Sie sind auf Seite 1von 5

Universitatea Tehnic a Moldovei

Calculatoare Informatic i Microelectronic


Catedra: Bazele Teoretice ale Electrotehnicii

RAPORT
la lucrarea de laborator nr.3
la disciplina Electrotehnic
Tema: Circuitul de curent alternativ cu unirea n serie a
elementelor R,L,C.Rezonana de tensiune.

A elaborat:
st.gr. TI-144
A verificat:
conf.univ.

Pascari Ion
Data/Semntura ____________
Valeriu Blaj
Data/Semntura ____________

Chiinu 2015
Scopul lucrrii: : Studierea fenomenului de rezonan a tensiunilor n circuite de curent alternativ.
ORDINEA EFECTURII:
1.
Am montat schema electric.

220 V

R
A
V221

V121
L
C

Fig.1.Schema electric.
2.

Am stabilit o tensiune U = const i variind cu capacitatea condensatorului am verificat fenomenul


de rezonan(valoarea curentului maximal).Rezultatele msurrilor le-am nscris n tabel.
Formule de calcul :

Z=U/I;
X= Z 2R2 ;
XL=|X-XC|;
L= XL//;
=2f; f=50 Hz;
XC=UC/I;
cos =P/UI;
=arccos ;
C=

Exemplu de calcul pentru cazul 1:

cos =P/UI=21/(50*0.68)=0.61;
=arccos 0.61= 58o 33' ;
Z=U/I=50/0.68=73.25 ;
R=Z*cos =73.52 * 0.61 =44.84 ;
XC=UC/I=268/0.68=394.11 ;
XL=UL/I=230/0.68=338.23 ;
L= XL//=338.23/314=1.07 mH;

106
;
X c314

R=Zcos ;

C2=

10
=8.08 F;
394.11314

Tabelul 1.
Rezultatele obinute la msurri i calcule.
N
r.
cr
t
1

Msurri
UL
UC

Ul

0.68

50

230

C1

268

21

F
8

cos

0.61

grad

Ohm

58o

Calcule
R

XC

XL

C2

Ohm

Ohm

Ohm

mH

73.52

44.84

394.11

338.23

1.07

8.08

53.19

43.61

308.51

276.59

0.88

10.32

45.45

44.54

250

250

0.79

12.73

172.41

49.99

179.31

413.79

1.31

17.76

208.33

49.99

166.66

416.66

1.32

19.1

'

33
2

0.94

50

260

290

39

10

0.82

35o
'

32
3

1.1

50

275

275

54

12

0.98

11o
'

48
4

0.29

50

120

52

4.25

14

0.29

73o
'

14
5

0.24

50

100

40

16

0.24

76o
'

11
3.

Dup date msurrilor am efectuat calculul cos , ,Z,R, X C , X L , L . Rezultatele le-am


introdus n tabel.

4.

Dup datele din tabel construim graficele U B , U C , I , =f ( c) .

5.

Am construit diagramele vectoriale pentru urmtoarele regimuri:


X L < XC ; X L > XC ; XC = X L ;

1. XC > XL

2. XC < XL

3. XL = XC

Fig.2 Diagramele vectoriale pentru regimurile XL < XC , XL > XC , XL =XC.


Concluzii:
Am studiat regimurile de funcionare a unui circuit format dintr-o rezisten, o bobin i un condensator, legate n
serie, alimentat cu o tensiune sinusoidal de frecven i valoare efectiv constant.
Am neles c prin modificarea inductivitii bobinei se obin circuite inductive, capacitive i rezistive (la
rezonan)
Am constatat existena a trei regimuri de funcionare ale circuitului R,L,C serie:
1.

Regimul inductiv - X L X c n care 0 - curentul este defazat n urma tensiunii - ( X e 0 );

2.

Regimul capacitiv - X L X c n care 0 - curentul este defazat

3.

Regimul de rezonana - X L X c , X e 0, 0 - (curentul este n faz cu tensiunea).

X e 0 );

naintea tensiunii - (