You are on page 1of 8

Magazyn Europejski SOWA

11 października 2015

Zastępczy zarzut Sulika w stosunku do Merkel nie
obroni Tuska przed Trybunałem Europejskim PDO211
ZECh FO von Stefan Kosiewski ZR611
Napsal sowa (») dnes v 08:53 v kategorii Richard Sulik, přečteno: 15×
shoud.io/18768
Zarzucając Merkel
złamanie Konstytucji
RFN Sulik zasłonił się
zastępczym
argumentem otwarcia
granic Europy dla
nielegalnych
emigrantów, zamiast
zdradą interesów
państw Unii Europejskiej
nazwać zgodę Merkel i
Tuska na bezprawne
konszachty TTIP i CETA
Prolegomena do
Odżydzania po Myśli
Prof. dra, dra Eduarda J.
M. Krokera SVD Uwaga
2 Gawęda do 190 Uwag
po Myśli prof. Feliksa
Konecznego Fascynacja
Obłędem von Stefan
Kosiewski Zarys Estetyki
Chazarów Rozdział 611
Zniweczona
Rzeczywistość

Stefan Kosiewski
1 min
Cet acte symbolique
ouvre un nouveau chapitre de la mobilisation contre les traités transatlantiques. Le Collectif
Stop Tafta et ses partenaires européens appellent à une semaine de mobilisation du 10 au
17 octobre afin d’accentuer la pression sur les décideurs européen-n-es.
http://sowamagazyn.blogspot.de/2015/10/sulik-zarzucajac-merkel-zamanie.html
https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

11 października 2015

TAFTA/TTIP : plus
de 3,2 millions de
signataires et la
mobilisation se
poursuit 3,2
millions
d'Européen-ne-s
disent non aux
traités
transatlantiques
Tafta et Ceta !
L'alliance citoyenne, qui remet aujourd'hui les signatures de l'initiative…
stoptafta.wordpress.com
https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/942950172428169

Mark Rutte zastąpi Tuska na fotelu szefa
Rady Europejskiej HEIL BILET PDO152 Z
Ogrodu Fraszek von Stefan Kosiewski FO544

Seehofer warnt vor verschärfter
Sicherheitslage
FOCUS Online Horst
Seehofer hat in den vergangenen
Tagen immer wieder lautstark
Kritik an Angela Merkels
Flüchtlingspolitik geäußert. In
einem Interview erklärte er nun,
wieso sich die Sicherheitslage in Deutschland verschärft hat.
magazyn europejski • Vor 6 Minuten
Horst Seehofer mówi dla Bild am Sonntag o zaostrzeniu przez Merkel sytuacji
bezpieczeństwa państwa, co grozi kryzysem całej Unii Europejskiej, zaś gazeta komentuje
ustami ukaranej za jazdę samochodem po pijanemu biskupki protestanckiej; Nazywany
przez SPD "panikarzem" Seehofer wskazuje, że problemy Bawarii są także problemami
landów rządzonych przez SPD. Państwo, które nie chce, albo nie może obronić swoich granic,
ogłasza - jego zdaniem - kapitulację sowamagazyn.blogs...
https://de.pinterest.com/pin/452752568768681822/
https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

11 października 2015

QR code for this recording:
"Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Dzisiejsza
Ewangelia, zaczerpnięta z 10. rozdziału
Ewangelii św. Marka, jest podzielona na trzy
sceny, wyznaczane trzema spojrzeniami Jezusa.
Pierwsza scena przedstawia spotkanie
Nauczyciela z człowiekiem, którego równoległy
fragment Ewangelii Mateusza utożsamia jako
"młodzieńca", a więc spotkanie Jezusa z młodym człowiekiem. Biegnie on
do Jezusa, klęka i nazywa Go "Nauczycielem dobrym". Następnie pyta: "Co mam czynić, aby
osiągnąć życie wieczne?" (w. 17), to znaczy szczęście. "Życie wieczne" to nie tylko życie po
śmierci, ale życie pełne, całkowite, bez ograniczeń. Co mamy zrobić, aby je osiągnąć?
Odpowiedź Jezusa podsumowuje przykazania, które odnoszą się do miłości bliźniego...."
Karol Wojtyła rozwijał filozofię Maxa Schelera, jak naucza
Wikipedia nie wspominając o tym, jakim to sposobem ten sam
człowiek, uznany z woli Bergoglio za świętego, popełnił błąd
przewrotności żydoskiej, błąd woluntarystycznego stawiania na
głowie hierarchii wartości obiektywnych, za które Scheler miał
właściwości rzeczywistego świata w kolejności, że przypomnimy
od góry: wartości religijne (odnoszące się do tego, co boskie i
tego, co święte), duchowe (estetyczne, poznawcze, wartości
porządku prawnego), wartości witalne, hedonistyczne i w końcu, u samego dołu, jako piąte
od góry wyrtości użytkowe, utylitarne.
Wojtyła dla użytku agnostyka, niewierzącego człowieka, bezbożnika Kwaśniewskiego,
skomunysyna i żydokomunisty a także dla żydoskiego cwaniaka obecnego naówczas we
Watykanie z Matką Boską w klapie, zapomniał na Placu św. Piotra użydecznie o tym, że
Edyta Stein, którą on sam jako papież jp2 uznał za świętą m.in. dlatego, iż będąc uczennicą
Schelera tak samo nota bene, jak Roman Ingarden, odwoływała swoje życie i działanie w
pierwszym rzędzie do wartości najwyższej, do Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej
Jedynego, w którego wierzyła głęboko, czego nie ma tu potrzeby poddawania zwątpieniu.
Papież Wojtyła nakazał wówczas Polakom zawierzyć ślepo utylitarnej wartości Unii
Europejskiej, pobłogosławił w ciemno głosowanie przez Naród Polski na TAK w referendum
akcesyjnym, w którym dwa inne narody powiedziały jasno; NIE diabelskim zakusom
wolnomularzy spod znaku Aurory Lucyfera, gwiazdy pięciorannej.
Dla kasy, Mamona, korzyści finansowych, dla dotacji, grantów europejskich, na których
skorzystać mieli wyłącznie szubrawcy nagrodzeni z rozdania ubeckiego gruntami po PGR-ach,
tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa, jak były kapuś, KO/DI Carex, tow.
Cimoszewicz, jak TW Ogrodnik, wicepremier Jagieliński i wielu, wielu innych, wytykanych po
latach wdzięcznie palcami przez kandydatów pchających się dopiero do koryta.
Tego chciał od Wojtyły układ złoczyńców z Magdalenki, który miał pochowane dobrze haki
nie tylko na ojca Hejmo, na dyrektora Muzeum Watykańskiego, czy papuciowego Dziwisza,
Don Stanislao. Haki na TW Dąbrowski, dzisiaj abpa Skworca w Katowicach, na pedofila abpa
Wesołowski, takiego samego abpa Petz, na niepozbieranego, nieprzezornego abpa Wielgusa
https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

11 października 2015

i na setki żydobiskupów, na tysiące dzieciorobów zamelinowanych z gosposiami na
plebaniach, czy obżydliwych pedałów, jak ujawniony ostatnio nowoubecki kret Charamsa.
Haki na członków mafii gorszych od świni, albowiem kryjących zboczeńca sposobem
homoseksualnej sitwy, jak przełożony biskup miejsca, bp Kasyna, Biskup Pelpina, który nie
pozbawił wciąż jeszcze antychrysta prawa do świętokradztwa, czyli np. do brania tymi
samymi palcami, nie umytymi nawet rachunkiem sumienia z brudu grzechu Sodomii,
Eucharystii przed ołtarzem Pana Boga Naszego, którymi ten kapłan Jezusa wkłada sobie do
odbytnicy na zakrystii penisa tzw. partnera homoseksualnego, zaliczanego przez
rewizjonistyczne środowisko marksistowskie Adama Michnika do tzw. lewicy laickiej. A ten
Michnik, na marginesie, to bardzo bżydko, nieetycznie pluje się ostatnio na Putina kierując
się chyba logiką ciemnego podwórka lumpenproletariatu trockistowskiego żydoskiej kabały.
Powiada się nie wybżydzając: gorsze od świni, albowiem bydło nawet nie przewraca
hierarchii wartości zadzierając często łeb ku Górze, nie zaś jak głoszą faryzeusze bezmyślnie
dla plebsu, że raz w roku jeno, przy Wigilii.
"Doświadczanie wartości jest wewnętrznym przeżywaniem miłości. Miłość to akt
racjonalnego preferowania
wartości wyższej nad niższą. Jest
czymś racjonalnym. Podstawą
wszystkich aktów
aksjologicznych jest pierwotne
przeżycie miłości – przeżycie
miłości do Boga", podaje
internetowy skrypt w zgodzie z
tym, czego nauczał
fenomenolog Max Scheler a
także drugi Max, socjolog
Weber, który będąc w
Monachium 29 stycznia 1919 r.
wyraził się krytycznie,
aczkolwiek oględnie o Kancie w
mowie wygłoszonej do
studentów na temat etyki
odpowiedzialności, którą musi
być nacechowane działanie każdego polityka.
Kant postawił na wolność woli jako dobro najwyższe, od którego chciał brać miarę rzeczy.
Pragnienie ocenianie działania ludzkiego na podstawie zamierzeń Scheler uznał (i słusznie!)
za sprowadzenie przez Kanta myślenia do absurdu. W tym miejscu ustawiać się będzie za
Schelerem, po stronie reprezentowanej przez niego hierarchii wartości, miłe oku spojrzenie
Seehofera w Monachium dzisiaj na złe działania w polityce koalicyjnej partnerki z CSU, partii
kierowanej przez ręką córki pastora ewangelickiego, której lektura Webera "Etyki
protestanckiej i ducha kapitalizmu" może, nawiasem mówiąc, nie być obcą rzeczą.
Horst Seehofer powiedział mianowicie w dzisiejszym wydaniu gazety Bild am Sonntag o
zaostrzeniu przez Merkel sytuacji bezpieczeństwa państwa, co grozi - jego zdaniem https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

11 października 2015

kryzysem całej Unii Europejskiej. Gazeta skomentowała zaraz tę dobrą, naszym zdaniem
wypowiedź, ustami ukaranej niedawno za jazdę samochodem po pijanemu tzw. biskupki
protestanckiej; należy wspomnieć zatem, że nazywany przez SPD "panikarzem" Seehofer
wskazuje wyraźnie, że problemy Bawarii są także problemami landów rządzonych przez
SPD. - Państwo, które nie chce, albo nie może obronić swoich granic, ogłasza - jego zdaniem
- kapitulację.
Karol Wojtyła, Kant, albo jakiś inny, krakowski uczeń Schelera mógłby w tym miejscu zapytać
Seehofera, czy można słowem przywołującym sytuację Niemiec w 1945 r. deprecjonować
dobre działania Angeli Merkel, która w działaniu swoim kieruje się przecież celem ratowania
dziesiątków milionów ludzi zagrożonych na całym świecie działaniami wojennymi Stanów
Zjednoczonych oraz innych państw NATO?
Merkel wygenerowała z dobrych intencji swoją decyzję o otwarcie granic państw Unii
Europejskiej dla kontyngentów tzw. uciekinierów z obszarów objętych działaniami
wojennymi w Syrii itd., faktycznie natomiast - dla nielegalnych odbiorców zasiłków,
państwowej i społecznej opieki wypłacanej z kasy samorządów zadłużonych niemiłosiernie,
jak Niemcy długie i szerokie; dzieci, emerytów i rencistów napływających dziesiątkami tysięcy
każdego dnia do Monachium i rozwożonych następnie autokarami na wyludnioną prowincję
byłej NRD w dobrym celu rozwiązania problemów demograficznych.
Seehofer zapowiadając możliwość wniesienia na Merkel
skargi porzed Trybunał, nie filozofuje i nie dostrzega
realnego zagrożenia dla planowanego celu lotniska BerlinBrandenburg, które jak podpowiada Dobry Duch w Domu
Poety Polski, cudownie przemienione zostanie wnet w coś
dobrego, w ciepły HOT-SPOT dla uciekinierów spraszanych
przez Merkel z całego świata do Europy i lądujących na łeb
na szyję, spadających na złamanie karku, siadających
dosłownie na głowie Narodu Niemieckiego milionów
kubańskich desperados, Aborygenów i Eskimosów, Indian
znad Amazonki, wnet.
Albowiem kierując się dobrem tudzież logiką Kanta
żydomasoneria, jeszcze lepsza przecież w intencjach od
spekulanta Sorosza, filantropa Smolara i, i... intelektualisty
na poły Michnika, przygarnie z całą pewnością do siebie
Bergoglio na garnuszek każdej parafii żydokatolickiej w
państwach znajdujących się pod kuratelą sitwy i jurysdykcją
konkordatu zawartego z kościelną mafią homoseksualistów.
Dlatego w Polsce obłoży się zaraz po wyborach obywateli
podatkiem kościelnym a dokona tego wybrany przez
nowoczesny narut Kaczyński z bratem na Wawelu, ażeby
nikt dobry nie cierpiał już pod rządami układu cierpliwie znosząc urazy fałszywych oskarżeń o
antysemityzm ze strony parszywych oszczerców antypolskich a także Tokarczuk.
Otumanieni sztuczną chmurą, buddyjskim pustym obłokiem przez żydostwo takich, jak KORowiec Macierewicz, który ma tylko gadane, nic więcej, zarówno Kopacz jak i Szydło
https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

11 października 2015

pozostaną z pewnością głuche na wczorajszą manifestację stutysięczną, która przeszła
ulicami stolicy Niemiec w proteście przeciwko prowadzonym od kilku lat, za zgodą wszystkich
partyjniaków europejskich, konszachtami masońskich kół rządzących z kołkami ze Stanów
Zjednoczonych, które Meksykanom zgotowały już NAFTE i wzorem tego fałszywego dobra
chciałyby cichaczem dobrać się do skóry prawdziwym wartościom europejskim.
Idąc zatem po Myśli dobrego Mistrza z Königsteiner Forum Poeta Polski rzuca na koniec
perełkami przed stopy niewiastom wyciągającym a to w Niemczech a to w Polsce spod
kiecki zalotnie tematy zastępcze, Esterkom, albowiem za kilka dni (Teresko pamiętam!)
wspominać będziemy w modlitwie Twoją Patronkę świętą, miast obchodzić sposobem
barbarzyńców z hukiem urodziny przy kielichu, niczym Wałęsa z Kwaśniewskim, powiem Ci
za to (po prawdziwej dobroci oraz w miłości braterskiej), iż razu pewnego (dokładnie cztery
dni po wylądowaniu przeze mnie w stanie wojennym na lotnisku Frankfurckim) gościł w
Königstein, w pobliskich górach Taunus Prof. Dr. Dr., Rössler, Dietrich, ur. w 1927, trzy lata
młodszy od mojej śp. Mamy, a zaczął swoją mowę na temat etyki odpowiedzialności od
przykładu miasteczka w Stanach Zjednoczonych, w którym samorząd postanowił niegdyś
zakupić tysiąc drzewek z plastiku do posadzenia ich na betonie, gdyż niefortunnie
zabetonowano wcześniej pobocze głównej drogi.
- A dlaczego to niby: Nie? Postawił pytanie medyk i teolog zauważając, że przecież można
zawsze w takich przypadkach przytoczyć wiele argumentów przemawiających na korzyść
każdego działania ludzkiego. Można uzasadnić
każde działanie polityka konstytucją a nawet
Kazaniem na Górze Jezusa, żeby otwarcie
debatować. Jeżeli efekty działania politycznego
nie będą dobre, to wtedy można przy tym
obciążyć odpowiedzialnością za TTiP i CETA cały
świat, zamiast postawić dobre pytanie, zawsze
na czasie: czy nie pojawia się problem tysięcy
plastikowych drzewek tam, gdzie wartości
stawiane są na głowie?
Tam, gdzie na najwyższym miejscu w hierarchii
wartości ustawia się aspekt ekonomiczny i punkt
widzenia określonego kręgu ludzi, ażeby tylko
osiągnąć jakiś cel nieznany, zamiast np.
planowanej likwidacji religii, rodziny i
prywatnego dorobku człowieka, jak chcieli, bo
przecież eksperymentator Kantowski nie wie
jeszcze (bo i skąd?), co otrzyma w rezultacie
doświadczeń, eksperymentów z pogranicza
kabały z czarną magią.
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski
https://shoudio.com/user/sowa/status/18768
https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

11 października 2015

Zastępczy zarzut Sulika
w stosunku do Merkel nie obroni Tuska przed Trybunalem Europejskim PDO211 ZECh FO
von Stefan Kosiewski ZR611
o

Európske Noviny przesłał(a) film 4 dni temu
1:27
o
Sulik hat Merkel angegriffen: Mit den
Flüchtlingen machen Sie destruktive Politik!
autor: Európske Noviny 4 dni temu 2 108
wyświetleń
o

Európske Noviny przesłał(a) film 4 dni temu 1:27

Sulík zaútočil na Merkelovú: S utečencami robíte ničivú a
nezodpovednú politiku!

autor: Európske Noviny
4 dni temu 29 967 wyświetleń
Betreibende: ProRacio, n.o. Znievska 38 Bratislava 851 06
10.10.2015 Tusk załapie od Merkel, że niedemokratyczne TTIP i CETA nie z nami w Polsce!
1. Nie będę premierem, gdy mój brat będzie prezydentem.
2. Nie będzie koalicji z Samoobroną.
3. Cieszę się, że będę na pierwszej linii walki z Samoobroną.
4. My w kolejnej kompromitacji i w otwieraniu Samoobronie
drogi do władzy w Polsce uczestniczyć nie będziemy.
5. Nie poprzemy nikogo z wyrokiem sądu lub przeciwko komu
toczą się sprawy sądowe. To jest sprzeczne z ideałami PiS.
6. W-ce Minister Sprawiedliwości nie ścigał i nie osądzał w
więzieniu działaczy opozycji w latach 70.
7. Wybudujemy trzy miliony mieszkań.
8. Wprowadzimy szybko niższe podatki.
9. Wycofamy wojsko polskie z Iraku.
10. Prawie 200 km autostrad w 2006, to nasza zasługa.
11. Tylko 6 km autostrad w 2007, to wina SLD.
12. Marcinkiewicz to premier na całą kadencję.
13. Pomożemy Stoczni (UE chce zwrotu 4 mld).
14. Zredukujemy administrację państwową.
15. W rządzie nie będzie byłych członków PZPR.
Dla mnie, raz dane słowo, jest święte...
Jarosław Kaczyński, 10 VII 2006
04-10-2007, 14:01 GMBartek forumszachowe.pl/
https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

11 października 2015

Geschrieben von sowa (») 26. 8. in der Kategorie
Protestbewegung, gelesen: 75x
Tusk załapie od Merkel dyrektywę razem ze
żydomasońską Nagrodą Rathenau przyznaną mu
ponownie, jak z Moskwy żydokomuna dostawała
kilkakrotnie te same ordery z gwiazdą weiter lesen

Sulik hat Merkel angegriffen: Mit den
Flüchtlingen machen Sie destruktive
Politik!
Richard Sulik hielt eine Rede vor dem
Europäischen Parlament. Dieses Mal
hat er verbal Bundeskanzlerin Angela
Merkel angegriffen. Was er ihr
verwiesen hat, können sie im folgenden
Video sehen:

http://sowamagazyn.blogspot.de/2015/10/sulik-zarzucajac-merkel-zamanie.html
http://sowa.quicksnake.cz/Richard-Sulik/Zastepczy-zarzut-Sulika-w-stosunku-do-Merkel-nieobroni-Tuska-przed-Trybunalem-Europejskim-PDO211-ZECh-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZR611

https://de.scribd.com/skosiewski