Sie sind auf Seite 1von 8

Knauf podovi iz gipsanih ploa

F14

F141 Knauf Elementi za suhi estrih


F142 Knauf Elementi za suhi estrih s izolacijom PS
F145 Knauf Ploe za suhi estrih

Stranica

Stranica

Tehniki podaci

Utroak materijala

Sheme polaganja

Raspisni tekstovi

Knauf suhi estrih, ploe i elementi

4-5

Konstrukcija i polaganje

Knauf d.o.o. Zagreb


HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 21, Tel.: (01) 3094 900, 3094 901, Fax: (01) 3094 904
e-mail: knauf@knauf.hr - Internet: http://www.knauf.hr

6
6-7
8

Tehniki podaci

F141/142/145

Sheme polaganja

F14

Polaganje

F141/142/145

Detaljni prikazi

F141/142/145

Utroak materijala/raspisni tekstovi

F14

Raspisni tekstovi
Poz.

Opis

..............

..............

..............

..............

..............

..............

Koliina

Jed. cijena

Uk. cijena

Pokrivanje podloge, s preklopom od min. 20 cm,


obraun pokrivene povrine.
S PE-graevinskom folijom debljine 0,2 mm, jednoslojno / dvoslojno. *
Proizvod: Knauf PE-graevinska folija

.................. m2

.................. kn

.................. kn

Pokrivanje podloge, s preklopom od min. 20 cm,


obraun pokrivene povrine.
Natron-papir s folijom (Schrenzlage).
Proizvod: Knauf Schrenzlage

.................. m2

.................. kn

.................. kn

Pokrivanje podloge, s preklopom od min. 20 cm,


obraun pokrivene povrine.
S valovitom ljepenkom debljine 5 mm.
Proizvod: ....................

.................. m2

.................. kn

.................. kn

Rubna traka iz mineralne vune, debljina 10 mm. Visina 100 mm.


Proizvod: Knauf Rubna traka K436

.................. m

.................. kn

.................. kn

Izjednaavanje visine sirovog poda prije polaganja suhog estriha.


Izjednaavajui sloj izraen iz industrijski pripremljenog cementnog morta, sa
sintetskim materijalima i punilima za cementna estrihe i betonske podove.
Debljine slojeva do maks. 1 cm. Srednja debljina sloja: ..........
Proizvod: Knauf Fliespachtel 315 (F411)

.................. m2

.................. kn

.................. kn

Izjednaavanje visine sirovog poda prije polaganja suhog estriha.


Izjednaavajui sloj izraen iz industrijski pripremljenog gipsanog morta, sa
sintetskim materijalima i mineralinim punilima.
Debljine slojeva do maks. 1,5 cm. Srednja debljina sloja: ..........
Proizvod: Knauf Nivellierspachtel 415 (F421)

.................. m2

.................. kn

.................. kn

Ukupno

.................. kn

* Precrtati nevaee podatke

Raspisni tekstovi
Poz.

Opis

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

F14
Koliina

Jed. cijena

Uk. cijena

Izjednaavanje visine sirovog poda prije polaganja suhog estriha.


Izjednaavajui sloj iz perlitnog suhog nasipa. Visina sloja od 2 do 5 cm.
Srednja visina nasipa: ..........
Proizvod: Suhi nasip Knauf Trockenschttung PA

.................. m2

.................. kn

.................. kn

Izjednaavanje visine sirovog poda prije polaganja suhog estriha.


Izjednaavajui sloj iz perlitnog suhog nasipa, stinjeno.
Visina sloja od 5 do 10 cm.
Srednja visina nasipa: ..........
Proizvod: Suhi nasip Knauf Trockenschttung PA

.................. m2

.................. kn

.................. kn

Izjednaavanje visine sirovog poda prije polaganja suhog estriha.


Izjednaavajui sloj iz perlitnog suhog nasipa, stinjeno i prekriveno s
gipsanim ploama. Visina sloja iznad 10 cm.
iz perlitnog suhog nasipa. Visina sloja od 2 do 5 cm.
Srednja visina nasipa: ..........
Proizvod: Suhi nasip Knauf Trockenschttung PA

.................. m2

.................. kn

.................. kn

Izjednaavanje visine sirovog poda prije polaganja suhog estriha.


Izjednaavajui sloj iz 2K-epoksidne smole i posebnog granulata za drvene podove
Gustoa suhog materijala cca. 200 kg/m3, tlana vrstoa cca. 1 N/mm2.
Visina nasipa od 1,5 do maks. 80 cm.
iz perlitnog suhog nasipa. Visina sloja od 2 do 5 cm.
Srednja visina nasipa: ..........
Proizvod: Knauf EPO-Leicht F441

.................. m2

.................. kn

.................. kn

Suhi estrih iz gipskartonskih elemenata na pripremljenoj vodoravnoj podlozi.


Polae se uz pomak, lijepi se i zaglauje na spojevima.
Sastoji se iz tri sloja gipsanih ploa debljine 8 mm, ukupna debljina 25 mm.
Sistem: Knauf suhi estrih-element F141

.................. m2

.................. kn

.................. kn

Suhi estrih iz gipskartonskih elemenata na pripremljenoj vodoravnoj podlozi.


Polae se uz pomak, lijepi se i zaglauje na spojevima.
Sastoji se iz tri sloja gipsanih ploa debljine 8 mm, i jednog sloja ekspandiranog
polistirola, kao toplinska izolacija debljine 20 mm / 30 mm / 50 mm *.
Ukupna debljina 45 mm / 55 mm / 75 mm *
Sistem: Knauf suhi estrih-element s izolacijom F142

.................. m2

.................. kn

.................. kn

Suhi estrih iz posebnih podnih gipskartonskih ploa na pripremljenoj vodoravnoj podlozi.


Polae se uz pomak, lijepi se itavom povrinom i zaglauje na spojevima.
Sastoji se iz dva sloja ploa debljine 12,5 mm, ukupna debljina 25 mm.
Sistem: Knauf suhi estrih-ploe F145
.................. m2

.................. kn

.................. kn

Suhi estrih iz posebnih podnih gipskartonskih ploa na pripremljenoj vodoravnoj podlozi.


Polae se uz pomak, lijepi se itavom povrinom i zaglauje na spojevima.
Sastoji se iz dva sloja ploa debljine 12,5 mm, na ekspandiranom
polistirolu debljine 20 mm , kao toplinska izolacija. Ukupna debljina 45 mm.
Sistem: Knauf suhi estrih-ploe F145
.................. m2

.................. kn

.................. kn

Suhi estrih iz posebnih podnih gipskartonskih ploa na pripremljenoj vodoravnoj podlozi.


Polae se uz pomak, lijepi se itavom povrinom i zaglauje na spojevima.
Sastoji se iz dva sloja ploa debljine 12,5 mm, na mineralnoj vuni debljine 10 mm dick,
kao toplinska izolacija. Ukupna debljina 35 mm.
Sistem: Knauf suhi estrih-ploe F145
.................. m2

.................. kn

.................. kn

Prije polaganja podne obloge prethodna impregnacija podloge


s disperzijskim premazom.
Proizvod: Knauf Estrichgrund

.................. m2

.................. kn

.................. kn

Zaglaivanje cijele povrine sa samonivelirajuom masom za izravnavanje.


Minimalna debljina sloja je min. 2 mm, postie se otpornost na kotae stolaca
ispod tankih podnih obloga
Proizvod: Knauf Nivellierspachtel 415 (F421)

.................. m2

.................. kn

.................. kn

Ukupno

.................. kn

* Precrtati nevaee podatke

Konstrukcija i polaganje

F14

Knauf gipsani suhi podovi


Konstrukcija
F141 Elementi suhog estriha
Tri tvorniki sljepljene gipsane podne ploe debljine
8 mm, ukupna debljina 25 mm. Dva ruba u izvedbi
spoja utor / pero, ostala dva ruba u izvedbi kao
stepeniasti spoj. Ljepljenje svih spojeva izvodi se sa
sistemskim Knauf UB-ljepilom.

F142 Elementi suhog estriha s izolacijom


Isti sastav kao F141, ali s dodatnom izolacijom iz
jednog sloja kairanog tvrdog polistirola debljine
20 mm, 30 mm odn. 50 mm.
Ukupna debljina elementa moe prema tome iznositi
45 mm, 55 mm odn. 75 mm.

F145 Ploe suhog estriha


Dva sloja ploa suhog estriha debljine 12,5 mm, ukupna debljina 25 mm. Dvije ploe se na gradilitu
meusobno lijepe po itavoj svojoj povrini s ljepilom
za stiropor Knauf Styroporkleber. Ploe se meusobno
uvruju elinim klamicama. R = 0,21 W/(mK).

Knauf suhi nasip (granulacija 1 - 6 mm, povrinska


masa cca. 5,15 kg/m2 po cm debljine sloja). Zaostala
vlaga 1%, Minimalna visina nasipa 20 mm, kod
visina nasipa viim od cca. 50 mm nasip treba stinjavati, kod visina nasipa viim od cca. 100 mm odn.
ispod izolacijskog sloja iz mineralne vune (MF) nasip
treba prekriti s gipsanim ili Vidifloor ploama (preporua se kod izolacijskih slojeva iz stiropora)
Knauf EPO-Leicht je brzo veui vodopostojani mort za
izjednaavanje razine poda. Pogodan je za debljine slojeva od 15 do 800 mm pri gustoi od cca.
200 kg/m3. EPO-Leicht se koristi kod izjednaavanja
neravnina na sirovim podovima, za ispunjenje upljina
i za promjenu razine poda.

Kod primjene suhog nasipa materijal treba u podruju


spoja temeljito stisnuti.

Polaganje
Podloga
Provjera podloge (kod drvenih meukatnih konstrukcija
treba voditi rauna o nosivosti podloge. Knauf podni elementi ili ploe se ne smiju polagati neposredno na
drvene grede ili na utu) i izjednaavajueg sloja (neravnine, promjena razine poda)
Kod drvenih podova poloiti valovitu ljepenku, ne
podie se na rubovima zidova.
Kod betonskih podova PE-foliju debljine 0,2 mm treba
poloiti na podlogu s min. preklopom od 20 cm, na rubnim zidovima podie se do razine gotovog poda.
Na spoju sa zidom postavlja se traka iz mineralne vune
debljine 10 mm.
Izjednaavanje visine sirovog poda
Povrina mora biti potpuno ravna - Provjera visine!
Utroak materijala ovisi o visini neravnina.
Kod manjih visina 0 - 15 mm koristi se Knauf
Nivellierspachtel 415 (cca. 1,8 kg/m2 za mm debljine
sloja). Kod debljinh slojeva preporua se koritenje
smjese s manjim udjelom vode.
Kod kontinurano ravnomjerne visine nanaanja ili kod
instalacijskih cijevi na sirovom podu: polaganje stiropornih ploa gustoe PS 20 ili laganih cementno
vezanih ploa iz drvenih vlakana. Cijevi obloiti s
mineralnom vumom, stiroporne odn. drvene ploe
izrezati prema poloaju cijevi. Elementi ili ploe suhog
estriha polau se okomito na smjer polaganja izolacijskih odn. izjednaavajuih ploa.
Izolacijski slojevi: Kao dokaz upotrebljivosti vrijede
tehniki podaci pojedinog proizvoaa.

Polaganje
Polaganje zapoeti na zidu nasuprot vratima, na lijevoj
strani prostorije. Viak ploe (stepeniasti preklop ili
utor-pero) kod spoja sa zidom treba odrezati.
Kod primjene suhog nasipa polaganje zapoeti kod
vratiju. Preporua se polaganje pokrivne ploe na suhi
nasip, kako bi se uz utedu vremena montae moglo
poeti s radom na zidu nasuprot vratima.
U podruju vrata ploe se polau bez prekida ili se spoj
ploa izvede ispod vratnog krila uz podlaganje perploa irine cca. 10 cm, debljine 19 mm. perploa
se uvruje s vijcima za plou odn. za element suhog
estriha.
Kod spojeva s drugim podovima (n. pr. tekui estrih)
suhi estrih treba podlagati s kutnim profilom (profil za
razdvajanje podova), pri tome foliju treba uzdignuti.

F141 Elementi suhog estriha/


F142 Elementi suhog estriha s izolacijom
Elemente polagati bez prekida; s ostatkom ploe iz
prvog reda treba zapoeti polaganje drugog reda (rad
bez karta). Pomak spojeva je min. 25 cm, krini
spojevi i spojevi bez preklapanja nisu dozvoljeni.
vrsti spoj elemenata ostvaruje se lijepljenjem i ispunjavanjem spojeva u podruju preklopa sa sistemskim
UB-ljepilom.
F145 Ploe suhog estriha
Prvi sloj ploa polae se s krinim spojevima, pri tome
se poinje s itavom ploom.
Drugi sloj polae se na prethodno naneseno Knauf ljepilo za stiropor, a poinje se s polovicom ploe. (u kutu
prostorije s etvrtinom ploe). Pomak drugog sloja je
za pola ploe uz polaganje s krinim spojem.
Zatim svaku gornju plou treba s cca. 20 kom. elinih
klamica (duljine 20 do 23 mm) uvrstiti za donju
plou. Pri tome treba koristiti koso bruene klamice
koje se u ploi ire.
Prilikom uvrivanja elinim klamicama plou treba
opteretiti vlastitom tjelesnom teinom.
Otvorene spojeve ploa treba po potrebi ispuniti s
Knauf Uniflott.

Obrada povrine i obloge


Otpornost na kotae stolaca
Suhi estrih tipa F141/F142/F145 je otporan na utjecaj kotaa stolaca ako je povrina suhog poda po cijeloj
povrini zaglaena s 2 mm debelim slojem
izjednaavajue mase Knauf Nivellierspachtel 415.
Zatita od vlage
Kod prostorija ispod kojih nema podruma treba izvesti
hidroizolaciju prema propisanim normama. U kunim
kupaonicama i prostorijama sline namjene potrebno je

brtvljenje povrine i kuteva s kauuk premazom Knauf


Flchendicht i brtvenom trakom Flchendichtband.
Tanke i elastine podne obloge
Tanke elastine obloge (n. pr. PVC, linoleum) polau
se nakon nanosa 2 mm debelog sloja Knauf
Nivellierspachtel 415 na cijeloj podnoj povrini.
Keramike obloge
Kod obloge iz kamenih ploica treba polagati ploice
veliine maks. 30 x 30 cm, glinene ploice se ne

polau na takvu podlogu. Kod primjene brtvene mase


Flchendicht potrebno je koristiti fleksibilno ljepilo
Knauf Flexkleber.
Gotovi parket ili mozaik-parket
Vieslojni gotovi parket ili mozaik parket moe se
poloiti na suhi estrih ako se lijepi cijelom povrinomt.
Na razdvojnom sloju se mogu polagati i druge vrste
parketa. Obratiti panju na upute proizvoaa.

Zadravamo pravo tehnikih izmjena. Nae jamstvo se odnosi na besprijekornu kakvou naih proizvoda. Konstruktivna, statika i graevinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se jedino ostvariti ako je osigurana iskljuiva primjena sistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog
programa ili izriito preporuanih proizvoda. Podaci o potronji, koliini i nainu rada iskustveni su podaci, te ih se u sluaju odstupanja u praksi ne moe bez daljnjega primijeniti.
Sva prava pridrana. Za sve izmjene, pretampavanja i fotomehaniku reprodukciju (u cjelini ili djelomino) potrebna je izriita suglasnost poduzea Knauf Ges.m.b.H.

Izdanje: travanj 2001.

F14 / dtsch. / A / 03.00 / FB


F14 / kro. / HR / 04.01 /GA / HR

Das könnte Ihnen auch gefallen