Sie sind auf Seite 1von 3

Music by Robert Stolz

Arrangement by Fedor Vrtacnik

ADIEU, MEIN KLEINER GARDOFFIZIER!

ADIEU, MEIN KLEINER GARDOFFIZIER!


Music by Robert Stolz
Arrangement by Fedor Vrtacnik

Moderato q=110
Piccolo

ff

Oboe 1

ff

Oboe 2

ff

Clarinet in Bb 1

Bassoon

ff

ff

Horn in F 1

mf


ff

Trumpet in Bb 1

Trumpet in Bb 2

mf

Violoncello solo

solo

ff

mf

mf


pizz. div.

mf

ff

Contrabass

ff

Violoncello

Viola

Electric Guitar

Violin II

ff

Violin I

ff

Drum Set

ff

Trombone

ff

mf

ff

Horn in F 2

ff

Clarinet in Bb 2

ff

ff

pizz.

mf

pizz.

mf

11

Picc.

Ob.

Ob.

Cl.

Cl.

Bsn.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tpt.

Tbn.

Dr.

E. Gtr.

Vc.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

mf

ff

ff


ff

mf


ff
mf

ff

mf

mf

mf

mf

mf

mf

ff

ff

mf

ff

mf

ff

mf

ff

mf

mf

ff

ff

mf

mf

mf

ff

ff

To Dr.
To Glock.

Glockenspiel

mf

3 3 3 3

ff

ff

arco

arco

ff

ffff

mf


ff
mf

mf

ff

mf

div.

mf

mf

arco

Cb.

mf

mf

mf

ff


ff


ff

mf

mf