Sie sind auf Seite 1von 2

1.

Status : WS Strategis Nasional


2. Status Kewenangan : Pemerintah
3. Propinsi : Nusa Tenggara Timur
4. Kabupaten : Kabupaten Ende , Kabupaten Flores Timur , Kabupaten
Manggarai , Kabupaten Ngada , Kabupaten Sikka
5. DAS : DAS Bokang DAS Kujar DAS Nebe DAS Abang DAS Ara DAS Baba DAS
Babi DAS Baluk DAS Begu DAS Besar DAS Biri DAS Biripante DAS Bleler DAS
Bokang DAS Bolawolon DAS Dagar DAS Darat Gunung DAS Dirowair DAS Hara
DAS Henga DAS Hepang DAS Hewuli DAS Hokor Wutungwuluk DAS Iligai DAS Ipir
DAS Kahat Waipare DAS Kalimati DAS Kolisia DAS Koro Nangahaledoi DAS Kro
DAS Kujar DAS Ladogahar DAS Lagokagur DAS Lau DAS Lekong DAS Leku DAS
Lela DAS Lemiwair DAS Likot DAS Limang DAS Lowo Dondo DAS Lowo Lande DAS
Magepanda DAS Mauloo DAS Meting DAS Nangablo DAS Nangagete DAS
Nangahure DAS Nangatobong DAS Natakoli DAS Nebe DAS Nenbura DAS Noret
DAS Nubal DAS Oti DAS Palue DAS Pangabatan DAS Papan DAS Patiahu DAS
Patisomba DAS Pedanghale DAS Pedat DAS Pemana DAS Pongonwair DAS Pruda
DAS Rubing DAS Runut DAS Sede DAS Sikka DAS Talibura DAS Tanahdewa DAS
Tanjung Batu Mulan DAS Tara DAS Toanriit DAS Tour DAS Umauta DAS Wae Doik
DAS Wae Rita DAS Waigete DAS Waihawa DAS Wair Batik DAS Wair Bluek DAS
Wair Klau DAS Wair Platen DAS Waiwajo DAS Walatar DAS Wat DAS Watubala DAS
Watugong DAS Watuliwung DAS Watumilok DAS Watuneso DAS Watutedang DAS
Wauk DAS Wekangkawak DAS Wigeta DAS Wolokou DAS Wolomarang DAS
Wolonterang DAS Wolonwalu DAS Wular DAS Ae Wuri DAS Bajo DAS Begu DAS
Bela DAS Bhoakate DAS Borokanda DAS Duli DAS Eirebe DAS Emburia DAS Ende
DAS Gumo DAS Kayu Putih DAS Kebirangga DAS Kekasewa DAS Kota Baru DAS
Lianggewa DAS Loboniki DAS Lowo Bekabela DAS Lowo Dondo DAS Lowo Dopo
Patipara DAS Lowo Lande DAS Lowo Mbaka DAS Lowo Muruname DAS Lowo
Ngalupolo DAS Lowo Rea DAS Lowo Wajo DAS Mbongawani DAS Mbuliwaralau
DAS Nangaboa DAS Nangakeo DAS Nanganesa DAS Nangapanda DAS
Nangasambi DAS Ngaluroga DAS Nggorea DAS Nila DAS Pai DAS Palue DAS
Paudhombo DAS Paupanda DAS Paupire DAS Pora DAS Raporendu DAS Riasawa
DAS Rowongga DAS Roworena DAS Tenda DAS Tetandara DAS Use DAS Wadu
DAS Waiwajo DAS Watukamba DAS Watumasi DAS Watuneso DAS Watusipi DAS
Wolotopo DAS Wolowona DAS Aesesa DAS Aimere DAS Alelabo Sewowoto DAS
Alo Mbalenipa DAS Bengga DAS Boba DAS Bokobor DAS Danga DAS Eoalakkato
DAS Foa DAS Goko DAS Kebirangga DAS Kelitey DAS Lajanawe DAS Lako
Radamude DAS Lape DAS Latung DAS Leko Tiwokeli DAS Lowo Dopo Patipara
DAS Lowo Kate DAS Lowo Kopejaya DAS Lowo Kora DAS Lowo Ruku DAS
Makirombong DAS Manubhara DAS Maorao Lambo DAS Maunuri DAS Mauwae
DAS Mbay DAS Mese DAS Muda DAS Nangaboa DAS Nangabuntal DAS Nangameti
DAS Nangameze DAS Nangaroro DAS Nangateke Koba DAS Nasi Koko DAS
Nataute DAS Nere Maumbena DAS Ngabalewa DAS Nggolonio DAS Paga Maekeo
DAS Pua Mere DAS Puti Waepana DAS Radamude Lowe DAS Rajo DAS Rebame
Nango DAS Remo DAS Roka DAS Sambinasi DAS Sangan Kalo DAS Sebowuli DAS

Selalejo DAS Sio Rubangedo DAS Sude Ndetumali DAS Sunonopon DAS
Tendakiuda DAS Tiwutoda DAS Tonggo DAS Totomala DAS Uma Ealewa DAS Wae
Bela DAS Wae Bua DAS Wae Kokak DAS Wae Luja DAS Wae Mesolo DAS Wae
Soang DAS Wae Teke DAS Wae Toring DAS Wae Waru DAS Wai DAS Waru Pele
DAS Waru Roda DAS Witu Au DAS Wogowela DAS Wolotelu DAS Alomolo DAS
Mausui DAS Nangabuntal DAS Rana Kolong DAS Sambinasi DAS Sangan Kalo DAS
Sarikondo DAS Turu DAS Wae Soang DAS Watu Nggene DAS Weti Lembo DAS
Wole
6. DAS Terbesar : DAS Aesesa dengan Luas DAS 1.226 Km2
7. Luas Wilayah Sungai : 15.240 m2