Sie sind auf Seite 1von 3

STRUNI

CURRICULUM VITAE

OSOBNI PODACI
Ime i prezime
Adresa
Telefon
Telefaks
Elektronika pota, Web adresa
Dravljanstvo
Datum roenja
Matini broj iz Upisnika znanstvenika

Vladimir Skendrovi
Zagreb, Krianieva 5
01 4611525
01 4611525
vskendrovic@worldbank.org
hrvatsko
04.12.1940.

069802

RADNO ISKUSTVO
Datumi (od do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Funkcija
Podruje rada
Datumi (od do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Funkcija
Podruje rada
Datumi (od do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Funkcija
Podruje rada
Datumi (od do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Funkcija
Podruje rada
Datumi (od do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Funkcija
Podruje rada
Datumi (od do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Funkcija
Podruje rada
Datumi (od do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Funkcija
Page 1 - Curriculum vitae (eCVf_hr)

2003.- danas
Graevinski fakultet Sveuilita J.J.Strossmayer u Osijeku
Izvanredni profesor
Nastavnik
Nastava
1999. 2002.
Svjetska banka, ured u Zagrebu
Senior Operations Officer
Country Manager/Head of Office (Direktor ureda Svjetske banke u Hrvatskoj)
Razvojni projekti
1991. 2001.
United Nations, New York
Tehnical Advisor (Tehniki savjetnik)
Graevinarstvo, zatita okolia,
1981. 1990.
Graevinski institut, Zagreb
Struni savjetnik, Docent, Izvanredni profesor
Poslovni direktor
Graevinarstvo
1977. 1980.
Hidroelektra, graevno poduzee, Zagreb
Tehniki poslovi i projekti u inozemstvu
Pomonik glavnog direktora
Graevinarstvo
1975. 1976.
International Construction Co. Ltd, Nairobi, Kenija
Chief Engineer (Glavni inenjer)
General Manager (Glavni direktor)
Graevinarstvo
1965. 1974.
Hidroelektra, graevno poduzee, Zagreb
Graevinski inenjer
Rukovodilac gradilita, Rukovodilac pripreme, Rukovodilac ureda u Njemakoj

Podruje rada

Graevinarstvo

KOLOVANJE
Datum
Mjesto
Ustanova
Zvanje
Datum
Mjesto
Ustanova
Zvanje
Datum
Mjesto
Ustanova
Zvanje

1965.
Zagreb
Graevinski fakultet Sveuilita u Zagrebu
Diplomirani graevinski inenjer
1983.
Zagreb
Graevinski fakultet Sveuilita u Zagrebu
Magistar znanosti iz podruja graevinarstva
1987.
Zagreb
Graevinski fakultet Sveuilita u Zagrebu
Doktor znanosti iz podruja graevinarstva

USAVRAVANJE
Godina
Mjesto
Ustanova
Podruje

2003.
Zagreb
International Project Management Association
Upravljanje projektima

STRUNI ISPIT
Godina
Mjesto
Ustanova
Podruje

PROJEKTI
Godina
Mjesto
Ustanova
Podruje

2003-danas
Rijeki prometni pravac, Rijeka
Svjetska banka
Graevinarstvo

Godina
Mjesto
Ustanova
Podruje

2000-20004
Modernizacija Hrvatskih eljeznica, Zagreb
Svjetska banka
eljeznice

Godina
Mjesto
Ustanova
Podruje

2004-danas
Zatita priobalja od zagaenja otpadnim vodama, Jadran
Svjetska banka
Zatita okolia

Godina
Mjesto
Ustanova
Podruje

2000-danas
Zatita Katelanskog zaljeva od zagaenja, Split
Svjetska banka
Zatita okolia

Godina
Mjesto
Page 2 - Curriculum vitae (eCVf_hr)

1997
Modernizacija Indijskih eljeznica, New Delhi, Indija

Ustanova
Podruje

Ujedinjeni narodi
eljeznice

Godina
Mjesto
Ustanova
Podruje

1996-1997
Zatita od elementarnih nepogoda, Juni Pacifik
Ujedinjeni narodi
Zatita okolia

Godina
Mjesto
Ustanova
Podruje

1995-1996
Izgradnja lokalnih cesta, Malavi
Ujedinjeni narodi
Graevinarstvo

Godina
Mjesto
Ustanova
Podruje

1995-1997
Razvoj luka u podruju Tumen, Kina
Ujedinjeni narodi
Promet

LANSTVO U STRUKOVNIM BOT Group UN Economic Commission for Europe - lan


UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA

List of Arbitrators, International Federation of Consulting Engineers (FIDIC), Lausanne


(Switzerland) - Arbitrator
International Project Management Association, Zurich (Switzerland) - lan
New York Academy of Sciences pridrueni lan
CIB (International Organization for Research and Information in Construction) Working
Commission W065 - Organisation and Management of Construction, Rotterdam - lan;
Working Commission W92 Procurement Systems - lan
Hrvatsko drutvo graevinskih inenjera lan
Hrvatska udruga za upravljanje projektima osniva i dopredsjednik
Ekspert na listama sljedeih agencija Ujedinjenih naroda:
UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
UNCHS - HABITAT, (United Nations Center for Human Settlements
UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs)

TEHNIKE VJETINE I
KOMPETENCIJE

DODATNI PODACI

VLASTORUNI POTPIS

Page 3 - Curriculum vitae (eCVf_hr)