Sie sind auf Seite 1von 1

Tablica za odreivanje teine CO2 u ovisnosti o uvjetima temperature i tlaka pri volumetrijskom odreivanju karbonata (vrijednosti izraene

u g)