Sie sind auf Seite 1von 7

LISTA DE PRODUCTOS

G E N E R A L D IS T R IB U ID O R A S .A

BANDEJAS PORTACABLES

TRAMOS RECTOS

TAPAS SOLIDAS TRAMOS RECTOS

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN1210016
XPN1210025
XPN1210040
XPN1210060
XPN1210080

HCNL1016
HCNL1025
HCNL1040
HCNL1060
HCNL1080

100
100
100
100
100

Ancho Largo
160
250
400
600
800

Precios

2.4 m
2.4 m
2.4 m
2.4 m
2.4 m

CURVAS HORIZONTALES 90

NUMERO
CATALOGO
XPT4210016
XPT4210025
XPT4210040
XPT4210060
XPT4210080

Modelo

Alto

HCT16
HCT25
HCT40
HCT60
HCT80

13
13
13
13
13

Ancho Largo
160
250
400
600
800

Precios

2.4 m
2.4 m
2.4 m
2.4 m
2.4 m

TAPAS CURVAS HORIZONTALES 90

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN2219316
XPN2219325
XPN2219340
XPN2219360
XPN2219380
XPN2219616
XPN2219625
XPN2219640
XPN2219660
XPN2219680

HCN 101690H30
HCN 102590H30
HCN 104090H30
HCN 106090H30
HCN 108090H30
HCN 101690H60
HCN 102590H60
HCN 104090H60
HCN 106090H60
HCN 108090H60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

CURVAS HORIZONTALES 60

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPT2219316
XPT2219325
XPT2219340
XPT2219360
XPT2219380
XPT2219616
XPT2219625
XPT2219640
XPT2219660
XPT2219680

HCT 1690H30
HCT 2590H30
HCT 4090H30
HCT 6090H30
HCT 8090H30
HCT 1690H60
HCT 2590H60
HCT 4090H60
HCT 6090H60
HCT 8090H60

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

TAPAS TAPAS CURVAS HORIZONTALES 60

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN2216316
XPN2216325
XPN2216340
XPN2216360
XPN2216380
XPN2216616
XPN2216625
XPN2216640
XPN2216660
XPN2216680

HCN 101660H30
HCN 102560H30
HCN 104060H30
HCN 106060H30
HCN 108060H30
HCN 101660H60
HCN 102560H60
HCN 104060H60
HCN 106060H60
HCN 108060H60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Precios

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPT2216316
XPT2216325
XPT2216340
XPT2216360
XPT2216380
XPT2216616
XPT2216625
XPT2216640
XPT2216660
XPT2216680

HCT 1660H30
HCT 2560H30
HCT 4060H30
HCT 6060H30
HCT 8060H30
HCT 1660H60
HCT 2560H60
HCT 4060H60
HCT 6060H60
HCT 8060H60

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

SECCION 18 Pgina 1

LISTA DE PRODUCTOS
G E N E R A L D IS T R IB U ID O R A S .A

BANDEJAS PORTACABLES

CURVAS HORIZONTALES 45

TAPAS CURVAS HORIZONTALES 45

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN2214316
XPN2214325
XPN2214340
XPN2214360
XPN2214380
XPN2214616
XPN2214625
XPN2214640
XPN2214660
XPN2214680

HCN 101645H30
HCN 102545H30
HCN 104045H30
HCN 106045H30
HCN 108045H30
HCN 101645H60
HCN 102545H60
HCN 104045H60
HCN 106045H60
HCN 108045H60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

CURVAS HORIZONTALES 30

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPT2214316
XPT2214325
XPT2214340
XPT2214360
XPT2214380
XPT2214616
XPT2214625
XPT2214640
XPT2214660
XPT2214680

HCT 1645H30
HCT 2545H30
HCT 4045H30
HCT 6045H30
HCT 8045H30
HCT 1645H60
HCT 2545H60
HCT 4045H60
HCT 6045H60
HCT 8045H60

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

TAPAS CURVAS HORIZONTALES 30

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN2213316
XPN2213325
XPN2213340
XPN2213360
XPN2213380
XPN2213616
XPN2213625
XPN2213640
XPN2213660
XPN2213680

HCN 101630H30
HCN 102530H30
HCN 104030H30
HCN 106030H30
HCN 108030H30
HCN 101630H60
HCN 102530H60
HCN 104030H60
HCN 106030H60
HCN 108030H60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

CURVAS HORIZONTALES TEE

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPT2213316
XPT2213325
XPT2213340
XPT2213360
XPT2213380
XPT2213616
XPT2213625
XPT2213640
XPT2213660
XPT2213680

HCT 1630H30
HCT 2530H30
HCT 4030H30
HCT 6030H30
HCT 8030H30
HCT 1630H60
HCT 2530H60
HCT 4030H60
HCT 6030H60
HCT 8030H60

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

TAPAS CURVAS HORIZONTALES TEE

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN5214316
XPN5214325
XPN5214340
XPN5214360
XPN5214380
XPN5214616
XPN5214625
XPN5214640
XPN5214660
XPN5214680

HCN 1016TH30
HCN 1025TH30
HCN 1040TH30
HCN 1060TH30
HCN 1080TH30
HCN 1016TH60
HCN 1025TH60
HCN 1040TH60
HCN 1060TH60
HCN 1080TH60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

CURVAS HORIZONTALES EQUIS

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPT5210316
XPT5210325
XPT5210340
XPT5210360
XPT5210380
XPT5210616
XPT5210625
XPT5210640
XPT5210660
XPT5210680

HCT 16TH30
HCT 25TH30
HCT 40TH30
HCT 60TH30
HCT 80TH30
HCT 16TH60
HCT 25TH60
HCT 40TH60
HCT 60TH60
HCT 80TH60

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

TAPAS CURVAS HORIZONTALES EQUIS

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN6213316
XPN6213325
XPN6213340
XPN6213360
XPN6213380
XPN6213616
XPN6213625
XPN6213640
XPN6213660
XPN6213680

HCN 1016XH30
HCN 1025XH30
HCN 1040XH30
HCN 1060XH30
HCN 1080XH30
HCN 1016XH60
HCN 1025XH60
HCN 1040XH60
HCN 1060XH60
HCN 1080XH60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Precios

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPT6210316
XPT6210325
XPT6210340
XPT6210360
XPT6210380
XPT6210616
XPT6210625
XPT6210640
XPT6210660
XPT6210680

HCT 16XH30
HCT 25XH30
HCT 40XH30
HCT 60XH30
HCT 80XH30
HCT 16XH60
HCT 25XH60
HCT 40XH60
HCT 60XH60
HCT 80XH60

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

SECCION 18 Pgina 2

LISTA DE PRODUCTOS
G E N E R A L D IS T R IB U ID O R A S .A

BANDEJAS PORTACABLES

CURVAS HORIZONTALES YEE

TAPAS CURVAS HORIZONTALES YEE

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN6214316
XPN6214325
XPN6214340
XPN6214360
XPN6214380
XPN6214616
XPN6214625
XPN6214640
XPN6214660
XPN6214680

HCN 101645YI
HCN 102545YI
HCN 104045YI
HCN 106045YI
HCN 108045YI
HCN 101645YD
HCN 102545YD
HCN 104045YD
HCN 106045YD
HCN 108045YD

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

REDUCCION DERECHA

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPTD210316
XPTD210325
XPTD210340
XPTD210360
XPTD210380
XPTI210616
XPTI210625
XPTI210640
XPTI210660
XPTI210680

HCT 16YD45
HCT 25YD45
HCT 40YD45
HCT 60YD45
HCT 80YD45
HCT 16YI45
HCT 25YI45
HCT 40YI45
HCT 60YI45
HCT 80YI45

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

TAPAS REDUCCION DERECHA

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN8210086
XPN8210084
XPN8210082
XPN8210081
XPN8210064
XPN8210062
XPN8210061
XPN8210042
XPN8210041
XPN8210021

HCN 108060RD
HCN 108040RD
HCN 108025RD
HCN 108016RD
HCN 106040RD
HCN 106025RD
HCN 106016RD
HCN 104025RD
HCN 104016RD
HCN 102516RD

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

REDUCCION CENTRAL

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPT8210086
XPT8210084
XPT87210082
XPT8210081
XPT8210064
XPT8210062
XPT8210061
XPT8210042
XPT8210041
XPT8210021

HCT 8060RD
HCT 8040RD
HCT 8025RD
HCT 8016RD
HCT 6040RD
HCT 6025RD
HCT 6016RD
HCT 4025RD
HCT 4016RD
HCT 2516RD

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

TAPAS REDUCCION CENTRAL

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN9210086
XPN9210084
XPN9210082
XPN9210081
XPN9210064
XPN9210062
XPN9210061
XPN9210042
XPN9210041
XPN9210021

HCN 108060RL
HCN 108040RL
HCN 108025RL
HCN 108016RL
HCN 106040RL
HCN 106025RL
HCN 106016RL
HCN 104025RL
HCN 104016RL
HCN 102516RL

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

REDUCCION IZQUIERDA

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPT9210086
XPT210084
XPT9210082
XPT9210081
XPT9210064
XPT9210062
XPT9210061
XPT9210042
XPT9210041
XPT9210021

HCT 8060RL
HCT 8040RL
HCT 8025RL
HCT 8016RL
HCT 6040RL
HCT 6025RL
HCT 6016RL
HCT 4025RL
HCT 4016RL
HCT 2516RL

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

TAPAS REDUCCION IZQUIERDA

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN7210086
XPN7210084
XPN7210082
XPN7210081
XPN7210064
XPN7210062
XPN7210061
XPN7210042
XPN7210041
XPN7210021

HCN 108060RI
HCN 108040RI
HCN 108025RI
HCN 108016RI
HCN 106040RI
HCN 106025RI
HCN 106016RI
HCN 104025RI
HCN 104016RI
HCN 102516RI

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Precios

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPT7210086
XPT7210084
XPT7210082
XPT7210081
XPT7210064
XPT7210062
XPT7210061
XPT7210042
XPT7210041
XPT7210021

HCT 8060RI
HCT 8040RI
HCT 8025RI
HCT 8016RI
HCT 6040RI
HCT 6025RI
HCT 6016RI
HCT 4025RI
HCT 4016RI
HCT 2516RI

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

SECCION 18 Pgina 3

LISTA DE PRODUCTOS
G E N E R A L D IS T R IB U ID O R A S .A

BANDEJAS PORTACABLES

CURVAS VERTICAL EXTERNA 90

TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 90

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN3219316
XPN3219325
XPN3219340
XPN3219360
XPN3219380
XPN3219616
XPN3219625
XPN3219640
XPN3219660
XPN3219680

HCN 101690VE30
HCN 102590VE30
HCN 104090VE30
HCN 106090VE30
HCN 108090VE30
HCN 101690VE60
HCN 102590VE60
HCN 104090VE60
HCN 106090VE60
HCN 108090VE60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

CURVAS VERTICAL EXTERNA 60

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPT3219316
XPT3219325
XPT3219340
XPT3219360
XPT3219380
XPT3219316
XPT3219625
XPT3219640
XPT3219660
XPT3219680

HCT 1690VE30
HCT 2590VE30
HCT 4090VE30
HCT 6090VE30
HCT 8090VE30
HCT 1690VE60
HCT 2590VE60
HCT 4090VE60
HCT 6090VE60
HCT 8090VE60

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 60

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN3216316
XPN3216325
XPN3216340
XPN3216360
XPN3216380
XPN3216616
XPN3216625
XPN3216640
XPN3216660
XPN3216680

HCN 101660VE30
HCN 102560VE30
HCN 104060VE30
HCN 106060VE30
HCN 108060VE30
HCN 101660VE60
HCN 102560VE60
HCN 104060VE60
HCN 106060VE60
HCN 108060VE60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

CURVAS VERTICAL EXTERNA 45

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPT3216316
XPT3216325
XPT3216340
XPT3216360
XPT3216380
XPT3216616
XPT3216625
XPT3216660
XPT3216660
XPT3216680

HCT 1660VE30
HCT 2560VE30
HCT 4060VE30
HCT 6060VE30
HCT 8060VE30
HCT 1660VE60
HCT 2560VE60
HCT 4060VE60
HCT 6060VE60
HCT 8060VE60

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 45

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN3214316
XPN3214325
XPN3214340
XPN3214360
XPN3214380
XPN3214616
XPN3214625
XPN3214640
XPN3214660
XPN3214680

HCN 101645VE30
HCN 102545VE30
HCN 104045VE30
HCN 106045VE30
HCN 108045VE30
HCN 101645VE60
HCN 102545VE60
HCN 104045VE60
HCN 106045VE60
HCN 108045VE60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

CURVAS VERTICAL EXTERNA 30

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPT3214316
XPT3214325
XPT3214340
XPT3214360
XPT3214380
XPT3214616
XPT3214625
XPT3214660
XPT3214660
XPT3214680

HCT 1645VE30
HCT 2545VE30
HCT 4045VE30
HCT 6045VE30
HCT 8045VE30
HCT 1645VE60
HCT 2545VE60
HCT 4045VE60
HCT 6045VE60
HCT 8045VE60

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 30

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN3213316
XPN3213325
XPN3213340
XPN3213360
XPN3213380
XPN3213616
XPN3213625
XPN3213640
XPN3213660
XPN3213680

HCN 101630VE30
HCN 102530VE30
HCN 104030VE30
HCN 106030VE30
HCN 108030VE30
HCN 101630VE60
HCN 102530VE60
HCN 104030VE60
HCN 106030VE60
HCN 108030VE60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

Caractersticas
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Precios

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPT3213316
XPT3213325
XPT3213340
XPT3213360
XPT3213380
XPT3213616
XPT3213625
XPT3213660
XPT3213660
XPT3213680

HCT 1630VE30
HCT 2530VE30
HCT 4030VE30
HCT 6030VE30
HCT 8030VE30
HCT 1630VE60
HCT 2530VE60
HCT 4530VE60
HCT 6030VE60
HCT 8030VE60

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Caractersticas

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

SECCION 18 Pgina 4

Caractersticas

Caractersticas

LISTA DE PRODUCTOS

G E N E R A L D IS T R IB U ID O R A S .A

BANDEJAS PORTACABLES

CURVAS VERTICAL INTERNA 90

TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 90

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN4219316
XPN4219325
XPN4219340
XPN4219360
XPN4219380
XPN4219616
XPN4219625
XPN4219640
XPN4219660
XPN4219680

HCN 101690VI30
HCN 102590VI30
HCN 104090VI30
HCN 106090VI30
HCN 108090VI30
HCN 101690VI60
HCN 102590VI60
HCN 104090VI60
HCN 106090VI60
HCN 108090VI60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

CURVAS VERTICAL INTERNA 60

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPT4219316
XPT4219325
XPT4219340
XPT4219360
XPT4219380
XPT4219316
XPT4219625
XPT4219640
XPT4219660
XPT4219680

HCT 1690VI30
HCT 2590VI30
HCT 4090VI30
HCT 6090VI30
HCT 8090VI30
HCT 1690VI60
HCT 2590VI60
HCT 4090VI60
HCT 6090VI60
HCT 8090VI60

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 60

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN4216316
XPN4216325
XPN4216340
XPN4216360
XPN4216380
XPN4216616
XPN4216625
XPN4216640
XPN4216660
XPN4216680

HCN 101660VI30
HCN 102560VI30
HCN 104060VI30
HCN 106060VI30
HCN 108060VI30
HCN 101660VI60
HCN 102560VI60
HCN 104060VI60
HCN 106060VI60
HCN 108060VI60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

CURVAS VERTICAL INTERNA 45

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPT4216316
XPT4216325
XPT4216340
XPT4216360
XPT4216380
XPT4216616
XPT4216625
XPT4216660
XPT4216660
XPT4216680

HCT 1660VI30
HCT 2560VI30
HCT 4060VI30
HCT 6060VI30
HCT 8060VI30
HCT 1660VI60
HCT 2560VI60
HCT 4060VI60
HCT 6060VI60
HCT 8060VI60

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 45

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN4214316
XPN4214325
XPN4214340
XPN4214360
XPN4214380
XPN4214616
XPN4214625
XPN4214640
XPN4214660
XPN4214680

HCN 101645VI30
HCN 102545VI30
HCN 104045VI30
HCN 106045VI30
HCN 108045VI30
HCN 101645VI60
HCN 102545VI60
HCN 104045VI60
HCN 106045VI60
HCN 108045VI60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

CURVAS VERTICAL INTERNA 30

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPT4214316
XPT4214325
XPT4214340
XPT4214360
XPT4214380
XPT4214616
XPT4214625
XPT4214660
XPT4214660
XPT4214680

HCT 1645VI30
HCT 2545VI30
HCT 4045VI30
HCT 6045VI30
HCT 8045VI30
HCT 1645VI60
HCT 2545VI60
HCT 4045VI60
HCT 6045VI60
HCT 8045VI60

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 30

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPN4213316
XPN4213325
XPN4213340
XPN4213360
XPN4213380
XPN4213616
XPN4213625
XPN4213640
XPN4213660
XPN4213680

HCN 101630VI30
HCN 102530VI30
HCN 104030VI30
HCN 106030VI30
HCN 108030VI30
HCN 101630VI60
HCN 102530VI60
HCN 104030VI60
HCN 106030VI60
HCN 108030VI60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

Caractersticas
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Precios

NUMERO
CATALOGO

Modelo

Alto

XPT4213316
XPT4213325
XPT4213340
XPT4213360
XPT4213380
XPT4213616
XPT4213625
XPT4213660
XPT4213660
XPT4213680

HCT 1630VI30
HCT 2530VI30
HCT 4030VI30
HCT 6030VI30
HCT 8030VI30
HCT 1630VI60
HCT 2530VI60
HCT 4030VI60
HCT 6030VI60
HCT 8030VI60

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Caractersticas

Ancho Radio
160
250
400
600
800
160
250
400
600
800

Precios

300
300
300
300
300
600
600
600
600
600

SECCION 18 Pgina 5

Caractersticas

Caractersticas

LISTA DE PRODUCTOS

G E N E R A L D IS T R IB U ID O R A S .A

BANDEJAS PORTACABLES
Caractersticas
UNION NORMAL O RIGIDA
NUMERO
CATALOGO
XPN9500010

UNION DE EXPANSION

Modelo

Alto

HCUN10

100

Ancho

Precios

UNION AJUSTABLE HORIZONTAL


NUMERO
CATALOGO
XPN9500310

Modelo

Alto

HCUAH 10

100

Modelo

Ancho

Precios

Alto

Hueco

Precios

3/8"

HGDFB10

Modelo

Alto

Hueco

Precios

5/16"

HCSLT

100

Precios

NUMERO
CATALOGO
XPN9500210

Modelo

Alto

Ancho

Precios

HCUAV10

100

NUMERO
CATALOGO
XPN9604002

Modelo

Alto

Hueco

Precios

3/8"

HGDE10

NUMERO
CATALOGO
XPN9604104

Modelo

Alto

Hueco

HGFBZ100

100

3/8"

Modelo

Alto

Ancho

HCBC 16
HCBC 25
HCBC 40
HCBC 60
HCBC 80

100
100
100
100
100

160
250
400
600
800

Modelo

Alto

Ancho

HCCA 16
HCCA 25
HCCA 40
HCCA 60
HCCA 80

100
100
100
100
100

160
250
400
600
800

Precios

BAJANTE DE CABLES

Modelo

Alto

Ancho

HCTF 16
HCTF 25
HCTF 40
HCTF 60
HCTF 80

100
100
100
100
100

160
250
400
600
800

Precios

CONECTOR DE BANDEJA A PARED


NUMERO
CATALOGO
XPN9602116
XPN9602125
XPN9602140
XPN9602160
XPN9602180

HCUEX10

Ancho

GANCHO DE FIJACIN BANDEJA TIPO Z

TAPA FINAL
NUMERO
CATALOGO
XPN9600116
XPN9600125
XPN9600140
XPN9600160
XPN9600180

Alto

GRAPA DE EXPANSION

GRAPA DE FIJACIN TIPO UA


NUMERO
CATALOGO
XPN9604000

Modelo

UNION AJUSTABLE VERTICAL

GRAPA DE FIJACIN BANDEJA


NUMERO
CATALOGO
XPN9604001

NUMERO
CATALOGO
XPN9500110

NUMERO
CATALOGO
XPN9601116
XPN9601125
XPN9601140
XPN9601160
XPN9601180

Precios

CONECTOR DE BANDEJA A ARMARIO

Modelo

Alto

Ancho

HCBP 16
HCBP 25
HCBP 40
HCBP 60
HCBP 80

100
100
100
100
100

160
250
400
600
800

Precios

NUMERO
CATALOGO
XPN9603116
XPN9603125
XPN9603140
XPN9603160
XPN9603180

Precios

"U " B o lt

B ase

SOPORTE PARA ABRAZADERAS DE CONDUIT


NUMERO DE

Modelo

XPN9605050
XPN9605075
XPN9605100
XPN9605150
XPN9605200

HSAC 050
HSAC 075
HSAC 100
HSAC 150
HSAC 200

Alto

T u e rc a h e x a g o n a l

Tubera
1/2
3/4
1
1 1/2
2

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Precios

GANCHO PARA GUAYA DE PUESTA A TIERRA


NUMERO DE

Modelo

XPN960608
XPN960606
XPN960604
XPN960602
XPN960610

HGPT008
HGPT006
HGPT004
HGPT002
HGPT010

Alto

Cable AWG

Precios

6
2
1/0
2/0
3/0

SECCION 18 Pgina 6

LISTA DE PRODUCTOS
G E N E R A L D IS T R IB U ID O R A S .A

BANDEJAS PORTACABLES
S u je ta ta p a

Tapa

Tapa

S u je ta
ta p a

B a n d e ja p o rta c a b le
B a n d e ja p o rta c a b le

SUJETA TAPA SENCILLO


NUMERO DE

Modelo

XPN9604100

HSTS100

SUJETA TAPA EN Z

Alto

Ancho

Precios

S o p o rte

NUMERO DE

Modelo

Alto

XPN9604101

HCSTZ100

100

Ancho

Precios

Precios

Caractersticas
SUJETA TAPA DOBLE PLANO

SUJETA TAPA DOBLE CON PUNTA

NUMERO DE

Modelo

Alto

Ancho

XPN9606116
XPN9606125
XPN9606140
XPN9606160
XPN9606180

HSTDP 16
HSTDP 25
HSTDP 40
HSTDP 60
HSTDP 80

100
100
100
100
100

160
250
400
600
800

Precios

BARRERA DIVISORA LINEAL


NUMERO
CATALOGO
XPN9610124

Modelo

Alto

Ancho

XPN9607116
XPN9607125
XPN9607140
XPN9607160
XPN9607180

HSTDCP 16
HSTDCP 25
HSTDCP 40
HSTDCP 60
HSTDCP 80

100
100
100
100
100

160
250
400
600
800

GANCHO DE SUJECION PARA BARRERA DIVISORA

Modelo

Alto

HBDL10L24

100

Ancho

Precios

BARRERA DIVISORA PARA CURVA HORIZONTAL


NUMERO
CATALOGO
XPN9613130
XPN9613145
XPN9613160
XPN9613190

NUMERO DE

Modelo

Alto

HBD10H30
HBD10H45
HBD10H60
HBD10H90

100
100
100
100

NUMERO
CATALOGO
XPN9612000

Modelo

Alto

Ancho

Precios

Curva
asociada
HCN10XX30VX30
HCN10XX45VX30
HCN10XX60VX30
HCN10XX90VX30

Precios

HGFBD

BARRERA DIVISORA PARA CURVA VERTICAL


Curva
asociada
HCN10XX30H30
HCN10XX45H30
HCN10XX60H30
HCN10XX90H30

Precios

NUMERO
CATALOGO
XPN9614130
XPN9614145
XPN9614160
XPN9614190

Modelo

Alto

HBD10V30
HBD10V45
HBD10V60
HBD10V90

100
100
100
100

Omega para
fijacin
a techo

Barra
roscada
continua
Tuerca
hexagonal
Arandela
plana

Hueco
alargado de
3/8"X1 1/2"

SOPORTE PARA FIJACION A GEDISTRUT

SOPORTE A TECHO

NUMERO DE

Modelo

Largo

Bandeja

XPN9700016
XPN9700025
XPN9700040
XPN9700060
XPN9700080

HCSP 16
HCSP 25
HCSP 40
HCSP 60
HCSP 80

265
355
505
705
905

160
250
400
600
800

Precios

NUMERO DE

Modelo

Largo

Bandeja

XPN9700116
XPN9700125
XPN9700140
XPN9700160
XPN9700180

HCST 16
HCST 25
HCST 40
HCST 60
HCST 80

265
355
505
705
905

160
250
400
600
800

Precios

SUJETA TAPA SENCILLO

SUJETA TAPA EN Z

NUMERO DE

Modelo

Largo

Bandeja

XPN9700216
XPN9700225
XPN9700240
XPN9700260
XPN9700280

JCSP 16
JCSP 25
JCSP 40
JCSP 60
JCSP 80

265
355
505
705
905

160
250
400
600
800

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Precios

NUMERO DE

Modelo

Largo

Bandeja

XPN9700316
XPN9700325
XPN9700340
XPN9700360
XPN9700380

HCSV 16
HCSV 25
HCSV 40
HCSV 60
HCSV 80

265
355
505
705
905

160
250
400
600
800

Precios

SECCION 18 Pgina 7