Sie sind auf Seite 1von 82

iittiuntouo

* # # * * # # * * * * * * * 4

MngoT

19781802 1895.
,


.
,

,
., .
, , ,

.
. IV

.

5

,
' 8

,
.
2.

.
: ,
, ,
, , ",
, , , ", , "
, , ,
.

, 30 1834

,
((
, 6 ,
' *
,
.

, ,
,
, .

"


(( ,
1834
,
7%,
.
ant
.
9

(*&.
.
,
,
.

, , .

, .

(*) . , )
.
9

. ,
.
.
.
,

.

.
, :
,
. "
, &
. .
.
,
'
' .
.
, ,
,
.
*

.


,
, npoc
. .

.
,
* '
, TOUC '

.
.

,
,
,
.
,
, ,

*
,
, '
11


*
* , ,
' , , . "

,
, , ,
,
, ,
,

*
. ,
,
.

. .


. "

, *
, ,
ii t * ,
12

.
,
, .
. ,
,
,
, ,

,
.

.

.


,
.

,
.

,
.

,
13

.
,
,

,
,
.
.
.
5

,
,
.
,
.
,
'
.
, ,
, , ,
,
.

.
.

*

14

"ric
.


, ,
,
,

.

.
.
,
, , . "

. *
. '

.

' ,
,
. " .

.
.

, .
15

.

, .

. -


'

,
.

, , .
, ,

.
.

.
, . .
.
,
, ,

. . , ,
, .
,
. ,

16

,
, :

,
.
; .
, .
; .
.
.

"

,
;
, .

, .
; .
.
;
.
" .
, .

.

17

.
*
,
.

. ,
.
.
.
,
,
,
. ,
.
.

.
, ,
,
,
. ,
) ,
,
.
,
.

18

.
*
.
, ,
,
,


.
.
,
.
, , oi
-
,
" .
; .
, .
.

. " ,

. ,
.
. 19

,

. :
,

.
; .
- " , ,
, , ;
!

' .

,
,
,
. .
;
-

. NT.

NT.
/
, .
,
, . NT.

.
,
,
,

,
,


,
.

, ,
' ;
, .
, ,
.
:
. ^
;
5

, ,
,
' ;
,

.
;
21

.
., ,

.
.
, ;
;
.
, ,
;
, .
,
.

. , .


.
, .
.

. .
1

, 22.
.

, .
,
,

.


,
,

,
, :

;

.

,
,
,
. "

23


.
*
, * *
:
, ,
. , .
' .
, ,
,

,
,
* :
, ;

:

.
" * 25 1831,

,
,
.
, ,
. ,
, * .
24

, .
, ,
*
, :
.

25 .

4 .

NT. .
,
,
,
' ,
.
" , ! ;

, ,

. .

25 4 ..
,
25


,
.
.
4 .
.
,
. NT. .
" '
.
.

,
'
.
.
, '
. ,
.

, ,
,

.

:

- *
.
( ,
, .

.
., . .
,

,
.
, ,
* .
! !
.
.
. .
;
.
; .
9

, .

, .
.
,
.
TOUC

. ,
. .
,
.
"' ,
, 16 ,

. ,
.
:
. NT.
. ;
, .

28

TOUC
* oi

, ,

.


.

^
,
.
,
,
.
" oi
, * 5


. " .
:

. * ,
9

. ',

29

. '
. - '
, * .
. . .
.
'. ; .
4
'. *
. ,
( * ) .
4 ,
.
.
* ;
" .
.
,
.
,
.

.

(*) ouki
.
30

.

,
' .
'

,
.

.

, ,
.
,

.
. .,
,
.

,

.
, , .
31

.
"
, . "
,

,
-
, ' ' ,
. .
" .

, ' .
,
,

, ,
.
,
,
,


. "
( .
,
32

,

,

, .
"
,


,

. " .
,
,


, . Oi
,
,
,

,
.

.
,

.
.
3

33

#
"
.
" . .

.
" .
,

,
.
, .
. .
.
,
,

,
.
, ,
,
,

.
"

.
34

"
.
, ; ,
;
" ,
. . .
, .
, .
;
.
! .
! .
" ! !
, ;

:
,
.
!
,
,
,
.
35

, .

.
. ' .
. * , ,
.

*
;
. , ...
,
!

' .
,
.
.
! . , . * .
, .
, .
' .

.

:

36


;
;
, . .
,
.

.
,

. ,
,

,
.

. "

, "
.
.
;
,
' ,
.
" -

07

,
,
:
;
,
,
.
. . .
.

. :

.
:
;
:

.
oi
. .
, ,

.
.
,
.
36

, 16 1832
, ,


. ,

(*)

, ,
,

,
"
.
4
.

. .
.

, .

' ,

(*)..
39

,
,
.
,
,
.
" , . '
. "
. .

.


:

* .
", .
" ,
,
: ,
,

... .
' ' ,
.
40

,
'


.

.
, ,

, .
, , ,

, 296
.
,
, . "


. " ,

, ,
,
, , ,
, -
.
41

.
'

,
' *
, .
! , !
"!

, , .

, , ,

,
,
, ,
, ;
.
*

'

.
, .
'
. , ,
. ;
. ! ,

, ,
. !
42

.

,
,
.


! : .
.

. .
'
,

.
, .
. .
.

, .
,
,
,

.
'
,
.
43

'
:

!
;
"
.
,
:
!
.

.
.
,
,

.
,
.
.
,


.
, ,
, * .
44

,
. "
, ,
.
8 1832
,
PEDE C L A U D O .
, ,


. .
"!

, '
.

,

.
" . "

.

. ,
,
.
,
.
45

.
,
. ,
.

,
.
,
,
.

, .

,


.
46

.
,

:
.
,

:
.
,
* .

oi


.
!

,
,
47

fiicr
.

, :
"
, :

* ,
.
,
,
. ;
.

,
. "
' , ,
.
.
, .


.
48

; ;
, ,
SEur
,
, *
,
,
.


.
"
,
,
,
.
,

.

*,
4

49

,
(*), '
,

,
, ,
,
'
*
, ,
, 9

(*) 5 , ,
, * ,
,
, , ,
.
50

' '
,
, , '


,
, , *
,
,
,
.
,

"' *
.
.. , ',

()
:
!
, !
^
" .
! ,
,
51

'
* ,
,
.
. * ..
, ,
. ,
, .
.
, .
,
.

.
" ,
.
;
.
. .

. .
52


.
' oi .
*, *
!

, ,
.
,

,
.
.
, ,
, * ,
, .
,
.
,
.
, .


.
, 53

, ,
.

.
,
.
, ' . ,
,
.
,
.
5

.
,
!

; ! , ,
,
;
!
.
.
,
.
. '
,
' 54

TOUC
.
, , , ,
. , ' -
.

.
.
.


.

.
.
" ,
'
. . !
.
,
,
, .
' ,
, ,
. : 5S

poc ,
ixn
. ;

;
, .

. ,
, , .

*
,
.
,
, , , ,
,
!
9

56

/]

16

,
1840.
,
,
,

, .
9

,
.

,
16,

. (1)
, -

1 . , ,
1792
16. 1840

,
. (
).
59

, , .
,

, *
:
.
;

,
,
, *
,

,

: .
'
15.
' ,

: 15,
,
,
16,
,
,
.
15, .
60

,

.
*
,
. '
1814,

1830. 18
,
15.
.
"
.
(2)
.
,

,
. "
.

, ,

2
12 1792
26 1796.
61

. Oi ,
,

.
(3)
.
,
,
(4)
,

(5).
,
,
.

.
;

3. : ,,
& .
4.
*
.
5.
, ' * ,
.
12


' '
,
. ,
,

. (6) "
, ,

,
. ,
,
,
' ' , '

.
, ,
'
,
5

6.
,
, 1770,
, 1806
. :
.
63

15 16,

.
(7)
, *
, .

,

,

, .
' ,
'
, ' ,

,

16, *
,
'
,
21 1793,
.
9

7. .
64

,

,

, ,
,
.gap " ,

.()

, .
,
".
3


, '
,
,
.

8. ,
.
5

65

,

,
* ,
. ,
OTIC .
,

.

*

. " ,
,
,
,
. SINDERUNT VESTI SUA(11).
"

(12)

11. Kai (
) .
12. elvat .

an
*
. Oi

. * ,
, '
TOUC ' , ,
.

.
,
,
'
. *
,
, .

. , ,
,
'
, .. "
67

,

,
* ,
. ,
.
,
.
.

*

. " ,
,
,
,
. SINDERUNT VESTI SUA(11).
"

(12)

11. Kol Stejisptoavxo (


) .
12. " ^ elvat .

.
*

"

, oi

" oi ,
5

,
,

16.

. Oi .
"!
, '
'
!

" !


, ,
: " oi

" *
*
*
69

, ,
*

.
16
, (13)
. .
, '
. ' ,
.
,
,
,
.
,

' ,
, , .

13. (1745 - 1607).


,
.
.
70

* , *
, ,
,
,(14) .
, po ,
*
' .
, '
,
"
:

(15).
,
:

14. ,
.
15. ",
,
' . " ,
, .
71

, oi
, '
. , ,
( .

" ,

. " ,
* .

72

<3>

To 1844 ,


,
, 20
1815 ",
.
9

74


, ,


, 20 1815.
19,

.
'
*
' . "
,
, .

, 120 '
75

.(1)
,
,
..
'
* ,
, . ,

,

* .
,
(3) .

.
9

1. ,
' , .
2. (1773 - 1844)

.
7


, ,
,

.

. , ,
' .
5

*
,
' , '
,

.


,
. .
: , .
: ,
. , .
,
, *
. :
*

77

,
.
. ,
n 120 ,
. , '
, - ,

,
.
8
.

78


: E M M . 8 1

7 . 5233.965