Sie sind auf Seite 1von 1

Polly Wolly Doodle bearb. www.alois-brinkmann.

de

Ein Ha se saß im tie fen Tal sing ing hol ly pol ly doo dle all the

day übt Se gel flug wie Li lien thal sing ing

hol ly pol lydoo dle all the day Fa re well Fa re well fa re well my fai ry

I am off to Loui sa na for to


fay

see my Sou sy An na sing ing hol ly pol ly dood le all the

G G
1. 2.

day Fa re day