Sie sind auf Seite 1von 12

Knauf Fireboard obloge za stupove i grede

K252
K253
K254
K255

K25

Knauf obloga elinih greda


Knauf obloga elinih stupova
Knauf obloga drvenih greda
Knauf obloga drvenih stupova

Protupoarni podaci
Debljine obloga
K252 obloga elinih greda
K253 obloga elinih stupova
K254 obloga drvenih greda

Stranica
2
3
4-5
6-7
8

K255 obloga drvenih stupova


Posebni detalji
Utroak materijala
Raspisni tekstovi
Konstrukcija i montaa

Knauf d.o.o. Zagreb


HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 21, Tel.: (01) 3094 900, 3094 901, Fax: (01) 3094 904
e-mail: knauf@knauf.hr - Internet: http://www.knauf.hr

Stranica
8
9
10
11
12

Protupoarni podaci

K25

Debljine obloga

K252/K253

uvrenje za
metalne profile

Obloga elinih greda

K252

Obloga elinih greda

uvrenje klamicama

K252

uvrenje
za metalne profile

Obloga elinih greda

K253

uvrenje
klamicama

Obloga elinih stupova

K253

uvrenje
klamicama

Obloga drvenih greda

K254/5

Posebni detalji

K25

Raspisni tekstovi
Poz.

Opis

.............

.............

.............

.............

K25
Koliina

Jed. cijena

Uk. cijena

Obloga elinih stupova


Obloga stupova, unutra,
jednostrano / dvostrano / trostrano / etverostrano *,
visina u m .................................................,
elini stup, mjere u cm ..............................................,
raazred vatrootpornosti
F 30 / F60 / F 90 / F 180 *,
izvedba s potkonstrukcijom / bez potkonstrukcije *.
Sistem: Knauf obloga elinih stupova K 253

.................... m2

.................... kn

.................... kn

Obloga drvenih stupova


Obloga stupova, unutra,
jednostrano / dvostrano / trostrano / etverostrano *,
visina u m .................................................,
drveni stup, mjere u cm ..............................................,
raazred vatrootpornosti
F 30 / F60 / F 90 *,
obloga / obloga razreda A.
Sistem: Knauf obloga drvenih stupova K 255

.................... m2

.................... kn

.................... kn

Obloga elinih greda


Obloga greda, unutra,
jednostrano / dvostrano / trostrano / etverostrano *,
visina donjeg ruba u m ...............................,
elina greda, mjere u cm ..............................................,
raazred vatrootpornosti
F 30 / F60 / F 90 / F 180 *,
izvedba s potkonstrukcijom / bez potkonstrukcije *.
Sistem: Knauf obloga elinih greda K 252

.................... m2

.................... kn

.................... kn

Obloga drvenih greda


Obloga greda, unutra,
jednostrano / dvostrano / trostrano / etverostrano *,
visina donjeg ruba u m ...............................,
drvena greda, mjere u cm ..............................................,
razred vatrootpornosti
F 30 / F60 / F 90 *,
obloga / obloga razreda A.
Sistem: Knauf obloga drvenih greda K 254

.................... m2

.................... kn

.................... kn

Ukupno

.................... kn

* Prectrati nevaee podatke

10

Utroak materijala

K25

11

Konstrukcija i montaa

K25

Knauf Fireboard obloge greda i stupova

Konstrukcija
Protupoarne obloge elinih greda i stupova s
Fireboard ploama do razreda vatrootpornosti F 180,
obloge drvenih greda i stupova do F 90. Mogunost
upotrebe gorivih elemenata ovisi o zakonskim odredbama pojedine drave.
Knauf Fireboard su negorive gipsane ploe sa
staklenim vlaknom razreda graevinskog materijala A
s prema HRN DIN 4102-1 toka 5.1.1 (cert br.
I053/98 LTM Luko).

Ploe se proizvode u debljinama od 15, 20, 25 i


30 mm. Protupoarno oblaganje elinih greda i
stupova izvodi se s metalnom potkonstrukcijom na
koju se Fireboard ploe uvruju vijcima ili bez
potkonstrukcije gdje se ploe meusobno uvruju
posebnim elinim klamicama.
Protupoarno oblaganje drvenih greda i stupova izvodi
se bez potkonstrukcije s elinim klamicama.

Certifikati i izvjea o ispitivanju


Dokumentaciju o protupoarnim svojstvima materijala i
sistema izrauje ovlateni institut za toplinska
mjerenja LTM - Luko, a izdaje ju prema potrebi Knauf
predstavnitvo u Zagrebu.
K 252 s konstrukcijom / bez konstrukcije
K 253 bez konstrukcije
K 254 bez konstrukcije
K 255 bez konstrukcije

K 252 obloga elinih greda s metalnom


potkonstrukcijom

K252 obloga elinih greda bez metalne


potkonstrukcije

K 252 obloga elinih stupova s metalnom


potkonstrukcijom

Kutni profil 30 x 30 mm treba uvrstiti s Knauf el.


tiplom 6 x 35 (uporaba i montaa prema odobrenju
Z-21.1-398) u razmaku od < 75 cm kod armirano
betonskih stropova odn. kod drugih vrsta materijala s
odgovarajuim i dozvoljenim uvrsnim elementima.
Knauf metalne kope treba nataknuti na eline profile
(debljine < 16 mm) u razmaku od < 75 cm.
Zatim CD profile 60/27 treba uvrstiti za metalne
kope.
Fireboard ploe se uvruju vijcima TN u razmaku od
maks. 200 mm.
Kod jednoslojnog oblaganja elne spojeve ploa treba
podlagati s trakama iz Fireboard ploa (irina = 180
mm) i zalijepiti s masom Fireboard Spachtel.

Trake iz Fireboard ploa (irina = 150 mm, debljina =


25 mm) treba bono utaknuti u elini profil iza elnih
spojeva ploa u razmaku od maks. 600 mm. Na donjoj
strani profila trake treba postaviti u razmaku od maks.
750 mm.
Fireboard ploe se uvruju s podloenim trakama
elinim klamicama prema DIN 18182-3 u razmaku
od maks. 120 mm. Na elnim spojevima ploa razmak
uvrenja iznosi maks. 50 mm.

Knauf metalne kope treba nataknuti


na eline profile (debljine < 16 mm) u razmaku od
< 100 cm. Zatim CD profile 60/27 treba uvrstiti za
metalne kope.
Fireboard ploe se uvruju vijcima TN u razmaku od
maks. 150 mm.
elne spojeve ploa treba podlagati CD profilima i
uvrstiti ih vijcima.

Montaa

K 254 obloga drvenih greda bez metalne


potkonstrukcije
Fireboard ploe se uvruju za drvene grede s elinim
klamicama u razmaku od maks. 120 mm. Na elnim
spojevima ploa razmak uvrenja iznosi maks.
50 mm.

K 255 obloga drvenih stupova bez metalne potkonstrukcije


Fireboard ploe se meusobno uvruju na elnim
stranama ploa elinim klamicama u razmaku od
maks. 120 mm.

Obrada spojeva / gletanje


Openito:
Pregletavanje itave povrine obloge iz Fireboard
ploa nije uvjet za zatitu od poara.
Ispunjavanje spojeva ploa, pregletavanje glava
vijaka i elinih klamica je nuno za ostvarenje
vatrozatite.
Kod oblaganja stupova preporua se primjena
profila za zatitu kuteva.
Ako je predvieno postavljanje tekueg estriha ili
asfaltne podloge, tada spojeve Fireboard ploa
treba obraditi tek nakon to je estrih postavljen.

Omjer mijeanja:
20 kg Fireboard Spachtel : 17 l vode ili
1,2 kg Fireboard Spachtel : 1 l vode.
Obrada spojeva:
Nanijeti tanak sloj Fireboard Spachtel na spoj ploa i
poloiti bandanu traku iz mineralnih vlakana. Daljnja
obrada spoja izvodi se nakon to se materijal potpuno
osui.
Gletanje povrine:
Preporua se povrinsko zaglaivanje povrina iz
Fireboard ploa ako se postavljaju posebni zahtjevi u
pogledu kakvoe povrine i zavrne obrade.

Obrada povrine:
Nakon to se materijal osui pregletana podruja treba
po potrebi paljivo obraditi brusnim papirom ili brusnom reetkom. Prije nanaanja zavrnog premaza ili
tapete povrinu treba premazati s odgovarajuim
temeljnim premazom (n.pr. s Knauf Grundiermittel
prije premazivanja).
Temperatura okoline:
Kod svih radova zavrne obrade spojeva i povrinskog
gletanja temperatura okoline ne smije biti nia od cca.
+ 10 C.

Zadravamo pravo tehnikih izmjena, uvijek vrijedi najnovije izdanje tehnikog lista. Nae jamstvo odnosi se na besprijekornu kakvou naih proizvoda. Konstruktivna, statika i graevinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se jedino ostvariti ako je osigurana iskljuiva primjena
sistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog programa ili izriito preporuanih proizvoda. Podaci o potronji, koliini i nainu rada iskustveni su podaci, te ih se u sluaju veih odstupanja u praksi ne moe bez daljnjega primijeniti.
Sva prava pridrana. Za sve izmjene, pretampavanja i fotomehaniku reprodukciju (u cjelini ili djelomino) potrebna je izriita suglasnost poduzea Knauf Ges.m.b.H.

Izdanje: veljaa 2002.

12

K25 / kro. / HR / 04.00 / GA / HR

Das könnte Ihnen auch gefallen