Sie sind auf Seite 1von 1

Hopp, hopp, hopp

www.keyboardnoten.at.tt klaviernoten@gmail.com

Hopp,

hopp,

G
5

hopp,

Pferd-chen lauf Gal - opp!

- ber Stock und

hopp,
4

Pferd - chen, lauf

- ber Stei - ne,


4

hopp,

Hopp,

hopp,

Gal

opp!

a - ber brich dir

hopp!

nicht die Bei - ne!