Sie sind auf Seite 1von 3

JADUAL PEPERIKSAAN

PERCUBAAN SPM TINGKATAN 5


SMK TINGGI SETAPAK, K.LUMPUR
Tarikh/Hari

Kelas

Matapelajaran

Masa

Tempoh

Bahasa Melayu
(Kertas 1)
*REHAT

7.45pg 10.10pg

2jam 15minit

Semua

10.10pg 10.30pg

20minit

SELASA

Tindakan Guru
Masa
GM 1 - GM4

Penyedia
Soalan
En.Fadhil

GM 6 GM 10

Cik Faraihan

GA( 2 ) GM 4

Pn.Chong

1/ 9 / 2015

Semua

Bahasa Melayu
(Kertas 2)

11.25pg 1.55ptg

2jam 30minit

RABU

Semua

Bahasa Inggeris
(Kertas 1)
REHAT
Bahasa Inggeris
(Kertas 2)

8.20pg 10.05pg

1jam 45minit

10.10pg - 10.30pg

20minit

11.30pg 1.45ptg

2jam 15minit

GM 6 - GM10

Sejarah(Kertas 1)

8.00pg- 9.00 pg

1jam

GM 1 GM 3

Pn.Siti Nazirah

REHAT

10.10pg - 10.30pg

20minit

Semua

Sejarah (Kertas 3)

10.55pg - 1.55tgh

3 jam

GM 5 GM 10

Pn.Norazian

JUMAAT

Semua

Pend.Islam (Kertas 2)

8.35pg 10.15pg

1jam 40minit

GM 2 GM 5

En.Husnul Naimi

4/ 9 / 2015

5A(2),5B(2)
5D(2)

Bahasa Cina/Tamil
(Kertas 1)

8.30pg 10. 15pg

1jam 45minit

CIK TAN
PN.PRAMILAH
di PSS

Cik Tan
Pn.Pramilah

REHAT

10.20PG-10.40PG

20minit

5C, D

Perdagangan
(Kertas 1)

11.00pg- 12.15ptg

1jam 15minit

Semua

PERHIMPUNAN
Pend.Islam (KERTAS 1)
Pend.Moral

7.30pg 8.00pg
8.15pg-10.45pg
8.15pg-10.45pg

2jam 30minit
2jam 30minit

REHAT

10.45pg 11.05pg

20minit

5A,B

Fizik(Kertas 3)

12.25pg 1.55ptg

5C, D

Perdagangan
(Kertas 2)

2/ 9 / 2015
Semua
Semua

Pn.Chong

KHAMIS
3 / 9 /2015

(6PELAJAR)

ISNIN
7 / 9 / 2015

SELASA

5A(2),5B(2)
5D(2)

8 / 9 / 2015

(6PELAJAR)

Semua

Pn.Rosmawati

GM 2 GM 5
GM 2 GM 5

En.Husnul Naimi
Pn.Nirmala Dewi

1jam 30minit

GM 9 10

Pn.Siti Asmaq

11.55pg 1.55ptg

2jam

GM 7 - 10

Pn.Rosmawati

Bahasa Cina(KERTAS 2)
Bahasa Tamil

7.55pg 10.10pg

2jam 15minit

CIK TAN
PN.PRAMILAH
di PSS

Cik Tan
Pn.Pramilah

REHAT

10.10pg -10.30pg

20minit

Sejarah (Kertas 2)

11.25pg - 1.55ptg

2jam 30minit

GM 6 GM 10

En.Zaihurin

5A,B

Kimia(Kertas 1)

8.55pg 10.05pg

1jam15minit

GM 3 GM 4

Pn.Chew

5C,D,J,H

Sains(Kertas 1)

8.55pg 10.05pg

1jam15minit

GM 3 GM 4

Pn.Asmak

REHAT

10.10pg 10.30pg

20minit

5A,B

Kimia(Kertas 2)

11.25pg - 1.55ptg

2jam 30minit

GM 6 GM 10

Pn.Chew

5C,D,J,H

Sains(Kertas2)

11.25pg - 1.55ptg

2jam 30minit

GM 6 GM 10

Pn.Nurshahidah

5A,B

Kimia(Kertas 3)

8.35pg- 10.05pg

1jam 30minit

GM 2 GM 4

Pn.Asmak

2jam 30minit

GM 6 GM 10

Pn.Zainon

GM 3 GM 5

Pn.Farazillah

RABU
9 / 9 / 2015

KHAMIS
REHAT
10 / 9 / 2015

10.10pg 10.30pg

20minit

Semua

Matematik (Kertas 2)

Semua

MAJLIS PENUTUP BULAN


PATRIOTIK

5A

Biologi(Kertas 3)

8.45pg 10.15pg

1jam 30minit

REHAT

10.20pg 10.40pg

20minit

Pend.Sivik

11.25pg 12.25pg

1jam

GM 7 GM 8

Pn.Nurshahidah

PERHIMPUNAN

7.30pg 8.00pg

Biologi(Kertas 1)
EkonomiAsas (Kertas1)
P.Seni(Kertas 1)

9.25pg 10.40pg
9.25pg 10.40pg
9.25pg 10.40pg

1jam 15minit
1jam 15minit
1jam 15minit

GM 4 GM 5
GM 4 GM 5
GM 4 GM 5

Pn.Farazillah
Pn.NurSheila
Pn.Ramziah

REHAT

10.45pg 11.05pg

20minit

11.25pg - 1.55ptg
11.25pg - 1.55ptg
11.55pg 1.55ptg

2jam 30minit
2jam 30minit
2jam

GM 6 GM 10
GM 6 GM 10
GM 7 GM 10

Pn.Farazillah
Pn.Umi
Pn.NurSheila

5D

Biologi(Kertas 2)
Lukisan Kejuruteraan
Ekonomi Asas
(Kertas 2)
Pend.Seni(Kertas 2)

11.05pg - 2.05ptg

3jam

GM 6 GM 10

Pn.Ramziah

5 A,B
5C

Fizik(Kertas 1)
Prinsip Akaun(Kertas 1)

8.55pg 10.05pg
8.55pg 10.05pg

1jam 15minit
1jam 15mint

GM 3 GM 4
GM 3 GM 4

Pn.Norizan
Pn.Siti Malwani

REHAT

10.10pg 10.30pg

20minit

5 A,B
5C

Fizik (Kertas 2)
Prinsip Akaun(Kertas 2)

11.25ptg 1.55ptg
11.25pg 1.55ptg

2jam 30minit
2jam 30minit

GM 6 GM 10
GM 6 GM 10

Pn.Siti Asmaq
Pn.Siti Malwani

KHAMIS

5A,B&C

8.05pg-10.05pg

2jam

GM 1 - GM 4

Pn.Ryena

17/ 9 /2015

5D

Matematik
Tambahan(Kertas 1)
Sains Pertanian
(Kertas 1)

8.35pg -10.05

1jam 30minit

GM 2 GM 4

Pn.Akmar

REHAT*

10.10pg-10.30pg

20minit

Matematik Tambahan
(Kertas 2)

11.15pg 1.45ptg

2jam 30minit

GM 6 GM 10

Pn.Azlina

JUMAAT
11 / 9 / 2015

Semua
ISNIN
14 / 9 / 2015

5A
5C
5D

5A
5B
5C

SELASA
15/ 9 / 2015

5A,B&C

11.25pg 1.55ptg

5D

Sains Pertanian (Kertas 2)

11.45pg 1.45ptg

2jam

GM 7 GM 10

Pn.Akmar

5J
5H

MPV-Domestik
MPV-Lanskap

11.15pg -1.45ptg
11.15pg -1.45ptg

2jam 30minit
2jam 30minit

GM 6 GM 10
GM 6 GM 10

Pn.Noor Azmira
Pn.Ramlah

NilaiMurni

7.30pg- 8.00pg

Matematik
(Kertas 1)

9.00pg - 10.15pg

1jam 15minit

GM 3 GM 5

Pn.Jakhariah

REHAT

10.20pg- 10.40pg

20minit

PJK

11.25pg 12.25pg

1jam

GM 7 - 8

En.Azman

KHAMIS
17/ 9 /2015
JUMAAT
18 / 9 /2015

Semua

Semua

Perhatian , guru guru sila pastikan:


1)

Kertas kertas pepriksaan dimulakan mengikut waktu yang ditetapkan dalam jadual.

2)

Pelajar pelajar keluar rehat dan balik pada waktu yang ditetapkan.

3)

Menguruskan kertas soalan ujian/peperiksaan mengikut Peraturan Menguruskan Kertas Soalan Ujian/Peperiksaan.

4)

Sepanjang ujian/peperiksaan dijalankan, guru hendaklah memastikan kelas pelajar berada dalam keadaan bersih dan kemas,
mengawas pelajar pelajar supaya tidak ada kes meniru berlaku. Guru guru dilarang sama sekali menanda kertas jawapan di
dalam kelas.

5)

Selepas peperiksaan , guru pengawas dikehendaki menyerahkan sendiri kertas jawapan pelajar ke bilik peperiksaan dan di letak
dalam bakul bakul yang telah disediakan.

6)

Guru guru waktu P&P wajib menjalankan proses P&P sepanjang tempoh peperiksaan sekiranya tiada ujian/peperiksaan
berlangsung. Sila maklumkan kepada pelajar untuk membawa buku teks dan latihan seperti biasa.

Setiausaha Peperiksaan Dalaman Menengah Atas


Pn.Siti Asmaq Bt Sudiman