You are on page 1of 11

Regisztr€ci•

2015.11.15-ig

Regisztr€ci• – Ir€ny Strasbourg (2)
Kedves Devizahitelesek!
A PITEE egyes‚let v€llalja azoknak a devizahiteleseknek a jogi kƒpviseletƒt, akik az Emberi Jogok
Eur•pai B„r•s€g€t•l akarnak jogvƒdelmet kƒrni a magyar korm€ny bankmentő lƒpƒseivel szemben.
Az eur•pai emberi jogokkal ellentƒtesnek tartjuk azt, hogy a magyar korm€ny t†rvƒnyi eszk†z†kkel a
devizahitelesekre terhelte az €rfolyamkock€zat okozta vesztesƒgeket. Cƒlunk, hogy az Emberi Jogok
Eur•pai B„r•s€ga k€rtƒr„tƒst „tƒljen meg a devizahitelesek rƒszƒre, a Magyar korm€ny bankmentő
lƒpƒsei miatt.
J‡liusban ind„tottuk el az első csoportos elj€r€st. Ahhoz az elj€r€shoz 63 devizahiteles csatlakozott.
Ebben a dokumentumban arr•l t€jƒkoz•dhat, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy csatlakozhasson a
m€sodik csoportos elj€r€shoz.
Kƒrj„k, figyelmesen olvassa el ezeket a feltƒteleket!
Mi csak akkor tudunk seg„tsƒget ny‡jtani ˆnnek, ha ˆn is seg„t nek‚nk teljes„teni a strasbourgi b„r•s€g
szigor‡ k†vetelmƒnyeit.
A strasbourgi b„r•s€gi elj€r€s komoly szakmai ƒs szervezƒsi feladat, ami nagy kih„v€st jelent a
sz€munkra. Emiatt a b„r•s€gi elj€r€sban a jogi kƒpviseletƒrt anyagi hozz€j€rul€st kƒr‚nk. Tov€bb€
fenntartjuk a jogot arra, hogy a perben rƒsztvevők sz€m€t esetleg korl€tozzuk. Az esetleg sz‚ksƒges
korl€toz€sr•l minden ƒrintettet időben t€jƒkoztatni fogunk.
A PITEE egyes‚let k†zel 5 ƒve k‚zd jog€llami eszk†z†kkel a devizahitelesek jogaiƒrt. Az egyes‚let
munk€ja is hozz€j€rult ahhoz, hogy a bankok rƒszben visszafizettƒk a t†rvƒnytelen‚l felsz€m„tott
k†ltsƒgeket. A strasbourgi b„r•s€gi elj€r€s sor€n is ugyanazt a szakmai sz„nvonalat fogjuk ny‡jtani, mint
amit a magyarorsz€gi b„r•s€gi elj€r€sokban ny‡jtottunk.
Kƒrj‚k, csak akkor regisztr€ljon a strasbourgi elj€r€sra, ha elfogadja az egyes‚let cƒljait, ƒs b„zik az
egyes‚let szakmai ƒs etikai felkƒsz‚ltsƒgƒben!

Regisztr€ci•
2015.11.15-ig

Gyakori kƒrdƒsek
1. Ki vehet rƒszt a m€sodik csoportos elj€r€sban?
Ehhez a m€sodik csoportos elj€r€shoz azok a devizahitelesek csatlakozhatnak, akik 2015. j‡lius 31-ig
beny‡jtott€k az alkotm€nyb„r•s€ghoz azt az alkotm€nyjogi panaszt, amit m€jusban k†zzƒ tett‚nk a
weboldalunkon.
2. Rƒszt vehet-e az is a m€sodik csoportos elj€r€sban, aki m€r csatlakozott az első elj€r€shoz?
Igen, rƒszt vehet. A rƒszvƒtel t†bb elj€r€sban azonban nem n†veli a per megnyerƒsƒnek esƒlyƒt.
3. Mit tegyek, ha jelz€loghitelem van, de nem ny†jtottam be panaszt az alkotm€nyb‡r•s€ghoz?
Akinek jelz€loghitele van, de NEM ny‡jtott be panaszt 2015. j‡lius 31-ig az alkotm€nyb„r•s€ghoz,
annak nincs lehetősƒge csatlakozni ehhez a m€sodik csoportos elj€r€shoz.
4. Mit tegyek, ha aut•hitelem van ƒs szeretnƒm az „gyemet a strasbourgi b‡r•s€g elƒ vinni?
Az aut•hitelek forintos„t€sa ellen 2016. m€rcius 31-ig lehet alkotm€nyjogi panaszt beny‡jtani az
alkotm€nyb„r•s€ghoz. A weboldalunkon hamarosan k†zzƒ fogunk tenni egy beadv€nymint€t azoknak,
akik ƒlni k„v€nnak ezzel a jogorvoslati lehetősƒggel. Csak azok fordulhatnak kƒsőbb a strasbourgi
b„r•s€ghoz, akik beny‡jtj€k előbb az alkotm€nyjogi panaszt. A beadv€nyokat az alkotm€nyb„r•s€g el
fogja utas„tani. Az elutas„t€st k†vetően lehet majd a strasbourgi b„r•s€ghoz fordulni.
5. Lehet-e a strasbourgi elj€r€sban val• rƒszvƒtelre hivatkozni egy vƒgrehajt€s elj€r€s meg€ll‡t€s
ƒrdekƒben? Nem vehet. A strasbourgi b„r•s€gi elj€r€s f‚ggetlen a magyarorsz€gi vƒgrehajt€si
elj€r€st•l. A vƒgrehajt€s miatt elszenvedett k€rt azonban ƒrvƒnyes„teni lehet egy strasbourgi keresettel.
Akit a kilakoltat€s veszƒlye fenyeget, az forduljon valamelyik fogyaszt•vƒdő ‚gyvƒdhez seg„tsƒgƒrt
(www.hitelsikerek.hu).
6. Mit tegyek, ha nem tudok a jelenlegi elj€r€shoz csatlakozni?
K†vesse figyelemmel a PITEE egyes‚let tevƒkenysƒgƒt. Iratkozzon fel a h„rlevel‚nkre, legyen a
k†vetőnk a Twitter-en, vagy „like”-oljon minket a Facebookon. Cƒlunk, hogy minden devizahitelesnek
seg„tsƒget ny‡jtsunk. A sz‚ksƒges lƒpƒsekről a weboldalunkon mindenkit t€jƒkoztatni fogunk.

Regisztr€ci•
2015.11.15-ig

A regisztr€ci•hoz az al€bbi lƒpƒsek sz„ksƒgesek:
1.

H€rom nyilatkozat kinyomtat€sa, kitˆltƒs ƒs al€‡r€sa:
Meghatalmaz€s;
Belƒpƒsi kƒrelem;
Nyilatkozat az alkotm€nyb„r•s€gi elj€r€sr•l.

2.

A sz„ksƒges dokumentumok ˆssze€ll‡t€s ƒs post€z€sa;

3.

Online adatlap kitˆltƒse;

4.

Rƒszvƒteli d‡j €tutal€sa.

Akinek tˆbb hitelszerződƒse van, azoknak minden szerződƒshez k„lˆn kell
elvƒgezni„k ezeket a lƒpƒseket!
A regisztr€ci•hoz sz‚ksƒges egyes lƒpƒsekről rƒszletesebben a k†vetkező oldalakon
t€jƒkoz•dhat.
Az egyes‚let elektronikus levƒlben visszaigazolja a sikeres regisztr€ci•t!
A regisztr€ci•

2015. november 15-ig lehetsƒges.

Kƒrj‚k, eddig a hat€ridőig teljes„tse az †sszes(!) sz‚ksƒges regisztr€ci•s lƒpƒst. A
hat€ridő letelte ut€n ƒrkezett dokumentumokat visszak‚ldj‚k ƒs a befizetett rƒszvƒteli
d„jat visszautaljuk.

Regisztr€ci•
2015.11.15-ig

1. Meghatalmaz€s valamint a belƒpƒsi nyilatkozat
al€‡r€sa
A strasbourgi b„r•s€gt•l kapott ir€nymutat€s szerint ˆnnek kƒt dokumentumot sz‚ksƒges al€„rnia
ahhoz, hogy a PITEE egyes‚let az ˆn ‚gyƒt is kƒpviselni tudja a strasbourgi elj€r€sban:

Belƒpƒsi nyilatkozatot, amivel ˆn kƒri felvƒtelƒt a PITEE egyes‚let tagjai k†zƒ.

Meghatalmaz€s, amivel ˆn meghatalmazza a PITEE egyes‚letet a b„r•s€gi elj€r€s
lefolytat€s€ra:

Ennek a PDF dokumentumnak a vƒgƒn megtal€lja a sz‚ksƒges nyilatkozatok mint€j€t. Kƒrj‚k,
(1) nyomtassa ki ezeket a nyilatkozatokat, (2) t†ltse ki olvashat•an, kƒz„r€ssal az adatait, ƒs (3) „rja al€ a
nyilatkozatokat az arra kijel†lt helyen.
KITˆLT‹SI MINTA A MEGHATALMAZŒSHOZ

Regisztr€ci•
2015.11.15-ig

2. A sz„ksƒges dokumentumok ˆssze€ll‡t€sa ƒs
post€z€sa
A strasbourgi b„r•s€gi elj€r€shoz, az al€bbi dokumentumok m€solat€ra van sz‚ksƒg‚nk, ezƒrt kƒrj‚k,
hogy ezeket k‚ldje el nek‚nk:

Deviza-hitelszerződƒs (vagy kˆzjegyzői okirat) m€solata;
A szerződƒsen az ˆn neve kell, hogy szerepeljen, mint ad•s vagy z€logk†telezett.

Felad•vevƒny vagy tƒrtivevƒny m€solata;
Ez igazolja, hogy ˆn beny‡jtotta az alkotm€nyjogi panaszt.

A bank t€jƒkozat• levƒl m€solata az elsz€mol€sr•l.
A t€jƒkoztat• levƒl a fenti Deviza-hitelszerződƒsre kell, hogy vonatkozzon.

Kƒrj‚k, hogy NE k‚ldj†n nek‚nk eredeti dokumentumokat! A b„r•s€gt•l kapott ir€nymutat€s szerint
elegendő ezeknek a dokumentumoknak az egyszerű (teh€t NEM hiteles„tett) m€solata!
Akinek t†bb hitelszerződƒse van, azoknak minden szerződƒshez k‚l†n kell elk‚ldeni‚k ezeket a
dokumentumokat!
A fenti h€rom dokumentummal egy„tt, kƒrj„k, k„ldje el nek„nk a meghatalmaz€s, a belƒpƒsi
kƒrelem ƒs a „Nyilatkozat az alkotm€nyb‡r•s€gi elj€r€sr•l” EREDETI pƒld€nyait is.
A felsorolt dokumentumokat az al€bbi levelezƒsi c„mre k‚ldje egyszerű postai k‚ldemƒnykƒnt:

Levelezƒsi c„m

PITEE Pƒnz„gyi Egyes„let
Budapest
Pf. 830.
1535

Kƒrj‚k, NE k‚ldj†n nek‚nk aj€nlott levelet! Az aj€nlott levelek €tvƒtelƒt nem tudjuk garant€lni.

Regisztr€ci•
2015.11.15-ig

3. Online adatlap kitˆltƒse
A strasbourgi b„r•s€g kƒri, hogy a kƒpviselt fogyaszt•k adatait Excel t€bl€zatban, elektronikus
adathordoz•n is csatoljuk a kƒrelemhez.
Annak ƒrdekƒben, hogy a b„r•s€gnak ezt a kƒrƒsƒt teljes„teni tudjuk kƒsz„tett‚nk egy online kƒrdő„vet.
Az online kƒrdő„vet az al€bbi linken ƒrheti el:
https://docs.google.com/forms/d/1D65EzmKWgvNN_6Ko6bLainszYNbg1ysdL-cYOq1brI/viewform?usp=send_form
Kƒrj‚k, t†ltse ki ezt a kƒrdő„vet. A kƒrdƒsekre adott v€laszoknak egyezni‚k kell a devizahitelszerződƒsben ƒs az elsz€mol• levƒlben tal€lhat• adatokkal. Ellenőrizze a v€laszait, mielőtt r†gz„ti
az adatokat.
INTERNETES ADATLAP:

Regisztr€ci•
2015.11.15-ig

4. Rƒszvƒteli d‡j €tutal€sa
A strasbourgi b„r•s€gi elj€r€st †nerőből megszervezni ƒs lebonyol„tani nem tudjuk. Ezƒrt a b„r•s€gi
elj€r€s lefolytat€s€hoz az al€bbi anyagi hozz€j€rul€st kƒrj‚k.
Rƒszvƒteli d„j:

85.000,- Ft.

Akik 2015.04.30-ig †nkƒntes adom€nyaikkal t€mogatt€k az egyes‚let munk€j€t, valamint
akik kor€bban csatlakoztak az első csoportos keresethez:
35.000,- Ft
Megjegyzƒs rovat:

„Adom€ny”

Banksz€mlasz€munk:

1160 0006 - 0000 0000 - 4055 6309

Sz€mlatulajdonos:

P•nz‚gyi Ismeretterjesztő •s
„rdek-k•pviseleti Egyes‚let

Sz€mlavezető bank:

ERSTE Bank Hungary Zrt.

Kƒrj‚k, a megjegyzƒs rovatba csak annyit „rjanak, hogy „Adom€ny”!

ADOMŒNYOZŽK 2015.04.30-ig
Kƒrj‚k, ellenőrizze, hogy a neve szerepel-e ezen a list€n
2012
2012. 01. 03. H. Krisztina
2012. 01. 09. P. Kft.
2012. 01. 24. Cs. J€nos
2012. 01. 26. P. Zolt€n
2012. 01. 30. K. Zolt€n
2012. 01. 30. R. Anaszt€zia
2012. 01. 30. S. M€ty€s
2012. 02. 06. K. S€ndor
2012. 02. 06. B. M€rk
2012. 02. 06. B. Beatrix
2012. 02. 06. F. J•zsef
2012. 02. 10. Zs. Benj€minnƒ
2012. 02. 24. B. Beatrix
2012. 02. 27. K. Gy†ngyvƒr
2012. 05. 02. A. Kft.
2012. 06. 13. Ž. J•zsefnƒ
2012. 07. 30. Ž. J•zsefnƒ
2012. 09. 26. Sz. Erzsƒbet
2012. 10. 01. Ž. J•zsefnƒ
2012. 10. 03. Sz. Zsuzsanna
2012. 10. 30. L. P€lnƒ
2012. 12. 06. W. Katalin
2012. 12. 14. B. Tam€s

2012. 12. 15. K. Orsolya
2012. 12. 27. S. Œrp€dnƒ
2013
2013. 01. 04. P. J•zsef
2013. 01. 07. ˆ. G€bor
2013. 01. 07. D. Mikl•s
2013. 01. 10. S. M€ty€s
2013. 01. 15. Sz. Tam€s
2013. 01. 21. F. L€szl•
2013. 02. 06. V. Olga
2013. 02. 06. V. Istv€n
2013. 02. 13. V. Istv€nnƒ
2013. 02. 14. M. Norbert
2013. 02. 21. B. Csaba
2013. 02. 26. V. Csab€nƒ
2013. 03. 07. K. Attila
2013. 03. 11. M. J€nosnƒ
2013. 03. 20. B. Andrea
2013. 03. 27. K. Anita
2013. 03. 27. F. Ferenc
2013. 04. 03. V. Csaba
2013. 05. 13. M. Gy†rgy
2013. 05. 14. L. L€szl•
2013. 06. 09. M. Bƒla

2013. 06. 18. Sz. Iringo
2013. 06. 23. Cs. Katalin
2013. 06. 28. H. Cecilia
2013. 07. 03. G. Zsuzsanna
2013. 07. 03. H. Anett
2013. 10. 17. B. Ferenc Attila
2013. 11. 14. Cs. Zsaklin
2013. 11. 20. T. Anita
2013. 11. 22. S. Lajos
2013. 11. 27. B. Gizella
2013. 12. 06. L. Pƒter
2014
2014. 01. 02. F. L€szl•
2014. 01. 13. D. J•zsef
2014. 01. 24. B. Mih€lynƒ
2014. 01. 31. B. Gizella
2014. 02. 21. G. Zsuzsanna
2014. 03. 04. R. Kft.
2014. 03. 07. W. Katalin
2014. 08. 24. Cs. S€ndor
2014. 09. 12. T. G€bor
2014. 09. 16. Gy. Lajos
2014. 09. 19. I. P€lnƒ
2014. 09. 20. W. Katalin

2014. 10. 03. H. Ernő
2014. 10. 27. G. Gyula Istv€n
2014. 11. 04. W. Katalin
2014. 11. 20. H. Istv€n
2014. 12. 01. M. Kft.
2014. 12. 15. N. J€nos
2014. 12. 18. A. Kft.
2014. 12. 29. Ismeretlen
2014. 12. 30. B. Csaba
2015
2015. 01. 06. P. L€szl•
2015. 01. 06. P. Zolt€n
2015. 01. 07. Gy. Lajos
2015. 01. 08. M. J•zsef
2015. 01. 13. M. Vendelnƒ
2015. 01. 26. Sz. Zolt€n
2015. 02. 09. F. Istv€n
2015. 02. 11. K. Zolt€n
2015. 02. 25. L. Ren€ta ‹va
2015. 03. 02. K. Istv€n
2015. 03. 11. A. Kft.
2015. 03. 25. K. L€szl•
2015. 03. 26. K. Andrea Judit
2015. 04. 22. F. Zsuzsanna ‹va

Regisztr€ci•
2015.11.15-ig

Felvƒteli Kƒrelem

Tisztelt PITEE Egyes‚let!
Alul„rott
Nƒv:

_________________________________

C„m:

__________________________________________

Kƒrem, felvƒtelemet az egyes‚ket tagjai k†zƒ.
Az egyes‚let cƒlkitűzƒseit elfogadom.
Kƒrem, hogy mentsenek fel a csatlakoz€si d„j ƒs az ƒves tagd„j fizetƒse al•l.
Tags€gomat meghat€rozott ideig k„v€nom fenntartani.
Tags€gom szűnj†n meg automatikusan a strasbourgi b„r•s€gi elj€r€s lez€r€s€nak
napj€n.

Kelt: 2015. november 1.

_____________________
Al€„r€s

Regisztr€ci•
2015.11.15-ig

Nyilatkozat az alkotm€nyb…r†s€gi elj€r€sr†l

Tisztelt PITEE EgyesÄlet!

AlulÅrott
NÇv:

_______________________________________

CÅm:

_______________________________________

A mellÇkelt feladÉvevÇny/tÇrtivevÇny mÑsolatÑval igazolom, hogy 2015. jÖlius 31.
napjÑig benyÖjtottam az alkotmÑnybÅrÉsÑghoz a PITEE egyesÄlet Ñltal javasolt
alkotmÑnyjogi panaszt. A beadvÑnyomra az alkotmÑnybÅrÉsÑg a mai napig nem
vÑlaszolt.
Ha az alkotmÑnybÅrÉsÑg ÇrtesÅtÇst kÄld nekem a beadvÑnyommal kapcsolatban, akkor
azt haladÇktalanul tovÑbbkÄldÜm a PITEE egyesÄlethez.
Kelt: 2015. november 1.

_____________________
AlÑÅrÑs