Sie sind auf Seite 1von 8

www.maligenijalci.

com

Fina motorika praenje linija


Vjebajte pratiti ravne linije. Pratite linije od gore prema dolje.
U zadnjem redu, nacrtajte sami 3 uspravne linije.

www.maligenijalci.com

Fina motorika praenje linija


Vjebajte pratiti linije od gore prema dolje. Lie pada prema
dolje, s toga se pridruimo njegovom smjeru.

www.maligenijalci.com

Fina motorika praenje linija


Vjebajte pratiti ravne linije. Pratite linije od dolje prema gore.
U zadnjem redu, nacrtajte sami 3 uspravne linije.

www.maligenijalci.com

Fina motorika praenje linija


Vjebajte pratiti linije od dolje prema gore. Baloni lete prema
gore, s toga se pridruimo njegovom letu.

www.maligenijalci.com

Fina motorika praenje linija


Vjebajte pratiti dijagonalne linije. Pratite linije od gore prema
dolje. U zadnjem redu, nacrtajte sami 3 dijagonalne linije.

www.maligenijalci.com

Fina motorika praenje linija


Pratite isprekidane linije s olovkom, (radei punu crtu) od gore prema
dolje, i pomozite djeci da se spuste niz brijeg.

www.maligenijalci.com

Fina motorika praenje linija


Vjebajte pratiti dijagonalne linije. Pratite linije od dolje prema
gore. U zadnjem redu, nacrtajte sami 3 dijagonalne linije.

www.maligenijalci.com

Fina motorika praenje linija


Vjebajte pratiti dijagonalne linije. Pratite linije od dolje prema
gore i pomozite prikolicama da dou do vrha.