Sie sind auf Seite 1von 1

KELAB MUZIK DAN KEBUDAYAAN,

SK. PANTAI MANIS, PAPAR


ANALISIS KAUM
BIL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NAMA
MOHAMAD SAFRIE AFSAR
MOHAMMAD HASSAN MADSAH
NUR SAFYRA RAMLAN
NUR SAHARINAH SARMIN
DAYANG PUTERI NUR ATILIA
NUR WAHIDAH NORMAN
MOHD FADZRIL IZAT RUSLAN
NUR SUHAILAH MD RAHIM
NUR SAFFIA RAMLAN
SYAZWANIE WAHIDAH SHAMSUDIN
YUZIERA IZZATI YUZALEY
MOHD NAZRI MOHD IDRIS
MOHAMAD HAIKAL ABDUL RAZAK
NOR SHAZLINDAH AG SAMSUDDIN
AG SHAHIRAN AIZZAT
MOHAMMAD SHAHRUL AIMAN TONYMAN
SHASHA SHAHRIZAN
NUR SYAFINAZ ASIM
ANAS MAHALAIL
MOHD AMIRULAFZAN AMILIN
NURAISAH JALIL

ANALSIS BILANGAN AHLI


L:8
P : 13

L/
P
L
L
P
P
P
P
L
P
P
P
P
L
L
P
L
L
P
P
L
L
P

KAUM
LAIN-LAIN
KADAZAN
BISAYA
LAIN-LAIN
FILIFINO
BAJAU
BAJAU
BISAYA
BAJAU
BRUNEI
JAWA
KEDAYAN
BRUNEI
BRUNEI
KEDAYAN
JAWA
KEDAYAN
SULUK
BISAYA
KADAZAN

KELA
S
6B
6B
6B
6B
6B
5B
5B
5B
5B
5B
5B
4B
4B
4B
4B
4B
3B
3B
3B
3B
3B