
C161 052
SHYAM LAL
C161 071
HAWA SINGH
C161 055
GURDEV SAINI
C161 050
KRISHAN
C161 055
BHULLAN SINGH
C161 040F
RAJENDER SINGH
C161 052
KALEKTAR
C161 054
VAZIR CHAND
C161 048
CHANDI RAM
C161 056
RISHI PAL
C161 043
GULSHAN
C161 022F
RAGHUBIR DUTT
C161 026F
WAZIR SINGH
C161 021F
GULTAN
C161 032F
KARESHAN SINGH
C161 046
IQBAL SINGH
C161 038F
BHIM SINGH
C161 047
ASHOK KUMAR
C161 034F
RAJBIR SAINI
C161 035F
ISHWAR DUTT SHARMAC161 060
CHUSTI RAM
C161 032F
RAJENDER
C161 039F
PREM CHAND
C161 042F
KULDEEP M
C161 030F
JAGDISH NAIN
C161 037F
JASMER SINGH
C161 035F
BACHAN SINGH
C161 030F
KITAB SINGH CHAHAL C161 039F
DHRAMPAL SAINI
C161 037F
SATPAL
C161 034F
CHANDER BHAN
C161 028F
DHARAM PAL
C161 037F
BALVINDER SINGH
C161 036F
VIRPAL
C161 037F
MIYAN SINGH
C161 051
OMPRAKASH
C161 040F
SURESH KUMAR DOLIAC161 027F
KRISHAN KUMAR
C161 032F
BHOOP SINGH
C161 026F
RAMPAL
C161 046

C162 057
C162 064
C162 044
C162 054
C162 051
C162 050
C162 054
C162 035F
C162 053
C162 033F
C162 027F
C162 034F
C162 022F
C162 032F
C162 033F
C162 025F
C162 023F
C162 057
C162 037F
C162 040F
C162 033F
C162 033F
C162 041F
C162 027F
C162 025F
C162 047
C162 035F
C162 053
C162 033F
C162 032F
C162 032F
C162 027F
C162 033F
C162 027F
C162 035F
C162 035F
C162 040F
C162 046
C162 032F
C162 028F
C162 037F
C162 032F
C162 037F

C163 066
C163 069
C163 050
C163 069
C163 062
C163 060
C163 066
C163 027F
C163 053
C163 049
C163 046
C163 035F
C163 029F
C163 025F
C163 030F
C163 025F
C163 046
C163 058
C163 049
C163 058
C163 045
C163 035F
C163 066
C163 039F
C163 033F
C163 058
C163 046
C163 052
C163 036F
C163 060
C163 052
C163 047
C163 047
C163 023F
C163 032F
C163 049
C163 051
C163 048
C163 044
C163 051
C163 044
C163 034F
C163 056

C164 058
C164 069
C164 014F
C164 085
C164 085
C164 093
C164 093
C164 018F
C164 058
C164 057
C164 044
C164 058
C164 015F
C164 050
C164 035F
C164 022F
C164 035F
C164 056
C164 066
C164 037F
C164 079
C164 061
C164 078
C164 023F
C164 068
C164 081
C164 046
C164 047
C164 031F
C164 037F
C164 067
C164 078
C164 038F
C164 066
C164 059
C164 046
C164 031F
C164 064
C164 053
C164 084
C164 080
C164 074
C164 082

C165 047
C165 066
C165 013F
C165 063
C165 057
C165 064
C165 063
C165 020F
C165 055
C165 061
C165 053
C165 059
C165 033F
C165 028F
C165 039F
C165 036F
C165 039F
C165 070
C165 054
C165 062
C165 048
C165 060
C165 076
C165 017F
C165 029F
C165 061
C165 060
C165 061
C165 050
C165 050
C165 067
C165 053
C165 017F
C165 032F
C165 052
C165 062
C165 050
C165 068
C165 050
C165 045
C165 058
C165 034F
C165 065

C166 051
C166 033F
C166 017F
C166 053
C166 048
C166 051
C166 053
C166 021F
C166 045
C166 048
C166 045
C166 051
C166 014F
C166 028F
C166 022F
C166 019F
C166 036F
C166 039F
C166 049
C166 038F
C166 027F
C166 035F
C166 053
C166 023F
C166 028F
C166 047
C166 028F
C166 034F
C166 023F
C166 028F
C166 043
C166 031F
C166 046
C166 025F
C166 048
C166 040F
C166 039F
C166 049
C166 044
C166 021F
C166 024F
C166 017F
C166 053

0337
REP
REP
0395
0358
0368
0384
FAIL
0316
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0326
REP
REP
REP
REP
REP

RPR
RPR

RPR

RPR
RPR

RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR

0004884041
0004884042
0004884043
0004884044
0004884045
0004884046
0004884047
0004884048
0004884049
0004884050
0004884051
0004884052
0004884053
0004884054
0004884055
0004884056
0004884057
0004884058
0004884059
0004884060
0004884061
0004884062
0004884063
0004884064
0004884065
0004884066
0004884067
0004884068
0004884069
0004884070
0004884071
0004884072
0004884073
0004884074
0004884075
0004884076
0004884077
0004884078
0004884079
0004884080
0004884081
0004884082
0004884083

14-BAGK-49
14-BAGK-50
14-BAGK-51
14-BAGK-52

14-BAGK-56
14-BAGK-57
14-BAGK-58
14-BAGK-59
14-BAGK-60
14-BAGK-62
14-BAGK-63
14-BAGK-64
14-BAGK-66
14-BAGK-67
14-BAGK-68
14-BAGK-69
14-BAGK-70
14-BAGK-71
14-BAGK-72
14-BAGK-73
14-BAGK-74
14-BAGK-75

14-BAGK-76
14-BAGK-78
14-BAGK-79
14-BAGK-80

14-BAGK-81
14-BAGK-82
14-BAGK-83
14-BAGK-84
14-BAGK-85
14-BAGK-86

ASHOK KUMAR
KAMAL SINGH
SATISH KUMAR
SHISH PAL
RAJU
ROHIT
RAGHUVIR SINGH
AMIT
KULVINDER SINGH
SANJU
SUKHMAN SINGH
SUKHDEEP
SANDEEP KUMAR
NAVEEN REDHU
MUKESH KUMAR
VIRENDER SINGH
YOGESH KUMAR
ASHISH SAINI
NAVEEN KUMAR
NAVEEN KUMAR
KIRPAL
AMANDEEP
SAHIL KUMAR
AMIT KUMAR
NAVEEN KUMAR
AVDESH
NARPAL
SONU RAM
NAVNEET DHANDA
SATBIR SINGH
VINOD
SUNIL
RISHAB DEV
MUKESH SAINI
AMIT KUMAR
KAMAL KISHOR
RAJAT KUMAR
RAVINDER BANSAL
SONU
RAVI
PANKAJ KUMAR
AJIT SINGH
SANDEEP

OMPARKASH
DARVESH SINGH
RAJKUMAR
RAM SARUP
MEHAR SINGH
VIKAS
RAJ KUMAR
MAHAVIR
RAMPHAL
MAHAVIR
VIKRAMJEET SINGH
RAMESH KUMAR
DHARM PAL
SATBIR
VIJAY KUMAR
GULAB SINGH
VINOD KUMAR
HAWA SINGH
SULTAN SINGH
JAI KUMAR
SURJEET
RAJESH
PARDEEP KUMAR
SURJEET SINGH
SATPAL
JAGDISH
CHANDI RAM
PREM SINGH
RAJPAL
JOGINDER SINGH
OM PARKASH
SUBHASH CHAND
ASHOK KUMAR
PAWAN KUMAR SAINI
RAMESH KUMAR
BAYANT SINGH
MANGE RAM
SOHAN LAL
RAJPAL
RAMESH KUMAR
VIKRAM SINGH
MAHENDER SINGH
RAJESH

C161 036F
C161 035F
C161 037F
C161 044
C161 020F
C161 033F
C161 048
C161 052
C161 049
C161 032F
C161 029F
C161 037F
C161 026F
C161 039F
C161 030F
C161 046
C161 046
C161 041F
C161 038F
C161 062
C161 055
C161 046
C161 053
C161 052
C161 063
C161 046
C161 041F
C161 042F
C161 055
C161 047
C161 051
C161 047
C161 052
C161 046
C161 ABSF
C161 046
C161 025F
C161 056
C161 043
C161 037F
C161 057
C161 045
C161 047

C162 028F
C162 040F
C162 030F
C162 039F
C162 030F
C162 046
C162 046
C162 050
C162 035F
C162 031F
C162 028F
C162 032F
C162 022F
C162 039F
C162 030F
C162 037F
C162 040F
C162 040F
C162 038F
C162 031F
C162 046
C162 045
C162 035F
C162 030F
C162 029F
C162 040F
C162 033F
C162 034F
C162 078
C162 064
C162 070
C162 055
C162 070
C162 058
C162 031F
C162 048
C162 046
C162 064
C162 057
C162 067
C162 066
C162 040F
C162 064

C163 046
C163 050
C163 063
C163 ABSF
C163 017F
C163 037F
C163 044
C163 062
C163 054
C163 051
C163 046
C163 052
C163 052
C163 058
C163 ABSF
C163 064
C163 063
C163 048
C163 045
C163 058
C163 060
C163 046
C163 065
C163 042F
C163 051
C163 043F
C163 036F
C163 052
C163 051
C163 046
C163 045
C163 038F
C163 046
C163 021F
C163 019F
C163 019F
C163 020F
C163 049
C163 037F
C163 036F
C163 041F
C163 036F
C163 047

C164 018F
C164 047
C164 083
C164 ABSF
C164 015F
C164 062
C164 021F
C164 032F
C164 029F
C164 080
C164 ABSF
C164 080
C164 036F
C164 089
C164 056
C164 059
C164 078
C164 077
C164 051
C164 083
C164 021F
C164 061
C164 100
C164 094
C164 079
C164 028F
C164 028F
C164 024F
C164 053
C164 070
C164 032F
C164 021F
C164 018F
C164 018F
C164 018F
C164 036F
C164 020F
C164 034F
C164 031F
C164 017F
C164 021F
C164 017F
C164 018F

C165 053
C165 050
C165 060
C165 ABSF
C165 028F
C165 037F
C165 056
C165 055
C165 047
C165 044
C165 046
C165 051
C165 026F
C165 037F
C165 048
C165 062
C165 050
C165 ABSF
C165 046
C165 051
C165 059
C165 045
C165 053
C165 047
C165 061
C165 048
C165 045
C165 047
C165 050
C165 045
C165 046
C165 046
C165 041F
C165 031F
C165 021F
C165 015F
C165 024F
C165 049
C165 034F
C165 035F
C165 038F
C165 034F
C165 046

C166 023F
C166 039F
C166 031F
C166 ABSF
C166 015F
C166 019F
C166 029F
C166 044
C166 034F
C166 049
C166 025F
C166 029F
C166 028F
C166 032F
C166 018F
C166 029F
C166 033F
C166 046
C166 028F
C166 025F
C166 031F
C166 030F
C166 052
C166 042
C166 029F
C166 021F
C166 027F
C166 025F
C166 036F
C166 023F
C166 026F
C166 033F
C166 040F
C166 031F
C166 016F
C166 029F
C166 027F
C166 036F
C166 024F
C166 032F
C166 033F
C166 026F
C166 021F

REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP

RPR
RPR
RPR
RPR

RPR

RPR

RPR
RPR

RPR
RPR
RPR

0004884084
0004884085
0004884086
0004884087
0004884088
0004884089
0004884090
0004884091
0004884092
0004884093
0004884094
0004884095
0004884096
0004884097
0004884098
0004884099
0004884100
0004884101
0004884102
0004884103
0004884104
0004884105
0004884106
0004884107
0004884108
0004884109
0004884110
0004884111
0004884112
0004884201
0004884202
0004884203
0004884204
0004884205
0004884206
0004884207
0004884208
0004884209
0004884210
0004884211
0004884212
0004884213
0004884214

14-BAGK-87
14-BAGK-88
14-BAGK-89
14-BAGK-90
14-BAGK-91
14-BAGK-92

14-BAGK-94
14-BAGK-95
14-BAGK-96
14-BAGK-97
14-BAGK-98
14-BAGK-99
14-BAGK-100
14-BAGK-102
14-BAGK-103
14-BAGK-104
14-BAGK-105

14-BAGK-106

14-BAGK-107
14-BAGK-35
14-JC-259
14-JC-260

14-JC-212
14-JC-213
14-JC-214
14-JC-215
14-JC-216

SOMDUTT HARIT
MUKESH
AJAY KUMAR
SANDEEP SAINI
SIKANDER
DEEPAK KUMAR
GURJANT SINGH
VISHAL KUMAR
CHIRAG
RAMAN KUMAR
RAJAT
BABBAL TANWAR
AMAN KUMAR
SUMIT
BITTU
VIKAS KUMAR
AJAY SHARMA
JASMER SINGH
BALINDER SINGH
DINESH SINGH
RAJU
VINIT CHUGH
DONGAR RAM
JITENDER SINGH
SUBHAM
RAJAT KUMAR
SOHAN
ANKIT KUMAR
KAMINI
PANKAJ
LAKSHAY MEHTA
RAJAT KUMAR
DILBAG
SAWAN
VISHAL KUMAR
HIMANSHU MITTAL
SHUBHAM KUMAR
NARESH KUMAR
AANCHAL DHANDE
SHUBHAM RANA
KRISHAN LAL
SHANTANU
AJAY KUMAR

RAMNIWAS
C161 048
MANOJ PANDEY
C161 054
LAL SINGH
C161 052
CHOTTU RAM
C161 044
SUBASH
C161 036F
RAMESH KUMAR
C161 046
JARNAIL SINGH
C161 057
RAMESH KUMAR
C161 024F
PARKASH
C161 050
BHANU RAM
C161 029F
VINOD KUMAR VERMAC161 053
KRISHAN KUMAR
C161 034F
DALEL SINGH
C161 021F
NARESH KUMAR
C161 048
SUBHASH
C161 052
HANSRAJ
SUNIL SHARMA
C161 019F
RAMESH KUMAR
C161 059
SADHU RAM
WAZIR SINGH
C161 032F
SULTAN SINGH
C161 035F
ISWAHAR CHUGH
C161 055
RAJ KUMAR
C161 055
MALKIT SINGH
C161 030F
MEGH RAJ
C161 047
VIJAY KUMAR
C161 053
RANDHIR SINGH
C161 028F
JANAK KUMAR
C161 061
RAMESH
C161 047
SATPAL
C161 023F
SATISH CHANDER
C161 035F
SATISH KUMAR
C161 041F
KA0TAN SINGH
C161 033F
SATPAL
C161 034F
JAI KISHAN
C161 024F
PARVEEN KUMAR
C161 027F
RAMPAL
C161 026F
RANDHAR SINGH
C161 016F
OM PARKASH
C161 ABSF
NARESH KUMAR
C161 027F
RAJ KUMAR
C161 033F
MEWA SINGH
C161 034F
HARI RAM
C161 026F

C162 061
C162 076
C162 063
C162 066
C162 046
C162 058
C162 075
C162 046
C162 066
C162 048
C162 080
C162 062
C162 044
C162 064
C162 075

C163 045
C163 052
C163 046
C163 036F
C163 034F
C163 025F
C163 065
C163 033F
C163 054
C163 047
C163 066
C163 040F
C163 025F
C163 047
C163 051

C164 022F
C164 017F
C164 034F
C164 018F
C164 017F
C164 018F
C164 018F
C164 028F
C164 029F
C164 032F
C164 031F
C164 025F
C164 011F
C164 020F
C164 020F

C165 046
C165 047
C165 037F
C165 030F
C165 027F
C165 036F
C165 060
C165 028F
C165 044
C165 039F
C165 026F
C165 018F
C165 012F
C165 042F
C165 054

C162 034F
C162 082

C163 044
C163 044

C164 017F C165 032F C166 025F


C164 055 C165 059 C166 017F

C162 047
C162 036F
C162 058
C162 079
C162 032F
C162 065
C162 074
C162 045
C162 067
C162 074
C162 037F
C162 050
C162 035F
C162 029F
C162 037F
C162 026F
C162 033F
C162 054
C162 027F
C162 023F
C162 035F
C162 037F
C162 048
C162 036F

C163 028F
C163 030F
C163 047
C163 046
C163 022F
C163 048
C163 055
C163 018F
C163 050
C163 050
C163 059
C163 056
C163 051
C163 045
C163 053
C163 036F
C163 050
C163 063
C163 040F
C163 051
C163 052
C163 048
C163 063
C163 051

C164 016F
C164 017F
C164 027F
C164 021F
C164 015F
C164 034F
C164 036F
C164 023F
C164 065
C164 025F
C164 048
C164 034F
C164 018F
C164 019F
C164 033F
C164 016F
C164 030F
C164 026F
C164 019F
C164 018F
C164 028F
C164 039F
C164 054
C164 031F

C165 033F
C165 028F
C165 047
C165 041F
C165 028F
C165 045
C165 053
C165 034F
C165 044
C165 045
C165 033F
C165 038F
C165 046
C165 028F
C165 034F
C165 033F
C165 032F
C165 035F
C165 025F
C165 026F
C165 040F
C165 049
C165 038F
C165 034F

C166 024F
C166 030F
C166 028F
C166 017F
C166 019F
C166 016F
C166 027F
C166 017F
C166 024F
C166 ABSF
C166 028F
C166 027F
C166 019F
C166 046
C166 026F

C166 030F
C166 020F
C166 038F
C166 034F
C166 020F
C166 044F
C166 035F
C166 017F
C166 038F
C166 050
C166 030F
C166 034F
C166 020F
C166 025F
C166 023F
C166 021F
C166 028F
C166 024F
C166 018F
C166 018F
C166 019F
C166 021F
C166 048
C166 024F

REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP RPR
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
REP RPR
REP
ABSENT
REP
FAIL
REP RPR
REP RPR
FAIL
REP RPR
REP RPR
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP RPR
REP RPR
REP RPR
FAIL RPR
REP RPR
REP RPR
FAIL RPR
REP
REP
REP
REP
REP

0004884215
0004884216
0004884217
0004884218
0004884219
0004884220
0004884221
0004884222
0004884223
0004884224
0004884225
0004884226
0004884227
0004884228
0004884229
0004884230
0004884231
0004884232
0004884233
0004884234
0004884235
0004884236
0004884237
0004884238
0004884239
0004884240
0004884241
0004884242
0004884243
0004884244
0004884245
0004884246
0004884247
0004884248
0004884249
0004884250
0004884251
0004884252
0004884253
0004884254
0004884255
0004884256
0004884257

14-JC-217
14-JC-218
14-JC-219
14-JC-220
14-JC-221
14-JC-222
14-JC-223
14-JC-224
14-JC-225
14-JC-226
14-JC-227
14-JC-228
14-JC-229
14-JC-230
14-JC-261
14-JC-231
14-JC-232
14-JC-233
14-JC-234
14-JC-235
14-JC-262
14-JC-236
14-JC-237
14-JC-238
14-JC-239
14-JC-240
14-JC-241
14-JC-263
14-JC-264
14-JC-242
14-JC-243
14-JC-244
14-JC-245
14-JC-246
14-JC-247
14-JC-248
14-JC-249
14-JC-250
14-JC-251
14-JC-252
14-JC-253
14-JC-254
14-JC-255

SUBHAM
VISHAL
AASHISH
RAVI
ANKIT
MUNISH KUMAR
VIKAS SAGWAL
SUSHMA DEVI
JYOTI RANI
SOURAV
PREETY DEVI
SUNANDA
VISHAL KUMAR
PREETI
KAJAL DEVI
MUKESH KUMAR
VAIBHAV DIXIT
VIKAS
ASHEESH KUMAR
SUNIL KUMAR
MUNISH KUMAR
GAURAV
YAMAN SHARMA
AJAY KUMAR
GURPREET
MONU
SUMIT KUMAR
ANKUR
RAMAN KUMAR
RISHABH
GOURAV
MUNISH KUMAR
ANKIT KUMAR
VIJAY SHARMA
SARITA
SALONI RANI
POOJA
SUNIL KUMAR
GOURAV
MINTU
PRIYANKA RANI
MAMTA DEVI
RAHUL PANWAR

RAJBIR SINGH
DHARM SINGH
RATAN SINGH
GURUDEV
MOHINDER SINGH
PREM CHAND
SURENDER KUMAR
SUNIL DUTT
MADAN LAL DHIMAN
DHARAM SINGH
RAJENDER SINGH
CHAMEL SINGH
OM PARKASH
SATPAL
RAJ KISHAN
MANGAT RAM
PAWAN KUMAR
SURESH KUMAR
KARN SINGH
DEVRAJ
RAMESH KUMAR
DHAN SINGH
BALKRISHAN
KARAMBIR
RAMPAL
SATPAL SHARMA
ISHWAR SINGH
SITA RAM GOEL
RAJPAL SINGH
RAKESH KUMAR
RAMESH CHAND
SUBASH CHAND
BRAHM PAL
INDER SHARMA
ISHAM SINGH
RAJ KUMAR
KARAMVEER SINGH
RAM KUMAR
SUSHIL
NAFE SINGH
ANANT RAM
PREM SINGH
RAMJI LAL

C161 028F
C161 037F
C161 030F
C161 032F
C161 026F
C161 036F
C161 037F
C161 071
C161 049
C161 027F
C161 055
C161 033F
C161 039F
C161 025F
C161 056
C161 025F
C161 021F
C161 023F
C161 028F
C161 035F
C161 050
C161 044
C161 054
C161 022F
C161 028F
C161 056
C161 031F
C161 064
C161 021F
C161 019F
C161 017F
C161 027F
C161 027F
C161 033F
C161 060
C161 032F

C162 033F
C162 039F
C162 047
C162 056
C162 035F
C162 045
C162 038F
C162 056
C162 065
C162 046
C162 066
C162 067
C162 050
C162 057
C162 066
C162 048
C162 033F
C162 026F
C162 047
C162 039F
C162 050
C162 059
C162 053
C162 027F
C162 032F
C162 046
C162 056
C162 060
C162 037F
C162 028F
C162 030F
C162 035F
C162 048
C162 038F
C162 055
C162 058

C163 051
C163 046
C163 054
C163 058
C163 045
C163 051
C163 051
C163 060
C163 059
C163 059
C163 064
C163 061
C163 056
C163 063
C163 060
C163 051
C163 ABSF
C163 031F
C163 042F
C163 056
C163 059
C163 057
C163 051
C163 028F
C163 035F
C163 052
C163 048
C163 060
C163 036F
C163 031F
C163 036F
C163 047
C163 054
C163 046
C163 050
C163 052

C164 019F
C164 017F
C164 048
C164 046
C164 018F
C164 019F
C164 036F
C164 065
C164 048
C164 020F
C164 075
C164 030F
C164 035F
C164 041F
C164 026F
C164 021F
C164 018F
C164 016F
C164 018F
C164 019F
C164 040F
C164 059
C164 042F
C164 018F
C164 016F
C164 023F
C164 020F
C164 069
C164 019F
C164 018F
C164 016F
C164 019F
C164 054
C164 045
C164 071
C164 071

C165 038F
C165 043F
C165 033F
C165 036F
C165 030F
C165 031F
C165 031F
C165 054
C165 050
C165 034F
C165 067
C165 050
C165 046
C165 045
C165 060
C165 045
C165 029F
C165 026F
C165 020F
C165 029F
C165 030F
C165 040F
C165 045
C165 028F
C165 025F
C165 029F
C165 032F
C165 054
C165 023F
C165 020F
C165 022F
C165 017F
C165 029F
C165 038F
C165 038F
C165 036F

C166 027F
C166 022F
C166 022F
C166 019F
C166 021F
C166 026F
C166 028F
C166 052
C166 038F
C166 027F
C166 048
C166 030F
C166 028F
C166 027F
C166 051
C166 032F
C166 029F
C166 026F
C166 023F
C166 021F
C166 040F
C166 039F
C166 050
C166 018F
C166 020F
C166 028F
C166 031F
C166 052
C166 021F
C166 021F
C166 019F
C166 024F
C166 052
C166 020F
C166 053
C166 050

C161 039F
C161 032F
C161 042F
C161 052
C161 041F
C161 023F

C162 049
C162 046
C162 055
C162 051
C162 047
C162 032F

C163 048
C163 047
C163 055
C163 062
C163 053
C163 037F

C164 047
C164 033F
C164 043F
C164 026F
C164 056
C164 044

C165 028F
C165 024F
C165 046
C165 036F
C165 032F
C165 021F

C166 026F
C166 021F
C166 029F
C166 020F
C166 021F
C166 023F

REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0358
REP
REP
0375
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
FAIL
REP
REP
0359
FAIL
FAIL
FAIL
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
REP

0004884258
0004884259
0004884260
0004884301
0004884302
0004884303
0004884304
0004884305
0004884306
0004884307
0004884308
0004884309
0004884310
0004884311
0004884312
0004884313
0004884314
0004884315
0004884316
0004884317
0004884318
0004884319
0004884320
0004884321
0004884322
0004884323
0004884324
0004884325
0004884326
0004884327
0004884328
0004884329
0004884330
0004884331
0004884332
0004884333
0004884334
0004884335
0004884336
0004884337
0004884338
0004884339
0004884340

14-JC-256
14-JC-257
14-JC-258
14-DP-270
14-DP-271
14-DP-272
14-DP-273
14-DP-274
14-DP-275
14-DP-314
14-DP-321
14-DP-276
14-DP-277
14-DP-278
14-DP-279

14-DP-280
14-DP-281
14-DP-282
14-DP-283
14-DP-322
14-DP-284
14-DP-285
14-DP-286
14-DP-287
14-DP-288
14-DP-323
14-DP-315
14-DP-316
14-DP-324
14-DP-289
14-DP-290
14-DP-317
14-DP-291
14-DP-292
14-DP-293
14-DP-294
14-DP-295
14-DP-296
14-DP-297

KUSHWANT
ROHIT
DINESH KUMAR
PRASHANT
LALIT MIGLANI
DEEPAK KUMAR
PRAVESH KUMAR
MUNISH KUMAR
KARAN SINGH
PARDEEP
MOHIT
RAHUL
SUKHWINDER
SHER SINGH
SAGAR MANGAL
TUSHAR WALIA
RAM SINGH
RAHUL KUMAR
SOHAN LAL
VINIT
SAHIL SAINI
VIKAS KUMAR
JITENDER
BABLU
NARENDER KUMAR
GULJAR
RAMBHOOL
SUMIT KUMAR
SACHIN
MAYANKAL MITTAL
SAWAN KUMAR
ASHISH KUMAR
AJAY KUMAR
BALJEET SINGH
JOBEN DEEP SINGH
MAYUR
SHUBHAM KUMAR
SUMIT
VISHAL SINGH
SOURABH
RAKESH KUMAR
RAVI KUMAR
SUMIT KUMAR

KRISHAN
SUBHASH CHAND
OM PRAKASH
ARVIND
RAJ KUMAR MIGLANI
KRISHAN CHAND
BALBIR SINGH
RAMPAL SINGH
ISHWAR SINGH
JASMAT
RAM KISHAN
MANOJ KUMAR
JOGINDER SINGH
SATISH KUMAR
NAVEEN KUMAR
RAJESH KUMAR
AJAD CHAND
ISHWER SINGH
RAM PAL
KRISHAN
SUBHASH SAINI
MAHINDER SINGH
BRIJ PAL
KARMBIR
BALRAJ SINGH
KARMUDEEN
MANIYA RAM
SUKHBIR
RAMPHAL
SOHAN LAL MITTAL
LAKHMI CHAND
ISHAM SINGH
RAMBHOOL
RAJINDER SINGH
BHUPINDER SINGH
RAJENDER KUMAR
RAMPAL
RAMNIWAS
JAGAT SINGH
GURMUKH SINGH
ROHTASH
BRIJ MOHAN
RAMCHANDER

C161 041F
C161 045
C161 035F
C161 048
C161 039F
C161 028F
C161 047
C161 052
C161 020F
C161 034F
C161 036F
C161 054
C161 038
C161 045
C161 046
C161 038F
C161 045
C161 045
C161 046
C161 030F
C161 041
C161 052
C161 030F
C161 018F
C161 034F
C161 030F
C161 059
C161 027F
C161 037F
C161 060
C161 043F
C161 035F
C161 047

C162 049
C162 041F
C162 046
C162 047
C162 037F
C162 051
C162 040
C162 048
C162 023F
C162 034F
C162 046
C162 048
C162 042
C162 043
C162 056
C162 051
C162 054
C162 034F
C162 043
C162 022F
C162 053
C162 048
C162 044
C162 032F
C162 043
C162 048
C162 063
C162 043
C162 046
C162 058
C162 047
C162 044
C162 041

C163 047
C163 049
C163 054
C163 051
C163 033F
C163 028F
C163 049
C163 041F
C163 019F
C163 034F
C163 045
C163 062
C163 039F
C163 033F
C163 033F
C163 037F
C163 047
C163 047
C163 035F
C163 025F
C163 029F
C163 075
C163 034F
C163 031F
C163 026F
C163 031F
C163 048
C163 028F
C163 028F
C163 067
C163 046
C163 037F
C163 036F

C164 045
C164 052
C164 051
C164 056
C164 023F
C164 018F
C164 031F
C164 039F
C164 016F
C164 022F
C164 060
C164 070
C164 020F
C164 052
C164 048
C164 052
C164 031F
C164 051
C164 055
C164 030F
C164 043
C164 048
C164 078
C164 069
C164 070
C164 038F
C164 075
C164 053
C164 064
C164 068
C164 057
C164 049
C164 076

C165 033F
C165 023F
C165 019F
C165 037F
C165 025F
C165 043
C165 056
C165 061
C165 019F
C165 017F
C165 050
C165 056
C165 030F
C165 030F
C165 027F
C165 029F
C165 036F
C165 047
C165 050
C165 038
C165 043
C165 056
C165 059
C165 025F
C165 048
C165 046
C165 066
C165 033F
C165 033F
C165 061
C165 065
C165 049
C165 046

C166 024F
C166 024F
C166 024F
C166 058
C166 026F
C166 026F
C166 038F
C166 029F
C166 020F
C166 038F
C166 046
C166 053
C166 ABSF
C166 032F
C166 043
C166 037F
C166 037F
C166 039F
C166 045
C166 019F
C166 035F
C166 ABSF
C166 034F
C166 017F
C166 050
C166 041F
C166 055
C166 034F
C166 045
C166 065
C166 036F
C166 044
C166 037F

C161 023F
C161 047
C161 028F
C161 042
C161 043
C161 029F
C161 037F
C161 042
C161 044

C162 017F
C162 041
C162 ABSF
C162 054
C162 052
C162 018F
C162 048
C162 054
C162 036F

C163 019F
C163 021F
C163 022F
C163 043
C163 028F
C163 027F
C163 037F
C163 027F
C163 028F

C164 035
C164 038
C164 036F
C164 066
C164 058
C164 043
C164 058
C164 048
C164 052

C165 035
C165 048
C165 026F
C165 058
C165 045
C165 036
C165 055
C165 052
C165 041

C166 019F
C166 040F
C166 ABSF
C166 049
C166 044
C166 013F
C166 035F
C166 045
C166 026F

REP
REP
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
FAIL
FAIL
REP
0343
REP
REP
REP
REP RPR
REP RPR
REP
REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP
0366
REP
REP
0379
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
FAIL RPR
0312
REP
REP
REP
REP
REP

0004884341
0004884342
0004884343
0004884344
0004884345
0004884346
0004884347
0004884348
0004884349
0004884350
0004884351
0004884352
0004884353
0004884354
0004884355
0004884356
0004884357
0004884358
0004884359
0004884360
0004884361
0004884401
0004884402
0004884403
0004884404
0004884405
0004884406
0004884407
0004884408
0004884409
0004884410
0004884411
0004884412
0004884413
0004884414
0004884415
0004884416
0004884417
0004884418
0004884419
0004884420
0004884421
0004884422

14-DP-298
14-DP-299
14-DP-318
14-DP-300
14-DP-301
14-DP-302
14-DP-319
14-DP-303
14-DP-320
14-DP-304
14-DP-325
14-DP-305
14-DP-326
14-DP-306
14-DP-307
14-DP-308
14-DP-309
14-DP-310
14-DP-311
14-DP-312
14-DP-313
14-KMP-464
14-KMP-466
14-KMP-467
14-KMP-395
14-KMP-397
14-KMP-408
14-KMP-398
14-KMP-468
14-KMP-404
14-KMP-405
14-KMP-409
14-KMP-410
14-KMP-411
14-KMP-415
14-KMP-417
14-KMP-472
14-KMP-419
14-KMP-420
14-KMP-423
14-KMP-424
14-KMP-426
14-KMP-429

ASHISH KUMAR
PANKAJ
RISHABH GARG
RAJAN
AMIT KUMAR
AMANDEEP
JASHANPREET SINGH
VIPIN SHARMA
GURLAL SINGH
SUKHDEV
SUNIL KUMAR
SANJAY VERMA
AKASH
AMIT KUMAR
RAVIKANT
SOHAN LAL
BASU
JYOTI DEVI
RITU DEVI
MEENAKSHI DEVI
GEETA DEVI
UPASHNA
NEERU
GAGAN DEEP KAUR
POONAM RANI
SONIA DEVI
SUNAINA DEVI
SHEETAL SHARMA
SHIKSHA RANI
JYOTI RANI
SHEETAL
ANJU DEVI
MONIKA DEVI
PRIYANKA DEVI
DIKSHA RANI
NEERU DEVI ATRAY
SONIA DEVI
NEHA DEVI
RACHANA DEVI
SAPNA DEVI
RAVEENA DEVI
PRIYANKA DEVI
JYOTI SHARMA

SANJEEV KUMAR
RAMESH CHAND
RAJENDER GARG
RAJPAL
SHASHI BHUSHAN
CHAAND RAM
SHER SINGH
RAJENDER SINGH
GURNAM SINGH
KHEM CHAND
JOGINDER SINGH
ASHOK KUMAR
JASMAT SINGH
RAMPAL
GOVERDHAN
DHARAM PAL
RAMESH
GULAB SINGH
SATBIR SHARMA
PREMCHAND
SURAJBHAN
NARENDER SINGH
SURAJMAL
GURBAJ SINGH
BHIM SINGH
RAMPAL
KRISHAN KUMAR
RAKESH SHARMA
JAIPAL SINGH
SATPAL
JASMER SINGH
VIRENDER SINGH
MULTAN SINGH
SATBIR SINGH
PARDEEP PARKASH
RAMPAL ATRAY
RAFAL SINGH
MOHINDER SINGH
MAHINDER PAL
PALA RAM
JAGDISH CHAND
RAM SINGH
KARANBIR SINGH

C161 034F

C162 029F

C163 028F

C164 052

C165 043

C166 029F

C161 051
C161 035F
C161 048

C162 034F
C162 030F
C162 034F

C163 047
C163 030F
C163 039F

C164 073
C164 066
C164 061

C165 026F C166 045


C165 046 C166 043
C165 048 C166 038F

C161 028F
C161 063
C161 029F
C161 033F
C161 053
C161 045
C161 051
C161 042
C161 018F
C161 021F
C161 030F
C161 041F
C161 047
C161 052
C161 061
C161 065
C161 069
C161 075
C161 069
C161 064
C161 062
C161 046
C161 063
C161 037F
C161 048
C161 069
C161 062
C161 072
C161 067
C161 071
C161 039F
C161 045
C161 057
C161 036F
C161 065
C161 053
C161 057

C162 010F
C162 061
C162 043
C162 034F
C162 046
C162 033F
C162 043
C162 059
C162 037F
C162 029F
C162 031F
C162 047
C162 047
C162 051
C162 061
C162 057
C162 064
C162 056
C162 061
C162 059
C162 058
C162 046
C162 060
C162 046
C162 047
C162 041F
C162 047
C162 058
C162 047
C162 059
C162 055
C162 041F
C162 060
C162 047
C162 046
C162 047
C162 049

C163 ABSF
C163 057
C163 047
C163 036F
C163 047
C163 034F
C163 020F
C163 042
C163 033F
C163 024F
C163 016F
C163 039F
C163 040F
C163 052
C163 047
C163 080
C163 080
C163 071
C163 078
C163 074
C163 073
C163 065
C163 070
C163 066
C163 070
C163 078
C163 081
C163 078
C163 075
C163 077
C163 071
C163 071
C163 072
C163 056
C163 063
C163 067
C163 065

C164 006F
C164 095
C164 038
C164 046
C164 044
C164 044
C164 020F
C164 019F
C164 016F
C164 050
C164 013F
C164 059
C164 053
C164 092
C164 061
C164 099
C164 065
C164 080
C164 027F
C164 050
C164 070
C164 048
C164 047
C164 027F
C164 074
C164 064
C164 046
C164 060
C164 076
C164 047
C164 030F
C164 026F
C164 055
C164 017F
C164 070
C164 017F
C164 036F

C165 035
C165 065
C165 053
C165 042
C165 048
C165 047
C165 044
C165 051
C165 041
C165 030F
C165 041
C165 045
C165 041F
C165 050
C165 058
C165 064
C165 071
C165 072
C165 072
C165 057
C165 059
C165 065
C165 059
C165 035F
C165 065
C165 057
C165 068
C165 071
C165 054
C165 069
C165 050
C165 045
C165 053
C165 032F
C165 060
C165 040F
C165 057

C166 019F
C166 055
C166 044
C166 026F
C166 038F
C166 035F
C166 036F
C166 043
C166 025F
C166 016F
C166 027F
C166 031F
C166 032F
C166 036F
C166 039F
C166 073
C166 072
C166 069
C166 071
C166 061
C166 061
C166 051
C166 064
C166 057
C166 057
C166 053
C166 056
C166 058
C166 060
C166 058
C166 062
C166 058
C166 060
C166 051
C166 053
C166 061
C166 052

REP
ABSENT
REP
REP
REP
ABSENT
REP
0396
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0438
0421
0423
REP
0365
0383
0321
0363
REP
0361
REP
0360
0397
0379
0381
REP
REP
0357
REP
0357
REP
REP

0004884423
0004884424
0004884425
0004884426
0004884427
0004884428
0004884429
0004884430
0004884431
0004884432
0004884433
0004884434
0004884435
0004884436
0004884437
0004884438
0004884439
0004884440
0004884441
0004884442
0004884443
0004884444
0004884445
0004884446
0004884447
0004884448
0004884449
0004884450
0004884451
0004884452
0004884453
0004884454
0004884455
0004884456
0004884457
0004884458
0004884459
0004884460
0004884461
0004884462
0004884463
0004884464
0004884465

14-KMP-430
14-KMP-431
14-KMP-432
14-KMP-435
14-KMP-438
14-KMP-474
14-KMP-440
14-KMP-441
14-KMP-442
14-KMP-443
14-KMP-444
14-KMP-446
14-KMP-447
14-KMP-448

14-KMP-453
14-KMP-360
14-KMP-361
14-KMP-362
14-KMP-364
14-KMP-365
14-KMP-375
14-KMP-406
14-KMP-374
14-KMP-378
14-KMP-379
14-KMP-380
14-KMP-385
14-KMP-386
14-KMP-387
14-KMP-393
14-KMP-394
14-KMP-434
14-KMP-476
14-KMP-449
14-KMP-400
14-KMP-401
14-KMP-402
14-KMP-416
14-KMP-452

KAJAL
KUSUM DEVI
RUMA DEVI
KUSUM DEVI
POOJA
KIRAN
BABLI DEVI
POONAM RANI
MANISHA DEVI
YOGITA
MANISHA DEVI
POOJA DEVI
RENU DEVI
PRIYANKA DEVI
PRIYNKA DEVI
ANNU DEVI
RINKAL
SUDESH DEVI
MANISHA TAYA
PRITI SHARMA
AKSHAMA DEVI
ANJU RANI
PRIYANKA DEVI
NEELAM RANI
SEEMA RANI
POOJA RANI
NEHA DEVI
JYOTI DEVI
PRIYANKA DEVI
CHAKSHU
ANJALI DEVI
RITU DEVI
MANJU DEVI
NEHA
RAVINDER KAUR
SWEETY
SAPNA KHASBER
SHIWANI
SHALU
SONIA
PREETI DEVI
SHEETAL
POOJA DEVI

ROHTASH
SUBHASH CHAND
KRISHAN
SATBIR SINGH
HOSHIYAR SINGH
SUBHASH CHAND
KARMVIR SINGH
RAMPHAL SINGH
DARBARA SINGH
KULDEEP SINGH
RAM KUMAR
SHAMSHER SINGH
SURESH KUMAR
BHIM SINGH
RAMDIYA
BALWAN
JAGDISH
BIR SINGH
KRISHAN KUMAR
NANDA RAM
PURAN CHAND
BALWAN SINGH
MANJEET SINGH
BALBIR SINGH
ROSHAN LAL
PALA RAM
SURJAN SINGH
RAJINDER
KARAN SINGH
YOGRAJ SUKHIJA
PRITAM SINGH
KHARATI LAL
RAMESH CHAND
SHRINIWAS
SUKHVINDER
RAMSWROOP
ISHAM SINGH
SAITISH KUMAR
JASBIR SINGH
SURESH KUMAR
BHAG SINGH
MAHAVIR SINGH
BALJEET SINGH

C161 054
C161 052
C161 037F
C161 055
C161 053
C161 064
C161 049
C161 056
C161 055
C161 045
C161 053
C161 054
C161 051
C161 046
C161 037F
C161 041F
C161 033F
C161 048
C161 056
C161 054
C161 050
C161 055
C161 051
C161 037F
C161 059
C161 050
C161 033F
C161 051
C161 037F
C161 068
C161 051
C161 055
C161 063
C161 056
C161 065
C161 050
C161 071
C161 060
C161 065
C161 067
C161 036F
C161 051
C161 053

C162 055
C162 059
C162 048
C162 048
C162 065
C162 066
C162 039F
C162 055
C162 048
C162 037F
C162 044
C162 054
C162 047
C162 046
C162 053
C162 055
C162 047
C162 056
C162 058
C162 048
C162 054
C162 038F
C162 038F
C162 044
C162 072
C162 045
C162 034F
C162 063
C162 050
C162 076
C162 060
C162 064
C162 069
C162 064
C162 075
C162 061
C162 062
C162 071
C162 079
C162 081
C162 054
C162 066
C162 078

C163 066
C163 064
C163 055
C163 067
C163 076
C163 081
C163 063
C163 068
C163 073
C163 ABSF
C163 069
C163 070
C163 068
C163 051
C163 034F
C163 065
C163 055
C163 072
C163 076
C163 071
C163 069
C163 063
C163 052
C163 056
C163 080
C163 058
C163 063
C163 071
C163 067
C163 076
C163 064
C163 064
C163 077
C163 063
C163 071
C163 065
C163 069
C163 063
C163 072
C163 071
C163 057
C163 062
C163 058

C164 036F
C164 017F
C164 045
C164 017F
C164 049
C164 019F
C164 046
C164 047
C164 062
C164 021F
C164 020F
C164 031F
C164 066
C164 056
C164 022F
C164 017F
C164 017F
C164 017F
C164 054
C164 059
C164 054
C164 051
C164 057
C164 017F
C164 063
C164 053
C164 018F
C164 038F
C164 047
C164 062
C164 018F
C164 069
C164 032F
C164 071
C164 024F
C164 025F
C164 023F
C164 049
C164 077
C164 082
C164 050
C164 038F
C164 024F

C165 055
C165 049
C165 042F
C165 047
C165 061
C165 071
C165 058
C165 072
C165 057
C165 054
C165 049
C165 056
C165 051
C165 052
C165 024F
C165 035F
C165 026F
C165 064
C165 036F
C165 058
C165 045
C165 039F
C165 058
C165 035F
C165 065
C165 052
C165 023F
C165 053
C165 041F
C165 051
C165 034F
C165 038F
C165 052
C165 063
C165 055
C165 049
C165 054
C165 050
C165 062
C165 059
C165 038F
C165 046
C165 051

C166 047
C166 052
C166 063
C166 068
C166 059
C166 074
C166 050
C166 057
C166 056
C166 050
C166 050
C166 055
C166 056
C166 054
C166 055
C166 056
C166 054
C166 051
C166 052
C166 060
C166 061
C166 051
C166 059
C166 050
C166 056
C166 062
C166 058
C166 059
C166 048
C166 062
C166 061
C166 048
C166 056
C166 046
C166 058
C166 051
C166 053
C166 056
C166 064
C166 072
C166 051
C166 053
C166 050

REP
REP
REP
REP
0363
REP
REP
0355
0351
REP
REP
REP
0339
0305
REP
REP
REP
REP
REP
0350
0333
REP
REP
REP
0395
0320
REP
REP
REP
0395
REP
REP
REP
0363
REP
REP
REP
0349
0419
0432
REP
REP
REP

RPR
RPR

RPR

RPR

0004884466
0004884467
0004884468
0004884469
0004884470
0004884471
0004884472
0004884473
0004884474
0004884475
0004884476
0004884477
0004884478
0004884479
0004884480
0004884481
0004884482
0004884483
0004884484
0004884485
0004884486
0004884487
0004884488
0004884489
0004884490
0004884491
0004884492
0004884493
0004884494
0004884495
0004884496
0004884497
0004884498
0004884499
0004884500
0004884501
0004884502
0004884503
0004884504
0004884505
0004884506
0004884507
0004884508

14-KMP-354
14-KMP-392
14-KMP-350
14-KMP-351
14-KMP-355
14-KMP-356
14-KMP-357
14-KMP-359
14-KMP-454
14-KMP-390
14-KMP-391
14-KMP-399
14-KMP-469
14-KMP-473
14-KMP-433
14-KMP-445

14-KMP-451
14-KMP-368
14-KMP-372
14-KMP-373
14-KMP-382
14-KMP-413
14-KMP-450
14-KMP-369
14-KMP-428
14-KMP-403
14-KMP-412
14-KMP-470
14-KMP-471
14-KMP-422
14-KMP-418
14-KMP-421
14-KMP-425
14-KMP-436
14-KMP-437
14-KMP-439
14-KMP-477

14-KMP-455

PINKI DEVI
MAMTA DEVI
PRIYANKA DEVI
RITU DEVI
SWATI DEVI
POOJA RANI
MEENA
SHIVANI
MANISHA DEVI
JYOTI
REKHA RANI
SUMAN
RUBY DEVI
PRIYANKA
KAJAL METHA
SONIA
VAISHALLY
MANISHA RANI
SHIVANI RANI
MAMTA RANI
POOJA RANI
SALONI RANI
MAMTA RANI
SAPNA DEVI
NEHA SHARMA
MENAKSHI RANI
ARTI
SEEMA SAINI
ANJALI SAINI
RITU YADAV
GARIMA KAUSHIK
MEENAKSHI
POOJA RANI
PARUL
GEETA RANI
SWATI
ANJALI KHURANA
ARTI ARYA
SEMONA
TWINKLE
KOMAL RANI
SUNEHA
PREETI

MAHENDER SINGH
MADANIA
SULTAN
BALKAR SINGH
RAJESH KUMAR
DHARM PAL
RAJENDER PAL
SUBHASH CHAND
SATYAWAN
SHYAM LAL
JAMNA RAM
JAMNA RAM
SURESH KUMAR
VINOD KUMAR
KAVINDER METHA
SULTAN SINGH
AJAY WALIA
SURENDER SINGH
SATISH KUMAR
RAGHUBIR SINGH
BHAG SINGH
RAM CHANDER
SATPAL SINGH
PREM SINGH
RAJENDER SINGH
PAL SINGH
SHYAM LAL
RAGHUBIR SINGH
HARI SINGH SAINI
RAMNATH YADAV
ANIL KAUSHIK
DEEP CHAND
VIJAY KUMAR
SURENDER KUMAR
RAJPAL
DESH RAJ
DARSHAN LAL
RISHI PAL
NAFE SINGH
YADWINDER SINGH
NARESH KUMAR
RAKAM SINGH
SATPAL

C161 050
C161 058
C161 064
C161 057
C161 066
C161 063
C161 053
C161 061
C161 066
C161 055
C161 061
C161 057
C161 064
C161 064
C161 068
C161 042F
C161 050
C161 046
C161 044
C161 ABS
C161 048
C161 049
C161 055
C161 069
C161 046
C161 046
C161 049
C161 083
C161 058
C161 046
C161 061
C161 038F
C161 056
C161 039F
C161 023F
C161 071
C161 034F
C161 047
C161 022F
C161 026F
C161 036F
C161 030F
C161 047

C162 061
C162 059
C162 058
C162 062
C162 069
C162 077
C162 069
C162 056
C162 075
C162 072
C162 071
C162 064
C162 061
C162 055
C162 073
C162 049
C162 058
C162 064
C162 044
C162 ABS
C162 058
C162 057
C162 068
C162 075
C162 057
C162 057
C162 052
C162 076
C162 056
C162 054
C162 052
C162 051
C162 055
C162 067
C162 059
C162 076
C162 055
C162 071
C162 074
C162 059
C162 066
C162 064
C162 065

C163 058
C163 065
C163 071
C163 062
C163 063
C163 058
C163 063
C163 055
C163 065
C163 068
C163 066
C163 065
C163 063
C163 058
C163 067
C163 051
C163 059
C163 054
C163 047
C163 RLA
C163 060
C163 060
C163 068
C163 061
C163 062
C163 055
C163 060
C163 071
C163 067
C163 058
C163 058
C163 056
C163 062
C163 057
C163 050
C163 072
C163 054
C163 068
C163 066
C163 052
C163 055
C163 065
C163 069

C164 022F
C164 029F
C164 023F
C164 017F
C164 045
C164 045
C164 027F
C164 068
C164 058
C164 073
C164 034F
C164 024F
C164 096
C164 094
C164 083
C164 025F
C164 022F
C164 029F
C164 008F
C164 ABS
C164 017F
C164 017F
C164 017F
C164 075
C164 041F
C164 021F
C164 025F
C164 096
C164 086
C164 036F
C164 059
C164 084
C164 087
C164 030F
C164 059
C164 096
C164 059
C164 052
C164 050
C164 019F
C164 019F
C164 025F
C164 039F

C165 052
C165 046
C165 057
C165 046
C165 064
C165 053
C165 056
C165 051
C165 063
C165 061
C165 052
C165 050
C165 062
C165 054
C165 070
C165 045
C165 050
C165 049
C165 ABSF
C165 ABS
C165 060
C165 052
C165 058
C165 060
C165 053
C165 050
C165 049
C165 070
C165 058
C165 053
C165 056
C165 051
C165 064
C165 052
C165 033F
C165 072
C165 050
C165 061
C165 056
C165 030F
C165 046
C165 047
C165 058

C166 035F
C166 046
C166 063
C166 042F
C166 066
C166 060
C166 055
C166 046
C166 061
C166 053
C166 054
C166 055
C166 062
C166 076
C166 076
C166 043F
C166 051
C166 035F
C166 034F
C166 ABS
C166 040F
C166 040F
C166 051
C166 052
C166 047
C166 050
C166 037F
C166 065
C166 058
C166 048
C166 040F
C166 058
C166 053
C166 047
C166 038F
C166 072
C166 033F
C166 058
C166 047
C166 039F
C166 042F
C166 051
C166 052

REP
REP
REP
REP
0373
0356
REP
0337
0388
0382
REP
REP
0408
0401
0437
REP
REP
REP
REP
RLA
REP
REP
REP
0392
REP
REP
REP
0461
0383
REP
REP
REP
0377
REP
REP
0459
REP
0357
REP
REP
REP
REP
REP

RPR

RPR
RPR

RPR
RPR

0004884509
0004884510
0004884511
0004884512
0004884513
0004884514
0004884515
0004884516
0004884517
0004884518
0004884519
0004884520
0004884521
0004884522
0004884523
0004884524
0004884525
0004884526
0004884527
0004884528
0004884529
0004884530
0004884531
0004884532
0004884533
0004884534
0004884535
0004884536
0004884537
0004884601
0004884602
0004884603
0004884604
0004884605
0004884606
0004884607
0004884608
0004884609
0004884610
0004884611
0004884612
0004884613
0004884614

14-KMP-462
14-KMP-463
14-KMP-377
14-KMP-352
14-KMP-353
14-KMP-459
14-KMP-460
14-KMP-427
14-KMP-358
14-KMP-363
14-KMP-366
14-KMP-475
14-KMP-367
14-KMP-370
14-KMP-376
14-KMP-371
14-KMP-381
14-KMP-383
14-KMP-461
14-KMP-384
14-KMP-388
14-KMP-389
14-KMP-414
14-KMP-465
14-KMP-407
14-KMP-396
14-KMP-456
14-KMP-457
14-KMP-458
14-KMD-210
14-KMD-252
14-KMD-253
14-KMD-254
14-KMD-211
14-KMD-212
14-KMD-213
14-KMD-214
14-KMD-255
14-KMD-256
14-KMD-215
14-KMD-216

SHWETA TANWAR
SUJATA
SUSHMA RANI
HARJEET KAUR
KANIKA
NEHA KANSAL
SONAM
MEENAKSHI
MEENAKSHI DEVI
PRIYANKA GOLLEN
PRIYANKA
AANCHAL
GEETA
POOJA RANI
NISHA BANSAL
SUDHA RANI
ANU RANI
SURBHI MAGLANI
SHINU
NEELAM
PINKI RANI
DIVYA RANI
DIKSHA
NISHU
NISHU
GEETA
RAVINA RANI
ANJU
RITU
SUREKHA RANI
PREETI RANI
RINKY
MAMTA DEVI
KAJAL RANI
KAJAL DEVI
NISHA RANI
SNEH LATA
MANPREET CHECHI
NAVJOT KAUR
RAVEENA
KUSHAM RANI
NAVPREET KAUR
SEEMA RANI

RAJINDER TANWAR C161 051


MOHAN LAL
C161 034F
JAWAHAR LAL
C161 032F
GYAN SINGH
C161 RLA
RAMESH KUMAR
C161 031F
PAWAN KUMAR KANSAL
C161 071
MAHINDER SINGH
C161 048
ROSHAN LAL
KRISHAN KUMAR
C161 020F
JAI NARIAN
C161 053
MAHENDER SINGH
C161 046
SATBIR SINGH
C161 031F
JAGJIT SINGH
C161 026F
PARVINDER KUMAR
RADHESHAM BANSAL C161 051
SHRIRAM SAINI
C161 034F
DHANPAT RAI
C161 034F
SURINDER KUMAR
C161 037F
OM PARKASH
C161 074
RAMPHAL SAINI
C161 050
JAI BHAGWAN
C161 036F
PAL SINGH
C161 045
TILAKRAJ KHURANA C161 029F
KARAMVEER SINGH C161 029F
SUSHIL SAINI
C161 039F
SUKHBIR SINGH
C161 051
KISHAN LAL
C161 034F
SATPAL
C161 034F
SULTAN SINGH
C161 032F
RANBIR SINGH
C161 063
KARNAIL SINGH
C161 061
SHISHPAL
C161 063
SUBHASH CHAND
C161 058
CHARAN SINGH
C161 065
CHARAN SINGH
C161 047
RAMESHWAR DASS C161 059
SURESH KUMAR
PAWAN KUMAR
C161 065
RAJVINDER SINGH
C161 068
RAM KUMAR
C161 048
KRISHAN LAL
C161 050
JASBIR SINGH
C161 058
UTTAM KUMAR
C161 056

C162 070
C162 066
C162 056
C162 RLA
C162 062
C162 073
C162 061

C163 072
C163 055
C163 050
C163 RLA
C163 050
C163 061
C163 058

C164 052
C164 065
C164 052
C164 RLA
C164 045
C164 082
C164 065

C165 069
C165 050
C165 050
C165 RLA
C165 056
C165 076
C165 069

C166 059
C166 054
C166 036F
C166 RLA
C166 047
C166 070
C166 058

C162 059
C162 069
C162 069
C162 067
C162 068

C163 054
C163 054
C163 067
C163 052
C163 056

C164 046
C164 064
C164 017F
C164 028F
C164 034F

C165 068
C165 041F
C165 076
C165 049
C165 060

C166 050
C166 047
C166 052
C166 039F
C166 046

C162 068
C162 066
C162 065
C162 067
C162 079
C162 072
C162 061
C162 066
C162 065
C162 057
C162 057
C162 062
C162 066
C162 068
C162 065
C162 058
C162 056
C162 065
C162 054
C162 074
C162 060
C162 063

C163 053
C163 046
C163 046
C163 057
C163 070
C163 059
C163 053
C163 058
C163 047
C163 050
C163 048
C163 047
C163 045
C163 058
C163 050
C163 064
C163 060
C163 061
C163 055
C163 071
C163 058
C163 061

C164 078
C164 045
C164 045
C164 033F
C164 071
C164 066
C164 018F
C164 036F
C164 045
C164 021F
C164 050
C164 025F
C164 055
C164 058
C164 033F
C164 082
C164 076
C164 088
C164 057
C164 068
C164 049
C164 036F

C165 062
C165 067
C165 061
C165 065
C165 079
C165 033F
C165 037F
C165 034F
C165 040F
C165 062
C165 046
C165 050
C165 048
C165 048
C165 048
C165 049
C165 056
C165 053
C165 050
C165 072
C165 050
C165 071

C166 041F
C166 051
C166 051
C166 058
C166 065
C166 073
C166 046
C166 058
C166 050
C166 052
C166 048
C166 052
C166 061
C166 061
C166 051
C166 073
C166 076
C166 086
C166 066
C166 072
C166 068
C166 084

C162 067
C162 063
C162 035F
C162 053
C162 056
C162 055

C163 066
C163 069
C163 044
C163 049
C163 068
C163 055

C164 056
C164 083
C164 023F
C164 029F
C164 072
C164 038F

C165 055
C165 071
C165 029F
C165 049
C165 059
C165 050

C166 082
C166 072
C166 053
C166 071
C166 079
C166 065

0373
REP
REP
RLA
REP
0433
0359
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP
0438
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0389
0385
0416
0340
0422
0332
REP
ABSENT
0391
0426
REP
REP
0392 RPR
REP RPR

0004884615
0004884616
0004884617
0004884618
0004884619
0004884620
0004884621
0004884622
0004884623
0004884624
0004884625
0004884626
0004884627
0004884628
0004884629
0004884630
0004884631
0004884632
0004884633
0004884634
0004884635
0004884636
0004884637
0004884638
0004884639
0004884640
0004884641
0004884642
0004884643
0004884644
0004884645
0004884646
0004884647
0004884648
0004884649
0004884650
0004884651
0004884652
0004884653
0004884654
0004884655
0004884656
0004884701

14-KMD-217
14-KMD-257
14-KMD-258
14-KMD-218
14-KMD-219
14-KMD-220
14-KMD-221
14-KMD-222
14-KMD-223
14-KMD-224
14-KMD-225
14-KMD-226
14-KMD-227
14-KMD-228
14-KMD-229
14-KMD-230
14-KMD-231
14-KMD-232
14-KMD-233
14-KMD-235
14-KMD-236
14-KMD-237
14-KMD-238
14-KMD-239
14-KMD-240
14-KMD-241
14-KMD-242
14-KMD-243
14-KMD-251
14-KMD-244
14-KMD-245

14-KMD-247
14-KMD-248
14-KMD-249
14-KMD-246
14-DAC-468

ANUPRIYA
SONIA
SUNAINA DEVI
SONAM
EKTA DEVI
SHIVANI TANWAR
GURPREET KAUR
NEHA RANI
POOJA RANI
SONIA
SONIA
KARMJEET KAUR
POONAM DEVI
NEHA SHARMA
POOJA DEVI
RIYA
KOMAL RANI
BABITA DEVI
NEHA TANWAR
KUSUM RANI
SONIA
SONIA
ANUJA SHARMA
SAPNA DEVI
MANPREET
SHILPA RANI
SUNAINA RANI
POOJA DEVI
SEEMA SHARMA
ROZY DEVI
SONIA DEVI
PRIYANKA RANI
NEETU DEVI
PRIYANKA RANI
SALONI
POOJA
SHEETAL RANI
MONU
SAPNA RANI
PRIYANKA
RAVEENA
RIYA RANI
RAGHBIR SINGH

BISHPAL
C161 052
ISHAM SINGH
C161 045
SATISH KUMAR
C161 064
RAJ KUMAR
C161 047
RAJINDER KUMAR
C161 069
MAHENDER RANA
C161 069
JOGAA SINGH
C161 054
KULDEEP SINGH
C161 053
RAMPHAL SHARMA C161 057
VIRENDER SINGH
C161 052
SITA RAM
C161 066
ISHWAR
C161 050
SHRI KRISHAN
C161 057
RAM PARKASH
C161 058
PARKASH MALIK
C161 052
SURESH KUMAR
C161 052
SATPAL SINGH
C161 052
BALWAN SINGH
SUBHASH CHAND
C161 061
ZILA SINGH
C161 049
DHARAM PAL
C161 051
SHIV DAYAL
C161 048
NARESH SHARMA
C161 055
SURESH KUMAR
C161 034F
SURESH KUMAR
C161 048
CHIMAN LAL
C161 052
VIKRAM SINGH
C161 057
BALWAN SINGH
C161 069
RAJ KUMAR
C161 069
DHARAM PAL SINGH C161 061
BALBIR SINGH
C161 037F
RAMESH CHANDER C161 063
SATPAL
C161 076
RAJINDER KUMAR VERMA
C161 051
OM PARKASH
C161 060
RAMPAL SINGH
C161 029F
SURESH KUMAR
C161 065
DEVI DAYAL
C161 055
WAZIR CHAND
C161 047
DHARAM PAL
C161 066
RAMDIYA
C161 068
JAI CHAND
C161 051
RAJPAL
C161 025F

C162 052
C162 053
C162 070
C162 054
C162 058
C162 065
C162 057
C162 051
C162 056
C162 054
C162 053
C162 044
C162 055
C162 057
C162 057
C162 057
C162 046

C163 048
C163 045
C163 061
C163 061
C163 050
C163 051
C163 058
C163 048
C163 068
C163 045
C163 045
C163 039F
C163 038F
C163 036F
C163 046
C163 047
C163 045

C164 068
C164 045
C164 059
C164 072
C164 072
C164 047
C164 034F
C164 026F
C164 023F
C164 022F
C164 020F
C164 044
C164 063
C164 036F
C164 024F
C164 018F
C164 019F

C165 049
C165 052
C165 067
C165 055
C165 050
C165 048
C165 060
C165 048
C165 066
C165 029F
C165 049
C165 030F
C165 037F
C165 049
C165 049
C165 050
C165 051

C166 072
C166 070
C166 082
C166 063
C166 083
C166 081
C166 076
C166 069
C166 074
C166 070
C166 063
C166 053
C166 054
C166 075
C166 081
C166 051
C166 072

C162 063
C162 053
C162 073
C162 057
C162 055
C162 036F
C162 045
C162 056
C162 061
C162 059
C162 067
C162 047
C162 045
C162 054
C162 059
C162 034F
C162 046
C162 036F
C162 055
C162 068
C162 057
C162 055
C162 059
C162 056
C162 044

C163 047
C163 053
C163 059
C163 052
C163 035F
C163 026F
C163 033F
C163 040F
C163 033F
C163 046
C163 055
C163 058
C163 039F
C163 052
C163 024F
C163 053
C163 019F
C163 019F
C163 056
C163 066
C163 047
C163 053
C163 051
C163 054
C163 045

C164 064
C164 069
C164 053
C164 054
C164 023F
C164 016F
C164 027F
C164 055
C164 016F
C164 036F
C164 059
C164 031F
C164 020F
C164 046
C164 046
C164 050
C164 016F
C164 051
C164 049
C164 046
C164 027F
C164 046
C164 074
C164 038F
C164 029F

C165 049
C165 048
C165 060
C165 049
C165 050
C165 030F
C165 036F
C165 049
C165 047
C165 054
C165 062
C165 036F
C165 038F
C165 057
C165 051
C165 036F
C165 046
C165 039F
C165 053
C165 064
C165 050
C165 049
C165 049
C165 050
C165 026F

C166 068
C166 061
C166 074
C166 072
C166 064
C166 059
C166 059
C166 074
C166 063
C166 068
C166 079
C166 062
C166 069
C166 066
C166 066
C166 061
C166 067
C166 058
C166 074
C166 063
C166 062
C166 065
C166 074
C166 071
C166 048

0341 RPR
0310
0403
0352
0382
0361 RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
ABSENT
0352
0333
0370
0332 RPR
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0391
REP
REP
0338 RPR
REP
REP
REP
REP RPR
0352 RPR
0362
REP
0334
0375
REP RPR
REP

0004884702
0004884703
0004884704
0004884705
0004884706
0004884707
0004884708
0004884709
0004884710
0004884711
0004884712
0004884713
0004884714
0004884715
0004884716
0004884717
0004884718
0004884719
0004884720
0004884721
0004884722
0004884723
0004884724
0004884725
0004884726
0004884727
0004884728
0004884729
0004884730
0004884731
0004884732
0004884733
0004884734
0004884735
0004884736
0004884737
0004884738
0004884739
0004884740
0004884741
0004884742
0004884743
0004884744

14-DAC-469
14-DAC-470
14-DAC-471
14-DAC-510
14-DAC-511
14-DAC-512
14-DAC-473
14-DAC-474
14-DAC-475
14-DAC-513
14-DAC-514
14-DAC-515
14-DAC-476
14-DAC-477
14-DAC-516
14-DAC-517
14-DAC-478
14-DAC-519
14-DAC-489
14-DAC-491
14-DAC-479
14-DAC-520
14-DAC-480
14-DAC-481
14-DAC-521
14-DAC-522
14-DAC-523
14-DAC-482
14-DAC-483
14-DAC-524
14-DAC-484
14-DAC-525
14-DAC-465

PARVEEN KUMAR
SUKHWINDER SINGH
YOGESH RANA
YOGESH GARG
AKSHAY KUMAR
SHUBAM SHARMA
SAHIL BABBAR
ANKIT SINGLA
RAJAT SINGLA
MANISH KUMAR
SANDEEP RAM
LOVEDEEP SINGH
PARAMJOT SINGH
ANMOL SHARMA
SHUBHAM KUMAR
VIVEK KUMAR
PANKAJ
MUKUL
DILBAG
AKASHDEEP SINGH
GAGAN SINGLA
VINAY GARG
MALWINDER SINGH
RAVINDER
TANUJ JINDAL
HIMANSHU GARG
KISHAB SINGLA
SHIWANI RANI
PRERNA GOEL
SONIA RANI
SHIMPI DEVI
PRIYANKA RANI
HARMANJEET KAUR
KANIKA KANSAL
RAMANDEEP KAUR
NIKITA JINDAL
NEHA JINDAL
KULDEEP KAUR
PREET KAMAL
PRITI SHARMA
RADHA RANI
JYOTI GARG
REENA RANI

SUBHASH CHAND
C161 043
KRISHAN KUMAR
C161 022F
MANOJ KUMAR
C161 054
KRISHAN LAL GARG C161 066
BALDEV RAJ
C161 035F
BRIJ MOHAN
C161 032F
MEHAR CHAND
C161 052
RAMBILAS SINGLA
KRISHAN LAL SINGLA C161 043
MAHENDER SINGH
C161 043
BALBIR RAM
C161 041F
GURDEV SINGH
C161 034F
TEJINDER SINGH
C161 037F
SANJEEV SHARMA
C161 047
VINOD KUMAR
C161 057
PRITAM KUMAR
C161 025F
SATISH KUMAR
C161 051
PAWAN KUMAR
C161 053
BALBIR SINGH
C161 031F
SARUP SINGH
C161 056
BHARAT BHUSHAN
C161 064
SURINDER GARG
C161 056
JASWINDER SINGH
C161 034F
RAMPHAL
SATISH JINDAL
C161 041
SURESH KUMAR GARG C161 059
SURESH KUMAR
C161 043
VIJAY KUMAR
C161 050
SUKHDEV GOEL
C161 070
DES RAJ
C161 050
SURESH
C161 050
RAMESH GARG
C161 052
SARANJEET SINGH
C161 056
NARESH KANSAL
C161 059
JARNAIL SINGH
C161 027F
RAM NIWAS JINDAL C161 066
ASHOK KUMAR
C161 071
SURJEET SINGH
C161 033F
GURWINDER SINGH C161 056
ANGREJ
C161 060
SATYAWAN
C161 059
VINOD GARG
C161 037F
DEVI LAL
C161 034F

C162 055
C162 046
C162 070
C162 058
C162 037F
C162 037F
C162 054

C163 048
C163 035F
C163 058
C163 060
C163 034F
C163 026F
C163 053

C164 018F
C164 014F
C164 020F
C164 075
C164 037
C164 009F
C164 042

C165 029F
C165 019F
C165 037F
C165 040F
C165 032F
C165 020F
C165 042F

C166 058
C166 056
C166 061
C166 063
C166 050
C166 053
C166 053

C162 063
C162 046
C162 043
C162 043
C162 048
C162 059
C162 062
C162 047
C162 048
C162 063
C162 045
C162 055
C162 067
C162 053
C162 045

C163 049
C163 053
C163 039F
C163 035F
C163 047
C163 048
C163 060
C163 034F
C163 047
C163 049
C163 032F
C163 015F
C163 052
C163 051
C163 048

C164 015F
C164 029F
C164 036F
C164 021F
C164 017F
C164 022F
C164 044
C164 021F
C164 021F
C164 070
C164 025F
C164 011F
C164 027F
C164 032F
C164 022F

C165 043
C165 037F
C165 029F
C165 031F
C165 051
C165 047
C165 053
C165 027F
C165 031F
C165 057
C165 025F
C165 020F
C165 041F
C165 025F
C165 026F

C166 068
C166 052
C166 048
C166 058
C166 057
C166 040F
C166 061
C166 063
C166 056
C166 060
C166 053
C166 048
C166 069
C166 060
C166 054

C162 045
C162 066
C162 045
C162 055
C162 070
C162 067
C162 053
C162 061
C162 056
C162 052
C162 049
C162 061
C162 062
C162 055
C162 056
C162 060
C162 055
C162 056
C162 049

C163 017F
C163 048
C163 036F
C163 051
C163 070
C163 070
C163 055
C163 065
C163 058
C163 058
C163 053
C163 068
C163 061
C163 061
C163 054
C163 069
C163 063
C163 065
C163 049

C164 007F
C164 036F
C164 016F
C164 069
C164 050
C164 027F
C164 034F
C164 079
C164 020F
C164 064
C164 016F
C164 069
C164 067
C164 031F
C164 065
C164 048
C164 027F
C164 052
C164 025F

C165 028F
C165 031F
C165 035F
C165 048
C165 060
C165 056
C165 047
C165 047
C165 054
C165 063
C165 034F
C165 058
C165 057
C165 047
C165 056
C165 054
C165 056
C165 059
C165 051

C166 044
C166 053
C166 052
C166 056
C166 073
C166 069
C166 057
C166 066
C166 061
C166 062
C166 051
C166 064
C166 055
C166 054
C166 056
C166 060
C166 064
C166 076
C166 056

REP
REP
REP
REP
REP RPR
REP
REP
ABSENT
REP RPR
REP
REP RPR
REP
REP
REP
0337
REP RPR
REP
0352
REP RPR
REP
REP
REP
REP
ABSENT
REP RPR
REP
REP RPR
0329
0393
REP RPR
REP
0370
REP
0358
REP RPR
0386
0373
REP
0343
0351
REP RPR
REP
REP

0004884745
0004884746
0004884747
0004884748
0004884749
0004884750
0004884751
0004884752
0004884753
0004884754
0004884755
0004884756
0004884757
0004884758
0004884759
0004884760
0004884761
0004884762
0004884763
0004884764
0004884765
0004884766
0004884767
0004884768
0004884769
0004884770
0004884771
0004884772
0004884773
0004884774
0004884775
0004884776
0004884777
0004884778
0004884779
0004884780
0004884781
0004884782
0004884783
0004884784
0004884785
0004884786
0004884787

14-DAC-509
14-DAC-466
14-DAC-467
14-DAC-411
14-DAC-412
14-DAC-413
14-DAC-414
14-DAC-485
14-DAC-416
14-DAC-417
14-DAC-418
14-DAC-419
14-DAC-420
14-DAC-486
14-DAC-422
14-DAC-423
14-DAC-424
14-DAC-425
14-DAC-487
14-DAC-426
14-DAC-427
14-DAC-428
14-DAC-429
14-DAC-430
14-DAC-488
14-DAC-431
14-DAC-432
14-DAC-492
14-DAC-493
14-DAC-433
14-DAC-434
14-DAC-435
14-DAC-494
14-DAC-495
14-DAC-496
14-DAC-436
14-DAC-437
14-DAC-438
14-DAC-497
14-DAC-439
14-DAC-440
14-DAC-441
14-DAC-442

SAKSHI GARG
RITU RANI
NEHA VERMA
DEEPAK KUMAR
DINESH GARG
MOHIT KUMAR
MANDEEP SINGH
KARAN GOYAL
SURESH KUMAR
HARI OM
JASPREET SINGH
NARESH SHARMA
GURDEEP SINGH
MOHIT JINDAL
SAKSHAM ARORA
RAM KUMAR
SONU KUMAR
KAPIL DEV
SAMIL SINGLA
SHUBHAM ANAND
SANJU RAM
JASWANT SINGH
ASIF KHAN
SAGAR KUMAR
SAHIL GUPTA
PANKAJ KUMAR
RINKU SHARMA
MANNAT GUPTA
KHUSHBOO BANSAL
RIMPI MITTAL
POOJA RANI
MONA DEVI
KRITIKA JINDAL
SHANKY GARG
ANMOL JINDAL
SHILPA
VANDANA GARG
POONAM RANI
NIDHI RANI
HEENA JINDAL
AMANDEEP KAUR
RAJWINDER KAUR
YADWINDER KAUR

OM PRAKASH GARG C161 095


KARAMVIR SINGH
C161 040F
ISHWAR VERMA
C161 066
RAM NIWAS
C161 068
KRISHAN CHAND
C161 069
MAHENDER SHARMA C161 052
SATBIR SINGH
C161 040F
ISHWAR CHAND GOYALC161 072
BABU RAM
C161 050
LAKHAN SINGH
C161 051
AVTAR SINGH
C161 057
KRISHAN CHAND
C161 050
NAIB SINGH
C161 047
DINESH JINDAL
C161 064
SURINDER PAL
C161 060
BALDEV RAJ
C161 053
DHYAN CHAND
C161 046
LACHHMAN DASS
C161 041F
ISHWAR CHAND
C161 057
SUSHIL KUMAR
C161 046
PARKASH RAM
C161 031F
GURMAIL SINGH
C161 031F
SILEMAN KHAN
C161 051
ASHOK KUMAR
C161 063
MOHINDER PAL
C161 053
SURENDER KUMAR
C161 046
KRISHAN KUMAR
C161 074
MURARI LAL GUPTA C161 088
SANJEEV KUMAR
C161 071
MUKESH KUMAR
C161 080
GYAN CHAND MITTAL C161 068
RANDHIR SINGH
C161 075
PAWAN JINDAL
C161 060
CHIMAN LAL
C161 073
OM PARKASH
C161 058
PAWAN KUMAR
C161 060
SURINDER KUMAR
C161 059
MANGE RAM
C161 075
ASHOK KUMAR
C161 081
BABU RAM
C161 055
BALJEET SINGH
C161 064
JAGTAR SINGH
C161 053
JAGTAR SINGH
C161 041F

C162 085
C162 058
C162 062
C162 071
C162 067
C162 056
C162 048
C162 071
C162 051
C162 049
C162 050
C162 065
C162 058
C162 070
C162 072
C162 060
C162 060
C162 049
C162 057
C162 057
C162 052
C162 056
C162 046
C162 072
C162 083
C162 083
C162 093
C162 099
C162 078
C162 085
C162 096
C162 091
C162 089
C162 088
C162 086
C162 082
C162 084
C162 086
C162 083
C162 094
C162 089
C162 063
C162 079

C163 069
C163 051
C163 067
C163 063
C163 058
C163 061
C163 050
C163 060
C163 050
C163 043
C163 056
C163 062
C163 055
C163 062
C163 065
C163 054
C163 056
C163 060
C163 057
C163 054
C163 059
C163 056
C163 061
C163 063
C163 054
C163 060
C163 066
C163 085
C163 059
C163 069
C163 079
C163 068
C163 060
C163 073
C163 075
C163 054
C163 055
C163 058
C163 064
C163 077
C163 073
C163 071
C163 069

C164 093
C164 036F
C164 071
C164 073
C164 062
C164 053
C164 045
C164 088
C164 063
C164 007F
C164 067
C164 071
C164 070
C164 084
C164 083
C164 071
C164 066
C164 078
C164 009F
C164 021F
C164 044
C164 007F
C164 011F
C164 040
C164 018F
C164 063
C164 094
C164 100
C164 086
C164 067
C164 075
C164 035F
C164 064
C164 090
C164 079
C164 059
C164 070
C164 091
C164 081
C164 034F
C164 020F
C164 035F
C164 042

C165 054
C165 051
C165 056
C165 052
C165 056
C165 050
C165 046
C165 067
C165 032F
C165 024F
C165 035F
C165 061
C165 042F
C165 066
C165 060
C165 055
C165 047
C165 037F
C165 042
C165 040F
C165 048
C165 036
C165 046
C165 052
C165 052
C165 046
C165 072
C165 084
C165 063
C165 060
C165 062
C165 061
C165 055
C165 067
C165 069
C165 056
C165 052
C165 067
C165 062
C165 052
C165 070
C165 069
C165 061

C166 078
C166 052
C166 077
C166 066
C166 063
C166 057
C166 052
C166 070
C166 045
C166 044
C166 052
C166 067
C166 051
C166 079
C166 076
C166 057
C166 048
C166 056
C166 051
C166 054
C166 061
C166 048
C166 062
C166 050
C166 061
C166 070
C166 076
C166 077
C166 065
C166 069
C166 069
C166 078
C166 065
C166 069
C166 067
C166 060
C166 058
C166 065
C166 060
C166 046
C166 054
C166 051
C166 054

0474
REP
0399
0393
0375
0329
REP
0428
REP
REP
REP
0376
REP
0425
0416
0350
0323
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0340
REP
0368
0475
0533
0422
0430
0449
REP
0393
0460
0434
0371
0378
0442
0431
REP
REP
REP
REP

0004884788
0004884789
0004884790
0004884791
0004884792
0004884793
0004884794
0004884795
0004884796
0004884797
0004884798
0004884799
0004884800
0004884801
0004884802
0004884803
0004884804
0004884805
0004884806
0004884807
0004884808
0004884809
0004884810
0004884811
0004884812
0004884813
0004884814
0004884815
0004884816
0004884817
0004884818
0004884819
0004884820
0004884821
0004884822
0004884823
0004884824
0004884901
0004884902
0004884903
0004884904
0004884905
0004884906

14-DAC-443
14-DAC-444
14-DAC-445
14-DAC-498
14-DAC-446
14-DAC-447
14-DAC-448
14-DAC-449
14-DAC-450
14-DAC-451
14-DAC-499
14-DAC-452
14-DAC-453
14-DAC-454
14-DAC-455
14-DAC-456
14-DAC-457
14-DAC-500
14-DAC-458
14-DAC-459
14-DAC-460
14-DAC-461
14-DAC-501
14-DAC-502
14-DAC-462
14-DAC-503
14-DAC-504
14-DAC-463
14-DAC-464
14-DAC-505
14-DAC-506
14-DAC-507
14-DAC-508
14-JMS-118
14-JMS-119
14-JMS-120
14-JMS-121
14-JMS-122
14-JMS-123

SHEELA DEVI
KULWINDER KAUR
NEHA DEVI
RAMAIYA GARG
KAJAL RANI
ISHU GARG
RAJJI RANI
RIMPI RANI
MONIKA RANI
SEEMA RANI
SANDHYA SHARMA
SHILPA RANI
JYOTI RANI
SANJU RANI
KAJAL GOYAL
SHUBHAM SHARMA
ANU DEVI
KAJAL
MANPREET KAUR
LAXMI DEVI
NISHA
REKHA DEVI
MAMTA DEVI
JARINA MUMTAJ
SUNITA RANI
NEHA DEVI
HEENA
MANISHA SHARMA
DIVYA VERMA
HEENA GARG
AKANKSHA
ARTI RANI
RENU
SIMRANJEET KAUR
NISHU
NEHA
UNIKA JINDAL
POOJA DEVI
NEHA SHARMA
SEEMA RANI
ANJU
ANNU DEVI
POOJA DEVI

BHIM SINGH
JAGTAR SINGH
MANGE RAM
RAKESH KUMAR
BHAJAN LAL
RAJINDER KUMAR
SHAMSHER SINGH
SOHAN LAL
BALBIR SINGH
DESRAJ KHAN
NITARPAL SHARMA
DHANANJAY SINGH
SOM PAL SHARMA
SURESH KUMAR
VIJAY GOYAL
SATISH SHARMA
SHAMLAL
SUBASH CHAND
KARNAIL SINGH
ASHOK KUMAR
SUNIL
KARAM SINGH
KARAM SINGH
JASBIR KHAN
DULLA RAM
SUBHASH CHAND
PARKASH
BIRBAL SHARMA
KULWANT RAI
SHRINIWAS GARG
RAJINDER
RAMCHANDER
FATEH SINGH
BHAGWANT SINGH
NARESH JINDAL
JAI PARKASH
SANJEEV JINDAL
BALBIR SINGH
PAWAN KUMAR
RAJ KUMAR
MEWA SINGH
RAMPAL
PAWAN KUMAR

C161 063
C161 052
C161 071
C161 082
C161 065
C161 075
C161 063
C161 076
C161 067
C161 077
C161 064
C161 069
C161 047
C161 033F
C161 039F
C161 033F
C161 028F
C161 027F
C161 058
C161 064
C161 069
C161 066
C161 051
C161 035F
C161 034F
C161 040F
C161 048
C161 052
C161 048
C161 062
C161 069
C161 038F
C161 034F
C161 067
C161 054
C161 060
C161 068
C161 052
C161 054
C161 050
C161 067
C161 052
C161 066

C162 088
C162 078
C162 087
C162 086
C162 072
C162 089
C162 079
C162 083
C162 092
C162 096
C162 089
C162 098
C162 082
C162 068
C162 081
C162 067
C162 066
C162 074
C162 070
C162 070
C162 079
C162 072
C162 079
C162 064
C162 066
C162 075
C162 062
C162 077
C162 069
C162 081
C162 090
C162 080
C162 075
C162 085
C162 076
C162 079
C162 086
C162 051
C162 052
C162 052
C162 051
C162 042F
C162 065

C163 075
C163 075
C163 080
C163 080
C163 082
C163 082
C163 071
C163 068
C163 081
C163 081
C163 080
C163 079
C163 073
C163 055
C163 070
C163 074
C163 060
C163 061
C163 054
C163 072
C163 079
C163 055
C163 054
C163 043
C163 032F
C163 044
C163 061
C163 061
C163 048
C163 065
C163 064
C163 050
C163 050
C163 067
C163 071
C163 061
C163 067
C163 050
C163 058
C163 055
C163 066
C163 053
C163 060

C164 093
C164 054
C164 088
C164 085
C164 089
C164 098
C164 089
C164 100
C164 100
C164 100
C164 029F
C164 097
C164 056
C164 064
C164 054
C164 034F
C164 029F
C164 010F
C164 043
C164 073
C164 074
C164 061
C164 046
C164 044
C164 063
C164 026F
C164 079
C164 039F
C164 026F
C164 038
C164 088
C164 077
C164 014F
C164 047
C164 077
C164 054
C164 058
C164 046
C164 035F
C164 031F
C164 061
C164 035F
C164 055

C165 068
C165 048
C165 061
C165 053
C165 049
C165 062
C165 054
C165 063
C165 062
C165 082
C165 059
C165 069
C165 047
C165 039F
C165 063
C165 050
C165 023F
C165 020F
C165 037F
C165 060
C165 060
C165 068
C165 061
C165 038F
C165 029F
C165 053
C165 072
C165 059
C165 056
C165 060
C165 075
C165 036F
C165 031F
C165 072
C165 075
C165 073
C165 077
C165 049
C165 056
C165 066
C165 052
C165 058
C165 055

C166 072
C166 066
C166 065
C166 071
C166 054
C166 071
C166 063
C166 069
C166 069
C166 081
C166 061
C166 076
C166 062
C166 062
C166 070
C166 051
C166 063
C166 054
C166 063
C166 055
C166 061
C166 062
C166 054
C166 053
C166 050
C166 060
C166 064
C166 065
C166 058
C166 063
C166 067
C166 061
C166 048
C166 065
C166 067
C166 066
C166 068
C166 061
C166 051
C166 053
C166 060
C166 052
C166 076

0459
0373
0452
0457
0411
0477
0419
0459
0471
0517
REP
0488
0367
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0394
0422
0384
0345
REP
REP
REP
0386
REP
REP
0369
0453
REP
REP
0403
0420
0393
0424
0309
REP
REP
0357
REP
0377

RPR

RPR
RPR

RPR

0004884907
0004884908
0004884909
0004884910
0004884911
0004884912
0004884913
0004884914
0004884915
0004884916
0004884917
0004884918
0004884919
0004884920
0004884921
0004884922
0004884923
0004884924
0004885001
0004885002
0004885003
0004885004
0004885005
0004885006
0004885007
0004885008
0004885009
0004885010
0004885011
0004885012
0004885013
0004885014
0004885015
0004885016
0004885017
0004885018
0004885019
0004885020
0004885021
0004885022
0004885023
0004885024
0004885025

14-JMS-124
14-JMS-125
14-JMS-126
14-JMS-127
14-JMS-128
14-JMS-129
14-JMS-130
14-JMS-131
14-JMS-132
14-JMS-133
14-JMS-134
14-JMS-135
14-JMS-136
14-JMS-137
14-JMS-138
14-JMS-139
14-JMS-140
14-JMS-141
14-RKE-386
14-RKE-368
14-RKE-369
14-RKE-482
14-RKE-577
14-RKE-349
14-RKE-360
14-RKE-361
14-RKE-481
14-RKE-373
14-RKE-376
14-RKE-377
14-RKE-378
14-RKE-383
14-RKE-342
14-RKE-477
14-RKE-343
14-RKE-344
14-RKE-347
14-RKE-479
14-RKE-348
14-RKE-350
14-RKE-351
14-RKE-352
14-RKE-353

SALMA
ASHA RANI
SHIKSHA
ANJALI
RENU
POONAM
RENU
MIANA DEVI
MONIKA
REENA DEVI
PROMILA DEVI
POOJA DEVI
REENA DEVI
REETU
MEETU
ANNU DEVI
MANISHA DEVI
KANTA DEVI
GAGAN GOEL
JASMER SINGH
SARITA
DEEPIAK VERMA
GEETIKA
SHALU
SAPNA SAINI
KAMLESH SAINI
RAJNI VERMA
RENU
BULBUL
REETU RANA
SARAVJEET KAUR
PINKI
RAHUL KUMAR
GORAV KATHPAL
ASHISH SHARMA
VISHAL SUKHIJA
AJAY
LOVELY SHARMA
RAVI
KAMAL BANSAL
VIJAY PUNIA
HOSHIYAR SINGH
SANJAY SINGH

PHOOL DEEN
C161 053
MAHENDER SINGH
C161 047
SATBIR
C161 045
ANIL
C161 050
KARAMBIR
C161 045
JOGINDER
C161 055
KRISHAN KUMAR
C161 045
RAJENDER SINGH
C161 036F
PREM SINGH
C161 062
SEWA RAM
C161 049
KARAMBIR
C161 049
RAMESH KUMAR
C161 052
SHAMSHER SINGH
C161 057
ISHWER SINGH
C161 052
SADHU RAM
C161 051
MAHABIR SINGH
C161 056
SATPAL
C161 057
JAIPAL
C161 057
NARESH GOEL
C161 046
MAHENDER SINGH
C161 028F
RAM DASS
C161 047
RAJIV
C161 065
RAM KARAN GUPTA C161 057
ROSHAN LAL
C161 050
JOGINDER SAINI
C161 067
RAMESH KUMAR SAINIC161 064
KRISHAN LAL
C161 061
HARIKESH
C161 029F
MOHKAM SINGH
C161 064
MAHIPAL SINGH
C161 057
KULVINDER SINGH
C161 040F
RANDHIR
C161 044
SUSHIL KUMAR
C161 047
MADAN MOHAN
C161 052
MOHAN LAL
C161 065
OM PARKASH SUKHIJA C161 045
SATBIR BANSAL
C161 054
LADLI PRASHAD SHARMA
C161 065
BALBIR SINGH
C161 048
SATYAPAL BANSAL
C161 066
RAM KUMAR
C161 037F
JASMER SINGH
C161 055
RAM KUMAR
C161 061

C162 049
C162 054
C162 059
C162 054
C162 049
C162 060
C162 050
C162 053
C162 055
C162 054
C162 054
C162 051
C162 056
C162 058
C162 059
C162 051
C162 050
C162 052
C162 056
C162 ABSF
C162 059
C162 069
C162 062
C162 055
C162 078
C162 065
C162 067
C162 047
C162 064
C162 054
C162 053
C162 059
C162 059
C162 055
C162 068
C162 056
C162 054
C162 069
C162 058
C162 069
C162 046
C162 059
C162 067

C163 035F
C163 056
C163 054
C163 055
C163 056
C163 054
C163 059
C163 054
C163 060
C163 052
C163 046
C163 052
C163 054
C163 059
C163 052
C163 061
C163 054
C163 055
C163 039F
C163 ABSF
C163 045
C163 063
C163 057
C163 046
C163 051
C163 050
C163 051
C163 026F
C163 069
C163 066
C163 040F
C163 049
C163 037F
C163 058
C163 065
C163 054
C163 024F
C163 068
C163 061
C163 060
C163 019F
C163 025F
C163 061

C164 035F
C164 031F
C164 027F
C164 045
C164 041F
C164 050
C164 037F
C164 033F
C164 031F
C164 060
C164 053
C164 046
C164 047
C164 070
C164 052
C164 025F
C164 027F
C164 046
C164 055
C164 ABSF
C164 043F
C164 080
C164 075
C164 075
C164 059
C164 065
C164 087
C164 065
C164 031F
C164 026F
C164 045
C164 060
C164 049
C164 035F
C164 035F
C164 048
C164 067
C164 066
C164 018F
C164 098
C164 022F
C164 016F
C164 034F

C165 050
C165 068
C165 045
C165 051
C165 047
C165 064
C165 058
C165 050
C165 052
C165 058
C165 032F
C165 047
C165 051
C165 039F
C165 047
C165 045
C165 031F
C165 045
C179 060
C181 ABSF
C181 048
C181 065
C181 063
C181 057
C181 059
C181 059
C181 054
C181 027F
C181 056
C181 052
C181 045
C181 048
C181 048
C181 056
C181 060
C181 050
C181 054
C181 063
C181 028F
C181 058
C181 036F
C181 046
C181 052

C166 046
C166 061
C166 062
C166 059
C166 060
C166 059
C166 060
C166 055
C166 045
C166 050
C166 046
C166 052
C166 064
C166 057
C166 057
C166 054
C166 058
C166 045
C180 063
C182 ABSF
C182 048
C182 064
C182 054
C182 030F
C182 037F
C182 050
C182 050
C182 034F
C182 060
C182 052
C182 047
C182 047
C182 034F
C182 051
C182 026F
C182 033F
C182 054
C182 068
C182 053
C182 053
C182 019F
C182 015F
C182 043

REP
REP
REP
0314
REP
0342
REP
REP
REP
0323
REP
0300
0329
REP
0318
REP
REP
0300
REP
FAIL
REP
0406
0368
REP
REP
0353
0370
REP
REP
REP
REP
0307
REP
REP
REP
REP
REP
0399
REP
0404
REP
REP
REP

0004885026
0004885027
0004885028
0004885029
0004885030
0004885031
0004885032
0004885033
0004885034
0004885035
0004885036
0004885037
0004885038
0004885039
0004885040
0004885041
0004885042
0004885043
0004885044
0004885045
0004885046
0004885047
0004885048
0004885049
0004885050
0004885051
0004885052
0004885053
0004885054
0004885055
0004885056
0004885057
0004885058
0004885059
0004885060
0004885061
0004885062
0004885063
0004885064
0004885065
0004885066
0004885067
0004885068

14-RKE-354
14-RKE-356
14-RKE-357
14-RKE-358
14-RKE-480
14-RKE-359
14-RKE-362
14-RKE-363
14-RKE-364
14-RKE-365
14-RKE-366
14-RKE-367
14-RKE-370
14-RKE-371
14-RKE-483
14-RKE-484
14-RKE-573
14-RKE-372
14-RKE-374
14-RKE-375
14-RKE-379
14-RKE-380
14-RKE-603
14-RKE-485
14-RKE-382
14-RKE-604
14-RKE-605
14-RKE-410
14-RKE-381
14-RKE-384
14-RKE-491
14-RKE-492
14-RKE-416
14-RKE-493
14-RKE-419
14-RKE-420
14-RKE-421
14-RKE-609
14-RKE-494
14-RKE-497
14-RKE-424

VARUN SHARMA
PARVEEN
VISHAL SEHGAL
VIKASH DALAL
SUMIT KATHURIA
RAHUL SAINI
VINOD KUMAR
MANISH KUMAR
SHEKHAR
PAWAN KUMAR
DHARAMVIR
SANDEEP KUMAR
MANOJ
SUBHAM
PANKAJ GOYAL
ABHISHEK
SANJEEV
SUDHIR KUMAR
ANKIT KUMAR
ASHISH
RAKESH SAINI
PRINCE
SHUBHAM GARG
BALWAN KAMAN
DEEPAK
RITESH GARG
PARDEEP
MOHIT SUKHIJA
VINOD
AMIT DHALL
SATNAM SINGH
VIKAS
DIVYA
TANYA
TWINKLE
BATERI DEVI
NEHA
MANU RANI
SAWAN DEVI
PARAMPREET
PRIYA RANI
RAVINDR KAUR
RITIKA SHARMA

PARMOD BIHARI
C161 049
RAJ KUMAR
C161 059
GULSHAN SEHGAL
C161 039F
RAM MEHAR SINGH DALAL
C161 054
RAJ KUMAR KATHURIAC161 063
NARENDER PAL
C161 031F
ASHOK KUMAR
KULDEEP KUMAR
C161 051
SATPAL
C161 046
RAMDHARI
C161 061
JOGINDER
C161 070
SURESH KUMAR
C161 040
RAM PAL
C161 046
GOPAL RANA
C161 020F
SHRI PAL GOYAL
C161 052
PARVEEN KUMAR
C161 044
SHAMSHER SINGH
C161 048
SURESH KUMAR
JARNAIL SINGH
ZILA SINGH
C161 052
PALA RAM SAINI
C161 044
RAJINDER SINGH
C161 028F
ASHWANI GARG
C161 031F
CHARAN SINGH
C161 027F
ARVIND
C161 021F
VINOD KUMAR
C161 040
GYANI RAM
C161 025F
BALDEV SUKHIJA
C161 037F
BIJENDER KUMAR
C161 026F
RAMESH KUMAR
SHER SINGH
C161 029F
RAMESH CHAND
C161 021F
PARDEEP MITTAL
C161 080
PAWAN KUMAR
C161 083
ANIL KUMAR
C161 070
BIRBHAN
C161 056
RAKESH DHIMAN
C161 071
SHAMSHER SINGH
C161 067
SHYAM LAL
C161 054
TIRATH SINGH
C161 070
MEGH RAJ
C161 034F
KIRPAL SINGH
C161 057
ANAND KUMAR
C161 050

C162 054
C162 068
C162 048
C162 063
C162 059
C162 054

C163 048
C163 051
C163 033F
C163 053
C163 050
C163 017F

C164 036F
C164 047
C164 037F
C164 090
C164 093
C164 046

C181 044
C181 058
C181 046
C181 045
C181 052
C181 021F

C182 049
C182 035F
C182 038F
C182 055
C182 049
C182 017F

C162 055
C162 056
C162 058
C162 068
C162 047
C162 042F
C162 024F
C162 062
C162 037F
C162 060

C163 054
C163 049
C163 062
C163 065
C163 019F
C163 031F
C163 017F
C163 031F
C163 047
C163 024F

C164 089
C164 028F
C164 047
C164 070
C164 018F
C164 029F
C164 020F
C164 023F
C164 050
C164 048

C181 041
C181 049
C181 050
C181 058
C181 051
C181 038F
C181 017F
C181 051
C181 047
C181 043

C182 052
C182 046
C182 053
C182 062
C182 025F
C182 046
C182 030F
C182 034F
C182 037F
C182 049

C162 056
C162 046
C162 053
C162 061
C162 065
C162 018F
C162 046
C162 053
C162 060
C162 060

C163 060
C163 048
C163 033F
C163 051
C163 050
C163 019F
C163 042
C163 025F
C163 024F
C163 029F

C164 077
C164 078
C164 059
C164 044
C164 037F
C164 021F
C164 008F
C164 017F
C164 044
C164 044

C181 051
C181 044
C181 018F
C181 048
C181 031F
C181 015F
C181 037
C181 034F
C181 040
C181 037

C182 052
C182 032F
C182 047
C182 044
C182 039F
C182 036F
C182 022F
C182 045
C182 028F
C182 022F

C162 062
C162 047
C162 072
C162 082
C162 079
C162 070
C162 079
C162 077
C162 064
C162 075
C162 063
C162 076
C162 068

C163 032F
C163 027F
C163 059
C163 067
C163 067
C163 058
C163 068
C163 073
C163 050
C163 068
C163 055
C163 064
C163 068

C164 044
C164 015F
C164 098
C164 098
C164 096
C164 094
C164 097
C164 088
C164 058
C164 076
C164 061
C164 065
C164 085

C181 043
C181 026F
C165 053
C165 066
C165 062
C165 052
C165 056
C165 066
C165 040F
C165 052
C165 044
C165 060
C165 056

C182 026F
C182 018F
C166 059
C166 068
C166 062
C166 060
C166 066
C166 060
C166 033F
C166 066
C166 045
C166 061
C166 051

REP
REP
REP
0360
0366
REP
ABSENT
0342
REP
0331
0393
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
ABSENT
RPR
0348
REP
REP
REP
REP
FAIL RPR
REP
REP
REP
REP
ABSENT
REP
REP
0421
0464
0436
0390
0437
0431
REP
0407
REP
0383
0378

0004885069
0004885070
0004885071
0004885072
0004885073
0004885074
0004885075
0004885076
0004885077
0004885078
0004885079
0004885080
0004885081
0004885082
0004885083
0004885084
0004885085
0004885086
0004885087
0004885088
0004885089
0004885090
0004885091
0004885092
0004885093
0004885094
0004885095
0004885096
0004885097
0004885098
0004885099
0004885100
0004885101
0004885102
0004885103
0004885104
0004885105
0004885106
0004885107
0004885108
0004885109
0004885110
0004885111

14-RKE-499
14-RKE-500
14-RKE-501
14-RKE-502
14-RKE-503
14-RKE-504
14-RKE-508
14-RKE-509
14-RKE-510
14-RKE-431
14-RKE-432
14-RKE-511
14-RKE-433
14-RKE-434
14-RKE-435
14-RKE-576
14-RKE-436
14-RKE-316
14-RKE-455
14-RKE-414
14-RKE-415
14-RKE-417
14-RKE-495
14-RKE-498
14-RKE-422
14-RKE-423
14-RKE-505
14-RKE-425
14-RKE-426
14-RKE-506
14-RKE-507
14-RKE-427
14-RKE-428
14-RKE-429
14-RKE-430
14-RKE-512
14-RKE-437
14-RKE-438
14-RKE-513
14-RKE-439
14-RKE-514

MANYA MITTAL
PARUL
KIMSI
POOJA GARG
NISHA DEVI
SHRISTEE
VRINDA GARR
SIMRAN TANEJA
VANSHIKA RANI
MEENU RANI
KAVITA RANI
TARUNA
KHUSHBOO
NAINA
NAVJOT KAUR
MANPREET KAUR
RUBBY
NEHA
HIMANI
NEETU
KHUSHI RAM
PARVEEN KUMAR
DUSHYANT
RAHUL SHARMA
KAMAL GOEL
KAPIL SHARMA
VINAY VERMA
CHAHAT
VIJAY KUMAR
HIMANSHU MITTAL
RAGHAV DUA
RAJAT JANGRA
SHIVAM MITTAL
DILAWAR
ANKIT
VIKAS
VIKAS
SANDEEP KUMAR
RINKU
ANUJ BANWALA
SAHIL BATRA
VIJAY KARAN
CHIRAG

PAWAN
RAKESH
GHANSHYAM
VEERBHAN GARG
VINOD KUMAR
SATISH KUMAR
SANJEEV GARR
SUNIL TANEJA
VINOD GARG
SURESH KUMAR
MEWA RAM
HARIKESH
RAJ KUMAR
SHARWAN KUMAR
KULWINDER SINGH
GURNAM SINGH
OM PARKASH
RAJ KUMAR
SATINDER MOHAN
KRISHAN BANSAL
SATPAL
RAM NIWAS
JAI SINGH
MANOJ KUMAR
ASHOK KUMAR GOEL
RAJIV SHARMA
MOHAN LAL
SHAM SUNDER
NARESH KUMAR
RAMA KANT
JOGINDER DUA
SUBHASH CHANDER
RAM PARSHAD
RAM KUMAR
MANOG GARG
ZILE SINGH
GYASU
RAJKUMAR
SUBHASH CHAND
SURJEET SINGH
SUSHIL BATRA
DAYANAND
RAJESH

C161 062
C161 068
C161 056
C161 078
C161 084
C161 080
C161 063
C161 060
C161 047
C161 037F
C161 050
C161 039F
C161 033F
C161 023F
C161 053
C161 062
C161 034F
C161 049
C161 064

C162 067
C162 073
C162 070
C162 082
C162 083
C162 074
C162 069
C162 066
C162 069
C162 074
C162 071
C162 069
C162 067
C162 076
C162 077
C162 070
C162 062
C162 045
C162 075

C163 055
C163 065
C163 062
C163 073
C163 077
C163 080
C163 056
C163 058
C163 039F
C163 051
C163 052
C163 057
C163 044
C163 026F
C163 064
C163 054
C163 023F
C163 049
C163 070

C164 073
C164 070
C164 050
C164 087
C164 096
C164 092
C164 068
C164 073
C164 091
C164 035F
C164 046
C164 046
C164 032F
C164 033F
C164 028F
C164 050
C164 046
C164 021F
C164 059

C165 053
C165 058
C165 051
C165 071
C165 065
C165 068
C165 064
C165 061
C165 034F
C165 038F
C165 040F
C165 035F
C165 026F
C165 034F
C165 058
C165 047
C165 029F
C165 031F
C165 061

C166 052
C166 054
C166 052
C166 069
C166 070
C166 067
C166 065
C166 052
C166 059
C166 060
C166 052
C166 057
C166 047
C166 040F
C166 053
C166 059
C166 040F
C166 054
C166 059

C161 021F
C161 030F
C161 054
C161 048
C161 068
C161 045
C161 046
C161 040F
C161 053
C161 041F
C161 058
C161 057
C161 067
C161 057
C161 029F
C161 038F
C161 061
C161 052
C161 062
C161 060
C161 039F
C161 045
C161 040F

C162 044
C162 044
C162 071
C162 061
C162 074
C162 069
C162 063
C162 064
C162 071
C162 063
C162 060
C162 068
C162 085
C162 066
C162 063
C162 060
C162 063
C162 063
C162 072
C162 074
C162 073
C162 063
C162 059

C163 013F
C163 026F
C163 068
C163 025F
C163 070
C163 048
C163 028F
C163 059
C163 048
C163 049
C163 051
C163 049
C163 052
C163 048
C163 049
C163 049
C163 060
C163 054
C163 054
C163 057
C163 048
C163 031F
C163 045

C164 012F
C164 021F
C164 049
C164 072
C164 065
C164 061
C164 032F
C164 029F
C164 071
C164 072
C164 052
C164 057
C164 078
C164 025F
C164 054
C164 025F
C164 078
C164 038F
C164 028F
C164 046
C164 065
C164 065
C164 057

C165 020F
C165 031F
C165 047
C165 032F
C165 062
C165 033F
C165 033F
C165 044
C165 065
C165 043
C165 048
C165 023F
C165 044
C165 028F
C165 024F
C165 037F
C165 054
C165 033F
C165 038F
C165 045
C165 050
C165 034F
C165 042

C166 018F
C166 031F
C166 045
C166 050
C166 050
C166 045
C166 045
C166 047
C166 050
C166 047
C166 048
C166 045
C166 055
C166 048
C166 047
C166 025F
C166 045
C166 045
C166 033F
C166 063
C166 065
C166 058
C166 050

0362
0388
0341
0460
0475
0461
0385
0370
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0342
REP
REP
0388
RPR
REP
REP
0334
REP
0389
REP
REP
REP
0358
REP
0317
REP
0381
REP
REP RPR
REP
0361
REP
REP
0345
REP
REP
REP

0004885112
0004885113
0004885114
0004885115
0004885116
0004885117
0004885118
0004885119
0004885120
0004885121
0004885122
0004885123
0004885124
0004885125
0004885126
0004885127
0004885128
0004885129
0004885130
0004885131
0004885132
0004885133
0004885134
0004885135
0004885136
0004885137
0004885138
0004885139
0004885140
0004885141
0004885142
0004885143
0004885144
0004885145
0004885146
0004885147
0004885148
0004885149
0004885150
0004885151
0004885152
0004885153
0004885154

14-RKE-440
14-RKE-441
14-RKE-515
14-RKE-486
14-RKE-487
14-RKE-611
14-RKE-612

14-RKE-385
14-RKE-387
14-RKE-388
14-RKE-389
14-RKE-390
14-RKE-391
14-RKE-392
14-RKE-393
14-RKE-394
14-RKE-395
14-RKE-397
14-RKE-398
14-RKE-399
14-RKE-400
14-RKE-401
14-RKE-402
14-RKE-607
14-RKE-403
14-RKE-404
14-RKE-405
14-RKE-406
14-RKE-407
14-RKE-408
14-RKE-574
14-RKE-409
14-RKE-606
14-RKE-488
14-RKE-411
14-RKE-489
14-RKE-412
14-RKE-490

ABHISHEK SHARMA
SHUBHAM
HIMANSHI GUPTA
NISHA GARG
AMANDEEP KAUR
KAVITA
MEENA
SONIA
NANDINI SUPTA
ARUN
PARVEEN KUMAR
RAJEEV KUMAR
SUNIL KUMAR
RAHUL KUMAR
JANGSHER SINGH
AJAY
SANDEEP KUMAR
MANOJ KUMAR
AMAN KUMAR
SURJANT SINGH
SUMIT KUMAR
BITTU SAINI
AMIT
BHUPENDER MALIK
SANDEEP
AMIT ARAN
RAVI
SUNNY
SUNIL KUMAR
PANKAJ SHARMA
SUMIT KUMAR
MUKUL
SHUBHAM
SONU
SUMIT RANGA
SUKHDEV
AMIT
NAVEEN KUMAR
PARDEEP
JAI SINGLA
NARENDER KUMAR
SUBAHAM
ASHISH

MAHESH SHARMA
C161 051
SATPAL
C161 031F
RAJEEV GUPTA
C161 073
BIRBHAN
C161 046
GURMEET SINGH
C161 052
HEMRAJ
C161 045
RAM BAHADUR
C161 056
SATBIR
C161 035F
RAJESH KUMAR GUPTAC161 045
DILE RAM
C161 061
RAJVIR
C161 031F
MAHENDER SINGH
C161 034F
LAKSHMAN DASS
C161 041F
JAI BHAGWAN
C161 055
ASHOK SINGH
C161 044
RISHIPAL
C161 048
PAWAN KUMAR
C161 029F
LAKHI RAM
C161 047
KARNAIL SINGH
C161 048
BALKAR SINGH
C161 048
BRIJENDER SINGH
C161 064
SATISH SAINI
C161 050
DALEEP SINGH
OM PARKASH MALIK C161 036F
DALBIR
C161 044
DEVI PARSAN
C161 047
PAWAN
C161 039F
PURAN CHAND
C161 062
KARAMVIR SINGH
C161 046
HARISH SHARMA
C161 047
PAWAN KUMAR
C161 038F
RAJ KUMAR
C161 034F
HARI PARSAD
C161 036F
SATYAWAN
C161 056
SHAMSHER SINGH
C161 017F
RATNA RAM
C161 012F
SUBE SINGH
C161 053
RAM NIWAS
C161 046
KRISHAN
C161 037F
KAPIL SINGLA
C161 031F
BISHESHER DAS
MAHENDER SINGH
C161 043
YASH PAL
C161 021F

C162 057
C162 052
C162 085
C162 060
C162 067
C162 063
C162 064
C162 057
C162 061
C162 058
C162 059
C162 059
C162 057
C162 063
C162 058
C162 059
C162 054
C162 052
C162 061
C162 062
C162 078
C162 070

C163 028F
C163 024F
C163 079
C163 051
C163 052
C163 028F
C163 024F
C163 031F
C163 051
C163 019F
C163 049
C163 051
C163 058
C163 050
C163 023F
C163 050
C163 021F
C163 017F
C163 025F
C163 032F
C163 056
C163 040

C164 045
C164 015F
C164 100
C164 069
C164 077
C164 023F
C164 017F
C164 055
C164 073
C164 034F
C164 019F
C164 018F
C164 055
C164 047
C164 012F
C164 049
C164 049
C164 030F
C164 055
C164 032F
C164 034F
C164 013F

C165 032F
C165 024F
C165 082
C179 058
C179 067
C179 049
C179 046
C179 046
C179 050
C179 051
C179 026F
C179 041F
C179 035F
C179 050
C179 ABSF
C179 043
C179 030F
C179 026F
C179 042
C179 055
C179 064
C179 046

C166 057
C166 044
C166 090
C180 052
C180 051
C180 055
C180 043
C180 050
C180 053
C180 050
C180 048
C180 046
C180 058
C180 055
C180 047
C180 045
C180 029F
C180 032F
C180 043
C180 046
C180 059
C180 042

C162 065
C162 056
C162 069
C162 064
C162 079
C162 061
C162 055
C162 064
C162 046
C162 058
C162 028F
C162 014F
C162 022F
C162 033F
C162 037F
C162 029F
C162 019F

C163 048
C163 015F
C163 026F
C163 031F
C163 029F
C163 046
C163 038F
C163 039F
C163 023F
C163 026F
C163 045
C163 021F
C163 038
C163 054
C163 051
C163 050
C163 025F

C164 052
C164 066
C164 089
C164 038F
C164 024F
C164 085
C164 033F
C164 036F
C164 009F
C164 019F
C164 039F
C164 008F
C164 012F
C164 025F
C164 041F
C164 016F
C164 016F

C179 053
C179 036
C179 060
C179 047
C179 056
C179 020F
C179 032F
C179 032F
C179 040
C179 057
C179 042
C179 ABSF
C179 012F
C179 052
C179 057
C179 047
C179 027F

C180 046
C180 036F
C180 056
C180 048
C180 065
C180 037F
C180 044
C180 053
C180 036
C180 046
C180 051
C180 030F
C180 026F
C180 054
C180 051
C180 043
C180 027F

C162 026F
C162 018F

C163 048
C163 009F

C164 010F C179 046 C180 045


C164 ABSF C179 019F C180 ABSF

REP
REP
0509
0336
0366
REP
REP
REP RPR
0333 RPR
REP
REP
REP
REP
0320
REP
0294
REP
REP
REP
REP RPR
REP
REP
ABSENT
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP RPR
REP
REP
FAIL
REP
REP
REP
REP
FAIL
RPR
REP
FAIL

0004885155
0004885156
0004885157
0004885158
0004885159
0004885160
0004885161
0004885162
0004885163
0004885164
0004885165
0004885166
0004885167
0004885168
0004885169
0004885170
0004885171
0004885172
0004885173
0004885174
0004885175
0004885176
0004885177
0004885178
0004885179
0004885180
0004885181
0004885182
0004885183
0004885184
0004885185
0004885186
0004885187
0004885188
0004885189
0004885190
0004885191
0004885192
0004885193
0004885194
0004885195
0004885196
0004885197

14-RKE-413
14-RKE-575

14-RKE-610

14-RKE-608

14-RKE-613

14-RKE-461
14-RKE-289
14-RKE-460
14-RKE-444
14-RKE-560
14-RKE-597
14-RKE-445
14-RKE-446
14-RKE-252
14-RKE-259
14-RKE-272
14-RKE-284
14-RKE-598
14-RKE-599
14-RKE-296
14-RKE-297
14-RKE-450
14-RKE-453
14-RKE-306
14-RKE-309
14-RKE-312
14-RKE-456

ANUJ
AJAY SONI

RAM KUMAR YADAV C161 051


CHANDER PAL
C161 033F
NARESH KUAMR
C161 024F
SUDHANSHU AGGARWAL VIPIN KUMAR AGGARWAL
C161 023F
AMIT
RADEHSHYAM
C161 052
SHUBHAMCHOU DHARY SATBIR CHOUDHARY C161 038F
KALA RAM
UDAY BHAN
C161 046
RIYA SETIA
JAI DAYAL
C161 054
SAHIL SARDANA
KARAMVEER
C161 035F
PRITHVI
JAGMAIL SINGH
C161 022F
LALIT
PAWAN KUMAR
C161 023F
RAMANDEEP SINGH
AMARJEET SINGH
C161 037F
LAKHANPAL SHARMA
KRISHAN SHARMA
C161 039F
AMIR KHAN
SHUKARDIN
C161 051
HIMANSHU VERMA
SUKHBIR VERMA
C161 035F
AKSHAY KUMAR
SURENDER KUAMR
C161 021F
MUKESH
RAMRATAN
C161 018F
ASHU
JAI BHAGWAN
ARUN KUMAR
RAM KUAMR
C161 024F
SUNIL KUMAR
VEO PARKASH
C161 020F
NEERAJ KUMAR SHARMA SUNIL DUTT
C161 016F
RAJAT NAIN
BALJEET SINGH
SUNNY MITTAL
JAI NARAYAN
C161 RLA
KOMAL MITTAL
RAJESH MITTAL
C161 RLA
AKANKSHA DHINGRA
ASHWANI DHINGRA C161 034F
SIMRAN SAHNI
SUNIL SAHNI
C161 029F
RENUKA
KRISHAN KUMAR
C161 046
PAYAL GUMBER
RAVI MOHAN
C161 053
LUCKY GOYAL
MOHINDER PAL
C161 052
BALJEET KAUR
RANDHIR KUMAR SAINIC161 040F
SWATI GAUR
SURENDER MOHAN GAUR
C161 049
SONAM
SUKHVINDER GABA C161 031F
SUMAN RANI
PEERU RAM
C161 038F
SEEMA
JEET SINGH
C161 050
VEENA
RAM LAL
C161 039F
KAVITA
PALA RAM
C161 028F
SONIA
LAL CHAND SAINI
C161 045
SURBHI GARG
RAM PAL GARG
C161 043
NEHA GOYAL
SANJAY GOYAL
C161 045
POOJA DEVI
CHANDER BHAN
C161 034F
NEHA
SUBH RAM
C161 046
RIMPI
RAJ KUMAR
C161 044
TANISHA GOEL
TARSEM GOEL
C161 025F

C162 033F
C162 023F
C162 022F
C162 016F
C162 025F
C162 029F
C162 023F
C162 035F
C162 030F
C162 019F
C162 024F
C162 019F
C162 023F
C162 036F
C162 028F
C162 018F
C162 024F

C163 078
C163 035F
C163 034F
C163 025F
C163 041
C163 016F
C163 049
C163 071
C163 039F
C163 025F
C163 024F
C163 029F
C163 039F
C163 047
C163 026F
C163 022F
C163 019F

C164 058
C164 014F
C164 016F
C164 017F
C164 030F
C164 037F
C164 039F
C164 082
C164 061
C164 018F
C164 034F
C164 053
C164 020F
C164 031F
C164 046
C164 024F
C164 ABSF

C179 055
C179 046
C179 024F
C179 017F
C179 049
C179 019F
C179 051
C179 063
C179 053
C179 034F
C179 033F
C179 037F
C179 042
C179 047
C179 052
C179 046
C179 036F

C162 014F
C162 019F
C162 020F

C163 013F
C163 020F
C163 020F

C164 008F C179 038 C180 ABSF


C164 014F C179 024F C180 024F
C164 014F C179 ABSF C180 ABSF

C162 RLA
C162 RLA
C162 034F
C162 027F
C162 033F
C162 054
C162 041F
C162 032F
C162 032F
C162 046
C162 031F
C162 024F
C162 034F
C162 031F
C162 033F
C162 040F
C162 046
C162 030F
C162 030F
C162 028F
C162 036F

C163 RLA
C163 RLA
C163 050
C163 050
C163 057
C163 070
C163 066
C163 056
C163 064
C163 056
C163 052
C163 050
C163 035F
C163 062
C163 053
C163 052
C163 062
C163 059
C163 054
C163 058
C163 038

C164 RLA
C164 RLA
C164 037F
C164 024F
C164 030F
C164 064
C164 047
C164 033F
C164 072
C164 060
C164 022F
C164 028F
C164 026F
C164 023F
C164 027F
C164 038F
C164 050
C164 024F
C164 033F
C164 034F
C164 050

C165 RLA
C165 RLA
C165 049
C165 067
C165 066
C165 068
C165 056
C165 055
C165 069
C165 063
C165 050
C165 050
C165 046
C165 053
C165 064
C165 040F
C165 065
C165 056
C165 063
C165 064
C165 042

C180 068
C180 048
C180 037F
C180 026F
C180 051
C180 ABSF
C180 050
C180 064
C180 ABSF
C180 043
C180 034F
C180 031F
C180 043
C180 049
C180 050
C180 044
C180 033F

C166 RLA
C166 RLA
C166 037F
C166 024F
C166 039F
C166 062
C166 040
C166 027F
C166 052
C166 053
C166 029F
C166 015F
C166 021F
C166 050
C166 027F
C166 045
C166 047
C166 031F
C166 030F
C166 025F
C166 042

REP
REP
FAIL RPR
FAIL RPR
REP
FAIL RPR
REP RPR
REP
REP RPR
REP RPR
FAIL RPR
REP RPR
REP
REP RPR
REP RPR
REP RPR
FAIL RPR
RPR
REP RPR
FAIL RPR
FAIL RPR
ABSENT
RLA
RLA
REP
REP
REP
0371
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0315
REP
REP
REP
REP

0004885198
0004885199
0004885200
0004885201
0004885202
0004885203
0004885204
0004885205
0004885206
0004885207
0004885208
0004885209
0004885210
0004885211
0004885212
0004885213
0004885214
0004885215
0004885216
0004885217
0004885218
0004885219
0004885220
0004885221
0004885222
0004885223
0004885224
0004885225
0004885226
0004885227
0004885228
0004885229
0004885230
0004885231
0004885232
0004885233
0004885234
0004885235
0004885236
0004885237
0004885238
0004885239
0004885240

14-RKE-315
14-RKE-321
14-RKE-465
14-RKE-600
14-RKE-466
14-RKE-333
14-RKE-602
14-RKE-475
14-RKE-496
14-RKE-341
14-RKE-442
14-RKE-443
14-RKE-596
14-RKE-237
14-RKE-561
14-RKE-562
14-RKE-563
14-RKE-239
14-RKE-240
14-RKE-241
14-RKE-242
14-RKE-244
14-RKE-245
14-RKE-246
14-RKE-247
14-RKE-447
14-RKE-248
14-RKE-249
14-RKE-250
14-RKE-251
14-RKE-253
14-RKE-254
14-RKE-255
14-RKE-256
14-RKE-564
14-RKE-257
14-RKE-258
14-RKE-260
14-RKE-265
14-RKE-266
14-RKE-261

RITU RANI
NIDHI
MANPREET KAUR
ANU
PRACHI DHILLON
KAJOL RANI
PREETI
TASVINDER KAUR
MANDEEP KAUR
NANDINI GUPTA
NEHA BHATT
GAURAV DUA
NITIN
DINESH
MUKUL JOSHI
VICKY RAM
RINKU
SURENDER
PANKAJ
KUNAL TANDON
AMAN
SACHIN RANA
NARESH
AJAY
MOHIT
LAKHVINDER
SUNNY
VIKAS KAUSHIK
VIKRAM
GURDEEP
AVNIT MALIK
RAHUL DIGANI
PARAS MALIK
VICKY
RAHUL
ASHISH KUMAR
SANDEEP KUMAR
SHUBHAM
DEEPAK MITTAL
KHUSHAL ARORA
RAHUL
ASHWANI
PANKAJ SHARMA

BANSI LAL
C161 035F
ROSHAN LAL
C161 046
JASBIR SINGH DHILLONC161 045
RAM PAL
C161 046
PAWAN RAHEJA
C161 036
BALKESH
C161 032F
LAL SINGH
C161 038F
BAL BAL KISHAN
C161 032F
DALBIR SINGH
C161 045
BRIJ BHUSHAN GUPTA C161 060
YASHPAL
C161 049
ASHWANI DUA
C161 034F
RAJESH
C161 042
ANIL KUMAR
C161 032F
VIRENDER JOSHI
C161 040
TARA CHAND
C161 037F
MAHINDER SINGH
C161 043
ASHOK KUMAR
C161 046
ZILE SINGH
C161 050
SATISH KUMAR TANDON
C161 026F
GULAB SINGH
C161 043
MAHENDER
C161 047
SADHU RAM
C161 055
PREM CHAND
C161 042
RAMESH
C161 054
RAM PHAL
C161 062
RAMESH SAINI
RAMESH CHAND KAUSHIK
C161 038
UGARSEN
C161 042
DALBIR SINGH
C161 035F
RANDHIR
C161 061
RADHEY SHAM DIGANIC161 049
NARESH KUMAR
C161 059
HANSRAJ
C161 049
PAWAN KUMAR
C161 037F
RAMESH KUMAR
C161 039F
ISHAM SINGH
C161 053
ASHOK KUMAR
C161 056
AKSHAY MITTAL
C161 045
JAGDISH KUMAR
C161 037F
VIJAY KUMAR
RATAN LAL
ASHOK SHARMA
C161 034F

C162 048
C162 046
C162 036F
C162 054
C162 018F
C162 041F
C162 028F
C162 032F
C162 033F
C162 047
C162 065
C162 028F
C162 037F
C162 022F
C162 030F
C162 032F
C162 047
C162 034F
C162 044
C162 021F
C162 034F
C162 035F
C162 056
C162 033F
C162 055
C162 053

C163 046
C163 067
C163 066
C163 055
C163 027F
C163 035F
C163 032F
C163 033F
C163 045
C163 054
C163 056
C163 020F
C163 027F
C163 029F
C163 026F
C163 028F
C163 042
C163 037F
C163 048
C163 027F
C163 032F
C163 035F
C163 046
C163 027F
C163 048
C163 049

C164 073
C164 051
C164 033F
C164 053
C164 026F
C164 037F
C164 034F
C164 026F
C164 056
C164 071
C164 046
C164 026F
C164 042
C164 014F
C164 014F
C164 027F
C164 015F
C164 020F
C164 022F
C164 013F
C164 023F
C164 028F
C164 033F
C164 035F
C164 016F
C164 049

C165 059
C165 067
C165 062
C165 060
C165 052
C165 065
C165 056
C165 054
C165 041F
C165 057
C165 077
C165 039
C165 057
C165 054
C165 044
C165 048
C165 056
C165 056
C165 051
C165 041
C165 048
C165 044
C165 056
C165 037
C165 066
C165 073

C166 034F
C166 040F
C166 051
C166 036F
C166 025F
C166 046
C166 033F
C166 026F
C166 034F
C166 047
C166 053
C166 017F
C166 030F
C166 038F
C166 030F
C166 043
C166 048
C166 038F
C166 042
C166 021F
C166 028F
C166 027F
C166 067
C166 035F
C166 020F
C166 062

C162 046
C162 027F
C162 031F
C162 059
C162 047
C162 059
C162 045
C162 035F
C162 039F
C162 052
C162 053
C162 046
C162 037F

C163 039
C163 018F
C163 036F
C163 045
C163 036F
C163 047
C163 044
C163 031F
C163 038
C163 039
C163 050
C163 039
C163 038

C164 010F
C164 ABSF
C164 023F
C164 045
C164 017F
C164 048
C164 016F
C164 016F
C164 016F
C164 053
C164 045
C164 027F
C164 014F

C165 049
C165 048
C165 050
C165 066
C165 054
C165 063
C165 048
C165 041
C165 056
C165 063
C165 060
C165 062
C165 044

C166 027F
C166 ABSF
C166 029F
C166 052
C166 034F
C166 054
C166 049
C166 018F
C166 032F
C166 030F
C166 051
C166 034F
C166 023F

C162 025F

C163 044

C164 060

C165 049

C166 024F

REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP RPR
REP
REP
0336
0346
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP
0348
ABSENT
REP
REP
REP
0328
REP
0330
REP
REP
REP
REP
0315
REP
REP
ABSENT
ABSENT
REP

0004885241
0004885242
0004885243
0004885244
0004885245
0004885246
0004885247
0004885248
0004885249
0004885250
0004885251
0004885252
0004885253
0004885254
0004885255
0004885256
0004885257
0004885258
0004885259
0004885260
0004885261
0004885262
0004885263
0004885264
0004885265
0004885266
0004885267
0004885268
0004885269
0004885270
0004885271
0004885272
0004885273
0004885274
0004885275
0004885276
0004885277
0004885278
0004885279
0004885280
0004885281
0004885282
0004885283

14-RKE-262
14-RKE-263
14-RKE-264
14-RKE-267
14-RKE-268
14-RKE-269
14-RKE-270
14-RKE-271
14-RKE-273
14-RKE-274
14-RKE-275
14-RKE-276
14-RKE-277
14-RKE-278
14-RKE-279
14-RKE-280
14-RKE-281
14-RKE-448
14-RKE-449
14-RKE-282
14-RKE-283
14-RKE-285
14-RKE-286
14-RKE-287
14-RKE-288

14-RKE-290
14-RKE-291
14-RKE-292
14-RKE-293
14-RKE-294
14-RKE-295
14-RKE-298
14-RKE-299
14-RKE-300
14-RKE-301
14-RKE-451
14-RKE-302
14-RKE-303
14-RKE-452
14-RKE-454
14-RKE-565

TINKU GARG
GURJANT
SHANKEY MITTAL
VIKASH
AMAN
RAJAT KALRA
AMAN
AMAN
VIKAS RAJ RANA
RINKU
AJAY
RICHPAL
SUSHIL KUMAR
PARVEEN SINGH
VISHAL BANSAL
KRISHAN BANSAL
VIJAY KUMAR
SANDEEP KUMAR
ANKUR GUPTA
SONU MITTAL
RAVI KUMAR
SHUBHAM SARDANA