You are on page 1of 1

Proizvodna strategija

Sadraj:
1.0 - Uvod

str.1

2.0 - Definicija proizvodne strategije

str.2

3.0 - Model proizvodne strategije

str.3

4.0 - Naglasak na ciljevima proizvodnje

str.9

5.0 - Tipovi proizvodnih strategija

str.11

6.0 - Odgovor na vanjske imbenike

str.12

7.0 - Meunarodna proizvodnja

str.14

8.0 - Usmjerena proizvodnja

str.15

9.0 - Stupnjevi djelotvornosti proizvodnje

str.17

10.0 - Zakljuak

str.20

Proizvodna strategija