Sie sind auf Seite 1von 4

VA SIJA DE BA R R O

Arm: Fernando Gorgas

P
#& 68 j j j j j
#& 68 Pj j j j j
#& 68 Pj j j j j
P

J
#6

J
J

8
? j

P
J
#6

J
J

? 8 j
P
#& j j j j j
P&# P j j j j
j
F&# P j j j j
Pj
#? j J J J J
#? Pj J J J J
1

Sop.

Yo
Ar

quie
ci

ro
lla

que a
co

m
ci

me en
da y

Yo
Ar

quie
ci

ro
lla

que a
co

mi
ci

me en
da y

Yo
Ar

quie
ci

ro
lla

que a
co

mi
ci

me en
da y

Yo
Ar

quie
ci

ro
lla

que a
co

mi
ci

me en
da y

Yo
Ar

quie
ci

ro
lla

que a
co

mi
ci

me en
da y

Alt.

Ten.

Bar.

Bax.

S.

yo
ar

quie
ci

ro
lla

que a
co

m
ci

me en
da y

tie
pu

Yo
Ar

quie
ci

ro
lla

que a
co

mi
ci

me en
da y

tie
pu

Yo
Ar

quie
ci

ro
lla

que a
co

mi
ci

me en
da y

tie
pu

Yo
Ar

quie
ci

ro
lla

que a
co

mi
ci

me en
da y

tie
pu

Yo
Ar

quie
ci

ro
lla

que a
co

mi
ci

me en
da y

tie
pu

A.

T.

Br.

B.

Bentez Valencia

FJ J j
j

F
P

j j j j #
F
J
J

J J J J F
J J J J F
FJ J j P
j

F
P

j j j j #
F
J
J

J J J J Fj
J J J J Fj
tie
pu

rren
ra,

co
al

mo a mis
ma
de

an te pa
ver des co

sa
lla

dos
dos

tie
pu

rren
ra,

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

tie
pu

rren
ra,

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

tie
pu

rren
ra,

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

tie
pu

rren
ra,

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

rren
ra

co
al

mo a
ma

mis
de

an
ver

te
pa
des co

sa
lla

dos
dos

rren
ra

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

rren
ra,

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

Yo
Ar

rren
ra,

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

Yo
Ar

rren
ra,

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

la
la

Yo
Ar

Vasija de barro / 2 de 4

#& . j
#& . j
#& j j j j

? # J J J J
#? J J J J
11

S.

Ah
Ah

A.

Ah
Ah

T.

Br.

B.

la
la

la
la

la
la

Ah
Ah

an te pa
ver des co

quie ro que a mi me en tie


ci
lla co
ci da y pu

rren
ra,

co
al

mo a mis
ma de

an te pa
ver des co

quie ro que a mi me en tie


ci
lla co
ci da y pu

rren
ra,

co
al

mo a mis
ma de

an te pa
ver des co

#&
#&
#&

#?
?#

fres
hom

B.

Ah
Ah

mo a mis
ma de

fres
hom

Br.

la
la

co
al

fres
hom

T.

la
la

rren
ra,

fres
hom

A.

la
la

quie ro que a mi me en tie


ci
lla co
ci da y pu

16

S.

jj j j . .
jj j j . j
J
J j j
J J J J
J J J J

fres
hom

J J j j
j j j j
J J J J
j j j J
j j j J

j j
j j
J J
J J
J J

en el
vien
ba rro y san

Ah
Ah

Ah
Ah

sa
lla

dos
dos,

sa
lla

dos
dos,

sa
lla

dos
dos,

en el
vien
ba rro y san

en el
vien
ba rro y san

en el
vien
ba rro y san

en el
vien
ba rro y san

J J
j j
J J
J J
J J
tre os cu
gre de

roY
mis

tre os cu
gre de

ro y
nis

tre os cu
gre de

ro y
mis

tre os cu
gre de

ro y
mis

tre os cu
gre de

ro y
mis

j j
j j
J J
J J
J J

J J
j j
J J
J J
J J

co
de u na
bres, sol de

co
de u na
bres, sol de

v
mis

si
an

ja
te

de
pa

ba
sa

rro,
dos,

co
de u na
bres sol de

v
mis

si
an

ja
te

de
pa

ba
sa

rro,
dos

co
de u na
bres, sol de

v
mis

si
an

ja
te

de
pa

ba
sa

rro,
dos,

co
de u na
bres, sol de

v
mis

si
an

ja
te

de
pa

ba
sa

rro,
dos,

co
de u na
bres, sol de

v
mis

si
an

ja
te

de
pa

ba
sa

rro,
dos,

en
ba

el
vien
rro y san

en
ba

el
vien
rro y san

en
ba

el
vien
rro y san

en
ba

el
vien
rro y san

en
ba

el
vien
rro y san

Agrupacin Coral San Martn

tre os cu
gre
de

ro y
mis

fres
hom

tre os cu
gre
de

ro y
mis

fres
hom

tre os cu
gre
de

ro y
mis

fres
hom

tre os cu
gre
de

ro y
mis

fres
hom

tre os cu
gre
de

ro y
mis

fres
hom

J J
j j
J J
j j
j j

co
de u na
bres, sol de

co
de u na
bres sol de

co
de u na
bres, sol de

co
de u na
bres, sol de

Mayo de 2011

Vasija de barro / 3 de 4

S.

j j
j j
J J
j J
j J

#&
#&
#&

#?
#?

p . .
p

. .
Pj j J
PJ J J
PJ J J

v
mis

A.

v
mis

T.

v
mis

Br.

v
mis

B.

v
mis

26

S.

de a
ba

A.

de a
ba

T.

de a
ba

Br.

de a
ba

B.

f J J J J

j j j j
J J J J
J J J j
J J J j

#&
#&
#&

?#
#?
21

de a
ba

.
.
.
.
.

si
an

ja
te

de
pa

ba
sa

si
an

ja
te

de
pa

ba
sa

si
an

ja
te

de
pa

ba
sa

si
an

ja
te

de
pa

ba
sa

si
an

ja
te

de
pa

ba
sa

os
rro,

Ah
Ah

os
rro,

Ah
Ah

rro
dos.

Cun do
De
t

la
na

vi
c

da
ya

rro.
dos.

Cuan do
De
t

la
na

vi
ci

da
ya

rro.
dos.

Cuan do
De
t

la
na

vi
c

da
ya

rro.
dos.

Cuan do
De
t

la
na

vi
c

da
ya

rro.
dos.

Cuan do
De
t

la
na

vi
c

da
ya

os
rro

vi vi
con mi

rn
a flor
muer te yaz

os
rro

vi vi
con mi

rn
a flor
muer te yaz

os
rro

vi vi
con mi

rn
a flor
muer te yaz

se
ti

pier
vuel

se
t

pier
vuel

se
t

pier
vuel

se
t

pier
vuel

se
t

pier
vuel

J J J J J
j j j j j
J J J J J
J J J J J
J J J J J
da
vo,

tras
ar

u
ci

na
lla,

cor
va

ti
so

na
de

da
vo,

tras
ar

u
ci

na
lla,

cor
va

ti
so

na
de

da
vo,

tras
ar

u
ci

na
lla

cor
va

ti
so

na
de

da
vo,

tras
ar

u
ci

na
lla

cor
va

ti
so

na
de

da
vo,

tras
ar

u
ci

na
lla

cor
va

ti
so

na
de

j j j . . .
j . . j
J J j j
j j j J
j j j J
la
la

J
J
J

J
J
J
j
j

la
la

la
la

la
la

la
la

Ah
Ah

la
la

la
la

Ah
Ah

de
tiem
go en t

po

a mo
en tu

res
pol

y de
vo e na

sen
mo

de
tiem
go en t

po

a mo
en tu

res
pol

y de
vo e na

sen
mo

de
tiem
go en t

po

a mo
en tu

res
pol

y de
vo e na

sen
mo

Agrupacin Coral San Martn

ga
ra

os,
do,

Ah
Ah

Ah
Ah

ga
ra

ga
ra

Pj j
Pj j
J J
J J
J J
vi vi
con mi

vi vi
con mi

os,
do,

os,
do,

vi vi
con mi

vi vi
con mi

vi vi
con mi

Mayo de 2011

Vasija de barro / 4 de 4

#& J
#& j
#& J

#? J
#? J
#& J J
#& j j
#& J J

#? J J
#? J J
31

S.

A.

T.

Br.

B.

rn
muer

a
te

flor
yaz

rn
muer

a
te

flor
yaz

rn
muer

a
te

flor
yaz

rn
muer

a
te

flor
yaz

rn
muer

a
te

flor
yaz

36

S.

A.

T.

Br.

B.

J j j
j j j
J J J J J
J j j j J
J j j j J
J J jj . .
jj . .
J J J J . .
jj jJ . .
jj jJ . .
de
tiem
go en ti

po

a
en

mo
tu

res
pol

y
de
vo e na

sen
mo

de
tiem
go en t

po

a
en

mo
tu

res
pol

y
de
vo e na

sen
mo

de
tiem
go en ti

po

a
en

mo
tu

res
pol

y
de
vo e na

sen
mo

de
tiem
go en ti

po

a
en

mo
tu

res
pol

y
de
vo e na

sen
mo

de
tiem
go en ti

po

a
en

mo
tu

res
pol

y
de
vo e na

sen
mo

rn a flor de
muerte yaz go en

tiem po
ti

a mo
en tu

res y de sen
pol vo ena mo

ga os.
ra do.

rn a flor de
muerte yaz go en

tiem po
t

a mo
en tu

res y de sen
pol vo ena mo

ga os
ra do.

rn a flor de
muerte yaz go en

tiem po
ti

a mo
en tu

res y de sen
pol vo ena mo

ga os.
ra do.

rn a flor de
muerte yaz go en

tiem po
ti

a mo
en tu

res y de sen
pol vo ena mo

ga os.
ra do.

rn a flor de
muerte yaz go en

tiem po
ti

a mo
en tu

res y de sen
pol vo ena mo

ga os.
ra do.

Agrupacin Coral San Martn

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

J J
J J
J J

ga
ra

os
do.

ga
ra

ga
ra

ga
ra

ga
ra

os
do

os
do

os
do.

os
do.

vi
con

vi
mi

vi
con

vi
mi

vi
con

vi
mi

vi
con

vi
mi

vi
con

vi
mi

Mayo de 2011